Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr årgang Dansk Varemærketidende, DK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 129. årgang. 2008-02-13 Dansk Varemærketidende, DK"

Transkript

1 Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr årgang Dansk Varemærketidende, DK

2 Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold Klasse- og varefortegnelse efter begrænsning Pant og udlæg Fornyede registreringer Udslettede registreringer Ansøgningsregister Navneregister Mærkeregister Klasseregister Offentliggørelse af internationale registreringer Ugyldiggjort efter indsigelse Navneregister internationale registreringer Mærkeregister internationale registreringer Registreringsregister internationale registreringer Rettelser Dansk Varemærketidende kan rekvireres som papirkopi for kr. 150 stk. (sort/hvid) og kr. 220 stk. (farve) på tlf Ansvarlig for redaktion: Keld Nymann Jensen Udgives af Patent- og Varemærkestyrelsen, Helgeshøj Allé 81, 2630 Tåstrup, tlf ISSN

3 Offentliggørelse af registreringer Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Offentliggørelse af registreringer (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: normann copenhagen Indsigelsesfristen udløber 2 måneder fra dato, jf. varemærkelovens 23 (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: råolie (730) Indehaver: FAMOUS BRANDS ApS, Hejreskovvej 18 C, 3490 Kvistgård, Danmark (511) Klasse 33: Alkoholholdige drikke (dog ikke øl). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BALLAB (730) Indehaver: Ballab ApS, Etonvej 7, 2300 København S, Danmark (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic, interior genstande, nemlig pynte puder, hynder, sækkestole. (511) Klasse 24: Interiør genstande, nemlig sengetøj, plaider. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. (730) Indehaver: NORMANN COPENHAGEN ApS, Østerbrogade 70, 2100 København Ø, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Advokatfirmaet Dahl København I/S, Trondhjems Plads 3, 3, 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic. (511) Klasse 21: Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere, kamme og svampe, børster, børstenbindermateriale, redskaber til rengøringsformål, ståluld, glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (undtagen glas til bygningsbrug), glasvarer, porcelæn og keramik, ikke indeholdt i andre klasser. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. (511) Klasse 34: Tobak, artikler for rygere, tændstikker. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: THE HOUSE ApS, Nyhavn 11, 1051 København K, Danmark (740/750) Fuldmægtig: ADVOKATERNE NEMETH & SIGETTY A/S, Frederiksgade 21, 1265 København K, Danmark (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer, museumsvirksomhed (forevisning, udstillinger). (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke, midlertidig indkvartering, restauranter, beværtninger, bodegaer, barer, kaffebarer, cafeer, lounge, hoteller. (730) Indehaver: Europæiske Rejseforsikring A/S, Frederiksberg Alle 3, 1790 København V, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, rådgivning og information om forsikringsforhold, sygeforsikring. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: THE HOUSE ApS, Nyhavn 11, 1051 København K, Danmark (740/750) Fuldmægtig: ADVOKATERNE NEMETH & SIGETTY A/S, Frederiksgade 21, 1265 København K, Danmark (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (511) Klasse 35: Detailhandel med bagerivarer. (511) Klasse 43: Restauranter, kaffebarer, konditorier, cafeer, tilvejebringelse af bagerivarer. (730) Indehaver: THE HOUSE ApS, Nyhavn 11, 1051 København K, Danmark (740/750) Fuldmægtig: ADVOKATERNE NEMETH & SIGETTY A/S, Frederiksgade 21, 1265 København K, Danmark (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke, midlertidig indkvartering, restauranter, beværtninger, bodegaer, barer, kaffebarer, cafeer, lounge, hoteller. 315

4 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Novo Nordisk A/S, Novo Allé, 2880 Bagsværd, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Novo Nordisk A/S, Att.: Varemærkeafdelingen, Novo Alle, 2880 Bagsværd, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske preparater til behandling af diabetes. (511) Klasse 44: Medicinske tjenesteydelser i forbindelse med behandling af diabetes. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: WECARE (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: LECA (730) Indehaver: Leca Trading & Concession A/S, Vestre Teglgade 16, 2450 København SV, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 01: Keramiske partikler i form af ekspanderet leraggregate til filtrering og rensning af vand, drikkevand og spildevand, kemiske produkter til brug i industrien, især blandinger til beton eller mørtel med henblik på at forsinke eller fremskynde sætning, binding, gøre porøst, plastificering, hærdning eller vandtætning, og frostbeskyttelse; lim til industriel brug, lim til fliser og tegl, mørtel til limning og klæbning, emulsioner til limning og klæbning og klæbemidler, især til brug i forbindelse med bygningsøjemed; klæbebinder til tegl eller fliser. (511) Klasse 02: Materiale til maling eller hvidtekalk, hjælpe materialer til maling og mastik og strygemastik indeholdt i denne klasse. (511) Klasse 06: Byggematerialer af metal. (511) Klasse 17: Pakke-, tætnings- og isoleringsmaterialer, kalfatringsmateriale til mørtel og beton; midler brugt som beskyttelse mod varme og for isolering; bituminøst materiale med en eller to ingredienser til brug ved vandsikring af beboelsesbygninger eller anden bygning, mineralsk mudder til vandsikring og mastik til at vandsikre bygninger; varmebestandige plader, alle ovennævnte produkter også som dele i systemer. (511) Klasse 19: Bygningsmaterialer (ikke af metal); mørtel, tør-mørtel, især mørtel til murværk, afretningslag, belægnings- (byggemateriale) eller facadepuds og gipspuds, lim-mørtel, fyldemateriale til vægge, belægning (byggemateriale), mørtel eller afretningslag; grovpuds til pudsning, mørtel til forstærkningsmateriale og/eller ydre pudslag eller facadepuds som del af opvarmningsog isolationssystemer med mørtel, størknet beton; byggemateriale i form af cementpasta, varmebestandige plader, fugemørtel til brosten; ekspanderet lergranulat samt konstruktionselementer lavet af dette materiale, ekspanderet vulkanisk sten; puds, kalksten og ler som byggematerialer eller komponenter af byggemateriale, konstruktionsmateriale (ikke af metal) herunder beton, mørtel, cement, murpuds, keramisk materiale til bygningsformål og konstruktion, natur- eller kunststen, agglomerater til brug som fyldningsmateriale eller ingredienser til fremstilling al konstruktionsmateriale. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed. (730) Indehaver: Europæiske Rejseforsikring A/S, Frederiksberg Alle 3, 1790 København V, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, rådgivning og information om forsikringsforhold, sygeforsikring. 316

5 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Leca Trading & Concession A/S, Vestre Teglgade 16, 2450 København SV, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 01: Keramiske partikler i form af ekspanderet leraggregate til filtrering og rensning af vand, drikkevand og spildevand, kemiske produkter til brug i industrien, især blandinger til beton eller mørtel med henblik på at forsinke eller fremskynde sætning, binding, gøre porøst, plastificering, hærdning eller vandtætning og frostbeskyttelse; lim til industriel brug, lim til fliser og tegl, mørtel til limning og klæbning, emulsioner til limning og klæbning og klæbemidler, især til brug i forbindelse med bygningsøjemed; klæbebinder til tegl eller fliser. (511) Klasse 02: Materiale til maling eller hvidtekalk, hjælpe materialer til maling og mastik og strygemastik indeholdt i denne klasse. (511) Klasse 06: Byggematerialer af metal. (511) Klasse 17: Pakke-, tætnings- og isoleringsmaterialer, kalfatringsmateriale til mørtel og beton; midler brugt som beskyttelse mod varme og for isolering; bituminøst materiale med en eller to ingredienser til brug ved vandsikring af beboelsesbygninger eller anden bygning, mineralsk mudder til vandsikring og mastik til at vandsikre bygninger; varmebestandige plader, alle ovennævnte produkter også som dele i systemer. (511) Klasse 19: Bygningsmaterialer (ikke af metal); mørtel, tør-mørtel, især mørtel til murværk, afretningslag, belægnings- (byggemateriale) eller facadepuds og gipspuds, lim-mørtel, fyldemateriale til vægge, belægning (byggemateriale), mørtel eller afretningslag; grovpuds til pudsning, mørtel til forstærkningsmateriale og/eller ydre pudslag eller facadepuds som del af opvarmningsog isolationssystemer med mørtel, størknet beton; byggemateriale i form af cementpasta, varmebestandige plader, fugemørtel til brosten; ekspanderet lergranulat samt konstruktionselementer lavet af dette materiale, ekspanderet vulkanisk sten; puds, kalksten og ler som byggematerialer eller komponenter af byggemateriale, konstruktionsmateriale (ikke af metal) herunder beton, mørtel, cement, murpuds, keramisk materiale til bygningsformål og konstruktion, natur- eller kunststen, agglomerater til brug som fyldningsmateriale eller ingredienser til fremstilling af konstruktionsmateriale. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: LECABOND (730) Indehaver: Leca Trading & Concession A/S, Vestre Teglgade 16, 2450 København SV, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 01: Keramiske partikler i form af ekspanderet leraggregate til filtrering og rensning af vand, drikkevand og spildevand, kemiske produkter til brug i industrien, især blandinger til beton eller mørtel med henblik på at forsinke eller fremskynde sætning, binding, gøre porøst, plastificering, hærdning eller vandtætning og frostbeskyttelse; lim til industriel brug, lim til fliser og tegl, mørtel til limning og klæbning, emulsioner til limning og klæbning og klæbemidler, især til brug i forbindelse med bygningsøjemed; klæbebinder til tegl eller fliser. (511) Klasse 17: Pakke-, tætnings- og isoleringsmaterialer, kalfatringsmateriale til mørtel og beton; midler brugt som beskyttelse mod varme og for isolering; bituminøst materiale med en eller to ingredienser til brug ved vandsikring af beboelsesbygninger eller anden bygning, mineralsk mudder til vandsikring og mastik til at vandsikre bygninger; varmebestandige plader, alle ovennævnte produkter også som dele i systemer. (511) Klasse 19: Bygningsmaterialer (ikke af metal); mørtel, tør-mørtel, især mørtel til murværk, afretningslag, belægnings- (byggemateriale) eller facadepuds og gipspuds, lim-mørtel, fyldemateriale til vægge, belægning (byggemateriale), mørtel eller afretningslag; grovpuds til pudsning, mørtel til forstærkningsmateriale og/eller ydre pudslag eller facadepuds som del af opvarmningsog isolationssystemer med mørtel, størknet beton; byggemateriale i form af cementpasta, varmebestandige plader, fugemørtel til brosten; ekspanderet lergranulat samt konstruktionselementer lavet af dette materiale, ekspanderet vulkanisk sten; puds, kalksten og ler som byggematerialer eller komponenter af byggemateriale, konstruktionsmateriale (ikke af metal) herunder beton, mørtel, cement, murpuds, keramisk materiale til bygningsformål og konstruktion, natur- eller kunststen, agglomerater til brug som fyldningsmateriale eller ingredienser til fremstilling af konstruktionsmateriale. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: House of Prince A/S, Tobaksvejen 4, 2860 Søborg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Skandinavisk Tobakskompagni A/S, Tobaksvejen 4, 2860 Søborg, Danmark (511) Klasse 34: Tobak, cigaretter, artikler for rygere, tændstikker 317

6 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: House of Prince A/S, Tobaksvejen 4, 2860 Søborg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Skandinavisk Tobakskompagni A/S, Tobaksvejen 4, 2860 Søborg, Danmark (511) Klasse 34: Tobak, cigaretter, artikler for rygere, tændstikker (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Riemann Trading ApS, Krakasvej 8, 3400 Hillerød, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (511) Klasse 03: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter samt slibemidler, sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, kosmetiske parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparate, kosmetiske hudplejepræparater, kosmetiske solbeskyttelsespræparater og kosmetiske solbrunende præparater, hårvand, tandplejemidler; desodoriseringsmidler til personlig brug, deodorantsæbe, antiperspirationsmidler (toiletartikler), sæbe mod fodtranspiration. (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater, herunder farmaceutiske solbeskyttelsesmidler, og veterinærmedicinske præparater samt præparater til sundhedspleje, diætetiske præparater til medicinske brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, insekt-repellents, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler; desodoriseringsmidler, ikke til personlig brug, midler mod fodtranspiration. (591) Farvetekst: Pantone 162, Pantone 145, Pantone 154. (730) Indehaver: Dansk Supermarked A/S, Bjødstrupvej 18, Holme, 8270 Højbjerg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 29: Kød. 318

7 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Riemann Trading ApS, Krakasvej 8, 3400 Hillerød, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (511) Klasse 03: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter samt slibemidler, sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, kosmetiske parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparate, kosmetiske hudplejepræparater, kosmetiske solbeskyttelsespræparater og kosmetiske solbrunende præparater, hårvand, tandplejemidler; desodoriseringsmidler til personlig brug, deodorantsæbe, antiperspirationsmidler (toiletartikler), sæbe mod fodtranspiration. (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater, herunder farmaceutiske solbeskyttelsesmidler, og veterinærmedicinske præparater samt præparater til sundhedspleje, diætetiske præparater til medicinske brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, insekt-repellents, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler; desodoriseringsmidler, ikke til personlig brug, midler mod fodtranspiration. (591) Farvetekst: Pantone 290, Pantone 297, Pantone 306. (730) Indehaver: Riemann Trading ApS, Krakasvej 8, 3400 Hillerød, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (511) Klasse 03: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter samt slibemidler, sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, kosmetiske parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparate, kosmetiske hudplejepræparater, kosmetiske solbeskyttelsespræparater og kosmetiske solbrunende præparater, hårvand, tandplejemidler; desodoriseringsmidler til personlig brug, deodorantsæbe, antiperspirationsmidler (toiletartikler), sæbe mod fodtranspiration. (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater, herunder farmaceutiske solbeskyttelsesmidler, og veterinærmedicinske præparater samt præparater til sundhedspleje, diætetiske præparater til medicinske brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, insekt-repellents, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler; desodoriseringsmidler, ikke til personlig brug, midler mod fodtranspiration. (591) Farvetekst: Gul (Pantone Yellow C), orange (Pantone 151), rød (Warm Red). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ECCO THE MOST COMFORTABLE PLACE ON EARTH (730) Indehaver: ECCO SKO A/S, Industrivej 5, 6261 Bredebro, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande (med undtagelse af tørklæder defineret som bånd af klæde, stof, tekstil eller andre materialer båret over skuldrene, omkring halsen eller over hovedet; halstørklæder, svøb, sjaler, herunder firkantede, tæppelignende og poncholignende sjaler, stolaer, kapper, mantiller, slag, ponchoer, lændeklæder samt pandebånd; veste, boleroer, taljesvøb nemlig skærf og obier, hårbeklædning, hårbånd og pailletter; regnfrakker, regnponchoer og regnparkaer); fodtøj; hovedbeklædning (med undtagelse af regnhatte); samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser og ikke indeholdt i ovennævnte undtagelser) til alle de forannævnte varer. 319

8 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Venø Fish Farm A/S, Sønderskovvej 20, Venø, 7600 Struer, Danmark (740/750) Fuldmægtig: SMITH KNUDSEN ADVOKATAKTIESELSKAB, Store Torv 6, 7500 Holstebro, Danmark (511) Klasse 29: Østers, ikke levende. (511) Klasse 31: Østers, levende. (591) Farvetekst: Mærket er udført i lilla. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CUTISENSE (730) Indehaver: CUTISENSE A/S, Venlighedsvej 4, 2970 Hørsholm, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Budde Schou A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 10: Kirurgiske, medicinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter samt kunstige lemmer, øjne og tænder, ortopædiske artikler, suturmaterialer. (511) Klasse 44: Lægevirksomhed, veterinærvirksomhed, sundheds- og skønhedspleje af mennesker og dyr, landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Pockettoppen (730) Indehaver: Venø Fish Farm A/S, Sønderskovvej 20, Venø, 7600 Struer, Danmark (740/750) Fuldmægtig: SMITH KNUDSEN ADVOKATAKTIESELSKAB, Store Torv 6, 7500 Holstebro, Danmark (511) Klasse 29: Østers, ikke levende. (511) Klasse 31: Østers, levende. (591) Farvetekst: Mærket er udført i lilla. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Opticare purecollection (730) Indehaver: TOPCARE DK A/S, Falkoner Alle 53, 4.tv., 2000 Frederiksberg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: STEFFEN OLSEN-KLUDT, Lundsgade 6, 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 03: Shampoo- og hårprodukter, fugtigheds- og skønhedscreme, kropssæbe, renseprodukter til hud og hår, solbeskyttelsesprodukter, kosmetik, babykropspleje, blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter, parfumerivarer, æteriske olier, hårvand og tandplejemidler. (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater, sanitære præparater til medicinske formål, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, desinfektionsmidler og lægemidler. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Opticare neutralcollection (730) Indehaver: TOPCARE DK A/S, Falkoner Alle 53, 4.tv., 2000 Frederiksberg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: STEFFEN OLSEN-KLUDT, Lundsgade 6, 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 03: Shampoo- og hårprodukter, fugtigheds- og skønhedscreme, kropssæbe, renseprodukter til hud og hår, solbeskyttelsesprodukter, kosmetik, babykropspleje, blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter, parfumerivarer, æteriske olier, hårvand og tandplejemidler. (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater, sanitære præparater til medicinske formål, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, desinfektionsmidler og lægemidler. (730) Indehaver: INTERPRESS DANMARK A/S, Priorparken 839, 2605 Brøndby, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Advokatfirmaet Kjeld Fruensgaard, Ny Vestergade 17, 1., 1471 København K, Danmark (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SD (730) Indehaver: Skærlund Design I/S v/janne Krogager Hansen & Rikke Krogager Hansen, Kokmosevej 32, 7330 Brande, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Rigensgade 11, 1316 København K, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater; ridehjelme. (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser), skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer; seletøj og pandebånd af læder til dyr, herunder heste. (511) Klasse 26: Kniplinger og broderier, bånd og possementmagervarer, knapper, hægter og maller, knappenåle og synåle, kunstige blomster; hårnet. 320

9 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Skærlund Design I/S v/janne Krogager Hansen & Rikke Krogager Hansen, Kokmosevej 32, 7330 Brande, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Rigensgade 11, 1316 København K, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater; ridehjelme. (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser), skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer; seletøj og pandebånd af læder til dyr, herunder heste. (511) Klasse 26: Kniplinger og broderier, bånd og possementmagervarer, knapper, hægter og maller, knappenåle og synåle, kunstige blomster; hårnet. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: GDL Transport AB, Box 22301, S Helsingborg, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Setterwalls advokatbyrå Malmö AB, Stortorget 34, SE Malmö, Sverige (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal); stive rør (ikke af metal) til bygningsbrug; asfalt, beg, tjære og bitumen; transportable bygninger (ikke af metal); monumenter (ikke af metal); sten; grus; stenmel; makadam; dræneringssten; jord (byggematerialer); sand; kvartsit. (511) Klasse 37: Opførelse/anlægning af bygninger; reparations og vedligeholdelsesvirksomhed; installationsvirksomhed; benzinstationer for køretøjer. (511) Klasse 39: Transportvirksomhed; pakning og opbevaring af varer. (300) Prioritetsoplysninger: SE 2006/09417 Sverige (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: imagefabrikken (730) Indehaver: Imagefabrikken v/lasse Facius, Nebbegårdsbakken 19, 2400 København NV, Danmark (740/750) Fuldmægtig: ADVOKATFIRMAET JON PALLE BUHL ADVOKATAK- TIESELSKAB, Valkendorfsgade 16, 1151 København K, Danmark (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser), skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: OPTEK (730) Indehaver: Den Selvejende Institution NyX, Sletvej 41, 8310 Tranbjerg J, Danmark (511) Klasse 35: Forretningsmæssig bistand i form af indsamling, systematisering, selektering og distribution af information vedrørende aspekter af oplevelsesøkonomien, rådgivning med udgangspunkt i oplevelsesteknologi vedrørende forretningskoncepter, produktudvikling og innovationsprocesser, rådgivning baseret på oplevelsesteknologi vedrørende kommunikations-, præsentations- og formidlingsformater, rådgivning vedrørende vurdering af større udviklingsprojekter/investeringsprojekter med relation til oplevelsesøkonomien samt i form af rådgivning vedrørende kultur- og erhvervssamarbejde, såsom samarbejde mellem kultur- og erhvervsliv i byer/regioner, samarbejde mellem kulturinstitutioner og erhvervsvirksomheder, innovationsalliancer mellem kunstnere/andre kreative aktører og virksomheder samt vedrørende kultursponsorater og brug af kunst i markedsføring. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, herunder arrangering og ledelse af kurser, konferencer, seminarer, symposier og workshops omhandlende oplevelsesteknologi, herunder brugerdreven innovation, virksomhedsudvikling gennem oplevelsesteknologi, anvendelse af oplevelsesteknologi i idéudviklings-/innovationsprocesser, oplevelsesbaseret konceptudvikling samt anvendelse af oplevelsesteknologi indenfor områder som læring, underholdning, informationsspredning og markedsføring; kulturelle arrangementer, herunder udvikling af koncepter til kulturelle projekter, arrangementer og events med inddragelse af oplevelsesbaserede elementer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser nemlig forskning, udvikling, analyse og design af innovationsmetoder, produktudviklingsmetoder, formidlingsformater og prototyper samt indenfor interaktive og oplevelsesbaserede muligheder i eksisterende informations- og kommunikationsteknologier, såsom konsolteknologi, online-teknologi, mobilteknologi og informationstavleteknologi, alle ovenstående tjenesteydelser baseret på oplevelsesteknologi og med henblik på anvendelsesområder indenfor læring, underholdning, informationsspredning og markedsføring; udvikling og design af computersoftware, nemlig IT-baserede procesledelses- og beslutningsstøtteværktøjer; kvalitetskontrol, nemlig evaluering, test og certificering af oplevelsesbaserede produkter/services. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: GDL (730) Indehaver: GDL Transport AB, Box 22301, S Helsingborg, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Setterwalls advokatbyrå Malmö AB, Stortorget 34, SE Malmö, Sverige (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal); stive rør (ikke af metal) til bygningsbrug; asfalt, beg, tjære og bitumen; transportable bygninger (ikke af metal); monumenter (ikke af metal); sten; grus; stenmel; makadam; dræneringssten; jord (byggematerialer); sand; kvartsit. (511) Klasse 37: Opførelse/anlægning af bygninger; reparations og vedligeholdelsesvirksomhed; installationsvirksomhed; benzinstationer for køretøjer. (511) Klasse 39: Transportvirksomhed; pakning og opbevaring af varer. (300) Prioritetsoplysninger: SE 2006/08971 Sverige 321

10 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: LIFTING BUSINESSES (730) Indehaver: KCI Konecranes Plc, Koneenkatu 8, Hyvinkää, Finland (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 07: Maskiner og værktøjsmaskiner; motorer, herunder elektriske (ikke til befordringsmidler til brug på land); koblinger og transmissionsdele, herunder gear (ikke til befordringsmidler til brug på land); landbrugsredskaber (ikke hånddrevne); rugemaskiner, kraner (hejse og løfteapparater), hejseapparater og kranspil; motordrev (motor drives) som dele af maskiner; kørevogne (end carriages). (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning; apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet; apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede; magnetiske databærere, lydplader; salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater; kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr; ildslukningsapparater. (511) Klasse 12: Køretøjer; befordringsmidler til brug på land, i luften eller til vands, herunder gaffeltrucks, stableapparater (køretøjer) i form af reach stackers. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed; reparationsvirksomhed; installationsvirksomhed, herunder industriel vedligeholdelsesvirksomhed, installationsvirksomhed, reparation og modernisering af mekanisk og elektrisk udstyr. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MALBY MIX (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Another Agency v/michael Lerche, Vesterbrogade 64, 2. th, 1620 København V, Danmark (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farve. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Malby Glutenfree v/jytte Malby, Vindebyvej 34, 5900 Rudkøbing, Danmark (511) Klasse 30: Brød; tørblanding til fremstilling af dej til brød.. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Kennedy Centret, Gl. Landevej 7, 2600 Glostrup, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Triagonal, Bredgade 45c, 1260 København K, Danmark (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (511) Klasse 44: Lægevirksomhed, veterinærvirksomhed, sundheds- og skønhedspleje af mennesker og dyr, landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksomhed. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: GULDVULKANEN (730) Indehaver: DANSKE SPIL A/S, Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, tryktyper og klichéer, herunder lotterilodder, spillekuponer samt andet trykt materiale til brug for spil, lotteri og væddemål. (511) Klasse 36: Finansiel virksomhed, bookmakervirksomhed og organisering af væddemål. (511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer, organisering af spil og lotteri. (730) Indehaver: Another Agency v/michael Lerche, Vesterbrogade 64, 2. th, 1620 København V, Danmark (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farve. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: DANAMICS (730) Indehaver: DANAMICS ApS, Bouet Møllevej 4, 9400 Nørresundby, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, Danmark (511) Klasse 07: Kompressorer, dampkondensatorer og pumper, herunder elektromagnetiske pumper (dele af maskiner) til køleanlæg til køling af elektronisk udstyr. (511) Klasse 09: Interne køleindretninger og køleinstallationer til køling af PC'er, integrerede kredsløb og mikroprocessorer. (511) Klasse 11: Køleindretninger og køleinstallationer til køling af elektronisk udstyr, herunder PC'er, integrerede kredsløb og mikroprocessorer, ventilationsinstallationer og -apparater til elektronisk udstyr. 322

11 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MOVE MOUNTAINS (730) Indehaver: FAIRPOINT OUTDOORS A/S, Gydevang 19, 3450 Allerød, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Bech-Bruun Advokatfirma, Langelinie Allé 35, 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: KOMPETENCER I SKIVER (730) Indehaver: Danfoss A/S, Nordborgvej 81, 6430 Nordborg, Danmark (511) Klasse 40: Forarbejdning og behandling af materialer og genstande. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (511) Klasse 45: Juridisk bistand; sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker, personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: HEALTH CARE RECRUITMENT GROUP ApS, c/o Michael Gullitsø, Kongemarksvejen 34, 4000 Roskilde, Danmark (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (511) Klasse 44: Lægevirksomhed, veterinærvirksomhed, sundheds- og skønhedspleje af mennesker og dyr, landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksomhed. (591) Farvetekst: Mærket er udført i blå og lyseblå farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Kairos Commodities (730) Indehaver: Dilf Dansk Indkøbs- og Logistik Forum, Vesterbrogade 112 B, 1620 København V, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (591) Farvetekst: sort og orange (730) Indehaver: LANDSORGANISATIONEN I DANMARK, Islands Brygge 32, 2300 København S, Danmark (511) Klasse 35: Forretningsmæssig bistand ydet af en fagforening til egne og potentielle medlemmer, herunder oplysning af unge, arbejdsgivere og forældre om børn og unges løn- og arbejdsvilkår, samt om unges mulighed for fagforeningsmedlemskab. (511) Klasse 41: Uddannelse og undervisning af unge, arbejdsgivere og forældre om børn og unges løn- og arbejdsvilkår, samt om unges mulighed for fagforeningsmedlemskab. (511) Klasse 45: Juridisk bistand vedrørende børn og unges løn- og arbejdsvilkår. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: New Habits (730) Indehaver: New Habits v/poul Rald, Pilegårdsvej 6, Tokkerup, 4320 Lejre, Danmark (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Lavprisfly.dk, Perathonerstrasse 4a, München, Tyskland (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 39: Transportvirksomhed, pakning og opbevaring af varer, arrangering af rejser. (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke, midlertidig indkvartering. (591) Farvetekst: Mærket er udført i mørkeblåt og hvidt. 323

12 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CLEAROUT (730) Indehaver: Apotekernes A.M.B.A., Mileparken 20 F,, 2740 Skovlunde, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Budde Schou A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater, sanitære præparater til medicinske formål, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler. (511) Klasse 10: Medicinske apparater og instrumenter, herunder øresprøjter. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: DANSK STYRINGSTEKNIK A/S, Hvidkærvej 2, 5250 Odense SV, Danmark (740/750) Fuldmægtig: FOCUS Advokater I/S, Englandsgade 25, 5000 Odense C, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater, styringssystemer til automatiske anlæg, eksempelvis håndteringsrobotter eller liniestyringer med ordrebaserede produktionsstyring. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, herunder udvikling af styringssystemer til automatiske anlæg, eksempelvis håndteringsrobotter eller liniestyringer med ordrebaserede produktionsstyring. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PFA BASISPLUS (730) Indehaver: PFA Pension, forsikringsaktieselskab, Marina Park, Sundkrogsgade 4, 2100 København Ø, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Johan Schlüter Advokatfirma I/S, Højbro Plads 10, 1200 København K, Danmark (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, information og rådgivning vedrørende forsikringsforhold, finansiel virksomhed, finansiering, finansielle ydelser, finansiel information, pensionskassevirksomhed, rådgivning vedrørende pensionsforhold, investering af kapital, investeringsforeninger, rådgivning og information om investering af kapital, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (730) Indehaver: Harboes Bryggeri A/S, Spegerborgvej 34, 4230 Skælskør, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 32: Mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikke-alkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: InovaSystem (730) Indehaver: Dolle A/S, Vestergade 47, 7741 Frøstrup, Danmark (511) Klasse 06: Byggematerialer af metal til gelænder. (511) Klasse 19: Byggematerialer af træ til gelænder. 324

13 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: COLLECT FURNITURE ApS, Thorvaldsensvej 15, 1871 Frederiksberg C, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Budde Schou A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: BRD. Klee A/S, Gadagervej 11, 2620 Albertslund, Danmark (511) Klasse 07: Maskiner og værktøjsmaskiner, motorer (ikke til befordringsmidler til brug på land), koblinger og transmissionsdele (ikke til befordringsmidler til brug på land), landbrugsredskaber (ikke hånddrevne), rugemaskiner. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (730) Indehaver: Harboes Bryggeri A/S, Spegerborgvej 34, 4230 Skælskør, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 32: Mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikke-alkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (591) Farvetekst: mærket er udført i farver (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Hjerte Mel (730) Indehaver: Finax AB, Bunkagårdsgatan 10, SE Helsingborg, Sverige (511) Klasse 30: Mel og næringsmidler af korn. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Virtuel Sikkerhedschef (730) Indehaver: G4S SECURITY SERVICES A/S, Roskildevej 157, 2620 Albertslund, Danmark (511) Klasse 35: Bistand ved forretningsadministration og ledelse, nemlig bistand ved rekruttering af privatdetektiver og ved sikkerhedsadministration og ledelse; bistand ved varetagelse af receptionsopgaver, herunder i forbindelse med adgangskontrol; information og rådgivning indenfor førnævnte tjenesteydelser (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder telekommunikationsvirksomhed indenfor alarm- og overvågningscentraler; elektronisk modtagelse og transmission af alarm- og overvågningsrapporter og af billeder; information og rådgivning indenfor førnævnte tjenesteydelser (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 45: Rådgivning vedrørende sikring af bygninger, kommercielle virksomheder og udendørs arealer; vagttjenester, herunder overvågning, supervision og gennemsøgning af og rundering i bygninger, kommercielle virksomheder og udendørs arealer; bistand ved sikkerhed indenfor og omkring havne, herunder lufthave, og i fly og skibe; sikkerhedsbistand, nemlig overvågning og sikring af personer og immaterielle aktiver; adgangskontrolydelser overfor personer og gods; adgangs- og sikkerhedskontrol af bygninger, ambassader, lufthavne, bus- og togstationer, i kommercielle virksomheder, ved konferencer, udstillinger og andre begivenheder; forretningskontrol- og overvågning, herunder tilvejebringelse af forretningsdetektiver og vagter; bodyguardydelser, herunder overfor kendte personer; tilvejebringelse af vagttjenester til større arrangementer, herunder udstillinger, sportsarrangementer, koncerter, seminarer og møder; rådgivning og professionel bistand (ikke forretningsmæssig) vedrørende vagt- og sikkerhedstjenester og personel; beskyttelse af personer og aktiver mod brand og andre uheld; brandbekæmpelse og prævention; ydelse af førstehjælp og redningsaktioner; rådgivning og information vedrørende personsikkerhed og vedrørende sikring af fast ejendom og immaterielle aktiver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BIOBIQ (730) Indehaver: Biobiq A/S, Frølichsvej 20, 2920 Charlottenlund, Danmark (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic. (511) Klasse 35: Engros- og detailhandel med møbler, spejle, billedrammer, varer af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic; biokomposit, naturfibre, møbelkomposit, naturmaterialer, eller bio-finér. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: NHC (730) Indehaver: Europæiske Rejseforsikring A/S, Frederiksberg Alle 3, 1790 København V, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed; rejse- og sygeforsikring. 325

14 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: KeepIT (730) Indehaver: COHAESIO UDVIKLING A/S, Lautrupsgade 9, 1, 2100 København Ø, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 09: Computere, databehandlingsapparater; apparater til dataregistrering, dataindlæsning, dataudlæsning, datatransmission og datalagring; indlæsningskærme, skærme, grafikkort, filkort, interfacekort, interfaceapparater, harddiske, masselagre, tastaturer, mus, optiske læsere, stregkodelæsere, skriftlæsere, scannere, printere, skrivere, plottere; plade-, bånd- og diskettedrev; strømforsyninger, modemer og andre perifere enheder til computere, apparater til telekommunikation, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, samt elektriske og elektroniske komponenter og dele til førnævnte varer; databærere til elektroniske medier, herunder disketter, DVD'er og CD-rom'er. (511) Klasse 42: Opdatering af computersoftware, tilrådighedsstillelse af computerprogrammer på datanetværk, rådgivning vedrørende computerhardware, design af computersystemer, elektronisk datasikring og -lagring, design af computersoftware, edb-programmørvirksomhed, digital dataredigering, digital databehandling, computerrådgivning, programmering af computere, rådgivning vedrørende hardware af software, implementering af edb-programmer på netværk, installation af computerprogrammer, konvertering af computerprogrammer og data (dog ikke fysisk ændring), design af websider, kopiering af computerprogrammer, pleje og installation af software, teknisk projektstyring inden for edb, udlejning af computersoftware, vedligeholdelse af computersoftware. (511) Klasse 45: Licensering af computer software (juridisk bistand). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Toms Gruppen A/S, Toms Allé 1, 2750 Ballerup, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Rigensgade 11, 1316 København K, Danmark (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer, ikke indeholdt i andre klasser, senge- og bordtæpper, håndklæder af tekstilmateriale, sengetøj, rejsetæpper, pudebetræk, badeforhæng af tekstil eller plastic. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 29: Konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter, æg, mælk og mejeriprodukter, bagværk og konditorvarer. (511) Klasse 30: Chokolade, chokoladevarer, sukkervarer, tyggegummi, konfekturevarer, herunder vingummi, lakrids, dragée, bolsjer, skumslik, karameller og marcipanvarer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: TOMMELISES KLOKKEBLOMST (730) Indehaver: GARTNERIET PKM A/S, Slettensvej 215, 5270 Odense N, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Budde Schou A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (511) Klasse 16: Ornamenter og dekorationer af papir, herunder papirklip, til brug for markedsføring af planter og blomster, postkort, lykønskningskort, plakater, indpakningspapir, urtepotteskjulere af papir. (511) Klasse 21: Pottemagervarer, fuglebade (ikke indeholdt i andre klasser), havehandsker, krukker, ikke af ædle metaller, plantekummer til indendørs brug, kunstgenstande og statuer af porcelæn, terrakotta eller glas, kurve til husholdningsbrug, ikke af ædle metaller, skilte af porcelæn og glas, spande, sprøjter til vanding af blomster og planter, indendørsterrarier til planteavl, urtepotteskjulere (ikke af papir), vandingsindretninger, vandkander, vandspredere. (511) Klasse 31: Friske frugter og grøntsager; såsæd; træer, tørvestrøelse, vinstokke. (730) Indehaver: Toms Gruppen A/S, Toms Allé 1, 2750 Ballerup, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Rigensgade 11, 1316 København K, Danmark (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer (ikke indeholdt i andre klasser), senge- og bordtæpper, håndklæder af tekstilmateriale, sengetøj, rejsetæpper, pudebetræk, badeforhæng af tekstil eller plastic. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 29: Konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter, æg, mælk og mejeriprodukter, bagværk og konditorvarer. (511) Klasse 30: Chokolade, chokoladevarer, sukkervarer, tyggegummi, konfekturevarer, herunder vingummi, lakrids, dragée, bolsjer, skumslik, karameller og marcipanvarer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: ECCO SKO A/S, Industrivej 5, 6261 Bredebro, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser, vandtæt og vandafvisende læder og læderlignende materialer, skind og huder, kufferter, rejsetasker, håndtasker, skuldertasker, bæltetasker, rygsække, dokumentmapper, punge, tegnebøger, nøglepunge, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer, samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til alle de forannævnte varer. (511) Klasse 25: Fodtøj herunder særligt golfsko, beklædningsgenstande og hovedbeklædning, samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til alle de forannævnte varer. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), herunder særligt golfbags medog uden hjul, golfhandsker og golfkøller, samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til alle de forannævnte varer. (591) Farvetekst: mærket er udført i sort/hvid 326

15 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CHANGE BY RESOUND (730) Indehaver: GN Resound A/S, Lautrupbjerg 9, 2750 Ballerup, Danmark (511) Klasse 10: Høreapparater. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: ECCO SKO A/S, Industrivej 5, 6261 Bredebro, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser, vandtæt og vandafvisende læder og læderlignende materialer, skind og huder, kufferter, rejsetasker, håndtasker, skuldertasker, bæltetasker, rygsække, dokumentmapper, punge, tegnebøger, nøglepunge, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer, samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til alle de forannævnte varer. (511) Klasse 25: Fodtøj herunder særligt golfsko, beklædningsgenstande og hovedbeklædning, samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til alle de forannævnte varer. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), herunder særligt golfbags med og uden hjul, golfhandsker og golfkøller, samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til alle de forannævnte varer. (591) Farvetekst: mærket er udført i sort/hvid (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Innovation Randers A/S, Blommevej 38, 8900 Randers, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Johan Schlüter Advokatfirma I/S, Højbro Plads 10, 1200 København K, Danmark (511) Klasse 11: Apparater til belysning. (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic. (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer, (ikke indeholdt i andre klasser), senge- og bordtæpper. (511) Klasse 35: Bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration; detailhandel med apparater til belysning, møbler, spejle, billedrammer, varer af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic, vævede stoffer og tekstilvarer samt senge- og bordtæpper; konsulentvirksomhed vedrørende detailforretninger. (591) Farvetekst: Mærket er udført i rødt og hvidt. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: LifeCycle Pharma A/S, Kogle Alle 4, 2970 Hørsholm, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater, herunder til fysiske og metale sygdomstilstande, sanitære præparater til medicinske formål, diætetiske præparater til medicinsk brug, desinfektionsmidler, svampe- og ukrudtsdræbende midler. (511) Klasse 40: Forarbejdning og behandling af materialer og genstande. (511) Klasse 41: Undervisningsvirksomhed, arrangement og afholdelse af seminarer, workshops, konferencer, forelæsninger, kongresser. (511) Klasse 42: Videnskabelige forskning indenfor det medicinske, farmacutiske og bakteriologiske område samt rådgivning og information i relation dertil, udførelse af tests vedrørende medicinske applikationer; design af emballage, design og udvikling af medicinsk udstyr, design af farmaceutiske og medicinske præparater, udarbejdelse af farmaceutiske formuleringer, design og udvikling af granuleringsteknologi og tabletteknologi samt rådgivning og information i relation dertil. (511) Klasse 45: Licensiering af immaterielle rettigheder, juridisk rådgivning. (730) Indehaver: SYSTEM VIKAR ApS, Hvidovrevej 80 C, 2610 Rødovre, Danmark (511) Klasse 45: Juridisk bistand; sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker, personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov. 327

16 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: JACKPOT (730) Indehaver: IC Companys A/S, Raffinaderivej 10, 2300 København S, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 03: Kosmetiske præparater, parfumerivarer, bodylotion til kosmetisk brug, deodoranter til personlig brug, sæbe. (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser); skind og huder; kufferter og rejsetasker, håndtasker, rygsække, tegnebøger; paraplyer, parasoller og spadserestokke; piske og sadelmagervarer. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: EgnsINVEST (730) Indehaver: EGNS-INVEST HOLDING A/S, Vitus Berings Plads 5, 8700 Horsens, Danmark (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (730) Indehaver: HOUSE OF MONKEYS ApS, Østbanegade 181, 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software; arkitektvirksomhed; industrielt design. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: AGRO OXYTABS (730) Indehaver: 02-Tabs Desinfektion GmbH, Frauensteiner Str. 8, DE Weissenborn, Erzgeb, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 01: Kemiske produkter til industrielle og videnskabelige formål samt til anvendelse i landbrugs-, havebrugs- ogskovbrugsøjemed. (511) Klasse 03: Præparater til rengøring og afkalkning; præparater til disinfektion (ikke medicinske). (511) Klasse 05: Desinfektionsmidler; præparater til udryddelse afskadedyr; svampe- og ukrudtsdræbende midler. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Keepfocus A/S, Vejlsøvej 51, 8600 Silkeborg, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (591) Farvetekst: Mærket er udført i brun og orange. (730) Indehaver: EGNS-INVEST HOLDING A/S, Vitus Berings Plads 5, 8700 Horsens, Danmark (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (591) Farvetekst: bordeaux og sort 328

17 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Bjarke Nielsen, Skolegade 32, 8723 Løsning, Danmark (511) Klasse 11: Grillapparater (til madlavning); udendørsgrill (stegeriste); havegrillriste til ophængning, barbecuepander til ophængning specielt udformet til udendørs grill, 3-ben stativer til ophængning af kogegrej over udendørs ildsted, røgekasser til ophængning; kuglegrille, engangsgrill; grillspyd, herunder bambusspyd. (511) Klasse 20: Møbler blandt andet i form af køkkenskabe, køkkenelementer, spejle, billedrammer, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic. (511) Klasse 21: Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere, kamme og svampe, børster, børstenbindermateriale, redskaber til rengøringsformål, ståluld, glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (undtagen glas til bygningsbrug), glasvarer, porcelæn og keramik, ikke indeholdt i andre klasser; grillbørster, grilltænger, grillpaletter, bøfvendere, fiskevendere, stegholdere, kyllingholdere. (591) Farvetekst: Mærket er udført i grå, sort og rustrød. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: WALK IN STYLE (730) Indehaver: ECCO SKO A/S, Industrivej 5, 6261 Bredebro, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser, vandtæt og vandafvisende læder og læderlignende materialer, skind og huder, kufferter, rejsetasker, håndtasker, skuldertasker, bæltetasker, rygsække, dokumentmapper, punge, tegnebøger, nøglepunge, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer, samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til alle de forannævnte varer. (511) Klasse 25: Fodtøj herunder særligt golfsko, beklædningsgenstande oghovedbeklædning, samt dele og tilbehør (ikke indeholdt iandre klasser) til alle de forannævnte varer. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer, organisering af sportskonkurrencer, motionsspadsereture og motionsløb, helsecentre og helseklubber, arrangering af modeopvisninger. 329

18 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PIRATES OF THE CARIBBEAN: AT WORLD'S END (730) Indehaver: Disney Enterprises, Inc., a corporation of the State of Delaware, 500 South Buena Vista Street, Burbank, Californien 91521, USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 03: Kosmetiske præparater, herunder aftershave lotions, antiperspiranter, kunstige øjenvipper og fingernegle, babyolie, babylommetørklæder og -servietter imprægneret med kosmetiske cremer, badegele, badepudder, skønhedsmasker, ansigtsrødt, bodycreme, -lotions og -pudder, skumbad, eau de cologne, deodoranter pudder, eyeliner, øjenskygge, øjenbrynsblyanter, ansigtspudder, ansigtscreme, ansigtslotion, ansigtsmasker, ansigts-skrubbecreme, duftafgivende væger til rumdufte (parfume), dufte til personlig brug, hårgele, hårbalsam, hårkure, hårshampoo, hårmousse, hårcremer, hårspray, håndcreme, håndlotions, håndsæbe, læbebalsam, læbestifter, holdere specielt udformet til læbestifter, lipgloss, flydende sæbe, make-up, mascara, barberskum og -cremer, hudsæbe, toiletvand, hudcremer, fugtighedscremer, solbeskyttende og -blokerende præparater samt hårvand; tandplejemidler; æteriske olier til personlig brug, herunder aromaterapi olier; præparater til opfriskning af ånde, nemlig mundskyllevand og mundopfriskende spray; negleplejepræparater, herunder glitter til negle, neglehærdningsmidler og neglelak; parfumer; potpourrier (dufte); talkumpudder til toiletbrug. (511) Klasse 09: Lydkassetteoptagere, lydkassetteafspillere, lydkassetter, lyddiske, højttalere, kikkerter, regnemaskiner, videokameraer, kameraer, CD- ROM, CD-ROM drev til computere, CD-ROM skrivere til computere, mobiltelefoner; tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til mobiltelefoner, nemlig etuier til mobiltelefoner, planskiver (cover) til mobiltelefoner; CD-afspillere, CD-optagere, CD'ere, computerspilprogrammer (software), computerspil (software) optaget på disketter og disks, computer hardware, computere, keyboards til computere, computerskærme, computermus, diskdrev til computere; computer software (downloabale eller optaget), trådløse telefoner, dekorative magneter, digitalkameraer, DVD'er, DVD afspillere, DVD optagere, digitale versatile disks, digitale video disks, brilleetuier, briller, hovedtelefoner, karaokemaskiner, mikrofoner, MP3 afspillere, modems til computere, musemåtter, spillefilm, personsøgere, personlige stereoanlæg, PDA'er (Personal digital assistants), printere til computere, radioer, solbriller, telefoner, fjernsyn, videokassetteoptagere og -afspillere, videospildisketter, videospil disks, videokassetter, videofoner, walkie-talkies, håndleds- og armhvilere til brug i forbindelse med computere. (511) Klasse 14: Vækkeure; smykker i form af halssnore brugt som slips med spidser af ædle metaller og slides til halssnore brugt som slips; armbånd (guldsmedevarer), buster af ædle metaller, smykkevedhæng og smykkecharms, ure, øreringe, juvelerarbejder, smykkeskrin af ædle metaller, smykkekæder, nøgleringe af ædle metaller, knaphulsnåle (pyntenåle), halskæder, halsbånd, slipseholdere, mønter, pyntenåle, pendanter (smykke), smykkeringe, stopure, slipsenåle, vægure, urremme, urkasser, urkæder, vielsesringe, armbåndsure. (511) Klasse 16: Adressebøger, almanakker, overføringsbilleder, aftalebøger, kunsttrykpapir; maleartikler til brug for kunstnere og håndværkere; autografbøger, spædbørnsbøger, kuglepenne, ringbind, bogstøtter, bogmærker, bøger; papirhandlervarer i form af klistermærker, mærkater og dekaler; kalendere, tegneseriehæfter, julekort, tegnekridt, aktivitetsbøger til børn, bordskånere af papir, møntalbum, farvebøger, farveblyanter, tegneseriebøger, kuponbøger, kort med tekst, billede eller tal til undervisningsbrug (flashcards), borddekorationer af papir, dagbøger, engangsbleer af papir og cellulose til spædbørn, tegnelinealer, konvolutter, viskelæder, tuscher, gavekort, gaveindpakningspapir, globus, lykønskningskort, gæstebøger, magasiner, papirmapper, huskeblokke, modelervoks (ikke til tandlægebrug), nyhedsbreve, aviser, notespapir, notesbøger, papir til notesbøger, malerier (indrammede eller uindrammede), papirflag, papirsløjfer og -emblemer (til selskabsbrug), papirdekorationer til kager, papirdekorationer (til selskabsbrug), papirservietter, papirposer (til selskabsbrug), papirvægte, papirsløjfer til gaveindpakning, papirvimpler, papirdækkeservietter, papirduge, penne og penneholdere, blyanter, blyantspidsere, etuier og bokse til penne; tidsskrifter, fotografialbum, fotografier, illustrerede tryksager, billedbøger, portrætter, postkort, plakater, trykte diplomer, trykte certifikater, trykte invitationer, trykte menuer, opskriftsbøger, gummistempler, regnskabskort, frimærkealbum, papirhandlervarer, hæftemaskiner (til kontorbrug), linealer uden måleangivelser (tegneredskab), skrivepapir, skriveredskaber, brevåbnere af ædle metaller. (511) Klasse 18: Sportstasker, atletiktasker, babyrygsække, rygsække, strandtasker, bogtasker, visitkortholdere, punge til småmønter og møntpunge, tasker til bleer, køjesække, bæltepunge, gymnastiktasker, håndtasker, tornystre, nøgleetuier (lædervarer), lædernøgleringe, læbestiftholdere (lædervarer), kufferter, mærkesedler af læder, weekendkufferter, punge, dokumentmapper og skuldertasker, indkøbstasker, paraplyer, bæltetasker, tegnebøger. (511) Klasse 25: Atletikssko, bandanas, baseball kasketter, strandtøj, badetøj, bælter (beklædningsgenstande), hagesmække (ikke af papir), bikinier, blazere, støvler, butterfly, bh'er, kasketter, overtræksbukser, stofhagesmække, frakker, kjoler, ørevarmere, fodtøj, handsker, golftrøjer, halloween kostumer, hatte, pandebånd, hovedbeklædning, sokker, børnetøj, jakker, jeans, bluser, pyntelommetørklæder, trikot, benvarmere, luffer, slips, natskjorter, natkjoler, pyjamas, bukser, strømpebukser, polo-trøjer, ponchoer, regntøj, slåbrokke, sandaler, tørklæder, skjorter, sko, nederdele, shorts, slacks, hjemmesko, nattøj, sokker, strømper, sweatre, træningsbukser, træningsskjorter, badedragter, tank toppe, gamacher, T-shirts, underbeklædning, veste, manchetter (beklædning). (511) Klasse 28: Legetøj i form af actionspil, actionfigurer og tilbehør dertil (ikke indeholdt i andre klasser); brætspil, kortspil, aktivitetslegetøj til børn, badmintonsæt, balloner (legetøj), basketbolde, badelegetøj, baseballbolde, strandbolde, bønneposer (legetøj), dukker fremstillet af bønneposer, byggeklodser, bowlingkugler, stave og opløsningssæt til at fremstille sæbebobler med (legetøj), skaksæt, legetøjskosmetik til børn; juletræspynt, herunder julesokker; legetøjsfigurer, uroer til vugger (legetøj), legetøj til vugger, kastelegetøj, dukker, dukketøj, tilbehør til dukker (ikke indeholdt i andre klasser), dukkelegesæt, elektrisk actionlegetøj, legeudstyr (solgt som en enhed) til kortspil, fiskegrej, golfbolde, golfhandsker, golfboldemarkører, bærbare spilleapparater til elektroniske spil (ikke til brug med eksterne skærme), hockeypucke, oppusteligt legetøj, puslespil, sjippetov, drager, tryllekunstnerartikler, kuglespil, håndbetjente spil, mekanisk legetøj, spilledåser (legetøj), musiklegetøj, selskabsspil, selskabsgaver i form af små stykker legetøj, spillekort, plyslegetøj, dukker, marionetdukker, rulleskøjter, gummibolde, skateboards, fodbolde, snurretoppe, legetøj til at klemme, bordtennisborde, målskydningsspil, teddybjørne, tennisbolde, legetøjsactionfigurer, legetøjsspande og skovlsæt, legetøjsuroer, legetøjskøretøjer, legetøjsscootere, legetøjsbiler, modelbyggesæt til legetøj, legetøjsfigurer, legetøjssparegrise, legetøjslastbiler og -trucks, legetøjsure, optrækkeligt legetøj, yo-yoer, papirshatte (til selskabsbrug); byttekort (spil), herunder basketballkort. (511) Klasse 30: Bagels, kiks, brød, morgenmadsprodukter af korn, kornbaserede produkter, tyggegummi (ikke til medicinsk brug), kager, kagemix (kagepulver), slik (sukkervarer), kagedekorationer fremstillet af slik, ketchup, kornbaserede snackbarer, chokoladevarer, chokoladebaserede drikkevarer, kakaobaserede drikkevarer, kræmmerhuse til iscreme (konfekturevarer), konfekturevarer, småkager, kornbaserede snackprodukter, crackers (kiks), sandwiches, krydrede og sødede gelatinedesserter (konfekturevare), frossen konfekt, frosne måltider hovedsageligt bestående af pasta eller ris, frossen yoghurt (spiseis), honning, iscreme, ismælk (iscreme), lakrids (sukkervarer), skumfiduser (sukkervarer), mayonnaise, muffins, sennep, nudler, havregryn og -mel, pandekager, pandekagemix (pulver), pasta, konditorivarer, pandekagesirup, tærter, pizza, popcorn, kringler, buddinger, ris, roulader (kage), salatdressinger, saucer (krydrede), sorbetis, krydderier, te, majspandekager, vafler. (511) Klasse 41: Produktion, forevisning, og udlejning af spillefilm; produktion, forevisning, distribution og udlejning af tv- og radioprogrammer; produktion, forevisning, distribution og udlejning af lyd- og billedoptagelser; information vedrørende underholdning; produktion af underholdningsshow og interaktive pro-grammer til distribution via tv-, kabel-, satelit-, lyd- og billedmedier, disketter, laserdisks samt compu-terdisks og eletroniske midler; produktion og tilvejebringelse af underholdning, nyheder og information via kommunikations- og computernetværk; forlystelsesparker og tema-parker; uddannelses- og underholdningsydelser i relation til tema-parker; liveoptræden; præsentation af liveoptræden; teaterproduktion; entertainervirksomhed. 330

19 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Puresnack (730) Indehaver: PURESNACK A/S, Glentehøj 20, 8410 Rønde, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer. (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (511) Klasse 31: Landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), levende dyr, friske frugter og grøntsager, frø og såsæd, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. (511) Klasse 32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikkealkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (511) Klasse 33: Alkoholholdige drikke (dog ikke øl). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Fri Mobil (730) Indehaver: M1 A/S, Hasserisvej 139, bygning 2, 9000 Aalborg, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: AALBORG TRÆINDUSTRI AF 1992 A/S, Virkelyst 3, 9400 Nørresundby, Danmark (740/750) Fuldmægtig: DE.VISION REKLAMEBUREAU A/S, Kirkegade 1, 8900 Randers, Danmark (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal), stive rør (ikke af metal) til bygningsbrug, asfalt, beg, tjære og bitumen, transportable bygninger (ikke af metal), monumenter (ikke af metal). (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic. (511) Klasse 21: Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere, kamme og svampe, børster, børstenbindermateriale, redskaber til rengøringsformål, ståluld, glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (undtagen glas til bygningsbrug), glasvarer, porcelæn og keramik, ikke indeholdt i andre klasser. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Frisør Blikfang (730) Indehaver: FRISØR JETTE RANDRUP APS, Rosenvangs Alle 258, 8270 Højbjerg, Danmark (511) Klasse 44: Lægevirksomhed, veterinærvirksomhed, sundheds- og skønhedspleje af mennesker og dyr, landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Leadership Equity Assessment (730) Indehaver: LEADERSHIP EQUITY ApS, Søkildevej 62, 8680 Ry, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Økotek (730) Indehaver: EuroFox Aps, Silkeborgvej 277, 8230 Åbyhøj, Danmark (740/750) Fuldmægtig: ADVOKATFIRMAET FLINK, HALLING-OVERGAARD & PARTNERE, Søndergade 44, 8000 Århus C, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater, sanitære præparater til medicinske formål, diætetiske præparater til medicinsk brug, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk. (511) Klasse 10: Kirurgiske, medicinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter samt kunstige lemmer, øjne og tænder, ortopædiske artikler, suturmaterialer. (511) Klasse 44: Lægevirksomhed, veterinærvirksomhed, sundheds- og skønhedspleje af mennesker og dyr, landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksomhed. (730) Indehaver: ESBJERG FORENEDE BOLDKLUBBER ELITEFODBOLD A/S, Gl Vardevej 88, 6700 Esbjerg, Danmark; EFB ISHOCKEY A/S, Gl Vardevej 88, 6700 Esbjerg, Danmark; EFB Amatør, Gl Vardevej 88, 6700 Esbjerg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Advokatfirmaet Arnen, Kirkegade 49, 6700 Esbjerg, Danmark (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser), skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver 331

20 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: GASA GROUP DENMARK A/S, Lavsenvænget 1, 5200 Odense V, Danmark; Carlsberg Forskningscenter, Gamle Carlsberg Vej 10, 2500 Valby, Danmark (511) Klasse 31: Planter i form af urodede stiklinger, småplanter og færdige salgsplanter. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (591) Farvetekst: Pantone 257. Pantone 518. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Villa di Tessa (730) Indehaver: ViniPortugal A/S, Midtager 2, 2605 Brøndby, Danmark (511) Klasse 33: Alkoholholdige drikke (dog ikke øl). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PART TWO (730) Indehaver: A/S Th. Wessel & Vett, Magasin du Nord, Kongens Nytorv 13, 1095 København K, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser); skind og huder; kufferter og rejsetasker; paraplyer, parasoller og spadserestokke; piske og sadelmagervarer; håndtasker, rygsække, tegnebøger. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 35: Detailhandel i forbindelse med læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser); skind og huder; kufferter og rejsetasker; paraplyer, parasoller og spadserestokke; piske og sadelmagervarer; håndtasker, rygsække, tegnebøger, beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (730) Indehaver: IC Companys A/S, Raffinaderivej 10, 2300 København S, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser), skind og huder, kufferter og rejsetasker, håndtasker, rygsække, tegnebøger, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 35: Detailhandel i forbindelse med læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser), skind og huder, kufferter og rejsetasker, håndtasker, rygsække, tegnebøger, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer. 332

Fællesmærke Ansøgning om registrering

Fællesmærke Ansøgning om registrering Fællesmærke Ansøgning om registrering Se vejledning til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (navn, adresse og evt. CVR-nr.) 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Patent- og

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1359 Afslåede eller

Læs mere

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Varemærkeansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (fulde navn, adresse,

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 439 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1145 Omtryk af tidligere

Læs mere

Fællesmærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen

Fællesmærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Fællesmærkeansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (fulde navn, adresse,

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 447 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1077 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1745 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1333 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 571 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 130. årgang. 2009-06-17 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 130. årgang. 2009-06-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 24. 130. årgang. 2009-06-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1547 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2379 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1477 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 126. årgang. 2005-04-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 126. årgang. 2005-04-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 17. 126. årgang. 2005-04-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 825 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2075 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1481 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1541 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1125 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 377 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 19. 123. årgang. 2002-05-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1967 Offentliggørelse af udskilte registreringer...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 907 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 957 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1399 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 127. årgang. 2006-12-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 127. årgang. 2006-12-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 51. 127. årgang. 2006-12-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2481 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 125. årgang. 2004-07-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 125. årgang. 2004-07-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 27. 125. årgang. 2004-07-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1539 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 359 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 131. årgang. 2010-01-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 131. årgang. 2010-01-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 03. 131. årgang. 2010-01-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 91 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1733 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 125. årgang. 2004-12-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 125. årgang. 2004-12-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 51. 125. årgang. 2004-12-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2851 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 43. 123. årgang. 2002-10-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3957 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1829 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 125. årgang. 2004-11-24 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 125. årgang. 2004-11-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 47. 125. årgang. 2004-11-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2641 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 111 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 128. årgang. 2007-06-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 128. årgang. 2007-06-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 24. 128. årgang. 2007-06-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 995 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 131. årgang. 2010-09-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 131. årgang. 2010-09-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 35. 131. årgang. 2010-09-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1441 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 265 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 127. årgang. 2006-01-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 127. årgang. 2006-01-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 127. årgang. 2006-01-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1989 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2523 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 132. årgang. 2011-04-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 132. årgang. 2011-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 15. 132. årgang. 2011-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 603 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 01. 120. årgang. 1999-01-06 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 131. årgang. 2010-03-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 131. årgang. 2010-03-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 131. årgang. 2010-03-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 231 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1065 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 875 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 128. årgang. 2007-07-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 128. årgang. 2007-07-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 29. 128. årgang. 2007-07-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1233 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 48. 123. årgang. 2002-11-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 4303 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 531 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 124. årgang. 2003-06-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 124. årgang. 2003-06-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 25. 124. årgang. 2003-06-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1633 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 125. årgang. 2004-05-05 Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 125. årgang. 2004-05-05 Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 125. årgang. 2004-05-05 Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1005 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 43. 132. årgang. 2011-10-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 43. 132. årgang. 2011-10-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 43. 132. årgang. 2011-10-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1671 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 125. årgang. 2004-10-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 125. årgang. 2004-10-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 42. 125. årgang. 2004-10-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2349 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1393 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 453 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2887 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 493 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1675 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2011-07-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2011-07-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 28. 130. årgang. 2011-07-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1103 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 43. 131. årgang. 2010-10-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 43. 131. årgang. 2010-10-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 43. 131. årgang. 2010-10-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1771 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 6. 122. årgang. 2001-02-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 347 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 125. årgang. 2004-09-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 125. årgang. 2004-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 125. årgang. 2004-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2049 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 126. årgang. 2005-01-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 126. årgang. 2005-01-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 04. 126. årgang. 2005-01-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 171 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 399 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 128. årgang. 2007-10-17 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 128. årgang. 2007-10-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 42. 128. årgang. 2007-10-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1885 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 132. årgang. 2011-06-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 132. årgang. 2011-06-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 132. årgang. 2011-06-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1013 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 02. 133. årgang. 2012-01-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 02. 133. årgang. 2012-01-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 02. 133. årgang. 2012-01-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 45 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 50. 128. årgang. 2007-12-12 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 50. 128. årgang. 2007-12-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 50. 128. årgang. 2007-12-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2319 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 06. 133. årgang. 2012-02-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 06. 133. årgang. 2012-02-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 06. 133. årgang. 2012-02-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 237 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 131. årgang. 2012-02-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 131. årgang. 2012-02-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 131. årgang. 2012-02-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 377 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 513 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 132. årgang. 2011-09-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 132. årgang. 2011-09-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 132. årgang. 2011-09-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1429 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 126. årgang. 2005-04-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 126. årgang. 2005-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 15. 126. årgang. 2005-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 755 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 124. årgang. 2003-01-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 124. årgang. 2003-01-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 124. årgang. 2003-01-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 128. årgang. 2008-11-19 Dansk Varemærketidende

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 128. årgang. 2008-11-19 Dansk Varemærketidende Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 47. 128. årgang. 2008-11-19 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3593 Afslåede eller tilbagetagne

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 128. årgang. 2007-08-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 128. årgang. 2007-08-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 33. 128. årgang. 2007-08-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1443 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 131. årgang. 2010-06-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 131. årgang. 2010-06-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 23. 131. årgang. 2010-06-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 809 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 124. årgang. 2003-06-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 124. årgang. 2003-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 124. årgang. 2003-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1695 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 16. 124. årgang. 2003-04-16 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 16. 124. årgang. 2003-04-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 16. 124. årgang. 2003-04-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1053 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 131. årgang. 2010-05-12 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 131. årgang. 2010-05-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 19. 131. årgang. 2010-05-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 667 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 129. årgang. 2008-08-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 129. årgang. 2008-08-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 35. 129. årgang. 2008-08-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 871 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 127. årgang. 2006-09-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 127. årgang. 2006-09-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 127. årgang. 2006-09-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1933 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 133. årgang. 2012-03-28 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 133. årgang. 2012-03-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 13. 133. årgang. 2012-03-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 571 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 45. 126. årgang. 2005-11-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 45. 126. årgang. 2005-11-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 45. 126. årgang. 2005-11-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2607 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 05. 124. årgang. 2003-01-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 05. 124. årgang. 2003-01-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 05. 124. årgang. 2003-01-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 239 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 130. årgang. 2009-10-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 130. årgang. 2009-10-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 41. 130. årgang. 2009-10-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2267 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 31. 131. årgang. 2010-08-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 31. 131. årgang. 2010-08-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 31. 131. årgang. 2010-08-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1283 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 02. 126. årgang. 2005-01-12 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 02. 126. årgang. 2005-01-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 02. 126. årgang. 2005-01-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 57 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 130. årgang. 2009-10-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 130. årgang. 2009-10-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 40. 130. årgang. 2009-10-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2229 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 126. årgang. 2005-08-24 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 126. årgang. 2005-08-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 34. 126. årgang. 2005-08-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1921 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 38. 131. årgang. 2010-09-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 38. 131. årgang. 2010-09-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 38. 131. årgang. 2010-09-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1575 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 2. 125. årgang. 2004-01-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 2. 125. årgang. 2004-01-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 2. 125. årgang. 2004-01-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 91 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 125. årgang. 2004-03-24 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 125. årgang. 2004-03-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 12. 125. årgang. 2004-03-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 699 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2323 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 29. 123. årgang. 2002-07-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2971 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 27. 123. årgang. 2002-07-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2767 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 128. årgang. 2007-03-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 128. årgang. 2007-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 12. 128. årgang. 2007-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 425 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 131. årgang. 2012-04-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 131. årgang. 2012-04-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 14. 131. årgang. 2012-04-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 611 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3707 Afslåede eller

Læs mere