ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ У СТАЦИОНАРНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ У СТАЦИОНАРНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ"

Transkript

1 ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ У СТАЦИОНАРНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ( Службени гласник РС бр. 47/08, 69/08) Опште одредбе Члан 1. Овим правилником утврђују се врсте индикација, дужина трајања, начин и поступак као и упућивање на медицинску рехабилитацију у стационарне здравствене установе специјализоване за рехабилитацију (у даљем тексту: продужена рехабилитација) оболелих и повређених осигураних лица Републичког завода фонда за здравствено осигурање (у даљем тексту: Републички завод фонд) на терет средстава обавезног здравственог осигурања. Појам медицинске рехабилитације Члан 2. Осигураним лицима обезбеђује се медицинска рехабилитација, ради побољшања или враћања изгубљене или оштећене функције тела као последице акутне болести или повреде, погоршања хроничне болести, медицинске интервенције, конгениталних аномалија или развојног поремећаја. Осигураним лицима се рехабилитацијом у стационарним здравственим установама (рана рехабилитација) обезбеђује спровођење интензивног програма рехабилитације, за који је неопходан мултидисиплинарни тимски рад, у оквиру основног медицинског третмана, ради побољшања здравственог стања и отклањања функционалних сметњи. Појам продужене рехабилитације Члан 3. Осигураним лицима обезбеђује се продужена рехабилитација као континуирани продужетак лечења и рехабилитације, у оквиру индикационог подручја када се функционалне сметње не могу ублажити или отклонити са подједнаком ефикасношћу у амбулантно-поликлиничким условима и у оквиру болничког лечења основне болести. Индикациона подручја Члан 4. Продужена рехабилитација обезбеђује се оболелом или повређеном осигураном лицу у случају постојања болести, повреда и стања утврђених овим правилником, за следећа индикациона подручја: 1) неуролошка обољења, 2) обољења срца и крвних судова, 3) реуматска обољења, 4) обољења респираторног система, 5) повреде и обољења локомоторног система, 6) ендокринолошка обољења. У оквиру индикационог подручја продужена рехабилитација се спроводи као лечење медицински индикованим терапијским процедурама или као превенција погоршања, односно настанка компликација одређене хроничне болести. Члан 5. Врсте индикација болести и повреда у оквиру индикационих подручја из члана 4. овог правилника, утврђене су Листом индикација за коришћење продужене рехабилитације (у даљем тексту: Листа индикација), која је одштампана уз овај правилник и чини његов саставни део. Чланови 2, 3, 4 и 5 су избрисани Захтев: обавезно оставити чланове 2, 3, 4 и 5 Члан 6 2. Листа индикација садржи у оквиру сваког појединачног индикационог подручја: 1) дијагнозу болести, повреда и стања (на латинском језику односно описну на српском језику), утврђену према Међународној класификацији болести -Десета ревизија у даљем тексту: МКБ 10); 2) шифру болести и повреда, односно опис стања за болести и повреде прeма МКБ 10; 3) попис нeопходнe мeдицинскe докумeнтацијe о прeтходно спровeдeним дијагностичким и тeрапијским поступцима у оквиру амбулантне или стационарне рeхабилитацијe, са дефинисањем крајњих рокова за спровођење континуираног лечења оболелог односно повређеног осигураног лица у одговарајућој стационарној здравственој установи специјализованој за рехабилитацију (у даљем тексту: ЗУ за рехабилитацију), и то: - за одређене индикације, отпусну листу одговарајуће здравствене установе о лeчeњу (нe старију од мeсeц дана) која потврђује упутну дијагнозу постојање акутног обољења, повреде, акутног погоршања хроничне болести или отпусну листу од операције за дијагнозе Г 81.0, Г 81.1, Г 82.0, Г 82.1, Г 82.2, Г 82.3, Г

2 82.4, Г 82.5 и Г 83.1 у случају постојања парезе у отпусној листи потребно је да буде наведен и степен парезе; започињање рехабилитације спроводи се одмах или у року од месец дана од оцене надлежне лекарске комисије G81 G81 Једнострана парализа - одузетост Hemiplegia G810 G81 Мlitava jednostrana paraliza Hemiplegia flaccida G811 G81 Сpastička (grcevita) jednostrana paraliza Hemiplegia spastica G819 G81 Јednostrana paraliza, neoznačena Hemiplegia, non specificata G82 G82 Сimetrična paraliza - oduzetost obe ruke ili obe noge i svih udova Paraplegia et tetraplegia G820 G82 Мlitava paraliza dva simetrična uda Пaraplegia flaccida G821 G82 Spasticka (grcevita) paraliza dva simetricna uda Пaraplegia spastica G822 G82 Simetrična paraliza udova, neoznačena Пaraplegia, non specificata G823 G82 Мlitava paraliza svih udova Tetraplegia flaccida G824 G82 Spastička (grcevita) paraliza svih udova Tetraplegia spastica G825 G82 Пaraliza svih udova, neoznačena Tetraplegia, non specificata G83 G83 Дruge paralize Пaralyses aliae G830 G83 Пaraliza obe ruke Diplegia superior G831 G83 Пaraliza jedne noge Monoplegia inferior G832 G83 Paraliza jedne ruke Monoplegia extremitatis superioris G833 G83 Paraliza jednog uda, neoznačena Monoplegia, non specificata G834 G83 Sindrom "koњskog repa" Syndroma caudae equinae Г838 Г83 Дrugi označeni sindromi paralize Syndromae paralyticae specificatae, aliae Г839 Г83 Sindrom paralize, neoznačen Syndroma paralytica, non specificata - под тачком 3 у ставу један у случају постојања парезе у отпусној листи потребно је да буде наведен и степен парезе; напомињемо да степеновање слабости на овај начин даје могућност манипулацијама, а није дефинисано шта се под којим степеном парезе подразумева; предлог (захтев): kористити за све болеснике Мини ментал Скор, за једностране слабости Бартел индекс (Barthel), а за слабости доњих екстремитета или слабости сва четири екстремитета АСИА скалу (наведене скале су доступне свима и бесплатне за коришћење) - за одређене индикације отпусну листу одговарајуће здравствене установе о лечењу (не старију од три месеца) која потврђује постојање акутног обољења, повреде, акутног погоршања хроничне болести или отпусну листу од операције као и другу наведену, неопходну медицинску документацију која потврђује упутну дијагнозу; започињање рехабилитације спроводи се најкасније у року од три месеца од оцене надлежне лекарске комисије - за одређене индикације отпусну листу одговарајуће здравствене установе или мишљење два (2) лекара одговарајуће специјализације (не старије од шест месеци), уз другу приложену неопходну медицинску документацију која потврђује упутну дијагнозу; започињање рехабилитације спроводи се најкасније у року од три месеца од оцене надлежне лекарске комисије - за одређене индикације за које је предвиђена превенција погоршања, односно настанка компликација одређене хроничне болести медицинска документација која потврђује упутну дијагнозу; започињање рехабилитације спроводи се најкасније у року од три месеца од оцене надлежне лекарске комисије.'' 4) потребу пратиоца у току трајања продужене рехабилитације; 5) дужину трајања продужене рехабилитације; 6) могућност продужења (наставка коришћења) већ започете рехабилитације, уз одређене индикације. Уколико се осигурано лице налази на стационарном лечењу због болести наведене у Листи индикација, медицинску документацију из Листе индикација замењује извештај болнице о основној болести осигураног лица, току лечења и функционалном статусу, којим болница предлаже континуирани наставак лечења продуженом рехабилитацијом. Започињање продужене рехабилитације спроводи се одмах по добијању оцене надлежне лекарске комисије, директним превожењем из једне у другу здравствену установу. Лекарска Комисија може изузетно да одобри продужену рехабилитацију и након истека рокова прописаних у ставу 1 тачка 3 овог члана, у случају настанка компликација након прелома или операције, а најдуже у року до 90 дана од истека прописаног рока. Контраиндикације

3 Члан 7 3. На коришћење продужене рехабилитације не може бити упућено оболело или повређено осигурано лице код кога је присутно неко од обољења или стања која представљају контраиндикацију за коришћење продужене рехабилитације, и то: 1) психоза, асоцијално понашање или склоност ка самоубиству; 2) учестали ЕПИ напади; 3) болести зависности; 4) акутна инфективна болест и фебрилно стање; 5) активни и еволутивни облици плућне и ванплућне туберкулозе; 6) хронична органска болест кардиоваскуларног система или респираторног система или централног нервног система, у фази акутног погоршања која може довести до декомпензације виталних органа; декомпензација виталних органа 7) дијабетесна кетоацидоза и хиперосмоларни синдром; 8) малигне болести у фази лечења или одмаклој фази болести; 9) трудноћа; 10) сенилни маразам и тежи облици генерализоване артериосклерозе; 11) акутна фаза реуматске болести; 12) нестабилна ангина пекторис; 13) декомпензација срца; 14) тешка исхемија срчаног мишића; 15 13) озбиљни поремећаји срчаног ритма, односно неконтролисане аритмије; 16 14) хипертензивна или хипотензивна реакција на тесту физичког оптерећења; 17 15) лоше регулисана артеријска хипертензија. 16) анеуризма срца 17) флеботромбоза дубоких вена ногу 18) емболија плућа 19) имобилизација Коментар: - под 2 - учестали ЕПИ напади код деце нису контраиндикација за рех. третман, предлог (захтев): неконтролисани ЕПИ напади - под 10 тежи облици генерализоване артериосклерозе нису адекватан термин, предлог (захтев): сенилни маразам и деменције - под 14 хипертензивна или хипотензивна реакција на тесту физичког оптерећења предлог (захтев): избрисати - под 16 анеуризма срца, болесници који имају анеуризму срца морају се рехабилитовати у специјализованим стационарним установама за рехабилитацију предлог (захтев): избрисати - под 19 - имобилизација предлог (захтев): избрисати Предлог за упућивање Члан 8 4. Предлог за упућивање осигураног лица на продужену рехабилитацију даје изабрани лекар примарне здравствене заштите на упуту који важи најдуже 30 дана од дана издавања. Упут изабраног лекара уз упутну дијагнозу обавезно мора да садржи и сва хронична стања и обољења која су евидентирана у здравстевном картону осигураног лица. Ако се осигурано лице налази на стационарном лечењу основне болести, по спроведеној раној рехабилитацији болница директно филијали осигураног лица доставља предлог три лекара специјалиста одговарајуће специјалности (од којих је један обавезно специјалиста физикалне медицине и рехабилитације) за упућивање на продужену рехабилитацију (директно упућивање). У предлогу здравствене установе морају да буду наведене све дијагнозе болести стања из историје болести.

