REFERAT NUMMER 3 JUNI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015"

Transkript

1 REFERAT NUMMER 3 JUNI Dagsorden for bestyrelsesmøde d. 6.juni 2015 kl Smørmosevænget 35, 5700 Svendborg Tilstede: Hanne Veggerby, formand (HVeg), Henrik Westeraa, næstformand (HeWe) Marie Louise Nielsen, kasserer (MaNi), Mette Nødskov, sekretær(metn), Anna Sofie Gothen (ASGR), Lone Hansen (LoHa), Lene Toft (LeTo) 1. Godkendelse af referat 2. Fastsættelse af endelig dagsorden 3. Godkendelse af forretningsorden 4. Handlingsplan/arbejdsplan Udvalg: 5.1 Udstilling Juniorarbejdsgruppen Juleudstilling vest for Storebælt januarfest Schweiss Træningspladser Mantrailing evaluering Børneattest 5.3 Lydighed Prøver på januarfest Uddannelse hos DKK 5.4 Medie Ny flyer Sky til dokumenter Facebook retningslinjer 5.5 Sundhed Sammensætning af udvalg Screening - status Opdrættermøde status

2 5.5.4 Hvalpelisten 6. Økonomi 6.1 Status 6.2 Regnskab kørsel 6.3 Uddannelseskonto 6.4 Ekstern bogholder 6.5 Procentsatser Regioner: 7.1 Regions- og udvalgsmøde Status 7.1 Planlægning af så vidt mulig aktiviteter 8. Generalforsamling Medlemsstatus 10. Håndbog 11. DKK Askov 12. Indkomne forslag 13. Ind og udgående post 14. Mailgodkendelse 14.1 budgetgodkendelse VSS DKK SU/KU-life 14.3 budgetgodkendelsen er vedtaget pr mail 14.4 DKK SU-KU-life projekt er godkendt i DKK og sponsorer kr. til projektet. 15. Eventuelt 1. Godkendelse af referat - Enkelte rettelser. Referat godkendes. - MaNi sender årets Nuserliste til ASGR. 2. Fastsættelse af endelig dagsorden Flg. punkter tilføjes dagsorden: hvalpeliste 14 mailgodkendelse 14.1 budgetgodkendelse VSS DKK SU/KU-life januarfest forslag til nyt medlem i sundhedsudvalget

3 14.3 budgetgodkendelsen er vedtaget pr mail 14.4 DKK SU-KU-life projekt er godkendt i DKK og sponsoret kr til projektet. 3. Godkendelse af forretningsorden Bestyrelen godkender forretningsordenen. Loha opdaterer med dato og initialer. 4. Handlingsplan / arbejdsplan 2015 Bestyrelsen ser på den handlingsplan for 2015, der blev godkendt på generalforsamlingen. Bestyrelsen ønsker at holde godt øje med denne, for at sikre at der bliver taget hånd om alle punkter. Uændret kontingent Samme aktivitets niveau Opdatering af håndbog Fastholdelse af medlemmer Øget fokus op racens sundhed Fokus på brug af klubbens midler. MaNi foreslår, at generalforsamlingsmaterialer fra tidligere år gøres tilgængelige på hjemmesiden. På denne måde at medlemmerne mulighed for, bl.a. at se tidligere års regnskaber. Bestyrelsen er enig heri. HVeg kontakter Aage i webteamet om at få generalforsamlingsmateriale på klubbens hjemmeside. 5. Udvalg 5.1 Udstilling Juniorhandlingsarbejdsgruppen MetN orienterer bestyrelsen om, at de to frivillige udgår af juniorhandlingsgruppen, grundet samarbejdsproblemer. MetN sender en orientering til udstillingsudvalget herom Juleudstilling vest for Storebælt HVeg har kontaktet udvalget ang. referat, men uden held. MaNi sender mail til udvalgsformanden om, at deres referat skal ligge på klubbens hjemmeside inden for 14 dage, da bestyrelsen mangler svar på diverse sager. Her diskuteres for og imod at juleudstillingen skal skifte mellem vest og øst. HVeg: Juleudstillingen er en alm. Certifikatudstilling. Det er kun udstillingerne i forbindelse med Januarfesten og VSS, der er specielle. Mener derfor ikke at juleudstillingen skal skifte mellem øst/vest. MaNi: Juleudstillingen er lige så speciel som januarfesten og VSS. Dette ses bl.a. på det store tilmeldingstal. Kan ikke se, hvorfor den ikke kan skifte mellem øst og vest. ASGR henviser til at emnet er blevet diskuteret tidligere ( ) og mener, at dette års juleudstillingen bør flyttes til vest for Storebælt. Det er utilfredsstillende, at udvalget ikke svarer, og ej heller har offentliggjort referat fra november 2014, trods rykkere. Der er også klubmedlemmer, der har bedt om ændringer. Vi forventer endeligt svar fra udvalget efter udvalgets møde d. 4. juli.

4 MetN påpeger, at der har været 3 ekstra udstillinger øst for Storebælt i år. MaNi: Udvalget gør et stort arbejde i at få fordelt klubbens udstillinger ligeligt mellem Øst & vest. I år er klubben blevet tilbudt 3 ekstra udstillinger Øst for Storebælt efter udstillingskalenderen var fastlagt, hvilket gør at udstillingerne ikke er ligeligt fordelt. Hvis udvalget ønsker/bliver tilbudt at afholde dem igen de kommende år, vil de indgå i fordelingen, således at der er ligevægt januarfest 2106 MaNi og MetN orienterer om lokation til Janaurarrangementet Der er bl.a. 2 haller, rigeligt af overnatningspladser og mulighed for at få mad til en rimeligpris. Bestyrelsen hører nærmere, når arbejdsgruppen er videre i planlægningen. Hallernes pris er kr. 375,- pr. time pr. hal. 5.2 schweiss Hewe orienter om udvalgets nye fordeling efter konstituering pladser HeWe orienterer om træningspladser. Her diskuteres hvad vi kan gøre for at fremme træningspladsen. En løsning vil være løbende tilmelding med først til mølle, og de der ikke får plads, er sikret plads til næste træning, og måske kun en hund pr. person. Evt. tage de nuværende trænede medlemmer og lade dem få de nye ind som føl, og oplære dem i spor. En nybegynder kan godt gå på samme spor, som de trænede har gået, hvis pladsen er trang. Vi bliver nødt til at hjælpe hinanden i klubben, så vi kan beholde nuværende medlemmer samt tage godt imod nye medlemmer. HeWe har noteret forslag. HeWe orienterer om, at i henhold til DKKs schweissudvalgs nye regler, kan kastrerede/kryptocide hunde ikke længere kan deltage på prøver, da det i enkelte klubber bliver brugt som en del af avlsgodkendelsen. Der er enighed i bestyrelsen om, at dette ikke er hensigtsmæssigt, og at vi bør klage, da vi har kastrerede hunde, der tidligere kunne deltage, men nu er udelukket. ASGR foreslår, at DKK kontaktes om undtagelse for beagleklubben, da det ikke er relevant for os, da dette ikke er en del af vores avlsgodkendelse. HeWe laver et udkast til HVeg Mantrailing MetN beretter om Mantrailingkurset, og mener det var en succes. ASGR forslår at man laver kursus for børnefamilier så man fremmer Mantrailing. Der er sendt evaluering fra introkurset til Magasinet Børneattester Udvalget er uforstående over hvorfor instruktørerne på pladserne skal afleverer en børneattest. I henholdt til lovgivningen vedr. indhentning af børneattester, skal det være et længere varende forløb man deltager i. Derfor skal der leveres en børneattest. HVeg orienter, at så snart attesterne er set, bliver disse makuleret.

5 HVEG fremsender mail til HeWe med det officielle standpunkt med henvisninger til lovtekst. 5.3 Lydighed Prøver LP og rally LeTo orienter, at hvis der kommer nye retningslinjer for afholdelse af prøver i DKK, så vil Lydighedsudvalget ikke afholde lydighedsprøve til januar. Bestyrelsen stiller sig uforstående over hvorfor. LeTo hører udvalget hvad årsagen hertil er. MaNi spørger, om dette også gælder ved Rally prøver. LeTo undersøger. Til info koster hallen kr. 375,- pr. time Uddannelse ved DKK DSS uddannelsen er ikke godkendt hos DKK, og Beagle Klubben vil gerne have flere kurser. Kan man høre DKK om der kommer kurser? HVeg orienter, at Jette Lorenzen er påbegyndt uddannelse i DKK, hvor hun går på pladsen hos beagleinstruktører der er uddannet ved DSS. DKK har sagt god for dette. HVeg orienter om forretningsordnerne ang. måden man uddanner og betaler uddannelsen. Der er forskel på dommere og instruktører. Dommeruddannelsen kommer fra bestyrelsen og instruktør skal betales af det rette udvalg. ASGR henviser til den almindelige forretningsorden, men der skal nok gøres opmærksom på reglerne om egen afholdelse af omkostningerne. MaNi mener, at når vi har uddannelseskontoen, er det naturligt, gerne at alt søges gennem bestyrelsen og betales af uddannelseskontoen. Her diskuteres hvor midlerne skal tages fra. Schweissdommeruddannelsen skal betales af udvalget. ASGR mener, at integritet er dommerens adelsmærke, og at man derfor selv skal afholde alle udgifter til dommeruddannelser. Man skal søges før uddannelsen påbegyndes. Der skal laves retningslinjer for ansøgning til dækning af uddannelsesomkostninger. En ansøgning ang. dækning af kursusgebyr ifbm. dommeruddannelse er ikke bevilliget. HVEG sender afslag. Bestyrelsen vil fremover af princip ikke give tilskud til nogen form for dommeruddannelser, ligegyldigt hvilke dommerhverv. Dette vil blive skrevet ind i forretningsordenen/ omkostningsinstruksen. 5.4 Medie Ny flyer ASGR orienter om ny flyer med magnet på bagsiden, og at et medlem vil gerne lave disse. Man kan eventuelt laminere dem og påsætte en magnet på hele bagsiden. Bestyrelsen ønsker, at der skal være 2 beaglehvalpe på, en i hver farvevariant Sky til dokumenter MetN opretter DropBox til bestyrelsen og her laves mapper til forskellige udvalg og bestyrelsen til alle dokumenter for at lette fordeling af sager.

6 5.4.3 Facebook retningslinjer Gerner Sørensen (Webteamet) har lavet et oplæg til retningslinjer til facebook. Bestyrelsen skal tage stilling til disse for at fremme den positive stemning på dette medie. Bestyrelsen ønsker, at alle regionssiderne som er oprettet i klubregi, skal hedde det samme f.eks. Beagle Klubben Region xxx. LeTo tager dette med til regionsmødet. På siden skal retningslinjerne fremgå. MaNi foreslår, at der på Beagleklubbens side er links til de forskellige regioner. LeTo spørger, om det er et krav at alle regioner har en facebook side. Bestyrelsen er enige om, at det ikke er et krav, men at der opfordres til at alle regioner har en facebookside. Gerner Sørensens oplæg godkendes og sættes i værk. HVeg kontakter GeSo. Der har på en af klubbens regions facebooksider været en uheldig episode med dårligt sprogbrug. Bestyrelsen er enige om, at facebooksider der er lavet i klub regi, ikke skal indeholde den slags sprogbrug og tager skarpt afstand fra dette. Derfor er det også vigtigt, retningslinjerne for facebooksider kommer på plads og skrives på hver side, samt at den/de administratorer der er på siden, dagligt tjekker hvad der er slået op, og såfremt der er noget der strider imod retningslinjerne for siden, skal opslaget/kommentaren slettes. Der er enighed om, at formanden bør være medlem af alle facebooksider og også her er øverste myndighed. Vedr. den pågældende sag, kontakter HVeg den opgældende person, og gør opmærksom på dette. Ydermere slettes kommentaren fra facebooksiden. 5.5 Sundhed Sammensætning af udvalg MaNi var blevet pålagt opgaven, at lave forslag til forskellige udformninger af et sundhedsudvalg i klubben, og har fremlagt 2 forslag til sammensætning af sundhedsudvalget. Det første forslag var med en bestyrelsesrepræsentant og 5 personer valgt af medlemmerne ved valg, som det er ved klubbens andre udvalg. Det andet forslag var med 2 personer fra bestyrelsen og 3 personer som er udpeget af bestyrelsen. LeTo stemmer for demokratisk valg, da dette gør det mere åbent. MaNi stemmer for demokratisk valg. MaNi mener, at man i sundhedsudvalget ikke skal påtage sig rollen som dyrlæger på nogen måde og mener heller ikke, at man fordi man sidder i bestyrelsen har man bedre viden inden for sundhed. MaNi mener, at vi kan have nogle medlemmer der interesserer sig for sundheden, og dermed vil gøre et godt stykke arbejde for klubben på dette område. Dette mener MaNi kun kan komme klubben til gavn. Der er mange opgaver som f.eks. foredrag, opdrætterseminarer, statistikker, materiale til Magasinet som udvalget også vil skulle arbejde med. ASGR synes, at det vil give en tung forretningsgang at lave endnu et udvalg og betvivler dets effektivitet. Demokrati er fint, men kan man yde det rette arbejde. Synes vi skal køre videre med nuværende udvalg, men med 2 bestyrelsesmedlemmer og så udpege deltagere med relevante ekspertiser for f.eks. 3 år efter behov. Derved bevarer bestyrelsen styringen på en ubureaukratisk måde, som hun mener, er væsentlig for effektiviteten i arbejdet. MaNi spørger til, hvorfor bestyrelsesmedlemmer skulle have bedre viden end klubbens medlemmer til at sidde i udvalget.

7 HVeg mener, at man skal være helt skarp på hvad udvalget skal arbejde med, så vi alle går i samme retning. Der laves et stykke arbejde som skal godkendes af bestyrelsen. MaNi mener ikke det er noget problem. Det afhænger blot af, hvad man fra bestyrelsens side vælger at skrive i forretningsordenen. MetN mener, at man skal bevarer den nuværende metode, da det er et vigtigt redskab udadtil, og at det det er vigtigt, at man har en baggrund for sin interesse. MetN mener, at bestyrelsen mister grebet ved et demokratisk udvalg. HeWe er for den demokratiske model, men mener også, at man måske kan kombinere de to modeller. HeWe mener ydermere ikke, at bestyrelsen mister indflydelse, da alle tiltag fra udvalget skal godkendes af bestyrelsen. ASGR mener, at vi skal tænke mere over en så væsentlig ændring, og tage det op på næste møde. HVeg fastsætter alle tænker over hvordan og hvorledes det bør se ud med et sundhedsudvalg, og laver notater til næste møde. Emnet udskydes til næste møde, hvor alle har tænkt over dette emne Screening Bestyrelsen har indsendt en ansøgning til DKKs sundhedsudvalg om tilskud/dækningen af udgifter i forbindelse med screeningen. Projektet er blevet godkendt, og klubbens har fået bevilliget kr ,- ASGR siger, at det er planen, at tilbyde indsamling af skrab på flere steder rundt i landet, for at gøre det let tilgængeligt for deltagerne. Der snakkes frem og tilbage omkring hvordan og hvorledes at finde frem til deltagere til projektet. Deltagerne vil blive udvalgt i henhold til screeningsprogrammet. HeWe gør opmærksom på, at man via diverse maillister skal skrive ud til medlemmerne, og opslå muligheden for at få udtaget skrab på VSS i Reersø, samt at der skal foretages tilmelding til dette. MaNi foreslår 2 dage på VSS. ASGR laver et skriv til magasinet. Testen er gratis, hvis man bliver udvalgt. Bestyrelsen er enig i fremgangsmåden Opdrættermøde 2015 status ASGR fremlægger budget. Dette planlægges afholdt i Aarhus over 1 dag. Budgettet er på kr. Budget godkendes Hvalpelisten HeWe vil gerne have en rubrik på hvalpelisten, hvor man kan krydse af, når en hvalp er reserveret. ASGR mener, at man kan lave en tekst under hvalpeliste, hvor det fremgår at solgt på hvalpelisten betyder reserveret Bestyrelsen eniges om at ændre solgt til reserveret/solgt, hvis det er muligt.

8 ASGR sender besked til webteam 6 Økonomi 6.1 status MaNi orienter om regnskab. 6.2 regnskab kørsel MaNi & HVeg er bekymret over økonomien vedr. kørsel efter forhøjelsen af KM-taksten. Det er være relevant at kigge på alle områders transportomkostninger, da ændringen, der blev besluttet i oktober 2014, har betydet en væsentlig forhøjelse af udgifterne. LeTo foreslår godtgørelse efter 2. klasses rejse med offentlige transportmidler, som er kutyme hos mange andre. HeWe foreslår at man får et kørselsgebyr som modsvarer fx flybillets pris eller lign. MaNi mener, at ens faktiske udgifter skal dækkes. HVeg beder alle komme med forslag til næste møde 6.3 Uddannelseskonto Bestyrelsen vil overveje hver især, om der skal en gives en mere detaljeret beskrivelse af denne kontos formål, og behandle det på næste møde. 6.4 Ekstern bogholder Et medlem har tilbudt sin hjælp til kassereren. MaNi kontakter det pågældende medlem. 6.5 Procentsatser Bestyrelsen fastholder, at udvalgene som udgangspunkt skal aflevere 10% af deres indtægter til fællesomkostningerne i klubben. Ved årsskiftet tages beslutning om, hvorledes de 10% skal fastholdes eller ændres. LeTo forslår at udvalget får lov at beholde en vis del af overskuddet, som de måtte sætte til side til f.eks. oversøiske dommere. Dette gør også at udvalget overvejer at sparer. Mani kommentere at udvalgene i forvejen kan hensætte midler til øremærket projekter, samt at alt andet lige har ordningen medført, at udvalgene tænker mere deres økonomi. MaNi kigger på, om vi kan gøre dette anderledes til næste møde. 7. Regioner 7.1 Regions og udvalgsmøde - status LeTo orienterer om status på regions og udvalgsmødet, som afholdes øst for Storebælt. Mani sender budget fra forrige regionsledermøde. ASGR: Vil gerne vide hvorfor det skal holdes Øst for Storebælt, da det sidste møde ligeledes blev afholdt Øst for Storebælt. LeTo & LoHa arbejder videre med et oplæg til afholdes af dagen. De vil kigge på steder for afholdelse.

9 7.2 Aktiviteter Aktiviteter skal så vidt muligt lægges på andre dage end hvor der er aktiviteter i forvejen, hvis dette ikke kan opfyldes, må folk vælge hvad de vil deltage i. Det skal stadig tilstræbes ikke at lave aktiviteter på datoer, hvor der afholdes landsdækkende aktiviteter som f.eks. udstillinger og prøver. 8. Generalforsamling Generalforsamlingen afholdes øst for Storebælt I 2017 skal generalforsamlingen afholdes vest for Storebælt evt. med dobbelt udstilling med generalforsamling og spisning. Der skal nytænkes for at få så mange med som muligt og bestyrelsen overvejer muligheder til næstkommende møde. 9. Medlemsstatus LeTo orienterer, at der er 877 medlemmer pt. 451 enkelt medlemmer 194 husstandsmedlemmer 10. Håndbog HVeg vil gerne have at alle udvalgsansvarlige har tjekket håndbogen samt forretningsorden og sende den nyeste opdatering til LoHa inden 1 måned. LoHa opdater evt. rettelser til håndbogen. Punkt på næste møde: VSS generelle rammer samt VSS mappen/ Drejebog (HeWe laver et udkast) HVeg har modtaget en henvendelse vedr. lovudvalget. Bestyrelsen mener ikke at vi pt. har behov for lovudvalget. Da det er et ad hoc udvalg, vælges det at nedlægge det. HVeg kontakter medlemmerne af udvalget og takker for deres hjælp. 11. DKK Askov Der er tilmeldt 2 repræsentanter for bestyrelsen til dette bestyrelseskursus. Mani undersøger om der er flere ledige pladser, så alle i bestyrelsen kan deltage. 12. Indkommende forslag Ingen indkomne forslag. 13. Ind- og udgående post Indgående post Dato Afsender Beskrivelse Kommentar 25-mar Tina W. Andreasen Udmeldelse LeTo har svaret

10 25-mar DKK Ringassistentsuddannelsen Taget til efterretning 25-mar Eriksen Problemer med beagle ASGR har svaret 31-mar DSS sekretær Referat af DSS årsmøde Taget til efterretning 01-apr DKK DKK s dommerhistorik Taget til efterretning 09-apr DKK Svar fra Helle F. Proschowsky ang screening ASGR har svaret 21-apr Dorte Skov Vinter Indmeldelse af hvalpekøber ASGR har svaret 22-apr VSS Godkendelse af budget 2015 LoHa 24-apr DKK Ulovlige hundehandler til fødevarestyrelsen Taget til efterretning 27-apr Maja Problemer med beagle ASGR har svaret 03-maj Mia Hansen Medlemsoplysninger 03-maj Lis Jensen Manglende præmie 04-maj Lena Scharff-Olsen Problemer med beagle ASGR har svaret 05-maj DKK Batteri/tablet Taget til efterretning 05-maj DKK Datoer for formands- samt repræsentantskabsmøde Taget til efterretning 07-maj DKK Godkendelse af aspirant til eksteriøruddannelsen Taget til efterretning 07-maj DKK Dommerliste 2016 Taget til efterretning 07-maj Marie Louise Nielsen Ansøgning til bestyrelsen HVeg svarer 07-maj DKK Nærmere svar ang. Screening ASGR svarer 14-maj Elsebeth R. Andersen Spørgsmål vedr. referat HVeg har svaret 16-maj Lene Gransten Udmeldelse LeTo har svaret 18-maj DKK Indstilling godkendt ang. eksteriøruddannelse Taget til efterretning 18-maj DKK Autorisation af dommer Taget til efterretning 19-maj Pia og Knud Ahlén Jubilæumsgave til England Hveg har svaret, gave er bestilt. 21-maj DKK Info om ændringer i DKK s etiske anbefalinger Taget til efterretning 26-maj DKK Hvalpekuld til TV Taget til efterretning 27-maj DKK Opdateret program for DKK udstillinger i 2017 Taget til efterretning 29-maj DKK Ansøgning BK/DKK SU ASGR har svaret 31-maj DKK Hundens dag i Tivoli 2015 Taget til efterretning 31-maj Maja Cramer Manglende betaling HVeg 01-jun DKK Ang. ansøgning BK/DKK SU ASGR har svaret 01-jun DKK Orientering om medlems administration via DKK s klubsystem Taget til efterretning 02-jun Poul Larsen Udmeldelse LeTo har svaret 02-jun DKK Ang. ansøgning BK/DKK SU ASGR har svaret 03-jun DKK Ang. ansøgning BK/DKK SU ASGR har svaret 03-jun Amalie Holmager Pocketbeagle ASGR har svaret 04-jun DKK Godkendt ansøgning vedr. screening ASGR har svaret 04-jun Holmslykke Ang. Rallypokaler Udgående post Dato Modtager Beskrivelse Kommentar 24-mar Region Nordjylland Nyt telt bevilliget 30-mar DKK Tilbud på screening ASGR 30-mar Opdrættere svar på spørgsmål ang. screening ASGR 30-mar Maillisten Generalforsamling 2015 HVeg 04-maj DKK Indstilling af Jessie B. Madsen til eksteriøruddannelsen HVeg 19-maj Elsebeth R. Andersen Svar på referat HVeg 21-maj Pia og Knud Ahlén Gave til England HVeg 28-maj DKK Sundhedsudvalg ASGR 02-jun DKK Godkendt udkast til BK/DKK SU ASGR 04-jun DKK Ang. BK/DKK SU ASGR

11 14. Eventuelt. ASGR foreslår, at kassereren holder øje med rettidig vedtagelse af budgetter til respektive aktiviteter. HeWe orienterer, at VSS gruppen afholder møde til september, og har vil gøre dem opmærksomme på, at de skal huske af sende et budget. MaNi foreslår, at udvalgene gennemlæser deres forretningsordener, og at VSS grupper husker læse den information der ligger i håndbogen. MaNi vil gerne, at man spørger DKK, om vi stadig skal betale gebyr for vores udstillinger, når nu alt er blevet elektronisk. DKK bør have deres IT-Systemer fuldt opdateret og have det rette udstyr for at dette kan køre optimalt. Det kan være vanskeligt at klage over afgørelse på dagen, hvis det først kommer efter flere dage. HeWe har tjekket hundeweb dagen efter en udstilling og denne var ikke opdateret. MaNi ønsker, at DKK informerer specialklubberne om dommerændringer. HVeg: DKK har på repræsentantskabsmødet gjort opmærksom på, at de krydskontrollerer med specialklubbens udstillingskalender inden påsætning af ny dommer ved ændringer. Dette er desværre ikke overholdt i et enkelt tilfælde. Næste møde hos LeTo. MetN laver 2 doodles med datoer til de 2 næste bestyrelsesmøder.

Dagsorden for beagleklubbens møde d. 9. juni 2014 Ellidshøjvej 30, 9230 Svenstrup

Dagsorden for beagleklubbens møde d. 9. juni 2014 Ellidshøjvej 30, 9230 Svenstrup Dagsorden for beagleklubbens møde d. 9. juni 2014 Ellidshøjvej 30, 9230 Svenstrup 1: Forretningsorden for bestyrelsen. 2: Generalforsamling. 3: Godkendelse af referat fra konstituerende bestyrelsesmøde.

Læs mere

Bestyrelsesmøde d. 9. januar 2016 på Hørning Kro og motel, 8362 Hørning

Bestyrelsesmøde d. 9. januar 2016 på Hørning Kro og motel, 8362 Hørning Bestyrelsesmøde d. 9. januar 2016 på Hørning Kro og motel, 8362 Hørning Tilstede: Hanne Veggerby (HVEG), Henrik Westerå ( HEWE), Anna Sofie Gothen ( ), Lene Toft(LETO), Mette Nødskov ( METN), Lone Hansen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d 7. november 2015 Idrætsalle 127S, 9800 Hjørring

Referat af bestyrelsesmøde d 7. november 2015 Idrætsalle 127S, 9800 Hjørring Referat af bestyrelsesmøde d 7. november 2015 Idrætsalle 127S, 9800 Hjørring Alle tilstede: Hanne Veggerby (HVEG), Henrik Westerå ( HEWE), Anna Sofie Gothen ( ASGR), Lene Toft(LETO), Mette Nødskov ( METN),

Læs mere

2. AaJa Årets Nuser m.m. Efter en forholdsvis kort snak enedes man om Årets Nuser.

2. AaJa Årets Nuser m.m. Efter en forholdsvis kort snak enedes man om Årets Nuser. Referat fra Bestyrelsesmøde 6/2012 Herlev 26.11.2012 Dato: 18. november 2012 kl. 09:00 Sted: Gislavænget 2, st., 5210 Odense NV Fremmødt var: Aage Jakobsen (AaJa) Connie Stisen (Cost) Hanne Grøn Veggerby

Læs mere

Dagsorden for bestyrelsesmøde d. 4. januar 2015 kl. 10:30 Kongeåsen 112, 4230 Skælskør

Dagsorden for bestyrelsesmøde d. 4. januar 2015 kl. 10:30 Kongeåsen 112, 4230 Skælskør Dagsorden for bestyrelsesmøde d. 4. januar 2015 kl. 10:30 Kongeåsen 112, 4230 Skælskør 1. Godkendelse af referat 2. Fastsættelse af endelig dagsorden 3. VSS: 3.1: 2015 Status (HVeg) 3.2: 2016 Status (HeWe)

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde 5/2012

Referat fra Bestyrelsesmøde 5/2012 Referat fra Bestyrelsesmøde 5/2012 Dato: 6. oktober 2012 kl. 09:00 Sted: Nordborggade 3, 2. tv, 2100 København Ø Fremmødt var hele bestyrelsen: Aage Jakobsen (AaJa) Michael Johansen (MiJo), Marie Louise

Læs mere

Referat af Beagleklubbens bestyrelsesmøde søndag d. 29. maj Dalskovvej 17, 5270 Odense N kl. 9.00

Referat af Beagleklubbens bestyrelsesmøde søndag d. 29. maj Dalskovvej 17, 5270 Odense N kl. 9.00 Referat af Beagleklubbens bestyrelsesmøde søndag d. 29. maj 2016 Dalskovvej 17, 5270 Odense N kl. 9.00 Til stede: Anne Sofie Gothen (ASGR), Lone Hansen(LOHA), Mette Nødskov(METN), Helle Stenger Jürgensen(HELS),

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde 2/2013 Herlev, 25. februar 2013

Referat fra Bestyrelsesmøde 2/2013 Herlev, 25. februar 2013 Referat fra Bestyrelsesmøde 2/2013 Herlev, 25. februar 2013 Dato: 24. februar 2013 kl. 09:00 Sted: Gislavænget 2, st., 5210 Odense NV Deltagere: Aage Jakobsen (AaJa), Michael Johansen (MiJo), Marie Louise

Læs mere

Bestyrelsesmøde d. 5. oktober 2014 kl. 9.00 Stationsvej 4, Løve; 4270 Høng

Bestyrelsesmøde d. 5. oktober 2014 kl. 9.00 Stationsvej 4, Løve; 4270 Høng Bestyrelsesmøde d. 5. oktober 2014 kl. 9.00 Stationsvej 4, Løve; 4270 Høng Tilstede: Hanne G. Veggerby ( HVeg), Anna Sofie Gothen ( Asgr), Lene Toft ( LeTo), Marie Louise Nielsen ( MaNi), Lone Hansen (

Læs mere

2: Godkendelse af forrige referat Godkendt - dog skal der kigges på konstituering samt udvalgsposter herunder regionskontakt.

2: Godkendelse af forrige referat Godkendt - dog skal der kigges på konstituering samt udvalgsposter herunder regionskontakt. Referat fra Beagleklubbens bestyrelsesmøde søndag den 18. juni 2017 kl. 09.00 Konge-Åsen 112, 4230 Skælskør Indkaldt: Anna Sofie Gothen (ASGR), Lone Hansen (LOHA), Mette Nødskov (METN), Ole Sørensen (OLSO),

Læs mere

Fremmødte: Aage, Toke, Gerner og Michael Johannesen (bestyrelsen kontaktperson)

Fremmødte: Aage, Toke, Gerner og Michael Johannesen (bestyrelsen kontaktperson) Webteam møde den 23-10-2010 Fremmødte: Aage, Toke, Gerner og Michael Johannesen (bestyrelsen kontaktperson) Beaglekartotek Aage gennem går det arbejde han er i gang med ved det nye beagle kartotek, som

Læs mere

Generalforsamling i Beagle Klubben den 15. Maj 2016 kl I Rishøjhallen

Generalforsamling i Beagle Klubben den 15. Maj 2016 kl I Rishøjhallen Generalforsamling i Beagle Klubben den 15. Maj 2016 kl. 18.20 I Rishøjhallen 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmetællere. 3. Formanden aflægger beretning, herunder meddelelse om bestyrelsesvalgets resultat.

Læs mere

Referat fra Beagleklubbens bestyrelsesmøde lørdag den 15. oktober 2016 kl

Referat fra Beagleklubbens bestyrelsesmøde lørdag den 15. oktober 2016 kl Referat fra Beagleklubbens bestyrelsesmøde lørdag den 15. oktober 2016 kl. 10.00 Konge-Åsen 112, 4230 Skælskør Indkaldt: Anna Sofie Gothen (ASGR), Lone Hansen (LOHA), Mette Nødskov (METN), Ole Sørensen

Læs mere

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 16. juni 2006

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 16. juni 2006 REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 4-2006 i Langhårsklubben Fredag den 25. august 2006 på hotel Hedegården Vejle Deltagere: Fraværende: Referent: Bent Hansen, BH Just Mikkelsen, JM Henrik Blendstrup,

Læs mere

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 19. april 2006

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 19. april 2006 REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 3-2006 i Langhårsklubben Fredag den 16. juni 2006 på hotel Hedegården Vejle Deltagere: Fraværende: Bent Hansen, BH Just Mikkelsen, JM Henrik Blendstrup, HB Svend

Læs mere

Beagleklubbens bestyrelsesmøde lørdag den 18. februar 2017 kl

Beagleklubbens bestyrelsesmøde lørdag den 18. februar 2017 kl Beagleklubbens bestyrelsesmøde lørdag den 18. februar 2017 kl. 09.00 Munkebjergvej 135 B, 7100 Vejle Indkaldelse til: Anna Sofie Gothen (ASGR), Lone Hansen (LOHA), Mette Nødskov (METN), Ole Sørensen (OLSO),

Læs mere

Beslutning: Dagsorden godkendes som fremsendt + tilføjelse af nyt pkt. 3a: opfølgning på de 2 foregående referater i 2011

Beslutning: Dagsorden godkendes som fremsendt + tilføjelse af nyt pkt. 3a: opfølgning på de 2 foregående referater i 2011 REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 3-2011 i Langhårsklubben Fredag den 17. juni 2011 kl.: 17:00 i Ejby hallen Deltagere: Bent Hansen, BH Just Mikkelsen, JM Kim Lybker, KL Leif Hansen, LH Jørgen

Læs mere

Original post opbevares ved formand, elektronisk kopi fremsendes til og opbevares af sekretær.

