Del de gode. løsninger! Individuelle kompetencer og organisatoriske betingelser der styrker geninnovation i det offentlige. Kompetencehub.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Del de gode. løsninger! Individuelle kompetencer og organisatoriske betingelser der styrker geninnovation i det offentlige. Kompetencehub."

Transkript

1 Del de gode løsninger! Individuelle kompetencer og organisatoriske betingelser der styrker geninnovation i det offentlige. Kompetencehub.nu

2 Hvad er geninnovation? I Danmark er der heldigvis masser af eksempler på udvikling af innovative offentlige løsninger, der har skabt en positiv forandring på den enkelte folkeskole, i et ældrecenter, på et borgerservicecenter osv. Mange af de nye produkter, services og arbejdsgange, som udvikles ét sted, kan sagtens i højere grad spredes til andre dele af det offentlige Danmark. Vi kalder det geninnovation når ledere, medarbejdere og organisationer er i stand til at: opdage og udvælge innovative løsninger udviklet i en anden sammenhæng tilpasse dem til ens egen organisation forankre dem så de bliver ens organisations egne I det følgende kan du læse om hvilke individuelle kompetencer og organisatoriske betingelser, der styrker geninnovation i den offentlige sektor. Vi baserer vores resultater på analyser af 15 kommunale cases, der i udgangspunktet er meget forskellige. Nogle udspiller sig centralt i forvaltninger, andre i dagsinstitutioner, på skoler, i jobcentre og en del på tværs af kommunen. En lang række fagprofessioner er repræsenterede i de forskellige cases, ligesom både ledere og medarbejdere befolker dem. Fællestrækket mellem de mange cases er, at de repræsenterer forsøg på at sprede en innovation fra en sammenhæng til en anden eller fra centralt til decentralt niveau. Vi har gennemført en række enkeltinterview og gruppeinterview med centrale personer i processerne, ligesom vi i flere cases har gennemført observationer. Projektet Kompetencehub Kompetencehub er et samarbejdsprojekt med deltagelse af samtlige syv professionshøjskoler i Danmark. Projektet undersøger, hvad der skal til for at sprede og forankre offentlig innovation og udvikler på den baggrund en række nytænkende læringsdesigns. Disse læringsdesigns udvikler de individuelle kompetencer og organisatoriske rammesætninger, der styrker mulighederne for geninnovation. På den måde vil Kompetencehub gennem gennemprøvede kompetenceudviklingsforløb ruste ledere og medarbejdere til at kunne bidrage aktivt til en offentlig sektor, der er både nyskabende og effektiv. Individuelle kompetencer der styrker geninnovation Vores undersøgelse viser, at der er visse kompetencer, der går igen, og beskrives som særligt vigtige at besidde, når geninnovation skal styrkes. Vi adskiller ikke kompetencerne i hhv. leder- og medarbejderkompetencer, da mange af de samme kompetencer i praksis går igen ift. at opdage, tilpasse og forankre nye ideer og innovation fra andre organisationer i ens egen praksis. Dermed siger vi også, at geninnovation ikke er forbeholdt lederne, de særligt udvalgte eller ildsjælene i organisationen. Alle kan være geninnovative det er blot et spørgsmål om at tilegne sig de nødvendige kompetencer. Sensitivitetskompetence Når den enkelte skal være katalysator for geninnovationstilgangen, kræver det, at hun er villig til at sætte sig selv på spil. Det stiller Så handler det jo også om at turde miste fodfæste for en stund, tænker jeg, det der med, virker det godt nok, det jeg gør? Kan jeg prøve noget andet, der virker anderledes? krav til viljen til at se indad og nødvendiggør en skærpet selvindsigt, opmærksomhed på egne personlige styrker og en evne til at bringe dem stærkt i spil. Udgangspunktet skal være troen på, at ligegyldigt hvor og i forhold til hvad, kan jeg bidrage og gøre en positiv forskel for andre. En innovativ proces, hvor der er fokus på deling af gode løsninger og erfaring, kræver, at de deltagende tør bevæge sig ud på lidt dybere vand end normalt ved at være nysgerrige, legende og undersøgende. Sensitivitetskompetence handler også om at se potentialer både i situationer og i mennesker, og det kræver at Altså det jo også en egenskab; at kunne rumme, at folk faktisk ikke er klar. Prøv at hør, det for voldsomt, det for stort, det er for det har ikke noget med mig at gøre det her. Altså, og hvis man tager det personligt, hvis man tager en forandringsmodstand personligt, så det svært. Kompetencehub.nu / side 3

