Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig"

Transkript

1 Dine muligheder som ledig og det vi forventer af dig

2 Indhold Indledning 3 Hvem skal jeg kontakte? 4 Skal du ringe til din lokale HK-afdeling? 5 Hvornår har jeg ret til dagpenge? 7 Hvor længe kan jeg få dagpenge? 8 Hvordan regner i min dagpengesats ud? 9 Om at stå til rådighed 10 Cv- og vejledningsmøde 12 Rådighedsmøde 13 Din plan for jobsøgning 14 Jobplan og tilbud 15 HK JobBørs 16 6 ugers jobrettet uddannelse 17 Muligheden for at deltage på andre uddannelser eller kurser 19 Muligheden for at få dagpenge i et andet EØS-land 20 Muligheden for supplerende dagpenge 21 Hvis jeg bliver sagt op eller selv har sagt mit job op? 22 Betaling for de 3 første dage fra min arbejdsgiver 24 Udbetaling af dagpenge 25 Dagpengekortet på Mit HK 29 Udbetaling af feriedagpenge 30 02

3 Indledning Som ledig er der mange regler, du er nødt til at kende. Allerede fra starten, får du mange nye informationer, og det kan være svært at huske dem alle. Vi har derfor samlet de vigtigste informationer i denne pjece. Du skal læse pjecen, så du ved, hvad du har af muligheder, og hvad vi forventer af dig som ledig. HKA er en digital a-kasse Døgnet rundt har du adgang til digital service. Du finder fx pjecer om regler og nyheder på hjemmesiden hka.dk. A-kassen har en medlemsportal Mit HK, hvor du blandt andet kan udfylde og aflevere blanketter, se dine breve m.m. Du kan fx udfylde og sende disse blanketter : Ledighedserklæring Fraværserklæring Udbetalingskort Min plan for jobsøgning Jobsøgningsskema Supplerende oplysninger Frigørelsesattest Oplysninger om uddannelse Ansøgning om feriedagpenge Efterlønsansøgning. A-kassen sender breve digitalt Vi sender breve via Mit HK. På Mit HK finder du brevene til dig under Breve fra HK. Det er derfor meget vigtigt, at du tilmelder dig vores SMS- og mailtjeneste på Mit HK under din profil. Så får du besked, når der er brev til dig, som fx indkaldelser til møde. NemId eller Pinkode til mit hk Du skal logge på med din NemID, eller en pinkode, for at få adgang til Mit HK. Har du ikke en kode, eller har du glemt den, kan du bestille en ny, der hvor du logger ind på Mit HK. Har du spørgsmål, kan du læse under afsnittet Hvem skal jeg kontakte. Venlig hilsen HK / Danmarks A-kasse 03

4 Hvem skal jeg kontakte? HK har én a-kasse og 7 lokale afdelinger, som yder service med udbetaling af ydelser og vejleder dig om jobsøgning m.v. Kontakt a-kassen hvis du har spørgsmål om : din ret til dagpenge, efterløn og feriedagpenge selve udbetalingen af dagpenge, efterløn og feriedagpenge muligheden for arbejdssøgning i andre EØS lande behandling af klager tilsyn fra offentlige myndigheder. Ring på eller brug vores kontaktformular på vores hjemmeside. Kontakt din lokale afdeling hvis du har spørgsmål om : medlemskab og kontingent cv- og vejledningsmøde rådighedsmøde formidling af job lokale jobmuligheder kvalitetssikring af dit cv på jobnet.dk hjælp til jobsøgning det at stå til rådighed og være aktiv jobsøgende din plan for jobsøgning tilbud fra jobcentret retten til 6 ugers jobrettet uddannelse. 04

5 Skal du ringe til din lokale HK-afdeling? så er der kun ét nummer : HK Nordjylland Gartnervej Aalborg SV hk.dk / nordjylland HK Østjylland Sødalsparken Brabrand hk.dk / oestjylland HK MidtVest Vestergade Herning hk.dk / midtvest HK Hovedstaden og Bornholm Svend Aukens Plads København S hk.dk / hovedstaden HK Sydjylland Jupitervej Kolding hk.dk / sydjylland HK Sjælland Hersegade Roskilde hk.dk / sjaelland HK Midt Lumbyvej 11 Postboks Odense C hk.dk / midt 05

6 06

7 Hvornår har jeg ret til dagpenge? Du har umiddelbart ret til dagpenge, når du opfylder 4 krav. Du skal : være medlem af a-kassen have løntimer være ledig være til rådighed. Medlemskab af a-kassen Du skal have været medlem af en a-kasse i mindst ét år. Det er ikke nødvendigt at have et arbejde, for at blive optaget i en a-kasse. Løntimer Du skal have fået løn fra en arbejdsgiver for timer, hvis du er forsikret på fuldtid. Er du forsikret på deltid, er det timer. Der må ikke have været løntilskud fra det offentlige til din løn. Ledig Du skal være helt eller delvis ledig, for at få dagpenge. Arbejder du på nedsat tid, er du delvis ledig. Du kan i nogle tilfælde få supplerende dagpenge. Det kan du læse mere om i afsnittet om Supplerende dagpenge. Rådighed Du skal være til rådighed for arbejdsmarkedet for at få dagpenge. At være til rådighed dækker over flere ting. Det kan du læse mere om her i pjecen under afsnittet Om at stå til rådighed. Vi har adgang til oplysninger om din løn, via et indkomstregister. Timerne skal ligge inden for de sidste 3 år. De 3 år tælles bagud fra det tidspunkt, hvor du melder dig ledig på jobcentret. Det er kun timer, hvor du samtidig har været medlem af a-kassen, der tæller med. Har du gennemført en erhvervsfaglig grunduddannelse f.eks. som kontorelev eller en offentlig anerkendt teoretisk uddannelse af mindst 18 måneders varighed ( f.eks. datamatiker ), tæller det som løntimer. Du kan få ret til dagpenge én måned efter, uddannelsen er slut. 07

