HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. januar 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. januar 2012"

Transkript

1 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. januar 2012 Sag 288/2009 (2. afdeling) Ladbrokes Betting & Gaming Ltd. (advokat Lars Karnøe) mod Danske Spil A/S (advokat Frank Bøggild) og Sag 289/2009 Danske Spil A/S (advokat Frank Bøggild) mod Ladbrokes Betting & Gaming Ltd. (advokat Lars Karnøe) I tidligere instans er afsagt dom af Sø- og Handelsretten den 11. september I pådømmelsen har deltaget fem dommere: Peter Blok, Niels Grubbe, Poul Dahl Jensen, Henrik Waaben og Lars Hjortnæs. Påstande Sø- og Handelsrettens dom er anket af begge parter. Danske Spil A/S har nedlagt følgende påstande:

2 - 2-1) Ladbrokes Betting & Gaming Ltd. skal anerkende at have handlet i strid med markedsføringslovens 1, 3, 5 og 18 og/eller varemærkelovens 4 ved at have markedsført sig som vist i sagens bilag 1, 2, 3 og AJ. 2) Stadfæstelse af den indankede dom for så vidt angår påstand 2 (Ladbrokes forbydes at markedsføre sig på det danske marked ved brug af sagens bilag 1, 2 og/eller 3). 3) Ladbrokes skal betale Danske Spil kr. med procesrente fra sagens anlæg. 4) Ladbrokes skal i 60 dage på og/eller øvrige Ladbrokes-hjemmesider rettet mod det danske marked tydeligt gengive berigtigende meddelelser om, at markedsføringen i sagens bilag 1, 2 og/eller 3 har været uretmæssig, principalt med den tekst, der er angivet i sagens bilag 4, subsidiært på en måde og i et omfang, der er fastsat af Højesteret. Ladbrokes har over for Danske Spils påstande gentaget sin frifindelsespåstand og sine subsidiære påstande. Ladbrokes har nedlagt følgende selvstændige påstande: 1) Danske Spil skal anerkende at have handlet i strid med markedsføringslovens 1, 3 og 5, og/eller fællesskabstraktatens artikel 49 ved at have markedsført sig som vist i sagens bilag G og bilag 28. 2) Danske Spil skal betale Ladbrokes kr. med procesrente fra sagens anlæg. 3) Danske Spil skal i 60 dage på og på Danske Spils øvrige hjemmesider rettet mod det danske marked samt i de trykte danske medier, hvor den i sagens bilag 28 viste markedsføring har været bragt, tydeligt gengive berigtigende meddelelser om, at markedsføringen i sagens bilag G og bilag 28 har været uretmæssig, principalt med den tekst, der er angivet i sagens bilag H, subsidiært på en måde og i et omfang, der er fastsat af retten. Danske Spil har over for Ladbrokes selvstændige påstande gentaget sin frifindelsespåstand. Anbringender Danske Spils påstande vedrørende Ladbrokes markedsføringskampagne

3 - 3 - Danske Spil har navnlig anført, at Ladbrokes reklamekampagne i maj-september 2008 som eksemplificeret ved det fremlagte markedsføringsmateriale fra hjemmesiden (bilag 1), stilladsreklamen (bilag 2), pressemeddelelsen af 5. maj 2008 (bilag 3) og reklamefilmen (bilag AJ) var langvarig og omfattende og rettet mod det danske marked og Danske Spil. Der er tale om sammenlignende reklame, og Ladbrokes bestræber sig bevidst på at signalere, at man er og står for det samme som Danske Spil, blot med de to forskelle at Ladbrokes giver større gevinster og bedre service end Danske Spil. Ladbrokes har herved handlet i strid med markedsføringslovens 1, stk. 1, 3, stk. 1 og 2, og 5, stk. 2, især nr. 1, 3 og 5. Udtrykket samme spil er urigtigt og vildledende og opfylder ikke kravene til sammenlignende reklame, idet Ladbrokes ikke udbød nøjagtigt samme spil som Danske Spil og ikke redegjorde for forskellene. Udtrykket bedre service er subjektivt, og dets rigtighed kan ikke dokumenteres, og det opfylder derfor ikke kravene til sammenlignende reklame. Ladbrokes har i øvrigt ikke bedre service end Danske Spil, der har et stort forhandlernet med personlig betjening og uddannede forhandlere. Udtrykket samme tryghed er ligeledes subjektivt, og dets rigtighed kan ikke dokumenteres. Udtrykket større gevinster er vildledende og opfylder ikke kravene til sammenlignende reklame, allerede fordi der ikke er 100 % sammenfald mellem parternes udbud af spil, og Ladbrokes kampagne ikke angik et konkret spil eller oplyste om forskellene mellem spillene. Skulle gevinststørrelser sammenlignes, skulle Ladbrokes også have oplyst, at Danske Spil betaler en væsentlig del af bruttoindtægten til den danske stat og derigennem uddeler store beløb til almennyttige formål. Ladbrokes har endvidere handlet i strid med varemærkelovens 4 og markedsføringslovens 18 ved at bruge ordene Danske spil i markedsføringsmaterialet, idet brugen skaber risiko for forveksling med Danske Spils varemærke og snylter på Danske Spils renommé. I maj 2008 havde Danske Spil opnået ordmærkeret til Danske Spil for spil mv., idet dette var et indarbejdet og velkendt kendetegn hos omsætningskredsen og bredt i befolkningen. Der må herved lægges vægt på, at kendskabsgraden til Danske Spil var 81 % i 2. kvartal 2008, at Danske Spils omsætning var ca. 10,5 mia. kr. i 2006 og ca. 11,2 mia. kr. i 2007, at Danske Spil i 2007 og 2008 havde en markedsandel på over 50 % inden for det totale danske spillemarked og på over 80 % inden for sportsspil, at Danske Spil i perioden fra 2004 til 2008 brugte mio. kr. årligt på annoncering og var blandt de 5-9 største annoncører her i landet, at Danske Spil i perioden fra den 1. juli 2006 til den 1. juli 2008 blev omtalt i over artikler, at betegnelsen Danske Spil pr. 1. maj 2008 var indarbejdet og utvetydigt blev

