Blomsterdekoratør i Roskilde.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Blomsterdekoratør i Roskilde."

Transkript

1 Blomsterdekoratør i Roskilde. Det er over 10 år siden, at Roskilde Handelsskole og Roskilde Tekniske Skole, Vilvorde startede samarbejdet om uddannelse af Blomsterdekoratører øst for Storebælt. Vi er glade for at kunne byde dig og din arbejdsgiver velkommen på uddannelsen. Uddannelsen til blomsterdekoratør er en kreativ udannelse for elever som kan lide at arbejde med design, form og farve. Det er en håndværkspræget uddannelse, hvor eleven arbejder med levende materialer. Detailhandelen er altid i bevægelse. Forbrugerkrav, indkøbsvaner og ny teknologi skaber nye mål for butikkerne og nye muligheder for udvikling og uddannelse for elever og medarbejdere. Nogle butikker lægger vægt på personlig kundekontakt og på, at elever og medarbejdere har en stor viden om varerne både ved indkøb og salg. l andre butikker skal varerne næsten sælge sig selv, og elever og medarbejdere skal være dygtige til at præsentere varerne, disponere og sørge for, at butikken er indbydende og kundevenlig. Der er også butikker, hvor medarbejdernes håndværksmæssige kvalifikationer eller e-handel er en væsentlig del af salget. Som elev er man ligeledes i tæt kontakt med mange mennesker og skal derfor være udadvendt og serviceminded. Vi ønsker at gøre undervisningen praksisnær. Uddannelsen gennemføres i et konstruktivt samarbejde mellem eleven, den uddannelsesansvarlige/sted og skolen. Uddannelsens faglige indhold er planlagt, så det til enhver tid opfylder love og bekendtgørelser. Uddannelsen er en butiksuddannelse, hvor der indgår en merkantil og en håndværksmæssig del. Undervisningsdelen er opdelt således at ca. 1/3 af tiden bruges på den merkantile del og 2/3 på den håndværksmæssige/binderitekniske del. For at kunne tilbyde så højt et fagligt niveau som muligt, har vi valgt at afvikle den merkantile del på Roskilde Handelsskole og den binderitekniske del på Roskilde Tekniske Skole, Vilvorde Side 1 af 23

2 Indholdsfortegnelse Generelt om EUD på Roskilde Handelsskole...3 Erhvervsuddannelsen...5 Målet med udannelsen...5 Kompetencemål...5 Adgangskrav...5 Struktur...7 Praktikken...7 Skolen...7 Påbygning...7 Fagprøven...7 Indhold i specialefagene...8 Den merkantile del...8 Den håndværksmæssige del...8 Bekendtgørelsen...9 Den merkantile del...9 Fordeling af specialefag på skoleperioder...12 Bedømmelsesplan...12 Specialefagene...12 Fagprøve...12 Udstedelse af skole- og uddannelsesbevis...13 Indhold på modul 1 teknisk del...15 Indhold på modul 2 teknisk del...16 Indhold på modul 2 merkantil del...17 Indhold på modul 3 teknisk del...18 Indhold på modul 3 merkantil del...19 Indhold på modul 4 teknisk del...20 Indhold på modul 4 merkantil del...21 Indhold på modul 5 teknisk del...22 Indhold på modul 5 merkantil del Side 2 af 23

3 Generelt om EUD på Roskilde Handelsskole EUD er en ud af fire afdelinger på Roskilde Handelsskole. Afdelingen har ansvaret for grunduddannelsen og hovedforløbet. Følgende specialefag på hovedforløbet kan læses på Roskilde Handelsskole: Detailuddannelse med speciale Blomsterdekoratør Kontoruddannelse med speciale Revision Kontoruddannelse med speciale Administration Kontoruddannelse med speciale Offentlig administration Kontoruddannelse med speciale Spedition og shipping Kontoruddannelse med speciale Lægesekretær Finans (den obligatoriske del) Afdelingens ledelse: Administration: Ulla Sørensen Uddannelseschef Peter Sandhoff Uddannelsesleder Eva Riisgaard Olsen Tlf.: Susanne Schultz Tlf.: Binderi undervisere Merkantil undervisere: Marianne Juhl Tlf.: Lisbeth Hansen Klavs Puls Johansen Mik Gillesberg Den overordnede koordinator for uddannelsen er Marianne Juhl fra Roskilde Tekniske Skole, Vilvorde. Spørgsmål omkring undervisningen, afviklingen og dens indhold rettes til Marianne. Har du spørgsmål omkring skoleperioder, kørselsgodtgørelse, AER og lignende er du velkommen til at kontakte Susanne Schultz. Eleverne er altid velkomne i administrationen, hvor vi kan hjælpe med en lang række praktiske forhold i forbindelse med skolegangen her på Roskilde Handelsskole. Administrationen er placeret i bygning 3. Når du bliver tilmeldt hovedforløbet på Roskilde Handelsskole vil du modtage en periodeoversigt over alle dine skoleperioder. Cirka 14 dage før hver skoleperiode vil du modtage en indkaldelse Side 3 af 23

4 hvoraf det fremgår præcis hvor og hvornår du skal møde. Undervisningen på Roskilde Handelsskole afvikles som hovedregel i bygning 2, og mødetid er kl Undervisningen på Vilvorde starter kl og fortsætter til kl Side 4 af 23

5 Erhvervsuddannelsen Undervisningen er opdelt i en merkantil del og en håndværksmæssig del. Den merkantile del foregår på Roskilde Handelsskole og den håndværksmæssige del foregår på Roskilde Tekniske Skole, Vilvorde. Målet med udannelsen Uddannelsen foregår i blomsterbutikker, hvor en væsentlig del af salget er baseret på binderi og dekoration. Blomsterbutikkerne skal være godkendte praktiksteder. I uddannelsen kombineres det butiksfaglige med det kreative og håndværksmæssige inden for blomsterdekoration. Kompetencemål deltage i butikkens interne information, kommunikation og samarbejde, bruge værktøjer og hjælpemidler til dekoration og blomsterdekoration selvstændigt, korrekt og hensigtsmæssigt, løse opgaver på baggrund af viden om blomsterbutikkens kunde-, vare-, informations-, og pengestrøm herunder valg af leverandører, - aftaler og indkøbssamarbejde, kendskab til varesortiment og salgsstatistikker og nøgletal, deltage rutineret i kundebetjening og vejledning samt varepræsentation, herunder brug af salgsfremmende aktiviteter og indretning af salgslokalet med inventar, løse blomsterbutikkens opgaver i forbindelse med varestrømmen rutineret ved korrekt håndtering og behandling af snitblomster og varer samt indgå i varebestilling og sortimentssammensætning ved sæson og mærkedage, anvende informationer om blomsterbutikkens koncept og konceptstyring samt deltage i intern opfølgning af markedsførings- og reklameindsats, løse blomsterbutikkens opgaver i forbindelse med pengestrømmen rutineret, herunder pengehåndtering i relation til kunder, kasseterminalbetjening, kasseopgørelse og -afstemning samt salgs- og betalingsbetingelser, passe planter på baggrund af viden om vækstfaktorer og -forhold, bearbejde materialer til blomsterbinderi og -dekoration håndværkmæssigt korrekt, og løse butikkens blomsterbinderiopgaver selvstændigt, herunder temabestemte opgaver, pyntning af rum samt alle former for buketbinding. Adgangskrav Man kan starte på specialet, når der er gennemført et grundforløb fra en handelsskole og bestået følgende fag: Dansk Niv. D Erhvervsøkonomi Niv. D Engelsk Niv. D Informationsteknologi Niv. D Salg og service Niv. C Samfundsfag Niv. D Der skal endvidere være indgået en uddannelsesaftale med et godkendt praktiksted. Der er skole optag to gange om året Side 5 af 23

6 De fælles kompetencemål, eleverne skal opfylde for at påbegynde skoleundervisningen i et hovedforløb inden for fællesindgangen, er, at eleverne kan: 1. arbejde ansvarligt med merkantile arbejdsopgaver og omstillingsprocesser selvstændigt og i grupper, 2. løse merkantile arbejdsopgaver inden for afsætning, handel og service, 3. løse merkantile arbejdsopgaver ved at inddrage viden om virksomhedens organisering, arbejdsmarkedsforhold og miljø- og samfundsforhold, 4. løse merkantile arbejdsopgaver ved anvendelse af kulturforståelse og viden om internationale handelsrelationer, 5. løse merkantile arbejdsopgaver ved anvendelse af kommunikation og kommunikationsteknologiske værktøjer, og 6. løse merkantile arbejdsopgaver ved anvendelse af virksomhedsøkonomi og inddragelse af samfundsøkonomiske aspekter. De særlige kompetencemål for specialet blomsterdekoratør, eleven skal opfylde for at påbegynde undervisningen i hovedforløbet: 1. prioritere og tage ansvar for planlægning, udførelse og afslutning af arbejdsopgaver, 2. analysere en problemstilling og opstille alternative løsningsmodeller, 3. arbejde selvstændigt og ansvarligt og vurdere egen indsats og resultater i forhold til opstillede mål, 4. arbejde med innovation og personlig og faglig udvikling (livslang læring) i faglige og organisatoriske omstillingsprocesser, 5. samarbejde med andre, bidrage til drøftelse og løsning af problemstillinger og dermed tage medansvar for den faglige, personlige og sociale del af en arbejdsproces, 6. arbejde metodisk med planlægning, administration og opfølgning af salgs- og markedsføringsaktiviteter, 7. medvirke ved typiske opgaver i virksomhedens handels- og logistikfunktioner ud fra en forståelse af handlens betydning nationalt og internationalt, 8. løse salgs- og kundeserviceopgaver, hvor eleven anvender viden om kundeadfærd, kulturelle normer og værdier samt betydningen af personlig fremtræden, 9. arbejde struktureret med administrative og økonomiske opgaver ud fra kvalitative og etiske normer, 10. anvende forretningsforståelse i løsningen af konkrete opgaver, 11. arbejde med metoder til udvikling af nye forretningsområder (innovation) og etablering af virksomhed (iværksætteri), 12. forholde sig til egen rolle og indflydelsesmuligheder på arbejdsmarkedet og som medarbejder i en given virksomhed, 13. udvise jobparathed ved hjælp af kendskab til grundlæggende arbejdsfunktioner og -forhold, 14. tilpasse kommunikation sprogligt, kulturelt og teknologisk til en virksomheds forskellige kommunikationssituationer og -kanaler, 15. vurdere og vælge teknologiske værktøjer og anvende dem rationelt og hensigtsmæssigt ved opgaveløsning, 16. udføre konkrete beregninger med og uden anvendelse af hjælpemidler og udvise talforståelse, 17. anvende viden om relevante bestemmelser i lovgivningen, der vedrører butiksdrift, salg, markedsføring og kundebetjening, i planlægning af arbejdsopgaver og konkrete salgssituationer, 18. anvende konceptforståelse i planlægning og løsning af salgsopgaver, 19. anvende principper om godt købmandskab og anvende viden om den økonomiske sammenhæng i butikken i arbejdet med avance, omsætning, svind, kalkulation og prisfastsættelse, og Side 6 af 23

7 20. udtrykke sig på et andet fremmedsprog i typiske jobsituationer inden for virksomhedernes merkantile funktion, svarende til grundfaget 2. fremmedsprog, niveau E. Kompetencemål kan erstattes med et andet fag eller niveau fra uddannelsens fagrække. Struktur Praktiktid Bundne specialefag Valgfri specialefag Fagprøve I alt ex. påbygning Erhvervsrettet påbygning 2 år 14 uger 0 uger 1 uge 15 uger Op til 4 uger Det 2-årige hovedforløb er struktureret som en vekseluddannelse, der både foregår på praktikstedet og på Roskilde Handelsskole / Vilvorde. Praktikken De centrale dele i praktikken er salget, håndværksmæssig bearbejdning af materialer og binderi. Salget Butikkens kunde-, informations-, vare-, og pengestrømme, som indgår i salgsassistentuddannelsen, er også væsentlige elementer i blomsterdekoratøruddannelsen. Eleven indgår i alle former for kundebetjening og rådgivning om blomster og planter. Håndværket Eleven skal bruge værktøj korrekt og beherske forskellige teknikker. Eleven skal også kunne navne på blomster og planter og kunne behandle snitblomster og planter på den mest hensigtsmæssige måde i butikken. Kunden skal også kunne rådgives om pasningsbetingelser. Binderi En central del af uddannelsen er at kunne binde buketter til alle lejligheder. Eleven skal kunne beherske mange forskellige arrangementer og teknikker i binderi, eksempelvis brudebuketter, bårebuketter og temabestemte binderiopgaver eksempelvis julebinderi. Skolen Eleven skal gennemføre et specialefag på 14 uger. Faget deles op i flere skoleophold. På skolen skal eleven udbygge sin viden og erfaring fra praktikken om salget, håndværksmæssig bearbejdning af materialer og binderi. På skolen arbejdes der endvidere med kultur- og stilhistorie, rumdekoration, binderiteknikker og redskaber samt udvikling af elevens personlige kompetencer. Specialefaget opdeles i en merkantil del som foregår på Roskilde Handelsskole samt en håndværksmæssig del som foregår på Vilvorde. Påbygning Elev og butik kan vælge at supplere uddannelsen med erhvervsrettet påbygning som kan være specialefag i op til 4 uger. Fagprøven Inden for det sidste halve år af elevens uddannelse skal eleven gennemføre en fagprøve af 1 uges varighed. Fagprøven skal afspejle uddannelsens mål. Fagprøven består at et projekt eleven udarbejder og som fremlægges mundtligt. Eleven skal endvidere beskrive og udføre 2 binderier relateret til projektet. Eksamen afholdes på skolen Side 7 af 23

8 Indhold i specialefagene De 14 ugers specialefag er opdelt i: en merkantil del på 4 uger og som foregår på Roskilde Handelsskole en håndværksmæssig del på 10 uger som foregår på Roskilde Tekniske Skole, Vilvorde. Den merkantile del Indeholder emner som: Detailhandlens organisation Idé og koncept Konceptet og dets betydning Markedsføring Penge og økonomi Lovgivning Fremtiden og blomsterbranchen Kundens behov Kundehåndtering Kommunikation Personligt salg Butiks layout Sælgende vinduer Skilteskrivning Større gruppeopgave Introduktion til fagprøven Problemformulering Den håndværksmæssige del Indeholder emner som: Design og komposition af: Buketter Dekorationer Rum pyntning Plantearrangementer Bryllupsbinderi Brudebuketter i Lady Stiftet brudebuket Bryllupssmykker, corsage, knaphul og hårpynt Projekt og opgave indeholdt binderi beskrivelse Begravelsesbinderi Binding af kranse Pyntning af kranse Bårebuket Båredekoration Kirkegårdspynt Kistepynt Projekt og opgave indeholdt binderi beskrivelse Teknik Tekniske hjælpemidler Side 8 af 23

9 Stikmasse Stikketeknik Bindeteknik Trådningsteknik Indpakning Varebehandling Farvelære Goethes Ittens NCS Kultur og stilhistorie Kultur og stil i blomsterverdenen Rokoko, Biedermeier m.v. Stil og trend Billede og rum forståelse Plantelære, anatomi, botanik Celler / funktioner og opbygning Plantekendskab, navne Pasning af planter Vanding Gødning Vejledning i forhold til binderi beskrivelser Bekendtgørelsen Skoleundervisningen tilrettelægges ved at kombinere nedenstående mål, således at der kan ske et samspil med praktikuddannelsen. Den merkantile del Kundestrøm Undervisningen skal sikre, at eleven har forståelse for salgsstedets opgaver i forbindelse med kundestrømmen, det kan være opgaver med at tiltrække og fastholde kundegrupperne og kundegruppernes forventninger til salgsstedet, herunder betjeningsformer, krav til styring af kundestrømmen, salgsplanlægning, varepræsentation, aktiviteter og opfølgning af markedsføringsindsatsen på salgsstedet behersker metoder til dialog med kunder ved betjening, rådgivning og reklamationsbehandling kan anvende sammenhængen mellem vareplacering, varepræsentation og koncept i forbindelse med hyldetrimning kan anvende metoder til varepræsentation og salgsfremmende aktiviteter kan anvende styring af vareplacering i forhold til butikskategori og koncept kan anvende værktøjer til salgsfremmende vareplacering, herunder også relevante elektroniske værktøjer kan anvende viden om serviceydelser og garantiordninger til kundebetjening, varepræsentation og butiksaktiviteter kan anvende viden om afsætningsmuligheder i forhold til forskellige kundegrupper og konkurrenter, herunder vægtning af pris, kvalitet og serviceydelser kan anvende de psykologiske og samfundsmæssige forhold, der påvirker kundernes købsadfærd, herunder forbrugerprofiler, demografi og livsstil i forbindelse med salget behersker metoder til personligt salg kan anvende metoder til intern opfølgning af markedsføringen kan anvende metoder til salgsoptimering Side 9 af 23

10 kender principper for indretning af salgslokalet med inventar, herunder anvendelse af forskellige blikfang, farver og belysning kender arbejdsmiljølovgivningen, og kan anvende arbejdsmiljøregler i butikken. Varestrøm Undervisningen skal sikre, at eleven har forståelse for salgsstedets opgaver i forbindelse varestrømmen, som er opgaver der primært omhandler salgsstedets håndtering af vareforsyningen, herunder planlægning og vedligeholdelse af vareforsyningen, håndtering af varer og emballager fra producent og leverandør til levering til kunde behersker varernes oprindelse, brugsegenskaber, anvendelsesmuligheder, kvalitet og holdbarhed i udvalgte vareområder kan anvende varedeklarationer og tilhørende lovgivning kan anvende metoder til sortimentssammensætning i udvalgte vareområder i forbindelse med sæson eller mærkedage i butikken behersker metoder til vurdering af varebeholdningen i udvalgte vareområder, herunder pris, kvalitet og aktualitet behersker korrekt varebehandling, kontrol ved varemodtagelse og behandling af emballage behersker metoder til vareregistrering kan anvende principper for sortimentsudviklingen i udvalgte vareområder i forhold til butiksprofil kan anvende metoder og værktøjer til varebestilling og disponering, herunder også elektroniske værktøjer kan anvende varesortiment og -sammensætning i forhold til branche, butikskategori og butiksprofil kan anvende metoder til prisfastsættelse af varerne, herunder forholdet mellem pris og kvalitet kan anvende metoder til informationssøgning om nye varegrupper, herunder også elektronisk informationssøgning kender forskellige former for lagerstyring kender principper for valg af leverandører, herunder forskellige former for indkøbssamarbejde kender varernes placering i det økologiske kredsløb Informationsstrøm Undervisningen skal sikre, at eleven har forståelse for salgsstedets opgaver i forbindelse informationsstrømmen, som er opgaver der primært omhandler salgsstedets interne og eksterne kommunikation, herunder teknologianvendelse, information om salgsstedets ide, profil og koncept, salgsstatistikker og nøgletal, markedsførings- og reklameindsats behersker ergonomi og forebyggelse af arbejdsskader kan anvende konceptopbygning i forhold til egen butiksprofil og andre butiksprofiler, herunder vægtning af salgsfremmende parametre kan anvende metoder til intern information og kommunikation i butikken kan anvende sammenhængen mellem koncept, organisation og arbejdsopgaver i butikken kan anvende forskellige samarbejdsformer i butikken herunder især teamsamarbejde kender salgsdata, salgsstatistikker og nøgletal for salg, herunder også elektroniske værktøjer og deres muligheder samt betydningen af datadisciplin kan anvende metoder til ekstern kommunikation af butiksprofilen, sortimentet og serviceydelser til butikkens målgrupper, herunder brug af elektroniske hjælpemidler til markedsanalyse, kundeundersøgelser mv. kan anvende planlægningsmetoder i forbindelse med reklameindsats og kampagner, herunder valg af relevante medier kan anvende sammenhængen mellem idegrundlag og butiksprofil og koncept i forbindelse med salgsopgaver Side 10 af 23

11 Pengestrøm Undervisningen skal sikre, at eleven har kendskab til salgsstedets opgaver i forbindelse med pengestrømmen som er opgaver der primært omhandler salgsstedets penge- og økonomihåndtering. Desuden en forståelse for kassebetjening, salgs- og betalingsbetingelser, status og svind i butikken kan anvende kassebetjening, -opgørelse og afstemning kan anvende salgs- og betalingsbetingelser, herunder bl.a. garantiydelser kender metoder til status, svindkontrol og svindanalyse kender relevante økonomiske mål til butikkens økonomistyring kender økonomiske nøgletal til løbende kontrol og opfølgning kan løse enkle regnskabsmæssige opgaver Den tekniske del Snitblomster og planter Undervisningen skal sikre, at eleven kender de grundlæggende metoder og principper for vækst af planter kender metoder til pasning af planter og snitblomster kan behandle snitblomster og indendørsplanter korrekt ved indkøb og opbevaring, herunder temperatur, hygiejneregler og midler til sygdomsforebyggende renholdelse kan anvende plante- og blomsternavne korrekt Farver, form, komposition og blomsternes karakter Undervisningen skal sikre, at eleven kender farvesystemer og farvelære kender almindelige kompositionsteknikker og opbygningsmetoder kan anvende forskellige materialers naturlige former og strukturer i forskellige arrangementer og binderi kan vurdere proportioner og blomsternes karakter ved efterfølgende binderiøvelser og behersker de lærte metoder for farvesammensætning, komposition og proportioner i binderiøvelser Kultur- og stilhistorie Undervisningen skal sikre, at eleven kender stilarter i binderi og udsmykning i forskellige tidsepoker kender tidstypiske træk i arkitektur og kunst og kan anvende viden om tidsepoker og -træk i arkitektur og kunst ved binderi, udsmykning og dekoration i givne situationer Rumdekoration Undervisningen skal sikre, at eleven kan anvende principper for visuel varepræsentation og dekoration kan anvende forskellige dekorationsmaterialer kan anvende forskellige belysningsformer kan anvende rummets dimensioner samt udnytte samspillet mellem farver, former og belysning kan udføre forskellige udsmykningsopgaver i rum i forskellige situationer, fx udstillinger, bryllup og begravelser kan udføre opgaver inden for arrangement og komposition af indendørsplanter behersker planlægning og udførelse af en rumdekorationsopgave inden for en given tidsramme og given økonomisk ramme Blomsterbinderi og specialbinderi Undervisningen skal sikre, at eleven kan udføre skitsetegning og kunne fortolke skitser og oplæg kan vurdere et binderiarbejde i forhold til givne tids- og økonomirammer behersker binderiets arbejdsmetoder, værktøj, hjælpemidler og teknikker, herunder også mere utraditionelle metoder og teknikker Side 11 af 23

12 behersker planlægning og udførelse af en specialbinderiopgave inden for en given tidsramme og given økonomisk ramme behersker buketbinderi, arrangementer, bryllups- og begravelsesbinderi Fordeling af specialefag på skoleperioder For elever som starter i 2010 Hold 1 start efterår Hold 2 start forår 2011 Modul 1 Uge 36, 37, Uge 4, 5, Modul 2 Uge 42, 43, Uge 13, 14, Modul 3 Uge 2, Uge 24, Modul 4 Uge 10, 11, Uge 39, 40, Modul 5 Uge 33, 34, Uge 8, 9, Fagprøve aflevering Uge Uge Eksamen Uge Uge For elever som startede i 2009 Hold 1 start efterår Hold 2 start forår Modul 4 39, 40, Modul 5 33, 34, , 9, Fagprøve aflevering Uge Uge Eksamen Uge Uge Bedømmelsesplan Specialefagene Ved afslutning af et specialefag afgives der en afsluttende standpunktskarakter efter 7 trinsskalaen. Ved mere end 20% fravær i et specialefag skal faget tages om. Fagprøve Den teoretiske del afsluttes inden for uddannelsens sidste halve år med en fagprøve. Der udarbejdes et projekt, hvor teoretiske og praktiske forhold fra hele uddannelsen inddrages. Målet er en samlet evaluering af de opnåede faglige, generelle og personlige kvalifikationer. Projektet skal forsvares over for en vejleder og en ekstern censor. Der skal endvidere udarbejdes en beskrivelse og binderier Side 12 af 23

13 Der bliver afgivet en samlet karakter for den mundtlige, skriftlige og praktiske fremstilling efter 7 trinsskalaen. Fagprøven skal løses individuelt. Den enkelte elev får tilknyttet en vejleder, som kan bruges som sparringspartner i forløbet og som endvidere vil foretage den endelige vurdering af den afleverede opgave, herunder deltage i eksaminationen sammen med en ekstern censor. For at bestå fagprøven skal eleven have opnået en samlet karakter på mindst 02. Skolen skal tilbyde elever som ikke består fagprøven en ny eksamen, hvori indgår det tidligere udarbejdede projekt. Eleven kan kun deltage i eksamen 2 gange. Hvis særlige forhold taler for det, kan skolen tillade at eleven deltager i yderligere en eksamen. Elevens fagprøve projekt har en varighed af 37 timer. Arbejdsgiveren modtager elevrefusion for fagprøve ugen. Timernes placering planlægges i samarbejde med uddannelses ansvarlige, således at det er praktisk muligt for eleven at gennemføre projektet o Eleven anvender 26½ arbejdstime til - Udførsel af projekt i forhold til problemformuleringen. - Dokumentation af projektet. - Binderi beskrivelse. - Indkøb af materialer til de praktiske binderier. o Eleven anvender på skolen 10½ time til: - Udførsel af de praktiske binderier. - Evaluering af hele fagprøve projektet. Emnevalg o Fagprøven skal behandle et emne inden for specialefaget, som den teoretiske del af uddannelsesforløbet har behandlet. De valgt binderier relateres til det valgte emne Det forventes at fagprøven har et omfang på ca sider + bilag. Der gøres opmærksom på, at vurderingen af det afleverede projekt beror på kvalitet og ikke kvantitet. Problemformulering og afgrænsning o Forud for selve udarbejdelsen af det skriftlige projekt skal der udarbejdes en problemformulering og en afgrænsning, der skal godkendes af vejlederen. Vejledning o Hver elev vil have mulighed for løbende vejledning af det skriftlige projekt. Vejledningen vil foregå ved, at der til vejleder fremsendes spørgsmål / materialer via , hvorefter vejleder efterfølgende vil tage kontakt med henblik på en diskussion. o Der er ca. en time individuel vejledning til hver elev. Aflevering o Fagprøven skal afleveres i 5 eksemplarer til uddannelseskoordinator Marianne Juhl, Roskilde Tekniske Skole, Vilvorde. Hvis en elev vælger at sende fagprøven med posten anbefales det at gøre det rekommanderet, da der ellers ikke er en kvittering for afsendelse/modtagelse. Klage over eksamen o Eleven kan indgive klage til skolen om forhold vedrørende eksamen inden 2 uger efter karakteren er blevet meddelt eleven. o Eleven skal præcisere og begrunde klagepunkterne. Udstedelse af skole- og uddannelsesbevis Kort tid inden uddannelsesaftalens ophør får eleven tilsendt et skole- og uddannelsesbevis. På skolebeviset vil samtlige eksamens- og standpunktskarakterer fremgå Side 13 af 23

14 Side 14 af 23

15 Indhold på modul 1 teknisk del Indhold: Buketter, bårebuket, dekorationer, bord dekoration og båredekoration. Roskilde Handelsskole / uddannelsesbog - Blomsterdekoratør På modul 1 indføres eleven i de første og vigtigste trin i forståelsen på de mest elementære dele i blomsterbinderiet. Eleven stifter bekendtskab med de fleste af fagets termer som i skole og undervisnings sammenhænge anvendes til beskrivelse af de konkrete dele i binderiets former og mål. Eleven lærer at beskue egne og andres binderi arbejder. Gennem dialog og spørgsmål bliver eleven trænet til at stole på egne iagttagelser. Forståelse for formgivning opnås ved selvanalyse, i grupper med efterfølgende dialog vejledning Grundlæggende teori. Eleven får kendskab til de forskellige blomsterformer, linie bevægelser og tekstur/strukturernes. Eleven lærer forskellen og grundlaget for de 3 sammensætnings ideer, dekorativ, form linier og vegetativ, med variation mellem radial og parallel stikketeknik Eleven får kendskab og praktisk kundskab i grundlæggende farvelære. Der anvendes fortrinsvis NCS system og Johs. Ittens farveholdning. Gennem teori og praktisk anvendelse får eleven forståelse og egen erfaring om betydningen af kontraster, balance symatri, asymatri i et blomsterarbejde. Herunder får eleven erfaring for anvendelse af radial og parallel stikketeknik/linieføring. Praktisk arbejdes der med dekorativ stil indenfor buket luftig/ kompakt, dekoration luftig/kompakt, borddekoration, bårebuket og båredekoration. Kompositionerne opbygges jævnt fordelt, med regelmæssig rytme. Eleverne gives herudover indsigt i første forståelse af enkel gruppering og uregelmæssig rytme. I praktiske arbejde kobles teoretisk kendskab med elevens første erfaring omkring proportion og blomsternes anvendelse. Herigennem får eleven den størst mulige træning i udnyttelse af materialerne, såvel økonomisk som fagligt etisk/æstetisk. Plantekendskab får eleven kendskab til plante fysiologi og planters almindelige funktion. Planternes dyrkning og pasning samt et udvalg af planternes navne på dansk og latin. Sammensætning af planter ud fra deres individuelle krav om plads, lys og vand. Forud for modul 1 forventer vi at eleven har kendskab, viden og erfaring om: - Almindelig håndtering af afskårne blomster. - Princippet i samling af en enkel buket. - Har kendskab til den almindeligste anvendte form for stikmasse. - Kan anvende kniv og beskæresaks Side 15 af 23

16 Indhold på modul 2 teknisk del Roskilde Handelsskole / uddannelsesbog - Blomsterdekoratør Indhold: Krans med og uden dekoration, kistedekoration, plante kendskab. På modul 2 videre udvikler eleven alt der er stiftet kendskab og erfaring med på modul 1. Teoretisk Eleven trænes i at overføre teori til praksis. Ligeledes lægges der vægt på anvendelse af elevens egen erfaring som kan overføres fra en disciplin til en anden. Der skabes brede, dybde og detaljer i binderiet samt det faglige sprog. Der er teoretisk repetition samtidig med at ny relevant teori føjes til. Gennem dialog får eleven teoretisk kendskab med den etiske baggrund for professionel samtale med begravelses binderiets kunder, hermed håndtering af holdninger, traditioner og særegne individuelle ønsker. Der orienteres om kransens historie og symbolske betydning Praktisk binderi. Eleven lære at binde, nåle/kroge og spække materiale til et kransefundament. Eleven får indsigt og kundskab om kransens proportioner og materialevalgets indflydelse på det visuelle indtryk. Eleven arbejder med kransens udsmykning som dekoration i stikmasse. Eleven lærer at vælge materiale der stemmer med målsætning, proportioner og prisklasse. Med udgangspunkt i elevens niveau gives der mulighed for afprøvning af alternative løsninger i såvel teknik som blomstervalg. Teoretisk Undervisning i udsmykning af kister sker i forlængelse af den teoretiske gennemgang af de fysiske rammer, der findes i kirker, kapeller og øvrige faktorer der kræver bevist hensyn. Praktisk. Eleven får kundskab og erfaring med opbygning af en klassisk dekorativ kistepynt. Der ligges vægt på materialernes forskellige krav og muligheder til variation indenfor det afstukne mål. Forud for modul 2 forventer vi at eleven har: -læst afsnittet om begravelses binderi og plante lære i Binderi, teknik og design og/eller Blomsterdekoratøren trænet vedlagte navne på dansk og latin trænet dekoration med radial og parallel stille teknik, samt trænet buketter Har praktisk kendskab til plante arrangementer/sammenplantninger Side 16 af 23

17 Indhold på modul 2 merkantil del Indhold: Kundestrøm og pengestrøm Roskilde Handelsskole / uddannelsesbog - Blomsterdekoratør Kundestrøm: Kundestrøm dækker i princippet forløbet fra kunderne ser vores butik og til de forlader den igen. Vi skal forholde os til hvordan vores blomsterbutikker ser ud med hensyn til facade, vinduer og gadevarer, således at vi bliver i stand til at tiltrække vores målgruppe. Vi arbejder med indretningen af butikken, idet der her fokuseres på: Principper for salgsfremmende vareplacering Sortimentets sammensætning Indretningens bidrag til at understøtte butikkens koncept. Det personlige salg gennemgås med hensyn til: Metoder til dialog, rådgivning og reklamationsbehandling Metoder og teknikker i det personlig salgsarbejde og dets faser. Butikken som arbejdsplads herunder relevant arbejdsmiljø-lovgivning og arbejdsregler i butikken. Pengestrøm: Eleven skal have kendskab til det offentlige krav vedrørende regnskab. Eleven skal desuden sætte sig ind i det grundlæggende regnskab med fokus på driften. Gennem denne teori skal eleven lære at udarbejde driftsregnskaber. Der arbejdes desuden med betalinger. Opgaver på modulet: Praktiske opgaver i forhold til elevernes egen butik. Indretningsopgave af fiktivt butikslokale. Forud for modulet: 1. Skal du om muligt indhente relevante regnskabsmæssige oplysninger om din butik. 2. Finde ud af hvorfor jeres butik er indrettet/udformet som den er. Du må i den forbindelse meget gerne medbringe billeder fra butikken Side 17 af 23

18 Indhold på modul 3 teknisk del Indhold: grundlæggende bryllupsbinderi. Roskilde Handelsskole / uddannelsesbog - Blomsterdekoratør På modul 3 præsenteres den sirlige og sofistikerede teknik som først og fremmest anvendes i bryllupsbinderi Teoretisk Eleven får kendskab til den brede variation, i tekniske løsninger der anvendes i bryllupsbinderi. Der lægges vægt på kvalitet i de forskellige former for trådning, tapning og fastgørelse. Eleven bliver i stand til at udføre de tekniske løsninger der er forbundet med brudebuketter der er bundet med stilke i skæftet, stiftede og arrangerede i buketholder. Der arbejdes med variation inden for de stilarter eleven har tilegnet sig viden om på de 2 første moduler. Der anvendes skitse tegning til hjælp for elevens vurdering af de visuelle overvejelser. Herunder overvejelser omkring tekniske løsninger for materialernes holdbarhed og placering. Praktisk Der udføres enkle former for brudebuketter. Eleven får kendskab til og træning i relevante tekniske løsninger, samt metoder for holdbarhed op opbevaring. Eleven lærer at overføre de generelle grundlæggende regler indenfor proportion, visuel og fysisk balance. Forud for modul 3 forventer vi at eleven har: 1. Grundlæggende træning i at binde buketter og arrangere blomster i stikmasse 2. Har trænet sin forståelse for de grundlæggende proportioner i en komposition 3. Har læst side begge i Binderi, og design teknik og/eller Blomsterdekoratøren Vi anbefaler, at eleven får mulighed for at prøve/lege med lærestedets egen måde at fremstille brudebuketter - forståelse og indsigt kommer af afprøvning Side 18 af 23

