Plads til at mødes Områdefornyelse Vordingborg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Plads til at mødes Områdefornyelse Vordingborg"

Transkript

1 Plads til at mødes Områdefornyelse Vordingborg

2 MACROBUTTON NoName [Rapportens overskrift Udgivet af Vordingborg Kommune 2014 Udarbejdet af: Vibeke Møgelvang de Neergaard i samarbejde med arkitektfimaet ZARK Fotos: VMN Vordingborg Kommune Valdemarsgade Vordingborg Tlf

3 Indholdsfortegnelse 1. Plads til at mødes, bymidten som ramme om fællesskab Projektets formål Projektets idé Projektets ramme - Beskrivelse af området Beskrivelse af organisering af projektet Budget for gennemførelsen af beslutningen, Ansøgt udgiftsramme, Ansøgt udgiftsramme, fordelt som ordinær ramme og ramme til forsøgsudgifterne med forhøjet refusion Beskrivelse af forslag til evaluering og formidling af projektets resultater Tidsplan for gennemførelse af projektet/beslutningen Navn og adresse på kontaktperson og kommune

4 1. Plads til at mødes, bymidten som ramme om fællesskab Vordingborg har det hele: Spændende, små virksomheder. En god international togforbindelse tog til København, Hamburg, Berlin stopper i Vordingborg. Et vibrerende kulturliv med en stærk teater og musik scene. Mange studerende, uddannelsestilbud, befolkningstilvækst og smukke naturomgivelser. Men Vordingborg har et gammelt ry for at være et dødt sted en by hvor der ikke sker noget. I virkeligheden sker der næsten så meget, at det er svært at følge med. Vi vil have vendt stemningen og holdningen til byen. Vordingborg står som mange andre små og mellemstore byer overfor en række store udfordringer i i forhold til de generelle samfundsmæssige ændringer. Flytning fra land til by, udvikling i detailhandelen, befolkningens alderssammensætning er nogle af de forhold, som kommunen skal tage højde for i planlægningen. Forandringerne rækker ind i fremtiden, og de skaber udfordringer i forhold til udformningen af byens rum og det liv byens borgere gerne vil leve. Her er behov for udvikling af livet i bymidten og udvikling af en ny identitet som kommunens hovedby en by, der demonstrerer alle de aktiviteter, samarbejder og fællesskaber vi rummer i kommunen. Med denne ansøgning vil vi ansøge om midler til et udviklingsprojekt, der skaber rammerne for, at aktiviteterne bliver synlige og at borgerne mødes og involverer sig i bymidten og dens liv. Vi vil derfor gerne byde ind med et projekt, der kan anvise: nye metoder til identitets- og funktionsændringer samt genoplivning af bymidten og handelsgaden, og nye løsningsmuligheder til omdannelse af ejendomme med tomme butikslokaler, herunder løsninger der medtænker de nære private eller halvprivate friarealer ud til gaden herunder hvordan projektets resultat vil være et nyskabende bidrag til byfornyelsen indenfor de beskrevne udfordringer Projektets formål Formålet med denne ansøgning er, at sætte fornyet fokus på, hvad en bymidte er samt hvilken rolle den kan spille for den kollektive bevidsthed om byens og dens omegn. Historisk har bymidten som i alle landets andre byer været centrum for handel og administration, været udstillingsvindue for hvad egnen formår og samtidig været det uformelle samlingssted, hvor mennesker mødes i fællesskab. I Vordingborg foregår dette møde nu lidt usynligt. De mange netværk og aktiviteter findes ganske vist på internettet til skue for den som allerede ved. Det som mangler, er at alle de nye virksomheder, de nye innovative tiltag, det rige udbud af kulturarrangementer, det liv der leves på egnen, også kan ses og mærkes når man bevæger sig gennem byen. Vi vil med dette forsøgsprojekt Udvikle en strategi for brug af bymidten som indgang til fællesskaberne i kommunen, både de kulturelle og de erhvervsmæssige fællesskaber Udvikle redskaber til afvikling/ny brug af funktions tømte bygninger og lokaler, Synliggøre det liv der leves i byen, ved at synliggøre forbindelserne mellem de forskellige funktioner og tilbud i hele byen. Udvikle en organisationsform, der skal skabe grundlag for realisering af initiativer i bymidten. Bymidten i Vordingborg er som i mange af landets øvrige bymidter i de små og mellemstore provinsbyer ramt af afmatning. Hovedgaden, Algade er meget lang og præget af lukkede butiksfacader, dagligvarehandelen er flyttet til udkanten af byen og udvalgsvareudbuddet har problemer med konkurrencen fra nabobyen Næstved og fra den stigende e-handel. 4

5 Spørgsmålet er, kan vi udvikle en plan og strategi for bymidtens forskellige dele, en form for arbejdsdeling mellem handel, opholdssteder, service og information i den meget lange hovedgade? De uformelle samlingssteder ligger spredt, ved den nye dagligvarekoncentration umiddelbart nord for hovedgaden, ved sports- og kulturfaciliteterne, der ligger i en ring omkring byen, ved de mange uddannelsesinstitutioner. Der er ikke store afstande i byen og der er stiforbindelser, men de er anonyme uden særlige karakteristika undervejs og opleves derfor som lange og triste. Spørgsmålet er, kan vi ved at skabe synlige og oplevelsesrige forbindelser på kryds og tværs i byen ændre på bevægemønstrene i byen og lede den gående og cyklende trafik ind igennem bymidten? I mange år har vi aktivt arbejdet med at transformere Vordingborg by, så den kan møde de udfordringer vi står overfor og fremstå attraktiv for borgere og besøgende. Gaderne Algade, Voldgade, Slotstorvet og Kirketorvet er blevet renoveret. Der er fysisk attraktive uformelle mødesteder, men der er ikke aktiviteter og oplevelser nok i det daglige, til at der er en grund til at opholde sig her. Samtidig er der i Vordingborg by, i kommunen og på egnen mange idèrige og kreative enkeltpersoner, virksomheder og fællesskaber. Her er netværk af fødevareproducenter, netværk mellem nye virksomheder og netværk indenfor service, teater og musik. Spørgsmålet er, kan vi bruge bymidtens overskudsrum til at synliggøre den kraft der findes lokalt, og dermed synliggøre hvad vi formår lokalt? Transformere hovedgaden så den fremstår som et udstillingsvindue for hvad egnen kan byde på? De der færdes i bymidten, og de der træffer bestemmelse om, hvad der kan og skal ske, er ikke de samme mennesker. De, der ejer butikslokalerne, bor ikke her i Vordingborg, ligesom de fleste større virksomheder ikke er lokale virksomheder men drives som filialer af store koncerner. Spørgsmålet er, kan en ny organisation, hvor ejerne af butikslokalerne sammen med handelsforeningen og andre relevante parter skabe nye initiativer i bymidten, skabe nye kontakter til de lokale kunstnere, virksomhedsnetværk, til midlertidige butikker og lignende med henblik på brug af de ledige lokaler i byen? 1.2. Projektets idé I projektet skal der arbejdes med tre hovedindsatser: A: Aktivering af de tomme lejemål i bymidten, B: Forbindelser mellem de aktiviteter og mødesteder der findes i byen C: Opbygning af en slagkraftig organisation, der kan koordinere og udvikle de nødvendige aktiviteter. Omdrejningspunktet for forsøgsprojektet skal være synliggørelse af de aktiviteter der findes i byen og på egnen. Man skal ved at færdes i bymidten kunne orientere sig om de aktiviteter og netværk der findes i kommunen og inspireres til at medvirke til udviklingen af nye. Man skal kunne gå en tur gennem hovedgaden og få en fornemmelse af, liv og aktiviteter og oplysninger om hvad der sker på i byen og på egnen koncerter, fortælle-festival, teater mv A: Aktivering af de tomme lejemål i bymidten, skal ske ved at lejemålene i hovedgaden aktiveres f.eks. som plug-in steder et Byens Hus for netværk, fritidsaktiviteter, kulturelle tilbud kombineret med udstilling af de/kontaktmuligheder til de eksisterende faglige, erhvervsmæssige og kulturelle netværk vi har. midlertidige butikker, f. eks i jordbærsæsonen, eller som et led i fremstød for lokale fødevareproduktion. 5

6 Rum hvor kreative sjæle går sammen om en udstilling. Kampagnekontor for virksomheder f.eks. hvor byggebranchen præsenterer nye materialer/ miljøbesparende metoder mm.. Nye opholds- og aktivitetsrum. Stillingtagen til de tomme lejemål kan indebære nedrivning af de mest nedslidte ejendomme, og brug af arealet som rum for pauser, som et grønt pusterum, som en overdækket plads til udstilling, ophold og eller leg, eller som et urbant uderum med fokus på leg og bevægelse. (se principskitse): 6

7 B: Forbindelser mellem de aktiviteter og mødesteder der findes i byen. Udover en revitalisering af de tomme lejemål skal der arbejdes med en strategi for forbindelser i hele byen, der som løjper har hvert sit tema løb, kunstrute, rulleskøjter, cykel. Løjperne danner et net, der forbinder byens forskellige fælles funktioner Station, Borgcenteret og byens nye oplevelsescentrum Panteren, men også skole, svømmehal, større grønne områder, rådhus, lystbådehavn mv. Løjperne skal krydse bymidten og medvirke til at skabe liv her. De steder hvor løjperne krydser bymidten skal fungere som indgange til fællesskabet. Det er på dette sted, man skal kunne få informationer om åbningstider i svømmehallen, arrangementer på Panteren, netværk om nye innovative virksomheder. På løjperne/stierne skal der etableres pulszoner, for fysiske og eller mentale udfordringer, så der sker noget nyt for hver m, og bestå i steder hvor du kan få pulsen op mentalt så vel som fysisk. Det kan være sansehaver, skulpturer, udendørs idrætsmuligheder for alle. C: Opbygning af en slagkraftig organisation, der kan koordinere og udvikle de nødvendige aktiviteter. En revitalisering af bymidten kan ikke ske alene ved en indsats fra kommunen. De fysiske og funktionelle ændringer i bymidten og i hovedgaden skal ske gennem opbygning af en organisation, bestående af byens parter. Målet er at grundejere og butiksdrivende, de der er parter i byens liv går sammen om udvikling af byen. I organisationen skal der arbejdes med udvikling af en strategi for bymidten, herunder hvilke typer af aktiviteter, der skal satses på gennem den meget lange hovedgade. Strategien for hovedgaden kan bestå i en form for arbejdsdeling i den meget lange hovedgade. Strategien skal forankres hos de der 7

8 arbejder i bymidten, de butiksdrivende og hos grundejerne og strategien skal udarbejdes i et tæt samarbejde med parterne. Inspirationen hertil kommer bla. fra Australien hvor byen New Castle på østkysten har gennemgået en forvandling via organisationen Renew New Castle, se og se en kort film om projektet der. Privatpersoner i byen New Castle har oprettet en organisation, der via kontrakter med de lokale grundejere i en tidsbegrænset periode arbejder med aktivering af tomme butikslejemål i byen. De står for at finde frem til de kulturelle aktører der i en periode kan skabe liv via udstillingsarrangementer midlertidige butikker mv Projektets ramme - Beskrivelse af området I Vordingborg by bor indbyggere (2014), tælles nabobyerne Nyråd, Ørslev og Kastrup/ Neder Vindinge med er der indbyggere. Nabobyerne ligger hhv. 1 og 3km fra bygrænsen, og er gamle landsbyer, der har udviklet sig til satellitbyer med store villakvarterer, fordi godserne Rosenfeldt, Iselingen og Marielyst vanskeliggør en samlet byområdeudvikling i Vordingborg. Vordingborg er bindeleddet mellem Sydsjælland og LollandFalster. Byen har en rig historie, ruinerne af Valdemarernes Kulturlivet i Vordingborg by: Stars, der er beliggende i hovedgaden er det regionale spillested med over 100 koncerter om året. I Vordingborg Musikskole får elever musikundervisning. Birdhouse er byens ungdomshus hvor 45 unge aktivt deltager i ungdomshusets demokrati. Der er mere end 500 foreninger i Vordingborg Kommune. 300 foreninger er godkendt som folkeoplysende foreninger. Heraf er 9 aftenskoler. Vordingborg Bibliotekerne havde i besøgende. I 2013 havde bibliotekerne udlån og downloads. gamle kongeborg, er nu hjemsted for Danmarks Borgcenter, som er det nye nationale forsknings- og oplevelsescenter for middelalderens borge, konger og magt. Borgcenteret har hvert år over besøgende. 8

