Budgetforslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetforslag 2015-2018"

Transkript

1 Budgetforslag Bemærkninger September 2014

2 Indholdsfortegnelse Klima-, Teknik- og Miljøudvalget... 5 Havneudvalget Fritids- og Kulturudvalget Ældre- og Sundhedsudvalget Social- og Psykiatriudvalget Børne- og Skoleudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Økonomiudvalget Anlæg

3 4

4 Klima-, Miljø- og Teknikudvalget Budgetoplæg og bemærkninger Området omfatter havnene på Askø, Fejø, Femø og Kragenæs samt Rødby Havn Trafikhavn. I forhold til det oprindelige budget for 2010 forventes nu følgende budgetreguleringer på driften af havne og lystbådehavne: Merudgifter til lønninger: 0,2 mio. kr. Oprensning og almindelig vedligeholdelse: 0,4 mio. kr Området dækker bl.a. drift af bygninger og pladser, vejvedligeholdelse samt vintertjeneste. Bemærkninger til Veje og Grønne områder: 5

5 Sammenfatning af budget 2015 Beløb i kr. netto (2015-priser) Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 Basisbudget 2015 Tekniske korrektioner Besparelser 2015 Budget 2015 KMT-udvalget i alt - Drift Centrale områder i alt Driftsbesparelser Nye rammebesparelser 0 0 Ikke udmøntede driftsbesparelser (tidligere år) Miljø og Planlægning Miljøbeskyttelse m.v Erhvervsservice og iværksætteri Kollektiv trafik, havne m.v Busdrift m.v Færgedrift L.F. Airport Lystbådehavne Veje og grønne områder Fritidsområder Fritidsfaciliteter Vandløb Fælles funktioner m.v. (vejområdet) Vejbelysning Kommunale veje Vindmølle Bundvig Driftsbesparelserne i 2015 på i alt kr. er nu fordelt på de enkelte politikområder. 6

6 Klima, - Miljø- og Teknikudvalget Spareforslag kr. netto Driftsbesparelser Nye rammebesparelser Ikke udmøntede driftsbesparelser Miljø og Planlægning Hav Kvalitetsstyring Handle/indsatsplaner - vand Handle/indsatsplaner - natur Spildevandsplan Kollektiv trafik, havne m.v Movia Rammebesparelse på færgedriften Veje og grønne områder Ny teknik til ukrudtsbekæmpelse Ændring af varmeforsyning i bygning på Skolevej Rammebesparelse i øvrigt på Park og Vej Besparelser i alt

7 Klima, - Miljø- og Teknikudvalget Tekniske korrektioner kr. netto Miljø og Planlægning Kollektiv trafik, havne m.v Lolland Falster Airport: Tilpasning i h.t. godkendt budget i Airportudvalget d. 1. maj 2014 Færre indtægter fra salg af billetter på færgedriften Veje og grønne områder Tekniske korrektioner med kassevirkning Overførsler til/fra udvalg uden kassevirkning: Overførsler til/fra andre udvalg uden kassevirkning Tekniske korrektioner i alt

8 Bemærkninger til Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets budgetoplæg for 2015 (drift) Klima, - Miljø- og Teknikudvalget halvår 2. halvår mio. kr Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Korr. budget 2014 Forventet regnskab 2014 Budget 2015 Alle beløb i 2015-priser Generelle bemærkninger: I ovenstående graf vises forventet regnskab 2014, korrigeret budget 2014 og budgetforslaget for Alle beløb er i 2015-priser. Der forventes et regnskabsresultat for 2014 på i alt 179,5 mio. kr. mod det korrigerede budget på 180,5 mio. kr. Der er overført overskud fra 2013 til 2014 på i alt 2,5 mio. kr. på områderne for Miljø og Planlægning og lystbådehavne. Af disse overførsler forventes 1,0 mio. kr. videreført til 2015 (Miljø og Planlægning). Det korrigerede budget for 2014 indeholder tillægsbevillinger pr for ca. 2,5 mio. kr. Tillægsbevillingerne vedrører alene overførsler fra 2013 på ovennævnte områder. Budgetforslaget for 2015 for Klima, - Miljø- og Teknikudvalget udgør 175,4 mio. kr. Budgetforslaget er fordelt på områderne Miljø og Planlægning (6,1 mio. kr.), Kollektiv trafik, havne m.v. (69,7 mio. kr.), Veje/grønne områder (100,0 mio. kr.) og Vindmølle Bundvig (-0,5 mio. kr.). Budgetoplægget for 2015 indeholder det oprindelige budgetforslag på 175,8 mio. kr. (incl. ikke udmøntede driftsbesparelser fra tidligere år på 1,2 mio. kr.), tillagt tekniske korrektioner på 1,0 mio. kr. og fratrukket rammebesparelsen for 2015 på 1,4 mio. kr. 9

9 Udvalgets samlede budgetforslag for 2015 udgør herefter 175,4 mio. kr. Udvalget for Klima, - Miljø- og Teknikudvalget har fordelt driftsbesparelsen på i alt 2,6 mio. kr. således: Miljø og Planlægning 0,8 mio. kr. Busdrift 1,0 mio. kr. Færgedrift 0,4 mio. kr. Veje og grønne områder 0,4 mio. kr. Der henvises i øvrigt til bemærkningerne under de enkelte budgetområder. 10

10 Miljø og planlægning halvår 2. halvår mio. kr Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Korr. budget 2014 Forventet regnskab 2014 Budget 2015 Alle beløb i 2015-priser Miljø og planlægning: Området omfatter udgifter til naturforvaltningsprojekter, miljøbeskyttelse, badevandsanalyser, tilsyn og godkendelse af virksomheder og landbrug, administration og planlægning på områderne affald, vandforsyning, spildevand, udarbejdelse af handleplaner og indsatsplaner for natur og vand. Bærbare batterier, udgifter til skadedyrsbekæmpelse, fælleskommunal miljøvagt, tilskud til HLTV samt projekt CTF Community Testing Facilities (udvikling af energiteknologi) Det forventede regnskab for 2014 udgør 8,4 mio. kr. Heri er indregnet en forventet overførsel til 2015 på 1,0 mio. kr. Det korrigerede budget for 2014 udgør 9,4 mio. kr. Heri er indregnet et overført overskud fra 2013 til 2014 på 2,3 mio. kr. Det oprindelige budgetforslag for 2015 viser en udgift på 6,9 mio. kr. og er fordelt således: Miljøbeskyttelse m.v. 5,5 mio. kr. Erhvervsservice og iværksætteri 1,4 mio. kr. Der er på Miljøbeskyttelsesområdet indregnet en samlet besparelse på 0,8 mio. kr. vedr. Hav Kvalitetsstyring Handle/indsatsplaner for vand og natur samt Spildevandsplan. Der er ikke indregnet tekniske budgetkorrektioner på området. Det samlede budgetforslag for 2015 udgør herefter 6,1 mio. kr. 11

11 Busdrift m.v halvår 2. halvår mio. kr Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Korr. budget 2014 Forventet regnskab 2014 Budget 2015 Alle beløb i 2015-priser Busdrift m.v. Området omfatter læskure og ventesale samt betaling til Movia m.fl. Der forventes p.t. et regnskabsresultat i 2014 for området på 47,4 mio. kr., hvilket er lig det korrigerede budget. Det oprindelige budgetforslag for 2015 viser en udgift på 47,1 mio. kr. og er fordelt således: Læskure og ventesale 0,2 mio. kr. Busdrift 46,3 mio. kr Udkontering af IT-udgifter 0,6 mio. kr. Der er indregnet en samlet besparelse på 1,0 mio. kr. vedr. Kollektiv Trafik. Der er ikke indregnet tekniske budgetkorrektioner på området. Det samlede budgetforslag for 2015 udgør herefter 46,1 mio. kr. Bemærkninger til Movia`s budget 2015: Det samlede forslag indebærer, at der skal afsættes en budgetramme på kr. incl. ruterne til Fejø og Femø. Stigningen fra 2014 til 2015 i forhold til Movia`s forventning til 2014 er belastet af, at kompensationen til ungdomskort bortfalder til 2015, hvilket giver Lolland Kommune en merudgift på 1,0 mio. kr. samt, at den forsinkelse der har været i renteudviklingen i forhold til Nationalbankens indeks nu er indhentet, hvilket yderligere giver en udgift på 1,0 mio. 12

12 kr. i forhold til Andre forhold er ligeledes de almindelige pris- og lønfremskrivninger samt fald i vores billetindtægter. Vi har fra Movia fået oplyst, at Lolland Kommune vil få en positiv efterregulering fra 2013 på kr Denne er indarbejdet i budgetforslaget for Kollektiv trafik budget 2015 fordelt på ydelser (1.000 kr.) 2015 Movia almindelig rutekørsel Movia`s budgetoplæg Handicapkørsel Movia`s budgetoplæg Flextur Movia`s budgetoplæg Bidrag ydelse rejsekortlån 706 Rutekørsel Fejø + Femø Stoppesteder og ventehuse 198 Andel af administrationsudgifter 577 Kollektiv trafik i alt Efterregulering fra Kollektiv trafik budgetbehov 2015 i alt Bemærkninger: Ovenstående er udarbejdet på baggrund af Movia`s 1. behandling af budget Udgifterne til almindelig busdrift afregnes med Movia med 1/12 pr. måned og efterreguleres i år Udgifterne til flextur og handicapkørsel afregnes efter opgjort forbrug pr. måned. Der er indgået kontrakt med vognmand om kørsel på Fejø og Femø. Udgifterne til busdrift på Fejø og Femø afregnes med 1/12 af kontraktsummen pr. måned. 13

13 Færger og lufthavne halvår 2. halvår 20 mio. kr Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Korr. budget 2014 Forventet regnskab 2014 Budget 2015 Alle beløb i 2015-priser Færgedrift Området omfatter driftsudgifter til færgeruterne Askø/Bandholm, Fejø/Kragenæs og Femø/Kragenæs. Det forventede regnskabsresultat 2014 for færgedriften udgør 20,1 mio. kr., hvilket er lig det korrigerede budget for I budgettet er indregnet driftsbesparelser på 0,6 mio. kr. vedrørende fælles udgifter, ledelse, administration m.v. Der er udarbejdet forslag til udmøntning af besparelsen. En væsentlig del af besparelsen er dog endnu ikke udmøntet på de respektive driftsområder under færgedriften. Udviklingen i billetindtægterne bliver ligeledes fulgt meget nøje. Det oprindelige budgetforslag for 2015 udgør 20,0 mio. kr. På baggrund af de seneste års regnskabsresultater for salg af færgebilletter, foreslås indtægtsbudgettet for 2015 og fremefter reduceret med 1,0 mio. kr. Der er endvidere indregnet en rammebesparelse på 0,4 mio. kr. under færgedriften, jvf. KMTudvalgets beslutning i mødet den 13. august Det korrigerede budgetforslag udgør herefter 20,6 mio. kr. Budgetforslaget under fællesområdet dækker bl.a. lønninger til overfartsledere og kontorpersonale, administrationsaftale med Nakskov Havn, ikke refusionsberettiget moms og leasingafgifter for billetmaskiner. 14

14 Budgetforslaget for de enkelte færgeoverfarter indeholder udgifter til fagpersonale, flexjobbere, lønsumsafgifter, brændstof, forsikringer, værftsophold, betalinger til havnene i Bandholm og Kragenæs, vedligeholdelse af færgelejer m.v. De budgetterede indtægter er tilskud fra Trafikstyrelsen (kompensation for gratis færgetransport), billetindtægter fra personer, biler, gods m.v. Lufthavne Området omfatter driftsudgifter vedr. Lolland Falster Airport, som drives efter overenskomst mellem Lolland Kommune og Guldborgsund Kommune. Udgifterne fordeles ligeligt med 50 % af nettoudgifterne til hver kommune. Primo 2014 havde L.F. Airport et akkumuleret underskud på kr ,08. Det oprindelige budgetforslag for 2015 viser en nettoudgift på kr. hvilket udgør Lolland Kommunes andel. På Airportudvalgetsmøde den blev det godkendt, at de to kommuners egenbetaling skulle hæves til kr De samlede nettoudgifter til fordeling lyder således på kr. I 2014 er der forhandlet/indgået ny lejeaftale (forpagtning) til en pris á kr mod tidligere kr Dette har bevirket, at der er indlagt en yderligere udgift på kr , som indgår i den endelige fordeling de 2 kommuner imellem. Der er således indregnet nedennævnte tekniske budgetkorrektioner til området (mio. kr.): Tilpasning i h.t. godkendt budget 2015 i Airportudvalget d. 1/ ,04 Tekniske budgetkorrektioner i alt 0,04 15

15 Lystbådehavne 3,5 1. halvår 2. halvår 3,0 2,5 mio. kr. 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Korr. budget 2014 Forventet regnskab 2014 Budget 2015 Alle beløb i 2015-priser Lystbådehavne Området omfatter havnene på Askø, Fejø, Femø og Kragenæs. Det forventede regnskabsresultat for 2014 udgør 2,7 mio. kr., hvilket svarer til det korrigerede budget. I det korrigerede budget er indregnet et overført overskud fra 2013 på 0,1 mio. kr. Budgetforslaget for 2015 udgør 2,5 mio. kr. Der er ikke indregnet tekniske budgetkorrektioner på området. 16

16 Fritidsområder og fritidsfaciliteter halvår 2. halvår mio. kr Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Korr. budget 2014 Forventet regnskab 2014 Budget 2015 Alle beløb i 2015-priser Fritidsområder og fritidsfaciliteter Området omfatter drift og vedligeholdelse af grønne områder og idrætsanlæg. Det forventede regnskabsresultat for 2014 udgør 12,4 mio. kr., hvilket svarer til det korrigerede budget for Det forudsættes de indregnede besparelser vedrørende Masterplan m.v. kan effektueres i Budgetforslaget for 2015 udgør 12,2 mio. kr. Der er ikke indregnet tekniske budgetkorrektioner på området. Budgetforslaget for grønne områder omfatter alle udgifter i forbindelse med driften af parker, skove, grønne områder, græsarealer m.v., herunder omkostninger til lønninger, forsikringer, planter, mindre maskiner, værktøj, renholdelse, tømning af skraldespande m.v. Budgetforslaget for idrætsanlæg omfatter vedligeholdelse af boldbaner, offentlige atletikbaner, tennisbaner m.v. Omkostninger til klipning, vertikalskæring, luftning og opkridtning af boldbanerne, køb af mål, net og andet inventar, samt drift af lysanlæg. 17

17 Vandløbsvæsen 8 1. halvår 2. halvår mio. kr Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Korr. budget 2014 Forventet regnskab 2014 Budget 2015 Alle beløb i 2015-priser Vandløb Området omfatter drift og vedligeholdelse af vandløb og drænlag, lodsejerbidrag, naturpleje af fredede skove, naturområder, vandhuller og søer. På området forventes et regnskabsresultat i 2014 på 7,4 mio. kr., som er lig det korrigerede budget for Budgetforslaget for 2015 udgør 7,0 mio. kr. Der er ikke indregnet tekniske budgetkorrektioner på området. I detailbudgetterne for drænlagene, pumpestationer m.v. er indregnet følgende takster for 2015 (lodsejerbidrag excl. moms): Hummingen: 200,00 kr. Kramnitse: 300,00 kr. Sdr. Egebølle: 50,00 kr. Næsby Strand: 300,00 kr. Saksfjed: 400,00 kr. Lodsejerbidragene for drænlagene i Hummingen og Sdr. Egebølle er i 2015 foreslået nedsat med henholdsvis 100,00 kr. og 50,00 kr. excl. moms. 18

18 Udgifterne vedrører slåning og oprensning af vandløb, vedligeholdelse af riste og sluser, køb af brønde, dæksler m.m. 19

19 Vejbelysning halvår 2. halvår mio. kr Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Korr. budget 2014 Forventet regnskab 2014 Budget 2015 Alle beløb i 2015-priser Vejbelysning Området omfatter drift og vedligeholdelse af vejbelysningen på veje, stier og pladser, herunder betalinger vedrørende kontrakterne med SEAS-NVE og Lolland Energiservice om driften af vejbelysningen. Kontrakterne omfatter vedligeholdelse, tilsyn og elforbrug. Der forventes et regnskabsresultat i 2014 på 12,6 mio. kr., hvilket er lig det korrigerede budget for Budgetforslaget for 2015 udgør 12,7 mio. kr. Der er ikke indregnet tekniske budgetkorrektioner på området. 20

20 Fælles funktioner og kommunale veje halvår 2. halvår mio. kr Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Korr. budget 2014 Forventet regnskab 2014 Budget 2015 Alle beløb i 2015-priser Fælles funktioner og kommunale veje Området dækker bl.a. drift af bygninger, pladser, maskiner, vejvedligeholdelse samt vintertjeneste. På området forventes et regnskabsresultat i 2014 på 68,5 mio. kr. Regnskabsresultatet svarer til det korrigerede budget. Det oprindelige budgetforslag for 2015 udgør ligeledes 68,5 mio. kr. Der er ikke indregnet tekniske budgetkorrektioner på området. I budgetforslaget er indregnet en besparelse på 0,1 mio. kr. i forbindelse med ny teknik til ukrudtsbekæmpelse på befæstede arealer, stier m.v. Der skal dog investeres 0,2 mio. kr. i den nye teknik. Park og Vej forslår endvidere, at der installeres fjernvarme i bygningen på Skolevej 1, Nakskov. Den årlige besparelse til opvarmning er opgjort til 0,1 mio. kr., hvilket ligeledes er indregnet i budgetforslaget. Udgifterne til installation af fjernvarme udgør 0,5 mio. kr. Endelig er indregnet en rammebesparelse på 0,2 mio. kr. på driften af veje og grønne områder, som senere må fordeles på de respektive driftsområder. Den samlede besparelse på veje og grønne områder på i alt 0,4 mio. kr. er besluttet på KMTudvalget den 13. august Det korrigerede budgetforslag udgør herefter 68,1 mio. kr. 21

21 Budgetforslaget omfatter følgende aktiviteter: Renholdelse af torve i Nakskov, Maribo, Holeby og Rødby, køb af bænke, kummer m.v. Vedligeholdelse af maskiner, herunder køb, leje/leasing, køb af brændstof og lønninger til værkstedspersonale, omkostninger til administration (lønninger m.v.), vejmyndighedsopgaver - i alt 18,1 mio. kr. Vedligeholdelse af driftsbygninger og pladser i Nakskov, Søllested, Maribo og Rødby, herunder udgifter til el, vand, varme og rengøring i alt 1,6 mio. kr. Udgifter til vedligeholdelse af veje, cykelstier, fortove, kantsten, brønde, ledninger, rabatter, grøfter, skilte, kørebaneafmærkning, trafiklys og broer, trafiksikkerhed, færdselskampagner m.v. Aktiviteterne er asfaltlapninger, nye slidlagsbelægninger, fortovsrenoveringer, indkøb af skilte, rabatslåning, vedligeholdelse af afvandingssystemer og rastepladser, oprensning af grøfter og gadebrønde, beskæring af vejtræer/beplantning i alt 40,0 mio. kr. I henhold til betalingsvedtægten for spildevandsområdet betales et årligt vejafvandingsbidrag på 4 % af en del af de afholdte anlægsudgifter til ledningsrenoveringer m.v. Bidraget skal dække omkostningerne til afvandingen af det kommunale vejnet. Det er dog Forsyningssekretariatets opfattelse, at en betaling på 4 % i bidrag ikke dækker de faktiske omkostninger ved afvandingen af vejnettet. Forsyningssekretariatet har derfor besluttet, at Lolland Kommune skal betale det maximale bidrag, hvilket udgør 8 % af de afholdte anlægsudgifter på spildevandsområdet. Af de budgetterede udgifter til vejvedligeholdelse m.v. på 40,0 mio. kr. er derfor afsat 8,4 mio. kr. til vejafvandingsbidrag, hvilket er 8 % af forventede anlægsudgifter på 105,0 mio. kr. Vintervedligeholdelse på alle veje, stier og pladser. Vedligeholdelsen omfatter glatførebekæmpelse ved saltning og snerydning, herunder køb af salt, kontrakter med fremmede entreprenører og egne lønomkostninger i alt 8,4 mio. kr. 22

22 Vindmølle Bundvig 0,0 1. halvår 2. halvår -0,1 mio. kr. -0,2-0,3-0,4-0,5-0,6 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Korr. budget 2014 Forventet regnskab 2014 Budget 2015 Alle beløb i 2015-priser Vindmølle Bundvig Området omfatter driften af vindmølle, Bundvig. Det forventede regnskabsresultat for 2014 viser en indtægt på 0,5 mio. kr., svarende til det korrigerede budget for Indtægten vedrører overskud på vindmøllen. Budgetforslaget for 2015 udgør også 0,5 mio. kr. i indtægt. Der er ikke indregnet tekniske budgetkorrektioner på området. Budgetforslaget for vindmøllen indeholder udgifter til el, reparationer, selskabsskat m.v. Indtægterne vedrører salg af el. 23

23 24

24 Havneudvalget Budgetoplæg og bemærkninger Området omfatter havnene på Askø, Fejø, Femø og Kragenæs samt Rødby Havn Trafikhavn. I forhold til det oprindelige budget for 2010 forventes nu følgende budgetreguleringer på driften af havne og lystbådehavne: Merudgifter til lønninger: 0,2 mio. kr. Oprensning og almindelig vedligeholdelse: 0,4 mio. kr. Området dækker bl.a. drift af bygninger og pladser, vejvedligeholdelse samt vintertjeneste. Bemærkninger til Veje og Grønne områder: 25

25 Sammenfatning af budget 2015 Beløb i kr. netto (2015-priser) Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 Basisbudget 2015 Tekniske korrektioner Besparelser 2015 Budget 2015 Havneudvalget i alt - Drift Centrale områder i alt Kollektiv trafik, havne m.v Rødbyhavn Havn Nakskov Havn

26 Havneudvalget Tekniske korrektioner kr. netto Kollektiv trafik, havne m.v Drift af Nakskov Havn Tekniske korrektioner med kassevirkning Overførsler til/fra udvalg uden kassevirkning: Overførsler til/fra andre udvalg uden kassevirkning Tekniske korrektioner i alt

27 Budgetbemærkninger 2015 (drift) Havneudvalget Havneudvalget mio. kr. 1. halvår 2. halvår 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0-2,0-3,0-4,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Korr. budget 2014 Forventet regnskab 2014 Budget 2015 Alle beløb i 2015-priser Generelle bemærkninger I ovenstående graf vises korrigeret budget for 2014, forventet regnskab for 2014 og budgetforslaget for Alle beløb er i 2015-priser. Der forventes et regnskabsresultat for 2014 på i alt -3,4 mio. kr. (overskud), hvilket er lig det oprindelige budgetterede for I forventningerne er forudsat et normalt driftsår for Nakskov Havn, jvf. bemærkningerne under Nakskov Havn. Budgetforslaget for 2015 udgør -3,3 mio. kr. (overskud). Budgetforslaget er fordelt på Rødbyhavn Havn (0,2 mio. kr.) og Nakskov Havn (-3,5 mio. kr.). Budgetoplægget for 2015 indeholder det oprindelige budgetforslag på 0,2 mio. kr., tillagt tekniske korrektioner på -3,5 mio. kr. Der henvises i øvrigt til bemærkningerne under de enkelte havne. 28

28 Rødbyhavn Havn 0,7 1. halvår 2. halvår 0,5 mio. kr. 0,3 0,1-0,1 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Korr. budget 2014 Forventet regnskab 2014 Budget 2015 Alle beløb i 2015-priser Rødbyhavn Havn Det forventede regnskabsresultat for 2014 udgør 0,3 mio. kr., hvilket svarer til det korrigerede budget. Det oprindelige budgetforslag for 2015 viser en forventet nettoudgift på 0,2 mio. kr. Der er ikke indregnet tekniske budgetkorrektioner til området. Udgifterne vedrører bl.a. lønninger, uddannelse, kontorhold, skatter & afgifter, forsikringer, drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel og bygninger, vedligeholdelse af kajanlæg m.v. Indtægterne vedrører bl.a. skibsafgifter, vareafgifter, arealleje, kranleje, havnepenge fra lystbåde m.m. 29

29 Nakskov Havn 1. halvår 2. halvår mio. kr. 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0-2,0-3,0-4,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Korr. budget 2014 Forventet regnskab 2014 Budget 2015 Alle beløb i 2015-priser Nakskov Havn I ovenstående graf vises korrigeret budget for 2014, forventet regnskab for 2014 og budgetforslaget for Graferne for 2014 viser det oprindelige budgetterede overskud og forventede regnskabsresultat på -3,6 mio. kr., som herefter er fremskrevet til 2015-priser. Graferne er således et udtryk for et normalt driftsår for Nakskov Havn. I graferne er foreløbig forudsat en lineær fordeling af udgifter og indtægter henover året. Som bekendt har Lolland Kommune overtaget Nakskov Havn pr. 1. juli Ved overtagelsen havde Nakskov Havn en gæld til Lolland Kommune på 3,7 mio. kr. vedrørende lønninger til havnens personale, ligesom der var en momsgæld på 0,2 mio. kr. Gældsposterne udlignes ved et tilskud fra Lolland Kommune, hvorfor der forventes et driftsunderskud på Nakskov Havn i 2. halvår 2014 på 2,1 mio. kr. Byrådet har i sit møde den 20. maj 2014 meddelt bevillinger til driften m.v. i forbindelse med overtagelsen af Nakskov Havn. De viste grafer for 2014 er korrigeret for ovennævnte gældsposter. Budgetforslaget for 2015 for Nakskov Havn viser et budgetteret overskud på -3,5 mio. kr. Udgifterne på Nakskov Havn omfatter bl.a. lønninger, kontorhold, skatter, forsikringer, kurser, el, vand, varme. Drift og vedligeholdelse af løsøre (maskiner, biler, havnebåd m.m.), vedligeholdelse af kajanlæg, bygninger, sømærker m.v. Indtægterne omfatter bl.a. skibsafgifter, vareafgifter, arealleje, lagerleje, salg af serviceydelser (kranleje m.m.), salg af el, vand, dieselolie og havnepenge fra lystbåde. 30

30 Budgetopfølgning 2015 pr. 28. februar 2009 på Social- Fritidsog psykiatriudvalgets og Kulturudvalget område Marts 2009 Budgetoplæg Bemærkninger 31

31 Fritids- og Kulturudvalget Oversigt over budgetforslag kr. netto Korrigeret budget 2014* (fremskrevet til 2015 priser) Forventet regnskab 2014 (fremskrevet til 2015 priser) Basisbudget 2015 Tekniske korrektioner Besparelser 2015 Budget 2015 Fritids- og Kulturudvalget, total Centrale områder i alt Kultur Central pulje Museer Biograf Musikarrangementer - fælles Teater Andre kulturelle opgaver Refusioner Folkeoplysning Fælles formål Folkeoplysende voksenundervisning Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Pulje t/idræt til udsatte børn Lokaletilskud Fritidsaktiviteter uden for folkeopl.loven Idræt Stadion og idrætsanlæg Andre fritidsfaciliteter Idrætsfaciliteter for børn og unge Erhverv og turisme Naturvejlederprojekt i Nakskov Naturvejlederprojekt i Maribo Naturskolen i Maribo 0 Lodshuset på Albuen 0 Maribo Vandrehjem 0 Bandholm Camping 0 Maribo Camping Nakskov Boldklubs Kursus/Aktivitetscenter Anemonen, Maribo sø Turisme, drift af bygninger Landsbypuljen Turistbureauerne Maribo-Nakskov Vækst- og interessevaretagelse Talent og udviklingspulje

32 1.000 kr. netto Korrigeret budget 2014 (fremskrevet til 2015 priser) Forventet regnskab 2014 (fremskrevet til 2015 priser) Basisbudget 2015 Tekniske korrektioner Besparelser 2015 Budget 2015 Decentrale områder i alt Kultur Folkebiblioteker Musikskolen Refusioner Musikskolen Købelev Kulturcenter Brandstrup Kulturcenter Lokalhistoriske arkiver Local Motion Idræt Højrebyhallen Ravnsborghallen Ravnsborghallen cafeteria Rudbjerghallen Nakskov Svømmehal Holebyhallen Rødbyhavn Sportshal Østoftehallen Tekniske korrektioner kr. netto 2015 Fritid og Kultur 0 Erhverv og Turisme Tekniske korrektioner med kassevirkning Overførsler til/fra udvalg uden kassevirkning: Fritid og Kultur -423 Musikskolens andel af husleje på Gyvelvej -206 Udmøntning af OPUS-besparelse -217 Sandby Skole (Kulturhus aftale) 200 Overførsler til/fra andre udvalg uden kassevirkning -223 Tekniske korrektioner i alt

33 Fritids- og Kulturudvalget total 1. halvår 2. halvår mio. kr Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Korr. budget 2014 Forventet regnskab 2014 Budget 2015 Grafen viser Fritids- og Kulturudvalgets korr. budget 2014 samt forventet regnskab 2014 fremskrevet til 2015 priser samt budget Derudover er grafen delt op i 1. og 2. halvårs budgetår. Generelle bemærkninger Fritids- og Kulturudvalgets fremskrevne budget for 2015 udgør 65,688 mio. kr. derudover er der tekniske korrektioner på 0,206 mio. kr. vedrørende Musikskolens andel af huslejebetaling på Gyvelvej, udmøntning af OPUS-besparelse (decentralt) 0,217 mio. kr. samt Sandby skole hvis budget 0,200 mio. kr. overføres til kultur (kulturhus aftale) i alt udgør budgettet mio. kr. Budgettet fordeler sig således: Kultur Erhverv og turisme Decentrale områder 31,421 mio. kr. 4,625 mio. kr. 29,419 mio. kr. 34

34 Kulturel virksomhed Museer 5 1. halvår 2. halvår 4 mio. kr Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Korr. budget 2014 Forventet regnskab 2014 Budget 2015 Grafen viser museernes korr. budget 2014 samt forventet regnskab 2014 fremskrevet til 2015 priser samt budget Derudover er grafen delt op i 1. og 2. halvårs budgetår. Iflg. politisk beslutning om aftale, indgået med Guldborgsund Kommune, vedr. museumssamarbejde, udbetales der ifølge samdriftsaftale tilskud til Kunstmuseet Fuglsang og Museum Lolland Falster i Reventlow Museet er en del af Museum Lolland Falster. Der er afsat midler til Kunstmuseet Fuglsang, Museum Lolland Falster, Reventlow Musset, Det Gamle Trykkeri, Fonden til bevarelse af Skottes Smedje, Sprøjtehuset, Skibs- og Søfartsmuseet i Nakskov, Marinemuseet, Kappel Mølle, Historisk arbejdende Værksted og Polakkasernen. De små museer har iflg. beslutning i Masterplan fået driftsaftaler til

35 Teatre 5 1. halvår 2. halvår 4 mio. kr Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec I alt Korr. budget 2014 Forventet regnskab 2014 Budget 2015 Grafen viser teatrenes korr. budget 2014 samt forventet regnskab 2014 fremskrevet til 2015 priser samt budget Grafen er eksklusiv refusioner. Derudover er grafen delt op i 1. og 2. halvårs budgetår. Lolland Kommune har indgået egnsteateraftale med Egnsteatret, Nørregade-teatret, gældende fra Lolland Bibliotekerne udfører børneteater for netto kr pr. år. Herudover er der en børnekulturpulje, der skal afprøve nyere rammer for børnekultur end de kendte traditionelle. Desuden bogføres refusion vedr. Egnsteatret, Nørregade Teatret samt refusion for opsøgende børneteater. Biografer Der er indgået kontrakt med Søllested Bio til vedr. tilskud til dækning af lys, varme, vand, ejendomsskat, forsikringer og operatørløn. Musikarrangementer Der er budgetlagt til Lolland Musikskole, samt tilskud til Maribo Borgervæbning, Kammerensemblet, Storstrøms Symfoniorkester, Lolland Brandvæsens Orkester og Maribo Musikforening. Herudover er der i musikskolens budgetramme afsat budget til koncertvirksomhed, som udføres af Lolland Musikskole. Der er afsat budget til tilskud til øvrige musikarrangementer. Andre kulturelle opgaver Vedr. Digecentret i Rødby Havn er der indgået aftale mellem Biblioteket og centret vedr. udgifter på el, vand, varme og udenoms arealer. Der ydes tilskud til Femø Præstegård for kulturhus-funktion, Købelev Kulturcenter, Brandstrup Kulturcenter Birket Kulturhus samt div. forsamlingshuse. Ifølge Masterplanen lukkes Brandstrup Kulturcentr pr. 31. december 2013 dog kan gymnastiksalen samt bad og omklædningen forsat benyttes indtil tilbygningen af Brandstrup Stadionhus er foretaget. Der er indgået aftale mellem Nakskov Teatersal og CELF og Nakskov Gymnasium om benyttelse af teatersalen. Der er 9 lokalhistoriske Arkiver i Lolland Kommune, hvoraf de fleste drives ved ulønnet arbejdskraft og med hjælp fra lokale støtteforeninger. Der ydes tilskud og underskudsgaranti til kulturarrangementer fra frie kulturmidler. Det betyder, at det reelle forbrug oftest kendes ultimo kalenderåret, når projekternes regnskab indsendes. Der er vedrørende Elvermosekoncerter for årene budgetteret med max. Kr til underskudsdækning. Der er p.t. ikke taget stilling til evt. underskudsdækning fra 2014.(NB-skal lige undersøges). 36

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Mål og Midler Sundhedsområdet

Mål og Midler Sundhedsområdet Fokusområder i 2014 Overskriften for fokus i 2014 er konsolideringen og fortsat udvikling af det nære sundhedsvæsen med sigte på et kommunalt sundhedsvæsen som et kompetent tredje ben i trekanten bestående

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

Læs mere

SUNDHEDS-, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

SUNDHEDS-, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET SUNDHEDS-, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET (side 60-79) 60 Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af tværgående udvikling og

Læs mere

SOCIAL-, ÆLDRE OG SUNDSHEDSUDVALGET. (1.000 kr.) Udgift Indtægt

SOCIAL-, ÆLDRE OG SUNDSHEDSUDVALGET. (1.000 kr.) Udgift Indtægt Sundhedsområdet Der er to bevillingsniveauer på sundhedsområdet: Sundhed og Forebyggelse Kommunal (med)finansiering mv. Den samlede budgetramme for 2012 udgør: Tabel 1. Budget 2012 (Drift og statsrefusioner)

Læs mere

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018 Beskrivelse af opgave, Budget 2015 2018 1 Det lovpligtige og nødvendige 6 Socialudvalget Budgetområde Sundhed Aktivitetsbestemt medfinansiering Vederlagsfri fysioterapi 01 Vederlagsfri fysioterapi Kommunen

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget

Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget Pr. 30. september Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr. budget Korr. budget Forv. regnsk. incl. over- /underskud incl.

Læs mere

Aktivitetsbeskrivelse, budget

Aktivitetsbeskrivelse, budget Titel Vederlagsfri fysioterapi Nr.: 621-01 Kommunen overtog den 1. august 2008 myndighedsansvaret for vederlagsfri fysioterapi til personer med svært fysisk handikap. Den vederlagsfri fysioterapi tilbydes

Læs mere

Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt BUDGETOPFØLGNING PR. UDVALGET FOR TRAFIK, TEKNIK OG MILJØ Tekst Jordforsyning 0-1 0 Faste ejendomme 2.877 36 3.077 200 Fritidsområder, fritidsfaciliteter, natur og miljø 5.424 986 5.377-47 Redningsberedskab

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Erhvervs- og Kulturudvalget. Drift. Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice. Område/1.000 kr.

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Erhvervs- og Kulturudvalget. Drift. Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice. Område/1.000 kr. Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse

Læs mere

Sygehusbehandling og genoptræning side 1

Sygehusbehandling og genoptræning side 1 Sygehusbehandling og genoptræning side 1 Indhold 4.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet... 2 4.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning... 4 4.84 Vederlagsfri behandling hos

Læs mere

Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsudvalget Bilag 6 UDVALGSINDSTILLING med sagsfremstilling Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen INDSTILLING Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2009

Regnskab Vedtaget budget 2009 Side 1 af 7 Acadresag: -6806 Budgetkontrol maj 20 Økonomisk oversigt Sundheds- og forebyggelsesudvalget 20 Medfinansiering af sygehusvæsenet og andre sundhedsydelser 170,0 189,3 192,5 187,5-5,0 Træning

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Frederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Budgetopfølgning pr. 31.8.2015. Dok. nr.: 143026/15

Frederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Budgetopfølgning pr. 31.8.2015. Dok. nr.: 143026/15 Frederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 31.8. Dok. nr.: 143026/15 1 Drift UDVIKLING I VIST PÅ HOVEDOMRÅDER - = overskud 30/4 31/8 1 2 3 4 4-2 Bibliotek og Borgerservice 129.724

Læs mere

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab Sundhedsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Sundheds- og Kulturforvaltningen Årsrapport 2013

Sundheds- og Kulturforvaltningen Årsrapport 2013 SUN Årsopg ørels e 2 013 «edocadd resscivilc ode» Sundheds- og Kulturforvaltningen Årsrapport 2013 Indhold Sundhed...3 Aktivitetsbestemt medfinansiering...3 Udviklingen i aktivitetsbestemt medfinansiering

Læs mere

Frederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Budgetopfølgning pr Dok. nr.: 77755/15

Frederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Budgetopfølgning pr Dok. nr.: 77755/15 Frederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 30.04. Dok. nr.: 77755/15 1 Drift UDVIKLING I VIST PÅ HOVEDOMRÅDER - = overskud 30/4 31/8 1 2 3 4 3-2 Bibliotek og Borgerservice 128.168

Læs mere

Sundheds- og forebyggelsesudvalget

Sundheds- og forebyggelsesudvalget Side 1 af 8 Acadresag: /30571 20 Sundheds- og forebyggelsesudvalget Medfinansiering af sygehusvæsenet og andre sundhedsydelser I 20 var afregningen vedr. kommunal medfinansiering betydeligt højere end

Læs mere

Udvalget Kultur og fritid

Udvalget Kultur og fritid Udvalget Kultur og fritid Udvalget for Kultur og fritid er ansvarlig for et politikområde: Kultur og fritid. Politikområde 15. Kultur og fritid Udvalget for Kultur og fritid varetager opgaver indenfor

Læs mere

Mindreforbrug, Merforbrug, der skal overføres til Driftsoverførsler fra 2014 til 2015 (hele kr.) (udenfor selvforvaltning)

Mindreforbrug, Merforbrug, der skal overføres til Driftsoverførsler fra 2014 til 2015 (hele kr.) (udenfor selvforvaltning) Driftsoverførsler fra 2014 (hele kr.) (udenfor selvforvaltning) ØKONOMIUDVALGET skal 02 Politikere 641 01 001 08 Søges overført til betaling af fakturaer for aktiviteter i 17 stk. 4 udvalget i 2014 og

Læs mere

Korrigeret budget. Regnskab

Korrigeret budget. Regnskab Bilag 1 16. marts 2016 Ledelsesinformation regnskab 2015 I dette notat præsenteres regnskab 2015 samt ledelsesinformation, som kan understøtte strategiske beslutninger på sundhedsområdet. Ledelsesinformationen

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

Mål og Midler Sundhedsområdet

Mål og Midler Sundhedsområdet Fokusområder Sundhedsområdet er specielt i kommunal økonomisk sammenhæng, idet langt hovedparten af økonomien er knyttet til finansiering/medfinansiering af aktiviteter i det regionale sundhedsvæsen og

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2015

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2015 Budgetkontrol pr. 1. oktober 7. SUNDHED I 1.000 kr. Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt FORKLARINGER TIL AFVIGELSER Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet

Læs mere

Sygehusbehandling og genoptræning side 1

Sygehusbehandling og genoptræning side 1 Sygehusbehandling og genoptræning side 1 Indhold 4.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet... 2 4.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning... 4 4.84 Vederlagsfri behandling hos

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Pr. ultimo oktober 2015 Teknik- og Miljøudvalget Tillægsbevillinger Omplaceringer s procent 73.959-1.012 0 72.947 42.217 57,9 71.389-1.558 0 Natur og miljø 16.644-1.020 0 15.624 12.457 79,7 14.066-1.558

Læs mere

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget Forebyggelsesudvalget

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget Forebyggelsesudvalget MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2015 Forebyggelsesudvalget Forsidebilleder: Liv i Søndre Anlæg Vildbjerg hal 2 Å-turisme Budget 2015 MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Indholdsfortegnelse INDSATSOMRÅDER

Læs mere

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit.

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit. Samlenotat for Miljø- og teknikudvalget 1. budgetopfølgning pr. 30. april 2010 1. Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Miljø og Teknik, at der forventes et merforbrug på i alt 3.573.000

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Pr. 28. februar Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr.

Læs mere

Genoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven

Genoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven Området omfatter Kommunal af sundhedsvæsenet Sundhedsfremme og forebyggelse Tidlig opsporing Etablering af sundhedsfremmende og forebyggende tiltag Patientuddannelse, herunder generelle og på tværs af

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 9 Sundhedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 9 Sundhedsudvalget 9 Sundhedsudvalget 85 86 9.1 Sundhedsområdet Budget 2014, Drift: U/I Budget 2014 81 Aktivitetsbestemt medfinans. af sundhedsvæsenet U 161.917.000 82 Kommunal genoptræning og vedligeh. træning U 14.548.000

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. juli 2014 (for 2014, 2015 og 2016) D

Budgetkontrol pr. 1. juli 2014 (for 2014, 2015 og 2016) D Budgetkontrol pr. 1. juli 2014 (for 2014, 2015 og 2016) D. 27.06 Politikområde: 07 Sundhed 1) Ændringer i budgettet DRIFT i 1.000 kr. - = mindreudgift og + = merudgift og frem vilget Budget 2014 til aktivitetsbestemt

Læs mere

Mål og Midler - Sundhedsområdet

Mål og Midler - Sundhedsområdet Mål og Midler - Sundhedsområdet Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger,

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail: Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail:  Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl. Kultur- og Fritidsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2013 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

Budgetseminar den 26. april 2016

Budgetseminar den 26. april 2016 Budgetseminar den 26. april 2016 Byrådet og HovedMed Aktivitetsbestemt medfinansiering v/martin Gils Andersen Den kommunale medfinansiering af sundhedvæsenet Den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Natur - Fritids og Kulturudvalget

Budgetforudsætninger 2016 Natur - Fritids og Kulturudvalget Budgetforudsætninger 2016 Natur - Fritids og Kulturudvalget Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget Regn Opr. Basis Budget Budget Budget Budget skab budget budget forslag forslag forslag forslag 2014

Læs mere

Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse

Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse Opgaver under området Udvalget varetager opgaver inden for: Aktivitetsbestemt medfinansiering Genoptræning og vedligeholdende træning Vederlagsfri fysioterapi hos privatpraktiserende fysioterapeut Sundhedsfremme

Læs mere

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget opfølgning pr. 31. marts Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 10 Social Service/Serviceudgifter 55 Social

Læs mere

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø revision 3 September Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste

Læs mere

Kommunal medfinansiering af sygehussektoren. Annette Søberg Roed, Sundhedsøkonomi, DRG asr@sst.dk

Kommunal medfinansiering af sygehussektoren. Annette Søberg Roed, Sundhedsøkonomi, DRG asr@sst.dk Kommunal medfinansiering af sygehussektoren Annette Søberg Roed, Sundhedsøkonomi, DRG asr@sst.dk Gennemgangsplan 1. Den danske finansieringsmodel 2. Kommunal medfinansiering Indhold, udfordringer og effekter

Læs mere

Norddjurs Kommune halvårsregnskab opgjort pr. 30. juni Tillægsbevillinger 1+2

Norddjurs Kommune halvårsregnskab opgjort pr. 30. juni Tillægsbevillinger 1+2 Sektorbeskrivelse for Miljø- og teknikudvalget. 1.000., netto Oprindeligt budget Sekretariat Miljø og teknik 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillægsbevillinger Korrigeret Halvårs- budget regnskab regnskab * 1+2 afvigelse

Læs mere

Aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering

Aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering Center for Sundhed & Pleje Aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering Et indblik i modellen Et overblik over Faxe Kommune sammenlignet med det øvrige Danmark April 2015 1 Kommunal medfinansiering/finansiering

Læs mere

Notat. Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister

Notat. Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister SOCIAL- OG SUNDHED Dato: 17. marts 2015 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Notat Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Nærværende bilagsnotat

Læs mere

Budget 2016-19 Budgetområde 621 Sundhed

Budget 2016-19 Budgetområde 621 Sundhed Indledning Kommunalreformen har betydet, at kommunen er blevet en del af det samlede sundhedsvæsen med ansvar for aktiviteter inden for vederlagsfri fysioterapi, aktivitetsbestemt medfinansiering af det

Læs mere

Økonomiopfølgning Januar-april Fagudvalgsdel

Økonomiopfølgning Januar-april Fagudvalgsdel Økonomiopfølgning Januar-april Fagudvalgsdel Kommenterede forventninger til fagudvalgenes områder 1. SAMMENFATNING FOR ØKONOMIUDVALGET Tabel 3 250 240 230 220 210 200 255 246 249 Budgetoverholdelse Budgetoverskridelse

Læs mere

Center for Teknik og Miljø

Center for Teknik og Miljø 1. s primære opgaver Primære aktiviteter Skov og vandløb: Vedligeholdelse af vandløb, klimatilpasning og vedligehold ved Buresø : Forurening af jord og grundvand, miljøportal, kvalitetssikringssystem og

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Overblik Plan og Teknikudvalget I 1.000 kr. 2015 prisniveau Regnskab 2014 Opr. budget 2015

Læs mere

Aktivitetsbestemt Kommunal medfinansiering

Aktivitetsbestemt Kommunal medfinansiering Center for Sundhed & Pleje Aktivitetsbestemt Kommunal medfinansiering Et indblik i modellen Et overblik over Faxe Kommune 1 Kommunal medfinansiering/finansiering Generelt om modellen bag Kommunal medfinansiering/finansiering

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Plan og Teknikudvalget

Budgetopfølgning 2 Plan og Teknikudvalget Budgetopfølgning 2 Plan og Teknikudvalget Pr. 31. maj Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr. budget Korr. budget Forv. regnsk. incl. over- /underskud incl. over-

Læs mere

Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse

Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse Opgaver under området Udvalget varetager opgaver inden for: Aktivitetsbestemt medfinansiering Genoptræning og vedligeholdende træning Vederlagsfri fysioterapi hos privatpraktiserende fysioterapeut Sundhedsfremme

Læs mere

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab Tillægsbevillinger. Omplaceringer

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab Tillægsbevillinger. Omplaceringer Sektorbeskrivelse for miljø- og teknikudvalget (note X) 1.000 kr., netto Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret budget 2012 Regnskab 2012 Afvigelse til korr. budget 2012* Sekretariat

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009 Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009 I efteråret 2008 vedtog regionsrådene budgetterne for 2009. Budgetterne ligger for tredje år i træk inden for den aftalte udgiftsramme med regeringen. Budgetterne

Læs mere

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011 Sektorbeskrivelse for Miljø- og teknik udvalget (note X) 1.000 kr., netto Oprindeligt budget 2011 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret budget 2011 Regnskab 2011 Afvigelse til korr. budget 2011 *

Læs mere

Notat. Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning for budgetramme 50.56 Sundhed- og Forebyggelse

Notat. Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning for budgetramme 50.56 Sundhed- og Forebyggelse SOCIAL OG SUNDHED Dato: 14. oktober 215 Notat Tlf. dir.: 4477 3288 E-mail: slo@balk.dk Kontakt: Susanne Lorentsen Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning for budgetramme 5.56 Sundhed- og Forebyggelse

Læs mere

Budget 2016 FOREBYGGELSESUDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER

Budget 2016 FOREBYGGELSESUDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2016 FOREBYGGELSESUDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Indholdsfortegnelse FOKUSOMRÅDER OG BEMÆRKNINGER Side Forebyggelsesudvalget... 5 19 Forebyggelse... 7 FOREBYGGELSESUDVALGET Forebyggelsesudvalgets

Læs mere

Budgetforslag 2015-2018

Budgetforslag 2015-2018 Budgetforslag 2015-2018 Sammendrag, 1. behandling September 2014 Indledning Lolland Kommunes budget for året 2015 er baseret på overslagsår 2015 i det oprindeligt vedtagne budget 2014 og fremskrevet til

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2014

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og udgiftsneutrale tillægsbevillinger 2014 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2014 Hele 1.000 kr. Område/ funktion Aktivitetsområde / omkostningssted

Læs mere

Finansiering og medfinansiering Sundhedsområdet. Varde Kommune Maj Mai Sønderby, Social og Sundhed 1/23

Finansiering og medfinansiering Sundhedsområdet. Varde Kommune Maj Mai Sønderby, Social og Sundhed 1/23 Finansiering og medfinansiering Sundhedsområdet Varde Kommune 2015 Maj 2016, Social og Sundhed 1/23 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 INDHOLD...4 RESUME...5 AKTIVITETSBESTEMT KOMMUNAL MEDFINANSIERING...6

Læs mere

Politisk økonomirapportering. Udvalget for Miljø og Teknik

Politisk økonomirapportering. Udvalget for Miljø og Teknik Politisk økonomirapportering 2010 Udvalget for Miljø og Teknik Til og med maj måned Regnskab 1. juni 2010 Forbrug og budget For hele udvalget er forbrugsprocenten ultimo maj måned 2010 på 49,4%. Ultimo

Læs mere

Hovedkonto 4 Sundhedsområdet

Hovedkonto 4 Sundhedsområdet Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.4 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Regnskab 2016 Hovedkonto 4 Sundhedsområdet Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter vedrørende

Læs mere

SOCIAL-, ÆLDRE OG SUNDSHEDSUDVALGET. (1.000 kr.) Udgift Indtægt

SOCIAL-, ÆLDRE OG SUNDSHEDSUDVALGET. (1.000 kr.) Udgift Indtægt Sundhedsområdet Der er tre bevillingsniveauer på sundhedsområdet: Sundhed og Forebyggelse (serviceudgifter) Sundhed og Forebyggelse (Kommunal medfinansiering) Administration mv. (Serviceudgifter) Den samlede

Læs mere

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 7 Sygehusforbrug og forbrug af ydelser

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt.

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt. Fokusområder Kulturudvalget gennemfører i 2012 en temadrøftelse på kulturområdet, hvor der er fokus på en række temaområder: - udvikling af biblioteksområdet - evt. etablering af en kulturskole for børn

Læs mere

Sundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område

Sundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afvigelse ØKV1 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 204,1 196,6-7,5 Pleje og Omsorg - Fælles 12,5 11,5-1,0 Elev/Rotationsprojekt 9,3 9,3 0,0

Læs mere

Medfinansieringsrapport, 2014

Medfinansieringsrapport, 2014 Medfinansieringsrapport, 2014 Baggrund: Den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet blev indført med virkning fra 2007. Formålet med ordningen var at give kommunerne et generelt incitament til at

Læs mere

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292

Læs mere

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø revision 2 April Holbæk Kommune En stærk Medspiller så dagens lys den 1. januar. Organisationsændringen betyder store ændringer i hele den administrative struktur. Der er brudt

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2012. Udvalget for Kultur og Fritid 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2012. Udvalget for Kultur og Fritid 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme 13 Andre faste ejendomme Korrigeret budget 873.494 1.496.538 Regnskab 788.286 1.285.171 Forskel 85.208 211.367 Overført til kommende budgetår

Læs mere

Nøgletal - Social- og Sundhedsudvalget - Områder med aktivitetsbestemt medfinansiering

Nøgletal - Social- og Sundhedsudvalget - Områder med aktivitetsbestemt medfinansiering Nøgletal Social og Sundhedsudvalget Områder med aktivitetsbestemt medfinansiering Stationær/ambulant somatik og psykiatri samt sygesikring (1) Antal sygehusudskrivninger Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug

Læs mere

Vedtaget budget 2011-14

Vedtaget budget 2011-14 Budget 2011-2014 Vedtaget budget 2011-14 Side 1 DRIFT Serviceområder i alt 1.443.052 1.446.680 1.455.622 1.464.662 1. Overførselsområder i alt 420.300 414.586 408.968 404.112 2. DUT-områder iflg. aktstykket

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2009

Regnskab Vedtaget budget 2009 Side 1 af 9 Økonomisk oversigt Serviceudgifter Erhverv 3,4 2,3 3,8 3,7-0,1 Borgerservice 28,7 29,4 29,5 29,5 0,0 Sekretariat 5,5 5,2 6,0 6,0 0,0 Jobcenter 34,6 25,1 26,2 26,4 0,2 Overførselsindkomster

Læs mere

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje 2010-2013 Oversigt over bidrag til råderumspulje Råderumspulje total 75.000 75.000 75.000 75.000 I alt specifikke bidrag til råderumspulje 47.500 46.500 46.500 46.500 Forsikring Reduktion af opsparing

Læs mere

Hele kr priser

Hele kr priser Alle fagudvalg Øvrige ændringsforslag ØÆ1 I alt 22.081 27.161 27.161 24.761 Sundhed Koordineret indsats for at nedbringe indlæggelser, primært af ældre medicinske patienter, misbrugere og psykisk syge.

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

Økonomioverblik pr. 1. marts 2015

Økonomioverblik pr. 1. marts 2015 Sagsnr.: 00.32.14-Ø00-1-15 Dato: 5-3-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. marts 2015 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 28. februar 2015 for året 2015.

Læs mere

Oprindeligt budget. Korrigeret budget

Oprindeligt budget. Korrigeret budget Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=) Skøn Skøn Skøn Forbrug pr. -2012 Overførsler fra til 2012 Korrigeret Oprindeligt Budget pr. 31 marts 2012 Social- og Sundhedsudvalget Drift Tabel 1: Social og

Læs mere

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændringer indenfor vedtaget serviceniveau 6.796 5.722 6.831 8.493

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 14 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 284.159.300-10.400.300 273.759.000 01 Sundhed 284.159.300-10.400.300 273.759.000 04 Sundhedsområdet 219.360.900-526.700

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 9. Sundhedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 9. Sundhedsudvalget 9. Sundhedsudvalget 87 88 9. Sundhedsudvalget Budget 2013, Drift: U/I Budget 2013 81 Aktivitetsbestemt medfinans. af sundhedsvæsenet U 161.062.000 82 Kommunal genoptræning og vedligeh. træning U 15.007.000

Læs mere

Månedsmøde Oktober Opsamling til Byrådet

Månedsmøde Oktober Opsamling til Byrådet Månedsmøde Oktober - Opsamling til Byrådet Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder,

Læs mere

Regnskab 2009. Vedtaget budget 2010. Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5

Regnskab 2009. Vedtaget budget 2010. Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5 Side 1 af 7 Budgetkontrol april Økonomisk oversigt Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5 Socialområdet excl. rammeaftaleinstitutioner 213,9 236,2 237,3 237,1-0,2

Læs mere

Indhold i lovændring Regler om egenbetaling for behandling med kunstig befrugtning, refertilisation og sterilisation ophæves pr

Indhold i lovændring Regler om egenbetaling for behandling med kunstig befrugtning, refertilisation og sterilisation ophæves pr for Rudersdal Kommune af lov- og cirkulæreprogrammet på Social- og Sundhedsudvalgets område. Ældreområdet og Psykiatri og Handicap har i samarbejde med Økonomi vurderet det lov- og cirkulæreprogram, der

Læs mere

Den 7. Juli 2009 Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Den 7. Juli 2009 Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Den 7. Juli 2009 Specielle bemærkninger til budget 2010-2013 pr. politikområde Politikområde: Ældre I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2010-priser 2010 2011 2012 2013 Basisbudget fra sidste budgetlægning

Læs mere

Sektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget

Sektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget Sektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget Kapitel 1 beskrivelse af området Teknik- og Miljøudvalgets ansvarsområder er opdelt i to budgetområder. Budgetområde 2.01 Teknik og Miljø samt budgetområde

Læs mere

Meraktivitet udover baseline og op til sygehusenes andel af den statslige meraktivitetspulje afregnes til 70 % af DRG/DAGS-værdien.

Meraktivitet udover baseline og op til sygehusenes andel af den statslige meraktivitetspulje afregnes til 70 % af DRG/DAGS-værdien. Bilag 1 Økonomisk vurdering på det efterspørgselsstyrede område I det følgende gives en status på budgetvurderingen på det efterspørgselsstyrede område. Det omhandler følgende områder: Meraktivitet på

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Vangeboskolens økonomiske situation

Vangeboskolens økonomiske situation Vangeboskolens økonomiske situation Analyse af perioden fra 2013/14 og frem Februar 2017 1 Indledning Igennem de seneste 4 år har den økonomiske situation på Vangeboskolen ændret sig i betydelig grad.

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Ældre og Sundhed 1 of 1 Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Ældre og Sundhed 14. marts 214 Budgetopfølgning pr. 28. februar 214 Sundhedsområdet Note 1 - Træning og aktivitet Budgettet omfatter kommunale trænings- og

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.01.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 19. februar 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold

Læs mere

Udviklingsplan for Gl. Ravnsborg Kommune

Udviklingsplan for Gl. Ravnsborg Kommune Udviklingsplan for Gl. Ravnsborg Kommune Masterplan for kultur- og idrætsfaciliteter. Møde i Ravnsborg Hallen den 10. september 2012 Politisk stillingtagen 9. august 2012 behandler Femern Bælt, Erhverv-

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Kommunal medfinansiering 2013

Kommunal medfinansiering 2013 Side 1 Kommunal medfinansiering 2013 Regeringen og Danske Regioner indgik den 9. juni 2012 aftale om regionernes økonomi for 2013. Den 1. januar 2012 trådte den nye ordning for kommunal medfinansiering

Læs mere