KONGRESBERETNING ordinære kongres

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KONGRESBERETNING. 2012-2014 16. ordinære kongres"

Transkript

1 KONGRESBERETNING ordinære kongres

2 INDHOLD Vi skaber værdi for børnene... 4 Trivslen er bedre i selvejende og private institutioner...4 Fritidspædagogikken i fremtiden...5 Fra områdeledelse til Mega-size børnekomplekser...6 Administrationsomkostningen i det kommunale og hos Frie...8 Den organisatoriske omstilling... 9 Ny IT og mere ny IT...10 Mange institutioner har forladt Frie men nye kommer også til...10 Fries underskud i 2010 endnu engang...11 Egenkapitalen...12 Driftudviklingen...12 Ledelse i Frie Udvikling og børnetal...14 Økonomien i Frie Udvikling og nytænkning af medlemstilbud Intern styrkelse for eksterne ydelser...16 Styrkelse af Løn og Regnskab at skabe værdi for kunden/medlemmet...16 Processer...18 Fra politik, pædagogik og psykologi til ledelse og strategi...21 Jura...23 Nytænkning og udvikling af Frie Psykologiske Tilbud...24 Pædagogik og børneliv...25 Natur og miljø...27 Nyt tilbud om rekrutteringsrådgivning...29 Samhandelsaftaler sikrer favorable priser...30 Aktiviteter og arrangementer i Frie...30 Uddannelse og udvikling af bestyrelser...31 Efteruddannelse af medarbejderne...31 Institutioner og pædagogisk udvikling Stor vækst i antallet af private institutioner...33 Faldende børnetal i kommunerne...34 Netværks- og klyngemodeller...35 Internationale daginstitutioner...37 Unge, demokrati og civilsamfund Fries Ungdomsunivers på Lolland...38 En ny produktionsskole samarbejde med Fonden Fulton...38 Børnenes Grundlovsdag...39 Det politiske arbejde Etableringsret for selvejende institutioner...40 Opsigelsesvarsler for private daginstitutioner...41 Frie på Folkemøde i Allinge...41 Fonden Frie Børnehaver Børn og Service

3 Vi skaber værdi for børnene Da Frie Børnehaver og Fritidshjem startede op i 1937, var det for at løse et dagligt problem for ganske almindelige mennesker i ganske almindelige jobs, nemlig at få deres børn passet i et pædagogisk miljø, mens de selv skulle passe deres arbejde. Det skabte værdi for børnene, deres forældre, erhvervslivet og samfundet som helhed. I dag har det offentlige overvejende overtaget denne rolle, og navnlig skaber det offentlige værdi med sigte på samfundets bedste. Det sker i stigende grad i det perspektiv, som samles under begrebet konkurrencestaten. Når det offentlige primært skaber den værdi, som Frie oprindeligt startede med at etablere, så rejser det spørgsmålet: Hvilken værdi kan Frie så skabe i fremtiden? Trivslen er bedre i selvejende og private institutioner Hvis man tager spørgsmålet meget pragmatisk, så skaber selvejende og private institutioner allerede værdi for fremtiden alene ved forhold, at de i årtier har klaret sig bedst på spørgsmålet om trivsel på arbejdspladsen*, både for personalet og for lederne. Ingen har endnu taget det skridt og undersøgt, om den bedre trivsel hos selvejende og private institutioners personale og ledere ikke også betyder en bedre trivsel hos børnene og dernæst hos deres forældre**. Det er nærliggende at antage, at en sådan undersøgelse vil konkludere, at børn fra selvejende og private institutioner har det bedre end børn fra kommunale institutioner. Vi ved det endnu ikke som et faktum, men hvis en sådan undersøgelse af børnenes trivsel viste, at børn fra selvejende og private institutioner har det bedre, hvilken betydning vil det så have for det kommunale som driftsherre for 70 % af alle daginstitutioner i Danmark? Hvis de folkevalgte politiske ledere i Danmark i forhold til sådan en konklusion, at børnene trives bedre i ikke-kommunale daginstitutionsmiljøer, vil følge den samme linje, som de følger i forhold til folkeskolen, så vil konsekvensen være mere af den kommunale daginstitution og mindre af den ikke-kommunale daginstitution. Selvom de kommunale institutioner i spørgsmålet om kvalitet taber til de selvejende og private, så har historien vist, at det ikke giver anledning til selvransagelse. Det giver snarere anledning til en slags stædig trods: At det kommunale er det bedste uanset hvad! Der er mange måder at blive bedst på, og en af måderne er naturligvis at forbyde fair konkurrence. Hvornår er der fx sidst blevet bygget en ny selvejende daginstitution? Det skete, med enkelte undtagelser, ikke ved den enorme udbygning af daginstitutioner op gennem 80 erne og 90 erne. Det sker heller ikke nu, hvor der igen investeres milliarder i nye mega-institutioner landet over. Staten og kommunerne ønsker ikke konkurrence. Det synes som om, at det offentlige ikke ønsker reel benchmarking - eller tør det offentlige bare ikke at lade sig selv teste for kvalitet på lige vilkår? På daginstitutionsområdet har det siden 1976 været umuligt at etablere en selvejende institution, uden at kommunen er den formelle opdragsgiver; og kommunerne beder ikke nogen om at etablere nye selvejende institutioner. De private institutioner har etableringsret, men bygningstilskuddet, som skal finansiere den ejendom, som institution skal ligge i, er helt ude af trit med niveauet for markedslejen på såvel ældre som nyere institutionsbygninger. Det er derfor helt umuligt for en privat institution at bygge en ny institutionsejendom. Kommunerne har skærmet godt af for lige og fair konkurrence. Alligevel kommer de selvejende og private daginstitutioner ud med klart bedre resultat på ansattes og lederes trivsel. Hvad er det, der holder et af verdens mest udviklede demokratier og velfærdsstater tilbage for at turde give større frihed til de borgere, som dette samfund er til for? At de ansattes og ledernes trivsel er bedre i de ikke-kommunale institutioner, rejser også det ubehagelige spørgsmål om det offentliges rolle som arbejdsgiver og driftsherre. Er det sammenblandingen af politisk bystyre, offentlige myndighedsfunktion og kommunal driftsfunktion under én organisation; det offentlige, der viser sin konsekvens i den kendsgerning, at der er en ringere trivsel og et større sygefravær i de kommunale daginstitutioner? Det offentlige kan vel ikke fralægge sig ledelsesansvaret? Er det overhovedet en hensigtsmæssig organisationsform, at de tre væsensforskellige funktioner blandes sammen i én? Det er nok et lidt større politisk spørgsmål, og for nogen et meget ideologisk spørgsmål, men i vores sammenhæng, daginstitutioner, kan det godt rejses, uden at der skal svares generelt på det store spørgsmål. De selvejende og nu også private institutioner har ikke alene været med hele vejen ved etableringen af det danske velfærdssamfund. De var der før samfundet overhovedet mente, at det var en velfærdsopgave at drive kommunale daginstitutioner. De selvejende daginstitutioner har endog udviklet fundamentet og store dele af det indhold, som vi i dag forstår som en daginstitution. Til trods for, at de kommunale daginstitutioner udgør 70 % af alle daginstitutioner i Danmark, til trods for, at de har fået de nyeste og bedste rammer, og til trods for, at der i de kommunale daginstitutioner er indført moderne ledelse og ledelsesrammer, så kommer de stadig ud med et dårligere resultat på trivsel end de selvejende. Når det kommunale har satset så massivt på at være de bedste til at drive daginstitutioner, og så alligevel ikke kan opnå det bedste resultat på det afgørende parameter om trivsel, så er det vel ikke urimeligt at drage den konklusion, at de selvejende og de private institutioner kan løse velfærdopgaven med at sikre, at befolkningen får passet sine børn i det bedst mulige pædagogisk kvalitative tilbud. Fritidspædagogikken i fremtiden Skolereformen har nu virket i snart 4 måneder. I de fleste kommuner i landet har der ikke i årtier været fritidstilbud efter dagtilbudsloven. Der er stadig nogle få tilbage: i Randers, Furesø, Hvidovre og København. I alle disse kommuner er der også kommunale tilbud på fritidsområdet, men de selvejende og private fritidstilbud står meget stærkt i forhold til de kommunale tilbud. Alligevel betyder udrulningen af skolereformen, at disse ikke-kommunale tilbud står over for at blive lukket eller tvangsfusioneret. Det er en dobbelt udfordring, at fritidspædagogerne får stadigt sværere ved at kunne have beskæftigelse på fuld tid, samtidig med at de skal arbejde under to forskellige ledelsesstile og -kulturer. Selvom fritidstilbuddet er åbent et færre antal timer, og medarbejderantallet er blevet reduceret, så fastholdes niveauet for forældrebetalingen, eller sænkes mindre end omkostningerne er faldet. Forældrene skal med andre ord betale mere for mindre. Det svækkede rene fritidstilbud på fritidshjemmet og i fritids- og juniorklubben vil, sammen med den reelt højere forældrebetaling, højst sandsynligt betyde, at de rene fritidstilbud vil falde en efter en. Formodentlig vil de faldne først blive kommunaliseret og lagt sammen, for så til sidst at hele fritidssektoren vil blive lagt under folkeskolen. Folkeskolen er imidlertid under pres, og stadig flere forældre vælger folkeskolen fra og sætter børnene i * Scharlingrapporten 2008, Niras undersøgelsen 2009 ** Blandt forældrene til børn i de selvejende institutioner er der en højere grad af tilfredshed med stemningen i institutionen, samt i forhold til de fysiske rammer og konkrete indretning af institutionen. Det er nærliggende at antage, at årsagen hertil skal søges i det forhold at forældrene i selvejende institutioner udviser en større grad af involvering og medejerskab i forhold til deres barns institution (som medbygger, indretter, sponsor etc.), da de er ansvarlige for både økonomi, personale og pædagogiske formål/principper. (Niras 2009) 4 5

4 en friskole. Skolereformen ser ikke ud til på kort sigt at dæmme op for den udvikling, og derfor er det endnu mere ulykkeligt, at fritidssektoren er kommet på mellemhånd og trues af lukning. Det er ikke svært at gennemskue, at fritidspædagogikken i en meget nær fremtid kun vil blive varetaget af uudannet personale, da der kun vil være få fuldtidsstillinger til uddannede pædagoger. Om fremtiden er, at skolelærerne efteruddannes til at blive pædagoger, eller at pædagogerne efteruddannes til at blive skolelærere eller et mix af begge dele, er svært at svare på. Men en kombinationsuddannelse vil kunne skabe et fagligt grundlag og en fornuftig fleksibilitet i zonen mellem barnets ret til frihed (i forlængelse af FN s Børnekonvention) og det samfundsmæssige behov for faglige kundskaber hos det enkelte barn. Men hvis understøttende undervisning, lektiehjælp og tolærer princip i fremtiden skal være en mulighed, så vil det være en nødvendig og sandsynlig udvikling med kombinationsuddannelser. Her hviler der en stor udfordring for fagforeningerne om at samarbejde, hvis en udvikling i den retning skal blive en mulighed. Men det er et stort tab for den socialpædagogiske indsats på normalområdet, og et bortfald af en synlig og stærk fritidspædagogisk sektor vil kunne aflæses i en større social og etnisk eksklusion i den nærmeste fremtid. Det gør ikke billedet mindre dystert, når det sammenstilles med resultatet af amternes nedlæggelse og en opløsning af specialpædagogikken. Fritidsområdet vil gå fra både at være frirum og et pædagogisk kvalitativt tilbud til at være læringspasning i et klasseværelse med lektiecafé minus café. Det forekommer ganske uigennemskueligt, hvilke tanker lovgiverne har gjort sig i forhold til at erstatte fritidstilbuddet med en halvtom lektiecafé, og hvad der egentlig fagligt har understøttet den politiske vision. Frie er skeptiske over for den centrering om skolefaglig udvikling, som begrebet om konkurrencestat og den nye skolereform lægger op til. Vi tror på, at læring er grundlaget for faglige tilegnelse, og vi mener, at læring er en pædagogisk opgave, da det er relationen mellem den, der lærer fra sig, og den der lærer til sig, som vi kan påvirke og udvikle. Derfor er det vores ambition at gå ind på skoleområdet for at oprette skoler, der tager udgangspunkt både i erfaringerne fra vores pædagogiske verden og den skolefaglige verden. Målet er, at det pædagogiske og det skolefaglige skal være integreret og kombineret, med fastholdelse af begge faggruppers integritet. Fra områdeledelse til Mega-size børnekomplekser I de sidste 12 år har mange kommuner indført område- eller klyngeledelse. Nu er denne udvikling gået over i fase 2 nu bygges der mega-institutioner. I Prinsessegade på Christianshavn er en institution under opførelse, som skal rumme op til 800 børn. I Husum bliver der samlet 500 børn i en nedlagt og renoveret skole; det er en udflytterbørnehave i byen, der skal samle børnene op fra flere bydele i København. I Langeskov i Kerteminde på Fyn samles alle institutioner i en ny institution med plads til 250 børn. I Skanderborg og i Furesø etableres nye institutioner med plads til op til 300 børn. Hvorfor investeres der nu milliarder i både at nedlægge eksisterende institutioner og i at opføre disse nye mega-institutioner? Er det ny epokegørende forskningen i pædagogisk kvalitet, der advarer om at bygge mindre enheder? Er det pædagogerne, der efterlyser større ramme for at kunne udøve deres fag mere professionelt? Er det forældrene, der er trætte af forældede små institutioner, der ønsker sig stor, større, størst? Eller er det børnene, der har tilkendegivet, at de ønske større institutioner, så de kan stå sig i den globale konkurrence? Det er spørgsmålet om bæredygtighed, forstået som økonomisk bæredygtighed, som er drivkraften i denne udvikling fra områdestrukturer til mega-institutioner. Den kommunale ledelsesstruktur reducerer antallet af ledere i udførerleddet, fordi det reducerer centraladministrationens opgave med at lede lederne i daginstitutionerne. Der er også en behagelig sidegevinst, idet der på denne måde kan lægges centraladministrative opgaver ud i mega-institutionerne, som derved kommer under dagtilbudsloven, hvorefter der opkræves % forældrebetaling på de opgaver, der før var et fællesanliggende. Fase 3 af denne udvikling er en samling af hele børne- og ungeområdet i distrikter, hvor ledelsen placeres på skolen. Denne masterplan rummer ingen vision for de børn, der skal leve og udvikle sig under de nye rammer. Der er ikke fokus på, hvad der skaber et godt pædagogisk miljø, eller hvad der bedst muligt understøtter børn i at udvikle sig. Der er alene fokus på den fysiske ramme, som grundlag for en evt. økonomisk bæredygtighed og en mere enkel ledelsesstreng set fra centralforvaltningens perspektiv. Den økonomiske bæredygtighed er i princippet en akademisk idealmodel. Hvad vi ved i dag er, at der er højere personaleomsætning og mere sygdom i større institutioner. Begge dele har selvforstærkende effekter. Sygdom avler mere sygdom, flere opsigelser avler flere opsigelser. Netop personaleomsætning og sygdom er noget som skaber både uro og utryghed blandt børnene. Samtidig formindskes den pædagogiske aktivitet pga. manglende personale og manglende specialkompetence. Den kommunale satsning på mega-institutioner skaber på den anden side en stadigt stigende efterspørgsel efter det selvejende og private alternativ. Så trods presset om sammenlægninger vil der i sidste ende ske en folkevandring til de ikkekommunale alternativer. Denne udvikling ser vi allerede nu i de mindre lokalsamfund, og i storbyerne har den stået på længe på skoleområdet. Det er pudsigt, at det politiske establishment konsekvent tilbyder mere af det, som stadig flere forældre har sagt nej til og stadig siger nej til. I København er det mere end 25 % af børnene, der går i privatskole, og % af børnene går i selvejende. På landsplan topper Bornholm med 26 % af børnene i private institutioner. Den politiske vision om en konkurrencestat betyder på vores område, at vi underlægges det målbare. Det målbare er i øjeblikket Pisa-resultaterne. Disse opfattes åbenbart som en global benchmarking med fuld validitet. I det mere konkrete betyder det en skolificering af hele barnets liv. Det er en planøkonomisk tænkning, der får Stalin til at smile bredt i sin grav, og den kender ikke partifarve blandt de politiske beslutningstagere. Det er en vision, der samler bredt politisk, måske fordi den sætter sig igennem bag om ryggen på politikerne. En del af beslutningsprocessen handler om nedslidte skoler og institutioner, en anden del handler om, at danske børn synes at klare sig dårligere i det skolefaglige end andre børn (konkurrencestaten), og en tredje del handler slet og ret om politikeres og embedsmænds stræben efter kontrol og overblik over økonomien. Det bliver den mindste fællesnævner, der vinder, og det er økonomien. Det er for dyrt at renovere, det er for dyrt med flere lærere og pædagoger, og Danmark har ikke råd til at tabe i den globale konkurrence. Hvem kan være uenig i dette? Det er derfor ikke hovedspørgsmålet, hvorvidt der er en uundgåelig økonomisk faktor. Det centrale er at se disse tre forhold som udfordringen og ikke som målet i sig selv. Den snuptagsløsning, som nu er sat i gang, kan vise sig at blive meget dyr. De milliarder der nu investeres i mursten, kunne måske være * Heckman, J.J. (2008): Schools, Skills, and Synapses. Economic Inquiry. 6 7

5 Den organisatoriske omstilling blevet brugt meget klogere, fx til flere pædagoger. J.J. Heckman har påvist, at de målrettede og bevidste investeringer, der foretages i barnets første 6 år, økonomisk set giver det højeste afkast af investeringer overhovedet.* Fx brugte vi i kr. på den billigste kandidatuddannelse, mens vi gennemsnitligt bruger det halve på barnets første 5 år (2 år i vuggestue og 3 år i børnehave koster kr. Forældrene betaler yderligere 25 %). Pointen er selvfølgelig ikke, at der skal ansættes 10 pædagoger til hver stue, men at der sættes et mål op for, hvad der skal nås med den pædagogiske indsats i daginstitutioner, og at der herefter bemandes eller uddannes til, at målet kan nås. Bredt set er målet, at alle børn er skoleparate, når de begynder i skolen. Et mere specifikt mål kunne være, at det at lære at læse faktisk er en pædagogisk opgave, da forskning peger på, at børn under 3 år har lettere ved at lære at læse. Faktisk har de seneste 15 års udvikling på hele daginstitutionsområdet haft rigtig mange tiltag til øget kvalitativ pædagogisk indsats. Men samlet set er der ikke fuldt penge med, tværtimod er der blevet færre. Så her er Heckmans pointer væsentlige, fordi vi i øjeblikket skyder os selv i fødderne, når de perspektivrige tiltag ikke understøttes af den nødvendige ressourcetilførelse. Et illustrativt eksempel er, at den halve milliard, som regeringen afsatte til meransættelse i daginstitutionerne, stort set ikke er blevet udmøntet. I enkelte kommuner er pengene endda blevet brugt til at indføre et ekstra ledelseslag lige under centralforvaltningen. Administrationsomkostningen i det kommunale og hos Frie Vi hører ofte kommunerne fremhæve, at de selvejende er dyrere i drift end de kommunale, fordi de selvejende institutioner (og også de private) får udbetalt et administrationsbidrag på 2,1 % i af bruttodriftsudgiften. Kommunerne lægger ikke selv tal frem for hvad de selv bruger på administration af deres kommunale daginstitutioner. Men ind imellem kommer der alligevel nogle eksempler frem, som indikerer, hvor meget kommunerne bruger til administration af deres egne institutioner. Kommunernes Landsforening har på deres hjemmeside fremhævet Slagelse Kommune for at have fundet frem til en effektiv løsning til administration af daginstitutioner. Der er 38 institutioner i kommunen, som administreres af 5 administrationsmedarbejdere. Oplysningen gælder for Det svarer til, at hver enkelt administrationsmedarbejder administrerer 7,6 institutioner. I Frie kan vi konstatere, at vi i 2013 havde 15 institutioner pr. administrationsmedarbejder eller dobbelt så mange som i Slagelse kommune. I Slagelses eksempel, som betegnes som effektivt af KL, svarer omkostningen altså til en administrationsprocent for de kommunale institutioner på 4,2. Da dette eksempel er fremlagt af KL selv, og da det samtidig må antages, at den pågældende kommune har indvilliget i offentliggørelse af disse tal, finder Frie det rimeligt at fremlægge dette eksempel samtidig med, at kommunens navn nævnes. Frie har kendskab til tal fra andre kommuner, hvor den interne administrationsprocent er højere end 4,2 %. I en kommune skal de kommunale institutionerne fx betale kr. om året pr. barn, for at få udført forskellige administrationsopgaver, dog ikke den fulde administration. Da bruttoudgiften til et vuggestuebarn i den pågældende kommune er kr., svarer denne semiadministrationsydelse til et administrationsbidrag på 3,7 %. Hvis det er et børnehavebarn svarer det til en administrationsprocent på 7,4. I begge disse eksempler er der ikke angivet omkostninger til lønadministration, revision, IT, administrationssystemer, kontorfaciliteter, ledelsesomkostninger, uddannelse og meget mere. Ud fra de givne eksempler vil det derfor ikke være urimeligt at antage, at den gennemsnitlige interne kommunale administrationsomkostning er 6 %, eller 3 gange højere end det administrationsbidrag der gives til de selvejende og de private institutioner. Igen ses et eksempel på, at det offentlige ikke ønsker en fair og lige konkurrence mellem kommunale leverandører og ikkekommunale leverandører. Hvis de selvejende og de private blev stillet lige i forhold til de kommunale, ville man se en meget stor vækst i udviklingen af de selvejende og private institutioner. Frie må således igen rejse spørgsmålet: Hvorfor vil de kommunale driftsherrer ikke ud i en lige konkurrence med de selvejende og de private daginstitutioner? Det er vel ikke et skrækscenarie, at en sådan konkurrence skulle betyde et endnu bedre pædagogisk kvalitativt tilbud til vores børn og deres familier? I den forløbne kongresperiode har Frie været igennem en meget stor omstillingsproces. Frie har afsluttet omstillingen i afdelingerne jura, økonomi, HR, pædagogiske rådgivning og rekruttering; og psykologordningen er ændret til Fries Psykologiske Tilbud. Det har været hovedbestyrelsens klare mål, at der skulle være et stærkt og bredt pædagogisk tilbud. I praksis er der nu et tæt samarbejde mellem alle konsulenterne, således at der nu reelt er 5 konsulenter i det pædagogiske og psykologiske felt, som støtter og sparer med hinanden til gavn for kunder og medlemmer. Fries nye konsulenter har været i medierne med børnefaglige og -politiske budskaber hele 10 gange siden sommerferien Frie har aldrig før i sin historie haft så mange pædagogisk faglige ansatte, hvor alle er 100 % orienteret omkring det pædagogisk udviklende arbejde. Tidligere var de pædagogiske konsulentstillingerne bredt arbejdende og endog med tyngde inden for det økonomiske og juridiske felt. Men sådan er det ikke mere, og kompleksiteten af de juridiske og økonomiske udfordringer gør det heller ikke muligt at kunne spænde så bredt som fra det pædagogfaglige til fx det juridiske. Denne omstilling har siden den påbegyndtes i efteråret 2011 været præget af mange udfordringer, men der har også været flere resultater: ipad-projektet og bogen, Pædagogens Faglighed, Frivillighedsprojekt på Lolland og forsøg med etableringen af produktionsskole sammen med Fulton Fonden (endnu ikke afsluttet). Vi har i dag en meget velfungerende personalejuridisk afdeling, hvor antallet af forhandlinger er svundet ind til et minimum, hvilket betyder, at sagerne nu er veldokumenteret, og derfor kan afsluttes i faglig enighed. Flere af vores institutioner har været skeptiske i forbindelse med denne del af omstillingen, men i dag hører vi heldigvis kun ros. Nu er turen kommet til det, som mange kalder kerneydelsen, nemlig regnskab og løn. Løn udgør 90 % af institutionernes økonomi, men prioriteringen i Frie har været regnskabet, hvor 5/6 af personalet i regnskabs- og lønafdelingen har været beskæftiget. Fremadrettet er det nødvendigt at stille meget mere skarpt på lønforbrug, fordi det er her, et evt. overforbrug slår dyrest igennem kr. er gennemsnitsprisen for en månedsløn inklusiv pension, sygdom og ferie. Så bare en måneds forkert planlægning eller håndtering kan betyde et merforbrug på kr. Derfor vil Frie ændre både budgetkontroller og lønsimuleringer samt de dertilhørende arbejdsgange, så der skabes et mere professionelt overblik over økonomien og ikke mindst lønomkostningerne. Fra. 1. august 2014 er der opstartet en ny organisation, hvor regnskabsmedarbejderne skal arbejde i teams omkring en større klynge af institutioner. Alene for at sikre en større faglighed og en ensartet kvalitet er det hensigtsmæssigt med teamdannelsen. I princippet er arbejdsgangene nu brudt op i forskellige processer, så det grundlæggende bogføringsarbejde kan udføres hurtigere, mere sikkert og ensartet. Målet hermed er at frigøre mere tid til den rådgivende regnskabsfunktion, dvs. konsulentopgaven. I den hidtidige struktur har organisationen udviklet sig unødvendigt løntungt, uden at det har skabt mere værdi for medlemmer og kunder. Vores overenskomststruktur har ændret sig til nu også at omfatte en AC-overenskomst, der dækker akademikere og uddannelsessøgende. Det er ikke usædvanligt, når der således kommer konkurrence på organiseringen af arbejdskraften blandt fagforeningerne, at det giver noget støj. Men Frie er nødt til at følge med tiden og indgå overenskomster med de fagområder, som skal bestride vores stillinger. Samtidig har Frie haft en husaftale, der har betydet op til en fordobling af lønnen for medarbejderne i regnskabsfunktion. Denne husaftale blev opsagt ved udgangen af september Det har for flere medarbejdere betydet en mulig lønnedgang på et par hundrede tusinde. Det har været ledelsens udspil at fastfryse lønnen på 2013-gennemsnitsniveau (ca kr./mdr.; kr./ år, dertil kommer yderligere kr./år i arbejdsgiverbetalte goder), når man påbegyndte den nye teamstruktur. Det har desværre betydet, at flere medarbejdere har valgt at forlade Frie. Det er vi naturligvis kede af, men kan samtidig glæde os over, at de let har kunnet finde arbejde andetsteds. At tidligere og afholdte medarbejdere har valgt at forlade Frie, har givet uro og utryghed hos medlemmer og kunder. Vi er flere gange fra medlemmerne og kunderne blevet mødt med, at vores medarbejdere var stressede og havde for meget at lave. Den gennemsnitlige vækst i arbejdsmængden har været faldende gennem 2011 og 2012, hvorefter den fra 2013 er steget med 7 % i forhold til På landsplan er der ikke sket nogen ændring i produktiviteten siden De 7 % er samlet set ikke en markant stigning. Vi har konstateret, at mange medlemmer og kunder ikke har modtaget alle budgetkontroller og lønsimuleringer. 8 9

