BÆRE. dygtig ØKONOMI. Steen Kyndesen. ... rentefrie lån og menneskelig trivsel. LÆSEPRØVE MED UDVALGTE BUDSKABER FRA BOGEN En

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BÆRE. dygtig ØKONOMI. Steen Kyndesen. ... rentefrie lån og menneskelig trivsel. LÆSEPRØVE MED UDVALGTE BUDSKABER FRA BOGEN En"

Transkript

1 LÆSEPRØVE MED UDVALGTE BUDSKABER FRA BOGEN En BÆRE dygtig ØKONOMI... rentefrie lån og menneskelig trivsel Steen Kyndesen S K R I V E F O R L A G E T

2 Steen Kyndesen LÆSEPRØVE MED UDVALGTE BUDSKABER FRA BOGEN En bæredygtig økonomi... rentefrie lån og menneskelig trivsel

3 Indhold i den samlede bog Indledning...11 Kapitel 1 En forældet investeringskultur Penge Renter og renters rente Penge, arbejde og materialer Historiske eksempler på rentefri økonomi Spekulation...30 Spekulation her til lands Boliglån Kapitel 2 Min historie...39 Viden er relativ Tilbage til økonomien...42 Flere økonomiske strukturer Kapitel 3 Bankdrift Banker låner penge ud, de ikke har... 53

4 International bankdrift...56 I skattely...59 Set i et forretningsperspektiv Ansvarlighed...62 En samfundsbank...63 Kapitel 4 Finanskriser er dyre...67 Goldman Sachs...69 De globale gribbe Tænketanken i EU Demokrati eller markedsstyring...76 Er der en løsning på finanskriserne? Vækst som løsningsparameter...79 En forældet investeringskultur Mangelfuld lovgivning...83 Kapitel 5 De psykologiske og mentale barrierer...87 Dialog kontra monolog...89 Hvad er det, der får os til at træffe valg? Kapitel 6 At ville dele og vise solidaritet...93

5 Og så lige et lille sidespring...95 Markedstænkning kontra bæredygtig udvikling og livskvalitet..96 En ny måde at tænke og agere på...98 Kapitel 7 Fordele og ulemper ved de forskellige pengesystemer En samfundsvenlig og bæredygtig økonomi Kan et samfund selv lave sine penge? Reform af pengesystemet Kapitel 8 Tanker og koblinger til det politiske Politiske handleværktøjer Flere bæredygtige løsninger Nej tak til spekulation Ja tak til kreditforeninger Attraktive priser på byggegrunde Virksomhedernes økonomi Visioner, troværdighed og handlekraft Det gode danske land Fremtidens politik Afrunding...139

6 En forældet investeringskultur Som jeg ser det, har vi en forældet og ineffektiv investeringskultur. En investeringskultur, der ikke opfylder et moderne samfunds behov. 1. Den er ineffektiv 2. Den er dyr 3. Den opfylder ikke samfundets behov 4. Den lever på nas 5. Den skaber økonomiske kriser 6. Den fastholder krisen Ineffektiviteten ser vi i, at virksomhederne, boligejerne og private ikke kan få de lån, de har brug for. Det resulterer i tab af arbejdspladser og fravær af vækst. Den er dyr for samfundet, dels fordi renterne er en belastende omkostning, dels fordi der tabes penge på de økonomiske kriser, med tilhørende nedskæringer, konkurser og arbejdsløshed. Den opfylder ikke samfundets behov, idet bankerne ikke er i stand til at tilbyde den arbejdskapital, som vores virksomheder, iværksættere og boligejere efterspørger.

7 Den lever på nas, fordi den ernærer sig på arbejdsfrie indkomster. Den skaber økonomiske kriser via sin grådighed og uhensigtsmæssige investeringer og forvaltning af pengene. Den fastholder krisen ved ikke at ville låne penge ud. De tre hovedparametre, der gør vores pengesystem dysfunktionelt og bringer os ud i uholdbare løsninger og kriser, er renter med rentes rente, spekulation og fiktiv økonomi.

8 Renter og renters rente Lad os se på, hvordan en rente udvikler sig over tid. Hvis vi tager et lån på en million kroner med ti procent i rente og renters rente, ser gælden således ud efter: 1 år år år år år år år år år Her ser du så, hvorfor renten bliver til den store økonomiske tyran. På ti år er gælden vokset til 2.6 millioner, efter hundrede år er gælden blevet til 13,7 milliarder kroner. Set i lyset heraf er det ikke så svært at forstå Einsteins udtalelse.

9 Spekulation her til lands Også her til lands florerer spekulationen lysteligt. Vi ser det tydeligst på ejendomsmarkedet og på grundpriserne i særdeleshed. Som bygmester ved jeg, at det er muligt at udstykke en byggegrund og gøre den salgsklar for kroner. Hvorfor sker det så ikke? For det første har vi en tradition her i landet for, at når byrådet har vedtaget en ny udstykningsplan, ja så stiger jorden ti gange eller mere i pris afhængig af beliggenhed. Hvordan kan det nu være? Svaret er spekulation anført af spekulanter, ejendomsmæglere og kommuner. Ser du, når en bonde sælger landbrugsjord, får han typisk kroner per ha. Da der kan udstykkes ti byggegrunde af kvadratmeter per ha, er det ensbetydende med en jordpris på kroner for en byggegrund før byggemodningen. Byggemodningen klares for cirka Så skal der være lidt til salgsarbejdet. Udbudspris cirka kroner. Priser herover er spekulationspriser, det vil sige arbejdsfrie indkomster lige ned i lommen på sælger. Regningen og overprisen bliver givet videre til køberne. Og er det ikke tankevækkende, at hvis du erhverver en byggegrund til en million kroner, betaler du mere for grunden, end materialerne

10 koster til et hus på 160 kvadratmeter? Du betaler også mere for byggegrunden, end du betaler i arbejdsløn for at få bygget dit nye hus. Som det fremgår, er det mere givtigt at være spekulant end at lave et stykke reelt arbejde. Derfor burde det også være en kommunal opgave at sikre, at der er byggejord og byggegrunde nok til rådighed for borgerne. Grundene kunne så udbydes til borgerne til kostpriser. Dette ville betyde, at en grund kunne erhverves for cirka kroner. Med andre ord. Slut med at kommunerne går forrest i spekulation i byggejord og byggegrunde. Det ville betyde, at en typisk familie kunne erhverve en byggegrund og spare kroner til kroner i de attraktive byområder. Penge, der ikke skal forrentes og afdrages på de næste 30 år. Der spekuleres også i udlejningsejendomme. Én metode går ud på, at der handles rundt. Det vil sige, at man sælger gensidigt til hinanden med det formål at få ejendomsprisen op. Et eksempel. To ejendomsspekulanter bliver enige om at sælge til hinanden. Man sælger så sin ejendom, der reelt er seks millioner værd, til en kollega for 7,5 millioner kroner, for senere at genkøbe den for ni millioner kroner. Den fiktive værdistigning på tre millioner belånes og omsættes. Herefter lader man ejendommen gå konkurs. En anden metode går ud på, at man sælger den pris opjusterede

11 ejendom til anpartshavere, med det til følge at anpartsejerne pludselig står med en uventet gæld på tre millioner. Og bankerne har været mere end villige til at finansiere. Ovennævnte er et eksempel på fiktiv økonomi i praksis. En metode, der anvendes i stor stil i mange sektorer, med økonomiske kriser til følge. Det kan være svært at forstå, hvorfor nogle mennesker bliver ved med at være grådige, ikke kan få nok. Om det så er fødevarer, bliver det for nogle mennesker til et investeringsmål, selv om det betyder, at andre må dø af sult. Det er vel indlysende, at egoismen her er i førertrøjen, og hensynet til andre er fraværende. Her må det vel være på sin plads med et bæredygtigt pengesystem, der er til glæde for helheden, samfundet og den enkelte borger. Der kan vel ikke herske tvivl om, at vi her befinder os i et område, der i den grad trænger til at blive reguleret. Derfor bør vi arbejde for, at der bliver lovgivet mod spekulation og reguleret i den finansielle sektor. Det er ulovligt at stjæle det burde også være ulovligt at spekulere.

12 Tilbage til økonomien De helt store og belastende faktorer er spekulation, fiktive værdier og renteåget. Disse åg er kendetegnende ved ikke at bidrage til samfundet, forstået på den måde, at de ikke tilfører samfundet noget positivt. De lever på andres arbejde, af de penge, som andre tjener, og bliver som sådan en slags parasit eller samfundsnassere. Det er beklageligt at måtte konstatere, at vores finanssektor hører til her, anført af storbanker, hedgefonde og spekulanter. Deres metier går i al sin korthed ud på at leve fedt på samfundet via arbejdsfrie gevinster. De lever af at gældssætte deres medmennesker, og resultaterne ser vi i form af elendighed, kriser, landes kollaps og finanskrise. Se blot på udviklingen i Sydeuropa, med elendighed, nød og forgældelse. Se på udviklingslandene, hvor lån og gæld er med til at holde dem fast i nød, fattigdom, sult og død. Og se så et øjeblik på finansverdenen og deres højborge. Ser vi her nød og elendighed? Bor og lever disse mennesker ikke i flotte og luksuøse omgivelser, mens deres ofre vånder sig i nød og elendighed? Hører de ikke med til eliten af samfundet? Hører vi ikke ofte, at vi har brug for dem og deres penge, at samfundet ville gå nedenom og hjem uden deres uundværlige penge. Det er tilsyneladende det, vi er blevet opdraget til at tro på og som følge heraf det vi vælger som samfundsmodel.

13 Paradokset er, at når krisen kradser, er finansmændene forduftet, og skatteyderne må punge ud og klare krisen selv. Omkostningerne kender vi i form af nedskæringer og arbejdsløshed. Finansfolket har nemlig trukket deres penge ud af samfundet og købt guld eller andre lukrative investeringsobjekter i stedet. Samfundet kommer som følge heraf til at mangle penge. Når vi andre så har betalt regningen for de riges fest, tilbyder de igen deres penge mod rentebetaling. Helt ærlig. Hvornår bliver vi mon klogere? Det er et problem, når penge bliver en ultimativ størrelse i sig selv, og at vi bliver slaver af det. Paradokset er, at vi slet ikke har brug for finansverdenens penge. Som samfund kan vi lave vores egne penge og bruge dem som betalingsmiddel, og på den måde komme renteåget og slaveriet til livs. Hvordan vil jeg uddybe senere, men først skal vi lige have et indblik i, hvordan vores nuværende pengesystem fungerer. Hver dag året rundt skabes der flere og flere værdier, som kan belånes og omsættes i penge. På denne måde vokser pengemængden konstant. Der bliver flere og flere overskudspenge, der igen kan lånes ud. Udviklingen i verden går imod, at flere og flere lever af at låne penge ud, samtidig med at færre og færre er beskæftiget med produktion og tjenester. Dertil kommer, at der laves flere og flere penge på fiktive værdier, der så belånes og lånes ud til nye fiktive

14 værdier og så videre. Det er blandt andet det, der i fagkredse kaldes for fire-økonomi (fire-økonomi bygger på gæld og tekniske værdier, der kan belånes). Sagens kerne er, at der laves flere og flere penge på fiktive værdier, det vil sige på ingenting. Det er også det begreb, vi kender som bobleøkonomi. Disse fiktive skabte penge tilbydes så til lande, banker og andre låntagere, mod at der betales en rente af pengene. Med andre ord. Penge, der er kommet ud af ingenting, lånes ud til andre mod betaling. Alternativet til at låne disse penge, som reelt er kommet ud af ingenting, er, at samfundet selv udsteder sine penge via en samfundsbank og tilbyder dem som rentefrie lån til virksomheder, kommune, stat med videre med sikkerhed i samfundets værdier. Dette ville i praksis betyde, at der til enhver tid ville være værdier for pengene, og samfundet ville være selvforsynende med penge. Et samfund baseret på et sådant pengesystem ville ikke komme ud i nogen form for økonomisk krise, ikke blive revet med af finanskriser, alene af den grund at en sådan økonomi ikke ville være en del af den internationale bobleøkonomi/fire- økonomi. Der ville til enhver tid være dækning for samtlige udlån. Hermed ville tab og økonomiske kriser være afskaffet. Dertil kommer, at samfundet til enhver tid ville have alle de penge, det havde brug for, og samfundsborgerne og virksomhederne ville have adgang til rentefrie lånemuligheder. Dette ville

15 igen føre til nye og flere virksomheder med tilhørende flere arbejdspladser. Staten ville få et større skatteprovenu og spare en masse penge på bistand og arbejdsløshedsunderstøttelse, idet vi ville få en relativ høj beskæftigelse. Dette ville så igen kunne udmøntes i skattelettelser og mere velstand til alle. Virksomheder ville søge til landet af den simple grund, at det ville være langt billigere at producere og drive virksomhed her end i lande med rentebaseret økonomi. Og sidst, men ikke mindst. Et sådant samfund ville ikke have behov for at låne, idet samfundet selv lavede sine egne penge. Og samfundet ville hermed aldrig komme til at mangle penge. Valutaen ville blive en af de stærkeste i verden, idet den ville være baseret på reelle værdier og ikke på fiktive værdier og bobleøkonomi. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvor meget vi kunne sætte i gang, hvis rentepengene blev brugt til skabende processer, nye virksomheder, bæredygtig udvikling, mere sundhed, mere ferie, mere økonomisk frihed. Tænk engang, hvad det ville betyde for en familie at kunne spare for eksempel fire procent i renter på et boligkøb til to millioner kroner. Det ville give kroner mere at leve for om året. Og tænk engang, hvad det ville betyde for en virksomhedsinvestering på 30 millioner kroner med en besparelse på for eksempel ti procent på anlægskapitalen. Jeg tror, at vi ville få et blomsterende samfund med masser af virkelyst og en velstand uden lige.

16 Ovennævnte vil blive uddybet i det følgende, men først skal vi lige have et indblik i, hvad vores nuværende investeringskultur afstedkommer.

17 Banker låner penge ud, de ikke har Det er efterhånden helt normalt for kreditvirksomhed og udlånspraksis, at der ikke er dækning i bankens aktiver for deres udlån. Den tid, hvor banken havde værdier i kælderen som sikkerhed for deres udlån, er for længst passeret. Pengeskabelsen er i dag mere baseret på bankens forventning om tilbagebetaling, end reel sikkerhed i bankens egne aktiver. Engang bestod pengemængden i samfundet af sedler og mønter, der blev fremstillet af Nationalbanken. I dag er der kun cirka fem procent af pengene, der er kroner og ører fra Nationalbanken resten er elektroniske penge, tal på en computerskærm, som udstedes af de private banker. Siden 1991 er den elektroniske pengemængde i Danmark firedoblet, fra 200 til 800 milliarder kroner. Så i modsætning til den gængse tro eller opfattelse behøver bankerne ikke at låne deres egne eller indskydernes penge ud. De skaber deres egne penge via en elektronisk konto og tjener deres penge på låntagernes løfter om tilbagebetaling, gebyrer og rentebetaling. Penge udstedes så at sige ud af den blå luft. En sådan form for rationalitet, at basere et samfunds pengesystem på alkymi, har vist sig at være uholdbart. En forandring er uundgåelig. Det handler om at etablere en demokratisk kontrol med pengeskabelsen, i stedet for

18 at det er profitmaksimerende private banker, der bestemmer, hvor mange penge der cirkulerer i vores økonomi, og hvad de skal bruges til. Dertil kommer, at langt den største del af de penge, bankerne laver via udlån, går til spekulative formål, snarere end til investeringer i reelle produktive aktiviteter. Det er et problem. For at sætte det hele lidt i perspektiv forholder det sig sådan, at politikere hvert år bruger masser af kræfter på at slås om 3-4 milliarder kroner via finanslovsforhandlinger, alt imens de private banker uden nogen form for demokratisk indflydelse i tiden op til krisen pumpede omkring 100 milliarder nye kroner ud i samfundet hvert år. Set i det lys må det vel stå klart for de fleste, at et sådant udemokratisk system uden politisk styring ikke kan fortsætte. Med andre ord: Bankerne skaber penge, i takt med at der er brug for det. Fremstillingsprocessen består i at registrere lånet på en computerskærm, hvilket må siges at være en hurtig, billig og nem måde at tjene penge på. Dertil kommer, at ikke alene foregiver bankerne, at de har de penge, de låner ud til os, men de kræver også, at vi skal komme og redde dem ud af deres egen uforsigtige gambling, udlån og gæld, når krisen krasser, således at de kan fortsætte med at låne os penge, som de ikke har. Det må høre op. En samfundsbank kunne lige så godt stå for kreditformidlingen.

19 Dette ville betyde, at den nuværende milliardindtjening, som bankerne har på udlån, for eksempel kunne deles mellem staten og låntagerne, med mere livskvalitet og flere penge til samfundsnyttige ting til følge. Hvad enten en samfundsbank eller en privat bank laver et elektronisk pengelån må kunne komme ud på et. Spørgsmålet er så, hvor længe vi har lyst til at vedblive med at betale de unødvendige renteomkostninger, som bankerne forlanger for at formidle vores pengeomsætning.

20 Demokrati eller markedsstyring Spørgsmålet er, om vores politiske system er uhjælpeligt i lommen på markederne. Det ser ud til, at Vestens demokratier i stigende udstrækning underordner sig hvad enten regeringerne kalder sig røde eller blå det globale markeds pengeinteresser. Det hedder sig, at man er bange for, at investorerne ikke vil investere deres penge. Man vælger så at rette ind til højre for, som det hedder, at undgå kapitalflugt, med nedskæringer, arbejdsløshed og i yderste konsekvens statsbankerot til følge. Og ja, det må siges at være et skræmmebillede, der vil noget, og det indikerer vel alt andet lige, at verden har brug for en demokratisk styring af det finansielle system. Når vores politikere tilsyneladende er uhjælpeligt i lommen på det frie pengemarked, rejses spørgsmålet, hvilken økonomi og hvilket marked kan da forenes med sandt demokrati? Det første, der falder mig ind, er, at markederne må underordne sig en demokratisk politisk styring. Men det er desværre ikke det, jeg ser ske i øjeblikket. Vi går mere og mere i retning af, at markedet sætter dagsordenen, og at vi som skatteborgere i stigende omfang bliver tvunget til at betale ved kasse et. Derfor er det også på tide, vi tager sagen i egen hånd og frisætter den økonomiske magt, vi bliver påtvunget af markedet, og kræver, at finanskapitalen underordner sig de demokratiske spilleregler.

21 Et godt alternativ ville være en demokratisk samfundsbank, der kunne stille rentefrie midler til rådighed for alle, i en fri demokratisk ånd.

22 Markedstænkning kontra bæredygtig udvikling og livskvalitet Som vi har set, vil en rentefri økonomi blive til gavn for alle i samfundet, bortset fra dem, der p.t. lever af den rentebaserede økonomi. Problemerne på verdensplan er den såkaldte markedstænkning. Jeg hørte vores egen finansminister sige, at i 2030 skal vi være dobbelt så rige, som vi er nu. Grunden til, at det er målet, er at holde gang i væksten via markedsøkonomien. Med andre ord skal de fleste have to boliger, to sommerhuse, fire biler, 16 fjernsyn og så videre. I sig selv en absurd situation. Dette står også i skrigende modsætning til en global bæredygtig udvikling. Eksperter inden for området påpeger igen og igen, at jorden og jordens resurser miljømæssigt ikke ville kunne klare en sådan udvikling. I Danmark er vi p.t. i den situation, at vi bruger resurser svarende til 4,5 kloder, og vi har som bekendt kun en. Lad os engang prøve at vende det hele på hovedet. Bliver vi lykkeligere af den markedsbaserede vækst? Kan lykken måles på, hvor mange varer vi kan købe? Hvis det er tilfældet, så må vi blive dobbelt så lykkelige i Og ja, det er jo fantastisk, eller er det? I de sidste 12 år er forbruget af lykkepiller vokset med 100 procent. Hvad er det lige udtryk for? Vi ser stor stigning i overvægt, med en

