Korskærparken...her vil jeg gerne bo

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Korskærparken...her vil jeg gerne bo"

Transkript

1 Korskærparken...her vil jeg gerne bo

2 Hvorfor har vi lavet en helhedsplan? Boligkontoret Fredericia og boli.nu har lavet en helhedsplan for Korskærparken, fordi der er brug for at give området et løft. Rigtig mange af jer er glade for at bo her, og det vil vi gerne bygge videre på. Målet er at renovere Korskærparken, så den virker mere som en helhed. Korskærparken er bygget i 1960 erne. Installationerne er efterhånden meget slidte, og der er behov for at renovere jeres lejligheder, så de får en bedre standard og passer til jeres behov. Også udearealerne trænger til et løft, så de bliver mere indbydende at bruge. På det sociale område vil vi også gerne gøre en indsats ved at give jer nogle værktøjer, så I med tiden kan skabe en masse aktiviteter og liv i Korskærparken. Et nyt medborgerhus vil skabe rammerne for en lang række aktiviteter, og med tiden er det målet, at huset får sit eget liv. Helhedsplanen har også fokus på uddannelse og beskæftigelse. Derfor har vi ansat to konsulenter, der kan vejlede jer om praktikpladser, uddannelse og jobmuligheder. Vores mål med helhedsplanen er, at I beboere vil opleve Korskærparken som et godt og trygt sted at bo med pæne lejligheder, gode fællesarealer og mulighed for at mødes på kryds og tværs til en række aktiviteter. Vi får økonomisk støtte Vi har fået tilsagn om økonomisk støtte fra Landsbyggefonden til at renovere Korskærparken. For at Landsbyggefonden vil støtte renoveringen, kræver de, at vi laver en helhedsplan, hvor vi kæder den fysiske renovering sammen med indsatser for sociale aktiviteter og uddannelse og beskæftigelse. Ved at tænke den fysiske renovering ind i en helhedsplan kan vi få mere for de samme penge. Vi skal betale det samme, som det ville koste, hvis vi kun gennemfører den fysiske renovering. Men vi får de boligsociale tiltag og medborgerhuset med i købet, fordi vi kan få støtte fra Landsbyggefonden ved at samle det hele i en helhedsplan. Jens Christian Lybecker Finn Muus Forretningsfører i boli.nu Direktør i Boligkontoret Fredericia

3 Hvad får du ud af helhedsplanen? Helhedsplanen har ét overordnet mål: at gøre Korskærparken til et bedre sted at bo. Planen består af tre dele, der tit bliver kaldt de tre ben på taburetten, nemlig den fysiske renovering, de sociale tiltag og medborgerhuset. De tre dele hænger sammen. For tanken med helhedsplanen er at bygge videre på det gode liv i Korskærparken, og det handler om meget mere end for eksempel et nyt køkken. Det handler blandt andet om gode fællesskaber og om at føle sig tryg. Derfor har helhedsplanen fokus på alle dele af det gode liv. Den fysiske renovering Alle boligblokke skal renoveres. Det indebærer en renovering af facader og opgange og en udskiftning af nedslidte installationer. Vi installerer også varmeanlæg i den enkelte bolig, der gør det nemmere at følge forbruget, og nye ventilationsanlæg, der vil skabe et bedre indeklima. Helhedsplanen lægger op til, at der skal nyt køkken og bad i alle lejligheder. Du kan sætte dit personlige præg på de to rum ved at vælge mellem forskellige standardløsninger og tilkøbsløsninger. Ovennævnte gælder ikke afdeling 214, hvor køkken og bad allerede er udskiftet. Udearealerne Udearealerne bliver også lavet om, så det bliver mere attraktivt at bruge de udendørs faciliteter. De overordnede rammer for renoveringen af udearealerne ligger fast, men der er mulighed for at indarbejde jeres ønsker til jeres afdelings nærområde i den endelige plan. Dette arbejde sker i dialog med afdelingens byggeudvalg eller afdelingsbestyrelse. Rækkefølge for renoveringerne Renoveringerne af Korskærparken foregår over perioden og bliver gennemført i takt med, at de enkelte afdelinger vedtager planen. De første afdelinger skal stemme om helhedsplanen i foråret Så snart vi ved, hvor vi starter, og hvornår vi skal renovere din lejlighed, får du nærmere besked. De sociale tiltag Helhedsplanen fokuserer også på den sociale del af livet i Korskærparken. Siden 2010 er en lang række sociale tiltag sat i gang med det mål og ønske at forbedre livskvaliteten i Korskærparken. Aktiviteterne har især fokus på at skabe større fællesskab og hjælpe jer, der har brug for hjælp, med at finde et arbejde eller tage en uddannelse. Mange af jer har allerede taget rigtig godt imod de nye tiltag som sommerfest, lektiecafé og frivillighedsuddannelsen. Hvis du vil vide mere Efter planen fortsætter de boligsociale medarbejdere i Korskærparken og Sønderparken indtil april Du kan læse mere om de forskellige tilbud og aktiviteter på hjemmesiden www. sønderkorskær.dk eller få en snak nede i pavillonen på Ullerupdalvej 9 med medarbejderne fra Sundhedsprojektet, Idébutikken, Det lokale jobcenter og Områdesekretariatet.

4 Medborgerhuset i Korskærparken Boligselskaberne og Landsbyggefonden har besluttet, at medborgerhuset i Korskærparken skal udvides og bygges om, så der skabes bedre rum til fælles aktiviteter i Korskærparken. Ombygningen af medborgerhuset blev igangsat i Forslaget fra arkitekterne indeholder blandt andet: en café et værested for unge et motionsrum et musikrum et antal mindre rum, hvor I for eksempel kan holde lektiecafé, se film eller holde møder basketballbaner udendørs fitnessanlæg udekøkken terrasse Mens ombygningen af medborgerhuset står på, flytter vi en del af de aktiviteter, der plejer at foregå i huset, til pavillonen på Ullerupdalvej 9. Grafik af medborgerhuset i Korskærparken Her ses det nye medborgerhus i Korskærparken Creo Arkitekter a/s tt-arkitekter i Fredericia

5 Processen bag helhedsplanen En helhedsplan er en lang proces. Figuren nedenfor viser, hvor vi er i processen inden for hver af helhedsplanens tre dele. Den viser også, hvordan helhedsplanen bliver finansieret. Procesplan Boligsocial helhedsplan Finansiering Første element Samarbejdsaftale mellem Boligkontoret og boli.nu Workshops for beboere, afdelingsbestyrelser, hovedbestyrelser, kommunale samarbejdspartnere, skole, fritidstilbud, kirke, politi for udarbejdelse af grundlag til foreløbig helhedsplan. Foreløbig helhedsplan Godkendelse af foreløbig helhedsplan i afdelingerne, Organisationsbestyrelserne og i Landsbyggefonden Workshops for samme deltagergruppe som ovenfor Godkendelse af endelig helhedsplaner i Landsbyggefonden Etablering af pavillioner i Korskærparken og Sønderparken Officielt startskud på de boligsociale helhedsplaner 18. juni % Finansieres af Landsbyggefonden. 25% finansieres af boligorganisationerne i fællesskab og Fredericia Kommune. Må ikke medføre huslejestigninger. Medborgerhus Finansiering Andet element Arkitektkonkurrence Medborgerhus Korskær Workshops for samme deltagergruppe som øvrige workshops Præsentation af dispositionsforslag af det kommende Medborgerhus Projektering, finansiering, godkendelser, licitation, valg af hovedentreprenør Byggestart Aflevering og ibrugtagning Opførelsen af medborgerhuset finansieres via de fysiske helhedsplaner med støtte fra Landsbyggefonden Fremtidig drift af medborgerhuset betales over afdelingernes driftsbudgetter i Korskærparken Der indgåes en 30 årig driftsoverenskomst mellem afdelingerne i Korskærparken. Fysiske helhedplaner Finansiering Tredje element Udarbejdelse af foreløbig helhedsplan Byggeteknisk tilstandsrapporter inkl supplerende undersøgelser Udarbejdelse af endelig helhedsplan Arkitektkonkurrence i EU-Udbud Ansøgning om godkendelse af Skema A - Støttede lån (Ansøgning til Fredericia Kommune og Landsbyggefonden) Projektering, udbud og licitation Ansøgning om godkendelse af Skema B Genhusning af berørte beboere Byggeperiode - løbende genhusning af berørte beboere Ansøgning om godkendelse af Skema C Forventet renoveringsperiode Boligkontoret - afdeling 405 Forventet renoveringsperiode Boligkontoret - afdeling 503 Forventet renoveringsperiode Boligkontoret - afdeling 307 Forventet renoveringsperiode boli.nu - afdeling 10 Forventet renoveringsperiode Boligkontoret - afdeling 214 Finansieres med støtte fra Landsbyggefonden, boligorganisationerne samt afdelingerne i fællesskab. Finansiering sker ved optagelse af støttede og ustøttede lån.der ydes tilskud via de lokale dispositionsfonde samt via afdelingernes henlæggelser. Derudover yder Landsbyggefonden afdelingernestøtte via huslejestøtteordningen. Anførte tider er vejledende / Ret til ændringer forbeholdes

6 Beslutningsprocessen En del af jer har været direkte involveret i at lave helhedsplanen for Korskærparken. Formålet var at få beboernes ønsker og idéer på banen. De mange gode forslag er blevet brugt som inspiration til helhedsplanernes tre dele: Fysiske forbedringer af blokke og udearealer Ombygning af medborgerhus Sociale tiltag og aktiviteter Informationsmøder Vi vil afholde en række møder, hvor du kan få viden om helhedsplanen i detaljer. Inden møderne sender vi information ud til dig på skrift. Afstemning Hver afdeling bliver hver for sig inviteret til at stemme om renoveringsplanerne. Det er dig og dine naboer i din afdeling, som bestemmer, om renoveringsarbejdet kan sættes i gang. Planerne bliver vedtaget, hvis et flertal af jer stemmer ja. Vi vil selvfølgelig være lydhøre, hvis der er noget overordnet i helhedsplanen, som I gerne vil have ændret. Inden afstemningen sender vi en endelig beskrivelse af renoveringens og ombygningens omfang. Her beskriver vi også, hvordan renoveringen vil blive finansieret, og hvad det vil betyde for din husleje. Da planerne hele tiden bliver tilpasset i forhold til, hvad der muligt økonomisk, kan den endelige plan ende med at afvige fra nogle af informationerne og illustrationerne i denne informationsfolder. Information om renoveringsplaner Afstemning Igangsætning/justering af renoveringsplaner Figuren viser, hvordan processen omkring afstemningen vil se ud.

7 Hvad betyder renoveringerne for din husleje? Vi kan endnu ikke sige præcist, hvor meget din husleje vil stige. Hvor meget huslejen i de enkelte afdelinger vil stige, afhænger af afdelingens nuværende huslejeniveau. I øjeblikket er der stor forskel på huslejerne i de forskellige afdelinger. Når renoveringen af hele Korskærparken er færdig, skal huslejerne for alle afdelinger gerne ligge på et ensartet niveau, der svarer til markedsniveauet for byen og området. Derfor vil nogle af jer få større huslejestigninger end andre for, at man kan ramme det samme niveau. Økonomisk støtte fra Landsbyggefonden Det endelige huslejeniveau afhænger af støtten fra Landsbyggefonden. Når vi ved, hvor meget ekstra du skal betale i husleje, får du selvfølgelig besked. Foto: Brian Conradsen

8 Moderniseringsforløb Årsgennemgang Tildeling af genhus ningslejlighed Generelle oplysninger vedr. moderniseringen Genhusningsperiode Udlevering af mangellister Returnering af mangellister Mangeludbedring 1. Udlevering mangellister 2. Returnering mangellister 3. Mangeludbedring PLANLÆGNINGSPERIODE MODERNISERINGSPERIODE IBRUGTAGNINGSPERIODE ÅRSGENNEMGANG Personligt besøg for planlægning Udflytning/flyttefirma Flyttebil og flyttefolk bliver stillet til rådighed. Info ang. tilbageflytningsdato Indflytning/flyttefirma Flyttebil og flyttefolk bliver stillet til rådighed. Slutafregning (genhusning) El Telefon Rengøring Vaskeriforbrug Figuren viser forløbet for moderniseringen Har du spørgsmål?... så hører vi meget gerne fra dig. Du kan finde vores kontaktoplysninger i boksen til højre. Tryghedspakken Renoveringsplanerne for Korskærparken betyder, at du bliver nødt til flytte ud af din lejlighed, mens ombygningen står på. Vi sørger for, at du får tilbudt en midlertidig genhusningslejlighed, som svarer til din nuværende lejlighed. Du får hjælp til at flytte For at gøre det så nemt som muligt for dig at flytte, har vi lavet en Tryghedspakke. Det betyder blandt andet, at vi udleverer gratis flyttekasser og mærkater og betaler et flyttefirma for at flytte dine møbler og ting til og fra din midlertidige bolig. Hvis du ikke kan pakke dine ting ned ved egen hjælp eller med hjælp fra familie og venner, stiller vi hjælp til rådighed. Vil du ikke genhuses? Hvis du ikke ønsker at blive genhuset, men i stedet vil sige din lejlighed op, er opsigelsesfristen 1½ måned. Din lejlighed skal ikke istandsættes, når du flytter fra den, men du skal betale, hvis lejligheden er misligholdt. Nogle skal flytte permanent For at ville støtte vores helhedsplan økonomisk, kræver Landsbyggefonden, at op til 25 % af lejlighederne skal ombygges til tilgængelige boliger og have elevator. Hvis du bor i en opgang, der skal ombygges til tilgængelige boliger, vil du få tilbudt en tilsvarende lejlighed i eller uden for Korskærparken. Du vil samtidig have mulighed for at ansøge en af de ombyggede lejligheder. Kontakt Boligkontoret Fredericia Vesterbrogade Fredericia Tlf.: Mail: Web: Åbningstider: Mandag kl Tirsdag kl Onsdag kl Torsdag kl Fredag kl Kontakt boli.nu Danmarksgade Fredericia Tlf.: Mail: Web: Åbningstider Mandag kl Tirsdag kl Onsdag kl Torsdag kl og kl Fredag kl Tekst: Kragelund Kommunikation Layout: Udgivelse: 2012 Illustrationer: Aarhus Arkitekter a/s Sahl Arkitekter a/s Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue DAI (Danske Arkitekter og Ingeniører)

boli.nu er nøglen til din tryghed

boli.nu er nøglen til din tryghed Fredericia, den 01.03.2012 boli.nu er nøglen til din tryghed Fysisk helhedplan i afdeling 12 - Sønderparken Administrator: boli.nu, Danmarksgade 81, 7000 Fredericia, 75924844, www.boli.nu, adm@boli.nu

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Baggrund 2. Beslutningsproces 3. Renoveringens indhold 4. Økonomi og husleje 5. Genhusning 6. Tidsplan Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste

Læs mere

BEBOERINFO - GENHUSNING

BEBOERINFO - GENHUSNING BEBOERINFO - GENHUSNING Genhusningsfolder Visualisering fra vinderforslaget. BEBOER INFO 17. MARTS 2015 Hvad skal der ske? HUSK informationsmøde 23. marts 2015 kl. 19-21.30 Radisson, Scandinavien Center

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Prøvelejlighed Efter boligorganisationen har afholdt en række åben hus arrangementer, hvor det var muligt for beboerne i Saltværkshuse at besigtige, hvordan et lejemål kunne komme til at se ud, efter

Læs mere

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det Renovering af Vejlby Vænge Renoveringen af Vejlby Vænge er en stor og vigtig beslutning. Og du skal i løbet af de kommende uger tage stilling til det renoveringsprojekt, der er udarbejdet af boligforeningen.

Læs mere

Ombygning af Hækkevold og Helleborg

Ombygning af Hækkevold og Helleborg Ombygning af Hækkevold og Helleborg - beslutningsoplæg til det fælles afdelingsmøde onsdag den 27. januar 2010 En helt nødvendig ombygning Boligerne i Hækkevold 9 15 (fsb) og Helleborg 9 15 (SAB) er små

Læs mere

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 19, Sallingsundvej

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 19, Sallingsundvej Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 19, Sallingsundvej Procedure for urafstemning Afstemningstema Projekt som beskrevet i beslutningsforslag JA eller NEJ

Læs mere

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 22, Tambosundvej

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 22, Tambosundvej Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 22, Tambosundvej Procedure for urafstemning Afstemningstema Projekt som beskrevet i beslutningsforslag JA eller NEJ

Læs mere

Ekstraordinært afdelingsmøde

Ekstraordinært afdelingsmøde Ekstraordinært afdelingsmøde 18.00 Velkomst v/afdelingsformand Michael Frederiksen, Nydamsparken Valg af dirigent og referent 18.05 Spisning 18.45 Afdelingsmøde del 1 Præsentation af aftenens panel v/ordstyrer

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 13. Beskæftigelse. Uddannelse. Trivsel. Sport Og Motion. Sundhed. Børn/Unge. Beboernetværk. Familie. Inddragelse Og Demokrati.

Nyhedsbrev nr. 13. Beskæftigelse. Uddannelse. Trivsel. Sport Og Motion. Sundhed. Børn/Unge. Beboernetværk. Familie. Inddragelse Og Demokrati. Læs hvad der bl.a. sker i Sønder - og Korskærparken Nyhedsbrev nr. 13 Beskæftigelse Og Uddannelse Trivsel Og Sundhed Sport Og Motion Børn/Unge Og Familie Beboernetværk Inddragelse Og Demokrati Kultur Og

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Er jeres ejendom klar til fremtiden? Energimodernisering af lejligheder og etageboliger i ejerforeninger, andelsboligforeninger og almene boliger

Er jeres ejendom klar til fremtiden? Energimodernisering af lejligheder og etageboliger i ejerforeninger, andelsboligforeninger og almene boliger Er jeres ejendom klar til fremtiden? Energimodernisering af lejligheder og etageboliger i ejerforeninger, andelsboligforeninger og almene boliger FORORD Det er ikke altid lige til at finde rundt i de mange

Læs mere

Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II

Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II DAB mrk. PRJ-2011-00058/tka Direkte tlf. 45872760 Dato 29. december 2014 Hermed fremsendes referat fra: Orienteringsmøde for beboerne i opgang 261 og 259

Læs mere

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 Eksempel Energirenovering etageboliger KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 UDGIVET DECEMBER 2014 UDGIVET DECEMBER 2014 Renovering skal tiltrække nye beboere Ghettoblokken Korskærparken under Boligkontoret

Læs mere

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN 1 INDLEDNING Som bekendt skal I snart igennem en større renovering af jeres afdeling. Denne lille folder er lavet til jer, Ryhavens beboere, i forbindelse med informationsmødet,

Læs mere

Et bedre liv, hvor du bor

Et bedre liv, hvor du bor Et bedre liv, hvor du bor Et bedre liv, hvor du bor Man skal bo godt for at have det godt. Men hvad er det egentligt at bo godt? Det ved kun du og din familie. Til gengæld ved vi noget om boliglån. Sammen

Læs mere

Årsberetning 2007/2008

Årsberetning 2007/2008 Årsberetning 2007/2008 Indholdsfortegnelse Bestyrelsens beretning... 2 Bestyrelsens Beboerdemokrati på tværs af organisationer... 4 Et år med BO-VEST... 6 Økonomi...11 De nye boligsociale områdesekretariater...

Læs mere

Valgavis. Bilag til dagsordenens punkt 7, 8 & 9

Valgavis. Bilag til dagsordenens punkt 7, 8 & 9 Valgavis Bilag til dagsordenens punkt 7, 8 & 9 Jan René Petersen Ellebæk, Svogerslev Kandidat til posten som formand Jeg kan bidrage med mit engagement og min viden om vores boligselskab og den almene

Læs mere

Fremtidssikringsanalyse

Fremtidssikringsanalyse Nærumvænge Fremtidssikringsanalyse Del 2 - idekatalog og værktøjer til den videre proces Boligkontoret Danmark Søllerød Almene Boligselskab - marts 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord Idekatalog

Læs mere

GENHUSNING RÆKKEHUSENE ALBERTSLUND SYD. Indhold GENHUSNINGSFOLDER

GENHUSNING RÆKKEHUSENE ALBERTSLUND SYD. Indhold GENHUSNINGSFOLDER GENHUSNINGSFOLDER December 2011 5. udgave, august 2013 GENHUSNING RÆKKEHUSENE ALBERTSLUND SYD Genhusning Beboerne i afdelingerne VA 4 Række og AB Syd Gård- og Række huse har på et beboermøde besluttet,

Læs mere

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen 2 Ny i afdelingsbestyrelsen Som nyvalgt i afdelingsbestyrelsen har du sagt ja til et stort arbejde. Du skal fungere som tillidsmand for alle beboerne i din afdeling, og du vil

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014-2015. Boligkontoret Århus

ÅRSBERETNING 2014-2015. Boligkontoret Århus ÅRSBERETNING 2014-2015 Boligkontoret Århus INDHOLD Ved strategiens ende kan en ny begynde... 4 Vi er kommet godt i mål... 6 Vores strategiske mål... 6 Kommunikationsmål... 8 Vores leveregler... 9 Fortsat

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Fremmødte beboere: 30 1. Valg af dirigent Anita Heisterberg blev valgt som dirigent og konstaterede, at mødet var lovligt indvarslet. 2.

Læs mere

Lille Peter Edderkop... mar15. Kom med Kim Kongekilde på besøg i Danmarks måske eneste almene akvarie-, slange og edderkoppeklub side 26

Lille Peter Edderkop... mar15. Kom med Kim Kongekilde på besøg i Danmarks måske eneste almene akvarie-, slange og edderkoppeklub side 26 10 TV i fsb Stor pakke, lille pakke eller ingen pakke 4 Banko Gang i de gamle på Islands Brygge 8 Bor Sundhedstjek du i en sund bolig? Lille Peter Edderkop... Kom med Kim Kongekilde på besøg i Danmarks

Læs mere

Lejligheden. Læs også: VIND MadsbyRock-billetter

Lejligheden. Læs også: VIND MadsbyRock-billetter Lejligheden Beboerblad for boligkontoret Fredericia MARTS 1 2015 VIND MadsbyRock-billetter Fortæl os din mening - indstik i midten Frihed frem for boliglån Ann og Erik har fravalgt hus og have til fordel

Læs mere

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / sept-okt 2013 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Susan Sagnsby Lars Emanuel Ellen Vedelsby Charlotte Kaysen

Læs mere

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING DIN GUIDE TIL 2 FORORD Mange boligejere er interesserede i at vide, hvordan deres bolig kan blive mere energieffektiv, men det er ikke altid så ligetil at finde rundt i de mange begreber og processer,

Læs mere

3B s beboerblad. Musik i Folehaven 17-19. Tagboliger i Valby I Valby er en tidligere vuggestue på 3. sal lagt sammen med lejligheder

3B s beboerblad. Musik i Folehaven 17-19. Tagboliger i Valby I Valby er en tidligere vuggestue på 3. sal lagt sammen med lejligheder 3B s beboerblad 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3 - juli 2009 3B s beboerblad til alle, der bor i Boligforeningen 3B nr. 7 maj 2011 Musik i Folehaven 17-19 Tagboliger i Valby

Læs mere

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3.

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. september 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere