Internationale. Dette kapitel handler om, hvilke muligheder en virksomhed har, når den vælger at entrere internationale markeder. Formål med kapitlet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Internationale. Dette kapitel handler om, hvilke muligheder en virksomhed har, når den vælger at entrere internationale markeder. Formål med kapitlet"

Transkript

1 Internationale distributionsformer Formål med kapitlet Dette kapitel handler om, hvilke muligheder en virksomhed har, når den vælger at entrere internationale markeder.

2 Vigtigste begreber Vigtigste modeller Illustration 1 Eksportformer Illustration 9 Værdikæden og distribution, mulige relationer i værdikæden Landegrænse Danmark Indirekte eksport Landegrænse Danmark Udland Egen virksomhed Direkte eksport Virksomhedens Eksportmuligheder Tredjeparts virksomhed Egen virksomhed Strategiske alliancer Eksportsamarbejde a. Strategiske alliancer b. Eksportgrupper c. Underleverandørkontrakter Eksportgrupper Underleverandørkontrakter Tredjeparts virksomhed a. Handelseksportør b. Eksportagent c. Piggy backing Handelseksportør Piggy backing Tredjeparts salgagent Egne sælgere Virksomhedens egen eksport a. Egne sælgere b. Et salgsselskab i udlandet (datterselskab) c. Direkte salg til slutbrugeren Salgsselskab i udlandet Direkte salg til slutbrugeren Via internettet Eksportsamarbejde Eksportsamarbejde Licensproduktion International kontraktaftaler Licensproduktion Franchising Franchising Joint Venture Direkte investeringer Joint venture Direkte investering i egen produktion Egen produktion Indirekte eksport Direkte eksport Eksportsamarbejde Udland Tredjeparts virksomhed Tredjeparts salgsagent Virksomhedens egen eksport Eksportsamarbejde International kontraktaftaler Direkte investeringer Eksisterer ikke Enduser

3 KAPITEL 16 INTERNATIONALE DISTRIBUTIONSFORMER 1. Eksportformer Tidligere har vi set på, hvordan virksomheder distribuerer deres produkter nationalt. I dette kapitel går vi videre og ser på, hvilke muligheder virksomheder har for at distribuere deres produkter på tværs af landegrænser. Nedenfor er en oversigt, der viser hvilke eksportformer, virksomheden kan vælge imellem. Illustration 1 Eksportformer Landegrænse Danmark Indirekte eksport Udland Direkte eksport Virksomhedens Eksportmuligheder Eksportsamarbejde a. Strategiske alliancer b. Eksportgrupper c. Underleverandørkontrakter Tredjeparts virksomhed a. Handelseksportør b. Eksportagent c. Piggy backing Tredjeparts salgagent Virksomhedens egen eksport a. Egne sælgere b. Et salgsselskab i udlandet (datterselskab) c. Direkte salg til slutbrugeren Eksportsamarbejde International kontraktaftaler Licensproduktion Franchising Direkte investeringer Joint venture Direkte investering i egen produktion Kilde: Bogens forfattere. 337

4 338 KAPITEL 16 INTERNATIONALE DISTRIBUTIONSFORMER Når en virksomhed står over for et ønske om eksport, så skal den gøre sig klart hvilke ressourcer, der skal stilles til rådighed. Andet sted i lærebogen kan du læse om virksomhedens eksportberedskab. Eksportberedskabet kan siges at være en gennemgang af de interne forhold, der er medvirkende til, om man overhovedet skal overveje eksport. Nogle virksomheder starter med at vurdere, hvordan man fra hjemlandet kan etablere eksport. Dette kaldes indirekte eksport. 1.1 Eksportsamarbejde For det første kan virksomheder samarbejde om distributionen. Det kan gøres på tre forskellige måder. A. Strategiske alliancer En virksomhed kan indgå i en strategisk alliance med en anden virksomhed, hvor man fx deler en eller flere funktioner. Det laves ikke et juridisk selskab, men derimod et formaliseret samarbejde, der giver begge parter nogle fordele. Alliancer kan øge omsætning Af Lene Møbjerg Strategiske alliancer kan øge omsætningen med 20 pct., viser en undersøgelse blandt danske og svenske virksomheder. Men cirka halvdelen af dem mislykkedes. Gode erfaringer En af de virksomheder, der har brugt stategiske alliancer med succes, er Union Engineering i Fredericia, der sælger kulsyreanlæg til byggerier og sodavandsfabrikker. Vi ved, at vi har fået en stor aftale på grund af vores alliance. I forbindelse med et fremstød i Kina fik vi kontakt til de rigtige personer, og fik derfor hurtigt forhandlet en aftale på plads. De kontakter havde vi ikke fået uden vores partnere, siger Peter Kriklywi, direktør og medejer af Union Engineering. Union Engineering er med i Danish Beverage Forum, en alliance, som består af otte virksomheder, der alle leverer udstyr og knowhow til bryggerier.

5 KAPITEL 16 INTERNATIONALE DISTRIBUTIONSFORMER 339 På den økonomiske side reducerer vi markedsføringsomkostninger. Derudover så handler det om at dele erfaringer med andre viksomheder, der er i samme situation som os selv. En virksomhed kan have gode relationer til en udenlandsk koncern, mens andre har til en anden. På den måde udnytter man, at alle er specialisteer og har forskellig markedsviden, siger Peter Kriklywi. Kilde: Jyllands-Posten, d. 29. august 2008 B. Eksportgrupper En række små virksomheder kan også gå sammen om et samarbejde. Dette samarbejde bygger på, at man fx sælger komplementære produkter. Det er ikke ualmindeligt, at man etablerer et selvstændigt selskab, hvor man så internt finder en fordelingsnøgle af omkostningerne og driftsresultatet. Under Dansk Eksportforening er der oprettet en sådan gruppe for underleverandører til vindmølleindustrien. Fokus har været at deltage i fællesstande på internationale udstillinger, erfagrupper og målrettede markedsfremstød. Gruppen har foreløbig 28 medlemmer og koordineringsudvalget består af repræsentanter for følgende virksomheder: A2SEA A/S, C.C.Jensen A/S, Hempel A/S, Svend A. Nielsen A/S og VB Enterprise A/S. A2SEA A/S er en af de førende virksomheder inden for transport, opsætning og servicering af havvindmøller. Hempel A/S leverer fx maling til mølle vinger og skrog. Hempel er kendt for at lave malinger, der holder rigtig godt. C. Underleverandørkontrakter Mange virksomheder, der producerer komponenter til et færdigvareprodukt, har umiddelbart ikke de samme muligheder for eksport som andre, da de er underleverandører. Derfor kan man lave aftaler, hvor underleverandøren lader sine komponenter indgå og derefter eksporteres. Det sker ofte inden for bilindustrien men også i forbindelse med komponenter til byggeindustrien. Man kalder disse aftaler OEM-aftaler (Original Equipment Manufakturers). Både Michelin og Goodyear har sådanne aftaler med de største bilmærker som fx Toyota og Citroën. I Danmark er Randers Tandhjulsfabrik OEM til Vestas vindmøller. Som alternativ til virksomhedssamarbejde om distribution, kan en tredjeparts virksomhed overtage arbejdet.