4 - 4 - forbundet med Danske Spil ifølge brancheerklæringer fra Nærbutikkernes Landsforening, De Samvirkende Købmænd og Dansk Erhverv, at Danske Spils navn efter navneskiftet fra Dansk Tipstjeneste i 2006 fremtrådte ved enhver markedsføring af enkeltprodukter, og at der i juni 2008 var registreret over en kvart million netspilskunder på Det gør ingen forskel, at spil blev skrevet med lille s, idet bl.a. Ladbrokes pressemeddelelse af 5. maj 2008 gør det klart, at kampagnen angår Danske Spil. Brugen af Danske Spils ordmærke var ikke nødvendig for at kunne markedsføre Ladbrokes produkter og var derfor ikke berettiget i medfør af varemærkelovens 5. Danske Spil har krav på erstatning og vederlag for den retsstridige markedsføring i medfør af markedsføringslovens 20, stk. 2 og 3, og varemærkelovens 43, stk. 1. På grund af Danske Spils størrelse og velkendthed og kampagnens synlighed og budskab kunne betalingskravet være langt større end kr., som dækker et skønnet omsætningstab, renomméskade og markedsforstyrrelse. Det er nødvendigt for at genoprette skaden på Danske Spils renommé og stilling på markedet, at Ladbrokes pålægges at berigtige udsagnene i markedsføringsmaterialet. Ladbrokes har til støtte for frifindelsespåstanden navnlig anført, at Danske Spil ikke har varemærkeret efter varemærkeloven eller kendetegnsret efter markedsføringsloven til de enkelte ord eller ordsammensætningen Danske Spil, der alene er en generisk betegnelse. Danske Spil har alene fået registreret en række figurlige udformninger af DANSKE SPIL som varemærker. Selv om det antages, at Danske Spil har en varemærkeret eller kendetegnsret til Danske Spil, foreligger der ikke en krænkelse heraf. Ladbrokes brug af betegnelsen Danske spil er således en henvisning til den generiske betegnelse for spil på danske begivenheder og er derfor lovlig i medfør af varemærkelovens 5 og EF-varemærkeforordningens artikel 12. Endvidere er Ladbrokes brug i reklamerne af betegnelsen Danske spil ikke i strid med varemærkelovens 4 og/eller markedsføringslovens 1, 3, 5 og 18. Udsagnet bedre service udgik hurtigt af markedsføringen. Rigtigheden af de øvrige udsagn samme spil, samme tryghed og større gevinster kan dokumenteres, og udsagnene er derfor ikke vildledende eller i strid med reglerne om sammenlignende reklame.

5 - 5 - Retmæssigheden af udsagnene og udformningen af Ladbrokes markedsføringskampagne skal endvidere ses i lyset af den tone for sammenligning med andre spiludbydere, som Danske Spil havde slået an i sin kampagne. Ladbrokes må på denne baggrund have en høj grad af frihed til at svare igen på antydningerne om lyssky og kriminelle aktiviteter hos lovligt etablerede udbydere i andre EU-lande. Ladbrokes påstande vedrørende Danske Spils markedsføringskampagne Ladbrokes har navnlig anført, at en række udsagn i det fremlagte annoncemateriale (bilag 28) og Danske Spils reklamefilm (bilag G) er vildledende og i strid med god markedsføringsskik, jf. markedsføringslovens 1 og 3, og ikke opfylder betingelserne for sammenlignende reklame, jf. markedsføringslovens 5, stk. 2, nr. 5. Reklamefilmens billedside forbinder tydeligt udenlandske spiludbydere med lyssky/mafialignende foretagender, og lydsiden indeholder bl.a. udsagn som nu hedder vi Danske Spil, ikke Filippinske Spil, Italienske Spil eller nogen som helst andre spil. De trykte reklamer hentyder kraftigt til, at andre spiludbydere end Danske Spil er amatører, mafia eller i øvrigt de forkerte lommer. Reklamematerialet indeholder således en urimelig, misvisende og uberettiget nedvurdering af udenlandske spiludbydere, herunder Ladbrokes virksomhed, og anklager dem uberettiget for at udføre kriminel virksomhed. Reklamematerialet indeholder endvidere en opfordring til at købe dansk på bekostning af tjenesteydelser fra virksomheder, som er lovligt etablerede i andre EU-lande, hvilket er i strid med den dagældende TEF artikel 49 (nu TEUF artikel 56) om tjenesteydelsernes frie bevægelighed. Danske Spil skal overholde traktatbestemmelsen, idet den danske stat ejer 80 % af aktiekapitalen i Danske Spil. Det følger af EU-Domstolens praksis, at det er i strid med den dagældende bestemmelse i TEF artikel 28 (nu TEUF artikel 34) om varernes frie bevægelighed, hvis offentlige virksomheder eller offentlige organer råder forbrugerne til at købe indenlandske produkter alene på grund af deres nationale oprindelse eller søger at nedsætte værdien af varer fra andre lande i forbrugernes øjne. Tilsvarende må gælde for tjenesteydelser. Ladbrokes har krav på kompensation for den retsstridige markedsføring i medfør af markedsføringslovens 20, stk. 2 og 3. Der må lægges vægt på den meget grove misrekommandering, som Danske Spils reklamekampagne har udsat Ladbrokes for.

6 - 6 - Det er nødvendigt for at genoprette skaden på Ladbrokes renommé, at Danske Spil pålægges at berigtige udsagnene i markedsføringsmaterialet. Der må lægges vægt på, at Ladbrokes bl.a. er blevet omtalt som glad amatør og sammenlignet med mafiaen. Danske Spil har til støtte for frifindelsespåstanden navnlig anført, at formålet med Danske Spils reklamekampagne efter navneskiftet i 2006 var at kommunikere det nye navn og kvalificere kendskabet til Danske Spil som en pålidelig dansk virksomhed med en lang historie og som en virksomhed, hvis overskud gives tilbage til danskerne. Kampagnen er ikke sammenlignende reklame, og kampagnen er heller ikke miskrediterende over for Ladbrokes, som hverken direkte eller indirekte omtales i kampagnen. Det var et element i kampagnen at fokusere på Danske Spils ansvarlighed og spil inden for kontrollerede og etiske rammer i overensstemmelse med bevillingen, og det gjorde man ved en fremhævelse i forhold til ulovlig spilleaktivitet, som er et reelt og kendt problem i andre lande. Det skete på en karikeret og humoristisk måde, som nok kunne give associationer til kriminelle aktiviteter, men som ikke var møntet på etablerede udenlandske udbydere som Ladbrokes, der ikke burde føle sig ramt. Kampagnen ligger inden for de rammer for udsagn, der følger af den kommercielle ytringsfrihed, og kampagnen blev heller ikke af forbrugerne opfattet som rettet mod f.eks. Ladbrokes. Der foreligger ikke en overtrædelse af den dagældende bestemmelse i TEF artikel 49, idet markedsføringen af Danske Spils navneændring ikke er en opfordring til at købe dansk på bekostning af tjenesteydelser fra andre lande, og markedsføringen med afsæt i virksomhedens navn er en sædvanlig privatretlig, forretningsmæssig disposition og ikke en bindende retsakt eller en kollektiv bestemmelse. Artikel 49 retter sig mod staten, og ingen offentlig myndighed har været involveret i Danske Spils reklamefilm. Supplerende sagsfremstilling Sagens bilag 1 viser en annonce for Ladbrokes bragt på Ladbrokes hjemmeside med følgende tekst: Hvad er Ladbrokes? Danske spil med engelske odds. Ladbrokes er grundlagt i England i 1886 og er i dag et af verdens største spilleselskaber med over ansatte.

