Vejledning til nyledige

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til nyledige"

Transkript

1 Vejledning til nyledige 1

2 Indholdsfortegnelse side 2 Forord side 3 Tilmelding som ledig hos jobcentret side 3 Selvbetjening side 3 Afmelding på jobcentret side 3 CV skal på jobnet.dk side 4 Kundenummer og password side 4 Husk at bekræfte din aktive jobsøgning på Min side side 4 Nyt job side 4 Kontakt med jobcenter, anden aktør og a-kasse side 5 Kontakt til jobcentret og a-kassen side 5 Rådighed for arbejdsmarkedet side 5 Selvvalgt uddannelse side 6 Dokumentation ved ledighed side 6 Betingelser for at få dagpenge side 7 Tilsyn med udbetaling af dagpenge mv. side 7 Dagpengesatser side 8 Dagpengekort side 9 Arbejdsgivers betaling for 1., 2., og 3. ledighedsdag (G-dage) side 9 Supplerende dagpenge side 10 Tidsbegrænsning side 10 Dagpengeperiode side 10 Forbrug af dagpengeperioden side 11 Karantæne side 11 Gyldige grunde til at afslå eller opsige arbejde side 12 Ferieperioder side 12 Selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse side 13 Fradrag for pensioner side 13 Om at søge arbejde i et andet EØS land side 13 Min A-kasse; er tværfaglig, koster ikke meget, har de mest tilfredse medlemmer side 14 Adresser side 14 Adresser side 15 2

3 Forord Denne orientering indeholder de generelle og grundlæggende regler, der gælder for ledige medlemmer af en a-kasse. Her omtaler vi kort de muligheder, der findes for ledige samt de rettigheder og pligter, der følger med at modtage dagpenge. A-kassernes mange regler er ikke udtømmende beskrevet. Der kan være områder, hvor du har brug for at stille konkrete spørgsmål eller hvor du ønsker noget uddybet. Du er altid velkommen til at kontakte os. Se kontaktoplysninger på side 14 og 15 eller på vores hjemmeside Tilmelding som ledig hos jobcentret På din første ledige dag, skal du registrere dig som dagpengemodtager hos jobcentret. Du kan tilmelde dig som ledig på hjemmesiden jobnet.dk. Hvis du tilmelder dig på jobnet.dk, skal du sikre dig, at tilmeldingen er registreret i jobcentrets system. Du får en kvittering på mail, som du bør gemme som dokumentation. Hvis du vil tilmelde dig personligt, og jobcentret har lukket den første ledige dag, skal du efterfølgende henvende dig den første dag, hvor jobcentret igen er åbent. Selvbetjening Du kan sende dagpengekort, efterlønskort og en række andre blanketter elektronisk til web-a-kassen på vores hjemmeside. Se minakasse.dk, klik på Selvbetjening. Du skal logge ind via din Nem ID. Afmelding på jobcentret Du skal afmelde dig på jobcentret, når du får arbejde af mindst 14 dages varighed, bliver syg i mindst 14 dage, eller hvis du af andre årsager ikke længere ønsker at være registreret som ledig. Jobcentret foretager afmelding og underretter dig om afmeldingen når: Du får formidlet ustøttet arbejde Du er syg i mindst 14 dage Du ikke bekræfter din aktive jobsøgning på Min side senest hver 7. dag Jobcentret ikke kan få oplyst din adresse eller andre nødvendige oplysninger Du ikke har lagt dit CV ind på jobnet.dk inden 3 uger efter du er tilmeldt som ledig i jobcentret (se afsnittet om CV) Har du f. eks. haft arbejde kortvarigt, og bliver ledig på ny, skal du tilmelde dig jobcentret den første ledige dag. Gentilmeldingen er en betingelse for at kunne modtage dagpenge. Hvis du er blevet afmeldt, og dette var en fejl, skal du selv sørge for at blive tilmeldt igen, før du kan få dagpenge. Dette skal du naturligvis gøre hurtigst muligt. 3

4 CV skal på jobnet.dk Du skal lægge dit CV ind på jobnet.dk inden 3 uger efter, at du er tilmeldt som ledig i jobcenteret. Efter reglerne er dit CV en del af det, at være arbejdssøgende og stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Dit CV skal indeholde følgende oplysninger: Tidligere beskæftigelsesforhold Uddannelse og kurser Kvalifikationer, f. eks. it-kompetencer, sprog, kørekort mm. Personlig beskrivelse Jobønsker Du kan ikke modtage dagpenge, hvis du ikke har lagt dit CV ind på jobnet.dk senest 3 uger efter du blev tilmeldt jobcentret. Hvis du overskrider fristen på 3 uger, kan du først få dagpenge, når dit CV ligger på Jobnet.dk og a-kassen har godkendt det. Kundenummer og password Når du lægger dit CV ind, skal du finde et password, som du nemt kan huske. Desuden vil du få tildelt et kundenummer, som du bør skrive ned. Du får brug for kundenummeret, hver gang du skal åbne dit CV. Kundenummeret skal du i øvrigt på forlangende videregive til jobcentret, a-kassen eller anden aktør. Du skal løbende undersøge om der er kommet henvendelser fra arbejdsgivere og vedligeholde oplysningerne i dit CV. Du skal, efter anmodning, gøre det tilgængeligt for jobcentret, a-kassen eller anden aktør. Jobcentret og a-kassen skal undersøge om dine oplysninger er fyldestgørende og ajourførte. Hvis du undlader at give jobcentret de oplysninger, der skal være indeholdt i dit CV, vil jobcentret underrette a-kassen og afmelde dig som ledig. Husk at bekræfte din aktive jobsøgning på Min side Som ledig, får du oprettet Min side på jobnet.dk. Som en del af det, at være til rådighed for arbejdsmarkedet, skal du senest hver 7. dag bekræfte, at du er aktivt jobsøgende. Det gøres på Min side på jobnet.dk ved, at du tjekker dine jobforslag. Her kan du også se hvornår du næste gang skal gå ind og bekræfte, at du er aktivt jobsøgende. Får du ikke tjekket dine jobforslag rettidigt, vil du få en ny frist på 7 dage og glemmer du også denne, får du igen en frist på 7 dage. På Min side har du mulighed for at tilmelde dig en huskeservice, hvor du vil få en påmindelse på mail eller sms dagen før fristen udløber. Hvis du 3 gange inden for 12 måneder har undladt at tjekke dine jobforslag rettidigt, bliver du uden yderligere varsel afmeldt, og så kan du ikke modtage dagpenge, før du igen har tilmeldt dig jobcentret som ledig. 4

5 Nyt job Du skal afmelde dig på Jobnet.dk, når du har fået job, eller hvis du af anden grund ikke ønsker ydelser i en periode. Hvis du ikke afmelder dig, eller hvis du blot ophører med at bekræfte din aktive jobsøgning hver 7. dag, registreres den manglende bekræftelse og det kan eventuelt få konsekvenser for dine ydelser på et senere tidspunkt. Du skal afmelde dig på Min side på jobnet.dk eller ved at ringe til Jobcenteret. Kontakt med jobcenter, anden aktør og a-kasse Som ledig skal du holde løbende kontakt med jobcenter, a-kasse eller anden aktør. Du skal altid møde til de aktiviteter, som jobcentret, anden aktør og a-kassen indkalder dig til, ellers kan det få konsekvenser for dine dagpenge. Kontakt til jobcentret og a-kassen Inden du har været ledig 3 uger, skal du deltage i samtale med a-kassen. A-kassen skal undersøge dit CV og godkende om det er fyldestgørende og ajourført. Desuden skal du sammen med a-kassen aftale en plan for jobsøgning, der beskriver de områder, som du retter din jobsøgning og eventuel uddannelse imod. Du skal møde til samtale i a-kassen hver 3. måned, hvor der vil være særlig fokus på din jobsøgning. Du skal til samtalerne medbringe eksempler på ansøgninger inden for de aftalte områder. I øvrigt vil du senest 3 måneder efter, at du er blevet ledig, blive indkaldt til en jobsamtale i jobcentret. Efterfølgende vil du blive indkaldt til jobsamtaler i jobcentret med ca. 3 måneders mellemrum. Hvis du er under 30 år, indkalder jobcenteret dig til en samtale inden 1 måned fra din første ledighedsdag. Rådighed for arbejdsmarkedet For at kunne få dagpenge, skal du være til rådighed for arbejdsmarkedet. Det betyder, at du skal: Kunne overtage arbejde fra dag til dag, søge arbejde og deltage i kurser mv. Være tilmeldt Jobcentret som arbejdssøgende og have bopæl og ophold i Danmark Lægge dit CV ind i jobnet.dk, og holde dig løbende orienteret om eventuelle henvendelser fra arbejdsgivere på dit CV Bekræfte på Min side senest hver 7. dag, at du fortsat er aktivt jobsøgende Give besked til Jobcentret, anden aktør og a-kassen ved sygdom og ved ferie Møde til samtaler i Jobcentret, a-kassen og anden aktør Holde dig orienteret om der i din daglige post er indkaldelser til møder i Jobcenter, i a-kassen, hos anden aktør eller hos arbejdsgivere. Din jobsøgning er en vigtig del af det at være til rådighed for arbejdsmarkedet. Du skal være jobsøgende fra den første dag du er ledig og igennem hele ledighedsforløbet. 5

6 Du skal søge alt arbejde, som du kan varetage, herunder arbejde, som du ikke tidligere har været beskæftiget med. Du skal også søge konkrete job, når a-kassen eller jobcentret beder dig om det. Dine ansøgninger kan enten være skriftlige, personlige eller telefoniske, men du skal søge på den måde, som er almindelig inden for området. Jobsøgningen skal være intensiv, seriøs og realistisk. Det er et krav, at du kan redegøre for din jobsøgning og eventuelle deltagelse i uddannelse. Derfor er det en god ide, at du løbende skriver ned hvornår, hvor og som hvad du har søgt job eller uddannelse. Du skal være forberedt på, at a-kassen beder dig om oplysningerne. På vores hjemmeside under selvbetjening, kan du finde et elektronisk jobsøgningsskema, som du løbende kan udfylde. Du skal deltage i uddannelse, hvis jobcentret vurderer, at det er afgørende for, at du kan komme i arbejde igen.vær opmærksom på, at du som udgangspunkt skal forsætte din jobsøgning, selv om du deltager i uddannelse eller andre tilbud, som er aftalt med jobcentret. Vi skal altid undersøge og vurdere din rådighed, hvis der opstår en situation, hvor der kan være tvivl om din rådighed for arbejdsmarkedet. Hvis du bliver syg Hvis du bliver syg, er du ikke til rådighed for arbejdsmarkedet og du kan ikke få dagpenge. Derfor skal du melde sygdom til Min A-kasse på den første sygedag. Hvis du melder dig syg senere, kan det få betydning for din ret til sygedagpenge. Du kan også melde dig syg ved at registrere sygdom på Min side på jobnet.dk eller ved at tage kontakt til jobcentret. På baggrund af din sygemelding, skal Min A-kasse anmelde dit sygefravær til kommunen via NemRefusion. NemRefusion sender dig herefter et brev, som du skal udfylde og returnere til kommunen inden 8 dage fra datoen på brevet. På den baggrund, vil kommunen vurdere din ret til sygedagpenge under sygeperioden. Hvis du mod forventning ikke modtager brevet fra NemRefusion, skal du kontakte kommunen senest 3 uger efter første sygedag. Eller kan det få betydning for din ret til sygedagpenge Selvvalgt uddannelse Efter 4 måneders ledighed, har du mulighed for at deltage i uddannelse i op til 6 uger. Uddannelsen skal være afsluttet inden 10 / 13 måneders ledighed afhængig af, om ud er over eller under 25 år. Du skal selv kontakte uddannelsesstedet for at søge om optagelse. Uddannelsesstedet og a-kassen kan vejlede dig om dine muligheder. Valg af uddannelse afhænger af din forudgående uddannelse og beskæftigelse. Vi har beskrevet de forskellige niveauer på minakasse.dk 6

7 A-kassen skal godkende din ret til selvvalgt uddannelse. Du skal så tidligt som muligt og senest, når du påbegynder selvvalgt uddannelse, give jobcentret besked om deltagelsen. Jobcenteret betaler deltagergebyret. Der er i visse situationer et prisloft for uddannelse på maksimalt kr. pr. kursusuge. Under deltagelse i selvvalgt uddannelse udbetales dagpenge efter de almindelige regler. Dokumentation ved ledighed Når du bliver ledig, skal a-kassen bruge dokumentation for din dagpengeret. Dokumentationen skal være: Beskæftigelse med ustøttet arbejde, som er indberettet i Indkomstregistret Ledighedserklæring AR 251 eller AR 265 (for nyuddannede og værnepligtige). Har du på ledighedserklæringen oplyst, at du modtager pension, driver selvstændig virksomhed mv. skal du også udfylde blanket AR 259. Du kan hente blanketterne på vores hjemmeside eller hos a-kassen. Her ud over skal du sende følgende til a-kassen: Opsigelse sammen med supplerende oplysninger om årsagen til arbejdsophøret Oversigt over din pension samt aktuel pensionslønseddel Fraværserklæring AR 296, men kun hvis du har haft fravær i de sidste 14 måneder eller mere. (Fravær kan være sygdom, ferie, afspadsering, fri for egen regning). Skema til opgørelse af overskydende timer AR 232, hvis du har haft arbejde ud over den overenskomstmæssige arbejdstid i de sidste 3 måneder før du blev tilmeldt Jobcentret (dog 12 uger, hvis du var ugelønnet). Alle overskydende timer skal afspadseres før du kan få udbetalt dagpenge. Oplysningerne skal sendes til a-kassen så hurtigt som muligt. Ellers kan det medføre, at udbetalingen af dagpenge bliver forsinket. Betingelser for at få dagpenge Det er en betingelse for at få udbetalt dagpenge, at du har været medlem af en a-kasse i mindst 1 år, og at du har fået indberettet ustøttet arbejde som lønmodtager i Indkomstregistret i mindst 1924 timer for fuldtidsforsikrede og mindst 1258 timer for deltidsforsikrede. Ved behandlingen af din sag, indhenter a-kassen oplysninger om dine løntimer i Indkomstregistret. Er du optaget som nyuddannet, har du ret til dagpenge en måned efter uddannelsens afslutning, hvis du har meldt dig ind i a-kassen senest 14 dage efter du færdiggjorde uddannelsen. 7

