Turisme Silkeborg. Status på samarbejdsaftale, november Turisme Silkeborgs særlige indsatsområder i forbindelse med Erhvervshandleplan 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Turisme Silkeborg. Status på samarbejdsaftale, november 2013. Turisme Silkeborgs særlige indsatsområder i forbindelse med Erhvervshandleplan 2013"

Transkript

1 November 2013 Turisme Silkeborg Status på samarbejdsaftale, november 2013 Birgit Cornelius Nielsen, november 2013 Turisme Silkeborgs særlige indsatsområder i forbindelse med Erhvervshandleplan 2013 Johanne Helboe Nielsen (23148) Sagsnr.: 12/ Økonomi og IT Søvej 1 Telefon: Søvej Silkeborg Tlf.:

2 Indsatsområde: OPLEVELSER & DETAILHANDEL Erhvervsturisme Mål: Styrke erhvervsturismen i Silkeborg Kommune. Udvikling af netværket MeetSilkeborg med 5 10 nye deltagere fra bl.a. tilstødende sektorer som idræt. Udvikling af nye pakkeprodukter til erhvervsturisten på tværs af netværkets deltagere. Netværket er udvidet med tre nye medlemmer. Der er desuden dialog om medlemskab med yderligere to. Ressourcemangel pga. chefskifte og medarbejdertilpasning i organisationen har betydet, at målet ikke er nået. Individuelt tilpasset produkter har haft positiv effekt ved afholdelse af konference for bl.a. Tulip koncernen. Samarbejdet på tværs af deltagerne har betydet succesfuldt besøg af japanske gæster fra Tumlare og affødt at Silkeborg nu er repræsenteret i deres katalog for Der er stor opbakning til samarbejde i netværket (fællesskabet i højsædet). Markedsføring af nye pakkeprodukter. Deltagelse på MødeMekka den 24. januar i Cirkusbygningen. Ny hjemmeside etableret i 2013 gik i luften 1. marts Side 2

3 Annonce i Kursuslex Håndbog for 2013 Deltagelse på Møde- og eventdagen for professionelle mødebookere i Forum den marts Omfattende artikel om MeetSilkeborg i MøderPlus i maj Silkeborg-pakke til deltagerne ved KL-konferencen den maj. Deltagelse på MødeMekka i Turbinehallen den 21. november Database på mødebookere/sekretærer. MeetSilkeborg nyhedsmail etableret udsendt første gang september Forventes udsendt 6-8 gange årligt. Omsætning i 2013 på minimum kr. kan føres direkte tilbage til effekterne af MeetSilkeborg indsatsen. Fælles MeetSilkeborg deltagelse på messer for professionelle mødebookere. Afholdelse af studietur i Silkeborg for nationale og internationale mødebookere Deltagelse på MødeMekka 24. januar og 21. november. Deltagelse på Møde- og Eventdagen marts med stor fælles messestand. Første gangs deltagelse på Træfpunkt Human Resources oktober (efterfølgende er der afgivet tilbud til Hedensted Kommune på arrangement på kr.) Studietur afholdt den 27. juni med succes. Tulip aflagde ordre, som er afholdt til over kr. De benyttede konferencefaciliteter, musikhuset, fik sejltur og havde museumsbesøg. Studieturen er et godt eksempel på samarbejdet medlemmerne spiller Side 3

4 rigtig godt sammen, hvilket giver positiv afsmitning på deltagerne og afføder begejstring for, at vi i Silkeborg løfter i flok og ikke ser hinanden som konkurrenter, men som partnere. Arbejde for partnerskab med Region Midtjylland, Århus og Herning Kommuner mfl. om den regionale satsning på erhvervsturisme. Faglig vurdering MeetSilkeborg har skabt sig et stærkt brand Møde i det grønne. Samarbejder med Herning om overnatninger ved store events. Var med i fælles tilbudsgivning i forbindelse med bud på lokation til Grand Prix Silkeborg havde mange overnatninger i forbindelse med EM i Horse Show, som blev afholdt i Herning i august. National markedsføring af PostDanmark Rundtstarten i Silkeborg. Turisme-Silkeborg deltog i starten fra torvet på PostDanmark Rundt 31. juli. Etablering af forum/netværk for udvikling og tiltrækning af større nationale sportsbegivenheder til Silkeborg. I forbindelse med EM i herrehåndbold januar 2014 er Silkeborg værtsby for Open Master Coach and Licensing Cource. Turisme Silkeborg har skrevet velkomstteksten til prospektet/programmet, som distribueres via EHF. Manglende ressourcer har betydet, at netværket for udvikling ikke er udbygget nærmere. Side 4