4 У току спровођења продужене рехабилитације осигураног лица, ако су у до тада спроведеној рехабилитацији постигнути очекивани резултати и ако се продужењем трајања рехабилитације ти резултати могу побољшати, за случајеве предвиђене у Листи индикација, ЗУ за рехабилитацију директно филијали осигураног лица доставља предлог надлежног лекара за наставак продужене рехабилитације, у трајању предвиђеном Листом индикација. Здравствена установа из ст. 2. и 3. овог члана, доставља предлог лекарској комисији филијале пре истека стационарног лечења основне болести осигураног лица, односно у току трајања продужене рехабилитације. Члан 9. Предлог за упућивање осигураног лица на коришћење продужене рехабилитације садржи обавезно и одговарајућу медицинску документацију према Листи индикација, Лекарска комисија Члан Оцену оправданости упућивања осигураног лица на продужену рехабилитацију, као и дужину трајања већ започете продужене рехабилитације, даје лекарска комисија филијале, на предлог изабраног лекара или одговарајуће здравствене установе, у складу са овим правилником. На предлог изабраног лекара лекарска комисија даје оцену на основу прегледа осигураног лица и увида у приложену медицинску документацију, а по потреби и на основу прегледа осигураног лица. На предлог одговарајуће здравствене установе лекарска комисија даје оцену на основу увида у приложену медицинску документацију, по хитном поступку. Лекарска комисија одређује ЗУ за рехабилитацију у коју се врши упућивање, дужину трајања рехабилитације, потребу пратиоца (у путу или на смештају за време рехабилитације), врсту превоза до ЗУ за рехабилитацију и рок у коме се продужена рехабилитација мора спровести према Листи индикација. Члан Против оцене првостепене.лекарске комисије, осигурано лице може изјавити приговор другостепеној лекарској комисији у року од три дана од дана пријема оцене. Ако осигурано лице није задовољно оценом другостепене лекарске комисије, може захтевати од филијале издавање решења. Члан Филијала коначну оцену лекарске комисије о одобрењу продужене рехабилитације са утврђеном висином учешћа, доставља осигураном лицу на кућну адресу, здравственој установи из члана 6. ст. 2. и 3. овог правилника, и ЗУ за рехабилитацију. Члан Дужина трајања продужене рехабилитације одређена је Листом индикација и обухвата време до 30 календарских дана, односно још до календарских дана код наставка спровођења већ започете продужене рехабилитације. предлог (захтев) : вратити на 90 календарских дана Спровођење продужене рехабилитације Члан 14. Осигурано лице започиње продужену рехабилитацију по позиву ЗУ за рехабилитацију. ЗУ за рехабилитацију обавезна је да ради обезбеђења наставка даљег лечења, започне спровођење рехабилитације осигураног лица сагласно оцени лекарске комисије, одмах, у року од месец дана или у року од 3 месеца од оцене надлежне лекарске комисије. Приоритет имају осигурана лица упућена на продужену рехабилитацију у току трајања стационарног лечења. Члан 15. Осигурано лице је дужно да започне продужену рехабилитацију одређеног дана назначеног у позиву ЗУ за рехабилитацију. Ако је осигурано лице из оправданих разлога спречено да ступи одређеног дана на продужену рехабилитацију, дужно је да о томе обавести ЗУ за рехабилитацију и филијалу. Члан 16. Продужена рехабилитација за оболела или повређена осигурана лица се спроводи у ЗУ за рехабилитацију током целе календарске године. Продужена рехабилитација спроводи се свакодневно, односно током целе календарске године, без обзира на викенде и празнике, за све време трајања одобрене рехабилитације, према утврђеном програму (протоколу лечења) у ЗУ за рехабилитацију. Лечење осигураног лица медицински индикованим терапијским процедурама обухвата: -све облике кинези терапије на тлу и у води (активне, пасивне, потпомогнуте вежбе, индивидуалне и групне вежбе),

5 -све друге видове физикалне терапије (електротерапија, магнетотерапија, сонотерапија, ласеротерапија, парафинотерапија, инфраруж терапија, криотерапија, хипобарична (Вацусац), ултразвучна терапија, терапија биоптрон лампом, инхалација, окупациона терапија, терапија гласа и говора), -примену природних лековитих фактора (пелоид, минерална вода, ваздух). Превенција погоршања, односно настанка компликација одређене хроничне болести осигураног лица обухвата спровођење едукације, циљаних и специјалистичко-консултативних прегледа. Члан 17. Продужена рехабилитација спроводи се упућивањем осигураног лица у ЗУ за рехабилитацију која је оспособљена за спровођење рехабилитације према обољењу, повреди и стању осигураног лица, са којом је Републички завод закључио уговор о пружању и финансирању здравствене заштите, а по правилу која је најближа филијали осигураног лица. Списак ЗУ за рехабилитацију, према индикационим подручјима из Листе индикација, у које се врши упућивање осигураних лица Републичког завода на продужену рехабилитацију, одштампан је уз овај правилник и његов је саставни део. Члан У случају да осигурано лице због акутног обољења или другог оправданог медицинског разлога по мишљењу надлежног лекара ЗУ за рехабилитацију, у току спровођења продужене рехабилитације прекине започету рехабилитацију ради пружања здравствене услуге у другој здравственој установи, може да настави започету рехабилитацију ако је прекид трајао укупно до пет дана петнаест, и то за онолико дана колико је трајао прекид. Продужена рехабилитација коју осигурано лице прекине из личних разлога не мпже да се настави. ЗУ за рехабилитацију дужна је да обавести филијалу осигураног лица о прекиду започете продужене рехабилитације, односно о наставку продужене рехабилитације после прекида. Члан Продужену рехабилитацију, као лечење медицински индикованим терапијским процедурама осигурано лице може користити само једном у року од 12 месеци од завршетка претходног коришћења ове врсте продужене рехабилитације. Изузетно од става 1 овог члана осигурано лице може да користи продужену рехабилитацију и пре истека рока од 12 месеци од завршетка претходног коришћења ове врсте продужене рехабилитације у случају настанка трауматске фрактуре, акутног инфаркта миокарда и ЦВИ акутног ЦВИ после кардиохируршких и ортопедских операција у складу са Листом индикација и после операције дискус херније. Продужену рехабилитацију, као превенцију погоршања, односно настанка компликација одређене хроничне болести Диабетес меллитус инзулино завистан облик осигурано лице узраста до 18 година које болује од Диабетес меллитус а на инзулинској терапији, може користити само једном у року од 12 месеци од завршетка претходног коришћења ове врсте продужене рехабилитације, а осигурано лице старије од 18 година, може користити само једном у року од месециа од завршетка претходног коришћења ове врсте продужене рехабилитације. Продужену рехабилитацију као превенцију погоршања односно настанка компликација код гојазности осигурано лице може да користи једном у узрасту од 12 до 18 година. Завршне одредбе Члан Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику Републике Србије. Листа индикација за коришћење медицинске рехабилитације у стационарним здравственим установама за рехабилитацију (продужена рехабилитација) мења се и гласи: ЛИСТА ИНДИКАЦИЈА ЗА КОРИШЋЕЊЕ МЕДИЦИНСКЕ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ У СТАЦИОНАРНИМ И ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ (ПРОДУЖЕНА РЕХАБИЛИТАЦИЈА) 1. NЕUROЛOŠКА OБOЉЕЊА 1.1. Sequelae poliomyelitidis Б 91 Медицинска документација: отпусна листа или мишљење 2 лекара: 1 спец. неуролога и 1 спец. физикалне медицине и рехабилитације 1.2. Sequelae morbi inflammatorii systematis nervosi centralis Г 09 sa neurološkim ispadima na ekstremitetima (pareze i paralize)

6 Медицинска документација: отпусна листа Продужење рехабилитације: још до дан 1.3. Мorbus neuroni motorii Г 12.2 Медицинска документација: отпусна листа или мишљење 2 лекара: 1 спец. неуролога и 1 спец. физикалне медицине и рехабилитације, уз патолошки (позитиван) ЕМГ код лезије периферног неурона Продужење рехабилитације: још до дан 1.4. Аtrophiae musculorum spinales aliae et syndromae effines Г 12.8 Медицинска документација: отпусна листа или мишљење 2 лекара: 1 спец. неуролога и 1 спец. физикалне медицине и рехабилитације, уз патолошки (позитиван) ЕМГ код лезије периферног неурона 1.5. Sclerosis multiplex Г 35 или мишљење 2 лекара: 1 спец. неуролога и 1 спец. физикалне медицине и рехабилитације уз МР главе предлог (захтев) : додати у назив у фази ремисије и са ЕДСС од 5 до 8 ( ЕДСС = Kurtzke sexpanded disability status Scale) мин степен функц. онеспособљености 0-2 лаки до средњи степен функционалне онеспособљености 2 5 средњи степен функционалног ограничења средњи до тешки степен функционалног органичења уз коришћење инвалидских колица 7 8 тешки степен функционалних ограничења, пацијенти везани за кревет већи део дана Leucoencephalitis haemorrhagica acuta et subacuta (Hurst) Г 36.1 Медицинска документација: отпусна листа 1.7. Мorbi demyelinantes systematis nervosi centralis, alii sa neurološkim ispadima na ekstremitetima (pareze i paralize) Г 37 Медицинска документација: отпусна листа или мишљење 2 лекара: 1 спец. неуролога и 1 спец. физикалне медицине и рехабилитације уз патолошки (позитиван) ЕМГ налаз (код лезије периферног неурона) или уз соматосензорне евоциране потенцијале 1.8. Мononeuritis multiplex Г 58.7 sa ispadima na ekstremitetima (pareze i paralize) или мишљење 2 лекара: 1 спец. неуролога и 1 спец. физикалне медицине и рехабилитације уз патолошки (позитиван) ЕМГ налаз 1.9. Neuropathia cum ataxia hereditaria Г 60.2 или мишљење 2 лекара: 1 спец. неуролога и 1 спец. физикалне медицине и рехабилитације уз патолошки (позитиван) ЕМГ налаз Neuropathia idiopathica progressiva Г 60.3 или мишљење 2 лекара: 1 спец. неуролога и 1 спец. физикалне медицине и рехабилитације уз патолошки (позитиван) ЕМГ налаз Syndroma Guillain-Barre Г 61.0 Продужење рехабилитације: још до дана

7 1.12. Polyneuropathiae specificatae, aliae Г 62.8 уз патолошки (позитиван) ЕМГ налаз Мyasthenia gravis et morbi myoneurales alii Г 70 или мишљење 2 лекара: 1 спец. неуролога и 1 спец. физикалне медицине и рехабилитације, а само за Г 70.0 антихолинестеразни (неостигмин) тест Dystrophia musculorum G 71.0 само са тешким испадима локомоторног система или мишљење 2 лекара: 1 спец. неуролога и 1 спец. физикалне медицине и рехабилитације уз лабораторијске анализе (креатин киназа) Мyopathia congenita Г 71.2 Медицинска документација: мишљење 2 лекара: 1 спец. неуролога и 1 спец. физикалне медицине и рехабилитације уз патолошки (позитиван) ЕМГ налаз, репетитивну нервну стимулацију, мерење брзине провођења нерва, налаз мишићне биопсије, Paralysis cerebralis infantilis Г 80 за узраст до 18 година са средње тешким и тешким испадима локомоторног система, а за лица преко 18 година само после корективне операције уз отпусну листу Медицинска документација: мишљење 2 лекара: 1 спец. неуролога и 1 спец. физикалне медицине и рехабилитације психолошко тестирање и по потреби ЕЕГ Hemiplegia flaccida Г 81.0 или тешка хемипареза од III до IV степена као последице: Haemorrhaia cerebri I 61 Infarctus cerebri I 63 Apoplexio cerebri et haemorrhagia sive infarctus non specificata I64 или после операције мозга Медицинска документација: отпусна листа са наведеним степеном парезе Продужење рехабилитације: још до 60 дана 30 дана предлог (захтев) : Продужење рехабилитације: још до 60 дана ili дана Hemiplegia spastica Г 81.1 или тешка хемипареза од III до IV степена као последице: Haemorrhaia cerebri I 61 Infarctus cerebri I 63 Apoplexio cerebri et haemorrhagia sive infarctus non specificata I64 или после операције мозга Медицинска документација: отпусна листа са наведеним степеном парезе Продужење рехабилитације: још до 60 дана 30 дана Paraplegia flaccida Г 82.0 или тешка парапареза од III до IV степена Медицинска документација: мишљење 2 лекара: 1 спец. неуролога и 1 спец. физикалне медицине и рехабилитације уз патолошки (позитиван) ЕМГ налаз отпусна листа са наведеним степеном парезе Продужење рехабилитације: још до 30 предлог (захтев) : за степеновање применити АСИА Скалу и Продужење рехабилитације: још до 60 дана ili дана Paraplegia spastica Г 82.1 или тешка парапареза од III до IV степена Медицинска документација: мишљење 2 лекара: 1 спец. неуролога и 1 спец. физикалне медицине и

