Se, hvordan handicappede kan tegne HANDI Forsikring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Se, hvordan handicappede kan tegne HANDI Forsikring"

Transkript

1 Se, hvordan handicappede kan tegne HANDI Forsikring Brochuren er udarbejdet i samarbejde med: ADHD-foreningen, Dansk Epilepsiforening, HjerneSagen, Hjerneskadeforeningen, Landsforeningen Autisme, Landsforeningen LEV, Landsforeningen Ligeværd, Nyreforeningen, Lungeforeningen Boserup Minde, Scleroseforeningen, Sjældne Diagnoser, Spastikerforeningen

2 HANDI Forsikring til handicappede HANDI Forsikringer der bygger på en samarbejdsaftale mellem Codan og LEV kan tegnes af de fleste, hvis forening er tilknyttet De Samvirkende Invalideorganisationer. Forsikringerne er specielt tilpasset handicappedes behov. Følgende HANDI Forsikringer kan tegnes: Boforsikring der dækker dit indbo og ansvar over for andre mennesker Hændelsesforsikring der dækker bestemte hændelser som f.eks. tandskade, der kan ramme dig ved et ulykkestilfælde Bilforsikring der er specielt udviklet til at dække invalidebiler Knallertforsikring med ansvarsdækning og mulighed for kaskodækning Hjælperforsikring hvis du har privat ansatte hjælpere skal du tegne nogle særlige forsikringer Pensionsopsparing som gør det muligt at udligne den økonomiske nedgang, du ellers kommer ud for, når du bliver folkepensionist Boforsikring HANDI Boforsikring er sammensat, så den dækker de fleste handicappedes forsikringsbehov. HANDI Boforsikring omfatter: Indbo (dækker brand-, tyveri-, hærværk-, vand- og færdselsskader m.m.) Ansvarsdækning Retshjælpsdækning Rejsegodsdækning Forsikringen kan udvides til også at omfatte: Ferierejse (supplement til det gule sygesikringsbevis) Glas- og kummeskade Elskade Den laveste forsikringssum i år 2005 er kr. Forsikringssummen kan forhøjes 2, 3 eller 4 gange, alt efter behov. Hændelsesforsikring Mange handicappede kan ikke få en almindelig ulykkesforsikring på grund af et handicap eller en lidelse. Du skal nemlig afgive helbredsoplysninger, som forsikringsselskabet vurderer. I stedet kan du som handicappet tegne HANDI Hændelsesforsikring, hvor der ikke kræves helbredsoplysninger. De eneste betingelser for at tegne HANDI Hændelsesforsikring er: At du ikke er fyldt 67 år og At du ikke er indlagt på hospital eller klinik En almindelig ulykkesforsikring yder erstatning, hvis du ved en ulykke har fået varige mén over 5%. En HANDI Hændelsesforsikring dækker derimod også skader, selvom du ikke får varigt mén. Der skal f.eks. være sket: Et knoglebrud En amputation eller En anden hændelse, der er beskrevet i tabellen side 4 og 5

3 Erstatningen beregnes som en procentdel af forsikringssummen, og udbetaling sker inden for få dage efter, at Codan har fået en erklæring fra skadestuen eller lægen om, hvad der er sket. Du kan se procentsatserne for erstatning i tabellen side 4 og 5. Hændelsesforsikringen dækker desuden: Tandskader, hvad enten det skyldes ulykkestilfælde eller en tyggeskade som følge af en påvist fremmed genstand i maden. HANDI Hændelsesforsikring dækker hele tandlægeregningen. Dødsfaldsdækning på kr., der udbetales til boet, hvis du dør som følge af et ulykkestilfælde. (Gælder ikke for personer under 18 år.) Eksempel: Hans har en Hændelsesforsikring med en forsikringssum på kr. Hans vælter på sin cykel og får et brud på lårbenshalsen. Samtidig slår han tænderne mod asfalten, og tandlægeregningen bliver på kr. Forsikringen betaler hele tandskaden med kr. og udbetaler desuden 20% af kr. til Hans, svarende til kr., for lårbensbruddet. Ulykkestilfælde ved epileptiske anfald er også dækket. et køretøj. Men hvordan er du sikret, hvis du kører galt, eventuelt kommer til skade og måske må undvære bilen i et stykke tid? Erstatning til fører ved personskade En almindelig bilforsikring dækker ikke, hvis der sker skade på føreren. Men med en HANDI Bilforsikring er det muligt at dække føreren, så han/ hun får erstatning for personskade efter samme regler som passagererne. Herved erstattes faktiske udgifter, tabt arbejdsfortjeneste, svie og smerte, erstatning for varigt mén, tabt erhvervsevne og erstatning til efterladte, som har mistet en forsørger. Erstatning til transportudgifter, når din bil er på værksted Hvis dit køretøj bliver skadet, er det ikke bare udgiften til reparation, der kan volde problemer for dig. Du skal også undvære dit køretøj i reparationsperioden. Det er der taget højde for i en HANDI Bilforsikring, som både dækker skaden på bilen og udbetaler et aftalt beløb pr. dag i den periode, bilen skal stå på værksted. Du får et fast beløb i erstatning pr. dag i op til 10 dage. Du kan vælge mellem 3 forskellige beløb. For disse penge kan du enten leje et andet køretøj eller køre taxa. Du bestemmer selv, hvordan pengene skal bruges. Bilforsikring Hvis du har fået økonomisk hjælp til anskaffelse eller indretning af din invalidebil, er det, fordi du er afhængig af

4 Tabel for tilskadekomst Hvornår dækker forsikringen? Forsikringen dækker, når skaden er en følge af et ulykkestilfælde. Et ulykkestilfælde er en pludselig hændelse, der forårsager personskade. Knoglebrud På kranie- og/eller ansigtsknogle, der kræver operativt indgreb... 15% På rygsøjle... 15% På bækkenknogle, hvor bruddet går ind i hofteled... 20% Dobbelt ringbrud i bækkenet... 20% På lårben... 15% På lårben, hvor bruddet går ind i knæled... 20% På lårbenshals... 20% På skinneben... 15% På skinneben, hvor bruddet går ind i knæled... 20% På springben og/eller skinneben og/eller lægben, hvor bruddet går ind i ankelled... 20% Et ulykkestilfælde, der udløser et eller flere knoglebrud, der ikke er nævnt ovenfor, erstattes samlet med... 10% Amputation Af arm i skulderled eller på overarm... 65% Af arm i albueled eller på underarm... 60% Af hånd i håndled... 60% Af pege- og langfinger på samme hånd i grundledene eller på grundstykkerne... 15% Af tommelfinger i mellemhånd eller på mellemstykket... 30% Af tommelfinger i grundled eller på grundstykket... 20% Af en eller flere fingres knogledele, der ikke er omfattet af ovenstående oplistning, erstattes samlet med... 10% Af ben i hofteled... 65% Af ben på låret... 50% Af ben i knæled eller på underben... 35% Af fod over springben... 25% Af fod mellem tæernes grundled og springben... 15%

5 Andre beskadigelser Af hjerne og/eller hjernehinder, der kræver operativt indgreb... 30% Med totalt tab af syn % Med totalt tab af syn på et øje... 20% Med totalt tab af syn på et øje, hvis den forsikrede var blind på det andet øje inden skaden % Af rygmarven, der medfører total lammelse af ben i mere end fem dage... 70% Af rygmarven, der medfører total lammelse af ben og arm i mere end fem dage % I brystkassen, der kræver indsnit... 15% I bughulen, der kræver indsnit med eller uden fjernelse af eller sammensyning af organer... 20% Der kræver transplantation... 15% Med total overskæring af midternerve over håndled... 20% Med total overskæring af albuenerve over håndled... 20% Med total overskæring af spolebensnerve over håndled... 20% Med total overskæring af ischiasnerve... 30% Med total overskæring af lægbensnerve... 10% Med total overskæring af lårbensnerve... 20% Med total tab af hørelse... 75% Med total tab af hørelse på det ene øre... 10% Med total tab af hørelse på det ene øre, hvis forsikrede var døv på det andet øre inden skaden... 75% Tandskade... efter regning Dødsfaldsdækning kr. Alle udbetalingerne er skattefri.

