DSV Incoterms Seminar. DSV Brøndby November 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DSV Incoterms Seminar. DSV Brøndby November 2010"

Transkript

1 DSV Incoterms Seminar DSV Brøndby November 2010

2 HVAD ER INCOTERMS? OPRINDELSE OG HISTORIK Udarbejdet af Det Internationale Handelskammer - ICC Udarbejdet første gang i 1936 Siden revideret 7 gange 2 DSV Incoterms Seminar November 2010

3 HVAD ER INCOTERMS? FORMÅL At skabe internationale handelsklausuler, som Er internationalt kendte og anerkendte Letter vedtagelsen af en række ellers komplicerede aftaleaspekter, herunder levering, fordelingen af risiko for godsets og fastlæggelse af hvilken part, der skal bære omkostningerne til transport Kodificerer og formaliserer allerede gældende internationale handelssædvaner Ingen ambition om at skabe regler, men alene om at fastlægge og ensrette allerede gældende kutymer og sædvaner, så misforståelser og fortolkningstvivl undgås 3 DSV Incoterms Seminar November 2010

4 HVAD ER INCOTERMS? ANVENDELSESOMRÅDE Primært tiltænkt at skulle anvendes ved international distancehandel Regulerer alene forholdet mellem Sælger og Køber Men skaber forpligtelser, som involverer andre parter, fx transportører Regulerer langt fra alt, hvad der er nødvendigt for den samlede aftale! 4 DSV Incoterms Seminar November 2010

5 HVAD REGULERER INCOTERMS? REGULERINGSOMRÅDET I KONTEKST Sælger NSAB 2000 og Transportlovgivning Speditør Køberet fx INCOTERMS Køber CMR-loven Vognmand Søloven CIM-konventionen Luftfartsloven Rederi Jernbane Luftfartselskab 5 DSV Incoterms Seminar November 2010

6 HVAD REGULERER INCOTERMS? DE 10 INCOTERMSFORPLIGTELSER Hver af de 11 Incoterms indeholder regulering af følgende hovedområder for henholdsvis Sælger ( A ) og Køber ( B ): 1) Generelle forpligtelser 2) Licenser, tilladelser, sikkerhedsgodkendelse og andre formaliteter 3) Fragtkontrakter og forsikring 4) Levering og modtagelse af levering 5) Risikoens overgang 6) Fordeling af omkostninger 7) Meddelelse til den anden part 8) Leveringsdokument og bevis for levering 9) Kontrol, pakning og mærkning undersøgelse af varen 10) Bistand med oplysninger og omkostninger derved 6 DSV Incoterms Seminar November 2010

7 INCOTERMS HVAD REGULERER INCOTERMS IKKE Prisen Betalingstidspunktet Køber og sælgers misligholdelsesbeføjelser Adgang til at fastholde eller hæve købet, kræve afslag og/eller erstatning reguleres ikke af Incoterms Ejendomsrettens overgang Forholdet til transportøren 7 DSV Incoterms Seminar November 2010

8 INCOTERMS 2000 INDTIL 1. JANUAR 2011 EXW ab fabrik FCA Frit fragtfører FAS Frit ved skibsside FOB Frit ombord CFR Omkostninger og fragt CIF Omkostninger, forsikring og fragt CPT Fragt betalt til CIP Fragt og forsikring betalt til DAF Leveret grænse DES Leveret ab skib DEQ Leveret ab kaj DDU Leveret told ikke betalt DDP Leveret told betalt 8 DSV Incoterms Seminar November 2010

9 INCOTERMS 2010 UDSKIFTNING OG INDSKIFTNING UDGÅR: DAF DES DDU ERSTATTES AF: DAP UDGÅR: DEQ ERSTATTES AF: DAT 9 DSV Incoterms Seminar November 2010

10 INCOTERMS 2010 ÆNDRINGER OG PRÆCISERINGER Ændringer i gældende ( fortsættende ) Incoterms: Leveringsstedet i FOB, CFR og CIF er flyttet fra over rælingen til ombord Præcisering: Søklausuler kan kun anvendes på søtransport Alle dokumenter kan være elektroniske hvis aftalt 10 DSV Incoterms Seminar November 2010

11 INCOTERMS 2000 FORTSAT ANVENDELSE? De tidligere versioner af Incoterms kan fortsat anvendes Såfremt man ønsker fortsat at anvende en Incoterms 2000, fx DDU, efter årsskiftet kan dette således godt lade sig gøre. Meget vigtigt at der henvises korrekt til den ønskede Incotermsversion Angives blot FOB, vil den nyeste version antageligt finde anvendelse, medmindre anvendelsen af en anden version følger eksplicit aftale eller af øvrige forhold Overvej grundigt om en revidering af kontrakter i eksisterende, længerevarende aftaleforhold bør foretages. 11 DSV Incoterms Seminar November 2010

12 INCOTERMS 2010 OVERSIGT X 12 DSV Incoterms Seminar November 2010

13 GENNEMGANG AF DE NYE INCOTERMS 2010 ALLE TRANSPORTFORMER (MULTIMODALE) 13 DSV Incoterms Seminar November 2010

14 EXW: EX Works EXW [angivet sted] Incoterms 2010 Alle transportmidler Sælgers hovedopgave: at stille godset til rådighed for køber på angivet sted Købers hovedopgave: at overtage godset når det er stillet til rådighed at eksportklarere godset 14 DSV Incoterms Seminar November 2010

15 Omkostnings- og risikoovergang EXW Kritisk punkt Omkostninger Sælgers sted EXW Enhver transport Købersbers sted sted Kritisk punkt Risiko 15 DSV Incoterms Seminar November 2010

16 FCA: Free CArrier FCA [angivet sted] Incoterms 2010 Alle transportmidler Sælgers hovedopgave: at levere godset på angivet sted til den af køber udpegede transportør (leveringssted afgørende for omkostningsfordeling) at ordne eksportklarering Købers hovedopgave: at angive fragtfører at indgå transportaftale 16 DSV Incoterms Seminar November 2010

17 Omkostnings- og risikoovergang FCA Kritisk punkt Omkostninger Sælgers sted FCA Enhver transport Købersbers sted sted Kritisk punkt Risiko 17 DSV Incoterms Seminar November 2010

