Håndbog Door Monitoring Cylinder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Håndbog Door Monitoring Cylinder"

Transkript

1

2 Indholdsfortegnelse 2 / 70 Indholdsfortegnelse 1 Generelt Sikkerhedsanvisninger Beskrivelse Specifikationer Ibrugtagning Forudsætninger Første trin Oprette lås oprette ID medie Programmering Konfiguration Lukninger Netværk Adgangsliste Installation og montage Magnetmontage Funktionstest Indsats i flugtdøre Daglig drift Visninger Udlæse komponenter Vedligeholdelse Signaltoner Batterier Fejldiagnose Tilbehør Tekniske data Information og hjælp... 70

3 1 Generelt 3 / 70 1 Generelt Denne håndbog er en udvidelse af håndbogen "Digital låsecylinder og digital halvcylinder 3061 TN4". I ovennævnte dokument omtales installation, betjening og batteriskifte for cylindergenerationen TN4, som ligeledes gælder for anvendelsen af Door Monitoring (DM) Cylinderen. I håndbogen findes også sikkerhedsanvisninger, der ligeledes gælder for DM Cylinderen. Dette dokument beskriver DM Cylinderens funktion. Grundliggende fungerer DM Cylinderen præcis som en digital låsecylinder fra SimonsVoss. Derfor behandler denne produktbeskrivelse kun DM Cylinderens særlige karakteristika. Der henvises til produkthåndbogen "Digitale Låse og halvcylindere 3061 TN4", som beskriver cylinderne, deres installation og håndtering. 1.1 Sikkerhedsanvisninger SimonsVoss Technologies GmbH forbeholder sig ret til at gennemføre produktændringer uden forudgående varsel. Derfor kan beskrivelser og fremstillinger i denne dokumentation afvige fra de til enhver tid aktuelle produkter og softwareversioner. I tvivlstilfælde henvises altid til den tyske originaludgave. Forbehold for fejl og trykfejl. Yderligere informationer om produkterne fra SimonsVoss findes på internettet under: voss.com. Ved forkert monterede og/ eller programmerede komponenter kan adgangen til en dør være spærret. SimonsVoss GmbH hæfter ikke for følgerne af fejlagtige installationer, såsom spærret adgang til sårede eller personer i fare, tingsskade eller anden skade! Bærere af elektroniske medicinske implantater (pacemakere, høreapparater, etc.) skal overholde en mindsteafstand på 30 cm mellem implantatet og netværkskomponenterne, og skal gøres specielt opmærksom på dette. For en sikkerheds skyld skal personer, som anvender implantater, kontakte egen læge for oplysninger om mulige farer forårsaget af radiomoduler (868 / 915 MHz). 1.2 Beskrivelse Ved Door Monitoring Cylinderen 3061 [DM Cylinder] handler det om en elektronisk låsecylinder med integreret dørovervågning. Den integrerede dørovervågning i DM Cylinderen kan gennemføres uden kabelføring på dørene. Sensorer inde i DM Cylinderen overvåger nøglekammens rotationen. Sensorer i den intelligente monteringsskrue overvåger dørenes åbningsstatus.

4 1 Generelt 4 / 70 en [DM] laver en optegnelse over adgange (adgangslister) og overvåger dørens tilstand og tilstandsændringerne (åben, lukket, låst, sikkert aflåst, manipulationsforsøg og voldelig åbning). Følgende dørtilstande registreres: Dør åben / lukket Nøglekam drejet en gang / to gange (maksimalt fire gange dør ulåst / låst / sikkert aflåst Alarm Disse dørtilstande kan overføres til LSM'en via WaveNet netværket og vises der, således at brugeren kan identificere den overførte tilstande i et enkelt blik. I LSM'en kan man definere hændelser, der fremkalder en reaktion, ved en ændret, tidsafhængig tilstand for en lås (f.eks. pop up vindue med advarsel, e mail,...). Alle ændringer gemmes med transponder ID, dato og klokkeslet i adgangslisten, der i givet fald kan udlæses og vurderes af operatøren eller en sikkerhedsansvarlig. 1.3 Specifikationer Standardudgave Bemærk DM Cylinderen leveres i følgende standardkonfigurationer:.dm dørovervågning.g2 Fås kun som G2.ZK adgangskontrol, tidszonestyring og hændelseslog Til standardkonfigurationen skal følgende tilbehør bestilles: Z4.DM.dd.SCREW.n monteringsskrue Ved bestilling af monteringsskruen skal boltmålet angives. Monteringsskruen udfærdiges efter boltmålet og er tilsvarende nogle milimeter længere. Informationerne overføres kun korrekt til cylinderen såfremt monteringsskruen har den rigtige længde. dd står for låsens boltmål. Monteringsskruen leveres som standard til boltmål fra 25 til 110 mm i spring på 5 mm. Større springlængde end 5 mm er mulig. Optioner For DM Cylinderen står følgende optioner til rådighed:.fd Fritdrejende.AP2 Antipanikcylinder (ingen overvågning af rigelpositionen).hz Halvcylinder

5 1 Generelt 5 / 70.FH brandhæmmende version (Øget senderækkevidde).wn(m).ln.i Integreret LockNode, alternativ med eller uden autokonfiguration Længder Bestillingskoder DM Cylinderen tilbydes fra mm (udvendig indvendig) Med hensyn til bestillingskoder henvises til den til enhver tid gældende prisliste eller det aktuelle produktkatalog.

6 6 / 70 2 Ibrugtagning For den generelle montagevejledning henvises til produkthåndbogen "Digital låsecylinder og halvcylinder TN4". I håndbogen beskrives indbygningen af de forskellige cylindervarianter. I denne håndbog behandles DM Cylinderens særlige karakteristika. Følgende trin skal følges ved indbygning og ibrugtagning af DM Cylinderen. Udskift kappen på aktivsiden med WaveNet netværkskappen. Indstilling af DM Cylinderen i LSM'en og programmering af cylinderen. Indbygning af DM Cylinderen, se nedenfor. Ibrugtagning af netværk lokalt via PC eller via CommNode Server (se desuden FAQ posten WaveNet via CommNode Server skridt for skridt i Infocenter på SimonsVoss hjemmeside) Integrering af cylinderen (cylinderens LN.I) i netværket, se håndbogen om WaveNet radionetværk. Vær specielt opmærksom på signalstyrken, værdien må ikke falde under minus 70dBm. Funktionstest med et berettiget ID medie. 2.1 Forudsætninger DM Cylinderen stiller følgende minimumskrav til låseanlægget og til LSM'en: LSM 3.2 SP1 Basic, Business eller Professional installeret G2 eller G2+G1 låseanlæg For online tilslutning (tasks og reaktioner/events) på DM Cylinderen kræves softwaren LSM Business med modulerne LSM Online og LSM Netword xx (128 eller Enterprise). For at dørenes tilstand fra LSM kan viderebehandles, skal de tilsvarende softwaremoduler og hardware komponenter være installeret. De definerer vigtige hændelser i låseanlægget og de nødvendige aktioner. For eksempel informeres den ansvarlige person via e mail, hvis en branddør står åben for længe. LSM Business LSM NETWORK xx LSM ONLINE WaveNet komponenter (Router og netværkskapper) Alt afhængigt af konfigurationen står forskellige funktioner til rådighed:

7 7 / 70 Offline. Sporing hvem Udlæse der sidst har låst adgangsliste op / låst døren. med SmartCD Overvågning af dørens tilstand Transmission af alarm til matrix Generere hændelser, f.eks. pop up vindue Integrere lås med PZ profil Overvågning af en SVP* lås Nej Nej Online i LSM Basic Adgangsliste med SmartCD og WaveNet Ja / visning i LSM Ja. Visning i matrix mens LSM er åben. Nej Nej Ja Ja Ja Ja Nej Tab. 1: DM Cylinder i forskellige låseanlæg. * SVP: Selvlåsende paniklås Nej Online i LSM Business Adgangsliste med SmartCD og WaveNet Ja / visning i LSM Ja. Visning i matrixkonfigurati onen af hændelser (events) og tasks Ja (med begrænsninger) 2.2 Første trin Oprette lås ü De har oprettet en database ü De har oprettet en låseplan 1. Klik på [Ny lukning] Oprette ny lås

8 8 / 70 Fig. 1: Oprette ny lukning 2. Vælg låsetypen "G2 Door Monitoring cylinder" 3. Indlæs et dørnavn 4. Klik på [Tilmeld] 5. Klik på [Afslut]

9 9 / 70 Oprette ny transponder oprette ID medie Fig. 2: Oprette ny transponder 1. Tryk på tasten [Ny transponder] 2. Vælg type 3. Tildel personnavn 4. [Tilmeld] 5. [Afslut] 6. Sæt kryds ved berettigelse i låseplanen

10 10 / 70 Programmere lukning Programmering Læg låsen foran programmeringsværktøjet afstand ca. 20 cm Marker lukningen Tryk på [programmeringslynet] [Programmere] 2.3 Konfiguration Lukninger Cylinder Egenskaberne for cylinderen kan indstilles præcist, så døren reagerer nøjagtigt som De ønsker. Forudsætninger LSM softwaren er åbnet. Der er oprettet mindst en cylinder i låseplanen Låseplanens matrix vises på skærmen. Dobbeltklik på cylinderen i låseplanvisningen

11 11 / 70 Navn Fig. 3: Register "Name" Cylinderens egenskaber åbnes. Fanebladet "Navn" vises Dørens navn vises. Efter behov kan dørens navn ændres ved et klik i navnefeltet Med serienummeret kan man udvælge den specifikke cylinder. Nummeret er gemt i elektronikken og graveret på cylinder korpus Typen viser hvilken lukningstype, det drejer sig om. Dør I registeret "Dør" vises informationerne for døren

12 12 / 70 Fig. 4: Register "Dør" Lukning: Lukningens ID nummer Dørbetegnelse: Dørnavn Adresse: Hvis der er anlagt en adresse, kan den vælges her Bygning: Hvis der er anlagt en bygning, kan den vælges her Etage: Etagen, hvor døren befinder sig Værelsesnummer: Betegnelse for værelsesnummeret Dør kode: Dørens ID oprettes automatisk Beskrivelse: Felt til yderligere informationer Lukninger: Lukninger, der er tilknyttet døren Tidszone: Liste over tidszoneplaner, som døren kan tilknyttes. På denne måde er bestemte personer kun berettiget til døren på bestemte tidspunkter. Områder: Informationer om låseanlægget, området og niveauet Programmeringsværktøj: Hvordan programmeres låsen? Config Device: Stationært programmeringsværktøj, f.eks. SmartCD Lock Node: Netværksmodul. Indmuret ved siden af døren

13 13 / 70 WaveNet knuder: Central Node, eller Router Node i forbindelse med et internt netværksmodul (LN.I). Ved LN.I er netværkskortet integreret i knopkappen Døregenskaber for indstikslås: Detailinformationer om låsen Døregenskaber for låsecylinder: Detailinformationer om cylinderen Transponder Fig. 5: Register "Transponder" I registeret "Transponder" oplistes de berettigede transpondere

14 14 / 70 Handlinger Fig. 6: Register "Handlinger" I registeret "Handlinger" oplistes de gennemførte programmeringer

15 15 / 70 Ekstra handlinger kan registreres via [Tilføje] Via pull down menuen vælges de forskellige handlinger Udvidet Udskiftet Indbygget Seneste batteriskifte Planmæssigt batteriskifte

16 16 / 70 Udstyr Fig. 7: Register "Udstyr" I registeret "Udstyr" vises detailinformationer om låsen Lukning: Cylinderens seriennummer. PHI nummeret er standard. Det er valgfrit at registrere eget serienummer Dør: Dørnavn Bestillingsdato: Låsens artikelnummer Ydermål: Cylinderlængde fra monteringsskrue gevind til PZyderkant Indermål: Cylinderlængde fra monteringsskrue gevind til PZinderkant Alt afhængigt af låsetype finder yderligere informationer i skemaet Udstyrsklasse: Angivelse af udstyrsklassen: PHI: Physical Hardware Identifier. Det entydige ID nummer på komponenterne Profile Release: Profilens version

17 17 / 70 Konfiguration/Data Fig. 8: Register "Konfiguration/data" I registeret "Konfiguration/data" konfigureres lukningen Der er to sektioner: en planlagt og en aktuel status. I planlægningsområdet indlægges, hvorledes komponenterne skal forholde sig. Så snart ændringerne er programmeret, bliver de to områder identiske Impulslængde: Hvor længe skal cylinderen være tilkoblet? 1s 25s Adgangskontrol: Cylinderen gemmer hvilken transponder, der har været aktiveret hvornår. Kræver optionen.zk Tidszonestyring: Bestemte personer kan kun åbne døren på bestemte tidspunkter Kræver optionen.zk Protokollering af uberettigede adgangsforsøg: Cylinderen gemmer, hvis nogen har forsøgt at åbne døren, uden at være berettiget Flip Flop: Cylinderen tilkobler varigt ved aktivering med et berettiget medie... indtil en ny aktivering med et berettiget medie finder sted. Hvis FF mode er valgt, skal låseovervågningen i Door Monitoring cylinderen deaktiveres. Rigelpositionen vises kun korrekt ved slukket FF. Ingen akustiske batteriadvarsler: Cylinderen melder ikke akustisk, når batterierne skal udskiftes

18 18 / 70 Tidsomstilling: Cylinderen kobler automatisk/manuelt til og fra på et bestemt tidspunkt. Den præcise reaktion indstilles under "Udvidet konfiguration". Hvis tidsomstilling er valgt, skal låseovervågningen i Door Monitoring cylinderen deaktiveres. Rigelpositionen vises kun korrekt uden tidsomstilling. Tillade undtagelser i tidszonestyringen (fra LSM Business): Undtagelser i tidszonestyringen kan indstilles Ingen akustiske programmerings kvitteringer: Under programmeringen afgiver cylinderen ingen signaler Kortinterface: Såfremt en kortlæser er tilknyttet cylinderen, kan funktionen aktiveres her. Udvidet konfiguration: Her indstilles funktionsmåden for tidsomstillingen. Denne option er aktiv, så snart en tidszoneplan er oprettet Automatisk tilkobling: På det fastlagte tidspunkt kobler låsen automatisk til. Manuel tilkobling: På det fastlagte tidspunkt forbliver låsen frakoblet. Efter aktivering med en transponder tilkobler låsen permanent. Automatisk frakobling: På det fastsatte tidspunkt kobler låsen automatisk fra. Manuel frakobling: På det fastlagte tidspunkt forbliver låsen tilkoblet. Efter aktivering med en transponder frakobler låsen permanent. Transponder altid aktiv: Mens låsen er tilkoblet kan de berettigede ID medier fortsat låse Transponder kun aktiv når frakoblet: Mens låsen er tilkoblet kan de berettigede ID medier ikke låse Software Reset: I softwaren nulstilles den aktuelle tilstand, f. eks. for at kunne nyprogrammere en ufuldstændigt programmeret komponent.

19 19 / 70 Monitoring konfiguration Fig. 9: Menu "Monitoring Konfiguration" Bemærk Bemærk Monitoring konfigurationen har direkte indflydelse på cylinderens strømforbrug. Jo kortere tasteintervallet er for monteringsskruen, jo højere er strømforbruget. Ændringer i Door Monitoring konfigurationen træder først i kraft, efter at cylinderen er programmeret Tasteinterval for monteringsskruen: Sensoren i monteringsskruen scanner magnetfeltet i regulerbar afstand. Jo kortere tasteintervallet er indstillet, des mere konstant er overvågningen, men jo større er cylinderens strømforbrug Et fornuftigt kompromis mellem dørovervågning og strømforbrug ligger på 2 til 3 sekunder. Hvis åbningen af døren ikke skal registreres, kan funktionen slukkes. Indstilling: slukket "Døren for længe åben" Event efter: Efter den indstillede tid sendes en melding til LSM'en. Låsens antal omdrejninger: Afhængigt af låsen er rigelen helt ude efter en eller flere omdrejninger og døren er således sikkert aflåst. Under dette menupunkt kan man indstille antal omdrejninger.

20 20 / 70 Bemærk Ved.AP2 Antipanikcylinder overvåges rigelpositionen ikke. Vælg ved.ap2 Cylinder antal omdrejninger "slukket" Vælg ved.ap2 Cylinder som dør den sikre aflåsningsposition "slukket" Protokollering af adgangslisten: Her indstilles, om "Døren åben" og låserigel hændelser skal gemmes i adgangslisten Viderestilling i netværk: Her indstilles, om "Døren åben" og låserigel hændelser skal overføres via WaveNet netværket til LSM'en Protokollering / viderestilling af alarm i netværket: Her indstilles, om alarmen skal overføres via WaveNet netværket til LSM'en Viderestillingen skal også indstilles for LN.I via "Netværk"» "Forvalte Wavenet". De viderestillede alarmer er: Døren for længe åben Manipulationsforsøg Døren bliver åbnet selv om den gælder som låst eller sikkert låst Bemærk Hvis hændelserne ikke protokolleres i adgangslisten, kan man ikke efterfølgende fastslå, hvem der har haft adgang til en dør. Tilstand Fig. 10: Register "Tilstand" I registeret "Tilstand" vises den senest udlæste tilstand i låsningen Batteritilstand: Viser om batterierne skal udskiftes Nødåbning: Cylinderen blev tilkoblet over softwaren via en nødåbning Deaktiveret: Cylinderen er deaktiveret. Cylinderen kobler heller ikke til med en berettiget transponder Tilkoblet: Cylinderen er tilkoblet Lagermode: Batterierne blev afladet til over 2. advarselstrin og cylinderen er i fabrikstilstand. Med en G2 batteriskiftetransponder ophæves denne modus i 30 sekunder. I dette tidsrum kan cylinderen åbnes med en berettiget transponder

21 21 / 70 Adgangsliste Fig. 11: Register "Adgangsliste" Lukninger med optionen.zk gemmer berettigelserne med dato, tid, navn, serienummer og transponder ID Adgangsliste til dør: Hvis flere lukninger er anvendt ved døren, vil man kunne se alle adgange i alle lukninger For at eksportere adgangslisten, klik på [Udskriftsvisning]. Fra udskriftsvisningen kan man printe listen, eller eksportere den. Mulige formater er: PDF, TXT, RPT, REC, CSV, TTX, HTML 3.2 /4.0, XLS, RTF, ODBC og XML

22 22 / 70 Door Monitoring Status Fig. 12: Register " Door Monitoring Status" I registeret "Door Monitoring Status" vises den senest udlæste tilstand i lukningen Til status findes to muligheder Status udlæses automatisk via en LN.I, så snart der sker en ændring eller udlæses manuelt via "Programmering"» Udlæse lukning Aktuel dørtilstand: Døren for længe åben Døren åben Døren lukket Døren låst Døren låst sikkert Låserigelposition: Rigelens position 0 4 alt afhængigt af låsens antal omdrejninger Seneste fejl: Udefineret tilstand for døren Døren for længe åben Monteringsskruen blev manipuleret (blev fjernet)

23 23 / 70 Magnetfelt manipulation (Magnetfeltet ved monteringsskruen er for stort) Døren er åbnet med vold (døren åbnes trods aflåsning) Nulstilling: Fejlmeldinger skal nulstilles manuelt Netværk Med DoorMonitoring Cylinderen kan dørtilstanden sendes til LSM på sekunder. Informationerne overføres via SimonsVoss WaveNet netværk Udførlige informationer om WaveNet installationen findes i WaveNet håndbogen på SimonsVoss hjemmesiden Installere hardware Den enkleste installation gennemføres med en CentralNode og en LN.I WNM.CN.UR.IO: CentralNode med USB forbindelse til PC og radiogrænseflade til lukningen WNM.LN.I: Netværks knopkappe til en TN4 cylinder til direkte netopkobling ü Oprette en database ü Oprette en låseplan ü En Door Monitoring cylinder er oprettet og programmeret ü En transponder er oprettet og programmeret med en berettigelse til DM cylinderen ü Central Noden er tilsluttet PC'en via et USB kabel ü Driveren er installeret til Central Node ü Wave Net Manager er installeret ü LSM er åbnet 1. Start Wavenet Manager (netværk > Wavenetmanager) 2. Indstil stien til WaveNetManager.exe og output filen 3. Klik på [Start]

24 24 / Udsted et password til WaveNet komponenterne. Fortsæt med [OK] ð WaveNet Manager startes 5. Start administrationen ved at dobbeltklikke på WaveNet_11_5 eller WaveNet_ 8_8 ð Administrationen åbnes

25 25 / Vælg "Tilføj CN_U(X), CN_S(X), RN_E(X) oder RN_W(X)". Fortsæt med [OK] 7. Om nødvendigt ændres radiofrekvensen. Fortsæt med [Ja] ð Central Node er del af topologien 8. Dobbeltklik på posten for Central Noden ð Administrationen for Central Node åbnes

26 26 / Marker "Søge efter chip ID" Fortsæt med [OK] 10. Indlæs chip ID'en for netværkskappen. Chip ID'en findes på netværkskappens emballage og på kappens inderside. Fortsæt med [Start] ð LN.I blev tildelt Central Noden. 11. "Gem" og "Afslut" ð Skærmbilledet til import af topologi åbnes 12. Fortsæt med [OK] 13. Dobbeltklik på cylinderen i låseplanen Derved åbnes cylinderens egenskaber 14. Åbn registeret "Dør"

27 27 / Under "Programmeringsværktøj" ændres Config Device typen på WaveNet knuden, for at programmeringsopgaver kan gennemføres via netværket. 16. Fortsæt med [Godkend] og [Afslut] ð Netværket er færdigoprettet ð Programmeringsopgaver gennemføres nu via WaveNet knuder Samlede opgaver Videresende ændringer i tilstande De kan programmere flere lukninger samtidig over "Samlede opgaver" 1. Klik på "Netværk" og vælg "Samlede opgaver"» "WaveNetknuder" 2. Marker de komponenter, der skal programmeres 3. Klik på [Konfigurer automatisk] ð Programmeringsopgaverne fordeles via netværket Videresendelse af tilstandsændringer skal aktiveres for lukningerne 1. Klik på "Netværk" i menuen og vælg "Forvalte WaveNet" 2. I segmentforvaltning vælges netværkssegmentet med lukningen 3. Marker lukningen og åbn den under [Egenskaber]

28 28 / Marker under "Konfiguration" "Aktivere Viderestilling af hændelser" 5. Klik på "Programmer" ð Videstilling af hændelser er oprettet Nulstille / udskifte LockNode Såfremt DM Cylinderen ikke automatisk viderestiller tilstandsændringer ved døren efter konfiguration og ibrugtagning, kan det skyldes at LockNode er konfigureret forkert. I så fald skal LockNode nulstilles. Med samme fremgangsmåde kan man også erstatte en LockNode ü Låseplanen er åbnet ü I låseplanen vises kolonnen "Netværk" 1. Indlæs LockNodens WaveNet adresse. Stil musen på "W" i lukningen og noter adressen 2. Åbn WaveNet Manager "Netværk > WaveNetmanager" 3. Klik med højre musetast på lukningen 4. Hvis LockNode skal nulstilles, vælges "Erstat med Chip ID" og behold den indlæste ID 5. Skal LockNoden erstattes, indlæses den nye Chip ID

29 29 / Aktiver viderestillingen af hændelser via "Netværk"» "Administrere WaveNet" 7. Vælg segmentet med LN.I og åbn [Egenskaber] 8. Marker "Aktivere Viderestilling af hændelser" 9. Klik på [Tilmeld] 10. Klik på "Programmer" CommNode Server Fra LSM Business kan dørtilstande transmitteres via CommNode Serveren. Således kan opgaver og hændelser administreres via netværket. CommNode Serveren skal installeres afhængigt af setup Installation af LSM Business LSM Basic med licens til virtuelt netværk (VN) ü LSM Business er installeret ü Modulerne LSM Network XX, LSM CommNode og LSM Online er aktiveret ü Advantage Database Server installeret og startet

30 30 / 70 ü De har administratorrettigheder 1. Installer CommNode Server fra Software DVD'en. Gennemfør filen commnode_setup_3_x_xx.exe aus 2. Efter installationen gennemføres filen install_commnodesvr.bat 3. Inden CommNode Server tjenesten kan startes skal konfigurationsfilerne være oprettet. "Netværk"» "Kommunikationsknuder"» [Ny] 4. Tildele "Netværk"» "Taskmanager" i området "Tasktjeneste" CommNode Server 5. Oprette konfig filer "Netværk"» "Kommunikationsknuder"» [Konfig filer] 6. Gem filerne netcfg.xml, appcfg.xml, msgcfg.xm og kopier dem i installationsmappen i SimonsVoss CommNode Server. Kontroller, at CommNode serveren har skriverettigheder til installationsmappen 7. Start tjenesten "SimonsVoss CommNode Server" Detaljer til installation af CommNode Server findes i Software håndbogen "IT administration" Alle håndbøger findes under download på SimonsVoss hjemmesiden Tasks opgaver En task er en forud defineret opgave inden for LSM, der skal gennemføres automatisk af systemet. Denne opgave kan være tiltænkt en eller flere lukninger. Systemet kan indstilles således, at opgaverne skal udføres straks, på et bestemt tidspunkt eller periodisk. Denne funktioner forudsætter, at systemet altid er tilgængeligt. Derfor er de kun til rådighed i LSM Business med Modul LSM.Online. Tasks er underlagt prioriteter, således at presserende opgaver udføres i første række. Udførelsesmodaliteterne (tid, periode og type af opgave) kan fastlægges i brugerfladen over menupunkterne. Yderligere detaljer findes i håndbogen "LSM Online". For DM Cylinderen kan man indstille to forskellige tasks, der beskrives i detaljer nedenfor: Konfigurer DM Cylinder Vælg DM Cylinder Opgave: DM Cylinder konfiguration ü CommNode server installeret og startet

31 31 / Åbn Task Manager via "Netværk > "Taskmanager"

32 32 / Opret et task via [Ny] 3. Tildel opgaven et navn 4. Vælg typen af opgave f.eks. "Konfigurere Door Monitoring" 5. Indstil repetitionsintervallet

33 33 / Klik på [Optioner] for yderligere indstillinger ð Protokollering af "Åben dør" hændelser ð Protokollering af låserigel hændelser ð Viderestilling af "Åben dør" hændelser ð Viderestilling af låserigel hændelser ð Protokollering / viderestilling af alarm i netværket

34 34 / I området "Lukninger / Netværksknuder" på [Redigere] ð Døradministrationen åbnes. Her vælges dørene til opgaverne 8. Afslut Task menuen med [OK] 9. Afslut Taskmanager med [Afslut] 10. Bekræft meldingen med "Ja", når konfigurationen skal viderestilles direkte 11. Bekræft meldingen med "Nej", når De senere vil viderestille konfigurationen manuelt via menuen "Kommunikationsknuder" ð Opgaven er oprettet korrekt Events Hændelser I Event Manager knyttes hændelser (Events) i netværket til en eller flere specifikke reaktioner LSM softwaren kan udløse en fastsat reaktion på bestemte hændelser (f.eks. åben dør), f.eks. ved at der kommer et pop up vindue på en computer i netværket, start af en alarmsirene og ved at sende en e mail til den sikkerhedsansvarliges mobiltelefon. Ved at indlæse en ugedag og et klokkeslet kan det fastlægges, inden for hvilket tidsrum, der skal reageres på en hændelse. Specielt for Door Monitoring Cylinder blev særlige events genereret. Dette kapitel giver et kort overblik over Event Manageren og hændelserne. Yderligere detaljer findes i håndbogen "LSM Online". ü LSM Business eller Professional

35 35 / 70 ü Lukningens netværksforbindelse ü Licencieret online modul 1. Åbn Eventmanager via "Netværk» "Eventmanager"

36 36 / Klik på [Ny] for at oprette en hændelse 3. Vælg som type "Door Monitoring hændelse" og tildel et navn til hændelsen 4. Klik på [Konfigurer hændelse]

37 37 / Vælg hændelsestypen og den ønskede option Dørtilstand Optioner: " Dør åben" / "Dør lukket Låserigelbevægelse Optioner: "Dør ikke låst" / "Dør låst" / "Dør låst sikkert" Døren står åben for længe Optioner: " Døren for længe åben" / "Dør låst igen" Manipulationsforsøg Hardwarefejl

38 38 / Ved "Lukninger" klikkes på [Vælg] 7. Tilføj lukningerne for hændelsen 8. Opret en reaktion på hændelsen. Klik på [Ny]

39 39 / Vælg reaktionsmåden og tildel den et navn Udfør filen: Der startes et program, f.eks. Batchfil e mail: Rundsende en foruddefineret e mail til en modtagerkreds Netopgave: Her kan De lade en bestemt opgave udføre via SimonsVoss Netværket, f.eks. gennemføre en fjernåbning Netværksefterretning: Rundsende en meddelelse via IT netværket til en forudbestemt netværkscomputerr Protokolfil: Hændelsen indskrives i en logfil for senere analyse SMS: Det kræver, at systemet er tilknyttet en SMS server 10. Tilpas reaktionen via [Konfigurere reaktion] 11. Klik på [Konfigurer tid] og tilpas tidsrummet for hændelsen 12. Afslut assistenten og bekræft meldingen med "Ja" ð Hændelsen er færdigoprettet Adgangsliste Antallet af adgange, der skal videresendes fra en luknings adgangsliste til LSM, kan indstilles. Da tilstandsændringer, som DM Cylinderen registrerer, oplistes som en datapost i adgangslisten, er det fornuftigt at vælge en indstilling svarende til de typiske krav. Indstillingerne gælder for alle.zk lukninger Bemærk Strømforbruget stiger med antallet af udlæste data Jo flere data, der skal overføres, jo længere varer selve processen

40 40 / 70 Fig. 13: Adgangsliste 1. Klik på [Optioner] i menuen 2. Vælg [Adgangsliste]

41 41 / Indstil overførslen af adgangslisten: Ubegrænset tidsmæssigt begrænset Begrænset efter antal 2.4 Installation og montage Montageanvisning. Bemærk Monteringen af DM Cylinderen sker på samme måde som montering af en anden digital cylinder fra SimonsVoss Batterierne er allerede isat ved levering. Cylinderen er straks klar til brug Ved montering af den digitale låsecylinder skal man sikre sig, at der ikke er kilder til lavfrekvente radioforstyrrelser i nærheden. Typiske kilder er: Omskiftet strømforsyning Kraftige elledninger Generatorer Frekvensomskifter Låsecylindere skal monteres i minimumsafstand 0,5 m fra hinanden, Smart Relais og omstillingsanlæg i en afstand på 1,5m. PZ huset på låsecylinderen må på det udvendige område være maks. 3 mm fra døren, respektive fra langskiltet. Ellers skal der anvendes en cylinder roset eller beslag. Slå aldrig på knoppen ved monteringen. Door Monitoring Cylinderen må ikke monteres med almindelige monteringsskruer Almindelige monteringsskruer kan ødelægge cylinderen a) DM Cylinderen skal monteres med en manchetskrue, som er udformet specielt til cylinderen b) Monteringsskruen er ikke inkluderet i forsendelsen og skal bestilles separat Monteringsskruen leveres standard til et boltmål fra 25mm i 5mmspring. Ved bestilling skal låsens boltmål angives. Hvis der anvendes en fort kort monteringsskrue, kan skruen ikke gribe fat; med for lang en skrue kan skruen ikke skrues helt ind i dørpladen I monteringsskruens hoved findes en sensor. Skruen skal skrues ind med en specialskruetrækker hhv. adapter. Hvis der anvendes en almindelig flad skruetrækker, kan dette ødelægge skruen og dermed sensoren

42 42 / 70 Normen for låse forudsætter, at huldiameteren for monteringsskruen er min. 5,4mm. Mange låse leveres med et mindre borehul. Hvis det er tilfældet, kan hullet udbores med et 5,5mm stålbor. Montage Ved digitale låsecylindere er der en knop med elektronik og en knop uden elektronik. Ved montage skal elektronikknoppen fjernes. Ved næsten alle cylindervarianter er elektronikknoppen indvendigt. De eneste undtagelser er: Comfort Cylinder:.CO Swiss Round:.SR Cylinderens inderside kendetegnes ved et graveret "IN" på cylinderkorpus. Ved leveringen er knoppen uden elektronik blot sat på og kan ganske enkelt trækkes af. 1. Yderknop (uden elektronik) 2. Låseskive med åbning 3. Montage og batterinøgle 4. Montagenøgle (ikke til batteriskifte) 5. Sidemarkering 6. Griberillering 7. Inderknop (med elektronik) 1. Træk knoppen uden elektronik af 2. Skub cylinderen gennem låsen

43 43 / Cylinderen fastgøres med den passende monteringsskrue Spænd ikke skruen for stramt. Brug kun den passende skruetrækker Bemærk Bemærk En for stramt spændt monteringsskrue kan medføre fejlfunktion (f.eks. blokade) af låsecylinderen i låsen. Monteringsskruen skrues i med hånden (maks. 3,5 Nm) Brug aldrig akkuboremaskine En almindelig skruetrækker kan ødelægge sensoren i monteringsskruen Skrue kun monteringsskruen i med den passende skruetrækker 4. Knoppen sættes igen på og drejes så langt med uret, at knoppen griber fast i fordybningerne i flangen. 5. Montagenøglen anbringes således, at begge tapper i montageværktøjet griber fast i yderknoppen, (om nødvendigt drejes knoppen indtil begge tapper i nøglen falder i hak på knoppen). 6. Knoppen låses igen ved at dreje den 30º i urets retning Magnetmontage Til dørovervågning skal de magnetbrikker, der er vedlagt monteringsskruen, klæbes fast i dørkarmen. Magneterne tjener som signalgivere for sensoren i monteringsskruen. Derefter skal der gennemføres en funktionstest. Afhængigt af dørens / karmens materiale og sprækkens størrelse skal der anbringes en eller flere magnetbrikker 1. Magnetbrikkerne klæbes løst ind i dørkarmen, så brikkerne ligger over for monteringsskruens hoved. 2. Luk døren forsigtigt, så falsen falder i hak

44 44 / Hvis visningen i LSM springer fra "åben" til "lukket" når døren er næsten lukket: Nedsæt antallet af magnetbrikker brikken skubbes yderligere ind mod karmens midte brikken gøres mindre 4. Lås døren. Visningen i LSM skal springe fra "åben" til "låst". Sker dette ikke, er magnetfeltet for svagt for sensoren. Ekstra brikker klæbes på karmen og testen gentages Et for stort magnetfelt (for mange brikker) medfører en overstyring af sensoren, så denne ikke længere reagerer Funktionstest I denne funktionstest afprøves den komplette kommunikationskæde fra sensorerne til LSM'en. Følgende tests skal gennemføres ü Låseplanen er åbnet ü Door Monitoring Status vises i låseplanen eller ü Cylinderens egenskaber registeret "Door Monitoring Status" er åben ü De enkelte testresultater kan kontrolleres i LSM 1. Åbne døren 2. Låse døren 3. Drej nøglekammen en omgang» aflåse. Alt afhængigt af låsens antal omdrejninger gentages proceduren, indtil rigelen er fuldstændigt ude. 4. Drej nøglekammen en omgang» aflåse. Alt afhængigt af låsens antal omdrejninger gentages proceduren, indtil rigelen er fuldstændigt ude. 5. Åbne døren 6. Lad døren stå åben, indtil meldingen "Døren for længe åben" vises. Kalibreringsværktøj Denne offline test sker via et separat kalibreringsværktøj og egner sig, når DoorMonitoring cylinderen er oprettet eller drives offline, eller den er del af fejlsøgningen, hvis tilstande ikke vises eller vises med fejl i onlinetesten. Vi anbefaler kalibreringsværktøjet når Door Monitoring cylinderen ikke er netværkskoblet. I dette tilfælde kan De teste tilstandsændringerne med værktøjet Door Monitoring cylinderen oprettes af en person. I dette tilfælde kan tilstandsændringerne ikke testes direkte i LSM'en.

45 45 / 70 Funktionen i Door Monitoring cylinderen skal teste for fejldiagnose Kalibreringsværktøjet installeres på en ekstern mobil PC og er tilknyttet LSM Mobile. Der kræves et programmeringsværktøj, der er tilknyttet til PCen Installation kalibreringsværktøj Eksportere konfiguration Installer kalibreringsværktøjet på en mobil computer, for at testen af cylinderen kan ske ved døren Læg LSM Software CD ind og start Installationsrutinen (DMCalibrate_3_x_xx.exe) Følg anvisningerne fra installationsassistenten ü Door Monitoring cylinderen er oprettet og programmeret i låseplanen ü Kalibreringsværktøjet er installeret på en ekstern mobil computer ü Der er tilsluttet et programmeringsværktøj SmartCD.G2 1. Start softwaren "DM Calibrate" 2. Konfigurationsdata fra Door Monitoring cylinderen eksporteres analogt til LSM Mobile 3. Klik på [Fil] i menuen 4. Vælg "Eksport til LSM Mobile"» "LSM Mobile PC"

46 46 / Vælg låseanlægget 6. Angiv den mappe, hvor programmeringsopgaverne skal gemmes 7. Marker de lukninger, der skal eksporteres 8. Marker de tilladte handlinger og opgaver 9. Marker lukningerne og forhøj "Maksimale antal processer". Værdier fra 1 10 er mulige 10. Følg de næste trin

47 47 / Når opgaverne er gemt, kopieres de ind i mappen på den mobile computer 12. Tilslut SmartCD'en til den mobile computer 13. Start programmet "DM Calibrate" på den mobile computer 14. Vælg mappen med programmeringsopgaverne

48 48 / Log ind med Deres databasepassword

49 49 / Klik på [Tilslutningsudstyr] 17. Registrer Comport

50 50 / Klik på [Vælg] ð Menuen med kalibreringstrinene vises

51 51 / Følg nøje anvisningerne og bekræft med [OK & fortsæt] 20. Så snart alle aktioner er gennemført, afsluttes DoorMonitoring kalibreringen 21. Kopier filerne tilbage på computeren, hvor låseplanen ligger

52 52 / Importer opgaverne via filen» Import fra LSM Mobile» LSM Mobile PC Kalibreringsopgaver Der er syv trin til kalibrering Trin, der skal gennemføres 1. Lukningen er programmeret og integreret. Netværk er oprettet 2. Åbn døren og klæb magnetstriberne fast de rigtige steder 3. Luk døren, men lås den ikke 4. Åbn døren 5. Lukningens rigelposition initialiseres 6. Luk døren og lås den indtil anslag 7. Døren låses op uden at åbne den Forklaring Bekræft, at disse funktioner er gennemført. Netværk er ikke tvingende nødvendigt, når cylinderen drives offline. Kontroller at magnetbrikkerne er anbragt på lukkeblikket overfor monteringsskruen. Brikkerne anbringes først løst, således at de i givet fald kan flyttes Gennemfør dette trin og bekræft. Efter bekræftelse vælges cylinderen Åbn døren. Efter bekræftelse vælges cylinderen Bekræft Efter bekræftelse vælges og initialiseres cylinderen Døren låses Efter bekræftelse vælges cylinderen og antallet af medbringeromdrejninger indtil sikker aflåsning bestemmes. Brugeren spørges, om antallet af omdrejninger skal fastholdes Døren låses op. Efter bekræftelse vælges cylinderen Et lys ved siden af de enkelte trin viser status: Gul: Dette trin er endnu ikke gennemført Grøn: Dette trin er gennemført med positiv tilbagemelding Rød: Angiver en fejl Enten blev dette trin ikke fulgt eller der opstod en fejl Bemærk Bemærkninger vedr. Antipanikcylinder: Ved DM.AP2 Cylinder sker der ingen tilsyn med rigelbevægelsen. Ved test af DM.AP2 Cylindere skal derfor kun trin 1 til 4 gennemtestes. De øvrige trin springes over. Tryk [OK & fortsæt] og ignorer kommentarerne.

53 53 / 70 Test af magnetens position Hvis døren blev lukket uden at kalibreringsværktøjet genkendte døren som lukket (trin 3), så skal magnetbrikkens position kontrolleres eller antallet af magnetbrikker skal øges. Trin 4 skal også gennemføres, når døren står på klem. Hvis døren efter trin 4 genkendes som lukket, når den står på klem, så er magnetfeltet for stærkt. Magnetbrikkerne skubbes i retning af karmens midte eller størrelsen af brikkerne formindskes Indsats i flugtdøre Indsats i flugtdørlås Bemærk Paniklåse har den egenskab, at de kan låses op og åbnes indefra ved at trykke på dørhåndtaget. Låsen låser op uden at medbringeren drejes. Mange låse kræver en antipanikcylinder, da medbringeren ved visse positioner kan medføre at låsen blokerer. Det skal afklares med låseproducenten, om der skal anvendes en AP cylinder. Ved brug af DM Cylinderen i flugtdørlåse skal forskellige temaer afklares på forhånd: SVP lås eller Ikke SVP lås Indsats af en AP Cylinder nødvendig, for at forhindre en blokering af låsen Typisk adgangsadfærd ved døren. Bliver den normalt åbnet med en berettiget transponder eller ved at det indvendige håndtag trykkes ned? DM Cylinderen registrerer medbringerens bevægelser og låser gennem omdrejningerne og omdrejningsretningen på låsens tilstand. Rigelens tilbagetrækning og dermed oplåsningen af døren registreres ikke. Ved DM.AP2 Cylinder er overvågningen af medbringeren deaktiveret. En manuel aflåsning overvåges ikke. Ved montering i en flugtdør skal kravene i DIN EN 179 eller EN 1125 altid overholdes. Indsats i SVP låsen En SVP (Selvlåsende panik) lås kan åbnes indefra ved at trykke på klinken og den aflåses når døren lukkes. Derfor viser DM Cylinderen ikke rigelpositionen pålideligt (slet ikke). DM.AP2 overvåger ikke rigelpositionen. Dermed kan kun dørens åbningstilstand overvåges. Følgende konfigurationsindstilling skal udføres.

54 54 / 70 Men da en åben dør ikke udsender alarm, bør endnu en hændelse (event) genereres ved åbning af døren. Så snart døren åbnes, bliver hændelsen aktiv og en foruddefineret handling udføres.

55 3 Daglig drift 55 / 70 3 Daglig drift 3.1 Visninger Sørg for at de vigtigste informationer i Deres låseanlæg vises direkte i låseplanen. Dørenes tilstand ved DM Cylinderne lader sig præsentere direkte i låseplanen. Visningen er dog kun nyttig ved online drift af DM Cylinderne Hvis en radioknude (LockNode) falder ud, genkender systemet det først, når cylinderen kontaktes via LSM (udlæsning, omprogrammering). Derfor er det fornuftigt, at teste WaveNettets netværkstilstand Cylinderen overfører alle ændringer i tilstanden til LSM (LSM Basic) eller CommNode Server (Business / Professional) i realtid. Hvis LSM lukkes, gemmes den aktuelle tilstand Hvis dørens tilstand ændres mens LSM er lukket (Basic) eller CommNode Serveren er midlertidigt afbrudt (Business / Professional), registreres denne ændring ikke i systemet. Den korrekte tilstand vises først igen, når der sker en tilstandsændring ved døren Fig. 14: Ekstra kolonner i låseplanen 1. Klik i menufeltet på "Optioner" > "Ekstra kolonner" > "Lukninger/ døre"

56 3 Daglig drift 56 / 70 Fig. 15: Kolonne udvalg 2. Vælg "Netværk" og "Dørtilstand" 3. De kan ændre rækkefølgen i listen ved at klikke på [Opad] og [Nedad] ð Netværksforbindelsen og dørens tilstand vises nu i låseplanen Skærmbillede Dørenes tilstand vises ved forskellige symboler i skærmbilledet Symbol Tilstand Information låst sikkert Døren er lukket og medbringeren blev drejet indtil indstillingen (sikker aflåsning)

57 3 Daglig drift 57 / 70 Symbol Tilstand Information låst lukket Døren er lukket og medbringeren blev ikke drejet indtil indstillingen (sikker aflåsning) Døren er lukket og rigelen er ført tilbage åben Døren åben Fejlmelding udefineret tilstand / advarsel / alarm Tilstand ubekendt Tab. 2: Door Monitoring symboler i matrix Dette symbol har forskellige betydninger: Døren for længe åben monteringsskruen blev manipuleret (reagerer ikke mere, blev fjernet) magnetfeltmanipulation (magnetfeltet på monteringsskruen er for stor) døren blev åbnet med vold (trods aflåsning åbnes døren) Udefineret tilstand på grund af en forstyrrelse, eller en i systemet ulogisk ændring er ukendt i tilstanden Ukendt tilstand Symbolet "Ukendt tilstand" og alarmsymbolet ændrer sig ikke automatisk, når grunden til forstyrrelsen forsvinder (Undtagelse er "Dør for længe åben alarm", som forsvinder når døren lukkes"). Alarmen nulstilles Fejlmelding Udefineret tilstand for døren Døren for længe åben Monteringsskruen blev manipuleret (blev fjernet) Magnetfelt manipulation (Magnetfeltet ved monteringsskruen er for stort) Døren er åbnet med vold (døren åbnes trods aflåsning) Aktion Døren skal åbnes og lukkes igen. Cylinderen genkender tilstanden og sender denne til LSM Lås døren. Kontroller monteringsskruen Når fejlen er afhjulpet nulstilles igen, se kapitel Cylinder [} 10] Kontroller døren. Nulstil fejlen, se kapitel Cylinder [} 10] Kontroller døren. Nulstil fejlen 3.2 Udlæse komponenter Dørens tilstand kan udlæses når som helst

58 3 Daglig drift 58 / 70 Lukninger, der ikke er netværkskoblede, kan udlæses med et programmeringsværktøj ved lukningen. Netværkskoblede lukninger kan udlæses fra Deres arbejdsplads via netværket 1. Marker lukningerne i låseplanen 2. Klik på "Programmering" i menuen 3. Vælg "Udlæse lukning/indstille ur" 4. Kontroller låseanlægget og dør / lukning 5. Vælg det rigtige programmeringsværktøj Config Device: Hvis lukningen skal udlæses med et programmeringsværktøj Lock Node: Hvis lukningen skal udlæses online via en ekstern LockNode WaveNet Knuder: Hvis lukningen skal udlæses via en WaveNet knude og integreret LockNode (LN.I):

59 3 Daglig drift 59 / De kan se batteritilstand og Door Monitoring status 7. Klik på [Berettigelser] for visning af de berettigede ID medier 8. Klik på [Adgangsliste] for at udlæse adgange.. Ved Door Monitoring Cylinder udlæses desuden rigelpositionen og dørtilstande

60 4 Vedligeholdelse 60 / 70 4 Vedligeholdelse 4.1 Signaltoner Signaltype Betydning Nødvendig aktion 2 korte toner før tilkobling og en kort tone efter frakobling. 1 kort signaltone cylinderen tilkobler ikke. 8 korte toner inden tilkobling: Batteriadvarsel trin 1 I 30 sekunder lyder 8 korte toner med hver et sekunds pause inden tilkobling: Batteriadvarsel trin 2 6 toner (lang pause kort) Freezemode 8 korte toner efter frakobling Tab. 3: Cylindersignaltoner Normal aktivitet Ingen Adgangsforsøg med en transponder, listet i Kontroller låseanlægget, men: berettigelser Udlæse Uden for den angivne lukning, kontroller tidszone, Ingen tilstand Kontrollere berettigelse cylinderen tidszoneplan er deaktiveret Batteriniveauet er lavt Batteriet er næsten helt tomt Aflad batteriet. Cylinderen kan ikke længere åbnes af en berettiget transponder. Transponderens batteriniveau er lavt Skift batteri i cylinderen Skift straks batterierne i cylinderen! Skift batterier og genaktiver med batteriskiftetranspond eren Lad transponderbatteriet udskifte 4.2 Batterier Batterilevetid Batterilevetiden er afhængig af konfigurationsindstillinger i DM Cylinderen og brugeradfærden. Følgende har indflydelse på batterilevetiden: Tastetempo for monteringsskruen Antal aktiveringer Udlæsning af adgangslisten Omprogrammeringer Antal tasks

61 4 Vedligeholdelse 61 / 70 Antal aktiveringer går op til Batterilevetiden i forhold til monteringsskruens indstilling: Tastetempo 0,2s 2,5 år 2s 3s Tab. 4: Tastetempo og batterilevetid Batterilevetid 4 år 4,5 år De angivne batterilevetid er vejledende værdier En batteriadvarsel følger ikke efter udløb af ovennævnte levetid, men kun på grund af batteriets konstaterede tilstand. Batterivarselstrin Advarselstrin 1: Advarselstrin 2: Freezemode 8 korte toner inden tilkobling Op til åbninger eller op til 9 måneder Tab. 5: Batterivarselstrin DM Cylinder I 30 sekunder lyder otte korte toner med hver et sekunds pause inden tilkobling Op til 50 åbninger eller op til 30 dage 6 toner (lang pause kort) Batteriskifte: Aktivering med batteriskiftetransponder Bemærk Fra alarmtrin 2 er cylinderens overvågningsfunktionalitet deaktiveret! Tilstandsændringer registreres ikke og overføres ikke. Når advarselstrin 2 vises for første gang, kan der maksimalt udføres ca. 50 åbninger med en transponder. Når dette antal er nået, respektive efter 4 uger, skifter cylinderen automatisk til freeze mode. I Freezemode kan cylinderen kun skiftes vha. en såkaldt batteriskiftetransponder i forbindelse med en berettiget transponder. Freezemode Bemærk Hvis batteri advarselstrin 1 og 2 ikke overholdes eller hvis låseanlæggets administrator ikke er blevet informeret, skifter lukningen til freezemode. For at undgå total tømning i denne tilstand, kan lukningen ikke længere anvendes med en bruger transponder. I freezemode kan en dør kun åbnes med en batteriskiftetransponder. Normale transpondere kan ikke længere åbne en dør. a) Skift batterierne straks når det første batteriadvarselstrin er nået Batteriskifte ü De har en batteriskiftenøgle ü De har en batteriskiftetransponder

62 4 Vedligeholdelse 62 / 70 ü De har nye erstatningsbatterier ü De har en berettiget transponder 1. Hvis cylinderen befinder sig i freezemode, aktiveres batteriskiftetransponderen ð Nu kan cylinderen åbnes med en berettiget transponder 2. Aktiver den berettigede transponder 3. Udskift batterier 4. Aktiver batteriskifte transponderen ð Freezemode er ophævet varigt Cylinderen kan betjenes som sædvanligt Udskifte batterier 1. Montage/batterinøglen anbringes sådan på inderknoppen, at begge tapper griber ind i åbningerne på låseskiven (om nødvendigt drej knoppen indtil begge tappe i nøglen falder i hak på skiven). Bemærk: For at montage/batterinøglen kan gribe fat i låseskiven, skal den ligge plant op til griberingens inderside.. Berør kun batterierne med rene og fedtfri handsker. 2. Hold inderknappen fast og drej forsigtigt montageværktøjet ca. 30º i urets retning (indtil man fornemmer et klik). 3. Fjern montage /batteriværktøjet fra knoppen. 4. Griberilleringen skubbes bagud i retning mod døren, så den løsnes fra knoppen 5. Hold fast i griberilleringen og drej knoppen ca. 10 imod urets retning og træk den af 6. Begge batterier tages forsigtigt ud af holderen 7. De nye batterier skubbes samtidigt ind i holderen med pluspolerne mod hinanden (skift venligst batterierne så hurtigt som muligt) Bemærk Bemærk Knapcellerne lægges altid i cylinderen med pluspolerne mod hinanden Batterierne har kun deres fulde levetid, hvis de er anbragt korrekt Batterier ruster, hvis de kommer i kontakt med sved og fedt Batterierne mister hurtigt deres kapacitet Rustne batterier kan føre til forstyrrelser i cylinderen a) Batterier må aldrig berøres med bare hænder b) Berør kun de nye batterier med rene og fedtfri handsker

63 4 Vedligeholdelse 63 / Knoppen sættes på igen (svarende til den trekantede markering (4), se skitse), griberillen fastholdes og inderknoppen fastgøres ved at dreje den i urets retning (ca. 10 ). 9. Griberilleringen skubbes igen ind på knoppen, så knop og ring flugter 10. Montage/batterinøglen anbringes sådan på inderknoppen, at begge tapper griber ind i åbningerne på låseskiven (om nødvendigt drejes knoppen indtil begge tapper i nøglen falder i hak på skiven). 11. Lås igen knoppen ved at dreje den ca. 30 i urets retning (indtil der høres et klik). 12. Aktiver nu en berettiget transponder og test funktionen 4.3 Fejldiagnose Symptom Årsag Løsning Monteringsskruen kan ikke skrues i bund Monteringsskruen for lang Mål boltmålet igen Bestil monteringsskruen jf. boltmålet Monteringsskruen må under ingen omstændigheder afkortes. Det vil ødelægge sensoren Monteringsskruen tager ikke fat når den skrues i Monteringsskruen for kort Mål boltmålet igen Bestil monteringsskruen jf. boltmålet

64 4 Vedligeholdelse 64 / 70 Symptom Årsag Løsning Dørtilstanden vises ikke i LSM Forbindelsen mellem cylinder og LSM forstyrret Magnetfeltet ved monteringsskruesensoren er for svagt Ved et for svagt magnetfelt registrerer sensoren ikke dette Magnetfeltet ved monteringsskruesensoren er for højt Ved et for stærkt magnetfelt overstyrer sensoren Monteringsskruen for kort. Ingen kontakt mellem sensoren i monteringsskruen og cylinderen DM Cylinderen er forkert konfigureret Kontroller om denne fejl også optræder ved medbringerens rotation. Hvis ja, er forbindelsen forstyrret Kontroller netværket Er cylinderen (netværkskappen) integreret i netværket? Kontroller om signalstyrken er på mindst 70 db Anbring ekstra magnetfeltbrikker Reducer mellemrummet mellem dør og karm Fjern magnetfeltbrikker Øg mellemrummet mellem dør og karm Mål boltmålet igen Bestil monteringsskruen jf. boltmålet Kontroller DM Cylinderen. Er der sat flueben ved hændelser ved dør i adgangsslisten? Overførsel via netværk fastsat? Fastsat tasteinterval for monteringsskruen?

65 4 Vedligeholdelse 65 / 70 Symptom Årsag Løsning Input events ikke fastsat via WaveNet Event viderestilling ikke aktiveret Cylinder defekt CommNode Server ikke tildelt Tasktjenesten Flip flop mode eller tidsomstilling indstillet? > Rigelafstanden kan ikke kontrolleres Input events fastsættes via Netværk/ Gruppeopgaver/ WaveNet Knuder / Aktivere Input Events Kontroller om tilstanden blev udlæst Sæt flueben ved Event viderestilling Hertil vælges Egenskaber i WaveNetknuder under Netværk / Administrere WaveNet Udskift cylinder Hvis netværksopgaverne fordeles via CommNode serveren, skal denne vælges i Tasktjenesten I menuen "Netværk" vælges "Taskmanager" Under "Tasktjeneste" vælges CommNode Serveren Derefter overføres Konfig filerne i menuen "Kommunikationsknud er"

66 4 Vedligeholdelse 66 / 70 Symptom Årsag Løsning CommNode Server ikke installeret Låseanlæg med virtuelt netværk (VN) I visse setups skal CommNode Serveren installeres: LSM Business LSM Basic med virtuelt netværk (VN) Ved LSM.Basic database med VN konfiguration skal konfig filerne igen overføres til CommNode Serveren, for at Door Monitoring funktionen kan genkendes Rotering af medbringeren vises ikke i LSM. Dør åben vises I LSM vises en anden tilstand, som fremherskende DM Cylinderen er forkert konfigureret DM Cylinder aktiveret i flip flop mode eller tidsomstilling Cylinder defekt LSM blev ikke synkroniseret med cylinderen Indstil låserigel loggen Sæt flueben ved log og videresendelse af låserigelhændelser DM Cylinderen kan ikke drives i flip flop mode eller med tidsomstilling. Mode ændres og døren åbnes og lukkes for at cylinderen kan vende tilbage til en defineret tilstand Udskift cylinder Beskrivelse se "Videresende hændelser" i dette kapitel

PRODUKTHÅNDBOG PROGRAMMERINGSTRANSPONDER 3067. Version Udgave: 2012 v02 baseret på april 2007_V05.04.2007

PRODUKTHÅNDBOG PROGRAMMERINGSTRANSPONDER 3067. Version Udgave: 2012 v02 baseret på april 2007_V05.04.2007 PROGRAMMERINGSTRANSPONDER 3067 Version Udgave: 2012 v02 baseret på april 2007_V05.04.2007 Version Maj 2012 2 Indholdsfortegnelse SIKKERHEDSANVISNINGER...3 INDLEDNING...3 SIKKERHEDSKORT...4 PROGRAMMERINGSANVISNINGER...4

Læs mere

Kvikguide Starter System 3.2

Kvikguide Starter System 3.2 3.2 Indholdsfortegnelse ii / 12 Indholdsfortegnelse 1 Leverancen omfatter... 3 2 Forudsætninger... 4 3 De første trin... 5 4 Information og hjælp... 12 1 Leverancen omfatter 3 / 12 1 Leverancen omfatter

Læs mere

HÅNDBOG HÆNGELÅS. Opdateret: Juni 2013

HÅNDBOG HÆNGELÅS. Opdateret: Juni 2013 Opdateret: Juni 2013 1.0 PRODUKTBETEGNELSE 4 1.1 Bestillingskode 4 2.0 ADVARSEL 4 2.1 Sikkerhed 4 3.0 VERSIONER 5 3.1 Aktiv-version 5 3.2 SC-version 5 3.3 ZK-version (.ZK) 5 3.4 WaveNet-version (.WN) 6

Læs mere

Manual SMARTCD.G2 02.2015

Manual SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Anvendelsesområde... 3 2 Sikkerhedsanvisninger... 4 3 Leverancens omfang... 5 4 Tilslutning til PC/laptop... 6 5 Opladning af batterier... 7 6 Idrifttagning... 8 7 Konfiguration af Bluetooth

Læs mere

HÅNDBOG CYLINDER-SC. Version: Juni 2013

HÅNDBOG CYLINDER-SC. Version: Juni 2013 CYLINDER-SC Version: Juni 2013 2 1.0 PROUDKTBESKRIVELSE 5 1.1 BESTILLINGSKODE 5 1.2 PRODUKTBESKRIVELSE 5 1.2 ANVENDELSE 6 1.3 FORUDSÆTNINGER 6 2.0 FORHOLDSREGLER 7 2.1 SIKKERHED 7 3.0 VERSIONER 8 3.1 KABINETVARIANTER

Læs mere

TS1000 Quick Guide. Daglig brug

TS1000 Quick Guide. Daglig brug TS1000 Quick Guide Daglig brug Indholdsfortegnelse Opret brugere... 4 Brugerliste... 4 Fanen Data... 4 Fanen Tilvalg... 5 Fanen Specialområder... 6 Grupper... 6 Søg bruger... 7 Rapport vinduet (brugere)...

Læs mere

LSM Business Update Manuel LockingSystemManagement Version 3.3 04.2016

LSM Business Update Manuel LockingSystemManagement Version 3.3 04.2016 04.2016 2 / 20 1 Generelt... 3 1.1 Forord... 3 1.2 Juridiske bemærkninger... 3 1.3 Sikkerhedsanvisninger... 3 1.4 Minimum systemkrav... 4 1.5 Informationer om håndbogen... 5 2 Afinstallation af gammel

Læs mere

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 2.0

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 2.0 Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 2.0 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse 1 LOGIN MENU... 3 2 HOVED MENU... 4 3 TRACKER INFO MENU... 5 4 KAPSEJLADS MENU... 6 4.1 TILMELD KAPSEJLADS

Læs mere

LSM RELEASE NOTES. LOCKING SYSTEM MANAGEMENT SOFTWARE Release Notes Version 3.1 SP2 (3.1.20412) Juni 2012

LSM RELEASE NOTES. LOCKING SYSTEM MANAGEMENT SOFTWARE Release Notes Version 3.1 SP2 (3.1.20412) Juni 2012 Side 1 LOCKING SYSTEM MANAGEMENT SOFTWARE Release Notes Version 3.1 SP2 (3.1.20412) Juni 2012 1.0 FORORD Denne version tjener først og fremmest til udvidelse af ændrede hardwareprodukter. Desuden er tilføjet

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

PRODUKTHÅNDBOG TRANSPONDER 3064. Version Udgave: 2012 v02 baseret på april 2007_V05.04.2007

PRODUKTHÅNDBOG TRANSPONDER 3064. Version Udgave: 2012 v02 baseret på april 2007_V05.04.2007 Version Udgave: 2012 v02 baseret på april 2007_V05.04.2007 Version Feb 2015 2 Indholdsfortegnelse 1 SIKKERHEDSANVISNINGER 3 2 GENERELT 4 2.1 FUNKTIONSMÅDE 4 2.2 INTEGRERING AF TRANSPONDEREN I FORSKELLIGE

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

HÅNDBOG SMART HANDLE SCANDINAVIAN OVAL (SO) Opdateret: August 2012

HÅNDBOG SMART HANDLE SCANDINAVIAN OVAL (SO) Opdateret: August 2012 SMART HANDLE SCANDINAVIAN OVAL (SO) Opdateret: August 2012 1.0 PRODUKTBETEGNELSE 5 1.1 BESTILLINGSKODE 5 2.0 ADVARSEL 5 2.1 SIKKERHED 5 3.0 MONTERING 7 3.1 PÅKRÆVET MONTERINGSVÆRKTØJ 7 3.2 MONTERINGSINFO

Læs mere

HÅNDBOG LSM TRANSPONDERTERMINAL

HÅNDBOG LSM TRANSPONDERTERMINAL Seite 1 1.0 GENERELLE OPLYSNINGER 1.1. INDSATSOMRÅDE Transponderterminalen er en kombination af en læser til vægmontering og en tilhørende software. Denne kombination tjener til omprogrammering af transpondere.

Læs mere

PASSIV SMART CARD-TEKNOLOGI DIGITAL LÅSECYLINDERE 3061 SC SIMONS VOSS 61

PASSIV SMART CARD-TEKNOLOGI DIGITAL LÅSECYLINDERE 3061 SC SIMONS VOSS 61 PASSIV SMART CARD-TEKNOLOGI DIGITAL LÅSECYLINDERE 3061 SC SIMONS VOSS 61 62 PASSIVE SMART CARD-TEKNOLOGI DIGITALE LÅSECYLINDERE SC DIGITAL EUROPROFIL DOBBELTKNOPCYLINDER 3061 SC COMFORT Digital låsecylinder

Læs mere

PASSIV SMART CARD-TEKNOLOGI IDENTIFIKATIONSMEDIER OG DERES PROGRAMMERING SIMONS VOSS 51

PASSIV SMART CARD-TEKNOLOGI IDENTIFIKATIONSMEDIER OG DERES PROGRAMMERING SIMONS VOSS 51 PASSIV SMART CARD-TEKNOLOGI IDENTIFIKATIONSMEDIER OG DERES PROGRAMMERING SIMONS VOSS 51 52 PASSIV-TEKNOLOGI IDENTIFIKATIONSMEDIER OG DERES PROGRAMMERING SMART CARDS SMART TAGS G1 G2 Som noget helt nyt

Læs mere

Brugervejledning. SmartAir P-Enhed Programmeringsenhed

Brugervejledning. SmartAir P-Enhed Programmeringsenhed Brugervejledning SmartAir P-Enhed Programmeringsenhed Copyright 2006, Ruko A/S Ruko A/S Marielundvej 20 DK - 2730 Herlev DENMARK Telefon: +45 44 54 44 54 Hotline: +45 44 54 46 00 Fax: +45 44 54 44 44 E-post:

Læs mere

Manual WaveNet-Manager 2.6.2 08.2015

Manual WaveNet-Manager 2.6.2 08.2015 08.2015 2 / 41 1 Indledning... 3 2 Sikkerhedsanvisninger... 4 3 Systemforudsætninger... 5 4 Mulige netværksstrukturer i WaveNet... 6 5 Komponenter... 7 6 Fremgangsmåde... 8 7 Installation af WaveNet Manager...

Læs mere

Brugsanvisning Brother Meter Read Tool

Brugsanvisning Brother Meter Read Tool Brugsanvisning Brother Meter Read Tool DAN Version 0 Copyright Copyright 2017 Brother Industries, Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. Den software,

Læs mere

HÅNDBOG TRANSPONDERTERMINAL. Opdateret: februar 2015

HÅNDBOG TRANSPONDERTERMINAL. Opdateret: februar 2015 Opdateret: februar 2015 1.0 PRODUKTBETEGNELSE 3 1.1 BESTILLINGSKODE 3 1.2 BESKRIVELSE 3 2.0 ADVARSEL 4 2.1 SIKKERHED 4 3.0 MONTERING 5 3.1 ANVISNINGER 5 3.2 DIAGRAM 6 3.3 MONTERINGSTRIN 7 4.0 TILSLUTNINGER

Læs mere

Yale Doorman för Aptus

Yale Doorman för Aptus Version Aptus Elektronik AB Ekonomivägen 3-5, 463 33 Askim www.aptus.se telefon omst.: +46 31 68 97 00 fax: +46 31 68 97 99 support: support@aptus.se Revision 1 Yale Doorman för Aptus Yale Doorman för

Læs mere

NOX Trådløse døre. SimonsVoss integration med NOX. SimonsVoss. SimonsVoss SmartIntego låsesystem er lige så fleksibelt, som det er sikkert.

NOX Trådløse døre. SimonsVoss integration med NOX. SimonsVoss. SimonsVoss SmartIntego låsesystem er lige så fleksibelt, som det er sikkert. NOX Trådløse døre SimonsVoss integration med NOX SimonsVoss SmartIntego låsesystem er lige så fleksibelt, som det er sikkert. Gennem integration af højtydende elektronik i en standard profil låsecylinder,

Læs mere

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER MANUAL TIL OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMLING OG TILKOBLING AF SCANNER... 1 1.1 STRØM TIL SCANNER... 2 1.2 TILKOBLING TIL COMPUTER... 2 1.2.1 Tilkobling med Seriel Stik...

Læs mere

SmartAir TS1000. Daglig brug

SmartAir TS1000. Daglig brug SmartAir TS1000 Daglig brug Indhold Brugere... 4 Opret brugere... 4 Brugerliste vinduet... 5 Knapper... 5 Grupper... 6 Søg bruger... 7 Rapport vinduet (brugere)... 7 Døre... 8 Opret døre... 8 Dørliste

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

TTS-Link Brugermanual

TTS-Link Brugermanual TTS-Link Brugermanual til enkel og effektiv dyreregistrering Juni 2016 Elektronisk registrering med XRS Stavantenne og XR3000/EW7 Vejecomputer Up- og download af besætningsdata til Dyreregistreringen Eksport

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

Produktkatalog. Starter-System. The finest in keyless security.

Produktkatalog. Starter-System. The finest in keyless security. Produktkatalog. Starter-System The finest in keyless security. ÅBNE OG Aflåse UDEN NØGLE: TRÅDLØST HELT ENKELT! HÆNG DERES GAMLE NØGLE PÅ KNAGEN... Ved mekaniske låseanlæg kan en mistet nøgle blive rigtig

Læs mere

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Comfort CSx75 Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Introduktion CS7002 GSM/GPRS modulet er en fuldt integreret enhed som kan sende alarmer trådløst enten via GSM eller GPRS nettet. Der er desuden

Læs mere

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 1.0

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 1.0 Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 1.0 Dokument: SuperSail DS Users Manual 1.0.docx Dato: 09. December - 2013 Revision: 1.0 Antal sider: 19 Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

SimPal-T4. GSM Stikkontakt Bestillings nummer Vejledning Manual version 2.0

SimPal-T4. GSM Stikkontakt Bestillings nummer Vejledning Manual version 2.0 Side 1 af 14 SimPal-T4 GSM Stikkontakt Bestillings nummer 6000.0165 Vejledning Manual version 2.0 Side 2 af 14 Indhold 1. Funktioner og Specifikationer... 3 1.1 Funktioner... 3 1.2 Specifikationer... 3

Læs mere

UniLock System 10. Manual til Integration med Salto adgangskontrol (RW Pro) Projekt PCS125-20 Version 1.0 Revision 140806

UniLock System 10. Manual til Integration med Salto adgangskontrol (RW Pro) Projekt PCS125-20 Version 1.0 Revision 140806 UniLock System 10 Manual til Integration med Salto adgangskontrol (RW Pro) Projekt PCS125-20 Version 1.0 Revision 140806 Med integration til Salto adgangskontrol kan UniLock administrere personers adgang

Læs mere

TRAKA21 MANUAL 25/05/ VERSION 1.3

TRAKA21 MANUAL 25/05/ VERSION 1.3 TRAKA21 MANUAL 25/05/2016 - VERSION 1.3 1 2 INDHOLD Afsnit Omhandler Side 1 Kontakt information Ruko 3 2 Hvad og hvem er denne guide for? 3 3 Hvad indeholder pakken, når Traka21 leveres? 3 4 Montering

Læs mere

Smart afl åsning uden nøgle

Smart afl åsning uden nøgle Smart afl åsning uden nøgle. Hæng Deres gamle nøgle på knagen,... Ved mekaniske låseanlæg kan en mistet nøgle blive rigtig Hvorfor dyr. Og De når bør en vælge medarbejder den elektroniske forlader sit

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

MT90 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MT90.

MT90 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MT90. MT90 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker MT90. Denne manual viser hvordan du anvender enheden korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Brugermanualen

Læs mere

TRAKA21 MANUAL 10/2/2015 - VERSION 1.1

TRAKA21 MANUAL 10/2/2015 - VERSION 1.1 TRAKA21 MANUAL 10/2/2015 - VERSION 1.1 1 2 INDHOLD Afsnit Omhandler Side 1 Kontakt information Ruko 3 2 Hvad og hvem er denne guide for? 3 3 Hvad indeholder pakken, når Traka21 leveres? 3 4 Montering af

Læs mere

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP 7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP Gør klar til indstilling Når du skal i gang med at konfigurere den computer, der skal væres trådløs, er det en god idé at bevare kabelforbindelsen

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Indledning... 2 2 Generelt for Håndterminalen... 3 2.1 Justering af Dato og Tid.... 3 3 Aflæsning... 6 3.1 Opstart... 6 3.1.1

Læs mere

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter...

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter... CS 47 Syntax Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 1.1 Funktioner...4 1.2 Forsyning...4 1.3 PSTN support...5 1.4 GSM support...5 1.5 SMS support...5 1.6 Indgange...5 1.7 Udgange...5 1.8 Password...5

Læs mere

2 Tilbage ( ) 3 OK (OK) 4 Op (p)

2 Tilbage ( ) 3 OK (OK) 4 Op (p) 60 Brugsanvisning Cardio 60 1 2 3 1 Lys / Tænd/Sluk( / ) 2 Tryk og hold på for at tænde for enheden. For at slukke for enheden, skal du holde knappen nede for at åben undermenuen, og bruger herefter op-

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

LISA 2 System til faringsovervågning

LISA 2 System til faringsovervågning Indledning Du har netop anskaffet dig et unikt stykke værktøj til brug ved faringsovervågning. LISA 2 systemet er et interaktivt værktøj, som sikrer at medarbejdere i farestalden holder fokus på faringer

Læs mere

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony)

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Generelt Mobil Reception er et værktøj som bruges til at overvåge medarbejdere, kø er og meget andet samt styre dit omstillingsanlæg

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes 9356502 Issue 1 Indhold 1. INTRODUKTION...1 2. INSTALLATION AF NOKIA MODEM OPTIONS...1 3. TILSLUTNING AF NOKIA

Læs mere

idata Side 1/6 Indholdsfortegnelse

idata Side 1/6 Indholdsfortegnelse idata Side 1/6 Indholdsfortegnelse Brugerflade side 2 Indlæsning af tappekort side 2 Transaktioner side 3 Udtræk side 4 Kortspærring side 5 Setup side 6 Hassellunden 4A, 2765 Smørum 44 91 34 51 44 91 34

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

INSTALLATIONS- OG REFERENCEVEJLEDNING ECR8200SPROGRAMMING UTILITY. Code: 577601

INSTALLATIONS- OG REFERENCEVEJLEDNING ECR8200SPROGRAMMING UTILITY. Code: 577601 INSTALLATIONS- OG REFERENCEVEJLEDNING ECR8200SPROGRAMMING UTILITY DK Code: 577601 PUBLIKATION, DER UDGIVES AF: Olivetti S.p.A. www.olivetti.com Copyright 2012, Olivetti Alle rettigheder forbeholdes Vi

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Magnetisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Magnetisk Trådløs Dørsensor Magnetisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 5 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 6 RESET TIL

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Sådan nulstiller du dine netværks indstillinger i Windows

Sådan nulstiller du dine netværks indstillinger i Windows 2017 Sådan nulstiller du dine netværks indstillinger i Windows NewTech IT Norgesvej 17 6100 Haderslev Tlf. 79 306 153 info@newtechit.dk www.newtechit.dk 29-04-2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Første

Læs mere

GB-HD3172RCL-W. Kom godt i gang

GB-HD3172RCL-W. Kom godt i gang GB-HD3172RCL-W Kom godt i gang Copyright GolBong Danmark 2015 Generelt Tillykke med dit GolBong HD IP-kamera. Denne Kom godt i gang-vejledning, gennemgår hvordan du forbinder og kommer i gang med at anvende

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

LAVT BATTERI SIGNAL - Hvis ERROR blinker alene 7 gange, hurtigt efter hinanden, er batteriet ved at være brugt op.