8 рехабилитације уз патолошки (позитиван) ЕМГ налаз отпусна листа са наведеним степеном парезе Продужење рехабилитације: још до 30 предлог (захтев) : за степеновање применити АСИА Скалу и продужење рехабилитације: још до 60 дана ili дана Tetraplegia flaccida Г 82.3 или тешка тетрапареза од III до IV степена Медицинска документација: отпусна листа са наведеним степеном парезе Продужење рехабилитације: још до дана предлог (захтев) : за степеновање применити АСИА Скалу Tetraplegia spastica Г 82.4 или тешка тетрапареза од III до IV степена Медицинска документација: отпусна листа са наведеним степеном парезе Дужина трајања рехабилитације: 30 дана Продужење рехабилитације: 60 дана предлог (захтев) : за степеновање применити АСИА Скалу Tetraplegia, non specificata Г 82.5 или тешка тетрапареза од III до IV степена Медицинска документација: отпусна листа са наведеним степеном парезе Продужење рехабилитације: још до дана предлог (захтев) : за степеновање применити АСИА Скалу Мonoplegia inferior Г 83.1 или тешка монопареза од III до IV степена Медицинска документација: отпусна листа са наведеним степеном парезе 21 дан још до 21 дан Spina bifida Q 05 Мedicinska dokumentacija: otpusna lista ili mišљeњe 2 lekara: 1 spec. neurologa i 1 spec. fizikalne medicine i rehabilitacije uz RTГ snimak Л-S kičme Дužina trajaњa rehabilitacije: 21 dan 1.26 Spina bifida occulta (ako postoji funkcionalni ispad) за узраст до 18 година Q76.0 Медицинска документација: Отпустна листа или налаз ординирајућег лекара са предлогом за упућивање на продужну рехабилитацију и 3 печата лекара: 2 печата физијатра и 1 печат ординирајућег специјалисте мишљење 2 лекара: 1 спец физикалне медицине и рехабилитације и 1 спец. неурологије или 1 спец ортопедије Дужина трајања: 21 дан предлог (захтев): избрисати у називу occulta и додати продужење лечења до 30 дана 1.27 Hydrocephalus (после хируршке корекције код деце до 16 година) G91 Медицинска документација: Отпустна листа или мишљење 2 лекара: 1 специјалиста неуролог и 1 специјалиста физикалне медицине и рехабилитације 1.28 Lezija brahijalnog pleksusa (за децу до 6 година) P14.3 Медицинска документација: Отпусна листа из породилишта или мишљење 2 лекара: 1 специјалиста педијатрије и 1 специјалиста физикалне медицине и рехабилитације Пратилац: ради обуке у циљу даљег кућног третмана Дужина трајања: 21 дан

9 Продужење лечења: 14 дана предлог (захтев): продужење лечења до 30 дана Lezije periferinih nerava (за децу до 6 година) P14.9 Медицинска документација: Отпустна листа из породилишта или мишљење 2 лекара: 1 специјалиста педијатрије и 1 специјалиста физикалне медицине и рехабилитације Пратилац: ради обуке у циљу даљег кућног третмана Дужина трајања: 21 дан Продужење лечења: 14 дана предлог (захтев): продужење лечења до 30 дана 1.30 Retardatio (motorica) за узраст до 18 година R62.0 Медицинска документација: Отпустна листа или налаз ординирајућег лекара са предлогом за упућивање на продужну рехабилитацију и 3 печата лекара: 2 печата физијатра и 1 печат ординирајућег специјалисте мишљење 2 лекара : 1 спец. неурологије и 1 спец. физикалне медицине и рехабилитације Дужина трајања: 21 дан 2. ОБОЉЕЊА СРЦА И КРВНИХ СУДОВА 2.1. Иnfarctus myocardii acutus И 21 или уз мишљење 2 лекара: 1 спец. интерне медицине и 1 спец. физикалне медицине и рехабилитације уз ЕКГ налаз интернисте предлог (захтев): Медицинска документација: отпусна листа уз мишљење 2 лекара: 1 спец. интерне медицине и 1 спец. физикалне медицине и рехабилитације уз ЕКГ налаз 2.2. Иnfarcuts myocardii recidivus acutus И 22 или уз мишљење 2 лекара: 1 спец. интерне медицине и 1 спец. физикалне медицине и рехабилитације уз ЕКГ налаз интернисте предлог (захтев): Медицинска документација: отпусна листа уз мишљење 2 лекара: 1 спец. интерне медицине и 1 спец. физикалне медицине и рехабилитације уз ЕКГ налаз 2.3. Haemorrhagia cerebri И 61 Мedicinska dokumentacija:otpusna lista Дužina trajaњa rehabilitacije:30 dana Produžeњe rehabilitacije: još do 60 dana 2.4. Иnfarctus cerebri И 63 Мedicinska dokumentacija:otpusna lista Дužina trajaњa rehabilitacije:30 dana Produžeњe rehabilitacije: još do 60 dana 2.5. Аpoplexio cerebri ut haemorrhagia sive infarctus non specificata И 64 Мedicinska dokumentacija:otpusna lista Дužina trajaњa rehabilitacije:30 dana Produžeњe rehabilitacije: još do 60 dana 2.6. Rehabilitacija posle aorto-koronarnog БАY PАSS З 95.1 Медицинска документација: отпусна листа уз мишљење интернисте

10 предлог (захтев): Медицинска документација: отпусна листа уз мишљење 2 лекара: 1 спец. интерне медицине и 1 спец. физикалне медицине и рехабилитације уз ЕКГ налаз 2.7. Мalformationes atrii et ventriculi cordis congenitae Q20 posle operacije kod dece do 18 godina 21 дан 2.8. Мalformationes septi cordis congenitea Q21 posle operacije kod dece do 18 godina 21 дан 2.9. Мalformationes valvulae pulmonalis et tricuspidalis Q22 posle operacije kod dece do 18 godina 21 дан Мalformationes valvulae aortae et mitralis congenitae Q23 posle operacije kod dece do 18 godina 21 дан Мalformationes arteriarum magnarum congeniteae Q25 posle operacije kod dece do 18 godina 21 дан Prisustvo veštačkog zaliska srca З дан Prisustvo heterologog zaliska srca З 95.3 Мedicinska dokumentacija: otpusna lista Дužina trajaњa rehabilitacije: 21 dan Prisustvo druge zamene zaliska srca З Neurovaskularne komplikacije izražene dejstvom vibracija (vibraciona bolest) или мишљење 2 лекара: 1 спец. интерне медицине и 1 спец. физикалне медицине и рехабилитације уз осцилометрију и патолошки (позитиван) ЕМГ налаз Аngiopathiae diabeticae И 79.8 или мишљење 2 лекара: 1 спец. интерне медицине и 1 спец. физикалне медицине и рехабилитације уз осцилометрију и ЕМГ 3. РЕУМАТСКА ОБОЉЕЊА 3.1. Аrthritis rheumatoides seropositiva alia М 05.8 Медицинска документација: отпусна листа уз одговарајуће лабораторијске анализе и РТГ снимак шаке и стопала 3.2. Аrthritis rheumatoides seropositiva, non specificata М 05.9 Медицинска документација: отпусна листа уз одговарајуће лабораторијске анализе и РТГ снимак шаке и стопала 3.3. Аrthritis puerilis М 08

11 (искључују се подтачке М 08.0 и М 08.9) уз одговарајуће лабораторијске анализе Пратилац: ради обуке у циљу даљег кућног третмана код деце са већим функционалним оштећењима 3.4. Scleroderma progresivum diffusum М 34.0 или мишљење 2 лекара: 1 спец. интерне медицине и 1 спец. физикалне медицине и рехабилитације уз патолошки (позитиван) ЕМГ налаз, АНА, РТГ плућа, биопсија коже.'' 3.5. Syndroma CRЕST М 34.1 или мишљење 2 лекара: 1 спец. интерне медицине и 1 спец. физикалне медицине и рехабилитације уз уз патолошки (позитиван) ЕМГ налаз, АНА, РТГ плућа, биопсија коже.'' 3.6. Spondylitis ankylopoietica М 45: или мишљење 2 лекара: 1 спец. интерне медицине и 1 спец. физикалне медицине и рехабилитације уз одговарајуће лабораторијске анализе (СЕ, Ц реактивни протеин), спирометрија и РТГ кичменог стуба и сакро илијачних зглобова 3.7. Аrthropathiae psoriaticae et arthropathiae enteropathicae М 07: (искључују се подтачке М 07.0, М 07.3 и М 07.6) уз одговарајуће лабораторијске анализе и РТГ снимак захваћених зглобова и патолошки (позитиван) ЕМГ налаз 3.8. Мorbus Reiter М 02.3 (hronični oblik): уз одговарајуће лабораторијске анализе и РТГ снимак захваћених зглобова 3.9. Дermatopolymiositis non specificata М 33.9 Медицинска документација: отпусна листа Дermatomyositis puerilis М 33.0: Медицинска документација: отпусна листа уз одговарајуће лабораторијске анализе Пратилац: ради обуке у циљу даљег кућног третмана код деце са већим функционалним оштећењима Coxarthrosis М16 staњa sa fleksorno-aduktornom kontrakturom u kuku, sa otežanim hodom, sa izraženim hramaњem i bolom u koji ne reaguje na antireumatike: Мedicinska dokumentacija:otpusna lista ili mišљeњe 2 lekara spec. fizikalne medicine i rehabilitacije uz RTГ snimak zgloba kuka Дužina trajaњa rehabilitacije:14 dana Staњe posle operacije diskus hernije Дужина трајања рехабилитације:28 дана 21 дан Staњe posle ugradњe endoproteze kuka ili kolena Дужина трајања рехабилитације:28 дана.'' Staњe posle korektivne osteotomije karlice, femura i tibije Дужина рехабилитације: 28 дана 3.15 Scoliosis (Cobbov угао већи од 20 0 ) за узраст до 16 година M41 Медицинска документација: Отпустна листа или мишљење 2 лекара: 1 специјалиста педијатрије или 1 специјалиста ортопедије и 1 специјалиста физикалне медицине и рехабилитације уз РТГ снимак кичме

12 Дужина трајања: 21 дан 3.16 Arthrogryposis multiplex congenita за узраст до 18 година Q74.3 Медицинска документација: Отпустна листа или мишљење 2 лекара: 1 специјалиста педијатар и 1 специјалиста физикалне медицине и рехабилитације Дужина трајања: 21 дан 4. БОЛЕСТИ РЕСПИРАТОРНОГ СИСТЕМА 4.1. Tuberculosis pulmonis primaria st. post. А 16.7: Primarna tuberkuloza pluća nakon prestanka jako izraženih simptoma tuberkulozne intoksikacije Мedicinska dokumentacija:otpusna lista, uz priložen nalaz ЛŐW i БК Дužina trajaњa rehabilitacije: 30 dana 4.2. Bronchitis chronica, non specificata J 42 (опструкција средње тешког степена, ФЕВ %, и ФЕВ1/ ФВЦ мањи од 70% или тешког степена ФЕВ %, и ФЕВ1/ ФВЦ мањи од 70%) и РТГ снимак плућа или више од 3 егзацербације у последњих 6 месеци (опструкција средње тешког степена, ФЕВ %, и ФЕВ1/ ФВЦ мањи од 70% или тешког степена ФЕВ %, и ФЕВ1/ ФВЦ мањи од 70%) предлог (захтев): након РТГ снимак плућа уместо и да стоји или 4.3. Мorbus pulmonis obstructivus chronicus alius Ј 44 Медицинска документација: отпусна листа (опструкција средње тешког степена, ИИ А: ФЕВ %, и ФЕВ1/ ФВЦ мањи од 70%; ИИБ или тешког степена ФЕВ %, и ФЕВ1/ ФВЦ мањи од 70%) или тешког степена ФЕВ1 мањи од 30%, и ФЕВ1/ ФВЦ мањи од 70%) и РТГ снимак плућа 4.4. Аsthma bronchiale Ј 45 sredњe teškog stepena sa čestim napadima за узраст до 18 година (опструкција средње тешког степена, ФЕВ1 мање од 80% и ФЕВ1/ ФВЦ мањи од 70% и ПЕФ више од 60%, а мање од 80% од референтне вредности), РТГ снимак плућа и позитивни провокативни тестови (ацетилхолински или метахолински) 4.4а 4.5. Аsthma bronchiale allergicum Ј 45.0 умерено тешког степена са сензибилизацијом и на састојке кућне прашине која захтева сталну профилаксу инхалационим кортикостероидима у дози већој од 50 мг за опструкцију средње тешког степена ФЕВ1 мање од 80%, и ФЕВ1/ ФВЦ мањи од 70% и ПЕФ више од 60%, а мање од 80% од референтне вредности) за узраст до 18 година или мишљење 2 лекара: 1 спец. интерне медицине (или за децу: 1 спец. педијатрије и 1 спец. физикалне медицине и рехабилитације (опструкција средње тешког степена, ФЕВ %, и ФЕВ1/ ФВЦ мањи од 70% и ПЕФ више од 60%, а мање од 80% од референтне вредности), налаз еозинофила већи од 400 цел/мцл и позитивни алерголошки тестови 4.6 Fibrosis cystica pulmonalis E 84.0 Медицинска документација: отпусна листа или мишљење 2 лекара: 1 спец. интерне медицине или 1 специјалиста педијатрије и 1 спец. физикалне медицине и рехабилитације 4.7. Bronchiectasia J47 Медицинска документација: отпусна листа или мишљење 2 лекара: 1 спец. интерне медицине и 1 спец. физикалне медицине и рехабилитације предлог (захтев): вратити индикацију 5. ПОВРЕДЕ И ОБОЉЕЊА ЛОКОМОТОРНОГ СИСТЕМА