3 At du kan udstråle og formidle og kan skabe begejstring. Kan sælge varen, det er det jeg kalder det, en sælger med forretningssans. man er i stand til at anerkende andres udgangspunkter, synspunkter og bidrag. Kompetencen indebærer også evnen til at give plads til, at de, der har gejsten, får muligheden for at give den videre til andre, og der skal banes vej for at prøve ideer og initiativer af i praksis ved hele tiden at undersøge, hvilke døre der kan åbnes nu. Som bidragsyder til en sådan proces skal den enkelte kunne inspirere og motivere andre til at turde og have lyst til at være med og engagere sig. Fordi de fleste udfordres af at være en del af et sådan åbent og ærligt rum, der kan gøre en sårbar, er det nødvendigt at træne at stå i det åbne og måske miste fodfæstet lidt samt at opøve en accept af den blufærdighed et sådan rum skaber i andre og en selv. Kommunikationskompetence Den enkelte skal være i stand til at italesætte sine tanker og kunne formidle beskrivende gennem modeller, prototyper, visualiseringer osv. Ved på denne måde at afmystificere og konkretisere det skift, som geninnovationen Ja, fordi det handler jo dybest set om... Evner du, at facilitere sådan nogle ting, så folk føler sig involverede og føler sig hørt, ikke nødvendigvis at de er enige, men evner du at opbygge tillid i din organisation, er du troværdig som person, det spiller også en rolle, ikke? medfører, vil andre lettere kunne forstå meningen med tiltaget og tilslutte sig det videre udviklingsarbejde. Forandring er et centralt element i geninnovationsprocesser, og det nødvendiggør en fortsat klar kommunikation om rammen hvor var vi, hvor er vi nu, hvor er vi på vej hen og hvorfor. De deltagende skal gennem en fortsat kommunikation om, hvad der er bevægeligt, og hvad er givne vilkår kunne forstå forløbet samt deres egen og andres rolle i det. Fordi forandring kan være krævende og kan generere modstand, er det afgørende også at kunne bruge kommunikationen til at sælge det nye og engagere andre. Storytelling understøtter ambitionerne og fællesskabet og er med til at styrke oversættelsesarbejdet af innovationen. Klare betegnelser og billeder, der kan symbolisere det fælles projekt, bidrager til den fælles meningsskabelse. En tydeliggørelse af de opnåede resultater gennem målinger og evalueringer er også en stærk del af fortællingen om geninnovationens styrker. Relationskompetence Geninnovation kan kun finde sted, hvor der er fokus på forandringer funderet i gode relationer. Som geninnovatør vil man ofte være foregangsperson for den nye måde at tænke og arbejde på, og at få flere med vil kræve stærke relationelle evner. Opgaven er aktivt at skabe og facilitere forpligtende fællesskaber om et fælles tredje ved hele tiden at se og tale til de potentialer, der er til stede, og på den måde motivere til deltagelse og mobilisere handlekraft. Der er brug for, at man kan tale, og evt. skabe et fælles sprog inden for de givne rammer, og man skal være i stand til at samarbejde på kryds og tværs i organisationen. Ved konstant at være opsøgende, netværkstænkende og -skabende og ved aktivt at styrke og bruge den sociale kapital, der er til stede, kan den enkelte medvirke til at skabe de bedste rammer for at finde og dele ny viden, så innovationer kan spredes. Evne til perspektivskifte Som bidragsyder til geninnovation er det nødvendigt at kunne se sig selv og ens eget projekt, enhed eller institution som en del af en større sammenhæng. Der er brug for at kunne skabe mening i geninnovationen både i forhold til organisationen, omverdenen og det konkrete arbejde, man selv og andre udfører for at få geninnovationen bragt i spil. Da min frivillighedskoordinator sagde: Prøv lige at ta hende med, prøv at snakke med hende. Hun har gang i rigtig meget ( ) Det er fedt at arbejde på den måde også de der relationer, der opstår i forhold til at arbejde sammen i den gruppe. For lige pludselig har jeg fået en relation til en ude i en daginstitution, som jeg ellers aldrig ville have haft noget med at gøre. Men at tage telefonen og ringe til en eller anden afdeling og sige: Jeg ved ikke, om I kan hjælpe mig, men lad os prøve. Altså gøre noget på en anden måde. (Skanderborg Kommune) På torsdag har vi et stor kick-off seminar, hvor der kommer 200 medarbejdere fra vores egen forvaltning og også fra andre forvaltninger. En af de succeshistorier, som jeg tager fat i, er et eksempel fra en af vores Kommuneguides, for det er jo et eksempel på, at vi kan lykkes, hvis vi får lavet den rigtig håndholdte indsats. (Hjørring Kommune) Kompetencehub.nu / side 4 Kompetencehub.nu / side 5

