DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME"

Transkript

1 DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME 1

2 Indholdsfortegnelse B.1. INTRODUKTION... 3 B.1.1. HENVISNINGER... 3 B.1.2. INTEGRATION MED EKSISTERENDE SIKKER E-POSTLØSNING... 3 B.1.3. OPSÆTNING... 4 B.2. MYNDIGHED BESVARER / INITIERER HENVENDELSE TIL DKAL SLUTBRUGER... 5 B.2.1. FORUDSÆTNING FOR AT EN MEDDELELSE FREMSENDES TIL EN SLUTBRUGER... 5 B.2.2. MANUEL PROCES...6 B.2.3. SERVICEBESKEDER... 7 B.2.4. KONFIGURATION AF FORSIMPLET BESVARELSE... 7 B.2.5. AUTOMATISERET PROCES, EVT. VIA ESDH-SYSTEM... 7 B.2.6. KVITTERING... 8 B.2.7. AFSENDER METADATA... 9 B.3. FORSENDELSE FRA DKAL SLUTBRUGER TIL MYNDIGHED...10 B.3.1. KVITTERING...13 B.4. APPENDIKS...15 B.4.1. AFSENDELSE METADATA...15 EPOSTAFSENDELSEMETADATA B.4.2. AFSENDELSE KVITTERING...16 EPOSTAFSENDELSEKVITTERING B.4.3. MEDDELELSE METADATA...17 EPOSTMEDDELELSEMETADATA B.4.4. MEDDELELSE KVITTERING...17 EPOSTMEDDELELSEKVITTERING B.4.5. SIGNATURBEVIS...18 EPOSTSIGNATURBEVIS B.4.6. SIGNATURBEVIS VEDHÆFTNINGER...19 EPOSTVEDHAEFTNINGSAMLING B.4.7. FESD METADATA...19 MEDDELELSEFESDMETADATA B.4.8. CONTENTTYPE OG ENCODING...20 Bilag B: Afsendelse og modtagelse via S/MIME 2

3 B.1. Introduktion Dette dokument beskriver integration til DKAL via S/MIME. Snitfladen anvendes til at transportere meddelelser mellem en myndighed og DKAL. Myndigheder kan både modtage og afsende meddelelser via denne snitflade. Udgangspunktet er at en slutbruger er logget på sin DKAL og ønsker at rette henvendelse til en myndighed. Dette sker rent praktisk ved at slutbrugeren via DKAL finder en postkasse, som myndigheden har opsat. Herved får slutbrugeren mulighed for at indtaste en meddelelse. Meddelelsen kan eventuelt indeholde metadata såfremt dette er opsat på postkassen. Når slutbrugeren efterfølgende trykker på send, vil meddelelsen være tilgængelig for myndigheden enten via S/MIME snitflade eller REST snitfladen. Når en slutbruger retter henvendelse til en myndighed via DKAL er det muligt at opsætte DKAL til at fremsende meddelelsen via S/MIME. Der er således ikke tale om fremsendelse af en S/MIME meddelelse fra slutbrugerens private adresse. Det er blot en kommunikationskanal mellem DKAL og myndighedens sikker e-post løsning, så myndigheden kan genbruge den nuværende infrastruktur til afsendelse og modtagelse af sikker . B.1.1. Henvisninger Følgende dokumenter indeholder information, som er relevant for den snitflade, der er beskrevet i dette dokument: DKAL snitflader indeholder den overordnede beskrivelse af DKAL s system-til-system snitflader, hvilket inkluderer en overordnet beskrivelse af REST snitfladen. Dokumentet indeholder også en begrebsliste, som beskriver alle DKAL relaterede begreber, der er anvendt i dette dokument. Disse begreber er i dette dokument skrevet med kursiv og det forudsættes i dette dokument, at læseren er fortrolig med begreberne. Bilag A1 REST Afsendersystem beskriver REST snitflade for et afsendersystem. Et afsendersystem anvendes af en myndighed til at sende afsendelser til slutbrugere. Bemærk at dette er et alternativ til denne snitflade til at afsende meddelelser. Bilag A3 REST Afhentningssystem beskriver REST snitflade for et afhentningssystem. Systemet anvendes af virksomheder og myndigheder til at hente post fra deres sikre boks. Bemærk at dette er et alternativ til denne snitflade til at modtage meddelelser. B.1.2. Integration med eksisterende sikker e postløsning DKAL-løsningen for afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME er designet til at integrere med myndighedernes eksisterende sikre e-postløsninger. Det kan både være en automatiseret løsning som lever op til standarden for FESD Sikker e-postløsning, eller en mere manuel løsning, hvor sikker e-post håndteres via en mail klient. DKAL tillader opsætning af flere systemer per myndighed, hvilket betyder at den enkelte myndighed kan håndtere mails på mange forskellige måder. Bilag B: Afsendelse og modtagelse via S/MIME 3

4 Dette afsnit beskriver DKAL s integration med sikre e-postløsninger, der lever op til standarden for FESD Sikker e-postløsning. Nedenstående figur illustrerer dette. DKAL kommunikerer med myndighedens S/MIME Gateway på samme måde som andre, der ønsker at sende sikker e-post til myndigheden. Myndighedens sikre e-post løsning skal ikke håndtere meddelelser fra DKAL på nogen speciel måde, men skal anvende de sædvanlige regler og procedurer for kontrol af mail. Dette inkluderer bl.a. at S/MIME gateway en genererer et signaturbevis, som har til formål at verificere integritet i kommunikationen samt autenticitet af afsender(i dette tilfælde DKAL). Meddelelser fra DKAL indeholder et DKAL signaturbevis som beskriver hvor vedhæftede filer oprindeligt stammer fra, samt det oprindelige afsendelsestidspunkt. Dette er relevant for at en myndighed kan modtage en videresendt meddelelse fra en anden myndighed og se hvor meddelelsen / dokumentet oprindeligt stammer fra samt tidspunktet hvor slutbrugeren modtog det. Yderligere indeholder DKAL signaturbeviset oplysninger om slutbrugerens certifikat. DKAL signaturbeviset har således et andet formål end S/MIME signaturbeviset, og er ikke en erstatning for dette. DKAL signaturbeviset er en vedhæftet fil i de modtagne mails fra DKAL, og myndighedens sikre e-postløsning skal ikke håndtere denne vedhæftning specielt. B.1.3. Opsætning Dette dokument forudsætter at et afsendersystem er blevet opsat via e-boks administrationsportalen. Her beskrives kort de muligheder der kan konfigureres. For at afsende via S/MIME kræves at et afsendersystem er opsat hertil i administrationsportalen. I forbindelse med opsætningen skal myndigheden oploade det certifikat, de anvender til signering af afsendelsen. Ved afsendelse via S/MIME skal CVR nummeret i certifikatet skal være identisk med afsenders CVR nummer. For hver afsendelse skal det fremgå 1) hvilken indholdstype der er tale om eller 2) at afsendelsen er svar på en henvendelse fra en bruger. De mulige indholdstyper opsættes via administrationsportalen. Det er muligt i administrationsportalen at angive en standard indholdstype som vælges for et afsendersystem, hvis intet andet er oplyst. For at modtage meddelelser fra slutbrugere via S/MIME kræves det, at en postkasse er oprettet i administrationsportalen. Desuden skal postkassen angiver den adresse, der skal videresendes til, samt det certifikat der skal anvendes til kryptering ved videresendelsen. Bilag B: Afsendelse og modtagelse via S/MIME 4

5 B.2. Myndighed besvarer / initierer henvendelse til DKAL slutbruger DKAL giver mulighed for, at myndigheden både kan besvare og initiere en meddelelse til en slutbrugers sikre boks via S/MIME. Dette kan gøres på to måder: En manuel proces. Denne model anvendes typisk, hvor meddelelsen besvares og initieres direkte fra en mail klient (f.eks. Outlook), hvor der ikke er yderligere integration f.eks. til et ESDH system. Denne model læner sig op af myndighedens eksisterende infrastruktur og kan introduceres med et minimum af indsats. En automatiseret proces. Denne model anvendes typisk ved anvendelse af et ESDH system eller et dedikeret fagsystem. Den kan desuden anvendes via en mail klient som har tilføjet funktionalitet via add on komponenter. Begge modeller overlapper hinanden og den primære forskel er hvordan medarbejderen hos myndigheden skal angive modtageren (slutbrugeren) samt indholdstypen. Derudover har den automatiserede proces mulighed for 1) at tilføje ekstra metadata som vil blive returneret ved en eventuel besvarelse, samt 2) at referere bilag som tidligere er oploadet via administrationsportalen. Begge processer beskrives trinvis, og flere af disse trin går igen. Først redegøres der for hvilke betingelser der skal være opfyldt for at en meddelelse kan sendes til en slutbrugers sikre boks. B.2.1. Forudsætning for at en meddelelse fremsendes til en slutbruger Førend myndigheden kan sende en meddelelse til en slutbruger skal det afgøres hvorvidt slutbrugeren vil acceptere henvendelsen. Nedenfor beskrives hvordan dette kan afgøres. Hvordan det gøres rent praktisk fremgår af det efterfølgende afsnit: 0. Afgør hvorvidt meddelelsen vil blive fremsendt til slutbrugeren: Myndigheden ønsker at initiere henvendelsen. a. Afgør via indholdstypen. Såfremt den indholdstype der angives for den nye meddelelse er en obligatorisk indholdstype vil meddelelsen altid blive fremsendt uanset om slutbrugeren er tilmeldt. b. Afgør via tidligere modtaget tilmeldingsliste. Via REST kald til afsendersystemet (se B.1.1 for henvisninger til relevant bilag) har myndigheden mulighed for at hente en tilmeldingsliste. Af denne fremgår hvorvidt en bruger er tilmeldt en specifik indholdstype. Hvis dette er tilfældet vil en henvendelse hvor denne indholdstype er angivet blive fremsendt til modtagerens sikre boks. c. Afgør via online REST kald til afsendersystemet. Via nedenstående REST kald kan det afgøres online, hvorvidt en specifik slutbruger er tilmeldt en given indholdstype (se B.1.1 for henvisninger til relevant bilag). /afsendersystem/{sysid}/tilmeldinger/43?cvr= Såfremt slutbrugeren har initieret kommunikationen via DKAL og der er derfor tale om en besvarelse: d. Angiv dialogtråd. Når der er tale om en besvarelse har myndigheden altid lov til at besvare slutbrugeren uanset om denne er tilmeldt den indholdstype der angives i meddelelsen. For at angive at der er tale om en besvarelse skal dialogtråden angives i meddelelsen. Dialogtråden findes i den meddelelse hvori Bilag B: Afsendelse og modtagelse via S/MIME 5

6 B.2.2. slutbrugeren rettede henvendelse. Når en gyldig dialogtråd angives vil meddelelsen altid blive sendt til slutbrugerens sikre boks. Manuel proces Hos myndigheder, hvor meddelelser håndteres direkte i en mail klient uden integration til et ESDH system / fagsystem, kan dette gøres såfremt mail klienten (eller en del af infrastrukturen i myndigheden) understøtter S/MIME formatet. Dette gøres ved at tilføje specielle tags i starten af meddelelsen som beskrevet i det følgende. Disse tags bliver automatisk fjernet af DKAL inden meddelelsen bliver præsenteret for slutbrugeren. 1. Afsendersystemet skal være opsat i administrationsportalen til at anvende kanalen videresendelse via S/MIME. 2. Myndigheden signerer enten 1) med eget VOCES certifikat. Det vil sige det certifikat der blev angivet ved opsætningen af afsendersystemet, eller 2) med myndighedsmedarbejderens MOCES certifikat. Det sidste kræver at afsendersystemet er blevet konfigureret hertil via administrationsportalen. I denne situation kan alle medarbejder certifikater anvendes til at signerer. 3. Myndighedsafsendersystem anvender e-boks OCES certifikat til kryptering. Det kan hentes i administrationsportal eller via LDAP. 4. Såfremt der er tale om en besvarelse KAN den dialogtråd, der blev anvendt ved henvendelsen angives i svaret via ##DKALDialogtraad=xx##. Hvis ikke denne er angivet vil det blive opfattet som en ny henvendelse initieret af myndigheden. 5. Slutbrugeren som skal modtage forsendelsen, SKAL angives i starten af meddelelsen medmindre DKALDialogtraad fremgår. a. For borger skriv: ##DKALCPR=xxxxxxxxxx## b. For virksomhed/myndighed skriv: ##DKALCVR=xxxxxxxx## 6. Indholdstypen som meddelelsen vedrører KAN tilføjes ##DKALIndholdstype=xx## hvor xx angiver indholdstypen. Hvis værdien ikke er angivet, vil den standard indholdstype som er opsat for dette afsendersystem blive anvendt. 7. Medarbejderen i myndigheden KAN angive DKALSysId som vist i eksemplet. Hvis det ikke er angivet vil afsendersystemet vælges automatisk. Først ved at matche certifikatet med et tilhørende system. Såfremt der er flere afsendersystemer der anvender det samme certifikat, vil det afsendersystem der er opsat som standard blive valgt. 8. Selve indholdet af meddelelsen skal tilføjes til body, ligesom eventuelle vedhæftninger kan tilføjes. Emnefeltet KAN udfyldes, vær dog opmærksom på at indholdet her ikke nødvendigvis bliver krypteret. Foran emnefeltet tilføjes standardteksten for denne indholdstype som angivet under opsætningen i administrationsportalen. Bilag B: Afsendelse og modtagelse via S/MIME 6

7 9. Fremsend den signerede og krypterede til Såfremt den fremsendte S/MIME forsendelse indeholder beskeden i flere formater er det kun et format der præsenteres for slutbrugeren i dennes boks. Såfremt flere formater er til stede i en forsendelsen udvælges en efter følgende prioritet: Html, Rich Text Format, Text. En afsendelse via Outlook indeholder eksempelvis både meddelelsen i en tekst og html udgave. Da HTML har højere prioritet vil denne udgave blive valgt og gemt i slutbrugerens boks. B.2.3. Servicebeskeder Servicebeskeder kan afsendes via S/MIME ved at angive en indholdstype for servicebeskeder. Indholdet af en S/MIME forsendelse med en servicebesked skal være i Text format. Html og Rich Text Format formater ignoreres. Servicebeskeder kan maksimalt indeholde 160 karakterer. Disse karakterer er begrænset til standard SMS 7-bit karaktersæt, som defineret i GSM standarden for Alphabets and language-specific information 1. B.2.4. Konfiguration af forsimplet besvarelse Myndighedens besvarelse kan gøres væsentlig nemmere ved i administrationsportalen, for den pågældende postkasse at markere at dialogtråden fremsendes til myndigheden som en del af meddelelsen. Når myndigheden nu besvarer meddelelsen vil dialogtråden fremgå af svaret såfremt myndigheden ikke sletter den oprindelige besked. Situationen er her identisk med B.2.2 med den forskel at dialogtråden automatisk er tilføjet. Det betyder at vedkommende der skriver meddelelsen ikke behøver at tilføje yderligere oplysninger førend meddelelsen kan fremsendes. Se eksemplet til venstre. B.2.5. Automatiseret proces, evt. via ESDH system Scenariet for myndigheder som anvender et ESDH er stort set identisk med scenariet uden. Skridtene er identisk bortset fra trin 5-7 ændres til: 5-7. Vedhæft metadata fil med navnet dkalmetadata.xml. Indholdet af denne fil er defineret i XML skemaet EpostAfsendelseMetadata.xsd. Et eksempel på indholdet af denne fil er vist nedenfor. 1 Reference: Bilag B: Afsendelse og modtagelse via S/MIME 7

8 <!-- metadata ved henvendelse initieret af / besvarelse fra myndighed --> <EpostAfsendelseMetadata> <SystemIdentifikator>4<SystemIdentifikator> <MeddelelseIdentifikator> </MeddelelseIdentifikator> <AfsendelseModtager> <CVRnummerIdentifikator> </CVRnummerIdentifikator> </AfsendelseModtager> <MeddelelseIndholdstypeIdentifikator>43</MeddelelseIndholdstypeIdentifikator> <MeddelelseSvarTypeNavn>Angivet</MeddelelseSvarTypeNavn> <MeddelelseSvarPostkasseIdentifikator>56</MeddelelseSvarPostkasseIdentifikator> <MeddelelseSvarEmneIdentifikator>4</MeddelelseSvarEmneIdentifikator> <MeddelelseTraadIdentifikator>1004</MeddelelseTraadIdentifikator> <MeddelelseTidsfristDato> </MeddelelseTidsfristDato> <MeddelelseTidsfristTekst>Forklaring af tidsfristen</meddelelsetidsfristtekst> <MeddelelseFESDmetadata> <SagIdentifikation>102</SagIdentifikation> <Sagsklassifikation>Anlægssager</Sagsklassifikation> </MeddelelseFESDMetadata> <BilagSamling> <BilagIdentifikator>K10</BilagIdentifikator> </BilagSamling> </EpostAfsendelseMetadata> MeddelelseTraadIdentifikator SKAL være angivet såfremt det er en besvarelse, ellers SKAL feltet undlades. MeddelelseFESDmetadata beskriver entydigt en sag i et sagsbehandlingssystem og kan angives. Se appendiks 0 for detaljer. For den manuelle proces er feltnavnene holdt så korte som muligt, mens der for den automatiserede proces er anvendt OIO Navngivnings- og Designregler (NDR). B.2.6. Kvittering For at give myndighederne sikkerhed for, at forsendelsen er nået frem og blevet accepteret af DKAL, tilbyder DKAL et sende en kvittering retur uafhængig hvilken model der blev anvendt til at afsendelse meddelelsen. Dette opsættes i administrationsportalen under konfigurationen af afsendersystemet. Kvitteringen indeholder både en tekstuel beskrivelse, som er beregnet til en manuel proces, samt en vedhæftning med et XML dokument, som er beregnet til automatisk behandling. Kvitteringen sendes som en sikker e-post forsendelse til afsender e-post adressen, eller til en standard adresse for kvitteringer, hvis denne er opsat for afsendersystemet. Kvitteringen er signeret med DKAL s certifikat og krypteret med det certifikat som myndigheden har angivet i administrationsportalen. Emne feltet vil være det samme som i den meddelelse der kvitteres for. Kvitteringen indeholder en ID som reference til den afsendelse, der kvitteres for. Kvitteringen har følgende indhold i sin body: ##DKALAfsendelseKvittering## ##Tidspunkt= T12:34:56## ##CVR= ## ##SysId=43## ##MeddelelseId= ## Bilag B: Afsendelse og modtagelse via S/MIME 8

9 Såfremt afsender ikke angav et ID ved afsendelsen, vil det tildelte ID være oplyst i kvitteringen. Referencen til den tidligere afsendte meddelelse bør da fremgå af emne feltet. Den vedhæftet fil har navnet dkalkvittering.xml, og indeholder de samme oplysninger i XML. Et eksempel er vist nedenfor: <EpostAfsendelseKvittering> <MeddelelseIdentifikator> </MeddelelseIdentifikator> <AfsendelseModtager> <CPRnummerIdentifikator> </CPRnummerIdentifikator> </AfsendelseModtager> <AfsendelseDatoTid> T12:34:56</AfsendelseDatoTid> <SystemIdentifikator>43</SystemIdentifikator> </EpostAfsendelseKvittering> For en detaljeret beskrivelse se appendiks 0. B.2.7. Afsender metadata Det er muligt for myndigheden at vedhæfte nogle yderligere metadata på en afsendelse til en DKAL slutbruger. Myndigheden kan selv vælge hvad disse metadata skal indeholde. De vil aldrig blive vist for slutbrugeren, men vil være vedhæftet en evt. besvarelse fra slutbrugeren. Afsender metadata bliver håndteret som en vedhæftning, der har det reserverede navn dkalafsendermetadata.xml. Bilag B: Afsendelse og modtagelse via S/MIME 9

10 B.3. Forsendelse fra DKAL slutbruger til myndighed Når en slutbruger retter henvendelse til en myndighed via en postkasse, kan DKAL via administrationsportalen opsættes til at fremsende meddelelsen til myndigheden i S/MIME format til den fysiske adresse myndigheden har angivet. 1. Meddelelsen vil være krypteret med det certifikat myndigheden har angivet for postkassen via administrationsportalen. 2. en er signeret med DKAL s certifikat. 3. Emne feltet vil være udfyldt med navnet på den postkasse brugeren har valgt at skrive til. 4. Det emne brugeren har skrevet i beskeden er tilføjet som første linje i selve indholdet af meddelelsen 5. De synlige metadata på postkassen (se postkassemetadata) bliver indsat i selve indholdet af meddelelsen. 6. En fil som beskriver metadata er vedhæftet. Den har navnet dkalmetadata.xml. Filen med dette navn er altid indsat af DKAL og aldrig af slutbrugeren selv. Filen bliver udfyldt forskelligt afhængig af om slutbrugeren initierer en henvendelse eller besvarer en tidligere henvendelse. a. Meddelelse initieret af borger. Denne indeholder både synlige og skjulte postkassemetadata som angivet på det emne slutbrugeren har valgt via postkassen. Nogle af disse kan være tilføjet automatisk (skjulte metadata), andre kan være nogle brugeren har udfyldt (eksempelvis Barnets CPR-nummer i eksemplet nedenfor). Metadata nøglen DKALemnekategori tilføjes automatisk og angiver den postkasse samt evt. emne brugeren har valgt. Formatet er her: postkasse/underpostkasse/ /underpostkasse/[emne] hvor emne kun er udfyldt såfremt brugeren angav et emne. Bilag B: Afsendelse og modtagelse via S/MIME 10

11 <!-- metadata ved henvendelse initieret af slutbruger --> <EpostMeddelelseMetadata> <MeddelelseIdentifikator> </MeddelelseIdentifikator> <MeddelelseAfsender> <CPRnummerIdentifikator> </CPRnummerIdentifikator> </MeddelelseAfsender> <AfsendelseTidspunkt> T12:34:56</AfsendelseTidspunkt> <MeddelelseTraadIdentifikator>1004</MeddelelseTraadIdentifikator> <PostkasseMetadata> <PostkasseIdentifikator>543</PostkasseIdentifikator> <PostkasseEmneIdentifikator>145</PostkasseEmneIdentifikator> <Metadata> <MetadataNoegleNavn>DKALemnekategori</MetadataNoegleNavn> <MetadataVaerdiTekst> Københavns Kommune/SFO/Børnehaven </MetadataVaerdiTekst> </Metadata> <Metadata> <MetadataNoegleNavn>Barnets CPR-nummer</MetadataNoegleNavn> <MetadataVaerdiTekst> </MetadataVaerdiTekst> </Metadata> </PostkasseMetadata> </EpostMeddelelseMetadata> b. En meddelelse som er svar på en tidligere henvendelse fra myndighed. Denne fil indeholder FESD metadata såfremt disse er oplyst ved den oprindelige meddelelse samt skjulte postkassemetadata. Bilag B: Afsendelse og modtagelse via S/MIME 11

12 <!-- metadata ved henvendelse fra slutbruger som er svar på besked fra myndighed --> <EpostMeddelelseMetadata> <MeddelelseIdentifikator> </MeddelelseIdentifikator> <MeddelelseAfsender> <CVRnummerIdentifikator> </CVRnummerIdentifikator> </MeddelelseAfsender> <AfsendelsesTidspunkt> T12:34:56</AfsendelsesTidspunkt> <MeddelelseTraadIdentifikator>1004</MeddelelseTraadIdentifikator> <PostkasseMetadata> <PostkasseIdentifikator>543</PostkasseIdentifikator> <PostkasseEmneIdentifikator>145</PostkasseEmneIdentifikator> <Metadata> <MetadataNoegleNavn>DKALemnekategori</MetadataNoegleNavn> <MetadataVaerdiTekst> Københavns Kommune/SFO/Børnehaven </MetadataVaerdiTekst> </Metadata> </PostkasseMetadata> <MeddelelseFESDmetadata> <SagIdentifikation>102</SagIdentifikation> <Sagsklassifikation>Anlægssager</Sagsklassifikation> </MeddelelseFESDmetadata> </EpostMeddelelseMetadata> Begge udgaver har en dialogtråd som anvendes til at angive at det er et svar på en tidligere meddelelse. Se appendiks 0 for detaljer. 7. En vedhæftet fil som er et DKAL signaturbevis. Navnet på denne fil er dkalsignaturbevis.xml. Denne fil er altid tilføjet af DKAL og aldrig af slutbrugeren, hvorfor der kan haves tillid til indholdet af filen. Bilag B: Afsendelse og modtagelse via S/MIME 12

13 <EpostSignaturbevis> <MeddelelseIdentifikator>1234</MeddelelseIdentifikator> <MeddelelseAfsender> <CVRnummerIdentifikator> </CVRnummerIdentifikator> </MeddelelseAfsender> <AfsendelseDatoTid> T12:34:56</AfsendelseDatoTid> <CertifikatUdstederIdentifikator> C=DK, O=TDC, CN=TDC OCES CA </CertifikatUdstederIdentifikator> <CertifikatOrganisationNavn> Firmanavn A/S // CVR: </CertifikatOrganisationNavn> <CertifikatEmneSerienummerIdentifikator> CVR: RID:1234 </CertifikatEmneSerienummerIdentifikator> <MeddelelseAfsenderCVRnummerIdentifikator> </MeddelelseAfsenderCVRnummerIdentifikator> <EpostVedhaeftningSamling> <EpostVedhaeftning> <VedhaeftningNavn>byggetilladelse</VedhaeftningNavn> <VedhaeftningOprindeligAfsenderNavn> Københavns Kommune </VedhaeftningOprindeligAfsenderNavn> <VedhaeftningOprindeligAfsenderCVRnummerIdentifikator> </VedhaeftningOprindeligAfsenderCVRnummerIdentifikator> <VedhaeftningOprindeligModtagetDatoTid> T10:23:34 </VedhaeftningOprindeligModtagetDatoTid> <EpostVedhaeftning> <EpostVedhaeftning> <VedhaeftningNavn>arkitekttegning.pdf</VedhaeftningNavn> </EpostVedhaeftning> </EpostVedhaeftningSamling> </EpostSignaturbevis> B.3.1. Signaturbeviset inkluderer udover afsenderen og afsendelsestidspunktet en reference til meddelelsen i DKAL. Alle de vedhæftninger som slutbrugeren har vedhæftet fremgår. Såfremt en vedhæftningen oprindeligt stammer fra en anden myndighed og der kan haves tillid til at dokumentet der er fremsendt er det oprindelige dokument, vil det fremgå af de tre elementer, der begynder med VedhaeftningOprindelig. For vedhæftninger som brugeren selv har tilføjet vil disse tre elementer ikke være udfyldt. For en detaljeret beskrivelse se appendiks 0. Kvittering For at give myndighederne sikkerhed for at sikre e-post forsendelser fra slutbrugere kommer frem til myndighederne, bør myndighederne via administrationsportalen konfigurere, at de sender kvitteringer når en meddelelse modtages. Således kan DKAL oplyse slutbrugeren om at myndigheden ikke har modtaget meddelelsen. Myndigheden skal signere kvitteringen med sit eget certifikat og kryptere den med DKAL s certifikat. Bilag B: Afsendelse og modtagelse via S/MIME 13

14 Disse kvitteringer har følgende formater. For den manuelle proces, hvor følgende angives i body: ##DKALMeddelelseKvittering## ##SysId=43## ##MeddelelseId= ## Og for den automatiserede proces, hvor følgende angives i en vedhæftet fil med navnet dkalkvittering.xml, hvis format er defineret i EpostMeddelelseKvittering.xsd : <EpostMeddelelseKvittering> <SystemIdentifikator>43</SystemIdentifikator> <MeddelelseIdentifikator> </MeddelelseIdentifikator> </EpostMeddelelseKvittering> Myndigheden kan vælge kun at benytte en af de angivne metoder (enten angives i body eller som XML vedhæftning). Se appendiks B.4.4 for detaljer. Bilag B: Afsendelse og modtagelse via S/MIME 14

15 B.4. Appendiks Dette appendiks beskriver de metadata felter, der anvendes for e-post afsendelser og meddelelser samt deres kvitteringer. Disse metadata er inkluderet som en vedhæftet fil med navnet hhv. dkalmetadata.xml og dkalkvittering.xml. Appendisket beskriver ligeledes signaturbevisets indhold. Signaturbeviset er inkluderet i e-post afsendelser som en vedhæftet fil med navnet dkalsignaturbevis.xml. Da metadata og kvitteringer kan anvendes af myndigheden i både en manuel og en automatiseret proces, kan felterne have forskellige navne. For den manuelle proces er navnene holdt korte, og for den automatiserede proces følger navnene OIO Navngivnings- og Designregler (NDR). I nedenstående tabeller er begge navne angivet for hvert felt; først det for den automatiske proces, og derefter er det for den manuelle proces angivet i parenteser. B.4.1. Afsendelse metadata EpostAfsendelseMetadata Formål Indeholder informationer om e-post afsendelse fra myndighed til en DKAL slutbruger. SystemIdentifikator (DKALSysId) AfsendelseModtager (DKALCRP el. DKALCVR) MeddelelseIndholdstype Identifikator (DKALIndholdstype) Ved en afsendelse identificeres det pågældende afsendersystem via denne ID. ID en findes via administrationsportalen. Hvis ID en ikke er angivet vil afsendersystemet vælges automatisk. Først ved at matche det anvendte certifikatet med alle afsendersystemers certifikater. Såfremt der er flere der afsendersystemer der anvender det samme certifikat, vil det afsendersystemet der er opsat som standard blive valgt. Angiver slutbrugeren der skal modtage afsendelsen (CPR-/CVR-nummer). Skal udfyldes såfremt feltet MeddelelseTraadIdentifikator ( DKALDialogTraad ) ikke er angivet. Feltet kan angives både når myndigheden initierer og besvarer en meddelelse. Såfremt det ikke er angivet vil indholdstypen automatisk være den standard indholdstype der er opsat for det pågældende afsendersystem der afsendes via. Det har indflydelse på om slutbrugeren vil modtage meddelelsen (se B.2.1) samt den tekst der står i slutbrugerens emne felt når meddelelsen modtages. MeddelelseSvarTypeNavn Angiver muligheden for besvarelse. Angivet = Fremgår af de følgende 2 felter. IkkeMuligt = kan ikke besvares. Standard = Fremgår af indholdstypen. MeddelelseSvarPostkasse Identifikator Angiver den postkasse, som slutbrugeren skal anvende ved evt. besvarelse. Bilag B: Afsendelse og modtagelse via S/MIME 15

16 MeddelelseSvarEmne Identifikator MeddelelseTraadIdentifikat or (DKALDialogTraad) MeddelelseTidsfristDato MeddelelseTidsfristTekst MeddelelseFESDmetadata BilagSamling Angiver det emne, som slutbrugeren skal anvende ved evt. besvarelse. Emnet kan kun angives, hvis der er angivet en postkasse. Og emnet skal tilhører aden angivne postkasse. Alle meddelelser bliver tildelt en dialogtråd af DKAL. Såfremt denne er oplyst ved en henvendelse, skal den samme værdi medtages ved besvarelsen. En dato som angiver at der er en tidsfrist forbundet med meddelelsen. Det er valgfrit at angive en tidsfrist. Et notat som afsender kan tilknytte til tidsfristen. Det er valgfrit at angive en tekst. Anvendes til at koble en meddelelse sammen med en sag i et sagsbehandlingssystem. Kan oplyses ved en afsendelse. Vil da blive returneret når slutbrugeren besvarer. Såfremt et bilag som tidligere er oploadet ønskes fremsendt som en vedhæftning til slutbrugeren, er det muligt ved at referere bilaget her. Det bilagsid der skal anvendes fremgår af bilaget i administrationsportalen. Det er muligt at referere flere bilag i en meddelelse. B.4.2. Afsendelse kvittering EpostAfsendelseKvittering Formål Indeholder informationer om den afsendelse, der kvitteres på. SystemIdentifikator (SysId) AfsendelseModtager (CPR el. CVR) MeddelelseIdentifikator (MeddelelseId) AfsendelseTidspunktDatoTi d Refererer det afsendersystem som meddelelsen er blevet sendt via. Angiver slutbrugeren der modtager afsendelsen (CPR- /CVR-nummer). Refererer meddelelsen der kvitteres for. Angiver den MeddelelseId den oprindelige meddelelse havde / fik tildelt. Tidspunktet hvor den oprindelige meddelelse der kvitteres for blev afsendt. (Tidspunkt) Bilag B: Afsendelse og modtagelse via S/MIME 16

17 B.4.3. Meddelelse metadata EpostMeddelelseMetadata Formål Indeholder informationer om e-post meddelelse fra DKAL slutbruger til myndighed. MeddelelseIdentifikator MeddelelseAfsender AfsendelseDatoTid MeddelelseTraadIdentifikat or PostkasseMetadata MeddelelseFESDmetadata Identificerer meddelelsen. Kan angives af afsender og skal da være unikt inden for det pågældende afsendersystem. Angiver den slutbruger der retter henvendelse (CPR- /CVR-nummer). Angiver tidspunktet hvor slutbrugeren afsendte meddelelsen. Alle meddelelser bliver tildelt en dialogtråd af DKAL. Såfremt denne er oplyst ved en henvendelse, skal den samme værdi medtages ved besvarelsen. Såfremt den postkasse slutbrugeren har rettet henvendelse via, har tilknyttet postkassemetadata vil disse værdier fremgå her. Disse metadata er opsat på postkassen via administrationsportalen. Anvendes til at koble en meddelelse sammen med en sag i et sagsbehandlingssystem. Kan oplyses ved en afsendelse. Vil da blive returneret når slutbrugeren besvarer. B.4.4. Meddelelse kvittering EpostMeddelelseKvittering Formål Indeholder informationer om den meddelelse, der kvitteres på. SystemIdentifikator (SysId) MeddelelseIdentifikator (MeddelelseId) Refererer det afsendersystem som meddelelsen er blevet sendt via. Refererer meddelelsen der kvitteres for. Angiver den MeddelelseId den oprindelige meddelelse havde / fik tildelt. Bilag B: Afsendelse og modtagelse via S/MIME 17

18 B.4.5. Signaturbevis EpostSignaturbevis Formål Et DKAL signaturbevis udtaler sig om hvor de filer der er vedhæftet oprindeligt stammer fra. Dette er relevant hvis en slutbruger videresender en meddelelse som vedkommende har modtaget fra en anden myndighed. Den myndighed der modtager den nye henvendelse vil da kunne se ophavet, hvornår brugeren modtog denne samt have tillid til at vedhæftningen er uændret. Signaturbeviset vil være en XML fil der er vedhæftet den meddelelse der fremsendes. Navnet på filen er dkalsignaturbevis.xml og det garanteres at slutbrugeren aldrig kan vedhæfte en fil med dette navn. MeddelelseIdentifikator MeddelelseAfsender AfsendelseDatotid CertifikatUdstederIdentifikator CertifikatOrganisationNavn CertifikatEmneSerienummer Identifikator MeddelelseAfsenderCVRnummer Identifikator EpostVedhaeftningSamling En MeddelelseId som refererer den meddelelse signaturbeviset tilhører. Dette er den samme MeddelelseId som i MeddelelseMetadata. Angiver slutbrugeren via CPR-/CVR-nummer som fremsendte meddelelsen. Angiver tidspunktet hvor slutbrugeren afsendte meddelelsen. Navnet på udstederen af slutbrugerens certifikat. Såfremt det er en virksomhed / myndighed der er afsendte meddelelsen (som slutbruger) vil navnet på organisation fremgå her som det er beskrevet i certifikatet. Angiver serial number fra subject feltet i slutbrugerens certifikat ( SubjectSerialNumber ). Såfremt det er en virksomhed / myndighed der er afsendte meddelelsen (som slutbruger) vil CVR nummeret på denne organisation fremgå her som det er beskrevet i certifikatet. En beskrivelse af vedhæftningerne. For hver vedhæftning fremgår hvor filen oprindeligt stammer fra såfremt det ikke er en fil slutbrugeren selv har oploadet. Det vil sige: hvornår slutbrugeren har modtaget filen, CVR nummer på den myndighed som oprindeligt fremsendte vedhæftningen samt navnet på myndigheden der afsendte vedhæftningen. Bilag B: Afsendelse og modtagelse via S/MIME 18

19 B.4.6. Signaturbevis vedhæftninger EpostVedhaeftningSamling Formål Viser om vedhæftningen oprindeligt stammer fra en myndighed. Og indeholder i så tilfælde informationer om denne myndighed. VedhaeftningNavn MIMEcontentIdentifikator VedhaeftningOprindeligModtaget DatoTid Navnet på vedhæftningen. Vedhæftninger i en S/MIME afsendelse bliver tildelt en MIME Content-ID, således at der i teksten i afsendelsen kan refereres til vedhæftninger, f.eks. ved indlejring af billeder i teksten. For at kunne genskabe denne afsendelser med indlejrede vedhæftninger, bliver Content-ID bevaret. Angiver tidspunktet, hvor slutbrugeren oprindeligt har modtaget vedhæftningen. Er ikke medtaget når det er en vedhæftning, som slutbrugeren selv har oploadet. VedhaeftningOprindeligAfsender CVRnummerIdentifikator Angiver CVR-nummer på myndigheden, som vedhæftningen oprindeligt stammer fra. Er ikke medtaget når det er en vedhæftning, som slutbrugeren selv har oploadet. VedhaeftningOprindeligAfsender Navn Angiver navnet på myndigheden, som vedhæftningen oprindeligt stammer fra. Er ikke medtaget når det er en vedhæftning, som slutbrugeren selv har oploadet. B.4.7. FESD metadata MeddelelseFESDmetadata Formål Typen indeholder FESD-specifikke metadatafelter. Kommentar Felterne i denne type er en del af den kommende FESD standard. C FESDdokumentIdentifikator Identificerer et dokument. C FESDaktoerIdentifikator Identificerer aktøren. C FESDsagIdentifikator Identificerer sagen. C FESDsagsklassifikation Identifikator Klassifikation af sagen. Bilag B: Afsendelse og modtagelse via S/MIME 19

20 B.4.8. ContentType og encoding Såfremt SMIME meddelelsen ikke angiver formatet på de vedhæftede filer og disse har contenttype text (heriblandt text/plain, text/html og text/xml ) antages det at filerne er encoded med UTF8. Alle vedhæftninger som har en anden contenttype end text forbliver ubehandlet. Bilag B: Afsendelse og modtagelse via S/MIME 20

Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse B.1. INTRODUKTION... 4 B.1.1. HENVISNINGER... 4 B.1.2. INTEGRATION MED EKSISTERENDE

Læs mere

Typografidefinition: Typografi1: Skrifttype: 10 pkt, (intet) DKAL Snitflader REST Afhentningssystem

Typografidefinition: Typografi1: Skrifttype: 10 pkt, (intet) DKAL Snitflader REST Afhentningssystem Typografidefinition: Typografi1: Skrifttype: 10 pkt, (intet) DKAL Snitflader REST Afhentningssystem 1 Indholdsfortegnelse A3.1 INTRODUKTION 3 A3.1.1 HENVISNINGER 3 A3.1.2 LÆSEVEJLEDNING 4 A3.1.2.1 SÅDAN

Læs mere

DKAL Snitflade Webservice

DKAL Snitflade Webservice DKAL Snitflade Webservice Typografidefinition: Overskrift 1: Skrifttype: Indrykning: Venstre: 0 cm, Hængende: 0,76 cm, Sideskift før Typografidefinition: Overskrift 2;H2;h2;2;headi;hea ding2;h21;h22;21;heading

Læs mere

1 INTRODUKTION TIL DKAL SNITFLADER 3

1 INTRODUKTION TIL DKAL SNITFLADER 3 DKAL Snitflader 1 Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION TIL DKAL SNITFLADER 3 1.1 ANVENDELSE AF OIOXML 3 2 SNITFLADEOVERSIGT 3 2.1 REST 5 2.1.1 HTTP RETURKODER OG FEJLKODER 6 2.1.2 WEBSERVICE 6 2.2 AFSENDELSE

Læs mere

DKAL Snitflader REST Register

DKAL Snitflader REST Register DKAL Snitflader REST Register 1 Indholdsfortegnelse A2.1 INTRODUKTION 3 A2.1.1 HENVISNINGER 3 A2.1.2 LÆSEVEJLEDNING 4 A2.1.2.1 SÅDAN LÆSES EN REST GRAF 4 A2.1.2.2 SÅDAN LÆSES EN RESSOURCE OG EN TYPE 4

Læs mere

DKAL Snitflader Masseforsendelse

DKAL Snitflader Masseforsendelse DKAL Snitflader Masseforsendelse 1 C.1 Indholdsfortegnelse C.1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 C.2 LÆSEVEJLEDNING... 3 C.3 TILMELDINGSLISTE... 4 C.3.1 RECORD-STRUKTUR... 4 C.3.2 OIOXML-STRUKTUR... 5 C.4 MATERIALE-INDLÆSNING...6

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse A2.1 INTRODUKTION 4 A2.1.1 HENVISNINGER 4 A2.2 OVERSIGT OVER FUNKTIONSOMRÅDE 5 A2.2.1 OPRET / HENT OPLYSNINGER OM SLUTBRUGER

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag C Filbaseret Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag C Filbaseret Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag C Filbaseret Version 6.3 1 C.1 Indholdsfortegnelse C.1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 C.2 LÆSEVEJLEDNING... 4 C.3 TILMELDINGSLISTE... 5 C.3.1 RECORD-STRUKTUR... 5 C.3.1.1 HEADERRECORD...

Læs mere

Digital post Integration for virksomheder Via sikker e-mail og REST Version 6.4

Digital post Integration for virksomheder Via sikker e-mail og REST Version 6.4 Digital post Integration for virksomheder Via sikker e-mail og REST Version 6.4 1 Indholdsfortegnelse G.1 INTRODUKTION 4 G.1.1 OVERBLIK OVER HVORDAN DIGITAL POST KAN TILGÅS 4 G.1.2 FLOW SOM EN DIGITAL

Læs mere

Digital Post. Snitflader. Version 6.3

Digital Post. Snitflader. Version 6.3 Digital Post Snitflader Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION TIL DIGITAL POST SNITFLADER 6 1.1 ANVENDELSE AF OIOXML 6 1.2 SKEMAVALIDERING 6 1.3 KOM HURTIGT I GANG 6 1.4 REFERENCEIMPLEMENTERING

Læs mere

Digital Post. Snitflader. Version 6.3

Digital Post. Snitflader. Version 6.3 Digital Post Snitflader Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION TIL DIGITAL POST SNITFLADER 6 1.1 ANVENDELSE AF OIOXML 6 1.2 SKEMAVALIDERING 6 1.3 KOM HURTIGT I GANG 6 1.4 REFERENCEIMPLEMENTERING

Læs mere

INTRODUKTION TIL DKAL SNITFLADER

INTRODUKTION TIL DKAL SNITFLADER DKAL Snitflader 1 Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION TIL DKAL SNITFLADER 3 1.1 ANVENDELSE AF OIOXML 3 2 SNITFLADEOVERSIGT 3 2.1 REST 5 2.1.1 HTTP RETURKODER OG FEJLKODER 6 2.1.2 WEBSERVICE 6 2.2 AFSENDELSE

Læs mere

Digital post. Snitflader. Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.1

Digital post. Snitflader. Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.1 Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.1 1 Indholdsfortegnelse B.1. INTRODUKTION... 4 B.1.1. HENVISNINGER... 4 B.1.2. INTEGRATION MED EKSISTERENDE

Læs mere

Kom godt igang - for virksomheder. Digital Post 2

Kom godt igang - for virksomheder. Digital Post 2 Kom godt igang - for virksomheder Digital Post 2 Indholdsfortegnelse 1.1 Målgruppe... 2 1.2 Formål... 2 1.3 Forudsætninger... 2 1.4 Afprøvning... 3 3.1 Opsætning af afsendersystem via sikker e-mail...

Læs mere

Vejledning i at oprette afsendersystemer i Digital Post. Februar 2016

Vejledning i at oprette afsendersystemer i Digital Post. Februar 2016 Vejledning i at oprette afsendersystemer i Digital Post Februar 2016 Hvem skal anvende vejledningen? Vejledningen er relevant for dig, hvis du skal oprette afsendersystemer i Digital Post eller oprette

Læs mere

Vejledning: Kontaktbarhed med SEPO (Produktionsmiljøet)

Vejledning: Kontaktbarhed med SEPO (Produktionsmiljøet) Vejledning: Kontaktbarhed med SEPO (Produktionsmiljøet) I denne vejledning vil vi at guide myndigheder med et udvidet kontakthierarki (dvs. flere postkasser) der benytter snitfladen s/mime der skal integrere

Læs mere

Vejledning i at oprette postkasser i Digital Post. Juli 2016

Vejledning i at oprette postkasser i Digital Post. Juli 2016 Vejledning i at oprette postkasser i Digital Post Juli 2016 Hvem skal anvende vejledningen? Vejledningen er relevant for dig, hvis du skal oprette en postkasse og/eller mapper til postkasser. Du skal have

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 A5.1 INTRODUKTION 4 A5.2 HTTP RETURKODER 4 A5.3 DIGITAL POST FEJLKODER 7 A5.3.1 DIGITAL POST

Læs mere

Vejledning: Kontaktbarhed med SEPO (Produktionsmiljøet)

Vejledning: Kontaktbarhed med SEPO (Produktionsmiljøet) Vejledning: Kontaktbarhed med SEPO (Produktionsmiljøet) I denne vejledning vil vi at guide myndigheder med et simpelt kontakthierarki (f.eks. blot en hovedpostkasse) der benytter snitfladen s/mime der

Læs mere

DKAL Snitflader REST Afhentningssystem

DKAL Snitflader REST Afhentningssystem DKAL Snitflader REST Afhentningssystem 1 Indholdsfortegnelse A3.1 INTRODUKTION 3 A3.1.1 HENVISNINGER 3 A3.1.2 LÆSEVEJLEDNING 4 A3.1.2.1 SÅDAN LÆSES EN REST GRAF 4 A3.1.2.2 SÅDAN LÆSES EN RESSOURCE OG EN

Læs mere

Introduktion til Digital Post. Februar 2016

Introduktion til Digital Post. Februar 2016 Introduktion til Digital Post Februar 2016 Hvem skal læse dokumentet? Vejledningen er relevant for dig, hvis du har brug for en introduktion til Administrationsportalen i Digital Post og hvad der skal

Læs mere

Vejledning i at anvende åbningskvittering. Juli 2016

Vejledning i at anvende åbningskvittering. Juli 2016 Vejledning i at anvende åbningskvittering Juli 2016 Hvem skal anvende vejledningen? Vejledningen er relevant for dig, hvis du vil anvende åbningskvittering på materialer. Du skal have en af følgende roller

Læs mere

Tilslutning til digital post og NemSMS

Tilslutning til digital post og NemSMS Tilslutning til digital post og NemSMS Denne vejledning beskriver hvordan en myndighed tilslutter sig digital post, ligesom der gives en kort introduktion til digital post / NemSMS løsningen. Version:

Læs mere

Videresend til egen . Vejledning til Digital Post for virksomheder

Videresend til egen  . Vejledning til Digital Post for virksomheder Videresend til egen e-mail Vejledning til Digital Post for virksomheder Videresend til egen e-mail Virksomheden kan automatisk få videresendt post fra den digitale postkasse til sit eget sikre e-mail-system.