13 5.1. Лaesio traumatica intracranialis S06 (sa parezom ili paralizom jednog ili više ekstremiteta) уз РТГ снимак и патолошки (позитиван) ЕМГ налаз 21 дан Продужење рехабилитације: још до 60 дана 30 дана 5.2. Fractura vetebrae cervicalis alterius, specificatae S 12.2 Продужење рехабилитације: још до 30 дана 5.3. Fracturae columnae vertebralis cervicalis multiplices S 12.7 Продужење рехабилитације: још до 30 дана 5.4. Fractura partis colli, non specificatae S 12.9 Продужење рехабилитације: још до 30 дана 5.5. Contusio et oedema medullae spinalis cervicalis S 14.0 уз РТГ снимак и патолошки (позитиван) ЕМГ налаз Продужење рехабилитације: још до 90 дана 60 дана 5.6. Laesiones traumaticae medullae spinalis cervicalis aliae, non specificatae S 14.1 уз РТГ снимак и патолошки (позитиван) ЕМГ налаз Продужење рехабилитације: још до 90 дана 60 дана 5.7. Laesio traumatica radicis nervi spinalis cervicalis S 14.2 уз РТГ снимак и патолошки (позитиван) ЕМГ налаз 5.8. Laesiones traumaticae colli multiplices S 19.7 уз РТГ снимак и патолошки (позитиван) ЕМГ налаз Продужење рехабилитације: још до 30 дана 5.9. Laesiones traumaticae colli aliae, specificatae S 19.8 уз РТГ снимак и патолошки (позитиван) ЕМГ налаз Продужење рехабилитације: још до 30 дана Laesio traumatica colli, non specificata S 19.9 уз РТГ снимак и патолошки (позитиван) ЕМГ налаз Продужење рехабилитације: још до 30 дана Fractura columnae vertebralis thoracalis S 22.0 уз РТГ снимак и патолошки (позитиван) ЕМГ налаз Продужење рехабилитације: 30 дана Fractura columnae vertebralis thoracalis multiplices S 22.1 уз РТГ снимак и патолошки (позитиван) ЕМГ налаз Продужење рехабилитације: 30 дана Fractura vertebrae lumbalis S 32.0 Мedicinska dokumentacija:otpusna lista uz RTГ snimak i patološki (pozitivan) ЕМГ nalaz

14 Дužina trajaњa rehabilitacije: 30 dana 21 дан Produžeњe rehabilitacije: još do dana предлог (захтев): продужење рехабилитације: још до 60 дана Fractura ossis sacri S 32.1 уз РТГ снимак мишљење лекара специјалисте физикалне медицине и рехабилитације Продужење рехабилитације: 21 дан 14 дана Luxatio articuli sacroilici et sacrococcygei S 33.2 уз РТГ снимак мишљење лекара специјалисте физикалне медицине и рехабилитације Продужење рехабилитације: 21 дан 14 дана Fractura acetabuli S 32.4 уз РТГ снимак мишљење лекара специјалисте физикалне медицине и рехабилитације Продужење рехабилитације: 21 дан Commotio et oedema medullae spinalis lumbalis S 34.0 уз РТГ снимак и патолошки (позитиван) ЕМГналаз Продужење рехабилитације: 30 дана Fractura extremitatis superioris bilateralis T 02.4 или мишљење 2 лекара спец. физикалне медицине и рехабилитације уз РТГ снимак. Дужина трајања рехабилитације: 30 дана Fractura femoris S 72 или мишљење 2 лекара: 1 спец. ортопед и 1 спец. физикалне медицине и рехабилитације уз РТГ снимак 21 дан Fractura cruris, regionem talocruralem, includens S 82 или мишљење 2 лекара: 1 спец. ортопед и 1 спец. физикалне медицине и рехабилитације уз РТГ снимак 21 дан Fractura extremitatis inferioris, bilateralis T 02.5 или мишљење 2 лекара: 1 спец. ортопед и 1 спец. физикалне медицине и рехабилитације уз РТГ снимак Продужење рехабилитације: 30 дана

15 5.22. Laesio traumatica nervorum cruris S 84 или мишљење 2 лекара: 1 спец. неуролог и 1 спец. физикалне медицине и рехабилитације Продужење рехабилитације: 30 дана 21 дан Conquasatio genus et conquasatio cruris S 87 Продужење рехабилитације: 45 дана Fractura pedis multiplex S 92.7 или мишљење 2 лекара: 1 спец. ортопед и 1 спец. физикалне медицине и рехабилитације уз РТГ снимак Продужење рехабилитације: 21 дан Conquassatio regionis maleolli et pedis S 97 Продужење рехабилитације: 21 дан Luxatio coxae unilateralis congenita (posle hirurške intervencije) Q 65.0 а Luxatio coxae bilateralis congenita (posle hirurške intervencije) Q 65.1 а Subluxatio coxae unilateralis congenita (posle hirurške intervencije) Q Subluxatio coxae bilateralis congenita (posle hirurške intervencije) Q Deformationes pedis congenitae (posle hirurške intervencije) за узраст до 18 година Q 66 предлог (захтев): продужење рехабилитације: 21 дан + 14 дана Reductio longitudinis radii congenita (posle hirurške intervencije) Q Reductio longitudinis ulnae congenita (posle hirurške intervencije) Q Мanus unguiformis (posle hirurške intervencije) Q 71.6

16 5.34. Reductiones extremitatis superioris congenitae aliae (posle hirurške intervencije) Q Reductio longitudinis femoris congenita (posle hirurške intervencije) Q 72.4 уз позитиван ЕМГ налаз Дужина трајања рехабилитације:28 дана Reductio longitudinis tibiae congenita (posle hirurške intervencije) Q 72.5 Медицинска документација: отпусна листа Дужина трајања рехабилитације: 28 дана Reductio longitudinis fibulae congenita (posle hirurške intervencije) Q 72.6 Дужина трајања рехабилитације:28 дана Reductiones extremitatis inferioris congenitae aliae (posle hirurške intervencije) Q 72.8 Дужина трајања рехабилитације:28 дана Scoliosis congenita (posle hirurške intervencije) Q 76.3 Медицинска документација: отпусна листа 5.39 а Torticollis (posle hirurške korekcije) за узраст до 18 година M43.6 Медицинска документација: Отпустна листа или налаз ординирајућег лекара са предлогом за упућивање на продужну рехабилитацију и 3 печата лекара: 2 печата физијатра и 1 печат ординирајућег специјалисте мишљење 2 лекара: 1 спец. физ. мед. и рех и 1 спец. ортопедије Дужина трајања: 21 дан 5.39 б Pectus excavatum (posle operacije) за узраст до 16 година Q67.6 Медицинска документација: Отпустна листа или налаз ординирајућег лекара са предлогом за упућивање на продужну рехабилитацију и 3 печата лекара: 2 печата физијатра и 1 печат ординирајућег специјалисте мишљење 2 лекара: 1 спец. физ. мед. и рех и 1 спец. ортопедије Дужина трајања: 21 дан 5.39 в Pectus carinatum (posle operacije) за узраст до 16 година Q67.7 Медицинска документација: Отпустна листа или налаз ординирајућег лекара са предлогом за упућивање на продужну рехабилитацију и 3 печата лекара: 2 печата физијатра и 1 печат ординирајућег специјалисте мишљење 2 лекара: 1 спец. физ. мед. и рех и 1 спец. ортопедије Дужина трајања: 21 дан Osteochondrosis capitis femoralis puerilis (Legg-Calve-Perthes) М 91.1 уз РТГ снимак или ултразвучни налаз коштано зглобних структура Дужина трајања рехабилитације:28 дана 5.40 а Morbus Perthes (posle hirurške korekcije) за узраст до 18 година M87.1 Медицинска документација: Отпустна листа или налаз ординирајућег лекара са предлогом за упућивање на продужну рехабилитацију и 3 печата лекара: 2 печата физијатра и 1 печат ординирајућег специјалисте мишљење 2 лекара: 1 спец. физ. мед. и рех и 1 спец. ортопедије Дужина трајања: 21 дан

17 5.41. Osteochondritis dissecans М 93.2 уз РТГ снимак или ултразвучни налаз коштано зглобних структура Дужина трајања рехабилитације:28 дана Мorbus Paget ossium aliorum М 88.8 уз РТГ снимак или ултразвучни налаз коштано зглобних структура Пратилац: ради обуке у циљу даљег кућног третмана само деци 5.43 Osteochondrodysplasia за узраст до 18 година Q77 Медицинска документација: Отпустна листа или налаз ординирајућег лекара са предлогом за упућивање на продужну рехабилитацију и 3 печата лекара: 2 печата физијатра и 1 печат ординирајућег специјалисте мишљење 2 лекара: 1 спец. физ. мед. и рех и 1 спец. ортопедије Дужина трајања: 21 дан 5.44 Neurofibromatosis за узраст до 18 година Q85.0 Medicinska dokumentacija: Otpustna lista ili nalaz ordinirajućeg lekara sa predlogom za upućivanje na produžnu rehabilitaciju i 3 pečata lekara: 2 pečata fizijatra i 1 pečat ordinirajućeg specijaliste Dužina trajanja: 21 dan 5.45 Остеомиелитис (секвеле) М86 6. ЕНДОКРИНОЛОШКА ОБОЉЕЊА 6.1. Дiabetes mellitus ab insulino dependens Е 10 za uzrast do 18 godina Мedicinska dokumentacija: otpusna lista ili mišљeњe lekara spec. pedijatrije Pratilac: radi obuke u ciљu daљeg kućnog tretmana Дužina trajaњa rehabilitacije: 14 dana.'' 6.2. Thyreotoxicosis Е 05 - само једном после увођења терапије Медицинска документација: отпусна листа или мишљење 2 лекара спец. педијатрије или спец. интерне медицине уз лабораторијске анализе (Т3, Т4, ТСХ) 14 дана 6.3. Prevencija nastanka komplikacija kod Obesitas Е 66 za uzrast od 12 do 18 godina indeks telesne mase veći od 97 R (percentila za uzrast) Медицинска документација: отпусна листа или мишљење лекара специјалисте педијатрије уз лабораторијске анализе (гликемија, холестерол: ХДЛ, ЛДЛ, триглицериди) 10 дана 6.4. Prevencija nastanka komplikacija kod Дiabetes mellitusa lečenog insulinom za uzrast do 18 godina Медицинска документација: отпусна листа или мишљење лекара специјалисте педијатрије Дужина трајања рехабилитације: 10 дана 6.5. Prevencija nastanka komplikacija kod Дiabetes mellitusa lečenog insulinom za uzrast preko 18 godina Медицинска документација: отпусна листа или мишљење лекара специјалисте интерне медицине Дужина трајања рехабилитације: 10 дана. 5 дана 6.6

18 Списак ЗУ за рехабилитацију према индикационим подручјима у које се врши упућивање осигураних лица Републичког фонда на продужену рехабилитацију Бр. Назив здравствене установе Филијала седишта ЗУ Индикациона подручја Специјална болница за рехабилитацију - Меленци Зрењанин Специјална болница за рехабилитацију Бања Кањижа Кикинда Специјална болница за рехабилитацију Апатин Апатин Специјална болница за неуролошка и Сремска пострауматска стања -Стари Сланкамен Митровица Специјална болница за рехабилитацију - Сремска Врдник Митровица Специјална болница за рехабилитацију «Бања Ковиљача» Шабац Специјална болница за рехабилитацију «Буковичка бања» Аранђеловац Крагујевац Специјална болница за рехабилитацију «Гамзиград» -Зајечар Зајечар Специјална болница за рехабилитацију «Златар» Нова Варош Ужице + Специјална болница за болести штитасте 10. жлезде и болести метаболизма «Златибор» - Чајетина Ужице Специјална болница за рехабилитацију Чачак Ивањица Специјална болница за прогресивне 12. мишићне и неуромишићне болести -Нови Пазар Краљево Специјална болница за лечење и рехабилитацију «Меркур» -Врњачка Краљево + Бања 14. Специјална болница за рехабилитацију «Агенс» Матарушка бања Краљево Специјална болница за рехабилитацију - Рибарска бања, Крушевац Крушевац Специјална болница за неспецифичне плућне болести "Сокобања" Ниш Институт за лечење и рехабилитацију Нишка Бања, Ниш Ниш Специјална болница за рехабилитацију ''Гејзир'' -Сијаринска бања, Медвеђа Лесковац Специјална болница за рехабилитацију Бујановац Врање Специјална болница за рехабилитацију "Врањска бања" -Врање Врање Институт за рехабилитацију Београд Београд Индикациона подручја: 1. неуролошка обољења, 2. обољења срца и крвних судова, 3. реуматска обољења, 4. обољења респираторног система, 5. повреде и обољења локомоторног система,

19 6. ендокринолошка обољења.

20

ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ У СТАЦИОНАРНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ У СТАЦИОНАРНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ У СТАЦИОНАРНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ("Службени гласник РС", бр. 47/2008, 69/2008, 81/2010,103/2010, 15/2011 и 48/2012.) Опште

Læs mere

ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ У СТАЦИОНАРНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ. Опште одредбе. Члан 1.

ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ У СТАЦИОНАРНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ. Опште одредбе. Члан 1. На основу члана 42. став 9. и члана 221. став 1. тачка 1) Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, бр. 107/05 и 109/05 испрaвка) Управни одбор Републичког завода за здравствено осигурање

Læs mere

Правилник о медицинској рехабилитацији у стационарним здравственим установама специјализованим за рехабилитацију

Правилник о медицинској рехабилитацији у стационарним здравственим установама специјализованим за рехабилитацију Правилник о медицинској рехабилитацији у стационарним здравственим установама специјализованим за рехабилитацију (ИНТЕРНО ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ) Опште одредбе Члан 1. Овим правилником утврђују се врсте индикација,

Læs mere

Листа индикација за коришћење продужене рехабилитације у стационарним здравственим установама за рехабилитацију (ЛИСТА ИНДИКАЦИЈА)

Листа индикација за коришћење продужене рехабилитације у стационарним здравственим установама за рехабилитацију (ЛИСТА ИНДИКАЦИЈА) Листа индикација за коришћење у стационарним здравственим установама за рехабилитацију (ЛИСТА ИНДИКАЦИЈА) 1.НЕУРОЛОШКА ОБОЉЕЊА Обнова 1.1. Encephalomyelitis disseminata acuta (EDSS скор од 4 до 8) G04.4

Læs mere

ПРАВИЛА ШИФРИРАЊА У ИНФЕКТОЛОГИЈИ

ПРАВИЛА ШИФРИРАЊА У ИНФЕКТОЛОГИЈИ ПРАВИЛА ШИФРИРАЊА У ИНФЕКТОЛОГИЈИ 1 НЕКЕ ИНФЕКТИВНЕ И ПАРАЗИТАРНЕ БОЛЕСТИ 0102 ХИВ/АИДС Наведено правило шифрирања односи се на дијагнозе B20 B24, а искључује шифру B23.0 Акутни синдром сиде. Шифре за

Læs mere

П Р А В И Л Н И К О МЕДИЦИНСКО-ДОКТРИНАРНИМ СТАНДАРДИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПРИВРЕМЕНЕ СПРЕЧЕНОСТИ ЗА РАД Службени гласник РС, број 100/11. Члан 1.

П Р А В И Л Н И К О МЕДИЦИНСКО-ДОКТРИНАРНИМ СТАНДАРДИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПРИВРЕМЕНЕ СПРЕЧЕНОСТИ ЗА РАД Службени гласник РС, број 100/11. Члан 1. П Р А В И Л Н И К О МЕДИЦИНСКО-ДОКТРИНАРНИМ СТАНДАРДИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПРИВРЕМЕНЕ СПРЕЧЕНОСТИ ЗА РАД Службени гласник РС, број 100/11 Члан 1. Овим правилником прописују се медицинско-доктринарни стандарди

Læs mere

БЕОГРАДСКА ПОСЛОВНА ШКОЛА ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

БЕОГРАДСКА ПОСЛОВНА ШКОЛА ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник Републике Србије, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда број 01-30/57, од 27.012017. године, директор Београдске

Læs mere

ЗАКОН о заштити становништва од заразних болести ( Службени гласник РС, бр. 125/04 и 36/15)

ЗАКОН о заштити становништва од заразних болести ( Службени гласник РС, бр. 125/04 и 36/15) ЗАКОН о заштити становништва од заразних болести ( Службени гласник РС, бр. 125/04 и 36/15) I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Овим законом уређује се заштита становништва од заразних болести, одређују се заразне

Læs mere

УПУТСТВО ЗА ЗДРАВСТВЕНЕ РАДНИКЕ О ЛИСТАМА ЧЕКАЊА

УПУТСТВО ЗА ЗДРАВСТВЕНЕ РАДНИКЕ О ЛИСТАМА ЧЕКАЊА УПУТСТВО ЗА ЗДРАВСТВЕНЕ РАДНИКЕ О ЛИСТАМА ЧЕКАЊА Према препоруци Објашњењa за праћење квалитета рада у здравственим установама (Министарство здравља Републике Србије, април2004.год.) и документу Клинички

Læs mere

Специјална болница за рехабилитацију. Бања Ковиљача. Парк број 4. Јавна набавка у отвореном поступку број: 24/2017

Специјална болница за рехабилитацију. Бања Ковиљача. Парк број 4. Јавна набавка у отвореном поступку број: 24/2017 Специјална болница за рехабилитацију Бања Ковиљача Парк број 4 К О Н К У Р С Н А Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А Јавна набавка у отвореном поступку број: 24/2017 Набавка прехрамбених производа Партија 9 Набавка

Læs mere

П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1. Број решења НБС о одузимању дозволе. Г. бр

П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1. Број решења НБС о одузимању дозволе. Г. бр НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Сектор за надзор над обављањем делатности осигурања, 18. октобар 2017. године П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1 ДРУШТВА ЗА ПОСРЕДОВАЊЕ У

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКА ДОБАРА КОЖНЕ ТУБЕ ЗА ДИПЛОМЕ ЗА ПОТРЕБЕ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКА ДОБАРА КОЖНЕ ТУБЕ ЗА ДИПЛОМЕ ЗА ПОТРЕБЕ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА Број:03-12428 Датум: 26.10.2016. године КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКА ДОБАРА КОЖНЕ ТУБЕ ЗА ДИПЛОМЕ ЗА ПОТРЕБЕ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА ЈАВНА НАБАВКА бр. 19-2016 Објављено

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Страна 1 од 26 Београд, Чика Љубина 18-20 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку пића, кафе и сродних производа у поступку јавне набавке мале вредности број 2/2016 Београд, март 2016. године Страна 2

Læs mere

ТРГОВАЧКА ШКОЛА. Хиландарска бр.1. Београд КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НАБАВКА ДОБАРА - ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. Бр.

ТРГОВАЧКА ШКОЛА. Хиландарска бр.1. Београд КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НАБАВКА ДОБАРА - ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. Бр. ТРГОВАЧКА ШКОЛА Хиландарска бр.1 Београд КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НАБАВКА ДОБАРА - ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Бр. 1/2016 Београд, јануар 2016. године Page 1 of 46 На основу чл. 39.

Læs mere

ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ Института за онкологију Војводине

ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ Института за онкологију Војводине Број: 4-703/2-5 Дана: 08.05.2015. ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ Института за онкологију Војводине Page 1 of 40 САДРЖАЈ Одељак Назив одељка Страна I Предмет уређивања 3 II Основне

Læs mere

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ КРАГУЈЕВАЦ

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ КРАГУЈЕВАЦ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ КРАГУЈЕВАЦ ЗДРАВСТВЕНО СТАЊЕ СТАНОВНИШТВА ШУМАДИЈСКОГ ОКРУГА 2009. година Извештај израдили: Проф. др Драгољуб Ђокић, директор Центар за биостатистику и информатику Центар за

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Атлетски савез Србије Страхињића Бана 73а, Београд КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК Агенцијске услуге резервације авио карата ЈАВНА НАБАВКА број: ЈН ОП 14/2018 Април 2018 Page 1

Læs mere

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ОДЛУКУ ОДЛУКУ. Језик српског народа. Уторак, 18. новембар 2014.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ОДЛУКУ ОДЛУКУ.  Језик српског народа. Уторак, 18. новембар 2014. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ЈУ Службени гласник Републике Српске, Бања Лука, Вељка Млађеновића бб Телефон/факс: (051) 456-331, 456-341 E-mail: sgrs.redakcija@slglasnik.org sgrs.oglasi@slglasnik.org sgrs.finansije@slglasnik.org

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. Агенцијске услуге резервације хотела у земљи и иностранству

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. Агенцијске услуге резервације хотела у земљи и иностранству Атлетски савез Србије Страхињића Бана 73а, Београд КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК Агенцијске услуге резервације хотела у земљи и иностранству ЈАВНА НАБАВКА број: ЈН ОП 13/2018

Læs mere

П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1. Број решења НБС о одузимању дозволе. Г. бр

П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1. Број решења НБС о одузимању дозволе. Г. бр НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Сектор за надзор над обављањем делатности осигурања, 28. март 2018. године П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1 ДРУШТВА ЗА ПОСРЕДОВАЊЕ У ОСИГУРАЊУ

Læs mere

ПУБЛИКАЦИЈА О ЗДРАВСТВЕНОМ СТАЊУ СТАНОВНИШТВА ЗА ГОДИНУ

ПУБЛИКАЦИЈА О ЗДРАВСТВЕНОМ СТАЊУ СТАНОВНИШТВА ЗА ГОДИНУ ПУБЛИКАЦИЈА О ЗДРАВСТВЕНОМ СТАЊУ СТАНОВНИШТВА ЗА 2008. ГОДИНУ Институт за заштиту здравља Републике Српске Здравствено стање становништва Републике Српске у 2008.години Главни и одговорни уредник : Др

Læs mere

ЗДРАВСТВЕНО СТАЊE СТАНОВНИШТВА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ У ГОДИНИ

ЗДРАВСТВЕНО СТАЊE СТАНОВНИШТВА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ У ГОДИНИ ЗДРАВСТВЕНО СТАЊE СТАНОВНИШТВА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ У 2009. ГОДИНИ Јавна здравствена установа Институт за јавно здравство Здравствено стање становништва Републике Српске у 2009.години Главни и одговорни уредник

Læs mere

НАБАВКА ЛЕКОВА обликована у 6 партијa

НАБАВКА ЛЕКОВА обликована у 6 партијa Булевар деспота Стефана 119, 11060 Београд тел: 011/276-4366 факс: 011/329770 ел.пошта: jkp@veterinabeograd.rs Број: 02-1117/1 Датум: 17.03.2017. ГРАД БЕОГРАД ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВЕТЕРИНА БЕОГРАД

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈГСП "НОВИ САД" Футошки пут 46, Нови Сад Позив за подношење понуда је објављен на Порталу јавних набавки и интернет стани наручиоца: 05.12.2014. године. Рок за подношење понуда: 15.12.2014. године до 11.00

Læs mere

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ» БЕОГРАД ОГРАНАК РБ Колубара

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ» БЕОГРАД ОГРАНАК РБ Колубара ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ» БЕОГРАД ОГРАНАК РБ Колубара 110601-10 година КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за подношење понуда у oтвореном поступку за јавну набавку добара бр. ЈН/4000/0215/2/2016 КУЋИШТА

Læs mere

КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА

КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ЧЕТРТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2016/2017 Предмет: КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА 2 Предмет се вреднује са 6 ЕСПБ. Недељно има 4 часа активне наставе (2

Læs mere

ИНСТИТУТ ЗА РАТAРСТВО И ПОВРТАРСТВО ул.максима Горког 30 ГУМЕ ЗА ТЕШКА И ЛАКА ВОЗИЛА

ИНСТИТУТ ЗА РАТAРСТВО И ПОВРТАРСТВО ул.максима Горког 30 ГУМЕ ЗА ТЕШКА И ЛАКА ВОЗИЛА ИНСТИТУТ ЗА РАТAРСТВО И ПОВРТАРСТВО ул.максима Горког 30 ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА ГУМЕ ЗА ТЕШКА И ЛАКА ВОЗИЛА ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. ЈН 27/207 април 207. године На основу чл. 39. и 6. Закона

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА - КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр.13/2014 Март 2014. године Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр.13

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. Јавна набавка добара: НАБАВКА ФОТОАПАРАТА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. Број ЈН 03_ЈНМВД_2015. ОБЈАВЉЕНО на ПОРТАЛУ УЈН и

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. Јавна набавка добара: НАБАВКА ФОТОАПАРАТА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. Број ЈН 03_ЈНМВД_2015. ОБЈАВЉЕНО на ПОРТАЛУ УЈН и КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Јавна набавка добара: НАБАВКА ФОТОАПАРАТА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Број ЈН 03_ЈНМВД_2015 ОБЈАВЉЕНО на ПОРТАЛУ УЈН и ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ НАРУЧИОЦА 05.06.2015. године Рок за достављање

Læs mere

ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА НОВЧАНИХ ПОДСТИЦАЈА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА

ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА НОВЧАНИХ ПОДСТИЦАЈА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА НОВЧАНИХ ПОДСТИЦАЈА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА Бања Лука, март 2015. године Hа основу члана

Læs mere

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ИЗВЕШТАЈ О ПРАЋЕЊУ ПРОЦЕСА УПРАВЉАЊА ИНФЕКТИВНИМ МЕДИЦИНСКИМ ОТПАДОМ У МРЕЖИ ДРЖАВНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА 2013. ГОДИНУ

Læs mere

VI. ПРЕГЛЕДИ И ЛЕЧЕЊА БОЛЕСТИ УСТА И ЗУБА

VI. ПРЕГЛЕДИ И ЛЕЧЕЊА БОЛЕСТИ УСТА И ЗУБА VI. ПРЕГЛЕДИ И ЛЕЧЕЊА БОЛЕСТИ УСТА И ЗУБА VI.1. ПРЕГЛЕДИ И ЛЕЧЕЊЕ БОЛЕСТИ УСТА И ЗУБА КОД ДЕЦЕ ДО НАВРШЕНИХ 18 ГОДИНА ЖИВОТА, ОДНОСНО ДО КРАЈА ПРОПИСАНОГ СРЕДЊОШКОЛСКОГ ОБРАЗОВАЊА, ОДНОСНО ВИСОКОШКОЛСКОГ

Læs mere

МЕТОДОЛОГИЈУ НАЧИНA ИЗРАЧУНАВАЊА КАМАТНИХ СТОПА НА КРЕДИТЕ И ДЕПОЗИТЕ БАНАКА

МЕТОДОЛОГИЈУ НАЧИНA ИЗРАЧУНАВАЊА КАМАТНИХ СТОПА НА КРЕДИТЕ И ДЕПОЗИТЕ БАНАКА На основу тачке 2. Упутства о достављању Народној банци Србије података о каматним стопама на кредите и депозите банака ( Службени гласник РС, бр. 42/200 и 2/202), гувернер Народне банке Србије доноси

Læs mere

На основу члана43. став 2. Закона о здрављу биља ( Службени гласник РС, број 41/09), Министар пољопривреде,шумарства и водопривреде доноси ПРАВИЛНИК

На основу члана43. став 2. Закона о здрављу биља ( Службени гласник РС, број 41/09), Министар пољопривреде,шумарства и водопривреде доноси ПРАВИЛНИК На основу члана43. став 2. Закона о здрављу биља ( Службени гласник РС, број 41/09), Министар пољопривреде,шумарства и водопривреде доноси ПРАВИЛНИК о мерама откривања, спречавања ширења и сузбијања штетног

Læs mere

СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ФЕД! 528. УКАЗ ЗАКОН. Петак, 12. јул БЕОГРАД

СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ФЕД! 528. УКАЗ ЗАКОН. Петак, 12. јул БЕОГРАД СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ФЕД! СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СФРЈ" излази у издању на српскохрватском, односно хрватскосрпском, словеначко!^, македонском, албанском и мађарском језику. - Огласи по тарифи. - Жиро-рачун код Службе

Læs mere

Предмет: Примена Споразума о слободној трговини са државама ЕФТА у трговинским односима између Републике Србије и Исланда

Предмет: Примена Споразума о слободној трговини са државама ЕФТА у трговинским односима између Републике Србије и Исланда Предмет: Примена Споразума о слободној трговини са државама ЕФТА у трговинским односима између Републике Србије и Исланда Чланом 44. Споразума о слободној трговини између Републике Србије и држава ЕФТА

Læs mere

KОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ДОМ ЗДРАВЉА БРУС

KОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ДОМ ЗДРАВЉА БРУС ДОМ ЗДРАВЉА БРУС КРАЉА ПЕТРА I БР.9 Б Р У С KОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ДОМ ЗДРАВЉА БРУС ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА- КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр. 35/3 Септембар 2016. Конкурсна

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности набавка добара Набавка књига за библиотеку бр /13 УКУПНО СТРАНА: 60

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности набавка добара Набавка књига за библиотеку бр /13 УКУПНО СТРАНА: 60 БИБЛИОТЕКА МАТИЦЕ СРПСКЕ НОВИ САД, Матице српске 1 Тел: 021/6613-457 Факс: 021/528-574 Web: www.bms.rs E-mail: marijana@bms.ns.ac.rs КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности набавка

Læs mere

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК. ЈАВНА НАБАВКА бр. 11/2014

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК. ЈАВНА НАБАВКА бр. 11/2014 Page 1 of 55 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА НА ЗАВРШЕТКУ ИЗГРАДЊЕ I ФАЗЕ НАЦИОНАЛНЕ ВЕЛЕТРЖНИЦЕ-објекат за продају воћа и поврћа Привредно друштво ВЕЛЕТРЖНИЦА

Læs mere

ДРУГИ РАЗРЕД БРОЈЕВИ до 100 1. Упиши бројеве који недостају. 1 2 5 7 8 12 15 18 20 5 10 25 40 65 90 100 90 60 30 2. Упиши знак или = 7...3 19...17 14...9 27...28 19...16 12...14 50...50 71...75 49...50

Læs mere

Петак, 2. март БЕОГРАД

Петак, 2. март БЕОГРАД СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СФРЈ" излази у издању на српскохрватски односно хрватскосрпски словеначком. макелонском. албанском и мађарском језику Огласи по тарифи Жиро- -рачун код Службе друштвеног књиговодства 60802-603-1125

Læs mere

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ЈУ Службени гласник Републике Српске,, Вељка Млађеновића бб Телефон/факс: (051) 456-331, 456-341 E-mail: sgrs.redakcija@slglasnik.org sgrs.oglasi@slglasnik.org sgrs.finansije@slglasnik.org

Læs mere

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ УКАЗ УКАЗ. Језик српског народа. Четвртак, 29. јун године БАЊА ЛУКА

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ УКАЗ УКАЗ.  Језик српског народа. Четвртак, 29. јун године БАЊА ЛУКА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ЈУ Службени гласник Републике Српске, Бања Лука, Вељка Млађеновића бб Телефон/факс: (051) 456-331, 456-341 E-mail: sgrs.redakcija@slglasnik.org sgrs.oglasi@slglasnik.org sgrs.finansije@slglasnik.org

Læs mere

Указ о проглашењу Закона о потврђивању Конвенције о међународном промету угрожених врста дивље фауне и флоре

Указ о проглашењу Закона о потврђивању Конвенције о међународном промету угрожених врста дивље фауне и флоре На основу члана 96. тачка 2) Устава Савезне Републике Југославије, доносим Указ о проглашењу Закона о потврђивању Конвенције о међународном промету угрожених врста дивље фауне и флоре Проглашава се Закон

Læs mere

ИЗВЕШТАЈ О ОБОЉЕЊИМА, СТАЊИМА И ПОВРЕДАМА

ИЗВЕШТАЈ О ОБОЉЕЊИМА, СТАЊИМА И ПОВРЕДАМА Образац бр. СИ 06 Програм стат. истраживања, Сл. лист СРЈ бр. 46/1996. Здравствена установа назив општина шифра ИЗВЕШТАЈ О ОБОЉЕЊИМА, СТАЊИМА И ПОВРЕДАМА ЗА ПЕРИОД. Достављено Редни број I Морбидитетна

Læs mere

ОПШТЕ ПРОПОЗИЦИЈЕ И А Н Е К С П Р О П О З И Ц И Ј А РЕГИОНАЛНЕ И ОПШТИНСКЕ ЛИГЕ

ОПШТЕ ПРОПОЗИЦИЈЕ И А Н Е К С П Р О П О З И Ц И Ј А РЕГИОНАЛНЕ И ОПШТИНСКЕ ЛИГЕ ОДБОЈКАШКИ САВЕЗ БЕОГРАДА 11000 БЕОГРАД, Ресавска 65 tel: 26 83 713; faks: 36 18 965 office@osb.org.rs www.osb.org.rs ТАКМИЧАРСКА 2016/17.ГОДИНА ОПШТЕ ПРОПОЗИЦИЈЕ И А Н Е К С П Р О П О З И Ц И Ј А РЕГИОНАЛНЕ

Læs mere

АНАЛИЗА ЕПИДЕМИОЛОШКЕ СИТУАЦИЈЕ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ У ОПШТИНИ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ У ГОДИНИ I ИНЦИДЕНЦИЈА И МОРТАЛИТЕТ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ

АНАЛИЗА ЕПИДЕМИОЛОШКЕ СИТУАЦИЈЕ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ У ОПШТИНИ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ У ГОДИНИ I ИНЦИДЕНЦИЈА И МОРТАЛИТЕТ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ Република Србија Аутономна Покрајина Војводина ИНСТИТУТ ЗА ЗАШТИТУ ЗДРАВЉА НОВИ САД Футошка 121, 21000 Нови Сад Централа: (021) 422-255 Директор: (021) 6622-784 Факс: (021) 6613-989 E-mail: izzz@eunet.yu

Læs mere

541/ C ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

541/ C ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ На основу чл. 36. став, тачка 3. Закона о јавним набавкама ( Сл. гласник РС бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 5. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки

Læs mere

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ДЕТИЊСТВО ЖАБАЉ ЗА 2016. ГОДИНУ Број: 400-271-3/2017-04

Læs mere

ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА НОВЧАНИХ ПОДСТИЦАЈА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА. Члан 1.

ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА НОВЧАНИХ ПОДСТИЦАЈА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА. Члан 1. Hа основу члана 8. став 2. и члана 11. Закона о обезбјеђењу и усмјеравању средстава за подстицање развоја пољопривреде и села ( Службени гласник Републике Српске, бр. 43/02 и 106/09), члана 26. став 2.

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. за јавну набавку мале вредности Потрошни канцеларијски материјала за потребе Прекршајног суда у Београду број ЈНМВ 5/2016

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. за јавну набавку мале вредности Потрошни канцеларијски материјала за потребе Прекршајног суда у Београду број ЈНМВ 5/2016 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ПРЕКРШАЈНИ СУД У БЕОГРАДУ IVСу бр. 20/2016-512-2 Дана: 11.03.2016. године. Ул. Устаничка бр. 14 Б Е О Г Р А Д КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности Потрошни канцеларијски

Læs mere

ДРУГО ОДЕЉЕЊЕ ПРЕДМЕТ ЛАКАТОШ И ДРУГИ ПРОТИВ СРБИЈЕ. (Представка број 3363/08) ПРЕСУДА СТРАЗБУР. 7. јануар године

ДРУГО ОДЕЉЕЊЕ ПРЕДМЕТ ЛАКАТОШ И ДРУГИ ПРОТИВ СРБИЈЕ. (Представка број 3363/08) ПРЕСУДА СТРАЗБУР. 7. јануар године ДРУГО ОДЕЉЕЊЕ ПРЕДМЕТ ЛАКАТОШ И ДРУГИ ПРОТИВ СРБИЈЕ (Представка број 3363/08) ПРЕСУДА СТРАЗБУР 7. јануар 2014. године Ова пресуда ће постати правоснажна у околностима утврђеним у члану 44. став 2. Конвенције.

Læs mere

ПРИПРЕМУ РУКОПИСА ЗА ШТАМПУ У ИЗДАЊИМА САНУ

ПРИПРЕМУ РУКОПИСА ЗА ШТАМПУ У ИЗДАЊИМА САНУ ПРОПИСИ СРПСКЕ АКАДЕМИЈЕ НАУКА И УМЕТНОСТИ КЊ. V УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ РУКОПИСА ЗА ШТАМПУ У ИЗДАЊИМА САНУ Уредник академик МАРКО АНЂЕЛКОВИЋ БЕОГРАД 2017 Издаје и штампа Спжрка акадгмжја наска ж смгенореж

Læs mere

Факултет организационих наука Центар за пословно одлучивање. Теорија одлучивања. Вишеатрибутивно одлучивање и Вишекритеријумска анализа

Факултет организационих наука Центар за пословно одлучивање. Теорија одлучивања. Вишеатрибутивно одлучивање и Вишекритеријумска анализа Факултет организационих наука Центар за пословно одлучивање Теорија одлучивања Вишеатрибутивно одлучивање и Вишекритеријумска анализа 1 Садржај Методе Вишеатрибутивног одлучивања (ВАО) и вишекритеријумске

Læs mere

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ИЗВЕШТАЈ

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ИЗВЕШТАЈ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ЦЕНТАР ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ И КОНТРОЛУ БОЛЕСТИ ИЗВЕШТАЈ О ЗАРАЗНИМ БОЛЕСТИМА У 2012. ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ISSN2217-9607 БЕОГРАД, мај

Læs mere

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ИЗВЕШТАЈ

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ИЗВЕШТАЈ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ЦЕНТАР ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ И КОНТРОЛУ БОЛЕСТИ ИЗВЕШТАЈ О ЗАРАЗНИМ БОЛЕСТИМА У 2011. ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ БЕОГРАД, aприл 2012. Издавач:

Læs mere

Закон о вину. Закон је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 41/2009 и 93/2012.

Закон о вину. Закон је објављен у Службеном гласнику РС, бр. 41/2009 и 93/2012. Закон о вину Закон је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 41/2009 и 93/2012. I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Предмет уређивања Члан 1. Овим законом уређује се: производња, прерада, квалитет и промет грожђа намењеног

Læs mere

Дводимензинални низи во с++

Дводимензинални низи во с++ Дводимензинални низи во с++ Повеќедимензионалните низи претставуваат низи од низи. Сите елементи од една повеќедимен - зионална низа мора да бидат од ист тип - важи истото ограничување што важеше и кај

Læs mere

У В Е Р Е Њ Е О ОДОБРЕЊУ ТИПА МЕРИЛА

У В Е Р Е Њ Е О ОДОБРЕЊУ ТИПА МЕРИЛА РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ 11000 Београд, Мике Аласа 14, ПП: 34, ПАК: 105 305 телефон: (011) 32-82-736, телефакс: (011) 21-81-668 На основу члана 192. став

Læs mere

Борис Беговић Милица Бисић Бошко Мијатовић НЕКА ПИТАЊА ЛОКАЛНИХ ФИНАНСИЈА. Центар за либерално-демократске студије

Борис Беговић Милица Бисић Бошко Мијатовић НЕКА ПИТАЊА ЛОКАЛНИХ ФИНАНСИЈА. Центар за либерално-демократске студије Борис Беговић Милица Бисић Бошко Мијатовић НЕКА ПИТАЊА ЛОКАЛНИХ ФИНАНСИЈА Центар за либерално-демократске студије Садржај Порез на имовину 3 Самодоприноси 22 Локалне таксе 34 Накнаде за коришћење добара

Læs mere

ИЗВЕШТАЈ О ПОДОБНОСТИ ДИПЛОМСКОГ (MASTER) РАДА ЗА ОДБРАНУ

ИЗВЕШТАЈ О ПОДОБНОСТИ ДИПЛОМСКОГ (MASTER) РАДА ЗА ОДБРАНУ Образац 3 УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ Кнеза Вишеслава 1, Београд ИЗВЕШТАЈ О ПОДОБНОСТИ ДИПЛОМСКОГ (MASTER) РАДА ЗА ОДБРАНУ I ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ 1. Датум именовања (избора) комисије: 30.03.2017.г

Læs mere

Социолошки преглед, vol. XLII (2008), no. 3, стр

Социолошки преглед, vol. XLII (2008), no. 3, стр ПРИКАЗИ Ратко Божовић ЛИЈЕПО СОЦИОЛОШКО ПРИПОВИЈЕДАЊЕ Драгољуб Б. Ђорђевић, Узорници и пријани (Скица за портрет YU социолога религије), Чигоја штампа, Београд, 2008. Драгољуб Б. Ђорђевић нас је тако рећи

Læs mere

Веће научних области правно-економских наука (Назив већа научних области коме се захтев упућује)

Веће научних области правно-економских наука (Назив већа научних области коме се захтев упућује) Образац 1 ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ Број захтева: Датум: УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ Веће научних области правно-економских наука (Назив већа научних области коме се захтев упућује) ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ ДОЦЕНТА (члан

Læs mere

Број/Broj. Godina XIX Ponedjeljak, 23. marta/ožujka godine. Година XIX Понедјељак, 23. марта годинe

Број/Broj. Godina XIX Ponedjeljak, 23. marta/ožujka godine. Година XIX Понедјељак, 23. марта годинe Година XIX Понедјељак, 23. марта 2015. годинe БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА УПРАВА ЗА ИНДИРЕКТНО ОПОРЕЗИВАЊЕ 184 На основу члана 15. Закона о Управи за индиректно опорезивање ("Службени гласник БиХ", број 89/05)

Læs mere

Млин Игњат Бајлони и синови у Малом Црнићу

Млин Игњат Бајлони и синови у Малом Црнићу Аутор: Ена Мирковић (1986), 2. разред Пожаревачке гимназије, Пожаревац Млин Игњат Бајлони и синови у Малом Црнићу Апстракт: У раду се говори о првом парном млину Игњат Бајлони и синови, од његове изградње

Læs mere

JАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНИМ АУКЦИЈАМА

JАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНИМ АУКЦИЈАМА Теразије 23, 11000 Београд, Република Србија тел: 011/3020-842,011/3020-803 факс: 011/3020-881 Основни подаци о аукцијској продаји На основу члана 38. Закона o приватизацији ( Службени гласник РС, бр.

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. УФК СРЦ Ташмајдан, Илије Гарашанина 26-28, Београд

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. УФК СРЦ Ташмајдан, Илије Гарашанина 26-28, Београд УСТАНОВА ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНИ ЦЕНТАР ТАШМАЈДАН Б Е О Г Р А Д Илије Гарашанина бр. 26 Наш број: 3347/3 Датум: 27.04.2017. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УФК СРЦ Ташмајдан, Илије Гарашанина 26-28,

Læs mere

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ. И З В Е Ш Т А Ј О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ Децембар Београд, март 2012.

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ. И З В Е Ш Т А Ј О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ Децембар Београд, март 2012. НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ И З В Е Ш Т А Ј О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ Децембар 211. Београд, март 2. Уводна напомена Већа употреба динара у финансијском систему Србије и боља усклађеност валутне

Læs mere

издавача Београд 50 1 електротехнике и рачунарства струковних студија 25 Grafart Београд Медија центар

издавача Београд 50 1 електротехнике и рачунарства струковних студија 25 Grafart Београд Медија центар Ранг листа првих 100 издавача, на основу библиографских записа у Узајамном каталогу Републике COBIB.SR, који се односе на прва издања монографских публикација објављених у 2015. години Издавач Место издавача

Læs mere

ОПШТИНЕ ЛЕПОСАВИЋ ГОДИНА XIII БРОЈ 2 ЛЕПОСАВИЋ 14. ЈУН ОДЛУКУ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЛЕПОСАВИЋ ЗА 2015.

ОПШТИНЕ ЛЕПОСАВИЋ ГОДИНА XIII БРОЈ 2 ЛЕПОСАВИЋ 14. ЈУН ОДЛУКУ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЛЕПОСАВИЋ ЗА 2015. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛЕПОСАВИЋ ГОДИНА XIII БРОЈ 2 ЛЕПОСАВИЋ 14. ЈУН 2016. 1. На основу члана 77. Закона о буџетском систему ("Сл.гласник РС",бр.54/09,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/2013, 63/2013

Læs mere

ПРИРОДНИ РЕСУРСИ КОСОВА И МЕТОХИЈЕ СТАЊЕ И БЛИСКА БУДУЋНОСТ

ПРИРОДНИ РЕСУРСИ КОСОВА И МЕТОХИЈЕ СТАЊЕ И БЛИСКА БУДУЋНОСТ Природни ресурси Косова и Метохије стање и блиска будућност 353 ПРИРОДНИ РЕСУРСИ КОСОВА И МЕТОХИЈЕ СТАЊЕ И БЛИСКА БУДУЋНОСТ СТЕВАН КАРАМАТА, ДРАГАНА ЖИВОТИЋ, РАДЕ ЈЕЛЕНКОВИЋ, МИЛАН БУРСАЋ Апстракт: Као

Læs mere

П РА В И Л Н И К О ИЗМЈЕНАМА ПРАВИЛНИКА О ПРОГРАМУ И ПОСТУПКУ ПОЛАГАЊА СТРУЧНОГ ИСПИТА

П РА В И Л Н И К О ИЗМЈЕНАМА ПРАВИЛНИКА О ПРОГРАМУ И ПОСТУПКУ ПОЛАГАЊА СТРУЧНОГ ИСПИТА ( Службени гласник Републике Српске, број: 33/13) На основу члана 87, а у вези са чланом 86. став 4. Закона о здравственој заштити ( Службени гласник РепубликеСрпске, број 106/09) и члана 82. став 2. Закона

Læs mere

X + Y = ПЕ СМА ИЛИ МО ЈЕ ОСЕ ЋА ЊЕ СВЕ ТА. 1 У К У Т И Ј И РЕ Н Е СА Н СЕ М И РО ЉУ БА

X + Y = ПЕ СМА ИЛИ МО ЈЕ ОСЕ ЋА ЊЕ СВЕ ТА. 1 У К У Т И Ј И РЕ Н Е СА Н СЕ М И РО ЉУ БА Е С Е Ј И Ј Е Л Е Н А М А РИ Ћ Е ВИ Ћ X + Y = ПЕ СМА ИЛИ МО ЈЕ ОСЕ ЋА ЊЕ СВЕ ТА. 1 У К У Т И Ј И РЕ Н Е СА Н СЕ М И РО ЉУ БА ТО ДО РО ВИ Ћ А 2 Па н д о р и н а к у т и ја М и р о љуб а Тод о р о в и ћ

