Forretningsplan. Sådan skriver du en vindende forretningsplan.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forretningsplan. Sådan skriver du en vindende forretningsplan. www.connectdenmark.com"

Transkript

1 Forretningsplan Sådan skriver du en vindende forretningsplan

2 En praktisk vejledning En forretningsplan skal beskrive forretningsidéen, hvordan virksomheden er tænkt at fungere, hvad virksomheden planlægger at gøre, virksomhedens mål, og hvordan man tænker at nå disse. Hvorfor har man brug for en forretningsplan? En forretningsplan skal tydeligt kunne beskrive virksomhedens mål, både internt og eksternt. Det gælder om at fortælle noget om virksomheden og noget mindre om produktet. Alle virksomhedens aspekter må nøjagtigt granskes, og der må findes svar på alle tænkelige spørgsmål. Forretningsplanen udgør derfor et meget effektivt redskab, når det gælder om at præcisere forretningsanliggende og mål. For den, som skriver forretningsplanen, gælder det om at lægge forskellig vægt på forskellige momenter. I praksis indebærer dette, at man har flere versioner af sin forretningsplan. Man tilpasser grundstammen efter formål og målgruppe. Internt giver forretningsplanen en god basis, når det gælder om at hverve en slagkraftig bestyrelse, ledelse og personale. Forretningsplanen skaber retningslinier, som ledelsen kan følge, og giver milepæle og referencepunkter, som kan bruges til at måle fremskridtene. Arbejdet med forretningsplanen gør desuden, at man bliver nødt til at tænke efter, strukturere og formulere virksomheden. Eksternt viser forretningsplanen, for blandt andre præsumptive investorer, kunder og leverandører, at idéerne er sunde, samt at prognosen bygger på beviselige fakta med målbare faktorer. Forretningsplanen er et dynamisk dokument. Den bør opdateres og tilpasses for så vidt som muligt at afspejle nye situationer. Alle virksomheder bør have en form for løbende forretningsplan, hvor mål, vedrørende udvikling og økonomi m.v., skrives op for hvert år. Din virksomhed bør have en forretningsplan, uanset om du søger bidrag til at starte en ny virksomhed, eller om virksomheden søger 100 millioner kroner fra investorer. Du bør have en forretningsplan om du driver et lille supermarked, en større virksomhed som udvikler avanceret medicinsk udrustning eller en stor koncern med flere datter- og interessevirksomheder, der omsætter for milliardbeløb. Uafhængigt af forretningens størrelse og art bygger forretningsplanen på de samme principper, hvilket vil fremgå af denne redegørelse. Den største forskel er mængden og typen af information. 1

3 I korthed - Forretningsplanen beskriver virksomheden. - Forretningsplanen forankrer virksomheden hos interessenterne. - Forretningsplanen ændres i takt med virksomheden. Målgrupper Hvem kommer til at kigge på forretningsplanen? Det bliver dem, som tænker på at satse på virksomheden, hverve virksomheden som kunde eller hjælpe virksomheden. Det vil sige: - banker - investeringsspekulanter - eventuelle strategiske partnere - eventuelle fusions- eller erhvervspartnere - kunder - leverandører - distributører - advokatfirmaer - revisionsfirmaer - forsikringsfirmaer etc. Forskellige målgrupper læser forretningsplanen forskelligt. En bankdirektør siger følgende om forretningsplanen: Ved kreditgivning er forretningsplanen en af de vigtigste hjørnestene i beslutningen. Vi kigger på virksomhedens nuværende position, idet vi tager indtegninger i virksomheden som sikkerhed. Specielt omhyggelige er vi med ordrestokke, balanceregningens stabilitet, lønsomhedsudviklingen frem til nu, ejernes stabilitet, virksomhedskonstruktionen og eventuelle juridiske tvistemål. Dernæst ser vi på virksomhedens fremtid, nye produkter, trusler og muligheder samt selvfølgelig økonomiske prognoser. Men vi er skeptiske overfor virksomheder, der kommer med forretningsplaner med fremskrivninger på tre år, med budgettet bestemt til kronen og med diagrammer overalt, men uden at være underbyggede af fakta. Den slags forretningsplaner er en advarsel imod at engagere sig i virksomheden. Derimod er vi meget opmærksomme på den sproglige udformning, lay-out og kvaliteten i faktagrundlaget. Venture capital-virksomheden Venture capital-virksomheden har et andet syn på forretningsplanen: Vi kigger først og fremmest på fremtidspotentialet i virksomheden. Vil virksomheden kunne børsnoteres inden for et par år? Den nuværende position er vigtig men ikke afgørende, det vigtigste er, hvad man kan gøre med 2

