Bilag H til aftale om IPConnect: Service Level Agreement

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag H til aftale om IPConnect: Service Level Agreement"

Transkript

1 Bilag H til aftale om IPConnect: Service Level Agreement Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING PRODUKTDEFINITION TEKNISK PERFORMANCE MÅLEMETODE OG GRUNDLAG DEFINITION AF PERFORMANCE PARAMETRE MÅL FOR TEKNISK PERFORMANCE IP backbone Danmark IP backbone Norge IP backbone Sverige IP backbone Norden IP backbone Europa IP backbone New York Ethernet/Lag2 opsamlingsnet i Danmark... 7 APPENDIX 1: BEREGNING AF PERFORMANCE VÆRDIER Indledning Denne Service Level Agreement (SLA) indgår som bilag H til standardaftalen om IPConnect med. Denne SLA er udelukkende for parametre i IP backbone nettet og skal ses i sammenhæng med Bitstream Access for så vidt angår IPConnect xdsl og Transmission for så vidt angår IPConnect FK. Der er ikke på nuværende tidspunkt mulighed for at levere måledata som dokumentation. Vi forventer i løbet af 2006 at kunne levere månedlige online rapporter på der viser generelle performanceparametre, gældende for TDC IP backbone. 2 Produktdefinition Denne aftale gælder for TDC s IP backbone og opsamlingsnet. TDC s IP backbone omfatter samtlige af TDC s Provider Edge (PE) routere og TDC opsamlingsnet omfatter Ethernet og ATM opsamlingsnet, som opsamler/aggregerer kundernes trafik fra xdsl og fiber acces produkter jf. nedenstående figur. PE router Opsamlingsnet Acces DSLAM switch PE router switch Acces Ethernet switch TDC IP / MPLS Backbone net PE router PE router Acces SDH Acces switch Acces DSLAM PE router Ip backbone DSLAM ATM Opsamlingsnet IP backbone dækker således hele Danmark, dele af Norge og Sverige, samt enkelte større byer i Europa og USA. Side 1 af 10

2 TDC opsamlingsnet dækker ydelsen i et hvert opsamlingsnet, målt fra kanten af IP-nettet til hhv. de enkelte switche og de tilkoblede DSLAM. I TDC s IP Backbone måles der udelukkende på trafik internt i nettet, hvorfor trafik til og fra andre operatører (Internettet) ikke er omfattet af denne aftale. I opsamlingsnettene måles der også udelukkende på trafik internt, for at dokumentere den konkrete indvirkning af dette lag i IP infrastrukturen. TDC s IP-net (backbone og opsamlingsnet) tilbyder fire trafikklasser med varierende formål: Trafik klasse EF (Expedited Forwarding) Afnb (Assured Forwarding non burstable) Afb (Assured Forwarding burstable) BE (Best Effort) Formål f.eks. Voice f.eks. streaming/tv f.eks. Backup normal / ikke-kritisk data-trafik 3 Teknisk performance For IP backbone er der følgende performance parametre: 99,5 % fraktil på round trip delay (RTD) Gennemsnit for RTD Jitter Gennemsnitlig pakketab Bemærk at der ikke måles på envejs delay. Ønskes denne værdi kan RTD/2 benyttes som et estimat. 3.1 Målemetode og grundlag Måleresultaterne bag denne SLA leveres af et antal målenoder i IP-nettet. De foretager målinger og laver løbende udregninger på måledata. Målingerne foretages med IP-testpakker med en given trafikklasse, fra en målenode til en destination (en TDC IP POP - dette kaldes en sti). For hver sti er mål frekvensen /døgn 10/minut. Måleværktøjet er yderligere baseret på en opsamlingsserver, der gemmer og præsentere måleresultaterne fra målenoderne. PE router på en given POP PE router på en given POP TDC IP / MPLS Backbone net PE router på en given POP PE router på en given POP PE router på en given POP Målenode placeret på en POP Der måles ikke på samtlige stier i nettet, men på et repræsentativt udvalg af dem. Hver målenode foretager målinger mod typiske TDC kunde terminerende routere i IP backbone nettet (PE router). Der måles ud til en PE router pr. POP således alle pops er repræsenteret pr. målenode. Side 2 af 10

3 Grundlaget for alle fire performance parametre er resultaterne af disse round trip målinger fra målenoder til en router/pop og tilbage til målenoden. For hver måling fås en værdi for henholdsvis pakketab og round trip delay. Pakketab er den andel af de fremsendte pakker der går tabt. Round trip delay udtrykker forsinkelsen af en "ping" IP-pakke på 64Kb frem og tilbage mellem målenoden og en PE-router i IP-backbone. 3.2 Definition af performance parametre Hver måned beregnes følgende performance parametre for hvert område pr. trafikklasse: 1. Max værdi - 99,5 % fraktil RTD - er den sti i det enkelte område der har den højeste 99,5 % fraktil værdi. 99,5 % fraktilen er den RTD værdi som 99,5 % af målingerne er mindre end eller lig med. Eksempelvis kan den sti i området DK med højeste RTD 99,5 % fraktil være stien mellem en PE router på Bornholm og Skagen. Antal observationer BE, sti 1 99,5 % fraktil RTD/ms RTD 99,5 % fraktil BE = 120 millisekunder for DK 2. Max værdi - gennemsnit RTD - er den sti i det enkelte område, der har den højeste gennemsnits RTD værdi. Gennemsnits RTD værdien er summen af målte RTD værdier på den enkelte sti delt med antal målinger i perioden. 3. Max værdi - jitter - er den sti i det enkelte område, der har den højeste værdi for jitter. Jitter angiver, hvor meget RTD varierer fra måling til måling på den enkelte sti. Jitter er således standard afvigelsen på RTD og er et mål for, hvor langt de enkelte RTD værdier ligger fra den gennemsnitlige RTD værdi. 4. Max værdi - pakketab - er den sti i det enkelte område der har den højeste værdi for pakketab. Pakketab angiver den andel af de fremsendte pakker der går tabt. Eksempelvis er max værdien for pakketab, BE = 1 % for DK Pakketab 1 % Pakketab DK, BE max værdi 0,5 % 0,2 % n Side 3 af 10

4 Antal observationer Bilag H 5. Gennemsnitsværdi - 99,5 % fraktil RTD - er gennemsnittet af alle stier i det enkelte områdes 99,5 % fraktil RTD værdier. 99,5 % fraktilen er den RTD værdi som 99,5 % af målingerne er mindre end eller lig med. Eksempelvis er RTD 99,5 % fraktil BE = 40 millisekunder for DK RTD DK, BE Alle stier i området DK 99,5 % fraktil DK, BE gnm. værdi n RTD/ms 6. Gennemsnitsværdi gennemsnit RTD - er gennemsnittet af alle stier i det enkelte områdes RTD værdier. Gennemsnits RTD værdien er summen af målte RTD værdier i området delt med antal målinger i perioden. 7. Gennemsnitsværdi jitter - er gennemsnittet af alle stier i det enkelte områdes værdi for jitter. Jitter angiver hvor meget RTD varierer fra måling til måling. Jitter er således standard afvigelsen på RTD og er et mål for, hvor langt de enkelte RTD værdier ligger fra den gennemsnitlige RTD værdi. 8. Gennemsnitsværdi pakketab - er gennemsnittet af alle stier i det enkelte områdes værdi for pakketab. Pakketab angiver den andel af de fremsendte pakker, der går tabt. Eksempelvis findes Gns. pakketab for EF klassen i DK som = sum af målte pakketab/antal målinger for alle målestier som løber internt i DK Pakketab 1 % 0,5 % Pakketab DK, BE gnm. værdi 0,2 % n RTD Gns. BE = 20 millisekunder for DK For en mere matematisk definition af ovenstående performanceparametre se appendiks Mål for teknisk performance IP backbone Danmark Området Danmark dækker over målestrækninger internt i Danmark. Side 4 af 10

5 99,5% RTD 40 ms 60 ms 80 ms 120 ms Avg. RTD 20 ms 20 ms 25 ms 35 ms Jitter RTD 5 ms 10 ms 15 ms 30 ms Drop/loss 0,2 % 0,2 % 0,2% 1% 99,5% RTD 20 ms 20 ms 25 ms 40 ms Avg. RTD 10 ms 10 ms 15 ms 20 ms Jitter RTD 2 ms 3 ms 4 ms 10 ms Drop/loss 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,5% IP backbone BBRAS Området BBRAS dækker over målestrækninger til og fra 29 centrale IP PoPs 1 hvor dsl termineres, dvs POPs med stor kapacitet. 99,5% RTD 30 ms 40 ms 60 ms 90 ms Avg. RTD 10 ms 15 ms 15 ms 25 ms Jitter RTD 5 ms 10 ms 15 ms 25 ms Drop/loss 0,2 % 0,2 % 0,2% 1% 99,5% RTD 15 ms 15 ms 20 ms 30 ms Avg. RTD 10 ms 10 ms 15 ms 20 ms Jitter RTD 2 ms 3 ms 4 ms 5 ms Drop/loss 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % IP backbone Norge Området Norge dækker over målestrækninger til og fra TDC s IP PoPs i Norge. 99,5% RTD 50 ms 70 ms 80 ms 160 ms Avg. RTD 15 ms 20 ms 25 ms 40 ms Jitter RTD 5 ms 10 ms 15 ms 25 ms Drop/loss 0,2 % 0,2 % 0,2% 1% 1 BBRAS området dækker over følgende centraler: aaa, ab, alb, arc, ba, boa, by, es, ffm2, hg, hi, hk, hr, hs, kd4, kj, nae, od, rd, ro, sdb, sg, sl, slt, svg, taa, vg, vir, vj. Side 5 af 10

6 99,5% RTD 15 ms 15 ms 20 ms 30 ms Avg. RTD 10 ms 10 ms 15 ms 20 ms Jitter RTD 2 ms 3 ms 4 ms 5 ms Drop/loss 0,2 % 0,2 % 0,2 % 1 % IP backbone Sverige Området Sverige dækker over målestrækninger til og fra TDC s IP PoPs i Sverige. 99,5% RTD 50 ms 70 ms 80 ms 160 ms Avg. RTD 15 ms 20 ms 25 ms 40 ms Jitter RTD 5 ms 10 ms 15 ms 25 ms Drop/loss 0,2 % 0,2 % 0,2% 1% 99,5% RTD 15 ms 15 ms 20 ms 30 ms Avg. RTD 10 ms 10 ms 15 ms 20 ms Jitter RTD 2 ms 3 ms 4 ms 5 ms Drop/loss 0,2 % 0,2 % 0,2 % 1 % IP backbone Norden Området Norden dækker over målestrækninger til og fra TDC s IP PoPs i Danmark, Norge og Sverige. 99,5% RTD 60 ms 80 ms 100 ms 180 ms Avg. RTD 40 ms 45 ms 50 ms 60 ms Jitter RTD 10 ms 15 ms 20 ms 30 ms Drop/loss 0,3 % 0,3 % 0,3% 1,5% 99,5% RTD 20 ms 20 ms 25 ms 40 ms Avg. RTD 15 ms 15 ms 20 ms 25 ms Jitter RTD 5 ms 6 ms 7 ms 10 ms Drop/loss 0,3 % 0,3 % 0,3 % 1,5 % IP backbone Europa Området Europa dækker over målestrækninger til og fra TDC s IP PoPs i Norden, Frankfurt, Hamborg, Amsterdam og London. Side 6 af 10

7 99,5% RTD 100 ms 120 ms 140 ms 200 ms Avg. RTD 50 ms 60 ms 70 ms 100 ms Jitter RTD 10 ms 15 ms 20 ms 50 ms Drop/loss 0,3 % 0,5 % 0,5 % 2 % 99,5% RTD 25 ms 25 ms 30 ms 50 ms Avg. RTD 15 ms 15 ms 20 ms 25 ms Jitter RTD 5 ms 6 ms 7 ms 10 ms Drop/loss 0,5 % 0,5 % 0,5 % 2 % IP backbone New York Området New York dækker over målestrækninger til og fra TDC s IP PoPs i New York og testnoder i Danmark. 99,5% RTD 125 ms 130 ms 140 ms 200 ms Avg. RTD 105 ms 105 ms 110 ms 120 ms Jitter RTD 10 ms 15 ms 20 ms 25 ms Drop/loss 0,3 % 0,5 % 0,5 % 1% 99,5% RTD 120 ms 130 ms 140 ms 200 ms Avg. RTD 100 ms 100 ms 105 ms 110 ms Jitter RTD 5 ms 6 ms 7 ms 10 ms Drop/loss 0,3 % 0,5 % 0,5 % 1% Ethernet/Lag2 opsamlingsnet i Danmark Området Danmark dækker over opsamlingsnet placeret internt i Danmark. 99,5% RTD 3 ms 3 ms 3 ms 5 ms Avg. RTD 1 ms 1 ms 1 ms 2 ms Jitter RTD 0,2 ms 0,2 ms 0,2 ms 1 ms Drop/loss 0,02 % 0,02 % 0,02% 1% Side 7 af 10

8 99,5% RTD 2 ms 2 ms 2 ms 3 ms Avg. RTD 1 ms 1 ms 1 ms 2 ms Jitter RTD 0,2 ms 0,2 ms 0,2 ms 1 ms Drop/loss 0,02 % 0,02 % 0,02 % 0,5% Side 8 af 10

9 Appendix 1: Beregning af performance værdier De enkelte stier deles op i områder. Hvert døgn beregnes de fire performance parametre for hver af de fire trafikklasser henholdsvis pr. sti og pr. område på basis af de 24 timers måledata. Eksempel på en døgnværdi for området Danmark: n 1 Gnm. Pakketab DK, EF = antal stier DKsti måling 1 pakketab Eksempel på døgnværdi for en enkelt sti: Antal observationer BE, sti 1 99,5 fraktil RTD/ms 99,5 % fraktil 1, BE = 40 millisekunder Hver måned beregnes der et gennemsnit af de fire performance parametres døgnværdier for hver af de fire trafikklasser pr. sti og pr. område. Eksempel på en månedsværdi for området Danmark: 30( 31 ) 1 Gnm. pakketab DK, trafikklasse EF = gnm.pakketabdk 30( 31) døgn 1 Eksempel på en månedsværdi for en enkelt sti: Gnm. pakketab sti 1, trafikklasse EF = 1 30( 31) 30( 31) døgn 1 gnm.pakketabsti1 Hver måned vises for hvert område: 1. Gennemsnitsværdien pr. performance parameter pr. trafikklasse 2. Max værdien pr. performance parameter pr. trafikklasse Max værdien er den sti i området, der har den dårligste månedsværdi for den enkelte performanceparameter pr. trafikklasse. Nedenstående to figurer viser sammenhænget mellem gennemsnitsværdien og max værdien for parametrene 99,5 % fraktil RTD og pakketab i området Danmark med trafikklassen BE. Side 9 af 10

10 Antal observationer Bilag H RTD DK, BE Alle stier i området DK ,5 fraktil DK, BE gnm. værdi 25 99,5 fraktil DK, BE max værdi 30 n RTD/ms Pakketab 1 % Pakketab DK, BE max værdi 0,5 % Pakketab DK, BE gnm. værdi 0,2 % n Side 10 af 10

Bilag 4: Service Level Agreement SLA

Bilag 4: Service Level Agreement SLA Bilag 4: Service Level Agreement SLA Dette bilag udgør bilag 4 til Produkttillæg for Ethernet VPN og erstatter samtidig følgende bilag: Bilag 5 Service Level Agreement hørende til Aftale om Ethernet VPN.

Læs mere

Bilag 4: Service Level Agreement SLA

Bilag 4: Service Level Agreement SLA Bilag 4: Service Level Agreement SLA Dette bilag udgør bilag 4 til Produkttillæg for Ethernet VPN og erstatter samtidig følgende bilag: Bilag 5 Service Level Agreement hørende til Aftale om Ethernet VPN.

Læs mere

Bilag 4: Service Level Agreement (SLA)

Bilag 4: Service Level Agreement (SLA) Bilag 4: Service Level Agreement (SLA) Dette bilag udgør bilag 4 til det mellem parterne tiltrådte Produkttillæg for Ethernet Transmission af BSA/VULA trafik eller Standardaftale om Ethernet Transmission

Læs mere

Bilag 1e: Produktspecifikation for ebsa Enkanals QoS

Bilag 1e: Produktspecifikation for ebsa Enkanals QoS Bilag 1e: Produktspecifikation for ebsa Enkanals QoS 1. Indhold 1. Indhold... 1 2. Omfang... 1 2.1. Omfang implementering... 2 3. Definitioner... 2 4. Produktbeskrivelse... 2 4.1. QoS 2 4.2. Grænseflade

Læs mere

Bilag 1 Produktbeskrivelse for Ethernet BSA Multikanal

Bilag 1 Produktbeskrivelse for Ethernet BSA Multikanal Bilag 1 Produktbeskrivelse for Ethernet BSA Multikanal 1. Omfang Ethernet Bitstream Access Multikanal er en tillægstjeneste til Ethernet Bitstream Access ADSL. Tillægstjenesten gør det muligt at opdele

Læs mere

Bilag 1c: Produktspecifikation for FBSA Enkanals QoS

Bilag 1c: Produktspecifikation for FBSA Enkanals QoS Bilag 1c: Produktspecifikation for FBSA Enkanals QoS Dette bilag udgør bilag 1c til det mellem parterne tiltrådte Produkttillæg for Fiber BSA. 1. Indhold 1. Indhold... 1 2. Omfang... 1 2.1. Omfang implementering...

Læs mere

Bilag 1 Produktspecifikation

Bilag 1 Produktspecifikation 2. marts 2012 Bilag 1 Produktspecifikation Til Produkttillæg IP Transmission kabel-tv net Indholdsfortegnelse 1. PRÆAMBEL... 3 2. DEFINITIONER... 3 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 3 3.1 OVERORDNET KONFIGURATION...

Læs mere

Bilag 1: Produktspecifikation for Ethernet Transmission af

Bilag 1: Produktspecifikation for Ethernet Transmission af Bilag 1: Produktspecifikation for Ethernet Transmission af ebsa/fbsa/vula-trafik Dette bilag udgør bilag 1 til det mellem parterne tiltrådte Produkttillæg for Ethernet Transmission af ebsa/fbsa/vula trafik.

Læs mere

Bilag 1d: Produktspecifikation for ebsa Multicast og VOD

Bilag 1d: Produktspecifikation for ebsa Multicast og VOD Bilag 1d: Produktspecifikation for ebsa Multicast og VOD Dette bilag udgør bilag 1d til det mellem parterne tiltrådte Produkttillæg for Ethernet BSA eller Standardaftale for Ethernet BSA. Bilaget erstatter

Læs mere

Bilag 7: Service Level Agreement

Bilag 7: Service Level Agreement Bilag 7: Service Level Agreement Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING...2 2 GENERELT OM TEKNISK PERFORMANCE...2 2.1 ACCESNET OPPETID... 4 2.2 DSLAM OPPETID... 6 2.3 MULTIKANAL... 7 2.3.1 Kvalitetsparametre

Læs mere

Introduktion til Quality of Service

Introduktion til Quality of Service Introduktion til Quality of Service Henrik Thomsen/EUC MIDT 2005 IP standard service IP er designet til best-effort services Best-effort: Transport af data efter bedste-evne IP er fra starten designet

Læs mere

Quality of Service. - en introduktion! IP telefoni kursus

Quality of Service. - en introduktion! IP telefoni kursus Quality of Service - en introduktion! IP telefoni kursus IP standard service IP er designet til best-effort services Best-effort: Transport af data efter bedste-evne IP er fra starten designet til Komplekse

Læs mere

Produktspecifikationer DSL forbindelse Version 2.2

Produktspecifikationer DSL forbindelse Version 2.2 Side 1 af 5 1. INTRODUKTION TIL DSL FORBINDELSE... 3 2. SPECIFIKATION... 3 2.1. LØSNINGSMULIGHEDER... 3 2.1.1. Enkeltforbindelse... 3 2.1.2. Failover forbindelse... 4 2.2. TILLÆGSYDELSER... 4 3. FORUDSÆTNINGER...

Læs mere

SERVICE LEVEL AGREEMENT for levering af In & Outbound Datacenters IT-Ydelser

SERVICE LEVEL AGREEMENT for levering af In & Outbound Datacenters IT-Ydelser SERVICE LEVEL AGREEMENT for levering af In & Outbound Datacenters IT-Ydelser iodc (In & Outbound Datacenter) Hvidovrevej 80D 2610 Rødovre CVR 35963634 ( IODC ) Version 1.0 1 1. Forudsætninger... 3 2. Ansvar

Læs mere

Introduktion til MPLS

Introduktion til MPLS Introduktion til MPLS Henrik Thomsen/EUC MIDT 2005 VPN -Traffic Engineering 1 Datasikkerhed Kryptering Data sikkerheds begreber Confidentiality - Fortrolighed Kun tiltænkte modtagere ser indhold Authentication

Læs mere

CoS. Class of Service. Rasmus Elmholt V1.0

CoS. Class of Service. Rasmus Elmholt V1.0 CoS Class of Service Rasmus Elmholt V1.0 CoS Converged networks IP CoS Converged network ser god ud på papiret Flere netværk bliver samlet i et bærenet Maksimal return of investment Men fordelene forsvinder

Læs mere

Bilag 1b Infrastruktur & Kapacitet

Bilag 1b Infrastruktur & Kapacitet 6. marts 2012 Bilag 1b Infrastruktur & Kapacitet Til Produkttillæg BSA Indholdsfortegnelse 1. PRÆAMBEL... 3 2. DEFINITIONER... 3 3. INFRASTRUKTUR - TEKNISK SET UP... 4 3.1 FREMFØRING AF SLUTKUNDENS DATATRAFIK...

Læs mere

QoS Design overblik. QoS på L3

QoS Design overblik. QoS på L3 QoS Design overblik QoS på L3 Trafiktyper Voice Best-Effort QoS principper Agenda Klassifikation og mærkning Policing Queing. Lidt forkortelser BE Best Effort Efter bedste evne AF Assured Forwarding Sikret

Læs mere

QoS Design overblik. Agenda. QoS på L3. Trafiktyper. QoS principper. Voice Best-Effort. Klassifikation og mærkning Policing Queing

QoS Design overblik. Agenda. QoS på L3. Trafiktyper. QoS principper. Voice Best-Effort. Klassifikation og mærkning Policing Queing QoS Design overblik QoS på L3 Trafiktyper Voice Best-Effort Agenda QoS principper Klassifikation og mærkning Policing Queing. 1 Lidt forkortelser BE Best Effort Efter bedste evne AF Assured Forwarding

Læs mere

EU-udbud af WAN infrastruktur. Bilag 1 - Definitioner

EU-udbud af WAN infrastruktur. Bilag 1 - Definitioner EU-udbud af WAN infrastruktur Bilag 1 - Definitioner INDHOLD 1. FORMÅL MED NÆRVÆRENDE BILAG... 3 2. DEFINITIONER... 3 2.1 Alle-til-alle netværksinfrastruktur... 3 2.2 Arbejdsdag... 3 2.3 Baby Giant Frames...

Læs mere

PRODUKTDOKUMENTATION FLEXFONE INTERNET

PRODUKTDOKUMENTATION FLEXFONE INTERNET PRODUKTDOKUMENTATION FLEXFONE INTERNET xdsl og Fiber fra Flexfone Flexfone Internet Internet fra Flexfone er lynhurtigt og sikkert for din virksomhed at bruge. I kan altid kommunikere med omverdenen igennem

Læs mere

VULA PairBonding er et produkt, hvor xdsl-forbindelsen produceres på 2 kobberpar for at levere en

VULA PairBonding er et produkt, hvor xdsl-forbindelsen produceres på 2 kobberpar for at levere en Bilag f: Produktbeskrivelse for VULA Pair Bonding. Omfang VULA PairBonding er et produkt, hvor xdsl-forbindelsen produceres på kobberpar for at levere en given hastighed, i stedet for kobberpar.. Indhold.

Læs mere

S E R V I C E L E V E L A G R E E M E N T for. Netgroups levering af IT-ydelser m.v.

S E R V I C E L E V E L A G R E E M E N T for. Netgroups levering af IT-ydelser m.v. S E R V I C E L E V E L A G R E E M E N T for Netgroups levering af IT-ydelser m.v. Netgroup A/S Store Kongensgade 40 H 1264 København K CVR-nr.: 26 09 35 03 ( Netgroup ) Version 4.4 1. Forudsætninger...

Læs mere

Bilag 1c: EVPN DSL produktspecifikation

Bilag 1c: EVPN DSL produktspecifikation Bilag 1c: EVPN DSL produktspecifikation Dette bilag udgør bilag 1c til Produkttillæg for EVPN. Det anbefales Operatøren at etablere testforbindelser for at teste funktionaliteten inden produktet lanceres

Læs mere

Bilag 1c. Infrastruktur & Kapacitet

Bilag 1c. Infrastruktur & Kapacitet Bilag 1c. Infrastruktur & Kapacitet Indholdsfortegnelse 1. PRÆAMBEL... 2 2. DEFINITIONER... 2 3. INFRASTRUKTUR - TEKNISK SET UP... 3 3.1 Fremføring af Slutkundens datatrafik... 3 3.2 Transport af trafik...

Læs mere

Bilag 4: Service Level Agreement - SLA

Bilag 4: Service Level Agreement - SLA Bilag 4: Service Level Agreement - SLA Indholdsfortegnelse: 1. OMFANG OG VILKÅR... 1 2. DEFINITIONER... 1 3. LEVERINGSTID... 2 3.1 GENNEMSNITLIG LEVERINGSTID...2 3.2 LEVERINGSTID...2 3.3 ORDREBEKRÆFTELSER...3

Læs mere

Network. Netværks design. Region Syd Grundlæggende netværk

Network. Netværks design. Region Syd Grundlæggende netværk Network Netværks design Region Syd Grundlæggende netværk Emner Design Principper 3 lags modellen Core Distribution Access Netværks typer Egenskaber ved et netværk Design Principer Design Principer Hierarki

Læs mere

Bilag 4: Service Level Agreement for rå kobber og delt rå kobber

Bilag 4: Service Level Agreement for rå kobber og delt rå kobber Bilag 4: Service Level Agreement for rå kobber og delt rå kobber Bilag 4 gældende pr. 1. marts 2015. 1 Indhold 1 INDHOLD... 1 2 INDLEDNING... 1 3 KVALITET... 2 4 LEVERINGSPRÆCISION... 3 5 LEVERINGSTID...

Læs mere

Bilag 2: Priser 29. juni 2006

Bilag 2: Priser 29. juni 2006 1 Indhold 1 INDHOLD...1 2 GENERELT...1 2.1 PRISREDUKTIONER I TDC-NETTETS HØJERE NIVEAUER...2 2.2 BONUS...3 2.3 ANNULLERINGSGEBYRER...3 2.4 UDSÆTTELSESGEBYR...3 2.5 FLYTNINGER...3 2.6 TILLÆGSAFGIFT FOR

Læs mere

Bilag 2: Priser 15. august 2005

Bilag 2: Priser 15. august 2005 1 Indhold 1 INDHOLD...1 2 GENERELT...1 2.1 PRISREDUKTIONER I TDC-NETTETS HØJERE NIVEAUER...2 2.2 BONUS...3 2.3 ANNULLERINGSGEBYRER...3 2.4 UDSÆTTELSESGEBYR...3 2.5 FLYTNINGER...3 2.6 TILLÆGSAFGIFT FOR

Læs mere

Pair Bonding 25/6-2015 Ver 2.0

Pair Bonding 25/6-2015 Ver 2.0 1 Pair Bonding 25/6-2015 Ver 2.0 Pair Bonding baggrund for TDCs implementering af Pair Bonding. Baggrund: Pair Bonding er en effektiv måde at udvide dækningen med bredbånd, især til Slutbrugere, der ikke

Læs mere

Bilag 1a. Produktspecifikation for Adgang BSA Kabel-tv net

Bilag 1a. Produktspecifikation for Adgang BSA Kabel-tv net Bilag 1a. Produktspecifikation for Adgang BSA Kabel-tv net Indholdsfortegnelse 1. PRÆAMBEL... 2 2. DEFINITIONER... 2 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 3 3.1 Kundeinstallation... 3 3.2 Provisionering / aktivering...

Læs mere

Pair Bonding Ver 1.0 TWD

Pair Bonding Ver 1.0 TWD 1 Pair Bonding 0210-2013 Ver 1.0 TWD Pair Bonding - produktet Pair Bonding (PB) er et tillægsprodukt til VULA, VULA UC, ebsa, BB Basic og Rå/Delt rå kobber. 2 Pair Bonding er defineret ved: at xdsl-produktet

Læs mere

EU-udbud af WAN infrastruktur. Bilag 6 - Servicemål, overvågning og rapportering

EU-udbud af WAN infrastruktur. Bilag 6 - Servicemål, overvågning og rapportering EU-udbud af WAN infrastruktur Bilag 6 - Servicemål, overvågning og rapportering INDHOLD 1. FORMÅLET MED NÆRVÆRENDE BILAG... 3 2. INFRASTRUKTURENS NORMALE DRIFTSSITUATION... 3 3. TILGÆNGELIGHED... 4 3.1

Læs mere

Bilag 1c. Infrastruktur & Kapacitet

Bilag 1c. Infrastruktur & Kapacitet Bilag 1c. Infrastruktur & Kapacitet Indholdsfortegnelse 1. PRÆAMBEL... 2 2. DEFINITIONER... 2 3. INFRASTRUKTUR - TEKNISK SET UP... 3 3.1 Fremføring af Slutkundens datatrafik... 3 3.2 Decentral adgang...

Læs mere

NETVÆRKSKURSUS Oktober November 2014. jmt 07-11-2014

NETVÆRKSKURSUS Oktober November 2014. jmt 07-11-2014 1 NETVÆRKSKURSUS Oktober November 2014 jmt 07-11-2014 2 Netværkskursus 14 17 Oktober 2014 ETHERNET 99% af al datatrafik er på ETH standard http://standards.ieee.org/ https://www.ieee.org/ 802.3 er ETH

Læs mere

TDC A/S.

TDC A/S. TDC A/S 17. januar 2012 regulering@tdc.dk Påbud om offentliggørelse af månedlige KPI er til standardtilbud for rå kobber og delt rå kobber på engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang (marked

Læs mere

TDC Netstrategi 2020

TDC Netstrategi 2020 TDC Netstrategi 2020 Briefing Jacob Zentio Larsen Vicedirektør, Teknologi og Planlægning Cable Management Forum, 8. juni 2012 1 TDC netstrategi 2020 All-IP målsætning Ved udgangen af 2020 vil TDC s netværk

Læs mere

Introduktion til BGP 4 Border Gateway Protocol version 4

Introduktion til BGP 4 Border Gateway Protocol version 4 Introduktion til BGP 4 Border Gateway Protocol version 4 Emner Hvad er BGP Autonome Systemer (AS) BGP grundlæggende Overvågning af BGP Hvad er BGP? Border Gateway Protocol BGP er beskrevet i to RFC er

Læs mere

VULA uncontended løsning 3004-2013 TDC/TWD

VULA uncontended løsning 3004-2013 TDC/TWD 1 VULA uncontended løsning 3004-2013 TDC/TWD Uncontended løsning: Sammenfatning og videre proces Sammenfatning: TDC har på møde med operatørerne 28. februar fremlagt 1. version af flg. præsentation af

Læs mere

Pair Bonding 27/ Ver 4.0

Pair Bonding 27/ Ver 4.0 1 Pair Bonding 27/9-2016 Ver 4.0 Pair Bonding baggrund for TDCs implementering af Pair Bonding. Baggrund: Pair Bonding er en effektiv måde at udvide dækningen med bredbånd, især til Slutbrugere, der ikke

Læs mere

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester Produkttillæg: IP Transmission kabel-tv net til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester PT_IP_Trans_kabel-tv_net_v_std_190115 Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse 1. PRÆAMBEL... 3 2. PARTER...

Læs mere

Bilag 1c Produktspecifikation for ATM BSA Multikanal

Bilag 1c Produktspecifikation for ATM BSA Multikanal Bilag 1c Produktspecifikation for BSA Multikanal 1. Omfang Bitstream Access Multikanal er en tillægstjeneste til Bitstream Access ADSL og SHDSL produktet. Tillægstjenesten gør det muligt at opdele Bitstream

Læs mere

Bilag 4 : Service Level Agreement for rå kobber og delt rå kobber

Bilag 4 : Service Level Agreement for rå kobber og delt rå kobber Bilag 4 : Service Level Agreement for rå kobber og delt rå kobber 1 Indhold 1 INDHOLD...1 2 INDLEDNING...1 3 KVALITET...2 4 LEVERINGSPRÆCISION...3 5 LEVERINGSTID...4 6 FEJLRETNINGSTID...5 7 KOMPENSATION...6

Læs mere

EU-udbud af WAN infrastruktur. Bilag 2 - Kundens IT-miljø

EU-udbud af WAN infrastruktur. Bilag 2 - Kundens IT-miljø EU-udbud af WAN infrastruktur Bilag 2 - Kundens IT-miljø INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Driftscentre i Kundens IT-Miljø... 3 1.3 Specifikation af Kundens netværksopbygning... 3 1.4 Arkitektur...

Læs mere

Grupperum: B1-201-203 C2-203 C2-201(18m2) C3-105 C3-201(24m2) 2 distsys a 5 prs C4-103(21m2)

Grupperum: B1-201-203 C2-203 C2-201(18m2) C3-105 C3-201(24m2) 2 distsys a 5 prs C4-103(21m2) IAS 21 3 gr C3-201(24m2) c4-103(21m2) c3-105 DIST 15 3 gr B1-201 B1-203 C2-201 NPM 5 1 gr C2-203 Regl teknik 1 single Grupperum: B1-201-203 C2-203 C2-201(18m2) C3-105 C3-201(24m2) 2 distsys a 5 prs C4-103(21m2)

Læs mere

TIB-oversigtskort TIB (Ø/V) 28 Sdb

TIB-oversigtskort TIB (Ø/V) 28 Sdb TIB (Ø/V) TIB-oversigtskort Hj 25 25 Fh 1. København - Fredericia / Taulov 2. Ringsted - Rødby Færge 3. Nykøbing F - Gedser 4. Roskilde - Køge - Næstved 5. Roskilde - Kalundborg 7. Lersøen - Østerport

Læs mere

Bilag 1e: Produktbeskrivelse for Shared fiber acces

Bilag 1e: Produktbeskrivelse for Shared fiber acces Bilag 1e: Produktbeskrivelse for Shared fiber acces Shared fiber acces er under udvikling, og der kan forekomme ændringer i produktbeskrivelsen indtil End-To-End-testen er gennemført i løbet af september.

Læs mere

WAN s. - langdistance netværk! Netteknik 1

WAN s. - langdistance netværk! Netteknik 1 WAN s - langdistance netværk! Netteknik 1 Wide Area Network Hjemme arbejdsplads Hjemme arbejdsplads ISDN2 ISDN30 ISDN ISDN2 1 Mbps FRAME RELAY 512 Kbps Frederiskhavn - Filial RAS 512 Kbps Aarhus - Hovedkontor

Læs mere

G. SHDSL Bridge Modem Installation af CPE

G. SHDSL Bridge Modem Installation af CPE G. SHDSL Bridge Modem Indholdsfortegnelse: Indledning:... 2 Beskrivelse:... 2 Emballagens indhold:... 2 Udstyr:... 3 G.SHDSL modem kable:... 3 Installation af modem:... 4 Kontrol af modemmet:... 5 Forskel

Læs mere

Lovgrundlag I lovbemærkningerne til telelovens 51 f, stk. 5 og 6, er bl.a. anført følgende:

Lovgrundlag I lovbemærkningerne til telelovens 51 f, stk. 5 og 6, er bl.a. anført følgende: TDC A/S Nørregade 21 0900 København C TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade 1 0900 København C Afgørelse om ændring af afgørelse af 2. november 2005 på engrosmarkedet for bredbåndstilslutning (marked 12)

Læs mere

Bilag 1f: Produktbeskrivelse for Ethernet BSA G.SHDSL

Bilag 1f: Produktbeskrivelse for Ethernet BSA G.SHDSL Bilag 1f: Produktbeskrivelse for Ethernet BSA G.SHDSL 1. Omfang Ethernet BSA G.SHDSL er et produkt, hvor XDSL-forbindelsen produceres efter G.SHDSL.biz standarden og benytter 1-4 trådpar til at levere

Læs mere

Bilag 1a: Produktbeskrivelse for Fiber BSA

Bilag 1a: Produktbeskrivelse for Fiber BSA Bilag 1a: Produktbeskrivelse for Fiber BSA 1 Omfang Produktspecifikationen er en beskrivelse af TDC s Fiber BSA (FBSA) produkt, med hvilket Kunder kan udbyde datatjenester. Produktet er begrænset til de

Læs mere

Infrastruktur i hjemmet og begreber

Infrastruktur i hjemmet og begreber Infrastruktur i hjemmet og begreber Indholdsfortegnelse Ordliste... 2 Accesspoint... 2 DHCP... 2 DSL... 2 Ethernet... 2 Firewall... 2 Flatrate... 2 Hub... 3 IP... 3 IP-adresse... 3 IP-filtrering... 3 IP-forwarding...

Læs mere

Møde i arbejdsgruppe for VULA videreudvikling

Møde i arbejdsgruppe for VULA videreudvikling Møde i arbejdsgruppe for VULA videreudvikling 24. juni 2013 v 1.1 1 Indhold 1. Opfølgning på møde om L2 transparens Spørgsmål/svar efter mødet Ændring af standardtilbud mht. MTU størrelse Ombygning af

Læs mere

Routeren. - og lag 3 switchen! Netteknik 1

Routeren. - og lag 3 switchen! Netteknik 1 Routeren - og lag 3 switchen! Netteknik 1 Routeren en introduktion NETVÆRK 10.0.0.0 NETVÆRK 192.168.1.0 E1 Router E0 S0 NETVÆRK 194.182.2.0 Grundlæggende LAN teknologi består af Ethernet switche der flytter

Læs mere

EU-udbud af WAN infrastruktur

EU-udbud af WAN infrastruktur EU-udbud af WAN infrastruktur Bilag 05 - Prøver og dokumentation Bilag 5 - Prøver og dokumentation Side 1 af 6 Indhold 1. FORMÅLET MED NÆRVÆRENDE BILAG... 3 2. OVERTAGELSESPRØVE... 3 2.1 Krav til Overtagelsesprøven...

Læs mere

EU-udbud af WAN infrastruktur. Bilag 5 - Prøver og dokumentation

EU-udbud af WAN infrastruktur. Bilag 5 - Prøver og dokumentation EU-udbud af WAN infrastruktur Bilag 5 - Prøver og dokumentation INDHOLD 1. FORMÅLET MED NÆRVÆRENDE BILAG... 3 2. OVERTAGELSESPRØVE... 3 2.1 Krav til Overtagelsesprøven... 3 2.2 Gennemførelse af Overtagelsesprøven...

Læs mere

Bilag 1. Tekniske Specifikationer

Bilag 1. Tekniske Specifikationer Bilag 1. Tekniske Specifikationer Dette bilag udgør bilag 1 til Produkttillæg for SIP Gateway og erstatter samtidig følgende bilag: Bilag E: Tekniske specifikationer hørende til Aftale om SIP Gateway.

Læs mere

Bilag C. Tekniske specifikationer

Bilag C. Tekniske specifikationer Bilag C. Tekniske specifikationer 1. Anvendelse Dette bilag med dets henvisninger dækker de tekniske krav for sammenkobling mellem TDC og andre telefonioperatørers netværk. Hensigten med de opstillede

Læs mere

til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester Aftale nr.: Rammeaftale nr.: Dato: Produkttillæg: VULA til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester mellem og TDC A/S PT_VULA_v_std_020913.docx Side 1 af 7 1 Præambel Dette Produkttillæg

Læs mere

ADSL i TDC koncernen

ADSL i TDC koncernen i TDC koncernen Tor Ottens Product Manager TDC Internet www.zillion.dk (erhvervs produkter) www.opasia.dk (privat produkter) tjenester - Asymetric Digital Subscriber Line Teknologien tillader op til 800

Læs mere

Nordic Connect Managed

Nordic Connect Managed Nordic Connect Managed Tjenestebeskrivelse Version 2.6.3 NYS-1044 v2.6.3 Date: 04-03-2013 Page 1 of 37 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION...3 2. TEKNOLOGI...5 3. TJENESTEBESKRIVELSE...7 3.1 DÆKNINGSOMRÅDE

Læs mere

Bilag 1a: Ethernet VPN produktspecifikation

Bilag 1a: Ethernet VPN produktspecifikation Bilag 1a: Ethernet VPN produktspecifikation Dette bilag udgør bilag 1a til det mellem parterne tiltrådte Produkttillæg for Ethernet VPN eller Standardaftale for Ethernet VPN. Bilaget erstatter samtidig

Læs mere

Datanet Obligatorisk opgave 2: TCP. René Hansen Michael Nilou Anders Bjerg Pedersen Hold september 2007

Datanet Obligatorisk opgave 2: TCP. René Hansen Michael Nilou Anders Bjerg Pedersen Hold september 2007 Datanet Obligatorisk opgave 2: TCP René Hansen Michael Nilou Anders Bjerg Pedersen Hold 1 19. september 2007 1 Indledning Denne opgave går ud på at analysere TCPs måde at transmittere og retransmittere

Læs mere

Bilag 4: Service Level Agreement (SLA)

Bilag 4: Service Level Agreement (SLA) Bilag 4: Service Level Agreement (SLA) Dette bilag: Udgør bilag 4 til det mellem parterne tiltrådte Produkttillæg for Gensalg Fastnet Erstatter følgende bilag: Bilag 8. Service Level Agreement (SLA) hørende

Læs mere

Landsdækkende eller lokale Gigabit netværk i praksis. Lars Struwe Christensen, butlernetworks A/S

Landsdækkende eller lokale Gigabit netværk i praksis. Lars Struwe Christensen, butlernetworks A/S Landsdækkende eller lokale Gigabit netværk i praksis Lars Struwe Christensen, butlernetworks A/S Kort præsentation Landsdækkende eller lokale Gigabit netværk i praksis En praktisk introduktion til gigabit

Læs mere

Strækningslængder. Bilag 6.6

Strækningslængder. Bilag 6.6 Banedanmarks Netredegørelse 2015 Bilag 6.6 Strækningslængder Afstandstabellen angiver den kilometerafstand, som infrastrukturafgifterne beregnes efter. Afstanden mellem Sjælland og Fyn er redurceret med

Læs mere

1. Omfang. 2. Indhold. 3. Anvendte forkortelser

1. Omfang. 2. Indhold. 3. Anvendte forkortelser Side 1 af 5 Bilag 7 Produktspecikation for IP//ETH-løsning 1. Omfang Produktspecifikationen er en beskrivelse af FTN-Heilsøludeildins IP//ETH-løsning, der med reference til figur 1 i bilag 1, er transporten

Læs mere

TDC A/S Fremsendes alene via

TDC A/S Fremsendes alene via TDC A/S regulering@tdc.dk 12. december /joboos Fremsendes alene via email Korrektion af visse maksimale netadgangspriser fastsat i Erhvervsstyrelsens LRAIC-afgørelse (fastnet) Indledning Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Bilag 2b: Priser. TDC Wholesales prisliste for transmissionsydelser pr. 1. juni Indhold 1 INDHOLD... 1

Bilag 2b: Priser. TDC Wholesales prisliste for transmissionsydelser pr. 1. juni Indhold 1 INDHOLD... 1 Bilag 2b: Priser TDC Wholesales prisliste for transmissionsydelser pr. 1. juni 2009. 1 Indhold 1 INDHOLD... 1 2 GENERELT... 2 2.1 PRISREDUKTIONER I TDC-NETTETS HØJERE NIVEAUER...2 2.2 BONUS...3 2.3 ANNULLERINGSGEBYRER...5

Læs mere

Nordic Connect Managed

Nordic Connect Managed Nordic Connect Managed Tjenestebeskrivelse Version 2.6.4 NYS-1044 v2.6.4 Date: 23-12-2015 Page 1 of 37 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION...3 2. TEKNOLOGI...5 3. TJENESTEBESKRIVELSE...7 3.1 DÆKNINGSOMRÅDE

Læs mere

VULA uncontended løsning TDC/TWD

VULA uncontended løsning TDC/TWD 1 VULA uncontended løsning 0703-2013 TDC/TWD Uncontended løsning: Sammenfatning og videre proces Sammenfatning: TDC har på møde med operatørerne 28. februar fremlagt 1. version af flg. præsentation af

Læs mere

Tillægsaftale. til Aftale. Transmission. mellem. TDC Totalløsninger A/S. Barablu Mobile Ltd.

Tillægsaftale. til Aftale. Transmission. mellem. TDC Totalløsninger A/S. Barablu Mobile Ltd. 7. september 2006 Tillægsaftale til Aftale om Transmission mellem TDC Totalløsninger A/S og Barablu Mobile Ltd. 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...2 1.1 Bilagsliste...2 2 Præambel...3 3 Parterne...3

Læs mere

ELTEL NETWORKS. Eltel Networks Mobile Unit. Agenda:

ELTEL NETWORKS. Eltel Networks Mobile Unit. Agenda: Eltel Networks Mobile Unit ELTEL NETWORKS Agenda: Hvordan servicerer Eltel markedet for mobilitet. Hvordan sikres den nødvendige kapacitet, når man går mobil. Landscape of modern infrastructure Morten

Læs mere

De nye bilag vedrører produktbeskrivelse (bilag 1f) og priser (bilag 2c) for ethernet BSA G.SHDSL.

De nye bilag vedrører produktbeskrivelse (bilag 1f) og priser (bilag 2c) for ethernet BSA G.SHDSL. Notat G.SHDSL Et marked 5- eller marked 6-produkt? 1 Indledning Den 14. marts 2011 har TDC A/S (TDC) fremsendt nye bilag 1f og bilag 2c til selskabets produkttillæg for ethernet BSA. De nye bilag er således

Læs mere

Bilag 1f: Produktbeskrivelse for Boligforenings FBSA (BFBSA)

Bilag 1f: Produktbeskrivelse for Boligforenings FBSA (BFBSA) Bilag 1f: Produktbeskrivelse for Boligforenings FBSA (BFBSA) 1 Omfang Produktspecifikationen er en beskrivelse af TDC s Boligforenings FBSA (BFBSA) løsning. BFBSA er et lag 2 produkt(osi), der er målrettet

Læs mere

Produktspecifikationer Private Cloud Version 2.7

Produktspecifikationer Private Cloud Version 2.7 Side 1 af 6 1. INTRODUKTION TIL PRIVATE CLOUD... 3 2. TEKNISK OPBYGNING... 3 2.1. LØSNINGEN... 3 2.2. SPECIFIKATIONER... 4 2.3. NETVÆRK... 4 2.4. STORAGE-INFRASTRUKTUR... 4 3. TILLÆGSYDELSER... 5 4. FORUDSÆTNINGER...

Læs mere

IP Telefoni. IP telefoni introduktion. TDC IP telefoni Scale

IP Telefoni. IP telefoni introduktion. TDC IP telefoni Scale IP Telefoni IP telefoni introduktion TDC IP telefoni Scale Internet telefoni IP Telefoni VoIP??? Lidt om gammeldags telefoni Definitioner Internet Telefoni IP Telefoni VoIP PSTN: Public Switched Telephone

Læs mere

BILAG 2 KUNDENS IT-MILJØ

BILAG 2 KUNDENS IT-MILJØ BILAG 2 KUNDENS IT-MILJØ INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål... 4 2. lokationer... 4 3. Nuværende IT-systemer... 4 4. Servere... 5 5. Netværk... 5 6. Harware... 5 7. Software... 5 8. Printere... 5 9. Drift af

Læs mere

til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester Aftale nr.: Rammeaftale nr.: Dato: Produkttillæg: Ethernet BSA til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester mellem og TDC A/S PT_EBSA_v_std_020913.docx Side 1 af 7 1 Præambel Dette

Læs mere

Bilag 1c: EVPN DSL produktspecifikation

Bilag 1c: EVPN DSL produktspecifikation Bilag 1c: EVPN DSL produktspecifikation Dette bilag udgør bilag 1c til Produkttillæg for EVPN. Det anbefales Operatøren at etablere testforbindelser for at teste funktionaliteten inden produktet lanceres

Læs mere

Bilag 1a Produktspecifikation for VULA

Bilag 1a Produktspecifikation for VULA Bilag 1a Produktspecifikation for VULA Dette bilag udgør bilag 1a til det mellem parterne tiltrådte Produkttillæg for VULA. 1 Omfang Produktspecifikationen er en beskrivelse af TDC s VULA produkt, med

Læs mere

EU-udbud af WAN infrastruktur

EU-udbud af WAN infrastruktur EU-udbud af WAN infrastruktur Bilag 2 Kundens IT-Miljø Side 1 af 6 Indhold 1.1 Formål... 3 1.2 Driftscentre i Kundens IT-Miljø... 3 1.3 Specifikation af Kundens netværksopbygning... 3 1.4 Arkitektur...

Læs mere

1 INDHOLD... 1. Der ydes prisreduktion som anf rt i f lgende, nnr Transmissionskapaciteten fremf res i TDC's transportnets h jere niveauer.

1 INDHOLD... 1. Der ydes prisreduktion som anf rt i f lgende, nnr Transmissionskapaciteten fremf res i TDC's transportnets h jere niveauer. Bilag 2: Priser 1 Indhold 1 INDHOLD... 1 2 GENERELT... 1 2.1 PRISREDUKTIONER I TDC-NETTETS H JERE NIVEAUER...3 2.2 BONUS...3 2.3 ANNULLERINGSGEBYRER...3 2.4 UDS TTELSESGEBYR...3 2.5 FLYTNINGER...3 2.6

Læs mere

BILAG 5. DataHub- og markedsrapportering. 1. Markedsperformance. 1.1 Leverandørskift. Direktørgruppen. 10. juni 2014

BILAG 5. DataHub- og markedsrapportering. 1. Markedsperformance. 1.1 Leverandørskift. Direktørgruppen. 10. juni 2014 BILAG 5 Til Direktørgruppen DataHub- og markedsrapportering 10. juni 2014 Der fremsendes forud for hvert møde i Direktørgruppen en statusrapport, der rapporterer på net- og elhandelsvirksomhedernes performance,

Læs mere

Arbejdsgruppen for videreudvikling af VULAproduktet

Arbejdsgruppen for videreudvikling af VULAproduktet Arbejdsgruppen for videreudvikling af VULAproduktet Afrapportering på VULA-forum v/ Lars Høyrup Jensen Mandag den 16. september i ERST Afrapportering fra to møder i gruppen To møder afholdt i videreudviklingsgruppen

Læs mere

TDC A/S. 31. maj 2010. Beskrivelse af TDC's kalkulationssystem

TDC A/S. 31. maj 2010. Beskrivelse af TDC's kalkulationssystem TDC A/S 31. maj 2010 Beskrivelse af TDC's kalkulationssystem 1. Overordnede principper for TDC's produktregnskaber Ifølge bekendtgørelse nr. 374 af 27. april 2006 skal produktregnskaberne for 2009 indeholde

Læs mere

Standard Eurobarometer 82. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2014 NATIONAL RAPPORT DANMARK

Standard Eurobarometer 82. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2014 NATIONAL RAPPORT DANMARK Standard Eurobarometer 82 MENINGSMÅLING I EU Efterår 2014 NATIONAL RAPPORT DANMARK Undersøgelsen er blevet bestilt og koordineret af den Europa Kommissionen, Generaldirektoratet for Kommunikation. Denne

Læs mere

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester Produkttillæg: Fiber BSA til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester PT_FBSA_v_std_220114.docx Side 1 af 7 1 Præambel Dette Produkttillæg indeholder de produktspecifikke vilkår for TDC

Læs mere

Produktspecifikationer Managed WiFi Version 2.3. Managed WiFi. Side 1 af 7

Produktspecifikationer Managed WiFi Version 2.3. Managed WiFi. Side 1 af 7 Managed WiFi Side 1 af 7 1. INTRODUKTION TIL MANAGED WIFI... 3 2. TEKNISK OPBYGNING... 3 2.1. SPECIFIKATIONER... 3 2.2. LØSNINGSMULIGHEDER... 4 2.2.1. Internet Pro med en router... 4 2.2.2. Internet Pro

Læs mere

Driftsrapport MedCom. Kontrakt: Sundhedsdatanettet december

Driftsrapport MedCom. Kontrakt: Sundhedsdatanettet december MedCom Kontrakt: Sundhedsdatanettet december Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 1.1.1 Distributionsliste... 3 1.1.2 Revisionshistorik... 3 2 Ledelses Resume... 4 3 Servicemål... 6 3.1.1 Måling af reaktions-

Læs mere

Design gør it unik. Temadag om Sundhedsdatanettet. Onsdag d. 22. september

Design gør it unik. Temadag om Sundhedsdatanettet. Onsdag d. 22. september Design gør it unik Temadag om Sundhedsdatanettet Onsdag d. 22. september Agenda Indledning og lidt om NetDesign v/preben Sørensen, NetDesign Sundhedsdatanettet v/john Møller, NetDesign Den tekniske opbygning

Læs mere

WAN udbud Kontraktbilag 2 Leverandørens løsningsbeskrivelse. Læsø Kommune

WAN udbud Kontraktbilag 2 Leverandørens løsningsbeskrivelse. Læsø Kommune Kontraktbilag 2 Leverandørens løsningsbeskrivelse Læsø Kommune Version 1.0 Dato 23.06.2016 Indholdsfortegnelse 1. Vejledning til løsningsbeskrivelse... 3 2. Leverandørens løsningsbeskrivelse... 4 2.1 Punkt

Læs mere

Samarbejde mellem FDA og GlobalConnect

Samarbejde mellem FDA og GlobalConnect Samarbejde mellem og GlobalConnect GlobalConnect FILMEN GlobalConnect The Movie Vores DNA Danmark som førende it-nation. GlobalConnect gøder jorden Vores DNA Vi laver infrastruktur Danmark har bygget:

Læs mere

Bredbånd via telefonkabler: Fra kilobit/s til gigabit/s

Bredbånd via telefonkabler: Fra kilobit/s til gigabit/s Bredbånd via telefonkabler: Fra kilobit/s til gigabit/s Tele2017 Steen Garbers Enevoldsen, M.Sc.EE Net Udviklingschef, Fullrate A/S Steen Garbers Enevoldsen Steen i hans naturlige habitat Netudviklingschef,

Læs mere

IP Telefoni En naturlig udvikling?

IP Telefoni En naturlig udvikling? IP Telefoni En naturlig udvikling? Internet telefoni IP Telefoni VoIP??? Lidt om gammeldags telefoni Definitioner Internet Telefoni IP Telefoni VoIP PSTN: Public Switched Telephone Network PSTN: Kredsløbs

Læs mere

Produkttillæg BSA. YouSee A/S. Til Rammeaftale om levering og drift af YouSee s engrostjenester. mellem <Kunde> og. 2. januar 2013

Produkttillæg BSA. YouSee A/S. Til Rammeaftale om levering og drift af YouSee s engrostjenester. mellem <Kunde> og. 2. januar 2013 2. januar 2013 Rammeaftale nr. Aftale nr. Produkttillæg BSA Til Rammeaftale om levering og drift af YouSee s engrostjenester mellem og YouSee A/S YouSee A/S Teglholmsgade 1 0900 København C Wholesale

Læs mere

Beregning af oppetider og driftsmål set fra en teoretisk vinkel

Beregning af oppetider og driftsmål set fra en teoretisk vinkel Beregning af oppetider og driftsmål set fra en teoretisk vinkel Forskningsnet konferencen 2011, Korsør 15/11-2011 Divisionsdirektør Martin Bech, UNI-C martin.bech@uni-c.dk Udfordringen Vi skal leve op

Læs mere

Tillægsaftale. Ethernet Bitstream Access Multikanaler (Ethernet BSA Multikanaler) mellem. TDC Totalløsninger A/S. Cybercity A/S

Tillægsaftale. Ethernet Bitstream Access Multikanaler (Ethernet BSA Multikanaler) mellem. TDC Totalløsninger A/S. Cybercity A/S 20. september 2007 Tillægsaftale om Ethernet Bitstream Access Multikanaler (Ethernet BSA Multikanaler) mellem TDC Totalløsninger A/S og Cybercity A/S 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 1.1

Læs mere