LAVT BATTERI SIGNAL - Hvis ERROR blinker alene 7 gange, hurtigt efter hinanden, er batteriet ved at være brugt op. ELEKTRONISK DIGITAL KOMBINATIONSLÅS RUNNER GENERELLE NOTER (3. UDGAVE) TYPER DER FINDES 4 VERSIONER: NORMAL (V.01) MED KODE TIL BRUG OG TIL NØDSITUATIONER (V.02), MED TIDSFORSINKELSE (V.03), TIL INDGANGSDØRE

Læs mere

SimonsVoss Håndbog 4: LSM Opdateringshåndbog

SimonsVoss Håndbog 4: LSM Opdateringshåndbog 03.2017 Indholdsfortegnelse 2 / 14 Indholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 1.1 Sikkerhedsanvisninger... 3 1.2 Juridiske bemærkninger... 4 1.3 Yderligere informationer... 4 2 Versionsopdatering LSM BUSINESS...

Læs mere

Installations- og brugervejledning. for. HDM trafikanalyseprogram til anvendelse sammen med HiStar enhederne NC90, NC90A, NC97 og NC200

Installations- og brugervejledning. for. HDM trafikanalyseprogram til anvendelse sammen med HiStar enhederne NC90, NC90A, NC97 og NC200 Installations- og brugervejledning for HDM trafikanalyseprogram til anvendelse sammen med HiStar enhederne NC90, NC90A, NC97 og NC200 2008 Tokheim Scandinavia A/S All Rights Reserved INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5. Vigtigt!

Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5. Vigtigt! Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5 Vigtigt! I forbindelse med installation af dankort terminalen, skal du på den computer hvor dankort

Læs mere

UniLock System 10. Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock. Version 1.0 Revision 150206

UniLock System 10. Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock. Version 1.0 Revision 150206 UniLock System 10 Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock Projekt PRJ177 Version 1.0 Revision 150206 Interfaceprint som giver mulighed for at styre op til 4, 8 eller 16 online trådløse

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

Programmering af CS7050 TCP/IP modul

Programmering af CS7050 TCP/IP modul Comfort CSx75 Programmering af CS7050 TCP/IP modul Introduktion CS7050 TCP-IP modulet er en fuldt integreret enhed, som tilbyder nye funktioner til Comfort seriens centraler i form af TCP/IP Ethernet forbindelse

Læs mere

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Denne vejledning er henvendt til brugere af computere, som benytter Windows XP som styresystem. Windows XP adskiller sig en del fra de øvrige styresystemer.

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Skyfillers Online Backup. Kundemanual

Skyfillers Online Backup. Kundemanual Skyfillers Online Backup Kundemanual Kundemanual Indhold Opsætning... 2 Installation... 2 Download software... 2 Installation under Windows... 2 Installation under Mac OS X... 3 Log ind... 3 Tilpas kontoindstillinger...

Læs mere

Indeks. Brugervejledning... 40. living connect

Indeks. Brugervejledning... 40. living connect Indeks 1. Systemoversigt...... 31 2. Oversigt over display og knapper... 31 3. Installation - trin for trin... 32 3.1 Indledende trin...32 3.2 Montering af... 32 3.3 Konfiguration af Danfoss Link TM CC...

Læs mere

Citrix Receiver komplet guide til installation, brug og fejlfinding Version 1.4 18-05-2015

Citrix Receiver komplet guide til installation, brug og fejlfinding Version 1.4 18-05-2015 Citrix Receiver komplet guide til installation, brug og fejlfinding Version 1.4 18-05-2015 Om Seas-Nve Citrix Reciver 2015 Tidligere kunne Citrix kun tilgås fra en Browser (eks. Internet explorer, Safari,

Læs mere

PRODUKTINFORMATION LOCKING SYSTEM MANAGEMENT 3.3 SERVICE PACK 1 BASIC BASIC ONLINE BUSINESS PROFESSIONAL OPDATERET: JUNI 2016

PRODUKTINFORMATION LOCKING SYSTEM MANAGEMENT 3.3 SERVICE PACK 1 BASIC BASIC ONLINE BUSINESS PROFESSIONAL OPDATERET: JUNI 2016 LOCKING SYSTEM MANAGEMENT 3.3 SERVICE PACK 1 BASIC BASIC ONLINE BUSINESS PROFESSIONAL OPDATERET: JUNI 2016 2 1.0... 3 1.1. LOCKING SYSTEM MANAGEMENT 3.3 SP1... 3 1.2. KORT PRODUKTBESKRIVELSE... 4 2.0 PRODUKTOMRÅDE...

Læs mere

SIKRING. KC KeySafe. Sikker opbevaring af nøgler! - et sikkert valg...

SIKRING. KC KeySafe. Sikker opbevaring af nøgler! - et sikkert valg... SIKRING KC KeySafe Sikker opbevaring af nøgler! - et sikkert valg... ELEKTRONISK DIGITAL KOMBINATIONSLÅS RUNNER GENERELLE NOTER (3. UDGAVE) TYPER DER FINDES 4 VERSIONER: NORMAL (V.01) MED KODE TIL BRUG

Læs mere

Brugeradministrationsvejledning til SMS Web

Brugeradministrationsvejledning til SMS Web Brugeradministrationsvejledning til SMS Web Administration Denne side vil være forskellig afhængig af om man er administrator eller bruger. Administrator får oversigt over alle brugerne samt konfiguration,

Læs mere

Easy-808/808A Manual Easy2Access A/S Easy-808 Fingerprint lock

Easy-808/808A Manual Easy2Access A/S Easy-808 Fingerprint lock Easy-808/808A Manual 1 Dansk brugervejledning Indledning: Tak for at du benytter vores Fingeraftrykslås EASY-808. Denne manual indeholder vejledning til installation og brug. Venligst læs denne manual

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Vejledning i installation af chipkortlæsere

Vejledning i installation af chipkortlæsere Vejledning i installation af chipkortlæsere fra Nets P. 1-15 Indholdsfortegnelse Vejledningens formål og indhold... 3 Formål... 3 Indhold... 3 Læsevejledning... 3 Rettigheder... 3 Softwareunderstøttelse

Læs mere

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1 DigiMatch Elektronisk Kamprapport 1 Procedure før kampstart... 3 DigiMatch download... 3 Registerniveau... 7 Indstillinger... 9 Login... 9 Tilpas knapperne... 10 Kampregistrering...

Læs mere

Betjeningsvejledning. Nødhjælps Alarm System NAS-100

Betjeningsvejledning. Nødhjælps Alarm System NAS-100 Betjeningsvejledning Nødhjælps Alarm System NAS-100 Indholdsfortegnelse Egenskaber... 02 Vorbereitung der Nutzung... 03 Indsæt simkort... 03 Tilslut alle de enheder, du har brug for... 03 Strøm... 03 Udfør

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Sirius Brugs- og monteringsanvisning. Programmeringssoftware for Cobra ParkMaster

Sirius Brugs- og monteringsanvisning. Programmeringssoftware for Cobra ParkMaster Sirius Brugs- og monteringsanvisning Programmeringssoftware for Cobra ParkMaster 911425 Indhold 1. Introduktion 2. Sirius software installation.. 3. Data Linker forbindellse... 4. Sirius funktionaliteter

Læs mere

Innovative Business Software A/S

Innovative Business Software A/S Innovative Business Software A/S Technical Note Kalendermodulet 18. december 2014 ii MEDDELELSE OM OPHAVSRET Copyright 2014 Innovative Business Software A/S. Alle rettigheder forbeholdt. Oplysningerne

Læs mere

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S2s

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S2s Betjeningsvejledning System Alarmpanel xx S2s Indhold 1 Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fiktive, medmindre andet

Læs mere

Smartair Anti-passback

Smartair Anti-passback Smartair Anti-passback Brug og opsætning Indholdsfortegnelse Anvendelse... 3 Definitioner... 3 Introduktion... 3 Anti-passback typer... 3 Afvist anti-passback... 3 Adgang m/log anti-passback... 5 Nulstille

Læs mere

Tilføjelse af Z-Wave enheder til Home Center

Tilføjelse af Z-Wave enheder til Home Center Tilføjelse af Z-Wave enheder til Home Center Dit Fibaro system kan have op til 230 Z-Wave enheder tilsluttet til det. Nedenfor kan du læse hvordan du tilføjer Fibaro enheder til din Home Center Lite eller

Læs mere

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW da Wireless Smoke Alarm Indholdsfortegnelse da 3 Indholdsfortegnelse 1 Graphics 4 2 Indledning 6 3 Montering 7 4 Radionetværk 9 5 Vedligeholdelse 13 6 Tekniske data

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INDENDØRSSIRENE

BRUGERVEJLEDNING INDENDØRSSIRENE BRUGERVEJLEDNING INDENDØRSSIRENE Side 1 til din indendørssirene fra LOCKON Introduktion Sirenen bruges som et supplement til den indbyggede sirene i centralenheden samt som en ekstra sikkerhed ved alarm.

Læs mere

Manual til Trafiktæller Vejdirektoratet

Manual til Trafiktæller Vejdirektoratet Poppelgårdvej 7-9 DK-2860 Søborg www.skjoet.com contact@skjoet.com Tel. 43960033 CVR: 27219098 Bank:0400-4010421344 Manual til Trafiktæller Vejdirektoratet Manual version 2.0-2. februar 2012 2 02/02/12

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

DRFLive - dynamisk visning af resultater fra DRF Stævnesystem

DRFLive - dynamisk visning af resultater fra DRF Stævnesystem DRFLive - dynamisk visning af resultater fra DRF Stævnesystem Resumé: Beskrivelse af program (DRFLive) til dynamisk visning af resulter fra DRF Stævnesystem Forfatter: Claus Hulstrøm Dato: 15. januar 2010

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE living connect Installations- og Brugervejledning Danfoss Heating Solutions 2 living connect Tak fordi du købte et Danfoss produkt Danfoss Heating Solutions 3 Indhold 1. Systemoversigt....5

Læs mere

Betjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

Betjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Betjeningsvejledning for Vagtcentral MAC2000 Vagtcentral systemet Vagtcentral programmet bruges til at oprette klienter med nødkaldeanlæg og fastlægge hvilke radioer / telefoner der skal ringes op, når

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning KOM GODT I GANG MED INSTALLATIONEN Denne vejledning giver dig et overblik over, hvad startpakken indeholder og hjælper dig med installationen trin for trin. 1 gateway 1 netværkskabel

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Idriftsætningsmanual for Salto Clay

Idriftsætningsmanual for Salto Clay Idriftsætningsmanual for Salto Clay Inden du går i gang er det vigtigt, at der er forberedt følgende: En e-mail konto der skal tilknyttes til det aktuelle anlæg Den tilknyttede e-mail adresse kan IKKE

Læs mere