Værd at vide om. Webdagpengekort - Kurser - Udland - Jobsøgning - Tilbud - Jobcenter - Uddannelse - CV

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Værd at vide om. Webdagpengekort - Kurser - Udland - Jobsøgning - Tilbud - Jobcenter - Uddannelse - CV"

Transkript

1 Vigtig! Husk altid NemID (nøgle-kort), når du møder i afdelingen. Værd at vide om Webdagpengekort - Kurser - Udland - Jobsøgning - Tilbud - Jobcenter - Uddannelse - CV Faglig Fælles Akasse - 1

2 Indhold Hvordan bliver du medlem af 3FA og 3F... side Fritagelse for betaling af kontingent til a-kassen... A-kasse under uddannelse... Særligt om dimittendoptagelse og dagpenge... Genoprettelse af medlemskab... Dagpengeret... Medlemspligter... Hvis du bliver ledig pga. vejrlig eller materialemangel... Indkomstregistret... EU, Norden og Schweiz... Eksportchauffør... Selvstændig virksomhed... Udbetaling... Dagpengekort... Sådan udfylder du dit dagpengekort... 6 ugers jobrettet uddannelse for ledige... Er du i arbejde og vil uddanne dig... Feriedagpenge... Arbejdsophør... Arbejdsgivergodtgørelse/g-dage... Overarbejde... Syg og udbetaling af sygedagpenge... Dagpenge... Hvor længe kan du få dagpenge?... Arbejdsmarkedsydelse... Optjening af ny dagpengeperiode... Supplerende dagpenge... Når retten til supplerende dagpenge er opbrugt... Uddannelse på dagpenge... Jobsøgning... Plan for jobsøgning... Samtale i afdelingen... Midlertidigt dagpengestop... Karantæne... Mistet retten til dagpenge... Møder hos jobcentret og anden aktør... Individuel jobsamtale hos jobcentret eller eller anden aktør... Jobplan... Aktivering... Jobrotation... Dagpenge under aktivering... Efterløn... Fortrydelsesordning... Seniorjob... Klageadgang... 4 side 4 side 5 side 5 side 6 side 6 side 6 side 7 side 8 side 8 side 8 side 9 side 9 side 9 side 10 side 13 side 14 side 16 side 17 side 18 side 18 side 19 side 20 side 20 side 20 side 20 side 20 side 21 side 22 side 22 side 24 side 25 side 27 side 27 side 28 side 29 side 30 side 31 side 32 side 34 side 35 side 35 side 37 side 38 side Faglig Fælles Akasse

3 Kære medlem Meningen med pjecen er at give svar på de mest almindelige spørgsmål og at beskrive reglerne så kort og præcist som muligt. Pjecen er udarbejdet i samarbejde med afdelingerne og arbejdsløshedskassens hovedkontor. Du skal være opmærksom på, at der hele tiden sker ændringer og justeringer i arbejdsløshedslovens regler. Faglig Fælles Akasse - 3

4 Hvordan bliver du medlem af 3F s arbejdsløshedskasse og forbund? Du kan henvende dig om optagelse til din tillidsrepræsentant, din lokale 3F-afdeling, eller du kan søge om optagelse på Du kan blive optaget i 3F s a-kasse, hvis du er i arbejde, er i gang med eller har afsluttet en uddannelse eller på anden måde har en tilknytning til 3F s faglige område. Ved optagelsen i a-kassen skal du være mellem 18 og 63 år, og du skal vælge, om du vil være fuldtids- eller deltidsforsikret. Har du en , du gerne vil kontaktes på, er det en god ide at give den til din afdeling. Er du allerede deltidsforsikret og får arbejde i mere end 360/390 timer inden for 12 uger/3 mdr., har du pligt til at lade dig fuldtidsforsikre. Det skal ske senest 2 uger efter, du har opfyldt betingelserne for at være fuldtidsforsikret. Bemærk, at arbejde med offentligt tilskud til lønnen - bortset fra fleksjob - giver ret til optagelse, men ikke ret til overflytning fra deltidstil fuldtidsforsikret medlemskab. Fritagelse for betaling af kontingent til a-kassen Der er i visse situationer mulighed for at få fritagelse for betaling af kontingentet til a-kassen, hvis du er frihedsberøvet i mere end 30 dage. under 30 år og følger en erhvervsmæssig uddannelse, der giver ret til at blive optaget i en a-kasse. over 30 år, følger en erhvervsmæssig uddannelse, der giver ret til at blive optaget i en a-kasse, og betaler efterlønsbidrag. Få yderligere oplysninger i din lokale afdeling. Husk: Du må ikke være i restance med dit kontingent. Betaler du ikke dit kontingent til tiden, kan det medføre slettelse af dit a-kassemedlemskab. Desuden kan du miste retten til efterløn. 4 - Faglig Fælles Akasse

5 Der er en række betingelser, der skal være opfyldt, for at du kan blive fritaget. Du kan i de fleste tilfælde tidligst blive fritaget, fra den dag a-kassen har modtaget din ansøgning. A-kasse under uddannelse Er du i gang med en erhvervsmæssig uddannelse af mere end 18 måneders varighed, kan du være berettiget til at få fritagelse for betaling af kontingent til a-kassen ( Gratis a-kasse ). Du skal opfylde visse betingelser for at få Gratis a-kasse. Betingelserne kan du få mere information om i din lokale afdeling. Fordelen ved at være medlem af a-kassen under din uddannelse er, at du under visse betingelser kan få dagpenge, hvis du afbryder eller mister din læreplads. Bliver du ledig efter endt uddannelse, kan du have ret til dagpenge fra 1. ledige dag. A-kasse ved udløb af dagpengeret Er du ledig, og din ret til dagpenge udløbet, er det muligt at få fritagelse for betaling af medlemsbidraget til a-kassen. Der er visse betingelser, som skal være opfyldt. Du skal være tilmeldt jobcentret, og du må ikke modtage hjælp til forsørgelse eksempelvis kontanthjælp eller SU. Er du over 50 år og betaler til efterlønsordningen, gælder der særlige regler for fritagelsen. Dem kan du få mere at vide om i din afdeling. Særligt om dimittendoptagelse og dagpenge Du kan blive optaget i forbindelse med afslutning af uddannelse og få ret til dagpenge efter 1 måned. Det er en betingelse, at uddannelsen er af mindst 18 måneders varighed og er en uddannelse indenfor 3F s faglige område. Du skal søge om optagelse senest 2 uger efter uddannelsens afslutning. Har du været medlem af a-kassen under din uddannelse, kan der være situationer, hvor det kan betale sig at gøre brug af din ret til at dimittere. Kontakt din afdeling og få en personlig vejledning. Faglig Fælles Akasse - 5

6 Genoprettelse af medlemskab Er du slettet af a-kassen på grund af manglende betaling af kontingent, kan du få genoprettet dit medlemskab, hvis du indenfor 4 uger efter modtagelsen af slettebrevet betaler alt skyldigt kontingent. Dagpengeret Du har tidligst ret til dagpenge, når du har været medlem i 1 år og har haft arbejde i timer som fuldtidsforsikret. Er du deltidsforsikret, er det timer. Arbejdstimerne skal ligge i en medlemsperiode. Opgørelsen af timer sker, på baggrund af de oplysninger om løntimer din arbejdsgiver har indberettet til SKAT. De indberettede løntimer bruges også til beregning af dagpengesats mv. Det er vigtigt, du gemmer dine lønsedler, hvis a-kassen senere skulle få brug for dem. Skriv i din lommebog/kalender, hvornår du har haft ferie, fri, sygdom, overarbejde, nedsat arbejdstid mv. Husk Meld adresseændring til afdelingen, også selv om du ikke er ledig. Giv afdelingen besked om arbejdsophør, også selv om du ikke er ledig/ melder dig ledig. Under ledighed skal jobcentret straks have besked om adresseændring. Det er ikke nok kun at meddele det til Folkeregistret. Du kan selv se, hvad din arbejdsgiver har indberettet, ved at gå ind på - min side - og logge dig ind med din NemID. Medlemspligter Du har pligt til at give afdelingen/a-kassen besked om forhold, der har betydning for medlems- og dagpengeretten. Overholdes det ikke - under ledighed - kan det få alvorlige konsekvenser. Du skal også meddele ændring af arbejdsplads. Giv afdelingen besked, inden du begynder på selvstændig virksomhed/bibeskæftigelse, kursus mv. 6 - Faglig Fælles Akasse

7 Hvis du bliver ledig pga. vejrlig eller materialemangel Tilmeldt som ledig Tilmeld dig på hos jobcentret eller i din afdeling den første ledige dag. Gem kvitteringen for tilmeldingen. Når du bliver tilmeldt som ledig på Jobnet, får du din egen side kaldet Min side. Husk at tjekke jobforslag på Min side senest hver 7. dag, ellers mister du dagpenge, hvis du bliver afmeldt, til du igen bliver tilmeldt. På skal du på Min side oplyse, hvis du skal holde ferie eller bliver syg. Du vil også blive indkaldt til møde hos jobcentret på Min side. Du kan se, om der er ledige job, der passer, i forhold til de kvalifikationer der er oplyst i dit cv. Starter du på 37 timers arbejde, skal du afmelde dig på Husk at tilmelde dig Jobnet (www.jobnet.dk) på din første ledige dag. Du kan også henvende dig til jobcentret eller din afdeling for at blive tilmeldt som ledig. Barsel Du må ikke registrere barsel på jobnet.dk. Kontakt jobcentret og din afdeling. Til din afdeling Henvend dig til afdelingen hurtigst muligt, for at få oplyst hvilke blanketter mv. der skal udfyldes, for at du kan få udbetalt dagpenge. Medbring oversigt over dine fraværsdage op til 4 måneder før din ledighed (eventuelt lønsedler, hvis det fremgår, hvornår du har holdt ferie, været syg mv.). Dit cv Opret/ajourfør dit cv på Jobnet, senest 3 uger efter du er tilmeldt som ledig. Har du ikke adgang til en pc, eller har du brug for hjælp til at oprette/vedligeholde dit cv, kan du henvende dig i afdelingen eller på jobcentret. Faglig Fælles Akasse - 7

8 Indkomstregistret Din arbejdsgiver skal hver måned indberette oplysninger til SKAT. De oplysninger, der skal indberettes, er bl.a., hvor meget du har fået i løn, og hvor mange timer du har arbejdet. Disse oplysninger har afdelingen mulighed for at se. Det er derfor ikke nødvendigt at aflevere dine lønsedler til afdelingen. Der kan dog være situationer, hvor afdelingen har behov for at se dine lønsedler. Du skal være opmærksom på, at myndighederne foretager samkørsel af registre. Det betyder bl.a., at arbejdsgivernes indberetninger om løn og arbejdstimer kontrolleres op imod de udbetalte ydelser fra afdelingen. EØS-landene (EU, Norden og Schweiz) Ønsker du at søge arbejde i et EØS-land, er det vigtigt, du kontakter din afdeling. Får du arbejde i et EØS-land, er det også vigtigt, at du før udrejsen henvender dig i afdelingen, da der gælder særlige regler i forbindelse med overflytning til et nordisk land eller et EØS-land. Har du ikke bragt disse forhold i orden før afrejsen, kan det få alvorlige konsekvenser for din ret til dagpenge, når du vender tilbage. Eksportchauffør Får du arbejde som eksportchauffør, gælder der særlige regler for, hvor du skal forsikres. I visse situationer skal du være forsikret i et andet EØSland end Danmark. OBS! Det er Udbetaling Danmark, der træffer afgørelse om, hvor du skal være forsikret. Hjemmeside: www. udbetalingdanmark.dk 8 - Faglig Fælles Akasse

9 Selvstændig virksomhed Overvejer du at starte selvstændig virksomhed enten som bi- eller hovedbeskæftigelse, skal du kontakte din afdeling. Dette gælder også, hvis du eventuelt begynder at arbejde i din ægtefælles virksomhed, eller hvis du begynder at arbejde i et selskab, der ejes af ægtefælle eller nærtstående familie. Driver du selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse, har du ikke ret til dagpenge, før a-kassen har taget stilling til, om du er ophørt mere end midlertidigt med drift af virksomheden. Driver du selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse, har du under visse omstændigheder ret til dagpenge i en periode på 78 uger. Se pjece om selvstændig virksomhed. Udbetaling Dagpengekortet sendes ved hver periodes udløb. Perioderne vises på Kortet kan sendes indtil 3 måneder efter, udbetalingsperioden er udløbet. Herefter fortabes retten til dagpenge for perioden. Udbetalingen vil være til rådighed på din NemKonto, 2 hverdage efter at den er godkendt i systemet. Husk Du kan stadig nå at sende kortet mandag eller tirsdag (i udbetalingsuger) - uden din dagpengeudbetaling bliver forsinket. Dagpengekort (webdagpengekort) Se, hvordan du sender dagpengekort via internettet på side 10-12, eller se vejledningen på Vejledningen kan også fås i din afdeling. Du sender dit dagpengekort via nettet på internetadressen Her ligger også en vejledning til tastningen. Du skal bruge NemID for at logge på Faglig Fælles Akasse - 9

10 1 Dagpengekortet starter med vejledningen Læs vejledningen, og klik på for at gå videre til selve dagpengekortet. 2 Vælg den periode, du søger dagpenge for. Klik på OK. 3 Aktiviteter/ingen aktiviteter i perioden Har du været arbejdsløs i hele perioden, kan du svare Nej og Nej og sende kortet ved at klikke på Indsend. Gå til pkt. 7 omkring kvittering og bekræftelse af tastninger. Svarer du Ja til et af spørgsmålene, får du ugekortet frem - se pkt Aktiviteter i perioden (ugekortet) Dage, hvor du er helt arbejdsløs, skal ikke udfyldes. På dage, hvor du har noget, skal du vælge en aktivitet. Når en aktivitet er valgt, bliver de felter, du skal udfylde, røde fx Lønarbejde. Her skal du så udfylde Timer og Arbejdsgiver. Arbejdsgivere, du tidligere har oplyst, fremgår af listen. Du kan tilføje flere ved at klikke på Tilføj Faglig Fælles Akasse

11 5 Tilføj arbejdsgiver/virksomhed Når du skal finde en arbejdsgiver/virksomhed, så start med at søge på et enkelt felt fx Telefon, Navn eller CVR-nummer - og klik på Søg. Så kommer arbejdsgiveren frem. Marker og klik på Vælg. Kan du ikke finde din arbejdsgiver, kan du vælge Ukendt og tilføje arbejdsgiveren som fritekst i næste felt. Feltet bliver rødt, da det skal udfyldes. 6 Timetal på aktiviteter NB! Du kan ikke vælge sygdom, ferie eller fri for egen regning på lørdage og søndage. Nogle aktiviteter medfører automatisk forslag om timetal i Timer feltet fx Sygdom, Ferie, Hel- og Halv G-dag. Du bør ikke ændre på det foreslåede timetal. Faglig Fælles Akasse - 11