19 Indhold på modul 3 merkantil del Indhold: Informationsstrøm og pengestrøm Roskilde Handelsskole / uddannelsesbog - Blomsterdekoratør Informationsstrøm Informationsstrøm dækker både informationer til butikkens omverden kunder og interessenter, samt den interne information i butikken. Vi arbejder med butikkens idé og koncept. Ekstern information bearbejdes i forhold til: 1. Planlægning af salgsfremmende aktiviteter 2. Valg af salgsfremmende parametre 3. Praktisk udformning af salgsfremmende elementer Intern information bearbejdes i forhold til: 1. Opfølgning på salgs- og markedsføringsaktiviteter 2. Forhold omkring ergonomi og arbejdsskader 3. Relevante salgstal og anvendelsen af disse 4. Team-samarbejde Kædernes (Interflora og Euroflorist) betydning for branchen og den enkelte butik. Pengestrøm Her skal eleven lære at arbejde og beherske de forskellige nøgletal, der er forbundet med indtjeningsevnen. Et af de vigtigste nøgletal er bruttoavancegraden. Eleven skal ligeledes lære at kalkulere i forhold til nøgletal, indkøb og salg. Et andet område der skal arbejdes med er momsen. På modulet gennemgås relevante branchetal. Introduktion til fagprøven Principperne for fagprøven gennemgås, ligesom vi ser på hvordan eleverne rent praktisk får indarbejdet det merkantile i fagprøven. Opgaver på modulet. Stor samlet opgave: Butiksanalyse Forud for modulet 1. Skal du indsamle og medbringe eksempler på de forskellige slags reklame butikken har anvendt. 2. Skal du læse side om informationsstrøm samt side (første del om pengestrøm) i Detailuddannelse i Danmark. 3. Eleven skal have kendskab til det offentlige krav vedrørende regnskab. Eleven skal desuden sætte sig ind i det grundlæggende regnskab med fokus på driften. Gennem denne teori skal eleven lære at udarbejde driftsregnskaber. Der arbejdes desuden med betalinger Side 19 af 23

20 Indhold på modul 4 teknisk del Roskilde Handelsskole / uddannelsesbog - Blomsterdekoratør Indhold: Stil og kultur. Rum udsmykning. Brudebuket med fald/hæng i buketholder og stiftet. Repetition af faglige termer og anden grundlæggende formgivnings teori. Teoretisk På dette trin i uddannelsen lægges vægt på en enkel og klar repetition af alt indtil nu gennemgået teoretisk stof. Praktisk Der arbejdes med hængende/faldende brudebuketter. Eleven lærer at opbygge kompositioner i niveauer og med kompakt samt luftigt udtryk. Eleven anvender egne skitser Eleven lærer at have egne holdninger, samt at udføre egne ideer. Der undervises i såvel dekorativ som form linier stil. Opbygning af knaphuls blomster, udsmykning af hår og anden krops udsmykning udføres individuelt eller i grupper. Stil og kultur Eleven får indsigt og kendskab til stilperioder som har påvirket vores kultur og dermed også påvirket opbygningsmetoder og generelt måden man anvender blomster på. Ud fra denne viden analyserer og planlægger eleverne gruppevis en rum udsmykning og/eller andre relevante binderier. Praktisk Dette sker på baggrund af en ekskursion til København hvor en professionel historiker viser konkrete eksempler på stilperioderne. Herefter udfører grupperne de planlagte binderier, som til slut fremlægges for klassen. Der kan være mulige opgaver i denne forbindelse som foregår på andre adresser end skolens. Hertil er det muligt at disse arrangementer er på skæve tider og ikke holder den almindelige undervisnings tid Forud for modul 4 forventer vi at eleven har trænet: - Den teknik som anvendes til arrangerede og stiftede brudebuketter. - Øvrigt pensum fra de 3 første moduler. - Læst afsnit om stilhistorie i Binderi, Teknik og Design og/eller Blomsterdekoratøren Side 20 af 23

21 Indhold på modul 4 merkantil del Indhold: Varestrøm og pengestrøm Roskilde Handelsskole / uddannelsesbog - Blomsterdekoratør Varestrøm Varestrøm dækker dels de enkelte led i distributionskæden fra producent til forbruger, men også håndteringen af varerne i butikken. Derudover behandles begrebet sortiment i forhold til butikkens koncept og målgruppe, samt forholdet mellem de valgte varegrupper. Der er særlig fokus på brancheglidning og eleverne skal kunne vurdere fordele og ulemper ved at vælge varegrupper til butikken udover det traditionelle afskårne, planter m.m. Sortimentets betydning for konkurrenceevnen. Metode til udvælgelse af leverandører gennemgås. Forholdet pris / kvalitet gennemgås - herunder også kalkulationer. Pengestrøm Eleven skal her lære at udarbejde tilbud. Der skal desuden arbejdes med lagerstyring. Eleven skal kunne se vigtigheden i at lagerdage er en omkostning mange butikker kunne være foruden. Et andet område er budgetter. Eleven skal kunne udarbejde et driftsbudget samt et likviditetsbudget. Samtidig skal eleven ud fra dette lære vigtigheden omkring betalingsevnen. Fagprøve Eleverne arbejder overordnet med idéer til deres egen fagprøve, samt får udleveret problemformulering/fagprøvekontrakt. Opgaver på modulet Praktisk opgave omkring opstart af virksomhed. Forud for modulet 1. Skal du gøre dig bekendt med hvordan leverandørerne er udvalgt i jeres butik. 2. Skal du læse side om varestrøm samt side i Detailuddannelse i Danmark Side 21 af 23

22 Indhold på modul 5 teknisk del Roskilde Handelsskole / uddannelsesbog - Blomsterdekoratør Indhold: Repetition af alle binderityper med udgangspunkt i pensum, samt tværfagligt butiks-relevant projekt På sidste modul er det vigtigt at eleven træder i karakter. Anvender flest mulige af de indlærte teknikker og teorier for på den måde at finde sin egen sikkerhed i det elementære binderi, som kan forventes på dette stadie. Derudover er det vigtigt at elevens faglige kendskab og kundskab er i fortsat udvikling. Motivationen hertil kan vi/ I sprede gennem videst mulige rammer for afprøvning af tidens binder. Det giver indsigt i termernes rige variationer. Teori. Forud for hver disciplin, klarlægges de teoretiske forudsætninger. Hertil anvendes div. binderi bøger og egne optegnelser. Praktisk arbejde. Der arbejdes med individuel repetition. Eleven planlægger selv evt. i dialog og med vejledning fra underviser, hvilke dele der er vigtige at fokusere på. Der anvendes almindeligvis en dag til hver disciplin, således at flest mulige variationer af pågældende disciplin afprøves og trænes af den enkelte. Der arbejdes med buketter, dekorationer indenfor gavebinderi, udsmykning, bryllup og begravelse. Teoretisk Eleverne arbejder i grupper, hvor de planlægger og udarbejder et tilbud til den tænkte kunde. Efterfølgende tegnes skitser og i øvrigt planlægges den praktiske opbygning og herunder varevalg til de valgte binderier i projektet. Målsætningen med dette er at give den enkelte elev den udfordring, at få gennemført egne ideer og holdninger, i samarbejde med en klassekammerat eller flere. Dette kræver udvikling af samarbejdes evnen. Det styrker evnen til beskrivelse af egne ideer, samtidig giver det støtte og tryghed. I det samarbejde vokser også indsigt i kollegers tænkemåde og idegrundlag. Gruppen planlægger indkøb på KGT ud fra klare økonomiske rammer. Praktisk Indkøb af materialer på grønttorvet. Hvorefter gruppen arbejder selvstændigt, med fuld støtte af underviser når behovet opstår. Projektet afsluttes med en præsentation af de færdige arbejder. Modulet afsluttes med et åbent hus arrangement hvor chef, kolleger og pårørende er velkommen. Forventet afholdt torsdag aften kl i sidste skole uge. Denne uge giver selvtillid til eleven, og sikrer at eleven har mulighed for selvindsigt i egne færdigheder, styrker og svagheder. Dette skærper fokus og koncentration om eventuel yderligere træning i svage sider af sine kompetencer. Merkantil På Roskilde Handelsskole udarbejdes problemformulering, som også her godkendes og underskrives. De sidste detaljer vedrørende fag prøven afklares. Derudover arbejdes der tværfagligt med det merkantile og det praktiske. På RHS udleveres projekt opgave, det tager udgangspunkt i en realistisk bryllups/ begravelses eller lign. situation som behandles merkantilt, hvorefter projektet udmøntes i konkret binderi arbejder med tilhørende binderibeskrivelse. Forud for modul 5 forventer vi at eleven har: - udført/ trænet/ øvet i buketter og dekorationer i forskellige stilarter til forskellige formål - udført/trænet/øvet brudebuketter/ brudesmykker. - udført/trænet/øvet udsmykning af borde o. lign. - udført/trænet/ øvet forskellige former for begravelses binderi. - har fået mulighed for den nødvendige indsigt i lærestedets almindelige holdning til indkøb, kalkulation, og bogføring Side 22 af 23

23 Indhold på modul 5 merkantil del Indhold: Tværfagligt projekt Roskilde Handelsskole / uddannelsesbog - Blomsterdekoratør På dette modul vælger eleven at arbejde med en tværfaglig case, hvor både det binderitekniske og det merkantile skal kombineres. Der tages udgangspunkt i en fiktiv kundecase hvor eleven så selv skal udvælge og anvende de relevante merkantile teorier og metoder, der i sidste ende gør at kundens behov dækkes. Der lægges stor vægt på, at de anvendte løsninger og anbefalinger er relevante og realistiske, samt bidrager positivt til butikkens drift. Det forventes at eleven vil inddrage elementer fra alle 4 strømme i løsningen af opgaven. Fagprøve Eleverne har allerede eller får på 5 modul godkendt deres problemformulering og der arbejdes med fagprøvens enkelte elementer og emner. Opgaver på modulet Tværfaglig case. Forud for modulet: Du skal have afklaret, hvad du vil lave til din fagprøve og have den uddannelsesansvarliges accept af dette, således at problemformuleringen kan godkendes på modulet Side 23 af 23

I alt er der 8 16 ugers skoleophold inkl. den afsluttende fagprøve.

I alt er der 8 16 ugers skoleophold inkl. den afsluttende fagprøve. Salgsassistentuddannelsen med profil gennemføres i næsten alle godkendte butikker og kæder. Uddannelsen giver gode muligheder for at arbejde både i dybden og i bredden med salget. Eleven skal kunne løse

Læs mere

Elevprogram Læs om hvordan de næste par år kommer til at forme sig, som elev i Stadium.

Elevprogram Læs om hvordan de næste par år kommer til at forme sig, som elev i Stadium. Elev i Stadium Er du vild med sport? Ser du sport? Er du imødekommende og hjælpsom? Er du glad og positiv? Kan du lide at sælge? Går du op i sports-/fritidsudstyr? Hvis du svarer ja til ovenstående, er

Læs mere

Herunder de særlige kompetencemål. Alle elever har været igennem alle kompetencemål i løbet af deres 2-årige HG.

Herunder de særlige kompetencemål. Alle elever har været igennem alle kompetencemål i løbet af deres 2-årige HG. Kompetencemål hg 2. år: Udover kompetencemålene skal eleverne også måles på opnåelse af faglige i grundfagene dansk, engelsk, tysk, EØ, IT, samfundsfag, tysk og salg&service. Det afsluttende niveau i det

Læs mere

Uddannelsesplan for Ny Mesterlære Elevens navn: CPR-nr.: Aftaler om elevens uddannelsesplan. Ajourført:09-05-2014

Uddannelsesplan for Ny Mesterlære Elevens navn: CPR-nr.: Aftaler om elevens uddannelsesplan. Ajourført:09-05-2014 Aftaler om elevens uddannelsesplan Her noteres dato og aftale vedr. 1) Introduktion, hvor elev og kontaktlærer udarbejder forslag til uddannelsesplan. Eleven bliver logget på og får introduktion til IBC

Læs mere

VEJLEDENDE PRAKTIKPLAN FOR SALGSASSISTENT EVT. SALGSASSISTENT MED PROFIL

VEJLEDENDE PRAKTIKPLAN FOR SALGSASSISTENT EVT. SALGSASSISTENT MED PROFIL VEJLEDENDE PRAKTIKPLAN FOR SALGSASSISTENT EVT. SALGSASSISTENT MED PROFIL AFTALEPERIODE: ELEV: VIRKSOMHED: UDDANNELSESANSVARLIG: God uddannelse kræver planlægning. Et veltilrettelagt uddannelsesforløb er

Læs mere

Den lokale undervisningsplan. Kontoruddannelse med speciale Administration

Den lokale undervisningsplan. Kontoruddannelse med speciale Administration Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Administration Generelt om Erhvervsuddannelserne (EUD) på Roskilde Handelsskole EUD er en ud af tre afdelinger på Roskilde Handelsskole, Bakkesvinget

Læs mere

Uddannelsesplan for Salgsassistent med profil i Guld & Sølv / Guld, Sølv & Ure

Uddannelsesplan for Salgsassistent med profil i Guld & Sølv / Guld, Sølv & Ure Uddannelsesplan for Salgsassistent med profil i Guld & Sølv / Guld, Sølv & Ure Elev i Guld & Sølv *) Elev i Guld, Sølv & Ure*) Uddannelsesperiode Uddannelsessted Uddannelsesansvarlig *) Eleven kan uddannes

Læs mere

Opkvalificering af ufaglærte i detailhandelen. Fra ufaglært til faglært. Faglig opkvalificering i detailhandelen. Uddannelsesnævnet. Juni 2013.

Opkvalificering af ufaglærte i detailhandelen. Fra ufaglært til faglært. Faglig opkvalificering i detailhandelen. Uddannelsesnævnet. Juni 2013. Opkvalificering af ufaglærte i detailhandelen. Fra ufaglært til faglært. Faglig opkvalificering i detailhandelen. 1 1. Indledning Det Faglige Udvalg for Detailhandelsuddannelser har udarbejdet en uddannelsesstruktur

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang merkantil

Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang merkantil BEK nr 345 af 27/03/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, j.nr. 062.71N.391 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

DGU s uddannelsesplan

DGU s uddannelsesplan DGU s uddannelsesplan Salgsassistent med profil i Guld, Sølv & Ure Elev i Guld & Sølv* Elev i Guld, Sølv & Ure* Uddannelsesperiode Uddannelsessted Uddannelsesansvarlig *Eleven kan uddannes i Guld & Sølv

Læs mere

Udkast til. I medfør af 4, stk. 1 og 2, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 171 af 2. marts 2011, fastsættes:

Udkast til. I medfør af 4, stk. 1 og 2, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 171 af 2. marts 2011, fastsættes: Udkast til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang merkantil I medfør af 4, stk. 1 og 2, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 171 af 2. marts 2011, fastsættes:

Læs mere

VEJLEDENDE PRAKTIKPLAN FOR BUTIKSMEDHJÆLPER

VEJLEDENDE PRAKTIKPLAN FOR BUTIKSMEDHJÆLPER VEJLEDENDE PRAKTIKPLAN FOR BUTIKSMEDHJÆLPER AFTALEPERIODE: ELEV: VIRKSOMHED: UDDANNELSESANSVARLIG: God uddannelse kræver planlægning. Et veltilrettelagt uddannelsesforløb er et vigtigt grundlag, som er

Læs mere

Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer

Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer Udstedelsesdato: Den 1. juli 2008 Udstedt af Det faglige udvalg for Detailhandelsuddannelse med specialer i henhold til bekendtgørelse nr. 149

Læs mere

VEJLEDENDE PRAKTIKPLAN FOR SALGSASSISTENT OG SALGSASSISTENT MED PROFIL

VEJLEDENDE PRAKTIKPLAN FOR SALGSASSISTENT OG SALGSASSISTENT MED PROFIL VEJLEDENDE PRAKTIKPLAN FOR SALGSASSISTENT OG SALGSASSISTENT MED PROFIL AFTALEPERIODE: ELEV: VIRKSOMHED: UDDANNELSESANSVARLIG: God uddannelse kræver planlægning. Et veltilrettelagt uddannelsesforløb er

Læs mere

HG - GRUNDFORLØBET K O M P E T E N C E M Å L O G G R U N D F A G S K R A V

HG - GRUNDFORLØBET K O M P E T E N C E M Å L O G G R U N D F A G S K R A V HG - GRUNDFORLØBET K O M P E T E N C E M Å L O G G R U N D F A G S K R A V Grundforløbet til de merkantile elevuddannelser beskriver, hvilke kompetencer eleverne skal opnå, før de kan indgå en uddannelsesaftale

Læs mere

Grundforløbsprojektet er det afsluttende projekt i din merkantile uddannelse her på Handelsskolen.

Grundforløbsprojektet er det afsluttende projekt i din merkantile uddannelse her på Handelsskolen. Formål: Grundforløbsprojektet er det afsluttende projekt i din merkantile uddannelse her på Handelsskolen. Du får mulighed for at gå i dybden med emner, der interesserer dig, men det er også vigtigt, at

Læs mere

Uddannelsesplan for salgsassistent-uddannelsen Kundestrøm

Uddannelsesplan for salgsassistent-uddannelsen Kundestrøm Kundestrøm I forbindelse med de regelmæssige elevsamtaler vurderer den uddannelsesansvarlige og eleven, om eleven har opnået de opstillede kvalifikationsmål tilfredsstillende. Handelsskolen oplyser, hvornår

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedelsesdato: den 15. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/04/2013

Læs mere

Lokal undervisningsplan UCH. Hovedforløb Tekstil. (For elever med start i 2012 og herefter)

Lokal undervisningsplan UCH. Hovedforløb Tekstil. (For elever med start i 2012 og herefter) Lokal undervisningsplan UCH Hovedforløb Tekstil (For elever med start i 2012 og herefter) 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. PRAKTISKE OPLYSNINGER... 3 2. UNDERVISNINGSPLANEN - FORMÅL... 3 3. SKOLENS PÆDAGOGISKE

Læs mere

Arbejdsmarked og karriere

Arbejdsmarked og karriere Arbejdsmarked og karriere Formål: I projekt 3 viser du, at du kan bruge din viden tværfagligt til at løse en virkelighedsnær opgave. Du får mulighed for at gå i dybden med emner, der interesserer dig,

Læs mere

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Revision Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Økonomi Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse fra

Læs mere

Grundforløbsprojekt Detail. Klasse xx, 2014

Grundforløbsprojekt Detail. Klasse xx, 2014 Grundforløbsprojekt Detail Klasse xx, 2014 Grundforløbet afsluttes med et projekt. Dette projekt er grundlaget for en prøve, hvor du bedømmes på, om du har opnået de kompetencemål, som du skal opfylde

Læs mere

Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse

Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse Udstedelsesdato: 1. september 2008 Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse Udstedt af det Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr. 149 af

Læs mere

Bekendtgørelse om en detailhandelsuddannelse med specialer

Bekendtgørelse om en detailhandelsuddannelse med specialer BEK nr 601 af 04/05/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 15. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 008.03T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 218 af

Læs mere

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Indkøbsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 378 af 8. april

Læs mere

Den lokale undervisningsplan. Kontoruddannelse med speciale Revision FSR/Danske revisorer

Den lokale undervisningsplan. Kontoruddannelse med speciale Revision FSR/Danske revisorer Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Revision FSR/Danske revisorer Generelt om EUD på Roskilde Handelsskole EUD er en ud af tre afdelinger på Roskilde Handelsskole. Afdelingen har

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator

Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator Udstedt af det faglige udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Kapitalkædedrift. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Kapitalkædedrift. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Kapitalkædedrift Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: DETAIL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Handelsassistent Salg Auto. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Handelsassistent Salg Auto. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Handelsassistent Salg Auto Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Den lokale undervisningsplan. Kontoruddannelse med speciale i økonomi

Den lokale undervisningsplan. Kontoruddannelse med speciale i økonomi Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale i økonomi Generelt om EUD på Roskilde Handelsskole EUD er en ud af tre afdelinger på Roskilde Handelsskole, Bakkesvinget 67, 4000 Roskilde. Afdelingen

Læs mere

Grundforløbsprøve Detailhandelsuddannelse med specialer

Grundforløbsprøve Detailhandelsuddannelse med specialer Grundforløbsprøve Detailhandelsuddannelse med specialer Formål: Grundforløbsprøven er en prøve i de 5 ugers undervisning, du har fået i det uddannelsesspecifikke fag. Prøven skal danne et grundlag for,

Læs mere

Fagprøven : Kontoruddannelse med speciale i administration. Fagprøven. Kontoruddannelse med speciale i administration. LMH september 2011 Side 1

Fagprøven : Kontoruddannelse med speciale i administration. Fagprøven. Kontoruddannelse med speciale i administration. LMH september 2011 Side 1 Fagprøven Kontoruddannelse med speciale i administration LMH september 2011 Side 1 Indhold 1. Fagprøvens formål... 3 2. Organisering af fagprøven.... 3 2.1. Virksomhedens rolle.... 4 2.2. Elevens rolle...

Læs mere

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Offentlig Administration Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

At øve dig så du bliver klædt på til grundforløbsprojektet, som er dit adgangskort til, at du kan komme i praktik efter 12 uger på HG.

At øve dig så du bliver klædt på til grundforløbsprojektet, som er dit adgangskort til, at du kan komme i praktik efter 12 uger på HG. Formål: At øve dig så du bliver klædt på til grundforløbsprojektet, som er dit adgangskort til, at du kan komme i praktik efter 12 uger på HG. Du får mulighed for at gå i dybden med emner, der interessere

Læs mere

Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse

Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse Udstedelsesdato: Den 1. januar 2011 Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse Udstedt af det Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 1435 af 15. december 2010 om

Læs mere

Innovation og iværksætteri

Innovation og iværksætteri Innovation og iværksætteri Formål: Grundforløbsprojektet er det afsluttende projekt i din merkantile uddannelse her på Handelsskolen. Du får mulighed for at gå i dybden med emner, der interesserer dig,

Læs mere

Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Administration

Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Administration Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Administration 04-08-2011 Side 1 af 12 Generelt om EUD på Roskilde Handelsskole EUD er en ud af fire afdelinger på Roskilde

Læs mere

Fælles standard for grundforløbsprøven - Detail

Fælles standard for grundforløbsprøven - Detail Fælles standard for grundforløbsprøven - Detail Uddannelsens navn Butiksetablering - Detail Detailuddannelse med specialer I dette forløb skal I etablere en virksomhed i detailsektoren. I må selv vælge

Læs mere

Salgsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Salgsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Salgsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: DETAIL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Lokal undervisningsplan. Detailhandelsuddannelsen med specialer - salgsassistent uden profil, med brancheprofil Tekstil og med Stormagasinprofil

Lokal undervisningsplan. Detailhandelsuddannelsen med specialer - salgsassistent uden profil, med brancheprofil Tekstil og med Stormagasinprofil Lokal undervisningsplan Detailhandelsuddannelsen med specialer - salgsassistent uden profil, med brancheprofil Tekstil og med Stormagasinprofil 2010/2011 Forord Denne undervisningsplan beskriver undervisningen

Læs mere

Godkendelsesskema (august 2015)

Godkendelsesskema (august 2015) Det faglige Udvalg for Detailhandelsuddannelser Godkendelsesskema (august 2015) Ansøgning om godkendelse af praktiksted til Dekoratør / visual Merchandiser Læs venligst vejledningen inden udfyldelse Praktikstedets

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Offentlig Administration

Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Offentlig Administration Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Offentlig Administration 2009-2010 25-06-2009 Side 1 af 13 Generelt om EUD på Roskilde Handelsskole EUD er en ud af fire afdelinger

Læs mere

Lægesekretær. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Lægesekretær. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Lægesekretær Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

HG UNDERVISNINGS- OG FORLØBSBESKRIVELSER 2012/13. Salg & Service Niv. F, E og D

HG UNDERVISNINGS- OG FORLØBSBESKRIVELSER 2012/13. Salg & Service Niv. F, E og D Klasse HG1A Fag / Niveau Undervisningsmål Fagbetegnelsen, jf. bekendtgørelse Salg & Service Niv. F, E og D Jf. bekendtgørelsen Undervisningens mål er, at eleven opnår indsigt og færdigheder i markedsførings-

Læs mere

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Logistikassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Februar 2014 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 9. juni 2011 Receptionist Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 557 af 28. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Analyse af AMU-uddannelsespakker i faglig opkvalificering i detailhandelen.

Analyse af AMU-uddannelsespakker i faglig opkvalificering i detailhandelen. Analyse af AMU-uddannelsespakker i faglig opkvalificering i detailhandelen. Uddannelsesnævnet Februar 2013 1 1. Indhold 2. Indledning... 3 2.1. Baggrund for projektet... 3 2.2. Projektbeskrivelse.... 3

Læs mere

Fagprøven : Kontoruddannelse med speciale i offentlig administration. Fagprøven. Kontoruddannelse med speciale i offentlig administration

Fagprøven : Kontoruddannelse med speciale i offentlig administration. Fagprøven. Kontoruddannelse med speciale i offentlig administration Fagprøven Kontoruddannelse med speciale i offentlig administration LMH september 2011 Side 1 Indhold 1. Fagprøvens formål... 3 2. Organisering af fagprøven.... 3 2.1. Virksomhedens rolle.... 4 2.2. Elevens

Læs mere

Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer

Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer Udstedelsesdato: Den 15. juli 2014 Udstedt af Det faglige Udvalg for Detailhandelsuddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 345 af 27. marts

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 8. juni 2009 Gastronom Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 2. april 2008 Frisør Udstedt af det faglige udvalg for frisøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 136 af 28.2.2008 om uddannelserne i den

Læs mere

INFORMATION OM. den merkantile afsluttende prøve på trin 1 uddannelserne på International Business College

INFORMATION OM. den merkantile afsluttende prøve på trin 1 uddannelserne på International Business College INFORMATION OM den merkantile afsluttende prøve på trin 1 uddannelserne på International Business College 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelt informationshæftet og om den afsluttende prøve på trin 1... 3

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Lokal undervisningsplan. Hg for voksne

Lokal undervisningsplan. Hg for voksne Lokal undervisningsplan Hg for voksne 2010/2011 Forord Denne undervisningsplan beskriver undervisningen inden for grundforløbet til de merkantile erhvervsuddannelser for voksne kursister ved Zealand Business

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: 21. maj 2008 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 4. marts 2008 om uddannelserne

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker BEK nr 462 af 14/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.55T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Finans. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: Finans. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Finans. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: Finans. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Finans Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: Finans Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse inden

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker BEK nr 378 af 08/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.77T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fitnessinstruktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fitnessinstruktør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr. xxx om uddannelsen

Læs mere

Lokal undervisningsplan UCH. Hovedforløb Salgsassistent u/profil

Lokal undervisningsplan UCH. Hovedforløb Salgsassistent u/profil 1 Lokal undervisningsplan UCH Hovedforløb Salgsassistent u/profil 2 1. Indhold 2. PRAKTISKE OPLYSNINGER... 3 3. UNDERVISNINGSPLANEN - FORMÅL... 3 4. LOVGRUNDLAG... 3 5. SKOLENS PÆDAGOGISKE OG DIDAKTISKE

Læs mere

Praktisk prøve : Kontorservice. Praktisk prøve. Kontorservice. BCH februar 2009 Side 1

Praktisk prøve : Kontorservice. Praktisk prøve. Kontorservice. BCH februar 2009 Side 1 Praktisk prøve Kontorservice BCH februar 2009 Side 1 Indhold 1. Prøvens formål...3 2. Organisering af prøven...3 2.1. Virksomhedens rolle.... 4 2.2. Elevens rolle... 4 2.3. Handelsskolens rolle.... 4 3.

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til urmager

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til urmager BEK nr 327 af 27/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.11T.541 Senere ændringer

Læs mere

Projekt Træning HGS. Godt købmandskab

Projekt Træning HGS. Godt købmandskab Projekt Træning HGS Godt købmandskab 2013 Formål: Formålet med træningsprojektet er, at klæde dig på til grundforløbsprojektet, som er dit adgangskort til, at du kan komme i praktik efter de 12 uger på

Læs mere

Den lokale undervisningsplan. Kontoruddannelse med speciale Lægesekretær

Den lokale undervisningsplan. Kontoruddannelse med speciale Lægesekretær Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Lægesekretær Generelt om EUD på Roskilde Handelsskole EUD er en ud af tre afdelinger på Roskilde Handelsskole, Bakkesvinget 67, 4000 Roskilde.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker Udstedt af det faglige udvalg for mediegrafikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 462 af 14. april

Læs mere

Lokal undervisningsplan UCH 2016/17 Hovedforløb Salgsassistent u/profil

Lokal undervisningsplan UCH 2016/17 Hovedforløb Salgsassistent u/profil 1 Lokal undervisningsplan UCH 2016/17 Hovedforløb Salgsassistent u/profil 2 1. Indhold 2. PRAKTISKE OPLYSNINGER... 3 3. UNDERVISNINGSPLANEN - FORMÅL... 3 4. LOVGRUNDLAG... 3 5. SKOLENS PÆDAGOGISKE OG DIDAKTISKE

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2011 Laboratorietandtekniker Udstedt af Tandteknikerfagets Faglige Udvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 857 af 11/07/2011 Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Væksthusgartner

Uddannelsesordning for uddannelsen til Væksthusgartner Uddannelsesordning for uddannelsen til Væksthusgartner Udstedelsesdato: 24. maj 2012 Udstedt af Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug i henhold til bekendtgørelse nr. 330 af 11/04/2012 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 2. april 2008 Kosmetiker Udstedt af det faglige udvalg for kosmetiker-uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 136 af 28.02.2008 om uddannelserne

Læs mere

HG2 FÆLLES KOMPETENCEMÅL

HG2 FÆLLES KOMPETENCEMÅL Vi anbefaler, at der indgår mål fra alle seks kompetencer/fag i begge grundforløbsprojekter på HG2. Følgende beskrivelser kan du anvende, når du planlægger dit temaprojekt og arbejder med problemformulering

Læs mere

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater Uddannelsen til gastronom med speciale cater er tilrettelagt som en vekseluddannelse, sådan at der efter grundforløbet

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2012 Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for kosmetiker uddannelsen i henhold til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse

Læs mere

Blomsterdekoratør - ordbog over salgsbegreber i uddannelsen

Blomsterdekoratør - ordbog over salgsbegreber i uddannelsen Blomsterdekoratør - ordbog over salgsbegreber i uddannelsen Juli 2012 Udgivet af Det faglige Udvalg for Detailhandelsuddannelser Vesterbrogade 6 D, 4.sal, 1620 København V tlf.: 33 36 66 00 e-mail: detail@uddannelsesnaevnet

Læs mere

Godkendelsesskema (juli 2012)

Godkendelsesskema (juli 2012) Det faglige Udvalg for Detailhandelsuddannelser Godkendelsesskema (juli 2012) Ansøgning om godkendelse af praktiksted til Butiksmedhjælper Læs venligst vejledningen inden udfyldelse Praktikstedets firmanavn

Læs mere

Odense Tekniske Skole. Hvad Tekst Link til ots.dk

Odense Tekniske Skole. Hvad Tekst Link til ots.dk Formativ evaluering (Løbende evaluering) Formålet med den løbende evaluering er at afdække elevens tilfredshed med og udbytte af undervisningen. Hensigten er, at lærer og elev kan indrette den videre undervisning

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: juni 2014 Laboratorietandtekniker Udstedt af Tandteknikerfagets Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for film- og tvproduktionsuddannelsen

Uddannelsesordning for film- og tvproduktionsuddannelsen Uddannelsesordning for film- og tvproduktionsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 013 Udstedt af Billedmediernes Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen

Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen Udstedelsesdato: 15/7 011 Udstedt af det faglige udvalg for Film og tv produktionsuddannelsen bekendtgørelse nr.157 af 3/ 011 uddannelserne i indgangen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Hotel- og fritidsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Hotel- og fritidsassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 8. juni 2009 Hotel- og fritidsassistent Udstedt af Det faglige Udvalg for Hotel- og fritidsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Frontline PC supporter Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 om

Læs mere

Kursusudbud blomsterbinderi

Kursusudbud blomsterbinderi Kursusudbud blomsterbinderi Uddannelse stopper aldrig helt Derfor har vi her samlet en fin buket af AMU-kurser i blomsterbinderi med fokus på trends, former, farver, sæsoner og særlige anledninger og højtider

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktionsgartner

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktionsgartner Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktionsgartner Udstedelsesdato: 24. maj 2012 Udstedt af Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug i henhold til bekendtgørelse nr. 330 af 11/04/2012 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedelsesdato 5. juli 0 Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedt af Fagligt Udvalg for Ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 39 om uddannelserne i den

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for Handelsuddannelse med specialer

Uddannelsesordning for Handelsuddannelse med specialer Uddannelsesordning for Handelsuddannelse med specialer Udstedelsesdato: Den 1. juli 2008 Udstedt af det Det faglige Udvalg for Handelsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 149 af 4. marts 2008 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til. tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 20. maj 2008 tjener Udstedt af Det faglige Udvalg for Tjeneruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 4. marts 2008 om uddannelserne i

Læs mere

EUX ER EN DOBBELTUDDANNELSE

EUX ER EN DOBBELTUDDANNELSE EUX BUSINESS en ny dobbeltuddannelse VELKOMMEN TIL EUX BUSINESS Med EUX Business får du både EN ERHVERVSUDDANNELSE OG EN GYMNASIAL EKSAMEN. EUX Business gennemføres på HANDELSSKOLEN, enter for Kontor og

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato 24. februar 200 Ernæringsassistent Udstedt af det faglige udvalg for ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til oliefyrstekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til oliefyrstekniker BEK nr 435 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.46T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

VOKSENLINJEN - din direkte linje til et jobskifte. Handelsskolen

VOKSENLINJEN - din direkte linje til et jobskifte. Handelsskolen VOKSENLINJEN - din direkte linje til et jobskifte Handelsskolen MERKANTIL / HGV Uddannelsen - målrettet praktikplads inden for butik, event, kontor, handel eller finans Voksenlinjen er for dig, som ønsker

Læs mere

Lokalt uddannelsestilbud i Thisted. Kontor administration. på EUC Nordvest i Thisted. Center for Uddannelse og Erhverv

Lokalt uddannelsestilbud i Thisted. Kontor administration. på EUC Nordvest i Thisted. Center for Uddannelse og Erhverv Lokalt uddannelsestilbud i Thisted Kontor administration på EUC Nordvest i Thisted Center for Uddannelse og Erhverv EUC Nordvest er glade for nu at kunne give elever i lokalområdet muligheden for at gennemføre

Læs mere

Student GRUNDUDDANNELSEN

Student GRUNDUDDANNELSEN GRUNDUDDANNELSEN Grunduddannelsen på Skive Handelsskole Hvis du ønsker en spændende fremtid inden for butik, handel eller kontor, så er Grunduddannelsen på Skive Handelsskole det rigtige valg. Handelsskolens

Læs mere

Obligatoriske oplæringsområder inden for kundestrøm Kundebetjening og vejledning her er der tale om kundehenvendelser, der ikke kun har direkte salg

Obligatoriske oplæringsområder inden for kundestrøm Kundebetjening og vejledning her er der tale om kundehenvendelser, der ikke kun har direkte salg Obligatoriske oplæringsområder inden for kundestrøm Kundebetjening og vejledning her er der tale om kundehenvendelser, der ikke kun har direkte salg for øje der kan være forespørgsler om varernes egenskaber

Læs mere

Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013

Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013 Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013 Ny uddannelsesordning d. 1. juli 2013 Vigtige ændringer Trin 1 Flisemontøren nedlagt hvad betyder det? Nye Fagområder, hvad betyder det? Projekt k svendeprøve, hvad betyder

Læs mere