Læs mere

Vejledning i anvendelse af Kommunikationslog. Juni 2016

Vejledning i anvendelse af Kommunikationslog. Juni 2016 Vejledning i anvendelse af Kommunikationslog Juni 2016 Vejledningen er relevant for dig, hvis du skal søge oplysninger i kommunikationsloggen Hvem skal anvende vejledningen? Du skal have en af følgende

Læs mere

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk.

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk. Vejledning om avanceret afhentning og sortering i Digital Post på Virk.dk. Denne vejledning beskriver, hvordan virksomheder, foreninger m.v. med et CVR-nummer kan modtage Digital Post, herunder hvordan

Læs mere

Navision Stat 9.0+ Digital Post tilslutning for Navision Stat. Overblik. Side 1 af 24. ØSY/CPS Dato

Navision Stat 9.0+ Digital Post tilslutning for Navision Stat. Overblik. Side 1 af 24. ØSY/CPS Dato Side 1 af 24 Navision Stat 9.0+ ØSY/CPS Dato 13.11.17 Digital Post tilslutning for Navision Stat Overblik Introduktion For at man som afsendende myndighed kan benytte sig af Digital Post integrationen

Læs mere

Digital post. Snitflader. Bilag A3 - REST Afhentningssystem. Version 6.1

Digital post. Snitflader. Bilag A3 - REST Afhentningssystem. Version 6.1 Digital post Snitflader Bilag A3 - REST Afhentningssystem Version 6.1 1 Indholdsfortegnelse A3.1 INTRODUKTION 4 A3.1.1 HENVISNINGER 4 A3.2 OVERSIGT OVER FUNKTIONSOMRÅDET 5 A3.2.1 HENTE MEDDELELSER FRA

Læs mere

Opret og vedligehold afsendersystemer i Digital Post

Opret og vedligehold afsendersystemer i Digital Post Opret og vedligehold afsendersystemer i Digital Post Denne vejledning beskriver hvordan myndigheden opretter og vedligeholder et afsendersystem i Digital Post. Version: 2.2 Udarbejdet: oktober 2014 Udarbejdet

Læs mere

Bilag 1 - Tilslutningsinstruks

Bilag 1 - Tilslutningsinstruks Bilag 1 - Tilslutningsinstruks INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION TIL INSTRUKSEN... 3 2. ET KORT OVERBLIK OVER LØSNINGEN... 3 3. TILSLUTNINGSPROCESSEN... 4 4. REGLER FOR ANVENDELSE AF DIGITAL POST LØSNINGEN...

Læs mere

Vejledning i at anvende besvarelsesformular. Juli 2016

Vejledning i at anvende besvarelsesformular. Juli 2016 Vejledning i at anvende besvarelsesformular Juli 2016 Hvem skal anvende vejledningen? Vejledningen er relevant for dig, hvis du skal anvende besvarelsesformular på postkasser eller materialer. Du skal

Læs mere

Giv andre medarbejdere adgang til den digitale postkasse. Vejledning til Digital Post for virksomheder

Giv andre medarbejdere adgang til den digitale postkasse. Vejledning til Digital Post for virksomheder Giv andre medarbejdere adgang til den digitale postkasse Vejledning til Digital Post for virksomheder Giv andre medarbejdere adgang til den digitale postkasse Denne vejledning viser dig, hvordan du giver

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A3 - REST Afhentningssystem Version 7.0

Digital post Snitflader Bilag A3 - REST Afhentningssystem Version 7.0 Digital post Snitflader Bilag A3 - REST Afhentningssystem Version 7.0 1 Indholdsfortegnelse A3.1 INTRODUKTION 4 A3.1.1 HENVISNINGER 4 A3.2 OVERSIGT OVER FUNKTIONSOMRÅDET 5 A3.2.1 LEVERINGSFORM: PUSH ELLER

Læs mere

e-boks mobilløsninger, tovejskommunikation og øvrige produktnyheder

e-boks mobilløsninger, tovejskommunikation og øvrige produktnyheder 1 e-boks mobilløsninger, tovejskommunikation og øvrige produktnyheder Erik Abildgaard Knudsen Product And Development Director E-mail: eak@e-boks.dk Mobil: 29487722 Hovedsponsor for Caroline Wozniacki

Læs mere

Skriv til digital post

Skriv til digital post Skriv til digital post Denne vejledning beskriver de forskellige problemstillinger, en myndighed skal overveje ved etablering af kommunikation til digital post. Version: 3.0 Udarbejdet: november 2011 Udarbejdet

Læs mere

Navision Stat 5.4.02. NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik. Side 1 af 22. ØSY/CPS Dato 27.10.14

Navision Stat 5.4.02. NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik. Side 1 af 22. ØSY/CPS Dato 27.10.14 Side 1 af 22 Navision Stat 5.4.02 ØSY/CPS Dato 27.10.14 NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik Introduktion For at man som afsendende myndighed kan benytte sig af integrationen, skal der

Læs mere

Navision Stat. NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik. Side 1 af 22. ØSY/CPS Dato 22.04.15

Navision Stat. NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik. Side 1 af 22. ØSY/CPS Dato 22.04.15 Side 1 af 22 Navision Stat ØSY/CPS Dato 22.04.15 NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik Introduktion For at man som afsendende myndighed kan benytte sig af integrationen, skal der indgås

Læs mere

Integration mellem Dokumentboks og ProFile ESDH Supplerende beskrivelse af use cases, der kræver ændringer i ProFile ESDH.

Integration mellem Dokumentboks og ProFile ESDH Supplerende beskrivelse af use cases, der kræver ændringer i ProFile ESDH. Integration mellem Dokumentboks og ProFile ESDH Supplerende beskrivelse af use cases, der kræver ændringer i ProFile ESDH. Om dette dokument Dette dokument er skrevet til brug i Odense Kommune og til samarbejdspartnere

Læs mere

Fremsøg sendte og modtagne meddelelser

Fremsøg sendte og modtagne meddelelser Fremsøg sendte og modtagne meddelelser Denne vejledning beskriver, hvordan man som myndighed, kan fremsøge sendte og modtagne meddelelser i Digital Post Administrationsportalen, samt hvilke forudsætninger

Læs mere

Timengo. Digitalisering med en Microsoft platformen Kenneth Wohlers, Timengo. Timengo

Timengo. Digitalisering med en Microsoft platformen Kenneth Wohlers, Timengo. Timengo Digitalisering med en Microsoft platformen Kenneth Wohlers, Agenda Sikker post Nye muligheder Vores løsning - VMG Scenarier Teknisk overblik Hvad er Sikker post Teknologi Certifikater Standarder Formål

Læs mere

Formål Generelt om DPG og hvordan det virker.

Formål Generelt om DPG og hvordan det virker. DPG Brugervejledning Indhold Formål... 1 Generelt om DPG og hvordan det virker... 1 Send sikker mail... 3 Hvad sker der, hvis du ikke kan sende sikkert?... 4 Sådan sender du til et CVR eller CPR nummer...

Læs mere

Bliv klar til Dokumentboks / NemSMS

Bliv klar til Dokumentboks / NemSMS Bliv klar til Dokumentboks / NemSMS 15. september 2009 Torsten Ravnbak, Chefkonsulent 2948 7726, tra@e-boks.dk Dagsorden Dokumentboks / NemSMS. En hjørnesten i digitaliseringen Integration og snitflader

Læs mere

Udkast til REST-ressourcer for Dokumentboks (DKAL) (uddrag fra kravspecifikation og E-boks løsningsbeskrivelse)

Udkast til REST-ressourcer for Dokumentboks (DKAL) (uddrag fra kravspecifikation og E-boks løsningsbeskrivelse) Udkast til REST-ressourcer for Dokumentboks (DKAL) (uddrag fra kravspecifikation og E-boks løsningsbeskrivelse) IT- og Telestyrelsen anbefaler at anvende webservice-standarderne til udarbejdelse af services,

Læs mere

Brugerstyring i Digital Post

Brugerstyring i Digital Post Brugerstyring i Digital Post Denne vejledning beskriver roller og rettigheder i Digital Post Administrationsportalen. Den berører også kort sammenhængen med de roller og rettigheder, der er knyttet til

Læs mere

En mappe anvendes til at organisere postkasser. Man kan godt lave et hierarki

En mappe anvendes til at organisere postkasser. Man kan godt lave et hierarki N OT AT Kontakthierarki i Dokumentboks Anbefaling fra KL Formålet med kontakthierarkiet i Dokumentboks er at henvendelser via Dokumentboks kommer til myndigheden ad den rette kanal, med de rette metadata

Læs mere

Vejledning til kommunerne om Print via Serviceplatformen

Vejledning til kommunerne om Print via Serviceplatformen Vejledning til kommunerne om Print via Serviceplatformen Udarbejdet for: KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S 1 Revision Nuværende revision: 0.1 Revisionshistorik Revision Dato Ændring 0.1 29.03.2017

Læs mere

Vejledning i at fremsøge sendte og modtagne meddelelser. Februar 2016

Vejledning i at fremsøge sendte og modtagne meddelelser. Februar 2016 Vejledning i at fremsøge sendte og modtagne meddelelser Februar 2016 Hvem skal anvende vejledningen? Vejledningen er relevant for dig, hvis du skal fremsøge meddelelser i Digital Post. Du skal have én

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til indsendelse af xml-filer via sikker e- mail (signeret og krypteret e-mail)

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til indsendelse af xml-filer via sikker e- mail (signeret og krypteret e-mail) Finanstilsynets indberetningssystem Vejledning til indsendelse af xml-filer via sikker e- mail (signeret og krypteret e-mail) Finanstilsynet - 8. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION...

Læs mere

Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning

Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Systemkrav... 4 Installation af Citrix-klient... 5 Tilpasning

Læs mere

Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS

Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS Denne vejledning beskriver, hvordan en myndighed tilslutter sig Digital Post, ligesom der gives en kort introduktion til, hvordan Digital Post / NemSMS hænger

Læs mere

BESTILLING AF NEMID. For at bestille ny NemID vælger du www.nets-danid.dk. Vælg Bestil NemID medarbejdersignatur.

BESTILLING AF NEMID. For at bestille ny NemID vælger du www.nets-danid.dk. Vælg Bestil NemID medarbejdersignatur. BESTILLING AF NEMID For at bestille ny NemID vælger du www.nets-danid.dk Vælg Bestil NemID medarbejdersignatur. CVR nummeret trækker automatisk adressen fra CVR registeret, så den skal IKKE ændres. Bekræft

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag C Filbaseret Version 7.0

Digital post Snitflader Bilag C Filbaseret Version 7.0 Digital post Snitflader Bilag C Filbaseret Version 7.0 1 C.1 Indholdsfortegnelse C.1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 C.2 LÆSEVEJLEDNING... 4 C.3 TILMELDINGSLISTE... 5 C.3.1 RECORD-STRUKTUR... 5 C.3.1.1 HEADERRECORD...

Læs mere

Vejledning til kommunerne om Print via Serviceplatformen e-boks

Vejledning til kommunerne om Print via Serviceplatformen e-boks Vejledning til kommunerne om Print via Serviceplatformen e-boks Udarbejdet for: KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S 1 Revision Nuværende revision: 0.2 Revisionshistorik Revision Dato Ændring 0.1

Læs mere

FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV CONTINIA E FAKTURA

FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV CONTINIA E FAKTURA FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV EGENSKABER > Al arbejde med dannelse af elektroniske fakturaer foregår inde i Microsoft Dynamics NAV. > Understøtter import og eksport af OIO XML og UBL (inklusive

Læs mere

Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS

Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS Denne vejledning giver en overordnet introduktion til Digital Post og NemSMS løsningerne Version: 3.2 Udarbejdet: Juli 2015 Udarbejdet af: Digitaliseringsstyrelsen.

Læs mere

0.9 19-09-2012 DAVAR Omdøbt til SagDokumentFormat. Attention er skilt ud i et selvstændigt format, AttentionFormat.

0.9 19-09-2012 DAVAR Omdøbt til SagDokumentFormat. Attention er skilt ud i et selvstændigt format, AttentionFormat. Specifikation 19. september 2012 DAVAR J.nr. 2012-6211-281 Sagdokumentformat Versionshistorik Version Dato Initialer Noter 0.7 15-06-2012 DAVAR Høringsversion. Indsat MeddelelseAttention. 0.9 19-09-2012

Læs mere

Digital Post Snitflader Version 7.0

Digital Post Snitflader Version 7.0 Digital Post Snitflader Version 7.0 1 Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION TIL DIGITAL POST SNITFLADER 6 1.1 OM VERSION 7.0 6 1.2 ANVENDELSE AF OIOXML 8 1.3 SKEMAVALIDERING 9 1.4 KOM HURTIGT I GANG 9 1.5

Læs mere

DataHub Forbrugeradgangsløsning Spørgsmål og svar

DataHub Forbrugeradgangsløsning Spørgsmål og svar 9. Januar 2013 MEH/MHC DataHub Forbrugeradgangsløsning Spørgsmål og svar Dok 75938-12_v2, Sag 10/3365 1/7 1. Generelt 1.1 I hvilket omfang yder Energinet.dk support til elleverandørerne? Forretningskonceptet

Læs mere

DIGITAL SIGNATUR l OUTLOOK 2010

DIGITAL SIGNATUR l OUTLOOK 2010 DIGITAL SIGNATUR l OUTLOOK 2010 For at kunne bruge signeret og krypteret e-mail i Outlook skal der være et digitalt certifikat installeret på den gældende computer. Certifikatet kan enten være et privat

Læs mere

Sådan skriver myndigheder til Digital Post

Sådan skriver myndigheder til Digital Post Sådan skriver myndigheder til Digital Post Denne vejledning beskriver de forskellige problemstillinger, en myndighed skal overveje ved etablering af kommunikation til Digital Post. Den søger også at identificere

Læs mere

Brugerstyring i digital post

Brugerstyring i digital post Brugerstyring i digital post Denne vejledning beskriver roller og rettigheder i den digitale post-løsning. Version: 3.0 Udarbejdet: november 2011 Udarbejdet af: Digitaliseringsstyrelsen Vejledningen og

Læs mere

Digital Post. Snitflader. Version 6.1

Digital Post. Snitflader. Version 6.1 Digital Post Snitflader Version 6.1 1 Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION TIL DIGITAL POST SNITFLADER 4 1.1 ANVENDELSE AF OIOXML 4 1.2 SKEMAVALIDERING 4 1.3 KOM HURTIGT I GANG 4 1.4 REFERENCEIMPLEMENTERING

Læs mere

Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv.

Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv. Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv. Denne vejledning giver en introduktion til Digital Post, samt hvordan virksomheder, foreninger mv. med et CVR-nummer bliver klar til at sende og

Læs mere

Indberetning til eindkomst via SFTP. Folder: J:\Kunder\eIndkomst Projektdokumentation\SFTP\Vejledninger\EC SFTP_eIndkomst 2008-01-22.

Indberetning til eindkomst via SFTP. Folder: J:\Kunder\eIndkomst Projektdokumentation\SFTP\Vejledninger\EC SFTP_eIndkomst 2008-01-22. Indberetning til eindkomst via SFTP Forfatter: IBM Emne: Indberetning til eindkomst via SFTP Side 1 af 9 Dokumenthistorik Revisionshistorik Dato for denne revision: 22.01.2007 Dato for næste revision:

Læs mere

Sådan skriver myndigheder til Digital Post

Sådan skriver myndigheder til Digital Post Sådan skriver myndigheder til Digital Post Denne vejledning beskriver de forskellige problemstillinger, en myndighed skal overveje ved etablering af kommunikation til Digital Post. Den søger også at identificere

Læs mere

Opgave for Myndighed forud for Strålfors Connect tilslutningsproces.

Opgave for Myndighed forud for Strålfors Connect tilslutningsproces. Opgave for Myndighed forud for Strålfors Connect tilslutningsproces. For at gøre installationen af Fjernprint løsningen Strålfors Connect så effektiv som muligt, er det nødvendigt for jeres Myndighed,

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 7.0

Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 7.0 Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 7.0 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 A5.1 INTRODUKTION 4 A5.2 HTTP RETURKODER 4 A5.3 DIGITAL POST FEJLKODER 7 A5.3.1 DIGITAL POST

Læs mere

Digital Post for virksomheder. Introduktion og vejledninger til Digital Post

Digital Post for virksomheder. Introduktion og vejledninger til Digital Post Digital Post for virksomheder Introduktion og vejledninger til Digital Post Sådan bruger du denne vejledning Her får du en introduktion og vejledninger til Digital Post. Hvis din virksomhed er ny, eller

Læs mere

Opret postkasser i Digital Post

Opret postkasser i Digital Post Opret postkasser i Digital Post Denne vejledning beskriver trinvis, hvordan man opretter postkasser i Digital Post. Yderligere beskrives, hvordan man opretter dybe links til postkasser i Digital Post fra

Læs mere

Den Gode LÆ-blanket Webservice (DGLÆ:WS)

Den Gode LÆ-blanket Webservice (DGLÆ:WS) Den Gode LÆ-blanket Webservice (DGLÆ:WS) MedCom arbejdspapir. Ver 0.2 18-06-2006. HVO Den Gode LÆ-blanket Webservice (DGLÆ:WS)...1 Del A: Formål og funktionalitet...2 Formål (=Usecase)...2 Sagsgangen i

Læs mere

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Administration og brugen af hjemmesidens funktioner

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Administration og brugen af hjemmesidens funktioner Vejledning til LetRegnskab.dk Årsrapport Administration og brugen af hjemmesidens funktioner Version 2010.02 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Log in 4 Vedligeholdelse af stamoplysninger

Læs mere

STS Designdokument. STS Designdokument

STS Designdokument. STS Designdokument STS Designdokument i STS Designdokument STS Designdokument ii REVISION HISTORY NUMBER DATE DESCRIPTION NAME 0.3 2013-01 N STS Designdokument iii Indhold 1 Introduktion 1 2 Arkitekturoverblik 1 2.1 Eksterne

Læs mere

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø Høringssvar vedr. FESD GIS-integrationsmodel version 2.0 Geodata Danmark har

Læs mere

Integrationsmuligheder

Integrationsmuligheder Integrationsmuligheder med Digital post 22. februar 2012 Torsten Ravnbak, Chefkonsulent, e-boks Agenda 1. Digitalpost et overblik 2. Administrationsportalen 3. Snitflader 4. Eksempler på integration 5.

