Gudmehallerne A/S Projekt ombygning 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gudmehallerne A/S Projekt ombygning 2013"

Transkript

1 Gudmehallerne A/S Projekt ombygning 2013

2 Indhold Formål med projektet Baggrund og Interessenter Skitser og beskrivelser Økonomi og Finansiering Tidsplan Bilag

3 Formål med projektet Løfte bygning og faciliteter til et højere niveau Fremtidssikring og energi forbedringer Gennemgribende renovering af omklædning/bad Ny foyer og hovedindgang Nyetableret fitness afdeling Skabe en arena med udvidet kapacitet og bedre faciliteter Handicap faciliteter adgang, toiletter og tilskuerpladser Øge muligheder og værdi for alle brugere

4 Baggrund og interessenter Opført i 1972 Oprindelig Selvejende institution Sydøstfynshallen Ombygget/udvidet 1976, 1987/88 og ny hal i 1993 med navneskift til Gudmehallerne Interessenter/brugere: skoler, foreninger og elitesport Anvendelse: håndbold, badminton, gymnastik, møder og arrangementer Fra 2003 Gudmehallerne A/S nu som datterselskab af GOG Holding A/S. Ejerforhold: GOG Holding A/S ejer 1 mio. Aaktier og Fonden Gudmehallerne ejer 3,5 mio. Baktier. Aaktierne har 100% udbytteret og ca. 74% stemmeret.

5 Baggrund og interessenter TALENTFABRIK GOG har siden opstart i 1973 udviklet sig til en sand talentfabrik. Tæt på 100 landsholdsspillere har spillet i GOG, og mange af dem er udlært i klubben. EKSTRAORDINÆR UNGDOMSAFDELING Klubbens store styrke er en ekstraordinær ungdomsafdeling med 450 medlemmer. GOG er den klub i Danmark, der har vundet suverænt flest danske mesterskaber på ungdomsplan senest i sæson 2010/2011, hvor klubbens U16 og U14 drenge blev danske mestre. 44 TOPPLACERINGER Det er dog ikke kun de unge, der har hentet medaljer hjem til klubben. 11 guldmedaljer, 10 sølvmedaljer, 7 bronzemedaljer samt 15 pokalmesterskaber og en sølvmedalje i Europa Cup er det blevet til for herre og dameholdene gennem klubbens 40årige historie.

6 Baggrund og interessenter BRED MEDLEMSTILSLUTNING GOG er ikke kun en klub for Sydfyn. Der er en bred medlemstilslutning fra hele Fyn, og klubben har sågar medlemmer bosiddende i både Jylland og på Sjælland. Aldersmæssigt set spænder medlemmerne fra 3 år til +60, og det er dermed en klub for alle. BRED TILSKUEROPBAKNING Til klubbens hjemmekampe bakkes holdene op af tilskuerne. I gennemsnit kommer der godt 1000 tilskuere og ca spisende VIP gæster per hjemmekamp og tallet er stigende.

7 Baggrund og interessenter GOG s medlemmer kommer fra hele Fyn og længere fra endnu.

8 Skitser og beskrivelser Gudmehallerne En bedre oplevelse Gudmehallerne har i mange år været omdrejningspunktet for sport og især håndbold på Sydøstfyn. er kendt over hele landet og er velbesøgt fra nær og fjern. Det er et stort ønske at gøre Gudmehallerne tidssvarende designmæssigt men også praktisk, så hverdagen bliver lettere for både brugerne og de ansatte. Der er gode muligheder for at udnytte arealerne endnu bedre, end de er i dag, og generelt at løfte kvaliteten af rum og faciliteter. En nemmere hverdag Hverdagen i Gudmehallerne skal være praktisk og behagelig. Når så mange mennesker bruger huset, skal det være let at vedligeholde. Derfor vil alle toiletter f.eks. blive væghængte, så man nemt og hurtigt kan rengøre under og omkring dem. Der skal også være rigtig god plads, derfor er f.eks. de sydvendte omklædningsrum slået sammen til nogle større. Helhedsplanen har generelt det udgangspunkt, at der skal være plads til alle. Brugernes ønsker Denne helhedsplan er formet ud fra ønsker fra bestyrelsen, hallens ansatte og ikke mindst brugerne. Planen skal give inspiration og fungere som et idékatalog, der giver et overblik over mulighederne for Gudmehallerne. Detaljer kan diskuteres yderligere med brugerne for at komme helt i mål. Helhedsplanen er fleksibel; den kan løses i etaper, da forslagene er zoneinddelt.

9 Skitser og beskrivelser Plads til flere tilskuere Hjemmekampene i Gudmehallerne er godt besøgte, og over de senere år er antallet af tilskuere øget væsentligt. Med en kapacitetsudvidelse på 500 ekstra siddepladser, vil efterspørgslen på at se klubbens kampe live kunne imødekommes, og med ombygningen og udvidelsen vil der samtidig kunne skabes bedre muligheder for særlig adgang og faciliteter for handicappede.

10 Skitser og beskrivelser Træningscenter Træningscenteret flyttes fra dets nuværende placering og hen til Indgang Vest. Træningscenteret bliver mere synligt for brugerne af Gudmehallerne pga. placeringen ved indgangen. Ved at øge synligheden bliver hallens øvrige brugere opmærksomme på træningscenteret og får måske lyst til selv at melde sig ind. Der kan låses af til hallerne, så træningscenteret kan have åbningstider uafhængigt af hallen. Hallens omklædningsrum Omklædningsrummene slås sammen til to store. Omklædningsrummet er dér, man puster ud efter endt træning eller kamp, og brugerne har fortjent et rart og indbydende sted at afrunde en god gang sport. Detaljer som borde under spejlene, så der er plads til kam og hårvoks, er med til at gøre hele oplevelsen i Gudmehallerne mere positiv. Glaspartier mellem forrummet, hvor spejlene hænger, og selve omklædningsrummet giver lys og luft og forstærker fornemmelsen af, at her er plads til alle. Bruserne har forhæng, så man kan have lidt privatliv, når man bader. Man kan slå et håndklæde om livet og hænge det i egen bruseniche, så privatsfæren respekteres.

11 Skitser og beskrivelser Café og hall Caféen er en helt central del af Gudmehallerne, og derfor inddrages det nuværende gårdrum for at få mere plads til caféen. Det er her, man mødes ved cafébordene eller i loungeområdet med de bløde sofaer og lave borde. Her man venter, mens ungerne går til sport. Her man tager sin bærbare med og holder lektiecafé vha. det trådløse internet. Her man får sig en kop kaffe og ser, hvad der sker i hallen i dag. Selv hvis man ikke har noget egentligt ærinde. Caféen er stedet, hvor man bliver en del af fællesskabet, og der er plads til alle typer og aldersgrupper. Lektiecafé bevægelse og læring hænger sammen I skolerne fokuseres der på bevægelse i undervisningen, da motion har en positiv indvirkning på evnen til læring. Det føles naturligt også at vende billedet rundt og give mulighed for læring i forbindelse med sport. En del af caféområdet kan derfor med fordel indrettes som lektiecafé. Lektiehjælp Mange af de unge sportsudøvere bruger meget tid i hallen og er trygge ved at komme der, og det vil være en god støtte for dem at få lektiehjælp i caféen. GOG Håndbold er klar med et hold voksne frivillige, der kan hjælpe de unge med lektierne og med selve driften af lektiecaféen.

12 Økonomi og Finansiering Historik 5 års regnskaber Ombygning og finansiering budget år 1 Budget 5 år Forudsætninger og kommentarer

13 Økonomi 5 års historik Gudmehallerne A/S Regnskab 2008/09 Regnskab 2009/10 Regnskab 2010/11 Regnskab 2011/12 Budget 2012/13 Indtægter udlejning Indtægter øvrige Drift cafeteria Indtægter i alt Bygningsvedligeholdelse Afgifter og forbrug Personaleudgifter Eksterne udgifter, adm. m.v Udgifter i alt Resultat før afskrivninger Afskrivninger Resultat før renter Ekstraordinære poster Renteudgifter, netto Resultat før skat Selskabsskat / regul. Udskudt Resultat

14 Økonomi & finansiering ombygning og budget år 1 Gudmehallerne A/S UDKAST TIL Budget 2013/14 Ombygning Indtægter udlejning Entreprisesum Indtægter øvrige moms refusion Drift cafeteria Entreprisesum ex. moms Indtægter i alt Bygningsvedligeholdelse Finansiering: Afgifter og forbrug Egenfinansiering Personaleudgifter Fonden Gudmehallerne Eksterne udgifter, adm. m.v Kapitaludvidelse Modregnes entreprisesum Kapitaludvidelse Baktier Kapitaludvidelse Aaktier Udgifter i alt Tilskud fra Fonde Resultat før afskrivninger Lån Nykredit Afskrivninger Finansiering i alt Resultat før renter Ekstraordinære poster Refinansiering ud fra vurdering efter ombygn. Renteudgifter, netto Resultat før renter Resultat før skat Forrentning af ejendom 8,0% Selskabsskat / regul. Udskudt Ejendomsværdi Resultat % belåning