9 Vordingborg by har flere uddannelsesinstitutioner, bla. gymnasium, Hf, handelsskole, seminarium, her er ca 2000 studerende, fra hele kommunen og fra nabokommunerne. Det er et mål, at de studerende i højere grad vil gøre brug af byen. Byen har tre havne, heraf to lystbådehavne, der er attraktive mål for lystsejlere. Byen rummer rigtigt mange attraktioner og besøgsmål, men det er karakteristisk, at de ligger spredt og for borgere, der ikke er lokalkendt, kan det være svært at orientere sig i de mange tilbud. Vordingborg by har således både et opland og en stor mængde besøgende, der kunne give mulighed for et blomstrende byliv. Ansøgningen om forsøgsprojektet skal ses i forlængelse af program for Områdefornyelse for Vordingborg midtby, vedtaget af Kommunalbestyrelsen i Vordingborg den 27. januar En yderligere beskrivelse af området kan derfor findes der. Programmet indeholder en vifte af forskellige projekter, hvoraf tre dengang blev udvalgt til realisering. Det hidtidige arbejde med områdefornyelsen har betydet et visuelt løft i bymidten, og det har sammen med investeringerne i Slotstorv og i et nyt Borgmuseum betydet en kvalitetsforbedring af bymiljøet her. Men det har ikke ændret ved det faktum, at der fortsat er mange tomme butikslejemål og at der er et behov for tilførsel af nye funktioner i byen. 9

10 *Eksempler på de tomme butikslejemål, gennem projektet skal lejemålene bringes i spil som midlertidige butikker eller kampagnekontor, eller udstilingssted eller. Ved spillestedet Stars kan man få oplysninger om kommende koncerter, og Butikken er et eksempel på synlighed af de sociale virksomheder Men vi har meget mere at byde på. 10

11 Afgrænsningen af områdefornyelsen. Området ønskes udvidet i form af stiforbindelse mellem Vordingborg Teater over bymidten til stisystemet omkring Kirkeengen, 1.4. Beskrivelse af organisering af projektet Projektledelsen vil i første omgang være en kommunal opgave, men målet er at opbygge en samarbejdsorganisation, en byledelse, (Se projektets ide, pkt.c) der består af grundejere, handelsforeningen, og andre aktive agenter indenfor bymidten. Der er allerede i dag nedsat en arbejdsgruppe, af parterne nævnt ovenfor, og målet er, at denne arbejdsgruppe bliver af mere permanent karakter og at den kan udvikles ved hjælp ad administrativ hjælp Ideen er, at organisationenbringes i en form, der mere permanent skal stå for nytænkning i bymidten.. I forbindelse med udarbejdelse af de enkelte projekter vil der blive nedsat arbejdsgrupper, med henblik på den konkrete udformning af stiforbindelse mv. 11

12 1.5. Budget for gennemførelsen af beslutningen, Indsats Forsøgsprojekt, se C under projektets ide: Opbygning af organisation, Byledelsen, indbudte eksperter, Proceskonsulent, projektmedarbejder (100% refusion) Forsøgsprojekt, del af C under projektets ide: Information og evaluering. Udgift til information og afsluttende rapport el. lign. Projektmedarb. (100% refusion) Forsøgsprojekt, se B under projektets ide plug-in steder et Byens Hus for netværk, fritidsaktiviteter, kulturelle tilbud kombineret med udstilling af de/kontaktmuligheder til de eksisterende faglige, erhvervsmæssige og kulturelle netværk vi har. Huset skal administreres af byledelsen (100% refusion) Forsøgsprojekt: se A under projektets ide omdannelse af tomme lejemål til midlertidige butikker / udstilling/kampagnekontor for virksomheder mv. Udgiften vil bestå i enkle renoveringer af facade og eller butikslokaler (100% refusion) Nedrivning af overflødige og nedslidte ejendomme: (50% refusion) Nye opholds- og aktivitetsrum i bymidten (30% refusion) Markering af stiforbindelser, herunder indretning af puls/oplevelseszoner (30% refusion) Projektledelse (Refusion 50%??) I alt

13 1.6. Ansøgt udgiftsramme, Indsats Forsøgsprojekt, se C under projektets ide: Opbygning af organisation, Byledelsen, indbudte eksperter, Proceskonsulent, projektmedarbejder (100% refusion) Forsøgsprojekt, del af C under projektets ide: Information og evaluering. Udgift til information og afsluttende rapport el. lign. Projektmedarb. (100% refusion) Forsøgsprojekt, se B under projektets ide plug-in steder et Byens Hus for netværk, fritidsaktiviteter, kulturelle tilbud kombineret med udstilling af de/kontaktmuligheder til de eksisterende faglige, erhvervsmæssige og kulturelle netværk vi har. Huset skal administreres af byledelsen (100% refusion) Forsøgsprojekt: se A under projektets ide omdannelse af tomme lejemål til midlertidige butikker / udstilling/kampagnekontor for virksomheder mv. Udgiften vil bestå i enkle renoveringer af facade og eller butikslokaler (100% refusion) Nedrivning af overflødige og nedslidte ejendomme: (50% refusion) Nye opholds- og aktivitetsrum i bymidten (30% refusion) Markering af stiforbindelser, herunder indretning af puls/oplevelseszoner (30% refusion) Projektledelse I alt

14 1.7. Ansøgt udgiftsramme, fordelt som ordinær ramme og ramme til forsøgsudgifterne med forhøjet refusion Ansøgt udgiftsramme er: kr. 10. Ramme til forsøgsudgifter med forhøjet refusion: kr , 100% refusion Ramme til forlængelse af områdefornyelse: kr. 3., 30% refusion Ramme til bygningsfornyelse: kr , 50% refusion 1.8. Beskrivelse af forslag til evaluering og formidling af projektets resultater. Formidling: Projektet formidles løbende via en hjemmeside,hjemmesiden udgør den primære digitale og ikke fysiske platform for projektet. Lokalt formidles projektet endvidere igennem lokal presse, borgermøder, offentlige møder i Vordingborg og via pressemeddelelser og annoncering. Byplanfagligt formidles det igennem artikler til byplanfaglige tidsskrifter/arkitekten. Til ministeriet tænkes udarbejdet en midtvejsrapport samt afsluttende rapport. Projektet tænkes evalueret i samarbejde med deltagerne, arbejdsgruppe om bymidten ( byledelsen Evalueringen gennemføres af konsulent i samarbejde med projektleder og udformes som en digital pjece. Denne skal fortælle om erfaringerne med at udvikle bymidten som indgang til fællesskaberne, og om erfaringerne med at udvikle en ny type byledelse Tidsplan for gennemførelse af projektet/beslutningen Februar - august 2015 Udvikling af organisation byledelsen, udarbejdelse af strategi for bymidten Strategi for midlertidige butikker. Organisationen udvælger af de vigtigste stiruter Udarbejdelse af koncept for byens hus, plug-in for information om aktiviteter i nærområde, kommune og egn. Opstilling af kriterier vedr. evaluering. Inddragelse af unge råd, organisationer mv, offentligheden via infokampagner, møder med udvalgte borgergrupper. Infokampagne om projektet Februar 2015 februar 2018 Kontakt til samarbejdsparter, eksisterende netværk mhp kampagner, ildsjæle potentielle midlertidige butiksdrivende, etablering af midlertidige butikker. Infokampagne om projektet August december 2015 Stillingtagen til nedrivninger/indretning af nye mødesteder i bymidten Udarbejdelse af projektskitser om nye byrum/mødesteder, stiruter Offentlige møder om planlægningen af nye initiativer Infokampagne om projektet Udvælgelse af fysisk sted for projekt byens hus, Jan juni 2016 Opstart af fysiske forandringer i bymidten, opstart af etablering af stiruter. Etablering af projekt byens hus, Infokampagne om projektet. Borgermøder, formidling lokalt af projektet Juli 2016 december 2016 Projektering, fysiske forandringer i bymidten, etablering af stiruter. Udførelse af nye mødesteder, stiruter mv Evaluering af projekt midlertidige butikker, projekt byens hus 2017 Udførelse af nye mødesteder, evt. nedrivning, stiruter mv. Stillingtagen til organisationsform byledelsen 2018 Konsolidering af organisationsform. Udførelse af nye mødesteder, stiruter mv Evaluering af projektet, 14

