ny bevilling til grundkursus i arbejdsmarkedsdansk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ny bevilling til grundkursus i arbejdsmarkedsdansk"

Transkript

1 nyhedsbrev om dansk som andetsprog for børn, unge og voksne DET FLYVENDE TÆPPE : 14 : 2009 ny bevilling til grundkursus i arbejdsmarkedsdansk Af Peter Villads Vedel, Danskuddannelsesenheden, Integrationsministeriet Integrationsministeriets pulje til grundkurser i arbejdsmarkedsdansk tilføres 27 mio. kr. i perioden Dette sker med aftalen af 5. november 2009 mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om udmøntning af reserven til styrket voksen- og efteruddannelse. Formålet med aftalen er at understøtte målsætningen om, at tosprogede ledige og beskæftigede med utilstrækkelige danskkundskaber kan fastholdes på arbejdsmarkedet. Aftalen indebærer, at puljen til grundkursus i arbejdsmarkedsdansk, som har fungeret som en forsøgsordning siden 2007, nu kan forlænges i yderligere tre år. Siden puljens start er der blevet oprettet mere end 228 kurser og givet mere end 14 mio. kroner i tilskud. Det er virksomheder inden for rengøring, industri og landbrug, der er de største aftagere af kurserne. Formålet med puljen er at tilbyde kortuddannede udlændinge et erhvervsrettet og fleksibelt kursus i arbejdsmarkedsdansk med henblik på, at de kan fastholde et arbejde eller komme i beskæftigelse. de kerneområder, som bør indgå i en velstruktureret organisering og undervisning i arbejdsmarkedsrettet dansk som andetsprog. Puljen kan søges af udbydere af danskuddannelse i samarbejde med private eller offentlige virksomheder og / eller jobcentre. Yderligere information om puljen og ansøgningsprocedure: Evaluering af arbejdsmarkedsdansk Kurserne i arbejdsmarkedsdansk er ved at blive evalueret af NIRAS Konsulenterne. Den første midtvejs-evaluering peger klart på, at både virksomheder, medarbejdere, jobcentre og sprogcentre har taget meget positivt imod det nye tilbud. Den endelige evaluering foreligger i januar I tilknytning til evalueringen udarbejder NIRAS et katalog ved navn God praksis i arbejdsrettede kurser, som beskriver

2 INDHOLD side 03 NYT FRA UNDERVISNINGSMINISTERIET GRUNDSKOLE OG FOLKEOPLYSNING Udsigt til indsigt om køn, etnicitet og ligestilling Af Beate Engels Andersson, Kontor for folkeskolens mål, fag og evaluering side 06 NYT FRA INTEGRATIONMINISTERIET integrationsafdelingen Støtte til skole-hjemsambejdet med nydanske forældre Af Helene Hoff, Kontoret for beskæftigelse og uddannelse side 04 Tosprogs-Taskforcen deler ud af gode eksempler Af Linda Lykke Madsen, Tosprogstaskforcen arbejdsmarkedsuddannelser / AMU side 07 side 07 DANSKUDDANNELSER Danskprøver på nettet Nye gebyrtakster for danskprøver i 2010 side 05 Projekt om hjælpemidler for AMU-deltagere med læse- og regnevanskeligheder Af Annette Ramsøe, Kontor for livslang læring side 08 side 09 Nye ændringer af danskuddannelsesloven Af Jette Lou, Danskuddannelsesenheden Kurser og konferencer side 10 opslagstavlen Udgives af Integrationsministeriet og Undervisningsministeriet. Nyhedsbrevet bringer informationer fra følgende uddannelses- og skoleområder: Undervisningsministeriet: Grundskole og folkeoplysning, Erhvervsfaglige uddannelser, Forberedende voksenundervisning (FVU), Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU), Almen voksenuddannelse (avu)/højere forberedelseseksamen (hf), Gymnasiet (Det almene gymnasium), handelsgymnasium (HHX), teknisk gymnasium (HTX), Korte og mellemlange videregående uddannelser samt øvrige tilbud, herunder vejledning. Integrationsministeriet: Danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Det flyvende tæppe udsendes elektronisk fire gange årligt. Dette nummer er udsendt december Deadline for næste numre: , , og Tilmelding til nyhedsbrevet: Du kan tilmelde dig Det Flyvende Tæppe via Undervisningsministeriets hjemmeside på adressen: aktuelt/abonner.aspx. Nyhedsbrevet kan læses på adressen: og%20efteruddannelse/arbejdsmarkedsuddannelser/ Tosprogede/Det%20Flyvende%20Taeppe.aspx, eller søg Det flyvende tæppe på: Det Flyvende Tæppe offentliggøres på Bidrag til det Det flyvende tæppe skal være korrekturlæste og korte, dvs. max 1-2 A4 sider. Redaktionen vil gerne have kommentarer eller forslag til artikler. Redaktion og kontaktpersoner i Integrationsministeriet: Peter Villads Vedel (ansvarshavende), e-post: eller Lone Fensmark Andersen, e-post: Kontaktperson i Undervisningsministeriet: Annette Ramsøe, e-post: Layout: Tingkov Design DET FLYVENDE TÆPPE : 14 : 2009 : SIDE 2 ud af 16

3 Undervisningsministeriet / grundskole og folkeoplyning udsigt til indsigt om køn, etnicitet og ligestilling Af Beata Engels Andersson, Kontor for folkeskolens mål, fag og evaluering Undervisningsministeriet offentliggjorde i oktober 2009 materialet Udsigt til indsigt - om køn, etnicitet og ligestilling. Materialet henvender sig til grundskolens lærere og elever på klassetrin og indeholder eksemplariske undervisningsforløb med lærerøvelser samt oplæg til elevproduktioner. Til eleverne er der quisser, video, sange og opgaver. Det hele sætter fokus på børns roller i forhold til køn, etnicitet og ligestilling. Initiativet til materialet stammer fra Beskæftigelse, deltagelse og lige muligheder til alle - regeringens handlingsplan for at nedbryde kønsbestemte barrierer til uddannelse, arbejde og foreningslivet blandt kvinder og mænd med anden etnisk baggrund en dansk. Inspirationsmaterialet ligger til fri afbenyttelse på EMU en - Danmarks Undervisningsportal. Link til materialet: af_fag/samfund/etnicitet/ Informationsmøde om tosprogede elever Undervisningsministeriet afholder informationsmøde om tosprogede elever den marts 2010 på hotel Comwell i Kolding. Nærmere information om tilmelding og program vil kunne findes på Undervisningsministeriets hjemmeside i december. DET FLYVENDE TÆPPE : 14 : 2009 : SIDE 3 ud af 16

4 Undervisningsministeriet / grundskole og folkeoplyning Tosprogs-Taskforcen deler ud af gode eksempler Af Linda Lykke Madsen, Tosprogs-Taskforcen, Skolestyrelsen Hvad er mulighederne for brug af tolk til forældremøder? Hvordan foregår arbejdet i sprogcentret? Og hvad er retningslinjerne for undervisning i dansk som andetsprog? For at forhindre misforståelser mellem skole, lærere og de tosprogede elevers forældre, har man på Mølholm Skole i Vejle udarbejdet en håndbog for inklusion af tosprogede elever, der skal sikre en fælles forståelse af begreber og handlemåder i konkrete situationer. I håndbogen kan man blandt andet læse om skolens traditioner, målsætninger i undervisningen og hvilke holdninger skolen har til fx idræt/svømning, kristendomskundskab, fødselsdage m.m. Håndbogen hjælper til at skabe tydelighed på skolen både for lærere/pædagoger, forældre og andre, der arbejder med de tosprogede elever. Arbejdet med inklusion af de tosprogede elever på Mølholm Skole er et af de gode eksempler, man kan læse om på Tosprogs-Taskforcens nye hjemmeside Skolestyrelsens Tosprogs-Taskforce har samlet den store viden om, hvad der virker, som blev indsamlet i projektet Dette virker på vores skole, og arbejder nu på at videregive erfaringerne. De gode eksempler skal inspirere, vække nysgerrighed og videregive konkrete erfaringer, som andre interesserede kan have glæde af. Tosprogs-Taskforcen indsamler løbende ny viden og opfordrer derfor alle, der har gode erfaringer på tosprogsområdet, til at tage kontakt til taskforcen. Videndeling i fokus På kan interesserede blive inspireret af andres erfaringer, få konkrete værktøjer til undervisningen, læse spørgsmål/svar om tosprogsundervisning og meget mere. Hjemmesidens primære målgruppe er kommunernes tosprogs-konsulenter, skolernes tosprogs-team og lærere på skolerne, men siden er for alle, der har brug for viden om tosprogs-undervisning. På hjemmesiden kan man også læse mere om Tosprogs- Taskforcens rådgivningstelefon, hvor alle kan ringe ind og få rådgivning om dansk som andetsprog, skole-hjem-samarbejde, organisering af undervisningen eller et andet af Tosprogs-Taskforcens indsatsområder. Tosprogs-Taskforcen rådgiver og vejleder skoler og kommuner om, hvad der virker i forhold til tosprogede i grundskolen, og samarbejder med en række udvalgte kommuner om at udvikle og sprede de mange gode erfaringer og konkrete værktøjer på tosprogsområdet. DET FLYVENDE TÆPPE : 14 : 2009 : SIDE 4 ud af 16

5 Undervisningsministeriet / arbejdsmarkedsuddannelserne / AMU Projekt om hjælpemidler og hjælpemuligheder for AMU-deltagere med læse- og regnevanskeligheder Af Annette Ramsøe, Kontor for livslang læring Der findes en lang række hjælpemidler til voksne med læse-, skrive- og regnevanskeligheder. Nogle af hjælpemidlerne anvendes på skoler med AMU-uddannelser, men det er vanskeligt for uddannelsesplanlæggere og underviserne at få overblik over, hvilke hjælpemidler, der findes på markedet og hvordan hjælpemidlerne med fordel kan bruges i AMUuddannelserne. Især fordi udviklingen af it-hjælpemidlerne går rivende hurtigt. De hjælpemidler, der her tænkes på, er både hjælpemidler i almindelige tekstbehandlingsprogrammer og særlige programmer fx med oplæsningsfaciliteter for læsesvage og ordblinde deltagere, hvor nogle også kan være af interesse for tosprogede deltagere. Skolerne har via AMU-hjælpemiddelservice mulighed for at få stillet hjælpemidler til rådighed til handicappede AMUdeltagere, herunder fx. ordblinde, igennem Hjælpemiddelinstituttet i Århus, som varetager tilbuddet for Undervisningsministeriet (SU-styrelsen). Men ordningen bliver ikke brugt i et væsentligt omfang, hvilket sandsynligvis skyldes, at skolerne ikke er bekendt med ordningen. Der er altså hjælp at hente for deltagere og undervisere, men der er behov for at styrke både uddannelsesansvarlige og undervisernes kendskab til hjælpemulighederne. Derfor gennemføres et projekt, der bl.a. består af: En publikation, der udgives i foråret 2010 To kurser om anvendelse af hjælpemidler målrettet AMU-lærere Artikler om AMUs muligheder for at støtte læse- og regnesvage deltagere. Opgaven gennemføres i et samarbejde mellem Susan Møller, Råd om undervisning og uddannelse, Hjælpemiddelinstituttet i Århus og to undervisere fra EUC Nordvestsjælland. Invitation til lærere, der underviser i AMU To kurser om hjælpemidler og hjælpemuligheder til AMU-deltagere, der har svært ved, at læse skrive eller regne på AMU-kurset I foråret afholder Undervisningsministeriet to ens kurser, hvor deltagerne blandt andet får indblik i hvilke it-programmer og andre redskaber, der kan være en hjælp i den faglige undervisning. Kurserne bliver afholdt d marts 2010 og d april Programmet for kurset og oplysninger om tilmelding m.v. kan ses her: DET FLYVENDE TÆPPE : 14 : 2009 : SIDE 5 ud af 16

6 integrationsministeriet / integrationsafdelingen Støtte til skole-hjemsamarbejde med nydanske forældre Af Helene Hoff, Kontoret for beskæftigelse og uddannelse, Integrationsministeriet Integrationsministeriet har etableret et initiativ om skolehjemsamarbejde med nydanske forældre. Initiativet består af to indsatser omhandlende skole-hjemvejledere og styrket forældreinddragelse af nydanske forældre i grundskolen. Ansøgningsfristen er den 8. januar Har din skole behov for en skole-hjemvejleder? Integrationsministeriet støtter igen i år etablering af skolehjemvejledere på skoler med mange tosprogede elever. Kontakt os Ønsker du at høre mere om initiativet, eller har du spørgsmål til, hvordan du kan søge støtte til skole-hjemsamarbejde på din skole eller i din kommune, kan du kontakte Helene Hoff, Kontoret for beskæftigelse og uddannelse, Integrationsministeriet på Du kan læse mere om de to indsatser på: Skole-hjemvejledere er ressourcepersoner, der har til opgave at vejlede og støtte kolleger, ledelse og forældre på skolen om skole-hjemsamarbejdet med nydanske forældre. Skole-hjemvejledere modtager opkvalificering i form af et 42 efteruddannelsesforløb i skole-hjemsamarbejde. Kommuner samt skoler med over 10 % tosprogede elever kan søge puljen. Har du lyst til at afprøve nye metoder til skole-hjemsamarbejde? Integrationsministeriet støtter projekter på skoler og i kommuner, der udvikler og afprøver nye måder at samarbejde med nydanske forældre på, f. eks tilbud om særlige familiekurser o g læringsforløb for nydanske forældre og deres børn. Alle kan søge fra puljen. Puljen kan søges to gange om året. DET FLYVENDE TÆPPE : 14 : 2009 : SIDE 6 ud af 16

7 integrationsministeriet / danskuddannelser danskprøver på nettet Danskprøver på Det har længe været et ønske at kunne se et eksempel på Prøve i Dansk 1, Prøve i Dansk 2, Prøve i Dansk 3 og Studieprøven på Integrationsministeriets hjemmeside. Dette er nu muligt, idet prøven fra maj-juni 2009 findes på Der mangler dog grundet copyrightbestemmelser - nogle af læseopgaverne i Prøve i Dansk 3 og Studieprøven. På sigt at det målet også at kunne lægge disse delprøver på nettet, så ikke mindst de selvstuderendes behov kan tilgodeses. Yderligere oplysninger: Gitte Østergaard Nielsen nye gebyrtakster for danskprøver i 2010 Nye gebyrtakster for danskprøver i 2010 Gebyrtakst for selvstuderende til Prøve i Dansk 1, 2 og 3 er kr. Gebyrtakst for selvstuderende til Studieprøven er 690 kr. for den skriftlige del og 690 for den mundlige del. Gebyrtakst for indfødsretsprøven er 660 kr. DET FLYVENDE TÆPPE : 14 : 2009 : SIDE 7 ud af 16

8 integrationsministeriet / danskuddannelse Nye ændringer af danskuddannelsesloven Af Jette Lou, Danskuddannelsesenheden Den 11. november 2009 fremsatte integrationsministeren lovforslag om ændring af danskuddannelsesloven. (Lovforslag nr. L 64). Lovforslaget indeholder fem hovedpunkter: indførelse af et intro-dansk kursus, begrænsning af undervisningstilbuddet til au pair personer og afskaffelse af tilbuddet til udvekslingselever på bl.a. gymnasier, nye regler om modultakster, bedre muligheder for kommunerne til at planlægge danskuddannelse og præcisering af det kommunale tilsyn Intro-dansk Med lovforslaget etableres et kortere kursus i arbejdsmarkedsrettet danskundervisning (intro-dansk) til udlændinge, der tager ophold her i landet som led i beskæftigelse. Udenlandske arbejdstagere er med til at sikre danske virksomheder adgang til kvalificeret arbejdskraft og bidrager samtidig til det danske samfund. Det er derfor vigtigt, at de hurtigt efter ankomsten til Danmark tilbydes et fleksibelt, arbejdsmarkedsrettet tilbud. Der er ofte tale om arbejdstagere, der kun opholder sig midlertidigt i Danmark, og som har behov for et mindre omfattende undervisningstilbud end det ordinære treårige danskuddannelsestilbud. Samtidigt har de behov for et undervisningstilbud, der er særlig målrettet deres arbejdssituation. Kurset i intro-dansk skal så vidt muligt kunne tilrettelægges, så det passer til den arbejdssammenhæng, som den udenlandske arbejdstager indgår i, samt til virksomhedernes behov. Undervisningen kan f.eks. tilrettelægges for beskæftigede på samme arbejdsplads. Kurset i intro-dansk skal tilbydes af kommunalbestyrelsen på linje med det ordinære danskuddannelsestilbud. Udlændingen skal frit kunne vælge, hos hvilken udbyder udlændingen ønsker at følge kurset. Udlændinge, der har fulgt intro-dansk, og som fortsat har lovligt ophold her i landet, har inden for en treårig periode mulighed for at følge det ordinære danskuddannelsestilbud. Au pair personer og udvekslingselever Lovforslaget indeholder endvidere regler om en begrænsning af undervisningstilbuddet til au pair personer og afskaffelse af tilbuddet om danskuddannelse til udvekslingsstuderende på gymnasier og andre ungdomsuddannelser. Modultakster Lovforslaget indeholder desuden regler om at afskaffe de vejledende modultakster på finansloven og opdele den modultakst, der aftales mellem kommunalbestyrelsen og udbyderen af danskuddannelse i to dele, hvor den ene halvdel udbetales til udbyderen ved starten af et undervisningsmodul og den anden del, når kursisten har bestået en modultest. Kommunal planlægning og tilsyn Endvidere indeholder lovforslaget forslag om, at kommunerne skal have bedre muligheder for at planlægge det kommunale danskuddannelsestilbud. Med lovforslaget gives der bl.a. kommunerne adgang til at bestemme antallet af udbydere i kommunen, således at der kan sikres et mere fast grundlag for planlægningen af det kommunale danskuddannelsestilbud. Endelig indeholder lovforslaget hjemmel til, at der fastsættes mere præcise regler om kommunalbestyrelsens tilsyn med udbyderne. Lovforslaget træder i kraft den 1. januar Bestemmelserne om opdeling af modultaksten i en start- og sluttakst og reglerne om intro-dansk træder dog først i kraft den 1. juli Der er endvidere fastsat en række overgangsregler i lovforslagets 2. Nærmere oplysninger om lovforslaget kan findes på Folketingets hjemmeside: Samtidig sikres det med lovforslaget, at udenlandske arbejdstagere ikke behøver at vente på at få danskundervisning, til de er blevet folkeregistrerede, men kan påbegynde intro-dansk, allerede når de har ordinær beskæftigelse, har fast, lovligt ophold og ret til at arbejde her i landet. DET FLYVENDE TÆPPE : 14 : 2009 : SIDE 8 ud af 16

9 integrationsministeriet / kurser, læreruddannelse & konferencer Efteruddannelse ledere, forstandere og lærere Sprogcentre grundkursus i ledelse I samarbejde med COK/Den Kommunale Højskole, Grenå, udbydes kurser for ledelse ved danskuddannelserne. I foråret 2010 afvikles en grunduddannelse i ledelse. Kurset henvender sig primært til nye/nyere ledere og afdelingsledere. Kurset vil være et internat på COK. Der skal ikke ansøges om tilskud til dette kursus gennem ministeriet og tilmelding skal ske direkte til COK. Øvrige kursustilbud og procedurer omkring tilmelding vil blive annonceret gennem COK og på Integrationsministeriets hjemmeside. Yderligere oplysninger COK Center for Offentlig Kompetenceudvikling T: E: Lederkonference oktober 2010 Integrationsministeriets årlige konference for ledere ved udbyderne af danskuddannelserne holdes den oktober 2010 på Hotel Munkebjerg Vejle. Nordisk lærerkonference om alfabetisering september 2010 Integrationsministeriets årlige konference for undervisere ved danskuddannelserne afvikles i 2010 som en nordisk konference om alfabetiserings undervisningen. Tid: september 2010 på LO-Skolen, Helsingør. Oplysninger: og Peter Villads Vedel, DET FLYVENDE TÆPPE : 14 : 2009 : SIDE 9 ud af 16

10 opslagtavlen kurser, læreruddannelse & konferencer Nyt efteruddannelsesprogram 2010 for undervisere i dansk som andetsprog Af Karen Lund, DPU Nyt program med masser af nyheder er nu på nettet www. dpu.dk/dsa. Danmarks Pædagogiske Universitetsskole og Voksen Pædagogisk Center i København udbyder i samarbejde med Integrationsministeriet et efteruddannelsesprogram for lærere på sprogcentre og andre udbydere af dansk som andetsprog for unge og voksne. Rekvirerede lokale kurser De kurser vi udbyder, er efter aftale med Integrationsministeriet i overensstemmelse med ministeriets prioriterede områder. Kursusbeskrivelserne i programmet er inspiration for sprogcentrene. Lærere og ledere er derudover velkomne til at foreslå andre kurser efter egne ønsker og behov. Tid, sted og specifikt fokus for det enkelte kursus fastlægges i samarbejde mellem de enkelte sprogcentre, kursuslederne og DPU/VPC.Sprogcentrene er velkomne til at samarbejde om et fælles kursus. DPU, Aarhus Universitet, og Voksen Pædagogisk Center i København udbyder i samarbejde med Integrationsministeriet et efteruddannelsesprogram for lærere på sprogcentre og andre udbydere af dansk som andetsprog for unge og voksne. Sprogcenterbaserede kurser 2010 Skolebaserede rekvirerede kurser inden for aktuelle temaer - se oversigt over alle kurser Eksaminatorrollen Landsdækkende kurser med individuel tilmelding i eksaminatorrollen Pædagogiske dage Inspiration og kompetent faglig sparring Nyt fra forskningen Oplæg fra forskere med nyt fra forskningen inden for området Kurser med individuel tilmelding I 2010 udbyder vi kurser med individuel tilmelding i København, Odense og Aarhus. Alle kurser, ønsker om Pædagogiske dage eller inspiration via Nyt fra Forskningen kan rekvireres ved at kontakte: Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Jessie Rønnest Thomsen: Tlf Fax nr.: og Voksen Pædagogisk Center Lizzie Ottesen: Tlf Fax nr.: DET FLYVENDE TÆPPE : 14 : 2009 : SIDE 10 ud af 16

11 opslagtavlen UC2 s kursusprogram for 2010 UC2 s kursusprogram for 2010 er sendt ud til alle sprogcentre pr. mail. Vilkårene for sprogcentrenes virke ændrer sig hele tiden, og hermed stilles løbende nye krav til underviserne. Videncenter for tosprogethed og interkulturalitet, UC2, tilbyder igen i 2010 en række kurser, som er kendetegnet ved: tæt relation til praksis oplæg fra undervisere med teoretisk viden - kombineret med oplæg fra undervisere med særligt gode praksiserfaringer rum og rammer til videndeling og erfaringsudveksling. Med kursusprogrammet ønsker UC2 at bistå underviserne med den løbende vedligeholdelse af faglighed og kompetencer både ved at omsætte teoretisk viden til konkret undervisning og ved at stoppe op og reflektere over egen praksis begge dele i dialog med oplægsholdere og kursusdeltagere. Kurserne fokuserer såvel på den ordinære undervisning som på de særligt tilrettelagte forløb, og afvikles som hovedregel over to kursusdage, så der er lejlighed til mellem kursusgangene at afprøve og reflektere over justeringer i egen praksis. Kursustitler forår 2010: Cooperative Learning i danskuddannelserne 2 Opfølgningskursus Begyndermaterialer Udvalgte materialer til begynderundervisningen (DU2 modul 1-3 og DU3 modul 1-2) Mobiltelefonen Mobiltelefonen som læringsredskab prøv det selv Ordforrådstilegnelse Hvordan styrker vi kursisternes ordforrådstilegnelse i den daglige undervisning? Kursustitler efterår 2010: Talesprog fra indhold til form Balancen mellem form og indhold i en undervisning med fokus på talesprog Blended learning Pædagogisk brug af it-redskaber Særligt tilrettelagte forløb Undervisningsmaterialer og modultest Genrepædagogik i samspil med modultestning Med særligt fokus på DU 2 Tilmeldingsfrister: For forårets kurser mandag den 1. februar 2010 For efterårets kurser torsdag den 1. juli 2010 Kursusleder: Tove Rasmussen, Kursussekretær: Annette Omari, DET FLYVENDE TÆPPE : 14 : 2009 : SIDE 11 ud af 16

12 opslagtavlen Tosprogede unge og voksne med dysleksi Invitation til nordisk konference Mandag den 15. marts 2010 kl. 10:30-17:30 Baggrund Der eksisterer efterhånden en hel del viden om andetsprogstilegnelse og tilegnelse af læsefærdigheder på et andet sprog end modersmålet. Ligeledes er mængden af viden om dysleksi og dyslektikeres læsning på modersmålet stor. Men mængden af viden om vanskeligheder med læsning hos personer, der både er dyslektikere og har et andet modersmål, er endnu lille og ikke særlig udbredt. Formål Den nordiske konference Tosprogede unge og voksne med dysleksi har til formål at udbrede den eksisterende forskningsbaserede og praktiske viden om tosprogede unge og voksne med dysleksi. En øget og mere udbredt viden skal forbedre mulighederne for at identificere gruppen af unge og voksne med dysleksi og tilbyde en relevant undervisning af denne gruppe. Mandag den 15. marts 2010 kl Målgruppe Andetsprogslærere og -konsulenter på ungeog voksenområdet i Danmark, Norge og Sverige Ordblindelærere på unge- og voksenområdet FVU-læselærere Læsevejledere i erhvervsuddannelserne og de gymnasiale uddannelser og alle andre med interesse for tosprogethed og dysleksi Program Ankomst og registrering Velkomst v/ Jette Skadhauge, pædagogisk konsulent på voksenområdet, Videncenter for tosprogethed og interkulturalitet, UC Tosprogede unge og voksne med dysleksi nogle barrierer og nogle interesser v/ Viggo Bank Jensen, lektor, cand.mag., Nørre Gymnasium Dyslexi på två språk. Data från en multipel fallstudie av spansk-svensktalande ungdomar med läs- och skrivsvårigheter v/ Christina Hedman, fil.dr. i tvåspråkighetsforskning, Centrum för tvåspråkighetsforskning, Stockholm Universitet Frokost Udvikling og afprøvning af test med henblik på afdækning af eventuelle ordblindevanskeligheder hos voksne med dansk som andetsprog v/ Hanne Trebbien Daugaard, videnskabelig assistent, cand.mag. i audiologopædi, Center for Læseforskning, Københavns Universitet & Anna Gellert, ph.d-stipendiat, cand. mag i audiologopædi og dansk som fremmed- og andetsprog, Center for Læseforskning, Københavns Universitet DET FLYVENDE TÆPPE : 14 : 2009 : SIDE 12 ud af 16

13 opslagtavlen Pause med kaffe og kage Workshops 1. Undervisning af dyslektikere i danskuddannelse et samarbejde v/ Mette Buhl, læsepædagog, Ordskolen AOF Århus 2. Kartlegging av leseferdigheter, inkludert kartlegging med tanke på å avdekke dysleksi i et flerspråklig perspektiv v/ Liv Bøyesen, seniorrådgiver, Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring, Norge 3. Engelskundervisning med fokus på særlige vanskeligheder for unge og voksne med dysleksi v/ Uni Beck, M.Phil., England, cand.mag., speciallærer, Hovedstadens Ordblindeskole Pause med smoothies og frugt Tilmelding Senest mandag den 1. februar 2010 til Helle Visholm på med følgende informationer: Navn, ansættelsessted, betaler (EAN-nummer) samt angivelse af, hvilken workshop der ønskes deltagelse i. Tilmeldingerne registreres efter først til mølle-princippet. Arrangør Videncenter for tosprogethed og interkulturalitet, UC2 Professionsinstitut for didaktik og læring Professionshøjskolen UCC Kontakt Praktiske informationer: Helle Visholm, telefon (+45) eller Spørgsmål af faglig karakter: Trine Nobelius, telefon (+45) eller Dyslexi på ett språk, dyslexi på alla? v/ Bodil Andersson Rack, logoped, läs- och skrivkonsulent, Spella AB Stand-up comedy v/ Omar Marsouk Opsamling og perspektiver v/ Peter Villads Vedel, Danskuddannelsesenheden, Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Sted Festsalen på Læreruddannelsen Blaagaard/KDAS Mørkhøj Park Allé Søborg Dato og tid Mandag den 15. marts 2010 kl. 10:30-17:30 Pris 1.350,- DET FLYVENDE TÆPPE : 14 : 2009 : SIDE 13 ud af 16

14 opslagtavlen Nye tider for Uddannelsen til underviser i dansk som andetsprog - øget søgning og nu godkendt som masteruddannelse Af Karen Lund, studiekoordinator, DPU Efter nogle år med forholdsvis få studerende på DAV har DPU og Københavns Universitet igen fået vokseværk. I september 2009 startede vi fire nye hold op på landsplan et på KU, et på DPU i København og to hold på DPU i Århus. Efter anmodning fra Integrationsministeriet og sprogcentrene starter vi endvidere ekstraordinært to hold op på DPU i februar 2010 et i København og et i Århus. Vi har fået små 90 ansøgninger i denne omgang. Næste mulighed for optag er så september En anden nyhed er at Master i dansk som andetsprog endelig er godkendt i Videnskabsministeriet, og vi starter masterhold op i september I store træk ligner Master i dansk som andetsprog og DAV hinanden. De er begge uddannelser på masterniveau; de består begge af fire studiemoduler af hver 15 ECTS point, og optagekravet på begge uddannelser er at man skal være lærer/professionsbachelor med sprog/dansk som linjefag eller universitetsbachelor med sprog/dansk som centralt fag på minimum 45 ECTS point. Der er dog også et par forskelle. Faget Sprogtilegnelse på DAV er ikke et selvstændigt fagmodul på Master i dansk som andetsprog, men indgår som del af de øvrige tre fagmoduler Sprogbeskrivelse, Kulturforståelse og Interkulturel kommunikation og Andetsprogspædagogik. På master i dansk som andetsprog skal der nemlig være plads til et projektsemester, hvor de studerende skal arbejde med et afsluttende masterprojekt, der i omfang er ca. dobbelt så langt som DAV-projektet. En anden forskel er at der som på alle diplom- og masteruddannelser stilles adgangskrav om to års relevant erhvervserfaring. For optagelse på Master i dansk som andetsprog er kravet sammenlagt to års undervisning og/eller kommunikationsarbejde. IT i sprogundervisningen rapport fra EU konference om IT i sprogundervisningen for indvandrere Af Mads Bo-Kristensen, VIFIN Europakommissionen har den oktober i Sevilla afholdt en konference om brugen af IT i undervisningen af voksne indvandrere. Konferencens resultater og anbefalinger kan downloades på: Conclusions_EU_commission.doc Konferencens formål var at: at identificere og diskutere de centrale udfordringer, vi i øjeblikket står over for i sprogundervisningen af voksne indvandrere i EU-lande at indsamle dokumentation for, hvorvidt og hvordan disse udfordringer kan imødekommes via IT På baggrund af en sådan dokumentation at identificere, hvilke eventuelle konklusioner, der allerede nu kan drages om, hvor IT kan forbedre sprogundervisningen af voksne indvandrere samt hvilke politiske implikationer og/eller hvilken fortsat forskning, der vil være nødvendig Anbefalinger fra rapporten til forskning og udvikling: Forskning af L2 -lærernes brug af IT i sprogundervisningen Forskning i ny IT baseret pædagogik i andetsprogsundervisningen for voksne Forskning i indvandreres behov og motivation for andetsprogsundervisning Effektanalyse af brugen af IT i andetsprogsundervisningen Studieordningen for Master i dansk som andetsprog vil være tilgængelig i løbet af foråret, og det vil heraf også fremgå hvilke overgangsordninger der vil være, hvis man fx ønsker at overgå fra DAV til masteren. Det vil også fremgå hvilke muligheder studerende med en færdig DAV vil have for at få merit på Master i dansk som andetsprog. DET FLYVENDE TÆPPE : 14 : 2009 : SIDE 14 ud af 16

15 opslagstavlen Netværk om evaluering af sprogpraktikker Af Tove Rasmussen, UC2 Videnscenter for tosprogethed og interkulturalitet, UC2 har i efteråret 2009 afviklet i alt fire arrangementer for et netværk af lærere, vejledere, jobguides og projektmedarbejdere ved sprogcentre, som beskæftiger sig med etablering, gennemførelse og efterbehandling af sprogpraktikker. Netværket har haft til formål at opsamle og dele erfaringer og viden om evaluering af sprogpraktikforløb. De overordnede spørgsmål har været: Et notat med erfaringsopsamling specifikt i forhold til evaluering af sprogpraktikker udsendes i januar til alle sprogcentre. Netværket er finansieret af puljemidler fra Integrationsministeriets pulje til Sprogpraktik. I alt 20 medarbejdere, repræsenterende 12 sprogcentre og et enkelt jobcenter, har været tilknyttet netværket. Yderligere oplysninger: Tove Rasmussen, Hvordan måler vi de konkrete resultater af sprogpraktikforløb? Hvordan kan vi se, hvad der virker? - Hvad gør vi? - Hvordan gør vi? Hvordan bruger vi evaluering af sprogpraktikforløb som redskab i den løbende kvalitetssikring og kvalitetsudvikling? Hvad får kursisterne, virksomhederne og vi selv ud af det? I netværkets videndeling og erfaringsudveksling har vi således søgt at holde fokus på sprogpraktikker, og vi har søgt at holde fokus på metoder og værktøjer til evaluering af sprogpraktikforløbene men snakken har været vidt omkring alle mulige aspekter af etablering, forberedelse, gennemførelse og efterbehandling af praktikforløb. DET FLYVENDE TÆPPE : 14 : 2009 : SIDE 15 ud af 16

16 opslagstavlen Rapporter og materialer ALFA-Z 6 & Lærervejledning 4 6 Af Zdenka Valenta & Susanne Adelhardt Alfa-Z 6 er beregnet til kursister på Danskuddannelse 1, der er alfabetiserede eller som har gennemgået Alfa-Z 1. Materialet lægger op til træning af talesprog bl.a. gennem arbejde med samtalebilleder i relation til emnerne Arbejde, Uddannelse samt Hverdagsliv og medborgerskab. Læsekompetencen trænes gennem læsning afkorte tekster og opgaver i stil med dem, kursisterne møder til modultestene. Desuden udbygges kurssitenes kendskab til den danske grammatik og sprogets opbygning. Bag i bogen sidder kursist-cd en. Der er ingen lærer-cd til Alfa-Z 6, da lytning trænes i interaktionen. Alfa-Z-4-6 Lærervejledning dækker de sidste tre bøger i Alfa-Z-serien. Lærervejledningen giver en udførlig side for side-gennemgang i brugen af bøgerne. Der er desuden forslag til emnearbejde, ideer til klasseaktiviteter, kopiark og udskrift af cd erne. Elevbog: 88 sider, kr. 139,- ex moms, ISBN Lærervejledning: 80 sider, kr. 555,- ex moms, ISBN Gyldendal, tlf DET FLYVENDE TÆPPE : 14 : 2009 : SIDE 16 ud af 16

Bilag 1: Kravspecifikation for evaluering af Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk pulje til ny fleksibel beskæftigelsesrettet danskundervisning

Bilag 1: Kravspecifikation for evaluering af Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk pulje til ny fleksibel beskæftigelsesrettet danskundervisning NOTAT Dato: 2008-10-31 Kontor: Integration J.nr.: 2007/5147-35 Sagsbeh.: PVV Fil-navn: projektbeskrivelse Bilag 1: Kravspecifikation for evaluering af Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk pulje til ny fleksibel

Læs mere

Faktaark om Danskuddannelse

Faktaark om Danskuddannelse Faktaark om Danskuddannelse 1. Baggrund og formål Den grundlæggende danskundervisning for nyankomne udlændinge sker efter lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Formålet med uddannelse i dansk

Læs mere

Ønsker du at blive bedre til dansk? DANMARK. Hej! Hola! Tjek hvad der findes af danskundervisning. indvandrere

Ønsker du at blive bedre til dansk? DANMARK. Hej! Hola! Tjek hvad der findes af danskundervisning. indvandrere Ønsker du at blive bedre til dansk? DANMARK Hej! Hola! Tjek hvad der findes af danskundervisning for indvandrere 2017 Forord Vi har alle behov for at kunne kommunikere med de mennesker, vi møder i hverdagen.

Læs mere

Til udbydere af danskuddannelse, kommuner og centerkommuner

Til udbydere af danskuddannelse, kommuner og centerkommuner Ministeriet for Flygtninge Indvandrere og Integration Til udbydere af danskuddannelse, kommuner og centerkommuner Dato: 9. oktober2003 Kontor: 1. integrationskontor J. nr.: 2003/5123-8 Sagsbeh.: ml Fil-navn:

Læs mere

Kurser/efteruddannelse i skoleåret 2014/15.

Kurser/efteruddannelse i skoleåret 2014/15. Den 11. marts 2015 Kurser/efteruddannelse i skoleåret 2014/15. Denne orientering drejer sig om følgende kurser/efteruddannelse: 1. Kursus i ministeriets sprogvurderingsmateriale til børnehaveklassen (se

Læs mere

Forstanderkonference 6. oktober Charlotte Hamburger

Forstanderkonference 6. oktober Charlotte Hamburger Forstanderkonference 6. oktober 2010 Charlotte Hamburger Den politiske dagsorden Vækst => behov for kvalificeret arbejdskraft => behov for sammenhæng mellem indvandring & integration Integration fra dag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Lovforslag nr. L 64 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Lovforslag nr. L 64 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 64 Folketinget 2009-10 Fremsat den 11. november 2009 af ministeren for flygtninge, indvandrere og integration (Birthe Rønn Hornbech) Forslag til Lov om ændring af lov om danskuddannelse

Læs mere

Indhold. Vejledning til ansøgning om støtte til puljen efteruddannelse af medarbejdere ved danskuddannelserne m.fl

Indhold. Vejledning til ansøgning om støtte til puljen efteruddannelse af medarbejdere ved danskuddannelserne m.fl Vejledning til ansøgning om støtte til puljen efteruddannelse af medarbejdere ved danskuddannelserne m.fl. 14.62.07.10 Indhold 1. Indledning... 1 2. Puljens formål... 2 3. Puljens prioriterede temaer i

Læs mere

Skuup netværket for sprog- og kulturmøder i uddannelse, undervisning og pædagogisk praksis

Skuup netværket for sprog- og kulturmøder i uddannelse, undervisning og pædagogisk praksis Nyhedsbrev, juni 2012 Skuup netværket for sprog- og kulturmøder i uddannelse, undervisning og pædagogisk praksis Hermed nyhedsbrev for juni måned. GOD LÆSELYST! Du er velkommen til at videresende dette

Læs mere

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet Regeringen 20. marts 2006 Landsorganisationen i Danmark Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd Akademikernes Centralorganisation Ledernes Hovedorganisation Dansk Arbejdsgiverforening Sammenslutning

Læs mere

Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014

Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014 Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014 Indholdsfortegnelse Mål:.. 4 Fælles aktiviteter på alle skoler 5 Dansk som andetsprog som dimension i undervisningen. 5 Udvikling af tosprogede

Læs mere

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER -

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Forord Meget få tosprogede medarbejdere deltager i efteruddannelse, sammenlignet med deres etnisk danske

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

Høringssvar til udkast til lovforslag om målretning af danskuddannelsestilbud m.v. Foreslåede ændringer. KL s hovedsynspunkter

Høringssvar til udkast til lovforslag om målretning af danskuddannelsestilbud m.v. Foreslåede ændringer. KL s hovedsynspunkter Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk hen@ams.dk asc@ams.dk Høringssvar til udkast til lovforslag om målretning af danskuddannelsestilbud m.v. KL har den 2. september 2013 modtaget udkast til forslag til

Læs mere

Sprogcenter Viborg Vævervej 10, 8800 Viborg

Sprogcenter Viborg Vævervej 10, 8800 Viborg Bilag 1 Side 1-8 Sprogcenter Viborg Vævervej 10, 8800 Viborg Tlf.: 87 87 46 87 E-mail: sprogcenterviborg@viborg.dk www.viborg.dk/sprogcenter Undervisning på Sprogcenter Viborg Sprogcenter Viborg er en

Læs mere

Retningslinjer for anvendelsen af koder til afholdelseskategorier med bilag

Retningslinjer for anvendelsen af koder til afholdelseskategorier med bilag Retningslinjer for anvendelsen af koder til afholdelseskategorier med bilag Version: 3.0 Den 21. januar 2011 NOTAT 21. januar 2011 J.nr. 2009-0008415 Vejledning til registrering af vejlednings- og opkvalificeringsindsatsen

Læs mere

Informationsmøder om Ordblindetesten. Trine Nobelius & Stina Kjær Madsen, UVM

Informationsmøder om Ordblindetesten. Trine Nobelius & Stina Kjær Madsen, UVM Informationsmøder om Ordblindetesten Trine Nobelius & Stina Kjær Madsen, UVM Program for informationsmødet Baggrund for og intentioner med Ordblindetesten Trine Nobelius, Center for Udvikling af Folkeskolen,

Læs mere

Faktaark om Danskuddannelse

Faktaark om Danskuddannelse Faktaark om Danskuddannelse 1. Baggrund og formål Den grundlæggende danskundervisning for nyankomne udlændinge sker efter lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Formålet med uddannelse i dansk

Læs mere

Ordblinde og it-konferencen 8. april 2014

Ordblinde og it-konferencen 8. april 2014 Ordblinde og it-konferencen 8. april 2014 Workshops abstracts 13.30-14.15: Workshop runde 1 Oplægsholderne præsenterer erfaringer, projekter eller forskning, idet der lægges op til dialog og erfaringsudveksling

Læs mere

Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning

Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning 1 Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning - vejledning om organiseringen af den arbejdsmarkedsrettede begynderundervisning Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Undervisningsministeriet Juni 2014 2 Indhold Indledning

Læs mere

Spørgsmål 1: Vil ministeren kommentere alle de rejste punkter i LVU s høringssvar af 24. oktober 2007, jf. L 56 bilag 2

Spørgsmål 1: Vil ministeren kommentere alle de rejste punkter i LVU s høringssvar af 24. oktober 2007, jf. L 56 bilag 2 Uddannelsesudvalget (2. samling) L 56 - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt Folketingets Uddannelsesudvalg Christiansborg Ministeren Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5547 www.uvm.dk

Læs mere

SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE

SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE - NÅR DU ER I ARBEJDE - NÅR DU ER FYRET, MEN IKKE FRATRÅDT ENDNU STATENS VOKSENUDDANNELSES-STØTTE (SVU) ELLER GODTGØRELSE TIL VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE (VEU) LÆS HER HVORDAN

Læs mere

Kursuskatalog for frivillige forår 2012

Kursuskatalog for frivillige forår 2012 Kursuskatalog for frivillige forår 2012 Kurserne i dette kursuskatalog er for frivillige i Dansk Flygtningehjælp. Du kan tilmelde dig kurserne på www.frivillignet.dk Ud over kurserne i kataloget, findes

Læs mere

Efteruddannelsestilbud

Efteruddannelsestilbud Efteruddannelsestilbud GLOBALE GYMNASIERS 2015/2016 Interkulturel kommunikation sprog og medier Ved deltagelse af 10 hold à to lærere og to elever er prisen pr. hold 40.000 kr. Over tre adskilte kursusdage

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Børn & Kultur Skoleadministration Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Kompetenceudviklingsplanen er baseret på publikationen fra ministeriet: Pejlemærker for kompetenceudvikling

Læs mere

Møde i uddannelsesudvalget på TH. LANGS HF & VUC tirsdag den 25. august 2016

Møde i uddannelsesudvalget på TH. LANGS HF & VUC tirsdag den 25. august 2016 Møde i uddannelsesudvalget på TH. LANGS HF & VUC tirsdag den 25. august 2016 Tidspunkt: Torsdag den 25. august 2016 Kl. 14.00-15.30 Lokale: Mødelokale F4 Dagsorden 1. Godkendelse af referat fra den 19.

Læs mere

Effekten af milliarden bliver dog begrænset af, at den stadige reduktion af taksterne med to procent om året til omstillingsreserven (se nedenfor).

Effekten af milliarden bliver dog begrænset af, at den stadige reduktion af taksterne med to procent om året til omstillingsreserven (se nedenfor). Teknisk orientering om FFL2014 Indledning Regeringen præsenterede tirsdag den 27.08 sit finanslovsforslag for 2014 (FFL2014) Vækst og balance. Uddannelse fremstår umiddelbart som et væsentligt indsatsområde.

Læs mere

Jobcenter. Sprogpraktik med mentorstøtte

Jobcenter. Sprogpraktik med mentorstøtte Sprogpraktik med mentorstøtte Arbejdsrettet danskundervisning Danskundervisning i tilknytning til arbejde har været på den politiske og pædagogiske dagsorden i en årrække. Den udvikling vil fortsætte.

Læs mere

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011 Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Frivilligrådet og Center for frivilligt socialt arbejde

Læs mere

Integrationsministeriets informationsmøde. Integrationspuljer 2011

Integrationsministeriets informationsmøde. Integrationspuljer 2011 Integrationsministeriets informationsmøde Integrationspuljer 2011 Program Kl. 14.00 14.45 Velkomst og introduktion til integrationspuljerne Videndeling og erfaringsopsamling Indsatsområder og integrationspuljer

Læs mere

Kompetencevurdering og opkvalificering af flygtninge. Opfølgning pa dialogmøde d. 10. november

Kompetencevurdering og opkvalificering af flygtninge. Opfølgning pa dialogmøde d. 10. november Kompetencevurdering og opkvalificering af flygtninge. Opfølgning pa dialogmøde d. 10. november Danske Erhvervsskoler Lederne og Foreningen af Forstandere og Direktører ved AMU- centrene fremsender hermed

Læs mere

Samarbejde mellem højskoler og uddannelsesinstitutioner

Samarbejde mellem højskoler og uddannelsesinstitutioner Samarbejde mellem højskoler og uddannelsesinstitutioner Formålet med vejledningen er at beskrive de vilkår og muligheder, der er for samarbejde mellem folkehøjskoler og uddannelsesinstitutioner. 1. Generelle

Læs mere

Forsøg med modersmålsundervisning, 1. klassetrin

Forsøg med modersmålsundervisning, 1. klassetrin Forsøg med modersmålsundervisning, 1. klassetrin Forsøgsprogram om modersmålsbaseret undervisning Ved projektleder Rune Schjerbeck, Undervisningsministeriet den 20. marts 2014 Indsæt note og kildehenvisning

Læs mere

Informationsbrev til udbydere af arbejdsmarkedsuddannelse

Informationsbrev til udbydere af arbejdsmarkedsuddannelse Informationsbrev til udbydere af arbejdsmarkedsuddannelse Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR

Læs mere

NATIONALE TEST ELEVPLANER EVALUERINGSKULTUR TEAMSAMARBEJDE

NATIONALE TEST ELEVPLANER EVALUERINGSKULTUR TEAMSAMARBEJDE Sæt evaluering på dagsordenen Invitation til inspirationsseminar april 2010 NATIONALE TEST ELEVPLANER EVALUERINGSKULTUR TEAMSAMARBEJDE Få ideer til arbejdet med evaluering i praksis Savner du inspiration

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Bekendtgørelse af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. LBK nr 772 af 10/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 154.90M.541 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1871 af

Læs mere

Ind i uddannelse og ud af misbrug

Ind i uddannelse og ud af misbrug Ind i uddannelse og ud af misbrug Et kursustilbud til dig der vil have inspiration og redskaber til arbejdet med unge, der har problemer med rusmidler. Kurset er tilrettet indsatser i de unges hverdagsliv.

Læs mere

Kompetencecenter for læsning Retningslinjer

Kompetencecenter for læsning Retningslinjer Kompetencecenter for læsning Retningslinjer Thisted Kommunes tilbud til elever med ordblindevanskeligheder Baggrund Thisted Kommunes tilbud til elever med ordblindevanskeligheder bygger lige som al anden

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

FVU tilbud til medarbejdere på virksomheder

FVU tilbud til medarbejdere på virksomheder FVU tilbud til medarbejdere på virksomheder Eksempel på Rammeaftale mellem [virksomhed] og [uddannelsesinstitution] om almen opkvalificering af medarbejdere 1. Indledning Ud fra tidligere erfaringer i

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2013 og 2014

VIRKSOMHEDSPLAN 2013 og 2014 VIRKSOMHEDSPLAN 2013 og 2014 Virksomhedsbeskrivelse Navn: Adresse: Tlf. nr.: 48 22 78 80 Sprogcenter Nordsjælland Milnersvej 41C, 3400 Hillerød Sprogcenter Nordsjælland er en uddannelsesinstitution for

Læs mere

virksomhed Sprogpraktik med mentorstøtte

virksomhed Sprogpraktik med mentorstøtte Sprogpraktik med mentorstøtte Fremtidens udfordring Trods en periode med stigende arbejdsløshed ved vi, at den største udfordring for erne og det danske velfærdssamfund er at have velkvalificerede medarbejdere

Læs mere

Integrationsgrunduddannelsen (IGU)

Integrationsgrunduddannelsen (IGU) Integrationsgrunduddannelsen (IGU) Erhvervsrettet uddannelse og integration Temakonference om trepartsaftalens initiativer til arbejdsmarkedsintegration Tirsdag den 20. september 2016 v. Kåre Vind Jensen

Læs mere

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering Pædagogisk diplomuddannelse UNDERVISNING I LÆSNING OG MATEMATIK FOR VOKSNE Mål for læringsudbytte skal opnå faglige og pædagogisk/didaktiske forudsætninger for at kunne forestå planlægning, gennemførelse

Læs mere

Handlingsplan for læseindsats 2016

Handlingsplan for læseindsats 2016 Handlingsplan for læseindsats 2016 Erhvervsuddannelser og AMU Jordbrugets UddannelsesCenter Århus Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Evaluering af læseindsatsen i 2015... 3 3. Overordnet beskrivelse

Læs mere

Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik

Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik Efterår 2014 Forår 2015 VPC-ERHVERV 2 formål Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik AKADEMIUDDANNELSEN MODUL 1 120

Læs mere

Orientering om kurser/efteruddannelse i skoleåret 2016/ Kursusforløb: Sprogvurdering i børnehaveklassen

Orientering om kurser/efteruddannelse i skoleåret 2016/ Kursusforløb: Sprogvurdering i børnehaveklassen Orientering om kurser/efteruddannelse i skoleåret 2016/17. Denne orientering drejer sig om følgende kurser/efteruddannelse: 1. Kursus i ministeriets sprogvurderingsmateriale til børnehaveklassen (se side

Læs mere

Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration skal byde velkommen til Helsingør til denne nordiske konference om alfabetisering

Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration skal byde velkommen til Helsingør til denne nordiske konference om alfabetisering Nordisk Alfabetiseringskonference den 22. - 24 september 2010 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration skal byde velkommen til Helsingør til denne nordiske konference om alfabetisering En

Læs mere

Hvordan underviser man i erhvervsrettet andetsprogsdansk?

Hvordan underviser man i erhvervsrettet andetsprogsdansk? nyhedsbrev om dansk som andetsprog for børn, unge og voksne DET FLYVENDE TÆPPE : 13 : 2009 Hvordan underviser man i erhvervsrettet andetsprogsdansk? Af Matthias Haber, Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser,

Læs mere

Flygtninge på AMU-kurser bliver tabt i oversættelsen

Flygtninge på AMU-kurser bliver tabt i oversættelsen 19. marts 17 ARTIKEL Af Mikkel Ballegaard Pedersen & Rasmus Brygger Flygtninge på AMU-kurser bliver tabt i oversættelsen AMU-kurser er en fast del af Integrationsgrunduddannelsen, men AMU-centrene udbyder

Læs mere

IA Sprog Vibevej 9-11 2400 København NV. Virksomhedsplan

IA Sprog Vibevej 9-11 2400 København NV. Virksomhedsplan Virksomhedsplan 2014 Om IA Sprog Et vel implementeret Intro-dansk tilbud allerede først på året er et af IA Sprogs store mål i 2014. Lovgivningen om det nye danskuddannelsestilbud kom på plads sent i 2013

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 140 - Bilag 1 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 140 - Bilag 1 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 140 - Bilag 1 Offentligt NOTAT Dato: 3. marts 2009 Kontor: Integrationskontoret J.nr.: 2008/5100-12 Sagsbeh.: JEL Fil-navn: Høringsnotat, L 140 Notat om

Læs mere

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Beskrivelse af procedure for oprettelse

Læs mere

Sprogscreening. Procedure i skolerne i Hvidovre Kommune

Sprogscreening. Procedure i skolerne i Hvidovre Kommune Sprogscreening Procedure i skolerne i Hvidovre Kommune 1 Redaktion: Liselotte Larsen Logo: Jørgen Lund Grafisk Tilrettelæggelse: E. S. Bøtcher Skrift: Times New Roman Tryk: Pædagogisk Center 2009 2 Baggrund

Læs mere

Ændringer i deltagerbetaling for gymnasiale enkeltfag pr. 1. januar 2011

Ændringer i deltagerbetaling for gymnasiale enkeltfag pr. 1. januar 2011 Til private gymnasieskoler m.v. Institutionsafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Ændringer i deltagerbetaling

Læs mere

HCT EUC AMU FKB IKV GVU EUD VEU. TBF = tre bogstavs forkortelser

HCT EUC AMU FKB IKV GVU EUD VEU. TBF = tre bogstavs forkortelser HCT EUC AMU FKB IKV GVU EUD VEU TBF = tre bogstavs forkortelser EUC Erhvervs Uddannelses Center Syd Sønderborg - Tønder Haderslev Aabenraa 450 engagerede medarbejdere 75 lange og korte erhvervsuddannelser

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Akademiuddannelser 2 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLTS DIPLOMUDDANNELSER Praktisk Personlig vejledning Kontakt studievejlederne i Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler på

Læs mere

Lov nr. 375 af 28. maj om danskuddannelse af voksne udlændinge m.fl.

Lov nr. 375 af 28. maj om danskuddannelse af voksne udlændinge m.fl. Ministeriet for Flygtninge Indvandrere og Integration Til udbydere af danskuddannelse og kommuner Dato: 28. juni 2004 Kontor: 1. integrationskontor J. nr.: 2004/5123-10 Sagsbeh.: jel Fil-navn: Info.3/2004

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12 UUI alm. del Bilag 164 Offentligt TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Målgruppe Arrangør Taletid Tid og sted Samrådsspørgsmål AP Åbent

Læs mere

I forhold til forslagets forskellige elementer har vi følgende bemærkninger.

I forhold til forslagets forskellige elementer har vi følgende bemærkninger. Blivhoert.dk HØRING Sprog og Integration KLF støtter den kommunale målsætning om, at alle børn skal have lige muligheder. Ligeledes deler vi vurderingen af, at de tosprogede elever, især drengene, klarer

Læs mere

Tilsynsrapport. Tørring sprogskole. Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 79755000

Tilsynsrapport. Tørring sprogskole. Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 79755000 Tilsynsrapport Tørring sprogskole Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 79755000 Indhold Indledning... 3 Tilsynets gennemførelse... 3 Det administrative tilsyn... 4 Det økonomiske tilsyn... 4 Det pædagogiske

Læs mere

KONFERENCE D. 25. NOVEMBER 2015 ROSKILDE UNIVERSITET, RUC, STORE AUDITORIUM, BYGNING 00, UNIVERSITETSVEJ 1, 4000 ROSKILDE PROGRAM DE IKKE-UDDANNELSES-

KONFERENCE D. 25. NOVEMBER 2015 ROSKILDE UNIVERSITET, RUC, STORE AUDITORIUM, BYGNING 00, UNIVERSITETSVEJ 1, 4000 ROSKILDE PROGRAM DE IKKE-UDDANNELSES- KONFERENCE D. 25. NOVEMBER 2015 ROSKILDE UNIVERSITET, RUC, STORE AUDITORIUM, BYGNING 00, UNIVERSITETSVEJ 1, 4000 ROSKILDE PROGRAM DE IKKE-UDDANNELSES- PARATE KL S UDDANNELSESTRÆF 2015 2 Konference Hvor

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010 Sag nr. 5 Emne: Uddannelsesprojekter 4 bilag Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til: Telefon 4820 5000 Direkte 4820

Læs mere

Workshop 2.1 Kvalitetssikring af seksualundervisningen - Kompetenceudvikling af fagpersoner

Workshop 2.1 Kvalitetssikring af seksualundervisningen - Kompetenceudvikling af fagpersoner Workshop 2.1 Kvalitetssikring af seksualundervisningen - Kompetenceudvikling af fagpersoner Lone Smidt, ls@sexogsamfund.dk Projektleder, National afdeling, Sex & Samfund Formål og baggrund for workshoppen

Læs mere

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE SPROGVURDERING OG SPROGStimulering AF 3-ÅRIGE indhold SIDE 3 SIDE 5 SIDE 6 SIDE 8 SIDE 8 SIDE 10 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 12 SIDE 14 SIDE 14 SIDE 16 SIDE 18 SIDE 20 kære forældre som forælder... Man har også

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

PRÆKVALIFICERINGSFORLØB FOR LÆRINGSLØFT 2020 KONSORTIETS PH.D. ANSØGNINGER TIL RÅDET FOR UDDANNELSESFORSKNING

PRÆKVALIFICERINGSFORLØB FOR LÆRINGSLØFT 2020 KONSORTIETS PH.D. ANSØGNINGER TIL RÅDET FOR UDDANNELSESFORSKNING PRÆKVALIFICERINGSFORLØB FOR LÆRINGSLØFT 2020 KONSORTIETS PH.D. ANSØGNINGER TIL RÅDET FOR UDDANNELSESFORSKNING FORELØBIG BESKRIVELSE AF ANSØGNINGSFORLØBET FOR FORÅRET 2016 Til alle interesserede, Professionshøjskolerne

Læs mere

Kursusdag for integrationsmedarbejdere

Kursusdag for integrationsmedarbejdere Kursusdag for integrationsmedarbejdere - redskaber og inspiration til integrationsarbejdet Syddansk Universitet, Odense (Auditorium U100) Onsdag d. 28. januar 2009, kl. 9:30-17:00 Syddansk Universitet

Læs mere

Forsøgsprogram med modersmålsbaseret undervisning. Side 1 af 7

Forsøgsprogram med modersmålsbaseret undervisning. Side 1 af 7 Initiativer til understøttelse af udsatte børn og unges skolegang. Social- og Integrationsministeriet, KL og Ministeriet for Børn og Undervisning har igangsat en række initiativer som vil understøtte målsætningen

Læs mere

Fastholdelse og Rekruttering

Fastholdelse og Rekruttering Beskæftigelsesudvalget 2013-14 L 70 Bilag 2 Offentligt L I G E S T I L L L I N G S V U R D E R I N G A F L O V F O R S L A G November 2013 Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Opfølgning på evalueringerne af danskuddannelsesloven. Ny arbejdsgruppe påbegynder sit arbejde maj 2008.

Opfølgning på evalueringerne af danskuddannelsesloven. Ny arbejdsgruppe påbegynder sit arbejde maj 2008. nyhedsbrev om dansk som andetsprog for børn, unge og voksne DET FLYVENDE TÆPPE : 08 : 2008 Opfølgning på evalueringerne af danskuddannelsesloven. Ny arbejdsgruppe påbegynder sit arbejde maj 2008. af Jette

Læs mere

SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling. Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen

SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling. Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen Kompetenceudvikling for lærere og pædagoger i skolen I dette katalog kan du finde inspiration til kompetenceudvikling

Læs mere

Hvad lærer dit barn? Evaluering, test og elevplaner i folkeskolen

Hvad lærer dit barn? Evaluering, test og elevplaner i folkeskolen Hvad lærer dit barn? Evaluering, test og elevplaner i folkeskolen Evalueringskulturen skal styrkes Folketinget vedtog i 2006 en række ændringer af folkeskoleloven. Ændringerne er blandt andet gennemført

Læs mere

Tosprogede børn og unge i Nordfyns kommune. Definition af tosprogede

Tosprogede børn og unge i Nordfyns kommune. Definition af tosprogede Tosprogede børn og unge i Nordfyns kommune. Definition af tosprogede Tosprogsområdet er reguleret af folkeskoleloven og dagtilbudsloven. Undervisningsministeriet tager i sin praksis udgangspunkt i den

Læs mere

Læsevejlederuddannelsen

Læsevejlederuddannelsen udbyder i samarbejde med Læsevejlederuddannelsen - de gymnasiale uddannelser Nyt hold 2014-2015 i Aarhus Tid Mandage kl. 9.00-15.00 i perioden 30.09.14 til 13.04.15. Sted Aarhussalen, Skt. Knuds Torv 3,

Læs mere

Integrationsministeriet har anmodet om LO s bemærkninger til forslag til lov omdanskuddannelse

Integrationsministeriet har anmodet om LO s bemærkninger til forslag til lov omdanskuddannelse Sagsnr. 50.10-00-348 Vores ref. HBØ/kni Deres ref. 2002/5100-2 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 1057 København K Att.: Peter S. Willadsen Den 17. januar 2003. + ULQJRYHUXGNDVWWLOIRUVODJWLOORYRPGDQVNXGGDQQHOVHWLOYRNVQHXGO

Læs mere

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsats Formål Indhold Målgruppe Jobrotation og servicejob Arbejdserfaring og Ordinært arbejde i private og Unge ledige i match 1. kompetenceudvikling.

Læs mere

Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2009 på beskæftigelsesområdet, integrationsområdet samt undervisningsområdet

Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2009 på beskæftigelsesområdet, integrationsområdet samt undervisningsområdet 30.oktober 2008 Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2009 på beskæftigelsesområdet, integrationsområdet samt undervisningsområdet Beskæftigelsesministeren og ministeren for flygtninge, indvandrere

Læs mere

LBK nr 259 af 18/03/2006 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-04-2006 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

LBK nr 259 af 18/03/2006 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-04-2006 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration 1 sur 8 8/11/2007 10:54 LBK nr 259 af 18/03/2006 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-04-2006 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Accession A20060025929 Entydig dokumentidentifikation

Læs mere

DELTIDSSTUDIUM MED SEMINARER I AALBORG OG KØBENHAVN SPLIT MASTERUDDANNELSE I SPROGUNDERVISNING, LINGVISTIK OG IT SPLIT.AAU.DK

DELTIDSSTUDIUM MED SEMINARER I AALBORG OG KØBENHAVN SPLIT MASTERUDDANNELSE I SPROGUNDERVISNING, LINGVISTIK OG IT SPLIT.AAU.DK DELTIDSSTUDIUM MED SEMINARER I AALBORG OG KØBENHAVN SPLIT MASTERUDDANNELSE I SPROGUNDERVISNING, LINGVISTIK OG IT SPLIT.AAU.DK OPTIMER DIN SPROGUNDERVISNING Masteruddannelse i sprogundervisning, lingvistik

Læs mere

Praktikant. Sprogpraktik med mentorstøtte

Praktikant. Sprogpraktik med mentorstøtte Praktikant Sprogpraktik med mentorstøtte praktikant 2 Kan du dansk nok til at klare et arbejde? n Er du usikker på, om du kan nok dansk til at klare et arbejde? n Har du lyst til at opleve en dansk arbejdsplads?

Læs mere

Pædagogisk diplomuddannelse

Pædagogisk diplomuddannelse Sept. 2011 Pædagogisk diplomuddannelse UNDERVISNING I LÆSNING OG MATEMATIK FOR VOKSNE Mål for læringsudbytte skal opnå faglige og pædagogisk/didaktiske forudsætninger for at kunne forestå planlægning,

Læs mere

Uddannelse til ledige virker

Uddannelse til ledige virker 13-1245 - Mela - 17.12.2013 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Uddannelse til ledige virker Det virker, at opkvalificere de forsikrede ledige, når de modtager en ordinær efter og

Læs mere

Ordblindhed & andre skriftsproglige vanskeligheder

Ordblindhed & andre skriftsproglige vanskeligheder Ordblindhed & andre skriftsproglige vanskeligheder Definition Hvad er ordblindhed Markante vanskeligheder med udnyttelse af skriftens lydprincip, dvs. langsom og upræcis omsætning af bogstaver og bogstavfølger

Læs mere

Integrationspolitik 2014

Integrationspolitik 2014 Integrationspolitik 2014 Kommunalbestyrelsen den 19. august 2014 1. Indledning Integrationspolitikken beskriver rammen for integrationsindsatsen i Norddjurs Kommune. I Norddjurs Kommune er godt 6 % af

Læs mere

AMU Nordjyllands erfaringer med AMU-forløb for flygtninge og indvandrere

AMU Nordjyllands erfaringer med AMU-forløb for flygtninge og indvandrere AMU Nordjyllands erfaringer med AMU-forløb for flygtninge og indvandrere FoU-konference 12. december 2013 Workshop: Tosprogede inden for almen og grundlæggende VEU Knud Dal, AMU Nordjylland Vi uddanner

Læs mere

AMU-branchepakker i trepartsaftalen om arbejdsmarkedsintegration

AMU-branchepakker i trepartsaftalen om arbejdsmarkedsintegration AMU-branchepakker i trepartsaftalen om arbejdsmarkedsintegration Ved specialkonsulent Anna Raundahl Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling DEG-L s konference

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Danmarks Evalueringsinstitut

Bekendtgørelse af lov om Danmarks Evalueringsinstitut LBK nr 782 af 15/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 002.96Q.541 Senere ændringer til

Læs mere

Velkommen til Dansk Flygtningehjælps kursusprogram for frivillige foråret 2010

Velkommen til Dansk Flygtningehjælps kursusprogram for frivillige foråret 2010 Velkommen til Dansk Flygtningehjælps kursusprogram for frivillige foråret 2010 Dette er en oversigt over hvilke kurser vi udbyder i foråret 2010 til frivillige tilknyttet Dansk Flygtningehjælp. Vi er grundet

Læs mere

Sprogpakken praksis der gør en forskel. Sprogstimulering i daginstitutioner Efteruddannelse, gå hjem-møder og undervisningsmateriale om børns sprog

Sprogpakken praksis der gør en forskel. Sprogstimulering i daginstitutioner Efteruddannelse, gå hjem-møder og undervisningsmateriale om børns sprog Sprogpakken praksis der gør en forskel Sprogstimulering i daginstitutioner Efteruddannelse, gå hjem-møder og undervisningsmateriale om børns sprog Hvad er sprogpakken? Sprogpakken er et initiativ iværksat

Læs mere

19.17 UNDERVISNING I LÆSNING OG/ELLER MATEMATIK FOR VOKSNE

19.17 UNDERVISNING I LÆSNING OG/ELLER MATEMATIK FOR VOKSNE 19.17 UNDERVISNING I LÆSNING OG/ELLER MATEMATIK FOR VOKSNE Mål for læringsudbytte skal opnå faglige og pædagogisk/didaktiske forudsætninger for at kunne forestå planlægning, gennemførelse og evaluering

Læs mere

Styrk Sproget. Temadag september 2015 Forankring og organisering af sprogmiljøer. September 2015 Side 1

Styrk Sproget. Temadag september 2015 Forankring og organisering af sprogmiljøer. September 2015 Side 1 Styrk Sproget Temadag september 2015 Forankring og organisering af sprogmiljøer Side 1 Formål med dagen At sætte fokus på ledelse og organisering af sprogmiljøer. Udvikling og forankring gennem løbende

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om pædagogikum i de gymnasiale uddannelser

Bekendtgørelse af lov om pædagogikum i de gymnasiale uddannelser LBK nr 786 af 21/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 17/07586 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

mere fleksibelt danskundervisningstilbud til udenlandske arbejdstagere

mere fleksibelt danskundervisningstilbud til udenlandske arbejdstagere nyhedsbrev om dansk som andetsprog for børn, unge og voksne DET FLYVENDE TÆPPE : 12 : 2009 mere fleksibelt danskundervisningstilbud til udenlandske arbejdstagere Af Jette Lou, Danskuddannelsesenheden,

Læs mere

UNDERVISNING OG LÆRING

UNDERVISNING OG LÆRING PRÆSENTERER I SAMARBEJDE MED UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT: UNDERVISNING OG LÆRING - SKRÆDDERSYET TIL EUD-REFORMEN - Bestående af kompetenceudviklingsforløbet Motivationspædagogik og Progressiv læring i

Læs mere

Overordnet integrationsstrategi. Godkendt af Byrådet den 28. april 2009.

Overordnet integrationsstrategi. Godkendt af Byrådet den 28. april 2009. Overordnet integrationsstrategi Godkendt af Byrådet den 28. april 2009. Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.... 0 Indledning.... 1 Visionen.... 1 Modtagelsen.... 2 Uddannelse.... 3 Børn og unge....

Læs mere

Undervisning af tosprogede elever i folkeskolen. inspiration til skoleledelser og lærere

Undervisning af tosprogede elever i folkeskolen. inspiration til skoleledelser og lærere Undervisning af tosprogede elever i folkeskolen inspiration til skoleledelser og lærere Undervisning af tosprogede elever en introduktion Tosprogede elever klarer sig markant ringere i folkeskolen end

Læs mere

Regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne - særligt med fokus på det merkantile område

Regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne - særligt med fokus på det merkantile område Regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne - særligt med fokus på det merkantile område Undervisningsministeren præsenterede 2. oktober regeringens udspil til en kommende erhvervsuddannelsesreform.

Læs mere