12 7 Bekræft indtastninger og indsend Når du har udfyldt kortet, klik på Indsend. Nu kommer et kvitteringsbillede, hvor du skal bekræfte dine tastninger. Når du har godkendt det, kan du sende kortet. Dette billede svarer til den kvittering, der bliver gemt i dit arkiv. Der kan gå lidt tid, før kvitteringen ligger i Mit Arkiv. Når kortet er modtaget og accepteret, får du en kvitteringsside. 8 Fejl meddelelse Bliver dagpengekortet ikke registreret korrekt, får du denne meddelelse. Du kan enten vælge at hente et papirkort på eller kontakte din lokale afdeling Faglig Fælles Akasse

13 6 ugers jobrettet uddannelse for ledige Fra første ledige dag har du ret til at starte på 6 ugers jobrettet uddannelse, hvis du ikke har en uddannelse, der overstiger erhvervsuddannelsesniveau. Er du begyndt en uddannelse/et kursus, mens du er i arbejde, har du ret til at fortsætte uddannelsen, efter du er blevet ledig, hvis kurset er på den godkendte liste over jobrettede uddannelser. Det gælder også, selvom nogle af kursusugerne først afvikles efter 2 eller 3 måneders ledighed. Som ledig modtager man dagpenge med individuel sats, når man gør brug af sin ret til 6 ugers jobrettet uddannelse. Du har mulighed for at deltage i jobrettede uddannelser på: AMU-kurser på erhvervsskoler/amu-centre Akademiuddannelser på videregående niveau (max kursuspris på 3.780,86 kr. pr. uge i 2015). De 6 ugers jobrettet uddannelse skal være gennemført indenfor de første 9 måneder (39 uger) af din ledighed, hvis du er over 25 år. Er du under 25 år, skal de 6 ugers jobrettet uddannelse være gennemført indenfor de første 6 mdr. (26 uger). Du skal stå til rådighed og må ikke sige et arbejde op for at deltage i en uddannelse. Du må heller ikke sige nej til et job fra jobcentret eller a-kassen. Vil du begynde jobrettet uddannelse før første jobsamtale på jobcentret, skal du kontakte jobcentret for at få vejledning. Din a-kasse skal godkende uddannelsen eller kurset, inden du starter. A-kassen kan også hjælpe dig med at finde relevante jobrettede uddannelser, der er målrettet dine behov og ønsker. Jobcentret betaler kursusafgiften. Faglig Fælles Akasse - 13

14 Er du i arbejde og vil uddanne dig 1. Kurser med VEU-godtgørelse Er du i arbejde, har du mulighed for at deltage i kurser på fx AMU-centrene med VEU-godtgørelse, hvis du er i målgruppen: Du må ikke have gennemført en uddannelse, der overstiger faglært niveau. Fx overstiger en uddannelse som sygeplejerske, pædagog, ingeniør eller lignende niveauet. Har du en uddannelse, der overstiger faglært niveau, og du ikke har brugt den indenfor de sidste 5 år, kan du normalt godt få VEU-godtgørelse alligevel. Indenfor et kalenderår har du som udgangspunkt ret til VEU-godtgørelse i max 10 uger svarende til 370 timer. Der kan udbetales VEU-godtgørelse for mere end 370 timer indenfor et kalenderår, hvis du er i gang med: Grunduddannelse for voksne (GVU) AMU-kontraktuddannelse Certifikatkurser. Som beskæftiget modtager man VEUgodtgørelse, som er på 80 % af max dagpenge. Udbetaler din arbejdsgiver løn til dig under kurset, kan VEU-godtgørelsen udbetales til din arbejdsgiver Faglig Fælles Akasse

15 2. Kurser med SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte) Er du i arbejde og er mellem 25 år og folkepensionsalderen, har du mulighed for at få SVU til uddannelse, hvis du har en orlovsaftale med din arbejdsgiver. Som beskæftiget modtager man SVUgodtgørelse, som er på 80 % af max dagpenge. Der gælder nogle særlige betingelser for at få SVU, som afhænger af, om du søger SVU til en videregående uddannelse eller SVU til uddannelse på folkeskole/gymnasieniveau. SVU til folkeskole eller gymnasialt niveau: Du skal være kortuddannet, dvs. højst have 9-10 års skolegang og en 2-årig erhvervsrettet uddannelse. SVU til kortuddannede kan søges til uddannelse på folkeskoleniveau og gymnasialt niveau, forberedende voksenundervisning (FVU) og anden specialundervisning i op til 80 uger. SVU til videregående niveau: Der kan gives SVU til deltagelse i uddannelser på videregående niveau, når de er tilrettelagt som heltidsundervisning i op til 40 uger. På videregående uddannelser er der et prisloft. Kursusprisen må i 2015 ikke overstige 3.780,86 kr. pr. uge. Faglig Fælles Akasse - 15

16 Feriedagpenge Har du ikke selv optjent feriegodtgørelse til ferie i 25 dage, er der mulighed for at få udbetalt feriedagpenge fra afdelingen. I april vil du modtage et brev, hvor der står, hvor mange dage med feriedagpenge du har ret til. For at få udbetalt feriedagpengene skal du normalt holde egen optjent ferie først. Du skal udfylde blanketten Ansøgning om feriedagpenge, som findes på Din ret til feriedagpenge er betinget af, at du har ret til dagpenge. Bemærk, at hvis du vil holde ferie i udlandet med feriedagpenge, skal du, dagen før ferien begynder, opholde dig her i landet. Skal du have udbetalt feriedagpenge inden din ferie, skal blanketten udfyldes og sendes via inden 1 mdr. før feriens start, hvis du vil have feriedagpengene 1 uge før ferien. Husk at påføre ferie ud for hver dag, du holder ferie, på ydelseskortet. Er du ledig og skal holde ferie, skal du give jobcentret og afdelingen besked, straks du har besluttet, hvornår du holder ferie. Beskeden om ferie til jobcentret kan gives på Min side. Beskeden skal dog gives, senest 14 dage før du starter på ferie, ellers kan det få konsekvenser for dine dagpenge, hvis jobcentret indkalder dig til møde eller aktiviteter i din ferie. Kontrol af Feriekonto Afdelingen er blevet pålagt at kontrollere, at der ikke udbetales ydelser, samtidig med at der er udbetalt feriedage fra Feriekonto. Manglende meddelelse kan medføre tilbagebetaling af udbetalte dagpenge mv Faglig Fælles Akasse

17 Arbejdsophør Bliver du fyret, skal du straks kontakte din afdeling. Siger du selv op eller på anden måde forlader dit arbejde uden fyldestgørende grund, får du en effektiv karantæne på 3 uger (111 timer). Har du uoverensstemmelser med din arbejdsgiver, skal du ikke sige op, før du har drøftet sagen med din afdeling. Ved arbejdsophør i udlandet gives der i visse tilfælde også karantæne. Som ledig har du pligt til at være aktivt jobsøgende i hele din ledighedsperiode. Jobsøgningen skal være realistisk og seriøs. Har du vanskeligt ved at finde tilstrækkeligt mange job at søge indenfor dit eget fagområde, skal du udvide din jobsøgning til andre fagområder. Fyldestgørende grunde til arbejdsophør kan bl.a. være: Helbred Pasning af nærtstående, plejekrævende familiemedlem fx plejekrævende barn Tab af supplerende dagpenge. Ud over de nævnte årsager findes der andre begrundelser, der ikke giver effektiv karantæne. Husk at oplyse, hvis du har søgt om pension. Henvend dig til din afdeling, inden du opsiger dit arbejde, for at få oplyst om du har en gyldig grund til at ophøre og dermed undgå 3 ugers karantæne. Faglig Fælles Akasse - 17

18 Arbejdsgivergodtgørelse/g-dage Ved afskedigelse/hjemsendelse skal arbejdsgiveren betale godtgørelse for de første 3 ledige dage, hvis du har arbejdet i 74 timer inden for de seneste 4 uger hos samme arbejdsgiver. Arbejder du som vikar/tilkaldevikar, skal du have g-dage fra din arbejdsgiver, hvis du har 74 arbejdstimer inden for 4 uger. Du kan få mere at vide i din afdeling. Er du ledig i 4 timer eller derunder, udgør arbejdsgivergodtgørelsen ½ sats, og ved ledighed over 4 timer betales der for en hel dag. Beder arbejdsgiveren dig om at udfylde en tro og loveerklæring om, hvorvidt du er gået i arbejde mv., skal den afleveres inden 14 dage, ellers mister du retten til g-dage. Arbejder du i et ansættelsesforhold, som varer under 3 måneder, skal din arbejdsgiver kun betale de første 2 ledige dage i stedet for de første 3 ledige dage. Der skal dog stadig betales for 16 g-dage pr. år hos samme arbejdsgiver. Overarbejde Bliver du ledig, skal arbejdstimer indenfor de sidste 12 uger/3 måneder, der ligger ud over den overenskomstmæssige arbejdstid, afspadseres, før der kan udbetales dagpenge. Husk! Ved timeopgørelsen medregnes - ud over almindelige arbejdstimer - også timer, hvortil der er udbetalt kontant dækning (kursus, ferie og sygdom). Timer fra beskæftigelse som fx vicevært og timer fra selvstændig virksomhed Deltager du i et tilbud? Du skal give besked til aktiveringsstedet på din 1. sygedag. Spørg aktiveringsstedet Faglig Fælles Akasse

19 som bibeskæftigelse medregnes også. Syg og udbetaling af sygedagpenge Bliver du syg, skal du på 1. sygedag taste startdatoen på sygdommen på side eller ringe til jobcentret. Når du registrerer på Jobnet/Min side, at du er syg, får afdelingen oplyst din 1. sygedag, og du bliver afmeldt som ledig hos jobcentret. Du vil få et brev fra din afdeling, om det er afdelingen, som udbetaler dagpenge under sygdom, eller det er kommunen, som skal udbetale sygedagpenge til dig. Det er meget vigtigt at du læser brevet fra afdelingen. Er du ansat hos en arbejdsgiver, skal du give besked til arbejdsgiveren, efter de regler der er fastsat i virksomheden. Barsel Du må ikke registrere barsel på jobnet.dk. Kontakt jobcentret og din afdeling. Raskmelding - Når du ikke længere skal have udbetalt sygedagpenge, skal du følge den vejledning, du får på Min side på eller ringe til jobcentret. Når du raskmelder dig på Min side på jobnet.dk, bliver du samtidig tilmeldt som ledig. Er du ikke længere ledig, skal du afmelde dig på Min side på jobnet.dk. Dagpenge Dagpengene udgør 90 % af gennemsnitsindtægten for de sidste 12 uger/3 måneder, dog højst den til enhver tid gældende maxsats. Dagpenge for 37 timer = kr. For nyudlærte er der fastsat en særlig dagpengesats på 82 % af maxsatsen. Denne sats kaldes dimittendsatsen. Dimittendsatsen for 37 timer = kr. Faglig Fælles Akasse - 19

20 Hvor længe kan du få dagpenge? Dagpengeperioden er en periode på sammenlagt 104 uger (ydelsesperioden) inden for 156 uger (referenceperioden). Ikke ret til efterløn Har du ikke ret til efterløn, når du når efterlønsalderen, udløber din ret til ydelser efter de almindelige regler. Arbejdsmarkedsydelse Når du udløber af din dagpengeperiode, referenceperiode eller har afsluttet den forlængede uddannelsesordning med udbetaling fra kommunen, kan du muligvis have ret til arbejdsmarkedsydelse. Du bedes derfor kontakte din afdeling. Har du forsørgerpligt overfor egne eller adopterede barn/børn under 18 år, modtager du 80 % af højeste dagpenge. Satsen er for 37 timer = kr. Har du ikke forsørgerpligt overfor barn/børn under 18 år, modtager du 60 % af højeste dagpenge. Satsen er for 37 timer = kr. Optjening af ny dagpengeperiode Har du mistet retten til dagpenge, skal du have haft arbejde i mindst 52 uger (for fuldtidsforsikrede) eller 34 uger (for deltidsforsikrede) inden for de seneste 3 år for igen at få ret til ydelser fra a-kassen. Supplerende dagpenge Arbejder du på nedsat tid, og der er opsigelsesvarsel overfor din arbejdsgiver, kan du kun få supplerende dagpenge, hvis din arbejdsgiver Kontakt altid afdelingen, hvis du får arbejde på nedsat tid Faglig Fælles Akasse

21 skriver under på en frigørelsesattest. Attesten skal være afdelingen i hænde, senest 5 uger efter ansættelsen er begyndt. Der kan kun udbetales supplerende dagpenge i 30 uger inden for de seneste 104 uger. Hvad bruger ikke af de supplerende uger Du bruger ikke af retten til dine supplerende uger, hvis du holder ferie hele ugen. arbejder mere end 29,6 timer i ugen og ikke får udbetalt dagpenge. har været syg hele ugen. kun har overskydende timer fra tidligere opgørelse og intet arbejde i denne uge. ikke har arbejde i en hel uge. Kontakt altid din afdeling, hvis du er i tvivl. Har du arbejdet mere end 29,6 timer, kan der ikke udbetales supplerende dagpenge for fuldtidsforsikrede. For deltidsforsikrede medlemmer kan der ikke udbetales supplerende dagpenge for mindre end 1/5 af den gennemsnitlige, ugentlige arbejdstid før ledighed. Overgangsordning Har du tidligere fået udbetalt supplerende dagpenge, kan du være omfattet af en overgangsordning. Spørg i din afdeling. Når retten til supplerende dagpenge er opbrugt Når du har opbrugt retten til supplerende dagpenge, kan du generhverve en ny ret til 30 ugers supplerende dagpenge, hvis du indenfor 12 måneder har fået indberettet et bestemt antal timer til Indkomstregistret af din arbejdsgiver. Du kan henvende dig i din afdeling om timetallet. Faglig Fælles Akasse - 21

22 Uddannelse på dagpenge Du kan som ledig deltage i uddannelser og kurser, hvor du bevarer din almindelige dagpengesats. Dette gælder fx for almen voksenuddannelse ( klasse). HF-enkeltfag (under 20 timer pr. uge) som dagundervisning. kurser i et oplysningsforbund. kurser, der fx udbydes af din fagforening i højst 2 uger. uddannelser, der udbydes om aftenen og i weekender. vejledningskurser i højst 2 uger. Spørg i afdelingen, inden du starter. Jobsøgning Du skal fra starten af din ledighedsperiode søge arbejde og uddannelse. Dette gælder også, hvis du er hjemsendt eller er på arbejdsfordeling. Måden, du kan søge job på, er ved skriftlig ansøgning, personlig henvendelse til virksomhederne, på internettet, jobnet.dk eller telefonisk henvendelse til arbejdsgivere. opslåede (annoncerede) ledige job, Det arbejde, du søger, skal stå i forhold til dine kvalifikationer, uddannelse og kurser. Du må ikke lade være med at søge job, selv om du tror, du ikke kommer i betragtning på grund af din alder, køn, nationalitet eller lignende. Du har også pligt til at tage formidlet arbejde fra a-kassen/jobcentret og anden aktør, selv om du er i gang med en aktivitet i henhold til din jobplan. Husk at notere dine jobsøgninger! Husk at tjekke din postkasse/mail og e-boks hver dag! Det er vigtigt, du søger arbejde på den måde, der er normal, indenfor de områder hvor du søger. Selvom virksomheder ikke annoncerer om ledige 22 - Faglig Fælles Akasse

23 job, kan det være en god ide at søge alligevel. Du har størst mulighed for at få arbejde, hvis du søger meget. Det er desværre ikke jobcentrets eller anden aktørs opgave at formidle ordinært arbejde. Afdelingen vil, i det omfang det er muligt, hjælpe dig med at finde arbejde. Din afdeling kan rådgive omkring din jobsøgning. Du skal søge arbejde, selv om du har en aftale om at begynde et arbejde eller skal starte i et tilbud fx ansættelse med løntilskud, uddannelse eller kurser. Er der ikke søgt job hver uge i hele ledighedsperioden, kan du miste retten til dagpenge. Kan du ikke finde arbejde indenfor dit sædvanlige arbejdsområde, skal du søge arbejde udenfor dit normale faglige område. Det er en betingelse, at der betales overenskomstmæssig løn for arbejdet. De 3 første måneder af din ledighed skal du kunne overtage arbejde med en samlet, daglig transporttid på op til 3 timer. Efter 3 måneders sammenlagt ledighed skal du kunne overtage arbejde med en samlet, daglig transporttid på mere end 3 timer med offentlige transportmidler. Faglig Fælles Akasse - 23

24 Din afdeling kan rådgive omkring din jobsøgning. Afdelingen kan udlevere et skema til dig, hvor du kan skrive, hvornår, hvorhenne og hvordan du har søgt arbejde. Det er vigtigt, du noterer dine jobsøgninger. Hver gang du har fået dagpenge i 13 uger, skal du fortælle afdelingen om dine jobsøgninger. Du skal kunne tage arbejde eller starte i et tilbud fra jobcentret eller anden aktør, dagen efter du har fået formidlet arbejdet eller tilbuddet. Kontakt den arbejdsgiver, som har rettet henvendelse til dig på grundlag af dine oplysninger i dit cv på Jobnet. Plan for jobsøgning Skemaet er ment som kompetenceafklaring. Det betyder, at du sammen med din afdeling kan få beskrevet, hvilke kompetencer og faglige kvalifikationer du har, og ud fra dette finde ud af hvor dine muligheder for arbejde er størst. Ud fra afdelingens faglige viden kan de i samarbejde med dig forsøge at finde områder, hvor du har gode kompetencer og faglig viden. Det har stor betydning i forbindelse med jobsøgning, om det er skriftligt eller personligt, du søger, og at du kan fortælle, hvad du har af kvalifikationer. Der er også beskrevet, indenfor hvilke områder/ geografiske områder du skal søge arbejde i. I plan for jobsøgning står der, at du til næste Godkendt 24 - Faglig Fælles Akasse

25 samtale skal medbringe eksempelvis 2 skriftlige ansøgninger, hvis du har søgt skriftligt, eller du skal redegøre mundtlig, for 2 job du har søgt. De job, du skal redegøre for, er et antal, ud af alle de job du har søgt, og ikke at du skal søge 2 job til næste samtale. Samtale i afdelingen Afdelingen skal i en ledighedsperiode holde forskellige samtaler med dig. Vejledningssamtale. Meningen med en vejledningssamtale er, at du skal have mulighed for at kunne stille de spørgsmål, du har. Afdelingen er forpligtet til at fortælle dig om de muligheder, du har som ledig for at kunne efteruddanne dig, betingelser for at kunne få dagpenge og afdelingens tilbud om hjælp til at få arbejde igen. Samtidig har afdelingen pligt til at fortælle dig om konsekvenserne ved at udeblive fra møder, og dine forpligtigelser hvis du skal deltage i tilbud mv. Afdelingen skal også vejlede dig om at søge arbejde og kurser, når du er ledig. Cv-samtale. Som ledig skal du oprette et cv i Jobnet. Meningen med at oprette et cv er, at arbejdsgivere kan søge nye medarbejdere, på baggrund af de oplysninger du skriver i dit cv. Jobcentret kan bruge oplysningerne til at se, hvilke tilbud de kan give dig. Afdelingen kan bruge oplysningerne til at vejlede dig om dine muligheder for at komme i arbejde igen og også vejlede om evt. efteruddannelser. Faglig Fælles Akasse - 25

Dagpengesats, skattetræk og kontonr.

Dagpengesats, skattetræk og kontonr. AFSKEDIGET HVA SÅ? Denne pjece er til dig, som er blevet opsagt, og som skal have dagpenge fra a-kassen. I pjecen står nogle af de informationer, du allerede har fået på mødet i virksomheden eller i din

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E Værd at vide: Når du er ledig F O A s A K A S S E Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler Arbejdskrav

Læs mere

Ledig og hvad nu? STÍ

Ledig og hvad nu? STÍ Ledig og hvad nu? Hvem skal du kontakte? HK s A-kasse har samlet alt arbejde i forhold til dagpenge, efterløn, og så videre i én fælles a-kasse. Du skal derfor kontakte a-kassen, hvis du har spørgsmål

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig Marts 2009 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Aktivt arbejdssøgende

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet 1 Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet For at modtage dagpenge mens du er ledig, skal du stå til rådighed for det danske arbejdsmarked. Det gør du ved blandt andet at opfylde disse betingelser:

Læs mere

Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig.

Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig. Ledig og hvad nu? Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig. y Hvilke papirer skal du aflevere? y Hvordan bliver dagpengene

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig A-kassen 2 Fødevareforbundet NNFs a-kasse Når du er blevet ledig - skriftlig vejledning Januar 2015 3 Indholdsfortegnelse Medlemskravet... 7 Beskæftigelseskravet... 7 Ledighedskravet...

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig A-kassen 2 Fødevareforbundet NNFs a-kasse Når du er blevet ledig - skriftlig vejledning Juli 2013 3 Indholdsfortegnelse Medlemskravet... 7 Beskæftigelseskravet... 7 Ledighedskravet...

Læs mere

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE FOKUSER PÅ JOBBET Her har vi samlet de regler, du skal kende til for at kunne få dagpenge. Når du har læst folderen, er du klar klar

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

UDKAST. Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. UDKAST Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. I medfør af 65, stk. 6 og 7, og 91, stk. 11, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8. april 2014, og 35,

Læs mere

SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid

SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid Supplerende dagpenge side 1 Indhold 1. Forord... 2 1.1 Fakta om supplerende dagpenge:... 2 2. Rådighed og supplerende dagpenge...

Læs mere

Vejledning til nyledige

Vejledning til nyledige Vejledning til nyledige 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Tilmelding som ledig hos jobcentret... 3 Selvbetjening... 3 Afmelding på jobcentret... 3 CV skal på jobnet.dk... 4 Kundenummer og password...

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig A-kassen 2 Fødevareforbundet NNFs a-kasse Når du er blevet ledig - skriftlig vejledning juli 2015 3 Indholdsfortegnelse Medlemskravet... 8 Beskæftigelseskravet... 8 Ledighedskravet...

Læs mere

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet.

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet. 1 Vejledning om dine rettigheder og pligter som ledig Denne vejledning beskriver dine generelle rettigheder og pligter som ledig. Som ledig skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet, men der er flere

Læs mere

Vejledning til nyledige

Vejledning til nyledige Vejledning til nyledige 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Tilmelding som ledig hos jobcentret... 4 Selvbetjening... 4 Afmelding på jobcentret... 4 CV skal på jobnet.dk... 5 Kundenummer og password...

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

DEMO UDKAST! Wanek & Myrner. Dagpenge

DEMO UDKAST! Wanek & Myrner. Dagpenge Borgerinformation ydelser Dagpenge Hvis du er medlem af en a-kasse, kan du modtage dagpenge, når du bliver ledig. Du kan være enten fuldtids- eller deltidsmedlem i en a-kasse, og du har forskellige muligheder

Læs mere

Velkommen til vejledning om dagpengesystemet: - dine rettigheder - dine muligheder - dine pligter som ledig

Velkommen til vejledning om dagpengesystemet: - dine rettigheder - dine muligheder - dine pligter som ledig Velkommen til vejledning om dagpengesystemet: - dine rettigheder - dine muligheder - dine pligter som ledig Indhold Hvem møder du som ledig? Den 2-årige dagpengeperiode Rådighed og jobsøgning Ferie og

Læs mere

SELVFORSKYLDT LEDIGHED

SELVFORSKYLDT LEDIGHED SELVFORSKYLDT LEDIGHED Selvforskyldt ledighed Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op?... 2 3. Karantænen er effektiv... 3 4. Hvad er en gyldig grund til at sige

Læs mere

SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid

SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid Supplerende dagpenge side 1 Indhold 1. Forord... 2 1.1 Fakta om supplerende dagpenge:... 2 2. Rådighed og supplerende dagpenge... 3 3. Frigørelsesattest...

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Ase La Cours Vej 7 2000 Frederiksberg Tlf. 7013 7013 ase.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Ret til dagpenge 5 Kontakt til jobcentret og Ase 9 Arbejde samtidig med dagpenge 15

Læs mere

Byggefagenes A-kasse Storkøbenhavn ************ Værd at vide! Praktiske oplysninger om A-kasseregler

Byggefagenes A-kasse Storkøbenhavn ************ Værd at vide! Praktiske oplysninger om A-kasseregler Byggefagenes A-kasse Storkøbenhavn ************ Værd at vide! Praktiske oplysninger om A-kasseregler Indholdsfortegnelse: Side A-kassens vejledningspligt 3 Afmelding 6 Arbejde på nedsat tid eller i udlandet

Læs mere

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig Dine muligheder som ledig og det vi forventer af dig Indhold Indledning 3 Hvem skal jeg kontakte? 4 Skal du ringe til din lokale HK-afdeling? 5 Hvornår har jeg ret til dagpenge? 7 Hvor længe kan jeg få

Læs mere

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2012

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2012 Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2012 ~ 1 ~ Indhold A-kassens vejledningspligt... 3 Hjemmesider... 3 G-dage - Arbejdsgiverbetaling....

Læs mere

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Februar 2010 AKTIVERING for dig under 30 INDHOLD 1. Du er under 25 år er uden uddannelse og har ingen børn side 4 2. Du er under 25 år er uden uddannelse og

Læs mere

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 ~ 1 ~ Indhold Indhold... 2 A-kassens vejledningspligt... 3 www.bf-a.dk.... 3 G-dage

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Alt, hvad du skal vide, gøre og forholde dig til som ledig Det er aldrig sjovt at blive ledig, men du har heldigvis forberedt dig på situationen ved at blive medlem

Læs mere

Vejledning til nyledige

Vejledning til nyledige Vejledning til nyledige 1 Indholdsfortegnelse side 2 Forord side 3 Tilmelding som ledig hos jobcentret side 3 Selvbetjening side 3 Afmelding på jobcentret side 3 CV skal på jobnet.dk side 4 Kundenummer

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig - læs her hvad du skal gøre, for at få dagpenge. Teknikernes Arbejdsløshedskasse Sidst rettet: december 2010 Tryk: Teknisk Landsforbund På din 1. ledighedsdag Første dag du er ledig,

Læs mere

LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre

LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre 02 LEDIG I DANA... Indholdsfortegnelse DANA........................... 3 LEDIG HVAD SÅ?................ 3 CV.............................. 3 Hvad er et CV?..................

Læs mere

Forord. Du kan kontakte os personligt eller telefonisk eller på e-mail. Tlf.nr. : 7012 3782 E-mail : sta@sta.dk. Web-a-kassen: www.sta.

Forord. Du kan kontakte os personligt eller telefonisk eller på e-mail. Tlf.nr. : 7012 3782 E-mail : sta@sta.dk. Web-a-kassen: www.sta. Forord Denne pjece handler om de mange regler der gælder for ledige medlemmer af en a-kasse. Vi vil omtale hvilke muligheder der findes og hvilke rettigheder og pligter der følger med at modtage arbejdsløshedsdagpenge.

Læs mere

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold.

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold. Hvilke tilbud kan gives Rettigheder og pligter Uddannelse Diverse forhold Arbejde på nedsat tid - når du skal på dagpenge Ikke ledig mere Kontakt til Jobcentret og ASE Værd at vide Ret til Dagpenge Indholdsfortegnelse

Læs mere

Værd at vide. når du er ledig. www.ca.dk Tlf. 33149045. For højtuddannede i erhvervslivet. 154-okt09 05.12

Værd at vide. når du er ledig. www.ca.dk Tlf. 33149045. For højtuddannede i erhvervslivet. 154-okt09 05.12 Værd at vide når du er ledig For højtuddannede i erhvervslivet www.ca.dk Tlf. 33149045 154-okt09 05.12 Værd at vide når du er ledig Hvem er hvem? Hvem møder du? Hvilke lovkrav skal du opfylde? Hvilke muligheder

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen DEN NYE EFTERLØN - tilbagetrækningsreformen Den nye efterløn Brochuren er til dig, der er født i 1954 eller senere. Den tilbagetrækningsreform, som Folketinget vedtog i slutningen af 2011, får i et eller

Læs mere

en del af Vejledning til nyledige

en del af Vejledning til nyledige en del af Vejledning til nyledige 2 Indholdsfortegnelse side 3 Forord side 4 Tilmelding som ledig hos jobcentret side 4 Selvbetjening side 4 Afmelding på jobcentret side 4 CV skal på jobnet.dk side 5 Kundenummer

Læs mere

Om at stå til rådighed

Om at stå til rådighed Arbejdsdirektoratet August 2009 Om at stå til rådighed INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. BEKRÆFTET ARBEJDSSØGNING...3 3. DIT CV...3 4. SAMTALER MV. HOS JOBCENTERET OG ANDEN AKTØR...4 5. KONTAKTEN MED DIN A-KASSE...4

Læs mere

Du kan kontakte os personligt, telefonisk eller på e-mail.

Du kan kontakte os personligt, telefonisk eller på e-mail. Forord Denne orientering handler om de regler, der gælder for ledige medlemmer af en a-kasse. Her omtaler vi kort de muligheder, der findes for ledige samt de rettigheder og pligter, der følger med at

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

Supplerende dagpenge. Dagpenge. når du arbejder på nedsat tid

Supplerende dagpenge. Dagpenge. når du arbejder på nedsat tid Supplerende dagpenge F O A s A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Dagpenge når du arbejder på nedsat tid Dagpenge når du arbejder på nedsat tid er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte og Offentligt

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Bekendtgørelse om feriedagpenge I medfør af 75 h, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348574 af 8. april 201427. maj 2010, som ændret ved lov nr. 14861540 af

Læs mere

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilmeld dig som ledig på jobnet.dk... 3 3. Ledighedserklæring, opsigelse mv. til a-kassen... 3 4. Udbetaling af

Læs mere

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Samling af indsatsen og finansieringsansvaret for forsikrede lediges ret til selvvalgt uddannelse under

Læs mere

TAST på mit 3F DAGPENGE & DAGPENGE UNDER AKTIVERING

TAST på mit 3F DAGPENGE & DAGPENGE UNDER AKTIVERING TAST på mit 3F DAGPENGE & DAGPENGE UNDER AKTIVERING 2 Faglig Fælles Akasse Med www.mit3f.dk kan du udfylde dagpengekortet på nettet. Det kræver, at du har en kode til at logge ind. Du kan læse mere om

Læs mere

TAST. på www.mit3f.dk DAGPENGE

TAST. på www.mit3f.dk DAGPENGE TAST på www.mit3f.dk DAGPENGE 2 Faglig Fælles Akasse Med www.mit3f.dk kan du udfylde dagpengekortet på nettet. Det kræver, at du har NemID. Har du ikke NemID, kan det bestilles online via dette link eller

Læs mere

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Indhold Indledning... 2 Tilmelding som arbejdssøgende... 2 Råd og vejledning om job

Læs mere

Dagpengesystemet. Dine rettigheder Dine muligheder Dine pligter som ledig. Se mere på de næste sider

Dagpengesystemet. Dine rettigheder Dine muligheder Dine pligter som ledig. Se mere på de næste sider Dagpengesystemet Dine rettigheder Dine muligheder Dine pligter som ledig Se mere på de næste sider Læs her om ER DU I TVIVL? SÅ RING ALTID TIL OS PÅ 63 13 85 50 Hvem møder du som ledig? Den 2-årige dagpengeperiode

Læs mere

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold.

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold. Ikke ledig mere Hvilke tilbud kan gives Rettigheder og pligter Kontakt til Jobcentret og ASE Arbejde på nedsat tid Uddannelse Diverse forhold Ret til Dagpenge Værd at vide - når du skal på dagpenge Indholdsfortegnelse

Læs mere

Om at få... fleksibel efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at få... fleksibel efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at få... fleksibel efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Efterlønsordningen er fleksibel... Efterlønsbevis... Ret til efterløn... Fuldtid eller deltid... Efterlønssatser... 2-års-reglen - skattefri

Læs mere

Orientering om supplerende dagpenge

Orientering om supplerende dagpenge Orientering om supplerende dagpenge Forord Nedsat tid hvad så? Som lønmodtager kan du komme ud for, at din arbejdsgiver nedsætter din arbejdstid. Eller at du som jobsøgende kun kan få tilbudt job med et

Læs mere

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Lejre 2. august 2013 1. Akutpakkerne 1.1 Akutpakken 31. august 2012 blev der indgået en politisk aftale

Læs mere

F O A s A K A S S E. Dagpenge når du arbejder på nedsat tid

F O A s A K A S S E. Dagpenge når du arbejder på nedsat tid F O A s A K A S S E Dagpenge når du arbejder på nedsat tid Indhold........................................................................Side Betingelserne for ret til supplerende dagpenge..........................................3

Læs mere

Janne Nielsen. Specialkonsulent 3318 4957

Janne Nielsen. Specialkonsulent 3318 4957 Janne Nielsen Specialkonsulent 3318 4957 DAGPENGE eller EFTERLØN Dagpenge fra IAK Tilmeld dig som ledig dagpengemodtager den 1. ledige dag! Enten på adressen www.jobnet.dk eller på det lokale jobcenter

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

Nyuddannet. Januar 2012

Nyuddannet. Januar 2012 Januar 2012 Nyuddannet Som nyuddannet kan du få en særlig ret til dagpenge allerede efter 1 måned. MEN det er vigtigt, at du kontakter ASE umiddelbart inden, du bliver færdig med din uddannelse. Så får

Læs mere

Om at få feriedagpenge

Om at få feriedagpenge Arbejdsdirektoratet August 2009 1. Betingelser for udbetaling Feriedagpenge er en særlig form for dagpenge, som et medlem af en a-kasse under visse betingelser kan få udbetalt. For at have ret til feriedagpenge

Læs mere

Værd at vide når du er ledig

Værd at vide når du er ledig Værd at vide når du er ledig Værd at vide når du er ledig Hvem møder du? Hvilke lovkrav skal du opfylde? Hvilke muligheder har du? Og meget andet. For de fleste er mødet med a-kassen og dagpengesystemet

Læs mere

TAST. på mit 3F DAGPENGE

TAST. på mit 3F DAGPENGE TAST på mit 3F DAGPENGE 2 Faglig Fælles Akasse Med www.mit3f.dk kan du udfylde dagpengekortet på nettet. Det kræver, at du har en kode til at logge ind. Du kan læse mere om koder på hjemmesiden. Gå ind

Læs mere

Orientering om supplerende dagpenge

Orientering om supplerende dagpenge Orientering om supplerende dagpenge Forord Nedsat tid hvad så? Som lønmodtager kan du komme ud for, at din arbejdsgiver nedsætter din arbejdstid. Eller at du som jobsøgende kun kan få tilbudt job med et

Læs mere

Hvad kan du gøre inden du bliver ledig?

Hvad kan du gøre inden du bliver ledig? Hvad kan du gøre inden du bliver ledig? Læg dit CV på Jobnet.dk Som ledig skal du lægge dit CV ind på Jobnet.dk - se side 2. Men det vil være en god ide allerede at gøre det nu, fordi det giver dig mulighed

Læs mere

Om at få... efterløn ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at få... efterløn ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at få... efterløn ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Når du får efterløn... EØS-området... Hvad er forskellen på at få

Læs mere

Om at få feriedagpenge ISBN 87-89036-88-3

Om at få feriedagpenge ISBN 87-89036-88-3 ISBN 87-89036-88-3 Arbejdsdirektoratet April 2005 Om at få feriedagpenge INDHOLD 1. BETINGELSER FOR UDBETALING...3 2. OPTJENING AF FERIEDAGPENGE...4 3. NYUDDANNEDE (DIMITTENDER)...5 4. OPTJENT FERIE HOS

Læs mere

Om at få fleksibel efterløn

Om at få fleksibel efterløn Arbejdsdirektoratet Marts 2007 Om at få fleksibel efterløn INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. DEN FLEKSIBLE EFTERLØN...3 3. HVAD ER ET EFTERLØNSBEVIS?...3 4. HVORNÅR HAR DU RET TIL ET EFTERLØNSBEVIS?...3 4.1.

Læs mere

Feriedagpenge Side 1. Indhold

Feriedagpenge Side 1. Indhold FERIEDAGPENGE - i ferieåret 1. maj 2013 til 30. april 2014 Feriedagpenge Side 1 Indhold 1. Betingelser for udbetaling... 2 2. Optjening af feriedagpenge... 3 3. Optjent ferie hos en arbejdsgiver... 3 4.

Læs mere

Om at stå til rådighed

Om at stå til rådighed Om at stå til rådighed Arbejdsdirektoratet Juli 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (a-kasse) og bliver ledig, har du mulighed for at få dagpenge. For at få dagpenge skal

Læs mere

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. I udkastet

Læs mere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere Notat Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Læs mere

A-kasseinformation. Forbundet af It-professionelle It-fagets a-kasse. Værd. at vide om ledighed. 1 A-kasseinformation

A-kasseinformation. Forbundet af It-professionelle It-fagets a-kasse. Værd. at vide om ledighed. 1 A-kasseinformation A-kasseinformation Forbundet af It-professionelle It-fagets a-kasse Værd at vide om ledighed 1 A-kasseinformation Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk

Læs mere

Orientering om arbejdsløshedsforsikring

Orientering om arbejdsløshedsforsikring Orientering om arbejdsløshedsforsikring Orientering om arbejdsløshedsforsikring Vi prøver i pjecen at besvare en række af de spørgsmål, der nok melder sig hos dig som ledig. Vi har samtidig udgivet pjecen

Læs mere

Om at være selvforskyldt. ledig

Om at være selvforskyldt. ledig Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Juli 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (Akasse), har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til rådighed

Læs mere

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Kort om Efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Ledernes arbejdsløshedskasse 6. udgave, februar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Efterlønsbeviset, det guldrandede papir 4 2.1 Hvorfor er det

Læs mere

Satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2011

Satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2011 er mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2011 Der henvises til Finansministeriets bekendtgørelse nr. 1013 af 22. august 2010, hvoraf det fremgår, at satsreguleringsprocenten for 2011 udgør 1,9 pct.

Læs mere

ER DU LEDIG OG UNDER 30 ÅR?

ER DU LEDIG OG UNDER 30 ÅR? ER DU LEDIG OG UNDER 30 ÅR? HVIS DU ER LEDIG OG UNDER 30 ÅR, GÆLDER DER SÆRLIGE REGLER FOR DIG I DIT LEDIGHEDSFORLØB. DENNE PJECE ER ET TILLÆG TIL PJECEN DINE MULIGHEDER SOM LEDIG. DU FINDER INFORMATION

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. Tilbud, rettigheder og pligter. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. Tilbud, rettigheder og pligter. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv Tilbud, rettigheder og pligter A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Rettigheder, pligter og muligheder Lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik giver tilbud til ledige og til arbejds-

Læs mere

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født i 1952 og 1953

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født i 1952 og 1953 FLEKSIBEL EFTERLØN For personer, der er født i 1952 og 1953 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den fleksible efterløn 1 3. Hvad er et efterlønsbevis? 2 4. Hvornår har du ret til et efterlønsbevis?

Læs mere

Til orientering vedlægges i endelig korrektur bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

Til orientering vedlægges i endelig korrektur bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Til a-kasser, jobcentre og kommuner m.fl. Njalsgade 72 A 2300 København S Tlf. 35 28 81 00 Fax 35 36 24 11 ams@ams.dk www.ams.dk CVR nr. 55 56 85 10 Nyhedsbrev om bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

Guide. til dagpengesystemet

Guide. til dagpengesystemet Guide til dagpengesystemet Forord Denne pjece handler om, hvad der sker, når du bliver ledig. Hvilke krav der stilles til dig, hvilke rettigheder du har, og hvad vi kan hjælpe dig med. Du får samtidig

Læs mere

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn 1. Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter. Pjecen tager udgangspunkt i de nugældende regler. Efterlønsalderen hæves

Læs mere

Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter

Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter Generelle informationer Tilmelding på Jobnet.dk Som ledig skal du være tilmeldt Jobnet.dk med et godkendt CV. Indenfor de første fi re uger af din ledighedsperiode

Læs mere

Selvforskyldt ledig. 1. Indledning. 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op? 3. Hvad er en gyldig grund til at sige et arbejde op?

Selvforskyldt ledig. 1. Indledning. 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op? 3. Hvad er en gyldig grund til at sige et arbejde op? 1. Indledning Hvis du er medlem af en a-kasse, har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til rådighed for arbejdsmarkedet. Du skal opfylde de almindelige betingelser for at få udbetalt

Læs mere

Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret

Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet

Læs mere

Appendiks til aftale om afbureaukratisering

Appendiks til aftale om afbureaukratisering Appendiks til aftale om afbureaukratisering Regelforenklinger på beskæftigelsesområdet Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Radikale Venstre er enige om en gennemgribende forenkling af reglerne

Læs mere

Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956. eller senere

Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956. eller senere Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956 eller senere Nye regler om efterløn - for dig, der er født i 1956 eller senere Folketinget har ændret reglerne om efterløn. Det betyder, at efterlønsalderen

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på omkring tilmelding til efterlønsordningen. Pjecen er ment som en hjælp til dig

Læs mere

UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om feriedagpenge Indledning I bekendtgørelse nr. XX1625 af XX21. XXX december 20102015 er der fastsat regler om feriedagpenge. I denne vejledning beskrives bekendtgørelsens

Læs mere

FLEKSIBEL EFTERLØN for dig, der er født før 1956

FLEKSIBEL EFTERLØN for dig, der er født før 1956 FLEKSIBEL EFTERLØN for dig, der er født før 1956 Fleksibel efterløn - for dig der er født før 1956 Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Den fleksible efterløn... 2 3. Efterløns- og folkepensionsalder...

Læs mere

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede I 6 i lov nr. xx af xx om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Del A - Ansøgerens oplysninger Navn

Læs mere

UDKAST. Vejledning til bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

UDKAST. Vejledning til bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed I bekendtgørelse nr. XX af XX 2015 med senere ændringer er der fastsat regler om selvforskyldt ledighed. I denne vejledning beskrives bekendtgørelsens

Læs mere

SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE

SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE - NÅR DU ER I ARBEJDE - NÅR DU ER FYRET, MEN IKKE FRATRÅDT ENDNU STATENS VOKSENUDDANNELSES-STØTTE (SVU) ELLER GODTGØRELSE TIL VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE (VEU) LÆS HER HVORDAN

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 30. december 2011. Bekendtgørelse om fleksibel efterløn. 28. december 2011. Nr. 1409.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 30. december 2011. Bekendtgørelse om fleksibel efterløn. 28. december 2011. Nr. 1409. Lovtidende A 2011 Udgivet den 30. december 2011 28. december 2011. Nr. 1409. Bekendtgørelse om fleksibel efterløn I medfør af 74 b, stk. 4, 74 c, stk. 3 og 6, 74 d, stk. 1, 74 i, 74 j, stk. 12, 74 k, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse om fleksibel efterløn

Bekendtgørelse om fleksibel efterløn Bekendtgørelse om fleksibel efterløn I medfør af 74 b, stk. 4, 74 c, stk. 3 og 6, 74 d, stk. 1, 74 i, 74 j, stk. 13, 74 k, stk. 3, 74 l, stk. 15, 74 m, stk. 18, 74 n, stk. 2 og 11, 74 o, stk. 6, 74 p og

Læs mere

Vejledning til lov om seniorjob

Vejledning til lov om seniorjob Page 1 of 7 VEJ nr 9071 af 27/02/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 13-03-2008 Beskæftigelsesministeriet Den fulde tekst Vejledning til lov om seniorjob Indholdsfortegnelse: Indledning Kapitel 1. Lovens

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Del A - Ansøgerens oplysninger Navn Adresse i Danmark Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige

Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige Arbejdsmarkedsstyrelsen, den 29. juni 2009 J.nr. 2008-0002486. Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige Reglerne om forsikrede lediges ret til selvvalgt uddannelse

Læs mere

Jobnet www.jobcenter.herning.dk

Jobnet www.jobcenter.herning.dk Jobnet www.jobnet.dk Jobcenter Herning Jobcenter.herning.dk Jobkompasset Ledig hvad nu! Hvis du er i tvivl om jobområder eller måske uddannelsesretning prøv www.ug.dk/jobkompasset Vikarbureauer Er du faglært

Læs mere

LEDIGHED OG VEJEN TIL JOB.

LEDIGHED OG VEJEN TIL JOB. LEDIGHED OG VEJEN TIL JOB. Indhold. Jobsøgning. 5 Regler for ledige. 9 3 KOM I SPIL PÅ JOBMARKEDET. Jobsøgning er en svær kunst at mes tre. Der findes ingen standardløsninger på, hvordan du skriver den

Læs mere

Velkommen til vejledningsmøde i MA

Velkommen til vejledningsmøde i MA Velkommen til vejledningsmøde i MA Dagens program INFORMATION PÅ FÆLLESMØDE MA Aalborg Medlemstilbud Rådighed og jobsøgning MA, jobcenter og anden aktør Aktivering Muligheder som jobsøgende INDIVIDUEL

Læs mere