REFERAT NUMMER 3 JUNI

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015"

Transkript

1 REFERAT NUMMER 3 JUNI Dagsorden for bestyrelsesmøde d. 6.juni 2015 kl Smørmosevænget 35, 5700 Svendborg Tilstede: Hanne Veggerby, formand (HVeg), Henrik Westeraa, næstformand (HeWe) Marie Louise Nielsen, kasserer (MaNi), Mette Nødskov, sekretær(metn), Anna Sofie Gothen (ASGR), Lone Hansen (LoHa), Lene Toft (LeTo) 1. Godkendelse af referat 2. Fastsættelse af endelig dagsorden 3. Godkendelse af forretningsorden 4. Handlingsplan/arbejdsplan Udvalg: 5.1 Udstilling Juniorarbejdsgruppen Juleudstilling vest for Storebælt januarfest Schweiss Træningspladser Mantrailing evaluering Børneattest 5.3 Lydighed Prøver på januarfest Uddannelse hos DKK 5.4 Medie Ny flyer Sky til dokumenter Facebook retningslinjer 5.5 Sundhed Sammensætning af udvalg Screening - status Opdrættermøde status

2 5.5.4 Hvalpelisten 6. Økonomi 6.1 Status 6.2 Regnskab kørsel 6.3 Uddannelseskonto 6.4 Ekstern bogholder 6.5 Procentsatser Regioner: 7.1 Regions- og udvalgsmøde Status 7.1 Planlægning af så vidt mulig aktiviteter 8. Generalforsamling Medlemsstatus 10. Håndbog 11. DKK Askov 12. Indkomne forslag 13. Ind og udgående post 14. Mailgodkendelse 14.1 budgetgodkendelse VSS DKK SU/KU-life 14.3 budgetgodkendelsen er vedtaget pr mail 14.4 DKK SU-KU-life projekt er godkendt i DKK og sponsorer kr. til projektet. 15. Eventuelt 1. Godkendelse af referat - Enkelte rettelser. Referat godkendes. - MaNi sender årets Nuserliste til ASGR. 2. Fastsættelse af endelig dagsorden Flg. punkter tilføjes dagsorden: hvalpeliste 14 mailgodkendelse 14.1 budgetgodkendelse VSS DKK SU/KU-life januarfest forslag til nyt medlem i sundhedsudvalget

3 14.3 budgetgodkendelsen er vedtaget pr mail 14.4 DKK SU-KU-life projekt er godkendt i DKK og sponsoret kr til projektet. 3. Godkendelse af forretningsorden Bestyrelen godkender forretningsordenen. Loha opdaterer med dato og initialer. 4. Handlingsplan / arbejdsplan 2015 Bestyrelsen ser på den handlingsplan for 2015, der blev godkendt på generalforsamlingen. Bestyrelsen ønsker at holde godt øje med denne, for at sikre at der bliver taget hånd om alle punkter. Uændret kontingent Samme aktivitets niveau Opdatering af håndbog Fastholdelse af medlemmer Øget fokus op racens sundhed Fokus på brug af klubbens midler. MaNi foreslår, at generalforsamlingsmaterialer fra tidligere år gøres tilgængelige på hjemmesiden. På denne måde at medlemmerne mulighed for, bl.a. at se tidligere års regnskaber. Bestyrelsen er enig heri. HVeg kontakter Aage i webteamet om at få generalforsamlingsmateriale på klubbens hjemmeside. 5. Udvalg 5.1 Udstilling Juniorhandlingsarbejdsgruppen MetN orienterer bestyrelsen om, at de to frivillige udgår af juniorhandlingsgruppen, grundet samarbejdsproblemer. MetN sender en orientering til udstillingsudvalget herom Juleudstilling vest for Storebælt HVeg har kontaktet udvalget ang. referat, men uden held. MaNi sender mail til udvalgsformanden om, at deres referat skal ligge på klubbens hjemmeside inden for 14 dage, da bestyrelsen mangler svar på diverse sager. Her diskuteres for og imod at juleudstillingen skal skifte mellem vest og øst. HVeg: Juleudstillingen er en alm. Certifikatudstilling. Det er kun udstillingerne i forbindelse med Januarfesten og VSS, der er specielle. Mener derfor ikke at juleudstillingen skal skifte mellem øst/vest. MaNi: Juleudstillingen er lige så speciel som januarfesten og VSS. Dette ses bl.a. på det store tilmeldingstal. Kan ikke se, hvorfor den ikke kan skifte mellem øst og vest. ASGR henviser til at emnet er blevet diskuteret tidligere ( ) og mener, at dette års juleudstillingen bør flyttes til vest for Storebælt. Det er utilfredsstillende, at udvalget ikke svarer, og ej heller har offentliggjort referat fra november 2014, trods rykkere. Der er også klubmedlemmer, der har bedt om ændringer. Vi forventer endeligt svar fra udvalget efter udvalgets møde d. 4. juli.

4 MetN påpeger, at der har været 3 ekstra udstillinger øst for Storebælt i år. MaNi: Udvalget gør et stort arbejde i at få fordelt klubbens udstillinger ligeligt mellem Øst & vest. I år er klubben blevet tilbudt 3 ekstra udstillinger Øst for Storebælt efter udstillingskalenderen var fastlagt, hvilket gør at udstillingerne ikke er ligeligt fordelt. Hvis udvalget ønsker/bliver tilbudt at afholde dem igen de kommende år, vil de indgå i fordelingen, således at der er ligevægt januarfest 2106 MaNi og MetN orienterer om lokation til Janaurarrangementet Der er bl.a. 2 haller, rigeligt af overnatningspladser og mulighed for at få mad til en rimeligpris. Bestyrelsen hører nærmere, når arbejdsgruppen er videre i planlægningen. Hallernes pris er kr. 375,- pr. time pr. hal. 5.2 schweiss Hewe orienter om udvalgets nye fordeling efter konstituering pladser HeWe orienterer om træningspladser. Her diskuteres hvad vi kan gøre for at fremme træningspladsen. En løsning vil være løbende tilmelding med først til mølle, og de der ikke får plads, er sikret plads til næste træning, og måske kun en hund pr. person. Evt. tage de nuværende trænede medlemmer og lade dem få de nye ind som føl, og oplære dem i spor. En nybegynder kan godt gå på samme spor, som de trænede har gået, hvis pladsen er trang. Vi bliver nødt til at hjælpe hinanden i klubben, så vi kan beholde nuværende medlemmer samt tage godt imod nye medlemmer. HeWe har noteret forslag. HeWe orienterer om, at i henhold til DKKs schweissudvalgs nye regler, kan kastrerede/kryptocide hunde ikke længere kan deltage på prøver, da det i enkelte klubber bliver brugt som en del af avlsgodkendelsen. Der er enighed i bestyrelsen om, at dette ikke er hensigtsmæssigt, og at vi bør klage, da vi har kastrerede hunde, der tidligere kunne deltage, men nu er udelukket. ASGR foreslår, at DKK kontaktes om undtagelse for beagleklubben, da det ikke er relevant for os, da dette ikke er en del af vores avlsgodkendelse. HeWe laver et udkast til HVeg Mantrailing MetN beretter om Mantrailingkurset, og mener det var en succes. ASGR forslår at man laver kursus for børnefamilier så man fremmer Mantrailing. Der er sendt evaluering fra introkurset til Magasinet Børneattester Udvalget er uforstående over hvorfor instruktørerne på pladserne skal afleverer en børneattest. I henholdt til lovgivningen vedr. indhentning af børneattester, skal det være et længere varende forløb man deltager i. Derfor skal der leveres en børneattest. HVeg orienter, at så snart attesterne er set, bliver disse makuleret.

