Velkommen til Foderseminar Syd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til Foderseminar Syd"

Transkript

1 Velkommen til Foderseminar Syd

2 Betal kun for det, du har købt v/ Gdr. Chr. Markussen Heidi B. Bramsen

3 Fosforanalyser Hvilken variation er der i kornets fosforindhold og hvilken betydning har det for svineproduktionen? Hvad er vores anbefalinger til dette års høst?

4 Kornets fosforindhold år 2006 Spredning mellem ejendomme er moderat Men nogle ejendomme er systematisk afvigende Moderate sortsforskelle i vårbyg og hvede (f.eks. Cicero har et statistisk sikkert lavere indhold af fosfor)

5 Hvad betyder for lidt fosfor i kornet? 10 % mindre fosfor i korn end landsgns. betyder 6 % for lidt fosfor til slagtesvin 10 % mindre fosfor i korn koster 3-4 kr. pr. slagtesvin 2-3 kr. pr. smågris

6 Anbefaling til dette års høst Den sikre metode: 3 fosforanalyser på to forskellige lab. for hver kornart Pris ca kr. Den billige løsning: Kravet til ford. fosfor hæves med 0,1 g/fesv Pris ca øre pr. slagtesvin Pris ca øre pr. smågris MEN kun hvis man ikke har miljøkrav til fosfor

7 Råproteinanalyser Hvad betyder varieret indhold af råprotein i kornet? Hvad er vores anbefalinger til dette års høst?

8 Råproteinanalyser Hjemmeblander og slagtesvineproducent! For hjemmeblander har det stort set ingen betydning, hvis foderets indhold af protein ligger +/- 5 % i forhold til normen, når man ser på det samlede dækningsbidrag Færdigfoder Skal have hvad I betaler for?

9 Anbefaling til dette års høst Den sikre metode: 3 proteinanalyser for hver kornart Pris ca. 800 kr. Den billige metode: 3 proteinanalyser for hver kornart Pris gratis ved foderstoffirmaer

10 Foderanalysegruppen Resultater fra foderanalysegruppen Fuld foderstofanalyse Ekstra tilvalg af analyser Mineralpakke Mikroskopisk Botanisk analyse Aminosyreanalyse

11 Foderanalyser 06/ 07, SSR Gennemsnit og spredning, råprotein 3,0 2,0 min max gns. 1,0 0, ,0-2,0-3,

12 Foderanalyser 06/ 07, SSR Gennemsnit og spredning, energi (FEsv) 9,0 7,0 5,0 3,0 1,0-1,0-3,0-5,0-7,0-9, min max gns.

13 Hvilke analyser er dumpet? 2 mineralanalyser dumpede på kobber Samme kunde og samme firma Garanti 165 mg kobber pr. FEsv Fundet ca. 50 mg kobber pr. FEsv Kompensation Dækning af analyseomkostninger og rådgivningstimer i alt kr.

14 Chr. Markussen Sidste års foderhandel aftale om latitudegrænser blev indgået Erfaringer fra analysegruppen Hvilke analyser er taget? Hvilke analyser er dumpet? Hvad er kompensationen? Hvorfor være med i analysegruppen?

15 Aftale om latitudegrænser Sidste års foderanalyser viste stor spredning fra firmaet, men de lå aldrig uden for latituderne. Hvorfor skulle jeg handle der igen? Firmaet lovede forbedringer og jeg krævede mere garanti! Aftale blev indgået 50 % reduktion på alle latituder.

16 Hvilke analyser er taget? 3 fuld foderstofanalyser 1 mineralpakke 2 mikroskopisk botanisk analyse 1 aminosyreanalyse Pris i alt kr. svarende til: 0,5 % af den årlige foderomkostning

17 Hvilke analyser er dumpet? En energi analyse Garanti 113 FEsv Tilladt efter aftale minimum 111 FEsv Fundet 108 FEsv Kompensation for manglende energi

18 Hvilke analyser er dumpet? En mikroskopisk botanisk analyse Betalte for en smågriseblanding, men fik en anden blanding leveret som indholdsmæssigt er billigere Kompensation 5 kr. pr. 100 kg smågrisefoder leveret fra efterår til april

19 Hvilke analyser er dumpet? En mikroskopisk botanisk analyse Fundet 2 % sukkerroebestanddele i smågriseblanding, hvilket ikke burde finde sted! Kompensation ikke afsluttet!

20 Hvorfor være med i gruppen? Foderet fungerer tilsyneladende godt nok i besætningen, så hvorfor tage disse analyser? Den vare jeg betaler for, forventer jeg også at få leveret

21 Gevinst ved egenkontrol v. Pernille Elkjær

22 Egenkontrol: Vejen til kvalitetssikring af foder og fodring af svin

23 Gevinst ved egenkontrol Øget indtjening fordi: Fange fejl og mangler i opløbet Udelukke hygiejne fejl, som kan give problemer med f.eks. toxiner Undgå forkerte sammensatte foderblanding Undgå foder leveret i forkert silo Undgå manglende ekstra indhold af f.eks. e-vitamin Undgå manglende indhold af f.eks. Zink

24 Gevinst ved egenkontrol Læsseprøve Foderleverandør og landmand har altid ens prøver ved evt. foder problemer Læsseprøven eksisterer, når foderet er ædt ved foderproblemer med langtidseffekt

25 Gevinst ved egenkontrol Overholder reglerne i forhold til Krydsoverensstemmelse og GMP/HACCP Gemt indlægssedler som dokumentation for indhold i både rene råvarer og foderblandinger Forblandinger og tilsætningsstoffer kræver risikovurdering og evt. HACCP Uk kontrol ( Danish fremover )

26 Rutinemæssig egenkontrol på ejendommen Hygiejne i fodersiloer i foderlader og ved håndtering af sækkevarer i blandetanke og rør i foderanlæg og foderkasser

27 Eks. på dårlig hygiejne

28 Rutinemæssig egenkontrol på ejendommen Er foderet leveret i de korrekte siloer? Syn, lugt og smag Korrekt leveret mængde Kontrol af indlægs- og følgesedler, indlægssedler og evt. analysesedler gemmes i mindst 1 år Læsseprøve leveret af vognmanden

29 Eks. på køleskab til foderprøver Korrekt opbevaring af læsseprøve er i køleskab under køl i min. 4 mdr.

30 Rutinemæssig egenkontrol på ejendommen Kontrol af blande sikkerhed Blanderecepter Tjek af vejeceller Restmængder i vådfoder Anvend altid kun vand af god kvalitet Rengøring af vandrør Vandprøver

31 Tjek skema Rengøring af vådfodertank (hver uge): Rengøring af tilførselsrør (hver 14. dag): Dato for rengøring Initialer Dato for rengøring Initialer

32 Hvad betaler grisene for udvalgte råvarer? v. Christina Hansen

33 Råvareprisernes himmelflugt Hvordan skal blandingerne se ud i år? Hvilken strategi skal jeg vælge? Toksintestere Kort om forskellige sojaprodukter og fiskemelserstatninger

34 Stigende behov for at jagte omkostninger Udvikling i fiskemelspris kr./100kg Kvartal

35 Vi kan konstatere, at Sidste år var det gratis at lade byg indgå i blandingerne Det kommer til at koste ca. 3 gange så meget at øge bygandelen i en blanding i år som sidste år Det kommer til at koste ca. 2 gange så meget at øge havreandelen, i forhold til sidste år Vores pligt er at jagte omkostningerne Vores opgave er at finde den billigste foderenhed

36 Men. Altafgørende at man gør løsningen besætningsspecifik Åbner op for flere muligheder Der er altid en risiko ved at lave drastiske ændringer Lav en risikovurdering kan det håndteres, praktisk/sundhedsmæssigt mv.?

37 Hvordan kunne det se ud? Indkøbt færdigfoder Hold fast i det kendte Åbn op for flere muligheder / alternativer Arbejd i steps, hvis du er i tvivl Hjemmeblandet foder Hold fast i det kendte Stor styrke at kunne køre med to formalingsgrader Arbejd i steps, hvis du er i tvivl

38 Hvordan kunne det se ud for indkøbere af færdigfoder? Step 1: De kendte og sikre blandinger Step 2: 10-15% byg + havre Sol + raps (max. 8%) op til 10% i so- og slagtesvineblandinger Step 3: Rene hvedeblandinger (dog ikke til søer). Sol + raps (max. 8%) op til 15% Gamle fejl væk ved ny energisystem, fosforfordøjelighed mv.

39 Hvordan kunne det se ud for hjemmeblandere? Step 1: De kendte og sikre blandinger Step 2: 10-15% byg + havre 10% groft formalet (4mm) resten fint Sol + raps (max. 8%) op til 10% i so- og slagtesvineblandinger Step 3: Rene hvedeblandinger (risikovurdering søer) 15% groft formalet (4mm) resten fint Sol + raps (max. 8%) op til 15% (også søer)

40 Ekstra mulighed Slagtesvin med restriktiv vådfodring Blandinger med høj energi FEsv pr. hkg Mulighed for at styre energitildelingen Og dermed mulighed for at udnytte de billige foderenheder

41 Mere hvede i blandingerne betyder Øget risiko for mavesår Hvad er det, der virker? Fysisk struktur! Færdigfoder: oprevet korn med i pillen mv. Hjemmeblanderne: to formalingsgrader Husk også, at afskallet sojaskrå giver mindre struktur Igen -> risikovurdering

42 To forskellige ting Fysisk struktur, den måde vi behandler råvarerne på Fyldende råvarer som giver ro, specielt til søer Byg Havre Roepiller Raps Solsikke FORDYRENDE RÅVARER! PRISNEUTRALE RÅVARER!

43 Mere hvede i blandingerne betyder Øget risiko, hvis der er toksindannelse i hveden Gør en ekstra indsats for at lave en hvede af høj kvalitet Til foderstoffirmaerne: gør en ekstra indsats for at kornet forbliver af høj kvalitet Hvad gør man ved mistanke? Vurdér hvilke toksiner, der er tale om

44 Toksintest Vomitoxin (DON) test, Fusarie fra mark.

45 Toksiner ELISA test, forholdsvis billig hurtigtest på forskellige toksiner Løsningsmuligheder hvis problemer: fortyndings- princippet Brug af toksinbindere Kassere kornet

46 Sojaprodukter og alternativer til fiskemel

47 Kort om sojaprodukter Primært smågrise

48 Opsamling sojaprodukter Afskallet sojaskrå fra november Marked for sojaskaller til brændsel Fælles beslutning mellem danske foderstoffirmaer Markedsforhold kan ændres igen Væksthæmmende stoffer (trypsininhibitorer) med forholdsvis små forskelle Hvad betyder det for grisen?

49 Eksempel på indhold i erstatninger (1) Produkt Protein T 46 UK PontoFisk Promin Omega Firma VJA AAG Trouw HP ,0 % 30,0 % - Imcosoy Antigenfrit sojaprotein 15,0 % - 11,2 % Afskallet sojaskrå - 11,0% 30,0 % Kartoffelproteinkonc. 25,0 % 22,0 % - Fiskeprotein 2,7 % 19,0 % Andet 7,0 % (majsprotein) 4,0 % fedt 26,4 % (hvedegluten) 15,0 % (ris) 4,0 % (fiskeolie)

50 Eksempel på indhold i erstatninger (2) Produkt Firma HP 200 Imcosoy 60 Sojaproteinko Afsk. sojaskrå Kartoffelprote inkonc. Fiskeprotein Andet HP Omega KOF / SVA 69,5 % % (H-Pro) 15% (nutex) Kingfisher A-One 27,5 % (HP 300) - 27,5 %?? - 5,0 % - 25,0 % (ærteprotein ) Agroprotein 60% AgroKorn ,18 % - 53,0 % - 4,6 % sojaolie Nutraprotein 60 Nutrax - - -?? Produktets sammensætning er ukendt

51 Fælles for alternativerne Ingen/dårlig dokumentation på produktionsresultater Pris og indhold står ikke altid mål med hinanden Prismæssigt er disse også trukket med fiskemelet op Hør mere om strategi for smågrise i Jes Callesens indlæg

52 Afsluttende bemærkninger.

53 Tænk dig godt om Gear dig selv til at have alle muligheder åbne til den kommende sæson Lav jeres egen risikovurdering mht. alternative blandinger Træf bevidste tilvalg/fravalg = strategi Hent/spar de omkostninger der er mulige!

54 SPØRGSMÅL?

55 MIDDAG

56 Lavere foderomkostninger i smågriseholdet v. Jes Callesen

57 Lavere foderomkostninger i smågriseholdet 1. Stigende behov for at jagte omkostninger 2. Blanding 1 (<9 kg) 3. Blanding 2 (9-30 kg) 4. Anbefalinger

58 Stigende behov for at jagte omkostninger Udvikling i fiskemelspris kr./100kg Kvartal

59 Stigende behov for at jagte omkostninger Stigende priser på råvarer Stigende foderpriser Faldende/stagnerende notering

60 Startblandinger (Blanding 1) Prisforskel på op til 3-4 kr./fesv på startfoder 3 FEsv/gris * 3,5 kr. 10 kr. pr. gris Dyre blandinger kræver markant forbedring, for at betale sig +2 kg højere afgangsvægt -0,25 FEsv pr. kg tilvækst (7-30 kg) -4%-point reduceret dødelighed (7-30 kg) -10 behandlingsdage pr. gris (7-30 kg)

61 Fodring i farestalden Samme blanding som ved fravænning - Smage, lugte, lære-at-kende - v. 4 uger: Ingen effekt på fravænningsvægt - v. 5 uger: Øger fravænningsvægten (ca. 0,2-0,5 kg) Ikke tidligere end dag 14! - Det meste ryger i gyllen! Hvad øger fravænningsvægten? - Øget fravænningsalder Ja, men - Dyrt startfoder Måske, men for dyrt pga. spild - Mælkeerstatning Nej (kun når soen ikke malker) - God pasning i farestalden Ja

62 Sammenligning af dyrt og billigt startfoder til smågrise Produktionsresultater i tildelingsperioden Ikke relevant for din bundlinje!! = Korttids-effekt Periode med dyrt startfoder Fravænning 30 kg Slagtning

63 Sammenligning af dyrt og billigt startfoder til smågrise Produktionsresultater frem til salg = Langtids-effekt Relevant for din bundlinje!! Periode med dyrt startfoder Fravænning 30 kg Slagtning

64 Sammenligning af dyrt og billigt startfoder til smågrise Produktionsresultater kun målt i tildelingsperioden * (korttids-effekt): Antal forsøg med Positiv effekt Nul-effekt 18 3 * Varierende fra 2-8 uger efter fravænning

65 Sammenligning af dyrt og billigt startfoder til smågrise Produktionsresultater målt fra fravænning til slagtning * (langtids-effekt): Antal forsøg med Positiv effekt Nul-effekt dage hurtigere til slagt Samme foderudnyttelse * Tildelingsperiode varierende fra 1-8 uger efter fravænning

66 Tidligere afprøvning Blanding 4-6 uger Korttids-effekt Daglig tilvækst, g FEs pr. kg tilvækst Kontrol 163 1,67 Flat Deck LA Vitesse 1 Pellets + 40 g - 0,1 FEs/kg Multiwean Denmark Pellets 4-10 uger (Hele perioden) Langtids-effekt Daglig tilvækst, g FEs pr. kg tilvækst 430 1,76 1, g 1,79 1,75 Medd. 443, Landsudvalget for Svin

67 Økonomi ved dyrt startfoder Blanding Kontrol Flat Deck LA Vitesse 1 Pellets Multiwean Denmark Pellets Maks. pris Kr. pr. 100 kg kr. Dyrt startfoder kan være Faktisk pris Kr. pr. 100 kg Overpris (=tab), kr. pr. gris en dårlig forretning 249-7, kr. 7,97 8,33 Medd. 443, Landsudvalget for Svin

68 Svineproducent Rasmus Møller, Mors Stikord Personlig præsentation FOTO: gården kr. mere på bundlinjen vha. billigere smågrisefoder

69 Fodring før ændring Blanding Blanding 1 (Uge 1) Blanding 2 (Uge 2+3) Pris pr. kg 4,60 2,99 Bemærkninger 3,26 FEsv/gris (=12,70 kr./gris) Gode (og dyre) råvarer 1,25% sojaskrå Blanding 3 (Til 30 kg) 1,35 Simpel & sojaskrå som primær proteinkilde

70 Fodring efter ændring Blanding Blanding 1 - Største: dag 1 - Mindste: uge 1 Blanding 2 (t.o.m. uge 3) Blanding 3 (Til 30 kg) Pris pr. kg 4,80 1,99 1,36 Bemærkninger 1,75 FEsv/gris (=6,80 kr./gris) Simpel blanding 6,5% sojaskrå 150 g ford. råprotein pr. FEsv Simpel & sojaskrå som primær proteinkilde

71 Effektivitet 7-30 kg Før Efter Forskel Prod. grise, stk Daglig tilvækst, g FEsv/kg tilvækst 2,04 2,12 +0,08 Dødelighed, % 3,5 3,1-0,4 Afgangsvægt, kg 31,1 31,4 +0,3

72 Økonomi pr. gris Hvad koster det at lave ét kilo tilvækst? Før Efter Forskel Kr. pr. kg tilvækst 3,74 3,08-0,66 Kg tilvækst 24,1 24,4 - Kr. pr. gris kr./gris x grise/år = kr. netto-gevinst

73 Rasmus Møller s erfaringer med billigt startfoder Kræver dygtig grisepasser i indkøringsfasen Herefter nemt, når fodringen kører i fast system Grisene ser ringere ud i starten (ift. dyrt foder) Klar forbedring af bundlinjen med billigt foder

74 Anbefalinger vedr. startfoder Dyrt startfoder er kun til livredning! (mindste, evt. syge o.l.) Skift tidligt og gradvist til slutblanding (ved max. 9 kg, skift over 5 dage) Start grisene direkte på slutblanding, når fravænningsvægten er over ca. 8,5-9 kg (tildel i så fald gerne slutblanding i farestalden!)

75 Slutfoder (9-30 kg) Gradvis overgang fra startfoder (over 5 dage) Max. 1-2 slutblandinger (undgå foderskift) Hvor kan man jagte omkostninger?

76 DSP Afprøvning med slutfoder Gruppe Sojaskrå % Fiskemel Kartoffelprotein Prisforskel, kr. pr. 100 kg Almindelig sojaskrå Afskallet Byg/hvede 1:5 i alle grupper

77 DSP Afprøvning med slutfoder - Foreløbige resultater Gruppe Almindelig sojaskrå Afskallet Sojaskrå % Daglig tilvækst FEsv/kg 1,86 1,88 1,90 1,90 1,88 1,91 FEsv/dag 0,97 0,96 0,95 0,95 0,96 0,96

78 Produktionsværdi (ens foderpris) - Foreløbige resultater Almindelig Afskallet % 16% 22% 27% 10% 26%

79 Produktionsværdi (aktuel foderpris) - Foreløbige resultater 130 Almindelig 134 Afskallet % sojaskrå = +2 indekspoint (+0,8 kr./gris ) % 16% 22% 27% 10% 26%

80 Anbefalinger vedr. slutfoder Start grisene direkte på slutblanding, når fravænningsvægten er over ca. 8,5-9 kg (tildel i så fald gerne slutblanding i farestalden!) Vær ikke bange for højt indhold af sojaskrå Det skal prøves (omkostningsjagt) Påvirker ikke dødelighed & diarré Overhold normerne for næringsstoffer

81 Tak for opmærksomheden og så God omkostnings-jagt!

82 Futurehandel med korn skal - skal ikke? v/ Heidi B. Bramsen

83 Hvad er en futurehandel? Handel med varer på papir, dvs. at der købes og sælges papirkontrakter Den fysiske vare har altså intet med dette at gøre Enkelte banker har adgang til steder, hvor der kan handles på futureskontrakter Enkelte foderstoffirmaer tilbyder at formidle futureskontrakter

84 Hvordan er spillereglerne? Et væddemål mellem to parter altid en vinder og en taber! Begreber: Størrelse f.eks. 7 kontrakter á 100 tons Termin sept., nov., jan., marts, og maj Pris fastsat købs- eller salgspris, når man går ind i markedet

85 Eksempel A Sælger sit fysiske korn den 12. august 07 og køber futureskontrakter på papir, fordi man tror, at kornet vil stige Køber: Størrelse 5 kontrakter á 100 tons Termin marts 08 Pris 95 kr. pr. 100 kg for en marts 08 kontrakt Kontrakterne skal sælges inden marts 08

86 Eksempel A, fortsat Muligheder for at sælge: A) prisen er stigende og kontrakter sælges i feb. 08 til 115 kr. pr. 100 kg fortjeneste er kr. B) prisen er faldende og kontrakter sælges i jan. 08 til 90 kr. pr. 100 kg tabet er kr. (tabet er fradragsberettiget, hvis der ikke købes mere end der fysisk er produceret og solgt)

87 Eksempel B Som hjemmebl. mangler du korn fra april 08 og frem til høst 08. Du tror prisen stiger, men har ikke fysisk kapacitet til at købe i høst 07 Køber: Størrelse 3 kontrakter á 100 tons Termin maj 08 Pris 100 kr. pr. 100 kg for en maj 08 kontrakt Kontrakterne skal sælges inden maj 08

88 Eksempel B, fortsat Muligheder for at sælge: A) prisen er stigende og kontrakter sælges i feb. 08 til 110 kr. pr. 100 kg fortjeneste er kr. Den fysiske vare købes og du har minimeret prisstigningen på den fysiske vare B) prisen er faldende og kontrakter sælges i feb. 08 til 90 kr. pr. 100 kg tabet er kr. (tabet er fradragsberettiget, hvis der ikke købes mere end der skal bruges i svinefoder)

89 Hvad er omkostningerne? Omkostninger til at gå ind og ud af markedet Banker Hørt - 1,5 kr. pr. 100 kg ved 50 tons Ved store mængder under 1,0 kr. pr. 100 kg Foderstoffirmaer Hørt - 1,0 kr. pr. 100 kg for samlet at købe og sælge

90 De sårbare punkter Manglende strategi husk at fastsætte indenfor hvilket prisniveau man ønsker at gå ud af markedet Bliver grebet af spekulation mere vil have mere! Der handles typisk i euro valutakursrisici Osv.

91 Hvorfor futurehandel? Færdigfoder mit korn sælges alt for billigt i høst Hjemmeblander Kan følge prisen året rundt op og ned!

92 Fremtiden for din bedrift Sælge den fysiske vare direkte og evt. gå i en futurehandel? Investere i kornopbevaring? Hjemmeblander?

93 Foderseminar Syd 2007 Foderkøb Hans Knudt Krag

94 Reklamationer Ingen større reklamationer mod foderstoffirmaer dlg s adfærd ved kontraktændring yderst kritisabelt Konklusion: et godt år m.h.t. foderkvalitet og forhåbentlig lidt læring omkring handelsadfærd Restmængder (eller mangel på samme) på gamle kontrakter kan give anledning til tvister

95 Foderpriser Sojaskrå og øvrige proteiner dyrere end sidste år Fiskemel fortsat dyrt og mange gode erfaringer med blandinger uden (som dog heller ikke har været meget billigere) Nye forsøg med sojaskrå bør give overvejelser i alle besætninger Kornpriser en ren gyser

96 Hvor ender kornpriserne? Møllehvede Januar 2008 termin Kr/hkg Periode

97 Kornpriser januar 2008 Byg endnu dyrere Havre ren roulette Priserne fortsat i optrend Bioenergi, vejrlig og spekulation årsag til udsving Aldrig har det været vanskeligere at spå om priserne end nu Nuværende priser gode for planteavlerne, men mareridt for producenter med stort kornunderskud

98 Foderkøb Nedenstående priser kan være meget anderledes til august Kornpriser 1?? kr. i høst Drægtighedsblanding 1,35 kr. / FEso Diegivningsfoder Smågrise 9-30 kg Slagtesvinefoder 1,42 kr. / FEso 1,77 kr. / FEsv 1,40 kr. / FEsv Vær opmærksom på angivelsen af enzymværdien

99 Foderkøb Få skriftlig deklaration på, hvad du har købt og anvend evt. SSR s kontrakt Vær opmærksom på variationsmuligheder i råvarerne Få blandinger med kendt råvaresammensætning med i kontrakten, selvom du vil prøve nye og billigere Sælg evt. kornet og køb på dagspriser i en periode SSR hjælper gerne

Handleplaner og opfølgning - vejen til fokus

Handleplaner og opfølgning - vejen til fokus Handlingsplaner Enkeltstående tiltag Handleplaner og opfølgning - vejen til fokus 1. Afdække forbedringsmuligheder (stald, foderlade, mark, finansiering) 2. Synliggøre det økonomiske potentiale ved tiltag

Læs mere

Fodermøde 2012. Program

Fodermøde 2012. Program Fodermøde 2012 V/ Svinerådgiver Heidi Boel Bramsen Program Nye normer 2012 Firmaafprøvning 2012 Indhold af energi i færdigfoder Stil krav til firmaerne Raps og solsikke i blandinger Nyt om mavesår 1 Ny

Læs mere

Foderhandlens ABC Svinekongres 2012 Svinerådgiver Heidi B. Bramsen, KHL Svin Afdelingschef Niels Kjeldsen, VSP

Foderhandlens ABC Svinekongres 2012 Svinerådgiver Heidi B. Bramsen, KHL Svin Afdelingschef Niels Kjeldsen, VSP Foderhandlens ABC Svinekongres 2012 Svinerådgiver Heidi B. Bramsen, KHL Svin Afdelingschef Niels Kjeldsen, VSP Tillægskontrakter Timing af handlen Råvareafdækning Køb af varer (færdigfoder, korn, soja

Læs mere

Fodring af smågrise og slagtesvin

Fodring af smågrise og slagtesvin Fodring af smågrise og slagtesvin Seminar Viden i arbejde, Menstrup Kro, 9. december 2014 Lisbeth Jørgensen Høj produktivitet Bedre bundlinje Høj sundhed 1 Landsgennemsnitstal 2013-referencetal for smågrise,

Læs mere

ØKONOMISKE KONSEKVENSBEREGNINGER 2014

ØKONOMISKE KONSEKVENSBEREGNINGER 2014 Støttet af: ØKONOMISKE KONSEKVENSBEREGNINGER 2014 NOTAT NR. 1405 De økonomiske konsekvenser ved afvigelser i effektivitet i forhold til landsgennemsnittet, kan anvendes som overslag over muligt tab og

Læs mere

SIDSTE NYT OM FODER. Niels J Kjeldsen, Videncenter for Svineproduktion. Fodringsseminar, Billund, 29. april 2015

SIDSTE NYT OM FODER. Niels J Kjeldsen, Videncenter for Svineproduktion. Fodringsseminar, Billund, 29. april 2015 SIDSTE NYT OM FODER Niels J Kjeldsen, Videncenter for Svineproduktion Fodringsseminar, Billund, 29. april 2015 INDHOLD Blodprodukter Ændring i prisregulering for kødprocent Aminosyrenormer til slagtesvin

Læs mere

NY FOSFORREGULERING, NYE MULIGHEDER

NY FOSFORREGULERING, NYE MULIGHEDER NY FOSFORREGULERING, NYE MULIGHEDER Torkild Birkmose, PlanteInnovation Per Tybirk, HusdyrInnovation Kongres 24. oktober 2017 Herning N- OG P-LOFTER FREM TIL 2021 Førhen, dyreenheder N-loft P-loft 2017/18-2019/20

Læs mere

Dansk produceret protein Plantekongres 2014. Projektleder Cand. Agro. Sønke Møller

Dansk produceret protein Plantekongres 2014. Projektleder Cand. Agro. Sønke Møller C Dansk produceret protein Plantekongres 2014 Projektleder Cand. Agro. Sønke Møller Fra jord til bord I dag ~1.000 ha konv. hestebønner I morgen? Side 2 Hestebønner i svinefoder Hvorfor er det interessant?

Læs mere

Nyt om foder. Overblik 29-05-13. Nye aminosyrenormer til diegivende søer. Begrundelse for normændringer - diegivende søer

Nyt om foder. Overblik 29-05-13. Nye aminosyrenormer til diegivende søer. Begrundelse for normændringer - diegivende søer Overblik Nyt om foder Af Birgitte Bendixen & Jes Callesen, SDSR 1. Nye normer (søer & slagtesvin) 2. Kontrol af færdigfoder & mineralblandinger 3. Struktur i vådfoder 4. Tab af aminor i vådfoder 5. Rug

Læs mere

Høj kvalitet og lav pris - er det muligt?

Høj kvalitet og lav pris - er det muligt? TEMA Høj kvalitet og lav pris - er det muligt? - Lave foderomkostninger kræver optimal kvalitetssikring og - kontrol AF CHRISTINA HANSEN OG JACOB DALL, SØNDERJYSK SVINERÅDGIVNING Der hersker mange forskellige

Læs mere

Aktuelt nyt om foder

Aktuelt nyt om foder Aktuelt nyt om foder V/ Svinerådgiver Heidi Boel Bramsen PED og anbefalinger vedr. blodprod. VSP anbefaler udfasning af blodprodukter Husk der kan være blodplasma i mælkeprodukter Hvis fortsat brug stilles

Læs mere

CASESTUDIE HJEMMEBLANDET FODER

CASESTUDIE HJEMMEBLANDET FODER Støttet af: CASESTUDIE HJEMMEBLANDET FODER NOTAT NR. 1510 Studierne gør rede for omkostningerne ved hjemmeblanding af foder for tre landmænd, som overvejer at starte produktion af hjemmeblandet foder.

Læs mere

CASESTUDIE HJEMMEBLANDET FODER

CASESTUDIE HJEMMEBLANDET FODER CASESTUDIE HJEMMEBLANDET FODER NOTAT NR. 1510 Studierne gør rede for omkostningerne ved hjemmeblanding af foder for tre landmænd, som overvejer at starte produktion af hjemmeblandet foder. Beregningerne

Læs mere

Jagten på foderomkostninger. Peter Mark Nielsen Svinerådgiver LMO pmn@lmo.dk

Jagten på foderomkostninger. Peter Mark Nielsen Svinerådgiver LMO pmn@lmo.dk Jagten på foderomkostninger Peter Mark Nielsen Svinerådgiver LMO pmn@lmo.dk Konklusionen Jeg har ikke fundet et alternativt fodermiddel eller tilsætningsstof, der kan opveje de stigende råvarepriser Det

Læs mere

17-06-11. De forskellige kornarter - Næringsværdier. Fodermøde 9 juni SDSR SI Centret Alternative råvarer. Økonomisk konsekvens beregning!!

17-06-11. De forskellige kornarter - Næringsværdier. Fodermøde 9 juni SDSR SI Centret Alternative råvarer. Økonomisk konsekvens beregning!! Fodermøde 9 juni SDSR SI Centret Alternative råvarer Dagsorden. Alternativer Råvarer Hans Ole Jessen DLG SAF 2 De økonomiske nøgletal Hvad skal vi være opmærksom på De forskellige korn substitutter De

Læs mere

GRISE I VÆKST FODERMØDE 18/6 2015 I AULUM V. LONE DANHOLT OG BJARNE KNUDSEN

GRISE I VÆKST FODERMØDE 18/6 2015 I AULUM V. LONE DANHOLT OG BJARNE KNUDSEN GRISE I VÆKST FODERMØDE 18/6 2015 I AULUM V. LONE DANHOLT OG BJARNE KNUDSEN UDFORDRINGER FOR SMÅGRISEPRODUKTIONEN Faldende fravænningsvægt Øget belægning Politisk krav om faldende medicinforbrug SMÅGRISE

Læs mere

FODERBLANDINGER Videncenter for Svineproduktion

FODERBLANDINGER Videncenter for Svineproduktion FODERBLANDINGER Videncenter for Svineproduktion Foder 2016 Fodring af søer 2... HVAD KARAKTERISERER EN GOD DRÆGTIGHEDSBLANDING? 3... HVAD KARAKTERISERER EN GOD DIEGIVNINGSBLANDINGER - ANBEFALINGER 4...

Læs mere

Hjemmeblander-management

Hjemmeblander-management Hjemmeblander-management af Svineproducent Esben Skøtt & Rådgiver Jes Callesen, Syddansk Svinerådgivning 23. oktober 2012, Kongres for Svineproducenter, Herning Overblik Hvad er hjemmeblander-management?

Læs mere

Det lugter lidt af gris

Det lugter lidt af gris Det lugter lidt af gris Fodring i slagtesvinestalden Velkommen 1 Stor spredning på produktionsresultater mellem besætninger Hvad kan de danske slagtesvin præstere? Periode 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Læs mere

SEGES P/S seges.dk SLAGTESVINEFODRING. MLM Group A/S. Herning 25. oktober Markbrug ha egen jord - Moderne maskinpark

SEGES P/S seges.dk SLAGTESVINEFODRING. MLM Group A/S. Herning 25. oktober Markbrug ha egen jord - Moderne maskinpark Præsentation Ny Endrupholm Nye normer til slagtesvin Nye normer på Ny Endrupholm Brug af råvareanalyser Nye normer til slagtesvin Økonomi SLAGTESVINEFODRING Svinerådgiver Birgitte Bendixen, Ny Endrupholm

Læs mere

Fodermøde SI Centret 6 juni. Hans Ole Jessen

Fodermøde SI Centret 6 juni. Hans Ole Jessen Fodermøde SI Centret 6 juni Hans Ole Jessen Nye aminosyrenormer til smågrise Skånenorm afskaffes 2 3 Risikovurdering - Indhold af afsk. soja og diarré DLG s sortiment til smågrise fra 7 kg til 30/45 kg

Læs mere

DB-tjek nu helt til bundlinjen. Af Jan Rodenberg Ledende konsulent SvinerådgivningDanmark

DB-tjek nu helt til bundlinjen. Af Jan Rodenberg Ledende konsulent SvinerådgivningDanmark DB-tjek nu helt til bundlinjen Af Jan Rodenberg Ledende konsulent SvinerådgivningDanmark Hvad siger nr. 1? Produktet Benchmarkingværktøj, med høj datasikkerhed. Ejet af den lokale svinerådgivning Uundværligt

Læs mere

Kvalitetshåndbog i hjemmeblanding. Kongres for svineproducenter d. 26. oktober 2011 ved projektchef Else Vils, VSP

Kvalitetshåndbog i hjemmeblanding. Kongres for svineproducenter d. 26. oktober 2011 ved projektchef Else Vils, VSP Kvalitetshåndbog i hjemmeblanding Kongres for svineproducenter d. 26. oktober 2011 ved projektchef Else Vils, VSP Påstande Foto: Øgendahl Maskinfabrik Fordele ved hjemmeblanding Billigere foder Frisk foder

Læs mere

Hvordan sikres høj tilvækst og mavesundhed sidst i smågriseperioden. Fornuftig brug af alternative råvarer til slagtesvin

Hvordan sikres høj tilvækst og mavesundhed sidst i smågriseperioden. Fornuftig brug af alternative råvarer til slagtesvin Fodermøde 2012 Rødekro Hvordan sikres høj tilvækst og mavesundhed sidst i smågriseperioden Fornuftig brug af alternative råvarer til slagtesvin Ved Torben Skov Ancker Produktchef Disposition Smågrise Implementering

Læs mere

SEGES P/S seges.dk HVORFOR HESTEBØNNER EMNER UDVALGTE NÆRINGSSTOFFER. Politik, miljø, afsætning

SEGES P/S seges.dk HVORFOR HESTEBØNNER EMNER UDVALGTE NÆRINGSSTOFFER. Politik, miljø, afsætning HVORFOR HESTEBØNNER Politik, miljø, afsætning FODRING MED HESTEBØNNER Else Vils, SEGES, Videncenter for Svineproduktion Studiegruppe fra Kbh.s Universitet Seges d. 02-03-2016 Nye sorter, bedre udbytter

Læs mere

Nyt om foder & oplæg til paneldebat

Nyt om foder & oplæg til paneldebat Overblik Nyt om foder & oplæg til paneldebat 1. Nye normer 2. Nyt om mavesår 3. Forsvarlig brug af solsikkeskrå, rapsprodukter og rug 4. Kontraktbetingelser (opfølgning) Af Jes Callesen, SDSR 6. juni 2012,

Læs mere

Smågrisefodring til gavn for produktivitet og økonomi

Smågrisefodring til gavn for produktivitet og økonomi Smågrisefodring til gavn for produktivitet og økonomi Projektleder Sønke Møller & Chefforsker Hanne Maribo Disposition 1. Grise og stald klar til indsættelse 2. Tilsætningsstoffer 3. Råvarer (protein)

Læs mere

Korrekt fodring af polte

Korrekt fodring af polte Korrekt fodring af polte Kongres for Svineproducenter Herning Kongrescenter 22. oktober 2014 Projektleder Thomas Bruun, Ernæring & Reproduktion Målet - kræver fokus på midlet Målet En langtidsholdbar so

Læs mere

ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR 2012 SAMT SKØN FOR 2013 (juni 2012)

ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR 2012 SAMT SKØN FOR 2013 (juni 2012) ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR SAMT SKØN FOR (juni ) NOTAT NR. 1216 I forventes der et resultat fra svineproduktionen på 3 kr. pr. slagtesvin i gennemsnit, mens de bedste 25 % besætninger forventes

Læs mere

FODERBLANDINGER SVIN

FODERBLANDINGER SVIN FODERBLANDINGER SVIN 2015-2016 So Fiber So Die So Die So Enhed So Drægtig So Drægtig So Drægtig Basis So Polt SOFODER Varenavn Die Die Die Enhed Drægtig Drægtig Drægtig Polte FEsv pr. 100 kg FEso 105 106

Læs mere

ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR 2012 SAMT SKØN FOR 2013 (MARTS 2012)

ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR 2012 SAMT SKØN FOR 2013 (MARTS 2012) ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR SAMT SKØN FOR (MARTS ) NOTAT NR. 1204 I forventes der et resultat fra svineproduktionen på minus 36 kr. pr. slagtesvin i gennemsnit, mens resultatet for de bedste

Læs mere

SEGES P/S seges.dk ANTIBIOTIKAFORBRUG (2013) BRANCHENS STRATEGI (= DET OFFENTLIGE)

SEGES P/S seges.dk ANTIBIOTIKAFORBRUG (2013) BRANCHENS STRATEGI (= DET OFFENTLIGE) BAGGRUND FOR REDUKTION OG POLITISK SITUATION RUND OG POLITISK STATUS Status på ANTIBIOTIKAforbrug Differentieret gult kort MRSA FRAVÆNNING UDEN ZINK OG ANTIBIOTIKA - ER DET MULIGT? Poul Bækbo og Niels

Læs mere

Nyt om foder Fodringsseminar 2013

Nyt om foder Fodringsseminar 2013 Nyt om foder Fodringsseminar 2013 Niels J. Kjeldsen 2 Emner Normer for aminosyrer (diegivende søer og slagtesvin) Aminosyrer i mineralblandinger VSP s holdning til matrixværdier Fodring af hangrise Møller,

Læs mere

IMPLEMENTERING AF DE NYE DIEGIVNINGSNORMER

IMPLEMENTERING AF DE NYE DIEGIVNINGSNORMER IMPLEMENTERING AF DE NYE DIEGIVNINGSNORMER Gunner Sørensen, HusdyrInnovation Fodringsseminar Tirsdag den 25. april 2017 Comwell, Middelfart DEN STORE UDFORDRING A. I drægtighedsperioden har soen et begrænset

Læs mere

FODRING AF GRISE I VÆKST SÅ DU VINDER MINUS 30

FODRING AF GRISE I VÆKST SÅ DU VINDER MINUS 30 FODRING AF GRISE I VÆKST SÅ DU VINDER MINUS 30 Anni Øyan Pedersen Vissenbjerg og Viborg 17. og 18. november 2015 DETTE SKAL I HØRE OM Normer for protein og aminosyrer Formalingsgrad af korn Vådfodring

Læs mere

HESTEBØNNER I STALD OG MARK

HESTEBØNNER I STALD OG MARK HESTEBØNNER I STALD OG MARK KONGRES FOR SVINEPRODUCENTER 2014 Projektleder Sønke Møller, Ernæring & Reproduktion Svineproducent Asbjørn Kaad, Tandslet Fordomme om hestebønner Høstes i juleferien Er kun

Læs mere

STRATEGI VED HANDEL MED KORN, SOJA OG FODER

STRATEGI VED HANDEL MED KORN, SOJA OG FODER STRATEGI VED HANDEL MED KORN, SOJA OG FODER NOTAT NR. 1303 Det anbefales at svineproducenter handler foder og råvarer mindst to gange om året for at mindske prisudsving i forhold til årets gennemsnitspris,

Læs mere

Viden, værdi og samspil

Viden, værdi og samspil Fodermøde d. 28. maj kl. 14.30 Viden, værdi og samspil Klar til fodersæsonen Program: - Kaffe og velkomst v. Peter Jakobsen, LandboNord Svinerådgivning - Opdatering på råvare-og foderpriser til kommende

Læs mere

12-12-2014. Grupper. Velkommen til hjemmeblandermanagement. Spørgeundersøgelse Ønske om erfamøde. Tilfredshed med erfamøder

12-12-2014. Grupper. Velkommen til hjemmeblandermanagement. Spørgeundersøgelse Ønske om erfamøde. Tilfredshed med erfamøder Grupper Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe Jens Korneliussen Jes Callesen Esben Skøtt Laue Skau Birgitte Mia Bendixen Niels Chr. Dørken Tommy Nielsen Henning Bang Steen S. Christensen Gorm Jessen Anders Christensen

Læs mere

Sammendrag. Dyregruppe:

Sammendrag. Dyregruppe: NOTAT NR. 1020 I forventes der et resultat fra svineproduktionen der er 17 kr. bedre end i. Resultat i er præget af usikkerhed om udviklingen i foderpriserne. INSTITUTION: FORFATTER: VIDENCENTER FOR SVINEPRODUKTION

Læs mere

Kernemajs i praksis. Kongres for Svineproducenter, Herning d. 24. oktober Ved svineproducent Torben Heisel, Rødekro, og projektchef Else Vils, VSP

Kernemajs i praksis. Kongres for Svineproducenter, Herning d. 24. oktober Ved svineproducent Torben Heisel, Rødekro, og projektchef Else Vils, VSP Kernemajs i praksis Kongres for Svineproducenter, Herning d. 24. oktober Ved svineproducent Torben Heisel, Rødekro, og projektchef Else Vils, VSP Indhold Mulige udbytter i kernemajs i Danmark Ensilering

Læs mere

Valg af fodersystem og foderfremstilling til slagtesvin. v. Michael Holm, Videncenter for Svineproduktion & Jan Karlsen, Porcus

Valg af fodersystem og foderfremstilling til slagtesvin. v. Michael Holm, Videncenter for Svineproduktion & Jan Karlsen, Porcus Valg af fodersystem og foderfremstilling til slagtesvin v. Michael Holm, Videncenter for Svineproduktion & Jan Karlsen, Porcus Vådfoder kontra tørfoder til slagtesvin 50 50 % 50 % Valg af fodersystem -

Læs mere

Fodermøde 2014. 13.10 Nyt om foder v. Birgitte Bendixen & Jes Callesen, SDSR

Fodermøde 2014. 13.10 Nyt om foder v. Birgitte Bendixen & Jes Callesen, SDSR Fodermøde 2014 Dagsorden: 13.00 Velkomst v. Pernille Elkjær, SDSR 13.10 Nyt om foder v. Birgitte Bendixen & Jes Callesen, SDSR 13.40 Korte faglige indlæg om aktuelle emner - Vejrup Andel & Næsbjerg Foderstofforening

Læs mere

har du brug for yderligere oplysninger?... så klik dig ind på www.vitfoss.dk Hjemmeblanding Nyttige oplysninger før etablering

har du brug for yderligere oplysninger?... så klik dig ind på www.vitfoss.dk Hjemmeblanding Nyttige oplysninger før etablering har du brug for yderligere oplysninger?... så klik dig ind på www.vitfoss.dk Hjemmeblanding Nyttige oplysninger før etablering Forord I fremtiden bliver det mere aktuelt at anvende eget korn på bedriften.

Læs mere

Økonomisk temperaturmåling og prognose for 2011 og 2012 samt skøn for 2013 (december 2011)

Økonomisk temperaturmåling og prognose for 2011 og 2012 samt skøn for 2013 (december 2011) Økonomisk temperaturmåling og prognose for og samt skøn for (december ) NOTAT NR. 1132 I forventes der et resultat fra svineproduktionen på minus 83 kr. pr. slagtesvin i gennemsnit, mens resultatet for

Læs mere

Nyt om foder. Lovgivning. Ny lovgivning. 1. Deklaration. Ny lovgivning om foder Foderkontrakt Fytase Silorengøring

Nyt om foder. Lovgivning. Ny lovgivning. 1. Deklaration. Ny lovgivning om foder Foderkontrakt Fytase Silorengøring Foderseminar Syd 8. juni 2010 Foderseminar Syd 8. juni 2010 Program fortsat: Program: Velkomst v/ Esben Skøtt, formand for SDSR Kl. 19.15 Alternative fodermidler v. Grete Brunsgaard, SDSR Kl. 17.10 Aktuelt

Læs mere

DEN BILLIGE FODRING DAGSORDEN 09-02-2015 FAGLIG DAG D. 3/2 2015 BJARNE KNUDSEN & KRISTIAN JUUL VOLSHØJ BJK@SRAAD.DK KJV@SRAAD.DK

DEN BILLIGE FODRING DAGSORDEN 09-02-2015 FAGLIG DAG D. 3/2 2015 BJARNE KNUDSEN & KRISTIAN JUUL VOLSHØJ BJK@SRAAD.DK KJV@SRAAD.DK DEN BILLIGE FODRING FAGLIG DAG D. 3/2 2015 BJARNE KNUDSEN & KRISTIAN JUUL VOLSHØJ BJK@SRAAD.DK KJV@SRAAD.DK DAGSORDEN Søer (Kristian) Sofoderforbrug hvor ligger fælderne? Dyre vs. billige blandinger Smågrise

Læs mere

SEGES P/S seges.dk HVORFOR HESTEBØNNER EMNER UDVALGTE NÆRINGSSTOFFER. Politik, miljø, afsætning

SEGES P/S seges.dk HVORFOR HESTEBØNNER EMNER UDVALGTE NÆRINGSSTOFFER. Politik, miljø, afsætning HVORFOR HESTEBØNNER Politik, miljø, afsætning FODRING MED HESTEBØNNER Nye sorter, bedre udbytter Fodringsmæssig værdi Sædskiftefordele Bekæmpelse af græsukrudt Else Vils, SEGES, Videncenter for Svineproduktion

Læs mere

Nyt om foder Af Birgitte Bendixen & Jes Callesen, SDSR

Nyt om foder Af Birgitte Bendixen & Jes Callesen, SDSR Nyt om foder Af Birgitte Bendixen & Jes Callesen, SDSR 27. maj 2013, SDSR Fodermøde, SI-Centret Rødekro Overblik 1. Nye normer (søer & slagtesvin) 2. Kontrol af færdigfoder & mineralblandinger 3. Struktur

Læs mere

HYPPIGE OG BRATTE SKIFT I RÅVARER I FODER TIL SLAGTESVIN GIVER DÅRLIG PRODUKTIVITET

HYPPIGE OG BRATTE SKIFT I RÅVARER I FODER TIL SLAGTESVIN GIVER DÅRLIG PRODUKTIVITET Støttet af: HYPPIGE OG BRATTE SKIFT I RÅVARER I FODER TIL SLAGTESVIN GIVER DÅRLIG PRODUKTIVITET MEDDELELSE NR. 1033 Hyppige, bratte foderskift koster 50 kr. pr. stiplads i tabt produktivitet. INSTITUTION:

Læs mere

Afprøvning af produktet BIOMIN P.E.P. til smågrise

Afprøvning af produktet BIOMIN P.E.P. til smågrise F A G L I G P U B L I K A T I O N Meddelelse nr. 554 Afprøvning af produktet BIOMIN P.E.P. til smågrise Institution: Forfatter: Landsudvalget for Svin, Den rullende Afprøvning Hanne Maribo Dato: 3.05.00

Læs mere

45. Fodring af smågrise fokus på antibiotikaforbrug. Chefforskere Ken Steen Pedersen & Hanne Maribo, VSP

45. Fodring af smågrise fokus på antibiotikaforbrug. Chefforskere Ken Steen Pedersen & Hanne Maribo, VSP 45. Fodring af smågrise fokus på antibiotikaforbrug Chefforskere Ken Steen Pedersen & Hanne Maribo, VSP Disposition Fravæningsdiarré årsag og behandling Fravænning Foder og foderstrategi Lawsonia-lignende

Læs mere

ØKONOMISKE KONSEKVENSBEREGNINGER 2013

ØKONOMISKE KONSEKVENSBEREGNINGER 2013 ØKONOMISKE KONSEKVENSBEREGNINGER 2013 NOTAT NR. 1301 De økonomiske konsekvenser ved afvigelser i effektivitet i forhold til landsgennemsnittet, kan anvendes som overslag over muligt tab og gevinst i dækningsbidraget

Læs mere

KONTROL AF FÆRDIGFODER (2014)

KONTROL AF FÆRDIGFODER (2014) Støttet af: KONTROL AF FÆRDIGFODER (2014) MEDDELELSE NR. 1021 Kontrol af færdigfoder fra seks firmaer viser, at der er forskel på, hvor godt de enkelte firmaer overholder indholdsgarantierne. INSTITUTION:

Læs mere

Fagligt Nyt, 21. september Camilla Kaae Højgaard, Innovation, Fodereffektivitet PROTEIN- OG AMINOSYREFORSYNING TIL DEN HØJTYDENDE DIEGIVENDE SO

Fagligt Nyt, 21. september Camilla Kaae Højgaard, Innovation, Fodereffektivitet PROTEIN- OG AMINOSYREFORSYNING TIL DEN HØJTYDENDE DIEGIVENDE SO Fagligt Nyt, 21. september 2016 Camilla Kaae Højgaard, Innovation, Fodereffektivitet PROTEIN- OG AMINOSYREFORSYNING TIL DEN HØJTYDENDE DIEGIVENDE SO BAGGRUND Væsentlig stigning i normen for protein og

Læs mere

*) Små tal i kursiv er ved sohold DB/prod.gris og ved 7-30 kg s grise, slagtesvin er det DB/365 foderdage 28-01-2010 BUDGETKALKULER 2010 og 2011

*) Små tal i kursiv er ved sohold DB/prod.gris og ved 7-30 kg s grise, slagtesvin er det DB/365 foderdage 28-01-2010 BUDGETKALKULER 2010 og 2011 Oversigt over dækningsbidrag Side og produktionsgren Foderplan Året 2010 Året 2011 Ændring Dækningsbidrag = DB*)Kr Pct. 73 Sohold, 4½ ugers frav. Korn&tilsk.foder 4681 172 4781 176 100 2,1 73 Sohold, 4½

Læs mere

Alternative proteinkilder produktivitet og økonomi ved raps, solsikke, ærter, hestebønner

Alternative proteinkilder produktivitet og økonomi ved raps, solsikke, ærter, hestebønner Alternative proteinkilder produktivitet og økonomi ved raps, solsikke, ærter, hestebønner v. Else Vils, VSP Temagruppemøde, Herning, 25. 26. maj 2011 DW130166 Alternative proteinkilder Emner: Ærter og

Læs mere

ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR 2011 OG 2012 (SEPTEMBER 2011)

ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR 2011 OG 2012 (SEPTEMBER 2011) ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR OG (SEPTEMBER ) NOTAT NR. 1128 I forventes der et resultat fra svineproduktionen på minus 136 kr. i gennemsnit, mens resultatet for de bedste 25 procent besætninger

Læs mere

MERE MÆLK UDNYT SOENS FULDE POTENTIALE

MERE MÆLK UDNYT SOENS FULDE POTENTIALE MERE MÆLK UDNYT SOENS FULDE POTENTIALE Gunner Sørensen, Innovation Foredrag nr. 11, Herning 25. oktober 2016 Daglig mælkeydelse (kg mælk pr. dag) SOENS DAGLIGE MÆLKEYDELSE 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Top: 14,6

Læs mere

Billigere, men ikke ringere foder

Billigere, men ikke ringere foder Billigere, men ikke ringere foder Torben Skov Ancker Produktchef, Cand. Agro Hornsyld Købmandsgaard A/S tsa@hk-hornsyld.dk & Chefforsker Hanne Maribo, Videncenter for Svineproduktion, L&F hma@lf.dk 2 Hvad

Læs mere

De forsvundne penge. i smågrise- og slagtesvineproduktionen. Af Jes Callesen, Syddansk Svinerådgivning. 3. marts 2015, LVK kundemøde Øster Vrå

De forsvundne penge. i smågrise- og slagtesvineproduktionen. Af Jes Callesen, Syddansk Svinerådgivning. 3. marts 2015, LVK kundemøde Øster Vrå De forsvundne penge i smågrise- og slagtesvineproduktionen Af Jes Callesen, Syddansk Svinerådgivning 3. marts 2015, LVK kundemøde Øster Vrå 7 steder hvor pengene tabes #1. Dårlig opstart (udtørring) #2.

Læs mere

Fodermøde Svin SI Center. Onsdag d. 6. juni 2012 V/ Christina Fensholt-Hansen, ATR Landhandel

Fodermøde Svin SI Center. Onsdag d. 6. juni 2012 V/ Christina Fensholt-Hansen, ATR Landhandel Fodermøde Svin SI Center Onsdag d. 6. juni 2012 V/ Christina Fensholt-Hansen, ATR Landhandel Optimale blandinger smågrise Tre meget vigtige faktorer for gode smågriseblandinger Gode og sunde råvarer At

Læs mere

NYT OMKRING SMÅGRISE OG SLAGTESVIN. Gitte Hansen SvineRådgivningen, Gefion.

NYT OMKRING SMÅGRISE OG SLAGTESVIN. Gitte Hansen SvineRådgivningen, Gefion. NYT OMKRING SMÅGRISE OG SLAGTESVIN Gitte Hansen SvineRådgivningen, Gefion. Hvad har betydning for tilvækst og dødelighed 2 nye undersøgelser fra SEGES (nr 1053 og 1054) Positiv indflydelse Samler grise

Læs mere

Sammendrag NOTAT NR. 0933. 14. DECEMBER 2009 AF: Finn K. Udesen SIDE 1 INFO@DANSKSVINEPRODUKTION.DK WWW.DANSKSVINEPRODUKTION.DK

Sammendrag NOTAT NR. 0933. 14. DECEMBER 2009 AF: Finn K. Udesen SIDE 1 INFO@DANSKSVINEPRODUKTION.DK WWW.DANSKSVINEPRODUKTION.DK I blev resultatet for svineproduktionen forbedret med 108 kr. pr. gris i forhold til. Resultaterne indeholder fuld aflønning af arbejdskraften samt forrentning af den investerede kapital. NOTAT NR. 0933

Læs mere

LMO Fagland. 23. november Hans Fink Cheføkonom, LMO

LMO Fagland. 23. november Hans Fink Cheføkonom, LMO LMO Fagland 23. november 2016 Hans Fink Cheføkonom, LMO Dagsorden Vegetabilske og animalske råvarer VaR beregninger - overrasker alle Strategi så lykkes det Dagens anbefaling Superhøje lager tal Hvede,

Læs mere

Midlertidig justering af metode til kontrol af energi.

Midlertidig justering af metode til kontrol af energi. Midlertidig justering af metode til kontrol af energi. Ved chefkonsulent Per Tybirk og seniorkonsulent Niels Morten Sloth, Videncenter for Svineproduktion, Landbrug & Fødevarer Sammendrag Fra 1. august

Læs mere

Undgå Gult Kort. Kongres for Svineproducenter 2011 Gerben Hoornenborg, Dyrlæge, Vet-Team Ole Lund, konsulent LMO

Undgå Gult Kort. Kongres for Svineproducenter 2011 Gerben Hoornenborg, Dyrlæge, Vet-Team Ole Lund, konsulent LMO Undgå Gult Kort Kongres for Svineproducenter 2011 Gerben Hoornenborg, Dyrlæge, Vet-Team Ole Lund, konsulent LMO Formål med manualen: Samle viden og erfaringer Enkelt og anvendeligt Fokus på diarré hos

Læs mere

NY MILJØREGULERING I PRAKSIS

NY MILJØREGULERING I PRAKSIS NY MILJØREGULERING I PRAKSIS Per Tybirk, HusdyrInnovation Fodringsseminar Tirsdag den 25. april 2017 Comwell, Middelfart EMNER Ny miljøregulering overordnet stald og mark Harmoniregler 170 N, P-lofter

Læs mere

Find en halv mio. kroner. I tider hvor priserne på fast ejendom er faldende, kan svineproducenter

Find en halv mio. kroner. I tider hvor priserne på fast ejendom er faldende, kan svineproducenter Find en halv mio. kroner DB-tjek giver svineproducenten mulighed for at måle sig med andre svineproducenter på udvalgte parametre, der alle påvirker dækningsbidraget. Tema > > Dorthe Poulsgård Frandsen,

Læs mere

ANVENDELSE AF EGNE FODERTAL TIL REDUKTION AF HARMONIAREAL FOR SLAGTESVIN

ANVENDELSE AF EGNE FODERTAL TIL REDUKTION AF HARMONIAREAL FOR SLAGTESVIN ANVENDELSE AF EGNE FODERTAL TIL REDUKTION AF HARMONIAREAL FOR SLAGTESVIN NOTAT NR. 1722 Hvis foderforbrug og/eller fosforindhold er lavere end landsgennemsnittet, kan der udbringes gødning fra flere slagtesvin

Læs mere

En landmand driver en svineejendom, hvor der produceres 7 kg grise med salg til fast aftager kg tilskudsfoder a 2,90 kr.

En landmand driver en svineejendom, hvor der produceres 7 kg grise med salg til fast aftager kg tilskudsfoder a 2,90 kr. 47 5. Svin Opgave 5.1. Dækningsbidrag i sohold En landmand driver en svineejendom, hvor der produceres 7 kg grise med salg til fast aftager. Der foreligger følgende oplysninger for et regnskabsår: Produktionsomfang

Læs mere

NÆRINGSINDHOLD I HVEDE OG RUG FRA EGEN BEDRIFT VARIERER KUN LIDT

NÆRINGSINDHOLD I HVEDE OG RUG FRA EGEN BEDRIFT VARIERER KUN LIDT NÆRINGSINDHOLD I HVEDE OG RUG FRA EGEN BEDRIFT VARIERER KUN LIDT ERFARING NR. 1318 Variationen i korns indhold af vand, råprotein og fosfor henover fodringssæsonen er så lille, at der ikke er grund til

Læs mere

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2018

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2018 NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2018 NOTAT NR. 1733 Normtallene viser det gennemsnitlige niveau samt den bedste tredjedel for forskellige omkostninger og produktivitetsmål. Ved budgetlægning kan bedriftens egne

Læs mere

Alternative proteinkilder produktivitet og økonomi ved raps, solsikke, ærter, hestebønner

Alternative proteinkilder produktivitet og økonomi ved raps, solsikke, ærter, hestebønner Alternative proteinkilder produktivitet og økonomi ved raps, solsikke, ærter, hestebønner v. Else Vils, VSP Temagruppemøde, Herning, 25. 26. maj 2011 Alternative proteinkilder Emner: Ærter og hestebønner

Læs mere

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2017

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2017 NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2017 NOTAT NR.1619 Normtallene viser det gennemsnitlige niveau samt den bedste tredjedel for forskellige omkostninger og produktivitetsmål. Ved budgetlægning kan bedriftens egne

Læs mere

Korn NUMMER 7 28. AUGUST 2014. Markeds- og økonomiorientering. Købssignal på foderhvede

Korn NUMMER 7 28. AUGUST 2014. Markeds- og økonomiorientering. Købssignal på foderhvede NUMMER 7 28. AUGUST 2014 Markeds- og økonomiorientering Korn Købssignal på foderhvede Agromarkets udsendte tirsdag d. 26/8-14 købssignal på færdigfoder til svin, slagtekalve og lavproteinblandinger til

Læs mere

Fodersæson 2011/2012

Fodersæson 2011/2012 Fodersæson 2011/2012 Hvilke udfordringer har vi i år??? Svinerådgiver Gitte Hansen 21630397 Udfordringer Håndtering af korn på lager Kornanalyser Indtastninger Formalingsgrad kontra mavesår Kontrolvejninger

Læs mere

FÅR DE DANSKE SØER PROTEIN OG AMINOSYRER NOK?

FÅR DE DANSKE SØER PROTEIN OG AMINOSYRER NOK? FÅR DE DANSKE SØER PROTEIN OG AMINOSYRER NOK? Thomas Sønderby Bruun, seniorprojektleder, Team Fodereffektivitet Anja Varmløse Strathe, Ph.D.-studerende, Københavns Universitet Kongres for svineproducenter

Læs mere

Sådan har vi optimeret min slagtesvineproduktion

Sådan har vi optimeret min slagtesvineproduktion Sådan har vi optimeret min slagtesvineproduktion Af Svineproducent Martin Lund Madsen, og Rådgiver Birgitte Bendixen, Syddansk Svinerådgivning Disposition TurboPlus projektet Præsentation af Foderforbrug

Læs mere

Stil skarpt på poltene

Stil skarpt på poltene Stil skarpt på poltene Fodermøde SvinerådgivningDanmark Herning 10. juni 2014 Projektleder Thomas Bruun, Ernæring & Reproduktion Det skal I høre om Baggrund for nye normer til polte Gennemgang af litteratur

Læs mere

Nyt om vådfoder. Disposition. Vådfoder kontra tørfoder. Sogrise, besætning 1. Galtgrise, besætning 1. Sogrise, besætning 2

Nyt om vådfoder. Disposition. Vådfoder kontra tørfoder. Sogrise, besætning 1. Galtgrise, besætning 1. Sogrise, besætning 2 Disposition Nyt om vådfoder Dorthe K. Rasmussen og Anni Øyan Pedersen, VSP Restriktiv vådfodring kontra ad libitum tørfodring af slagtesvin Tab af syntetiske aminor i vådfoder Værdi af enzymer i vådfoder

Læs mere

Mandag d. 4. juni 2012 V/ Christina Fensholt Hansen, ATR Landhandel

Mandag d. 4. juni 2012 V/ Christina Fensholt Hansen, ATR Landhandel Fodermøde Svin KHL Mandag d. 4. juni 2012 V/ Christina Fensholt Hansen, ATR Landhandel Kornkvalitet i ATR Altafgørende, at kvaliteten af råvarerne er i orden. Hvilke kriterier skal sættes op, for at sikre

Læs mere

ORIGINA TIL FRAVÆNNINGS- OG SMÅGRISEFODER

ORIGINA TIL FRAVÆNNINGS- OG SMÅGRISEFODER Støttet af: & European Agricultural Fund for Rural Development ORIGINA TIL FRAVÆNNINGS- OG SMÅGRISEFODER MEDDELELSE NR. 911 Tilsætning af Origina til fravænnings- og smågrisefoder gav ingen effekt på smågrisenes

Læs mere

DB-TJEK SOHOLD 7 KG, 30 KG OG SLAGTESVIN FOR 2014

DB-TJEK SOHOLD 7 KG, 30 KG OG SLAGTESVIN FOR 2014 DB-TJEK SOHOLD 7 KG, 30 KG OG SLAGTESVIN FOR 2014 NOTAT NR. 1514 Analyse på DB-tjek viser store potentialer indenfor svineproduktion, når der tages de rigtige strategiske valg omkring produktionssystemerne.

Læs mere

Succes med Slagtesvin Velkommen. Ved Direktør Nicolaj Nørgaard 19. juni 2013

Succes med Slagtesvin Velkommen. Ved Direktør Nicolaj Nørgaard 19. juni 2013 Succes med Slagtesvin Velkommen Ved Direktør Nicolaj Nørgaard 19. juni 2013 Slagtesvin Hvordan gør vi det bedst? Top orner Genetisk potentiale bestemmes tidligt i dyrets liv 3 Risiko for mavesår Formaling

Læs mere

SLUTFODERSTYRKE VED VÅDFODRING AF SLAGTESVIN

SLUTFODERSTYRKE VED VÅDFODRING AF SLAGTESVIN Støttet af: & European Agricultural Fund for Rural Development SLUTFODERSTYRKE VED VÅDFODRING AF SLAGTESVIN MEDDELELSE NR. 1027 Produktionsværdien (PV) pr. stiplads pr. år kan i nogle besætninger øges

Læs mere

Risikostyring og foderkøb Svinekongres Herning d. 21. oktober

Risikostyring og foderkøb Svinekongres Herning d. 21. oktober Risikostyring og foderkøb Svinekongres Herning d. 21. oktober Jesper Pagh, DLG-husdyrernæring Spiseseddel 1. Hvad er risikostyring? 2. Hvorfor er risikostyring mere relevant end tidligere? 3. Hvordan kan

Læs mere

Når målet er 1300 FEso pr. årsso

Når målet er 1300 FEso pr. årsso Når målet er 1300 FEso pr. årsso Kongres for svineproducenter 23. oktober 2013 Projektleder Thomas Bruun, Ernæring & Reproduktion Ingen sammenhæng - produktivitet og foderforbrug Foderforbrug pr. årsso

Læs mere

SEGES P/S seges.dk. At reducere det samlede foderforbrug fra undfangelse af grisen til slagtning. FORLØBET 34 bes. MINUS 30 - BAGGRUNDEN

SEGES P/S seges.dk. At reducere det samlede foderforbrug fra undfangelse af grisen til slagtning. FORLØBET 34 bes. MINUS 30 - BAGGRUNDEN HVAD ER MINUS 30 FE PR. PRODUCERET GRIS? REDUCER FODERFORBRUGET MED MINUS30 Lisbeth Shooter, Innovation, Fodereffektivitet Peter Jacobsen, Landbonord Landbonord D. 16. nov. 2016 At reducere det samlede

Læs mere

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2015

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2015 Støttet af: NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2015 NOTAT NR. 1427 Normtallene viser det gennemsnitlige niveau samt bedste tredjedel for forskellige omkostninger og produktivitetsmål. Ved budgetlægning kan bedriftens

Læs mere

Erfaringer fra hjemmeblandermanagement

Erfaringer fra hjemmeblandermanagement Emner Hjemmeblandermanagement - kort Hjemmeblanderens udbytte Erfaringer fra hjemmeblandermanagement (38) Delresultater fra demoprojektet, eksempler Forbedret bygholmsigte Demonstration af funktionen silokontrol

Læs mere

SUNDE GRISE I HELE VÆKSTPERIODEN

SUNDE GRISE I HELE VÆKSTPERIODEN Herning 26. oktober 2016 Dyrlæge Anders Elvstrøm, Danvet Chefforsker Hanne Maribo, SEGES Videncenter for Svineproduktion SUNDE GRISE I HELE VÆKSTPERIODEN Sunde grise i hele vækstperioden SMITTEBESKYTTELSE

Læs mere

FORSKEL I FIRMABLANDINGER TIL SLAGTESVIN

FORSKEL I FIRMABLANDINGER TIL SLAGTESVIN FORSKEL I FIRMABLANDINGER TIL SLAGTESVIN - 2016 En afprøvning af slagtesvinefoder indkøbt i 2016 viste forskel i produktionsværdien mellem blandingerne. Foderet fra DLG havde en statistisk sikker bedre

Læs mere

Sådan sparede jeg 0,5 mill. på foderet!

Sådan sparede jeg 0,5 mill. på foderet! Sådan sparede jeg 0,5 mill. på foderet! Jan Houe, Ginnerupgård, Hurup Tlf. 21743355. E-mail: houe@privat.dk Mogens Bækgaard Tlf. 40884890. E-mail: mgb@midtsvin.dk Hovedejendommen Besætning og markbrug

Læs mere

Fosfor og fytase. Ved chefkonsulent Per Tybirk

Fosfor og fytase. Ved chefkonsulent Per Tybirk Fosfor og fytase Ved chefkonsulent Per Tybirk Disposition Hvorfor er fosfor interessant? Fytasetyper og effekt Normforsøg Mangelsymptomer Zink og fytase Analyser i problem besætninger Hvorfor skal grise

Læs mere

Få det optimale ud af dit hjemmeblanderi

Få det optimale ud af dit hjemmeblanderi Få det optimale ud af dit hjemmeblanderi Peter Mark Nielsen, LMO Tommy Nielsen, VSP Program Systematik i blandeladen Få anlægget til at køre optimalt Formalingsgrad Opblanding af antibiotika Lovgivning

Læs mere

Den gennemtænkte foderlade og den daglige systematik

Den gennemtænkte foderlade og den daglige systematik Den gennemtænkte foderlade og den daglige systematik Jens Korneliussen jek@srvest.dk Disposition Planlægning og etablering (nyt anlæg /renovering) Motivation! Hvilke muligheder er der i den konkrete situation?

Læs mere

HESTEBØNNER PÅ SVINEBEDRIFTEN

HESTEBØNNER PÅ SVINEBEDRIFTEN HESTEBØNNER PÅ SVINEBEDRIFTEN Else Vils, SEGES Videncenter for Svineproduktion Jon Birger Pedersen, SEGES Planter & Miljø Kongres for Svineproducenter Herning d. 21-10-2015 Støttet af Svineafgiftsfonden

Læs mere

MARKEDSUDSIGTER FOR FODER

MARKEDSUDSIGTER FOR FODER MARKEDSUDSIGTER FOR FODER Danske Svineproducenters bankseminar, 23. august 2017 Jesper Pagh, Vicekoncerndirektør DLG AGENDA 1. Høst 2017: Forventninger og udsigter 2. Foderøkonomi 3. Risikoafdækning 4.

Læs mere

Slagtesvineproducenterne

Slagtesvineproducenterne Slagtesvineproducenterne Driftsresultaterne var for slagtesvineproducenterne i 2008 i frit fald bl.a. som følge af kraftige stigninger i foderomkostninger og negative konjunkturer. >> Anders B. Hummelmose,

Læs mere