ENGPARKEN. nærmer sig. Renoveringen. Nr. 1. Læs inde i bladet. Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ENGPARKEN. nærmer sig. Renoveringen. Nr. 1. Læs inde i bladet. Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7."

Transkript

1 ENGPARKEN Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7 Oktober 2014 Nr. 1 Renoveringen nærmer sig KÆRE BEBOER Du har nok allerede hørt om renoveringsplanerne for vores boligområde. Enten på afdelingsmødet eller gennem naboer. Med dette beboerblad har vi forsøgt at samle de informationer, der er vigtige, for at du kan være med til at beslutte, hvordan vi skal udvikle Engparken. Bladet er udgivet af Sundby-Hvorup Boligselskab i samarbejde med afdelingsbestyrelsen, men er skrevet og redigeret af journalister udefra. Vi tror på, at du som beboer dermed får den bedste og mest nuancerede dækning af projektet. Det er DIG sammen med de øvrige beboere, som i sidste ende skal stemme om projektet. Derfor er det også kun rimeligt, at du ved, hvad du i givet fald siger ja til. Et blad som dette gør naturligvis ikke hele arbejdet. Derfor vil vi også opfordre dig til at møde op til de informationsmøder, vi afholder i begyndelsen af november (se bagsiden) samt følge med med hjemmesiden sundbyhvorupboligselskab.dk, hvor vi løbende lægger alle informationer om projektet frem. Læs inde i bladet Helhedsplanen. Hvad skal der laves? Og hvorfor? side 4 Afdelingsbestyrelsen er beboernes vagthunde side 6 Engparken set med ejendomsmesterens øjne side 8 Hvad sker der med huslejen? side 10 Noter om byggeriet side 11 Invitation til orienteringsmøder side 12

2 Det er os, der bestemmer Det er os, der bestemmer! Der er formentlig ingen, der er uenige i, at Engparkens røde blokke trænger til en gennemgribende renovering. Kulde fra gamle vinduer og fugt på væggene plager mange lejligheder. Problemerne er kendt af servicefolkene (som du også kan læse i interviewet med ejendomsmester Fritz Christiansen), og problemerne er af flere omgange blevet påpeget af beboere. Senest i forbindelse med det 360 graders eftersyn, som afdelingen har været igennem. En attraktiv boligafdeling med nyrenoverede lejligheder og forskellige boligtyper er samtidig med til at fastholde beboere i afdelingen i længere tid, og dermed styrke afdelingens samlede økonomi. I mange år er der blevet lappet på problemerne, men hvis vi skal fastholde Engparken som et attraktivt og populært boligområde, bliver vi nødt til at foretage en større og gennemgribende renovering. Samlet er opgaven imidlertid for stor, til at afdelingen selv kan løfte den økonomisk. Selv om afdelingen har sparet midler op, vil den samlede udgift resultere i en voldsom huslejestigning. Derfor har boligselskabet og afdelingsbestyrelsen nu præsenteret Landsbyggefonden for en samlet helhedsplan, der rummer mere end de absolut nødvendige udbedringer. Landsbyggefonden er sat i verden netop for at støtte større renoveringsprojekter. Eksempelvis som det også er sket oppe i Løvvangen. Forudsætningen, for at Landsbyggefonden vil støtte vores renoveringsprojekt, er imidlertid, at vi ikke kun søger om støtte til renovering af facader og vinduer, men også fremtidssikrer bebyggelsen med eksempelvis elevatorer, og sikrer tilgængelighed for kørestolsbrugere i køkkener og badeværelser i flere boliger. Vi har ikke fået noget løfte fra Landsbyggefonden endnu, men repræsentanter fra fonden kommer på rundvisning i Engparken midt i november. Her vil vi vise fonden, hvor Engparken trænger til renovering og vi har en klar forventning om, at vores oplæg vil blive taget godt imod. Forudsat at Landsbyggefonden vil støtte vores helhedsplan, får vi mulighed for at gennemføre planen, som den er beskrevet her i bladet. En plan som er delt i to etaper. Første etape vil handle om renovering af facader, vinduer og udvidelse af altaner. Anden etape vil handle om at etablere elevatorer og skabe tilgængelighed for kørestolsbrugere og gangbesværede i cirka en fjerdedel af alle lejligheder. Inden vi kan gå i gang, skal du og de øvrige beboere i Afdeling 7/Engparken godkende planen. Det skal ske på et ekstraordinært afdelingsmøde, hvor alle beboere har mulighed for at stemme for eller imod planen. Denne beboerinformation er udarbejdet af Sundby-Hvorup Boligselskab. Ansv. red. Jens Erik Grøn Redaktionel tilrettelæggelse: Tuen-media as Trykt og omdelt til alle beboere i Afdeling 7/ Engparken, oktober

3 Tidsplan Tidsplan 1980erne Et kig bagud i historien vidner om, at vi har talt om behovet for renovering gennem mange år. Allerede tilbage i 1980erne konstaterede man, at der var problemer med fugt og skimmel i gavllejlighederne. Dengang forsøgte man at løse problemerne med de såkaldte varmevægge På afdelingsmødet d. 10. september fremsætter en beboer, Asbjørn Gregersen, et forslag om reparation af ydervægge. Forslaget blev dog trukket på mødet, da boligselskabet kunne oplyse, at der var sat gang i det såkaldte 360 graders eftersyn samt en byggeteknisk gennemgang af bebyggelsen. På afdelingsmødet d. 8. oktober beslutter man at få lavet en energihandlingsplan. På mødet taler vi også meget om klimaskærmen. Beboerne i Engparken inviteres til workshop d. 27. maj i forbindelse med 360 graders eftersynet. Igen tales der om renovering af klimaskærm, men flere ønsker sig også elevatorer, så tilgængeligheden for gangbesværede og kørestolsbrugere bliver bedre. Afdelingsbestyrelsen i Engparken tager med på boligselskabets årlige studietur til Aarhus d maj. Her ser vi blandt andet Nysumparken, som står foran en renovering af nogle grundmurede blokke, tilsvarende vores januar præsenterer rådgivningsfirmaet Kuben afdelingsbestyrelsen for processen omkring 360 graders eftersynet, hvor beboerne vil blive spurgt om deres ønsker og visioner for Engparken. 16. juni beslutter organisationsbestyrelsen, at boligselskabets dispositionsfond skal finansiere forarbejdet til en helhedsplan for Engparken herunder blandt andet udgifter til eksterne rådgivere. 19. juni bliver afdelingsbestyrelsen i Engparken præsenteret for boligselskabets tanker og ideer til en helhedsplan og får på mødet med organisationsbestyrelsen v. formand Hans Bøyen Christensen og administrationen v. Jens Erik Grøn mulighed for at kommentere på planerne. På afdelingsmødet d. 9. september får beboerne en orientering om energihandlingsplanen samt om helhedsplanen. Referatet fra afdelingsmødet og plancherne fra den grundige gennemgang er tilgængelige på sundby-hvorupboligselskab.dk 12. november kommer Landsbyggefonden på besigtigelse og bliver vist rundt i Engparken af repræsentanter fra afdelingsbestyrelsen, Hans Bøyen Christensen og Jens Erik Grøn. Forhåbentlig får vi herefter tilsagn om støtte til helhedsplanen. 4. november kl : Informationsmøde for alle beboere om helhedsplanen (se bagsiden). Hvad sker der så nu? Vi har en forventning om, at Landsbyggefonden vil godkende og dermed støtte vores helhedsplan. Derfor sætter vi allerede nu gang i i beboerinformation. Mandag d. 17. november, onsdag d. 26. november og onsdag d. 10. december holder vi åbent hus, hvor alle beboere kan komme og få svar på deres spørgsmål om projektet (se bagsiden). Etape 2 (elevatorer mm) kender vi endnu ikke tidshorisonten på, da disse dele af helhedsplanen skal behandles i Landsbyggefonden. 16. december: På et ekstraordinært afdelingsmøde skal vi stemme om helhedsplanen (indkaldelse følger) : Hele renoveringen forventes af være afsluttet i løbet af året. Hvis det bliver et ja: Første kvartal 2015 starter projekteringen og igangsætning af diverse opgaver. Gennem en licitation findes den bedste og billigste leverandør. 2. halvår 2015: Den valgte entreprenør kan gå i gang med renoveringen af facade og vinduer samt de nye altaner i Engparken. 3

4 Her er planen Planen som beboerne i Engparken skal tage stilling til er opdelt i to etaper. Og det er den samlede plan, man stemmer om til december. Her er planen (hvis beboerne siger ja) Først skal problemerne med fugt og skimmel løses. Det arbejde sættes i gang hurtigst muligt. Senere skal udvalgte opgange forsynes med elevatorer og indrettes med nye køkkener og bad, så de kan bebos af gangbesværede og kørestolsbruger. 1. Original mur. Det er rådgivende ingeniører fra fi rmaet Kjærsgaard & Andersen, der har udarbejdet den tilstandsrapport, der ligger til grund for renoveringsprojektet. Projektchef Niels Andersen fortæller: Tilstandsrapporten viser tydeligt, at afdelingen trænger til et markant løft. Og særligt er det galt med indeklimaet, siger han. Problemerne med fugt og skimmel i lejlighederne skal løses med nye vinduer samt en ny facade. Der er ingen mellemvej. De forsøg, man har lavet med varmevægge i gavlene, fungerer ikke. Så nu er tiden kommet til den store løsning. Til gengæld vil man få et nyt og meget bedre indeklima. Og naturligvis spare på varmeregningen, siger han og tilføjer: Når vi er i gang med facaderne, kan vi også opfylde et ønske der står højt på mange beboeres liste: Nemlig større og lukkede altaner. De nye altaner vil i modsætning til de nuværende passe i arkitekturen og samtidig være dybere og dermed endnu mere funktionelle, end de nuværende, siger han. 4 BEVARER DE RØDE STEN Helhedsplanen lægger op til, at man bevarer de røde murstensfacader. Eller rettere, man fjerner de yderste sten, efterisolerer og murer helt nye facader op i samme type sten som de originale. Vi har gode erfaringer med renoveringen af murstensblokke som dem i Engparken. Og vi vil kraftigt opfordre til, at man bevarer bygningernes oprindelige arkitektoniske udtryk. Til gengæld vil de nyisolerede facader fremstå fl otte og nye, siger Niels Andersen. GODE SMÅ LEJLIGHEDER Det har i en del år været populært i andre byggerier at sammenlægge lejligheder og dermed nedlægge små 1 vær. boliger. I Engparken vil man gerne beholde de små lejligheder, der netop bidrager til, at afdelingen kan tilbyde boliger til alle. Det har været vigtigt at fastholde de mange mindre lejligheder, som er efterspurgt af enlige. Faktisk bliver det muligt at udvide disse lejligheder, så de får et ekstra kammer. Vel at mærke uden at det går ud over sidelejlighederne, siger Niels Andersen. 2. Ydermur fjernet. 3. Efterisoleret mur med ny ydermur

5 ETAPE 1 De nye facader bliver efterisoleret og forsynet med nye teglsten. Det vil først og fremmest fjerne de kuldebroer, som i dag er hovedkilden til fugt og skimmel. Samtidig får Engparken et nyt, frisk udseende med respekt for den originale arkitektur med de røde teglstensfacader. Altanerne udvides og forsynes med glas, så de kan lukkes og åbnes efter behov. De nye altaner ligger ud for værelser og tager derfor ikke lys fra stuen. Størrelsen på de nye altaner gør det muligt at placere et bord med stole og dermed få et reelt opholdsrum til lejligheden (på billedet kan du se et eksempel på altan fra det nyrenoverede Løvvangen). ETAPE 2 Denne etape omfatter kun blokkene, Abildgårdsvej og 42-48, (i alt 135 lejligheder). Her etablerer vi ni elevatorer, og lejlighederne forsynes med nye køkkener og bad, der opfylder kravene til en handicapvenlig bolig. Den endelige indretning er ikke på plads, men helhedsplanen anviser løsninger på ny indretning. Bemærk, at de små lejligheder midtfor bliver udvidet ved at udnytte lidt af altanpladsen. Ny lukket altan Værelse Opholdsstue Ny åben altan Værelse Badeværelse En del af altanen tillægges boligen Køkken / Alrum /Stue Ny lukket altan Værelse Opholdsstue Alle der i dag bor i en af de to blokke, som efter planen forsynes med elevatorer, vil blive tilbudt en anden lejlighed, hvis de ikke ønsker at blive i de nye tilgængelighedsboliger. Soveværelse Køkken Entré Badeværelse Elevator Entré Badeværelse Køkken Soveværelse Udearealerne som allerede i dag bliver flittigt brugt i Engparken får også et løft. Der er blandt andet ideer om at lave nogle gennembrud under enkelte blokke, så der bliver nemmere adgang til de grønne arealer. Det vil formentlig også være muligt at løfte terrænet flere steder, så stuelejlighederne får en egentlig terrasse. Elevatorerne er efter planen placeret inde i trappeopgangen. For at undgå lydgener i lejlighederne vil den endelige placering og udformning først ligge fast, når teknikerne har foretaget en række lyd-/støjmålinger. Her er et eksempler på indretningen på Abildgårdsvej 23 efter etape 2. Bemærk, at lejligheden midtfor udvides, uden at det går ud over sidelejlighederne. Du kan se indretningsforslag og læse mere om planen i referatet fra afdelingsmødet i september. Du finder det på: (under Boligområder/Nørresundby, Nr. Uttrup/Afdeling 07/Dokumenter/ Beboermøder). 5

6 Afdelingsformand Ole Nielsen: Solen kommer til at skinne! 6

7 Solen kommer til at skinne Afdelingsformand Ole Nielsen står over for en stor opgave, når beboerne nu først skal orienteres om den aktuelle helhedsplan, og dernæst, hvis beboerne siger ja tak til planen, når entreprenører og håndværkere ruller ind og sætter sig på hverdagen i Engparken. Men jeg glæder mig også til opgaven. I afdelingsbestyrelsen er vi enige om, at helhedsplanen er nødvendig og det rigtige for Engparken. Det er NU, der skal gøres noget alvorligt ved vores dejlige område. Og omfanget er så stort, at vi på ingen måde kan løfte det uden hjælp udefra, siger han. Sammen med hjælpen udefra der skal komme fra Landsbyggefonden følger der til gengæld et krav om ikke blot at renovere klimaskærmen (facader og vinduer), men også at gøre et antal boliger tilgængelige for gangbesværede og kørestolsbrugere. I praksis vil det sige at forsyne udvalgte blokke med elevatorer og samtidig renovere de berørte lejligheder. Og netop den del af helhedsplanen har afdelingsbestyrelsen allerede fået en del henvendelser omkring: Her møder vi nogle beboere, som ikke kan forstå, at det er nødvendigt at ændre på deres lejligheder. Min egen lejlighed er faktisk også en af de lejligheder, der kan blive berørt. Og det er ikke bare lykken, selv om vi har udsigt til helt nyt køkken og bad. Til gengæld oplever jeg, at der er en stor lydhørhed fra boligselskabet og rådgiverne for de gode argumenter og forslag til justeringer, så vi kan præge den endelige plan positivt, siger Ole. Afdelingsbestyrelsen har deltaget i de første møder med boligselskabet og rådgiverne fra Kjærsgaard & Andersen, og har her fået et indblik i helhedsplanen. Det er den information, som nu skal bredes ud til alle beboerne. Og Ole lover, at afdelingsbestyrelsen vil være til rådighed som beboernes advokater. Han bruger flere gange billedet med solen, der kommer til at skinne over Engparken. Det bliver en drøj omgang med håndværkere og byggeplads, men når vi en dag er færdige, vil vi opleve, at solen skinner over Engparken. Det ser jeg frem til, siger han. Der er ingen tvivl om, at han går ind for planen og anbefaler et ja. Men han er også realistisk: Jeg håber og tror, at det bliver et ja. Men jeg anerkender også folks ret til at sige nej tak. Det skal vi respektere, men også sikre, at vi har fortalt alle, at alternativet ikke er ret godt. Vi kan ikke løfte opgaven uden Landsbyggefonden og så må man tage nogle af deres krav med i pakken. Men vi skal lytte og forsøge at møde de beboere, der er imod forslaget og jeg har heldigvis kun oplevet, at der også bliver lyttet fra boligselskabets side. Han opfordrer derfor alle til at møde op til informationsmødet den 4. november og igen til åbent hus dagene, hvor man kan få svar på alle sine spørgsmål. Jeg tænker hele tiden på, hvad vi reelt får for en forholdsvis lav huslejestigning. I dag har vi lejligheder med fugt og skimmel. Og vi har kolde ydervægge. Det bliver skønt at slippe for disse gener og samtidig kunne åbne døren til en ny, udvidet altan, der kan lukkes med glas, siger Ole og tilføjer: Planerne for de grønne arealer vil også give hele området et løft. Der er et rigtig godt liv ude allerede. Tænk bare på petanquebanen. Men vi skal gøre det endnu bedre og trygt at færdes ude. Jeg glæder mig også til opgaven. I afdelingsbestyrelsen er vi enige om, at helhedsplanen er nødvendig og det rigtige for Engparken. Det er NU, der skal gøres noget alvorligt ved vores dejlige område. 7

8 Ejendomsmester Fritz Christiansen: Vi skal passe på DE RØDE BLOKKE Han har boet her i cirka 35 år. Og har de seneste fire år været ansvarlig for daglige drift og vedligeholdelse af Engparken. Man overdriver vist ikke, hvis man påstår, at ejendomsmester Fritz Christiansen kender hver eneste krog i Engparken. I dag sidder han i servicebygningen og fortæller om Engparken. En dejlig afdeling, med et godt naboskab, dejlige lejligheder og en god beliggenhed. Men. Og der er et men: Der kommer efterhånden flere og flere beboere til mig og beklager sig over indeklimaet i boligerne. Det er taget til i de seneste år, og nu kan vi ikke vente længere med at gøre noget gennemgribende ved problemerne, siger Fritz. De seneste fire år har han været ejendomsmester og i mere end 30 år har han været ansat i Sundby- Hvorup Boligselskab. Gennem årene har han været med til at lappe på problemerne og skifte et vindue, når der ikke var anden vej udenom. Men nu skal der ske noget gennemgribende. Det nytter ikke noget at blive ved med at sætte nye vinduer ind i noget gammelt murværk, siger han. Sammen med de øvrige servicemedarbejdere i området, kommer Fritz Christiansen til at indtage en nøglerolle, hvis beboerne siger ja tak til helhedsplanen: Det bliver selvfølgelig nogle hårde år, mens byggeriet står på. Men vi glæder os for når først afdelingen er gennemrenoveret, vil vi ikke længere skulle bruge tid på de mange lapperier. I dag går meget af vores tid netop med at udbedre dårlige vinduer eller tilse fugtskader. Den tid vil vi hellere bruge på servicearbejde, der kommer alle beboere til gavn, siger Fritz. Går man en tur gennem området med ham, kan han udpege hver eneste lejlighed, hvor der er problemer med fugt eller skimmelsvamp. Men han kan også fortælle en masse gode historier om Engparken: Det er et rigtig dejligt sted at bo. Et lille lukket område, hvor vi har alle typer af mennesker, men vi respekterer hinanden, og det fungerer rigtig godt. Og så skal man jo huske på, at vi har nogle billige huslejer i forhold til beliggenheden, siger Fritz. Han har også lagt mærke til, at der i helhedsplanen er lagt op til en omlægning af de grønne arealer, så de i endnu højere grad vil blive brugt af beboerne. Allerede i dag er rigtig mange aktiviteter i gang rundt omkring i Engparken. Folk er 8

9 Vi skal passe på de røde blokke rigtig gode til at sætte ting i gang sammen, siger han og nævner blandt andet petanquebanen som et eksempel på, hvordan der er liv mellem blokkene. Jeg synes planen ser lovende ud. Jeg glæder mig til at vinduerne skiftes. Og at der kommer elevatorer i nogle af opgangene. Det bliver et stort plus for de beboere, som enten nu eller på et tidspunkt bliver gangbesværede. Så kan de blive i Engparken i stedet for at flytte ned på Sdr Kongevej (ældrebolig, red.) og dermed blive her i de vante omgivelser, siger Fritz Christiansen og afrunder: Det glæder mig også, at facaden bliver renoveret, så vi fortsat vil bo i De røde blokke. Sådan kalder man bare Engparken og de gode gamle mursten er bare det rigtige her. Ikke noget med andre løsninger, tak! Der kommer efterhånden flere og flere beboere til mig og beklager sig over indeklimaet i boligerne. Det er taget til i de seneste år, og nu kan vi ikke vente længere med at gøre noget gennemgribende ved problemerne. 9

10 Hvor meget stiger huslejen? Hvor meget stiger huslejen? Uanset hvilken type lejlighed du bor i, vil din husleje stige, når renoveringsarbejdet er overstået. For selv om renoveringsprojektet gennemføres med støtte fra Landsbyggefonden, skal en del af omkostningerne dækkes af beboerne gennem huslejen. Huslejestigningerne i Engparken vil variere alt efter boligernes størrelse. De huslejestigninger, der er beregnet her i bladet, er ikke endelige, men skal ses som rettesnor for, hvor meget huslejen cirka vil stige for de forskellige lejligheder. Den årlige husleje forventes at stige med pr kvadratmeter. I skemaet på næste side kan du se beregninger for de forskellige lejlighedsstørrelser: BOLIGSTØTTE Er du berettiget til boligstøtte, vil den også blive reguleret sammen med huslejen. Boligstøtten er individuel og beregnes ud fra husleje, personlig indkomst m.m. Nedenfor kan du se eksempler på, hvad forskellige beboere i Engparken betaler i husleje i 2014 (før renoveringen) og hvad huslejen/boligstøtten vil stige til efter renoveringen. TJEK DIN EGEN HUSLEJE Du kan selv få beregnet din forventede husleje efter renovering, hvis du møder op til Åbent Hus-arrangementerne i fælleshuset (se bagsiden). Du kan også gå ind via borger.dk (boligstøtte) og her beregne din kommende boligstøtte. Akkurat som mange beboere har oplevet med i forbindelse med installation af nye køkkener, vil boligstøtten også stige, når huslejen stiger. ÆGTEPAR, FOLKEPENSIONISTER Bor i lejlighed på 79 m 2 med 3 rum Årsindtægt kr. ENLIG, FOLKEPENSIONIST Bor i lejlighed på 68 m 2 med 2 rum Årsindtægt kr. ENLIG FORSØRGER MED 2 BØRN UNDER 18 ÅR Bor i lejlighed på 79 m 2 med 3 rum Årsindtægt kr. I DAG Husleje, netto: kr. 200 kr. 400 kr. 160 kr. 0 kr kr. I DAG Husleje netto: kr. 160 kr. 350 kr. 137 kr kr kr. I DAG Husleje netto: kr. 230 kr. 300 kr. 160 kr. 265 kr kr. EFTER Husleje, netto: kr. 200 kr. 400 kr. 160 kr. 325 kr kr. EFTER Husleje, netto: Boligstøtte kr. 160 kr. 350 kr. 137 kr kr kr. EFTER Husleje, netto: kr. 230 kr. 300 kr. 160 kr. 652 kr kr. HUSLEJESTIGNING: 320 KR. HUSLEJESTIGNING: 25 KR. HUSLEJESTIGNING: 258 KR. 10 Bemærk, bidrag til el og antenne er ikke medtaget, da disse afregnes individuelt og ikke indgår i beregningen af boligstøtte.

11 Planen HUSLEJE FØR/EFTER RENOVERINGSARBEJDERNE LEJLIGHED ANTAL RUM M 2 HUSLEJE PR. MDR I DAG MÅNEDLIG HUSLEJE EFTER HELHEDSPLAN* 1 vær. 41 m kr kr. 335 kr. 2 vær. 68 m kr kr. 555 kr. 3 vær. 79 m kr kr. 645 kr. 4 vær. 93 m kr kr. 760 kr. 5 vær. 117 m kr kr. 956 kr. FORSKEL I MÅNEDLIG HUSLEJE * til ovenstående tal skal lægges almindelige reguleringer af huslejen, der vedtages på de årlige budgetmøder i afdelingen. Den forventede huslejestigning som følge af helhedsplanen er kr. 98 pr. kvm. pr år. (det vil sige, at huslejen i en lejlighed på 79 kvm. stiger 79x98kr. = kr. om året, svarende til en månedlig stigning på 645 kr.) Hvad sker der, hvis vi SIGER NEJ? Beboerne i Engparken skal godkende helhedsplanen. Siger beboerne nej til planen kan den ikke umiddelbart sættes i gang. Støtten fra Landsbyggefonden vil også bortfalde. På et tidspunkt vil behovet for renovering af facade og vinduer imidlertid være så stort, at boligselskabet SKAL reagere. Opgaven skal så løses ved hjælp af afdelingens egne midler alene. Og det må forventes, at man kommer til at betale mere for et mindre projekt. TO VOKSNE OG 2 BØRN UNDER 18 ÅR Bor i lejlighed på 93 m 2 med 4 rum Årsindtægt kr. KAN VI BLIVE BOENDE, mens renoveringen står på? EFTER I DAG Husleje netto: Husleje, netto: HUSLEJESTIGNING: kr. 320 kr. 500 kr. 189 kr. 378 kr kr kr. 320 kr. 500 kr. 189 kr. 840 kr kr. 298 KR. Helhedsplanen er delt i to etaper. Under første etape, der er planlagt til at starte i 2. halvår 2015 vil der IKKE blive behov for genhusning. Håndværkerne kan godt løse arbejderne fra stilladser uden på blokkene. Når vi kommer til anden etape, bliver der til gengæld behov for genhusning af beboere fra de opgange, der skal have elevator, og hvor lejlighederne skal have nyt køkken og bad. Der er som nævnt fl ere år til, at denne etape går i gang. Men boligselskabet har allerede fra Løvvangen høstet nogle værdifulde erfaringer omkring genhusning, som til den tid vil komme beboerne i Engparken til gavn. 11

12 MØD OP Sundby-Hvorup Boligselskab og afdelingsbestyrelsen i Engparken vil gerne invitere alle beboere til informationsmøde: Tirsdag, den 4. november i Fælleshuset kl Dette møde er et orienteringsmøde, hvor helhedsplanen bliver gennemgået, og hvor alle har mulighed for at stille spørgsmål til såvel boligselskab, teknikere som afdelingsbestyrelsen. Der skal ikke træffes beslutninger på dette møde. Efter informationsmødet inviterer vi til åbent hus -arrangementer i Fælleshuset : Mandag d. 17. november, onsdag d. 26. november og onsdag d. 10. december alle dage fra kl og Her kan du som beboer møde op og få en snak en til en med repræsentanter fra boligselskabet, de tekniske rådgivere og afdelingsbestyrelsen. Du kan for eksempel høre, hvad der skal ske i og omkring netop din lejlighed, hvis planen bliver vedtaget. Du kan også få svar på spørgsmål om din fremtidige husleje eller om de praktiske forhold, når håndværkerne går i gang. Åbent hus-dagen er helt uformel, og du kan møde op på det tidspunkt, der passer dig. MERE INFORMATION Når vi har fået tilsagn fra Landsbyggefonden og har holdt informationsmøde, vil vi udarbejde endnu et beboerblad, der også fungerer som indkaldelse til det ekstraordinære afdelingsmøde, hvor beboerne skal tage endelig stilling til helhedsplanen. Det ekstraordinære afdelingsmøde er planlagt til Tirsdag, den 16. december i Fælleshuset kl

ENGPARKEN. om renoveringen. Spørgsmål og svar. Nr. 3. Læs inde i bladet. Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7.

ENGPARKEN. om renoveringen. Spørgsmål og svar. Nr. 3. Læs inde i bladet. Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7. ENGPARKEN Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7 December 2014 Nr. 3 Spørgsmål og svar om renoveringen Spørgelysten har været stor hos de beboere, der har deltaget i de fælles

Læs mere

få klar besked om renoveringen af Hanebjælken

få klar besked om renoveringen af Hanebjælken Hjælp udefra Hvis beboerne siger ja, vil Landsbyggefonden støtte renoveringen med mange mio. Læs mere side 2 Teknikernes dom Tagpladerne smuldrer, og vægge revner. Tiden er løbet fra de gamle løsninger.

Læs mere

ENGPARKEN. næste skridt? Tak for det store fremmøde på beboermødet, 4. november. Interessen for det omfattende renoveringsprojekt. Klar til. Nr.

ENGPARKEN. næste skridt? Tak for det store fremmøde på beboermødet, 4. november. Interessen for det omfattende renoveringsprojekt. Klar til. Nr. ENGPARKEN November 2014 Nr. 2 Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7 Klar til næste skridt? Tak for det store fremmøde på beboermødet, 4. november. Interessen for det omfattende

Læs mere

i gang Løvvangen en ny fase er bag kulissen Renoveringsarbejdet er i fuld gang Nyt om renoveringen Nr. 6 januar 2012

i gang Løvvangen en ny fase er bag kulissen Renoveringsarbejdet er i fuld gang Nyt om renoveringen Nr. 6 januar 2012 Løvvangen Nr. 6 januar 2012 Nyt om renoveringen Renoveringsarbejdet er i fuld gang bag kulissen Selv om der endnu ikke er håndværkere og byggeplads i Løvvangen, så arbejdes der på højtryk med renoveringsprojektet,

Læs mere

ENGPARKEN. Klar til start. Nr. 6. Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7. April

ENGPARKEN. Klar til start. Nr. 6. Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7. April ENGPARKEN Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7 April 2015 Nr. 6 Klar til start Den store renovering af Engparken rykker hele tiden nærmere. Og selv om der ikke er sket så meget

Læs mere

PRÆSENTATION AF HELHEDSPLANEN

PRÆSENTATION AF HELHEDSPLANEN Nummer 4 september 2017 RENOVERING AFD. 21 PRÆSENTATION AF HELHEDSPLANEN Det har været en lang rejse. Faktisk er det fem år siden, at boligselskabet første gang fik tilsagn fra beboerne på Kjeldsens Alle

Læs mere

Indhold. Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget

Indhold. Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget I forbindelse med informationsmødet den 29. september 2015 og genhusningsmødet den 7. oktober 2015, er der blevet stillet en række spørgsmål som er blevet

Læs mere

Renovering af almene boliger via en helhedsplan

Renovering af almene boliger via en helhedsplan Renovering af almene boliger via en helhedsplan Denne folder beskriver de ting, der er ens for alle renoveringer via en helhedsplan. Vi tager dog altid udgangspunkt i den enkelte boligafdeling og de behov,

Læs mere

Stemmegrundlag. Ekstraordinært afdelingsmøde. JA eller NEJ? Onsdag den 29. Januar 2014 kl. 19.00 i Petersmindes Fælleshus, Åbyhøjgård 40

Stemmegrundlag. Ekstraordinært afdelingsmøde. JA eller NEJ? Onsdag den 29. Januar 2014 kl. 19.00 i Petersmindes Fælleshus, Åbyhøjgård 40 Stemmegrundlag afstemning om Helhedsplan Åbyhøjgård afdeling 110 Ekstraordinært afdelingsmøde Onsdag den 29. Januar 2014 kl. 19.00 i Petersmindes Fælleshus, Åbyhøjgård 40 JA eller NEJ? Skal Åbyhøjgård,

Læs mere

NYE TIDER I NYDAMSPARKEN

NYE TIDER I NYDAMSPARKEN SK HUmøde info rts, kl. 18d år ma 25. ldkærg o på K NYE TIDER I NYDAMSPARKEN Nydamsparken er et godt sted at bo. Afdelingen ligger centralt og gårdrummet danner en grøn oase i en levende bydel. Og beliggenheden

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste beboere, at Saltværkshuse er et dejligt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor er der siden

Læs mere

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj Renoveringen rykker nærmere Snart er der gået et halvt år, siden beboerne i afdeling 107-108-109 stemte ja til de omfattende planer for et helt nyt Skanseparken.

Læs mere

Notat Afdeling 23 - Beboermøde den 22.04.2015, kl. 19.00, Sdr. Kongevej 66. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse.

Notat Afdeling 23 - Beboermøde den 22.04.2015, kl. 19.00, Sdr. Kongevej 66. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. Side 1/6 Notat Afdeling 23 - Beboermøde den 22.04.2015, kl. 19.00, Sdr. Kongevej 66. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. I mødet deltog: Beboere: 10 incl. afdelingsbestyrelsen.

Læs mere

Fysisk helhedsplan Nu er der afstemning!

Fysisk helhedsplan Nu er der afstemning! December 2015 Fysisk helhedsplan Nu er der afstemning! Igennem næsten to år har vi arbejdet på at udvikle en fysisk helhedsplan for Lundevænget. Nu er planen klar til afstemning ved ekstraordinært afdelingsmøde

Læs mere

Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38

Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38 REFERAT Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38 Torsdag den Klokken 19.00 21.15 Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning Deltagere: 30

Læs mere

tiden kommet Løvvangen Nu er Der skal træffes en beslutning Nyt om renoveringen

tiden kommet Løvvangen Nu er Der skal træffes en beslutning Nyt om renoveringen Løvvangen Nr. 4 2011 Nyt om renoveringen Der skal træffes en beslutning Den 13. april 2011 kl. 19.00 afholdes ekstraordinært besluttende afdelingsmøde i Løvvangsskolens gymnastiksal. Det er her, beboerne

Læs mere

ENGPARKEN GENHUSNING FRA A TIL Å. Læs inde i bladet

ENGPARKEN GENHUSNING FRA A TIL Å. Læs inde i bladet ENGPARKEN Information om genhusning til beboere på Abildgårdsvej 21-29 og 42-48 November 2015 GENHUSNING FRA A TIL Å I forbindelse med den omfattende renovering og modernisering af Afdeling 7, Engparken,

Læs mere

STEMMEGRUNDLAG AFSTEMNING OM HELHEDSPLAN ÅBYHØJGÅRD AFDELING 310. Ekstraordinært afdelingsmøde

STEMMEGRUNDLAG AFSTEMNING OM HELHEDSPLAN ÅBYHØJGÅRD AFDELING 310. Ekstraordinært afdelingsmøde STEMMEGRUNDLAG AFSTEMNING OM HELHEDSPLAN ÅBYHØJGÅRD AFDELING 310 Ekstraordinært afdelingsmøde Onsdag den 30. oktober 2013 kl. 19.00 i Petersmindes Fælleshus, Åbyhøjgård 40 JA eller NEJ? Skal Åbyhøjgård,

Læs mere

EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE AFD. 50, 51 OG 52

EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE AFD. 50, 51 OG 52 EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE AFD. 50, 51 OG 52 RENOVERING Til beboerne! Hermed indkaldes der til ekstraordinært afdelingsmøde. Mandag den 8. oktober 2012 kl. 19.00 i Sundheds- og Kvartershuset, Fyrkildevej

Læs mere

Afdeling 23. Referat fra afdelingsmøde mandag den 7. september 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 13 inkl. afdelingsbestyrelsen.

Afdeling 23. Referat fra afdelingsmøde mandag den 7. september 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 13 inkl. afdelingsbestyrelsen. Side 1/5 Afdeling 23 Referat fra afdelingsmøde mandag den 7. september 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 13 inkl. afdelingsbestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Ann Woidemann Birgit Søbygge Helle

Læs mere

Jægermarken Afdeling 7504

Jægermarken Afdeling 7504 Jægermarken Afdeling 7504 EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE 17. juni 2015 kl. 19.00 HELHEDSPLAN 3. juni 2015 IMPORTANT NOTE: This folder explains the process of the upcoming and major renovation of Jægermarken

Læs mere

Løvvangen. beboerinformation. løvvangen for fremtiden: genhusning er ikke farligt: Læs side 7. Læs side 4

Løvvangen. beboerinformation. løvvangen for fremtiden: genhusning er ikke farligt: Læs side 7. Læs side 4 Løvvangen info om renoveringen af beboerinformation løvvangen for fremtiden: Planen ligger klar. Beboerne i Løvvangen har nu sagt ja til den helhedsplan, der danner rammerne for den kommende renovering.

Læs mere

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN 1 INDLEDNING Som bekendt skal I snart igennem en større renovering af jeres afdeling. Denne lille folder er lavet til jer, Ryhavens beboere, i forbindelse med informationsmødet,

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 8 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste

Læs mere

INFORMATION OM RENOVERING

INFORMATION OM RENOVERING INFORMATION OM RENOVERING HELHEDSPLAN FOR TINGBJERG 1 BLÅ SIDER GULE SIDER GRØNNE SIDER INFORMATION OM RENOVERINGEN - side 4 Hvordan bliver hele afdelingen forbedret, og hvad er planerne for områderne

Læs mere

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen.

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen. Hvidovre #JobInfo Kommune Criteria=KABside1# Att.: Lars Belt Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre 31. oktober 2012 Rev. 1. november 2012 KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 01 Boligselskabet

Læs mere

ENGPARKEN. Godt i gang. Nr.10. Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7. April

ENGPARKEN. Godt i gang. Nr.10. Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7. April ENGPARKEN Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7 April 2016 Nr.10 Godt i gang Så er renoveringen af Engparken godt i gang. Håndværkerne arbejder med murerarbejdet omkring blokken

Læs mere

PROJEKTET_ OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

PROJEKTET_ OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL PROJEKTET_ OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL I rækkehusene er der tegnet en trappe ned til det nederste niveau i baghaven er det muligt for kørestolsbrugere at få adgang til haven på en anden måde Nej, det er ikke

Læs mere

HELHEDSPLAN FOR TINGBJERG 1 VELKOMMEN AFDELINGSMØDE 3. SEPTEMBER 2015

HELHEDSPLAN FOR TINGBJERG 1 VELKOMMEN AFDELINGSMØDE 3. SEPTEMBER 2015 HELHEDSPLAN FOR TINGBJERG 1 VELKOMMEN AFDELINGSMØDE 3. SEPTEMBER 2015 DAGSORDEN DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden for mødet 3. Orientering om helhedsplan - herunder orientering

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 4 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste måneder

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Prøvelejlighed Efter boligorganisationen har afholdt en række åben hus arrangementer, hvor det var muligt for beboerne i Saltværkshuse at besigtige, hvordan et lejemål kunne komme til at se ud, efter

Læs mere

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering.

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering. Eksempel Energirenovering etageboliger VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944 UDGIVET DECEMBER 2014 Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering Beboerne i 189 lejligheder i boligforeningen Vivabolig i Aalborg

Læs mere

I mødet deltog: Beboere: 27 incl. afdelingsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Kirsten Christensen Erik Jensen Poul Erik Christensen

I mødet deltog: Beboere: 27 incl. afdelingsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Kirsten Christensen Erik Jensen Poul Erik Christensen Side 1/8 Notat Afdeling 13 - Beboermøde den 07.05.2015, kl. 19.00, Løvvangens kirkecenter. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. I mødet deltog: Beboere: 27 incl. afdelingsbestyrelsen.

Læs mere

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 Eksempel Energirenovering etageboliger KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 UDGIVET DECEMBER 2014 UDGIVET DECEMBER 2014 Renovering skal tiltrække nye beboere Ghettoblokken Korskærparken under Boligkontoret

Læs mere

Gæst: Kurt Sander fra ingeniør og arkitektfirmaet Kærsgaard & Andersen.

Gæst: Kurt Sander fra ingeniør og arkitektfirmaet Kærsgaard & Andersen. Side 1/8 Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 14. september 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 28 inkl. afdelingsbestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Kirsten Christensen Erik Jensen Poul

Læs mere

Velkommen til infomøde 19 03 2013 BLOKKENE AFD.42

Velkommen til infomøde 19 03 2013 BLOKKENE AFD.42 Velkommen til infomøde Velkommen til infomøde Program Velkomst ved formand for afdelingsbestyrelsen Henrik Pedersen Generel information om renoveringen af Løget By; hvad og hvor Forventede tidsplaner Generel

Læs mere

Gæst under punkt 5. Ingeniør og arkitektfirmaet Kærsgård & Andersen: Niels Andersen

Gæst under punkt 5. Ingeniør og arkitektfirmaet Kærsgård & Andersen: Niels Andersen Side 1/9 Afdeling 10. Referat fra afdelingsmødet den 1. september 2016, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 54 inkl. afdelingsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: John Hansen Ellen Magrethe Poulsen Tove

Læs mere

Beboermøde den 15.1.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn.

Beboermøde den 15.1.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn. Notat Side 1/5 Beboermøde den 15.1.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn. I mødet deltog: Beboere: 29 incl. afdelingsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: John Hansen Jan Sørensen Ellen Margrethe

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afdeling 11, afholdt den 19. august 2015.

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afdeling 11, afholdt den 19. august 2015. Ekstraordinært afdelingsmøde 2015 afdeling 11 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afdeling 11, afholdt den 19. august 2015. Deltagere: 31 husstande var til stede Hovedbestyrelsen: Max Rasmussen,

Læs mere

INFORMATION HELHEDSPLAN I LUNDEVÆNGET

INFORMATION HELHEDSPLAN I LUNDEVÆNGET INFORMATION HELHEDSPLAN I LUNDEVÆNGET HUSK INFORMATIONSMØDE!! Torsdag d. 29 januar kl. 17-19 - mødested Rypen - kom og få mere at vide om helhedsplanen Goddag Jytte, skal vi ikke tage til informationsmødet

Læs mere

Gæst: Kurt Sander fra Arkitekt- og ingeniørfirmaet KAAI - Kærsgaard & Andersen A/S.

Gæst: Kurt Sander fra Arkitekt- og ingeniørfirmaet KAAI - Kærsgaard & Andersen A/S. Afdeling 13 Referat fra afdelingsmødet den 12. september 2016, kl. 19:00. I mødet deltog: Beboere: 29 inkl. afdelingsbestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Kirsten Christensen Erik Jensen Poul Erik Christensen

Læs mere

Beboerinformation Åbent hus & Informationsmøde om helhedsplan for Møl evangen 7. & 8. November 2015

Beboerinformation Åbent hus & Informationsmøde om helhedsplan for Møl evangen 7. & 8. November 2015 Beboerinformation Åbent hus & Informationsmøde om helhedsplan for Møllevangen 7. & 8. November 2015 Invitation Kære beboer i Møllevangen, Som tidligere oplyst, er du inviteret til Åbent hus og informationsmøde

Læs mere

Efter en gennemgang af programmet for aftenen, fortæller Sara Terp Uhre om status for, hvor boligselskabet står i renoveringsprojektet i dag:

Efter en gennemgang af programmet for aftenen, fortæller Sara Terp Uhre om status for, hvor boligselskabet står i renoveringsprojektet i dag: REFERAT Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Torsdag den Klokken 19.00 21.20 Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning Deltagere: 21 beboere fra 19 husstande Sara Terp Uhre,

Læs mere

Beslutningsprocessen. - set med beboernes øjne

Beslutningsprocessen. - set med beboernes øjne Beslutningsprocessen - set med beboernes øjne 1 Udgivelsesår: 2017 Udarbejdet for AlmenNet: Anita Damkjær Eriksen, projektleder, KAB, Trine Trampe, KAB, Maida Kasumovic, KAB, Lone Skriver, KAB, Anders

Læs mere

Afdeling 63, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48

Afdeling 63, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48 Side 1/6 Afdeling 63, Vester Hassing Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48 Fra organisationsbestyrelsen: Hans Bøyen Christensen Fra administrationen: Peter

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm Afdeling 3

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm Afdeling 3 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm Afdeling 3 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 3 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste måneder

Læs mere

Gæst: Kurt Sander fra arkitekt og ingeniørfirmaet Kærsgård & Andersen (KAAI).

Gæst: Kurt Sander fra arkitekt og ingeniørfirmaet Kærsgård & Andersen (KAAI). Side 1/8 Afdeling 21. Referat fra afdelingsmøde den 8. september 2016, kl. 18,30. I mødet deltog: Beboere: 22 incl. afdelingsbestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Dorthe Kirch Michael Jensen Niels Nielsen

Læs mere

Bedre beboerservice OKTOBER 2017

Bedre beboerservice OKTOBER 2017 djursbo NYT OKTOBER 2017 Bedre beboerservice Beboerne i djursbos afdelinger i Ebeltoft-området har siden sommeren fået adgang til henholdsvis et grønt og blåt serviceteam. De nye teams er kommet godt fra

Læs mere

Notat Afdeling 62, Ulsted- Beboermøde den 11.05.2015 Ulstedparken. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse.

Notat Afdeling 62, Ulsted- Beboermøde den 11.05.2015 Ulstedparken. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. Side 1/6 Notat Afdeling 62, Ulsted- Beboermøde den 11.05.2015 Ulstedparken. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. I mødet deltog: Beboere: 12 incl. afdelingsbestyrelsen.

Læs mere

Sammenlægning & Helhedsplan

Sammenlægning & Helhedsplan Sammenlægning & Helhedsplan Æblehaven & Rønnebærparken Sammenlægning og helhedsplan Hvis beboermødet beslutter, at lægge Rønnebærparken og Æblehaven sammen, kan der opnås en besparelse på cirka 8 millioner

Læs mere

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1 Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015 Informationsmøde den 27. april 2015 1 Dagsorden 1. Velkomst 2. Helhedsplan - baggrund - omfang - tidsplan - økonomi 3. Genhusningsplaner 4. Organisation

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Gandrup Afdeling 7

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Gandrup Afdeling 7 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Gandrup Afdeling 7 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 7 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste måneder

Læs mere

Møde ang.: Formøde til afdelingsmødet d. 7. maj 2015, som omhandler 360 graders eftersynet.

Møde ang.: Formøde til afdelingsmødet d. 7. maj 2015, som omhandler 360 graders eftersynet. Side 1/8 Afd. 13. Deltagere: Afd. Bestyrelsen Kirsten Christensen Erik Jensen Poul Erik Christensen Michael Hansen Fra administrationen: Jens Erik Grøn Allan Kirch Pedersen(ref.) Dato: 27. april 2015 Sted:

Læs mere

Notat Afdeling 61, Hals- Beboermøde den 06.05.2015 Hals Hotel. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse.

Notat Afdeling 61, Hals- Beboermøde den 06.05.2015 Hals Hotel. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. Side 1/7 Notat Afdeling 61, Hals- Beboermøde den 06.05.2015 Hals Hotel. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. I mødet deltog: Beboere: 28 incl. afdelingsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen:

Læs mere

Ombygning af Hækkevold og Helleborg

Ombygning af Hækkevold og Helleborg Ombygning af Hækkevold og Helleborg - beslutningsoplæg til det fælles afdelingsmøde onsdag den 27. januar 2010 En helt nødvendig ombygning Boligerne i Hækkevold 9 15 (fsb) og Helleborg 9 15 (SAB) er små

Læs mere

Korskærparken...her vil jeg gerne bo

Korskærparken...her vil jeg gerne bo Korskærparken...her vil jeg gerne bo Hvorfor har vi lavet en helhedsplan? Boligkontoret Fredericia og boli.nu har lavet en helhedsplan for Korskærparken, fordi der er brug for at give området et løft.

Læs mere

Notat Afdeling 03 - Beboermøde den 16.04.2015 Fælleshuset, Bakkevej 11. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse.

Notat Afdeling 03 - Beboermøde den 16.04.2015 Fælleshuset, Bakkevej 11. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. Side 1/9 Notat Afdeling 03 - Beboermøde den 16.04.2015 Fælleshuset, Bakkevej 11. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. I mødet deltog: Beboere: 50 incl. afdelingsbestyrelsen.

Læs mere

Kære nabo til prøveopgangen

Kære nabo til prøveopgangen Maj 2016 Helhedsplan lundevaenget.fsb.dk Maj 2016 Kære nabo til prøveopgangen Ryparken 204 er prøveopgang for Lundevængets helhedsplan. Det betyder, at håndværkerne snart begynder at renovere og ombygge

Læs mere

I festlokalet Smedien 97 6. marts kl. 17:00-20:00. 360 graders eftersyn af afdeling 10

I festlokalet Smedien 97 6. marts kl. 17:00-20:00. 360 graders eftersyn af afdeling 10 INVITATION TIL BEBOERMØDE I festlokalet Smedien 97 6. marts kl. 17:00-20:00 360 graders eftersyn af afdeling 10 Kom og vær med til at afgøre hvad der skal ske i afdeling 10 fremover! BEBOERMØDE / WORKSHOP

Læs mere

BYGGEAVIS NR. 4 TOFTEN. Det gode arbejde i byggeudvalget fortsætter. Fremtidssikring af. Juni Byggeudvalgsmøde mandag d. 6. juni.

BYGGEAVIS NR. 4 TOFTEN. Det gode arbejde i byggeudvalget fortsætter. Fremtidssikring af. Juni Byggeudvalgsmøde mandag d. 6. juni. Fremtidssikring af BYGGEAVIS NR. Det gode arbejde i byggeudvalget fortsætter Byggeudvalgsmøde mandag d.. juni Side Juni 0 Byggeudvalgsmøde mandag d.. juni Emne: Køkken og bad Til det netop afholdte byggeudvalgsmøde

Læs mere

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE FOR BLOK A4. SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød. Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE FOR BLOK A4. SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød. Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE FOR BLOK A4 Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød DEN 2. DECEMBER 2015 1 DAGSORDEN 1. Tidsplan for nr. 123. Tilbageflytning

Læs mere

Beboermøde den 04.02.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse.

Beboermøde den 04.02.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. Notat Nørresundby den 9. februar 2015 Side 1/5 Beboermøde den 04.02.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. I mødet deltog: Beboere: 38 incl. afdelingsbestyrelsen.

Læs mere

Notat Afdeling 63, Vester Hassing - Beboermøde den 16.03.2015 Hassing Have. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse.

Notat Afdeling 63, Vester Hassing - Beboermøde den 16.03.2015 Hassing Have. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. Side 1/7 Notat Afdeling 63, Vester Hassing - Beboermøde den 16.03.2015 Hassing Have. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. I mødet deltog: Beboere: 27 incl. afdelingsbestyrelsen.

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Hou Afdeling 13

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Hou Afdeling 13 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Hou Afdeling 13 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 13 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste måneder

Læs mere

UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN

UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN ALLE FORTJENER ET GODT HJEM Stengårdsvej er et godt sted at bo. Siden opførelsen i 70 erne har vi hos Ungdomsbo været stolte

Læs mere

Henning Smithsvej/Poul Buås Vej Beboermøde 5. Oktober 2015

Henning Smithsvej/Poul Buås Vej Beboermøde 5. Oktober 2015 Henning Smithsvej/Poul Buås Vej Beboermøde 5. Oktober 2015 Dagsorden 1. Velkomst og indledning 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse af beslutningsforslag 4. Spørgsmål og diskussion 5. Beslutning om urafstemning.

Læs mere

Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 16. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 31 inkl. afdelingsbestyrelsen.

Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 16. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 31 inkl. afdelingsbestyrelsen. Side 1/5 Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 16. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 31 inkl. afdelingsbestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Kirsten Christensen Erik Jensen Poul

Læs mere

Sara Terp Uhre byder velkommen, og præsenterer sig selv og boligselskabets øvrige medarbejdere ved mødet: Morten Hove Andersen og Lene Merrild.

Sara Terp Uhre byder velkommen, og præsenterer sig selv og boligselskabets øvrige medarbejdere ved mødet: Morten Hove Andersen og Lene Merrild. REFERAT Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Torsdag den Klokken 19.00 21.10 Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning Deltagere: 7 beboere fra 7 husstande Sara Terp Uhre,

Læs mere

Informationsmøde Svendborg Andels-Boligforening afholder et informationsmøde for afdeling 14 Byparken den: 21. juni 2010 kl. 19.

Informationsmøde Svendborg Andels-Boligforening afholder et informationsmøde for afdeling 14 Byparken den: 21. juni 2010 kl. 19. Information om Renoveringen af afdeling 14 Byparken Informationsmøde Svendborg Andels-Boligforening afholder et informationsmøde for afdeling 14 Byparken den: 21. juni 2010 kl. 19.00 i Skovbyhus Der skal

Læs mere

Blokmøder om den fysiske helhedsplan i Munkevangen oktober 2016

Blokmøder om den fysiske helhedsplan i Munkevangen oktober 2016 Blokmøder om den fysiske helhedsplan i Munkevangen oktober 2016 Opsamling fra alle blokmøder Den 5. og den 12. oktober blev der afholdt fire blokmøder om oplægget til den fysiske helhedsplan i Munkevangen.

Læs mere

Der er cirka 135 deltagere til møder, inklusive medarbejdere fra administrationen og nogle medlemmer fra boligselskabets organisationsbestyrelse.

Der er cirka 135 deltagere til møder, inklusive medarbejdere fra administrationen og nogle medlemmer fra boligselskabets organisationsbestyrelse. Mandag den 22. juni 2015 Klokken 18:30 19:40 Auditoriet, MCH Messecenter Herning, Vardevej 1, 7400 Herning REFERAT Der er cirka 135 deltagere til møder, inklusive medarbejdere fra administrationen og nogle

Læs mere

Afdeling 0205, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32

Afdeling 0205, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32 Side 1/5 Afdeling 0205, Vester Hassing Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32 Fra organisationsbestyrelsen: Hans Bøyen Christensen Fra administrationen: Peter

Læs mere

Struer Boligselskab bygger for fremtiden

Struer Boligselskab bygger for fremtiden Struer Boligselskab bygger for fremtiden Nye og renoverede boliger i afdeling 1, Ølbyvej, Voldgade og Solkrogen Bæredygtigt byggeri / Moderne boliger / Udsigt til Limfjorden OM PROJEKTET Boliger til alle

Læs mere

Flemming Amdisen Ulla Burskov Henning L. Larsen. Møde ang.: Formøde til afdelingsmødet d. 3. juni 2015, som omhandler 360 graders eftersynet.

Flemming Amdisen Ulla Burskov Henning L. Larsen. Møde ang.: Formøde til afdelingsmødet d. 3. juni 2015, som omhandler 360 graders eftersynet. Side 1/5 Afd. 08. Deltagere: Afd. Bestyrelsen Flemming Amdisen Ulla Burskov Henning L. Larsen Adm. Allan Kirch (ref.) Dato: 28. april 2015 Sted: Lindholm Søpark 4 Møde ang.: Formøde til afdelingsmødet

Læs mere

Planen er klar. Løvvangen. Nu er det op til beboerne at sige ja til renoveringen. Nr. 3 2011

Planen er klar. Løvvangen. Nu er det op til beboerne at sige ja til renoveringen. Nr. 3 2011 Løvvangen Nr. 3 2011 Nyt om renoveringen Renoveringsprojektet i Løvvangen har været længe undervejs. Siden de første idemøder med deltagelse af beboere og rådgivere tilbage i 2009 er der arbejdet videre

Læs mere

naturligt nærvær RENOVERING af Skanseparken NU GÅR RENOVERINGEN I GANG ENTREPRENØREN ER VALGT GENHUSNING HVORDAN OG HVORNÅR TIDSPLANEN Juni

naturligt nærvær RENOVERING af Skanseparken NU GÅR RENOVERINGEN I GANG ENTREPRENØREN ER VALGT GENHUSNING HVORDAN OG HVORNÅR TIDSPLANEN Juni naturligt nærvær RENOVERING af Skanseparken NU GÅR RENOVERINGEN I GANG ENTREPRENØREN ER VALGT GENHUSNING HVORDAN OG HVORNÅR TIDSPLANEN Juni TIDEN ER IKKE GÅET I STÅ! For mange beboere såvel nye som gamle

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 7

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 7 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 7 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 7 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste

Læs mere

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand Eksempel Energirenovering etageboliger RINGGÅRDEN ÅRHUS - OPFØRT 1939-1941 UDGIVET DECEMBER 2014 Lyst, lunt og populært Ombygningen af seks boligblokke i den almennyttige boligforening Ringgården i Århus,

Læs mere

VELKOMMEN TIL BEBOERMØDE OM HELHEDSPLANEN FOR RINGPARKEN

VELKOMMEN TIL BEBOERMØDE OM HELHEDSPLANEN FOR RINGPARKEN VELKOMMEN TIL BEBOERMØDE OM HELHEDSPLANEN FOR RINGPARKEN Ringparkens helhedsplan procesplan Der udarbejdes et første udkast til en helhedsplan med et foreløbigt omfang. (2010-2012) Materialet indsendes

Læs mere

Ekstraordinært afdelingsmøde den 17. juni 2010, kl. 19.00 i Tune Menighedscenter.

Ekstraordinært afdelingsmøde den 17. juni 2010, kl. 19.00 i Tune Menighedscenter. Til: Boligtagerne. 23. juni 2010 JR Afdeling 7 Elkærparken. Ekstraordinært afdelingsmøde den 17. juni 2010, kl. 19.00 i Tune Menighedscenter. Referat. 1. Valg af dirigent, stemmetællere og referent. Kim

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Tryghed & Trivsel 1 Indledning Forslag om helhedsplan i Saltværkshuse, som blev vedtaget igangsat i 2007, var første gang til afstemning 13. december 2013, hvor forslaget

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELINGSMØDE I FRB. HUSE

VELKOMMEN TIL AFDELINGSMØDE I FRB. HUSE VELKOMMEN TIL AFDELINGSMØDE I FRB. HUSE D. 04. APRIL 2017 KL. 19.00. FYSISKE HELHEDSPLANER - HVORDAN, HVEM OG HVORNÅR? HVAD INDEHOLDER EN FYSISK HELHEDSPLAN? En fysisk helhedsplan skal indeholde en fremtidssikringsanalyse,

Læs mere

Notat Afdeling 22 - Beboermøde den 15.04.2015, kl. 17.00, Lindholm Søpark 2. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse.

Notat Afdeling 22 - Beboermøde den 15.04.2015, kl. 17.00, Lindholm Søpark 2. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. Side 1/6 Notat Afdeling 22 - Beboermøde den 15.04.2015, kl. 17.00, Lindholm Søpark 2. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. I mødet deltog: Beboere: 15 incl. afdelingsbestyrelsen.

Læs mere

Sønderparken...her vil jeg gerne bo

Sønderparken...her vil jeg gerne bo Sønderparken...her vil jeg gerne bo Hvorfor har vi lavet en helhedsplan? Boligkontoret Fredericia og boli.nu har lavet en helhedsplan for Sønderparken, fordi der er brug for at give området et løft. Rigtig

Læs mere

Oktober 2015. Henning Smiths Vej/Poul Buås Vej. Renovering af afd. 3 Urafstemning beslutningsgrundlag

Oktober 2015. Henning Smiths Vej/Poul Buås Vej. Renovering af afd. 3 Urafstemning beslutningsgrundlag Oktober 2015 Henning Smiths Vej/Poul Buås Vej Renovering af afd. 3 Urafstemning beslutningsgrundlag Procedure for urafstemning Afstemningstema Projekt som beskrevet i beslutningsforslag. Der stemmes enten

Læs mere

Referat, afdelingsmøde, Skoleparken, Boligselskabet Nordsjælland. 23.10.2012 i Frederiksborg Centret Mødestart: 19.00. Slut: 20.50.

Referat, afdelingsmøde, Skoleparken, Boligselskabet Nordsjælland. 23.10.2012 i Frederiksborg Centret Mødestart: 19.00. Slut: 20.50. Referat, afdelingsmøde, Skoleparken, Boligselskabet Nordsjælland. 23.10.2012 i Frederiksborg Centret Mødestart: 19.00. Slut: 20.50. Fremmødte: 163 husstande Inviterede teknikere: Jens Nielsen (JN), Wissenberg

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Hals Afdeling 1

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Hals Afdeling 1 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Hals Afdeling 1 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 1 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste måneder

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm og Nr. Uttrup Afdeling 21

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm og Nr. Uttrup Afdeling 21 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm og Nr. Uttrup Afdeling 21 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSEN HVAD ER EN TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE? JERES VURDERING! Sundby Hvorup Boligselskab har ønsket

Læs mere

AF AFDELING 9. Det er vi kede af. Og vi ønsker, at alle misforståelser bliver ryddet af vejen.

AF AFDELING 9. Det er vi kede af. Og vi ønsker, at alle misforståelser bliver ryddet af vejen. BEBOERINFORMATION OM RENOVERINGEN AF AFDELING 9 INFOBLAD NR. 01 JUNI 2016 LHEDSPLAN Indhold Hvad er en helhedsplan? Hvorfor renovering? Hvordan og hvornår du får mere information? Tidsplanen! Det er ikke

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmeudvalg 3. Hvad er en helhedsplan? 4. Bygningernes tilstand

Læs mere

Råd til byggeri HELHEDS- PLANER

Råd til byggeri HELHEDS- PLANER Råd til byggeri HELHEDS- PLANER som udviklingsgenerator og styringsværktøj Den omfattende renovering giver bygningerne i den indre del et markant anderledes og nutidigt udtryk. Himmerland Boligforening,

Læs mere

REFERAT. Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Grundtvigsvej 40-56

REFERAT. Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Grundtvigsvej 40-56 REFERAT Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Torsdag den Klokken 19.00 21.10 Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning Deltagere: 21 beboere fra 19 husstande Sara Terp Uhre,

Læs mere

Møde ang.: Formøde til afdelingsmødet d. 22.04.2015, som omhandler 360 graders eftersynet.

Møde ang.: Formøde til afdelingsmødet d. 22.04.2015, som omhandler 360 graders eftersynet. Side 1/5 Afd. 23. Deltagere: Afd. Bestyrelsen Hans Jensen Helle Thode Davidsen Fra administrationen: Jens Erik Grøn Allan Kirch Pedersen(ref.) Dato: 03.03.2015 Sted: Viktoriagade 20 Møde ang.: Formøde

Læs mere

HØJSTRUPPARKEN BEBOERMØDE 3

HØJSTRUPPARKEN BEBOERMØDE 3 HØJSTRUPPARKEN BEBOERMØDE 3 HØJSTRUPPARKEN BEBOERMØDE 3 19.00 Velkomst Hvad er en helhedsplan? Tidsplan Miljøundersøgelse Siden sidst 19.20 Projektgennemgang: Afsnit 1 Afsnit 2 Spørgsmål fra salen Lejlighedskataloget

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BLANDT BEBOERE I AFDELING 10 I LINDHOLM

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BLANDT BEBOERE I AFDELING 10 I LINDHOLM TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BLANDT BEBOERE I AFDELING 10 I LINDHOLM Hvordan oplever du at bo i din boligafdeling? BOLIGER TIL ALLE Sundby-Hvorup Boligselskab er et af Nordjyllands største almene boligselskaber

Læs mere

Margrethegården i dag. Beboermøde Margrethegården 21. maj 2015

Margrethegården i dag. Beboermøde Margrethegården 21. maj 2015 Margrethegården i dag Beboermøde Margrethegården 21. maj 2015 A B D C F E Margrethegården med helhedsplan og lokalplan 278 Lokalplanen Indsigelser er indarbejdet i lokalplanen efter høringsperioden Det

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup afdeling 19

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup afdeling 19 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup afdeling 19 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSEN HVAD ER EN TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE? JERES VURDERING! Sundby-Hvorup Boligselskab har ønsket at få en

Læs mere

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Boligselskabet Nordkysten ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Helsingør Kommune Center for Kultur, Plan og Erhverv Stengade 359 3000 Helsingør Att. Per Korup-Lauridsen Afd.

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 15

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 15 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 15 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 15 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste

Læs mere

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1 RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1 Indhold PLACERING OG PROJEKTINDHOLD S. 2 AAB: FØLFODVEJ (AFD. 111) S. 3-4 3B: STUBMØLLEVEJ (AFD. 6066) S. 5-6 VIBO: HJØRNEVÆNGET (AFD. 111) S. 7-8 RØGERITOFTEN

Læs mere