Original post opbevares ved formand, elektronisk kopi fremsendes til og opbevares af sekretær. 1. Dagsorden Fastsættelse af endelig dagsorden og fastsættelse af tidsrammen for dagsordnens punkter og i hvilken rækkefølge vi tager de enkelte punkter Dagsorden til Beagle Klubbens bestyrelsesmøde lørdag

Læs mere

Referat fra Dressur-udvalgsmøde Herlev, 20. april 2008

Referat fra Dressur-udvalgsmøde Herlev, 20. april 2008 Beagle Klubben Dressurafdelingen Beagle Klubben Dressurafdelingen Referat fra Dressur-udvalgsmøde Herlev, 20. april 2008 Hos: Niller mandag d. 14. april kl. 18.30. MØDEDELTAGERE: Niels-Henrik Jakobsen

Læs mere

Forretningsorden for Spidshundeklubben s bestyrelse og udvalg.

Forretningsorden for Spidshundeklubben s bestyrelse og udvalg. FORRETNINGSORDEN FOR SPIDSHUNDEKLUBBENS BESTYRELSE 1. KONSTITUERING. Bestyrelsen træder sammen snarest efter generalforsamlingen og konstituerer sig. Besættelse af poster sker ved simpelt flertal. 2. NEDSÆTTELSE

Læs mere

BEAGLE KLUBBEN. Beagle Klubben s. Gebyr-, Omkostnings- og Regnskabsinstruks 2.4. Gældende fra 1. januar 2014 1

BEAGLE KLUBBEN. Beagle Klubben s. Gebyr-, Omkostnings- og Regnskabsinstruks 2.4. Gældende fra 1. januar 2014 1 2.4 Beagle Klubben s Gebyr-, Omkostnings- og Regnskabsinstruks 1 1.0 Gebyr-, omkostnings- og regnskabsinstruks generelt 3 2.0 Kontingenter og gebyrer 4 2.1 Medlemskab af Beagle Klubben kontingent 4 2.2

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 37 Søndag d. 1. februar 2015 kl. 10.00 E. J. Service, Cikorievej 54, 5220 Odense SØ

Referat af bestyrelsesmøde nr. 37 Søndag d. 1. februar 2015 kl. 10.00 E. J. Service, Cikorievej 54, 5220 Odense SØ Referat af bestyrelsesmøde nr. 37 Søndag d. 1. februar 2015 kl. 10.00 E. J. Service, Cikorievej 54, 5220 Odense SØ Tilstede: Lars Wassileffsky (LAW), Lone Pedersen (LP), Vibeke Vangsaa (VV), Ole Pind (OP),

Læs mere

Beagle Klubbens. Regnskabs, Gebyr- og Omkostningsinstruks. Rev.: Maj 2007

Beagle Klubbens. Regnskabs, Gebyr- og Omkostningsinstruks. Rev.: Maj 2007 Beagle Klubbens Regnskabs, Gebyr- og Omkostningsinstruks Rev.: Maj 2007 Træder i kraft 1. Januar 1994 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse 1.0 Regnskabs- Gebyr og Omkostningsinstruks....side 4 2.0 Kontingenter...

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i DBSK søndag d. 10/5 2015. Tilstede: Gitte Nielsen, Heidi Dahl Jensen, Karin Nielsen, Lise Kjær og Hanne Bank Pedersen.

Referat fra bestyrelsesmøde i DBSK søndag d. 10/5 2015. Tilstede: Gitte Nielsen, Heidi Dahl Jensen, Karin Nielsen, Lise Kjær og Hanne Bank Pedersen. Referat fra bestyrelsesmøde i DBSK søndag d. 10/5 2015 Tilstede: Gitte Nielsen, Heidi Dahl Jensen, Karin Nielsen, Lise Kjær og Hanne Bank Pedersen. Afbud: Frank Andersen og Louise Hoff Kloster Lauridsen.

Læs mere

Referat af udvalgsmøde i Beagle Klubbens Schweiss- og sporudvalg. Fredag 12/9 2014 hos Kristian i Farum

Referat af udvalgsmøde i Beagle Klubbens Schweiss- og sporudvalg. Fredag 12/9 2014 hos Kristian i Farum Dagsorden: Referat af udvalgsmøde i Beagle Klubbens Schweiss- og sporudvalg 1. Siden sidst 2. Forretningsorden 3. Prøveregler Fredag 12/9 2014 hos Kristian i Farum 4. Møde med bestyrelsesrepræsentanten

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde 4/2012

Referat fra Bestyrelsesmøde 4/2012 Referat fra Bestyrelsesmøde 4/2012 Dato: 4. august 2012 kl. 09:00 Sted: Gislavænget 2 st., 5210 Odense NV Fremmødt var: Aage Jakobsen aaja, Michael Johannesen mijo, Marie Louise Nielsen mani, Nina Dige

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

DAGSORDEN: 1. INDLEDNING: Velkommen til Henrik, som får lov at suge lidt til sig, før han sættes i arbejde.

DAGSORDEN: 1. INDLEDNING: Velkommen til Henrik, som får lov at suge lidt til sig, før han sættes i arbejde. Beagle Klubben Dressurafdelingen Herlev, 6. februar 2008 Referat fra Dressur- udvalgsmøde hos Nina, Topasvej 20, Herlev onsdag d. 6. februar Kl. 18.30. MØDEDELTAGERE: Nina Dige Vinther (NDV) Niels-Henrik

Læs mere

Referat fra Dressur-udvalgsmøde Herlev, 18. november 2010 (udsendt 24. nov. 2010)

Referat fra Dressur-udvalgsmøde Herlev, 18. november 2010 (udsendt 24. nov. 2010) Referat fra Dressur-udvalgsmøde Herlev, 18. november 2010 (udsendt 24. nov. 2010) Hos Lene mandag d. 15. november kl. 18.30 MØDEDELTAGERE: Knud Hald () Nina Dige Vinther () Bettina Quvang Jørgensen (BQJ)

Læs mere

Punkter Behandling af punkter Ansvarlig

Punkter Behandling af punkter Ansvarlig Dagsorden til Beagle Klubbens bestyrelsesmøde lørdag den 7. Marts 2009 kl. 09.00 i Odense nr. 1/2009 Tilstede:, AnPe, JeHo,,, MiJo Afbud: Henrik Westeraa, HeWe Punkter Behandling af punkter Ansvarlig 1.

Læs mere

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde 1 Indhold Bestyrelsens arbejde... 3 Generalforsamling og bestyrelse... 3 Bestyrelse... 3 Formandsposten... 4 Næstformandsposten... 4 Kassereren... 5 Sekretæren... 5

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i. Eurasier Klub Danmark

Referat fra ordinær generalforsamling i. Eurasier Klub Danmark Referat fra ordinær generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Lørdag d. 2. april 2011 fra kl. 12.00-16.00, Struer Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. valg af dirigent. 2. valg af referent. 3. valg af 2 stemmetællere.

