Kommunikation og samarbejde med pårørende og samarbejdspartnere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunikation og samarbejde med pårørende og samarbejdspartnere"

Transkript

1 Kommunikation og samarbejde med pårørende og samarbejdspartnere SpecialUndervisningsNetværkets benchlearningprojekt 2010 Afsluttende rapport 1

2 Resumé Projektets mål er udvikling af kommunikation og samarbejde med pårørende og samarbejdspartnere. Baggrunden er SpecialUndervisnings- Netværkets brugerundersøgelse fra 2009 blandt: sagsbehandlere, UU-vejledere og andre samarbejdspartnere forældre og pårørende De fire skoler opnår solide resultater, både hver for sig og samlet. Det gælder også for området kommunikation, men her vurderer skolerne imidlertid, at de har et udviklingspotentiale. Udviklingsarbejdet vil være benchlearning med udgangspunkt i både Best Practice og Next Practice. Hver skole har valgt udviklingsområder, hvor de enten har særlige forudsætninger eller vurderer at have et udviklingspotentiale. SpecialUndervisningsNetværket er fire specialskoler, der alle tilbyder undervisning for unge med særlig behov: Ungdomsuddannelsen/STU. Nogle af skolerne har desuden kollegium, fritidsordning/klub, samværs- og aktivitetstilbud og tilbyder specialundervisning for voksne. De fire skoler er: CSU Egedammen, Hillerød Uddannelsescenter Mariebjerg, Holstebro Lyngåskolen, Århus Ungdomscenter Knudmosen, Herning I 2010 er Akademi for specialundervisning til voksne og unge (ASV Horsens) indtrådt i samarbejdet. SpecialUndervisningsNetværket samarbejder om tilfredshedsundersøgelser og kvalitetsudvikling gennem benchlearning, Best og Next Practice. De fire skolers udviklingsområder: CSU Egedammen: Skoleporten og forældreintra Uddannelsescenter Mariebjerg: Den individuelle undervisningsplan Lyngåskolen: Skriftlig kommunikation Ungdomscenter Knudmosen: Opsøgende kommunikation Udviklingsområderne ligger desuden fint i forlængelse af SpecialUndervisningsNetværkets benchlearningprojekt i 2009, hvor skolerne arbejdede med benchlearning og udvikling af værktøjer, der integreret i undervisningen, kan anvendes til at skærpe elevernes bevidsthed om egen læring. Udgangspunktet for dette arbejde var skolernes elevtilfredshedsundersøgelse fra Brugerundersøgelser Formålet med SpecialUndervisningsNetværkets brugerundersøgelser er at give skolerne et grundlag for: at sikre, at kvaliteten af uddannelserne er tilfredsstillende at sikre, at ressourcerne anvendes effektivt at skabe dialog og læring i udviklings- og forbedringsarbejde på tværs af skolerne Undersøgelsen er en del af SpecialUndervisningsNetværkets brugertilfredshedsundersøgelser: Elevtilfredshed (forår 2008) Tilfredshed blandt pårørende og sagsbehandlere (forår 2009) Elevtilfredshed (forår 2010) 2

3 2. Projektbaggrund Baggrunden for projektet er SpecialUndervisningsNetværkets brugerundersøgelse, som er gennemført i foråret 2009 blandt sagsbehandlere, UU-vejledere, øvrige samarbejdspartnere og pårørende, som for ungdomseleverne primært er forældre. Samarbejdspartnere De samlede resultater for SpecialUndervisningsNetværket er generelt fine. Information og kommunikation bedømmes dog lavest sammen med hjemmeside og materiale. Resultaterne danner sammen med skolernes vurderinger af udviklingspotentiale og særlige forudsætninger baggrund for valget af kommunikation og samarbejde som fokusområder for benchlearning-arbejdet. Samarbejdspartnernes vurdering af SpecialUndervisningsNetværket på seks overordnede områder Skolens profil Håndtering af den enkelte elev Kompetence Information og kommunikaion Administration Hjemmeside og materiale Forklaringsnøgle: > 70: meget god vurdering 60 69: middel til god vurdering 50-59: lav til middel vurdering < 50: meget lav vurdering 3

4 Samarbejdspartnere tre særlige fokusområder Der er tre områder, som skolerne er særligt opmærksomme på. Det er samarbejdspartnernes vurdering af skolens evne til at være proaktiv i samarbejdet, skolens evne til at beskrive sine kompetencer samt vurderingen af undervisningsplanernes kvalitet. De tre områder er meget vigtige for samarbejdet og vil derfor få et særligt fokus i benchlearning-arbejdet. Samarbejdspartnernes vurdering af SpecialUndervisningsNetværket på tre udvalgte kommunikationsparametre Skolen er proaktiv i kommunikationen med mig Skolen er god til at beskrive deres kompetencer Undervisningsplanerne har den ønskede kvalitet Forklaringsnøgle: > 70: meget god vurdering 60 69: middel til god vurdering 50-59: lav til middel vurdering < 50: meget lav vurdering 4

5 Pårørende SpecialUndervisningsNetværket får gode vurderinger af de pårørende til elever og kursister. Kommunikation bedømmes med en score på 70, som selvom det betyder meget god vurdering er det laveste resultat blandt de syv overordnede områder. Dette resultat danner derfor sammen med skolernes vurderinger af udviklingspotentiale og særlige muligheder udgangspunkt for at arbejde med kommunikation med pårørende i bechlearning-arbejdet. Pårørendes vurdering af SpecialUndervisningsNetværket på syv overordnede områder Kommunikation Administration og ledelse Det pædagogiske arbejde Læring og undervisningsplaner Socialt miljø og værdier 20 Ind- og udslusning 10 Skolens ry og omdømme Forklaringsnøgle: > 70: meget god vurdering 60 69: middel til god vurdering 50-59: lav til middel vurdering < 50: meget lav vurdering 5

6 Pårørende tre særlige fokus områder De pårørendes oplevelse af at få tilstrækkelig information og være inddraget er grundlæggende forudsætninger for det gensidige samarbejde. Hertil kommer, at elever og kursister er voksne eller unge tæt på voksenalderen, så det er ligeledes vigtigt, at de får mulighed for selv at være aktive i forbindelse med formidlingen. Følgende tre områder er derfor centrale omdrejningspunkter for benchlearningarbejdet. Pårørendes vurdering af SpecialUndervisningsNetværket på tre udvalgte kommunikationsparametre Jeg får tilstrækkelig information om, hvad eleven har lavet på skolen Skolen spørger mig i tilstrækkelig grad til råds omkring eleven Skolen gør det nem for eleven at formidle, hvad han/hun har lavet på skolen Forklaringsnøgle: > 70: meget god vurdering 60 69: middel til god vurdering 50-59: lav til middel vurdering < 50: meget lav vurdering 6

7 3. Projektformål: Optimering af kommunikation med pårørende, uddannelsesvejledere, sagsbehandlere og andre samarbejdspartnere: 1. at forbedre kommunikation og samarbejde med pårørende, UU-vejledere, sagsbehandlere og andre samarbejdspartnere, specifikt: kommunikation med pårørende i dagligdagen Erfaringsmæssig viden understøtter, at samarbejde og kommunikation med pårørende i dagligdagen styrker elevens muligheder for at profitere af undervisningen og udvikle sig personligt, fagligt og socialt. kommunikation omkring undervisningsplanen Veltilrettelagt samarbejde mellem skolen, pårørende, UU-vejledere og sagsbehandlere om udarbejdelse, evaluering og udvikling af elevens undervisningsplan er afgørende for, at der skabes helhed og sammenhæng i elevens forløb før, under og efter uddannelse. 2. at forbedre kommunikation med pårørende til nuværende og potentielle elever, UU-vejledere, sagsbehandlere og andre samarbejdspartnere, så de opnår et kendskab til den enkelte skoles undervisningstilbud og kvalitet, og dermed er i stand til at vælge ud fra et kvalificeret grundlag, som samtidig er et grundlag for forventningsafstemning. Professionel kommunikation med pårørende, UU-vejledere, sagsbehandlere og andre samarbejdspartnere er desuden et vigtigt element i markedsføringen af de enkelte skoler, som fungerer på markedsvilkår. 4. Projektbeskrivelse Benchlearning-projektet har udgangspunkt i de fire skolers brugertilfredshedsundersøgelse blandt pårørende og samarbejdspartnere i På baggrund af resultaterne er kommunikation med de respektive målgrupper valgt som indsatsområde. Hver skole har med udgangspunkt i en analyse af egne muligheder valgt et delområde, som de vil sætte fokus på i det fremadrettede arbejde med benchlearning, Best og Next Practice. CSU Egedammen: Skoleporten og forældreintra Uddannelsescenter Mariebjerg: Undervisningsplanen Kommunikation med forældre, UU-vejledere, sagsbehandlere og andre samarbejdspartnere Ungdomscenter Knudmosen: Opsøgende kommunikation Lyngåskolen: Skriftlig kommunikation 7

8 4.1 Metoder Best Practice og Next Practice De fire skoler fik alle gode resultater i brugertilfredshedsundersøgelsen. Uvikling af kommunikation er derfor valgt ud fra en vurdering af, hvor der vil være udviklingspotentiale. Kommunikationen skal dels ses i forhold til samarbejdets betydning for elevernes læringsudbytte, dels udvikling af kendskab til skolerne og deres tilbud blandt samarbejdspartnere samt potentielle elever og deres pårørende. Det betyder, at skolerne i forlængelse af Best Practice arbejder med at udvikle Next Practice som basis for gensidig læring og erfaringsudveksling. Med udgangspunkt i tilfredshedsundersøgelsen og brugerinddragelse arbejdes med at give innovationen retning, og sikre at viden og erfaringer spredes gennem benchlearning. Tanken bag at arbejde med Next Practice I forlængelse af at udbrede den bedste løsning (Best Practice) arbejdes videre med også at udfordre den bedste løsning og stræbe efter nye løsninger (Next Practice), så vi opnår mere udvikling og innovation. For at optimere effekten har hver skole arbejdet med hver sit delprojekt inden for et område, hvor den enkelte skole har vurderet, at de havde et udviklingspotentiale. Dette er sket med udgangspunkt i en i forvejen høj kvalitet og godt udviklingspotentiale. U-teori Tilgangen til projektarbejdet har været inspireret af Otto Scharmers U-teori. Specifikt har hver skole arbejdet med sine delprojekter i en prototype-proces baseret på Scharmers U-teori. Det handler kort fortalt om at arbejde med prototype og derigennem udforske fremtiden gennem handling. Bruger- og specialistinddragelse Projektets formål er rettet mod samarbejde med pårørende og samarbejdspartnere. Derfor er det centralt, at udviklingsarbejdet er baseret på afdækning af behov, ønsker, muligheder og barrierer i de respektive målgrupper. Undersøgelsesmetoder i de fire delprojekter: CSU Egedammen: Fokusgruppe og spørgeskema samt afprøvning af prototyper i målgruppen Uddannelsescenter Mariebjerg: Dialogmøder med målgrupper Lyngåskolen: Udviklingsarbejde i medarbejderteams i specialistfunktion Ungdomscenter Knudmosen: Afprøvning af prototyper i målgruppen Projektgruppens videns- og erfaringsudveksling Projektgruppen har arbejdet med videns- og erfaringsudveksling på projektgruppemøder med udgangspunkt i delprojekter, resultater af bruger- og specialistinddragelsen samt resultater af afprøvning af prototyper. Herudover har projektgruppen inddraget eksterne specialister med indlæg om f.eks. kommunikation med pårørende. Projektgruppen har desuden været et væsentligt forum for dialog om etiske problemstillinger i relation til kommunikation om den enkelte elev, f.eks. i forhold til kommunikation med pårørende, når eleven bliver myndig. 8

9 5. Fremadrettet Internt på de enkelte skoler fortsættes udviklingsarbejdet med prototypeforsøg og implementering af løsninger. Læs mere om de enkelte skolers udviklingsarbejde i afsnit 6 til 9. Skolernes fælles projektgruppe vil fremadrettet sikre videns- og erfaringsudveksling med prototypeforsøgene gennem det fortsatte samarbejde om nye benchlearning-projekter. Projektfakta Projektstyregruppe: Lisbeth Jensen, CSU Egedammen og Ingrid Thomsen, Udannelsescenter Mariebjerg. Projektleder: Bjarne Møller, CSU Egedammen. Projektgruppe: Helle Wassmann, CSU Egedammen, Tove Rasmussen, Uddannelsescenter Mariebjerg, Tone Kirketerp, Lyngåskolen samt Karina H. Christensen, Ungdomscenter Knudmosen Projektstyringsmetode: PRINCE2 er anvendt for Benchlearning-projektet. Projektperiode: Projektet er startet august 2010 og afsluttet juni For yderligere information kontakt projektleder Bjarne Møller, CSU Egedammen på telefon eller på 9

10 6. CSU Egedammen Fokusområde for delprojekt CSU Egedammen er en specialskole under CSU Egedammen har valgt at arbejde med Next Hillerød Kommune, som tilbyder den treårige Practice for skolens kommunikation med ungdomsuddannelse for unge med særlige pårørende i dagligdagen. Baggrunden for behov/stu for projektet er, at en erfaringsbaseret viden om, at samarbejde og kommunikation med de pårørende i dagligdagen understøtter elevens Unge udviklingshæmmede Unge med autismespektrum forstyrrelser Unge med ADHD, Asperger Syndrom og mulighed for at profitere af undervisningen og andre opmærksomheds- og kontaktforstyrrelser dermed udvikle sig personligt, fagligt og socialt. Derudover tilbyder skolen kursusundervisning for CSU Egedammen har valgt at arbejde med Next unge og voksne med læsevanskeligheder, generelle Practice på en elektronisk platform SkoleIntra, indlæringsvanskeligheder, psykiske lidelser samt som er en platform for dialog, formidling af information og vidensdeling mellem medarbejdere, elever og pårørende. Det er en demens og hukommelsesbesvær. CSU Egedammen har fritidsordning og et aktivitetsog samværstilbud Regnbuen. samlet intranetløsning, som er tilpasset behov på skoleområdet. SkoleIntra er udviklet til grundskolernes behov, og CSU Egedammens delprojekt er således at teste platformen som en prototype inden for specialområdet. CSU Egedammens projekt er inddelt i tre: Udvikling af kommunikation og samarbejde med pårørende til unge på ungdomsuddannelsen/stu for unge udviklingshæmmede med udgangspunkt i Skoleintra Udvikling af kommunikation og samarbejde med pårørende til unge på ungdomsuddannelsen/stu for unge med autisme med udgangspunkt i Skoleintra Udvikling af kommunikation og samarbejde med pårørende til kursister med demens med udgangspunkt i Skoleintra Målgrupper: pårørende og indirekte elever/kursister Projektmål som CSU Egedammens delprojekt understøtter: at forbedre kommunikation og samarbejde med pårørende, UU-vejledere, sagsbehandlere og andre samarbejdspartnere, specifikt: kommunikation med pårørende i dagligdagen Erfaringsmæssig viden understøtter, at samarbejde og kommunikation med pårørende i dagligdagen styrker elevens mulighed for at profitere af undervisningen og udvikle sig personligt, fagligt og socialt. Elementer i CSU Egedammens delprojekt: Fælles for processen for CSU Egedammen delprojekter er 3 faser: 1. Fokusgruppeundersøgelse med pårørende til elever på de respektive uddannelser og kurser om behov, muligheder og barrierer i forhold til kommunikation i dagligdagen og specifikt i forhold til at anvende en elektronisk platform for kommunikationen. 2. Afprøvning af Skoleintra som prototype med udvalgte pårørende på de respektive uddannelser/kurser 3. Evaluering af prototype-tests 10

11 1. Udvikling af kommunikation og samarbejde med pårørende til unge på ungdomsuddannelsen/stu for unge udviklingshæmmede med udgangspunkt i Skoleintra. Fase 1 Undersøgelse: Resultatet var dels et udtalt behov for kommunikation i dagligdagen og dels en positiv præference for brug af Skoleintra. Fase 2 Test af Skoleintra som prototype: Testforløbet er gennemført fra december 2009 til juni I testforløbet er primært kontaktbogen og telefonkontakt erstattet af beskedsystemet på SkoleIntra. Den hurtige og lette adgang til at informere skriftligt og overføre billeder har gjort det muligt i højere grad at formidle dagens aktiviteter til de pårørende i en dagsrapport. Eleven inddrages i dialog om og indskrivning af beskeder via smartboard. Det giver eleven bedre mulighed for selv at være aktiv omkring formidlingen af beskeder i hjemmet. Eksempel på dagrapport, der kan formidles via forældreintra samme dag Mandag den 26. april 2010 Vi startede dagen med at lave tavle, det er i denne uge Satiye. Derefter talte vi om, hvad vi hver især havde lavet i weekenden. Efter pausegymnastikken og pausen var vi klar til at tage fat på vores emne krop og følelser. Vi gennemgik hurtigt stoffet fra i torsdags og fortsatte så med at tale om forskellene på mænd og kvinder. Vi talte om menstruation og hvorfor drengene ikke får det. Vi talte om graviditet og så et lille klip på You Tube af en hest som fødte et føl. I dag havde Sofus fået besøg af Sofine, som hjalp os med at få øje på de små forskelle. Mange hilsner gruppe C Eksempel på brug af smartboard Eksempler fra dagens undervisning kan ligeledes formidles direkte via forældreintra 11

12 Fase 3 Evaluering af prototype-test: Lærervurderingen er, at Skoleintra er bedre end kontaktbog kombineret med lejlighedsvis telefonkontakt. Beskedsystemet, der fungerer som , vurderes, at give mere og bedre dialogmuligheder end kontaktbogen. Muligheden for nemt at kunne formidle billeder fra hverdagen styrker formidlingen og giver eleven mulighed for i højere grad selv at knytte ord til aktiviteten, oplevelsen og det han/ hun har lært. Muligheden for at inddrage eleverne, når lærerne skriver meddelelserne på smartboard, styrker elevens bevidsthed om dagens læring og fremmer deres evne til at være aktive i formidling. Når der anvendes kontaktbøger er der ikke samme muligheder, og derfor er eleverne passive og bidrager ikke på samme måde. Det betyder, at kommunikationen nemt kommer til at foregå henover hovedet på eleven, hvilket ikke befordrende for deres udvikling fra barn til voksen. De pårørende, der har deltaget i testforsøget, har været meget positive. Indledningsvist var der problemer med den tekniske opsætning, men efter det blev løst, har der kun været positive tilbagemeldinger. Fremadrettet: Skoleintra implementeres løbende i undervisningsteams på ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov/stu for unge udviklingshæmmede. For hver ny elevgruppe, hvor Skoleintra skal implementeres, laves en foranalyse på behov, barrierer og muligheder, så implementeringen tilpasses den enkelte elevgruppe og deres pårørendes behov. Derudover videreudvikles på anvendelsesmuligheder og brug af flere funktionaliteter på Skoleintra. 2. Udvikling af kommunikation og samarbejde med pårørende til elever på ungdomsuddannelsen/stu for unge med autismespektrum forstyrrelser med udgangspunkt i Skoleintra. Fase 1 Undersøgelse: Undersøgelsen viste, at der er et stort behov for kommunikation i hverdagen. Med hensyn til præferencer for brug af Skoleintra var gruppen delt. Nogle pårørende var positive på at anvende Skoleintra, mens et forældrepar prioriterede fortsat at anvende kontaktbogen kombineret med Skoleintra. Fase 2 Test af Skoleintra som prototype: I dette testforløb er det valgt at udnytte Skoleintra muligheder for differentieret anvendelse. Testen er gennemført med en familie, som ønskede at opretholde brug af den fysiske kontaktbog. Skoleintra er derfor anvendt som kanal og arkiv for billeder og videooptagelser, som indgår som et vigtigt element i dialogen med de pårørende omkring eleven. Eksempel på hvordan nogle få fotos kan formidle mere end mange ord 12

13 Fase 3 Evaluering af prototype-test: Lærervurderingen er, at Skoleintra udmærket kan anvendes, som kanal i kommunikationen med de pårørende kombineret med f.eks. kontaktbogen. Det vigtigste er, at der foreligger en fast aftale om hvilke kanaler, der anvendes til hvilke formål, så elektroniske beskeder f.eks. ikke ligger ulæst, fordi de pårørende forventer beskeder i kontaktbogen. Specielt fremhæves den nemme adgang til at formidle via fotos. Tilbagemeldinger fra de pårørende, som har deltaget i testforløbet, er positive. Fremadrettet: Skoleintra implementeres løbende i undervisningsteams på ungdomsuddannelse for unge med autisme. For hver elevgruppe, hvor Skoleintra skal implementeres, laves en foranalyse omkring behov, barrierer og muligheder, så implementeringen tilpasses den enkelte elevgruppe og de pårørendes behov. 3. Udvikling af kommunikation og samarbejde med pårørende til kursister med demens Fase 1: Undersøgelse: Undersøgelsen viste, at en positiv præference for brug af Skoleintra kombineret med en logbog, som er en integreret del at undervisningen. Systembetegnelsen Forældreintra passer naturligvis ikke så godt til pårørende til kursister med demens. De pårørende fandt derfor betegnelsen morsom, men det vigtige i vurderingen var systemets muligheder og funktionalitet. Fase 2: Test af Skoleintra som prototype: I testforløbet er Skoleintra anvendt til beskeder mellem lærer og den enkelte kursists pårørende i kombination med logbogen. Logbogen er en fortløbende integreret del af undervisningen, og forældreintra vurderes at være et godt supplement. Fase 3: Evaluering af prototype-test Lærervurderingen er, at fordelen ved at kombinere beskedsystemet i Skoleintra med logbogen er, at det bliver muligt for den pårørende at orientere sig om undervisningens temaer uden at skulle udspørge den demente, som jo netop lider af hukommelsesproblemer. Samtidig med at de pårørende nem og tidsuafhængigt kan respondere og give beskeder. Tilbagemeldinger fra pårørende, der har deltaget i testen, er positive. Muligheden for at være proaktiv i forhold til dialogen med de pårørende fremhæves. Samtidig med at er et praktisk værkstøj. Fremadrettet: Forældreintra implementeres løbende hos de kursister, som anvender internettet. På sigt forventer underviserne, at de fleste kursisters pårørende vil være internetbrugere og allerede i august 2010 bliver det aktuelt at starte med brug af forældreintra med flere pårørende, idet der i august 2010 starter flere yngre kursister på demenskurset. 13

14 Fremadrettet for hele CSU Egedammen: Der arbejdes videre med løbende implementering på de uddannelser og kurser, der har været med i tests. På Daghøjskolen, som har ungdomsuddannelser/stu for unge 15 til 25årige med ADHD, Asperger Syndrom og andre opmærksomheds- og kontaktforstyrrelser, vil Skoleintra blive testes på Elevintra, der er struktureret til kommunikation mellem lærere og elever. Her vil blandt andet skemaoplysninger, lektier og andre beskeder om skolearbejdet være de centrale elementer. Med hensyn til videreudvikling af anvendelsesmuligheder og brug af flere funktionaliteter på Skoleintra er der i testforløbene kommet input til det videre arbejde: o o o o o o o o o o Tydelig gensidig forventningsafstemning mellem de pårørende og medarbejderne Pædagogisk anvendelse af fælles beskeder til en hel elevgruppes forældre med brug af smartsboards i klassen. Det muliggør, at eleverne er med til at formulere og evt. skrive meddelelserne. På den måde kan eleverne selv inddrages i arbejdet og styrkes i selv at kunne formidle deres oplevelser, læring og planlagte aktiviteter. Herved kan eleverne desuden motiveres til selv at deltage og supplere formidlingen i hjemmet Integration i IT-undervisning Større grad af formidling af billeder af aktiviteter og elevernes produkter Brug af aktivitetskalender til at vise planlagte aktiviteter, ture mv. henover en måned eller året Formidling af elevens individuelle undervisningsplan, opdateringer, mødereferater mv. Indkaldelse til forældremøder, forældrekonsultationer, arrangementer mv. med mulighed for aktiv tilmeldelse Formidling af muligheder for brug af oversættelsesprogrammer som f.eks. google for ikke-dansksprogede pårørende Formidling af muligheder for brug af adgang for alle, læs-op for pårørende, som har læsevanskeligheder Opmærksomhed på differentierede løsninger for pårørende, der ikke har daglig adgang til internettet. 14

15 7. Uddannelsescenter Mariebjerg Fokusområde for delprojekt Den individuelle undervisningsplan er det centrale omdrejningspunkt for undervisningen på den treårige ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Uddannelsen er i sin nuværende form relativt ny, idet lovgrundlaget er fra Uddannelsescenter Mariebjerg har haft gode erfaringer med udvikling og samarbejde omkring den individuelle undervisningsplan. De gode erfaringer er således baggrunden for, at Mariebjerg valgte videreudvikling og Next Practice for undervisningsplanen som udviklingsområde i projektet. Uddannelsescenter Mariebjerg er en specialskole under Holstebro Kommune, som tilbyder den treårige ungdomsuddannelse for unge med særlige behov/stu for Unge udviklingshæmmede Sent udviklede unge Unge med autismespektrum forstyrrelser Skolen har desuden kollegium med 36 pladser samt klub for unge, der går på skolen. Derudover tilbyder skolen specialundervisning for unge og voksne (LSV), datastue-undervisning, kursusundervisning samt rådgivning og vejledning Målgrupper: UU vejledere og sagsbehandlere Forældre og pårørende Projektmål som Mariebjergs delprojekt understøtter: at forbedre kommunikation og samarbejde med pårørende, UU-vejledere, sagsbehandlere og andre samarbejdspartnere, specifikt: kommunikation omkring undervisningsplanen Veltilrettelagt samarbejde mellem skolen, pårørende, UU-vejledere og sagsbehandlere om udarbejdelse, evaluering og udvikling af elevens undervisningsplan er afgørende for, at der skabes helhed og sammenhæng i den unges forløb før, under og efter uddannelse. I projektforløbet blev kommunikation med pårørende i dagligdagen inkluderet i projektet, så det ligeledes kom til at omfatte: kommunikation med pårørende i dagligdagen Erfaringsmæssig viden understøtter, at samarbejde og kommunikation med pårørende i dagligdagen styrker elevens mulighed for at profitere af undervisningen og udvikle sig personligt, fagligt og socialt. Elementer i Mariebjergs delprojekt: 1. Udvikling af kommunikation og samarbejde omkring den individuelle undervisningsplan i forhold UU-vejledere og sagsbehandlere Mariebjerg har holdt dialogmøder med UU-vejledere og sagsbehandlere om o deres forventninger til samarbejdet o vurdering af det nuværende samarbejde og undervisningsplanen o ønsker til fremtidigt samarbejde, undervisningsplan og kompetencebevis 15

16 Resultatet af undersøgelsen var en meget positiv vurdering af Mariebjergs samarbejde. Dette gjaldt både med hensyn til kontakt og opfølgning i dagligdagen og i forhold til møder og undervisningsplan. Målene vurderes forståelige og i tydelig sammenhæng med UU-vejlederens uddannelsesplan. Omkring selve samarbejdet med Mariebjerg fremhæves loyale samarbejdsrelationer til UUvejledere og sagsbehandlere, selve undervisningsplanen og dens kvalitet samt det visuelle målskema. Med hensyn til tilrettelæggelse af møder fremhæves visuelle dagsordner, god forberedelse samt gode referater, hvor det er tydeligt, hvem der har ansvaret for elementer og aftaler. Der var enkelte konkrete input til det fremtidige samarbejde: Samme ordbrug i undervisnings- og uddannelsesplan, gerne yderligere forslag til nye mål i dagligdagen - også udover afklaringsperioden. Desuden fokus på afklaring omkring fremtidig bosituation i afslutningsfasen på Mariebjerg og vidensudveksling i forhold til elevernes nye bosteder. Basis for god kommunikation med samarbejdspartnere er: at forventningerne justeres, så de stemmer overens at rollefordelingen er aftalt at samarbejdspartnere anerkendes som gode og vigtige sparringspartnere at vi tager initiativ til kommunikationen Opmærksomhedspunkter i kommunikationen med samarbejdspartnere Hvis forventningerne ikke stemmer overens eller rollefordeling er uklar ellers skal der handles hurtigt, åbent og ærligt Hyppige skift af sagsbehandler og UUvejleder Manglende indsigt i Mariebjergs tilbud Kommunikationskanaler med UU-vejledere og sagsbehandlere Now Practice med Best Practice samt Next Practice UU-vejledere og sagsbehandler samarbejde og kommunikation Kontaktperson Telefon Mails Hjemmeside Kanaler for kommunikation og samarbejde med UU-vejledere og sagsbehandlere i dagligdagen Opfølgning om afklaringsperioden med UU-vejleder Opfølgningsmøde Afslutningsfest med overrækkelse af kompetencebevis, hvor UU-vejledere er inviteret Udslusning med videns- og erfaringsudveksling Efterværn Årshjul for planlagt kommunikation med UU-vejledere og sagsbehandlere 16

17 Fremadrettet: Mariebjerg vil fremadrettet arbejde med input fra UU-vejledere og sagsbehandlere, herunder specifikt som Next Practice: fokus på yderligere forslag til nye mål i dagligdagen, også udover afklaringsperioden arbejde med udslusning i forhold til videns- og erfaringsudveksling arbejde med efterværn de første tre måneder efter, at eleverne er flyttet fra Mariebjerg 2. Udvikling af kommunikation omkring den individuelle undervisningsplan i forhold pårørende Mariebjerg har holdt dialogmøder med pårørende til elever på skolen. Alle tre årgange og elevgrupper var repræsenteret. Det primære mål var dialog om undervisningsplanen, men de pårørende havde også behov for at tale om den daglige kommunikation, som for mange vurderes at veje tungere end selve samarbejdet om undervisningsplanen. Rammen for dialogmøderne var i udgangspunktet: Forventningsafstemning: Når I tænker undervisningsplan, er det så papirer vedr. elevens hverdag? Hvad er det væsentligste for jer i elevens undervisningsplan? Hvad er det vigtigste? Elevens ve og vel og eller vores undervisningsovervejelser? Vores intentioner med undervisningsplanen: Vores dokumentation, vores arbejdspapir, at I kan følge med. Hvad er jeres forventninger i forhold til elevens undervisningsplan, hvad skal I have ud af den? Læser I undervisningsplanen? Kunne det være en ide at lægge forældrekonsultationen senere i forløbet evt. som optakt til opfølgningsmødet? Kunne hjemmebesøg i begyndelsen af første skoleår være en idé? Hvordan støtter vi bedst hinanden i arbejdet omkring eleven? Hvordan kommer I bedst i kontakt med os? Har I brug for anvisning? Dilemmaer og etik: Hvor meget viden skal forældre have om elevens dagligdag? Er der forskel på dag- og døgnelever? Skal der tages hensyn til, hvad eleven formår at fortælle hjemme? Hvordan bliver det en god løsrivelsesproces for eleven med udgangspunkt i sine egne ønsker og behov - og ikke vore andres ideer? Kan det blive et både og? Hvad skal ændres, når eleven bliver 18år? Det blev valgt at åbne for drøftelser om kommunikationen bredt og der kom der forslag til nye muligheder for kommunikation, som ikke er en del af emnet: Kommunikation i forhold til skolens undervisningsplaner. Resultatet af dialogmødet var en meget positiv vurdering af Mariebjergs samarbejde. En del områder blev fremhævet som særligt vigtige at holde fast i: anerkendende tilgang til pårørende og samarbejdspartnere et åbent og imødekommende hus med god stemning, hvor man føler sig velkommen de årlige opfølgningsmøder mellem elev, familie, sagsbehandlere, UU-vejleder og kontaktperson på Mariebjerg undervisningsplanen og det visuelle målskema 17

18 Eksempel på visuelt målskema Med hensyn til tilrettelæggelsen af møder fremhæves visuelle dagsordener, god forberedelse samt gode referater, hvor det er tydeligt, hvem der har ansvaret for elementer og aftaler. Omkring selve samarbejdet med Mariebjerg fremhæves loyale samarbejdsrelationer til UU-vejledere og sagsbehandlere, selve undervisningsplanen og dens kvalitet samt det visuelle målskema. Basis for god kommunikation med forældre og pårørende er: at forældrene anerkendes som gode og vigtige sparringspartnere at medarbejderne giver forældrene plads ved møder at medarbejderne har hyppig kontakt, når det er nødvendigt - også med de gode historier. at skolen tager initiativ til kommunikation Og naturligvis: at forældre tydeligt oplever, at medarbejderne vil deres unge mennesker det godt, og at deres unge mennesker har det godt og udvikler sig Opmærksomhedspunkter i kommunikationen med forældre og pårørende At forventningerne stemmer overens ellers skal der handles hurtigt, åbent og ærligt Uklar rollefordeling Hvis eleven over 18 år ikke ønsker kommunikation med forældre eller pårørende Hvis familien kun har forståelse for eget barn og ikke de andre elever Hvis familien har en normaliseringsforventning til de unge Hvis skolen tager over for hurtigt uden at involvere de pårørende Udover forslag til mindre ændringer i samarbejdet og kommunikationen, havde de pårørende følgende konkrete input til det fremtidige samarbejde: Pårørende/forældrekurser om f.eks. ungdomsliv, seksualitet og frigørelse Pårørende/forældrenetværk, som man kan erfaringsudveksle med i dagligdagen og efter, at eleven har forladt Mariebjerg Arbejdsdage på Mariebjerg, hvor man kan have uformel dialog og lære hinanden bedre at kende Mulighed for hjemmebesøg efter behov 18

19 Kommunikationskanaler med pårørende Now Practice med Best Practice samt Next Practice Samarbejde og kommunikation med forældre og pårørende Kontaktperson Telefon Herbor Ugentlig kontakt Hjemmeside Hjemmebesøg Kanaler for kommunikation og samarbejde med forældre og pårørende i dagligdagen Introaften for nye elever Første skoledag Første forældremøde og konsultation Forældrekurser og forældrenetværk Opfølgningsmøde Fælles arbejds-/aktivitetsdag Mariebjerg Festival Andet forældremøde Afslutning Årshjul for planlagt kommunikation med forældre og pårørende Fremadrettet: Mariebjerg vil fremadrettet arbejde med tilpasning i forhold til input fra de pårørende. Herunder specifikt som Next Practice: pårørende/forældrekurser pårørende/forældrenetværk vurdering af fordele og ulemper ved arbejdsdage på Mariebjerg vurdering af fordele og ulemper ved hjemmebesøg 19

20 8. Lyngåskolen Fokusområde for delprojekt Lyngåskolen har valgt at arbejde med Next Practice for skolens skriftlige kommunikation med pårørende, UU-vejledere, sagsbehandlere og andre samarbejdspartnere. Skolen vurderede ved projektstart, at man havde et udviklingspotentiale i forhold til at kunne informere bedre om skolen og dens tilbud. De kommunikationselementer som er inddraget i udviklingsarbejdet er: Pjecer og brochurer Lyngåskolen er en specialskole under Århus Kommune for: Unge og voksne med særlige behov Unge og voksne udviklingshæmmede Unge og voksne med generelle indlæringsvanskeligheder Derudover har Lyngåskolen kunstnerhuset KARAVANA, som er et professionelt teater, band og atelier for voksne med nedsat psykisk og fysisk funktionsevne samt Neurohuset som er et undervisningstilbud for voksne med erhvervede hjerneskader Skolens avis Ugebreve, skemaer, kalender og kontaktbog Målgrupper: UU vejledere, sagsbehandlere og andre samarbejdspartnere Forældre og pårørende Projektmål som Lyngåskolens delprojekt understøtter: at forbedre kommunikation og samarbejde med pårørende, UU-vejledere, sagsbehandlere og andre samarbejdspartnere, specifikt: kommunikation med pårørende i dagligdagen Erfaringsmæssig viden understøtter, at samarbejde og kommunikation med pårørende i dagligdagen styrker elevens mulighed for at profitere af undervisningen og udvikle sig personligt, fagligt og socialt. at forbedre kommunikation med pårørende til nuværende og potentielle elever, UU-vejledere, sagsbehandlere og andre samarbejdspartnere, så de opnår et kendskab til den enkelte skoles undervisningstilbud og kvalitet og kan vælge ud fra et kvalificeret grundlag, som samtidig er et grundlag for forventningsafstemning. Professionel kommunikation med pårørende, UU-vejledere, sagsbehandlere og andre samarbejdspartnere er desuden et vigtigt element i markedsføringen af de enkelte skoler, som fungerer på markedsvilkår. Elementer i Lyngåskolens delprojekt: Lyngåskolen har valgt i udgangspunktet at arbejde med optimale scenarier, hvor medarbejderteams på de enkelte tilbud har stået for udviklingsarbejdet. Medarbejderne har ud fra deres tætte kontakt med de pårørende og samarbejdspartnere repræsenteret disse i forhold til forventninger, behov og ønsker til den skriftlige kommunikation. 20

Netværksmåling - Pårørende

Netværksmåling - Pårørende Netværksmåling - Pårørende Juni 211 Svarprocent: 38% (168 svar ud af 439 mulige) Netværksrapport Indhold Indhold Overordnet vurdering af den overordnede tilfredshed 4 Specifikke spørgsmål under hvert område

Læs mere

Ydelseskatalog. CSU Egedammens Fritidsordning. Center for Specialundervisning

Ydelseskatalog. CSU Egedammens Fritidsordning. Center for Specialundervisning Center for Specialundervisning Skovledet 14, 3400 Hillerød Lov om Social Service 36 og 104 Indhold Indledning... 1... 2 Formål... 2 Målgruppe... 2 Takster... 2 Visitering... 3 Fritidsordningens rammer...

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2014

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2014 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 14 Maj 14 indlæringsvanskeligheder Svarprocent: 92% (24 besvarelser ud af 26 mulige) Netværksrapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat:

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2012

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2012 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 12 Maj 12 indlæringsvanskeligheder Svarprocent: % (25 besvarelser ud af 27 mulige) Områderapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat:

Læs mere

Praktik en vigtigt skridt på vejen

Praktik en vigtigt skridt på vejen Et udviklingsprojekt i SpecialUndervisningsNetværket 2012 Afsluttende rapport 1 1. Resumé Gode praktikforløb er afgørende for vores elevers afklaring med hensyn til fremtidig beskæftigelse eller uddannelse

Læs mere

Ydelseskatalog. Aktivitets- og samværstilbuddet Regnbuen. Center for Specialundervisning

Ydelseskatalog. Aktivitets- og samværstilbuddet Regnbuen. Center for Specialundervisning Aktivitets- og samværstilbuddet Regnbuen Center for Specialundervisning Aktivitets- og Samværstilbuddet Regnbuen Nødebovej 38, 3490 Fredensborg Lov om Social Service 104, Lov om Social Service 86 stk 2

Læs mere

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen Holme skoles specialklasser - en naturlig del af skolen Profil for Holme Skoles specialklasser Kære forældre I denne pjece kan du læse om, hvordan vi ser på og organiserer en samlet skoledag for dit barn

Læs mere

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Formålet med uddannelsen Fra 1. august 2007 er der et lovkrav om at alle kommuner skal tilbyde en ungdomsuddannelse til unge med særlige behov. Uddannelsen

Læs mere

Tværgående indsatser 2009

Tværgående indsatser 2009 Tværgående indsatser 2009 Brugerundersøgelser og medlemsindflydelse Mål: Indsatsområdets overordnede mål er at øge brugerindflydelsen på Levuk. Tilfredshedsundersøgelsen fra 2008 viste at 48% ikke oplever

Læs mere

Det synlige botilbud

Det synlige botilbud Kursus Det synlige botilbud - formidlingsmæssige værktøjer til at synliggøre og markedsføre private sociale botilbud Udbydes af University College Lillebælt Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Indledning

Læs mere

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015.

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Sagsnr.: 2013-009827-2 Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Skolens profil STU Middelfart er Middelfart Kommunes tilbud

Læs mere

Selv- og medbestemmelse

Selv- og medbestemmelse Et udviklingsprojekt i SpecialUndervisningsNetværket 2013 Afsluttende rapport 1 1. Resumé Medborgerskab og selv- og medbestemmelse handler om at være en del af samfundet. For at kunne udøve medborgerskab

Læs mere

Særligt tilrettelagte Ungdomsuddannelser

Særligt tilrettelagte Ungdomsuddannelser Særligt tilrettelagte Ungdomsuddannelser Forberedelse til arbejde/uddannelse: Sociale kompetencer Praktik STU STU er Struer kommunes årige Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse for unge mellem 6 år og

Læs mere

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling Grøn Generation strategi Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling 1 Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i

Læs mere

S T U S ø h ø j l a n d e t

S T U S ø h ø j l a n d e t S T U S ø h ø j l a n d e t Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse STU Søhøjlandet er et 3 årigt uddannelsestilbud for unge med særlige behov, der ikke kan gennemføre anden ungdomsuddannelse selv ikke med

Læs mere

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Ydelseskatalog 2015 Specialområde Udviklingshæmning og ADHD (SUA) Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Psykiatri og Social Møgelkærvej 6, 8800 Viborg www.sua.rm.dk Indholdsfortegnelse 1. Takststruktur

Læs mere

Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - STU

Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - STU Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - STU Godkendt i Voksen- og Plejeudvalgets møde den 23. maj 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. juni 2013

Læs mere

Den gode kommunikation

Den gode kommunikation Engdalskolen Den gode kommunikation Strategi Aftalt april 2014 Engdalskolens kommunikationsstrategi har til formål at skabe tydelighed om skolens værdier, styrke samarbejdet og forventningsafstemningen

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet

Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet Dag- og døgnafdelingen Lovgrundlag Kollegiet er opført jf. Lov om almene boliger 5 stk. 3. Det er Frederikssund kommune, der har anvisningsretten til lejlighederne.

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2010

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2010 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 1 Svarprocent: % (256 besvarelser ud af 321 mulige) Netværksrapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger

Læs mere

Virksomhedsplan 2011 Bilag 3: CSU Egedammens uddannelser, aktivitets- og samværstilbud

Virksomhedsplan 2011 Bilag 3: CSU Egedammens uddannelser, aktivitets- og samværstilbud Virksomhedsplan 2011 Bilag 3: CSU Egedammens uddannelser, aktivitets- og samværstilbud STU Ungdomsuddannelse for udviklingshæmmede STU Ungdomsuddannelse for unge med autisme Daghøjskolen STU Ungdomsuddannelse

Læs mere

STU Greve Målgrupper og takster 2015

STU Greve Målgrupper og takster 2015 STU Greve Målgrupper og takster 2015 Målgrupper, generelt STU- Greve er for unge med betydelige generelle indlæringsvanskeligheder og udviklingsforstyrrelser inden for autismespektret, hvis vanskeligheder

Læs mere

SE MIG! ...jeg er på vej i skole. En god skolestart. Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Syd

SE MIG! ...jeg er på vej i skole. En god skolestart. Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Syd SE MIG!...jeg er på vej i skole En god skolestart Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Syd Kære forældre! Det er en stor dag for alle børn, når de skal starte i skole de er spændte på,

Læs mere

18. januar 2010. Der blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af: Gitte Knudsen, Lars Ellehøj, Jakob Vejlø, Ulrik Hedegard og Marianne Aagaard

18. januar 2010. Der blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af: Gitte Knudsen, Lars Ellehøj, Jakob Vejlø, Ulrik Hedegard og Marianne Aagaard 18. januar 2010 Undervisning af anbragte børn. Det har været et ønske fra skolerne, FagU, BUR og Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier, at der blev udarbejdet en procedure for undervisning

Læs mere

Bevægelsespolitik i Måbjerghus Børnehave. Bevægelse og lege

Bevægelsespolitik i Måbjerghus Børnehave. Bevægelse og lege Bevægelsespolitik i Måbjerghus Børnehave Bevægelse og lege Barnet er sin krop og har sin krop. Barnet er i verden gennem kroppen. Den udvikling og læring, som finder sted blandt børn i dagtilbud, er særlig

Læs mere

USB-en - Ungdomsuddannelse til unge med Særlige Behov

USB-en - Ungdomsuddannelse til unge med Særlige Behov USB-en - Ungdomsuddannelse til unge med Særlige Behov Ungdomsuddannelse til unge med behov for særlig støtte Pr. 1. august 2007 er der et lovkrav om, at alle kommuner skal tilbyde en ny ungdomsuddannelse

Læs mere

Projektlederskab II. - Fra planlægning til gennemførelse og læring. Projektlederskab II

Projektlederskab II. - Fra planlægning til gennemførelse og læring. Projektlederskab II Projektlederskab II - Fra planlægning til gennemførelse og læring Projektlederskab handler både om mennesker og metoder. På Projektlederskab I var fokus i høj grad på, hvordan man får den optimale start

Læs mere

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF (Tekst sat med rødt, er tilføjelser i forhold til den oprindelige

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION GOD KOMMUNIKATION KØBENHAVNS KOMMUNE 3 GOD KOMMUNIKATION ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION Kommunikation er en nødvendig del af arbejdet for alle, der arbejder i Københavns Kommune uanset om du

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Intranet på Kongevejens Skole

Intranet på Kongevejens Skole Intranet på Kongevejens Skole På Kongevejen Skole ønsker vi at benytte SkoleIntra som et dynamisk redskab til information, kommunikation og dialog blandt elever, medarbejdere og forældre. Målsætningen

Læs mere

Nytårshilsen fra UU 2014

Nytårshilsen fra UU 2014 Nytårshilsen fra UU 2014 Med denne hilsen vil vi forsøge at give et indblik i vores arbejdsområder, beskrevet af UU-vejlederne og redigeret af UU-leder, Henry Hansen UU skal sikre, at de unges valg af

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2011

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2011 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 11 Marts 11 Svarprocent: 73% (151 besvarelser ud af 7 mulige) Skolerapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger

Læs mere

Masterplan for Rødovrevej 382

Masterplan for Rødovrevej 382 2011 Masterplan for Rødovrevej 382 Kompetenceudvikling i botilbud i Rødovre Kommune og Hvidovre Kommune Introduktion Denne masterplan er udarbejdet på baggrund af det kompetenceudviklingsforløb, som personalet

Læs mere

SOCIALFORVALTNINGEN AARHUS. Sagen om forældrebetaling EVALUERING OG ANBEFALINGER

SOCIALFORVALTNINGEN AARHUS. Sagen om forældrebetaling EVALUERING OG ANBEFALINGER SOCIALFORVALTNINGEN AARHUS Sagen om forældrebetaling EVALUERING OG ANBEFALINGER Formålet med en evaluering er: Formål og fokus Refleksion over forløbet, styrkelse af forvaltningens kommunikation, samt

Læs mere

Borger- og Socialservice

Borger- og Socialservice Borger- og Socialservice Sagsbehandler: Karoline Winther-Lund Telefon: 23 22 90 10 Email: 36502@ishoj.dk Journal eller CPR-nummer: Ishøj, den 28. september 2012 Projektbeskrivelse Opgangsnetværk Baggrund

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen

Talentudvikling i folkeskolen 1 Center for Skole 2015 Talentudvikling i folkeskolen - En strategi Center for Skole 05.05.2015 2 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen

Læs mere

Lektiehjælp og faglig fordybelse

Lektiehjælp og faglig fordybelse Punkt 5. Lektiehjælp og faglig fordybelse 2015-056033 Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalgets orientering, status på lektiehjælp og faglig fordybelse. Beslutning: Til orientering. Skoleudvalget

Læs mere

Informationspjece 2010. Byskovgård. Specialafdelingen

Informationspjece 2010. Byskovgård. Specialafdelingen Informationspjece 2010 Byskovgård Specialafdelingen Byskovgård Specialafdelingen Søløverne En del af en integreret institution Byskovgård er en integreret børneinstitution med en vuggestueafdeling, en

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Center for Skole 14. november 2014 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen af børn og

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2014

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2014 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 14 Maj 14 Svarprocent: 91% (5 besvarelser ud af 55 mulige) Netværksrapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger

Læs mere

Forebyggelsespakken i praksis

Forebyggelsespakken i praksis Forebyggelsespakken i praksis Hvordan kan kommunerne arbejde med seksuel sundhed på ungdomsuddannelserne? Morten Emmerik Wøldike og Robert Holm Jensen, projektledere, National afdeling, Sex & Samfund Sex

Læs mere

GUIDE. Sådan rekrutterer I nye frivillige

GUIDE. Sådan rekrutterer I nye frivillige GUIDE Sådan rekrutterer I nye frivillige Udskrevet: 2016 Indhold Sådan rekrutterer I nye frivillige.................................................... 3 2 Guide Sådan rekrutterer I nye frivillige Dette

Læs mere

Hotel og restaurant. Uddybende kvalitetsresultater samt opfølgningsplan. Herunder resultaterne for de enkelte områder fra 2011: Grundforløb:

Hotel og restaurant. Uddybende kvalitetsresultater samt opfølgningsplan. Herunder resultaterne for de enkelte områder fra 2011: Grundforløb: Uddybende kvalitetsresultater samt opfølgningsplan. Herunder resultaterne for de enkelte områder fra 2011: Grundforløb: 1 Hovedforløb: 2 Opfølgnings/handlingsplan: Opfølgning og evaluering på sidste års

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Bilag 9 Faglig fordybelse/lektiecafé

Bilag 9 Faglig fordybelse/lektiecafé Opsamling fra spørgeskema til udskolingselever Skoleafdelingen har bedt Fælles Elevråd om at tage stilling til, hvilke af de syv fokusområder, der har været mest relevant for dem at blive hørt i forhold

Læs mere

For en nærmere beskrivelse af centret målsætning og primære aktiviteter henvises til www.csvsydostfyn.dk 2

For en nærmere beskrivelse af centret målsætning og primære aktiviteter henvises til www.csvsydostfyn.dk 2 Projektsynopsis Baggrund Baggrunden for projektet er i korthed følgende: CSV Sydøstfyn har gennem en årrække arbejdet målrettet med at udsluse ressourcesvage unge til det ordinære arbejdsmarked 1. Effekten

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Formålet er at skabe den overordnede kommunikative strategi og målsætning for Det Danske Spejderkorps frem til og med 2012 herunder at: 1. beskrive

Læs mere

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Center for Udvikling og Støtte (CUS) Slangerupsgade 60 3400 Hillerød Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Udarbejdet september 2015 1 Ydelseskatalog

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

Herunder ses en kort oversigt over de servicemål og servicekvaliteter, der stiller specifikke krav til forældresamarbejdet i Holbæk Kommune:

Herunder ses en kort oversigt over de servicemål og servicekvaliteter, der stiller specifikke krav til forældresamarbejdet i Holbæk Kommune: Strategi for forældresamarbejde på Kundby Skole/ SFO Alle skolebestyrelser i Holbæk Kommune skal udarbejde en strategi i forhold til forældresamarbejde som en del af de af politikerne udpegede fokusområder.

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 10 principper for forældresamarbejde - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 2 Fælles om et stærkere forældresamarbejde 10 principper for forældresamarbejdet

Læs mere

Uddannelsesplan for studerende på Proaktiv

Uddannelsesplan for studerende på Proaktiv 1 Uddannelsesplan for studerende på Proaktiv Beskrivelse af praktikstedet Udarbejdet 2010 Adresse. Postnr. og By. Tlf.nr. Mail-adr. Hjemmeside. Praktikansvarlig. Praktikstedets målgruppe. Proaktiv Entreprenørvej

Læs mere

Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave

Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave Acadre sag: 15/32530 Dokument nr.: 13 Side 1 af 8 Indhold 1. Projektets formål... 3 2. Målsætning og mål for Frivillighedscenter...

Læs mere

Handelsskolen Viborg Opfølgningsplan 2014

Handelsskolen Viborg Opfølgningsplan 2014 Opfølgning og evaluering på sidste års indsatser udfyldes. Derefter udvælges mindst 5 indsatser indenfor prioriteringsområderne til forbedring jvf. skolens kvalitetscirkel ud fra dataindsamlingen i 2013

Læs mere

Om at lære nyt Et udviklingsprojekt i SpecialUndervisningsNetværket 2014/2015 Afsluttende rapport

Om at lære nyt Et udviklingsprojekt i SpecialUndervisningsNetværket 2014/2015 Afsluttende rapport Om at lære nyt Et udviklingsprojekt i SpecialUndervisningsNetværket 2014/2015 Afsluttende rapport 1 Indhold: 1. Resumé 2. Projektbaggrund 3. Tidligere fælles udviklingsprojekter 4. Projekt Om at lære nyt

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger Hasle Skole har to specialklasser. Begge begyndt som børnehaveklasse i henholdsvis 2010 og 2011. Klasserne har

Læs mere

IT-støtte til tosprogede elever i social- og sundhedsuddannelserne. Test, ordbog og IT til tosprogede elever Marianne A. Udsen

IT-støtte til tosprogede elever i social- og sundhedsuddannelserne. Test, ordbog og IT til tosprogede elever Marianne A. Udsen IT-støtte til tosprogede elever i social- og sundhedsuddannelserne Test, ordbog og IT til tosprogede elever Marianne A. Udsen IT-støtte til tosprogede elever Baggrund Social- og sundhedsskolerne rundt

Læs mere

Input til Lys i øjnene fra Nørrehus Børnehave

Input til Lys i øjnene fra Nørrehus Børnehave Input til Lys i øjnene fra Nørrehus Børnehave Lys i øjnene er bygget op omkring en række overordnede temaer. På baggrund af temaerne opstilles de konkrete indsatser, som vi i Viborg Kommune vil arbejde

Læs mere

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret).

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret). 1 Indledning På baggrund af øget fokus på målbarhed vedrørende ydelser generelt i Varde Kommune har PPR formuleret spørgsmål i forhold til fysio-/ergoterapeut og tale-/hørekonsulenternes indsats på småbørnsområdet

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik for Undervisningsministeriets koncern Sammen arbejder vi for et dygtigere Danmark Sammen arbejder vi for et dygtigere Danmark Indhold Hvorfor en kommunikationspolitik? 2 Mål 3 Målgrupper

Læs mere

Særligt Tilrettelagt Uddannelse STU

Særligt Tilrettelagt Uddannelse STU Særligt Tilrettelagt Uddannelse STU Erkende Vælge Handle CSV Odense-Vestfyn-Brangstrup tilbyder den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse (STU) til unge med særlige behov, der ikke har mulighed for at

Læs mere

Handlingsplan for læseindsats 2016

Handlingsplan for læseindsats 2016 Handlingsplan for læseindsats 2016 Erhvervsuddannelser og AMU Jordbrugets UddannelsesCenter Århus Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Evaluering af læseindsatsen i 2015... 3 3. Overordnet beskrivelse

Læs mere

Vejledningskoncept til understøttelse af geografisk mobilitet

Vejledningskoncept til understøttelse af geografisk mobilitet Vejledningskoncept til understøttelse af geografisk mobilitet Indledning Dette vejledningskoncept skal understøtte sagsbehandlere i Jobcenter Struer i at motivere og understøtte ledige med risiko for langtidsledighed

Læs mere

Servicedeklaration for Børneskolen, Filadelfia 2015

Servicedeklaration for Børneskolen, Filadelfia 2015 Praktiske oplysninger Dr. Sellsvej 23, 4293 Dianalund Tlf.: 58 27 12 30 Daglig leder: Jesper Thor Olsen Hjemmeside: www.boerneskolen.dk E-mail: boerneskolen@filadelfia.dk Servicedeklaration for Børneskolen,

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: at eleverne undervises i folkeskolens fagrække og at de, i den udstrækningen de har forudsætningerne, kan gå til Folkeskolens

Læs mere

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen 1 Tre overordnede nationale mål! Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere

Evaluering af skolens samlede undervisning samt opfølgningsplan 2014/2015

Evaluering af skolens samlede undervisning samt opfølgningsplan 2014/2015 Evaluering af skolens samlede undervisning samt opfølgningsplan 2014/2015 Hvert år opstilles en evalueringsform og metode, hvor et særligt område på Stubbekøbing efterskole evalueres. I 14/15 evaluerede

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

Slagelse Kommune. Kommunikationspolitik

Slagelse Kommune. Kommunikationspolitik Slagelse Kommune Kommunikationspolitik 1 Indledning Kommunikation har altid været central for kommunernes arbejde og bliver det ikke mindre i en stor kommune. Men vi skal i højere grad, end vi har været

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Københavns Amts. Kommunikationspolitik

Københavns Amts. Kommunikationspolitik Københavns Amts Kommunikationspolitik INDHOLD Indledning 3 Principper for god kommunikation i Københavns Amt 4 1. Vi vil være synlige og skabe indsigt i de opgaver, amtet løser 5 2. Vi vil skabe god ekstern

Læs mere

Servicedeklaration for STU, Særlig Tilrettelagt Uddannelse og Specialundervisning for Voksne

Servicedeklaration for STU, Særlig Tilrettelagt Uddannelse og Specialundervisning for Voksne Servicedeklaration for STU, Særlig Tilrettelagt Uddannelse og Specialundervisning for Voksne Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi Praktiske oplysninger Merkurvænget 2, 7000 Fredericia Tlf.: 76201100

Læs mere

Opfølgning på aftale mellem Randers Byråd og Bjerregrav Skole

Opfølgning på aftale mellem Randers Byråd og Bjerregrav Skole Opfølgning på aftale 2010-12 mellem Randers Byråd og Bjerregrav Skole Evaluering af lærer-pædagogsamarbejdet Fra skoleaftalen 2010-2012, afsnit 4 Udviklingsmål for skolen er følgende initiativer og succeskriterier

Læs mere

Handlingsplan for læseindsats

Handlingsplan for læseindsats Handlingsplan for læseindsats 2015 under før efter ude inde inde kan ikke kan næsten kan selv Erhvervsuddannelser og AMU Jordbrugets UddannelsesCenter Århus Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Evaluering

Læs mere

Kirstinebjergskolen. Havepladsvej

Kirstinebjergskolen. Havepladsvej Havepladsvej Linjer - Fremtidens Skole 7. 9. årgang 2014 2015 Fællesskab Læring Velkommen til fremtidens skole blev skabt i august 2013 og består af 3 basisafdelinger med elever fra 0.-6. klasse og en

Læs mere

Go Network. Netværk Relationer Branding. Balticagade 12D 8000 Aarhus C (+45)

Go Network. Netværk Relationer Branding. Balticagade 12D 8000 Aarhus C (+45) etwork Netværk Relationer Branding Mere end 70% får job gennem netværk Netværk, relationer og evnen til at tiltrække en kommende arbejdsgiver er afgørende, når vi gerne vil videre i karrieren i dag. Vi

Læs mere

Forebyggelse og tidlig opsporing for brugere af Rudersdal Aktivitetsog Støttecenter (RAS).

Forebyggelse og tidlig opsporing for brugere af Rudersdal Aktivitetsog Støttecenter (RAS). Forebyggelse og tidlig opsporing for brugere af Rudersdal Aktivitetsog Støttecenter (RAS). Kortlægningsprojekt i perioden 1. september 2012 31. 12 2012 Projektets baggrund Borgere med psykosociale handicap

Læs mere

It. Strategi og handlingsplan 2008-10

It. Strategi og handlingsplan 2008-10 Fredericia Gymnasium 2008-10 Side 1/5 It. Strategi og handlingsplan 2008-10 1. Indledning 2. Elevernes it-kompetencer og it-færdigheder 3. Kommunikationssystemer mv. 4. Netværk, hardware, software - investeringsplan

Læs mere

Tilsynsplan skoleåret 2011/2012

Tilsynsplan skoleåret 2011/2012 Tilsynsplan skoleåret 2011/2012 Dato Tid Indhold Mandag d. 22.-8. 17.00 20.00 Bestyrelsesmøde. Dialog i forhold til tilsynsrapporten. Forventninger til tilsynet. Gennemgang af tilsynsplan. Torsdag d. 15.-9.

Læs mere

Forord. Mie Andresen Chef for Socialtilsyn Hovedstaden

Forord. Mie Andresen Chef for Socialtilsyn Hovedstaden Forord Socialtilsyn Hovedstaden blev som følge af Lov om Socialtilsyn etableret og sat i drift i 2014. Socialtilsyn Hovedstaden godkender og fører det driftsorienterede tilsyn med generelt godkendte plejefamilier

Læs mere

STRATEGIPLAN 2016: FORANDRING GENNEM FORANKRING

STRATEGIPLAN 2016: FORANDRING GENNEM FORANKRING VUC Århus Bestyrelsen BS 25 24.1 2012 STRATEGIPLAN 2016: FORANDRING GENNEM FORANKRING I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II Mission side

Læs mere

Hillerød Kommunes Kvalitetsstandard for STU. (særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse)

Hillerød Kommunes Kvalitetsstandard for STU. (særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse) Hillerød Kommunes Kvalitetsstandard for STU (særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse) Godkendt af Byrådet d. 18. december 2013 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1. Lovgrundlag... 3 1.2. Retskrav... 3 1.3.

Læs mere

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune I Rudersdal Kommune prioriterer vi den gode borgerdialog. For at styrke denne og for at give dialogen en klar retning er der formuleret tre principper for

Læs mere

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016 FORANDRING GENNEM FORANKRING STRATEGIPLAN 2016 INDHOLD INDLEDNING 5 I VÆRDIGRUNDLAG I PRIORITERET RÆKKEFØLGE 6 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II MISSION 7 Mobilitet baseret på en

Læs mere

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Af Faaborg-Midtfyn Kommunes Udviklingsstrategi fremgår det, at der overalt på B&U området skal arbejdes med at styrke kvaliteten gennem faglige udviklingsforløb,

Læs mere

Forslag til revideret kvalitetsstandard ungdomsuddannelse for unge med særlige behov STU

Forslag til revideret kvalitetsstandard ungdomsuddannelse for unge med særlige behov STU Myndighedsafdelingen Forslag til revideret kvalitetsstandard ungdomsuddannelse for unge med særlige behov STU Maj 2012 1 1. Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem lovgivningen,

Læs mere

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP er et kommunalt beskæftigelsesprojekt, som sammen med UngeGuiden skal skabe det bedst kvalificerede tilbud til de unge uddannelsesparate, således at de

Læs mere

Kommunen som driftsherre for det enkelte tilbud.

Kommunen som driftsherre for det enkelte tilbud. Indledning Side 1. Talbilag til kommunens redegørelse til regionen d. 1. maj 2008 Kommune: Kontaktperson: Camilla Bruun Overskrifter på de enkelte ark. Opdeling i Kommunen som driftsherre for det enkelte

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Supercenter Sorø Borgerskole. Komplekse indlæringsvanskeligheder

Supercenter Sorø Borgerskole. Komplekse indlæringsvanskeligheder Supercenter Sorø Borgerskole Komplekse indlæringsvanskeligheder Sorø Kommune har etableret 4 særlige specialundervisningstilbud, kaldet Supercentre, som er oprettet efter Folkeskolelovens 20 stk. 2. Supercentrene

Læs mere

1. Overordnede rammer Aktivitets- og samværstilbud (visiteret) 1.1 Lovgrundlag Lov om social service 104

1. Overordnede rammer Aktivitets- og samværstilbud (visiteret) 1.1 Lovgrundlag Lov om social service 104 Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud (visiteret) (serviceloven 104) 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Aktivitets- og samværstilbud (visiteret) 1.1 Lovgrundlag Lov om social service 104 1.2

Læs mere

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding UU-center Kolding August 2015 Alle elever skal have tilbud om vejledning, og alle skal udfordres i deres uddannelsesvalg

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

Oplysningsskemaet sendes til lokal udbyder af uddannelsen og lokalt uddannelsesudvalg, som sender det til PASS med deres indstillinger.

Oplysningsskemaet sendes til lokal udbyder af uddannelsen og lokalt uddannelsesudvalg, som sender det til PASS med deres indstillinger. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for pædagogisk assistentuddannelse Oplysningsskemaet sendes til lokal udbyder

Læs mere