Forretningsplan. Sådan skriver du en vindende forretningsplan.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forretningsplan. Sådan skriver du en vindende forretningsplan. www.connectdenmark.com"

Transkript

1 Forretningsplan Sådan skriver du en vindende forretningsplan

2 En praktisk vejledning En forretningsplan skal beskrive forretningsidéen, hvordan virksomheden er tænkt at fungere, hvad virksomheden planlægger at gøre, virksomhedens mål, og hvordan man tænker at nå disse. Hvorfor har man brug for en forretningsplan? En forretningsplan skal tydeligt kunne beskrive virksomhedens mål, både internt og eksternt. Det gælder om at fortælle noget om virksomheden og noget mindre om produktet. Alle virksomhedens aspekter må nøjagtigt granskes, og der må findes svar på alle tænkelige spørgsmål. Forretningsplanen udgør derfor et meget effektivt redskab, når det gælder om at præcisere forretningsanliggende og mål. For den, som skriver forretningsplanen, gælder det om at lægge forskellig vægt på forskellige momenter. I praksis indebærer dette, at man har flere versioner af sin forretningsplan. Man tilpasser grundstammen efter formål og målgruppe. Internt giver forretningsplanen en god basis, når det gælder om at hverve en slagkraftig bestyrelse, ledelse og personale. Forretningsplanen skaber retningslinier, som ledelsen kan følge, og giver milepæle og referencepunkter, som kan bruges til at måle fremskridtene. Arbejdet med forretningsplanen gør desuden, at man bliver nødt til at tænke efter, strukturere og formulere virksomheden. Eksternt viser forretningsplanen, for blandt andre præsumptive investorer, kunder og leverandører, at idéerne er sunde, samt at prognosen bygger på beviselige fakta med målbare faktorer. Forretningsplanen er et dynamisk dokument. Den bør opdateres og tilpasses for så vidt som muligt at afspejle nye situationer. Alle virksomheder bør have en form for løbende forretningsplan, hvor mål, vedrørende udvikling og økonomi m.v., skrives op for hvert år. Din virksomhed bør have en forretningsplan, uanset om du søger bidrag til at starte en ny virksomhed, eller om virksomheden søger 100 millioner kroner fra investorer. Du bør have en forretningsplan om du driver et lille supermarked, en større virksomhed som udvikler avanceret medicinsk udrustning eller en stor koncern med flere datter- og interessevirksomheder, der omsætter for milliardbeløb. Uafhængigt af forretningens størrelse og art bygger forretningsplanen på de samme principper, hvilket vil fremgå af denne redegørelse. Den største forskel er mængden og typen af information. 1

3 I korthed - Forretningsplanen beskriver virksomheden. - Forretningsplanen forankrer virksomheden hos interessenterne. - Forretningsplanen ændres i takt med virksomheden. Målgrupper Hvem kommer til at kigge på forretningsplanen? Det bliver dem, som tænker på at satse på virksomheden, hverve virksomheden som kunde eller hjælpe virksomheden. Det vil sige: - banker - investeringsspekulanter - eventuelle strategiske partnere - eventuelle fusions- eller erhvervspartnere - kunder - leverandører - distributører - advokatfirmaer - revisionsfirmaer - forsikringsfirmaer etc. Forskellige målgrupper læser forretningsplanen forskelligt. En bankdirektør siger følgende om forretningsplanen: Ved kreditgivning er forretningsplanen en af de vigtigste hjørnestene i beslutningen. Vi kigger på virksomhedens nuværende position, idet vi tager indtegninger i virksomheden som sikkerhed. Specielt omhyggelige er vi med ordrestokke, balanceregningens stabilitet, lønsomhedsudviklingen frem til nu, ejernes stabilitet, virksomhedskonstruktionen og eventuelle juridiske tvistemål. Dernæst ser vi på virksomhedens fremtid, nye produkter, trusler og muligheder samt selvfølgelig økonomiske prognoser. Men vi er skeptiske overfor virksomheder, der kommer med forretningsplaner med fremskrivninger på tre år, med budgettet bestemt til kronen og med diagrammer overalt, men uden at være underbyggede af fakta. Den slags forretningsplaner er en advarsel imod at engagere sig i virksomheden. Derimod er vi meget opmærksomme på den sproglige udformning, lay-out og kvaliteten i faktagrundlaget. Venture capital-virksomheden Venture capital-virksomheden har et andet syn på forretningsplanen: Vi kigger først og fremmest på fremtidspotentialet i virksomheden. Vil virksomheden kunne børsnoteres inden for et par år? Den nuværende position er vigtig men ikke afgørende, det vigtigste er, hvad man kan gøre med 2

4 virksomheden, og hvor meget, det vil koste at nå derhen. Hvor meget er vi nødt til at medvirke finansielt? Hvordan bliver vores økonomiske eksponering? Og, måske det vigtigste, hvem er den ansvarlige? Er det en entreprenør, en sælger, som kan gennemføre forretninger og bygge virksomheden op? Det er i orden, hvis virksomheden indtil nu har kørt med tab, bare der er potentiale i at bygge virksomheden op. Nøglen er den ansvarlige, entreprenøren. Salgschefen Salgschefen ved et hurtigt voksende firma mener, at forretningsplanen var det afgørende for hendes beslutning om at tage imod jobbet: Da jeg blev kontaktet af rekrutteringsfirmaet, var forretningsplanen noget af det første, jeg spurgte efter. I forretningsplanen kunne jeg læse, at man tænkte at satse på mit virksomhedsområde, og at man budgetterede midler for at finansiere tilvæksten. Endvidere kunne jeg læse, at virksomheden bar præg af en entreprenør-mæssig tankegang. Jeg havde tidligere fået tilbud om andre attraktive stillinger, men enten havde virksomheden ikke nogen forretningsplan, eller også afslørede forretningsplanerne en mangel på fremtidssatsninger. Med dette som baggrund besluttede jeg mig for ikke at tage disse jobs. Det har jeg aldrig fortrudt. Det gælder derfor om, at have insigt i, hvad modtageren af forretningsplanen lægger vægt på. Lad os eksemplificere med banken og venture-capital-virksomheden: Bankens udgangsposition, når den læser forretningsplanen, er at finde ud af, om virksomheden har mulighed for at betale lånene tilbage. Derudover er fremtidspotentialet vigtigt, men der må ikke være sådan, at risikoniveauet i virksomheden bliver alt for højt. Kapitalbrist kan opstå, hvilket kan lede til, at banken bliver tvunget til at låne flere penge ud. Venture-capital-virksomheden lægger derimod vægt på fremtidspotentialet; nuværende position er kun springbrættet til fremtiden, det vil sige man har et højere risikoniveau. Derfor læser man forretningsplanen ud fra et andet perspektiv end banken. Forretningsplanens forskellige formål og målgrupper fremgår i følgende opstilling: Formål Styreinstrumenter Præsentation og salg Forankring Rekruttering Målgruppe Direktør, ledelse, ejere, bestyrelse Eksterne interessenter, eksempelvis finansfolk Medarbejdere, direktør, ledelse, ejere, bestyrelse Potentielle og nye medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer 3

