Vejledning til nyledige

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til nyledige"

Transkript

1 Vejledning til nyledige 1

2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Tilmelding som ledig hos jobcentret... 4 Selvbetjening... 4 Afmelding på jobcentret... 4 CV skal på jobnet.dk... 5 Kundenummer og password... 5 Bekræft din aktive jobsøgning på Min side på jobnet.dk... 5 Nyt job... 6 Kontakt med jobcenter, anden aktør og a-kasse... 6 Samtaler... 6 Rådighed for arbejdsmarkedet... 6 Joblog... 7 Hvis du bliver syg... 7 Hvis du bliver syg, og får supplerende dagpenge... 8 Op til 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige... 8 Uddannelse og dagpenge... 9 Dokumentation ved ledighed... 9 Betingelser for at få dagpenge Pligt til at give oplysninger Tilsyn og samkøring af registre Dagpengesatser Dagpengekort Dagpengegodtgørelse fra arbejdsgiver - (G-dage) Supplerende dagpenge Dagpengeperiode Forbrug af dagpengeperioden Den midlertidige arbejdsmarkedsydelse Hvis du har ret til et seniorjob Hvis du har ret til efterløn Karantæne Gyldige grunde til at afslå eller opsige arbejde Udeblivelse Ferieperioder Selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Fradrag for pensioner

3 Om at søge arbejde i et EØS land Min A-kasse er tværfaglig Min A-kasse koster ikke ret meget Min A-kasse har de mest tilfredse medlemmer Adresser: Min A-kasse Valby

4 Indledning Denne pjece giver dig en orientering om de generelle og grundlæggende a-kasseregler. Det er vigtigt, at du læser pjecen, så du kan se nogle af de muligheder, der findes når du er ledig samt hvilke rettigheder og pligter, der følger med at få dagpenge. Pjecen er ikke udtømmende. Du er meget velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. Sidst i pjecen kan du se vores adresser og åbningstider. Se også minakasse.dk. Tilmelding som ledig hos jobcentret På din første ledige dag, skal du registrere dig som ledig dagpengemodtager hos jobcentret. Du kan tilmelde dig som ledig på jobnet.dk. Hvis du tilmelder dig på jobnet.dk, skal du sikre dig, at tilmeldingen er registreret i jobcentrets system. Du får en kvittering på mail, som du bør gemme som dokumentation. Hvis du vil tilmelde dig personligt, og jobcentret har lukket den første ledige dag, skal du efterfølgende henvende dig den første dag, hvor jobcentret igen er åbent. Selvbetjening Du kan sende ledighedserklæring, dagpengekort, efterlønskort og en række andre blanketter elektronisk via selvbetjeningen på vores hjemmeside. Se minakasse.dk, klik på Selvbetjening. Du skal logge ind via din Nem ID. Afmelding på jobcentret Du skal afmelde dig på jobcentret, når du får arbejde af mindst 14 dages varighed, eller hvis du af andre årsager ikke længere ønsker, at være registreret som ledig. Jobcentret foretager afmelding og underretter dig om afmeldingen når: Du får formidlet ustøttet arbejde Du er syg i mindst 14 dage Du ikke bekræfter din aktive jobsøgning på Min side senest hver 7. dag Jobcentret ikke kan få oplyst din adresse eller andre nødvendige oplysninger Du ikke har lagt dit CV ind på jobnet.dk inden 3 uger efter du er tilmeldt som ledig i jobcentret, (se afsnittet om CV) Har du eksempelvis haft arbejde kortvarigt, og bliver ledig på ny, skal du tilmelde dig jobcentret den første ledige dag. Gentilmeldingen er en betingelse for at kunne modtage dagpenge. Hvis du er blevet afmeldt, og dette var en fejl, skal du selv sørge for at blive tilmeldt igen, før du kan få dagpenge. Dette skal du naturligvis gøre hurtigst muligt. 4

5 CV skal på jobnet.dk Du skal lægge dit CV ind på jobnet.dk inden 3 uger fra du er tilmeldt som ledig i jobcenteret. Efter reglerne er dit CV en del af det, at være arbejdssøgende og stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Dit CV skal indeholde følgende oplysninger: Tidligere beskæftigelsesforhold Uddannelse og kurser Kvalifikationer, f. eks. it-kompetencer, sprog, kørekort mm. Personlig beskrivelse Jobønsker Hvis du overskrider fristen på de 3 uger, kan du ikke få dagpenge fra den dag, hvor du blev tilmeldt som ledig i jobcenteret. Du vil først kunne få dagpenge fra den dag, dit CV ligger på Jobnet.dk og a-kassen har godkendt det. Kundenummer og password Når du lægger dit CV ind, skal du finde et password, som du nemt kan huske. Desuden vil du få tildelt et kundenummer, som du bør skrive ned. Du får brug for kundenummeret, hver gang du skal åbne dit CV. Kundenummeret skal du i øvrigt på forlangende videregive til jobcentret, a-kassen eller anden aktør. Du skal løbende undersøge om der er kommet henvendelser fra arbejdsgivere og vedligeholde oplysningerne i dit CV. Du skal, efter anmodning, gøre dit CV tilgængeligt for jobcentret, a-kassen eller anden aktør. Jobcentret og a-kassen skal undersøge om dine oplysninger er fyldestgørende og ajourførte. Hvis du undlader at give jobcentret de oplysninger, der skal være indeholdt i dit CV, vil jobcentret underrette a-kassen og afmelde dig som ledig. Bekræft din aktive jobsøgning på Min side på jobnet.dk Som ledig, får du oprettet Min side på jobnet.dk. Som en del af det, at være til rådighed for arbejdsmarkedet, skal du senest hver 7. dag bekræfte, at du er aktivt jobsøgende. Det gøres på Min side på jobnet.dk ved, at du tjekker dine jobforslag. Her kan du også se hvornår du næste gang skal gå ind og bekræfte, at du er aktivt jobsøgende. Får du ikke tjekket dine jobforslag til tiden, vil du få en ny frist på 7 dage og glemmer du også denne, får du igen en frist på 7 dage. På Min side har du mulighed for at tilmelde dig en huskeservice, hvor du vil få en påmindelse på mail eller sms dagen før fristen udløber. Hvis du 3 gange inden for 12 måneder har undladt at tjekke dine jobforslag til tiden, bliver du uden yderligere varsel afmeldt, og så kan du ikke få dagpenge, før du igen har tilmeldt dig som ledig i jobcentret. 5

6 Nyt job Du skal afmelde dig på jobnet.dk, når du har fået job, eller hvis du af anden grund ikke ønsker ydelser i en periode. Hvis du ikke afmelder dig, eller hvis du blot ophører med at bekræfte din aktive jobsøgning hver 7. dag, registreres den manglende bekræftelse og det kan eventuelt få konsekvenser for dine ydelser på et senere tidspunkt. Du skal afmelde dig på Min side på jobnet.dk eller ved at ringe til jobcenteret. Kontakt med jobcenter, anden aktør og a-kasse Som ledig, skal du holde løbende kontakt med jobcenteret, a-kassen eller anden aktør. Du skal altid møde til de aktiviteter, som jobcentret, anden aktør og a-kassen indkalder dig til, ellers kan det få konsekvenser for dine dagpenge. Samtaler Inden du har været ledig 3 uger, skal du deltage i samtale med a-kassen. A-kassen skal undersøge dit CV og godkende om det er fyldestgørende og ajourført. Desuden skal du sammen med a-kassen aftale en plan for jobsøgning, der beskriver de områder, som du retter din jobsøgning og eventuel uddannelse imod. Du skal møde til samtale i a-kassen hver 3. måned, hvor der vil være særlig fokus på din jobsøgning. Du skal til samtalerne medbringe eksempler på ansøgninger inden for de aftalte områder. I øvrigt vil du senest 3 måneder efter, at du er blevet ledig, blive indkaldt til en jobsamtale i jobcentret. Efterfølgende vil du blive indkaldt til jobsamtaler i jobcentret med ca. 3 måneders mellemrum. Hvis du er under 30 år, indkalder jobcenteret dig til en samtale inden 1 måned fra din første ledighedsdag. Rådighed for arbejdsmarkedet For at kunne få dagpenge, skal du være til rådighed for arbejdsmarkedet. Det vil sige, at du skal: Kunne overtage arbejde fra dag til dag, søge arbejde og deltage i kurser mv. Være tilmeldt jobcentret som arbejdssøgende, have bopæl og ophold i Danmark og holde a-kasse, jobcenter og anden aktør orienteret om din aktuelle adresse Lægge dit CV ind i jobnet.dk, og holde dig løbende orienteret om eventuelle henvendelser fra arbejdsgivere Bekræfte din jobsøgning på Min side på jobnet.dk senest hver 7. dag Give besked til Jobcentret, anden aktør og a-kassen ved sygdom og ved ferie Møde til samtaler i jobcentret, a-kassen og anden aktør Holde dig orienteret om der i din daglige post er indkaldelser til møder i jobcenter, i a-kassen, hos anden aktør eller hos arbejdsgivere. Holde dig orienteret om din daglige elektroniske post, der er modtaget fra a- kassen, jobcenteret eller anden aktør. 6

