Værd at vide om. Webdagpengekort - Kurser - Udland - Jobsøgning - Tilbud - Jobcenter - Uddannelse - CV

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Værd at vide om. Webdagpengekort - Kurser - Udland - Jobsøgning - Tilbud - Jobcenter - Uddannelse - CV"

Transkript

1 Vigtig! Husk altid NemID (nøgle-kort), når du møder i afdelingen. Værd at vide om Webdagpengekort - Kurser - Udland - Jobsøgning - Tilbud - Jobcenter - Uddannelse - CV Faglig Fælles Akasse - 1

2 Indhold Hvordan bliver du medlem af 3FA og 3F... side Fritagelse for betaling af kontingent til a-kassen... A-kasse under uddannelse... Særligt om dimittendoptagelse og dagpenge... Genoprettelse af medlemskab... Dagpengeret... Medlemspligter... Hvis du bliver ledig pga. vejrlig eller materialemangel... Indkomstregistret... EU, Norden og Schweiz... Eksportchauffør... Selvstændig virksomhed... Udbetaling... Dagpengekort... Sådan udfylder du dit dagpengekort... 6 ugers jobrettet uddannelse for ledige... Er du i arbejde og vil uddanne dig... Feriedagpenge... Arbejdsophør... Arbejdsgivergodtgørelse/g-dage... Overarbejde... Syg og udbetaling af sygedagpenge... Dagpenge... Hvor længe kan du få dagpenge?... Arbejdsmarkedsydelse... Optjening af ny dagpengeperiode... Supplerende dagpenge... Når retten til supplerende dagpenge er opbrugt... Uddannelse på dagpenge... Jobsøgning... Plan for jobsøgning... Samtale i afdelingen... Midlertidigt dagpengestop... Karantæne... Mistet retten til dagpenge... Møder hos jobcentret og anden aktør... Individuel jobsamtale hos jobcentret eller eller anden aktør... Jobplan... Aktivering... Jobrotation... Dagpenge under aktivering... Efterløn... Fortrydelsesordning... Seniorjob... Klageadgang... 4 side 4 side 5 side 5 side 6 side 6 side 6 side 7 side 8 side 8 side 8 side 9 side 9 side 9 side 10 side 13 side 14 side 16 side 17 side 18 side 18 side 19 side 20 side 20 side 20 side 20 side 20 side 21 side 22 side 22 side 24 side 25 side 27 side 27 side 28 side 29 side 30 side 31 side 32 side 34 side 35 side 35 side 37 side 38 side Faglig Fælles Akasse

3 Kære medlem Meningen med pjecen er at give svar på de mest almindelige spørgsmål og at beskrive reglerne så kort og præcist som muligt. Pjecen er udarbejdet i samarbejde med afdelingerne og arbejdsløshedskassens hovedkontor. Du skal være opmærksom på, at der hele tiden sker ændringer og justeringer i arbejdsløshedslovens regler. Faglig Fælles Akasse - 3

4 Hvordan bliver du medlem af 3F s arbejdsløshedskasse og forbund? Du kan henvende dig om optagelse til din tillidsrepræsentant, din lokale 3F-afdeling, eller du kan søge om optagelse på Du kan blive optaget i 3F s a-kasse, hvis du er i arbejde, er i gang med eller har afsluttet en uddannelse eller på anden måde har en tilknytning til 3F s faglige område. Ved optagelsen i a-kassen skal du være mellem 18 og 63 år, og du skal vælge, om du vil være fuldtids- eller deltidsforsikret. Har du en , du gerne vil kontaktes på, er det en god ide at give den til din afdeling. Er du allerede deltidsforsikret og får arbejde i mere end 360/390 timer inden for 12 uger/3 mdr., har du pligt til at lade dig fuldtidsforsikre. Det skal ske senest 2 uger efter, du har opfyldt betingelserne for at være fuldtidsforsikret. Bemærk, at arbejde med offentligt tilskud til lønnen - bortset fra fleksjob - giver ret til optagelse, men ikke ret til overflytning fra deltidstil fuldtidsforsikret medlemskab. Fritagelse for betaling af kontingent til a-kassen Der er i visse situationer mulighed for at få fritagelse for betaling af kontingentet til a-kassen, hvis du er frihedsberøvet i mere end 30 dage. under 30 år og følger en erhvervsmæssig uddannelse, der giver ret til at blive optaget i en a-kasse. over 30 år, følger en erhvervsmæssig uddannelse, der giver ret til at blive optaget i en a-kasse, og betaler efterlønsbidrag. Få yderligere oplysninger i din lokale afdeling. Husk: Du må ikke være i restance med dit kontingent. Betaler du ikke dit kontingent til tiden, kan det medføre slettelse af dit a-kassemedlemskab. Desuden kan du miste retten til efterløn. 4 - Faglig Fælles Akasse

5 Der er en række betingelser, der skal være opfyldt, for at du kan blive fritaget. Du kan i de fleste tilfælde tidligst blive fritaget, fra den dag a-kassen har modtaget din ansøgning. A-kasse under uddannelse Er du i gang med en erhvervsmæssig uddannelse af mere end 18 måneders varighed, kan du være berettiget til at få fritagelse for betaling af kontingent til a-kassen ( Gratis a-kasse ). Du skal opfylde visse betingelser for at få Gratis a-kasse. Betingelserne kan du få mere information om i din lokale afdeling. Fordelen ved at være medlem af a-kassen under din uddannelse er, at du under visse betingelser kan få dagpenge, hvis du afbryder eller mister din læreplads. Bliver du ledig efter endt uddannelse, kan du have ret til dagpenge fra 1. ledige dag. A-kasse ved udløb af dagpengeret Er du ledig, og din ret til dagpenge udløbet, er det muligt at få fritagelse for betaling af medlemsbidraget til a-kassen. Der er visse betingelser, som skal være opfyldt. Du skal være tilmeldt jobcentret, og du må ikke modtage hjælp til forsørgelse eksempelvis kontanthjælp eller SU. Er du over 50 år og betaler til efterlønsordningen, gælder der særlige regler for fritagelsen. Dem kan du få mere at vide om i din afdeling. Særligt om dimittendoptagelse og dagpenge Du kan blive optaget i forbindelse med afslutning af uddannelse og få ret til dagpenge efter 1 måned. Det er en betingelse, at uddannelsen er af mindst 18 måneders varighed og er en uddannelse indenfor 3F s faglige område. Du skal søge om optagelse senest 2 uger efter uddannelsens afslutning. Har du været medlem af a-kassen under din uddannelse, kan der være situationer, hvor det kan betale sig at gøre brug af din ret til at dimittere. Kontakt din afdeling og få en personlig vejledning. Faglig Fælles Akasse - 5

6 Genoprettelse af medlemskab Er du slettet af a-kassen på grund af manglende betaling af kontingent, kan du få genoprettet dit medlemskab, hvis du indenfor 4 uger efter modtagelsen af slettebrevet betaler alt skyldigt kontingent. Dagpengeret Du har tidligst ret til dagpenge, når du har været medlem i 1 år og har haft arbejde i timer som fuldtidsforsikret. Er du deltidsforsikret, er det timer. Arbejdstimerne skal ligge i en medlemsperiode. Opgørelsen af timer sker, på baggrund af de oplysninger om løntimer din arbejdsgiver har indberettet til SKAT. De indberettede løntimer bruges også til beregning af dagpengesats mv. Det er vigtigt, du gemmer dine lønsedler, hvis a-kassen senere skulle få brug for dem. Skriv i din lommebog/kalender, hvornår du har haft ferie, fri, sygdom, overarbejde, nedsat arbejdstid mv. Husk Meld adresseændring til afdelingen, også selv om du ikke er ledig. Giv afdelingen besked om arbejdsophør, også selv om du ikke er ledig/ melder dig ledig. Under ledighed skal jobcentret straks have besked om adresseændring. Det er ikke nok kun at meddele det til Folkeregistret. Du kan selv se, hvad din arbejdsgiver har indberettet, ved at gå ind på - min side - og logge dig ind med din NemID. Medlemspligter Du har pligt til at give afdelingen/a-kassen besked om forhold, der har betydning for medlems- og dagpengeretten. Overholdes det ikke - under ledighed - kan det få alvorlige konsekvenser. Du skal også meddele ændring af arbejdsplads. Giv afdelingen besked, inden du begynder på selvstændig virksomhed/bibeskæftigelse, kursus mv. 6 - Faglig Fælles Akasse

7 Hvis du bliver ledig pga. vejrlig eller materialemangel Tilmeldt som ledig Tilmeld dig på hos jobcentret eller i din afdeling den første ledige dag. Gem kvitteringen for tilmeldingen. Når du bliver tilmeldt som ledig på Jobnet, får du din egen side kaldet Min side. Husk at tjekke jobforslag på Min side senest hver 7. dag, ellers mister du dagpenge, hvis du bliver afmeldt, til du igen bliver tilmeldt. På skal du på Min side oplyse, hvis du skal holde ferie eller bliver syg. Du vil også blive indkaldt til møde hos jobcentret på Min side. Du kan se, om der er ledige job, der passer, i forhold til de kvalifikationer der er oplyst i dit cv. Starter du på 37 timers arbejde, skal du afmelde dig på Husk at tilmelde dig Jobnet (www.jobnet.dk) på din første ledige dag. Du kan også henvende dig til jobcentret eller din afdeling for at blive tilmeldt som ledig. Barsel Du må ikke registrere barsel på jobnet.dk. Kontakt jobcentret og din afdeling. Til din afdeling Henvend dig til afdelingen hurtigst muligt, for at få oplyst hvilke blanketter mv. der skal udfyldes, for at du kan få udbetalt dagpenge. Medbring oversigt over dine fraværsdage op til 4 måneder før din ledighed (eventuelt lønsedler, hvis det fremgår, hvornår du har holdt ferie, været syg mv.). Dit cv Opret/ajourfør dit cv på Jobnet, senest 3 uger efter du er tilmeldt som ledig. Har du ikke adgang til en pc, eller har du brug for hjælp til at oprette/vedligeholde dit cv, kan du henvende dig i afdelingen eller på jobcentret. Faglig Fælles Akasse - 7

8 Indkomstregistret Din arbejdsgiver skal hver måned indberette oplysninger til SKAT. De oplysninger, der skal indberettes, er bl.a., hvor meget du har fået i løn, og hvor mange timer du har arbejdet. Disse oplysninger har afdelingen mulighed for at se. Det er derfor ikke nødvendigt at aflevere dine lønsedler til afdelingen. Der kan dog være situationer, hvor afdelingen har behov for at se dine lønsedler. Du skal være opmærksom på, at myndighederne foretager samkørsel af registre. Det betyder bl.a., at arbejdsgivernes indberetninger om løn og arbejdstimer kontrolleres op imod de udbetalte ydelser fra afdelingen. EØS-landene (EU, Norden og Schweiz) Ønsker du at søge arbejde i et EØS-land, er det vigtigt, du kontakter din afdeling. Får du arbejde i et EØS-land, er det også vigtigt, at du før udrejsen henvender dig i afdelingen, da der gælder særlige regler i forbindelse med overflytning til et nordisk land eller et EØS-land. Har du ikke bragt disse forhold i orden før afrejsen, kan det få alvorlige konsekvenser for din ret til dagpenge, når du vender tilbage. Eksportchauffør Får du arbejde som eksportchauffør, gælder der særlige regler for, hvor du skal forsikres. I visse situationer skal du være forsikret i et andet EØSland end Danmark. OBS! Det er Udbetaling Danmark, der træffer afgørelse om, hvor du skal være forsikret. Hjemmeside: www. udbetalingdanmark.dk 8 - Faglig Fælles Akasse

9 Selvstændig virksomhed Overvejer du at starte selvstændig virksomhed enten som bi- eller hovedbeskæftigelse, skal du kontakte din afdeling. Dette gælder også, hvis du eventuelt begynder at arbejde i din ægtefælles virksomhed, eller hvis du begynder at arbejde i et selskab, der ejes af ægtefælle eller nærtstående familie. Driver du selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse, har du ikke ret til dagpenge, før a-kassen har taget stilling til, om du er ophørt mere end midlertidigt med drift af virksomheden. Driver du selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse, har du under visse omstændigheder ret til dagpenge i en periode på 78 uger. Se pjece om selvstændig virksomhed. Udbetaling Dagpengekortet sendes ved hver periodes udløb. Perioderne vises på Kortet kan sendes indtil 3 måneder efter, udbetalingsperioden er udløbet. Herefter fortabes retten til dagpenge for perioden. Udbetalingen vil være til rådighed på din NemKonto, 2 hverdage efter at den er godkendt i systemet. Husk Du kan stadig nå at sende kortet mandag eller tirsdag (i udbetalingsuger) - uden din dagpengeudbetaling bliver forsinket. Dagpengekort (webdagpengekort) Se, hvordan du sender dagpengekort via internettet på side 10-12, eller se vejledningen på Vejledningen kan også fås i din afdeling. Du sender dit dagpengekort via nettet på internetadressen Her ligger også en vejledning til tastningen. Du skal bruge NemID for at logge på Faglig Fælles Akasse - 9

10 1 Dagpengekortet starter med vejledningen Læs vejledningen, og klik på for at gå videre til selve dagpengekortet. 2 Vælg den periode, du søger dagpenge for. Klik på OK. 3 Aktiviteter/ingen aktiviteter i perioden Har du været arbejdsløs i hele perioden, kan du svare Nej og Nej og sende kortet ved at klikke på Indsend. Gå til pkt. 7 omkring kvittering og bekræftelse af tastninger. Svarer du Ja til et af spørgsmålene, får du ugekortet frem - se pkt Aktiviteter i perioden (ugekortet) Dage, hvor du er helt arbejdsløs, skal ikke udfyldes. På dage, hvor du har noget, skal du vælge en aktivitet. Når en aktivitet er valgt, bliver de felter, du skal udfylde, røde fx Lønarbejde. Her skal du så udfylde Timer og Arbejdsgiver. Arbejdsgivere, du tidligere har oplyst, fremgår af listen. Du kan tilføje flere ved at klikke på Tilføj Faglig Fælles Akasse

11 5 Tilføj arbejdsgiver/virksomhed Når du skal finde en arbejdsgiver/virksomhed, så start med at søge på et enkelt felt fx Telefon, Navn eller CVR-nummer - og klik på Søg. Så kommer arbejdsgiveren frem. Marker og klik på Vælg. Kan du ikke finde din arbejdsgiver, kan du vælge Ukendt og tilføje arbejdsgiveren som fritekst i næste felt. Feltet bliver rødt, da det skal udfyldes. 6 Timetal på aktiviteter NB! Du kan ikke vælge sygdom, ferie eller fri for egen regning på lørdage og søndage. Nogle aktiviteter medfører automatisk forslag om timetal i Timer feltet fx Sygdom, Ferie, Hel- og Halv G-dag. Du bør ikke ændre på det foreslåede timetal. Faglig Fælles Akasse - 11

12 7 Bekræft indtastninger og indsend Når du har udfyldt kortet, klik på Indsend. Nu kommer et kvitteringsbillede, hvor du skal bekræfte dine tastninger. Når du har godkendt det, kan du sende kortet. Dette billede svarer til den kvittering, der bliver gemt i dit arkiv. Der kan gå lidt tid, før kvitteringen ligger i Mit Arkiv. Når kortet er modtaget og accepteret, får du en kvitteringsside. 8 Fejl meddelelse Bliver dagpengekortet ikke registreret korrekt, får du denne meddelelse. Du kan enten vælge at hente et papirkort på eller kontakte din lokale afdeling Faglig Fælles Akasse

13 6 ugers jobrettet uddannelse for ledige Fra første ledige dag har du ret til at starte på 6 ugers jobrettet uddannelse, hvis du ikke har en uddannelse, der overstiger erhvervsuddannelsesniveau. Er du begyndt en uddannelse/et kursus, mens du er i arbejde, har du ret til at fortsætte uddannelsen, efter du er blevet ledig, hvis kurset er på den godkendte liste over jobrettede uddannelser. Det gælder også, selvom nogle af kursusugerne først afvikles efter 2 eller 3 måneders ledighed. Som ledig modtager man dagpenge med individuel sats, når man gør brug af sin ret til 6 ugers jobrettet uddannelse. Du har mulighed for at deltage i jobrettede uddannelser på: AMU-kurser på erhvervsskoler/amu-centre Akademiuddannelser på videregående niveau (max kursuspris på 3.780,86 kr. pr. uge i 2015). De 6 ugers jobrettet uddannelse skal være gennemført indenfor de første 9 måneder (39 uger) af din ledighed, hvis du er over 25 år. Er du under 25 år, skal de 6 ugers jobrettet uddannelse være gennemført indenfor de første 6 mdr. (26 uger). Du skal stå til rådighed og må ikke sige et arbejde op for at deltage i en uddannelse. Du må heller ikke sige nej til et job fra jobcentret eller a-kassen. Vil du begynde jobrettet uddannelse før første jobsamtale på jobcentret, skal du kontakte jobcentret for at få vejledning. Din a-kasse skal godkende uddannelsen eller kurset, inden du starter. A-kassen kan også hjælpe dig med at finde relevante jobrettede uddannelser, der er målrettet dine behov og ønsker. Jobcentret betaler kursusafgiften. Faglig Fælles Akasse - 13

14 Er du i arbejde og vil uddanne dig 1. Kurser med VEU-godtgørelse Er du i arbejde, har du mulighed for at deltage i kurser på fx AMU-centrene med VEU-godtgørelse, hvis du er i målgruppen: Du må ikke have gennemført en uddannelse, der overstiger faglært niveau. Fx overstiger en uddannelse som sygeplejerske, pædagog, ingeniør eller lignende niveauet. Har du en uddannelse, der overstiger faglært niveau, og du ikke har brugt den indenfor de sidste 5 år, kan du normalt godt få VEU-godtgørelse alligevel. Indenfor et kalenderår har du som udgangspunkt ret til VEU-godtgørelse i max 10 uger svarende til 370 timer. Der kan udbetales VEU-godtgørelse for mere end 370 timer indenfor et kalenderår, hvis du er i gang med: Grunduddannelse for voksne (GVU) AMU-kontraktuddannelse Certifikatkurser. Som beskæftiget modtager man VEUgodtgørelse, som er på 80 % af max dagpenge. Udbetaler din arbejdsgiver løn til dig under kurset, kan VEU-godtgørelsen udbetales til din arbejdsgiver Faglig Fælles Akasse

15 2. Kurser med SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte) Er du i arbejde og er mellem 25 år og folkepensionsalderen, har du mulighed for at få SVU til uddannelse, hvis du har en orlovsaftale med din arbejdsgiver. Som beskæftiget modtager man SVUgodtgørelse, som er på 80 % af max dagpenge. Der gælder nogle særlige betingelser for at få SVU, som afhænger af, om du søger SVU til en videregående uddannelse eller SVU til uddannelse på folkeskole/gymnasieniveau. SVU til folkeskole eller gymnasialt niveau: Du skal være kortuddannet, dvs. højst have 9-10 års skolegang og en 2-årig erhvervsrettet uddannelse. SVU til kortuddannede kan søges til uddannelse på folkeskoleniveau og gymnasialt niveau, forberedende voksenundervisning (FVU) og anden specialundervisning i op til 80 uger. SVU til videregående niveau: Der kan gives SVU til deltagelse i uddannelser på videregående niveau, når de er tilrettelagt som heltidsundervisning i op til 40 uger. På videregående uddannelser er der et prisloft. Kursusprisen må i 2015 ikke overstige 3.780,86 kr. pr. uge. Faglig Fælles Akasse - 15

16 Feriedagpenge Har du ikke selv optjent feriegodtgørelse til ferie i 25 dage, er der mulighed for at få udbetalt feriedagpenge fra afdelingen. I april vil du modtage et brev, hvor der står, hvor mange dage med feriedagpenge du har ret til. For at få udbetalt feriedagpengene skal du normalt holde egen optjent ferie først. Du skal udfylde blanketten Ansøgning om feriedagpenge, som findes på Din ret til feriedagpenge er betinget af, at du har ret til dagpenge. Bemærk, at hvis du vil holde ferie i udlandet med feriedagpenge, skal du, dagen før ferien begynder, opholde dig her i landet. Skal du have udbetalt feriedagpenge inden din ferie, skal blanketten udfyldes og sendes via inden 1 mdr. før feriens start, hvis du vil have feriedagpengene 1 uge før ferien. Husk at påføre ferie ud for hver dag, du holder ferie, på ydelseskortet. Er du ledig og skal holde ferie, skal du give jobcentret og afdelingen besked, straks du har besluttet, hvornår du holder ferie. Beskeden om ferie til jobcentret kan gives på Min side. Beskeden skal dog gives, senest 14 dage før du starter på ferie, ellers kan det få konsekvenser for dine dagpenge, hvis jobcentret indkalder dig til møde eller aktiviteter i din ferie. Kontrol af Feriekonto Afdelingen er blevet pålagt at kontrollere, at der ikke udbetales ydelser, samtidig med at der er udbetalt feriedage fra Feriekonto. Manglende meddelelse kan medføre tilbagebetaling af udbetalte dagpenge mv Faglig Fælles Akasse

17 Arbejdsophør Bliver du fyret, skal du straks kontakte din afdeling. Siger du selv op eller på anden måde forlader dit arbejde uden fyldestgørende grund, får du en effektiv karantæne på 3 uger (111 timer). Har du uoverensstemmelser med din arbejdsgiver, skal du ikke sige op, før du har drøftet sagen med din afdeling. Ved arbejdsophør i udlandet gives der i visse tilfælde også karantæne. Som ledig har du pligt til at være aktivt jobsøgende i hele din ledighedsperiode. Jobsøgningen skal være realistisk og seriøs. Har du vanskeligt ved at finde tilstrækkeligt mange job at søge indenfor dit eget fagområde, skal du udvide din jobsøgning til andre fagområder. Fyldestgørende grunde til arbejdsophør kan bl.a. være: Helbred Pasning af nærtstående, plejekrævende familiemedlem fx plejekrævende barn Tab af supplerende dagpenge. Ud over de nævnte årsager findes der andre begrundelser, der ikke giver effektiv karantæne. Husk at oplyse, hvis du har søgt om pension. Henvend dig til din afdeling, inden du opsiger dit arbejde, for at få oplyst om du har en gyldig grund til at ophøre og dermed undgå 3 ugers karantæne. Faglig Fælles Akasse - 17

18 Arbejdsgivergodtgørelse/g-dage Ved afskedigelse/hjemsendelse skal arbejdsgiveren betale godtgørelse for de første 3 ledige dage, hvis du har arbejdet i 74 timer inden for de seneste 4 uger hos samme arbejdsgiver. Arbejder du som vikar/tilkaldevikar, skal du have g-dage fra din arbejdsgiver, hvis du har 74 arbejdstimer inden for 4 uger. Du kan få mere at vide i din afdeling. Er du ledig i 4 timer eller derunder, udgør arbejdsgivergodtgørelsen ½ sats, og ved ledighed over 4 timer betales der for en hel dag. Beder arbejdsgiveren dig om at udfylde en tro og loveerklæring om, hvorvidt du er gået i arbejde mv., skal den afleveres inden 14 dage, ellers mister du retten til g-dage. Arbejder du i et ansættelsesforhold, som varer under 3 måneder, skal din arbejdsgiver kun betale de første 2 ledige dage i stedet for de første 3 ledige dage. Der skal dog stadig betales for 16 g-dage pr. år hos samme arbejdsgiver. Overarbejde Bliver du ledig, skal arbejdstimer indenfor de sidste 12 uger/3 måneder, der ligger ud over den overenskomstmæssige arbejdstid, afspadseres, før der kan udbetales dagpenge. Husk! Ved timeopgørelsen medregnes - ud over almindelige arbejdstimer - også timer, hvortil der er udbetalt kontant dækning (kursus, ferie og sygdom). Timer fra beskæftigelse som fx vicevært og timer fra selvstændig virksomhed Deltager du i et tilbud? Du skal give besked til aktiveringsstedet på din 1. sygedag. Spørg aktiveringsstedet Faglig Fælles Akasse

19 som bibeskæftigelse medregnes også. Syg og udbetaling af sygedagpenge Bliver du syg, skal du på 1. sygedag taste startdatoen på sygdommen på side eller ringe til jobcentret. Når du registrerer på Jobnet/Min side, at du er syg, får afdelingen oplyst din 1. sygedag, og du bliver afmeldt som ledig hos jobcentret. Du vil få et brev fra din afdeling, om det er afdelingen, som udbetaler dagpenge under sygdom, eller det er kommunen, som skal udbetale sygedagpenge til dig. Det er meget vigtigt at du læser brevet fra afdelingen. Er du ansat hos en arbejdsgiver, skal du give besked til arbejdsgiveren, efter de regler der er fastsat i virksomheden. Barsel Du må ikke registrere barsel på jobnet.dk. Kontakt jobcentret og din afdeling. Raskmelding - Når du ikke længere skal have udbetalt sygedagpenge, skal du følge den vejledning, du får på Min side på eller ringe til jobcentret. Når du raskmelder dig på Min side på jobnet.dk, bliver du samtidig tilmeldt som ledig. Er du ikke længere ledig, skal du afmelde dig på Min side på jobnet.dk. Dagpenge Dagpengene udgør 90 % af gennemsnitsindtægten for de sidste 12 uger/3 måneder, dog højst den til enhver tid gældende maxsats. Dagpenge for 37 timer = kr. For nyudlærte er der fastsat en særlig dagpengesats på 82 % af maxsatsen. Denne sats kaldes dimittendsatsen. Dimittendsatsen for 37 timer = kr. Faglig Fælles Akasse - 19

20 Hvor længe kan du få dagpenge? Dagpengeperioden er en periode på sammenlagt 104 uger (ydelsesperioden) inden for 156 uger (referenceperioden). Ikke ret til efterløn Har du ikke ret til efterløn, når du når efterlønsalderen, udløber din ret til ydelser efter de almindelige regler. Arbejdsmarkedsydelse Når du udløber af din dagpengeperiode, referenceperiode eller har afsluttet den forlængede uddannelsesordning med udbetaling fra kommunen, kan du muligvis have ret til arbejdsmarkedsydelse. Du bedes derfor kontakte din afdeling. Har du forsørgerpligt overfor egne eller adopterede barn/børn under 18 år, modtager du 80 % af højeste dagpenge. Satsen er for 37 timer = kr. Har du ikke forsørgerpligt overfor barn/børn under 18 år, modtager du 60 % af højeste dagpenge. Satsen er for 37 timer = kr. Optjening af ny dagpengeperiode Har du mistet retten til dagpenge, skal du have haft arbejde i mindst 52 uger (for fuldtidsforsikrede) eller 34 uger (for deltidsforsikrede) inden for de seneste 3 år for igen at få ret til ydelser fra a-kassen. Supplerende dagpenge Arbejder du på nedsat tid, og der er opsigelsesvarsel overfor din arbejdsgiver, kan du kun få supplerende dagpenge, hvis din arbejdsgiver Kontakt altid afdelingen, hvis du får arbejde på nedsat tid Faglig Fælles Akasse

21 skriver under på en frigørelsesattest. Attesten skal være afdelingen i hænde, senest 5 uger efter ansættelsen er begyndt. Der kan kun udbetales supplerende dagpenge i 30 uger inden for de seneste 104 uger. Hvad bruger ikke af de supplerende uger Du bruger ikke af retten til dine supplerende uger, hvis du holder ferie hele ugen. arbejder mere end 29,6 timer i ugen og ikke får udbetalt dagpenge. har været syg hele ugen. kun har overskydende timer fra tidligere opgørelse og intet arbejde i denne uge. ikke har arbejde i en hel uge. Kontakt altid din afdeling, hvis du er i tvivl. Har du arbejdet mere end 29,6 timer, kan der ikke udbetales supplerende dagpenge for fuldtidsforsikrede. For deltidsforsikrede medlemmer kan der ikke udbetales supplerende dagpenge for mindre end 1/5 af den gennemsnitlige, ugentlige arbejdstid før ledighed. Overgangsordning Har du tidligere fået udbetalt supplerende dagpenge, kan du være omfattet af en overgangsordning. Spørg i din afdeling. Når retten til supplerende dagpenge er opbrugt Når du har opbrugt retten til supplerende dagpenge, kan du generhverve en ny ret til 30 ugers supplerende dagpenge, hvis du indenfor 12 måneder har fået indberettet et bestemt antal timer til Indkomstregistret af din arbejdsgiver. Du kan henvende dig i din afdeling om timetallet. Faglig Fælles Akasse - 21

22 Uddannelse på dagpenge Du kan som ledig deltage i uddannelser og kurser, hvor du bevarer din almindelige dagpengesats. Dette gælder fx for almen voksenuddannelse ( klasse). HF-enkeltfag (under 20 timer pr. uge) som dagundervisning. kurser i et oplysningsforbund. kurser, der fx udbydes af din fagforening i højst 2 uger. uddannelser, der udbydes om aftenen og i weekender. vejledningskurser i højst 2 uger. Spørg i afdelingen, inden du starter. Jobsøgning Du skal fra starten af din ledighedsperiode søge arbejde og uddannelse. Dette gælder også, hvis du er hjemsendt eller er på arbejdsfordeling. Måden, du kan søge job på, er ved skriftlig ansøgning, personlig henvendelse til virksomhederne, på internettet, jobnet.dk eller telefonisk henvendelse til arbejdsgivere. opslåede (annoncerede) ledige job, Det arbejde, du søger, skal stå i forhold til dine kvalifikationer, uddannelse og kurser. Du må ikke lade være med at søge job, selv om du tror, du ikke kommer i betragtning på grund af din alder, køn, nationalitet eller lignende. Du har også pligt til at tage formidlet arbejde fra a-kassen/jobcentret og anden aktør, selv om du er i gang med en aktivitet i henhold til din jobplan. Husk at notere dine jobsøgninger! Husk at tjekke din postkasse/mail og e-boks hver dag! Det er vigtigt, du søger arbejde på den måde, der er normal, indenfor de områder hvor du søger. Selvom virksomheder ikke annoncerer om ledige 22 - Faglig Fælles Akasse

23 job, kan det være en god ide at søge alligevel. Du har størst mulighed for at få arbejde, hvis du søger meget. Det er desværre ikke jobcentrets eller anden aktørs opgave at formidle ordinært arbejde. Afdelingen vil, i det omfang det er muligt, hjælpe dig med at finde arbejde. Din afdeling kan rådgive omkring din jobsøgning. Du skal søge arbejde, selv om du har en aftale om at begynde et arbejde eller skal starte i et tilbud fx ansættelse med løntilskud, uddannelse eller kurser. Er der ikke søgt job hver uge i hele ledighedsperioden, kan du miste retten til dagpenge. Kan du ikke finde arbejde indenfor dit sædvanlige arbejdsområde, skal du søge arbejde udenfor dit normale faglige område. Det er en betingelse, at der betales overenskomstmæssig løn for arbejdet. De 3 første måneder af din ledighed skal du kunne overtage arbejde med en samlet, daglig transporttid på op til 3 timer. Efter 3 måneders sammenlagt ledighed skal du kunne overtage arbejde med en samlet, daglig transporttid på mere end 3 timer med offentlige transportmidler. Faglig Fælles Akasse - 23

24 Din afdeling kan rådgive omkring din jobsøgning. Afdelingen kan udlevere et skema til dig, hvor du kan skrive, hvornår, hvorhenne og hvordan du har søgt arbejde. Det er vigtigt, du noterer dine jobsøgninger. Hver gang du har fået dagpenge i 13 uger, skal du fortælle afdelingen om dine jobsøgninger. Du skal kunne tage arbejde eller starte i et tilbud fra jobcentret eller anden aktør, dagen efter du har fået formidlet arbejdet eller tilbuddet. Kontakt den arbejdsgiver, som har rettet henvendelse til dig på grundlag af dine oplysninger i dit cv på Jobnet. Plan for jobsøgning Skemaet er ment som kompetenceafklaring. Det betyder, at du sammen med din afdeling kan få beskrevet, hvilke kompetencer og faglige kvalifikationer du har, og ud fra dette finde ud af hvor dine muligheder for arbejde er størst. Ud fra afdelingens faglige viden kan de i samarbejde med dig forsøge at finde områder, hvor du har gode kompetencer og faglig viden. Det har stor betydning i forbindelse med jobsøgning, om det er skriftligt eller personligt, du søger, og at du kan fortælle, hvad du har af kvalifikationer. Der er også beskrevet, indenfor hvilke områder/ geografiske områder du skal søge arbejde i. I plan for jobsøgning står der, at du til næste Godkendt 24 - Faglig Fælles Akasse

25 samtale skal medbringe eksempelvis 2 skriftlige ansøgninger, hvis du har søgt skriftligt, eller du skal redegøre mundtlig, for 2 job du har søgt. De job, du skal redegøre for, er et antal, ud af alle de job du har søgt, og ikke at du skal søge 2 job til næste samtale. Samtale i afdelingen Afdelingen skal i en ledighedsperiode holde forskellige samtaler med dig. Vejledningssamtale. Meningen med en vejledningssamtale er, at du skal have mulighed for at kunne stille de spørgsmål, du har. Afdelingen er forpligtet til at fortælle dig om de muligheder, du har som ledig for at kunne efteruddanne dig, betingelser for at kunne få dagpenge og afdelingens tilbud om hjælp til at få arbejde igen. Samtidig har afdelingen pligt til at fortælle dig om konsekvenserne ved at udeblive fra møder, og dine forpligtigelser hvis du skal deltage i tilbud mv. Afdelingen skal også vejlede dig om at søge arbejde og kurser, når du er ledig. Cv-samtale. Som ledig skal du oprette et cv i Jobnet. Meningen med at oprette et cv er, at arbejdsgivere kan søge nye medarbejdere, på baggrund af de oplysninger du skriver i dit cv. Jobcentret kan bruge oplysningerne til at se, hvilke tilbud de kan give dig. Afdelingen kan bruge oplysningerne til at vejlede dig om dine muligheder for at komme i arbejde igen og også vejlede om evt. efteruddannelser. Faglig Fælles Akasse - 25

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilmeld dig som ledig på jobnet.dk... 3 3. Ledighedserklæring, opsigelse mv. til a-kassen... 3 4. Udbetaling af

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig A-kassen 2 Fødevareforbundet NNFs a-kasse Når du er blevet ledig - skriftlig vejledning Januar 2015 3 Indholdsfortegnelse Medlemskravet... 7 Beskæftigelseskravet... 7 Ledighedskravet...

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig A-kassen 2 Fødevareforbundet NNFs a-kasse Når du er blevet ledig - skriftlig vejledning juli 2015 3 Indholdsfortegnelse Medlemskravet... 8 Beskæftigelseskravet... 8 Ledighedskravet...

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Ase La Cours Vej 7 2000 Frederiksberg Tlf. 7013 7013 ase.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Ret til dagpenge 5 Kontakt til jobcentret og Ase 9 Arbejde samtidig med dagpenge 15

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig A-kassen 2 Fødevareforbundet NNFs a-kasse Når du er blevet ledig - skriftlig vejledning Juli 2013 3 Indholdsfortegnelse Medlemskravet... 7 Beskæftigelseskravet... 7 Ledighedskravet...

Læs mere

Orientering om arbejdsløshedsforsikring

Orientering om arbejdsløshedsforsikring Orientering om arbejdsløshedsforsikring Orientering om arbejdsløshedsforsikring Vi prøver i pjecen at besvare en række af de spørgsmål, der nok melder sig hos dig som ledig. Vi har samtidig udgivet pjecen

Læs mere

Vejledning til nyledige

Vejledning til nyledige Vejledning til nyledige 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Tilmelding som ledig hos jobcentret... 3 Selvbetjening... 3 Afmelding på jobcentret... 3 CV skal på jobnet.dk... 4 Kundenummer og password...

Læs mere

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold.

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold. Hvilke tilbud kan gives Rettigheder og pligter Uddannelse Diverse forhold Arbejde på nedsat tid - når du skal på dagpenge Ikke ledig mere Kontakt til Jobcentret og ASE Værd at vide Ret til Dagpenge Indholdsfortegnelse

Læs mere

LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre

LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre 02 LEDIG I DANA... Indholdsfortegnelse DANA........................... 3 LEDIG HVAD SÅ?................ 3 CV.............................. 3 Hvad er et CV?..................

Læs mere

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 ~ 1 ~ Indhold Indhold... 2 A-kassens vejledningspligt... 3 www.bf-a.dk.... 3 G-dage

Læs mere

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2012

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2012 Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2012 ~ 1 ~ Indhold A-kassens vejledningspligt... 3 Hjemmesider... 3 G-dage - Arbejdsgiverbetaling....

Læs mere

Byggefagenes A-kasse Storkøbenhavn ************ Værd at vide! Praktiske oplysninger om A-kasseregler

Byggefagenes A-kasse Storkøbenhavn ************ Værd at vide! Praktiske oplysninger om A-kasseregler Byggefagenes A-kasse Storkøbenhavn ************ Værd at vide! Praktiske oplysninger om A-kasseregler Indholdsfortegnelse: Side A-kassens vejledningspligt 3 Afmelding 6 Arbejde på nedsat tid eller i udlandet

Læs mere

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig Dine muligheder som ledig og det vi forventer af dig Indhold Indledning 3 Hvem skal jeg kontakte? 4 Skal du ringe til din lokale HK-afdeling? 5 Hvornår har jeg ret til dagpenge? 7 Hvor længe kan jeg få

Læs mere

en del af Vejledning til nyledige

en del af Vejledning til nyledige en del af Vejledning til nyledige 2 Indholdsfortegnelse side 3 Forord side 4 Tilmelding som ledig hos jobcentret side 4 Selvbetjening side 4 Afmelding på jobcentret side 4 CV skal på jobnet.dk side 5 Kundenummer

Læs mere

Du kan kontakte os personligt, telefonisk eller på e-mail.

Du kan kontakte os personligt, telefonisk eller på e-mail. Forord Denne orientering handler om de regler, der gælder for ledige medlemmer af en a-kasse. Her omtaler vi kort de muligheder, der findes for ledige samt de rettigheder og pligter, der følger med at

Læs mere

A-kasseinformation. Forbundet af It-professionelle It-fagets a-kasse. Værd. at vide om ledighed. 1 A-kasseinformation

A-kasseinformation. Forbundet af It-professionelle It-fagets a-kasse. Værd. at vide om ledighed. 1 A-kasseinformation A-kasseinformation Forbundet af It-professionelle It-fagets a-kasse Værd at vide om ledighed 1 A-kasseinformation Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk

Læs mere

Guide. til dagpengesystemet

Guide. til dagpengesystemet Guide til dagpengesystemet Forord Denne pjece handler om, hvad der sker, når du bliver ledig. Hvilke krav der stilles til dig, hvilke rettigheder du har, og hvad vi kan hjælpe dig med. Du får samtidig

Læs mere

Ledig og hvad nu? STÍ

Ledig og hvad nu? STÍ Ledig og hvad nu? Hvem skal du kontakte? HK s A-kasse har samlet alt arbejde i forhold til dagpenge, efterløn, og så videre i én fælles a-kasse. Du skal derfor kontakte a-kassen, hvis du har spørgsmål

Læs mere

Værd at vide når du er ledig

Værd at vide når du er ledig Værd at vide når du er ledig Værd at vide når du er ledig Hvem møder du? Hvilke lovkrav skal du opfylde? Hvilke muligheder har du? Og meget andet. For de fleste er mødet med a-kassen og dagpengesystemet

Læs mere

Forord. Du kan kontakte os personligt eller telefonisk eller på e-mail. Tlf.nr. : 7012 3782 E-mail : sta@sta.dk. Web-a-kassen: www.sta.

Forord. Du kan kontakte os personligt eller telefonisk eller på e-mail. Tlf.nr. : 7012 3782 E-mail : sta@sta.dk. Web-a-kassen: www.sta. Forord Denne pjece handler om de mange regler der gælder for ledige medlemmer af en a-kasse. Vi vil omtale hvilke muligheder der findes og hvilke rettigheder og pligter der følger med at modtage arbejdsløshedsdagpenge.

Læs mere

Din guide til dagpengesystemet

Din guide til dagpengesystemet Din guide til dagpengesystemet 2 3 Indhold 04 HVAD SKER DER, NÅR DU BLIVER LEDIG? 06 KOM GODT I GANG MED DIN JOBSØGNING 08 HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE AKTIVT JOBSØGENDE? 12 HVILKE YDELSER KAN DU FÅ FRA MA?

Læs mere

Din guide til dagpengesystemet

Din guide til dagpengesystemet Din guide til dagpengesystemet 2 3 Indhold 04 HVAD SKER DER, NÅR DU BLIVER LEDIG? 06 KOM GODT I GANG MED DIN JOBSØGNING 08 HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE AKTIVT JOBSØGENDE? 12 HVILKE YDELSER KAN DU FÅ FRA MA?

Læs mere

Din guide til dagpengesystemet

Din guide til dagpengesystemet Din guide til dagpengesystemet 2 3 Indhold 04 HVAD SKER DER, NÅR DU BLIVER LEDIG? 06 KOM GODT I GANG MED DIN JOBSØGNING 08 HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE AKTIVT JOBSØGENDE? 12 HVILKE YDELSER KAN DU FÅ FRA MA?

Læs mere

Din guide til dagpengesystemet

Din guide til dagpengesystemet Din guide til dagpengesystemet 2 3 Indhold 04 Hvad sker der, når du bliver ledig? 06 kom godt i gang med din jobsøgning 08 hvad vil det sige at være aktivt jobsøgende? 12 hvilke ydelser kan du få fra ma?

Læs mere

JOB OG JOBSØGNING I UDLANDET - Arbejdsløshedsforsikret i EØS - Dagpenge under jobsøgning i udlandet

JOB OG JOBSØGNING I UDLANDET - Arbejdsløshedsforsikret i EØS - Dagpenge under jobsøgning i udlandet JOB OG JOBSØGNING I UDLANDET - Arbejdsløshedsforsikret i EØS - Dagpenge under jobsøgning i udlandet Indhold 1. Indledning... 4 2. EØS-aftalen og EØS-landene... 4 2.1. Kender du dine rettigheder?... 4 2.2.

Læs mere

Vejledning om Supplerende dagpenge

Vejledning om Supplerende dagpenge Vejledning om Supplerende dagpenge 2 Vejledning om supplerende dagpenge 5 Indviklede regler 6 Supplerende dagpenge 6 Fradrag i dagpenge 7 Kontrollabelt og ukontrollabelt arbejde 9 Løndokumentation 10 Ophavsrettigheder,

Læs mere

Indhold (klikbar) Arbejdsløshedsdagpenge 4 Uddannelseshjælp og kontanthjælp 16 SU Statens Uddannelsesstøtte 24

Indhold (klikbar) Arbejdsløshedsdagpenge 4 Uddannelseshjælp og kontanthjælp 16 SU Statens Uddannelsesstøtte 24 Indhold (klikbar) ARBEJDSMARKED OG UDDANNELSE 4 Arbejdsløshedsdagpenge 4 Uddannelseshjælp og kontanthjælp 16 SU Statens Uddannelsesstøtte 24 SOCIAL SIKRING OVER LANDEGRÆNSER 32 SYGDOM OG ARBEJDSSKADE 40

Læs mere

Indhold (klikbar) Arbejdsløshedsdagpenge 4 Kontanthjælp 16 SU Statens Uddannelsesstøtte 22

Indhold (klikbar) Arbejdsløshedsdagpenge 4 Kontanthjælp 16 SU Statens Uddannelsesstøtte 22 Indhold (klikbar) ARBEJDSMARKED OG UDDANNELSE 4 Arbejdsløshedsdagpenge 4 Kontanthjælp 16 SU Statens Uddannelsesstøtte 22 SOCIAL SIKRING OVER LANDEGRÆNSER 29 SYGDOM OG ARBEJDSSKADE 37 Arbejdsskade 37 Arbejdsfastholdelse

Læs mere

SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid

SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid Supplerende dagpenge side 1 Indhold 1. Forord... 2 1.1 Fakta om supplerende dagpenge:... 2 2. Rådighed og supplerende dagpenge... 3 3. Frigørelsesattest...

Læs mere

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 19. udgave

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 19. udgave Fleksjob Det Centrale Handicapråd 19. udgave Fleksjob 19. udgave Udgiver: Det Centrale Handicapråd Tekst: Lene Maj Pedersen Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F, 4. 1260 Kbh. K. Tlf: 33 11 10

Læs mere