7 - 7 - Sagens bilag 2 viser den i Sø- og Handelsrettens dom omtalte stilladsreklame for Ladbrokes opsat på Søtorvet i København. Sagens bilag 3 er den pressemeddelelse af 5. maj 2008 fra Ladbrokes, som er citeret i Sø- og Handelsrettens dom. Sagens bilag AJ er en reklamefilm for Ladbrokes. I filmen nævnes sloganet Danske spil Engelske odds. Endvidere omtales statsmonopolet, og der vises et papirklip af en gul terning, der foldes ud. Sagens bilag G er den reklamefilm for Danske Spil, som er omtalt i Sø- og Handelsrettens dom. Sagens bilag 28 indeholder de i Sø- og Handelsrettens dom omtalte eksempler på reklameannoncer for Danske Spil. I en af annoncerne lyder teksten således: Spil om penge er ikke noget, man kan overlade til begejstrede amatører. De fleste kan holde styr på et slag Gris eller vinde en bajer i Meyer. Måske endda bevare overblikket i en gang Tænkeboks med 16 terninger, hvis det skal være rigtig festligt. Men forestil dig lige 255 millioner transaktioner om året, hvor penge skifter hænder, men ikke må havne i de forkerte lommer. Det er det, der er vores arbejde. I annoncen er vist et billede af Al Capone med følgende billedtekst: I forbudstiden tjente den amerikanske mafia mere på hasardspil end spiritus. De øvrige annoncer i bilag 28 indeholder ingen referencer til udenlandske udbydere.

8 - 8 - For Højesteret er forevist Danske Spils reklamefilm (bilag G) samt yderligere eksempler på reklameindslag fra Danske Spil. Endvidere er forevist den danske reklamefilm fra Ladbrokes (bilag AJ) samt en tilsvarende svensk reklamefilm fra Ladbrokes. Af en annoncestatistik udarbejdet af Gallup Adfacts fremgår, at Dansk Tipstjeneste/Danske Spil i årene var blandt de 5-9 største annoncører i Danmark og i disse år brugte mio. kr. årligt på annoncering. Det er oplyst, at betegnelsen Danske Spil efter navneskiftet i 2006 blev anvendt ved enhver markedsføring af Danske Spils produkter, og der er fremlagt flere eksempler herpå. Af en undersøgelse foretaget for Danske Spil af udviklingen i befolkningens kendskab til Danske Spil efter navneskiftet fra Dansk Tipstjeneste i 2006 fremgår bl.a., at der i 2. kvartal 2008 var uhjulpet og hjulpet kendskab til navneskiftet hos sammenlagt 81 % af de adspurgte. I et brev af 22. april 2009 fra Nærbutikkernes Landsforening til Danske Spil hedder det bl.a.: Danske Spil A/S har siden 1. juli 2006 kontinuerligt anvendt betegnelsen Danske Spil som virksomhedsnavn og ved markedsføring af sine spilprodukter. Danske Spil A/S produkter forhandles i dag hos ca af vores medlemmer over hele landet. Det er vores opfattelse, at Danske Spil som betegnelse allerede kort efter lanceringen i 2006 blev og fortsat er et særdeles velkendt og indarbejdet varemærke, der i forbrugernes bevidsthed fremtræder som et kendetegn for Danske Spil A/S og dets produkter. I et brev af 22. april 2009 fra De Samvirkende Købmænd til Danske Spil hedder det bl.a.: DSK er blevet bedt om, at afgive en udtalelse om købmændenes opfattelse og forståelse af betegnelsen Danske Spil. Jeg kan oplyse, at Danske Spil A/S produkter i dag forhandles hos et flertal af medlemmerne hos DSK, der bl.a. omfatter SuperBest, Spar, Rema 1000, 7-Eleven, Kiwi Minipris, Løvbjerg, ABC Lavpris mv. Jeg kan bekræfte, at Danske Spil A/S siden sommeren 2006 har været opfattet og forstået som det nationale spilleselskab og at butikkerne meget hurtigt anvendte det nye navn Danske Spil i stedet for Dansk Tipstjeneste, der ellers havde været i brug siden slutningen af 1940 erne. I et brev af 24. februar 2010 fra Dansk Erhverv til Danske Spil hedder det bl.a.: Dansk Erhverv er blevet forelagt spørgsmålet, om betegnelsen Danske Spil per 1. maj 2008 var alment kendt i detailhandlen for Danske Spil A/S produkter, der består af

9 - 9 - forskellige betalingsspil, herunder lotto, tips og en række andre sports- og underholdningsspil med gevinstchance. Dansk Erhverv repræsenterer som erhvervsorganisation langt den største del af den danske detailhandel. Dansk Erhverv repræsenterer blandt andre Dansk Supermarked (Føtex, Netto, Bilka), Rema 1000, Aldi, Lidl mv., og Danske Spil A/S spilprodukter forhandles af en meget stor del af Dansk Erhvervs medlemmer landet over. Vi er bekendt med, at Danske Spil A/S siden juli 2006 har anvendt betegnelsen Danske Spil som både virksomhedsnavn og ved salg og markedsføring af sine spilprodukter, og Dansk Erhverv kan bekræfte, at betegnelsen Danske Spil per 1. maj 2008 var indarbejdet i en sådan grad, at betegnelsen i detailhandlen både blandt Dansk Erhvervs medlemmer og af forbrugerne entydigt og utvetydigt blev forbundet med Danske Spil A/S spilprodukter. Danske Spil havde en omsætning på knap 10 mia. kr. i 2005 og godt 11 mia. kr. i Ifølge en fremlagt markedsundersøgelse foretaget af Data Intelligence for Danske Spil i oktober 2008 var Danske Spils markedsandel i 2007 og 2008 over 50 % inden for Danske Spils totale forretningsområde og over 80 % inden for sportsspil. Af yderligere materiale er bl.a. fremlagt et kort over den geografiske spredning i hele landet af de forhandlere af Danske Spils produkter, der fandtes pr. 31. december 2007, en opgørelse af antallet af netspilskunder på i perioden fra januar 2005 til marts 2010, en undersøgelse af seertal til Lotto-trækninger i tv og en opgørelse fra Infomedia, hvoraf det fremgår, at Danske Spil (med store begyndelsesbogstaver) var omtalt i artikler i perioden fra den 1. juli 2006 til den 1. juli Forklaring Til brug for Højesteret har Frederik Preisler supplerende forklaret bl.a., at formuleringerne i dommen er strammet en del op i forhold til, hvad han mener, at han forklarede i Sø- og Handelsretten. Eksempelvis kan man ikke sige, at ingen kendte Danske Spil. Ifølge målinger på daværende tidspunkt var ca. 60 % af de adspurgte bekendt med Danske Spil. Han husker ikke den nøjagtige procent, men det var deromkring. Han husker heller ikke, om der i disse målinger var tale om et hjulpet eller uhjulpet kendskab. Baggrunden for kampagnen var, at Danske Spil ønskede kendskabet til Danske Spil kvalificeret. I gengivelsen af hans forklaring for Sø-

