DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME"

Transkript

1 DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME 1

2 Indholdsfortegnelse B.1. INTRODUKTION... 3 B.1.1. HENVISNINGER... 3 B.1.2. INTEGRATION MED EKSISTERENDE SIKKER E-POSTLØSNING... 3 B.1.3. OPSÆTNING... 4 B.2. MYNDIGHED BESVARER / INITIERER HENVENDELSE TIL DKAL SLUTBRUGER... 5 B.2.1. FORUDSÆTNING FOR AT EN MEDDELELSE FREMSENDES TIL EN SLUTBRUGER... 5 B.2.2. MANUEL PROCES...6 B.2.3. SERVICEBESKEDER... 7 B.2.4. KONFIGURATION AF FORSIMPLET BESVARELSE... 7 B.2.5. AUTOMATISERET PROCES, EVT. VIA ESDH-SYSTEM... 7 B.2.6. KVITTERING... 8 B.2.7. AFSENDER METADATA... 9 B.3. FORSENDELSE FRA DKAL SLUTBRUGER TIL MYNDIGHED...10 B.3.1. KVITTERING...13 B.4. APPENDIKS...15 B.4.1. AFSENDELSE METADATA...15 EPOSTAFSENDELSEMETADATA B.4.2. AFSENDELSE KVITTERING...16 EPOSTAFSENDELSEKVITTERING B.4.3. MEDDELELSE METADATA...17 EPOSTMEDDELELSEMETADATA B.4.4. MEDDELELSE KVITTERING...17 EPOSTMEDDELELSEKVITTERING B.4.5. SIGNATURBEVIS...18 EPOSTSIGNATURBEVIS B.4.6. SIGNATURBEVIS VEDHÆFTNINGER...19 EPOSTVEDHAEFTNINGSAMLING B.4.7. FESD METADATA...19 MEDDELELSEFESDMETADATA B.4.8. CONTENTTYPE OG ENCODING...20 Bilag B: Afsendelse og modtagelse via S/MIME 2

3 B.1. Introduktion Dette dokument beskriver integration til DKAL via S/MIME. Snitfladen anvendes til at transportere meddelelser mellem en myndighed og DKAL. Myndigheder kan både modtage og afsende meddelelser via denne snitflade. Udgangspunktet er at en slutbruger er logget på sin DKAL og ønsker at rette henvendelse til en myndighed. Dette sker rent praktisk ved at slutbrugeren via DKAL finder en postkasse, som myndigheden har opsat. Herved får slutbrugeren mulighed for at indtaste en meddelelse. Meddelelsen kan eventuelt indeholde metadata såfremt dette er opsat på postkassen. Når slutbrugeren efterfølgende trykker på send, vil meddelelsen være tilgængelig for myndigheden enten via S/MIME snitflade eller REST snitfladen. Når en slutbruger retter henvendelse til en myndighed via DKAL er det muligt at opsætte DKAL til at fremsende meddelelsen via S/MIME. Der er således ikke tale om fremsendelse af en S/MIME meddelelse fra slutbrugerens private adresse. Det er blot en kommunikationskanal mellem DKAL og myndighedens sikker e-post løsning, så myndigheden kan genbruge den nuværende infrastruktur til afsendelse og modtagelse af sikker . B.1.1. Henvisninger Følgende dokumenter indeholder information, som er relevant for den snitflade, der er beskrevet i dette dokument: DKAL snitflader indeholder den overordnede beskrivelse af DKAL s system-til-system snitflader, hvilket inkluderer en overordnet beskrivelse af REST snitfladen. Dokumentet indeholder også en begrebsliste, som beskriver alle DKAL relaterede begreber, der er anvendt i dette dokument. Disse begreber er i dette dokument skrevet med kursiv og det forudsættes i dette dokument, at læseren er fortrolig med begreberne. Bilag A1 REST Afsendersystem beskriver REST snitflade for et afsendersystem. Et afsendersystem anvendes af en myndighed til at sende afsendelser til slutbrugere. Bemærk at dette er et alternativ til denne snitflade til at afsende meddelelser. Bilag A3 REST Afhentningssystem beskriver REST snitflade for et afhentningssystem. Systemet anvendes af virksomheder og myndigheder til at hente post fra deres sikre boks. Bemærk at dette er et alternativ til denne snitflade til at modtage meddelelser. B.1.2. Integration med eksisterende sikker e postløsning DKAL-løsningen for afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME er designet til at integrere med myndighedernes eksisterende sikre e-postløsninger. Det kan både være en automatiseret løsning som lever op til standarden for FESD Sikker e-postløsning, eller en mere manuel løsning, hvor sikker e-post håndteres via en mail klient. DKAL tillader opsætning af flere systemer per myndighed, hvilket betyder at den enkelte myndighed kan håndtere mails på mange forskellige måder. Bilag B: Afsendelse og modtagelse via S/MIME 3

4 Dette afsnit beskriver DKAL s integration med sikre e-postløsninger, der lever op til standarden for FESD Sikker e-postløsning. Nedenstående figur illustrerer dette. DKAL kommunikerer med myndighedens S/MIME Gateway på samme måde som andre, der ønsker at sende sikker e-post til myndigheden. Myndighedens sikre e-post løsning skal ikke håndtere meddelelser fra DKAL på nogen speciel måde, men skal anvende de sædvanlige regler og procedurer for kontrol af mail. Dette inkluderer bl.a. at S/MIME gateway en genererer et signaturbevis, som har til formål at verificere integritet i kommunikationen samt autenticitet af afsender(i dette tilfælde DKAL). Meddelelser fra DKAL indeholder et DKAL signaturbevis som beskriver hvor vedhæftede filer oprindeligt stammer fra, samt det oprindelige afsendelsestidspunkt. Dette er relevant for at en myndighed kan modtage en videresendt meddelelse fra en anden myndighed og se hvor meddelelsen / dokumentet oprindeligt stammer fra samt tidspunktet hvor slutbrugeren modtog det. Yderligere indeholder DKAL signaturbeviset oplysninger om slutbrugerens certifikat. DKAL signaturbeviset har således et andet formål end S/MIME signaturbeviset, og er ikke en erstatning for dette. DKAL signaturbeviset er en vedhæftet fil i de modtagne mails fra DKAL, og myndighedens sikre e-postløsning skal ikke håndtere denne vedhæftning specielt. B.1.3. Opsætning Dette dokument forudsætter at et afsendersystem er blevet opsat via e-boks administrationsportalen. Her beskrives kort de muligheder der kan konfigureres. For at afsende via S/MIME kræves at et afsendersystem er opsat hertil i administrationsportalen. I forbindelse med opsætningen skal myndigheden oploade det certifikat, de anvender til signering af afsendelsen. Ved afsendelse via S/MIME skal CVR nummeret i certifikatet skal være identisk med afsenders CVR nummer. For hver afsendelse skal det fremgå 1) hvilken indholdstype der er tale om eller 2) at afsendelsen er svar på en henvendelse fra en bruger. De mulige indholdstyper opsættes via administrationsportalen. Det er muligt i administrationsportalen at angive en standard indholdstype som vælges for et afsendersystem, hvis intet andet er oplyst. For at modtage meddelelser fra slutbrugere via S/MIME kræves det, at en postkasse er oprettet i administrationsportalen. Desuden skal postkassen angiver den adresse, der skal videresendes til, samt det certifikat der skal anvendes til kryptering ved videresendelsen. Bilag B: Afsendelse og modtagelse via S/MIME 4