5 For den, som skriver forretningsplanen, gælder det om at lægge forskellig vægt på forskellige momenter i forretningsplanen. I praksis indebærer dette, at man har et antal versioner af sin forretningsplan. Man tilpasser grundstammen efter formål og målgruppe. I korthed: - Forretningsplanens indhold skal tilpasses til formålet og målgruppen. Udformning Forskellige målgrupper interesserer sig for forskellige ting i forretningsplanen. Når du udformer forretningsplanen, må du først tænke igennem, hvad læseren kan anse for vigtigt. Derudover er det vigtigt at huske på følgende punkter: - Den bør højst være 20 sider, inklusiv bilag Læseren kan miste interessen, hvis forretningsplanen bliver for lang. En person, som er vant til forretningsplaner, har desuden en viden om, hvilken information, som er væsentlig, og fokuserer derfor kun på denne del. - Supplerende oplysninger bør præsenteres i bilag Løbeteksten i forretningsplanen skal være sammenfattende. I teksten skal der findes tydelige henvisninger til bilagene, som indeholder den detaljerede information. - Forretningsplanen skal være letforståelig Hvis man ikke kan præsentere sine produkter, så en ikke-ekspert forstår meningen, har man åbenlyse problemer med at håndtere virksomhedens markedsføring. Brug et korrekt hverdagssprog, uden fagudtryk. Selv om du ved, at læseren er ekspert, kan forretningsplanen overrækkes til læserens kollega til bedømmelse, og kollegaen er måske dygtig til balanceregninger, men forstår ikke produktet. Da kan vedkommende måske give en negativ udtalelse om din virksomhed. - Redigeringen må være nydelig og overskuelig En kendt Venture Capitalist har sagt, at det tager fem minutter at læse en forretningsplan igennem; så er en investeringsbeslutning truffet. I fokus er virksomhedens entreprenørmæssige evne, ordrestokkens størrelse og balanceregningens stabilitet. Selv om ikke alle forretningsplanens læsere træffer så hurtige beslutninger, er overskueligheden afgørende for, om man kan forstå planens indhold. En nydelig redigering højner således forretningsplanens informationsværdi væsentligt. 4

6 - Henvisning til fakta skal ske Alle påstande må være understøttede af fakta. Hævder du eksempelvis, at markedet vil øges med 50 procent hvert år, må du angive, hvorfra denne information er hentet. Ellers mister forretningsplanen troværdighed, og læseren bliver mistænksom. - Informationen skal tilpasses til formålet med forretningsplanen og efter målgruppen, men må ikke blive forvrænget Som vi tidligere har nævnt, må informationen tilpasses, men ikke blive forvrænget. Eksempelvis har det gennem de sidste år været populært at investere i IT-virksomheder. Tendensen er blevet sådan, at de forretningsplaner, som bliver præsenteret for investorer er skrevet som om virksomheden har været IT-relateret, selv for de virksomheder, der ikke engang har været IT-indrettede. Den slags bliver gennemskuet, og forretningsplanen mister tillid. Investoren bliver forsigtig. - Du bør forberede og indøve en mundtlig præsentation af din forretningsplan Når du overrækker en forretningsplan vil det oftest ske i forbindelse med en mundtlig præsentation. Forbered en sådan; det bør højst tage otte minutter at fremføre den, og den skal indeholde de budskaber, som du mener er væsentlige for modtageren. Den mundtlige præsentation skal fremføres, så modtageren får en positiv instilling til forretningsplanen og tror på virksomheden. - Informationen i forretningsplanen skal være så konkret, at den kan bruges som beslutningsgrundlag Forretningsplanen skal være jordnær og konkret i sin argumentation. Et eksempel er den forretningsplan, som hævdede at man regnede med at erhverve sig 20 procent af det svenske marked. Der fandtes ikke nogen nærmere argumentation eller faktagrundlag. En sådan forretningsplan kan f.eks. en kreditgiver ikke bruge som underlag for sin beslutning om at yde kredit - den mister troværdighed. - Løb aldrig med en halv vind Lyv aldrig i forretningsplanen og forvræng ikke fakta. Før eller siden bliver usandheden afsløret, og du skader da både modparten, virksomheden og dig selv. - Forretningshemmeligheder Formålet med forretningsplanen styrer hvilke momenter, der skal tages med. Skal forretningsplanen bruges i en første indledende forretningskontakt med en investor, bør forretningshemmeligheder udelades. Det samme gælder, hvis forretningsplanen skal bruges i indledende kontakter ved rekruttering af nye medarbejdere. 5

7 - Benyt ekstern kompetence En person, der har erfaring med forretningsplaner bør læse planen igennem. Det skal helst være en person der har erfaring med, hvordan den aktuelle målgruppe tænker og reagerer, når de læser forretningsplaner. Hvis man endnu ikke formelt har startet firmaet, bør man benytte en revisor til at gennemlæse forretningsplanen. Forretningsplanen skal bearbejdes grundigt såvel sprogligt som redigeringsmæssigt af nogen, som behersker det. Ligeledes er det af værdi, hvis man benytter ekstern kompetence til at udforme forretningsplanen indholdsmæssigt. Se det som en investering - forretningsplanen er et af de vigtigste værktøjer til for eksempel at tiltrække investorer. - Kom hurtigt i gang med udformningen af forretningsplanen Selv om du oplever, at der ikke findes noget akut behov for en forretningsplan for virksomheden, anbefaler vi alligevel, at du udarbejder en. Når du senere kommer i en situation, hvor der virkelig har brug for en forretningsplan, ligger den klar. I korthed: - Forbered udformningen af forretningsplanen nøjagtigt - Lad forskellige personer læse forretningsplanen igennem - Lyv ikke i forretningsplanen Indhold I dette afsnit skal vi kigge nærmere på, hvad en forretningsplan skal indeholde. Brug rubrikkerne som udgangspunkt. Du skal tilpasse forretningsplanens indhold til virksomhedens situation, formål og målgruppe. Mange finansfolk har deres egne formål med forretningsplaner. Hvis du kommer i kontakt med en sådan, bør du omhyggeligt studere de rubrikker og den information, som vedkommende søger i en forretningsplan. Enten justerer du planen eller også skriver du en ny, som følger finanspersonens præferencer. Sidstnævnte bør ikke tage for meget tid, eftersom man allerede har grundinformationen tilgængelig. Her følger et forslag til rubrikker som forretningsplanen kan indeholde. 1. Sammenfatning 2. Forretningsidé 3. Baggrund 4. Ejer 6

8 5. Bestyrelse og revisor 6. Virksomhedsbestyrelse 7. Organisation 8. Produkter 9. Markeder og markedsføring 10. Salg og distribution 11. Konkurrenter 12. Kunder 13. Produktion 14. Leverandører 15. Lokaler 16. Miljø 17. Aftaler og tvister 18. Økonomisk situation - nuværende position 19. Finansiering 20. Omkostningsstruktur 21. Kapitalbehov 22. Investeringer 23. Økonomisk udvikling - prognoser 24. Mulige problemer 25. Muligheder for afkast Bilag Sammenfatning Den første del i forretningsplanen er en sammenfatning. Den skal være kort og koncis og bestå af højst to sider. Formålet med sammenfatningen er at redegøre for finansieringsforslagets hovedpunkter, vække nysgerrighed og opmuntre til videre læsning. - En kortfattet beskrivelse af virksomheden, f.eks. forretningsidé, hvornår virksomheden blev startet og af hvem, hvilke produkter udvikles, fremstilles eller sælges, datter- eller interessevirksomhed, eventuelle positioner i udlandet, eksportvirksomhed. - Ejerstrukturen og hvem der er i bestyrelse og virksomhedsbestyrelse. - Omsætning og resultat gennem de seneste tre år, budgettet for dette virksomhedsår, samt hvor meget, der er foreløbigt budget for de kommende tre år. - Formål med forretningsplanen, f.eks. som kontakt med en bank eller investor i finansieringsøjemed eller som arbejdsgrundlag for ledelsen i bearbejdningen af fremtidig produktstrategi m.v. - Virksomhedens stærke sider, f.eks. produkter, patenter, ejerret af produkter, markedsposition, 7

9 agenturer, kompetence. - Eventuelle faktorer som er vigtige for virksomhedens fortsatte udvikling og fremgang, f.eks. den afsluttende bearbejdning af produktudvikling eller eksportsatsning. - Risici, f.eks. høj produktudviklingshastighed i branchen. - Håndtering af risici. Forretningsidé Her forklares virksomhedens forretningsidé og virksomhed i simple termer - I forretningsidéens formulering bør efterfølgende helt eller delvis berøres: - Hvad er de unikke egenskaber, specialiteter? - Hvem er kunderne? - Hvilke kundebehov tilfredsstiller forretningsidéen? - Hvilke problemer løser forretningsidéen for kunderne? - Har forretningsidéen forandret sig, siden virksomheden startede, og i givet fald hvorfor? - Særskilte kvaliteter, som skiller virksomheden fra konkurrenter, bør noteres, f.eks. patenter, licenser, væremærker og ejerret til teknologi. Baggrund Kortfattet redegøres for virksomhedens baggrund (historie) og nuværende position. Produkter - Hvilke produkter har virksomheden fremstillet, udviklet og/eller solgt hidtil? - Diskussion om hvorfor kunder foretrækker netop denne virksomhed fremfor dens konkurrenter, om kunderne vil blive ved med at gøre det, og om Stifterne risikoen for at produkterne bliver uaktuelle og svære at sælge eller erstatte. - Beskrivelse af stifterne af virksomheden, deres erfaringer og rolle i virksomheden. Problemer - Har virksomheden haft nogle væsentlige problemer gennem de senere år? - Hvilke foranstaltninger er blevet foretaget for at forhindre gentagelser? Ejer Her præsenteres aktieejerne og eventuelle koblinger imellem virksomheden og øvrige engagementer. Desuden gives information om eventuelle eksisterende eller planlagte aktieoptionsaftaler eller andre lignende forhold, og om hvorvidt aktieejeraftaler findes (aktieejeraftaler kan vedhæftes). 8

10 Ejer - Hvem ejer virksomheden? - Hvor lang tid har nuværende ejer ejet virksomheden? - Resumé over ejerne siden virksomhedens start? - Er ejerne aktive i virksomheden? - Er ledelsen delejer i virksomheden? - Er øvrige medarbejdere delejere i virksomheden? - Findes der optioner eller konvertibler? Investorer - Nuværende og tidligere engagement fra eksterne investorer. Aktieejeraftal - Forefindes der en aktieejeraftale? Bestyrelse og revisor Bestyrelsesmedlemmer - For hvert bestyrelsesmedlem angives kortfattet følgende: - Kvalifikationer - Rolle i bestyrelsen (f.eks. ordinær medlem, juridisk sagkyndig) - Engagement i andre virksomheder - Antal ejede aktier (nuværende og prognosticerede) - Er bestyrelsesmedlemmerne ansat i virksomheden? - Hvilke personer har været bestyrelsesmedlemmer i løbet af de sidste fem år? Revisor - Hvem er virksomhedens revisor? - Hvor lang tid har vedkommende været revisor i virksomheden? - Hvilke andre revisorer har virksomheden tidligere haft/benyttet sig af? Forandringer - Angiv de på nuværende tidspunkt kendte kommende forandringer i bestyrelsen eller vedrørende revisor. 9

11 Virksomhedsledelse Ledelse - For de respektive personer i virksomhedsledelsen angives: - Rolle i virksomheden - Kvalifikationer - Alder - Engagement i andre virksomheder - Antal ejede aktier (nuværende og prognosticerede) - Optioner - Vis ledelsens organisation med et organisationsskema. Nøglemedarbejdere - Præsentation af de øvrige nøglemedarbejdere. Belønningssystem - Lønpolice, bonussystem, tilbud om delejerskab. Eksperter - Findes der et rådgivende organ? - Er virksomheden afhængig af eksterne eksperter? Er der tale om en nystartet eller en lille virksomhed, som du selv ejer, bør du fokusere på at være dig selv og eventuelle medarbejdere. Omdøb rubrikken til Ledelse/ejer. Denne rubrik flyttes til og erstatter Ejer (punkt 4). Fra checklisten under punkerne 4 og 6 vælger du de passende dele ud. - Tidligere beskæftigelse - Uddannelse - Civiltilstand - Børn - Anbefalinger Organisation Hvis virksomheden består af mere end én juridisk person, skal en sammenfattende koncernstruktur præsenteres. Dattervirksomheder og interessevirksomheder - Kortfattet beskrivelse af virksomheden - Omsætning - Resultat 10

12 - Antal medarbejdere - Direktør - Bestyrelsesformand - Ejerandel Virksomhedsform Hvilken virksomhedsform eller hvilke virksomhedsformer drives virksomheden eller virksomhederne efter? Virksomhedsstruktur - Vis virksomhedsstrukturen med en graf, hvoraf modervirksomhed, dattervirksomhed, interessevirksomhed og ejerrelationer fremgår. Operativ organisation - Vis den operative organisation med en graf, hvor antal ansatte og indehavere af ledende poster fremgår. Computersikkerhed - Har virksomheden faste rutiner for kontinuerlig ajourføring af computersikkerheden? Hvordan håndterede virksomheden millenniumskiftet? Medarbejdere - Antal ansatte - Antal ansatte indenfor forskellige funktioner - Uddannelsesbaggrund - Anden erfaring - Gennemsnitlig ansættelsestid Produkter Denne del beskriver blandt andet produkter med ord som en lægmand kan forstå. Nuværende produkter - Hvor gammelt er produktet? - Er der blevet gennemført opgraderinger? - Vil der med tiden skulle gennemføres mere gennemgribende forandringer og i så fald hvornår? - Hvad anslås dette at komme til at koste? - Hvordan er finansieringen tilrettelagt? 11

13 - Kræves der omfattende service på produkterne? - Hvem udfører denne service? - Er en omfattende garantiservice på produkterne nødvendig? - Hvor tit udnytter kunderne denne garantiservice og hvad koster dette virksomheden per år? Tendenser - Hvilke tendenser gør sig på nuværende tidspunkt gældende vedrørende produktet? - Hvordan påvirker disse det nuværende produktprogram? Patenter - Har virksomheden fået patent eller varemærkebeskyttelse for sine nogen af sine produkter? - Hvor lang tid gælder patentet/ varemærkebeskyttelsen? - I hvilke lande gælder patentet/ varemærkebeskyttelsen? - Hvor stærkt bedømmes patentet/ varemærkebeskyttelsen at være med hensyn til brud og konkurrenter? Har der forekommet brud på patentet? Licens - Er virksomheden licenshaver? - Hvor lang tid gælder de respektive licenser? Konkurrenterne - Hvad er forskellen fra konkurrentens produkt, når det gælder teknik og funktion? - Er det almindeligt med kopiering indenfor branchen? - Er produkterne nemme at kopiere og udnytte af konkurrenterne? I givet fald, hvordan håndterer man dette problem? - Hvor godt tegner virksomhedens produkter sig på markedet, sammenlignet med konkurrenternes? Pågående udvikling Hvilken produktudvikling foregår lige nu? Hvor lang tid har den foregået, og hvornår forventes den at være klar? Hvorledes sker finansieringen? Planlagt udvikling - Hvilken produktudvikling er planlagt? - Hvornår forventes den at starte og være klar? - Hvorledes er den tænkt finansieret? 12

14 Markeder og markedsføring Markedet i dag - Beskrivelse af markedet: placering, aktuel størrelse, tilvækstmuligheder, særlige kendetegn - Virksomhedens markedsandel - Kan markedet inddeles i segmenter og målgrupper? - Er virksomhedens placering en væsentlig faktor på grund af nærhed til markedet og leverandører? Markedet i fremtiden - Fakta, som understøtter eventuelle prognosticerede forandringer i markedsandelen? - Hvilken modenhed har markedet? - Hvilken del af markedet skal opsættes som mål? - Mulige trusler - Hvordan skal truslerne overvindes? - Specifikke tilfælde, som man påtænker at benytte sig af - Kommentarer til foranstaltninger, som kan mindske risikoen for, at nye konkurrenter indtager (dele af) markedet i nær fremtid (f.eks. priskonkurrence) - Hvilke faktorer påvirker markedets udvikling? Tendenser - Kan nuværende og påtænkt kommende markeder blive ramt af modesvingninger eller anden indvirken udefra, f.eks. konjunktursvingninger? - Hvilke tendenser gør sig gældende på markedet? - Forekommer sæsonsvariationer? Markedsføringsplaner - Hvis der findes markedsføringsplaner, bør disse indgå som bilag til forretningsplanen. Salg og distribution Salgsorganisation - Hvordan er salgsorganisationen opbygget: ansatte, geografi, agenter, postordre, forhandlere, egne butikker? - Hvis egne sælgere findes, nævn antal ude- og indesælgere, administratorer og salgssupport. - Hvor længe har sælgerne været ansat i virksomheden (i gennemsnit)? - Hvor befinder sælgerne sig geografisk? - Hvor mange forhandlere har virksomheden? - Hvor befinder forhandlerne sig geografisk? 13

15 - Hvor længe har forhandlerne været tilknyttet virksomheden (i gennemsnit)? - Hvilke andre produkter sælger forhandlerne? - Skal der ske forandringer i salgsorganisationen? - Hvordan er konkurrenternes salgsorganisation opbygget? - Hvad er forskellen på virksomheden og konkurrenternes salgsorganisation? - Hvilken er salgsorganisationens styrke og svaghed i forhold til konkurrenternes? Salgsaktiviteter - Hvilken form for salgsaktiviteter forgår? - Hvordan positioneres virksomhedens produkter i forhold til konkurrenternes, med henblik på f.eks. kvalitet, pris, service, image? - Forekommer der aktiviteter, som går under kategorien kundepleje? - Hvordan sker salget? Ringer kunden op, ringer virksomheden op, får kunden besøg af en sælger, sker bestillinger per fax eller brev? Mål og Budget - Hvilke salgsmål findes? - Hvem er ansvarlig for at følge op på salgsmålene? - Har sælgerne fast løn eller er de provisionslønnede? - Foreligger der et budget for respektive sælger, forhandler, etc.? - Hvordan følges budgettet op og af hvem? - Hvordan følges resultatet af salgsaktiviteterne op? Prissætning - Hvilken prissætningsmetode bliver brugt: - Ordinære priser? - Introduktionspriser? - Stamkundepriser? - Volumenpriser (mængderabat)? - Sæsonpriser? - Mulighed for at forhandle? - Forskellige priser for forskellige målgrupper? - Anden prissætning? - Hvad er forskellen på virksomhedens prissætningsmetode og konkurrenternes? Distribution - Beskriv de distributionskanaler, som bruges. 14

16 Konkurrenter Her sammenlignes hovedkonkurrenterne og deres markedsandele med virksomhedens egne. Fakta om konkurrenterne - Hvilke virksomheder er konkurrenter? - Konkurrenternes ejerstruktur? - Konkurrenternes omsætning, salgsvolumen, lønsomhed og finansieringsstruktur? - Konkurrenternes forhandlerkanaler? - Hvordan markedsfører konkurrenterne sig? Konkurrenterne sammenlignet med virksomheden - Hvor unikke er virksomhedens produkter sammenlignet med konkurrenternes? - Hvilket modtræk kan man forvente fra konkurrenterne, hvis og når virksomheden lancerer nye produkter? - Faren for nye konkurrenter eller markedsaktører? - Hvordan er konkurrenternes stærke og svage sider sammenlignet med virksomhedens? - Produktfunktionen - Pålidelighed - Holdbarhed - Design - Leverancesikkerhed - Service - Markedsføring - Prissætning Kunder Her gives en beskrivelse af virksomhedens vigtigste kunder og deres andel af omsætningen, samt af håndteringen af de risici, som opstår, hvis virksomheden er afhængig af et begrænset antal kunder. Generelt om kunderne - Hvor findes kunderne geografisk? - Hvor mange kunder findes der i dag? - Er kunderne små eller store, køber de tit eller sjældent? - Hvordan er betalingsevnen? - Er kunderne forhandlere, distributører eller konsumenter? - Hvilke kunder og målgrupper er mest loyale imod virksomheden? - Prisfølsomhed? - Gennemsnitligt inkøbsbeløb? - Turn-over på kunderne? 15

17 Vigtigste kunder - Hvem er virksomhedens vigtigste kunder? - Hvis virksomheden er afhængig af få kunder, hvorledes håndteres da denne risiko? - På hvilken måde er disse kunder afhængige af virksomheden? Kundernes repræsentant - Hvem er beslutningstager hos kunden? - Er salgsprocessen kort eller lang? Produktion Her beskrives blandt andet aktuel og mulig kapacitet, produktionens tekniske niveau og fordele sammenlignet med konkurrenterne. Eget regi - Hvor stor en del af produktionen sker i eget regi? - Hvor sker produktionen geografisk? - Hvilke momenter er virksomheden ansvarlig for? Underleverandører - Hvor stor andel af produktionen er underleverandøren ansvarlig for? - Hvilke momenter er underleverandørerne ansvarlige for? - Hvor mange underleverandører findes der? - Er virksomheden afhængig af disse? - Hvordan håndteres en eventuel afhængighed for at mindske sårbarheden? - Hvordan er underleverandørens økonomiske situation? - Er nogle underleverandører afhængige af virksomheden? Effektivitet - Udvalgte nøgletal, f.eks. produktion per ansat, maskineffektivitet. Hvor mange er virksomme i produktionen? - Findes der nogen snæver sektor i produktionen? I så fald, hvordan håndteres dette? Produktionsmetodik - Produktionens tekniske niveau og fordele sammenlignet med konkurrenterne. - Behøves der specielt uddannede medarbejder i produktionen? - Teknikudvikling for fremstillingsudrustningen. 16

18 Økonomi - Hvordan sker indkøb og lagerholdning? - Er produktionen kapitalintensiv? - Er der investeringsbehov i produktionen? - Er der et rationaliseringspotentiale? - Forklar fremstillingskalkulen samt dækningsbidrag / dækningsgrad 1 og 2 for hvert væsentligt produkt. Leverandører Denne del beskriver hovedleverandørerne og deres økonomiske stilling. Generelt om leverandørerne - Hvor befinder leverandørerne sig geografisk? - Er der leverandører, der konkurrerer med hinanden? - Findes der nogen form for beskyttelse mod leverancer af dårlig kvalitet eller med forsinkelse? - Hvordan er leverandørens økonomiske situation? Nøgleleverandører - Hvem er de vigtigste leverandører? - Er virksomheden afhængig af nogle få leverandører? - Nøgleleverandørernes økonomiske stilling? - Hvis virksomheden er afhængig af nogle få leverandører, på hvilken måde har man da prøvet på at mindske afhængigheden af disse, i tilfælde af, at nogle af dem vælger kun at sælge til konkurrenterne? Aftaler - Foreligger der specifikke aftaler med leverandørerne? - Kræves der aftaler med leverandørerne, for at virksomheden skal fungere? Lokaler Her beskrives i korthed virksomhedens fysiske placering: ejerskab, lejemål og ekspansionsmuligheder. Lejede lokaler - Hvor længe er kontrakten bindende? - Hvor ligger lokalerne? - Lejeniveauer? Ejede lokaler/ejendommer - Markedsværdi. 17

19 - Belåning. - Type af lokale eller ejendom. Pladsbehov - Er de nuværende lokaler for små eller for store? - Er der ekspansionsmuligheder i de tilgængelige lokaler? Lokalisering - Er virksomheden henvist til placering i en bestemt by, f.eks. grundet lokaliseringsstøtte? Miljø Her diskuteres eventuelle forureninger af luft og vand, nuværende eller kommende tilpasninger samt tidligere og forventede miljøinvesteringer. Miljøproblemer - Medfører virksomhedens aktiviteter forureninger af luft og/eller vand m.v.? Tilladelser - Hvilke typer af miljøtilladelser har virksomheden brug for? Investeringer - Hvilke miljøinvesteringer er blevet foretaget indenfor de seneste fem år? - Hvilke miljøinvesteringer planlægges for de kommende fem år? Aftaler og tvister Nuværende tvister - Foreligger der nogen juridiske tvister, i givet fald i hvilken henseende? - Hvilke bliver konsekvenserne ved henholdsvis negativt og positivt udfald? Potentielle tvister - Kendes der på nuværende tidspunkt til tvistemål, som kan forventes at blive formål for juridisk behandling? - Hvilke værdier repræsenterer disse tvistemål for virksomheden? Væsentlige aftaler - Information om væsentlige aftaler, f.eks. royalty, licenser, optioner, leje-, leverandør og forhandleraftaler. 18

20 Forsikringer - Information om udformningen af virksomhedens forsikringsbeskyttelse: forsikringsfirmaer, forsikringens formål. Økonomisk situation Nuværende situation Her angives resultat for indeværende virksomhedsår, afvigelse fra budgettet, ordrestokkens størrelse samt lønsomhed. Omsætning - Omsætningen i indeværende virksomhedsår. - Budgetteret omsætning i indeværende virksomhedsår. - Årsag til eventuel afvigelse. - Omsætning i modsvarende periode i det foregående virksomhedsår. Resultater - Resultater i indeværende virksomhedsår. - Hvilket resultater er budgetteret for indeværende virksomhedsår? - Årsag til eventuel afvigelse. - Resultater i modsvarende periode i det foregående virksomhedsår. Ordrestokke - Hvad er værdien af allerede tegnede ordrer? - Hvornår vil ordrestokken kunne effektueres? - Hvor stor er ordrestokkens lønsomhed? - Til hvilke beløb er tegnede ordrer til dags dato budgetteret til? - Årsag til eventuel afvigelse. - Potentielle ordrer (inklusiv pågående forhandlinger) og beløb? - Hvornår skal ordrestokken effektueres? Balanceligningen - Størrelse på kundefodringer (inklusive overskuelig aldersfordeling)? - Størrelse på leverandørgæld (inklusive overskuelig aldersfordeling)? Likviditet - Eksisterende likviditet inklusiv uudnyttede kreditter. - Hvor meget er budgetteret som tilgængelig likviditet, inklusiv uudnyttede kreditter, med henblik på nuværende position? 19

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Præsentationsteknik. for dem som søger kapital. www.connectdenmark.com

Præsentationsteknik. for dem som søger kapital. www.connectdenmark.com Præsentationsteknik for dem som søger kapital www.connectdenmark.com Søger man kapital må man være i stand til at præsentere sin idé for alle! I den periode hvor virksomheden søger kapital, vil det være

Læs mere

FORRETNINGSPLAN FOR IVÆRKSÆTTERNE

FORRETNINGSPLAN FOR IVÆRKSÆTTERNE FORRETNINGSPLAN FOR IVÆRKSÆTTERNE Vejledning for udarbejdelse Kommuneqarfik Sermersooq, Erhvervsudviklingsafdelingen Udarbejdelse af en forretningsplan. En forretningsplan er en beskrivelse af den virksomhed,

Læs mere

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere

Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!"

Veje til vækst Tag dit pæne tøj på! Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!" 21. november 2013 Per Tønsberg Frandsen Lidt om mig 1 Tag dit pæne tøj på 2 Tag dit pæne tøj på 3 Agenda Finansieringskilder Finansieringen Den rette finansiering

Læs mere

Værdiskabende kvalificering

Værdiskabende kvalificering Værdiskabende kvalificering Vi kunne fordoble eksport-salget til nye markeder på få år, hvis vi ellers kunne få investeringen finansieret. Det viste sig umuligt at klare på traditionel vis, og vi var begyndt

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

Bliv klar til møde med banken

Bliv klar til møde med banken www.pwc.dk Bliv klar til møde med banken v/brian Rønne Nielsen Revision. Skat. Rådgivning. 7 år med finanskrise, lavvækst og uro i bankerne Karakteristika ved den nye virkelighed for SMV Knap likviditet

Læs mere

en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren

en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren 1 Kolofon Guide til bankrådgiveren, 2. udgave, juni 2014 ISBN 978-87-91887-60-4 Ophavsret: Finansrådet Publikationen kan hentes på Finansrådets

Læs mere

5. Kursusgang virksomhedsledelse

5. Kursusgang virksomhedsledelse 5. Kursusgang virksomhedsledelse Agenda: Entrepreneurship iværksætteri innovation - hvorfor? Hvem skal udvikle en forretningsplan Hvilke elementer er vigtige i en forretningsplan (det I skal fokusere på)

Læs mere

En bestyrelse skal gøre en forskel

En bestyrelse skal gøre en forskel En bestyrelse skal gøre en forskel LOS Landsmøde 13. april 2015 Teddy Wivel Min baggrund Uddannet Statsaut. revisor De seneste 10 år arbejdet med god selskabsledelse Forfatter til en række bøger om emnet

Læs mere

Et klart signal om dine idéers potentiale

Et klart signal om dine idéers potentiale Et klart signal om dine idéers potentiale Venture Intelligence Quotient IDEA- TM Indhold Venture Intelligence Quotient er et værktøj, der kan hjælpe iværksættere, investorer og andre interesenter med at

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

Tjekliste. for. [indsæt virksomhedsnavn]

Tjekliste. for. [indsæt virksomhedsnavn] Tjekliste for [indsæt virksomhedsnavn] Tjekliste Indholdsfortegnelse Første skridt...3 Økonomi...7 Geografisk placering...9 Virksomhedens profil...11 Administration...13 Markedsføring...15 Salg...17 Ansatte...19

Læs mere

Bilag 1.2: Plan for driften a) Budget med tilhørende redegørelse

Bilag 1.2: Plan for driften a) Budget med tilhørende redegørelse Bilag 1.2: Plan for driften a) Budget med tilhørende redegørelse Som en del af den plan for driften, ansøger skal udarbejde, skal der udfærdiges et budget med tilhørende redegørelse, som underbygger/dokumenterer

Læs mere

InnovationX. 29. November 2012

InnovationX. 29. November 2012 InnovationX 29. November 2012 Finansieringskilder Vækstfonden Ventureselskaber Innovationsmiljøer Egenfinansiering Pengeinstitutter Business Angel 1 Bank og investorer lægger vægt på, at virksomheden -

Læs mere

Bogen om nøgletal af Jesper Laugesen og Anette Sand

Bogen om nøgletal af Jesper Laugesen og Anette Sand Bogen om nøgletal Bogen om nøgletal af Jesper Laugesen og Anette Sand Regnskabsskolen A/S 2013 Udgivet af Regnskabsskolen A/S Wesselsgade 2 2200 København N Tlf. 3333 0161 www.regnskabsskolen.dk Redaktion:

Læs mere

1. Praktiske oplysninger om dig og din virksomhed

1. Praktiske oplysninger om dig og din virksomhed Indholdsfortegnelse 1. Praktiske oplysninger om dig og din virksomhed 2. Virksomhedsidéen 3. Produktet eller ydelsen 4. Markedet 5. Salg og markedsføring 6. Personlige ressourcer og kompetencer 7. Netværk

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Arbejdet med forretningsplanen kan mindske den store risiko, der er ved at starte egen virksomhed.

Arbejdet med forretningsplanen kan mindske den store risiko, der er ved at starte egen virksomhed. Vejledning til forretningsplan for Nordjysk Iværksætter Netværk. En forretningsplan er en beskrivelse af din virksomhed på papir. En forretningsplan er et godt beslutningsgrundlag, hvor du kan vurdere,

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Ny selskabslov, nye muligheder

Ny selskabslov, nye muligheder Ny selskabslov, nye muligheder Fordele og muligheder Bag om loven Den 29. maj 2009 blev der vedtaget en ny, samlet selskabslov for aktie- og anpartsselskaber. Hovedparten af loven forventes at træde i

Læs mere

LICENSAFTALER. Møde i Opfinderforeningen

LICENSAFTALER. Møde i Opfinderforeningen LICENSAFTALER Møde i Opfinderforeningen 27 august 2012 Martin Hjelm Kristensen Otello advokatfirma Licensbegrebet Licentia (latin) tilladelse At give en licens kaldes udlicentiering At sikre sig en rettighed

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04 03/05/04 THRANE OG THRANE A/S KØBER AKTIEMAJORITETEN I EUROCOM INDUSTRIES A/S Resumé ( Thrane & Thrane ) har indgået en aftale med EMG EuroMarine Electronics GmbH ( EuroMarine ) om køb af 88,6% af aktiekapitalen

Læs mere

af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008

af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008 Partnerkapital finansiering af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008 Om Vækstfonden Vækstfonden har et kapitalgrundlag på over 2 mia. kroner og er et af de største ventureselskaber

Læs mere

Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 4.1

Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 4.1 Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 4.1 Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 4.2 Variable omkostninger Materialer i alt 90,00 kr. Timeløn pr. produkt 26,00 kr. + Kapacitetsomkostninger

Læs mere

Kapitel 23 International distribution

Kapitel 23 International distribution Kapitel 23 International distribution Opgave 23.1 1. Hvad kaldes den vækststrategi, som Top-Toy ønsker at gøre brug af? Top-Toy ønsker at udvide salget til flere eksportmarkeder. Der er derfor tale om

Læs mere

5. mm virksomhedsledelse

5. mm virksomhedsledelse 5. mm virksomhedsledelse Agenda: Entrepreneurship iværksætteri innovation - hvorfor? Hvem skal udvikle en forretningsplan Hvilke elementer er vigtige i en forretningsplan (det I skal fokusere på) Evnen

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Begrundelser for samarbejde Forskellige samarbejdsmodeller

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Forretningsplan for. [Specialbutik]

Forretningsplan for. [Specialbutik] Forretningsplan for [Specialbutik] Nærværende skabelon for Forretningsplan for [Specialbutik] har været anvendt i praksis i forbindelse med ansøgning om banklån og kassekredit på i alt kr. 550.000 Enhver

Læs mere

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Microsoft Partner Awards W O R L D W I D E 2009 AWARD WINNER Mamut Partnerprogram Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Enestående forretningsmuligheder som Mamut Partner I

Læs mere

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP. Christian Huus Jensen, COWI

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP. Christian Huus Jensen, COWI Grønt Udviklings og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP Christian Huus Jensen, COWI Forretningsplan indhold Projektets output A28 (maks1 side) Markedet og kunder A29 (maks½ side) Forretningsgrundlag

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Økonomi. ECCO Sko A/S 2. Store tal i koncernregnskabet 3. Butiksregnskabet 4. Butiksdriften 5. Ejerforhold i detailledet 6.

Økonomi. ECCO Sko A/S 2. Store tal i koncernregnskabet 3. Butiksregnskabet 4. Butiksdriften 5. Ejerforhold i detailledet 6. Økonomi ECCO Sko A/S 2 Store tal i koncernregnskabet 3 Butiksregnskabet 4 Butiksdriften 5 Ejerforhold i detailledet 6 Fra ko til sko 7 damkjær & vesterager 1 ECCO Sko A/S ECCO er en familieejet virksomhed

Læs mere

Danske Havne. Anlægsinvesteringer i et økonomisk perspektiv - Klaus Ahm, Partner i EY. August 2014

Danske Havne. Anlægsinvesteringer i et økonomisk perspektiv - Klaus Ahm, Partner i EY. August 2014 Danske Havne Anlægsinvesteringer i et økonomisk perspektiv - Klaus Ahm, Partner i EY August 2014 Anlægsinvesteringer i et økonomisk perspektiv Danske havne har ambitiøse udviklingsplaner baseret på nye

Læs mere

National Entreprenørskabsmesse 2014 CP Bizz Mart. Kategori: Idé og produkt/serviceydelse. Team: Standnr.: Max. point. Point

National Entreprenørskabsmesse 2014 CP Bizz Mart. Kategori: Idé og produkt/serviceydelse. Team: Standnr.: Max. point. Point National Entreprenørskabsmesse 14 CP Bizz Mart Kategori: Idé og produkt/serviceydelse Ideen Hvor gode er eleverne til kort og præcist at fortælle om deres produkt/serviceydelse (Elevatortale)? I hvor høj

Læs mere

Forretningsplan. Disposition

Forretningsplan. Disposition Forretningsplan Forretningsplanen er tænkt som et udviklingsværktøj du arbejder på igennem dit forløb på Dynamoen. En forretningsplan er en beskrivelse af den virksomhed, du ønsker at etablere og en plan

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

ANSØGNING VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE FOR

ANSØGNING VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE FOR Side 1 ANSØGNING OG VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE FOR (virksomhedens navn, adresse og telefonnummer) UDARBEJDET DEN: (dato) Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Virksomhedens idégrundlag 3. Virksomhedens

Læs mere

Oktober 2011 Analyse af danske virksomheders likviditet. Analyse fra Soliditet

Oktober 2011 Analyse af danske virksomheders likviditet. Analyse fra Soliditet Oktober 2011 Analyse af danske virksomheders likviditet Analyse fra Soliditet 1 Resume Mange af landets små og mellemstore virkosmheder er pressede fra flere sider. Kunderne kræver længere betalingsfrister

Læs mere

Iværksætterkursus. 29. oktober 2013. John Merkelsen. Vækstkonsulent 5121 5801. John.merkelsen@gmail.com

Iværksætterkursus. 29. oktober 2013. John Merkelsen. Vækstkonsulent 5121 5801. John.merkelsen@gmail.com Iværksætterkursus 29. oktober 2013 John Merkelsen John.merkelsen@gmail.com Vækstkonsulent 5121 5801 Hvem har brug for en forretningsplan - iværksætteren - den nyetablerede virksomhed - værktøj for virksomheden

Læs mere

Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013

Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013 Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013 Dato: Sagsbehandler J.nr. 30. april 2014 JOSKA Internt dokument Indhold Lovgrundlag Beskrivelse af overvågningsprogrammet - Programmets omfang

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Fokus på din forretning

Fokus på din forretning Fokus på din forretning 1.000 mindre virksomheders syn på udfordringer og muligheder i hverdagen og fremtiden Maj 2014 Mindre virksomheder i Danmark vejrer morgenluft Mindre virksomheder er vigtige for

Læs mere

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Af Knud Ramian I bogens første udgave fandtes et kapitel om, hvordan man organiserer sig omkring et casestudie. Det indeholdt gode råd til dem, der skal

Læs mere

Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3

Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3 11. Regnskabsanalyse Opgave 11.1 Fra en attraktionsparks regnskaber for de foregående år foreligger der følgende sammentrængte regnskaber. Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3 Nettoomsætning 7.000

Læs mere

Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Allerød, 4. oktober 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard

Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Allerød, 4. oktober 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Allerød, 4. oktober 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Agenda Tidens tendenser i markedsføring Sociale medier og nutidens digitale netværk Behøver jeg

Læs mere

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn At vurdere websteder af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn Trykt materiale, f.eks. bøger og aviser, undersøges nøje inden det udgives. På Internet kan alle, der har adgang til

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Vores forretningsprincipper

Vores forretningsprincipper Vores forretningsprincipper 1 Bæredygtig værdiskabelse Vores forretningsprincipper Vores forretningsprincipper Forretningskoncept Fremgangsfaktorer Strategi Vores værdier Adfærdskodeks Politikker "Vores

Læs mere

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Få gode råd til: - Hvordan du dokumenterer og forklarer din forretning i dag - Hvordan du dokumenterer og præsenterer dine planer for i morgen 2 Klar

Læs mere

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet:

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet: Kendelse af 28. oktober 1998. 98-35.914. Spørgsmål om, hvorvidt en pensionskasse måtte være medejer af en nærmere bestemt erhvervsvirksomhed. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 5. (Holger Dock, Suzanne

Læs mere

Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity. Erik Holm

Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity. Erik Holm Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity Erik Holm De mange myter om kapitalfonde Myter De er skadelige for beskæftigelsen (samfundet) De er meget lukkede De skaber kun værdi med låneteknik De

Læs mere

Revisorinstruks af 19. februar 2015 om erklæring om vandselskabers deltagelse i anden virksomhed

Revisorinstruks af 19. februar 2015 om erklæring om vandselskabers deltagelse i anden virksomhed Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4602-00017 Ref. ANMMA Den 19. februar 2015 Revisorinstruks om erklæring for vandselskabers deltagelse i anden virksomhed (tilknyttede aktiviteter) Revisorinstruks

Læs mere

K/S. Mando 44. INVESTERING I SOLCELLEPARKER I TYSKLAND PÅ 0,9 MWp

K/S. Mando 44. INVESTERING I SOLCELLEPARKER I TYSKLAND PÅ 0,9 MWp K/S Mando 44 INVESTERING I SOLCELLEPARKER I TYSKLAND PÅ 0,9 MWp Investering i attraktive solceller i Tyskland Produktionstal kendt og idriftsat i 2013 En andel på 10 % kræver indskud på DKK 366.756 Fradraget

Læs mere

Obligatorisk uddannelsesdag Early Warning

Obligatorisk uddannelsesdag Early Warning Obligatorisk uddannelsesdag Early Warning Finansiering, håndtering af pengeinstituttet Hanne Marie Halgaard Programpunkter Indledning Banken Sagsgang i banken Troværdighed Bankens vurdering af et kundeforhold

Læs mere

Notat. Omhandlende Biokraft A/S. Udarbejdet den 21. juli 2008.

Notat. Omhandlende Biokraft A/S. Udarbejdet den 21. juli 2008. Notat Omhandlende Biokraft A/S Udarbejdet den 21. juli 2008. Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Notat fra BDO Kommunernes Revision 4-6 Anbefalinger 7-8 Bilag 9 2 Indledning Dette er notat er udarbejdet

Læs mere

Ejerskab og finansiering

Ejerskab og finansiering Ejerskab og finansiering Oversigt og eksempler Overblik Ejerskab og finansiering er et spørgsmål om at optimere: Økonomiske parametre: Skat, renter, udgifter Organisatoriske opgaver: Regnskaber, rapportering

Læs mere

1.1. Overordnende opgaver og ansvar. 1.2. Formanden og næstformanden for bestyrelsen. 1.3. Bestyrelsens sammensætning og organisering FAKTA

1.1. Overordnende opgaver og ansvar. 1.2. Formanden og næstformanden for bestyrelsen. 1.3. Bestyrelsens sammensætning og organisering FAKTA FAKTA Erhvervsfondsudvalgets udkast til anbefalinger for god fondsledelse i erhvervsdrivende fonde (oversigtsskema) 1. Bestyrelsens opgaver og ansvar 1.1. Overordnende opgaver og ansvar 1.1.1. Det anbefales,

Læs mere

Forretningsudvikling - din checkliste til en bedre bundlinie

Forretningsudvikling - din checkliste til en bedre bundlinie Forretningsudvikling - din checkliste til en bedre bundlinie Enhver virksomhed bør løbende formulere og vedligeholde strategiske planer for forretningens udvikling. Nye teknologier og ændrede kundeønsker

Læs mere

Business Horsens. Tilfredshedsundersøgelse. Marts 2013

Business Horsens. Tilfredshedsundersøgelse. Marts 2013 Business Horsens Tilfredshedsundersøgelse Marts 2013 Generelt om undersøgelsen Tabel 1: Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 30.1 21.3.2013 Målgruppe: 644 virksomheder i Horsens kommune

Læs mere

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv www.pwc.dk Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv Medarbejderne er virksomhedens største aktiv og udgør samtidig dens største, potentielle risiko. En virksomheds kultur er defineret

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

KAPITEL 4 Bestyrelsen og de andre

KAPITEL 4 Bestyrelsen og de andre KAPITEL 4 Bestyrelsen og de andre 4.1 Bestyrelsen og ejerne 4.1.1 Flere ejere 4.2 Bestyrelsen og generalforsamlingen 4.3 Bestyrelsen og direktionen 4.4 Bestyrelsen og revisionen 4.4.1 Lovgrundlag for revisionen

Læs mere

Sælg din ide og sælg dig selv

Sælg din ide og sælg dig selv Workshop 4 BlueInnovationCamp Sælg din ide og sælg dig selv Hans Peter Wolsing iværksætterkoordinator hpw@vhnordjylland.dk Jeg har valgt at sige noget om 3 ting: Markedsføring i alt Præsentation af idé

Læs mere

Af Susanne Høiberg, HØIBERG A/S

Af Susanne Høiberg, HØIBERG A/S Af Susanne Høiberg, HØIBERG A/S Det er en almindelig misforståelse, at blot man har patentbeskyttet sin produktion, så kan den også lovligt komme på markedet. Mange virksomheder med forskning og udvikling

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 Notat til statsrevisorerne om Lønmodtagernes Dyrtidsfonds engagement i Sevryba International Shipping Ltd. (SISL) I. Indledning 1. Statsrevisorerne

Læs mere

Nye markeder Eksport & Import

Nye markeder Eksport & Import Nye markeder Eksport & Import Valutarådgiver Bjarne Olesen, Jyske Bank Side 1/21 Valutarisiko kan/skal den elimineres? Klar defineret valutapolitik Valutarisiko en risiko der kan gøres noget ved Terminsforretninger

Læs mere

D ANMAr KS EKSPOr TKr EDi T. Sælg mere. Hjælp dine udenlandske kunder med finansiering, og styrk dit salg

D ANMAr KS EKSPOr TKr EDi T. Sælg mere. Hjælp dine udenlandske kunder med finansiering, og styrk dit salg D ANMAr KS EKSPOr TKr EDi T Sælg mere Hjælp dine udenlandske kunder med finansiering, og styrk dit salg EKF kan skaffe din kunde et lån, som udelukkende kan bruges til at købe dine varer Foto: AAlborg

Læs mere

Holbæk Regionens Erhvervsråd. Forretningsudvikling i teori og praksis

Holbæk Regionens Erhvervsråd. Forretningsudvikling i teori og praksis Holbæk Regionens Erhvervsråd Forretningsudvikling i teori og praksis Forretningsudvikling teori Dagsorden v/jesper Salling Nielsen Forretningsudvikling praksis v/arkitekt Thomas Kullegaard Jesper Salling

Læs mere

Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg.

Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg. Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg. Introduktion Introduktion Nærværende kommissorium kan anvendes som inspiration til udarbejdelse af kommissorier for revisionsudvalg etableret som selvstændige

Læs mere

HD-studiet l.del ERHVERVSØKONOMI. 31.maj 2006. eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte

HD-studiet l.del ERHVERVSØKONOMI. 31.maj 2006. eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte 20J' 1 HD-studiet l.del ERHVERVSØKONOMI 31.maj 2006 eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte Dette opgavesætbeståraf4 opgaver, der vejledende forventes at indgå i bedømmelsen afden samlede

Læs mere

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase DinnerdeLuxe En virksomhedscase Indhold Introduktion til casen. 3 Om DinnerdeLuxe. 3 Vigtige partnerskaber. 4 Introduktion til casen DinnerdeLuxe Aps er en dansk virksomhed, og denne eksempelcase handler

Læs mere

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner. - den korte version. Udvalget for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner. - den korte version. Udvalget for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner JANUAR 2011 WWW.KUM.DK God ledelse i selvejende kulturinstitutioner - den korte version 2 3 Forord Kulturministeriet nedsatte i februar 2010 et udvalg, der skulle udarbejde anbefalinger for god ledelse

Læs mere

Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007. Søren Steen Rasmussen Vækstfonden

Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007. Søren Steen Rasmussen Vækstfonden Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007 Søren Steen Rasmussen Vækstfonden Oversigt over Vækstfonden Vækstfonden medfinansierer små og mellemstore virksomheder Vækstfonden fokuserer

Læs mere

1. Indledning. Det nye serviceselskab etableres som et datterselskab af Greve Forsyning Holding A/S og af Solrød Holding A/S.

1. Indledning. Det nye serviceselskab etableres som et datterselskab af Greve Forsyning Holding A/S og af Solrød Holding A/S. Greve Kommune Solrød Kommune Ejerstrategi for alle de af Greve Kommune hhvs. Solrød Kommune hver for sig og i fællesskab stiftede selskaber inden for spildevand og renovation, herunder det fælles serviceselskab

Læs mere

Kapitel 26 Markedsføringsplan

Kapitel 26 Markedsføringsplan Kapitel 26 Markedsføringsplan Opgave 26.1 1. Hvad forstås der ved en markedsføringsplan? Markedsføringsplanen fortæller virksomhedens medarbejdere hvilke sammenhænge der er mellem virksomhedens markedsføringsmæssige

Læs mere

Sådan får du hjælp i Væksthuset til din virksomheds eksport? Steen Lohse Væksthus Hovedstadsregionen. Vækstmøde den 28.

Sådan får du hjælp i Væksthuset til din virksomheds eksport? Steen Lohse Væksthus Hovedstadsregionen. Vækstmøde den 28. Sådan får du hjælp i Væksthuset til din virksomheds eksport? Steen Lohse Væksthus Hovedstadsregionen Vækstmøde den 28. januar 2014 Et Væksthus i hver region Målgruppen er ambitiøse virksomheder og iværksættere

Læs mere

CONNECT DENMARK S PITCH-TRÆNING INFORMATION & TIPS TIL EN GOD PITCH

CONNECT DENMARK S PITCH-TRÆNING INFORMATION & TIPS TIL EN GOD PITCH CONNECT DENMARK S PITCH-TRÆNING INFORMATION & TIPS TIL EN GOD PITCH 1 OVERBLIK 1/2 GENEREL INFORMATION HVAD ER EN ELEVATOR PITCH 5 HVAD ER MÅLET 6 PITCH-TRÆNING INFORMATION UDBYTTET AF PITCHTRÆNING 8 HVEM

Læs mere

Strategisk kommunikation. Et kursus til virksomheder i it-branchen

Strategisk kommunikation. Et kursus til virksomheder i it-branchen Strategisk kommunikation & PR Et kursus til virksomheder i it-branchen Communication works for those who work at it John Powell Kommunikation, kommunikation, kommunikation. Internt og eksternt, ved kriser

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Finansiering med Vækstfonden

Finansiering med Vækstfonden Finansiering med Vækstfonden Lån og kautioner Henrik Holst Elstrøm & Michael Eg Vejle, den 18. december 2014 Agenda Kort om Vækstfonden Hvem kan vi finansiere Det hjælper vi med Sådan gør vi Sådan kommer

Læs mere

2 Indledning... 3 3 Værdien af virksomheden... 4. 4 Køberen... 4. 5 Generationsskifte... 5. 6 Processen... 6. 7 Centrale spørgsmål...

2 Indledning... 3 3 Værdien af virksomheden... 4. 4 Køberen... 4. 5 Generationsskifte... 5. 6 Processen... 6. 7 Centrale spørgsmål... Køb og salg af rengørings- og servicevirksomhed Dansk Servicekonsulent er landsdækkende og har igennem 33 år opbygget et indgående kendskab til branchen og derigennem et omfattende netværk som efterspørger

Læs mere

Viden ind i virksomheden - skab vækst med en professionel bestyrelse. 5. Maj 2015

Viden ind i virksomheden - skab vækst med en professionel bestyrelse. 5. Maj 2015 Viden ind i virksomheden - skab vækst med en professionel bestyrelse 5. Maj 2015 Agenda 1) Hvad er virksomhedernes typiske kendetegn? 2) Hvorfor en bestyrelse? 3) Hvilke opgaver har en bestyrelse? 4) Gør

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

Kan det stadig betale sig at investere i vindmøller?

Kan det stadig betale sig at investere i vindmøller? V I N D M Ø L L E R Kan det stadig betale sig at investere i vindmøller? Temadag i Fredericia 24. april 2015 Torben Sørensen Dagsorden 1. Projektet i hovedtræk 2. Fokusområder ved investering i vind 3.

Læs mere

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18 1 af 6 1. Sammendrag K.E.A Totalentreprise agerer som samlet totalentreprenør for bygherre, vi varetager alle de ydelser, der udgør en nødvendig helhed for gennemførelse af den aftalte opgave. Vi er derfor

Læs mere

Ansøgning gode råd. Følgende er et eksempel, som du kan lade dig inspirere af.

Ansøgning gode råd. Følgende er et eksempel, som du kan lade dig inspirere af. Ansøgning gode råd Din ansøgning skal i bund og grund være et argument for, hvorfor netop du skal inviteres ind til en samtale. I ansøgningen har du mulighed for at give et indtryk af din personlighed

Læs mere

Kapital til vækst. Væksthus Hovedstadsregionen, 15. november 2011

Kapital til vækst. Væksthus Hovedstadsregionen, 15. november 2011 Kapital til vækst Væksthus Hovedstadsregionen, 15. november 2011 Take-away fra de kommende minutter Et par tanker om: 1. Eksterne investorer er det en god idé, og hvordan har finanskrisen ændret spillereglerne?

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Den gode ansøgning. Følgebrevet er det første som sagsbehandleren ser, og som derved danner det første vigtige indtryk af ansøgeren.

Den gode ansøgning. Følgebrevet er det første som sagsbehandleren ser, og som derved danner det første vigtige indtryk af ansøgeren. DEN GODE ANSØGNING Den gode ansøgning De nedenstående 16. punkter skal betragtes som en generel standardskabelon til projektansøgningen. Det er forskelligt hvor fyldestgørende en projektansøgning støtteyderne

Læs mere

Auriga som investering

Auriga som investering Auriga som investering Medlemsarrangement Dansk Aktionærforening Nordjylland 26. maj 2014 V/ Lene Faurskov, Manager, Investor Relations Helping you grow Udsagn om fremtidige forhold Denne præsentation

Læs mere

KAPITAL- OG VENTUREFONDE

KAPITAL- OG VENTUREFONDE KAPITAL- OG VENTUREFONDE NÅR INVESTORER MISLIGHOLDER Af advokat Rebecca Vikjær Sandholt og advokat Jakob Mosegaard Larsen, Nielsen Nør ager 1. INTRODUKTION Kapital- og venturefonde opererer således, at

Læs mere

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse Samfundet stiller i dag store krav til erhvervslivet i almindelighed og byggebranchen i særdeleshed. Og en ting er sikkert: Kravene

Læs mere

- SÅDAN ARBEJDER DU MED INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER(IPR) I HELE PROCESSEN FRA IDÉ TIL SALG.

- SÅDAN ARBEJDER DU MED INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER(IPR) I HELE PROCESSEN FRA IDÉ TIL SALG. Få din virksomhed til at vokse med IPR - SÅDAN ARBEJDER DU MED INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER(IPR) I HELE PROCESSEN FRA IDÉ TIL SALG. 2 INDHOLD Produktudvikling Produktion Salg & Markedsføring Internationalisering

Læs mere

Målbeskrivelse nr. 3: Den dekomponerede rentabilitetsanalyse

Målbeskrivelse nr. 3: Den dekomponerede rentabilitetsanalyse HA, 5. SEMESTER STUDIEKREDS I EKSTERNT REGNSKAB Esbjerg, efteråret 2002 Målbeskrivelse nr. 3: Den dekomponerede rentabilitetsanalyse Valdemar Nygaard Temaet bliver gennemgået med udgangspunkt i kapitel

Læs mere

Når viden introduceres på børsen

Når viden introduceres på børsen 28. marts 2000 Når viden introduceres på børsen Peter Gormsen*, Per Nikolaj D. Bukh* og Jan Mouritsen** *Aarhus Universitet, **Handelshøjskolen i Købehavn Et af de centrale spørgsmål i videnregnskabsprojektet

Læs mere