Læs mere

REFERAT. Møde i Beagle Klubbens Schweissudvalg lørdag den 21. juni 2008 kl Sted: Klovtoftvej 34, Jels, 6630 Rødding (hos Benta)

REFERAT. Møde i Beagle Klubbens Schweissudvalg lørdag den 21. juni 2008 kl Sted: Klovtoftvej 34, Jels, 6630 Rødding (hos Benta) REFERAT Møde i Beagle Klubbens Schweissudvalg lørdag den 21. juni 2008 kl. 10.00 Sted: Klovtoftvej 34, Jels, 6630 Rødding (hos Benta) Mødedeltagere: Frank Andersen (FA) - Brian Seitzberg (BS) - Benta Dons

Læs mere

1. Godkendelse af referat fra det konstituerende bestyrelsesmøde. Bestyrelsen godkendte og underskrev referatet fra det konstituerende bestyrelsesmøde

1. Godkendelse af referat fra det konstituerende bestyrelsesmøde. Bestyrelsen godkendte og underskrev referatet fra det konstituerende bestyrelsesmøde Referat af bestyrelsesmøde i Eurasier Klub Danmark (EKD), afholdt 22. juni 2013, kl. 09:30-17:00 hos Ulla Røjgaard, Skolegade 52, 7400 Herning 22. juni 2013 Deltagere: Formand Legarth Brenbak (LB), næstformand

Læs mere

Møde i Beagle Klubbens udstillingsudvalg lørdag den 4. juli 2015 kl. 9.30 Adressen: Mejls Orten Tinghøj Friskole, Mejlsvej 45, 6800 Varde

Møde i Beagle Klubbens udstillingsudvalg lørdag den 4. juli 2015 kl. 9.30 Adressen: Mejls Orten Tinghøj Friskole, Mejlsvej 45, 6800 Varde Deltagere: Per Hergott Petersen PP), Birgitte C. Søndergaard (BS) Annette Pedersen (AP) bestyrelsens repræsentant Marie Louise Nielsen (MN), Marianne Steinmann Bach (MB) Afbud: Lotte Jensen, Lea Wesselhoff.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 9. januar 2010

Referat af bestyrelsesmøde d. 9. januar 2010 Referat af bestyrelsesmøde d. 9. januar 2010 Tilstede: Per Salomonsen, Christian Niss, Leif Mikkelsen, Kurt Thomsen, Lilian Milek Madsen og Dorte Paludan. Afbud fra Lene Hadbjerg. Punkt 1. Godkendelse

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag d. 11/12-2012 Gram fritidscenter.

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag d. 11/12-2012 Gram fritidscenter. Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag d. 11/12-2012 Gram fritidscenter. Tilstede Pia Grisell Rikke Andersen Hans Erik Pedersen Michael Petersen Erhard Jørgensen Pia Hansen Marianne Pedersen Inden dagsordenen:

Læs mere

Møde med Sundhedsudvalg: Tina (TP) og Torben (TL) kl. 10.00 12.00:

Møde med Sundhedsudvalg: Tina (TP) og Torben (TL) kl. 10.00 12.00: Referat af bestyrelsesmøde nr. 36 Søndag d. 19. oktober 2014 kl. 09.00-16.00 Møde med Sundhedsudvalget kl. 10.00-12.00 E. J. Service, Cikorievej 54, 5220 Odense SØ Tilstede: Lars Wassileffsky (LAW), Lone

Læs mere

Referat af. bestyrelsesmøde søndag den 23. november 2008 kl. 10.00 på Loddenhøj i Nyborg.

Referat af. bestyrelsesmøde søndag den 23. november 2008 kl. 10.00 på Loddenhøj i Nyborg. NEWFOUNDLANDKLUBBEN DANMARK Specialklub under Dansk Kennelklub Stiftet 10. september 1967 Referat af bestyrelsesmøde søndag den 23. november 2008 kl. 10.00 på Loddenhøj i Nyborg. Til stede var Anne Søndergaard

Læs mere

Referat af regionsledermøde 10.10.2010

Referat af regionsledermøde 10.10.2010 Referat af regionsledermøde 10.10.2010 I mødet deltog: Region Østjylland: Region Nordjylland: Region Vestjylland: Region Sydjylland: Region Fyn: Agility-udvalget: Dressur-udvalget: Schweiss-udvalget: Web-teamet:

Læs mere

Helsinge Fodbold. Vedtægter

Helsinge Fodbold. Vedtægter Helsinge Fodbold Vedtægter 1: Klubbens navn Klubbens navn er Helsinge Fodbold, stiftet den 23. maj 1919. 2: Organisering Klubben er organiseret under Helsinge Skytte- og Idrætsforening, HSI, der er paraplyorganisation

Læs mere

Referat. Dansk Retriever Klub Region Midtjylland Regionsledelsen. 1. Valg af mødeleder: 2. Godkendelse af dagsorden:

Referat. Dansk Retriever Klub Region Midtjylland Regionsledelsen. 1. Valg af mødeleder: 2. Godkendelse af dagsorden: Referat Dato: 06.06.13, kl 18.00 Sted: Helle Engelsen Kærvej 16 7850 Stoholm Tilstede: Jens Andersen, Claus Christensen, Helle Engelsen og Ane Gleerup Afbud: Mette Stubkjær (barsel) 1. Valg af mødeleder:

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde kl. 10.00 den 29. september 2007 på Ebeltoft Parkhotel

Referat af bestyrelsesmøde kl. 10.00 den 29. september 2007 på Ebeltoft Parkhotel NEWFOUNDLANDKLUBBEN DANMARK Specialklub under Dansk Kennelklub Stiftet 10. september 1967 Referat af bestyrelsesmøde kl. 10.00 den 29. september 2007 på Ebeltoft Parkhotel Til stede var Birgitte Gothen

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde i Solrød Strand den 5. Juni 2006. Tilstede:

Referat fra Bestyrelsesmøde i Solrød Strand den 5. Juni 2006. Tilstede: Referat fra Bestyrelsesmøde i Solrød Strand den 5. Juni 2006 Tilstede: Bjarne Wohlfahrt Kirsten K. Frantzen Else Palmquist Vibeke Bødger Birte Jensen Nete Helt Hansen Georg Carlsen Afbud fra: 2 Suppl.

Læs mere

Forretningsorden for Spidshundeklubben s tillidshverv

Forretningsorden for Spidshundeklubben s tillidshverv FORRETNINGSORDEN FOR SPIDSHUNDEKLUBBENS BESTYRELSE 1. KONSTITUERING Bestyrelsen træder sammen snarest efter generalforsamlingen og konstituerer sig. Besættelse af poster sker ved simpelt flertal. 2. NEDSÆTTELSE

Læs mere

REFERAT. Møde i Beagle Klubbens Schweissudvalg søndag den 1. marts 2009. Sted: Klovtoftvej 34, Jels, 6630 Rødding

REFERAT. Møde i Beagle Klubbens Schweissudvalg søndag den 1. marts 2009. Sted: Klovtoftvej 34, Jels, 6630 Rødding REFERAT Møde i Beagle Klubbens Schweissudvalg søndag den 1. marts 2009 Sted: Klovtoftvej 34, Jels, 6630 Rødding Følgende deltog i møde: Frank Andersen (FA), Brian Seitzberg (BS), Benta Dons Møller (BDM)

Læs mere

Emne: Møde nr. 6-2013. Dato: 02-09-2013. Sted: Vernon Pedersen VP

Emne: Møde nr. 6-2013. Dato: 02-09-2013. Sted: Vernon Pedersen VP Mødereferat: Regionsledelses møde Emne: Møde nr. 6-2013 Dato: 02-09-2013 Sted: Vernon Pedersen VP Deltagere: Hanne Søndenbroe HS Susanne Wærling SW Bent Schwartzbach BS Louise Munchaus Adsbøl LA Preben

Læs mere

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Sådan fungerer beboermødet I denne retningslinje vil vi beskrive, hvordan beboermødet (også kaldet afdelingsmødet i DUAB regi) fungerer og hvilket ansvar

Læs mere

Forretningsorden for Vojens Skøjteklubs bestyrelse

Forretningsorden for Vojens Skøjteklubs bestyrelse Forretningsorden for Vojens Skøjteklubs bestyrelse Tekst markeret med kursiv skrift refererer direkte til klubbens vedtægter. Indhold 1. Konstituering af bestyrelsen... 2 2. Bestyrelsens arbejde... 2 3.