8 Tilsyn med udbetaling af dagpenge mv. Ud over de nævnte oplysninger, kan a-kassen bede dig om yderligere oplysninger, hvis det er nødvendigt for sagsbehandlingen. Grundlaget for udbetaling af ydelser skal være korrekt. Det vil sige, at du skal oplyse om alle forhold, der har indflydelse på din ret til dagpenge eller andre ydelser. Opdager du, at du ved en fejl har fået for meget udbetalt, eller har givet forkerte oplysninger på ydelseskortet, når du har sendt det til a-kassen, så ring eller skriv straks til os, og gør opmærksom på fejlen. A-kasserne er pålagt at føre tilsyn med udbetalinger og oplysninger på ansøgningsblanketter og ydelseskort. Oplysningerne samkøres med Indkomstregistret. Hvis vi finder fejl, så skal fejlen undersøges og udredes. Hvis vi finder, at der er udbetalt for meget, skal du betale pengene tilbage. Derudover kan fejlen medføre karantæne og sletning som medlem. Dagpengesatser Dimittendsats Nyuddannede, der bliver ledige lige efter uddannelsen, får en fast sats (dimittendsatsen). Er du dimittend, kan du få beregnet en individuel dagpengesats hvis: Der er gået 6 måneder efter, du har fået ret til dagpenge og Du har haft mindst 3 måneders arbejde med mindst 2/3 af fuld tid. Individuel sats A-kassen beregner dagpengesatsen, og den kan maksimalt være 90 % af din løn før skat i de sidste 3 måneder (12 uger ved uge og 14-dageslønnede), som er indberettet til Indkomstregistret. Der er dog et dagpengemaksimum, pr. dag for henholdsvis fuldtids- og deltidsforsikrede. Eksempel på beregning af individuel dagpengesats: Månedsløn (fuld tid) kr Indberettet i Indkomstregistret 3 x kr Fratrukket arbejdsmarkedsbidrag på 8 % kr Gennemsnitlig dagløn / 65 dage kr. 785,54 90 % af gennemsnitlig dagløn kr. 707 Da beløbet ikke overstiger dagpengemaksimum, udbetales 707 kr. i 5 dage om ugen. Hvis du har fået indberettet løn i Indkomstregistret (før skat), som har været mindre end ca kr. pr. måned, vil du få mindre end dagpengemaksimum. 8

9 Maksimumssatser 2013 Pr. dag Pr. uge Pr. år Fuldtidsforsikret Kr. 801 Kr Kr Deltidsforsikret Kr. 534 Kr Kr Dimittend, fuldtid Kr. 657 Kr Kr Dimittend, deltid Kr. 438 Kr Kr Dagpengekort Dagpengekortet skal sendes til a-kassen hver måned ved afslutningen af perioden. Perioden løber i 4 eller 5 uger til den næst sidste søndag i en måned. Retten til ydelser falder bort, hvis dagpengekortet m.v. ikke er afleveret til a-kassen inden 3 måneder efter periodens udløb. Du kan sende dagpengekortet elektronisk fra selvbetjeningsdelen på vores hjemmeside. Vær omhyggelig med at udfylde alle felter. Læs vejledningen før du udfylder, og sender kortet. Hvis der mangler oplysninger skal vi returnere kortet til dig, og det kan betyde, at dagpengeudbetalingen forsinkes. Følgende felter skal altid udfyldes: CPR-nr. i øverste højre hjørne 0 dag for dag (også lørdag og søndag), hvis du har været ledig og kunnet arbejde Antal arbejdstimer og navn og adresse på arbejdsgiver Lønindtægt / timeløn, hvis du har haft arbejde, eller har modtaget en indtægt uden at udføre arbejde Antal timer i selvstændig virksomhed Ferie, sygdom, deltagelse i undervisning og andre forhold, der har betydning for din ret til dagpenge Dato og underskrift. Arbejdsgivers betaling for 1., 2., og 3. ledighedsdag (G-dage) Dagpengegodtgørelse (G-dage) betales af din arbejdsgiver ved arbejdsophør og træder i stedet for dagpenge, som du ellers ville få udbetalt for den 1., 2. og 3. ledige dag. Din arbejdsgiver skal betale G-dage, når du sammenlagt har haft været i beskæftigelse i mindst 74 timer inden for de sidste 4 uger før 1. ledighedsdag. Der skal udbetales 801 kr. for en hel G-dag og 401 for en halv G-dag i

10 Det gælder ved: Afskedigelse, hjemsendelse Ophør af opgave og tidsbestemt akkord og lignende Variabel beskæftigelse f.eks. vikar, hvor arbejdets omfang ikke er kendt på forhånd. Her betragtes du som afskediget hver dag, og derfor skal du have G-dage, når du er ledig mellem arbejdsopgaverne. Din arbejdsgiver har pligt til at oplyse, hvor mange G-dage, der er udbetalt i hver lønperiode og samlet for hele året. En arbejdsgiver skal maksimalt betale G-dage 16 gange til dig inden for et kalenderår. Her i medregnes hele såvel som halve G-dage. Arbejdsgiverens pligt til at betale G-dage bortfalder hvis: Du opnår fuld beskæftigelse hos en anden arbejdsgiver på 1., 2. og 3. ledighedsdag Du skriftligt tilbydes fortsat beskæftigelse med mindst samme timetal og du afslår tilbuddet Du modtager sygedagpenge eller holder ferie på 1., 2. og 3. ledighedsdag Du selv er skyld i afskedigelsen, eller arbejdsophøret skyldes strejke, lockout eller force majeure Du stopper i ulønnet arbejde, eller du som tjenestemand overgår til rådighedsløn. Supplerende dagpenge Får du arbejde på nedsat tid, kan du få supplerende dagpenge hvis: Din arbejdsgiver vil give dig en frigørelsesattest, eller Du på anden måde dokumenterer, at du ikke er omfattet af et opsigelsesvarsel. Frigørelsesattesten betyder, at din arbejdsgiver ser bort fra dit opsigelsesvarsel, så du kan begynde et nyt arbejde med flere arbejdstimer med en dags varsel. Frigørelsesattesten eller anden bekræftelse fra arbejdsgiveren på, at du øjeblikkeligt kan fratræde, skal være modtaget i a-kassen senest 5 uger efter, at du er blevet ansat. Hvis deltidsarbejdet i en uge udgør mere end 29,6 timer, kan der ikke udbetales supplerende dagpenge for denne uge. Tidsbegrænsning Du kan kun få supplerende dagpenge i 30 uger i en periode på 104 uger. Derefter bortfalder retten til supplerende dagpenge indtil du har fået indberettet løntimer i Indkomstregistret for mindst 6 måneders ustøttet arbejde i mere end 130 timer om måneden inden for 12 måneder. Du kan læse mere om supplerende dagpenge på vores hjemmeside. 10

11 Dagpengeperiode Når du bliver ledig første gang, bliver du indplaceret i en dagpengeperiode. Som hovedregel kan du få dagpenge i 2 år (104 uger) dagpengeperioden, indenfor en periode på 3 år (156 uger) referenceperioden. Du bruger en uge af perioden, uanset om du kun har fået ydelser for en dag eller for hele ugen. Referenceperioden er det tidsrum, hvor der kan betales ydelser. Når du har fået indberettet 1924 ustøttede løntimer i Indkomstregistret, (fuldtidsforsikrede) eller 1258 timer (deltidsforsikrede) inden for 3 år, og siden seneste indplacering i dagpengeperioden, starter du forfra på en ny dagpengeperiode. De 1924 / 1258 timer svarer til 52 / 34 ugers arbejde på fuld tid. Har du opbrugt retten til dagpenge (efter de 2 år), har du ret til en ny dagpengeperiode, når du igen har fået indberettet 1924 / 1258 ustøttede løntimer i Indkomstregistret inden for 3 år. Forbrug af dagpengeperioden Du bruger af dagpengeperioden, når du får udbetalt Dagpenge Feriedagpenge Dagpenge under aktivering Sygedagpenge, men kun den del af perioden, der er under 6 uger Uddannelsesydelse Ydelser, hvor du afvikler karantænetimer Karantæne Hvis du selv opsiger dit arbejde uden en gyldig grund, får du en effektiv karantæne på 111 timer (3 uger). En effektiv karantæne vil sige, at du ikke får ydelser for 111 timer, som du ellers havde ret til. Karantæne forældes efter 3 måneder fra den dag, du ophørte med dit arbejde. Karantænen forældes også, hvis du har fået indberettet 185 timers arbejde i Indkomstregistret, efter du fik karantænen. Du vil få en karantæne, hvis du uden gyldig grund: Selv siger op Selv ønsker at gå ned i arbejdstid for at få udbetalt supplerende dagpenge Afslår et formidlet arbejde Afslår at være med til at udarbejde eller revidere en jobplan Afslår eller ophører i et tilbud i en jobplan Reglen gælder afslag, ophør og jobskifte inden for de seneste 12 måneder. 11

12 Du vil miste retten til dagpenge, hvis du: Har haft to karantæner inden for 12 måneder. Du kan få ret til dagpenge igen, når du har fået indberettet 300 timers ustøttet arbejde i Indkomstregistret inden for 3 sammenhængende måneder (fuldtidsforsikrede og månedslønnede). For 14 dags lønnede er kravet 276 timer inden for 12 sammenhængende uger. Kravet til deltidsforsikrede, er 150 timer / 138 timer for henholdsvis månedslønnede og 14 dags lønnede. Gyldige grunde til at afslå eller opsige arbejde Der er en række gyldige grunde til at opsige eller afslå arbejde, hvor afslaget/opsigelsen ikke vil medføre karantæne. De i reglerne fastsatte gyldige grunde er udtømmende. Vi skal altid foretage en konkret vurdering af, om du har haft en gyldig grund til et afslag eller arbejdsophør. Vi skal også vurdere, om et arbejdsophør væsentligst skyldes dig. Det er derfor vigtigt, at du kontakter Min A-kasse, før du afslår eller ophører i et tilbud eller opsiger dit arbejde med henvisning til de gyldige grunde. Udeblivelse Hvis du udebliver fra en samtale eller en aktivitet, som jobcenteret, a-kassen eller anden aktør har indkaldt dig til skriftligt og personligt, og som du har pligt til at møde til, vil du blive udelukket for at få dagpenge, indtil du tager kontakt til a-kassen, jobcenter eller anden aktør. Det gælder også, hvis en samtale skal holdes telefonisk, digitalt eller ved brev, og hvor samtalen ikke holdes på grund af dine forhold. Hvis du udebliver fra en samtale eller aktivitet, som du har meldt afbud til eller afslået at møde til inden samtalen eller aktiviteten, kan du ikke få dagpenge for den dag, hvor samtalen eller aktiviteten skulle have været afholdt. Ferieperioder Som hovedregel kan du holde din ferie efter eget ønske, men du skal give jobcentret eller anden aktør besked senest 14 dage før ferien begynder. Du skal give a-kassen besked om din ferie, før din ferie begynder. Husk at oplyse om ferien på dit ydelseskort. Du optjener feriedagpenge på grundlag af udbetalte ydelser fra a-kassen dog ikke af efterløn og VEU godtgørelse. Feriedagpenge vil som hovedregel blive udbetalt med den samme sats, som er beregnet for dine dagpenge. 12

13 Retten til feriedagpenge er betinget af, at du er dagpengeberettiget i tilfælde af ledighed herunder, at du er til rådighed for arbejdsmarkedet. Du skal afholde optjent ferie med feriegodtgørelse eller løn efter ferieloven før du kan få feriedagpenge. Du kan holde ferie med feriedagpenge som ledig eller som lønmodtager. Kontakt Min A-kasse hvis du vil vide mere om feriedagpenge. Selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Hvis du begynder at drive selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse, skal du altid oplyse a-kassen om det. Min A-kasse skal godkende din ret til dagpenge samtidig med, at du driver selvstændig virksomhed som bierhverv. Vi foretager en konkret vurdering af virksomhedens art og omfang. Du skal sandsynliggøre, at virksomheden til enhver tid vil kunne udføres ved siden af fuldtidsbeskæftigelse som lønmodtager. Virksomheden må ikke begrænse din rådighed og du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet for lønmodtagerarbejde i fuldt omfang. Du skal desuden deltage i de aktiviteter, som jobcenter, a-kasse eller anden aktør indkalder til, og du skal bevare en høj intensitet og seriøsitet i din jobsøgning. Du skal oplyse den tid du anvender på virksomheden på dagpengekortene og tiden bliver fradraget i dine dagpenge. Derudover vil du blive omfattet af begrænsning af din dagpengeret i 78 uger. Beskæftigelsen kan dog have en så underordnet karakter, at a-kassen ikke vil betragte den som bibeskæftigelse ved selvstændig virksomhed. Der kan f.eks. være tale om hobby eller fritidsaktiviteter, hvor der ikke er erhvervsmæssige elementer, og hvor beskæftigelsen ikke har til formål, at opnå en økonomisk gevinst. Det er i så fald afgørende, at du kan godtgøre, at aktiviteten ikke er tilrettelagt som egentlig erhvervsvirksomhed. Fradrag for pensioner Løbende udbetalte pensioner, som er led i et tidligere ansættelsesforhold medfører fradrag i dagpengene. Fradraget sker ved at omregne indtægten til arbejdstimer med omregningssatsen. I 2013 er omregningssatsen 213,19 kr. Når din pension bliver ændret, skal du straks meddele dette til a-kassen. Om at søge arbejde i et EØS land Du har mulighed for, at søge arbejde i et andet EØS land med dagpenge. Du skal udfylde en ansøgning, hvis du ønsker at søge job og få dagpenge udbetalt i udlandet. Benyt blanket EØS 1, ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS land. Du finder blanket EØS 1 på Pensionsstyrelsens hjemmeside penst.dk under blanketter. Du kan også få blanket EØS 1 i jobcentret eller hos Min A-kasse. 13

14 Du kan tidligst få tilladelse til at rejse til et andet EØS land for at søge arbejde efter 4 ugers ledighed. Din ansøgning skal sendes til a-kassen senest 14 dage før du påtænker at rejse, for at vi kan nå, at behandle ansøgningen inden din afrejse. Du kan højst få EØS dagpenge i 3 måneder. Du skal fortsat betale dit kontingent til Min A-kasse, indtil du eventuelt får arbejde og bliver forsikret i det andet EØS land. Hvis du ikke får arbejde i det andet EØS land, skal du vende tilbage til Danmark og tilmelde dig jobcentret inden attesten udløber, ellers kan du først få (almindelige) dagpenge i Danmark igen, når du har haft 8 ugers fuldtidsarbejde. Min A-kasse er tværfaglig Min A-kasse er en tværfaglig a-kasse, og vi forsikrer alle lønmodtagere uanset hvilken uddannelse eller hvilket job, de har. Det betyder, at din familie og dine bekendte også kan få glæde af vores gode service og meget fordelagtige pris. Min A-kasse koster ikke ret meget Min A-kasse er prismæssigt blandt de mest fordelagtige i Danmark. Det skyldes ikke, at vi sparer på ydelserne, for de er fastsat af Folketinget, og er ens i alle a-kasser. Vi ser det som vores fornemmeste opgave at servicere medlemmerne bedst muligt med de lavest mulige omkostninger. Min A-kasse har de mest tilfredse medlemmer I Min A-kasse får du bedre råd, og det er ikke kun fordi kontingentet er lavt, men også fordi kvaliteten af vores vejledning er i top. Det ved vi, fordi vores ledige medlemmer gang på gang giver os topkarakter i de officielle undersøgelser af danske a-kasser. Mere end medlemmer har allerede valgt Min A-kasse som deres forsikring mod ledighed og der kommer hele tiden flere til. Vi har kontorer i Århus, Aalborg, Middelfart og København. Se mere på vores hjemmeside Adresser: Min A-kasse Valby Ramsingsvej 28a, 1. sal 2500 Valby Tlf Fax

15 Merkonomerne - en del af Min A-kasse Ramsingsvej 28A, 2500 Valby Tlf Min A-kasse Århus Hasselager Centervej 13, stuen, 8260 Viby J. Tlf Fax Min A-kasse Middelfart Odensevej Middelfart Tlf Fax Min A-kasse Aalborg Stenbukken 1, Aalborg SV Tlf Fax Åbningstider i afdelinger: Mandag kl Tirsdag kl Onsdag lukket Torsdag kl Fredag kl PROSA - en afdeling i Min A-kasse, København Vester Farimagsgade 37A 1606 København V. Tlf Åbningstider: Min A-kasse PROSA, hverdage , dog mandag September

16 16

en del af Vejledning til nyledige

en del af Vejledning til nyledige en del af Vejledning til nyledige 2 Indholdsfortegnelse side 3 Forord side 4 Tilmelding som ledig hos jobcentret side 4 Selvbetjening side 4 Afmelding på jobcentret side 4 CV skal på jobnet.dk side 5 Kundenummer

Læs mere

Du kan kontakte os personligt, telefonisk eller på e-mail.

Du kan kontakte os personligt, telefonisk eller på e-mail. Forord Denne orientering handler om de regler, der gælder for ledige medlemmer af en a-kasse. Her omtaler vi kort de muligheder, der findes for ledige samt de rettigheder og pligter, der følger med at

Læs mere

Vejledning til nyledige

Vejledning til nyledige Vejledning til nyledige 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Tilmelding som ledig hos jobcentret... 3 Selvbetjening... 3 Afmelding på jobcentret... 3 CV skal på jobnet.dk... 4 Kundenummer og password...

Læs mere

Vejledning til nyledige

Vejledning til nyledige Vejledning til nyledige 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Tilmelding som ledig hos jobcentret... 4 Selvbetjening... 4 Afmelding på jobcentret... 4 CV skal på jobnet.dk... 5 Kundenummer og password...

Læs mere

Forord. Du kan kontakte os personligt eller telefonisk eller på e-mail. Tlf.nr. : 7012 3782 E-mail : sta@sta.dk. Web-a-kassen: www.sta.

Forord. Du kan kontakte os personligt eller telefonisk eller på e-mail. Tlf.nr. : 7012 3782 E-mail : sta@sta.dk. Web-a-kassen: www.sta. Forord Denne pjece handler om de mange regler der gælder for ledige medlemmer af en a-kasse. Vi vil omtale hvilke muligheder der findes og hvilke rettigheder og pligter der følger med at modtage arbejdsløshedsdagpenge.

Læs mere

Vejledning til nyledige

Vejledning til nyledige Vejledning til nyledige 1 Indholdsfortegnelse Indhold Min A-kasse er tværfaglig... 4 Min A-kasse lavt kontingent og høj service... 4 Min A-kasse har tilfredse medlemmer... 4 Tilmelding som ledig hos jobcentret...

Læs mere

Jeg er nyledig. Vejledning til dagpengesystemet. side 1 - Vejledning for nyledige

Jeg er nyledig. Vejledning til dagpengesystemet. side 1 - Vejledning for nyledige Jeg er nyledig Vejledning til dagpengesystemet side 1 - Vejledning for nyledige Business Danmarks A-kasse er et selvstændigt brand og regionskontor under paraplyorganisationen Min A-kasse I a-kassen ser

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Dagpengesats, skattetræk og kontonr.

Dagpengesats, skattetræk og kontonr. AFSKEDIGET HVA SÅ? Denne pjece er til dig, som er blevet opsagt, og som skal have dagpenge fra a-kassen. I pjecen står nogle af de informationer, du allerede har fået på mødet i virksomheden eller i din

Læs mere

VEJLEDNING VED LEDIGHED

VEJLEDNING VED LEDIGHED VEJLEDNING VED LEDIGHED Der er en række betingelser, du skal opfylde for at få dagpenge. Det kaldes at stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Vi har samlet nogle af de vigtigste betingelser til dig her.

Læs mere

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet.

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet. 1 Vejledning om dine rettigheder og pligter som ledig Denne vejledning beskriver dine generelle rettigheder og pligter som ledig. Som ledig skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet, men der er flere

Læs mere

Dagpengekompas. Din guide til dagpengesystemet. side 1 - Dagpengekompasset

Dagpengekompas. Din guide til dagpengesystemet. side 1 - Dagpengekompasset Dagpengekompas Din guide til dagpengesystemet side 1 - Dagpengekompasset Business Danmarks A-kasse er et selvstændigt brand og regionskontor under paraplyorganisationen Min A-kasse I a-kassen ser vi det

Læs mere

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE FOKUSER PÅ JOBBET Her har vi samlet de regler, du skal kende til for at kunne få dagpenge. Når du har læst folderen, er du klar klar

Læs mere

Om at stå til rådighed

Om at stå til rådighed Arbejdsdirektoratet August 2009 Om at stå til rådighed INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. BEKRÆFTET ARBEJDSSØGNING...3 3. DIT CV...3 4. SAMTALER MV. HOS JOBCENTERET OG ANDEN AKTØR...4 5. KONTAKTEN MED DIN A-KASSE...4

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling 1. Hvad er en arbejdsfordeling? En arbejdsfordeling er en ordning, som en virksomhed kan anvende for at undgå afskedigelser i perioder med manglende ordretilgang mm.

Læs mere

Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig.

Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig. Ledig og hvad nu? Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig. y Hvilke papirer skal du aflevere? y Hvordan bliver dagpengene

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig Januar 2010 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Tilmelding til jobcentret

Læs mere

Ledig og hvad nu? STÍ

Ledig og hvad nu? STÍ Ledig og hvad nu? Hvem skal du kontakte? HK s A-kasse har samlet alt arbejde i forhold til dagpenge, efterløn, og så videre i én fælles a-kasse. Du skal derfor kontakte a-kassen, hvis du har spørgsmål

Læs mere

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet 1 Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet For at modtage dagpenge mens du er ledig, skal du stå til rådighed for det danske arbejdsmarked. Det gør du ved blandt andet at opfylde disse betingelser:

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig - læs her hvad du skal gøre, for at få dagpenge. Teknikernes Arbejdsløshedskasse Sidst rettet: december 2010 Tryk: Teknisk Landsforbund På din 1. ledighedsdag Første dag du er ledig,

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Bekendtgørelse om feriedagpenge I medfør af 75 h, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348574 af 8. april 201427. maj 2010, som ændret ved lov nr. 14861540 af

Læs mere

SELVFORSKYLDT LEDIGHED

SELVFORSKYLDT LEDIGHED SELVFORSKYLDT LEDIGHED Selvforskyldt ledighed Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op?... 2 3. Karantænen er effektiv... 3 4. Hvad er en gyldig grund til at sige

Læs mere

G-dage fra arbejdsgiver Side 0. G-DAGE FRA ARBEJDSGIVER - for 1., 2. og 3. ledighedsdag

G-dage fra arbejdsgiver Side 0. G-DAGE FRA ARBEJDSGIVER - for 1., 2. og 3. ledighedsdag G-dage fra arbejdsgiver Side 0 G-DAGE FRA ARBEJDSGIVER - for 1., 2. og 3. ledighedsdag G-dage fra arbejdsgiver Side 1 Indhold 1. Om G-dage (dagpengegodtgørelse)... 2 2. Hvornår skal du have godtgørelse

Læs mere

DAGPENGE En guide til dig, der modtager dagpenge

DAGPENGE En guide til dig, der modtager dagpenge bringer dig videre DAGPENGE En guide til dig, der modtager dagpenge FORORD Denne pjece er din guide, mens du modtager dagpenge. Den handler om, hvilke overordnede krav der bliver stillet til dig, hvilke

Læs mere

SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid

SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid Supplerende dagpenge side 1 Indhold 1. Forord... 2 1.1 Fakta om supplerende dagpenge:... 2 2. Rådighed og supplerende dagpenge...

Læs mere

Dagpengesats, skattetræk og kontonr.

Dagpengesats, skattetræk og kontonr. AFSKEDIGET HVA SÅ? Denne pjece er til dig, som er blevet opsagt, og som skal have dagpenge fra a-kassen. I pjecen står nogle af de informationer, du allerede har fået på mødet i virksomheden eller i din

Læs mere

Afsnit Dagpengeregler. a. Arbejdsløs - Vejrlig - Afskedigelse. b. Arbejdsløs / hjemsendelse. c. Frihed ved opsigelse/hjemsendelse. d.

Afsnit Dagpengeregler. a. Arbejdsløs - Vejrlig - Afskedigelse. b. Arbejdsløs / hjemsendelse. c. Frihed ved opsigelse/hjemsendelse. d. Afsnit 14 1. Dagpengeregler a. Arbejdsløs - Vejrlig - Afskedigelse b. Arbejdsløs / hjemsendelse c. Frihed ved opsigelse/hjemsendelse d. Eksempler Arbejdsløs - Vejrlig - Afskedigelse Hvad gør du: For at

Læs mere

Om at stå til rådighed

Om at stå til rådighed Om at stå til rådighed Arbejdsdirektoratet Juli 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (a-kasse) og bliver ledig, har du mulighed for at få dagpenge. For at få dagpenge skal

Læs mere

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide A-KASSE Når du er ledig Værd at vide JULI 2015 Indhold I arbejde igen 3 Udbetaling af dagpenge 5 Værd at vide under sygdom 14 Hvis du får arbejde på nedsat tid 17 Bliv dygtigere mens du går ledig 19 Hvis

Læs mere

Hvad kan du gøre inden du bliver ledig?

Hvad kan du gøre inden du bliver ledig? Hvad kan du gøre inden du bliver ledig? Læg dit CV på Jobnet.dk Som ledig skal du lægge dit CV ind på Jobnet.dk - se side 2. Men det vil være en god ide allerede at gøre det nu, fordi det giver dig mulighed

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig September 2011 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Tilmelding til jobcentret

Læs mere

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilmeld dig som ledig på jobnet.dk... 3 3. Ledighedserklæring, opsigelse mv. til a-kassen... 3 4. Udbetaling af

Læs mere

Dagpenge-kompas. Din guide til dagpengesystemet

Dagpenge-kompas. Din guide til dagpengesystemet Dagpenge-kompas Din guide til dagpengesystemet 2 Dagpengekompas Dagpengekompas 3 Indhold Min A-kasse Min A-kasse er en a-kasse for lønmodtagere og selvstændige. Vi sætter en ære i både at holde kontingentet

Læs mere

Orientering om supplerende dagpenge

Orientering om supplerende dagpenge Orientering om supplerende dagpenge Forord Nedsat tid hvad så? Som lønmodtager kan du komme ud for, at din arbejdsgiver nedsætter din arbejdstid. Eller at du som jobsøgende kun kan få tilbudt job med et

Læs mere

Dagpengegodtgørelse fra din arbejdsgiver (G-dage)

Dagpengegodtgørelse fra din arbejdsgiver (G-dage) Dagpengegodtgørelse fra din arbejdsgiver (G-dage) Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: Marianne Kim Graff og Mette Wiederholt Pedersen Dato: Februar 2013 Hvis du bliver ledig, skal din arbejdsgiver

Læs mere

Her kan du læse om de aktiviteter, du skal huske at registrere på ydelseskortet samt andre vigtige pointer.

Her kan du læse om de aktiviteter, du skal huske at registrere på ydelseskortet samt andre vigtige pointer. Juridisk vejledning Her kan du læse om de aktiviteter, du skal huske at registrere på ydelseskortet samt andre vigtige pointer. Nogle aktiviteter kan være udfyldt på forhånd, fordi vi allerede har oplysningerne.

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig Marts 2009 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Aktivt arbejdssøgende

Læs mere

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E Værd at vide: Når du er ledig F O A s A K A S S E Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler Arbejdskrav

Læs mere

SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid

SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid Supplerende dagpenge side 1 Indhold 1. Forord... 2 1.1 Fakta om supplerende dagpenge:... 2 2. Rådighed og supplerende dagpenge... 3 3. Frigørelsesattest...

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilmeld dig som ledig på jobnet.dk... 3 3. Ledighedserklæring, opsigelse mv. til a-kassen... 3 4. Udbetaling af

Læs mere

Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt

Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt Orientering fra Arbejdsdirektoratet April 2008 Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt J.nr. 00-22-0037 Y2/JW Reglerne om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt fremgår

Læs mere

Dagpenge når du arbejder på nedsat tid

Dagpenge når du arbejder på nedsat tid April 2013 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Dagpenge når du arbejder på nedsat tid Indhold.............................................................. Side Betingelserne for ret til supplerende

Læs mere

Vejledning om supplerende dagpenge

Vejledning om supplerende dagpenge Vejledning om supplerende dagpenge Indledning I bekendtgørelse nr. 1067 af 21. november 2011 er der fastsat regler om supplerende dagpenge. I denne vejledning beskrives bekendtgørelsens regler, og nogle

Læs mere

Den nye dagpengereform

Den nye dagpengereform Den nye dagpengereform A-kassen Fødevareforbundet NNFs a-kasse Den nye dagpengereform - et tryggere dagpengesystem Maj 2017 2 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Forlæng din periode med dagpenge...5 Dagpenge

Læs mere

Orientering om supplerende dagpenge

Orientering om supplerende dagpenge Orientering om supplerende dagpenge Forord Nedsat tid hvad så? Som lønmodtager kan du komme ud for, at din arbejdsgiver nedsætter din arbejdstid. Eller at du som jobsøgende kun kan få tilbudt job med et

Læs mere

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig Dine muligheder som ledig og det vi forventer af dig Indhold Indledning 3 Hvem skal jeg kontakte? 4 Skal du ringe til din lokale HK-afdeling? 5 Hvornår har jeg ret til dagpenge? 7 Hvor længe kan jeg få

Læs mere

Dagpengeregler Fra 1. juli 2017

Dagpengeregler Fra 1. juli 2017 Dagpengeregler Fra 1. juli 2017 2 DAGPENGEREGLER Udgivet af Socialpædagogerne, juni 2017 Foto: Colourbox FRA 1. JULI 2017 3 Nye regler om dagpenge og efterløn I denne pjece kan du læse om de vigtigste

Læs mere

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide NOVEMBER 2015

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide NOVEMBER 2015 A-KASSE Når du er ledig Værd at vide NOVEMBER 2015 Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Værd at vide under sygdom 9 Hvis du får arbejde på nedsat

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide A-KASSE Når du er ledig Værd at vide januar 2015 Indhold I arbejde igen 3 Udbetaling af dagpenge 5 Værd at vide under sygdom 13 Hvis du får arbejde på nedsat tid 16 Bliv dygtigere mens du går ledig 18

Læs mere

Du skal søge arbejde. Du har pligt til at været aktivt arbejdssøgende.

Du skal søge arbejde. Du har pligt til at været aktivt arbejdssøgende. TIL RÅDIGHED 1 / 5 Du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet for at få dagpenge. Det skal du, fordi du som ledig er en del af arbejdsmarkedet, og fordi dagpengene er en erstatning til dig for den løn,

Læs mere

Dagpenge-kompas. Din guide til dagpengesystemet

Dagpenge-kompas. Din guide til dagpengesystemet Dagpenge-kompas Din guide til dagpengesystemet 2 Min A-Kasse Prose Dagpengeregler Dagpengeregler Prosa Min A-Kasse 3 Indhold Min A-kasse Min A-kasse er en a-kasse for lønmodtagere og selvstændige. Vi sætter

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold.

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold. Hvilke tilbud kan gives Rettigheder og pligter Uddannelse Diverse forhold Arbejde på nedsat tid - når du skal på dagpenge Ikke ledig mere Kontakt til Jobcentret og ASE Værd at vide Ret til Dagpenge Indholdsfortegnelse

Læs mere

BUPL-A. Din pædagogfaglige a-kasse

BUPL-A. Din pædagogfaglige a-kasse Side 1 Velkommen til BUPL-A Din pædagogfaglige a-kasse BUPL-A er pædagogernes a-kasse, og vi er glade for at være en af landets mest effektive og billigste a-kasser. Vi kender pædagogerne og pædagogernes

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Ase La Cours Vej 7 2000 Frederiksberg Tlf. 7013 7013 ase.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Ret til dagpenge 5 Kontakt til jobcentret og Ase 9 Arbejde samtidig med dagpenge 15

Læs mere

Om at få feriedagpenge

Om at få feriedagpenge Arbejdsdirektoratet August 2009 1. Betingelser for udbetaling Feriedagpenge er en særlig form for dagpenge, som et medlem af en a-kasse under visse betingelser kan få udbetalt. For at have ret til feriedagpenge

Læs mere

ARBEJDS- FORDELING HVA SÅ?

ARBEJDS- FORDELING HVA SÅ? ARBEJDS- FORDELING HVA SÅ? Denne pjece er forbeholdt dig, som snart skal på arbejdsfordeling på din virksomhed. I pjecen står der nogle af de informationer, du allerede har fået på virksomheden eller i

Læs mere

Orientering om a-kassernes og medlemmernes forhold under overenskomstmæssige konflikter

Orientering om a-kassernes og medlemmernes forhold under overenskomstmæssige konflikter 25. marts 2013 Orientering om a-kassernes og medlemmernes forhold under overenskomstmæssige konflikter J.nr. --- CKA/JWV Reglerne om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt fremgår først og

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig A-kassen 2 Fødevareforbundet NNFs a-kasse Når du er blevet ledig - skriftlig vejledning Januar 2015 3 Indholdsfortegnelse Medlemskravet... 7 Beskæftigelseskravet... 7 Ledighedskravet...

Læs mere

DET SKAL DU VIDE OG GØRE. - når du bliver ledig

DET SKAL DU VIDE OG GØRE. - når du bliver ledig DET SKAL DU VIDE OG GØRE - når du bliver ledig INDHOLD 4 Det skal du vide og gøre når du bliver ledig 4 Ledig hvad så? 4 A-kasse og jobcenter kommunikerer digitalt 4 Korrekt mail og telefonnummer 4 Hvad

Læs mere

Vejledning om udbetaling for G-dage

Vejledning om udbetaling for G-dage Vejledning om udbetaling for G-dage 1. Antal G-dage, satser, betalingsfrist og skattemæssig behandling Antallet af G-dage er tre dage. Satserne for G-dage fremgår af pkt. 8.1 i mappen. Reglerne om, hvornår

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Alt, hvad du skal vide, gøre og forholde dig til som ledig Det er aldrig sjovt at blive ledig, men du har heldigvis forberedt dig på situationen ved at blive medlem

Læs mere

Hvordan og hvornår? Kontakten med AF

Hvordan og hvornår? Kontakten med AF Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (a-kasse) og bliver ledig, har du mulighed for at få dagpenge. For at få dagpenge skal du bl.a. opfylde et krav om arbejde af en vis varighed

Læs mere

Selvforskyldt ledig. 1. Indledning. 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op? 3. Hvad er en gyldig grund til at sige et arbejde op?

Selvforskyldt ledig. 1. Indledning. 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op? 3. Hvad er en gyldig grund til at sige et arbejde op? 1. Indledning Hvis du er medlem af en a-kasse, har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til rådighed for arbejdsmarkedet. Du skal opfylde de almindelige betingelser for at få udbetalt

Læs mere

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lederhåndbog side 5.5.1 Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lovhjemmel findes i 84, stk. 1, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. jf. LBK nr. 994 af

Læs mere

Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter

Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter Generelle informationer Tilmelding på Jobnet.dk Som ledig skal du være tilmeldt Jobnet.dk med et godkendt CV. Indenfor de første fi re uger af din ledighedsperiode

Læs mere

DET SKAL DU VIDE OG GØRE. når du bliver ledig

DET SKAL DU VIDE OG GØRE. når du bliver ledig DET SKAL DU VIDE OG GØRE når du bliver ledig INDHOLD 4 Det skal du vide og gøre når du bliver ledig 4 Ledig hvad så? 4 A-kasse og jobcenter kommunikerer digitalt 4 Korrekt mail og telefonnummer 4 Hvad

Læs mere

Om at stå til rådighed

Om at stå til rådighed FOA: A-kasse FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE Om at stå til rådighed når du er ledig Om at stå til rådighed Om at stå til rådighed når du er ledig er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte og Offentligt

Læs mere

F O A s A K A S S E. Dagpenge når du arbejder på nedsat tid

F O A s A K A S S E. Dagpenge når du arbejder på nedsat tid F O A s A K A S S E Dagpenge når du arbejder på nedsat tid Indhold........................................................................Side Betingelserne for ret til supplerende dagpenge..........................................3

Læs mere

Vejledning om Supplerende dagpenge

Vejledning om Supplerende dagpenge Vejledning om Supplerende dagpenge Vejledning om supplerende dagpenge 3 Indviklede regler 4 Supplerende dagpenge 4 Fradrag i dagpenge 5 Kontrollabelt og ukontrollabelt arbejde 8 Ophavsrettigheder, genanvendelse,

Læs mere

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold.

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold. Ikke ledig mere Hvilke tilbud kan gives Rettigheder og pligter Kontakt til Jobcentret og ASE Arbejde på nedsat tid Uddannelse Diverse forhold Ret til Dagpenge Værd at vide - når du skal på dagpenge Indholdsfortegnelse

Læs mere

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Dagpengesystemet - få et hurtigt overblik. Se præsentation af dagpengesystemet, som giver et overblik over det forløb, du gennemgår som ledig

Læs mere

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. I udkastet

Læs mere

Dagpenge når du arbejder på nedsat tid

Dagpenge når du arbejder på nedsat tid a-kasse2001 Supplerende dagpenge Dagpenge når du arbejder på nedsat tid Dagpenge - når du arbejder på nedsat tid er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte og Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskasse.

Læs mere

F O A s A K A S S E. Dagpenge når du arbejder på nedsat tid

F O A s A K A S S E. Dagpenge når du arbejder på nedsat tid F O A s A K A S S E Dagpenge når du arbejder på nedsat tid Indhold........................................................................Side Betingelserne for ret til supplerende dagpenge..........................................3

Læs mere

Arbejdsløs og hvad så?

Arbejdsløs og hvad så? Frederiksberg Arbejdsløs og hvad så? Orientering fra El-fagets arbejdsløshedskasse Januar 2012 Arbejdsløs og hvad så? Vi vil i denne pjece prøve, at besvare nogle af de mest stillede spørgsmål. Du har

Læs mere

LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre

LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre 02 LEDIG I DANA... Indholdsfortegnelse DANA........................... 3 LEDIG HVAD SÅ?................ 3 CV.............................. 3 Hvad er et CV?..................

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig A-kassen 2 Fødevareforbundet NNFs a-kasse Når du er blevet ledig - skriftlig vejledning Juli 2013 3 Indholdsfortegnelse Medlemskravet... 7 Beskæftigelseskravet... 7 Ledighedskravet...

Læs mere

Nyuddannet. Januar 2012

Nyuddannet. Januar 2012 Januar 2012 Nyuddannet Som nyuddannet kan du få en særlig ret til dagpenge allerede efter 1 måned. MEN det er vigtigt, at du kontakter ASE umiddelbart inden, du bliver færdig med din uddannelse. Så får

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2013 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

Værd at vide om. Net-dagpengekort - CV kurser - udland - at søge job - jobcenter - tilbud - uddannelse - osv.

Værd at vide om. Net-dagpengekort - CV kurser - udland - at søge job - jobcenter - tilbud - uddannelse - osv. Vigtigt: Husk altid at tage NemID (nøgle-kort) med til din 3F-afdeling Værd at vide om Net-dagpengekort - CV kurser - udland - at søge job - jobcenter - tilbud - uddannelse - osv. Faglig Fælles Akasse

Læs mere

bringer dig videre DAGPENGE En guide til dig, der modtager dagpenge

bringer dig videre DAGPENGE En guide til dig, der modtager dagpenge bringer dig videre DAGPENGE En guide til dig, der modtager dagpenge 2 EN GUIDE TIL DIG, DER MODTAGER DAGPENGE FORORD INDHOLD Forord... 4 Møder og samtaler... 5 Et ledighedsforløb på to år hvilke samtaler,

Læs mere

DEMO UDKAST! Wanek & Myrner. Dagpenge

DEMO UDKAST! Wanek & Myrner. Dagpenge Borgerinformation ydelser Dagpenge Hvis du er medlem af en a-kasse, kan du modtage dagpenge, når du bliver ledig. Du kan være enten fuldtids- eller deltidsmedlem i en a-kasse, og du har forskellige muligheder

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

UDKAST. Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. UDKAST Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. I medfør af 65, stk. 6 og 7, og 91, stk. 11, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8. april 2014, og 35,

Læs mere

AKTIVERING. for dig under 30

AKTIVERING. for dig under 30 F O A f a g o g a r b e j d e s a r b e j d s l ø s h e d s k a s s e AKTIVERING for dig under 30 3 INDHOLD 1. Du er under 25 år og uden uddannelse side 4 2. Du er under 25 år og uden uddannelse, men har

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

Guide til Dine Dagpenge

Guide til Dine Dagpenge Hvad skal du gøre for at få udbetalt dagpenge? Hvad er karens? Kan et dagpengekort blive forældet og hvad er G-dage? Det kan være en mundfuld at sætte sig ind i det danske dagpengesystem. Der er mange

Læs mere

Om at være selvforskyldt. ledig

Om at være selvforskyldt. ledig Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Juli 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (Akasse), har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til rådighed

Læs mere

Supplerende dagpenge...

Supplerende dagpenge... Supplerende dagpenge... FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Generelt... Se, om du kan få supplerende dagpenge Sådan får du ret til supplerende dagpenge Du skal vælge... Når du ikke længere kan få supplerende

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn I medfør af 74 i, stk. 2, 74 l, stk. 19, 74 n, stk. 2, 11 og 12, og 74 o, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,

Læs mere

Værd at vide. når du er ledig. www.ca.dk Tlf. 33149045. For højtuddannede i erhvervslivet. 154-okt09 05.12

Værd at vide. når du er ledig. www.ca.dk Tlf. 33149045. For højtuddannede i erhvervslivet. 154-okt09 05.12 Værd at vide når du er ledig For højtuddannede i erhvervslivet www.ca.dk Tlf. 33149045 154-okt09 05.12 Værd at vide når du er ledig Hvem er hvem? Hvem møder du? Hvilke lovkrav skal du opfylde? Hvilke muligheder

Læs mere

Bekendtgørelse om arbejdsgiverens betaling af dagpengegodtgørelse for l. og 2. ledighedsdag

Bekendtgørelse om arbejdsgiverens betaling af dagpengegodtgørelse for l. og 2. ledighedsdag Nr. 1153. 7092 29. december 1999. Bekendtgørelse om arbejdsgiverens betaling af dagpengegodtgørelse for l. og 2. ledighedsdag I medfør af 84, stk. 7 og 90 a, stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,

Læs mere

Supplerende dagpenge. Dagpenge. når du arbejder på nedsat tid

Supplerende dagpenge. Dagpenge. når du arbejder på nedsat tid Supplerende dagpenge F O A s A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Dagpenge når du arbejder på nedsat tid Dagpenge når du arbejder på nedsat tid er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte og Offentligt

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark Arbejdsdirektoratet November 2008 Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. DEN DANSKE ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING...3 3. A-KASSERNE...4 4. HVORDAN BLIVER JEG MEDLEM AF EN

Læs mere

Feriedagpenge Side 1. Indhold

Feriedagpenge Side 1. Indhold FERIEDAGPENGE - i ferieåret 1. maj 2013 til 30. april 2014 Feriedagpenge Side 1 Indhold 1. Betingelser for udbetaling... 2 2. Optjening af feriedagpenge... 3 3. Optjent ferie hos en arbejdsgiver... 3 4.

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig A-kassen 2 Fødevareforbundet NNFs a-kasse Når du er blevet ledig - skriftlig vejledning juli 2015 3 Indholdsfortegnelse Medlemskravet... 8 Beskæftigelseskravet... 8 Ledighedskravet...

Læs mere

Ny i dagpengesystemet?

Ny i dagpengesystemet? Jobsøgning Nøglebegreber Udbetalinger Ny i dagpengesystemet? Guide til det væsentligste Kære medlem Med denne pixibog har vi bestræbt os på at udvælge de emner og svare på de spørgsmål som vores medlemmer

Læs mere