Roskilde Rideklub Generalforsamling 29. februar 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Roskilde Rideklub Generalforsamling 29. februar 2012"

Transkript

1 Roskilde Rideklub Generalforsamling 29. februar 2012 Formandens beretning 1. Huslejesagen 2. Arbejdsulykke 3. Hubertusfest og fejring af 90 års fødselsdag 4. Beretning fra udvalgene 5. Betragtninger for 2012 Huslejesagen Roskilde Rideklub holder til på Sct. Jørgenbjerggården, Vesterdal 2B, 4000 Roskilde, en ejendom som vi lejer af Roskilde Kommune. Da lejemålet blev indgået i 1987, omfattede dette foruden stalde og folde også stuehuset Vesterdal 2A. Dette stuehus blev i 1994 udlejet til nuværende lejer. Siden 1994 har kommunen administreret Vesterdal 2A, herunder stået for inddrivning af husleje. I tiden herefter har vi i rideklubben nok glemt, at der forelå en huslejekontrakt på det pågældende stuehus. Dette skyldes primært at kommunen har forestået det administrative, og at en rideklubs bestyrelse har andre her og nu problemer at tage sig af. Det kan også skyldes at bestyrelsens medlemmer hen over årene udskiftes, og at overleveringerne ikke altid er lige gode. Sagen startede egentlig den 3. januar 2011, hvor vi fik en henvendelse fra Roskilde Kommune hvor de udbad sig en kopi af kontrakten mellem Roskilde Rideklub og nuværende lejer af Vester 2A. Vi svarede at der ikke var noget lejeforhold mellem klubben og Vesterdal 2A. Efterfølgende annoncerede Roskilde Kommune en 100% huslejestigning og krav om istandsættelse af vinduerne på Vesterdal 2A overfor nuværende lejer. Denne ankede sagen og Kommunen frafaldt den forud for møde i huslejenævnet. Den 10. august var vi - den tidligere formand Pia Kielstrup - og jeg til møde med kommunen. På mødet redegjorde kommunen for sine synspunkter og Pia og jeg redegjorde for rideklubbens synspunkter. Vi oplyste også, at hvis kommunen fastholdt at Rideklubben skulle afholde udgifterne til den udvendige vedligeholdelse af stuehuset ville jeg indkalde til ekstraordinær generalforsamling med henblik på at nedlægge klubben. Et af vores stærkeste argumenter var, at vi i februar 2009 spørger Kommunen (bygningsafdelingen) i hvilket omfang vi er ansvarlige for stuehuset og får at vide, at vi ikke har noget ansvar. Kommunen er på mødet selvfølgelig vidende om mailen fra kommunens bygningsafdeling, men mente blot dette var en fejl begået af den pågældende afdeling. Kommunens hovedproblem er, at de mener at den nuværende husleje er for lav. Desuden finder kommunen også, at der ikke har været gennemført den udvendige vedligeholdelse som aftalt. Mødet endte med at kommunen spurgte os om vi evt. kunne være interesserede i at udleje huset til en berider (dette arrangement er der bl.a. på Himmelev rideklub). Jeg kunne ikke umiddelbart svare på dette spørgsmål uden at have bestyrelsens opbakning hvilket jeg meddelte kommunen. Vi aftalte at jeg skulle høre min bestyrelse og vende tilbage med svar. Vi har efterfølgende drøftet tilbuddet fra Kommunen, men har meddelt at vi er ikke interesserede i dette. Herefter har jeg ikke hørt yderligere fra kommunen.

2 Hubertusfest og 90 års fødselsdag Klubben kunne i 2011 fejre 90 års fødselsdag. Stor tak til Mogens og Werner for det fine festskrift. Jeg vil opfordre alle til at læse dette. Det ligger på hjemmesiden under menupunkt bestyrelse. Der står mange små sjove historier: Vidste I at klubben faktisk blev etableret allerede i 1901, men blev nedlagt igen under første verdenskrig på grund af voldsomme prisstigninger på heste og foder. Man mener at verdenskrigen kostede 8 mio heste livet. Klubben blev genetableret i 1921, deraf 90 års fødselsdag. Der skal lyde en stor tak til jagtudvalget for den fine hubertusfest og fejring af 90 års fødselsdag, som blev fejret på Ledreborg. Jeg vil gerne anbefale alle til at deltage i hubertusfesten, det er både højtideligt og rigtigt hyggeligt. Arbejdsulykke Ditte kom til skade i forbindelse med håndtering af heste den 5. december Dagen efter overtog Nikolaj efter aftale med Helle R og Knud den største del af staldarbejdet. Jeg kontaktede Rideforbundet for at rådføre os i denne situation. De kunne imidlertid ikke anbefale, at personer under 18 år og uden sikkerhedsuddannelse eller ridemærker håndterer heste, og derfor overtog Amalie en stor del af dette arbejde sideløbende med sin rideskoleundervisning. Efter nytår kom Ditte tilbage. I første omgang overtog hun sine hold i rideskolen, så begyndte hun at stå for udmugning i rideskolestalden og medio januar var Ditte tilbage på fuld tid. Vi har været nødt til at lave nogle arbejdsmæssige omlægninger, bl.a. indskærpe at personalet kun må trække en hest ad gangen til og fra fold. Desuden har vi forsøgt at undgå at bruge de folde, hvor der har været de mest mudrede adgange. Den nye bestyrelse vil få til en opgave at gennemgå sikkerheden på ridecentret. Rideforbundet har tilbudt deres assistance hertil via D3-konsulenten. Jeg synes jeg vil rose Ditte for at komme så hurtigt tilbage fra en så alvorlig ulykke. Hun arbejder stadig sammen med sin tandlæge for at få genetableret sine tænder.

3 Beretning fra udvalgene Centerudvalg CU startede med at få ryddet op i trailerparken som var parkeret på gårdspladsen, alle trailere har nu fået deres plads tilbage, da grusbunken, der henlå på denne plads blev jævnet og ryddet. Der blev indhentet nye tilbud på afhentning af mødding, gødning af græsfolde, halmkontrakt, samt renovation endvidere tilbud på belysning i ridehuset og ny bund i ridehuset samt de to udendørsbaner. Alt blev iværksat, men desværre måtte vi konstatere, at det ikke kunne lade sig gøre at stå på halm i 2011, da Danmark druknede i regn og vi gik derfor over til spåner i hele stalden og rideskolen. Ligesom vi gik til selvpasser stald, forstået på den måde, at pensionsprisen er kr. 1500, hvilket indeholder tom box, arbejdsløn, ridehuskort, div. omkostninger. Den enkelte pensionær køber selv spåner, halm, grovfoder. Der er indhentet tilbud på et 8 timers 1. hjælpskursus incl. brandkursus til de ansatte, ikke godkendt. Indhentet EU- arealstøtte fra ministeriet for fødevarer og landbrug og fiskeri. Indhentet tilbud på ventilation i lille stald, som først er godkendt for nylig, idet Roskilde kommune kom ind og tilbød betaling for opsætning og ROR betaler for selve motoren. Vi afventer stadig tilbud på opsætning midt i stalden. CU har haft møder med kriminalforsorgen, hvor vi kan få alle de folk vi vil have, der skal afsone samfundstjeneste. Men, vi mangler nogen der kan holde et øje når de afsoner. Indhentet tilbud og indkøbt ny computer til Rideskolen. Vores gyllebeholder delvis tømt, idet den var så fyldt efter danmarks regntid, at den boblede op i vores møddingsplads, hvilket igen gjorde, at vores gødning blev meget tung kg mæssigt. Dette havde indflydelse på vægtafregningen for tømning af mødding. Indskærpelse af opbevaring af wrap hø, som ikke må opbevares på høloftet, pga. selvantændelse. Etablering af gangsti til fold 1,a,b,c med stabilgrus, p.t. afventes at alle jordfolde bliver belagt med stabilgrus i indgangspartiet. Dette igangsættes snarest når forholdene er til det. Ligesom grene flyttes fra fold 8. Der er udskiftet adskillige lysstofrør i stalden samt høloftet, indkøbt industristøvsuger til rengøring i staldene samt bruges bl. a. til lille stald til støvsugning af svampesporer i loftet. Der er opsat udendørslys, således at det automatisk tænder når nogen kører ind på matrikelnr. Vi har fået renset tagrender, samt hele taget for mos, dette på kommunens regning, endvidere bliver div. tagplader på stalden og ridehuset skiftet når vejret tillader det igen. Der er pt. Indhentning af tilbud på videoovervågning, pga. ubudne gæster om natten. Vores altmuligmand, Bo, har lavet fantastiske ting, bl.a. afløbsristen, udvendigt lys, så det slukker og tænder som aftalt, vandvarmeren lavet, hængt dækkenholdere op, sat div. nye drikkekopper og lysarmaturer i stalden og rideskolestalden samt loft, udvendige lamper på bagsiden af rideskolestalden. Tiltag i 2012, er en sikker arbejdsplads for de ansatte, hvilket bl.a. er stabilgrus til div. folde.

4 Rideskoleudvalg Der er generelt mindre søgning til rideskoler, det kan vi se på de andre rideskolers opslag. Dette gælder også ROR. Derfor har rideskolen skåret ned på heste (7,5 pony, sidste år havde vi 9), der er 2 timers undervisning pr. dag, dog 3 timer torsdag, hvilket sparer lønninger. Vi har haft et roligt år med hensyn til rideskoleundervisere idet de samme har været tilknyttet i længere tid. I 2011 havde vi i første halvår gulvundervisning (ca. hver 6 gang). Dette er blevet meget vel modtaget, og rideskolen forventer at genoptage dette initiativ. Rideskolen holdt et meget velbesøgt stævne i november måned. Ditte har undersøgt hvad vi kan gøre bedre, det handler mest om at etablere bedre sammenhold gennem flere arrangementer. Rideskolen overvejer at tilbyde privat undervisning og udlejning af heste på timebasis. Dressurudvalg Vi holdt et dressur stævne i maj mdr med stor tilslutning. Der var i alt 102 tilmeldte equipager og ca. 156 starter. Det overordnede indtryk var, at stævnet forløb meget fint. De mange starter medførte at stævnet gav et overskud på omkring Cafeteriet skønnedes at give et overskud på ca Rytterne var generelt tilfredse, der var fin stemning og vejret var godt. Ridecentret var ryddet godt op, og der var pyntet op. Vi skulle have holdt stævne igen i september men det blev aflyst pga st. hestedag. Også et koldblodsstævne i foråret blev aflyst pga. manglende interesse. Dressurudvalget har planlagt næste stævne der bliver afholdt i marts hvis der er tilslutning til det. Pernille har lovet at gennemføre stævnet uanset at hun og Kurt rejser fra klubben 1 uge efter. Vi har været så heldige at have Kurt til at forestå dressurundervisning og tilridning. Vi håber meget at dette også kan fortsætte efter 1. april, men det bliver nok på mere fastlagte tidspunkter men det er jo bl.a. det som en ny dressurudvalgsformand skal aftale. Springudvalg: Spring onsdag aften går fint. Vi er 6-7 ryttere som møder op næsten hver gang. Vi aflyser sjældent, men har aflyst et par gange i sommer, fordi udendørsbanen var for glat, og vi aflyste for ca. 2 uger siden, fordi bunden i ridehuset var for glat. Det sidste års tid har vi haft Kurt som træner, og vi er rigtig glade for Kurt. Kurt vil godt undervise os i spring, selvom han flytter til Kattinge med Jensen. Tak for det ;-) Vores gennemsnitsalder ca. 41 år. Nye letvægts støtter i Om søndagen bliver ridehuset flittigt brugt til især løsspringning, og ind imellem også til spring med rytter. Vi har ridehuset til springaktiviteter om søndagen fra Sædvanlige regler er, at man skriver sig på sedlen i ridehuset senest om fredagen, hvis man skal springe om søndagen.