4 virksomheden, og hvor meget, det vil koste at nå derhen. Hvor meget er vi nødt til at medvirke finansielt? Hvordan bliver vores økonomiske eksponering? Og, måske det vigtigste, hvem er den ansvarlige? Er det en entreprenør, en sælger, som kan gennemføre forretninger og bygge virksomheden op? Det er i orden, hvis virksomheden indtil nu har kørt med tab, bare der er potentiale i at bygge virksomheden op. Nøglen er den ansvarlige, entreprenøren. Salgschefen Salgschefen ved et hurtigt voksende firma mener, at forretningsplanen var det afgørende for hendes beslutning om at tage imod jobbet: Da jeg blev kontaktet af rekrutteringsfirmaet, var forretningsplanen noget af det første, jeg spurgte efter. I forretningsplanen kunne jeg læse, at man tænkte at satse på mit virksomhedsområde, og at man budgetterede midler for at finansiere tilvæksten. Endvidere kunne jeg læse, at virksomheden bar præg af en entreprenør-mæssig tankegang. Jeg havde tidligere fået tilbud om andre attraktive stillinger, men enten havde virksomheden ikke nogen forretningsplan, eller også afslørede forretningsplanerne en mangel på fremtidssatsninger. Med dette som baggrund besluttede jeg mig for ikke at tage disse jobs. Det har jeg aldrig fortrudt. Det gælder derfor om, at have insigt i, hvad modtageren af forretningsplanen lægger vægt på. Lad os eksemplificere med banken og venture-capital-virksomheden: Bankens udgangsposition, når den læser forretningsplanen, er at finde ud af, om virksomheden har mulighed for at betale lånene tilbage. Derudover er fremtidspotentialet vigtigt, men der må ikke være sådan, at risikoniveauet i virksomheden bliver alt for højt. Kapitalbrist kan opstå, hvilket kan lede til, at banken bliver tvunget til at låne flere penge ud. Venture-capital-virksomheden lægger derimod vægt på fremtidspotentialet; nuværende position er kun springbrættet til fremtiden, det vil sige man har et højere risikoniveau. Derfor læser man forretningsplanen ud fra et andet perspektiv end banken. Forretningsplanens forskellige formål og målgrupper fremgår i følgende opstilling: Formål Styreinstrumenter Præsentation og salg Forankring Rekruttering Målgruppe Direktør, ledelse, ejere, bestyrelse Eksterne interessenter, eksempelvis finansfolk Medarbejdere, direktør, ledelse, ejere, bestyrelse Potentielle og nye medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer 3

5 For den, som skriver forretningsplanen, gælder det om at lægge forskellig vægt på forskellige momenter i forretningsplanen. I praksis indebærer dette, at man har et antal versioner af sin forretningsplan. Man tilpasser grundstammen efter formål og målgruppe. I korthed: - Forretningsplanens indhold skal tilpasses til formålet og målgruppen. Udformning Forskellige målgrupper interesserer sig for forskellige ting i forretningsplanen. Når du udformer forretningsplanen, må du først tænke igennem, hvad læseren kan anse for vigtigt. Derudover er det vigtigt at huske på følgende punkter: - Den bør højst være 20 sider, inklusiv bilag Læseren kan miste interessen, hvis forretningsplanen bliver for lang. En person, som er vant til forretningsplaner, har desuden en viden om, hvilken information, som er væsentlig, og fokuserer derfor kun på denne del. - Supplerende oplysninger bør præsenteres i bilag Løbeteksten i forretningsplanen skal være sammenfattende. I teksten skal der findes tydelige henvisninger til bilagene, som indeholder den detaljerede information. - Forretningsplanen skal være letforståelig Hvis man ikke kan præsentere sine produkter, så en ikke-ekspert forstår meningen, har man åbenlyse problemer med at håndtere virksomhedens markedsføring. Brug et korrekt hverdagssprog, uden fagudtryk. Selv om du ved, at læseren er ekspert, kan forretningsplanen overrækkes til læserens kollega til bedømmelse, og kollegaen er måske dygtig til balanceregninger, men forstår ikke produktet. Da kan vedkommende måske give en negativ udtalelse om din virksomhed. - Redigeringen må være nydelig og overskuelig En kendt Venture Capitalist har sagt, at det tager fem minutter at læse en forretningsplan igennem; så er en investeringsbeslutning truffet. I fokus er virksomhedens entreprenørmæssige evne, ordrestokkens størrelse og balanceregningens stabilitet. Selv om ikke alle forretningsplanens læsere træffer så hurtige beslutninger, er overskueligheden afgørende for, om man kan forstå planens indhold. En nydelig redigering højner således forretningsplanens informationsværdi væsentligt. 4

6 - Henvisning til fakta skal ske Alle påstande må være understøttede af fakta. Hævder du eksempelvis, at markedet vil øges med 50 procent hvert år, må du angive, hvorfra denne information er hentet. Ellers mister forretningsplanen troværdighed, og læseren bliver mistænksom. - Informationen skal tilpasses til formålet med forretningsplanen og efter målgruppen, men må ikke blive forvrænget Som vi tidligere har nævnt, må informationen tilpasses, men ikke blive forvrænget. Eksempelvis har det gennem de sidste år været populært at investere i IT-virksomheder. Tendensen er blevet sådan, at de forretningsplaner, som bliver præsenteret for investorer er skrevet som om virksomheden har været IT-relateret, selv for de virksomheder, der ikke engang har været IT-indrettede. Den slags bliver gennemskuet, og forretningsplanen mister tillid. Investoren bliver forsigtig. - Du bør forberede og indøve en mundtlig præsentation af din forretningsplan Når du overrækker en forretningsplan vil det oftest ske i forbindelse med en mundtlig præsentation. Forbered en sådan; det bør højst tage otte minutter at fremføre den, og den skal indeholde de budskaber, som du mener er væsentlige for modtageren. Den mundtlige præsentation skal fremføres, så modtageren får en positiv instilling til forretningsplanen og tror på virksomheden. - Informationen i forretningsplanen skal være så konkret, at den kan bruges som beslutningsgrundlag Forretningsplanen skal være jordnær og konkret i sin argumentation. Et eksempel er den forretningsplan, som hævdede at man regnede med at erhverve sig 20 procent af det svenske marked. Der fandtes ikke nogen nærmere argumentation eller faktagrundlag. En sådan forretningsplan kan f.eks. en kreditgiver ikke bruge som underlag for sin beslutning om at yde kredit - den mister troværdighed. - Løb aldrig med en halv vind Lyv aldrig i forretningsplanen og forvræng ikke fakta. Før eller siden bliver usandheden afsløret, og du skader da både modparten, virksomheden og dig selv. - Forretningshemmeligheder Formålet med forretningsplanen styrer hvilke momenter, der skal tages med. Skal forretningsplanen bruges i en første indledende forretningskontakt med en investor, bør forretningshemmeligheder udelades. Det samme gælder, hvis forretningsplanen skal bruges i indledende kontakter ved rekruttering af nye medarbejdere. 5

7 - Benyt ekstern kompetence En person, der har erfaring med forretningsplaner bør læse planen igennem. Det skal helst være en person der har erfaring med, hvordan den aktuelle målgruppe tænker og reagerer, når de læser forretningsplaner. Hvis man endnu ikke formelt har startet firmaet, bør man benytte en revisor til at gennemlæse forretningsplanen. Forretningsplanen skal bearbejdes grundigt såvel sprogligt som redigeringsmæssigt af nogen, som behersker det. Ligeledes er det af værdi, hvis man benytter ekstern kompetence til at udforme forretningsplanen indholdsmæssigt. Se det som en investering - forretningsplanen er et af de vigtigste værktøjer til for eksempel at tiltrække investorer. - Kom hurtigt i gang med udformningen af forretningsplanen Selv om du oplever, at der ikke findes noget akut behov for en forretningsplan for virksomheden, anbefaler vi alligevel, at du udarbejder en. Når du senere kommer i en situation, hvor der virkelig har brug for en forretningsplan, ligger den klar. I korthed: - Forbered udformningen af forretningsplanen nøjagtigt - Lad forskellige personer læse forretningsplanen igennem - Lyv ikke i forretningsplanen Indhold I dette afsnit skal vi kigge nærmere på, hvad en forretningsplan skal indeholde. Brug rubrikkerne som udgangspunkt. Du skal tilpasse forretningsplanens indhold til virksomhedens situation, formål og målgruppe. Mange finansfolk har deres egne formål med forretningsplaner. Hvis du kommer i kontakt med en sådan, bør du omhyggeligt studere de rubrikker og den information, som vedkommende søger i en forretningsplan. Enten justerer du planen eller også skriver du en ny, som følger finanspersonens præferencer. Sidstnævnte bør ikke tage for meget tid, eftersom man allerede har grundinformationen tilgængelig. Her følger et forslag til rubrikker som forretningsplanen kan indeholde. 1. Sammenfatning 2. Forretningsidé 3. Baggrund 4. Ejer 6

8 5. Bestyrelse og revisor 6. Virksomhedsbestyrelse 7. Organisation 8. Produkter 9. Markeder og markedsføring 10. Salg og distribution 11. Konkurrenter 12. Kunder 13. Produktion 14. Leverandører 15. Lokaler 16. Miljø 17. Aftaler og tvister 18. Økonomisk situation - nuværende position 19. Finansiering 20. Omkostningsstruktur 21. Kapitalbehov 22. Investeringer 23. Økonomisk udvikling - prognoser 24. Mulige problemer 25. Muligheder for afkast Bilag Sammenfatning Den første del i forretningsplanen er en sammenfatning. Den skal være kort og koncis og bestå af højst to sider. Formålet med sammenfatningen er at redegøre for finansieringsforslagets hovedpunkter, vække nysgerrighed og opmuntre til videre læsning. - En kortfattet beskrivelse af virksomheden, f.eks. forretningsidé, hvornår virksomheden blev startet og af hvem, hvilke produkter udvikles, fremstilles eller sælges, datter- eller interessevirksomhed, eventuelle positioner i udlandet, eksportvirksomhed. - Ejerstrukturen og hvem der er i bestyrelse og virksomhedsbestyrelse. - Omsætning og resultat gennem de seneste tre år, budgettet for dette virksomhedsår, samt hvor meget, der er foreløbigt budget for de kommende tre år. - Formål med forretningsplanen, f.eks. som kontakt med en bank eller investor i finansieringsøjemed eller som arbejdsgrundlag for ledelsen i bearbejdningen af fremtidig produktstrategi m.v. - Virksomhedens stærke sider, f.eks. produkter, patenter, ejerret af produkter, markedsposition, 7