15 1.10. Navn og adresse på kontaktperson og kommune. Kontaktperson: Vibeke Møgelvang Neergaard, Plan og Byg Vordingborg Kommune, Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg vinevordingborg.dk, tlf:

Plads til at mødes Områdefornyelse Vordingborg

Plads til at mødes Områdefornyelse Vordingborg Plads til at mødes Områdefornyelse Vordingborg Plads til at mødes, områdefornyelse Vordingborg Udgivet af Vordingborg Kommune 2014 Udarbejdet af: Vibeke Møgelvang de Neergaard i samarbejde med arkitektfimaet

Læs mere

Del A Indhold og vision. Program -Områdefornyelse 2016 2018 for Vordingborg by De Røde Løbere Plads til at mødes A.1

Del A Indhold og vision. Program -Områdefornyelse 2016 2018 for Vordingborg by De Røde Løbere Plads til at mødes A.1 Del A Indhold og vision Program -Områdefornyelse 2016 2018 for Vordingborg by De Røde Løbere Plads til at mødes A.1 Kolofon Juni 2015 Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 Postboks 200 4760 Vordingborg

Læs mere

Del 1 Baggrund for områdefornyelsen. Program -Områdefornyelse 2016 2018 for Vordingborg by De Røde Løbere Plads til at mødes 1.1

Del 1 Baggrund for områdefornyelsen. Program -Områdefornyelse 2016 2018 for Vordingborg by De Røde Løbere Plads til at mødes 1.1 Del 1 Baggrund for områdefornyelsen Program -Områdefornyelse 2016 2018 for Vordingborg by De Røde Løbere Plads til at mødes 1.1 Kolofon Juni 2015 Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 Postboks 200 4760

Læs mere

Del 4 Projekter i områdefornyelsen. Program -Områdefornyelse for Vordingborg by De Røde Løbere Plads til at mødes 4.1

Del 4 Projekter i områdefornyelsen. Program -Områdefornyelse for Vordingborg by De Røde Løbere Plads til at mødes 4.1 Del 4 Projekter i områdefornyelsen Program -Områdefornyelse 2016 2018 for Vordingborg by De Røde Løbere Plads til at mødes 4.1 Kolofon Juni 2015 Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 Postboks 200 4760 Vordingborg

Læs mere

Del 3 Udfordringer og potentialer. Program -Områdefornyelse 2016 2018 for Vordingborg by De Røde Løbere Plads til at mødes 3.1

Del 3 Udfordringer og potentialer. Program -Områdefornyelse 2016 2018 for Vordingborg by De Røde Løbere Plads til at mødes 3.1 Del 3 Udfordringer og potentialer Program -Områdefornyelse 2016 2018 for Vordingborg by De Røde Løbere Plads til at mødes 3.1 Kolofon Juni 2015 Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 Postboks 200 4760 Vordingborg

Læs mere

HVIdbOG Udvikling af algade

HVIdbOG Udvikling af algade HVIdbOG Udvikling af algade IndHOld 3 1.0 Indledning...side 4 2.0 baggrund...side 4 3.0 beskrivelse af Vordingborg by...side 5 3.1 beskrivelse af algade...side 6 3.2 konkurrencesituationen...side 6 3.3

Læs mere

hvorfor en bycenterforening? 13. april 2016

hvorfor en bycenterforening? 13. april 2016 hvorfor en bycenterforening? 13. april 2016 Baggrund Partnerskab om Algade Konkrete forslag til revitalisering af Vordingborg Bymidte Hvidbog præsenteret på borgermøde april 2015 1 af 5 forslag var dannelse

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

Stationsbyer i forandring

Stationsbyer i forandring Stationsbyer i forandring AA b y f o r n y e l s e Velkommen til Glamsbjerg Beliggenhed Tidligere vestfynsk stationsby opstået ca. 1890 i krydset mellem jernbanen Odense/Assens og landevejen Bogense/Fåborg

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Velkommen til Bredebro - by i bevægelse - efter kommunesammenlægningen - om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Områdefornyelse drejer sig om at

Læs mere

Bymidteprojekter 2015-2018

Bymidteprojekter 2015-2018 Bilag 2, 24.11.2014 1 Bymidteprojekter 2015-2018 På følgende sider, findes en nærmere beskrivelse af udvalgte projekter. Foreslåede anlægsprojekter - Bredgade - Torvet - Søndergade - Nørregade Foreslåede

Læs mere

Handelslivets styrke og strategier for revitalisering af bymidterne

Handelslivets styrke og strategier for revitalisering af bymidterne Handelslivets styrke og strategier for revitalisering af bymidterne Haslev, 12 maj 2015 Torsten Bo Jørgensen Projektleder COWI Plan og trafik 1 Tendenser Nethandel vokser Butikscentre går lidt frem Lille

Læs mere

Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011. Udarbejdet af: Udviklingsstaben

Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011. Udarbejdet af: Udviklingsstaben Brandingstrategi Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011 Udarbejdet af: Udviklingsstaben Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen Kilebestyrelsen for i Mimersgadekvarteret (1/5) er et kommende offentligt friareal i Mimersgadekvarteret. s fysiske rammer er det offentligt tilgængelige areal mellem Nørrebrogade ved Nørrebrohallen og