Læs mere

МОДЕЛИРАЊЕ РЕГИОНАЛНИХ ДЕФОРМАЦИЈА ЗЕМЉИНЕ КОРЕ И СТАБИЛНОСТИ РЕФЕРЕНТНОГ СИСТЕМА

МОДЕЛИРАЊЕ РЕГИОНАЛНИХ ДЕФОРМАЦИЈА ЗЕМЉИНЕ КОРЕ И СТАБИЛНОСТИ РЕФЕРЕНТНОГ СИСТЕМА ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Булевар краља Александра 73 Поштански фах 895, 11001 Београд Телефон (011) 3218-501 Телефакс (011) 3370-223 УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ВЕЋЕ НАУЧНИХ ОБЛАСТИ ГРАЂЕВИНСКО-УРБАНИСТИЧКИХ

Læs mere

ЗАКОН О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО

ЗАКОН О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО ЗАКОН О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА 2016. ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО Члан 1. Овим законом уређују се приходи и примања, расходи и издаци буџета Републике Србије за 2016. годину, његово извршавање, обим задуживања

Læs mere

СТАТУТ ФУДОКАН САВЕЗА СРБИЈЕ

СТАТУТ ФУДОКАН САВЕЗА СРБИЈЕ ФУДОКАН САВЕЗА СРБИЈЕ Краљево, 2017 Садржај I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 5 Члан 1. Статут... 5 Члан 2. Фудокан... 5 Члан 3. Фудокан савез Србије... 6 II. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 6 Члан 4. Назив и седиште... 6 Члан 5. Подручје

Læs mere

Подаци катастра непокретности 1. Подаци о парцели :38:32 Није службена исправа

Подаци катастра непокретности 1. Подаци о парцели :38:32 Није службена исправа www.rgz.gov.rs/knweb 26.12.2016 19:38:32 Није службена исправа Подаци катастра непокретности Подаци о непокретности 6945e16c c7cc 48bb b24b 460ce0b9ab03 Матични број општине: 70157 Општина: Матични број

Læs mere

Проналазак балона на топли ваздух

Проналазак балона на топли ваздух Проналазак балона на топли ваздух Поред брзине и једноставног функционисања без мотора, дакле и без буке, балони типа монголфје фасцинирају и својом мистеријом, јер намеће се питање како се чун окачен

Læs mere

ГРАДСКА ОПШТИНА МЛАДЕНОВАЦ УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ И З В Е Ш Т А Ј О РАДУ УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ

ГРАДСКА ОПШТИНА МЛАДЕНОВАЦ УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ И З В Е Ш Т А Ј О РАДУ УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ ГРАДСКА ОПШТИНА МЛАДЕНОВАЦ УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ И З В Е Ш Т А Ј О РАДУ УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ ЗА ПЕРИОД 01.01.2016.- 30.06.2016.ГОДИНЕ Младеновац, август 2016. 1 На основу члана

Læs mere

Område Hobro - Arden, Indlæggelser 2011 p.g.a. forebyggelige diagnoser

Område Hobro - Arden, Indlæggelser 2011 p.g.a. forebyggelige diagnoser Område Hobro - Arden, Indlæggelser 2011 p.g.a. forebyggelige diagnoser Sygdomsgruppe Aktionsdiagnose Tarminfektion Ernæringsbetinget blodmangel Ernæringsbetinget blodmangel i alt Sukkersyge Væskemangel

Læs mere

Утицај шестомесечног тренинга на поједине брзинско-снажне способности младих кошаркаша

Утицај шестомесечног тренинга на поједине брзинско-снажне способности младих кошаркаша УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА З А В Р Ш Н И Р А Д Утицај шестомесечног тренинга на поједине брзинско-снажне способности младих кошаркаша Београд, 2013 УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

Læs mere

Тема: Предшколски програм у Републици Српској као чинилац учења и развоја дјеце Кандидат: Мр Наташа Цвијановић

Тема: Предшколски програм у Републици Српској као чинилац учења и развоја дјеце Кандидат: Мр Наташа Цвијановић УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 10 ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ПОДОБНОСТИ ТЕМЕ, КАНДИДАТА И МЕНТОРА ЗА ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ Тема: Предшколски програм у Републици Српској као чинилац

Læs mere

Упутство за рад Контролна централа за детекцију гаса ExTox Серије ET-8 и ET-4D2 - Кратка варијанта -

Упутство за рад Контролна централа за детекцију гаса ExTox Серије ET-8 и ET-4D2 - Кратка варијанта - Упутство за рад Контролна централа за детекцију гаса ExTox Серије ET-8 и ET-4D2 - Кратка варијанта - ExTox Gasmess-Systeme GmbH Улица Макс Планк 15 a 59423 Унна Немачка Телефон: +49(0)2303 33 247 0 Факс:

Læs mere

Здравље у Србији године годишњи извештај о целокупном стању здравља народа и његове домаће стоке -

Здравље у Србији године годишњи извештај о целокупном стању здравља народа и његове домаће стоке - mr sci Гордана Лазаревић Универзитетска библиотека Светозар Марковић, Београд lazarevic@unilib.bg.ac.rs Драгана Михаиловић Универзитетска библиотека Светозар Марковић, Београд dmihailovic@unilib.bg.ac.rs

Læs mere

SEN GENNEMSKANNING (UGE 18-20) AF FOSTRET Forslag til Guideline udarbejdet til FØTO-Sandbjerg 2009

SEN GENNEMSKANNING (UGE 18-20) AF FOSTRET Forslag til Guideline udarbejdet til FØTO-Sandbjerg 2009 SEN GENNEMSKANNING (UGE 18-20) AF FOSTRET Forslag til Guideline udarbejdet til FØTO-Sandbjerg 2009 ARBEJDSGRUPPENS MEDLEMMER Vibeke Brocks, Eva Hoseth, Nina Gros Pedersen, Anne-Cathrine Shalmi, Lene Sperling,

Læs mere

У В Е Р Е Њ Е О ОДОБРЕЊУ ТИПА МЕРИЛА гoдинe

У В Е Р Е Њ Е О ОДОБРЕЊУ ТИПА МЕРИЛА гoдинe РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ 11 000 Београд, Мике Аласа 14, пошт. преградак 34, ПАК 105305 телефон: (011) 328-2736, телефакс: (011)

Læs mere

ЛИСТ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД. Паркинг. Септембар Број 16.

ЛИСТ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД. Паркинг. Септембар Број 16. Септембар 2013. Број 16 интервју интервју РЕЧ УРЕДНИКА РЕЧ УРЕДНИКА Овај, шеснаести, број НС-а отварамо интервјуом са нашим директором Миланом Костићем, који нам у разговору износи тренутно стање у Предузећу

Læs mere

Др. Бранимир Малеш. О људским расама

Др. Бранимир Малеш. О људским расама Др. Бранимир Малеш О људским расама Београд 1936. год. Садржај: Антропологија Наука о човеку Циљеви антропологије Људске групе Морфолошке одлике Комплексија Телесна висина и телесне пропорције Глава и

Læs mere

САДРЖАЈ ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА. ИЗ ЕПС-А Председник Надзорног одбора проф. др Бранко Ковачевић До брже реформе ЕПС-а 4. Поузданост у првом плану 5

САДРЖАЈ ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА. ИЗ ЕПС-А Председник Надзорног одбора проф. др Бранко Ковачевић До брже реформе ЕПС-а 4. Поузданост у првом плану 5 Оснивач Привредног друштва ЈП Електропривреда Србије САДРЖАЈ Генерални директор мр Александар Обрадовић Издавач Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије Електровојводина д.о.о. Нови Сад Директор

Læs mere

ГИС Града Бијељина. Корисничко упутство

ГИС Града Бијељина. Корисничко упутство Пројекат подржали: Град Бијељина Министарство управе и локалне самоуправе Републике Српске Министарство финансија Републике Српске ГИС Града Бијељина Корисничко упутство Садржај Приступ Геопорталу... 1

Læs mere

ПРОСТОРНИ ПЛАН ОПШТИНЕ БРУС

ПРОСТОРНИ ПЛАН ОПШТИНЕ БРУС ПРОСТОРНИ ПЛАН ОПШТИНЕ БРУС ИНФОПЛАН Д.О.О. АРАНЂЕЛОВАЦ Краља Петра Првог 29, 34300 Аранђеловац телефон/факс 034/720-081 / 720-082, е-mail:urbanizam@infoplan.rs 2013. година ПРЕДМЕТ ПРОСТОРНИ ПЛАН ОПШТИНЕ

Læs mere

ИНФОРМАТОР 2008/2009.

ИНФОРМАТОР 2008/2009. УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ ИНФОРМАТОР 2008/2009. Крагујевац, 2008. ИЗДАВАЧ Правни факултет Јована Цвијића 1 Крагујевац тел. 034/306 505, 306 500 www.jura.kg.ac.yu wap.jura.kg.ac.yu faculty@jura.kg.ac.yu

Læs mere

МО РАЛ НИ КР СТА ШКИ ПО ХОД ДР ЖА ВЕ НА СП А ВА ЋУ СО БУ: П РЕ К Р Ш А Ј П РО СТ И Т У Ц И Ј Е У НО ВОМ Зо Ј РМ

МО РАЛ НИ КР СТА ШКИ ПО ХОД ДР ЖА ВЕ НА СП А ВА ЋУ СО БУ: П РЕ К Р Ш А Ј П РО СТ И Т У Ц И Ј Е У НО ВОМ Зо Ј РМ Ори ги нал ни на уч ни рад 343.544:17 doi:10.5937/zrpfns50-12182 Др Бра ни слав Р. Ри сти во је вић, ван ред ни про фе сор Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду B. Ri st i v o

Læs mere

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А SLU@BENI LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година XXLVIII Број 34/2013 290 На основу члана 75. став 2. Закона о локалној самопуправи ( Службени гласник Републике Србије број 129/2007), члана 13.

Læs mere

ОДЛУКУ На основу члана I. став 2. Закона о посебној такси на увезену робу ( Службени лист СФРЈ", бр. 31/70), Савезно извршно веће доноси

ОДЛУКУ На основу члана I. став 2. Закона о посебној такси на увезену робу ( Службени лист СФРЈ, бр. 31/70), Савезно извршно веће доноси СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СФРЈ" излази у издању на српскохрватском, односно хрватскосрпском, словеначком, македонском, албанском и мађарском језику. - Огласи по тарифи. - Жиро-рачун код Службе друштвеног књиговодства

Læs mere

ГОСПОДА МЕ КОНСУЛТУЈЕ

ГОСПОДА МЕ КОНСУЛТУЈЕ ГОСПОДА МЕ КОНСУЛТУЈЕ Славица Жижић Борјановић Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут, Београд Старовремска реченица: Господа ме консултује изговорена је у зиму 1940. године и припада

Læs mere

Лепота жене у девет сцена» страна 12 У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 5. ФЕБРУАРА ПУНО (КО) ОКО

Лепота жене у девет сцена» страна 12 У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 5. ФЕБРУАРА ПУНО (КО) ОКО Васпитно-образовна установа за пример» страна 7 Лепота жене у девет сцена» страна 12 Број 4647, година CXLVI У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 5. ФЕБРУАРА 2016. цена 40 динара ПУНО (КО) ОКО Страначке активности Побољшати

Læs mere

К Р И Т Е Р И У М И. Боледување до 7 дена

К Р И Т Е Р И У М И. Боледување до 7 дена К Р И Т Е Р И У М И ЗА ДИЈАГНОСТИЧКИТЕ ПОСТАПКИ И ОЦЕНА НА ПРИВРЕМЕНАТА СПРЕЧЕНОСТ ЗА РАБОТА ПОРАДИ БОЛЕСТИ И ПОВРЕДИ ИЛИ ПОТРЕБАТА ЗА НЕГА НА БОЛЕН ЧЛЕН ОД ПОТЕСНОТО СЕМЈСТВО За примена на Правилникот

Læs mere

Шотра у Черевићу. Редитељ Здравко Шотра, после. Лаћарци чисте депонију од кубика

Шотра у Черевићу. Редитељ Здравко Шотра, после. Лаћарци чисте депонију од кубика Година XLIX Сремска Митровица Среда 29. јул 2009. Број 2527 Цена 40 динара у овом броју: Лаћарци чисте депонију од 30.000 кубика Скица за портрет: Драган Дроњак власник Атељеа Антре из Старе Пазове странa

Læs mere