MUSEUM LOLLAND-FALSTERS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MUSEUM LOLLAND-FALSTERS"

Transkript

1 MUSEUM LOLLAND-FALSTERS VIRKSOMHEDSPLAN 2017

2 Museum Lolland-Falsters virksomhedsplan 2017 Virksomhedsplan er den nye betegnelse for Museum Lolland-Falsters arbejdsplaner. Vi har valgt at præsentere årets arbejde og opgaver i en ny form, der er mere målorienteret og knap så ordrig. Denne udgave rummer opsummering af satsningsområder og hovedopgaver i forhold til strategier og mål. Målgruppen for virksomhedsplanen er, ud over museets medarbejdere, bestyrelsen, Slots- og Kulturstyrelsen og kommunerne, ligesom den bliver lagt på museets hjemmeside. Det er den tredje plan inden for de overordnede arbejdsplaner Den overordnede arbejdsplan er således stadig rammesættende for Virksomhedsplanen består i år af: - en indledende del indeholdende oplysninger om museets formål og vision - hovedstrategierne for plan langsigtede mål for museet mod år overordnede strategier og hovedoverskrifterne for organisationsplan for 2017 med tilhørende officielle interne mødefora - uddybning af hovedpunkterne i arbejdsplanen Til internt brug for museets medarbejdere foreligger en mere uddybende virksomhedsplan for 2017 indeholdende målskemaer for alle årets større opgaver. Opgaverne er vurderet efter vigtighed. Museum Lolland-Falsters formål Museets mission, vision, strategier og mål for plan I arbejdsplaner fremlagde MLF følgende mission, vision og strategier. MLFs mission beskrives som følgende i museets vedtægter 2: Museet skal gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling inden for sit ansvarsområde virke for sikringen af Danmarks kulturarv og belyse forandring, variation og kontinuitet i menneskers livsvilkår fra de ældste tider til nu. Museet skal gøre samlingerne tilgængelige for offentligheden og stille dem til rådighed for forskningen samt udbrede kendskabet til resultatet af såvel Museets egen forskning som anden forskning baseret på Museets samlinger. MLFs geografiske ansvarsområde er Guldborgsund og Lolland kommuner. Museets tidsmæssige ansvarsområde omfatter forhistorie, middelalder, renæssance og nyere tid. Museets emnemæssige ansvarsområde er kulturhistorien, herunder herregårdskultur og godslandskab på Lolland og Falster.

3 Museets vision MLF skal være et bæredygtigt museum, der sikrer borgerne og alle vores brugere adgang til Lolland-Falsters kulturarv bedst muligt. Det bedst mulige kulturhistoriske museum for kulturpengene. Slots- og Kulturstyrelsens kvalitetsvurdering af museet fra 2015 rummer en lang række anbefalinger. Kort summeret op, så er der tre fokusområder, der arbejdes videre med: - fokusering af museets samling og opbevaring af samme - udvikling af formidlingsstrategi for museet - oprydning i og udskillelse af bygningerne Disse opmærksomhedspunkter er allerede beskrevet som strategier i arbejdsplanerne De indgår også i planen for Der er følgende fem strategiområder og mål i de overordnede arbejdsplaner: 1. Bygninger, samling og bevaring MLF har fortsat mange bygninger og mange genstande. Der skal arbejdes med at vurdere behovet for bygninger. Det er vigtigt for museets ledelse, at driftsomkostningerne går til faglige formål i henhold til museumsloven. Mål: Grundlaget for et professionelt museum er en professionel håndtering af samlingerne. Derfor skal der etableres nye magasinforhold i denne planperiode. Samlingerne skal gennemgås og revideres således, at de bliver fokuseret i forhold til Lolland-Falsters særlige kulturarv. Det antages, at op mod 30 % af samlingen kan udskilles. 2. Formidling og målgrupper MLF er i høj grad i dialog med omverdenen; det gælder både befolkningen og beslutningstagerne på Lolland-Falster og i resten af Danmark, såvel som på de internationale museums- og kulturarvsfelter. Museet mangler et kendskab til, hvilke målgrupper vi vil arbejde med hvordan. Museet bliver meget ofte indbudt som samarbejdspartner i en lang række af projekter. Her mangler vi ofte en strategi, der hjælper os med at vælge til og fra i disse situationer. Mål: I 2016 har der været en lille stigning i besøgstallet. Målet for 2017 er en stigning på 6-10 % i besøgs- og brugertallet. 3. Det antikvariske arbejde i forbindelse med Femern Bælt tunnelen MLF har i disse år én stor opgave, nemlig de forvaltningsmæssige opgaver og arkæologiske udgravninger i forbindelse med den tunnel, der skal bygges til Tyskland. Udgravningerne er nu midlertidigt standset, men der sker et stort efterbehandlingsarbejde. Projektet rummer store muligheder, og museet får et unikt forsknings- og formidlingspotentiale. Mål: Det er et klart mål at holde fokus på projektet og ikke mindst dets forsknings- og formidlingspotentiale, også selv om projektet midlertidigt er stoppet. 4. Bæredygtighed MLF vil arbejde med bæredygtighed som et overordnet begreb. Det handler om at sikre borgerne på Lolland-Falster den bedst mulige adgang til kulturarven og det bedst mulige kulturhistoriske museum for kulturpengene nu og i fremtiden. Bæredygtighed forstås bredt og ses i forhold til økonomien, antallet af medarbejdere, opgaveporteføljen, bygningerne og udstillingsstederne. Det hele skal hænge sammen i en bæredygtig konstruktion.

4 Det er et mål, at der skal være både et bæredygtigt fysisk miljø og et bæredygtigt arbejdsmiljø på museet. Der kommer løbende til at ske en justering i forhold til museets opgaveportefølje, så ledelsen kan sikre, at museet kan klare sig godt i en kvalitetsvurderingssituation. Der skal således afsættes flere ressourcer til forskning, nye udstillinger og nye magasiner. Mål: Besparelser må ikke gå ud over kvaliteten i museets tilbud til borgerne, men der kommer færre tilbud. Museet skal øge egenindtjeningen generelt. 5. Faglige hovedtemaer For arbejdsplanerne havde vi et fælles fagligt tema, nemlig Brohovedet i Østersøen. Dette fokus fastholder museet, da vi ser det som en styrkeposition, som netop vores museum har med sin geografiske placering. Af faglige hovedtemaer fortsætter vi arbejdet med bygnings- og landskabskultur, Femern Bælt, herregårdskultur, velfærdssamfund og kulturturisme. Mål: Vi får dyrket vores fundraising og finansieret mindst et større forskningsprojekt samt en række formidlingsprojekter, så vi styrker forskningen og kompetencerne inden for ovenstående faglige områder. The next Level Museum Lolland-Falster 2025 Ledergruppen har arbejdet med en række mål for, hvor Museum Lolland-Falster er i Der er mål, der ligger langt fremme i tiden. De er ambitiøse, og hvis de skal opnås, skal arbejdet i gang nu og i de nærmeste år. Målene er i overskrifter: Samlingen Samlingen er trimmet og består af genstande med en helt unik kulturhistorisk værdi. Vi skønner en udskillelse på min. 30 %. Museumsgenstandene opbevares ved de bedst mulige forhold. Indsamling foregår via udgravninger, undersøgelser og gennem museets forskellige borgerinddragende og debatskabende tiltag samt nationalt samarbejde.

5 Udstillingssteder Museets formidlingshuse 2025 er i Nykøbing, i Maribo (2 steder) og på Pederstrup. Åbningstiderne er tilpasset brugernes behov primært fra i hverdage og i dagtimerne i weekender og ferieperioder. Undervisning og formidling kan altid gennemføres. Samlet besøgstal gæster. Mariteket Stiftsmuseet i Maribo er ombygget til et multifunktionelt hus med museum/aktivitetsområde/biograf/teater/musikscene og café i et. Byens mange kulturinstitutioner er flyttet sammen i et fælles hus. Borgerservice og turistinfo bor her også. Vi har rammen om en stor del af byens sociale liv, og det er stedet, de , der passerer torvet om året, smutter ind og forsyner sig med litteratur, kultur og mad/drikke. Vi bliver besøgt af ca brugere om året. Nykøbing Museet har solgt sine 7 huse i bymidten og er rykket ud til en ny museumsbygning i fællesskab med en eller flere aktører. Placeringen sker i samarbejde med kommunen, men der kan f.eks. være tale om Middelaldercentret, biblioteket eller Fuglsang Kunstmuseum. Museet indrettes fleksibelt. Det besøges af gæster om året. Frilandsmuseet Frilandsmuseet har fået en fokuseret formidling. Fokus på sanser og energi. Frilandsmuseet er hovedporten ind til Naturpark Maribosøerne. Det besøges af gæster. Pederstrup Parken og museet er renoveret med nye muligheder for brugerne. I parken kan brugerne anvende legeplads, løberuter mv. Ridehuset er overdraget til foreninger, som nu sørger for, at der er udstillinger og aktiviteter i huset. Hovedbygningen er indrettet med publikumsfaciliteter og levendegørelse. Temaet er det hele menneske. Pederstrup besøges af gæster om året. Syltholm De store udgravninger i forbindelse med Femern tunnelen giver museet et helt ekstraordinært forsknings- og formidlingspotentiale inden MLF udløser det store potentiale i et formidlingssted på internationalt niveau. Placering skal diskuteres med tilskudsydere. 24/7 formidling og hjemmeside Foregår i landskabet og på digitale platforme. Ture i landskabet og byerne, åbne udgravninger, Kulturtjenesteforløb, udvikling af platforme for oplevelser, indsigt og refleksion med samarbejdspartnere på LF. MLF udvikler et pop-up koncept for kulturhistoriske museer med særudstillinger, der dukker op på relevante steder. Der er brugere af hjemmesiden og gæster, der møder os i landskabet. Forskning Museets forskning skal direkte understøtte MLFs aktuelle og nyskabende fortællinger om og for mennesker, med museumslovens ord, forandringer, variation og kontinuitet i menneskers levevilkår. MLF indgår i forskellige forskningsrelationer og tager føring på udvalgte områder.

6 Virksomhedsplan 2017s hovedtemaer Danmarkshistorier, dansk-tysk netværk, kulturturisme og særlige målgrupper er de store temaer for museets udadvendte aktiviteter i I 2017 er der en lang række af opgaver, dels via opfølgningen på kvalitetsvurderingen, dels gennem det fortsatte arbejde med store arkæologiske opgaver, men ikke mindst også fordi, museets medarbejdere har hentet en del projekter med finansiering til museet. På det nationale niveau for landet museer og en række andre kulturinstitutioner arbejdes der med Danmarkshistorier i forbindelse med, at DR har produceret en ny Danmarkshistorie, som sendes i TV i den bedste sendetid fra marts Landets museer er blevet opfordret til at byde ind og være med til at perspektivere og fortælle deres del af Danmarkshistorien. Museum Lolland-Falster vil gerne fortælle de gode historier herfra, så vi har ansøgt to af Slots- og Kulturstyrelsens puljer og modtaget mere end kr. til at fortælle Danmarkshistorie sammen med en række eksterne samarbejdspartnere. Det kommer i høj grad til at sætte sit præg på året formidlingsmæssigt. MLFs store Interreg. projekt NORDMUS er i 2017 i fuld gang med at blive foldet ud, og det betyder, at samarbejdet mellem kulturarvsinstitutioner, ikke kun dansk-tyske, men også mellem Regionerne Sjælland og Syddanmark styrkes. I forbindelse med den gældende kulturaftale er MLF en del af to meget store projekter, som nu til sammen har navnet Kulturland. De to projekter gennemføres i samarbejde med Kulturaftalen Storstrøm, Museum Sydøstdanmark og Østsjællands Museum. Det ene projekt er et kulturturismeprojekt, og det andet har fokus på kultur og sundhed. Projekternes overordnede tema er magt og styrke, og vil selvfølgelig blive set sammen med Danmarkshistorier. Der er stadig en række fokuspunkter fra kvalitetsvurderingen, der arbejdes videre med i Det gælder arbejdet med den kulturhistoriske gennemgang af samlingen og tilvejebringelse af den rette opbevaring for denne. Udvikling og fokusering af formidling er ligeledes i centrum. Der arbejdes fortsat med at få Mariteket i Maribo til at blive en realitet. I 2017 skal der også gerne ligge en løsning for, hvilken i ramme MLFs udstillinger i Nykøbing/Guldborgsund Kommune skal vises i fremadrettet. Endelig ligger der en stor opgave i at få det store beretningsarbejde fra de store Femern udgravninger klargjort, så der kan søges forskningsmidler og arbejdes med formidling.

7 Organisationsplan Museum Lolland-Falster forsøger hvert år at tilpasse organisationsplanen, så den passer til de store opgaver, der ligger i arbejdsplanen. BESTYRELSE Samlings gennemgang og magasin Pederstrup og gennerelt ny formidling Maritek ADMINISTRATION LEDELSE Nordmus Kulturaftalen Danmarks historie KULTURHISTORIE FORMIDLING OG UDVIKLING (MØDE BORGERNE) DRIFT Ud over den almindelige drift ligger der, som det fremgår af organisationsplanens stjerner, en række opgaver, der er særlig fokus på. Det er fortsat samlingsgennemgangen, Mariteket i Maribo, NORDMUS, de to projekter i Kulturaftalen, Danmarkshistorier og udvikling af formidling generelt, herunder særlig fokus på Pederstrup. w Udstillingssteder Museets 4 udstillingssteder falder i to grupper: a. Reventlow-Museet Pederstrup og Frilandsmuseet. Her videreudvikles og optimeres formidlingen b. Stiftsmuseet og Falsters Minder. Steder under omdannelse. Stiftsmuseet bliver til Mariteket i de kommende år. Falsters Minder bør erstattes af et mere egnet udstillingssted i Nykøbing. Møderækker interne Strategiske ledelsesmøder Museets øverste besluttende myndighed er bestyrelsen. Bestyrelsen træffer beslutninger til de fire årlige møder. De ligger i marts, juni, september og november. Som forberedelse til bestyrelsesmøderne afholdes der forretningsudvalgsmøder. Dertil kommer, at formand og direktør mødes regelmæssigt. Der afholdes ugentlige møder i ledelsen. Her drøftes og orienteres om diverse beslutninger, planer mv. En gang om måneden afholdes der møder i den udvidede ledergruppe med afdelingsledere. Møderne er koordinerings- og udviklingsmøder.

8 AMO og SU MLF har både et SU- og et AMO-organ. I 2017 tilstræbes, at møderne afholdes i direkte forbindelse med hinanden, da der er flere overlap i emner, som organerne beskæftiger sig med, f.eks. psykisk arbejdsmiljø. Afdelingsmøder og faglige forum De enkelte afdelinger på museet holder afdelingsmøder efter behov. Der kan også afholdes møder på tværs i forbindelse med projekter og strategiarbejde. Disse møder er af udviklende og koordinerende karakter. Større opgaver 2017 I det følgende gennemgås hvert af de 12 punkter. Der sættes fokus på hovedopgaverne inden for hvert af punkterne. Indholdsfortegnelse over mål og projektskemaer 1. Formidling, udstillingssteder, markedsføring, kommunikation og butikker/spisesteder samt turistinformation 2. Det virtuelle Museum Lolland-Falster, digitale platforme og Åbne Samlinger 3. Samling for fremtiden, herunder arkiv og bibliotek, kommunikation 4. Forskning, undersøgelser og indsamling, kommunikation 5. Museumslovsforvaltningsarbejdet (kapitel 8 arbejdet), kommunikation og synergi med forskning og formidling 6. Frivillige og foreninger 7. Lokale og regionale samarbejdspartnere 8. Nationale og internationale samarbejdspartnere: NORDMUS 9. Bygnings- og bevaringsafdelingen 10. Arbejdspladsudvikling, administration, HR, økonomi, arbejdsmiljø, SU og årsberetning 11. Strategiarbejde og afrapporteringer 12. Bestyrelsen

9 1. Formidling, udstillingssteder, markedsføring, kommunikation og butikker/spisesteder samt turistinformation Dette område har også i 2017 en meget høj prioritet. Målet er bedre og mere publikumsvenlige aktiviteter og et besøgstal, der stiger med 6-10 %. Denne stigning er nødvendig for at nå målene for 2025-planen. Der arbejdes dels med velkendte formidlingsaktiviteter som damptræf og håndværkerdag, dels med nye aktiviteter, hvor museets medarbejdere møder publikum nye steder som f.eks. på Døllefjelde-Musse Marked i St. Bededagsferien. Der bliver igen i år særudstilling på Reventlow-Museet Pederstrup og på Stiftsmuseet, og derudover arbejdes der med en større udstilling på et nyt sted i Guldborgsund kommune. På Reventlow-Museet Pederstrup arbejder vi med museet som en samlet destination, dvs. at besøgende i parken nu tælles som besøgende på museet. Stedet bliver rammen om kulturaftalens kulturturismeprojekt, Danmarkshistorier, og en særudstilling om Struensee. På Frilandsmuseet arbejdes der med projekt sansemuseum, nye indretninger af husene, temamåneder, en række kendte aktiviteter og et bedre indgangsparti med nye faciliteter (Naturland). Der holdes forsøgsvis åbent om mandagen i sommermånederne. Stiftsmuseet er i en transformationsfase mellem traditionelt museum og det nye Maritek. Der arbejdes på, at turistinformationen flytter ind, en stor særudstilling om Flygtninge i Danmark og en række aktiviteter. Falsters Minder vil forsøge at få en tættere formidling og et samarbejde med Czarens Hus samt bedre synlighed i øvrigt i byen. Der arbejdes for en større særudstilling uden for museets rammer. Ude i landskabet vil der være en del arrangementer i forbindelse med Danmarkshistorier, nemlig det store projekt Stedet fortæller, en stand på Døllefjelde-Musse Marked, ture i kulturlandskabet og åbne udgravninger. Det forventes, at museet producerer to udstillinger, som resultat af store udgravninger på RGS90 grunden i Rødby og i Statsfængslet. På klosterruinen arbejdes der med formidling af stedet og byen i projektet Stedet tæller. Der vil blive formidlingstilbud til børn og unge, bl.a. med HistBattle, som er en del af Danmarkshistorier og Smag på historien i fællesskab med Middelaldercentret. 2. Det virtuelle Museum Lolland-Falster, digitale platforme og Åbne Samlinger MLF skal udvikle sit arbejde med digitale platforme, så museets arbejde og aktiviteter bliver mere synlige for borger og turister. Åbne Samlinger videreudvikles evt. med flere partnere og fornyelser, f.eks. vil der være fornyelser af bookingsystem og webshop samt MOOCs (digitale undervisningsforløb). Der arbejdes fortsat med udvikling og forbedring af museets markedsføring, både digitalt og gennem andre medier. 3. Samling for fremtiden, herunder arkiv og bibliotek, kommunikation En meget stor og tidskrævende opgave er samlingsgennemgangen, som har varet i flere år, men for alvor blev startet op i I 2017 er det planen at komme igennem magasinerne i Frisegade 43/45 og Froms magasin (Nykøbing). Antallet af genstande her svarer til den mængde, der i 2016 blev gennemgået på magasinet på Victor Kolbyesvej i Maribo. Ved samlingsgennemgangen er der dukket uregistrerede genstande op, som løbende bliver registreret. Der formidles løbende på de sociale medier fra samlingsgennemgangen. Drift af museets bibliotek og arkiv holdes på sædvanligt niveau. 4. Forskning, undersøgelser og indsamling, kommunikation Museet har et mål om forskning på højt niveau, og i forhold til fastholdelse af det arkæologiske ansvarsområde skal der udgives en række artikler og en monografi. Der skal tages hul på at udnytte det meget store forskningsmateriale, som ligger i Femernudgrav-

10 ningerne, ligesom der fortsat forskes i herregårdskultur. Der vil blive påbegyndt en række undersøgelser inden for arkæologi og nyere tid. 5. Museumslovsforvaltningsarbejdet (kapitel 8 arbejdet), kommunikation og synergi med forskning og formidling Vi holder niveauet for grundarbejdet med kapitel 8 sagerne, dog vil der blive udviklet på formidling af sagerne, f.eks. i form af debataftener. Ligesom vi også arbejder videre med kulturmiljøer i begge kommuner. 6. Frivillige og foreninger I løbet af 2017 vil der blive taget fat på at få styrket forholdet til museets store gruppe af frivillige. 7. Lokale og regionale samarbejdspartnere Blandt de lokale samarbejdspartnere regnes Reventlowparkens Støttekreds, Museumsforeningen Lolland-Falster og Kulturmindeforeningen. Der bliver lavet arrangementer sammen med alle tre foreninger. Der arbejdes også med udvikling af vores samarbejde med sponsorer. 8. Nationale og internationale samarbejdspartnere, NORDMUS 2017 er andet år i museets store Interreg. projekt NORDMUS. Der vil være fokus på projektet med dets mange mål og muligheder. Samtidig holder vi mulighederne åbne for eventuelle nye projekter. 9. Bygnings- og bevaringsafdelingen Ud over den meget store daglige drift, der er ved at drive museets 27 bygninger, og diverse opgaver i forbindelse med udstillinger, har afdelingen en række særlige vedligeholdelse opgaver på nogle af museets bygninger. 10. Arbejdspladsudvikling, administration, HR, økonomi, arbejdsmiljø, SU og årsberetning Museets administration udgør en vigtig stabsfunktion på museet. Museum Lolland-Falster skal være en god arbejdsplads at være ansat på for museets medarbejdere, men ikke mindst også en effektiv arbejdsplads, som anvender den nyeste viden og nye hjælpemidler inden for HR, økonomi og arbejdsmiljø. 11. Strategiarbejde og afrapporteringer Museets arbejde tager afsæt i museumsloven, museets vedtægter og strategiarbejde. Der er mange aktører, der skal tage ejerskab til museets strategier for fremtiden: brugere, kommuner, staten, bestyrelse og medarbejdere. Museet er i en situation, hvor der skal fundraises til alt udviklingsarbejde. Derfor er retning også mere afgørende og vigtig end tempo. Museet arbejder fortsat med diverse planer, strategier og formen på afrapporteringer, så opnåelse af mål kan måles. Der fundraises til to store projekter i 2017, nemlig renovering af Reventlowparken og Mariteket. Derud over fundraises der også til formidlings- og forskningsprojekter. 12. Bestyrelsen Bestyrelsen har, ud over sit almindelige arbejde, en meget stor opgave i at sammensætte en ny bestyrelse, som skal være klar til ny valgperiode fra marts 2018.

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden

Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden 2013-2016 1 Aftalens formål: Formålet med denne aftale er med baggrund i samdriftsaftalen

Læs mere

Anbefalinger Tiltag/aktivitet Milepæl/tidsplan 1 års opfølgning

Anbefalinger Tiltag/aktivitet Milepæl/tidsplan 1 års opfølgning Opfølgning på kvalitetsvurdering af Museum Lolland-Falster Anbefalinger Tiltag/aktivitet Milepæl/tidsplan 1 års opfølgning Her gengives ordret Kulturstyrelsens enkelte anbefalinger fra kvalitetsvurderingsrapporte

Læs mere

Formidlingsstrategi for Museum Lolland-Falster

Formidlingsstrategi for Museum Lolland-Falster Formidlingsstrategi for Museum Lolland-Falster September 2012 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommuners statsanerkendte kulturhistoriske museum med formidlingsforpligtelse

Læs mere

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse KRAV OG ANBEFALINGER I det næste gives kort svar på, hvordan Forstadsmuseet opfylder eller har planer om at opfylde Kulturstyrelsens krav og anbefalinger til de statsanerkendte museer. Arbejdsgrundlag,

Læs mere

Vedtægt for Museum Sjælland

Vedtægt for Museum Sjælland Vedtægt for Museum Sjælland Baseret på: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, lov nr. 1531 af 211210, med tilhørende bekendtgørelse Museumsloven,

Læs mere

Vedtægter for Langelands Museum

Vedtægter for Langelands Museum Vedtægter for Langelands Museum CVR: 29188955 I henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske

Læs mere

Museumspolitik for Horsens Kommune

Museumspolitik for Horsens Kommune Museumspolitik for Horsens Kommune Museumsområdet er et bærende element i Horsens Kommunes kulturprofil. Det gælder det daglige tilbud til kommunens borgere i alle aldre, og det gælder museumsområdets

Læs mere

Horsens Kunstmuseum er et statsanerkendt kunstmuseum, der er forpligtiget til gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling

Horsens Kunstmuseum er et statsanerkendt kunstmuseum, der er forpligtiget til gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Referencenummer: 117119 Formularens ID: 494 Sendt til: kunstmuseum@horsens.dk Sendt: 15-12-2010 16:19 ------------------------ MUSEERNES

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Formidlingsstrategi Version: Maj 2015 Indledning og rammevilkår Museum Lolland-Falster er det statsanerkendte kulturhistoriske museum for Guldborgsund og Lolland kommuner med formidlingsforpligtelse

Læs mere

HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK?

HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK? TI KE L M Ja ÅN nu ED ar r 2 EN 01 S 4 AR HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK? - Statistik er som en bikini: den viser noget interessant og skjuler noget væsentligt. Af: Anne-Lotte Sjørup Mathiesen,

Læs mere

ARBEJDSPLAN 2015-2018

ARBEJDSPLAN 2015-2018 ARBEJDSPLAN 2015-2018 Arbejdsplan 2015-2018 Side 1 INDHOLD Indledning... 6 Museets formål... 8 Museets mission... 8 Museets vision... 8 Museets arbejde med visionen - 5 strategier... 9 Demografi og museumsbrugere...

Læs mere

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 NATIONALMUSEET Drifts- og Administrationsafdelingen Sekretariatet J.nr.: 2010-006657 28. juni 2011 Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 Indledning Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum.

Læs mere

Vedtægter for Middelfart Museum

Vedtægter for Middelfart Museum Vedtægter for Middelfart Museum 1. Museets navn og ejerforhold, art og status Middelfart Museum er en selvejende institution og et statsanerkendt kulturhistorisk museum med lokalhistorisk arkiv. 2. Museets

Læs mere

museum, der er blevet til ved storisk Museum Museum Østjylland anden forskning har er kommu- Randers.

museum, der er blevet til ved storisk Museum Museum Østjylland anden forskning har er kommu- Randers. Vedtægter for Museum Østjylland Randers/ /Djursland 1. Navn og ejerforhold, art og status 1..1. Museum Østjylland Randers/Djursland er et statsanerkendt kulturhistorisk museum, der er blevet til ved en

Læs mere

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 Kulturstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: jba@kulturstyrelsen.dk Vejledning Du kan få vejledende

Læs mere

Vedtægter for Billund Kommunes Museer Gældende fra 1. juli 2016

Vedtægter for Billund Kommunes Museer Gældende fra 1. juli 2016 Lovgrundlag: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse af museumsloven. Bekendtgørelse af 461 af 25. april 2013 om museer mv. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative

Læs mere

Museum Vestfyn Vedtægter 2016

Museum Vestfyn Vedtægter 2016 Museum Vestfyn Vedtægter 2016 Vedtægter for Museum Vestfyn cvr-nr. 25762355 I henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531

Læs mere

HISTORIEN er OVERALT STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN

HISTORIEN er OVERALT STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN HISTORIEN er OVERALT STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN 2015-2020 Indhold Opsummering..................................... 3 en: HISTORIEN er OVERALT............... 4 Mission............................................

Læs mere

Kulturhistorisk Museum i Randers har givet udtryk for stor interesse i deltagelse i et sådant forpligtende museumssamarbejde.

Kulturhistorisk Museum i Randers har givet udtryk for stor interesse i deltagelse i et sådant forpligtende museumssamarbejde. GENERELLE BETRAGTNINGER VEDRØRENDE MUSEUMSSAMARBEJDET PÅ DJURSLAND Ved Brita Mosdal og Jakob Vedsted, februar 2008 Museet for Syddjurs og Djurslands Museum er enige i, at det er en god ide, at indlede

Læs mere

1. Navn, hjemsted, ejerforhold, art og status Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk museum

1. Navn, hjemsted, ejerforhold, art og status Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk museum 1. Navn, hjemsted, ejerforhold, art og status Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk museum Museet er en selvejende institution med hjemsted i Aarhus Kommune Museets

Læs mere

Nuværende vedtægter for Museum Østjylland Randers/Djursland. Forslag til ændringer af Museum Østjyllands vedtægter

Nuværende vedtægter for Museum Østjylland Randers/Djursland. Forslag til ændringer af Museum Østjyllands vedtægter Nuværende vedtægter for Museum Østjylland Randers/Djursland 1. Navn og ejerforhold, art og status 1.1 Museum Østjylland Randers/Djursland er et statsanerkendt kulturhistorisk museum, der er blevet til

Læs mere

Nordjyllands Kystmuseum. Virksomhedsplan Strategi

Nordjyllands Kystmuseum. Virksomhedsplan Strategi Nordjyllands Kystmuseum Virksomhedsplan Strategi Nordjyllands Kystmuseum Nordjyllands Kystmuseum Dr. Margrethes Vej 6 9900 Frederikshavn CVR.: 44225514 Statsanerkendt museum under Museumsloven Museumsnr.:

Læs mere

Vedtægter for Østsjællands Museum

Vedtægter for Østsjællands Museum Vedtægter for Østsjællands Museum Baseret på Kulturarvsstyrelsens standardvedtægter for museer der er godkendt som tilskudsberettigede i henhold til museumsloven baseret på: Lov nr. 473 af 7. juni 2001,

Læs mere

Vedtægterne er udarbejdet i henhold til:

Vedtægterne er udarbejdet i henhold til: Vedtægterne er udarbejdet i henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014 af museumsloven Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer mv. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske

Læs mere

Godkendt af Østsjællands Museums bestyrelse d Godkendt af Stevns Kommune d. Godkendt af Faxe Kommune d.

Godkendt af Østsjællands Museums bestyrelse d Godkendt af Stevns Kommune d. Godkendt af Faxe Kommune d. Vedtægter for Østsjællands Museum Baseret på Slots- og Kulturstyrelsens standardvedtægter for museer der er godkendt som tilskudsberettigede i henhold til museumsloven baseret på: museumsloven, lbk. nr.

Læs mere

Genstande der savner naturlig tilknytning til museets ansvarsområde, bør ikke indlemmes i samlingerne, men søges henvist til relevant museum.

Genstande der savner naturlig tilknytning til museets ansvarsområde, bør ikke indlemmes i samlingerne, men søges henvist til relevant museum. Vedtægter for Billund Museum 1. Museets navn og ejerforhold, art og status 1.1 Billund Museum ejes og drives af Billund Kommune. Billund Museum er et statsanerkendt kulturhistorisk museum. 2. Formål og

Læs mere

BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR

BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR V E D T Æ G T E R F O R BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR Baseret på: Lov nr. 1505/2006, museumsloven med senere ændringer. Lov nr. 1531/2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere

Læs mere

Vedtægter for Østsjællands Museum

Vedtægter for Østsjællands Museum Forslag til ændrede vedtægter, byggende på de eksisterende. Nye tilføjelser er skrevet med kursiv, og udeladelser er markeret med overstregning. Vedtægter for Østsjællands Museum Baseret på Slots- og Kulturstyrelsens

Læs mere

Kulturafdelingen, 18. august 2015.

Kulturafdelingen, 18. august 2015. Kulturafdelingen, 18. august 2015. Kulturafdelingen fremsender supplerende oplysninger vedr. dele af udtalelserne fra MED udvalget på Museum Horsens vedr. museumsanalyse og forslag til museumspolitik.

Læs mere

Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for?

Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for? Godkendt i Byrådet den XXX 22. maj 2015 Sagsnr. Brevid. Ref. PHG Dir. tlf. 30 84 12 25 peterhg@roskilde.dk Bibliotekspolitik Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for? Roskilde

Læs mere

Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum

Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum vedtaget december 2006 til ikrafttræden 1/1 2007 1. Navn, ejerforhold, status og art 1.1. Vendsyssel Historiske Museum

Læs mere

Vedtægter. for. Sydvestjyske Museer

Vedtægter. for. Sydvestjyske Museer Vedtægter for Sydvestjyske Museer Vedtaget den 25. oktober 2011 1 Indhold Side 1. Navn og ejerforhold, art og status 3 2. Hjemsted, adresse og afdelinger 3 3. Formål og ansvarsområde 3 4. Samarbejde med

Læs mere

VEDTÆGTER for den selvejende institution Museum Amager. cvr-nr I henhold til:

VEDTÆGTER for den selvejende institution Museum Amager. cvr-nr I henhold til: VEDTÆGTER for den selvejende institution Museum Amager cvr-nr. 31397588 I henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531 af

Læs mere

Nuværende: Vedtægt for den selvejende institution Ballerup Museumsfond. Vedtægtsændringer:

Nuværende: Vedtægt for den selvejende institution Ballerup Museumsfond. Vedtægtsændringer: 1 Fondens navn er Ballerup Museums Fond. Fonden er stiftet af Ballerup Kommune og Ballerup Historiske Forening. 2 Fondens hjemsted er Ballerup Kommune. 3 Fondens hovedformål er gennem indsamling, registrering,

Læs mere

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Indledning Som Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum indtager Nationalmuseet rollen som central forsknings- og formidlingsinstitution,

Læs mere

FORSKNINGSSTRATEGI FOR NATIONALMUSEET (Vedtaget af direktionen i februar 2007)

FORSKNINGSSTRATEGI FOR NATIONALMUSEET (Vedtaget af direktionen i februar 2007) NATIONALMUSEET FORSKNINGSSTRATEGI FOR NATIONALMUSEET (Vedtaget af direktionen i februar 2007) Indledning Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum og en sektorforskningsinstitution (ABM-institution)

Læs mere

Landsbyernes hus udarbejdelse af et skitseprojekt til en unik skulpturel bygning i Hedensted Kommune

Landsbyernes hus udarbejdelse af et skitseprojekt til en unik skulpturel bygning i Hedensted Kommune Ansøgningsskema til Hedensted Kommunes Lokal Udviklings Pulje Projektets titel Landsbyernes hus udarbejdelse af et skitseprojekt til en unik skulpturel bygning i Hedensted Kommune Formål/mål Glud Museum

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK

VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK Ver. 22.10.2013 Vedtægter for Museum Sydøstdanmark cvr-nr. 184711914 I henhold til: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer. Bekendtgørelse

Læs mere

vision 2020 for VejleMuseerne

vision 2020 for VejleMuseerne vision 2020 for VejleMuseerne Det vi gør Vi skaber ny viden om kunst- og kulturarven, bevarer den og formidler den for at skabe identitet og selvforståelse. Det vi vil Vi vil være et museum, der er førende

Læs mere

VEDTÆGTER. for NATURAMA

VEDTÆGTER. for NATURAMA VEDTÆGTER for NATURAMA Baseret på: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december 2006

Læs mere

Til KFU. Sagsnr Dokumentnr

Til KFU. Sagsnr Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Service og Forandring BILAG Til KFU Bilag 1. Inspirationsoplæg i arbejdet med visionen for sammenlægningen af Museer, Arkiv og Kunst Baggrund Arbejdet

Læs mere

Tusinder 9LGHQÃÉÃ)RUPLGOLQJ 3URMHNWHU

Tusinder 9LGHQÃÉÃ)RUPLGOLQJ 3URMHNWHU &9(+)8à()197)) &IWOVMZIPWIEJSQVÅHIXWEQXQÅPKVYTTI Odense Bys Museer er organisatorisk opdelt i tværgående afdelinger: Y Publikum & Kommunikation Y Viden & Formidling Y Samlinger & Teknik Odense Bys Museer

Læs mere

Kvalitetsvurdering af. Museum Lolland-Falster

Kvalitetsvurdering af. Museum Lolland-Falster Kvalitetsvurdering af Museum Lolland-Falster 2015 Indhold Kulturstyrelsens samlede vurdering... 3 Fakta om Museum Lolland-Falster... 5 Kvalitetsvurderingens fokusområder... 6 Arbejdsgrundlag, organisation

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltning af kulturarven. Oktober 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltning af kulturarven. Oktober 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltning af kulturarven Oktober 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om forvaltning af kulturarven (beretning nr. 13/06) 24. september

Læs mere

Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer

Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer Oktober 2015 Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer 1. Indledning Samarbejde, systematisk vidensdeling, koordination og gensidig forpligtelse er centrale elementer

Læs mere

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse.

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. UDKAST 10. januar 2007 VEDTÆGTER for NATURAMA Navn og formål 1 Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. Naturama er videreførelsen af Svendborg Zoologiske

Læs mere

Ansøgning om øget driftsbevilling til Frederiksbergmuseerne

Ansøgning om øget driftsbevilling til Frederiksbergmuseerne Ansøgning om øget driftsbevilling til Frederiksbergmuseerne Frederiksbergmuseerne søger hermed Frederiksberg Kommune om øget driftsbevilling; 1.1 mio. kr. til hhv. efterlevelse af museumslovens krav og

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

Temapolitik om Kulturarven

Temapolitik om Kulturarven Temapolitik om Kulturarven Rudersdal Kommunes kulturpolitiske værdier Rudersdal Kommunes kulturpolitik udtrykker sig overordnet i 7 kulturpolitiske værdier Mangfoldighed Kvalitet Kompetencer Mod og synlighed

Læs mere

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse.

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. VEDTÆGTER for NATURAMA Navn og formål 1 Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. Naturama er videreførelsen af Svendborg Zoologiske Museum. 2 Naturama

Læs mere

Hemmelige Stier. Årsrapport 2013

Hemmelige Stier. Årsrapport 2013 Hemmelige Stier Årsrapport 2013 KMØ Hemmelige Stier er et delprojekt under KOMON, som er et af 9 projekter under kulturaftalen Kulturmetropol-Øresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden

Læs mere

Museum Vestjylland Levende Historie fremtidens museumslandskab set fra Vestjylland Kim Clausen & Claus Kjeld Jensen

Museum Vestjylland Levende Historie fremtidens museumslandskab set fra Vestjylland Kim Clausen & Claus Kjeld Jensen Museum Vestjylland Levende Historie fremtidens museumslandskab set fra Vestjylland Kim Clausen & Claus Kjeld Jensen Der arbejdes netop nu på at tegne konturerne af et nyt museumslandskab i Danmark. Fra

Læs mere

Som Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum skal Nationalmuseet desuden: belyse Danmarks kultur og verdens kulturer og deres indbyrdes afhængighed.

Som Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum skal Nationalmuseet desuden: belyse Danmarks kultur og verdens kulturer og deres indbyrdes afhængighed. 16. december 2016 Sagsnummer: NOTAT Drift og Administration Drift og Administration, Sekretariat Sagsbehandler: Jes Gjørup, 41 20 66 00 Thomas Kyed, 41 20 66 11 Nationalmuseets strategi 2017-2020 Nationalmuseets

Læs mere

Naturlandet Lolland-Falster Kort projektbeskrivelse

Naturlandet Lolland-Falster Kort projektbeskrivelse Naturlandet Lolland-Falster Kort projektbeskrivelse 1. Projektets mål 2. Projektets delmålsætninger 3. Målgruppen 4. Projektets langsigtede mål 5. Geografiske fokusområder 6. Aktiviteter 7. Organisering

Læs mere

Indsamlings- og dokumentationsarbejdet på Østsjællands Museum sker i øvrigt i henhold til ICOMs museumsetiske regler.

Indsamlings- og dokumentationsarbejdet på Østsjællands Museum sker i øvrigt i henhold til ICOMs museumsetiske regler. Nærværende indsamlings- og dokumentationspolitik danner rammen for det indsamlings- og dokumentationsarbejde, som Østsjællands Museum udfører indenfor rammerne af sin museale virksomhed. Indsamlings- og

Læs mere

Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Svar på Spørgsmål 58 Offentligt

Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Svar på Spørgsmål 58 Offentligt Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Svar på Spørgsmål 58 Offentligt Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.

Læs mere

Hemmelige Stier. Projektstatus Klik for at redigere undertiteltypografien i masteren

Hemmelige Stier. Projektstatus Klik for at redigere undertiteltypografien i masteren Hemmelige Stier Projektstatus 2012 Klik for at redigere undertiteltypografien i masteren KMØ Ramme Organisationsmodel Mål Afsæt Mødeaktivitet Digital platform Forandringsteori Udfordringer 2013 Gevinster

Læs mere

NATIONALMUSEET NOTAT HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER 12. DECEMBER 2009 KULTURARVSSTYRELSEN

NATIONALMUSEET NOTAT HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER 12. DECEMBER 2009 KULTURARVSSTYRELSEN NOTAT 12. DECEMBER 2009 HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER Ved hovedmuseer forstås i museumslovens forstand Statens Museum for Kunst, Nationalmuseet og Statens Naturhistoriske

Læs mere

Krav og anbefalinger til statsanerkendte museer

Krav og anbefalinger til statsanerkendte museer Krav og anbefalinger til statsanerkendte museer September 2013 Indholdsfortegnelse Læsevejledning... 3 Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse... 5 Arbejdsgrundlag... 5 Organisation & ledelse... 6 Ressourcer

Læs mere

mellem Randers Byråd og Museum Østjylland Randers/Djursland

mellem Randers Byråd og Museum Østjylland Randers/Djursland Aftale 2013-14 mellem Randers Byråd og Museum Østjylland Randers/Djursland 1. Formål med aftalen: Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2008 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Den selvejende institution: Odenses billedkunstinstitution på Brandts (Arbejdstitel) Sagsnr MMR/ dm

VEDTÆGTER. for. Den selvejende institution: Odenses billedkunstinstitution på Brandts (Arbejdstitel) Sagsnr MMR/ dm VEDTÆGTER for Den selvejende institution: Odenses billedkunstinstitution på Brandts (Arbejdstitel) Sagsnr. 00111-0820 MMR/ dm 1. Institutionens navn og hjemsted 1.1. Odenses billedkunstinstitution på Brandts

Læs mere

Museum Lolland-Falster 2013

Museum Lolland-Falster 2013 ÅRSBERETNING 2013 Sponsorer for Museum Lolland-Falster 2013 Museum Lolland-Falster Årsberetning ISBN: 87-87179-82-2 ISSN: 1904-6251 EAN: 9788787179829 Udarbejdelse: Museum Lolland-Falster Tryk: Museum-Lolland

Læs mere

Bestyrelsessammensætningen på Museum Skanderborg

Bestyrelsessammensætningen på Museum Skanderborg Bestyrelsessammensætningen på Museum Skanderborg 1 Indhold 1. Indledning 2. Bestyrelsens sammensætning 3. Repræsentantskab 4. Kontaktudvalg 5. Valg til Bestyrelsen 6. Kontaktudvalg og forretningsorden

Læs mere

Kulturarvsenheden. Administrationsstrategi

Kulturarvsenheden. Administrationsstrategi Kulturarvsenheden Administrationsstrategi Gennem Museumsloven er kommuner og museum forpligtet til at samarbejde omkring plansags- arbejde, såsom kommuneplaner, lokalplaner, VVM-redegørelser, byggesager,

Læs mere

KULTUR I KØGE KOMMUNE

KULTUR I KØGE KOMMUNE KI K K KULTUR I KØGE KOMMUNE KIKK er Køge Kommunes nye kulturstrategi. KIKK skal skabe puls, impuls og udvikling af et allerede mangfoldigt kulturliv i Køge Kommune. Kulturstrategien tilvejebringes gennem

Læs mere

Parat til at løfte en kæmpe opgave

Parat til at løfte en kæmpe opgave Parat til at løfte en kæmpe opgave Anna-Elisabeth Jensen, souschef og arkæolog, Museum Lolland-Falster Ulla Schaltz, direktør og etnolog, Museum Lolland-Falster Det er ikke nogen hemmelighed, at Lolland-Falster

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION MUSEUM SKANDERBORG

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION MUSEUM SKANDERBORG VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION MUSEUM SKANDERBORG 1 Navn og ejerforhold, art og status Museets navn er Museum Skanderborg. 1.1Museum Skanderborg Museum Skanderborg er et selvejende, statsanerkendt

Læs mere

Navn og ejerforhold, art og status

Navn og ejerforhold, art og status V E D T Æ G T E R for Greve Museum Egns- og udviklingsmuseum Navn og ejerforhold, art og status... 1 Formål og ansvarsområde... 2 Samarbejde med andre museer og offentlige myndigheder... 3 Museets bestyrelse,

Læs mere

Temamøde onsdag d. 16. marts Musikhuset Esbjerg

Temamøde onsdag d. 16. marts Musikhuset Esbjerg Temamøde onsdag d. 16. marts Musikhuset Esbjerg Den hidtidige proces Udkast til anbefalinger Den videre proces 1 Den hidtidige proces: Temamøder i april, maj, juni, oktober og december 2010. Referencegruppemøder

Læs mere

Vedtægter f or museumsforeningen Glud Museum

Vedtægter f or museumsforeningen Glud Museum Vedtægter f or museumsforeningen Glud Museum 1 Museets navn og status Glud Museum ejes og drives af Museumsforeningen Glud Museum. Museet er et statsanerkendt kulturhistorisk museum. 2 Museets formål og

Læs mere

NOTAT. 25. februar Den fremtidige varetagelse af arkæologiske ansvarsområder

NOTAT. 25. februar Den fremtidige varetagelse af arkæologiske ansvarsområder NOTAT Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk 25. februar 2013 Den fremtidige varetagelse af arkæologiske

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DE KULTURHISTORISKE MUSEER I HOLSTEBRO KOMMUNE [ARBEJDSTITEL]

VEDTÆGTER FOR DE KULTURHISTORISKE MUSEER I HOLSTEBRO KOMMUNE [ARBEJDSTITEL] VEDTÆGTER FOR DE KULTURHISTORISKE MUSEER I HOLSTEBRO KOMMUNE [ARBEJDSTITEL] Godkendt i Holstebro Byråd 17. januar 2012 og i Kulturstyrelsen 7. februar 2012 1.o MUSEETS NAVN OG ADRESSE 1.1 Museets navn

Læs mere

NORDJYLLANDS KYSTMUSEUM 28. APRIL 2014 STRATEGI FOR NORDJYLLANDS KYSTMUSEUM 2014-2020

NORDJYLLANDS KYSTMUSEUM 28. APRIL 2014 STRATEGI FOR NORDJYLLANDS KYSTMUSEUM 2014-2020 NORDJYLLANDS KYSTMUSEUM 28 APRIL 2014 STRATEGI FOR NORDJYLLANDS KYSTMUSEUM 2014-2020 1 Indledning Dette papir udgør den af bestyrelsen for Nordjyllands Kystmuseum (NJK) udarbejdede strategi for museet

Læs mere

Museets dækningsområde er fra 1. januar 2007 det sønderjyske område, omfattende kommunerne; Haderslev, Aabenraa, Sønderborg og Tønder.

Museets dækningsområde er fra 1. januar 2007 det sønderjyske område, omfattende kommunerne; Haderslev, Aabenraa, Sønderborg og Tønder. VEDTÆGTER FOR MUSEUM SØNDERJYLLAND Navn, ejerforhold, art, status og adresse 1. Museum Sønderjylland (herefter benævnt "museet") er en selvejende institution, som er statsanerkendt efter kapitel 6, 13

Læs mere

Vedtægter for Øhavsmuseet

Vedtægter for Øhavsmuseet Vedtægterne er baseret på Lov nr. 1505 af 14. december 2006; Museumsloven med senere ændringer. Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer mv. Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december 2006 om

Læs mere

Museum Østjylland Randers/Djursland

Museum Østjylland Randers/Djursland Aftale 2011-12 Museum Østjylland Randers/Djursland 1. Formål med aftalen: Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2008 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede

Læs mere

29. maj Administrationschef Greve Museum Jobprofil og ansættelsesproces

29. maj Administrationschef Greve Museum Jobprofil og ansættelsesproces 29. maj 2013 Administrationschef Greve Museum Jobprofil og ansættelsesproces 1 Indledning Greve museum er et kommunalt statsanerkendt museum med lokalhistorisk arkiv med store nye udfordringer i den nærmeste

Læs mere

Vedtægter. Østfyns Museer

Vedtægter. Østfyns Museer Vedtægter Østfyns Museer 2016 CVR: 18 10 15 13 baseret på: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014 Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Årsberetning 2012 Sponsorer for Museum Lolland-Falster 2012 Museum Lolland-Falster Årsberetning ISBN: 87-87179-79-2 ISSN: 1904-6251 EAN: 9788787179799 Udarbejdelse: Museum Lolland-Falster Tryk: Museum-Lolland

Læs mere

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST HANDLING// OPLEVELSE//DELTAGELSE// FORDYBELSE// REFLEKSION// FORMIDLING// MUSEET FOR SAMTIDSKUNST DEN LEVENDE KUNSTS MUSEUM VISIONSSTRATEGI 2013-2015 0. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Mission og vision 2. Formålsparagraf

Læs mere

Kunst- og kulturpolitik INDDRAGELSE, ENGAGEMENT OG MANGFOLDIGHED

Kunst- og kulturpolitik INDDRAGELSE, ENGAGEMENT OG MANGFOLDIGHED Kunst- og kulturpolitik 2017-2020 INDDRAGELSE, ENGAGEMENT OG MANGFOLDIGHED INDHOLD Velkommen til Kunst- og kulturpolitik 2017-2020... 4 Børnekultur... 7 Ungdomskultur... 9 Kultur i byen og på landet...11

Læs mere

Industrimuseet Museet for produktion, levevilkår og finansiel udvikling

Industrimuseet Museet for produktion, levevilkår og finansiel udvikling Vedtægter for Industrimuseet Museet for produktion, levevilkår og finansiel udvikling Indhold Side 1. Navn og ejerforhold, art og status 2 2. Formål og ansvarsområde 2 3. Samarbejde med andre museer og

Læs mere

AFTALE MELLEM VARDE KOMMUNE OG MUSEET FOR VARDE BY OG OMEGN 2015

AFTALE MELLEM VARDE KOMMUNE OG MUSEET FOR VARDE BY OG OMEGN 2015 AFTALE MELLEM VARDE KOMMUNE OG MUSEET FOR VARDE BY OG OMEGN 2015 MUSEETS RAMMER Museet for Varde By og Omegn er en selvejende institution, hvis hovedbidragsyder er Varde Kommune. Desuden modtager museet

Læs mere

- : Specialmuseer er svære at placere i skemaet. De, der formidler, bør være dem, der også forsker og samler ind.

- : Specialmuseer er svære at placere i skemaet. De, der formidler, bør være dem, der også forsker og samler ind. Temamøde d. 11. juni 2010. Kvalitet og bæredygtighed. Per Kr. Madsens gruppe, kulturhistoriske og naturhistoriske museer. Referat fra gruppedrøftelsen. Stikord fra indledende bemærkninger ved Per Kristian

Læs mere

STRATEGI. Digital formidling på Statens Museum for Kunst

STRATEGI. Digital formidling på Statens Museum for Kunst 22. februar 2010 STRATEGI Digital formidling på Statens Museum for Kunst Statens Museum for Kunst satser over en fem-årig periode på at bringe museet helt i front med digital kunstformidling. Satsningen

Læs mere

Kulturudvalget KUU Alm.del Bilag 231 Offentligt. De danske museer

Kulturudvalget KUU Alm.del Bilag 231 Offentligt. De danske museer Kulturudvalget 2011-12 KUU Alm.del Bilag 231 Offentligt De danske museer Agenda > Danske museer i dag de kolde facts > Den strukturelle udvikling > Museumstyper og hvordan går det med det faglige arbejde?

Læs mere

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune Kulturpolitik Mange stærke Fællesskaber Skanderborg Kommune 1 Indledning Mange stærke fællesskaber det er undertitlen på kulturpolitikken. Med politikken opfordrer vi til, at udnytter vore fantastiske

Læs mere

KUNSTEN Museum of Modern Art Aalborg

KUNSTEN Museum of Modern Art Aalborg VEDTÆGTER for Den selvejende institution KUNSTEN Museum of Modern Art Aalborg Kunsten Museum of Modern Art Kong Christians Allé 50 9000 Aalborg Tlf. 99 82 41 00 CVR-nr.: 47 21 82 68 Side 1 af 8 1. Navn,

Læs mere

Direktør. Stillings- og personprofil. Museum Midtjylland

Direktør. Stillings- og personprofil. Museum Midtjylland Direktør Stillings- og personprofil Museum Midtjylland August 2016 Indhold 1 Overblik... 3 2 Om Museum Midtjylland... 4 3 Jobprofil... 7 4 Personprofil... 9 4.1 Faglige kompetencer og erfaringsgrundlag...

Læs mere

Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet

Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Projektbeskrivelse Museerne ved Vadehavet har netop afsluttet en gennemgang de bevaringsværdige bygninger i området, der blandt andet havde

Læs mere

Vision At skabe de bedste rammer for beboerne ved: Boligen, beboerdemokratiet, organisationen, administrationen og arbejdspladsen.

Vision At skabe de bedste rammer for beboerne ved: Boligen, beboerdemokratiet, organisationen, administrationen og arbejdspladsen. Beboerindflydelse på udvikling af tidssvarende boliger Beboerindflydelse på udvikling af tidssvarende boliger Velfungerende beboerdemokrati Fremsynet Velfungerende ved åbenhed beboerdemokrati og samarbejde

Læs mere

Eventsekretariatet AFTALE NOVEMBER 2014

Eventsekretariatet AFTALE NOVEMBER 2014 Eventsekretariatet AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 <

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 < STRATEGI > for Vejle Bibliotekerne 2011 2014< VISIONEN for Vejle Bibliotekerne DIGITALT OMRÅDE OPLEVELSER, INSPIRATION OG LÆRING VISION PROFESSIONEL UDVIKLING Visionen angiver retningen, vi skal gå, i

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden Dato: 02.10.15 Initialer MGK Åbent Punkt

1. Godkendelse af dagsorden Dato: 02.10.15 Initialer MGK Åbent Punkt Indhold 1. Godkendelse af dagsorden... 2 2. Missions og Strategiseminar, videre tidsplan... 3 3. Busordninger diverse... 4 4. Udviklingspuljen, ansøgninger... 5 5. Næste mødedato... 7 6. Eventuelt... 8

Læs mere

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Der arbejdes målrettet og strategisk med kulturudviklingen i kommunen. I forlængelse af byrådets beslutning af juni 2011 udnyttes synergien i sammenhæng

Læs mere

Tak for ordet og tak til Riksforbundet Sveriges Museer, Norges Museumsforbund, Organisationen Danske Museer og alle øvrige partnere.

Tak for ordet og tak til Riksforbundet Sveriges Museer, Norges Museumsforbund, Organisationen Danske Museer og alle øvrige partnere. 1 Borgmester Pia Allerslevs oplæg ved Nordisk Museumskonference i Malmø onsdag den 1. april 2009 Emnet er: Museernes rolle i samfundet Tak for ordet og tak til Riksforbundet Sveriges Museer, Norges Museumsforbund,

Læs mere

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune.

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING baseret på: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december

Læs mere