5 B.2. Myndighed besvarer / initierer henvendelse til DKAL slutbruger DKAL giver mulighed for, at myndigheden både kan besvare og initiere en meddelelse til en slutbrugers sikre boks via S/MIME. Dette kan gøres på to måder: En manuel proces. Denne model anvendes typisk, hvor meddelelsen besvares og initieres direkte fra en mail klient (f.eks. Outlook), hvor der ikke er yderligere integration f.eks. til et ESDH system. Denne model læner sig op af myndighedens eksisterende infrastruktur og kan introduceres med et minimum af indsats. En automatiseret proces. Denne model anvendes typisk ved anvendelse af et ESDH system eller et dedikeret fagsystem. Den kan desuden anvendes via en mail klient som har tilføjet funktionalitet via add on komponenter. Begge modeller overlapper hinanden og den primære forskel er hvordan medarbejderen hos myndigheden skal angive modtageren (slutbrugeren) samt indholdstypen. Derudover har den automatiserede proces mulighed for 1) at tilføje ekstra metadata som vil blive returneret ved en eventuel besvarelse, samt 2) at referere bilag som tidligere er oploadet via administrationsportalen. Begge processer beskrives trinvis, og flere af disse trin går igen. Først redegøres der for hvilke betingelser der skal være opfyldt for at en meddelelse kan sendes til en slutbrugers sikre boks. B.2.1. Forudsætning for at en meddelelse fremsendes til en slutbruger Førend myndigheden kan sende en meddelelse til en slutbruger skal det afgøres hvorvidt slutbrugeren vil acceptere henvendelsen. Nedenfor beskrives hvordan dette kan afgøres. Hvordan det gøres rent praktisk fremgår af det efterfølgende afsnit: 0. Afgør hvorvidt meddelelsen vil blive fremsendt til slutbrugeren: Myndigheden ønsker at initiere henvendelsen. a. Afgør via indholdstypen. Såfremt den indholdstype der angives for den nye meddelelse er en obligatorisk indholdstype vil meddelelsen altid blive fremsendt uanset om slutbrugeren er tilmeldt. b. Afgør via tidligere modtaget tilmeldingsliste. Via REST kald til afsendersystemet (se B.1.1 for henvisninger til relevant bilag) har myndigheden mulighed for at hente en tilmeldingsliste. Af denne fremgår hvorvidt en bruger er tilmeldt en specifik indholdstype. Hvis dette er tilfældet vil en henvendelse hvor denne indholdstype er angivet blive fremsendt til modtagerens sikre boks. c. Afgør via online REST kald til afsendersystemet. Via nedenstående REST kald kan det afgøres online, hvorvidt en specifik slutbruger er tilmeldt en given indholdstype (se B.1.1 for henvisninger til relevant bilag). /afsendersystem/{sysid}/tilmeldinger/43?cvr= Såfremt slutbrugeren har initieret kommunikationen via DKAL og der er derfor tale om en besvarelse: d. Angiv dialogtråd. Når der er tale om en besvarelse har myndigheden altid lov til at besvare slutbrugeren uanset om denne er tilmeldt den indholdstype der angives i meddelelsen. For at angive at der er tale om en besvarelse skal dialogtråden angives i meddelelsen. Dialogtråden findes i den meddelelse hvori Bilag B: Afsendelse og modtagelse via S/MIME 5

6 B.2.2. slutbrugeren rettede henvendelse. Når en gyldig dialogtråd angives vil meddelelsen altid blive sendt til slutbrugerens sikre boks. Manuel proces Hos myndigheder, hvor meddelelser håndteres direkte i en mail klient uden integration til et ESDH system / fagsystem, kan dette gøres såfremt mail klienten (eller en del af infrastrukturen i myndigheden) understøtter S/MIME formatet. Dette gøres ved at tilføje specielle tags i starten af meddelelsen som beskrevet i det følgende. Disse tags bliver automatisk fjernet af DKAL inden meddelelsen bliver præsenteret for slutbrugeren. 1. Afsendersystemet skal være opsat i administrationsportalen til at anvende kanalen videresendelse via S/MIME. 2. Myndigheden signerer enten 1) med eget VOCES certifikat. Det vil sige det certifikat der blev angivet ved opsætningen af afsendersystemet, eller 2) med myndighedsmedarbejderens MOCES certifikat. Det sidste kræver at afsendersystemet er blevet konfigureret hertil via administrationsportalen. I denne situation kan alle medarbejder certifikater anvendes til at signerer. 3. Myndighedsafsendersystem anvender e-boks OCES certifikat til kryptering. Det kan hentes i administrationsportal eller via LDAP. 4. Såfremt der er tale om en besvarelse KAN den dialogtråd, der blev anvendt ved henvendelsen angives i svaret via ##DKALDialogtraad=xx##. Hvis ikke denne er angivet vil det blive opfattet som en ny henvendelse initieret af myndigheden. 5. Slutbrugeren som skal modtage forsendelsen, SKAL angives i starten af meddelelsen medmindre DKALDialogtraad fremgår. a. For borger skriv: ##DKALCPR=xxxxxxxxxx## b. For virksomhed/myndighed skriv: ##DKALCVR=xxxxxxxx## 6. Indholdstypen som meddelelsen vedrører KAN tilføjes ##DKALIndholdstype=xx## hvor xx angiver indholdstypen. Hvis værdien ikke er angivet, vil den standard indholdstype som er opsat for dette afsendersystem blive anvendt. 7. Medarbejderen i myndigheden KAN angive DKALSysId som vist i eksemplet. Hvis det ikke er angivet vil afsendersystemet vælges automatisk. Først ved at matche certifikatet med et tilhørende system. Såfremt der er flere afsendersystemer der anvender det samme certifikat, vil det afsendersystem der er opsat som standard blive valgt. 8. Selve indholdet af meddelelsen skal tilføjes til body, ligesom eventuelle vedhæftninger kan tilføjes. Emnefeltet KAN udfyldes, vær dog opmærksom på at indholdet her ikke nødvendigvis bliver krypteret. Foran emnefeltet tilføjes standardteksten for denne indholdstype som angivet under opsætningen i administrationsportalen. Bilag B: Afsendelse og modtagelse via S/MIME 6