Læs mere

OMRÅDEFORNYELSE SKÆRBÆK

OMRÅDEFORNYELSE SKÆRBÆK OMRÅDEFORNYELSE SKÆRBÆK porten til Rømø 08-10-2014 www.toender.dk 1 Aftenens forløb VELKOMMEN til alle v/ Tønder Kommune Trafikplan 2014 v/ Fagchef Lars-Erik Skydsbjerg Forslag til PROGRAM v/ Christel

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

VISION VEJEN. Fra visioner til handling HANDLINGSKATALOG

VISION VEJEN. Fra visioner til handling HANDLINGSKATALOG VISION VEJEN Fra visioner til handling HANDLINGSKATALOG Forord Missionen, visionen og indsatsområderne er rammen for det videre arbejde. Handlingskataloget konkretiserer det kommende arbejde og vil i foråret

Læs mere

Sorø Kommune. Strategi for Sorø Bibliotek Nationale udviklingstendenser

Sorø Kommune. Strategi for Sorø Bibliotek Nationale udviklingstendenser Sorø Kommune Strategi for Sorø Bibliotek 2016-2019 2019 Sorø Bibliotek er et traditionelt folkebibliotek med to afdelinger beliggende i historiske bygninger i henholdsvis Sorø Bymidte og Dianalund. Begge

Læs mere

Konkurrence om et skitseprojekt for Bindslevs Plads Silkeborgs kultur- og campusområde

Konkurrence om et skitseprojekt for Bindslevs Plads Silkeborgs kultur- og campusområde Konkurrence om et skitseprojekt for Bindslevs Plads Silkeborgs kultur- og campusområde Baggrund Bindslevs Plads var tidligere byens markedsplads, hvor der foregik livlig handel. I dag arbejder områdets

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

DE RØDE LØBERE. Vordingborgs bymidte er afgørende for din, min og vores fremtid. Vil du med på den røde løber og gøre en forskel for vores by?

DE RØDE LØBERE. Vordingborgs bymidte er afgørende for din, min og vores fremtid. Vil du med på den røde løber og gøre en forskel for vores by? DE RØDE LØBERE Vordingborgs bymidte er afgørende for din, min og vores fremtid. Vil du med på den røde løber og gøre en forskel for vores by? VINDERBYEN VORDINGBORG Vordingborg er nu en vinderby. Sådan

Læs mere

Bilag 4: Politiske beslutninger om områdefornyelserne i Nordvest samt oversigt over projekter i Kvarterplanen

Bilag 4: Politiske beslutninger om områdefornyelserne i Nordvest samt oversigt over projekter i Kvarterplanen KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 4: Politiske beslutninger om områdefornyelserne i samt oversigt over projekter i Kvarterplanen Tidligere politiske beslutninger

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter (Der er i alt modtaget 31 besvarede skemaer) Hvordan har projektet medvirket til at nå de konkrete mål i LAG-himmerlands

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen

Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen Aftenens forløb 19.00 Velkomst v/ Herning Kommune Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen 19.45 Kaffe/kort pause 20.00 Spørgsmål og svar 21.00 Afrunding og tak for i aften!

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

PARTNERSKABSMØDE DE RØDE LØBERE 29. MARTS 2016

PARTNERSKABSMØDE DE RØDE LØBERE 29. MARTS 2016 PARTNERSKABSMØDE DE RØDE LØBERE 29. MARTS 2016 29. MARTS 2016 Formand for Teknik- og Miljøudvalget Thomas Christfort VELKOMST AGENDA Ordstyrer: Kl. 17.35 17.55 kort orientering om: Udviklingsdirektør Jan

Læs mere

Byfornyelse i Bramming bymidte. Borgermøde Tirsdag den 13. juni 2017

Byfornyelse i Bramming bymidte. Borgermøde Tirsdag den 13. juni 2017 Byfornyelse i Bramming bymidte Borgermøde Tirsdag den 13. juni 2017 Dagsorden Velkomst og introduktion til byfornyelsesindsatsen v/ formand for Plan & Miljøudvalget John Snedker Områdefornyelsens sammenhæng

Læs mere

Ny drift Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Område Beskrivelse af forslag

Ny drift Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Område Beskrivelse af forslag Nummer 130 Udvidelse af landdistriktspujen Indsatsområde Nye initiativer i øvrigt Område Hele kommunen Landdistriktspuljen er idag på 309.000 kr om året. Puljens formål er at støtte lokale udviklingsprojekter

Læs mere

Visionsplan for Hårlev

Visionsplan for Hårlev Visionsplan for Hårlev 1 2 VISION FOR FREMTIDENS HÅRLEV Hårlev er stationsbyen i Ådalen. I Hårlev har vi det hele. Skønne naturoplevelser i baghaven, boliger til alle aldersgrupper, et levende handelsog

Læs mere

Infrastruktur, forslag til forandringer:

Infrastruktur, forslag til forandringer: Infrastruktur, forslag til forandringer: 1. Vejnettet skal planlægges, så byerne bindes tættere sammen. I den forbindelse skal bl.a. en mulig vejforbindelse fra Veng til Galten vurderes. Skal ses som et

Læs mere

ANSØGNING VEDR. STØTTE TIL GENNEMFØRELSE AF BESLUTNINGER OM KONKRETE, FYSISKE BYFORNYELSESFORSØGS-PROJEKTER

ANSØGNING VEDR. STØTTE TIL GENNEMFØRELSE AF BESLUTNINGER OM KONKRETE, FYSISKE BYFORNYELSESFORSØGS-PROJEKTER ANSØGNING VEDR. STØTTE TIL GENNEMFØRELSE AF BESLUTNINGER OM KONKRETE, FYSISKE BYFORNYELSESFORSØGS-PROJEKTER a. Titel på forsøgsbeslutning om områdefornyelse eller bygningsfornyelse. RUDKØBING BYMIDTE KØBSTADEN

Læs mere

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer BAGGRUND I løbet af 2017 er interessen vokset markant for at bygge nyt i Albertslund Midtby. Det gælder særligt for byområdet

Læs mere

Revitalisering af bymidterne strategier for udvikling af detailhandel i mindre byer

Revitalisering af bymidterne strategier for udvikling af detailhandel i mindre byer Revitalisering af bymidterne strategier for udvikling af detailhandel i mindre byer COWI, juni 2015 Torsten Bo Jørgensen Projektleder COWI Plan og trafik 1 Tendenser Nethandel vokser Butikscentre går lidt

Læs mere

Velkommen til borgerworkshop om områdefornyelsen i Hirtshals. Hirtshals Idrætscenter, 9. april 2016

