VALLENSBÆK KOMMUNE Brugerbestyrelse for Vallensbæk Ridecenter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VALLENSBÆK KOMMUNE Brugerbestyrelse for Vallensbæk Ridecenter"

Transkript

1 VALLENSBÆK KOMMUNE Brugerbestyrelse for Vallensbæk Ridecenter Vedr. : Referat fra Bestyrelsesmøde i brugerbestyrelsen for Vallensbæk kommunale Ridecenter og Rideskole den 1. december Deltagere: Søren Mayntz (SM) Birgitte Magnussen (BM) Morten Schou Jørgensen (MSJ) Gerda Nicolaisen (GN) Lone Bøjer (LB) Sissel Jensen (SJ) Jette Træholt (JT) Pernille Klingert (PK) Pernille Winzentsen (PW) Eva Rehling (ER)Centerchef for Borgeraktiviteter og Kultur deltog i mødet 1. Loven om hestehold: PK: Ledelsen er bekendt med loven og loven skal følges. Beslutning om hvad der skal ske med ridecentret om 5 år, er en politisk beslutning. PW: informerede om at andre ridecentrer var i fuld gang med planer ind for den nye lov. SM: Udtrykte betænkeligheder ved om der ville være politisk opbakning til en større investering i en ombygning af stedet, når pensionærkredsens repræsentanter var så utilfredse med forholdene, som de pt. giver udtryk for. LB: En opgave for den nye bestyrelse, der konstituerer sig den 16/ Brugerbestyrelsen vil i 2015 udarbejde en indstilling til det politiske system om hvad rideskoleelever, pensionærer og klubben ønsker med ridecentret i fremtiden 2. Påbud fra arbejdstilsynet PK: arbejdstilsynet er til for at beskytte medarbejdere på en arbejdsplads. Anser de det for sundhedsfarligt for medarbejderne at færdes i visse områder på en arbejdsplads modtager arbejdsgiveren et s.k. straks påbud. Dette er ikke 1

2 tilfældet i stald 3 og 4. Bevillingen af penge til at forbedre lofterne forventes bevilliget i det politiske system i nærmeste fremtid. Dispensation som søges af Centeret for Erhverv og Teknik (CET)til at arbejdet skal udføres til sommer i stedet for til februar forventes at gå igennem. ER: Når pengene er bevilliget og bevillingen er indsendt til Arbejdstilsynet vil de af erfaring være positive indstillet til arbejdspladsens evne og vilje til at få bragt påbuddet på plads. Afventer den politiske beslutning om bevilling af pengene og overlader sagen til CET. 3: vedligeholdelse af ridehusbunde BM: synes de gamle baner var bedre. VRC s arbejdsgange er taget til efterretning 4. Udendørs longering Indhente tilbud hos entreprenør til det nye anlæg om dræning af rotunderne og herefter skal der tages stilling til om en dræning er muligt indenfor de givne økonomiske rammer VRC har. 5. Folde og stier Beslutningstema: vedligeholdelse af folde og stier PK: Banedanmarks entreprenør vil hjælpe VRC med at samle gruset i depot og VRC har fået tilladelse af entreprenøren til at have depotet på den gamle opvarmningsbane på anlægget. Vej & Park vil når frosten har sat sig i jorden og de har færdiggjort stiprojekt i kommunen lægge gruset ud på de folde som behøver. BM: granstien ønskes belagt med f.eks. stabilgrus eller slagger. Tilbud til granstien indhentes i det nye år. Herefter skal der tages stilling til om en renovering er mulig indenfor de givne økonomiske rammer VRC har. 6. Giftige planter på foldene. Bemærkning: VRC kan ikke garantere at der ikke vil forekomme giftige planter på foldene. 2

