KAOS TINGLYSNINGS- VEJLEDNING ER DU EN AF DEM? SÅ GØR DIT KRAV GÆLDENDE NU!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KAOS 2009-2010 TINGLYSNINGS- VEJLEDNING ER DU EN AF DEM? SÅ GØR DIT KRAV GÆLDENDE NU!"

Transkript

1 VEJLEDNING TINGLYSNINGS- KAOS Jan Schøtt-Petersen Formand for Danske BOLIGadvokater Tusindvis af danskere købte og solgte bolig. Mange tabte penge på grund af kaos i tinglysningen ER DU EN AF DEM? SÅ GØR DIT KRAV GÆLDENDE NU! Tilmeld dig gratis fri proces på gruppesøgsmål.nu eller besøg en Dansk BOLIGadvokat

2 Baggrund Indførelsen af digital tinglysning i 2009 medførte, at mange boligkøbere og boligsælgere samt borgere, som omprioriterede, oplevede meget lange ekspeditionstider hos Tinglysningsretten. På den baggrund har Danske BOLIGadvokater rejst et krav mod staten. Der er givet fri proces, og du kan derfor omkostningsfrit deltage og søge at få erstatning for dit tab. Gruppesøgsmål Danske BOLIGadvokater og en lang række organisationer har vurderet, at staten, som har monopol på tinglysning, har påført et stort antal borgere tab. Tab, som den enkelte borger er helt uden skyld i. De pågældende borgere har blot handlet bolig på netop det tidspunkt, hvor staten søsatte et nyt digitalt tinglysningssystem og ændrede organisationen hos den myndighed, der skal sikre en hurtig og effektiv tinglysning. Dette gav meget lange ekspeditionstider, som medførte økonomiske tab for borgerne. Danske BOLIGadvokater har hele tiden arbejdet på at overbevise politikerne om, at de, hvis ikke af juridiske årsager, så af moralske årsager, bør kompensere de berørte borgere helt eller delvist for de tab, de har lidt i forbindelse med igangsætningen af den nye tinglysningspraksis. Justitsministeren har imidlertid valgt at lade sagen prøve ved domstolene. Derfor har Danske BOLIGadvokater anlagt et gruppesøgsmål gennem foreningen gruppesøgsmål.nu. På de følgende sider finder du gode råd om, hvordan du skal forholde dig, hvis du ønsker at gøre et erstatningsansvar gældende. Hvad gør staten? Rigsrevisionen er af statsrevisorerne blevet bedt om at undersøge forløbet omkring implementeringen af den digitale tinglysning. Rigsrevisionens rapport er stærkt kritisk. Efterfølgende har Kammeradvokaten, som er statens advokat, vurderet sagen. Justitsministeren har gives fri proces. Det betyder, at du gratis kan tilmelde dig og deltage i gruppesøgsmålet. Sådan tilmelder du dig gruppesøgsmålet, hvis du har lidt tab Du tilmelder dig direkte på Du kan også gøre det i samarbejde med en lokal BOLIGadvokat. Du finder den nærmeste BOLIGadvokat på Du kan kun tilmelde dig i perioden 1. april til 30. juni Det er gratis at tilmelde sig, og det giver dig gratis adgang til at få din sag prøvet som en del af gruppesøgsmålet. Dermed undgår du at skulle føre din egen sag. Gruppesøgsmålet vil omfatte Personer (herunder dødsboer m.v.), der: 1) som køber, sælger eller ejer af enfamiliehuse, ejerlejligheder eller fritidsejendomme i perioden fra den 8. september 2009 til den 31. december 2010 anmeldte eller lod anmelde skøder, pantebreve eller andre dokumenter til tinglysning eller aflysning, herunder med henblik på omprioritering, 2) opnåede tinglysning eller aflysning eller afvisning af dokumentet senere end 10 hverdage efter anmeldelsen af dokumentet i det digitale tinglysningssystem, uden at tinglysningen eller aflysningen efter anmeldelsen beroede på andet end Tinglysningsrettens egen sagsbehandling alene på grundlag af det dokument, der var anmeldt til tinglysning eller aflysning, og 3) ved tilmeldingen eller senest 4 uger efter udløbet af tilmeldingsfristen, dvs. senest den 28. juli 2014 fremsender en efter rettens skøn tilfredsstillende dokumentation for opfyldelsen af de ovenfor anførte betingelser, kan tilmelde sig gruppesøgsmålet.

3 Hvad koster det at deltage i et gruppesøgsmål? Der er blevet bevilget fri proces. Det betyder, at alle omkostninger til sagen bliver afholdt af staten. Før du tilmelder dig bør du have følgende klar: Præcise adresseoplysninger vedrørende den ejendom, som tinglysningsekspeditionen omhandler Matrikelnr. og ejerlav samt evt. ejerlejlighedsnr. på den adresse som tinglysningsekspeditionen omhandler. Hvis du ikke kan finde matrikelnummeret i dine papirer, kan du finde det her https://www.ois.dk/ Navn og kontaktoplysninger på din rådgiver, hvis du benyttede ex. advokat, ejendomsmægler eller anden professionel til at forestå tinglysningen for dig Dato for hvornår dokumentet blev anmeldt til tinglysning (kan eksempelvis fremgå af mails eller anden korrespondance) Dato for hvornår dokument blev tinglyst (kan eksempelvis fremgå af det elektroniske dokument, der blev tinglyst f.eks. det elektroniske skøde eller pantebrev) Dokumentation for forløbet. Du kan uploade dette i tilknytning til tilmeldingsformularen. Dokumentationen kan eksempelvis bestå af: Dokumentation for hvornår anmeldelsen blev sendt til tinglysning (evt. s eller lignende fra den pågældende som forestod tinglysningen) Dokumentation for hvornår anmeldelsen med tinglyst (evt. s, tingbogsattest eller lignende fra den pågældende som forestod tinglysningen). Fuldmagt Købsaftale Skøde Pantebrev Tinglysningsattest s/fejlmelding/afvisning o.a. fra Tinglysningsretten Hvis du har tilmeldt andre tinglysningssager til gruppesøgsmålet, vil vi bede dig oplyse det unikke sagsnummer, som fremgår af bekræftelsen/bekræftelserne fra Gruppesøgsmål.nu Herudover bedes du læse åbningsunderretningen, som findes på gruppesøgsmål.nu. På gruppesøgsmål.nu kan tilmeldingsformularen først sendes, når du har bekræftet, at du har læst denne. Bemærk! Gruppesøgsmål.nu kan ikke påtage sig at modtage originalt sagsmaterialer, men det kan uploades sammen med tilmeldingen på gruppesøgsmål.nu Har du ikke adgang til internet kan du sende tilmeldingsskema og kopi af sagsmateriale til: Gruppesøgsmål.nu, Danske BOLIGadvokater, H.C. Andersens Boulevard 45, 1553 København V Tilmeld dig på

4 Tilmelding til gruppesøgsmål vedrørende digital tinglysning PERSONLIGE OPLYSNINGER Fornavn Efternavn Nuværende adresse Postnr. (Egen nuværende adresse) By Tlf. dagtimer EJENDOMMEN SOM TINGLYSNINGSEKSPEDITIONEN VEDRØRER Adresse Det er vigtigt, at adressen er noteret korrekt Postnr. By Matrikel nr. og ejerlav Type Boligkøber Boligsælger Boligejer Hvis ikke du kender matrikel nr. kan du finde det her: https://www.ois.dk/ Det der skal udfyldes er: 1. Matrikelnummer f.eks. 8G 2. Ejerlav f.eks. Landsbyen, Bykøbing Hvis du bor i ejerlejlighed, så skal du også oplyse 3. Ejerlejlighedsnummer, som også kan findes på ovennævnte adresse Alle ovennævnte oplysninger følger også af BBR-meddelelsen Din rolle i den konkrete sag, dvs. var du boligkøber eller boligsælger eller var du boligejer, som havde behov for at få tinglyst et dokument, f.eks. i forbindelse med omprioritering Såfremt du benyttede advokat, ejendomsmægler eller anden professionel rådgiver bedes du oplyse navn på denne samt kontaktoplysninger Navn på evt. rådgiver, som bistod dig med tinglysningen og/eller forestod tinglysningsekspeditionen Tinglysningsekspeditionen som gav problemer vedrørte: Du bedes oplyse, hvilket dokument, som tinglysningen vedrørte dvs. eksempelvis skøde eller pantebrev

5 Tilmelding til gruppesøgsmål vedrørende digital tinglysning... EJENDOMMEN SOM TINGLYSNINGSEKSPEDITIONEN VEDRØRER Anfør anmeldelsesdato (Gruppesøgsmålet omfatter alene anmeldelser i perioden fra indførelsen af den digitale tinglysning den 8. sept til den 31. dec. 2010) Anmeldelsesdatoen er den dato, hvor det dokument der skulle tinglyses blev anmeldt til tinglysning, dvs. indsendt til Tinglysningsretten for at blive tinglyst. Anfør tinglysningsdato Tinglysningsdatoen er den dato, hvor det dokument der skulle tinglyses blev tinglyst. Du kan finde tinglysningsdatoen på det elektroniske dokument der blev tinglyst, f.eks. det elektroniske skøde eller pantebrev Nærmere redegørelse Giv en kort beskriveles af sagens forløb, som du har oplevet det Vedhæft dokumentation for forløbet (For at kunne deltage i gruppesøgsmålet skal der ved tilmeldingen eller senest 4 uger efter udløbet af tilmeldingsfristen, dvs. senest den 28. juli 2014, fremsendes dokumentation) Du bedes vedhæfte dokumentation i form af kopier af eksempelvis: Dokumentation for hvornår anmeldelsen blev sendt til tinglysning (evt. s eller lignende fra den pågældende som forestod tinglysningen) Dokumentation for hvornår anmeldelsen med tinglyst (evt. s, tingbogsattest eller lignende fra den pågældende som forestod tinglysningen). Fuldmagt Købsaftale Skøde Pantebrev Tinglysningsattest s/fejlmelding/afvisning o.a. fra Tinglysningsretten Jeg har anmeldt flere sager - anfør Unikt ID-nummer Jeg bekræfter, at jeg har læst åbningsunderretningen og dens indhold. Hvis du har tilmeldt andre tinglysningssager til gruppesøgsmålet, vil vi bede dig oplyse det unikke sagsnummer, som fremgår af den/de automatiske bekræftelse/bekræftelser, som du modtog fra Gruppesøgsmål.nu efter indsendelse af tilmeldingen Det er en forudsætning for deltagelse i Gruppesøgsmålet at du bekræfter, at du er bekendt med rammerne for Gruppesøgsmålet samt betydningen og retsvirkningen af at tilmelde dig gruppesøgsmålet. Alle disse oplysninger fremgår af åbningsunderretningen. Underskrift

KLAGESKEMA Til brug for klager over energimærker udført af certificerede firmaer

KLAGESKEMA Til brug for klager over energimærker udført af certificerede firmaer KLAGESKEMA Til brug for klager over energimærker udført af certificerede firmaer Dette skema benyttes ved klager, som har været behandlet af det certificerede firma. Vejledning: Klageskemaet udfyldes,

Læs mere

Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager

Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager Side 1 af 5 Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager Du kan bruge denne blanket, hvis du er blevet sagsøgt, og sagen er omfattet af reglerne om mindre krav (småsager). Småsager er

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere

Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder)

Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder) Ansøgningspakke FA7_da_020315 Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder) Hvad bruges denne ansøgningspakke til? Denne ansøgningspakke bruges til at søge om opholdstilladelse

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

Vejledning om behandling af almindelige fogedsager

Vejledning om behandling af almindelige fogedsager Vejledning om behandling af almindelige fogedsager Denne vejledning omfatter de almindelige fogedsager. Vejledningen er udarbejdet af fogedretterne på baggrund af drøftelser på møder, hvor advokater og

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Min boliggrund er forurenet. Værd at vide om værditabsordningen

Min boliggrund er forurenet. Værd at vide om værditabsordningen Min boliggrund er forurenet Værd at vide om værditabsordningen 1 Hvad er værditabsordningen? Værditabsordningen bygger på en bevilling på finansloven, der har til formål at hjælpe de boligejere, der, uden

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør?

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør? Husk at læse vejledningen på siderne 2 og 3, før du udfylder blanketten Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2) Ansøgerens oplysninger EØS 1 01-2015 Navn CPR-nummer

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Til ægtefællesammenførte i Danmark Hvad indeholder informationspakken? Informationspakken om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 er udarbejdet til ægtefællesammenførte

Læs mere

FO/FA7. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel)

FO/FA7. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA FO/FA7_da_110814

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen,

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Privat

Låntyper og forretningsbetingelser Privat Låntyper og forretningsbetingelser Privat Gælder fra den 10. februar 2015 Side 1 af 31 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

Når du har planer om en ny bolig

Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig At blive boligejer er en stor begivenhed i livet og derfor sjældent noget, man beslutter fra den ene dag til den anden. For hvad er der

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Hvis du får en klage. Vejledning til læger der involveres i klagesager eller tilsynssager

Hvis du får en klage. Vejledning til læger der involveres i klagesager eller tilsynssager Hvis du får en klage Vejledning til læger der involveres i klagesager eller tilsynssager Lægeforeningens Lægeansvarsudvalg 2013 Indhold Side Alle kan risikere en klage- eller tilsynssag 3 Lægeansvarsudvalgets

Læs mere

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Administrationshuset A/S, v. 1.1 af Januar 2012 Denne vejledning beskriver fremgangsmåden i forbindelse med salg af andelsbolig og giver svar på

Læs mere

Tvangsauktioner afholdes som udgangspunkt i Fællessekretariatet, Jernbanegade 3A, 4000 Roskilde.

Tvangsauktioner afholdes som udgangspunkt i Fællessekretariatet, Jernbanegade 3A, 4000 Roskilde. Tvangsauktioner over fast ejendom. Her følger en vejledning om, hvordan tvangsauktioner foregår ved Retten i Roskilde, og hvad man især skal være opmærksom på, navnlig hvis man tænker på at byde på ejendom,

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af klageformularen. I. Hvad du skal vide, før du udfylder klageformularen

Vejledning til udfyldelse af klageformularen. I. Hvad du skal vide, før du udfylder klageformularen DAN 2014/1 Vejledning til udfyldelse af klageformularen I. Hvad du skal vide, før du udfylder klageformularen Hvilke klager kan Domstolen behandle? Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol er en international

Læs mere

Landsforeningen af Forsvarsadvokater. Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu?

Landsforeningen af Forsvarsadvokater. Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu? Landsforeningen af Forsvarsadvokater Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu? 1 Du er blevet fængslet. Det betyder ikke, at du er skyldig. Du har ret til en forsvarer. Din forsvarer skal alene tage

Læs mere

Brug af kundeoplysninger

Brug af kundeoplysninger fremtiden starter her... Gode råd om... Brug af kundeoplysninger INDHOLD Hvilke oplysninger må du registrere? 3 Hvordan skal oplysningerne opbevares? 4 Hvordan må oplysningerne bruges? 4 Adresseret post

Læs mere

Skilsmisse -hvad så med økonomien?

Skilsmisse -hvad så med økonomien? Skilsmisse -hvad så med overblik bodeling budget økonomi ægtefællebidrag børnetilskud børnebidrag ansvar -økonomisk e-guide til dig der skal skilles Forfatter: Heidi Hamann, økonomisk rådgiver Skilsmisse

Læs mere

Regler for hjemmesider (web)

Regler for hjemmesider (web) Regler for hjemmesider (web) Der er nogle generelle krav, som din virksomheds hjemmeside altid skal opfylde. Dem kan du læse om her. Som det fremgår, er det ikke helt ligetil, og derfor må jeg anbefale,

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking Indhold Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig, som er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking*. Det kan

Læs mere