4 Jeg tror da ikke, der er nogen af os, der ikke konstant har antenner ude efter noget, der inspirerer os. Altså, man skal jo have ideer. Der kører en megatrend, der spiller rigtig godt sammen med det her, så der er masser af inspiration. (Skanderborg Kommune) Gennem en skærpet organisationsforståelse skal den enkelte være i stand til at lokalisere de relevante kontakter og sætte viden i spil på tværs af organisationer og fagligheder ved at have blik for mange videnskilder fra både praksis og teori. Der er brug for en strategisk tænkning, der stiller skarpt på at tage de rigtige personer i ed på det rigtige tidspunkt internt i organisationen og klarlægger, hvilke rammer man har at arbejde i. Det er også en nødvendighed at kunne kigge nysgerrigt ud af organisationen for at opdage forandring og lade sig inspirere af gode løsninger andre steder. Her kan inspirationskilderne være både andre offentlige institutioner, erhvervslivet, frivillige initiativer, borgere, brugere mm., hvilket kræver en udviklet omverdensforståelse. En evne til policyaflæsning og en fornemmelse for, hvad de overordnede bevægelser på samfundsniveau og vedtagne strategier for kommune, forvaltning, organisation osv. betyder for arbejdshverdag og virkelighed er ligeledes en væsentlig komponent i denne kompetence. En geninnovatør skal kunne skifte perspektiv og kunne bevæge sig fra det konkrete, praktiske og mere detaljeorienterede niveau til det abstrakte og reflekterende og tilbage igen i en forsat bevægelse for konstant at kunne videreudvikle og tilpasse. Den kontinuerlige refleksion, videreudvikling og fokus på ikke at stoppe processen, sikrer at geninnovation ikke kun bliver et projekt men en varig ændring. Det sker i høj grad også ved at hjælpe hinanden med at holde fast i det nye. Evne til at prioritere I geninnovationsprocesser skal tænkes, debatteres og reflekteres, men der skal også prioriteres og handles, og ideer skal udføres og virkeliggøres. Projektledelseskompetencer som at kunne strukturere og planlægge forløb samt at arbejde med fortsat at finde rum til geninnovationstankegangen i egen og andres hverdag med fokus på fælles gensidig opgaveløsning vil komme i spil. Handlekompetence i forhold til geninnovation handler også om prioritering i Altså så har det meget været mig, der har haft mulighed og måske også overskud til at undersøge og tage kontakt og følge op og bruge mit netværk i på at holde fingrene på pulsen på - hvad vil vi gerne? Men det er meget sjældent, at jeg har iværksat noget, hvis det ikke lige er vendt eller drøftet med jer, og I har været med til at sige; Dét vil vi gerne. (Slagelse Kommune) Samtidig så oplever vi jo, igen fordi det er jo den der store organisation, at der hvor man er rigtig langt nogen steder, der er man kun lige begyndt og snuse til det andre steder ik, så også det ikke kun at ræse med dem, der er rigtig langt fremme, men også og ha ro og is i maven og sige; det tager tid det her, og der skal være noget for dem, der er lynhurtige, til at koble sig til at det her, og også for de, der lige skal de skal have tid til det ik. (Aalborg Kommune) elementerne i den innovation, som man ønsker at geninnovere. På den måde bliver det muligt at genbruge nok til at skabe en gevinst ved genbruget i stedet for at starte helt forfra samtidigt med at efterlade nok rum til at kunne udskifte og tilføje elementer for at kunne skabe den bedste oversættelse til egen organisation. Timing af indsatser og energi bliver i den forbindelse afgørende. Vedholdenhed Uanset hvilken offentlig organisation, der er tale om, vil geninnovationen skulle kæmpe om pladsen blandt mange andre opgaver og dagsordener. Det kræver evner til at synliggøre opgaven, og det kræver i høj grad evnen til at fastholde eget og andres engagement. Der er brug for tålmodighed og accept af, at ændringer ikke sker over natten. Der er brug for vedholdenhed og evnen til at holde næsen i sporet trods forstyrrelsen i form af udskiftninger i gruppen omkring geninnovation, orga- Men min største udfordring det er, at vi skal jo ikke gøre det her, fordi Næstved Kommune siger, at vi skal vi skal jo heller ikke gøre det, fordi ledelsen siger, at vi skal, eller noget som helst, fordi det står på et stykke papir. Vi skal jo gøre det, fordi det er det her, der har størst sandsynlighed for at bibringe eleverne læring. (Næstved Kommune) Vi vil kun have de to projekter her. Det er det, vi arbejder med, og så går vi all-in på det. Der tror jeg, at lederne, i hvert tilfælde skoleledere, de oplever, at der kommer så mange pres udefra, så de ikke har mulighed for at prioritere. De oplever, at så prøver de sådan at holde det lidt væk, indtil det bare står og banker meget på. (Gentofte Kommune) nisationsændringer osv. Endelig der er brug for at oparbejde en vis robusthed i forhold til de gnidninger, bekymringer og mulige konflikter geninnovationstilgangen kan udløse, fordi den udfordrer et plejer. Evnen til at holde fokus og være i det lange seje træk er centrale i forhold til denne kompetence. Kompetencehub.nu / side 6 Kompetencehub.nu / side 7

