oversigt over 25 handlekort

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "oversigt over 25 handlekort"

Transkript

1 oversigt over 25 handlekort Drøftet Vi er i gang Nu kører det 1 Nabohjælp den: den: den: 2 Smilets sted den: den: den: 3 Grønt diplom den: den: den: 4 Walking tapas kom på besøg den: den: den: 5 Vand med omtanke den: den: den: 6 Lån en hånd den: den: den: 7 Fællesskab gennem maven den: den: den: 8 Startpakke til nye beboere den: den: den: 9 Farverige afdelingsmøder den: den: den: 10 Få de unge familier med den: den: den: 11 Mød din nabo den: den: den: 12 Sunde beboere den: den: den: 13 Trim husordenen den: den: den: 14 IT-værksted den: den: den: 15 Skab traditioner den: den: den: 16 Lys og tryghed den: den: den: 17 Kulturaktiviteter den: den: den: 18 De grønne områder den: den: den: 19 Børneråd den: den: den: 20 Rekruttering til afdelingsbestyrelsen den: den: den: 21 Synlig afdelingsbestyrelse den: den: den: 22 Råderet den: den: den: 23 Elbesparelser den: den: den: 24 Samarbejdet i afdelingsbestyrelsen den: den: den: 25 Rekruttering af frivillige den: den: den:

2 handlekort 1 Nabohjælp Idéen er at forebygge kriminalitet og skabe tryghed blandt beboerne. Nabohjælp handler om at være opmærksom over for hinanden og holde øje med, om der sker noget usædvanligt i boligområdet. Skiltet Nabohjælp markerer, at du er med på idéen, og at du aktivt deltager i omsorgen for hinanden. Informer beboerne om nabohjælp på næste afdelingsmøde. Information og gode råd kan hentes på Inviter politiet til et afdelingsmøde for at give beboerne gode råd om nabohjælp. Del pjecen Nabohjælp fra Det Kriminalpræventive Råd rundt til beboerne i afdelingen. Pjecen kan fås hos det lokale politi. Udlever mærkater med Nabohjælp til døren til interesserede beboere. Mærkaterne kan fås hos det lokale politi. Kontakt lokalrådet, som varetager det lokale kriminalpræventive arbejde. Skab fokus på eventuelle problemer i afdelingen. Indgå aftale om tryghedsfremmende indsatser i afdelingen. BL Informerer nr. 42 / 2009 Nabohjælp, pjece fra Det Kriminalpræventive Råd Lokal forebyggelse af kriminalitet fra Det Kriminalpræventive Råd Nabohjælp: Det Kriminalpræventive Råd:

3 handlekort 2 Smilets sted Idéen er at opfordre alle beboere til at møde hinanden med et smil. Smilet er den korteste afstand mellem mennesker. Det giver energi og fællesskabsfølelse. Vi vil finde måder til at udvikle smilets sted. Forslag til handlinger Drøft på det næste afdelingsmøde værdien af, at beboerne i afdelingen kender hinanden. Læs evt. op af Benny Andersens digt Den indre bowlerhat. Arranger et foredrag med Kropssprog på programmet. I kan få inspiration til foredragsholdere ved at skrive foredrag kropssprog i Googles søgefelt. Udlever badges og skrivelser med positive budskaber. Planlæg en konkurrence i afdelingen og kår ved årets slutning den mest positive eller den mest hjælpsomme beboer etc. Vinderen modtager en præmie og en vandrepokal, så ideen kan fortsætte. Synliggør konkurrencen i jeres beboerblad og lav en lille artikel om den glade vinder. Køb en flagstang til afdelingen og marker mærkedage. Lav et slogan for afdelingen det giver god energi og styrker sammenholdet, hvis I har et fælles udtryk eller slogan for jeres afdeling. Flagdage:

4 handlekort 3 Grønt diplom Idéen er at boligafdelingen arbejder systematisk med miljøet. Det handler om boligafdelingens drift angående bl.a. varme-, el - og vandforbrug. Der er store økonomiske fordele ved at deltage i ordningen. De første skridt er at sætte mål indenfor mindst 2 af følgende 9 indsatsområder: varme, el, vand, affald, indkøb, rengøring, transport, udearealer eller information. Hos alle elselskaber findes energisparekonsulenter, der har pligt til at rådgive gratis om energibesparelser af el og varme. En anden mulighed er at få inspiration til at komme i gang via Energitjenesten se Mere information. Her finder I forslag til, hvordan afdelingsbestyrelsen og administrationen i fællesskab kan samarbejde om at sætte diverse spareinitiativer i værk i afdelingen. Kontakt administrationen og drøft med forretningsføreren eller inspektøren, hvordan I systematisk kan gå i gang med projektet. Hvis I vil sammenligne afdelingens grønne regnskab med andre afdelingers forbrug, kan I finde sammenlignelige boligafdelinger på Landsbyggefondens hjemmeside. Når I skal præsentere ideen for de øvrige beboere på afdelingsmødet, kan I evt. få erfaringer fra en anden afdeling, der allerede er i gang med grønt diplom. Start med at sætte mål på nogle få områder og gør til gengæld meget ud af at synliggøre indsatsen visuelt i form af sparesøjler etc.! Landsbyggefonden: diplomer>grøn bolig>værktøjer

5 handlekort 4 Walking Tapas kom på besøg Idéen er at beboerne mødes på utraditionel måde, og der opnås kontakt med flere beboere. Walking Tapas er ideen om, at beboerne kommer rundt hos hinanden ved at invitere indenfor i hjemmet ca. 20 minutter og servere en Tapas (en lille ret) - og så videre til den næste beboer. Mød en familie, der er anderledes end din enten som gæst eller som den, der inviterer. Forslag til handlinger: Vurder om interessen er til stede blandt beboerne ved at indkalde til et møde, hvor I præsenterer ideen. Lav en lille opskriftsbog med ideer til diverse Tapas opskrifter og få den kopieret til alle husstande. Find inspiration på internettet eller på biblioteket eller se Mik Schacks forslag til Tapasretter i Værktøjskassen. Lav en liste over alle, der ønsker at være med del op i hold, hvis mange har meldt sig til. Start og slut arrangementet i fællesskab I kan evt. slutte arrangementet af i et fælleslokale, hvor I kan samle erfaringer, spille et spil eller lave noget andet socialt. skriv Tapas i søgefeltet og I får et hav af opskrifter.

6 handlekort 5 Vand med omtanke Idéen er at værne om miljøet med særligt fokus på vandforbruget. Vandforbruget er en væsentlig del af miljøbelastningen. Det handler om at sætte fokus på vandforbruget i boligen, men også omkostningen ved dryppende vandhaner og løbende toiletter. Sørg for at informere om boligafdelingens forbedringer og resultater. Informer beboerne om diverse vandspareråd på det næste afdelingsmøde. I kan finde inspiration på hjemmesiderne nedenfor, hvor I kan se, hvilke besparelser man kan lave i køkkenet, på badeværelset, i haven og på fællesarealerne. Omdel pjecer og badges med gode vandspareråd. Hvis I har individuelle målere, er en anden idé at opfordre beboerne til at sammenligne deres eget vandforbrug med andres. Se hvordan hos DONG Energy. Hvis I ikke har individuelle målere, kan I sammenligne afdelingens samlede vandforbrug med en anden afdelings samlede forbrug. Jeres afdelings vandforbrug kan I finde i driftsbudgettet, mens andre afdelingers vandforbrug findes i Landsbyggefondens regnskabsdatabase. Iværksæt en konkurrence om det laveste vandforbrug mellem blokkene i afdelingen eller mellem flere afdelinger og udlov en præmie til det vindende hold fx en picnickurv. Boligejernes videnscenter: Energitjenesten: diplomer>grøn bolig>værktøjer Et forbrugerejet energiselskab: Check jeres egen kommunes hjemmeside for vand spareråd Pjecer om vandspareråd kan fx. findes hos Københavns Energi: Landsbygge fonden: dit forbrug.

7 handlekort 6 Lån en hånd Idéen er at formidle kontakt mellem gør-det-selv beboere og beboere uden de store praktiske erfaringer og håndelag. Lån en hånd skal fremgå som en del af afdelingens hjemmeside, hvor beboere kan søge assistance hos en anden beboer, når man har brug for hjælp til fx at hænge en lampe op, indstille tv, hjælpe med PC, samle et møbel, cykellapning etc. Præsenter ideen på et møde i afdelingen. Lav på forhånd en inspirationsliste med områder I kunne forestille jer, at nogen i afdelingen har kompetence indenfor. Snak om hvor lang tid man forventer at hjælpen skal vare, så ingen føler sig udnyttet. Lav en aftale med boligorganisationens kommunikationsansvarlige om at lave en platform på afdelingens hjemmeside, hvor ideen beskrives og hvor listen over beboernes gør det selv evner fremgår. Oplys evt. mailadresser på handyfolket. Overvej om der er mulighed for at indrette et værksted i et lokale i bebyggelsen, så der er gode muligheder for at fremme et godt hobbymiljø. Husk at afdelingsmødet skal godkende brugen af lokaler. For at komme godt i gang kan I vise en Gør det selv udsendelse fra DR. Tag evt. nogle billeder af de første hobbyfolk i aktion og synliggør aktiviteten i organisationens beboerblad. Vær opmærksom på, at det er nabohjælp, og at der ikke må være penge mellem jer.

8 handlekort 7 Fællesskab gennem maven Idéen er at skabe forståelse og nysgerrighed for hinanden i opgangen og i boligområdet, også i forhold til etniske minoriteter. I samarbejde med din nabo, over- eller underbo skal du lave en menu og deltage i en konkurrence i afdelingen om at skabe den bedste madoplevelse. Opskrifterne må gerne være fra forskellige lande og være fulgt op af personskildringer. Lav en lille skrivelse, hvor I præsenterer ideen. I skal skrive noget om rammerne for arrangementet: Hvorfor, hvordan, prisniveau, hvem deltager, hvem er dommere etc. Omdel skrivelsen personligt det giver større bevågenhed, og succesraten er højere, hvis I formidler budskabet mundtligt. Lad slutarrangementet foregå i beboerhuset, og inviter afdelingens beboere til det store højdepunkt, hvor vinderne kåres. Dommeren kunne være en lokal kok/restauratør. Lad beboerne smage på verden. Få inspiration via Beboerbladets madartikler af Mik Schack

9 handlekort 8 Startpakke til nye beboere Idéen er at skabe den første gode kontakt og byde nye beboere velkomne. Startpakken kan indeholde oplysninger om beboeraktiviteter, billeder af afdelingsbestyrelsens medlemmer, præsentation af inspektører og afdelingens blå mænd og oplysninger om beboernes indflydelse på driften i afdelingen. Præsenter ideen på afdelingsmødet - lav på forhånd et budgetoverslag over anslået udgift til pakken. Lav et forslag til indhold af startpakken: billeder af centrale personer i afdelingen, afdelingsbestyrelsens træffetider, BL s pjece Om at bo i en almen bolig, en velkomstblomst etc. Beslut hvem der skal aflevere startpakken er det ejendomsfunktionæren, afdelingsbestyrelsesmedlemmer, naboer? Overvej om velkomsten skal følges op af et hel- eller halvårligt velkomstmøde i afdelingen, hvor man samler alle nye beboere til en mundtlig introduktion til deres nye boligområde. Hejs flaget hvis afdelingen har et! BL s pjece Om at bo i en almen bolig

10 handlekort 9 Farverige afdelingsmøder Idéen er at tiltrække flere beboere til den årlige begivenhed i afdelingen afdelingsmødet. Det skal være attraktivt for beboerne at deltage og involvere sig i boligafdelingens drift og udvikling. Mødet skal være en positiv oplevelse, hvor brokkehovederne ikke får lov at dominere. Forslag til handlinger: Indkaldelsen: Start med at give indkaldelsen til mødet et eftersyn! Er indkaldelsen spændende? Er den genkendelig på den gode måde? Er der brugt billedmateriale, og ser den professionel ud uden at være kedelig? Beretningen: Fordel beretningen (årets gang) imellem medlemmerne i bestyrelsen, så det ikke kun er formanden, der er på. Enten kan I på skift fortælle om de aktiviteter, I hver især har været involveret i, eller I kan på forhånd have optaget årets begivenheder og vise dem på en storskærm. Suppler den mundtlige beretning med en kort skriftlig beretning, hvor I har inddelt begivenhederne i temaer, så beboerne nemt kan overskue den. Mødelederen: Foreslå den dirigent, der skal lede mødet. Udover at klæde dirigenten på i forhold til formalia er det vigtigt, at I vælger en person, der kan og vil skabe den gode debat. Det kunne måske være et bestyrelsesmedlem fra en anden organisation, så I sikrer uvildighed. Husk at det er afdelingsmødet, der vælger dirigenten. Mødedesign: Overvej bordopstillingen. Det fungerer godt, hvis deltagerne har mulighed for at diskutere emnerne med hinanden i mindre grupper. Her kan bestyrelsesmedlemmerne evt. sidde med ved bordene og på den måde diskutere på lige fod med de øvrige beboere. Årets pris: Hvert år på mødet kan man kåre årets beboer den mest farverige person i afdelingen, den mest hjælpsomme, den mest opfindsomme etc. Ekstern oplægsholder: Det kan være svært at trække folk af huse! Derfor kunne det være en idé med et foredrag af faglig, underholdende eller musisk karakter, udover de faste punkter på dagsordenen. Start evt. processen med debatspillet Det gode afdelingsmøde.

11 handlekort 10 Få de unge familier med Idéen er at gøre det attraktivt for unge beboere at deltage i udviklingen af afdelingen. At sætte fokus på de unge familier handler om at skabe åbenhed over for de deres interesser og at opfordre dem til at deltage i konkrete opgaver i afdelingen. De unge har mange nye idéer og ressourcer, så vær åben og giv dem en chance for at afprøve ideerne gerne gennem enkeltsager, da de unge ikke nødvendigvis vil deltage i bestyrelsesarbejdets faste opgaver. Spørg de unge familier direkte om deres interesser og ideer til udvikling af afdelingen på et særligt inspirationsmøde. Henvend jer direkte til de unge familier, når der skal arbejdes med opgaver eller aktiviteter i afdelingen, som kan have en særlig interesse for dem fx legepladser, udvikling af digitale møder, udarbejdelse af afdelingens egen hjemmeside mv. Nedsæt arbejdsgrupper til konkrete opgaver som fx køkkenrenovering, miljøprojekter, grønne rum i bebyggelsen mv. Tilbyd påmindelse om afdelingsmøder og andre møder via sms. Opret en gruppe for afdelingens beboere på Facebook. Afhold digitale afdelingsmøder og andre møder. Læs om andres erfaringer på internettet og i en artikel i Boligen (se Mere information ). Erfaringer med digitalt beboerdemokrati fra pilotprojekt i Nansensgade:

12 handlekort 11 Mød din nabo Idéen er at styrke fællesskabet ved at opfordre beboerne til at mødes med deres naboer. Naboskabet skal tilbage, men der er brug for en hjælpende hånd til at skabe den første kontakt. Kontakten kan etableres enten via fælles aktiviteter eller via sociale grupper på internettet. Uddeleger beslutninger om opgangens udsmykning eller om udformning af de nære grønne fællesarealer (inkl. budgetramme) til opgangens beboere. Arranger fællesindkøb eller indkøbshjælp til ældre og/eller gangbesværede ved at opfordre beboerne til at stille op som hjælpere, og formidle hjælpen videre til beboere med behov for hjælpen. Sørg for at der er en person (evt. fra afdelingsbestyrelsen), der tager hånd om formidlingen af kontakten mellem hjælperne og de beboere, der skal have tilbudt hjælpen. Arranger fælles kulturelle ture for beboerne, ture i den lokale biograf, i teatret, på museer, til koncert mv. Prøv eventuelt at lave nogle aftaler om rabat med den lokale biograf, det lokale kulturhus eller lignende. Informer om aktiviteterne fx via opslag, i beboerbladet, via husstandsomdelte sedler eller på afdelingens hjemmeside. Opret en gruppe på Facebook for beboere, der gerne vil have en besøgsven, en kulturven eller lignende. Det kan være svært at hjælpe specielt de lidt større børn med lektierne. Arranger fælles lektielæsning i et fælleslokale, eller etabler et korps af voksne eller unge, som gerne vil tilbyde hjælp med lektielæsningen. Center for Boligsocial Udvikling:

13 handlekort 12 Sunde beboere Idéen er at inspirere beboerne til at sætte større fokus på sundhed, motion og ernæring gennem fælles aktiviteter og nye netværk. Tag initiativ til fælles ugentlige traveture eventuelt som stavgang med introduktion af en instruktør. Start motionshold gerne målrettet bestemte beboergrupper (fx ældre, mor/barn, børn). Hvis I ikke selv har lokaler, kan I kontakte kirken, skolen eller andre institutioner, som ligger i nærheden af afdelingen. Find eventuelt en frivillig instruktør blandt beboerne i afdelingen eller i boligorganisationen. Opret en løbeklub. Tilbyd kørsel til kommunens rygestop-kurser. Find et gratis rygestop-kursus i din kommune på www. stoplinien.dk Planlæg foredrag om fx sund kost, økologisk bevidsthed, rygestop mv. Kontakt eventuelt kommunen og hør om lokale sundhedsinitiativer og muligt samarbejde. Rygestop:

14 handlekort 13 Trim husordenen Idéen er at gøre afdelingens husorden tidssvarende og sikre, at den sender de signaler om atmosfæren i afdelingen, som I ønsker. Giv husordenen et servicetjek. Start med at se på, hvilke signaler jeres husorden sender? Er det forbudt-land eller bogodt-land. Det fortæller rigtig meget om kulturen i afdelingen, om I vælger at opliste formaninger/påbud eller om I henstiller til beboerne om at udvise hensyn til hinanden. Prøv at vende negative udsagn til positive udsagn. Fx: Det er forbudt at spille musik efter kl. 22 -> Vis hensyn til dine naboer skru ned for musikken om aftenen. Tjek også om jeres husorden er tidssvarende, eller om der står henvisninger, som ikke passer til ejendommen fx kul og koks må ikke bæres op gennem opgangen osv. Overvej om det, der står i husordenen, kan sanktioneres, eller om loven allerede tager hånd om uacceptabel adfærd, fx det er forbudt at tegne og male på ejendommens træ- og murværk. En anden måde at lave en husorden på, er at gøre den kort vis hensyn til hinanden og kun skrive det mest nødvendige i den. Ligegyldigt hvad I foretrækker i afdelingsbestyrelsen, er det beboerne, der skal godkende husordenen på et afdelingsmøde. Husordenen kan altid senere revideres på et afdelingsmøde.

15 handlekort 14 IT-værksted Idéen er at give både erfarne og nybegyndere mulighed for at udveksle viden om brugen af computere, mobiltelefoner mv. og at skabe nye muligheder for elektronisk kommunikation. Tilbyd pc-kurser og mobiltelefonkurser for ældre. Lad nogle af de unge beboere undervise de ældre i brugen af computere og mobiltelefoner. Opret en rådgiver-gruppe, hvor beboere med stor IT-brugererfaring tilbyder andre beboere telefonisk hjælp og vejledning i brugen af computere og mobiltelefoner. Arranger LAN-aftener for de unge, hvor de unge selv medbringer computere, tilslutter dem i et LAN (lokalt netværk) og spiller computerspil med hinanden. Nedsæt en web-gruppe, som udvikler og vedligeholder afdelingens hjemmeside. Lav konkurrencer på afdelingens hjemmeside for at inspirere beboere til at komme ind på afdelingens hjemmeside. Opret en gruppe for afdelingens beboere på Facebook.

16 handlekort 15 Skab traditioner Idéen er at fremme det sociale liv med tilbagevendende aktiviteter. Året rummer mange muligheder for at skabe traditioner. Start med at undersøge, hvordan beboersammensætningen i afdelingen er (mange unge, ældre, børnefamilier etc.). Det er afgørende for succesen af arrangementet, at I overvejer, hvem I vil henvende jer til. Nytårskur. Ønsk hinanden godt nytår over et glas vin/kransekage. Hvis I har taget nogle billeder i afdelingen, kunne I måske lave Året gang i billeder. Forårsfest. I gør grillpladsen klar og stiller havemøblerne frem. Arrangementet kan måske foregå i forbindelse med skift til sommertid, hvor uret skal sættes 1 time frem. Sommertid er altid natten inden den sidste søndag i marts. Sct. Hans fest. Afhængig af afdelingens størrelse kan I evt. samarbejde med en anden afdeling om arrangementet. Etabler en bålplads på et grønt område, hvor beboerne få dage i forvejen har haft mulighed for at komme med brandbart haveaffald. Find en båltaler i lokalområdet måske en politiker eller en anden kendt fra jeres område. Lav en indbydelse, tryk Midsommervisen og få nogle kreative sjæle til at lave en heks. Sommerarrangement. Arranger ture ud i landet lej en bus og kør til den nærmeste attraktion. Høstfest. Bed alle deltagere om at medbringe en ret tilberedt af sæsonens frugt eller grønt. Vintersolhverv. Den 21. december er årets korteste dag og markerer samtidig et skift til lysere tider. Skab lys i en mørk tid og tænd bål på grillpladsen. Man kan måske samtidig varme sig med et glas gløgg, en æbleskive, en kop suppe eller andet varmt. Sct. Hans fest: Midsommervisen findes i Værktøjskassen Høstfest: Vintersolhverv:

17 handlekort 16 Lys og tryghed Idéen er at skabe tryghed på udearealerne og i bebyggelsen. Flere beboere oplever en frygt for at gå ud om aftenen. Vi skal kigge boligområdet igennem, se på afstanden mellem lysmasterne, mørke kroge, kældernedgange, steder med mulighed for at falde kort sagt uhensigtsmæssig belysning. Alt sammen for at sikre beboernes tryghed. Beplantning. Gennemgå beplantningen eventuel i samarbejde med en gartner, landskabsarkitekt eller ansat i boligorganisationen, som har viden om beskæring osv. Udelys. Overvej belysningen på udearealerne, er der lamper nok, sidder de på de rigtige steder, skal der stærkere armaturer i lamperne etc? Følere. I kældre og på udearealerne bør der opsættes følere, så lyset automatisk tænder. Opgange. I opgangene kan det overvejes, om der skal være følere eller om lyset altid er tændt, når det er mørkt. Kontakter. Det kriminalpræventive råd kan kontaktes de har materiale og konsulenter som gerne hjælper med gode ideer. Det kriminalpræventive råd: Statens byggeforskningsinstitut:

18 handlekort 17 Kulturaktiviteter Idéen er at udvikle fællesskab, trivsel, livskvalitet, omsorg og at give beboerne en bedre hverdag. Aktiviteterne skal tilbydes alle og være rummelige med plads til alle. Inviter frivillige som vil afsætte tid til fællesskabet og gør det attraktivt at være med. Afsæt penge til kulturaktiviteter det koster noget, men det skaber også lyst til frivilligt arbejde. Kulturaktiviteter kunne fx være at møde en maler, en digter, en rejsende eller en teaterforestilling. Arrangementer. Temaaftener, foredrag, sangaftener, kultur, Open by Night. Fællesskab. Gå eventuelt sammen med andre afdelinger eller institutioner skoler, senior- og ungdomsklub osv. i lokalområdet om arrangementer både for at skabe et netværk, men også af hensyn til jeres ressourcer. Gør det selv. Inviterer beboere, der selv kan underholde spille, synge danse osv. Hvis I har beboerlokaler, kan de eventuelt bruges som øvelokaler og prisen er, at de et par gange om året optræder gratis for de øvrige beboere. Naboafdelinger. Skab kontakt til de omkringliggende almene afdelinger og køb underholdning i fællesskab f.eks. til en sommerfest, kulturfestival eller lignende. Loppemarked. Hold et årligt loppemarked, hvor beboerne kan opstille boder, bytte tøj etc.

19 handlekort 18 De grønne områder Idéen er at vedligeholde de grønne områder, samtidig med at man skaber ejerskab og forskellighed i området. Der er mange måder at skabe aktiviteter på. Arranger efterårets store oprydningsdag. Del deltagerne ind i grupper og lav små konkurrencer, hvor I fx præmierer den gruppe, der samler mest affald i områder. Kår årets have. Udstik evt. først rammerne for konkurrencen (den mest velholdte, den mest kreative, den grønneste have). Beret om begivenheden i jeres beboerblad. Gennemgå afdelingens beplantningsplan og overvej om prydbuske kan udskiftes med nytteplanter eller træer (bærbuske, frugttræer), så beboerne i løbet af året kan få glæde af frugterne. Overvej om de grønne områder bliver udnyttet bedst muligt er der liv derude eller kunne I med fordel leje jordlodder ud til beboere, så der kan komme gang i nogle nyttehaver. Lad beboere adoptere et blomsterbed i fællesområdet, - det giver ejerskab og forskellighed, når enkelte beboere får lov til at sætte deres individuelle præg på området. Etabler en grillplads gør området hyggeligt ved at skærme af med beplantede espalierer. Anlæg en naturlegeplads til børnene. Check sikkerhedskrav hos Skov- og Naturstyrelsen. Skov- og Naturstyrelsen:

20 handlekort 19 Børneråd Idéen er at give børn indflydelse på de aktiviteter, der relaterer sig til dem i boligområdet. Nedsæt et børneråd ved konkrete projekter (ny legeplads eller renovering af boldbane), så de kan fortælle om deres ønsker og ideer. Afhold et fast årligt børnemøde (evt. aldersinddelt), hvor børnene kan komme med gode ideer til nye aktiviteter samt udvikling og evaluering af eksisterende aktiviteter. Husk at afsætte eventuelle udgifter til aktiviteterne i budgettet. Nedsæt en aktivitetsgruppe blandt børnene og med en repræsentant fra afdelingsbestyrelsen, som i fællesskab kan forvalte et beløb - fastsat i budgettet af afdelingsmødet - til forskellige mindre indkøb (fx fælles fodbold, nyt net til målet) og til sociale aktiviteter.

21 handlekort 20 Rekruttering til afdelingsbestyrelsen Idéen er at inspirere til nye måder at rekruttere medlemmer til afdelingsbestyrelsen. Mange beboere kender ikke til arbejdet i beboerdemokratiet det handler med andre ord om at skabe opmærksomhed om arbejdet i bestyrelsen og at give tillidshvervet et statusløft. Start med at overveje om I er klar til at give plads til nye medlemmer. At give plads til nye medlemmer kræver tomme pladser! Dernæst er det en god ide internt i bestyrelsen at diskutere, hvad I har fået ud af at sidde i bestyrelsen. Når man søger nye medlemmer glemmer man ofte at gøre opmærksom på, hvad bestyrelsesmedlemmer får ud af at sidde i en bestyrelse, idet man mere fokuserer på, hvad opgaven består af. Resultatet af diskussionen kan indgå i en slags stillingsannonce. Se eksemplet i Værktøjskassen. Lav opbygningen som et rigtigt stillingsopslag for at skabe blikfang. I annoncen skal I beskrive, hvad opgaven går ud på, hvilken profil man skal have, hvad I forventer af personen, og hvad man til gengæld får ud af at sidde i en bestyrelse. Annoncen kan hænges op i opgangene, bringes i beboerbladet og fremgå af boligorganisationens hjemmeside. Alternativt eller som et supplement til stillingsopslaget kan man skrive små artikler/lave præsentationer af bestyrelsesmedlemmerne og bringe dem i organisationens beboerblad. Generelt vil det også være en god ide at diskutere, om bestyrelsesmedlemmer skal komme af sig selv eller om I vil prikke til nogen altså aktiv rekruttering! Når man skal finde nye medlemmer, er der ofte en tendens til at gå efter nogen, der ligner en selv. Pas på med det, for der er mange forskellige roller, der skal løses i afdelingsbestyrelsen, så medlemmer med forskellige kompetencer vil være en fordel. Erfaring viser, at man med held kan starte rekrutteringen af nye medlemmer i periferien af afdelingsbestyrelsen fx i aktivitetsudvalg etc.

22 handlekort 21 Synlig afdelingsbestyrelse Idéen er at alle beboere kender de valgte medlemmer af afdelingsbestyrelsen og deres arbejde. Generelt: Synliggørelse af jeres åbningstider på afdelingens hjemmeside eller ved opslag i opgangene/i beboerbladet. Nogle afdelinger har stor glæde af at have et overdækket skab til opslag, der står placeret centralt i afdelingen. Husk at fjerne gamle nyheder, ellers mister folk hurtigt interessen. På afdelingsmøderne: Fortæl hvad I laver, hvor ofte I mødes, hvad det kræver at være med i bestyrelsen, og hvad I personligt får ud af at deltage. Det kan eventuelt gøres i forbindelse med valghandlingen. I mindre afdelinger: Byd nye lejere velkommen med en blomst og en personlig henvendelse og fortæl, hvor de kan træffe jer. I store afdelinger: Byd nye lejere velkommen ved at indbyde til et halvårligt/årligt informationsmøde i afdelingen, hvor I fortæller lidt om afdelingen, hvem I er, hvad I laver og hvad boligområdet byder på. Få eventuelt hjælp fra administrationen til gennemførelsen af arrangementet.

23 handlekort 22 Råderet Idéen er at udbrede kendskabet til råderetten og at inspirere beboerne til at forbedre deres bolig. Individuel råderet finansieret af lejeren Omdel BL s pjece Råderet og andre muligheder for at forbedre boligen til alle afdelingens lejere. Hold informationsmøde om beboernes råderet, så beboerne får kendskab til deres ret til at lave forbedringer inde i boligen. Få en ansat fra administrationen til at fortælle om reglerne. Vis billeder af gode eksempler på råderetsarbejder fra jeres egen afdeling. Det kan ske både på et informationsmøde, et afdelingsmøde og/eller i et nyhedsbrev til beboerne. Kan gentages med jævne mellemrum. Lav forslag til et katalog over godkendte forandringsarbejder og udvendige forbedringsarbejder (råderetskatalog) gerne med anvisninger, tegninger mv. med oplysning om evt. krav til arbejdernes udformning og materialer. Forslaget skal godkendes af afdelingsmødet og skal herefter udleveres til alle lejere. Kollektiv råderet finansieret af afdelingen Undersøg i samarbejde med administrationen mulighederne for at lave forbedringer via den kollektive råderet, hvor det er afdelingen, der finansierer forbedringerne mod en individuel huslejestigning til de lejere, der ønsker at få en forbedring. Den kollektive råderet er særligt velegnet til forbedring af køkken, bad, montering af altan mv. BL s pjece: Råderet og andre muligheder for forbedringer af boligen. Kan bestilles på BL s hjemmeside

24 handlekort 23 Elbesparelser Idéen er at værne om miljøet ved at reducere elforbruget i afdelingen og spare udgifter til elektricitet. Arranger eller send ejendomsfunktionærerne og afdelingsbestyrelsen på kursus i elbesparelser. Informer jeres beboere om, hvordan de kan spare på el hjemme hos dem selv. Udarbejd en plan for jeres investeringer i elbesparende foranstaltninger prioriter jeres ønsker. Kontakt jeres elselskab og udarbejd i samarbejde med dem en plan for optimering af jeres fælles strømforbrug. El-sparekurser: BL.dk>uddannelse

25 handlekort 24 Samarbejdet i afdelingsbestyrelsen Idéen er at afdelingsbestyrelsen får aftalt og formuleret spilleregler for indbyrdes samspil og kommunikation. Alle i afdelingsbestyrelsen påvirker samspil og normer for, hvordan der arbejdes sammen blot ved at være med. Det vil derfor være naturligt, at alle er med til at aftale og formulere spilleregler for afdelingsbestyrelsens måde at arbejde sammen på. Mange gange kan man komme uoverensstemmelser i forkøbet ved at snakke om måden, man kommunikerer på. Start med at lave en forretningsorden, hvori I skriver: Hvor ofte I skal mødes, sluttidspunkter (mødets varighed), skiftende mødeledelse, referat m.v. Lav en runde i gruppen, hvor I fortæller, hvad I hver især er gode til og hvad I brænder for. Lad folks forskellige kompetencer være afgørende for den rolle og de opgaver, I fordeler mellem jer! Folk brænder mest for det, de er gode til og forhåbentligt kan I trods alt få alle opgaverne fordelt. Vis respekt for andre: Folk er forskellige og vi kommunikerer alle forskelligt. Husk det, når bølgerne går højt. I skal alle sammen være en del af gruppen og derfor må man bære over med, at de andre ikke ligner en selv! En gang om året kan I med fordel evaluere bestyrelsens arbejde fx ved at holde et statusmøde. Ofte regner man med, at man tager dialogen løbende, hvis skoen trykker, men det kan alligevel være en god ide at skabe tid og rum til at kigge sig selv over skulderen. Det kan også være en god ide at lave en samarbejdsøvelse. Her anbefaler vi, at I får hjælp udefra. I Værktøjskassen findes foreslag til en forretningsorden, et referat, afdelingsbestyrelsens årlige statusmøde m.v.

Afdelingsbestyrelsens arbejde. Bo42 Kursus for afdelingsbestyrelser Lørdag d. 2. april 2016

Afdelingsbestyrelsens arbejde. Bo42 Kursus for afdelingsbestyrelser Lørdag d. 2. april 2016 Afdelingsbestyrelsens arbejde Bo42 Kursus for afdelingsbestyrelser Lørdag d. 2. april 2016 1 1 Emnerne i dagens program Hvem bestemmer hvad? Ansvar og opgaver i Bo42 Afdelingsbestyrelsens opgaver Hvad

Læs mere

Aktiv i boligområdet

Aktiv i boligområdet Aktiv i boligområdet Aktiv i boligområdet Stadig flere danskere gider godt det frivillige arbejde. Vores samfund ville ikke kunne fungere, hvis ikke vi havde så mange ildsjæle. Du kan lave frivilligt

Læs mere

Frivillighedspolitik. Bo42

Frivillighedspolitik. Bo42 Frivillighedspolitik Bo42 Vedtaget på repræsentantskabsmøde afholdt den 4. juni 2013 Forord En af Bo42 s bestyrelses fornemste opgaver er at være med til at skabe og udvikle gode rammer og muligheder for

Læs mere

Beboermødet (Afdelingsmødet) 20 råd og tips

Beboermødet (Afdelingsmødet) 20 råd og tips Beboermødet (Afdelingsmødet) 20 råd og tips Afdelingsmødet 20 råd og tips Det årlige afdelingsmøde er det vigtigste møde i boligafdelingen. I Lejerbos beboerhåndbog kan du læse om de juridiske og lovgivningsmæssige

Læs mere

Tryghed og naboskab veje til god integration i boligafdelingen. 8. kreds

Tryghed og naboskab veje til god integration i boligafdelingen. 8. kreds Tryghed og naboskab veje til god integration i boligafdelingen 8. kreds 2 Indledning Danmarks almene boliger har igennem tiden været en meget væsentlig del af løsningen, når borgere med en anden baggrund

Læs mere

Hvad du bør vide som nyt medlem af afdelingsbestyrelsen

Hvad du bør vide som nyt medlem af afdelingsbestyrelsen Hvad du bør vide som nyt medlem af afdelingsbestyrelsen NY I AFDELINGSBESTYRELSEN I dag er afdelingsmødet den øverste myndighed i afdelingen. Det er her, beboerne stemmer om ændringer i reglementet og

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen et lukket selskab

Afdelingsbestyrelsen et lukket selskab Afdelingsbestyrelsen et lukket selskab Kan afdelingsbestyrelsesarbejdet gribes an på en anden måde, så det appellerer til nye kræfter/medlemmer? 1. Anskueliggøre arbejdsopgaverne og være mere synlig i

Læs mere

Velkommen til Børglumparken og nye muligheder

Velkommen til Børglumparken og nye muligheder Nyhedsbrev Information Orientering Boligselskabet Fruehøjgaard Velkommen til Børglumparken og nye muligheder Børglumparkens bestyrelse Kære nabo Vi ønsker dig hjertelig velkommen til dit nye hjem Som ny

Læs mere

Grundkursus. for afdelingsbestyrelser

Grundkursus. for afdelingsbestyrelser Grundkursus for afdelingsbestyrelser 1 De almene boliger Boligorganisationerne hovedformål er at opføre, udleje, administrere, vedligeholde og modernisere offentligt støttet boligbyggeri er non profit

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

MÅLSÆTNINGSPROGRAM

MÅLSÆTNINGSPROGRAM SAB s vision er at realisere brugbare, bekvemmelige og betalelige boliger til familien og singlen. I SAB tager vi fælles ansvar for, at det er en kvalitet at bo sammen. Repræsentantskabet 2014 Vester Voldgade

Læs mere

BEBOERDEMOKRATIET ROLLER OG KOMPETENCER

BEBOERDEMOKRATIET ROLLER OG KOMPETENCER BEBOERDEMOKRATIET ROLLER OG KOMPETENCER OGSÅ I FORHOLD TIL NY LOVGIVNING Konsulent Preben Jørgensen, BL BL s 1. kreds konference 2017 De almene boliger Boligorganisationerne hovedformål er at opføre, udleje,

Læs mere

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. September 2007 Indhold side Hvad er fremtidssikring? 4 Introduktion til handleplanen 6 Afdelingens vision 7 Handleplanen:

Læs mere

Den almene sektor. Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013

Den almene sektor. Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013 Den almene sektor Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013 2 Hvad skal vi nå inden kl. 14.15? Det lovmæssige grundlag Hvordan hænger det sammen? Hvem bestemmer hvad? Beboerdemokratiet?

Læs mere

Til nye medlemmer af afdelingsbestyrelsen

Til nye medlemmer af afdelingsbestyrelsen Til nye medlemmer af afdelingsbestyrelsen Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man er medlem af afdelingsbestyrelsen. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde mere information

Læs mere

Bilag 1 til retningslinje nr. 2: Eksempel på en forretningsorden

Bilag 1 til retningslinje nr. 2: Eksempel på en forretningsorden Bilag 1 til retningslinje nr. 2: Eksempel på en forretningsorden Forretningsorden for bestyrelsen i (AFDELINGENS NAVN) Indledning Denne forretningsorden fastlægger reglerne for arbejdet i bestyrelsen som

Læs mere

Denne serviceramme er et dialogværktøj til at skabe overblik over den grundlæggende service, som ejendomskontoret yder i afdelingen.

Denne serviceramme er et dialogværktøj til at skabe overblik over den grundlæggende service, som ejendomskontoret yder i afdelingen. Denne serviceramme er et dialogværktøj til at skabe overblik over den grundlæggende service, som ejendomskontoret yder i afdelingen. Servicerammen indeholder fem servicetemaer. Under hvert servicetema

Læs mere

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau Du har indflydelse! Som beboer i en almen bolig er du en del af et beboerdemokrati. Det betyder, at du har indflydelse. Du er med til at bestemme. Men du bestemmer selv, om du vil være med til at bestemme.

Læs mere

Denne serviceramme er et dialogværktøj til at skabe overblik over den grundlæggende service, som ejendomskontoret yder i afdelingen.

Denne serviceramme er et dialogværktøj til at skabe overblik over den grundlæggende service, som ejendomskontoret yder i afdelingen. Denne serviceramme er et dialogværktøj til at skabe overblik over den grundlæggende service, som ejendomskontoret yder i afdelingen. Servicerammen indeholder fem servicetemaer. Under hvert servicetema

Læs mere

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-16 Leifgården

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-16 Leifgården Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-16 Leifgården Dato 14. juli 2015 kl. 17.00 Sted Selskabslokalerne, Leifsgade 24, 1. sal Deltagere Fra afdelingen: 27 lejemål repræsenteret Fra fsb: Bjarne Jensen,

Læs mere

Boligorganisationerne

Boligorganisationerne Boligorganisationerne må tænke nyt Vi har et problem Hvert år støtter Landsbyggefonden moderniseringer i boligafdelingerne med flere milliarder kroner. Langt hovedparten går til genopretning af bygninger,

Læs mere

Din bolig - dit hjem

Din bolig - dit hjem Din bolig - dit hjem brug råderetten Juli 2005 Du bor i en almen boligafdeling, hvor du har ret til at sætte dit eget præg på din bolig. Det har du haft længe. Men med den nye lov om råderet, der trådte

Læs mere

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Råderet - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Hvad er råderet? Din bolig er dit hjem. Den er din, så længe du bor der, og her er det dig, der bestemmer. Ikke bare med hensyn til hvilke farver,

Læs mere

Bedre Beboermøder 2012. Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012

Bedre Beboermøder 2012. Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012 Bedre Beboermøder 2012 Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012 Fastsæt dato for mødet Fastsættes i samarbejde med administrationen, der skal kunne levere bl.a. regnskab og

Læs mere

Denne serviceramme er et dialogværktøj til at skabe overblik over den grundlæggende service, som ejendomskontoret yder i afdelingen.

Denne serviceramme er et dialogværktøj til at skabe overblik over den grundlæggende service, som ejendomskontoret yder i afdelingen. Denne serviceramme er et dialogværktøj til at skabe overblik over den grundlæggende service, som ejendomskontoret yder i afdelingen. Servicerammen indeholder fem servicetemaer. Under hvert servicetema

Læs mere

Bogtrykkergården afd. 108. Bagergården afd. 142. Rådmandsbo 3B. Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd.

Bogtrykkergården afd. 108. Bagergården afd. 142. Rådmandsbo 3B. Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd. Bogtrykkergården afd. 108 Bagergården afd. 142 Rådmandsbo 3B Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd. 127 HELHEDSPLAN FOR MIMERSGADEKVARTERET Med Helhedsplanen for Mimersgadekvarteret

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

April 2013. Bedre trivsel Bedre fællesskab Bedre bolig Hvordan får du det godt med dine naboer og din boligafdeling. BRØNDBYPARKEN Afdeling.

April 2013. Bedre trivsel Bedre fællesskab Bedre bolig Hvordan får du det godt med dine naboer og din boligafdeling. BRØNDBYPARKEN Afdeling. April 2013 Bedre trivsel Bedre fællesskab Bedre bolig Hvordan får du det godt med dine naboer og din boligafdeling BRØNDBYPARKEN Afdeling. 3 I Danmark bor hver 5. familie i en almen bolig, hus, lejlighed

Læs mere

Udvikling af beboerdemokratiet Ideer og anbefalinger fra den 10. nov. 2012 Boligkontoret Århus

Udvikling af beboerdemokratiet Ideer og anbefalinger fra den 10. nov. 2012 Boligkontoret Århus Udvikling af beboerdemokratiet Ideer og anbefalinger fra den 10. nov. 2012 Boligkontoret Århus Hvor ønsker I at beboerdemokratiet skal bevæge sig hen i fremtiden? Resultat af Billedøvelsen Mere/bedre information,-

Læs mere

Fremtidens beboerdemokrati

Fremtidens beboerdemokrati Fremtidens beboerdemokrati Denne publikation henvender sig til beboerdemokrater og andre i den almene boligsektor, der interesserer sig for udviklingen af beboer demokratiet. Den er tænkt som et indspark

Læs mere

Din bolig dit hjem Brug råderetten

Din bolig dit hjem Brug råderetten Din bolig dit hjem Brug råderetten Januar 2016 Du bor i en almen boligafdeling, hvor du har ret til at sætte dit eget præg på din bolig. Du må lave forandringsarbejde og forbedringsarbejde. nogle af dem

Læs mere

Vi tilbyder igen i år tilkøbskurser, som afdelingen kan købe hos BO-VEST. Læs mere om dette sidst i kataloget.

Vi tilbyder igen i år tilkøbskurser, som afdelingen kan købe hos BO-VEST. Læs mere om dette sidst i kataloget. Kursuskatalog 2016-2017 Velkommen til kurser i 2016-2017 BO-VESTs kursusudvalg ønsker, at alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne er klædt godt på til de opgaver, der skal løses, og byder hermed velkommen

Læs mere

Udtalelse. Til: Aarhus Byråd via Magistraten. Ledelsessekretariatet. Den 29. august 2012

Udtalelse. Til: Aarhus Byråd via Magistraten. Ledelsessekretariatet. Den 29. august 2012 Udtalelse Til: Aarhus Byråd via Magistraten Ledelsessekretariatet Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 29. august 2012 Rådhuset 8100 Aarhus C Udtalelse til forslag fra SF s Byrådsgruppe vedrørende Miljøambassadører

Læs mere

Denne serviceramme er et dialogværktøj til at skabe overblik over den grundlæggende service, som ejendomskontoret yder i afdelingen.

Denne serviceramme er et dialogværktøj til at skabe overblik over den grundlæggende service, som ejendomskontoret yder i afdelingen. Denne serviceramme er et dialogværktøj til at skabe overblik over den grundlæggende service, som ejendomskontoret yder i afdelingen. Servicerammen indeholder fem servicetemaer. Under hvert servicetema

Læs mere

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Efteråret er ved at nærme sig, og det er derfor tid til et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udkommer hver 2. måned og vil informere beboerne om nyheder fra Titanparken,

Læs mere

BO-VESTs Frivillighedspolitik

BO-VESTs Frivillighedspolitik BO-VESTs Frivillighedspolitik Indhold BO-VESTs frivillighedspolitik................................................................... 3 Formålet med det frivillige arbejde i BO-VEST.............................................

Læs mere

Denne serviceramme er et dialogværktøj til at skabe overblik over den grundlæggende service, som ejendomskontoret yder i afdelingen.

Denne serviceramme er et dialogværktøj til at skabe overblik over den grundlæggende service, som ejendomskontoret yder i afdelingen. Denne serviceramme er et dialogværktøj til at skabe overblik over den grundlæggende service, som ejendomskontoret yder i afdelingen. Servicerammen indeholder fem servicetemaer. Under hvert servicetema

Læs mere

SÅDAN DET SIGES. Ni klare konklusioner på fem års kommunikation til beboere

SÅDAN DET SIGES. Ni klare konklusioner på fem års kommunikation til beboere SÅDAN SKAL DET SIGES Ni klare konklusioner på fem års kommunikation til beboere Albertslund Boligsociale Center, juni 2013 ABC 2008-2012 ABC var i 2008-2012 et boligsocialt samarbejde mellem ni boligafdelinger

Læs mere

«Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45

«Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 «Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 Indholdsfortegnelse Sociale begivenheder... 3 Facebook.3 Julefrokost..3 Madklub..3 Sommerfest 4 TDC (Tour de Chambres)..4 Vi har

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde i Organisationsbestyrelsen. Bestyrelseslokalet under administrationen :00: :00:00

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde i Organisationsbestyrelsen. Bestyrelseslokalet under administrationen :00: :00:00 Ordinært organisationsbestyrelsesmøde i Organisationsbestyrelsen Bestyrelseslokalet under administrationen 10-01-2017 17:00:00-10-01-2017 20:00:00 Kære alle! Der inviteres hermed til ordinært organisationsbestyrelsesmøde.

Læs mere

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Frivillige hænder - nu i flere farver Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Kære læser Vi har i De Frivilliges Hus i Aalborg igennem længere tid arbejdet med at rekruttere

Læs mere

Boligkontoret Danmarks Beboerundersøgelse 2017

Boligkontoret Danmarks Beboerundersøgelse 2017 Boligkontoret Danmarks Beboerundersøgelse 2017 Totalrapport Ekskl. fritekst besvarelser Side 1 af 34 Formål Undersøgelsens formål og metode Boligkontoret Danmark ønsker løbende at følge op på den service,

Læs mere

Denne serviceramme er et dialogværktøj til at skabe overblik over den grundlæggende service, som ejendomskontoret yder i afdelingen.

Denne serviceramme er et dialogværktøj til at skabe overblik over den grundlæggende service, som ejendomskontoret yder i afdelingen. Denne serviceramme er et dialogværktøj til at skabe overblik over den grundlæggende service, som ejendomskontoret yder i afdelingen. Servicerammen indeholder fem servicetemaer. Under hvert servicetema

Læs mere

Velkommen i vores afdeling

Velkommen i vores afdeling «Bruger_Initial» Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber denne lille folder vil være med til at gøre

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELING 71. «Bruger_Initial» Idrætsbyen, Hadsundvej

VELKOMMEN TIL AFDELING 71. «Bruger_Initial» Idrætsbyen, Hadsundvej VELKOMMEN TIL AFDELING 71 «Bruger_Initial» Idrætsbyen, Hadsundvej Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi

Læs mere

Dagsorden. Den har I indflydelse på.. men

Dagsorden. Den har I indflydelse på.. men Hvem bestemmer hvad Dagsorden Den har I indflydelse på.. men Lidt om lovgivning Afdelingsbestyrelsen og dens rolle Samarbejde med inspektør og administration Budget og beboermødet og jeres rolle De almene

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELING 62

VELKOMMEN TIL AFDELING 62 «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 62 «Bruger_Initial» Ramblaen, Niels Bohrs Vej 36-40 Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012.

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012. Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012. Deltagere: Kurt Rytter, Ballerup Ejendomsselskab Lone Skriver, Ballerup

Læs mere

VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP Charlotteager I Opførelsesår: 1979 182 boliger, etagebyggeri Charlotteager II Opførelsesår: 1981 186 boliger, etagebyggeri Charlottegårdshave Opførelsesår: 1982 71 boliger,

Læs mere

Denne serviceramme er et dialogværktøj til at skabe overblik over den grundlæggende service, som ejendomskontoret yder i afdelingen.

Denne serviceramme er et dialogværktøj til at skabe overblik over den grundlæggende service, som ejendomskontoret yder i afdelingen. Denne serviceramme er et dialogværktøj til at skabe overblik over den grundlæggende service, som ejendomskontoret yder i afdelingen. Servicerammen indeholder fem servicetemaer. Under hvert servicetema

Læs mere

Referat af afdelingsmøde afd. 88 21.09.2016 Referent: Karina Deltager: nr. 24, 26, 30, 11, 29, 35, 39, 43, 23 og 25 1) Katja byder velkommen 2) Katja vælges som dirigent 3) Charlotte, Susanne og Mette

Læs mere

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Sådan fungerer beboermødet I denne retningslinje vil vi beskrive, hvordan beboermødet (også kaldet afdelingsmødet i DUAB regi) fungerer og hvilket ansvar

Læs mere

Velkommen i vores afdeling

Velkommen i vores afdeling «Bruger_Initial» Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber denne lille folder vil være med til at gøre

Læs mere

Denne serviceramme er et dialogværktøj til at skabe overblik over den grundlæggende service, som ejendomskontoret yder i afdelingen.

Denne serviceramme er et dialogværktøj til at skabe overblik over den grundlæggende service, som ejendomskontoret yder i afdelingen. Denne serviceramme er et dialogværktøj til at skabe overblik over den grundlæggende service, som ejendomskontoret yder i afdelingen. Servicerammen indeholder fem servicetemaer. Under hvert servicetema

Læs mere

Denne serviceramme er et dialogværktøj til at skabe overblik over den grundlæggende service, som ejendomskontoret yder i afdelingen.

Denne serviceramme er et dialogværktøj til at skabe overblik over den grundlæggende service, som ejendomskontoret yder i afdelingen. Denne serviceramme er et dialogværktøj til at skabe overblik over den grundlæggende service, som ejendomskontoret yder i afdelingen. Servicerammen indeholder fem servicetemaer. Under hvert servicetema

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 26 HEIMDALSGADE

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 26 HEIMDALSGADE «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 26 HEIMDALSGADE Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber denne

Læs mere

April 2015. Bo- og rehabiliteringstilbuddet Orion. Husorden for Orion

April 2015. Bo- og rehabiliteringstilbuddet Orion. Husorden for Orion April 2015 Bo- og rehabiliteringstilbuddet Orion Husorden for Orion Husorden for Orion Husordenen er gældende for samtlige tilbud i Orion. Husordenens bestemmelser er fastsat af Lov om Social Service,

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau.

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. Et aktivt Seniorliv Alle seniorer i Svendborg Kommune. Mål og Visioner At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. At seniorer er aktive deltagere og medskabere i udvikling

Læs mere

HUSORDEN: Hensyn til andre beboere Tobaksrygning Affald

HUSORDEN: Hensyn til andre beboere Tobaksrygning Affald Husorden afd.3 HUSORDEN: Husordenen er et sæt regler, der er vedtaget af afdelingens beboere. Husordenen handler blandt andet om, hvordan vi beboere skal opføre os for ikke at genere vore naboer eller

Læs mere

Februar 2014. Bo- og rehabiliteringstilbuddet Orion. Husorden for Orion

Februar 2014. Bo- og rehabiliteringstilbuddet Orion. Husorden for Orion Februar 2014 Bo- og rehabiliteringstilbuddet Orion Husorden for Orion Husorden for Orion Husordenen er gældende for samtlige tilbud i Orion. Husordenens bestemmelser er fastsat af Lov om Social Service,

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 134 Vibeengen. Tirsdag 10 marts 2015 i beboerhuset.

Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 134 Vibeengen. Tirsdag 10 marts 2015 i beboerhuset. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 134 Vibeengen Tirsdag 10 marts 2015 i beboerhuset. Der var 50 fremmødte husstande repræsenteret. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Valg af

Læs mere

FORENINGSGUIDE. Bydelsmødrenes Landsorganisation. Juli 2012

FORENINGSGUIDE. Bydelsmødrenes Landsorganisation. Juli 2012 EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDE Bydelsmødrenes Landsorganisation B FUNDRAISING JDE ØKONOMI Juli 0 INDHOLD Introduktion til Foreningsguiden Hvad er? 6 Læg en -plan 7 Hvem skal kende Bydelsmødrene? 8 Deltag

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

SKÅN SKOVPARKENS MILJØ

SKÅN SKOVPARKENS MILJØ SKÅN SKOVPARKENS MILJØ FOR NATUREN OG DIG SELV Med denne brochure i hånden har du et redskab til hurtigt at gøre en forskel for miljøet. Læs den, brug den og søg også gerne selv ny viden. Det er små,

Læs mere

Vi tilbyder igen i år tilkøbskurser, som afdelingen kan købe hos BO-VEST. Læs mere om dette sidst i kataloget.

Vi tilbyder igen i år tilkøbskurser, som afdelingen kan købe hos BO-VEST. Læs mere om dette sidst i kataloget. Kursuskatalog 2017-2018 Velkommen til kurser i 2017-2018 BO-VESTs kursusudvalg ønsker, at alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne er klædt godt på til de opgaver, der skal løses, og byder hermed velkommen

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Tryghed & Trivsel ÅRET DER GIK Tak for deltagelsen ved arrangementerne og tak for jeres engagement i Boligorganisationen Tårnbyhuse og de respektive afdelinger. Vi ser frem

Læs mere

Beboerne kan til enhver tid gå ind på www.kab-bolig.dk og se AKB København s serviceramme samme sted, som man finder husordener m.v.

Beboerne kan til enhver tid gå ind på www.kab-bolig.dk og se AKB København s serviceramme samme sted, som man finder husordener m.v. Beboerne kan til enhver tid gå ind på www.kab-bolig.dk og se AKB København s serviceramme samme sted, som man finder husordener m.v. Boligorganisation Boligselskabet AKB, København Boligafdeling: AKB Lundtoftegade

Læs mere

Viden. om kurveknækkeraftalen

Viden. om kurveknækkeraftalen Viden om kurveknækkeraftalen Her har du lidt ekstra viden! Som energiansvarlig kan det være rart at blive lidt klogere på el. Derfor giver vi dig i denne bog svar på de mest stillede spørgsmål om kurveknækkeraftalen.

Læs mere

Velkommen i brugsforeningsbestyrelsen

Velkommen i brugsforeningsbestyrelsen Velkommen i brugsforeningsbestyrelsen Det er stort at være medlem af FDB Gør hverdagen bedre Brugsforeningsbestyrelsens arbejde Bestyrelsen for en brugsforening har ansvar for brugsforeningens drift og

Læs mere

Skulpturer i Hyldespjældet

Skulpturer i Hyldespjældet 3 Et ægtepar fra den københavnske Vestegn er drivkræfter bag en skulpturbank i deres boligområde. De vil bringe kunsten ud til folket og give deres naboer kunstoplevelser i hverdagen. Afdelingen huser

Læs mere

Vejledning til afvikling af et digitalt afdelingsmøde

Vejledning til afvikling af et digitalt afdelingsmøde 1 Marts 2016 Vejledning til afvikling af et digitalt afdelingsmøde Ændringerne i bekendtgørelse om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene boligafdelinger åbner for nye måder at afvikle

Læs mere

INDBYDELSE til dialogmøde

INDBYDELSE til dialogmøde INDBYDELSE til dialogmøde I kantinen på Brendstrupgårdsvej 7 MANDAG DEN 24. OKTOBER 2016, KL. 18.30-20.00. Dagsorden 1. Velkomst, præsentation og sandwich 2. Nyt fra organisationsbestyrelsen 3. Oplæg fra

Læs mere

Din bolig dit hjem Brug råderetten

Din bolig dit hjem Brug råderetten Din bolig dit hjem Brug råderetten Marts 2014 Du bor i en almen boligafdeling, hvor du har ret til at sætte dit eget præg på din bolig. Det har du haft længe. Men loven om råderet har du mulighed for at

Læs mere

Notat. KAB s trivselsstrategi Baggrund. Hvad er god trivsel i boligområderne? DIR 2015/05 #6.01. Notat til: Direktionen

Notat. KAB s trivselsstrategi Baggrund. Hvad er god trivsel i boligområderne? DIR 2015/05 #6.01. Notat til: Direktionen Notat DIR 2015/05 #6.01 Notat til: Direktionen Kontaktoplysninger Per Faurby Boligsocial koordinator T 38 38 18 86 F 33 63 10 11 @kab bolig.dk KAB s trivselsstrategi 2015 2018 Baggrund I KAB s målsætningsprogram

Læs mere

Boligforeningen VIBO. Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse

Boligforeningen VIBO. Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse Boligforeningen VIBO Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse Udgivet af Boligforeningen VIBO den 18. september 2012 Beboerdemokratiet og afdelingsbestyrelsen Beboerdemokratiet er et unikt system

Læs mere

Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 IT og kommunikation

Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 IT og kommunikation Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 IT og kommunikation Pædagogisk handleplan Den pædagogiske handleplan er et evaluerings- og udviklingsredskab for ledelsen, personalet og bestyrelsen.

Læs mere

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen.

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen. Hagen Ahlgreen Jette Fesner Bettina Foltinger Liselotte Hvidt Ballerup almennyttige Boligselskab Kim Pasternak, Boligkontoret Lone Schock, Malene Aagaard Kristensen og Hanne Nygård Jensen Center for By,

Læs mere

Notat Afdeling 62, Ulsted- Beboermøde den 11.05.2015 Ulstedparken. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse.

Notat Afdeling 62, Ulsted- Beboermøde den 11.05.2015 Ulstedparken. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. Side 1/6 Notat Afdeling 62, Ulsted- Beboermøde den 11.05.2015 Ulstedparken. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. I mødet deltog: Beboere: 12 incl. afdelingsbestyrelsen.

Læs mere

Notat. Beboerdemokrati

Notat. Beboerdemokrati Notat Beboerdemokrati For de fleste, som bor alment, er beboerdemokratiet - det at beboerne har indflydelse på dagligdagen i deres boligområde og også på udviklingen heraf - den naturligste ting i verden.

Læs mere

INDHOLD. Indledning Opgaven Værdierne Beboerdemokratiet Kommunikationen Servicen Det boligsociale Miljøet Væksten Afslutning. Redaktion Østjysk Bolig

INDHOLD. Indledning Opgaven Værdierne Beboerdemokratiet Kommunikationen Servicen Det boligsociale Miljøet Væksten Afslutning. Redaktion Østjysk Bolig 02 MÅLSÆTNINGSPROGRAM 2015 ØSTJYSK BOLIG INDHOLD 4 5 6 8 9 11 12 13 14 15 Indledning Opgaven Værdierne Beboerdemokratiet Kommunikationen Servicen Det boligsociale Miljøet Væksten Afslutning Udgiver Organisationsbestyrelsen

Læs mere

KORTLÆGNINGEN AF FRIVILLIGT ARBEJDE I BO-VEST

KORTLÆGNINGEN AF FRIVILLIGT ARBEJDE I BO-VEST KORTLÆGNINGEN AF FRIVILLIGT ARBEJDE I BO-VEST Indledning BO-VEST lægger stor vægt på, at beboerne kan deltage aktivt i beboerdemokratiet og i det frivillige arbejde i afdelingerne og dermed få mulighed

Læs mere

Workshop 3 Handler om økonomi

Workshop 3 Handler om økonomi Workshop 3 Handler om økonomi Hvad skal vi igennem Regelsæt og kompetencefordeling for den økonomiske styring af boligorganisationen og dens afdelinger Samspillet for at sikre økonomien til den daglige

Læs mere

Afdelingsmøde i afdeling 7 Onsdag den 02.05.2012 På Motel La Tour

Afdelingsmøde i afdeling 7 Onsdag den 02.05.2012 På Motel La Tour Afdelingsmøde i afdeling 7 Onsdag den 02.05.2012 På Motel La Tour DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Godkendelse af forretningsorden. 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning. 4.

Læs mere

Kollektiv råderet 2015 Afdeling 9

Kollektiv råderet 2015 Afdeling 9 Kollektiv råderet 2015 Afdeling 9 Jyttevej, Lundsgaardsgade og Heimdalsgade Godkendt den 20. august 2014 Revideret den 23. september 2015 Om råderet Råderet er en ret for lejerne i alle almene boliger.

Læs mere

Velkommen i vores afdeling

Velkommen i vores afdeling «Bruger_Initial» Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber denne lille folder vil være med til at gøre

Læs mere

SFO, ØnskeØen har tilrettelagt aktiviteterne, så de i en bred forståelse dækker hovedkompetenceudviklingsområderne:

SFO, ØnskeØen har tilrettelagt aktiviteterne, så de i en bred forståelse dækker hovedkompetenceudviklingsområderne: Barnets alsidige udvikling i aktiviteterne i SFO: SFO s praksis nu og her. SFO, ØnskeØen har tilrettelagt aktiviteterne, så de i en bred forståelse dækker hovedkompetenceudviklingsområderne: Personlige

Læs mere

Evaluering - kommuner

Evaluering - kommuner Baggrund I forbindelse med afslutning af Spar 20% projektet har Energi tjenesten sendt et link til en elektronisk spørgeskemaundersøgelse til alle de deltagende kommuner, som hermed fik mulighed for at

Læs mere

Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger.

Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger. Sådan vil vi bo her! - husorden og leveregler for dig, der bor i Røde Kro Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger. I Røde Kro ønsker vi at have et godt naboskab,

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

INFORMATIONSBREV JULI 2014

INFORMATIONSBREV JULI 2014 INFORMATIONSBREV JULI 2014 Lidt om hvad der rør sig i afdelingen: Renovering af ventilationsanlæg. Renoveringen af vores ventilationsanlæg fortsætter efter planen. En kort status på dette er at når anlægget

Læs mere

BRUG DIN INDFLYDELSE KOM TIL AFDELINGSMØDE

BRUG DIN INDFLYDELSE KOM TIL AFDELINGSMØDE BRUG DIN INDFLYDELSE KOM TIL AFDELINGSMØDE Vær med til at bestemme i din afdeling Alle beboere har noget at sige, og du kan være med til at træffe de gode beslutninger, så din afdeling bliver et endnu

Læs mere

BOLIGENERGISKOLE. Sikring af en energirenovering. Udarbejdet af: Frederikshavn Boligforening

BOLIGENERGISKOLE. Sikring af en energirenovering. Udarbejdet af: Frederikshavn Boligforening Sikring af en energirenovering BOLIGENERGISKOLE Udarbejdet af: Frederikshavn Boligforening Projektet er støttet af Ministeriet for By, Boliger og Landdistrikter og Frederikshavn Boligforening. BoligEnergiSkole

Læs mere

Tillykke med den ny bolig

Tillykke med den ny bolig Tillykke med den ny bolig Vi håber, at du og din eventuelle familie bliver glad for den. Men vi ved, at mange små og store ting skal falde på plads, når man flytter ind i en ny bolig. En flytning er sjældent

Læs mere

Rygeområde Forslag om plantekasser m. afdelingsbestyrelsens kommentarer Nej til fsb s helhedsplan m. afdelingsbestyrelsens kommentarer Årlig vaskning

Rygeområde Forslag om plantekasser m. afdelingsbestyrelsens kommentarer Nej til fsb s helhedsplan m. afdelingsbestyrelsens kommentarer Årlig vaskning Rygeområde Forslag om plantekasser m. afdelingsbestyrelsens kommentarer Nej til fsb s helhedsplan m. afdelingsbestyrelsens kommentarer Årlig vaskning af glas-halvtag på altanerne m. afdelingsbestyrelsens

Læs mere

STYRINGSDIALOG TAASTRUP ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKAB, HØJE-TAASTRUP

STYRINGSDIALOG TAASTRUP ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKAB, HØJE-TAASTRUP STYRINGSDIALOG TAASTRUP ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKAB, HØJE-TAASTRUP TAASTRUP ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKSABS AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP Poppelhaven I, II og III Bygaden Ole Rømers Vej Grønnehaven Nørreby Sønderby

Læs mere

Råderetskatalog afd

Råderetskatalog afd Råderetskatalog afd. 4 + 5 + 6 + 7 +8 Sådan bruger du din Råderet. Det skal være attraktivt at bo i alment byggeri; og det kan det blive, hvis du som lejer har mulighed for at indrette boligen efter dine

Læs mere

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG KORT OM FASEN I denne fase skal der skabes et grundigt fundament for at træffe de rigtige beslutninger for udviklingen i jeres afdeling. I skal også have planlægt og

Læs mere

Velkomstpjece til Fanø Børnehave

Velkomstpjece til Fanø Børnehave Velkomstpjece til Fanø Børnehave Kære børn og forældre! Velkommen til Fanø Børnehave. Hensigten med denne pjece er at give en kortfattet orientering om dagligdagen, traditioner og andre emner, som vi tror

Læs mere