Velkommen til borgerworkshop om områdefornyelsen i Hirtshals. Hirtshals Idrætscenter, 9. april 2016 Velkommen til borgerworkshop om områdefornyelsen i Hirtshals Hirtshals Idrætscenter, 9. april 2016 Program for borgerworkshop den 9. april 11.00 Velkomst v. Jørgen Christensen, medlem af Byrådet 11.05

Læs mere

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger:

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: Næstved Kommune Kultur og Borgerservice Projekttitel: Åben

Læs mere

Spørgsmål fra DGI, svar fra arbejdsgruppen om Uddannelse:

Spørgsmål fra DGI, svar fra arbejdsgruppen om Uddannelse: Spørgsmål fra DGI, svar fra arbejdsgruppen om Uddannelse: Spørgsmål fra DGI Arbejdsgrupperne er af DGI blevet bedt om at svare på følgende spørgsmål: 1. Processpørgsmål: Hvordan er arbejdsgrupperne nået

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Byernes roller i fritiden En analyse i Midtjylland

Byernes roller i fritiden En analyse i Midtjylland Byernes roller i fritiden En analyse i Midtjylland Miljøministeriet Realdania Byernes roller i fritiden en analyse i Midtjylland Udarbejdet af Region Midtjylland og Plan09. Telefoninterviews er gennemført

Læs mere

side 1 af 8 STØVRING BYTORV

side 1 af 8 STØVRING BYTORV 042015 side 1 af 8 STØVRING BYTORV Pladsen idé vision Velkommen til Støvring Bytorv. Visionen med nærværende projektforslag har været at skabe et nyt bytorv med en klar rumlig og funktionel identitet,

Læs mere

Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON

Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON - strategi og spilleregler Dette er en strategi for udvikling af Musicon on. Strategien kan ses som et spil med spillere, spilleregler og en spilleplade. Spillerne er aktørerne

Læs mere

Styrker og svagheder inden for kultur- og fritidsområdet i Faxe Kommune

Styrker og svagheder inden for kultur- og fritidsområdet i Faxe Kommune Styrker og svagheder inden for kultur- og fritidsområdet i Faxe Kommune I tilknytning til dagsordenspunktet om ny kultur- og fritidspolitik 2015-2019 har administrationen udarbejdet et notat om styrker

Læs mere

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP 1947 2007 2017 FORNY DIN FORSTAD R HØJE-TAASTRUP ADVISORY BOARD Er et uvildigt ekspertpanel bestående af forskere, der forsker og formidler byplanlægning og dens historie. Forskerne er interesseret i,

Læs mere

UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY

UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2016-2018 Hvordan fortsætter vi den stærke udvikling og griber mulighederne i udviklingen af en attraktiv detailhandel i Aalborg? 1

Læs mere

krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge

krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge Butikker på Vestergade mod gadekæret. Gaden udgør den nordlige grænse af projektområdet. Materialet er bygget op i to dele: 1 Helsinge

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

1 of 7 NYT LYS I MØRKE

1 of 7 NYT LYS I MØRKE 1 of 7 NYT LYS I MØRKE 1 2 of 7 BAGGRUNDEN FOR PROJEKTET Langs det grønne bånd, der snor sig langs med jernbanen ind i det indre af Syddjurs Kommune, finder man fire jernbanebyer bundet sammen af Grenaabanen

Læs mere

Del 6 Investeringsredegørelse - Udviklingsområder. Program -Områdefornyelse for Vordingborg by De Røde Løbere Plads til at mødes 6.

Del 6 Investeringsredegørelse - Udviklingsområder. Program -Områdefornyelse for Vordingborg by De Røde Løbere Plads til at mødes 6. Del 6 Investeringsredegørelse - Udviklingsområder Program -Områdefornyelse 2016 2018 for Vordingborg by De Røde Løbere Plads til at mødes 6.1 Kolofon Juni 2015 Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 Postboks

Læs mere

Kommissorium for det særlige udvalg vedrørende Skanderborg by, inkl. Sølund, jf. Byrådets Udviklingsstrategi 2014-2017

Kommissorium for det særlige udvalg vedrørende Skanderborg by, inkl. Sølund, jf. Byrådets Udviklingsstrategi 2014-2017 Kommissorium for det særlige udvalg vedrørende Skanderborg by, inkl. Sølund, jf. Byrådets Udviklingsstrategi 2014-2017 Dato: 9. april 2015 Sagsnr.: 14/83874 1. Rammen for udvalgets arbejde Byrådets Udviklingsstrategi

Læs mere

Bygningskulturarv som ressource i fremtidens landdistrikter

Bygningskulturarv som ressource i fremtidens landdistrikter Bygningskulturarv som ressource i fremtidens landdistrikter 26. Bygningskultur 2015 samler aktørerne Bag Bygningskultur 2015 står Kulturstyrelsen og Realdania og med til at sikre et koordineret løft for

Læs mere

Nye tider nye roller

Nye tider nye roller Nye tider nye roller - Mellembyernes udfordinger Et pilotprojekt med Landdistrikernes Fællesråd og byerne Egtved, Glamsbjerg, Gram, Holsted, Løgumkloster, Ølgod og Ørbæk. PROJEKTBESKRIVELSE FORÅRET 2012

Læs mere

Byens Hus det kreative samlingssted

Byens Hus det kreative samlingssted Konsensuspapir for Byens Hus side 1 af 5 Byens Hus det kreative samlingssted Baggrund Byens Hus har løbende været på den politiske dagsorden siden revitaliseringen af Kokkedal i 1999. Ved budgetforliget

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Den vilde idé Beboere, beboergrupper og ildsjæle kan søge om støtte til en vild idé, som giver nye og inspirerende fælles faciliteter. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen DET

Læs mere

Ansøgningsskema Puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen)

Ansøgningsskema Puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen) Dette skema skal udfyldes ved ansøgning til LUP-puljen. Der må gerne vedlægges bilag, men ansøgningsskemaet skal give et kort, præcist, samlet overblik over projektet. Journalnummer (udfyldes af Vordingborg

Læs mere

Spørgeskemaopsamling. Antal registrerede besvarelser: 281

Spørgeskemaopsamling. Antal registrerede besvarelser: 281 18.12.2012 Spørgeskemaopsamling Antal registrerede besvarelser: 281 Spørgsmål Antal svar Svar % Køn? 269 96 Alder? 266 95 Hvor bor du? 265 94 Nævn 3 gode ting ved Hedensted bymidte og beskriv hvorfor 231

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet:

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet: INVESTER I ODENSE ODENSE - Fra stor dansk by til dansk storby Odense er en by i rivende udvikling. Inden for de kommende 10-15 år vil investeringer for 24 mia. kr. transformere Odense fra stor dansk by

Læs mere

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Forord Fritidspolitikken fastlægger retningen for fritids-, idræts- og kulturområdet. Fritidsudvalget ønsker at understøtte og udvikle byområder,

Læs mere

København: Grønne uderum som urbane uderum. Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011

København: Grønne uderum som urbane uderum. Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011 København: Grønne uderum som urbane uderum Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011 Oversigt 1. Hvor er København? 2. Visioner og mål 3. Urbane tendenser - hvad siger københavnerne?

Læs mere

Udbud del 1, Koncept for Parker og Rejs i Region Sjælland

Udbud del 1, Koncept for Parker og Rejs i Region Sjælland Udbud del 1, Koncept for Parker og Rejs i Region Sjælland Baggrund Parkér og Rejs er anlæg og faciliteter, som er indrettet og forbeholdt til parkering af bil eller cykel i tilknytning til en rejse med

Læs mere

Lov om byfornyelse og udvikling af byer

Lov om byfornyelse og udvikling af byer Dato 28.02.2013 Lov om byfornyelse Dok.nr. 37507/13 Sagsnr. 13/4641 Ref. KRQV Lov om byfornyelse og udvikling af byer Lovens hovedformål er at igangsætte udvikling og omdannelse af byområder, der gør dem

Læs mere

Områdefornyelse i Ranum De gode ideer skal frem 18. FEBRUAR 2016 FØRSTE WORKSHOP I RANUM. Kristian Bransager

Områdefornyelse i Ranum De gode ideer skal frem 18. FEBRUAR 2016 FØRSTE WORKSHOP I RANUM. Kristian Bransager Områdefornyelse i Ranum De gode ideer skal frem 1 Kristian Bransager Aftenens program 19.00 19.10 Velkomst ved Vesthimmerlands Kommune 19.10 19.20 Kulturarvsprojektet ved Vesthimmerlands Museum 19.20 19.45

Læs mere

Detailhandel. 2 byer 2 strategier

Detailhandel. 2 byer 2 strategier Detailhandel 2 byer 2 strategier Faaborg og Ringe Faaborg-Midtfyn Kommune Faaborg Gl. købstad i den sydlige del af kommunen Beliggende i naturskønne områder med rigt turistliv Rigt kulturliv Ringe Ringe

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

DETAILHANDELSSTRATEGI. Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted

DETAILHANDELSSTRATEGI. Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted DETAILHANDELSSTRATEGI 2016 Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted Forord Denne detailhandelsstrategi er resultatet af den proces, som Byrådet i Vejen Kommune igangsatte i foråret 2015.

Læs mere

Program -Områdefornyelse 2016 2018. for Vordingborg by. De Røde Løbere. Plads til at mødes

Program -Områdefornyelse 2016 2018. for Vordingborg by. De Røde Løbere. Plads til at mødes Program -Områdefornyelse 2016 2018 for Vordingborg by De Røde Løbere Plads til at mødes Kolofon Juni 2015 Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 Postboks 200 4760 Vordingborg Telefon 55 36 3636 Post@Vordingborg.dk

Læs mere

Detailhandelsstruktur; Odense Kommunes forslag til kommuneplantillæg 2009-2021 for detailhandel i høring

Detailhandelsstruktur; Odense Kommunes forslag til kommuneplantillæg 2009-2021 for detailhandel i høring Detailhandelsstruktur; Odense Kommunes forslag til kommuneplantillæg 2009-2021 for detailhandel i høring Odense Kommune har fremlagt forslag til temaplantillæg om detailhandel i offentlig høring i perioden

Læs mere

Strategiplan for Randers Handelsråd

Strategiplan for Randers Handelsråd Strategiplan for Randers Handelsråd 2005 2008 1 Indledning. Denne strategiplan er på en række møder i 2004 og 2005 udarbejdet af bestyrelsen i Randers Handelsråd, som repræsenterer Randers Storcenterforening

Læs mere

Byrådets vision for Kulturtorvet skal danne rammen for arbejdet. Heri beskrives Kulturtorvet

Byrådets vision for Kulturtorvet skal danne rammen for arbejdet. Heri beskrives Kulturtorvet Udvikling af Kulturtorvet - Aktionsproces Kommissorium og procesbeskrivelse, 03.03.16 1 Baggrund Allerød Byråd har besluttet at prioritere udvikling af et Kulturtorv på området omkring Byens Plads. Det

Læs mere

Fremtidens Aabenraa, Fremtidens Købstad. Thomas Andresen Borgmester Bo Riis Duun Afdelingschef Kultur & Plan og Fritid

Fremtidens Aabenraa, Fremtidens Købstad. Thomas Andresen Borgmester Bo Riis Duun Afdelingschef Kultur & Plan og Fritid Fremtidens Aabenraa, Fremtidens Købstad Thomas Andresen Borgmester Bo Riis Duun Afdelingschef Kultur & Plan og Fritid Befolkningsprognoser 3 4 Kamp mellem kommuner om bosætning Erkendelse af at Aabenraa

Læs mere

Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer

Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer Generelt om byfornyelsesloven Loven gælder for alle kommuner, og kan anvendes i alle byer og i det åbne land På Finansloven afsættes 280

Læs mere

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 LOGO1TH_LS_POSr d By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 KULTURUDVALGETS Politiske fokusområder 2014-2015 Mødesteder og midlertidighed Kultur er fyrtårne og fysiske rammer.

Læs mere

Struktur for Samarbejdende Bysamfund SAMBY Horsens kommune

Struktur for Samarbejdende Bysamfund SAMBY Horsens kommune Struktur for Samarbejdende Bysamfund SAMBY Horsens kommune Udarbejdet af den af bysamfundene nedsatte arbejdsgruppe den 19. september 2006 Revideret 28.august 2008 Forslag til Revideret udgave september

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Landbyrådsrepræsentanten fra Vellev inviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Områdefornyelse i Sundby 2016

Områdefornyelse i Sundby 2016 Områdefornyelse i Sundby 2016 Informationsmøde Aftenens program kl 17.30 Velkomst ved Morsø Kommune og fællesspisning kl 18.15 Præsentation af Udviklingsplanen for Sundby, status fra arbejdsgruppe og Fremtidens

Læs mere

Tilskudsmuligheder til nedrivning af faldefærdige bygninger

Tilskudsmuligheder til nedrivning af faldefærdige bygninger 1. Landsbypuljen 2. Byfornyelse Bygningsfornyelse Områdefornyelse Landsbypuljen kan støtte Istandsættelse Nedrivning Ombygning Fjernelse af skrot Kommunalt opkøb Støtte Kommunernes anvendelse af de statslige