3 De fleste af VRC s folde ligger i mosen hvor der ikke må sprøjtes. Foldene bliver slået 2 gange om året. PW: prøve med frostslåning. Opgaven at bekæmpe planterne skal være et fælles projekt for brugerne på VRC og tiltag skal ske inden afblomstringen. 7. Dagsordner og referater fra Brugerbestyrelsesmøderne. Dagsordner og referater vil blive lagt på hjemmesiden og ophængt på opslagstavler. 8. Informationsniveau for brugere af VRC PK: Følgende oplysninger findes på følgende steder: Hjemmesiden - Åbningstider, rideskoletider, træffetider, kontaktpersoner, ansattes ansvar- og arbejdsområder, arrangementer afholdt af VRC, Brugerbestyrelsesmedlemmer, nyheder m.m. Foderrumsdøren: Vagthavende og lukkevagt Stalde: - Staldrepræsentanter og rideskolerepræsentanter - Opslag om lukning af haller står på opslagstavlerne i hal 1 og 2 - Stald- og rideskoleudvalgsreferater - Anden relevant information som kun pensionærerne skal tage del i Minimumskravet er at informationer om lukninger af haller m.m. skal være ude 2 uger inden arrangementets afholdelse. BM: Tiderne på hvornår vagten er på arbejdet i weekenden ønskes ophængt på fodertavlen PW: Fælles kalender med alle arrangementer ønskes ophængt ved opslagstavlerne BM: Praktikanter, folk i virksomhedsprøvning m.fl. som er her i længere tid bør man informere om. BM vil komme med en løsning på opslagstavlerne og hvor en fælles kalender kan hænges op. SJ laver et opslag om vagttiderne til foderrummet. 9. Brugerinddragelse 3

4 PK: På VRC er der følgende fora man kan henvende sig til: Stald- og rideskoleudvalg Hver stald og rideskolen er repræsenteret i udvalget med et medlem. Har man forslag, ideer, kritik henvender man sig til ens repræsentant. Møde afholdes hver den 1. onsdag i måneden. På referatet, som er opsat i hver stald og på opslagstavlen i hal 1 står der hvornår næste møde afholdes. På møderne deltager desuden: berider, centerleder, ansvarlige for rideskolen og leder af staldpersonalet. Referaterne bliver ophængt på opslagstavlerne og i staldene. I 2015 vil det også blive lagt ud i et lukket system til brugerne, som forventes klart ultimo Brugerbestyrelsen Med repræsentanter fra alle brugere Andet: Ledelsen og medarbejdere på VRC/rideskolen har dagligt kontakt med brugerne og får henvendelser af en hver karakter. Mange henvendelser drøftes i samlet plenum på personalemøderne, som altid afholdes efter Staldog rideskoleudvalget hvis der er sager fra udvalgsmøderne som skal drøftes i personalestaben. ER: VRC lever op til de krav som kommunen stiller til borgerinddragelse Borgerinddragelsen på VRC tages til efterretning 10. Foldordning PK: Ændringer i foldordning sker kvartalsmæssigt eller hvis hesten/ponyen er syg. Der er flere pensionærer som ønsker at den sker månedsvis, men det gældende serviceniveau er besluttet af kommunen. Beslutningen tages til efterretning 11. Ansvar for de opstaldede heste/ponyer PK: Pensionærkontrakterne er udarbejdet i samarbejde med kommunens jurist, for at sikre at VRC overholder kommunens ønskede regler. Kommunens regler tages til efterretning 12. Kommunens faktureringssystem PK: Det er ikke muligt at betalingen sker bagudrettet. Når VRC får det nye system vil man kunne gå ind og se hvad man betaler for. 4

5 Kommunens faktureringssystem tages til efterretning. 13. Ormestrategi PK:VRC skal reagere når vi får en henvendelse fra VRC s faglige samarbejdspartner Dyreklinik Gundsø vedr. ændret ormestrategi. BM: ønskede information om dette tidligere SJ: Information fra Dyreklinikken blev modtaget den 3. september og for at alle skulle nå at blive informeret blev ormekurene først givet den 30. september. BM: undrede sig over at prisen var lavere end tidligere PK: Dette skyldes synonyme præparater, som man kender det fra menneskemedicin (flere produkter som indeholder det samme ingredienser). Vi takker for denne nedjustering. Den nye ormestrategi tages til efterretning 14. Tilkøb af ekstra ydelser så som ekstra foder, spåner o.l. Bemærkning: PK: der er ikke muligt at ændre på dette serviceniveau Det givne serviceniveau tages til efterretning Orientering fra formanden - Kommende valg sker den 7. december kl i cafeteriet. Det opfordres at brugerbestyrelsens medlemmer opfordrer potentielle nye medlemmer at stille op. - Orientering fra Centerleder - Status på dressuranlæg Kontrakt med entreprenør er tæt på at ske. Når dette sker, vil information komme ud til alle. - Kommende aktiviteter: - 7/12 Juleshow for rideskoleelever - 14/12Dansk Varmblod forbesigtigelse - 27/12 Springstævne - 28/12 Dressur hest - 30/12 Dressur hest Evt. 5

6 PW ønskede at vide hvornår barrieren i hal 2 bliver lavet PK: Beskæftigelsen er underrettet om, at det haster og de har lovet at den vil blive ordnet snarest. Kommende møder 16/1 kl

Anmeldt tilsyn. Lindegården, Fredensborg

Anmeldt tilsyn. Lindegården, Fredensborg Anmeldt tilsyn Lindegården, Fredensborg Susanne Ramstedt 22-10-2009 1. Indledning... 3 1.1. Metode... 3 1.2 Baggrund for tilsyn, specifikt det anmeldte tilsyn... 3 2. Opfølgning på det uanmeldte besøg...

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

GENERALFORSAMLING i Slagelse Ride klub SLRK Onsdag 27. februar 2013

GENERALFORSAMLING i Slagelse Ride klub SLRK Onsdag 27. februar 2013 GENERALFORSAMLING i Slagelse Ride klub SLRK Onsdag 27. februar 2013 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Jesper Nielsen valgt. Dirigent konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt ved opslag

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej.

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Generalforsamlingen blev afholdt: Søndag 25. marts 2012 i gymnastiksalen på Esbjerg International School. Antal fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-06-26

Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-06-26 Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-06-26 Sag Stouby og Omegns Lokalråd Mødedato 2014-06-26 Projekt Bestyrelsesmøde Ref. MSN Fordeling: Anders Udbye: andersudbye@gmail.com, Helene Fruelund: helenefruelund@gmail.com,

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00 Børnehusene Nivå Jane Sys Toftesgaard Telefon 72 56 53 44 JSTO@fredensborg.dk I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå 1.

Læs mere

Byggesagen er afsluttet. Tagudhæng, udskiftning af plader, og nye nedløbsrør.

Byggesagen er afsluttet. Tagudhæng, udskiftning af plader, og nye nedløbsrør. Aktivitet Ansvarlig Status Underlag parkeringspladserne Bestyrelsen Vi vil til foråret smide ekstra jord eller gødning på P- pladserne så græsset måske kan vokse mere op. Der er mange beboer der er faldet

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde 05-02-2014

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde 05-02-2014 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 5. februar 2015 klokken 19:00 på beboerkontoret Kategorier for dagsordenspunkter Debat: Det primære i dette punkt er at skabe en debat. Orientering: Punktet er

Læs mere

Samarbejdsrammer for frivillighed i Center for Sundhed og Omsorg

Samarbejdsrammer for frivillighed i Center for Sundhed og Omsorg Samarbejdsrammer for frivillighed Indholdsfortegnelse Hvorfor samarbejde?... 2 Hvorfor samarbejdsrammer?... 3 Muligheder... 4 Det særlige ved frivillighed... 5 Kommunikation og fælles mål... 6 Anerkendelse

Læs mere

Vi har svært ved at pege på en lærer, der let kan undværes, idet alle har forskellige kompetencer, som er svære at undvære.

Vi har svært ved at pege på en lærer, der let kan undværes, idet alle har forskellige kompetencer, som er svære at undvære. Referat: Bestyrelsesmøde nr. 10 skoleår 13/14 den 7. oktober 2013. Tilstede: Per Zacho PZ, Kirsten Thomsen KT, Vivi Kristensen VK, Gull-Britt Jepsen GJ, Grethe Nielsen GN, John Noe JN, Brian Jensen BJ,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30 Fremmødt: Bo, Nadia, Holland, Kåre, Steffen, Thorup, Kahtrine, Baagøe Afbud: Parbæk Ikke fremmødt: Daniel Kappers Formalia Ordstyrer: Steffen Referent:

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Årsberetning 2010. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28

Årsberetning 2010. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28 Årsberetning 2010. Før vi blev en forening: Der var været 4 forestillinger i 2010, før vi blev en forening. Vi var et forretningsudvalg, der bestod af Halla, Henrik, Gitte, Nicki, Mads og Mark. Jimmy deltog,

Læs mere

Nyvalgt tillidsrepræsentant

Nyvalgt tillidsrepræsentant Nyvalgt tillidsrepræsentant Velkommen Tillykke! Fagligt Fælles Forbund (3F) byder dig velkommen som tillidsrepræsentant. Den største anerkendelse og klap på skulderen, du kan få, er at nyde dine kollegers

Læs mere

Nyvalgt Tillidsrepræsentant & Arbejdsmiljørepræsentant

Nyvalgt Tillidsrepræsentant & Arbejdsmiljørepræsentant Velkommen Nyvalgt Tillidsrepræsentant & Arbejdsmiljørepræsentant Velkommen og Tillykke med dit valg som Tillids- og Arbejdsmiljørepræsentant i EFK. Ejendomsfunktionærernes fagforening (EFK) byder dig velkommen

Læs mere

Separatkloakering Hvad betyder det for dig?

Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Vi er i gang med at separatkloakere, og vi kommer snart til dit område. Hvorfor denne folder? Varde Kommune og Varde Forsyning A/S er i fuld gang med at ændre

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere

Bestyrelsesmøde AGR d.18/3.2010 kl.18:30 på AGR.

Bestyrelsesmøde AGR d.18/3.2010 kl.18:30 på AGR. Bestyrelsesmøde AGR d.18/3.2010 kl.18:30 på AGR. Deltagere: Erik Skov-Larsen, Henrik Møller, Louise Andersen, Michael Skov-Larsen, Pia Augustinus, Gitte Kliver, Casper Rasmussen fraværende: Hanne Jensen.

Læs mere

Bestyrelsesmøde i DcH Brenderup den 24. Oktober 2012 kl. 19 i klubhuset

Bestyrelsesmøde i DcH Brenderup den 24. Oktober 2012 kl. 19 i klubhuset Bestyrelsesmøde i DcH Brenderup den 24. Oktober 2012 kl. 19 i klubhuset 1. Valg af mødeleder a)benny blev valgt Dagsorden: 2. Nyt fra Formanden a)torben, Spar Nord Fonden Torben oplyser at han har kontaktet

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Generalforsamling i Grundejerforeningen Boeslum Plantage, afholdt søndag den 20. maj 2012

Generalforsamling i Grundejerforeningen Boeslum Plantage, afholdt søndag den 20. maj 2012 GRUNDEJERFORENINGEN BOESLUM PLANTAGE Formand: Ejvind Frandsen, Havrevangen 8, 8400 Ebeltoft Kasserer: Poul Thind, Havrevangen 11, 8400 Ebeltoft www.gfgp.dk Generalforsamling i Grundejerforeningen Boeslum

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Forretningsudvalgsmøde i Radikal Ungdom 4. 10. marts 2012

Forretningsudvalgsmøde i Radikal Ungdom 4. 10. marts 2012 Forretningsudvalgsmøde i Radikal Ungdom 4 10. marts 2012 [FU-møde 4] Lørdag kl. 11:30 22.00 Den 10. Marts, 2012 Møde indkaldt af: Søren Deltagere: DS = Ditte Søndergaard SJ = Sebastian Jedzini MP = Mathias

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere