Multimodalt intelligent transportdokument. Analyse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Multimodalt intelligent transportdokument. Analyse"

Transkript

1 Multimodalt intelligent transportdokument Analyse September 2003

2 Forord Manuel dokumenthåndtering i transport kan udgøre en barriere for højere effektivitet. Dette gælder især i multimodale transporter, hvor dokumenterne skal skifte hænder flere gange undervejs. Integration af IT-løsninger i dokumenthåndteringen i transportkæden er en mulig løsning på dette effektiviseringstab. På baggrund af denne problemstilling er nærværende rapport Analyse af multimodalt intelligent transportdokument blevet udarbejdet af Palle Egebjerg på Søfartsstyrelsens bestilling. Analysen skitserer og giver overblik over det (ofte) komplicerede dokumentflow mellem transportkøber og transportsælger. Endvidere fokuserer analysen på muligheden for, at IT kan være med til at nedbringe de friktionsbarrierer, som eksisterer for multimodale transporter. Analysen er en baggrundsrapport til rapporten Godstransport, som er udarbejdet af Task Force Transport. Task Force Transport blev nedsat som led i Vækst med Vilje i foråret 2002 og har særlig fokus på transporterhvervets vækstvilkår og samspillet mellem transportformerne. Task Forcen er et tværministerielt samarbejde mellem Trafikministeriet, Miljøministeriet, Færdselsstyrelsen, Søfartsstyrelsen og Erhvervs- og Boligstyrelsen. Mogens Schrøder Bech Kontorchef Søfartsstyrelsen

3 Side 3 Indholdsfortegnelse 1. Kapitel - Sammenfatning og konklusion Sammenfatning Konklusion Anbefaling Kapitel - Indledning Baggrund og formål Afgrænsning Metode Kapitel - Den multimodale transportkæde Forsendelse af varer Stykgodstransport - et eksempel Delkonklusion - multimodal transportkæde Kapitel - Dokumenter initieret hos transportkøber Beskrivelse af transportkøbers dokumentflow Ordreindgang Delkonklusion - ordreindgang Ordrebehandling Delkonklusion - ordrebehandling Betaling De almindelige betalingsformer Remburs Delkonklusion betaling Transport af farligt gods Vejtransport Jernbanetransport Flytransport Søtransport Sammenfatning Delkonklusion - farligt gods Tolddokumentation Salg til andet EF-land Salg til 3. land udenfor EF Indførselsdokumentation i 3. land Delkonklusion - tolddokumentation...40

4 Side 4 5. Kapitel - Snitfladen mellem transportkøber og -sælger Booking Transportportaler Delkonklusion - booking og portaler Transportdokumenter - generelt Vejtransportdokument Jernbanetransportdokument Flytransportdokument Søtransportdokument Sammenfatning Delkonklusion - transportdokumenter Kapitel - Dokumenter initieret hos transportsælger Beskrivelse af transportsælgers dokumentflow Booking og transportdokumenter Transportmiddelrelaterede dokumenter TIR-dokument FAL-dokumenter Godsrelaterede dokumenter Sammenfatning Delkonklusion - transportsælgeres dokumentflow Kapitel - Barrierer, koncepter og anbefaling Generelt Barrierer Barrierediagrammer Koncepter Koncept Koncept Anbefaling...72 Bilag 1 Beskrivelse af elektroniske muligheder...73 Bilag 2 Samling af dokument eksempler...77 Bilag 3 Ordliste...85 Bilag 4 Litteraturliste...87

5 Side 5 1. Kapitel - Sammenfatning og konklusion 1.1 Sammenfatning På transportmarkedet har det i en årrække kunnet konstateres, at transportkøbende handels- og produktionsvirksomheder reducerer antallet af transportleverandører for kun, at have en eller få totalleverandører med on-stop-shopping. Tilsvarende er transportudbyderne bliver større og har, for at møde udfordringen udvikler sig gennem opkøb, partnerskaber og alliancer. En transportvirksomhed, der er totalleverandør af multimodale transportkæder, er ikke nødvendigvis i stand til at levere samtlige ydelser i transportkæden med egne ansatte. Det betyder, at transportkøbet gentager sig for hvert led i en transportkæde hvor der tilføjes underleverandører, så den foranstående transportvirksomhed, som måske selv er underleverandør, pludselig optræder som transportkøber i forhold til sin underleverandør. Den logistiske styring af multimodale transportkæder er bl.a. blevet muliggjort gennem en udstrakt anvendelse af IT og EDI, herunder i forbindelse med det dokumentflow, der er en integreret del af transportarbejdet. Det er på den baggrund indlysende at de for dokumentflowet fornødne data bør gøres elektronisk tilgængelige så tidligt som muligt i forløbet, f.eks. allerede i forbindelse med kundernes afgivelse af købsordre til handels- og produktionsvirksomheder. De til analysen indhentede udsagn viser således også, at hvor genuskøb 2 af store volumener ikke allerede i dag sker elektronisk er en omlægning til elektronisk bestilling enten i gang eller under planlægning, presset af krav til effektivitetsforbedringer og omkostningsreduktioner. Det gælder særligt i større virksomheder. For mindre virksomheder med et begrænset volumen og/eller hvor der overvejende er tale om speciekøb 3, ses der imidlertid ikke for tiden et konkurrencedygtigt mediealternativ til almindelig telefoni suppleret med telefax. Der er til gengæld et betydeligt midterfelt, hvor det vil være afgørende, at IT virksomheder og transportportaler markedsfører effektive IT løsninger, der kan løse de påviste behov, lige fra simple integrerede on-line bestillingssystemer, til mere omfattende IT systemer. Det er vigtigt i den forbindelse, at man kan garantere en sælger, at købere eller andre ikke kan gennembryde firewalls og lignende sikkerhedssystemer. Det forventede besparelsespotentiale må selvklart også kunne dokumenteres. Samtidig må transportkøbende og transportsælgende virksomheder i deres generelle strategi være med til at stimulere den fornødne efterspørgsel. Det er ved den indledende ordrebehandling at de første elektroniske data genereres i en form, der er velegnet til genbrug. Typisk transmitteres en del af 2 Køb af ensartede produkter 3 Køb af individuelle produkter

6 Side 6 disse data internt selv i mindre virksomheder i form af ordrebekræftelse, faktura, samt en eller flere interne adviser til f.eks. produktion og lager. På dette tidspunkt i dokumentflowet er det i højere grad virksomheden end markedet, der har indflydelse på hvilket medie, der anvendes til overførsel af data. Via de oprettede kartoteker eller databaser har virksomhederne selv i vidt omfang, lagt intelligens ind i den elektroniske generering af forsendelses- og andre relevante dokumenter i forbindelse transport og levering af de bestilte varer. For de større virksomheder vil der være mange andre faktorer, der næsten af sig selv vil fremtvinge en øget IT-anvendelse fra dette sted i dokumentflowet, hvor dette ikke allerede er sket. Derimod synes det som om mange små og mellemstore virksomheder mangler en bevidstgørelse af de omkostningsbesparelser et øget datagenbrug kan resulterer i. Man mangler derfor den afgørende motivation til at sætte sig udover indgroede vaner. Med hensyn til pengestrømme bør virksomheder anvende de almindelige betalingsformer, der er til rådighed i dag, fremfor remburs såfremt man ønsker hurtigt, at øge anvendelsen af elektronisk overførsel og genbrug af data. Selv med de nye regler om elektronisk præsentation - eucp 500 synes det at have lange udsigter med en generel øget anvendelsen af elektronisk overførsel og genbrug af data i et rembursforløb, med mindre pengeinstitutterne selv går i spidsen for en udvikling hvor alle rembursdata kan overføres elektronisk mellem parterne i forløbet. Når farligt gods skal transporteres, er den afgørende første fase af informativ karakter overfor transportøren. Kun herved sættes han i stand til at kunne tage de nødvendige forholdsregler. I store og mellemstore virksomheder er de fornødne data i mange tilfælde nedlagt i receptdatabasen 4, så der sikres en automatisk dokumentgenerering når der bestilles varer med et indhold af farligt gods. Selvom det ved den senere transport i stort omfang kræves, at papirdokumenter følger transportmidlet ved transport af farligt gods, kan genererede elektroniske data allerede anvendes i forbindelse med booking og dermed til advisering af transportør om farlige egenskaber. Kun unimodal søfart giver afsender eksplicit mulighed for elektroniske dokumenter mellem afsender og rederi, mens manifester ofte fortsat kræves i papirkopi. Multimodal Dangerous Goods Form 5, opstillet i henhold til anbefalingerne fra FN/ECE s arbejdsgruppe for lettelse af internationale handelsprocedurer, er et godt eksempel på uniformt transportdokument for alle transportformer. Dokumentet kan også anvendes digitalt. Typisk har det dannet forlæg for kommercielle transportvirksomheders og/eller organisationers udarbejdelse af 4 Database i producerende virksomheder, der indeholder detaljeret angivelse af materialeforbrug for et produkt. 5 Se eksempel i bilag 2.

