Dansk Varemærke Tidende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Varemærke Tidende"

Transkript

1 Dansk Varemærke Tidende Nr årgang Dansk Varemærketidende, DK

2 Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold Klasse- og varefortegnelse efter begrænsning Fornyede registreringer Udslettede registreringer Ansøgningsregister Navneregister Mærkeregister Klasseregister Offentliggørelse af internationale registreringer Navneregister internationale registreringer Mærkeregister internationale registreringer Registreringsregister internationale registreringer Rettelser Andre meddelelser Prisliste pr Abonnementsprisen for årgangen er 1.000,- kr. Abonnementer tillægges porto. Abonnement tegnes i Patent- og Varemærkestyrelsen, Helgeshøj Allé 81, 2630 Tåstrup, tlf , Gironr , hvor enkelte numre sælges for en pris af 40 kr. Ansvarlig for redaktion: Niels Ravn Trykt hos Patent- og Varemærkestyrelsen ISSN

3 Offentliggørelse af registreringer Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Offentliggørelse af registreringer (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Indsigelsesfristen udløber 2 måneder fra dato, jf. varemærkelovens 23 (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MURFIX (730) Indehaver: Ejvind Sørensen, Månebakken 11, Fløng, 2640 Hedehusene, Danmark (511) Klasse 06: Byggematerialer af metal, transportable bygninger af metal, metalkabler og tråd (dog ikke til elektriske formål), kleinsmedearbejder, isenkramvarer af metal, andre varer af metal (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal), transportable bygninger (ikke af metal). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MURLOCK (730) Indehaver: Ejvind Sørensen, Månebakken 11, Fløng, 2640 Hedehusene, Danmark (511) Klasse 06: Byggematerialer af metal, transportable bygninger af metal, metalkabler og tråd (dog ikke til elektriske formål), kleinsmedearbejder, isenkramvarer af metal, andre varer af metal (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal), transportable bygninger (ikke af metal). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Cadbury Dulciora S.L., Topacio 7, Polígono Industrial, San Cristóbal Adpo , E Valladolid, Spanien (740/750) Fuldmægtig: Holme Patent A/S, Vesterbrogade 20, 1620 København V, Danmark (511) Klasse 30: Konfekturevarer, konditorvarer, kager, slik, spiseis. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Red Trails Tour Production (730) Indehaver: Red Trails Tour Production, Berglien, Bølingshavn, 1680 Skjærhallen, Norge (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 39: Transportvirksomhed, arrangering af rejser. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SPIRIT (730) Indehaver: Ole Todbjerg Holding ApS, Strandvejen 349 C, 2. th., 2930 Klampenborg, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, forretningsmæssig bistand til optrædende. (511) Klasse 41: Produktion af film, reklamefilm, tv-programmer, postproduktion, musikmanagement, redigering af reklamefilm, organisering af shows (impressariovirksomhed). (511) Klasse 42: Administration og formidling af filmrettigheder. (730) Indehaver: Designvalues A/S, Kongensgade 25, 7000 Fredericia, Danmark (511) Klasse 09: Computerprogrammer tilpasset individuelle behov. (511) Klasse 42: Design, udvikling, implementering og vedligeholdelse af computerprogrammer, herunder hjemmesider. 3799

4 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: ISM consult A/S, Gasværksvej 6, 1. sal, 2800 Lyngby, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, møntautomater og -apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 42: Restaurationsvirksomhed og udbringning af mad og drikke, værelsesudlejning, lægevirksomhed, sundheds- og skønhedspleje, bistand ved landbrugsvirksomhed, veterinærvirksomhed, juridisk bistand, videnskabelig og industriel forskning, programmering af computere. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Marlip Furniture A/S, Bodalen 11, 8643 Ans By, Danmark (511) Klasse 16: Emballage af papir eller pap, plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 20: Møbler og varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, puder. (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer (sengelinned, tæpper ect.) med broderier, sengelinned og sengetæpper. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CLEVERPATH (730) Indehaver: Computer Associates Think, Inc., a corporation of the State of Delaware, One Computer Associates Plaza, Islandia, New York 11749, USA (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (511) Klasse 09: Computersoftware. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: WinAC (730) Indehaver: SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT, Wittelsbacherplatz 2, D München, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Giersing & Stellinger Patentbureau A/S, Teglporten 3, 3460 Birkerød, Danmark (511) Klasse 09: Elektrotekniske og elektroniske apparater og instrumenter (ikke indeholdt i andre klasser); elektriske og elektroniske apparater og instrumenter til optagelse, behandling, transmission, videresendelse, lagring og udlæsning af informationer og data; elektriske anlæg, bestående af en kombination af førnævnte apparater og instrumenter; dele til forannævnte apparater, instrumenter og anlæg; databehandlingsprogrammer. (511) Klasse 42: Udvikling, konstruktion og udlejning af EDB programmer. (730) Indehaver: Triex v. Morten Steen Engelbæk, Gladsaxe Møllevej 23, 2.sal, 2860 Søborg, Danmark (511) Klasse 35: Reklame- og annoncevirksomhed, herunder udarbejdelse af reklamemateriale og -præsentationer. (511) Klasse 41: Undervisningsvirksomhed inden for design af web-sider, 3Dgrafik og billedbehandling. (511) Klasse 42: Design af billedmaterialer, 3D-grafik og web-sider; programmering vedrørende billedmanipulation og 3D-grafik. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SAFRI DUO (730) Indehaver: Uffe Savery, c/o Goldmind ApS, Nørregade 36, 1. sal, 1165 København K, Danmark; Morten Friis, c/o Goldmind ApS, Nørregade 36, 1. sal, 1165 København K, Danmark; Uffe savery & Morten Friis, C/O Goldmine ApS., Nørregade 36 B, 1. sal, 1165 København K, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 09: Apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, lydbærere, lydplader, compactdisks (lyd/billede), grammofonplader, DVD'er, videoplader, videobånd, magnetiske og optiske databærere samt dele og tilbehør ( ikke indeholdt i andre klasser ) til de omhandlede varer. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande og hovedbeklædning. (511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed herunder især levende optræden, orkestervirksomhed, fjernsynsunderholdning, produktioner af radio- og fjernsynsprogrammer, videofilm og shows; udgivelse af bøger og tekster, undtagen reklametekster, kulturelle arrangementer. 3800

5 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Kosan Crisplant (730) Indehaver: Kosan Crisplant a/s, P.O. Pedersens Vej 22, 8200 Århus N, Danmark (511) Klasse 07: Maskiner og værktøjsmaskiner, herunder udstyr for tomsugning, trykprøvning, rengøring (vask), mærkning, maling og renovering (opretning) af gasflasker, samt maskiner i form af krympemaskiner til forsegling af gasventiler; motorer (ikke til befordringsmidler til brug på land), koblinger og transmissionsdele (ikke til befordringsmidler til brug på land), landbrugsredskaber (ikke hånddrevne); rugemaskiner; gaspåfyldningsanlæg (maskiner) til gasflasker, samt dele og tilbehør hertil (ikke indeholdt i andre klasser); vaskemaskiner til gasflasker. (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, møntautomater og -apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater; elektriske og elektroniske apparater og instrumenter til gaspåfyldning på anlæg til gasflasker, herunder computerprogrammel (software og hardware), kontroludstyr samt måle- og styringsapparater; apparater og instrumenter til dosering og måling af gas, samt til vejning og trykprøvning af gasflasker. (511) Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer, herunder gasarmaturer og gasregulatorer, dele, tilbehør og herunder sikkerhedsudstyr til ovennævnte varer (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, forretningsmæssig planlægning og vejledning vedrørende drift, vedligeholdelse og renovering af gaspåfyldningsanlæg og gasfyldestationer. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed, herunder vedligeholdelse og renovering af gaspåfyldningsanlæg og gasfyldestationer. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer, uddannelsesog undervisningsvirksomhed særligt i relation til drift og vedligeholdelse af gaspåfyldningsanlæg og gasfyldestationer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: FEDDET (730) Indehaver: Ivan Reedtz-Thott, Strandegaard Gods, St. Elmuevej 15, 4640 Fakse, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Sand & Sørensen Nordia Advokater, Nørre Søgade 7, 1005 København K, Danmark (511) Klasse 04: Olier og fedtstoffer til industrielle formål, smøremidler, midler til absorbering, fugtning og binding af støv, brændstoffer (herunder motordrivmidler og øvrige produkter til optænding), belysningsstoffer, lys, væger. (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, frugtsauce, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og spisefedt. (511) Klasse 31: Landbrugs-, skovbrugs- og havebrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), levende dyr, friske frugter og grøntsager, frø og såsæd, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Davis Datavision A/S, Gothersgade 101C, 1123 København K, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, møntautomater og -apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (511) Klasse 42: Restaurationsvirksomhed og udbringning af mad og drikke, værelsesudlejning, lægevirksomhed, sundheds- og skønhedspleje, bistand ved landbrugsvirksomhed, veterinærvirksomhed, juridisk bistand, videnskabelig og industriel forskning, programmering af computere. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: TARAX (730) Indehaver: Ekko Eiendom AS, P.b 6091, Sluppen, N-7434 Trondheim, Norge (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration,samt bistand ved varetagelse af kontoropgaver, herunder indsamling og systematisering af information i computerdatabaser og til brug for globale og lokale datanetværk; professionel forretningsmæssig rådgivning, herunder rådgivning vedrørende rationalisering og effektivisering af virksomheder; PR-virksomhed, markedsundersøgelser og analyser, organisering af udstillinger med kommercielle eller reklamemæssige formål; rådgivning vedrørende forretningsledelse og forretningsorganisation. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, arrangement og ledelse af kurser og seminarer.. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Chopin v/lars Johnsen & Gitte Johnsen, Gentoftegade 60, 2820 Gentofte, Danmark (511) Klasse 14: Smykker. (511) Klasse 18: Lædervarer (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj. (730) Indehaver: Ssang Yong Motor Company, 150-3, Chilkoi-dong, Pyungtaeksi, Kyunggi-do, Sydkorea (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (511) Klasse 12: Køretøjer, befordringsmidler til brug på land, i luften eller i vandet, SUV køretøjer, multi anvendelige køretøjer, passagerbiler, varebiler, pick-ups, busser, lastvogne, herunder lastvogne med tippelad, trailers, traktorer, sportsvogne, hjul til befordringsmidler, hjulfælge, hjulkapsler og hjuldæk til befordringsmidler; dele og tilbehør til alle de forannævnte varer (ikke indeholdt i andre klasser). 3801

6 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Peter Bram, Strandvænget 8, 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 09: Computer software. (511) Klasse 35: Samling (ikke transport) af et udvalg af edb- produkter, så andre får mulighed for - på en nem måde - at overskue at købe disse varer. (511) Klasse 37: Installation og vedligeholdelse af computer hardware. (511) Klasse 41: Undervisningsvirksomhed. (511) Klasse 42: Udvikling og design af hjemmesider, grafisk designervirksomhed, WEB-hosting, udvikling (for andre), teknisk rådgivning og konsulentbistand, udvikling og design af computer software. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: REXTON (730) Indehaver: Ssang Yong Motor Company, 150-3, Chilkoi-dong, Pyungtaeksi, Kyunggi-do, Sydkorea (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (511) Klasse 12: Køretøjer, befordringsmidler til brug på land, i luften eller i vandet, SUV køretøjer, multi anvendelige køretøjer, passagerbiler, varebiler, pick-ups, busser, lastvogne, herunder lastvogne med tippelad, trailers, traktorer, sportsvogne, hjul til befordringsmidler, hjulfælge, hjulkapsler og hjuldæk til befordringsmidler; dele og tilbehør til alle de forannævnte varer (ikke indeholdt i andre klasser). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MEGAFON (730) Indehaver: Megafon, Alhambravej 12, 1826 Frederiksberg C, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (511) Klasse 09: Optaget computersoftware, herunder til brug ved undersøgelser, analyser og forskning; elektroniske, magnetiske eller optiske manualer til sådan software. (511) Klasse 16: Tryksager, brochurer, reklamer, tidsskrifter, aviser, trykte blade, skemaer, formularer og blanketter, trykte vejledninger og manualer, instruktions- og undervisningsmateriale, overheadfilm (transparenter til overheadprojektorer), computersoftware i trykt form samt trykte manualer dertil. (511) Klasse 35: Markedsanalyser og andre forretningsanalyser og forretningsundersøgelser for andre; forskning i forretningsforhold og information vedrørende forretningsvirksomhed; statistiske analyser og kompilationer; indsamling og håndtering af kundeinformation for andre; udvikling for andre af gode kunderelationer; forretningsudvikling; konsulentvirksomhed og rådgivning om forretningsforhold; pressevirksomhed; forretningsmæssig forskning i medieforhold; marketing, herunder telemarketing, og salgsfremstød for andre, forretningsmæssig bistand i forbindelse med køb og salg af varer, reklame- og annoncevirksomhed, produktion af TV-reklamer; bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration; indsamling og systematisering af informationer i computerdatabaser, herunder kreditoplysninger; organisering af udstillinger og messer med kommercielt sigte; rekruttering af personale, herunder headhunting; forretningsmæssig rådgivning om job og karriere; samling (ikke transport) af et udvalg af varer så andre får mulighed for - på en nem måde - at overskue og købe disse varer, herunder via Internettet; politiske meningsmålinger og valganalyser. (511) Klasse 36: Finansiel virksomhed, herunder økonomiske og finansielle analyser; konsulentvirksomhed og rådgivning om økonomi, investering, finansiering og beskatning; ejendomsmæglervirksomhed; analyser, konsulentvirksomhed og rådgivning om forsikring; forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed; konsulentvirksomhed og rådgivning om kreditværdighed og kreditgivning; inkassovirksomhed; sponsorvirksomhed; værdiansættelsesvirksomhed. (511) Klasse 41: Undervisning og uddannelse; afholdelse af kurser, seminarer og konferencer med undervisningsformål; organisering af kulturelle arrangementer; afholdelse af messer og udstillinger med kulturelt sigte; produktion af film med undervisningssigte; forlagsvirksomhed; online-publicering af bøger og tidsskrifter; underholdningsvirksomhed, herunder via radio, TV og Internettet; produktion af TV-programmer; spille- og kasinovirksomhed; organisering af lotterier og chancespil. (511) Klasse 42: Udførelse af psykologiske tests og intelligenstests i forbindelse med personalerekruttering; konsulentvirksomhed og rådgivningsvirksomhed (ikke om forretning) om jura og teknik; industriel og videnskabelig forskning; udarbejdelse og videreudvikling af computerprogrammer; syns- og skønsforretninger; fremskaffelse af lokaler og andre faciliteter til udstillinger, messer, konferencer og kongresser; nyhedsformidling. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MindPark (730) Indehaver: Skørping Kommune, Rådhuset, Skørpingvej 7, 9575 Terndrup, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Innovation & Quality Management, v/jens-peder Vium, Skindbjergvej 5, 9520 Skørping, Danmark (511) Klasse 35: Bistand vedrørende etablering af virksomheder med særlig højt videnindhold, herunder rådgivning om finansiering, forretningsplaner, økonomi og produktudvikling samt vedrørende IT-infrastruktur, bistand til varetagelse af kontoropgaver, herunder telefonomstilling. (511) Klasse 42: Tilvejebringelse af mødelokaler og af mad og drikke, teknisk bistand og rådgivning vedrørende IT-infrastruktur i virksomheder med særlig højt videnindhold. 3802

7 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Masterline (730) Indehaver: Bauhaus A/S, Anelystparken 16, 8381 Mundelstrup, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Patrade A/S, Fredens Torv 3 A, 8000 Århus C, Danmark (511) Klasse 07: Maskiner og værktøjsmaskiner, motorer (ikke til befordringsmidler til brug på land), koblinger og transmissionsdele (ikke til befordringsmidler til brug på land), landbrugsredskaber (ikke hånddrevne), rugemaskiner. (511) Klasse 08: Håndværktøj og instrumenter (hånddrevne), knivsmedevarer, gafler og skeer, hug- og stikvåben, barbermaskiner. (511) Klasse 31: Landbrugs-, skovbrugs- og havebrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), levende dyr, friske frugter og grøntsager, frø og såsæd, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Chakra Energisokker (730) Indehaver: Robert Larsen, Sneppevej 4, 2. th., 6000 Kolding, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Advokaterne Møller & Baruah, Sønder Havnegade 36, Postboks 299, 6000 Kolding, Danmark (511) Klasse 23: Garn og tråd til tekstilfabrikation. (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer (ikke indeholdt i andre klasser), senge- og bordtæpper. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: House of Dreams (730) Indehaver: Reklamebureauet Sandbye & Partners, Klosterstræde 23A, 2 sal,, 1157 København K, Danmark (511) Klasse 20: Møbler i form af senge, sengestel af træ, sengebeslag ikke af metal, sengeborde, sengegavle af træ; puder. (511) Klasse 24: Sengelinned, sengetæpper, dyner. (511) Klasse 35: Samling (ikke transport) af et udvalg af varer, så andre får mulighed for - på en nem måde - at overskue og købe disse varer via et globalt computernetværk. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: FIRST HOLIDAY (730) Indehaver: Lasse Larsen Byggefirma A/S, Silkeborgvej 247, 8230 Åbyhøj, Danmark (511) Klasse 35: Markedsføring og annoncering på internet, TV og i trykte medier. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed. (511) Klasse 41: Kulturelle arrangementer, udstillinger. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (730) Indehaver: Land & Leisure A/S, Søtorvet 5, 1371 København K, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 36: Udlejning af fast ejendom. (511) Klasse 39: Tilrettelæggelse og salg af fly-, tog- og skibsrejser. (511) Klasse 41: Arrangement og afholdelse af kurser og kongresser med kulturelt og uddannelsesmæssigt formål, underholdningsvirksomhed. (511) Klasse 42: Hotelvirksomhed og restaurationsvirksomhed; fremskaffelse af lokaliteter til kurser og kongresser. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Erhvervskonsulentfirmaet Philip X.S. Møller, Strandvejen 149, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 06: Nøgleringe af uædle metaller, uædle metaller og legeringer heraf, byggematerialer af metal, transportable bygninger af metal, materialer af metal til jernbaneanlæg, metalkabler og tråd (dog ikke til elektriske formål), kleinsmedearbejder, isenkramvarer af metal, metalrør, pengeskabe, andre varer af metal (ikke indeholdt i andre klasser), malm. (511) Klasse 14: Nøgleringe (nipsgenstande), ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed og ikke indeholdt i andre klasser, juvelerarbejder, smykker, ædelstene, ure og kronometriske instrumenter. (511) Klasse 16: Etiketter, papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), spillekort, tryktyper, klichéer. 3803

8 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: deff.dk (730) Indehaver: Biblioteksstyrelsen, Nyhavn 31E, 1051 København K, Danmark (511) Klasse 03: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter samt slibemidler, sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler. (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, møntautomater og -apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 14: Ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed og ikke indeholdt i andre klasser, juvelerarbejder, smykker, ædelstene, ure og kronometriske instrumenter. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), spillekort, tryktyper, klichéer. (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser, skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. (511) Klasse 34: Tobak, artikler for rygere, tændstikker. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Restaurationsvirksomhed og udbringning af mad og drikke, værelsesudlejning, lægevirksomhed, sundheds- og skønhedspleje, bistand ved landbrugsvirksomhed, veterinærvirksomhed, juridisk bistand, videnskabelig og industriel forskning, programmering af computere, tjenesteydelser, der ikke kan henføres til andre klasser. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: deff.dk Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek (730) Indehaver: Biblioteksstyrelsen, Nyhavn 31E, 1051 København K, Danmark (511) Klasse 03: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter samt slibemidler, sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler. (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, møntautomater og -apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 14: Ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed og ikke indeholdt i andre klasser, juvelerarbejder, smykker, ædelstene, ure og kronometriske instrumenter. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), spillekort, tryktyper, klichéer. (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser, skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. (511) Klasse 34: Tobak, artikler for rygere, tændstikker. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Restaurationsvirksomhed og udbringning af mad og drikke, værelsesudlejning, lægevirksomhed, sundheds- og skønhedspleje, bistand ved landbrugsvirksomhed, veterinærvirksomhed, juridisk bistand, videnskabelig og industriel forskning, programmering af computere, tjenesteydelser, der ikke kan henføres til andre klasser. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: VARISAN (730) Indehaver: CIZETA PARAMEDICALI S.r.l., Via IV Novembre 46, CUGGIONO, Italien (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 10: Elastikstrømper og elastikstrømpebukser, strømper og strømpebukser til årebrok. (511) Klasse 25: Strømper, sokker samt strømpebukser. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SORENTO (730) Indehaver: Kia Motors Corporation, 231 Yangjae-dong, Seocho-gu, Seoul , Sydkorea (740/750) Fuldmægtig: Patrade A/S, Fredens Torv 3 A, 8000 Århus C, Danmark (511) Klasse 12: Personvogne, lastvogne, busser, minibusser, varevogne, minivarevogne. 3804

9 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Ida Paridon, H C Lumbyes Vej 122, 4700 Næstved, Danmark; Kirsten Bruhn Hansen, Ibsvej 27, 4750 Lundby, Danmark (511) Klasse 35: Rekruttering af personale. (591) Farvetekst: mærket er udført i farver (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: TWIN EASY STEP (730) Indehaver: Twinco A/S, Skebjergvej 23, 2765 Smørum, Danmark (511) Klasse 20: Fodskamler, fodstøtter (møbel). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PinMag (730) Indehaver: BORKS PATENTTAVLER A/S, Skartved Vestervej 1, 6000 Kolding, Danmark (511) Klasse 16: Institutions- og undervisningsmateriale. (511) Klasse 20: Møbler, billedrammer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Express Fulfilment Services AS, Hørskætten 7, 2630 Taastrup, Danmark (511) Klasse 09: Software og hardware til databehandling. (511) Klasse 35: Sortering, segmentering og redigering af informationer i computerdatabaser; administration af datastyrede arkiver herunder dataopdatering, databerigtigelser, datasammenkørsel, datarens; analyser af data; bistand ved varetagelse af kontoropgaver herunder databehandling. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 39: Opbevaring og pakning af varer, oplagring. (511) Klasse 42: Teknisk rådgivning og konsulentydelser i forbindelse med databehandling. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: UL International Demko (730) Indehaver: UL International Demko A/S, Lyskær 8, 2730 Herlev, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Philip & Partnere, Vognmagergade 7, 1120 København K, Danmark (511) Klasse 09: Elektriske produkter, herunder elektriske ledninger og elektriske kabler. (511) Klasse 42: Rådgivning vedrørende certificering og mærkning, prøvning og certificering af sikkerhedsstandarder, design, udvikling og ajourføring af certificeringssystemer samt rådgivning og information vedrørende implementeringen heraf, rådgivning vedrørende CE-mærkning. (730) Indehaver: RESORT GRUPPEN A/S, Datavej 44, 3460 Birkerød, Danmark (511) Klasse 35: Bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration. (511) Klasse 36: Finansiel virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed, herunder anvisning af bofællesskaber. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Arkitektvirksomhed; juridisk bistand, videnskabelig og industriel forskning. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: HEC (730) Indehaver: Bayer Aktiengesellschaft, D Leverkusen, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (511) Klasse 01: Kemiske produkter til anvendelse i landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsøjemed, kemiske præparater til behandling af såsæd (ikke indeholdt i andre klasser), gødningsmidler. (511) Klasse 05: Præparater til udryddelse af dyr og planter, insekticider, herbicider, fungicider. 3805

10 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: STATE EXPRESS (730) Indehaver: Ardath Tobacco Company Limited, Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 2PG, Storbritannien (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 34: Cigaretter, tobak, tobaksprodukter, artikler for rygere, lightere og tændstikker. (730) Indehaver: Aktieselskabet Nordisk Solar Compagni, Haderslevvej 25, 6000 Kolding, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 09: Elektriske apparater og instrumenter samt tilbehør hertil i form af afbryderdåser, afbrydere, amperemetre, drosselspoler, elektriske apparater til fjerntænding og til tiltrækning og udryddelse af insekter, elektrisk tråd, armaturer, ledninger, kabler, stikkontakter og stikdåser, elektromagnetiske spoler, fjernbryderkontakter, forbindelsesklemmer, elektriske forbindelsesled og forbindelsesstykker til elektriske ledninger, elektriske fordelingsskabe, forgreningsled og dåser til elektriske formål, kapper til elektriske ledninger, isoleret kobbertråd, elektriske kondensatorer, elektriske kontakter, elektriske ledere, elektriske ledningsnet, elektriske omskiftere og relæer, elektriske spoler og holdere dertil, elektriske låse, elektriske omformere, elektriske spændingsbegrænsere og spændingsdelere, elektriske strømvendere og strømafbrydere, strømfordelingstavler, elektroniske transistorer, transformere, voltmetre; måleapparater, herunder elektriske, måleinstrumenter, omdrejningstællere, temperaturindikatorer, termostater, belysningsmålere, trykmålere og trykmåleapparater, smeltesikringer og smeltetråd; signaleringsapparater og - instrumenter, herunder akustiske alarmer, alarmapparater, brand- og lydalarmer, elektriske alarmklokker, elektriske brummere, detektorer, herunder røgdetektorer, elektriske dørklokker, signalklokker, automatiske kontakture, ringeapparater, signallanterner, signaltavler, lysende eller mekaniske, sirener, tyverialarmindretninger samt tyverihindrende elektriske installationer; elektriske loddeapparater og loddejern; optiske apparater og instrumenter, lysledere; elektriske installationer til fjernkontrol af industrielle processer, elektriske kontrolapparater og paneler, lynafledere; vaterpas. (511) Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Sølvræven (730) Indehaver: Sølvræven ApS, Boulevarden 5, 9000 Ålborg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. (511) Klasse 35: Detailhandelsvirksomhed i form af samling (ikke transport) af et udvalg af varer, så andre får mulighed for - på en nem måde at overskue og købe disse varer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Micro Support (730) Indehaver: Micro Support ApS, Østervænget 4, 4560 Vig, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Jørn Heinricy, Bøgeparken 6, 4540 Fårevejle, Danmark (511) Klasse 35: Bistand ved forretningsledelse i form af rådgivning til beslutningstagere i forbindelse med udviklings- og anlæsgprojekter. (511) Klasse 40. (511) Klasse 41: Undervisning om IT-forhold. (511) Klasse 42: Proffesionel rådgivning (ikke forretningsmæssig) indenfor ITbranchen, herunder rådgivning og support ved fremstilling og anvendelse af microelektronik, microcomputer- og microprossorsystemer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ROSE'S BLUE CURACAO (730) Indehaver: L. Rose & Co., Limited, 25 Berkeley Square, London W1X 6HT, Storbritannien (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 32: Ikke-alkoholholdige drikke; styrkedrikke; koncentrater, præparater til fremstilling af ikke-alkoholholdige drikke; miksere. (511) Klasse 33: Alkoholholdige drikke; vine, spiritus og likører. (730) Indehaver: Master Foods A/S, Ringager 2 A, 2605 Brøndby, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 30: Ris, mel, næringsmidler af korn,; konfekturevarer ( med undtagelse af tyggegummi ); konditorivarer, kager, småkager, kiks, biscuits, vafler; spiseis, herunder flødeis, iscreme, sorbetis, frossen yoghurt og andre spiseisprodukter; frosne konfekturevarer; kolde desserter baseret på chokolade, konfekturevarer og konditorivarer; mousser fremstillet helt eller overvejende af chokolade eller spiseis; brød, kagedej; pålæg såvel sødt som krydret fremstillet helt eller overvejende af ris, mel, korn, kakao, chokolade eller andre konfekturevarer; snackprodukter på basis af ris, mel, korn, kaffe, chokolade, konfekturevarer, konditorivarer eller spiseis; færdigretter hovedsagelig bestående af de i klassen nævnte varer; chokolade; pizzaer, pizzabunde og - melblandinger; krydrede saucer, herunder sådanne til pasta og ris; salatdressinger, mayonnaise, pulverformede præparater til fremstilling af krydrede saucer, nemlig dip; sukker, tapioka, sago, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, krydderier, råis. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. 3806

11 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Pædagogisk IT-kørekort (730) Indehaver: UNI-C, Olof Palmes Alle 38, 8200 Århus N, Danmark (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed i form af efteruddannelse inden for IT området. (730) Indehaver: Turbovent Industri A/S, Industrivej 45, 9600 Års, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Advokatfirmaet Dahl, Koch & Boll, Gravene 2, 8800 Viborg, Danmark (511) Klasse 11: Komfortventilation til bolig, kontor og industri i form af opblandings- og genvindingsventilationsapparater med udsugning og indblæsning samt eftervameflade på enten vand eller el. (511) Klasse 37: Reparationsvirksomhed og installationsvirksomhed vedrørende komfortventilation til bolig, kontor og industri i form af opblandings- og genvindingsventilationsapparater med udsugning og indblæsning samt eftervameflade på enten vand eller el. (511) Klasse 42: Teknisk konsulentbistand vedrørende komfortventilation til bolig, kontor og industri i form af opblandings- og genvindingsventilationsapparater med udsugning og indblæsning samt eftervameflade på enten vand eller el. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BELLEVUE (730) Indehaver: LAA93 ApS, Springforbivej 4, 2930 Klampenborg, Danmark (511) Klasse 33: Vin og Spiritus. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CUL8R (730) Indehaver: The Coca-Cola Company, a corporation af the State of Delaware, 310, North Avenue, N.W. Atlanta, Georgia 30313, USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 32: Drikkevarer, nemlig drikkevand, vand tilsat smag, mineral- og kulsyreholdige vande; andre ikke-alkoholholdige drikke, nemlig sodavand, energidrikke og sportsdrikke; frugtdrikke og juice; saft, koncentrater og pulver til fremstilling af drikke, nemlig mineral og kulsyreholdige vande, sodavand, energidrikke, sportsdrikke, frugtdrikke og juice. (730) Indehaver: Matchmaker A/S, Rosenvængets Allé 20, 2100 København Ø, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Osborne Clarke, Nyropsgade 45, 1602 København V, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, rekruttering af personale, proffesionel rådgivning vedrørende forretningsvirksomhed. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Konsulentvirksomhed vedrørende erhvervsmæssig ekspertise. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MatchMaker (730) Indehaver: Matchmaker A/S, Rosenvængets Allé 20, 2100 København Ø, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Osborne Clarke, Nyropsgade 45, 1602 København V, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, rekruttering af personale, proffesionel rådgivning vedrørende forretningsvirksomhed. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Konsulentvirksomhed vedrørende erhversvsmæssig ekspertise. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PROTIENT LIFT (730) Indehaver: Johnson & Johnson, a corporation of the State of New Jersey, One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 03: Toiletpræparater og kosmetiske præparater til pleje og rengøring af hud og hår. (511) Klasse 05: Medicinske og farmaceutiske præparater til behandling af hårets og hudens tilstand. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: COLA-CHOK (730) Indehaver: Toms Fabrikker A/S, Ringvej B 4, 2750 Ballerup, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (511) Klasse 30: Chokolade, chokoladevarer, sukkervarer, konfekturevarer. 3807

12 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Caravell A/S, Hjarbækvej 65, 8831 Løgstrup, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Åboulevarden 17, 8100 Århus C, Danmark (511) Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Scan Studio ApS, Damgårdvej 6, 5500 Middelfart, Danmark (511) Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SKAF - Stats- og Kommunalt Ansattes Forhandlingsfællesskab (730) Indehaver: Statstjenestemændenes Centralorganisation II (CO II), Olof Palmes Gade 10, 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 35: Forretningsmæssig bistand vedrørende faglig organisering; rådgivning vedrørende personaleledelse; jobformidling; forretningsmæssig bistand vedrørende personaleforhold og -udvikling. (511) Klasse 36: Arbejdsløshedskassevirksomhed. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ORANGE MATRIX (730) Indehaver: Orange A/S, Prags Boulevard 80, 2300 København S, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 09: Apparatur, instrumenter og anlæg til kommunikation, herunder til telefoni, telefoner og mobiltelefoner, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske og optiske databærere, lydbærere, sende- og modtageudstyr, herunder antenner og parabolantenner, databehandlingsudstyr til telekommunikation, software, elektriske akkumulatorer og batterier, transformatorer og elektriske omformere, kodere og dekodere, kodede kort og magnetiske kort til kodning, magnetiske telefonkort til brug ved telefonering, apparater og instrumenter til signalering og undervisning, elektroniske bøger, herunder elektroniske telefonbøger og elektroniske adressebøger, elektroniske kalendere, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til foranstående varer. (511) Klasse 16: Tryksager, bøger og tidsskrifter, telefonbøger, kalendere, adressebøger, trykt instruktionsmateriale og instruktionsbøger, ikke magnetiske telefonkort af pap eller plastic. (511) Klasse 35: Telefonsvareservice (for abonnenter som er midlertidigt fraværende), annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, systematisering af informationer i computerdatabaser, kompilering og indføring af informationer i computerdatabaser, sortering og redigering af informationer i computerdatabaser, føring af elektroniske kalendere og adressebøger, ajourføring, redigering og synkronisering heraf, udskrivning af meddelelser, samling (ikke transport) af et udvalg af varer, så andre får mulighed for - på en nem måde - at overskue og købe disse varer. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder information vedrørende telekommunikation, telefonisk og telegrafisk kommunikation, kommunikation via computerskærme og mobiltelefoner, faksimilitransmissioner, radioog fjernsynsudsendelser, herunder via kabel-tv, udsendelse af meddelelser, udlejning af apparater til udsendelse af meddelelser, udlejning af apparatur til telekommunikation, herunder af telefoniapparatur. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ORANGE MANAGER (730) Indehaver: Orange A/S, Prags Boulevard 80, 2300 København S, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 09: Apparatur, instrumenter og anlæg til kommunikation, herunder til telefoni, telefoner og mobiltelefoner, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske og optiske databærere, lydbærere, sende- og modtageudstyr, herunder antenner og parabolantenner, databehandlingsudstyr til telekommunikation, software, elektriske akkumulatorer og batterier, transformatorer og elektriske omformere, kodere og dekodere, kodede kort og magnetiske kort til kodning, magnetiske telefonkort til brug ved telefonering, apparater og instrumenter til signalering og undervisning, elektroniske bøger, herunder elektroniske telefonbøger og elektroniske adressebøger, elektroniske kalendere, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til foranstående varer. (511) Klasse 16: Tryksager, bøger og tidsskrifter, telefonbøger, kalendere, adressebøger,trykt instruktionsmateriale og instruktionsbøger, ikke magnetiske telefonkort af pap eller plastic. (511) Klasse 35: Telefonsvareservice (for abonnenter som er midlertidigt fraværende), annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, systematisering af informationer i computerdatabaser, kompilering og indføring af informationer i computerdatabaser, sortering og redigering af informationer i computerdatabaser, føring af elektroniske kalendere og adressebøger, ajourføring, redigering og synkronisering heraf, udskrivning af meddelelser, samling (ikke transport) af et udvalg af varer, så andre får mulighed for - på en nem måde - at overskue og købe disse varer. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder information vedrørende telekommunikation, telefonisk og telegrafisk kommunikation, kommunikation via computerskærme og mobiltelefoner, faksimilitransmissioner, radioog fjernsynsudsendelser, herunder via kabel-tv, udsendelse af meddelelser, udlejning af apparater til udsendelse af meddelelser, udlejning af apparatur til telekommunikation, herunder af telefoniapparatur. 3808

13 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Permasteelisa SPA, Via Friuli, 10, I San Vendemiano (TV), Italien (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S, Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, Danmark (511) Klasse 06: Byggematerialer af metal, metaldøre, metalvinduer, vægge og skillevægge af metal, vægbeklædninger af metal til bygningsbrug, facadebeklædning af metal. (511) Klasse 19: Bygningsmaterialer (ikke af metal), herunder murelementer, præfabrikerede ydre og indre mure og vægge til bygningsbrug, gulve, tekniske gulve, gulvbelægning og -beklædning. (511) Klasse 20: Boligudstyr, møbler, herunder møbler i form af skillevægge og skillerum, billedrammer, skabe og kabinetter, stole, knager (ikke af metal), klædebøjler, garderobestativer, borde skriveborde og chatoller, salgs- og udstillingsborde, -tavler og -stativer, døre og andre dele og tilbehør til møbler (ikke indeholdt i andre klasser), arkivskabe, kontormøbler, hylder til arkivskabe. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Universal Music A/S, Amaliegade 45 mezz., 1256 København K, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (511) Klasse 09: Apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, cd'er, minidiscs, cd-rom, software, kassettebånd, videobånd, Digital Versatile Discs (DVDs), digitale medier, alt med musik, lyd og/eller billeder; computerspil, optagne computerprogrammer. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, papirhandlervarer, bogbinderiartikler, fotografier, spillekort, tryktyper, klichéer, artikler til brug for kunstnere, kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater). (511) Klasse 41: Produktion, udgivelse og udlejning af indspillede musik og/ eller videodics, musik- og/eller videoplader, musik- og/eller videobånd; underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (730) Indehaver: Audio Media A/S, Store Kongensgade 72, 1264 København K, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Sandager Advokatfirma, Hammerensgade 1, 1267 København K, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, møntautomater og -apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), spillekort, tryktyper, klichéer. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, lancering og offentliggørelse af jobsektion inden for IT-branchen og dertil relaterede områder. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer, udgivervirksomhed, herunder af bøger. (511) Klasse 42: Restaurationsvirksomhed og udbringning af mad og drikke, værelsesudlejning, lægevirksomhed, sundheds- og skønhedspleje, bistand ved landbrugsvirksomhed, veterinærvirksomhed, juridisk bistand, videnskabelig og industriel forskning, programmering af computere, udgivelse af ITartikler via internettet, lancering og offentliggørelse af IT-nyheder, nyhedsbreve, debatforum og softwarepriser samt drift af professionel IT-doktor (brevkasse) med besvarelse af spørgsmål vedrørende IT-problemer. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: KKDK (730) Indehaver: Kuffert Kompagniet A/S, Roholmsvej 7, 2620 Albertslund, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser, skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller, dokumentmapper, attachétasker, håndtasker, sportstasker, tegnebøger, punge. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 35: Samling (ikke transport) af udvalg af varer, så andre på en nem måde kan overskue og købe disse vare, herunder via internettet. 3809

14 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: OSIS (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Peter Møller-Jensen, Tirsbækvej 131, 7120 Vejle Øst, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Plougmann & Vingtoft A/S, Sankt Annæ Plads 11, 1250 København K, Danmark (511) Klasse 09: Alarmapparater, databehandlingsapparater, detektorer, mængdeindikatorer, nautiske apparater og instrumenter, elektriske overvågningsapparater, radarapparater, sendere (telekommunikation), sonder til videnskabelige formål, observationsinstrumenter (ikke til medicinske formål), computerprogrammer (software) til analyse af data, apparater og instrumenter til indsamling og udsendelse af data, herunder sensorer, der kan identificere og opspore olieforurening. (511) Klasse 38: Transmission, opsamling og udsendelse af meddelelser og billeder formidlet via computer. (511) Klasse 42: Programmering af computere, identificering og opsporing af olie og olieforurening gennem udnyttelse af elektroniske apparater, alarmapparater, databehandlingsapparater, detektorer, mængdeindikatorer, nautiske apparater og instrumenter, elektriske overvågningsapparater, radarapparater, sendere (telekommunikation), computere og computerprogrammer til analyse af data samt af sonder til videnskabelige formål; oliefeltopmåling, ingeniørvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Electronic Land Scandinavia ApS, Industrivej 18, 9440 Åbybro, Danmark (511) Klasse 09: Computere og spil til computere samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) dertil. (511) Klasse 28: Spil, herunder håndholdte videospil samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) dertil. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Johnny Reimar Entertainment ApS, Nordre Strandvej 258B, 3140 Ålsgårde, Danmark (511) Klasse 09: Briller. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Føtex A/S, Bjødstrupvej 18, Holme, 8270 Højbjerg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 24: Håndklæder, sengelinned. (730) Indehaver: Electronic Land Scandinavia ApS, Industrivej 18, 9440 Åbybro, Danmark (511) Klasse 09: Computere og spil til computere samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) dertil. (511) Klasse 28: Spil, herunder håndholdte videospil samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) dertil. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. 3810

15 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Karsten Dannemann, Fornæsvej 26, 8240 Risskov, Danmark; Lene Høgh, Fornæsvej 26, 8240 Risskov, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Karsten Dannemann, Fornæsvej 26, 8240 Risskov, Danmark (511) Klasse 37: Boligbyggevirksomhed, herunder boligbyggeri, boligrenovering og entreprisestyring, ikke finansiel. (591) Farvetekst: Mærket er udført i blå og rød (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Connect Partner A/S, Transformervej 18, 1. sal, 2730 Herlev, Danmark (511) Klasse 09: Databehandlingsudstyr, elektriske apparater og instrumenter til signalering, kontrol, transmission, IP-anlæg (Internet Protokollen), routere, switche, hubs, trådløs kommunikation, radiokæde, mobilnetværk. (511) Klasse 37: Installationsvirksomhed, fusionssplidsning af fiber. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, totaløsninger. (511) Klasse 42: Programmering af computere, konfiguration af data - og telenetværk, totalløsninger omkring e-canmerse (Internethandel). (591) Farvetekst: Mærket er i farver (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Equine Healthcare ApS, Roskildevej 48 R, 3400 Hillerød, Danmark (511) Klasse 10: Inhalationsmaske der er specielt udviklet til doserings af astmaspray til heste. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: NordiCare (730) Indehaver: Novo Nordisk A/S, Novo Allé, 2880 Bagsværd, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Novo Nordisk A/S, Novo Alle, 2880 Bagsværd, Danmark (511) Klasse 09: Optaget computer software, herunder software til medicinsk information, uddannelse og salgsaktiviteter, software til websites, intranet og internet; medicinske publikationer i elektronisk form; databehandlingsudstyr og computere. (511) Klasse 42: Computerservice i form af adgang til data vedrørende medicinsk analyse og behandling; medicinsk rådgivningsydelser, medicinsk kliniske ydelser, medicinske ydelser relateret til humane væksthormon præparater og andre farmaceutiske præparater; information og rådgivningsydelser alle relateret til personlig håndtering af sygdomstilstande; IT serviceydelser og IT rådgivning, herunder udarbejdelse implementering af vedligeholdelse af IT systemløsninger. (730) Indehaver: Lone Møss, Johan Kellers Vej 40, 2. th., 2450 København SV, Danmark (511) Klasse 36: Velgørenhedsindsamlinger herunder organisering af indsamlinger til støtte for videnskabelig og medicinsk forskning og undersøgelser; finansiel sponsorering. (511) Klasse 41: Foredrags-, uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, kulturelle arrangementer, herunder organisering af udstillinger med kulturelt eller uddannelsesmæssigt sigte; forlagsvirksomhed. (511) Klasse 42: Rådgivning om sundhedsspørgsmål; tjenester (ikke indeholdt i andre klasser) ydet af foreningen til deres egne medlemmer. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ORGANICS (730) Indehaver: Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL Rotterdam, Holland (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (511) Klasse 03: Sæbe, parfumer, eau de cologne, eau de toilette, æteriske olier, kosmetiske præparater, ikke-medicinske toiletpræparater, hudcremer og -lotioner, bade- og brusebadpræparater, talkumpudder til toiletbrug, hårplejemidler, ikke-medicinske mundplejemidler, anti-perspiranter og deodoranter til personlig brug. 3811

16 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: RANGER (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Ford Motor Company, a corporation of the State of Delaware, The American Road, Dearborn, Michigan 48121, USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 12: Motorkøretøjer og dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) med undtagelse af drivmekanismer til køretøjer og dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til drivmekanismer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: HYCAP (730) Indehaver: Hymite ApS, Ørsteds Plads Bldg. 345 East, 2800 Lyngby, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Plougmann & Vingtoft A/S, Sankt Annæ Plads 11, 1250 København K, Danmark (511) Klasse 09: Komponenter til optisk kommunikation. (511) Klasse 40: Forarbejdning af genstande i form af indkapsling af komponenter, herunder af komponenter til optisk kommunikation; samling (for andre) af komponenter, herunder komponenter til optisk kommunikation. (730) Indehaver: Kanitech International A/S, Albuen 16, 6000 Kolding, Danmark (511) Klasse 09: Apparater og instrumenter til gengivelse af lyd og billeder; databehandlingsudstyr. (511) Klasse 16: Kontorartikler (dog ikke møbler); instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater). (511) Klasse 42: Programmering af computere. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Midt Marketing A/S, Gl. Skolevej 1, 7400 Herning, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse i form af revitalisering og branding. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Kanitech International A/S, Albuen 16, 6000 Kolding, Danmark (511) Klasse 09: Apparater og instrumenter til gengivelse af lyd og billeder; databehandlingsudstyr. (511) Klasse 16: Kontorartikler (dog ikke møbler); instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater). (511) Klasse 42: Programmering af computere. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: ADAM OPEL AG, Rüsselsheim, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 12: Motorkøretøjer, transmissioner til befordringsmidler til brug på land, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til motorkøretøjer. (730) Indehaver: Karina Pedersen, Vordingborgvej 422, 4690 Haslev, Danmark; Chris Krogh, Vordingborgvej 422, 4690 Haslev, Danmark (511) Klasse 14: Smykker. (511) Klasse 18: Paraplyer; håndtasker. (511) Klasse 25: Bælter, tørklæder, halstørklæder, hatte, handsker, beklædningsgenstande. (511) Klasse 35: Samling, ikke transport af et udvalg af varer, så andre får mulighed for - på en nem måde - at overskue og købe disse varer. (591) Farvetekst: Mærket er udført i hvidt og mørkeblåt. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ARKITEKTUR DK (730) Indehaver: Arkitektens Forlag, Strandgade 27 A, 1401 København K, Danmark (511) Klasse 16: Tidsskrifter. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. 3812

