SKRIFTLIG PRØVE. Maritime VFW-radioanlæg (SR. Certifikat til betjening af. çd7. SOFARTSSTYRELSEN MS DSC_NIS. Dato: = Udf1des af censor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKRIFTLIG PRØVE. Maritime VFW-radioanlæg (SR. Certifikat til betjening af. çd7. SOFARTSSTYRELSEN MS DSC_NIS. Dato: = Udf1des af censor"

Transkript

1 çd7. = Udf1des af censor AntalfeyZ SOFARTSSTYRELSEN MS DSC_NIS ALM DSC-ALM Certifikat udstedes Ja Nej Oplyst resultat Ja Nej SKRIFTLIG PRØVE Certifikat til betjening af Maritime VFW-radioanlæg (SR Sted: Randers Dato: Navn: Personnummer: Tifiadte hjælpemidler: Radiostationer i skibe - tillæg.

2 Spørgsmål 14 [ SVARSKEMA Side laf2 Certifikatprøve: Randers - den Skriv det valgte bogstav i feltet udfor spørgsmålsnummeret. Spørgsmål i [ ] Spørgsmål 2 [ ] Spørgsmål 3 [ J Spørgsmål 4 [ J Spørgsmål 5 [ ] Spørgsmål 6 [ I Spørgsmål 7 [ I Spørgsmål 8 [ I Spørgsmål 9 [ I Spørgsmål 10 { I Spørgsmål ii { ] Spørgsmål 12 [ I Spørgsmål 13 [ I I Spørgsmål 15 [ I Spørgsmål 16 [ ] Spørgsmål 17 { ] Spørgsmål 18 [ ] Spørgsmål 19 [ ] Spørgsmål 20 [ I Spørgsmål 21 [ J Spørgsmål 22 [ ] Spørgsmål 23 [ J Spørgsmål 24 [ I Spørgsmål 25 [ ] Spørgsmål 26 [ I Spørgsmål 27 [ ] Spørgsmål 28 [ I Spørgsmål 29 [ ] Spørgsmål 30 [ I Spørgsmål 31 [ ] Spørgsmål 32 { ] Vedrørende antal rigtige svar for at bestå prøven, se venligst vejledningen. Bestiller: LBH-SFS BestiUingsdato:

3 Certifikatprøve: Randers - den I SVARSKEMA Side 2af2 Skriv det valgte bogstav i feltet udfor spørgsmålsnummeret. Spørgsmål 33 [ I Spørgsmål 34 [ ] Spørgsmål 35 [ I Spørgsmål 36 [ i Spørgsmål 37 [ I Spørgsmål 38 [ I Spørgsmål 39 [ ] Spørgsmål 40 [ ] Spørgsmål 41 [ I Spørgsmål 42 [ I Spørgsmål 43 [ ] Spørgsmål 44 [ ] Spørgsmål 45 [ I Spørgsmål 46 [ I Spørgsmål 47 [ I Vedrørende antal rigtige svar for at bestå prøven, se venligst vejledningen. BesÜ11er LBH-SFS Bestillingsdato:

4 Søfartsstyrelsen Vejledning om SRC-prøve Der er afsat 75 minutter til prøven. Deltageren får udleveret et opgavesæt med tilhørende svarskema. De valgte svar fra opgavesættet overføres til svarskemaet. Det er tilladt at aflevere før tiden. Deltageren beholder selv opgavesættet og afleverer kun svarskemaet. Der skal påføres tydelig navn og fødselsdag på svarskemaet. Det er kun besvarelserne i svarskemaet, der er gældende. Det er tilladt at foretage rettelser i svarskemaet. Det skal blot sikres, at der kun er en svarmulig hed ved hvert spørgsmål. Kan der opstå tvivl om den valgte svarmulighed, vil opgaven ved be dømmelsen blive betragtet som forkert besvaret. Prøven omfatter 47 spørgsmål fordelt således: (1-12) 12 spørgsmål (uden DSC) vedrørende nød, -ii og sikkerhed, hvoraf 10 skal være rigtigt besvaret. (13-32) 20 spørgsmål vedrørende reglement og VHF-radioanlæg, hvoraf 15 skal være rigtigt besvaret. (33-39) 7 spørgsmål vedrørende brug af DSC-udstyr i nød, -ii og sikkerhedssituationer, hvoraf 6 skal være rigtigt besvaret. (40-47) 8 spørgsmål vedrørende brug af DSC-udstyr under almindelige forhold samt EPIRB, SART, NAVTEX og opbygningen af GMDSS-systemet i almindelighed, hvoraf 5 skal være rigtigt besvaret. Andre hjælpemidler end de på forsiden anførte må ikke anvendes, og konstateret forsøg på snyd ved prøven med fører øjeblikkelig bortvisning. Censor bedømmer de afleverede svarskemaer umiddelbart efter prøvens ophør. Deltagere, der ønsker at kende prøvens udfald, vil derfor ved at vente, kunne få oplyst resultatet af bedømmel sen. Hvis prøven bedømmes bestået, bliver SRC-certifikatet fremsendt pt. post. Tavshedspligt Der gøres opmærksom på bestemmelsen om tavshedspligt 21 i TT- og Telestyrelsens bekendtgørelse om anvendelse af radioafrekvenser, hvorefter radiokorrespondance som udgangspunkt skal hemmeligholdes for alle uvedkommende. Betjening af radioudstyr Sofartsstrelsen skal i overensstemmelse med cirkulære MSC/Circ.803 om Participation of non SOLS ships in GMDSS fra International Maritime Organization (IMO), opfordre prøvedeltagerne til at tage kurser i praktisk anvendelse forud for brugen af udstyret. SRC Certifikatprøve i Randers den

5 Lyngby Certifikatprøve til VHF & SRC certifikat Opgave nummer: i Du har lige tændt for dit VHF-radioanlæg og hører følgende: MAYDAY MAGEN MAGEN MAGEN her er Lyngby Radio - modtaget MAYDAY. Hvad fortæller det dig? Lyngby Radio - Radio A: Lyngby Radio kvitterer for nødkald og nodmelding fra MAGEN B: Lyngby Radio anmoder om tavshed på kanalen C: Lyngby Radio afslutter nodtrafikken for MAGEN Husk at overføre det valgte bogstav til svarskemaet! Side. i

6 PAN ALLE MJ\XDAY PAN ALLE MAYDAY synker synker synker alle alle alle Du hører følgende på kanal 16: Certifikatprøve til VHF & SRC certifikat Opgave nummer: 2 MAYDAY MAYDAY MAYDÂY her er MAGEN MAGEN MAGEN Kaldesignal XPA1234 position 4 sømil vest for Tårs i Langelandsbælt 4 personer om bord har ramt ukendt genstand og slået et stort hul i skroget synker hurtigt alle 4 personer forlader båden iført redningsveste nu Efter ca. I minut har du stadig ikke hørt nogen kvittering, hvorfor du kvitterer på kanal 16. Du befinder dig Ca. 10 sømil nord for mågen og det vil tage dig et par timer at komme til undsætning. Dit skib hedder TERNEN Hvilken melding vil du sende efter din kvittering? A: PAN PAN - PAN - PAN - STATIONER - ALLE STATIONER - STATIONER HER ER TERNEN TERNEN TERNEN/0U3131 PAN PAN følgende modtaget fra IvLAGEN/XPA1234 kl. xxxx begynder position 4 sømil vest for tårs i Langelandsbælt - personer om bord - har ramt ukendt genstand og slået et stort hul i skroget - hurtigt - 4 personer forlader båden iført redningsveste nu B: MAYDAY RELAY - MAYDAY RELAY - TERNEN TERJ\IEN TERNEN Afventer herefter opkald fra interesserede stationer RELAY her er C: MYDAY MAYDAY MAYDAY her er TERNEN TERNEN TERNEN IVIÂYDAY RELAY følgende modtaget fra MAGEN/XPA1234 begynder position 4 sømil vest for Tårs i Langelandsbælt - personer om bord - har ramt ukendt genstand og slået et stort hul i skroget - hurtigt - 4 personer forlader båden iført redningsveste nu D: MAYDAY RELAY - RELAY - MAYDAY RELAY Alle stationer Alle stationer Alle stationer, her er TERNEN TERNEN TERNEN MAYDAY følgende modtaget fra MÅGEN/XPA1234 kl. xxxx begynder position 4 sømil vest for Tårs i Langelandsbælt - personer om bord - har ramt ukendt genstand og slået et stort hul i skroget - hurtigt - 4 personer forlader båden iført redningsveste nu Husk at overføre det valgte bogstav til svarskemaet! Side. 2

7 Certifikatprøve til VHF & SRC certifikat Opgave nummer: 3 Kan du som skibsradiostation kalde Lyngby Radio på kanal 77? A: Ja, hvis arbejdskanalerne er optaget B: ja C: Nej. Dette er en interskibskanal Opgave nummer: 4 Hvornår skal man kvittere for en nodmelding? A: Når man uden tvivl befinder sig i nærheden B: Kun hvis man har plads om bord til alle nødstedte personer C: Det findes der ingen regler for Opgave nummer: 5 Hvilket signal benyttes, hvis et fartøj eller en person er i alvorlig og overhængende fare? A: Mi\YDÄY B: PAN PAN C: SECURITE Opgave nummer: 6 Hvis nodtrafikken forstyrres, kan der anmodes om radiotavshed ved at anvende ordene SEELONCE MAYDAY. Hvem kan anmode om radiotavshed? A: Kun den nodstedte B: Den nodstedte eller den der leder nødarbejdet C: Kun kystradiostationer Husk at overføre det valgte bogstav til svarskemaet! Side. 3

8 Certifikatprøve til VHF & SRC certifikat Opgave nummer: 7 Når en station har udsendt en ilmelding adresseret til ALLE STATIONER og hjælp ikke længere er nødvendig, skal den annullere sin ilmelding. Hvordan? A: Ved at udsende en ny ilmelding, adresseret til ALLE STATIONER B: Dette gøres via kystradiostationen C: Ilmeldinger adresseret til ALLE STATIONER, skal ikke annulleres. Opgave nummer: 8 Hvilket signal kan benyttes i forbindelse med rorskade, motorstop eller lignende, hvor der ikke er overhængende fare, men hurtig hjælp dog er nødvendig? A: Sikkerhedssignalet B: Nødsignalet C: Ilsignalet Opgave nummer: 9 Hvilket signal kan benyttes i forbindelse med lægeråd? A: Alarmsignalet B: Sikkerhedssignalet C: Ilsignalet Husk at overføre det valgte bogstav til svarskemaet! Side. 4

9 PAN SECURITE ALLE ALLE PAN SECURITE skifter skifter Certifikatprøve til VHF & SRC certifikat Opgave nummer: 10 Du befmder dig midt i Øresund på skibet MOLLY / 0U1234 uden DSC. Du observerer en drivende container. Der er mange andre lystbåde i området. Vælg hvilken melding du vil udsende på din VHF kanal 16. A: SECURITE - - ALLE STATIONER - ALLE STATIONER - STATIONER her er MOLLY MOLLY MOLLY / OU1234 drivende container observeret i Øresund - til kanal 6 På kanal 6 udsendes samme kald og en uddybende forklaring B: PAN PAN - PAN - PAN ALLE STATIONER - ALLE STATIONER - STATIONER her er MOLLY MOLLY MOLLY / OU1234 drivende container observeret i Øresund - til kanal 6 Afventer herefter opkald fra skibe i nærheden C: SECURITE her er MOLLY observeret drivende container i Øresund for yderligere information kald mig på kanal 6 Opgave nummer: 11 Du har lige lyttet til en sikkerhedsmelding, udsendt af et andet skib på kanal 6. Skal du kvittere for denne sikkerhedsmelding? A: Jeg vil straks kalde en kystradiostation og fortælle om indholdet af den modtagne sikkerhedsmelding B: Nej C: Ja Opgave nummer: 12 Hvilken arbejdskanal anvendes af Lyngby Radio til udsendelse af Sikkerhedsmeldinger, hvis du ligger ved Skagen? A: 72 B: 4 C: 16 Husk at overføre det valgte bogstav til svarskemaet! Side. 5

10 Certifikatprøve til VHF & SRC certifikat Opgave nummer: 13 Hvem skal i første opkald foreslå en arbejdskanal? A: Den kaldte B: Den kaldende C: Findes der ingen regler om Opgave nummer: 14 Hvad er den højst tilladte sendeeffekt for VHF-radioanlæg i skibe? A: 10W B: 5W C: 25W D: 15W Hvad indebærer tavshedspligten blandt andet? Opgave nummer: 15 A: Under en telefonsamtale, må man f. eks. aldrig oplyse en persons personnummer B: At man aldrig bringer oplysninger om nærliggende skibe i sit område C: Det er forbudt at gengive kommunikation, der ikke er bestemt for radiostationen eller på nogen som helst måde at udnytte oplysninger, der er opnået ved aflytning af sådan kommunikation Opgave nummer: 16 Hvornår må et VHF-radioanlæg benyttes med kanalerne IF, 2F og 3F? A: Når båden benyttes dl fiskeri B: Når båden er et registreret fiskefartoj med havnekendingsnummer C: Efter eget valg Husk at overføre det valgte bogstav til svarskemaet! Side. 6

11 Certifikatprøve til VHF & SRC certifikat Opgave nummer: 17 Du har lige forgæves kaldt et andet skib på kanal 16. Hvor mange minutter skal der gå, for du må kalde igen? A: 2 B: 3 C: I Hvilken enhed måles radiofrekvenser i? A: Hertz B: Volt C: Ampere Opgave nummer: 18 Opgave nummer: 19 Hvilken af nævnte møntenhed benyttes som afgift for radiosamtaler over udenlandske kystradiostationer? A: Engelske pund B: EURO C: ECU D: SDR Opgave nummer: 20 På hvilke VHF arbejdskanaler udsender Lyngby Radio kulingsvarsling, hvis du ligger i vasslingsdistrikt Fisker? A: 3og4 B: 4og64 C: 23,2,1 og66 Husk at overføre det valgte bogstav til svarskemaet! Side. 7

12 vælg Certifikatprøve til VHF & SRC certifikat Opgave nummer: 21 Hvad skal man sikre sig, inden man laver et opkald? A: At kanalen man ønsker at anvende, er fri B: At det kaldte skib er indenfor rækkevidde C: Man skal ikke sikre sig noget Opgave nummer: 22 Hvilket af nedenfor nævnte kald benyttes normalt i VHF-båndet? A: MAGEN her er TERNEN TERNEN B: MAGEN MAGEN MAGEN her er TERNEN TERNEN TERNEN C: MAGEN MAGEN TERN EN kalder Opgave nummer: 23 1-Ivilken trafik må der afvikles på kanal 16? At Der må kun afvikles nød- og iltrafik B: Findes der ingen regler om C: Der må kun foretages opkald og afvikles nød-, il- eller sikkerhedsmeldinger Opgave nummer: 24 Hvem kan formidle forbindelse mellem to skibe, der ikke kan opnå direkte radiokontakt med hinanden? A: Kystradiostationer B: Havnekontorer C: Lodsstationer Opgave nummer: 25 Skibsnavnet LABRADOR skal bogstaveres med det fonetiske alfabet - bogstavering. den rigtige At Lima-Alfa Bingo- Romeo-Alf-Dorte-Oscar-Romeo B: Long-Alfa-Bingo-Robert-Alfa-Delta-O scar-robert. C: Lirna- Alfa- Bravo -Romeo -Alfa- Delta -Oscar-Romeo Husk at overføre det valgte bogstav til svarskemaet! Side. 8

13 Hvad er den højst tilladte sendeeffekt for et VHF-radioanlæg? D: 5 watt A: 50 watt B: 25 watt C: 10 watt Opgave nummer: 26 Husk at overføre det valgte bogstav til svarskemaet! Side. 9 D: Union Tango Charlie C: Uniform Tango Cecilie B: Uniform Teodor Charlie At Uniform Tango Charlie Stav til UTC med det fonefiske alfabet. Opgave nummer: 29 D: Satteitterne C: 9 GHz? B: Skibe der er udstyret med en 3- cm radar. A: Kyststation Hvilken frekvens sender en Sart på? Opgave nummer: 28 B: Nej At Ja Må du føre en interskibssamtale med et skib i søen, når du ligger i havn? Opgave nummer: 27 Certiflkatprove til VHF & SRC certifikat

14 skibets skibets skibets position skibets antal hvilken position nodsituationens antal vind position Certifikatprøve til VHF & SRC certifikat Opgave nummer: 30 Hvilket frekvensområde dækker VHF? A: MHz B: 3-30MHz C: KHz Må du kalde et andet skib på kanal 3? Opgave nummer: 31 A: Ja, hvis alle interskibskanalerne er optaget. B: Kun hvis der ikke er trafik på kanalen. C: Nej, dette er en arbejdskanai for Lyngby Radio. Opgave nummer: 32 Hvilken af de nævnte VHF-kanaler, kan du anvende til Flensburg Radio i Tyskland. A: 66 B C: 23 Opgave nummer: 33 Du befinder dig om bord på et skib, hvis DSC-anlæg er forbundet med skibets navigationsudstyr. Skibet kommer i en nodsituation, og du har tid til at vælge nødsituationens art. Herefter trykker du på DSC-anlæggets Hvilke informationer indeholder din nødalarm? A: At jeg er i nød - position navn - ombordværende - og stromforhold - B: At jeg er i nød - MIVISI-nummer - - ombordværende C: At jeg er i nød - redningsflåder - kaldesignal - og tid hjælp der ønskes - antal D: At jeg er i nød - IVIMSI-nummer - art - og tid Husk at overføre det valgte bogstav til svarskemaet! Side. 10

15 Certifikatprøve til VHF & SRC certifikat Opgave nummer: 34 Du befinder dig om bord på et skib med DSC-anlæg. Du modtager en DSC-nodalarm fra et andet skib. I befinder jer begge i et Àl område. Du befinder dig tæt på det nødstedte skib. Hvordan vil du kvittere? A: Jeg vil afvente, at en kystradiostation kvitterer med DSC, hvorefter jeg også kvitterer på DSC B: Jeg vil kvittere for modtagelsen på kana] 16 C: Jeg vil kvittere med DSC D: Da jeg befinder mig i Al område, vil jeg ikke foretage mig noget Opgave nummer: 35 Er det muligt på et DSC-anlæg, at sende!mnødalarm for et andet skib? A: Kan kun gøres af kystradiostationer B: Ja C: Nej Opgave nummer: 36 Når en station har udsendt en ilmelding, indledt med et DSC-urgenc)7 kald til ALLE STATIONER, og hjælp ikke længere er nødvendig, skal den annullere ilmeldingen. Skal man ved denne annullering lave et DSC-kald? A: Findes der ingen regler om B: Ja C: Nej Opgave nummer: 37 Hvad er kaldets art, hvis man på DSC-udstvret vælger URGENCY? A: Ii B: Sikkerhed C: Nød Husk at overføre det valgte bogstav til svarskemaet! Side. 11

16 Certifikatprøve til VHF & SRC certifikat Opgave nummer: 38 Skibe, der modtager et DSC-kald, der annonceret en sikkerhedsmelding, skal ikke kvittere for modtagelsen, men skal skibe kvittere for selve sikkerhedsmeldingen, der efterfølgende bliver udsendt på en rbejdskanal/interskibskanal? A: Ja B: Findes der ingen regler om C: Nej Opgave nummer: 39 Du har udsendt en sikkerhedsmelding. Skal en kystradiostation underrettes? A: Behøves ikke efter indførelse af DSC B: Nej C: Ja, så vidt muligt Opgave nummer: 40 En COSPAS-SARSAT EPIRB sender på 121,5 MHZ, hvad benyttes frekvensen til. A: Alarm direkte til SOK B: Pejling C: Bruges af satelitter til pejling Opgave nummer: 41 Du har fejlagtigt aktiveret en EPIRB, hvad vil du gøre? At Slukke for EPIRWen og omgående kontakte en kyststation og fortælle om fejlen. B: Kontakte fabrikanten så snart du kommer hjem C: Ringe hjem og fortælle at der ikke er til nervøsitet. Opgave nummer: 42 Kan EPIRBen benyttes i farvande overalt på jorden? At Nej B: Ja Husk at overfofe det valgte bogstav til svarskemaet! Side. 12

17 Certiflkatprøve til VHF & SRC certifikat Opgave nummer: 43 Har Danmark en NÄVTEX sender til udsendelse af Maritime Sikkerheds Information (MSI)? A: Nej, vi benytter svenske og norske NAVTEX stationer. B: Ja- på Lyngby Radio. C: Ja,- Sofartsstyrelsen. Opgave nummer: 44 Hvad er et NAV-ÄREÄ? A: Skibets planlagte rute. B: Havområder med tæt trafik. C: Opdeling af faevandene for udsendelser af maritim sikkerhedsinformation (MSI) Opgave nummer: 45 Hvilket identifikationsbogstav har NAVTEX station Rogaland? A: B B: W C: L Opgave nummer: 46 Hvilket formål har sateffitsystemet COSPAS-SARSÄT? A: Kan positionsbestemme en SÂRT B: Kan modtage information fra en EPIRB C: Kan udsende vejrmeldinger Husk at overføre det valgte bogstav til svarskemaet! Side. 13

18 A: Udsende et sikkerhedskald til alle stationer om din situation. B: Udsende en Mavday, idet jeg jo har et problem. C: Da jeg har fået lovning på hjælp vil jeg ikke foretage mig yderligere. være fornuftigt at foretage sig i denne situation? Din motor er brudt ned og du har ikke mulighed for at manøvrere (i sejfrende). Du har været i kontakt med et andet skib, der om ca. 1½ time kan tage dig på slæb til nærmeste havn. Hvad vil Opgave nummer: 47 Husk at overføre det valgte bogstav til svarskemaet! Side. 14 Certifikatprove til VHF & SRC certifikat

19 CertifikatprØve: Randers - den FACITLISTE Side laf2 Det korrekte svar er vist nedenfor Spørgsmål i (219) A Spørgsmål 2 (18) D Spørgsmål 3 (15) C Spørgsmål 4 (220 A Spørgsmål 5 (222) A Spørgsmål 6 (7) B Spørgsmål 7 236) A Spørgsmål $ (114) C Spørgsmål 9 (118) c Spørgsmål 10 (32) A Spørgsmål ii 39 B Spørgsmål 12 (328) B Spørgsmål ) B Spørgsmål 14 (43) C Spørgsmål 15 (88) C Spørgsmål 16 (100) B Spørgsmål 17 (152) B Spørgsmål 1$ 243) A Spørgsmål 19 (246) D Spørgsmål 20 (249) C Spørgsmål ) A Spørgsmål A Spørgsmål 23 (258) C Spørgsmål 24 (259) A Spørgsmål 25 t293 C Spørgsmål 26 (294) B Spørgsmål 27 (298) A Spørgsmål 28 t299) C Spørgsmål 29 (301) A Spørgsmål ) A Spørgsmål 31 (321) C Spørgsmål B Vedrørende antal rigtige svar for at bestå prøven, se venligst vejledningen. Bestiller: LBH-SFS BesOllingsdato:

20 Certffikatprøve: Randers - den FACITLISTE Side 2af2 Det korrekte svar er vist nedenfor Spørgsmål 33 (157) D Spørgsmål 34 (158) B Spørgsmål 35 (159) B Spørgsmål 36 (272) C Spørgsmål 37 (166) A Spørgsmål 38 (271) C Spørgsmål 39 (178) C Spørgsmål 40 (318) B Spørgsmål 41 (325) A Spørgsmål 42 (203) B Spørgsmål 43 (312 A Spørgsmål 44 (313) C Spørgsmål ) C Spørgsmål ) B Spørgsmål 47 (201) A Vedrørende antal rigtige svar for at bestå prøven, se venligst vejledningen. Bestiller: LBH-SFS Bestiuingsdato:

SKRIFTLIG PRØVE Certifikat til betjening af Maritime VHF-radioanlæg (SR

SKRIFTLIG PRØVE Certifikat til betjening af Maritime VHF-radioanlæg (SR = Udfyldes afcensor SOFARTSSTYRELSEN AntalfejZ ALM DSC-ALM Certifikat udstedes Ja Nej Oplyst resultat Ja Nej SKRIFTLIG PRØVE Certifikat til betjening af Maritime VHF-radioanlæg (SR Sted: Søfartsstyrelsen

Læs mere

SKRIFTLIG PRØVE Certifikat til betjening af Maritime VHF-radioanlæg

SKRIFTLIG PRØVE Certifikat til betjening af Maritime VHF-radioanlæg SOFARTSSTYRELSEN AntalfejZ Udi1des af censor ALM DSC-ALM Certifikat udstedes Ja Nej Oplyst resultat Ja Nej SKRIFTLIG PRØVE Certifikat til betjening af Maritime VHF-radioanlæg (SR Sted: Svendborg Dato:

Læs mere

SKRIFflIG PRØVE Certifikat til betjening af Maritime VHF-radioanlæg (SR

SKRIFflIG PRØVE Certifikat til betjening af Maritime VHF-radioanlæg (SR Ud1j1des afcensor Anta!fejZ SOFARTSSTYRELSEN NIS DSC_MS ALIvI DSC-ALM Certifikat udstedes Ja Nej Oplyst resultat Ja Nej SKRIFflIG PRØVE Certifikat til betjening af Maritime VHF-radioanlæg (SR Sted: Randers

Læs mere

SKRIFflJG PRØVE. Certifikat til betjening af. Maritime VHF-radioanlæg (SRC) SØFARTSSTYRELSEN MS DSC_NIS. Udfyldes afcensor

SKRIFflJG PRØVE. Certifikat til betjening af. Maritime VHF-radioanlæg (SRC) SØFARTSSTYRELSEN MS DSC_NIS. Udfyldes afcensor Oplyst resultat Ja Nej Certifikat udstedes Ja Nej ALM DSCAIM SØFARTSSTYRELSEN MS DSC_NIS Tifiadte hjælpemidler: Radiostationer i skibe tillæg. Navn: Personnummer: Sted: Ballerup 16.30 Dato: 18022015 (SRC)

Læs mere

(SRC) SKRIFflIG PRØVE. Certifikat til betjening af. Maritime VHF-radioanlæg SOFARISSTYRELSEN MS DSC_MS. Udfyldes afcensor

(SRC) SKRIFflIG PRØVE. Certifikat til betjening af. Maritime VHF-radioanlæg SOFARISSTYRELSEN MS DSC_MS. Udfyldes afcensor Oplyst resultat Ja Nej Certifikat udstedes Ja Nej ALM DSC-ALM Tifiadte hjælpenidler: Radiostationer i skibe - tillæg. Navn: Personnummer: Sted: Slipshavn Dato: 01-03-2015 (SRC) Maritime VHF-radioanlæg

Læs mere

Vejledning om. Maritim SRC radioprøve

Vejledning om. Maritim SRC radioprøve Vejledning om Maritim SRC radioprøve Søfartsstyrelsen, den 4. august 2015 Lovgrundlaget I henhold til lov om radiofrekvenser fastsætter IT- og Telestyrelsen nærmere regler for de prøver, som er en forudsætning

Læs mere

Nød-, il- og sikkerhed

Nød-, il- og sikkerhed 85 Nød- il- og sikkerhedskommunikation Det væsentligste formål med GMDSS er at give skibsfarten mulighed for at sende og modtage meddelelser vedrørende sikkerheden for menneskeliv til søs. Disse meddelelser

Læs mere

Vejledning til maritime SRC-radioprøver

Vejledning til maritime SRC-radioprøver Vejledning til maritime SRC-radioprøver Lovgrundlaget I henhold til lov om radiofrekvenser fastsætter Energistyrelsen nærmere regler for de prøver, som er en forudsætning for anvendelse af radiofrekvenser.

Læs mere

Værd at vide om. Kommunikation & stedbestemmelse til søs. www.soesport.dk

Værd at vide om. Kommunikation & stedbestemmelse til søs. www.soesport.dk Værd at vide om VHF og DSC Kommunikation & stedbestemmelse til søs www.soesport.dk Billederne viser produkter fra forskellige virksomheders sortiment. VHF radioen er din livline til land i en nødsituation

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN

UKLASSIFICERET FAGPLAN UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG Procedurer 1444 Radiooperatørcertifikatkursus, MHV Udgivelse MAR 2014 2. FAGETS MÅL Formålet med faget er, at bibringe kursisten viden om og praktisk færdighed i operationelle

Læs mere

SKRIFHIG PRØVE. Maritime VHF-radioanlæg (SR

SKRIFHIG PRØVE. Maritime VHF-radioanlæg (SR çç, = Udiï1des afcensor ntalfejz SØFRTSSTYRELSEN NS DSC_MS DSC-U4 Certifikat udstedes Ja Nej Oplyst resultat Ja Nej SKRFHG PRØVE Certifikat til betjening af Maritime VHF-radioanlæg (SR Sted: Esbjerg Dato:

Læs mere

Værd at vide om VHF og DSC KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om VHF og DSC KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om VHF og DSC KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK BILLEDERNE VISER PRODUKTER FRA FORSKELLIGE VIRKSOMHEDERS SORTIMENT. Nød- og sikkerhedskommunikation Eksempel på en standard

Læs mere

Pensum Undervisningsmetode / -midler UV-Form

Pensum Undervisningsmetode / -midler UV-Form fbn fbn acta Godkendt 1 af 11 Præsentation af: - Deltager/lærer - Praktiske oplysninger - Hvad er formålet kurset Kursisterne udfylder indstilling til radioprøve. Kursister fremviser billedlegitimation

Læs mere

Værd at vide om VHF og DSC KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om VHF og DSC KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om VHF og DSC KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK DENNE PJECE ER PRODUCERET MED STØTTE FRA NAVICO DANMARK A/S. BILLEDERNE VISER PRODUKTER FRA FORSKELLIGE VIRKSOMHEDERS

Læs mere

Vejledning for Airline Company VHF Operational Control Stations

Vejledning for Airline Company VHF Operational Control Stations Vejledning for Airline Company VHF Operational Control Stations Side 1 Udgivet af Trafik- og Byggestyrelsens Center for personcertificering København 2011. Side 2 INDHOLD 1 Generelt... 4 2 Ansvar... 4

Læs mere

Oftest stillede spørgsmål!

Oftest stillede spørgsmål! Oftest stillede spørgsmål! På denne side finder du nogle af de spørgsmål som jeg oftest får stillet. Skulle du have problemer med et eller andet du ikke finder et svar på her, er du velkommen til at sende

Læs mere

Radio. Udstyr De radiosystemer og delelementer, som er godkendt til brug i GMDSS er:

Radio. Udstyr De radiosystemer og delelementer, som er godkendt til brug i GMDSS er: 39 Radio Radiostationen om bord er livlinen til hjælp. Kommer man ud for en ulykke til søs f.eks. havari, kvæstelse af et besætningsmedlem eller hvis der er sygdom om bord, er radioen i de fleste tilfælde

Læs mere

EPIRB. 11.1 COSPAS/SARSAT-systemet

EPIRB. 11.1 COSPAS/SARSAT-systemet 117 (Emergency Position Indicating Radio Beacon) er en nødradiobøje, og GMDSS udrustede skibe skal være udstyret med mindst en. Der er defineret 3 forskellige, som arbejder på hver sin måde. Fælles for

Læs mere

Læringsplan. for. Radiooperatørcertifikat (ROC)

Læringsplan. for. Radiooperatørcertifikat (ROC) Læringsplan for Radiooperatørcertifikat (ROC) 1444 Udarbejdet af: KL, TOM GRASTRUP JENSEN, HVS-MHS-01 Dato og år: Maj Side 1 af 22 Version 1409-2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Beskrivelse

Læs mere

GMDSS frekvensliste. 6.1 Frekvenstildeling opdelt i 3 regioner. Nød-, il- og sikkerhedsfrekvenserne samt alle HF-frekvenserne er internationale.

GMDSS frekvensliste. 6.1 Frekvenstildeling opdelt i 3 regioner. Nød-, il- og sikkerhedsfrekvenserne samt alle HF-frekvenserne er internationale. 73 Frekvenstildeling Frekvens tildelingsmæssigt er jorden opdelt i 3 regioner. Som det fremgår, ligger Danmark i region 1. Mange af de frekvenser vi bruger til f.eks. interskibskorrespondance i MF-båndet,

Læs mere

Lærebog i GMDSS Hans Chr. Dragø & Jørgen Fink Petersen

Lærebog i GMDSS Hans Chr. Dragø & Jørgen Fink Petersen Lærebog i GMDSS Hans Chr. Dragø & Jørgen Fink Petersen Kolofon Lærebog i GMDSS 1. udgave 2006 ISBN: 87-90749-16-2 Udgiver: Fiskericirklen og Skagen Skipperskole Copyright: Fiskericirklen Forfattere: Hans

Læs mere

GMDSS FUNKTIONSKRAV AD PKT. 7: AD PKT. 8: Ethvert skib skal, når det er i søen, være i stand til at:

GMDSS FUNKTIONSKRAV AD PKT. 7: AD PKT. 8: Ethvert skib skal, når det er i søen, være i stand til at: 4 FUNKTIONSKRAV Ethvert skib skal, når det er i søen, være i stand til at: I den maritime radiotjeneste hedder radiosikkerhedssystemet altså (Global Maritime Distress and Safety System). Det blev indført

Læs mere

Bekendtgørelse om vilkår for betjening af radioanlæg i maritime radiotjenester på Færøerne (udstedelse og regelfastsættelse for certifikater)

Bekendtgørelse om vilkår for betjening af radioanlæg i maritime radiotjenester på Færøerne (udstedelse og regelfastsættelse for certifikater) Nr. 1080 7. december 2000 Bekendtgørelse om vilkår for betjening af radioanlæg i maritime radiotjenester på Færøerne (udstedelse og regelfastsættelse for certifikater) I medfør af 3 i lov nr. 210 af 6.

Læs mere

UKLASSIFICERET Bilag 4 Fagplan 1444 DeMars DIR D 01639850 01/14 HJEMMEVÆRNSSKOLEN

UKLASSIFICERET Bilag 4 Fagplan 1444 DeMars DIR D 01639850 01/14 HJEMMEVÆRNSSKOLEN UKLASSIFICERET Bilag 4 Fagplan 1444 DeMars DIR D 01639850 01/14 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn Instrumentlære B. Kort navn Instrumentlære FAGPLAN C. Formål Faget skal give kursisten færdighed i

Læs mere

Bekendtgørelse om radioprøver og certifikater i GMDSS

Bekendtgørelse om radioprøver og certifikater i GMDSS BEK nr 939 af 29/08/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 201107851 Senere ændringer til

Læs mere

Administrative bestemmelser

Administrative bestemmelser 54 Administrative bestemmelser adiotilladelse (Kaldesignalbevis) Før installering og brug af en radiostation om bord i et dansk skib skal der indhentes tilladelse fra Søfartsstyrelsen. Der skal anvendes

Læs mere

Pensum Undervisningsmetode / -midler UV-Form

Pensum Undervisningsmetode / -midler UV-Form fbn fbn acta Godkendt 1 af 19 Præsentation af: - Deltager/lærer - Praktiske oplysninger - Hvad er formålet kurset Kursisterne udfylder indstilling til radioprøve. Kursister fremviser billedlegitimation

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN

UKLASSIFICERET FAGPLAN UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS) 1445 Short Range Certificate, MHV Udgivelse MAR 2014 2. FAGETS MÅL Formålet med faget er at bibringe kursisten viden omkring

Læs mere

DSvU. Antal spørgsmål i prøven 24 Beståelseskrav 75% = 18 spørgsmål. Visual Approach Chart for EKRK. Navn:

DSvU. Antal spørgsmål i prøven 24 Beståelseskrav 75% = 18 spørgsmål. Visual Approach Chart for EKRK. Navn: Antal spørgsmål i prøven 24 Beståelseskrav 75% = 18 spørgsmål Til til rådighed 30 minutter Bilag Visual Approach Chart for EKRK Navn: 1. Du befinder dig ved Sjællands vestkyst (ca. 30 NM fra EKRK Roskilde

Læs mere

UKLASSIFICERET Bilag 3 Fagplan 1444 DeMars DIR D /14 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET Bilag 3 Fagplan 1444 DeMars DIR D /14 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Bilag 3 Fagplan 1444 DeMars DIR D 01639850 01/14 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn Administration og håndbøger B. Kort navn Administration og håndbøger FAGPLAN C. Formål Formålet med

Læs mere

DSvU. Antal spørgsmål i prøven 24 Beståelseskrav 75% = 18 spørgsmål. Visual Approach Chart for EKSB. Navn:

DSvU. Antal spørgsmål i prøven 24 Beståelseskrav 75% = 18 spørgsmål. Visual Approach Chart for EKSB. Navn: Antal spørgsmål i prøven 24 Beståelseskrav 75% = 18 spørgsmål Til til rådighed 30 minutter Bilag Visual Approach Chart for EKSB Navn: 1. Du befinder dig ved Broager (se Visual Approach Chart for EKSB)

Læs mere

UKLASSIFICERET Fagplan 1465 DeMars DIR D 03026487 DEC 2013 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET Fagplan 1465 DeMars DIR D 03026487 DEC 2013 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan 1465 DeMars DIR D 03026487 DEC 2013 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 FAGPLAN A. Langt navn Militær Kommunikation Maritime Force Protection B. Kort navn MIL KOM MFP C. Formål Faget skal give

Læs mere

Færgefart. Kurser for ansatte inden for færgefart. Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv

Færgefart. Kurser for ansatte inden for færgefart. Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv Færgefart Kurser for ansatte inden for færgefart Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv fiskeriskolen.dk Søsikkerhedskursus grundlæggende STCW regulation A/VI/1-1, A-VI/1-3 og A-VI/1-4 Varighed:

Læs mere

Teoriprøve nr. 7. 2. Du ønsker at få en magnetisk kurs fra Sønderborg AFIS. Hvad er korrekt?

Teoriprøve nr. 7. 2. Du ønsker at få en magnetisk kurs fra Sønderborg AFIS. Hvad er korrekt? Teoriprøve nr. 7 Antal spørgsmål i prøven: 24 Beståelseskrav: 75% = 18 spørgsmål Tid til rådighed: 30 minutter Bilag: Visual Approach Chart for EKSB 1. Du befinder dig ved Broager (se Visual Approach Chart

Læs mere

MSI - Maritime Safety Information

MSI - Maritime Safety Information 108 - Maritime Safety Information Som nævnt under funktionskrav i GMDSS, skal skibe være i stand til at sende og modtage maritim sikkerhedsinformation (). Det drejer sig om navigationsadvarsler, meteorologiske

Læs mere

DSvU. Antal spørgsmål i prøven 24 Beståelseskrav 75% = 18 spørgsmål. Visual Approach Chart for EKRN. Navn:

DSvU. Antal spørgsmål i prøven 24 Beståelseskrav 75% = 18 spørgsmål. Visual Approach Chart for EKRN. Navn: Antal spørgsmål i prøven 24 Beståelseskrav 75% = 18 spørgsmål Til til rådighed 30 minutter Bilag Visual Approach Chart for EKRN Navn: 1. En luftfartsstation, som modtager en nødmelding, skal: (a) Øjeblikkeligt

Læs mere

DSvU. (c) Samme prioritet end meldingen: OBC ÅLBORG TOWER bane 21 tilladt at starte (d) Højere prioritet en meldingen: OY-ABC ÅLBORG forstået MAYDAY

DSvU. (c) Samme prioritet end meldingen: OBC ÅLBORG TOWER bane 21 tilladt at starte (d) Højere prioritet en meldingen: OY-ABC ÅLBORG forstået MAYDAY Antal spørgsmål i prøven 24 Beståelseskrav 75% = 18 spørgsmål Til til rådighed 30 minutter Bilag Visual Approach Chart for EKYT Navn: 1. Du er startet fra Aalborg Lufthavn og er nået til Tylstrup i 1000

Læs mere

VHF RT2048 SAILOR COMPACT 2000 PROGRAMME DANSK

VHF RT2048 SAILOR COMPACT 2000 PROGRAMME DANSK VHF RT2048 SAILOR COMACT 2000 ROGRAMME DANSK SAILOR RT2048 VHF radiotelefon er konstrueret til at møde de stigende krav til et højteknologisk produkt, såsom høj kvalitet, små dimensioner osv. SAILOR RT2048

Læs mere

Prøver og certifikater til amatørradio- og amatørradiosatellittjenesten

Prøver og certifikater til amatørradio- og amatørradiosatellittjenesten Prøver og certifikater til amatørradio- og amatørradiosatellittjenesten 13. Erhvervsstyrelsen afholder prøver til opnåelse af certifikat i kategorierne A, B og D. Stk. 2. Erhvervsstyrelsen afholder de

Læs mere

DSvU. 2. Hvor langt kan man cirka række på VHF-båndet når man befinder sig i 1000 FT? (a) 40 NM (b) 30 NM (c) 20 NM (d) 10 NM

DSvU. 2. Hvor langt kan man cirka række på VHF-båndet når man befinder sig i 1000 FT? (a) 40 NM (b) 30 NM (c) 20 NM (d) 10 NM Antal spørgsmål i prøven 24 Beståelseskrav 75% = 18 spørgsmål Til til rådighed 30 minutter Bilag Visual Approach Chart for EKEB Navn: 1. Nødmeldinger skal: (a) Altid afgives på den sidst benyttede frekvens,

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af radiofrekvenser uden tilladelse samt om radioprøver og kaldesignaler m.v. Lovgivning som forskriften vedrører

Bekendtgørelse om anvendelse af radiofrekvenser uden tilladelse samt om radioprøver og kaldesignaler m.v. Lovgivning som forskriften vedrører Bekendtgørelse om anvendelse af radiofrekvenser uden tilladelse samt om radioprøver og kaldesignaler m.v. BEK nr 29 af 21/01/2004 (Gældende) LOV Nr. 421 af 06/06/2002 Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag

Læs mere

Teoriprøve nr. 2. 2. Hvad hedder den Q-kode du skal anmode om i spørgsmålet ovenfor?

Teoriprøve nr. 2. 2. Hvad hedder den Q-kode du skal anmode om i spørgsmålet ovenfor? Teoriprøve nr. 2 Antal spørgsmål i prøven: 24 Beståelseskrav: 75% = 18 spørgsmål Tid til rådighed: 30 minutter Bilag: Visual Approach Chart for EKRK 1. Du befinder dig ved Sjællands vestkyst (ca. 30 NM

Læs mere

DSvU. (d) Instruktioner om at taxi ind på en bane eller lande på en bane.

DSvU. (d) Instruktioner om at taxi ind på en bane eller lande på en bane. Antal spørgsmål i prøven Beståelseskrav Til til rådighed Bilag Navn: 75% = 18 spørgsmål 30 minutter Visual Approach Chart for EKSN 1. Hvad er betingelsen for N-BEG certifikatets fortsatte gyldighed? (a)

Læs mere

Betjening af en radioamatørstation

Betjening af en radioamatørstation Betjening af en radioamatørstation B/D certifikatkursus 2016 Efterår 2016 OZ7SKB EDR Skanderborg afdeling Som at lære at cykle Der er ikke ret meget, der skal forstås Det meste er udenadslære/gentagelser

Læs mere

Offshore/ Erhvervsfartøjer

Offshore/ Erhvervsfartøjer Offshore/ Erhvervsfartøjer Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv fiskeriskolen.dk Søsikkerhedskursus STCW regulation A-V1/1-1 Varighed: 1 dag Kurset kan afvikles lokalt På kurset vil du, gennem

Læs mere

DSvU. Antal spørgsmål i prøven 24 Beståelseskrav 75% = 18 spørgsmål. Visual Approach Chart for EKEB. Navn:

DSvU. Antal spørgsmål i prøven 24 Beståelseskrav 75% = 18 spørgsmål. Visual Approach Chart for EKEB. Navn: Antal spørgsmål i prøven 24 Beståelseskrav 75% = 18 spørgsmål Til til rådighed 30 minutter Bilag Visual Approach Chart for EKEB Navn: 1. Du er på en flyvetur i Vestjylland og ønsker at flyve til Esbjerg

Læs mere

DSvU. Antal spørgsmål i prøven 24 Beståelseskrav 75% = 18 spørgsmål. Visual Approach Chart for EKEB Navn:

DSvU. Antal spørgsmål i prøven 24 Beståelseskrav 75% = 18 spørgsmål. Visual Approach Chart for EKEB Navn: Antal spørgsmål i prøven 24 Beståelseskrav 75% = 18 spørgsmål Til til rådighed 30 minutter Bilag Visual Approach Chart for EKEB Navn: 1. Du er på en flyvetur i Vestjylland og ønsker at flyve til Esbjerg

Læs mere

2~.oktober 1997. Teleklagenævnet

2~.oktober 1997. Teleklagenævnet Teleklagenævnet Bredgade 43 DK-1260 København K Tlf 3392 9700 Fax 3392 99BB Teleklagenævnets afgørelse, jf. lov om radiokommunikation 6 c, som indsat ved lov nr. 470 af 12. juni 1996 om ændring af lov

Læs mere

Kurser og efteruddannelse for fiskere

Kurser og efteruddannelse for fiskere Kurser og efteruddannelse for fiskere Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv fiskeriskolen.dk Søsikkerhed for erhvervsfiskere AMU 44381 - Varighed: 15 dage På kurset Søsikkerhed for erhvervsfiskere

Læs mere

Teoriprøve nr. 8. 1. Hvad er betingelsen for N-BEG certifikatets fortsatte gyldighed?

Teoriprøve nr. 8. 1. Hvad er betingelsen for N-BEG certifikatets fortsatte gyldighed? Teoriprøve nr. 8 Antal spørgsmål i prøven: 24 Beståelseskrav: 75% = 18 spørgsmål Tid til rådighed: 30 minutter Bilag: Visual Approach Chart for EKSN 1. Hvad er betingelsen for N-BEG certifikatets fortsatte

Læs mere

Danske, færøske og grønlandske kystradiostationer på MF. Antennens position N E

Danske, færøske og grønlandske kystradiostationer på MF. Antennens position N E MF-telefoni Opkalds-, sikkerheds- og nødfrekvens: 2182 Indbyrdes korrespondance*: 2266 2271 2276 2281 2286 2291 3545 3550 3555 3560 3565 3570 Indbyrdes korrespondance (1 W sendere uden certifikat): 3302

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af radiofrekvenser uden tilladelse samt om amatørradioprøver og kaldesignaler m.v.

Bekendtgørelse om anvendelse af radiofrekvenser uden tilladelse samt om amatørradioprøver og kaldesignaler m.v. Lovtidende A BEK nr 1266 af 10/12/2004 (Gældende) Bekendtgørelse om anvendelse af radiofrekvenser uden tilladelse samt om amatørradioprøver og kaldesignaler m.v. I medfør af 4, stk. 2, 19, 29, 30 og 53,

Læs mere

Kurser og efteruddannelse for fiskere

Kurser og efteruddannelse for fiskere Kurser og efteruddannelse for fiskere Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv fiskeriskolen.dk Søsikkerhed for erhvervsfiskere AMU 44381 - Varighed: 15 dage Deltagerpris: 1.650 DKK - AMU: 26.935,5

Læs mere

STCW kurser. Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv

STCW kurser. Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv STCW kurser Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv fiskeriskolen.dk Søsikkerhedskursus STCW regulation A-V1/1-1 Varighed: 1 dag Kurset kan afvikles lokalt Formålet med dette 1 dags kursus er

Læs mere

DSvU. Antal spørgsmål i prøven 24 Beståelseskrav 75% = 18 spørgsmål. Visual Approach Chart for EKOD. Navn:

DSvU. Antal spørgsmål i prøven 24 Beståelseskrav 75% = 18 spørgsmål. Visual Approach Chart for EKOD. Navn: Antal spørgsmål i prøven 24 Beståelseskrav 75% = 18 spørgsmål Til til rådighed 30 minutter Bilag Visual Approach Chart for EKOD Navn: 1. N-BEG certifikat udstedes kun til ansøgere, der er fyldt 15 år.

Læs mere

20. september 2010 5 Nr. 1107. Radiofrekvenser i maritime radiotjenester, der må anvendes uden tilladelse, jf. 2

20. september 2010 5 Nr. 1107. Radiofrekvenser i maritime radiotjenester, der må anvendes uden tilladelse, jf. 2 20. september 2010 5 Nr. 1107. 1.1. MF Radiofrekvenser i maritime radiotjenester, der må anvendes uden tilladelse, jf. 2 1.1.1. Radiofrekvenser: 415-526,5 khz 1810,0-1830,0 khz 2502,0-2850,0 khz 1606,5-1625,0

Læs mere

Værd at vide om mobiltelefoni til søs KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om mobiltelefoni til søs KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om mobiltelefoni til søs KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Formål Formålet med denne brochure er at beskrive mobiltelefonens muligheder og begrænsninger ved anvendelse

Læs mere

UKLASSIFICERET Fagplan 7510 DeMars DIR D JAN/2010 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET Fagplan 7510 DeMars DIR D JAN/2010 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan 7510 DeMars DIR D 01639855 JAN/2010 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn B. Kort navn BETJ SIG midler FAGPLAN C. Formål Uddannelsen skal give deltageren færdigheder i betjeningen

Læs mere

SØULYKKESRAPPORT FRA OPKLARINGSENHEDEN/ DEN MARITIME HAVARIKOMMISSION. T U C A N A ( H G 2 8 0 ) F o r l i s d e n 2 7.

SØULYKKESRAPPORT FRA OPKLARINGSENHEDEN/ DEN MARITIME HAVARIKOMMISSION. T U C A N A ( H G 2 8 0 ) F o r l i s d e n 2 7. SØULYKKESRAPPORT FRA OPKLARINGSENHEDEN/ DEN MARITIME HAVARIKOMMISSION T U C A N A ( H G 2 8 0 ) F o r l i s d e n 2 7. a p r i l 2 0 1 1 Den Maritime Havarikommission, Vermundsgade 38 A, 2100 København

Læs mere

I de følgende afsnit beskrives afgiftsgrupperne, og der gives eksempler på konkrete beregninger.

I de følgende afsnit beskrives afgiftsgrupperne, og der gives eksempler på konkrete beregninger. Notat Beregning af frekvensafgifter Generelt om beregning af afgiftsstørrelser for frekvenstilladelser Afgiftsmodellen tager udgangspunkt i de udstedte båndbredder (samlet set for alle tilladelser) i de

Læs mere

Beredskabsplan Foreningen Fantasiverden

Beredskabsplan Foreningen Fantasiverden Beredskabsplan 2014 Beredskabsplan Foreningen Fantasiverden Dokumentet indeholder de retningslinjer der skal følges, i forbindelse med opstående ulykker, tilskadekomst, kriser eller under kriselignende

Læs mere

DSvU. Antal spørgsmål i prøven 24 Beståelseskrav 75% = 18 spørgsmål. Visual Approach Chart for EKBI. Navn:

DSvU. Antal spørgsmål i prøven 24 Beståelseskrav 75% = 18 spørgsmål. Visual Approach Chart for EKBI. Navn: Antal spørgsmål i prøven 24 Beståelseskrav 75% = 18 spørgsmål Til til rådighed 30 minutter Bilag Visual Approach Chart for EKBI Navn: 1. Hvordan udtales tallet 1015? (a) En nul en fem (b) Ti femten (c)

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af radiofrekvenser uden tilladelse samt om amatørradioprøver og kaldesignaler m.v. 1)

Bekendtgørelse om anvendelse af radiofrekvenser uden tilladelse samt om amatørradioprøver og kaldesignaler m.v. 1) Bekendtgørelse om anvendelse af radiofrekvenser uden tilladelse samt om amatørradioprøver og kaldesignaler m.v. I medfør af 6, stk. 2, 27-31 og 54, stk. 2, i lov nr. 475 af 12. juni 2009 om radiofrekvenser

Læs mere

FINNAN forlist den 7. oktober 1997

FINNAN forlist den 7. oktober 1997 Opklaringsenheden Søfartsstyrelsen SØULYKKESRAPPORT 20. maj 1998 Lars H. Jacobsen Tlf.nr.: 98 12 24 00 FINNAN forlist den 7. oktober 1997 Journal nr.: 0811.05-29 Vermundsgade 38 C Postboks 2589 2100 København

Læs mere

eksamensfolder 2015 Oversigt og regler vedr. Folkeskolens afsluttende skriftlige prøver 2014/15 på Randers Realskole

eksamensfolder 2015 Oversigt og regler vedr. Folkeskolens afsluttende skriftlige prøver 2014/15 på Randers Realskole eksamensfolder 2015 Oversigt og regler vedr. Folkeskolens afsluttende skriftlige prøver 2014/15 på Randers Realskole indhold Denne pjece er ment som en hjælp til alle elever på Randers Realskole, der skal

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 5 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 24. februar 2016 13:03 Denne sikkerhedsinstruks er gældende for bevaringsværdigt fiskefartøj Elisabeth K571 kaldesignal OU 8893.

Læs mere

eksamensfolder 2014 Oversigt og regler vedr. Folkeskolens afsluttende skriftlige prøver 2013/14 på Randers Realskole

eksamensfolder 2014 Oversigt og regler vedr. Folkeskolens afsluttende skriftlige prøver 2013/14 på Randers Realskole eksamensfolder 2014 Oversigt og regler vedr. Folkeskolens afsluttende skriftlige prøver 2013/14 på Randers Realskole indhold Denne pjece er ment som en hjælp til alle elever på Randers Realskole, der skal

Læs mere

Lærebog i GMDSS Hans Chr. Dragø & Jørgen Fink Petersen

Lærebog i GMDSS Hans Chr. Dragø & Jørgen Fink Petersen Lærebog i GMDSS Hans Chr. Dragø & Jørgen Fink Petersen Kolofon Lærebog i GMDSS 1. udgave 2006 ISBN: 7-90749--2 Udgiver: Fiskericirklen og Skagen Skipperskole Copyright: Fiskericirklen Forfattere: Hans

Læs mere

Oversigt over foreslåede ændringer Det foreslås i udkast til bekendtgørelse om tilladelser til at anvende radiofrekvenser

Oversigt over foreslåede ændringer Det foreslås i udkast til bekendtgørelse om tilladelser til at anvende radiofrekvenser 28. oktober 2011 Sagsnr. 11-117223 /anjp Høring over udkast til bekendtgørelse om tilladelser til at anvende radiofrekvenser, udkast til ændring af bekendtgørelse om anvendelse af radiofrekvenser uden

Læs mere

Til høringsparterne. Høring over udkast til forskellige bekendtgørelser på frekvensområdet

Til høringsparterne. Høring over udkast til forskellige bekendtgørelser på frekvensområdet Til høringsparterne Kontor/afdeling Center for Tele Dato 26. oktober 2017 J nr. 2017-5741 /plua, sesw, anp, slv Høring over udkast til forskellige bekendtgørelser på frekvensområdet Energistyrelsen sender

Læs mere

STCW kurser. Offshore. Færgefart. Erhvervsfartøjer. Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv

STCW kurser. Offshore. Færgefart. Erhvervsfartøjer. Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv STCW kurser Offshore Erhvervsfartøjer Færgefart Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv fiskeriskolen.dk Søsikkerhedskursus STCW regulation A-V1/1-1 Varighed: 1 dag Kurset kan afvikles lokalt

Læs mere

g Telest"yr'els en Ministeriet forvidenskab Teknologi og Udvikling PRØVER FOR RADIOAMATØRER Sted: Holsteinsgade

g Telestyr'els en Ministeriet forvidenskab Teknologi og Udvikling PRØVER FOR RADIOAMATØRER Sted: Holsteinsgade g Telest"yr'els en IT- O " r Ministeriet forvidenskab Teknologi og Udvikling PRØVER FOR RADIOAMATØRER Sted: Holsteinsgade Dato: 21.01.2004 IT -og Telestyrelsen Der er afsat 90 minutter til den samlede

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 3 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 2014 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Traditionel åben jolle Båden er under dimensionstal 20, medtager op til

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde)

Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde) Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde) Udarbejdet af Ranum Efterskole vers.26.11.12 OS 1. Identifikation af redderen Olav Storm, Forstander Ranum Efterskole

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad. Y3Søv-1/99

Læs mere

K.A.S. sejlerskole Sikkerhedspolitik og sikkerhedsplan

K.A.S. sejlerskole Sikkerhedspolitik og sikkerhedsplan K.A.S. sejlerskole Sikkerhedspolitik og sikkerhedsplan Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Kommunikation... 3 2. Skolesejlads og sikkerhed... 4 2.1. Bemandingskrav... 4 2.1.1. Krav til lærere...

Læs mere

Radio skannere og lydbehandlings programmer.

Radio skannere og lydbehandlings programmer. Radio skannere og lydbehandlings programmer. Der er mange forskellige muligheder, hvis man har en scanner og OZ4ui, Lars har tidligere haft skrevet i amsat-oz, om scannere og vejrsatellitter. Men der er

Læs mere

Skema til indberetning af kollision på fiskeskib

Skema til indberetning af kollision på fiskeskib SIDE NR.: 1 af 5 Skema til indberetning af kollision på fiskeskib Skemaerne findes på Den Maritime Havarikommissions hjemmeside www.dmaib.dk og sendes til: E-post: dmaib@dmaib.dk Den Maritime Havarikommission

Læs mere

SØULYKKESRAPPORT. Forlis WINNIE den 3. november september 2003 Sag: Arkivkode: Opklaringsenheden

SØULYKKESRAPPORT. Forlis WINNIE den 3. november september 2003 Sag: Arkivkode: Opklaringsenheden SØULYKKESRAPPORT 29. september 2003 Sag:199928538 Arkivkode: 01.40.01 Opklaringsenheden Forlis WINNIE den 3. november 2002 SØFARTSSTYRELSEN Vermundsgade 38 C 2100 København Ø Tlf. 39 17 44 00 Fax 39 17

Læs mere

SINE I KYSTNÆRT OMRÅDE

SINE I KYSTNÆRT OMRÅDE MARINESTABEN SINE I KYSTNÆRT OMRÅDE ORIENTERING AF VÆRNSFÆLLES FORSVARSKOMMANDO, MARINESTABEN VED NILS BJERRING STRANDBYGAARD KL/SAGSBEHANDLER SAR 28. JANUAR 2015 FORSVARET MST-MSP312 28.01.2015 SINE I

Læs mere

Teoriprøve nr. 1. Antal spørgsmål i prøven: 24 Beståelseskrav: 75% = 18 spørgsmål. Visual Approach Chart for EKEB

Teoriprøve nr. 1. Antal spørgsmål i prøven: 24 Beståelseskrav: 75% = 18 spørgsmål. Visual Approach Chart for EKEB Teoriprøve nr. 1 Antal spørgsmål i prøven: 24 Beståelseskrav: 75% = 18 spørgsmål Tid til rådighed: 30 minutter Bilag: Visual Approach Chart for EKEB 1. Du er på en flyvetur i Vestjylland og ønsker at flyve

Læs mere

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 7. december 2012

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 7. december 2012 Lovtidende A 2012 Udgivet den 7. december 2012 3. december 2012. Nr. 1134. Bekendtgørelse for Grønland om anvendelse af radiofrekvenser uden tilladelse samt om radioprøver og kaldesignaler m.v. I medfør

Læs mere

LBE. Gå godt til eksamen håndbog for eud/eux elever

LBE. Gå godt til eksamen håndbog for eud/eux elever 01.06.2017 LBE Gå godt til eksamen håndbog for eud/eux elever 1 Baggrund I dette notat kan du læse, hvilke generelle regler der gælder, når du skal til eksamen på Roskilde Tekniske Skoles erhvervsuddannelser.

Læs mere

Sejlreglement 2010. Skibslaget Sebbe Als

Sejlreglement 2010. Skibslaget Sebbe Als Sejlreglement 2010 Skibslaget Sebbe Als Revideret og godkendt af bestyrelsen Februar 2010 1 Reglementet Gælder for skibe, naust og udstyr under skibslaget Sebbe Als og er udarbejdet for bedst muligt at

Læs mere

Nordstjernen. Procedurer

Nordstjernen. Procedurer Indholdsfortegnelse 1 - Nødsituationer - procedurer med kontakttelefonnumre.... - 3 - I nødstilfælde.... - 3 - Alarm.... - 3 - VHF... - 4 - Nødkald... - 5 - Nødkald - Mayday... - 5 - Nødmelding... - 5-2

Læs mere

VEJLEDNING FOR ISOBSERVATORER

VEJLEDNING FOR ISOBSERVATORER VEJLEDNING FOR ISOBSERVATORER Søværnets Operative Kommando Istjenesten ISMELDETJENESTEN Den danske ismeldetjenestes opgave er at fremskaffe oplysninger til brug for isbrydningstjenesten, de søfarende,

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 7. januar 2014. Bekendtgørelse om føring af logbog mv. 1) 2. januar 2014. Nr. 5.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 7. januar 2014. Bekendtgørelse om føring af logbog mv. 1) 2. januar 2014. Nr. 5. Lovtidende A 2014 Udgivet den 7. januar 2014 2. januar 2014. Nr. 5. Bekendtgørelse om føring af logbog mv. 1) I medfør af 10, stk. 1 og 2, 112, stk. 1, og 130, stk. 2, i lov om fiskeri og fiskeopdræt (fiskeriloven),

Læs mere

Teoriprøve nr. 5. Antal spørgsmål i prøven: 24 Beståelseskrav: 75% = 18 spørgsmål. Visual Approach Chart for EKEB

Teoriprøve nr. 5. Antal spørgsmål i prøven: 24 Beståelseskrav: 75% = 18 spørgsmål. Visual Approach Chart for EKEB Teoriprøve nr. 5 Antal spørgsmål i prøven: 24 Beståelseskrav: 75% = 18 spørgsmål Tid til rådighed: 30 minutter Bilag: Visual Approach Chart for EKEB 1. Du er på en flyvetur i Vestjylland og ønsker at flyve

Læs mere

VEJLEDNING OM SKIBETS SIKRINGSALARMSYSTEM (SHIP SECURITY ALERT SYSTEM SSAS)

VEJLEDNING OM SKIBETS SIKRINGSALARMSYSTEM (SHIP SECURITY ALERT SYSTEM SSAS) VEJLEDNING OM SKIBETS SIKRINGSALARMSYSTEM (SHIP SECURITY ALERT SYSTEM SSAS) Søfartsstyrelsen, 27. november 2007 Alle skibe omfattet af ISPS koden skal udstyres med et sikringsalarmsystem efter nærmere

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Side 1 Udarbejdet: 2014 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? RIB/følgebåd Båden er en Bombard Explorer CE-mærket, under dimensionstal 20

Læs mere

Aalborg Universitet Esbjerg P0 Projekt Niels Bohrs Vej 8

Aalborg Universitet Esbjerg P0 Projekt Niels Bohrs Vej 8 1 Forord Vi valgte i gruppen hovedemnet GPS 1 ud fra oplægget fra vores vejleder og ud fra en personlig nysgerrighed om emnet og dets muligheder. Alle i gruppen vidste lidt om emnet og var enige om, at

Læs mere

Sejlerskolen Aarhus. Studiehåndbog

Sejlerskolen Aarhus. Studiehåndbog Sejlerskolen Aarhus Studiehåndbog Efterår 2015 - Forår 2016 Sejlerskolen - Efterår 2015 - forår 2016 Tilmeldinger og oplysninger om datoer: FOF Aarhus Bispegården Fredensgade 36 8000 Aarhus C Telefon 86

Læs mere

Radioreglement for Københavns Lufthavn

Radioreglement for Københavns Lufthavn Radioreglement for Københavns Lufthavn Radioreglement for Københavns Lufthavn Kastrup JULI 2014 CPH Radioreglement - 2 - JULI 2014 Radioreglement for Københavns Lufthavn, Kastrup juli 2014 Københavns Lufthavne

Læs mere

Teoriprøve nr. 6. Antal spørgsmål i prøven: 24 Beståelseskrav: 75% = 18 spørgsmål. Visual Approach Chart for EKBI. 1. Hvordan udtales tallet 1015?

Teoriprøve nr. 6. Antal spørgsmål i prøven: 24 Beståelseskrav: 75% = 18 spørgsmål. Visual Approach Chart for EKBI. 1. Hvordan udtales tallet 1015? Teoriprøve nr. 6 Antal spørgsmål i prøven: 24 Beståelseskrav: 75% = 18 spørgsmål Tid til rådighed: 30 minutter Bilag: Visual Approach Chart for EKBI 1. Hvordan udtales tallet 1015? a) En nul en fem b)

Læs mere

Søfartsstyrelsen refereres i denne Bekendtgørelse: Forsvarsministeriet / Anvendelse af lods

Søfartsstyrelsen refereres i denne Bekendtgørelse: Forsvarsministeriet / Anvendelse af lods Søfartsstyrelsen refereres i denne Bekendtgørelse: Forsvarsministeriet / Anvendelse af lods Orientering Dette er en skrivelse ved databasen Retsinformation, som indeholder teksten "Søfartsstyrelsen" Bekendtgørelse

Læs mere

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 122 Offentligt. Transport- og Energi samt Forsvarsministerens samråd i.

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 122 Offentligt. Transport- og Energi samt Forsvarsministerens samråd i. Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 122 Offentligt Transport- og Energi samt Forsvarsministerens samråd i Trafikudvalget Tirsdag den 26. april 2005 Indledning. Som min kollega

Læs mere

Denne fil er oprette af RH.

Denne fil er oprette af RH. Denne fil er oprette af RH. 2015 - Baofeng/Pofung GT-3 TP mark III VHF/UHF Tri-Power radio til jagt og fritid Pris kun kr. 548,00 Tilbehør Danmarkspremiere - 2015 Baofeng/Pofung GT-3 TP mark III VHF/UVF

Læs mere

Instruks for anvendelse af skadestedssæt i Region Syddanmark

Instruks for anvendelse af skadestedssæt i Region Syddanmark Indholdsfortegnelse: 1. Formål Instruks for anvendelse af skadestedssæt i Region Syddanmark 2. Fremgangsmåde 2.1 Indsatsens 3 faser 2.1.1 Fase 1 (under fremkørsel indtil skift til tildelt SKS) 2.1.2 Fase

Læs mere

VHF MARINERADIO MR HH300 & HH400 EU

VHF MARINERADIO MR HH300 & HH400 EU Brugermanual VHF MARINERADIO MR HH300 & HH400 EU Intet kan sammenlignes med en Cobra Dansk Introduktion Indholdsfortegnelse Introduktion Vi takker for din tillid...................................... 1

Læs mere