Ikke Teknisk resumé. Projekt forslag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ikke Teknisk resumé. Projekt forslag"

Transkript

1 Ikke Teknisk resumé Projekt forslag TGS-NOPEC Geophysical Company ASA (TGS) foreslår at foretage en todimensionel (2D) seismisk undersøgelse og havbunds prøveudtagning ud for den Sydvestlige Grønland mellem 1. juni og 15. oktober Undersøgelsesområdet (Figur A) er beliggende indenfor, hvor der forventes væsentlig havis. Udnersøgelsen vil for det meste tage sted ude på havet i relativt dybt hav udover den kontinentalsoklen men der er nogle banker der er relativt lavvandede. Formålet med projektet er at erhverve geofysiske og geologiske data, der vil blive anvendt af forskellige klienter (efterforskning virksomheder) til efterforskning af kulbrinteforekomster. De data, der er erhvervet af undersøgelsen vil bidrage til en mere præcis og avanceret forståelse af geologi og kulbrintepotentiale i området. Gennemførelse af projektet som en multi-klientprojekt vil fjerne (eller væsentligt reducere) behovet for de forskellige efterforsknings-virksomheder til at erhverve de samme data selvstændigt og dermed begrænse den samlede virkning på miljøet. Undersøgelseslinjerne har vid udstrækning (for det meste ca. 50 km), op til km linjer, vil blive undersøgt, disse er ikke mindre end 10 nautiske mil (18,5 km) fra kysten og strækker sig op til omkring 450km ud på havet. Seismiske undersøgelser erhverver data om havbundens geologi ved hjælp af underjordisk akustisk (lyd) refleksioner for at identificere grænser mellem forskellige geologiske lag. Den akustiske kilde udgøres af en bred vifte af luftgeværer der slæbes ca. 250m bag et 'kilde' skib (M / V Akademik Shatskiy), som også slæber en række hydrofoner til at 'lytte' til den reflekterede lyd. De hydrofonsystemer er kendt som streamers og vil blive bugseret omkring 8 km bag kilde fartøjet. Kilde Fartøjet vil blive bistået af hjælpefartøjet M / V Kvitbjørn. Page xix

2 Figur A. Placeringen af foreslåede seismiske undersøgelsesstreger (krydsede grønne streger, kendt som undersøgelsesområdet) indenfor TGS licensområdet (tyk rød streg). Seismisk beskyttelsesområde for havpattedyr er også inkluderet. 2D seismiske undersøgelser som denne er i modsætning med mere intensiv 3Dundersøgelser, hvor linjerne er meget mere tæt liggende og meget detaljerede oplysninger indsamles, ofte over mindre områder. Dette er et vigtigt punkt i forhold til den vurdering, da det betyder, at eventuelle miljømæssige virkninger på en given område vil være meget kort sigtet. I modsætning hertil vil undersøgelsen finde sted over et relativt stort område og således har potentiale til at påvirke et større område, om end mindre intensivt. To luftkanon opstillinger kan fås: en af indtil 3350 kubikcentimeter og en større opstilling med et totalt volumen på op til 5025 cubic inch. Den mindre udvalg vil generere mindre støj og vil blive brugt når det er muligt, den større opstilling foreslås at være til rådighed, når der er dybtliggende mål (dvs. dybt i havbunden- disse vil også mere sandsynligt være i dybt vand). Den mindre opstilling er derfor mere sandsynligt at skulle blive anvendt ved lavere vand. Page xx

3 Skibet vil gennemføre undersøgelsen sejlende med en hastighed på 5 knob med en affyrings interval på 10 sekunder (ca. hver 25m separation). Undersøgelses fartøjet er beregnet til at være i drift 24 timer i døgnet, undtagen i perioder, hvor vejret ikke tillader dataopsamling. Alt imens der kan forventes drivis, vil der ikke være isbryder i brug. Efter indsendelse af en scoping dokument som skitserede de foreslåede undersøgelses specifikationer, har Råstofdirektoratet, National Center for Energi og Miljø (DCE) og Grønlands Naturinstitut (GN), have anbefalet TGS, at en Miljø Afbødnings Vurdering (EMA) bør udarbejdes. Kommentarer er modtaget fra Råstofdirektoratet og dens tekniske rådgivere, der er blevet taget i betragtning i EMA. Center for marine and Costal Studies Ltd (CMACS) har udarbejdet EMA en med støtte fra NIRAS, der har givet oplysninger om baggrundsmiljøforhold (marine økologi og menneskelige aktiviteter) og gennemført detaljerede undervandsstøj modellering af den foreslåede luftkanon række, herunder forudsigelser om udbredelse i forhold til de lokale betingelser (dvs. den forventede støj ved varierende afstande fra kilden og i forskellige dybder). Menneskelig aktivitet of Områdeøkologien EMA en sammenfatter forskellige menneskelige aktiviteter og naturlige miljømæssige egenskaber som potentielt kan blive påvirket af undersøgelsen. Det naturlige miljø inkludere havbundssamfund som i lave områder, specielt under 100m, er vigtige områder for produktionsstøttende bredere havarter. Området er et væsentlig vigtig for handels og subsistensfiskeri og der er noget fangst af havpattedyr, fokuseret indenskærs ved kysthavene for det seismiske undersøgelsesområder. Kystområderne er også af væsentlig vigtighed for havfugle over sommermånederne, nogle vil trække forbi eller fouragere i undersøgelsesområdet. En bred række af havpattedyr arter forekommer ud for Sydvestgrønland og kunne være i undersøgelsesområdet. Området er meget vigtig om vinteren, da der som regel ikke forekommer havis, men af sommer arter som ikke forbindes med is besøger for at fouragere på rige ressourcer forbundet med områder af vælder omkring bankerne, specielt nord og syd for undersøgelsesområdet. Page xxi

4 Mulige påvirkninger En række mulige påvirkninger fra seismiske og havbundsundersøgelserne er identificeret. Effekter der giver anledning til virkninger er sammenfattet i tabel A, nedenfor. Tabel A. Mulige påvirkninger Effekt Receptorer Anses Potentielle Virkning(er) Undervands støj fra luftkanonopstillingen Utilsigtet oliespil / brændselsspil Konflikt med andre menneskelige aktiviteter Fysisk forstyrrelse fra havbundsprøve samlerne Fisk, Havpattedyr Fisk, Fugle, Havpattedyr, Havbunds Bosteder Fiskeri, Fangst, Turisme Bentiske bosteder Fysiske skader Forstyrrelse/forskydning Direkte/indirekte virkninger igennem forurening af havmiljøet som diskuteret Tabt arbejdstid og indkomst Skade på følsomme bosteder Tiltrækning til fartøjer Fugle Kollision/forstyrrelse med normal adfærd potentielt fatalt til individer. Andre potentielle effekter, inkluderer udledning til miljøet (atmosfære eller hav), kollision mellem fartøjer og vildtliv og kumulative effekter (med andre undersøgelser eller I kombination med andre menneskelige aktiviteter) er I betragtning. Vejledningsdokumentationen for EMA lægger stor vægt på støj modellering for at understøtte vurderingen af effekter og for at støtte afbødningen for at minimere eller forhindre væsentlige negative virkninger. En detaljeret støj modelleringsrapport er bilagt EMA en. Modelleringen anvendte bedst tilgængelig information for at udvikle forudsigelser af lydtryk (støj) ved kilden og til en rækkevidde på over 100 km fra kilden, og på alle dybder til havbunden. Hvor der var usikkerhed, konservative "worst case" antagelser blev foretaget for at sikre, at hvis noget, størrelsen af lyd og forventede virkninger er overvurderet. Dette Page xxii

5 repræsenterer en forsigtighedstilgang i, at eventuelle virkninger bør i virkeligheden være noget mindre end forventet (og afbødning mere effektiv). De vigtigste forudsætninger omfatter følgende: 9. Det blev antaget at de større opstillinger med højere støjniveau, ville blive anvendt. 10. Kilde støjniveauet antages at være 264dB re. 1 1 m. Dette er kendt for at være højere end den sande kilde støjniveau, for i virkeligheden er luftkanonviften ikke en punktkilde, men et område. 11. Luftkanon viften antages at være rundstrålende mens den i virkeligheden vil blive fokuseret lodret nedad, mod havbunden, da det er af hensyn til undersøgelsen at målrette energi her for at maksimere data afkastet. Den vandrette tryk (lyd) kan i virkeligheden være op til omkring 20 db lavere end det lodrette tryk (et fald på 6 db udgør en halvering af støjen). 12. Endelig blev konservative antagelser udført for vigtige miljømæssige parametre såsom havbunds sediment karakter, der påvirker effekter på afstand. En detaljeret oversigt over støj rapport (selv føjet til EMA) er i afsnit 6,2 af EIA. I sammenfatningen: lydforplantningen fra seismiske undersøgelserne forventes at være meget større for lavfrekvente komponenter i lydspektrummet; der vil være hurtig dæmpning (støjreduktion) over korte afstande (de første par hundrede meter), især af støj med højere frekvens; støjniveauer, der kunne skade havpattedyr forventes ikke at være til stede mere end 400m fra Luftkanon opstillingen (omvendt, erkendes det, at potentielt farlige støjniveauer kan være til stede tæt på luftkanonerne); under hensyntagen til de dele af lydspektret, over hvilken forskellige havpattedyr arter har maksimal følsomhed (hørelse), kan støjniveauer, der kan forstyrre (fortrænge) følsomme havpattedyr, såsom grønlandshvalen, være til stede til en betydelig afstand fra undersøgelsen, konservativt vurderet som disse effekter kan forstyrrelser kan forekomme forventes at være på op til omkring 100km. Page xxiii