7 9. Fremsend den signerede og krypterede til Såfremt den fremsendte S/MIME forsendelse indeholder beskeden i flere formater er det kun et format der præsenteres for slutbrugeren i dennes boks. Såfremt flere formater er til stede i en forsendelsen udvælges en efter følgende prioritet: Html, Rich Text Format, Text. En afsendelse via Outlook indeholder eksempelvis både meddelelsen i en tekst og html udgave. Da HTML har højere prioritet vil denne udgave blive valgt og gemt i slutbrugerens boks. B.2.3. Servicebeskeder Servicebeskeder kan afsendes via S/MIME ved at angive en indholdstype for servicebeskeder. Indholdet af en S/MIME forsendelse med en servicebesked skal være i Text format. Html og Rich Text Format formater ignoreres. Servicebeskeder kan maksimalt indeholde 160 karakterer. Disse karakterer er begrænset til standard SMS 7-bit karaktersæt, som defineret i GSM standarden for Alphabets and language-specific information 1. B.2.4. Konfiguration af forsimplet besvarelse Myndighedens besvarelse kan gøres væsentlig nemmere ved i administrationsportalen, for den pågældende postkasse at markere at dialogtråden fremsendes til myndigheden som en del af meddelelsen. Når myndigheden nu besvarer meddelelsen vil dialogtråden fremgå af svaret såfremt myndigheden ikke sletter den oprindelige besked. Situationen er her identisk med B.2.2 med den forskel at dialogtråden automatisk er tilføjet. Det betyder at vedkommende der skriver meddelelsen ikke behøver at tilføje yderligere oplysninger førend meddelelsen kan fremsendes. Se eksemplet til venstre. B.2.5. Automatiseret proces, evt. via ESDH system Scenariet for myndigheder som anvender et ESDH er stort set identisk med scenariet uden. Skridtene er identisk bortset fra trin 5-7 ændres til: 5-7. Vedhæft metadata fil med navnet dkalmetadata.xml. Indholdet af denne fil er defineret i XML skemaet EpostAfsendelseMetadata.xsd. Et eksempel på indholdet af denne fil er vist nedenfor. 1 Reference: Bilag B: Afsendelse og modtagelse via S/MIME 7

8 <!-- metadata ved henvendelse initieret af / besvarelse fra myndighed --> <EpostAfsendelseMetadata> <SystemIdentifikator>4<SystemIdentifikator> <MeddelelseIdentifikator> </MeddelelseIdentifikator> <AfsendelseModtager> <CVRnummerIdentifikator> </CVRnummerIdentifikator> </AfsendelseModtager> <MeddelelseIndholdstypeIdentifikator>43</MeddelelseIndholdstypeIdentifikator> <MeddelelseSvarTypeNavn>Angivet</MeddelelseSvarTypeNavn> <MeddelelseSvarPostkasseIdentifikator>56</MeddelelseSvarPostkasseIdentifikator> <MeddelelseSvarEmneIdentifikator>4</MeddelelseSvarEmneIdentifikator> <MeddelelseTraadIdentifikator>1004</MeddelelseTraadIdentifikator> <MeddelelseTidsfristDato> </MeddelelseTidsfristDato> <MeddelelseTidsfristTekst>Forklaring af tidsfristen</meddelelsetidsfristtekst> <MeddelelseFESDmetadata> <SagIdentifikation>102</SagIdentifikation> <Sagsklassifikation>Anlægssager</Sagsklassifikation> </MeddelelseFESDMetadata> <BilagSamling> <BilagIdentifikator>K10</BilagIdentifikator> </BilagSamling> </EpostAfsendelseMetadata> MeddelelseTraadIdentifikator SKAL være angivet såfremt det er en besvarelse, ellers SKAL feltet undlades. MeddelelseFESDmetadata beskriver entydigt en sag i et sagsbehandlingssystem og kan angives. Se appendiks 0 for detaljer. For den manuelle proces er feltnavnene holdt så korte som muligt, mens der for den automatiserede proces er anvendt OIO Navngivnings- og Designregler (NDR). B.2.6. Kvittering For at give myndighederne sikkerhed for, at forsendelsen er nået frem og blevet accepteret af DKAL, tilbyder DKAL et sende en kvittering retur uafhængig hvilken model der blev anvendt til at afsendelse meddelelsen. Dette opsættes i administrationsportalen under konfigurationen af afsendersystemet. Kvitteringen indeholder både en tekstuel beskrivelse, som er beregnet til en manuel proces, samt en vedhæftning med et XML dokument, som er beregnet til automatisk behandling. Kvitteringen sendes som en sikker e-post forsendelse til afsender e-post adressen, eller til en standard adresse for kvitteringer, hvis denne er opsat for afsendersystemet. Kvitteringen er signeret med DKAL s certifikat og krypteret med det certifikat som myndigheden har angivet i administrationsportalen. Emne feltet vil være det samme som i den meddelelse der kvitteres for. Kvitteringen indeholder en ID som reference til den afsendelse, der kvitteres for. Kvitteringen har følgende indhold i sin body: ##DKALAfsendelseKvittering## ##Tidspunkt= T12:34:56## ##CVR= ## ##SysId=43## ##MeddelelseId= ## Bilag B: Afsendelse og modtagelse via S/MIME 8

9 Såfremt afsender ikke angav et ID ved afsendelsen, vil det tildelte ID være oplyst i kvitteringen. Referencen til den tidligere afsendte meddelelse bør da fremgå af emne feltet. Den vedhæftet fil har navnet dkalkvittering.xml, og indeholder de samme oplysninger i XML. Et eksempel er vist nedenfor: <EpostAfsendelseKvittering> <MeddelelseIdentifikator> </MeddelelseIdentifikator> <AfsendelseModtager> <CPRnummerIdentifikator> </CPRnummerIdentifikator> </AfsendelseModtager> <AfsendelseDatoTid> T12:34:56</AfsendelseDatoTid> <SystemIdentifikator>43</SystemIdentifikator> </EpostAfsendelseKvittering> For en detaljeret beskrivelse se appendiks 0. B.2.7. Afsender metadata Det er muligt for myndigheden at vedhæfte nogle yderligere metadata på en afsendelse til en DKAL slutbruger. Myndigheden kan selv vælge hvad disse metadata skal indeholde. De vil aldrig blive vist for slutbrugeren, men vil være vedhæftet en evt. besvarelse fra slutbrugeren. Afsender metadata bliver håndteret som en vedhæftning, der har det reserverede navn dkalafsendermetadata.xml. Bilag B: Afsendelse og modtagelse via S/MIME 9

10 B.3. Forsendelse fra DKAL slutbruger til myndighed Når en slutbruger retter henvendelse til en myndighed via en postkasse, kan DKAL via administrationsportalen opsættes til at fremsende meddelelsen til myndigheden i S/MIME format til den fysiske adresse myndigheden har angivet. 1. Meddelelsen vil være krypteret med det certifikat myndigheden har angivet for postkassen via administrationsportalen. 2. en er signeret med DKAL s certifikat. 3. Emne feltet vil være udfyldt med navnet på den postkasse brugeren har valgt at skrive til. 4. Det emne brugeren har skrevet i beskeden er tilføjet som første linje i selve indholdet af meddelelsen 5. De synlige metadata på postkassen (se postkassemetadata) bliver indsat i selve indholdet af meddelelsen. 6. En fil som beskriver metadata er vedhæftet. Den har navnet dkalmetadata.xml. Filen med dette navn er altid indsat af DKAL og aldrig af slutbrugeren selv. Filen bliver udfyldt forskelligt afhængig af om slutbrugeren initierer en henvendelse eller besvarer en tidligere henvendelse. a. Meddelelse initieret af borger. Denne indeholder både synlige og skjulte postkassemetadata som angivet på det emne slutbrugeren har valgt via postkassen. Nogle af disse kan være tilføjet automatisk (skjulte metadata), andre kan være nogle brugeren har udfyldt (eksempelvis Barnets CPR-nummer i eksemplet nedenfor). Metadata nøglen DKALemnekategori tilføjes automatisk og angiver den postkasse samt evt. emne brugeren har valgt. Formatet er her: postkasse/underpostkasse/ /underpostkasse/[emne] hvor emne kun er udfyldt såfremt brugeren angav et emne. Bilag B: Afsendelse og modtagelse via S/MIME 10

11 <!-- metadata ved henvendelse initieret af slutbruger --> <EpostMeddelelseMetadata> <MeddelelseIdentifikator> </MeddelelseIdentifikator> <MeddelelseAfsender> <CPRnummerIdentifikator> </CPRnummerIdentifikator> </MeddelelseAfsender> <AfsendelseTidspunkt> T12:34:56</AfsendelseTidspunkt> <MeddelelseTraadIdentifikator>1004</MeddelelseTraadIdentifikator> <PostkasseMetadata> <PostkasseIdentifikator>543</PostkasseIdentifikator> <PostkasseEmneIdentifikator>145</PostkasseEmneIdentifikator> <Metadata> <MetadataNoegleNavn>DKALemnekategori</MetadataNoegleNavn> <MetadataVaerdiTekst> Københavns Kommune/SFO/Børnehaven </MetadataVaerdiTekst> </Metadata> <Metadata> <MetadataNoegleNavn>Barnets CPR-nummer</MetadataNoegleNavn> <MetadataVaerdiTekst> </MetadataVaerdiTekst> </Metadata> </PostkasseMetadata> </EpostMeddelelseMetadata> b. En meddelelse som er svar på en tidligere henvendelse fra myndighed. Denne fil indeholder FESD metadata såfremt disse er oplyst ved den oprindelige meddelelse samt skjulte postkassemetadata. Bilag B: Afsendelse og modtagelse via S/MIME 11

12 <!-- metadata ved henvendelse fra slutbruger som er svar på besked fra myndighed --> <EpostMeddelelseMetadata> <MeddelelseIdentifikator> </MeddelelseIdentifikator> <MeddelelseAfsender> <CVRnummerIdentifikator> </CVRnummerIdentifikator> </MeddelelseAfsender> <AfsendelsesTidspunkt> T12:34:56</AfsendelsesTidspunkt> <MeddelelseTraadIdentifikator>1004</MeddelelseTraadIdentifikator> <PostkasseMetadata> <PostkasseIdentifikator>543</PostkasseIdentifikator> <PostkasseEmneIdentifikator>145</PostkasseEmneIdentifikator> <Metadata> <MetadataNoegleNavn>DKALemnekategori</MetadataNoegleNavn> <MetadataVaerdiTekst> Københavns Kommune/SFO/Børnehaven </MetadataVaerdiTekst> </Metadata> </PostkasseMetadata> <MeddelelseFESDmetadata> <SagIdentifikation>102</SagIdentifikation> <Sagsklassifikation>Anlægssager</Sagsklassifikation> </MeddelelseFESDmetadata> </EpostMeddelelseMetadata> Begge udgaver har en dialogtråd som anvendes til at angive at det er et svar på en tidligere meddelelse. Se appendiks 0 for detaljer. 7. En vedhæftet fil som er et DKAL signaturbevis. Navnet på denne fil er dkalsignaturbevis.xml. Denne fil er altid tilføjet af DKAL og aldrig af slutbrugeren, hvorfor der kan haves tillid til indholdet af filen. Bilag B: Afsendelse og modtagelse via S/MIME 12

13 <EpostSignaturbevis> <MeddelelseIdentifikator>1234</MeddelelseIdentifikator> <MeddelelseAfsender> <CVRnummerIdentifikator> </CVRnummerIdentifikator> </MeddelelseAfsender> <AfsendelseDatoTid> T12:34:56</AfsendelseDatoTid> <CertifikatUdstederIdentifikator> C=DK, O=TDC, CN=TDC OCES CA </CertifikatUdstederIdentifikator> <CertifikatOrganisationNavn> Firmanavn A/S // CVR: </CertifikatOrganisationNavn> <CertifikatEmneSerienummerIdentifikator> CVR: RID:1234 </CertifikatEmneSerienummerIdentifikator> <MeddelelseAfsenderCVRnummerIdentifikator> </MeddelelseAfsenderCVRnummerIdentifikator> <EpostVedhaeftningSamling> <EpostVedhaeftning> <VedhaeftningNavn>byggetilladelse</VedhaeftningNavn> <VedhaeftningOprindeligAfsenderNavn> Københavns Kommune </VedhaeftningOprindeligAfsenderNavn> <VedhaeftningOprindeligAfsenderCVRnummerIdentifikator> </VedhaeftningOprindeligAfsenderCVRnummerIdentifikator> <VedhaeftningOprindeligModtagetDatoTid> T10:23:34 </VedhaeftningOprindeligModtagetDatoTid> <EpostVedhaeftning> <EpostVedhaeftning> <VedhaeftningNavn>arkitekttegning.pdf</VedhaeftningNavn> </EpostVedhaeftning> </EpostVedhaeftningSamling> </EpostSignaturbevis> B.3.1. Signaturbeviset inkluderer udover afsenderen og afsendelsestidspunktet en reference til meddelelsen i DKAL. Alle de vedhæftninger som slutbrugeren har vedhæftet fremgår. Såfremt en vedhæftningen oprindeligt stammer fra en anden myndighed og der kan haves tillid til at dokumentet der er fremsendt er det oprindelige dokument, vil det fremgå af de tre elementer, der begynder med VedhaeftningOprindelig. For vedhæftninger som brugeren selv har tilføjet vil disse tre elementer ikke være udfyldt. For en detaljeret beskrivelse se appendiks 0. Kvittering For at give myndighederne sikkerhed for at sikre e-post forsendelser fra slutbrugere kommer frem til myndighederne, bør myndighederne via administrationsportalen konfigurere, at de sender kvitteringer når en meddelelse modtages. Således kan DKAL oplyse slutbrugeren om at myndigheden ikke har modtaget meddelelsen. Myndigheden skal signere kvitteringen med sit eget certifikat og kryptere den med DKAL s certifikat. Bilag B: Afsendelse og modtagelse via S/MIME 13

14 Disse kvitteringer har følgende formater. For den manuelle proces, hvor følgende angives i body: ##DKALMeddelelseKvittering## ##SysId=43## ##MeddelelseId= ## Og for den automatiserede proces, hvor følgende angives i en vedhæftet fil med navnet dkalkvittering.xml, hvis format er defineret i EpostMeddelelseKvittering.xsd : <EpostMeddelelseKvittering> <SystemIdentifikator>43</SystemIdentifikator> <MeddelelseIdentifikator> </MeddelelseIdentifikator> </EpostMeddelelseKvittering> Myndigheden kan vælge kun at benytte en af de angivne metoder (enten angives i body eller som XML vedhæftning). Se appendiks B.4.4 for detaljer. Bilag B: Afsendelse og modtagelse via S/MIME 14

15 B.4. Appendiks Dette appendiks beskriver de metadata felter, der anvendes for e-post afsendelser og meddelelser samt deres kvitteringer. Disse metadata er inkluderet som en vedhæftet fil med navnet hhv. dkalmetadata.xml og dkalkvittering.xml. Appendisket beskriver ligeledes signaturbevisets indhold. Signaturbeviset er inkluderet i e-post afsendelser som en vedhæftet fil med navnet dkalsignaturbevis.xml. Da metadata og kvitteringer kan anvendes af myndigheden i både en manuel og en automatiseret proces, kan felterne have forskellige navne. For den manuelle proces er navnene holdt korte, og for den automatiserede proces følger navnene OIO Navngivnings- og Designregler (NDR). I nedenstående tabeller er begge navne angivet for hvert felt; først det for den automatiske proces, og derefter er det for den manuelle proces angivet i parenteser. B.4.1. Afsendelse metadata EpostAfsendelseMetadata Formål Indeholder informationer om e-post afsendelse fra myndighed til en DKAL slutbruger. SystemIdentifikator (DKALSysId) AfsendelseModtager (DKALCRP el. DKALCVR) MeddelelseIndholdstype Identifikator (DKALIndholdstype) Ved en afsendelse identificeres det pågældende afsendersystem via denne ID. ID en findes via administrationsportalen. Hvis ID en ikke er angivet vil afsendersystemet vælges automatisk. Først ved at matche det anvendte certifikatet med alle afsendersystemers certifikater. Såfremt der er flere der afsendersystemer der anvender det samme certifikat, vil det afsendersystemet der er opsat som standard blive valgt. Angiver slutbrugeren der skal modtage afsendelsen (CPR-/CVR-nummer). Skal udfyldes såfremt feltet MeddelelseTraadIdentifikator ( DKALDialogTraad ) ikke er angivet. Feltet kan angives både når myndigheden initierer og besvarer en meddelelse. Såfremt det ikke er angivet vil indholdstypen automatisk være den standard indholdstype der er opsat for det pågældende afsendersystem der afsendes via. Det har indflydelse på om slutbrugeren vil modtage meddelelsen (se B.2.1) samt den tekst der står i slutbrugerens emne felt når meddelelsen modtages. MeddelelseSvarTypeNavn Angiver muligheden for besvarelse. Angivet = Fremgår af de følgende 2 felter. IkkeMuligt = kan ikke besvares. Standard = Fremgår af indholdstypen. MeddelelseSvarPostkasse Identifikator Angiver den postkasse, som slutbrugeren skal anvende ved evt. besvarelse. Bilag B: Afsendelse og modtagelse via S/MIME 15