5 Den udendørs springbane, er den ikke ret god længere. Den mindste regnbyge gør den glat.. Vi kunne godt bruge en pose penge, så banen kunne klare al slags vejr. Trods banens tilstand glæder vi os til at flytte springene ud omkring 1. maj. Distriktsmester: Nicolai Høj Rasmussen på Paloma 256 vandt distriktsmesterskab for kat. 3 ponyer. Nicolai red 3 nulrunder og startede for Roskilde Rideklub Jagt og terrænudvalg Vi startede 6. marts med arbejdsdag i skoven. Rigtig mange kom og hjalp og vi fik mange faste spring i skoven. Mogens var imponerende med sin rendegraver tons tunge stammer blev flyttet. Den trofaste skare var der Mette, Erling Troels, Rivka, Line, Maria med sin ven Loret. Fin Myllertz med 2 dejlige ponnyryttere. Henrik Ågaard hentet frem og ikke mindst Jock alle fik sved på panden. Vi arbejdede i 2 hold sluttede med frokost i skoven. 17.april 1. forårsjagt, 20 glade ryttere. Den ene ræv Wizard tabte desværre sin rytter ved 2. spring ikke alle opdagede det da rytteren var hurtig i sadlen igen - stor ros. 8.maj 2. forårsjagt, 22 ryttere dejlig tur i den let udsprungne bøgeskov. 28.august 1. efterårsjagt. Per havde lavet en dejlig tur omkring og i Bjergskoven. Men aldrig har jeg været med til at bygge jagt i så forfærdeligt et vejr. Det lynede og tordnede. Det regnede skomagerdrenge. En gav hurtigt op så var vi 4 til at bygge. Der var dejlig varmt og tørt hjemme hos Ulla og Per og frokosten var god. Ja og selve jagten fik vi lov at ride i tørvejr 11.september Rævehalejagt på Ledreborg. Kun 3 roskilderyttere havde kvalificeret sig til at ride efter halen Wizard holdt igen på Otello så Cisel kunne nå op på siden og Anne Katrine tage rævehalen. 9.oktober Hubertusjagt på Ledreborg. Vinder blev Per Jørgensen og Otello. Hubertusfest på Ledreborg med fejring af Roskilde rideklubs 90 års jubilæum jubilæumsskrift forfattet af Mogens trykt af Werner. Dejlig mad fra Loret Finch. Stor hjælp fra 4 unge fra CBS: Adam, Mette, Sanne og Rasmus. Blomster Rivka. Musik og dans Jock Monro. Kun en enkelt gik i gulvet. Dans er farlig. Jagter 2012: 22. april, 13. maj, 26. august, 16. september og 14.oktober. Vi har desuden planer om noget helt nyt for dem der bare skal have en god oplevelse i naturen med hest. Stævneudvalget/pr og sponsor/cafeteria Se under dressurudvalget.

6 Betragtninger for 2012 Opfordring til deltagelse i ROR s bestyrelse og udvalg Roskilde 24. februar 2011 For at bevare en god og stabil drift af ROR er det nødvendigt, at bestyrelse og udvalg kan arbejde effektivt og konstant. En vigtig forudsætning for dette er, at alle vigtige poster i bestyrelse og udvalg er besat af mennesker, der er indstillet på at yde en indsats for klubben. Der er ekstra mange ledige poster på valg til ROR s bestyrelse i år: Ikke besatte poster, og således til valg i år: Nuværende Bemærkning Formand for Sponsor- og pr-udvalg Formand for Stævneudvalget Vakant Vakant På valg til bestyrelsen er i år følgende: Formand for Rideskoleudvalget Lonny Ønsker ikke genvalg Sekretær Charlotte Ønsker ikke genvalg Formand for Springudvalg Helle A Ønsker ikke genvalg Kasserer Werner Werner modtager genvalg Formand for klubben Knud Knud (se nedenfor) Følgende er ikke på valg i år, men ønsker af forskellige årsager ikke at fortsætte Formand for Cafeudvalget Christina Ønsker ikke genvalg Formand for Dressurudvalg Pernille Ønsker ikke genvalg Følgende er ikke på valg i år: Formand for jagtudvalget Formand for Centerudvalget Lene Helle R Det er bydende nødvendigt at få genbesat følgende bestyrelsesposter: Sekretær Formand for rideskoleudvalg, Formand for dressurudvalg og Formand for springudvalg. Jeg mener ikke, at vi på ansvarlig vis kan varetage den daglige drift af klubben, uden disse poster er besat. Så hvis dette ikke lykkes på generalforsamlingen den 29. februar 2012, genopstiller jeg ikke som formand. Uden formænd på Sponsor-, Stævne- og Cafe-udvalgene, bliver det vanskeligt at planlægge og gennemføre stævner.

7 Jeg vil gerne opfordre alle til at overveje, i hvilket omfang I kan bidrage med at drive og udvikle ROR ved at melde jer ind i bestyrelse og/eller udvalg, således vi i fællesskab kan sikre klubbens fremtid. På klubbens hjemmeside ligger der beskrivelser af de enkelte udvalgs arbejdsopgaver: (http://roskilde-rideklub.dk/dokumenter/funktionsbeskrivelser_udvalg_2011.pdf) Hvis I vil have mere at vide eller har spørgsmål, er I velkomne til at kontakte mig på Med venlig hilsen Knud

ROR Generalforsamling blev afholdt mandag d. 16. februar 2015 på Kildegården, Helligkorsvej5, Roskilde.

ROR Generalforsamling blev afholdt mandag d. 16. februar 2015 på Kildegården, Helligkorsvej5, Roskilde. ROR Generalforsamling blev afholdt mandag d. 16. februar 2015 på Kildegården, Helligkorsvej5, Roskilde. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Revideret regnskab til godkendelse (fremsendes

Læs mere

Generalforsamling i Slagelse Rideklub Torsdag d. 26. februar 2015

Generalforsamling i Slagelse Rideklub Torsdag d. 26. februar 2015 Generalforsamling i Slagelse Rideklub Torsdag d. 26. februar 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen aflægger beretning til godkendelse 3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.

Læs mere

GENERALFORSAMLING i Slagelse Ride klub SLRK Onsdag 27. februar 2013

GENERALFORSAMLING i Slagelse Ride klub SLRK Onsdag 27. februar 2013 GENERALFORSAMLING i Slagelse Ride klub SLRK Onsdag 27. februar 2013 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Jesper Nielsen valgt. Dirigent konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt ved opslag

Læs mere

Deltagere: Knud Musaeus, Olaf Irgens, Marianne Steenberg, Tina Olsen, Werner Klindt, Christina Birkedal, Anders Hansen, Ann Finch Lorett, Nina Jensen

Deltagere: Knud Musaeus, Olaf Irgens, Marianne Steenberg, Tina Olsen, Werner Klindt, Christina Birkedal, Anders Hansen, Ann Finch Lorett, Nina Jensen Deltagere: Knud Musaeus, Olaf Irgens, Marianne Steenberg, Tina Olsen, Werner Klindt, Christina Birkedal, Anders Hansen, Ann Finch Lorett, Nina Jensen Tid og sted: den 08. april hos Olaf på Fjordgaarden.

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne golfbane a/s Men en særlig velkomst til vores nye træner

Læs mere

Formandsberetning for 2005

Formandsberetning for 2005 Formandsberetning for 2005 Året 2005 blev det et år, hvor Skive Rideklub forsøgte at konsolidere og stabilisere sig. Efter et år med voldsomt stormvejr og flere orkaner, hvor bølgerne gik højt på både

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Henne Golfklub generalforsamling 2012

Henne Golfklub generalforsamling 2012 Henne Golfklub generalforsamling 2012 Torsdag d. 29. november 2012 kl. 19.00 i Klubhuset. Referat Formanden byder velkommen. Ca. 90 fremmødt. A. Valg af dirigent Bente Kristensen Lovligt indkaldt. Udklip

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Nyhedsbrev. Nr. 29. 10. årgang november 2012. Efterår og foreningens 10.år. af Helle Christiansen

Nyhedsbrev. Nr. 29. 10. årgang november 2012. Efterår og foreningens 10.år. af Helle Christiansen Nyhedsbrev Nr. 29. 10. årgang november 2012 Foto: Helle Christiansen Efterår og foreningens 10.år. af Helle Christiansen Her i november er det 10 år siden, vi holdt den stiftende generalforsamling i vores

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 2, juli/august 2009 Artikler med ramme omkring indeholder vigtige oplysninger fra klub og bestyrelse, som alle forudsættes at kende.. Tillykke Flere af klubbens

Læs mere

Års møde 11. marts 2014.

Års møde 11. marts 2014. Års møde 11. marts 2014. Så sidder vi her igen. Velkommen til jer alle. At der allerede er gået et år, har jeg svært ved at tro på, men kalenderen fortæller mig jo noget andet og siger jo sandheden, at

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 6. marts 2014 i klubhuset. Punkterne refererer til de i den udsendte dagsorden nævnte punkter (se bilag 1)

Referat af generalforsamlingen torsdag den 6. marts 2014 i klubhuset. Punkterne refererer til de i den udsendte dagsorden nævnte punkter (se bilag 1) Bramsnæs sejlklub Referat af generalforsamlingen torsdag den 6. marts 2014 i klubhuset Punkterne refererer til de i den udsendte dagsorden nævnte punkter (se bilag 1) 1) JC Frank blev valgt til dirigent

Læs mere

Beretning ved generalforsamlingen 2014

Beretning ved generalforsamlingen 2014 1 Beretning ved generalforsamlingen 2014 Velkommen til alle jer, der er mødt op i dag. Det er en glæde at se, at der er så stor interesse for klubben og dens trivsel. For det er jo ikke på vandet det foregår

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

BilagKFU_140603_pkt.05.01 EVALUERING EFTER 1 ÅR

BilagKFU_140603_pkt.05.01 EVALUERING EFTER 1 ÅR HVIDOVRE-AVEDØRE RIDEKLUB EVALUERING EFTER 1 ÅR Indholdsfortegnelse Bestyrelsen 2013/2014 & 2014/2015 Succes sportsligt Succes socialt Kommunikation Medlemstal, rideskolehold og belægning Heste-bestanden

Læs mere

Henning gav derefter ordet til Søren Burchall for aflæggelse af formandens beretning.

Henning gav derefter ordet til Søren Burchall for aflæggelse af formandens beretning. HERSTEDØSTER IDRÆTS CLUB Referat af generalforsamlingen den 28. februar 2011. Der var fremmødt 25 medlemmer. Dagorden for generalforsamlingen, der ledes af en af forsamlingen valgt dirigent: A. Beretning

Læs mere

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 23. februar 2013

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 23. februar 2013 Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 23. februar 2013 1. Valg af dirigent. Poul Møller valgt 2. Godkendelse af dagsorden og mødets lovlighed Dagsorden godkendt og generalforsamling lovlig indvarslet

Læs mere

2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner.

2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner. 1. Formandens beretning Vestfyns Golfklub 2013 2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner. Dog skulle vi langt hen på foråret ja, næsten forsommeren,

Læs mere

I dette nummer: Tøjaften Ungdommens Juleturnering 60+ fredagsholdet og meget mere

I dette nummer: Tøjaften Ungdommens Juleturnering 60+ fredagsholdet og meget mere Medlemsblad for HVIDOVRE BADMINTON 2000 Årgang 48 December 2014 Nr. 4 I dette nummer: Tøjaften Ungdommens Juleturnering 60+ fredagsholdet og meget mere Den 29. november afholdtes Ungdommens Juleturnering.

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2004

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2004 Boligselskabet Østparken Nr. 1 maj 2004 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade, Morsøgade, Bogøgade

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Repræsentantskabet anbefalede Morten Udsholt, ejendomschef i KAB, som blev valgt. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

Repræsentantskabet anbefalede Morten Udsholt, ejendomschef i KAB, som blev valgt. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Afholdt den: 23. marts 2011, kl. 19.00 i Østerbrohuset, Århusgade 103 Til stede: 71 stemmeberettigede beboere inkl. fuldmagter Repræsentantskab: Marie-Louise Kauman, (formand), Carsten Schiøler, Kaare

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008 Boligselskabet Østparken Nr. 1 maj 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 2 august 2009

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 2 august 2009 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 2 august 2009 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Ajstrup Strand og Norsminde. Grundejerforening www.ajstrupstrand.dk e-mail: p.dalskov@pc.dk. Referat fra generalforsamlingen 20.

Ajstrup Strand og Norsminde. Grundejerforening www.ajstrupstrand.dk e-mail: p.dalskov@pc.dk. Referat fra generalforsamlingen 20. Ajstrup Strand og Norsminde Grundejerforening www.ajstrupstrand.dk e-mail: p.dalskov@pc.dk Referat fra generalforsamlingen 20. juni 2008 Grundejerforeningen afholdt ordinær generalforsamling fredag den

Læs mere

Claus Hopff blev valgt til dirigent og ordstyrer. Han startede med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og varslet.

Claus Hopff blev valgt til dirigent og ordstyrer. Han startede med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og varslet. Referat fra Generalforsamlingen den 20.2.2012 i HSC. 1. Valg af dirigent. Claus Hopff blev valgt til dirigent og ordstyrer. Han startede med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og

Læs mere

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger!

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! FTK Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! Marts 2015 2 Indholdsfortegnelse! Formanden byder velkommen 3 Så starter vi snart en ny tennissæson! 6 Husorden 9 Bryllup fødselsdage - fester

Læs mere