6 Selv om der er fokus på potentielle virkninger i forbindelse med støj effekter, EMA omhandler en række spørgsmål sammenfattet i tabel A og nedenfor. Kontrol er afgørende for at minimere risikoen for påvirkninger fra olie (brændstof) udslip, men med sådanne kontroller på plads (som standard, bedst praksis) anses det ikke for sandsynligt, at være nogen andre betydelige negative virkninger. Visse afbødninger er foreslået og sammenfattet nedenfor for at undgå negative konsekvenser, især for havpattedyr fra høje niveauer af undervandsstøj tæt på undersøgelsen skibet. Afbødningen er også foreslået til at forhindre følsomme havbundssamfund (koldt vands koraller) ved havbundsprøveudtagning. Et kendt område for koraller ud for Sydvestgrønland vil blive undgået under havbundsprøvesamlingen. Mitigation Afbødning er foreslået for at hindre væsentlige negative virkninger, såsom død eller skader på havpattedyr. Afbødning forbundet med støj fra luftkanonerne vil følge gældende retningslinjer fra DCE, som er baseret på JNCC (UK) bedst praksis procedurer med ekstra foranstaltninger til beskyttelse af dyr i Grønlandske havområder. Den detaljerede afbødning, som skal ledes af en dedikeret havpattedyr og havfugle observatør (MMSO) hold er forklaret i EMA en, væsentlige afbødning og bedst praksis forslag omfatter: mindre seismiske opstillinger vil blive anvendt, hvor det er muligt; Et afbødende kanon vil være til rådighed hvis der er behov det er en enkeltkanon med lav outputluftkanoner; Luftkanoner vil ikke blive anvendt unødvendigt fra transekt linjerne; to kvalificerede havpattedyr of havfugle observatører (MMSO) vil være til stede I kilde fartøjet med en minimum af en observatør der løbende moniterer igennem før affyrings vagter; Passiv Akustisk Monitering (PAM) vil være indsat gennem mørketimerne og gennem dårlig vejr (over havtilstand 3); Page xxiv

7 Hvis pattedyr nærmer sig indenfor 200m fra luftkanonerne, vil kanonskuddet blive minimeret, til en enkelt afbødningskanon, hvis det er muligt. Afbødningsområdet omkring luftkanonen vil være på 500m Ingen andre effekter betragtes at kræve afbødning udover kontrol foranstaltningerne som øjeblikkeligt planlagt. Page xxv

IKKE-TEKNISK RESUMÉ FOR 3D SEISMISK UNDERSØGELSE I SAQQAMIUT OG UNDERSØGELSESOMRÅDET OFFSHORE SYDGRØNLAND 2011

IKKE-TEKNISK RESUMÉ FOR 3D SEISMISK UNDERSØGELSE I SAQQAMIUT OG UNDERSØGELSESOMRÅDET OFFSHORE SYDGRØNLAND 2011 IKKE-TEKNISK RESUMÉ FOR 3D SEISMISK UNDERSØGELSE I SAQQAMIUT OG UNDERSØGELSESOMRÅDET OFFSHORE SYDGRØNLAND 2011 Udarbejdet for CAPRICORN GREENLAND EXPLORATION 1 LTD Rapport nr. EHE2108 RPS Energy Forfatter(e)

Læs mere

Den socioøkonomiske og sociokulturelle brug af Last Ice Area/ Den Sidste Is et studie af det nordligste Grønland.

Den socioøkonomiske og sociokulturelle brug af Last Ice Area/ Den Sidste Is et studie af det nordligste Grønland. Den socioøkonomiske og sociokulturelle brug af Last Ice Area/ Den Sidste Is et studie af det nordligste Grønland. Sammenfatning Nyere fremskrivninger viser, at havisen i Arktis vil blive stadigt mindre

Læs mere

horns rev 2 havmøllepark vurdering af virkninger på miljøet resumé af vvm-redegørelse

horns rev 2 havmøllepark vurdering af virkninger på miljøet resumé af vvm-redegørelse horns rev 2 havmøllepark vurdering af virkninger på miljøet resumé af vvm-redegørelse oktober 2006 Horns Rev 2 Havmøllepark Vurdering af Virkninger på Miljøet Resumé af VVM-redegørelse Oktober 2006 Udarbejdet

Læs mere

JUNI 2014 MAERSK OIL. Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM) for etablering og drift af Adda og Tyra N

JUNI 2014 MAERSK OIL. Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM) for etablering og drift af Adda og Tyra N JUNI 2014 MAERSK OIL Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM) for etablering og drift af Adda og Tyra N ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

MEJLFLAK HAVMØLLEPARK VVM-REDEGØRELSE

MEJLFLAK HAVMØLLEPARK VVM-REDEGØRELSE Til Havvind Århus Bugt (HÅB) Dokumenttype VVM-redegørelse Dato Juli 2012 MEJLFLAK HAVMØLLEPARK VVM-REDEGØRELSE MEJLFLAK HAVMØLLEPARK VVM-REDEGØRELSE Revision 05 Dato 2012-07-30 Udarbejdet af JCXS, MBK,

Læs mere

VVM for Syd Arne - feltudbygning og produktion

VVM for Syd Arne - feltudbygning og produktion Hess Denmark ApS VVM for Syd Arne - feltudbygning og produktion Oktober 2006 Hess Denmark ApS VVM for Syd Arne - feltudbygning og produktion Oktober 2006 Dokument nr 62341-A-2 Revision nr 1 Udgivelsesdato

Læs mere

ToR for VVM, Kvanefjeld Multi-Element Projekt

ToR for VVM, Kvanefjeld Multi-Element Projekt ToR for VVM, Kvanefjeld Multi-Element Projekt Juli 2011 TABLE OF CONTENTS PAGE 1 INDLEDNING 3 1.1 VVM-processen 3 1.2 Projektet 4 1.3 Scoping workshops 4 1.4 Terms of Reference 5 2 REGELSÆT ERROR! BOOKMARK

Læs mere

Grønlands olie- og mineralstrategi 2014-2018. Bilag

Grønlands olie- og mineralstrategi 2014-2018. Bilag 8. februar 2014 FM 2014/133 Grønlands olie- og mineralstrategi 2014-2018 Bilag Naalakkersuisut Februar 2014 FM 2014/133 IASN-2013-093824 Indhold: Bilag 1: Uddybende beskrivelse af strategien for olie og

Læs mere

Vurdering af beredskabsplanen for Cairns prøveboringsprogram 2011 i Grønland

Vurdering af beredskabsplanen for Cairns prøveboringsprogram 2011 i Grønland Vurdering af beredskabsplanen for Cairns prøveboringsprogram 2011 i Grønland Professor Richard Steiner, University of Alaska (pens.), olieudslipsekspert 20. august 2011 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Miljøskå nsomhed og økologisk bæredygtighed i dånsk fiskeri

Miljøskå nsomhed og økologisk bæredygtighed i dånsk fiskeri NOTAT Til Martin Andersen, NaturErhvervstyrelsen Vedr. Miljøskånsomhed og økologisk bæredygtighed i dansk fiskeri Fra Henrik Gislason 14. marts 2013 Journal nr. 12/09478 Miljøskå nsomhed og økologisk bæredygtighed

Læs mere

PLAN FOR ETABLERING AF SLUTDEPOT FOR DANSK LAV- OG MELLEMAKTIVT AFFALD MILJØRAPPORT. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

PLAN FOR ETABLERING AF SLUTDEPOT FOR DANSK LAV- OG MELLEMAKTIVT AFFALD MILJØRAPPORT. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. 1.1.1.1 Til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dokumenttype Dato PLAN FOR ETABLERING AF SLUTDEPOT FOR DANSK LAV- OG MELLEMAKTIVT AFFALD MILJØRAPPORT PLAN FOR ETABLERING AF SLUTDEPOT FOR DANSK LAV-

Læs mere

Danmarks Havstrategi. Sammenfatning af Socioøkonomisk analyse. 1 Socioøkonomisk analyse

Danmarks Havstrategi. Sammenfatning af Socioøkonomisk analyse. 1 Socioøkonomisk analyse Danmarks Havstrategi Sammenfatning af Socioøkonomisk analyse 1 Socioøkonomisk analyse Forside: Fotografi af Martin Kielland, Se flere fotografier på www.livetunderoverfladen.dk Indhold Forord 1. Overblik

Læs mere

ENGINEERING REPORT LONDON MINING PLC

ENGINEERING REPORT LONDON MINING PLC 505076-6000-4PER-0003 00 2012-05-18 i NAVIGATIONAL SAFETY INVESTIGATION (as per DMA Requirements and Guidelines dated 10 January 2011) CLIENT: LONDON MINING PLC PROJECT NO.: 505076 PROJECT: ISUA IRON ORE

Læs mere

Lokalplanforslag 1039 i høring

Lokalplanforslag 1039 i høring Offentliggjort på www.koege.dk den 9.9.2013 Lokalplanforslag 1039 i høring Køge Byråd har den 27. august 2013 besluttet at fremlægge forslag til lokalplan 1039 for vindmøller på Køge Havn, VVM-redegørelse

Læs mere

Kommuneplantillæg med VVM for Ensted Olieterminal

Kommuneplantillæg med VVM for Ensted Olieterminal Kommuneplantillæg med VVM for Ensted Olieterminal Driftsændringer til Ensted Olieterminal på Varnæsvej 9, 6600 Aabenraa Del 1 Forslag til Kommuneplan retningslinjer Del 2 Ikke-teknisk resumé Del 3 VVM

Læs mere

UDVIDELSE AF HAVNEN I NUUK VVM-REDEGØRELSE

UDVIDELSE AF HAVNEN I NUUK VVM-REDEGØRELSE Til Selvstyret, Departementet for Miljø og Natur (APN) Dato November 2013 UDVIDELSE AF HAVNEN I NUUK VVM-REDEGØRELSE UDVIDELSE AF HAVNEN I NUUK VVM-REDEGØRELSE Revision 06 Dato 2013-11-29 Udarbejdet af

Læs mere

Danmarks Havstrategi. Basisanalyse

Danmarks Havstrategi. Basisanalyse Danmarks Havstrategi Basisanalyse FORORD... 4 0. SAMMENFATNING AF BASISANALYSEN... 5 0.1 Karakteristika... 5 0.2 Miljøbelastninger og påvirkninger... 10 1. INTRODUKTION... 16 1.1 Hvad er et økosystem?...

Læs mere

Administrationsgrundlag for søterritoriet

Administrationsgrundlag for søterritoriet Administrationsgrundlag for søterritoriet Oceaner af værdier et hav af muligheder Indhold Forord 3 1. Indledning 4 2. Principper og vurderingskriterier 6 2.1. Hvilke overordnede principper ligger til grund

Læs mere

UDVIDELSE AF FREDERIKSHAVN HAVN

UDVIDELSE AF FREDERIKSHAVN HAVN SEPTEMBER 2013 FREDERIKSHAVN HAVN A/S UDVIDELSE AF FREDERIKSHAVN HAVN VVM SCOPINGRAPPORT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk SEPTEMBER 2013

Læs mere

Udredning om mulighederne for risikoafdækning i geotermiprojekter

Udredning om mulighederne for risikoafdækning i geotermiprojekter Udredning om mulighederne for risikoafdækning i geotermiprojekter JANUAR 2014 Kolofon Udredning om mulighederne for risikoafdækning i geotermiprojekter er udarbejdet af WellPerform ApS og Sandroos Advokatfirma

Læs mere

Wilhjelmudvalget Mødedokument 6-2. Mål og midler. Rapport fra Wilhjelmudvalgets arbejdsgruppe for havet

Wilhjelmudvalget Mødedokument 6-2. Mål og midler. Rapport fra Wilhjelmudvalgets arbejdsgruppe for havet Wilhjelmudvalget Mødedokument 6-2 Mål og midler Rapport fra Wilhjelmudvalgets arbejdsgruppe for havet 27. april 2001 - 2 - Titel: Havet Natur Mål og midler. Undertitel: Rapport fra Wilhjelmudvalgets arbejdsgruppe

Læs mere

Drejebog om geotermi. Etablering og drift af geotermiske anlæg til. fjernvarmeforsyning

Drejebog om geotermi. Etablering og drift af geotermiske anlæg til. fjernvarmeforsyning Etablering og drift af geotermiske anlæg til fjernvarmeforsyning Projektdeltagere Dansk Fjernvarmes Geotermiselskab (projektleder) Merkurvej 7 6000 Kolding Kontakt: Søren Berg Lorenzen sbl@geotermi.dk

Læs mere

Vindmølleplan. Illustrationsfoto: Vindmøllesekretariatet. Kommuneplantillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Vindmølleplan. Illustrationsfoto: Vindmøllesekretariatet. Kommuneplantillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Vindmølleplan Illustrationsfoto: Vindmøllesekretariatet Kommuneplantillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 2 Kommuneplantillæg nr. 20 Kommuneplantillæg nr. 20 - Vindmølleplan Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vurdering af samfundsmæssig bæredygtighed for ISUA-jernmalmprojektet for London Mining Greenland A/S (i overensstemmelse med Råstofdirektoratets

Vurdering af samfundsmæssig bæredygtighed for ISUA-jernmalmprojektet for London Mining Greenland A/S (i overensstemmelse med Råstofdirektoratets Vurdering af samfundsmæssig bæredygtighed for ISUA-jernmalmprojektet for London Mining Greenland A/S (i overensstemmelse med Råstofdirektoratets Retningslinjer for Vurdering af Samfundsmæssig Bæredygtighed

Læs mere

Støj fra vindmøller. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 1, 2012

Støj fra vindmøller. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 1, 2012 Støj fra vindmøller Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 1, 2012 Titel: Støj fra vindmøller Støj fra vindmøller Udgiver: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K www.mst.dk År: 2012 ISBN nr. 978-87-92903-08-2

Læs mere

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed Redegørelse om jordforurening 2010 Indhold Forord Depotrådets anbefalinger Økonomien på jordforureningsområdet Regionernes opgaver med jordforurening Regionernes kortlægning af jordforurening Regionernes

Læs mere

MILJØRAPPORT Vindmøller ved Gårestrup. Vurderinger af Virkninger på Miljøet (VVM) MiljøVurdering (MV) April 2015 Hjørring Kommune

MILJØRAPPORT Vindmøller ved Gårestrup. Vurderinger af Virkninger på Miljøet (VVM) MiljøVurdering (MV) April 2015 Hjørring Kommune MILJØRAPPORT Vindmøller ved Gårestrup Vurderinger af Virkninger på Miljøet (VVM) MiljøVurdering (MV) April 2015 Hjørring Kommune Miljørapport for Vindmøller ved Gårestrup - VVM-undersøgelse og MiljøVurdering

Læs mere

GRUNDVANDSFOREKOMSTER - UDPEGNING OG REVISION

GRUNDVANDSFOREKOMSTER - UDPEGNING OG REVISION GRUNDVANDSFOREKOMSTER - UDPEGNING OG REVISION Civilingeniør Bente Villumsen Civilingeniør, ph.d. Marlene Ullum COWI A/S ATV MØDE BASISANALYSEN: Kan GOD TILSTAND I VANDMILJØET OPNÅS I 2015? SCHÆFFERGÅRDEN

Læs mere

Skitseprojekt for lokale løsninger til sikring af Jyllinge Nordmark mod oversvømmelse fra Værebro Å og Roskilde Fjord. Skitseprojekt.

Skitseprojekt for lokale løsninger til sikring af Jyllinge Nordmark mod oversvømmelse fra Værebro Å og Roskilde Fjord. Skitseprojekt. Side 1 Skitseprojekt for lokale løsninger til sikring af Jyllinge Nordmark mod oversvømmelse fra Værebro Å og Roskilde Fjord Skitseprojekt Maj 2014 Udgivelsesdato : 26. maj 2014 Revision : 1 Projekt :

Læs mere

UNDERGRUNDEN SOM TERMISK RESSOURCE 1-14 Specialkonsulent Thomas Vangkilde-Pedersen, GEUS

UNDERGRUNDEN SOM TERMISK RESSOURCE 1-14 Specialkonsulent Thomas Vangkilde-Pedersen, GEUS Indholdsfortegnelse Side UNDERGRUNDEN SOM TERMISK RESSOURCE 1-14 Specialkonsulent Thomas Vangkilde-Pedersen, GEUS INTRODUKTION TIL JORDVARME OG 15-26 VARMEPUMPENS VELSIGNELSER Geolog Inga Sørensen, VIA

Læs mere