6 340 KAPITEL 16 INTERNATIONALE DISTRIBUTIONSFORMER 1.2 Tredjeparts virksomhed Her er der typisk tale om, at producenten ikke har ressourcer til en storstilet eksport og derfor outsourcer eksportdelen mere eller mindre til en tredjepart. D. Handelseksportør Historisk set har denne form været populær. Her køber en eksportør produkter direkte fra en producent typisk mindre virksomheder, der ikke selv har ressourcer til eksport og eksportøren sælger så produkterne videre på internationale markeder for egen regning. Producenten mister så indflydelse i værdikædens upstream-aktiviteter, da de ikke længere har indflydelse på salg og markedsføring. Denne eksportform anvendes ikke længere i samme grad som tidligere. E. Eksportagent En eksportagent er en herboende virksomhed eller person, som afsætter produkterne i eget navn, men for producentens regning og risiko. Eksportagenten vælger i princippet selv sine distributionskanaler til aftagerne på eksportmarkederne og står for markedsføringen. Mange virksomheder er startet med en eksportagent. Møbelproducenten Skovby A/S i Galten ved Århus engagerede i starten af deres eksporteventyr en selvstændig eksportagent, der gav virksomheden deres gennembrud på det amerikanske og canadiske marked. I dag går mere 75 % af deres produktion til 30 forskellige lande svarende til mere end 250 mio. kroner. F. Piggy Backing Piggy backing kan populært forstås således, at virksomheden sidder på ryggen af en anden virksomhed, der allerede er på det internationale marked. Man har så et samarbejde, hvor man udnytter den store virksomheds erfaring og salgs- og distributionsnet på eksportmarkedet. Oftest er der tale om komplementære produkter eller produkter, der ikke har nogen negativ indflydelse på den store virksomheds salg. Det bornholmske osteri St. Clemens sælger deres oste til Nettos indkøbsafdeling i Danmark, og ostene eksporteres gennem Nettos butikker i bl.a. Tyskland og Polen. Havde det ikke været for Netto, var St. Clemens nok aldrig kommet ud på eksportmarkedet.

7 KAPITEL 16 INTERNATIONALE DISTRIBUTIONSFORMER 341 Illustration 2 Indirekte eksport Indirekte eksport Fordele Denne billigste form for eksport Intet krav om eksporterfaring Intet sprogkrav Ulemper Har ingen kontrol over salg og markedsføring Opnår ikke kendskab til markedet, og kan derfor stå svagt, hvis et samarbejde ophører Man er kontraktligt bundet ved indirekte eksport Mindre økonomisk risici end ved direkte eksport Intet krav til etablering af eksport afdeling Man risikerer ikke dårlig omtale fra slutbrugeren, da man ikke selv står for salg og markedsføring Man sparer en salgs- og marketingafdeling Vi har nu set de indirekte eksportformer, hvor distributionen har taget sit udgangspunkt fra Danmark. Da handel i dag bliver mere og mere global, så vælger rigtig mange virksomheder direkte eksport. I næste afsnit vil vi se på de direkte eksportformer, der er mest udbredte. 1.3 Tredjeparts salgsagent Rigtig mange virksomheder benytter sig af salgsagenter. En salgsagent sælger i virksomhedens navn og for dennes regning og risiko, men det er salgsagenten, der styrer salget på det pågældende marked. Salgsagenter er typisk provisionslønnet, så de har en tydelig interesse i at sælge og markedsføre virksomhedens produkter ordentlig. En stor fordel ved brugen af en salgsagent er agentens kendskab til det pågældende marked såvel kulturelt som forretningsmæssigt; han er som regel bosiddende i landet. Ofte har han komplementære produkter med i sit sortiment, hvilket kan give virksomheden et mersalg.

8 342 KAPITEL 16 INTERNATIONALE DISTRIBUTIONSFORMER 1.4 Virksomhedens egne eksportformer Mange virksomheder vælger selv at være repræsenteret på eksportmarkedet. I dag er der let adgang til mange markeder, dels fordi den enkelte virksomheds muligheder er gode for selv at operere på eksportmarkederne, dels fordi verden på mange måder blevet mindre grundet globaliseringen. Man har flere forskellige muligheder. Her er de mest udbredte. 1. Egne sælgere Større virksomheder overlader ikke deres distribution i udlandet til en 3. part. Derfor organiserer de deres salg og distribution i udlandet gennem egne sælgere. Det giver virksomheden større kontrol over værdikæden, dvs. den styrer selv hvem, man sælger til, hvordan man sælger og endeligt, hvordan parametermixet skal være. Sælgerne er bosiddende i Danmark og har derfor en tæt kontakt til hovedkontoret i Danmark. Da sælgerne aflønnes med fast løn, medfører det ofte store rejseomkostninger for virksomheden. Derfor kan dette være forholdsvis dyr løsning. 2. Et salgsselskab i udlandet (datterselskab) En yderligere formaliseret model er etablering af et salgsdatterselskab, der virker som moderselskabets forlængede arm. Man står for alt salg og markedsføring direkte fra det pågældende marked og har total kontrol over de strategiske beslutninger i værdikæden. Mange kunder på eksportmarkeder vil helst købe af leverandører, der som minimum har et fysisk salgssted eller et showroom. KOMPAN A/S udvikler og producerer legeredskaber og legeløsninger til børn i hele verden. Kompan A/S har salgsselskaber i 16 lande netop af samme grund, som beskrevet ovenfor. Adm. direktør Knud B. Bach ved en Mission 3 Pass kedel, som er under produktion. Kedlen kan producere 34 tons damp i timen, er seks meter høj, ti meter lang og vejer 77 tons. Kedlen skal, når den er færdigproduceret, til et stort bryggeri. Godt 70 kilometer øst for Rio de Janeiro i Brasilien finder man danske Aalborg Industries, som i stor stil bygger og reparerer industrielle kedler til det brasilianske marked. Hovedcenteret for den brasilianske offshoreindustri ligger 2000 km nord for Rio i byen Macaé, og også her er Aalborg Industries repræsenteret. Salgskontoret ligger i São Paulo, og et netværk på 15 salgsagenter dækker flere lande i Sydamerika. Uden disse agenter, hvad virksomheden aldrig opnået den markedsandel på over 70%, som de har nu.

9 KAPITEL 16 INTERNATIONALE DISTRIBUTIONSFORMER Direkte salg til slutbrugeren Flere og flere virksomheder vælger at have et website, hvorfra de kan sælge deres produkter til slutbrugeren. Det gælder om at geare webdelen til at kunne klare de krav, en eventuel kunde måtte have til virksomheden. Dvs. kunne servicere kunden optimalt via nettet, men også fysisk distribuere produkter. Mange virksomheder har derfor en avanceret support gennem et lukket netværk, som kunden blot skal logge sig ind på. En forudsætning er dog, at produktet egner sig til denne form for distribution. Til venstre er et eksempel på PC-producenten Zepto, der fx på det franske marked gør meget ud af at servicere de franske kunder. Direkte salg til slutbrugeren på Zepto. com. Illustration 3 Direkte eksportformer Direkte eksportformer Fordele Virksomheden har selv styring af alle led i distributionen Opnår indgående kendskab til markedet Evt. goodwill går direkte til producenten Ulemper Man løber større økonomiske risici ved disse eksportformer Store økonomiske krav til etablering af eksportafdeling Man risikerer dårlig omtale fra kunder, da man selv står for salg og markedsføring 1.5 Virksomhedssamarbejde om eksport Nogle virksomheder har valgt at samarbejde om distribution som fælles projekter. Eksportsamarbejde Et mere formaliseret samarbejde kan være et eksportsamarbejde, hvor flere virksomheder går sammen på det pågældende eksportmarked.

10 344 KAPITEL 16 INTERNATIONALE DISTRIBUTIONSFORMER InterMark og Økologisk Landforening i nyt eksport samarbejde på Tyskland For at øge gennemslagskraften på det lukrative tyske marked for økologiske produkter har det danske konsulentfirma InterMark i Risskov og Økologisk Landsforening indledt et strategisk eksportsamarbejde. Der omsættes årligt for 19 mia. kroner økologiske fødevarer i Tyskland med årlige vækstrater på mere end 15 procent. Specielt som et nærmarked gør det landet til et endog meget attraktivt marked for danske, økologiske producenter. De lange nationale kæder i den konventionelle handel er blevet langt mere synlige på den økologiske front, og de 18 tyske naturkostgrossister, som forsyner cirka 90 procent af alle helsekostforretninger og de nye bio-supermarkeder, har i gennemsnit oplevet en vækst i omsætningen på op imod 21 procent fra 2006 til Dansk eksport har længe ventet på det store gennembrud i Tyskland, og tidspunktet er nu mere end nogensinde gunstigt for at iværksætte en massiv dansk offensiv. For at dansk økologi kan slå igennem på det tyske marked kræves en vedvarende og stabil indsats, og det har to centrale danske aktører for økologisk eksportfremme taget konsekvensen af. Parterne indleder nu et samarbejde igennem projektet Bio aus Dänemark Net igangsat af InterMark. Samarbejdet skal sikre den bedst mulige udnyttelse af de to parters ressourcer, når det gælder markedsføring og viden inden for eksport af økologiske fødevarer. Målet er mere effektivt at bane vejen for de danske virksomheders indtog i den tyske detailhandel. Kilde: Økologisk Landsforening 1.6 International kontraktaftaler Det kræver mange ressourcer at etablere sig på et eksportmarked, og derfor vælger nogle virksomheder at lade andre stå for det meste på eksportmarkedet. Licensproduktion En virksomhed kan vælge at overlade produktionen til andre virksomheder. Hvis virksomheden ikke har ressourcer til egenproduktion på det pågældende marked, kan det være en fordel at få lavet sine produkter på licens, dvs. lade en anden virksomhed producere dem ud fra nærmere reg-

11 KAPITEL 16 INTERNATIONALE DISTRIBUTIONSFORMER 345 ler og retningslinjer. Dette kaldes licensproduktion. Typisk er der tale om kendte brands, som allerede er indarbejdede på det pågældende marked. I Kina har verdens største selvstændige leverandør af maling danske Hempel A/S valgt licensproduktion. Da maling kan være bekosteligt at transportere, har Hempel valgt at få produceret på licens, så distributionen i Asien optimeres. Samtidig er der andre omkostningsmæssige fordele som lavere lønninger og lokaleomkostninger. Illustration 4 Licensproduktion Licensproduktion Fordele Man modtager royalty Ingen problemer med told og afgifter Hurtig og billig ekspandering på eksportmarkederne Ulemper Man bliver sårbar gennem åbenheden over for licenstageren Licenstageren kan opfattes som en potentiel konkurrent Man er kontraktligt bundet og kan derfor få problemer, hvis licenstageren er et fejlvalg Kræver ikke kendskab til eksportmarkederne Lettere penetrering af komplicerede markeder Lille risiko ved konjunkturudsving på lokalmarkederne Man sparer en slags- og marketingafdeling Franchising En alternativ form for kontraktaftale er franchising. Her indgår man et samarbejde enten på produktniveau, brandniveau eller systemniveau, hvor man overdrager distribution af et produkt til en franchisetager. Læs mere om franchising i afsætningsbogen. Produktfranchising og varemærkefranchising går ud på, at man overdrager distribution, salg og markedsføring til en given forhandler inden for et geografisk område. I Danmark er der kun en autoriseret forhandler af det eksklusive bilmærke Lexus, nemlig MLA på Østerbro i København.

12 346 KAPITEL 16 INTERNATIONALE DISTRIBUTIONSFORMER Systemfranchising er det mest omfattende franchisingform, der findes. Her overlader man et helt færdigt system eller koncept, hvor alt er aftalt ned til mindste detalje. Denne for er udbredt inden for modetøjsindustrien samt inden for familierestauranter. Illustration 5 Franchisegiver Franchisegiver Fordele Man modtager en indtrædelsesafgift samt en årlig royalty Man har total styring med og kontrol over konceptet, herunder distributionen Hurtig og billig ekspandering på eksportmarkederne Kræver ikke kendskab til eksportmarkederne Lettere penetrering af komplicerede markeder Ulemper Man bliver sårbart gennem åbenheden over for franchisetager Franchisetageren kan opfattes som en potentiel konkurrent Man er kontraktligt bundet og kan derfor få problemer, hvis franchisetager er et fejlvalg risiko for badwill Stort administrationsapparat Kræver kontinuerlig produktudvikling Lille risiko ved konjunkturudsving på lokalmarkederne Brandværdien styrkes Illustration 6 Franchisetager Franchisetager Fordele Lille kapitalkrav i forhold til egen etablering af virksomhed Afprøvet og kendt koncept Stor hjælp fra franchisegiver til salg og markedsføring Ulemper Man betaler en indtrædelsesafgift samt en årlig royalty Man har ingen styring med og kontrol over konceptet, herunder distributionen Risci vedr. franchisegivers økonomi

13 KAPITEL 16 INTERNATIONALE DISTRIBUTIONSFORMER Direkte investeringer Der findes to former for direkte investeringer; joint venture og egenproduktion på eksportmarkedet. Joint venture Den betegnelse står for et samarbejde mellem virksomheder, der indgår en aftale om salg og markedsføring af produkter. Det kan være, at man samarbejder med en virksomhed, der fx har egenproduktion, og hvor man med fordel kan bidrage med leverancer til produktionen. Illustration 7 Joint venture Fordele Joint venture Ulemper Færre risici end ved egenproduktion Får adgang til selv svært tilgængelige markeder Hurtig opstart på nye markeder Der kan være en lang beslutningsproces, da flere skal spørges Risikospredning over flere investorer Risiko for konflikter mellem parterne Overskudsdeling Danfoss danner joint venture med TSRE i Kina 25. september 2008 Danfoss Systems & Assemblies (SA) har indgået en aftale om et joint venture med Tianjin Sanhua Refrigeration Equipment Co., Ltd, (TSRE), der er Kinas største salgs- og distributionsnetværk inden for køling. Når aftalen træder i kraft i januar 2009, vil Danfoss eje 51 % af joint venturet med Danfoss Fumao (Tianjin) Condensing Unit Co. Ltd. Danfoss Fumao (Tianjin) Condensing Unit Co., Ltd beskæftiger 70 medarbejdere og er placeret i Tianjin, cirka to timers kørsel fra Beijing, Kina. Joint venture-firmaet vil fokusere på udvikling, produktion og salg af produkter til det kinesiske marked for kommercielle køleprodukter. Karsten Vinther, Vice President, Danfoss Systems & Assemblies (SA), siger, at joint venturet forener Danfoss brand, teknologi og hovedkomponenterne med TSRE s produktionsstruktur og veletablerede salgsnetværk. Kilde: Danfoss Danmark