6 Det beklager vi, men det er ikke faktuelt begrundet i øget arbejdsmængde eller indførelse af ny IT. Vi kan også konstatere, at medlemmer og kunder, der forlader Frie med den begrundelse ikke at have modtaget budgetkontroller, ofte fortsætter med den samme regnskabsfører i en anden paraply. Vi har forståelse for, at medarbejderne er utrygge ved de forandringer, som ledelsen har besluttet at indføre, men vi er også af den opfattelse, at lønelementet har spillet en betydelig og negativ rolle i forhandlingsrelationen mellem ledelse og medarbejdere. Reelt var valget mellem, at hver medarbejder skulle have ca. 60 % flere institutioner (svarende til en årsløn på kr.) eller overgå til teams. Flere medarbejdere har haft den mængde af institutioner (60 % flere end gennemsnittet) med tilsvarende årsløn. Men det er næppe sandsynligt, at alle medarbejdere ville kunne leve med det produktivitetsniveau, og det vil således af hensyn til arbejdsmiljøet være langt det bedste at etablere en ny processtyring og en ny organisation i en temastruktur, som kan rumme alle medarbejderne. Frie er bevidste om, at det kan være betænkeligt at fremlægge medarbejdernes løngennemsnit i denne kontekst. Men dette lønniveau har været usædvanligt højt, og det har belastet Fries økonomi. Det er naturligvis et ledelsesansvar, at lønniveauet har været så højt, selvom man vel heller ikke skal glemme at rose tillidsmændene og deres organisation for at have opnået så flot et resultat. Konsekvensen har været, at Frie op gennem nullerne har administreret for omkostningstungt, således at vi i 2010 satte kr. til pr. institution. Det har derfor været nødvendigt at nybygge organisationen både i forhold til effektivitet og i forhold til lønniveauet. Målsætningen er en fordobling af produktiviteten og kvaliteten. Årsagen til, at dette er realistisk, er, at der reelt set ikke er sket nogen udvikling af arbejdsformerne og processerne i de sidste 20 år. Den egentlige årsag til den økonomiske omstilling er, at administrationsprocenten faldt fra ca. 3 % til 2.1 % med fuld virkning fra Det svarer til et fald i indtægterne på ca. 15 mio. kr. om året. Der blev ikke taget skridt til en tilpasning tilbage i 2004 og frem til Den tilpasning er først sket fra 2011, og det er først her i 2014, at tilpasningen i regnskab er blevet iværksat. Vi er nu i en situation, hvor de regnskabsmedarbejdere, der har været længst i Frie, er blevet sat i teams. Konsulentfirmaet Immenso har udviklet de nye arbejdsprocesser for Frie og er sammen med Helle Tiedemann i gang med at implementere de nye processer. Processerne vil udvikle sig løbende fremadrettet, alt sammen med det mål at balancere omkostninger, service og arbejdsmiljø. Ny IT og mere ny IT I løbet af foråret har Frie opgraderet vores finanssystem. Den platform, vi kørte på, eksisterede ikke længere, og vi måtte derfor skifte det gamle system ud med en nyere opdatering. På det teknologiske område er der anskaffet et nyt telefonsystem, der er digitalt styret og som derfor kan anvendes fra hver enkelt pc. Vores finanssystem er blevet opgraderet, da det hidtidige system ikke længere kan få support fra leverandøren. Vi har derudover fået lagt al data over i et datawarehouse, så det er blevet muligt at hente al data fra et sted. Vi vil først i det nye år lancere et forældreintra, der samtidig er den digitale platform for udveksling af data mellem institutionerne og Frie. Meningen med alt dette er at skabe et sikkert system for de nødvendige data, som vedrører institutionerne og deres daglige drift. Det vil være muligt fremover at komme online til Fries økonomiske data, og fx selv udarbejde lønsimuleringer. Budgetkontrollerne og lønsimuleringerne vil fremover blive leveret til denne platform, hvor ledere og evt. hele bestyrelsen har adgang til at se materialet. Mange institutioner har forladt Frie men nye kommer også til Desværre har mange institutioner valgt at forlade Frie i 2014, ca. 50, og det er usædvanligt mange institutioner. De fleste har angivet manglende leverance af regnskabsmateriale som årsag. Mange har tilføjet, at de ikke har villet bebrejde regnskabsmedarbejderen noget i den forbindelse. Ledelsen tager naturligvis ansvaret for, hvis der har været mangler i vores leverancer. Men som det er redegjort for i ovenstående, så har der ikke været foretaget væsentlige ændringer i arbejdsprocesserne før 1. august i år. Det er derfor ikke begrundet i konkrete ændringer, og det er heller ikke begrundet i væsentlig øget arbejdsmængde. Opgraderingen af vores finanssystem har kun påvirket udskydelsen af en budgetkontrol (april-maj) ligesom den i enkelte tilfælde har påvirket rettidig aflevering af data til kommunerne (september). Det er uundgåeligt ved så væsentlig en ændring i IT-systemet. Frie har haft en stor tilgang af institutioner i flere år, så samlet set har Frie fortsat en omsætning på 45 mio. kr. om året. Frie forventer, at have et bruttooverskud i 2015 på 6 mio. kr. Men det betyder ikke, at Frie ikke er meget ked af, at så mange institutioner har valgt at ville forlade Frie. Frie har været tvunget til, af ovennævnte overforbrug, at tilpasse organisationen, og der er ingen tvivl om, at det har frustreret medarbejderne, at kendte rutiner nu er blevet brudt op og ændret. Frie forventer en tilgang på ca. 20 institutioner i Fries underskud i 2010 endnu engang I det følgende vil Hovedbestyrelsen fremlægge dokumentation for en række forhold omkring Fries økonomiske udvikling i perioden , hvor Svend Erik Christiansen og Henrik Danielsen var henholdsvis direktør og økonomichef. Svend Erik Christiansen udgjorde ene mand i hele perioden Fries direktion. Som indledning kan dette citat fra Protokollatet fra 2008 vise hovedbestyrelsens udfordring med den tidligere ledelse: Som kommentar særligt til udviklingen i de kortfristet nettoaktiver 2007 til 2008 skal vi understrege, at Landsforeningens likviditet i 2008 været belastet af ejendomsinvesteringer for i alt 5.8 mio. kr. primært vedrørende erhvervelserne Nylars, Vallø og KVL, hvor der til brug for finansieringen af sidstnævnte i 2009 forventes optaget prioritetsgæld i størrelsesordenen 3.3 mio. kr. (s. 159, Protokollatet LFB 2008). Som det udtrykkeligt fremgår, så er der erhvervet ejendomme ved at købe dem kontant over cashflowet/pengestrømmen (likviditeten). Hovedbestyrelsen er blevet lovet, at ejendommene kunne og ville blive finansieret gennem optagelse af kredit- og banklån. I 2010 var der erhvervet ejendomme og grunde for kr. og kun kr. var lånefinansieret. De resterende 25.3 mio. kr. blev finansieret ved et træk direkte i kassen. Derfor var det nødvendigt at optage og udvide kassekreditten, men det skete uden Hovedbestyrelsens vidne: 1. Svend Erik Christiansen (20/ og 6/7 2010) og Henrik Danielsen (20/6 2007, 6/ og 28/ ) hævede i perioden Fries kassekredit fra 0 til 11 mio. kr. af fire omgange (Svend Erik Christiansen dog kun op til 7.4 mio. kr.). Løftet fra 3-11 mio. kr. skete uden forelæggelse for hovedbestyrelsen eller tilbagemelding hertil, uden dens medvirkende beslutning og uden at overholde foreningens tegningsregler. Frie havde ikke kassekredit før Hovedbestyrelsen underskrev kassekreditten på 3 mio. kr. den 30/ Der blev i perioden erhvervet ejendomme for ca. 48 mio. kr. Disse blev finansieret over pengestrømmen. Når pengestrømmen var i høj positiv, blev der købt ejendomme. Ikke alle ejendomme blev genfinansieret med realkredit og evt. banklån, og ikke alle kunne fuldt ud lånefinansieres. 3. Fries primære indtægt er administrationsbidrag. Primærindtægterne skal dække primærydelserne (løn, regnskab, revision og personalejura, Fries interne administration, husleje, IT etc.). Frie havde i perioden 39 mio. kr. i andre indtægter, f.eks. lottomidler, kontingenter, husleje samt honorarer for diverse ydelser. Alle indtægter blev brugt til at dække den samlede for store lønomkostning. Det betød, at tabet pr. institution i forhold til administrationsbidraget var kr. i I alt indeholdt perioden et samlet driftsunderskud på 42 mio. kr. Jo flere institutioner jo større underskud på driften. Årsagen til de store lønomkostninger var: a) for mange ansatte, b) for høj løn grundet en dyr husaftale for produktivitet og c) flere fridage i overenskomsten

Hvorfor ikke udbyde til selvejende daginstitutioner?

Hvorfor ikke udbyde til selvejende daginstitutioner? Hvorfor ikke udbyde til selvejende daginstitutioner? Frit valg på en ny måde Daginstitutionernes Lands-Organisation Frie Børnehaver og Fritidshjem Menighedernes Daginstitutioner Hvorfor ikke udbyde til

Læs mere

Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte

Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Frank Ebsen Birgitte

Læs mere

DEN NØDVENDIGE VIDEN. To analyser af HK ernes rolle i velfærdsproduktionen i kommuner og regioner

DEN NØDVENDIGE VIDEN. To analyser af HK ernes rolle i velfærdsproduktionen i kommuner og regioner DEN NØDVENDIGE VIDEN To analyser af HK ernes rolle i velfærdsproduktionen i kommuner og regioner Forord Danmark skal i de kommende år besvare en række spørgsmål, der får afgørende indflydelse på fremtidens

Læs mere

På vej mod en ny institutionsstruktur?

På vej mod en ny institutionsstruktur? På vej mod en ny institutionsstruktur? En undersøgelse af sammenlægninger og indførelse af fællesledelse på dagpasningsområdet Oktober 2004 Søren Smidt Marianne Malmgren og Sanne Ipsen CASA På vej mod

Læs mere

VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE

VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE fremtiden starter her... VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE FORORD Vi har som samfund muligheden for at skabe en ny dansk styrkeposition. Alliancer

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen

Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen EL AIR? Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen Forord Velfærd er vel fair for frivillige? Har velfærdssamfundet brug for redningsmænd? Har redningsmændene brug for

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Lederne har aldrig haft mere tilfredse medlemmer end ved udgangen af 2013. Samtidig var 2013 året, hvor Lederne for alvor konsoliderede

Lederne har aldrig haft mere tilfredse medlemmer end ved udgangen af 2013. Samtidig var 2013 året, hvor Lederne for alvor konsoliderede dende og UdvikLende arbejdsplads tilfredse medlemmer flere medlemmer Uændret kontingent Ledere og LedeLse på edere og LedeLse på dagsordenen en spændende og UdvikLende arbejdsplads tilfredse medlemmer

Læs mere

10 gode eksempler på administrative effektiviseringer i kommunerne

10 gode eksempler på administrative effektiviseringer i kommunerne 1 10 gode eksempler på administrative effektiviseringer i kommunerne KL Økonomisk Sekretariat Weidekampsgade 10 DK-2300 København S Telefon: 33 70 33 70 2 Indholdsfortegnelse Bedre og billigere administration

Læs mere

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 Forord Vækstforum blev nedsat af regeringen i september 2009 med det formål

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Fremtidens Vollsmose. Spor 1 Udredningsrapport og faktakatalog om Vollsmose. November 2012 BMF

Fremtidens Vollsmose. Spor 1 Udredningsrapport og faktakatalog om Vollsmose. November 2012 BMF Fremtidens Vollsmose Spor 1 Udredningsrapport og faktakatalog om Vollsmose November 2012 BMF 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 3 Metode 5 Ny tilgang til indsatser i Vollsmose 7 De fysiske rammer 15 Normskred

Læs mere

Vækst gennem mentorskab, coaching og målrettet efteruddannelse i etniske virksomheder - en undersøgelse af metoder og virkning

Vækst gennem mentorskab, coaching og målrettet efteruddannelse i etniske virksomheder - en undersøgelse af metoder og virkning Projekt Vækst gennem mentorskab, coaching og målrettet efteruddannelse i etniske virksomheder - en undersøgelse af metoder og virkning INM 2007/231-3519 Vejle Erhvervsudvikling Januar-Marts 2010 Indhold

Læs mere

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet Lederen gør en forskel Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet UdviklingsForum november 2009 LEDEREN GØR EN FORSKEL Rapport fra en undersøgelse af ledelse af dagtilbud i Århus Kommune

Læs mere

PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET. En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter. Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne

PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET. En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter. Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne Kolofon: Redaktion: Lundgaard Konsulenterne Udgiver: Socialministeriet Holmens

Læs mere

Voksenservice 03-12-2013

Voksenservice 03-12-2013 FREDERICIA KOMMUNE En ny vej 2.0 Handle- og udviklingsplan 2014-2015 Voksenservice 03-12-2013 Handle- og Udviklingsplan 2.0 er en plan, som skal danne grundlag for Voksenservices udvikling i 2014 og 2015

Læs mere

Genoptræning. - fra problem til princip

Genoptræning. - fra problem til princip Genoptræning - fra problem til princip Genoptræning - fra problem til princip Udgivet af Mandag Morgen Copyright Huset Mandag Morgen A/S, 2004 Tryk: Ekspressen Tryk- og Kopicenter Aps Layout: Qvist & CO

Læs mere

Det handler om velstand og velfærd //

Det handler om velstand og velfærd // Det handler om velstand og velfærd // Forord // Danmark har et produktivitetsproblem. I de senere år er produktionen pr. arbejdstime steget meget langsommere, end vi tidligere var vant til. Den er også

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Livet skal leves hele livet Max Pedersen Livet skal leves hele livet jubilæumsbog 1969-2009 ok-fonden 1969-2013 Livet skal leves hele livet Udgivet af OK Fonden Frederiksberg Allé 104, 1820 Frederiksberg

Læs mere

hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Forandringens vinde 14 Udvikling og dialog 22 Projektforretning 26

hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Forandringens vinde 14 Udvikling og dialog 22 Projektforretning 26 Årsrapport 2005 hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Udvikling af det moderne samfund kræver energi og politisk fremsynethed Vindkraft bider skeer med de fossile brændsler

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

Status på førtidspensionsog kontanthjælps-reformerne

Status på førtidspensionsog kontanthjælps-reformerne Status på førtidspensionsog kontanthjælps-reformerne - en undersøgelse blandt socialrådgivere på jobcentre maj 2014 Hvis sagstallet faldt, ville der i højere grad være tid til tværfaglig og helhedsorienteret

Læs mere

Akademikernes psykiske arbejdsmiljø - et litteraturstudie. Marts 2003

Akademikernes psykiske arbejdsmiljø - et litteraturstudie. Marts 2003 Akademikernes psykiske arbejdsmiljø - et litteraturstudie Marts 2003 Akademikernes psykiske arbejdsmiljø - et litteraturstudie Marts 2003 Helle Bach og Christian Bason, PLS RAMBØLL Management Indhold Side

Læs mere

Åbent lederskab mod velfærdsinnovation. Tænketanken Public Governance Rapport 2013

Åbent lederskab mod velfærdsinnovation. Tænketanken Public Governance Rapport 2013 Åbent lederskab mod velfærdsinnovation Tænketanken Public Governance Rapport 2013 Tænketanken Public Governance I denne sjette rapport fra Tænketanken Public Governance diskuterer vi, hvordan velfærdsinnovation

Læs mere

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 Organisering og ansvar Værktøjer og brugere Anvendelse internt og eksternt Prioritering og fremtid FORORD Denne rapport indeholder resultaterne af en undersøgelse af

Læs mere

Forskellighed og fællesskaber i SFO en

Forskellighed og fællesskaber i SFO en www.skoleportalen.dk Forskellighed og fællesskaber i SFO en Af forlagsredaktør Mette Johnsen Elbeck De senere år er SFO en i højere grad blevet tilknyttet skolen, som en integreret del af organisationen,

Læs mere