Dansk Varemærke Tidende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Varemærke Tidende"

Transkript

1 Dansk Varemærke Tidende Nr årgang Dansk Varemærketidende, DK

2 Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer Offentliggørelse af udskilte registreringer Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold Klasse- og varefortegnelse efter begrænsning Pant og udlæg Fornyede registreringer Udslettede registreringer Ansøgningsregister Navneregister Mærkeregister Klasseregister Offentliggørelse af internationale registreringer Navneregister internationale registreringer Mærkeregister internationale registreringer Registreringsregister internationale registreringer Rettelser Prisliste Abonnementsprisen for årgangen er 1.000,- kr. Abonnementer tillægges porto. Abonnement tegnes i Patent- og Varemærkestyrelsen, Helgeshøj Allé 81, 2630 Tåstrup, tlf , Gironr , hvor enkelte numre sælges for en pris af 40 kr. Ansvarlig for redaktion: Niels Ravn Trykt hos Patent- og Varemærkestyrelsen ISSN

3 Offentliggørelse af registreringer Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Offentliggørelse af registreringer (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: STIFINDER Indsigelsesfristen udløber 2 måneder fra dato, jf. varemærkelovens 23 (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Skumfiduser (730) Indehaver: Gymprogres I/S, v/michael Bjørn og Finn Berggren, Hjortebjergvej 21, 5230 Odense M, Danmark (740/750) Fuldmægtig: FOCUS Advokater, Fisketorvet 3, 5100 Odense C, Danmark (511) Klasse 16: Undervisningsmateriale (dog ikke apparater). (511) Klasse 28: Redskaber til sports- og gymnastikøvelser (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 41: Kursusvirksomhed. (730) Indehaver: Nordisk Film & TV A/S, Mosedalvej 14, 2500 Valby, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (511) Klasse 09: Optagne computerprogrammer, DVD, compactsdisks, CD-ROM, computerprogrammer som kan downloades fra et globalt computernetværk, computerspil til brug i forbindelse med fjernsynsapparater, videospil, elektroniske spil. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, herunder brætspil; computeraktiverede spil, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) hertil. (511) Klasse 41: Uddannelses-, undervisningsvirksomhed og underholdningsvirksomhed, herunder tilvejebringelse af computerspil via Internettet, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer, produktion af videofilm, shows, radio- og fjernsynsprogrammer, tilvejebringelse af quiz på mobiltelefoner. (511) Klasse 42: Licensgivning af industrielle ejendomsrettigheder. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Road Map til Projektledelse (730) Indehaver: ITC Scandinavia A/S, Søndergade 1 B, 3.tv., 8000 Århus C, Danmark (511) Klasse 09: EDB-software. (511) Klasse 42: Design, udvikling og vedligeholdelse af computerprogrammer samt rådgivning og information herom. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Torben Kristiansen, Højager 17, Vejenbrød, 2980 Kokkedal, Danmark; Henrik Steno, Enghave 20, 2960 Rungsted Kyst, Danmark; Bjørn Olufsson, Skodsborg Strandvej 215, 2942 Skodsborg, Danmark (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Restaurationsvirksomhed og udbringning af mad og drikke, værelsesudlejning, lægevirksomhed, sundheds- og skønhedspleje, bistand ved landbrugsvirksomhed, veterinærvirksomhed, juridisk bistand, videnskabelig og industriel forskning, programmering af computere. (730) Indehaver: Brindfors Design AB, Box 7042, S Stockholm, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (511) Klasse 09: Apparater til indspilning, optagelse, transmission eller gengivelse af lyd og billede; magnetiske databærere; lydplader; møntautomater og mekanismer til møntapparater; kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr og computere; software til elektronisk post og digitale nyhedsbreve. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, sortering af post til andre. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, kommunikation via computernetværk, elektronisk post, sending af fax-meddelelser. (511) Klasse 39: Transportvirksomhed, pakning og opbevaring af varer, arrangering af rejser; afhentning, opbevaring og levering af pakker, varer og dokumenter. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed; arrangering af vejledning/instruktion; underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer, forlagsvirksomhed. (511) Klasse 42: Programmering af computere; udlejning af software og hardware; leasing af adgang til databaser. (591) Farvetekst: Mærket er i gråtoner. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: LOACKER QUADRATINI (730) Indehaver: A. Loacker S.p.A., Via Gasterer, 3, I Auna di Sotto/Renon, Italien (740/750) Fuldmægtig: Giersing & Stellinger Patentbureau A/S, Teglporten 3, 3460 Birkerød, Danmark (511) Klasse 30: Bisquits, kiks, vafler, kager, tærter, boller også som snacks; konfekturevarer, sukkervarer, chokolade, bolcher, karameller. 963

4 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SUNRISE (730) Indehaver: Viña Concha Y Toro S.A., NVA. Tajamar 481, Torre Norte, Piso 15 Las Condes, Santiago, Chile (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 33: Vin, spiritus og alkoholholdige drikke. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Forsvarskommandoen, Henriksholms Alle, 2950 Vedbæk, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, møntautomater og -apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 12: Køretøjer, befordringsmidler til brug på land, i luften eller i vandet. (511) Klasse 13: Skydevåben, ammunition og projektiler, sprængstoffer, fyrværkerigenstande. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), spillekort, tryktyper, klichéer. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 39: Transportvirksomhed, pakning og opbevaring af varer, arrangering af rejser. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Restaurationsvirksomhed og udbringning af mad og drikke, værelsesudlejning, lægevirksomhed, sundheds- og skønhedspleje, bistand ved landbrugsvirksomhed, veterinærvirksomhed, juridisk bistand, videnskabelig og industriel forskning, programmering af computere. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Forsvarskommandoen, Henriksholms Alle, 2950 Vedbæk, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, møntautomater og -apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 12: Køretøjer, befordringsmidler til brug på land, i luften eller i vandet. (511) Klasse 13: Skydevåben, ammunition og projektiler, sprængstoffer, fyrværkerigenstande. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), spillekort, tryktyper, klichéer. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 39: Transportvirksomhed, pakning og opbevaring af varer, arrangering af rejser. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Restaurationsvirksomhed og udbringning af mad og drikke, værelsesudlejning, lægevirksomhed, sundheds- og skønhedspleje, bistand ved landbrugsvirksomhed, veterinærvirksomhed, juridisk bistand, videnskabelig og industriel forskning, programmering af computere. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BODYCONSULT (730) Indehaver: Mette Berrig, Thorsgade 21, 5000 Odense C, Danmark; Merete Terp, Møllebakken 10, Strib, 5000 Odense C, Danmark (511) Klasse 16: Instruktions- undervisningsmateriale (ikke apparater). (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed i legemsøvelser og træning. (511) Klasse 42: Professionel rådgivningsvirksomhed (ikke forretningsmæssig), sundhedspleje. 964

5 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: 2 x Hans Mode International A/S, Sundkaj 9, 2100 København Ø, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, møntautomater og -apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser, skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Inter Collection v/mogens Willemoes, Vestergade 25, 5400 Bogense, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S, Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, Danmark (511) Klasse 08: Sakse, sømopsprættere. (511) Klasse 16: Markeringssæt, sykridt. (511) Klasse 23: Sygarn og sytråd, broderegarn og -tråd, uldgarn og uldtråd, elastiktråd. (511) Klasse 26: Syartikler og -tilbehør, nemlig sikkerhedsnåle, nåle og knappenåle, symaskinenåle og -spoler, syetuier med indhold, fingerbøl, målebånd, hægter og maller, knapper, tryklåse og trykknapper, snorestopper, seleclips, lingeriholdere (stropper), håndklædestropper, welcrobånd, skråbånd, kantbånd og bændler, vlieseline og vlieselinebelægninger, elastikbånd, lapper til påsyning, skulderpuder, maskeholdere strikkepinde, hæklenåle, lynlåse. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Ammetante (730) Indehaver: Vitfoss, Ulsnæs 34, 6300 Gråsten, Danmark (511) Klasse 07: Mælkefodringsautomat (maskine) til fodring af smågrise. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Maggie (730) Indehaver: Connie Jørgensen, Aabenraavej 60, 8600 Silkeborg, Danmark (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande. (511) Klasse 35: Samling (ikke transport) af et udvalg af varer, så andre får mulighed for -på en nem måde - at overskue og købe disse varer. (730) Indehaver: Manipulation AS Reklamebureau, Store Regnegade 26C, 1110 København K, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, herunder ideudvikling og implementering af reklamekampagner, forretningsundersøgelser, markedsundersøgelser, markedtingsundersøgelser, salgsfremmende foranstaltninger for andre, udvikling af forretningsplaner, omlægning af erhvervsvirksomheder, offentliggørelse og publicering af reklametekster, herunder indsalgskampagner, professionel rådgivning vedrørende forretningsvirksomed. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MASSAGELISTEN.DK UAFHÆNGIG AF FORDOMME (730) Indehaver: Lars Bergqvist ApS, Godthåbsvej 26, 2000 Frederiksberg, Danmark (511) Klasse 09: Elektroniske publikationer. (511) Klasse 16: Trykte publikationer, tryksager. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ATHENA PHEROMONE 10 X (730) Indehaver: Athena Institute for Women s Wellness, inc., (a Pennsylvania corporation), 1211 Braefield Road, Chester Springs, Pennsylvania 19425, USA (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 01: Syntetisk dufttilsætningsstof blandet med alkohol til brug i kosmetisk parfumeindustri.. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: humanit (730) Indehaver: humanit Human Information Technologies GmbH, Rathausallée 10, D Sankt Augustin, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 09: Computere. (511) Klasse 42: Programmering af computere. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: APPETIT PÅ LIVET (730) Indehaver: Hjerteforeningen, Foreningen til Hjertesygdommenes Bekæmpelse, Hauser Plads 10, 1127 København K, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 16: Tryksager; trykte publikationer i form af magasiner og tidsskrifter. 965

6 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SPRINTLINK (730) Indehaver: SPRINT COMMUNICATIONS COMPANY L.P. a limited partnership of the State of Delaware, 8140 Ward Parkway, Kansas City, Missouri 64131, USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, navnlig telekommunikationsforbindelser til et globalt computernetværk, computerassisteret transmission af meddelelser og data og flerbrugertilgang til et globalt computerinformationsnetværk, fremskaffelse af flerbruger-tilgang til et globalt computerinformationsnetværk til overførsel og spredning af en bred vifte af informationer. (511) Klasse 42: Restaurationsvirksomhed og udbringning af mad og drikke, værelsesudlejning, lægevirksomhed, sundheds- og skønhedspleje, bistand ved landbrugsvirksomhed, veterinærvirksomhed, juridisk bistand, videnskabelig og industriel forskning, programmering af computere, computersystemanalyse, konstruktion af telekommunikationsnetværk, teknisk rådgivning vedrørende telekommunikationsnetværk, web-hotelvirksomhed (web-hosting), teknisk assistance i forbindelse med brug af et globalt computernetværk, tekniske undersøgelser inden for datatransmission og computernetværk; forskning og udvikling i relation til datatransmission og computernetværk. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Trygmentarium (730) Indehaver: Tryg-Baltica smba, Selskabsjuridisk Afdeling X 35, Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup, Danmark (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), spillekort, tryktyper, klichéer. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Restaurationsvirksomhed og udbringning af mad og drikke, værelsesudlejning, lægevirksomhed, sundheds- og skønhedspleje, bistand ved landbrugsvirksomhed, veterinærvirksomhed, juridisk bistand, videnskabelig og industriel forskning, programmering af computere. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Fordel+kunde (730) Indehaver: UNIBANK A/S, Juridisk afdeling, Strandgade 3, 0900 København C, Danmark (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), spillekort, tryktyper, klichée. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Fordelpluskunde (730) Indehaver: (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), spillekort, tryktyper, klichéer. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Trygmentariet (730) Indehaver: Tryg-Baltica smba, Selskabsjuridisk Afdeling X 35, Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup, Danmark (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), spillekort, tryktyper, klichéer. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Restaurationsvirksomhed og udbringning af mad og drikke, værelsesudlejning, lægevirksomhed, sundheds- og skønhedspleje, bistand ved landbrugsvirksomhed, veterinærvirksomhed, juridisk bistand, videnskabelig og industriel forskning, programmering af computere. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: WETWARE (730) Indehaver: Wetware A/S, Wildersgade 50, 1, 1408 København K, Danmark (511) Klasse 35: Kommunikations- og ledelsesrådgivning i forbindelse med markedsføring, organisationsforandring og branding. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ELCON FINANS (730) Indehaver: Elcon Finans Danmark, Filial af Elcon Finans AS, Norge, Lygten 37, 2400 København NV, Danmark (740/750) Fuldmægtig: PHILIP & PARTNERE Advokatfirma, Vognmagergade 7, 1020 København K, Danmark (511) Klasse 16: Brevpapir, tryksager, kontrakter. (511) Klasse 36: Finansiel virksomhed, herunder finansiering, finansiering af afbetalinger, virksomhed med leasing, løsørefinansiering, factoring, bilfinansiering og dermed beslægtet virksomhed. 966

7 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SIGMA (730) Indehaver: Metro SB-Handels AG, Neuhofstrasse 4, 6340 Baar, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 09: Magnetiske og optiske databærere; kasseapparater, regnemaskiner, oversættelsesmaskiner, databehandlingsudstyr og computere; printere til computere; kopimaskiner, apparater til gengivelse, offset printere; diktafoner; fotokopieringsmaskiner; telefoner, telefonforstærkere, telefonsvarer, maskiner til automatiske opkald; høretelefoner; overheadsfremviser; apparater til kontrol til computere, herunder joysticks; computerprogrammer; elektriske adaptere. (511) Klasse 16: Papir, pap og varer heraf, ikke indeholdt i andre klasser; tryksager; bogbinderiartikler; papirvarer; klæbemidler til papirvarer til husholdningsbrug, klæbemidler til papirvarer eller husholdningsbrug; skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler); laminater (termobindemidler) og tilbehør, ikke indeholdt i andre klasser; instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater); plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), papir til kasseapparater; kartonpapir; dokumentomslag og brevordnere; bindemidler, kartoteker, hængefoldere, hængemapper, strips til bogbinding samt materiale til bogindbinding, dokumentomslag; farvebånd, farvebåndskassetter; spoler til kontormaskiner; diskettebokse, bokse til magnetiske databærere; etuier til skrivemaskiner, transparente ark og skabeloner til overheadsfremvisere; makulatorer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CHEYENNE (730) Indehaver: Paulo Serra & Irmaos, Lda., Pateiras, Trofa, Santo Tirso, Portugal (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (511) Klasse 03: Toiletpræparater, parfumerivarer og kosmetiske præparater. (511) Klasse 14: Simili (bijouterivarer), juvelerarbejder, smykker, ure og kronometriske instrumenter, herunder armbåndsure. (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser, herunder tegnebøger, tasker, håndtasker, rygsække og andre varer af læder; paraplyer. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, hovedbeklædning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Scandi Camp a/s, Himmerlandsvej 3, 9670 Løgstør, Danmark (511) Klasse 37: Typehusfabrikant, træelementproducent, hoved-/totalentreprenør indenfor boliger, kontorer, institutioner, undervisning, skurog mandskabsvogne, skurvognsproducent. (511) Klasse 40: Forarbejdning / forældning af stål, træ m.v. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: GOODNESS FROM THE GROUND UP (730) Indehaver: SEEDS OF CHANGE, INC., a corporation of the State of Delaware, 6885 Elm Street, McLean, Virginia , USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 05: Konfekturevarer til medicinske formål, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn og syge, vitaminpræparater. (511) Klasse 16: Papir, karton, pap og varer heraf; bagageetiketter og - mærker; skilte og mærker (badges) til anbringelse på tøj; bord- og pladskort og -skilte, menukort, servietter af papir, herunder dækkeservietter af papir og bordservietter af papir, bleer af papir, herunder bleer af papir til spædbørn til engangsbrug, anvisningskort og -skilte; papirhandlervarer, tryksager, bøger, almanakker; mærker og skilte, kalendere, fotografier, samlekort, klæbende mærker, kort og etiketter samt albums dertil; klæbemærker til kofangere, kort og skilte til handelsbrug, visitkort; adressebøger, lommebøger, plannere, skriveblokke; vejkort, geografiske kort, male-, trykke- og tegnesæt og -redskaber; manualer; oversigter, planer, kort, plakater, linealer, skriveredskaber, plastikposer, emballeringsmateriale, instruktions- og undervisningsmaterialer; vejvisere, telefonbøger, håndbøger, flaske- og glasbakker og -underlag; underholdningsbøger, billedbøger, artikler til brug for kunstnere, tegne- og oliekridt, mærke- og tegneinstrumenter, farveblyanter, maling, penne, pencils, viskelædere, etuier til penne og pencils, ringbind, spiralnotesbøger og andre notesbøger, bogomslag, bogmærker, skrivepapir, kuverter, kort til notater og meddelelser, lykønskningskort, postkort, notesblokke, huskesedler og -blokke, dagbøger, tavler, albums, kontorartikler, bordduge af papir, bordlinned af papir, borddekorationer af papir, pap eller karton; æsker af pap eller karton; modeller af papir, pap eller karton, plastikmærker, billeder, aviser, tidsskrifter; tegneserier som tegninger eller andet kunstværk til reproduktion. (511) Klasse 21: Spise- og drikkeservice af papir eller pap. (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ, vildt, næringsmidler hidrørende fra søer og havet; frugter og grøntsager i konserveret, tørret, kogt eller på anden måde tilberedt stand; præparater fremstillet af alle de forannævnte varer; mejeriprodukter, frossen yoghurt; mousser; kolde desserter; drikke fremstillet af mejeriprodukter; supper; sødt pålæg, krydret pålæg; salater; drikke, fyld, snacks, snackfood; tilberedte retter og måltider og ingredienser dertil; proteinholdige stoffer og substanser; dip; æg; geléer, syltetøj, frugtsauce, spiselige olier og spisefedt. (511) Klasse 30: Ris, pasta, mel, korn og næringsmidler af korn, te, kaffe, kakao, kakaodrikke; kaffearomaer, kaffeekstrakt, blandinger af kaffe og cikorie, cikorie og cikorieblandinger, alt til brug som kaffeerstatninger; chokoladedrikke; ikke-medicinske konfekturevarer; konditorivarer, kager, småkager, kiks, biscuits, vafler, spiseis, flødeis, iscreme, spiseisprodukter, frosne konfekturevarer, kolde desserter, mousse, sorbet, brød, kagedej, drikke, fyld, sødt pålæg, krydret pålæg, snacks, snackfood, færdigretter og ingredienser til færdigretter, chokolade, saucer, pizzaer, pizzabunde og -blandinger, saucer samt fyld og ingredienser til pizzaer, saucer til pasta og ris, salatdressinger, mayonnaise, dip, sukker, tapioka, sago, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, krydderier, råis. (511) Klasse 31: Landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), frø og såsæd; friske frugter og grøntsager og præparater til brug som tilsætninger til næringsmidler, ikke til medicinsk brug (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikke-alkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Projekthotel (730) Indehaver: Projekthotel ApS, Holmboes Alle 1, 5.s., 8700 Horsens, Danmark (511) Klasse 42: Tilvejebringelse af adgang til computerdatabaser på internettet; udlejning af computerdatabaser; design og udvikling af computerdatabaser. 967

8 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: TASTE HOW GOOD SIMPLE CAN BE (730) Indehaver: SEEDS OF CHANGE, INC., a corporation of the State of Delaware, 6885 Elm Street, McLean, Virginia , USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 05: Konfekturevarer til medicinske formål, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn og syge, vitaminpræparater. (511) Klasse 16: Papir, karton, pap og varer heraf; bagageetiketter og - mærker; skilte og mærker (badges) til anbringelse på tøj; bord- og pladskort og -skilte, menukort, servietter af papir, herunder dækkeservietter af papir og bordservietter af papir, bleer af papir, herunder bleer af papir til spædbørn til engangsbrug, anvisningskort og -skilte; papirhandlervarer, tryksager, bøger, almanakker; mærker og skilte, kalendere, fotografier, samlekort, klæbende mærker, kort og etiketter samt albums dertil; klæbemærker til kofangere, kort og skilte til handelsbrug, visitkort; adressebøger, lommebøger, plannere, skriveblokke; vejkort, geografiske kort, male-, trykke- og tegnesæt og -redskaber; manualer; oversigter, planer, kort, plakater, linealer, skriveredskaber, plastikposer, emballeringsmateriale, instruktions- og undervisningsmaterialer; vejvisere, telefonbøger, håndbøger, flaske- og glasbakker og -underlag; underholdningsbøger, billedbøger, artikler til brug for kunstnere, tegne- og oliekridt, mærke- og tegneinstrumenter, farveblyanter, maling, penne, pencils, viskelædere, etuier til penne og pencils, ringbind, spiralnotesbøger og andre notesbøger, bogomslag, bogmærker, skrivepapir, kuverter, kort til notater og meddelelser, lykønskningskort, postkort, notesblokke, huskesedler og -blokke, dagbøger, tavler, albums, kontorartikler, bordduge af papir, bordlinned af papir, borddekorationer af papir, pap eller karton; æsker af pap eller karton; modeller af papir, pap eller karton, plastikmærker, billeder, aviser, tidsskrifter; tegneserier som tegninger eller andet kunstværk til reproduktion. (511) Klasse 21: Spise- og drikkeservice af papir eller pap. (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ, vildt, næringsmidler hidrørende fra søer og havet; frugter og grøntsager i konserveret, tørret, kogt eller på anden måde tilberedt stand; præparater fremstillet af alle de forannævnte varer; mejeriprodukter, frossen yoghurt; mousser; kolde desserter; drikke fremstillet af mejeriprodukter; supper; sødt pålæg, krydret pålæg; salater; drikke, fyld, snacks, snackfood; tilberedte retter og måltider og ingredienser dertil; proteinholdige stoffer og substanser; dip; æg; geléer, syltetøj, frugtsauce, spiselige olier og spisefedt. (511) Klasse 30: Ris, pasta, mel, korn og næringsmidler af korn, te, kaffe, kakao, kakaodrikke; kaffearomaer, kaffeekstrakt, blandinger af kaffe og cikorie, cikorie og cikorieblandinger, alt til brug som kaffeerstatninger; chokoladedrikke; ikke-medicinske konfekturevarer; konditorivarer, kager, småkager, kiks, biscuits, vafler, spiseis, flødeis, iscreme, spiseisprodukter, frosne konfekturevarer, kolde desserter, mousse, sorbet, brød, kagedej, drikke, fyld, sødt pålæg, krydret pålæg, snacks, snackfood, færdigretter og ingredienser til færdigretter, chokolade, saucer, pizzaer, pizzabunde og -blandinger, saucer samt fyld og ingredienser til pizzaer, saucer til pasta og ris, salatdressinger, mayonnaise, dip, sukker, tapioka, sago, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, krydderier, råis. (511) Klasse 31: Landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), frø og såsæd; friske frugter og grøntsager og præparater til brug som tilsætninger til næringsmidler, ikke til medicinsk brug (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikke-alkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: SEEDS OF CHANGE, INC., a corporation of the State of Delaware, 6885 Elm Street, McLean, Virginia , USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 05: Konfekturevarer til medicinske formål, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn og syge, vitaminpræparater. (511) Klasse 16: Papir, karton, pap og varer heraf; bagageetiketter og - mærker; skilte og mærker (badges) til anbringelse på tøj; bord- og pladskort og -skilte, menukort, servietter af papir, herunder dækkeservietter af papir og bordservietter af papir, bleer af papir, herunder bleer af papir til spædbørn til engangsbrug, anvisningskort og -skilte; papirhandlervarer, tryksager, bøger, almanakker; mærker og skilte, kalendere, fotografier, samlekort, klæbende mærker, kort og etiketter samt albums dertil; klæbemærker til kofangere, kort og skilte til handelsbrug, visitkort; adressebøger, lommebøger, plannere, skriveblokke; vejkort, geografiske kort, male-, trykke- og tegnesæt og -redskaber; manualer; oversigter, planer, kort, plakater, linealer, skriveredskaber, plastikposer, emballeringsmateriale, instruktions- og undervisningsmaterialer; vejvisere, telefonbøger, håndbøger, flaske- og glasbakker og -underlag; underholdningsbøger, billedbøger, artikler til brug for kunstnere, tegne- og oliekridt, mærke- og tegneinstrumenter, farveblyanter, maling, penne, pencils, viskelædere, etuier til penne og pencils, ringbind, spiralnotesbøger og andre notesbøger, bogomslag, bogmærker, skrivepapir, kuverter, kort til notater og meddelelser, lykønskningskort, postkort, notesblokke, huskesedler og -blokke, dagbøger, tavler, albums, kontorartikler, bordduge af papir, bordlinned af papir, borddekorationer af papir, pap eller karton; æsker af pap eller karton; modeller af papir, pap eller karton, plastikmærker, billeder, aviser, tidsskrifter; tegneserier som tegninger eller andet kunstværk til reproduktion. (511) Klasse 21: Spise- og drikkeservice af papir eller pap. (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ, vildt, næringsmidler hidrørende fra søer og havet; frugter og grøntsager i konserveret, tørret, kogt eller på anden måde tilberedt stand; præparater fremstillet af alle de forannævnte varer; mejeriprodukter, frossen yoghurt; mousser; kolde desserter; drikke fremstillet af mejeriprodukter; supper; sødt pålæg, krydret pålæg; salater; drikke, fyld, snacks, snackfood; tilberedte retter og måltider og ingredienser dertil; proteinholdige stoffer og substanser; dip; æg; geléer, syltetøj, frugtsauce, spiselige olier og spisefedt. (511) Klasse 30: Ris, pasta, mel, korn og næringsmidler af korn, te, kaffe, kakao, kakaodrikke; kaffearomaer, kaffeekstrakt, blandinger af kaffe og cikorie, cikorie og cikorieblandinger, alt til brug som kaffeerstatninger; chokoladedrikke; ikke-medicinske konfekturevarer; konditorivarer, kager, småkager, kiks, biscuits, vafler, spiseis, flødeis, iscreme, spiseisprodukter, frosne konfekturevarer, kolde desserter, mousse, sorbet, brød, kagedej, drikke, fyld, sødt pålæg, krydret pålæg, snacks, snackfood, færdigretter og ingredienser til færdigretter, chokolade, saucer, pizzaer, pizzabunde og -blandinger, saucer samt fyld og ingredienser til pizzaer, saucer til pasta og ris, salatdressinger, mayonnaise, dip, sukker, tapioka, sago, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, krydderier, råis. (511) Klasse 31: Landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), frø og såsæd; friske frugter og grøntsager og præparater til brug som tilsætninger til næringsmidler, ikke til medicinsk brug (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikke-alkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. 968

9 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Pot & Vase (730) Indehaver: Gartneriet Rosborg-Bellinge A/S, Brændekildevej 43, 5250 Odense SV, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Bjørnstrup & Abildgaard A/S, Algade 56, 9000 Ålborg, Danmark (511) Klasse 31: Landbrugs-, skovbrugs- og havebrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), levende dyr, friske frugter og grøntsager, frø og såsæd, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Gotogate AS, Rådhusgata 20, 0151 Oslo, Norge (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 39: Transportvirksomhed, pakning og opbevaring af varer, arrangering af rejser. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Restaurationsvirksomhed og udbringning af mad og drikke, værelsesudlejning, lægevirksomhed, sundheds- og skønhedspleje, bistand ved landbrugsvirksomhed, veterinærvirksomhed, juridisk bistand, videnskabelig og industriel forskning, programmering af computere. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: GOTOGATE.NO (730) Indehaver: Gotogate AS, Rådhusgata 20, 0151 Oslo, Norge (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 39: Transportvirksomhed, pakning og opbevaring af varer, arrangering af rejser. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Restaurationsvirksomhed og udbringning af mad og drikke, værelsesudlejning, lægevirksomhed, sundheds- og skønhedspleje, bistand ved landbrugsvirksomhed, veterinærvirksomhed, juridisk bistand, videnskabelig og industriel forskning, programmering af computere. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Gotogate AS, Rådhusgata 20, 0151 Oslo, Norge (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 39: Transportvirksomhed, pakning og opbevaring af varer, arrangering af rejser. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Restaurationsvirksomhed og udbringning af mad og drikke, værelsesudlejning, lægevirksomhed, sundheds- og skønhedspleje, bistand ved landbrugsvirksomhed, veterinærvirksomhed, juridisk bistand, videnskabelig og industriel forskning, programmering af computere. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: GOTOGATE (730) Indehaver: Gotogate AS, Rådhusgata 20, 0151 Oslo, Norge (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 39: Transportvirksomhed, pakning og opbevaring af varer, arrangering af rejser. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Restaurationsvirksomhed og udbringning af mad og drikke, værelsesudlejning, lægevirksomhed, sundheds- og skønhedspleje, bistand ved landbrugsvirksomhed, veterinærvirksomhed, juridisk bistand, videnskabelig og industriel forskning, programmering af computere. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ARLET (730) Indehaver: Arla Foods amba, Skanderborgvej 277, 8260 Viby J, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Arla Foods amba, Varemærkeafdelingen, Bernstorffsgade 33, 1577 København V, Danmark (511) Klasse 01: Kulturer af mikroorganismer, ikke til medicinske eller veterinære formål; proteiner til industrielle formål, kasein og kaseinater til industrielle formål. (511) Klasse 05: Diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn; kulturer af mikroorganismer til medicinsk og veterinær brug; modermælkserstatning; kosttilskud i form af vitaminer og mineraler, diætetiske næringsmidler og - drikke til medicinske formål; lactose. (511) Klasse 29: Geléer, syltetøj, frugtsauce, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og spisefedt; proteiner som næringsmiddel til mennesker, kasein og kaseinater til brug som næringsmidler; osteløbe, ostepulver, mælk- og flødeerstatning, mælk og fløde i pulverform. (511) Klasse 30: Kaffe, the, kakao, kaffeerstatning, saucer (krydrede), salatdressing; buddinger, fromager, mælkebaserede dessertmousser, ris á l'amande, pulvere og præparater (ikke indeholdt i andre klasser) til fremstilling af cappuccino-, kakao-, chokolade-, kaffe- og tedrikke; drikke fremstillet på basis af chokolade, kakao og kaffe. (511) Klasse 32: Mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikkealkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke. 969

10 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Anders Bergh, Vesterbrogade 80 b, 1620 København V, Danmark (511) Klasse 11: Lamper. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Inter-M Corporation, Dugjung-Li, Hoechun-Eub, Yangju-Kun, Kyungki-Do, Sydkorea (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, geodætiske, elektriske, optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til signalering, kontrol, og undervisning, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, databehandlingsudstyr og computere. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: IMAGE GOLF (730) Indehaver: Allan Jørgensen, Højbjerg Vang 20B, 2840 Holte, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 16: Brochurer, kataloger, tryksager, trykte publikationer, bøger, nyhedsbreve, instruktions-og undervisningsmateriale (dog ikke apparater). (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 28: Sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), især golfartikler, herunder golfbags (med og uden hjul), golfhandsker, golfkøller, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til forannævnte varer. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, professionel rådgivning vedrørende forretningsvirksomhed, kundeinformation og kunderådgivning vedrørende virksomhedsprofiler og markedsføring af reklamegaver, samling (ikke transport) af et udvalg af varer, så andre får mulighed for - på en nem måde - at overskue og købe disse varer. (511) Klasse 42: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer, organisering af golfturneringsarrangementer, information om golfturneringsarrangementer, golfundervisning, fremskaffelse af golffaciliteter, udlejning af golfartikler. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: (511) Klasse 06: Uædle metaller og legeringer heraf, byggematerialer af metal, transportable bygninger af metal, materialer af metal til jernbaneanlæg, metalkabler og tråd (dog ikke til elektriske formål), kleinsmedearbejder, isenkramvarer af metal, metalrør, pengeskabe, andre varer af metal (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 07: Maskiner og værktøjsmaskiner, motorer (ikke til befordringsmidler til brug på land), koblinger og transmissionsdele (ikke til befordringsmidler til brug på land), landbrugsredskaber (ikke hånddrevne), rugemaskiner. (511) Klasse 08: Håndværktøj og instrumenter (håndrevne), knivsmedevarer, gafler og skeer, hug- og stikvåben, barbermaskiner. (511) Klasse 14: Ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed og ikke indeholdt i andre klasser, juvelerarbejder, smykker, ædelstene, ure og kronometriske instrumenter. (730) Indehaver: OY Airline Services G.S.A. ltd., Fragtvägen 1B / PB 180, FIN Vanda, Finland (740/750) Fuldmægtig: Bech-Bruun Dragsted, Bredgade 6, 1260 København K, Danmark (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 39: Transportvirksomhed, pakning og opbevaring af varer, arrangering af rejser. (511) Klasse 42: Restaurationsvirksomhed og udbringning af mad og drikke, værelsesudlejning, lægevirksomhed, sundheds- og skønhedspleje, bistand ved landbrugsvirksomhed, veterinærvirksomhed, juridisk bistand, videnskabelig og industriel forskning, programmering af computere, tjenesteydelser, der ikke kan henføres til andre klasser. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Dyneland (730) Indehaver: Schleswig-Holsteinische Bettfedernfabrik Willy Manteuffel, Am Kônigsberg 1, Lûbeck, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 20: Puder, især hovedpuder. (511) Klasse 24: Sengetæpper, duntæpper, dyner, over- og underdyner, især vatterede tæpper fyldt med fjer. 970

11 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: INTEL POCKET CONCERT (730) Indehaver: INTEL CORPORATION, a corporation of the State of Delaware, 2200 Mission College Boulevard, Santa Clara, Californien 95052, USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 09: Digitale audio-afspillere; MP3-afspillere. (300) Prioritetsoplysninger: DE /09 Tyskland (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Ford Motor Company, The American Road, Dearborn, Michigan 48121, USA (740/750) Fuldmægtig: Plougmann, Vingtoft & Partners A/S, Sankt Annæ Plads 11, 1250 København K, Danmark (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, nemlig udbydelse af finansielle ydelser og leasingvirksomhed i forbindelse med nye og brugte motorkøretøjer; motorkøretøjsforhandlerkapital, bygge- og konstruktionsfinansiering, realkreditfinansiering, finansiering og leasing af etageplan og inventar; kommercielle finansielle tjenesteydelser, leasing af motorkøretøjsflåder og finansiering af motorkøretøjsleverandører; finansielle tjenesteydelser i forbindelse med realkreditlån, friværdilån og personlige lån; finansielle tjenesteydelser med uddannelsesmæssigt sigte; udlånsvirksomhed, kreditkortydelser, forsikringsvirksomhed vedrørende motorkøretøjer, privatboliger, brand, oversvømmelse, sygdom, tidsbestemt livsforsikring og andre livsforsikringer, invalideforsikring, ulykkesforsikring, annuitetsprodukter, rejseforsikring, kreditforsikring; investeringsvirksomhed inden for pengemarkeder, langfristede indlånsbeviser, investeringsselskaber, aktier, pensionsopsparingskonti, checkog opsparingskonti; private finansielle ydelser; og finansiel planlægning, aktieporteføljepleje, fakturabetaling, likviditetsstyring og forvaltning af båndlagt kapital via et globalt, elektronisk kommunikationsnetværk eller i skriftlig form; og låne- og finansieringsansøgninger via et globalt, elektronisk kommunikationsnetværk og skriftlige materialer. (511) Klasse 39: Leasing af biler og lastvogne; udlejning af biler og lastvogne; transport- og opbevaringsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: FORD FINANCIAL (730) Indehaver: Ford Motor Company, The American Road, Dearborn, Michigan 48121, USA (740/750) Fuldmægtig: Plougmann, Vingtoft & Partners A/S, Sankt Annæ Plads 11, 1250 København K, Danmark (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed og finansiel virksomhed, nemlig udbydelse af finansielle ydelser og leasingvirksomhed i forbindelse med nye og brugte motorkøretøjer; motorkøretøjsforhandlerkapital, bygge- og konstruktionsfinansiering, realkreditfinansiering, finansiering og leasing af etageplan og inventar; kommercielle finansielle tjenesteydelser, leasing af motorkøretøjsflåder og finansiering af motorkøretøjsleverandører; finansielle tjenesteydelser i forbindelse med realkreditlån, friværdilån og personlige lån; finansielle tjenesteydelser med uddannelsesmæssigt sigte; udlånsvirksomhed, kreditkortydelser, forsikringsvirksomhed vedrørende motorkøretøjer, privatboliger, brand, oversvømmelse, sygdom, tidsbestemt livsforsikring og andre livsforsikringer, invalideforsikring, ulykkesforsikring, annuitetsprodukter, rejseforsikring, kreditforsikring; investeringsvirksomhed inden for pengemarkeder, langfristede indlånsbeviser, investeringsselskaber, aktier, pensionsopsparingskonti, checkog opsparingskonti; private finansielle ydelser; og finansiel planlægning, aktieporteføljepleje, fakturabetaling, likviditetsstyring og forvaltning af båndlagt kapital via et globalt, elektronisk kommunikationsnetværk eller i skriftlig form; og låne- og finansieringsansøgninger via et globalt, elektronisk kommunikationsnetværk og skriftlige materialer. (511) Klasse 39: Leasing af biler og lastvogne; udlejning af biler og lastvogne; transport- og opbevaringsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: LYKKE DESIGN (730) Indehaver: Karsten Lykke Jensen, Ouskær 14, Andkær, 7080 Børkop, Danmark (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal), stive rør til bygningsbrug (ikke af metal), asfalt, beg, tjære og bitumen, transportable bygninger (ikke af metal), monumenter (ikke af metal). (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: LYKKE CLASSIC (730) Indehaver: Karsten Lykke Jensen, Ouskær 14, Andkær, 7080 Børkop, Danmark (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal), stive rør til bygningsbrug (ikke af metal), asfalt, beg, tjære og bitumen, transportable bygninger (ikke af metal), monumenter (ikke af metal). (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BLACK STALLION (730) Indehaver: Paul Ernest Meier, 2902 Quay West Apartments, 8 Albert Street, Auckland City, New Zealand (740/750) Fuldmægtig: Plougmann, Vingtoft & Partners A/S, Sankt Annæ Plads 11, 1250 København K, Danmark (511) Klasse 32: Mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikkealkoholdige drikke, frugdrikke og frugtsaft, energidrikke, saft og andre præparater til fremstilling af drikke. 971

12 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Mister Donut Limited, 1 Corral Road, P.O. Box 569,, Gibraltar (740/750) Fuldmægtig: Patrade A/S, Åboulevarden 21, 8000 Århus C, Danmark (511) Klasse 42: Restaurations-, café-, cafeteria- og bar- og snackbarvirksomhed; catering; tilberedelse af fødevarer eller måltider til at tage ud af huset. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Glitac (730) Indehaver: Sankyo Company Limited, 5-1 Nihonbashi Honcho, 3- chome, Chuo-ku, Tokyo, Japan (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater og substanser (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: PLAZA URE & SMYKKER A/S, Grusbakken 13, 2820 Gentofte, Danmark (511) Klasse 06: Uædle metaller og legeringer heraf, byggematerialer af metal, transportable bygninger af metal, materialer af metal til jernbaneanlæg, metalkabler og tråd (dog ikke til elektriske formål), kleinsmedearbejder, isenkramvarer af metal, metalrør, pengeskabe, andre varer af metal (ikke indeholdt i andre klasser), malm. (511) Klasse 08: Håndværktøj og instrumenter (hånddrevne), knivsmedevarer, gafler og skeer, hug- og stikvåben, barbermaskiner. (511) Klasse 14: Ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed og ikke indeholdt i andre klasser, juvelerarbejder, smykker, ædelstene, ure og kronometriske instrumenter. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CapMan Capital Management (730) Indehaver: CapMan Capital Management Oy, Aleksanterinkatu 15B, FIN Helsingfors, Finland (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 36: Finansiel virksomhed, herunder finaniering, fonds- og kapitalinvestering, forvaltning af finanser, samt rådgivning vedrørende førnævnte tjenesteydelser. (300) Prioritetsoplysninger: NO Norge (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MEDICHEW (730) Indehaver: DANDY A/S, Dandyvej 19, 7100 Vejle, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 03: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter samt slibemidler, sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler, herunder tandpasta, mundskyllepræparater og andre præparater til pleje af mund og tænder (ikke til medicinske formål). (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater samt præparater til sundhedspleje, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler, kosttilskudspræparater, medicinske konfekturevarer, herunder medicinsk tyggegummi. (511) Klasse 30: Kaffe, the, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, herunder tyggegummi (ikke medicinsk), spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Viborg-Seminariet, Reberbanen 13, 8800 Viborg, Danmark (511) Klasse 16: Instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater). (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, kulturelle arrangementer. (730) Indehaver: CapMan Capital Management Oy, Aleksanterinkatu 15B, FIN Helsingfors, Finland (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 36: Finansiel virksomhed, herunder finansiering, fonds- og kapitalinvestering, forvaltning af finanser, samt rådgivning vedrørende førnævnte tjenesteydelser. (300) Prioritetsoplysninger: NO Norge 972

13 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Aalborg Erhvervsråd, Europa Plads 4, Postboks 261, 9100 Ålborg, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Restaurationsvirksomhed og udbringning af mad og drikke, værelsesudlejning, lægevirksomhed, sundheds- og skønhedspleje, bistand ved landbrugsvirksomhed, veterinærvirksomhed, juridisk bistand, videnskabelig og industriel forskning, programmering af computere, tjenesteydelser, der ikke kan henføres til andre klasser. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Aalborg Erhvervsråd, Europa Plads 4, Postboks 261, 9100 Ålborg, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Restaurationsvirksomhed og udbringning af mad og drikke, værelsesudlejning, lægevirksomhed, sundheds- og skønhedspleje, bistand ved landbrugsvirksomhed, veterinærvirksomhed, juridisk bistand, videnskabelig og industriel forskning, programmering af computere, tjenesteydelser, der ikke kan henføres til andre klasser. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Mobiline (730) Indehaver: REHTAN A/S, Damgårdvej 11, 5500 Middelfart, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Advokatfirmaet Dahl, Koch & Boll, Kaj Munks Vej 4, 7400 Herning, Danmark (511) Klasse 09: Elektriske apparater og instrumenter til signalering, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, møntautomater og -apparater, databehandlingsudstyr samt dele og tilbehør hertil (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 12: Befordringsmidler til brug på land eller i vandet, herunder knallerter (køretøjer), motorcykler, scooter og cykler samt dele og tilbehør hertil (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 39: Transport, emballering og opbevaring af gods, postordreforsendelsesvirksomhed, herunder via internet og pr. telefon. (730) Indehaver: Kommunernes Revisionsafdeling, Dahlerupgade 5, 4., 1603 København V, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Bech-Bruun Dragsted, Nørre Farimagsgade 3, 1364 København K, Danmark (511) Klasse 09: Computer hardware og perifert udstyr dertil; computer software; publikationer i elektronisk format. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af korrekturopgaver; revision; professionel rådgivning vedrørende forretningsvirksomhed og -organisation; sortering og redigering af informationer i computer databaser. (511) Klasse 42: Computerprogrammering; design og ajourføring af computerprogrammer, udlejning af computere og computerprogrammel, rådgivning vedrørende computer hardware og software. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BØRSENBRIEFING (730) Indehaver: Dagbladet Børsen A/S, Møntergade 19, 1116 København K, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 16: Tryksager, trykte publikationer i form af magasiner og tidsskrifter. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BØRSENIMAGE (730) Indehaver: Dagbladet Børsen A/S, Møntergade 19, 1116 København K, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 16: Tryksager, trykte publikationer i form af magasiner og tidsskrifter. 973

14 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Global Wines & Spirits ApS, Worsaaesvej 20, 1972 Frederiksberg C, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 33: Vin. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: CapNordic A/S, Store Kongensgade 92, 1264 København K, Danmark (511) Klasse 09: Edb-software. (511) Klasse 35: Forretningsmæssig bistand og rådgivning; en samling (ikke transport) af et udvalg af varer, herunder PC-udstyr, så andre får mulighed for - på en nem måde - at overskue og købe disse varer. (511) Klasse 42: Design, udvikling og ajourføring af edb-software; teknisk bistand og rådgivning vedrørende databehandlingsudstyr. (591) Farvetekst: Mærket er udført i hvid og mørkeblå. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: blivklogere (730) Indehaver: Mobilix A/S, Prags Boulevard 80, 2300 København S, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 09: Apparater, instrumenter og anlæg til telekommunikation, herunder til telefoni, telefoner og mobiltelefoner, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske og optiske databærere, lydbærere, sende- og modtageudstyr, herunder antenner og parabolantenner, databehandlingsudstyr til telekommunikation, software, elektriske akkumulatorer og batterier, transformatorer og elektriske omformere, kodere og dekodere, kodede kort og magnetiske kort til kodning, magnetiske telefonkort til brug ved telefonering, apparater og instrumenter til signalering og undervisning, elektroniske bøger, herunder elektroniske telefonbøger og elektroniske adressebøger, elektroniske kalendere, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til foranstående varer. (511) Klasse 16: Tryksager, bøger og tidsskrifter, telefonbøger, kalendere, adressebøger, instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), instruktionsbøger, ikke magnetiske telefonkort af pap eller plastic. (511) Klasse 35: Telefonsvareservice (for abonnenter som er midlertidigt fraværende), annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, systematisering af informationer i computerdatabaser, kompilering og indføring af informationer i computerdatabaser, sortering og redigering af informationer i computerdatabaser, føring af elektroniske kalendere og adressebøger, ajourføring, redigering og synkronisering heraf, udskrivning af meddelelser, samling (ikke transport) af et udvalg af varer, så andre får mulighed for - på en nem måde - at overskue og købe disse varer. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder information vedrørende telekommunikation, telefonisk og telegrafisk kommunikation, kommunikation via computerskærme og mobiltelefoner, faksimiletransmissioner, radio- og fjernsynsudsendelser, herunder via kabel-tv, udsendelse af meddelelser, udlejning af apparater til udsendelse af meddelelser, udlejning af apparatur til telekommunikation, herunder af telefoniapparatur. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Kommunedata A/S, Lautrupparken 40, 2750 Ballerup, Danmark (511) Klasse 09: Databehandlings- og edb-programmer, der indgår i et samlet koncept for ajourføring, lagring og præsentation af informationer på Internettet, edb-udstyr, edb-kommunikationsudstyr, computere, edbmaskiner og periferiudstyr samt tilbehør hertil (ikke indeholdt i andre klasser), elektronisk dokumentation, herunder brugervejledninger og manualer. (511) Klasse 16: Trykt dokumentation, herunder trykte manualer til brugere og systemudviklere, instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater) til brug for undervisning vedrørende et samlet koncept for ajourføring, lagring og præsentation af informationer på Internettet. (511) Klasse 37: Installation, vedligeholdelse og reparation af edb-udstyr og edb-kommunikationsudstyr, computere, edb-maskiner og periferiudstyr. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder Internet baseret. (511) Klasse 42: Udvikling, vedligeholdelse og videreudvikling af databehandlings- og edb-programmer, programmering, implementering af edb-programmer, rådgivning og teknisk bistand vedrørende edb-programmer og -udstyr vedrørende et samlet koncept for ajourføring, lagring og præsentation af informationer på Internettet. 974

15 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: EKSPERTEN (730) Indehaver: JFL Webcom v/jacob Friis Larsen, Landskronagade th., 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 09: Computer hardware og computer software. (511) Klasse 41: Online udgivervirksomhed, herunder af nyhedsbreve; arrangement og afholdelse af underholdningsaktiviteter på globale netværk, herunder konkurrencer. (511) Klasse 42: Tilvejebringelse af chat-funktioner på globale netværk, anmeldelse af edb-hardware og edb-software; tilvejebringelse af link til søgemaskiner; tildeling af adgang til databaser og elektroniske opslagstavler. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: TRIGIRLS (730) Indehaver: dgirlz ApS, Tagensvej 85E, 2200 København N, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, møntautomater og -apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater; belyste film, tegnefilm, videofilm. (511) Klasse 14: Ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed og ikke indeholdt i andre klasser, juvelerarbejder, smykker, ædelstene, ure og kronometriske instrumenter. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), spillekort, tryktyper, klichéer. (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser, skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer. (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic. (511) Klasse 21: Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere (dog ikke af ædle metaller eller overtrukket hermed), kamme og svampe, børster, børstenbindermateriale, redskaber til rengøringsformål, ståluld, glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (med undtagelse af glas til bygningsbrug), glasvarer, porcelæn og keramik (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, frugtsauce, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og spisefedt. (511) Klasse 30: Kaffe, the, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (511) Klasse 32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikke alkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, transmission og udsendelse af meddelelser og billeder formidlet via computer, kommunikation via mobiltelefon og computerskærme. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer, produktion af film, herunder tegnefilm, radio- TV-programmer, produktion af videofilm, udlejning af film, herunder video, filmanimation af tegnefilm, kreation af tegnefilmsfigurer. (511) Klasse 42: Professionel rådgivning ikke vedrørende forretningsdrift, designvirksomhed, administration af ophavsret, licensret, licensgivning af industrielle ejendomsrettigheder. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: GREENS JURA (730) Indehaver: Akademisk Forlag A/S, Nørre Voldgade 90,, 1002 København K, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 09: Optagne databærere. (511) Klasse 16: Tryksager, tidsskrifter, bøger, instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater). (511) Klasse 41: Udgivervirksomhed, forlagsvirksomhed. (511) Klasse 42: Bred information af varieret karakter i form af tekst, grafik, video, stemme og musik til forretningsmæssig, underholdningsmæssig, videnskabelig, teknisk, kommerciel, uddannelsesmæssig og personlig brug stillet til rådighed via globale kommunikationsnetværk. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: TEXMAN I/S, Lyngvej 3, 9100 Ålborg, Danmark (511) Klasse 25: Skjorter, pullovers, benklæder, jeans, shorts, t-shirts, vindjakker, slips, habitter, handsker, huer, halstørklæder, sweatshirts, undertøj, skindjakker, skindbukser, skindsko, skindbælter, skindhandsker. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: RADIO ABC ApS, Brotoften 10, 8900 Randers, Danmark (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Restaurationsvirksomhed og udbringning af mad og drikke, værelsesudlejning, lægevirksomhed, sundheds- og skønhedspleje, bistand ved landbrugsvirksomhed, veterinærvirksomhed, juridisk bistand, videnskabelig og industriel forskning, programmering af computere. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PRINCE GOLD (730) Indehaver: House of Prince A/S, fabrikation og handel, Tobaksvejen 4, 2860 Søborg, Danmark (511) Klasse 34: Tobak, cigaretter, artikler for rygere, tændstikker. 975

16 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PRINCE SILVER (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: House of Prince A/S, fabrikation og handel, Tobaksvejen 4, 2860 Søborg, Danmark (511) Klasse 34: Tobak, cigaretter, artikler for rygere, tændstikker. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: MUSIKHUSET AAGE JENSEN A/S, Landemærket 27-29, 1119 København K, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 09: Elektriske og elektroniske apparater og instrumenter til lydforstærkning og lydgengivelse, herunder højttalere, mikrofoner og mixerpulte. (511) Klasse 15: Musikinstrumenter samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) dertil. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 41: Udlejning af musikinstrumenter og lydudstyr, underholdningsvirksomhed, kulturelle arrangementer. (730) Indehaver: IMP B.V., Beneluxlaan 907, 3526 KK Utrecht, Holland (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 16: Papir, karton, tryksager; bogbinderiartikler; fotografier, skrive- og kontormaterialer, klister og lim til papirvarer og husholdningsbrug; kunstnermateriale indeholdt i denne klasse; malerpensler; skrivemaskiner og kontorartikler (ikke møbler); instruktions- og undervisningsmateriale (ikke apparater); spillekort; tryktyper; klichéer, periodiske tidsskrifter; samlerobjekter i form af kort, blade eller skrifter; opbevaringsbeholdere og -mapper (kontorartikler) til samlerobjekter i form af kort, blade eller skrifter; register (kontorartikler) til kort, blade eller skrifter; nyhedsbreve. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver, avis- og tidsskriftsabonnementer. (511) Klasse 41: Undervisning og uddannelse; underholdning; sportsog idrætsaktivitet, kulturelle arrangementer; udgivelse af bøger og tryksager. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: No Return, Tyrstingvej 2, 8740 Brædstrup, Danmark (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 35: Samling (ikke transport) af et udvalg af varer, så andre får mulighed for - på en nem måde - at overskue og købe disse varer. (511) Klasse 40: Forarbejdning og behandling af materialer og genstande. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: No Return, Tyrstingvej 2, 8740 Brædstrup, Danmark (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 28: Spil og legetøj. (511) Klasse 35: Samling (ikke transport) af et udvalg af varer, så andre får mulighed for - på en nem måde - at overskue og købe disse varer. (511) Klasse 40: Forarbejdning og behandling af materialer og genstande. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MOBILIX NETPORT (730) Indehaver: Mobilix A/S, Prags Boulevard 80, 2300 København S, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 09: Apparater, instrumenter og anlæg til telekommunikation, herunder til telefoni, telefoner og mobiltelefoner, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske og optiske databærere, lydbærere, sende- og modtageudstyr, herunder antenner og parabolantenner, databehandlingsudstyr til telekommunikation, software, elektriske akkumulatorer og batterier, transformatorer og elektriske omformere, kodere og dekodere, kodede kort og magnetiske kort til kodning, magnetiske telefonkort til brug ved telefonering, apparater og instrumenter til signalering og undervisning, elektroniske bøger, herunder elektroniske telefonbøger og elektroniske adressebøger, elektroniske kalendere, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til foranstående varer. (511) Klasse 16: Tryksager, bøger og tidsskrifter, telefonbøger, kalendere, adressebøger, instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), instruktionsbøger, ikke magnetiske telefonkort af pap eller plastic. (511) Klasse 35: Telefonsvareservice (for abonnenter som er midlertidigt fraværende), annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, systematisering af informationer i computerdatabaser, kompilering og indføring af informationer i computerdatabaser, sortering og redigering af informationer i computerdatabaser, føring af elektroniske kalendere og adressebøger, ajourføring, redigering og synkronisering heraf, udskrivning af meddelelser, samling (ikke transport) af et udvalg af varer, så andre får mulighed for - på en nem måde - at overskue og købe disse varer. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder information vedrørende telekommunikation, telefonisk og telegrafisk kommunikation, kommunikation via computerskærme og mobiltelefoner, faksimiletransmissioner, radio- og fjernsynsudsendelser, herunder via kabel-tv, udsendelse af meddelelser, udlejning af apparater til udsendelse af meddelelser, udlejning af apparatur til telekommunikation, herunder af telefoniapparatur. 976

17 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Finans (730) Indehaver: ErhvervsBladet A/S, Vesterbrogade 12, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 35: Reklamevirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: FinansTidende (730) Indehaver: ErhvervsBladet A/S, Vesterbrogade 12, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 35: Reklamevirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: FinansBladet (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Point of Nature (730) Indehaver: Dan Natura A/S, Moeskjærvej 2, 7620 Lemvig, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Gorrissen Federspiel Kierkegaard, Kannikegade 18, 8000 Århus C, Danmark (511) Klasse 11: Apparater til belysning. (511) Klasse 20: Enhver form for møbler og andet boligudstyr herunder, sofaer, stole af enhver art, senge, reolser, borde f.eks. skriveborde, spiseborde og sofaborde, skabe af enhver art, kommoder, spisestuemøblement, garderobemøbler herunder møbler til opbevaring af tøj, sko mv., møbler til opbevaring af tekniske anlæg som f.eks. fjernsyn, steroanlæg mv., i det hele produkter af træ, kork, rør, spankrør, kurvefletning, horn, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic. Herunder falder tillige belysningsartikler og boligtekstiler herunder gardiner, madrasser, dyner, puder, senge- og bordtæpper, gulvtæpper mv. (511) Klasse 24: Gardiner, senge- og bordtæpper, dyner. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: ErhvervsBladet A/S, Vesterbrogade 12, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 35: Reklamevirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: FinansAvisen (730) Indehaver: ErhvervsBladet A/S, Vesterbrogade 12, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 35: Reklamevirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: FinansNyt (730) Indehaver: ErhvervsBladet A/S, Vesterbrogade 12, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 35: Reklamevirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: By og Byg (730) Indehaver: SØNDERBORG KØKKENINDUSTRI A/S, Ellegårdvej 23 B, 6400 Sønderborg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Alsia Advokater, Møllegade 71, 6400 Sønderborg, Danmark (511) Klasse 20: Møbler af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadder, rav, perlemor og merskum samt erstatningsstoffer for disse materialer eller plastic. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: EDITION (730) Indehaver: Orlik Tobacco Company A/S, Tobaksvej 1, 5610 Assens, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 34: Råtabak, tobaksprodukter, herunder røgtobak, cigarer og cigaretter. (730) Indehaver: By og Byg Statens Byggeforskningsinstitut, Dr. Neergaards Vej 15, 2970 Hørsholm, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Mollerup Designlab A/S, Østerbrogade 135, 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 37: Byggevirksomhed. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed. (511) Klasse 42: Videnskablig og industriel forskning, rådgivningsvirksomhed (professionel, ikke forretningsmæssig). 977

18 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: WALKING FINGERS (730) Indehaver: Gouden Gids B. V, Hoekenrode 1, 1102 BR Amsterdam Zuidoost, Holland (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 09: Apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, databehandlingsudstyr; elektriske og elektroniske apparater og instrumenter; apparater og instrumenter til lagring, transmission, gengivelse, genfinding og behandling af data og information, computerprogrammer; computerhardware, -software og -firmware; elektroniske dataindlæsnings- og - udlæsningsapparater og -instrumenter; tastaturer; modem er; skærme og udskriftsapparater; TV-apparater; CD-rom er; magnetiske bånd, kort og plader; optiske databærere; dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til alle ovennævnte varer. (511) Klasse 16: Bøger; trykte publikationer; tryksager; vejvisere; periodiske publikationer; fotografier; papirhandlervarer; kort; instruktionsmanualer; vejledninger; reklamemateriale; instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), spillekort. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver; markedsundersøgelsesvirksomhed; information vedrørende forretningsvirksomhed; distribution af reklamemateriale; reklamevirksomhed, dataindsamling og-omskrivning; databehandlingsvirksomhed. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed; transmission af videotekst og tekst-tv; kommunikation af information pr. brev og via TV; transmission og præsentation af information ved hjælp af computer eller elektroniske midler; kommunikation ved hjælp af elektroniske midler; kommunikationsvirksomhed og interaktiv kommunikationsvirksomhed; internetkommunikationsvirksomhed; kommunikation ved hjælp af computer, kommunikation af information eller data ved hjælp af telex, telefon, telefax, computer, elektronisk post eller ved hjælp af andre elektroniske midler eller medier. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: JEG ER OGSÅ GÅET OVER TIL PRINCE (730) Indehaver: House of Prince A/S, Tobaksvejen 4, 2860 Søborg, Danmark (511) Klasse 34: Tobak, cigaretter, artikler for rygere, tændstikker. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Speech-Ware A/S, Niels Jernes Vej 10, 9220 Ålborg Øst, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Voss & Wagner Advokataktieselskab, Mølleå 1, 9000 Ålborg, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol og undervisning, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, herunder computerprogrammer til genkendelse af tale og talesynteser. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), spillekort, tryktyper, klichéer. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Videnskablig og industriel forskning, programmering af computere, herunder kodning af talesignaler samt talesynteser. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: AMERICAN EXPRESS MONEY WORKS (730) Indehaver: American Express Company, a corporation of the State of New York, American Express Tower, World Financial Center, New York, N.Y , USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 36: On-line bank- og mæglervirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: APOFISK (730) Indehaver: Apotekeren A.m.b.a., Torvestræde 8,, 4700 Næstved, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater samt præparater til sundhedspleje, herunder farmaceutiske præparater og medicinsk kosttilskud med animalske olier som væsentlig bestanddel, specielt tilberedninger af fiskeolie til forebyggelse af hjerte- og kredsløbslidelser samt lindring af ledsmerter; vitaminer og mineraler; diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn. 978

19 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BREDBÅNDSSTATIONEN (730) Indehaver: Bredbandsbolaget Danmark A/S, Toldbodgade 39, 1253 København K, Danmark (511) Klasse 09: Databehandlingsudstyr, herunder hardware og perifere enheder samt software; databærere, herunder CD-Rom er, minidiscs, compact discs og DVD ere. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 28: Spil og legetøj. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, samling (ikke transport) af et udvalg af varer og tjenesteydelser, så andre får mulighed for - på en nem måde - at overskue og købe disse varer og tjenesteydelser, foranstående tjenesteydelser også udøvet via globale netværk. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer, underholdningsvirksomhed, herunder produktion af radio- og TV-programmer, foranstående tjenesteydelser også udøvet via globale netværk. (511) Klasse 42: Restaurationsvirksomhed og udbringning af mad og drikke, værelsesudlejning, lægevirksomhed, sundheds- og skønhedspleje, bistand ved landbrugsvirksomhed, veterinærvirksomhed, juridisk bistand, videnskabelig og industriel forskning; design, udvikling, installation og ajourføring af edb-software, teknisk rådgivning og information vedrørende databehandlingsudstyr, foranstående tjenesteydelser også udøvet via globale netværk. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: IFORCE (730) Indehaver: Sun Microsystems, Inc., a corporation of the State of Delaware, 901 San Antonio Road, Palo Alto, CA 94303, USA (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (511) Klasse 09: Computer hardware, computer software, perifere enheder til computere samt elektroniske instruktionsmanualer til forannævnte varer (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed for andre; kooperativ annonce- og reklamevirksomhed og marketingsvirksomhed; forretningsledelse samt rågivning vedrørende forretningsledelse og vedrørende forretningsvirksomhed; information vedrørende forretningsvirksomhed; udstillinger omhandlende teknologi og elektronisk handel. (511) Klasse 42: Teknologisk design, udvikling heraf samt rådgivning herom; design af computer hardware, udvikling heraf samt rådgivning herom; formidling af adgang til varieret information via Internettet. (300) Prioritetsoplysninger: US 75/ USA 18. januar 2000, nr. 75/899483, USA og 6. marts 2000, nr.75/936257, USA. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SUN RAY (730) Indehaver: Sun Microsystems, Inc., 901 San Antonio Road, Palo Alto, CA 94303, USA (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (511) Klasse 09: Computerhardware, computersoftware, perifert udstyr til computere, netværkscomputere. (511) Klasse 16: Trykte materialer og publikationer, nemlig brugervejledninger og manualer, bøger, brochurer, dataark,trykte rapporter, kataloger, foldere og blade vedrørende computer- og informationsteknologi. (511) Klasse 42: Computertjenesteydelser, nemlig teknisk konsultation og rådgivning vedrørende computerhardware, computersoftware, perifert udstyr til computere, computersystemer, netværkscomputere, computersikkerhed og design af integrerede kredsløb, teknisk rådgivning via internettet vedrørende formidling af adgang til computerprogrammer og en lang række informationer via computernetværk; rådgivningsvirksomhed via internettet vedrørende design og udvikling af computerhardware, computersoftware og internet teknologi; teknisk rådgivning via internettet vedrørende kommunikationsnetværk; rådgivning via internettet (teknisk) vedrørende elektronisk handel; web-hotel-virksomhed og design af internet websider. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: EASY-UPDATE BY NEXTVISION (730) Indehaver: NextVision A/S, Bomhusvej 13, 2100 København Ø, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Plougmann, Vingtoft & Partners A/S, Sankt Annæ Plads 11, 1250 København K, Danmark (511) Klasse 09: Optaget computer programmel. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder kommunikation via computerskærme og verdensomspændende computernetværk, elektronisk post, udsendelse af billeder og meddelelser formidlet via computer; information om telekommunikation. (511) Klasse 42: Design af computerprogrammel; opdatering og ajourføring af computerprogrammel; computerprogrammering; genoprettelse af computerdata; udlejning af computerprogrammer; leasing af tilgangstid til computerdatabaser; professionel rådgivningsvirksomhed, ikke-forretningsmæssig. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: AMA (730) Indehaver: Jotun A/S, Hystadveien 167, N-3209 Sandefjord, Norge (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 02: Maling, fernis, lak, grundingsmaling, rustbeskyttelsesmidler og træimprægneringsmidler, belægninger (i form af maling) til skibe og olierigge; pulverlak, herunder pulverlak til beskyttelse af gas- og olieledninger, til beskyttelse af armeringsjern og facader; epoxypulverlak, polyesterpulverlak, epoxy/polyesterpulverlak. (300) Prioritetsoplysninger: NO Norge (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ME AND MY HORSE (730) Indehaver: Contrast ApS, Trindsøvej 9, 8000 Århus C, Danmark (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: FIRE BOLT (730) Indehaver: Hyundai Motor Company, 231, Yangjae-Dong, Seocho- Gu, Seoul, Sydkorea (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 12: Busser, personvogne, lastvogne, trailers, sportsvogne, mortorcykler, terrængående køretøjer; rat og hjul til automobiller. 979

20 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Scanvib ApS, Søvejen 35, 8362 Hørning, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Advokatfirmaet Lindh, Stabell & Horten, Ved Stranden 18, Postboks 2034, 1012 København K, Danmark (511) Klasse 06: Uædle metaller og legeringer heraf, byggematerialer af metal, transportable bygninger af metal, materialer af metal til jernbaneanlæg, metalkabler og tråd (dog ikke til elektriske formål), kleinsmedearbejder, isenkramvarer af metal, metalrør, pengeskabe, andre varer af metal (ikke indeholdt i andre klasser), malm. (511) Klasse 07: Maskiner og værktøjsmaskiner, motorer (ikke til befordringsmidler til brug på land), koblinger og transmissionsdele (ikke til befordringsmidler til brug på land), landbrugsredskaber (ikke hånddrevne), rugemaskiner. (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, møntautomater og -apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 17: Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser, plastic i halvforarbejdet tilstand, tætnings-, paknings- og isoleringsmateriale, slanger, dog ikke af metal. (511) Klasse 40: Forarbejdning og behandling af materialer og genstande. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. 980

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1359 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 21. 122. årgang. 2001-05-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1503 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Fællesmærke Ansøgning om registrering

Fællesmærke Ansøgning om registrering Fællesmærke Ansøgning om registrering Se vejledning til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (navn, adresse og evt. CVR-nr.) 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Patent- og

Læs mere

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Varemærkeansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (fulde navn, adresse,

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 439 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 12. 122. årgang. 2001-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 797 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 4. 122. årgang. 2001-01-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 203 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 6. 122. årgang. 2001-02-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 347 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1829 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 875 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 01. 120. årgang. 1999-01-06 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1077 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1333 Afslåede eller

Læs mere

Fællesmærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen

Fællesmærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Fællesmærkeansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (fulde navn, adresse,

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 41. 121. årgang. 2000-10-11 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3097 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 124. årgang. 2003-02-19 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 124. årgang. 2003-02-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 124. årgang. 2003-02-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 481 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1745 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 26. 121. årgang. 2000-06-28 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1689 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 33. 122. årgang. 2001-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2639 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 571 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 399 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1065 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 36. 121. årgang. 2000-09-06 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2699 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 19. 123. årgang. 2002-05-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1967 Offentliggørelse af udskilte registreringer...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3707 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 493 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 9. 122. årgang. 2001-02-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 577 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1675 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 453 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 130. årgang. 2009-02-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 130. årgang. 2009-02-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 130. årgang. 2009-02-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 713 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 46. 120. årgang. 1999-11-17 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2755 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1481 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 957 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 126. årgang. 2005-11-23 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 126. årgang. 2005-11-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 47. 126. årgang. 2005-11-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2727 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1125 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1733 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 447 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 15. 123. årgang. 2002-04-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1575 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1245 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 131. årgang. 2012-04-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 131. årgang. 2012-04-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 14. 131. årgang. 2012-04-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 611 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 16. 129. årgang. 2008-04-16 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 16. 129. årgang. 2008-04-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 16. 129. årgang. 2008-04-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 795 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 08. 123. årgang. 2002-02-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 679 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2887 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2523 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 653 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 169 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 27. 121. årgang. 2000-07-05 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1779 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 111 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 4. 121. årgang. 2000-01-26 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 121 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 45. 122. årgang. 2001-11-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3717 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 44. 122. årgang. 2001-11-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3637 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 14. 123. årgang. 2002-04-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1465 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 128. årgang. 2007-08-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 128. årgang. 2007-08-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 35. 128. årgang. 2007-08-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1521 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 531 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 125. årgang. 2004-09-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 125. årgang. 2004-09-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 125. årgang. 2004-09-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1991 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 46. 122. årgang. 2001-11-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3799 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 48. 123. årgang. 2002-11-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 4303 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1477 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 124. årgang. 2003-01-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 124. årgang. 2003-01-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 124. årgang. 2003-01-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 49. 121. årgang. 2000-12-06 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3745 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 16. 123. årgang. 2002-04-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1641 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 02. 126. årgang. 2005-01-12 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 02. 126. årgang. 2005-01-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 02. 126. årgang. 2005-01-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 57 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1399 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 10. 122. årgang. 2001-03-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 663 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 126. årgang. 2005-09-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 126. årgang. 2005-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 126. årgang. 2005-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2053 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 125. årgang. 2004-11-24 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 125. årgang. 2004-11-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 47. 125. årgang. 2004-11-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2641 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2379 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 359 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 126. årgang. 2005-08-24 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 126. årgang. 2005-08-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 34. 126. årgang. 2005-08-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1921 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 126. årgang. 2005-04-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 126. årgang. 2005-04-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 17. 126. årgang. 2005-04-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 825 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2011-07-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2011-07-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 28. 130. årgang. 2011-07-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1103 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 124. årgang. 2003-06-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 124. årgang. 2003-06-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 25. 124. årgang. 2003-06-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1633 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 130. årgang. 2009-05-06 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 130. årgang. 2009-05-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 130. årgang. 2009-05-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1269 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 127. årgang. 2006-01-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 127. årgang. 2006-01-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 127. årgang. 2006-01-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 124. årgang. 2003-08-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 124. årgang. 2003-08-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 35. 124. årgang. 2003-08-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2299 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 126. årgang. 2005-03-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 126. årgang. 2005-03-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 13. 126. årgang. 2005-03-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 663 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 907 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 127. årgang. 2008-06-11 Dansk Varemærketidende

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 127. årgang. 2008-06-11 Dansk Varemærketidende Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 24. 127. årgang. 2008-06-11 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1341 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 47. 121. årgang. 2000-11-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3577 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2323 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 05. 124. årgang. 2003-01-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 05. 124. årgang. 2003-01-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 05. 124. årgang. 2003-01-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 239 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 132. årgang. 2011-04-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 132. årgang. 2011-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 15. 132. årgang. 2011-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 603 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1541 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 05. 126. årgang. 2005-02-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 05. 126. årgang. 2005-02-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 05. 126. årgang. 2005-02-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 251 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 125. årgang. 2004-07-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 125. årgang. 2004-07-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 27. 125. årgang. 2004-07-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1539 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 24. 121. årgang. 2000-06-14 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1571 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 131. årgang. 2010-09-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 131. årgang. 2010-09-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 35. 131. årgang. 2010-09-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1441 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 23. 122. årgang. 2001-06-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1677 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 124. årgang. 2003-03-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 124. årgang. 2003-03-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 13. 124. årgang. 2003-03-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 845 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 131. årgang. 2010-06-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 131. årgang. 2010-06-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 23. 131. årgang. 2010-06-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 809 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 126. årgang. 2005-05-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 126. årgang. 2005-05-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 19. 126. årgang. 2005-05-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 999 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 124. årgang. 2003-06-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 124. årgang. 2003-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 124. årgang. 2003-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1695 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 43. 122. årgang. 2001-10-31 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3543 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 30. 122. årgang. 2001-08-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2319 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 128. årgang. 2007-06-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 128. årgang. 2007-06-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 24. 128. årgang. 2007-06-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 995 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 127. årgang. 2006-09-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 127. årgang. 2006-09-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 127. årgang. 2006-09-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1933 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1989 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 125. årgang. 2004-03-24 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 125. årgang. 2004-03-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 12. 125. årgang. 2004-03-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 699 Afslåede eller

Læs mere