Læs mere

Børnekulturens Netværk H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V

Børnekulturens Netværk H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Børnekulturens Netværk H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Svendborg d. 12-0-07 Modelforsøg: Børnekultur i kommunen Svendborg kommune ansøger hermed om at blive udpeget til som modelkommune i Børnekulturens

Læs mere

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Aalborg den 20. december 2016 Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Indledning Aalborg Kommune er inde i en rivende udvikling og i kraftig vækst med en befolkningstilgang på ca. 2500

Læs mere

Steder med sjæl. Idébank til aktiviteter i udstillingen. side 1. www.bygningskultur2015.dk

Steder med sjæl. Idébank til aktiviteter i udstillingen. side 1. www.bygningskultur2015.dk Steder med sjæl Idébank til aktiviteter i udstillingen side 1 Indholdsforetegnelse Indledning side 3 Platforme i udstillingen side 4 Samarbejdspartnere og målgrupper side 5 Ideer til brug af kulturarvscruiseren

Læs mere

Kommuneplan 2009 Udvidelse af bymidteafgrænsningen i Ringe med kolonihavegrunden

Kommuneplan 2009 Udvidelse af bymidteafgrænsningen i Ringe med kolonihavegrunden Kommuneplan 2009 Udvidelse af bymidteafgrænsningen i Ringe med kolonihavegrunden I forbindelse med revision af kommuneplanen i Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker kommunen at udvide bymidten med et område,

Læs mere

Velkomst v/faxe Kommunes borgmester, Knud Erik Hansen

Velkomst v/faxe Kommunes borgmester, Knud Erik Hansen Karise, 14. november 2016 Resumé af dialogmødet Velkomst v/faxe Kommunes borgmester, Knud Erik Hansen Borgmester Knud Erik Hansen bød velkommen til aftenens dialogmøde, som er en del af Faxe Kommunes dialogprojekt.

Læs mere

FÅBORG MIDTFYN KONKURRENTANALYSE 19.01.2009 LANGELAND: "Vores Ø" SVENDBORG: "Cittaslow mere mellem øerne" ODENSE: "At lege er at leve" (bruges perifært) ASSENS: "Mulighedernes land" Nyborg: "De bedste

Læs mere

Nonnebuen / Munkebuen

Nonnebuen / Munkebuen Nonnebuen / Munkebuen 1 Matr. nr: Adresse: Antal grunde Overtagelse Nonnebuen Nonnebuen/Munkebuen 28 Ultimo 2014 Infrastruktur Grundene ligger i et roligt område ikke langt fra Hillerødmotorvejen, som

Læs mere

Ungepolitik. Vision. Godkendt i Byrådet den xx. xx 20xx

Ungepolitik. Vision. Godkendt i Byrådet den xx. xx 20xx Godkendt i Byrådet den xx. xx 20xx 7. oktober 2011 Sagsnr. 194816 Brevid. 1340268 Ref. TIGC Dir. tlf. 46 31 40 95 tinagc@roskilde.dk Ungepolitik Vision Roskilde Kommune ønsker en stærk, engageret ungdomskultur

Læs mere

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Der arbejdes målrettet og strategisk med kulturudviklingen i kommunen. I forlængelse af byrådets beslutning af juni 2011 udnyttes synergien i sammenhæng

Læs mere

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15 Børnekultur politik Indhold Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7 Kulturgarantien 7 Kulturfærge Frederikshavn 8 Synlig Børnekultur 8 Målsætninger 9 Kultur- og Fritidsudvalget 9 Børneinstitutioner,

Læs mere

KV17 12 Dogmer Bedre Næstved

KV17 12 Dogmer Bedre Næstved KV17 12 Dogmer Bedre Næstved Radikale Venstre, Næstved Kommune Det handler om mennesker, 10.10.2017 KV17 12 Dogmer Bedre Næstved Vi i Radikale Venstre i Næstved Kommune mener, at der er brug for nye tilgange

Læs mere

1. Etape. Vi vil gerne skabe

1. Etape. Vi vil gerne skabe Projektbeskrivelse Askov lokalråd ønsker at skabe et attraktivt område omkring Torvet, Brugsen og Dammen. Formålet er en byfornyelsen som skal skabe et fælles holdepunkt for befolkningen i Askov. Et sted,

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Haldum?

Hvordan skal vi udvikle Haldum? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HALDUM Indledning: Borgerforeningen i Halduminviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Ansøgningsvejledning

Ansøgningsvejledning September 2016 Ansøgningsvejledning Landdistrikter landet over står midt i den største omstilling i nyere tid. Befolkningstilvæksten til de større byer er accelereret, og det har efterladt især de mindre

Læs mere

Udvalgsplan Kulturudvalget

Udvalgsplan Kulturudvalget Udvalgsplan 2014-2017 Kulturudvalget KULTURAFDELINGEN Forord I de sidste 20 år har Horsens Kommune forandret sig. Kulturlivet har spillet en central rolle i forandringen. Horsens brand er ændret fra fængselsby

Læs mere

Fokus på fysiske projekter, der udvikler de almene boligområders fælles faciliteter og viser nye veje til et godt boligliv

Fokus på fysiske projekter, der udvikler de almene boligområders fælles faciliteter og viser nye veje til et godt boligliv Introduktion Introduktion Kampagnen DET GODE BOLIGLIV Fokus på fysiske projekter, der udvikler de almene boligområders fælles faciliteter og viser nye veje til et godt boligliv Åben og bred adgang til

Læs mere

Politik for Kulturhovedstad 2017

Politik for Kulturhovedstad 2017 Politik for Kulturhovedstad 2017 Vision Hvordan kan vi medvirke til, at lokale kunst- og kulturmiljøer bidrager endnu mere offensivt og værdsættes for deres kompetencer og bidrag til den samlede udvikling

Læs mere

1 of 6. Strategi for Kalø Campus

1 of 6. Strategi for Kalø Campus 1 of 6 Strategi for Kalø Campus 2015-2016 2 of 6 Strategi for Kalø Campus 2015-16 Vision Vi skaber rammerne for, at Syddjurs Kommune får det bredest mulige udbud af attraktive uddannelses- og vidensinstitutioner

Læs mere

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 INDLEDNING Ballerup Kommune er et dejligt sted at bo omgivet af natur, tæt på storbyen, med mange arbejdspladser og et aktivt foreningsliv. Kommunalbestyrelsen har store

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Grundfør?

Hvordan skal vi udvikle Grundfør? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i GRUNDFØR Indledning: Landbyrådsrepræsentanten fra Grundfør og Borgerforeningen i Grundfør

Læs mere