5 HVEG fremsender mail til HeWe med det officielle standpunkt med henvisninger til lovtekst. 5.3 Lydighed Prøver LP og rally LeTo orienter, at hvis der kommer nye retningslinjer for afholdelse af prøver i DKK, så vil Lydighedsudvalget ikke afholde lydighedsprøve til januar. Bestyrelsen stiller sig uforstående over hvorfor. LeTo hører udvalget hvad årsagen hertil er. MaNi spørger, om dette også gælder ved Rally prøver. LeTo undersøger. Til info koster hallen kr. 375,- pr. time Uddannelse ved DKK DSS uddannelsen er ikke godkendt hos DKK, og Beagle Klubben vil gerne have flere kurser. Kan man høre DKK om der kommer kurser? HVeg orienter, at Jette Lorenzen er påbegyndt uddannelse i DKK, hvor hun går på pladsen hos beagleinstruktører der er uddannet ved DSS. DKK har sagt god for dette. HVeg orienter om forretningsordnerne ang. måden man uddanner og betaler uddannelsen. Der er forskel på dommere og instruktører. Dommeruddannelsen kommer fra bestyrelsen og instruktør skal betales af det rette udvalg. ASGR henviser til den almindelige forretningsorden, men der skal nok gøres opmærksom på reglerne om egen afholdelse af omkostningerne. MaNi mener, at når vi har uddannelseskontoen, er det naturligt, gerne at alt søges gennem bestyrelsen og betales af uddannelseskontoen. Her diskuteres hvor midlerne skal tages fra. Schweissdommeruddannelsen skal betales af udvalget. ASGR mener, at integritet er dommerens adelsmærke, og at man derfor selv skal afholde alle udgifter til dommeruddannelser. Man skal søges før uddannelsen påbegyndes. Der skal laves retningslinjer for ansøgning til dækning af uddannelsesomkostninger. En ansøgning ang. dækning af kursusgebyr ifbm. dommeruddannelse er ikke bevilliget. HVEG sender afslag. Bestyrelsen vil fremover af princip ikke give tilskud til nogen form for dommeruddannelser, ligegyldigt hvilke dommerhverv. Dette vil blive skrevet ind i forretningsordenen/ omkostningsinstruksen. 5.4 Medie Ny flyer ASGR orienter om ny flyer med magnet på bagsiden, og at et medlem vil gerne lave disse. Man kan eventuelt laminere dem og påsætte en magnet på hele bagsiden. Bestyrelsen ønsker, at der skal være 2 beaglehvalpe på, en i hver farvevariant Sky til dokumenter MetN opretter DropBox til bestyrelsen og her laves mapper til forskellige udvalg og bestyrelsen til alle dokumenter for at lette fordeling af sager.

6 5.4.3 Facebook retningslinjer Gerner Sørensen (Webteamet) har lavet et oplæg til retningslinjer til facebook. Bestyrelsen skal tage stilling til disse for at fremme den positive stemning på dette medie. Bestyrelsen ønsker, at alle regionssiderne som er oprettet i klubregi, skal hedde det samme f.eks. Beagle Klubben Region xxx. LeTo tager dette med til regionsmødet. På siden skal retningslinjerne fremgå. MaNi foreslår, at der på Beagleklubbens side er links til de forskellige regioner. LeTo spørger, om det er et krav at alle regioner har en facebook side. Bestyrelsen er enige om, at det ikke er et krav, men at der opfordres til at alle regioner har en facebookside. Gerner Sørensens oplæg godkendes og sættes i værk. HVeg kontakter GeSo. Der har på en af klubbens regions facebooksider været en uheldig episode med dårligt sprogbrug. Bestyrelsen er enige om, at facebooksider der er lavet i klub regi, ikke skal indeholde den slags sprogbrug og tager skarpt afstand fra dette. Derfor er det også vigtigt, retningslinjerne for facebooksider kommer på plads og skrives på hver side, samt at den/de administratorer der er på siden, dagligt tjekker hvad der er slået op, og såfremt der er noget der strider imod retningslinjerne for siden, skal opslaget/kommentaren slettes. Der er enighed om, at formanden bør være medlem af alle facebooksider og også her er øverste myndighed. Vedr. den pågældende sag, kontakter HVeg den opgældende person, og gør opmærksom på dette. Ydermere slettes kommentaren fra facebooksiden. 5.5 Sundhed Sammensætning af udvalg MaNi var blevet pålagt opgaven, at lave forslag til forskellige udformninger af et sundhedsudvalg i klubben, og har fremlagt 2 forslag til sammensætning af sundhedsudvalget. Det første forslag var med en bestyrelsesrepræsentant og 5 personer valgt af medlemmerne ved valg, som det er ved klubbens andre udvalg. Det andet forslag var med 2 personer fra bestyrelsen og 3 personer som er udpeget af bestyrelsen. LeTo stemmer for demokratisk valg, da dette gør det mere åbent. MaNi stemmer for demokratisk valg. MaNi mener, at man i sundhedsudvalget ikke skal påtage sig rollen som dyrlæger på nogen måde og mener heller ikke, at man fordi man sidder i bestyrelsen har man bedre viden inden for sundhed. MaNi mener, at vi kan have nogle medlemmer der interesserer sig for sundheden, og dermed vil gøre et godt stykke arbejde for klubben på dette område. Dette mener MaNi kun kan komme klubben til gavn. Der er mange opgaver som f.eks. foredrag, opdrætterseminarer, statistikker, materiale til Magasinet som udvalget også vil skulle arbejde med. ASGR synes, at det vil give en tung forretningsgang at lave endnu et udvalg og betvivler dets effektivitet. Demokrati er fint, men kan man yde det rette arbejde. Synes vi skal køre videre med nuværende udvalg, men med 2 bestyrelsesmedlemmer og så udpege deltagere med relevante ekspertiser for f.eks. 3 år efter behov. Derved bevarer bestyrelsen styringen på en ubureaukratisk måde, som hun mener, er væsentlig for effektiviteten i arbejdet. MaNi spørger til, hvorfor bestyrelsesmedlemmer skulle have bedre viden end klubbens medlemmer til at sidde i udvalget.

7 HVeg mener, at man skal være helt skarp på hvad udvalget skal arbejde med, så vi alle går i samme retning. Der laves et stykke arbejde som skal godkendes af bestyrelsen. MaNi mener ikke det er noget problem. Det afhænger blot af, hvad man fra bestyrelsens side vælger at skrive i forretningsordenen. MetN mener, at man skal bevarer den nuværende metode, da det er et vigtigt redskab udadtil, og at det det er vigtigt, at man har en baggrund for sin interesse. MetN mener, at bestyrelsen mister grebet ved et demokratisk udvalg. HeWe er for den demokratiske model, men mener også, at man måske kan kombinere de to modeller. HeWe mener ydermere ikke, at bestyrelsen mister indflydelse, da alle tiltag fra udvalget skal godkendes af bestyrelsen. ASGR mener, at vi skal tænke mere over en så væsentlig ændring, og tage det op på næste møde. HVeg fastsætter alle tænker over hvordan og hvorledes det bør se ud med et sundhedsudvalg, og laver notater til næste møde. Emnet udskydes til næste møde, hvor alle har tænkt over dette emne Screening Bestyrelsen har indsendt en ansøgning til DKKs sundhedsudvalg om tilskud/dækningen af udgifter i forbindelse med screeningen. Projektet er blevet godkendt, og klubbens har fået bevilliget kr ,- ASGR siger, at det er planen, at tilbyde indsamling af skrab på flere steder rundt i landet, for at gøre det let tilgængeligt for deltagerne. Der snakkes frem og tilbage omkring hvordan og hvorledes at finde frem til deltagere til projektet. Deltagerne vil blive udvalgt i henhold til screeningsprogrammet. HeWe gør opmærksom på, at man via diverse maillister skal skrive ud til medlemmerne, og opslå muligheden for at få udtaget skrab på VSS i Reersø, samt at der skal foretages tilmelding til dette. MaNi foreslår 2 dage på VSS. ASGR laver et skriv til magasinet. Testen er gratis, hvis man bliver udvalgt. Bestyrelsen er enig i fremgangsmåden Opdrættermøde 2015 status ASGR fremlægger budget. Dette planlægges afholdt i Aarhus over 1 dag. Budgettet er på kr. Budget godkendes Hvalpelisten HeWe vil gerne have en rubrik på hvalpelisten, hvor man kan krydse af, når en hvalp er reserveret. ASGR mener, at man kan lave en tekst under hvalpeliste, hvor det fremgår at solgt på hvalpelisten betyder reserveret Bestyrelsen eniges om at ændre solgt til reserveret/solgt, hvis det er muligt.

8 ASGR sender besked til webteam 6 Økonomi 6.1 status MaNi orienter om regnskab. 6.2 regnskab kørsel MaNi & HVeg er bekymret over økonomien vedr. kørsel efter forhøjelsen af KM-taksten. Det er være relevant at kigge på alle områders transportomkostninger, da ændringen, der blev besluttet i oktober 2014, har betydet en væsentlig forhøjelse af udgifterne. LeTo foreslår godtgørelse efter 2. klasses rejse med offentlige transportmidler, som er kutyme hos mange andre. HeWe foreslår at man får et kørselsgebyr som modsvarer fx flybillets pris eller lign. MaNi mener, at ens faktiske udgifter skal dækkes. HVeg beder alle komme med forslag til næste møde 6.3 Uddannelseskonto Bestyrelsen vil overveje hver især, om der skal en gives en mere detaljeret beskrivelse af denne kontos formål, og behandle det på næste møde. 6.4 Ekstern bogholder Et medlem har tilbudt sin hjælp til kassereren. MaNi kontakter det pågældende medlem. 6.5 Procentsatser Bestyrelsen fastholder, at udvalgene som udgangspunkt skal aflevere 10% af deres indtægter til fællesomkostningerne i klubben. Ved årsskiftet tages beslutning om, hvorledes de 10% skal fastholdes eller ændres. LeTo forslår at udvalget får lov at beholde en vis del af overskuddet, som de måtte sætte til side til f.eks. oversøiske dommere. Dette gør også at udvalget overvejer at sparer. Mani kommentere at udvalgene i forvejen kan hensætte midler til øremærket projekter, samt at alt andet lige har ordningen medført, at udvalgene tænker mere deres økonomi. MaNi kigger på, om vi kan gøre dette anderledes til næste møde. 7. Regioner 7.1 Regions og udvalgsmøde - status LeTo orienterer om status på regions og udvalgsmødet, som afholdes øst for Storebælt. Mani sender budget fra forrige regionsledermøde. ASGR: Vil gerne vide hvorfor det skal holdes Øst for Storebælt, da det sidste møde ligeledes blev afholdt Øst for Storebælt. LeTo & LoHa arbejder videre med et oplæg til afholdes af dagen. De vil kigge på steder for afholdelse.

9 7.2 Aktiviteter Aktiviteter skal så vidt muligt lægges på andre dage end hvor der er aktiviteter i forvejen, hvis dette ikke kan opfyldes, må folk vælge hvad de vil deltage i. Det skal stadig tilstræbes ikke at lave aktiviteter på datoer, hvor der afholdes landsdækkende aktiviteter som f.eks. udstillinger og prøver. 8. Generalforsamling Generalforsamlingen afholdes øst for Storebælt I 2017 skal generalforsamlingen afholdes vest for Storebælt evt. med dobbelt udstilling med generalforsamling og spisning. Der skal nytænkes for at få så mange med som muligt og bestyrelsen overvejer muligheder til næstkommende møde. 9. Medlemsstatus LeTo orienterer, at der er 877 medlemmer pt. 451 enkelt medlemmer 194 husstandsmedlemmer 10. Håndbog HVeg vil gerne have at alle udvalgsansvarlige har tjekket håndbogen samt forretningsorden og sende den nyeste opdatering til LoHa inden 1 måned. LoHa opdater evt. rettelser til håndbogen. Punkt på næste møde: VSS generelle rammer samt VSS mappen/ Drejebog (HeWe laver et udkast) HVeg har modtaget en henvendelse vedr. lovudvalget. Bestyrelsen mener ikke at vi pt. har behov for lovudvalget. Da det er et ad hoc udvalg, vælges det at nedlægge det. HVeg kontakter medlemmerne af udvalget og takker for deres hjælp. 11. DKK Askov Der er tilmeldt 2 repræsentanter for bestyrelsen til dette bestyrelseskursus. Mani undersøger om der er flere ledige pladser, så alle i bestyrelsen kan deltage. 12. Indkommende forslag Ingen indkomne forslag. 13. Ind- og udgående post Indgående post Dato Afsender Beskrivelse Kommentar 25-mar Tina W. Andreasen Udmeldelse LeTo har svaret

10 25-mar DKK Ringassistentsuddannelsen Taget til efterretning 25-mar Eriksen Problemer med beagle ASGR har svaret 31-mar DSS sekretær Referat af DSS årsmøde Taget til efterretning 01-apr DKK DKK s dommerhistorik Taget til efterretning 09-apr DKK Svar fra Helle F. Proschowsky ang screening ASGR har svaret 21-apr Dorte Skov Vinter Indmeldelse af hvalpekøber ASGR har svaret 22-apr VSS Godkendelse af budget 2015 LoHa 24-apr DKK Ulovlige hundehandler til fødevarestyrelsen Taget til efterretning 27-apr Maja Problemer med beagle ASGR har svaret 03-maj Mia Hansen Medlemsoplysninger 03-maj Lis Jensen Manglende præmie 04-maj Lena Scharff-Olsen Problemer med beagle ASGR har svaret 05-maj DKK Batteri/tablet Taget til efterretning 05-maj DKK Datoer for formands- samt repræsentantskabsmøde Taget til efterretning 07-maj DKK Godkendelse af aspirant til eksteriøruddannelsen Taget til efterretning 07-maj DKK Dommerliste 2016 Taget til efterretning 07-maj Marie Louise Nielsen Ansøgning til bestyrelsen HVeg svarer 07-maj DKK Nærmere svar ang. Screening ASGR svarer 14-maj Elsebeth R. Andersen Spørgsmål vedr. referat HVeg har svaret 16-maj Lene Gransten Udmeldelse LeTo har svaret 18-maj DKK Indstilling godkendt ang. eksteriøruddannelse Taget til efterretning 18-maj DKK Autorisation af dommer Taget til efterretning 19-maj Pia og Knud Ahlén Jubilæumsgave til England Hveg har svaret, gave er bestilt. 21-maj DKK Info om ændringer i DKK s etiske anbefalinger Taget til efterretning 26-maj DKK Hvalpekuld til TV Taget til efterretning 27-maj DKK Opdateret program for DKK udstillinger i 2017 Taget til efterretning 29-maj DKK Ansøgning BK/DKK SU ASGR har svaret 31-maj DKK Hundens dag i Tivoli 2015 Taget til efterretning 31-maj Maja Cramer Manglende betaling HVeg 01-jun DKK Ang. ansøgning BK/DKK SU ASGR har svaret 01-jun DKK Orientering om medlems administration via DKK s klubsystem Taget til efterretning 02-jun Poul Larsen Udmeldelse LeTo har svaret 02-jun DKK Ang. ansøgning BK/DKK SU ASGR har svaret 03-jun DKK Ang. ansøgning BK/DKK SU ASGR har svaret 03-jun Amalie Holmager Pocketbeagle ASGR har svaret 04-jun DKK Godkendt ansøgning vedr. screening ASGR har svaret 04-jun Holmslykke Ang. Rallypokaler Udgående post Dato Modtager Beskrivelse Kommentar 24-mar Region Nordjylland Nyt telt bevilliget 30-mar DKK Tilbud på screening ASGR 30-mar Opdrættere svar på spørgsmål ang. screening ASGR 30-mar Maillisten Generalforsamling 2015 HVeg 04-maj DKK Indstilling af Jessie B. Madsen til eksteriøruddannelsen HVeg 19-maj Elsebeth R. Andersen Svar på referat HVeg 21-maj Pia og Knud Ahlén Gave til England HVeg 28-maj DKK Sundhedsudvalg ASGR 02-jun DKK Godkendt udkast til BK/DKK SU ASGR 04-jun DKK Ang. BK/DKK SU ASGR

11 14. Eventuelt. ASGR foreslår, at kassereren holder øje med rettidig vedtagelse af budgetter til respektive aktiviteter. HeWe orienterer, at VSS gruppen afholder møde til september, og har vil gøre dem opmærksomme på, at de skal huske af sende et budget. MaNi foreslår, at udvalgene gennemlæser deres forretningsordener, og at VSS grupper husker læse den information der ligger i håndbogen. MaNi vil gerne, at man spørger DKK, om vi stadig skal betale gebyr for vores udstillinger, når nu alt er blevet elektronisk. DKK bør have deres IT-Systemer fuldt opdateret og have det rette udstyr for at dette kan køre optimalt. Det kan være vanskeligt at klage over afgørelse på dagen, hvis det først kommer efter flere dage. HeWe har tjekket hundeweb dagen efter en udstilling og denne var ikke opdateret. MaNi ønsker, at DKK informerer specialklubberne om dommerændringer. HVeg: DKK har på repræsentantskabsmødet gjort opmærksom på, at de krydskontrollerer med specialklubbens udstillingskalender inden påsætning af ny dommer ved ændringer. Dette er desværre ikke overholdt i et enkelt tilfælde. Næste møde hos LeTo. MetN laver 2 doodles med datoer til de 2 næste bestyrelsesmøder.

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer 3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d. 10.02.12 4.

Læs mere

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas Kære regionsrådsmedlemmer, Referat af regions-råds møde i IDA-K d. 16. februar Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas 1.

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

Brug hinanden 11 historier om frivillighed

Brug hinanden 11 historier om frivillighed Brug hinanden 11 historier om frivillighed Redaktion: Frivilligafdelingen Tekst: Gitte Roe Eriksen Foto: Stefan Kai Nielsen, EKKO Pressefoto Grafisk design: Lotte Rask Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Oplag:

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser Pjece til forældre om at være i dagtilbudsbestyrelser Kære forælder Velkommen til arbejdet som bestyrelsesrepræsentant i dit barns dagtilbud. Det er min overbevisning, at ansvar og inddragelse giver de

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 27 den 11. juni 2012, Jagtslottet Godkendt den 21.8.2012

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 27 den 11. juni 2012, Jagtslottet Godkendt den 21.8.2012 Til stede: Erling Post Helge Poulsen Jakob Vedsted Jørgen Ivar Mikkelsen Marianne Kirkegaard Eva Kullberg Vibeke Kahl Peter Gjelstrup Susanne Bødker Dagmar Brendstrup Anne Sophie Gamborg Afbud fra: Kirsten

Læs mere

ORGANISATION, ROLLER, ANSVAR OG MØDESTRUKTUR I TROA

ORGANISATION, ROLLER, ANSVAR OG MØDESTRUKTUR I TROA TRoA The Realms of Adventurers ORGANISATION, ROLLER, OG MØDESTRUKTUR I TROA Kaldet ORAM Kåre Kjær 1/20/2015 INDHOLD Indhold... 2 Formål... 4 Hvordan bruger jeg ORAM?... 4 Organisation... 4 Roller og Ansvar...

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Skoleleder- manual 2014

Skoleleder- manual 2014 Skoleledermanual 2014 Indholdsfortegnelse Velkommen til DBU s Fodboldskole 2014... 2 Nyt og vigtigt i 2014... 3 Arbejdsplan før, under og efter afvikling... 7 Januar... 7 Marts... 7 April... 7 Ugerne før

Læs mere

God selskabsskik»følg eller forklar«

God selskabsskik»følg eller forklar« God selskabsskik»følg eller forklar«en vejledning til arbejdet med god selskabsskik i bestyrelsesarbejdet Din boligorganisation = din virksomhed« Vi kridter banen op Arbejdet i en boligorganisation er

Læs mere

1. Bemærkninger til referat den 8. april 2014? Nej

1. Bemærkninger til referat den 8. april 2014? Nej Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Onsdag d. 14. maj kl. 16.00 18.00, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra Else, Bo (på mail lige inden mødet), Janni (sygemeldt), Noel (udtrådt) 1. Bemærkninger

Læs mere

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub 1. Valg af dirigent Michael Høgh blev enstemmigt valgt. Han gav ordet videre til Niels Chr., der startede med den første beretning.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side 1

Indholdsfortegnelse. side 1 GUIDEN Indholdsfortegnelse Du mangler et sted 2 Vær opsøgende 2 Du har fundet et sted 3 Projektets omfang 3 Kontakt med ejeren 3 Første møde 3 Rammerne omkring selve mødet 3 Projektbeskrivelse 3 Økonomien

Læs mere

Nr. 1 - juli 2004 Fr.borg amt vest

Nr. 1 - juli 2004 Fr.borg amt vest Hvad skal der ske nu Læs side 3 Nr. 1 - juli 2004 Fr.borg amt vest 0HGOHPPHUQHKDUVWHPWMD +YDGVNDOGHUVNHQX" Hvem er i afdelingerne Side 4-8 Fagligt nyt Side 9-12 Deltagerne på konferencen i Rørvig Konkurrence

Læs mere

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8.

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8. Publikation: Hvorfor og hvordan? - Skolebestyrelsen Hæfte 1 Skolebestyrelsen Hæfte 1 Hvorfor og hvordan? Første hæfte af otte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde

Læs mere

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor - En informationsmappe for lektiehjælpere ved Dansk Flygtningehjælp Lektiehjælpen er etableret i samarbejde med Brug for alle unge - en kampagne ved Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Forening. Skovridervej 1 8410 Rønde REFERAT. Dagsorden. 4) Den. Ad 1

Forening. Skovridervej 1 8410 Rønde REFERAT. Dagsorden. 4) Den. Ad 1 REFERAT AF GENERALFORSAMLING 7. FEBRUAR 2011 Dansk Ride Instruktør Forening c/o Helle Eriksen Skovridervej 1 8410 Rønde E mail: drif@drif.dk Tlf. : 20 95 72 88 Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Formandens

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

Maden i idrætten inspiration til holdning og handling i idrætsforeningen IDÉMAPPE

Maden i idrætten inspiration til holdning og handling i idrætsforeningen IDÉMAPPE Maden i idrætten inspiration til holdning og handling i idrætsforeningen IDÉMAPPE Forord 00 01 Forord Baggrunden for idemappen Børn og unge bruger meget tid uden for hjemmet. Mange bruger meget fritid

Læs mere

12. koncepter for NA service.

12. koncepter for NA service. 12. koncepter for NA service. Samt studie materiale Oversættelsen er ikke godkendt af WCNA Introduktion. Narcotics Anonymous er som fællesskab defineret ved dets principper. Vore 12 Trin detaljere vort

Læs mere

Adoption uden samtykke

Adoption uden samtykke Ankestyrelsens undersøgelse af Adoption uden samtykke Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Kendskab til reglerne om adoption uden samtykke 3 1.2 Reglernes anvendelighed 5 2

Læs mere

Kursusoplæg 2015 for PLan 0-3 og SPARK-START

Kursusoplæg 2015 for PLan 0-3 og SPARK-START Kursusoplæg 2015 for PLan 0-3 og SPARK-START 1 Redaktion Anders Rasmussen Magnus Rievers Liselotte Carlsen Søren Handberg Tine Daa Schrøder Layout Magnus Rievers Billeder Forsiden: Trine Abild Christensen

Læs mere

HHR projektet. Slip bæltet og bliv foreningsleder

HHR projektet. Slip bæltet og bliv foreningsleder HHR projektet Slip bæltet og bliv foreningsleder Udarbejdet af: Nicoline Olsson - Tung Tran Duc - John T. Olsen - Lars Klinge Merethe L. Fuglholt - Palle Liebe Side 1 af 23 Version 1.7 FORORD... 4 KOMMISSORIUM

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til bestyrelsesmødet... 2 2. Siden sidst... 2 3. Valg af mødeleder og referent... 2 4. Godkendelse af dagsorden og referat af sidste

Læs mere

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen 2 Ny i afdelingsbestyrelsen Som nyvalgt i afdelingsbestyrelsen har du sagt ja til et stort arbejde. Du skal fungere som tillidsmand for alle beboerne i din afdeling, og du vil

Læs mere