REFERAT NUMMER 3 JUNI

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015"

Transkript

1 REFERAT NUMMER 3 JUNI Dagsorden for bestyrelsesmøde d. 6.juni 2015 kl Smørmosevænget 35, 5700 Svendborg Tilstede: Hanne Veggerby, formand (HVeg), Henrik Westeraa, næstformand (HeWe) Marie Louise Nielsen, kasserer (MaNi), Mette Nødskov, sekretær(metn), Anna Sofie Gothen (ASGR), Lone Hansen (LoHa), Lene Toft (LeTo) 1. Godkendelse af referat 2. Fastsættelse af endelig dagsorden 3. Godkendelse af forretningsorden 4. Handlingsplan/arbejdsplan Udvalg: 5.1 Udstilling Juniorarbejdsgruppen Juleudstilling vest for Storebælt januarfest Schweiss Træningspladser Mantrailing evaluering Børneattest 5.3 Lydighed Prøver på januarfest Uddannelse hos DKK 5.4 Medie Ny flyer Sky til dokumenter Facebook retningslinjer 5.5 Sundhed Sammensætning af udvalg Screening - status Opdrættermøde status

2 5.5.4 Hvalpelisten 6. Økonomi 6.1 Status 6.2 Regnskab kørsel 6.3 Uddannelseskonto 6.4 Ekstern bogholder 6.5 Procentsatser Regioner: 7.1 Regions- og udvalgsmøde Status 7.1 Planlægning af så vidt mulig aktiviteter 8. Generalforsamling Medlemsstatus 10. Håndbog 11. DKK Askov 12. Indkomne forslag 13. Ind og udgående post 14. Mailgodkendelse 14.1 budgetgodkendelse VSS DKK SU/KU-life 14.3 budgetgodkendelsen er vedtaget pr mail 14.4 DKK SU-KU-life projekt er godkendt i DKK og sponsorer kr. til projektet. 15. Eventuelt 1. Godkendelse af referat - Enkelte rettelser. Referat godkendes. - MaNi sender årets Nuserliste til ASGR. 2. Fastsættelse af endelig dagsorden Flg. punkter tilføjes dagsorden: hvalpeliste 14 mailgodkendelse 14.1 budgetgodkendelse VSS DKK SU/KU-life januarfest forslag til nyt medlem i sundhedsudvalget

3 14.3 budgetgodkendelsen er vedtaget pr mail 14.4 DKK SU-KU-life projekt er godkendt i DKK og sponsoret kr til projektet. 3. Godkendelse af forretningsorden Bestyrelen godkender forretningsordenen. Loha opdaterer med dato og initialer. 4. Handlingsplan / arbejdsplan 2015 Bestyrelsen ser på den handlingsplan for 2015, der blev godkendt på generalforsamlingen. Bestyrelsen ønsker at holde godt øje med denne, for at sikre at der bliver taget hånd om alle punkter. Uændret kontingent Samme aktivitets niveau Opdatering af håndbog Fastholdelse af medlemmer Øget fokus op racens sundhed Fokus på brug af klubbens midler. MaNi foreslår, at generalforsamlingsmaterialer fra tidligere år gøres tilgængelige på hjemmesiden. På denne måde at medlemmerne mulighed for, bl.a. at se tidligere års regnskaber. Bestyrelsen er enig heri. HVeg kontakter Aage i webteamet om at få generalforsamlingsmateriale på klubbens hjemmeside. 5. Udvalg 5.1 Udstilling Juniorhandlingsarbejdsgruppen MetN orienterer bestyrelsen om, at de to frivillige udgår af juniorhandlingsgruppen, grundet samarbejdsproblemer. MetN sender en orientering til udstillingsudvalget herom Juleudstilling vest for Storebælt HVeg har kontaktet udvalget ang. referat, men uden held. MaNi sender mail til udvalgsformanden om, at deres referat skal ligge på klubbens hjemmeside inden for 14 dage, da bestyrelsen mangler svar på diverse sager. Her diskuteres for og imod at juleudstillingen skal skifte mellem vest og øst. HVeg: Juleudstillingen er en alm. Certifikatudstilling. Det er kun udstillingerne i forbindelse med Januarfesten og VSS, der er specielle. Mener derfor ikke at juleudstillingen skal skifte mellem øst/vest. MaNi: Juleudstillingen er lige så speciel som januarfesten og VSS. Dette ses bl.a. på det store tilmeldingstal. Kan ikke se, hvorfor den ikke kan skifte mellem øst og vest. ASGR henviser til at emnet er blevet diskuteret tidligere ( ) og mener, at dette års juleudstillingen bør flyttes til vest for Storebælt. Det er utilfredsstillende, at udvalget ikke svarer, og ej heller har offentliggjort referat fra november 2014, trods rykkere. Der er også klubmedlemmer, der har bedt om ændringer. Vi forventer endeligt svar fra udvalget efter udvalgets møde d. 4. juli.

4 MetN påpeger, at der har været 3 ekstra udstillinger øst for Storebælt i år. MaNi: Udvalget gør et stort arbejde i at få fordelt klubbens udstillinger ligeligt mellem Øst & vest. I år er klubben blevet tilbudt 3 ekstra udstillinger Øst for Storebælt efter udstillingskalenderen var fastlagt, hvilket gør at udstillingerne ikke er ligeligt fordelt. Hvis udvalget ønsker/bliver tilbudt at afholde dem igen de kommende år, vil de indgå i fordelingen, således at der er ligevægt januarfest 2106 MaNi og MetN orienterer om lokation til Janaurarrangementet Der er bl.a. 2 haller, rigeligt af overnatningspladser og mulighed for at få mad til en rimeligpris. Bestyrelsen hører nærmere, når arbejdsgruppen er videre i planlægningen. Hallernes pris er kr. 375,- pr. time pr. hal. 5.2 schweiss Hewe orienter om udvalgets nye fordeling efter konstituering pladser HeWe orienterer om træningspladser. Her diskuteres hvad vi kan gøre for at fremme træningspladsen. En løsning vil være løbende tilmelding med først til mølle, og de der ikke får plads, er sikret plads til næste træning, og måske kun en hund pr. person. Evt. tage de nuværende trænede medlemmer og lade dem få de nye ind som føl, og oplære dem i spor. En nybegynder kan godt gå på samme spor, som de trænede har gået, hvis pladsen er trang. Vi bliver nødt til at hjælpe hinanden i klubben, så vi kan beholde nuværende medlemmer samt tage godt imod nye medlemmer. HeWe har noteret forslag. HeWe orienterer om, at i henhold til DKKs schweissudvalgs nye regler, kan kastrerede/kryptocide hunde ikke længere kan deltage på prøver, da det i enkelte klubber bliver brugt som en del af avlsgodkendelsen. Der er enighed i bestyrelsen om, at dette ikke er hensigtsmæssigt, og at vi bør klage, da vi har kastrerede hunde, der tidligere kunne deltage, men nu er udelukket. ASGR foreslår, at DKK kontaktes om undtagelse for beagleklubben, da det ikke er relevant for os, da dette ikke er en del af vores avlsgodkendelse. HeWe laver et udkast til HVeg Mantrailing MetN beretter om Mantrailingkurset, og mener det var en succes. ASGR forslår at man laver kursus for børnefamilier så man fremmer Mantrailing. Der er sendt evaluering fra introkurset til Magasinet Børneattester Udvalget er uforstående over hvorfor instruktørerne på pladserne skal afleverer en børneattest. I henholdt til lovgivningen vedr. indhentning af børneattester, skal det være et længere varende forløb man deltager i. Derfor skal der leveres en børneattest. HVeg orienter, at så snart attesterne er set, bliver disse makuleret.

5 HVEG fremsender mail til HeWe med det officielle standpunkt med henvisninger til lovtekst. 5.3 Lydighed Prøver LP og rally LeTo orienter, at hvis der kommer nye retningslinjer for afholdelse af prøver i DKK, så vil Lydighedsudvalget ikke afholde lydighedsprøve til januar. Bestyrelsen stiller sig uforstående over hvorfor. LeTo hører udvalget hvad årsagen hertil er. MaNi spørger, om dette også gælder ved Rally prøver. LeTo undersøger. Til info koster hallen kr. 375,- pr. time Uddannelse ved DKK DSS uddannelsen er ikke godkendt hos DKK, og Beagle Klubben vil gerne have flere kurser. Kan man høre DKK om der kommer kurser? HVeg orienter, at Jette Lorenzen er påbegyndt uddannelse i DKK, hvor hun går på pladsen hos beagleinstruktører der er uddannet ved DSS. DKK har sagt god for dette. HVeg orienter om forretningsordnerne ang. måden man uddanner og betaler uddannelsen. Der er forskel på dommere og instruktører. Dommeruddannelsen kommer fra bestyrelsen og instruktør skal betales af det rette udvalg. ASGR henviser til den almindelige forretningsorden, men der skal nok gøres opmærksom på reglerne om egen afholdelse af omkostningerne. MaNi mener, at når vi har uddannelseskontoen, er det naturligt, gerne at alt søges gennem bestyrelsen og betales af uddannelseskontoen. Her diskuteres hvor midlerne skal tages fra. Schweissdommeruddannelsen skal betales af udvalget. ASGR mener, at integritet er dommerens adelsmærke, og at man derfor selv skal afholde alle udgifter til dommeruddannelser. Man skal søges før uddannelsen påbegyndes. Der skal laves retningslinjer for ansøgning til dækning af uddannelsesomkostninger. En ansøgning ang. dækning af kursusgebyr ifbm. dommeruddannelse er ikke bevilliget. HVEG sender afslag. Bestyrelsen vil fremover af princip ikke give tilskud til nogen form for dommeruddannelser, ligegyldigt hvilke dommerhverv. Dette vil blive skrevet ind i forretningsordenen/ omkostningsinstruksen. 5.4 Medie Ny flyer ASGR orienter om ny flyer med magnet på bagsiden, og at et medlem vil gerne lave disse. Man kan eventuelt laminere dem og påsætte en magnet på hele bagsiden. Bestyrelsen ønsker, at der skal være 2 beaglehvalpe på, en i hver farvevariant Sky til dokumenter MetN opretter DropBox til bestyrelsen og her laves mapper til forskellige udvalg og bestyrelsen til alle dokumenter for at lette fordeling af sager.

6 5.4.3 Facebook retningslinjer Gerner Sørensen (Webteamet) har lavet et oplæg til retningslinjer til facebook. Bestyrelsen skal tage stilling til disse for at fremme den positive stemning på dette medie. Bestyrelsen ønsker, at alle regionssiderne som er oprettet i klubregi, skal hedde det samme f.eks. Beagle Klubben Region xxx. LeTo tager dette med til regionsmødet. På siden skal retningslinjerne fremgå. MaNi foreslår, at der på Beagleklubbens side er links til de forskellige regioner. LeTo spørger, om det er et krav at alle regioner har en facebook side. Bestyrelsen er enige om, at det ikke er et krav, men at der opfordres til at alle regioner har en facebookside. Gerner Sørensens oplæg godkendes og sættes i værk. HVeg kontakter GeSo. Der har på en af klubbens regions facebooksider været en uheldig episode med dårligt sprogbrug. Bestyrelsen er enige om, at facebooksider der er lavet i klub regi, ikke skal indeholde den slags sprogbrug og tager skarpt afstand fra dette. Derfor er det også vigtigt, retningslinjerne for facebooksider kommer på plads og skrives på hver side, samt at den/de administratorer der er på siden, dagligt tjekker hvad der er slået op, og såfremt der er noget der strider imod retningslinjerne for siden, skal opslaget/kommentaren slettes. Der er enighed om, at formanden bør være medlem af alle facebooksider og også her er øverste myndighed. Vedr. den pågældende sag, kontakter HVeg den opgældende person, og gør opmærksom på dette. Ydermere slettes kommentaren fra facebooksiden. 5.5 Sundhed Sammensætning af udvalg MaNi var blevet pålagt opgaven, at lave forslag til forskellige udformninger af et sundhedsudvalg i klubben, og har fremlagt 2 forslag til sammensætning af sundhedsudvalget. Det første forslag var med en bestyrelsesrepræsentant og 5 personer valgt af medlemmerne ved valg, som det er ved klubbens andre udvalg. Det andet forslag var med 2 personer fra bestyrelsen og 3 personer som er udpeget af bestyrelsen. LeTo stemmer for demokratisk valg, da dette gør det mere åbent. MaNi stemmer for demokratisk valg. MaNi mener, at man i sundhedsudvalget ikke skal påtage sig rollen som dyrlæger på nogen måde og mener heller ikke, at man fordi man sidder i bestyrelsen har man bedre viden inden for sundhed. MaNi mener, at vi kan have nogle medlemmer der interesserer sig for sundheden, og dermed vil gøre et godt stykke arbejde for klubben på dette område. Dette mener MaNi kun kan komme klubben til gavn. Der er mange opgaver som f.eks. foredrag, opdrætterseminarer, statistikker, materiale til Magasinet som udvalget også vil skulle arbejde med. ASGR synes, at det vil give en tung forretningsgang at lave endnu et udvalg og betvivler dets effektivitet. Demokrati er fint, men kan man yde det rette arbejde. Synes vi skal køre videre med nuværende udvalg, men med 2 bestyrelsesmedlemmer og så udpege deltagere med relevante ekspertiser for f.eks. 3 år efter behov. Derved bevarer bestyrelsen styringen på en ubureaukratisk måde, som hun mener, er væsentlig for effektiviteten i arbejdet. MaNi spørger til, hvorfor bestyrelsesmedlemmer skulle have bedre viden end klubbens medlemmer til at sidde i udvalget.

7 HVeg mener, at man skal være helt skarp på hvad udvalget skal arbejde med, så vi alle går i samme retning. Der laves et stykke arbejde som skal godkendes af bestyrelsen. MaNi mener ikke det er noget problem. Det afhænger blot af, hvad man fra bestyrelsens side vælger at skrive i forretningsordenen. MetN mener, at man skal bevarer den nuværende metode, da det er et vigtigt redskab udadtil, og at det det er vigtigt, at man har en baggrund for sin interesse. MetN mener, at bestyrelsen mister grebet ved et demokratisk udvalg. HeWe er for den demokratiske model, men mener også, at man måske kan kombinere de to modeller. HeWe mener ydermere ikke, at bestyrelsen mister indflydelse, da alle tiltag fra udvalget skal godkendes af bestyrelsen. ASGR mener, at vi skal tænke mere over en så væsentlig ændring, og tage det op på næste møde. HVeg fastsætter alle tænker over hvordan og hvorledes det bør se ud med et sundhedsudvalg, og laver notater til næste møde. Emnet udskydes til næste møde, hvor alle har tænkt over dette emne Screening Bestyrelsen har indsendt en ansøgning til DKKs sundhedsudvalg om tilskud/dækningen af udgifter i forbindelse med screeningen. Projektet er blevet godkendt, og klubbens har fået bevilliget kr ,- ASGR siger, at det er planen, at tilbyde indsamling af skrab på flere steder rundt i landet, for at gøre det let tilgængeligt for deltagerne. Der snakkes frem og tilbage omkring hvordan og hvorledes at finde frem til deltagere til projektet. Deltagerne vil blive udvalgt i henhold til screeningsprogrammet. HeWe gør opmærksom på, at man via diverse maillister skal skrive ud til medlemmerne, og opslå muligheden for at få udtaget skrab på VSS i Reersø, samt at der skal foretages tilmelding til dette. MaNi foreslår 2 dage på VSS. ASGR laver et skriv til magasinet. Testen er gratis, hvis man bliver udvalgt. Bestyrelsen er enig i fremgangsmåden Opdrættermøde 2015 status ASGR fremlægger budget. Dette planlægges afholdt i Aarhus over 1 dag. Budgettet er på kr. Budget godkendes Hvalpelisten HeWe vil gerne have en rubrik på hvalpelisten, hvor man kan krydse af, når en hvalp er reserveret. ASGR mener, at man kan lave en tekst under hvalpeliste, hvor det fremgår at solgt på hvalpelisten betyder reserveret Bestyrelsen eniges om at ændre solgt til reserveret/solgt, hvis det er muligt.

8 ASGR sender besked til webteam 6 Økonomi 6.1 status MaNi orienter om regnskab. 6.2 regnskab kørsel MaNi & HVeg er bekymret over økonomien vedr. kørsel efter forhøjelsen af KM-taksten. Det er være relevant at kigge på alle områders transportomkostninger, da ændringen, der blev besluttet i oktober 2014, har betydet en væsentlig forhøjelse af udgifterne. LeTo foreslår godtgørelse efter 2. klasses rejse med offentlige transportmidler, som er kutyme hos mange andre. HeWe foreslår at man får et kørselsgebyr som modsvarer fx flybillets pris eller lign. MaNi mener, at ens faktiske udgifter skal dækkes. HVeg beder alle komme med forslag til næste møde 6.3 Uddannelseskonto Bestyrelsen vil overveje hver især, om der skal en gives en mere detaljeret beskrivelse af denne kontos formål, og behandle det på næste møde. 6.4 Ekstern bogholder Et medlem har tilbudt sin hjælp til kassereren. MaNi kontakter det pågældende medlem. 6.5 Procentsatser Bestyrelsen fastholder, at udvalgene som udgangspunkt skal aflevere 10% af deres indtægter til fællesomkostningerne i klubben. Ved årsskiftet tages beslutning om, hvorledes de 10% skal fastholdes eller ændres. LeTo forslår at udvalget får lov at beholde en vis del af overskuddet, som de måtte sætte til side til f.eks. oversøiske dommere. Dette gør også at udvalget overvejer at sparer. Mani kommentere at udvalgene i forvejen kan hensætte midler til øremærket projekter, samt at alt andet lige har ordningen medført, at udvalgene tænker mere deres økonomi. MaNi kigger på, om vi kan gøre dette anderledes til næste møde. 7. Regioner 7.1 Regions og udvalgsmøde - status LeTo orienterer om status på regions og udvalgsmødet, som afholdes øst for Storebælt. Mani sender budget fra forrige regionsledermøde. ASGR: Vil gerne vide hvorfor det skal holdes Øst for Storebælt, da det sidste møde ligeledes blev afholdt Øst for Storebælt. LeTo & LoHa arbejder videre med et oplæg til afholdes af dagen. De vil kigge på steder for afholdelse.

9 7.2 Aktiviteter Aktiviteter skal så vidt muligt lægges på andre dage end hvor der er aktiviteter i forvejen, hvis dette ikke kan opfyldes, må folk vælge hvad de vil deltage i. Det skal stadig tilstræbes ikke at lave aktiviteter på datoer, hvor der afholdes landsdækkende aktiviteter som f.eks. udstillinger og prøver. 8. Generalforsamling Generalforsamlingen afholdes øst for Storebælt I 2017 skal generalforsamlingen afholdes vest for Storebælt evt. med dobbelt udstilling med generalforsamling og spisning. Der skal nytænkes for at få så mange med som muligt og bestyrelsen overvejer muligheder til næstkommende møde. 9. Medlemsstatus LeTo orienterer, at der er 877 medlemmer pt. 451 enkelt medlemmer 194 husstandsmedlemmer 10. Håndbog HVeg vil gerne have at alle udvalgsansvarlige har tjekket håndbogen samt forretningsorden og sende den nyeste opdatering til LoHa inden 1 måned. LoHa opdater evt. rettelser til håndbogen. Punkt på næste møde: VSS generelle rammer samt VSS mappen/ Drejebog (HeWe laver et udkast) HVeg har modtaget en henvendelse vedr. lovudvalget. Bestyrelsen mener ikke at vi pt. har behov for lovudvalget. Da det er et ad hoc udvalg, vælges det at nedlægge det. HVeg kontakter medlemmerne af udvalget og takker for deres hjælp. 11. DKK Askov Der er tilmeldt 2 repræsentanter for bestyrelsen til dette bestyrelseskursus. Mani undersøger om der er flere ledige pladser, så alle i bestyrelsen kan deltage. 12. Indkommende forslag Ingen indkomne forslag. 13. Ind- og udgående post Indgående post Dato Afsender Beskrivelse Kommentar 25-mar Tina W. Andreasen Udmeldelse LeTo har svaret

10 25-mar DKK Ringassistentsuddannelsen Taget til efterretning 25-mar Eriksen Problemer med beagle ASGR har svaret 31-mar DSS sekretær Referat af DSS årsmøde Taget til efterretning 01-apr DKK DKK s dommerhistorik Taget til efterretning 09-apr DKK Svar fra Helle F. Proschowsky ang screening ASGR har svaret 21-apr Dorte Skov Vinter Indmeldelse af hvalpekøber ASGR har svaret 22-apr VSS Godkendelse af budget 2015 LoHa 24-apr DKK Ulovlige hundehandler til fødevarestyrelsen Taget til efterretning 27-apr Maja Problemer med beagle ASGR har svaret 03-maj Mia Hansen Medlemsoplysninger 03-maj Lis Jensen Manglende præmie 04-maj Lena Scharff-Olsen Problemer med beagle ASGR har svaret 05-maj DKK Batteri/tablet Taget til efterretning 05-maj DKK Datoer for formands- samt repræsentantskabsmøde Taget til efterretning 07-maj DKK Godkendelse af aspirant til eksteriøruddannelsen Taget til efterretning 07-maj DKK Dommerliste 2016 Taget til efterretning 07-maj Marie Louise Nielsen Ansøgning til bestyrelsen HVeg svarer 07-maj DKK Nærmere svar ang. Screening ASGR svarer 14-maj Elsebeth R. Andersen Spørgsmål vedr. referat HVeg har svaret 16-maj Lene Gransten Udmeldelse LeTo har svaret 18-maj DKK Indstilling godkendt ang. eksteriøruddannelse Taget til efterretning 18-maj DKK Autorisation af dommer Taget til efterretning 19-maj Pia og Knud Ahlén Jubilæumsgave til England Hveg har svaret, gave er bestilt. 21-maj DKK Info om ændringer i DKK s etiske anbefalinger Taget til efterretning 26-maj DKK Hvalpekuld til TV Taget til efterretning 27-maj DKK Opdateret program for DKK udstillinger i 2017 Taget til efterretning 29-maj DKK Ansøgning BK/DKK SU ASGR har svaret 31-maj DKK Hundens dag i Tivoli 2015 Taget til efterretning 31-maj Maja Cramer Manglende betaling HVeg 01-jun DKK Ang. ansøgning BK/DKK SU ASGR har svaret 01-jun DKK Orientering om medlems administration via DKK s klubsystem Taget til efterretning 02-jun Poul Larsen Udmeldelse LeTo har svaret 02-jun DKK Ang. ansøgning BK/DKK SU ASGR har svaret 03-jun DKK Ang. ansøgning BK/DKK SU ASGR har svaret 03-jun Amalie Holmager Pocketbeagle ASGR har svaret 04-jun DKK Godkendt ansøgning vedr. screening ASGR har svaret 04-jun Holmslykke Ang. Rallypokaler Udgående post Dato Modtager Beskrivelse Kommentar 24-mar Region Nordjylland Nyt telt bevilliget 30-mar DKK Tilbud på screening ASGR 30-mar Opdrættere svar på spørgsmål ang. screening ASGR 30-mar Maillisten Generalforsamling 2015 HVeg 04-maj DKK Indstilling af Jessie B. Madsen til eksteriøruddannelsen HVeg 19-maj Elsebeth R. Andersen Svar på referat HVeg 21-maj Pia og Knud Ahlén Gave til England HVeg 28-maj DKK Sundhedsudvalg ASGR 02-jun DKK Godkendt udkast til BK/DKK SU ASGR 04-jun DKK Ang. BK/DKK SU ASGR

11 14. Eventuelt. ASGR foreslår, at kassereren holder øje med rettidig vedtagelse af budgetter til respektive aktiviteter. HeWe orienterer, at VSS gruppen afholder møde til september, og har vil gøre dem opmærksomme på, at de skal huske af sende et budget. MaNi foreslår, at udvalgene gennemlæser deres forretningsordener, og at VSS grupper husker læse den information der ligger i håndbogen. MaNi vil gerne, at man spørger DKK, om vi stadig skal betale gebyr for vores udstillinger, når nu alt er blevet elektronisk. DKK bør have deres IT-Systemer fuldt opdateret og have det rette udstyr for at dette kan køre optimalt. Det kan være vanskeligt at klage over afgørelse på dagen, hvis det først kommer efter flere dage. HeWe har tjekket hundeweb dagen efter en udstilling og denne var ikke opdateret. MaNi ønsker, at DKK informerer specialklubberne om dommerændringer. HVeg: DKK har på repræsentantskabsmødet gjort opmærksom på, at de krydskontrollerer med specialklubbens udstillingskalender inden påsætning af ny dommer ved ændringer. Dette er desværre ikke overholdt i et enkelt tilfælde. Næste møde hos LeTo. MetN laver 2 doodles med datoer til de 2 næste bestyrelsesmøder.

Dagsorden for bestyrelsesmøde d. 4. januar 2015 kl. 10:30 Kongeåsen 112, 4230 Skælskør

Dagsorden for bestyrelsesmøde d. 4. januar 2015 kl. 10:30 Kongeåsen 112, 4230 Skælskør Dagsorden for bestyrelsesmøde d. 4. januar 2015 kl. 10:30 Kongeåsen 112, 4230 Skælskør 1. Godkendelse af referat 2. Fastsættelse af endelig dagsorden 3. VSS: 3.1: 2015 Status (HVeg) 3.2: 2016 Status (HeWe)

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde 5/2012

Referat fra Bestyrelsesmøde 5/2012 Referat fra Bestyrelsesmøde 5/2012 Dato: 6. oktober 2012 kl. 09:00 Sted: Nordborggade 3, 2. tv, 2100 København Ø Fremmødt var hele bestyrelsen: Aage Jakobsen (AaJa) Michael Johansen (MiJo), Marie Louise

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde 2/2013 Herlev, 25. februar 2013

Referat fra Bestyrelsesmøde 2/2013 Herlev, 25. februar 2013 Referat fra Bestyrelsesmøde 2/2013 Herlev, 25. februar 2013 Dato: 24. februar 2013 kl. 09:00 Sted: Gislavænget 2, st., 5210 Odense NV Deltagere: Aage Jakobsen (AaJa), Michael Johansen (MiJo), Marie Louise

Læs mere

BEAGLE KLUBBEN. Beagle Klubben s. Gebyr-, Omkostnings- og Regnskabsinstruks 2.4. Gældende fra 1. januar 2014 1

BEAGLE KLUBBEN. Beagle Klubben s. Gebyr-, Omkostnings- og Regnskabsinstruks 2.4. Gældende fra 1. januar 2014 1 2.4 Beagle Klubben s Gebyr-, Omkostnings- og Regnskabsinstruks 1 1.0 Gebyr-, omkostnings- og regnskabsinstruks generelt 3 2.0 Kontingenter og gebyrer 4 2.1 Medlemskab af Beagle Klubben kontingent 4 2.2

Læs mere

Beslutning: Dagsorden godkendes som fremsendt + tilføjelse af nyt pkt. 3a: opfølgning på de 2 foregående referater i 2011

Beslutning: Dagsorden godkendes som fremsendt + tilføjelse af nyt pkt. 3a: opfølgning på de 2 foregående referater i 2011 REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 3-2011 i Langhårsklubben Fredag den 17. juni 2011 kl.: 17:00 i Ejby hallen Deltagere: Bent Hansen, BH Just Mikkelsen, JM Kim Lybker, KL Leif Hansen, LH Jørgen

Læs mere

Beagle Klubbens. Regnskabs, Gebyr- og Omkostningsinstruks. Rev.: Maj 2007

Beagle Klubbens. Regnskabs, Gebyr- og Omkostningsinstruks. Rev.: Maj 2007 Beagle Klubbens Regnskabs, Gebyr- og Omkostningsinstruks Rev.: Maj 2007 Træder i kraft 1. Januar 1994 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse 1.0 Regnskabs- Gebyr og Omkostningsinstruks....side 4 2.0 Kontingenter...

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i DBSK søndag d. 10/5 2015. Tilstede: Gitte Nielsen, Heidi Dahl Jensen, Karin Nielsen, Lise Kjær og Hanne Bank Pedersen.

Referat fra bestyrelsesmøde i DBSK søndag d. 10/5 2015. Tilstede: Gitte Nielsen, Heidi Dahl Jensen, Karin Nielsen, Lise Kjær og Hanne Bank Pedersen. Referat fra bestyrelsesmøde i DBSK søndag d. 10/5 2015 Tilstede: Gitte Nielsen, Heidi Dahl Jensen, Karin Nielsen, Lise Kjær og Hanne Bank Pedersen. Afbud: Frank Andersen og Louise Hoff Kloster Lauridsen.

Læs mere

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 16. juni 2006

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 16. juni 2006 REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 4-2006 i Langhårsklubben Fredag den 25. august 2006 på hotel Hedegården Vejle Deltagere: Fraværende: Referent: Bent Hansen, BH Just Mikkelsen, JM Henrik Blendstrup,

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 20.05. 2007 i Søndersø på Fyn

Bestyrelsesmøde den 20.05. 2007 i Søndersø på Fyn Bestyrelsesmøde den 20.05. 2007 i Søndersø på Fyn Til stede: Kirsten Frantzen, Sarah Brandes, Vibeke Bødtger, Jan Buch Jacobsen, Mette Antonsen. Webmaster Georg Carlsen - fra kl. 13. 30 Afbud fra: Else

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Tilstede: Peter Vestergaard Charlotte Christoffersen Jan Marker Jesper Petersen Mogens Frølund Michael Jakobsen Fleur

Læs mere

Referat fra Dressur-udvalgsmøde Herlev 10. oktober 2011 (udsendt 26.10.2011)

Referat fra Dressur-udvalgsmøde Herlev 10. oktober 2011 (udsendt 26.10.2011) Referat fra Dressur-udvalgsmøde Herlev 10. oktober 2011 (udsendt 26.10.2011) Tid og Sted: hos Nina Dige Vinther på Topasvej 20, Herlev Torsdag d. 6. oktober 2011 Kl. 18.30 MØDEDELTAGERE: Knud Hald (KH)

Læs mere

Referat af. bestyrelsesmøde søndag den 23. november 2008 kl. 10.00 på Loddenhøj i Nyborg.

Referat af. bestyrelsesmøde søndag den 23. november 2008 kl. 10.00 på Loddenhøj i Nyborg. NEWFOUNDLANDKLUBBEN DANMARK Specialklub under Dansk Kennelklub Stiftet 10. september 1967 Referat af bestyrelsesmøde søndag den 23. november 2008 kl. 10.00 på Loddenhøj i Nyborg. Til stede var Anne Søndergaard

Læs mere

1. møde i raceledelsen den 20. februar 2012 kl. 1800 på Fraugdegård.

1. møde i raceledelsen den 20. februar 2012 kl. 1800 på Fraugdegård. 1. møde i raceledelsen den 20. februar 2012 kl. 1800 på Fraugdegård. Til mødet var: Henrik Hansen, Camilla Juelsgaard, Connie Svane, Thorleif Rigenstrup, Peter Bloch og Helle Golstrup, ref.. Afbud fra:

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

Referat formandsmøde i Vejle lørdag d. 24.1. 2015 på Vejle stadion.

Referat formandsmøde i Vejle lørdag d. 24.1. 2015 på Vejle stadion. Referat formandsmøde i Vejle lørdag d. 24.1. 2015 på Vejle stadion. Dagsorden: 10:00 10:30 Ankomst og kaffe/rundstykke 10:30 11:00 Velkomst og generel orientering, v/landsformand Poul Meineche 11:00 11:30

Læs mere

Mødt var Helle Lassen, John Ammonsen, Margit Krogh, Ellen Nørgaard og Anni Forsmann.

Mødt var Helle Lassen, John Ammonsen, Margit Krogh, Ellen Nørgaard og Anni Forsmann. Referat af bestyrelsesmøde den 15. Juli 2009 i Fredericia Kl. 14-18. Mødt var Helle Lassen, John Ammonsen, Margit Krogh, Ellen Nørgaard og Anni Forsmann. Ole Kirketerp havde skrevet, at han ønskede at

Læs mere

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde 1 Indhold Bestyrelsens arbejde... 3 Generalforsamling og bestyrelse... 3 Bestyrelse... 3 Formandsposten... 4 Næstformandsposten... 4 Kassereren... 5 Sekretæren... 5

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde 1 Forretningsordenens hjemmel og formål Forretningsordenen er fastsat af bestyrelsen, og er kun gældende

Læs mere

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011 Informationsmøde Vedrørende planerne for sammenlægning af AGU og AB Den 20 januar 2011 Agenda for mødet Velkomst Præsentation af dirigent Præsentation af sammenlægningsplanerne Spørgsmål til planerne Kaffe/te/øl/vand

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB

FORRETNINGSORDEN FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB FORRETNINGSORDEN FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB Bestyrelsen. 1. Valg af bestyrelse. a. Valg til bestyrelse sker i henhold til bestemmelserne i klubbens vedtægter. b. Suppleanter indtræder i bestyrelsen

Læs mere

1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen og Erik Breum

1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen og Erik Breum Referat fra generalforsamling i Kajakklubben Strømmen. Generalforsamling afhold lørdag den 10. februar 2007.02.18 1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Til Fodbold bestyrelsen i HEI samt FU

Til Fodbold bestyrelsen i HEI samt FU Til Fodbold bestyrelsen i HEI samt FU Hermed indkaldes der til bestyrelsesmøde tirsdag den 19. februar kl. 19.00. Mødet afholdes i Skæring hallen. Dagsorden: 1. Velkomst 2. Godkendelse af sidste referat

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 09/04 2015

Referat af bestyrelsesmøde d. 09/04 2015 Referat af bestyrelsesmøde d. 09/04 2015 Tilstede: Anders, Rasmus, Petur, Thomas, Annika, Mattias, Lykke, Hanne, Fønss, Carsten, (Niels). Referent: Annika Munch Kristensen 1. Valg af referent Annika blev

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 9. april 2007 på Hotel Nyborg Strand

Referat af bestyrelsesmøde den 9. april 2007 på Hotel Nyborg Strand NEWFOUNDLANDKLUBBEN DANMARK Specialklub under Dansk Kennelklub Stiftet 10. september 1967 Til stede var Referat af bestyrelsesmøde den 9. april 2007 på Hotel Nyborg Strand Birgitte Gothen Lars Højdam Kristensen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden:

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden: Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Referent: Erik Kudahl Ret.1 Til stede: Kim Dalsgaard Lars Storr Uffe Pedersen Erik Kudahl Kenneth Radoor Steen

Læs mere

Referat fra Hovedbestyrelsesmøde I Spaniel klubben Den 5. november 2014 kl. 18.30 Munkebjerg Hotel Munkebjergvej 125, 7100 Vejle

Referat fra Hovedbestyrelsesmøde I Spaniel klubben Den 5. november 2014 kl. 18.30 Munkebjerg Hotel Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Referat fra Hovedbestyrelsesmøde I Spaniel klubben Den 5. november 2014 kl. 18.30 Munkebjerg Hotel Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Deltagere: Bestyrelsen, Regions kontaktpersoner, repræsentant fra Udstillingsudvalget,

Læs mere

GGIF Grindsted HK. Ny struktur i GGIF Gymnastik

GGIF Grindsted HK. Ny struktur i GGIF Gymnastik GGIF Grindsted HK Ny struktur i GGIF Gymnastik Baggrund En beskrivelse af hvordan gymnastik vil ændre strukturen Gymnastiks tidligere udfordringer: - Konstante bestyrelsesmøder - Bestyrelsesmøder varede

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 3-2013.

Bestyrelsesmøde nr. 3-2013. Bestyrelsesmøde nr. 3-2013. Sted: Hos Christina Arsland Dato: 12 Maj 2013 Tid. 11.00 Indkaldte Deltagere: Pernille Skytte Nilsson(PSN), Christian Arslan (CA), Fleur Trubka (FT), Anders Henriksen (AH) Line

Læs mere

Sted: Erik Lillesøe, Ørbækvej 22, 5400 Bogense 18.30

Sted: Erik Lillesøe, Ørbækvej 22, 5400 Bogense 18.30 Se bestyrelsens bud på et referat af generalforsamlingen. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Referat bestyrelsesmøde, 1. juli.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 45, d. 8. november 2012.

Referat af bestyrelsesmøde nr. 45, d. 8. november 2012. Referat af bestyrelsesmøde nr. 45, d. 8. november 2012. 25. nov. 2012. Tilstede: Bestyrelsesmedlemmerne Birgit Thejls (BT), Henrik Sieling (HSI), Sten Emborg (SE), Jens Rosengaard (JR) og Jan Bredde Andersen

Læs mere

Bestyrelsen er foreningens.

Bestyrelsen er foreningens. Forslag 6.1 Fremsat af Bestyrelsen. Nuværende lovtekst: Ændrings forslag: Motivering: Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og består af 7 medlemmer, der skal repræsentere foreningen i alle forhold

Læs mere

Referat. bestyrelsesmøde 5/2010

Referat. bestyrelsesmøde 5/2010 Referat af bestyrelsesmøde 5/2010 Dato for mødet: 20. juni 2010 Til stede: Henrik Westeraa (HeWe), Annette Pedersen (AnPe), Michael Johannesen (MiJo), Michael H. Jensen (MhJ), Thelde Ravn Toft (TrTo),

Læs mere

Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum

Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum Dagsorden: Indkaldelse til ordinær generalforsamling Søndag d. 9 marts 2014 kl.14 i rytterstuen 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning ved

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

Referat fra Regionsledermøde. 1. Velkomst ved Mogens Holm-Jensen

Referat fra Regionsledermøde. 1. Velkomst ved Mogens Holm-Jensen Herlev 30. maj 2005 Referat fra Regionsledermøde Lørdag den. 21. maj 2005 fra kl. 10.00 ca. 16.00 I Borgerforeningens Hus, Nørrevoldgade 63, Nyborg Endelig Dagsorden: 1. Velkomst ved Mogens Holm-Jensen

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Den 4. februar 2008/ik Referat Bestyrelsesmøde 01-2008 19. januar 2008 Idrættens Hus 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 08-2007 3. Bestyrelsens siden sidst 3.1. Beslutninger

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

Sidste referat er godkendt og underskrevet.

Sidste referat er godkendt og underskrevet. Møde sted Hanne Koldkjær. Mødetidspunkt 18.30 Indkaldte : Mette Urup. Jette Søndergaard. Martin Hansen. Hanne Koldkjær. Bente Sand. Per K. Nielsen. Thomas Kaldsen. Bente Sand havde meldt afbud, resten

Læs mere

DKK s Schweisshundeudvalg. Regler for uddannelse til schweissdommer

DKK s Schweisshundeudvalg. Regler for uddannelse til schweissdommer DKK s Schweisshundeudvalg Regler for uddannelse til schweissdommer Gældende fra 1. januar 2012 1. Krav til optagelse som dommerelev Som hundefører Skal have ført mindst 2 forskellige hunde til 2 præmie

Læs mere

REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 3-2009 i Langhårsklubben. Fredag den 29. maj 2009 i Ejby hallen, Halvej 5, 5592 Ejby

REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 3-2009 i Langhårsklubben. Fredag den 29. maj 2009 i Ejby hallen, Halvej 5, 5592 Ejby REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 3-2009 i Langhårsklubben Fredag den 29. maj 2009 i Ejby hallen, Halvej 5, 5592 Ejby Deltagere: Bent Hansen, BH Svend Due, SD Just Mikkelsen, JM Henning Juul,

Læs mere

Referat af generalforsamling i Lusitanoforeningen i Danmark, afholdt den 15. juni 2013 kl. 15.00 på Granly Ridecenter, Humlebæk

Referat af generalforsamling i Lusitanoforeningen i Danmark, afholdt den 15. juni 2013 kl. 15.00 på Granly Ridecenter, Humlebæk Referat af generalforsamling i Lusitanoforeningen i Danmark, afholdt den 15. juni 2013 kl. 15.00 på Granly Ridecenter, Humlebæk Tilstede var: Lykke Petersen, Fie Feldt, Julie Lundholdt, Christina Blume,

Læs mere

Referat Riffelsektions Møde

Referat Riffelsektions Møde Referat Riffelsektions Møde TID: Tirsdag den 5. februar 2015 kl. 17.30 22.45 STED: Comwell Korsør Ørnumvej 6 4220 Korsør DELTAGERE: Lars Jepsen(LJ), Flemming Brandenborg(FB). Ib Hansen(IH), Anders Sode(AS)

Læs mere

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening:

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: 1 NAVN OG HJEMSTED. 1. Foreningens navn er Sydøstjysk Fugleforening. Foreningen er stiftet den 27.oktober 2009 ved en sammenlægning af Vejle Fugleforening, Give

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat Bestyrelsesmøde 02-2005 Idrættens Hus Fredag, den 4. februar 2005 kl. 19.00 16. marts 2005 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 01-2005 3. Budget 1. Budget 2005 2. Finnesvømmer

Læs mere

Referat Raceledelsen for Flatcoated Retriever

Referat Raceledelsen for Flatcoated Retriever LEDELSESMØDE Face to Face Dato: 29. oktober 2013 Kl.: 17.00-22.00 Sted: Fjeldsted Skov Kro, Ejby Til stede: Christian Brix Søndergaard, Kresten Henriksen, Susanne Tillge, Dot Preil, Afbud: Referat Bjarke

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Referat bestyrelsesmøde, 1. april 2011.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Referat bestyrelsesmøde, 1. april 2011. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Referat bestyrelsesmøde, 1. april 2011. Sted: Erik Lillesøe, Ørbækvej 22, 5400 Bogense 18.30

Læs mere

Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10.

Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10. Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10.2013 Retningslinjer 1: Forretningsordenens hjemmel og formål Stk.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag den 21. marts 2009 i Korsør Medborgerhus

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag den 21. marts 2009 i Korsør Medborgerhus Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag den 21. marts 2009 i Korsør Medborgerhus Tilstede 30 personer Stemmeberettiget 29 personer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent

Læs mere

Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013

Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013 Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013 1 - Navn/hjemsted Foreningens navn er "Mountainbike Club Vejle" forkortet MCV med hjemsted i Vejle Kommune. Foreningen er tilsluttet

Læs mere

Emne: Møde nr. 6-2012. Dato: 06-08-2012. Sted: Vernon Pedersen VP

Emne: Møde nr. 6-2012. Dato: 06-08-2012. Sted: Vernon Pedersen VP Mødereferat: Regionsledelses møde Emne: Møde nr. 6-2012 Dato: 06-08-2012 Sted: Vernon Pedersen VP Deltagere: Preben Arenfeldt PA Hanne Søndenbroe HS Kai Lübcke KL Vernon Pedersen VP Hanne Jensen HJ Fraværende:

Læs mere

Appaloosa horse club Danmark

Appaloosa horse club Danmark I det følgende dokument vil du til alle tider kunne finder Appaloosa Horse Club Danmarks referater fra. Hhv. Generalforsamlingerne, samt bestyrelsens møder i de respektive år. 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

Uddybning af arbejdsopgaver. Arbejdsopgave Ansvarlig person/hold Deadline Procedure. Arbejdsopgave Ansvarlig person/hold Deadline Procedure

Uddybning af arbejdsopgaver. Arbejdsopgave Ansvarlig person/hold Deadline Procedure. Arbejdsopgave Ansvarlig person/hold Deadline Procedure Uddybning af arbejdsopgaver Årets Idrætsfest Kontaktperson (Maja) Ses i tilsendte invitation Se invitation Turneringsplan for foråret sekretær, bolddrenge og dommerpåsætning Bestyrelse (Maja og Martin)

Læs mere

DL-møde. CISV Danmark Tlf.: (+45)33122478. 1266 København K www.cisv.dk

DL-møde. CISV Danmark Tlf.: (+45)33122478. 1266 København K www.cisv.dk DL-møde DL-møde... 1 1. Bordet rundt og status på aktiviteter... 3 2. Status på økonomi... 4 3. Status på LF... 4 4. Kommunikation.3 5. Status på udvalgsarbejde... 5 6. Nyt fra international... 5 7. Akutte

Læs mere

Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus

Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus Til stede: Lars Vermund (LV), Karsten Munkvad (KM), Bo Overgaard (BO), Gitte Melph (GM), Torben Dan Pedersen (TDP), Niels

Læs mere

Carsten Lawets, Niels Grønbæk, NG, Jens Jensen, JJ og Bent Hansen, BH

Carsten Lawets, Niels Grønbæk, NG, Jens Jensen, JJ og Bent Hansen, BH REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 6-2014 i Langhårsklubben Fredag den 21. november 2014 kl.: 17:00 i Ejby hallen Deltagere: Fraværende: Referent: Just Mikkelsen, JM Ida Thyssen, IT Gitte Becher,

Læs mere

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I NIVÅ KAJAKKLUB

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I NIVÅ KAJAKKLUB REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I NIVÅ KAJAKKLUB ONSDAG DEN 8. FEBRUAR KL. 19.00. Til stede: Jørgen Bache, Carsten Enevold, Eva Gehrke, Flemming Kehr, Lars Ulrik Larsen og Lisbet Praëm. Dagsorden Pkt. 1 Konstituering

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800 ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) Peblinge Dossering 30 2200 København N Nr.: Dato: 12339 30 APR 2014 (Bedes anført ved henvendelser) Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl.

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2014

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2014 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Referat bestyrelsesmøde 25. marts 2015 Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Mandag den 23. marts 2015. 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat bestyrelsesmøde

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Referat Møde nr. 9-2012 Bestyrelsesmøde mandag 17. september 2012 kl. 19.00 22.00

Referat Møde nr. 9-2012 Bestyrelsesmøde mandag 17. september 2012 kl. 19.00 22.00 Referat Møde nr. 9-2012 Bestyrelsesmøde mandag 17. september 2012 kl. 19.00 22.00 Tilstede: Jonas, Jesper, Jens, Anne Marie, Steen, Janne, Marianne, Louise, Susanne Fraværende: Nanna Dagsorden Ansv. Ca.

Læs mere

INFOMAPPE LUG 2011. Forretningsorden for. Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening

INFOMAPPE LUG 2011. Forretningsorden for. Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening INFOMAPPE LUG 2011 Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening Som retningslinier for bestyrelsens arbejde gælder sammen med foreningens vedtægter følgende: Bestyrelsen Bestyrelsen som vælges

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

dagsorden B: Godkendelse af HB Forretningsorden

dagsorden B: Godkendelse af HB Forretningsorden Dagsorden for CISV Danmarks HB møde Morgenmad Formalia del 1 Tid: 22. november 2014 kl. 09.00-16.00 DUF Scherfigsvej 5, 2100 København Ø Fra kl. 9 er det muligt at komme og få morgenmad inden mødet formelle

Læs mere

Dagsorden BESTYRELSESMØDE. Sted: Havneholmen 22/Kbh V Dato: 6. april 2013

Dagsorden BESTYRELSESMØDE. Sted: Havneholmen 22/Kbh V Dato: 6. april 2013 BESTYRELSESMØDE Sted: Havneholmen 22/Kbh V Dato: 6. april 2013 Deltagere: Ikke mødt: Afbud: Referent: Mikkel Gundersen, Niels Kyhn, Steen Slot-Nielsen, Anette Svendsen, Lindis Mikkelsen Ingen Uffe Witt,

Læs mere

REGLER & VEDTÆGTER FOR FREDERIKSBERG AIKIDO KLUB. Foreningens navn er Frederiksberg aikido klub. Dens hjemsted er i Frederiksberg kommune.

REGLER & VEDTÆGTER FOR FREDERIKSBERG AIKIDO KLUB. Foreningens navn er Frederiksberg aikido klub. Dens hjemsted er i Frederiksberg kommune. REGLER & VEDTÆGTER FOR FREDERIKSBERG AIKIDO KLUB 1. Foreningens navn Foreningens navn er Frederiksberg aikido klub. Dens hjemsted er i Frederiksberg kommune. 2. Formål Foreningens formål er at tilbyde

Læs mere

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Navn og hjemsted: Foreningen Sydfyns Linedancers Linedance for Joy er stiftet d. 26. August 2009 og har hjemsted i Svendborg Kommune. På den årlige ordinære Generalforsamling

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Vedtægter for Esbjerg Shuri-Ryu Karate

Vedtægter for Esbjerg Shuri-Ryu Karate Vedtægter for Esbjerg Shuri-Ryu Karate Vedtægter for Esbjerg Shuri-Ryu Karate 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Esbjerg Shuri-Ryu Karate Foreningen har hjemsted i Esbjerg Kommune. 2. Foreningens

Læs mere

DANSK SHETLAND SHEEPDOG KLUB

DANSK SHETLAND SHEEPDOG KLUB DANSK SHETLAND SHEEPDOG KLUB Indkalder hermed til Ordinær Generalforsamling Lørdag d. 11. april 2015, kl. 11.00 på Danhostel Fredericia (Fredericia Vandrerhjem), Vester Ringvej 98, 7000 Fredericia Dagsorden

Læs mere

Dagsorden. Godkendt med tilføjelse af pkt 7.a. Der er rykket for mail adresser på nye medlemmer. Godkendt.

Dagsorden. Godkendt med tilføjelse af pkt 7.a. Der er rykket for mail adresser på nye medlemmer. Godkendt. Dagsorden. Dato: 18.11.14. kl 18.00 22.00 Sted: Kirsten Vestergaard, Højgårdsparken 98, 7560 Hjerm Tilstede: Afbud: 1. Valg af mødeleder: Helle Engelsen 2. Godkendelse af dagsorden: Godkendt med tilføjelse

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 12.11.06. Referat af: Referat nr. 11. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.11.06 kl. 18.30 21.15.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 12.11.06. Referat af: Referat nr. 11. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.11.06 kl. 18.30 21.15. DIRIGENT: SUSSIE AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Varmemester Claus Kæstel, Freddy, Pia H., Mads, Karin, Pia K., David, Sussie, Knud, Aase. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 10. Rettelse til AD. 4 pkt. e.

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

INFOMAPPE LUG. Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening

INFOMAPPE LUG. Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening INFOMAPPE LUG Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening Som retningslinjer for bestyrelsens arbejde gælder sammen med foreningens vedtægter følgende: Bestyrelsen Bestyrelsen som vælges

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere

Vedtægter for Liverollespils Foreningen A kastin (Godkendt af generalforsamlingen oktober 2013)

Vedtægter for Liverollespils Foreningen A kastin (Godkendt af generalforsamlingen oktober 2013) Vedtægter for Liverollespils Foreningen A kastin (Godkendt af generalforsamlingen oktober 2013) 1. Foreningens navn er Liverollespils foreningen A kastin, og den har hjemme i Rebild kommune. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser.

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. VEDTÆGTER FOR DANSK BETON 1 Navn Foreningens navn er DANSK BETON. 2 Formål Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. Foreningen er den fælles organisation for betonindustrivirksomheder.

Læs mere

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket 1 Formål: Brønderslev Ordningens formål er at yde hjælp til selvhjælp for de i kommunen hjemmehørende og i samvirket optagne foreninger, der ud fra sine aktiviteter

Læs mere

Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden

Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse af årsberetning... 2 3 Godkendelse

Læs mere

Democracy Handbook Association vedtægter

Democracy Handbook Association vedtægter Democracy Handbook Association vedtægter af 11. marts 2010, CVR-nr. 1: Navn, hjemsted og lovgrundlag Foreningens navn er: Democracy Handbook Association Foreningens hjemsted er: Københavns Kommune, Danmark.

Læs mere

KkN Bestyrelsesreferat 11.03 2013

KkN Bestyrelsesreferat 11.03 2013 KkN Bestyrelsesmøde torsdag den 11.03.2013 kl. 18:30 på Kastanievej 37, Fredensborg. Tilstede: Michael Aaby, Jacob Frisch, Tonny Jensen, Orit Magyar, Alexander Lindgreen Dagsorden Dagsorden... 1 1. Valg

Læs mere

1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune.

1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune. 1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune. 2 Klubbens formål er at skabe en platform hvor triatlon interesserede på alle niveauer, kan finde

Læs mere

Bestyrelsesmøde d. 16/1-06 i KBH

Bestyrelsesmøde d. 16/1-06 i KBH Bestyrelsesmøde d. 16/1-06 i KBH Klagebrev fra NFK vedr. junior deltagelse ved deres konkurrence. Vi tager klagen til efterretning og henstiller til Roskilde KK om at overholde aldersbegrænsninger. Mads

Læs mere

Tid: Fredag den 6. februar 2014 kl. 9.30 11.30 Sted: Hotel Hedegaarden A/S, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle.

Tid: Fredag den 6. februar 2014 kl. 9.30 11.30 Sted: Hotel Hedegaarden A/S, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle. Referat fra møde 01-15 i Schweissudvalget Tid: Fredag den 6. februar 2014 kl. 9.30 11.30 Sted: Hotel Hedegaarden A/S, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle. Deltagere: Claus Lind Christensen Danmarks Jægerforbund

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

Deltagere: Annette, Kim, Mads, Søren, Hasse, Susanne Afbud: Bente Referent: Søren

Deltagere: Annette, Kim, Mads, Søren, Hasse, Susanne Afbud: Bente Referent: Søren Dagsorden og referat Dato: 10. januar 2013 Tidspunkt: kl. 18.00 Hos: Susanne Deltagere: Annette, Kim, Mads, Søren, Hasse, Susanne Afbud: Bente Referent: Søren Agenda 1. Godkendelse af dagsorden og sidste

Læs mere

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, jf. foreningens vedtægter 30 stk. 3.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, jf. foreningens vedtægter 30 stk. 3. Forretningsorden for bestyrelsen i A/B Ingolf - Juni 2012 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, jf. foreningens vedtægter 30 stk. 3. Formål Formålet med bestyrelsens arbejde er at varetage

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6,

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Torsdag den 17. juni 2010 på Experimentarium kl. 15.00 18.00 Deltagere: Nils O. Andersen, Randi Brinckmann Wencke, Claus Hviid Christensen og Wenche Erlien, Gitte Bailey

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere