Positiv Psykologi. Hans Henrik knoop

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Positiv Psykologi. Hans Henrik knoop"

Transkript

1 Positiv Psykologi Hans Henrik knoop æn e au e

2

3 POSITIV PSYKOLOGI Viden i verdensklasse»fremragende «Jørgen Carlsen, Kristeligt Dagblad»genialt «Johs. Nørregaard Frandsen, Kulturkontoret P1»sjældent visionært«rune Engelbreth Larsen, Politiken

4 Tænkepauser 1 FRIHED af Hans-Jørgen Schanz Tænkepauser 2 NETVÆRK af Jens Mogens Olesen Tænkepauser 3 MONSTRE af Mathias Clasen Tænkepauser 4 TILLID af Gert Tinggaard Svendsen Tænkepauser 5 LIVSHISTORIEN af Dorthe Kirkegaard Thomsen Tænkepauser 6 FJENDSKAB af Mikkel Thorup Tænkepauser 7 FOLK af Ove Korsgaard Tænkepauser 8 DANMARK af Hans Hauge Tænkepauser 9 NATUR af Rasmus Ejrnæs Tænkepauser 10 VREDE af Thomas Nielsen Tænkepauser 11 MYRER af Hans Joachim Offenberg Tænkepauser 12 POSITIV PSYKOLOGI af Hans Henrik Knoop Tænkepauser 13 KROPPEN af Verner Møller Tænkepauser 14 KÆRLIGHED af Anne Marie Pahuus Se mere på Her finder du også månedens Tænkepause som gratis lydbog og e-bog T K P S R

5 POSITIV PSYKOLOGI HANS HENRIK KNOOP ÆN E AU E

6 POSITIV PSYKOLOGI Tænkepauser 12 Hans Henrik Knoop 2013 Omslag og tilrettelægning: Trefold Ebogsproduktion: Narayana Press, Gylling ISBN Tænkepauser viden til hverdagen af topforskere fra AARHUS AU UNIVERSITET Diskuter bogen på litteratursiden.dk, og find mere materiale på dr.dk/taenkepauser

7 POSITIV PSYKOLOGI 6 VERDENS LYKKELIGSTE LAND 15 EN GIFTIG PSYKOLOGISK COCKTAIL 21 TRIVSEL SOM HARMONISK VÆKST OG SELVREGULERING 28 TRIVSEL SOM DYNAMISK ORDEN 38 FOR EN FRIT TILGÆNGELIG PSYKOLOGI 58

8 POSITIV PSYKOLOGI BRUGBAR VIDEN Hvad i alverden skal man med noget, der hedder positiv psykologi? Skal resten af psykologien så stemples som negativ måske? Og hvem skal lige bestemme, hvad der er positivt? Er det positivt at smile til chefen, hvis man er dybt uenig i hendes beslutning? Skal man ikke kunne se sig selv i spejlet længere? Er det positivt at motivere medarbejdere til at lave mere, hvis de allerede gør deres bedste? Vi kender spørgsmålene. De dukker op, hver gang positiv psykologi er på tale. De er vigtige, fordi man godt kan få positiv psykologi galt i halsen og fordi viden kan misbruges. Men at viden kan misbruges, er jo ikke noget godt argument for at afvise den for alt andet lige er der jo større chance for, at man selv kommer galt af sted, hvis man ikke ved, hvad der foregår. Hvis man fx ikke ved, at man psykologisk set har meget lettere ved at have det skidt end godt ja, så risikerer man selvfølgelig at få det ekstraordinært skidt. I hvert fald dårligere, end man ellers ville have det. Viden åbner nye muligheder for os, og positiv psykologi er dybest set ikke andet end brugbar viden. 6

9 ET (NYT) PSYKOLOGISK FAGOMRÅDE I 1954 afsluttede behovspyramidens ophavsmand, psykologen Abraham Maslow, sin skelsættende bog Motivation and Personality med kapitlet Toward a Positive Psychology. Her argumenterede han for, at psykologien, som indtil da i meget høj grad byggede på dyreforsøg og studier af psykiske lidelser, i højere grad burde rettes mod de sider af menneskelivet, som gjorde det værd at leve. Ved årtusindskiftet, et lille halvt århundrede senere, havde psykologien via etableringen af den såkaldte humanistiske psykologi bevæget sig i den retning, men mange toneangivende psykologer syntes ikke, det var nok. Og da psykologen Martin Seligman som nyvalgt formand for den amerikanske psykologforening, APA, godt hjulpet på vej af sin kollega Mihaly Csikszentmihalyi, i 1998 besluttede sig for at tage tråden op efter Maslow, fik initiativet meget stor opbakning. Og efter omfattende kollegiale drøftelser endte det med at blive kaldt, ja, Positive Psychology. Sidenhen er positiv psykologi som forskningsområde vokset støt. Det har egne videnskabelige tidsskrifter og involverer i dag forskere og praktikere fra hele verden, som er organiseret i netværk og foreninger. Positiv psykologi defineres nu af International Positive Psychology Association, verdensorganisationen for positiv psykologi, som det videnskabelige studie af, hvad der gør personer og samfund i stand til at trives. Denne Tænkepause er skrevet som en bred introduktion til dette studie. 7

10 KAMPEN FOR AT LEVE Men hvad vil det sige at trives? For at forstå det kan vi til en begyndelse kigge på det måske mest grundlæggende i livet: aktivitet. Som alle andre levende organismer er vi fra fødslen drevet af en dyb, gennemgribende impuls til at være aktive, til at kæmpe for at forblive i live, til at lære og forstå så meget som muligt så hurtigt og så nemt som muligt. Alt sammen i et forsøg på at kontrollere vores egen situation og skæbne bedst muligt frem for at sygne hen som hjælpeløse ofre og slaver for andres vilje. Instinktivt ved vi, at aktivitet er livsbekræftende og passivitet det modsatte. Kedsomhed er et godt eksempel på, at vi ved det. Angsten ved at blive låst inde er et andet. Et tredje er forældres frygt for, at deres børn mister modet og hæmmes i deres udvikling. Et barn, som aldrig rigtig oplever succes i skolen og får at vide, at det ikke dur til noget, kan blive så pessimistisk, at det bliver en selvopfyldende profeti. Et barn, som ikke lykkes med at få venner, kan socialt set gå helt i stå. Så forældre kæmper for, at deres børn får lov at opleve succes og ikke bliver holdt udenfor. Vi ved inderst inde alle, at ikke blot lediggang, men passivitet helt generelt, er roden til alt ondt, og at det derfor er ondt at passivisere folk. Vi skal opføre os ordentligt, disciplinere os, javel, men vi skal gøre det aktivt ved at forstå, hvorfor vi skal rette ind som børn, forældre, kolleger, borgere. Ellers tager vi skade af det. 8

11 TILLÆRT SLØVHED Men mange af os er nærmest indoktrinerede til at glemme det. Indoktrinerede til måder at tænke på, som er lodret selvdestruktive. Fx indoktrinerede til at tro, at man skal lære at kede sig (passivt). Uden yderligere forklaring (meningsløst). Måske endda i undervisning, hvor man mere end i nogen anden sammenhæng har brug for inspiration. Og dét selvom ethvert barn fødes med lyst til at lære som det mest selvfølgelige, livsbekræftende og nydelsesfulde overhovedet, og selvom man lærer meget bedre, hvis man gider dvs. hvis man er inspireret, interesseret, engageret. Og selvom ethvert barn er født med evnen til kede sig, fordi kedsomhed er et vigtigt alarmsignal, som fortæller, at man spilder sin tid. Og ja, man kan fortsat blive klog af skade, også i skolen, men det bør sjældent være førsteprioritet. Man kan selvfølgelig lære en masse af problemer og ubehagelige kriser, men vi fungerer altså i det store hele bedre, når vi ikke har store problemer og ikke er i krise. MENINGSLØS SELVDISCIPLIN ER SELVDESTRUKTIV Med dette siger jeg heller ikke, at disciplin ikke er vigtig. Tværtimod, det er af endog meget stor betydning, at man er i stand til at tage sig sammen. Nyere undersøgelser peger faktisk på, at din flid i skolen, under uddannelsen og på arbejdet betyder dobbelt så meget for din succes som dit talent. Men det skal altså være flid, der er båret af ægte interesse, ægte passion, for at det virker 9

12 ordentligt. Eksaminer og medaljer, man aldrig rigtig ønskede sig, er ikke meget værd. Og ja, børn skal lære at opføre sig hensynsfuldt. Men igen: Hvis vi ser bort fra den tidligste barndom, bør det ikke ske, uden at børnene kan se et positivt perspektiv i det. At indordne sig under autoriteter i skolen, på arbejdet, hvor som helst uden at forstå det rimelige heri, er som at bevæge sig ud i en farlig sump af passiviserende meningsløshed, som man med sikkerhed tager skade af, hvis det står på over længere tid. Hvorfor og fordi er meget vigtige ord for os. GRIB DAGEN, UANSET HVAD! Hvorvidt man er aktiv eller passiv i sin hverdag, er altså ikke blot et spørgsmål om, hvorvidt man vælger at stå op om morgenen eller ej. Det er intet mindre end et spørgsmål om, hvorvidt man helhjertet engagerer sig i verden eller ej, hvorvidt man griber dagen. Dette grundlæggende spørgsmål kan forstås og besvares stadig mere nuanceret via psykologisk videnskab, som ikke længere blot angår psykologisk behandling af personer, der er gået i stå i ulykke, men som i stigende grad fortæller, hvordan man kan skabe rammer, der forbedrer vores muligheder for at trives og fungere sammen, og som begrænser sandsynligheden for, at sindslidelser overhovedet optræder. Og dette, mere forebyggende, mere sundhedsfremmende, mere trivselsfremmende og mere styrkebaserede forskningsområde inden for psykologien har altså fået navnet positiv psykologi. 10

13 IKKE FØR SKADEN ER SKET Når der nu er psykologisk viden til rådighed, som enhver kan bruge, kunne man umiddelbart tro, at folk bare ville tage det til sig som det mest selvfølgelige. Men det har vist sig ikke at føles helt så selvfølgeligt, for psykologi er i brede kredse og gennem mange år blevet opfattet som noget halvpinligt, for folk med fejl og mangler. Især i hovedet. Og noget, man kun fik tilskud til, hvis man havde de rette symptomer. En skoleelev har fx typisk skullet udvise indlæringsvanskeligheder eller psykiske problemer for at blive indstillet til psykologisk udredning og sådan er det fortsat. Almindelig interesse for psykologi har sjældent været tilstrækkeligt, hvis man ville snakke med en psykolog. På samme måde som med læger, man sjældent opsøger uden først at have ondt i noget. Psykologi og sundhedsvidenskab har på den måde fået et sygdomsbehæftet image. Det er synd. Og det er selvfølgelig ikke nogen selvfølge, at det skal være sådan. Det er bare svært at lave om på, for traditioner har dybe rødder, og offentlige tilskud kanaliseres hovedsageligt i retning af skader, der allerede er sket, snarere end mod skader, man ønsker at forebygge. DYRE BESPARELSER Kun ca. 5 % af budgettet i den danske sundhedssektor bruges i dag til forebyggende, sundhedsfremmende tiltag, mens resten går til folk, der allerede er syge. Selvom de fleste sundhedsøkonomer må være enige om, at det ville være langt billigere at forebygge end at behandle. 11

14 Martin Seligman har ligeledes vist, at kun ca. 10 % af pengene til forskning og udvikling inden for det psykologiske og psykiatriske område i USA siden 2. Verdenskrig er gået til studiet af de lysere sider af livet, mens resten er brugt på undersøgelser af depression, angst, ADHD, posttraumatisk stress og andre sindslidelser. 400 studier af glæde over for kliniske undersøgelser af depression, lød en optælling omkring år Vi er således blevet langt klogere på sygdom end på sundhed. Vi har præcise og internationalt vedtagne klassifikationer af et støt voksende utal af diagnoser, mens der fortsat knap nok findes en fælles definition af sundhed. WHO kom tilbage i 1946 ganske vist med et bud på sundhed som en tilstand af fuldstændig fysisk, mental og social trivsel og ikke blot fravær af sygdom og svagelighed, men selv denne definition har (for at det ikke skal være løgn) altid været lidt kontroversiel, fordi man ikke kan blive enige om, hvad fuldstændig betyder. PINLIGE SPØRGSMÅL Det siger sig selv, at syge har brug for hjælp og behandling, og det er let at argumentere for al den hjælp, der kan gives. Men hvis de akutte behov får næsten al opmærksomheden, og næsten alle pengene, er der i sagens natur ikke meget tilbage at tænke langsigtet med. Og uden langsigtethed bliver vores fælles fremtid selvsagt mere usikker. Og mange af nutidens problemer skyldes selvfølgelig langt hen ad vejen fortidens beslutninger, som altså kan være truffet mere eller mindre i blinde. 12

15 UDEN PILOT I COCKPITTET Csikszentmihalyi, som vi mødte i indledningen, har sammenlignet menneskeheden med flypassagerer nogle på 1. klasse, nogle på economy og nogle stuvet sammen i lastrummet lige efter, at det er gået op for dem, at der ikke er nogen pilot i cockpittet. Det er et skræmmende, men ikke helt misvisende billede, når vi tænker på atomvåben, befolkningseksplosion og miljøproblemer. Der er tydeligvis noget, vi ikke har ordentlig styr på i det store billede. Men også hvad angår det mere hverdagsnære, er der masser af tegn på, at vi har brug for mere perspektiv i tingene. Prøv fx endnu en gang at overveje spørgsmål som disse: Hvorfor disciplinerer vi os ofte uden at få en tilfredsstillende begrundelse, når meningsløs selvdisciplin utvetydigt nedbryder vores selvfølelse, karakter og fremtidsperspektiv? Hvorfor oplever mange at miste indflydelse, når de udsættes for ledelse, selvom ledelse, der ikke engagerer medarbejderne, i sagens natur er dømt til at give et dårligt resultat? Hvorfor bliver vi irriterede over andres svagheder, når effektiv organisering forudsætter, at svaghed gøres irrelevant? Hvorfor skal man som regel stadig fejle noget, før man kan få hjælp til en samtale med en psykolog, når alle er enige om, at det er både billigere og bedre at forebygge end at behandle? At spørgsmålene overhovedet kan stilles, er et tydeligt udtryk for vores forlegenhed. Og at de tilmed er vanskelige at besvare, gør dem blot endnu mere påtrængende. Ikke mindst psykologisk. 13

16 Inden vi dog bevæger os længere ind i psykologien, kan det være hensigtsmæssigt lige at kaste et blik på de samfundsmæssige og kulturelle kontekster, vi som danskere, skandinaver, nordvesteuropæere, men nok mest danskere, indgår i. Dels som baggrund for at forstå psykologiske forhold mere nuanceret, og dels som en indledende modvægt til alle de problemer, der allerede er ridset op ovenfor. Det viser sig nemlig, at vi som nation, for en psykologisk betragtning, må siges at have været endog meget heldige med udviklingen af de rammer, nutidens Danmark udgør. Og, nej, ikke alt er godt, for at sige det mildt, og ikke alle deler kultur, og langtfra alle trives. Men selv om noget fortsat er rotten in the state of Denmark, er det nu ikke alt, og i psykologisk forstand er vi faktisk et forbillede for mange andre. Og ikke kun i én forstand. 14

17 VERDENS LYKKELIGSTE LAND HVORFOR VI ER LYKKELIGE Danmark er ofte, formodentlig oftere end noget andet land, blevet udråbt som verdens lykkeligste. I lyset af at man siden Aristoteles har betragtet lykken som noget nær det højeste, man kan opnå i livet, er det derfor ikke overraskende, at det giver opmærksomhed, når et land lykkes med at være mest lykkeligt. Hvor bevidste danske politikere har været om de psykologiske konsekvenser af de beslutninger, som gik forud for dette, kan man kun gætte på. Men noget ser utvetydigt ud til at være lykkedes. Både som land og som del af den nordiske region fremstår vi i manges øjne som noget nær det mest vellykkede samfund i verdenshistorien, med stærke demokratiske strukturer baseret på vellykkede kombinationer af antiautoritære kulturer og lav økonomisk ulighed. En vigtig kilde til denne forståelse af Danmark som verdens lykkeligste land er sociologen Ruut Veenhovens webbaserede World Database of Happiness, der samler mere end studier af menneskelig lykke. Veenhovens arbejde peger overordnet på, at mennesker lever lykkeligst i økonomisk veludviklede og politisk velstyrede samfund, der tillader borgerne store frihedsgrader 15

18 og Danmark er ifølge Veenhoven just et sådant land. Vi er uagtet finanskrise og politisk krise fortsat rige og velstyrede. Og vi bærer kulturelle værdier, som skattetryk og topstyring til trods i meget høj grad understøtter den enkeltes oplevelse af frihed i hverdagen. Selvfølgelig med stor variation, og med graverende undtagelser, men alligevel. ØKONOMISK LIGHED OG ANTIAUTORITET Danmark har fx i mange år været noget nær verdens mest økonomisk lige land. Lav ulighed gavner trivslen, fordi det generelt set sænker konfliktniveauet mellem mennesker, så de har lettere ved at omgås hinanden. Det er blandt andet derfor, folk foretrækker at bo i kvarterer, hvor naboerne er nogenlunde ligesom dem selv. Så vi ser dét, sociologerne kalder livsstile, fordelt geografisk. Og Danmark er altså noget nær det sted i verden, hvor der er mindst forskel på rig og fattig. En fantastisk kvalitet, psykologisk set. Dansk kultur har i tråd hermed længe været præget af en meget lav grad af magtdistance fx udtrykt ved meget antiautoritære omgangsformer og meget flade ledelsespyramider hvilket i sagens natur indebærer relativt store frihedsgrader. Af samme grund har blind lydighed i opdragelsen meget lav status blandt danske forældre, og efterkrigstidens ideal om ikke at adlyde en leder, som ikke kan begrunde sine beslutninger, står fortsat stærkt. 16

19 KORRUPTION OG TILLID Danmark har angiveligt verdens laveste niveau af korruption. Politiet og myndighederne er til at stole på, og bestikkelse af ordensmagten forekommer nærmest ikkeeksisterende. Spørg folk, hvornår de sidst har overvejet at tilbyde en dansk politibetjent penge under bordet og bemærk de undrende blikke. Enhver, der har levet i et mere korrupt samfund eller i et diktatur, vil vide, hvilken verden til forskel en sådan tillid til myndighederne betyder. Igen og igen er Danmark blevet udpeget som det land i verden, der har den højeste grad af social tillid mellem mennesker. Når man fortæller mexicanere, at man sælger jordbær i papkasser ved vejsiden, og at folk selv skal lægge penge for det, de tager, i en anden papkasse, uden låg, oven i tidligere kunders penge, har de svært ved at tro det. For at sige det mildt. Men sådan kan social tillid altså komme til udtryk, og sådan kan samvittighed fra køber gøre sig gældende. Ved nærmere eftersyn i alles åbenlyse interesse for man sparer en masse tid og kræfter på ubehagelig kontrol, og alle slapper mere af i sådan en atmosfære. RIGE PÅ PENGE OG BITS Danmark har yderligere, som følge af den kreativitet, vi har været i stand til at mobilisere i manglen på råstoffer, formået at blive en af verdens økonomisk rigeste befolkninger. Vi er blandt verdens bedst it-opkoblede befolkninger med nu godt 9 ud af 10 husstande online med 17

20 bredbåndsforbindelse. Nettet er en meget vigtig kilde til tilfredsstillelse af nysgerrighed, til kommunikation og til åbenhed i samfundet, og når det fungerer, er det til glæde for alle. FLOURISHING Og så går danskere altså i mange undersøgelser siden 1970 for at være blandt de lykkeligste, dvs. de mest tilfredse, i verden. Og som om det ikke var nok, peger nylige studier fra Cambridge University på, at vi er Europas suverænt bedste samfund, hvad angår dét, der på engelsk kaldes flourishing ( at blomstre ) et fagudtryk for, at man trives og vokser som person. Hele 40 % af danskerne oplever i dag flourishing, påpeger psykiateren Felicia Huppert. Man kan og bør selvfølgelig straks indvende, at 40 % ikke er ret meget og på ingen måde kan være nok. Men det er i den seneste måling intet mindre end en fuld tredjedel bedre end schweizerne på andenpladsen med 30 %. Igen: Alt dette må selvfølgelig ikke skygge for, at vi også har masser af ubehagelige udfordringer, som antydet i indledningen, og som vi mindes om i hver eneste nyhedsudsendelse. Pointen er blot, at gennemsnitsdanskeren lever under omstændigheder, størstedelen af verdens befolkning må betragte som et regulært paradis på jord sådan objektivt set. Med toiletvand, der er så rent, man kan drikke det, med gratis sygehusophold, hvis der er brug for det. Med gratis uddannelse på de bedste institutioner, endog med løn (SU). Og så videre. 18

21 NYE FOLKESYGDOMME Man kan så undre sig over, hvordan en dansk hverdag i så privilegerede rammer ikke desto mindre kan virke ret ordinær for mange af os. De færreste danskere oplever nok hverdagen som et egentligt paradis, selvom de kan erklære sig tilfredse med livet. Og man kan videre undre sig over, at diagnoser som angst og depression i dag er så talrige, at lidelserne betegnes som psykiske folkesygdomme. Der er mange mulige forklaringer, herunder en større forståelse af og for sygdommene samt bedre behandlingstilbud end tidligere. Men noget paradis ligner det jo ikke ligefrem indefra. For at forstå denne uoverensstemmelse skal vi se nærmere på den såkaldte mismatch-hypotese, som tager udgangspunkt i, at vi slet ikke er biologisk og psykologisk optimerede til at leve i moderne komplekse samfund. Vi er tværtimod optimerede til at leve et jæger-samler-liv i stenalderen, i små grupper, hvor alle som regel kendte alle. Her var livet først og fremmest et spørgsmål om at leve længe nok til at få børn og hjælpe dem med at vokse sig store og stærke, i konstant livsfare. Her var man på godt og ondt nødt til at holde sammen, hvis man ville have en chance. Det var et meget anderledes liv end dét, vi kender i dag, men vi reagerer fysisk og psykisk på mange måder fortsat, som om vi lever blandt rovdyrene på savannen. Og det leder os direkte til to af de stærkeste enkeltargumenter for at arbejde med positiv psykologi, frem for blot psykologi: Vi vænner os skuf- 19

22 fende hurtigt til en masse godt og er generelt tilbøjelige til at reagere unødvendigt stærkt på en masse skidt. 20

23 EN GIFTIG PSYKOLOGISK COCKTAIL TO BIOLOGISKE MEKANISMER Som medlemmer af homo sapiens er vi på en måde ikke særligt gode til at have det godt. Vi har ganske vist været gode til at overleve, men vi er ikke særlig gode til at nyde livet i hvert fald ikke i længere tid ad gangen og uden ubehageligheder undervejs. Vi er, som allerede antydet, nemlig født med to biologiske mekanismer, der henholdsvis hæmmer positive oplevelser og fremmer negative. En noget giftig cocktail må man sige hvis man da ikke er opmærksom på den og får den tæmmet behørigt. UTAKNEMMELIGE SKARN Hæmningen af behagelige indtryk kaldes i fagsproget for hedonisk tilvænning, hvilket på dansk blot betyder, at man vænner sig til gode ting, så de gradvist bliver hverdag, ryger ind på rygraden, så man bliver blind over for det behagelige og velfungerende noget som udefra set kan få én til at ligne det, man i gamle dage kaldte et utaknemmeligt skarn. Ja, selv indefra, for én selv, kan man ligne et sådant skarn, når man spørger sig selv, om man ikke burde være gladere, end man er? For det burde man vel egentlig. Men lige meget hjælper det. 21