23 eksplosiv diabetes til følge og vækst i hjertekarsygdomme. Med andre ord er livsstilssygdomme en del af den moderne forbrugsfest, som markedsøkonomien er leder af. Vi laver så lige et par piller, der kan fikse det. Og det er godt, for de kan jo sælges, og så er der gang i væksten? Ja, det er der. Men hvilken vækst? Jeg kan ikke lade være med at tænke, om det ikke ville være bedre at vælge en bæredygtig udvikling. At vælge en samfundsmodel, der bygger på menneskelig trivsel og velvære, i stedet for at bygge et samfund op omkring markedet og dets uendelige materielle vækst. Hvis vi virkelig vil det, kan vi bygge et samfund op omkring bæredygtig udvikling. Vi kunne afskaffe arbejdsløsheden ved noget så simpelt som at dele det arbejde, der er. Det vil sige nedsætte arbejdstiden, og alle kan holde mere fri. Som det er nu, er det det arbejdende folk, der løber en hvis ting ud af bukserne og bliver syge at stress, pres og jag. I den anden ende har vi dem, der ikke har et arbejde. De går derhjemme, får ikke brugt sig selv, og det bliver de så deprimerede, stressede og syge af. Jeg mener, det er da ikke den mest intelligente samfundsmodel, som jeg har hørt om. Udfordringen består i at dele det arbejde og hermed den økonomi, der er til rådighed, men vil vi det?

24 Reform af pengesystemet Jeg vil i det følgende komme et bud på en bæredygtig økonomisk teori/tese. Den består af gamle gennemprøvede elementer, som opdeling af pengesystemet, statens kontrol med økonomien samt et nyt element til finansiering via en rentefri økonomi. Denne nye sammensætning og nytænkning af de økonomiske aspekter vil føre til et stabilt og sikkert pengesystem, der er sikret mod nye økonomiske kriser. Dertil kommer, at den er socialt ansvarlig, idet den ikke bidrager til at øge uligheden mellem rig og fattig. Med andre ord, det er en ansvarlig, bæredygtig og solidarisk økonomisk model. En brugbar model til en ny og bedre verden, hvor udfordringerne blandt andet bliver en omstilling til en bæredygtig udvikling. Her bliver der i høj grad brug for en bæredygtig økonomi til at løfte de kommende omstillingsaktiviteter. Hvis vi skal bevæge os fra en spekulativ økonomi med tilhørende kriser og til en sund og bæredygtig økonomi, hvilke tiltag skal vi så have i spil? 1. For det første skal staten tage kontrollen med pengeskabelsen tilbage fra de private banker. 2. For det andet skal vi dele finans- og banksektoren op i to sekto-

25 rer. En med almindelige bankforretninger og en anden med de øvrige finansielle institutioner. 3. For det tredje skal de almindelige bankforretninger drives non-profitabelt. Det vil være oplagt, at staten tager kontrollen med pengeskabelsen tilbage fra de private banker. Det kunne gøres ved, at det skal være forbeholdt Nationalbanken eller et nyt organ, der er ansvarligt over for Folketinget, at skabe pengene elektroniske som kontanter og løbende hvor mange. Ved at samfundet tager kontrollen over pengemarkedet, opnår vi, at det er samfundet, der styrer økonomien, og ikke som nu, hvor det er finanssektoren og hermed det frie marked, der styrer. Det vil betyde, at samfundet kan styre sin økonomi og kanalisere penge derhen, hvor der er behov for det. Det kunne være i bæredygtig produktion eller flere penge til udkantsdanmark. For det andet skal vores finans- og banksektor deles op i to sektorer. En med almindelige bankforretninger, der betjener den reelle økonomi det vil sige private og virksomheder og en anden med de øvrige finansielle institutioner, hvor folk frit kan investere deres penge på det globale investeringsmarked, vel at mærke for egen regning og risiko. Denne opdeling har de indlysende fordele, at den

26 almindelige samfundsøkonomi ikke vil blive kriseramt, i takt med at spekulationsøkonomien løber løbsk og udløser nye økonomiske kriser. Dertil kommer, at samfundet kan lade investeringsbankerne gå konkurs, uden at det påvirker den almene økonomi. Vi har på denne måde løst det problem, at samfundet og hermed skatteyderne skal betale for spekulationsøkonomiens dumheder. Det bliver således investorerne selv, der kommer til at bære eventuelle tab. Denne opdeling af bank- og finanssektoren er prøvet. Det skete i USA efter krisen i 30 erne. Det skabte for daværende verdens stærkeste økonomi. Så modellen er prøvet, og den virker. Sidst, men ikke mindst, skal de almindelige bankforretninger drives non-profitabelt? Det vil have de helt oplagte fordele, at det bliver langt billigere for alle at låne penge. Det vil styrke danske virksomheders konkurrenceevne og gøre det lettere for iværksættere at starte egen virksomhed. Dertil kommer, at de mange milliarder, der tilflyder finanssektorer og skaber uligheder i stedet vil komme låntagere og samfundet til gode. Penge, der kan bruges til at fremme menneskelig trivsel, livskvalitet, lighed og bæredygtige omstillingsaktiviteter. Ved at vi gør pengene til neutrale virkemidler, der stilles i samfundets tjeneste, opnår vi at få et betalings- og lånemiddel, der gør, at vi kan interagere med hinanden, udveksle med hinanden, sætte

27 produktioner i gang, lave ting, låne penge uden at andre skal tjene på det. Hvis vi laver en pengereform, der gør op med rentebetalingen på lån, så bliver vi også mindre vækstafhængige og opnår hermed som samfund en større frihed til at bestemme udviklingen. Vi kan realisere det hele ved at overgive den almindelige økonomi og pengeskabelsen til en samfundsbank. Princippet er i virkeligheden såre enkelt: 1. Samfundet overtager pengeskabelsen. 2. Samfundet udbyder disse penge som rentefrie lån. 3. Lånene pålægges et gebyr svarende til, hvad det koster at administrere lånene. 4. Lån i fast ejendom og andre værdirelaterede ting kan kun tilbydes i reelle værdier. Dette har den indlysende fordel, at tab på udlån undgås, og at rentefrie lån ikke udløser prisstigninger, der kan kapitaliseres (se afsnittet Boliglån ). 5. Driftskreditter vurderes omhyggeligt. 6. Der gives ikke lån til spekulation og investeringer i fiktive værdier, værdipapirer eller andre ikke-produktive eller ikke-samfundsnyttige ting.

28 Den frie kapitals bevægelighed (kapitalisme) og planøkonomien er prøvet og fundet uduelig. Nu er det tid til at prøve noget nyt. Alternativet er en bæredygtig økonomi.

29 Hvorfor oplever moderne samfund økonomiske kriser som den nylige finanskrise? Hvad udløser dem, og er det muligt i stedet at skabe en bæredygtig økonomisk stuktur bygget på rentefrie lån, bæredygtig udvikling og menneskelig trivsel? I En bæredygtig økonomi giver Steen Kyndesen svarene, og han viser, hvordan samfundet vil have gavn af en pengereform, hvor almindelig bankforretning bliver drevet non-profitabelt af en samfundsbank, der vil gøre det langt billigere for alle at låne penge. Det vil styrke danske virksomheders konkurrenceevne og gøre det lettere for iværksættere at starte egen virksomhed samt gøre det billigere at låne til boligen. Dertil kommer, at de mange milliarder, der tilflyder finanssektorer og skaber uligheder i stedet vil komme låntagere og samfundet til gode. Penge, der kan bruges til at fremme menneskelig trivsel, livskvalitet, lighed og bæredygtige omstillingsaktiviteter. Pengeskabelsen skal tjene os. Det skal være et middel til at skabe det samfund, vi ønsker os. Det sikrer vi ved at penge placeres i den reelle økonomi, det vil sige i produktion og i de private husholdninger frem for i spekulationsforretninger. Pengeskabelsen, og hermed økonomien, skal være et middel til at opnå det samfund, som vi ønsker at leve i.

Notat: Danske banker tjener fedt på spekulation

Notat: Danske banker tjener fedt på spekulation Notat: Danske banker tjener fedt på spekulation Det er velkendt, at især de store banker i Danmark spekulerede i stadigt større omfang op til den finansielle krise i 2007. Men krisen har ikke taget modet

Læs mere

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark!

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob har vi råd til at lade være? Omkring 170.000 mennesker går nu reelt arbejdsløse her i landet, heriblandt mange, som er sendt ud i meningsløs»aktivering«.

Læs mere

VENSTRE OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR

VENSTRE OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR 14. november 2001 Af Lars Andersen - Direkte telefon: 33 55 77 17 VENSTRE OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR Papiret behandler nogle aspekter af Venstres politik i forhold til den offentlige sektor. I afsnit 1 ses

Læs mere

Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet

Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet 19. februar 2009 Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet Lavere renter til andelshaverne og dermed lavere boligomkostninger. Det lyder tillokkende og kan også blive til virkelighed for danske

Læs mere

FINANSFORBUNDET OG EU REGULERING

FINANSFORBUNDET OG EU REGULERING FINANSFORBUNDET OG EU REGULERING FINANSFORBUNDET MAJ 2012 FINANSFORBUNDET OG EU REGULERING Regulering og økonomisk styring fra EU påvirker i høj grad den finansansattes hverdag og arbejdsliv, derfor er

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker Prioriteringer for 2014-2019 Hvem vi er Vi er den største politiske familie i Europa og vi er drevet af en centrum-højre-vision Vi er Det Europæiske Folkepartis Gruppe i Europa-Parlamentet. Hvad vi tror

Læs mere

A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at

A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at man ejer en del af en virksomhed Arbejdsløshed Et land

Læs mere

Vi anmoder Nykredit om at udlevere sin interne kreditvurdering fra 2007, som var grundlag for koncernes finansiering af AB Duegården.

Vi anmoder Nykredit om at udlevere sin interne kreditvurdering fra 2007, som var grundlag for koncernes finansiering af AB Duegården. AB Duegården under likvidation Den 27. september 2013 J.nr.2011-01-01-03 Til Realkreditankenævnet AB Duegårdens bemærkninger til udtalelse IV fra Nykredit A/S Nykredits rolle ved stiftelsen Det fremgår

Læs mere

Guide Flex Vælg det rig etlilege r fast? boliglån12sider Spar 15.000 kr. om året

Guide Flex Vælg det rig etlilege r fast? boliglån12sider Spar 15.000 kr. om året Foto: Iris Guide April 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Flex eller fast? Vælg det rigtige boliglån 12 sider Spar 15.000 kr. om året Boliglån INDHOLD I DETTE HÆFTE: Spar 15.000 kr. om året...

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken

DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken 2 Historiske highlights 1813 1818 1936 Statsbankerotten: Gennemgribende pengereform som følge af voldsom krigsinflation efter Napoleons-krigene. Nationalbanken

Læs mere

Dårlige finansieringsmuligheder

Dårlige finansieringsmuligheder Januar 213 Dårlige finansieringsmuligheder koster arbejdspladser Af konsulent Nikolaj Pilgaard De sidste to år har cirka en tredjedel af de mindre og mellemstore virksomheder oplevet, at det er blevet

Læs mere

Derfor skal du investere

Derfor skal du investere Derfor skal du investere Investering er ofte lig med store kursudsving og mange bekymringer. Er det ikke bedre blot at spare op og undgå risiko? Nej, for hvis du ikke investerer, mister du penge hver dag,

Læs mere

Guide: Skift bank og spar op mod 40.000

Guide: Skift bank og spar op mod 40.000 Guide: Skift bank og spar op mod 40.000 Bankerne hæver udlånsrenten, selvom Nationalbanken gør det modsatte. BT guider dig her frem til at forhandle om prisen i banken og overveje bankskift Af Lisa Ryberg

Læs mere

Ny selskabslov, nye muligheder

Ny selskabslov, nye muligheder Ny selskabslov, nye muligheder Fordele og muligheder Bag om loven Den 29. maj 2009 blev der vedtaget en ny, samlet selskabslov for aktie- og anpartsselskaber. Hovedparten af loven forventes at træde i

Læs mere

Dansk realkredit er billig

Dansk realkredit er billig København, 7. april 2015 Dansk realkredit er billig Dansk realkredit har klaret sig flot gennem krisen. Men i efterdønningerne af den finansielle krise er alle europæiske kreditinstitutter blevet stillet

Læs mere

VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN

VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN Liberal Alliances indspark til finansloven for 2013 Skatter har selvfølgelig en indvirkning på konkurrenceevnen. Det er et vigtigt rammevilkår. Sådan sagde statsminister

Læs mere

Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011

Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011 Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011 (Det talte ord gælder) Krisen og VKO har været et dyrt bekendtskab for Danmark. Vi har mistet 180.000 private arbejdspladser. Der er blevet slået hul i statskassen.

Læs mere

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk. Notat

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk. Notat 1 KRITISKE ANALYSER Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Notat TID TIL EFTERTANKE OVER DANSK FASTKURSPOLITIK! Det var godt, at spekulanter ikke løb

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

SFU S PRINCIPPROGRAM: FOR FRIHED OG RETFÆRDIGHED

SFU S PRINCIPPROGRAM: FOR FRIHED OG RETFÆRDIGHED SFU S PRINCIPPROGRAM: FOR FRIHED OG RETFÆRDIGHED Socialistisk Folkepartis Ungdom laver forandring i hverdagen. Vi gør det ikke i blinde, og vi gør det ikke for at bevare - vi gør det for at udvikle samfundet

Læs mere

Succes med spredning: Kun halvdelen af boligejerne får nu refinansieret lån i december måned

Succes med spredning: Kun halvdelen af boligejerne får nu refinansieret lån i december måned NR. 4 MAJ 2013 Succes med spredning: Kun halvdelen af boligejerne får nu refinansieret lån i december måned I 2010 begyndte flere realkreditinstitutter at sprede deres refinansieringsauktioner fra december

Læs mere

Generel exitskat på aktiver

Generel exitskat på aktiver Generel exitskat på aktiver April 2015 Global Employer Services Generel exitskat på aktiver Nu er der indført generel exitskat for personer, der flytter fra Danmark herunder henstand med betaling af exitskat

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

Særlig eksportforsikring understøtter danske job

Særlig eksportforsikring understøtter danske job Organisation for erhvervslivet April 2010 Særlig eksportforsikring understøtter danske job AF KONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK Genforsikringsordningen, der blev vedtaget i kølvandet på Kreditpakken, kan

Læs mere

Afdragsfrihed kan være en dyr fornøjelse

Afdragsfrihed kan være en dyr fornøjelse 23. februar 211 Afdragsfrihed kan være en dyr fornøjelse Afdragsfrie lån kan ved første øjekast fremstå som en ekstrem billig finansieringsløsning, men i princippet udskyder man blot regningen til et senere

Læs mere

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Status for eurozonen i 2015 europæiske økonomier i krise siden start af finanskrise i 2007-08: produktion stagnerende,

Læs mere

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus Fokus 2014+ er årsaftalen mellem Kommunalbestyrelsen og Koncerndirektionen. Fokus 2014 + beskriver, hvad den kommunale organisation skal kunne

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Rentefradragsretten på retræte konsekvensen for huspriserne minimale

Rentefradragsretten på retræte konsekvensen for huspriserne minimale 5. december 2011 Rentefradragsretten på retræte konsekvensen for huspriserne minimale Redaktion Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Ved månedens udgang bliver rentefradragsretten nok engang reduceret.

Læs mere

Guide. Foto: Iris. Så BILLIGT er det nye FLEKSLÅN. sider. F1-lånets afløser Eksperternes lånetips

Guide. Foto: Iris. Så BILLIGT er det nye FLEKSLÅN. sider. F1-lånets afløser Eksperternes lånetips Foto: Iris Guide Så BILLIGT er det nye FLEKSLÅN 20 sider F1-lånets afløser Eksperternes lånetips 2 PLUS udgives af Berlingske Media, Pilestræde 34, 1147 København K, Mail: plus@bt.dk, Web: www.bt.dk/plus

Læs mere

De samfundsøkonomiske mål

De samfundsøkonomiske mål De samfundsøkonomiske mål Økonomiske vækst Fuld beskæftigelse Overskud i handlen med udlandet Stabile priser (lav inflation) Ligevægt på de offentlige finanser Rimelige sociale forhold for alle Hensyn

Læs mere

Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010

Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Om os Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er en del af Økonomi-

Læs mere

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk. Notat

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk. Notat 1 KRITISKE ANALYSER Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Notat EU BANKUNION: Godt eller skidt for dansk økonomi? Medlemskab af EU s bankunion risikerer

Læs mere

Betydelig risikopræmie synes tillagt lejepriserne på det private udlejningsmarked

Betydelig risikopræmie synes tillagt lejepriserne på det private udlejningsmarked 9. marts 2012 Betydelig risikopræmie synes tillagt lejepriserne på det private udlejningsmarked De usikre tider på både boligmarkedet og arbejdsmarkedet har gennem de seneste år bevirket til, at flere

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

Et blik på Den Europæiske Investeringsbank

Et blik på Den Europæiske Investeringsbank Et blik på Den Europæiske Investeringsbank Som EU s bank stiller vi finansiering og ekspertise til rådighed til sunde og bæredygtige investeringsprojekter i EU og den øvrige verden. Vi er ejet af EU s

Læs mere

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ SØ SA Velfærdsstaten Af: AA, NN KK JJ Indholdsfortegnelse Kildeliste... 1 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt omfordeling?... 2 Hovedspørgsmål... 2 Partiernes prioriteter... 2

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

KAPITAL- OG VENTUREFONDE

KAPITAL- OG VENTUREFONDE KAPITAL- OG VENTUREFONDE NÅR INVESTORER MISLIGHOLDER Af advokat Rebecca Vikjær Sandholt og advokat Jakob Mosegaard Larsen, Nielsen Nør ager 1. INTRODUKTION Kapital- og venturefonde opererer således, at

Læs mere

Valutaterminskontrakter

Valutaterminskontrakter Valutaterminskontrakter Valutaterminskontrakter bliver mere og mere brugt indenfor landbruget. De kan både bruges til at afdække en valutarisiko, men også til at opnå en gevinst på en ændring i en given

Læs mere

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer.

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer. Tale 14. maj 2014 J.nr. 14-1544539 Danmark skal helt ud af krisen - Tale til Forsikring & Pensions årsmøde torsdag den 15. maj Dansk økonomi skal tilbage i topform Mange tak for invitationen. Jeg har set

Læs mere

KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier

KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier Anders Bjerre abj@iff iff.dk Årtiers fremgang!. 1900-1978: Uendelig række af kriser, krige, kampagner, uro, sult, utryghed, fattigdom. 1978: Økonomiske reformer

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

Guide. Guide: Sådan undgår du et AFDRAGSCHOK. sider. Maj 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Foto: Scanpix

Guide. Guide: Sådan undgår du et AFDRAGSCHOK. sider. Maj 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Foto: Scanpix Foto: Scanpix Guide Maj 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 18 sider Guide: Sådan undgår du et AFDRAGSCHOK INDHOLD: AFDRAGSCHOK Stor boliggyser på vej...4 EU-bombe under boligmarkedet...6

Læs mere

Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund

Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund 12. august 214 Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund Adgangen til boligmarkedet ser fornuftig ud for førstegangskøberne i øjeblikket. Den såkaldte boligbyrde er på landsplan langt under det

Læs mere

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.12.2010 KOM(2010) 774 endelig Bilag A/Kapitel 14 BILAG A til Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om det europæiske national- og regionalregnskabssystem

Læs mere

Formuepleje i landbruget

Formuepleje i landbruget Formuepleje i landbruget Hvordan bliver man rig? 1. Psykologi 2. Sammensætning af værdipapirer 3. Investeringsstrategi 4. Markedets forventninger og indikatorer 5. De bedste foreninger Psykologi Nej, nej,

Læs mere

DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning

DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning Statens salg af DONG til Goldman Sachs vil indirekte staten koste 6,86 mia. kr., hvis DONG børsnoteres med 50 procent værdistigning. Kun hvis DONGs

Læs mere

Bolig. Tålmodighed kan være en dyd. Danske Analyse. 13. marts 2007

Bolig. Tålmodighed kan være en dyd. Danske Analyse. 13. marts 2007 Danske Analyse Bolig 13. marts 27 Tålmodighed kan være en dyd Steen Bocian, afdelingsdirektør +45 33 44 21 53 stbo@danskebank.dk Christian Heinig, analytiker +45 33 44 5 73 chei@danskebank.dk Vindene er

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

Tema 4. Forskellen på rig og fattig er stigende

Tema 4. Forskellen på rig og fattig er stigende Tema 1 Det danske klassesamfund i dag Tema 4 Forskellen på rig og fattig er stigende Siden 1985 er der sket en forskydning mellem klasserne. I 1985 tjente en person fra overklassen i gennemsnit 1,66 gange

Læs mere

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk NR. 6 JUNI 2010 Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk tumult I den senere tid har usikkerheden omkring den græske gældssituation skabt uro på mange finansielle markeder, men danske realkreditobligationer

Læs mere

Skattemæssige konsekvenser ved langsigtet opsparing.

Skattemæssige konsekvenser ved langsigtet opsparing. Skattemæssige konsekvenser ved langsigtet opsparing. Skat og rentes rente har stor betydning for det endelige afkast når man investerer over lang tid. Det giver anledning til nogle overvejelser om hvad

Læs mere

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Introduktion Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Seminar om demokrati og folkestyre torsdag den 11. oktober 2007 Nuuk Godmorgen alle sammen og mange tak for invitationen til at få lov

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Fremtiden begynder i dag, som den gør hver dag. Den nyere danske tradition med at holde afslutningsdebat, selvom vigtige

Læs mere

Værd at vide om din bank

Værd at vide om din bank Værd at vide om din bank Tal efterløn med din rådgiver Feriepenge og forsikring i ét kort Få et MasterCard nu, så er du klar til sommerferien. Vind billetter på Facebook Vi udlodder ti billetter til Faaborg

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1. Finansuro giver billigere boliglån... 3. Recession i euroland til midt 2009...

Indholdsfortegnelse. Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1. Finansuro giver billigere boliglån... 3. Recession i euroland til midt 2009... Indholdsfortegnelse Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1 Finansuro giver billigere boliglån... 3 Sådan har ydelsen udviklet sig...3 Økonomi retter sig op i 2009... 5 Recession i euroland til midt 2009...5

Læs mere

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje statsgæld og samtidig betale de enorme udgifter til

Læs mere

En friere og rigere verden

En friere og rigere verden En friere og rigere verden Liberal Alliances udenrigspolitik Frihedsrettighederne Den liberale tilgang til udenrigspolitik Liberal Alliances tilgang til udenrigspolitikken er pragmatisk og løsningsorienteret.

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 2012

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 2012 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 2012 Link til Helle Thorning-Schmidts tale (Det talte ord gælder) Historien om hvordan Danmark fik sin grundlov fortæller meget om os som nation. Det

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne?

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? 17. april 2015 Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? Siden begyndelsen af 2008 er den gennemsnitlige bidragssats for udlån til private steget fra 0,5 pct. til 0,8 pct. Det har medført

Læs mere

Den danske sommerhusejer

Den danske sommerhusejer 11. april 2011 Redaktion Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Anders Friis Binzer abin@rd.dk Liselotte Ravn Bærentzen lbre@rd.dk Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring

Læs mere

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 21 Offentligt. Balanceprincippet. Erhvervsudvalget den 15. maj 2007

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 21 Offentligt. Balanceprincippet. Erhvervsudvalget den 15. maj 2007 Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 21 Offentligt Balanceprincippet Erhvervsudvalget den 15. maj 2007 Hvad er formålet med balanceprincippet? Formålet med balanceprincippet er at begrænse institutterne risiko

Læs mere

MIRANOVA ANALYSE. Uigennemskuelige strukturerede obligationer: Dreng, pige eller trold? Udgivet 11. december 2014

MIRANOVA ANALYSE. Uigennemskuelige strukturerede obligationer: Dreng, pige eller trold? Udgivet 11. december 2014 MIRANOVA ANALYSE Udarbejdet af: Oliver West, porteføljemanager Rune Wagenitz Sørensen, adm. direktør Udgivet 11. december 2014 Uigennemskuelige strukturerede obligationer: Dreng, pige eller trold? Strukturerede

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-24

ÆNDRINGSFORSLAG 1-24 DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Økonomisk Udvikling, Finanser og Handel 19.10.2011 AP/101.079/AA1-24 ÆNDRINGSFORSLAG 1-24 Udkast til betænkning Amadou Ciré Sall (Senegal) og

Læs mere

Er Folkemødet også for virksomheder?

Er Folkemødet også for virksomheder? Er Folkemødet også for virksomheder? Undersøgelse i Folketinget Undersøgelse foretaget november/december 2012 blandt Folketingets medlemmer. Knap en tredjedel (54 ud af 179) har besvaret spørgsmålene.

Læs mere

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Børn og finanskrisen En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010 Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Tekst Trine Krab Nyby, Flemming Schultz, Børnerådets sekretariat

Læs mere

DE SYV K PERATIVE PRINCIPPER

DE SYV K PERATIVE PRINCIPPER DE SYV K PERATIVE PRINCIPPER Indledning I 1844 satte en gruppe arbejdere i den engelske by Rochdale sig ned og formulerede syv principper for, hvordan en virksomhed kunne være til nytte både for sig selv

Læs mere

NA kapital skal bruges til at fremme vores væsentligste formål og skal styres ansvarligt.

NA kapital skal bruges til at fremme vores væsentligste formål og skal styres ansvarligt. 11 koncept NA kapital skal bruges til at fremme vores væsentligste formål og skal styres ansvarligt. NA medlemmer i hele verden skænker penge til at opfylde vort fællesskabs hoved formål. Det er forpligtende

Læs mere

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Indledning I banken kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks. gældende lovregler om pensionsmidlernes

Læs mere

Hermed sendes endeligt svar på spørgsmål 357 af 21. februar 2012. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Frank Aaen (EL). (Alm. del).

Hermed sendes endeligt svar på spørgsmål 357 af 21. februar 2012. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Frank Aaen (EL). (Alm. del). Skatteudvalget 2011-12 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 357 Offentligt J.nr. 12-0173104 Dato:4. juli 2013 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes endeligt svar på spørgsmål 357 af 21. februar

Læs mere

Nu bliver varmen dyrere

Nu bliver varmen dyrere Nu bliver varmen dyrere Det er i denne tid, at det for alvor begynder at blive koldt. Men det kan blive en dyr fornøjelse for de danske husstande at holde varmen. Energipriserne går hele tiden opad. Af

Læs mere

Bitcoin, legal sort økonomi!

Bitcoin, legal sort økonomi! Bitcoin, legal sort økonomi! Af Cand. phil. Steen Ole Rasmussen Det klæder skatterådet, at det nu definitivt har lovliggjort en form for sort økonomi, som myndighederne alligevel aldrig får magt over,

Læs mere

Kinas Pluto hvad skete/sker der?

Kinas Pluto hvad skete/sker der? Kinas Pluto hvad skete/sker der? Af Karl Aage Jensen Astrologihuset Astrologimagasinet Horoskopet har flere gange skrevet om Kina, der er grundlagt den 1. oktober 1949 kl. 15.00 i Beijing. Alle forløb,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

Finanspolitisk holdbarhed Konkrete tal og grafer må ikke refereres offentligt før d. 26. maj

Finanspolitisk holdbarhed Konkrete tal og grafer må ikke refereres offentligt før d. 26. maj Finanspolitisk holdbarhed Konkrete tal og grafer må ikke refereres offentligt før d. 26. maj John Smidt De Økonomiske Råds sekretariat www.dors.dk Finanspolitisk konference, Færøerne 18. maj 2015 Agenda

Læs mere

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Spar Lolland var en af de sidste. Bølgen af bankkrak og fusioner er slut, spår fremtidsforsker. Men skulle heldet være ude, så får du her en guide til, hvordan du

Læs mere

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 2. kvartal 2015 Introduktion Vores analyse synes at vise, at det omsving der har været længe undervejs, efterhånden er ved at blive stabilt. Om end

Læs mere

Økonomisk vækst eller hvad!

Økonomisk vækst eller hvad! Økonomisk vækst eller hvad! Af: Cand. phil. Steen Ole Rasmussen Odense d.12/7 2012 Finanskrise og EU's gældskrise bunder i social dysfunktionel kognitiv adfærd og en simpel forveksling af inflation i priserne

Læs mere

Eksplosiv stigning i yngre boligejere med FlexLån

Eksplosiv stigning i yngre boligejere med FlexLån 19.oktober 2009 Eksplosiv stigning i yngre boligejere med FlexLån Flere og flere danskere vælger at finansiere deres bolig med et rentetilpasningslån. Det har bragt andelen af boligejere med en renteafhængig

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

Stor tiltro til danske realkreditobligationer sikrede historisk lave F1-renter

Stor tiltro til danske realkreditobligationer sikrede historisk lave F1-renter NR. 6 SEPTEMBER 2011 Stor tiltro til danske realkreditobligationer sikrede historisk lave F1-renter Under sommerens uro på de finansielle markeder søgte investorerne mod sikre aktiver. Obligationer klarede

Læs mere

F. Tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen(stiftelsestidspunktet) pkt. 17-21

F. Tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen(stiftelsestidspunktet) pkt. 17-21 Side 1 af 7 Meddelelse fra Skattedirektoratet nr. 327 af 13.03.1995 Emne: Mindsterentereglen Indhold: A. Indledende bemærkninger pkt. 1-4 B. Skattepligtige personer, der omfattes af reglerne pkt. 5-6 C.

Læs mere

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder 1. Baggrund Iværksættere og små og mellemstore virksomheder er centrale for, at vi igen får skabt vækst og nye

Læs mere

på ret kurs FINANsFOrBuNDets FOrslAg til regulering AF DeN FINANsIelle sektor I DANmArk

på ret kurs FINANsFOrBuNDets FOrslAg til regulering AF DeN FINANsIelle sektor I DANmArk på ret kurs FINANSFORBUNDETS forslag til regulering af den finansielle sektor i Danmark på ret kurs Finanskrisen har været øverst på dagsordenen det sidste års tid. Både i medier, på den politiske scene,

Læs mere

Realkredit: Se om din bank flår dig

Realkredit: Se om din bank flår dig Realkredit: Se om din bank flår dig Nye prisstigninger på realkreditlån flår boligejerne for milliarder - især dem med afdragsfrie flekslån Af Louise Kastberg, september 2012 03 Gebyrbombe under boligejere

Læs mere

Grundbegreber om bæredygtig udvikling

Grundbegreber om bæredygtig udvikling Grundbegreber om bæredygtig udvikling Begreber til forståelse af bæredygtig udvikling Bæredygtig udvikling handler om, hvordan vi gerne ser verden udvikle sig, og hvordan det skal være at leve for os nu

Læs mere

Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd

Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd Investment Research General Market Conditions 25. marts 2015 Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd Euroen og dermed kronen er blevet svækket. Det er en fordel for dansk økonomi, men

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget og Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår

Læs mere

Tale til folkemødet i Allinge, juni 2014 Johanne Schmidt-Nielsen

Tale til folkemødet i Allinge, juni 2014 Johanne Schmidt-Nielsen 1 Tale til folkemødet i Allinge, juni 2014 Johanne Schmidt-Nielsen En af de danskere, der voksede op her på Bornholm, er arbejderforfatteren Martin Andersen Nexø. Og øen danner også rammen om første del

Læs mere

INVESTERING I BOLIGEJENDOMME I BERLIN

INVESTERING I BOLIGEJENDOMME I BERLIN INVESTERING I BOLIGEJENDOMME I BERLIN BLIV MEDEJER AF GOD OG VELBELIGGENDE UDLEJNINGSEJENDOM I BERLIN. Nu får du mulighed for at blive medejer af en 16 anparter), hvor Andersen Development velbeliggende

Læs mere

penge, rente og valuta

penge, rente og valuta brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta basis+g preben bernitt brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta, G ISBN: 978-87-92488-13-8 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv

Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv INDLÆG FOR VIDENCENTER FOR ØKONOMI OG FINANS - KONFERENCE MARTS 2012 VED JESPER RANGVID COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Aktuel tilstand

Læs mere

OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER

OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER I. SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER 1. Indledning Simple gældsbreve anvendes typisk i forbindelse med optagelse af et lån, fx i et

Læs mere

Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt

Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt Finansudvalget Folketinget 1240 København K 4. november 2008 Eksp.nr. 568014 a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at

Læs mere