18 CPT: Carriage Paid To CPT [angivet destination] Incoterms 2010 Alle transportmidler Sælgers hovedopgave: at indgå transportaftale at levere godset til første fragtfører (mod kvittering) at evt. betale losseomkostninger, jf. transportaftalen at ordne exportklarering Købers hovedopgave: at acceptere levering ved overgivelse til fragtfører at modtage godset fra fragtføreren at betale transportomkostninger ikke dækket af sælger 18 DSV Incoterms Seminar November 2010

19 Omkostnings- og risikoovergang CPT Sælgers sted Kritisk punkt Omkostninger TransportørTransport Al Transport Ankomstplads Købersbers sted sted Kritisk punkt Risiko 19 DSV Incoterms Seminar November 2010

20 CIP: Carriage & Insurance Paid to CIP [angivet destination] Incoterms 2010 Alle transportmidler Sælgers hovedopgave: at indgå transportaftale og forsikringsaftale at levere godset til første fragtfører (mod kvittering) at evt. betale losseomkostninger, jf. transportaftalen at ordne exportklarering Købers hovedopgave: at acceptere levering ved overgivelse til fragtfører at modtage godset fra fragtføreren at betale transportomkostninger ikke dækket af sælger 20 DSV Incoterms Seminar November 2010

21 Omkostnings- og risikoovergang CIP Sælgers sted TransportørTransport Kritisk punkt Risiko Kritisk punkt Omkostninger Al Transport Ankomstplads Købersbers sted sted 21 DSV Incoterms Seminar November 2010

22 DAT: Delivered At Terminal DAT [angivet terminal i havn eller ankomstplads] Incoterms 2010 Alle transportmilder Sælgers hovedopgave: at levere varen aflæsset stillet til købers disposition i den angivne terminal eller plads på bestemmelsesstedet at give køber dokumenter så køber kan modtage leveringen som forudsat at ordne exportklarering, hvor det er påkrævet Købers hovedopgave: at overtage godset ved leveringen at ordne importklarering 22 DSV Incoterms Seminar November 2010

23 Omkostnings- og risikoovergang at DAT Købers bers sted sted Terminal Terminal eller eller plads plads på bestemmelsesstedet bestemmelsesstedet Al transport Kritisk punkt Omkostninger Sælgers lgers sted sted Kritisk punkt Risiko 23 DSV Incoterms Seminar November 2010

24 DAP: Delivered At Place DAP [angivet bestemmelsessted] Incoterms 2010 Al transport Sælgers hovedopgave: at indgå aftale om transport af godset at levere godset på den angivne plads på bestemmelsesstedet klar til aflæsning at ordne exportklarering Købers hovedopgave: at modtage godset, når det er leveret på bestemmelsesstedet klar til aflæsning at ordne importklarering 24 DSV Incoterms Seminar November 2010

25 Omkostnings- og risikoovergang DAP Købers bers sted sted Angivet Angivet plads plads på bestemmelsesstedet bestemmelsesstedet Al transport Kritisk punkt Omkostninger Sælgers lgers sted sted Kritisk punkt Risiko 25 DSV Incoterms Seminar November 2010

26 DDP: Delivered Duty Paid DDP [angivet destination] Incoterms 2010 Alle transportmidler Sælgers hovedopgave: at levere godset på angiven destination at give køber behørig dokumentation til overtagelse at ordne eksport- og importklarering Købers hovedopgave: at overtage godset på destinationen at forestå aflæsning af bil 26 DSV Incoterms Seminar November 2010

27 Omkostnings- og risikoovergang DDP Sælgers sted Al Transport Import klarering Kritisk punkt Omkostninger Købers bers sted sted Aftalt ankomststed Kritisk punkt Risiko 27 DSV Incoterms Seminar November 2010

28 GENNEMGANG AF DE NYE INCOTERMS 2010 KUN SØTRANSPORT 28 DSV Incoterms Seminar November 2010

29 FAS: Free Alongside Ship FAS [angivet afskibningshavn] Incoterms 2010 Kun søtransport Sælgers hovedopgave: at levere godset langs skibet (mod kvittering) at ordne eksportklarering Købers hovedopgave: at angive fragtfører at indgå transportaftale 29 DSV Incoterms Seminar November 2010

30 Omkostnings- og risikoovergang FAS Sælgers sted Kritisk punkt Omkostninger Søtransport Købersbers sted sted Kritisk punkt Risiko 30 DSV Incoterms Seminar November 2010

31 FOB: Free On Board FOB [angivet afskibningshavn] Incoterms 2010 Kun søtransport Sælgers hovedopgave: at levere godset om bord (mod kvittering) at betale lasteomkostninger når ikke incl. i fragten at ordne eksportklarering Købers hovedopgave: at angive fragtfører at indgå transportaftale at betale losseomkostninger at ordne importklarering 31 DSV Incoterms Seminar November 2010

32 Omkostnings- og risikoovergang FOB Sælgers sted Ræling Kritisk punkt Omkostninger Ombord Ombord påp skibet skibet Søtransport Købers bers sted sted Kritisk punkt Risiko 32 DSV Incoterms Seminar November 2010

33 CFR: Cost and FReight CFR [angivet destinationshavn] Incoterms 2010 Kun søtransport Sælgers hovedopgave: at træffe aftale om (hoved)transport og betale denne at levere godset om bord på skibet (mod kvittering) at evt. betale losseomkostninger, jf. transportaftalen at ordne eksportklarering Købers hovedopgave: at acceptere levering ved godsets afskibning at modtage godset fra fragtføreren at betale transportomkostninger ikke dækket af sælger at ordne importklarering 33 DSV Incoterms Seminar November 2010

34 Omkostnings- og risikoovergang CFR Kritisk punkt Omkostninger Købers bers sted sted Kaj Kaj i ankomsthavn ankomsthavn Ombord Ombord Ræling ling Sælgers lgers sted sted Søtransport Kritisk punkt Risiko 34 DSV Incoterms Seminar November 2010

35 CIF: Cost, Insurance & Freight CIF [angivet destinationshavn] Incoterms 2010 Kun søtransport Sælgers hovedopgave: at indgå (hoved)transport- og forsikringsaftale og betale herfor at levere godset om bord (mod kvittering) at evt. betale losseomkostninger, jf. transportaftalen at ordne eksportklarering Købers hovedopgave: at acceptere levering ved godsets afskibning at modtage godset fra fragtføreren at betale transportomkostninger ikke dækket af sælger at ordne importklarering 35 DSV Incoterms Seminar November 2010

36 Omkostnings- og risikoovergang CIF Kritisk punkt Omkostninger Købers bers sted sted Kaj Kaj i ankomsthavn ankomsthavn Ombord Ombord Ræling Sælgers lgers sted sted Søtransport Kritisk punkt Risiko 36 DSV Incoterms Seminar November 2010

37 FORSIKRING I HENHOLD TIL INCOTERMS I-klausulerne (CIP og CIF) indeholder pligt til tegning af forsikring - Antageligt af hensyn til Køber, idet Sælger betaler for en transport, under afviklingen af hvilken, Sælger ikke bærer risikoen for godset - Alene pligt til at tegne forsikring på temmelig ringe dækkende vilkår: Institute Cargo Clauses C - Dækker alene såkaldte Named risks, primært relateret til skade tildraget transportmidlet Derfor: Grund til at overveje yderligere/bedre forsikringsdækning, fx i form af individuelt tilpasset vareforsikring. 37 DSV Incoterms Seminar November 2010

38 PRAKTISKE RÅD Vær meget omhyggelig med angivelsen af leveringssted i forbindelse med den valgte klausul Jo mere præcis geografisk beskrivelse, jo mere præcis regulering Vær omhyggelig med anvendelsen af Incoterms FOB Airport! Incoterms-version Hvis der ikke er tale om søtransport: Vælg en af de multimodale termer Hvis der er tale om kostbart gods, og der anvendes CIF eller CIP: Overvej forhøjede forsikringsvilkår Undgå som sælger at skulle varetage importklarering tilfælde, hvor dette er kompliceret, fx i U-lande Anvend fortrinsvis E og D-klausuler, hvis transporten er svært overskuelig 38 DSV Incoterms Seminar November 2010

39 39 DSV Incoterms Seminar November 2010 HANDELSAFTALEN KONTRA TRANSPORTAFTALEN

40 Forholdet mellem købsaftalen og transportaftalen Forholdet mellem Ordregiver og speditøren reguleres af de transportretlige regler Forholdet mellem køber og sælger reguleres af de køberetlige regler Sælger Køber Speditør 40 DSV Incoterms Seminar November 2010

41 TRANSPORTRETTENS ANSVARSBEGRÆNSNING Speditørens/transportørens ansvar overfor kunden er lovgivningsmæssigt begrænset for såvel bortkomst og beskadigelse som for forsinkelse, og ansvarets omfang afhænger af transportformen: Begrænsningen for bortkomst og beskadigelse er således: - Sø: 2 (kilo)/667 (kollo) SDR ( = DKK 16,86/562,81) - Vej: 8,33 SDR ( = DKK 70,22) - Luft: 17 (Warszawa)/19 (Montreal) SDR ( = DKK 143,31/160,17) - bane: 8,33 (national)/17 (international) SDR ( = DKK 70,22/143,31) Begrænsningen for forsinkelse er relateret til fragtbeløbet (bortset fra lufttransport) og varierer mellem én til fire gange fragten. Medfører potentielt behov for forsikringsmæssig dækning af differencen mellem den reelle økonomiske risiko og begrænsningsbeløbet. 41 DSV Incoterms Seminar November 2010

42 HAVARI GROSSE Søretligt begreb, som kommer i anvendelse, hvor en del af godset forsætligt ofres for at skade de resterende og for at undgå en fælles fare. - Typiske tilfælde er overbordkastning af last i forbindelse med slagside, bugsering ved grundstødning, omkostninger til brandbekæmpelse mv. - Medfører pligt for de redede goder (skib og last) til at dække det ofrede gods - Direkte relevant for søgods - Også relevant for lastbilgods, som transporteres delvist ad søvejen, fx ved færgeoverfart undervejs i landevejstransporten - Når havari grosse er udmeldt skal der betales eller stilles sikkerhed, før gods udleveres fra skibets varetægt 42 DSV Incoterms Seminar November 2010

43 SPEDITØRERNES RETSVÆRN Advokat Rasmus Køie Danske Speditører Speditørernes Retsværn Børsen 1217 København K Telefon: Direkte: DSV Incoterms Seminar November 2010

44 VAREFORSIKRING DSV INSURANCE 44 DSV Incoterms Seminar November 2010

45 Vareforsikring med DSV Insurance Uafhængigt forsikringsselskab, godkendt af Finanstilsynet Ingen selvrisiko Hurtig skadesbehandling Fuld dækning på hele fakturaværdien, fragt og tabt avance Forsikring efter ønske, pr. forsendelse, pr. måned eller pr. år Fuld dækning ved f.eks. havari grosse All-risk forsikring (Institute Cargo Clauses a). Mulighed for forsikring af dét, de andre fragter 45 DSV Incoterms Seminar November 2010

46 DSV giver os den sikkerhed, vi behøver for at kunne varetage vores forretning ordentligt. Det er vigtigt for os, at dækningen er mere pålidelig og omfattende end erstatningen fra fragtføreransvarsforsikringen. Vi har ikke fundet andre måder at forsikre vores gods på, som er lige så hurtige og nemme Morten Heilesen, Account Manager Nilfisk-ALTO Food Division 46 DSV Incoterms Seminar November 2010

47 DSV Incoterms Seminar 47 DSV Incoterms Seminar November 2010

DSV Incoterms Seminar. DSV Horsens November 2010

DSV Incoterms Seminar. DSV Horsens November 2010 DSV Incoterms Seminar DSV Horsens November 2010 Incoterms 2010 Dus med DAT og DAP og i øvrigt også med de andre klausuler! 2 DSV Incoterms Seminar November 2010 Kenneth Melancton Nielsen Og hvad er så

Læs mere

Transportforsikring og Incoterms 2000

Transportforsikring og Incoterms 2000 Transportforsikring og Incoterms 2000 Cargo-ship Internationale varetransporter er - uanset om de foregår til lands, til vands eller i luften - underkastet utallige love, regler, klausuler og konventioner.

Læs mere

Transport- og logistikkontrakter. Ved advokat Louise Lundsby Wessel

Transport- og logistikkontrakter. Ved advokat Louise Lundsby Wessel Transport- og logistikkontrakter Ved advokat Louise Lundsby Wessel 2 Samspillet mellem handelskæden og transportkæden Sælger Køber Transportkunde Transportør (kontraherende/udførende) Transportør (kontraherende/udførende)

Læs mere

Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 8.1

Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 8.1 Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 8.1 Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 8.2 Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 8.3 Transportmarked Traditionelt

Læs mere

Fakta om Transportforsikring

Fakta om Transportforsikring Fakta om Transportforsikring At købe og sælge varer, der skal fragtes over en vis strækning, kræver både omtanke og ansvarlighed. Da den økonomiske risiko ikke nødvendigvis ligger hos den, der transporterer,

Læs mere

Fakta om Transportforsikring

Fakta om Transportforsikring Fakta om Transportforsikring At købe og sælge varer, der skal fragtes over en vis strækning, kræver både omtanke og ansvarlighed. Da den økonomiske risiko ikke nødvendigvis ligger hos den, der transporterer,

Læs mere

Nyt Teknisk Forlag Logistik i virksomheden

Nyt Teknisk Forlag Logistik i virksomheden 1 2 3 4 5 6 7 8 Fig. 8.1 Eksempel på en lang distributionskæde. 1 2 3 Fig. 8.2 Eksempel på kort distributionskæde. Fig. 8.3 Eksempel på transportzoner. Transportmarked Traditionelt Moderne Indsatsområde

Læs mere

Gensidigt løfte. Varer/ydelse. Penge/modydelse. ig. 7.1 To aftaleparter der indgår en aftale om udveksling af ydelser.

Gensidigt løfte. Varer/ydelse. Penge/modydelse. ig. 7.1 To aftaleparter der indgår en aftale om udveksling af ydelser. ig. 7.2 Oversigt over samspillet mellem aftaleloven og købeloven. Gensidigt løfte Varer/ydelse Sælger Penge/modydelse Køber ig. 7.1 To aftaleparter der indgår en aftale om udveksling af ydelser. ette kapitel

Læs mere

Transportørens ansvar ved offshore projekter

Transportørens ansvar ved offshore projekter Anholt Havvindmøllepark Transportørens ansvar ved offshore projekter Rune Aagaard 0o. Agenda Transportørens ansvar ved offshore projekter Transportkæden Transportøransvarets omfang Netværksreglen og konflikt

Læs mere

SØNDERJYSK WEEKENDKURER

SØNDERJYSK WEEKENDKURER Indledning Sønderjysk Weekendkurers (herefter SW) almindelige forretningsbetingelser for transporter gælder for alle transporter, der udføres af SW s, uanset om disse udføres af SW s eller af en tredjepart

Læs mere

KAPITEL 11: KØBELOVEN I EN NØDDESKAL

KAPITEL 11: KØBELOVEN I EN NØDDESKAL KAPITEL 11: KØBELOVEN I EN NØDDESKAL I. GENERELT OM KØB - INDLEDNING l. Køb: definition - Sælger sælger en løsøregenstand til køber, der betaler sælger for varen. Bytte betragtes også som køb 2, stk. 3.

Læs mere

FairKurer Forretningsbetingelser 2010/3 Side 1

FairKurer Forretningsbetingelser 2010/3 Side 1 Indledning FairKurers almindelige forretningsbetingelser for transporter gælder for alle transporter, der udføres af FairKurer, uanset om disse udføres af FairKurer eller af en tredjepart på vegne af FairKurer.

Læs mere

1.1.2 skibets eller fartøjets stranding, grundstødning, synken eller kæntring,

1.1.2 skibets eller fartøjets stranding, grundstødning, synken eller kæntring, Vareforsikring - Begrænsede danske betingelser 2010 21.04.2010 skal gøre opmærksom på, at disse betingelser er vejledende. Der er således ikke noget til hinder for, at forsikringsselskabet og forsikringstageren

Læs mere

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 52 Maj 2017 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 52 Maj 2017 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET SPEDITIONSRET VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET I dette nummer af Speditionsret kan du finde artikler af betydning for din retsstilling som speditør. Vores fokus er på, hvordan virksomheder kan implementere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 19. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 19. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 19. januar 2012 Sag 36/2009 (1. afdeling) DHL Global Forwarding (Denmark) A/S (advokat Philip Graff) mod If Skadeforsikring filial af If Skadesförsäkring AB (advokat

Læs mere

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 37 MAJ 2013 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET. Martin Aabak

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 37 MAJ 2013 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET. Martin Aabak VELKOMMEN TIL Djævelen ligger som bekendt i detaljen hvem siger hvad, hvornår og hvorfor? Det søger advokater at fastslå, når tingene er gået galt. Der er dog ingen grund til først at kontakte advokaterne,

Læs mere

Transportret og erhverv

Transportret og erhverv Transportret og erhverv Kortlægning af transportbarrierer i Øresundsregionen Delrapport 1:2 Transportret og erhverv STMØ fase 1 Delrapport 1:2 2 Transportret og erhverv - kortlægning af barrierer i Øresundsregionen

Læs mere

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 35 NOVEMBER 2012 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET. Networking, elektroniske fragtbreve og køre-/hviletidsregler.

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 35 NOVEMBER 2012 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET. Networking, elektroniske fragtbreve og køre-/hviletidsregler. VELKOMMEN TIL Networking, elektroniske fragtbreve og køre-/hviletidsregler. Som speditør er der nok at se til i hverdagen: transporter skal organiseres, og logistik skal implementeres. I den forbindelse

Læs mere

Afsnit Indhold Side nr.

Afsnit Indhold Side nr. Udvidede Danske Betingelser Bilag nr. 02.10 lbnr. 01 Afsnit Indhold Side nr. 1.0 Forsikringens omfang... 1 2.0 Havari Grosse... 1 3.0 Forsikringen dækker særlige omkostninger... 1 4.0 Forsikringens undtagelser...

Læs mere

Nyhedsbrev. Sø- og transportret

Nyhedsbrev. Sø- og transportret Nyhedsbrev Sø- og transportret 01.05.2017 SKÆRPEDE VEDTAGELSESKRAV TIL BYRDEFULDE VILKÅR I ALMENT ANERKENDTE STANDARDBETINGELSER 1.5.2017 I en nylig bemærkelsesværdig dom fandt landsretten, at der selv

Læs mere

TRANSPORTJURIDISK AFDELING,DANSKE SPEDITØRE/HTS SPEDITIONSRET

TRANSPORTJURIDISK AFDELING,DANSKE SPEDITØRE/HTS SPEDITIONSRET TRANSPORTJURIDISK AFDELING,DANSKE SPEDITØRE/HTS SPEDITIONSRET Ansvar og forsikring Philip Graff, advokat philip.graff@dk.maqs. Vi har igennem den senere tid modtaget adskillige forespørgsler og sager vedrørende

Læs mere

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 44 MAJ 2015 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 44 MAJ 2015 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET VELKOMMEN TIL I denne udgave af ser advokat Rasmus Køie på problemstillingen om speditørens krav mod mod ordregiver i relation til forældelsesreglerne i CMR-lovens 41. Advokat, Karin-Lis Sinding Jensen

Læs mere

TRANSPORTFORSIKRING. Næsten halvdelen af alle forsendelser under transport er utilstrækkeligt forsikret.

TRANSPORTFORSIKRING. Næsten halvdelen af alle forsendelser under transport er utilstrækkeligt forsikret. TRANSPORTFORSIKRING TRANSPORTFORSIKRING Næsten halvdelen af alle forsendelser under transport er utilstrækkeligt forsikret. Modtagere og afsendere er ofte ikke klar over, hvad der er på spil, og hvem der

Læs mere

Østudvidelsen undgå faldgruberne v/advokat Anders Hedetoft

Østudvidelsen undgå faldgruberne v/advokat Anders Hedetoft Østudvidelsen undgå faldgruberne v/advokat Anders Hedetoft Kromann Reumert Advokatfirma Rådhuspladsen 3 8100 Århus C Tlf.: 70 12 12 11 05-11-2003 2 Relevante problemstillinger Gælder CMR-loven? Øgede krav

Læs mere

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 32 OKTOBER 2011 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET. Side 2:

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 32 OKTOBER 2011 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET. Side 2: SPEDITIONSRET VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET Spedition er meget andet end transport! Speditionsbranchen er kendetegnet ved at udgøre den del af transportkæden, som logistisk tilfører andet og mere end blot

Læs mere

TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/DANSK ERHVERV SPEDITIONSRET

TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/DANSK ERHVERV SPEDITIONSRET TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/DANSK ERHVERV SPEDITIONSRET NSAB 10 hvem er ordregiver? Philip Graff, advokat philip.graff@dk.maqs. NSAB 10, stk. 1, indeholder bestemmelse om, at ordregiveren

Læs mere

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 31 JULI 2011 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET. Ansvarsgennembrud og medvirken. Side 2:

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 31 JULI 2011 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET. Ansvarsgennembrud og medvirken. Side 2: VELKOMMEN TIL Ansvarsgennembrud og medvirken Det hører med til speditionserhvervet, at der forekommer skader, forsinkelser og bortkomst af gods. Og det er altid ærgerligt at skulle yde erstatning. Erstatningsbegrænsning

Læs mere

Hvornår bortfalder handelsagentens krav på provision?

Hvornår bortfalder handelsagentens krav på provision? Hvornår bortfalder handelsagentens krav på provision? I krisetider kæmpes der af naturlige årsager lidt mere om pengene, og spørgsmålet om hvorvidt en provision kan inddrages er et væsentligt emne mellem

Læs mere

NORDISK SPEDITØRFORBUNDS ALMINDELIGE BESTEMMELSER

NORDISK SPEDITØRFORBUNDS ALMINDELIGE BESTEMMELSER NORDISK SPEDITØRFORBUNDS ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1 IKRAFTTRÆDEN PR.1. JANUAR 2016 Note: Originaltekst på engelsk. Disse bestemmelser, som træder i kraft den 1. januar 2016, er resultatet af forhandlinger

Læs mere

Transportretligvoldgift

Transportretligvoldgift Transportretligvoldgift Voldgiftens dag den 28. november 2013 ved advokat Jes Anker Mikkelsen 2 Facts Voldgiftsinstituttet: Omkring 4 transportretlige sager om året (ca. 3 % af alle sager) Oslo: Størstedelen

Læs mere

Fælles spilleregler fra dør til dør - nye multimodale transportregler

Fælles spilleregler fra dør til dør - nye multimodale transportregler Fælles spilleregler fra dør til dør - nye multimodale transportregler Advokat Per Vestergaard Pedersen Bech-Bruun Dragsted Langelinie Allé 35 2100 København Ø Tlf. 72 27 00 00 Fax 72 27 00 27 www.bechbruundragsted.com

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 28 MAJ 2010 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 28 MAJ 2010 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET NR. 28 MAJ 2010 VELKOMMEN TIL udgives af SPEDITØRERNES RETSVÆRN, som oprettet med henblik på at levere de juridiske ydelser, som speditionsbranchen efterspørger og behøver, og som indgår som en direkte

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/DANSK ERHVERV SPEDITIONSRET

TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/DANSK ERHVERV SPEDITIONSRET TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/DANSK ERHVERV SPEDITIONSRET Speditøren og forældelse Philip Graff, advokat philip.graff@dk.maqs. Dette indlæg omhandler ikke de materielle regler omkring forældelse,

Læs mere

International Handel. - Incoterms Steen Nielsen, Institut for Økonomi Studienummer:

International Handel. - Incoterms Steen Nielsen, Institut for Økonomi Studienummer: International Handel - Incoterms 2010 Vejledere: Hans Henrik Edlund, Juridisk Institut Udarbejdet af: Michael Søgaard Laursen Steen Nielsen, Institut for Økonomi Studienummer: 300988. Indholdsfortegnelse

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S BEKIDAN MASKINFABRIK A/S ERHVERVSVANGEN 18 DK-5792 ÅRSLEV TLF. +45 6599 1635 CVR-nr. DK 10511038 e-mail: bekidan@bekidan.dk www.bekidan.dk Anvendelse Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik

Læs mere

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 39 NOVEMBER 2013 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 39 NOVEMBER 2013 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET VELKOMMEN TIL I denne udgave af redegøres for række nyere domme fra Sø- og Handelsretten med relevans for speditører. Advokatfuldmægtig Søren Møller Ejegod har kigget nærmere på en dom, der tager stilling

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

MODELFORSLAG TIL ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER I INTERNATIONALE LØSØREKØB

MODELFORSLAG TIL ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER I INTERNATIONALE LØSØREKØB MODELFORSLAG TIL ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER I INTERNATIONALE LØSØREKØB 1. Anvendelse 1.1. Når Sælger eller Køber i tilbud, ordrer, ordrebekræftelser, aftaler eller andre dokumenter vedrørende

Læs mere

Håndtering af varer til reparation. Indhold: Reparationsgenstande

Håndtering af varer til reparation. Indhold: Reparationsgenstande Håndtering af varer til reparation Indhold: Side 1 Reparationsgenstande 1 Ansvar for varen hovedregelen 2 Forretningens ansvar for varen 2 Indleveringsbeviset 2 Håndtering af varer til reparation 3 Bevis

Læs mere

UNDEROVERSKRIFT; Hvad kan du gøre, hvis køber misligholder kontrakten og ikke betaler, som aftalt? --- o0o ---

UNDEROVERSKRIFT; Hvad kan du gøre, hvis køber misligholder kontrakten og ikke betaler, som aftalt? --- o0o --- JURA OM HESTE Hillerød d. 10. november 2014 Artikel til Tølt, december 2014 OVERSKRIFT; Salg på kredit/afdrag er det en god idé? UNDEROVERSKRIFT; Hvad kan du gøre, hvis køber misligholder kontrakten og

Læs mere

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 29 JULI 2010 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 29 JULI 2010 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET NR. 29 JULI 2010 VELKOMMEN TIL Denne udgave af omtaler Sø- og Handelsrettens dom i en sag om grov uagtsomhed. Jeg kan allerede her afsløre, at den speditør, som var indstævnet, blev frifundet; men det,

Læs mere

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 43 December 2014. Speditørernes Retsværn vil gerne benytte lejligheden til at VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 43 December 2014. Speditørernes Retsværn vil gerne benytte lejligheden til at VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET VELKOMMEN TIL Advokat Rasmus Køie ser i denne udgave nærmere på en dom, der vedrører følgerne manglende surring af gods til trailer, og hvilke retlige følger dette får for de involverede transportører.

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/DANSK ERHVERV SPEDITIONSRETSRET. Højesteretsdom om multimodalt transportforløb

TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/DANSK ERHVERV SPEDITIONSRETSRET. Højesteretsdom om multimodalt transportforløb TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/DANSK ERHVERV SPEDITIONSRETSRET Højesteretsdom om multimodalt transportforløb Lavtgående fly Højesteret har i en nylig dom behandlet retsstillingen for skade

Læs mere

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser THE ARMY-PAINTER ApS Generelle salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for enhver leverance fra The Army-Painter ApS, CVR-nr. 30 72 01 21 ( Selskabet

Læs mere

Salg og Forretningsbetingelser

Salg og Forretningsbetingelser Tørring den 1. januar 2008 Salg og Forretningsbetingelser for Dansk Maskinmontage Aps 1. Regelgrundlaget 2. Tilbud 3. Adgangsveje 4. Kundens øvrige pligter 5. Betaling og sikkerhed for betaling 6. Tilbageholdsretten

Læs mere

BACHELORPROJEKT RISIKOENS OVERGANG

BACHELORPROJEKT RISIKOENS OVERGANG BACHELORPROJEKT RISIKOENS OVERGANG Vejleder: Anders Bredgaard Hvornår overgår risikoen for genstandens hændelig undergang eller forringelse fra sælger til køber? AMIR KHALEGI Ha.Jur. - Aalborg Universitet

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. FD Sikring A/S (FD Alarmer) cvr. nr. 11 77 76 00 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle aftaler

Læs mere

Nogle indledende bemærkninger. Købeloven. Købeloven

Nogle indledende bemærkninger. Købeloven. Købeloven Nogle indledende bemærkninger Forholdet til aftaleretten Parternes forpligtelser Sælgers misligholdelse Forsinkelse, mangler eller vanhjemmel Købers misligholdelse Forsinkelse eller manglende betalingsevne

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. TROLDHEDE INSTALLATIONSFORRETNING A/S CVR. NR. 35 52 64 47 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle

Læs mere

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr. 26 10 37 97, Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

Forretningsbetingelser for lagerhotel

Forretningsbetingelser for lagerhotel Forretningsbetingelser for lagerhotel 1 4. udgave, version 1 Indledning Danske Fragtmænds almindelige forretningsbetingelser for lagerhotel gælder for alle lagerhotelopgaver, hvor der er indgået en selvstændig

Læs mere

TRANSPORTJURIDISK AFDELING,DANSKE SPEDITØRE/HTS SPEDITIONSRET

TRANSPORTJURIDISK AFDELING,DANSKE SPEDITØRE/HTS SPEDITIONSRET TRANSPORTJURIDISK AFDELING,DANSKE SPEDITØRE/HTS SPEDITIONSRET Speditionsret på banen igen Stine Monefeldt Holm smh@hts Meget er sket siden sidste udgivelse af Speditionsret. Danske Speditørers indtræden

Læs mere

TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/HTS SPEDITIONSRET

TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/HTS SPEDITIONSRET TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/HTS SPEDITIONSRET Transport- og logistikaftaler Philip Graff, advokat philip.graff@dk.maqs. I forbindelse med den stadigt stigende konkurrence, både nationalt

Læs mere

JURIDISK RISK MANAGEMENT

JURIDISK RISK MANAGEMENT JURIDISK RISK MANAGEMENT Alene kendte risici kan håndteres og alene korrekt håndtering minimerer disse risici v/ advokat Rasmus Køie JURA SOM RISIKOSTYRINGSVÆRKTØJ IDENTIFICERE OPTIMERE RISIKO VURDERE

Læs mere

International System Transport a-s

International System Transport a-s International System Transport a-s LEMAN ROAD: BASIC Produktet der har været kendt i generationer, og tilpasset kunderne i Europa. Det er stabilt, regulært og pålideligt Ugentlige faste afgange D irekte

Læs mere

TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/HTS SPEDITIONSRET. Forsikringsagentens informationspligt

TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/HTS SPEDITIONSRET. Forsikringsagentens informationspligt TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/HTS SPEDITIONSRET Forsikringsagentens informationspligt nye regler pr. 1. januar 2005 Marie Overskov Dam mod@hts.dk. Informationspligt over for kunden Virksomheder,

Læs mere

1 Disse bestemmelser er såfremt ikke andet udtrykkeligt er aftalt

1 Disse bestemmelser er såfremt ikke andet udtrykkeligt er aftalt NSAB2000 Overenskomst om disse bestemmelser til ikrafttræden den 1. juni 1998 er truffet efter forhandlinger mellem Nordisk Speditørforbund på den ene side og nedenstående organisationer: DANMARK: Erhvervenes