9 agenturer, kompetence. - Eventuelle faktorer som er vigtige for virksomhedens fortsatte udvikling og fremgang, f.eks. den afsluttende bearbejdning af produktudvikling eller eksportsatsning. - Risici, f.eks. høj produktudviklingshastighed i branchen. - Håndtering af risici. Forretningsidé Her forklares virksomhedens forretningsidé og virksomhed i simple termer - I forretningsidéens formulering bør efterfølgende helt eller delvis berøres: - Hvad er de unikke egenskaber, specialiteter? - Hvem er kunderne? - Hvilke kundebehov tilfredsstiller forretningsidéen? - Hvilke problemer løser forretningsidéen for kunderne? - Har forretningsidéen forandret sig, siden virksomheden startede, og i givet fald hvorfor? - Særskilte kvaliteter, som skiller virksomheden fra konkurrenter, bør noteres, f.eks. patenter, licenser, væremærker og ejerret til teknologi. Baggrund Kortfattet redegøres for virksomhedens baggrund (historie) og nuværende position. Produkter - Hvilke produkter har virksomheden fremstillet, udviklet og/eller solgt hidtil? - Diskussion om hvorfor kunder foretrækker netop denne virksomhed fremfor dens konkurrenter, om kunderne vil blive ved med at gøre det, og om Stifterne risikoen for at produkterne bliver uaktuelle og svære at sælge eller erstatte. - Beskrivelse af stifterne af virksomheden, deres erfaringer og rolle i virksomheden. Problemer - Har virksomheden haft nogle væsentlige problemer gennem de senere år? - Hvilke foranstaltninger er blevet foretaget for at forhindre gentagelser? Ejer Her præsenteres aktieejerne og eventuelle koblinger imellem virksomheden og øvrige engagementer. Desuden gives information om eventuelle eksisterende eller planlagte aktieoptionsaftaler eller andre lignende forhold, og om hvorvidt aktieejeraftaler findes (aktieejeraftaler kan vedhæftes). 8

10 Ejer - Hvem ejer virksomheden? - Hvor lang tid har nuværende ejer ejet virksomheden? - Resumé over ejerne siden virksomhedens start? - Er ejerne aktive i virksomheden? - Er ledelsen delejer i virksomheden? - Er øvrige medarbejdere delejere i virksomheden? - Findes der optioner eller konvertibler? Investorer - Nuværende og tidligere engagement fra eksterne investorer. Aktieejeraftal - Forefindes der en aktieejeraftale? Bestyrelse og revisor Bestyrelsesmedlemmer - For hvert bestyrelsesmedlem angives kortfattet følgende: - Kvalifikationer - Rolle i bestyrelsen (f.eks. ordinær medlem, juridisk sagkyndig) - Engagement i andre virksomheder - Antal ejede aktier (nuværende og prognosticerede) - Er bestyrelsesmedlemmerne ansat i virksomheden? - Hvilke personer har været bestyrelsesmedlemmer i løbet af de sidste fem år? Revisor - Hvem er virksomhedens revisor? - Hvor lang tid har vedkommende været revisor i virksomheden? - Hvilke andre revisorer har virksomheden tidligere haft/benyttet sig af? Forandringer - Angiv de på nuværende tidspunkt kendte kommende forandringer i bestyrelsen eller vedrørende revisor. 9

11 Virksomhedsledelse Ledelse - For de respektive personer i virksomhedsledelsen angives: - Rolle i virksomheden - Kvalifikationer - Alder - Engagement i andre virksomheder - Antal ejede aktier (nuværende og prognosticerede) - Optioner - Vis ledelsens organisation med et organisationsskema. Nøglemedarbejdere - Præsentation af de øvrige nøglemedarbejdere. Belønningssystem - Lønpolice, bonussystem, tilbud om delejerskab. Eksperter - Findes der et rådgivende organ? - Er virksomheden afhængig af eksterne eksperter? Er der tale om en nystartet eller en lille virksomhed, som du selv ejer, bør du fokusere på at være dig selv og eventuelle medarbejdere. Omdøb rubrikken til Ledelse/ejer. Denne rubrik flyttes til og erstatter Ejer (punkt 4). Fra checklisten under punkerne 4 og 6 vælger du de passende dele ud. - Tidligere beskæftigelse - Uddannelse - Civiltilstand - Børn - Anbefalinger Organisation Hvis virksomheden består af mere end én juridisk person, skal en sammenfattende koncernstruktur præsenteres. Dattervirksomheder og interessevirksomheder - Kortfattet beskrivelse af virksomheden - Omsætning - Resultat 10

12 - Antal medarbejdere - Direktør - Bestyrelsesformand - Ejerandel Virksomhedsform Hvilken virksomhedsform eller hvilke virksomhedsformer drives virksomheden eller virksomhederne efter? Virksomhedsstruktur - Vis virksomhedsstrukturen med en graf, hvoraf modervirksomhed, dattervirksomhed, interessevirksomhed og ejerrelationer fremgår. Operativ organisation - Vis den operative organisation med en graf, hvor antal ansatte og indehavere af ledende poster fremgår. Computersikkerhed - Har virksomheden faste rutiner for kontinuerlig ajourføring af computersikkerheden? Hvordan håndterede virksomheden millenniumskiftet? Medarbejdere - Antal ansatte - Antal ansatte indenfor forskellige funktioner - Uddannelsesbaggrund - Anden erfaring - Gennemsnitlig ansættelsestid Produkter Denne del beskriver blandt andet produkter med ord som en lægmand kan forstå. Nuværende produkter - Hvor gammelt er produktet? - Er der blevet gennemført opgraderinger? - Vil der med tiden skulle gennemføres mere gennemgribende forandringer og i så fald hvornår? - Hvad anslås dette at komme til at koste? - Hvordan er finansieringen tilrettelagt? 11

13 - Kræves der omfattende service på produkterne? - Hvem udfører denne service? - Er en omfattende garantiservice på produkterne nødvendig? - Hvor tit udnytter kunderne denne garantiservice og hvad koster dette virksomheden per år? Tendenser - Hvilke tendenser gør sig på nuværende tidspunkt gældende vedrørende produktet? - Hvordan påvirker disse det nuværende produktprogram? Patenter - Har virksomheden fået patent eller varemærkebeskyttelse for sine nogen af sine produkter? - Hvor lang tid gælder patentet/ varemærkebeskyttelsen? - I hvilke lande gælder patentet/ varemærkebeskyttelsen? - Hvor stærkt bedømmes patentet/ varemærkebeskyttelsen at være med hensyn til brud og konkurrenter? Har der forekommet brud på patentet? Licens - Er virksomheden licenshaver? - Hvor lang tid gælder de respektive licenser? Konkurrenterne - Hvad er forskellen fra konkurrentens produkt, når det gælder teknik og funktion? - Er det almindeligt med kopiering indenfor branchen? - Er produkterne nemme at kopiere og udnytte af konkurrenterne? I givet fald, hvordan håndterer man dette problem? - Hvor godt tegner virksomhedens produkter sig på markedet, sammenlignet med konkurrenternes? Pågående udvikling Hvilken produktudvikling foregår lige nu? Hvor lang tid har den foregået, og hvornår forventes den at være klar? Hvorledes sker finansieringen? Planlagt udvikling - Hvilken produktudvikling er planlagt? - Hvornår forventes den at starte og være klar? - Hvorledes er den tænkt finansieret? 12

14 Markeder og markedsføring Markedet i dag - Beskrivelse af markedet: placering, aktuel størrelse, tilvækstmuligheder, særlige kendetegn - Virksomhedens markedsandel - Kan markedet inddeles i segmenter og målgrupper? - Er virksomhedens placering en væsentlig faktor på grund af nærhed til markedet og leverandører? Markedet i fremtiden - Fakta, som understøtter eventuelle prognosticerede forandringer i markedsandelen? - Hvilken modenhed har markedet? - Hvilken del af markedet skal opsættes som mål? - Mulige trusler - Hvordan skal truslerne overvindes? - Specifikke tilfælde, som man påtænker at benytte sig af - Kommentarer til foranstaltninger, som kan mindske risikoen for, at nye konkurrenter indtager (dele af) markedet i nær fremtid (f.eks. priskonkurrence) - Hvilke faktorer påvirker markedets udvikling? Tendenser - Kan nuværende og påtænkt kommende markeder blive ramt af modesvingninger eller anden indvirken udefra, f.eks. konjunktursvingninger? - Hvilke tendenser gør sig gældende på markedet? - Forekommer sæsonsvariationer? Markedsføringsplaner - Hvis der findes markedsføringsplaner, bør disse indgå som bilag til forretningsplanen. Salg og distribution Salgsorganisation - Hvordan er salgsorganisationen opbygget: ansatte, geografi, agenter, postordre, forhandlere, egne butikker? - Hvis egne sælgere findes, nævn antal ude- og indesælgere, administratorer og salgssupport. - Hvor længe har sælgerne været ansat i virksomheden (i gennemsnit)? - Hvor befinder sælgerne sig geografisk? - Hvor mange forhandlere har virksomheden? - Hvor befinder forhandlerne sig geografisk? 13

15 - Hvor længe har forhandlerne været tilknyttet virksomheden (i gennemsnit)? - Hvilke andre produkter sælger forhandlerne? - Skal der ske forandringer i salgsorganisationen? - Hvordan er konkurrenternes salgsorganisation opbygget? - Hvad er forskellen på virksomheden og konkurrenternes salgsorganisation? - Hvilken er salgsorganisationens styrke og svaghed i forhold til konkurrenternes? Salgsaktiviteter - Hvilken form for salgsaktiviteter forgår? - Hvordan positioneres virksomhedens produkter i forhold til konkurrenternes, med henblik på f.eks. kvalitet, pris, service, image? - Forekommer der aktiviteter, som går under kategorien kundepleje? - Hvordan sker salget? Ringer kunden op, ringer virksomheden op, får kunden besøg af en sælger, sker bestillinger per fax eller brev? Mål og Budget - Hvilke salgsmål findes? - Hvem er ansvarlig for at følge op på salgsmålene? - Har sælgerne fast løn eller er de provisionslønnede? - Foreligger der et budget for respektive sælger, forhandler, etc.? - Hvordan følges budgettet op og af hvem? - Hvordan følges resultatet af salgsaktiviteterne op? Prissætning - Hvilken prissætningsmetode bliver brugt: - Ordinære priser? - Introduktionspriser? - Stamkundepriser? - Volumenpriser (mængderabat)? - Sæsonpriser? - Mulighed for at forhandle? - Forskellige priser for forskellige målgrupper? - Anden prissætning? - Hvad er forskellen på virksomhedens prissætningsmetode og konkurrenternes? Distribution - Beskriv de distributionskanaler, som bruges. 14

