Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse. Beslutningsreferat. af møde den 1. februar 2010 kl i Udvalgsværelset

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse. Beslutningsreferat. af møde den 1. februar 2010 kl i Udvalgsværelset"

Transkript

1 Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse Beslutningsreferat af møde den kl i Udvalgsværelset

2 Indholdsfortegnelse ÅBEN DAGSORDEN 10 GODKENDELSE AF DAGSORDEN ORIENTERING FRA FORMANDEN... 5 SAGER TIL EFTERRETNING 12 UDVALGET FOR ERHVERV OG BESKÆFTIGELSE - ORIENTERING OM KOMMENDE SAGER ORIENTERING OM AKTIVITETSLISTE INTEGRATIONSINDSATSER I NYT FRA BESKÆFTIGELSESOMRÅDET SAGER TIL BEHANDLING 14 PRAKSISUNDERSØGELSE OM TILBAGEBETALING EFTER LOV OM AKTIV SOCIALPOLITIK 91 OG FORRETNINGSORDEN UDVALGET FOR ERHVERV OG BESKÆFTIGELSE BEHANDLING OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESPLAN BESKÆFTIGELSESPLAN REVIDERET PROCESPLAN UDPEGNING AF REPRÆSENTANT FRA UDVALGET FOR ERHVERV OG BESKÆFTIGELSE TIL DIALOGFORUM I PRO- JEKTET: EN SAMLET BOLIGSOCIAL INDSATS I ET SAMARBEJDE MELLEM LEJERBO OG HALSNÆS KOMMUNE Side 2 af 25

3 Medlemmer: Torben Hedelund Hans Jørgen Larsen Kirsten A. Lauritsen Katrine Kent Jens Raunkjær Anne-Marie Tørnes-Hansen Jens Tusgaard Side 3 af 25

4 Åben dagsorden 10. Godkendelse af dagsorden Beslutning: Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse 2010, den, punkt 10 Formanden Torben Hedelund foreslår, at Pkt. 14 flyttes til en behandlingssag. Dagsorden godkendt. Fraværende med afbud: Jens Raunkjær Fraværende: Kirsten A. Lauritsen Side 4 af 25

5 11. Orientering fra formanden Beslutning: Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse 2010, den, punkt 11 Intet. Fraværende med afbud: Jens Raunkjær Fraværende: Kirsten A. Lauritsen Side 5 af 25

6 Sager til efterretning 12. Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse - Orientering om kommende sager 2010 Bilag Uddeles på mødet. Beslutning: Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse 2010, den, punkt 12 Bilaget udleveret på møde. Orientering taget til efterretning. Fraværende med afbud: Jens Raunkjær Side 6 af 25

7 13. 00A /00903 Orientering om Aktivitetsliste 2010 Sagens kerne Orientering om aktivitetsliste 2010, flaskehalsliste 2010 og muligheden for at overføre særligt tilrettelagte forløb fra 2009 til Indstilling Direktionen indstiller, at Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse tager orientering om Aktivitetslisten 2010 til efterretning. Beslutning: Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse 2010, den, punkt 13 Orientering taget til efterretning. Fraværende med afbud: Jens Raunkjær Sagsfremstilling Til orientering fremlægges en skrivelse fra Beskæftigelsesregionen hvori der orienteres om sammensætningen af aktivitetsliste 2010 og om muligheden for videreførelse af særligt tilrettelagte forløb fra Derudover vedlægges aktivitetsliste og flaskehalsliste for Flaskehalslisten er reduceret i forhold til 2009, da mangelsituation i virksomhederne er blevet mindsket. Aktivitetslisten udgør rammen for jobcentrenes anvendelse af den regionale flaskehalsbevilling. Aktivitetslisten udarbejdes på baggrund af flaskehalslisten og dækker uddannelser, kurser, ansættelser med løntilskud, herunder i kombination med uddannelse og særligt tilrettelagte forløb med videre. En forudsætning for at en aktivitet kan udløse tilskud fra flaskehalsbevillingen, er at forløbet er opført på aktivitetslisten, generelt eller konkret. Jobcenteret melder tilbage til Beskæftigelsesregion, hvilke særligt tilrettelagte forløb de ønsker overført fra Derfor fremlægges materialet til orientering og som inspiration til mulige indsatsområder. Lov- og plangrundlag 42 og 70 i Lov nr. 522 af 24. juni 2005 om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats samt bekendtgørelse nr. 737 af 9. juli 2009 om anvendelse, fordeling, udbetaling med videre af midler fra den særlige statslige bevilling til at forebygge og afhjælpe mangel på arbejdskraft (flaskehalse). Konsekvenser for miljø og sundhed Høring, dialog og formidling Side 7 af 25

8 Økonomi og afledt drift Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland har udmeldt følgende foreløbige acontobeløb til flaskehalsbevillingen for Halsnæs Kommune i 2010: kroner til forsikrede ledige og kroner til ikke-forsikrede ledige. Personaleforhold Forslag til handlemuligheder Handlemulighed 1 Direktionen indstiller, at Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse tager orientering om Aktivitetslisten 2010 til efterretning. Bilag Liste over aktiviteter der kan overflyttes fra Aktivitetslisten 2009 til aktivitetslisten 2010, Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland, 17 sider. Brev fra beskæftigelsesregionen angående aktivitetsliste 2010 og evt videreførelse af særligt tilrettelagte forløb fra 2009, 2 sider. Aktivitetsliste 2010, 11 sider. Flaskehalsliste 2010, 1 side. Side 8 af 25

9 A /16143 Integrationsindsatser i 2010 Sagens kerne I forlængelse af Halsnæs Kommunes beskæftigelsespolitik på integrationsområdet og kommunens opgaver efter integrationsloven fremlægger administrationen en plan for integrationsindsatserne i Indstilling Direktionen indstiller, at Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse tager orientering om planlagte integrationsindsatser i 2010 til efterretning. Beslutning: Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse 2010, den, punkt 15 Orientering taget til efterretning. Fraværende med afbud: Jens Raunkjær Sagsfremstilling Ifølge Lov om integration af udlændinge i Danmark (Integrationsloven) 4, stk. 1, har kommunalbestyrelsen ansvaret for boligplacering af flygtninge, der er visiteret til den pågældende kommune, introduktionsprogrammer for udlændinge, udbetaling af introduktionsydelse og samordning af den almindelige integrationsindsats i kommunen. Halsnæs Kommunes beskæftigelsespolitik på integrationsområdet pointerer, at kommunen ser mangfoldighed som en styrke. Kommunen ønsker at sikre, at alle borgere har den nødvendige viden om det danske samfund og borgernes muligheder, rettigheder og pligter, så de kan træffe deres egne velfunderede valg. Halsnæs Kommune ser uddannelse og beskæftigelse som et afgørende middel til en vellykket integration. Halsnæs Kommune ser gode danskkundskaber som et afgørende redskab til succesfuld integration, og kommunen støtter borgerens ønsker om at forbedre deres sprog. I forlængelse af Halsnæs Kommunes beskæftigelsespolitik på integrationsområdet og kommunens opgaver efter integrationsloven fremlægger administrationen en oversigt for integrationsindsatserne i 2010: Faste arbejdsopgaver: Boligplacering af flygtninge Varetagelse af introduktionsprogram Udbetaling af introduktionsydelse og hjælp i særlige tilfælde. Samordning af den almindelige integrationsindsats: Modtagelse af udlændinge Hjemmeside Integrationsråd Beskæftigelsesrettet indsats over for selvforsørgere Kulturarrangementer Lektiecafé for voksne Kortlægning af udlændinge i kommunen Tværgående kommunal integrationsindsats Danskhenvisning Side 9 af 25

10 De planlagte indsatser og tidsplanen herfor uddybes i bilagene. Lov- og plangrundlag Lov om integration af udlændinge i Danmark (Integrationsloven) 4, stk. 1. Konsekvenser for miljø og sundhed Høring, dialog og formidling Økonomi og afledt drift Personaleforhold Forslag til handlemuligheder Handlemulighed 1 Direktionen indstiller, at Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse tager orientering om planlagte integrationsindsatser i 2010 til efterretning. Bilag Indsatsområder for integration i 2010, 5 sider. Tidsplan for integrationsindsatser i 2010, 3 sider. Side 10 af 25

11 16. 00A /03959 Nyt fra beskæftigelsesområdet Sagens kerne Nyt fra beskæftigelsesområdet giver en kort oversigt over ministerielle skrivelser, diverse officielle statistikker og målinger, aktuel information m.v. Indstilling Direktionen indstiller, at Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse tager Nyt fra Beskæftigelsesområdet til efterretning. Beslutning: Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse 2010, den, punkt 16 Orientering taget til efterretning. Fraværende med afbud: Jens Raunkjær Sagsfremstilling Orienteringen vil bestå af den nyeste statistik, samt de mest interessante og relevante nyheder som udsendes på beskæftigelsesområdet. Lov- og plangrundlag Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. Konsekvenser for miljø og sundhed Høring, dialog og formidling Økonomi og afledt drift Personaleforhold Forslag til handlemuligheder Handlemulighed 1 Direktionen indstiller, at Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse tager Nyt fra Beskæftigelsesområdet til efterretning. Bilag Gennemsnitlig antal ledige Halsnæs, november 2009, 3 sider. Statistikker for arbejdsmarkedet i Halsnæs Kommune, 10 sider. Rettidighed - kontant- og starthjælp oktober/november 2009, 1 side. Anden Aktør 2009, 1 side. Overblik ankesager 2009, 1 side. Anker 2009, 3 sider. Side 11 af 25

12 Sager til behandling A /00277 Praksisundersøgelse om tilbagebetaling efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93 Sagens kerne Beskæftigelsesankenævnet har gennemført en praksisundersøgelse om tilbagebetaling af ydelser efter aktivlovens 91 og 93. Undersøgelsen kritiserer syv kommuner, herunder Halsnæs, for den nuværende praksis og opstiller en række anbefalinger til den fremtidige sagsbehandling. Indstilling Direktionen indstiller, at Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse tager Praksisundersøgelse om tilbagebetaling efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93, til efterretning, samt fremsender sagen til efterretning for Økonomiudvalget og Byrådet. Beslutning: Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse 2010, den, punkt 14 Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse tager praksisundersøgelsen til efterretning og anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at der gennemføres et socialfagligt kursus for områdets sagsbehandlere i første kvartal af Undervisningen skal tage udgangspunkt i praksisundersøgelsens anbefalinger. Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse ønsker at se en opfølgning på sagen om ½ år. Fraværende med afbud: Jens Raunkjær Sagsfremstilling Beskæftigelsesankenævnet har gennemført en praksisundersøgelse om tilbagebetaling efter aktivlovens 91 og 93. Undersøgelsen omfatter sager fra kommunerne Egedal, Fredensborg, Gentofte, Helsingør, Lyngby-Taarbæk, Tårnby og Halsnæs. Der er alt været indkaldt 14 sager fra hver kommune, det vil sige i alt 98 sager. Ankenævnet modtog 86 sager, hvoraf de 11 sager måtte udgå, undersøgelsen omfattede således 75 sager i alt. Kommunerne under et Konklusionerne retter en generelt hård kritik af kommunernes praksis, idet 83 procent af kommunernes afgørelser ikke opfylder lovens krav ud fra en samlet vurdering. 69 procent af sagerne har manglet væsentlige eller afgørende oplysninger, for at kommunerne har kunnet træffe korrekte afgørelser. De oplysninger, som har manglet, har for størstedelens vedkommende været oplysninger til vurdering af, om borgeren har handlet mod bedrevidende (været i ond tro). I 39 procent af de undersøgte sager har kommunerne ikke foretaget partshøring, selvom kommunerne har været forpligtet hertil. For Halsnæs Kommunes vedkommende handler denne fejl om at man har skønnet, at en mundtlig partshøring var tilstrækkelig, idet borgeren er i Side 12 af 25

13 løbende dialog med den enkelte sagsbehandler og har underskrevet en tilbagebetalingserklæring. I et stort antal af sagerne har kommunernes afgørelser ikke været tilstrækkeligt begrundet og i 42 procent af de undersøgte sager har kommunernes begrundelser for tilbagebetaling i ringe grad eller slet ikke været i overensstemmelse med de forvaltningsretlige krav til en begrundelse. Anbefalinger Efter at have gennemgået de modtagne sager fra de syv medvirkende kommuner har ankenævnet opstillet følgende anbefalinger til kommunerne: Indhent alle relevante oplysninger inden afgørelse træffes Tjek om der er pligt til at foretage partshøring, jævnfør forvaltningslovens 19 Brug det rigtige lovgrundlag Efterprøv om betingelserne i bestemmelsen er opfyldt Tag stilling til, om borgeren er i ond tro i sagerne efter 91, nr. 1 og 2 og begrund hvorfor Orienter borgeren om tilbagebetalingspligten senest ved udbetaling af ydelsen og begrund dette, jf. 93, stk. 2 Husk korrekt klagevejledning, jf. forvaltningslovens 25 Halsnæs Kommune Beskæftigelsesankenævnet undersøgte i alt 14 sager fra Halsnæs Kommune om tilbagebetaling og nævnets undersøgelse viser at 13 af sagerne i tilfælde af klage ville være blevet hjemvist eller ændret. Ifølge lov om aktiv socialpolitik skal afgørelsen om tilbagebetaling, som fremsendes til borgeren, indeholde følgende dele: i) En begrundelse for hvorfor ydelsen er uretmæssigt modtaget. Dette dokumenteres oftest ved borgerens underskrivelse af den oprindelige ansøgning om hjælp til forsørgelse. I denne henvises til tre vedhæftede sider fra Persondataloven vedrørende oplysningspligt i forhold til ændringer i borgerens forhold med videre. ii) En formulering om at kommunen anser ydelsen for modtaget mod bedre vidende, det vil sige at borgeren efter kommunens opfattelse har været i ond tro. En nærmere gennemgang af de 13 sager fra Halsnæs viser, at fejlen i de 11 findes i de ovenstående to dele. Nævnets undersøgelse formulerer fejlen som manglende vurdering og/eller dokumentation af om pågældende mod bedre vidende har modtaget kontanthjælp. Efter modtagelsen af undersøgelsens resultater har det vist sig, at Halsnæs Kommune i de 11 sager i realiteten opfyldte del i) men, at denne dokumentation desværre ikke var blevet fremsendt til Beskæftigelsesnævnet i forbindelse med undersøgelsen. På baggrund af telefonisk kontakt til ankenævnet er det blevet oplyst at hvis materialet havde været inkluderet i undersøgelsen ville de 11 sager ikke være blevet klassificeret som fejlsager og at Halsnæs således kun ville have haft to fejlsager i stedet for de 13. Side 13 af 25

14 Ankenævnets vurdering af sager fra Antal Halsnæs Kommune Korrekt sagsbehandling 1 Manglende vurdering og/eller dokumentation 11 af om pågældende mod bedre vidende har modtaget kontanthjælp Hjemmel i forkert paragraf 1 Manglende oplysninger om formuens størrelse 1 Total 14 (Kilde: Ankenævnets tilbagemelding på gennemgang af de konkrete 14 sager) Det skal dog nævnes, at undersøgelsens anmærkninger vedrørende del ii), der omhandler formuleringen om at kommunen skal vurdere, om borgeren har handlet mod bedre vidende, stadig ville være blevet påtalt, omend som en mindre anmærkning. På trods af ovenstående omstændigheder viser undersøgelsen, at sagsgangen i Halsnæs kan forbedres. Job og Arbejdsmarked vil som direkte konsekvens af undersøgelsen gennemføre et socialfagligt kursus for områdets sagsbehandlerne i første kvartal af Undervisningen vil tage udgangspunkt i praksisundersøgelsens anbefalinger. Lov- og plangrundlag Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. Lov om aktiv socialpolitik. Konsekvenser for miljø og sundhed Høring, dialog og formidling I henhold til retssikkerhedslovens 79 a, stk. 1 vil praksisundersøgelsen efterfølgende blive behandlet på byrådsmødet den 9. marts Økonomi og afledt drift Personaleforhold Der gennemføres i første kvartal 2010 et socialfagligt kursus for sagsbehandlerne, med fokus på undersøgelsens anbefalinger. Forslag til handlemuligheder Direktionen indstiller, at Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse tager Praksisundersøgelse om tilbagebetaling efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93, til efterretning, samt fremsender sagen til efterretning for Økonomiudvalget og Byrådet. Bilag Praksisundersøgelse om tilbagebetaling efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93, 35 sider. Side 14 af 25

15 17. 00A /16028 Forretningsorden Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse behandling Sagens kerne Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse behandlede på sit møde den 11. januar 2010 forretningsordenen for Udvalg for Erhverv og Beskæftigelse. Forretningsordnen skal behandles 2 gange. Indstilling Direktionen indstiller, at forretningsordenen for Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse i Halsnæs Kommune godkendes. Beslutning: Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse 2010, den 11. januar 2010, punkt 4 Direktionens indstilling godkendt. Fraværende med afbud: Hans Jørgen Larsen Beslutning: Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse 2010, den, punkt 17 Direktionens indstilling godkendt. Fraværende med afbud: Jens Raunkjær Sagsfremstilling Forretningsordenen afstikker retningslinierne for Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse virke i dets møder og sagsforberedende arbejde. Udkastet er, for størstedelens vedkommende, identisk med normalforretningsordenen, jævnfør Lov om kommunernes styrelse, og næsten identisk med den tilsvarende forretningsorden fra forrige byrådsperiode. De foretagne tilpasninger er i bilaget markeret med rødt og kursivt. Lov- og plangrundlag Lov om kommunernes styrelse Konsekvenser for miljø og sundhed Ingen Høring, dialog og formidling Udvalget for Erhverv og Beskæftigelses forretningsorden offentliggøres efter godkendelse på Økonomi og afledt drift Ingen Personaleforhold Ingen Forslag til handlemuligheder Handlemulighed 1 Direktionen indstiller, at forretningsordenen for Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse i Halsnæs Kommune godkendes. Side 15 af 25

16 Bilag Udkast til forretningsorden for Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse i Halsnæs Kommune, 4 sider (udsendt med dagsorden til udvalget den 11. januar 2010). Side 16 af 25

17 18. 00A /00539 Opfølgning på Beskæftigelsesplan 2009 Sagens kerne Jævnfør Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats er der udarbejdet og implementeret en beskæftigelsesplan for Halsnæs Kommune i Indstilling Direktionen indstiller, at Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler at opfølgning på beskæftigelsesplan 2009 tages til efterretning. Beslutning: Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse 2010, den, punkt 18 Direktionens indstilling godkendt. Fraværende med afbud: Jens Raunkjær Sagsfremstilling Arbejdsmarkedet i Halsnæs Kommune har i 2009 været præget af stigende ledighed. Overordnet har udfordringerne for beskæftigelsesindsatsen handlet om at: Udvide antallet af aktiveringstilbud Øge beskæftigelsen af særlige grupper Nedbringe sygefraværet Job og Arbejdsmarked har i beskæftigelsesplan 2009 arbejdet med i alt 10 mål. Fem mål er helt indfriede og fem er ikke indfriede. Indfriede mål: Mål 1. Flaskehalsindsats (lokalt mål) Jobcenteret vil aktivt medvirke til at nedbringe antallet af flaskehalse på arbejdsmarkedet. Herunder anvende de afsatte midler til flaskehalsindsatsen. Mål 2. Forebyggelse af sygefravær (lokalt mål) Der skal i 2009 ske en forebyggende indsats i forhold til de brancheområder, hvor sygefraværet er højest. Mål 4. Styrket indsats for at nedbringe sygefraværet (ministermål) Antallet af sygedagpengeforløb på over 26 uger skal nedbringes i forhold til året før. Mål 6. Personer med anden etnisk herkomst end dansk (lokalt mål) Erhvervsdeltagelsen for indvandrere fra ikke vestlige lande skal øges med 5 pct.-point. Mål 10. Inddragelsen af andre aktører (lokalt mål) Andre aktører anvendes, hvor det er arbejdsmarkedspolitiske relevant og effekterne er lige så gode eller bedre end jobcenterets. Alle LVU forløb lægges ud til anden aktør. Målet for de statslige målgrupper er svarende til 10 %. Status pr : Med den stærkt stigende ledighed vil det blive en udfordring for jobcenter Halsnæs at skulle inddrage andre aktører i det der svarer til 10 % af den Side 17 af 25

18 samlede målgruppe. Målet fastholdes og Jobcenteret afventer den kommende tids udvikling. Ikke indfriede mål: Mål 3. Udnyttelse af arbejdskraftreserven (ministermål) Oprindeligt mål: Antallet af ledige med mere end tre måneders ledighed skal i 2009 nedbringes i forhold til 2008 Nyt revideret mål maj 2009: Tallet forventes at stige yderligere og målet ændres derfor til 281 personer i løbet af 2009, svarende til en stigning på 70 procent. Mål 5. Unge under 30 år (ministermål) Oprindeligt mål: Antallet af unge under 30 år, der modtager kontanthjælp og dagpenge skal nedbringes. Målet er at nå ned på landsplan-niveauet på 5,3 procent. Nyt revideret mål maj 2009: Tallet forventes at stige yderligere og målet ændres derfor til 251 svarende til en stigning på 74 % i forhold til det oprindelige mål. Mål 7. Fleksjobvisiterede (lokalt mål) Andelen af personer, der er visiteret til fleksjob, men som endnu ikke har fået et fleksjob, skal reduceres til under 15 pct. Mål 8. Mål for seniorer over 50 år (lokalt mål) Andelen af seniorer over 50 år, der modtager dagpenge, skal nedbringes med 20 pct. Status. Pr var andelen af seniorer der modtager dagpenge steget med 4 % (fra 97 til 101 personer). Målet fastholdes dog og den seneste udvikling begrænses mest muligt. Mål 9. Mål for gennemsnitlig varighed på kontanthjælp (lokalt mål) Den gennemsnitlige varighed for kontanthjælpsmodtagere skal nedbringes til 20 uger. Lov- og plangrundlag Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. Konsekvenser for miljø og sundhed Høring, dialog og formidling Økonomi og afledt drift Personaleforhold Forslag til handlemuligheder Direktionen indstiller, at Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler at opfølgning på beskæftigelsesplan 2009 tages til efterretning. Side 18 af 25

19 Bilag Opfølgning på Beskæftigelsesplan 2009, 10 sider. Side 19 af 25

20 19. 00A /00654 Beskæftigelsesplan revideret procesplan Sagens kerne Beskæftigelsesplanen udarbejdes på baggrund af beskæftigelsespolitikken og de mål der bliver udmeldt fra Ministeriet for Indstilling Direktionen indstiller, at Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse anbefaler, at Økonomiudvalget og Byrådet godkender den reviderede procesplan for Beskæftigelsesplan Beslutning: Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse 2010, den, punkt 19 Direktionens indstilling godkendt med følgende ændringer: behandlingen af beskæftigelsesplanens temaer på udvalgsmødet den 8. marts indføjes i procesplanen (jf. oversigten over kommende sager) 1. udkast af planen sendes til høring i en bredere kreds. Administrationen fremlægger forslag til høringsparter Fraværende med afbud: Jens Raunkjær Sagsfremstilling Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse godkendte 15. december 2009 en procesplan for udarbejdelsen af Beskæftigelsesplan Procesplanen er bragt i overensstemmelse med lovgivningsmæssige krav samt tilpasset de aktuelle personalemæssige ressourcer. Der er følgende ændringer: Oprindelig plan: Drøftelse af formidlingsstrategi samt indsatsområder og mål. Revideret plan: Drøftelse af revideret procesplan, fastlæggelse af frister for høring hos LBR, Beskæftigelsesregionen, fremsendelse til Regionalt Beskæftigelsesråd samt offentliggørelse af beskæftigelsesplanen. 8. marts 2010 Følgende mødepunkt slettet: Startskud på beskæftigelsesplan Drøftelse af beskæftigelsesscenarier samt gennemgang af anonymiserede sager. Maj-juni 2010 Oprindelig plan: Interview af fokusgrupper. Revideret plan: April-maj 2010: Kommunen og Beskæftigelsesregionen drøfter indhold og mål i Beskæftigelsesplan Side 20 af 25

21 1. juni 2010 Følgende mødepunkt slettet: Offentligt høringsmøde om beskæftigelsesplan Lov- og plangrundlag Lov nr. 522 af 24. juni 2005 Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats med senere ændringer. Konsekvenser for miljø og sundhed Høring, dialog og formidling Den reviderede procesplan indeholder en oversigt over høringer og dialog med LBR og Beskæftigelsesregionen. Økonomi og afledt drift Afholdes indenfor eksisterende økonomiske ramme jævnfør Budget Personaleforhold Beskæftigelsesplan 2010 udarbejdes indenfor de eksisterende personalemæssige ressourcer. Der forventes et ressourceforbrug på i alt 150 timer. Forslag til handlemuligheder Handlemulighed 1 Direktionen indstiller, at Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse anbefaler at Byrådet godkender den reviderede procesplan for Beskæftigelsesplan Bilag Beskæftigelsesplan 2011 revideret procesplan, 2 sider Side 21 af 25

22 A /13837 Udpegning af repræsentant fra Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse til Dialogforum i projektet: En samlet boligsocial indsats i et samarbejde mellem Lejerbo og Halsnæs Kommune Sagens kerne Byrådet har den 8. december 2009 taget til efterretning, at Halsnæs Kommune i samarbejde med Lejerbo igangsætter en samlet boligsocial indsats, som har til formål at vende udviklingen i Maglehøj ved først at identificere problemstillingerne og dernæst sætte ind med indsatser. Sagen er desuden taget til efterretning i Udvalgene for Kultur, Fritid og Turisme, Voksne og Sundhed, Miljø og Teknik, Familie og Børn samt Beskæftigelse og Økonomiudvalg. Som et led i organiseringen i projektet, skal der nedsættes et Dialogforum, bestående af bestyrelsesrepræsentanter mv. herunder deltagere fra kommunens politiske udvalg. Indstilling Direktionen indstiller, at Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse overfor Økonomiudvalget og Byrådet udpeger et medlem til Dialogforum. Beslutning: Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse 2010, den, punkt 20 Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse indstiller, overfor Økonomiudvalget og Byrådet, Kirsten A. Lauritsen, som medlem af Dialogforum. Fraværende med afbud: Jens Raunkjær Sagsfremstilling Dialogforum vil derudover bestå af deltagere fra afdelingsbestyrelsen, Lejerbos organisationsbestyrelse, formænd for brugerbestyrelserne i området (skole/daginstitutioner) samt projektejer i Halsnæs Kommune. Organiseringen i projektet består derudover af en styregruppe, en følgegruppe og en projektgruppe. I projektet er det besluttet løbende at informere alle kommunens fagudvalg. I den nye mødekalender for kommunens politiske udvalg har Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati samt Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse forskudte mødedatoer i forhold til de andre fagudvalg. Af hensyn til behandlingen af punktet og projektets videre fremdrift, sættes punktet på i de to ovenstående udvalg i februar 2010 og til de andre fagudvalg til marts. Lov- og plangrundlag Byrådet den 14. august 2007, pkt. 177: Byrådet anbefaler helhedsplanen: Et trygt Maglehøj overfor Landsbyggefonden. Byrådet, den 12. maj 2009, punkt 660, Økonomiudvalget, den 6. maj 2009, punkt 671, Udvalget for Familie og Børn, den 28. april 2009, punkt 275, Udvalget for Voksne og Sundhed, Side 22 af 25

23 den 27. april, pkt. 322: overførsel af kr. fra af projektet Bo godt på Høje Tøpholms uforbrugte midler til en øget kommunal medfinansiering på Lejerbos helhedsplan. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov nr Skrivelse om ændringer af almenboligloven m.v.(til Kommunalbestyrelser, almene boligorganisationer m.v.), SKR nr Styringsreformen det fremtidige samarbejde mellem boligorganisationer og kommuner, maj 2009 (KL og BL) Direktionen Halsnæs Kommune, den 8. oktober 2009, punkt 320 Godkendt, idet sagen fremsendelse til godkendelse i Udvalgene for Kultur, Fritid og Turisme, Voksne og Sundhed, Miljø og Teknik, Familie og Børn samt Beskæftigelse til Økonomiudvalg og Byråd. Byrådet, den 8. december 2009, punkt 787: Til efterretning idet: Stillingtagen til iværksættelse af projektets fase to herunder de økonomiske konsekvenser for kommunen vil blive genstand for en særskilt politisk behandling i fagudvalg, Økonomiudvalg samt Byråd i Konsekvenser for miljø og sundhed Maglehøj har nogle akutte udfordringer i relation til miljøhåndtering i kraft af storskraldsmængder. Beboernes sundhed er ikke et tema i forbindelse med afdækning af udfordringer men kan komme i fokus i fremtidige indsatser. Høring, dialog og formidling Projektet er organiseret, så interessenterne bliver bredt inddraget. Det vil sige en styregruppe med repræsentanter for de relevante fagområder samt Lejerbo, en følgegruppe med nøgleaktører i boligområdet (skoler, daginstitutioner, socialpsykiatrien, politiet mv.), et dialogforum med deltagelse af kommunens politikere og lokale brugerbestyrelser mv. samt en bred dialog med beboerne, der forestås af Lejerbo. Økonomi og afledt drift I fase 1 et er der tale om ressourcer svarende til i alt kr. svarende til kommunens medfinansiering i Lejerbos Helhedsplan. Ressourcerne anvendes til projekttimer til projektledelsen samt mindre udgifter i forbindelse med fase 1. Finansiering af fase 2 skal afklares i forbindelse med afslutningen af fase 1. Indsatserne i fase 2 kan spænde fra nuværende indsatser, der får en drejning, det kan være indsatser, der handler om øget tværgående dialog - til helt nye indsatser, som vurderes nødvendige. Det vil sige, at indsatserne meget vel kan være udgiftsneutrale. Hvis der er forslag til indsatser, der involverer en budgetudvidelse vil dette indgå som forslag til Halsnæs Kommunes budget Personaleforhold Der er nedsat en tværfaglig projektgruppe med deltagelse fra Lejerbo. Arbejdsgruppen har viden indenfor regnskab, arbejdsmarked, borgerservice, voksen og handicapområdet, familieområdet, økonomi og analyse samt miljø-og teknik med fokus på affaldsproblematikker. Forslag til handlemuligheder Handlemulighed 1 Direktionen indstiller, at Udvalget for Erhverv og beskæftigelse overfor Økonomiudvalget og Byrådet udpeger et medlem til Dialogforum. Side 23 af 25

24 Bilag Bilag 1: Kommissorium for en samlet boligsocial indsats i Maglehøj, der udvider den nuværende helhedsplan, herunder en revideret tids- og procesplan pr. januar 2010, 12 sider Side 24 af 25

25 Underskriftsark Protokollen godkendt. Torben Hedelund Hans Jørgen Larsen Kirsten A. Lauritsen Katrine Kent Fraværende med afbud Jens Raunkjær Anne-Marie Tørnes- Hansen Jens Tusgaard Side 25 af 25

Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme. Beslutningsreferat. af møde den 4. april 2011 kl i Udvalgsværelset

Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme. Beslutningsreferat. af møde den 4. april 2011 kl i Udvalgsværelset Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme Beslutningsreferat af møde den kl. 16.00 i Udvalgsværelset Indholdsfortegnelse ÅBEN DAGSORDEN 136 GODKENDELSE AF DAGSORDEN... 4 137 ORIENTERING FRA FORMANDEN...

Læs mere

Job & Arbejdsmarked. Opfølgning på Beskæftigelsesplan Januar 2010

Job & Arbejdsmarked. Opfølgning på Beskæftigelsesplan Januar 2010 Job & Arbejdsmarked Opfølgning på Beskæftigelsesplan 29 Januar 21 Indsatsområder for den virksomhedsrettede indsats i 29 Flaskehalsindsats Forebyggelse af sygefravær Mål for den virksomhedsrettede indsats

Læs mere

Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme Beslutningsreferat

Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme Beslutningsreferat Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme Beslutningsreferat af møde den 5. marts 2012 kl. 16.00 i Udvalgsværelse Medlemmer Bertil Nyenstad (A) formand Kirsten A. Lauritsen (A) næstformand Hans Jørgen

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2010 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse. Beslutningsreferat. af møde den 8. marts 2010 kl i Udvalgsværelset

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse. Beslutningsreferat. af møde den 8. marts 2010 kl i Udvalgsværelset Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse Beslutningsreferat af møde den kl. 16.00 i Udvalgsværelset Indholdsfortegnelse ÅBEN DAGSORDEN 21 GODKENDELSE AF DAGSORDEN... 4 22 ORIENTERING FRA FORMANDEN... 5 SAGER

Læs mere

Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme. Beslutningsreferat. af møde den 14. september 2010 kl i Udvalgsværelset

Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme. Beslutningsreferat. af møde den 14. september 2010 kl i Udvalgsværelset Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme Beslutningsreferat af møde den kl. 15.30 i Udvalgsværelset Indholdsfortegnelse ÅBEN DAGSORDEN 82 GODKENDELSE AF DAGSORDEN... 4 SAGER TIL BEHANDLING 83 DELTAGELSE

Læs mere

Lov om integration af udlændinge i Danmark (Integrationsloven) 4, stk. 1:

Lov om integration af udlændinge i Danmark (Integrationsloven) 4, stk. 1: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2009/16143 Dato: 16-12-2009 Sag: Indsatsområder for integration i 2010 Sagsbehandler: Hanne Stausgaard Integrationskonsulent Indhold 1. Kommunens opgaver efter

Læs mere

Koncept for håndtering af flaskehalslisten

Koncept for håndtering af flaskehalslisten Koncept for håndtering af flaskehalslisten Beskæftigelsesregion Midtjylland August 2006 Koncept for håndtering af flaskehalsbevillingen Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING... 1 2. FLASKEHALSBEVILLINGEN...

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 12. april 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 12. april 2012 Referat torsdag den 12. april 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden - 12.04...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Indstilling af ny suppleant til

Læs mere

Endelig opgørelse af forbruget på flaskehalsbevillingen for 2008 samt meget vigtig information om afregningen for 2009 og forenklet

Endelig opgørelse af forbruget på flaskehalsbevillingen for 2008 samt meget vigtig information om afregningen for 2009 og forenklet RRRR Halsnæs Kommune Att.: Jobcentret Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2 4000 Roskilde Tlf.: 72 22 34 00 E-mail: brhs@ams.dk CVR: 29626162 EAN: 5798000400535 Den 22. december

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 ONSDAG DEN 23. APRIL 2008, KL. 16.00 Arbejdsmarkedsudvalget 23. april 2008 Side: 2 PÅ AKTIVERINGSCENTRET, INDUSTRIVEJ 2, SØN- DERSØ Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 15. september Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 15. september Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 15. september 2008 Beskæftigelsesplan 2009 for Jobcenter Århus Århus Kommune Beskæftigelsesforvaltningen Social- og Beskæftigelsesforvaltningen 1. Resume

Læs mere

REFERAT. Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget. Mandag 7. april kl på Frederikssund Rådhus i lokale nr. F 7 (lokale E103) Mødedeltagere:

REFERAT. Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget. Mandag 7. april kl på Frederikssund Rådhus i lokale nr. F 7 (lokale E103) Mødedeltagere: REFERAT Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget Mandag 7. april kl. 16.00 på Frederikssund Rådhus i lokale nr. F 7 (lokale E103) Mødedeltagere: Kim Rockhill, Ole Søbæk, Hans Henning Bjørnsen, Mogens Andersen,

Læs mere

I medfør af 42, stk. 2, og 70, stk. 3, i lov nr. 522 af 24. juni 2005 om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats fastsættes:

I medfør af 42, stk. 2, og 70, stk. 3, i lov nr. 522 af 24. juni 2005 om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats fastsættes: Bekendtgørelse om anvendelse, fordeling, udbetaling mv. af midler fra den særlige statslige bevilling til at forebygge og afhjælpe mangel på arbejdskraft (flaskehalse) I medfør af 42, stk. 2, og 70, stk.

Læs mere

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13.

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13. Dagsorden med vedtagelser Åben/lukket Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Mødedato Tirsdag den 13. maj 2014 Mødetidspunkt Kl. 15.00 Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere Per Vangekjær (DA) Næstformand,

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Dragør Kommune Tårnby Kommune Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik i

Læs mere

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Mødet afsluttet kl. 14.45 Lars Jensen deltager i behandling af punkterne 4-8 Pkt. Tekst Side 1 Orientering

Læs mere

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2013 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2013 Kommunen skal i 2012 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2013 1. Beskæftigelsesplanen er kommunens

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 25. oktober 2007 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/61 Godkendelse af referat...

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 12 TORSDAG DEN 28. FEBRUAR 2008, KL. 8.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Arbejdsmarkedsudvalget 28. februar 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen.

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 04. oktober 2010 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 14:00-15:30 Gitte Krogh, Formand (V) Benny E. Karlsen (A) Ole Andersen (F) Adnan

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Referat fra møde Tirsdag den 8. maj 2012 kl. 16.00 i F7 Mødet slut kl. 17.30 MØDEDELTAGERE Kim Rockhill (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Kirsten Weiland (A) Morten Skovgaard (V)

Læs mere

Særligt udvalg til forberedelse. Kommunale Forsyning A/S. Beslutningsreferat

Særligt udvalg til forberedelse. Kommunale Forsyning A/S. Beslutningsreferat Særligt udvalg til forberedelse af Halsnæs Kommunale Forsyning A/S Beslutningsreferat af møde den kl. 16.00 i Diamanten Indholdsfortegnelse ÅBEN DAGSORDEN 11 GODKENDELSE AF DAGSORDEN... 4 SAGER TIL BEHANDLING

Læs mere

Beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske

Beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske NOTAT 24. februar 2009 Beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål for 2010 J.nr. 2009-0000659 2. kontor/kba Indledning Efter at ledigheden generelt har været faldende siden

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben / lukket Mødedato 28. januar 2015 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 12:00 Sted: Scandic Hotel Aalborg Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 17 Resultatrevision 2013 3 18 Tilbud på virksomhedsanalyse 2014 5

Læs mere

Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme. Beslutningsreferat. af møde den 7. juni 2010 kl i Udvalgsværelset

Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme. Beslutningsreferat. af møde den 7. juni 2010 kl i Udvalgsværelset Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme Beslutningsreferat af møde den kl. 16.00 i Udvalgsværelset Indholdsfortegnelse ÅBEN DAGSORDEN 50 GODKENDELSE AF DAGSORDEN... 4 51 ORIENTERING FRA FORMANDEN...

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 04. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:10.

Mødet blev holdt torsdag den 04. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:10. ALLERØD KOMMUNE Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Møde nr. 9 Mødet blev holdt torsdag den 04. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:10. Medlemmer: Formand

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 9 ONSDAG DEN 24. OKTOBER 2007, KL. 16.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Arbejdsmarkedsudvalget 24. oktober 2007 Side: 2 Fraværende: Ingen.

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 20. januar 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Dagsorden Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 20. januar 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Dagsorden mandag den 20. januar 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Valg af formand...2 3. JA - valg af næstformand...3 4. JA - Orientering

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

Ishøj og Vallensbæk Kommuners Beskæftigelsesplan 2011

Ishøj og Vallensbæk Kommuners Beskæftigelsesplan 2011 Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2 4000 Roskilde Tlf.: 72 22 34 00 E-mail: brhs@ams.dk CVR: 29626162 EAN: 5798000400535

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. juni 2015

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. juni 2015 Referat mandag den 1. juni 2015 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Dialogtema Ny beskæftigelsesreform og Erhvervsuddannelsesreform...2

Læs mere

Referat fra møde i Beskæftigelsesudvalget

Referat fra møde i Beskæftigelsesudvalget Referat fra møde i Beskæftigelsesudvalget Tirsdag den 2. november 2010 Kl. 16.00 i F7, Frederikssund Mødedeltagere: Kim Rockhill (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Jesper Henriksen (A) Ole Søbæk (C) Susan

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Møde den 13. oktober Torsdag 13.10.2011 kl. 17:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Præsentation af Youth Explorer 3 Økonomisk oversigt 4 Status

Læs mere

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Torsdag den 15.05.08 kl. 15:00 i Jobcenter Greve, 3. sal Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side 1. Dialog med Det Regionale Beskæftigelsesråd og Beskæftigelsesregionen

Læs mere

Møde nr.: 4 Mødedato: 01. marts 2011 Mødetid: Mødested: Mødelokale 1

Møde nr.: 4 Mødedato: 01. marts 2011 Mødetid: Mødested: Mødelokale 1 Dagsorden Økonomiudvalg Møde nr.: 4 Mødedato: 01. marts 2011 Mødetid: 14.00 Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Budgetopfølgning pr. 31. januar 2011 2 BE Beskæftigelsesankenævnets

Læs mere

E BLIV KLOG PÅ G A D BESKÆFTIGELSES A M E POLITIK

E BLIV KLOG PÅ G A D BESKÆFTIGELSES A M E POLITIK T E M A D A G E BLIV KLOG PÅ BESKÆFTIGELSES POLITIK Bliv klogere på det beskæftigelsespolitiske område og bliv bedre til at udnytte din viden, erfaringer og kompetencer til fordel for medlemmerne og arbejdsmarkedets

Læs mere

Resultatrevision for Helsingør 2011

Resultatrevision for Helsingør 2011 Resultatrevision for Helsingør 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultatoversigt... 4 Beskæftigelsesministerens mål...4 Arbejdskraftreserven...4 Permanente forsørgelsesordninger...5 Unge under

Læs mere

1.7 Arbejdsmarkedsudvalget

1.7 Arbejdsmarkedsudvalget 1.7 1.7.1 49. Beskrivelse af sindsatsen omfatter budgetområdet vedr. indkomstoverførsler som f.eks., arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp, førtidspension, sygedagpenge samt arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

Skabelon for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2008

Skabelon for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2008 Skabelon for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2008 BESKÆFTIGELSESPLAN 2008 I foråret 2007 skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret udarbejde en beskæftigelsesplan for 2008.

Læs mere

DAGSORDEN. Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget. Mandag 3. november 2008 kl på Frederikssund Rådhus i lokale nr.

DAGSORDEN. Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget. Mandag 3. november 2008 kl på Frederikssund Rådhus i lokale nr. DAGSORDEN Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget Mandag 3. november 2008 kl. 16.00 på Frederikssund Rådhus i lokale nr. F 7 (lokale E103) Mødedeltagere: Kim Rockhill, Ole Søbæk, Hans Henning Bjørnsen, Mogens

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd REFERAT Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: Onsdag den 21-10-2009 Mødested: Hansborg, Østergade 48, mødelokale 1-U-2 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Jens-Ove Mortensen, Helle

Læs mere

Beskæftigelsesudvalg

Beskæftigelsesudvalg REFERAT Beskæftigelsesudvalg Møde nr.: 6 Mødedato: Mødevarighed: 16.30-18.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 2 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BE Virksomhedskontakten 2 BE Udkast til Beskæftigelsesplan

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD I GENTOFTE KOMMUNE. Kapitel 1. Det Lokale Beskæftigelsesråds formål og opgaver

FORRETNINGSORDEN FOR DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD I GENTOFTE KOMMUNE. Kapitel 1. Det Lokale Beskæftigelsesråds formål og opgaver FORRETNINGSORDEN FOR DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD I GENTOFTE KOMMUNE Kapitel 1 Det Lokale Beskæftigelsesråds formål og opgaver 1. Det Lokale Beskæftigelsesråd skal rådgive kommunen og skal samordne og

Læs mere

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere

Integrationsrådet. Referat

Integrationsrådet. Referat Integrationsrådet Referat Dato: 10. august 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 19:00-20:15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01 Godkendelse af dagsorden... 55 02 Godkendelse

Læs mere

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Torsdag den 30.08.07 kl. 15:00 i Jobcenter Greve, 3. sal Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side 1. Beskæftigelsesplan 2008 for Jobcenter Greve...4 2. Ansøgning: Støtte

Læs mere

Høringssvar fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland vedrørende Halsnæs Kommunes Beskæftigelsesplan for 2011

Høringssvar fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland vedrørende Halsnæs Kommunes Beskæftigelsesplan for 2011 Halsnæs Kommune Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2 4000 Roskilde Tlf.: 72 22 34 00 E-mail: brhs@ams.dk CVR: 29626162 EAN: 5798000400535 Den

Læs mere

Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. tirsdag den 30. maj 2006, Kl. 13.00. i udvalgsværelse 1. Dagsorden INDHOLDSFORTEGNELSE

Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. tirsdag den 30. maj 2006, Kl. 13.00. i udvalgsværelse 1. Dagsorden INDHOLDSFORTEGNELSE Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tirsdag den 30. maj 2006, Kl. 13.00 i udvalgsværelse 1 Dagsorden INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Konstitution under formandens ferie. 2 2... StatistikNyt marts 2006.

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Den 10. februar Torsdag 10.02.2011 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Præsentation af brugen af aktivering. 3 Økonomisk oversigt 4 Status

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Beskæftigelse. Mødedato: 6. januar Mødetidspunkt: Kl. 16:00. Mødelokalerne Hedensted Rådhus.

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Beskæftigelse. Mødedato: 6. januar Mødetidspunkt: Kl. 16:00. Mødelokalerne Hedensted Rådhus. Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokalerne Hedensted Rådhus Deltagere:, Per Heller, Erling Juul, Erik Kvist, Steen Christensen, Fraværende: Bemærkninger: Mødet sluttede kl. 18.30 Sidetal:

Læs mere

DAGSORDEN ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

DAGSORDEN ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DAGSORDEN ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 17.12.2013 kl. 08:00 Hjerting Badehotel Strandpromenaden 1 6710 Esbjerg V SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Revision af resultatmål i Beskæftigelsesplan

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: 3. feb. 2014 Mødetid: 8.00-10.00 Mødested: Mødelokale 1 Til stede: Borgmester Peter Sørensen, udvalgsformand Bjarne Sørensen, Per Laursen (DA), Jens Christian

Læs mere

Sagsfremstilling: I det følgende bliver målene samt resultaterne fra Jobcenter Hvidovres Beskæftigelsesplan 2008 gennemgået.

Sagsfremstilling: I det følgende bliver målene samt resultaterne fra Jobcenter Hvidovres Beskæftigelsesplan 2008 gennemgået. Pkt.nr. 8 Afrapportering Beskæftigelsesplan 2008 672464 Indstilling: Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget 1. at afrapporteringen drøftes Politisk beslutning: Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Resultatrevision for 2010

Resultatrevision for 2010 Resultatrevision for 2010 7. april 2011 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2010. Resultatrevisionen består af tre dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale og scorecard på ministermål. Resultaterne

Læs mere

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 07. februar 2008 kl. 15:30 i Jobcenter

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 07. februar 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 07. februar 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Indholdsfortegnelse 93. Integrationsråd 3 94. KL s sociale temamøde den 22. - 23. maj 2008 5 Deltager ikke. 5 95. Orientering

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 12:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 14:30 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Foreløbigt regnskab 2008 samt økonomi 2009 24 2. Resultatløn

Læs mere

Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme Beslutningsreferat

Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme Beslutningsreferat Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme Beslutningsreferat af møde den 11. juni 2012 kl. 18.30 i Udvalgsværelse Medlemmer Bertil Nyenstad (A) formand Kirsten A. Lauritsen (A) næstformand Hans Jørgen

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2018

BESKÆFTIGELSESPLAN 2018 BESKÆFTIGELSESPLAN 2018 Jobcenter Kalundborg Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 20. december 2017 BP 18 Side 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ARBEJDSMARKEDSPOLITISK STRATEGI 3 1.1 Indledning 3 1.2 Fokusområder

Læs mere

Det lokale beskæftigelsesråd

Det lokale beskæftigelsesråd Dagsorden Dato: Torsdag den 22. august 2013 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Særlige forhold: Mødelokale: Medlemmer: Bemærk at mødet er flyttet fra den 20. august til den 22. august 2013 og begynder allerede kl.

Læs mere

Opmærksomhedspunkter ved udarbejdelse af beskæftigelsesplaner for 2011

Opmærksomhedspunkter ved udarbejdelse af beskæftigelsesplaner for 2011 10-0325 - 20.04.2010 Kontakt: Mette Rostgaard Evald - meev@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Opmærksomhedspunkter ved udarbejdelse af beskæftigelsesplaner for 2011 Kommunernes udarbejdelse af beskæftigelsesplaner

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. den Dok.nr

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. den Dok.nr Dragør Kommune Tårnby Kommune Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen den 27.5.2010 Dok.nr. 1908607 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik i december 2004

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 4. juni 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 4. juni 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat tirsdag den 4. juni 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orientering i juni...2 3. JA - Dialogtema, styrkelse af virksomhedskontakten

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 28.08.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2008: Budgetrevision 3 på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets

Læs mere

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 19.01.2010, kl. 08:30 i Borgmesterens mødelokale SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden...... 3 2 Udpegning af næstformand...... 4 3 Mødekalender for 2010...... 5 4

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 4. juni 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 4. juni 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 4. juni 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden til junimødet...1 2. JA - Orienteringssager til junimødet...2 3. JA - 1. udkast Beskæftigelsesplan

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 3 ONSDAG DEN 21. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Arbejdsmarkedsudvalget 21. marts 2007 Side: 16 Fraværende: Mogens

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Bilag 1 Opfølgning for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget mål fastsat i kommunens kvalitetskontrakt

Bilag 1 Opfølgning for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget mål fastsat i kommunens kvalitetskontrakt Bilag 1 Opfølgning for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget mål fastsat i kommunens kvalitetskontrakt På Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område er der i alt opstillet tre kvantificerbare mål

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd

Dagsorden. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B på Rådhuset i Støvring 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 14 Godkendelse af dagsorden 3 15 Beskæftigelsesplan 2017 3 16 IGU (Integrationsgrunduddannelse

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 11 ONSDAG DEN 19. DECEMBER 2007, KL. 16.00 Arbejdsmarkedsudvalget 19. december 2007 Side: 2 PÅ AKTIVERINGSCENTRET, INDUSTRIVEJ 2, SØN- DERSØ

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Indstilling. Resultatrevision 2009 for Jobcenter Århus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 19.

