oversigt over 25 handlekort

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "oversigt over 25 handlekort"

Transkript

1 oversigt over 25 handlekort Drøftet Vi er i gang Nu kører det 1 Nabohjælp den: den: den: 2 Smilets sted den: den: den: 3 Grønt diplom den: den: den: 4 Walking tapas kom på besøg den: den: den: 5 Vand med omtanke den: den: den: 6 Lån en hånd den: den: den: 7 Fællesskab gennem maven den: den: den: 8 Startpakke til nye beboere den: den: den: 9 Farverige afdelingsmøder den: den: den: 10 Få de unge familier med den: den: den: 11 Mød din nabo den: den: den: 12 Sunde beboere den: den: den: 13 Trim husordenen den: den: den: 14 IT-værksted den: den: den: 15 Skab traditioner den: den: den: 16 Lys og tryghed den: den: den: 17 Kulturaktiviteter den: den: den: 18 De grønne områder den: den: den: 19 Børneråd den: den: den: 20 Rekruttering til afdelingsbestyrelsen den: den: den: 21 Synlig afdelingsbestyrelse den: den: den: 22 Råderet den: den: den: 23 Elbesparelser den: den: den: 24 Samarbejdet i afdelingsbestyrelsen den: den: den: 25 Rekruttering af frivillige den: den: den:

2 handlekort 1 Nabohjælp Idéen er at forebygge kriminalitet og skabe tryghed blandt beboerne. Nabohjælp handler om at være opmærksom over for hinanden og holde øje med, om der sker noget usædvanligt i boligområdet. Skiltet Nabohjælp markerer, at du er med på idéen, og at du aktivt deltager i omsorgen for hinanden. Informer beboerne om nabohjælp på næste afdelingsmøde. Information og gode råd kan hentes på Inviter politiet til et afdelingsmøde for at give beboerne gode råd om nabohjælp. Del pjecen Nabohjælp fra Det Kriminalpræventive Råd rundt til beboerne i afdelingen. Pjecen kan fås hos det lokale politi. Udlever mærkater med Nabohjælp til døren til interesserede beboere. Mærkaterne kan fås hos det lokale politi. Kontakt lokalrådet, som varetager det lokale kriminalpræventive arbejde. Skab fokus på eventuelle problemer i afdelingen. Indgå aftale om tryghedsfremmende indsatser i afdelingen. BL Informerer nr. 42 / 2009 Nabohjælp, pjece fra Det Kriminalpræventive Råd Lokal forebyggelse af kriminalitet fra Det Kriminalpræventive Råd Nabohjælp: Det Kriminalpræventive Råd:

3 handlekort 2 Smilets sted Idéen er at opfordre alle beboere til at møde hinanden med et smil. Smilet er den korteste afstand mellem mennesker. Det giver energi og fællesskabsfølelse. Vi vil finde måder til at udvikle smilets sted. Forslag til handlinger Drøft på det næste afdelingsmøde værdien af, at beboerne i afdelingen kender hinanden. Læs evt. op af Benny Andersens digt Den indre bowlerhat. Arranger et foredrag med Kropssprog på programmet. I kan få inspiration til foredragsholdere ved at skrive foredrag kropssprog i Googles søgefelt. Udlever badges og skrivelser med positive budskaber. Planlæg en konkurrence i afdelingen og kår ved årets slutning den mest positive eller den mest hjælpsomme beboer etc. Vinderen modtager en præmie og en vandrepokal, så ideen kan fortsætte. Synliggør konkurrencen i jeres beboerblad og lav en lille artikel om den glade vinder. Køb en flagstang til afdelingen og marker mærkedage. Lav et slogan for afdelingen det giver god energi og styrker sammenholdet, hvis I har et fælles udtryk eller slogan for jeres afdeling. Flagdage:

4 handlekort 3 Grønt diplom Idéen er at boligafdelingen arbejder systematisk med miljøet. Det handler om boligafdelingens drift angående bl.a. varme-, el - og vandforbrug. Der er store økonomiske fordele ved at deltage i ordningen. De første skridt er at sætte mål indenfor mindst 2 af følgende 9 indsatsområder: varme, el, vand, affald, indkøb, rengøring, transport, udearealer eller information. Hos alle elselskaber findes energisparekonsulenter, der har pligt til at rådgive gratis om energibesparelser af el og varme. En anden mulighed er at få inspiration til at komme i gang via Energitjenesten se Mere information. Her finder I forslag til, hvordan afdelingsbestyrelsen og administrationen i fællesskab kan samarbejde om at sætte diverse spareinitiativer i værk i afdelingen. Kontakt administrationen og drøft med forretningsføreren eller inspektøren, hvordan I systematisk kan gå i gang med projektet. Hvis I vil sammenligne afdelingens grønne regnskab med andre afdelingers forbrug, kan I finde sammenlignelige boligafdelinger på Landsbyggefondens hjemmeside. Når I skal præsentere ideen for de øvrige beboere på afdelingsmødet, kan I evt. få erfaringer fra en anden afdeling, der allerede er i gang med grønt diplom. Start med at sætte mål på nogle få områder og gør til gengæld meget ud af at synliggøre indsatsen visuelt i form af sparesøjler etc.! Landsbyggefonden: diplomer>grøn bolig>værktøjer

5 handlekort 4 Walking Tapas kom på besøg Idéen er at beboerne mødes på utraditionel måde, og der opnås kontakt med flere beboere. Walking Tapas er ideen om, at beboerne kommer rundt hos hinanden ved at invitere indenfor i hjemmet ca. 20 minutter og servere en Tapas (en lille ret) - og så videre til den næste beboer. Mød en familie, der er anderledes end din enten som gæst eller som den, der inviterer. Forslag til handlinger: Vurder om interessen er til stede blandt beboerne ved at indkalde til et møde, hvor I præsenterer ideen. Lav en lille opskriftsbog med ideer til diverse Tapas opskrifter og få den kopieret til alle husstande. Find inspiration på internettet eller på biblioteket eller se Mik Schacks forslag til Tapasretter i Værktøjskassen. Lav en liste over alle, der ønsker at være med del op i hold, hvis mange har meldt sig til. Start og slut arrangementet i fællesskab I kan evt. slutte arrangementet af i et fælleslokale, hvor I kan samle erfaringer, spille et spil eller lave noget andet socialt. skriv Tapas i søgefeltet og I får et hav af opskrifter.

6 handlekort 5 Vand med omtanke Idéen er at værne om miljøet med særligt fokus på vandforbruget. Vandforbruget er en væsentlig del af miljøbelastningen. Det handler om at sætte fokus på vandforbruget i boligen, men også omkostningen ved dryppende vandhaner og løbende toiletter. Sørg for at informere om boligafdelingens forbedringer og resultater. Informer beboerne om diverse vandspareråd på det næste afdelingsmøde. I kan finde inspiration på hjemmesiderne nedenfor, hvor I kan se, hvilke besparelser man kan lave i køkkenet, på badeværelset, i haven og på fællesarealerne. Omdel pjecer og badges med gode vandspareråd. Hvis I har individuelle målere, er en anden idé at opfordre beboerne til at sammenligne deres eget vandforbrug med andres. Se hvordan hos DONG Energy. Hvis I ikke har individuelle målere, kan I sammenligne afdelingens samlede vandforbrug med en anden afdelings samlede forbrug. Jeres afdelings vandforbrug kan I finde i driftsbudgettet, mens andre afdelingers vandforbrug findes i Landsbyggefondens regnskabsdatabase. Iværksæt en konkurrence om det laveste vandforbrug mellem blokkene i afdelingen eller mellem flere afdelinger og udlov en præmie til det vindende hold fx en picnickurv. Boligejernes videnscenter: Energitjenesten: diplomer>grøn bolig>værktøjer Et forbrugerejet energiselskab: Check jeres egen kommunes hjemmeside for vand spareråd Pjecer om vandspareråd kan fx. findes hos Københavns Energi: Landsbygge fonden: dit forbrug.

7 handlekort 6 Lån en hånd Idéen er at formidle kontakt mellem gør-det-selv beboere og beboere uden de store praktiske erfaringer og håndelag. Lån en hånd skal fremgå som en del af afdelingens hjemmeside, hvor beboere kan søge assistance hos en anden beboer, når man har brug for hjælp til fx at hænge en lampe op, indstille tv, hjælpe med PC, samle et møbel, cykellapning etc. Præsenter ideen på et møde i afdelingen. Lav på forhånd en inspirationsliste med områder I kunne forestille jer, at nogen i afdelingen har kompetence indenfor. Snak om hvor lang tid man forventer at hjælpen skal vare, så ingen føler sig udnyttet. Lav en aftale med boligorganisationens kommunikationsansvarlige om at lave en platform på afdelingens hjemmeside, hvor ideen beskrives og hvor listen over beboernes gør det selv evner fremgår. Oplys evt. mailadresser på handyfolket. Overvej om der er mulighed for at indrette et værksted i et lokale i bebyggelsen, så der er gode muligheder for at fremme et godt hobbymiljø. Husk at afdelingsmødet skal godkende brugen af lokaler. For at komme godt i gang kan I vise en Gør det selv udsendelse fra DR. Tag evt. nogle billeder af de første hobbyfolk i aktion og synliggør aktiviteten i organisationens beboerblad. Vær opmærksom på, at det er nabohjælp, og at der ikke må være penge mellem jer.

8 handlekort 7 Fællesskab gennem maven Idéen er at skabe forståelse og nysgerrighed for hinanden i opgangen og i boligområdet, også i forhold til etniske minoriteter. I samarbejde med din nabo, over- eller underbo skal du lave en menu og deltage i en konkurrence i afdelingen om at skabe den bedste madoplevelse. Opskrifterne må gerne være fra forskellige lande og være fulgt op af personskildringer. Lav en lille skrivelse, hvor I præsenterer ideen. I skal skrive noget om rammerne for arrangementet: Hvorfor, hvordan, prisniveau, hvem deltager, hvem er dommere etc. Omdel skrivelsen personligt det giver større bevågenhed, og succesraten er højere, hvis I formidler budskabet mundtligt. Lad slutarrangementet foregå i beboerhuset, og inviter afdelingens beboere til det store højdepunkt, hvor vinderne kåres. Dommeren kunne være en lokal kok/restauratør. Lad beboerne smage på verden. Få inspiration via Beboerbladets madartikler af Mik Schack

9 handlekort 8 Startpakke til nye beboere Idéen er at skabe den første gode kontakt og byde nye beboere velkomne. Startpakken kan indeholde oplysninger om beboeraktiviteter, billeder af afdelingsbestyrelsens medlemmer, præsentation af inspektører og afdelingens blå mænd og oplysninger om beboernes indflydelse på driften i afdelingen. Præsenter ideen på afdelingsmødet - lav på forhånd et budgetoverslag over anslået udgift til pakken. Lav et forslag til indhold af startpakken: billeder af centrale personer i afdelingen, afdelingsbestyrelsens træffetider, BL s pjece Om at bo i en almen bolig, en velkomstblomst etc. Beslut hvem der skal aflevere startpakken er det ejendomsfunktionæren, afdelingsbestyrelsesmedlemmer, naboer? Overvej om velkomsten skal følges op af et hel- eller halvårligt velkomstmøde i afdelingen, hvor man samler alle nye beboere til en mundtlig introduktion til deres nye boligområde. Hejs flaget hvis afdelingen har et! BL s pjece Om at bo i en almen bolig

10 handlekort 9 Farverige afdelingsmøder Idéen er at tiltrække flere beboere til den årlige begivenhed i afdelingen afdelingsmødet. Det skal være attraktivt for beboerne at deltage og involvere sig i boligafdelingens drift og udvikling. Mødet skal være en positiv oplevelse, hvor brokkehovederne ikke får lov at dominere. Forslag til handlinger: Indkaldelsen: Start med at give indkaldelsen til mødet et eftersyn! Er indkaldelsen spændende? Er den genkendelig på den gode måde? Er der brugt billedmateriale, og ser den professionel ud uden at være kedelig? Beretningen: Fordel beretningen (årets gang) imellem medlemmerne i bestyrelsen, så det ikke kun er formanden, der er på. Enten kan I på skift fortælle om de aktiviteter, I hver især har været involveret i, eller I kan på forhånd have optaget årets begivenheder og vise dem på en storskærm. Suppler den mundtlige beretning med en kort skriftlig beretning, hvor I har inddelt begivenhederne i temaer, så beboerne nemt kan overskue den. Mødelederen: Foreslå den dirigent, der skal lede mødet. Udover at klæde dirigenten på i forhold til formalia er det vigtigt, at I vælger en person, der kan og vil skabe den gode debat. Det kunne måske være et bestyrelsesmedlem fra en anden organisation, så I sikrer uvildighed. Husk at det er afdelingsmødet, der vælger dirigenten. Mødedesign: Overvej bordopstillingen. Det fungerer godt, hvis deltagerne har mulighed for at diskutere emnerne med hinanden i mindre grupper. Her kan bestyrelsesmedlemmerne evt. sidde med ved bordene og på den måde diskutere på lige fod med de øvrige beboere. Årets pris: Hvert år på mødet kan man kåre årets beboer den mest farverige person i afdelingen, den mest hjælpsomme, den mest opfindsomme etc. Ekstern oplægsholder: Det kan være svært at trække folk af huse! Derfor kunne det være en idé med et foredrag af faglig, underholdende eller musisk karakter, udover de faste punkter på dagsordenen. Start evt. processen med debatspillet Det gode afdelingsmøde.

11 handlekort 10 Få de unge familier med Idéen er at gøre det attraktivt for unge beboere at deltage i udviklingen af afdelingen. At sætte fokus på de unge familier handler om at skabe åbenhed over for de deres interesser og at opfordre dem til at deltage i konkrete opgaver i afdelingen. De unge har mange nye idéer og ressourcer, så vær åben og giv dem en chance for at afprøve ideerne gerne gennem enkeltsager, da de unge ikke nødvendigvis vil deltage i bestyrelsesarbejdets faste opgaver. Spørg de unge familier direkte om deres interesser og ideer til udvikling af afdelingen på et særligt inspirationsmøde. Henvend jer direkte til de unge familier, når der skal arbejdes med opgaver eller aktiviteter i afdelingen, som kan have en særlig interesse for dem fx legepladser, udvikling af digitale møder, udarbejdelse af afdelingens egen hjemmeside mv. Nedsæt arbejdsgrupper til konkrete opgaver som fx køkkenrenovering, miljøprojekter, grønne rum i bebyggelsen mv. Tilbyd påmindelse om afdelingsmøder og andre møder via sms. Opret en gruppe for afdelingens beboere på Facebook. Afhold digitale afdelingsmøder og andre møder. Læs om andres erfaringer på internettet og i en artikel i Boligen (se Mere information ). Erfaringer med digitalt beboerdemokrati fra pilotprojekt i Nansensgade:

12 handlekort 11 Mød din nabo Idéen er at styrke fællesskabet ved at opfordre beboerne til at mødes med deres naboer. Naboskabet skal tilbage, men der er brug for en hjælpende hånd til at skabe den første kontakt. Kontakten kan etableres enten via fælles aktiviteter eller via sociale grupper på internettet. Uddeleger beslutninger om opgangens udsmykning eller om udformning af de nære grønne fællesarealer (inkl. budgetramme) til opgangens beboere. Arranger fællesindkøb eller indkøbshjælp til ældre og/eller gangbesværede ved at opfordre beboerne til at stille op som hjælpere, og formidle hjælpen videre til beboere med behov for hjælpen. Sørg for at der er en person (evt. fra afdelingsbestyrelsen), der tager hånd om formidlingen af kontakten mellem hjælperne og de beboere, der skal have tilbudt hjælpen. Arranger fælles kulturelle ture for beboerne, ture i den lokale biograf, i teatret, på museer, til koncert mv. Prøv eventuelt at lave nogle aftaler om rabat med den lokale biograf, det lokale kulturhus eller lignende. Informer om aktiviteterne fx via opslag, i beboerbladet, via husstandsomdelte sedler eller på afdelingens hjemmeside. Opret en gruppe på Facebook for beboere, der gerne vil have en besøgsven, en kulturven eller lignende. Det kan være svært at hjælpe specielt de lidt større børn med lektierne. Arranger fælles lektielæsning i et fælleslokale, eller etabler et korps af voksne eller unge, som gerne vil tilbyde hjælp med lektielæsningen. Center for Boligsocial Udvikling:

13 handlekort 12 Sunde beboere Idéen er at inspirere beboerne til at sætte større fokus på sundhed, motion og ernæring gennem fælles aktiviteter og nye netværk. Tag initiativ til fælles ugentlige traveture eventuelt som stavgang med introduktion af en instruktør. Start motionshold gerne målrettet bestemte beboergrupper (fx ældre, mor/barn, børn). Hvis I ikke selv har lokaler, kan I kontakte kirken, skolen eller andre institutioner, som ligger i nærheden af afdelingen. Find eventuelt en frivillig instruktør blandt beboerne i afdelingen eller i boligorganisationen. Opret en løbeklub. Tilbyd kørsel til kommunens rygestop-kurser. Find et gratis rygestop-kursus i din kommune på www. stoplinien.dk Planlæg foredrag om fx sund kost, økologisk bevidsthed, rygestop mv. Kontakt eventuelt kommunen og hør om lokale sundhedsinitiativer og muligt samarbejde. Rygestop:

14 handlekort 13 Trim husordenen Idéen er at gøre afdelingens husorden tidssvarende og sikre, at den sender de signaler om atmosfæren i afdelingen, som I ønsker. Giv husordenen et servicetjek. Start med at se på, hvilke signaler jeres husorden sender? Er det forbudt-land eller bogodt-land. Det fortæller rigtig meget om kulturen i afdelingen, om I vælger at opliste formaninger/påbud eller om I henstiller til beboerne om at udvise hensyn til hinanden. Prøv at vende negative udsagn til positive udsagn. Fx: Det er forbudt at spille musik efter kl. 22 -> Vis hensyn til dine naboer skru ned for musikken om aftenen. Tjek også om jeres husorden er tidssvarende, eller om der står henvisninger, som ikke passer til ejendommen fx kul og koks må ikke bæres op gennem opgangen osv. Overvej om det, der står i husordenen, kan sanktioneres, eller om loven allerede tager hånd om uacceptabel adfærd, fx det er forbudt at tegne og male på ejendommens træ- og murværk. En anden måde at lave en husorden på, er at gøre den kort vis hensyn til hinanden og kun skrive det mest nødvendige i den. Ligegyldigt hvad I foretrækker i afdelingsbestyrelsen, er det beboerne, der skal godkende husordenen på et afdelingsmøde. Husordenen kan altid senere revideres på et afdelingsmøde.

15 handlekort 14 IT-værksted Idéen er at give både erfarne og nybegyndere mulighed for at udveksle viden om brugen af computere, mobiltelefoner mv. og at skabe nye muligheder for elektronisk kommunikation. Tilbyd pc-kurser og mobiltelefonkurser for ældre. Lad nogle af de unge beboere undervise de ældre i brugen af computere og mobiltelefoner. Opret en rådgiver-gruppe, hvor beboere med stor IT-brugererfaring tilbyder andre beboere telefonisk hjælp og vejledning i brugen af computere og mobiltelefoner. Arranger LAN-aftener for de unge, hvor de unge selv medbringer computere, tilslutter dem i et LAN (lokalt netværk) og spiller computerspil med hinanden. Nedsæt en web-gruppe, som udvikler og vedligeholder afdelingens hjemmeside. Lav konkurrencer på afdelingens hjemmeside for at inspirere beboere til at komme ind på afdelingens hjemmeside. Opret en gruppe for afdelingens beboere på Facebook.

16 handlekort 15 Skab traditioner Idéen er at fremme det sociale liv med tilbagevendende aktiviteter. Året rummer mange muligheder for at skabe traditioner. Start med at undersøge, hvordan beboersammensætningen i afdelingen er (mange unge, ældre, børnefamilier etc.). Det er afgørende for succesen af arrangementet, at I overvejer, hvem I vil henvende jer til. Nytårskur. Ønsk hinanden godt nytår over et glas vin/kransekage. Hvis I har taget nogle billeder i afdelingen, kunne I måske lave Året gang i billeder. Forårsfest. I gør grillpladsen klar og stiller havemøblerne frem. Arrangementet kan måske foregå i forbindelse med skift til sommertid, hvor uret skal sættes 1 time frem. Sommertid er altid natten inden den sidste søndag i marts. Sct. Hans fest. Afhængig af afdelingens størrelse kan I evt. samarbejde med en anden afdeling om arrangementet. Etabler en bålplads på et grønt område, hvor beboerne få dage i forvejen har haft mulighed for at komme med brandbart haveaffald. Find en båltaler i lokalområdet måske en politiker eller en anden kendt fra jeres område. Lav en indbydelse, tryk Midsommervisen og få nogle kreative sjæle til at lave en heks. Sommerarrangement. Arranger ture ud i landet lej en bus og kør til den nærmeste attraktion. Høstfest. Bed alle deltagere om at medbringe en ret tilberedt af sæsonens frugt eller grønt. Vintersolhverv. Den 21. december er årets korteste dag og markerer samtidig et skift til lysere tider. Skab lys i en mørk tid og tænd bål på grillpladsen. Man kan måske samtidig varme sig med et glas gløgg, en æbleskive, en kop suppe eller andet varmt. Sct. Hans fest: Midsommervisen findes i Værktøjskassen Høstfest: Vintersolhverv:

17 handlekort 16 Lys og tryghed Idéen er at skabe tryghed på udearealerne og i bebyggelsen. Flere beboere oplever en frygt for at gå ud om aftenen. Vi skal kigge boligområdet igennem, se på afstanden mellem lysmasterne, mørke kroge, kældernedgange, steder med mulighed for at falde kort sagt uhensigtsmæssig belysning. Alt sammen for at sikre beboernes tryghed. Beplantning. Gennemgå beplantningen eventuel i samarbejde med en gartner, landskabsarkitekt eller ansat i boligorganisationen, som har viden om beskæring osv. Udelys. Overvej belysningen på udearealerne, er der lamper nok, sidder de på de rigtige steder, skal der stærkere armaturer i lamperne etc? Følere. I kældre og på udearealerne bør der opsættes følere, så lyset automatisk tænder. Opgange. I opgangene kan det overvejes, om der skal være følere eller om lyset altid er tændt, når det er mørkt. Kontakter. Det kriminalpræventive råd kan kontaktes de har materiale og konsulenter som gerne hjælper med gode ideer. Det kriminalpræventive råd: Statens byggeforskningsinstitut:

18 handlekort 17 Kulturaktiviteter Idéen er at udvikle fællesskab, trivsel, livskvalitet, omsorg og at give beboerne en bedre hverdag. Aktiviteterne skal tilbydes alle og være rummelige med plads til alle. Inviter frivillige som vil afsætte tid til fællesskabet og gør det attraktivt at være med. Afsæt penge til kulturaktiviteter det koster noget, men det skaber også lyst til frivilligt arbejde. Kulturaktiviteter kunne fx være at møde en maler, en digter, en rejsende eller en teaterforestilling. Arrangementer. Temaaftener, foredrag, sangaftener, kultur, Open by Night. Fællesskab. Gå eventuelt sammen med andre afdelinger eller institutioner skoler, senior- og ungdomsklub osv. i lokalområdet om arrangementer både for at skabe et netværk, men også af hensyn til jeres ressourcer. Gør det selv. Inviterer beboere, der selv kan underholde spille, synge danse osv. Hvis I har beboerlokaler, kan de eventuelt bruges som øvelokaler og prisen er, at de et par gange om året optræder gratis for de øvrige beboere. Naboafdelinger. Skab kontakt til de omkringliggende almene afdelinger og køb underholdning i fællesskab f.eks. til en sommerfest, kulturfestival eller lignende. Loppemarked. Hold et årligt loppemarked, hvor beboerne kan opstille boder, bytte tøj etc.

19 handlekort 18 De grønne områder Idéen er at vedligeholde de grønne områder, samtidig med at man skaber ejerskab og forskellighed i området. Der er mange måder at skabe aktiviteter på. Arranger efterårets store oprydningsdag. Del deltagerne ind i grupper og lav små konkurrencer, hvor I fx præmierer den gruppe, der samler mest affald i områder. Kår årets have. Udstik evt. først rammerne for konkurrencen (den mest velholdte, den mest kreative, den grønneste have). Beret om begivenheden i jeres beboerblad. Gennemgå afdelingens beplantningsplan og overvej om prydbuske kan udskiftes med nytteplanter eller træer (bærbuske, frugttræer), så beboerne i løbet af året kan få glæde af frugterne. Overvej om de grønne områder bliver udnyttet bedst muligt er der liv derude eller kunne I med fordel leje jordlodder ud til beboere, så der kan komme gang i nogle nyttehaver. Lad beboere adoptere et blomsterbed i fællesområdet, - det giver ejerskab og forskellighed, når enkelte beboere får lov til at sætte deres individuelle præg på området. Etabler en grillplads gør området hyggeligt ved at skærme af med beplantede espalierer. Anlæg en naturlegeplads til børnene. Check sikkerhedskrav hos Skov- og Naturstyrelsen. Skov- og Naturstyrelsen:

20 handlekort 19 Børneråd Idéen er at give børn indflydelse på de aktiviteter, der relaterer sig til dem i boligområdet. Nedsæt et børneråd ved konkrete projekter (ny legeplads eller renovering af boldbane), så de kan fortælle om deres ønsker og ideer. Afhold et fast årligt børnemøde (evt. aldersinddelt), hvor børnene kan komme med gode ideer til nye aktiviteter samt udvikling og evaluering af eksisterende aktiviteter. Husk at afsætte eventuelle udgifter til aktiviteterne i budgettet. Nedsæt en aktivitetsgruppe blandt børnene og med en repræsentant fra afdelingsbestyrelsen, som i fællesskab kan forvalte et beløb - fastsat i budgettet af afdelingsmødet - til forskellige mindre indkøb (fx fælles fodbold, nyt net til målet) og til sociale aktiviteter.

21 handlekort 20 Rekruttering til afdelingsbestyrelsen Idéen er at inspirere til nye måder at rekruttere medlemmer til afdelingsbestyrelsen. Mange beboere kender ikke til arbejdet i beboerdemokratiet det handler med andre ord om at skabe opmærksomhed om arbejdet i bestyrelsen og at give tillidshvervet et statusløft. Start med at overveje om I er klar til at give plads til nye medlemmer. At give plads til nye medlemmer kræver tomme pladser! Dernæst er det en god ide internt i bestyrelsen at diskutere, hvad I har fået ud af at sidde i bestyrelsen. Når man søger nye medlemmer glemmer man ofte at gøre opmærksom på, hvad bestyrelsesmedlemmer får ud af at sidde i en bestyrelse, idet man mere fokuserer på, hvad opgaven består af. Resultatet af diskussionen kan indgå i en slags stillingsannonce. Se eksemplet i Værktøjskassen. Lav opbygningen som et rigtigt stillingsopslag for at skabe blikfang. I annoncen skal I beskrive, hvad opgaven går ud på, hvilken profil man skal have, hvad I forventer af personen, og hvad man til gengæld får ud af at sidde i en bestyrelse. Annoncen kan hænges op i opgangene, bringes i beboerbladet og fremgå af boligorganisationens hjemmeside. Alternativt eller som et supplement til stillingsopslaget kan man skrive små artikler/lave præsentationer af bestyrelsesmedlemmerne og bringe dem i organisationens beboerblad. Generelt vil det også være en god ide at diskutere, om bestyrelsesmedlemmer skal komme af sig selv eller om I vil prikke til nogen altså aktiv rekruttering! Når man skal finde nye medlemmer, er der ofte en tendens til at gå efter nogen, der ligner en selv. Pas på med det, for der er mange forskellige roller, der skal løses i afdelingsbestyrelsen, så medlemmer med forskellige kompetencer vil være en fordel. Erfaring viser, at man med held kan starte rekrutteringen af nye medlemmer i periferien af afdelingsbestyrelsen fx i aktivitetsudvalg etc.

22 handlekort 21 Synlig afdelingsbestyrelse Idéen er at alle beboere kender de valgte medlemmer af afdelingsbestyrelsen og deres arbejde. Generelt: Synliggørelse af jeres åbningstider på afdelingens hjemmeside eller ved opslag i opgangene/i beboerbladet. Nogle afdelinger har stor glæde af at have et overdækket skab til opslag, der står placeret centralt i afdelingen. Husk at fjerne gamle nyheder, ellers mister folk hurtigt interessen. På afdelingsmøderne: Fortæl hvad I laver, hvor ofte I mødes, hvad det kræver at være med i bestyrelsen, og hvad I personligt får ud af at deltage. Det kan eventuelt gøres i forbindelse med valghandlingen. I mindre afdelinger: Byd nye lejere velkommen med en blomst og en personlig henvendelse og fortæl, hvor de kan træffe jer. I store afdelinger: Byd nye lejere velkommen ved at indbyde til et halvårligt/årligt informationsmøde i afdelingen, hvor I fortæller lidt om afdelingen, hvem I er, hvad I laver og hvad boligområdet byder på. Få eventuelt hjælp fra administrationen til gennemførelsen af arrangementet.

23 handlekort 22 Råderet Idéen er at udbrede kendskabet til råderetten og at inspirere beboerne til at forbedre deres bolig. Individuel råderet finansieret af lejeren Omdel BL s pjece Råderet og andre muligheder for at forbedre boligen til alle afdelingens lejere. Hold informationsmøde om beboernes råderet, så beboerne får kendskab til deres ret til at lave forbedringer inde i boligen. Få en ansat fra administrationen til at fortælle om reglerne. Vis billeder af gode eksempler på råderetsarbejder fra jeres egen afdeling. Det kan ske både på et informationsmøde, et afdelingsmøde og/eller i et nyhedsbrev til beboerne. Kan gentages med jævne mellemrum. Lav forslag til et katalog over godkendte forandringsarbejder og udvendige forbedringsarbejder (råderetskatalog) gerne med anvisninger, tegninger mv. med oplysning om evt. krav til arbejdernes udformning og materialer. Forslaget skal godkendes af afdelingsmødet og skal herefter udleveres til alle lejere. Kollektiv råderet finansieret af afdelingen Undersøg i samarbejde med administrationen mulighederne for at lave forbedringer via den kollektive råderet, hvor det er afdelingen, der finansierer forbedringerne mod en individuel huslejestigning til de lejere, der ønsker at få en forbedring. Den kollektive råderet er særligt velegnet til forbedring af køkken, bad, montering af altan mv. BL s pjece: Råderet og andre muligheder for forbedringer af boligen. Kan bestilles på BL s hjemmeside

24 handlekort 23 Elbesparelser Idéen er at værne om miljøet ved at reducere elforbruget i afdelingen og spare udgifter til elektricitet. Arranger eller send ejendomsfunktionærerne og afdelingsbestyrelsen på kursus i elbesparelser. Informer jeres beboere om, hvordan de kan spare på el hjemme hos dem selv. Udarbejd en plan for jeres investeringer i elbesparende foranstaltninger prioriter jeres ønsker. Kontakt jeres elselskab og udarbejd i samarbejde med dem en plan for optimering af jeres fælles strømforbrug. El-sparekurser: BL.dk>uddannelse

25 handlekort 24 Samarbejdet i afdelingsbestyrelsen Idéen er at afdelingsbestyrelsen får aftalt og formuleret spilleregler for indbyrdes samspil og kommunikation. Alle i afdelingsbestyrelsen påvirker samspil og normer for, hvordan der arbejdes sammen blot ved at være med. Det vil derfor være naturligt, at alle er med til at aftale og formulere spilleregler for afdelingsbestyrelsens måde at arbejde sammen på. Mange gange kan man komme uoverensstemmelser i forkøbet ved at snakke om måden, man kommunikerer på. Start med at lave en forretningsorden, hvori I skriver: Hvor ofte I skal mødes, sluttidspunkter (mødets varighed), skiftende mødeledelse, referat m.v. Lav en runde i gruppen, hvor I fortæller, hvad I hver især er gode til og hvad I brænder for. Lad folks forskellige kompetencer være afgørende for den rolle og de opgaver, I fordeler mellem jer! Folk brænder mest for det, de er gode til og forhåbentligt kan I trods alt få alle opgaverne fordelt. Vis respekt for andre: Folk er forskellige og vi kommunikerer alle forskelligt. Husk det, når bølgerne går højt. I skal alle sammen være en del af gruppen og derfor må man bære over med, at de andre ikke ligner en selv! En gang om året kan I med fordel evaluere bestyrelsens arbejde fx ved at holde et statusmøde. Ofte regner man med, at man tager dialogen løbende, hvis skoen trykker, men det kan alligevel være en god ide at skabe tid og rum til at kigge sig selv over skulderen. Det kan også være en god ide at lave en samarbejdsøvelse. Her anbefaler vi, at I får hjælp udefra. I Værktøjskassen findes foreslag til en forretningsorden, et referat, afdelingsbestyrelsens årlige statusmøde m.v.

Afdelingsbestyrelsen et lukket selskab

Afdelingsbestyrelsen et lukket selskab Afdelingsbestyrelsen et lukket selskab Kan afdelingsbestyrelsesarbejdet gribes an på en anden måde, så det appellerer til nye kræfter/medlemmer? 1. Anskueliggøre arbejdsopgaverne og være mere synlig i

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. September 2007 Indhold side Hvad er fremtidssikring? 4 Introduktion til handleplanen 6 Afdelingens vision 7 Handleplanen:

Læs mere

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-16 Leifgården

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-16 Leifgården Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-16 Leifgården Dato 14. juli 2015 kl. 17.00 Sted Selskabslokalerne, Leifsgade 24, 1. sal Deltagere Fra afdelingen: 27 lejemål repræsenteret Fra fsb: Bjarne Jensen,

Læs mere

Denne serviceramme er et dialogværktøj til at skabe overblik over den grundlæggende service, som ejendomskontoret yder i afdelingen.

Denne serviceramme er et dialogværktøj til at skabe overblik over den grundlæggende service, som ejendomskontoret yder i afdelingen. Denne serviceramme er et dialogværktøj til at skabe overblik over den grundlæggende service, som ejendomskontoret yder i afdelingen. Servicerammen indeholder fem servicetemaer. Under hvert servicetema

Læs mere

Den almene sektor. Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013

Den almene sektor. Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013 Den almene sektor Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013 2 Hvad skal vi nå inden kl. 14.15? Det lovmæssige grundlag Hvordan hænger det sammen? Hvem bestemmer hvad? Beboerdemokratiet?

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012.

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012. Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012. Deltagere: Kurt Rytter, Ballerup Ejendomsselskab Lone Skriver, Ballerup

Læs mere

Forslag om kollektiv råderet - køkkener og bad. Forslag om LED-projekt energioptimering Forslag om flere vaskemaskiner i vaskekælderen Forslag om

Forslag om kollektiv råderet - køkkener og bad. Forslag om LED-projekt energioptimering Forslag om flere vaskemaskiner i vaskekælderen Forslag om Forslag om kollektiv råderet - køkkener og bad. Forslag om LED-projekt energioptimering Forslag om flere vaskemaskiner i vaskekælderen Forslag om ændring af regler for Reglement for Beboerhuset. Forslag

Læs mere

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Råderet - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Hvad er råderet? Din bolig er dit hjem. Den er din, så længe du bor der, og her er det dig, der bestemmer. Ikke bare med hensyn til hvilke farver,

Læs mere

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen.

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen. Hagen Ahlgreen Jette Fesner Bettina Foltinger Liselotte Hvidt Ballerup almennyttige Boligselskab Kim Pasternak, Boligkontoret Lone Schock, Malene Aagaard Kristensen og Hanne Nygård Jensen Center for By,

Læs mere

TRYGGE BOLIGOMRÅDER. Inspiration til at skabe tryghed og trivsel gennem kriminalpræventivt arbejde

TRYGGE BOLIGOMRÅDER. Inspiration til at skabe tryghed og trivsel gennem kriminalpræventivt arbejde TRYGGE BOLIGOMRÅDER Inspiration til at skabe tryghed og trivsel gennem kriminalpræventivt arbejde 1 Inspiration til at arbejde med tryghed og kriminalpræventive indsatser i boligområderne BolivVejle har

Læs mere

April 2015. Bo- og rehabiliteringstilbuddet Orion. Husorden for Orion

April 2015. Bo- og rehabiliteringstilbuddet Orion. Husorden for Orion April 2015 Bo- og rehabiliteringstilbuddet Orion Husorden for Orion Husorden for Orion Husordenen er gældende for samtlige tilbud i Orion. Husordenens bestemmelser er fastsat af Lov om Social Service,

Læs mere

Februar 2014. Bo- og rehabiliteringstilbuddet Orion. Husorden for Orion

Februar 2014. Bo- og rehabiliteringstilbuddet Orion. Husorden for Orion Februar 2014 Bo- og rehabiliteringstilbuddet Orion Husorden for Orion Husorden for Orion Husordenen er gældende for samtlige tilbud i Orion. Husordenens bestemmelser er fastsat af Lov om Social Service,

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP Charlotteager I Opførelsesår: 1979 182 boliger, etagebyggeri Charlotteager II Opførelsesår: 1981 186 boliger, etagebyggeri Charlottegårdshave Opførelsesår: 1982 71 boliger,

Læs mere

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere

Boligforeningen VIBO. Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse

Boligforeningen VIBO. Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse Boligforeningen VIBO Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse Udgivet af Boligforeningen VIBO den 18. september 2012 Beboerdemokratiet og afdelingsbestyrelsen Beboerdemokratiet er et unikt system

Læs mere

Velkommen til VORES NYE SYDBY

Velkommen til VORES NYE SYDBY Velkommen til VORES NYE SYDBY 2 Forord I år 2005 blev Fællesorganisationens Boligforening og Slagelse Boligselskab enige om, at den samlede bebyggelse på Ærøvej indeholdende 462 boliger og udearealer trængte

Læs mere

Beboerne kan til enhver tid gå ind på www.kab-bolig.dk og se AKB København s serviceramme samme sted, som man finder husordener m.v.

Beboerne kan til enhver tid gå ind på www.kab-bolig.dk og se AKB København s serviceramme samme sted, som man finder husordener m.v. Beboerne kan til enhver tid gå ind på www.kab-bolig.dk og se AKB København s serviceramme samme sted, som man finder husordener m.v. Boligorganisation Boligselskabet AKB, København Boligafdeling: AKB Lundtoftegade

Læs mere

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau Du har indflydelse! Som beboer i en almen bolig er du en del af et beboerdemokrati. Det betyder, at du har indflydelse. Du er med til at bestemme. Men du bestemmer selv, om du vil være med til at bestemme.

Læs mere

Denne serviceramme er et dialogværktøj til at skabe overblik over den grundlæggende service, som ejendomskontoret yder i afdelingen.

Denne serviceramme er et dialogværktøj til at skabe overblik over den grundlæggende service, som ejendomskontoret yder i afdelingen. Denne serviceramme er et dialogværktøj til at skabe overblik over den grundlæggende service, som ejendomskontoret yder i afdelingen. Servicerammen indeholder fem servicetemaer. Under hvert servicetema

Læs mere

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune Seniorlivspolitik Svendborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning 4 Et aktivt seniorliv 7 Sundhed og forebyggelse 8 Omgivelser og boliger samt transport 10 Pleje og omsorg 12 Kommunikation 15 Idékatalog

Læs mere

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Efteråret er ved at nærme sig, og det er derfor tid til et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udkommer hver 2. måned og vil informere beboerne om nyheder fra Titanparken,

Læs mere

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau.

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. Et aktivt Seniorliv Alle seniorer i Svendborg Kommune. Mål og Visioner At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. At seniorer er aktive deltagere og medskabere i udvikling

Læs mere

Opsamling dag 3. Hvilken historie vil du allerhelst fortælle omkring fællesskab og netværk i Højstrup/Bolbro?

Opsamling dag 3. Hvilken historie vil du allerhelst fortælle omkring fællesskab og netværk i Højstrup/Bolbro? Opsamling dag 3 Dagens første opgave bestod af følgende spørgsmål: Forestil dig, at du nu befinder dig i 2013. Hvilken historie vil du allerhelst fortælle omkring fællesskab og netværk i Højstrup/Bolbro?

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. d. 16.08.06. Referat af: Referat nr. 8. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 08.08.06 kl. 18.30 22.45.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. d. 16.08.06. Referat af: Referat nr. 8. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 08.08.06 kl. 18.30 22.45. DIRIGENT: MADS AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Varmemester Klaus Kæstel, Freddy, Mads, Pia H., Karin, Sussie, Knud og Aase. Afbud fra Ejendomsinspektør Per Nielsen, David og Pia K. AD. 2. Godkendelse af

Læs mere

Notat Afdeling 20 - Beboermøde den 13.04.2015, kl. 19.00, Lindholm Søpark 2. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse.

Notat Afdeling 20 - Beboermøde den 13.04.2015, kl. 19.00, Lindholm Søpark 2. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. Side 1/5 Notat Afdeling 20 - Beboermøde den 13.04.2015, kl. 19.00, Lindholm Søpark 2. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. I mødet deltog: Beboere: 51 incl. afdelingsbestyrelsen.

Læs mere

VELKOMMEN TIL MIDTBYEN

VELKOMMEN TIL MIDTBYEN VELKOMMEN TIL MIDTBYEN Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden. Hæftet er opdelt i tre afsnit: - DINE MULIGHEDER I MIDTBYEN - AFDELINGSBESTYRELSEN

Læs mere

Tillykke med den ny bolig

Tillykke med den ny bolig Tillykke med den ny bolig Vi håber, at du og din eventuelle familie bliver glad for den. Men vi ved, at mange små og store ting skal falde på plads, når man flytter ind i en ny bolig. En flytning er sjældent

Læs mere

Målsætning vedrørende almen social ansvarlighed

Målsætning vedrørende almen social ansvarlighed Repræsentantskabet vedtog på mødet den 16. juni 2012 handlingsplanen for Boligkontorets Danmarks indsatsområder i det kommende år. Repræsentantskabet vedtog samtidig Målsætning vedrørende almen social

Læs mere

Bedre Beboermøder 2012. Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012

Bedre Beboermøder 2012. Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012 Bedre Beboermøder 2012 Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012 Fastsæt dato for mødet Fastsættes i samarbejde med administrationen, der skal kunne levere bl.a. regnskab og

Læs mere

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup kommune onsdag den 1. februar 2012

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup kommune onsdag den 1. februar 2012 Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup kommune onsdag den 1. februar 2012 Deltagere: Christian Høgsbro, Boligforeningen AAB Pia Skov, Boligforeningen

Læs mere

Husorden 1-1023 Herlev Skole

Husorden 1-1023 Herlev Skole Husorden 1-1023 Herlev Skole Vedtaget den 22. oktober 1996. Herlev Skole Herlev Skole er et lille samfund med 53 ældreboliger. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden og er fælles om mange

Læs mere

SKÅN SKOVPARKENS MILJØ

SKÅN SKOVPARKENS MILJØ SKÅN SKOVPARKENS MILJØ FOR NATUREN OG DIG SELV Med denne brochure i hånden har du et redskab til hurtigt at gøre en forskel for miljøet. Læs den, brug den og søg også gerne selv ny viden. Det er små,

Læs mere

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. Vedtaget på afdelingsmøde afholdt den 2. september 2014 Generelt Denne husorden gælder i NordParken (afdelingerne 56, 7, 8, 10, 12 og 14). En afdeling med mange lejere kan sammenlignes med et mini-samfund.

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELING 14

VELKOMMEN TIL AFDELING 14 «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 14 GOLFPARKEN Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten.

Læs mere

Beboer nyt LATHYRUS 1

Beboer nyt LATHYRUS 1 1 Beboer nyt Indholdsfortegnelse: Side 2: Side 3: Side 4: Side 4: Side 5: Side 6 og 7: Side 8: Side 9: Side 10 og 11: Side 12: Facebook. Bjarne Nederby Jessen. Nye beboer. Legepladsudvalget. Storskraldsordningen.

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2014. Afdeling 16. Almene boliger. Fastelavn/juletræstænding/bankoklub. april 2015

AAB Afdeling 16. Beretning 2014. Afdeling 16. Almene boliger. Fastelavn/juletræstænding/bankoklub. april 2015 AAB Afdeling 16 april 2015 Beretning 2014 Afdeling 16 Almene boliger Det bliver stadig mere kompliceret at administrere vores afdeling. Administration udsender mange cirkulærer som afdelingsbestyrelserne

Læs mere

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial»

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING

Læs mere

Traditionelle arrangementer

Traditionelle arrangementer Traditionelle arrangementer Foreningen nedsætter hvert år et arrangementsudvalg, der er inititiativtager til at arrangere foreningens traditionelle arrangementer. Det skal imidlertid understreges at traditionerne

Læs mere

Jean Thierry (formand) bød de fremmødte velkommen og foreslog Ib Sørensen som dirigent.

Jean Thierry (formand) bød de fremmødte velkommen og foreslog Ib Sørensen som dirigent. Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 1-22 Bispeparken Dato 9. februar 2015 klokken18.00 Sted Bispeparken beboerhus, Bispeparken 17B, København NV Deltagere Fra afdelingen: 39 lejemål repræsenteret.

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen.

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Husorden for afdeling 6. Skelagergårdene. Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Hasseris Boligselskab Afd. 6. Skelagergårdene

Læs mere

Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup

Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup Græshøjvej Opførelsesår: 1953 12 boliger, etagebyggeri Plejehjem, Vesterled/Valby vej Opførelsesår: 70 boliger, rækkehuse Fløng Byvej Opførelsesår: 1975 5 boliger, rækkehuse

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde i Ryhaven onsdag den 1. juni kl. 19 i Fælleshuset

Afdelingsbestyrelsesmøde i Ryhaven onsdag den 1. juni kl. 19 i Fælleshuset ONM, den 24-5-11 Afdelingsbestyrelsesmøde i Ryhaven onsdag den 1. juni kl. 19 i Fælleshuset 1. Møde med beboere 2. Godkendelse af referat 3. Godkendelse af dagsorden 4. Informationer fra Varmemester/Inspektør

Læs mere

Godkendelse af referat nr. 6, samt beslutningsreferat. Referaterne blev godkendt, ingen bemærkninger.

Godkendelse af referat nr. 6, samt beslutningsreferat. Referaterne blev godkendt, ingen bemærkninger. DIRIGENT: MADS GREVE AD. 1 Fremmødte fraværende. Forretningsfører Esbern Ott (EO) Varmemester Jan Grzona (JG) Formand Freddy Rasmussen (FR) Mads Greve (MG) Tina Laursen (TL) David Oszlak (DO) Knud Petersen

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

Spar el Spar 10-35 % af elforbruget i jeres afdeling

Spar el Spar 10-35 % af elforbruget i jeres afdeling www.elspareportalen.bl.dk Spar el Spar 10-35 % af elforbruget i jeres afdeling Foto: Colourbox Kaysergården. Foto: Boligforeningen 3B Kaysergården sparer år efter år Kaysergården i København har de sidste

Læs mere

Beboermøde den 15.1.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn.

Beboermøde den 15.1.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn. Notat Side 1/5 Beboermøde den 15.1.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn. I mødet deltog: Beboere: 29 incl. afdelingsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: John Hansen Jan Sørensen Ellen Margrethe

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELING 39

VELKOMMEN TIL AFDELING 39 «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 39 DANAGÅRDEN Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten.

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 68

TIL BEBOERNE I AFDELING 68 TIL BEBOERNE I AFDELING 68 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Workshop 3 Handler om økonomi

Workshop 3 Handler om økonomi Workshop 3 Handler om økonomi Hvad skal vi igennem Regelsæt og kompetencefordeling for den økonomiske styring af boligorganisationen og dens afdelinger Samspillet for at sikre økonomien til den daglige

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 35 RUNDDYSSEN 1-287

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 35 RUNDDYSSEN 1-287 «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 35 RUNDDYSSEN 1-287 Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber

Læs mere

Referat. Nyt fra/om afdelingen

Referat. Nyt fra/om afdelingen Mødedato: tirsdag 5/3 2013 Deltagere: Anni Olesen, Grethe Meier, Heidi Hansen, Hans Bye Jensen, Jens Peter Nielsen Fraværende: Lene Glud Andersen Referat fra sidste møde Nyt fra AlmenBo Nyt fra/om afdelingen

Læs mere

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 18. november 2014, kl. 19.00 i selskabslokalerne 56 lejemål var repræsenteret. Formand Preben Mac bød velkommen

Læs mere

Referat. Afdeling 13 & 30 Afdelingsmøde 4/9 2012

Referat. Afdeling 13 & 30 Afdelingsmøde 4/9 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Godkendelse af afdelingens budget 2013 samt forelæggelse af afdelingens

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 15 CHARLOTTEHØJ

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 15 CHARLOTTEHØJ «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 15 CHARLOTTEHØJ Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber denne

Læs mere

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015 Husorden for ejerforeningen 4OK Revideret 2015 AFFALD Køkken affald: På Landlystvej er opstillet grønne containere til køkkenaffald. Affaldsposerne skal snøres sammen inden de smides i containerne, så

Læs mere

AABs afdeling i Høje-Taastrup. Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri

AABs afdeling i Høje-Taastrup. Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri AABs afdeling i Høje-Taastrup Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri Baggrund Hvert år i april/maj afholdes et styringsdialogmøde mellem Høje-Taastrup Kommune og de enkelte

Læs mere

Frivillige ledere...

Frivillige ledere... Køb bøgerne i dag Frivillige ledere... V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven

Læs mere

Husorden afdeling 88 - Skæphøj

Husorden afdeling 88 - Skæphøj Nærværende husorden er udarbejdet af afdelingsbestyrelsen og vedtaget på det årlige afdelingsmøde. Denne reviderede udgave er vedtaget på afdelingsmødet den 27. september 2011. Vi lægger i husorden op

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Tryghed & Trivsel ÅRET DER GIK Tak for deltagelsen ved arrangementerne og tak for jeres engagement i Boligorganisationen Tårnbyhuse og de respektive afdelinger. Vi ser frem

Læs mere

«Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45

«Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 «Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 Indholdsfortegnelse Sociale begivenheder... 3 Facebook.3 Julefrokost..3 Madklub..3 Sommerfest 4 TDC (Tour de Chambres)..4 Vi har

Læs mere

til alle typer boligorganisationer

til alle typer boligorganisationer H å n d b o g Grøn Bolig til alle typer boligorganisationer for bedre miljø og økonomi Grøn Bolig En kort introduktion Denne håndbog handler om Grøn Bolig for alle typer boligorganisationer. Boligområder

Læs mere

Informations- og vejledningspjece. Ældre Sagens Natteravne

Informations- og vejledningspjece. Ældre Sagens Natteravne Informations- og vejledningspjece Ældre Sagens Natteravne Indledning Ældre Sagen (ÆSN) og Natteravnenes Landssekretariat har i oktober 2010 indgået en landsdækkende samarbejdsaftale. Dette giver Ældre

Læs mere

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN Hermed en lille hilsen til dig og din familie, som beboere i Mølleparken Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden.

Læs mere

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Boligselskab og Ballerup kommune onsdag den 8. februar 2012.

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Boligselskab og Ballerup kommune onsdag den 8. februar 2012. Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Boligselskab og Ballerup kommune onsdag den 8. februar 2012. Deltagere: Jytte Jensen, Ballerup Boligselskab Ole Pedersen, Ballerup Ældreboligselskab

Læs mere

Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen!

Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen! Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen! Dette katalog indeholder konkrete og lettilgængelige ideer til, hvordan I ude på datastuerne, bibliotekerne og andre it-undervisningssteder

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V.

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING... 3

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 4 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste måneder

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Den Boligsociale Helhedsplan. Charlottekvarteret - Mennekser i fokus 2012-2016

Den Boligsociale Helhedsplan. Charlottekvarteret - Mennekser i fokus 2012-2016 Den Boligsociale Helhedsplan Charlottekvarteret - Mennekser i fokus 2012-2016 2 INDHOLD Introduktion 2 Forord 2 Indledning 2 Spørgsmål & svar 4-6 Uddannelse, beskæftigelse & erhverv 8 Intro 8 Målet er

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 26 HEIMDALSGADE

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 26 HEIMDALSGADE «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 26 HEIMDALSGADE Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber denne

Læs mere

Din bolig dit hjem Brug råderetten

Din bolig dit hjem Brug råderetten Din bolig dit hjem Brug råderetten Marts 2014 Du bor i en almen boligafdeling, hvor du har ret til at sætte dit eget præg på din bolig. Det har du haft længe. Men loven om råderet har du mulighed for at

Læs mere

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG KORT OM FASEN I denne fase skal der skabes et grundigt fundament for at træffe de rigtige beslutninger for udviklingen i jeres afdeling. I skal også have planlægt og

Læs mere

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden Velkommen til Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5 Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Husorden En boligforening med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2013. Afdeling 16. april 2014

AAB Afdeling 16. Beretning 2013. Afdeling 16. april 2014 AAB Afdeling 16 april 2014 Beretning 2013 Afdeling 16 Almene boliger Tilsynsmyndigheder har for tiden stor fokus på de almene boliger inklusiv Boligforeningen AAB. Denne forøgede fokus har medført mange

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Udlicitering i den almene boligsektor

Udlicitering i den almene boligsektor 1 Udlicitering i den almene boligsektor Den almene boligsektor - Struktur Boligselskabernes Landsforening (BL) 700 boligselskaber (boligorganisationer) 8.000 boligafdelinger (økonomisk enhed) 541.000 boliger

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 44. Sigrid Undsets Vej 103-223

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 44. Sigrid Undsets Vej 103-223 «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 44 Sigrid Undsets Vej 103-223 Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten.

Læs mere

Du får her mødematerialer til Nordhavnsgårdens afdelingsmøde den 20. sept. 2012.

Du får her mødematerialer til Nordhavnsgårdens afdelingsmøde den 20. sept. 2012. d. 12. september 2012 Kære Beboer. Du får her mødematerialer til Nordhavnsgårdens afdelingsmøde den 20. sept. 2012. Mødet foregår i beboerlokalet og starter kl. 19.00, men dørene åbner allerede kl. 18.30,

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. MARTS 2015

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. MARTS 2015 Tilstede: Afbud: Michael Korsholm Ole Østergaard Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John Jensen Poul Ankersen Lone

Læs mere

Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014

Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014 ALMENBO AFDELING 14 Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014 Benny bød velkommen 1. Valg af dirigent og referent Flemming blev valgt til dirigent. Hanne referat 2. Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP 3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP 1031 Taastrup Torv I og II 1032 Taastrup Torv Plejeboliger Opførelsesår: 2014 33 boliger 1029 Møllegården Opførelsesår: 1975 10 boliger 1028 Kongsgården Opførelsesår: 1975

Læs mere

Forslag 1. Råderetten. Dine muligheder for forbedringer af boligen. Follingsvej

Forslag 1. Råderetten. Dine muligheder for forbedringer af boligen. Follingsvej Råderetten Forslag 1 Dine muligheder for forbedringer af boligen Follingsvej Om råderet Som lejer har du mulighed for, at få indflydelse på netop din boligindretning og sætte dit eget personlige præg på

Læs mere

Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede:

Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede: Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede: Med stemmeret: Beboere repræsenterede boliger, herunder bestyrelsen. Uden Stemmeret:

Læs mere

1 Den daglige drift. Dilemma 1. Skal beboerne bestemme serviceniveauet eller skal det fastsættes centralt og skal BL vejlede?

1 Den daglige drift. Dilemma 1. Skal beboerne bestemme serviceniveauet eller skal det fastsættes centralt og skal BL vejlede? BL s 1. kreds - Kredskonference 2014 Workshop Lørdag den 22. marts 1 Den daglige drift. Dilemma 1. Skal beboerne bestemme serviceniveauet eller skal det fastsættes centralt og skal BL vejlede? Gruppe 1A

Læs mere

DAGKURSUS LØRDAGSKURSUS (PR-MATERIALE)

DAGKURSUS LØRDAGSKURSUS (PR-MATERIALE) 1 DAGKURSUS LØRDAGSKURSUS (PR-MATERIALE) 2 For bestyrelsesmedlemmer frivillige ejendomsfunktionær boligsociale medarbejdere Frivilligkursus Hvordan får vi flere frivillige? Dagkursus Lørdagskursus: 09.00

Læs mere

AD. 3 Meddelelser fra Administrationen v / Esbern Ott, samt fra varmemesteren V / Freddy Rasmussen.

AD. 3 Meddelelser fra Administrationen v / Esbern Ott, samt fra varmemesteren V / Freddy Rasmussen. DIRIGENT: TINA LAURSEN AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott (EO) Formand Freddy Rasmussen (FR) Mads Greve (MG) Tina Laursen (TL) Bianca Balslev (BB) Allan L. Klem (AK) Sussie Tranekær

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Antal fremmødte beboere: 23 1. Valg af dirigent: Nina Frederiksen, Sekretariatsleder Søbo 2. Stemmeudvalg: Karsten Bjerre Gerlevsen, inspektørassistent Søbo

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

Informationsmøde Svendborg Andels-Boligforening afholder et informationsmøde for afdeling 14 Byparken den: 21. juni 2010 kl. 19.

Informationsmøde Svendborg Andels-Boligforening afholder et informationsmøde for afdeling 14 Byparken den: 21. juni 2010 kl. 19. Information om Renoveringen af afdeling 14 Byparken Informationsmøde Svendborg Andels-Boligforening afholder et informationsmøde for afdeling 14 Byparken den: 21. juni 2010 kl. 19.00 i Skovbyhus Der skal

Læs mere