8 Hvor længe kan jeg få dagpenge? Du kan få dagpenge i 2 år inden for 3 år. Sagt med andre ord, er det 104 uger inden for 156 uger. De 104 uger kalder vi ydelsesperioden. De 156 uger kalder vi referenceperioden. Der er en slutdato på hver periode. Du kan ikke få dagpenge ud over den slutdato, der er på en af de 2 perioder. De 104 uger fungerer som et klippekort. Hver gang du får udbetalt dagpenge fra a-kassen i en uge, bruger du et helt klip af de 104 uger. Det gælder uanset, om du får dagpenge for én time eller 37 timer i den enkelte uge. Vi skriver til dig, når du nærmer dig tidspunktet, hvor du ikke længere kan få dagpenge. Din ret til dagpenge stopper altid senest ved udgangen af den måned, hvor du bliver folkepensionist. A-KASSE 104 uger inden for 156 uger Hver gang du får udbetalt ydelser fra a-kassen i en uge, bruger du et helt klip af de 104 uger

9 Hvordan regner i min dagpengesats ud? Vi tager som regel udgangspunkt i din løn for de sidste 3 måneder. Du skal have fået løn for 195 / 320* timer i de 3 måneder. Det svarer til en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på 15 / 24.6* timer. Du kan få 90 % af din gennemsnitlige dagløn. Den regner vi os frem til ud fra de 3 måneders løn. Du kan dog ikke få en sats, der er højere end den maksimale dagpengesats, som er bestemt af staten. På forsiden af vores hjemmeside hka.dk kan du teste, hvilken sats du kan få. Hvornår kan jeg få en ny dagpengesats? Du får en ny dagpengesats, når det er 12 måneder siden, du sidst fik regnet en sats ud. Det forudsætter, at du har en ny periode på 3 måneder, hvor du har fået løn for 195 / 320* timer. Der må ikke have været løntilskud fra det offentlige til lønnen. Særligt om satsen for nyudlærte, nyuddannede og værnepligtige Er du nyudlært, nyuddannet eller optaget i a-kassen under din værnepligt, er din dagpengesats dimittendsatsen. Det er 82 % af den maksimale dagpengesats. Du kan tidligst få beregnet en ny dagpengesats, når der er gået 6 måneder. De 6 måneder tæller fra den dag, du fik ret til dagpenge. Når du har arbejdet og fået løn for minimum 195 / 320* timer i en periode på 3 måneder, kan du få beregnet en ny sats på denne lønindtægt. Det skal være arbejde, du har udført, efter du er blevet ledig. *Deltidsforsikret / fuldtidsforsikret 09

10 Om at stå til rådighed Du skal være til rådighed for arbejdsmarkedet. Derfor er der allerede fra din første dag som ledig nogle forventninger til dig. Du skal : være tilmeldt jobcentret som ledig. løbende under din ledighed søge job, som du har erfaringer og kvalifikationer til. søge på den måde, der er normal inden for faget som skriftligt, telefonisk eller personligt. søge over i andre fag, du kan udføre, hvis du ikke kan få job inden for dit eget fag. søge og tage imod arbejde tilbudt af jobcentret og a-kassen. søge og tage imod arbejde, der geografisk ligger uden for det aftalte område for din jobsøgning. deltage på møder og aktiviteter, som jobcentret, a-kassen og anden aktør indkalder dig til. tage imod de tilbud jobcentret og anden aktør tilbyder dig. stå til rådighed, når du deltager i kurser og uddannelse på dagpenge. Du kan ikke få dagpenge, hvis du ikke er til rådighed. Det gælder fx, når du : opholder dig i udlandet. ikke har mulighed for at få passet dit barn. flere gange uden en gyldig grund siger dit job op eller afslår job, du har fået tilbudt af jobcentret eller a-kassen. De gyldige grunde står i et afsnit længere fremme i denne pjece. afbryder et job for at deltage i undervisning. udebliver fra en samtale, som du skriftligt er indkaldt til. ikke har fortalt a-kassen om adresseændring. ikke søger job som aftalt i din plan for jobsøgning. Udebliver du fra en samtale, et møde eller en aktivitet, som du skriftligt er indkaldt til, kan du som udgangspunkt ikke få dagpenge fra den dag, du udebliver. Du kan først få dagpenge igen, når du har kontaktet dem, der har indkaldt dig og oplyst om årsagen til udeblivelsen. 010

11 Der kan også være andre årsager til, at vi har pligt til at vurdere, om du er til rådighed og kan få dagpenge. F.eks. hvis du : søger eller modtager en social pension. har bibeskæftigelse med selvstændig virksomhed. har bibeskæftigelse i din ægtefælles selvstændige virksomhed. har arbejdstimer i din samlevers selvstændige virksomhed. ikke ønsker at udarbejde en jobplan i samarbejde med jobcentret. afslår tilbud i forbindelse med din jobplan. har haft længere tids sygdom. Manglende rådighed Hvis vi af den ene eller anden årsag vurderer, at du ikke er til rådighed for arbejdsmarkedet, kan du tidligst få dagpenge igen, når du har arbejdet over 300 timer. Timerne skal være inden for en sammenhængende periode på 3 måneder. For deltidsforsikrede er kravet mindst 150 timer. Arbejdet skal være udført på almindelige løn- og ansættelsesvilkår. 011

12 CV- og vejledningsmøde Du skal til et møde hos os senest 3 uger efter, du har meldt dig ledig. Selve indkaldelsen til mødet er digital og bliver lagt til dig på Mit HK. Husk, at være tilmeldt vores sms- og mailtjeneste. Så får du besked, når indkaldelsen er der. På mødet fortæller vi blandt andet om : dit cv på jobnet.dk og de krav cv et skal opfylde. de muligheder der kan bidrage til, at du kommer i job. en plan for de job du vil søge. gode råd til dine ansøgninger. brugen af jobsøgningsskemaet på Mit HK som giver overblik over de job, du søger. 3 hverdage inden cv- og vejledningsmødet, skal du : oprette et cv på jobnet.dk. Dit cv skal være oprettet senest 3 uger efter, du har meldt dig ledig på jobcentret. Har du været ledig før, og er det mindre end 12 måneder siden, åbner jobcentret dit tidligere cv, når du melder dig ledig hos dem. Husk, at vedligeholde dit cv med nye erfaringer og kvalifikationer. udfylde en Plan for jobsøgning og aflevere 2 jobansøgninger på Mit HK. Jobcentret kan i særlige situationer fritage dig for mødet. Det kan de, hvis du inden for de kommende 6 uger f.eks. skal på barsel, går på efterløn eller starter i job. 012

13 Rådighedsmøde Hvis du stadig er ledig efter 3 måneder, holder vi et rådighedsmøde med dig. Det skal vi gøre hver 3. måned, så længe du er ledig. Du får mulighed for selv at booke et møde. Indkaldelsen til mødet er digital og bliver lagt til dig på Mit HK. Husk, at tilmelde dig vores sms- og mailtjeneste så du får besked, når indkaldelsen er der. Jobcentret kan i særlige situationer fritage dig for mødet. Det kan de, hvis du inden for de kommende 6 uger eksempelvis skal på barsel, gå på efterløn eller starte i job. Op til mødet vil vi blandt andet kigge på, om du følger aftalerne i planen for jobsøgning, og hvad du selv mener, der skal til af initiativer, der kan styrke dine muligheder for at komme i job. Der vil også være fokus på din jobsøgning siden dit sidste møde. Her vil vi se på, om din jobsøgning afspejler, de aftaler du har i din plan for jobsøgning og, om den har været realistisk og seriøs. Det vil sige, at du søger job, du kan varetage, og at du søger på den måde, der er normalt inden for faget. Det kan være ved at søge via dit netværk, skriftligt, telefonisk eller ved personlig henvendelse. Du kan ikke få dagpenge, hvis du ikke følger de aftaler, der står i din plan for jobsøgning. 3 hverdage inden rådighedsmødet, skal du : udfylde blanketten Oplysninger til rådighedsmøde og sende 2 af dine nyeste jobansøgninger på Mit HK. opdatere dit jobsøgningsskema på Mit HK. 013

14 Din plan for jobsøgning Din plan for jobsøgning er din aftale med os om, hvad du skal søge af job, mens du er ledig. Den indeholder oplysninger om dine erfaringer, kvalifikationer, fag, stillinger og det geografiske område, du vil søge indenfor. Du skal udfylde din plan for jobsøgning på Mit HK senest 3 hverdage før, du skal til et cv- og vejledningsmøde. Er det ikke normalt med skriftlige ansøgninger inden for dit fag, skal du i stedet beskrive, hvordan du søger job. Du kan ikke få dagpenge, hvis du ikke følger de aftaler, der står i din plan for jobsøgning. Ansøgninger Du skal også sende 2 af dine nyeste jobansøgninger senest 3 hverdage før, du skal til mødet. Så vil vi, om muligt, give dig nogle gode råd til ansøgningerne. 014

15 Jobplan og tilbud For at hjælpe dig i job, kan jobcentret give dig forskellige typer tilbud under din ledighed. Et tilbud er : Vejledning og opkvalificering som er uddannelse. Virksomhedspraktik. Ansættelse med løntilskud hos en privat- eller offentlig arbejdsgiver. En jobplan er en aftale mellem dig og jobcentret om, hvilken indsats der skal til, for at du kommer i job. Tidspunktet for hvornår du skal have en jobplan kan være individuelt. Du skal dog have den senest efter: 3 måneders sammenlagt ledighed, hvis du er under 30 år. 9 måneders sammenlagt ledighed, hvis du er mellem 30 og 60 år. 6 måneders sammenlagt ledighed, hvis du er fyldt 60 år. Jobplanen skal indeholde : Dit mål for beskæftigelse. Hvilken indsats der skal til, for at nå dit mål om beskæftigelse. Eventuel aftalte tilbud, og hvem der har ansvaret for tilmelding. Tidspunkt for begyndelse og afslutning af tilbud. Tidspunkt for opfølgning på jobplanen. Hensynet til dine ønsker og arbejdsmarkedets behov Når du taler med jobcentret om, hvad din jobplan bør indeholde af tilbud, skal du være forberedt på, at jobcentret både skal tage højde for dine ønsker og for arbejdsmarkedets behov. Det er 2 faktorer, der ikke altid hænger sammen. Hvis du f.eks. har et ønske om at uddanne dig til klinikassistent, og arbejdsmarkedet har overskud af ledige klinikassistenter, så er det sandsynligt, at du ikke får dit ønske godkendt. Det er derfor en god forberedelse, at du sætter dig ind i, hvad der er arbejdsmarkedets behov, inden du taler med jobcentret om dine ønsker. På star.dk under Arbejdsmarkedsbalancen, finder du oplysninger om, hvor der er gode muligheder for job. Vær opmærksom på, at du kan få en karantæne på 3 uger, hvis du nægter at få lavet en jobplan uden en gyldig grund. Det gælder også, hvis du afbryder jobplanen, eller stopper hele eller dele af aftalerne i jobplanen i utide. Læs mere om gyldige grunde og karantæne senere i denne pjece. 015

16 HK JobBørs Dit Jobnet CV er vigtigt! Det øger dine chancer for at få et job, at dit cv fra jobnet.dk vises i HK s JobBørs. HK JobBørs matcher dine kompetencer og kvalifikationer med det arbejdsgiveren efterspørger. Når du bliver ledig, bliver dit cv fra jobnet.dk automatisk overført til HK JobBørs, på den måde kan vi hurtigt se, om et ledigt job og dit cv har et match, når en arbejdsgiver beder os om kandidater til et job. Det er derfor vigtigt, at dit cv er så fyldestgørende som muligt. Du kan også selv bruge HK Jobportalen til at søge job. Du finder HK Jobportalen på Mit HK. Både jobcentret og a-kassen vil, så længe du er ledig, løbende holde samtaler med dig med fokus på dine muligheder for at komme i job igen. Find dit næste job på jobbørsen! 016

17 6 ugers jobrettet uddannelse Som ledig har du ret til jobrettet uddannelse. Det er gratis for dig at deltage, og du får dine sædvanlige dagpenge, når du deltager i jobrettet uddannelse. Hvor meget jobrettet uddannelse har jeg ret til? Du har som udgangspunkt ret til højest 6 ugers jobrettet uddannelse. Hvis du ønsker at udnytte din ret til de maksimale 6 ugers jobrettet uddannelse, er det vigtigt at du søger dem på en gang. Et kursusforløb kan bestå af flere kurser, der tilsammen kvalificerer dig til en bestemt jobfunktion på arbejdsmarkedet. Du skal søge om hele forløbet samlet i én ansøgning. Hvem kan deltage? Du kan deltage i den jobrettede uddannelse, hvis du er ledig og: Ufaglært Det vil sige at du har afsluttet højst grundskolen (folkeskolen) og eventuel en gymnasial uddannelse som f.eks. STX, HHX, HTX og lignende og ikke har anden uddannelse. Faglært Det vil sige at du har en erhvervsfaglig uddannelse som f.eks. grafiker, frisør, gartner, murer, butiksassistent eller kontorassistent m.m. eller en kort videregående uddannelse og samtidig har en erhvervsfaglig uddannelse. En kort videregående uddannelse er typisk en erhvervsakademiuddannelse. Hvornår kan du søge den jobrettet uddannelse? Fra første ledige dag Når du har været til cv-samtale i a-kassen (senest 3 uger efter 1. ledige dag) Når du ved den første jobsamtale på jobcentret har fortalt, at du ønsker at gøre brug af ordningen. Ønsker du at gøre brug af ordningen, før du har været til den første jobsamtale i jobcentret, skal du kontakte dem umiddelbart efter cv-samtalen. Jobcentret har herefter en uge til at holde jobsamtalen med dig. Hvornår kan du deltage på den jobrettet uddannelse? Er du under 25 år, skal forløbet være afsluttet, inden du har haft sammenlagt 6 måneders ledighed. Er du fyldt 25 år, skal forløbet være afsluttet, inden du har haft sammenlagt 9 måneders ledighed. Hvilke uddannelser kan du deltage på? De uddannelser du kan deltage på, står på listen, der hedder positivlisten. Listen indeholder alle de uddannelser/kurser som giver kompetencer til fagområder, der bliver efterspurgt på arbejdsmarkedet. Du kan få mere at vide om positivlisten på dit lokale jobcenter. 017

18 Skal du være til rådighed under 6 ugers jobrettet uddannelse? Du skal være til rådighed og derfor afbryde uddannelsen, hvis jobcentret eller a-kassen tilbyder dig et job. Du skal også tjekke jobforslag på jobnet.dk mindst hver 7. dag. Dit cv på jobnet.dk skal fortsat være aktivt, så andre ved, at du søger job. Jobcentret kan fritage dig for disse krav. Du behøver ikke selv at søge arbejde eller deltage i a-kassens, jobcentrets eller anden aktørs møder, når du deltager i 6 ugers jobrettet uddannelse. Kan jeg få 6 ugers jobrettet uddannelse, hvis jeg arbejder på nedsat tid eller er selvstændig? Har du selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse eller job på nedsat tid med frigørelsesattest, skal du søge om uddannelse efter reglerne om VEU eller SVU. Du kan læse mere om VEU på veug.dk og om SVU på svu.dk. 018

19 Muligheden for at deltage på andre uddannelser eller kurser Du kan deltage på : undervisning under 20 timer pr. uge, der ikke giver ret til statens uddannelsesstøtte (SU). folkeskolens klasse. højskole, daghøjskole eller produktionsskole, hvis du er under 25 år, og har mindre end 6 måneders sammenlagt ledighed. kurser af op til 2 ugers varighed arrangeret af fagforeningen, a-kassen eller jobcentret. åben uddannelse inden for de første 13 ugers sammenlagte ledighed, hvis du er under 30 år. Er du mellem år, kan du deltage inden for de første 9 måneders sammenlagte ledighed, og er du fyldt 60 år, er det inden for de første 6 måneders sammenlagte ledighed. HK Kursusportalen til dig der søger kurser og efteruddannelse. Du finder den på Mit HK. Generelt er det et krav for alle tre aldersgrupper, at du i forvejen har en erhvervsuddannelse på mindst 18 måneder, og at formålet med at deltage i den åbne uddannelse er for at ajourføre og vedligeholde dine faglige kvalifikationer. Inden du starter på uddannelsen, skal du give besked til os på blanketten Oplysninger om uddannelse på Mit HK. Giv også besked til jobcentret. Du skal være til rådighed samtidig med, at du deltager på uddannelsen. Det vil sige, at du fortsat skal søge job efter de aftaler, der står i din plan for jobsøgning, og du skal afbryde uddannelsen, hvis du får tilbudt et job. Bliver du indkaldt til samtale eller møde af os, jobcentret eller anden aktør, skal du deltage. 019

20 Muligheden for at få dagpenge i et andet EØS-land Du har mulighed for at søge job i et andet EØS land og modtage danske dagpenge samtidig. Det kan du gøre i op til 3 måneder. Du skal : være statsborger i et EØS land. være medlem af a-kassen. have ret til dagpenge den dag, du rejser. have været tilmeldt jobcentret og stået til rådighed i 4 uger før afrejsen. søge om tilladelse på blanketten EØS 1. Når du kommer til det andet land, skal du være til rådighed efter de regler, der gælder for det pågældende land. Det er vigtigt, at du overholder datoen, du skal være hjemme i Danmark igen, så du ikke mister din ret til dagpenge. Du kan læse mere om dagpenge i et andet EØS land i pjecen EØS reglerne og dagpenge. Du finder den på vores hjemmeside hka.dk. 020

21 Muligheden for supplerende dagpenge Du kan søge om supplerende dagpenge som fuldtidsforsikret, hvis : din arbejdsgiver sætter dig ned i arbejdstid, så du arbejder højst 29,6 timer pr. uge. du kun kan finde et job med højst 29,6 timer om ugen. Som deltidsforsikret, skal din arbejdstid være sat ned med mindst 1 / 5 af det timetal, du er meldt ledig på. Får vi den senere, kan du først få supplerende dagpenge fra den dag, attesten er modtaget. Hvor længe kan jeg få supplerende dagpenge Du kan maksimalt få udbetalt supplerende dagpenge i 30 uger inden for en periode på 104 uger. Vi optæller løbende dit forbrug af de supplerende uger. Eksempel : Et deltidsforsikret medlem, der har fået beregnet en dagpengesats på baggrund af en periode med gennemsnitligt 25 arbejdstimer om ugen, og som i en uge har 10 arbejdstimer, vil kunne få udbetalt supplerende dagpenge for 15 timer. Frigørelsesattest Har din arbejdsgiver krav på et opsigelsesvarsel fra din side, kan du få supplerende dagpenge, hvis arbejdsgiveren vil skrive under på en frigørelsesattest. Når du nærmer dig tidspunktet, hvor du ikke længere kan få supplerende dagpenge, vil vi vejlede dig om dine muligheder. I pjecen Orientering om supplerende dagpenge kan du læse mere om reglerne. Du finder pjecen på hka.dk. Frigørelsesattesten betyder, at arbejdsgiveren skal se bort fra dit opsigelsesvarsel. Så kan du fratræde med dags varsel, hvis du finder eller får tilbudt et job med et højere ugentligt timetal. Særlig frist Du kan hente frigørelsesattesten på Mit HK, under a-kassens blanketguide. Vi skal have attesten senest 5 uger efter, du er startet på jobbet. De 5 uger regner vi fra og med den dag, arbejdsgiveren har krav på et opsigelsesvarsel. 021

22 Hvis jeg bliver sagt op eller selv har sagt mit job op? Der kan være mange gode grunde til, at du må fratræde dit job. Det kan være årsager hos dig selv eller forhold på arbejdspladsen. Uanset hvad der er årsagen, kan det få konsekvenser for din ret til dagpenge, hvis årsagen til ophøret, ikke er en gyldig grund. Har du ikke en gyldig grund, er du selvforskyldt ledig og får en karantæne. Læs om karantæne på næste side. Det er derfor altid en god idé at kontakte os, før du siger dit job op. Så kan du få at vide, om det vil få konsekvenser for dine dagpenge. De gyldige grunde står i Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed. Du finder bekendtgørelsen på retsinfo.dk, hvor du kan læse mere detaljeret om de gyldige grunde. Opsigelse og varsel Når du er sagt op af din arbejdsgiver, har du krav på at få det på skrift og få oplyst årsagen. Du har også krav på et varsel med løn, som afhænger af, hvor længe du har været ansat. Vil du regne ud, hvor lang tid du har været ansat, skal du også tælle perioden med prøvetid eller eventuel ansættelse som vikar med. Det samme gælder en periode som elev. Er du tilbudt at gå ned i arbejdstid, og har du takket nej tak til tilbuddet, har du også krav på et varsel fra din arbejdsgiver. Har du accepteret et for kort varsel fra din arbejdsgiver, er du selvforskyldt ledig. Det giver en karantæne. Karantænen gælder til det tidspunkt, hvor dit varsel normalt skulle gælde til. Karantænen kan dog ikke være mere end 3 uger. Har du fået et for kort varsel, skal du straks klage til din arbejdsgiver. Nægter din arbejdsgiver at ændre dit for korte varsel, skal du straks kontakte din faglige afdeling i HK. Har du været Er der et Skal senest gives ved ansat : varsel på : udløbet af : Under 6 mdr. 1 mdr. 5 måneders ansættelse Indtil 3 år 3 måneder 2 år og 9 måneders ansættelse Indtil 6 år 4 måneder 5 år og 8 måneders ansættelse Indtil 9 år 5 måneder 8 år og 7 måneders ansættelse Over 9 år 6 måneder herudover 022

23 De gyldige grunde : Helbredsmæssige problemer - 16 Udsat for passiv rygning - 17 Transport - 18 Pasning af familie - 19 Efterløn - 20 Deltidsforsikredes arbejdstid - 21 Tab af supplerende dagpenge - 22 Arbejdsfordeling - 23 Manglende frigørelsesattest - 24 Arbejde i udlandet - 25 Krigsmateriel - 26 Pasning af handicappet barn / døende nærtstående - 27 Arbejdsretlige forhold - 28 Ægtefælleflytning - 29 Fratrædelsesordning - 30 Fysisk vold - 31 Henvist arbejde, som ikke er rimeligt - 32 Overtagelse af selvfundet arbejde, uddannelse og selvstændig virksomhed - 33 Overtagelse af henvist arbejde - 34 Mindre intensiveret indsats - 35 Flere arbejdsforhold - 36 Sammenfald mellem arbejde og bolig - 37 Rimeligt tilbud - 38 Aftjening af værnepligt mv Ophør af bibeskæftigelse - 40 Du kan f.eks. ikke afvikle karantæne i uger, hvor du ikke er tilmeldt jobcentret som ledig eller holder ferie. Du kan også afvikle karantænen ved at arbejde 185 timer som fuldtidsforsikret. Som deltidsforsikret skal du arbejde 5 gange det ugentlige timetal, som du meldte dig ledig på. Arbejdet skal være udført på almindelige løn- og ansættelsesvilkår. Karantænen starter dagen efter ophøret i jobbet. Karantænen er forældet Er der gået 3 måneder, siden du blev selvforskyldt ledig, og har du ikke søgt dagpenge fra os i disse 3 måneder, er karantænen forældet. Karantænen bliver dog registreret af hensyn til reglen om 2 karantæner inden for 12 måneder. 2 karantæner inden for 12 måneder Får du 2 karantæner inden for 12 måneder, mister du retten til dagpenge. Du kan tidligst få dagpenge igen, når du har arbejdet over 300 timer inden for en sammenhængende periode på 3 måneder. Som deltidsforsikret, skal du have mindst 150 timer. Arbejdet skal være udført på almindelige løn- og ansættelsesvilkår. Karantæne for selvforskyldt ledighed Er du selvforskyldt ledig, får du en karantæne på 3 uger. Det betyder, at du ikke har ret til dagpenge i 3 uger, hvis du er fuldtidsforsikret. For deltidsforsikrede svarer karantænen til 3 gange det ugentlige timetal, du meldte dig ledig på. Karantænen er effektiv. Det betyder, at du kun kan afvikle den i perioder, hvor du normalt har ret til dagpenge. 023

24 Betaling for de 3 første dage fra min arbejdsgiver Når du bliver ledig, skal din arbejdsgiver betale dine 3 første ledige dage, hvis : du inden for de sidste 4 uger, før du bliver ledig, har arbejdet, hvad der svarer til 2 ugers fuld overenskomstmæssig arbejdstid ( normalt 2 x 37 timer ). du ikke er skyld i, at jobbet er ophørt. du ikke er syg, eller holder ferie på disse 3 første ledige dage. du ikke arbejder fuld tid på disse 3 første ledige dage. du ikke har afslået et skriftligt tilbud om fortsat at arbejde med mindst samme timetal, før du blev sagt op. du ikke er ophørt som vikar i en orlovsstilling, hvor jobbet har varet mindst 3 måneder. du ikke er ophørt i et job med støtte fra det offentlige. dit ophør i jobbet ikke er begrundet i arbejdspladsens konkurs eller betalingsstandsning. du er ikke ophørt som vikar i en orlovsstilling iht. Lov om børnepasning, hvor jobbet har varet mindst 3 måneder. Den samme arbejdsgiver har højest pligt til at betale for 16 hele eller delvise ledige dage inden for hvert kalenderår. Særlige regler for korttidsansatte Fra 1. januar 2015 sker der en gradvis afskaffelse af betaling for de 3 første dage fra din arbejdsgiver. Denne afskaffelse gælder kun ved mindre end 3 måneders ansættelse, hvor arbejdsgiveren i 2015 og 2016 kun skal betale for de 2 første ledige dage og i 2017 kun for den 1. ledige dag. Fra og med 2018 er betaling for de første ledige dage afskaffet for personer med mindre end tre måneders ansættelse. Det er vigtigt, at du sørger for at få betaling for de 3 første ledige dage fra arbejdsgiveren, så du får en indtægt for disse dage. Får du problemer med at få pengene fra arbejdsgiveren, så kontakt os. Vi kan hjælpe dig med at kræve pengene ind fra arbejdsgiveren. I visse tilfælde, kan vi også lægge ud for den manglende betaling. 024

25 Udbetaling af dagpenge Når vi udbetaler til dig, kan der til tider være forhold, hvor vi skal modregne for dage eller timer i dine dagpenge. Ferie Du kan holde ferie som ledig. Du skal oplyse om din ferie på dit dagpengekort. Du bliver trukket for antallet af feriedage i dine dagpenge. Det kan være, du selv har optjent feriepenge via en arbejdsgiver. Det kan også være, du har mulighed for at søge os om feriedagpenge. Du kan læse mere om at få feriedagpenge længere fremme i denne pjece. Fortæl os og jobcentret, når du holder ferie på jobnet.dk senest 14 dage før, den starter. Når du har registreret din ferie, går der automatisk besked videre til os. Ved fuldt ledig menes: at du ikke er i arbejde med en fast nedsat arbejdstid eller med et varierende ugentlig timetal. at du ikke er i arbejde under turnusordning eller efter vagtplan. at du ikke er i arbejde som dag-til-dag ansat (løs vikar), hvor ansættelsen ophører ved arbejdstid ophør. Hvis du delvist er i arbejde Hvis du delvist er i arbejde som beskrevet ovenfor, skal du skal i stedet have sygedagpenge fra din kommune fra 1. sygedag. Du skal melde dig syg på den første sygedag på jobnet.dk på Min Side. Gør det den første dag, du er syg. Vi giver besked til kommunen, som sender dig om et brev og en blanket til sygedagpenge i din digitale postkasse. Det er vigtigt, at du overholder 14 dages fristen for varsling af din ferie. Gør du ikke det, må jobcentret indkalde dig til møder og lignende under din ferie, og du har pligt til at møde op. Husk, at overholde fristen på de 8 dage der står i brevet. Får du ikke brevet fra kommunen kort tid efter, du er meldt syg så kontakt kommunen, da du ellers kan miste retten til sygedagpenge. Sygdom Bliver du syg, skal du melde dig syg på Min Side på jobnet.dk. A-kassen får automatisk besked om din sygemelding. Du kan også miste retten til sygedagpenge, hvis du ikke sygemelder dig på jobnet.dk på din første sygedag. Det samme gælder, hvis du ikke overholder fristen på de 8 dage over for kommunen. Hvis du er fuldt ledig, udbetaler vi dagpenge til dig, hvis du er syg i op til 14 dage. Er du syg i mere end 14 dage, skal du efter de 14 dage have sygedagpenge fra din kommune. Vi giver kommunen besked. Du skal også oplyse om dine sygedage på dit dagpengekort. Du bliver trukket for antallet af sygedage i dine dagpenge. 025

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilmeld dig som ledig på jobnet.dk... 3 3. Ledighedserklæring, opsigelse mv. til a-kassen... 3 4. Udbetaling af

Læs mere

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 ~ 1 ~ Indhold Indhold... 2 A-kassens vejledningspligt... 3 www.bf-a.dk.... 3 G-dage

Læs mere

Værd at vide når du er ledig

Værd at vide når du er ledig Værd at vide når du er ledig Værd at vide når du er ledig Hvem møder du? Hvilke lovkrav skal du opfylde? Hvilke muligheder har du? Og meget andet. For de fleste er mødet med a-kassen og dagpengesystemet

Læs mere

Din guide til dagpengesystemet

Din guide til dagpengesystemet Din guide til dagpengesystemet 2 3 Indhold 04 HVAD SKER DER, NÅR DU BLIVER LEDIG? 06 KOM GODT I GANG MED DIN JOBSØGNING 08 HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE AKTIVT JOBSØGENDE? 12 HVILKE YDELSER KAN DU FÅ FRA MA?

Læs mere

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE FOKUSER PÅ JOBBET Her har vi samlet de regler, du skal kende til for at kunne få dagpenge. Når du har læst folderen, er du klar klar

Læs mere

SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid

SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid Supplerende dagpenge side 1 Indhold 1. Forord... 2 1.1 Fakta om supplerende dagpenge:... 2 2. Rådighed og supplerende dagpenge... 3 3. Frigørelsesattest...

Læs mere

Fortsat syg hjælp til at komme videre

Fortsat syg hjælp til at komme videre Fortsat syg hjælp til at komme videre Vejledning om Revalidering, Fleksjob og Førtidspension Vi er klar til at hjælpe dig Denne pjece er til dig, hvis helbred gør det svært at arbejde på almindelige vilkår.

Læs mere

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet.

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet. 1 Vejledning om dine rettigheder og pligter som ledig Denne vejledning beskriver dine generelle rettigheder og pligter som ledig. Som ledig skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet, men der er flere

Læs mere

Forsikring & Pension er brancheorganisation for forsikringsselskaber, pensionsselskaber og tværgående pensionskasser i Danmark.

Forsikring & Pension er brancheorganisation for forsikringsselskaber, pensionsselskaber og tværgående pensionskasser i Danmark. Indhold Arbejdsmarked og uddannelse 4 Arbejdsløshedsdagpenge 4 Uddannelseshjælp og kontanthjælp 14 SU Statens Uddannelsesstøtte 22 Social sikring over landegrænser 30 Sygdom og arbejdsskade 38 Arbejdsskade

Læs mere

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Februar 2010 AKTIVERING for dig under 30 INDHOLD 1. Du er under 25 år er uden uddannelse og har ingen børn side 4 2. Du er under 25 år er uden uddannelse og

Læs mere

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet 1 Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet For at modtage dagpenge mens du er ledig, skal du stå til rådighed for det danske arbejdsmarked. Det gør du ved blandt andet at opfylde disse betingelser:

Læs mere

Kom godt i gang som selvstændig

Kom godt i gang som selvstændig 1 Kom godt i gang som selvstændig 2 3 Indhold 04 MA har svarene på dine selvstændige spørgsmål 05 Det vil vi råde dig til at undersøge på forhånd 08 Sådan kan du forsikre dig 12 Honorarog freelancearbejde

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

Den fleksible efterløn. for dig, der er født før 1. januar 1956

Den fleksible efterløn. for dig, der er født før 1. januar 1956 1 Den fleksible efterløn for dig, der er født før 1. januar 1956 2 3 Indhold 04 INTRODUKTION 05 DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 08 EFTERLØNSBEVISET 10 2-ÅRS-REGLEN 11 DEN SKATTEFRI PRÆMIE 12 EFTERLØN: HVORNÅR OG

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig - læs her hvad du skal gøre, for at få dagpenge. Teknikernes Arbejdsløshedskasse Sidst rettet: december 2010 Tryk: Teknisk Landsforbund På din 1. ledighedsdag Første dag du er ledig,

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

SAGT OP. Hvad KAN jeg gøre? Og hvad SKAL jeg gøre?

SAGT OP. Hvad KAN jeg gøre? Og hvad SKAL jeg gøre? SAGT OP Hvad KAN jeg gøre? Og hvad SKAL jeg gøre? l JA kan du få råd og vejledning - både under og efter en opsigelse. Konsulenterne i JAs sekretariat behandler hvert år mange sager om opsigelse, og de

Læs mere

SAGT OP. Hvad KAN jeg gøre? Og hvad SKAL jeg gøre?

SAGT OP. Hvad KAN jeg gøre? Og hvad SKAL jeg gøre? SAGT OP Hvad KAN jeg gøre? Og hvad SKAL jeg gøre? l Den Danske Dyrlægeforening (DDD) kan du få råd og vejledning - både under og efter en opsigelse. Konsulenterne i DDDs sekretariat behandler hvert år

Læs mere

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen Hjælp fra det offentlige Hvert år indlægges mere end 25.000 voksne med hjertekarsygdom, og der fødes mellem 500 og 600 børn med hjertefejl. Det medfører store omvæltninger i tilværelsen, og mange spørgsmål

Læs mere

Ferieloven 2. maj 2002

Ferieloven 2. maj 2002 Ferieloven 2. maj 2002 Forord Ferieloven er kompliceret og kan være svær at forstå. Ledernes Hovedorganisation oplever stigende efterspørgsel på information om feriereglerne. Efterspørgslen på information

Læs mere

Forord Pas på med kreditkort

Forord Pas på med kreditkort På vej mod konkurs? Forord Formålet med denne pjece er at give dig svar på nogle af de væsentlige spørgsmål, som melder sig, hvis din virksomhed er under rekonstruktion eller er gået konkurs. Det er ofte

Læs mere

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn 1. Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter. Pjecen tager udgangspunkt i de nugældende regler. Efterlønsalderen hæves

Læs mere

Barsel Når studerende bliver forældre

Barsel Når studerende bliver forældre Barsel Når studerende bliver forældre Regler og rettigheder når studerende bliver forældre Studenterrådgivningen Indhold Indledning... 2 SU ekstra klip i forbindelse med barsel (fødselsklip)... 3 Supplerende

Læs mere

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

96 BPA-Ordning Borgerstyret Personlig Assistance Håndbog for Hjælperordningen i Aarhus

96 BPA-Ordning Borgerstyret Personlig Assistance Håndbog for Hjælperordningen i Aarhus 1 96 BPA-Ordning Borgerstyret Personlig Assistance Håndbog for Hjælperordningen i Aarhus Denne håndbog er til dig, der har valgt selv at være arbejdsgiver i din BPA-ordning /hjælperordning. Håndbogen er

Læs mere

Kelly-koncernen har hovedsæde i Troy, Michigan i USA og har siden opstarten i 1946 udviklet sig til en dynamisk virksomhed med kontorer verden over.

Kelly-koncernen har hovedsæde i Troy, Michigan i USA og har siden opstarten i 1946 udviklet sig til en dynamisk virksomhed med kontorer verden over. Velkommen hos Kelly! Vi er glade for at byde dig velkommen som medarbejder hos Kelly. I den forbindelse vil vi gerne kort introducere os selv: Kelly Services er en af verdens største rekrutterings- og

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige Fars barselsorlov For privatansatte og ledige Indhold Indledning... 3 Oversigt over orloven... 4 Orlovens længde... 5 Fædreorlov... 5 Forældreorlov... 5 Forlængelse af orloven... 6 Retsbaseret forlængelse

Læs mere

UDENLANDSK MEDARBEJDER?

UDENLANDSK MEDARBEJDER? MODTAGELSE OG FASTHOLDELSE AF UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT UDENLANDSK MEDARBEJDER? Hvis du har eller overvejer at ansætte udlændinge i din virksomhed, er denne håndbog en genvej til et godt samarbejde. Modtagelse

Læs mere

Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død

Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død Denne vejledning er et opslagsværk til LG's samarbejdspartnere, der ønsker viden om LG's dækning ved en arbejdsgivers konkurs, ophør eller død. Vejledningen

Læs mere