Læs mere

Danske Havnevirksomheders Almindelige Betingelser 2007

Danske Havnevirksomheders Almindelige Betingelser 2007 DANSKE HAVNEVIRKSOMHEDER H.C Andersens Boulevard 18 DK - 1787 København V www.dkhv.dk Danske Havnevirksomheders Almindelige Betingelser 2007 Afsnit 1 Generelle bestemmelser 1 Definitioner Når nedenstående

Læs mere

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 38 SEPTEMBER 2013 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 38 SEPTEMBER 2013 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET VELKOMMEN TIL Trods væsentlige teknologiske landvindinger inden for skibsfarten, sker der fortsat med mellemrum store transportmæssige ulykker. I nærværende nummer af SPEDITI- ONSRET ser vi nærmere på

Læs mere

Forretningsbetingelser for transport

Forretningsbetingelser for transport Forretningsbetingelser for transport 1 4. udgave, version 2 Indledning Danske Fragtmænds almindelige forretningsbetingelser for transporter gælder for alle transporter, der udføres af Danske Fragtmænd,

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

CMR-Loven. Bekendtgørelse af lov om internationale fragtaftaler

CMR-Loven. Bekendtgørelse af lov om internationale fragtaftaler CMR-Loven Bekendtgørelse af lov om internationale fragtaftaler Herved bekendtgøres lov nr. 47 af 10. marts 1965 om fragtaftaler ved international vejtransport med de ændringer, der følger af 3 i lov nr.

Læs mere

Danske Fragtmænd. Forretningsbetingelser. for lagerhotel

Danske Fragtmænd. Forretningsbetingelser. for lagerhotel Danske Fragtmænd Forretningsbetingelser for lagerhotel 2 Indledning Danske Fragtmænds almindelige forretningsbetingelser for lagerhotel gælder for alle lagerhotelopgaver, hvor der er indgået en selvstændig

Læs mere

Luftfartsloven - Warszawakonventionen (uddrag)

Luftfartsloven - Warszawakonventionen (uddrag) Luftfartsloven - Warszawakonventionen (uddrag) Kapitel 9 Befordring med luftfartøj Anvendelsesområde 90 Bestemmelserne i dette kapitel gælder for befordring med luftfartøj af passagerer, rejsegods eller

Læs mere

Link Logistics A/S Generelle betingelser

Link Logistics A/S Generelle betingelser 1. Aftalegrundlaget 1.1. Betingelser Alle Link Logistics A/S (herefter Link Logistics) ydelser udføres efter disse generelle betingelser. Nordisk Speditørforbunds Almindelige Bestemmelser (NSAB 2000) indgår

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre anden skriftlig aftale er indgået mellem

Læs mere

Køb I. Copenhagen Business School, 24 October 2006. Jan Trzaskowski Copenhagen Business School

Køb I. Copenhagen Business School, 24 October 2006. Jan Trzaskowski Copenhagen Business School Køb I Copenhagen Business School, 24 October 2006 Jan Trzaskowski Copenhagen Business School 1 Nogle indledende bemærkninger Forholdet til aftaleretten Parternes forpligtelser Sælgers misligholdelse Forsinkelse,

Læs mere

Rieber & Søn Danmark A/S. Distribution Tyskland

Rieber & Søn Danmark A/S. Distribution Tyskland Rieber & Søn Danmark A/S Distribution Tyskland Side 1 Rieber & Søn Fragtoplæg 2013 BIH Dec. 2012 Løsning 1 Sendinger mellem 1-8 paller: Dobbeltdæktrailer DAG 0 Dobbeltdæktrailer med kapacitet på 66 paller.

Læs mere

ICC Standardformular for internationale løsørekøb

ICC Standardformular for internationale løsørekøb ICC Standardformular for internationale løsørekøb - sat på grundlag af Juristforbundets Formularsamling (1992) - A. PARTERNE Mellem: Navn: Forretningssted: (i det følgende kaldet Sælger), og Navn: Forretningssted:

Læs mere

Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S

Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S oktober 2014 Sagsnr. Dok.nr. Side 1 af 7 Parterne 1. Rammeaftalen Mellem Forsyning Helsingør Vand

Læs mere

AFTALE OM LICENS TIL <INDSÆT NAVN PÅ TESTVÆRKTØJ>

AFTALE OM LICENS TIL <INDSÆT NAVN PÅ TESTVÆRKTØJ> DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Vibeke Schiøler Sørensen vs@vd.dk 7244 3187 AFTALE OM LICENS TIL SAP OPGAVENR. FAKTURAREFERENCE

Læs mere

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 VOLDGIFTSINSTITUTTETS REGLER FOR JURIDISKE / TEKNISKE UDTALELSER

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER 1. ANVENDELSE 1. Disse forretningsbetingelser (herefter Betingelserne ) finder anvendelse på aftaler indgået mellem Quickimport ApS, CVR-nr. 33 86 87 23 (herefter Quick ) og kunden

Læs mere

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 34 SEPTEMBER 2012 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET. Hvornår er det for varmt?

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 34 SEPTEMBER 2012 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET. Hvornår er det for varmt? VELKOMMEN TIL Hvornår er det for varmt? Ovenpå en noget våd sommer, er det måske ikke det mest oplagte spørgsmål at stille. Alligevel har Sø- og Handelsretten i to nye domme beskæftiget sig med netop dette

Læs mere

GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4

GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4 Side 1 af 4 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER I.: Gældende for lagersalg (lagerførte varer) Side 1 og 2. II.: Gældende for skaffe- og forskrivningssalg (ikke lagerførte varer) Side 3 og 4. I Salgs-

Læs mere

NSAB 2000. b) når han gennem et udtrykkeligt transportløfte eller på anden måde har påtaget sig et transportøransvar (kontraherend transportør).

NSAB 2000. b) når han gennem et udtrykkeligt transportløfte eller på anden måde har påtaget sig et transportøransvar (kontraherend transportør). NSAB 2000 Overenskomst om disse bestemmelser til ikrafttræden den 1. juni 1998 er truffet efter forhandlinger mellem Nordisk Speditørforbund på den ene side og nedenstående organisationer: Danmark: Erhvervenes

Læs mere

Nye sikkerhedsregler. TØF - Luftfragtskonference 1. september 2011 Billund Lufthavn

Nye sikkerhedsregler. TØF - Luftfragtskonference 1. september 2011 Billund Lufthavn Nye sikkerhedsregler TØF - Luftfragtskonference 1. september 2011 Billund Lufthavn Foredragsholder Advokat, partner Henrik Kleis hk@delacourdania.dk mobiltelefon 4019 2300 DELACOUR DANIA mangeårig tradition

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser 1. ANVENDELSE 1.1 Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse ved salg fra Breinholm Gruppen ApS (herefter Sælger ) til kunden (herefter Køber ). Dette gælder også, selvom Køber under

Læs mere

Disposition. Overblik og baggrund. Gennemgang af udvalgte ændringer. Særligt vedr. udvidet reklamationsret

Disposition. Overblik og baggrund. Gennemgang af udvalgte ændringer. Særligt vedr. udvidet reklamationsret TUN12 1 Disposition Overblik og baggrund Gennemgang af udvalgte ændringer Særligt vedr. udvidet reklamationsret Præsentation af www.tun12.dk 2 Hvorfor nye TUN-salgsbetingelser? TUN 2002 har været gældende

Læs mere

Forretningsbetingelser for distribution

Forretningsbetingelser for distribution Forretningsbetingelser for distribution K. Hansen Transport AS beskæftiger sig med distribution af bilpakker, styk- og partigods, palleforsendelser, og hellæs samt lagerhoteldrift. Nærværende forretningsbetingelser

Læs mere

Salg- og leveringsbetingelser

Salg- og leveringsbetingelser Salg- og leveringsbetingelser Alle aftaler med ZF Danmark er underlagt Orgalime S 2012 (se venligst bilag) med følgende undtagelser: Pkt. 10 afsnit 2 ændres til: Levering sker ex works Pkt. 19 ændres til:

Læs mere

Danske Havnevirksomheders Almindelige Betingelser 2007

Danske Havnevirksomheders Almindelige Betingelser 2007 DANSKE HAVNEVIRKSOMHEDER H.C Andersens Boulevard 18 DK - 1787 København V www.dkhv.dk Danske Havnevirksomheders Almindelige Betingelser 2007 1 Definitioner Når nedenstående udtryk anvendes i disse Almindelige

Læs mere

SPEDITIONSRET INDHOLD: NSAB NR. 47 Oktober 2015 VELKOMMEN TIL EN SÆRUDGAVE AF SPEDITIONSRET

SPEDITIONSRET INDHOLD: NSAB NR. 47 Oktober 2015 VELKOMMEN TIL EN SÆRUDGAVE AF SPEDITIONSRET SPEDITIONSRET NSAB 2015 VELKOMMEN TIL EN SÆRUDGAVE AF SPEDITIONSRET Så skete det igen. Med NSAB 2015 har erhvervsinteresser fra Danmark, Finland, Norge og Sverige givet håndslag til Nordisk Speditørforbund

Læs mere

TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/HTS SPEDITIONSRET. Danske Speditører og MAQS Law Firm indgår

TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/HTS SPEDITIONSRET. Danske Speditører og MAQS Law Firm indgår TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/HTS SPEDITIONSRET Danske Speditører og MAQS Law Firm indgår samarbejde Philip Graff, advokat philip.graff@ Danske Speditører og MAQS Law Firm (MAQS) har med

Læs mere

Misligholdelse fra købers side

Misligholdelse fra købers side Misligholdelse fra købers side Køb af fast ejendom Indledning Køb af fast ejendom er ulovreguleret, og reguleres derfor af almindelige obligationsretlige regler. Forpligtelser Købers forpligtigelse er

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Standardgaranti ved køb af eksisterende fast ejendom

Standardgaranti ved køb af eksisterende fast ejendom FINANSTILSYNET - ÅRHUSGADE 110-2100 KØBENHAVN 5. marts 2009 Til [sælgers navn] (sælger) Standardgaranti ved køb af eksisterende fast ejendom Garantien er udstedt på foranledning af (købers navn) ("køber")

Læs mere

SAMHANDELSBETINGELSER

SAMHANDELSBETINGELSER SAMHANDELSBETINGELSER 1. Anvendelse Disse generelle salgs- og leveringsbetingelser er gældende for samhandel med AYTM, hvis ikke andet er aftalt mellem parterne. 2. Aftaler En aftale er først bindende,

Læs mere

Købskontrakt. (handel mellem private med brugt båd)

Købskontrakt. (handel mellem private med brugt båd) Købskontrakt (handel mellem private med brugt båd) Dansk Sejlunion og Bech-Bruun Advokatfirma håber, at dette udkast kan være til gavn for foreningens medlemmer i forbindelse med indgåelse af aftale om

Læs mere

Vejledning til indberetning af fragtomkostninger i Intrastat

Vejledning til indberetning af fragtomkostninger i Intrastat 3. november 2017 Udenrigsøkonomi Vejledning til indberetning af fragtomkostninger i Intrastat Statistikken over udenrigshandel med varer opgøres i såkaldte statistiske værdier. Den statistiske værdi er

Læs mere

S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR

S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR H T B E N D I X A / S 1. ANVENDELSE 1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle aftaler, som indgås mellem HT Bendix A/S og

Læs mere

TotalErhverv Maskinkaskoforsikring. Forsikringsvilkår TE-MA-01

TotalErhverv Maskinkaskoforsikring. Forsikringsvilkår TE-MA-01 TotalErhverv Maskinkaskoforsikring Forsikringsvilkår TE-MA-01 Indholdsfortegnelse Hvad dækkes 1. Hvad dækkes ikke 2. Generelle forudsætninger 3. Hvor dækker forsikringen og hvornår 4. Erstatningsopgørelse

Læs mere

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser J. nr. 12-10198 1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, version 1, af dato 18.06.2013. 1 Generelt Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder disse almindelige

Læs mere

Salgs & Leveringsbetingeler

Salgs & Leveringsbetingeler Salgs & Leveringsbetingeler 1. Anvendelse og afgrænsning Nedenstående generelle salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke fraviges ved anden skriftlig aftale. Eventuelle modstående

Læs mere

Udbudsinformation. Langeland Kommune udbyder Longelse Skole til salg. Budfrist: Tirsdag den 10. juni 2014 kl. 12.00

Udbudsinformation. Langeland Kommune udbyder Longelse Skole til salg. Budfrist: Tirsdag den 10. juni 2014 kl. 12.00 Udbudsinformation Langeland Kommune udbyder Longelse Skole til salg Longelse Skole, Longelsevej 16, Sdr. Longelse, 5900 Rudkøbing Budfrist: Tirsdag den 10. juni 2014 kl. 12.00 Tilbud afgives på særlig

Læs mere