15 Resultat budget Gudmehallerne A/S Budget 2012/13 Budget 2013/14 Budget 2014/15 Budget 2015/16 Budget 2016/17 Budget 2017/18 Indtægter udlejning Indtægter øvrige Drift cafeteria Indtægter i alt Bygningsvedligeholdelse Afgifter og forbrug Personaleudgifter Eksterne udgifter, adm. m.v Udgifter i alt Resultat før afskrivninger Afskrivninger Resultat før renter Ekstraordinære poster Renteudgifter, netto Resultat før skat Selskabsskat / regul. Udskudt Resultat

16 Balance budget Gudmehallerne A/S Budget 2012/13 Budget 2013/14 Budget 2014/15 Budget 2015/16 Budget 2016/17 Budget 2017/18 Aktiver Gudmehallerne Driftsmidler Varelager Debitorer Øvrige Tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Likvide beholdninger Aktiver i alt Passiver Aktiekapital Overført resultat tidl. År Periodens resultat Udloddet udbytte Egenkapital Udskudt skat Langfristet gæld Kortfristet gæld Gæld i alt Passiver i alt

17 Budget Gæld og Likviditet Budget 2012/13 Budget 2013/14 Budget 2014/15 Budget 2015/16 Budget 2016/17 Budget 2017/18 Nykredit Realkredit Danmark Fonden Gudmehallerne Nordea Langfristet gæld i alt Likviditet Resultat Forskydning omsætningsaktiver Afdrag Nykredit Afdrag Nordea Forskydning kortfristet gæld Likviditetsforskydning Likviditetsbeholdning ultimo Renter af likviditet 1,5% Restgæld Nykredit Renter Nykredit Restgæld Nordea Renter Nordea 6%

18 Økonomi Forudsætninger indtægter Aktivitetsniveau som minimum uændret Eksisterende udlejningsindtægter forventes fastholdt med indeksregulering via 10 årig lejegaranti fra Svendborg kommune Nye indtægter efter ombygning: Lejeforhøjelse GOG Sport A/S +DKK 173k (regulering til markedspris) Lejeindtægt Fitness lokaler +DKK 90k årligt Leje af skybokse i.f.m. kampe + DKK 320k Skybokse er indregnet med en belægning på 50% 4 bokse á 12 personer til 20 kampe á DKK 1.000/pers. fratrukket 1/3 forplejning Der er IKKE regnet med indtægter fra leje af lounge eller yderligere indtægter på leje i.f.m arrangementer og events

19 Økonomi Forudsætninger udgifter Det er forudsat, at der opnås ret til momsrefusion på ombygning og efterfølgende drift, herunder også refusion af energiafgifter Udgifter til løbende vedligehold fastholdes Selvom ombygning og istandsættelse kunne berettige en reduktion Udgift til varme forøges umiddelbart med 10% pga ombygning/udvidelse men reduceres med 40% besparelse pga nyt varmeanlæg Personaleudgifter er øget med en ekstra pulje på DKK 85k til ekstra halassistance. Denne pulje forventes ikke nødvendigvis udnyttet og i givet fald vil det være i f m udvidet aktivitet Alle øvrige omkostninger er indeksreguleret med 2,5% Finansiering: det er forudsat, at der i.f.m. ombygning sker refinansiering således at nyt samlet lån erstatter/dækker restgæld på eksisterende prioritetslån (Nykredit og Realkredit DK). Der er indregnet 2% låneomkostninger i.f.h.t låneudvidelse Se foranstående ombygning og finansieringsforslag Skat: Det forudsættes, at den beregnede selskabsskat vil være betalbar selskabsskat og at øvrige selskaber i sambeskatning vil være i tilsvarende situation

20 Tidsplan Prospekt 31/ Detail Projektering (godk. mm) Ombygn. Fase 1 Ombygn. Fase 2 Ombygn. Fase 3 Ombygn. Fase 4 Okt'12 Nov'12 Dec'12 Jan'13 Feb'13 Mar'13 Apr'13 Maj'13 Jun'13 Jul'13 Aug'13 Sep'13 Tilsagn Finansiering Tilsagn lejegaranti og moms Udbud og leverandør aftale(r) Indvielse medio august 2013