Læs mere

Appaloosa horse club Danmark

Appaloosa horse club Danmark I det følgende dokument vil du til alle tider kunne finder Appaloosa Horse Club Danmarks referater fra. Hhv. Generalforsamlingerne, samt bestyrelsens møder i de respektive år. 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

Carsten Lawets, Ida Thyssen, IT og Bent Hansen, BH

Carsten Lawets, Ida Thyssen, IT og Bent Hansen, BH REFERAT (Protokol) Af bestyrelsesmøde nr. 1-2014 i Langhårsklubben Fredag den 3. januar 2014 kl.: 17:00 i Ejby hallen Deltagere: Just Mikkelsen, JM Niels Grønbæk, NG Jens Jensen, JJ Jørgen Larsen, JL Leif

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Foreningen af Selvstændige Førstehjælps-Instruktører

V E D T Æ G T E R for Foreningen af Selvstændige Førstehjælps-Instruktører V E D T Æ G T E R for Foreningen af Selvstændige Førstehjælps-Instruktører Navn 1 Foreningens navn er Foreningen af Selvstændige Førstehjælps-Instruktører i Danmark" - i daglig tale kaldet "FSFI. Stk.

Læs mere

Generalforsamling, Single Rock cafe, Horsens. Bestyrelsen og tilmeldte medlemmer. Agenda: 1. Åbning af Generalforsamlingen v/formanden.

Generalforsamling, Single Rock cafe, Horsens. Bestyrelsen og tilmeldte medlemmer. Agenda: 1. Åbning af Generalforsamlingen v/formanden. Referat 06.03.2015 Mødeart: Mødested: Generalforsamling, Single Rock cafe, Horsens. Vestergade 7B, Horsens Mødedato: Fredag d.06.03.2015. kl. 18:00. Referatdato: Deltagere: Referat sendt til: Referent:

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen og Erik Breum

1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen og Erik Breum Referat fra generalforsamling i Kajakklubben Strømmen. Generalforsamling afhold lørdag den 10. februar 2007.02.18 1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB

FORRETNINGSORDEN FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB FORRETNINGSORDEN FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB Bestyrelsen. 1. Valg af bestyrelse. a. Valg til bestyrelse sker i henhold til bestemmelserne i klubbens vedtægter. b. Suppleanter indtræder i bestyrelsen

Læs mere

Bestyrelsesmøde 24/3-2015 (overgangsmøde)

Bestyrelsesmøde 24/3-2015 (overgangsmøde) Bestyrelsesmøde 24/3-2015 (overgangsmøde) Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AWK), Mikkel Z. Pedersen (MZP), Emil Clemmensen (EC), Charly Witt (CW), Jonas Andersson (JA), Rune

Læs mere

Bestyrelsesmøde 5. februar Referat Bestyrelsesmøde 5. februar 2012 kl Afholdes på Jyllinge bibliotek

Bestyrelsesmøde 5. februar Referat Bestyrelsesmøde 5. februar 2012 kl Afholdes på Jyllinge bibliotek Referat Bestyrelsesmøde 5. februar 2012 kl. 0900 Afholdes på Jyllinge bibliotek Tilstede: CoSt, AnPe, TrTo, PeLa Afbud: UzH, MiJo, MaNi Bestyrelsen er dermed ikke beslutningsdygtig. 1. Godkendelse af referat

Læs mere

Referat: race-kreds- og udvalgsmøde den 6. april 2014. Fjeldsted Skovkro, Store Landevej 92, 5592 Ejby

Referat: race-kreds- og udvalgsmøde den 6. april 2014. Fjeldsted Skovkro, Store Landevej 92, 5592 Ejby Referat: race-kreds- og udvalgsmøde den 6. april 2014 Fjeldsted Skovkro, Store Landevej 92, 5592 Ejby Referant:MB Ordstyrer Julie Hasselby Velkomst Peter Nielsen bød velkommen til de 39 deltagere. Det

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden:

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden: Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Referent: Erik Kudahl Ret.1 Til stede: Kim Dalsgaard Lars Storr Uffe Pedersen Erik Kudahl Kenneth Radoor Steen

Læs mere

2. Bordet rundt (præsentation af RR) Alle fremmødte RR præsenterede dem selv og deres racer.

2. Bordet rundt (præsentation af RR) Alle fremmødte RR præsenterede dem selv og deres racer. Referat fra Racerepræsentantmøde 9/10-2016 Hotel Villa Gulle, Nyborg Referent: Dagsorden 1. Velkomst ved klubbens formand Referat Allan bød alle RR velkommen. Vi ville gerne have flere racer repræsenteret,

Læs mere

Referat Riffelsektions Møde

Referat Riffelsektions Møde Referat Riffelsektions Møde TID: Tirsdag den 5. februar 2015 kl. 17.30 22.45 STED: Comwell Korsør Ørnumvej 6 4220 Korsør DELTAGERE: Lars Jepsen(LJ), Flemming Brandenborg(FB). Ib Hansen(IH), Anders Sode(AS)

Læs mere

1. møde i raceledelsen den 20. februar 2012 kl. 1800 på Fraugdegård.

1. møde i raceledelsen den 20. februar 2012 kl. 1800 på Fraugdegård. 1. møde i raceledelsen den 20. februar 2012 kl. 1800 på Fraugdegård. Til mødet var: Henrik Hansen, Camilla Juelsgaard, Connie Svane, Thorleif Rigenstrup, Peter Bloch og Helle Golstrup, ref.. Afbud fra:

Læs mere

Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag.

Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag. Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag. 1.0 Forretningsordenens hjemmel. 1.1 Forretningsordenen er godkendt af den ekstraordinære generalforsamling den 30. jan. 2012, i øvrigt jf. 13

Læs mere

Dansk kennel klub kursus

Dansk kennel klub kursus Dansk kennel klub kursus D. 12/11 var jeg på kursus med DKK. Kurset omhandlede to emner; sociale medier og konflikthåndtering. Herunder giver jeg et referat fra begge emner. Sociale medier DKK påpeger,

Læs mere

Forretningsorden for Spidshundeklubben s bestyrelse og udvalg. FORRETNINGSORDEN FOR SPIDSHUNDEKLUBBENS BESTYRELSE

Forretningsorden for Spidshundeklubben s bestyrelse og udvalg. FORRETNINGSORDEN FOR SPIDSHUNDEKLUBBENS BESTYRELSE FORRETNINGSORDEN FOR SPIDSHUNDEKLUBBENS BESTYRELSE 1. KONSTITUERING. Bestyrelsen træder sammen snarest efter generalforsamlingen og konstituerer sig. Besættelse af poster sker ved simpelt flertal. 2. NEDSÆTTELSE

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem DRK og regionsledelserne, herunder RKU s komissorium.

Samarbejdsaftale mellem DRK og regionsledelserne, herunder RKU s komissorium. Samarbejdsaftale mellem DRK og regionsledelserne, herunder RKU s komissorium. Nærværende samarbejdsaftale er baseret på vedtægterne for Dansk Retriever Klub samt en revidering af dokumenterne Samarbejdsaftale

Læs mere

Indkaldelse og dagsorden til fællesmøde 15/16

Indkaldelse og dagsorden til fællesmøde 15/16 Side 1 Indkaldelse og dagsorden til fællesmøde 15/16 Mødedato: Søndag d. 17. januar 2016 Mødested: Deltagere: Johan Rantzaus Vej 17, 5610 Assens Kåringsudvalget, Avlsudvalget, Brugshundeudvalget, Udstillingsudvalget,

Læs mere

Referat fra Dressur-udvalgsmøde Herlev 10. oktober 2011 (udsendt 26.10.2011)

Referat fra Dressur-udvalgsmøde Herlev 10. oktober 2011 (udsendt 26.10.2011) Referat fra Dressur-udvalgsmøde Herlev 10. oktober 2011 (udsendt 26.10.2011) Tid og Sted: hos Nina Dige Vinther på Topasvej 20, Herlev Torsdag d. 6. oktober 2011 Kl. 18.30 MØDEDELTAGERE: Knud Hald (KH)

Læs mere

Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013

Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013 Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013 Referent: Lone 1. Valg af dirigent: Morten 2. Bestyrelsen aflægger beretning: Tina (se separat) Beretningen lagde op en efterfølgende diskussion,

Læs mere

Vedtægter Dansk Stabyhoun Klub (DASK)

Vedtægter Dansk Stabyhoun Klub (DASK) Vedtægter Dansk Stabyhoun Klub (DASK) Navn og hjemsted 1 Klubbens navn er Dansk Stabyhoun Klub (forkortet DASK). Klubben er stiftet den 4. december 2004 Stk. 2. Klubbens hjemsted er formandens adresse.

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 20.05. 2007 i Søndersø på Fyn

Bestyrelsesmøde den 20.05. 2007 i Søndersø på Fyn Bestyrelsesmøde den 20.05. 2007 i Søndersø på Fyn Til stede: Kirsten Frantzen, Sarah Brandes, Vibeke Bødtger, Jan Buch Jacobsen, Mette Antonsen. Webmaster Georg Carlsen - fra kl. 13. 30 Afbud fra: Else

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde 29. juni 2013 hos Linda

Referat fra bestyrelsesmøde 29. juni 2013 hos Linda Referat fra bestyrelsesmøde 29. juni 2013 hos Linda Til stede:,,,, Lasse Hansen, Allan Pedersen (1. suppleant) og Susanne Stig Hansen (Bladansvarlig) Afbud fra, se punkt 1. Referent: Dagsorden Referat

Læs mere

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde 1 Forretningsordenens hjemmel og formål Forretningsordenen er fastsat af bestyrelsen, og er kun gældende

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 45, d. 8. november 2012.

Referat af bestyrelsesmøde nr. 45, d. 8. november 2012. Referat af bestyrelsesmøde nr. 45, d. 8. november 2012. 25. nov. 2012. Tilstede: Bestyrelsesmedlemmerne Birgit Thejls (BT), Henrik Sieling (HSI), Sten Emborg (SE), Jens Rosengaard (JR) og Jan Bredde Andersen

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 Referat af Marianne Rasmussen Antal stemmeberettiget 44 Dagsorden: Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 1. Valg af dirigent - Bent Garsted 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

Emne: Møde nr. 6-2012. Dato: 06-08-2012. Sted: Vernon Pedersen VP

Emne: Møde nr. 6-2012. Dato: 06-08-2012. Sted: Vernon Pedersen VP Mødereferat: Regionsledelses møde Emne: Møde nr. 6-2012 Dato: 06-08-2012 Sted: Vernon Pedersen VP Deltagere: Preben Arenfeldt PA Hanne Søndenbroe HS Kai Lübcke KL Vernon Pedersen VP Hanne Jensen HJ Fraværende:

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Dværgschnauzerklubben

Bestyrelsesmøde i Dværgschnauzerklubben Bestyrelsesmøde i Dværgschnauzerklubben Sted: Skype Tidspunkt: Den 19. juni 2013, Kl. 19.30 Deltagere: Pia Nissen, John Ammonsen, Lars Nielsen, Malene Madsen, Jette Akselbo, Ellen Nørgaard, Bjørn Madsen

Læs mere

Emne: Møde nr. 8-2012. Dato: 01-10-2012. Sted: Sonja Larsen SL

Emne: Møde nr. 8-2012. Dato: 01-10-2012. Sted: Sonja Larsen SL Mødereferat: Regionsledelses møde Emne: Møde nr. 8-2012 Dato: 01-10-2012 Sted: Sonja Larsen SL Deltagere: Hanne Søndenbroe HS Kai Lübcke KL Hanne Jensen HJ Susanne Wærling SW Sonja Larsen SL Bent Schwartzbach

Læs mere

Afdeling 12 - Katrineholmsalle

Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdelingsmøde Onsdag d. 6/9 2017 kl. 19.00 i fælleshuset. Tilstede: Stine K. Sørensen Formand Per Lykke-Øster næstformand og kasserer Merete Rosenberg bestyrelsesmedlem Flemming

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

OBS: Indrykket tekst (sort) = gamle ordlyd. Tekst ved venstre margin (rødt) = NYT forslag til ordlyd

OBS: Indrykket tekst (sort) = gamle ordlyd. Tekst ved venstre margin (rødt) = NYT forslag til ordlyd OBS: Indrykket tekst (sort) = gamle ordlyd. Tekst ved venstre margin (rødt) = NYT forslag til ordlyd 1 Foreningens navn: ESROM BORGERFORENING Esrum Hovedgade 21B, 1 sal, 1 Foreningens navn ESRUM BORGERFORENING,

Læs mere

Mødt var Helle Lassen, John Ammonsen, Margit Krogh, Ellen Nørgaard og Anni Forsmann.

Mødt var Helle Lassen, John Ammonsen, Margit Krogh, Ellen Nørgaard og Anni Forsmann. Referat af bestyrelsesmøde den 15. Juli 2009 i Fredericia Kl. 14-18. Mødt var Helle Lassen, John Ammonsen, Margit Krogh, Ellen Nørgaard og Anni Forsmann. Ole Kirketerp havde skrevet, at han ønskede at

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 4. december 2011 kl. 0900

Referat af bestyrelsesmøde 4. december 2011 kl. 0900 Referat af bestyrelsesmøde 4. december 2011 kl. 0900 Alle bestyrelsesmedlemmer var til stede. Følgende punkter blev ændret i forhold til mødeindkaldelsen: Punkt 5 blev flyttet til pkt. 4 Punkt 5 f. blev

Læs mere

Referat Riffel-Sektions Møde

Referat Riffel-Sektions Møde Referat Riffel-Sektions Møde TID: Tirsdag den 23. oktober 2014 kl. 18.00 STED: Comwell Korsør Ørnumvej 6 4220 Korsør DELTAGERE: Lars Jepsen(LJ), Poul Lamhauge(PL), Flemming Brandenborg(FB). Ib Hansen(IH),

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 09/04 2015

Referat af bestyrelsesmøde d. 09/04 2015 Referat af bestyrelsesmøde d. 09/04 2015 Tilstede: Anders, Rasmus, Petur, Thomas, Annika, Mattias, Lykke, Hanne, Fønss, Carsten, (Niels). Referent: Annika Munch Kristensen 1. Valg af referent Annika blev

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Newfoundlandklubben den 20. februar 2016 i Langeskov

Referat af bestyrelsesmøde i Newfoundlandklubben den 20. februar 2016 i Langeskov Referat af bestyrelsesmøde i Newfoundlandklubben den 20. februar 2016 i Langeskov Til stede; Susanne Laursen (SL), Jesper Petersen (JP), Jan Marker (JM), Mogens Frølund (MF), Annick Nielsen (AN) Birthe

Læs mere

Mødets dagsorden: Referat. bestyrelsesmøde 7/2010. Dato for mødet: 14. november 2010

Mødets dagsorden: Referat. bestyrelsesmøde 7/2010. Dato for mødet: 14. november 2010 Referat af bestyrelsesmøde 7/2010 Dato for mødet: 14. november 2010 Til stede: Afbud: Henrik Westeraa (HeWe), Annette Pedersen (AnPe), Michael Johannesen, Ulla Zinn Hvidberg (UzH), Thelde Ravn Toft (TrTo),

Læs mere

INFOMAPPE LUG. Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening

INFOMAPPE LUG. Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening INFOMAPPE LUG Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening Som retningslinjer for bestyrelsens arbejde gælder sammen med foreningens vedtægter følgende: Bestyrelsen Bestyrelsen som vælges

Læs mere

Klubbens navn er Eurasier Klub Danmark (EKD). Klubben er stiftet den 9. september 2007.

Klubbens navn er Eurasier Klub Danmark (EKD). Klubben er stiftet den 9. september 2007. Eurasier Klub Danmark Stiftet den 9. september 2007 Samarbejdende med Dansk Kennel Klub Love for Eurasier Klub Danmark 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Eurasier Klub Danmark (EKD). Klubben er stiftet

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Tilstede: Peter Vestergaard Charlotte Christoffersen Jan Marker Jesper Petersen Mogens Frølund Michael Jakobsen Fleur

Læs mere

FORENINGEN KULTURHAVN GILLELEJES VENNER

FORENINGEN KULTURHAVN GILLELEJES VENNER FORENINGEN KULTURHAVN GILLELEJES VENNER VEDTÆGTER 1 Navn og organisation Foreningens navn er: Kulturhavn Gillelejes Venner. Foreningen er stiftet af en kreds af frivillige og er en almennyttig forening

Læs mere