5 Organisatoriske betingelser der styrker geninnovation Vores undersøgelser viser, at der også er visse organisatoriske forhold, der er særligt befordrende for geninnovation. Nok så kompetente geninnovative medarbejdere kan ikke opdage, tilpasse og forankre andres gode ideer, hvis ikke organisationen understøtter disse bestræbelser. Organisationen kan med andre ord være mere eller mindre gearet til at geninnovere. Organisationen kan tilrettelægge og udvikle sine processer, strukturer og kulturer, så de bliver mere geninnovative det er blot et spørgsmål om at skabe de rette betingelser herfor. Og jeg sidder og tænker på en, der er rigtig rigtig vigtig. Det er at have tryghed til at turde, altså det er jo nok den vigtigste af dem alle sammen... hvor det for medarbejderne har været rigtigt vigtigt, at lederen har været der, fordi det giver dem tryghed. Altså, det tror jeg, er den vigtigste. Geninnovationskultur I en stærk geninnovationskultur er åbenhed i mange former afgørende. Organisationen skal være fokuseret på udsyn og indsyn på tværs af organisationen for at opdage andres gode ideer både eksternt og internt, ligesom der skal være plads til at få videregivet gode løsninger til andre. Det er også vigtigt, at innovative processer prioriteres med, hvad det kræver af tillid til og frisætning af medarbejdere, plads til at begå fejl og blive klogere. Stærke hierarkier kan være barrierer for vidensdeling og dermed geninnovation, så anerkendende og ligeværdige møder på tværs af fagligheder og organisation og samskabelse i stedet for envejskommunikation og diktater skal være i fokus. For at ingen skal opleve at stå alene i geninnovationsprocesserne, skal organisationen skabe fora for videndeling og sparring på tværs, hvor deltagerne kan stimulere og inspirere hinanden. Der skal være muligheder for at netværke med relevante andre i og uden for egen organisation gennem både iscenesatte netværksfora og gennem en italesættelse af, at det er en del af kulturen og opgaveløsningen at være netværksskabende og -dyrkende. Hvis geninnovation skal Det er det, jeg fornemmer, at der er det der rum og den ramme til det. Det er jo ikke en formel organisering, men det er noget, der er der. Vi ved, at vi kan gøre det. Og man behøver ikke altid op og spørge om lov. For der ligger sådan en overordnet accept af, at det er ok, hvis der er nogen, der gerne vil rykke på noget. Så gør de det. (Skanderborg Kommune) blomstre i en organisation, er det vigtigt at lære af hinanden for at kunne bruge hinandens kompetencer. Når man kender folk, kan man se hinandens potentialer og kompetencer. Man kan ikke nødvendigvis måle på de ting, som man traditionelt har målt på, fordi det er processerne, der er mere betydende. Derfor bliver der brug for nye succesdefinitioner og typer af mål, som er mindre snævert definerede og åbner op for mere bevægelige forståelser af, hvad der er de gode resultater. Ja men, der er andre steder, hvor rammerne var skabt, og hvor de var frig jort og kunne gå ud og hjælpe, og det gav nogle helt andre resultater. Dét, at have nogle kollegaer med på den. Jeg så har haft nogle andre kollegaer, der også har været på nogle andre uddannelser, det har betydet, at man sådan kan løfte lidt i flok. Det tror jeg egentlig er rigtig vigtigt, hvis man skal forankre sådan noget her og implementere det. At vi er mange, der ved, hvad det går ud på. Og det er svært alene mand. (Viborg Kommune) I en organisation med en udfoldet geninnovationskultur er geninnovation ikke et tillæg til bestemte projekter eller forløb men en grundlæggende tilgang, der ligger implicit i at være på stedet: Det er sådan vi arbejder og tænker her. Understøttende strukturer Geninnovation som et bærende princip på tværs af opgaveløsning kræver, at der i organisationen er overskud til at opdage og dele gode ideer, også i situationer hvor ens egen kortsigtede gevinst ikke står lysende klar. I en presset og usikker arbejdsdagligdag er det svært at mobilisere engagement omkring en ny måde at arbejde på, og derfor er organisatorisk ro til at opdage, tilpasse, forankre og dele innovationer en stor styrke. Det kan være særdeles svært at finde tiden for den enkelte medarbejder til at dele innovation med andre, ikke mindst Kompetencehub.nu / side 8 Kompetencehub.nu / side 9

6 udenfor egen organisation, og derfor er der behov for systemer for delingen. De nødvendige understøttende systemer vil naturligvis være forskellige fra organisation til organisation, men vil typisk være konkrete understøttende ressourcer som f.eks. afsætning af den nødvendige tid blandt deltagerne, IT, vikartimer, en styregruppe osv. Bevidst kommunikation I geninnovationsprocesser er organisationens opmærksomhed på en klar og bevidst kommunikation afgørende. Klare meldinger og gode fortællinger om ambitionerne for det nye skaber en synlig vision, som kan danne grobund for den fælles konstruktion af fortællingen om værdien ved geninnovationen. Det skal give mening for de deltagende, og det skal give nok mening til, at man kan gøre det forståeligt over for andre medarbejdere og kolleger. Det er også en styrke, at nye tiltag italesættes i relation til organisationens eksisterende dagsordener. Jeg tror, at én ting, der er helt grundlæggende, altså det er, at man som topledelse, altså, påtager sig opgaven i at prøve at sætte scenen og komme med en fortælling, der handler om, hvad det er, vi udfordres af? Jaja, så derfor tænker jeg den her tværfaglighed i forhold til det med innovation og genanvendelse, at det er enormt knyttet til kommunaldirektøren. Hvis det her er muligt, fordi kommunaldirektøren er den, han er, og vil det, og fordi han har en status i den her kommune, der gør, at når han siger, vi skal det, så gør vi det. Og at han både opad og nedad har legitimitet, han kender også lederne. På den måde syntes jeg ikke, at der var bøvl med det, det var mere, at det var noget af en opgave logistisk at komme i gang med. (Nordfyn Kommune) Altså, det er det der med, det er jo noget af det, jeg også bruger turen rundt i organisationen til, det er jo i virkeligheden at finde de der små cases, de små eksempler, som jeg kan trække ind til at illustrere, hvad det er, jeg mener, når jeg taler om innovation, velfærdsinnovation, ikke? Altså, så det ikke bare bliver en abstrakt diskussion ( ) Ja, begrundet i nogle hverdagscases, som jeg har oplevet med egne øjne og med egne ører, når jeg rejser rundt, og som folk kan nikke genkendende til. Så vi bruger det konkrete og praksis til at koble til det teoretiske eller abstrakte, det er jo sådan set det samme, fra nærhed til distance og tilbage igen, havde jeg nær sagt, ikke? (Strategisk) ledelse Bevidst strategisk ledelse sætter geninnovation på dagsordenen i organisationen, legitimerer en høj prioritering og melder klare mål ud. Ledelsesmæssig opbakning, ofte også politisk, er afgørende for at skabe fokus og vedholdenhed, ligesom udpegning af dedikerede ressourcepersoner, projekt- og styregruppe mm. bidrager. Ideelt set bliver geninnovations- tilgangen gennem den organisatoriske opbakning til en del af kerneopgaven på tværs som et varigt element og ikke et afsluttet projekt, og at nå derhen kræver dedikerede ressourcer. Ligesom der er behov for, at ledelsen sætter medarbejderne fri til at prioritere og forfølge geninnovationsmuligheder, er der også behov for medarbejdernes tillid og opbakning til ledelsens linje. Kompetencehub.nu / side 10 Kompetencehub.nu / side 11

7 Næste skridt I projektet Kompetencehub er udgangspunktet, at geninnovation kan læres. Ledere og medarbejdere kan tilegne sig de kompetencer, som skal til for at geninnovere, og organisationerne kan arbejde med at skabe understøttende strukturer og kulturer. Derfor er det næste skridt i processen at udvikle læringsdesigns og organisationsudviklingsforløb, hvor resultatet er at styrke evnerne til at opdage, tilpasse og forankre andres gode ideer. Dette arbejde er allerede nu i fuld gang i samarbejde med en række kommunale aktører fra hele landet. Hvis du vil vide mere Du kan læse mere om projektet og følge med i udviklingen af læringsdesigns, der bibringer ledere, medarbejdere og organisationer geninnovationskompetencer på Du er også velkommen til at kontakte projektleder Jonas Sprogøe på eller , hvis du kan tænke dig at høre mere om, hvordan du og din organisation kan blive en del af Kompetencehub.

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

At lede på tværs af sektorer: nødvendigt og udfordrende!

At lede på tværs af sektorer: nødvendigt og udfordrende! At lede på tværs af sektorer: nødvendigt og udfordrende! Af Annemette Digmann * Flere og flere af velfærdsopgaverne skal løses på tværs af fag, på tværs af afdelinger og på tværs af sektorer. Det opleves

Læs mere

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer At lykkes som leder for fagprofessionelle Når man selv er djøfer Indhold 5 Dit ledelsesrum i et fagprofessionelt miljø Introduktion til pjecens fokus, målgruppen, og hvordan begreberne fagprofessionel

Læs mere

Innovationsledelse i offentlige virksomheder Annemette Digmann, Afdelingschef for Innovation og Forskning, Region Midtjylland

Innovationsledelse i offentlige virksomheder Annemette Digmann, Afdelingschef for Innovation og Forskning, Region Midtjylland Innovationsledelse i offentlige virksomheder Annemette Digmann, Afdelingschef for Innovation og Forskning, Region Midtjylland I denne artikel vil jeg beskrive hvad innovation kan være, når man bevæger

Læs mere

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Erfaringer med omstillinger og forandringer - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Resumé Den første del af rapporten peger på nogle mere generelle opmærksomhedspunkter

Læs mere

Ledere og hverdagsinnovation

Ledere og hverdagsinnovation Ledere og hverdagsinnovation Om ledere, der skaber rum for gode ideer, forandringer og nye løsninger i hverdagen lederweb.dk Jeg tænker slet ikke innovation. Jeg tænker på, at det her giver mening, det

Læs mere

EFFEKTER AF DEN OFFENTLIGE LEDERUDDANNELSE I PRAKSIS ØSTJYSK LEDELSESAKADEMI

EFFEKTER AF DEN OFFENTLIGE LEDERUDDANNELSE I PRAKSIS ØSTJYSK LEDELSESAKADEMI EFFEKTER AF DEN OFFENTLIGE LEDERUDDANNELSE I PRAKSIS ØSTJYSK LEDELSESAKADEMI 1 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 2 Hovedkonklusioner... 3 DEL 1... 4 3 Effekterne af DOL i praksis... 4 3.1 Lederen

Læs mere

PIXI LEDELSE AF FORANDRINGSPROCESSER INKLUDERENDE LÆRINGSMILJØER

PIXI LEDELSE AF FORANDRINGSPROCESSER INKLUDERENDE LÆRINGSMILJØER PIXI LEDELSE AF FORANDRINGSPROCESSER INKLUDERENDE LÆRINGSMILJØER 1 LEDELSE AF FOLKESKOLEN I LYSET AF EN REFORM Hillerød, Nyborg, Aarhus og Ikast-Brande Kommuner modtog i 2011 midler fra Videnscenter for

Læs mere

Baggrund... 2 Tema-aften som led i processen med afklaring af forventninger til ny skoleleder... 2 Konsulentens sammenfatning og vurdering...

Baggrund... 2 Tema-aften som led i processen med afklaring af forventninger til ny skoleleder... 2 Konsulentens sammenfatning og vurdering... Forventningsgrundlag til Ny skoleleder på Fjerritslev Skole Baggrund... 2 Tema-aften som led i processen med afklaring af forventninger til ny skoleleder... 2 Konsulentens sammenfatning og vurdering...

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Få din lederuddannelse til at skabe ringe i vandet

Få din lederuddannelse til at skabe ringe i vandet Få din lederuddannelse til at skabe ringe i vandet Hvad lederuddannelse betyder for lederen selv og for lederens omgivelser lederweb.dk 2 Om Væksthus for Ledelse Få din lederuddannelse til at skabe ringe

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE. Praksiskatalog om ledelse af forandringer

FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE. Praksiskatalog om ledelse af forandringer 10 FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE Praksiskatalog om ledelse af forandringer Indholdfortegnelse 1. Indledning 3 2. Ti skolelederfortællinger om ledelse af forandringer 5 Susanne Oxvig Håkansson, Grønnevang

Læs mere

ANERKEND DIN MEDARBEJDER

ANERKEND DIN MEDARBEJDER PERSONALESTYRELSEN DANSKE REGIONER KL DECEMBER 2009 ANERKEND DIN MEDARBEJDER INSPIRATION TIL ENGAGEMENT OG ARBEJDSGLÆDE udmøntning af kvalitetsreformen Kære leder Dine medarbejdere er grundlæggende meget

Læs mere

Kompetencer på toppen? Et debatoplæg fra Netværket om toplederkompetencer

Kompetencer på toppen? Et debatoplæg fra Netværket om toplederkompetencer Kompetencer på toppen? Et debatoplæg fra Netværket om toplederkompetencer Kompetencer på toppen? Et debatoplæg fra Netværket om toplederkompetencer Forum for Offentlig Topledelse 2007 Layout: UHI, Danske

Læs mere

Kommunen som innovationslaboratorium

Kommunen som innovationslaboratorium Kommunen som innovationslaboratorium 8. Organisation, ledelse og kommunikation Af Annemette Digmann * Der er pres på velfærdsydelserne som aldrig før. Det er blevet tydeligt for de fleste, at vi ikke kan

Læs mere

Nærværende ledelse på afstand Når der er langt til nærmeste leder

Nærværende ledelse på afstand Når der er langt til nærmeste leder Nærværende ledelse på afstand Når der er langt til nærmeste leder Indhold Forord...3 Sådan er projektet gennemført....4 Ledelse af selvledelse...5 1. At afstemme forventninger til selvledelse...6 2. At

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Tværsektorielt samarbejde om mennesker med en dobbeltdiagnose

Tværsektorielt samarbejde om mennesker med en dobbeltdiagnose Tværsektorielt samarbejde om mennesker med en dobbeltdiagnose En inspirationsguide til forbedring af samarbejdet baseret på erfaringerne fra Kultursporet i Projekt Integreret Indsats Katrine Schepelern

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse Forandringsledelse af VS (januar 2014) Hvad er forandringsledelse? Forandringsledelse er den ledelse, der foregår hele vejen gennem en forandringsproces på arbejdspladsen. Som en del af et lederteam kan

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Ledercoaching. Værktøj 2. Om hvordan du som leder kan bruge coaching til at styrke dit psykiske arbejdsmiljø, og om hvordan du vælger din egen coach

Ledercoaching. Værktøj 2. Om hvordan du som leder kan bruge coaching til at styrke dit psykiske arbejdsmiljø, og om hvordan du vælger din egen coach TEMA Psykisk arbejdsmiljø Værktøj 2 Ledercoaching Om hvordan du som leder kan bruge coaching til at styrke dit psykiske arbejdsmiljø, og om hvordan du vælger din egen coach INDHOLD Ledercoaching 3 Ledere

Læs mere

Trivsel og ArbejdslivsGlæde på det kommunale dagtilbudsområde projekt TAG

Trivsel og ArbejdslivsGlæde på det kommunale dagtilbudsområde projekt TAG Trivsel og ArbejdslivsGlæde på det kommunale dagtilbudsområde projekt TAG Svendborg Kommune, august 2012 marts 2015 Evalueringsrapport Afrapportering til Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Innovation i hverdagen. - Praktiske råd til offentlige ledere, der gerne vil gå nye veje

Innovation i hverdagen. - Praktiske råd til offentlige ledere, der gerne vil gå nye veje Innovation i hverdagen - Praktiske råd til offentlige ledere, der gerne vil gå nye veje Innovation i hverdagen Praktiske råd til offentlige ledere, der gerne vil gå nye veje. Væksthus for Ledelse, Maj

Læs mere

Forskellighed og fællesskaber i SFO en

Forskellighed og fællesskaber i SFO en www.skoleportalen.dk Forskellighed og fællesskaber i SFO en Af forlagsredaktør Mette Johnsen Elbeck De senere år er SFO en i højere grad blevet tilknyttet skolen, som en integreret del af organisationen,

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Brobyggerne. Erfaringer fra ti projekter om ledelse af fremtidens velfærd

Brobyggerne. Erfaringer fra ti projekter om ledelse af fremtidens velfærd Brobyggerne Erfaringer fra ti projekter om ledelse af fremtidens velfærd Indhold Ledelsesudfordringer i praksis 4 1. At skabe en samlende mening 6 Akutte ledelsesudfordringer 10 Marcus og meningen med

Læs mere