14 348 KAPITEL 16 INTERNATIONALE DISTRIBUTIONSFORMER Direkte investering i egenproduktion Er en eksportvirksomhed nået til den sidste fase i internationaliseringsprocessen, overvejer mange virksomheder at etablere sig med egenproduktion på det pågældende marked. Man investerer således i egne fabrikker. Mange lande ser med stor interesse, at internationale virksomheder laver disse investeringer. Mange virksomheder investerer også i produktionsapparat med henblik på at få adgang til billig arbejdskraft for dermed at gøre sig mere konkurrencedygtig. I Ungarn 60 km fra hovedstaden Budapest har både Grundfoss og Coloplast valgt at etablere sig gennem direkte investeringer. Begge virksomheder har bl.a. pga. billigere arbejdskraft og gunstige beskatningsforhold valgt at have produktion her. Illustration 8 Direkte investering Direkte investering Fordele Fuld kontrol og styring af distributionskanalen Får selv hele udbyttet ved eksporten Risikospredning Styrket markedsposition Ulemper Står alene med risikoen Kræver store investeringer Kræver et generelt stor eksportberedskab Irreversible omkostninger 2. Eksportportformer i værdikædeperspektiv Hvordan hænger distributionen sammen med værdikæden? Det viser illustration 9. Det giver god mening at sætte værdikæden i relation til de forskellige eksportformer ved at tage udgangspunkt i, hvor aktiviteterne foregår rent geografisk. Ved indirekte eksport foregår alle værdikædens aktiviteter i hjemlandet. Når man indgår i strategiske alliancer, kan alle primære og supportakti-

15 KAPITEL 16 INTERNATIONALE DISTRIBUTIONSFORMER 349 viteter komme i spil. Men typisk vælger man virksomheder, der kan supplere med en eller flere af aktiviteterne, eller hvis kernekompetencen hos tredjeparten er i netop denne aktivitet. Når man har formaliserede eksportgrupper, er det typisk de sidste aktiviteter i værdikæden, der fokuseres på. Man koncentrerer sig om salg og markedsføring og service. I underleverandørkontrakterne er der naturligvis produktionen, men også salg og markedsføring, der kan komme på tale. Inddrages en handelseksportør forholder det sig anderledes; handelseksportøren har intet med R&D og produktionen at gøre, men koncentrerer sig udelukkende om de sidste led i primæraktiviteterne. Det samme gælder for indkøbskontoret, og her er forskellen primært af juridisk art. Handelseksportøren sælger jo for egen regning. Ved Piggy Backing forholder det sig anderledes. Her drager man fordel af tredjeparts store viden om og erfaring med at operere på eksportmarkederne. Dvs. der er salg og markedsføring, der udnyttes. Ser man på værdikædeaktiviteterne ved direkte eksport, så flyttes aktiviteterne til det givne eksportmarked. Ved salgsagent, egne sælgere, og salgsdatterselskab flyttes downstrem-aktiviteterne typisk ud på eksportmarkedet. Ved egen produktion i udlandet er hele værdikæden repræsenteret på det internationale marked, idet virksomheden etablerer en virksomhed helt fra grunden i udlandet. Neden for er sammenhængen mellem værdikæden og eksportformerne illustreret.

16 350 KAPITEL 16 INTERNATIONALE DISTRIBUTIONSFORMER Illustration 9 Værdikæden og distribution, mulige relationer i værdikæden Landegrænse Danmark Udland Egen virksomhed Tredjeparts virksomhed Tredjeparts virksomhed Egen virksomhed Strategiske alliancer Eksportgrupper Underleverandørkontrakter Handelseksportør Piggy backing Egne sælgere Salgsselskab i udlandet Direkte salg til slutbrugeren Via internettet Eksisterer ikke Enduser Eksportsamarbejde Licensproduktion Franchising Joint Venture Egen produktion Kilde: Bogens forfattere.

17 KAPITEL 16 INTERNATIONALE DISTRIBUTIONSFORMER 351

18 352 KAPITEL 16 INTERNATIONALE DISTRIBUTIONSFORMER bagsiden internationale distributionformer Tjekopgaverne 1. List hvilke eksportformer, der findes. 2. Hvad er en trediepartsagent? 3. Hvad er joint venture? Forståelsesopgaverne 1. Nævn hvilke grunde, der kan være til, at en virksomhed ønsker at entrere internationale markeder. 2. List hvilke fordele og ulemper der er ved at sælge direkte til slutbrugeren på et internationalt marked. 3. List hvilke fordele og ulemper der er ved at vælge franchising på et internationalt marked. Argumentopgaverne 1. Kom med eksempler på en virksomhed, der har valgt et salgsselskab i udlandet og argumenter for, at netop denne form er valg i virksomheden. 2. Kom med eksempler på en virksomhed, der har valgt en licensproduktion og argumenter for, at netop denne form er valg i virksomheden. De store opgaver 1. En stor dansk virksomhed inden for medicinalindustrien med 300 ansatte og en årlig omsætning på 743 mio. kr. ønsker at komme ind på det kinesiske marked med en pille, der er fedmeforebyggende. Kom med et begrundet forslag til, hvilke eksportform, de skal vælge. Undervisningsministeriet siger: Der arbejdes med metoder til markedsudvælgelse. Fordele og ulemper ved metoderne kan diskuteres. Sammenhængen mellem virksomhedens interne forhold herunder eksportberedskab, værdikæde og valg af eksportmarked kan inddrages. Inden for virksomhedens internationale udvikling kan der arbejdes med traditionelle fasemodeller samt modeller, som forklarer relativt nye virksomheders hurtige internationaliseringsproces.

Kapitel 23 International distribution

Kapitel 23 International distribution Kapitel 23 International distribution Opgave 23.1 1. Hvad kaldes den vækststrategi, som Top-Toy ønsker at gøre brug af? Top-Toy ønsker at udvide salget til flere eksportmarkeder. Der er derfor tale om

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

AFTENENS TEMA Jens Aggerbeck. Købs. Case & Diskussion: At være eksportvirksomhed er et meget vanskelig arbejde.

