Når du er blevet ledig

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Når du er blevet ledig"

Transkript

1 Når du er blevet ledig A-kassen

2 2

3 Fødevareforbundet NNFs a-kasse Når du er blevet ledig - skriftlig vejledning Juli

4 Indholdsfortegnelse Medlemskravet... 7 Beskæftigelseskravet... 7 Ledighedskravet... 7 Rådighedskravet... 8 Du er blevet ledig hvad nu?... 9 Dit CV skal på 10 CV et kvalitetssikres Tjek dine jobforslag på jobnet Hvor finder du ledige job Samtaler i a-kassen Jobstøttende aktiviteter Book en samtale eller en jobstøttende aktivitet Udebliver du fra en samtale i a-kassen Booker du ikke en samtale Fællesaftale Jobskema Selvvalgt uddannelse Kursusportalen Uddannelse og kurser Møder hos Jobcentret og anden aktør Indkaldt via min side Indkaldt via brev Jobsamtale hos Jobcentret eller anden aktør

5 Udebliver du fra en samtale eller aktivitet hos Jobcentret Mindre intensiv indsats Jobplan og aktivering Unge under 30 år Unge under 25 år uddannelsespålæg Unge under 20 år Ret til nyt tilbud Digitale jobplaner og tilbud Rådighed under tilbud Får du et job mens du er i tilbud Vejledning og opkvalificering Virksomhedspraktik Ansættelse med løntilskud Jobrotation Befordringsgodtgørelse Bliver du syg Sygedagpenge Når du bliver rask Ferie Hvad vil det sige at stå til rådighed Afslag og ophør Bliver du opsagt eller afskediget Manglende rådighed eller 2 karantæner Navne- og adresseændring

6 Hvornår skal du afmeldes hos Jobcentret? Søg arbejde i et andet EØS land Oplysninger om arbejde m.v. på dagpengekortet Borgerligt ombud m.v Supplerende dagpenge Arbejdet skal være uden opsigelsesvarsel Deltidsforsikret Overgangsregel G-dag Dagpengeperiode Den særlige uddannelsesordning Seniorjob Fødevareforbundet NNFs tast selv a-kasse Egne notater

7 For at få dagpenge er der en række krav du skal opfylde. Medlemskravet Beskæftigelseskravet Ledighedskravet Rådighedskravet Medlemskravet Du skal have været medlem af en a-kasse i mindst 1 år. Er du overflyttet fra en anden a-kasse, tæller dine tidligere medlemsperioder med. Undtagelse: Hvis du har gennemført en erhvervsmæssig uddannelse af mindst 18 måneders varighed, og er optaget i en a-kasse senest 2 uger efter uddannelsens afslutning. Du kan opnå ret til dagpenge som dimittend en måned efter uddannelsens afslutning. Beskæftigelseskravet Du kan få dagpenge, når du har haft arbejde svarende til et års arbejde. Du skal have haft mindst løntimer som fuldtidsforsikret, eller løntimer som deltidsforsikret inden for de sidste 3 år. Det er et krav, at løntimerne er indberettet til indkomstregisteret og at arbejdet er udbudt på almindelige løn- og arbejdsvilkår, og at der ikke er givet offentlige løntilskud til arbejdet. Ledighedskravet Som udgangspunkt skal du være helt uden arbejde for at kunne 7

8 få dagpenge. Har du eller får du arbejde på nedsat tid, har du mulighed for at få supplerende dagpenge. Du kan læse om betingelserne herfor i afsnittet "Supplerende dagpenge". Rådighedskravet Du skal være til rådighed for arbejdsmarkedet. Det betyder blandt andet, at du skal: Være tilmeldt Jobcentret. Aktivt søge arbejde. Oprette et CV på senest 3 uger efter, at du er blevet tilmeldt jobnet.dk som ledig. Tjekke dine jobforslag på mindst hver 7. dag. Kunne overtage arbejde med dags varsel. Have bopæl og opholde dig i Danmark. Søge de job, som Jobcentret eller a-kassen pålægger dig. Til samtale i a-kassen senest hver gang, du har været ledig i sammenlagt tre måneder 8

9 Du er blevet ledig hvad nu? Du skal nu i gang med at søge job. Det er vigtigt, at du løbende søger alle de job, som du kan varetage, både inden for dit eget fagområde og inden for andre fagområder, hvor der er mulighed for job. Er der ikke nogen opslåede job, der matcher dine kvalifikationer, så søg uopfordret. Du har flere muligheder for at få et job, hvis du søger inden for et bredt geografisk område. De første 3 måneder du er ledig, skal du søge job inden for et geografisk område, hvor der er en samlet transporttid på op til 3 timer hver dag med kollektiv transport. Når du har været ledig i mere end 3 måneder, må du udvide det geografiske område, som du søger job inden for, så der er en samlet transporttid på op til 4 timer. Når du søger job, skal du være seriøs og realistisk. Du skal derfor søge job på den måde, som er normalt inden for det område, hvor du søger job. Du skal udtrykke din vilje til og dit ønske om at overtage jobbet. Derudover bør du have de fornødne kvalifikationer, erfaringer og helbred til at klare jobbet. Søg gerne job, du kan varetage efter en kortere oplæring eller et kursus. Det er vigtigt, at du er aktivt jobsøgende i hele den periode, hvor du er ledig. I tast selv a-kassen på har du et jobskema, hvor du løbende skal notere, de job du søger. Læs mere om det i afsnittet jobskema. 9

10 Dit CV skal på Du skal så hurtigt som muligt og senest 3 uger efter, at du har meldt dig ledig færdiggøre dit CV på Et CV er en beskrivelse af din tidligere uddannelse og beskæftigelse, dine kvalifikationer og øvrige forhold, der har betydning for, at du kan få arbejde. CV et skal sikre, at du retter din jobsøgning mod områder på arbejdsmarkedet, hvor der er beskæftigelsesmuligheder, og at dine jobønsker er realistiske og så vidt muligt hænger tæt sammen dine erfaringer og uddannelsesbaggrund. Det er vigtigt, at du beskriver din joberfaring og dine kompetencer så fyldestgørende som muligt, og at du løbende opdaterer oplysningerne i dit CV, så oplysningerne om dig er så korrekte som muligt. Det giver dig de bedste muligheder for at komme hurtigt i job. Når dit CV ligger på jobnet.dk matches dine ønsker og kvalifikationer med de ledige stillinger, og arbejdsgivere får mulighed for at kontakte dig, hvis du har de kvalifikationer, som de søger. CV et kvalitetssikres Når du har oprettet dit CV på vil a-kassen kvalitetssikre dit CV og derefter godkende det. 10

11 For at der kan udbetales dagpenge, skal dit CV være godkendt og tilgængeligt på jobnet.dk senest 3 uger efter, at du har meldt dig ledig. Du kan altid få hjælp og vejledning til at udarbejde dit CV i din afdeling. Tjek dine jobforslag på jobnet For at få dagpenge skal du senest hver 7. dag bekræfte du er aktivt jobsøgende på ved at tjekke de jobforslag, der matcher dit CV og som kan være relevante at søge. Når du trykker på knappen tjek dine jobforslag registreres det, og en liste med relevante jobannoncer vises. Dem bør du læse og eventuelt søge. Tjekker du ikke dine jobforslag senest hver 7. dag, vil du få en skriftlig påmindelse fra Jobcentret om, at du skal tjekke dine jobforslag på Jobnet inden for en ny frist på 7 dage. Tjekker du ikke jobforslagene på Jobnet inden for den nye frist, vil du blive afmeldt som ledig umiddelbart efter fristens udløb. Hvis du 3 gange inden for 12 måneder undlader at tjekke dine jobforslag, vil du blive afmeldt som ledig uden påmindelse og frist. Du skal være opmærksom på, at du ikke kan modtage dagpenge, hvis du bliver afmeldt. 11

12 Hvor finder du ledige job NNF job på kan være vejen til dit nye job. NNF job er en af Danmarks største jobsøgningsmaskiner og har jobannoncer fra de fleste danske virksomheder og offentlige institutioner. På NNF job har du mulighed for at lave en fritekstsøgning eller oprette en jobagent og tilknytte et CV - for eksempel dit CV fra jobnet.dk. Så får du en , når der kommer nye jobopslag, der matcher dine søgekrav eller dit CV. Du kan afgrænse det geografiske område, du vil søge job indenfor ved at markere området på et kort. Du kan også kontakte din afdeling, som har et godt kendskab til det lokale arbejdsmarked. De kan eventuelt hjælpe dig med at finde arbejdspladser, hvor du kan søge ledige job. 12

13 Samtaler i a-kassen Vi har sagt ja til at være med i et forsøg, der skal gøre samtalerne i a-kassen mere fleksible. Hos os kan du derfor vælge mellem flere typer af samtaler alt efter dine ønsker og behov. Din første samtale i a-kassen er en vejledningssamtale, som skal holdes inden du har været ledig i 3 uger. Derefter kan du selv bestemme, samtaletype og hvor ofte du ønsker at komme til samtale i a-kassen, du skal dog som minimum komme til en samtale, hver gang du har været ledig i 3 måneder. Vi vil opfordre dig til selv løbende at booke en tid til en eller flere samtaler. Får du ikke booket en samtale vil du få reminder pr. e- mail med en dato for, hvornår du senest skal booke en samtale. Vi tilbyder samtaler inden for følgende emner: Vejledning om dine rettigheder, pligter og it-værktøjer Jobsøgning Uddannelse og opkvalificering Afklaring af jobperspektiv og motivation Samtalerne skal ses som et redskab til, at du kommer hurtigere i job eller uddannelse, og der vil blive taget udgangspunkt i din situation og dine ønsker og behov. I folderen Samtaler i a-kassen kan du læse mere om de forskellige typer af samtaler vi tilbyder. Jobstøttende aktiviteter Udover samtalerne tilbyder vi også en række jobstøttende akti- 13

14 viteter, der kan medvirke til at du hurtigere kommer tilbage i job. Aktiviteterne foregår i grupper, så du har mulighed for at udveksle erfaringer med andre medlemmer. Vi har bl.a. aktiviteter, der handler om jobsøgning eller NNF-Job. I ak-booking i tast selv a- kassen kan du se, hvilke aktiviteter din afdeling tilbyder. Husk, at melde afbud til a-kassen, hvis du bliver forhindret i at deltage i en frivillig aktivitet, som du har meldt dig til. Ellers optager du pladsen for en anden. Book en samtale eller en jobstøttende aktivitet Når du skal booke en samtale eller en jobstøttende aktivitet, skal du gå ind på og klikke på tast selv a-kassen. Du kan benytte NemID eller din Pinkode til at logge ind. Klik på AK-booking Når du booker en tid til en samtale, kan du selv vælge: Emnet for samtalen Hvem du vil tale med Tidspunktet for samtalen Om den skal være telefonisk eller personlig 14

15 Udebliver du fra en samtale i a-kassen Hvis du løbende booker en samtale i a-kassen, kan du uden problemer melde afbud eller ændre din bookning til en dato/tid eller samtaletype, som passer dig bedre. Har du booket en samtale i ugen op til sidste frist for 3 ugers/3 måneders samtalen, kan du blive udelukket for retten til dagpenge i en periode, hvis du udebliver fra samtalen. Det afhænger dog af årsagen til, at du udebliver. Booker du ikke en samtale Hvis du ikke booker en samtale inden sidste frist for 3 ugers/3 måneders samtalen, kan du blive udelukket for retten til dagpenge i en periode. Fællesaftale Som afslutning på samtalen vil vi i fællesskab lave en aftale om, hvad der skal ske frem til næste samtale. Aftalen kan for eksempel indeholde oplysninger om, at du undersøger nogle kursus eller uddannelsesmuligheder, retter din jobsøgning mod nye fagområder eller melder dig til en bestemt type samtale eller frivillig aktivitet. Efter samtalen kan du se fællesaftalen i tast selv a-kassen, under fanen historik. 15

16 Jobskema I tast selv a-kassen har du et jobskema, hvor du løbende noterer de job, du har søgt. Det er vigtigt, at du hele tiden opdaterer dit jobskema og at du sender det endelige skema til a-kassen senest dagen før din samtale, da vi forud for hver samtale vil gennemgå dit jobskema for at se, om du aktivt søger job og hvor du søger job. 16

17 Selvvalgt uddannelse Du kan deltage i en selvvalgt uddannelse i op til 6 uger, når du har været ledig i 4 måneder. Uddannelsen skal foregå inden for de første 13 måneders sammenlagt ledighed, hvis du er fyldt 25 år, og inden for de første 10 måneders sammenlagt ledighed, hvis du er under 25 år. Selvvalgt uddannelse kan give dig nye kvalifikationer og udvikle dine kompetencer, så du øger dine muligheder for at få et job. Når du deltager i en selvvalgt uddannelse, vil du få udbetalt dagpenge, og kan søge om at få befordringsgodtgørelse. Kursusportalen Når du skal finde en selvvalgt uddannelse, kan du benytte kursusportalen, som du finder på Kursusportalen gør det muligt at finde rundt i det store udbud af både offentlige og private kurser og uddannelser på tværs af alle hjemmesider og udbydere. I kursusportalen kan du lave en fritekstsøgning på f.eks. selvvalgt uddannelse og få en oversigt over alle de kurser og uddannelser, der bliver udbudt som selvvalgt uddannelse. Derefter kan du afgrænse din søgning i forhold til sted, kursustype og udbyder. 17

18 Uddannelse og kurser Mens du er ledig og får udbetalt dagpenge, kan du deltage i uddannelser og kurser. Du kan f.eks. deltage i: Uddannelse under 20 timer om ugen (udbydes uddannelsen som heltidsuddannelse, må den ikke være SUberettiget). Enkeltfag på det gymnasiale niveau under 20 timer om ugen f.eks. HF. Undervisning svarende til folkeskolens klassetrin. Aftenskoleundervisning i et folkeoplysningsforbund. Sprogundervisning eller læse-/staveundervisning Kurser i op til 2 uger, der udbydes af Fødevareforbundet NNF, Jobcentret eller anden aktør med det formål at styrke din tilknytning til arbejdsmarkedet. Møder hos Jobcentret og anden aktør Det er vigtigt, at du deltager i de møder, som du bliver indkaldt til af Jobcentret eller anden aktør. Indkaldt via min side Bliver du indkaldt til et møde via min side på jobnet.dk skal du bekræfte, at du har set mødeindkaldelsen, inden du tjekker dine jobforslag, som du skal senest hver 7. dag. Indkaldt via brev Du kan også blive indkaldt til et møde via brev. Det er derfor vigtigt, at du tjekker din post hver dag og sikrer dig, at Jobcentret og anden aktør har din korrekte adresse, så du kan få besked, om de møder du skal deltage i. 18

19 Kommer du ikke til et møde på grund af manglende adresseændring, eller fordi posten ikke har haft mulighed for at aflevere brevet, er du ikke til rådighed og kan ikke få dagpenge. Jobsamtale hos Jobcentret eller anden aktør Jobcenteret eller anden aktør indkalder dig til en jobsamtale hver 3. måned. Er du under 30 år: Er du over 30 år: bliver du indkaldt til den første jobsamtale, når du har været ledig i en måned. bliver du indkaldt til den første jobsamtale, når du har været ledig i tre måneder. jobsamtalen bliver der fulgt op på din jobsøgning, og der bliver tilrettelagt et forløb, der kan sikre, at du hurtigst muligt kommer i arbejde igen. Det kan være aktivering i form af virksomhedspraktik, ansættelse med løntilskud eller et uddannelsesforløb. Udebliver du fra en samtale eller aktivitet hos Jobcentret Udebliver du fra en jobsamtale eller en aktivitet, som Jobcentret eller anden aktør har indkaldt dig til, kan du blive udelukket for retten til dagpenge indtil du tager kontakt til den, der har indkaldt dig. Det afhænger dog af årsagen til, at du udeblev fra samtalen eller aktiviteten. 19

20 Mindre intensiv indsats Kontakt Jobcentret, hvis du inden for de næste 6 uger skal begynde på et ordinært job på fuld tid, på barsel, på efterløn, på fleksydelse, på folkepension eller du er omfattet af en arbejdsfordeling eller du kan dokumentere, at du er hjemsendt på grund af vejrlig eller materialemangel. Så kan du blive omfattet af den mindre intensive indsats, og derved undgå at skulle møde personligt til samtaler hos Jobcentret og anden aktør, eller deltage i tilbud. Jobplan og aktivering En jobplan er en skriftlig aftale, som du indgår med Jobcentret eller en anden aktør, om aktiviteter, der kan medvirke til, at du hurtigst muligt kommer i job. Er du mellem 30 og 60 år, skal du have en jobplan og et tilbud om aktivering senest efter sammenlagt 9 måneders ledighed. Er du mellem 60 og 64 år, skal du have en jobplan og et tilbud om aktivering efter senest 6 måneders sammenlagt ledighed. Unge under 30 år Er du under 30 år skal du have en jobplan og et tilbud om aktivering senest, når du har haft 13 ugers sammenlagt ledighed. Når Jobcentret eller anden aktør skal vurdere, hvilken indsats de skal iværksætte overfor for dig, vil der være særlig fokus på, om du har en uddannelse, eller om du har eller kan få forudsætningerne for at tage en ordinær uddannelse. 20

21 Unge under 25 år uddannelsespålæg Er du under 25 år, uden forsørgerpligt over for hjemmeboende børn og uden en erhvervskompetencegivende uddannelse, med forudsætningerne for at tage en uddannelse på ordinære vilkår, kan Jobcentret give dig et pålæg om at søge ind på, påbegynde og gennemføre en uddannelse. Den del af uddannelse som ligger inden for de første 26 uger af din ledighed gives som et tilbud, hvor der kan udbetales dagpenge fra a-kassen. Unge under 20 år Er du under 20 år, skal du påbegynde dit første tilbud fra Jobcentret om aktivering senest efter 4 ugers sammenhængende ledighed. Ret til nyt tilbud Når du har afsluttet dit første tilbud, vil du have ret til et nyt tilbud, hver gang du har haft 6 måneders sammenlagt ledighed. Digitale jobplaner og tilbud Når du får udarbejdet eller revideret din jobplan, kan du se din jobplan og dit tilbud på min side på jobnet.dk under afsnittet jobplaner og aktivering. Når du har læst din jobplan og tilbud, skal du kvittere herfor digitalt. Rådighed under tilbud Når du deltager i en aktivitet eller et tilbud efter en jobplan, har du fortsat pligt til at søge job og tage imod arbejde, som du blive henvist til, medmindre at Jobcentret skriftligt har givet dig besked om, at du ikke skal stå til rådighed. 21

22 Får du et job mens du er i tilbud Finder du selv et job, mens du deltager i et tilbud efter en jobplan, skal du være opmærksom på, at du først kan stoppe i tilbuddet dagen før din ansættelse begynder, ellers risikerer du at få 3 ugers karantæne for selvforskyldt ledighed. Er ansættelsen på kortere tid end 5 uger, skal arbejdet være på minimum 4 timer om dagen. Er ansættelsen på mere end 5 uger, er der intet krav til timetallet. Husk, at du skal orientere Jobcentret og a-kassen om, at du er ophørt i et tilbud eller en aktivitet efter jobplanen. Satser unge under 25 år Når du er under 25 år vil du få udbetalt dagpenge med din individuelle sats i de første sammenlagt 6 måneders (26 ugers) ledighed. Derefter vil din sats afhænge af, om du har en kompetencegivende uddannelse og om du deltager i et tilbud. Satser uden uddannelse: Første 26 uger: Individuel sats uger: Uden arbejde i 2 år inden for 3 år: 50 % sats. Arbejde i 2 år inden for 3 år: 50 % sats under deltagelse i tilbud* ellers individuel sats. Efter 104 uger: 50 % sats under deltagelse i tilbud* ellers individuel sats. 22

23 Satser med uddannelse: Første 26 uger: Efter 26 uger: Individuel sats. 82 % sats under deltagelse i tilbud* ellers individuel sats. * Ved tilbud forstås tilbud om vejledning og opkvalificering. Vejledning og opkvalificering Du kan deltage i vejlednings- og opkvalificeringsforløb i op til 6 uger. Det kan bestå af uddannelser rettet mod arbejdsmarkedet eller uddannelser og kurser i form af: Vejlednings- og afklaringsforløb Særligt tilrettelagte projekter og uddannelsesforløb Danskundervisning Når du er deltager i et vejlednings- og opkvalificeringsforløb, vil du få udbetalt dagpenge, og du kan søge om befordringsgodtgørelse. Virksomhedspraktik Du kan komme i virksomhedspraktik i en privat eller offentlig virksomhed i op til 4 uger. Det giver dig mulighed for at afprøve dine kompetencer på et nyt fagområde, og for at få foden inden for på arbejdsmarkedet. Virksomhedspraktikken aftales mellem dig, arbejdsgiveren og Jobcentret og vil stå i din jobplan. Når du er i virksomhedspraktik 23

24 vil du få udbetalt dagpenge, og du kan søge om befordringsgodtgørelse. Hvis du afslår et tilbud om virksomhedspraktik eller ophører i en virksomhedspraktik uden en gyldig grund, er du selvforskyldt ledighed. Se afsnittet afslag og ophør. Ansættelse med løntilskud Du kan få et job med løntilskud hos en privat eller offentlig arbejdsgiver i op til 6 måneder, hvor du kan styrke dine faglige, sociale eller sproglige kompetencer eller tilegne dig nye. Det kan være vejen til en fastansættelse. En ansættelse med løntilskud aftales mellem dig, Jobcentret og arbejdsgiveren, og er på overenskomstmæssig løn- og arbejdsvilkår. Arbejdsgiveren får udbetalt tilskud til din løn. Timerne kan derfor ikke bruges til at genoptjene retten til dagpenge. Når du er i løntilskud hos en offentlig arbejdsgiver, kan du søge om befordringsgodtgørelse. Hvis du afslår et tilbud job med løntilskud eller ophører i et job med løntilskud uden en gyldig grund, er du selvforskyldt ledighed. Se afsnittet afslag og ophør. Jobrotation Når en af de faste medarbejdere på en virksomhed er på kursus eller efteruddannelse, kan du komme i jobrotation. Når du er i jobrotation, vikarierer du for dem, der deltager i uddannelsesaktiviteter. Du overtager deres job i en periode, hvilket kan være med til at opkvalificere dig. Du bliver ansat på overenskomst- 24

25 mæssig løn- og arbejdsvilkår i mindst 10 timer om ugen i en periode på op til 12 måneder. En ansættelse i jobrotation aftales mellem dig, Jobcentret og arbejdsgiveren. Arbejdsgiveren vil få udbetalt tilskud til din løn. Timerne kan derfor ikke bruges til at genoptjene retten til dagpenge. Når du er i jobrotation, forbruger du ikke af din dagpengeperiode. Befordringsgodtgørelse Du kan få udbetalt befordringsgodtgørelse, når du deltager i tilbud om vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik og offentligt løntilskudsjob eller når du deltager i en selvvalgt uddannelse. Din daglige transport mellem bopæl og stedet, hvor tilbuddet eller uddannelsen gennemføres, skal være mere end 24 km retur. Der kan kun udbetales befordring for de km, der ligger ud over de første 24 km. 25

26 Bliver du syg På første sygedag skal du straks give besked til Jobcentret, ellers kan det få betydning for din ret til sygedagpenge. Du kan sygemelde dig på Min side på Når du har meldt dig syg, får a-kassen automatisk besked. Du kan også kontakte Jobcentret telefonisk. Er du ansat i et løntilskudsjob skal du kun melde dig syg til arbejdsgiveren. Når du er blevet meldt syg hos Jobcentret, bliver du afmeldt som ledig. Sygedagpenge Når du er syg, kan du ikke få udbetalt dagpenge fra a-kassen. Du skal i stedet for have udbetalt sygedagpenge af din kommune. A- kassen giver din kommune besked om, at du skal have udbetalt sygedagpenge. Derefter vil din kommune sende dig et brev, som du skal underskrive og returnere til kommunen inden for 8 dage. Hvis du ved en fejl ikke får et brev fra din kommune, skal du kontakte kommunen inden for 3 uger fra første sygedag. Overholder du ikke fristen på 8 dage eller 3 uger, kan det få betydning for din ret til sygedagpenge. Når du bliver rask Du melder dig rask på Min side på Når du har gjort det, stopper kommunen med at udbetale sygedagpenge til dig. A-kassen får besked om, at du igen er tilmeldt som ledig, og skal 26

27 have udbetalt dagpenge. Hvis du ikke ønsker at få dagpenge, efter du er meldt rask, skal du sørge for at afmelde dig som ledig på Ferie Når du ønsker at holde ferie, skal du give Jobcentret besked på Min side på under status og tast selv. Når du har gjort det, får a-kassen besked om ferien. Du skal altid give besked om din ferie mindst 14 dage før første feriedag. Hvis du ikke har givet Jobcentret besked om din ferie i rette tid, har du pligt til at møde til en samtale eller aktivitet, begynde på et formidlet arbejde eller et tilbud i din ferie, hvis Jobcentret beder dig om det. Ellers får det konsekvenser for din ret til dagpenge. Hvis du har optjent ret til feriedagpenge, kan du søge om feriedagpenge ved at udfylde en ansøgning i tast selv a-kassen. 27

28 Hvad vil det sige at stå til rådighed For at være til rådighed for arbejdsmarkedet skal du: Være tilmeldt Jobcentret. Aktivt søge arbejde. Være parat til at påtage dig arbejde. Være seriøs og realistisk i din jobsøgning. Kunne overtage arbejde med 1 dags varsel posten skal derfor tjekkes dagligt. Lægge dit CV ind på senest 3 uger efter, at du er blevet tilmeldt jobnet.dk som ledig. Tjekke dine jobforslag på senest hver 7. dag Møde og deltage, når a-kassen, Jobcentret eller anden aktør indkalder dig til samtaler, møder, aktiviteter eller tilbud husk derfor at tjekke dine fra a-kassen. Du anses ikke for at være til rådighed, hvis du: Er syg Opholder dig i udlandet Ikke har pasningsmuligheder for dine børn Ikke meddeler vedvarende adresseændring til Jobcentret Afbryder et arbejde for at deltage i undervisning Afslag og ophør Afslår du et henvist arbejde, afslår at være med til at udarbejde eller revidere en jobplan eller enten afslår, undlader at begynde eller ophører i et tilbud efter din jobplan uden en gyldig grund, er du selvforskyldt ledig. Du vil derfor blive pålagt en karantæne på 3 uger. 28

29 Afslår du at medvirke til eller følge op på et uddannelsespålæg, eller udebliver du fra, afslår eller ophører i en uddannelse på baggrund af et uddannelsespålæg uden en gyldig grund, er du selvforskyldt ledig. Du vil derfor blive pålagt en karantæne på 3 uger. Bliver du opsagt eller afskediget Når du er kommet i arbejde igen, skal du være opmærksom på, at du er selvforskyldt ledig, hvis du opsiger dit arbejde uden en gyldig grund, bliver afskediget af en grund som væsentligst skyldes dig eller du accepterer et for kort opsigelsesvarsel. Du vil derved blive pålagt en karantæne på 3 uger. Manglende rådighed eller 2 karantæner Kommer du i en situation, hvor a-kassen vurderer, at du ikke er til rådighed for arbejdsmarkedet, eller får du 2 karantæner for selvforskyldt ledighed inden for 12 måneder, kan du ikke få dagpenge. Som fuldtidsforsikret medlem kan du igen få dagpenge, når du har haft 300 løntimer i en 3 måneders periode som månedslønnet, eller 276 løntimer inden for 12 uger som uge- eller 14-dageslønnet. Som deltidsforsikret medlem kan du igen få dagpenge, når du har haft 150 løntimer i en 3 måneders periode som månedslønnet, eller 138 løntimer inden for 12 uger som uge- eller 14-dageslønnet. 29

30 Det er et krav, at løntimerne er indberettet til indkomstregisteret og at arbejdet er udbudt på almindelige løn- og arbejdsvilkår, og at der ikke er givet offentlige løntilskud til arbejdet. Det gælder uanset, om du er fuldtidsforsikret eller deltidsforsikret. Navne- og adresseændring Skifter du navn eller flytter du til en anden adresse, skal du oplyse det til a-kassen og Jobcentret. Hvornår skal du afmeldes hos Jobcentret? Når du kommer i arbejde, skal du afmeldes hos Jobcentret. Det kan du gøre på Min side på eller ved at kontakte Jobcentret. Søg arbejde i et andet EØS land Du har mulighed for at tage til et andet EØS-land** i op til 3 måneder for at søge arbejde, samtidig med at du får udbetalt dagpenge af a-kassen. Hvis du har lyst til at prøve at rejse til et andet EØS-land** for at søge arbejde, skal du udfylde en ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (PD U2), og aflevere den til din afdeling. Kontakt din afdeling, hvis du har brug for hjælp eller vejledning. Du skal være opmærksom på, at du skal have været meldt ledig og stået fuldt til rådighed for arbejdsmarkedet i mindst 4 uger, for at du kan få udstedt en tilladelse (PD U2). 30

31 Du kan være ude i højst 3 måneder, og har du ikke fået arbejde i den tid, skal du vende tilbage til Danmark og tilmelde dig Jobcentret i Danmark den sidste dag i tre måneders perioden. Du kan kun få udstedt en PD U2, hvis du opholder dig i Danmark, og du er statsborger i et EØS-land, før du tager ophold i et andet EØS-land. ** EØS-lande er de lande, der har tilsluttet sig den Europæiske Økonomiske Samarbejdsaftale. Det er de 27 EU-lande: Belgien, Bulgarien, Cypern (græsk del), Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Italien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Polen, Portugal, Rumænien, Schweiz, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig. Endvidere er Island, Liechtenstein og Norge tilsluttet EØS-aftalen. Udover de nævnte lande er det muligt at tage dagpengene med til enkelte øer eller territorier. Oplysninger om arbejde m.v. på dagpengekortet Du skal oplyse alt arbejde på dit dagpengekort i tast selv a- kassen. Uanset om du udfører det uden for normal arbejdstid eller på søn og helligdage, at arbejdet ligger uden for dit faglige område eller er selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse. Du skal også oplyse om al skattepligtig indtægt, uanset om den kommer fra arbejde eller er erhvervet på anden måde. Er din arbejdstid ukontrollabel får du ikke løn for et bestemt antal timer og/eller indberetter din arbejdsgiver ikke løntimer til indkomstregisteret, skal du både oplyse dine arbejdstimer og din bruttoindtægt på kortet. Ferie og sygdom bliver automatisk registreret på dit dagpengekort, men du skal selv tjekke, om det er korrekt registreret. Er du vikar eller arbejder du på nedsat tid, skal du selv oplyse om 31

32 dine G-dage på dagpengekort ud for den pågældende dag. Du kan læse mere om det i vejledningen til dagpengekortet. Borgerligt ombud m.v. Borgerligt ombud med videre skal du også skrive på dagpengekortet. Du skal oplyse arbejdsgiverens eller arbejdsstedets navn og bruttoindtægten. Hvis du ikke kender din indtægt på det tidspunkt, hvor du udfylder dagpengekortet, skal du oplyse antallet af dine arbejdstimer. Ved udbetalingen af dine dagpenge vil a-kassen give dig fradrag for dine arbejdstimer. Når du kender din indtægt, skal du oplyse den til a-kassen, som så vil regulere din udbetaling. Supplerende dagpenge Får du et arbejde, hvor arbejdstiden er mindre end fuld tid, har du mulighed for at få supplerende dagpenge. Du kan få suppleret op til 37 timer, når din ugentlige arbejdstid er 29,6 timer eller derunder. Du kan højst få udbetalt supplerende dagpenge i 30 uger inden for 104 uger. Arbejder du på nedsat tid, og får udbetalt supplerende dagpenge, skal du fortsat søge arbejde på fuldtid. Arbejdet skal være uden opsigelsesvarsel Det skal være et arbejde, hvor du kan stoppe fra den ene dag til den anden, hvis du får tilbudt arbejde med en højere arbejdstid eller arbejde på fuldtid. 32

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig A-kassen 2 Fødevareforbundet NNFs a-kasse Når du er blevet ledig - skriftlig vejledning Januar 2015 3 Indholdsfortegnelse Medlemskravet... 7 Beskæftigelseskravet... 7 Ledighedskravet...

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig A-kassen 2 Fødevareforbundet NNFs a-kasse Når du er blevet ledig - skriftlig vejledning juli 2015 3 Indholdsfortegnelse Medlemskravet... 8 Beskæftigelseskravet... 8 Ledighedskravet...

Læs mere

DET SKAL DU VIDE OG GØRE. når du bliver ledig

DET SKAL DU VIDE OG GØRE. når du bliver ledig DET SKAL DU VIDE OG GØRE når du bliver ledig INDHOLD 4 Det skal du vide og gøre når du bliver ledig 4 Ledig hvad så? 4 A-kasse og jobcenter kommunikerer digitalt 4 Korrekt mail og telefonnummer 4 Hvad

Læs mere

DET SKAL DU VIDE OG GØRE. - når du bliver ledig

DET SKAL DU VIDE OG GØRE. - når du bliver ledig DET SKAL DU VIDE OG GØRE - når du bliver ledig INDHOLD 4 Det skal du vide og gøre når du bliver ledig 4 Ledig hvad så? 4 A-kasse og jobcenter kommunikerer digitalt 4 Korrekt mail og telefonnummer 4 Hvad

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig A-kassen 2 Fødevareforbundet NNFs a-kasse Når du er blevet ledig - skriftlig vejledning Maj 2016 3 Indholdsfortegnelse Medlemskravet... 8 Beskæftigelseskravet... 8 Ledighedskravet...

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig A-kassen Fødevareforbundet NNF s a-kasse Når du er blevet ledig - skriftlig vejledning Januar 2017 3 Indholdsfortegnelse Medlemskravet... 7 Beskæftigelseskravet... 7 Rådighedskravet...

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig A-kassen Fødevareforbundet NNFs a-kasse Når du er blevet ledig - skriftlig vejledning Maj 2017 2 Indholdsfortegnelse Medlemskravet... 6 Indkomst- eller beskæftigelseskravet... 6

Læs mere

Dagpengesats, skattetræk og kontonr.

Dagpengesats, skattetræk og kontonr. AFSKEDIGET HVA SÅ? Denne pjece er til dig, som er blevet opsagt, og som skal have dagpenge fra a-kassen. I pjecen står nogle af de informationer, du allerede har fået på mødet i virksomheden eller i din

Læs mere

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE FOKUSER PÅ JOBBET Her har vi samlet de regler, du skal kende til for at kunne få dagpenge. Når du har læst folderen, er du klar klar

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig Januar 2010 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Tilmelding til jobcentret

Læs mere

VEJLEDNING VED LEDIGHED

VEJLEDNING VED LEDIGHED VEJLEDNING VED LEDIGHED Der er en række betingelser, du skal opfylde for at få dagpenge. Det kaldes at stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Vi har samlet nogle af de vigtigste betingelser til dig her.

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig Marts 2009 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Aktivt arbejdssøgende

Læs mere

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E Værd at vide: Når du er ledig F O A s A K A S S E Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler Arbejdskrav

Læs mere

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet 1 Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet For at modtage dagpenge mens du er ledig, skal du stå til rådighed for det danske arbejdsmarked. Det gør du ved blandt andet at opfylde disse betingelser:

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig September 2011 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Tilmelding til jobcentret

Læs mere

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet.

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet. 1 Vejledning om dine rettigheder og pligter som ledig Denne vejledning beskriver dine generelle rettigheder og pligter som ledig. Som ledig skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet, men der er flere

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide A-KASSE Når du er ledig Værd at vide januar 2015 Indhold I arbejde igen 3 Udbetaling af dagpenge 5 Værd at vide under sygdom 13 Hvis du får arbejde på nedsat tid 16 Bliv dygtigere mens du går ledig 18

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2013 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

Du skal søge arbejde. Du har pligt til at været aktivt arbejdssøgende.

Du skal søge arbejde. Du har pligt til at været aktivt arbejdssøgende. TIL RÅDIGHED 1 / 5 Du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet for at få dagpenge. Det skal du, fordi du som ledig er en del af arbejdsmarkedet, og fordi dagpengene er en erstatning til dig for den løn,

Læs mere

Om at stå til rådighed

Om at stå til rådighed Arbejdsdirektoratet August 2009 Om at stå til rådighed INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. BEKRÆFTET ARBEJDSSØGNING...3 3. DIT CV...3 4. SAMTALER MV. HOS JOBCENTERET OG ANDEN AKTØR...4 5. KONTAKTEN MED DIN A-KASSE...4

Læs mere

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide NOVEMBER 2015

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide NOVEMBER 2015 A-KASSE Når du er ledig Værd at vide NOVEMBER 2015 Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Værd at vide under sygdom 9 Hvis du får arbejde på nedsat

Læs mere

DAGPENGE En guide til dig, der modtager dagpenge

DAGPENGE En guide til dig, der modtager dagpenge bringer dig videre DAGPENGE En guide til dig, der modtager dagpenge FORORD Denne pjece er din guide, mens du modtager dagpenge. Den handler om, hvilke overordnede krav der bliver stillet til dig, hvilke

Læs mere

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide A-KASSE Når du er ledig Værd at vide JULI 2015 Indhold I arbejde igen 3 Udbetaling af dagpenge 5 Værd at vide under sygdom 14 Hvis du får arbejde på nedsat tid 17 Bliv dygtigere mens du går ledig 19 Hvis

Læs mere

Dagpengesats, skattetræk og kontonr.

Dagpengesats, skattetræk og kontonr. AFSKEDIGET HVA SÅ? Denne pjece er til dig, som er blevet opsagt, og som skal have dagpenge fra a-kassen. I pjecen står nogle af de informationer, du allerede har fået på mødet i virksomheden eller i din

Læs mere

Den nye dagpengereform

Den nye dagpengereform Den nye dagpengereform A-kassen Fødevareforbundet NNFs a-kasse Den nye dagpengereform - et tryggere dagpengesystem Maj 2017 2 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Forlæng din periode med dagpenge...5 Dagpenge

Læs mere

Samtaler i a-kassen. A-kassen

Samtaler i a-kassen. A-kassen Samtaler i a-kassen A-kassen 2 December 2013 Indhold Samtaler i a-kassen... 4 Samtalekontorer... 5 Jobstøtte aktiviteter... 6 Book en samtale eller en Jobstøtte aktivitet... 6 Du kan vælge mellem følgende

Læs mere

UDDANNELSESORDNINGEN STYRKER DINE JOBMULIGHEDER. Er dine dagpenge snart opbrugt? Bliv gearet til arbejdsmarkedet

UDDANNELSESORDNINGEN STYRKER DINE JOBMULIGHEDER. Er dine dagpenge snart opbrugt? Bliv gearet til arbejdsmarkedet Er dine dagpenge snart opbrugt? Denne folder er til dig, hvis dagpenge eller ret til uddannelsesydelse er opbrugt i 2. halvår 2013 UDDANNELSESORDNINGEN STYRKER DINE JOBMULIGHEDER Bliv gearet til arbejdsmarkedet

Læs mere

Arbejdsløs og hvad så?

Arbejdsløs og hvad så? Frederiksberg Arbejdsløs og hvad så? Orientering fra El-fagets arbejdsløshedskasse Januar 2012 Arbejdsløs og hvad så? Vi vil i denne pjece prøve, at besvare nogle af de mest stillede spørgsmål. Du har

Læs mere

AKTIVERING. for dig under 30

AKTIVERING. for dig under 30 F O A f a g o g a r b e j d e s a r b e j d s l ø s h e d s k a s s e AKTIVERING for dig under 30 3 INDHOLD 1. Du er under 25 år og uden uddannelse side 4 2. Du er under 25 år og uden uddannelse, men har

Læs mere

Uddannelsesordningen

Uddannelsesordningen er dine dagpenge snart opbrugt? Denne folder er til dig, hvis dagpenge er opbrugt i perioden mellem den 30. december 2012 og den 30. juni 2013 Uddannelsesordningen styrker dine jobmuligheder Bliv gearet

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud SEPTEMBER 2015 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig under 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud JANUAR 2017 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig under 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge befordringstilskud

Læs mere

SELVFORSKYLDT LEDIGHED

SELVFORSKYLDT LEDIGHED SELVFORSKYLDT LEDIGHED Selvforskyldt ledighed Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op?... 2 3. Karantænen er effektiv... 3 4. Hvad er en gyldig grund til at sige

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud FEBRUAR 2015 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig under 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge befordringstilskud

Læs mere

BUPL-A. Din pædagogfaglige a-kasse

BUPL-A. Din pædagogfaglige a-kasse Side 1 Velkommen til BUPL-A Din pædagogfaglige a-kasse BUPL-A er pædagogernes a-kasse, og vi er glade for at være en af landets mest effektive og billigste a-kasser. Vi kender pædagogerne og pædagogernes

Læs mere

Om at stå til rådighed

Om at stå til rådighed Om at stå til rådighed Arbejdsdirektoratet Juli 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (a-kasse) og bliver ledig, har du mulighed for at få dagpenge. For at få dagpenge skal

Læs mere

EØS-rEglErnE og dagpenge

EØS-rEglErnE og dagpenge EØS-reglerne og dagpenge Indhold 1. Kend dine muligheder 4 1.1 Rejs aldrig ud 4 1.2 Dine muligheder 4 1.3 Før du rejser 4 1.4 Fejlforsikring 4 2. Dagpenge under jobsøgning i et andet EØS-land 6 2.1 Ansøgning

Læs mere

AKTIVERING for dig under 30

AKTIVERING for dig under 30 F O A f a g o g a r b e j d e s a r b e j d s l ø s h e d s k a s s e AKTIVERING for dig under 30 3 INDHOLD 1. Du er under 25 år og uden uddannelse side 4 2. Du er under 25 år og uden uddannelse, men har

Læs mere

Dagpengekompas. Din guide til dagpengesystemet. side 1 - Dagpengekompasset

Dagpengekompas. Din guide til dagpengesystemet. side 1 - Dagpengekompasset Dagpengekompas Din guide til dagpengesystemet side 1 - Dagpengekompasset Business Danmarks A-kasse er et selvstændigt brand og regionskontor under paraplyorganisationen Min A-kasse I a-kassen ser vi det

Læs mere

Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig.

Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig. Ledig og hvad nu? Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig. y Hvilke papirer skal du aflevere? y Hvordan bliver dagpengene

Læs mere

3. Krav ved overgang til

3. Krav ved overgang til EØS-reglerne og efterløn I denne pjece giver vi en orientering om EØS-reglerne og efterløn: Indhold 1. Indledning 2. Krav ved udstedelse af efterlønsbevis 3. Krav ved overgang til efterløn 4. Ophold og

Læs mere

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Februar 2010 AKTIVERING for dig under 30 INDHOLD 1. Du er under 25 år er uden uddannelse og har ingen børn side 4 2. Du er under 25 år er uden uddannelse og

Læs mere

MEDLEMSARRANGEMENT TRAFIK OG JERNBANE RÅDIGHEDSLØNSFORENINGEN DEN 16. NOVEMBER 2015

MEDLEMSARRANGEMENT TRAFIK OG JERNBANE RÅDIGHEDSLØNSFORENINGEN DEN 16. NOVEMBER 2015 MEDLEMSARRANGEMENT TRAFIK OG JERNBANE RÅDIGHEDSLØNSFORENINGEN DEN HVAD VIL VI FORTÆLLE JER SIDE: 2 / Hvilke betingelser skal der til for at få dagpenge og hvor længe. / Hvad må jeg mens jeg får dagpenge.

Læs mere

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. September 2009. for dig under 30

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. September 2009. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E September 2009 AKTIVERING for dig under 30 INDHOLD 1. Du er under 25 år er uden uddannelse og har ingen børn side 4 2. Du er under 25 år er uden uddannelse

Læs mere

UDDANNELSESORDNINGEN STYRKER DINE JOBMULIGHEDER. Er dine dagpenge snart opbrugt? Bliv gearet til arbejdsmarkedet

UDDANNELSESORDNINGEN STYRKER DINE JOBMULIGHEDER. Er dine dagpenge snart opbrugt? Bliv gearet til arbejdsmarkedet Er dine dagpenge snart opbrugt? Denne folder er til dig, hvis dagpenge eller ret til uddannelsesydelse er opbrugt i 2. halvår 2013 UDDANNELSESORDNINGEN STYRKER DINE JOBMULIGHEDER Bliv gearet til arbejdsmarkedet

Læs mere

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide JANUAR 2017

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide JANUAR 2017 A-KASSE Når du er ledig Værd at vide JANUAR 2017 Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Hvem kan hjælpe dig med hvad? 4 For at få dagpenge... 6 Jeg er blevet syg hvad nu? 13 Samtaler i a-kassen

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

Ledig og hvad nu? STÍ

Ledig og hvad nu? STÍ Ledig og hvad nu? Hvem skal du kontakte? HK s A-kasse har samlet alt arbejde i forhold til dagpenge, efterløn, og så videre i én fælles a-kasse. Du skal derfor kontakte a-kassen, hvis du har spørgsmål

Læs mere

Vejledning til nyledige

Vejledning til nyledige Vejledning til nyledige 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Tilmelding som ledig hos jobcentret... 3 Selvbetjening... 3 Afmelding på jobcentret... 3 CV skal på jobnet.dk... 4 Kundenummer og password...

Læs mere

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling 1. Hvad er en arbejdsfordeling? En arbejdsfordeling er en ordning, som en virksomhed kan anvende for at undgå afskedigelser i perioder med manglende ordretilgang mm.

Læs mere

Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge?

Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge? Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge? Dagpengeretten udløber efter 2 år. Herefter kan nogle opnå ret til forlænget dagpenge. Denne pjece giver et overblik over dine muligheder, hvis du ikke du

Læs mere

SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid

SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid Supplerende dagpenge side 1 Indhold 1. Forord... 2 1.1 Fakta om supplerende dagpenge:... 2 2. Rådighed og supplerende dagpenge...

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Ase La Cours Vej 7 2000 Frederiksberg Tlf. 7013 7013 ase.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Ret til dagpenge 5 Kontakt til jobcentret og Ase 9 Arbejde samtidig med dagpenge 15

Læs mere

Vejledning til nyledige

Vejledning til nyledige Vejledning til nyledige 1 Indholdsfortegnelse side 2 Forord side 3 Tilmelding som ledig hos jobcentret side 3 Selvbetjening side 3 Afmelding på jobcentret side 3 CV skal på jobnet.dk side 4 Kundenummer

Læs mere

DEMO UDKAST! Wanek & Myrner. Dagpenge

DEMO UDKAST! Wanek & Myrner. Dagpenge Borgerinformation ydelser Dagpenge Hvis du er medlem af en a-kasse, kan du modtage dagpenge, når du bliver ledig. Du kan være enten fuldtids- eller deltidsmedlem i en a-kasse, og du har forskellige muligheder

Læs mere

Vejledning til nyledige

Vejledning til nyledige Vejledning til nyledige 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Tilmelding som ledig hos jobcentret... 4 Selvbetjening... 4 Afmelding på jobcentret... 4 CV skal på jobnet.dk... 5 Kundenummer og password...

Læs mere

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig Dine muligheder som ledig og det vi forventer af dig Indhold Indledning 3 Hvem skal jeg kontakte? 4 Skal du ringe til din lokale HK-afdeling? 5 Hvornår har jeg ret til dagpenge? 7 Hvor længe kan jeg få

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Ase La Cours Vej 7 2000 Frederiksberg Tlf. 7013 7013 ase.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Ret til dagpenge 5 Kontakt til jobcentret og Ase 9 Arbejde samtidig med dagpenge 15

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Alt, hvad du skal vide, gøre og forholde dig til som ledig Det er aldrig sjovt at blive ledig, men du har heldigvis forberedt dig på situationen ved at blive medlem

Læs mere

Værd at vide om. Webdagpengekort - Kurser - Udland - Jobsøgning - Tilbud - Jobcenter - Uddannelse - CV

Værd at vide om. Webdagpengekort - Kurser - Udland - Jobsøgning - Tilbud - Jobcenter - Uddannelse - CV Vigtig! Husk altid NemID (nøgle-kort), når du møder i afdelingen. Værd at vide om Webdagpengekort - Kurser - Udland - Jobsøgning - Tilbud - Jobcenter - Uddannelse - CV Faglig Fælles Akasse - 1 Indhold

Læs mere

Værd at vide om. Net-dagpengekort - CV kurser - udland - at søge job - jobcenter - tilbud - uddannelse - osv.

Værd at vide om. Net-dagpengekort - CV kurser - udland - at søge job - jobcenter - tilbud - uddannelse - osv. Vigtigt: Husk altid at tage NemID (nøgle-kort) med til din 3F-afdeling Værd at vide om Net-dagpengekort - CV kurser - udland - at søge job - jobcenter - tilbud - uddannelse - osv. Faglig Fælles Akasse

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne

Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne Indholdsfortegnelse I denne pjece kan du læse om følgende: 1. Indledning om arbejde mv. i EØS og på Færøerne 2. Danske dagpenge, mens du søger arbejde

Læs mere

SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid

SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid Supplerende dagpenge side 1 Indhold 1. Forord... 2 1.1 Fakta om supplerende dagpenge:... 2 2. Rådighed og supplerende dagpenge... 3 3. Frigørelsesattest...

Læs mere

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed 1 of 14 21/09/2010 12:30 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Område og begreber mv. Selvforskyldt ledighed ved udeblivelse fra samtaler eller aktiviteter,

Læs mere

Orientering om a-kassernes og medlemmernes forhold under overenskomstmæssige konflikter

Orientering om a-kassernes og medlemmernes forhold under overenskomstmæssige konflikter 25. marts 2013 Orientering om a-kassernes og medlemmernes forhold under overenskomstmæssige konflikter J.nr. --- CKA/JWV Reglerne om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt fremgår først og

Læs mere

Bekendtgørelse om rådighed

Bekendtgørelse om rådighed BEK nr 1320 af 09/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 12. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/09736

Læs mere

Samtaler i a-kassen og jobcenteret

Samtaler i a-kassen og jobcenteret Samtaler i a-kassen og jobcenteret 1 A-kassen Indhold Samtaler når du bliver ledig... 3 CV samtalen i a-kassen... 3 Jobsamtaler i Jobcentret... 4 Personlige samtaler i a-kassen... 4 1. Samtale om Uddannelsesmuligheder...

Læs mere

Hvordan og hvornår? Kontakten med AF

Hvordan og hvornår? Kontakten med AF Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (a-kasse) og bliver ledig, har du mulighed for at få dagpenge. For at få dagpenge skal du bl.a. opfylde et krav om arbejde af en vis varighed

Læs mere

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 ~ 1 ~ Indhold Indhold... 2 A-kassens vejledningspligt... 3 www.bf-a.dk.... 3 G-dage

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

UDKAST. Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. UDKAST Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. I medfør af 65, stk. 6 og 7, og 91, stk. 11, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8. april 2014, og 35,

Læs mere

Værd at vide om. Net-dagpengekort - Cv-kurser - udland - at søge job - jobcenter - tilbud - uddannelse - osv.

Værd at vide om. Net-dagpengekort - Cv-kurser - udland - at søge job - jobcenter - tilbud - uddannelse - osv. Vigtigt: Husk altid at tage NemID (nøgle-kort) med til din 3F-afdeling Værd at vide om Net-dagpengekort - Cv-kurser - udland - at søge job - jobcenter - tilbud - uddannelse - osv. Faglig Fælles Akasse

Læs mere

Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret

Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet

Læs mere

Bekendtgørelse om rådighed

Bekendtgørelse om rådighed BEK nr 61 af 25/01/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 7. oktober 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2011-0010690 Senere ændringer

Læs mere

lã=~í=î êé=~êäéàçëä ëüéçëñçêëáâêéí=á=bõp==

lã=~í=î êé=~êäéàçëä ëüéçëñçêëáâêéí=á=bõp== Indholdsfortegnelse I denne pjece kan du læse om følgende: 1. Indledning om arbejde mv. i EØS 2. Danske dagpenge, mens du søger arbejde i et andet EØS-land 3. Overførsel af forsikrings- og arbejdsperioder

Læs mere

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold.

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold. Hvilke tilbud kan gives Rettigheder og pligter Uddannelse Diverse forhold Arbejde på nedsat tid - når du skal på dagpenge Ikke ledig mere Kontakt til Jobcentret og ASE Værd at vide Ret til Dagpenge Indholdsfortegnelse

Læs mere

Guide til Dine Dagpenge

Guide til Dine Dagpenge Hvad skal du gøre for at få udbetalt dagpenge? Hvad er karens? Kan et dagpengekort blive forældet og hvad er G-dage? Det kan være en mundfuld at sætte sig ind i det danske dagpengesystem. Der er mange

Læs mere

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed BEK nr 62 af 25/01/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2011-0010745 Senere ændringer til

Læs mere

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold.

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold. Ikke ledig mere Hvilke tilbud kan gives Rettigheder og pligter Kontakt til Jobcentret og ASE Arbejde på nedsat tid Uddannelse Diverse forhold Ret til Dagpenge Værd at vide - når du skal på dagpenge Indholdsfortegnelse

Læs mere

Selvforskyldt ledig. 1. Indledning. 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op? 3. Hvad er en gyldig grund til at sige et arbejde op?

Selvforskyldt ledig. 1. Indledning. 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op? 3. Hvad er en gyldig grund til at sige et arbejde op? 1. Indledning Hvis du er medlem af en a-kasse, har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til rådighed for arbejdsmarkedet. Du skal opfylde de almindelige betingelser for at få udbetalt

Læs mere

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Indhold Indledning... 2 Tilmelding som arbejdssøgende... 2 Råd og vejledning om job

Læs mere

Værd at vide om. Net-dagpengekort - CV kurser - udland - at søge job - jobcenter - tilbud - uddannelse - osv.

Værd at vide om. Net-dagpengekort - CV kurser - udland - at søge job - jobcenter - tilbud - uddannelse - osv. Vigtigt: Husk altid at tage NemID (nøgle-kort) med til din 3F-afdeling Værd at vide om Net-dagpengekort - CV kurser - udland - at søge job - jobcenter - tilbud - uddannelse - osv. Faglig Fælles Akasse

Læs mere

Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt

Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt Orientering fra Arbejdsdirektoratet April 2008 Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt J.nr. 00-22-0037 Y2/JW Reglerne om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt fremgår

Læs mere

Om at være selvforskyldt. ledig

Om at være selvforskyldt. ledig Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Juli 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (Akasse), har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til rådighed

Læs mere

Du kan kontakte os personligt, telefonisk eller på e-mail.

Du kan kontakte os personligt, telefonisk eller på e-mail. Forord Denne orientering handler om de regler, der gælder for ledige medlemmer af en a-kasse. Her omtaler vi kort de muligheder, der findes for ledige samt de rettigheder og pligter, der følger med at

Læs mere

Bekendtgørelse om rådighed

Bekendtgørelse om rådighed BEK nr 701 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-0002998

Læs mere

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Januar 2010. for dig over 30

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Januar 2010. for dig over 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Januar 2010 AKTIVERING for dig over 30 INDHOLD Aktivering for dig over 30 side 3 Ansættelse med løntilskud side 4 Virksomhedspraktik side 4 Vejledning og uddannelse

Læs mere

bringer dig videre DAGPENGE En guide til dig, der modtager dagpenge

bringer dig videre DAGPENGE En guide til dig, der modtager dagpenge bringer dig videre DAGPENGE En guide til dig, der modtager dagpenge 2 EN GUIDE TIL DIG, DER MODTAGER DAGPENGE FORORD INDHOLD Forord... 4 Møder og samtaler... 5 Et ledighedsforløb på to år hvilke samtaler,

Læs mere

Om at stå til rådighed

Om at stå til rådighed FOA: A-kasse FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE Om at stå til rådighed når du er ledig Om at stå til rådighed Om at stå til rådighed når du er ledig er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte og Offentligt

Læs mere

Ny i dagpengesystemet?

Ny i dagpengesystemet? Jobsøgning Nøglebegreber Udbetalinger Ny i dagpengesystemet? Guide til det væsentligste Kære medlem Med denne pixibog har vi bestræbt os på at udvælge de emner og svare på de spørgsmål som vores medlemmer

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Velkommen til vejledning om dagpengesystemet: - dine rettigheder - dine muligheder - dine pligter som ledig

Velkommen til vejledning om dagpengesystemet: - dine rettigheder - dine muligheder - dine pligter som ledig Velkommen til vejledning om dagpengesystemet: - dine rettigheder - dine muligheder - dine pligter som ledig Indhold Hvem møder du som ledig? Den 2-årige dagpengeperiode Rådighed og jobsøgning Ferie og

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

UDKAST. Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed UDKAST Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed I medfør af 62, stk. 7, 63, stk. 5, 65, stk. 6, og 65 a, stk. 7, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8. april 2015,

Læs mere

Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter

Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter Generelle informationer Tilmelding på Jobnet.dk Som ledig skal du være tilmeldt Jobnet.dk med et godkendt CV. Indenfor de første fi re uger af din ledighedsperiode

Læs mere

EØS-rEglErnE og medlemskab

EØS-rEglErnE og medlemskab EØS-reglerne og medlemskab I denne pjece finder du de overordnede regler for arbejde og ophold i EØS-lande og øvrige udland. Pjecen er ikke udtømmende. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte

Læs mere

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilmeld dig som ledig på jobnet.dk... 3 3. Ledighedserklæring, opsigelse mv. til a-kassen... 3 4. Udbetaling af

Læs mere