6 Knallertforsikring 30- eller 45-knallert Du skal have en lovpligtig ansvarsforsikring til din knallert. Men hvis den f.eks. bliver stjålet, eller du vælter med den, skal du også have en kaskoforsikring for at få dækket dine udgifter. Hjælperforsikring Hvis du selv har ansat dine hjælpere, er du arbejdsgiver, og dermed har du nogle forsikringsmæssige forpligtelser. En arbejdsgiver har pligt til at tegne en arbejdsskadeforsikring. Har man privat hushjælp, gælder det også, hvis timetallet når op over 400 timer årligt. Forsikringen er altså lovpligtig. Når man er arbejdsgiver, er man ansvarlig for de skader, hjælperen forvolder i arbejdstiden. Det er et ansvar, der ikke er omfattet af en almindelig ansvarsforsikring. Kører man til udlandet med en hjælper, er hjælperen ikke omfattet af Den offentlige Sygesikringsordning i tilfælde af sygdom. Arbejdsgiveren skal tegne en speciel sygeforsikring for den ansatte. For at gøre det let for dig, som er arbejdsgiver, har vi lavet en forsikringspakke der omfatter alle disse nødvendige forsikringer. Pakken indeholder også en retshjælpsforsikring, der dækker, hvis du som arbejdsgiver skulle blive indblandet i en retssag. Som arbejdsgiver har man også pligt til at tegne en forsikring mod erhvervssygdomme, der kan ramme den ansatte. Den forsikring skal tegnes hos Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring, ATP-huset, 3400 Hillerød. Telefon HANDI Forsikring kan hjælpe dig, hvis du har spørgsmål om netop din situation som arbejdsgiver. Pensionsopsparing Er du førtidspensionist på højeste pension (tilkendt før 1. januar 2003), har du typisk en indkomst på kr. Men folkepensionens maksimumsbeløb for enlige udgør kun ca kr. om året. Forskellen på omkring kr. er den nedgang i indtægten du får, når du bliver 65 år og dermed folkepensionist. Efter skat betyder det ca kr. mindre hver eneste måned. Gennem HANDI Forsikring kan du spare op og afbøde de økonomiske problemer, som den normale indtægtsnedgang ellers kan medføre. Opsparingen kan startes som enten: Kapitalpension eller Ratepension Begge kan oprettes, når man er mellem 18 og 60 år. Indbetalingerne er fradragsberettigede. Vælger du at få kapitalpensionen udbetalt som et engangsbeløb, fratrækkes der en afgift til staten på udbetalingstidspunktet.

7 Vælger du at lade udbetalingen ske i månedlige rater, skal du betale almindelig indkomstskat, efterhånden som pengene udbetales. Udbetalingsmåden aftales med den rådgiver, der hjælper dig, når udløbstidspunktet nærmer sig. NB: HANDI anbefaler, at du starter pen sions opsparingen som en kapitalpension. På den måde kan du vente med at træffe beslutning om, hvordan udbetalingen skal ske, til det bliver aktuelt. En ting ligger dog fast: Pengene tilhører dig, der har startet ordningen. Ved eventuelt dødsfald indgår det opsparede beløb i dit bo. Kontakt os og hør om dine muligheder for at få HANDI Forsikring Denne brochure er en introduktion til aftalen mellem Codan, LEV og din forening. Den indeholder derfor ikke alle oplysninger om forsikringerne. Du kan få mere at vide ved at ringe til din forening. Du kan også ringe til HANDI Forsikring hos LEV på Se vores hjemmeside: eller mail Er du forælder, pårørende, hjemmevejleder eller personale, og er du medlem af en af foreningerne, så ring til Codan på og hør om de særlige fordele og rabatter, som Codan kan tilbyde dig på dine private forsikringer.