7 Side 7 egne formularer, men der er kun tale om en anbefaling. Til den tolddokumentation, der kræves ved udførsel af varer gives der gode muligheder for forskellige elektroniske løsninger til overførsel af data mellem virksomheder og Told Skat, spændende fra on-line til indsendelse af disketter med de fornødne data. Forsendelsen skal dog under alle omstændigheder følges af de for identifikation krævede dokumenter, som derfor må udskrives. Importdokumentationen til 3. lande vil det i de fleste tilfælde ikke være muligt at generere gennem datamæssigt genbrug, selvom størsteparten af arbejdet med udfyldning kan klares ved at kopiere og sætte ind i et masterdokument på en PC. Ved booking af transport anvendes overvejende telefon med efterfølgende telefax- bekræftelse. En af årsagerne kan være, at små og mellemstore virksomheder savner en prisbillig og enkel elektronisk interface, som på overbevisende vis virker hurtigere og mere pålidelig end telefon. De større virksomheder der anvender EDIFACT (Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport) eller anden on-line booking, bruger i stort omfang Waybill 6 fremfor konnossement ved søtransport. Virksomheder eller portaler der udbyder elektroniske booking-systemer udvikler i stigende omfang generelle logistiske værktøjer, hvor der kan vælges mellem de moduler man har behov for. For samtlige transportformer må det konstateres, at et elektronisk dokument ikke kan stå alene, da transportdokumenter med eventuelle bilag i en række tilfælde skal følge transportmidlet. Det betyder også, at bortset fra det ret begrænsede behov for elektroniske konnossementer, har analysen ikke kunne konstaterer noget reelt behov for en elektronisk signatur i det øvrige dokumentflow. Transportdokumenter har udgangspunkt i de internationale konventioner og national lovgivning, men organisationer som f.eks. BIMCO, ICC og FIATA har udviklet især multimodale og/eller kombinerede transportdokumenter med tilhørende klausuler målrettet til konkrete transporttyper, som det fremgår af bilag 2. Uanset hvilken type transportdokument der anvendes har de dog alle det til fælles, at de dokumenterer den indgåede transportaftale og regulerer forholdene mellem parterne i aftalen, som oftest en afsender, en modtager og en transportør. Transportdokumenternes forskellige klausuler eller det der står med småt er derfor en integreret del af den indgåede aftale. Klausulerne er dog ikke medtaget i eksemplerne i bilag 2. Transportvirksomheder anvender i meget stort omfang datamæssigt genbrug under anvendelse af de systemer, der er til rådighed for kommunikation med samarbejdsparter og underleverandører. Det eller de IT systemer den enkelte 6 Waybill er et fragtbrev eller fragtseddel, der er karakteriseret ved at godset på bestemmelsesstedet leveres til den navngivne modtager, så snart det er ankommet og modtageren gør sin ret til godset gældende. Det har ingen betydning om dokumentet bliver præsenteret eller ej.

8 Side 8 transportvirksomhed betjener sig af er forskelligt fra det man finder i handels- og produktionsvirksomheder, fordi transport er selve produktionen. Der findes i dag næppe transportører uden de i udstrakt grad betjener sig af IT, EDI og genbrug af data. Det være sig i forhold til efterfølgende led i den multimodale transportkæde eller kommunikation med offentlige myndigheder. På den anden side er transportvirksomhedens interface overfor transportkøberne i høj grad afhængig af markedsvilkårene, det vil sige kundemassens betydning og deres ønsker om f.eks. at booke via telefon og telefax. Det betyder ofte, at mange data igen skal indtastes hos transportøren, idet dog visse kundeprofiler o.a. vil ligge i et kundekartotek. På dette tidspunkt overgår data på ny til et elektronisk medie og er herefter egnede til data genbrug i følgende faser af den multimodale transportkæde og dokumentflowet. Et TIR-carnet er et eksempel på et transitdokument, der ikke i sig selv er egnet til brug i et elektronisk system, men en bilagt ladeliste kan imidlertid godt være det. Fællesskabets nye transitsystem, NCTS, der inden 1. juli 2003 omfatter EU-, EFTA- og VISEGRAD-landene, giver kun mulighed for at afgive oplysninger via EDIFACT, men forberedes også for en XML løsning. Heller ikke med dette system kan man dog undgå det ledsagedokument, der skal følge transportmidlet. 1.2 Konklusion Den overordnede konklusion, der kan drages af analysen er, at der især er to steder i det samlede dokumentflow i transportkæden, hvor der sker en basal indtastning af data. Det er her et optimeret genbrug gennem udnyttelse af etablerede IT-standarder og elektronisk kommunikation kunne effektivisere dokumentflowet. Første gang er i forbindelse med ordreindgangen i handels- og produktionsvirksomheder. Anden gang er den næsten tilsvarende situation når transporten bookes hos en transportør. En fokusering og eventuel indsats for datamæssigt genbrug på netop disse to punkter ville have en meget stor effekt også på de øvrige skæringspunkter i dokumentflowet. Gives den enkelte aktør mulighed for løbende at indlæse data, der kan genbruges i de efterfølgende processer i transportkæden, vil det medvirke til en smidiggørelse af multimodale transportkæder. I de større virksomheder sker der i udstrakt grad løbende en effektivisering og smidiggørelse af deres dokumentflow ved hjælp af IT og i tæt samarbejde med de vigtigste partnere. Herunder anvendes alle de tilgængelige medier, men en overgang fra f.eks. EDIFACT til ebxml sker i reglen først når den oprindelige investering i EDIFACT har tjent sig hjem. Større virksomheder er således fuldt ud klar over rationaliseringsgevinsten og udtrykker det f.eks. således: e-handel, EDI og internettet erstatter i stigende grad de traditionelle telefon-/faxordre, derved frigøres der tid til mere proaktiv rådgivning af kunderne. Hvor de større virksomheder ikke i tilstrækkelig grad udnytter mulighederne i IT

9 Side 9 er det oftest udtryk for en konkret prioritering af hvilke områder i virksomheden, der p.t. skal tilgodeses. Man bør i den forbindelse være opmærksom på, at denne type virksomheder oftest har egen IT-afdeling, det vil sige selv har den fornødne ekspertise. Modsætningen hertil er en stor gruppe små og mellemstore virksomheder hvor der kunne gøres en betydelig indsats for at påvise konkrete rationaliseringsgevinster gennem en øget IT anvendelse særligt i de to førnævnte fokus punkter. De godsmængder, der fødes ind i transportsystemerne fra disse virksomheder løber naturligvis igennem de samme multimodale transportkæder som gods fra virksomheder med en udstrakt brug af IT. Herved bliver det en bremse på den samlede effektivitet af multimodale transportkæder under et. Man må dog samtidig gøre sig klart, at en del helt små virksomheder i dag betjener sig af velfungerende og så simple transportløsninger, at en større IT integration ikke vil øge effektiviteten. Behovet for øget IT anvendelse i forbindelse med transport i disse virksomheder vil formentlig først komme med en stigende omsætning og dermed et øget internt styringsbehov. Med afsæt i analysen er der udvalgt to koncepter, den proprietærer eller eksklusive løsning og det åbne koncept under anvendelse af en for parterne ekstern IT leverandør/portal. Der er til gengæld næppe mulighed for, at virkeliggøre ét uniformt multimodalt transportdokument, som følge af de store forskelle transportformerne imellem, herunder i krav til obligatoriske oplysninger. Det er imidlertid ikke en hindring for elektroniske dokumenter i øvrigt eller genbrug af data i en transportkædes dokumentflow. 1.3 Anbefaling I rapporten er der redegjort for en lang række barrierer for en øget anvendelse af IT i intermodale transportkæder. Samtidig er der peget på løsningsmuligheder og på hvem, der er aktører i løsningen heraf. Rapportens centrale budskab er, at de bedste muligheder for samlet set at fremme brugen af IT systemer i og mellem virksomheder, der i dag kun anvender det i begrænset omfang, ligger i anvendelsen af en for parterne ekstern IT leverandør/portal. Kun i de åbne IT systemer vil der være mulighed for at udvikle det fulde potentiale i virksomhederns interne IT systemer. Dette vil kræve, at IT virksomheder/portaler markedsfører effektive IT systemer, der kan løse de påviste behov. Samtidig er det nødvendigt, at transportkøbende og transportsælgende virksomheder i deres generelle strategi er med til at stimulere og sikre den fornødne efterspørgsel. Det skal anbefales, at der iværksættes et nærmere studie af: e-handel og portaler i transportkæder og -netværk - muligheder og trusler for små og mellemstore danske transportkøbende og transport-

10 Side 10 sælgende virksomheder Hensigten er en kortlægning af udviklingen indenfor transportportaler og anvendeligheden som styringsredskab i de nævnte virksomheders transportkæder, med udgangspunkt i Danmark.

11 Side Kapitel - Indledning 2.1 Baggrund og formål Søfartsstyrelsen stiller i notat af 9. september 2002 om Multimodalt intelligent transportdokument spørgsmålet om det er muligt at etablere et mere effektivt og smidigt dokumentflow ved hjælp af IT. Sigtet hermed skal være at opnå en effektivisering af den multimodale transportkæde 7 gennem datamæssig genbrug, udnyttelse af IT-standarder, elektronisk kommunikation med toldmyndigheder og muligheden for at indlægge gældende krav til dokumentation mv. i et mere intelligent system. Det anses for afgørende for at skabe den rette motivation, at de enkelte led oplever en værditilførsel/omkostningsreduktion. Det er projektets formål at opnå en effektivisering af den multimodale transportkæde gennem: Datamæssigt genbrug, Udnyttelse af etablerede IT-standarder, Elektronisk kommunikation, Muligheder for at indlægge gældende krav i dokumentationen, således at der lægges intelligens ind i dokumentflowet 2.2 Afgrænsning Det totale dokumentflow, der er en integreret del af enhver transportkæde såvel eksternt som internt hos aktørerne kan være ganske omfattende. For at skabe et generelt overblik har det derfor været nødvendigt at fokusere på de væsentligste dokumenter og transaktionspunkter i dokumentflowet. Der er endvidere taget udgangspunkt i handels- og produktionsvirksomheders køb af transport gennem en aftale med én transportsælger, som totalleverandør med on-stop-shopping. Derimod behandles transportvirksomhedens eventuelt efterfølgende køb af transport hos andre i et underleverandørforhold kun i begrænset omfang. Som hovedregel anvendes i denne analyse udtrykket elektronisk overførsel om data, der overføres fra computer til computer via interne netværk, internet eller fast opkoblede net. Det forudsætter benyttelse af en eller anden form for standard protokol som f.eks. SGML/HTML/XML på Wold Wide Web, EDIFACT (Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport) eller ebxml (Electronic Business XML). Det svarer således til definitionen på EDI: Elektronisk overførsel af strukturerede data i aftalte meddelelsesstandarder fra et IT-system til et andet IT-system. 7 Se ordlisten for en nærmere definition af begrebet transportkæde

12 Side 12 Derimod er telefoni uanset om det sker med analoge eller digitale signaler samt telefaxoverførsel af dokumenter ikke i denne analyses forstand omfattet af udtrykket elektronisk overførsel. Da det ikke har væsentlig betydning for projektets formål skelner analysen ikke mellem hvem af en handelsaftales parter, der i henhold til den indgåede aftale f.eks. har pligten til at udfærdige eller fremskaffe et konkret dokument i forbindelse med varens ind- eller udførsel samt transit. Regler herom samt om risikoovergang og omkostningsfordeling fremgår dels af f.eks. købeloven jfr. lovbekendtgørelse nr. 28 af 21. januar 1980 med senere ændringer og hvor det er aftalt det internationale handelskammer ICC s officielle regler for fortolkning af salgsklausuler - INCOTERMS Af tilsvarende grunde er transportforsikringsområdet heller ikke inddraget i analysen. 2.3 Metode Det empiriske grundlag er indledningsvis tilvejebragt bl.a. gennem interview med forskellige aktører i dokumentkæden med henblik på at få afdækket flest mulige elementer. Følgende virksomheder har bidraget i interviewer: Arla Foods amba, Danfoss Distribution Services A/S, Dansk Standard, DFDS Transport A/S, Gustav Fagerberg A/S, Lufthansa Cargo, Nordea, Novozymes A/S, Pro Meduc Aps, Railion Denmark A/S, Told- og Skattestyrelsen og Uniship A/S. Der er således bidrag fra både virksomheder i gruppen 0-10 ansatte som i gruppen over 100 ansatte. Med denne viden opstilles i analysen generelle modeller for transportkæder, således at man lettere kan overskue både det generelle dokumentflow og anvendt transmissionsmedie samt problemområderne i forhold til den stillede opgave. I litteraturstudier er modellerne sammenholdt med offentligretlige reguleringer på områderne, som f.eks. dokumentbestemmelser i forbindelse med transport af farligt gods samt lovgivningens præceptive krav til transportdokumenters indhold. Ligeledes sammenholdes dokumenterne med de privatretlige aftaler i forhold til f.eks. ICC s UCP 500 9, mens egentlige aftaleretlige forhold ikke er inddraget. De overordnede karakteristika for standarder, der hovedsagelig anvendes i dag til elektronisk dokumentoverførsel i de forskellige transportled beskrives i bilag 1. På baggrund af analysen opstilles koncepter for en effektivisering af den multimodale transportkæde ved hjælp af IT. 8 Dansk oversættelse ved Søren Theilgaard, ICC Danmark ICC Uniform Customs and Practice for Documentary Credits

13 Side Kapitel - Den multimodale transportkæde 3.1 Forsendelse af varer I de efterfølgende kapitler kortlægges dokumentflowet i den multimodale transportkæde. For at sætte undersøgelsen i relief, beskrives i dette kapitel elementerne i et eksempel, omfattende en forsendelse af stykgods 10, hvor sælgeren har påtaget sig at besørge forsendelsen. Med kursiv er for hvert trin angivet de væsentligste dokumenter og interne adviser, der knytter sig til det enkelte element i transportkæden. Det centrale dokument i enhver transport er det, der bekræfter den indgåede aftale mellem afsender og transportør. Afhængig af sædvaner indenfor den enkelte transportform benævnes dette transportdokument fragtbrev, konnossement mm., som det fremgår af de efterfølgende kapitler. De enkelte oplysninger i transportdokumentet genereres løbende i de enkelte trin i processen, uanset om dokumentet er virtuelt eller i papirform, hvilket skaber mulighed for datamæssigt genbrug. Således vil de grundlæggende beskrivelser af modtager (køber), afsender (sælger) og gods allerede fremgå af en indkøbsordre, mens en af de sidste oplysninger i transportdokumentet f.eks. er kvittering for modtagelse. Grundlaget for forsendelse af varer er som hovedregel, at der foreligger en handelsaftale mellem en køber og en sælger. En væsentlig del af aftalen, er fastlæggelse af hvem der skal besørge forsendelsen, herunder hvem der har risikoen 11 og omkostningerne. En nærmere beskrivelse af disse forhold, ligger imidlertid udenfor kommissoriet for denne analyse. 3.2 Stykgodstransport - et eksempel En række af de væsentligste transportmæssige operationer, der kan være nødvendige for at få en stykgodsforsendelse fra en producent til en kunde (dørtil-dør), kan f.eks. anskueliggøres i de nedenstående figurer, hvor det er forudsat at producenten (tillige afskiber eller shipper) indgår en multimodal transportaftale med carrier A, en NVOCC (Non Vessel Owning Common Carrier), der som fragtfører 12 skal besørge, det vil sige påtage sig ansvaret for transporten og de hermed forbundne opgaver, fra det tidspunkt hvor godset afhentes hos transportkøber og til det leveres til afskiberens kunde fortoldet. Som transportdokument for den samlede dør-til-dør transport kunne f.eks. være valgt det multimodale FIATA FBL 13, for forholdet mellem afskiber, carrier A og den endelige modtager. I forbindelse med at afskiber bestiller transporten hos carrier A medsendes en bookingnote eller transportinstruktion, der bl.a. indeholder de angivelser, der skal anføres i FBL. 10 Varer, der sendes enkeltvis eller i mindre partier. 11 Hvor hverken sælger eller køber er skyld i bortkomst eller beskadigelse under transport taler man om Risikoen for godsets hændelige undergang, d.v.s. hvem skal i givet fald have udbetalt forsikringssummen. 12 Se ordlisten 13 Ibid.

14 Side 14 DØR-DØR HOVEDTRANSPORTAFTALE Figur 1 - Eksempel på stykgodstransport AFSKIBER (SHIPPER) CARRIER A (NVOCC) UNDERAFTALER PLUKKE PLUKKE PAKKE PAKKE CARRIER B (VOCC) BYBIL BYBIL BYBIL CARRIER C (VOCC) KONSOLIDERING KONSOLIDERING $ BIL/BANE BIL/BANE BIL/BANE TOLD TOLD TOLD STEVEDORE STEVEDORE STEVEDORE HANDELS- AFTALE FEEDERBÅD FEEDERBÅD OCEANSKIB OCEANSKIB STEVEDORE STEVEDORE $ TOLD TOLD UDPAKKE MODTAGER (KUNDE) BYBIL

15 Side 15 Figur 2 - Eksempel på dokumenter (stykgods, jfr. figur 1) AFSKIBER (SHIPPER) CARRIER A (NVOCC) POD BOOKING INTERNE ADVISER PLUKKE PAKKE TRANS- PORT DOKU- MENT CARRIER B (VOCC) INTERNE ADVISER BYBIL KONSOLIDERING TRANS- PORT DOKU- MENT CARRIER C (VOCC) INDKØBS ORDRE FAKTURA ORDRE BEKRÆFT ELSE BIL/BANE FORUD ANMEL- DELSE TIL TOLD TOLD DOKU- MENT TRANS- PORT DOKU- MENT TOLD INTERNE ADVISER STEVEDORE FEEDERBÅD OCEANSKIB STEVEDORE FORTOLD -NING INTERNE ADVISER TOLD LEVERINGS BEKRÆFT- ELSE UDPAKKE MODTAGER (KUNDE) BYBIL

16 Side 16 I dette tilfælde har afskiberen valgt at lade sine egne ansatte plukke de enkelte elementer, der skal indgå i forsendelsen på sit lager og samtidig pakke i en eller flere hensigtsmæssige emballager. Pakning indbefatter også den for den pågældende transport fornødne afmærkning. Er der f.eks. tale om farligt gods, er der særlige mærknings- og emballeringskrav. Det er opgaver, der principielt kunne være mulighed for at lade carrier A overtage, herunder f.eks. også lagerføring, men det ville i givet fald kun være tilfældet såfremt, der var tale om et længerevarende engagement mellem parterne. Afskiber udsteder derfor plukke/pakke ordre til sin egen folk, d.v.s. følgeseddel med angivelse af adressat m.v., samt eventuelle angivelser, som skal påføres emballagen. Det er i eksemplet forudsat, at carrier A i princippet kun kan levere ydelserne plukke, pakke, kørsel med bybil, konsolidering, kørsel med bil/bane (hele ladninger), told- og stevedoreforretninger, med egne ansatte. De øvrige operationer, der er nødvendige for at han kan påtage sig et fragtføreransvar, må han derfor købe sig til hos underleverandører. Man bør bemærke sig, at sådanne underleverandører meget vel kan være betydeligt større end fragtføreren, således at der ikke i øvrigt er et økonomisk afhængighedsforhold. Når afskiber i dette tilfælde har valgt at gå via carrier A, selvom carrier B kunne levere de samme ydelser skal det kun illustrere, at andre samarbejdsrelationer med carrier A kan gøre det fordelagtigt. Eksempelvis et ønske om få direkte leverandører. Carrier A lader på aftalt tidspunkt forsendelsen afhente med bybil hos afskiber og kører den f.eks. til sin egen terminal. Her konsolideres forsendelsen med andre forsendelser fra andre afskibere til den samme hoveddestination, ofte i en 20' eller 40' container når oversøisk oceantransport indgår i den multimodale transportkæde. Til brug herfor, er der på forhånd afhentet en tom container i carrier B s containerdepot. På dette tidspunkt foreligger det endelige transportdokument oftest ikke, men typisk anvendes f.eks. et internt fragtbrev. Afskiber vedlægger de for toldbehandling mv. fornødne dokumenter. Når containeren er konsolideret hos carrier A, og eventuelt toldplomberet, transporteres den til containerterminalen i første lastehavn (f.eks. Århus eller København) med lastbil, eller en kombination af lastbil og jernbane. Det er i eksemplet forudsat, at transporten herfra til oceanhavn sker med et mindre containerskib (feederbåd). Afhængig af omstændighederne kan feedertransporten også ske direkte til oceangavn med lastbil eller jernbane. Herfra får det udstedte FIATA FBL (sammen med de tilsvarende fragtdokumenter på de øvrige stykgodsforsendelser, der indgår i konsolideringen) reelt status af underfragtbrev, idet carrier A kan få carrier B til at udstede ét almindeligt gennemgangskonnossement fra første lastehavn og til destinationshavnen, gældende for det samlede indhold af den konsoliderede container. Såfremt containeren istedet feedes med bil eller bane, vil der skulle udstedes bil- eller banefragtbrev i henhold til den herfor gældende lovgivning. I så fald er der ikke behov for et gennemgangskonnossement, men alene konnossement fra oceanhavn Ved et gennemgangskonnossement forstås et konnossement, hvor transporten af godset udføres af flere end én transportør. Den der udsteder gennemgangskonnossement, skal efter søloven sørge for, at særskilt konnossement, udstedt for en del af transporten, angiver, at godset er under transport på gennemgangskonnossement.

17 Side 17 Det ses endvidere af figurerne, at carrier B kunne løse en række af opgaverne i forbindelse med forsendelsen, men at den kontraherende fragtfører (carrier A) har udvalgt de services, som han har fundet hensigtsmæssige i denne forbindelse. Ved ankomst til containerterminalen overtager carrier B transportansvaret i forhold til carrier A. Det er her forudsat, at carrier B er ejer af terminalen, således at det er hans egne stevedorer, der løser opgaverne i terminal og havn. Ligeledes er han også selv ejer af feeder-servicen. På det fastsatte tidspunkt lastes containeren sammen med andre containere og afgår til oceanhavnen. For Danmarks vedkommende vil der overvejende være tale om Hamburg, Bremen, Rotterdam eller Antwerpen. I oceanhavnen omlastes containeren til carrier B s oceanskib, som herefter afgår i retning mod destinationen, med anløb af de havne, der fremgår af sejlplanerne. Forholdene i destinationshavnen er afgørende for, hvem der i givet fald varetager eller lader varetage terminalopgaverne. I eksemplet er carrier B også ejer af containerterminalen i destinationshavnen og det er derfor hans ansatte, der løser opgaverne her. Endelig viser eksemplet, at carrier B ikke har en landorganisation i destinationshavnen, der kan klare den endelige levering til afskiberens kunde. Det har derfor været nødvendigt for den kontraherende fragtfører i dette tilfælde, måske baseret på en fast agentaftale, at træffe aftale med carrier C. Aftalen kunne i princippet også være indgået mellem carrier B og carrier C. Den omfatter fortoldning i importlandet, udpakning af containeren, samt tilbagelevering af den tomme og endelig levering af godset med bybil. De medfølgende dokumenter med de tilføjelser og supplementer, der er nødvendige, anvendes til indfortoldning. Afhængig af den lokale lovgivning og/eller angivelserne i FIATA FBL, kan der være behov for udstedelse af yderligere et lokalt fragtbrev, der kan anvendes, såfremt der kræves leveringsbekræftelse (POD) 15. For afskiber er fordelen ved kun af skulle indgå aftale med én transportør, i dette tilfælde carrier A, ganske indlysende. Hermed skal afskiber kun forhandle med en part om alle forhold vedrørende den samlede transportkæde, herunder dokumentflowet. Tilsvarende gælder det såfremt noget går galt undervejs, f.eks. forsinkelser, beskadigelser eller bortkomst. Afskiber kunne naturligvis også have valgt, at indgå aftalen dør-dør med carrier B, der måske ville have valgt en anden underleverandør i destinationshavnen. Eksemplet viser også, at det principielle transportkøb gentager sig for hvert led i en transportkæde hvor der tilføjes underleverandører, og hvor transportvirksomheder pludselig optræder som transportkøbere i forhold til disse underleverandører. 15 Proof of Delivery

18 Side Delkonklusion - multimodal transportkæde For afskiber er det en fordel, at indgå aftale for den samlede transportkæde med en enkelt transportør, der om nødvendigt må indgå aftaler med underleverandører De dokumenter, der anvendes i transportforløbet tjener til, at dokumenterer såvel den samlede transportaftale, som de enkelte underaftaler mv. Det har betydning, dels for opfyldelse af offentlige myndigheders krav og dels parterne imellem f.eks. når der opstår tvister om skader eller betaling Transportkøbet gentager sig for hvert led i en transportkæde hvor der tilføjes underleverandører så den foranstående transportvirksomhed, som måske selv er underleverandør, pludselig optræder som transportkøber i forhold til sin underleverandør.

19 Side Kapitel - Dokumenter initieret hos transportkøber 4.1 Beskrivelse af transportkøbers dokumentflow Udgangspunktet for beskrivelsen heraf er den måde hvorpå en ordre indkommer til en produktions- eller handelsvirksomhed, med henblik på levering af en vare. Havde det været muligt allerede i denne fase altid, at overføre de for indkøbet nødvendige data elektronisk, ville det formentlig i sig selv have medvirket til en øget genanvendelse af data i den samlede transportkæde. 4.2 Ordreindgang Figur 3 - Indkøbsordre TRANSPORT RELA- TERE DOKUMENTER, F.EKS. FARLIG GODS ERKLÆRING BETALINGS- FORMIDLING INDKØBS - ORDRE ORDRE - BEHANDLING BOOKING TRANSPORT - DOKUMENT LEVERINGS- BEKRÆFTEL- SE ORDRE- BEKRÆFTEL- SE INTERNE ADVISER FORUD- ANMELDELSE TIL TOLD TOLD DOKUMENT FORTOLD- NING FAKTURA SUNDHEDS- ATTEST VETERINÆR- KONTROL Her er det først og fremmest nødvendigt at skelne mellem genuskøb og speciekøb, det vil sige køb af enten ensartede varer eller individuelt tilvirkede. Hvor genuskøb typisk er baseret på eksakt viden om og kendskab til den vare, der bestilles herunder også til kvaliteten, vil de individuelt tilvirkede ofte kræve en personlig betjening og rådgivning fra den producerende- eller sælgende virksomhed. Der kan endvidere være tale om en omfattende udveksling af tekniske detaljer og tegninger, der ikke i alle tilfælde er egnet til de elektroniske medier. Generelt kan man sige, at anvendelse af elektronisk on-line bestilling ved genuskøb er en mere oplagt mulighed end ved speciekøb. Desuden må der skelnes mellem løbende indkøb af større mængder og

20 Side 20 begrænsede mere eller mindre tilfældige indkøb. Den elektroniske on-line bestilling, der forudsætter investering i en eller anden form for standard softog/eller hardware, er mere sandsynlig i førstnævnte end i sidstnævnte tilfælde. Hvilket medie, der aktuelt anvendes afhænger udover af, hvor man befinder sig i dokumentkæden 16, dels af traditioner og dels af behovet for umiddelbar bekræftelse. Det betyder at der er en meget stor spredning i de medier, der anvendes både i forhold til den samlede dokumentkæde såvel som for det enkelte dokument. I mange tilfælde anvendes alle medier i forskellige dele af dokumentkæden. Eksempelvis prioritering af medie Stort volumen Elektronisk Telefon Telefax Alm. brev Lille volumen Genuskøb Speciekøb Figur 4 Målt på antal virksomheder er det almindeligste en telefonisk købsbestilling, bl.a. fordi det indebærer en umiddelbar menneskelig accept af kundens ønsker. Bestillingen følges herefter ofte op af en telefax, der sendes direkte fra en computer eller i mange tilfælde udskrives herfra og manuelt faxes til sælger. Ser man derimod på ordrelinier i forbindelse med købsbestillinger i de større virksomheder og for det store volumen af mainstream produkter fra nøglekunder anvendes forskellige netbaserede løsninger on-line på website eller, som og/eller egentlige EDIFACT-løsninger. Udviklingen drives her fortrinsvis af behovet for dynamisk effektivisering og omkostningsreduktion. Som på så mange andre områder i et handelsforløb gælder det naturligvis også for indkøbet, at det er markedet, der sætter betingelserne. Det betyder bl.a. at der skal være en fælles interesse hos køber og sælger, der ikke altid er af økonomisk karakter, for at indlede forsøg med anvendelse af andre medier i købsbestillingen end de traditionelle. Efter mere end 100 års anvendelse kan det entydigt konstateres, at telefonen er et utroligt sejlivet medie, ikke mindst efter telefaxen kom til i begyndelsen af 16 Se ordlisten for en nærmere definition af begrebet dokumentkæde.

DSV Incoterms Seminar. DSV Horsens November 2010

DSV Incoterms Seminar. DSV Horsens November 2010 DSV Incoterms Seminar DSV Horsens November 2010 Incoterms 2010 Dus med DAT og DAP og i øvrigt også med de andre klausuler! 2 DSV Incoterms Seminar November 2010 Kenneth Melancton Nielsen Og hvad er så

Læs mere

Danske virksomheders brug af it 2006

Danske virksomheders brug af it 2006 Bedes indsendt til Danmarks Statistik senest CVR-nr. Danske virksomheders brug af it 2006 Spørgsmålene skal besvares ud fra virksomhedens it-anvendelse i januar 2006, hvis intet andet fremgår. Generel

Læs mere

Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 8.1

Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 8.1 Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 8.1 Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 8.2 Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 8.3 Transportmarked Traditionelt

Læs mere

EDI til Microsoft Dynamics

EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics Anvend EDI og udnyt potentialet fuldt ud i økonomisystemer fra Microsoft Dynamics herved opnår din virksomhed et mindre ressourceforbrug og færre fejl.

Læs mere

Inkasso. Forretninger på fremmede markeder kan være krævende, komplicerede og risikobetonede.

Inkasso. Forretninger på fremmede markeder kan være krævende, komplicerede og risikobetonede. Inkasso Forretninger på fremmede markeder kan være krævende, komplicerede og risikobetonede. Ved at handle på inkassobasis kan I sikre jer i internationale handler uden at det går ud over den nødvendige

Læs mere

Hvem ta r chancen? Presentation to: TØF 05.10.15 Presentation by: Ebbe Bisgaard 06/10 1

Hvem ta r chancen? Presentation to: TØF 05.10.15 Presentation by: Ebbe Bisgaard 06/10 1 Hvem ta r chancen? Presentation to: TØF 05.10.15 Presentation by: Ebbe Bisgaard 06/10 1 Unifeeder Group Established in 1977 in Aarhus, Denmark Europe's largest and best connected feedering and shortsea

Læs mere

Transportforsikring og Incoterms 2000

Transportforsikring og Incoterms 2000 Transportforsikring og Incoterms 2000 Cargo-ship Internationale varetransporter er - uanset om de foregår til lands, til vands eller i luften - underkastet utallige love, regler, klausuler og konventioner.

Læs mere

Danfoss e-handel Effektiviserer din virksomhed Døgnet rundt

Danfoss e-handel Effektiviserer din virksomhed Døgnet rundt Danfoss e-handel Effektiviserer din virksomhed Døgnet rundt Danfoss e-handel Danfoss tilbyder en række e-handelstjenester, som kan hjælpe dig med at drive din forretning på en mere effektiv måde: Web-bestilling

Læs mere

HANDELSBETINGELSER. køb over internettet. NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic.

HANDELSBETINGELSER. køb over internettet. NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic. HANDELSBETINGELSER køb over internettet Følgende betingelser gælder for alle aftaler indgået med NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic.com,

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR (denne formular skal udfyldes og returneres hvis fortrydelsesretten gøres gældende) Til Fatboy the Original v/hetland nordic ApS, Gladsaxevej 356, 2860 Søborg, Email: info@fatboy.dk

Læs mere

ISRS 4400 DK Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning

ISRS 4400 DK Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning International Auditing and Assurance Standards Board Januar 2012 International Standard om beslægtede opgaver Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge

Læs mere

SØNDERJYSK WEEKENDKURER

SØNDERJYSK WEEKENDKURER Indledning Sønderjysk Weekendkurers (herefter SW) almindelige forretningsbetingelser for transporter gælder for alle transporter, der udføres af SW s, uanset om disse udføres af SW s eller af en tredjepart

Læs mere

PRAKTISK ERFARING OG FAGLIG KUNNEN

PRAKTISK ERFARING OG FAGLIG KUNNEN / 1 EV TRANSPORT Få optimeret forretningen med en effektiv transportløsning Det har stor betydning, at Elbek & Vejrup har branchekendskab, da problematikken fra idé til virkelighed ofte bliver meget kortere.

Læs mere

Det strategiske aspekt:

Det strategiske aspekt: 1 af 1 sider Det strategiske aspekt: I forbindelse med opstart af internetbutik er der mange overvejelser der skal foretages: 1. Strategisk analyse: Eksterne faktorer o Er der økonomiske forhold der gør

Læs mere

FairKurer Forretningsbetingelser 2010/3 Side 1

FairKurer Forretningsbetingelser 2010/3 Side 1 Indledning FairKurers almindelige forretningsbetingelser for transporter gælder for alle transporter, der udføres af FairKurer, uanset om disse udføres af FairKurer eller af en tredjepart på vegne af FairKurer.

Læs mere

Geodis Wilson Jeres Freight Management Partner

Geodis Wilson Jeres Freight Management Partner Geodis Wilson Jeres Freight Management Partner Integrerede logistikløsninger der imødekommer jeres behov www.geodiswilson.dk Hvad kan vi gøre for jer? Vi tilbyder vores kunder sø- og luftfragt med integrerede

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 L 48, endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 30. november 2012 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Christina Hjeresen

Læs mere

1B Status på e-fakturaområdet

1B Status på e-fakturaområdet Fakturahåndtering 1B Status på e-fakturaområdet Helle Schade-Sørensen IT-Telestyrelsen Status på efaktura Udfordringer og muligheder Helle Schade-Sørensen Dagens tekst De nye krav til elektronisk fakturering

Læs mere

Q Transport sørger også for at tage hånd om fornødne eksportdokumenter samt pakkelister.

Q Transport sørger også for at tage hånd om fornødne eksportdokumenter samt pakkelister. Q TRANSPORT Luftfragt Transport Søfragt Domicil flytning Kontor flytning Intern flytning Transport Flytning Logistic Lagerhotel Pak & Pluk Handling Distribution Fjernlager Arkiv opbevaring Container Oversøiske

Læs mere

It-sikkerhedstekst ST4

It-sikkerhedstekst ST4 It-sikkerhedstekst ST4 Datatransmission af personoplysninger på åbne net Denne tekst må kopieres i sin helhed med kildeangivelse. Dokumentnavn: ST4 Version 1 Oktober 2014 Datatransmission af personoplysninger

Læs mere

Anonymiserede spørgsmål og svar Udbud af lægevagtkørsel. EU-udbud nr. 2009/S 208-298938 18. december 2009

Anonymiserede spørgsmål og svar Udbud af lægevagtkørsel. EU-udbud nr. 2009/S 208-298938 18. december 2009 Anonymiserede spørgsmål og svar Udbud af lægevagtkørsel EU-udbud nr. 2009/S 208-298938 18. december 2009 Spørgsmål 1: Vi vil gerne spørge om vi ikke kan garantere overfor udbyder at følgende er i orden:

Læs mere

Fakta om Transportforsikring

Fakta om Transportforsikring Fakta om Transportforsikring At købe og sælge varer, der skal fragtes over en vis strækning, kræver både omtanke og ansvarlighed. Da den økonomiske risiko ikke nødvendigvis ligger hos den, der transporterer,

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

Online Booking. Fanebladet Booking

Online Booking. Fanebladet Booking Vejledning til Online Booking Såfremt I har spørgsmål er i velkommen til at ringe til enten Leif på 73-674348 eller back up Torben på 73-674344. Spørgsmål rettes til: Support Leif Andersen leif@perdamgaard.dk

Læs mere

Handelsbetingelser (v. 130722)

Handelsbetingelser (v. 130722) Handelsbetingelser (v. 130722) Anvendelighed Nærværende handelsbetingelser finder anvendelse på alle salg af værdibeviser fra Pro-Deals Danmark ApS. Handelsbetingelserne gælder således for alle aftaler

Læs mere

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351.

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351. ABONNEMENTS- OG MEDLEMSKABSBETINGELSER for Berlingske Business Premium For IP-adgang til biblioteker, uddannelsesinstitutioner og højere læreanstalter, 21-08-2013 (Version 1.2) Biblioteker på uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Enkel guide til mytnt-brugere mytnt Quick Guide mytnt enkelt og hurtigt. TNT Curve Positive orange/g

Enkel guide til mytnt-brugere mytnt Quick Guide mytnt enkelt og hurtigt. TNT Curve Positive orange/g Enkel guide til mytnt-brugere mytnt Quick Guide mytnt enkelt og hurtigt TNT Curve Positive orange/g TNT Curve Positive orange/g 2. Log på mytnt 3. Send en forsendelse 4. Udfyld oplysninger om forsendelse

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

Indkøbspolitik For EUC Sjælland.

Indkøbspolitik For EUC Sjælland. Indkøbspolitik For EUC Sjælland. Revideret juli 2011. 1 Indholdsfortegnelse: EUC Sjælland i tal...3 EUC Sjællands indkøbspolitik...4 Indkøbspolitikkens formål og mål...5 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning...5

Læs mere

Onlinebooking.dk. Book online nemt som 1 2 3

Onlinebooking.dk. Book online nemt som 1 2 3 Onlinebooking.dk Book online nemt som 1 2 3 Med onnlinebooking kan du tilbyde din kunder at booke deres ferie direkte hjemme fra deres stue. Derved slipper campingpladsen for al administration, og butikken

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

RCS Autogenbrug Se vejen frem med RCS løsninger. 13-02-2014 RCS Autogenbrug - Infomøde -- RCS IT A/S 1

RCS Autogenbrug Se vejen frem med RCS løsninger. 13-02-2014 RCS Autogenbrug - Infomøde -- RCS IT A/S 1 RCS Autogenbrug Se vejen frem med RCS løsninger 13-02-2014 RCS Autogenbrug - Infomøde -- RCS IT A/S 1 RCS hvem er vi? Autogenbrugsbranchen Kundefordeling Hvorfor et nyt program? Programmodel Skalérbar

Læs mere

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3:

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3: NOTAT Miljøteknologi J.nr. Ref. sikro Den 25. november 2013 Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmålene vedrører både enkeltprojekter og tværgående

Læs mere

Forretningsbetingelser Dansk Distribution A/S

Forretningsbetingelser Dansk Distribution A/S Forretningsbetingelser Dansk Distribution A/S Dansk Distribution A/S beskæftiger sig med distribution af bilpakker, styk- og partigods, palleforsendelser, part- og fulloads samt varehoteldrift. Nærværende

Læs mere

TRANSPORTFORSIKRING. Næsten halvdelen af alle forsendelser under transport er utilstrækkeligt forsikret.

TRANSPORTFORSIKRING. Næsten halvdelen af alle forsendelser under transport er utilstrækkeligt forsikret. TRANSPORTFORSIKRING TRANSPORTFORSIKRING Næsten halvdelen af alle forsendelser under transport er utilstrækkeligt forsikret. Modtagere og afsendere er ofte ikke klar over, hvad der er på spil, og hvem der

Læs mere

Shop Floor Control. Registrering. Med Shop Floor Control i Microsoft Navision. Axapta kan du indsamle og analysere

Shop Floor Control. Registrering. Med Shop Floor Control i Microsoft Navision. Axapta kan du indsamle og analysere Med Shop Floor Control i Microsoft Navision Axapta kan du indsamle og analysere produktionsrelaterede oplysninger, f.eks. arbejdstimer og produktionsaktiviteter, for at forbedre omkostningsstyringen samt

Læs mere

Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner

Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner Vejledning i anvendelsen af skabeloner til brug for udvælgelse, herunder prækvalifikation i byggeriet Marts 2013 Byggeriets Evaluerings Center SOLIDARISK

Læs mere

Vilkår & Betingelser

Vilkår & Betingelser Webshipr.com - Vilkår og betingelser Vilkår & Betingelser Om Webshipr... 2 Oprettelse af konto... 2 Køb af ydelser... 2 Priser og betaling... 3 Abonnements betingelser... 3 Webshipr s ydelser... 3 Kriterier...

Læs mere

INDKØBSPOLITIK Udarbejdet oktober 2011

INDKØBSPOLITIK Udarbejdet oktober 2011 INDKØBSPOLITIK Udarbejdet oktober 2011 Indholdsfortegnelse: Side Uddannelsescenter Holstebro i tal 3 Uddannelsescenter Holstebros indkøbspolitik 4 Indkøbspolitikkens formål og mål 5 Indkøbspolitikkens

Læs mere

Express Import system

Express Import system Express Import system Vejledning til modtagere TNT Express Import system TNTs Express Import system gør det let for dig at få afhentet dokumenter, pakker eller paller i 168 lande på Modtager betaler basis.

Læs mere

Oplever du problemer, eller har du spørgsmål er du altid meget velkommen til at kontakte os på tlf. 31 38 11 30

Oplever du problemer, eller har du spørgsmål er du altid meget velkommen til at kontakte os på tlf. 31 38 11 30 Husk Når du udfylder følgesedlen - kan du udfylde den elektronisk - er det vigtigt at anføre prioritet for opgaven - vigtigt at skrive en gyldig email adresse - bør du udfylde fejlbeskrivelsen så godt

Læs mere

ISRS 4410 DK Assistance med regnskabsopstilling. ifølge dansk revisorlovgivning. ISRS 4410 DK Januar 2012

ISRS 4410 DK Assistance med regnskabsopstilling. ifølge dansk revisorlovgivning. ISRS 4410 DK Januar 2012 International Auditing and Assurance Standards Board Januar 2012 International Standard om beslægtede opgaver Assistance med regnskabsopstilling og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning International

Læs mere

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning Indhold 1. Indledning... 1 1.1 Generelt... 2 1.2 Definitioner... 2 1.2.1 Regnskabsmateriale... 2 1.2.2 Bilag... 2 1.2.3 Godkendelse... 2 2. Periodisering og transaktionsprincippet... 2 3. Konteringsprincip...

Læs mere

64 E-handelsloven Direktivet om elektronisk handel blev gennemført i dansk ret ved lov nr. 227 af 22. april 2002 om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk hand el. Loven,

Læs mere

Din professionelle leverandør af aluminiumselementer

Din professionelle leverandør af aluminiumselementer Din professionelle leverandør af aluminiumselementer Vores medarbejderstab repræsenterer mange års erfaring inden for branchen. Om ALUfabrikken ALUfabrikken er en professionel produktionsvirksomhed beliggende

Læs mere

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik Kulturministeriets Kulturministeriets Januar 2012 Udgivet af Kulturministeriet Udarbejdet af Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V www.kulturstyrelsen.dk post@kulturstyrelsen.dk Kulturministeriets

Læs mere

Deres professionelle leverandør af aluminiumselementer

Deres professionelle leverandør af aluminiumselementer Deres professionelle leverandør af aluminiumselementer ... Vores erfarne mandskab er klar til at ekspedere enhver opgave med præcision og engagement. Om ALUfabrikken: ALUfabrikken er en moderne produktionsvirksomhed

Læs mere

LEMAN / Præsentation

LEMAN / Præsentation LEMAN / Præsentation LEMAN / Præsentation / Vores historie Vores historie 1900 Selskabet grundlægges i København af Paul Lehmann 1925 25 års jubilæum, kontor i København 1950 50 års jubilæum, kontorer

Læs mere

Din professionelle leverandør af aluminiumselementer. Dansk kvalitetshåndværk!

Din professionelle leverandør af aluminiumselementer. Dansk kvalitetshåndværk! Din professionelle leverandør af aluminiumselementer Dansk kvalitetshåndværk! Vores medarbejderstab repræsenterer mange års erfaring inden for branchen. Om ALUfabrikken ALUfabrikken er en moderne produktionsvirksomhed

Læs mere

Fakta om Transportforsikring

Fakta om Transportforsikring Fakta om Transportforsikring At købe og sælge varer, der skal fragtes over en vis strækning, kræver både omtanke og ansvarlighed. Da den økonomiske risiko ikke nødvendigvis ligger hos den, der transporterer,

Læs mere

Fortrydelsesret Du har som forbruger 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os.

Fortrydelsesret Du har som forbruger 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os. Vilkår & Betingelser 23-09-2015 De følgende vilkår og betingelser er gældende for handler med Greenlight Battery Aps (Firmaet) Ved bestillinger accepters disse vilkår og betingelser. Disse vilkår og betingelser

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) 1 I bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven), jf. bekendtgørelse nr. 663 af 16. juni 2006, som ændret ved bekendtgørelse

Læs mere

Express Import system

Express Import system Express Import system Vejledning til afsendere TNT Express Import system Et enkelt onlineværktøj, der gør det lettere for afsender og modtager at håndtere importforsendelser. TNTs Express Import system

Læs mere

Din partner i udvikling

Din partner i udvikling Din partner i udvikling Få overblik over dine opgaver Opnå konkurrence fordele Skab merværdi for dine kunder Spar tid gennem effektivisering Overblik gennem indsigt NOVAQ as er et udviklingshus, der bygger

Læs mere

Product Builder. Fleksible produktmodeller. Præcision. Med Microsoft Navision Axapta Product Builder. kan produktionsmedarbejdere, sælgere og

Product Builder. Fleksible produktmodeller. Præcision. Med Microsoft Navision Axapta Product Builder. kan produktionsmedarbejdere, sælgere og Med Microsoft Navision Axapta Product Builder kan produktionsmedarbejdere, sælgere og kunder konfigurere komplekse produkter ved hjælp af en Windows-klient eller internettet. Product Builder Produktionsvirksomheder

Læs mere

Enkel guide til mytnt-brugere mytnt Quick Guide mytnt enkelt og hurtigt

Enkel guide til mytnt-brugere mytnt Quick Guide mytnt enkelt og hurtigt Enkel guide til mytnt-brugere mytnt Quick Guide mytnt enkelt og hurtigt Opret konto For adgang til mytnt start her Log på mytnt 1. Gå ind på TNTs hjemmeside www.tnt.dk. 2. Skriv bruger ID og password Bruger

Læs mere

Modtag købte materialer. Maj 2012

Modtag købte materialer. Maj 2012 Modtag købte materialer Maj 2012 Indhold Modtag købte materialer... 1 Indhold... 2 Modtag købte materialer... 3 Start af Modtag købte materialer... 3 Skanning af stregkoder... 4 Registrering af modtaget

Læs mere

Digital turismeinformation i international topklasse

Digital turismeinformation i international topklasse Digital turismeinformation i international topklasse Partnerskabet Det Digitale Turisme Danmark 30. Juni 2014 Baggrund Digital turismeinformation De danske turismeorganisationer har opbygget en unik produktdatabase

Læs mere

Generelt deler vi visionen om elektronisk handel, også til offentlige virksomheder.

Generelt deler vi visionen om elektronisk handel, også til offentlige virksomheder. Helle Schade-Sørensen IT - og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø hss@itst.dk Hellerup, den 12. september 2007 Høringssvar til Høring af Revisions- og opdateringsstrategi for OIOUBL Med økonomistyringssystemerne

Læs mere

Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport

Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport I det nedenstående benævnt kaldes Flyttefirmaet for F. Ved kunden skal det forstås ejeren respektive den, der på ejers vegne er bemyndiget

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Generelt Nærværende salgs- og leveringsbetingelser er gældende for al samhandel med MIPO PARTS ApS. Med kunden menes der MIPO PARTS ApS s kunde = forhandler. Med slutbruger

Læs mere

FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV CONTINIA E FAKTURA

FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV CONTINIA E FAKTURA FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV EGENSKABER > Al arbejde med dannelse af elektroniske fakturaer foregår inde i Microsoft Dynamics NAV. > Understøtter import og eksport af OIO XML og UBL (inklusive

Læs mere

DONG Energy OPEN TEXT Streamserve

DONG Energy OPEN TEXT Streamserve DONG Energy OPEN TEXT Streamserve Torben M Christiansen/Gert Grubbe Nielsen CCM Næstved den 12.11.2014 Agenda Hvem er DONG Energy? Hvordan bruger vi Streamserve? Hvordan forbedrer vi vores kundeoplevelse-

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne. Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn

1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne. Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn 1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn Om foredragsholderen 2 (Peter Bjerg Olesen) Email: pbo@celog.dk

Læs mere

SERIENUMMER OG PARTINUMMER PÅ VARER

SERIENUMMER OG PARTINUMMER PÅ VARER SERIENUMMER OG PARTINUMMER PÅ VARER Registrering af serienummer og partinummer på varer giver mulighed for at spore enheder og hele partier hele vejen fra anskaffelse, lagerføring til forsendelse og fakturering.

Læs mere

Transportørens ansvar ved offshore projekter

Transportørens ansvar ved offshore projekter Anholt Havvindmøllepark Transportørens ansvar ved offshore projekter Rune Aagaard 0o. Agenda Transportørens ansvar ved offshore projekter Transportkæden Transportøransvarets omfang Netværksreglen og konflikt

Læs mere

Effektivisering og automatisering af lagerressourcer med Optilog

Effektivisering og automatisering af lagerressourcer med Optilog Effektivisering og automatisering af lagerressourcer Optilog er det ideelle styringsværktøj til lager- og logistikafdelinger i produktions- og handelsvirksomheder. Optilog er først og fremmest beregnet

Læs mere

International System Transport a-s

International System Transport a-s International System Transport a-s VORES HISTORIE 1900 Selskabet grundlægges i København af Paul Lehmann 1971 LEMAN USA stiftes 1973 Navneskifte til LEMAN, for som man siger: - det er nemmere med LEMAN

Læs mere

Mobile løsninger til salg, service og flådestyring. Jens Davidsen CEO WPA Mobile ApS.

Mobile løsninger til salg, service og flådestyring. Jens Davidsen CEO WPA Mobile ApS. Mobile løsninger til salg, service og flådestyring Jens Davidsen CEO WPA Mobile ApS. Indhold Historien Teknik Fordele Produkt Erfaringer Prisen Introduktion Historien Microsoft Lande / sprog Kunder DONG

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Valutakurser og -koder UBL 2.0 Currency Exchange Rates G18 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Valutakurser og -koder Version

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje.

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Finanshuset Demetra Fondsmæglerselskab A/S Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Nærværende almindelige forretningsbetingelser gælder i ethvert forhold

Læs mere

Document Distributor 1. Fordele. Document Distributor

Document Distributor 1. Fordele. Document Distributor 1 I Lexmark -programpakken vises, hvordan der kan skrives brugerdefinerede scripts, der omfatter arbejdsprocessen for papir. Kombiner disse brugerdefinerede scripts med scanningsindstillinger (format,

Læs mere

IeDA systems Elektronisk dokumenthåndtering: godkendelse, validering, intelligent workflow & arkiv Fremtiden er lige nu!

IeDA systems Elektronisk dokumenthåndtering: godkendelse, validering, intelligent workflow & arkiv Fremtiden er lige nu! IeDA systems Elektronisk dokumenthåndtering: godkendelse, validering, intelligent workflow & arkiv Fremtiden er lige nu! Hvorfor elektronisk? I stadigt større grad foregår udveksling af oplysninger mellem

Læs mere

Brugerbetingelser for LE@N

Brugerbetingelser for LE@N Brugerbetingelser for LE@N 1. Definitioner 1.1 Ved GS1 forstås foreningen GS1 Denmark, Vesterbrogade 149, 1620 København V, CVR nr. 10629845. 1.2 Ved LE@N forstås det af GS1 ejede IT-system, som gør det

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Brugerundersøgelse i Borgerservice nov. 2011 2012 Side 1 Præsentation 11. januar 2012 Lars Wiinblad

Læs mere

2B Basware Connectivity Service

2B Basware Connectivity Service Fakturahåndtering 2B Connectivity Service Camilla Holbøll A/S Agenda: Gennemgang af Connectivity Aktiverings Kampagne Forhindringer/udfordringer Fordele og udbytte 2 Hvad er Connectivity? Èn løsning der

Læs mere

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Indholdsfortegnelse: 1. Retningsliniernes formål... 3 2. Organisering... 3 3. Krav til leverandører... 3 4. Brugerinvolvering... 4 5. Indkøbsprocessen... 4

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 683 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 683 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 683 Offentligt NOTAT Dato J. nr. Til Folketingets Europaudvalg og Transportudvalget 10. september 2014 2014-2314 Den danske regerings besvarelse af Kommissionens

Læs mere

NAVEKSA CADCONNECT PML NAVEKSA ITEMPLANNING IVD NAVEKSA SHOPFLOOR SFS NAVEKSA ORDERPRODUCTION MTO

NAVEKSA CADCONNECT PML NAVEKSA ITEMPLANNING IVD NAVEKSA SHOPFLOOR SFS NAVEKSA ORDERPRODUCTION MTO NAVEKSA CADCONNECT PML NAVEKSA ITEMPLANNING IVD NAVEKSA SHOPFLOOR SFS NAVEKSA ORDERPRODUCTION MTO MTO (Make to Order/ Fremstil til ordre ) til Microsoft Dynamics NAV En Dynamics NAV Manufacturing add-on

Læs mere

H A N D E L S B E T I N G E L S E R

H A N D E L S B E T I N G E L S E R H A N D E L S B E T I N G E L S E R Forsendelse: Mini & Mokka ApS afsender varen 1-2 hverdage efter bestilling. I travle perioder kan leveringstiden være op til en uge. Bestil børnetøjet hos Mini&Mokka

Læs mere

Dansk havnestrategi 2025 Belyst i relation til mindre og mellemstore havne. Middelfart 18. september 2025 Fuldmægtig Jess Nørgaaard

Dansk havnestrategi 2025 Belyst i relation til mindre og mellemstore havne. Middelfart 18. september 2025 Fuldmægtig Jess Nørgaaard Dansk havnestrategi 2025 Belyst i relation til mindre og mellemstore havne Middelfart 18. september 2025 Fuldmægtig Jess Nørgaaard Hvor ligger de danske havne (121 havne og de 25 største) Side 2 Fakta

Læs mere

XP Output Management

XP Output Management XP Output Management 2 3 Hvorfor investere i Output Management? Output Management betyder oversat til dansk: håndtering og styring af din kommunikation. Dette indebærer alle former for kommunikation med

Læs mere

Spilleregler for. Quick Skrabespil

Spilleregler for. Quick Skrabespil Spilleregler for Quick Skrabespil gældende fra 3. juli 2013 Generelt 1. Danske Lotteri Spil udbyder en række forskellige Quick skrabespil. For samtlige skrabespil gælder, at der på skrabeloddet findes

Læs mere

Denne vejledning knytter sig til KØBEKONTRAKT og SUNDHEDSERKLÆ- RING, juli 2011.

Denne vejledning knytter sig til KØBEKONTRAKT og SUNDHEDSERKLÆ- RING, juli 2011. VEJLEDNING OM KØB OG SALG AF HESTE af advokat Pernille Skinnerup Denne vejledning knytter sig til KØBEKONTRAKT og SUNDHEDSERKLÆ- RING, juli 2011. Generelt Når køber har fundet hesten, han gerne vil købe,

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august

Læs mere

Dansk strategi for ITS

Dansk strategi for ITS Dansk strategi for ITS ITS udviklingsforum marts 2011 Indledning Trafikken er de senere årtier steget markant. På de overordnede veje er trafikken fordoblet de seneste 30 år, og den øgede trængsel på vejnettet

Læs mere

Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet

Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet Tale til Øresund Food Network Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet Først og fremmest tak for invitationen. Ministeren er desværre blevet

Læs mere

Webløsning til Skive Kommune

Webløsning til Skive Kommune Udbud efter tilbudsloven (nationalt udbud) Anmodningsmateriale til prækvalifikation på levering af Webløsning til Skive Kommune Februar 2013 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet Skive Kommune

Læs mere

Samlet køb på 500 kr. og derover leveres fragtfrit. Køb under 500,00 kr. koster 60,00

Samlet køb på 500 kr. og derover leveres fragtfrit. Køb under 500,00 kr. koster 60,00 Generelle oplysninger KAP HORN sportswear v/ Svend Balkert CVR:75768915 Håndværkervej 12, 4000 Roskilde Mail: svend@kap-horn.dk Telefon 40130846 Etableringsår:1984 Betaling På www.houseofsailing.dk kan

Læs mere

Dansk Erhvervs forslag til ændring af L 39: Ændring af lov om forbrugeraftaler

Dansk Erhvervs forslag til ændring af L 39: Ændring af lov om forbrugeraftaler Retsudvalget 2013-14 L 39 Bilag 5 Offentligt Dansk Erhvervs forslag til ændring af L 39: Ændring af lov om forbrugeraftaler Til: Retsudvalget samt ordførere på L39 Fra: Dansk Erhverv Indledning Direktivet

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Document Distributor oversigt

Document Distributor oversigt Klik her for at få vist eller hente denne eller andre Lexmark Document Solutions-dokumenter. Document Distributor oversigt I Lexmark Document Distributor-programpakken vises, hvordan der kan skrives brugerdefinerede

Læs mere

Quick Guide Vejen til rettidige betalinger December 2010

Quick Guide Vejen til rettidige betalinger December 2010 Quick Guide Vejen til rettidige betalinger December 2010 Indhold 1 Baggrund og formål 3 2 Ordreafsendelse og -modtagelse 5 2.1 Krav til den ordreafgivende myndighed - indhold af ordren 5 2.2 Myndighedens

Læs mere

System Innovation Consult ApS

System Innovation Consult ApS Linåvej 9A - 8600 Silkeborg Denmark Tlf.: +45 8680 1522 - Fax: +45 8681 4561 - CVR-nr.: 3420 3644 Email: kurt@sysinconcult.com SAP Business One ERP-systemet for mindre og mellemstore virksomheder fra Verdens

Læs mere

Bookingsystem til hoteller. JTA-Data Jylland JTA. Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-data.dk DATA. Jylland

Bookingsystem til hoteller. JTA-Data Jylland JTA. Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-data.dk DATA. Jylland Bookingsystem til hoteller -Data: C5 bookingsystem til hoteller Indhold 1. Daglig brug af bookingsystemet. 2. Ny booking et værelse 3. Ny booking flere værelser 4. Ankomst 5. Rengøring 6. Afrejse 7. Værelsesoversigt

Læs mere

:PVS DBSHP PVS DPNNJUNFOU

:PVS DBSHP PVS DPNNJUNFOU Transport udover alle grænser Den stærkt stigende internationale samhandel skærper kravene til godssikring. Kravene til virksomhederne øges. Det handler om at undgå dyre transportskader, vel at mærke på

Læs mere

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det ARTIKEL De svageste led Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det Dato: 24 aug 2000 Ver.: Draft Rev.: 11 Forfatter: Anders Munck I den seneste tids

Læs mere