Indstilling. Resultatrevision 2009 for Jobcenter Århus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 19. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 19. maj 2010 Århus Kommune Beskæftigelsesforvaltningen Sociale Forhold og Beskæftigelse 1. Resume Resultatrevision 2009

Læs mere

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608 Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Møde nr. 41 Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00 på

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Forretningsorden for Det Lokale Beskæftigelsesråd for Frederikssund Kommune

Forretningsorden for Det Lokale Beskæftigelsesråd for Frederikssund Kommune Forretningsorden for Det Lokale Beskæftigelsesråd for Frederikssund Kommune juni 2011 1 Beskæftigelsesrådets formål Det lokale beskæftigelsesråd har til formål at rådgive kommunen og samordne og udvikle

Læs mere

Referat fra LBR mødet den 19. maj 2014,

Referat fra LBR mødet den 19. maj 2014, Referat fra LBR mødet den 19. maj 2014, - kl. 13.30 i Jobcenter Struer Afbud: Flemming Voldum, Bo Ravn og Lisbeth D. Madsen (John Overgaard deltager som suppleant) 1. Orientering a. Opfølgning på ministerens

Læs mere

Kvartalsrapport Jobcenter Nordfyn 3. kvartal 2007

Kvartalsrapport Jobcenter Nordfyn 3. kvartal 2007 Kvartalsrapport 3. kvartal 27 Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...5 4. Resultater af beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 16:30 Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring

Læs mere

Beskæftigelsespolitik for Halsnæs Kommune

Beskæftigelsespolitik for Halsnæs Kommune Beskæftigelsespolitik for Halsnæs Kommune Indledning Byrådet har besluttet at der skal udarbejdes en beskæftigelsespolitik. Udvalget for beskæftigelse har i efteråret 2007 arbejdet med at formulere denne

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE REFERAT. for. Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 14. juni 2007, Kl i Multihuset. Afbud fra Lars Andersen, gr. A.

HVIDOVRE KOMMUNE REFERAT. for. Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 14. juni 2007, Kl i Multihuset. Afbud fra Lars Andersen, gr. A. HVIDOVRE KOMMUNE REFERAT for Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 14. juni 2007, Kl. 18.30 i Multihuset. Afbud fra Lars Andersen, gr. A. INDHOLDSFORTEGNELSE Pkt.nr. 1... 1 Meddelelser... 1 Pkt.nr. 2... 1 Status

Læs mere

Møde nr.: 4 Mødedato: 01. marts 2011 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1

Møde nr.: 4 Mødedato: 01. marts 2011 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 REFERAT Økonomiudvalg Møde nr.: 4 Mødedato: Mødevarighed: 14.00-16.15 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Budgetopfølgning pr. 31. januar 2011 2 BE Beskæftigelsesankenævnets

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. november

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. november Til LBR Syddjurs Dato: 28.11.2012 Sagsbeh.: Helle Dueholm Sags nr. 12/42166 Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. november Tilstede: Gunnar Sørensen, Michael Udsen, Berit Dehli, Lisbeth Bøwes,

Læs mere

77. Orientering om den månedlige økonomirapport - Arbejdsmarked

77. Orientering om den månedlige økonomirapport - Arbejdsmarked Dagsorden til mødet i Udvalget for Arbejdsmarked den 31. oktober 2011 kl. 16:00 i Mødelokale 2, 1. sal, Korsgade 2, Hobro Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 77 Orientering om den månedlige økonomirapport

Læs mere

Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme. Beslutningsreferat. af møde den 23. august 2010 kl i Byrådssalen

Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme. Beslutningsreferat. af møde den 23. august 2010 kl i Byrådssalen Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme Beslutningsreferat af møde den kl. 16.00 i Byrådssalen Indholdsfortegnelse ÅBEN DAGSORDEN 71 GODKENDELSE AF DAGSORDEN... 4 72 ORIENTERING FRA FORMANDEN...

Læs mere

Referat fra møde i Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget

Referat fra møde i Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget Referat fra møde i Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget Mandag den 4. maj 2009 Kl. 16.00 i Mødelokale F2, Frederikssund Mødedeltagere: Kim Rockhill (A) Hans Henning Bjørnsen (V) Mogens Andersen (A) Ole

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Møde den 10. maj Tirsdag 22.05.2012 kl. 16:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status over igangværende LBR-indsatsområder, -projekter og -aktiviteter

Læs mere

LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD VELKOMMEN PÅ BANEN

LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD VELKOMMEN PÅ BANEN LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD VELKOMMEN PÅ BANEN VELKOMMEN 03 til samarbejdet i det lokale beskæftigelsesråd Denne pjece er en velkomst til medlemmerne af de nye lokale beskæftigelsesråd. Som led i kommunalreformen

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Byrådssalen, Støvring Møde slut: 16.00 Fraværende: Axel Rene Aubertin, Anna-Birthe Lang Andersen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 1 Temadrøftelse

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012 Referat torsdag den 29. november 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - december...2 3. JA - Samarbejdsaftale

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Møde den 18. august Torsdag 18.08.2011 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Økonomisk oversigt 3 Status over igangværende LBR-indsatsområder,

Læs mere

Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune

Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune I henhold til 45, stk. 5 i Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats fastsættes: Formål 1. Det lokale beskæftigelsesråd

Læs mere

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Opsamling på LBR-seminar den 6. september 2010 mploy a/s www.mploy.dk Gothersgade 103, 3. sal 1123 København K Tlf: 32979787 Email: mploy@mploy.dk

Læs mere

Integrationsrådet. Beslutningsprotokol

Integrationsrådet. Beslutningsprotokol Integrationsrådet Beslutningsprotokol Dato: 29. oktober 2008 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 19:00-20:15 Bodil Thomsen Carsten Jespersgaard Diana Kringelbach Henning Jørgensen

Læs mere

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den kl. 16:00 i

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den kl. 16:00 i Referat af Beskæftigelsesråds møde den 20.06.2011 kl. 16:00 i Tilstedeværende: Annie Bendtsen Bent Munk Jensen Birthe Jensen Gitte Voss Nygaard Henning Kofod Jorry Højer Mogens Møller (F) René B. Svendsen

Læs mere

1. Resume Da der hvert år skal udarbejdes en beskæftigelsesplan for det kommende år, fremsendes den således til godkendelse i byrådet.

1. Resume Da der hvert år skal udarbejdes en beskæftigelsesplan for det kommende år, fremsendes den således til godkendelse i byrådet. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 14. november 2017 Beskæftigelsesplan 2018 1. Resume Da der hvert år skal udarbejdes en beskæftigelsesplan for det

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10. BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.00 * Der afholdes formøde

Læs mere

Beskæftigelsesudvalg

Beskæftigelsesudvalg REFERAT Beskæftigelsesudvalg Møde nr.: 5 Mødedato: Mødevarighed: 14.30-15.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 6 Ingerlise Thaysen, Per Schmidt Andersen Øvrige bemærkninger: Charlotte Juhl Andersen (Kom

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt 08-08-2016 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 08-08-2016

Læs mere