8 ADHD-foreningen Kongensgade 68, 2. sal, 5000 Odense C Telefon Landsforeningen Autisme Kiplings Allé 42, 2860 Søborg Telefon C CVR Dansk Epilepsiforening Kongensgade 66-68, 2. sal, 5000 Odense C Telefon Landsforeningen LEV Kløverprisvej 10 B, 2650 Hvidovre Telefon HjerneSagen Kløverprisvej 10 B, 2650 Hvidovre Telefon Landsforeningen Ligeværd Vesterport 3, 4. tv., Postboks 5019, 8100 Århus C Telefon Hjerneskadeforeningen Brøndby Møllevej 8, 2605 Brøndby Telefon Sjældne Diagnoser Frederiksholms Kanal 2, 1220 København K Telefon Lungeforeningen Boserup Minde Old Gyde 74, 5620 Glamsbjerg Telefon Scleroseforeningen Mosedalsvej 15, 2500 Valby Telefon Nyreforeningen Herlufsholmvej 37, st. tv., 2770 Vanløse Telefon Spastikerforeningen Flintholm Allé 8, 2000 Frederiksberg Telefon Codanhus Gammel Kongevej København V Telefon Fax

Dagligdagen forsikring og pension

Dagligdagen forsikring og pension DAGLIGDAGEN OG FORSIKRING JANUAR 2013 SIDE 1 Dagligdagen forsikring og pension Dagligdagen forsikring og pension handler i hovedtræk om, hvad de enkelte forsikringer typisk dækker, og hvad de ikke dækker.

Læs mere

Fakta om YoungLiving. Forsikring til dig, som er mellem 18 og 34 år. YoungLiving Base. Flere fordele med YoungLiving. Hvem kan få YoungLiving?

Fakta om YoungLiving. Forsikring til dig, som er mellem 18 og 34 år. YoungLiving Base. Flere fordele med YoungLiving. Hvem kan få YoungLiving? Fakta om YoungLiving Synes du også, det er svært at finde rundt i forsikringsjunglen? Vil du helst bare have en forsikring, der passer til dig, uden at skulle bruge timer på at forstå indholdet? FAK 20091-12

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. 54/15 23.12.2014 I denne pjece kan du se otte centrale spørgsmål, som medlemmerne

Læs mere

Medlemsrabat og særlige dækninger. Forsikringer der giver dig mere tryghed i hverdagen

Medlemsrabat og særlige dækninger. Forsikringer der giver dig mere tryghed i hverdagen Medlemsrabat og særlige dækninger Forsikringer der giver dig mere tryghed i hverdagen 2015 Indhold: SÆRLIGE MEDLEMSFORDELE Indboforsikring Bilforsikring Husforsikring Øvrige private forsikringer Lønforsikring

Læs mere

Dækker alt det dine børn helst ikke skal komme ud for

Dækker alt det dine børn helst ikke skal komme ud for Dækker alt det dine børn helst ikke skal komme ud for En forsikring til de vigtigste mennesker i verden Er der noget som lyden af en klukkende barnelatter? Eller det fredfyldte syn af sovende børn? Alle

Læs mere

Børns forsikringer - Har du forsikret dit barn?

Børns forsikringer - Har du forsikret dit barn? Børns forsikringer - Har du forsikret dit barn? Mange forældre tænker slet ikke på forsikringer, når børnene er små. Men vi har alle hørt om børn, som på den ene eller anden måde kommer til skade og får

Læs mere

Få en god start med Privatsikring

Få en god start med Privatsikring Få en god start med Privatsikring Velkommen til Privatsikring Vi er glade for at byde dig velkommen til Privatsikring og håber at, du finder dig til rette i rollen som forsikringsrådgiver. Med Privatsikring

Læs mere

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4 NÅR PENSIONSALDEREN NÆRMER SIG Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Find svarene her. 13/02 01.01.2015 Inden du vælger at

Læs mere

Saml dine forsikringer hos Privatsikring, og spar tid, penge og bekymringer

Saml dine forsikringer hos Privatsikring, og spar tid, penge og bekymringer Saml dine forsikringer hos Privatsikring, og spar tid, penge og bekymringer Fordi vi kender dig, kan vi bedre rådgive dig Ideen bag Privatsikring er enkel: Fordi din rådgiver kender dig og din situation,

Læs mere

Børn skal også betale

Børn skal også betale 1 Børn skal også betale - om børns erstatningsansvar En baldret rude, en smadret MP3-afspiller eller en cyklist, der bliver væltet, så han brækker armen. Mange forældre tænker ikke umiddelbart over det,

Læs mere

Bilforsikring 2011. Billigere bilforsikring til gode bilister

Bilforsikring 2011. Billigere bilforsikring til gode bilister Bilforsikring 2011 Billigere bilforsikring til gode bilister Overskud er Velkommen til GF og forsikring med overskud Hos GF er vi ikke som de andre. Vi vil kun forsikre gode bilister i fornuftige biler,

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

indeholder svar på de væsentligste og mest almindelige spørgsmål i forbindelse med ordningen

indeholder svar på de væsentligste og mest almindelige spørgsmål i forbindelse med ordningen mehal, museumsbesøg mv, skal betales af dig. Derfor er det også dig som afgøre, i hvilket omfang disse aktiviteter skal foregå. I særlige tilfælde kan sagsbehandleren i Familieafdelingen bevillige udgifter.

Læs mere

Daginstitutionen og forsikring. Hvem har ansvaret? Forsikringsoplysningen

Daginstitutionen og forsikring. Hvem har ansvaret? Forsikringsoplysningen Daginstitutionen og forsikring Hvem har ansvaret? Forsikringsoplysningen 19 1 Til læseren Hvem har ansvaret? handler om forsikringsforhold i vuggestue, børnehave og tilsvarende institutioner. Pjecen giver

Læs mere

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand.

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand. Vejledning fra Advokatsamfundet Når det ikke længere er så yndigt af følges ad Ud over det rent menneskelige er en skilsmisse forbundet med en masse praktiske problemer. Denne vejledning forsøger at løse

Læs mere

DEN FØRSTE MEDARBEJDER

DEN FØRSTE MEDARBEJDER DEN FØRSTE MEDARBEJDER INDHOLD DEN FØRSTE MEDARBEJDER... 3 HVORNÅR ER JEG ARBEJDSGIVER?... 3 REGISTRERING SOM ARBEJDSGIVER... 3 REKRUTTERING... 3 ANSÆTTELSESSAMTALEN... 3 KONTRAKTEN... 4 Hvad skal kontrakten

Læs mere

Den fleksible efterløn. for dig, der er født før 1. januar 1956

Den fleksible efterløn. for dig, der er født før 1. januar 1956 1 Den fleksible efterløn for dig, der er født før 1. januar 1956 2 3 Indhold 04 INTRODUKTION 05 DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 08 EFTERLØNSBEVISET 10 2-ÅRS-REGLEN 11 DEN SKATTEFRI PRÆMIE 12 EFTERLØN: HVORNÅR OG

Læs mere

SÅDAN HJÆLPER PFA DIG, HVIS DIN ERHVERVSEVNE BLIVER NEDSAT

SÅDAN HJÆLPER PFA DIG, HVIS DIN ERHVERVSEVNE BLIVER NEDSAT SÅDAN HJÆLPER PFA DIG, HVIS DIN ERHVERVSEVNE BLIVER NEDSAT 1 Med PFA Erhvervsevne er du sikret økonomisk, hvis du bliver alvorligt syg og ikke kan arbejde. Forsikringen giver dig mulighed for at få udbetalinger,

Læs mere

Kr¾ftens Bek¾mpelses pjecer B rn og sorg Psykosociale pjecer Sygdomspjecer

Kr¾ftens Bek¾mpelses pjecer B rn og sorg Psykosociale pjecer Sygdomspjecer INDHOLD Sygdom og Arbejde Sygedagpenge 6 Lønmodtagere 6 Selvstændige 6 Hvor meget kan man få i sygedagpenge? 6 Hvor længe kan man få sygedagpenge? 6 Supplerende sygedagpenge 7 Opfølgning 7 Supplerende

Læs mere

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber.

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber. FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. AU09 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med os består af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

BORGERE/BØRN DER FORVOLDER SKADE PÅ TING TILHØRENDE HILLERØD KOMMUNE

BORGERE/BØRN DER FORVOLDER SKADE PÅ TING TILHØRENDE HILLERØD KOMMUNE BORGERE/BØRN DER FORVOLDER SKADE PÅ TING TILHØRENDE HILLERØD KOMMUNE Alle borgere, herunder børn, der forvolder skade på ting og/eller person kan ifalde erstatningsansvar jf. erstatningsansvarsloven. Børn

Læs mere

Bilforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Bilforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Bilforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

Har du fået en behandlings- eller lægemiddelskade? Så har du måske ret til erstatning

Har du fået en behandlings- eller lægemiddelskade? Så har du måske ret til erstatning Har du fået en behandlings- eller lægemiddelskade? Så har du måske ret til erstatning 1 Patientforsikringen sælger ikke forsikringer, men giver erstatning, hvis en patient får en skade. Derfor hedder vi

Læs mere

Ferie i frit fald JEG GLÆDEDE MIG BARE TIL AT KOMME NED I VARMEN: Nye dækninger Få tjek på alle dine forsikringer Klar til bilferien

Ferie i frit fald JEG GLÆDEDE MIG BARE TIL AT KOMME NED I VARMEN: Nye dækninger Få tjek på alle dine forsikringer Klar til bilferien FORÅR 2012 Nye dækninger Få tjek på alle dine forsikringer Klar til bilferien JEG GLÆDEDE MIG BARE TIL AT KOMME NED I VARMEN: Ferie i frit fald 10 MINUT TER med GF Thy og Mors 143 millioner retur: GF betaler

Læs mere

Ny efterløn regler og eksempler

Ny efterløn regler og eksempler Ny efterløn regler og eksempler I nærværende oversigt er følgende forudsat: Du opfylder de almindelige betingelser for ret til efterløn den dag, du når efterlønsalderen. Du skal bl.a. have været medlem

Læs mere

og forsikring Bilen og forsikring indeholder svar på en række af de spørgsmål, man som forbruger stiller sig, når der skal købes en bilforsikring.

og forsikring Bilen og forsikring indeholder svar på en række af de spørgsmål, man som forbruger stiller sig, når der skal købes en bilforsikring. BILEN OG FORSIKRING SEPTEMBER 2014 SIDE 1 Bilen og forsikring Bilen og forsikring indeholder svar på en række af de spørgsmål, man som forbruger stiller sig, når der skal købes en bilforsikring. Forsikringsoplysningen,

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige, der modtager folkepension og førtidspension HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MODTAGER AF FOLKEPENSION ELLER FØRTIDSPENSION? Som modtager af sociale ydelser

Læs mere

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen Hjælp fra det offentlige Hvert år indlægges mere end 25.000 voksne med hjertekarsygdom, og der fødes mellem 500 og 600 børn med hjertefejl. Det medfører store omvæltninger i tilværelsen, og mange spørgsmål

Læs mere