16 MeddelelseSvarEmne Identifikator MeddelelseTraadIdentifikat or (DKALDialogTraad) MeddelelseTidsfristDato MeddelelseTidsfristTekst MeddelelseFESDmetadata BilagSamling Angiver det emne, som slutbrugeren skal anvende ved evt. besvarelse. Emnet kan kun angives, hvis der er angivet en postkasse. Og emnet skal tilhører aden angivne postkasse. Alle meddelelser bliver tildelt en dialogtråd af DKAL. Såfremt denne er oplyst ved en henvendelse, skal den samme værdi medtages ved besvarelsen. En dato som angiver at der er en tidsfrist forbundet med meddelelsen. Det er valgfrit at angive en tidsfrist. Et notat som afsender kan tilknytte til tidsfristen. Det er valgfrit at angive en tekst. Anvendes til at koble en meddelelse sammen med en sag i et sagsbehandlingssystem. Kan oplyses ved en afsendelse. Vil da blive returneret når slutbrugeren besvarer. Såfremt et bilag som tidligere er oploadet ønskes fremsendt som en vedhæftning til slutbrugeren, er det muligt ved at referere bilaget her. Det bilagsid der skal anvendes fremgår af bilaget i administrationsportalen. Det er muligt at referere flere bilag i en meddelelse. B.4.2. Afsendelse kvittering EpostAfsendelseKvittering Formål Indeholder informationer om den afsendelse, der kvitteres på. SystemIdentifikator (SysId) AfsendelseModtager (CPR el. CVR) MeddelelseIdentifikator (MeddelelseId) AfsendelseTidspunktDatoTi d Refererer det afsendersystem som meddelelsen er blevet sendt via. Angiver slutbrugeren der modtager afsendelsen (CPR- /CVR-nummer). Refererer meddelelsen der kvitteres for. Angiver den MeddelelseId den oprindelige meddelelse havde / fik tildelt. Tidspunktet hvor den oprindelige meddelelse der kvitteres for blev afsendt. (Tidspunkt) Bilag B: Afsendelse og modtagelse via S/MIME 16

17 B.4.3. Meddelelse metadata EpostMeddelelseMetadata Formål Indeholder informationer om e-post meddelelse fra DKAL slutbruger til myndighed. MeddelelseIdentifikator MeddelelseAfsender AfsendelseDatoTid MeddelelseTraadIdentifikat or PostkasseMetadata MeddelelseFESDmetadata Identificerer meddelelsen. Kan angives af afsender og skal da være unikt inden for det pågældende afsendersystem. Angiver den slutbruger der retter henvendelse (CPR- /CVR-nummer). Angiver tidspunktet hvor slutbrugeren afsendte meddelelsen. Alle meddelelser bliver tildelt en dialogtråd af DKAL. Såfremt denne er oplyst ved en henvendelse, skal den samme værdi medtages ved besvarelsen. Såfremt den postkasse slutbrugeren har rettet henvendelse via, har tilknyttet postkassemetadata vil disse værdier fremgå her. Disse metadata er opsat på postkassen via administrationsportalen. Anvendes til at koble en meddelelse sammen med en sag i et sagsbehandlingssystem. Kan oplyses ved en afsendelse. Vil da blive returneret når slutbrugeren besvarer. B.4.4. Meddelelse kvittering EpostMeddelelseKvittering Formål Indeholder informationer om den meddelelse, der kvitteres på. SystemIdentifikator (SysId) MeddelelseIdentifikator (MeddelelseId) Refererer det afsendersystem som meddelelsen er blevet sendt via. Refererer meddelelsen der kvitteres for. Angiver den MeddelelseId den oprindelige meddelelse havde / fik tildelt. Bilag B: Afsendelse og modtagelse via S/MIME 17

18 B.4.5. Signaturbevis EpostSignaturbevis Formål Et DKAL signaturbevis udtaler sig om hvor de filer der er vedhæftet oprindeligt stammer fra. Dette er relevant hvis en slutbruger videresender en meddelelse som vedkommende har modtaget fra en anden myndighed. Den myndighed der modtager den nye henvendelse vil da kunne se ophavet, hvornår brugeren modtog denne samt have tillid til at vedhæftningen er uændret. Signaturbeviset vil være en XML fil der er vedhæftet den meddelelse der fremsendes. Navnet på filen er dkalsignaturbevis.xml og det garanteres at slutbrugeren aldrig kan vedhæfte en fil med dette navn. MeddelelseIdentifikator MeddelelseAfsender AfsendelseDatotid CertifikatUdstederIdentifikator CertifikatOrganisationNavn CertifikatEmneSerienummer Identifikator MeddelelseAfsenderCVRnummer Identifikator EpostVedhaeftningSamling En MeddelelseId som refererer den meddelelse signaturbeviset tilhører. Dette er den samme MeddelelseId som i MeddelelseMetadata. Angiver slutbrugeren via CPR-/CVR-nummer som fremsendte meddelelsen. Angiver tidspunktet hvor slutbrugeren afsendte meddelelsen. Navnet på udstederen af slutbrugerens certifikat. Såfremt det er en virksomhed / myndighed der er afsendte meddelelsen (som slutbruger) vil navnet på organisation fremgå her som det er beskrevet i certifikatet. Angiver serial number fra subject feltet i slutbrugerens certifikat ( SubjectSerialNumber ). Såfremt det er en virksomhed / myndighed der er afsendte meddelelsen (som slutbruger) vil CVR nummeret på denne organisation fremgå her som det er beskrevet i certifikatet. En beskrivelse af vedhæftningerne. For hver vedhæftning fremgår hvor filen oprindeligt stammer fra såfremt det ikke er en fil slutbrugeren selv har oploadet. Det vil sige: hvornår slutbrugeren har modtaget filen, CVR nummer på den myndighed som oprindeligt fremsendte vedhæftningen samt navnet på myndigheden der afsendte vedhæftningen. Bilag B: Afsendelse og modtagelse via S/MIME 18

19 B.4.6. Signaturbevis vedhæftninger EpostVedhaeftningSamling Formål Viser om vedhæftningen oprindeligt stammer fra en myndighed. Og indeholder i så tilfælde informationer om denne myndighed. VedhaeftningNavn MIMEcontentIdentifikator VedhaeftningOprindeligModtaget DatoTid Navnet på vedhæftningen. Vedhæftninger i en S/MIME afsendelse bliver tildelt en MIME Content-ID, således at der i teksten i afsendelsen kan refereres til vedhæftninger, f.eks. ved indlejring af billeder i teksten. For at kunne genskabe denne afsendelser med indlejrede vedhæftninger, bliver Content-ID bevaret. Angiver tidspunktet, hvor slutbrugeren oprindeligt har modtaget vedhæftningen. Er ikke medtaget når det er en vedhæftning, som slutbrugeren selv har oploadet. VedhaeftningOprindeligAfsender CVRnummerIdentifikator Angiver CVR-nummer på myndigheden, som vedhæftningen oprindeligt stammer fra. Er ikke medtaget når det er en vedhæftning, som slutbrugeren selv har oploadet. VedhaeftningOprindeligAfsender Navn Angiver navnet på myndigheden, som vedhæftningen oprindeligt stammer fra. Er ikke medtaget når det er en vedhæftning, som slutbrugeren selv har oploadet. B.4.7. FESD metadata MeddelelseFESDmetadata Formål Typen indeholder FESD-specifikke metadatafelter. Kommentar Felterne i denne type er en del af den kommende FESD standard. C FESDdokumentIdentifikator Identificerer et dokument. C FESDaktoerIdentifikator Identificerer aktøren. C FESDsagIdentifikator Identificerer sagen. C FESDsagsklassifikation Identifikator Klassifikation af sagen. Bilag B: Afsendelse og modtagelse via S/MIME 19

20 B.4.8. ContentType og encoding Såfremt SMIME meddelelsen ikke angiver formatet på de vedhæftede filer og disse har contenttype text (heriblandt text/plain, text/html og text/xml ) antages det at filerne er encoded med UTF8. Alle vedhæftninger som har en anden contenttype end text forbliver ubehandlet. Bilag B: Afsendelse og modtagelse via S/MIME 20

1 INTRODUKTION TIL DKAL SNITFLADER 3

1 INTRODUKTION TIL DKAL SNITFLADER 3 DKAL Snitflader 1 Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION TIL DKAL SNITFLADER 3 1.1 ANVENDELSE AF OIOXML 3 2 SNITFLADEOVERSIGT 3 2.1 REST 5 2.1.1 HTTP RETURKODER OG FEJLKODER 6 2.1.2 WEBSERVICE 6 2.2 AFSENDELSE

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse A2.1 INTRODUKTION 4 A2.1.1 HENVISNINGER 4 A2.2 OVERSIGT OVER FUNKTIONSOMRÅDE 5 A2.2.1 OPRET / HENT OPLYSNINGER OM SLUTBRUGER

Læs mere

Skriv til digital post

Skriv til digital post Skriv til digital post Denne vejledning beskriver de forskellige problemstillinger, en myndighed skal overveje ved etablering af kommunikation til digital post. Version: 3.0 Udarbejdet: november 2011 Udarbejdet

Læs mere

Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS

Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS Denne vejledning beskriver, hvordan en myndighed tilslutter sig Digital Post, ligesom der gives en kort introduktion til, hvordan Digital Post / NemSMS hænger

Læs mere

Sådan skriver myndigheder til Digital Post

Sådan skriver myndigheder til Digital Post Sådan skriver myndigheder til Digital Post Denne vejledning beskriver de forskellige problemstillinger, en myndighed skal overveje ved etablering af kommunikation til Digital Post. Den søger også at identificere

Læs mere

Elektronisk indberetning til Finanstilsynet. Vejledning i Sikker e-mail

Elektronisk indberetning til Finanstilsynet. Vejledning i Sikker e-mail Elektronisk indberetning til Finanstilsynet Vejledning i Sikker e-mail Finanstilsynet - 7. udgave marts 2009 Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION... 1 1.1 Support... 1 2 INFORMATION OM SIKKER E-MAIL... 2

Læs mere

FESD Sikker epostløsning

FESD Sikker epostløsning FESD Sikker epostløsning Standard IT- og Telestyrelsen København den 11. december 2008. FESD-standardisering Sikker epostløsning. Grænsesnit. Version 1.1 Kolofon: FESD-standardisering. Sikker epostløsning.

Læs mere

Vejledninger når man er logget ind Indhold

Vejledninger når man er logget ind Indhold Vejledninger når man er logget ind Indhold Arbejde med Indbakke og arkiv...2 Sådan får du vist din post...2 Åbne, flytte, slette og omdøbe post...2 Gem kopi af post lokalt...3 Oprette og vedligeholde mapper...3

Læs mere

FESD Sikker epostløsning

FESD Sikker epostløsning FESD Sikker epostløsning Standard IT- og Telestyrelsen København den 23. august 2006. FESD-standardisering Sikker epostløsning. Grænsesnit Version 1.0 Kolofon: FESD-standardisering. Sikker epostløsning.

Læs mere

Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv.

Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv. Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv. Denne vejledning giver en introduktion til Digital Post, samt hvordan virksomheder, foreninger mv. med et CVR-nummer bliver klar til at sende og

Læs mere

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Denne vejledning beskriver, hvordan myndigheder kommunikerer med virksomheder via digital post, og hvordan myndigheder modtager digital post

Læs mere

Opret postkasser i Digital Post

Opret postkasser i Digital Post Opret postkasser i Digital Post Denne vejledning beskriver trinvis, hvordan du opretter postkasser i Digital Post. Yderligere beskrives, hvordan du opretter dybe links til postkasser i Digital Post fra

Læs mere

Opret postkasser i Digital Post

Opret postkasser i Digital Post Opret postkasser i Digital Post Denne vejledning beskriver trinvis, hvordan du opretter postkasser i Digital Post. Yderligere beskrives, hvordan du opretter dybe links til postkasser i Digital Post fra

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling i borgerservice af anmodninger om læseadgang til tredjemand

Læs mere

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk.

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk. Vejledning om avanceret afhentning og sortering i Digital Post på Virk.dk. Denne vejledning beskriver, hvordan virksomheder, foreninger m.v. med et CVR-nummer kan modtage Digital Post, herunder hvordan

Læs mere

Navision Stat 5.4.02. NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik. Side 1 af 22. ØSY/CPS Dato 27.10.14

Navision Stat 5.4.02. NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik. Side 1 af 22. ØSY/CPS Dato 27.10.14 Side 1 af 22 Navision Stat 5.4.02 ØSY/CPS Dato 27.10.14 NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik Introduktion For at man som afsendende myndighed kan benytte sig af integrationen, skal der

Læs mere

Nem Ref usion Vir ksom hed sservice, snit f lad eb eskr ivelse

Nem Ref usion Vir ksom hed sservice, snit f lad eb eskr ivelse Nem Ref usion Vir ksom hed sservice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 1.9 gæld er f r a 18/06-2013 og d. 20/08-2013 (se nær m er e ver sionover sigt ) NemRefusion Indholdsfortegnelse Dokument og versionsoversigt...

Læs mere

Brugerstyring i Digital Post

Brugerstyring i Digital Post Brugerstyring i Digital Post Denne vejledning beskriver roller og rettigheder i Digital Post Administrationsportalen. Den berører også kort sammenhængen med de roller og rettigheder, der er knyttet til

Læs mere

Nem Ref usion Vir ksom hed sservice, snit f lad eb eskr ivelse. Ver sion 1.7 gæld er f r a 05/02-2013

Nem Ref usion Vir ksom hed sservice, snit f lad eb eskr ivelse. Ver sion 1.7 gæld er f r a 05/02-2013 Nem Ref usion Vir ksom hed sservice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 1.7 gæld er f r a 05/02-2013 NemRefusion Indholdsfortegnelse Dokument og versionsoversigt... 5 1 Indledning... 10 1.1 Målgruppe...

Læs mere

Den Gode Webservice. version 1.1, 1-7-2008 W 1

Den Gode Webservice. version 1.1, 1-7-2008 W 1 Den Gode Webservice version 1.1, 1-7-2008 W 1 Indhold Introduktion...3 Anvendte standarder...4 Internationale standarder...5 Nationale standarder...6 Namespaces...6 Grundlæggende arkitektur...6 Kommunikationsmodel...7

Læs mere

Signatur- og systembevis Teknisk vejledning i sikring af digitale signaturers bevisværdi Version 1.01

Signatur- og systembevis Teknisk vejledning i sikring af digitale signaturers bevisværdi Version 1.01 Signatur- og systembevis Teknisk vejledning i sikring af digitale signaturers bevisværdi Version 1.01 Publikationen kan også hentes på IT- & Telestyrelsens Hjemmeside: http://www.itst.dk ISBN (internet):

Læs mere

DIGITAL POST TIL BORGERNE

DIGITAL POST TIL BORGERNE FAKTAARK DIGITAL POST TIL BORGERNE Indholdsfortegnelse OM DIGITAL POST... 2 Obligatorisk Digital Post i 2013 og 2014... 2 Hvad kalder vi Digital Post-løsningen?... 2 Fysisk brev med information om obligatorisk

Læs mere

EN RAPPORT FRA MAGENTA APS OFFICE INTEGRATION FRA ESDH Et arbejdsdokument fra Magenta ApS

EN RAPPORT FRA MAGENTA APS OFFICE INTEGRATION FRA ESDH Et arbejdsdokument fra Magenta ApS EN RAPPORT FRA MAGENTA APS OFFICE INTEGRATION FRA ESDH Et arbejdsdokument fra Magenta ApS...GENERELLE FUNKTIONSKRAV TIL SNITFLADE MELLEM ESDH-SYSTEMER OG KONTORPAKKER, HERUNDER CLOUD BASEREDE KONTOR- LØSNINGER

Læs mere

Nem Ref usion Vir ksom hed sservice Snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.3 gæld end e f r a d. 05-01-2015

Nem Ref usion Vir ksom hed sservice Snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.3 gæld end e f r a d. 05-01-2015 Nem Ref usion Vir ksom hed sservice Snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.3 gæld end e f r a d. 05-01-2015 NemRefusion Indholdsfortegnelse Dokument og versionsoversigt... 5 1 Indledning... 12 1.1 Målgruppe...

Læs mere

NemRefusion. Kom godt i gang: NemRefusion Virksomhedsservice version 1.1, 01.11.2014. 1 NemRefusion virksomhedsservice

NemRefusion. Kom godt i gang: NemRefusion Virksomhedsservice version 1.1, 01.11.2014. 1 NemRefusion virksomhedsservice NemRefusion Kom godt i gang: NemRefusion Virksomhedsservice version 1.1, 01.11.2014 1 Kom godt i gang: NemRefusion Virksomhedsservice - En vejledning Indholdsfortegnelse Kom godt i gang: NemRefusion Virksomhedsservice...

Læs mere

Snitfladebeskrivelse. NemKonto systemets Integration med Debitormotoren i SKAT EFI

Snitfladebeskrivelse. NemKonto systemets Integration med Debitormotoren i SKAT EFI Snitfladebeskrivelse NemKonto systemets Integration med Debitormotoren i SKAT EFI Indholdsfortegnelse Dokument og versionsoversigt (ændringslog)... 5 1 Brug af snitfladebeskrivelsen... 6 2 Formål og målgrupper...

Læs mere

Vejledning til oprettelse af spørgeskemaer i SurveyXact til digitale patientindkaldelser

Vejledning til oprettelse af spørgeskemaer i SurveyXact til digitale patientindkaldelser Vejledning til oprettelse af spørgeskemaer i SurveyXact til digitale patientindkaldelser SKABELONER Når du opretter digitale spørgeskemaer i SurveyXact skal du tage udgangspunkt i den designskabelon, der

Læs mere

Nem Ref usion Vir ksom hed sservice Snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.3a gæld end e f r a d. 05-01-2015

Nem Ref usion Vir ksom hed sservice Snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.3a gæld end e f r a d. 05-01-2015 Nem Ref usion Vir ksom hed sservice Snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.3a gæld end e f r a d. 05-01-2015 NemRefusion Indholdsfortegnelse Dokument og versionsoversigt... 5 1 Indledning... 12 1.1 Målgruppe...

Læs mere

Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2

Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2 Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2 NemRefusion Indholdsfortegnelse Dokument og versionsoversigt... 5 1 Indledning... 8 1.1 Målgruppe... 8 1.2 Læsevejledning... 8 1.2.1

Læs mere

Continia e faktura Installation og Opsætningsguide. Version 3.08 December 2014. Copyright 2014 Continia Software a/s

Continia e faktura Installation og Opsætningsguide. Version 3.08 December 2014. Copyright 2014 Continia Software a/s Version 3.08 December 2014 Copyright 2014 Continia Software a/s 1 Installation af eksterne komponenter... 3 1.1 XML Parser 4.0SP3... 3 1.2 Continia e faktura IM Utility... 3 1.3 Continia e faktura Gateway

Læs mere