10 og Handelsretten nævnes eksempelvis også i sammenhæng med reklamefilmen, at billedet af en Al Capone-lignende type var et godt, fængende billede. Al Capone-billedet blev imidlertid kun brugt i annoncekampagnen. Det indgik således slet ikke i filmen. Sø- og Handelsretten har med andre ord rodet de forskellige elementer fra annoncekampagnen og filmen sammen. Da Danske Spil henvendte sig til reklamebureauet, var navneskiftet til Danske Spil allerede gennemført. Opgaven til reklamebureauet var at kvalificere og detaljere kendskabet til Danske Spil. Det var altså meningen, at det skulle nuanceres, hvad Danske Spil var og stod for. Et af problemerne var, at Danske Spil også kunne forstås som en betegnelse og ikke kun som et egennavn. Selve kampagnen blev gennemført i andet halvår af Effekten af kampagnen var rimelig umiddelbar og kunne konstateres allerede ved årsskiftet. En del af overvejelserne omkring udformning af kampagnen handlede om at pege på, at der andre steder i verdenen fandtes ulovlige spil, hvilket stod i modsætning til det, der var tilfældet på det danske spillemarked. Efter dommen blev de tvunget til at tage en sekvens ud, hvor der blev henvist til ulovlige spil. Sø- og Handelsretten har misforstået kampagnen derved, at Sø- og Handelsretten har forstået kampagnen som en miskreditering af udenlandske spiludbydere. Dette var imidlertid ikke tilfældet. En del af kampagnen gik ud på at pege på, at der rundt i verdenen, hvor der ikke er monopol, er problemer med ulovlige spil. Det var ikke hans opfattelse, at forbrugerne kunne misforstå kampagnen på samme måde, som Sø- og Handelsretten har gjort. En efterfølgende test og analyse af kampagnen lavet af TNS Gallup i perioden 13. oktober til 15. oktober 2007 giver heller ikke dækning for Sø- og Handelsrettens opfattelse af kampagnen. I filmen er der en scene, hvor der siges, at Danske Spil håndterer mange milliarder dagligt, uden at pengene havner i de forkerte hænder. Dette skal ikke opfattes som en miskreditering af udenlandske spiludbydere, men alene som et udsagn om det, der er godt ved Danske Spil, og om Danske Spils kompetence. Det er hans opfattelse, at kampagnen lykkedes, og at Danske Spils navn blev slået fast. Kendskabet til Danske Spil blev kvalificeret. Højesterets begrundelse og resultat Ladbrokes markedsføringskampagne

11 Det ordmærke, Danske Spil, som Danske Spil påstår at have varemærkeret til, består af en sammensætning af to almindelige generiske ord Danske og Spil, og ordmærket har uanset anvendelsen af store begyndelsesbogstaver i hvert ord ikke i sig selv det fornødne særpræg for at kunne være et varemærke. Spørgsmålet er derfor, om der gennem mærkets anvendelse er skabt det særpræg, som er fornødent for et varemærke, jf. varemærkelovens 3, stk. 3. En fremlagt annoncestatistik viser, at Dansk Tipstjeneste/Danske Spil i perioden fra 2004 til 2008 var blandt de 5-9 største annoncører her i landet, og at man årligt brugte mio. kr. på annoncering. Det må samtidig lægges til grund, at betegnelsen Danske Spil efter navneskiftet i 2006 blev anvendt ved enhver markedsføring af Danske Spils enkeltprodukter. Ifølge en fremlagt markedsundersøgelse var 81 % af de adspurgte i 2. kvartal 2008 uhjulpet eller hjulpet bekendt med, at Dansk Tipstjeneste nu hed Danske Spil. To andre markedsundersøgelser viser en tilsvarende høj kendskabsgrad blandt de adspurgte i Det fremgår af erklæringer fra Nærbutikkernes Landsforening og Dansk Erhverv, at betegnelsen Danske Spil pr. 1. maj 2008 var indarbejdet og almindeligt anvendt af forhandlere og forbrugere som betegnelse for Danske Spil og dets produkter. Det fremgår endvidere af en erklæring fra De Samvirkende Købmænd, at medlemsbutikkerne meget hurtigt efter navneskiftet i 2006 anvendte det nye navn Danske Spil i stedet for Dansk Tipstjeneste. Det er oplyst, at der pr. 31. december 2007 var forhandlere af Danske Spils produkter geografisk jævnt fordelt over hele landet. Ifølge Danske Spils årsrapport for 2007 var selskabets omsætning godt 10 mia. kr. i 2006 og godt 11 mia. kr. i Det fremgår af en fremlagt markedsundersøgelse, at Danske Spil i 2007 og 2008 havde markedsandele på over 50 % inden for sit totale forretningsområde og på over 80 % inden for sportsspil. Højesteret finder det herefter godtgjort, at Danske Spil i maj 2008, hvor Ladbrokes markedsføringskampagne blev indledt, var indarbejdet som varemærke. Danske Spil havde således på dette tidspunkt erhvervet varemærkeret til betegnelsen Danske Spil i medfør af varemærkelovens 3, stk. 3. Danske Spil var på dette tidspunkt også indarbejdet som selskabsnavn. Spørgsmålet er herefter, om Danske Spils varemærke og selskabsnavn er blevet krænket.

12 Det overordnede slogan i den markedsføringskampagne, som Ladbrokes gennemførte i perioden fra maj til september 2008, var Danske spil med engelske odds eller Danske spil Engelske odds. I dette slogan anvendes ordene Danske spil som udgangspunkt som en generisk betegnelse for spil med tilknytning til Danmark, eksempelvis spil på danske sportsbegivenheder. Ordene Danske spil var dog selv om det sidste ord blev skrevet med lille begyndelsesbogstav samtidig egnet til at lede tanken hen på Danske Spils varemærke og selskabsnavn Danske Spil, hvilket efter kampagnens indhold og baggrund også må antages at have været tilsigtet fra Ladbrokes side. Efter den sammenhæng, i hvilken ordene Danske spil blev anvendt, er der imidlertid ikke grundlag for at antage, at der var risiko for forveksling på den måde, at Ladbrokes reklamer af forbrugerne blev opfattet som hidrørende fra Danske Spil, eller således at forbrugerne kunne få den opfattelse, at der bestod en kommerciel forbindelse mellem Ladbrokes og Danske Spil. Højesteret finder, at der ved anvendelsen af dette slogan heller ikke var tale om en utilbørlig udnyttelse af det renommé og den goodwill, der er knyttet til varemærket og selskabsnavnet Danske Spil. For så vidt det omhandlede slogan anses for i sig selv at være en sammenlignende reklame, må det herved tages i betragtning, at anvendelse af en anden virksomheds varemærke eller selskabsnavn i en sammenlignende reklame som udgangspunkt er lovlig, jf. markedsføringslovens 5 forudsætningsvis. Af det anførte følger, at Ladbrokes anvendelse af det nævnte slogan ikke i forhold til Danske Spil indebar en overtrædelse af varemærkelovens 4 eller markedsføringslovens 18. Der skal dernæst tages stilling til, om Ladbrokes på anden måde har overtrådt markedsføringsloven. I en del af Ladbrokes markedsføringsmateriale (bl.a. i stilladsreklamen, bilag 2) var det nævnte slogan suppleret således, at der ved ordene Danske spil var tilføjet Samme spil/samme tryghed, og at der ved ordene Engelske odds var tilføjet Større gevinster/bedre service. I Ladbrokes pressemeddelelse af 5. maj 2008 (bilag 3), hvor man introducerede markedsføringskampagnen, anføres det bl.a., at målet med kampagnen er at nå den

13 del af den danske befolkning, der stadig betaler overpris, når de spiller hos statens spillemonopol, og at fortælle, at vi tilbyder nøjagtigt de samme spil med den samme høje sikkerhedsstandard som statsmonopolet, men blot til langt bedre odds og gevinstchancer. Højesteret tiltræder, at disse dele af markedsføringskampagnen har karakter af sammenlignende reklame, som derfor skal opfylde betingelserne efter markedsføringslovens 5, stk. 2. Af de grunde, som er anført af Sø- og Handelsretten, tiltræder Højesteret endvidere, at udtrykkene i stilladsreklamen samme spil, samme tryghed, bedre service og større gevinster og de lignende udsagn i pressemeddelelsen er i strid med markedsføringslovens 5, stk. 2, nr. 1 og 3, samt 1 og 3, stk. 1. Højesteret finder derimod, at der ikke er tale om miskreditering af Danske Spil eller om utilbørlig udnyttelse af Danske Spils renommé. Annoncen på Ladbrokes hjemmeside (bilag 1) indeholder kun udsagnet Hvad er Ladbrokes? Danske spil med engelske odds. Dette slogan er, for så vidt det opfattes som en sammenlignende reklame, et korrekt udsagn og indebærer derfor ikke en overtrædelse af markedsføringslovens 5 eller andre bestemmelser i markedsføringsloven. I Ladbrokes reklamefilm (bilag AJ) nævnes sloganet Danske spil Engelske odds. Endvidere omtales statsmonopolet, og der vises et papirklip af en gul terning, der foldes ud. Højesteret finder, at reklamefilmen ikke indebærer en overtrædelse af markedsføringsloven. Danske Spils markedsføringskampagne Af de grunde, der er anført af Sø- og Handelsretten, tiltræder Højesteret, at Danske Spils markedsføringskampagne som vist i reklamefilmen (bilag G) er i strid med markedsføringslovens 1, 3 og 5. Højesteret finder derimod, at annoncematerialet i bilag 28 ikke indebærer en overtrædelse af markedsføringsloven. Der er ikke grundlag for at antage, at Danske Spils markedsføringskampagne indebærer en overtrædelse af TEF artikel 49 (nu TEUF artikel 56). Sanktioner

14 Af de grunde, der er anført af Sø- og Handelsretten, tiltræder Højesteret, at ingen af parterne skal betale erstatning eller vederlag til den anden part. Under hensyn til karakteren af de udsagn, der er fundet at være i strid med markedsføringsloven, tiltræder Højesteret endvidere, at der ikke er grundlag for at pålægge nogen af parterne at foretage en berigtigelse. Samlet resultat Højesteret tager herefter Danske Spils påstande 1 og 2 og Ladbrokes påstand 1 delvis til følge som nedenfor bestemt, mens begge parter i øvrigt frifindes. Efter sagens udfald skal ingen af parterne betale sagsomkostninger for Sø- og Handelsretten eller Højesteret til den anden part. Thi kendes for ret: Ladbrokes Betting & Gaming Ltd. skal anerkende at have handlet i strid med markedsføringslovens 1, 3 og 5 ved at have markedsført sig som vist i sagens bilag 2 og 3 og forbydes at markedsføre sig på det danske marked ved brug af bilag 2 og 3. Danske Spil A/S skal anerkende at have handlet i strid med markedsføringslovens 1, 3 og 5 ved at have markedsført sig som vist i bilag G. I øvrigt frifindes begge parter for de påstande, der er nedlagt af den anden part. Ingen af parterne skal betale sagsomkostninger for Sø- og Handelsretten eller Højesteret til den anden part. --oo0oo-- Udskriftens rigtighed bekræftes. Højesteret, den

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M. Afsagt den 11. september 2009 af Sø og Handelsretten sammensat af vicepræsident Michael B.

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M. Afsagt den 11. september 2009 af Sø og Handelsretten sammensat af vicepræsident Michael B. CAL UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M Afsagt den 11. september 2009 af Sø og Handelsretten sammensat af vicepræsident Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige medlemmer Bjarne Egedal,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 19. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 19. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 19. september 2014 Sag 228/2013 (1. afdeling) Danske Familierestauranter A/S og Jensen s Bøfhus A/S (advokat Lasse A. Søndergaard Christensen for begge) mod Sæby Fiskehal

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - MC UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 10. februar 2010 V-51-09 Cembrit A/S (advokat Louise Unmack) mod Eternit-Specialisten v/ Kim Rønne Nielsen Indledning Denne sag vedrører spørgsmålet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. december 2013 Sag 197/2012 (1. afdeling) Homeenter AB (advokat Jane Frederikke Land) mod Noma af 2003 ApS (advokat Johan Løje) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 7. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 7. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 7. december 2012 Sag 241/2010 (1. afdeling) Guccio Gucci S.p.A. (advokat Jeppe Brogaard Clausen) mod Handelsselskabet Rudi & Harald Nielsen A/S (advokat Frank Bøggild)

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0111 Klager: Vi Køber Guld v/matthew James Alexander Tapsell c/o Postboks 2641 Øster Allé 1 2100 København Ø v/advokat Claus Hastrup Knudsen Indklagede: Nyfortuna

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. juni 2013 Sag 127/2010 SlipCon ApS og Poul Lundum (advokat Claes Wildfang for begge) mod Flex Trim A/S (advokat Niels W. Kjærgaard) I tidligere instans er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. september 2012 Sag 293/2010 (2. afdeling) Furnipart A/S (advokat Claus Barrett Christiansen) mod Frost A/S (advokat Frank Bøggild) og Sag 294/2010 (2. afdeling) Frost

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG DOM UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG DOM Afsagt den 21. januar 2010 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, direktør Peter G.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014 Sag 58/2014 Tivoli A/S (advokat Jens Jakob Bugge) mod Pressalit Group A/S (advokat Claus Barrett Christiansen) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241 Klager: Nicholas Albertus Forum Kirkevej 24 6715 Esbjerg N v/advokat Arne Paabøl Andersen Indklagede: Klaus Hessellund Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 29. november 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 29. november 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 29. november 2017 Sag 204/2017 EG Nordic A/S (advokat Morten Schwartz Nielsen) mod Frandsen Lighting A/S (advokat Jesper Ørskov Nielsen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. juni 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. juni 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. juni 2015 Sag 112/2015 Evonik Degussa GmbH (advokat Lars Karnøe) mod Protectos A/S og Keld Axelsen (advokat Karsten Cronwald for begge) I tidligere instans er

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG - CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 4. december 2012 af Sø- og Handelsretten sammensat af Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige medlemmer Thorkild Juul Jensen og Jan

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013 Sag 25/2012 (2. afdeling) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Peter Giersing) mod 1) Det Faglige Hus 2) Fagforeningen Danmark 3) Det Faglige Hus - A-kasse

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - JGC UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 12. oktober 2010 V-87-08 Dansk Supermarked A/S (advokat Claus Barrett Christiansen) mod Net2 Maleren v/frederik Tuemand (advokat Claus Bonnez)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. december 2014 Sag 152/2013 (1. afdeling) Stokke AS og Peter Opsvik (advokat Peter-Ulrik Plesner for begge) mod Jysk A/S og HP Schou A/S (tidligere Schou Company A/S)

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 692 Klager: Fritz Hansen A/S Allerødvej 8 3450 Allerød v/advokat Erling Borcher Indklagede: 7eren Rorupvej 19 4320 Lejre Parternes påstande: Klagerens principale påstand Indklagede tilpligtes at

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009 Sag 173/2008 HE-House A/S og HE-Biler ved Henning Mærsk-Møller (begge ved advokat Mads Berendt) mod Skandinavisk Motor Co. A/S (advokat Peter Schradieck)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 Sag 303/2007 (2. afdeling) Prestige Tool-Plast ved Jens Fenger Eriksen (selv) mod Bent Reipur (advokat Bjørn von Ryberg, beskikket) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. april 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. april 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. april 2010 Sag 435/2007 (1. afdeling) Lotto24.dk ApS (advokat Carsten Lorentzen) mod Ankenævnet for Patenter og Varemærker (kammeradvokaten ved advokat Stig Grønbæk

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013 Sag 132/2011 (2. afdeling) Post Danmark A/S (advokat Frank Bøggild) mod Forbrugerombudsmanden (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. juni 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. juni 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. juni 2015 Sag 108/2015 Danerka Group ApS (advokat Johan Løje) mod 2B Scandinavia ApS (advokat Henrik Løbger) I tidligere instans er truffet afgørelse af Sø-

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1091 Klager: MinReklame ApS Dronning Olgas Vej 39B 2000 Frederiksberg Indklagede: Spar30.dk Hedevej 21 8240 Risskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. november 2015

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. november 2015 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. november 2015 Sag 144/2014 (2. afdeling) A A/S (advokat Thomas Bang) mod B (advokat K.L. Németh) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Roskilde den 13. januar

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-177 Klager: Star Tour A/S H.C. Andersens Boulevard 12 1553 København V v/advokat Preben Kønig Indklagede: Carsten Thomsen Islandsgade 3, 1. sal 6700 Esbjerg Parternes påstande: Klagerens principale

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. december 2013 Sag 353/2011 (2. afdeling) Danske Filminstruktører som mandatar for Jesper Jargil Film ApS og Jesper Jargil (advokat Erik Nyborg) mod Dansk Supermarked

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1168, 1169 og 1244 Klager: De Gule Sider A/S Rødovrevej 241 2610 Rødovre v/cand.merc.jur. Niels Lund-Johansen Indklagede: van phong dai dien ubgm No 20A Lane 1/54 Au Co Stret 0000 Hanoi Vietnam

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1094 Klager: Ida Løfbergs Fond v/advokat Peter-Ulrik Plesner Indklagede: Det Ny Familie Teater v/maria Garde Vordingborggade 3, 1.tv. 2100 København Ø Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. januar 2012 Sag 227/2009 (1. afdeling) Hermès International S.A. (advokat Jeppe Brogaard Clausen) mod Handelsselskabet Rudi og Harald Nielsen A/S (advokat Frank Bøggild)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 Sag 116/2011 (1. afdeling) Halmtorvet 29 A/S (advokat Carsten Lorentzen) mod Rebekka Nørgaard Bach (advokat Karsten Cronwald) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1152 Klager: Kim Egegaard Ordrupvej 90, 4. 2920 Charlottenlund Indklagede: Denis Eg Maribovej 215 4900 Nakskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-205 Klager: Ford Motor Company A/S Stationsparken 26 Postboks 119 2600 Glostrup v/advokat Hans Hedegaard Indklagede: Ford Service v/ Finn Greisen Vojensvej 8 6500 Vojens v/advokat Stephan Ravn

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011 Sag 183/2009 (2. afdeling) Konkurrencerådet (kammeradvokaten ved advokat Jacob Pinborg) mod Viasat Broadcasting UK Ltd. (advokat Peter Stig Jakobsen) Biintervenient

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 Sag 224/2010 (1. afdeling) A (advokat Christian Riewe) mod Rederiforeningen af 2010 (tidligere Rederiforeningen for mindre Skibe) som mandatar for Esvagt

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1075 Klager: Klager 1: 365 Media Scandinavia A/S Margretheholmsvej 2 1432 København K Klager 2: Nyhedsavisen A/S Margretheholmsvej 2 1432 København K v/advokat Peter Clemmen Christensen Indklagede:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 Sag 294/2011 (1. afdeling) PK Trading AB (advokat Erik Due) mod ScanCom International A/S (advokat Jens Skytte) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024383 (Kirsten Thorup, Erik Hammer, Mogens Hansen) 23. februar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024383 (Kirsten Thorup, Erik Hammer, Mogens Hansen) 23. februar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024383 (Kirsten Thorup, Erik Hammer, Mogens Hansen) 23. februar 2012 K E N D E L S E FICS Danmark A/S (advokat Asser Rung-Hansen, Hellerup) mod Patientombuddet (Kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. august 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. august 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. august 2015 Sag 317/2013 (1. afdeling) Stormwear ApS (advokat Claus Barrett Christiansen) mod Yakkay A/S (advokat Christian L. Bardenfleth) I tidligere instans er

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne foreningen X klaget over indklagede.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne foreningen X klaget over indklagede. København, den 28. april 2014 J.nr. 2012-2520/JSC 6. advokkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advok A på vegne foreningen X klaget over indklagede. Sagens tema: Advok A har på vegne foreningen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. marts 2012 Sag 230/2009 (1. afdeling) Jumbo Stillads A/S (advokat Lars Karnøe) mod Materielhuset A/S (advokat Thomas Vang Christensen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.142/ (Erik Kjærgaard, Helle Bøjen Larsen, Jørgen Egholm) 2005-0002356 20. januar 2006

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.142/ (Erik Kjærgaard, Helle Bøjen Larsen, Jørgen Egholm) 2005-0002356 20. januar 2006 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.142/ (Erik Kjærgaard, Helle Bøjen Larsen, Jørgen Egholm) 2005-0002356 20. januar 2006 K E N D E L S E Bakkely A/S (tidligere K. Fl. Jacobsen A/S) (advokat Erik Larsson,

Læs mere

Klage over tv-reklame for Optiker Louis Nielsen udsendt af TV 2 den 10. marts 2004

Klage over tv-reklame for Optiker Louis Nielsen udsendt af TV 2 den 10. marts 2004 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/Reklame Danmarks Optikerforening Baunegårdsvej 73 Kongevejs-Centret 2 2900 Hellerup 2970 Hørsholm København den 18. juni 2004 Klage over tv-reklame for Optiker Louis Nielsen udsendt

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0222 Klager: Telenor A/S Frederikskaj 8 1780 København V Indklagede: Lars Andersen c/o Uglemose vej 11 4671 Strøby Parternes påstande: Klagerens påstand Principalt:

Læs mere

SBS Radio H.C. Andersens Boulevard 1 1553 København V. Att.: Anne Schyum. Klage over reklamer for 3F sendt på NOVA fm og på Radio 100

SBS Radio H.C. Andersens Boulevard 1 1553 København V. Att.: Anne Schyum. Klage over reklamer for 3F sendt på NOVA fm og på Radio 100 SBS Radio H.C. Andersens Boulevard 1 1553 København V Att.: Anne Schyum Radio- og tv-nævnet 21. marts 2013 Sagsnr: 2012-017748 Henrik Bang Nielsen Chefkonsulent, cand.jur. hbn@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 28. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 28. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 28. juni 2011 Sag 306/2009 (1. afdeling) Lulu Baby ApS (tidligere Basson Baby ApS) (advokat Mads Marstrand-Jørgensen) mod Peter Opsvik og Stokke AS (advokat Per Håkon

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 00-206.115 (H.P. Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Marianne K. Larsen) 3. juli 2002

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 00-206.115 (H.P. Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Marianne K. Larsen) 3. juli 2002 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 00-206.115 (H.P. Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Marianne K. Larsen) 3. juli 2002 K E N D E L S E Judex A/S (advokat Steffen Ebdrup, Århus) mod Århus Amt (advokat René Offersen,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 Sag 306/2012 (1. afdeling) A (advokat Gunnar Homann) mod Justitsministeriet (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) Biintervenient til støtte for appellanten:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0115 Klager: Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup v/advokat Stig H. Ekmann Indklagede: Faleh Hassan Møllebjergvej 13 4330 Hvalsø Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og 0019 (tidl. j.nr og 1790)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og 0019 (tidl. j.nr og 1790) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0018 og 0019 (tidl. j.nr. 1789 og 1790) Klager: Canal Digital Danmark A/S Stationsparken 25 2600 Glostrup Indklagede: Vestegnens Parabol & Antenne Service v/johnny

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 343 og 344 Klager: VVS Grossisten Børkop ApS Industrivej 61 7080 Børkop Indklagede: Profil Web Design ApS Søvej 5 3100 Hornbæk Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1096 Klager: Danske Bank A/S v/advokat Peter Gustav Olson Indklagede: van phong dai dien ubgm No 20A Lane 1/54 Au Co Stret 0000 Hanoi Viet Nam Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-163/164 Klager: Scandinavian Airlines System v/advokat Jeppe Skadshauge Bredgade 38 1260 København K Indklagede: Callnet ApS Strandmarksvej 63 2650 Hvidovre Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 563 Klager: Louis Poulsen Lighting A/S v/advokat Kjeld Fruensgaard Indklagede: Adolph A/S Klostervej 10 5000 Odense C Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at slette registreringen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 Sag 151/2007 (1. afdeling) Nordjysk Lift A/S (advokat Henrik Hougaard) mod VMC Pitzner A/S (advokat K.L. Németh) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 309 Klager: TV 2/Danmark TV 2/Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup Indklagede: Reach.dk ApS Østergade 60, 5. 1100 København L v/advokat Lars Stoltze Parternes påstande: Klagerens principale påstand

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B207200B - JBS UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 14. oktober 2016 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Anne Thalbitzer og Michael de Thurah (kst.)). 10. afd. nr.

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 12. november 2012 Sagsnr: 2012-012574 Henrik Bang Nielsen Chefkonsulent, cand.jur. hbn@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013 Sag 292/2012 Tryg Forsikring A/S (advokat Frank Bøggild) mod Repono Holding AB og Trygg-Hansa Försäkringsaktiebolag (advokat Lisbet Andersen for

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 252, 253, 254 og 255 Klager: Nykredit A/S Kalvebod Brygge 1-3 1780 København V Indklagede: Reach.dk ApS Østergade 60, 5. 1100 København K v/advokat Lars Stoltze Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012 Sag 375/2010 (1. afdeling) Montex Holding Ltd. (advokat Johan Løje) mod Diesel S.p.A. og Diesel Denmark ApS (advokat Torben Byskov Petersen for begge)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014 Sag 288/2013 (1. afdeling) A og B (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) Biintervenient til støtte

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0143 Klager: LeasingExperten ApS Formervangen 12 3600 Glostrup v/ advokat Rune B. B. Pedersen Indklagede: AMPUERO HOLDING ApS Resedavej 29, 2. tv. 8600 Silkeborg

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0139 Klager: Kvik Trafik v//claus Verner Nielsen Godthåbsvej 4 8600 Silkeborg v/advokat Torben Krath Indklagede: Kvik Trafikskole v/masood Ahmad Blegdamsvej 42 2200

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 5. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 5. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 5. september 2014 Sag 179/2012 (1. afdeling) As Fond (advokat Christian Harlang) mod Civilstyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Thorbjørn Sofsrud) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. oktober 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. oktober 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. oktober 2012 Sag 149/2012 (1. afdeling) DiBa Bank A/S (advokat Georg Lett) mod A (advokat Henrik Emil Rasmussen, beskikket) Biintervenient til støtte for A: Forbrugerombudsmanden

Læs mere

afsagt den 29. marts 2017

afsagt den 29. marts 2017 VESTRE LANDSRET DOM afsagt den 29. marts 2017 Sag BS-176/2016-VLR (3. afdeling) Peder Michael Bæk (advokat Trine Høgedal) mod Skive Kommune (advokat Jørgen Vinding) Retten i Viborg har den 10. februar

Læs mere

MARKEDSFØRING PÅ GOOGLE

MARKEDSFØRING PÅ GOOGLE MARKEDSFØRING PÅ GOOGLE MARKEDSFØRING PÅ GOOGLE Google Adwords 2 1. Erhvervsdrivende omfattet af denne lov skal udvise god markedsføringsskik under hensyntagen til forbrugerne, erhvervsdrivende og almene

Læs mere

E-handel og varemærkeret i lyset af bl.a. Google AdWords og ebay-sagerne

E-handel og varemærkeret i lyset af bl.a. Google AdWords og ebay-sagerne E-handel og varemærkeret i lyset af bl.a. Google AdWords og ebay-sagerne Advokat, Head of Trademarks, Lisbet Andersen, Bech-Bruun 7. december 2011 Oversigt 1. Søgeordsbaseret reklamering 2. Lovgrundlaget

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0017 og 2017-0018 Klager: Mercedes-Benz Danmark A/S Digevej 114 2300 København S. v/advokatfuldmægtig Mona Stenstrup Rosenlund Indklagede: CM CARPARTS ApS Margrethehåbsvej

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. december 2009

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. december 2009 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. december 2009 Sag 212/2007 (2. afdeling) Jürgen Carsten Thews og Fiberline Composites A/S (advokat Ulrik Christrup for begge) mod Energiklagenævnet og Energistyrelsen

Læs mere

DOM. SKA-DAN v/ Jørn Solgaard Andersen. (Advokat Henrik Mansfeldt Witt) Bredenoord A/S. (Advokat Mads Marstrand-Jørgensen)

DOM. SKA-DAN v/ Jørn Solgaard Andersen. (Advokat Henrik Mansfeldt Witt) Bredenoord A/S. (Advokat Mads Marstrand-Jørgensen) - MSL UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 24. oktober 2012 V-52-11 SKA-DAN v/ Jørn Solgaard Andersen (Advokat Henrik Mansfeldt Witt) mod Bredenoord A/S (Advokat Mads Marstrand-Jørgensen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 Sag 240/2008 (1. afdeling) Finansforbundet som mandatar for Berit Kyed, Sanne Greiner og Anni Clausen (advokat Jacob Goldschmidt) mod Finanssektorens

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. oktober 2014 Sag 85/2013 (2. afdeling) A, Glerup Teknik ApS, Glerup Polen ApS og GIPO Sp. z.o.o. (advokat Hanne Weywardt for alle) mod JW Industri A/S (advokat Arne

Læs mere

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING 8. FEBRUAR 2011 PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING Østre Landsret har i en principiel dom taget stilling til, hvorvidt skadelidte, der uretmæssigt har fået udbetalt erstatning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 30/2011 (2. afdeling) Forenede Danske Motorejere som mandatar for Hans Henrik Eickstedt (advokat Lennart Fogh) mod Autohuset Skjoldgaard A/S (advokat

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1622 Klager: PixelPrint.dk (PixelPartner) Vester Allé 7, 2. 8000 Århus C Indklagede: CJC Invest ApS Kvorupvej 155 9490 Pandrup v/advokat Lars Munch Andersen Parternes

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. januar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. januar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. januar 2011 Sag 378/2007 (1. afdeling) SeaWest ved Bjarne Bøgh Jensen (advokat Klaus Busk) mod De Jyske Arkitekter A/S (advokat Claus Barrett Christiansen) I tidligere

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG MC UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 7. marts 2008 blev af retten i sagen V 146 06 Novartis Medical Nutrition (Sweden) AB (Advokat Susanne Mark) mod Ankenævnet for Patenter og Varemærker (Advokat

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0006 Klager: VIVOBAREFOOT Ltd. 28 Britton Street Farringdon EC1M 5UE London United Kingdom v/advokat Bjarke G. Jochumsen Indklagede: Malkhaz Kapanadze 16 Metechi

Læs mere

advokat Peter Ulrik Plesner Baunegårdsvej 73 1263 København K København den 29. oktober 2001

advokat Peter Ulrik Plesner Baunegårdsvej 73 1263 København K København den 29. oktober 2001 RADIO- OG TV-NÆVNET Plesner Svane Grønborg TV 2 Reklame advokat Peter Ulrik Plesner Baunegårdsvej 73 Esplanaden 34 2900 Hellerup 1263 København K København den 29. oktober 2001 Ved brev af 17. juli 2001

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG - LDH UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 3. april 2007 blev af retten i sagen V-160-05 Diesel Denmark ApS (Advokat Robin Philip) mod 1) 2F Silkeborg ApS 2) Outlet Kolding ApS 3) Fabric Esbjerg

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014 Sag 291/2013 Tårnby Kommune (advokat René Offersen) mod Forenede Danske Motorejere som mandatar for A (advokat Lennart Fogh) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012 Sag 296/2009 (1. afdeling) A og B (advokat Poul Hvilsted for begge) mod Miljøstyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Kurt Bardeleben) I tidligere instans

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012 K E N D E L S E Willis Danmark (advokat Andreas Christensen, Hellerup) mod DSB (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1358

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1358 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1358 Klager: Massageskolen i Århus v/ole Gottliebsen Herredsvej 75 8210 Århus V Indklagede: Dan Bak Weibel Smedebakken 9, Mygind 8544 Mørke/ Dansk Fysiurgisk Massageskole

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E B026700B - JO UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E Afsagt den 7. juli 2016 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Anne Thalbitzer og John Larsen (kst.)). 10. afd. nr.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. februar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. februar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. februar 2013 Sag 285/2011 (1. afdeling) Folke Greisen (advokat Lars Langkjær) mod Hellebo Park Helsingør ApS (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. august 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. august 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. august 2015 Sag 71/2015 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Henrik Karl Nielsen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 Sag 131/2007 (2. afdeling) Digital Marketing Support ApS og Anani Voulé (advokat Michael Elkiær Andersen for begge) mod Ministeriet for Videnskab, Teknologi

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. juni 2015 Sag 24/2014 (2. afdeling) Colgate-Palmolive A/S (advokat Søren Stenderup Jensen) mod Unilever Danmark A/S (tidligere a/s Blumøller) (advokat Dorte Wahl)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. oktober 2016 Sag 93/2016 Ekona A/S (advokat Jesper Bang) mod Nordea Bank Finland Plc. (advokat John Sommer Schmidt) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. maj 2014 Sag 249/2012 (1. afdeling) SR-Design A/S under konkurs (advokat Andreas Kærsgaard Mylin) mod A og B (advokat Helge S. Poulsen for begge) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. oktober 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. oktober 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. oktober 2013 Sag 295/2012 (1. afdeling) IT Factory A/S under konkurs (advokat Tomas Ilsøe Andersen) mod Saxo Bank A/S (advokat J. Korsø Jensen) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. oktober 2016 Sag 39/2016 Haderslev Kommune (advokat Jesper Bang) mod Nordea Bank Danmark A/S og Nordea Bank Finland Plc. (advokat Peter Schradieck for begge)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 73/2011 (1. afdeling) Rodmund Nielsen (advokat Bjørn á Heygum) mod TAKS (advokat Ingi Højgaard) og P/F Wenzel (advokat Christian Andreasen) og Sag

Læs mere