24 LIGEGYLDIG LUKSUS Fin chokolade er et godt eksempel. Tænk på, hvordan det første stykke smager vidunderligt, mens man knapt registrerer det sjette. Et dejlig varmt rum er skønt, hvis man har stået og frosset udenfor i sneen, men når man har fået varmen, holder man op med at tænke på rummets temperatur og fokuserer på noget andet. En ny sofa er spændende at finde og købe, men så står den der bare. Et nyt køkken var et stort, engagerende projekt, men så fik vi det installeret, og hvad så? Man får sit drømmejob, men så bliver også dét hverdag, og man risikerer at sige op i skuffelse i stedet for at blive og vokse i jobbet. Hvis man aldrig har hørt om hedonisk tilvænning og har taget sine forbehold. Det hidtil bedste bud på en fysiologisk forklaring på, at vi så hurtigt vænner tilbage til basishumøret, er, at vi hver især er genetisk disponerede for en slags kemisk bestemt grundstemning, et happiness setpoint. Denne grundstemning har vist sig meget vanskelig at ændre nævneværdigt gennem materielt forbrug i hvert fald, når man lever så materielt privilegeret, som de fleste danskere gør. Den kan dog efter alt at dømme påvirkes lidt, og derfor er happiness set-range måske en bedre betegnelse. Det kommer vi tilbage til, men inden da skal vi lige kigge på den anden, og mere ubehagelige, ingrediens i cocktailen: tendensen til at give negative oplevelser ekstra vægt. LIVSVIGTIG FRYGT Kroppens, psykens og omgivelsernes fremme af negative 22

25 oplevelser kaldes samlet for vores negativitetstendens en tendens som har dybe evolutionære rødder, where bad was stronger than good, som socialpsykologen Roy Baumeister har formuleret det. Gennem millioner af år var det formentlig temmelig ligegyldigt, om man nød livet i nogen højere åndelig betydning, mens frygten for en hurtig og voldelig død til gengæld var mere eller mindre permanent til stede og livsvigtig. Selvfølgelig har stenaldermennesket også haft brug for behovstilfredsstillelse men højere mening og selvrealisering og den slags har efter alt at dømme ikke haft den store betydning. Det er i hvert fald vigtigt at være opmærksom på, at det selektive pres, vi har været underlagt gennem evolutionen, primært har belønnet os for at overleve og få børn ikke for at være lykkelige. Ja, vi er måske slet ikke udviklede til at være rigtig lykkelige, sådan dybest set. For mange af de oplevelser, som i dag gør os ulykkelige traumatiske erindringer, bekymringer for fremtiden, kedsomhed ved passivitet osv. var jo åbenlyst vigtige for vores overlevelse i urtiden. Det var nærmest godt at have det lidt skidt dengang. Og eftersom der genetisk set ikke ser ud til at være sket nævneværdige ændringer med os, siden de første af os voksede ud af jæger-samlerstenalderen for at blive fastboende havebrugere og siden landbrugere for ikke meget mere end år siden, er vi født gode til at nyde søvn, sukker og sex, mens det er helt anderledes krævende at forestille sig noget dybere eksistentielt formål i tilværelsen. 23

26 Men det negative er i dag også dominerende, fordi vi kulturelt endnu ikke har været særligt gode til at tæmme det og dermed undgå, at det tog overhånd. Måske er en del af forklaringen, at de mere sammenfattende videnskabelige forståelser af negativitetstendensen først blev publiceret omkring årtusindskiftet og endnu ikke er alment kendte. Men noget af forklaringen er nok også, at tendensen er så uhyre gennemgribende. Negative oplevelser gør næsten altid større indtryk på os end positive, og det i alle mulige sammenhænge. NEGATIV OVER DET HELE Det gælder i hverdagen. Vi husker den nedladende bemærkning og den kolde kaffe. Det gælder de nære relationer og sociale samspilsmønstre. Dårlige forældre betyder fx mere for vores udvikling end gode. Det gælder i forbindelse med læreprocesser og undervisning. Én voldsepisode i skolen fylder mere i erindringen end halvtreds fredelige frikvarterer, og én dumpet eksamen huskes længe efter, at tre beståede er glemt. Vi grubler kort sagt mere over problemer og fiaskoer, end vi påskønner glæder og succeser. Medmindre vi virkelig tager os sammen. FORÆLDET STENALDERBIOLOGI OG SELVVALGT DRAMA Den væsentligste del af forklaringen er, som antydet, nok biologisk. Vores stenalderbiologi, de urgamle genetiske programmer, der blev optimeret til et liv, hvor det 24

27 var afgørende at reagere akut på enhver fare. Et liv, som med filosoffen Thomas Hobbes ord fra 1651 i bogen Leviathan var uden kunst, uden tekster, uden samfund; og værst af alt var præget af konstant frygt og fare for en voldelig død: ensomt, fattigt, beskidt, brutalt og kort. Men biologien er nu ikke hele forklaringen. Hvis vi vender os mod nutiden, mod den menneskeskabte verden, mod kulturen og samfundet, ser vi, at negativitet også i høj grad er noget, vi vælger at prioritere. Fx i nyhedsmedierne, hvor negative begivenheder typisk får langt mere plads end positive, og hvor en dårlig historie længe har gået for at være bedre end en god. Hvor der er langt mere socialt spin i en slåskamp end i et venskab. Hvem gider skrive en nyhedsartikel om et venskab, hvis der ikke er noget galt med det? Ikke sandt? Og forskningen føjer nærmest spot til skade ved også at vise, hvordan vi hurtigere danner dårlige end gode indtryk af andre, hvordan vi hurtigere danner negative end positive sociale stereotypier af andre, og hvordan de dårlige billeder af andre er sværere at lave om end de gode. Og som prikken over i et: Hvis man bliver angrebet i en debat, vil man være mere tilbøjelig til stivnakket at undgå negative selvbilleder end til aktivt at skabe nye og positive dvs. mere tilbøjelig til at bygge læhegn end vindmøller, som det hedder i et gammelt ordsprog. Man forstår, hvorfor folk har det svært, når de debatterer (aktivt), og hvorfor det kan ligge lige for at konkludere, at det ikke er umagen værd at blande sig i demokratiske anliggender. Til skade for alle. 25

28 HÅBLØS ELLER LIVSBEKRÆFTENDE KONKURRENCE Det mønster, at negative begivenheder i menneskelivet er stærkere end positive, er næsten uden undtagelser. En hvilken som helst samfundsudvikling eller samfundsreforms succes vil i et eller andet omfang også være af hængig af, at man ikke falder i kløerne på negativitetstendensen. Jeg har allerede antydet nyhedsmediernes udfordringer her, men et mere konkret eksempel på, hvor let det kan ske, er skoleklassen. Her kan man effektivt sænke gennemsnitshumøret og dermed svække det samlede udbytte af undervisningen for eleverne ved at rangordne dem efter større eller mindre dygtighed i skolefagene. En sådan ordning vil nemlig klart indebære langt mere smerte i bunden end glæde i toppen. Og den indebærer en reel risiko for at demotivere mange i forhold til videre undervisning og social kontakt med hinanden i skolesammenhænge, hvilket fx aktuelle erfaringer fra erhvervsuddannelser indikerer. Ja, uanset hvor dygtige eleverne bliver, vil ca. halvdelen til enhver tid ligge under gennemsnittet og kunne hånes for det. Trivselsmæssigt er ensidig rangordning af mennesker helt uden perspektiv. Man skulle følgelig tro, det er utænkeligt, at noget sådant kunne foregå. Men det er ikke utænkeligt. Det er tværtimod dagens orden. Selvfølgelig er konkurrence fortsat skønt, når der går sport i noget, men det er ikke god samfundssport at skræmme en masse spillere ud af kampen, som det stadig i vid udstrækning sker i skoler, 26

29 og, igen, ikke mindst i en del ungdomsuddannelser, hvor alt for mange fortsat dropper ud. Man kan have gavn af konkurrence, men det har man tydeligvis ikke, hvis man ser sig selv svagere stillet efter kampen. Ligesom man kan have gavn af et realistisk billede af egne evner, men tydeligvis ikke har det, hvis realismen fremstår på en måde, så den overbeviser én om, at man ikke duer til noget og aldrig vil blive til noget. I den situation har konkurrencen reduceret én til en negativt selvopfyldende profeti. Når vi ved, at et samfund står og falder med borgernes samlede engagement og at et endimensionalt samfund, hvor få vinder, og mange taber, er helt uden chancer mod konkurrerende samfund, hvor alle oplever at vinde, ved at alle gør deres bedste ja, så er det endnu en god grund til at se nærmere på, hvad der skal til, for at man engagerer sig i stort og småt. Og da engagement blot er en blandt flere grundlæggende, og indbyrdes samvirkende, livskvaliteter, der bidrager til, at vi trives, er det en yderligere fordel at betragte trivsel som et samlet, sammensat fænomen. Som det i dag sker inden for positiv psykologi. 27

Om rammer for et godt arbejdsliv. Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Aarhus Universitet 2013

Om rammer for et godt arbejdsliv. Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Aarhus Universitet 2013 Om rammer for et godt arbejdsliv Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Aarhus Universitet 2013 Hvorfor har du det (sandsynligvis) sådan? Gener: kilder til 40-50 % af din trivsel Det skyldes,

Læs mere

Leg, læring og kreativitet. Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet 2014

Leg, læring og kreativitet. Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet 2014 Leg, læring og kreativitet Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet 2014 Faglighed og trivsel som gensidige forudsætninger Succes som øget kompetence / faglighed Succes

Læs mere

Læring Læringsstile - Læringsmiljøer. Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Aarhus Universitet 2013

Læring Læringsstile - Læringsmiljøer. Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Aarhus Universitet 2013 Læring Læringsstile - Læringsmiljøer Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Aarhus Universitet 2013 Hvis vi ikke gør noget aktivt for at få det godt får vi det skidt! Hans Henrik Knoop,

Læs mere

Om flow, læring og kreativitet i den pædagogiske verden. Hans Henrik Knoop Aarhus Universitet

Om flow, læring og kreativitet i den pædagogiske verden. Hans Henrik Knoop Aarhus Universitet Om flow, læring og kreativitet i den pædagogiske verden Hans Henrik Knoop Aarhus Universitet knoop@edu.au.dk Fri leg er den vigtigste aktivitet, hvad angår udvikling og vedligeholdelse af personlige kompetencer.

Læs mere

Positiv psykologi. Positiv psykologi. Spontant aktive. Det videnskabelige studie af, hvad der gør personer og samfund i stand til at trives

Positiv psykologi. Positiv psykologi. Spontant aktive. Det videnskabelige studie af, hvad der gør personer og samfund i stand til at trives Positiv psykologi 1954 A. Maslow Motivation & Personality 1998 Positiv psykologi M. Seligman, formand APA M. Csikszentmihalyi Brugbar viden om, hvad der gør livet værd at leve Positiv psykologi Det videnskabelige

Læs mere

Trivsel i undervisning og arbejdsliv om forandring som fryder og forebygger længerevarende stress

Trivsel i undervisning og arbejdsliv om forandring som fryder og forebygger længerevarende stress Trivsel i undervisning og arbejdsliv om forandring som fryder og forebygger længerevarende stress Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet knoop@edu.au.dk Fundamentale

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Mennesket i naturen. Naturen i mennesket. Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet knoop@edu.au.

Mennesket i naturen. Naturen i mennesket. Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet knoop@edu.au. Mennesket i naturen Naturen i mennesket Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet knoop@edu.au.dk Baggrundslitteratur: http://www.arnoldbusck.dk/boeger/psykologi-psykisk-sundhed/positiv-psykologi-1

Læs mere

Pædagogisk Positiv Psykologi. Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Aarhus Universitet knoop@edu.au.dk

Pædagogisk Positiv Psykologi. Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Aarhus Universitet knoop@edu.au.dk Pædagogisk Positiv Psykologi Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Aarhus Universitet knoop@edu.au.dk Positiv Psykologi er videnskab Positive psychology is the scientific study of what

Læs mere

Positiv Psykologi. Hans Henrik Knoop DPU / Aarhus Universitet knoop@edu.au.dk

Positiv Psykologi. Hans Henrik Knoop DPU / Aarhus Universitet knoop@edu.au.dk Positiv Psykologi Hans Henrik Knoop DPU / Aarhus Universitet knoop@edu.au.dk Baggrundslitteratur: http://www.arnoldbusck.dk/boeger/psykologi-psykisk-sundhed/positiv-psykologi-1 http://www.arnoldbusck.dk/bo

Læs mere

Positiv psykologi og lederskab

Positiv psykologi og lederskab Positiv psykologi og lederskab Trivsel, arbejdsglæde og bedre præstationer Positiv psykologi skyller i disse år ind over landet. Den lærende organisation, systemisk tænkning, Neuro Linqvistisk Programmering,

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Læring og gode læringsmiljøer. Hans Henrik Knoop Aarhus Universitet North-West University

Læring og gode læringsmiljøer. Hans Henrik Knoop Aarhus Universitet North-West University Læring og gode læringsmiljøer Hans Henrik Knoop Aarhus Universitet North-West University knoop@edu.au.dk Fri leg bør tages alvorligt Fri leg er den vigtigste aktivitet, hvad angår udvikling og vedligeholdelse

Læs mere

Insistér på trivsel! (så apolitisk som muligt) Hans Henrik Knoop DPU / Aarhus Universitet

Insistér på trivsel! (så apolitisk som muligt) Hans Henrik Knoop DPU / Aarhus Universitet Photo: Hans Henrik Knoop, 2010 Insistér på trivsel! (så apolitisk som muligt) Hans Henrik Knoop DPU / Aarhus Universitet knoop@edu.au.dk (Ny) sundhedsvidenskab Gode, meningsfulde institutioner: familier,

Læs mere

POSITIV PSYKOLOGI: FLOW GENNEM LÆRING OG KREATIVITET. Hans Henrik Knoop

POSITIV PSYKOLOGI: FLOW GENNEM LÆRING OG KREATIVITET. Hans Henrik Knoop POSITIV PSYKOLOGI: FLOW GENNEM LÆRING OG KREATIVITET Menneskets Kultur Menneskets Natur DEN BEDSTE AF ALLE VERDENER? POSITIV PSYKOLOGI: FORSKNINGSOMRÅDER Gode, meningsfulde institutioner (familier,

Læs mere

Om naturlig, hjernevenlig læring. Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet 2014 knoop@dpu.dk

Om naturlig, hjernevenlig læring. Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet 2014 knoop@dpu.dk Om naturlig, hjernevenlig læring Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet 2014 knoop@dpu.dk continual fear, and danger of violent death human life poor, nasty, brutish,

Læs mere

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor.

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Alle mennesker har alle slags humør! Men nogen gange bliver humøret alt for dårligt

Læs mere

Læring og Spejderliv. - og frihed og fællesskab. Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet 2013

Læring og Spejderliv. - og frihed og fællesskab. Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet 2013 Photo: Hans Henrik Knoop, 2012 Læring og Spejderliv - og frihed og fællesskab Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet 2013 Fundamentale forudsætninger for trivsel oplevelser

Læs mere

Motivation, værdier og optimisme

Motivation, værdier og optimisme Motivation, værdier og optimisme AS3 2 Man kan definere ordet motivation som den mentale proces, der aktiverer vores handlinger, og som derfor har direkte indflydelse på vores resultater. Med andre ord

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Sådan skælder du mindre ud E-bog

Sådan skælder du mindre ud E-bog Sådan skælder du mindre ud E-bog Hvis ikke skældud, hvad så? "Når min mor skælder ud, får jeg ridser i hjertet" Clara, 5år Skældud er stadig en alt for almindelig del af opdragelsen af børn i dag. På tværs

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

Passion For Unge! Første kapitel!

Passion For Unge! Første kapitel! Passion For Unge Første kapitel Kasper Schram & Tobias Rank www.passionforunge.dk - passionforunge@gmail.com Hej og tak fordi at du tog imod første kapitel af vores bog, vi ville blive meget glade hvis

Læs mere

Hvem passer på, at du trives, når du ikke er hjemme? Ved Psykolog Bente Høngsmark Seahealth Denmark

Hvem passer på, at du trives, når du ikke er hjemme? Ved Psykolog Bente Høngsmark Seahealth Denmark Hvem passer på, at du trives, når du ikke er hjemme? Ved Psykolog Bente Høngsmark Seahealth Denmark Mennesket er et socialt væsen Hvad indebærer det? At vi alle har et grundlæggende behov for at opleve

Læs mere

Gratis e pixibog. Få mere glæde og. 5 steps til et positivt. Programmér din hjerne til at fokusere på det. coaching.dk

Gratis e pixibog. Få mere glæde og. 5 steps til et positivt. Programmér din hjerne til at fokusere på det.  coaching.dk Gratis e pixibog Få mere glæde og overskud i hverdagen 5 steps til et positivt mindset Programmér din hjerne til at fokusere på det positive Find glæden i hverdagen Hvad er det første, du tænker, når du

Læs mere

Kapitel 1: Begyndelsen

Kapitel 1: Begyndelsen Kapitel 1: Begyndelsen Da jeg var 21 år blev jeg syg. Jeg havde feber, var træt og tarmene fungerede ikke rigtigt. Jeg blev indlagt et par uger efter, og fik fjernet blindtarmen, men feberen og følelsen

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Hvad skal der til, for at undervisningen bliver vellykket Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Hvad skal der til, for at undervisningen bliver vellykket Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Hvad skal der til, for at undervisningen bliver vellykket Af Henrik Johansen Det er vigtigt, at vi som trænere fuldstændig forstår vores opgave og således har de bedst mulige forudsætninger

Læs mere

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente.

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. På et møde for pårørende blev der stillet følgende spørgsmål: Når vi besøger vores nære på plejehjemmet, er det for at glæde dem og se hvordan

Læs mere

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Lær at håndtere usikkerhed v e d p r æ s t a t i o n e r 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n

Læs mere

Den vanskelige samtale

Den vanskelige samtale Den vanskelige samtale Et arbejdsmateriale til den vanskelige samtale 1 Hvorfor er samtalen vanskelig? Din selvtillid Metoden Din fantasi Manglende tro på, at tingene bliver ændret Ingen klare mål for,

Læs mere

visualisering & Mentale redskaber ved kræftsygdom 2 effektive øvelser

visualisering & Mentale redskaber ved kræftsygdom 2 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Mentale redskaber ved kræftsygdom 2 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te PSYKE OG KRÆFT Der er

Læs mere

Den svære samtale - ér svær

Den svære samtale - ér svær Conny Hjelm 18. november 2017 www.diakoni.dk cohj@filadelfia.dk Den svære samtale - ér svær Conny Hjelm, Filadelfia Uddannelse cohj@filadelfia.dk Den svære samtale ér svær Nogle gange er samtalen svær,

Læs mere

SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN

SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN, Psykolog., Ph.D., Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Selvtillid og selvværd Personlig styrke

Læs mere

Positiv Psykologi. - om flow, læring og læringsmiljøer. - eller: passivitet er selvfølgelig dræbende

Positiv Psykologi. - om flow, læring og læringsmiljøer. - eller: passivitet er selvfølgelig dræbende Positiv Psykologi - om flow, læring og læringsmiljøer - eller: passivitet er selvfølgelig dræbende Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet 2013 To universelle processer

Læs mere

Introduktion Mødre fortjener stor anerkendelse for deres mangeårige, hengivne og uselviske indsats

Introduktion Mødre fortjener stor anerkendelse for deres mangeårige, hengivne og uselviske indsats Introduktion Det er en kæmpe gave at være mor, hvilket jeg tror, at langt de fleste med glæde vil skrive under på. Men det er også benhårdt arbejde. Mere benhårdt end man på nogen måde kan forestille sig

Læs mere

Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne

Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne Kilde: Mindfulness Mark Williams & Danny Penman At skifte perspektiv Du sidder på en bakketop

Læs mere

FÆLLESSKAB MED FORSTÅELSE FORDELE

FÆLLESSKAB MED FORSTÅELSE FORDELE FÆLLESSKAB MED FORSTÅELSE Inklusion er ikke noget, nogen kan gøre alene. Det er en egenskab ved fællesskabet at være inkluderende, og der er store krav til inkluderende fællesskaber. Først og fremmest

Læs mere

POSITIV PSYKOLOGI - Kan det bruges i arbejdsmiljøarbejdet? AKON Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk

POSITIV PSYKOLOGI - Kan det bruges i arbejdsmiljøarbejdet? AKON Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk A POSITIV PSYKOLOGI - Kan det bruges i arbejdsmiljøarbejdet? POSITIV PSYKOLOGI: FORSKNINGSOMRÅDER Livsglæde/Trivsel (gennem positive emotioner, engageret læring og kreativitet, sociale relationer og eksistentiel

Læs mere

REDSKABER TIL ANGST 17. MARTS 2014 V/ CHARLOTTE DIAMANT. Psykiatrifonden

REDSKABER TIL ANGST 17. MARTS 2014 V/ CHARLOTTE DIAMANT. Psykiatrifonden REDSKABER TIL ANGST 17. MARTS 2014 V/ CHARLOTTE DIAMANT Psykiatrifonden DET SUNDE SIND 10 BUD At fungere selvstændigt og tage ansvar for sit eget liv At have indre frihed til at tænke og føle At kunne

Læs mere

FYRET FRA JOBBET HVORDAN KAN DU FORVENTE AT REAGERE? HVAD BETYDER EN FYRING FOR DIG? HVORDAN KOMMER DU VIDERE?

FYRET FRA JOBBET HVORDAN KAN DU FORVENTE AT REAGERE? HVAD BETYDER EN FYRING FOR DIG? HVORDAN KOMMER DU VIDERE? FYRET FRA JOBBET HVAD BETYDER EN FYRING FOR DIG? HVORDAN KAN DU FORVENTE AT REAGERE? HVORDAN KOMMER DU VIDERE? Jeg er blevet fyret! Jeg er blevet opsagt! Jeg er blevet afskediget! Det er ord, som er næsten

Læs mere

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde?

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Jeg ved det ikke Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Spørg barnet De bedste kurser, vi kan gå på, er hos dem, vi arbejder med Børn er typisk objekter, der bliver studeret

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

Sådan bevarer du kraften i dit parforhold

Sådan bevarer du kraften i dit parforhold Sådan bevarer du kraften i dit parforhold Hvad enten du er eller har været i parforhold i kortere eller længere tid, kan du her søge gode råd om, hvordan du får et bedre eller bevarer dit parforhold. Vores

Læs mere

Om metoden Kuren mod Stress

Om metoden Kuren mod Stress Om metoden Kuren mod Stress Kuren mod Stress bygger på 4 unikke trin, der tilsammen danner nøglen til endegyldigt at fjerne stress. Metoden er udviklet på baggrund af mere end 5000 samtaler og mere end

Læs mere

Jeg kan. Artwork by Ruth Crone Foster

Jeg kan. Artwork by Ruth Crone Foster Artwork by Ruth Crone Foster Jeg kan Jeg kan Vores psykologiske kapacitet afhænger bl.a. af vores tro på egen formåen. Hvis ikke vi er i besiddelse af denne følelse af at kunne risikerer vi ikke at kunne

Læs mere

Motivation. Indledning. Alt er muligt

Motivation. Indledning. Alt er muligt Motivation Indledning Alt er muligt Motivation er en flyvsk størrelse. Nogle gange kan den få hjertet til at banke og blodet til at bruse. Den kan holde dig søvnløs om natten og giver dig lysten til planlægge

Læs mere

Psykologisk perspektiv på god undervisning

Psykologisk perspektiv på god undervisning Psykologisk perspektiv på god undervisning Anne Kirketerp, Psykolog, Ph,d. Undervisningsudvikler, medlem af PSH s innovationsenhed og underviser på VIAUC Ekstern Lektor, Aarhus Universitet anki@viauc.dk

Læs mere

Naturen som ramme for børns udvikling af krop, hjerne og fællesskaber. Hans Henrik Knoop Aarhus Universitet knoop@edu.au.dk

Naturen som ramme for børns udvikling af krop, hjerne og fællesskaber. Hans Henrik Knoop Aarhus Universitet knoop@edu.au.dk Naturen som ramme for børns udvikling af krop, hjerne og fællesskaber Hans Henrik Knoop Aarhus Universitet knoop@edu.au.dk 200.000 generationers friluftsliv inden fjernsynet Verden skaber mennesket: Homo

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Information til unge om depression

Information til unge om depression Information til unge om depression Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er depression? 03 Hvad er tegnene på depression? 05 Hvorfor får nogle unge depression?