17 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SORBITS SWEET MINT (730) Indehaver: Malacoleaf AB, Stadiongatan 10, S Malmö, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Albihns Malmö AB, Box 4289, MALMÖ, Sverige (511) Klasse 30: Kaffe, the, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, tyggegummi, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Kim Christensen, Vadestedet 1, 1 sal, 4700 Næstved, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, møntautomater og -apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), spillekort, tryktyper, klichéer. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, tv-produktion, herunder tilvejebringelse af præsentationer, arkiv og dokumentationsoptagelser formidlet via DVD, Internettet og Intranettet. (511) Klasse 42: Rådgivningsvirksomhed (ikke forretningsmæssig). (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Eva Gamst-Jensen, Mejerivej 4, 7140 Stouby, Danmark (511) Klasse 41: Uddannelse- og undervisningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer, gymnastik, drift af helsecenter. (511) Klasse 42: Sundhedspleje, massage, drift at motionscenter. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: LÆGEMIDDELKATALOGET (730) Indehaver: Dansk Lægemiddel Information A/S, Strødamvej 50A, 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 16: Trykt lægemiddelkatalog. (511) Klasse 41: Udgivelse af lægemiddelkatalog, herunder online. (511) Klasse 42: Redaktionel virksomhed. (500) Bemærkninger: Mærket er registreret på baggrund af indarbejdelse. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: International Padi, Inc. a California Corporation, Tomas Street, Rancho Santa Margarita, CA , USA (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 16: Tryksager, herunder bøger, tidsskrifter, trykte publikationer, magasiner, instruktionsmanualer, manualer vedrørende dykning, herunder svømmedykning og sportsdykning med iltapparat, trykt instruktions- og undervisningsmateriale, dykkertabeller og -oversigter, eksamensopgaver, plakater, certifikater, undervisningstests, rejsetidsskrifter og -håndbøger, publicerede værker om dykning, snorkling, sikkerhed og oceanografi. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, alt vedrørende aktiviteter i vand, dykning med iltapparat, snorkling, sikkerhed, oceanografi og fridykning. (730) Indehaver: Gunclean Toftejorg AB, Salsmästaregatan 21, S Göteborg, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S, Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, Danmark (511) Klasse 07: Maskiner og apparater til rengøring og rensning af tanke, containere, reaktorer, siloer og andre beholdere; dele af maskiner i form af roterende sprøjtehoveder og roterende strålehoveder. 3813

18 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: AJAX MINERALS (730) Indehaver: Colgate-Palmolive Company, a corporation of the State of Delaware, 300, Park Avenue, New York, N.Y , USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 03: Rengøringsmidler, blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj; præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter; sæbe til husholdningsbrug. (511) Klasse 05: Desinfektionsmidler, germicider, insekticider, desodoriseringsmidler, ikke til personlig brug. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: UROCRISPIN (730) Indehaver: Grünenthal GmbH, 6, Zieglerstrasse, D Aachen, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater til human brug. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: UROBONOQ (730) Indehaver: Grünenthal GmbH, 6, Zieglerstrasse, D Aachen, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater til human brug. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: INVITE (730) Indehaver: F & H A/S, Gl. Skivevej 70, 8800 Viborg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (511) Klasse 08: Knivsmedevarer, gafler og skeer, grøntsagshakkere (håndredskaber), grøntsagsknive og -snittere, hakkeknive, knivsliberedskaber, knive, kødhakkere (håndredskaber), mortere (til stødning) til husholdningsbrug, nøddeknækkere (ikke af ædle metaller), paletknive, råkostjern, sakse, skrabeknive til fisk, skrællere (håndværktøj), slagteknive, spisebestik, strygestål, sølvpletknive, -gafler og -skeer, østersåbnere. (511) Klasse 21: Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere (dog ikke af ædle metaller eller overtrukket hermed), glasvarer, fajancevarer, keramik til husholdningsbrug, porcelænsvarer, pottemagervarer, ikke elektriske redskaber til madlavning, skærebrætter til brød og til køkkenbrug, krydderisæt (glas og krukker), gryder, grydesæt, bradepander, kasseroller, lertøjskasseroller, stegepander, stegeriste, termoflasker, opbevaringsbeholdere, kølebeholdere (bærbare), varmeisolerede beholdere til drikke, køleflasker, peberbøsser (ikke af ædle metaller), peberkværne (hånddrevne), saltbøsser og saltkar (ikke af ædle metaller), bageplader, bakker til husholdningsformål (ikke af ædle metaller), bordservice (ikke af ædle metaller), bordskånere (ikke af papir eller tekstil), brødkasser, brødkurve til husholdningsbrug, bægre (ikke af ædle metaller), cocktailshakere, cocktailrøreskeer, dejskærere, drejelige fade, drikkebeholdere, drikkeglas, dunke (ikke af ædle metaller), kagedåser, fade (ikke af ædle metaller), feltflasker, filtre til husholdningsbrug, flasker, flaskeåbnere, forme til køkkenbrug og til madlavning, frugtskåle, glasbeholdere, glasbowler, glasflasker, glaskobler, glaskrukker, malede glasvarer, grillriste (køkkenredskaber), grøntsagsfade, isspande, isterningeforme, kabaretfade, (ikke af ædle metaller), hånddrevne kaffekværne, kageforme, kageruller, kageskeer, kander (ikke af ædle metaller), karafler, kopper og krus af pap eller plastik, krukkelåg, kopper, krukker og krus (ikke af ædle metaller), låg til fade, låg til smørskåle, nudelmaskiner (hånddrevne), opvaskebørster, osteklokker, pizzaskærere, sprøjteposer til konditorbrug, rivejern til husholdningsbrug, salatbestik, salatskåle (ikke af ædle metaller), serveringsskeer (flade), servietholdere og servietringe (ikke af ædle metaller), sier til husholdningsbrug, sigter (husholdningredskaber), dryppeskeer til køkkenbrug, skåle, småkageskærere, smørskåle, spatler (køkkenredskaber), spisepinde, sukkerskåle (ikke af ædle metaller), suppeterriner (ikke af ædle metaller), sylteglas, tallerkener (ikke af ædle metaller), thedåser, thepotter, theservicer, thesier og theæg (ikke af ædle metaller), tærteskeer, æggebægre (ikke af ædle metaller), øseskeer til køkkenbrug, ikke elektriske blendere til husholdnings- og køkkenbrug, ikke elektriske vaffeljern, ikke elektriske trykkogere, ikke elektriske piskere, ikke elektriske miksere til husholdningsbrug, ikke elektriske kværne til husholdningsbrug, ikke elektriske frituregryder, ikke elektriske frugtpressere til husholdningsbrug, ikke elektriske kaffekander (ikke af ædle metaller), ikke elektriske kaffefiltreringsapparater, ikke elektriske kedler. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: STOCH (730) Indehaver: Bente Trier, Kulsviervej 147, 2800 Lyngby, Danmark (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer (ikke indeholdt i andre klasser), senge- og bordtæpper. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 26: Kniplinger og broderier, bånd og possementmagervarer, knapper, hægter og maller, knappenåle og synåle, kunstige blomster. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MT Højgaard A/S (730) Indehaver: MTHS Entreprenør A/S, Knud Højgaards Vej 9, 2860 Søborg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Bergsøe 4 A/S, Strandvejen 724, Stokkerup, 2930 Klampenborg, Danmark (511) Klasse 37: Entreprenørvirksomhed. 3814

19 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BANTAMIN (730) Indehaver: Winther Medico A/S, Højager 3-5, 5270 Odense N, Danmark (511) Klasse 05: Vægtregulerende middel. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Fire Mermaid (730) Indehaver: Fire Eater A/S, Vølundsvej 17, 3400 Hillerød, Danmark (511) Klasse 09: Brandslukningssystemer til motorrum på både, herunder elektriske kontrolpaneler og kontrolapparater i forbindelse med brandalarmer og beholdere til brandslukningsmidler. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Bompi. dk ApS, Postboks 175, 3300 Frederiksværk, Danmark (511) Klasse 16: Trykte publikationer. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande. (511) Klasse 35: Samling (ikke transport) af et udvalg af varierede varer, så andre får mulighed for - på en nem måde - at overskue og købe disse varer via Internettet, annoncevirksomhed. (511) Klasse 36: Finansiel virksomhed. (511) Klasse 41: Arrangement og afholdelse af kulturelle events. (511) Klasse 42: Tilvejebringelse af en hjemmeside, hvor folk har en mulighed for at få information af meget varieret karakter. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Snacks Kompagniet A/S, Industrivej 8, 9830 Tårs, Danmark (511) Klasse 29: Kartoffel chips produceret af ægte Samsø kartofler, stegt i ren jornnøddeolie. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. 3815

20 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA

21 Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Tilførsler af registreringer Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Huntsman International LLC, 500 Huntsman Way, Salt Lake City, Utah S4108, USA (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Cerveceria Cuauthemoc Moctezuma S.A. de C.V., Ave. Alfonso Reyes 2202 Nte., Monterrey, Nuevo Leon 64442, Mexico (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S, Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Huntsman International LLC, 500 Huntsman Way, Salt Lake City, Utah S4108, USA (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Cerveceria Cuauthemoc Moctezuma S.A. de C.V., Ave. Alfonso Reyes 2202 Nte., Monterrey, Nuevo Leon 64442, Mexico (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S, Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Huntsman International LLC, 500 Huntsman Way, Salt Lake City, Utah S4108, USA (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Huntsman International LLC, 500 Huntsman Way, Salt Lake City, Utah S4108, USA (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Kosmolet A/S, Farum Hovedgade 50 A, 3520 Farum, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Kosmolet A/S, Farum Hovedgade 50 A, 3520 Farum, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Kosmolet A/S, Farum Hovedgade 50 A, 3520 Farum, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Huntsman International LLC, 500 Huntsman Way, Salt Lake City, Utah S4108, USA (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Huntsman International LLC, 500 Huntsman Way, Salt Lake City, Utah S4108, USA (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Huntsman International LLC, 500 Huntsman Way, Salt Lake City, Utah S4108, USA (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Huntsman International LLC, 500 Huntsman Way, Salt Lake City, Utah S4108, USA (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Huntsman International LLC, 500 Huntsman Way, Salt Lake City, Utah S4108, USA (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Huntsman International LLC, 500 Huntsman Way, Salt Lake City, Utah S4108, USA (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Huntsman International LLC, 500 Huntsman Way, Salt Lake City, Utah S4108, USA (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Kosmolet A/S, Farum Hovedgade 50 A, 3520 Farum, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Kosmolet A/S, Farum Hovedgade 50 A, 3520 Farum, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Kosmolet A/S, Farum Hovedgade 50 A, 3520 Farum, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Lamb-Weston/Meijer V.O.F., Stationsweg 18a, NL-4416 Kruiningen, Holland (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Lamb-Weston/Meijer V.O.F., Stationsweg 18a, NL-4416 Kruiningen, Holland (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Lindcon Optical Group A/S, Grenåvej 631A, 8541 Skødstrup, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Advokatfirmaet de la Cour Opstrup Skovgaard, Lille Torv 6, 8000 Århus C, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Ligos Corporation, a corporation of the State of Georgia, 55 Stockton Street, Suite 450, San Francisco, CA 94108, USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Ligos Corporation, a corporation of the State of Georgia, 55 Stockton Street, Suite 450, San Francisco, CA 94108, USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark 3817

22 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: AIR PRODUCTS AND CHEMICALS, INC., a corporation of the State of Delaware, 7201 Hamilton Boulevard, Allentown, Pennsylvania , USA (740/750) Fuldmægtig: Holme Patent A/S, Vesterbrogade 20, 1620 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: BRIDGESTONE/FIRESTONE, INC., a corporation of the State of Ohio, 1200 Firestone Parkway, Akron, Ohio 44317, USA (740/750) Fuldmægtig: Holme Patent A/S, Vesterbrogade 20, 1620 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Genzyme Biosurgery Corporation, a corporation of the State of Massachusetts, c/o Genzyme Corporation, One Kendall Square, Cambridge MA 02139, USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Genzyme Biosurgery Corporation, a corporation of the State of Massachusetts, c/o Genzyme Corporation, One Kendall Square, Cambridge MA 02139, USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Genzyme Biosurgery Corporation, a corporation of the State of Massachusetts, c/o Genzyme Corporation, One Kendall Square, Cambridge MA 02139, USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Fidia Farmaceutici SpA, Via Ponte della Fabricca, 3/A, I Abano Terme (Padova), Italien (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Fidia Farmaceutici SpA, Via Ponte della Fabricca, 3/A, I Abano Terme (Padova), Italien (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Fidia Farmaceutici SpA, Via Ponte della Fabricca, 3/A, I Abano Terme (Padova), Italien (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Fidia Farmaceutici SpA, Via Ponte della Fabricca, 3/A, I Abano Terme (Padova), Italien (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Fidia Farmaceutici SpA, Via Ponte della Fabricca, 3/A, I Abano Terme (Padova), Italien (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Fidia Farmaceutici SpA, Via Ponte della Fabricca, 3/A, I Abano Terme (Padova), Italien (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Fidia Farmaceutici SpA, Via Ponte della Fabricca, 3/A, I Abano Terme (Padova), Italien (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Fidia Farmaceutici SpA, Via Ponte della Fabricca, 3/A, I Abano Terme (Padova), Italien (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Fidia Farmaceutici SpA, Via Ponte della Fabricca, 3/A, I Abano Terme (Padova), Italien (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Fidia Farmaceutici SpA, Via Ponte della Fabricca, 3/A, I Abano Terme (Padova), Italien (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Fidia Farmaceutici SpA, Via Ponte della Fabricca, 3/A, I Abano Terme (Padova), Italien (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Fidia Farmaceutici SpA, Via Ponte della Fabricca, 3/A, I Abano Terme (Padova), Italien (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: HSI Service Corp., a corporation of the State of Delaware, 220, Continental Drive- Suite 115, Newark, Delaware 19713, USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: HSI Service Corp., a corporation of the State of Delaware, 220, Continental Drive- Suite 115, Newark, Delaware 19713, USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Smithkline Beecham PLC, New Horizons Court, Brentford, Middlesex TW8 9EP, Storbritannien (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: GN ELMI as, Kirkebjerg Allé 90, 2605 Brøndby, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Giersing & Stellinger Patentbureau A/S, Teglporten 3, 3460 Birkerød, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Mederer GmbH, 94, Oststrasse, D Fürth, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Patentbureauet, Magnus Jensens Eftf., Frederiksborgvej 15, 3520 Farum, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Lorenz Bahlsen Snack-World Holding GmbH & Co. KG, 289 Podbielskistrasse, D Hannover, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark 3818

23 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Shire Pharmaceutical Group plc, Hampshire International Business Park, Chineham, Basingstoke, Hampshire, RG24 4EP, Storbritannien (740/750) Fuldmægtig: Plougmann & Vingtoft A/S, Sankt Annæ Plads 11, 1250 København K, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Tulip International P/S, Gunnar Clausens Vej 13, 8260 Viby J, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Plougmann & Vingtoft A/S, Sankt Annæ Plads 11, 1250 København K, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Dayco Europe S.r.l., Colonella (Teramo), Zona Industriale Vallecupa, Italien (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Dayco Europe S.r.l., Colonella (Teramo), Zona Industriale Vallecupa, Italien (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Dayco Europe S.r.l., Colonella (Teramo), Zona Industriale Vallecupa, Italien (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Dayco Europe S.r.l., Colonella (Teramo), Zona Industriale Vallecupa, Italien (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Dayco Europe S.r.l., Colonella (Teramo), Zona Industriale Vallecupa, Italien (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Software Innovation ASA, P.O. Box 191, 1325 Lysaker, Norge (740/750) Fuldmægtig: Giersing & Stellinger Patentbureau A/S, Teglporten 3, 3460 Birkerød, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: ALCATEL MOBICOM EUROPE, Société Anonyme, 5 rue Noöl Pons, F Nanterre Cwdex, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL Rotterdam, Holland (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark 3819

24 Klasse- og varefortegnelse efter begrænsning Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Tilførsler til registreringer Klasse- og varefortegnelse efter begrænsning, herunder begrænsning efter indsigelse eller efter deling (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 39: Distribution af el, gas, vand, fjernvarme og energi, information og rådgivning vedrørende distributionen af energi- og vandforsyning, afhentning og fragt af affaldsprodukter. (511) Klasse 40: Produktion af energi; behandling, omdannelse og genanvendelse af affaldsprodukter og spildevand. (511) Klasse 42: Teknisk information og rådgivning inden for energi og dertil relaterede områder. (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 03: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter samt slibemidler, sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler. (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater samt præparater til sundhedspleje, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindingsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler. (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, frugtsauce. (511) Klasse 30: Kaffe, the, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, spiseis, honning, sirup, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (511) Klasse 31: Landbrugs-, skovbrugs- og havebrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), levende dyr, friske frugter og grøntsager, frø og såsæd, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. (511) Klasse 32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikke alkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 37: Installation, reparation og vedligeholdelse af computer hardware. (511) Klasse 42: Sporing og måling af hackerangreb på computernetværk, professionel, ikke forretningsmæssig, rådgivning vedrørende. computersoftware, undersøgelse og rådgivning vedrørende. gennemtrængelighed af computernetværk. (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 09. (511) Klasse 18. (511) Klasse 19. (511) Klasse 24. (511) Klasse 25. (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 01: Proteiner og proteinholdige produkter i fast, flydende eller opløst form som råmateriale til tilberedning af levnedsmidler, til fremstilling af farmaceutiske og veterinærmedicinske produkter, svampe, folier, plastre og forbindsstoffer, diætetiske produkter, kosmetiske produkter, fotografiske emulsioner til tekniske formål og til fremstilling af foderstoffer; kemiske produkter til industrielle formål, nemlig proteiner til fremstilling af produkter til land-, have- og skovbrug, af kunstgødning, ildslukningsmidler, garvemidler, farvemidler, vaskemidler, byggematerialer (ikke af metal), tekstilhjælpemidler samt af biologiske produkter. (511) Klasse 03: Proteiner og proteinholdige produkter i fast, flydende eller opløst form som slutprodukter til anvendelse som kosmetiske præparater. (511) Klasse 04: Animalske fedtstoffer til industrielle formål (undtagen spiselige fedtstoffer). (511) Klasse 05: Proteiner og proteinholdige produkter i fast, flydende eller opløst form som slutprodukter til anvendelse som diætetiske næringsmidler eller som farmaceutiske præparater. (511) Klasse 29: Proteiner og proteinholdige produkter i fast, flydende eller opløst form som slutprodukter til anvendelse som næringsmiddel til mennesker. (511) Klasse 31: Animalske fedtstoffer til fremstilling af fodermidler, fodermidler. (511) Klasse 42: Konsulentbistand i forbindelse med anvendelse af ovennævnte produkter, herunder i forbindelse med anvendelse af proteiner og lignende produkter samt fodermidler. (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer. (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic, puder, madrasser. 3820

25 Fornyede registreringer Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Fornyede registreringer VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR

26 Dansk Varemærketidende VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR

27 Dansk Varemærketidende VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR

28 Udslettede registreringer Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Udslettede registreringer VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR

29 Dansk Varemærketidende VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR

30 Ansøgningsregister Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Ansøgningsregister Register over mærker i dette tidende angivet i ansøgningsnummerorden (210) Ans. nr. (111) Reg. nr. VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR

31 Dansk Varemærketidende VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR

32 Dansk Varemærketidende VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR

33 Dansk Varemærketidende VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VA VR VA VR VA VR VA VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR

34 Dansk Varemærketidende VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VA VR VA VR VA VR VA VA VR VA VR VA VA VR VA VR VA VR VA VR VA VA VR VA VR VA VR VA VR VA VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VA VA VA VA VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VA VR VA VR

35 Navneregister Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Navneregister Register over mærker nævnt i dette tidende angivet i alfabetisk orden efter indehaver (730) Indehaver (210) Ans. nr./(111) Reg. nr. A. RACKE GMBH + CO. VR A. RACKE GMBH + CO. VR AALBORG FLAGFABRIK APS P. MOMMSEN'S EFTF. VA AALBORG MARINE BOILERS & ENGINEERING A/S VR ACKERMANN-GOGGINGEN AG VR ACUSHNET COMPANY, VR ADAM OPEL AG VR ADT AUCTIONS LIMITED VR AGIO SIGARENFABRIEKEN N.V. VR AGREVO UK LIMITED VR AGRODAN A/S VR AIR PRODUCTS AND CHEMICALS, INC., VR AISIN SEIKI KABUSHIKI KAISHA VR AKZO NOBEL SURFACE CHEMISTRY AKTIEBOLAG VR ALBANI BRYGGERIERNE A/S VR ALCATEL MOBICOM EUROPE, SOCIETE ANONYME VR ALLERGAN, INC., VR ALLERGAN, INC., VR ALLIED IRISH BANKS, P.L.C. VR ALNO AKTIENGESELLSCHAFT VR ALPHAGRAPHICS, INC., VR ALSA GMBH VR ALSIDENT SYSTEM A/S VR AMBU INTERNATIONAL A/S VR AMERICAN CYANAMID COMPANY, VR AMERICAN CYANAMID COMPANY, VR AMERICAN CYANAMID COMPANY, VR AMERICAN HOME PRODUCTS CORPORATION, VR AMERICAN HOME PRODUCTS CORPORATION, VR ANDERSEN, SØREN HØYER VR ANDRE WERBUNG AUF EINKAUFSWAGEN GMBH VR APS., UFFE SAVERY & MORTEN FRIIS C/O GOLDMINE VR APT ACQUISITION CORP. VR ARBEJDERNES OPLYSNINGSFORBUND I DANMARK VR ARBEJDERNES OPLYSNINGSFORBUND I DANMARK VR ARCHIVE CORPORATION, VR ARDATH TOBACCO COMPANY LIMITED VR ARKITEKTENS FORLAG VR ARLA FOODS AMBA VR ARLA FOODS AMBA VR ASBACH GMBH VR ASCO CONTROLS B.V. VR ASTA MEDICA AKTIENGESELLSCHAFT VR ASTA MEDICA AKTIENGESELLSCHAFT VR ASTRAZENECA UK LIMITED VR ASTRAZENECA UK LIMITED VR ASTRAZENECA UK LIMITED VR AUDIO MEDIA A/S VR AVIONS DE TRANSPORT REGIONAL, GROUPEMENT D'IN VR AVON PRODUCTS, INC., VR AVON PRODUCTS, INC. VR AXEL KAUFMANN APS VR BACARDI-MARTINI DANMARK A/S VR BACARDI-MARTINI DANMARK A/S VR BAHLSEN GMBH & CO. KG VR BANNER LIMITED VR BASF AKTIENGESELLSCHAFT VR BASF AKTIENGESELLSCHAFT VR BASF AKTIENGESELLSCHAFT VR BASF COATINGS AG VR BASTA ACTIVE CAR CARE A/S VR BASTA ACTIVE CAR CARE A/S VR BASTA ACTIVE CAR CARE A/S VR BATMARK, INC., VR BAUHAUS A/S VR BAYER AKTIENGESELLSCHAFT VR BAYER AKTIENGESELLSCHAFT VR BAYER AKTIENGESELLSCHAFT VR BAYER CORPORATION, VR BAYER CORPORATION, VR BECH, HANS PETER ROGER VR BECH, HANS PETER ROGER VR BELL IP HOLDING, L.L.C. VR BELLA CENTER A/S VR BELVEST S.P.A. VR BENDICKS VR BENNEDBÆK, JØRN VR BERES EXPORT-IMPORT RESZVENYTARSASAG VR BEROL CORPORATION VR BESTFOODS VR BIBLIOTEKSSTYRELSEN VR BIBLIOTEKSSTYRELSEN VR BIOGAL GYOGYSZERGYAR RESZVENYTARSASAG VR BIOTHERM, SOCIETE ANONYME VR BIOTONUS, CLINIQUE BON-PORT S.A. VR BLUMØLLER A/S VR BLUMØLLER A/S VR BOEHRINGER INGELHEIM AGROVET A/S VR BOEHRINGER INGELHEIM LYSITAN A/S VR BOMPI. DK APS VR BON-BON HOLDING A/S VR BON-BON HOLDING A/S VR BONGRAIN S.A. VR BONNIER PUBLICATIONS A/S VR BONTECH ENGINEERING APS VR BONTECH ENGINEERING APS VR BORKS PATENTTAVLER A/S VR BOSE B.V. VR BOUGUET PAU S.A., IMMEUBLE CHAMPAGNE VR BPB UNITED KINGDOM LIMITED VR BRACCO INTERNATIONAL B.V. VR BRAM, PETER VR BRAWO S.P.A. VR BREMER ROLANDMUHLE ERLING & CO. VR BRIAB HASSLEHOLM AB VR BRIAB HASSLEHOLM AB VR BRIAB HASSLEHOLM AB VR BRIDGESTONE CORPORATION VR BRIDGESTONE/FIRESTONE, INC., VR BRINKMANN TABAKFABRIKEN GMBH VR BRISTOL BABCOCK INC VR BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY, VR BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY, VR BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY, VR BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY, VR BRUHN HOLDING APS VR BRUNSWICK BOWLING & BILLARDS CORPORATION, A C VR BRÆNDSTRUP, BODIL VR BUNA SOW LEUNA OLEFINVERBUND GMBH VR BURLINGTON INDUSTRIES, INC., VR BURTON'S GOLD MEDAL BISCUITS LIMITED VR BUSAK + LUYKEN GMBH & CO. VR CABEL HALL CITRUS LIMITED VR CABOT SAFETY CORPORATION, VR CADBURY DULCIORA S.L. VR CAMBREX CORPORATION, VR CAODURO S.P.A. VR CAOUTCHOUC MANUFACTURE.ET PLASTIQUES S.A. VR CARAN D'ACHE SA VR CARAQUELLE N.V. VR CARAVELL A/S VR CARRINGTON VIYELLA GARMENTS LIMITED VR CASTOLIN SOCIETE ANONYME VR CB COMMERCIAL HOLDINGS, INC., VR CELANESE INTERNATIONAL CORPORATION, A DELAWAREVR CENTRA LEICHTMETALLRADER PRODUKTIONS-GMBH VR CENTRALSUG, AB VR CERVECERIA CUAUTHEMOC MOCTEZUMA S.A. DE C.V. VR CERVECERIA CUAUTHEMOC MOCTEZUMA S.A. DE C.V. VR C.G.A. S.P.A. VR CHAMPAGNE CHARLES LAFITTE VR CHINA NATIONAL LIGHT INDUSTRIAL PRODUCTS IMPO VR CHIROFORM VR CHOPIN V/LARS JOHNSEN & GITTE JOHNSEN VR CHRISTENSEN, KIM VR CIBA SPECIALTY CHEMICALS HOLDING INC. VR CIBA-GEIGY AG VR CITICORP, VR CIZETA PARAMEDICALI S.R.L. VR CLARKE-GRAVELY CORPORATION VR CLINTEC BENELUX S.A. VR CO OP SCHLESWIG-HOLSTEIN EG VR COCA-COL, THE VR COCA-COLA COMPANY, THE VR COGNIS DEUTSCHLAND GMBH VR COINTREAU S.A. VR

36 Dansk Varemærketidende COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, VR COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, VR COMPUTER ASSOCIATES THINK, INC. VR CONAGRA INC. VR CONNECT PARTNER A/S VR CONTINENTALE DU CARTON ONDULE - SOCAR, SOCIETE VR CONVENT KNABBER-GEBACK GMBH & CO. KG VR CONVERSE INC., VR COOPER TIRE & RUBBER COMPANY, VR COOPERATIEVE VERENIGING VERENIGDE BLOEMENVEILIN VR CORFI-ORGANIZACOES INDUSTRIAIS TEXTEIS MANUEL VR CORIN MEDICAL LIMITED VR COSA LIEBERMANN GMBH VR COSMOS GROUP A/S, THE VR CREMER S.A. PRODUTOS TEXTEIS E. CIRURGICOS VR CROMPTON CORPORATION VR CST INDUSTRIES, INC., A DELAWARE CORPORATION VR CYTEC TECHNOLOGY CORP. VR DAKS SIMPSON GROUP PUBLIC LIMITED COMPANY VR DAKS SIMPSON GROUP PUBLIC LIMITED COMPANY VR DANAPAK A/S VR DANISCO A/S VR DANNEMANN, KARSTEN VR DANOCHEMO A/S VR DANSK KLIMABLOCK A/S VR DANSK LÆGEMIDDEL INFORMATION A/S VR DANSK STYROPACK A/S VR DANSK TYGGEGUMMI FABRIK A/S VR DANSK TYPOGRAF-FORBUND VR DAVID VALLS BIOSCA VR DAVIS DATAVISION A/S VR DAYCO EUROPE S.R.L. VR DAYCO EUROPE S.R.L. VR DAYCO EUROPE S.R.L. VR DAYCO EUROPE S.R.L. VR DAYCO EUROPE S.R.L. VR DC COMICS, A GENERAL PARTNERSHIP OF THE STATE VR DEGUSSA-HULS AKTIENGESELLSCHAFT VR DELAWARE CAPITAL FORMATION, INC., VR DEPUY ACROMED, INC. VR DESIGNVALUES A/S VR DEUTSCHE AMPHIBOLIN-WERKE VON ROBERT MURJAHN VR DEUTSCHE AMPHIBOLIN-WERKE VON ROBERT MURJAHN VR DEUTSCHE GELATINE-FABRIKEN STOESS AG VR DIEHL STIFTUNG & CO. VR DIRECT LINK MERCHANDISING VA DIRECT LINK MERCHANDISING VA DKS INTERNATIONAL APS VR DOMINIO DEL ARENAL, S.A. VR DONGGUAN BEARING FACTORY VR DOW CHEMICAL COMPANY,, THE VR DUCROS, SOCIETE ANONYME VR ECI COMMUNICATIONS AG VR ECONOMIC SWISS TIME LTD. VR EDGAR RICE BURROUGHS, INC. VR EDWIN INTERNATIONAL VR E.I. DU PONT DE NEMOURS & COMPANY, VR EKKO EIENDOM AS VR ELECTROLUX, AKTIEBOLAGET VR ELECTRONIC LAND SCANDINAVIA APS VR ELECTRONIC LAND SCANDINAVIA APS VR ELEKTROSKANDIA AB VR ELINCA S.A. VR EMI RECORDS LIMITED VR EPA INVEST A/S VR EPI PRODUCTS USA, INC., VR EPI PRODUCTS USA, INC., VR EQUINE HEALTHCARE APS VR E.R. SQUIBB & SONS, L.L.C. VR E.R. SQUIBB & SONS, L.L.C. VR E.R. SQUIBB & SONS, L.L.C. VR E.R. SQUIBB & SONS, L.L.C. VR E.R. SQUIBB & SONS, L.L.C. VR ERHVERVS-GRUPPEN DANMARK, RÅDGIVENDE CIVILØKO VR ERHVERVSKONSULENTFIRMAET PHILIP X.S. MØLLER VR ERNST & WHINNEY INTERNATIONAL, A PARTNERSHIP VR ESEC A/S VR ETA SA FABRIQUES D'EBAUCHES VR EUROCOS COSMETIC GMBH VR EXPRESS FULFILMENT SERVICES AS VR F & H A/S VR F. AHLGRENS TEKN. FABRIK AB VR F. AHLGRENS TEKN. FABRIK AB VR F GROUP A/S VR F GROUP A/S VR F. HOFFMANN-LA ROCHE AG VR F. HOFFMANN-LA ROCHE AG VR F. HOFFMANN-LA ROCHE AG VR F. SALLING A/S VR F.A. THIELE A/S VR FACT GAMES, LTD VR FARM FRITES B.V. VR FARMITALIA CARLO ERBA S.R.L. VR FARMITALIA CARLO ERBA S.R.L. VR FAST TRADING I GOTEBORG AB VR FERROSAN A/S VR FIBERWEB SWEDEN AKTIEBOLAG VR FIDIA FARMACEUTICI SPA VR FIDIA FARMACEUTICI SPA VR FIDIA FARMACEUTICI SPA VR FIDIA FARMACEUTICI SPA VR FIDIA FARMACEUTICI SPA VR FIDIA FARMACEUTICI SPA VR FIDIA FARMACEUTICI SPA VR FIDIA FARMACEUTICI SPA VR FIDIA FARMACEUTICI SPA VR FIDIA FARMACEUTICI SPA VR FIDIA FARMACEUTICI SPA VR FIDIA FARMACEUTICI SPA VR FILIA, A/S VR FINANZIARIA LES COPAINS S.P.A. VR FINNFOREST DANMARK A/S VR FIRE EATER A/S VR FIRST BRANDS A/S VR FIRST INTERNATIONAL, SOCIETE ANONYME VR FLAVORING AB VR FLEXICO FRANCE S.A.R.L. VR FLUKE CORPORATION VR FLYMO SOCIETE ANONYME VR FOOTSTAR CORPORATION VR FORD MOTOR COMPANY, VR FORMULABS IBERICA S.A. VR FORSAKRINGSKONSULT JAN CARLQVIST AKTIEBOLAG VR FRANZ RUBIG & SOHNE KG METALLWARENFABRIK VR FRESENIUS KABI AB VR FRESENIUS KABI AB VR FRESENIUS KABI AB VR FRESENIUS KABI AB VR FRIIS, MORTEN VR FUJISAWA PHARMACEUTICAL CO., LTD. VR FUNKIS VINDUER OG DØRE A/S VR FUR DIE MARKE EDITION PETERS, AKTIENGESELLSCHAF VR FÆLLESFORENINGEN FOR DANMARKS BRUGSFORENINGER VR FØTEX A/S VR FØTEX A/S VR GAMST-JENSEN, EVA VR GARTNERIET NÆLDEBAKKEN APS VR G.D. SEARLE & CO., VR GENERAL MOTORS CORPORATION, VR GENZYME BIOSURGERY CORPORATION VR GENZYME BIOSURGERY CORPORATION VR GENZYME BIOSURGERY CORPORATION VR GEORGES RECH, SOCIETE ANONYME VR GEORGES RECH, SOCIETE ANONYME 1 VR GEORGES RECH, SOCIETE ANONYME 1 VR GEORGIA-PACIFIC FRANCE SOCIETE EN COMMANDITE PAR A VR GERLAND, SOCIETE ANONYME VR GERVAIS DANONE, SOCIETE ANONYME, COMPAGNIE VR GIESECKE & DEVRIENT GMBH VR GILLETTE COMPANY,, THE VR GILLETTE U.K. LIMITED VR GLAXO GROUP LIMITED VR GN ELMI AS VR GOLAD, ADAR VR GOULD ELECTRONICS INC. VR GRANDS MOULINS DE PARIS, SOCIETE ANONYME VR GRANTEX HANDELS-GMBH VR GRAPHISOFT R&D SZAMITASTECHNIKAI FEJLESZTO RESZ VR GRINNELL CORPORATION, VR GROENEWEG & DE JONG B.V. VR GRUNENTHAL GMBH VR GRUNENTHAL GMBH VR GRUNENTHAL GMBH VR GUNCLEAN TOFTEJORG AB VR

37 Dansk Varemærketidende GUSTAVSBERG, AB VR G.V.G. - GRANDS VINS DE GIRONDE, SOCIETE ANON VR H. MOUNIER, SOCIETE ANONYME VR H P PLAST A/S VR HANCOCK BRYGGERIERNE A/S VR HANDELSBANKEN, DANSK FILIAL AF SVENSKA HANDELSB VA HANSEN, KELD VR HANSEN, KELD VR HANSEN, KIRSTEN BRUHN VR HANSEN, LINE LUND VA HANSEN, TORBEN LINNEMANN VR HARRIS RESEARCH INC., VR HART SCHAFFNER & MARX, VR HENKEL BAUTECHNIK GMBH VR HENKEL KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF AKTIEN VR HENKEL KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF AKTIEN VR HENKEL KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF AKTIEN VR HENKEL KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF AKTIEN VR HENKEL KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF AKTIEN VR HENKEL KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF AKTIEN VR HENKEL KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF AKTIEN VR HENKEL KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF AKTIEN VR HENKEL KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF AKTIEN VR HENKEL KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF AKTIEN VR HENKEL KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF AKTIEN VR HENKEL KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF AKTIEN VR HENKEL KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF AKTIEN VR HENKEL KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF AKTIEN VR HENKELL & SOHNLEIN SEKTKELLEREIEN KG VR HENKOS COSMETIC GMBH VR HENRY C. COLLISON & SONS LIMITED VR HERMAL KURT HERRMANN GMBH & CO. VR HIGH FIDELITY APS VR HIJO DE J. ANTONIO MOMPO, S.A. VR HOLEC HOLLAND N.V. VA HOLLISTER INCORPORATED, VR HONORE, LOTTE VR HOOGOVENS GROEP B.V. VR HORSENS TRÆLASTHANDEL A/S VR HOUSE OF PRINCE A/S VR HSI SERVICE CORP. VR HSI SERVICE CORP. VR HUHTAMAKI OY VR HUMMEL A/S VR HUNTER DOUGLAS INDUSTRIES B.V. VR HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC VR HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC VR HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC VR HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC VR HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC VR HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC VR HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC VR HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC VR HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC VR HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC VR HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC VR HYMITE APS VR HØGH, LENE VR HÅNDVÆRKSRÅDET VR ID MANAGEMENT A/S VR IDEXX LABORATORIES, INC., VR IMMUNO AKTIENGESELLSCHAFT VR INCO DANMARK A.M.B.A. VA INCO LIMITED VR INOTEB, SOCIETE ANONYME, SOCIETE VR INTERNATIONAL MASTERS PUBLISHERS B.V. VR INTERNATIONAL PADI, INC. A CALIFORNIA CORPORATI VR INVICTA PLASTICS LIMITED VR IOT ENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT FUR INTEGRIERTE VR IPIERRE SIROTEX S.P.A. VR ISM CONSULT A/S VR ISOVER SAINT-GOBAIN, SOCIETE ANONYME VR ISOVER SAINT-GOBAIN, SOCIETE ANONYME, LES MIROI VR J. L. TIEDEMANNS TOBAKSFABRIK AS VR JACKSON INTERNATIONAL TRADING COMPANY KURT D. VR JANSSEN PHARMACEUTICA N.V. VR JANSSEN PHARMACEUTICA N.V. VR JANSSEN PHARMACEUTICA N.V. VR JARDORF, BERTIL VR JAVA HOUSE APS VR JAVA HOUSE APS VR JB REGNSKABER VR JBB (GREATER EUROPE) PLC VR J.C. HEMPEL'S SKIBSFARVE-FABRIK A/S VR JEANNE PIAUBERT, SOCIETE ANONYME, INSTITUT 9 VR JENS JAKOBSEN A/S VR JOHNNY REIMAR ENTERTAINMENT APS VR JOHNSON & JOHNSON, VR JOHNSON & JOHNSON, VR JOHNSON & JOHNSON, VR JOHNSON & JOHNSON, VR JOSE SANCHEZ PENATE, S.A. VR JOTUN A/S VR JUKI KABUSHIKI KAISHA VR JUSTERINI & BROOKS LIMITED VR JØRGEN SCHMIDT TRADING BIRKERØD A/S VR KAISER KABEL GMBH VR KANAL 2 BROADCAST APS VR KANEGAFUCHI CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD. VR KANITECH INTERNATIONAL A/S VR KANITECH INTERNATIONAL A/S VR KANSAS WENAAS A/S VR KARL OTTO BRAUN KG VR KARTELL S.P.A. VR KELLOGG COMPANY, VR KEMOTEXTIL A/S VR KEMPER GMBH VR KENDRO LABORATORY PRODUCTS GMBH VR KEY PHARMACEUTICALS, INC., VR KIA MOTORS CORPORATION VR KIKKOMAN CORPORATION VR KIMBERLY-CLARK CORPORATION, VR KIMS A/S VR KM-KABELMETAL AKTIENGESELLSCHAFT VR KOBE SEIKO SHO, TRADING ALSO, KABUSHIKI KAISHA VR KOCHLOEFFEL GMBH VR KODAK CLINICAL DIAGNOSTICS LIMITED VR KODAK CLINICAL DIAGNOSTICS LIMITED VR KO-KEN TOOL CO., LTD. VR KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V. VR KOSAN CRISPLANT A/S VR KOSMOLET A/S VR KOSMOLET A/S VR KOSMOLET A/S VR KOSMOLET A/S VR KOSMOLET A/S VR KOSMOLET A/S VR KRAFT FOODS HOLDINGS, INC. A DELAWARE CORPORATI VR KRAFT FOODS SCHWEIZ HOLDING AG VR KRISTENSEN, ARNE GUNDAL VR KRISTENSEN, ARNE GUNDAL VR KRISTIANSEN, FINN ALMIND VR KRISTIANSEN, FINN ALMIND VR KROGAGER BAGERI GRINDSTED APS VR KROGH, CHRIS VR KRONBORSTEN, AKTIEBOLAGET VR KUFFERT KOMPAGNIET A/S VR KUN NAN ENTERPRISE LTD. VR KUVERT GRAFIK HEDEHUSENE APS VR L. ROSE & CO., LIMITED VR LAA93 APS VR LABORATOIRE CONSEIL OBERLIN VR LABORATOIRES ANIOS S.A. VR LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER VR LABORATOIRES DEBAT, SOCIETE ANONYME, VR LABORATOIRES WUHRLIN-SOPLAMED, SOCIETE ANONYM VR LAMB-WESTON/MEIJER V.O.F. VR LAMB-WESTON/MEIJER V.O.F. VR LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE, SOCIETE EN N VR LAND & LEISURE A/S VR LARSEN, JENS JØRGEN VR LARSEN, ROBERT VR LASSE LARSEN BYGGEFIRMA A/S VR LASTAS LARSEN LASTBILER A/S VR LEP-TRANSPORTGRUPPEN A/S VR LEVI STRAUSS & CO., VR LEVI STRAUSS & CO., VR LIGOS CORPORATION VR LIGOS CORPORATION VR LIMCO, INC. VR LINDCON OPTICAL GROUP A/S VR LINEA GIG S.P.A. VR LINGUARAMA LIMITED VR LIZ CLAIBORNE, INC., VR LOCTITE CORPORATION, VR LORENZ BAHLSEN SNACK-WORLD HOLDING GMBH & CO. K VR

38 Dansk Varemærketidende LOTTO VA LOTTO VA L.R. ETANCO S.A. VR LUIS CABALLERO, S.A. VR LUS ALOE PRODUTOS NATURAIS, LDA VR MAERSK MEDICAL A/S VA MAERSK MEDICAL A/S VR MAERSK MEDICAL A/S VR MAGLIERIE FONTANA & PIGNATTI S.P.A. VR MAGNAC GMBH DAS MAGNETPROGRAMM VR MALACOLEAF AB VR MANUFATTURA LANE GAETANO MARZOTTO & FIGLI S.P VR MANUMOUSSE PLEYEL VR MARESI MARKENARTIKELVERTRIEB GESELLSCHAFT M.B VR MARLIP FURNITURE A/S VR MARS U.K. LIMITED VR MASCOT INTERNATIONAL A/S VR MASIA VALLFORMOSA, S.A. VR MASTER FOODS A/S VR MASTER FOODS A/S VR MASTER FOODS A/S VR MASTER FOODS A/S VR MASTER FOODS A/S VR MASTER FOODS A/S VR MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED VR MATCHMAKER A/S VR MATCHMAKER A/S VR MATCON (R & D) LIMITED VR MAXAM PNEUMATICS LIMITED VR MAYO A/S VR MCDONALD'S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY LTD VR MCDONALD'S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY LTD VR MCDONNELL DOUGLAS INFORMATION SYSTEMS, SOCIET VR MEDAC GESELLSCHAFT FUR KLINISCHE SPEZIALPRAPA VR MEDERER GMBH VR MEDIDAN APS VR MEGAFON VR MEJERIGAARDEN HOLDING A/S VR MEJERIGAARDEN HOLDING A/S VR MEKA MØBELCENTER APS VR MERCK & CO. INC., VR MERRELL PHARMACEUTICALS INC., VR MERRELL PHARMACEUTICALS INC., VR METEOR HERNING A/S VR METRONOME MUSIK GMBH VR MEYDAN A/S VR MICHING BØRNETØJ VR MICRO SUPPORT APS VR MICROSOFT CORPORATION VA MIDT MARKETING A/S VR MILLER BREWING COMPANY, VR MILLER BREWING COMPANY, VR MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL VR MO OCH DOMSJO AKTIEBOLAG VR MO OCH DOMSJO AKTIEBOLAG VR MONSANTO COMPANY, VR MONSANTO COMPANY, VR MONSANTO COMPANY, VR MONTALVO CORPORATION, THE VR MORA, S.A. VR MTHS ENTREPRENØR A/S VR MUNDIPHARMA AG VR MUNDIPHARMA AG VR MUNDIPHARMA AG VR MØLLER-JENSEN, PETER VR MØSS, LONE VR NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE, INSTITUT VR NATURGAS FYN I/S VR NEATPURSUIT LIMITED VR NEXANS JYDSK DENMARK A/S VR NIDAR AS VR NIELSEN, HANS RICHTER VR NIELSEN, JØRGEN HOLST VR NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA VR NN VR NOKIA AB, OY VR NOKIA CORPORATION VR NORDCHOKLAD, AB VR NORDCHOKLAD, AB VR NORDISK GUMMIBÅDSFABRIK, A/S VR NORDISK SOLAR COMPAGNI, AKTIESELSKABET VR NORSK DATA A/S VR NORWAY FOODS LTD A/S VR NOVARTIS AG VR NOVO NORDISK A/S VR NUTRASWEET COMPANY,, THE VR NUTREXPA, S.A. VR NUTRICIA, N.V. VR OLE NONBYE A/S VR OLE NONBYE A/S VR OLE TODBJERG HOLDING APS VR OLEIX S.A. VR OLYMPUS OPTICAL CO. LTD. VR OMEGA S.A. VR OMEGA SA VR OMEGA S.A., SOCIETE ANONYME VR OPTIMUM TECHNOLOGIES, INC., VR OPTIROC GROUP AB VR OPTIROC OY AB VR ORANGE A/S VR ORANGE A/S VR OREAL, SOCIETE ANONYME, L' VR ORLIK TOBACCO COMPANY A/S VR ORLIK TOBACCO COMPANY A/S VR OSRAM GESELLSCHAFT MIT BESCHRANKTER HAFTUNG VR OTIS ELEVATOR COMPANY, VR OXFORD BISCUITS A/S VR PALSGAARD INDUSTRI A/S VR PANTANELLA SUD S.P.A. VR PANTANELLA SUD S.P.A. VR PAPYRUS A/S VR PARADISE PICTURES VR PARAMOUNT PICTURES CORPORATION, VR PARFUMS CARON, SOCIETE ANONYME VR PARIDON, IDA VR PARKE, DAVIS & COMPANY, VR PAUL HARTMANN AG VR PEBBLE BEACH COMPANY, A CALIFORNIA GENERAL PART VR PEDERSEN, HERLUF VR PEDERSEN, KARINA VR PENNZOIL-QUAKER STATE COMPANY VR PERFETTI S.P.A. VR PERMASTEELISA SPA VR PHARMA NORD APS VR PHARMA NORD APS VR PHARMACOSMOS A/S VR PHERROVET AB VR PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. VR PINTI INOX S.P.A. VR P.J. CARROLL & COMPANY LIMITED VR POLYMAX ROULUNDS A/S VR POLYSTAN A/S VR PPG INDUSTRIES OHIO, INC. VR PRECHT, ERIK OTTO JOHANNES VR PRITIKIN SYSTEMS, INC., VR PRITIKIN SYSTEMS, INC., VR PRITIKIN SYSTEMS, INC., VR PROCTER & GAMBLE COMPANY,, THE VR PROCTER & GAMBLE COMPANY,, THE VR PRODESSIA BABYMASTER AB VR PRODUITS NESTLE S.A., SOCIETE DES 4 VR PRODUITS NESTLE S.A., SOCIETE DES 4 VR PRODUITS NESTLE S.A., SOCIETE DES 4 VR PROFIL OPTIK A/S VR PROTINA CHEMISCHE GESELLSCHAFT MBH VR PRÆMAL A/S VR PYROLUX PANDEFABRIK APS VR QUADION CORPORATION VR QUAKER OATS COMPANY,, THE VR QUAKER OATS COMPANY,, THE VR QUAKER OATS COMPANY,, THE VR QUAKER OATS LIMITED VR RADIOMETER ANALYTICAL S.A. VR RALSTON PURIN VR RECKLI-CHEMIEWERKSTOFF GMBH & CO. KG VR RED CARNATION GUMS LTD. VR RED TRAILS TOUR PRODUCTION VR RED/GREEN A/S VR REEDTZ-THOTT, IVAN VR REINHOLDT ANDERSEN A/S VR REKLAMEBUREAUET SANDBYE & PARTNERS VR RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER, VR RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER, VR RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER, VR RESORT GRUPPEN A/S VR REWE-ZENTRAL AG VR RHONE-POULENC AGROCHIMIE VR RICHARDSON SHEFFIELD LIMITED VR RICOH COMPANY, LTD. VR

39 Dansk Varemærketidende RICOH COMPANY, LTD. VR RIETH & CO. GMBH VR RIPENSA AF 1949 A/S VR RIPENSA AF 1949 A/S VR RIPENSA AF 1949 A/S VR RITAM INTERNATIONAL LTD. VR ROBERT KRUPS GMBH & CO. KG VR ROEDERSTEIN SPEZIALFABRIKEN FUR BAUELEMENTE D VR ROQUETTE FRERES VR ROTHMANS OF PALL MALL LIMITED VR ROTHMANS OF PALL MALL LIMITED VR ROTHMANS OF PALL MALL LIMITED VR SAINT-GOBAIN VITRAGE INTERNATIONAL, SOCIETE A VR SANDRA RICH GMBH VR SANKYO PHARMA GMBH VR SARA LEE / DE N.V. VR SARA LEE / DE N.V. VR SAVERY, UFFE VR SAZERAC CO., INC., VR SCA PACKAGING DENMARK A/S VR SCAN STUDIO APS VR SCANWAY HOTEL COMPANY APS VR SCHERING CORPORATION, VR SCHERING CORPORATION, VR SCHERING CORPORATION, VR SCHERING CORPORATION, VR SCHERING-PLOUGH ANIMAL HEALTH CORPORATION, A VR SCHILL + SEILACHER AKTIENGESELLSCHAFT VR SCHILL + SEILACHER AKTIENGESELLSCHAFT VR SELF-LEVEL COVERS AKTIENGESELLSCHAFT VR SELVA S.P.A. VR SEMPER AB VR SENTROL, INC. VR SHIRE PHARMACEUTICAL GROUP PLC VR SHULTON, INC., VR SICHEL-WERKE GMBH. VR SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT VR SINEBRYCHOFF AB, OY VR SJOSWARD, LARS VR SKILTE GRUPPEN VR SKØRPING KOMMUNE VR SMITHKLINE BEECHAM PLC VR SNACKS KOMPAGNIET A/S VR SOFTWARE INNOVATION ASA VR SOLLAC, IMMEUBLE ELYSEES LA DEFENSE VR S-P CONSUMER PRODUCTS LIMITED VR SPECIALEYES PLC VR SPECIALEYES PLC VR SSANG YONG MOTOR COMPANY VR SSANG YONG MOTOR COMPANY VR STANDOX GMBH VR STATSTJENESTEMÆNDENES CENTRAL- ORGANISATION II (C VR STOKELY-VAN CAMP, INC., VR STORA FELDMUHLE AKTIENGESELLSCHAFT VR STORA KOPPARBERGS BERGSLAGS AB VR STORK SCREENS B.V. VR SUD-CHEMIE AG VR SUPERTRÆ A/S VA SVS HOLLAND B.V. VR SWATCH S.A. VR SWEDISH MATCH NORTH EUROPE AB VR SØLVRÆVEN APS VR SØRENSEN, EJVIND VR SØRENSEN, EJVIND VR TAISHO PHARMACEUTICAL CO., LTD. VR TALBEX GROUP PLC, THE VR TANABE SEIYAKU CO., LTD. VR TEAM-MATE A/S, SYSTEMKONSULENTER VR TECHNICOLOR VIDEOCASSETTE B.V. VR TELDEX INTERNATIONAL APS VR TERUMO KABUSHIKI KAISHA, TRADING AS TERUMO CO VR T.H. LAPIDUS, AB VR THEODORUS NIEMEYER B.V. VR THEODORUS NIEMEYER B.V. VR THOLSTRUP CHEESE A/S VR THOMPSON MINWAX COMPANY,, THE VR TJÆREBORG STUDIO A/S VR TJÆREBORG STUDIO A/S VR TOMBOW PENCIL CO., LTD. VR TOMS FABRIKKER A/S VR TOPSTED APS VR TRAILMOBILE CORPORATION VR TRAILMOBILE CORPORATION VR TRANSAMERIC VR TREBOR BASSETT LIMITED VR TREVIRA GMBH & CO KG VR TRIER, BENTE VR TRIEX V. MORTEN STEEN ENGELBÆK VR TULIP INTERNATIONAL P/S VR TURBOVENT INDUSTRI A/S VR TURMAC TOBACCO COMPANY B.V. VR TWINCO A/S VR UL INTERNATIONAL DEMKO A/S VR UNDERBERG AG VR UNDERBERG KG VR UNIBANK A/S VR UNI-C VR UNILEVER N.V. VR UNILEVER N.V. VR UNILEVER N.V. VR UNILIGHT APS VR UNIROYAL CHEMICAL COMPANY, INC., VR UNISABI SA VR UNITED BISCUITS VR UNITED BISCUITS VR UNIVERSAL MUSIC A/S VR UNWINS HORTICULTURAL HOLDINGS LIMITED VR VIANDES BRETAGNE ANJOU SOVIBA, SO, SOCIETE DES VR VINGAARDEN A/S VR VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION, VR VIVIL A.MULLER GMBH & CO. KG VR W. ADAMS & SONS LIMITED VR WARNER-LAMBERT COMPANY, VR WARNER-LAMBERT COMPANY, VR WHITE CONSOLIDATED INDUSTRIES, INC., VR WHO'S WHO THE INTERNATIONAL RED SERIES VERLAG VR WIGWAM MILLS, INC., VR WIGWAM MILLS, INC., VR WILH. SCHMITZ-SCHOLL, FIRMA VR WILLOW WARE AUSTRALIA PTY. LTD., VR WINTHER MEDICO A/S VR W.L. GORE & ASSOCIATES INC. VR WM-DATA EAPPLICATIONS A/S VA WOMA APPARATEBAU GMBH VR WONDERWORLD A/S VR W.P.R. MARKS LIMITED VR X-POMED APS VA YAMAHA CORPORATION VR YOKOHAMA GOMU KABUSHIKI KAISHA VR YORK REFRIGERATION APS VR YUASA CORPORATION VR ZARGES LEICHTBAU GMBH VR ZWILLING J.A. HENCKELS AG VR ÅHLENS AB VR ÅKERBERG, OLOF VR E ELECTRONIC A/S VR

40 Mærkeregister Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Mærkeregister Register over mærker offentliggjort som registreret i dette tidende angivet i alfabetisk rækkefølge efter mærketekst (540) Mærke (111) Reg. nr. (fig) VR (fig) VR (fig) VR AJAX MINERALS (w) VR ARKITEKTUR DK (w) VR BANTAMIN (w) VR BELLEVUE (w) VR bompi (fig) VR Bup2date (fig) VR BYG OG BO (fig) VR Chakra Energisokker (w) VR CLEVERPATH (w) VR COLA-CHOK (w) VR COLUMNA (fig) VR Connect partner (fig) VR CUL8R (w) VR CVTronic (fig) VR Dannemann BoligRenovering (fig) VR Dazzle (fig) VR deff.dk Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek (w) VR deff.dk (w) VR DULCIORA (fig) VR Emanual (fig) VR Equine Haler (fig) VR FEDDET (w) VR Fire Mermaid (w) VR FIRST HOLIDAY (w) VR FOLDE BRILLER (fig) VR Gunclean Toftejorg (fig) VR HEC (w) VR HomeCineVision (fig) VR House of Dreams (w) VR HYCAP (w) VR INSYNC (fig) VR INVITE (w) VR IT-2you (fig) VR KEYZOOM (fig) VR KKDK (w) VR kommunikatørerne ekstern kommunikation rådgivning & træning tv-produktion tv til internet (fig) VR Kosan Crisplant (w) VR Landsforeningen mod spiseforstyrelser (fig) VR LÆGEMIDDELKATALOGET (w) VR Masterline (w) VR MatchMaker (fig) VR MatchMaker (w) VR MAX PLAY (fig) VR MEGAFON (w) VR Micro Support (w) VR MindPark (w) VR MT Højgaard A/S (w) VR MURFIX (w) VR MURLOCK (w) VR NordiCare (w) VR ORANGE MANAGER (w) VR ORANGE MATRIX (w) VR ORGANICS (w) VR OSIS (w) VR PinMag (w) VR PROTIENT LIFT (w) VR Pædagogisk IT-kørekort (w) VR RANGER (w) VR Red Trails Tour Production (w) VR REXTON (w) VR roloweb organize and share your information (fig) VR ROSE'S BLUE CURACAO (w) VR SAFRI DUO (w) VR SAMSØ CHIPS SOUR CREAM (fig) VR Scan Studio (fig) VR SeniorResort (fig) VR SKAF - Stats- og Kommunalt Ansattes Forhandlingsfællesskab (w) VR SMALL WORLD BY MARLIP (fig) VR solar Cable (fig) VR SORBITS SWEET MINT (w) VR SORENTO (w) VR SOS VIKAR (fig) VR SPIRIT (w) VR Ssang Yong Motor (fig) VR Starburst (fig) VR STATE EXPRESS (w) VR STOCH (w) VR SWAN BOLIG TEKSTILER (fig) VR Sølvræven (w) VR TARAX (w) VR Ti TURBOVENT INDUSTRI AS (fig) VR TOTAL I ORDEN MUSIKSMAG (fig) VR TRIEX (fig) VR TWIN EASY STEP (w) VR Typhoon (fig) VR UL International Demko (w) VR UROBONOQ (w) VR UROCRISPIN (w) VR VARISAN (w) VR WinAC (w) VR (fig) VR z (fig) VR ZENTO (fig) VR zeptor (fig) VR

41 Klasseregister Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Klasseregister Register over mærker off. som registreret i dette tidende angivet efter klasse (551) Klasse (111) Reg. nr. 01 VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR

42 Dansk Varemærketidende 35 VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR

43 Offentliggørelse af internationale registreringer Dansk Varemærketidende Internationale registreringer Offentliggørelse af registreringer Indsigelsesfristen udløber 2 måneder fra dato, jf. 23 i bekendtgørelse nr af 23 december 1996 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: RAPS (730) Indehaver: Raps & Co., 6, Am Goldenen Feld, D Kulmbach, Tyskland (511) Klasse 01: Products for preserving foodstuffs, aging preparations for making meats, sausages and salt-cured products, chemical products for industrial use, namely products used for salting, particular used for facilitating the salting process, salt for preserving, additives for foodstuffs used for changing color (reddening products), for aging, for stabilizing color, consistency and taste as comminuting agents, emulsifying agents for meat and sausages, products for decomposing and softening meat and vegetables and fumigation products for meat and sausages. (511) Klasse 30: Seasonings for making meats, sausages and salt-cured products, meat-curing products, products used for salting, particularly used for facilitating the salting process, salt used for salting, salt for preserving, additives for foodstuffs as binders and compositions for coating meat; spices, spice flavorings, aromatic drugs (for foodstuffs), spice mixes as whole seasonings, spice essences and extracts, aromatic herbs and aromatic oils included in this class, spice preparations, spice mixes, flavored salt and salt for food, seasonings, mustard, vinegar, pepper, sauces includedin this class. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 3/2001 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: O PAN (730) Indehaver: Beldem N.V., 58, Versailleslaan, B-1020 Brussel, Belgien (511) Klasse 01: Products for improving the quality of bakery goods for industrial and artisanal use. (511) Klasse 30: Products for improving the quality of bakery goods for household use. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 3/2001 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: TWO HORSES (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: ALOPEXY (730) Indehaver: PIERRE FABRE DERMATOLOGIE, Société par actions simplifiée, 45, Place Abel Gance, F BOULOGNE, Frankrig (740/750) International fuldmægtig: DOAT Jean-Pierre, Direction Propriété Industrielle, 17, avenue Jean Moulin, F Castres Cedex, Frankrig (511) Klasse 03: Cosmetics, hair and scalp lotions. (511) Klasse 05: Dermatological products, products for hair and scalp care and hygiene. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 1/2001 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: HALFEN (730) Indehaver: HALFEN GmbH & Co. Kommanditgesellschaft, Liebigstr. 14, Langenfeld-Richrath, Tyskland (740/750) International fuldmægtig: Walter Jackisch & Partner Patentanwälte, 40, Menzelstrasse, D Stuttgart, Tyskland (511) Klasse 06: Goods made from steel and made from base metals for construction, namely anchoring rails (also cement-coated), including their components (cement inserts), bolts hoop steel, sheet metal, steel for reinforced (cement steel for concrete), anchoring and connection flaps, tapped plates, stud bolts, mounting flanges and anchoring parts, reinforcement couplers for cement consolidation, screw-in rails, rigging wires for concrete panels, parts for anchoring stones, parts for anchoring scaffolding, retainers, supports for brick decorations, angle brackets, angle sections, form parts with oblong holes, form parts for construction, linking brackets for wood, siding rails, cable and tube clamps, ti-down tracks, anchoring rails for masonry, brackets for coating facades, perforated strips, sockets and tightening couplings. (511) Klasse 17: Padding materials made of plastics and rubber; protective corks made of rubber. (511) Klasse 19: Products made of plastics and rubber for building, namely rubber coatings, formed parts in rubber, angle sections. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 12/2000 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: SERVITEL (730) Indehaver: SCHINDLER AUFZÜGE AG, CH-6030 EBIKON, Schweiz (740/750) International fuldmægtig: Inventio AG, 55, Seestrasse, CH-6052 HERGISWIL, Schweiz (511) Klasse 07: Equipment and apparatus for installing electric, hydraulic elevators, freight elevators and escalators. (511) Klasse 09: Electronic equipment and apparatus for remote monitoring and surveillance, for alarm transmission and processing, for remote signaling of operating status and for remote control. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 4/2000 (730) Indehaver: Mustang Bekleidungswerke GmbH + Co., Austrasse 10, D Künzelsau, Tyskland (740/750) International fuldmægtig: Beyer & Jochem Patentanwälte, 13, Klettenbergstrasse, D Frankfurt, Tyskland (511) Klasse 18: Bags. (511) Klasse 24: Handkerchiefs of woven fabrics; cloths, woven fabrics and net fabrics. (511) Klasse 25: Undergarments and outergarments, in particular leisure, sports and work clothes, blue jeans, jeans shorts, jackets, smocks, overalls, pullovers, shirts, tee-shirts, fichus, mufflers, shawls, bonnets, stockings; mesh-woven and knitted outerwear and underwear; belts. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 20/

44 Dansk Varemærketidende (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (730) Indehaver: John Brumfit & Radford Tobacco Limited, 54, Hillbury Avenue, Harrow, Middlesex HA3, 8EW, Storbritannien (511) Klasse 34: Tobacco and cigars; cigarettes, smoking tobacco, snuffing tobacco, chewing tobacco from English-speaking countries; cigarette paper, cigarettes tubes, cigarette rolling machines; non-plated lighters and matches. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 1/2001 (730) Indehaver: The Hilt B.V., 60, Lemelerbergweg, NL-1101 AW Amsterdam- Zuidoost, Holland (740/750) International fuldmægtig: Markgraaf B.V., Hogehilweg 3, NL-1101 CA Amsterdam-Zuidoost, Holland (511) Klasse 25: Clothing, footwear, headgear. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 2/2001 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: LIATEST (730) Indehaver: SOCIETE DIAGNOSTICA-STAGO, 9, rue des Frères Chausson, F ASNIERES, Frankrig (740/750) International fuldmægtig: Sodema Conseils S.A., 14 bis, rue de la Faisanderie, F Paris, Frankrig (511) Klasse 01: Biochemical products for analysis, reaction, dosages, laboratory tests, for human medicine and veterinary medicine. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 25/2000 (111) Reg. nr.: MP563737/1 (800) Design. dato: Freeman's (730) Indehaver: REWE-Zentral AG, 20, Domstrasse, D Köln, Tyskland (740/750) International fuldmægtig: Grünecker & Partner Anwaltssozietät, 58, Maximilianstrasse, D München, Tyskland (511) Klasse 33: Alcoholic beverages (with the exception of beer), particularly "dry gin". (800) International registreringsdato: Gazette No.: 1/2001 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: ISOFRUIT (730) Indehaver: Sundi Aromen GmbH, 4-8, Beim Struckenberge, D Bremen, Tyskland (740/750) International fuldmægtig: Oppenhoff & Rädler, Hohenstaufenring 62, D Köln, Tyskland (511) Klasse 29: Preserved, dried and cooked fruits; fruit jellies and jams. (511) Klasse 32: Water containing carbon dioxide prepared using fruits and fruit flavourings and other non-alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; syrups and other fruit-based preparations for making beverages. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 24/2000 (730) Indehaver: DT Bad Kissingen technische Vertriebs GmbH, 11-15, Mangelsfeld, D Bad Bocklet, Tyskland (511) Klasse 01: Chemicals used in dentistry, namely, products for tooth repair and restoration; adhesives used in industry. (511) Klasse 10: Machines used in dental technology, in particular, abrasive machines, hand-operated instruments and apparatus for use in stomatology and prosthetics including articulators, burs, mandrels, pins, pliers, dental instruments and apparatus, artificial teeth. (591) Farvetekst: Mærket udføres i blå, sort og hvid. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 23/

45 Dansk Varemærketidende (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (730) Indehaver: FIRST CORPORATION S.RL., Localitá Isola Grande (piano terra lato monte), I ALTARE (SV), Italien (740/750) International fuldmægtig: EURO TRADEMARK COMPANY s.r.l., Via Guido d' Arezzo, 4 I MILANO, Italien (511) Klasse 06: Base metals and their alloys, metallic construction materials; ironmongery, metal pipes. (511) Klasse 19: Nonmetallic construction materials, nonmetallic rigid pipes for construction purposes; nonmetallic water pipes; nonmetallic gratings and manhole covers; guttering, nonmetallic drain pipes. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 16/2000 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: THAT'S AMORE (730) Indehaver: GAI MATTIOLO S.R.L., Via L. Greppi 128/130, I ROMA, Italien (740/750) International fuldmægtig: Dr. Diego Pallini della Notarbartolo & Gervasi S.P.A., Corso di Porta Vittoria, 9, I MILANO,, Italien (511) Klasse 03: Soaps; perfumery; essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 19/2000 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (730) Indehaver: HOFFMANN SONAX KG, Münchener Strasse 75, Neuburg, Tyskland (740/750) National fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (511) Klasse 01: Products for water delivery. (511) Klasse 03: Conservation products to be applied while washing, liquid products and pastes used for cleaning and preserving lacquers, wax for lacquers, shampoos, washing products for vehicle washing installations, materials for improving water flow in vehicle washing washing installations, products used for cleaning plastic materials. (511) Klasse 37: Cleaning and servicing of automobiles. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 7/1998 (730) Indehaver: Europe Combined Terminals, B.V., 7, Seattleweg, NL-3195 ND PERNIS ROTTERDAM, Holland (740/750) International fuldmægtig: Markgraaf B.V., Hogehilweg 3, NL-1101 CA Amsterdam-Zuidoost, Holland (511) Klasse 39: Loading and unloading of ships; storage and transfer of containers and other goods; transporting, loading and unloading of containers ("stuffing and stripping") and other means of storage and transport; logistic planning with respect to transport. (511) Klasse 42: Logistic consultancy with respect to transport. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 9/2000 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: CERDIC (730) Indehaver: Christiaans & Van de Wiel B.V., 2-4, Stationsstraat, NL-6741 DE LUNTEREN, Holland (740/750) International fuldmægtig: Knijff & Partners, Postbus 5054, NL GB Weesp, Holland (511) Klasse 03: Gels, creams and orthomolecular nourishing creams for cosmetic use, cosmetics packed in ampoules; cosmetics in liquid form. (511) Klasse 05: Dietetic substances and preparations for medical use; vitamin and mineral preparations for medical use; enzymes for medical purposes, medicinal food supplements and preparations; gels, creams and orthomolecular nourishing creams for medical purposes; pharmaceutical preparations packed in ampoules; medicinal preparations in liquid form. (511) Klasse 10: Apparatus and appliances for medical use, including apparatus and appliances to be used by beauticians, skin therapists, physiotherapists, naturopathic therapists, physicians, nursing personnel; specialized furniture for medical use, parts and accessories not included in other classes; saunas, including infrared saunas, parts and accessories not included in other classes, for medical purposes. (511) Klasse 11: Sauna installations, including infrared sauna installations, parts and accessories, not included in other classes. (511) Klasse 20: Furniture, parts and accessories, not included in other classes. (511) Klasse 35: Commercial mediation with respect to the purchase of products mentioned in classes 3, 5, 10, 11 and 20. (511) Klasse 42: Advisory services with respect to medical and paramedical subjects, including consultation with respect to the use, nature and application of means, apparatus and instruments in the field of health care, cosmetics and beauty care. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 2/

46 Dansk Varemærketidende (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: FOX-MARKT (730) Indehaver: Neckermann Versand AG, 360, Hanauer Landstrasse, D Frankfurt am Main, Tyskland (511) Klasse 07: Machines for working metal, wood and plastics; mechanically operated tools, including electrically-operated tools or tools operated by an internal combustion engine such as, for example, accumulator-equipped instruments, drills and electric hammer drills, planing and milling machines, electric hand-held circular saws and compass saws, electric reciprocating and belt-type grinding machines, electric double grinding machines, electric sprinkler and dry grinding machines, electric angle grinders, electric stapling machines, electric nailing guns, electric heat-sealing guns, electric lathes, electric benchtype drilling machines, generators internal combustion engine; electric absorption exhausters as well as their insertion tools; pumps for household use, namely mechanically operated water pumps and pumps for heating installations; electricity generators; compressors, including piston compressors; pneumatic conveyors, air-injection machines, pumps and motors, compressed air pumps and apparatus attached thereto, including air injection guns for sprays, spraying, suction and blowing, impact wrenches operated using compressed air, chipping hammers and staplers; pressure reducers (machine parts), including pressure-reducing filters, pressure regulators; pressure valves (parts of machines), machine tools; mechanically- operated tools, including electricallly-operated tools or tools operated by an internal combustion engine such as electric soldering guns; components of the above-mentioned products. (511) Klasse 09: Equipment for recording, transmission, reproducing sound and images, excluding computer games as remote-controlled devices; calculators; computers, data processing equipment, including personal computers as well as all configurations resulting from combining the aforementioned elements; computer peripheral units for data processing (included in this class), particularly data entering apparatus, data storage apparatus in the form of magnetic strips, magnetic disks (floppy-disks), magnetic disks (HDD) and optical disks (CD-Roms) including readers of such devices for memorising data, programme, memory components and devices for restoring data, including printers for printing documents as well as for word-processing, plotters, screens, consoles and transmission apparatus; telecommunication transmitters, namely facsimile machines, interactive videotex terminals, answering machines, recorders with or without casing for remote control access, telephones, particularly cord and cordless telephones, as well as combination devices such as mobile telephones, radio-telephony sets, videophones; fire extinguishers, components of the above-mentioned products. (511) Klasse 11: Clothes dryers. (511) Klasse 20: Furniture, mirrors (looking glasses), picture frames; goods made of wood or wood substitutes not included in this class, namely picture frames, non-metallic dowels, coat hangers, casks, cask taps made of wood or wood substitures, chests, crates, wooden sculpted or turned works of art, picture frame mouldings, slatted espaliers stakes (for plants or trees) reels (not as parts of machines), handles, curtain rods, cylindrical boxes made of wood or wood substitutes (not as parts of machines); goods made of cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-ofpearl, meerschaum (included in this class), celluloid products or celluloid substitutes (included in this class), namely cellucoid caps, plastic goods (included in this class), namely picture frames, receptacles except for household and kitchen use, bottle caps and stoppers, coat hangers, coathooks, casks, curtain hooks and poles, rivets, crates, furniture and door fittings, picture frame mouldings, nuts, espalier bars, non-metallic dowels, tanks, packaging containers. (511) Klasse 21: Clothes pegs. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 10/2000 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (730) Indehaver: AS 24, 1 B, rue du Charron, F Saint-Herblain, Frankrig (740/750) International fuldmægtig: BAUDIN CHRETIEN SCHIHIN, 102, rue Pierre Butin, F PONTOISE, Frankrig (511) Klasse 04: Industial oils and greases; lubricants; fuel (including motor gasoline) and lighting fuel. (511) Klasse 37: Vehicle service stations, vehicle breakdown assistance (excluding towing services); vehicle servicing, lubrication, washing and repair. (511) Klasse 39: Transport of goods; vehicle towing servies. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 10/2000 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: Paladin Tools (730) Indehaver: Connectool Inc.,, Lakebridge Parkway, Ashland, Virginia 23005, USA (740/750) International fuldmægtig: Stracke, Loesenbeck, Specht Patentanwälte, 164, Jöllenbecker Strasse, D Bielefeld, Tyskland (511) Klasse 07: Mechanical appliances for welding, stripping, mounting, connecting and/or pressing conductors and/or electric cables, automotive or hydraulic hand tools used in electrical engineering and electronics; accessories for the above mechanical appliances, namely and pieces (sockets for strands). (511) Klasse 08: Hand tools for electrical engineering and electronics; screwdrivers; cutting tools; tools for installing binding screws for cables; accessories for the above hand tools, namely and pieces (sockets for strands). (511) Klasse 09: Electric and electronic measuring and test apparatus, for example voltage and electrical continuity testers, voltage and current detectors; accessories for the hand tools and mechanical appliances listed in classes 7 and 8, namely plug contacts and elctrical socket contacts and cable sockets. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 11/2000 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: JUMBOFLEX (730) Indehaver: COMPAGNIE ENGRENAGES, ET REDUCTEURS - MESSIAN- DURAND, (société anonyme), 539, Avenue du Cateau, F CAMBRAI, Frankrig (740/750) International fuldmægtig: CABINET LAVOIX, 2, place d'estienne d'orves, F Paris, Frankrig (511) Klasse 07: Mechanical components, transmissions, speed reducers gear oils, cogwheels of machines and machine tools. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 10/2000 (730) Indehaver: SOLVAY (Societe Anonyme), Rue du Prince Albert, 33, B Bruxelles, Belgien (740/750) International fuldmægtig: SOLVAY (Sociétè Anonyme) Département de la Propriété Industrielle,, 310, Rue de Ransbeek, B-1120 BRU- XELLES,, Belgien (511) Klasse 01: Unprocessed plastics; unprocessed synthetic resins; compounds made thereof. (511) Klasse 40: Treatment of materials, particularly recycling of PVC-based materials; scientific, industrial and technical information on recycling of PVCbased materials. (511) Klasse 42: Scientific, industrial and technical research and advisory services in the field of recycling of PVC-based materials. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 25/

47 Dansk Varemærketidende (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (730) Indehaver: NOORDHOLLANDSE ASFALT CENTRALE B.V., 9, Scharwoude, NL-1634 EA SCHARWOUDE,, Holland (740/750) International fuldmægtig: Markgraaf B.V., 3 Hogehilweg, CA Amsterdam-Zuidoost, Holland (511) Klasse 19: Bituminous materials: bituminous binders used in asphalt compounds. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 12/2000 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: kabit (730) Indehaver: KABIT S.A., ul Roosevelta 1, PL SKWIERZYNA, Polen (740/750) International fuldmægtig: Jerzy Luczak Biuro Uslug, Prawno- Technicznych "Dr. A. Au and Co", ul., Mielzynskiego 27/29, PL Poznan Poland, Polen (511) Klasse 07: Mechanical and electrical sharpening machines, packing machines, drive belts, saws (machine parts), spray guns for paint, pneumatic motors, hydraulic lifting devices, lifting devices with chassis, lifts, fans for motors and engines (parts of machinery), blowers (parts of machinery), machines for processing wood, machines for processing metals, current generators, toolholders (machine parts), machining tools (parts of machinery), superchargers, mowing and reaping machines, knives for mowing machines, bearings, hammers (parts of machines), cleaning machines, chisels for machines, knives, broad chisels for machines, broad chisels, pumps (machines), filters (machine or engine parts), presses, pressure-reducing valves (parts of machinery), agricultural machines, earth moving machines, electric motors (other than for land vehicles), internal combustion engines (other than for land vehicles), clutches (other than for land vehicles), tables for machines, chucks (machine parts), blocks, drills, cranes (lifting appliances), welding torches, dust extractors. (511) Klasse 08: Hand tools, gardening accessories, hand operated mowers or reapers, manual lifting devices, gardening knives, cutting edges, tools for cutting pipes, hand tools for joinery, hand tools for treatment of metals and wood, mallets, shears, hand tools for forging. (511) Klasse 11: Heat exchangers, gas igniters, dampers (heating), roasting spits, sanitary installations, drying machines, drying apparatus, cold cabinets, washstands, ventilator fans (air-conditioning), water pipe installations, air and water heaters, watering installations, automatic, air conditioning machines, air cleaning machines, machines for cleaning oil, sockets for electric lights, burners, evaporators, furnaces, refrigerators, lamps, radiators for central heating systems, distillation apparatus, gas generators, filters (parts of domestic or industrial installations), safety accessories for water and gas appliances. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 12/2000 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: Uniplan (730) Indehaver: Sarna Kunststoff Holding GmbH, CH-6060 Sarnen, Schweiz (740/750) International fuldmægtig: Troesch Scheidegger Werner AG, Siewerdtstrasse 95 Postfach, CH-8050 Zürich, Schweiz (511) Klasse 17: Seals, expansion joint fillers, caulking materials, sealing rings, sealing strips, plastic seals, chemical compositions for repairing leaks, jointing mastic, rubber seals, insulating compounds for buildings, synthetic resins. (511) Klasse 19: Non-metallic construction materials, namely bitumen, binding material for road repair, binding agents for bricking, bituminous coatings for roofing, tarred paper, tarred strips for construction purposes. (511) Klasse 37: Monitoring of building construction, roofing services, dampproofing, protection of buildings and renovation work. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 12/2000 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: SONY STYLE (730) Indehaver: Sony Overseas SA, Rütistrasse 12, CH-8952 Schlieren, Schweiz (740/750) International fuldmægtig: William Blanc & Cie Conseils en Propriété Industrielle S.A., 9, rue du Valais, CH-1202 Genève, Schweiz (740/750) National fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (511) Klasse 06: Chains and rings for keys, money clips and other personal accessories made of metal included in this class. (511) Klasse 09: Television apparatus; video cameras; document cameras; playback and/or recording units for videotape; players and/or recorders for videodisks; play back and/or recording units for audiotape; players and/or recorders for audio disks; loudspeakers; headphones; earphones; microphones; radios; unrecorded or pre-recorded tapes or discs for video, audio and/or computerized data signals; telephones; personal computers; reading devices for computer games; computer software for computer games; receivers, transmitters and aerials for programmes broadcast via satelite. (511) Klasse 14: Cases and caskets included in this class; wall clocks, pendulum clocks and watches and their accessories included in this class. (511) Klasse 16: Cards, including postcards. (511) Klasse 18: Bags included in this class; card-holders; wallets; purses; key cases; umbrellas. (511) Klasse 20: Furniture; cushions. (511) Klasse 21: Crockery. (511) Klasse 24: Hand-towels and handkerchiefs. (511) Klasse 25: Clothes, footwear and headwear. (511) Klasse 28: Toys; dolls; sports' articles included in this class. (511) Klasse 34: Cigars, tobacco and smokers' articles. (511) Klasse 35: Retail services of various goods, in store or by electronic means (e-commerce), particularly services consisting of regrouping for a third party diverse goods to enable the consumer to view them or to become familiarized with and to buy them in comfort (transport not included), in store or by electronic means (e-commerce) (800) International registreringsdato: Gazette No.: 12/2000 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: BOOMERANG (730) Indehaver: Rosta AG, Hauptstrasse 58, CH-5502 Hunzenschweill, Schweiz (740/750) International fuldmægtig: R.A. Egli & Co, Patentanwälte, Horneggstrasse 4, CH-8008 Zürich, Schweiz (511) Klasse 07: Machine parts, particularly tensioning parts, chain tensioning parts and belt tensioning parts. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 13/2000 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: BLUEPRINT (730) Indehaver: J. Weder-Meier AG, Hemdenfabrik, Steigstrasse 34, CH-9444 Diepoldsau, Schweiz (740/750) International fuldmægtig: Egli & Rutz Rechtsanwälte, Berneckerstrasse 26, CH-9435 Heerbrugg, Schweiz (511) Klasse 18: Trunks and suitcases, purses, umbrellas. (511) Klasse 25: Men's wear (shirts, trousers, pantaloons, jackets, shoes, belts, jumpers, tee-shirts). (800) International registreringsdato: Gazette No.: 13/

48 Dansk Varemærketidende (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: AGILCEM (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (730) Indehaver: LAFARGE, 61, rue des Belles Feuilles, F PARIS, Frankrig (740/750) International fuldmægtig: CABINET HARLE & PHELIP Conseils en Propriété Industrielle,, 7, Rue de Madrid, F PARIS, Frankrig (511) Klasse 19: Cements, cement compositions made from hydraulic bonding agents for making mortar or fluid and self-placing betons. (511) Klasse 37: Construction, repair, maintenance, repointing and renovation of buildings, of works of art and of all civic engineering which use self-placing or self-levelling betons and self-levelling mortars. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 14/2000 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: SERVITEL E-MONITORING (730) Indehaver: Schindler Aufzüge AG, 13, Zugerstrasse, CH-6030 Ebikon, Schweiz (740/750) International fuldmægtig: INVENTIO AG, Seestrasse 55, CH-6052 Hergiswil NW, Schweiz (511) Klasse 07: Lifts and goods lifts, escalators, vertical and horizontal transport systems. (511) Klasse 09: Electric, electronic and electromechanical appliances and instruments, namely planning tools, monitoring apparatus and data indicators as well as software for lifts and goods lifts, escalators, vertical and horizontal transport installations. (511) Klasse 37: Monitoring, maintenance and repair of lifts and goods lifts, escalators, vertical and horizontal transport systems. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 14/2000 (730) Indehaver: Primus AB, Box 1366, Solna, Sverige (740/750) International fuldmægtig: L.A. Groth & Co. KB, Box 6107, SE STOCKHOLM, Sverige (511) Klasse 04: Industrial oils and greases; lubricants; dust absorbing, wetting and binding compositions; fuels (including motor spirit) and illuminants; candles, wicks. (511) Klasse 06: Common metals and their alloys; metal building materials; transportable buildings of metal; materials of metal for railway tracks; nonelectric cables and wires of common metal; ironmongery, small items of metal hardware; pipes and tubes of metal; safes; goods of common metal not included in other classes; ores. (511) Klasse 08: Hand tools and implements (hand operated); cutlery; side arms; razors. (511) Klasse 09: Nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recording discs; automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines, data processing equipment and computers; fire-extinguishing apparatus. (511) Klasse 11: Apparatus for lighting, heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary purposes. (511) Klasse 35: Advertising; business management; business administration; office functions. (511) Klasse 37: Building construction; repair services for apparatus for lighting, cooking and refrigerating. (511) Klasse 38: Telecommunications. (511) Klasse 40: Surface treatment for goods of metal. (511) Klasse 41: Education; providing of training; entertainment; sporting and cultural activities. (511) Klasse 42: Providing of food and drink; temporary accommodation; medical, hygienic and beauty care; veterinary and agricultural services; legal services; scientific and industrial research; computer programming. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 15/2000 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: ColoRex S H A P E (730) Indehaver: Forbo-Giubiasco SA, 16, via Industrie, CH-6512 Giubiasco, Schweiz (740/750) International fuldmægtig: PATENTANWÄLTE SCHAAD, BALASS, MENZL & PARTNER AG,, 101, Dufourstrasse, CH-8034 Zürich, Schweiz (511) Klasse 27: Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and other materials for covering floors; non-textile wall hangings. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 15/

49 Dansk Varemærketidende (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: KUHL (730) Indehaver: Kraft Foods Schweiz Holding AG, Bellerivestrasse 203, CH Zürich, Schweiz (740/750) International fuldmægtig: Kraft Foods Schweiz Holding AG, Gewerblicher Rechtsschutz, Bellerivestrasse 203, CH-8008 Zürich, Schweiz (740/750) National fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (511) Klasse 30: Coffee, coffee extracts, coffee substitutes, cocoa, chocolate, coffee, cocoa and chocolate-based beverages and preparations therefor, tea; bakery, pastry and confectionery products, in particular sweetmeats and chocolate confectionery, dough for bread or cake mix, cereal preparations, edible ice. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 18/2000 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: PAL BAC (730) Indehaver: LEBRE, Charles, Jean-Pierre, 35, Rue de l'orangerie, F STE GENEVIEVE DES BOIS, Frankrig (740/750) International fuldmægtig: HUD Robert, CABINET COLLIGNON, 15, rue de Surène, F PARIS, Frankrig (511) Klasse 07: Electric or thermal manual or motorised materials-handling machines. (511) Klasse 12: Electric or thermal manual or motorised materials-handling carts, fork-lift trucks. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 15/2000 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: SCHINDLER HOMEMOBIL (730) Indehaver: Schindler Aufzüge AG, 13, Zugerstrasse, CH-6030 Ebikon, Schweiz (740/750) International fuldmægtig: Inventio AG, Seestrasse 55, 6052 Hergiswil NW, Schweiz (511) Klasse 07: Lifts and goods lifts. (511) Klasse 37: Assembly, maintenance and repair of lifts and goods lifts. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 15/2000 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: KOX DESIGN (730) Indehaver: B PLUS SA, 67, Bld du Général Martial Valin, F PARIS, Frankrig (511) Klasse 14: Timepieces, watches. (511) Klasse 18: Luggage, travel bags, handbags. (511) Klasse 25: Clothing. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 15/2000 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: SERVITEL E-SERVICE (730) Indehaver: Schindler Aufzüge AG, 13, Zugerstrasse, CH-6030 Ebikon, Schweiz (740/750) International fuldmægtig: Inventio AG, Seestrasse 55, 6052 Hergiswil NW, Schweiz (511) Klasse 07: Lifts and goods lifts, escalators, vertical and horizontal transport systems. (511) Klasse 09: Electric, electronic and electromechanical appliances and instruments, namely planning tools, monitoring apparatus and data indicators as well as software for lifts and goods lifts, for escalators, vertical and horizontal transport installations. (511) Klasse 37: Monitoring, maintenance and repair of lifts and goods lifts, escalators, vertical and horizontal transport systems. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 16/2000 (730) Indehaver: Schäfer Werke GmbH, 1, Pfannenbergstrasse, D Neunkirchen, Tyskland (740/750) International fuldmægtig: Dipl.-Ing. Wolfgang Gihske, 2 Hammerstrasse, D Siegen, Tyskland (511) Klasse 06: Construction materials made of metal; transportable buildings made of metal; rail construction material made of metal; cables and wires made of metal (not for electrical purposes); fitter's goods and ironmongery; goods made of metal and of metal/plastic composite materials (included in this class). (511) Klasse 07: Apparatus for filling and emptying, for transporting and for distributing storage and transport vessels and containers. (511) Klasse 09: Electric apparatus and instruments (included in this class); data processing equipment and computers as well as peripheral equipment for data processing and computers; data storage devices with stored software; cupboards, housings, stands, tables, shelves and parts and accessories of these goods as receptacles for parts and system components of controlling, switching appliance, networks, information, communication, IT and multimedia technology, included in this class. (511) Klasse 11: Lighting, heating, steam producing, cooking, cooling, drying, ventilating and water pipe apparatus and sanitary systems. (511) Klasse 20: Furniture, frames; goods made of wood, plastic, plastic/ metal composite materials (included in this class). (800) International registreringsdato: Gazette No.: 15/2000 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (730) Indehaver: Vacansoleil C.V., 16, Marinus van Meelweg, NL-5657 EN SON, Holland (740/750) International fuldmægtig: Merkenbureau Onel B.V., 48/1, Eikenweg, NL-1092 CA AMSTERDAM, Holland (511) Klasse 36: Insurance; financial affairs; providing credits and running accounts by issuing credit cards; travel insurances. (511) Klasse 39: Arranging of tours and sightseeing; escorting of travellers, transport of persons and goods; intermediary services regarding the reservation of journeys; organization of camping site holidays. (511) Klasse 42: Temporary accommodation reservations; providing campground facilities; catering. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 16/

50 Dansk Varemærketidende (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (730) Indehaver: Ragn-Sells AB, Box 952, S SOLLENTUNA, Sverige (740/750) International fuldmægtig: L. A. Groth & Co. KB, Box 6107, SE STOCKHOLM, Sverige (511) Klasse 39: Transport; packaging and storage of goods, transporting and storage of waste and trash. (511) Klasse 40: Treatment of material; incineration, destruction, transformation and recycling of waste and trash. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 16/2000 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: CONNEXXION (730) Indehaver: N.V. Verenigd Streekvervoer, Nederland, 300, Graadt van Roggenweg, NL-3531 AH UTRECHT, Holland (740/750) International fuldmægtig: Markgraff B.V., 3, Hogehilweg, NL-1101 CA Amsterdam-Zuidoost, Holland (511) Klasse 12: Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or water, as well as parts and accessories therefor not included in other classes, such as luggage carriers. (511) Klasse 16: Paper, cardboard and goods made thereof, not included in other classes; books, periodicals, newspapers, magazines, pamphlets, bulletins, leaflets, posters; calendars, cards, multi-part cards and other written material and printed matter. (511) Klasse 35: Services relating to business and trade specifically in connection with transport and/or mobility; consulting relating to trade of equipment and materials; administrative services, namely coordination of after-sales services; administrative management services regarding vehicle fleets; business appraisal services; organization of events and meetings for commercial purposes; market research and study, namely inquiry and study services in the field of transport. (511) Klasse 36: Insurance underwriting and financial operations, loans; services in the field of leasing, more precisely of vehicles. (511) Klasse 37: Repair, servicing and maintenance of vehicles and of vehicle parts; cleaning; work relating to vehicle bodies, namely conversion, repair and adapting of vehicle bodies, repair of car damage; dismounting, upgrading and mounting of vehicle parts; vehicle service stations and vehicle washing. (511) Klasse 38: Telecommunications. (511) Klasse 39: Transport services; services of regular lines for public transport by coach, bus, taxi and express tramway; transportation of persons and goods and dissemination of information regarding said services; logistics planning relating to transport and distribution (supply); packaging and storage of goods; arrangement of trips, sightseeing tours and excursions; escorting of travelers; booking of seats and space for the transport of persons and merchandise; rental of transport means and in particular of vehicles. (511) Klasse 41: Organization of events and meetings for educational and entertainment purposes; publication of books, of periodicals and of travel guidebooks; teaching and training services, in connection with transport and/ or mobility. (511) Klasse 42: Services of research and technical studies especially in connection with transport; planning of periodic servicing sessions; technical research relating to motor vehicles; scientific research services in connection with transport; development of telecommunication infrastructures, including networks, for mobile communication purposes, in the framework of services provided in the field of public transport, services of consultancy relating thereto, consulting services in connection with transport technology as well as mobility of people relating to transport; logistics services in the field of transport and distribution (delivery); consulting services relating to logistic aspects of the transport of people and merchandise and concerning travel organization and accommodation capacity. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 18/2000 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: CHIAPA (730) Indehaver: REWE-Zentral AG, 20, Domstrasse, D Köln, Tyskland (511) Klasse 03: Washing and bleaching preparations; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, including such products for babies and small children; moist wipes for sanitary and cosmetic purposes; sanitary preparations; hair lotions, dentifrices. (511) Klasse 05: Plasters, materials for dressings; disinfectants; sanitary towels, tampons, panty liners, napkins for babies and adults, including all the aforesaid goods made of or using cellulose, non-woven textile fabrics and nap fabrics. (511) Klasse 16: Paper products for household and hygienic purposes (included in this class), in particular toilet paper, kitchen towels, handkerchiefs, table napkins, cosmetic tissues and napkins for babies, including all the aforesaid goods made of or using cellulose, fleece and nap fabrics. (511) Klasse 29: Meat, fish, poultry, game and shellfish, including preparations of the aforesaid goods; sausage, meat, poultry and fish products, caviar; salads of meat, fish, poultry and game; meat, poultry, game and fish pastes, meat extracts; prepared fruit, vegetables and pulses; fruit and vegetable pulp; delicatessen salads made of vegetables or lettuce; potato products of all types, namely French fries, croquettes, baked potatoes, prepared potatoes, potato fritters, potato dumplings, fried potato cakes, potato pancakes, crisps, potato sticks; semi-prepared and prepared meals, namely soups (including instant packet soups), stews, dry and liquid prepared meals, mainly of one or more of the following goods: meat, fish, vegetables, prepared fruit, cheese, pasta or rice; meat, fruit and vegetable jellies, jams; eggs, milk and milk products, namely drinking milk, sour milk, butter milk, yoghurt, fruit yoghurt, yoghurt with chocolate or cocoa additives, non-alcoholic mixed milk drinks, chocolate beverages, kefir, cream, quark, desserts, mainly of milk and flavourings with gelatine and/or starch being binding agents, blancmanges; butter, clarified butter, cheese and cheese preparations; fruit jellies; edible oils and fats; savoury pastries, crisps of cereals, salted and unsalted nuts and other snackfoods, included in this class; all the aforesaid goods (where possible) also frozen or preserved, sterilised or homogenized. (511) Klasse 30: Sauces, including salad dressings, fruit sauces, ketchup, horseradish capers; coffee, tea, cocoa, chocolate, chocolate goods, cocoabased beverage powders; chocolate beverages, marzipan, nougat, marzipan and nougat products; spreads, principally containing sugar, cocoa, nougat, milk and/or fats; pralines, including filled pralines; sugar, confectionery, sweets, namely boiled, peppermint and fruit sweets, chews, lollipops, non-medical chewing gum; rice, tapioca, artificial coffee; flour and cereal products, kernel cereals, namely rice, wheat, oats, barley, rye, millet, maize and buckwheat, the aforementioned goods also in the form of mixtures and other preparations, in particular wheat bran, wheat germ, maize meal, maize semolina, linseeds, muesli and muesli bars (mainly of cereal flakes, dried fruit, nuts), cereals, popcorn; pizzas; blancmanges; bread, bread rolls, pastry and confectionery; pasta and wholemeal pasta, in particular noodles; edible ices, ice cream; honey, treacle; yeast, baking powder; salt; mustard; vinegar; pepper corns; savoury biscuits, crisps, snacks, included in this class; all the aforesaid goods (where possible) also frozen or preserved, sterilised or homogenized. (511) Klasse 32: Whey beverages; instant powdered drinks. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 18/

51 Dansk Varemærketidende (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: CARO (730) Indehaver: Enzesfeld-Caro Metallwerke AG, Fabrikstrasse 2, A-2551 Enzesfeld, Østrig (740/750) International fuldmægtig: Dr. Franz Podovsovnik Rechtsanwält, Habsburgergasse, 6-8/16, A-1010 Wien, Østrig (511) Klasse 06: Unwrought and partly wrought components, locksmith's work and wrought iron work, machined or handmade formed metal parts; rolled, pressed, drawn, cast semi-finished products and components; sealing rings, complete bearings and bearing parts as well as other constructional elements of all kinds, that is: bearing bushes, bearing shells, slide rings, axial pressure rings, valve guides, valve seat rings, piston coatings, shaft coatings, springs for pressure gauges, pressure rings, spiral elements, spring bodies, heat expansion pieces, diaphragm spring bodies, slip rings (current collector rings for electric machinery), bushes for camshafts, bushes for rocker arms, push rods, bushes for link joint levers, crankshaft bearings, bushes for gear units, bushes for piston pins, bushes for articulated rod pins, bushes for oil pumps, pump cylinders, linings, e.g. linings for cylinders, pumps and bearings, pistons, piston rods, trombone pipes (telescopic pipes), bushes for spring bolts, bushes for axle journal pins, steering bushes, bushes for differential gears, blocks for cardan drives, blocks for joints, bushes for oil pumps, wheel alignment bushes, guidance bushes, nipples, male thread end bushes, bushes for connecting tabs, bushes for the brake linkage, steering bushes, bushes for current collector pin joints, bushes for spring hangers and equalizer bushes, bearing bushes for electric motors, stop plates, check rails, spindle bearings, trunnion bushes, bushes for steering blades, worms and worm wheels, bushes for main and side big-end bearings and recuperator cylinders, all aforementioned goods of metal. (511) Klasse 07: Machinery components, sealing rings, complete bearings and bearing parts as well as other constructional elements of all kinds (machine parts), that is: bearing bushes, bearing shells, slide rings, axial pressure rings, valve guides, valve seat rings, piston coatings, shaft coatings, springs for pressure gauges, pressure rings, spiral elements, spring bodies, heat expansion pieces, diaphragm spring bodies, slip rings (current collector rings for electric machinery), bushes for camshafts, bushes for rocker arms, push rods, bushes for link joint levers, crankshaft bearings, bushes for gear units, bushes for piston pins, bushes for articulated rod pins, bushes for oil pumps, pump cylinders, linings, e.g. linings for cylinders, pumps and bearings, pistons, piston rods, trombone pipes (telescopic pipes), bushes for spring bolts, bushes for axle journal pins, steering bushes, bushes for differential gears, blocks for cardan drives, blocks for joints, bushes for oil pumps, wheel alignment bushes, guidance bushes, nipples, male thread end bushes, bushes for connecting tabs, bushes for the brake linkage, steering bushes, bushes for current collector pin joints, bushes for spring hangers and equalizer bushes, bearing bushes for electric motors, stop plates, check rails, spindle bearings, trunnion bushes, bushes for steering blades, worms and worm wheels, bushes for main and side big-end bearings and recuperator cylinders. (511) Klasse 12: Vehicle components, sealing rings, complete bearings and bearing parts as well as other constructional elements of all kinds, that is: bearing bushes, bearing shells, slide rings, axial pressure rings, valve guides, valve seat rings, piston coatings, shaft coatings, springs for pressure gauges, pressure rings, spiral elements, spring bodies, heat expansion pieces, diaphragm spring bodies, slip rings (current collector rings for electric machinery), bushes for camshafts, bushes for rocker arms, push rods, bushes for link joint levers, crankshaft bearings, bushes for gear units, bushes for piston pins, bushes for articulated rod pins, bushes for oil pumps, pump cylinders, linings, e.g. linings for cylinders, pumps and bearings, pistons, piston rods, trombone pipes (telescopic pipes), bushes for spring bolts, bushes for axle journal pins, steering bushes, bushes for differential gears, blocks for cardan drives, blocks for joints, bushes for oil pumps, wheel alignment bushes, guidance bushes, nipples, male thread end bushes, bushes for connecting tabs, bushes for the brake linkage, steering bushes, bushes for current collector pin joints, bushes for spring hangers and equalizers bushes, bearing bushes for electric motors, stop plates, check rails, spindle bearings, trunnion bushes, bushes for steering blades, worms and worm wheels, bushes for main and side big-end bearings, propeller boss bushes as well as recuperator cylinders. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 18/2000 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (730) Indehaver: Dermapharm AG, Luise-Ullrich-Strasse 6, D Grünwald, Tyskland (740/750) International fuldmægtig: Dr. Hans Peter Kunz-Hallstein Roberto Kunz-Hallstein Rechtsanwälte, 6A, Galeriestrasse, D München, Tyskland (511) Klasse 05: Pharmaceutical preparations. (591) Farvetekst: Black, grey, light blue. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 18/2000 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (730) Indehaver: Frazer Holding ApS, 3, Kvaesthusgade, 1251 København K, Danmark (740/750) International fuldmægtig: Norsker & Jacoby Rechtsanwälte, Im Hasengarten 44, D Köln, Tyskland (511) Klasse 30: Coffee, tea, cocoa. (511) Klasse 42: Providing of food and drink; temporary accomodation. (591) Farvetekst: Brown, beige (800) International registreringsdato: Gazette No.: 18/2000 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (730) Indehaver: Franz-Xaver Rampp, Konrad Rampp, 9, Mindelbergstrasse, D Pfaffenhausen, Tyskland (511) Klasse 31: Natural plants and flowers, hydrangea. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 19/

52 Dansk Varemærketidende (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: EXTRAVITA (730) Indehaver: GENERALE BISCUIT (société anonyme), 4-6, rue Edouard Vaillant, F ATHIS MONS, Frankrig (740/750) International fuldmægtig: Benoît BARME Directeur Marques & Modèles GROUPE DANONE Direction Marques & Modèles, 7, rue de Téhéran; F Paris, Frankrig (511) Klasse 29: Meat, fish, ham, poultry, game, charcuterie; dried, preserved and/or cooked fruits and vegetables, compotes, jams, fruit coulis, jellies, soups, thick soups; tinned foodstuffs essentially consisting of meat, fish, ham, poultry, game and/or charcuterie; prepared dishes, dried, cooked, tinned, deep-frozen, essentially consisting of meat, fish, ham, poultry, game and/or charcuterie; savoury or sweet snack goods made with fruit or vegetables such as potatoes, flavoured or plain; potato crisps, dried fruit mixes, all nuts particularly prepared walnuts and hazelnuts such as peanuts, cashew nuts; cocktail snacks made of charcuterie; milk, dry milk solid, flavoured jellified milks and whipped milk products; dairy products, namely milk desserts, yoghurts, drinking yoghurts, mousses, creams, cream puddings, fresh cream, butter, cheese spreads, cheeses, ripened cheeses, mould-ripened cheeses, fresh unripened cheeses and cheeses in brine, fromage blanc, strained cheeses, fresh cheeses sold in paste or liquid form, flavoured or plain; beverages mainly consisting of milk or dairy products, milk beverages containing fruits; plain or flavoured fermented dairy products; edible oils, olive oil, edible fats. (511) Klasse 30: Coffee, tea, cocoa, chocolate, sugar, rice, puffed rice, tapioca; flours, tarts and pies (sweet or savoury), pizzas; plain, flavoured and/ or filled pasta, cereal preparations, breakfast cereals; prepared dishes essentially consisting of pasta; prepared dishes essentially consisting of pastry; bread, rusks, biscuits (sweet or savory), wafers, waffles, cakes, pastries; all these goods being plain and/or topped and/or filled and/or flavoured; savoury or sweet cocktail snacks containing baking dough, biscuit mixture or pastry; confectionery, edible ices, edible ices consisting totally or partly of yoghurt, ice cream, sorbets (edible ices), frozen yoghurt (confectionery ices), honey, salt, mustard, vinegar, sauces (condiments), sweet sauces, pasta sauces, spices. (511) Klasse 32: Beers (with or without alcohol), still or sparkling water (mineral or not), flavoured frozen water, fruit or vegetable juices, beverages made with fruit or vegetables; lemonades, soft drinks, ginger ales, sherbets (beverages); preparations for making beverages, syrups for beverages, non-alcoholic fruit or vegetable extracts; non-alcoholic beverages containing small quantities of milk products, non-alcoholic beverages containing small quantities of lactic ferments; beverages mainly consisting of lactic ferments. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 19/2000 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (730) Indehaver: Cixi Gongniu Electric Ltd., Guyao Si Cun, Shiqiao Zhen, CN Cixi, Zhejiang, Kina (740/750) International fuldmægtig: ZHEJIANG TRADEMARK OFFICE, Nanlou, Fengqi Dasha Yan'an Lu, Hangzhou Shi, CN Zhejiang Sheng, Kina (511) Klasse 08: Pliers (hand tools), spanners (hand tools), gimlets (hand tools), cutting tools (hand tools), files (tools), taps (hand tools), screwdrivers, rasps, driving tools for screws included in this class, hand-operated tapping tools. (511) Klasse 09: Dictating machines; weighing and measuring apparatus and instruments, signal lanterns; cameras (photography); optical lenses, electric connections; lightning arresters; electroplating apparatus; fire extinguishing apparatus, electric welding apparatus; radiological apparatus for industrial purposes; asbestos clothing for protection against fire; cinematographic film (exposed); electric door openers, electric contacts, plugs and sockets, (electric connections), high and low voltage switchboards; sound alarms, alarms, electric theft-prevention installations, anti-theft warning apparatus, fire alarms, electric bells, electric door bells, fire alarms, alarming devices, alarms for the detection of inflammable gases. (511) Klasse 11: Lighting fixtures, soldering lamps, gas lighters, kitchen ranges (ovens), bath fittings, water purification installations, gas lighters for kitchen use, polymerization installations, pocket warmers, electric radiators, electrically heated window curtains, electric heating cushions not for medical purposes, heating radiators, electrically heated footmuffs, bedwarmers, electric heating pads not for medical purposes, portable warmers. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 19/2000 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (730) Indehaver: Pierre-André SENIZERGUES, 316, Buena Vista Street, Newport Beach CA 92661, USA (740/750) International fuldmægtig: GILBEY DE HAAS, 90, rue d'amsterdam, F Paris, Frankrig (511) Klasse 18: Leather and imitation leather articles, namely: bags for travel, wash bags, sports bags, rucksacks, beach bags, bags for campers, handbags, shopping bags, school satchels and bags, document wallets, wallets, purses not made of precious metal, key-cases, trunks, cases, suitcases; travel goods namely rucksacks, handbags, bags for campers, beach bags, bags for travel, sports bags, suitcases; wallets; purses not made of precious metal, keycases. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 19/

53 Dansk Varemærketidende (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: VIKINGFJORD (730) Indehaver: Arcus Produkter AS, Haslevangen 16, Box 6764, Rodeløkka, N-0503 Oslo, Norge (740/750) International fuldmægtig: Tandbergs Patentkontor AS, P.O. Box 7085 M, N-0306 Oslo, Norge (511) Klasse 33: Alcoholic beverages (except beers). (800) International registreringsdato: Gazette No.: 19/2000 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: ORBEGOZO (730) Indehaver: Famos Anstalt, Postfach 440, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein (740/750) International fuldmægtig: Büchel, Kaminski & Partner, Letzanaweg, 25-27, FL-9495 Triesen, Liechtenstein (511) Klasse 29: Meat; poultry and game; charcuterie; meat extracts. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 19/2000 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: BARBARELLA THE MUSICAL (730) Indehaver: VBW-KULTURMANAGEMENT- UND, VERANSTALTUNGSGES. M.B.H., 6, Linke Wienzeile, A-1060 WIEN, Østrig (511) Klasse 25: Clothing, except for underwear, in particular T-shirts, sweatshirts, blousons, pullovers, stockings, ankle socks, caps and headwera, with the exception of footwear. Data relating to priority under the Paris Convention: Austria, , AM 7894/99; classes 09; priority limited to: Software for the means of entertainment and education; storage devies blank or prerecorded for devices to record, transmit and play sound and/or vision., 41; priority limited to: Production of motion pictures and sound recordings., 42; priority limited to: Leasing of access time on a global computer network. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 19/2000 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: SLA (730) Indehaver: DaimlerChrysler AG, 225, Epplestrasse,, D Stuttgart, Tyskland (740/750) International fuldmægtig: Patent Attorney Gerhard Bauer, c/o Daimler Chrysler AG, Intellectual Property Management FTP/T-0533, D Stuttgart, Tyskland (511) Klasse 03: Cosmetics, eau de toilette, aftershaves, shaving foams, hair lotions, perfume, ethereal oils, soaps, toothpaste, nail polish, nail care products, lipsticks, eyebrow pencils, mascara. (511) Klasse 05: Room sprays. (511) Klasse 09: Sound and image carriers, namely cassettes, tapes, compact discs, video cassettes, spectacles, spectacle frames, spectacle cases, compasses. (511) Klasse 12: Motor vehicles and parts thereof (included in this class). (511) Klasse 14: Key rings; watches and watch attachments, namely chains and pouches for watches. (511) Klasse 16: Newspapers, magazines, brochures and books, articles for paper and/or cardboard, namely paper towels, paper napkins, packing cardboard containers, packing paper bags, photographs, stationery, packing material made of plastic, namely general-purpose envelopes, bags and plastic films. (511) Klasse 18: Leather and imitation leather goods, namely handbags, attaché cases, small leather goods, especially purses, wallets, key cases; large and small suitcases; umbrellas, parasols, walking sticks. (511) Klasse 25: Clothes, shoes, headgear. (511) Klasse 27: Carpets and door mats. (511) Klasse 36: Leasing of motor vehicles. (511) Klasse 37: Maintenance, repair and cleaning of motor vehicles. (511) Klasse 39: Transportation of persons and goods; renting of motor vehicles. (511) Klasse 41: Vehicle driving instruction, organizing of sports competitions. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 19/2000 (730) Indehaver: SONIFER S.A., 86, Av. Santiago, E Murcia, Spanien (740/750) International fuldmægtig: PONTI SALES, Adelaida, 322 C. Consell de Cent, E Barcelona, Spanien (511) Klasse 07: Machines for washing, spin-drying and ironing laundry and for washing and drying dishes; electromechanical appliances for kitchen use, such as: food mixers, waste disposers, blenders, juicers, electric cutters; vacuum cleaners, electric polishers for parquet floorings, electric apparatus and machines for polishing, for household use; electrical appliances for applying cleaning foam to rugs and carpets. (511) Klasse 09: Sound recording, amplifying and reproducing apparatus; computers, micro-computers and printers for the above; electric irons; dosers for coffee. (511) Klasse 11: Stoves, heating fans, cookers, ovens, cooking rings, grills, water heaters, refrigerators, freezers, cooking, lighting, heating, refrigerating, ventilating and air conditioning appliances; clothes drying machines. (511) Klasse 34: Electric lighters.. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 19/2000 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: RUNPRO (730) Indehaver: Michelin Recherche et Technique S.A., Route Louis-Braille 10 et 12, CH-1763 Granges-Paccot, Schweiz (740/750) International fuldmægtig: Bovard AG Patentanvälte, Optingenstrasse 16, CH-3000 Bern 25, Schweiz (511) Klasse 12: Tyres and inner tubes for vehicle wheels; treads for retreading tyres. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 20/2000 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: MEAT PLUS (730) Indehaver: Famos Anstalt, Postfach 440, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein (740/750) International fuldmægtig: Büchel, Kaminski & Partner, Letzanaweg, 25-27, FL-9495 Triesen, Liechtenstein (511) Klasse 29: Meat; poultry and game; charcuterie; meat extracts. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 20/2000 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: SYMPHONY (730) Indehaver: Medela Holding AG, Lättichstrasse 4, CH-6341 Baar, Schweiz (740/750) International fuldmægtig: A.W. Metz & Co. AG, Hottingerstrasse 14, Postfach, CH-8024 Zürich, Schweiz (511) Klasse 10: Breast pumps and breast feeding accessories. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 20/

54 Dansk Varemærketidende (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: EVOLUTION (730) Indehaver: Ivoclar Vivadent AG, FL-9494 Schaan, Liechtenstein (511) Klasse 05: Ceramic materials for making crowns, dental bridges and fillings; materials for use in dentistry and dentistry technology for making impressions, false teeth, shells, crowns, dental bridges, fillings and prostheses, dental alloys; dental waxes; precious metal alloys for use in dentistry and dentistry technology; dental coating materials; precious metals and nonprecious metals for use in dentistry and dentistry technology. (511) Klasse 10: Apparatus and instruments for use in dentistry and dentistry technology, artificial teeth and shells. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 20/2000 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (730) Indehaver: SANOVA GmbH, 10,Im Gewerbegebiet, D Hohenmölsen, Tyskland (740/750) International fuldmægtig: CHARRIER RAPP & LIEBAU Patentanwälte, 7, Volkhartstrasse, D Augsburg, Tyskland (511) Klasse 10: Orthopedic footwear. (511) Klasse 25: Footwear. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 20/2000 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: DUOLUX (730) Indehaver: Hunter Douglas Industries B.V., Piekstraat 2, NL-3071 EL Rotterdam, Holland (511) Klasse 06: Exterior blinds of metal; strip material, slats, panels, frames, brackets, clamps, clips, rails, rings, bars, mounting plates and mounting hooks and other mounting material of metal for blinds. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 20/2000 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: CELLISSIMA (730) Indehaver: Montres Rolex S.A., 3-5-7, rue François-Dussaud, CH-1211 Genève 24, Schweiz (740/750) International fuldmægtig: Bugnion S.A., 10, route de Florissant, CH-1206 Genève, Schweiz (511) Klasse 14: Agates, clock and watch hands, needle boxes of precious metal, needles of precious metal, needle cases of precious metal, alloys of precious metal, match boxes of precious metal, jewellery of yellow amber, pearls made of ambroid, amulets (jewellery), anchors (clock and watchmaking), rings (jewellery), silver thread, spun silver, silverware, works of art of precious metal, plates of precious metal, rings (jewellery), pendulums, barrels (clock and watch-making), jewellers goods, candle rings of precious metal, cigar and cigarette cases of precious metal, tea caddies of precious metal, clock cases (cabinets), boxes of precious metal, watch cases, boxes of precious metal for sweets, earrings, buckles of precious metal, candlesticks of precious metal, tea infusers of precious metal, chain mesh purses of precious metal, cuff links, bracelets (jewellery), watchstraps, trinkets, brooches (jewellery), cruets of precious metal, busts of precious metal, cabarets (serving trays) of precious metal, dials (clock and watch-making), sundials, dial trains, coffee services of precious metal, non-electric coffee pots of precious metal, candelabra (candlesticks) of precious metal, candlesticks of precious metal, nutcrackers of precious metal, ashtrays of precious metal for smokers, chains (jewellery), watch chains, chronograph watches, stopwatches, time measuring instruments, chronoscopes, cigar and cigarette holders of precious metal, cigar cases of precious metal, jewellery boxes of precious metal, necklaces (jewellery), control clocks (master clocks), egg cups of precious metal, baskets of precious metal for household use, tie pins, tie clips, jugs of precious metal, diamonds, plated articles (precious metal plating), jewel cases of precious metal, cases for watches, pins (jewellery), ornamental pins, candle extinguishers of precious metal, needle cases of precious metal, cigar and cigarette cases of precious metal, cases for clocks and watches, figurines (statuettes) of precious metal, spun precious metal (jewellery), threads of precious metal (jewellery), tea strainers of precious metal, flasks of precious metal, harness fittings of precious metal, beakers of precious metal, tankards of precious metal, clocks, atomic clocks, electric clocks, cruet stands of precious metal, badges of precious metal, iridium, ornaments made of ivory, unwrought or semi-wrought jet, copper tokens, jewellery, ingots of precious metals, medals, medallions (jewellery), cruet sets of precious metal, unwrought or semi-wrought precious metals, coins, watches, wristwatches, movements for clocks and watches, olivine (precious stone), spun gold (jewellery), gold thread (jewellery), unwrought or beaten gold, silverware (with the exception of cutlery, forks and spoons), hat ornaments of precious metal, ornaments of jet, osmium, palladium, ornaments (jewellery), silver ornaments, shoe ornaments of precious metal, tea strainers of precious metal, strainers of precious metal, clocks, pearls (jewellery), precious stones, semi-precious stones, gems, trays of precious metals for household use, platinum (metal), dishes of precious metal, pepper pots of precious metal, match holders of precious metal, cigar and cigarette cases of precious metal, fancy key rings, toothpick holders of precious metal, purses of precious metal, napkin holders of precious metal, tobacco jars of precious metal, powder compacts of precious metal, precious metal containers for household and kitchen use, watch springs, alarm clocks, rhodium, napkin rings of precious metal, ruthenium, salad bowls of precious metal, salt cellars of precious metal, tableware of precious metal, objects of imitation gold, saucers of precious metal, soup bowls of precious metal, spinel (precious stone), statues of precious metal, statuettes of precious metal, paste jewellery, sugar bowls of precious metal, table mats of precious metal, snuff boxes of precious metal, cups of precious metal, tea services of precious metal, teapots of precious metal, urns of precious metal, kitchen utensils of precious metal, household utensils of precious metal, tableware of precious metal, vases of precious metal, ecclesiastical pieces of precious metal, watch glasses. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 20/2000 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: SECRET MIRROR (730) Indehaver: The Swatch Group Management Services AG, 6, Faubourg du Lac, CH-2501 Biel/Bienne, Schweiz (740/750) International fuldmægtig: The Swatch Group AG, 6, Faubourg du Lac, CH-2501, Schweiz (511) Klasse 14: Precious metals and their alloys and goods thereof or plated therewith, included in this class; jewelry, precious stones; timepieces and chronometric instruments. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 20/

55 Dansk Varemærketidende (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: U 900 (730) Indehaver: DaimlerChrysler AG, 225, Epplestrasse,, D Stuttgart, Tyskland (740/750) International fuldmægtig: Patent Attorney Gerhard Bauer, c/o Daimler Chrysler AG, Intellectual Property Management FTP/T-0533, D Stuttgart, Tyskland (511) Klasse 12: Motor vehicles and parts thereof (included in this class). (511) Klasse 37: Repair and maintenance of motor vehicles. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 20/2000 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: U 100 (730) Indehaver: DaimlerChrysler AG, 225, Epplestrasse,, D Stuttgart, Tyskland (740/750) International fuldmægtig: Patent Attorney Gerhard Bauer, c/o Daimler Chrysler AG, Intellectual Property Management FTP/T-0533, D Stuttgart, Tyskland (511) Klasse 12: Motor vehicles and parts thereof (included in this class). (511) Klasse 37: Repair and maintenance of motor vehicles. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 20/2000 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: U 700 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (730) Indehaver: DaimlerChrysler AG, 225, Epplestrasse,, D Stuttgart, Tyskland (740/750) International fuldmægtig: Patent Attorney Gerhard Bauer, c/o Daimler Chrysler AG, Intellectual Property Management FTP/T-0533, D Stuttgart, Tyskland (511) Klasse 12: Motor vehicles and parts thereof (included in this class). (511) Klasse 37: Repair and maintenance of motor vehicles. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 20/2000 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: U 300 (730) Indehaver: DaimlerChrysler AG, 225, Epplestrasse,, D Stuttgart, Tyskland (740/750) International fuldmægtig: Patent Attorney Gerhard Bauer, c/o Daimler Chrysler AG, Intellectual Property Management FTP/T-0533, D Stuttgart, Tyskland (511) Klasse 12: Motor vehicles and parts thereof (included in this class). (511) Klasse 37: Repair and maintenance of motor vehicles. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 20/2000 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (730) Indehaver: EcE (Europe) B.V., 17A, Cornelis Verolmeweg, NL-2171 KV SASSENHEIM, Holland (740/750) International fuldmægtig: Markgraaf B.V., Hogehilweg 3, NL-1101 CA Amsterdam-Zuidoost, Holland (511) Klasse 02: Paint spray, colour spray, including gold spray and silver spray. (511) Klasse 16: Templates made of paper or cardboard, among others to be used in combination with decoration spray, snow spray, paint spray and artificial snow. (511) Klasse 28: Novelties for parties (party favours); ornaments for Christmas trees; snow spray, artificial snow and streamer spray. (591) Farvetekst: Red, white, dark blue. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 20/2000 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (730) Indehaver: AMATIC Industries GmbH, 8, Kirchengasse, A-4810 Gmunden, Østrig (511) Klasse 09: Automatic vending machines and mechanisms for coinoperated apparatus. (511) Klasse 28: Games and toys. (511) Klasse 41: Entertainment. (591) Farvetekst: Yellow, red, black, grey (800) International registreringsdato: Gazette No.: 20/2000 (730) Indehaver: Schindler Aufzüge AG, 13, Zugerstrasse, CH-6030 Ebikon, Schweiz (740/750) International fuldmægtig: Inventio AG, Seestrasse 55, CH-6052 Hergiswil, Schweiz (511) Klasse 07: Lifts and goods lifts. (511) Klasse 09: Electronic and electrical measuring and controlling components for lifts and goods lifts; access control apparatus for lifts and goods lifts. (511) Klasse 37: Installation, servicing and repair of lifts and goods lifts. (511) Klasse 42: Building security, butler services and surveillance services. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 20/

56 Dansk Varemærketidende (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: primus-online (730) Indehaver: Primus - Online Handel und, Diestleistung GmbH & Co KG, Bonner Strasse , D Köln, Tyskland (740/750) International fuldmægtig: Harmsen & Utescher Rechtsanwälte - Patentanwälte, Alter Wall, 55, D Hamburg, Tyskland (511) Klasse 01: Chemical products for commercial, scientific or photographic purposes, chemical products for land, garden or forestry purposes, plant food, nutrient salts, ground improvement products, products for clarifying water, unprocessed synthetic resins or materials, fertilizer, particularly lawn fertilizer, rose fertilizer, pine fertilizer, flower fertilizer, full fertiliser, rhododendron fertilizer, potting soil for plants and flowers, peat, ground-breaking products, fire extinguishing products, products to harden and solder metal, tanning agents, adhesives for commercial purposes, adhesive cement, chemical products to conserve and ensure the freshness of foodstuffs, unexposed film. (511) Klasse 02: Paints, lacquers, varnishes, rust protection agents, wood preservatives, colorants; mordants, namely for wood, leather or polishing; raw natural resins; metals in leaf and powder form used by painters, decorators, printers and artists. (511) Klasse 03: Ethereal oils for nutritional purposes. (511) Klasse 04: Technical oils and greases; lubricants, dust absorption products and dust wetting agents; fluid and gaseous combustibles, especially coal, charcoal, coke, lighting pastes and cubes, peat, wood, gasoline, diesel, fuel oil, propellants for internal combustion engines, benzene, kerosene, spirits, liquid gas such as propane and butane gas, acetylene, oxygen and hydrogen; luminescent materials; candles, nightlights, wicks, lighters as material; fuel for lighters. (511) Klasse 05: Chemical and hygienic products, insecticides, fungicides, herbicides; molluscicides; nematocides; dietetic baby food products; antiseptics, disinfectants; small adhesive strips with a gauze pad for covering minor wounds, material for dressings; feminine hygiene products, namely sanitary napkins, panty liners, tampons and other sanitary napkin products, deodorants for hygienic purposes, deodorant room sprays; adhesive for dental prostheses; preparations for destroying vermin, especially root eliminators; teas and various drugs for medical purposes; vitamin products; medicines which do not require a description, nutritional medical products, nutritional products based on vitamins in order to support a nutritionally controlled and/or calories controlled diet; dried or preserved medicinal herbs, herb extracts, nutritional products used as supplements, namely nutritional products with micronutrients, vitamins, flavor enhancers, fillers and flavor additives. (511) Klasse 06: Metal cables and wires (not for electrical purposes); metal building materials, metal pipes; small iron products; products made from semiprocessed metals, namely chains, barrel cocks, bottle caps, pipeline connectors, ventilators, gratings, furniture hinges, signs, bulk containers, tank as well as window, door and furniture hinges; locksmith goods as well as garbage and water containers, propane gas containers; safes and cassettes; transportable metal containers, especially prepared ready-to-use garages, rolling shutters. (511) Klasse 07: Electrical kitchen appliances, cutting tools, choppers, grinders, pressers, tenderizers, food processors, meat grinders, sewing machines, dishwashers, washing machines, centrifuges, engines (excluding those for farming vehicles); farm machines; cleaning machines, mechanical filters, pumps for fluid, solid and gaseous material, hand-held electrical devices or products; generators; machines for the reworking of metal, wood of synthetic products, compressors, autogenous welding sets, sweeping machines, snow ploughs, cleaning/maintenance machines, mechanical filtering devices, lifting machines; pressure valves, pressure governors; weed-wackers, electric lawn and garden trimmers, leveling machines, motorized cutters, straw cutters, shredders, compost/mulch makers, gas and electric lawnmowers, riding mowers and other mobile vehicles for lawn/farm care; cable winches as well as cable and bottle lifting machines and electric forms of these machines; compressors and their corresponding parts, namely paint guns, pressure gauges, lambency pistols, sandblasting devices; pressure cleaning devices; tools for the do-it-yourself, namely electrically driven machines for finishing edges, grinding, boring, planning, drilling screws as well as abrasive and milling machines, drills, grinders, screwdrivers, grinding and shaping stops, milling and abrasive engines, lathes, electric saws, pad saws, circular saws, table circular saws, all the abovementioned tools adapted for workbenches; electric planes, abrasive tools and machines, electric tackers, hand tackers, soldering guns, adhesive pistols, electrical generators, current generators, spraying devices, devices for loosening wallpaper, as well as stripping, boarding and de-gluing machines, boarding and cutting machines, electrical welding sets and welding machines; high pressure cleaners, sandblasting cleaners, drill sharpeners as devices and for drilling machines, engines for rolling shutter and rolling shutter lifts; knitting machines, washing machines, ironing machines; devices for the household and kitchen, bread and cold cuts slicers for the household and kitchen, can openers, blenders, juicers, electric grinding mills, general-purpose kitchen machines, noodle machines, mixers, corn mills, coffee mills, food slicers, presses; filters for machines or motors; incubators for eggs; self driven farm and garden machines, vacuum cleaners, floor polishers, bobbins; mufflers, ventilators and cylinders for motors; electric hedge shears; starters. fortsættes (511) Klasse 08: Hand tools and instruments; cutlery, forks and spoons; razors, shavers, nail clippers, trimmers for dogs; shearing machines for animals, side arms; mechanical lawnmowers mechanical lawn trimmers, mechanical hedge shears; hand activated devices for agricultural, garden and economical purposes, for machines, devices and construction technics, garden shears, vices, meat cleavers, cleavers; electric manicure devices. (511) Klasse 09: Electrical and electrotechnical devices and instruments (included in this class); glasses, lenses; overhead projectors, magnifying lenses, camera tripods; radio and telephones, communication devices, communication accessories for television sets; color copiers and machines, electrostatic and thermic photocopiers and mass copying devices; special cases/containers/receptacles especially made to fit the aforementioned devices; electrical soldering appliances, welding sets, battery chargers, bag sealers; irons; protective helmets for winter sports for riders, cyclists and motorcyclists; computer programs; recorded programs; diving suits, glasses, ski glasses; protective clothing to prevent falls and accidents, as well as protective shoes, special clothing for rescuers, glasses or masks for workers; batteries, speedometers, transformers; electric cables, wires, leaders and combination mountings of these as well as counters and distribution tables or distributing cabinets; warning triangles used for road safety; fire extinguishers; registers, adding machines; data processors and computers with programs that store data and are user friendly, data processing programs; automated machines and automated teller machines; magnetized devices such as tapes, slides, discs, cassettes, records; recording devices, playback devices for sound and picture playback; different types of film, optical setups for different types of measuring, weighing, signalling, controlling, teaching and safety devices and instruments; devices and instruments to measure low-voltage, namely for communication technique; scientific devices and instruments used for research in laboratories, electrical soldering irons and soldering stations, metal detectors and tension detectors, film welders, electric measures, dictation devices, slide rules; snorkeling masks. (511) Klasse 10: Orthopedic articles and products namely bandages, underwear, stocking and shoes; thermal pillows, infrared devices, support pillows, support devices such as walkers, devices to measure the pulse, dental polishing devices, condoms; health devices, namely blood pressure devices, hearing aids, thermometers, devices for measuring blood sugar levels, inhalation devices, acupuncture devices, massage devices, machines for rehabilitation; stethoscopes; surgical devices and materials; electric pillows and blankets for medical purposes. (511) Klasse 11: Electric hot water bottles, and electric foot warmers; electric pillows and blankets for non-medical purposes; heat pumps, yoghurt preparation machines; apparatus for lighting, heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary purposes, dryers, whirlpool baths, tanning devices; hot air generators, hot air devices and hot air blowers. (511) Klasse 12: Land and water vehicles, especially attachment devices for cars, motorbikes, bicycles, kayaks, sailboats, sleds and snowmobiles; wheelbarrows, garden carts, wheelchairs for the incapacitated, strollers, golf carts, inflatable rubber boats; parts for land and water vehicles especially brakes, steering devices, reverse warning signals, horns, gears, clutches, engines, driving belts, seats, steering wheels, wheels, tires, rims, tire valves, shock absorbers, car and bicycle accessories, namely carrying cases and ski carrying cases, snow chains, spoilers, head rests, seat belts, child safety seats, bicycle nets, bells, air pumps, overhead roof storage devices, repair outfits. (511) Klasse 13: Firework shells. (511) Klasse 14: Finished metals and their alloys, plated products namely handcrafted synthetic objets, adornment objects, tableware and other table pieces (excluding silverware), watch bands, metals and medallions, cigar cases and caps, jewellery and other objects used for adornment, fashion jewellery, gems and jewels; watches and clocks. (511) Klasse 15: Musical instruments. (511) Klasse 16: Paper and cardboard, goods made out of paper and cardboard (cartons), namely paper napkins, table napkins, filters, tissues, toilet paper, diapers, packaging materials, paper bags, printing materials, bookbinding materials namely book twine, linen and other textile fabrics to bind books with; teaching materials (other than devices) in the form of printed materials, games, preparations for animal and plant displays, geological models and displays, globes, blackboards; typewriters and electrical typing devices, office materials (excluding furniture), namely addressing machines, franking machines, folders, letter trays, letter openers, writing accessories, hole punchers, staplers, paper clips, inking ribbons and correction devices for office purposes, stamps, stamp pads, stamp colors, inks, ink blotters, pen holders, carrying case for writing instruments, spines for folders and binders, holders for pens and pencils, pencil sharpeners, desk accessories, plume holders, filing cases, podium files, wastepaper baskets, paper cutters, scissors, paper bins, printing type, printing blocks, playing cards, spiral-binded books, conference files, loose-leaf files, conference folders, writing folders, exercise books, arithmetic books, grade books, vocabulary books, work books, packaging material made from synthetic materials, namely from wrappers, bags and films; photography products, stationery, photo albums, glue for paper and stationery for household use, also for handywork; self-adhesive tape for paper and stationery or for household use; art supplies, namely modeling materials, twine, blotters, paint plates, paint palettes, paint brushes, staining and leafing materials for artists; pencils. fortsættes 3852

57 Dansk Varemærketidende (511) Klasse 17: Synthetic slides, plates and pipes used as semi-finished products; filling, packing and insulation materials; asbestos, mica and goods made from mica, namely non-flammable material and insulation products; hoses (not made of metal), self-adhesive tape other than for medical purposes, for paper and stationery or for household purposes. (511) Klasse 18: Leather and imitation leather as well as goods made from them, namely handbags and other products, especially small leather goods, change purses, briefcases and key cases; skins and hides, trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks, shopping bags, school bags, backpacks, bags for campers. (511) Klasse 19: Building materials (not made of metal), especially partially treated wood and planks, boards, plates, plywood, fiberglass, especially boarding and window glass, tubes (not made of metal) for building purposes; transportable structures (not made of metal), especially as ready-made garages, garden houses, stock depot. (511) Klasse 20: Furniture, camping furniture, bedding, mattresses, pillows, sleeping bags for camping purposes; mirrors, frames; synthetic goods, namely moulding for frames and draperies, screws, crates, transport palettes, barrels, containers, chests, tanks, signboards, furniture, window and door fittings, curtain rails and curtain ends, inner lamella curtains, plant stakes, coat hangers, clothes pegs, bottle caps; mail boxes, neither made out of metal or concrete; goods made out of wood or a wood or a wood substitute namely material for building frames, drapery rods, screws, transport crates, palettes, barrels, containers, chests, workbenches, tanks, cocks, tool handles, coat hangers, clothes pegs, works of art, adornment objects; hose reels. (511) Klasse 21: Objects made of cork, reed, rush, willow, horn, bone, ivory, whalebone, tortoise, yellow amber, mother-of-pearl and meerschaum, cleaning devices; cleaning utensils; steel wool; cooking dishes of metal like pots, pans and kettles, buckets; glass products, china and earthenware for household and kitchen, namely plates, cups, saucers, pans, bowls, cans, tureens, beer mugs, beer glasses, wine and water glasses, vases, mugs, bowls, jam and jelly containers, sugar and cream containers, containers for vinegar, pepper and oil, fruit bowls and baskets, mixing bowls, carafes and bottles; small kitchen and household hand-held devices (except for sprayers for liquids and powders of any kind) as well as portable kitchen and household containers (not made of finished metal or plated); electric brushes and tooth brushes, mouth wash sprinkler, combs, sponges, brushes (excluding shaving and blushing brushes), cooking pots. (511) Klasse 22: Cables, twine; nets, namely for shopping; nets for fishing; tens, canvas covers, sails, packing bags made from textiles; bags for the transport and the storage of goods. (511) Klasse 23: Yarns and threads for textile purposes. (511) Klasse 24: Webbed fabrics, textiles, namely textile fabrics, drapes, shades and household linen, table and bed linen, linen for protecting furniture while moving it, decorative fabrics; bed blankets and table cloths. (511) Klasse 25: Clothing including shoes, boots, slippers, headwear. (511) Klasse 26: Lace trimming and embroidery, bands, strings, buttons, hooks and eyes, pins; silk flowers. (511) Klasse 27: Carpets, mats, floor mats, linoleum and other rubber floor coverings, synthetic or textile material, especially rugs, carpet tiles, wallpaper (excluding wallpaper made from fabric). (511) Klasse 28: Games, especially electronic games, toys, training and sport devices, flippers; Christmas tree decorations; lines, nets, namely for fishing. (511) Klasse 29: Dietary products based on proteins and used for diet control and/or calories control purposes; cooking fats and oils; prepared foods especially consisting of meat, fish, shellfish, poultry, game and vegetables and/or also containing fresh fruits (not frozen); yogurt desserts, creams; eggs, milk, dairy products, namely butter, cheese, cream, yoghurt, milk powder for nutritional purposes; meat, fish, shellfish, poultry, game and conserved products, prepared or frozen, dried or freeze dried vegetables and fruits; meat extract, meat, fish, fruit and vegetable gelatins; jams and jellies. (511) Klasse 30: Dietary products based on carbohydrates and used for diet control and/or calorie control purposes; salad dressings, mayonnaise; coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, coffee and tea substitutes, flour and grains (excluding feed), especially breakfast cereal grains; pasta, chocolate and chocolate products, truffles, as well as truffles with a liquid center or alcohol filling, sweets, bread, cakes, pies and other bakery desserts, edible ice cream, honey, molasses, hops, yeast, salt, namely seasoning salts; mustard, vinegar, sauces (excluding salad dressing); seasonings and spices; aroma enhancers for nutritional products. (511) Klasse 31: Land, garden and forestry products, namely grains, raw grains, raw wood; living plants and flowers, bulbs; fresh fruit and vegetables, especially potatoes, seeds; dried plants, mulch and peat litter, kitty litter; feed, especially for cats and dogs; live animals, especially exotic fish. (511) Klasse 32: Beer, mineral water and tonic water and other alcohol-free drinks; syrups and other drink preparation products; fruit drinks and juices. (511) Klasse 33: Alcoholic drinks (excluding beer), especially wine, spirits and liqueurs. (511) Klasse 34: Tobacco, tobacco products, especially cigarettes and cigars, smoking articles, namely tobacco containers, cigar and cigarette tips, cigarette cases, ashtrays, polished metal products not made out of precious metal, its alloys or coated therewith; pipe stands, pipe cleaners, cigar cutters, pipes; lighters; pocket machines for rolling cigarettes, cigarette paper, cigarette filters; tobacco bags, water pipes; matches; cigars. fortsættes (511) Klasse 35: Services in connection with small bandwidth (especially for PCs and modems) and wide bandwidth (namely TV connections) including, online mediation for the procurement of contracts and the acquisition of products over a computer network; bringing together, for the benefit of others, of a variety of products/goods (excluding the transport thereof) in the form of data, text, images, sound or various media combinations, enabling customers to conveniently view and purchase those goods. (511) Klasse 36: Services in connection with small bandwidth (especially for PCs and modems) and wide bandwidth (namely TV connections) including, online services offering financial services, particularly payment traffic, distribution of certain customer benefit cards which can also be used for payment. (511) Klasse 37: Installation of computer networks; maintenance of speech and data networks for businesses (corporate networks) as well as consumers. (511) Klasse 38: Services in connection with small bandwidth (especially for PCs and modems) and wide bandwidth (namely TV connections), including, online services for the presentation of news and images; providing telephone services; telecommunications; teletext services, communication through computer terminals; transmission of data, text, sound and images; computer supported transmission of news and images. (511) Klasse 39: Services in connection with small bandwidth (especially for PCs and modems) and wide bandwidth (namely TV connections), including online services concerning travel; logistics involving goods, namely the entire logistical network involving goods coming from manufacturers as well as suppliers as they go from receipt to storage to delivery and finally to the customer. (511) Klasse 41: Services in connection with small bandwidth (especially for PCs and modems) and wide bandwidth (namely TV connections), including online services for the distribution information about events; public offering of information of supplementary print media such as catalogues. (511) Klasse 42: Leasing of access time to computer networks; renting capacity of computer networks for (content provider) various branches (goods and services) and for manufactures of goods as well as service providers; computer software design; elaboration of computer data bases, renting of data processing systems; creation of programs for data processing; development, elaboration and operation of speech and data networks for business (corporate networks) as well as consumers; development and operation of computer networks. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 21/2000 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: VIVA COLOR REFLEX (730) Indehaver: Wella Aktiengesellschaft, Berliner Allee 65, D Darmstadt, Tyskland (511) Klasse 03: Soaps, perfumery, ethereal oils, cosmetics, hair lotions, dentifrices. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 21/2000 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: MOVIE (730) Indehaver: Laboratori Royal s.r.l., P. Campanini 8a, I Parma, Italien (740/750) International fuldmægtig: Sneider Massimo, c/o Studio Tecnico Lenzi, Via Lucania 13, I Roma, Italien (511) Klasse 03: Bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soap; perfumery, essential oils, cosmetics hair lotions; dentifrices. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 21/

58 Dansk Varemærketidende (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: LEZANOVA (730) Indehaver: DAIKIN INDUSTRIES LTD., Umeda Center Building, 4-12 Nakazaki-nishi 2-chome, Kita-Ku Osaka-shi, Osaka , Japan (740/750) International fuldmægtig: AOYAMA Tamotsu Aoyama & Partners, IMP Building 3-7, Shiromi 1-chome Chuo-ku Osaka-shi, Osaka , Japan (511) Klasse 01: Chemicals used in industry; chemical treatment agents for leather, skins, paper, fibres and textiles; tanning substances, water-repellant agents; oil-repellant agents; waterproofing agents; surface-active agents; dressing and finishing preparations for textiles, leather and skins. (511) Klasse 18: Leather; animal skins, hides; imitation leather; curried skins; water-repellant leather; oil-repellant leather; stain-proof leather; trunks and traveling bags; bags made of leather; bags made of imitation leather; backpacks; shoulder bags; handbags; carry-on bags; suitcases; briefcases; school bags; shopping bags; purses; wallets; commutation ticket cases; business card cases; credit card cases; attache cases; key cases; umbrellas; parasols; umbrella handles, umbrella covers; walking-sticks; walking-stick handles; whips; harness and saddlery; furniture coverings of leather. (511) Klasse 20: Furniture; armchairs; benches (furniture); chairs being furniture; seats; divans; easy chairs; stools; footstools; sofas; beds; bedsteads; head-rests (furniture); cabinets; medicine cabinets; filing cabinets (furniture); cabinets work; showcases (furniture); sideboards; display stands; tables; dressing tables; desks; chests of drawers; chests not of metal (furniture); wardrobes; dinner wagons (furniture); tea carts (trolleys); racks (furniture); screens (furniture); trestles (furniture), flower-stands (furniture); office furniture; furniture fittings, not of metal; mirrors (looking glasses); cushions; pillows. (511) Klasse 22: Textile fibers; raw fibrous textile; animal hair; carded wool; combed wool; raw cotton; down (feathers); fleece wool; glass fibers (fibres) for textile use; plastic fibers (fibres) for textile use; synthetic fibers (fibres) for textile use; hemp; jute; liber; raw linen (flax); ramie fibres; raw or treated wool; raw silk; schappe (raw silk waste); wood wool. (511) Klasse 23: Yarns and threads, for textile use; spun thread and yarn; mixed spun thread and yarn; elastic thread and yarn for textile use; synthetic fiber thread and yarn; fiberglass thread for textile use; threads of plastic materials for textile use; rubber thread for textile use; jute thread and yarn; linen thread and yarn; hemp thread and yarn; rayon thread and yarn; silk thread and yarn; cotton thread and yarn; woolen thread and yarn; worsted; spun wool. (511) Klasse 24: Cloth; fabrics for textile use; knitted fabrics; non-woven textile fabrics; felt; elastic woven material; cotton fabrics; hemp fabrics; jute fabrics; ramie fabrics; linen cloth; flax fabrics; silk (cloth); fiberglass fabrics for textile use; synthetic fiber fabrics; mixed fiber fabrics; flannel (fabrics); jersey (fabric); velvet; calico; fabric of imitation animal skins; furniture coverings of textile; curtains of textile or plastic; bed cloth; pillowcases; covers for cushions; table cloths (not of paper). (511) Klasse 25: Clothing; clothing of leather; clothing of imitation leather; suits; jackets; blazers; blousons; vests; pants; trousers; skirts; dresses; coats; blouses; shirts; corsets (underclothing); underwear; pajamas; gloves (clothing); neckties; mufflers; belts (clothing); money belts; suspenders; anoraks; knitwear (clothing); sweaters; ski wear; ski gloves; athletic uniforms; footwear; shoes; boots; sneakers; sport shoes; golf shoes; bowling shoes; boxing shoes; basket ball shoes; soccer shoes; baseball shoes; horse-riding boots; climbing boots; ski boots; slippers; sandals; inner soles; heel pieces for boots and shoes; welts for boots and shoes; footwear uppers; boots uppers; tips for footwear; headgear; berets; hats; caps. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 21/2000 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: Puck (730) Indehaver: REWE-Zentral AG, 20, Domstrasse, D Köln, Tyskland (511) Klasse 05: Sanitary towels, menstruation pads, panty liners, napkins for incontinent, all the aforesaid goods made of or using cellulose, also in combination with non-woven textile fabrics and nap fabrics. (511) Klasse 16: Paper products for household and hygienic purposes (included in this class), in particular toilet paper, kitchen towels, handkerchiefs, table napkins, cosmetic tissues; all the aforesaid goods also made of or using cellulose, fleece and also in combination with nap fabrics; napkins for babies, the aforesaid goods made of or using cellulose, also in combination with nonwoven textile fabrics and nap fabrics. (511) Klasse 25: Napkins of tissue for babies, the aforesaid goods also made in combination with cellulose and/or fleece and nap fabrics. (511) Klasse 29: Meat, fish, poultry, game and shellfish, including preparations of the aforesaid goods, sausage, meat, poultry and fish products; caviar; salads of meat, fish, poultry and game; meat, poultry, game and fish pastes, meat extracts; fruit, vegetables and pulses; fruit and vegetable pulp; delicatessen salads made of vegetables or lettuce; potato products of all types, namely French fries, croquettes, baked potatoes, prepared potatoes, potato fritters, potato dumplings, fried potato cakes, potato pancakes, crisps, potato sticks; semi-prepared and prepared meals, namely soups (including instant packet soups), stews, dry and liquid prepared meals, mainly of one or more of the following goods; meat, fish, vegetables, prepared fruit, cheese, including where applicable the aforesaid goods with added pasta or rice; meat, fruit and vegetable jellies, jams; eggs, milk and milk products, in particular drinking milk, sour milk, butter milk, yoghurt, fruit yoghurt, yoghurt with chocolate or cocoa additives, non-alcoholic mixed milk drinks, kefir, cream, quark, fruit and herb quark desserts, desserts, mainly of milk and flavourings with gelatine and/or starch being binding agents, butter, clarified butter, cheese and cheese preparations; fruit jellies; edible oils and fats; all the aforesaid goods (where possible) also frozen or preserved, sterilised or homogenized. (511) Klasse 30: Sauces, including salad dressings, fruit sauces, ketchup, horseradish, capers; coffee, tea, sugar; rice, tapioca, artificial coffee; flour and cereal products, kernel cereals, namely rice, wheat, oats, barley, rye, millet, maize and buckwheat, the aforementioned goods also in the form of mixtures and other preparations, in particular wheat bran, wheat germ, maize meal, maize semolina, linseeds, muesli and muesli bars (mainly of cereal flakes, dried fruit, nuts), cereals, popcorn; pizzas; blancmanges; pasta and wholemeal pasta, in particular noodles, honey, treacle; yeast, baking-powder; salt; mustard; vinegar; spices, mixed spices, pepper corns; dry and liquid ready-to-serve meals, mainly consisting of pasta or rice; all the aforesaid goods (where possible) also frozen or preserved, sterilised or homogenized. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 21/2000 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (730) Indehaver: ARCTIS druzba za predelavo, plasticnih mas d.o.o., Pod gradom 1, SI-2380 SLOVENJ GRADES, Slovenien (740/750) International fuldmægtig: Patentna Pisarna d.o.o., Copova 14 p.p. 322, SI-1000 Ljubljana, Slovenien (511) Klasse 12: Anti-skid chains. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 21/2000 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: ALIEN (730) Indehaver: Pauline M. Kroese, 45 III, Jan Evertsenstraat, NL-1057 BN AMSTERDAM, Holland (740/750) International fuldmægtig: Shield Mark BV Amsterdam, Postbus 75683, NL-1070 AR AMSTERDAM, Holland (511) Klasse 03: Bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 21/

59 Dansk Varemærketidende (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: OptimAgro (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (730) Indehaver: Aventis CropScience SA, 55, Avenue René Cassin, F LYON, Frankrig (740/750) International fuldmægtig: Jean-Pierre Pousset Hoechst Marion Roussel, 102, Route de Noisy, F Romainville, Frankrig (511) Klasse 01: Chemical products used in agriculture, horticulture and forestry. (511) Klasse 05: Products for weed and pest control; fungicides, herbicides. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 21/2000 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (730) Indehaver: MoreMedia GmbH, Leverkusenstrasse 54, D Hamburg, Tyskland (740/750) International fuldmægtig: Rechtsanwälte Heissner & Struck Dr. Christian Lemke, Hudtwalcker Strasse, 11, D Hamburg, Tyskland (511) Klasse 09: Apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; in particular telephones, film, video, and photo cameras, magnetic data carriers; prerecorded video, sound and video/sound recording carriers, in particular phonograph records, compact discs, digital versatile discs; CD-ROM, CDIs, recording tapes, audiovisual cassettes and films; computer software, in particular for online, interactive, CD-ROM and multimedia applications (included in this class), computer hardware, data processing equipment and computers, computer peripheral devices (included in this class). (511) Klasse 38: Telecommunications, including online, on-demand and other electronic media services (included in this class). (511) Klasse 42: Computer programming, creation of Internet appearances and web sites, programming of multimedia applications, conception and technical maintenance of electronic data processing of Internet applications (creation, modification and extinction of web sites). (800) International registreringsdato: Gazette No.: 21/2000 (730) Indehaver: Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL Rotterdam, Holland (740/750) International fuldmægtig: Unilever N.V., Postbus 760, NL-3000 DK Rotterdam, Holland (511) Klasse 30: Tea and tea-based goods; iced tea, non-medical infusions; tea-based beverages. (511) Klasse 32: Tea-flavoured non-alcoholic beverages. (591) Farvetekst: Red, white, blue, green, various shades of yellow (800) International registreringsdato: Gazette No.: 21/2000 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: VARIFLAKES (730) Indehaver: Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL Rotterdam, Holland (740/750) International fuldmægtig: Unilever N.V., Postbus 760, NL-3000 DK Rotterdam, Holland (511) Klasse 30: Ingredients, not included in other classes, for the preparation of sweet and savoury baked goods such as bread; flavourings, not included in other classes, for the preparation of the aforesaid goods. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 21/2000 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: MEGAFOOD (730) Indehaver: Jules M. Beckman Lapré, 69, Helling, NL-8621 CP HEEG, Holland (511) Klasse 05: Nutritional additives for medical purposes. (511) Klasse 29: Nutritional additives of animal origin, not for medical purposes, not included in other classes. (511) Klasse 30: Nutritional additives of plant origin, not for medical purposes, not included in other classes. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 21/

60 Dansk Varemærketidende (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: Mustang Ventures (730) Indehaver: Mustang Ventures GmbH, Hofmannstrasse 51, D München, Tyskland (740/750) International fuldmægtig: Siemens Aktiengesellschaft ZT FM, Post Office Box , D München, Tyskland (511) Klasse 09: Data processing programs. (511) Klasse 37: Installation of telecommunication systems, telecommunication networks and pertinent facilities and parts. (511) Klasse 38: Operation of telecommunication systems, in particular of company and carrier networks (voice, data and mobile radio networks) by means of electronic transmission, electronic storage and retrieval of data, images, sounds and documents via computer terminals, electronic mailing, facsimile transmission, transmission of short messages, voice box functions, call forwarding and conferencing services. (511) Klasse 42: Advisory services for the installation and operation of telecommunication systems in particular of telecommunication networks; development and design engineering of telecommunication and information processing services and facilities as well as telecommunication networks and pertinent facilities and parts; development, generation and renting of data processing programs. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 21/2000 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: BCc (730) Indehaver: BC Components Holdings B.V., 27-30, Meerenakkerplein, NL BJ EINDHOVEN, Holland (740/750) International fuldmægtig: Shield Mark B.V., 61, Overschiestraat, NL-1062 XD AMSTERDAM, Holland (511) Klasse 09: Integrated circuits, semiconductors and solid state elements, potentiometers, trimmers, condensers, resistors, thermistors and sensors, chips, switches and resonators, inductors, crystals, elements of these parts and modules having these parts included. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 21/2000 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: CONES (730) Indehaver: Van den Berg, Special Products V.O.F., 6-8, Blaaksedijk Oost, NL-3274 LC HEINENOORD, Holland (740/750) International fuldmægtig: Markgraaf B.V., Hogehilweg 3, NL-1101 CA Amsterdam-Zuidoost, Holland (511) Klasse 16: Paper, cardboard and goods made from these materials, not included in other classes; printed matter; bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for stationery or household purposes; artists' materials; paint brushes; typewriters and office requisites (except furniture); instructional and teaching material (except apparatus); plastic materials for packaging (not included in other classes); playing cards; printers' type; printing blocks. (511) Klasse 34: Tobacco; smokers' articles; matches. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 21/2000 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: CALGON AQUA PRO (730) Indehaver: Reckitt Benckiser N.V., World Trade Center AA 229, Schipholboulevard, NL-1118 BH Schiphol, Holland (740/750) International fuldmægtig: Knijff & Partners, P.O. Box 5054, NL GB WEESP, Holland (511) Klasse 01: Chemical products for industrial purposes; water softeners; descaling preparations other than for household purposes; all aforementioned goods with or without a disinfective component; protective preparations for glassware, porcelain and earthenware, crockery and other kitchenware not comprised in other classes. (511) Klasse 03: Bleaching preparations and other substances for laundry use and dishwashing; additives for laundry preparations and dishwashing preparations, for household purposes; laundry preparations for dry cleaner's; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; carpet cleaners; detergents; decalcifying and descaling preparations for domestic use; fabric softeners, laundry additives; all aforementioned goods with or without a disinfective component. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 21/2000 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (730) Indehaver: Syngenta Participations AG, Schwarzwaldallee 215, CH Basel, Schweiz (511) Klasse 31: Agricultural, horticultural and forestry products as well as seeds (not included in other classes); sowing seeds, living plants, young plants and other plant parts or young plants for propagation. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 21/2000 (730) Indehaver: Covadis SA, 109B, chemin du Pont-du-Centenaire, CH-1228 Plan-les-Ouates, Schweiz (511) Klasse 09: Electrical apparatus, namely chip card readers; mechanisms for coin-operated apparatus. (511) Klasse 37: Installation, maintenance and repair of computers. (511) Klasse 38: Telecommunications. (511) Klasse 42: Computer programming and computer software maintenance. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 21/

61 Dansk Varemærketidende (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (730) Indehaver: She und BOGIE Gesellschaft für Modevertrieb mbh & Co. Service KG, 26, Augustinusstrasse, D Neuss, Tyskland (740/750) International fuldmægtig: Patentanwälte Lippert, Stachow & Partner, , Frankenforster Strasse, D Bergisch Gladbach, Tyskland (511) Klasse 03: Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions. (511) Klasse 09: Optical goods, spectacles (optics), sunglasses, anti-glare glasses, spectacle frames, spectacle glasses, spectacle cases, spectacle chains, spectacle cords. (511) Klasse 16: Paper, cardboard and goods made from these materials (included in this class); sta-tionery; writing utensils, writing sets, writing cases, fountain pens, ball-point pens; office requisites (except furniture); photographs; artists' materials; plastic materials for packing (included in this class). (511) Klasse 18: Leather and imitations of leather, and goods made of these materials (included in this class); handbags, shopping bags, beach bags, purses (not of precious metal), pocket wallets, card cases, travelling bags, wheeled bags, bags for footwear, travelling cases (included in this class), travelling trunks and suitcases, vanity cases; umbrellas, parasols and walking sticks. (511) Klasse 25: Clothing, belts (clothing), footwear, headgear. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 21/2000 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: LABANEH (730) Indehaver: Yadex, Export-Import und Spedition GmbH, 423a, Hanauer Landstrasse, D Frankfurt, Tyskland (740/750) International fuldmægtig: Kappus & Hartmann Rechtsanwälte, 2, Friedensstrasse, D Frankfurt, Tyskland (511) Klasse 29: Meat, fish, poultry and game, meat extracts, dried and cooked fruits and vegetables; meat, fish, fruit and vegetables jellies; jams, eggs, milk and milk products, namely butter, cheese, cream, yoghurt, powdered milk for alimentary purposes; edible oils and fats; meat, fish, fruit and vegetable preserves. (511) Klasse 30: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made from cereals (except foodstuffs for animals); bread, pastry and confectionery, edible ices; honey, treacle; yeast, bakingpowder salt for consumption, mustard, vinegar, sauces (except salad dressings); spices; refreshing ice; salad dressings. (511) Klasse 32: Beers, mineral and aerated waters and other non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other preparations for making beverages. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 21/2000 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: Z-LASER (730) Indehaver: Z-Laser, Optoelektronik GmbH, 47, Bertoldstrasse, D Freiburg, Tyskland (740/750) International fuldmægtig: Patent- und Rechtsanwaltssozietät Schmitt, Maucher & Börjes, 13, Dreikoenigstrasse, D Freiburg, Tyskland (511) Klasse 09: Light, surface and/or line projectors, also for positioning workpieces. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 21/2000 (730) Indehaver: KARRENA GmbH, 34, Breitscheider Weg, D Ratingen- Lintorf, Tyskland (740/750) International fuldmægtig: Cohausz Hannig Dawidowicz & Partner, 97-99, Schumannstrasse, D Düsseldorf, Tyskland (511) Klasse 06: Prefabricated steel elements used for building chimneys and cooling towers. (511) Klasse 07: Concrete mixers. (511) Klasse 11: Suspended arches and fittings of combustion furnaces made of bricks and/or refractory compounds with a mineral base. (511) Klasse 12: Truck mixers for concrete. (511) Klasse 19: Fireproof bricks and compounds with a mineral base for building furnace arches and fittings; prefabricated elements of concrete or synthetic materials for building chimneys and cooling towers. (511) Klasse 37: Chimney construction and refractory constructions, as well as repair and maintenance works relating thereto. (511) Klasse 42: Calculation services for third parties, relating to heat (also with the help of a computer), consultancy services, in particular in connection with the possibilities of installing industrial facilities without harming the environment, as well as in the field of refractory and chimney constructions; technical studies and advice relating thereto. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 21/2000 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (730) Indehaver: VICTOR-SPORT VERTRIEBS GmbH, Langelohe 65, D Elmshorn, Tyskland (740/750) International fuldmægtig: Harmsen & Utescher Rechts- und Patentanwälte, 55, Alter Wall, D Hamburg, Tyskland (511) Klasse 25: Articles of clothing, including sportswear; shoes for use in badminton, squash and/or tennis; headgear including sporting headgear; gloves, including sporting gloves; accessories, namely, headscarves, cravats, shoulder wraps, breast pocket handkerchiefs, ties, belts and scarves; socks. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 21/2000 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: ALECTA (730) Indehaver: Essen International AB, Kungsgatan, 37, SE Stockholm, Sverige (511) Klasse 35: Advertising; business management; business administration; office functions. (511) Klasse 36: Insurance; financial affairs; monetary affairs; real estate affairs. (511) Klasse 42: Legal advisory services in insurance matters. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 22/

62 Dansk Varemærketidende (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: JAAP (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (730) Indehaver: Jaap Rijnbende, 96, Mezquitalaan, NL-1064 NS AMSTERDAM, Holland (740/750) International fuldmægtig: Shield Mark B.V., 61, Overschiestraat, NL-1062 XD AMSTERDAM, Holland (511) Klasse 25: Clothing, footwear, headgear. (511) Klasse 35: Fashion shows for promotional purposes; publicity and sales promotion. (511) Klasse 42: Fashion design; design of haute-couture and demi-couture clothing and accessories. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 22/2000 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (730) Indehaver: Lion Bioscience AG, Im Neuenheimer Feld 515, D Heidelberg, Tyskland (740/750) International fuldmægtig: Boehmert & Boehmert, 32, Hollerallee, D Bremen, Tyskland (511) Klasse 09: Electrical apparatus and instruments, included in this class; apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recording discs; automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines, data processing equipment and computers; computer software, especially for scientific and industrial purposes, including chemical, medical and biological, especially biochemical, immunological and microbiological purposes. (511) Klasse 42: Medical, hygienic and beauty care; scientific and industrial research; carrying out of chemical, medical and biological, especially biochemical, immunological and microbiological examinations; production of programmes for data processing; computer consultancy services as well as consultancy services in connection with scientific and industrial research. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 22/2000 (730) Indehaver: Wella Aktiengesellschaft, Berliner Allee 65, D Darmstadt, Tyskland (511) Klasse 03: Preparations for cleaning, conditioning and embellishing the hair. (591) Farvetekst: Petrol, light blue, yellow, violett, blue (800) International registreringsdato: Gazette No.: 22/2000 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: Active Care (730) Indehaver: Villeroy & Boch AG, 14-18, Saaruferstrasse, D Mettlach, Tyskland (740/750) International fuldmægtig: Wessing & Berenberg-Gossler Lawyers, 92 a, Königsallee, D Düsseldorf, Tyskland (511) Klasse 11: Sanitary equipment items, namely bath tubs, shower tubs, wash basins, lavatories, bidets, urinals, handles, fittings for bathroom and kitchen and for above mentioned goods. (511) Klasse 19: Building materials (not of metal); tiles. (511) Klasse 20: Kitchen worktops; vanity units. (511) Klasse 21: Glassware, porcelain and earthenware (included in this class); household and bathroom containers not of precious metal or coated therewith; wall soap dishes, toilet paper holders and towel racks. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 22/2000 (730) Indehaver: THOMSON S.A., 46, Quai Alphonse Le Gallo, F BOULOGNE-BILLANCOURT, Frankrig (740/750) International fuldmægtig: MOINS Marie-Cécile, c/o THOMSON MULTIMEDIA, 46, Quai Alphonse le Gallo, F Boulogne-Billancourt, Frankrig (511) Klasse 09: Recording / reading apparatus, compact disks, audio compact disks, computer equipment, namely computers and computer software for telecommunication purposes. (511) Klasse 38: Services in the field of telecommunications, in particular, processing, recording, broadcasting, transmission and/or distribution of sounds and/or images and/or data by satellite, cable or antennas; data bank services namely compilation and delivery of data, news and information. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 22/

63 Dansk Varemærketidende (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: ANGEL (730) Indehaver: EMI Records Limited, EMI House, 43 Brook Green, London W6 7EF, Storbritannien (740/750) International fuldmægtig: Mathisen & Macara,, The Coach House, 6-8 Swakeleys Road, Ickenham, Uxbridge UB 10 8BZ, Storbritannien (511) Klasse 09: Apparatus and instruments for recording, reproducing and/or transmitting sound and/or visual information or recordings; sound and/or visual recordings; enhanced sound and/or visual recordings; interactive sound and/ or visual recordings; sound and/or visual recording media; video games; interactive computer software; publications (downloadable) provided on-line from databases, from the Internet or from any other communications network; DVDs; CD ROM; virtual reality systems; digital music (downloadable); MP3 players; digital music (downloadable) provided from MP3 Internet web sites. (511) Klasse 41: Entertainment services; production and distribution services in the field of sound and/or visual recordings and entertainment; music publishing services; artists management; recording studio services; information services relating to entertainment and events provided on line from a computer database, from the Internet or any other communications network; provision of online electronic publications (not downloadable); provision of digital music (not downloadable). (511) Klasse 42: Administration, exploitation and granting of rights for production of musical and/or lyrical works; acquisition, management and exploitation of copyrights in musical and/or lyrical works for and on behalf of authors, composers or conductors of such works; licensing; information relating to the aforementioned services provided on line from a computer database, from the Internet or any other communications network; creating and maintaining web sites; hosting the web sites of others. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 22/2000 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: DATAVAX (730) Indehaver: AVENTIS PASTEUR MSD S.N.C., 8, rue Jonas Salk, F LYON, Frankrig (740/750) International fuldmægtig: Cabinet LAVOIX LYON, 62, rue de Bonnel, F LYON, Frankrig (511) Klasse 09: Computer software (recorded programs) and data banks in connection with vaccines, vaccinations, pathologies which can be avoided by vaccination and trips. (511) Klasse 38: Transmission of pharmaceutical, medical and sanitary information. (511) Klasse 42: Medical assistance; pharmaceutical, medical and sanitary information and consultancy. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 22/2000 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: KNOWATION (730) Indehaver: IT FORNEBU KNOWATION AS, P.O. Box 9 (Fornebuveien 31), N-1324 LYSAKER, Norge (740/750) International fuldmægtig: Bryn & Aarflot A/S, Att: Sindre-Jacob Bostad, P.O. Box 449 Sentrum, Kongensgt. 15, N-0104 Oslo, Norge (511) Klasse 09: Data software and hardware; audiovisual apparatus for education/training. (511) Klasse 16: Printed matter, paper and other training material. (511) Klasse 38: Computer assisted transmission of sound and images. (511) Klasse 41: Courses; education and training services also including such services via a global computer network; rental of video and audiovisual equipment. (511) Klasse 42: Development and design of new training contents for audiovisual teaching via a global computer network. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 22/2000 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: SIMBA (730) Indehaver: Simba Toys GmbH & Co., 1, Werkstrasse, D Fürth, Tyskland (740/750) International fuldmægtig: Rau, Manfred, Schneck, Herbert, Hübner, Gerd, Rau, Albrecht, Patentanwälte, 2, Königstrasse, D Nürnberg, Tyskland (511) Klasse 28: Toys, with the exception of soft toy animals, games. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 23/2000 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: Kluger (730) Indehaver: Ulrich GmbH & Co. KG, 12, Buchbrunnenweg, D Ulm, Tyskland (740/750) International fuldmægtig: Dipl.-Phys. Dres. Fay Dziewior, Hentrich Patentanwälte, 21, Ensingerstrasse, D Ulm, Tyskland (511) Klasse 09: Scientific, electric, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, control, emergency and teaching apparatus and instruments; devices for data recording, transmission and reproduction of data, images, sound; data carriers, data processing devices, time switches, fire extinguishing equipment, clothing for protection against accidents, protection masks. (511) Klasse 10: Surgical, medical, dental and veterinary instruments and apparatus, artificial limbs, eyes and teeth, orthopedic articles, surgical suture material, special furniture for medical purposes; orthopedic bandages, orthopedic corsets, hosiery, and shoes; blood pressure measuring instruments, medical equipment for medical gymnastics, electric heating pads for medical purposes, devices for artificial breathing; medical thermometers. (511) Klasse 41: Training for medical doctors and nurses with regard to health care. (511) Klasse 42: Consulting for medical doctors and nurses with regard to health care; medical care, health and beauty care. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 23/2000 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: Midas Venice (730) Indehaver: EVI Audio GmbH, Hirschberger Ring 45, Straubing, Tyskland (740/750) International fuldmægtig: Oppenhoff & Rädler, Hohenstaufenring 62, D Cologne, Tyskland (511) Klasse 09: Audio mixing consoles. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 23/2000 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (730) Indehaver: Leineweber GmbH & Co. KG, Wittekindstr , D Herford, Tyskland (740/750) International fuldmægtig: Patent Attorneys ter Meer, Steinmeister & Partner GbR, Artur-Ladebeck-Str. 51, D , Tyskland (511) Klasse 25: Clothing, particularly trousers, pants, shorts for ladies and gentlemen, sportswear, belts, shoes, including sports shoes, headgear. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 23/

64 Dansk Varemærketidende (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: NATUBOOST (730) Indehaver: DSM N.V., Het Overloon 1, NL-6411 TE Heerlen, Holland (740/750) International fuldmægtig: DSM N.V. Patents & Trademarks Office Delft, Postbus 1, NL-2600 MA DELFT, Holland (511) Klasse 01: Chemicals for use in agriculture and in the production of fodder, not included in other classes; enzymes for industrial purposes. (511) Klasse 31: Fodder; additives to fodder, not for medical purposes. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 23/2000 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: AKUCELL (730) Indehaver: Akzo Nobel Chemicals B.V., 4, Stationsplein, NL-3818 LE AMERSFOORT, Holland (740/750) International fuldmægtig: Akzo Nobel N.V., 76, Velperweg, 6824 BM Arnhem, Holland (511) Klasse 01: Chemicals, namely carboxymethyl cellulose for use in industry. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 23/2000 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: BASELL (730) Indehaver: Basell Technology Company B.V., 66, Hoeksteen, NL-2132 MS HOOFDORP, Holland (740/750) International fuldmægtig: Octrooibureau Vriesendorp & Gaade, 6, Dr. Kuyperstraat, P.O. Box 266, NL-2501 AW THE HAGUE, Holland (511) Klasse 01: Chemicals used in industry, more specifically unprocessed plastics (in the form of powders, granules, chips, dispersions, liquids or pastes); unprocessed artificial resins and synthetic resins; chemical products as auxiliary elements for use in the production and processing of plastics; metallocenes, catalysts. (511) Klasse 17: Plastics in extruded form for use in manufacture (plates, pipes, bars, rods, pellets, films or molded products). (511) Klasse 42: Services rendered in the field of chemistry and chemical engineering, chemical laboratory services; technical advisory services and provision of expert opinions in the field of chemical engineering. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 23/2000 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: COGR (730) Indehaver: Canna B.V., 9,Tuinbouwlaan, NL-4817 LE BREDA, Holland (740/750) International fuldmægtig: Verkuijl Consultants, 9d, Prinsenkade Postbus 3502, NL-4800 DM BREDA, Holland (511) Klasse 01: Manures. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 23/2000 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: Greenovation (730) Indehaver: greenovation, Pflanzenbiotechnologie GmbH, 5, Sonnenstrasse, D Freiburg, Tyskland (740/750) International fuldmægtig: Joachim Stürken Patentanwaltsgesellschaft mbh, 4b, Engesserstrasse, D Freiburg, Tyskland (511) Klasse 01: Chemicals used in industry, science and photography, as well as in agriculture, horticulture and forestry; unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; manures; fire extinguishing compositions; tempering and soldering preparations; chemical substances for preserving foodstuffs; tanning substances; adhesives used in industry. (511) Klasse 05: Pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations; dietetic substances adapted for medical use, food for babies; plasters, materials for dressings; material for stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides. (511) Klasse 16: Paper, cardboard and goods made from these materials (included in this class); printed matter, in particular books, brochures, folders, flyers, prospectus and placards; photographs; posters; stationery; adhesives for stationery or household purposes; artists' materials; paint brushes; typewriters and office requisites (except furniture); instructional and teaching material (except apparatus); plastic materials for packaging such as foils, bags and sacks (included in this class); playing cards. (511) Klasse 30: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made from cereals, bread, pastry and confectionery, edible ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; refreshing ice. (511) Klasse 31: Agricultural, horticultural and forestry products and grains (included in this class); live animals; fresh fruits and vegetables; seeds, natural plants and flowers; foodstuffs for animals; malt. (511) Klasse 42: Scientific and industrial research; services provided by scientists, in particular related to preparation of analyses, certificates and plans, and to research and development of new products and technologies (included in this class, but not including education and training); technical project surveys; quality checks; veterinary and agricultural services, animal breeding and plant growing; services for approval and registration of medicines and foodstuff; soil, water, air and foodstuff analysis; preparation, maintenance and update of data processing programs; computer system analysis; offering of computer performances; advice in the field of computer hardware; development and operation of an information platform in the form of an electronic network, namely gathering, storing, processing and placing at disposal of data; professional advice and planning without reference to management (included in this class); legal advice and representation; services in the field of contract and licence practice; services in the field of intellectual property; advice in the field of environmental protection; translation; medical, hygienic and beauty care; lease of computer hard- and software; placing at disposal of facilities for exhibitions, fairs and congresses; providing of food and drink and of temporary accommodations for guests. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 23/2000 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: HELIX (730) Indehaver: Shell International Petroleum Company Limited, Shell Centre, London SE 1 7NA, Storbritannien (740/750) International fuldmægtig: Shell International Limited Intellectual Property Services, PO Box 662, London SE1 7NE, Storbritannien (511) Klasse 01: Transmission, brake and hydraulic fluids; metal working fluids; de-icing fluids; antifreeze; engine coolants; chemical additives to lubricants and fuels. (511) Klasse 03: Screen wash. (511) Klasse 36: Insurance and warranty services for vehicles. (511) Klasse 37: Vehicle lubrication, maintenance, servicing and repair; vehicle washing, cleaning and polishing; anti-rust and painting services; tyre fitting and puncture repair. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 23/

65 Dansk Varemærketidende (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: E&T (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (730) Indehaver: E & T ENERGIE, HANDELSGESELLSCHAFT M.B.H., 3, Wienerbergstrasse, A-1100 WIEN, Østrig (740/750) International fuldmægtig: Dipl.Ing. Peter Pawloy, Mag.Dr. Daniel Alge, Patentanwälte, 14, Riemergasse, A-1010 Wien, Østrig (511) Klasse 35: Professional business consulting, also energy consulting; preparing the calculation of charges for determining power used; data processing; risk management. (511) Klasse 39: Transportation and storage; planning and optimizing of warehousing services, power supply and distribution services. (511) Klasse 42: Planning and optimization in the field of operating power plants, services consisting in the provision of energy delivery; project studies and establishment of programs for data processing purposes in the field of power supply; professional consulting pertaining to industry (excluding business organisation and management consulting). (800) International registreringsdato: Gazette No.: 24/2000 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: DOUBLE SPACE (730) Indehaver: Double Space B.V., 6, Dodeweg, NL-3832 RC LEUSEN, Holland (740/750) International fuldmægtig: Markgraaf B.V., Hogehilweg 3, NL-1101 CA Amsterdam-Zuidoost, Holland (511) Klasse 35: Consulting relating to business organization and management, among others, for companies engaged in activities in the fields of e- commerce, the Internet, automation, telecommunication and information technology; business middleman services concerning the purchase and sale of the aforementioned companies; advertising and advertising promotion for the sale of goods and services which are offered and can be ordered via electronic, interactive and telecommunication media; administrative processing of purchase order forms in the framework of the services provided by a mail-order company. (511) Klasse 38: Transmission of sounds, images and data by satellite, television, cable, radio and electronic media; interactive communication by satellite, television, cable, radio and electronic media; provision of telecommunication networks. (511) Klasse 39: Transport and delivery of products ordered in the framework of the services provided by a mail-order company; packaging and storage of merchandise; home delivery. (511) Klasse 42: Advice relating to interactive telecommunication and to the use of multimedia products, among others, in the field of company management; rental of access time to a database server. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 24/2000 (730) Indehaver: Blockfabrik Lichtensteig AG, Hofstrasse 4, CH-9620 Lichtensteig, Schweiz (740/750) International fuldmægtig: Hepp, Wenger & Ryffel AG, Friedtalweg 5, CH-9500 Wil SG, Schweiz (511) Klasse 16: Paper, cardboard and goods made of these materials included in this class; printed products; bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for stationery or household purposes; artists' materials; plastic packaging materials (included in this class); playing cards; adhesive message pads, adhesive cards, self-adhesive labels; paper goods for cosmetic and medical use included in this class; plastic cellophane, bags and sachets for packaging. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 24/2000 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: Stones and More (730) Indehaver: Siegbert Seitz, 8, Hofäcker, D Grafling, Tyskland (740/750) International fuldmægtig: Schmidt-Sibeth Heisse Weisskopf Kursawe Rechtsanwälte, 5, Maximiliansplatz, D München, Tyskland (511) Klasse 09: Data processing equipment and computers; recorded computer programs (software). (511) Klasse 36: Insurance; financial affairs; banking and monetary affairs; real estate operations, financing services for real estate. (511) Klasse 37: Construction; repair work, namely repair of old and new buildings and foundations; installation work. (511) Klasse 38: Telecommunications. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 24/2000 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (730) Indehaver: CLC BOURSE, Société anonyme, 3, rue de Gramont, F PARIS, Frankrig (740/750) International fuldmægtig: CABINET BEAU DE LOMENIE, 158, Rue de l'université, F PARIS CEDEX 7, Frankrig (511) Klasse 35: Promotion of third party's products and/or services through their advertising and/or presentation on an electronic site. (511) Klasse 36: Financial services, in particular real estate brokerage, electronic fund transfer services for third parties, financial information via electronic transmissions and more precisely over the Internet. (591) Farvetekst: Yellow (800) International registreringsdato: Gazette No.: 24/

66 Dansk Varemærketidende (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (730) Indehaver: One Step Beyond, intelprise GmbH, Säumerstrasse 34, CH Wollerau, Schweiz (740/750) International fuldmægtig: Pestalozzi Gmuer & Patry, 1, Löwenstrasse, CH-8001 Zürich, Schweiz (511) Klasse 09: Recordings (filmed) on video tapes; recordings (filmed) on video cassettes (with film shots relating to youth culture, sporting activities and active training); downloadable eletronic publications. (511) Klasse 16: Newspapers, periodicals, rewiews (magazines) and other printed goods, particularly books, calendars, charts, catalogues, graphic representations, graphic reproductions, greeting cards, photographs, postcards; all relating to youth culture, sporting activites and active training. (511) Klasse 25: Clothing, headgear, particularly beachwear and sportswear included in this class. (511) Klasse 28: Gymnastics and sporting articles, included in this class, particularly surfing, skateboarding and snowboarding equipment. (511) Klasse 41: Sporting and cultural activities, particularly surfing, skateboarding and snowboarding lessons and training; organisation and running of sporting competitions and sports tournaments, entertainment, production of video films relating to youth culture, sporting activities and an active lifestyle; training and organisation and running of seminars for media productions. (511) Klasse 42: Web site design; software design, particularly multimedia programs. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 24/2000 (730) Indehaver: Bayindir Insaat Turizm Ticaret ve Sanayi Anonim Sirketi, Tunus Caddesi No: 24 Kavaklidere, TR Ankara, Tyrkiet (511) Klasse 35: Office services; secretarial services, filing by computers, typing, document reproduction services, copying, stenography, photocopying, word processing services, phone-answering services for absent telecommunication subscribers, computerized positioning of vehicles; advertising and promotion services: advertising services by mail, radio announcements, publishing radio ads, advertising agencies, hiring advertisement sites, distribution of advertising materials, hiring advertising materials, advertising, classified advertising on TV, TV advertising, classified advertising preparations, renting promotion materials, distribution of samples, promotion offices, demonstrations (demonstrating products), organizing commercial or advertising demonstrations, shop-window arrangement, putting up posters, market research, market analyses (investigations), increasing sales (promotion), conducting surveys, information (on business affairs), information (on commercial affairs), public relations services; accounting, administrative and consulting services; arranging account resumes or annual reports, account controlling, accountancy, preparing taxes, preparing pay-rolls, commercial or industrial management assistance, employment offices, administrative consultancy (management), assistance on business administration (management information), business administration and organization consultancy (restructuring), administrative assistance, research on business matters, information or business affairs, business consultancy, consultancy services on business management, business evaluation (work and time studies), expertise, commercial consultancy offices, economic forecasting, personnel recruitment, personnel management consultancy; expertise services for commercial and industrial products, price analysis, price assessment for wool (wool market), classification of wool (gradation), price assessment for timber; import and export agencies working for third persons, agency services related to services in this class; renting office machinery and equipment; newspaper subscription services; holding auctions. (511) Klasse 36: Banking and insurance bond and shares brokerage, debt collection offices, stock market quoting services, evaluation of checks (controlling if check is valid or not), farm leasing, safekeeping of valuables, supplying valuable tokens to buyers, factoring (purchasing goods and collecting debts), financial services, information on financial affairs, fund transfer (money transfer by electronic means), real estate leasing, renting safes, bail services (money transfer by electronic means), bail services (money given as guarantee or money collected), leasing, collection of rents, credit offices, credit card services, providing debt card services, financial analysis, financial consultancy, determining financial value and condition, capital funds, financial barter, capital investments, supplying travellers' checks to buyers, organizing collections, clearing house services (where bank representatives come together to the exchange or setting off of promissory notes), credit services for sales on credit, savings account banking, guarantees, trusteeship services, collecting money for aid funds, investment services (capital investment services); exchange offices, lending money for pawn, fire insurance agency, marine insurance agency, life insurance agency, life insurance statistics expertise services (actuarial services), accident insurance agencies, health insurance agencies, insurance consultancy, insurance brokerage, information on insurance, insurance agencies, real estate business; management of buildings, renting buildings, real estate offices, real estate management, real estate agencies, price assessment for real estate; price assessment for antique coins, price assessment for antiques, price assessment for jewellery, price assessment for stamps, price assessment for artworks; brokerage (except insurance and real estate brokerage), customs brokerage services; financial consulting. fortsættes 3862

67 Dansk Varemærketidende (511) Klasse 37: Construction services; construction, construction and reparation of warehouses, supervision services for building construction, demolition of buildings, harbour construction, prevention of leakage in buildings, prevention of humidity in buildings, building isolation, building walls (putting up bricks and briquettes), bricklaying (putting up stone walls), plant construction services, underwater repairing services, plastering, scaffolding services, hiring construction equipment, breakwater construction services, road construction, digging wells, asphalting, oil pipeline construction services, internal and external painting services, construction information services; cleaning and applying chemicals; external cleaning of buildings, cleaning and disinfecting buildings, rat extermination services, window cleaning services, chimney cleaning services, hiring cleaning apparatuses; maintenance and repair of land vehicles, aircraft and vessels; car maintenance, finishing, washing, repair and maintenance of motor vehicles, motor vehicle washing, rust removing services for vehicles, vehicle service stations, vehicle cleaning, vehicle greasing, aircraft repair and maintenance, shipbuilding, coating, repairing and vulcanizing tyres; installation, maintenance and repair of heating systems, ventilation and water supply systems; cleaning and repairing of steam boilers, installing and repairing of kitchen freezers, installing and repairing of heating systems, installing and repairing of air conditioning systems, repair and maintenance of kitchen ovens, installing and repairing of kitchen equipment, installation and repairing of irrigation equipment, repairing of pumps, installation of sanitary water systems; furniture services: upholstery, repairing upholstery, furniture maintenance, furniture renovation; renting bulldozers, excavators; repair and maintenance of clothes, leather apparel and furs: leather repair, maintenance and cleaning, mending of clothes, fur maintenance, cleaning and mending; fabric felting, sandblasting, sandpapering, polishing by sponge; laundry services: ironing services, washing services, cleaning of napkins and clothes, ironing (pressing) of clothes, dry-cleaning; installation, repair and maintenance of elevators; repair and maintenance of film projection machines, repairing of photographic devices; installation, repair and maintenance of office machines and equipment; mining, mine management; repair and maintenance of burglar alarms and safes, installation and repair of fire alarm systems, repair and maintenance of safe-rooms; wallpaper application, paper application; carpentry; repair of umbrellas and sunshades; clock repair; information on repair and maintenance. (511) Klasse 38: Radio and TV stations; computer connection centers, phone companies, message services and renting message devices; news agency. (511) Klasse 39: Land, air and sea transportation; storage, warehousing and tour organization services, transportation by cars, transportation by pulling, railway transportation, sea transportation, ship transportation, ferry transportation, air transportation, barge transportation, river transportation, bus transportation, cab transportation, information on transportation, tour organization, passenger transportation, boat transportation, tram transportation, transportation of furniture, cargo shipping, package transportation, delivery of goods, messaging and cargo services by courier, delivery of message, shipping of goods, ambulance services, armoured vehicle transportation, accompanying travellers, travel reservations, guidance services, storage (ship), renting containers for storage, information on storage, renting depots for frozen food, renting of depots, storing of goods, renting of refrigerators, separating and packaging of goods before shipping, packaging goods, carrier services, storing and carrying of garbage; rescue services for vehicles and freight: rescuing goods from a sinking ship or from fire, assisting ships to pass through channels, rescuing ships, refloating ships, underwater rescue, rescue services in transportation, ice breaking services; car renting, truck renting, boat renting, horse renting, bus and carriage renting, park renting, garage renting, harbour services; water distribution, water supply services; electricity distribution services; renting diving cells and diving costumes; transportation brokerage, load and cargo brokerage services. (511) Klasse 40: Metal processing services: gold plating, silver plating, coppersmithing, electro-plating, galvanizing, cadmium plating, chrome plating, tinning, blacksmith work, soldering, rolling, metal tempering, metal casting, magnetizing; cinematographic film preparation, photographic film printing, developing photographic films, processing cinema films; canning food and drink, fruit pressing, food and drink preservation, smoking food; leather and fur operations: dyeing, polishing, preparing, coating, processing, tanning leather, saddlery, dyeing and improving furs, protecting furs from moths, polishing, softening furs; cloth processing: weaving, preventing cloth shrinking, processing cloth, waterproofing, bleaching cloth, fireproofing cloth, dyeing textiles, protecting textiles from moths, cloth stoning services; waste processing and recycling services; blowing glass, drying pottery in ovens, colouring window glasses; oil processing, refinery services; grinding services; animal slaughtering services; water treatment services; carving services, framing artworks; air freshening, cleaning, deodorizing; cutting and processing timber, sawing and joinery services; polishing and finishing optic glasses; vulcanization (stiffening by sulphur); laser-writing services; waste and garbage elimination, namely waste incineration services. (511) Klasse 41: Education services: academies, kindergartens, education (lecturing), education information, examinations, courses, boarding schools, education and instruction services; symposium and congress organization services: organizing and managing conferences, congresses, speeches, symposiums; library services: mobile libraries, book-lending libraries; sports services: physical education and gymnastics services, sports clubs, health center services, renting sports equipment, providing sports facilities, camping services, renting stadiums; entertainment services: discotheque services, casino services, information on entertainment, amusement parks, party organization, circuses, holiday and entertainment camping services; film production, video film production, theatre production, renting movies, projection devices and accessories, arranging movie theatres, renting studios and stage sceneries, hiring cartoons, show production, show training, music halls, orchestra services, hiring show sceneries, radio entertainment and radio and TV program production, TV entertainment, hiring radios and TV sets, hiring video cassette recorders, hiring videos, hiring sound recorders; zoo services; clubs and associations: club and association services for entertainment or education purposes; museum activities; organizing contests for entertainment or education purposes, organizing sports races, organizing exhibitions for cultural and educational purposes; hiring diving equipment; lottery organization services. (511) Klasse 42: Food and drink services: restaurants, self-service restaurants, cafeterias, cafes, canteen, cocktail hall services; medical care and hygienic services, beauty services: physiotherapy, psychotherapy, hospitals, nursing, psychological tests, plastic surgery, medical care, sanatoriums, medical clinics, medical assistance, blood bank services, dentistry, midwifery services, optical services, health baths, baths, beauty parlors, cosmetic research, skin care, hairdressers, manicuring, massage houses, massage treatment services; veterinary and agricultural services: air and land spraying of fertilizers and other chemical substances used in agriculture, animal breeding, animal husbandry, providing shelter for animals, domestic animal care, assistance of veterinary services, killing dangerous plants and grass, agricultural extermination (insect extermination), tree surgery, plant care, wreath preparation, flower arrangement, hiring farming equipment, gardening, horticulture; scientific and industrial research services; engineering services, geological research, quality control services, chemistry services, chemical analysis, chemical research, mining, mining expertise, testing materials, calibration (adjusting measures), mechanic research, engineering projects, oil exploration, oil research, zone analysis for oil research, oil experts, oil well testing, oil zone study, underwater research, testing textile materials, architectural consulting, architecture, engineering (construction), bacteriological research services, weather forecast services; hotel, motel, camping services: hotel, motel, holiday/ camping, tourist house services, reservation, hiring mobile buildings; security services: private security, escorting, research and development for third persons, personal security services, detectives offices, searching for missing persons, retrospective research (genealogical research); care services: child care services, pensionary, escort services, companionship services (companionship within society), dormitory services for the homeless; computer services: providing access to computer databases, computer hardware consultancy, computer programming, hiring computer software, updating computer software; wedding office services; photography, photo-reporting services, film arrangement services; translation services, translation of sign language; clothes design, hiring clothes and night gowns, fashion information, uniform hiring services; graphic arts design, industrial design, interior design; legal services, occupational guidance, consultancy on industrial property rights, licensing of industrial property rights, patent usage, professional consultancy other than for business, copyright management, evaluating the authenticity of artworks; printing: offset printing, lithography, serigraphy services; private letter writing services, correcting written texts; horoscopes; funeral services; news correspondents services; book printing services. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 24/2000 fortsættes 3863

68 Dansk Varemærketidende (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (730) Indehaver: Bayindir Holding Anonim Sirketi, Tunus Caddesi No: 24 Kavaklidere, TR Ankara, Tyrkiet (511) Klasse 35: Office services; secretarial services, filing by computers, typing, document reproduction services, copying, stenography, photocopying, word processing services, phone-answering services for absent telecommunication subscribers, computerized positioning of vehicles; advertising and promotion services: advertising services by mail, radio announcements, publishing radio ads, advertising agencies, hiring advertisement sites, distribution of advertising materials, hiring advertising materials, advertising, classified advertising on TV, TV advertising, classified advertising preparations, renting promotion materials, distribution of samples, promotion offices, demonstrations (demonstrating products), organizing commercial or advertising demonstrations, shop-window arrangement, putting up posters, market research, market analyses (investigations), increasing sales (promotion), conducting surveys, information (on business affairs), information (on commercial affairs), public relations services; accounting, administrative and consulting services; arranging account resumes or annual reports, account controlling, accountancy, preparing taxes, preparing pay-rolls, commercial or industrial management assistance, employment offices, administrative consultancy (management), assistance on business administration (management information), business administration and organization consultancy (restructuring), administrative assistance, research on business matters, information or business affairs, business consultancy, consultancy services on business management, business evaluation (work and time studies), expertise, commercial consultancy offices, economic forecasting, personnel recruitment, personnel management consultancy; expertise services for commercial and industrial products, price analysis, price assessment for wool (wool market), classification of wool (gradation), price assessment for timber; import and export agencies working for third persons, agency services related to services in this class; renting office machinery and equipment; newspaper subscription services; holding auctions. (511) Klasse 36: Banking and insurance bond and shares brokerage, debt collection offices, stock market quoting services, evaluation of checks (controlling if check is valid or not), farm leasing, safekeeping of valuables, supplying valuable tokens to buyers, factoring (purchasing goods and collecting debts), financial services, information on financial affairs, fund transfer (money transfer by electronic means), real estate leasing, renting safes, bail services (money transfer by electronic means), bail services (money given as guarantee or money collected), leasing, collection of rents, credit offices, credit card services, providing debit card services, financial analysis, financial consultancy, determining financial value and condition, capital funds, financial barter, capital investments, supplying travellers' checks to buyers, organizing collections, clearing house services (where bank representatives come together to the exchange or setting off of promissory notes), credit services for sales on credit, savings account banking, guarantees, trusteeship services, collecting money for aid funds, investment services (capital investment services); exchange offices, lending money for pawn, fire insurance agency, marine insurance agency, life insurance agency, life insurance statistics expertise services (actuarial services), accident insurance agencies, health insurance agencies, insurance consultancy, insurance brokerage, information on insurance, insurance agencies, real estate business; management of buildings, renting buildings, real estate offices, real estate management, real estate agencies, price assessment for real estate; price assessment for antique coins, price assessment for antiques, price assessment for jewellery, price assessment for stamps, price assessment for artworks; brokerage (except insurance and real estate brokerage), customs brokerage services; financial consulting. (511) Klasse 37: Construction services; construction, construction and reparation of warehouses; supervision services for building construction, demolition of buildings, harbour construction, prevention of leakage in buildings, prevention of humidity in buildings, building isolation, building walls (putting up bricks and briquettes), bricklaying (putting up stone walls), plant construction services, underwater repairing services, plastering, scaffolding services, hiring construction equipment, breakwater construction services, road construction, digging wells, asphalting, oil pipeline construction services, internal and external painting services, construction information services; cleaning and applying chemicals; external cleaning of buildings, cleaning and disinfecting buildings, rat extermination services, window cleaning services, chimney cleaning services, hiring cleaning apparatuses; maintenance and repair of land vehicles, aircraft and vessels; car maintenance, finishing, washing, repair and maintenance of motor vehicles, motor vehicle washing, rust removing services for vehicles, vehicle service stations, vehicle cleaning, vehicle greasing, aircraft repair and maintenance, shipbuilding, coating, repairing and vulcanizing tyres; installation, maintenance and repair of heating systems, ventilation and water supply systems; cleaning and repairing of steam boilers, installing and repairing of kitchen freezers, installing and repairing of heating systems, installing and repairing of air conditioning systems, repair and maintenance of kitchen ovens, installing and repairing of kitchen equipment, installation and repairing of irrigation equipment, repairing of pumps, installation of sanitary water systems; furniture services: upholstery, repairing upholstery, furniture maintenance, furniture renovation; renting bulldozers, excavators; repair and maintenance of clothes, leather apparel and furs: leather repair, maintenance and cleaning, mending of clothes, fur maintenance, cleaning and mending; fabric felting, sandblasting, sandpapering, polishing by sponge; laundry services: ironing services, washing services, cleaning of napkins and clothes, ironing (pressing) of clothes, dry-cleaning; installation, repair and maintenance of elevators; repair and maintenance of film projection machines, repairing of photographic devices; installation, repair and maintenance of office machines and equipment; mining, mine management; repair and maintenance of burglar alarms and safes, installation and repair of fire alarm systems, repair and maintenance of safe-rooms; wallpaper application, paper application; carpentry; repair of umbrellas and sunshades; clock repair; information on repair and maintenance. (511) Klasse 38: Radio and TV stations; computer connection centers, phone companies, message services and renting message devices; news agency. (511) Klasse 39: Land, air and sea transportation; storage, warehousing and tour organization services, transportation by cars, transportation by pulling, railway transportation, sea transportation, ship transportation, ferry transportation, air transportation, barge transportation, river transportation, bus transportation, cab transportation, information on transportation, tour organization, passenger transportation, boat transportation, tram transportation, transportation of furniture, cargo shipping, package transportation, delivery of goods, messaging and cargo services by courier, delivery of message, shipping of goods, ambulance services, armoured vehicle transportation, accompanying travellers, travel reservations, guidance services, storage (ship), renting containers for storage, information on storage, renting depots for frozen food, renting of depots, storing of goods, renting of refrigerators, separating and packaging of goods before shipping, packaging goods, carrier services, storing and carrying of garbage; rescue services for vehicles and freight: rescuing goods from a sinking ship or from fire, assisting ships to pass through channels, rescuing ships, refloating ships, underwater rescue, rescue services in transportation, ice breaking services; car renting, truck renting, boat renting, horse renting, bus and carriage renting, park renting, garage renting, harbour services; water distribution, water supply services; electricity distribution services; renting diving cells and diving costumes; transportation brokerage, load and cargo brokerage services. (511) Klasse 40: Metal processing services: gold plating, silver plating, coppersmithing, electro-plating, galvanizing, cadmium plating, chrome plating, tinning, blacksmith work, soldering, rolling, metal tempering, metal casting, magnetizing; cinematographic film preparation, photographic film printing, developing photographic films, processing cinema films; canning food and drink, fruit pressing, food and drink preservation, smoking food; leather and fur operations: dyeing, polishing, preparing, coating, processing, tanning leather, saddlery, dyeing and improving furs, protecting furs from moths, polishing, softening furs; cloth processing: weaving, preventing cloth shrinking, processing cloth, waterproofing, bleaching cloth, fireproofing cloth, dyeing textiles, protecting textiles from moths, cloth stoning services; waste processing and recycling services; blowing glass, drying pottery in ovens, colouring window glasses; oil processing, refinery services; grinding services; animal slaughtering services; water treatment services; carving services, framing artworks; air freshening, cleaning, deodorizing; cutting and processing timber, sawing and joinery services; polishing and finishing optic glasses; vulcanization (stiffening by sulphur); laser-writing services; waste and garbage elimination, namely waste incineration services. fortsættes fortsættes 3864

69 Dansk Varemærketidende (511) Klasse 41: Education services: academies, kindergartens, education (lecturing), education information, examinations, courses, boarding schools, education and instruction services; symposium and congress organization services: organizing and managing conferences, congresses, speeches, symposiums; library services: mobile libraries, booklending libraries; sports services: physical education and gymnastics services, sports clubs, health center services, renting sports equipment, providing sports facilities, camping services, renting stadiums; entertainment services: discotheque services, casino services, information on entertainment, amusement parks, party organization, circuses, holiday and entertainment camping services; film production, video film production, theatre production, renting movies, projection devices and accessories, arranging movie theatres, renting studios and stage sceneries, hiring cartoons, show production, show training, music halls, orchestra services, hiring show sceneries, radio entertainment and radio and TV program production, TV entertainment, hiring radios and TV sets, hiring video cassette recorders, hiring videos, hiring sound recorders; zoo services; clubs and associations: club and association services for entertainment or education purposes; museum activities; organizing contests for entertainment or education purposes, organizing sports races, organizing exhibitions for cultural and educational purposes; hiring diving equipment; lottery organization services. (511) Klasse 42: Food and drink services: restaurants, self-service restaurants, cafeterias, cafes, canteen, cocktail hall services; medical care and hygienic services, beauty services: physiotherapy, psychotherapy, hospitals, nursing, psychological tests, plastic surgery, medical care, sanatoriums, medical clinics, medical assistance, blood bank services, dentistry, midwifery services, optical services, health baths, baths, beauty parlors, cosmetic research, skin care, hairdressers, manicuring, massage houses, massage treatment services; veterinary and agricultural services: air and land spraying of fertilizers and other chemical substances used in agriculture, animal breeding, animal husbandry, providing shelter for animals, domestic animal care, assistance of veterinary services, killing dangerous plants and grass, agricultural extermination (insect extermination), tree surgery, plant care, wreath preparation, flower arrangement, hiring farming equipment, gardening, horticulture; scientific and industrial research services; engineering services, geological research, quality control services, chemistry services, chemical analysis, chemical research, mining, mining expertise, testing materials, calibration (adjusting measures), mechanic research, engineering projects, oil exploration, oil research, zone analysis for oil research, oil experts, oil well testing, oil zone study, underwater research, testing textile materials, architectural consulting, architecture, engineering (construction), bacteriological research services, weather forecast services; hotel, motel, camping services: hotel, motel, holiday/ camping, tourist house services, reservation, hiring mobile buildings; security services: private security, escorting, research and development for third persons, personal security services, detectives offices, searching for missing persons, retrospective research (genealogical research); care services: child care services, pensionary, escort services, companionship services (companionship within society), dormitory services for the homeless; computer services: providing access to computer databases, computer hardware consultancy, computer programming, hiring computer software, updating computer software; wedding office services; photography, photo-reporting services, film arrangement services; translation services, translation of sign language; clothes design, hiring clothes and night gowns, fashion information, uniform hiring services; graphic arts design, industrial design, interior design; legal services, occupational guidance, consultancy on industrial property rights, licensing of industrial property rights, patent usage, professional consultancy other than for business, copyright management, evaluating the authenticity of artworks; printing: offset printing, lithography, serigraphy services; private letter writing services, correcting written texts; horoscopes; funeral services; news correspondents services; book printing services (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 24/2000 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (730) Indehaver: VENTECH, 48 bis, rue Fabert, F PARIS, Frankrig (740/750) International fuldmægtig: NONY & ASSOCIES, 3, Rue de Penthièvre, F PARIS, Frankrig (511) Klasse 16: Books, reviews, magazines, newspapers, periodicals; printed material; paper and cardboard for printing or stationery purposes; boxes, cartons, packaging, bags, sachets, sleeves of paper or cardboard; signboards of paper or cardboard, placards; posters, photographs, pictures; albums, pads, exercise books, ledgers, notebooks, document files, announcement cards, indexes, files; paper cutters; letter trays; writing instruments, bags, sachets, sheets and films made of plastic for packaging purposes; playing cards, postcards; writing paper; teaching materials (except apparatus); office articles (except furniture). (511) Klasse 35: Advertising; business management, business information, assistance and advice in business management; business organisation and management consulting; tax preparation; dissemination of advertising matter; document reproduction; market surveys; efficiency experts; organisation of exhibitions for commercial purposes; computer file management. (511) Klasse 36: Insurance, insurance consultancy services; financial affairs, banking affairs, monetary affairs; financial consultancy services, consultancy services and information about banking matters; financial and monetary operations; credit agencies; financial analyses; capital investments; credit card services; issuing of cheques; currency exchange services; lease-purchase financing; financial evaluations; fiscal assessments; fiscal expertise; financing services; capital investments; financial management; loans; collateral loans; financial transactions; real estate affairs; evaluation of real estate; real estate management. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 24/2000 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: ABCENTER (730) Indehaver: ABCenter Holding AS, p.b. 33, N-4601 Kristiansand, Norge (740/750) International fuldmægtig: Advokatfirmaet Hvattum AS, P.b. 134, N Kragerø, Norge (511) Klasse 35: Advertising; business management; business administration; office functions. (511) Klasse 36: Insurance; financial affairs; monetary affairs; real estate affairs. (511) Klasse 37: Building construction; repair; installation services. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 24/

70 Dansk Varemærketidende (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (730) Indehaver: Kik Textilien und Non-Food GmbH, Hesslingsweg 44, D Dortmund-Brackel, Tyskland (740/750) International fuldmægtig: Peter H. Kort Rechtsanwalt,, 239, Kaiserswerther Strasse, D Düsseldorf, Tyskland (511) Klasse 16: Paper, cardboard and goods made from these materials, not included in other classes; photographs; stationery; office material (except furniture); playing cards. (511) Klasse 18: Leather products, trunks and suitcases, umbrellas, parasols. (511) Klasse 24: Fabrics and textile products not included in other classes; bed and table covers. (511) Klasse 25: Clothing and headgear. (511) Klasse 28: Games, toys; gymnastics and sporting articles not included in other classes. Data relating to priority under the Paris Convention: Germany, , /24; Class 24: Fabrics and textile products not included in other classes; bed and table covers. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 24/2000 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: VOLCAST (730) Indehaver: UBS AG, Bahnhofstrasse 45, CH-8001 Zurich, Schweiz (740/750) International fuldmægtig: Fuhrer Marbach & Partner, 16A, Konsumstrasse, CH-3007 Bern, Schweiz (511) Klasse 16: Printed matter. (511) Klasse 36: Insurance, financial affairs and banking, particularly financial analysis and advice on insurance, financial and banking matters; all the aforementioned services also rendered via computer networks. (511) Klasse 38: Telecommunications, including on-line transmission of data; gathering, provision and transmission of data, information, images and sound via telecommunication media or via a global network (the Internet). (800) International registreringsdato: Gazette No.: 24/2000 (730) Indehaver: Precimation AG, Erlenstrasse 35a, CH-2555 Brügg BE, Schweiz (740/750) International fuldmægtig: Bovard AG Patentanwälte, 16, Optingenstrasse, CH-3000 Bern 25, Schweiz (511) Klasse 09: Scientific, nautical, surveying, electric, electronic, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, monitoring (inspection), emergency (rescue) and teaching appliances and instruments for use in the field of transport; radios and telecommunication apparatus; infrared transmitters and receivers for use in the field of transport; apparatus for recording, transmitting and reproducing sounds, images and/or data for use in the field of transport; magnetic and optical recording media; automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculators, data processing equipment, computers and computer software as well as electronic display boards for use in the field of transport. (511) Klasse 12: Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or water. (511) Klasse 38: Telecommunications; electronic transmission of data and information in the field of transport. (511) Klasse 39: Transport; packaging and storage of goods and freight; travel organization. (511) Klasse 42: Scientific and industrial research; computer programming, particularly in the field of transport. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 24/2000 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: PAT GALLWAY. (730) Indehaver: Cosmos Mode AG, Gwattstrasse 15, CH-8808 Pfäffikon SZ, Schweiz (740/750) International fuldmægtig: Pestalozzi Gmuer & Patry, 1, Löwenstrasse, CH-8001 Zürich, Schweiz (511) Klasse 25: Clothing. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 24/2000 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: DELLA CITTA. (730) Indehaver: Cosmos Mode AG, Gwattstrasse 15, CH-8808 Pfäffikon SZ, Schweiz (740/750) International fuldmægtig: Pestalozzi Gmuer & Patry, 1, Löwenstrasse, CH-8001 Zürich, Schweiz (511) Klasse 25: Clothing. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 24/2000 (730) Indehaver: French Flavor Holidays, (Société à Responsabilité Limitée), Château de l'epervière, Gigny sur Saone, F Sennecey le Grand, Frankrig (740/750) International fuldmægtig: Cabinet BEAU DE LOMENIE, 51, Avenue Jean Jaurès B.P. 7073, F LYON CEDEX 07, Frankrig (511) Klasse 16: Printed matter; stationery. (511) Klasse 36: Banking, financial and monetary affairs; issuance of travelers' checks. (511) Klasse 38: Telecommunications; computer-aided message and image transmission; communication via computer terminals; connection by telecommunication to a global computer network. (511) Klasse 39: Transportation, organization of trips, tours, excursions or cruises; escorting of travelers; travel agencies; vehicle rental; boat rental. (511) Klasse 41: Entertainment; sporting and cultural activities; holiday camp services. (511) Klasse 42: Restaurant services (food services); temporary accommodation; hotel services; outdoor accommodation, providing campground facilities; accommodation bureaux; rental or reservation of temporary accommodation; rental of tents, camping cars, trailers or mobile homes. (591) Farvetekst: Red, blue, green, yellow (800) International registreringsdato: Gazette No.: 24/

71 Dansk Varemærketidende (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: INFOCANDY (730) Indehaver: Infocandy.com B.V., 1a, Diamantlaan, NL-2132 WV Hoofdorp, Holland (740/750) International fuldmægtig: Shield Mark B. V., Overschiestraat, 61, NL-1062 XD Amsterdam, Holland (511) Klasse 35: Setting-up and management of databases, in particular concerning subscriptions to newspapers, periodicals, magazines and other media and concerning marketing information; recruitment of subscribers for third parties; seeking, registration, processing, compilation, combining, systemization, providing and dissemination of business and commercial information, in particular concerning printed matter, such as newspapers, periodicals, magazines and other media and concerning marketing information; provision of information for business purposes, also via telecommunication networks, such as Internet, cable television network or other forms of data transfer, in particular concerning the issue of various media and concerning marketing information; organization of fairs, information platforms and exhibitions, including "virtual" fairs, information platforms and exhibitions on Internet, for commercial purposes; business consultation, also via Internet, concerning newspapers, periodicals, magazines and other media, also concerning marketing information; business intermediary services in the trade of products; marketing research concerning printed matter such as newspapers, periodicals, magazines and other media, also concerning publication services and consultation within this framework, all well as analysis of the results of the said research; setting-up, promoting, exploitation, maintenance of relational marketing and constancy programmes; consultancy in the field of marketing. (511) Klasse 38: Telecommunications, including communication via computer terminals; interactive communication via Internet, cable television network or other forms of data transfer; computer-assisted mailing of messages and images; electronic mailing of messages; rental of apparatus for mailing messages; information in the field of (interactive) telecommunications; transmission of sound and images via satellite. (511) Klasse 41: Publication, editing, lending and dissemination of books, newspapers, magazines and other media, also by electronic means, including internet; education and entertainment, including education, teaching, schooling, courses, training and seminars, also via Internet; organization of fairs, information platforms and exhibitions, including "virtual" fairs, information platforms and exhibitions on Internet, for cultural or educational purposes, all aforesaid services in particular concerning books, periodicals, newspapers, magazines and other media, publication services and marketing information; entertainment services. (511) Klasse 42: Providing access to computer data bases; technical consultation and information (also via Internet) with regard to the services mentioned in classes 35 and 38 and 41, aforesaid services also rendered using computerized data files, rental of access time to a computer data base via Internet, cable television network or other forms of data transfer; computer programming; professional consultation, non-business, also from data banks; computer software design and updating; consultation in the field of computers; rental of computer software; rental of data processing apparatus and computers. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 24/2000 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: Nomos (730) Indehaver: NOMOS Glashütte, SA Roland Schwertner KG, 36, Altenberger Strasse, D Glashütte, Tyskland (740/750) International fuldmægtig: Rechtsanwälte Selting & Baldermann, Bahnhofsvorplatz, 1, D Köln, Tyskland (511) Klasse 03: Cosmetics, perfume, eau de Cologne, deodorants, essential oils, cosmetic cream, after shave lotion and soap, shampoos, soaps. (511) Klasse 09: Glasses and spectacle cases. (511) Klasse 14: Watches and chronometrical instruments, especially wrist watches and chronographs; watch straps, accessories, namely cufflinks, tie pins and holders, pins, key pendants, jewellery, cigarette cases made out of precious metal. (511) Klasse 25: Clothing, shoes, headgear; ties, bow ties. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 24/2000 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (730) Indehaver: Rudolf Wild GmbH, Rudolf-Wild-Str. 4-6, D Eppelheim, Tyskland (511) Klasse 03: Flavourings (including essential oils) for the foodstuffs and the luxury items industry. (511) Klasse 29: Fruit preparations for making foodstuffs containing fruit, in particular milk products, pastry and confectionery, sweets and edible ices. (511) Klasse 30: Essences for the foodstuffs and the luxury items industry. (511) Klasse 32: Basic ingredients for making non-alcoholic drinks, fruit drinks, fruit juices and fruit nectars. (511) Klasse 41: Training and education, and continuous training, especially conducting of special seminars. (511) Klasse 42: Development of essences, flavourings, fruit preparations, basic ingredients and other semi-prepared products and beverages, foodstuffs and luxury items made thereof. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 24/2000 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: PROTELIUM (730) Indehaver: BIOFARMA, 22, rue Garnier, F Neuilly-sur-Seine, Frankrig (511) Klasse 05: Pharmaceutical, veterinary and sanitary products; dietetic substances for medical use; food for babies; plasters, materials for dressings; material for stopping teeth and dental wax; disinfectants; pesticides; fungicides, herbicides. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 24/2000 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: Projectplace (730) Indehaver: Projectplace International AB, Sergels Torg 12, 4 tr, SE Stockholm, Sverige (740/750) International fuldmægtig: Jan Råssjö, Advokatfirma Lindh Stabell Horten KB, Box 7315, SE Stockholm, Sverige (511) Klasse 42: Rental of computer software over the Internet; granting of access to databases, (800) International registreringsdato: Gazette No.: 24/

72 Dansk Varemærketidende (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: INTERPULSE (730) Indehaver: Mannesmann ipulsys BV, 18, Bordewijklaan, NL-2591 XR LA HAYE, Holland (740/750) International fuldmægtig: Dennemeyer & Associates S.A., 55, rue des Bruyères, L HOWALD, (Grand-Duché de Luxembourg), Luxembourg (511) Klasse 09: Apparatus and instruments for recording, transmitting and reproducing sounds, images, graphics and data; telephone appliances, facsimile machines; data transmitting apparatus such as modems; data processing equipment and computers, intelligent interfaces for connection to the Internet; data media (not included in other classes), particularly media in the form of machine readable cards for access to telecommunication services and payment thereof; data recording and reproducing devices for telecommunications, particularly data on parties involved, connection time and costs. (511) Klasse 35: Commercial administration; office tasks, including data encryption; billing services; processing and storage of data relating to telecommunications and computing services; preparation and processing of invoices relating to telecommunication services and secretarial services with regard to the sending of such invoices, also via electronic means; advice on business organisation and management; business management; advertising; personnel consultancy; administrative services in connection with fixed or mobile telecommunication networks, namely subscriber identification, establishing rates according to subscriptions and invoicing of calls; direct mail advertising; information collection; dissemination of advertising matter; information on commercial business; economic forecasting via telecommunication networks, such as the Internet and Intranet; telephone answering services for temporarily absent subscribers; provision of various telecommunication products via telecommunication networks such as the Internet and Intranet for facilitating the choice of consumers when purchasing such products; information on administrative matters, such as information on subscriber numbers and subscriber prices; provision of data banks of the names and addresses of useful contacts in the field of telecommunications via fixed or mobile networks; provision of data banks of the names and addresses of service providers in various fields. (511) Klasse 36: Information on the financial, banking, monetary and property sectors; information on securities listing and insurance; the above services provided via telecommunication networks such as the Internet and Intranet. (511) Klasse 37: Installation of appliances for implementing multimedia networks. (511) Klasse 38: Telecommunications, fixed or mobile telecommunications services, interactive communication services via networks; transmission of telecommunication invoices by electronic means; transmission of data concerning invoicing; transmission of sounds, images, graphics and data via networks; interactive multimedia transmission, also via the Internet and also for electronic commerce purposes; telecommunication services. (511) Klasse 39: Information on traffic, passenger transport, maritime and river transport, transport by coach or train and in the field of air transport; information on travel (transport); travel booking (transport); the above services provided via telecommunication networks such as the Internet and Intranet. (511) Klasse 41: Information on sports and cultural activities, cinema, theatre, radio and television programmes; the above services provided via telecommunication networks such as the Internet and Intranet. (511) Klasse 42: Providing meteorological information via the Internet; computerization services necessary for connecting networks and provision of information via the Internet; provision of search software via the Internet; programming and updating of data processing software, of management software and of software for consulting rates for telecommunication networks; computer programming; technical consulting for Internet matters on computers and peripheral equipment thereof, as well as on appliances, instruments and systems for telecommunication networks; design and updating of software for controlling telecommunication networks; rental of computer access time for data handling or database server centres; online translation services; design and controlling of networks for transmitting data, images, sounds and voice; information on providing of food and drink, on temporary accommodation and hotel reservations; information in the field of science; information on fashion, information in the field of beauty care and hairdressing; information on the quality of service provided by cafés and restaurants, the above information provided via telecommunication networks such as the Internet and Intranet. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 24/2000 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (730) Indehaver: PETEK SARACIYE SANAYI VE TICARET, ANONIM SIRKETI, Maltepe Mahllesi, Gümüssuyu Caddesi Litros Yolu, Litros, Cikmazi, No 3/2, TOPKAPI, ISTANBUL, Tyrkiet (740/750) International fuldmægtig: BASALAN PATENT & TRADEMARK INDUSTRIAL PROPERTY SERVICES CONSULTANCY LTD. CO., Fulya Mah. Ortaklar Caddisi Günes Apt. No. 12/7, MECIDIYEKÖY, ISTANBUL, Tyrkiet (511) Klasse 16: Covers for checkbooks, identity cards, driving licences and passports. (511) Klasse 18: Leather and imitations of leather, and goods made of these materials and not included in other classes; handbags, valises, bags of leather, shopping bags, school bags, sports bags, bags for women, wallets, purses, key cases (leatherware), rucksacks, briefcases, suitcases, attaché cases, portfolios, bags for maps and files; card cases, waist bags; umbrellas, parasols, walking sticks; harness, saddlery, stirrup leathers. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 25/2000 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: SELECTA PREMIUM (730) Indehaver: Kadabell GmbH & Co KG, Ludwig-Kegel-Strasse 15, D Lenzkirch, Tyskland (740/750) International fuldmægtig: Klaus P. Schmitz-Weckauf Rechtsanwalt, 11a, Karolinenstrasse, D Seeheim-Jugenheim, Tyskland (511) Klasse 03: Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions, denfrices. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 25/2000 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (730) Indehaver: PAPREC (société anonyme), 3 à 5 rue Pascal, F LA COURNEUVE, Frankrig (740/750) International fuldmægtig: CABINET PLASSERAUD, 84, rue d'amsterdam, F PARIS cédex 09, Frankrig (511) Klasse 16: Paper and cardboard (unprocessed, semi-processed or for stationery or printing use). (511) Klasse 39: Collection, transportation and unloading of waste, paper and cardboard; rental of storage containers. (511) Klasse 40: Processing, recycling of waste, of paper and of cardboard. (591) Farvetekst: Orange, Red, Green, Brown, Yellow, Blue (800) International registreringsdato: Gazette No.: 25/

73 Dansk Varemærketidende (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: PROGRESSIVE COLOR (730) Indehaver: Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL Rotterdam, Holland (740/750) International fuldmægtig: Unilever N.V., Postbus 760, NL-3000 DK Rotterdam, Holland (511) Klasse 03: Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, eaux de Cologne, eau de toilette, cosmetic body care products, in aerosol form; cosmetic oils, creams and lotions for skincare; shaving gels and foams; pre-shave and aftershave lotions; talcum powder; toiletry products for the bath and shower; hair lotions; dentifrices; non-medicated oral care products; antiperspirants and deodorants for personal use; toiletries. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 25/2000 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: COLOUR PROGRESSIVE (730) Indehaver: Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL Rotterdam, Holland (740/750) International fuldmægtig: Unilever N.V., Postbus 760, NL-3000 DK Rotterdam, Holland (511) Klasse 03: Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, eaux de Cologne, eau de toilette, cosmetic body care products, in aerosol form; cosmetic oils, creams and lotions for skincare; shaving gels and foams; pre-shave and aftershave lotions; talcum powder; toiletry products for the bath and shower; hair lotions; dentifrices; non-medicated oral care products; antiperspirants and deodorants for personal use; toiletries. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 25/2000 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (730) Indehaver: acter AG, Technoparkstrasse 1, CH-8005 Zürich, Schweiz (740/750) International fuldmægtig: Anwaltsbüro Wyler & Wolf, Stadthausquai, 1, Postfach4029, CH-8022 Zürich, Schweiz (511) Klasse 09: Equipment for data processing and computers. (511) Klasse 38: Telecommunications. (511) Klasse 42: Computer programming, development of magnetic memory cards (smart cards). (591) Farvetekst: Black, red, white (800) International registreringsdato: Gazette No.: 25/2000 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (730) Indehaver: WIT BOY DI COLLADON FRANCO, 7, corso Matteotti, I ARZIGNANO, Italien (740/750) International fuldmægtig: Cristina Guglielmini Gennari, Studio techico ingg. Luigi & Pietro Bettello, 25 Via Col D Echele, I Vicenza, Italien (511) Klasse 25: Articles of clothing and footwear. (591) Farvetekst: Black and Orange (800) International registreringsdato: Gazette No.: 25/2000 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: MEDARTUUM (730) Indehaver: CART PROVIDER GROUP AB, Hitechbuilding 111, S STOCKHOLM, Sverige (740/750) International fuldmægtig: Nordin & Partners AB, Box 6180, S Stockholm, Sverige (511) Klasse 35: Business and company information; marketing via electronic media; input, processing, checking, storage and or/retrieval of data in data bases; computerized data management, data base handling, file handling and processing; provision of customer information in connection with sales of electronic trade solutions and in connection with sales of hardware and software for computers as well as peripherals therefor; financial prognostication and market analyses; professional company consultations and assistance in business or industrial management.. (511) Klasse 36: Computerized financial services and electronic money transfers, debt collecting services; factoring and financial information, financial analyses and consultancy; credit card, charge card and account card services, financial management. (511) Klasse 42: Licensing of industrial and intellectual property rights; layout, development, maintenance (updating) of computer software, computer system analyses and technical consulting services relating to computers and electronic media; renting of computer hardware, leasing and other granting of access time to data bases; design, layout and programming of web sites.. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 25/2000 (730) Indehaver: MEDARTUUM AB, Södra Gubberogatan 8, S GÖTEBORG, Sverige (740/750) International fuldmægtig: AWAPATENT AB Magnus Hallin, Box 11394, SE Göteborg, Sverige (511) Klasse 05: Pharmaceutical preparations. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 25/

74 Dansk Varemærketidende (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: ImpactViewer (730) Indehaver: Dream Technologies Co., Ltd., Ebisu Garden Place, Tower 13 Floor 20-3, Ebisu 4-choume, Shibuya-ku, Tokyo , Japan (740/750) International fuldmægtig: HIRAI Akimitsu, Lexwell Partners, Furuya Building 3rd Floor 3-29, Kioicho, Chiyoda-ku, Tokyo , Japan (511) Klasse 09: All types of data media, recorded with computer programs capable of searching and/or retrieving information in a computer, all types of data media, recorded with computerprograms capable of searching and/or retrieving information, website information or other resources in a computer network, all types of data media, recorded with computer programs capable of providing a directory of information, website information or other resources available in a computer network, all types of data media, recorded with othercomputer programs; computers (including "central processing units, programmed data-encoded electronic circuits, magnetic disks, magnetic tapes and peripheral equipment"); electronic machines, apparatus and their parts; telecommunication machines and apparatus. (511) Klasse 16: Books for searching and/or retrieving information in a computer, books for computer network, or searching and/or retrieving information, website information or other resources in a computer network; other books. (511) Klasse 35: Providing information on enterprise management; analysis and guideance on business management; providing information or implementation of appatus used in a office.. (511) Klasse 42: Computer software design, computer programming, ormaintenance of computer programs; computer rental (including "central processing units, programmed date-encoded electronic circuits, magnetic disks, magnetic tapes and other peripheral equipment"). (800) International registreringsdato: Gazette No.: 25/2000 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: ASTROCID (730) Indehaver: Maasland N.V., Weverskade 10, NL-3155 PD Maasland, Holland (740/750) International fuldmægtig: Octrooibureau Van der Lely N.V Ms. H.J. Wiersma MSc. L.L.M., 10, Weverskade, NL-3155 PD Maasland, Holland (511) Klasse 03: Laundry preparations, cleaning agents and soaps suitable for use in the field of cattle breeding and dairy farming. (511) Klasse 05: Sanitary preparations, disinfectants and pharmaceutical products for veterinary use; chemicals for disinfection, for use in cattle breeding and dairy farming. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 25/2000 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: Liebchen (730) Indehaver: Gudrun Marlene Ohlsson, 20, Sierichstrasse, D Hamburg, Tyskland (740/750) International fuldmægtig: Christian Helbig, 2, Sendlinger Strasse, D München, Tyskland (511) Klasse 29: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies; meat and fish jellies, marmalades, jams, fruit sauces; eggs, milk and milk products; cheese, curd cheese, yoghurt, cream, butter; edible oils and fats. (511) Klasse 30: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made from cereals for use as foodstuff; bread, sponge, cake, pastry and confectionery, edible ices, chocolate candies, chocolate and sweets; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; pepper, vinegar, sauces (condiments), salad dressings; spices. (511) Klasse 32: Beers, ale and porter; mineral waters, aerated waters and other non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other preparations for making beverages. (511) Klasse 33: Alcoholic beverages; wines, beverages containing wine, sparkling wine, spirits, liqueurs. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 25/2000 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: ASTROLIN (730) Indehaver: Maasland N.V., Weverskade 10, NL-3155 PD Maasland, Holland (740/750) International fuldmægtig: Octrooibureau Van der Lely N.V Ms. H.J. Wiersma MSc. L.L.M., 10, Weverskade, NL-3155 PD Maasland, Holland (511) Klasse 03: Laundry preparations, cleaning agents and soaps suitable for use in the field of cattle breeding and dairy farming. (511) Klasse 05: Sanitary preparations, disinfectants and pharmaceutical products for veterinary use; chemicals for disinfection, for use in cattle breeding and dairy farming. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 25/2000 (730) Indehaver: HT ROYAL TRADING AG, Zugerstrasse 74, CH-6340 Baar, Schweiz (740/750) International fuldmægtig: Rechtsanwältin Dr. Magda Streuli-Youssef, Kreuzstrasse 82, Postfach 1921, CH-8032 Zürich, Schweiz (511) Klasse 05: Sanitary napkins, menstruation tampons, napkins for incontinents; all the above goods made of natural fibres. (511) Klasse 16: Toilet paper, paper towels, paper hand-towels, paper handkerchiefs, paper nappies; all the above goods made of natural fibres. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 25/2000 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: hirslanden (730) Indehaver: Hirslanden-Gruppe AG, Zollikerstrasse 164, CH-8008 Zürich, Schweiz (740/750) International fuldmægtig: Reichenbach & Partner, Talacker 50, CH-8001 Zürich, Schweiz (511) Klasse 05: Pharmaceutical and veterinary products, dietetic substances for medical use, plasters, materials for dressings, disinfectants. (511) Klasse 10: Surgical, medical and dental apparatus and instruments, suture materials. (511) Klasse 35: Advertising, business management, business administration, office work. (511) Klasse 36: Insurance, financial affairs, monetary affairs, real estate affairs. (511) Klasse 41: Education, training; entertainment, sporting and cultural activities. (511) Klasse 42: Restaurant services, temporary accommodation, medical, sanitary and beauty care, scientific and industrial research. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 25/

75 Dansk Varemærketidende (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: roteg (730) Indehaver: Pentapharm A.G., Engelgasse 109, CH-4052 Basel, Schweiz (740/750) International fuldmægtig: Zimmerli Wagner & Partner AG, 19, Löwenstrasse, CH-8001 Zurich, Schweiz (511) Klasse 01: Chemical preparations for industrial and scientic use; diagnostic products for industrial and scientific use. (511) Klasse 05: Diagnostic products for medical and veterinary. (511) Klasse 10: Medical apparatus and instruments; measuring and diagnostic appliances for appliances for medical purposes. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 25/2000 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: BAYNOX (730) Indehaver: Bayer Aktiengesellschaft, D Leverkusen, Tyskland (511) Klasse 01: Chemicals used in industry, particularly antioxidants for organic material; chemical products for preservation of food and animal feed. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 25/2000 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: FILOPHONE (730) Indehaver: Hypertec AS, Munkedamsveien 59B, NL-0270 OSLO, Norge (740/750) International fuldmægtig: Attorney-at-law Øivind Stabefeldt, Bygdøy Allé 10, N-0262 OSLO, Norge (511) Klasse 09: Data processing equipment and computers; apparatus for recording, transmission or reproduction of sound, text or images; telephone apparatus; telephone transmitters; radios; television apparatus. (511) Klasse 15: Electronic musical instruments. (511) Klasse 35: Sales promotion; public relations. (511) Klasse 41: Providing of training. (511) Klasse 42: Computer programming; computer software design. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 25/2000 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: Zehnder Aura (730) Indehaver: Zehnder Verkaufs- und Verwaltungs AG, Moortalstrasse 1, CH-5722 Gränichen, Schweiz (740/750) International fuldmægtig: E. Blum & Co. Patentanwälte, Vorderberg 11, CH-8044 Zürich, Schweiz (511) Klasse 11: Lighting, heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating and water supply apparatus as well as sanitary installations. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 25/2000 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: EFSET (730) Indehaver: EF Colleges Ltd., Haldenstrasse 4, CH-6006 Luzern, Schweiz (740/750) International fuldmægtig: A.W. Metz & Co. AG, Hottingerstrasse 14, CH-8024 Zürich, Schweiz (511) Klasse 16: Information manuals with educational tests; instructional or teaching material (except apparatus). (511) Klasse 41: Language level exam. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 25/2000 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: HAI-CLASS (730) Indehaver: Distribution & Marketing GmbH, 54, Alpenstrasse, A-5020 Salzburg, Østrig (740/750) International fuldmægtig: Schönherr Barfuss Torggler & Partner Rechtsanwälte, 13, Tuchlauben, A-1014 Wien, Østrig (511) Klasse 01: Chemicals used in industry, science, photography, agriculture and forestry; unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; soil fertilizers; fire-extinguishing compositions; tempering and soldering preparations for metals, chemical substances for preserving foodstuffs, tanning substances, adhesives used in industry, chemical products for impregnating leather and textile fabrics; adhesives for wallpaper; humus, compost, earth for growing, soil-conditioning chemicals. (511) Klasse 02: Paints, varnishes, lacquers; paint binders and thinners, preservatives against rust and wood deterioration; dyestuffs, mordants, raw natural resins; metals in foil and powder form for painters, decorators, printers and artists. (511) Klasse 03: Bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions, dentifrices, laundry starch, emery paper, abrasive cloth. (511) Klasse 04: Industrial oils and greases; lubricants; dust-absorbing, wetting and binding compositions, fuel including engine fuels and lighting fuel; candles, wicks. (511) Klasse 05: Pharmaceutical, veterinary and sanitary products, especially rehabilitative and tonic products, namely vitamin and tonic preparations as well as preparations for health care containing minerals and/or vitamins and/or trace elements; medicinal infusions, dietetic substances adapted for medical use, chewing gum, fruit-flavored chewing gum and sweets for medical use, food for babies; plasters, materials for dressings; incontinence napkins; sanitary articles for women, especially sanitary napkins, panty liners, tampons, sanitary panties, chemical contraceptives; materials for filling teeth and making dental impressions, adhesives for dental prostheses, dental mastics; disinfectants, deodorants, other than for personal use, air freshening sprays; products for destroying vermin, fungicides, herbicides. (511) Klasse 06: Common metals and their alloys; building materials of metal; transportable buildings of metal; metal material for railway tracks; non-electrical metallic cables and wires; ironmongery and small items of metal hardware; pipes of metal, safes, works of art and decorative objects made of common metals, goods of common metals not included in other classes, especially anchors, anvils, cask taps, bottle caps, containers, money caskets, signs including license plates for vehicles, boards including non-luminous and nonmechanical signaling panels, transport containers, tanks; ores. (511) Klasse 07: Machines, especially filling machines, elevators, excavators, machines for construction purposes, bulldozers, printing machines, electric chopping, grinding, pressing, mixing machines for household use, labeling machines, meat mincers, belt conveyors, power blowers, electricity generators, current generators and alternating current generators, mechanical elevating apparatus, cranes, milking machines, sewing machines, paper machines, polishing machines other than for household purposes, presses other than hand-operated, trueing machines, cutting machines for industrial purposes, welding machines, textile machines, packaging machines, rolling machines, dishwashers, washing machines, shredding machines, machine tools, engines and motors excluding the ones for land vehicles, couplings and transmission components excluding the ones for land vehicles; agricultural implements other than hand-operated, agricultural machines, egg incubators; exhaust mufflers. (511) Klasse 08: Hand-operated hand tools, hand-operated hand implements for agriculture, horticulture and forestry, for manufacturing machinery, apparatus and vehicles as well as for construction technique; cutlery (knives, forks and spoons); side arms (other than firearms), electric and non-electric razors; electric and non-electric hair clippers. (511) Klasse 09: Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling, checking (supervision), emergency (life-saving) and teaching apparatus and instruments; electric apparatus and instruments not included in other classes; apparatus for sound and image recording, transmission and reproduction; photocopying apparatus and machines, magnetic recording media, particularly videotapes, sound recording disks, automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus, automatic teller machines for cash withdrawals, automated ticket offices, automated apparatus for having one's picture taken, automatic coinoperated gaming and amusement apparatus; amusement apparatus adapted for use with television receivers only; cash registers, calculating machines, data processing apparatus and computers, machine-readable data media with programs; protective clothing for accident prevention, including protective eyewear, protective masks, protective helmets, footwear; spectacles, sunglasses, spectacle frames, spectacle cases; breathing apparatus for underwater swimming, swimming belts and swimming floats; special containers (cases, housings, sleeves) adapted to the apparatus and instruments included in this class; luminous beacons, marking, signaling and life buoys; storage batteries and electric batteries, illuminated signs and advertisements, road signs; fuel dispensers; fire extinguishers; video games not operated by inserting money. fortsættes 3871

76 Dansk Varemærketidende (511) Klasse 10: Surgical, medical, dental and veterinary apparatus and instruments; artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic articles, suture materials, condoms, non-chemical contraceptives, vibrators, vibrating massage apparatus. (511) Klasse 11: Apparatus for lighting, heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary purposes, especially wash-hand basins, bidets, w.c., bath and toilet installations; refrigerators, refrigerators for boxes, air conditioning and ventilating apparatus, also for vehicles, lighting apparatus for vehicles, especially headlights and vehicle reflectors, electric lamps, lamps for bars; gas generators, solar collectors and solar accumulators. (511) Klasse 12: Vehicles, apparatus for locomotion by land, air and water; refrigerated vehicles; hovercraft, vehicle parts, parts of apparatus for locomotion by land, air and water; hovercraft parts; bicycles and spare parts thereof not included in other classes, especially luggage carriers, bells, nets, engines and motors, pumps, padlocks, saddle covers, supports; saddle covers for motorbikes; golf carts and baby strollers; vehicle parts, especially tires, seats and seat covers, couplings for trailers, luggage carriers, ski carriers, mud flaps, snow chains, visors for wind protection, headrests, safety belts, safety seats for children, horns, steering wheels, vehicle wheel rims, shock absorbers for vehicles; engines for land vehicles. (511) Klasse 13: Firearms, ammunition and projectiles, explosives, fireworks, guns and rifles, including shotguns, air guns; parts of guns and rifles, especially barrels, hammers and cases for guns and rifles. (511) Klasse 14: Precious metals and alloys thereof; goods made of precious metals and their alloys or plated with such materials not included in other classes, especially handicraft objects, ornamental objects, tableware (excluding cutlery), epergnes, ashtrays, cigar and cigarette cases, cigar and cigarette holders; jewelry, precious stones including costume jewelry as well as cuff links and tie pins; timepieces and chronometric instruments; wristwatches and watchbands; watch cases; fancy key rings; cases for all the aforesaid goods. (511) Klasse 15: Musical instruments, mechanical pianos and parts thereof; musical boxes, electric and electronic musical instruments. (511) Klasse 16: Paper, cardboard and goods made from these materials, not included in other classes, especially napkins of paper, filter paper, paper tissues, toilet paper, diapers and napkins of paper, packaging of paper or cardboard, packaging containers, packaging sachets, printing products, bookbinding material, photographs, posters, transparencies, paper flags, paper or cardboard signs, stationery, stickers; non-textile labels, also heat-seal labels applied by ironing; adhesives for stationery or household purposes; artists' supplies, especially articles for drawing, painting and modeling; paintbrushes, typewriters and office requisites except furniture; instructional or teaching material except apparatus; plastic materials for packaging not included in other classes; playing cards, decks of cards, printing type; printing blocks, writing slates and boards; writing and drawing implements, plastic selfadhesive sheets for decoration; decorations, decals, stickers. (511) Klasse 17: Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and goods made thereof not included in other classes; products made of semi-processed plastics; packing, stopping and insulating materials, nonmetallic flexible pipes, plastic foils excluding those for packaging purposes, insulating paints and lacquers. (511) Klasse 18: Leather and imitation leather and goods made of these materials and not included in other classes, especially bags and other containers not adapted to their contents, as well as small leather items, especially purses, wallets, key cases, handbags, briefcases, shopping bags, school bags, satchels, rucksacks; shoulder straps; animal skins, pelts and hides, suitcases and trunks; traveling sets (leather goods); umbrellas, parasols and walking sticks, whips, harnesses and saddlery. (511) Klasse 19: Nonmetallic building materials; nonmetallic rigid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; nonmetallic fixed and transportable buildings, nonmetallic monuments, works of art and decorative objects of stone, concrete or marble; nonmetallic road signs, neither luminous nor mechanical; nonmetallic gates. (511) Klasse 20: Furniture, mirrors, picture frames; furniture and tables metal or plastics; goods not included in other classes, of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum, substitutes of all these materials or plastics; works of art and decorative objects of wood, wax, plaster or plastic materials; small plates, clothes covers, coat stands, bottle closures, notice boards and signs of wood and plastic materials; flagpoles and containers made of plastic; tanks not made of metal for liquid fuels; pins of plastic materials. (511) Klasse 21: Household or kitchen utensils and containers neither of precious metals, nor coated therewith; drinking containers and pots; bottles and flasks; combs and sponges; brushes excluding paintbrushes, brushmaking materials, cleaning equipment, steel wool, unworked or semi-worked glass except glass used in building, glassware, porcelain ware and earthenware not included in other classes, especially works of art and decorative objects, signs of porcelain and glass; cosmetic utensils; mess-tins and buckets of sheet metal, aluminum and plastic materials; air freshening sprays such as scented sprays, bottles, flasks, drinking containers. (511) Klasse 22: Ropes, strings, nets, tents, awnings, tarpaulins, sails, sacks and bags not included in other classes. (511) Klasse 23: Yarns and threads for textile use. (511) Klasse 24: Woven fabrics; textile products not included in other classes, especially textile materials, textile materials imitating leather, non-woven textiles, curtains, blinds, household linen, table and bed covers, bed clothes of paper, textile streamers, flags not made of paper, textile labels also heat-seal labels applied by ironing, textile stickers, textile wall hangings; sewing labels. (511) Klasse 25: Clothing, footwear, headgear, sportswear, sports shoes, football boots and studs therefor, non-slipping devices for boots and shoes, corsetry articles, textile diapers. (511) Klasse 26: Lace and embroidery, ribbons and braids, buttons, hooks and eyelets, pins and needles, lapel or identification badges, belt clasps, pompoms, passementerie, starting numbers for competitions, artificial flowers. (511) Klasse 27: Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and other materials for covering floors; non-textile wall hangings, exercise mats, automobile carpets, artificial turf, insulating floor coverings. (511) Klasse 28: Games, toys; sporting and gymnastic articles not included in other classes, gymnastic and sporting apparatus especially apparatus for winter sports, including skis, snowboards and ice skates; tennis apparatus, fishing tackle, special bags for sports apparatus such as ski bags, cricket bags, golf and tennis bags; ski bindings, ski poles, ski edges, skins for ski touring skis, snowboard bindings; play balls, dumb-bells, balls (weights), discuses, javelins, tennis rackets, cricket bats, golf clubs and hockey sticks, roller skates, inline roller skates, tables for table tennis, Christmas tree decorations, electrical or electronic games excluding those designed for use with a television set, fencing weapons, bows, nets for balls, tennis nets, fishing implements, fish hooks, dip nets, flippers for swimming, paragliders, parachutes, kites, skateboards, surf boards, sail boards, elbow guards and knee guards, jokes and conjuring tricks. (511) Klasse 29: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams, compotes, eggs, milk and dairy products, edible oils and fats, canned meat, fish, fruit and vegetables, mixed beverages made with milk; desserts made with yogurt, soft white cheese and cream; fruit-flavored bars. (511) Klasse 30: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee, flour and preparations made from cereals, bread, pastry and confectionery, edible ices, honey, treacle, yeast, baking powder, salt, table salt, mustard, vinegar, sauces (condiments), spices, ice for refreshment, coffee, tea, cocoa or chocolate-based beverages; coffee or cocoa-based preparations for making alcoholic or non-alcoholic beverages; cereals prepared for a human diet, especially oat flakes or other cereal flakes, flavorings for foodstuffs excluding essential oils; sweetmeats, candies, fruit-flavored chewing gum, chocolate, products made with chocolate, praline sweets filled with liqueurs, chocolate mass containing alcohol, chewing gum, muesli bars, salad dressings. (511) Klasse 31: Agricultural, horticultural and forestry products and grains not included in other classes; live animals; fresh fruit and vegetables; sowing seeds, natural and dried plants and natural flowers, animal feed, malt, fresh walnuts and hazelnuts, mulch (humus layer), peat litter. (511) Klasse 32: Non-alcoholic beverages, especially coolers, energy drinks, whey beverages and isotonic beverages (hypertonic and hypotonic) for sports needs; beers, mineral and aerated waters; fruit drinks and fruit juices; syrups, essences and other preparations for making beverages as well as effervescent tablets for making non-alcoholic beverages and cocktails. (511) Klasse 33: Alcoholic beverages except beer; hot and mixed alcoholic beverages, especially alcoholic energy drinks, mulled wines and mixed beverages containing milk; wines, spirits and liqueurs; alcoholic preparations for making beverages; cocktails and aperitifs made with spirits or wines; beverages containing wine. (511) Klasse 34: Tobacco, tobacco products, namely cigars, cigarettes, smoking tobacco, chewing tobacco, snuff tobacco; tobacco substitutes not for medical use, smokers' articles namely snuffboxes, cigar and cigarette holders, cigar and cigarette cases, ashtrays; all the aforesaid goods not made of precious metals or of their alloys and not coated therewith; pipe racks, pipe cleaners, cigar cutters, pipes, pipe bags, lighters, pocket cigarette-rolling utensils, cigarette paper, cigarette wrappers, cigarette filters, matches. (511) Klasse 35: Advertising, particularly promotion of products, events, competitions also for sports; development of advertising media; distribution of advertising products; consulting relating to business organization and administration, business management, company management, office functions, organization of fairs and exhibitions for financial and advertising purposes. (511) Klasse 36: Insurance underwriting, financial operations, monetary operations, real estate operations. (511) Klasse 37: Repair and maintenance work for vehicles and aircraft; construction, repair and installation services. (511) Klasse 38: Telecommunications; broadcasting of radio and television programs. (511) Klasse 39: Transportation of persons and goods by plane, by vehicles, by railway and by boat; services consisting in organizing and providing trips, itineraries, organizing city tours, escorting of travelers, leasing of planes and vehicles; parcel delivery, packaging and storage of goods. (511) Klasse 40: Treatment of materials. fortsættes fortsættes 3872

77 Dansk Varemærketidende (511) Klasse 41: Education, training; entertainment, especially musical performances as well as radio and television entertainment, sporting and cultural activities, especially organization of sports competitions, organization of fairs and exhibitions for cultural, sporting and educational purposes; lending of videotapes and video cassettes; video-film production. (511) Klasse 42: Restaurant services (food services); temporary accommodation; medical, sanitary and beauty care; services provided in the field of veterinary medicine and agriculture; legal services, scientific and industrial research, consulting in connection with industrial property rights; industrial property right licensing; patent exploitation, technical consultancy and activities relating to technical appraisals; development of data processing programs; administration, management of exhibition sites. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 25/2000 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: HAI-LIGHTS (730) Indehaver: Distribution & Marketing GmbH, 54, Alpenstrasse, A-5020 Salzburg, Østrig (740/750) International fuldmægtig: Schönherr Barfuss Torggler & Partner Rechtsanwälte, 13, Tuchlauben, A-1014 Wien, Østrig (511) Klasse 01: Chemicals used in industry, science, photography, agriculture and forestry; unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; soil fertilizers; fire-extinguishing compositions; tempering and soldering preparations for metals, chemical substances for preserving foodstuffs, tanning substances, adhesives used in industry, chemical products for impregnating leather and textile fabrics; adhesives for wallpaper; humus, compost, earth for growing, soil-conditioning chemicals. (511) Klasse 02: Paints, varnishes, lacquers; paint binders and thinners, preservatives against rust and wood deterioration; dyestuffs, mordants, raw natural resins; metals in foil and powder form for painters, decorators, printers and artists. (511) Klasse 03: Bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions, dentifrices, laundry starch, emery paper, abrasive cloth. (511) Klasse 04: Industrial oils and greases; lubricants; dust-absorbing, wetting and binding compositions, fuel including engine fuels and lighting fuel; candles, wicks. (511) Klasse 05: Pharmaceutical, veterinary and sanitary products, especially rehabilitative and tonic products, namely vitamin and tonic preparations as well as preparations for health care containing minerals and/or vitamins and/or trace elements; medicinal infusions, dietetic substances adapted for medical use, chewing gum, fruit-flavored chewing gum and sweets for medical use, food for babies; plasters, materials for dressings; incontinence napkins; sanitary articles for women, especially sanitary napkins, panty liners, tampons, sanitary panties, chemical contraceptives; materials for filling teeth and making dental impressions, adhesives for dental prostheses, dental mastics; disinfectants, deodorants, other than for personal use, air freshening sprays; products for destroying vermin, fungicides, herbicides. (511) Klasse 06: Common metals and their alloys; building materials of metal; transportable buildings of metal; metal material for railway tracks; non-electrical metallic cables and wires; ironmongery and small items of metal hardware; pipes of metal, safes, works of art and decorative objects made of common metals, goods of common metals not included in other classes, especially anchors, anvils, cask taps, bottle caps, containers, money caskets, signs including license plates for vehicles, boards including non-luminous and nonmechanical signaling panels, transport containers, tanks; ores. (511) Klasse 07: Machines, especially filling machines, elevators, excavators, machines for construction purposes, bulldozers, printing machines, electric chopping, grinding, pressing, mixing machines for household use, labeling machines, meat mincers, belt conveyors, power blowers, electricity generators, current generators and alternating current generators, mechanical elevating apparatus, cranes, milking machines, sewing machines, paper machines, polishing machines other than for household purposes, presses other than hand-operated, trueing machines, cutting machines for industrial purposes, welding machines, textile machines, packaging machines, rolling machines, dishwashers, washing machines, shredding machines, machine tools, engines and motors excluding the ones for land vehicles, couplings and transmission components excluding the ones for land vehicles; agricultural implements other than hand-operated, agricultural machines, egg incubators; exhaust mufflers. (511) Klasse 08: Hand-operated hand tools, hand-operated hand implements for agriculture, horticulture and forestry, for manufacturing machinery, apparatus and vehicles as well as for construction technique; cutlery (knives, forks and spoons); side arms (other than firearms), electric and non-electric razors; electric and non-electric hair clippers. (511) Klasse 09: Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling, checking (supervision), emergency (life-saving) and teaching apparatus and instruments; electric apparatus and instruments not included in other classes; apparatus for sound and image recording, transmission and reproduction; photocopying apparatus and machines, magnetic recording media, particularly videotapes, sound recording disks, automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus, automatic teller machines for cash withdrawals, automated ticket offices, automated apparatus for having one's picture taken, automatic coinoperated gaming and amusement apparatus; amusement apparatus adapted for use with television receivers only; cash registers, calculating machines, data processing apparatus and computers, machine-readable data media with programs; protective clothing for accident prevention, including protective eyewear, protective masks, protective helmets, footwear; spectacles, sunglasses, spectacle frames, spectacle cases; breathing apparatus for underwater swimming, swimming belts and swimming floats; special containers (cases, housings, sleeves) adapted to the apparatus and instruments included in this class; luminous beacons, marking, signaling and life buoys; storage batteries and electric batteries, illuminated signs and advertisements, road signs; fuel dispensers; fire extinguishers; video games not operated by inserting money. (511) Klasse 10: Surgical, medical, dental and veterinary apparatus and instruments; artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic articles, suture materials, condoms, non-chemical contraceptives, vibrators, vibrating massage apparatus. (511) Klasse 11: Apparatus for lighting, heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary purposes, especially wash-hand basins, bidets, w.c., bath and toilet installations; refrigerators, refrigerators for boxes, air conditioning and ventilating apparatus, also for vehicles, lighting apparatus for vehicles, especially headlights and vehicle reflectors, electric lamps, lamps for bars; gas generators, solar collectors and solar accumulators. (511) Klasse 12: Vehicles, apparatus for locomotion by land, air and water; refrigerated vehicles; hovercraft, vehicle parts, parts of apparatus for locomotion by land, air and water; hovercraft parts; bicycles and spare parts thereof not included in other classes, especially luggage carriers, bells, nets, engines and motors, pumps, padlocks, saddle covers, supports; saddle covers for motorbikes; golf carts and baby strollers; vehicle parts, especially tires, seats and seat covers, couplings for trailers, luggage carriers, ski carriers, mud flaps, snow chains, visors for wind protection, headrests, safety belts, safety seats for children, horns, steering wheels, vehicle wheel rims, shock absorbers for vehicles; engines for land vehicles. (511) Klasse 13: Firearms, ammunition and projectiles, explosives, fireworks, guns and rifles, including shotguns, air guns; parts of guns and rifles, especially barrels, hammers and cases for guns and rifles. (511) Klasse 14: Precious metals and alloys thereof; goods made of precious metals and their alloys or plated with such materials not included in other classes, especially handicraft objects, ornamental objects, tableware (excluding cutlery), epergnes, ashtrays, cigar and cigarette cases, cigar and cigarette holders; jewelry, precious stones including costume jewelry as well as cuff links and tie pins; timepieces and chronometric instruments; wristwatches and watchbands; watch cases; fancy key rings; cases for all the aforesaid goods. (511) Klasse 15: Musical instruments, mechanical pianos and parts thereof; musical boxes, electric and electronic musical instruments. (511) Klasse 16: Paper, cardboard and goods made from these materials, not included in other classes, especially napkins of paper, filter paper, paper tissues, toilet paper, diapers and napkins of paper, packaging of paper or cardboard, packaging containers, packaging sachets, printing products, bookbinding material, photographs, posters, transparencies, paper flags, paper or cardboard signs, stationery, stickers; non-textile labels, also heat-seal labels applied by ironing; adhesives for stationery or household purposes; artists' supplies, especially articles for drawing, painting and modeling; paintbrushes, typewriters and office requisites except furniture; instructional or teaching material except apparatus; plastic materials for packaging not included in other classes; playing cards, decks of cards, printing type; printing blocks, writing slates and boards; writing and drawing implements, plastic selfadhesive sheets for decoration; decorations, decals, stickers. (511) Klasse 17: Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and goods made thereof not included in other classes; products made of semi-processed plastics; packing, stopping and insulating materials, nonmetallic flexible pipes, plastic foils excluding those for packaging purposes, insulating paints and lacquers. (511) Klasse 18: Leather and imitation leather and goods made of these materials and not included in other classes, especially bags and other containers not adapted to their contents, as well as small leather items, especially purses, wallets, key cases, handbags, briefcases, shopping bags, school bags, satchels, rucksacks; shoulder straps; animal skins, pelts and hides, suitcases and trunks; traveling sets (leather goods); umbrellas, parasols and walking sticks, whips, harnesses and saddlery. (511) Klasse 19: Nonmetallic building materials; nonmetallic rigid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; nonmetallic fixed and transportable buildings, nonmetallic monuments, works of art and decorative objects of stone, concrete or marble; nonmetallic road signs, neither luminous nor mechanical; nonmetallic gates. fortsættes fortsættes 3873

78 Dansk Varemærketidende (511) Klasse 20: Furniture, mirrors, picture frames; furniture and tables metal or plastics; goods not included in other classes, of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum, substitutes of all these materials or plastics; works of art and decorative objects of wood, wax, plaster or plastic materials; small plates, clothes covers, coat stands, bottle closures, notice boards and signs of wood and plastic materials; flagpoles and containers made of plastic; tanks not made of metal for liquid fuels; pins of plastic materials. (511) Klasse 21: Household or kitchen utensils and containers neither of precious metals, nor coated therewith; drinking containers and pots; bottles and flasks; combs and sponges; brushes excluding paintbrushes, brushmaking materials, cleaning equipment, steel wool, unworked or semi-worked glass except glass used in building, glassware, porcelain ware and earthenware not included in other classes, especially works of art and decorative objects, signs of porcelain and glass; cosmetic utensils; mess-tins and buckets of sheet metal, aluminum and plastic materials; air freshening sprays such as scented sprays, bottles, flasks, drinking containers. (511) Klasse 22: Ropes, strings, nets, tents, awnings, tarpaulins, sails, sacks and bags not included in other classes. (511) Klasse 23: Yarns and threads for textile use. (511) Klasse 24: Woven fabrics; textile products not included in other classes, especially textile materials, textile materials imitating leather, non-woven textiles, curtains, blinds, household linen, table and bed covers, bed clothes of paper, textile streamers, flags not made of paper, textile labels also heat-seal labels applied by ironing, textile stickers, textile wall hangings; sewing labels. (511) Klasse 25: Clothing, footwear, headgear, sportswear, sports shoes, football boots and studs therefor, non-slipping devices for boots and shoes, corsetry articles, textile diapers. (511) Klasse 26: Lace and embroidery, ribbons and braids, buttons, hooks and eyelets, pins and needles, lapel or identification badges, belt clasps, pompoms, passementerie, starting numbers for competitions, artificial flowers. (511) Klasse 27: Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and other materials for covering floors; non-textile wall hangings, exercise mats, automobile carpets, artificial turf, insulating floor coverings. (511) Klasse 28: Games, toys; sporting and gymnastic articles not included in other classes, gymnastic and sporting apparatus especially apparatus for winter sports, including skis, snowboards and ice skates; tennis apparatus, fishing tackle, special bags for sports apparatus such as ski bags, cricket bags, golf and tennis bags; ski bindings, ski poles, ski edges, skins for ski touring skis, snowboard bindings; play balls, dumb-bells, balls (weights), discuses, javelins, tennis rackets, cricket bats, golf clubs and hockey sticks, roller skates, inline roller skates, tables for table tennis, Christmas tree decorations, electrical or electronic games excluding those designed for use with a television set, fencing weapons, bows, nets for balls, tennis nets, fishing implements, fish hooks, dip nets, flippers for swimming, paragliders, parachutes, kites, skateboards, surf boards, sail boards, elbow guards and knee guards, jokes and conjuring tricks. (511) Klasse 29: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams, compotes, eggs, milk and dairy products, edible oils and fats, canned meat, fish, fruit and vegetables, mixed beverages made with milk; desserts made with yogurt, soft white cheese and cream; fruit-flavored bars. (511) Klasse 30: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee, flour and preparations made from cereals, bread, pastry and confectionery, edible ices, honey, treacle, yeast, baking powder, salt, table salt, mustard, vinegar, sauces (condiments), spices, ice for refreshment, coffee, tea, cocoa or chocolate-based beverages; coffee or cocoa-based preparations for making alcoholic or non-alcoholic beverages; cereals prepared for a human diet, especially oat flakes or other cereal flakes, flavorings for foodstuffs excluding essential oils; sweetmeats, candies, fruit-flavored chewing gum, chocolate, products made with chocolate, praline sweets filled with liqueurs, chocolate mass containing alcohol, chewing gum, muesli bars, salad dressings. (511) Klasse 31: Agricultural, horticultural and forestry products and grains not included in other classes; live animals; fresh fruit and vegetables; sowing seeds, natural and dried plants and natural flowers, animal feed, malt, fresh walnuts and hazelnuts, mulch (humus layer), peat litter. (511) Klasse 32: Non-alcoholic beverages, especially coolers, energy drinks, whey beverages and isotonic beverages (hypertonic and hypotonic) for sports needs; beers, mineral and aerated waters; fruit drinks and fruit juices; syrups, essences and other preparations for making beverages as well as effervescent tablets for making non-alcoholic beverages and cocktails. (511) Klasse 33: Alcoholic beverages except beer; hot and mixed alcoholic beverages, especially alcoholic energy drinks, mulled wines and mixed beverages containing milk; wines, spirits and liqueurs; alcoholic preparations for making beverages; cocktails and aperitifs made with spirits or wines; beverages containing wine. (511) Klasse 34: Tobacco, tobacco products, namely cigars, cigarettes, smoking tobacco, chewing tobacco, snuff tobacco; tobacco substitutes not for medical use, smokers' articles namely snuffboxes, cigar and cigarette holders, cigar and cigarette cases, ashtrays; all the aforesaid goods not made of precious metals or of their alloys and not coated therewith; pipe racks, pipe cleaners, cigar cutters, pipes, pipe bags, lighters, pocket cigarette-rolling utensils, cigarette paper, cigarette wrappers, cigarette filters, matches. fortsættes (511) Klasse 35: Advertising, particularly promotion of products, events, competitions also for sports; development of advertising media; distribution of advertising products; consulting relating to business organization and administration, business management, company management, office functions, organization of fairs and exhibitions for financial and advertising purposes. (511) Klasse 36: Insurance underwriting, financial operations, monetary operations, real estate operations. (511) Klasse 37: Repair and maintenance work for vehicles and aircraft; construction, repair and installation services. (511) Klasse 38: Telecommunications; broadcasting of radio and television programs. (511) Klasse 39: Transportation of persons and goods by plane, by vehicles, by railway and by boat; services consisting in organizing and providing trips, itineraries, organizing city tours, escorting of travelers, leasing of planes and vehicles; parcel delivery, packaging and storage of goods. (511) Klasse 40: Treatment of materials. (511) Klasse 41: Education, training; entertainment, especially musical performances as well as radio and television entertainment, sporting and cultural activities, especially organization of sports competitions, organization of fairs and exhibitions for cultural, sporting and educational purposes; lending of videotapes and video cassettes; video-film production. (511) Klasse 42: Restaurant services (food services); temporary accommodation; medical, sanitary and beauty care; services provided in the field of veterinary medicine and agriculture; legal services, scientific and industrial research, consulting in connection with industrial property rights; industrial property right licensing; patent exploitation, technical consultancy and activities relating to technical appraisals; development of data processing programs; administration, management of exhibition sites. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 25/2000 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: HAI-FIVE (730) Indehaver: Distribution & Marketing GmbH, 54, Alpenstrasse, A-5020 Salzburg, Østrig (740/750) International fuldmægtig: Schönherr Barfuss Torggler & Partner Rechtsanwälte, 13, Tuchlauben, A-1014 Wien, Østrig (511) Klasse 01: Chemicals used in industry, science, photography, agriculture and forestry; unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; soil fertilizers; fire-extinguishing compositions; tempering and soldering preparations for metals, chemical substances for preserving foodstuffs, tanning substances, adhesives used in industry, chemical products for impregnating leather and textile fabrics; adhesives for wallpaper; humus, compost, earth for growing, soil-conditioning chemicals. (511) Klasse 02: Paints, varnishes, lacquers; paint binders and thinners, preservatives against rust and wood deterioration; dyestuffs, mordants, raw natural resins; metals in foil and powder form for painters, decorators, printers and artists. (511) Klasse 03: Bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions, dentifrices, laundry starch, emery paper, abrasive cloth. (511) Klasse 04: Industrial oils and greases; lubricants; dust-absorbing, wetting and binding compositions, fuel including engine fuels and lighting fuel; candles, wicks. (511) Klasse 05: Pharmaceutical, veterinary and sanitary products, especially rehabilitative and tonic products, namely vitamin and tonic preparations as well as preparations for health care containing minerals and/or vitamins and/or trace elements; medicinal infusions, dietetic substances adapted for medical use, chewing gum, fruit-flavored chewing gum and sweets for medical use, food for babies; plasters, materials for dressings; incontinence napkins; sanitary articles for women, especially sanitary napkins, panty liners, tampons, sanitary panties, chemical contraceptives; materials for filling teeth and making dental impressions, adhesives for dental prostheses, dental mastics; disinfectants, deodorants, other than for personal use, air freshening sprays; products for destroying vermin, fungicides, herbicides. (511) Klasse 06: Common metals and their alloys; building materials of metal; transportable buildings of metal; metal material for railway tracks; non-electrical metallic cables and wires; ironmongery and small items of metal hardware; pipes of metal, safes, works of art and decorative objects made of common metals, goods of common metals not included in other classes, especially anchors, anvils, cask taps, bottle caps, containers, money caskets, signs including license plates for vehicles, boards including non-luminous and nonmechanical signaling panels, transport containers, tanks; ores. fortsættes 3874

79 Dansk Varemærketidende (511) Klasse 07: Machines, especially filling machines, elevators, excavators, machines for construction purposes, bulldozers, printing machines, electric chopping, grinding, pressing, mixing machines for household use, labeling machines, meat mincers, belt conveyors, power blowers, electricity generators, current generators and alternating current generators, mechanical elevating apparatus, cranes, milking machines, sewing machines, paper machines, polishing machines other than for household purposes, presses other than hand-operated, trueing machines, cutting machines for industrial purposes, welding machines, textile machines, packaging machines, rolling machines, dishwashers, washing machines, shredding machines, machine tools, engines and motors excluding the ones for land vehicles, couplings and transmission components excluding the ones for land vehicles; agricultural implements other than hand-operated, agricultural machines, egg incubators; exhaust mufflers. (511) Klasse 08: Hand-operated hand tools, hand-operated hand implements for agriculture, horticulture and forestry, for manufacturing machinery, apparatus and vehicles as well as for construction technique; cutlery (knives, forks and spoons); side arms (other than firearms), electric and non-electric razors; electric and non-electric hair clippers. (511) Klasse 09: Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling, checking (supervision), emergency (life-saving) and teaching apparatus and instruments; electric apparatus and instruments not included in other classes; apparatus for sound and image recording, transmission and reproduction; photocopying apparatus and machines, magnetic recording media, particularly videotapes, sound recording disks, automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus, automatic teller machines for cash withdrawals, automated ticket offices, automated apparatus for having one's picture taken, automatic coinoperated gaming and amusement apparatus; amusement apparatus adapted for use with television receivers only; cash registers, calculating machines, data processing apparatus and computers, machine-readable data media with programs; protective clothing for accident prevention, including protective eyewear, protective masks, protective helmets, footwear; spectacles, sunglasses, spectacle frames, spectacle cases; breathing apparatus for underwater swimming, swimming belts and swimming floats; special containers (cases, housings, sleeves) adapted to the apparatus and instruments included in this class; luminous beacons, marking, signaling and life buoys; storage batteries and electric batteries, illuminated signs and advertisements, road signs; fuel dispensers; fire extinguishers; video games not operated by inserting money. (511) Klasse 10: Surgical, medical, dental and veterinary apparatus and instruments; artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic articles, suture materials, condoms, non-chemical contraceptives, vibrators, vibrating massage apparatus. (511) Klasse 11: Apparatus for lighting, heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary purposes, especially wash-hand basins, bidets, w.c., bath and toilet installations; refrigerators, refrigerators for boxes, air conditioning and ventilating apparatus, also for vehicles, lighting apparatus for vehicles, especially headlights and vehicle reflectors, electric lamps, lamps for bars; gas generators, solar collectors and solar accumulators. (511) Klasse 12: Vehicles, apparatus for locomotion by land, air and water; refrigerated vehicles; hovercraft, vehicle parts, parts of apparatus for locomotion by land, air and water; hovercraft parts; bicycles and spare parts thereof not included in other classes, especially luggage carriers, bells, nets, engines and motors, pumps, padlocks, saddle covers, supports; saddle covers for motorbikes; golf carts and baby strollers; vehicle parts, especially tires, seats and seat covers, couplings for trailers, luggage carriers, ski carriers, mud flaps, snow chains, visors for wind protection, headrests, safety belts, safety seats for children, horns, steering wheels, vehicle wheel rims, shock absorbers for vehicles; engines for land vehicles. (511) Klasse 13: Firearms, ammunition and projectiles, explosives, fireworks, guns and rifles, including shotguns, air guns; parts of guns and rifles, especially barrels, hammers and cases for guns and rifles. (511) Klasse 14: Precious metals and alloys thereof; goods made of precious metals and their alloys or plated with such materials not included in other classes, especially handicraft objects, ornamental objects, tableware (excluding cutlery), epergnes, ashtrays, cigar and cigarette cases, cigar and cigarette holders; jewelry, precious stones including costume jewelry as well as cuff links and tie pins; timepieces and chronometric instruments; wristwatches and watchbands; watch cases; fancy key rings; cases for all the aforesaid goods. (511) Klasse 15: Musical instruments, mechanical pianos and parts thereof; musical boxes, electric and electronic musical instruments. (511) Klasse 16: Paper, cardboard and goods made from these materials, not included in other classes, especially napkins of paper, filter paper, paper tissues, toilet paper, diapers and napkins of paper, packaging of paper or cardboard, packaging containers, packaging sachets, printing products, bookbinding material, photographs, posters, transparencies, paper flags, paper or cardboard signs, stationery, stickers; non-textile labels, also heat-seal labels applied by ironing; adhesives for stationery or household purposes; artists' supplies, especially articles for drawing, painting and modeling; paintbrushes, typewriters and office requisites except furniture; instructional or teaching material except apparatus; plastic materials for packaging not included in other classes; playing cards, decks of cards, printing type; printing blocks, writing slates and boards; writing and drawing implements, plastic selfadhesive sheets for decoration; decorations, decals, stickers. (511) Klasse 17: Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and goods made thereof not included in other classes; products made of semi-processed plastics; packing, stopping and insulating materials, nonmetallic flexible pipes, plastic foils excluding those for packaging purposes, insulating paints and lacquers. (511) Klasse 18: Leather and imitation leather and goods made of these materials and not included in other classes, especially bags and other containers not adapted to their contents, as well as small leather items, especially purses, wallets, key cases, handbags, briefcases, shopping bags, school bags, satchels, rucksacks; shoulder straps; animal skins, pelts and hides, suitcases and trunks; traveling sets (leather goods); umbrellas, parasols and walking sticks, whips, harnesses and saddlery. (511) Klasse 19: Nonmetallic building materials; nonmetallic rigid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; nonmetallic fixed and transportable buildings, nonmetallic monuments, works of art and decorative objects of stone, concrete or marble; nonmetallic road signs, neither luminous nor mechanical; nonmetallic gates. (511) Klasse 20: Furniture, mirrors, picture frames; furniture and tables metal or plastics; goods not included in other classes, of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum, substitutes of all these materials or plastics; works of art and decorative objects of wood, wax, plaster or plastic materials; small plates, clothes covers, coat stands, bottle closures, notice boards and signs of wood and plastic materials; flagpoles and containers made of plastic; tanks not made of metal for liquid fuels; pins of plastic materials. (511) Klasse 21: Household or kitchen utensils and containers neither of precious metals, nor coated therewith; drinking containers and pots; bottles and flasks; combs and sponges; brushes excluding paintbrushes, brushmaking materials, cleaning equipment, steel wool, unworked or semi-worked glass except glass used in building, glassware, porcelain ware and earthenware not included in other classes, especially works of art and decorative objects, signs of porcelain and glass; cosmetic utensils; mess-tins and buckets of sheet metal, aluminum and plastic materials; air freshening sprays such as scented sprays, bottles, flasks, drinking containers. (511) Klasse 22: Ropes, strings, nets, tents, awnings, tarpaulins, sails, sacks and bags not included in other classes. (511) Klasse 23: Yarns and threads for textile use. (511) Klasse 24: Woven fabrics; textile products not included in other classes, especially textile materials, textile materials imitating leather, non-woven textiles, curtains, blinds, household linen, table and bed covers, bed clothes of paper, textile streamers, flags not made of paper, textile labels also heat-seal labels applied by ironing, textile stickers, textile wall hangings; sewing labels. (511) Klasse 25: Clothing, footwear, headgear, sportswear, sports shoes, football boots and studs therefor, non-slipping devices for boots and shoes, corsetry articles, textile diapers. (511) Klasse 26: Lace and embroidery, ribbons and braids, buttons, hooks and eyelets, pins and needles, lapel or identification badges, belt clasps, pompoms, passementerie, starting numbers for competitions, artificial flowers. (511) Klasse 27: Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and other materials for covering floors; non-textile wall hangings, exercise mats, automobile carpets, artificial turf, insulating floor coverings. (511) Klasse 28: Games, toys; sporting and gymnastic articles not included in other classes, gymnastic and sporting apparatus especially apparatus for winter sports, including skis, snowboards and ice skates; tennis apparatus, fishing tackle, special bags for sports apparatus such as ski bags, cricket bags, golf and tennis bags; ski bindings, ski poles, ski edges, skins for ski touring skis, snowboard bindings; play balls, dumb-bells, balls (weights), discuses, javelins, tennis rackets, cricket bats, golf clubs and hockey sticks, roller skates, inline roller skates, tables for table tennis, Christmas tree decorations, electrical or electronic games excluding those designed for use with a television set, fencing weapons, bows, nets for balls, tennis nets, fishing implements, fish hooks, dip nets, flippers for swimming, paragliders, parachutes, kites, skateboards, surf boards, sail boards, elbow guards and knee guards, jokes and conjuring tricks. (511) Klasse 29: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams, compotes, eggs, milk and dairy products, edible oils and fats, canned meat, fish, fruit and vegetables, mixed beverages made with milk; desserts made with yogurt, soft white cheese and cream; fruit-flavored bars. fortsættes fortsættes 3875

80 Dansk Varemærketidende (511) Klasse 30: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee, flour and preparations made from cereals, bread, pastry and confectionery, edible ices, honey, treacle, yeast, baking powder, salt, table salt, mustard, vinegar, sauces (condiments), spices, ice for refreshment, coffee, tea, cocoa or chocolate-based beverages; coffee or cocoa-based preparations for making alcoholic or non-alcoholic beverages; cereals prepared for a human diet, especially oat flakes or other cereal flakes, flavorings for foodstuffs excluding essential oils; sweetmeats, candies, fruit-flavored chewing gum, chocolate, products made with chocolate, praline sweets filled with liqueurs, chocolate mass containing alcohol, chewing gum, muesli bars, salad dressings. (511) Klasse 31: Agricultural, horticultural and forestry products and grains not included in other classes; live animals; fresh fruit and vegetables; sowing seeds, natural and dried plants and natural flowers, animal feed, malt, fresh walnuts and hazelnuts, mulch (humus layer), peat litter. (511) Klasse 32: Non-alcoholic beverages, especially coolers, energy drinks, whey beverages and isotonic beverages (hypertonic and hypotonic) for sports needs; beers, mineral and aerated waters; fruit drinks and fruit juices; syrups, essences and other preparations for making beverages as well as effervescent tablets for making non-alcoholic beverages and cocktails. (511) Klasse 33: Alcoholic beverages except beer; hot and mixed alcoholic beverages, especially alcoholic energy drinks, mulled wines and mixed beverages containing milk; wines, spirits and liqueurs; alcoholic preparations for making beverages; cocktails and aperitifs made with spirits or wines; beverages containing wine. (511) Klasse 34: Tobacco, tobacco products, namely cigars, cigarettes, smoking tobacco, chewing tobacco, snuff tobacco; tobacco substitutes not for medical use, smokers' articles namely snuffboxes, cigar and cigarette holders, cigar and cigarette cases, ashtrays; all the aforesaid goods not made of precious metals or of their alloys and not coated therewith; pipe racks, pipe cleaners, cigar cutters, pipes, pipe bags, lighters, pocket cigarette-rolling utensils, cigarette paper, cigarette wrappers, cigarette filters, matches. (511) Klasse 35: Advertising, particularly promotion of products, events, competitions also for sports; development of advertising media; distribution of advertising products; consulting relating to business organization and administration, business management, company management, office functions, organization of fairs and exhibitions for financial and advertising purposes. (511) Klasse 36: Insurance underwriting, financial operations, monetary operations, real estate operations. (511) Klasse 37: Repair and maintenance work for vehicles and aircraft; construction, repair and installation services. (511) Klasse 38: Telecommunications; broadcasting of radio and television programs. (511) Klasse 39: Transportation of persons and goods by plane, by vehicles, by railway and by boat; services consisting in organizing and providing trips, itineraries, organizing city tours, escorting of travelers, leasing of planes and vehicles; parcel delivery, packaging and storage of goods. (511) Klasse 40: Treatment of materials. (511) Klasse 41: Education, training; entertainment, especially musical performances as well as radio and television entertainment, sporting and cultural activities, especially organization of sports competitions, organization of fairs and exhibitions for cultural, sporting and educational purposes; lending of videotapes and video cassettes; video-film production. (511) Klasse 42: Restaurant services (food services); temporary accommodation; medical, sanitary and beauty care; services provided in the field of veterinary medicine and agriculture; legal services, scientific and industrial research, consulting in connection with industrial property rights; industrial property right licensing; patent exploitation, technical consultancy and activities relating to technical appraisals; development of data processing programs; administration, management of exhibition sites. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 25/2000 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: PALETTE (730) Indehaver: Henkel KGaA, 67, Henkelstrasse, D Düsseldorf, Tyskland (511) Klasse 03: Perfumeries, essential oils, preparations for body and beauty care, preparations for caring, cleaning, tinting, colouring, bleaching, setting and permanent waving of hair; soaps and soap substitutes, washing agents. (511) Klasse 21: Shaving brushes, powder puffs, eyebrow brushes, eyelash formers; sponges, brushes (with the exception of paint brushes); instruments and containers for applying hair colours. (511) Klasse 42: Research in the field of hair care. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 25/2000 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: FEM BLÅ BRÖDER (730) Indehaver: Swedish Match North Europe AB, S STOCKHOLM, Sverige (740/750) International fuldmægtig: AB STOCKHOLMS PATENTBYRÅ Zacco & Bruhn, Box 23101, S STOCKHOLM, Sverige (511) Klasse 34: Tobacco; smokers' articles; matches. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 25/2000 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: NUTRALINE (730) Indehaver: COMPAGNIE GERVAIS DANONE (Sociéte Anonyme), , rue Jules Guesde, F Levallois-Perret, Frankrig (740/750) International fuldmægtig: Benoît BARME Directeur Marques & Modèles, GROUPE DANONE Direction Marques & Modèles, 7, rue de Téhéran, F Paris, Frankrig (511) Klasse 05: Pharmaceutical products, pharmaceutical confectionery, flour for pharmaceutical purposes, almond oil for pharmaceutical purposes; milk ferments for pharmaceutical purposes and lactose; medical preparations for slimming purposes, medicinal herbs, medicinal herbal teas, sugar for medical purposes; salts for mineral water baths, mineral water salts, medicated bath preparations; veterinary products; nutritive substances for microorganisms; food for babies, namely lacteal flour, soups, dehydrated soups, milks, dry milk solid, fruit compotes, vegetable purées, dehydrated vegetable purées, fruit and vegetable juice, baby's cereals. (511) Klasse 29: Meat, fish, ham, poultry, game, charcuterie; dried, preserved and/or cooked fruits and vegetables, compotes, jams, fruit coulis, jellies, soups; food preserves essentially containing meat, fish, ham, poultry, game and/or charcuterie; ready-prepared, dried, cooked, tinned, frozen dishes, made mostly of meat, fish, ham, poultry, game and/or charcuterie; savoury or sweet cocktail products made from fruits or vegetables like potatoes, plain or flavored; potato crisps, dried fruit mixes, all nuts particularly prepared walnuts and hazelnuts such as peanuts, cashews; cocktail snacks made of charcuterie; milk, dry milk solid, flavoured jellified milks and whipped milk products; dairy products, namely milk desserts, yoghurts, drinking yoghurts, mousses, creams, dessert creams, fresh cream, butter, cheese spreads, cheeses, ripened cheeses, mould-ripened cheese, fresh unripened cheeses and cheeses in brine, soft white cheeses, strained soft white cheeses, plain or aromatised fresh cheeses in pasty or liquid form; beverages mainly consisting of milk or dairy products, milk beverages containing fruits; plain or flavoured fermented dairy products; edible oils, olive oil, edible fats. (511) Klasse 30: Coffee, tea, cocoa, chocolate, sugar, rice, puffed rice; tapioca; flours, tarts and pies (sweet or savoury), pizzas; plain, flavoured and/ or filled pasta, cereal preparations, breakfast cereals; prepared dishes mainly containing pasta; prepared dishes essentially consisting of pastry; bread, rusks, biscuits (sweet or savoury), wafers, waffles, cakes, pastries; all these goods being plain and/or topped and/or filled and/or flavoured; savoury or sweet cocktail goods containing baking dough, biscuit mixture or pastry mixture; confectionery, edible ices, edible ices consisting totally or partly of yoghurt, ice cream, sorbets (edible ices), frozen yoghurt (confectionery ices), flavoured frozen water, honey, salt, mustard, vinegar, sauces (condiments), sweet sauces, pasta sauces, spices. (511) Klasse 32: Beers (alcoholic or not), still or sparkling water (mineral or other); fruit or vegetable juices, fruit or vegetable-based beverages; lemonades, soft drinks, ginger ales, sorbets (beverages); preparations for making beverages, syrups for beverages, non-alcoholic fruit or vegetable extracts; non-alcoholic beverages containing small quantities of milk products, non-alcoholic beverages containing small quantities of lactic ferments; beverages mainly consisting of lactic ferments. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 25/2000 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: Gorbi (730) Indehaver: Gorbatschow Wodka KG, 46-50, Kienhorststrasse, D Berlin, Tyskland (740/750) International fuldmægtig: Dres. Meyer & Möbitz Rechtsanwälte, 14, Lutterstrasse, D Bielefeld, Tyskland (511) Klasse 32: Beers; mineral and carbonated water and other non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other preparations for making beverages. (511) Klasse 33: Alcoholic beverages (except beer). (800) International registreringsdato: Gazette No.: 25/

81 Dansk Varemærketidende (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: Flexitime (730) Indehaver: Heraeus Kulzer GmbH & Co. KG, 11, Grüner Weg, D Hanau, Tyskland (740/750) International fuldmægtig: Hans-Christian Kühn, c/o Heraeus Holding GmbH,, Patent Department, 12-14, Heraeusstrasse, D Hanau, Tyskland (511) Klasse 05: Impression materials, especially made of plastics, for dental purposes. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 25/2000 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (730) Indehaver: Profectis GmbH Technischer, Kundendienst, 57, Duisburger Strasse, D Nürnberg, Tyskland (740/750) International fuldmægtig: P. Matschkur, H. Lindner und Kollegen Patent- und Rechtsanwälte, 23, Dr. Kurt-Schumacher-Strasse, D Nürnberg, Tyskland (511) Klasse 01: Chemicals used in industry, science and photography, as well as in agriculture, horticulture and forestry; unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; manures; potting compost; artificial sweeteners, fire extinguishing compositions, tempering and soldering preparations; chemical substances for keeping fresh and preserving foodstuffs; tanning substances; adhesives for commercial purposes, adhesive cements. (511) Klasse 02: Paints, varnishes, lacquers; preservatives against rust and against deterioration of wood; colorants; wood mordants; leather mordants (as die mordants); raw natural resins; metals in foil and powder form for painters, decorators, printers and artists. (511) Klasse 03: Washing and bleaching agents; cleaning, polishing, greaseremoving and abrasive preparations; soaps; laundry starch; perfumery, essential oils, agents for body and beauty care, hair lotions; deodorants; dentifrices; fragrances and room sprays (included in this class). (511) Klasse 04: Industrial oils and greases; lubricants; dust absorbing, wetting and binding compositions; solid, liquid and gaseous fuels; motor fuels (included in this class); illuminants; candles, wicks, lighters as a material. (511) Klasse 05: Pharmaceutical and veterinary products and preparations for healthcare; dietetic substances for medicinal purposes, baby food; medicinal herbal teas; plasters, material for dressings; material for stopping teeth and impression compounds for dental purposes; adhesives for false teeth; disinfectants; deodorants for health purposes, deodorising room sprays; sanitary articles, in particular sanitary towels, panty inserts, tampons, disposable panties; preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides. (511) Klasse 06: Common metals and their alloys; metal building materials; garage door openers (non-electric); transportable buildings of metal, parts of all the aforesaid goods; metal rail-building materials; cables and wires of metal (not for electrical purposes); ironmongery, small items of metal hardware, water tanks, propane gas canisters, transport containers, parts of all the aforesaid goods; metal tubes; safes; goods of common metals, in particular anchors, anvils, lift chains, bells, taps for barrels, bottle tops, conduit connecting pieces, valves (except as machine parts), cashboxes, grids, trellis, furniture casters, nameplates, including registration plates for vehicles, transport containers, tanks; ores; crampons, climbing hooks; prefabricated swimming polls (metal construction); metal blinds. (511) Klasse 07: Machine tools; engines (except engines for land vehicles); couplings and drive belts (except those for land vehicles); mechanically driven agricultural tools; agricultural machines; incubators for eggs; cleaning machines; mechanical filtering devices; filters as parts of machines or motors; pumps for conveying liquids, solids and air, hand-operated, electrically driven or driven by petrol engines or as an attachment to hand-operated apparatus or machines; electric lawnmowers, electric hooks, electric straw cutters; current generators; valves, pressure valves, pressure regulators; machines for processing metal, wood or plastics, compressors, autogenous welding tools, refuse machines, snow-clearing tools, cleaning machines, mechanical filter devices, lifting apparatus; sewing machines, knitting machines, dishwashers, washing machines, electrically driven tools for household and kitchen, foil welders, bread and slicing cutters, mixers, juice extractors, electric knives, electric choppers, universal kitchen machines, pasta-making machines, stirring devices, meat choppers, grain mills, coffee grinders, general cutters, presses; electrically driven tools for DIY, cutting, drilling, percussion drilling, planing, screwdriving, grinding and milling machines, drill hammers, drilling screwdrivers, drilling and milling bays, milling grinding motors, lathes, electric saws, tilting saws, chain saws, piercing saws, circular saws, wood-cutting circular saws, cutting devices suitable for the aforesaid tools, electric planes, grinding tools and machines, electric and manual tackers, electric soldering bits and soldering bays, soldering guns, hot-adhesive guns, electricity generators, current generators, hotair generators, paint spray tools, wallpaper removing tools, hot-air tools and fans, also for removing lacquer, tile separating and cutting machines, electric welding tools and machines, high-pressure cleaners, sandblasting tools, drill sharpeners, as tools and as an attachment for drilling machines, roll-up devices, roll-up motors and lifts, pressure flushing tools; compressors and accessories, in particular paint spray guns, spray guns, sandblasting tools; rope tackle and snap block, also electrically operated; cable reels; electric lawn trimmers, rechargeable hedge shears, scarifiers, motor scythes, choppers, shredders, mulch mowers, petrol and electric lawnmowers; vacuum cleaners, floor-polishing machines; electric hedge shears; electric shearing machines; exhaust pipes; parts of all goods mentioned in this class; starters, ignition devices for motors of land vehicles. (511) Klasse 08: Hand-operated tools and implements; hand-operated tools for agriculture, horticulture and forestry purposes, for machine, apparatus and vehicle construction and for building technology; mechanical lawn mowers, mechanical lawn trimmers; mechanical hedge shears; cutlery, forks and spoons; felling and piercing tools; shavers; nail cutters; dog trimmers; irons, tin openers, vices, garden hoes; parts of all goods mentioned in this class; electric manicure appliances. (511) Klasse 09: Electric, electrotechnical, electronic apparatus and instruments (included in this class); metal detectors, photocopying machines, electric door garage openers; apparatus and instruments for high-voltage technology, in particular for conducting, transforming, storing, regulating and control; apparatus and instruments for low-voltage technology, in particular for news, high-frequency and regulating technology; scientific apparatus and instruments for research in laboratories; nautical, surveying, photographic film, optical, weighing, measuring, signalling, monitoring, rescue and examination apparatus and instruments; spectacles, binoculars; apparatus for recording, transmission and reproduction of sound and pictures; projectors, enlargement apparatus, camera tripods; photocopying apparatus and machines, including electrostatic and thermal types; broadcasting and loudspeaker apparatus, walkie-talkies, conversation apparatus as additions to a television; magnetic recording supports in the form of tapes, foils, discs, cassettes, records; vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculators, data processing apparatus and computers, data carriers provided with programs and readable by machine, data processing programs; fire extinguishers; warning triangles; electrical cables, wires, conductors and connecting armatures for this purpose as well as switches and distribution switchboards or cupboards; batteries, tachometers, transformers; exposed films; clothing for protection against accidents, including shoes, special clothing for rescue purposes, face shields, protective goggles or masks for workers; diving suits, diving goggles, snorkels, ski goggles; protective helmets for winter sports, riders, cyclists and motorcyclists; foil welding apparatus; electric soldering apparatus, electric welding apparatus, charging devices for rechargeable batteries; special containers which are specially adapted to the aforesaid apparatus and instruments; swimming floats; parts of all goods mentioned in this class; tyre-filling measuring devices. (511) Klasse 10: Surgical, medical, dental and veterinary instruments and apparatus, artificial limbs, eyes and teeth; orthopaedic articles, in particular orthopaedic bandages, corsetry, hosiery and shoes; surgical suture material; heated cushions and blankets for medical purposes; health devices in particular sphygmomanometers, stethoscopes, thermometers, devices for measuring blood sugar levels, inhalation devices, acupuncture tools, massage apparatus, apparatus for physiotherapy, stimulation current devices, stethoscope for sphygmomanometers, apparatus for taking blood, thermal cushions, infrared radiation apparatus, support cushions, walking aids, pulse-taking devices, tooth polishing devices, feeding bottle seals, teats; ultraviolet lamps for medicinal purposes; parts of all the goods mentioned in this class. fortsættes fortsættes 3877

82 Dansk Varemærketidende (511) Klasse 11: Suntan appliances, apparatus for lighting, heating, steam generating, cooking, cooling, drying, ventilation and water-conducting as well as sanitary appliances; heated cushions and blankets for non-medicinal purposes; heat pumps, sauna installations essentially consisting of sauna cabins, sauna stoves and sauna controls, shower cubicles (complete) and bath attachments; jacuzzi baths; ice-cream makers, yoghurt makers, filters and filter appliances for swimming pools; ultraviolet lamps, not for medical purposes; electric thermos flasks, electrically heated footwarmers; parts of all the goods mentioned in this class. (511) Klasse 12: Vehicles for locomotion by land, air and water; prams, parts of land, air and water vehicles; brakes, direction indicators, horns, gearboxes, clutches, motors and drive belts for land vehicles, chassis, vehicle seats, steering wheels, wheels, tyres, wheel rims, tyre valves, impact dampers, car accessories, in particular trailers, couplings, luggage carriers, ski carriers, mudguards, snow chains, windscreens, head restraints, safety belts, safety child seats; vehicle accessories, in particular bicycle nets, bells, air pumps, mending kits; lawnmowers in the form of tractors and other vehicles; wheelchairs; parts of all goods mentioned in this class. (511) Klasse 13: Firearms, ammunition and projectiles; explosives; firework bodies; parts of all the goods mentioned in this class. (511) Klasse 14: Precious metals and their alloys as well as goods made from or plated with precious metals or their alloys, in particular crafted objects, ornaments, tableware (except for cutlery), table attachments, ashtrays, cigar and cigarette cases, cigar and cigarette holders; jewellery goods, costume jewellery, precious stones; clocks and chronometric instruments; containers specially adapted for the aforesaid goods; parts of all goods mentioned in this class. (511) Klasse 15: Musical instruments; parts of all goods mentioned in this class. (511) Klasse 16: Paper, card (cardboard) and goods made from paper and cardboard, in particular paper towels, napkins, filter paper, paper handkerchiefs, toilet paper, disposable nappies, packaging containers, packaging bags; printed products; bookbinding articles, in particular bookbinding yarn, linen and other textile materials for bookbinding; photographs; writing materials; photo albums; adhesives for paper and writing materials or for household purposes, artists' supplies in particular drawing, colouring and modelling materials, paint brushes; typewriters and office supplies, in particular non-electric office implements; addressing machines, franking machines, files, letter baskets, letter openers, writing documents, hole-punchers, staplers, paper clips, coloured strips, correction agents for office purposes, stamps, stamp pads, stamping ink, inks for writing and drawing, Indian ink; teaching and learning aids (except apparatus) in the form of printed products, games, animal and plant preparations, geological models and preparations, globes, whiteboard writing implements; plastics packaging material, in particular sleeves, bags and foils; playing cards; printing letters; printing blocks; parts of all goods mentioned in this class. (511) Klasse 17: Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and goods made from rubber, gutta-percha or gum, in the form of blocks, plates, rods, foils, strings or tapes (all as semi-manufactured goods); goods of plastics materials (semi-manufactured goods); sealing, packaging and insulating material; hoses (not of metal); self-adhesive tapes, except for medical purposes, for paper and writing materials or for the household. (511) Klasse 18: Leather and leather imitations, goods from leather and leather imitations, in particular bags and other containers not adapted to the objects to be held as well as small leather goods, in particular purses, wallets, key cases, skins and furs; suitcases and hand luggage; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, horses harness and saddle goods; handbags, briefcases, shopping bags, school satchels; backpacks, rucksacks; parts of all goods mentioned in this class. (511) Klasse 19: Building materials (not of metal); tubes (not of metal) for building purposes; trellises; asphalt, pitch, bitumen; plaster, stoppers; transportable buildings (not of metal); memorials (not of metal); letter boxes and other containers made of masonry; prefabricated swimming pools, blinds, prefabricated awnings, not of metal; parts of all goods mentioned in this class. (511) Klasse 20: Furniture, camping furniture, bedding, mattresses, pillows, sleeping bags for camping; mirrors, frames, goods of wood or wood replacement materials, in particular profile strips for picture frames, curtain rails, dowels, boxes, transport pallets, containers, chests, workbenches, tanks, taps, tool stems, yarn reels, objets d'art, ornaments; goods made of plastic material in particular profile strips for picture frames, curtain rails, dowels, boxes, transport pallets, barrels, containers, chests, tanks, rivets, screws, pins, plates, furniture, window and door fittings, curtain rods and curtain hooks, interior venetian blinds, protective covers for clothes, clothes hangers, bottle stoppers, letter boxes, not made of metal or masonry; goods of cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl and meerschaum; work tables; parts of all goods mentioned in this class. (511) Klasse 21: Containers for household and kitchen (not of precious metal or coated therewith); small hand-operated appliances for household and kitchen, appliances for body and beauty care, namely non electric apparatus for removing make-up, electric brushes, toilet cases, electric oils and perfume sprayers, polishing apparatus for nails, cosmetic apparatus and instruments (included in this class); electric combs and toothbrushes, mouth sprays, lawn sprinklers, combs and sponges; brushes (except paint brushes); brush-making material; cleaning equipment; steel wool; rough or partly machined glass (except for construction); goods of glass, porcelain and earthenware for household and kitchen, ornaments of glass, porcelain and earthenware; ovenware and buckets of sheet metal, aluminium, plastics or other materials; refuse bins; cooking pans; clothes pegs; parts of all goods mentioned in this class. (511) Klasse 22: Ropes, string, fishing nets, tents, awnings, nets (included in this class), sails, sacks for the transport and storage of mass produced goods; pillow stuffings (except caoutchouc or plastics); raw filaments for spun yarn; bags of textile material for packaging; awnings of textile material or plastics. (511) Klasse 23: Yarns and threads for textile purposes. (511) Klasse 24: Woven fabrics and textile goods, in particular textile materials, curtains, roller blinds, household linen, table and bed linen; bed and table covers; mosquito nets. (511) Klasse 25: Clothing, footwear, headgear; garments of leather, leather imitations or fur; belts; ski coats. (511) Klasse 26: Lace and embroidery, ribbons and braids; buttons; hooks and eyes, needles; artificial flowers; zip fasteners; hair nets; wigs. (511) Klasse 27: Carpets, foot mats, also for motor vehicles, mats, linoleum, floor coverings of rubber, plastic material or textile material, all the aforementioned also for gym purposes; wallpapers (except of textile material); artificial lawns; insulating floor coverings. (511) Klasse 28: Games, toys, also of electronic type; gym and sports equipment; ski equipment, ski bindings, ski sticks, ski edges, tennis and angling equipment; balls for games; dumb-bells, shot puts, discuses, javelins; tennis racquets, cricket bats, golf and hockey sticks; roller and ice skates; table tennis tables; Christmas tree decorations; bags specially adapted for sports equipment; swimming pools as recreational goods; parts of all goods mentioned in this class. (511) Klasse 34: Lighters and parts thereof as smokers' articles. (511) Klasse 35: Collection and supplying of data and addresses, organisation and setting up of fairs and exhibitions for commercial and promotional purposes, advertising; compiling data in computer data bases; procuring of orders and contracts; services of a data base, in particular making available data, in particular telecommunications and addresses directories. (511) Klasse 37: Installation, maintenance and repair of the apparatus and equipment listed in classes 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 21 and 28; electrical installation, namely electric installation and repair of electric appliances, mains, cables, electric nets and data nets; installation of heating, ventilation, air-conditioning and cooling appliances, of household appliances such as washing machines, dishwashers and dryers, of sanitary appliances and broadcasting and announcing devices, of plumbing, gas and water installations; fitting of kitchens, wardrobes; carpentry. (511) Klasse 38: Collecting and supplying of news, information; making available of online connections for indirect or direct payments. (511) Klasse 42: Setting up of programs for data processing; consultancy and planning for fitted kitchens; consultancy for the installation of equipment listed in classes 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 21 and 28. (591) Farvetekst: Red, blue (800) International registreringsdato: Gazette No.: 25/2000 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: VETICAMENT (730) Indehaver: INNOTHERA TOPIC INTERNATIONAL, 7-9, avenue Francois- Vincent Raspail, F Arcueil, Frankrig (740/750) International fuldmægtig: LALANNE MARCHAIS de CANDE, Association d'avocats, 29, rue Marbeuf, F PARIS, Frankrig (511) Klasse 05: Pharmaceutical products in the field of phlebology. (511) Klasse 10: Compression ortheses; compression shoes, stockings and tights; medical compression stockings and tights for varicose veins; stockings and tights for medical purposes; compression strips and bandages. (511) Klasse 42: Scientific and medical research in the field of phlebology. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 25/2000 fortsættes 3878

83 Dansk Varemærketidende (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: P TO P (730) Indehaver: F.L.C. COM S.A., 17, Rue A. Auger, F MONTROUGE, Frankrig (511) Klasse 35: Computer file development, management and operation; advertising services and business information provided on the Internet; marketing and consumer-related studies; opinion polls; auditing services; newspaper subscription services for third parties. (511) Klasse 38: Transmission of information and data for business and advertising purposes, including transmission by electronic catalogs, relating to entertainment, leisure activities, cultural, social and sporting activities on the Internet and by telematic and telephone means; telecommunication and electronic mail services provided on the Internet and by telematic and telephone means; communications via computer terminals and by telematic and telephone means. (511) Klasse 42: Development (design) of computer software; rental of access time to a database server; Internet site design; hosting and setting up of Internet sites; marriage bureaus. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 25/2000 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: THERMOPRENE (730) Indehaver: JMP Group Holding AG, Churerstrasse 20, CH-8808 Pfäffikon, Schweiz (511) Klasse 35: Employment agencies, in particular for management and executive management positions; business organisation and management consultancy services; accountancy and auditing services, efficiency experts, payroll preparation, preparation of tax declarations. (511) Klasse 36: Services of a fiduciary representative, namely financial consulting, fiscal assessments, financial analysis. (511) Klasse 42: Legal services, particularly for advice relating to intellectual property, companies to be incorporated, fiscal law, foreign law, research into trademarks and related legislation for business purposes; intellectual property licence management. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 25/2000 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (730) Indehaver: ELEKTROKARBON a.s., Tovarnicka 412, SK Topolcany, Slovakiet (511) Klasse 01: Spectrally pure coal materials; coal materials and other types of coal for industrial use. (511) Klasse 07: Carbon brushes for electrical rotary machines. (511) Klasse 09: Contacts made of nonferrous metals and of precious metals, carbon contacts and electrodes, carbon collectors and collectors of metal and ceramic material. (511) Klasse 17: Waterproof packings made of carbon materials. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 25/2000 (730) Indehaver: THUASNE, , rue Marius Aufan, B.P. 243, F LEVALLOIS-PERRET CEDEX, Frankrig (740/750) International fuldmægtig: Cabinet AYMARD & COUTEL, 20, rue Vignon, F PARIS, Frankrig (511) Klasse 09: Articles for personal protection from accidents, safety belts, wading boots, thigh guards, knee guards, ankle guards, elbow guards, arm guards, shoulder pads, wrist supports and leg guards, hand guards and protective mittens, cervical collars. (511) Klasse 10: Orthopedic articles, tapes, belts for medical, surgical and orthopedic use, thigh guards, knee guards, ankle guards, elbow guards, arm guards, shoulder pads, wrist supports and leg guards, mittens for medical use, cervical collars. (511) Klasse 25: Shorts. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 25/2000 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: DRIZPEARLS (730) Indehaver: Clariant AG, 61, Rothausstrasse, CH-4132 Muttenz, Schweiz (740/750) International fuldmægtig: Braun & Partner, 22, Reussstrasse, CH Basel, Schweiz (511) Klasse 01: Chemicals for industrial use; unprocessed artificial resins; unprocessed plastics. (511) Klasse 02: Paints, varnishes, lacquers; colouring agents; unprocessed natural resins. (511) Klasse 17: Rubber; goods made of semi-processed plastics. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 25/

84 Dansk Varemærketidende (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (730) Indehaver: SODEXHO ALLIANCE, 3, avenue Newton, F MONTIGNY- LE-BRETONNEUX, Frankrig (740/750) International fuldmægtig: RINUY, SANTARELLI, 14, avenue de la Grande Armée, F PARIS, Frankrig (511) Klasse 35: Business organisation and management consulting services; efficiency experts; research for business purposes; evaluations relating to commercial matters; bill-posting; rental of office machines and apparatus; rental of photocopying machines; accounting; consultancy pertaining to personnel issues; typing services; tax declaration preparation; shop window dressing; demonstration of goods; document reproduction; market studies; organisation of exhibitions for commercial or advertising purposes; computer file management; administrative management of hotels; personnel recruitment; payroll preparation; economic forecasting; public relations; secretarial services. (511) Klasse 38: Telecommunications; press and information agencies; communication via computer terminals; communication via the Internet, namely data transmission via the Internet; telephone services; telephone calls; rental of telecommunication apparatus; rental of modems; rental of facsimile apparatus; rental of telephones; rental of apparatus for sending messages; electronic mail services; computer-aided transmission of messages and images; information on telecommunications; facsimile transmission; transmission of messages. (511) Klasse 40: Air deodorising; air purification; air freshening; food and drink preservation; treatment of waste (processing); treatment of water; production of energy; information about treatment of materials; rental of generators; destruction of waste; incineration of waste; recycling of waste and refuse. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 25/2000 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (730) Indehaver: W.L. Gore & Associates GmbH, 22, Hermann-Oberth-Strasse, D Putzbrunn, Tyskland (740/750) International fuldmægtig: Robert J. Harrison, c/o W.L. Gore & Associates GmbH, 22, Hermann-Oberth-Strasse, D Putzbrunn, Tyskland (511) Klasse 25: Headgear, gloves, clothing. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 25/2000 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: POLIDIEMME (730) Indehaver: SOLVAY (Societe Anonyme), Rue du Prince Albert, 33, B Bruxelles, Belgien (740/750) International fuldmægtig: SOLVAY Société Anonyme, Department de la Propriété Industrielle, 310, rue de Ransbeek, B-1120 Bruxelles, Belgien (511) Klasse 01: Chemicals for industrial use; unprocessed artificial resins, unprocessed plastics. (511) Klasse 17: Synthetic resins (semi-finished products), plastic compounds (insulating materials). (800) International registreringsdato: Gazette No.: 25/2000 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (730) Indehaver: W.L. Gore & Associates GmbH, 22, Hermann-Oberth-Strasse, D Putzbrunn, Tyskland (740/750) International fuldmægtig: PH.D. Robert J. Harrison, c/o W.L. Gore & Associates GmbH, 22, Hermann-Oberth-Strasse, D Putzbrunn, Tyskland (511) Klasse 01: Impregnating preparations for footwear and clothing. (511) Klasse 25: Clothing, headgear, footwear. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 25/2000 (730) Indehaver: Pentapharm A.G., Engelgasse 109, CH-4052 Basel, Schweiz (740/750) International fuldmægtig: Zimmerli, Wagner & Partner AG, 19, Löwenstrasse, CH-8001 Zurich, Schweiz (511) Klasse 01: Chemical preparations for industrial and scientific purposes; diagnostic products for industrial and scientific. (511) Klasse 05: Diagnostic products for medical or veterinary purposes. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 25/

85 Dansk Varemærketidende (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: COGECUM (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (730) Indehaver: SOLVAY (Societe Anonyme), Rue du Prince Albert, 33, B Bruxelles, Belgien (740/750) International fuldmægtig: SOLVAY Société Anonyme, Department de la Propriété Industrielle, 310, rue de Ransbeek, B-1120 Bruxelles, Belgien (511) Klasse 01: Chemicals for industrial use; unprocessed artificial resins, unprocessed plastics. (511) Klasse 17: Synthetic resins (semi-finished products), plastic compounds (insulating materials). (800) International registreringsdato: Gazette No.: 25/2000 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: EPICO (730) Indehaver: GERARDO CESARI S.P.A., Via L. Ciocca 35, QUINZANO D'OGLIO (Brescia), Italien (740/750) International fuldmægtig: DR. FRANCO CICOGNA, 14/A, Via Visconti di Modrone, I Milano, Italien (511) Klasse 33: Wine; sparkling wines; alcoholic beverages; alcoholic aperitifs and after-dinner liqueurs; spirits; liqueurs. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 25/2000 (730) Indehaver: RAINBOW S.R.L., 64, Via Brecce, I LORETO, Italien (740/750) International fuldmægtig: BALDI, Claudio, 3 Piazza Ghislieri I JESI, Italien (511) Klasse 03: Bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices. (511) Klasse 05: Pharmaceutical, veterinary and sanitary products; dietetic substances for medical use, food for babies; plasters, materials for dressings; material for stopping teeth and dental wax; disinfectants; pesticides; fungicides, herbicides. (511) Klasse 09: Scientific, nautical, surveying, electric, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling, monitoring (supervision), emergency (life-saving) and teaching apparatus and instruments; apparatus for recording, transmitting and reproducing sound or images; magnetic recording media, sound recording disks; automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines, data processing and computer equipment; fire-extinguishers. (511) Klasse 14: Precious metals and their alloys and goods made of or coated with these materials not included in other classes; jewellery, precious stones; timepieces and chronometric instruments. (511) Klasse 16: Paper, cardboard and goods made thereof, not included in other classes; printed matter; bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for stationery or household purposes; artists' supplies; paintbrushes; typewriters and office articles (except furniture); instructional or teaching material (except apparatus); plastic materials for packaging (not included in other classes); playing cards; printer's type; printing blocks. (511) Klasse 20: Furniture, mirrors, frames; goods, not included in this class made of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum and their substitutes or of plastic materials. (511) Klasse 24: Textiles and textile goods not included in other classes; bed and table covers. (511) Klasse 25: Clothing, footwear, headgear. (511) Klasse 28: Games, toys; gymnastics and sports articles not included in other classes; Christmas tree decorations. (511) Klasse 29: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk and dairy products; edible oils and fats. (511) Klasse 30: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made from cereals, bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, molasses; yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; cooling ice. (511) Klasse 41: Education; training; entertainment; sports and cultural activities. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 25/

86 Dansk Varemærketidende (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (730) Indehaver: Henkel KGaA, Henkelstrasse 67, D Düsseldorf, Tyskland (511) Klasse 01: Chemical products for industrial purposes, artificial and synthetic resins as raw materials in the form of liquids, powders, pastes or granulates as well as in the form of oils, plates, blocks or rods, adhesives for industrial purposes, additives to cement and concrete. (511) Klasse 02: Natural resins, paints, lacquers, varnishes, solvents for paints, lacquers and wallpaper, primers for adhesive and painting surfaces; surfacers, also as painting materials and for smoothing of painting and adhesive bases; wood protecting agents and impregnating agents; preparations for rough-casting walls and facades, paints for impregnating purposes. (511) Klasse 07: Machine tools, especially non-electrical dosing and application apparatus for adhesives and paints, as well as for removing old lacquers and paints; electrical application apparatus for adhesives and paints, as well as for removing old lacquers and paints. (511) Klasse 08: Spatula. (511) Klasse 09: Electrical dosing apparatus for adhesives and paints. (511) Klasse 16: Adhesives for do-it-yourself purposes, paint brushes. (511) Klasse 17: Heat protection and insulating agents, jointing compounds, jointing putties, jointing foams; surfacers, also as filling materials and for smoothing of painting and adhesive bases. (511) Klasse 19: Building materials, especially insulating materials, sound proofing and insulating layers for the building industry, cement, mortar, plaster; surfacers, also as plaster materials and for smoothing of painting and adhesive bases. (591) Farvetekst: Red, purple, white (800) International registreringsdato: Gazette No.: 25/2000 (730) Indehaver: Henkel KGaA, Henkelstrasse 67, D Düsseldorf, Tyskland (511) Klasse 01: Chemical products for industrial purposes, artificial and synthetic resins as raw materials in the form of liquids, powders, pastes or granulates as well as in the form of oils, plates, blocks or rods, adhesives for industrial purposes, additives to cement and concrete. (511) Klasse 02: Natural resins, paints, lacquers, varnishes, solvents for paints, lacquers and wallpaper, primers for adhesive and painting surfaces; surfacers, also as painting materials and for smoothing of painting and adhesive bases; wood protecting agents and impregnating agents; preparations for rough-casting walls and facades, paints for impregnating purposes. (511) Klasse 07: Machine tools, especially non-electrical dosing and application apparatus for adhesives and paints, as well as for removing old lacquers and paints; electrical application apparatus for adhesives and paints, as well as for removing old lacquers and paints. (511) Klasse 08: Spatula. (511) Klasse 09: Electrical dosing apparatus for adhesives and paints. (511) Klasse 16: Adhesives for do-it-yourself purposes, paint brushes. (511) Klasse 17: Heat protection and insulating agents, jointing compounds, jointing putties, jointing foams; surfacers, also as filling materials and for smoothing of painting and adhesive bases. (511) Klasse 19: Building materials, especially insulating materials, sound proofing and insulating layers for the building industry, cement, mortar, plaster; surfacers, also as plaster materials and for smoothing of painting and adhesive bases. (591) Farvetekst: Red, purple, white (800) International registreringsdato: Gazette No.: 25/

87 Dansk Varemærketidende (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: ALMASAN (730) Indehaver: André Trouillé, 6, Am Bleeken, D Bienenbüttel, Tyskland (740/750) International fuldmægtig: Hannig, Dipl.-Ing. Wolf-D., Patentanwalt in der Sozietät COHAUSZ HANNIG DAWIDOWICZ & PARTNER, 27, Friedlander Strasse, D Berlin, Tyskland (511) Klasse 05: Dietetic foodstuffs for medical purposes (on the basis of plants albumen). (511) Klasse 29: Dietetic foodstuffs for non-medical purposes (on the basis of plats albumen). (800) International registreringsdato: Gazette No.: 25/2000 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: SIKAFAST (730) Indehaver: Sika AG, vorm. Kaspar Winkler & Co (Sika SA, ci-devant Kaspar Winkler & Co) (Sika SA, gìa Kaspar Winkler & Co), Tüffenwies 16-22, Postfach, CH-8048 Zürich, Schweiz (511) Klasse 01: Adhesives (adhesive material) for industrial use. (511) Klasse 17: Caulking materials for industrial use. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 25/2000 (730) Indehaver: Henkel KGaA, Henkelstrasse 67, D Düsseldorf, Tyskland (511) Klasse 01: Chemical products for industrial purposes, artificial and synthetic resins as raw materials in the form of liquids, powders, pastes or granulates as well as in the form of oils, plates, blocks or rods, adhesives for industrial purposes, additives to cement and concrete. (511) Klasse 02: Natural resins, paints, lacquers, varnishes, solvents for paints, lacquers and wallpaper, primers for adhesive and painting surfaces; surfacers, also as painting materials and for smoothing of painting and adhesive bases; wood protecting agents and impregnating agents; preparations for rough-casting walls and facades, paints for impregnating purposes. (511) Klasse 07: Machine tools, especially non-electrical dosing and application apparatus for adhesives and paints, as well as for removing old lacquers and paints; electrical application apparatus for adhesives and paints, as well as for removing old lacquers and paints. (511) Klasse 08: Spatula. (511) Klasse 09: Electrical dosing apparatus for adhesives and paints. (511) Klasse 16: Adhesives for do-it-yourself purposes, paint brushes. (511) Klasse 17: Heat protection and insulating agents, jointing compounds, jointing putties, jointing foams; surfacers, also as filling materials and for smoothing of painting and adhesive bases. (511) Klasse 19: Building materials, especially insulating materials, sound proofing and insulating layers for the building industry, cement, mortar, plaster; surfacers, also as plaster materials and for smoothing of painting and adhesive bases. (591) Farvetekst: Purple, white (800) International registreringsdato: Gazette No.: 25/2000 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: RHODIBLOC (730) Indehaver: Rhodia Chimie, 25, Quai Paul Doumer, F Courbevoie, Frankrig (740/750) International fuldmægtig: C. HILLAERT-PREVOST, Rhodia Services Marques Groupe Rhodia, 25, quai Paul Doumer, F COURBEVOIE, Frankrig (511) Klasse 01: Chemical products particularly block copolymers used as additives, surface active agents for use in industry particularly in the home care, personal care, oral care, latex, paper, adhesives, building, fibres and textiles, inks, varnishes and paints industri (800) International registreringsdato: Gazette No.: 25/2000 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: TREGAR (730) Indehaver: Bayer Aktiengesellschaft, D Leverkusen, Tyskland (511) Klasse 01: Chemicals used in agriculture, horticulture and forestry, seed dressing preparations (included in this class), fertilizers. (511) Klasse 05: Preparations for weed and pest control, insecticides, herbicides, fungicides. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 25/2000 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (730) Indehaver: Bonnier Net AB, Torsgatan 21, S STOCKHOLM, Sverige (740/750) International fuldmægtig: Essen International AB, Kungsgatan, 37, SE Stockholm, Sverige (511) Klasse 35: Advertising; business management; business administration; office functions. (511) Klasse 41: Education, providing of training, entertainment, sporting activities; cultural activities (included in this class). (511) Klasse 42: Information regarding research, fashion, medicine, surveillance, beauty care, health care, restaurants, weather, news and politics; computer programming; design, updating and service of computer software, design of web pages, leasing of access to databases, computer systems analysis. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 1/

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 439 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1359 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1829 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 126. årgang. 2005-06-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 126. årgang. 2005-06-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 25. 126. årgang. 2005-06-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1345 Offentliggørelse

Læs mere

Fællesmærke Ansøgning om registrering

Fællesmærke Ansøgning om registrering Fællesmærke Ansøgning om registrering Se vejledning til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (navn, adresse og evt. CVR-nr.) 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Patent- og

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 169 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 875 Omtryk af tidligere

Læs mere

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Varemærkeansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (fulde navn, adresse,

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 01. 120. årgang. 1999-01-06 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 19. 123. årgang. 2002-05-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1967 Offentliggørelse af udskilte registreringer...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1077 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 12. 122. årgang. 2001-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 797 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1745 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 124. årgang. 2003-02-19 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 124. årgang. 2003-02-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 124. årgang. 2003-02-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 481 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 4. 122. årgang. 2001-01-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 203 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 124. årgang. 2003-02-12 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 124. årgang. 2003-02-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 07. 124. årgang. 2003-02-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 397 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 126. årgang. 2005-05-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 126. årgang. 2005-05-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 19. 126. årgang. 2005-05-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 999 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1333 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 399 Afslåede eller

Læs mere

Fællesmærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen

Fællesmærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Fællesmærkeansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (fulde navn, adresse,

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1065 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 27. 121. årgang. 2000-07-05 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1779 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 447 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1675 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 653 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 46. 120. årgang. 1999-11-17 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2755 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 26. 122. årgang. 2001-07-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1941 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 6. 122. årgang. 2001-02-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 347 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 36. 121. årgang. 2000-09-06 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2699 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2523 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 33. 122. årgang. 2001-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2639 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 9. 122. årgang. 2001-02-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 577 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 124. årgang. 2003-02-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 124. årgang. 2003-02-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 124. årgang. 2003-02-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 561 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 41. 121. årgang. 2000-10-11 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3097 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 957 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 125. årgang. 2004-01-28 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 125. årgang. 2004-01-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 04. 125. årgang. 2004-01-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 199 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2379 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 42. 123. årgang. 2002-10-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3881 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 125. årgang. 2004-09-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 125. årgang. 2004-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 125. årgang. 2004-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2049 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 453 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 265 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 125. årgang. 2004-09-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 125. årgang. 2004-09-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 125. årgang. 2004-09-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2157 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2887 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1399 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 493 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 14. 122. årgang. 2001-04-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 963 Offentliggørelse af udskilte registreringer...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 45. 122. årgang. 2001-11-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3717 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 10. 122. årgang. 2001-03-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 663 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 04. 120. årgang. 1999-01-27 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 119 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 130. årgang. 2009-12-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 130. årgang. 2009-12-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 49. 130. årgang. 2009-12-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2609 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1481 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 47. 120. årgang. 1999-11-24 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2837 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 33. 123. årgang. 2002-08-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3257 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 43. 131. årgang. 2010-10-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 43. 131. årgang. 2010-10-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 43. 131. årgang. 2010-10-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1771 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 571 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 06. 127. årgang. 2006-02-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 06. 127. årgang. 2006-02-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 06. 127. årgang. 2006-02-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 283 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 359 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 128. årgang. 2008-11-19 Dansk Varemærketidende

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 128. årgang. 2008-11-19 Dansk Varemærketidende Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 47. 128. årgang. 2008-11-19 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3593 Afslåede eller tilbagetagne

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1733 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 21. 122. årgang. 2001-05-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1503 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 13. 122. årgang. 2001-03-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 869 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 2. 125. årgang. 2004-01-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 2. 125. årgang. 2004-01-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 2. 125. årgang. 2004-01-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 91 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 31. 129. årgang. 2008-07-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 31. 129. årgang. 2008-07-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 31. 129. årgang. 2008-07-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 742 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 513 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 39. 121. årgang. 2000-09-27 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2923 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3707 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1393 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 125. årgang. 2004-11-24 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 125. årgang. 2004-11-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 47. 125. årgang. 2004-11-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2641 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 26. 121. årgang. 2000-06-28 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1689 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1125 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 25. 122. årgang. 2001-06-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1833 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 128. årgang. 2007-05-23 Dansk Varemærketidende

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 128. årgang. 2007-05-23 Dansk Varemærketidende Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 21. 128. årgang. 2007-05-23 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 811 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 126. årgang. 2005-11-23 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 126. årgang. 2005-11-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 47. 126. årgang. 2005-11-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2727 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 16. 129. årgang. 2008-04-16 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 16. 129. årgang. 2008-04-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 16. 129. årgang. 2008-04-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 795 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 128. årgang. 2007-10-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 128. årgang. 2007-10-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 40. 128. årgang. 2007-10-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1791 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1145 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 49. 121. årgang. 2000-12-06 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3745 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 126. årgang. 2005-04-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 126. årgang. 2005-04-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 17. 126. årgang. 2005-04-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 825 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 125. årgang. 2004-09-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 125. årgang. 2004-09-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 125. årgang. 2004-09-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1991 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 124. årgang. 2003-06-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 124. årgang. 2003-06-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 25. 124. årgang. 2003-06-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1633 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 131. årgang. 2012-04-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 131. årgang. 2012-04-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 14. 131. årgang. 2012-04-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 611 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 126. årgang. 2005-08-24 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 126. årgang. 2005-08-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 34. 126. årgang. 2005-08-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1921 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 18. 122. årgang. 2001-05-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1229 Offentliggørelse af udskilte registreringer...

Læs mere

Nr. 30. 121. årgang. 2000-07-26 Dansk Varemærketidende

Nr. 30. 121. årgang. 2000-07-26 Dansk Varemærketidende Nr. 30. 121. årgang. 2000-07-26 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2199 Offentliggørelse af udskilte registreringer... 2234 Afslåede

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 48. 123. årgang. 2002-11-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 4303 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 28. 122. årgang. 2001-07-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2159 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 126. årgang. 2005-09-28 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 126. årgang. 2005-09-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 126. årgang. 2005-09-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2263 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 131. årgang. 2010-09-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 131. årgang. 2010-09-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 35. 131. årgang. 2010-09-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1441 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 9. 123. årgang. 2002-02-27 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 821 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 128. årgang. 2007-06-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 128. årgang. 2007-06-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 24. 128. årgang. 2007-06-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 995 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 31. 131. årgang. 2010-08-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 31. 131. årgang. 2010-08-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 31. 131. årgang. 2010-08-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1283 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 40. 123. årgang. 2002-10-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3737 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1477 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 125. årgang. 2004-03-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 125. årgang. 2004-03-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 125. årgang. 2004-03-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 531 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1245 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 130. årgang. 2009-02-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 130. årgang. 2009-02-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 130. årgang. 2009-02-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 713 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 126. årgang. 2005-09-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 126. årgang. 2005-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 126. årgang. 2005-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2053 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 27. 123. årgang. 2002-07-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2767 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 127. årgang. 2006-01-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 127. årgang. 2006-01-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 127. årgang. 2006-01-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Afslåede eller

Læs mere