16 Konkurrenter Her sammenlignes hovedkonkurrenterne og deres markedsandele med virksomhedens egne. Fakta om konkurrenterne - Hvilke virksomheder er konkurrenter? - Konkurrenternes ejerstruktur? - Konkurrenternes omsætning, salgsvolumen, lønsomhed og finansieringsstruktur? - Konkurrenternes forhandlerkanaler? - Hvordan markedsfører konkurrenterne sig? Konkurrenterne sammenlignet med virksomheden - Hvor unikke er virksomhedens produkter sammenlignet med konkurrenternes? - Hvilket modtræk kan man forvente fra konkurrenterne, hvis og når virksomheden lancerer nye produkter? - Faren for nye konkurrenter eller markedsaktører? - Hvordan er konkurrenternes stærke og svage sider sammenlignet med virksomhedens? - Produktfunktionen - Pålidelighed - Holdbarhed - Design - Leverancesikkerhed - Service - Markedsføring - Prissætning Kunder Her gives en beskrivelse af virksomhedens vigtigste kunder og deres andel af omsætningen, samt af håndteringen af de risici, som opstår, hvis virksomheden er afhængig af et begrænset antal kunder. Generelt om kunderne - Hvor findes kunderne geografisk? - Hvor mange kunder findes der i dag? - Er kunderne små eller store, køber de tit eller sjældent? - Hvordan er betalingsevnen? - Er kunderne forhandlere, distributører eller konsumenter? - Hvilke kunder og målgrupper er mest loyale imod virksomheden? - Prisfølsomhed? - Gennemsnitligt inkøbsbeløb? - Turn-over på kunderne? 15

17 Vigtigste kunder - Hvem er virksomhedens vigtigste kunder? - Hvis virksomheden er afhængig af få kunder, hvorledes håndteres da denne risiko? - På hvilken måde er disse kunder afhængige af virksomheden? Kundernes repræsentant - Hvem er beslutningstager hos kunden? - Er salgsprocessen kort eller lang? Produktion Her beskrives blandt andet aktuel og mulig kapacitet, produktionens tekniske niveau og fordele sammenlignet med konkurrenterne. Eget regi - Hvor stor en del af produktionen sker i eget regi? - Hvor sker produktionen geografisk? - Hvilke momenter er virksomheden ansvarlig for? Underleverandører - Hvor stor andel af produktionen er underleverandøren ansvarlig for? - Hvilke momenter er underleverandørerne ansvarlige for? - Hvor mange underleverandører findes der? - Er virksomheden afhængig af disse? - Hvordan håndteres en eventuel afhængighed for at mindske sårbarheden? - Hvordan er underleverandørens økonomiske situation? - Er nogle underleverandører afhængige af virksomheden? Effektivitet - Udvalgte nøgletal, f.eks. produktion per ansat, maskineffektivitet. Hvor mange er virksomme i produktionen? - Findes der nogen snæver sektor i produktionen? I så fald, hvordan håndteres dette? Produktionsmetodik - Produktionens tekniske niveau og fordele sammenlignet med konkurrenterne. - Behøves der specielt uddannede medarbejder i produktionen? - Teknikudvikling for fremstillingsudrustningen. 16

18 Økonomi - Hvordan sker indkøb og lagerholdning? - Er produktionen kapitalintensiv? - Er der investeringsbehov i produktionen? - Er der et rationaliseringspotentiale? - Forklar fremstillingskalkulen samt dækningsbidrag / dækningsgrad 1 og 2 for hvert væsentligt produkt. Leverandører Denne del beskriver hovedleverandørerne og deres økonomiske stilling. Generelt om leverandørerne - Hvor befinder leverandørerne sig geografisk? - Er der leverandører, der konkurrerer med hinanden? - Findes der nogen form for beskyttelse mod leverancer af dårlig kvalitet eller med forsinkelse? - Hvordan er leverandørens økonomiske situation? Nøgleleverandører - Hvem er de vigtigste leverandører? - Er virksomheden afhængig af nogle få leverandører? - Nøgleleverandørernes økonomiske stilling? - Hvis virksomheden er afhængig af nogle få leverandører, på hvilken måde har man da prøvet på at mindske afhængigheden af disse, i tilfælde af, at nogle af dem vælger kun at sælge til konkurrenterne? Aftaler - Foreligger der specifikke aftaler med leverandørerne? - Kræves der aftaler med leverandørerne, for at virksomheden skal fungere? Lokaler Her beskrives i korthed virksomhedens fysiske placering: ejerskab, lejemål og ekspansionsmuligheder. Lejede lokaler - Hvor længe er kontrakten bindende? - Hvor ligger lokalerne? - Lejeniveauer? Ejede lokaler/ejendommer - Markedsværdi. 17

19 - Belåning. - Type af lokale eller ejendom. Pladsbehov - Er de nuværende lokaler for små eller for store? - Er der ekspansionsmuligheder i de tilgængelige lokaler? Lokalisering - Er virksomheden henvist til placering i en bestemt by, f.eks. grundet lokaliseringsstøtte? Miljø Her diskuteres eventuelle forureninger af luft og vand, nuværende eller kommende tilpasninger samt tidligere og forventede miljøinvesteringer. Miljøproblemer - Medfører virksomhedens aktiviteter forureninger af luft og/eller vand m.v.? Tilladelser - Hvilke typer af miljøtilladelser har virksomheden brug for? Investeringer - Hvilke miljøinvesteringer er blevet foretaget indenfor de seneste fem år? - Hvilke miljøinvesteringer planlægges for de kommende fem år? Aftaler og tvister Nuværende tvister - Foreligger der nogen juridiske tvister, i givet fald i hvilken henseende? - Hvilke bliver konsekvenserne ved henholdsvis negativt og positivt udfald? Potentielle tvister - Kendes der på nuværende tidspunkt til tvistemål, som kan forventes at blive formål for juridisk behandling? - Hvilke værdier repræsenterer disse tvistemål for virksomheden? Væsentlige aftaler - Information om væsentlige aftaler, f.eks. royalty, licenser, optioner, leje-, leverandør og forhandleraftaler. 18

20 Forsikringer - Information om udformningen af virksomhedens forsikringsbeskyttelse: forsikringsfirmaer, forsikringens formål. Økonomisk situation Nuværende situation Her angives resultat for indeværende virksomhedsår, afvigelse fra budgettet, ordrestokkens størrelse samt lønsomhed. Omsætning - Omsætningen i indeværende virksomhedsår. - Budgetteret omsætning i indeværende virksomhedsår. - Årsag til eventuel afvigelse. - Omsætning i modsvarende periode i det foregående virksomhedsår. Resultater - Resultater i indeværende virksomhedsår. - Hvilket resultater er budgetteret for indeværende virksomhedsår? - Årsag til eventuel afvigelse. - Resultater i modsvarende periode i det foregående virksomhedsår. Ordrestokke - Hvad er værdien af allerede tegnede ordrer? - Hvornår vil ordrestokken kunne effektueres? - Hvor stor er ordrestokkens lønsomhed? - Til hvilke beløb er tegnede ordrer til dags dato budgetteret til? - Årsag til eventuel afvigelse. - Potentielle ordrer (inklusiv pågående forhandlinger) og beløb? - Hvornår skal ordrestokken effektueres? Balanceligningen - Størrelse på kundefodringer (inklusive overskuelig aldersfordeling)? - Størrelse på leverandørgæld (inklusive overskuelig aldersfordeling)? Likviditet - Eksisterende likviditet inklusiv uudnyttede kreditter. - Hvor meget er budgetteret som tilgængelig likviditet, inklusiv uudnyttede kreditter, med henblik på nuværende position? 19

Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen?

Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen? Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen? Indholdsfortegnelse Forord........................................ 3 1. Venturekapital til iværksættere................... 5 2. Investeringskriterier for ventureinvestorer..........

Læs mere

FLEXICABLE ApS EUROPEAN BUSINESS GAME 2011. CHRISTIAN LANGKJÆR, NICOLAI NÆRUM, JONAS USTVEDT and JONAS MILBAK ORDRUP GYMNASIUM, DENMARK

FLEXICABLE ApS EUROPEAN BUSINESS GAME 2011. CHRISTIAN LANGKJÆR, NICOLAI NÆRUM, JONAS USTVEDT and JONAS MILBAK ORDRUP GYMNASIUM, DENMARK FLEXICABLE ApS CHRISTIAN LANGKJÆR, NICOLAI NÆRUM, JONAS USTVEDT and JONAS MILBAK ORDRUP GYMNASIUM, DENMARK EUROPEAN BUSNIESS GAMES 2011 1 Indholdsfortegnelse IDE OG PRODUKT... 3 Idegrundlag... 3 Produktbeskrivelse...

Læs mere

FRA IDÉ TIL EN GUIDE TIL UDVIKLINGSPROJEKTERS OVERGANG TIL MARKEDET KAPITAL

FRA IDÉ TIL EN GUIDE TIL UDVIKLINGSPROJEKTERS OVERGANG TIL MARKEDET KAPITAL FRA IDÉ TIL EN GUIDE TIL UDVIKLINGSPROJEKTERS OVERGANG TIL MARKEDET KAPITAL Pjecen er udarbejdet af Smith Innovation i vinteren 2014. Smith Innovation er operatør på Innovationsradar.dk. Læs mere på smithinnovation.dk

Læs mere

DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE

DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE FORORD Bestyrelser kan gøre en forskel Hvert år ser tusindvis af nye danske virksomheder dagens lys. Det styrker konkurrencen

Læs mere

Spin off - set med virksomhedens øjne

Spin off - set med virksomhedens øjne FORRETNINGSVÆRKTØJER Spin off - set med virksomhedens øjne Guide til virksomhedsejeren, der ønsker at udvikle sin virksomhed ved at igangsætte eller understøtte spin-off Spin-off - Virksomhed Side 1 FORRETNINGSVÆRKTØJER

Læs mere

Vækst gennem mentorskab, coaching og målrettet efteruddannelse i etniske virksomheder - en undersøgelse af metoder og virkning

Vækst gennem mentorskab, coaching og målrettet efteruddannelse i etniske virksomheder - en undersøgelse af metoder og virkning Projekt Vækst gennem mentorskab, coaching og målrettet efteruddannelse i etniske virksomheder - en undersøgelse af metoder og virkning INM 2007/231-3519 Vejle Erhvervsudvikling Januar-Marts 2010 Indhold

Læs mere

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Udarbejdet af: Søren Nielsen 311085-xxxx (SN) Camilla Sørensen 010887-xxxx (CAS) Vejleder: Henrik Nielsen Indholdsfortegnelse Indledning (Fælles)...

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

En guide til at lave en marketingplan

En guide til at lave en marketingplan Sådan... En guide til at lave en marketingplan Sådan får du succes med at lave en marketingplan En god marketingplan vil angive dine forretningsmål, målsætninger og målgrupper og vigtigst af alt angive

Læs mere

Projektmodel Værktøjer Skabeloner

Projektmodel Værktøjer Skabeloner Region Hovedstaden Koncernstabene Projektmodel Værktøjer Skabeloner Version 1.0 Fælles projekthåndbog for koncernstabene December 2012 Koncernstabene Region Hovedstaden INDLEDNING 1 Velkommen til koncernstabenes

Læs mere

Balanced Scorecard og Strategikortlægning

Balanced Scorecard og Strategikortlægning Balanced Scorecard og Strategikortlægning Balanced Scorecard og Strategikortlægning af BDO-professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus og projektmedarbejder Heine K. Bang, hekb@asb.dk,

Læs mere

Væksthus Midtjylland: Den Dynamiske Forretningsplan Dit værktøj til at udarbejde en forretningsplan

Væksthus Midtjylland: Den Dynamiske Forretningsplan Dit værktøj til at udarbejde en forretningsplan Væksthus Midtjylland: Den Dynamiske Forretningsplan Dit værktøj til at udarbejde en forretningsplan DEN DYNAMISKE FORRETNINGSPLAN 4. REVIDEREDE UDGAVE 2009 Mogens Thomsen Forfatter: Mogens Thomsen, post@mogensthomsen.dk

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

PROJEKTLEDELSE I BYGGERIET DR BYEN

PROJEKTLEDELSE I BYGGERIET DR BYEN Danmarks Tekniske Universitet 23.6.2006 PROJEKTLEDELSE I BYGGERIET DR BYEN Gruppe 4 Afløsningsopgave 11052 Projektledelse i byggeriet Ágúst Ásgrímsson s053090 Teddy Olsen s011271 Michael Krolykke s021989

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nye veje til ejerskifte. et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed

Nye veje til ejerskifte. et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed Nye veje til ejerskifte et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed 1 Nye veje til ejerskifte et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed Dette katalog er udviklet som en del af projekt

Læs mere

(Hvordan) skaber en virksomhedsovertagelse værdi?

(Hvordan) skaber en virksomhedsovertagelse værdi? (Hvordan) skaber en virksomhedsovertagelse (Hvordan) skaber en virksomhedsovertagelse værdi? af professor, Per Nikolaj Bukh, Aalborg Universitet og ph.d.-studerende Karina Skovvang Christensen, Handelshøjskolen

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2.

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2.1 Kvalitativ metode... 9 2.2 Kvantitativ metode... 10 2.3

Læs mere

RESULTAT LØN. belønning og anerkendelse

RESULTAT LØN. belønning og anerkendelse RESULTAT LØN belønning og anerkendelse RESULTAT LØN belønning og anerkendelse 2 RESULTATLØN FORORD 3 Forord Øvirge udgivelser i PlusLøn serien Som inspiration til virksomhedernes lønsystemer udgiver DI

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Forbedring af produkt og proces gennem. kunde-leverandørsamarbejde 7.1. 1. Hvorfor samarbejde om forbedringer? 1

Forbedring af produkt og proces gennem. kunde-leverandørsamarbejde 7.1. 1. Hvorfor samarbejde om forbedringer? 1 Forbedring af produkt og proces gennem Forbedring af produkt og proces gennem kunde-leverandørsamarbejde af ph.d., professor Frank Gertsen, fgertsen@iprod.aau.dk, Aalborg Universitet, ph.d., forsker Jacob

Læs mere

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko?

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko? Deloitte IT Solutions Marts 2013 Nyt it-system Succes eller fiasko? Indholdsfortegnelse 3 4 8 14 19 20 24 26 27 29 30 34 1. Forord 2. Generelt om it-projekter 3. Business case 4. Fremgangsmåde for valg

Læs mere

Forberedelse. Gennemføring. Succes.

Forberedelse. Gennemføring. Succes. Forberedelse. Gennemføring. Succes. Kelly Services Interviewguide til kandidater Hos Kelly Services er vi dedikerede til at udarbejde værktøjer og stille disse til rådighed således, at du kan optimere

Læs mere

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden Rapport 1 Effekter og merværdi Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning til rapport 1... 4 Kapitel 2. Projektporteføljen og forventede effekter...

Læs mere

Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse

Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse Foto venligst udlånt af fagbladet Maleren Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse Analyse gennemført af aktionsforsker og konsulent Steen Elsborg, Partner, Elsborg

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Værktøjskasse Version 4

Værktøjskasse Version 4 Værktøjskasse Version 4 4. januar 2010 Indholdsfortegnelse 1. Projektorganisation og projektarbejde... 6 1.1 Rollefordeling i en projektorganisation...6 1.2 Gode råd om projektarbejde og projektgrupper...12

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Få gode råd til: - Hvordan du dokumenterer og forklarer din forretning i dag - Hvordan du dokumenterer og præsenterer dine planer for i morgen 2 Klar

Læs mere