7 Din jobsøgning er en vigtig del af det at være til rådighed for arbejdsmarkedet. Du skal være jobsøgende fra den første dag du er ledig og igennem hele ledighedsforløbet. Du skal søge alt arbejde, som du kan varetage, herunder arbejde, som du ikke tidligere har været beskæftiget med. Du skal også søge konkrete job, når a-kassen eller jobcentret beder dig om det. Dine ansøgninger kan enten være skriftlige, personlige eller telefoniske, men du skal søge på den måde, som er almindelig inden for området. Jobsøgningen skal være intensiv, seriøs og realistisk. Det er et krav, at du kan redegøre for din jobsøgning og eventuelle deltagelse i uddannelse. Joblog Det er derfor en god ide, at du løbende skriver ned hvornår, hvor og hvad du har søgt af job eller uddannelse. Du skal være forberedt på, at a-kassen beder dig om oplysningerne. På vores hjemmeside under selvbetjening, kan du finde et elektronisk jobsøgningsskema, som du løbende kan udfylde. Du skal deltage i uddannelse, hvis jobcentret vurderer, at det er afgørende for, at du kan komme i arbejde igen. Som udgangspunkt skal forsætte din jobsøgning, selv om du deltager i uddannelse eller andre tilbud, som er aftalt med jobcentret. Vi skal altid undersøge og vurdere din rådighed, hvis der opstår en situation, hvor der kan være tvivl om din rådighed for arbejdsmarkedet. Hvis du bliver syg Fra den 5. januar 2015 har du mulighed for at få dagpenge eller midlertidig arbejdsmarkedsydelse under de første 14 dages sygdom. Det er et krav at du er ledig, er tilmeldt som ledig i jobcenteret og har ret til dagpenge eller midlertidig arbejdsmarkedsydelse Du skal sygemelde dig til jobcenteret og a-kassen fra din første sygedag. Du kan tidligst modtage dagpenge under sygdom fra den dag vi har modtaget din sygemelding. Du skal sygemelde dig på jobnet.dk og vores selvbetjening her på hjemmesiden Du vil herefter blive fritaget for kravet om at være tilmeldt som arbejdssøgende under de første 14 dages sygdom Du skal melde dig rask på din første raske dag til a-kassen og på jobnet.dk. Hvis du er syg mere end 14 dage, skal vi underrette kommunen via virk.dk. Du vil herefter få tilsendt et underretningsbrev fra kommunen. Hvis du vil søge sygedagpenge, skal underretningsbrevet udfyldes og sendes til kommunen inden 8 dage fra underretningsbrevets dato. Hvis du ikke modtager en anmodningsblanket om sygedagpenge fra kommunen inden 8 dage fra sygemeldingen, skal du strakt kontakte din kommune. Du har i denne situation kun en ansøgningsfrist på 3 uger fra og med den dag, hvor vi har oplyst kommunen om, at du er syg. 7

8 Hvis du ikke søger sygedagpenge inden for fristen, kan det få betydning for retten til sygedagpenge. Hvis du bliver syg, og får supplerende dagpenge Fra 5. januar 2015 har du kun mulighed for supplerende dagpenge under de første 14 dages sygdom, hvis du på første sygefraværsdag: 1. Ikke er i et beskæftigelsesforhold på fast nedsat tid 2. Ikke er i et beskæftigelsesforhold med et varierende ugentligt timetal 3. Ikke er omfattet af turnusordning 4. Ikke er i et beskæftigelsesforhold, som anses for ophørt ved arbejdstids ophør - (altså er ansat fra dag til dag som løs vikar). Hvis du ikke opfylder betingelserne for dagpenge under de første 14 dages sygdom, skal du søge sygedagpenge i kommunen fra 1. sygedag. Op til 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige Hvis du er ledig, og har ret til dagpenge, har du mulighed for at deltage i jobrettet uddannelse. Retten gælder for: 1. Medlemmer, der ikke har en erhvervsrettet uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed overstiger en erhvervsuddannelse eller anden uddannelse, der kan sidestilles med en erhvervsuddannelse, og 2. Medlemmer, der ikke har en videregående uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed overstiger en uddannelse på erhvervsakademiniveau, og som samtidig har en erhvervsuddannelse eller anden uddannelse, der kan sidestilled med en erhvervsuddannelse. (Du skal være fyldt 25 år). Fyldt 25 år De 6 ugers jobrettet skal være afsluttet inden for de første 9 måneders sammenlagt ledighed. Under 25 år De 6 ugers jobrettet uddannelse skal være afsluttet inden for de første 6 måneders sammenlagt ledighed. 6 ugers jobrettet uddannelse fra positivlisten gældende fra til Du har mulighed for at deltage i ét jobrettet kursus eller ét jobrettet uddannelsesforløb, som fremgår af den landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse. Positivlisten findes på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside star.dk. Uddannelser på positivlisten, der overstiger 6 uger Uddannelser på positivlisten, der overstiger 6 ugers varighed, kan kun bevilges som jobrettet uddannelse, hvis jobcenteret bevilger den del af uddannelsen, der overstiger 6 uger, som et tilbud efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats. 8

9 Der er udarbejdet en ansøgning om og bekræftelse af ret til optagelse på jobrettet uddannelse for ledige dagpengemodtagere. Blanketten hedder AR237 og ligger på star.dk. Hvis du driver selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse eller f.eks. er i arbejde på nedsat tid med frigørelsesattest, skal du søge om uddannelse efter reglerne om VEU eller SVU. Du kan læse mere om VEU på veug.dk og om SVU på svu.dk. Uddannelse og dagpenge Du kan i et begrænset omfang modtage undervisning samtidig med at du får dagpenge. Du har f.eks. mulighed for at modtage: Undervisning under 20 timer pr. uge, hvis uddannelsen ikke giver ret til SU, hvis den blev udbudt som heltidsundervisning Undervisning på folkeskolens klasseniveau Undervisning på kurser op til 2 ugers varighed arrangeret af fagforeningen, a- kassen eller jobcenteret Undervisning på højskole med halve dagpenge, inden for de første 6 måneders ledighed, hvis du er under 25 år. Du skal sende en kursuserklæring via selvbetjeningen, hvis du ønsker at modtage undervisning samtidig med dagpenge. Vi vil herefter vurdere, om du kan deltage i uddannelsen. Dokumentation ved ledighed Når du bliver ledig, skal a-kassen bruge dokumentation for din dagpengeret. Dokumentationen skal være: Beskæftigelse med ustøttet arbejde, som er indberettet i Indkomstregistret Ledighedserklæring AR 251 eller AR 265 (for nyuddannede og værnepligtige). Har du på ledighedserklæringen oplyst, at du får pension, driver eller har drevet selvstændig virksomhed mv. skal du også udfylde en blanket AR 259. Du kan sende blanketterne via selvbetjeningen på vores hjemmeside. Her ud over skal du sende følgende til a-kassen: Opsigelse sammen med supplerende oplysninger om årsagen til arbejdsophøret Oversigt over din pension samt aktuel pensionslønseddel Fraværserklæring AR 296, hvis du har haft fravær i de sidste 14 måneder eller mere. (Fravær kan være sygdom, ferie, afspadsering, fri for egen regning). Skema til opgørelse af overskydende timer AR 232, hvis du har haft arbejde ud over den overenskomstmæssige arbejdstid i de sidste 3 måneder før du blev tilmeldt Jobcentret (dog 12 uger, hvis du var ugelønnet). Alle overskydende timer skal afspadseres før du kan få udbetalt dagpenge. 9

10 Oplysningerne skal sendes til a-kassen så hurtigt som muligt, og gerne første ledige dag. Ellers kan du risikere, at udbetalingen af dagpenge bliver forsinket. Du kan sende blanketterne og dokumenterne via selvbetjeningen. Betingelser for at få dagpenge Det er en betingelse for at få udbetalt dagpenge, at du har været medlem af en a-kasse i mindst 1 år, og at du har fået indberettet ustøttet arbejde som lønmodtager i Indkomstregistret i mindst 1924 timer for fuldtidsforsikrede og mindst 1258 timer for deltidsforsikrede. Arbejdet skal ligge inden for de seneste 3 år og være udført i medlemsperioder. Ved behandlingen af din sag, henter vi oplysninger om dine løntimer og indtægter i SKATs Indkomstregister. Hvis du er optaget som nyuddannet, har du ret til dagpenge en måned og en dag efter du har afsluttet din uddannelse. Det er vigtigt, at vi har fået din ansøgning om optagelse som nyuddannet inden 14 dage fra du har afsluttet din uddannelse. Pligt til at give oplysninger Ud over de nævnte oplysninger, kan vi hente oplysninger fra dig, der har betydning for udbetaling af ydelser til dig. Det gør vi, hvis det er nødvendigt for sagsbehandlingen. Tilsyn og samkøring af registre Du skal oplyse om alle forhold, der har indflydelse på din ret til dagpenge eller andre ydelser. Opdager du, at du ved en fejl har fået for meget udbetalt, eller har givet forkerte oplysninger på ydelseskortet, når du har sendt det til a-kassen, så kontakt os med det samme, og gør opmærksom på fejlen. A-kasserne er pålagt at føre tilsyn med udbetalinger og oplysninger på ansøgningsblanketter og ydelseskort. Oplysningerne samkøres med Indkomstregistret. Hvis vi finder uoverensstemmelser, skal vi undersøge disse. Vi vil i den situation altid bede dig om en udtalelse. Hvis du har fået udbetalt mere end du havde ret til, skal du betale pengene tilbage. Derudover kan du risikere at få en karantæne og evt. blive politianmeldt. Dagpengesatser Dimittendsats Nyuddannede, der bliver ledige lige efter uddannelsen, får en fast sats (dimittendsatsen). Hvis du er dimittend, kan du få beregnet en individuel dagpengesats når: Der er gået 6 måneder efter, du har fået ret til dagpenge og Du har haft mindst 3 måneders sammenhængende arbejde med mindst 2/3 af fuld tid. 10

11 Individuel sats A-kassen beregner dagpengesatsen, og den kan maksimalt være 90 % af din løn før skat i de sidste 3 måneder (12 uger ved uge og 14-dageslønnede), som er indberettet til Indkomstregistret. Der er dog et dagpengemaksimum, pr. dag for henholdsvis fuldtids- og deltidsforsikrede. Når din dagpengesats er beregnet, kan du tidligst få beregnet en ny sats efter 12 måneder. Eksempel på beregning af individuel dagpengesats: Månedsløn (fuldtid) kr Indberettet i Indkomstregistret 3 x kr Fratrukket arbejdsmarkedsbidrag på 8 % kr Gennemsnitlig dagløn / 65 dage kr. 785,54 90 % af gennemsnitlig dagløn kr. 707,00 Da beløbet ikke overstiger dagpengemaksimum, udbetales 707 kr. i 5 dage om ugen. Hvis du har fået indberettet løn i Indkomstregistret (før skat), som har været mindre end ca kr. pr. måned, vil du få mindre end dagpengemaksimum. Maksimumssatser 2015 Pr. dag Pr. uge Pr. år Fuldtidsforsikret Kr. 827 Kr Kr Deltidsforsikret Kr. 551 Kr Kr Dimittend, fuldtid Kr. 678 Kr Kr Dimittend, deltid Kr. 452 Kr Kr Dagpengekort Dagpengekortet skal sendes til a-kassen hver måned ved afslutningen af perioden. Perioden løber i 4 eller 5 uger til den næst sidste søndag i en måned. December kan dog være anderledes på grund af julen. Retten til ydelser falder bort, hvis dagpengekortet m.v. ikke er afleveret til a-kassen inden 3 måneder efter periodens udløb. Du kan sende dagpengekortet elektronisk fra selvbetjeningsdelen på vores hjemmeside. Vær omhyggelig med at udfylde alle felter. Læs vejledningen før du udfylder, og sender kortet. Hvis der mangler oplysninger, vil vi bede dig om at udfylde et nyt. Det kan betyde, at dagpengeudbetalingen forsinkes. 11

12 Følgende felter skal altid udfyldes: CPR-nr. i øverste højre hjørne 0 dag for dag (også lørdag og søndag), hvis du har været ledig og kunnet arbejde Antal arbejdstimer og navn og adresse på arbejdsgiver Lønindtægt / timeløn, hvis du har haft arbejde, eller har modtaget en indtægt uden at udføre arbejde Antal timer i selvstændig virksomhed Ferie, sygdom, deltagelse i undervisning og andre forhold, der har betydning for din ret til dagpenge Dato og underskrift. Dagpengegodtgørelse fra arbejdsgiver - (G-dage) Dagpengegodtgørelse (G-dage) betales af din arbejdsgiver ved arbejdsophør og træder i stedet for dagpenge, som du ellers ville få udbetalt for den 1., 2. og 3. ledige dag. Din arbejdsgiver skal betale G-dage, når du sammenlagt har været i beskæftigelse i mindst 74 timer inden for de sidste 4 uger før 1. ledighedsdag. Der skal udbetales 827 kr. for en hel G-dag og 414 for en halv G-dag i Det gælder ved: Afskedigelse, hjemsendelse Ophør af opgave og tidsbestemt akkord og lignende Variabel beskæftigelse f.eks. vikar, hvor arbejdets omfang ikke er kendt på forhånd. Her betragtes du som afskediget hver dag, og derfor skal du have G-dage, når du er ledig mellem arbejdsopgaverne. Din arbejdsgiver har pligt til at oplyse, hvor mange G-dage, der er udbetalt i hver lønperiode og samlet for hele året. En arbejdsgiver skal maksimalt betale G-dage 16 gange til dig inden for et kalenderår. Her i medregnes både hele og halve G-dage. Arbejdsgiverens pligt til at betale G-dage bortfalder hvis: Du opnår fuld beskæftigelse hos en anden arbejdsgiver på 1., 2. og 3. ledighedsdag Du skriftligt tilbydes fortsat beskæftigelse med mindst samme timetal og du afslår tilbuddet Du modtager dagpenge / midlertidig arbejdsmarkedsydelse under sygdom Du modtager sygedagpenge eller holder ferie på 1., 2. og 3. ledighedsdag Du selv er skyld i afskedigelsen, eller arbejdsophøret skyldes strejke, lockout eller force majeure Du stopper i ulønnet arbejde, eller du som tjenestemand overgår til rådighedsløn. Fra 1. januar 2015 skal din arbejdsgiver kun betale g-dage for 1. og 2. ledighedsdag, hvis ansættelsesforholdet har haft en varighed på under 3 måneder. 12

13 Supplerende dagpenge Hvis du får arbejde på nedsat tid, kan du få supplerende dagpenge når: Din arbejdsgiver vil give dig en frigørelsesattest, eller Du på anden måde dokumenterer, at du ikke er omfattet af et opsigelsesvarsel. Frigørelsesattesten betyder, at din arbejdsgiver ser bort fra dit opsigelsesvarsel, så du kan begynde et nyt arbejde med flere arbejdstimer med en dags varsel. Frigørelsesattesten eller anden bekræftelse fra arbejdsgiveren på, at du øjeblikkeligt kan fratræde, skal være modtaget i a-kassen senest 5 uger efter, at du er blevet ansat. Hvis deltidsarbejdet i en uge udgør mere end 29,6 timer, kan der ikke udbetales supplerende dagpenge for denne uge. Tidsbegrænsning Du kan kun få supplerende dagpenge i 30 uger i en periode på 104 uger. Derefter bortfalder retten til supplerende dagpenge indtil du har fået indberettet løntimer i Indkomstregistret for mindst 6 måneders ustøttet arbejde i mere end 130 timer om måneden inden for 12 måneder. Du kan læse mere om supplerende dagpenge på vores hjemmeside. Dagpengeperiode Når du bliver ledig første gang, bliver du indplaceret i en dagpengeperiode. Som hovedregel kan du få dagpenge i 2 år (104 uger) dagpengeperioden, inden for en periode på 3 år (156 uger) referenceperioden. Du bruger en uge af perioden, uanset om du kun har fået ydelser for en dag eller for hele ugen. Referenceperioden er det tidsrum, hvor der kan betales ydelser. Når du har fået indberettet 1924 ustøttede løntimer i Indkomstregistret, (fuldtidsforsikrede) eller 1258 timer (deltidsforsikrede) inden for 3 år, og siden seneste indplacering i dagpengeperioden, starter du forfra på en ny dagpengeperiode. De 1924/1258 timer svarer til 52/34 ugers arbejde på fuld tid. Har du opbrugt retten til dagpenge (efter de 2 år), har du ret til en ny dagpengeperiode, når du igen har fået indberettet 1924 / 1258 ustøttede løntimer i Indkomstregistret inden for 3 år. Timer, der allerede er brugt til en indplacering medregnes ikke. Forbrug af dagpengeperioden Du bruger af dagpengeperioden, når du får udbetalt Dagpenge Dagpenge under de første 14 dages sygdom Feriedagpenge 13

14 Dagpenge under aktivering Sygedagpenge, men kun den del af perioden, der er under 4 uger Uddannelsesydelse Ydelser, hvor du afvikler karantænetimer Den midlertidige arbejdsmarkedsydelse Du har mulighed for arbejdsmarkedsydelse, hvis: 1. Du har opbrugt din dagpengeret før 6. januar 2014 og retten til uddannelsesydelse Hvis du hører under denne gruppe, skal du søge om arbejdsmarkedsydelse, når din ret til uddannelsesydelse ophører. Du skal være medlem af a-kassen og din ansøgning skal være modtaget i a-kassen inden 21 dage fra retten til din uddannelsesydelse ophører. Du skal sende en ansøgning blanket AR301 via selvbetjeningen på hjemmesiden. Vi vil herefter tage stilling til din ret, som du får en skriftlig afgørelse om. 2. Du er ledig, og opbruger din dagpengeret fra den 6. januar 2014 eller senere Hvis du opbruger retten til dagpenge fra den 6. januar eller senere, skal du ikke søge om at få arbejdsmarkedsydelse. Vi sørger for overgangen til arbejdsmarkedsydelse ved dagpengerettens udløb. Du får skriftlig besked om du har ret til arbejdsmarkedsydelse. Du skal sende en blanket AK301 via selvbetjeningen på hjemmesiden, hvor du skal oplyse, om du er forsørger. Hvad kan du få? Du skal opfylde betingelserne for arbejdsmarkedsydelse. Desuden skal du være medlem som fuldtidsforsikret, være tilmeldt som ledig i jobcenteret, stå til rådighed for fuldtidsarbejde, og sende ydelseskort AR302. Hvis du er forsørger, kan du få 80 % af højeste dagpengesats (kr. 662,- pr. dag i fem dage om ugen). Hvis du ikke er forsørger kan du få 60 % af højeste dagpengesats (kr. 496,- pr. dag i fem dage om ugen). Send dit ydelseskort AR302 via selvbetjeningen på hjemmesiden. Ferie og sygdom når du får arbejdsmarkedsydelse Som ledig, skal du melde ferie og sygdom som du plejer se afsnit om ferie og sygdom. Hvis du har optjent dage med ret til feriedagpenge på baggrund af dagpenge i et optjeningsår, kan du holde ferie med arbejdsmarkedsydelse under ferien. Dog vil antallet af feriedage blive nedsat forholdsmæssigt, hvis overgangen til arbejdsmarkedsydelse sker i løbet af ferieåret. Hvis du har ret til et seniorjob Hvis du har ret til et seniorjob, skal du søge om et seniorjob 3 måneder før din ret til arbejdsmarkedsydelse udløber, og inden 2 måneder efter din arbejdsmarkedsydelse er udløbet. 14

15 Hvis du mister retten til dagpenge fra den 6. januar 2014, har du først ret til et seniorjob, når din ret til arbejdsmarkedsydelse er ophørt. Hvis du har ret til efterløn Hvis du opfylder betingelserne for at gå på efterløn ved udløbet af din dagpengeret, har du mulighed for at søge om efterløn. Vi skal i den forbindelse have din ansøgning om efterløn før din dagpengeret udløber. Hvis du opfylder betingelserne for at gå på efterløn ved udløbet af din ret til arbejdsmarkedsydelse, har du mulighed for at søge om efterløn. Vi skal i den forbindelse have din ansøgning om efterløn før din ret til arbejdsmarkedsydelse udløber. Du har mulighed for at overgå til efterløn midt i perioden med arbejdsmarkedsydelse, hvis du opfylder betingelserne. Vi skal have din ansøgning før du overgår til efterløn. Karantæne Hvis du selv opsiger dit arbejde uden en gyldig grund, får du en effektiv karantæne på 111 timer (3 uger). En effektiv karantæne vil sige, at du ikke får ydelser for 111 timer, som du ellers havde ret til. Karantæne forældes efter 3 måneder fra den dag, du ophørte med dit arbejde. Karantænen forældes også, hvis du har fået indberettet 185 timers arbejde i Indkomstregistret, efter du fik karantænen. Du vil få en karantæne, hvis du uden gyldig grund: Selv siger op Selv ønsker at gå ned i arbejdstid for at få udbetalt supplerende dagpenge Afslår et formidlet arbejde Afslår at være med til at udarbejde eller revidere en jobplan Afslår eller ophører i et tilbud i en jobplan Reglen gælder afslag, ophør og jobskifte inden for de seneste 12 måneder. Du vil miste retten til dagpenge, hvis du: Har haft to karantæner inden for 12 måneder. Du kan få ret til dagpenge igen, når du har fået indberettet 300 timers ustøttet arbejde i Indkomstregistret inden for 3 sammenhængende måneder (fuldtidsforsikrede og månedslønnede). For 14 dags lønnede er kravet 276 timer inden for 12 sammenhængende uger. Kravet til deltidsforsikrede, er 150 timer / 138 timer for henholdsvis månedslønnede og 14 dags lønnede. Gyldige grunde til at afslå eller opsige arbejde Der er en række gyldige grunde til at opsige eller afslå arbejde, hvor afslaget/opsigelsen ikke vil medføre karantæne. De i reglerne fastsatte gyldige grunde er udtømmende. Vi skal altid foretage en konkret vurdering af, om du har haft en gyldig grund til et afslag eller arbejdsophør. 15

16 Vi skal også vurdere, om et arbejdsophør væsentligst skyldes dig. Det er derfor vigtigt, at du kontakter os, før du afslår eller ophører i et tilbud eller opsiger dit arbejde med henvisning til de gyldige grunde. Udeblivelse Hvis du udebliver fra en samtale eller en aktivitet, som jobcenteret, a-kassen eller anden aktør har indkaldt dig til skriftligt og personligt, og som du har pligt til at møde til, vil du blive udelukket for at få dagpenge, indtil du tager kontakt til a-kassen, jobcenter eller anden aktør. Det gælder også, hvis en samtale skal holdes telefonisk, digitalt eller ved brev, og hvor samtalen ikke holdes på grund af dine forhold. Hvis du udebliver fra en samtale eller aktivitet, som du har meldt afbud til eller afslået at møde til inden samtalen eller aktiviteten, kan du ikke få dagpenge for den dag, hvor samtalen eller aktiviteten skulle have været afholdt. Ferieperioder Som hovedregel kan du holde din ferie efter eget ønske, men du skal give jobcentret eller anden aktør besked senest 14 dage før ferien begynder, og gerne før. Du skal give a-kassen besked om din ferie, før din ferie begynder. Husk at oplyse om ferien på dit ydelseskort. Du optjener feriedagpenge på grundlag af udbetalte ydelser fra a-kassen dog ikke af efterløn, VEU godtgørelse, SVU og befordringsgodtgørelse. Feriedagpenge vil som hovedregel blive udbetalt med den samme sats, som er beregnet for dine dagpenge. Dog ikke hvis du får arbejdsmarkedsydelse. Retten til feriedagpenge er betinget af, at du er dagpengeberettiget i tilfælde af ledighed herunder, at du er til rådighed for arbejdsmarkedet. Du skal holde optjent ferie med feriegodtgørelse eller løn efter ferieloven, før du kan få feriedagpenge. Du kan holde ferie med feriedagpenge som ledig eller som lønmodtager. Kontakt os hvis du vil vide mere om feriedagpenge. Selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Hvis du begynder at drive selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse, skal du altid oplyse a-kassen om det. Min A-kasse skal godkende din ret til dagpenge samtidig med, at du driver selvstændig virksomhed som bierhverv. Vi foretager en konkret vurdering af virksomhedens art og omfang. Du skal sandsynliggøre, at virksomheden til enhver tid vil kunne udføres ved siden af fuldtidsbeskæftigelse som lønmodtager. Virksomheden må ikke begrænse din rådighed og du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet for lønmodtagerarbejde i fuldt omfang. Du skal desuden deltage i de aktiviteter, 16

17 som jobcenter, a-kasse eller anden aktør indkalder til, og du skal bevare en høj intensitet og seriøsitet i din jobsøgning. Du skal oplyse den tid du anvender på virksomheden på dagpengekortene og tiden bliver fradraget i dine dagpenge. Det vil sige, også ikke fakturerede timer, som f.eks. telefonog transporttid. Derudover vil du blive omfattet af begrænsning af din dagpengeret i 78 uger. Beskæftigelsen kan dog have en så underordnet karakter, at a-kassen ikke vil betragte den som bibeskæftigelse ved selvstændig virksomhed. Der kan f.eks. være tale om hobby eller fritidsaktiviteter, hvor der ikke er erhvervsmæssige elementer, og hvor beskæftigelsen ikke har til formål, at opnå en økonomisk gevinst. Det er i så fald afgørende, at du kan godtgøre, at aktiviteten ikke er tilrettelagt som egentlig erhvervsvirksomhed. Hvis der sker ændringer i din virksomhed f.eks., at du i en periode ikke er beskæftiget eller får flere timer, har du pligt til at oplyse os om ændringen. Fradrag for pensioner Løbende udbetalte pensioner, som er led i et tidligere ansættelsesforhold medfører fradrag i dagpengene. Fradraget sker ved at omregne indtægten til arbejdstimer med omregningssatsen. I 2015 er omregningssatsen 220,50 kr. Når din pension bliver ændret, skal du straks meddele dette til a-kassen. Om at søge arbejde i et EØS land Du har mulighed for, at søge arbejde i et andet EØS land med dagpenge. Du skal udfylde en ansøgning, hvis du ønsker at søge job og få dagpenge udbetalt i udlandet. Du kan tidligst få tilladelse til at rejse til et andet EØS land for at søge arbejde, når du har været fuldt ledig i 4 uger. Du må ikke være i gang med et tilbud, som er aftalt med jobcentret. Din ansøgning skal sendes til a-kassen senest 14 dage før du påtænker at rejse, for at vi kan nå, at behandle ansøgningen inden din afrejse. Du kan sende ansøgningen via selvbetjeningen på hjemmesiden. Benyt blanket EØS 1, ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS land. Du kan højst få EØS dagpenge i 3 måneder. Du skal fortsat betale dit kontingent til Min A-kasse, indtil du eventuelt får arbejde og bliver forsikret i det andet EØS land. Hvis du ikke får arbejde i det andet EØS land, skal du vende tilbage til Danmark og tilmelde dig jobcentret inden attesten udløber, ellers kan du først få (almindelige) dagpenge i Danmark igen, når du har haft 8 ugers fuldtidsarbejde. 17

18 Min A-kasse er tværfaglig Vi er en tværfaglig a-kasse, og vi forsikrer alle lønmodtagere og selvstændige uanset uddannelse og job. Det vil sige, at din familie og dine bekendte også kan få glæde af vores gode service og meget fordelagtige pris. Min A-kasse koster ikke ret meget Vi er prismæssigt blandt de mest fordelagtige i Danmark. Det skyldes ikke, at vi sparer på ydelserne, for de er fastsat af Folketinget, og er ens i alle a-kasser. Vi ser det som vores fornemmeste opgave at servicere medlemmerne bedst muligt med de lavest mulige omkostninger. Min A-kasse har de mest tilfredse medlemmer I Min A-kasse får du bedre råd, og det er ikke kun fordi kontingentet er lavt, men også fordi kvaliteten af vores vejledning er i top. Det ved vi, fordi vores ledige medlemmer gang på gang giver os topkarakter i de officielle undersøgelser af danske a-kasser. Mere end medlemmer har allerede valgt Min A-kasse som deres forsikring mod ledighed og der kommer hele tiden flere til. Vi har kontorer i Århus, Aalborg, Middelfart og København. Se mere på vores hjemmeside minakasse.dk Adresser: Min A-kasse Valby Ramsingsvej 28a, 1. sal 2500 Valby Tlf Fax Merkonomerne - en del af Min A-kasse Ramsingsvej 28A, 2500 Valby Tlf Min A-kasse Århus Hasselager Centervej 13, stuen, 8260 Viby J. Tlf Fax

19 Min A-kasse Middelfart Odensevej Middelfart Tlf Fax Min A-kasse Aalborg Stenbukken 1, Aalborg SV Tlf Fax Åbningstider: Mandag kl Tirsdag kl Onsdag lukket Torsdag kl Fredag kl PROSA - en afdeling i Min A-kasse, København Vester Farimagsgade 37A 1606 København V. Tlf Åbningstider: Min A-kasse PROSA, hverdage , dog mandag Januar

20 20

Vejledning til nyledige

Vejledning til nyledige Vejledning til nyledige 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Tilmelding som ledig hos jobcentret... 3 Selvbetjening... 3 Afmelding på jobcentret... 3 CV skal på jobnet.dk... 4 Kundenummer og password...

Læs mere

Vejledning til nyledige

Vejledning til nyledige Vejledning til nyledige 1 Indholdsfortegnelse side 2 Forord side 3 Tilmelding som ledig hos jobcentret side 3 Selvbetjening side 3 Afmelding på jobcentret side 3 CV skal på jobnet.dk side 4 Kundenummer

Læs mere

en del af Vejledning til nyledige

en del af Vejledning til nyledige en del af Vejledning til nyledige 2 Indholdsfortegnelse side 3 Forord side 4 Tilmelding som ledig hos jobcentret side 4 Selvbetjening side 4 Afmelding på jobcentret side 4 CV skal på jobnet.dk side 5 Kundenummer

Læs mere

Du kan kontakte os personligt, telefonisk eller på e-mail.

Du kan kontakte os personligt, telefonisk eller på e-mail. Forord Denne orientering handler om de regler, der gælder for ledige medlemmer af en a-kasse. Her omtaler vi kort de muligheder, der findes for ledige samt de rettigheder og pligter, der følger med at

Læs mere

Forord. Du kan kontakte os personligt eller telefonisk eller på e-mail. Tlf.nr. : 7012 3782 E-mail : sta@sta.dk. Web-a-kassen: www.sta.

Forord. Du kan kontakte os personligt eller telefonisk eller på e-mail. Tlf.nr. : 7012 3782 E-mail : sta@sta.dk. Web-a-kassen: www.sta. Forord Denne pjece handler om de mange regler der gælder for ledige medlemmer af en a-kasse. Vi vil omtale hvilke muligheder der findes og hvilke rettigheder og pligter der følger med at modtage arbejdsløshedsdagpenge.

Læs mere

Vejledning til nyledige

Vejledning til nyledige Vejledning til nyledige 1 Indholdsfortegnelse Indhold Min A-kasse er tværfaglig... 4 Min A-kasse lavt kontingent og høj service... 4 Min A-kasse har tilfredse medlemmer... 4 Tilmelding som ledig hos jobcentret...

Læs mere

Jeg er nyledig. Vejledning til dagpengesystemet. side 1 - Vejledning for nyledige

Jeg er nyledig. Vejledning til dagpengesystemet. side 1 - Vejledning for nyledige Jeg er nyledig Vejledning til dagpengesystemet side 1 - Vejledning for nyledige Business Danmarks A-kasse er et selvstændigt brand og regionskontor under paraplyorganisationen Min A-kasse I a-kassen ser

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Dagpengesats, skattetræk og kontonr.