5 Hærvejen: Vandre- og cykelturisme Mål: At styrke turisterhvervet langs Hærvejen og dermed skabe flere arbejdspladser og omsætning i de landdistrikter/områder Hærvejen løber igennem i Silkeborg Kommune. Være aktiv i etablering af destination Hærvejen ved at involvere det lokale turisterhverv, andre dele af erhvervslivet, LAG- Silkeborg og øvrige lokale aktører. Projektleder ansat pr. 1. marts. Turisme Silkeborg har i samarbejde med erhvervsilkeborg besøgt seks turismeaktører hen over sommeren for at informere om og tydeliggøre Hærvejen som destination. Et koordineret præsentationsmateriale er udarbejdet. Erfaringen fra sommerens virksomhedsbesøg skal bruges ved afholdelse af netværksmøder for 8 mindre virksomheder i foråret Derudover er projektet blevet synliggjort i forbindelse med Hærvejsløbet den 23. juni. Cykelløbet havde start fra Turisme- Silkeborg, Det Gl. Rådhus. 10 infostandere, med information om overnatning, oplevelser, vandre og cykelruter mv. er indkøbt og sat op udvalgte steder langs Hærvejen. 10 salgsboder, med udbud af vand, kiks, energibar mv. indkøbt og sat op ca. hver 10 km. langs vandreruten på Hærvejen. Private turistvirksomheder har driften af boderne. Markedsføringsplan for 2014 er udarbejdet. Fokus på DK, N og D. De hidtidige resultater og erfaringer viser, at projektets oprindelige forventninger til potentialet for mersalg og forretningsudvikling har været for store. Side 5

6 De eksisterende turismevirksomheder langs Hærvejen er relative små og kan ikke i sig selv løfte en markant forøgelse af Hærvejsturismen. Det skal i langt højere grad ske gennem samarbejde med de større turistvirksomheder i området, som dækker et bredere turismeprodukt end Hærvejen. Endvidere gøres opmærksom på, at Viborg Kommune, som projektholder og økonomisk ansvarlig endnu ikke har modtaget endeligt tilsagn fra NaturErhvervstyrelsen vedr. medfinansiering fra GrønVækst midler. Det forventes sagen er færdigbehandlet senest ved årets udgang. Sikre at Turisme- Silkeborgs værktøjer og spidskompetencer, bl.a. på det digitale område, indgår som en ressource i projektet. Indgåelse af aftaler med projektet. I aftalerne fastlægges konkrete opgaver og betaling herfor Aftaler om hvilke opgaver, der er betaling for ventes klargjort inden årets udgang. Muligheder i forhold til forretningsudvikling i turismeerhvervet indtænkes i projektet. Faglig vurdering I samarbejde med erhvervsservice se punkt 1. Side 6

7 Vækstprojekt Gudenåen Mål: Udvikling af oplevelsesprodukter der forlænger turisternes ophold, øger deres døgnforbrug og/eller tiltrækker nye købestærke turister og derved skaber øget omsætning og beskæftigelse i de syv kommuner som Gudenåen løber igennem. Være aktiv i etablering af destinationen Visit Gundeåen ved at involvere det lokale turisterhverv, andre dele af erhvervslivet, LAG- Silkeborg og øvrige lokale aktører. Igangværende udvikling af oplevelsesprodukter i samarbejde med erhverv og organisationer i hele destinationen. Markedsføringskampagne er allerede gennemført via messer og digitale medier i Danmark, Norge, Sverige og Tyskland. Projektopgaver er fordelt mellem sekretariatet og destinationerne. Turisme-Silkeborg har påtaget sig opgaven med forretningsudvikling og stærkere samspil mellem udbydere af produkter og oplevelser med tilknytning til Gudenåen og omgivelser. Arbejdet er dog midlertidig sat i bero pga. medarbejderudskiftninger som følge af opsigelser hos VisitGudenåens projektledelse og personalereduktioner hos Turisme-Silkeborg. Turisme-Silkeborg arbejder pt. på afklaring af hvordan man praktisk kan facilitere turismevirksomhedernes konkrete arbejde med udvikling af deres produkter i en Gudenåsammenhæng. Sikre at Turisme- Silkeborgs værktøjer og spidskompetencer, bl.a. på det digitale område, indgår som en ressource Indgåelse af aftaler med projektet. I aftalerne fastlægges Opgaven med opdatering og vedligeholdelse af VisitGudenås facebook side er placeret hos Turisme-Silkeborg. En aktiv side med over likes. Side 7

8 i projektet. Muligheder i forhold til forretningsudvikling i turismeerhvervet indtænkes i projektet. konkrete opgaver og betaling herfor Faglig vurdering Se pkt. 1. Indsatsområde: ANDRE STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER Afdækning af behov for nye åbningstider Mål: Sikre at turistbureauets åbningstider passer med evt. nye mønstre i kundestrømmen. Afdækning af behov for nye åbningstider i turistbureauet efter flytning til Torvet. Har siden 1. februar haft udvidet åbningstid torsdag til kl Fra 1. januar 2014 ændres dette til kl , da der ikke er behov (kunder) efter kl I højsæsonen har åbningstiden ligeledes været til kl Dette overvejes ligeledes ændret til kl , da gæster og kunder nu benytter sig af de digitale muligheder. Side 8

9 Øget fokus på forretningsudvikling i turismeerhvervet Mål: Fremme forretningsudvikling i turismeerhvervet. Udnytte de nye regionale muligheder/ programmer for forretningsudvikling i Turismeerhvervet. I samarbejde med erhvervsilkeborg udvalgt virksomheder, som kunne have behov for forretningsudvikling. Grundet udskiftning af turismechef har TurismeSilkeborg ikke haft ressourcer til at foretage erhvervsbesøg ud over et enkelt. Side 9