AFTENENS TEMA Jens Aggerbeck. Købs. Case & Diskussion: At være eksportvirksomhed er et meget vanskelig arbejde. AFTENENS TEMA Jens Aggerbeck Købs At være eksportvirksomhed er et meget vanskelig arbejde. Succesrig eksport er langt mere end blot at sælge mere. Fordi der ikke kan gives en fælles formel for succes,

Læs mere

April 28, 2014. Kapitel 14_Place_sammen.notebook. #afs1. Centralt indhold og pointer gengives. Fagudtryk sættes ind i wiki (sekretær)

April 28, 2014. Kapitel 14_Place_sammen.notebook. #afs1. Centralt indhold og pointer gengives. Fagudtryk sættes ind i wiki (sekretær) #afs1 Centralt indhold og pointer gengives Fagudtryk sættes ind i wiki (sekretær) 1 Kapitel 14_Place_sammen.notebook April 28, 2014 Place = Distribution Distribution & Beliggenhed Hvilke led skal være

Læs mere

Virksomheders internationalisering ikke kun for store virksomheder!

Virksomheders internationalisering ikke kun for store virksomheder! Virksomheders internationalisering ikke kun for store virksomheder! Lektor Per Servais, Ph.D. Det Samfundsvidenskabelige fakultet Syddansk Universitet Odense Agenda Udgangspunkt; Traditionelle internationaliserings

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04 03/05/04 THRANE OG THRANE A/S KØBER AKTIEMAJORITETEN I EUROCOM INDUSTRIES A/S Resumé ( Thrane & Thrane ) har indgået en aftale med EMG EuroMarine Electronics GmbH ( EuroMarine ) om køb af 88,6% af aktiekapitalen

Læs mere

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed?

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed? Hvad tilbyder vi? Processen Hvilke informationer får du? Eksempel på værdiansættelse Værdiansættelse af mellemstore virksomheder SWOT-analyse Indtjeningsmultipler Kontantværdi Følsomhedsananlyse Fortrolighed

Læs mere

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Den 22. maj 2012 Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Danske virksomheder oplever få udfordringer ved salg til nærmarkederne, mens salg til udviklingslan- de og emerging markets uden for Europa kan

Læs mere

D ANMAr KS EKSPOr TKr EDi T. Sælg mere. Hjælp dine udenlandske kunder med finansiering, og styrk dit salg

D ANMAr KS EKSPOr TKr EDi T. Sælg mere. Hjælp dine udenlandske kunder med finansiering, og styrk dit salg D ANMAr KS EKSPOr TKr EDi T Sælg mere Hjælp dine udenlandske kunder med finansiering, og styrk dit salg EKF kan skaffe din kunde et lån, som udelukkende kan bruges til at købe dine varer Foto: AAlborg

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE. Danish Agro og Vestjyllands Andel køber aktiemajoriteten i Finlands største grovvareselskab. Galten, 7.

PRESSEMEDDELELSE. Danish Agro og Vestjyllands Andel køber aktiemajoriteten i Finlands største grovvareselskab. Galten, 7. PRESSEMEDDELELSE Danish Agro a.m.b.a. Køgevej 55 4653 Karise www.danishagro.dk Galten, 7. september 2012 Vestjyllands Andel Vesterkær 16 6950 Ringkøbing www.vja.dk Danish Agro og Vestjyllands Andel køber

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

INDUSTRIENS OUTSOURCING OG GLOBALISERING 1966-2003

INDUSTRIENS OUTSOURCING OG GLOBALISERING 1966-2003 18. oktober 2004 Af Thomas V. Pedersen Resumé: INDUSTRIENS OUTSOURCING OG GLOBALISERING 1966-2003 Notatet foretager over en længere årrække analyser af udviklingen i sammensætningen af industrivirksomhedernes

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Carlsberg Breweries bliver det førende bryggeri i Nordtyskland

Carlsberg Breweries bliver det førende bryggeri i Nordtyskland 1/2004 Hovedpunkter Carlsberg Breweries tilbyder at købe Holsten-Brauerei AG for en samlet pris (enterprise value) på 1.065 mio. (7,9 mia. kr.) Bindende aftaler tillader Holsten at sælge sine mineralvandselskaber

Læs mere

rtagelse 18/11/12 af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødev arer A/S

rtagelse 18/11/12 af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødev arer A/S Dagrofa A/S` overtagelse af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødevarer A/S Journal nr. 4/0120-0401-0028/BYS/ULHE Konkurrencestyrelsen har behandlet fusionsanmeldelsen af Dagrofa A/S` overtagelse

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Kapitel 26 Markedsføringsplan

Kapitel 26 Markedsføringsplan Kapitel 26 Markedsføringsplan Opgave 26.1 1. Hvad forstås der ved en markedsføringsplan? Markedsføringsplanen fortæller virksomhedens medarbejdere hvilke sammenhænge der er mellem virksomhedens markedsføringsmæssige

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

Ringkøbing-Skjern åbner dørene!

Ringkøbing-Skjern åbner dørene! Ringkøbing-Skjern åbner dørene! Ringkøbing-Skjern Erhvervscenter og Akademikerkampagnen inviterer til Match- og Netværksdag den 6. februar 2013. Programmet for dagen er følgende: 08.00 Afgang fra Århus

Læs mere

Økonomi. ECCO Sko A/S 2. Store tal i koncernregnskabet 3. Butiksregnskabet 4. Butiksdriften 5. Ejerforhold i detailledet 6.

Økonomi. ECCO Sko A/S 2. Store tal i koncernregnskabet 3. Butiksregnskabet 4. Butiksdriften 5. Ejerforhold i detailledet 6. Økonomi ECCO Sko A/S 2 Store tal i koncernregnskabet 3 Butiksregnskabet 4 Butiksdriften 5 Ejerforhold i detailledet 6 Fra ko til sko 7 damkjær & vesterager 1 ECCO Sko A/S ECCO er en familieejet virksomhed

Læs mere

Forord... 2. Kapitel 1: Sammenfatning... 3. Kapitel 2: De internationale virksomheder... 5. Kapitel 3: Hvad taler vi på det globale marked?...

Forord... 2. Kapitel 1: Sammenfatning... 3. Kapitel 2: De internationale virksomheder... 5. Kapitel 3: Hvad taler vi på det globale marked?... INDHOLD Forord... 2 Kapitel 1: Sammenfatning... 3 Kapitel 2: De internationale virksomheder... 5 Kapitel 3: Hvad taler vi på det globale marked?... 6 Kapitel 4: Sprogkompetencer i virksomhederne... 9 Fremmedsproglige

Læs mere

Internationalisering indhold og konsekvenser. Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet

Internationalisering indhold og konsekvenser. Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet Internationalisering indhold og konsekvenser Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet Forskning på SDU vedr. Born Global virksomheder 897 fremstillingsvirksomheder undersøgt:

Læs mere

Verden omkring DT Group

Verden omkring DT Group Verden omkring DT Group SILVAN og STARK i en globaliseret verden 2 Finanskrise 3 Tilskud til renovering og nybyggeri 5 Lukkeloven ændres 6 Interviews 8 damkjær & vesterager 1 SILVAN og STARK i en globaliseret

Læs mere

Produktionsafgiftfonden - PAF

Produktionsafgiftfonden - PAF Produktionsafgiftfonden - PAF Alle arealer tilplantet med nob og ngr er pligtig at betale Der ydes tilskud til forskning, udvikling og markedsføring efter ansøgning Resultater formidles i årsberetning,