Dagpengesats, skattetræk og kontonr. AFSKEDIGET HVA SÅ? Denne pjece er til dig, som er blevet opsagt, og som skal have dagpenge fra a-kassen. I pjecen står nogle af de informationer, du allerede har fået på mødet i virksomheden eller i din

Læs mere

Dagpengekompas. Din guide til dagpengesystemet. side 1 - Dagpengekompasset

Dagpengekompas. Din guide til dagpengesystemet. side 1 - Dagpengekompasset Dagpengekompas Din guide til dagpengesystemet side 1 - Dagpengekompasset Business Danmarks A-kasse er et selvstændigt brand og regionskontor under paraplyorganisationen Min A-kasse I a-kassen ser vi det

Læs mere

VEJLEDNING VED LEDIGHED

VEJLEDNING VED LEDIGHED VEJLEDNING VED LEDIGHED Der er en række betingelser, du skal opfylde for at få dagpenge. Det kaldes at stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Vi har samlet nogle af de vigtigste betingelser til dig her.

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Bekendtgørelse om feriedagpenge I medfør af 75 h, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348574 af 8. april 201427. maj 2010, som ændret ved lov nr. 14861540 af

Læs mere

DAGPENGE En guide til dig, der modtager dagpenge

DAGPENGE En guide til dig, der modtager dagpenge bringer dig videre DAGPENGE En guide til dig, der modtager dagpenge FORORD Denne pjece er din guide, mens du modtager dagpenge. Den handler om, hvilke overordnede krav der bliver stillet til dig, hvilke

Læs mere

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet.

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet. 1 Vejledning om dine rettigheder og pligter som ledig Denne vejledning beskriver dine generelle rettigheder og pligter som ledig. Som ledig skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet, men der er flere

Læs mere

Om at stå til rådighed

Om at stå til rådighed Arbejdsdirektoratet August 2009 Om at stå til rådighed INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. BEKRÆFTET ARBEJDSSØGNING...3 3. DIT CV...3 4. SAMTALER MV. HOS JOBCENTERET OG ANDEN AKTØR...4 5. KONTAKTEN MED DIN A-KASSE...4

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE FOKUSER PÅ JOBBET Her har vi samlet de regler, du skal kende til for at kunne få dagpenge. Når du har læst folderen, er du klar klar

Læs mere

Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig.

Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig. Ledig og hvad nu? Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig. y Hvilke papirer skal du aflevere? y Hvordan bliver dagpengene

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig Januar 2010 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Tilmelding til jobcentret

Læs mere

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide A-KASSE Når du er ledig Værd at vide JULI 2015 Indhold I arbejde igen 3 Udbetaling af dagpenge 5 Værd at vide under sygdom 14 Hvis du får arbejde på nedsat tid 17 Bliv dygtigere mens du går ledig 19 Hvis

Læs mere

SELVFORSKYLDT LEDIGHED

SELVFORSKYLDT LEDIGHED SELVFORSKYLDT LEDIGHED Selvforskyldt ledighed Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op?... 2 3. Karantænen er effektiv... 3 4. Hvad er en gyldig grund til at sige

Læs mere

Dagpengesats, skattetræk og kontonr.

Dagpengesats, skattetræk og kontonr. AFSKEDIGET HVA SÅ? Denne pjece er til dig, som er blevet opsagt, og som skal have dagpenge fra a-kassen. I pjecen står nogle af de informationer, du allerede har fået på mødet i virksomheden eller i din

Læs mere

Ledig og hvad nu? STÍ

Ledig og hvad nu? STÍ Ledig og hvad nu? Hvem skal du kontakte? HK s A-kasse har samlet alt arbejde i forhold til dagpenge, efterløn, og så videre i én fælles a-kasse. Du skal derfor kontakte a-kassen, hvis du har spørgsmål

Læs mere

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling 1. Hvad er en arbejdsfordeling? En arbejdsfordeling er en ordning, som en virksomhed kan anvende for at undgå afskedigelser i perioder med manglende ordretilgang mm.

Læs mere

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide NOVEMBER 2015

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide NOVEMBER 2015 A-KASSE Når du er ledig Værd at vide NOVEMBER 2015 Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Værd at vide under sygdom 9 Hvis du får arbejde på nedsat

Læs mere

SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid

SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid Supplerende dagpenge side 1 Indhold 1. Forord... 2 1.1 Fakta om supplerende dagpenge:... 2 2. Rådighed og supplerende dagpenge...

Læs mere

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet 1 Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet For at modtage dagpenge mens du er ledig, skal du stå til rådighed for det danske arbejdsmarked. Det gør du ved blandt andet at opfylde disse betingelser:

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig September 2011 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Tilmelding til jobcentret

Læs mere

Om at få feriedagpenge

Om at få feriedagpenge Arbejdsdirektoratet August 2009 1. Betingelser for udbetaling Feriedagpenge er en særlig form for dagpenge, som et medlem af en a-kasse under visse betingelser kan få udbetalt. For at have ret til feriedagpenge

Læs mere

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig Dine muligheder som ledig og det vi forventer af dig Indhold Indledning 3 Hvem skal jeg kontakte? 4 Skal du ringe til din lokale HK-afdeling? 5 Hvornår har jeg ret til dagpenge? 7 Hvor længe kan jeg få

Læs mere

Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt

Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt Orientering fra Arbejdsdirektoratet April 2008 Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt J.nr. 00-22-0037 Y2/JW Reglerne om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt fremgår

Læs mere

Dagpenge-kompas. Din guide til dagpengesystemet

Dagpenge-kompas. Din guide til dagpengesystemet Dagpenge-kompas Din guide til dagpengesystemet 2 Dagpengekompas Dagpengekompas 3 Indhold Min A-kasse Min A-kasse er en a-kasse for lønmodtagere og selvstændige. Vi sætter en ære i både at holde kontingentet

Læs mere

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E Værd at vide: Når du er ledig F O A s A K A S S E Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler Arbejdskrav

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

G-dage fra arbejdsgiver Side 0. G-DAGE FRA ARBEJDSGIVER - for 1., 2. og 3. ledighedsdag

G-dage fra arbejdsgiver Side 0. G-DAGE FRA ARBEJDSGIVER - for 1., 2. og 3. ledighedsdag G-dage fra arbejdsgiver Side 0 G-DAGE FRA ARBEJDSGIVER - for 1., 2. og 3. ledighedsdag G-dage fra arbejdsgiver Side 1 Indhold 1. Om G-dage (dagpengegodtgørelse)... 2 2. Hvornår skal du have godtgørelse

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Alt, hvad du skal vide, gøre og forholde dig til som ledig Det er aldrig sjovt at blive ledig, men du har heldigvis forberedt dig på situationen ved at blive medlem

Læs mere

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilmeld dig som ledig på jobnet.dk... 3 3. Ledighedserklæring, opsigelse mv. til a-kassen... 3 4. Udbetaling af

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig Marts 2009 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Aktivt arbejdssøgende

Læs mere

Afsnit Dagpengeregler. a. Arbejdsløs - Vejrlig - Afskedigelse. b. Arbejdsløs / hjemsendelse. c. Frihed ved opsigelse/hjemsendelse. d.

Afsnit Dagpengeregler. a. Arbejdsløs - Vejrlig - Afskedigelse. b. Arbejdsløs / hjemsendelse. c. Frihed ved opsigelse/hjemsendelse. d. Afsnit 14 1. Dagpengeregler a. Arbejdsløs - Vejrlig - Afskedigelse b. Arbejdsløs / hjemsendelse c. Frihed ved opsigelse/hjemsendelse d. Eksempler Arbejdsløs - Vejrlig - Afskedigelse Hvad gør du: For at

Læs mere

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide A-KASSE Når du er ledig Værd at vide januar 2015 Indhold I arbejde igen 3 Udbetaling af dagpenge 5 Værd at vide under sygdom 13 Hvis du får arbejde på nedsat tid 16 Bliv dygtigere mens du går ledig 18

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig A-kassen 2 Fødevareforbundet NNFs a-kasse Når du er blevet ledig - skriftlig vejledning Januar 2015 3 Indholdsfortegnelse Medlemskravet... 7 Beskæftigelseskravet... 7 Ledighedskravet...

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Ase La Cours Vej 7 2000 Frederiksberg Tlf. 7013 7013 ase.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Ret til dagpenge 5 Kontakt til jobcentret og Ase 9 Arbejde samtidig med dagpenge 15

Læs mere

Dagpenge-kompas. Din guide til dagpengesystemet

Dagpenge-kompas. Din guide til dagpengesystemet Dagpenge-kompas Din guide til dagpengesystemet 2 Min A-Kasse Prose Dagpengeregler Dagpengeregler Prosa Min A-Kasse 3 Indhold Min A-kasse Min A-kasse er en a-kasse for lønmodtagere og selvstændige. Vi sætter

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig - læs her hvad du skal gøre, for at få dagpenge. Teknikernes Arbejdsløshedskasse Sidst rettet: december 2010 Tryk: Teknisk Landsforbund På din 1. ledighedsdag Første dag du er ledig,

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

DET SKAL DU VIDE OG GØRE. - når du bliver ledig

DET SKAL DU VIDE OG GØRE. - når du bliver ledig DET SKAL DU VIDE OG GØRE - når du bliver ledig INDHOLD 4 Det skal du vide og gøre når du bliver ledig 4 Ledig hvad så? 4 A-kasse og jobcenter kommunikerer digitalt 4 Korrekt mail og telefonnummer 4 Hvad

Læs mere

Om at stå til rådighed

Om at stå til rådighed Om at stå til rådighed Arbejdsdirektoratet Juli 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (a-kasse) og bliver ledig, har du mulighed for at få dagpenge. For at få dagpenge skal

Læs mere

Den nye dagpengereform

Den nye dagpengereform Den nye dagpengereform A-kassen Fødevareforbundet NNFs a-kasse Den nye dagpengereform - et tryggere dagpengesystem Maj 2017 2 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Forlæng din periode med dagpenge...5 Dagpenge

Læs mere

ARBEJDS- FORDELING HVA SÅ?

ARBEJDS- FORDELING HVA SÅ? ARBEJDS- FORDELING HVA SÅ? Denne pjece er forbeholdt dig, som snart skal på arbejdsfordeling på din virksomhed. I pjecen står der nogle af de informationer, du allerede har fået på virksomheden eller i

Læs mere

BUPL-A. Din pædagogfaglige a-kasse

BUPL-A. Din pædagogfaglige a-kasse Side 1 Velkommen til BUPL-A Din pædagogfaglige a-kasse BUPL-A er pædagogernes a-kasse, og vi er glade for at være en af landets mest effektive og billigste a-kasser. Vi kender pædagogerne og pædagogernes

Læs mere

SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid

SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid Supplerende dagpenge side 1 Indhold 1. Forord... 2 1.1 Fakta om supplerende dagpenge:... 2 2. Rådighed og supplerende dagpenge... 3 3. Frigørelsesattest...

Læs mere

Du skal søge arbejde. Du har pligt til at været aktivt arbejdssøgende.

Du skal søge arbejde. Du har pligt til at været aktivt arbejdssøgende. TIL RÅDIGHED 1 / 5 Du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet for at få dagpenge. Det skal du, fordi du som ledig er en del af arbejdsmarkedet, og fordi dagpengene er en erstatning til dig for den løn,

Læs mere

Orientering om a-kassernes og medlemmernes forhold under overenskomstmæssige konflikter

Orientering om a-kassernes og medlemmernes forhold under overenskomstmæssige konflikter 25. marts 2013 Orientering om a-kassernes og medlemmernes forhold under overenskomstmæssige konflikter J.nr. --- CKA/JWV Reglerne om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt fremgår først og

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilmeld dig som ledig på jobnet.dk... 3 3. Ledighedserklæring, opsigelse mv. til a-kassen... 3 4. Udbetaling af

Læs mere

DET SKAL DU VIDE OG GØRE. når du bliver ledig

DET SKAL DU VIDE OG GØRE. når du bliver ledig DET SKAL DU VIDE OG GØRE når du bliver ledig INDHOLD 4 Det skal du vide og gøre når du bliver ledig 4 Ledig hvad så? 4 A-kasse og jobcenter kommunikerer digitalt 4 Korrekt mail og telefonnummer 4 Hvad

Læs mere

Her kan du læse om de aktiviteter, du skal huske at registrere på ydelseskortet samt andre vigtige pointer.

Her kan du læse om de aktiviteter, du skal huske at registrere på ydelseskortet samt andre vigtige pointer. Juridisk vejledning Her kan du læse om de aktiviteter, du skal huske at registrere på ydelseskortet samt andre vigtige pointer. Nogle aktiviteter kan være udfyldt på forhånd, fordi vi allerede har oplysningerne.

Læs mere

Orientering om supplerende dagpenge

Orientering om supplerende dagpenge Orientering om supplerende dagpenge Forord Nedsat tid hvad så? Som lønmodtager kan du komme ud for, at din arbejdsgiver nedsætter din arbejdstid. Eller at du som jobsøgende kun kan få tilbudt job med et

Læs mere

Orientering om supplerende dagpenge

Orientering om supplerende dagpenge Orientering om supplerende dagpenge Forord Nedsat tid hvad så? Som lønmodtager kan du komme ud for, at din arbejdsgiver nedsætter din arbejdstid. Eller at du som jobsøgende kun kan få tilbudt job med et

Læs mere

AKTIVERING. for dig under 30

AKTIVERING. for dig under 30 F O A f a g o g a r b e j d e s a r b e j d s l ø s h e d s k a s s e AKTIVERING for dig under 30 3 INDHOLD 1. Du er under 25 år og uden uddannelse side 4 2. Du er under 25 år og uden uddannelse, men har

Læs mere

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold.

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold. Hvilke tilbud kan gives Rettigheder og pligter Uddannelse Diverse forhold Arbejde på nedsat tid - når du skal på dagpenge Ikke ledig mere Kontakt til Jobcentret og ASE Værd at vide Ret til Dagpenge Indholdsfortegnelse

Læs mere

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Dagpengesystemet - få et hurtigt overblik. Se præsentation af dagpengesystemet, som giver et overblik over det forløb, du gennemgår som ledig

Læs mere

Dagpengegodtgørelse fra din arbejdsgiver (G-dage)

Dagpengegodtgørelse fra din arbejdsgiver (G-dage) Dagpengegodtgørelse fra din arbejdsgiver (G-dage) Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: Marianne Kim Graff og Mette Wiederholt Pedersen Dato: Februar 2013 Hvis du bliver ledig, skal din arbejdsgiver

Læs mere

Værd at vide om. Net-dagpengekort - CV kurser - udland - at søge job - jobcenter - tilbud - uddannelse - osv.

Værd at vide om. Net-dagpengekort - CV kurser - udland - at søge job - jobcenter - tilbud - uddannelse - osv. Vigtigt: Husk altid at tage NemID (nøgle-kort) med til din 3F-afdeling Værd at vide om Net-dagpengekort - CV kurser - udland - at søge job - jobcenter - tilbud - uddannelse - osv. Faglig Fælles Akasse

Læs mere

Dagpenge når du arbejder på nedsat tid

Dagpenge når du arbejder på nedsat tid April 2013 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Dagpenge når du arbejder på nedsat tid Indhold.............................................................. Side Betingelserne for ret til supplerende

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud JANUAR 2017 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig under 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge befordringstilskud

Læs mere

Vejledning om supplerende dagpenge

Vejledning om supplerende dagpenge Vejledning om supplerende dagpenge Indledning I bekendtgørelse nr. 1067 af 21. november 2011 er der fastsat regler om supplerende dagpenge. I denne vejledning beskrives bekendtgørelsens regler, og nogle

Læs mere

Hvad kan du gøre inden du bliver ledig?

Hvad kan du gøre inden du bliver ledig? Hvad kan du gøre inden du bliver ledig? Læg dit CV på Jobnet.dk Som ledig skal du lægge dit CV ind på Jobnet.dk - se side 2. Men det vil være en god ide allerede at gøre det nu, fordi det giver dig mulighed

Læs mere

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold.

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold. Ikke ledig mere Hvilke tilbud kan gives Rettigheder og pligter Kontakt til Jobcentret og ASE Arbejde på nedsat tid Uddannelse Diverse forhold Ret til Dagpenge Værd at vide - når du skal på dagpenge Indholdsfortegnelse

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig A-kassen 2 Fødevareforbundet NNFs a-kasse Når du er blevet ledig - skriftlig vejledning juli 2015 3 Indholdsfortegnelse Medlemskravet... 8 Beskæftigelseskravet... 8 Ledighedskravet...

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud FEBRUAR 2015 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig under 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge befordringstilskud

Læs mere

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. I udkastet

Læs mere

Dagpengeregler Fra 1. juli 2017

Dagpengeregler Fra 1. juli 2017 Dagpengeregler Fra 1. juli 2017 2 DAGPENGEREGLER Udgivet af Socialpædagogerne, juni 2017 Foto: Colourbox FRA 1. JULI 2017 3 Nye regler om dagpenge og efterløn I denne pjece kan du læse om de vigtigste

Læs mere

Selvforskyldt ledig. 1. Indledning. 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op? 3. Hvad er en gyldig grund til at sige et arbejde op?

Selvforskyldt ledig. 1. Indledning. 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op? 3. Hvad er en gyldig grund til at sige et arbejde op? 1. Indledning Hvis du er medlem af en a-kasse, har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til rådighed for arbejdsmarkedet. Du skal opfylde de almindelige betingelser for at få udbetalt

Læs mere

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Februar 2010 AKTIVERING for dig under 30 INDHOLD 1. Du er under 25 år er uden uddannelse og har ingen børn side 4 2. Du er under 25 år er uden uddannelse og

Læs mere

bringer dig videre DAGPENGE En guide til dig, der modtager dagpenge

bringer dig videre DAGPENGE En guide til dig, der modtager dagpenge bringer dig videre DAGPENGE En guide til dig, der modtager dagpenge 2 EN GUIDE TIL DIG, DER MODTAGER DAGPENGE FORORD INDHOLD Forord... 4 Møder og samtaler... 5 Et ledighedsforløb på to år hvilke samtaler,

Læs mere

Bekendtgørelse om rådighed

Bekendtgørelse om rådighed BEK nr 1320 af 09/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 12. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/09736

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig A-kassen 2 Fødevareforbundet NNFs a-kasse Når du er blevet ledig - skriftlig vejledning Juli 2013 3 Indholdsfortegnelse Medlemskravet... 7 Beskæftigelseskravet... 7 Ledighedskravet...

Læs mere

Om at få feriedagpenge ISBN 87-89036-88-3

Om at få feriedagpenge ISBN 87-89036-88-3 ISBN 87-89036-88-3 Arbejdsdirektoratet April 2005 Om at få feriedagpenge INDHOLD 1. BETINGELSER FOR UDBETALING...3 2. OPTJENING AF FERIEDAGPENGE...4 3. NYUDDANNEDE (DIMITTENDER)...5 4. OPTJENT FERIE HOS

Læs mere

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. September 2009. for dig under 30

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. September 2009. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E September 2009 AKTIVERING for dig under 30 INDHOLD 1. Du er under 25 år er uden uddannelse og har ingen børn side 4 2. Du er under 25 år er uden uddannelse

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud SEPTEMBER 2015 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig under 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge

Læs mere

MEDLEMSARRANGEMENT TRAFIK OG JERNBANE RÅDIGHEDSLØNSFORENINGEN DEN 16. NOVEMBER 2015

MEDLEMSARRANGEMENT TRAFIK OG JERNBANE RÅDIGHEDSLØNSFORENINGEN DEN 16. NOVEMBER 2015 MEDLEMSARRANGEMENT TRAFIK OG JERNBANE RÅDIGHEDSLØNSFORENINGEN DEN HVAD VIL VI FORTÆLLE JER SIDE: 2 / Hvilke betingelser skal der til for at få dagpenge og hvor længe. / Hvad må jeg mens jeg får dagpenge.

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn BEK nr 402 af 26/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 24. maj 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/03342 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn I medfør af 74 i, stk. 2, 74 l, stk. 19, 74 n, stk. 2, 11 og 12, og 74 o, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,

Læs mere

Feriedagpenge Side 1. Indhold

Feriedagpenge Side 1. Indhold FERIEDAGPENGE - i ferieåret 1. maj 2013 til 30. april 2014 Feriedagpenge Side 1 Indhold 1. Betingelser for udbetaling... 2 2. Optjening af feriedagpenge... 3 3. Optjent ferie hos en arbejdsgiver... 3 4.

Læs mere

Hvordan og hvornår? Kontakten med AF

Hvordan og hvornår? Kontakten med AF Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (a-kasse) og bliver ledig, har du mulighed for at få dagpenge. For at få dagpenge skal du bl.a. opfylde et krav om arbejde af en vis varighed

Læs mere

DEMO UDKAST! Wanek & Myrner. Dagpenge

DEMO UDKAST! Wanek & Myrner. Dagpenge Borgerinformation ydelser Dagpenge Hvis du er medlem af en a-kasse, kan du modtage dagpenge, når du bliver ledig. Du kan være enten fuldtids- eller deltidsmedlem i en a-kasse, og du har forskellige muligheder

Læs mere

VÆRD. at vide. Når du skal på dagpenge

VÆRD. at vide. Når du skal på dagpenge VÆRD at vide Når du skal på dagpenge Alt, hvad du skal vide, gøre og forholde dig til som ledig Det er aldrig sjovt at blive ledig, men du har heldigvis forberedt dig på situationen ved at blive medlem

Læs mere

Om at være selvforskyldt. ledig

Om at være selvforskyldt. ledig Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Juli 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (Akasse), har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til rådighed

Læs mere

Guide til Dine Dagpenge

Guide til Dine Dagpenge Hvad skal du gøre for at få udbetalt dagpenge? Hvad er karens? Kan et dagpengekort blive forældet og hvad er G-dage? Det kan være en mundfuld at sætte sig ind i det danske dagpengesystem. Der er mange

Læs mere

Vejledning om udbetaling for G-dage

Vejledning om udbetaling for G-dage Vejledning om udbetaling for G-dage 1. Antal G-dage, satser, betalingsfrist og skattemæssig behandling Antallet af G-dage er tre dage. Satserne for G-dage fremgår af pkt. 8.1 i mappen. Reglerne om, hvornår

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Ase La Cours Vej 7 2000 Frederiksberg Tlf. 7013 7013 ase.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Ret til dagpenge 5 Kontakt til jobcentret og Ase 9 Arbejde samtidig med dagpenge 15

Læs mere

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. BEK nr 700 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-0002998

Læs mere

Nye regler om dagpenge og efterløn

Nye regler om dagpenge og efterløn A-KASSE Nye regler om dagpenge og efterløn Læs i denne pjece om de vigtigste nye regler, og hvad de betyder for dig MARTS 2017 RIV UD OG GEM 2 FOA NYE REGLER OM DAGPENGE OG EFTERLØN Sådan optjener du ret

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig A-kassen Fødevareforbundet NNF s a-kasse Når du er blevet ledig - skriftlig vejledning Januar 2017 3 Indholdsfortegnelse Medlemskravet... 7 Beskæftigelseskravet... 7 Rådighedskravet...

Læs mere

Dagpenge når du arbejder på nedsat tid

Dagpenge når du arbejder på nedsat tid a-kasse2001 Supplerende dagpenge Dagpenge når du arbejder på nedsat tid Dagpenge - når du arbejder på nedsat tid er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte og Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskasse.

Læs mere

Arbejdsløs og hvad så?

Arbejdsløs og hvad så? Frederiksberg Arbejdsløs og hvad så? Orientering fra El-fagets arbejdsløshedskasse Januar 2012 Arbejdsløs og hvad så? Vi vil i denne pjece prøve, at besvare nogle af de mest stillede spørgsmål. Du har

Læs mere

Bekendtgørelse om rådighed

Bekendtgørelse om rådighed BEK nr 701 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-0002998

Læs mere

Værd at vide om. Net-dagpengekort - CV kurser - udland - at søge job - jobcenter - tilbud - uddannelse - osv.

Værd at vide om. Net-dagpengekort - CV kurser - udland - at søge job - jobcenter - tilbud - uddannelse - osv. Vigtigt: Husk altid at tage NemID (nøgle-kort) med til din 3F-afdeling Værd at vide om Net-dagpengekort - CV kurser - udland - at søge job - jobcenter - tilbud - uddannelse - osv. Faglig Fælles Akasse

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark Arbejdsdirektoratet November 2008 Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. DEN DANSKE ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING...3 3. A-KASSERNE...4 4. HVORDAN BLIVER JEG MEDLEM AF EN

Læs mere