21 Bilag Kommentar fra Fyns Amts Avis d. 24/

Guide til et sikkert boligkøb. Til dig der skal købe din første bolig

Guide til et sikkert boligkøb. Til dig der skal købe din første bolig Guide til et sikkert boligkøb Til dig der skal købe din første bolig Guide til et sikkert boligkøb 4 Fra boligdrøm til drømmebolig Et boligkøb starter oftest som en drøm og skulle gerne blive ved at være

Læs mere

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne Fra ide til færdigt projekt Guide til projektudvikling i landdistrikterne Projektudvikling Denne guide er en hjælp til projektudvikling. Hæftet hjælper dig med at komme godt fra start og helt i mål. Ved

Læs mere

Årsrapport 2012 - bilagssamling. (ikke layoutet)

Årsrapport 2012 - bilagssamling. (ikke layoutet) Årsrapport 2012 - bilagssamling (ikke layoutet) Indholdsfortegnelse Side 5 Indledning 6 Generelle bemærkninger 7 Anvendt regnskabspraksis 18 Resultatopgørelse 27 Noter til resultatopgørelse 28 Pengestrømsopgørelse

Læs mere

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2010

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2010 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 67 / 2011 Hellerup, 25. februar 2011 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december

Læs mere

19 års erfaringer med inklusion. Visioner for fremtiden. Projekter her og nu

19 års erfaringer med inklusion. Visioner for fremtiden. Projekter her og nu 19 års erfaringer med inklusion Visioner for fremtiden Projekter her og nu 2015 Indhold Indledning 3 Indledning 5 Hvem er vi? 6 Dengang 7 Nu 8 Boliger til individuelt liv i fællesskab 10 Relationer til

Læs mere

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om ejerbolig Om ejerbolig 11. udgave Redaktionen afsluttet august 2012 I serien er også udkommet: - Om at planlægge sin økonomi - Om tryghed og pension - Om at investere - Om forsikring ISBN 978-87-90401-xx-x

Læs mere

God selskabsskik»følg eller forklar«

God selskabsskik»følg eller forklar« God selskabsskik»følg eller forklar«en vejledning til arbejdet med god selskabsskik i bestyrelsesarbejdet Din boligorganisation = din virksomhed« Vi kridter banen op Arbejdet i en boligorganisation er

Læs mere

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ JUNI 2009 Hjarnø Snaptun Glud EN FÆLLES FREMTID EN UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ OBS Udviklingsplanen er et resultat af et fælles ideudviklingsprojekt for de tre lokalråd Glud, Snaptun og

Læs mere

DIF IDRÆTSMILJØ FOR UNGE - ET FORENINGSPROJEKT MED DE 13-19 ÅRIGE I FOKUS

DIF IDRÆTSMILJØ FOR UNGE - ET FORENINGSPROJEKT MED DE 13-19 ÅRIGE I FOKUS DIF IDRÆTSMILJØ FOR UNGE - ET FORENINGSPROJEKT MED DE 13-19 ÅRIGE I FOKUS Ingen selvfølge at unge dyrker sport Det første store dyk på frafaldsbarometret ses i de tidlige teenageår. Her mærker foreningerne

Læs mere

Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København

Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København Forord Håndbolden er i krise og måske særligt i Københavnsområdet, hvor håndbolden er i skarp konkurrence

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP JANUAR 2014 DET CENTRALE HANDICAPRÅD SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56

Læs mere

Når børn og unge fravælger svømning. Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening'

Når børn og unge fravælger svømning. Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening' Når børn og unge fravælger svømning Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening' Forord Det går godt for dansk svømning både når det gælder resultater i bassinet, og når man ser på

Læs mere

Afdeling 200 Lyngbyen Boligsocial helhedsplan 2013 2017 PIXIudgave

Afdeling 200 Lyngbyen Boligsocial helhedsplan 2013 2017 PIXIudgave Afdeling 200 Lyngbyen Boligsocial helhedsplan 2013 2017 PIXIudgave Lyngbyen Plads til forskel 1 Indhold Forord. 2. Resume... 3. Lyngbyen - og perspektiverne i det boligsociale arbejde 3. Vision og overordnede

Læs mere

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 INDHOLD Guldberg Skole i Sjællandsgade Indledning s. 5 Leg, idræt og bevægelse s. 7 Baggrund og formål s. 9 Projektudvikling i dialog s. 11 Dispositionsforslaget

Læs mere

Budget 2014 Godkendt af bestyrelsen, den 17. december 2013 Budget 2014

Budget 2014 Godkendt af bestyrelsen, den 17. december 2013 Budget 2014 Budget 2014 Godkendt af bestyrelsen, den 17. december 2013 Budget 2014 Forord Bestyrelsen har den 17. december 2013 behandlet og godkendt budgettet for 2014. Udgangspunktet for budgetlægningen for 2014

Læs mere

Når du har planer om en ny bolig

Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig At blive boligejer er en stor begivenhed i livet og derfor sjældent noget, man beslutter fra den ene dag til den anden. For hvad er der

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side 1

Indholdsfortegnelse. side 1 GUIDEN Indholdsfortegnelse Du mangler et sted 2 Vær opsøgende 2 Du har fundet et sted 3 Projektets omfang 3 Kontakt med ejeren 3 Første møde 3 Rammerne omkring selve mødet 3 Projektbeskrivelse 3 Økonomien

Læs mere

Nytænkning af struktur og indhold i fritidstilbud i Hillerød Kommune - ud fra en mindre økonomisk ramme

Nytænkning af struktur og indhold i fritidstilbud i Hillerød Kommune - ud fra en mindre økonomisk ramme Nytænkning af struktur og indhold i fritidstilbud i Hillerød Kommune - ud fra en mindre økonomisk ramme 24. februar 2015 1 Indholdsfortegnelse 2 INDLEDNING 5 3 BAGGRUND OG PEJLEMÆRKER 5 3.1 DEN INDDRAGENDE

Læs mere

På vej mod et godt idrætsmiljø for børn Voldby Brydeklub

På vej mod et godt idrætsmiljø for børn Voldby Brydeklub Kvalitet bygger først og fremmest på interesse, engagement og viden. Vi må investere i børnenes verden; instruktører, trænere og lederes engagement skal anerkendes og værdsættes, forældre skal smittes

Læs mere

Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S

Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S 2012 Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S INDHOLD Ledelsens beretning 1 Hoved og nøgletal for koncernen 2 Resumé og koncernens udvikling 12 MT Højgaard koncernen og Højgaard Industri A/S 14 Aktionærforhold

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Rapport om udmøntning af Pulje til socialt udsatte grupper

Rapport om udmøntning af Pulje til socialt udsatte grupper Socialministeriet 4.Kontor - Udsatte grupper J.nr. 606-473 4. april 2003 Rapport om udmøntning af Pulje til socialt udsatte grupper April 2003 1 af 82 Side Indhold Forord side 4 Afsnit 1. Indledning side

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/830 Månedsstatistik April 2015...2. 3. 15/7392 Nye veje mod job - Carsten Koch udvalgets 2. rapport...

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/830 Månedsstatistik April 2015...2. 3. 15/7392 Nye veje mod job - Carsten Koch udvalgets 2. rapport... Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Mandag den 13. april 2015 - kl. 8:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 15/830 Månedsstatistik April

Læs mere

SAMMENFATTET AF ANNE SJØRVAD JOHNSEN EVALUERING AF GØR LEMVIG LETTERE

SAMMENFATTET AF ANNE SJØRVAD JOHNSEN EVALUERING AF GØR LEMVIG LETTERE SAMMENFATTET AF ANNE SJØRVAD JOHNSEN EVALUERING AF GØR LEMVIG LETTERE 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 1.1 Baggrund for projektet 3 1.2 Evalueringen 3 2. Foreningerne: 4 2.1 Foreningssamarbejder 4

Læs mere

10 gode råd. Udsatte børn og unges fritidsliv

10 gode råd. Udsatte børn og unges fritidsliv 10 gode råd Udsatte børn og unges fritidsliv Indhold Indledning 4 Råd nr. 1 Skab enighed om hvem målgruppen er 6 Råd nr. 2 Forankring af fritidspas i kultur- og fritidsforvaltningen 8 Råd nr. 3 Aktiv inddragelse

Læs mere

DE UNGE VÆK FRA GADEN

DE UNGE VÆK FRA GADEN Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12 UUI alm. del Bilag 46 Offentligt C ENT ER F OR B OL IG SO C I A L UDVI KLIN G DE UNGE VÆK FRA GADEN Effektive metoder i kriminalpræventivt arbejde

Læs mere

MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR

MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 WWW.KUM.DK STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 3 FORORD Kunsten og kulturen skal være en del af børns og unges liv, fra de

Læs mere