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Firmaordninger I firmaoversigten kan du holde styr på dit kundekartotek samt disses bookinger. Der kan desuden oprettes andre firmaer end dit eget. Herved kan der udbydes særlige ydelser på med egne arbejdstider.

Læs mere

DKAL Snitflader REST Portal

DKAL Snitflader REST Portal DKAL Snitflader REST Portal 1 Indholdsfortegnelse A4.1 INTRODUKTION 3 A4.1.1 HENVISNINGER 3 A4.1.2 LÆSEVEJLEDNING 4 A4.1.2.1 SÅDAN LÆSES EN REST GRAF 4 A4.1.2.2 SÅDAN LÆSES EN RESSOURCE OG EN TYPE 4 A4.1.2.3

Læs mere

Integration Generelle vilkår og forudsætninger Integrationsbeskrivelse - version 0.1

Integration Generelle vilkår og forudsætninger Integrationsbeskrivelse - version 0.1 Integration Integrationsbeskrivelse - version 0.1 rnes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer 201n-nn-nn xxx 0.1 Første version Referencer Ref Titel Kommentarer

Læs mere

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning indhold: introduktion Side 2 Funktionsliste Side 3 Få adgang til systemet Side 4 opload dine billeder Side 5 Sådan bruges systemet Side 6 Gem dine eksempler

Læs mere

FORSLAG TIL MASSEAFSENDELSE

FORSLAG TIL MASSEAFSENDELSE FORSLAG TIL MASSEAFSENDELSE Digital Post og Fjernprint 2015-03-11 Dagsorden 1. Velkomst 2. Nuværende OIO-rest 3. Udfordringer 4. Afrunding Nuværende OIO-REST løsning Digital post De nuværende Digital Post

Læs mere

Integration med egne systemer. Vejledning til Digital Post for virksomheder

Integration med egne systemer. Vejledning til Digital Post for virksomheder Integration med egne systemer Vejledning til Digital Post for virksomheder Integration med egne systemer Virksomheden kan modtage digitale meddelelser via en direkte integration til egne systemer til fx

Læs mere

DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME

DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME 1 Indholdsfortegnelse B.1. INTRODUKTION... 3 B.1.1. HENVISNINGER... 3 B.1.2. INTEGRATION MED EKSISTERENDE SIKKER E-POSTLØSNING... 3 B.1.3.

Læs mere

Introduktion til eblisten... 2. Opret brugerkonto... 2. Abonnementtyper... 2. Kom godt i gang med eblisten... 3. Start eblisten...

Introduktion til eblisten... 2. Opret brugerkonto... 2. Abonnementtyper... 2. Kom godt i gang med eblisten... 3. Start eblisten... Indholdsfortegnelse Introduktion til eblisten... 2 Opret brugerkonto... 2 Abonnementtyper... 2 Kom godt i gang med eblisten... 3 Start eblisten... 3 Send dokumenter med eblisten... 4 Udgående dokumenter...

Læs mere

Vejledning til brug af dybe link i Digital Post

Vejledning til brug af dybe link i Digital Post Vejledning til brug af dybe link i Digital Post Denne vejledning beskriver hvordan man kan linke til forskellige dele af Digital Post fra eksterne hjemmesider Version: 2 Udarbejdet: juli 2015 Udarbejdet

Læs mere

Brugervejledning til 2sms. Version 1.2

Brugervejledning til  2sms. Version 1.2 Brugervejledning til email2sms Version 1.2 Indhold Opsætning af email2sms... 3 Registrering af godkendte e-mail adresser og domæner... 3 Indstillinger på den enkelte konverter... 4 Komprimér tekst... 4

Læs mere

Tilslutning til ecomone Basis (OIO Faktura)

Tilslutning til ecomone Basis (OIO Faktura) Tilslutning til ecomone Basis (OIO Faktura) 1. november 2009, Version 1.1 1. POST DANMARKS ECOMONE BASIS (OIO FAKTURA)... 3 1.1 BEGREBER... 3 2 KANALER... 3 3 MODEL FOR DATAUDVEKSLING... 4 4 KOMMUNIKATION...

Læs mere

Det nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet. 3. Kommunikation med ansøger

Det nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet. 3. Kommunikation med ansøger For at drage nytte af denne manual, skal du have et grundlæggende kendskab til IT systemet husdyrgodkendelse.dk, og kende til Faneblade og Menu med godkendelsesafsnit. Du kan læse om disse ting i manualerne:

Læs mere

Brugervejledning Indstillinger og Funktioner

Brugervejledning Indstillinger og Funktioner Brugervejledning Indstillinger og Funktioner Version 1.3 Maj 2014 1 Vær opmærksom på at det ikke er alle funktioner som er tilgængelige og afhænger af hvilket abonnement som der er tilknyttet din konto.

Læs mere

Brugervejledning til 2sms. Version 1.0

Brugervejledning til  2sms. Version 1.0 Brugervejledning til email2sms Version 1.0 Indhold Opsætning af email2sms... 3 Registrering af godkendte e-mail adresser og domæner... 3 Indstillinger på den enkelte konverter... 4 Komprimér tekst... 4

Læs mere

Sikker mail Kryptering af s Brugervejledning

Sikker mail Kryptering af  s Brugervejledning Sikker mail Kryptering af e-mails Brugervejledning side 1/9 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 3 2 Anvendelse (Quick start)... 3 2.1 Sikker e-mail... 3 3 Brugergrænsefladen (detaljeret)... 3 3.1 Send

Læs mere

ELEKTRONISK INDBERETNING POST 23/8 2007 VERSION 1.13

ELEKTRONISK INDBERETNING POST 23/8 2007 VERSION 1.13 ELEKTRONISK INDBERETNING POST 23/8 2007 VERSION 1.13 Indhold Indhold... 2 Introduktion... 3 dk.hob.ei.general.plugin... 4 Metoder... 4 GetPrivateMail... 4 GetPrivateMailNext... 7 DeletePrivateMailEx...

Læs mere

DKAL Snitflader REST HTTP returkoder

DKAL Snitflader REST HTTP returkoder DKAL Snitflader REST HTTP returkoder 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 A5.1 INTRODUKTION 3 A5.2 HTTP RETURKODER 3 A5.3 DKAL FEJLKODER 6 A5.3.1 DKAL XML FEJLFORMAT 7 Bilag A5: REST HTTP returkoder

Læs mere

Brugervejledning til 2sms. Version 1.1

Brugervejledning til  2sms. Version 1.1 Brugervejledning til email2sms Version 1.1 Indhold Opsætning af email2sms... 3 Registrering af godkendte e-mail adresser og domæner... 3 Indstillinger på den enkelte konverter... 4 Komprimér tekst... 4

Læs mere

Brugervejledning Digital Post

Brugervejledning Digital Post Brugervejledning Digital Post 1. Forsiden Forsiden af Digital Post er det centrale billede i systemet. Her listes brevene efterhånden som de modtages. De fleste relevante oplysninger vises her. 1.2. Kolonner

Læs mere

Ligegyldigt hvilken menu du er inde under, kan du altid vælge at komme tilbage til forsiden af EDI Portalen via punktet i topmenuen.

Ligegyldigt hvilken menu du er inde under, kan du altid vælge at komme tilbage til forsiden af EDI Portalen via punktet i topmenuen. April 2017 Log in Hvis der i journalprogrammet er indtastet login-oplysninger til EDI Portalen, kan du fra dit journalprogram komme direkte ind i EDI Portalen. Ellers skal du logge ind i øverste højre

Læs mere

Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI)

Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Systemkrav... 4 Installation af Citrix-klient... 5 Tilpasning

Læs mere

Resumé NSI har udviklet en funktionel prototype med en visuel brugergrænseflade, der giver ikke-teknikere mulighed for at tilgå adviseringsservicen.

Resumé NSI har udviklet en funktionel prototype med en visuel brugergrænseflade, der giver ikke-teknikere mulighed for at tilgå adviseringsservicen. Fælles testmiljøer Statens Serum Institut Sektor for National Sundheds-it - Anvenderguide: Visuel adviseringsklient, en funktionel prototype Artillerivej 5 2300 København S Dato: 12.12.2013 Version: 1.0

Læs mere

Opret postkasser i Digital Post

Opret postkasser i Digital Post Opret postkasser i Digital Post Denne vejledning beskriver trinvis, hvordan du opretter postkasser i Digital Post. Yderligere beskrives, hvordan du opretter dybe links til postkasser i Digital Post fra

Læs mere

Version: 1.0 Udarbejdet: Okt. 2013 Udarbejdet af: Erhvervsstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen

Version: 1.0 Udarbejdet: Okt. 2013 Udarbejdet af: Erhvervsstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen Anbefalinger om brug af Digital Post for store virksomheder, administratorer/advokater (fx ejendomsadministratorer) og virksomheder med mange p- enheder Version: 1.0 Udarbejdet: Okt. 2013 Udarbejdet af:

Læs mere

Digital post. Snitflader. Bilag A5 - REST HTTP returkoder. Version 6.1

Digital post. Snitflader. Bilag A5 - REST HTTP returkoder. Version 6.1 Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.1 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 A5.1 INTRODUKTION 4 A5.2 HTTP RETURKODER 4 A5.3 DIGITAL POST FEJLKODER 7 A5.3.1 DIGITAL POST

Læs mere

Webmail manual januar 2006 Introduktion til WebMail

Webmail manual januar 2006 Introduktion til WebMail Introduktion til WebMail Support til Webmail kontakt din Publizer konsulent 1 Introduktion til WebMail Denne introduktion giver en kort gennemgang af WebMail på http://webmail.domæne.dk for Publizer CMS

Læs mere