Læs mere

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling.

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling. En vinders mindset Du er hvad du tænker Spørgsmålet er, hvad tænker du? Holder du dit potentiale tilbage? Og kan du påvirke, hvordan du eller dine medarbejdere tænker? Kan du støtte dine medarbejdere i

Læs mere

Når livet slår en kolbøtte

Når livet slår en kolbøtte Når livet slår en kolbøtte - at være en familie med et barn med særlige behov Af Kurt Rasmussen Januar 2014 Når der sker noget med én i en familie, påvirker det alle i familien. Men hvordan man bliver

Læs mere

Faglighed på Faaborgegnens Efterskole Hvad er sammenhængen mellem undervisning og vellykket læring?

Faglighed på Faaborgegnens Efterskole Hvad er sammenhængen mellem undervisning og vellykket læring? Faglighed på Faaborgegnens Efterskole Hvad er sammenhængen mellem undervisning og vellykket læring? Faaborgegnens Efterskole www.faae.dk 2011 Pædagogikkens to stadier: I skolen terper man de små tabeller

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 FOA har i perioden fra 1.-12. juni 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Den sunde arbejdsplads

Den sunde arbejdsplads Den sunde arbejdsplads Sundheds- og omsorgsområdet Områdeudvalget marts 2017 15-03-2017 Side 1 Indledning Følgende notat er udarbejdet af områdeudvalget på Sundheds- og omsorgsområdet og præsenteres på

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

Skolereformering man gider. Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet

Skolereformering man gider. Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet Skolereformering man gider Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet knoop@edu.au.dk UVM: DEN NYE FOLKESKOLE 1. Folkeskolereformen skal gøre en god folkeskole bedre. Vi skal

Læs mere

Flow og engagement: Om trivsel og arbejdsglæde i en foranderlig hverdag

Flow og engagement: Om trivsel og arbejdsglæde i en foranderlig hverdag Flow og engagement: Om trivsel og arbejdsglæde i en foranderlig hverdag Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Aarhus Universitet knoop@edu.au.dk Mille Tænk på din bedste legeoplevelse

Læs mere

Kend dig selv. Abraham Maslow (1908-1970), amerikansk psykolog

Kend dig selv. Abraham Maslow (1908-1970), amerikansk psykolog Frygten for ens egen storhed eller at undgå sin skæbne eller at løbe bort fra ens bedste talent én ting er sikker, vi besidder alle muligheden for at blive mere, end vi faktisk er. Vi har alle uudnyttet

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Vi vil bede dig om at besvare spørgsmålene et ad gangen, med udgangspunkt i din umiddelbare reaktion på det der spørges om.

Vi vil bede dig om at besvare spørgsmålene et ad gangen, med udgangspunkt i din umiddelbare reaktion på det der spørges om. Vi vil gerne takke dig for at du deltager i denne undersøgelse. Den gennemføres af Center for Tests og Eksperimental Socialpsykologi (CETES) i samarbejde med Stressklinikken, ved Aalborg Universitet. Vi

Læs mere

Det du skal til at læse nu, er det første kapitel i vores bog. Rigtig god oplevelse !!!!!! Hilsen. Kasper & Tobias. Side! 1 of! 9

Det du skal til at læse nu, er det første kapitel i vores bog. Rigtig god oplevelse !!!!!! Hilsen. Kasper & Tobias. Side! 1 of! 9 Det du skal til at læse nu, er det første kapitel i vores bog. Rigtig god oplevelse Hilsen Kasper & Tobias Side 1 of 9 1 -" DIN BESLUTNING Det er altså ikke så svært. Livet handler om at træffe én beslutning.

Læs mere

Måden du tænker på baner vejen for din personlige vækst

Måden du tænker på baner vejen for din personlige vækst SELVVÆRD & MENTAL MODSTANDSKRAFT Den 27. september, Jakobskirken, Roskilde Irene Oestrich, Psykolog., Ph.D., Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Måden du

Læs mere

8 Vi skal tale med børnene

8 Vi skal tale med børnene 8 Vi skal tale med børnene Af Karen Glistrup, socialrådgiver og familie- og psykoterapeut MPF Børn kan klare svære belastninger Vi bliver ramt, når et familiemedlem tæt på os bliver ramt. På hver vores

Læs mere

Tag med i biffen... Kognitiv terapi og tanker... Sunde tanker 08-05-2014

Tag med i biffen... Kognitiv terapi og tanker... Sunde tanker 08-05-2014 Sunde tanker Det værste er ikke, når det sker, men tanken om det, der skal ske. Når det bygger sig op... 7. maj 2014 Når det er sket, så bliver jeg lettet. Niels Baden, psykolog Citat fra klient i fobibehandling,

Læs mere

Selvværd og selvtillid - hvordan styrker vi vores eget og vore børns selvværd?

Selvværd og selvtillid - hvordan styrker vi vores eget og vore børns selvværd? Selvværd og selvtillid - hvordan styrker vi vores eget og vore børns selvværd? Psykolog, aut. Aida Hougaard Andersen Sædden kirke, aleneforældrenetværket 27. feb. 2015 Aftenens underemner 1. Definitioner

Læs mere

Sundhedspædagogik LÆRERKONFERENCE PASS LEKTOR, PH.D. KAREN WISTOFT DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE, AU

Sundhedspædagogik LÆRERKONFERENCE PASS LEKTOR, PH.D. KAREN WISTOFT DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE, AU Sundhedspædagogik LÆRERKONFERENCE PASS 10.03.2011 LEKTOR, PH.D. KAREN WISTOFT DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE, AU Oplæggets indhold I. Viden og værdier hvorfor det? II. III. IV. Sundhedspædagogik

Læs mere

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi 10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi -følg guiden trin for trin og kom i mål 1. Find ud af, hvor du befinder dig At kende sit udgangspunkt er en vigtig forudsætning for at igangsætte en succesfuld

Læs mere

4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus

4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus 4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og

Læs mere

Sundhedspædagogik - viden og værdier

Sundhedspædagogik - viden og værdier Sundhedspædagogik - viden og værdier EPOS LÆRERKONFERENCE 26.01.2011 LEKTOR, PH.D. KAREN WISTOFT DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE, AU Forelæsningens indhold I. Viden og værdier hvorfor det? II. III.

Læs mere

Hjælp rideglæden & trygheden tilbage, med disse 5 nemme tips

Hjælp rideglæden & trygheden tilbage, med disse 5 nemme tips Hjælp rideglæden & trygheden tilbage, med disse 5 nemme tips Kan du huske den sidste gang du havde den der helt perfekte dag med din hest? Vejret var fantastisk, din hest var glad og frisk (uden at være

Læs mere

Hvad er Positiv Psykologi

Hvad er Positiv Psykologi Hvad er Positiv Psykologi Positiv Psykologi er et nyt felt, som beskæftiger sig med mental sundhed, styrker, positive følelser, positive institutioner og optimal funktionsevne Positiv Psykologi er en videnskab

Læs mere

Hvordan er dit selvværd?

Hvordan er dit selvværd? 1. kapitel Hvordan er dit selvværd? Hvad handler kapitlet om? Dette kapitel handler om, hvad selvværd er. Det handler om forskellen på selvværd og selvtillid og om, at dét at være god til tennis eller

Læs mere

Center for Beredskabspsykologi i samarbejde med Scleroseforeningen Stress og sclerose. hvordan håndteres det af den enkelte og i familien?

Center for Beredskabspsykologi i samarbejde med Scleroseforeningen Stress og sclerose. hvordan håndteres det af den enkelte og i familien? Center for Beredskabspsykologi i samarbejde med Scleroseforeningen I SAMARBEJDE MED SCLEROSEFORENINGEN hvordan håndteres det af den enkelte og i familien? Henrik Lyng Cand.psych., autoriseret krise- og

Læs mere

Tryghed, tilknytning og tilknytningsmønstre. Der er stor forskel på forstyrret tilknytning og tilknytningsforstyrrelse.

Tryghed, tilknytning og tilknytningsmønstre. Der er stor forskel på forstyrret tilknytning og tilknytningsforstyrrelse. Tryghed, tilknytning og tilknytningsmønstre. I forbindelse med forældrekompetenceundersøgelser udgør beskrivelsen af forældrenes tilknytningsmønstre og tilknytningen mellem forældrene og deres børn vigtige

Læs mere

Jeg kan mærke hvordan du har det

Jeg kan mærke hvordan du har det OM UNDERRETNING Jeg kan mærke hvordan du har det Børn, der er i klemme, bør i alle tilfælde være i den heldige situation, at du er lige i nærheden. Alle børn har ret til en god og tryg opvækst Desværre

Læs mere

Mailene. Dit liv B side 14

Mailene. Dit liv B side 14 Dit liv B side 14 Mailene En kort præsentation af hovedpersonen i denne bog, der gerne vil være anonym: Lad os kalde vedkommende Henri, så kan du kære læser selv bestemme, om det er Henrik eller Henriette:

Læs mere

6. Kapitel Handling. Læs fjerde afsnit på side 90

6. Kapitel Handling. Læs fjerde afsnit på side 90 SYVENDE TRIN: Vi bad Ham ydmygt fjerne alle vore fejl. 6. Kapitel Handling Læs fjerde afsnit på side 90 Efter din ihærdige indsats med trinnene fra 4 6 er du nu blevet i stand til at føre din beslutning

Læs mere

Det udviklende samvær Men hvorvidt børn udvikler deres potentialer afhænger i høj grad af, hvordan forældrenes samvær med børnene er.

Det udviklende samvær Men hvorvidt børn udvikler deres potentialer afhænger i høj grad af, hvordan forældrenes samvær med børnene er. Også lærere har brug for anerkendelse (Jens Andersen) For et par måneder siden var jeg sammen med min lillebrors søn, Tobias. Han går i 9. klasse og afslutter nu sin grundskole. Vi kom til at snakke om

Læs mere

Sundhed og sundhedsfremme - i det pædagogiske arbejde

Sundhed og sundhedsfremme - i det pædagogiske arbejde Sundhed og sundhedsfremme - i det pædagogiske arbejde EPOS KONFERENCE FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG 26.10.2011 LEKTOR, PH.D. KAREN WISTOFT, INSTITUT FOR PÆDAGOGIK OG UDDANNELSE (DPU) AU Disposition I. Hvad

Læs mere

VEJLE den 6. november 2014

VEJLE den 6. november 2014 VEJLE den 6. november 2014 Irene Oestrich, Psykolog., Ph.D. Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI 1 retten til at blive elsket uden at skulle gøre noget for

Læs mere

STYRK DIT BARNS SELVVÆRD

STYRK DIT BARNS SELVVÆRD STYRK DIT BARNS SELVVÆRD HØREFORENINGEN, CASTBERGGÅRD KL. 10.30-12.00 V. PSYKOLOG CHARLOTTE DIAMANT OVERBLIK OVER FORMIDDAGEN Hvor kommer sårbarheden fra? Hvem får lavt selvværd? Hvordan får vi det løftet

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

Psykoterapi er noget fis, fordi

Psykoterapi er noget fis, fordi Psykoterapi er noget fis, fordi Om tre indvendinger mod psykoterapi Psykoterapi er noget meget privat. Faktisk kan jeg ikke umiddelbart forestille mig et mellemmenneskeligt forhold, der er mere privat

Læs mere

I det følgende har du allerede nu, mulighed for at afprøve nogle af de værktøjer, vi kommer til at arbejde med i terapien.

I det følgende har du allerede nu, mulighed for at afprøve nogle af de værktøjer, vi kommer til at arbejde med i terapien. Stress Hvad kan jeg selv gøre? I det følgende har du allerede nu, mulighed for at afprøve nogle af de værktøjer, vi kommer til at arbejde med i terapien. Omstrukturering af fejlfortolkninger. 1) Træn din

Læs mere

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen Hvad er ADHD? Bogstaverne ADHD står for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder - det vil sige forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. ADHD er en

Læs mere

Formandsberetning Aalborg IMU 2010

Formandsberetning Aalborg IMU 2010 Formandsberetning Aalborg IMU 2010 Denne formandsberetning er opdelt i to dele. Første del vil handle om året der er gået, hvad der er sket af interessante ting i Aalborg IMU, lidt om mine tanker og oplevelser

Læs mere

Måske er det frygten for at miste sit livs kærlighed, der gør, at nogle kvinder vælger at blive mor, når manden gerne vil have børn, tænker

Måske er det frygten for at miste sit livs kærlighed, der gør, at nogle kvinder vælger at blive mor, når manden gerne vil have børn, tænker BØRN ER ET VALG Har det været nemt for jer at finde kærester og mænd, der ikke ville have børn? spørger Diana. Hun er 35 år, single og en af de fire kvinder, jeg er ude at spise brunch med. Nej, det har

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD

PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD Hvad handler det om? Fysisk arbejdsforhold Organisering Relationer Udgiver Fiskeriets Arbejdsmiljøråd, 2015 Faglig redaktør Illustrationer Flemming Nygaard Christensen Niels

Læs mere

depression Viden og gode råd

depression Viden og gode råd depression Viden og gode råd Hvad er depression? Depression er en langvarig og uforklarlig oplevelse af længerevarende tristhed, træthed, manglende selvværd og lyst til noget som helst. Depression er en

Læs mere

Trivsel for alle. - Hvad kan du gøre?

Trivsel for alle. - Hvad kan du gøre? Trivsel for alle - Hvad kan du gøre? Hvad er SSP Samarbejde mellem: Skoler Socialforvaltning Politi Mål: At forebygge kriminalitet, misbrug og mistrivsel Hvordan sikrer vi så det? Undervisning i skoler

Læs mere

STRESS. En guide til stresshåndtering

STRESS. En guide til stresshåndtering STRESS En guide til stresshåndtering Kend dine signaler Vær opmærksom på følgende symptomer: Anspændthed Søvn Har du problemer med at slappe af? Er du irritabel? Er du anspændt? Er du mere træt end du

Læs mere

TALENT BESKRIVELSER SÆT DIT TALENT I SPIL V. IRIS ENGELUND SÆT DIT TALENT I SPIL SÅ FALDER BRIKKERNE NEMMERE PÅ PLADS IRIS ENGELUND

TALENT BESKRIVELSER SÆT DIT TALENT I SPIL V. IRIS ENGELUND SÆT DIT TALENT I SPIL SÅ FALDER BRIKKERNE NEMMERE PÅ PLADS IRIS ENGELUND TALENT BESKRIVELSER SÆT DIT TALENT I SPIL V. IRIS ENGELUND T A L E N T B E S K R I V E L S E HVORDAN OPFØRER TALENTET SIG? 1. Strategisk Du har strategisk overblik, kan forudse forhindringer og finder

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

SÅDAN EN SOM DIG - Når voksne konstruerer og typificerer børn

SÅDAN EN SOM DIG - Når voksne konstruerer og typificerer børn SÅDAN EN SOM DIG - Når voksne konstruerer og typificerer børn Af: Anne-Lise Arvad, 18 års erfaring som dagplejepædagog, pt ansat ved Odense Kommune. Han tager altid legetøjet fra de andre, så de begynder

Læs mere

Spring ud i livet 8 veje mod et bevidst og værdifuldt liv

Spring ud i livet 8 veje mod et bevidst og værdifuldt liv Spring ud i livet 8 veje mod et bevidst og værdifuldt liv 1. Kend de faktorer, der fastholder dig i smerte og lidelse. 2. Forstå, hvordan automatpiloten styrer dit liv. 3. Bliv bevidst, så du kan gøre

Læs mere