Læs mere

Fremtidens distributions- og forretningsmodeller. NBFs Årskonference 2013 Oslo, 9. april 2013

Fremtidens distributions- og forretningsmodeller. NBFs Årskonference 2013 Oslo, 9. april 2013 12 Fremtidens distributions- og forretningsmodeller NBFs Årskonference 2013 Oslo, 9. april 2013 20 års erfaring i bilbranchen: General Motors Product Manager (DK, UK) Intl. Managementprog. (UK, USA, Puerto

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Tysk økonomi vokser med en procent i 2012

Tysk økonomi vokser med en procent i 2012 En printervenlig PDF-version finder du HER Januar 2012 Deutsch Abonnement Tilmeld dig Legal & Tax Tilmeld dig News & Jobs Afbestil Members Update Arrangementer 25. Januar 2012 Handelskammerets nytårsreception

Læs mere

LICENSAFTALER. Møde i Opfinderforeningen

LICENSAFTALER. Møde i Opfinderforeningen LICENSAFTALER Møde i Opfinderforeningen 27 august 2012 Martin Hjelm Kristensen Otello advokatfirma Licensbegrebet Licentia (latin) tilladelse At give en licens kaldes udlicentiering At sikre sig en rettighed

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Tirsdag d. 2/9-08 : Globalisering og fremtidens markedsplads

Tirsdag d. 2/9-08 : Globalisering og fremtidens markedsplads Tirsdag d. 2/9-08 : Globalisering og fremtidens markedsplads Få den nyeste viden om metoder og strategier, som virksomheder kan anvende i forhold til den globale fremtid. Sted: T&O Stelectric, Langelandsvej

Læs mere

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Regeringens strategi Virksomheder V V Æ V Æ K V Æ K S V Æ K S T 2015 Virksomhedernes udfordringer Fald i Industrieksporten på +16% fra jan 2008

Læs mere

Hvordan siger man Service på kinesisk? - erfaringer fra det kinesiske marked.

Hvordan siger man Service på kinesisk? - erfaringer fra det kinesiske marked. Hvordan siger man Service på kinesisk? - erfaringer fra det kinesiske marked. Presentation for workshop hos DELTA 09/01/2013 Barbara Scheel / barage@um.dk Service = fuwu Kinesiske forbrugere forventer

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

PR062015 08. april 2015 Øknomi Side 1 af 5. PC-baseret styreteknik garanterer markedsvækst og danner grundlag for Industri 4.0

PR062015 08. april 2015 Øknomi Side 1 af 5. PC-baseret styreteknik garanterer markedsvækst og danner grundlag for Industri 4.0 Øknomi Side 1 af 5 PC-baseret styreteknik garanterer markedsvækst og danner grundlag for Industri 4.0 Beckhoff øger sin omsætning med 17 procent og passerer 500 mio. Euro Stigning i omsætningen på 17 %

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

Kapitel 18 Standardisering eller differentiering af parametermixet

Kapitel 18 Standardisering eller differentiering af parametermixet Kapitel 18 eller differentiering af parametermixet Opgave18.1 1. Opstil nedenstående produkter i rækkefølge efter samme princip som fig. 18.3 side 488 i lærebogen. 100 % 100 % standardiseret differentieret

Læs mere

Kapitel 22 National distribution

Kapitel 22 National distribution Kapitel 22 National distribution Opgave 22.1 1. Hvorfor er det vigtigt for producenten første gang at vælge den rigtige distributionskanal? Fordi mellemhandleren bl.a. sælger til bestemte målgrupper. Hvis

Læs mere

Hvorfor Nederlandene?

Hvorfor Nederlandene? Hvorfor Nederlandene? Fashion Accelerator, Kbh. 10. maj 2010 PRÆSENTATION Ambassaden Nederlandene Kultur Samarbejdsformer Pas på 2 AMBASSADEN I HAAG Ambassadøren Økonomi/politik Handel Borgerservice Domstole

Læs mere

we know how 306100108-2000 G R U P P E N

we know how 306100108-2000 G R U P P E N we know how G R U P P E N 02 AVN Gruppens ejere. Fra venstre Henrik Krabbe, Peter Krabbe og Ole Krabbe G R U P P E N Teknik der skaber resultater AVN Gruppen blev grundlagt i 1933 af Alfred V. Nielsen.

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 4.1

Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 4.1 Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 4.1 Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 4.2 Variable omkostninger Materialer i alt 90,00 kr. Timeløn pr. produkt 26,00 kr. + Kapacitetsomkostninger

Læs mere

Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen. Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune

Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen. Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune Klimaplan 2012-2015 Det energisamfund intelligente Klimasekretariatet

Læs mere

5. Kursusgang virksomhedsledelse

5. Kursusgang virksomhedsledelse 5. Kursusgang virksomhedsledelse Agenda: Entrepreneurship iværksætteri innovation - hvorfor? Hvem skal udvikle en forretningsplan Hvilke elementer er vigtige i en forretningsplan (det I skal fokusere på)

Læs mere

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab 21. November 2012 Anders Bækgaard Regeringen vil gøre en langt større indsats for at hjælpe virksomhederne med at få fodfæste

Læs mere

Pensionskapital i havmølleparker hvorfor og hvordan? Adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark 29. september 2011

Pensionskapital i havmølleparker hvorfor og hvordan? Adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark 29. september 2011 Pensionskapital i havmølleparker hvorfor og hvordan? Adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark 29. september 2011 PensionDanmark kort fortalt Danmarks største pensionskasse med 600.000 medlemmer

Læs mere

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker Prioriteringer for 2014-2019 Hvem vi er Vi er den største politiske familie i Europa og vi er drevet af en centrum-højre-vision Vi er Det Europæiske Folkepartis Gruppe i Europa-Parlamentet. Hvad vi tror

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

Guide til outsourcing og etablering

Guide til outsourcing og etablering Guide til outsourcing og etablering Oktober 2004 Udgivet af Dansk Industri og ITEK Redaktion afsluttet 1. oktober 2004 Redaktion: Niels Conradsen og Henrik Bjørn Christensen ISBN 87-7353-528-1 1000.10.04

Læs mere

International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre

International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre Oktober 2014 Analysens indhold 1. Hovedkonklusioner 3 2. Introduktion til analysen 5 3. Markedet 9 4. Vækststrategier 12 5. Markedsudvikling

Læs mere

GN Store Nord. Sydbank, den 11. maj 2005. Adm. direktør Jørn Kildegaard

GN Store Nord. Sydbank, den 11. maj 2005. Adm. direktør Jørn Kildegaard GN Store Nord Sydbank, den 11. maj 2005 Adm. direktør Jørn Kildegaard Mission GN vil som international markedsleder skabe et konkurrencedygtigt afkast til sine aktionærer gennem udvikling, produktion og

Læs mere

HANDELSAGENT HVORDAN KOMMER JEG I GANG?

HANDELSAGENT HVORDAN KOMMER JEG I GANG? HANDELSAGENT HVORDAN KOMMER JEG I GANG? Det kræver ikke meget at nedsætte sig som handelsagent. Som regel kan man klare sig med en telefon, en computer, et skrivebord og måske en bil til at besøge kunderne

Læs mere

VELKOMMEN Kære Læser. Med venlig hilsen. Jens Mørk Adm. direktør, Mühlhan

VELKOMMEN Kære Læser. Med venlig hilsen. Jens Mørk Adm. direktør, Mühlhan VELKOMMEN Kære Læser Mühlhan Danmark er et datterselskab af Mühlhan Surface Protection International, der er et af verdens største firmaer inden for overfladebehandling. Vi har mere end hundrede års erfaring

Læs mere

DBDH samler energien

DBDH samler energien DBDH samler energien Strategi- og handlingsplan 2013 2015 Fjernvarmeindustrien DBDH Foreningens navn Foreningens navn er fortsat Danish Board of District Heating (DBDH). I Danmark skal brandet Fjernvarmeindustrien

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

Kapitel 12 Markedsudvælgelse

Kapitel 12 Markedsudvælgelse Kapitel 12 Markedsudvælgelse Opgave 12 1. Hvilken metode har hver af de to virksomheder anvendt ved markedsudvælgelsen? Trolderiet har anvendt nærmarkedsmetoden ved markedsudvælgelse. DeSign A/S har anvendt

Læs mere

nyheder og information fra danish agro Januar 2013 læs om Status for året 2012 Udkørsel af vårsæd Bestil varer døgnet rundt!

nyheder og information fra danish agro Januar 2013 læs om Status for året 2012 Udkørsel af vårsæd Bestil varer døgnet rundt! nyheder og information fra danish agro Januar 2013 læs om Status for året 2012 Udkørsel af vårsæd Bestil varer døgnet rundt! Status for året 2012 Et succesfuldt år 2012 for Danish Agro-koncernen Her ved

Læs mere

- SÅDAN ARBEJDER DU MED INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER(IPR) I HELE PROCESSEN FRA IDÉ TIL SALG.

- SÅDAN ARBEJDER DU MED INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER(IPR) I HELE PROCESSEN FRA IDÉ TIL SALG. Få din virksomhed til at vokse med IPR - SÅDAN ARBEJDER DU MED INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER(IPR) I HELE PROCESSEN FRA IDÉ TIL SALG. 2 INDHOLD Produktudvikling Produktion Salg & Markedsføring Internationalisering

Læs mere

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i VELKOMMEN TIL ØKOLOGI i Aftenens Program Velkomst Sådan styrker du din bundlinje Oplæg og debat Økologi i Landbrug & Fødevarer Politik Viden og Rådgivning Samarbejde Mere Økologi i Danmark hvad skal der

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2.

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2. 20-06-2011 ITE 4/0120-0401-0075 /ASL Godkendelse: HEF Himmerlands Elforsyning A.m.b.a. overtager AKE Forsyning A/S og visse aktiver og aktiviteter af AKE Net Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 I 2014 var Danmarks eksport af energiteknologi 74,4 mia. kr., hvilket er en stigning på 10,7 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 12 pct. af den

Læs mere

21. Maj 2014 Har produktion af printkort en fremtid i Danmark?

21. Maj 2014 Har produktion af printkort en fremtid i Danmark? 21. Maj 2014 Har produktion af printkort en fremtid i Danmark? Europas produktion af PCB 80erne Produktionen tredoblede Europa har stabil markedssandel på 15-17% Kort nedgang 1990-1992 90 erne Produktionen

Læs mere

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER 3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER Med økonomisk opbakning fra EU s Regionalfond og Region Sjælland har CAPNOVA, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet taget temperaturen

Læs mere

SYSTEM DIVISION DIN INNOVATIVE OG KOMPETENTE LOGISTIKPARTNER NATIONALE OG INTERNATIONALE TRANSPORTER FOR BYGGEINDUSTRIEN

SYSTEM DIVISION DIN INNOVATIVE OG KOMPETENTE LOGISTIKPARTNER NATIONALE OG INTERNATIONALE TRANSPORTER FOR BYGGEINDUSTRIEN SYSTEM DIVISION DIN INNOVATIVE OG KOMPETENTE LOGISTIKPARTNER NATIONALE OG INTERNATIONALE TRANSPORTER FOR BYGGEINDUSTRIEN VI KENDER BYGGEINDUSTRIENS SÆRLIGE BEHOV FOR PRÆCISION OG NØJAGTIGHED Markedet for

Læs mere

60% 397 mia. kr 50% 40% 66% 30% 42% 20% 10%

60% 397 mia. kr 50% 40% 66% 30% 42% 20% 10% Svensk niveau for udenlandske investeringer i Danmark vil give milliardgevinst AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON, ØKONOM ANDREAS KILDE- GAARD PEDERSEN, CAND. POLIT OG ANALYSECHEF GEERT LAIER

Læs mere

Gør virksomheden klar til Outsourcing

Gør virksomheden klar til Outsourcing Gør virksomheden klar til Outsourcing Outsourcing dækker over uddelegering af arbejdsopgaver til andre virksomheder, så du selv kan koncentrere dig om din kerneforretning. Med outsourcing siger man i samme

Læs mere

Kaj Lindvig siger på gensyn SIDE 5

Kaj Lindvig siger på gensyn SIDE 5 KI L DE :AROUNDA2S E A-UGE342013 Kaj Lindvig siger på gensyn SIDE 5 projekter, men jeg savnede entreprenørånden, hvilket var én af årsagerne til, at jeg tog jobbet hos A2SEA, forklarer Kaj Lindvig. Møllerne

Læs mere

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland.

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbyder Opgaven bliver udbudt af projektet: Stærke turismekompetencer - Kvalitetsløft gennem online tilstedeværelse. Dette projekt

Læs mere

Eksportrådet, USA. Søren Juul Jørgensen sorjor@um.dk 4173 3897

Eksportrådet, USA. Søren Juul Jørgensen sorjor@um.dk 4173 3897 Eksportrådet, USA Søren Juul Jørgensen sorjor@um.dk 4173 3897 Agenda Eksportrådet Det amerikanske marked Den typiske vej til marked Vores anbefalinger Konklusion Eksportrådet Eksportrådet er den del af

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE Computershare Din globale leverandør af investorservices Lokal ekspertise med global rækkevidde Computershares innovative investorservices sikrer value for money for dit selskab,

Læs mere

Præsentationsteknik. for dem som søger kapital. www.connectdenmark.com

Præsentationsteknik. for dem som søger kapital. www.connectdenmark.com Præsentationsteknik for dem som søger kapital www.connectdenmark.com Søger man kapital må man være i stand til at præsentere sin idé for alle! I den periode hvor virksomheden søger kapital, vil det være

Læs mere

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Ved at deltage i Region Midtjyllands projekt Rethink Business, har Novopan Træindustri A/S fået øje på, hvordan de med C2C-certificering og - strategi kan

Læs mere

Godkendelse af Thorkil Andersen Holding A/S overtagelse af aktier i Agri-Norcold A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Thorkil Andersen Holding A/S overtagelse af aktier i Agri-Norcold A/S. 1. Transaktionen Dato: 28. september 2012 Sag: BITE-12/14123 Sagsbehandler: / CHJ/HK Godkendelse af Thorkil Andersen Holding A/S overtagelse af aktier i Agri-Norcold A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 18.

Læs mere

C.F. Nielsen. Nyhedsbrev Marts 2012. C.F.Nielsen A/S, Solbjergvej 19, DK-9574 Baelum. Højdepunkter:

C.F. Nielsen. Nyhedsbrev Marts 2012. C.F.Nielsen A/S, Solbjergvej 19, DK-9574 Baelum. Højdepunkter: Højdepunkter: Markedsudvikling øget aktivitetsniveau. Nye markeder Nye løsninger Udstillinger Service Nye produkter Teknologi projekter Ændring i ejerforhold Markedsudvikling øget aktivitetsniveau Den

Læs mere

VERDEN ER MIN ARBEJDSPLADS

VERDEN ER MIN ARBEJDSPLADS VERDEN ER MIN ARBEJDSPLADS AKADEMI EKSPORT SÆLGER Skab ny vækst og mere salg på internationale eksportmarkeder med en målrettet efteruddannelse. 1 Uddannelsen til Eksportsælger Eksportsælgeruddannelsen

Læs mere

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service SÅDAN Undgå korruption DI service En guide for virksomheder Undgå Korruption en guide for virksomheder August 2006 Udgivet af Dansk Industri Redaktion: Ole Lund Hansen Tryk: Kailow Graphic A/S ISBN 87-7353-604-0

Læs mere

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det ARTIKEL De svageste led Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det Dato: 24 aug 2000 Ver.: Draft Rev.: 11 Forfatter: Anders Munck I den seneste tids

Læs mere

Kina er kommet til Korsbæk og vi skal passe på med Varnæs-attituden Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk

Kina er kommet til Korsbæk og vi skal passe på med Varnæs-attituden Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk Nyhedsbrev 7 fra Kinainfo.dk August 2010 Kina er kommet til Korsbæk og vi skal passe på med Varnæs-attituden Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk Vi skal i Vesteuropa passe på, at vi ikke

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Miljøpåvirkningen reduceret næsten 80 %

Miljøpåvirkningen reduceret næsten 80 % Succes med ny type fiskefarm: Miljøpåvirkningen reduceret næsten 80 % Et af Dansk Akvakulturs centrale strategiske mål er at afkoble produktion fra miljøpåvirkning. Vi vil leve op til vores egne og regeringens

Læs mere

Penge og papir bremser økologisk fremdrift

Penge og papir bremser økologisk fremdrift Penge og papir bremser økologisk fremdrift Efterspørgslen på økologisk svinekød stiger, men der mangler økologiske grise. Miljøgodkendelser og manglende finansiering gør det besværligt at omlægge en traditionel

Læs mere

Andelsbevægelsens evne til forandring og omstilling

Andelsbevægelsens evne til forandring og omstilling Andelsbevægelsens evne til forandring og omstilling Er afsætningen af landbrugsprodukter 2020 parat? - Afsætningsmuligheder i landbruget LandboUngdom 1. November 2011 Henning Otte Hansen hoh@foi.dk Svar

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

FORRETNINGSUDVIKLING (i et strategisk perspektiv)

FORRETNINGSUDVIKLING (i et strategisk perspektiv) FORRETNINGSUDVIKLING (i et strategisk perspektiv) Mærkeforeningsmøde Middelfart, 19. februar 2013 INDHOLD Resumé 26.11.2012 Udfordringer de næste 3 år Forretningsudvikling Mulige løsninger Og hvad så nu?

Læs mere

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen Dato: 26. januar 2015 Sag: BITE-14/12241 Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 23. december

Læs mere

NORDHAVN MARINE & OFFSHORE 01. marine. service. industri. offshore

NORDHAVN MARINE & OFFSHORE 01. marine. service. industri. offshore NORDHAVN MARINE & OFFSHORE 01 marine service industri offshore 02 NORDHAVN MARINE & OFFSHORE NORDHAVN MARINE & OFFSHORE 03 NORDHAVN MARINE & OFFSHORE EKSPERT I DIESELMOTORER, GENERATOR- OG FREMDRIVNINGSANLÆG

Læs mere

Offshoreprojekter - og lidt om juraen

Offshoreprojekter - og lidt om juraen Offshoreprojekter - og lidt om juraen BØLGETRÆF 12. november 2011 Bo Sandroos 14/11/2011 1 Oversigt 1. Generelt om offshoreprojekter Bølgekraft som offshoreindustri 2. Lidt om juraen kan den hjælpe? 1.

Læs mere

TYSKLAND SOM EKSPORTMARKED

TYSKLAND SOM EKSPORTMARKED DANISH DESK TYSKLAND SOM EKSPORTMARKED Tyskland er Danmarks største handelspartner. Ca. en femtedel af både den danske import og eksport sker inden for rammerne af den dansk-tyske samhandel. (kilde: Udenrigsministeriet

Læs mere

Internet-baseret indkøb

Internet-baseret indkøb Internet-baseret indkøb Et overset emne Agenda Definitoner Nye organisatoriske processer og den nye virkelighed i indkøb Søgning og evaluering af leverandører Operationelle integration af leverandører

Læs mere

27-01-2015 Randi Friis Hansen Gustaf Bock ØKOLOGISK VÆRDITILVÆKST FRA SET FRA GÅRDSPLADSEN

27-01-2015 Randi Friis Hansen Gustaf Bock ØKOLOGISK VÆRDITILVÆKST FRA SET FRA GÅRDSPLADSEN 27-01-2015 Randi Friis Hansen Gustaf Bock ØKOLOGISK VÆRDITILVÆKST FRA SET FRA GÅRDSPLADSEN DAGENS INDHOLD Værditilvækst med udgangspunkt i GÅRDSPLADSEN 1. Intro til os - hvad kan vi gøre for jer!! 2. Markedet

Læs mere

Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet

Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet Tale til Øresund Food Network Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet Først og fremmest tak for invitationen. Ministeren er desværre blevet

Læs mere

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk Lean Energy Cluster Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk 1 Lean Energy er en forening Vores formål er vækst og nye arbejdspladser Vi samler interessenter/medlemmer, der kan se en forretning

Læs mere

Arbejdet med forretningsplanen kan mindske den store risiko, der er ved at starte egen virksomhed.

Arbejdet med forretningsplanen kan mindske den store risiko, der er ved at starte egen virksomhed. Vejledning til forretningsplan for Nordjysk Iværksætter Netværk. En forretningsplan er en beskrivelse af din virksomhed på papir. En forretningsplan er et godt beslutningsgrundlag, hvor du kan vurdere,

Læs mere

Fordelene ved at være franchisetager i REMA1000

Fordelene ved at være franchisetager i REMA1000 Købmand i Del 1 Hvad er franchising? Et franchise er en tilladelse en tilladelse til at andre bruger ens navn eller brand til at tjene deres egne penge. I en franchiseløsning er der i bund og grund kun

Læs mere