Når du er blevet ledig

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Når du er blevet ledig"

Transkript

1 Når du er blevet ledig A-kassen

2 2

3 Fødevareforbundet NNFs a-kasse Når du er blevet ledig - skriftlig vejledning Juli

4 Indholdsfortegnelse Medlemskravet... 7 Beskæftigelseskravet... 7 Ledighedskravet... 7 Rådighedskravet... 8 Du er blevet ledig hvad nu?... 9 Dit CV skal på 10 CV et kvalitetssikres Tjek dine jobforslag på jobnet Hvor finder du ledige job Samtaler i a-kassen Jobstøttende aktiviteter Book en samtale eller en jobstøttende aktivitet Udebliver du fra en samtale i a-kassen Booker du ikke en samtale Fællesaftale Jobskema Selvvalgt uddannelse Kursusportalen Uddannelse og kurser Møder hos Jobcentret og anden aktør Indkaldt via min side Indkaldt via brev Jobsamtale hos Jobcentret eller anden aktør

5 Udebliver du fra en samtale eller aktivitet hos Jobcentret Mindre intensiv indsats Jobplan og aktivering Unge under 30 år Unge under 25 år uddannelsespålæg Unge under 20 år Ret til nyt tilbud Digitale jobplaner og tilbud Rådighed under tilbud Får du et job mens du er i tilbud Vejledning og opkvalificering Virksomhedspraktik Ansættelse med løntilskud Jobrotation Befordringsgodtgørelse Bliver du syg Sygedagpenge Når du bliver rask Ferie Hvad vil det sige at stå til rådighed Afslag og ophør Bliver du opsagt eller afskediget Manglende rådighed eller 2 karantæner Navne- og adresseændring

6 Hvornår skal du afmeldes hos Jobcentret? Søg arbejde i et andet EØS land Oplysninger om arbejde m.v. på dagpengekortet Borgerligt ombud m.v Supplerende dagpenge Arbejdet skal være uden opsigelsesvarsel Deltidsforsikret Overgangsregel G-dag Dagpengeperiode Den særlige uddannelsesordning Seniorjob Fødevareforbundet NNFs tast selv a-kasse Egne notater

7 For at få dagpenge er der en række krav du skal opfylde. Medlemskravet Beskæftigelseskravet Ledighedskravet Rådighedskravet Medlemskravet Du skal have været medlem af en a-kasse i mindst 1 år. Er du overflyttet fra en anden a-kasse, tæller dine tidligere medlemsperioder med. Undtagelse: Hvis du har gennemført en erhvervsmæssig uddannelse af mindst 18 måneders varighed, og er optaget i en a-kasse senest 2 uger efter uddannelsens afslutning. Du kan opnå ret til dagpenge som dimittend en måned efter uddannelsens afslutning. Beskæftigelseskravet Du kan få dagpenge, når du har haft arbejde svarende til et års arbejde. Du skal have haft mindst løntimer som fuldtidsforsikret, eller løntimer som deltidsforsikret inden for de sidste 3 år. Det er et krav, at løntimerne er indberettet til indkomstregisteret og at arbejdet er udbudt på almindelige løn- og arbejdsvilkår, og at der ikke er givet offentlige løntilskud til arbejdet. Ledighedskravet Som udgangspunkt skal du være helt uden arbejde for at kunne 7

8 få dagpenge. Har du eller får du arbejde på nedsat tid, har du mulighed for at få supplerende dagpenge. Du kan læse om betingelserne herfor i afsnittet "Supplerende dagpenge". Rådighedskravet Du skal være til rådighed for arbejdsmarkedet. Det betyder blandt andet, at du skal: Være tilmeldt Jobcentret. Aktivt søge arbejde. Oprette et CV på senest 3 uger efter, at du er blevet tilmeldt jobnet.dk som ledig. Tjekke dine jobforslag på mindst hver 7. dag. Kunne overtage arbejde med dags varsel. Have bopæl og opholde dig i Danmark. Søge de job, som Jobcentret eller a-kassen pålægger dig. Til samtale i a-kassen senest hver gang, du har været ledig i sammenlagt tre måneder 8

9 Du er blevet ledig hvad nu? Du skal nu i gang med at søge job. Det er vigtigt, at du løbende søger alle de job, som du kan varetage, både inden for dit eget fagområde og inden for andre fagområder, hvor der er mulighed for job. Er der ikke nogen opslåede job, der matcher dine kvalifikationer, så søg uopfordret. Du har flere muligheder for at få et job, hvis du søger inden for et bredt geografisk område. De første 3 måneder du er ledig, skal du søge job inden for et geografisk område, hvor der er en samlet transporttid på op til 3 timer hver dag med kollektiv transport. Når du har været ledig i mere end 3 måneder, må du udvide det geografiske område, som du søger job inden for, så der er en samlet transporttid på op til 4 timer. Når du søger job, skal du være seriøs og realistisk. Du skal derfor søge job på den måde, som er normalt inden for det område, hvor du søger job. Du skal udtrykke din vilje til og dit ønske om at overtage jobbet. Derudover bør du have de fornødne kvalifikationer, erfaringer og helbred til at klare jobbet. Søg gerne job, du kan varetage efter en kortere oplæring eller et kursus. Det er vigtigt, at du er aktivt jobsøgende i hele den periode, hvor du er ledig. I tast selv a-kassen på har du et jobskema, hvor du løbende skal notere, de job du søger. Læs mere om det i afsnittet jobskema. 9

10 Dit CV skal på Du skal så hurtigt som muligt og senest 3 uger efter, at du har meldt dig ledig færdiggøre dit CV på Et CV er en beskrivelse af din tidligere uddannelse og beskæftigelse, dine kvalifikationer og øvrige forhold, der har betydning for, at du kan få arbejde. CV et skal sikre, at du retter din jobsøgning mod områder på arbejdsmarkedet, hvor der er beskæftigelsesmuligheder, og at dine jobønsker er realistiske og så vidt muligt hænger tæt sammen dine erfaringer og uddannelsesbaggrund. Det er vigtigt, at du beskriver din joberfaring og dine kompetencer så fyldestgørende som muligt, og at du løbende opdaterer oplysningerne i dit CV, så oplysningerne om dig er så korrekte som muligt. Det giver dig de bedste muligheder for at komme hurtigt i job. Når dit CV ligger på jobnet.dk matches dine ønsker og kvalifikationer med de ledige stillinger, og arbejdsgivere får mulighed for at kontakte dig, hvis du har de kvalifikationer, som de søger. CV et kvalitetssikres Når du har oprettet dit CV på vil a-kassen kvalitetssikre dit CV og derefter godkende det. 10

11 For at der kan udbetales dagpenge, skal dit CV være godkendt og tilgængeligt på jobnet.dk senest 3 uger efter, at du har meldt dig ledig. Du kan altid få hjælp og vejledning til at udarbejde dit CV i din afdeling. Tjek dine jobforslag på jobnet For at få dagpenge skal du senest hver 7. dag bekræfte du er aktivt jobsøgende på ved at tjekke de jobforslag, der matcher dit CV og som kan være relevante at søge. Når du trykker på knappen tjek dine jobforslag registreres det, og en liste med relevante jobannoncer vises. Dem bør du læse og eventuelt søge. Tjekker du ikke dine jobforslag senest hver 7. dag, vil du få en skriftlig påmindelse fra Jobcentret om, at du skal tjekke dine jobforslag på Jobnet inden for en ny frist på 7 dage. Tjekker du ikke jobforslagene på Jobnet inden for den nye frist, vil du blive afmeldt som ledig umiddelbart efter fristens udløb. Hvis du 3 gange inden for 12 måneder undlader at tjekke dine jobforslag, vil du blive afmeldt som ledig uden påmindelse og frist. Du skal være opmærksom på, at du ikke kan modtage dagpenge, hvis du bliver afmeldt. 11

12 Hvor finder du ledige job NNF job på kan være vejen til dit nye job. NNF job er en af Danmarks største jobsøgningsmaskiner og har jobannoncer fra de fleste danske virksomheder og offentlige institutioner. På NNF job har du mulighed for at lave en fritekstsøgning eller oprette en jobagent og tilknytte et CV - for eksempel dit CV fra jobnet.dk. Så får du en , når der kommer nye jobopslag, der matcher dine søgekrav eller dit CV. Du kan afgrænse det geografiske område, du vil søge job indenfor ved at markere området på et kort. Du kan også kontakte din afdeling, som har et godt kendskab til det lokale arbejdsmarked. De kan eventuelt hjælpe dig med at finde arbejdspladser, hvor du kan søge ledige job. 12

13 Samtaler i a-kassen Vi har sagt ja til at være med i et forsøg, der skal gøre samtalerne i a-kassen mere fleksible. Hos os kan du derfor vælge mellem flere typer af samtaler alt efter dine ønsker og behov. Din første samtale i a-kassen er en vejledningssamtale, som skal holdes inden du har været ledig i 3 uger. Derefter kan du selv bestemme, samtaletype og hvor ofte du ønsker at komme til samtale i a-kassen, du skal dog som minimum komme til en samtale, hver gang du har været ledig i 3 måneder. Vi vil opfordre dig til selv løbende at booke en tid til en eller flere samtaler. Får du ikke booket en samtale vil du få reminder pr. e- mail med en dato for, hvornår du senest skal booke en samtale. Vi tilbyder samtaler inden for følgende emner: Vejledning om dine rettigheder, pligter og it-værktøjer Jobsøgning Uddannelse og opkvalificering Afklaring af jobperspektiv og motivation Samtalerne skal ses som et redskab til, at du kommer hurtigere i job eller uddannelse, og der vil blive taget udgangspunkt i din situation og dine ønsker og behov. I folderen Samtaler i a-kassen kan du læse mere om de forskellige typer af samtaler vi tilbyder. Jobstøttende aktiviteter Udover samtalerne tilbyder vi også en række jobstøttende akti- 13

14 viteter, der kan medvirke til at du hurtigere kommer tilbage i job. Aktiviteterne foregår i grupper, så du har mulighed for at udveksle erfaringer med andre medlemmer. Vi har bl.a. aktiviteter, der handler om jobsøgning eller NNF-Job. I ak-booking i tast selv a- kassen kan du se, hvilke aktiviteter din afdeling tilbyder. Husk, at melde afbud til a-kassen, hvis du bliver forhindret i at deltage i en frivillig aktivitet, som du har meldt dig til. Ellers optager du pladsen for en anden. Book en samtale eller en jobstøttende aktivitet Når du skal booke en samtale eller en jobstøttende aktivitet, skal du gå ind på og klikke på tast selv a-kassen. Du kan benytte NemID eller din Pinkode til at logge ind. Klik på AK-booking Når du booker en tid til en samtale, kan du selv vælge: Emnet for samtalen Hvem du vil tale med Tidspunktet for samtalen Om den skal være telefonisk eller personlig 14

15 Udebliver du fra en samtale i a-kassen Hvis du løbende booker en samtale i a-kassen, kan du uden problemer melde afbud eller ændre din bookning til en dato/tid eller samtaletype, som passer dig bedre. Har du booket en samtale i ugen op til sidste frist for 3 ugers/3 måneders samtalen, kan du blive udelukket for retten til dagpenge i en periode, hvis du udebliver fra samtalen. Det afhænger dog af årsagen til, at du udebliver. Booker du ikke en samtale Hvis du ikke booker en samtale inden sidste frist for 3 ugers/3 måneders samtalen, kan du blive udelukket for retten til dagpenge i en periode. Fællesaftale Som afslutning på samtalen vil vi i fællesskab lave en aftale om, hvad der skal ske frem til næste samtale. Aftalen kan for eksempel indeholde oplysninger om, at du undersøger nogle kursus eller uddannelsesmuligheder, retter din jobsøgning mod nye fagområder eller melder dig til en bestemt type samtale eller frivillig aktivitet. Efter samtalen kan du se fællesaftalen i tast selv a-kassen, under fanen historik. 15

16 Jobskema I tast selv a-kassen har du et jobskema, hvor du løbende noterer de job, du har søgt. Det er vigtigt, at du hele tiden opdaterer dit jobskema og at du sender det endelige skema til a-kassen senest dagen før din samtale, da vi forud for hver samtale vil gennemgå dit jobskema for at se, om du aktivt søger job og hvor du søger job. 16

17 Selvvalgt uddannelse Du kan deltage i en selvvalgt uddannelse i op til 6 uger, når du har været ledig i 4 måneder. Uddannelsen skal foregå inden for de første 13 måneders sammenlagt ledighed, hvis du er fyldt 25 år, og inden for de første 10 måneders sammenlagt ledighed, hvis du er under 25 år. Selvvalgt uddannelse kan give dig nye kvalifikationer og udvikle dine kompetencer, så du øger dine muligheder for at få et job. Når du deltager i en selvvalgt uddannelse, vil du få udbetalt dagpenge, og kan søge om at få befordringsgodtgørelse. Kursusportalen Når du skal finde en selvvalgt uddannelse, kan du benytte kursusportalen, som du finder på Kursusportalen gør det muligt at finde rundt i det store udbud af både offentlige og private kurser og uddannelser på tværs af alle hjemmesider og udbydere. I kursusportalen kan du lave en fritekstsøgning på f.eks. selvvalgt uddannelse og få en oversigt over alle de kurser og uddannelser, der bliver udbudt som selvvalgt uddannelse. Derefter kan du afgrænse din søgning i forhold til sted, kursustype og udbyder. 17

18 Uddannelse og kurser Mens du er ledig og får udbetalt dagpenge, kan du deltage i uddannelser og kurser. Du kan f.eks. deltage i: Uddannelse under 20 timer om ugen (udbydes uddannelsen som heltidsuddannelse, må den ikke være SUberettiget). Enkeltfag på det gymnasiale niveau under 20 timer om ugen f.eks. HF. Undervisning svarende til folkeskolens klassetrin. Aftenskoleundervisning i et folkeoplysningsforbund. Sprogundervisning eller læse-/staveundervisning Kurser i op til 2 uger, der udbydes af Fødevareforbundet NNF, Jobcentret eller anden aktør med det formål at styrke din tilknytning til arbejdsmarkedet. Møder hos Jobcentret og anden aktør Det er vigtigt, at du deltager i de møder, som du bliver indkaldt til af Jobcentret eller anden aktør. Indkaldt via min side Bliver du indkaldt til et møde via min side på jobnet.dk skal du bekræfte, at du har set mødeindkaldelsen, inden du tjekker dine jobforslag, som du skal senest hver 7. dag. Indkaldt via brev Du kan også blive indkaldt til et møde via brev. Det er derfor vigtigt, at du tjekker din post hver dag og sikrer dig, at Jobcentret og anden aktør har din korrekte adresse, så du kan få besked, om de møder du skal deltage i. 18

19 Kommer du ikke til et møde på grund af manglende adresseændring, eller fordi posten ikke har haft mulighed for at aflevere brevet, er du ikke til rådighed og kan ikke få dagpenge. Jobsamtale hos Jobcentret eller anden aktør Jobcenteret eller anden aktør indkalder dig til en jobsamtale hver 3. måned. Er du under 30 år: Er du over 30 år: bliver du indkaldt til den første jobsamtale, når du har været ledig i en måned. bliver du indkaldt til den første jobsamtale, når du har været ledig i tre måneder. jobsamtalen bliver der fulgt op på din jobsøgning, og der bliver tilrettelagt et forløb, der kan sikre, at du hurtigst muligt kommer i arbejde igen. Det kan være aktivering i form af virksomhedspraktik, ansættelse med løntilskud eller et uddannelsesforløb. Udebliver du fra en samtale eller aktivitet hos Jobcentret Udebliver du fra en jobsamtale eller en aktivitet, som Jobcentret eller anden aktør har indkaldt dig til, kan du blive udelukket for retten til dagpenge indtil du tager kontakt til den, der har indkaldt dig. Det afhænger dog af årsagen til, at du udeblev fra samtalen eller aktiviteten. 19

20 Mindre intensiv indsats Kontakt Jobcentret, hvis du inden for de næste 6 uger skal begynde på et ordinært job på fuld tid, på barsel, på efterløn, på fleksydelse, på folkepension eller du er omfattet af en arbejdsfordeling eller du kan dokumentere, at du er hjemsendt på grund af vejrlig eller materialemangel. Så kan du blive omfattet af den mindre intensive indsats, og derved undgå at skulle møde personligt til samtaler hos Jobcentret og anden aktør, eller deltage i tilbud. Jobplan og aktivering En jobplan er en skriftlig aftale, som du indgår med Jobcentret eller en anden aktør, om aktiviteter, der kan medvirke til, at du hurtigst muligt kommer i job. Er du mellem 30 og 60 år, skal du have en jobplan og et tilbud om aktivering senest efter sammenlagt 9 måneders ledighed. Er du mellem 60 og 64 år, skal du have en jobplan og et tilbud om aktivering efter senest 6 måneders sammenlagt ledighed. Unge under 30 år Er du under 30 år skal du have en jobplan og et tilbud om aktivering senest, når du har haft 13 ugers sammenlagt ledighed. Når Jobcentret eller anden aktør skal vurdere, hvilken indsats de skal iværksætte overfor for dig, vil der være særlig fokus på, om du har en uddannelse, eller om du har eller kan få forudsætningerne for at tage en ordinær uddannelse. 20

21 Unge under 25 år uddannelsespålæg Er du under 25 år, uden forsørgerpligt over for hjemmeboende børn og uden en erhvervskompetencegivende uddannelse, med forudsætningerne for at tage en uddannelse på ordinære vilkår, kan Jobcentret give dig et pålæg om at søge ind på, påbegynde og gennemføre en uddannelse. Den del af uddannelse som ligger inden for de første 26 uger af din ledighed gives som et tilbud, hvor der kan udbetales dagpenge fra a-kassen. Unge under 20 år Er du under 20 år, skal du påbegynde dit første tilbud fra Jobcentret om aktivering senest efter 4 ugers sammenhængende ledighed. Ret til nyt tilbud Når du har afsluttet dit første tilbud, vil du have ret til et nyt tilbud, hver gang du har haft 6 måneders sammenlagt ledighed. Digitale jobplaner og tilbud Når du får udarbejdet eller revideret din jobplan, kan du se din jobplan og dit tilbud på min side på jobnet.dk under afsnittet jobplaner og aktivering. Når du har læst din jobplan og tilbud, skal du kvittere herfor digitalt. Rådighed under tilbud Når du deltager i en aktivitet eller et tilbud efter en jobplan, har du fortsat pligt til at søge job og tage imod arbejde, som du blive henvist til, medmindre at Jobcentret skriftligt har givet dig besked om, at du ikke skal stå til rådighed. 21

22 Får du et job mens du er i tilbud Finder du selv et job, mens du deltager i et tilbud efter en jobplan, skal du være opmærksom på, at du først kan stoppe i tilbuddet dagen før din ansættelse begynder, ellers risikerer du at få 3 ugers karantæne for selvforskyldt ledighed. Er ansættelsen på kortere tid end 5 uger, skal arbejdet være på minimum 4 timer om dagen. Er ansættelsen på mere end 5 uger, er der intet krav til timetallet. Husk, at du skal orientere Jobcentret og a-kassen om, at du er ophørt i et tilbud eller en aktivitet efter jobplanen. Satser unge under 25 år Når du er under 25 år vil du få udbetalt dagpenge med din individuelle sats i de første sammenlagt 6 måneders (26 ugers) ledighed. Derefter vil din sats afhænge af, om du har en kompetencegivende uddannelse og om du deltager i et tilbud. Satser uden uddannelse: Første 26 uger: Individuel sats uger: Uden arbejde i 2 år inden for 3 år: 50 % sats. Arbejde i 2 år inden for 3 år: 50 % sats under deltagelse i tilbud* ellers individuel sats. Efter 104 uger: 50 % sats under deltagelse i tilbud* ellers individuel sats. 22

23 Satser med uddannelse: Første 26 uger: Efter 26 uger: Individuel sats. 82 % sats under deltagelse i tilbud* ellers individuel sats. * Ved tilbud forstås tilbud om vejledning og opkvalificering. Vejledning og opkvalificering Du kan deltage i vejlednings- og opkvalificeringsforløb i op til 6 uger. Det kan bestå af uddannelser rettet mod arbejdsmarkedet eller uddannelser og kurser i form af: Vejlednings- og afklaringsforløb Særligt tilrettelagte projekter og uddannelsesforløb Danskundervisning Når du er deltager i et vejlednings- og opkvalificeringsforløb, vil du få udbetalt dagpenge, og du kan søge om befordringsgodtgørelse. Virksomhedspraktik Du kan komme i virksomhedspraktik i en privat eller offentlig virksomhed i op til 4 uger. Det giver dig mulighed for at afprøve dine kompetencer på et nyt fagområde, og for at få foden inden for på arbejdsmarkedet. Virksomhedspraktikken aftales mellem dig, arbejdsgiveren og Jobcentret og vil stå i din jobplan. Når du er i virksomhedspraktik 23

24 vil du få udbetalt dagpenge, og du kan søge om befordringsgodtgørelse. Hvis du afslår et tilbud om virksomhedspraktik eller ophører i en virksomhedspraktik uden en gyldig grund, er du selvforskyldt ledighed. Se afsnittet afslag og ophør. Ansættelse med løntilskud Du kan få et job med løntilskud hos en privat eller offentlig arbejdsgiver i op til 6 måneder, hvor du kan styrke dine faglige, sociale eller sproglige kompetencer eller tilegne dig nye. Det kan være vejen til en fastansættelse. En ansættelse med løntilskud aftales mellem dig, Jobcentret og arbejdsgiveren, og er på overenskomstmæssig løn- og arbejdsvilkår. Arbejdsgiveren får udbetalt tilskud til din løn. Timerne kan derfor ikke bruges til at genoptjene retten til dagpenge. Når du er i løntilskud hos en offentlig arbejdsgiver, kan du søge om befordringsgodtgørelse. Hvis du afslår et tilbud job med løntilskud eller ophører i et job med løntilskud uden en gyldig grund, er du selvforskyldt ledighed. Se afsnittet afslag og ophør. Jobrotation Når en af de faste medarbejdere på en virksomhed er på kursus eller efteruddannelse, kan du komme i jobrotation. Når du er i jobrotation, vikarierer du for dem, der deltager i uddannelsesaktiviteter. Du overtager deres job i en periode, hvilket kan være med til at opkvalificere dig. Du bliver ansat på overenskomst- 24

25 mæssig løn- og arbejdsvilkår i mindst 10 timer om ugen i en periode på op til 12 måneder. En ansættelse i jobrotation aftales mellem dig, Jobcentret og arbejdsgiveren. Arbejdsgiveren vil få udbetalt tilskud til din løn. Timerne kan derfor ikke bruges til at genoptjene retten til dagpenge. Når du er i jobrotation, forbruger du ikke af din dagpengeperiode. Befordringsgodtgørelse Du kan få udbetalt befordringsgodtgørelse, når du deltager i tilbud om vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik og offentligt løntilskudsjob eller når du deltager i en selvvalgt uddannelse. Din daglige transport mellem bopæl og stedet, hvor tilbuddet eller uddannelsen gennemføres, skal være mere end 24 km retur. Der kan kun udbetales befordring for de km, der ligger ud over de første 24 km. 25

26 Bliver du syg På første sygedag skal du straks give besked til Jobcentret, ellers kan det få betydning for din ret til sygedagpenge. Du kan sygemelde dig på Min side på Når du har meldt dig syg, får a-kassen automatisk besked. Du kan også kontakte Jobcentret telefonisk. Er du ansat i et løntilskudsjob skal du kun melde dig syg til arbejdsgiveren. Når du er blevet meldt syg hos Jobcentret, bliver du afmeldt som ledig. Sygedagpenge Når du er syg, kan du ikke få udbetalt dagpenge fra a-kassen. Du skal i stedet for have udbetalt sygedagpenge af din kommune. A- kassen giver din kommune besked om, at du skal have udbetalt sygedagpenge. Derefter vil din kommune sende dig et brev, som du skal underskrive og returnere til kommunen inden for 8 dage. Hvis du ved en fejl ikke får et brev fra din kommune, skal du kontakte kommunen inden for 3 uger fra første sygedag. Overholder du ikke fristen på 8 dage eller 3 uger, kan det få betydning for din ret til sygedagpenge. Når du bliver rask Du melder dig rask på Min side på Når du har gjort det, stopper kommunen med at udbetale sygedagpenge til dig. A-kassen får besked om, at du igen er tilmeldt som ledig, og skal 26

27 have udbetalt dagpenge. Hvis du ikke ønsker at få dagpenge, efter du er meldt rask, skal du sørge for at afmelde dig som ledig på Ferie Når du ønsker at holde ferie, skal du give Jobcentret besked på Min side på under status og tast selv. Når du har gjort det, får a-kassen besked om ferien. Du skal altid give besked om din ferie mindst 14 dage før første feriedag. Hvis du ikke har givet Jobcentret besked om din ferie i rette tid, har du pligt til at møde til en samtale eller aktivitet, begynde på et formidlet arbejde eller et tilbud i din ferie, hvis Jobcentret beder dig om det. Ellers får det konsekvenser for din ret til dagpenge. Hvis du har optjent ret til feriedagpenge, kan du søge om feriedagpenge ved at udfylde en ansøgning i tast selv a-kassen. 27

28 Hvad vil det sige at stå til rådighed For at være til rådighed for arbejdsmarkedet skal du: Være tilmeldt Jobcentret. Aktivt søge arbejde. Være parat til at påtage dig arbejde. Være seriøs og realistisk i din jobsøgning. Kunne overtage arbejde med 1 dags varsel posten skal derfor tjekkes dagligt. Lægge dit CV ind på senest 3 uger efter, at du er blevet tilmeldt jobnet.dk som ledig. Tjekke dine jobforslag på senest hver 7. dag Møde og deltage, når a-kassen, Jobcentret eller anden aktør indkalder dig til samtaler, møder, aktiviteter eller tilbud husk derfor at tjekke dine fra a-kassen. Du anses ikke for at være til rådighed, hvis du: Er syg Opholder dig i udlandet Ikke har pasningsmuligheder for dine børn Ikke meddeler vedvarende adresseændring til Jobcentret Afbryder et arbejde for at deltage i undervisning Afslag og ophør Afslår du et henvist arbejde, afslår at være med til at udarbejde eller revidere en jobplan eller enten afslår, undlader at begynde eller ophører i et tilbud efter din jobplan uden en gyldig grund, er du selvforskyldt ledig. Du vil derfor blive pålagt en karantæne på 3 uger. 28

29 Afslår du at medvirke til eller følge op på et uddannelsespålæg, eller udebliver du fra, afslår eller ophører i en uddannelse på baggrund af et uddannelsespålæg uden en gyldig grund, er du selvforskyldt ledig. Du vil derfor blive pålagt en karantæne på 3 uger. Bliver du opsagt eller afskediget Når du er kommet i arbejde igen, skal du være opmærksom på, at du er selvforskyldt ledig, hvis du opsiger dit arbejde uden en gyldig grund, bliver afskediget af en grund som væsentligst skyldes dig eller du accepterer et for kort opsigelsesvarsel. Du vil derved blive pålagt en karantæne på 3 uger. Manglende rådighed eller 2 karantæner Kommer du i en situation, hvor a-kassen vurderer, at du ikke er til rådighed for arbejdsmarkedet, eller får du 2 karantæner for selvforskyldt ledighed inden for 12 måneder, kan du ikke få dagpenge. Som fuldtidsforsikret medlem kan du igen få dagpenge, når du har haft 300 løntimer i en 3 måneders periode som månedslønnet, eller 276 løntimer inden for 12 uger som uge- eller 14-dageslønnet. Som deltidsforsikret medlem kan du igen få dagpenge, når du har haft 150 løntimer i en 3 måneders periode som månedslønnet, eller 138 løntimer inden for 12 uger som uge- eller 14-dageslønnet. 29

30 Det er et krav, at løntimerne er indberettet til indkomstregisteret og at arbejdet er udbudt på almindelige løn- og arbejdsvilkår, og at der ikke er givet offentlige løntilskud til arbejdet. Det gælder uanset, om du er fuldtidsforsikret eller deltidsforsikret. Navne- og adresseændring Skifter du navn eller flytter du til en anden adresse, skal du oplyse det til a-kassen og Jobcentret. Hvornår skal du afmeldes hos Jobcentret? Når du kommer i arbejde, skal du afmeldes hos Jobcentret. Det kan du gøre på Min side på eller ved at kontakte Jobcentret. Søg arbejde i et andet EØS land Du har mulighed for at tage til et andet EØS-land** i op til 3 måneder for at søge arbejde, samtidig med at du får udbetalt dagpenge af a-kassen. Hvis du har lyst til at prøve at rejse til et andet EØS-land** for at søge arbejde, skal du udfylde en ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (PD U2), og aflevere den til din afdeling. Kontakt din afdeling, hvis du har brug for hjælp eller vejledning. Du skal være opmærksom på, at du skal have været meldt ledig og stået fuldt til rådighed for arbejdsmarkedet i mindst 4 uger, for at du kan få udstedt en tilladelse (PD U2). 30

31 Du kan være ude i højst 3 måneder, og har du ikke fået arbejde i den tid, skal du vende tilbage til Danmark og tilmelde dig Jobcentret i Danmark den sidste dag i tre måneders perioden. Du kan kun få udstedt en PD U2, hvis du opholder dig i Danmark, og du er statsborger i et EØS-land, før du tager ophold i et andet EØS-land. ** EØS-lande er de lande, der har tilsluttet sig den Europæiske Økonomiske Samarbejdsaftale. Det er de 27 EU-lande: Belgien, Bulgarien, Cypern (græsk del), Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Italien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Polen, Portugal, Rumænien, Schweiz, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig. Endvidere er Island, Liechtenstein og Norge tilsluttet EØS-aftalen. Udover de nævnte lande er det muligt at tage dagpengene med til enkelte øer eller territorier. Oplysninger om arbejde m.v. på dagpengekortet Du skal oplyse alt arbejde på dit dagpengekort i tast selv a- kassen. Uanset om du udfører det uden for normal arbejdstid eller på søn og helligdage, at arbejdet ligger uden for dit faglige område eller er selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse. Du skal også oplyse om al skattepligtig indtægt, uanset om den kommer fra arbejde eller er erhvervet på anden måde. Er din arbejdstid ukontrollabel får du ikke løn for et bestemt antal timer og/eller indberetter din arbejdsgiver ikke løntimer til indkomstregisteret, skal du både oplyse dine arbejdstimer og din bruttoindtægt på kortet. Ferie og sygdom bliver automatisk registreret på dit dagpengekort, men du skal selv tjekke, om det er korrekt registreret. Er du vikar eller arbejder du på nedsat tid, skal du selv oplyse om 31

32 dine G-dage på dagpengekort ud for den pågældende dag. Du kan læse mere om det i vejledningen til dagpengekortet. Borgerligt ombud m.v. Borgerligt ombud med videre skal du også skrive på dagpengekortet. Du skal oplyse arbejdsgiverens eller arbejdsstedets navn og bruttoindtægten. Hvis du ikke kender din indtægt på det tidspunkt, hvor du udfylder dagpengekortet, skal du oplyse antallet af dine arbejdstimer. Ved udbetalingen af dine dagpenge vil a-kassen give dig fradrag for dine arbejdstimer. Når du kender din indtægt, skal du oplyse den til a-kassen, som så vil regulere din udbetaling. Supplerende dagpenge Får du et arbejde, hvor arbejdstiden er mindre end fuld tid, har du mulighed for at få supplerende dagpenge. Du kan få suppleret op til 37 timer, når din ugentlige arbejdstid er 29,6 timer eller derunder. Du kan højst få udbetalt supplerende dagpenge i 30 uger inden for 104 uger. Arbejder du på nedsat tid, og får udbetalt supplerende dagpenge, skal du fortsat søge arbejde på fuldtid. Arbejdet skal være uden opsigelsesvarsel Det skal være et arbejde, hvor du kan stoppe fra den ene dag til den anden, hvis du får tilbudt arbejde med en højere arbejdstid eller arbejde på fuldtid. 32

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilmeld dig som ledig på jobnet.dk... 3 3. Ledighedserklæring, opsigelse mv. til a-kassen... 3 4. Udbetaling af

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Ase La Cours Vej 7 2000 Frederiksberg Tlf. 7013 7013 ase.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Ret til dagpenge 5 Kontakt til jobcentret og Ase 9 Arbejde samtidig med dagpenge 15

Læs mere

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig Dine muligheder som ledig og det vi forventer af dig Indhold Indledning 3 Hvem skal jeg kontakte? 4 Skal du ringe til din lokale HK-afdeling? 5 Hvornår har jeg ret til dagpenge? 7 Hvor længe kan jeg få

Læs mere

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 ~ 1 ~ Indhold Indhold... 2 A-kassens vejledningspligt... 3 www.bf-a.dk.... 3 G-dage

Læs mere

Værd at vide når du er ledig

Værd at vide når du er ledig Værd at vide når du er ledig Værd at vide når du er ledig Hvem møder du? Hvilke lovkrav skal du opfylde? Hvilke muligheder har du? Og meget andet. For de fleste er mødet med a-kassen og dagpengesystemet

Læs mere

Din guide til dagpengesystemet

Din guide til dagpengesystemet Din guide til dagpengesystemet 2 3 Indhold 04 HVAD SKER DER, NÅR DU BLIVER LEDIG? 06 KOM GODT I GANG MED DIN JOBSØGNING 08 HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE AKTIVT JOBSØGENDE? 12 HVILKE YDELSER KAN DU FÅ FRA MA?

Læs mere

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE FOKUSER PÅ JOBBET Her har vi samlet de regler, du skal kende til for at kunne få dagpenge. Når du har læst folderen, er du klar klar

Læs mere

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet 1 Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet For at modtage dagpenge mens du er ledig, skal du stå til rådighed for det danske arbejdsmarked. Det gør du ved blandt andet at opfylde disse betingelser:

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid

SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid Supplerende dagpenge side 1 Indhold 1. Forord... 2 1.1 Fakta om supplerende dagpenge:... 2 2. Rådighed og supplerende dagpenge... 3 3. Frigørelsesattest...

Læs mere

Nyttige hjemmesider: www.retsinfo.dk her kan man finde alle lovtekster. Hjemmesiden opdateres dagligt af ministerier og Folketinget

Nyttige hjemmesider: www.retsinfo.dk her kan man finde alle lovtekster. Hjemmesiden opdateres dagligt af ministerier og Folketinget Forord 1 Forord Sociale ydelser 2009 er en håndbog i store dele af arbejdsmarkeds- og sociallovgivningen. Den giver hjælp til at besvare de spørgsmål, man både privat og erhvervsmæssigt kan have, når man

Læs mere

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Februar 2010 AKTIVERING for dig under 30 INDHOLD 1. Du er under 25 år er uden uddannelse og har ingen børn side 4 2. Du er under 25 år er uden uddannelse og

Læs mere

Fortsat syg hjælp til at komme videre

Fortsat syg hjælp til at komme videre Fortsat syg hjælp til at komme videre Vejledning om Revalidering, Fleksjob og Førtidspension Vi er klar til at hjælpe dig Denne pjece er til dig, hvis helbred gør det svært at arbejde på almindelige vilkår.

Læs mere

Forsikring & Pension er brancheorganisation for forsikringsselskaber, pensionsselskaber og tværgående pensionskasser i Danmark.

Forsikring & Pension er brancheorganisation for forsikringsselskaber, pensionsselskaber og tværgående pensionskasser i Danmark. Indhold Arbejdsmarked og uddannelse 4 Arbejdsløshedsdagpenge 4 Uddannelseshjælp og kontanthjælp 14 SU Statens Uddannelsesstøtte 22 Social sikring over landegrænser 30 Sygdom og arbejdsskade 38 Arbejdsskade

Læs mere

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet.

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet. 1 Vejledning om dine rettigheder og pligter som ledig Denne vejledning beskriver dine generelle rettigheder og pligter som ledig. Som ledig skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet, men der er flere

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

Kom godt i gang som selvstændig

Kom godt i gang som selvstændig 1 Kom godt i gang som selvstændig 2 3 Indhold 04 MA har svarene på dine selvstændige spørgsmål 05 Det vil vi råde dig til at undersøge på forhånd 08 Sådan kan du forsikre dig 12 Honorarog freelancearbejde

Læs mere

SAGT OP. Hvad KAN jeg gøre? Og hvad SKAL jeg gøre?

SAGT OP. Hvad KAN jeg gøre? Og hvad SKAL jeg gøre? SAGT OP Hvad KAN jeg gøre? Og hvad SKAL jeg gøre? l Den Danske Dyrlægeforening (DDD) kan du få råd og vejledning - både under og efter en opsigelse. Konsulenterne i DDDs sekretariat behandler hvert år

Læs mere

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

SAGT OP. Hvad KAN jeg gøre? Og hvad SKAL jeg gøre?

SAGT OP. Hvad KAN jeg gøre? Og hvad SKAL jeg gøre? SAGT OP Hvad KAN jeg gøre? Og hvad SKAL jeg gøre? l JA kan du få råd og vejledning - både under og efter en opsigelse. Konsulenterne i JAs sekretariat behandler hvert år mange sager om opsigelse, og de

Læs mere

96 BPA-Ordning Borgerstyret Personlig Assistance Håndbog for Hjælperordningen i Aarhus

96 BPA-Ordning Borgerstyret Personlig Assistance Håndbog for Hjælperordningen i Aarhus 1 96 BPA-Ordning Borgerstyret Personlig Assistance Håndbog for Hjælperordningen i Aarhus Denne håndbog er til dig, der har valgt selv at være arbejdsgiver i din BPA-ordning /hjælperordning. Håndbogen er

Læs mere

Forord. God læselyst. Mette Frederiksen

Forord. God læselyst. Mette Frederiksen Forord Alt for mange borgere modtager kontanthjælp i årevis uden at få den rette indsats og hjælp til at komme videre og i arbejde eller uddannelse. For dem er kontanthjælp næsten blevet et livsvilkår.

Læs mere

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter Intensiveret kontaktforløb i a-kassen og jobcenteret Fremover skal kontakten med beskæftigelsessystemet være koordineret og sammenhængende, og der skal gøres bedre brug af både jobcentrenes og a-kassernes

Læs mere

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn 1. Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter. Pjecen tager udgangspunkt i de nugældende regler. Efterlønsalderen hæves

Læs mere

Den fleksible efterløn. for dig, der er født før 1. januar 1956

Den fleksible efterløn. for dig, der er født før 1. januar 1956 1 Den fleksible efterløn for dig, der er født før 1. januar 1956 2 3 Indhold 04 INTRODUKTION 05 DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 08 EFTERLØNSBEVISET 10 2-ÅRS-REGLEN 11 DEN SKATTEFRI PRÆMIE 12 EFTERLØN: HVORNÅR OG

Læs mere

jobmuligheder Beskrivelse Varighed Økonomi Målgruppe Akutjob skal minimum varighed. For at opnå jobpræmie skal ansættelsen minimum

jobmuligheder Beskrivelse Varighed Økonomi Målgruppe Akutjob skal minimum varighed. For at opnå jobpræmie skal ansættelsen minimum Luk op for nye jobmuligheder Netop nu er der brug for virksomheder, der kan se potentialet og mulighederne i de mange stærkt motiverede ledige, som hidtil har haft vanskeligt ved at finde de rette jobåbninger.

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig - læs her hvad du skal gøre, for at få dagpenge. Teknikernes Arbejdsløshedskasse Sidst rettet: december 2010 Tryk: Teknisk Landsforbund På din 1. ledighedsdag Første dag du er ledig,

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010 Vejledning til repatrieringsloven Juni 2010 Nye regler pr. 1. januar 2010 Indhold 1. Baggrund....................................................................... 4 2. Formålet med repatrieringsloven..................................................

Læs mere