NETSELSKABETS OG LEVERANDØRENS HÅNDTERING AF UDVIDELSER TIL NETTOAFREGNEDE ANLÆG PR. 1. APRIL 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NETSELSKABETS OG LEVERANDØRENS HÅNDTERING AF UDVIDELSER TIL NETTOAFREGNEDE ANLÆG PR. 1. APRIL 2017"

Transkript

1 VEJLEDNING NETSELSKABETS OG LEVERANDØRENS HÅNDTERING AF UDVIDELSER TIL NETTOAFREGNEDE ANLÆG PR. 1. APRIL /17

2 VERSIONSHISTORIK Dato Version Forfatter Handling RSF Vejledning etableret RSF Vejledningen færdiggjort for processen for netselskaber SGR/SBV Smårettelser RHE Indsat skærmbilleder RSF Udvidet med beskrivelse til Elleverandører RHE Diverse smårettelser INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Formål 3 2 Procedure beskrivelse for netselskaber Identificering af aktuelle nettoafregnede anlæg Etablering af Excel-fil og indlæsning til ampop 4 3 Elleverandørens håndtering Identificering af aktuelle nettoafregnede anlæg Indlæsning af Excel fil til ampop Genanmodning om pristilknytninger på målepunkterne Gennemførelse af afregning 15 2/17

3 1 Formål Som Energinet.dk generelt har udmeldt via vejledninger på hjemmesiden, på morgenmødet senest den 8. marts 2017 og efterfølgende i Nyhedsbrevet, har de siden 2016 arbejdet med en standardisering af opsætningen af nettoafregningsanlæg. Analysearbejdet for fremtidig håndtering af de nettoafregnede er udført i samarbejde med flere aktører, og vejledningen til standardiseringen er godkendt i Teknik- og Implementeringsgruppen og i Dialogforum. Standardiseringen betyder, at der fremadrettet er én standard pr. nettoafregningsgruppe, som skal følges i forhold til opsætningen. For nye anlæg skal de nye standardiseringsregler tages i anvendelse fra 1. april Eksisterende anlæg skal være opdateret til den nye standard ved udgangen af Vejledningen Standard for nettoafregningsopsætninger i DataHub findes på Energinet.dk s hjemmeside under DataHub - dokumenter. I nærværende vejledning redegøres for processen for etablering af ekstra målepunkter på nettoafregnede anlæg. Beskrivelsen omfatter netselskaber på det danske elmarked. Dokumentet vil på et senere tidspunkt blive opdateret med processen for elleverandører. Understøttelse af nettoafregningsgruppe 99 er ikke tilgængelig i DataHub-regi før ultimo Q3 2017, hvorfor nærværende dokument ikke omfatter den funktionalitet. 2 Procedure beskrivelse for netselskaber Processen er i korte træk: 1. Identificering af de installationer med nettoafregnede anlæg, der skal have udvidet antallet af målepunkter for at understøtte kravene i markedet. 2. Etablering af Excel-fil og indlæsning til ampop. 3. Tildeling af aftagenummer på målepunkterne i ampop. 4. Verificering af oprettelse / opdatering imod DataHub en. 2.1 Identificering af aktuelle nettoafregnede anlæg De installationer, der er behov for at udvide med flere målepunkter, ud over de der er tildelt i anlægsoprettelsen, udsøges på ampop. Det skal sikres, at der ligger en ampop-record pr. den dato, hvor indlæsningen foretages. Vær opmærksom på, at den dato, der er i ampop, skal være dags dato eller dags dato minus 1 dag. 3/17

4 Processen for etablering af ny pr. dato: - Åben SonWin Billing klienten og udsøg installationen i ampop. - Da pr. dato feltet ikke er redigerbart, markeres Forv. årsforbrug (markeret med rød nedenfor) og der tastes et nyt forbrug ind. Angiv en ny pr. dato (dags dato eller dags dato minus 1 dag) og tryk Gem i funktionslinjen (F3). Husk at rette Forv. Årsforbrug tilbage til oprindelig værdi. Det kræver rettigheder >29 for at opdatere og redigere i skærmbilledet. 2.2 Etablering af Excel-fil og indlæsning til ampop For hver af de nettoafregnede anlæg, der skal udvides, identificeres de relevante målepunkter, der skal oprettes, og de listes i et Excel-ark efter følgende struktur: Filen kan gemmes på lokalt eller på tilgængeligt netværksdrev som Excel-fil. 4/17

5 Kolonnebeskrivelse: Kolonne navn (Excel) Beskrivelse Felttype i Excel Kommentar ConsumptionPointID Installationsnummer Standard (Obligatorisk) EffectiveFromDate Pr. Dato Datofelt (Obligatorisk) PhysicalStatusCode Tilslutningsstatus Standard (Obligatorisk = D03) ParentMPId Parent målepunkt Standard (obligatorisk) MeteringPointID MålepunktsID Standard (Obligatorisk=NULL) MeterID Målernummer Standard (Obligatorisk=NULL) CounterID Tælleværksnummer Standard (Obligatorisk=NULL) MpTypeCode Målepunktstype Standard (Obligatorisk) År-Måned-Dag formatering: Eksempel: D03 - Nyoprettet Aftagenummer på E17 Eksempel: Kolonnen skal eksistere, men uden værdier i rækkerne Kolonnen skal eksistere, men uden værdier i rækkerne. Kolonnen skal eksistere, men uden værdier i rækkerne. Eksempelvis: D06 Der kan kun være tale om oprettelse af målepunktstyperne: D05, D06 og D07 5/17

6 Indlæsningen af Excel-filen i ampop i SonWin foregår efter følgende proces: - Åbn SonWin Billing klienten og udsøg installationen i ampop. - Verificer, at der er en record i ampop på den pr. dato de nye målepunkter indlæses med. - Tryk på Excel-knappen for at åbne indlæsningen af filen. - Vælg stien, hvor Excel-filen er placeret, og marker filen og tryk på Åben. - De målepunkter, der er på det konkrete installationsnummer i Excel-filen, indlæses, og markeres med orange i ampop. o Hvis det konstateres, at de indlæste rækker ikke er korrekte, kan de fjernes igen ved at trykke forespørg i funktionslinjen (F4) (skal naturligvis gøres INDEN der trykkes Gem). - Når det visuelt er verificeret på skærmbilledet, at der er indlæst det forventede antal rækker, trykkes Gem i funktionslinjen (F3) o Rækkerne i ampop vil være orange, fordi de målepunkter, der udvides med, ikke findes i den oprindelige template for anlægget. Dette har ingen betydning for markedskommunikationen. - Når der trykkes Gem, dannes der et målepunktsid ud fra netområdeangivelsen og almindelig tildeling efter løbenummer. Målepunktet sendes som nyoprettet til DataHub. 6/17

7 - Alle de indlæste målepunkter er fysiske, og der skal efterfølgende etableres en måler på installationen, der sikrer, at måleren tilsluttes, og de sidste informationer omkring målernummer og tælleværksnummer opdateres korrekt på ampop. o Måleroprettelsen sker ved at udsøge installationen i amalo. Når der forespørges kommer der en dialog boks op, med de fysiske målepunkter er er oprettet på installationen. o o o o Vælg den måler der skal sættes op. Vælg opgaven opsæt ny måler. Angiv en pr. dato i Aflæsningsdato. Datoen skal være Pr. dato minus 1 dag fra ampop eller senere. Tidslinjen må ikke brydes for så mistes de ekstra oprettede målepunkter i ampop. Udsøg en måler fra lageret, angiv opsat stand og tryk Gem. 7/17

8 3 Elleverandørens håndtering Processen er i korte træk: 1. Identificering af de installationer med nettoafregnede anlæg, hvor netselskabet har udvidet målepunktsstrukturen og etablering af Excel fil til indlæsning. 2. Indlæsning af Excel fil til ampop 3. Genanmodning om pristilknytninger på målepunkterne 4. Gennemførelse af afregning. 3.1 Identificering af aktuelle nettoafregnede anlæg Leverandøren står med den fordel i identificeringen af de nettoafregnede anlæg, der har modtaget udvidelser til målepunktsstrukturen, at de aktivt kan sammenholde modtagne stamdata i mmp med den aktuelle struktur på målepunkter i ampop. For at understøtte denne sammenligning har vi udformet en Reporting Service rapport, der kan sammenholde modtagne stamdata i mmp med den tilhørende ampop og liste alle de installationer med nettoafregnede anlæg, hvor der er mangler, som skal etableres på ampop. Processen er følgende: 8/17

9 - Etabler Reporting service rapporten Ekstra målepunkter med de nødvendige database connections til produktionsmiljøet. - Åben rapporten - Udsøgningen i rapporten sker automatisk når rapporten åbnes. - Alle nettoafregnede anlæg, hvor der er målepunkter repræsenteret i mmp som ikke findes i ampop listes. - Tryk på Excel knappen i Reporting Service rapporten. - Excelfilen dannes med følgende format (Se feltbeskrivelse nedenfor) - Gem udtrækket i Excel fil til lokal sti eller netværksplacering. Kolonne beskrivelse: Kolonne navn (Excel) Beskrivelse Felttype i Excel Kommentar ConsumptionPointID Installationsnumm Standard er (Obligatorisk) EffectiveFromDate Pr. Dato Datofelt (Obligatorisk) PhysicalStatusCode Tilslutningsstatus Standard (Obligatorisk) År-Måned-Dag formatering: Eksempel: D03 - Nyoprettet E22 tilsluttet E23 Afbrudt Eksempel: E22 9/17

10 ParentRelatedMeteringPoi nt Parent målepunkt Standard (obligatorisk) MeteringPointID MålepunktsID Standard (Obligatorisk) Aftagenummer Eksempel: Eksempel: Hvis målepunkt ikke angives i indlæsningen dannes det ved efterfølgende gem på ampop. MeterID Målernummer Standard (Obligatorisk=NUL L) Elmålere er typisk oprettet med målernummer 1-99 Anvendes ved fysiske tilsluttede målepunkter for at angive bindingen til måleren (amal) i SonWin. Hvis målernummer er angivet ved indlæsning skal tælleværksnummer også angives. Hvis målernummeret angivet skal det matche med et oprettet målernummer i amal på installationen og at dette er konfigureret med korrekt målepunktsid (aftagenummer) CounterID Tælleværksnumm er Standard (Obligatorisk=NUL L) Eksempelvis: 1 Anvendes ved fysiske tilsluttede målepunkter for at angive bindingen til 10/17

11 tælleværket (atlv) i SonWin. Hvis tælleværksnummer er angivet ved indlæsning skal målernummer også angives. Hvis tælleværksnummeret angives skal det matche med et oprettet tælleværksnummer i atlv på installationen, og at dette er konfigureret med korrekt målepunktsid (aftagenummer) MpTypeCode Målepunktstype Standard (Obligatorisk) Eksempelvis: D06 Der kan kun være tale om oprettelse af målepunktstyperne: D05, D06 og D Indlæsning af Excel fil til ampop Indlæsningen af Excel filen i ampop i SonWin foregår efter følgende proces: 11/17

12 - Åben SonWin Billing klienten og udsøg installationen i ampop - Der indlæses kun på ét installationsnummer ad gangen. o Hvis der er flere installationsnumre repræsenteres i Excel filen tager SonWin kun det udsnit af installationer, der vedrører den aktuelle ampop du indlæser på. o På leverandørsiden kan målepunkter oprettes med historiske pr. datoer der kan således være flere rækker i Excel filen med samme målepunkt med tilsvarende pr. datoer fra ampop. o Hvis rækker på pr. datoen ikke findes i ampop etableres den forbindelse med indlæsningen. - Tryk på excel knappen for at åbne indlæsningen af filen. - Vælg stien hvor Excel filen er placeret, marker filen og tryk på åben 12/17

13 - De målepunkter der er på det konkrete installationsnummer i Excel filen indlæses og danner nye rækker i ampop. o Målepunktsarten ved indlæsning er altid fysisk. - Indlæsningen medfører IKKE afsendelser til DataHub. Leverandøren er ikke stamdata ansvarlig på målepunktsstrukturen og der sker ingen synkronisering fra ampop over i mmp og videre op til DataHub en. - Når Excel filen er indlæst ændres Målercifre (fra f.eks. 7.0->7 eller 7->7.0) under målerdata på mmp og gemmes. Informationen synkroniseres ind til A, målere og tælleværker oprettes og opdaterer ampop, så målernummer og tælleværksnummer er anført på rækken 3.3 Genanmodning om pristilknytninger på målepunkterne De målepunkter der er indlæst i ampop er nu stamdatamæssigt på plads i relation til den efterfølgende afregning, men de informationer, der tidligere er modtaget på pristilknytninger og potentielt forbrug / tællestande, skal kontrolleres inden afregning kan foretages. Allerede før indlæsningen i Excel filen var målepunktet oprettet i mmp, og der er modtaget priser etableret på målepunktet i mmppris. Priserne kommer imidlertid aldrig korrekt ind igennem DGF-modulet til kontraktoprettelsen i altko hvis ikke etableringen på ampop er korrekt. Derfor er der behov for at foretage genanmodning på de priselementer, der hører til de oprettede målepunkter. Processen for genanmodning efter pristilknytninger er følgende: 13/17

14 - Åben skærmbilledet mopg og udsøg målepunktsid på det nye tilknyttede child målepunkt - Vælg anmodning om prisstamdata og tryk Afsend - Anmodningen og tilhørende svar kan følges på målepunktet i mflow og samlet for al ind og udadgående kommunikation på komlog. 14/17

15 - Når afregningsstamdata modtages retur opdateres mmppris og pristilknytninger synkroniseres ind til afregning i A-skærmbilledet. o Oversigt over modtagne pristilknytninger og tilhørende kontrakter på en given installation ses i altko. 3.4 Gennemførelse af afregning Når målepunktsstrukturen i ampop og de nødvendige kontrakter / pristilknytninger er etableret i altko er grunddata i forhold til installationens afregning på plads. Herefter gælder de gængse forudsætninger for afregningsparathed. I forhold til forbrug for afregningsperioden kan der genanmodes efter tidsserier eller skabelonafregnet forbrug/stand via skærmbilledet manmod. Processen for anmodning er følgende: 15/17

16 - Udfyld søgekriterier med o E73 anmodning om måledata o Afsenderrolle DDQ o Aktør typisk 1 valgmulighed i listen o Type D10 (forbrug/stand) eller E23 (tidsserie) o Periode fra og til For skabelonafregnede modtages data retur der dækker den angivne periode det kan betyde en aflæsning længere tilbage en fradatoen. For timeafregnede fremsendes tidsserier svarende til den angivne periode. - Udfyld Målepunkt fra og til og tryk udsøg i funktionslinjen (F4) - Målepunkter der opfylder søgekriterier ses i listen. - Tryk Send anmodning for at sende afsted til DataHub. - Anmodningen og tilhørende svar kan følges på målepunktet i mflow og samlet for al ind og udadgående kommunikation på komlog. Når datagrundlaget for afregning er komplet kan afregning afvikles vi produktionskørsel i rafr01. Angivelse af datoer, afregningstype og installationsnummer tilpasses den aktuelle kørsel. 16/17

17 17/17

Vejledning Netselskabernes E2E

Vejledning Netselskabernes E2E Vejledning Netselskabernes E2E - Testdata og forudsætninger Reference er Energinet.dk testdrejebog 2.1 af 2. juni 2015 Version: 0.9 Forfatter/Oprettet dato: Rikke Schmidt Jensen;Line Lyke Hansen/2015-04-20

Læs mere

04. AUGUST 2016 KL 16:00

04. AUGUST 2016 KL 16:00 HOTFIX-FRIGIVELSE 04. AUGUST 2016 KL 16:00 Dato Version Forfatter Handling 2016-07-28 1.0 NEU Frigivelse af dokumentet 2016-08-03 1.1 NEU Komponent tilføjet 2016-08-04 1.2 NEU Versionsoversigt opdateret

Læs mere

Vejledning. - Berigelse til Cut-Over. Version historik i afsnit 4 og procesbeskrivelse findes i bilag 1. Nyeste version er:

Vejledning. - Berigelse til Cut-Over. Version historik i afsnit 4 og procesbeskrivelse findes i bilag 1. Nyeste version er: Vejledning - Berigelse til Cut-Over Version historik i afsnit 4 og procesbeskrivelse findes i bilag 1 Nyeste version er: SupplierCentricModel Enrichment Tool 64-bit 1.0.15.690 Version: 1.0 Forfatter/Oprettet

Læs mere

Vejledning. - Rapporter til DGF. Version: 1.0

Vejledning. - Rapporter til DGF. Version: 1.0 Vejledning - Rapporter til DGF Version: 1.0 Forfatter/Oprettet dato: Jesper Nielsen/2014-09-30 Sidst gemt af/dato: JN /2016-02-29 Udskriftdato:2016-02-29 10:31:00 Sonlinc A/S Copyright 2014 Vejledning

Læs mere

18. JULI 2016 KL 16:00

18. JULI 2016 KL 16:00 HOTFIX-FRIGIVELSE 18. JULI 2016 KL 16:00 Dato Version Forfatter Handling 2016-07-12 1.0 LOP Frigivelse af dokumentet 2016-07-13 1.1 LOP Komponent tilføjet 2016-07-18 1.2 NEU Versionsoversigt opdateret

Læs mere

NYT I SONWIN RELEASE NOTES. SONLINC A/S Copyright 2016 PRINCE2 is a registered Trade Mark of the Cabinet Office

NYT I SONWIN RELEASE NOTES. SONLINC A/S Copyright 2016 PRINCE2 is a registered Trade Mark of the Cabinet Office RELEASE NOTES NYT I SONWIN 2016.07 1/8 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Forord 2 Debitorstyring og Kundeservice 3 Det Frie Marked 3.1 Danmark - SonWin Market Server 3.2 Danmark - SonWin Billing 3.3 Nordisk marked

Læs mere

Stil gerne spørgsmål undervejs

Stil gerne spørgsmål undervejs Engrosmodellen og målepunkter Anlægstyper Implementation i ampop Målepunktsmatrice Eksempler på anlæg i ampop Tidslinje Eksempler på tidslinjer Skabelonafregnede nettogrupper Taskforce eksempel Stil gerne

Læs mere

Vejledning. - Rapport: Tidserie korrektioner Engrosmodel (Tidserie korrektioner EM.rdl) Version: 1.0

Vejledning. - Rapport: Tidserie korrektioner Engrosmodel (Tidserie korrektioner EM.rdl) Version: 1.0 Vejledning - Rapport: Tidserie korrektioner Engrosmodel (Tidserie korrektioner EM.rdl) Version: 1.0 Forfatter/Oprettet dato: Jesper Nielsen/2017-03-21 Sidst gemt af/dato: NU /2017-05-31 Udskriftdato:2017-05-31

Læs mere

Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang

Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang 29.04.2015 USS/XSTJ Version 1.3 1. Indledning... 2 2. Proces for kundestyret dataadgang... 2 2.1 Fuldmagtsgivning

Læs mere

Vejledning til WP16-engrosafregning

Vejledning til WP16-engrosafregning Til Netvirksomheder og elleverandører Vejledning til WP16-engrosafregning 12. maj 2016 Klik her for at angive tekst. Version 4.0 Dok. 13/81118-100 Klassificering: Offentlig/Public 1/11 1. WP16-engrosafregning

Læs mere

METODEANMELDELSE FOR ÆNDRINGER TIL FORSKRIFT H1: SKIFT AF ELLEVERANDØR, FLYTNING MV. OG FORSKRIFT H3: AFREGNING AF ENGROSYDELSER OG AFGIFTSFORHODL

METODEANMELDELSE FOR ÆNDRINGER TIL FORSKRIFT H1: SKIFT AF ELLEVERANDØR, FLYTNING MV. OG FORSKRIFT H3: AFREGNING AF ENGROSYDELSER OG AFGIFTSFORHODL Metodeanmeldelse for ændringerne til markedsforskrift H1 og H3 1/6 Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia NOTAT METODEANMELDELSE FOR ÆNDRINGER TIL FORSKRIFT H1: SKIFT AF ELLEVERANDØR, FLYTNING

Læs mere

Notat vedr. principper for cut-over

Notat vedr. principper for cut-over BILG 7 Til Direktørgruppen Notat vedr. principper for cut-over 14. oktober 2014 XVJE/SHR Til Direktørgruppens orientering fremsendes notat, der beskriver principperne for overgangsprocessen (cut-over)

Læs mere

NYT I SONWIN RELEASE NOTES. SONLINC A/S Copyright 2016 PRINCE2 is a registered Trade Mark of the Cabinet Office

NYT I SONWIN RELEASE NOTES. SONLINC A/S Copyright 2016 PRINCE2 is a registered Trade Mark of the Cabinet Office RELEASE NOTES NYT I SONWIN 2016.06 1/23 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Forord 2 Salg og kundeservice 3 Afregning og fakturalayout 3.1 Ændringer til SWIE / DGF 3.2 Ændringer til Billing Client Billing Server 3.3

Læs mere

SWIE. V/ Hanne Frank

SWIE. V/ Hanne Frank SWIE V/ Hanne Frank Agenda Hvordan kommer man i gang med SWIE? Introduktion til SWIE hvorfor en ny afregningsmotor Fordelene: Performance Nye teknologi Ny funktioner lægges ind her Hvordan kommer man i

Læs mere

Migrering og Datakonsistens. V/ Alexander Broholm og Rikke Schmidt Jensen

Migrering og Datakonsistens. V/ Alexander Broholm og Rikke Schmidt Jensen Migrering og Datakonsistens V/ Alexander Broholm og Rikke Schmidt Jensen Agenda Energinet.dk Plan for migrering Stamdata filer til migrering Teknisk setup Succeskriterier og kritiske forhold i forhold

Læs mere

Engrosmodellen Miniguide Håndtering af nettoafregningsgruppe 4 installationer

Engrosmodellen Miniguide Håndtering af nettoafregningsgruppe 4 installationer Til Netvirksomheder Engrosmodellen Miniguide Håndtering af nettoafregningsgruppe 4 installationer 1. december 2015 xvje/phq Dok. 13/81118-98 1/9 1. Baggrund Denne miniguide indeholder en vejledning i,

Læs mere

NYT I SONWIN RELEASE NOTES. SONLINC A/S Copyright 2016 PRINCE2 is a registered Trade Mark of the Cabinet Office

NYT I SONWIN RELEASE NOTES. SONLINC A/S Copyright 2016 PRINCE2 is a registered Trade Mark of the Cabinet Office RELEASE NOTES NYT I SONWIN 2016.10 1/18 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Forord 3 2 Debitorstyring og Kundeservice 3 3 Afregning og fakturalayout 5 3.1 SWIE afregningsmotor 5 3.2 Billing Server 7 3.3 Billing Client

Læs mere

15. SEPTEMBER 2016 KL 16:00

15. SEPTEMBER 2016 KL 16:00 HOTFIX-FRIGIVELSE 15. SEPTEMBER 2016 KL 16:00 Dato Version Forfatter Handling 2016-09-08 1.0 NEU Frigivelse af dokumentet 2016-09-09 1.2 NEU Tilføjet komponenter 2016-09-15 1.3 NEU Opdateret versionsoversigt

Læs mere

Engrosmodellen Miniguide Håndtering af nettoafregningsgruppe 5 installationer

Engrosmodellen Miniguide Håndtering af nettoafregningsgruppe 5 installationer Til Netvirksomheder/elleverandører Engrosmodellen Miniguide Håndtering af nettoafregningsgruppe 5 installationer 24. februar 2016 ACH/XVJE/PHQ Dok. 13/81118-128 1/10 1. Baggrund Denne miniguide indeholder

Læs mere

DATAHUB ENGROSMODEL E2E TEST - VEJLEDNING TIL OPRETTELSE AF PARENT-CHILD RELATIONER

DATAHUB ENGROSMODEL E2E TEST - VEJLEDNING TIL OPRETTELSE AF PARENT-CHILD RELATIONER DATAHUB ENGROSMODEL E2E TEST - VEJLEDNING TIL OPRETTELSE AF PARENT-CHILD RELATIONER 3. marts 2015 Version 1.00 Dok. 13/81170-31 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Dokumentinformation... 3 1.1 Versionsoversigt...

Læs mere

Ændring i vilkår for skift af elleverandør for elproduktionsanlæg

Ændring i vilkår for skift af elleverandør for elproduktionsanlæg Ændring i vilkår for skift af elleverandør for elproduktionsanlæg FebruarJuni 20110 Version 21.0 1.0 2.0 6-6-2010 7-6-2010 30-6-2010 DATE LRO/MAA MBN JHH NAME 1-3-2011 1-3-2011 1-3-2011 DATE LRO ADA LRP

Læs mere

Engrosmodellen: Cut-over

Engrosmodellen: Cut-over Engrosmodellen: Cut-over Hvad er cut-over? Forberedelse Gennemførelse - Opfølgning Cut-over Engrosmodellen Hvad er cut-over? 1. Cut-over dækker overgangen fra nuværende markedsmodel til Engrosmodellen

Læs mere

NYT I SONWIN RELEASE NOTES. SONLINC A/S Copyright 2016 PRINCE2 is a registered Trade Mark of the Cabinet Office

NYT I SONWIN RELEASE NOTES. SONLINC A/S Copyright 2016 PRINCE2 is a registered Trade Mark of the Cabinet Office RELEASE NOTES NYT I SONWIN 2016.08 1/37 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Forord 3 2 Debitorstyring og Kundeservice 3 3 Afregning og fakturalayout 5 3.1 Billing Server 5 3.2 SWIR 6 3.3 SNEX 6 4 Det Frie Marked 6 4.1

Læs mere

Opgavestyring. TimePlus version 2013

Opgavestyring. TimePlus version 2013 version 2013 Opgavestyring 1 Opgavestyring... 2 1.1 /tilpasning/opgavestyring/opgavetyper... 2 1.2 /tilpasning/opgavestyring/erklæringstyper... 4 1.3 /tilpasning/parametre... 5 1.4 Debitor/kartotek/debitorPlus

Læs mere

NYT I SONWIN RELEASE NOTES. SONLINC A/S Copyright 2017 PRINCE2 is a registered Trade Mark of the Cabinet Office

NYT I SONWIN RELEASE NOTES. SONLINC A/S Copyright 2017 PRINCE2 is a registered Trade Mark of the Cabinet Office RELEASE NOTES NYT I SONWIN 2017.04 1/62 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Forord 3 2 Erfa-opgaver og andre nyudviklingsopgaver 3 3 Projekt Drift-stabilisering : 4 3.1 Område (1) Stabilitet af MP-struktur, Sync og

Læs mere

DataHub Ændringer i forskrifter m.m.

DataHub Ændringer i forskrifter m.m. DataHub Ændringer i forskrifter m.m. Preben Høj Larsen Detailmarked & Markedsdrift DataHub Ændringer i forskrifter m.m. Ændringer: Forskrifter Måleansvar Stamdataansvar Lidt Teknik ID er for målepunkter

Læs mere

Håndtering af nettoafregnere i DataHub'en

Håndtering af nettoafregnere i DataHub'en Til Migreringsgruppen 29. februar 2012 PHQ Håndtering af nettoafregnere i DataHub'en Afregningsgrundlag for nettoafregnere - Forbrugs MP, Produktions MP og evt. uktions MP - bestemmes i DataHub'en som

Læs mere

SIKKERHEDSGUIDE NØDUDGANGE HJERTESTARTER SAMLINGSSTED

SIKKERHEDSGUIDE NØDUDGANGE HJERTESTARTER SAMLINGSSTED SIKKERHEDSGUIDE NØDUDGANGE HJERTESTARTER SAMLINGSSTED TEKNIK- OG IMPLEMENTERINGSGRUPPEMØDE Energinet, 13. december 2018 Teknik- og implementeringsgruppemøde 13. december 2018 INDLEDNING DataHub er en del

Læs mere

Datamigreringsstrategi Engrosmodellen

Datamigreringsstrategi Engrosmodellen Datamigreringsstrategi Engrosmodellen Et overblik over metode og proces Ver. 2.0 Maj 2014 DOK NR 13/100808-1 1 Migreringsstrategi Sikre at nuværende funktionalitet i Datahub forbliver uændret frem til

Læs mere

HOFTEALLOPLASTIK - DATAUDTRÆK OG IMPORT TIL EXCEL

HOFTEALLOPLASTIK - DATAUDTRÆK OG IMPORT TIL EXCEL HOFTEALLOPLASTIK - DATAUDTRÆK OG IMPORT TIL EXCEL Når man er logget på KMS systemet, vælges Dataudtræk under punktet Vælg modul, hvorefter der klikkes på Gå til: På næste side klikkes på knappen Opret:

Læs mere

Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang

Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang 14.04.2015 USS/XSTJ Version 1.2. 1. Indledning... 2 2. Proces for kundestyret dataadgang... 2 2.1 Fuldmagtsgivning

Læs mere

NYT I SONWIN RELEASE NOTES. SONLINC A/S Copyright 2016 PRINCE2 is a registered Trade Mark of the Cabinet Office

NYT I SONWIN RELEASE NOTES. SONLINC A/S Copyright 2016 PRINCE2 is a registered Trade Mark of the Cabinet Office RELEASE NOTES NYT I SONWIN 2016.12 1/16 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Forord 3 2 Erfa-opgaver og andre større nyudviklingsopgaver 3 3 Vigtige ændringer til SonWin 8 3.1.NET konvertering 8 3.2 Afregning og fakturalayout

Læs mere

Teknik & implementeringsmøde 2 7. November november 2016 Teknik- og implementeringsgruppemøde 2 1

Teknik & implementeringsmøde 2 7. November november 2016 Teknik- og implementeringsgruppemøde 2 1 Teknik & implementeringsmøde 2 7. November 2016 7. november 2016 Teknik- og implementeringsgruppemøde 2 1 Agenda 1 Referat fra sidste møde 2 2 Actionliste 3 3 Releaseplan og kendte fejl 4 4 Orientering:

Læs mere

GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform. Brugervejledning 1.0

GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform. Brugervejledning 1.0 GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform Brugervejledning 1.0 Indhold 1 Indledning... 5 2 Opsætning af GIS grænseflade til kreditor indlæsning... 5 2.1 Oprettelse af en datastrøm... 7 2.2 Filsystem...

Læs mere

Engrosmodel Markedshåndtering. V/ Line Lykke Hansen & Rikke Schmidt Jensen

Engrosmodel Markedshåndtering. V/ Line Lykke Hansen & Rikke Schmidt Jensen Engrosmodel Markedshåndtering V/ Line Lykke Hansen & Rikke Schmidt Jensen Agenda 1. Afskaffelse af forsyningspligt 2. Gennemgang af et målepunkts livscyklus: Oprettelse Tilflytning af elleverandør/(kunde)

Læs mere

Vejledning til WP16-engrosafregning

Vejledning til WP16-engrosafregning Til Netvirksomheder og elleverandører Vejledning til WP16-engrosafregning 9. december 2015 xvje/ach Version 1.0 Dok. 13/81118-100 Klassificering: Offentlig/Public 1/9 1. WP16-engrosafregning Formålet med

Læs mere

TEKNIK- OG IMPLEMENTERINGSMØDE 11. April 2018

TEKNIK- OG IMPLEMENTERINGSMØDE 11. April 2018 TEKNIK- OG IMPLEMENTERINGSMØDE 11 April 2018 Teknik- og implementeringsgruppen, møde 16. april 2018 16. april 2018 1 VELKOMMEN Teknik- og implementeringsgruppen, møde 16. april 2018 16. april 2018 2 AKTION

Læs mere

Håndtering af nettoafregnere i DataHub'en

Håndtering af nettoafregnere i DataHub'en Til Netvirksomhederne Elleverandører til orientering 16. september 2013 PHQ Håndtering af nettoafregnere i DataHub'en Afregningsgrundlag for nettoafregnere - Forbrugs MP, Produktions MP og evt. uktions

Læs mere

Engrosmodellen Miniguide Håndtering af nettoafregningsgruppe 4 installationer

Engrosmodellen Miniguide Håndtering af nettoafregningsgruppe 4 installationer Til Netvirksomheder/elleverandører Engrosmodellen Miniguide Håndtering af nettoafregningsgruppe 4 installationer 24. februar 2016 ACH/XVJE/PHQ Dok. 13/81118-131 1/11 1. Baggrund Denne miniguide indeholder

Læs mere

NYT I SONWIN RELEASE NOTES. SONLINC A/S Copyright 2017 PRINCE2 is a registered Trade Mark of the Cabinet Office

NYT I SONWIN RELEASE NOTES. SONLINC A/S Copyright 2017 PRINCE2 is a registered Trade Mark of the Cabinet Office RELEASE NOTES NYT I SONWIN 2017.02 1/18 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Forord 3 2 Erfa-opgaver og andre større nyudviklingsopgaver 3 3 Øvrige ændringer til SonWin 5 3.1 HP01 Vedligeholdelse af målepunkt 5 3.2 HP02

Læs mere

Aktørtest. GO-Live 01 juni 2015 kl. 10:00. Mogens Juul

Aktørtest. GO-Live 01 juni 2015 kl. 10:00. Mogens Juul Aktørtest GO-Live 01 juni 2015 kl. 10:00 Mogens Juul 1 Datahub 2 End2End (EngrosModel) Datahub 2 End2End har været i pilot drift med IT-leverandører og pilot-kunder siden 1. november 2014. Den 1. juni

Læs mere

Engrosmodellen. Teknik- og implementeringsgruppen. Møde April

Engrosmodellen. Teknik- og implementeringsgruppen. Møde April Engrosmodellen Teknik- og implementeringsgruppen Møde 33 19. April 2016 14-15488-80 1 Agenda 1. Referat fra sidste møde 2. Status engrosmodellen 3. Elvarmemotor forslag til håndtering af skæve aflæsninger

Læs mere

Oktober 2013 HLG/XIGA. Opstartsvejledning ATS Engros 1/12

Oktober 2013 HLG/XIGA. Opstartsvejledning ATS Engros 1/12 Oktober 2013 HLG/XIGA Opstartsvejledning ATS Engros 1/12 1. ATS Engros vejledning for aktører Formålet med dette dokument er at beskrive, hvordan du kommer i gang med at anvende ATS til test af certifikat

Læs mere

Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale

Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale Sidst opdateret d.19/11-2008 Forord... 3 Hvad er TDC IP Telefoni Scale?... 3 Scale administratorens opsætning af tjenesten efter levering... 4 Opsætning

Læs mere

Kort om indlæsning af excel filer til budgetkladder i Navision

Kort om indlæsning af excel filer til budgetkladder i Navision Kort om indlæsning af excel filer til budgetkladder i Navision Hovedproceduren er 1. I excel dannes en fil med en bestemt kolonnerækkefølge 2. Denne fil gemmes som semikolonsepareret fil (CSV MSDOS) 3.

Læs mere

Dialogforum Engrosmodellen

Dialogforum Engrosmodellen Dialogforum Engrosmodellen Møde 11 2. oktober 2014 Dato - Dok.nr. 1 Agenda 1. Referat fra sidste møde 2. Status på projektet (1) Tids- og aktivitetsplan Forskrifter og BRS nyeste udgaver Leveranceplan

Læs mere

Til. Tillæg til BRS-Guide for teknisk fusion af netvirksomheder og sammenlægning af netområder

Til. Tillæg til BRS-Guide for teknisk fusion af netvirksomheder og sammenlægning af netområder Til Tillæg til BRS-Guide for teknisk fusion af netvirksomheder og sammenlægning af netområder Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 1.2 Begrebsdefinitioner... 3 2. Generelt om fusioner/sammenlægninger...

Læs mere

Introduktion til Engrosmodellen

Introduktion til Engrosmodellen Introduktion til Engrosmodellen Juni 2015 1 Formålet med Engrosmodellen - Fremme konkurrencen på elmarkedet - Elleverandører vil få den primære kontakt til kunderne - Kunder vil kun modtage elregning fra

Læs mere

Metodeanmeldelse af forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold

Metodeanmeldelse af forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold Til Sekretariatet for Energitilsynet Metodeanmeldelse af forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold MAC/USS September 2015 September 2015 Dok. 15-08076-4 1/15 Indholdsfortegnelse Kapitel

Læs mere

Eksterne Sundhedsinstitutioners import af sundhedsenheder til SOR

Eksterne Sundhedsinstitutioners import af sundhedsenheder til SOR Eksterne Sundhedsinstitutioners import af sundhedsenheder til SOR Vedrører Sundhedsvæsenets organisationsregister, SOR version 1.2.1 30. januar 2009. Indhold 1 Introduktion 1 2 Forudsætninger 1 2.1 SKS-SHAK

Læs mere

Document Capture for Microsoft Dynamics NAV. Ændringslog og opgraderingsnoter version 3.01

Document Capture for Microsoft Dynamics NAV. Ændringslog og opgraderingsnoter version 3.01 Document Capture for Microsoft Dynamics NAV Ændringslog og opgraderingsnoter version 3.01 INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle ændringer... 3 Klassisk Klient... 5 Rollebaseret klient & server... 6 Webgodkendelse...

Læs mere

NYT I SONWIN RELEASE NOTES. SONLINC A/S Copyright 2017 PRINCE2 is a registered Trade Mark of the Cabinet Office

NYT I SONWIN RELEASE NOTES. SONLINC A/S Copyright 2017 PRINCE2 is a registered Trade Mark of the Cabinet Office RELEASE NOTES NYT I SONWIN 2017.05 1/38 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Forord 3 2 Erfa-opgaver og andre større nyudviklingsopgaver 3 3 Projekt Drift-stabilisering 3 3.1 Område (1) Stabilitet af MP-struktur, Sync

Læs mere

Forretningsprocesser for det danske elmarked. (EDI guide - BRS'ere)

Forretningsprocesser for det danske elmarked. (EDI guide - BRS'ere) Forretningsprocesser for det danske elmarked (EDI guide - BRS'ere) Marts 2011 2012 Version 2.0 2.1 1.0 4-6-2010 24-6-2010 30-6-2010 DATE BOO MBN JHH NAME 2.0 2.1 02-2012 03-2 02-2011 02-2011 03-2011 DATE

Læs mere

Engrosmodellen Miniguide Håndtering af nettoafregningsgruppe 6 installationer

Engrosmodellen Miniguide Håndtering af nettoafregningsgruppe 6 installationer Til Netvirksomheder Engrosmodellen Miniguide Håndtering af nettoafregningsgruppe 6 installationer 20. juni 2015 xvje/phq/uss Dok. 13/81118-71 1/7 Håndtering af installationer i nettoafregningsgruppe 6

Læs mere

Metodeanmeldelse af Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv.

Metodeanmeldelse af Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. Til Sekretariatet for Energitilsynet Metodeanmeldelse af Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. HBK/SHR September 2015 September 2015 Dok. 15-08076-5 1/8 Indholdsfortegnelse Kapitel 3. Generelle

Læs mere

Engrosmodellen: Stamdata, måledata og afregning

Engrosmodellen: Stamdata, måledata og afregning Engrosmodellen: Stamdata, måledata og afregning Forskrift I: Stamdata Forskrift D1: Afregningsmåling Forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold 1 Formålet med uddannelsesdagen 1 2 Indsigt

Læs mere

SONWIN SERVER NETSXML

SONWIN SERVER NETSXML INSTALLATIONSVEJLEDNING SONWIN SERVER NETSXML 1/11 VERSIONSHISTORIK Dato Version Forfatter Handling 2016-09-30 1.0 VIC Dokument oprettet. 2016-10-14 1.1 SRA Tilrettet Bygget med SonWin Server NetsXML 2.33.2629.908

Læs mere

Brugermanual - Stamdata

Brugermanual - Stamdata Brugermanual - Stamdata Energinet.dk 0 DataHub support: Datahub@energinet.dk Tlf. 7022 2810 DataHub Stamdata Klik på nedenstående link eller tilføj det i Internet Explorer (Chrome, Firefox eller Safari)

Læs mere

Quickguide til ansøgning om solcelletilskud Oktober 2015

Quickguide til ansøgning om solcelletilskud Oktober 2015 Quickguide til ansøgning om solcelletilskud Oktober 2015 Denne tjekliste gælder kun for private boliger som søger om tilskud (Underpulje 2). Bemærk at ansøgningen skal være fyldestgørende, for at den kommer

Læs mere

Brugermanual - Stamdata

Brugermanual - Stamdata Brugermanual - Stamdata Energinet.dk 0 DataHub support: Datahub@energinet.dk Tlf. 7022 2810 DataHub Stamdata Klik på nedenstående link eller tilføj det i Internet Explorer (Chrome, Firefox eller Safari)

Læs mere

VEJLEDNING TIL SELVBETJENING - REGISTRERING AF SERVICEBESØG

VEJLEDNING TIL SELVBETJENING - REGISTRERING AF SERVICEBESØG 1/9 VEJLEDNING TIL SELVBETJENING - REGISTRERING AF SERVICEBESØG Energinet Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia +45 70 10 22 44 ve@energinet.dk VAT no. 28 98 06 71 Dato: 26/4 2017 HAH Indholdsfortegnelse

Læs mere

TEKNIK- OG IMPLEMENTERINGSMØDE 5. Maj 2017

TEKNIK- OG IMPLEMENTERINGSMØDE 5. Maj 2017 TEKNIK- OG IMPLEMENTERINGSMØDE 5 Maj 2017 Teknik- og implementeringsgruppemøde 5 4. maj 2017 1 VELKOMMEN Teknik- og implementeringsgruppemøde 5 4. maj 2017 2 1 Teknik- og implementeringsgruppemøde 5 Actionlisten

Læs mere

Forretningsprocesser for det danske elmarked. (EDI guide - BRS)

Forretningsprocesser for det danske elmarked. (EDI guide - BRS) * Forretningsprocesser for det danske elmarked (EDI guide - BRS) Engrosmodel version Version 3.7.0 1. juni 2016 3.6.0 Baseline version 3.6.1 Revideret version primært flexafregning 3.6.2 Revideret version

Læs mere

I stedet for at oprette en masse medlemmer, er det muligt at importere disse når bare nogle enkle spilleregler overholdes.

I stedet for at oprette en masse medlemmer, er det muligt at importere disse når bare nogle enkle spilleregler overholdes. I stedet for at oprette en masse medlemmer, er det muligt at importere disse når bare nogle enkle spilleregler overholdes. Sidst i denne vejledning er vist et Excel dokument som det KAN se ud. Ligesom

Læs mere

Engrosmodellen. Dialogforum 21. marts Møde

Engrosmodellen. Dialogforum 21. marts Møde Engrosmodellen Dialogforum 21. marts 2016 Møde 28 14-15485-68 1 Agenda 1. Referat fra sidste møde 2. Status parathedsparametre 3. Risikovurdering 4. Indstilling til KSED 5. Eventuelt 14-15485-68 2 Opfølgning

Læs mere

LinkGRC. Dokumenter. Brugermanual

LinkGRC. Dokumenter. Brugermanual Brugermanual 1 INDHOLD 1. Navigation 2. Dashboard 3. 4. Support 2 NAVIGATION 1 På forsiden finder du dine installerede moduler i LinkGRC løsningen og du kan her vælge hvilket modul du ønsker at arbejde

Læs mere

Kommissorium for Arbejdsgruppe Datakvalitet

Kommissorium for Arbejdsgruppe Datakvalitet Kommissorium for Arbejdsgruppe Datakvalitet Engrosmodellen 1 Kommissorium - Datakvalitet I forbindelse med Engrosmodel projektet etableres en ekspertgruppe med deltagere fra, udvalgte aktører og it-leverandører

Læs mere

Vejledning til indberetning af elever på frie grundskoler pr. 5. september 2015 til beregning af efterregulering 2015 og driftstilskud 2016 Indhold

Vejledning til indberetning af elever på frie grundskoler pr. 5. september 2015 til beregning af efterregulering 2015 og driftstilskud 2016 Indhold Vejledning til indberetning af elever på frie grundskoler pr. 5. september 2015 til beregning af efterregulering 2015 og driftstilskud 2016 Indhold Fil-indberetning... 3 Opbygning af oplysningsskemaet...

Læs mere

Dialogforum. Møde September 2016

Dialogforum. Møde September 2016 Dialogforum Møde 1 1. September 2016 1 Dagsorden 10:00 10:15 10:30 10:35 10:50 11:20 11:30 12:00 12:15 0. Velkomst og konstituering 1. Rapportering: Drift & marked a) Datahub Driftsrapport b) Datahub Markedsrapport

Læs mere

METODEANMELDELSE AF FLEXAFREGNING D. 4. SEPTEMBER 2015 (BILAG 2)

METODEANMELDELSE AF FLEXAFREGNING D. 4. SEPTEMBER 2015 (BILAG 2) Bilag 2 - Metodeanmeldelse af flexafregning d. 4. september 2015 1/9 Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia NOTAT METODEANMELDELSE AF FLEXAFREGNING D. 4. SEPTEMBER 2015 (BILAG 2) +45 70 10 22

Læs mere

TEKNIK- OG IMPLEMENTERINGSMØDE 8. Oktober 2017

TEKNIK- OG IMPLEMENTERINGSMØDE 8. Oktober 2017 TEKNIK- OG IMPLEMENTERINGSMØDE 8 Oktober 2017 Teknik- og implementeringsgruppemøde 8 26. Oktober 2017 1 1 Velkomst 2 Actionlisten 3 15-månederskorrektionsafregning 4 Tidsdifferentierede priser 5 Flexafregning

Læs mere

Forretningsprocesser for det danske elmarked. (EDI guide - BRS'ere)

Forretningsprocesser for det danske elmarked. (EDI guide - BRS'ere) Forretningsprocesser for det danske elmarked (EDI guide - BRS'ere) 02. September 2013 Final Draft Version 3.0 DATE NAME DATE NAME DATE NAME DATE REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED XXXXX-XX

Læs mere

Indlæsning af tilskud fra UVM

Indlæsning af tilskud fra UVM Indlæsning af tilskud fra UVM Brugervejledning version 1.0 Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Download bogføringskladde fra brevportalen... 3 Gem regneark på din arbejdsplads... 3 Bearbejdning

Læs mere

Engrosmodellen. Teknik- og implementeringsgruppen. Møde maj

Engrosmodellen. Teknik- og implementeringsgruppen. Møde maj Engrosmodellen Teknik- og implementeringsgruppen Møde 34 18. maj 2016 14-15488-83 1 Agenda 1. Referat fra sidste møde 2. Action-listen 3. Status på projektet 4. Evt. udfordringer i relation til engrosafregning

Læs mere

Sonofon Erhverv. Kom godt i gang. med SMS fra Outlook Brugervejledning. 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober

Sonofon Erhverv. Kom godt i gang. med SMS fra Outlook Brugervejledning. 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober Sonofon Erhverv Kom godt i gang med SMS fra Outlook Brugervejledning 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober Grundlæggende funktionalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS, MMS og fax

Læs mere

E2E DATAHUB ENGROSMODEL, TESTDREJEBOG

E2E DATAHUB ENGROSMODEL, TESTDREJEBOG E2E DATAHUB ENGROSMODEL, TESTDREJEBOG - MÅLEOPERATØR 19. oktober 2015 Version 2.2 Dok. 13/81170-19 1/67 Indholdsfortegnelse 1. Dokumentinformation... 6 1.1 Versionsoversigt... 6 1.2 Reference til baggrundsdokumenter...

Læs mere

Kom godt i gang med SMS fra Outlook

Kom godt i gang med SMS fra Outlook Grundlæggende funktionalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS, MMS og fax fra Outlook. Programmet er integreret med din personlige Outlook-kontaktliste, og gør afsendelse af meddelelser

Læs mere

Engrosmodellen. Dialogforum 17-12-2014 14/15485-20 17-12-2014 1

Engrosmodellen. Dialogforum 17-12-2014 14/15485-20 17-12-2014 1 Engrosmodellen Dialogforum 17-12-2014 17-12-2014 1 Agenda 1. Referat fra sidste møde 2. Kort status på projektet 3. Status på love og bekendtgørelser 4. Tilbagemelding fra teknik- og implementeringsgruppens

Læs mere

Avanceret kampagnestyring

Avanceret kampagnestyring Indlæsning af egne kampagner:... 1 Prioritering af kampagner... 3 Arbejdsgangen er følgende:... 3 Mere om RET:... 4 Kampagne numre:... 4 Rapportudskrivning af kampagner:... 4 Udskriv prismærker for en

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

2013 Netcompany A/S Netcompany A/S Grønningen København K Tlf Side 1

2013 Netcompany A/S Netcompany A/S Grønningen København K Tlf Side 1 : E.ON Danmark E.ON er et af verdens største privatejede energiselskaber, der dagligt betjener ca. 5 millioner europæiske kunder. E.ON Danmark har aktiviteter inden for handel med el og gas samt teknisk

Læs mere

Teknik- & implementeringsmøde 3

Teknik- & implementeringsmøde 3 Teknik- & implementeringsmøde 3 19. december 2016 19. december 2016 Teknik- og implementeringsgruppemøde 3 1 Agenda 1 Actionliste 3 2 Releaseplan og kendte fejl 4 3 Orientering: Projekter 5 4 Orientering:

Læs mere

Brugervejledning NN Markedsdata for ectrl

Brugervejledning NN Markedsdata for ectrl Brugervejledning NN Markedsdata for ectrl ectrl giver med NN markedsdata let adgang til at oprette kunder, leverandører og kundeemner med opdaterede informationer og til at lave en opdatering af eksisterende

Læs mere

GeoGIS2020. Installation. Udkast. Revision: 1 Udarbejdet af: BrS Dato: Kontrolleret af: Status: Løbende Reference: Godkendt af:

GeoGIS2020. Installation. Udkast. Revision: 1 Udarbejdet af: BrS Dato: Kontrolleret af: Status: Løbende Reference: Godkendt af: GeoGIS2020 Installation Udkast Revision: 1 Udarbejdet af: BrS Dato: 2015.08.31 Kontrolleret af: Status: Løbende Reference: Godkendt af: 1. GENERELT Side 2 af 16 Side 3 af 16 2. DOWNLOAD OG INSTALLATION

Læs mere

Indhold. Håndtering af produktionsmålepunkter i DataHub en. 1. Generelt vedr. notatet... 2

Indhold. Håndtering af produktionsmålepunkter i DataHub en. 1. Generelt vedr. notatet... 2 Håndtering af produktionsmålepunkter i DataHub en Indhold 1. Generelt vedr. notatet... 2 2. Oprettelse af produktions... 3 2.1 Produktions (ingen nettoafregning)... 3 2.2 Nettoafregnet produktions (ekskl.

Læs mere

Document Capture til Microsoft Dynamics NAV. Quick Guide til RTC version 3.50

Document Capture til Microsoft Dynamics NAV. Quick Guide til RTC version 3.50 Document Capture til Microsoft Dynamics NAV Quick Guide til RTC version 3.50 INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion... 3 Basisopsætning... 4 Indlæsning af standard opsætning... 4 Opdatering af standard opsætning...

Læs mere

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 3456.78 123456 TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du i gang Side 4 Oprette nye varer Side 5 Ændre eksisterende

Læs mere

NYT I SONWIN RELEASE NOTES. SONLINC A/S Copyright 2016 PRINCE2 is a registered Trade Mark of the Cabinet Office

NYT I SONWIN RELEASE NOTES. SONLINC A/S Copyright 2016 PRINCE2 is a registered Trade Mark of the Cabinet Office RELEASE NOTES NYT I SONWIN 2016.09 1/29 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Forord 3 2 Debitorstyring og Kundeservice 3 3 Afregning og fakturalayout 5 3.1 Billing Server 9 3.2 SWIR 9 3.3 SNEX 9 4 Det Frie Marked 9 4.1

Læs mere

DRFLive - dynamisk visning af resultater fra DRF Stævnesystem

DRFLive - dynamisk visning af resultater fra DRF Stævnesystem DRFLive - dynamisk visning af resultater fra DRF Stævnesystem Resumé: Beskrivelse af program (DRFLive) til dynamisk visning af resulter fra DRF Stævnesystem Forfatter: Claus Hulstrøm Dato: 15. januar 2010

Læs mere

NETS XML. V/ Søren Rasmussen Jesper Nielsen

NETS XML. V/ Søren Rasmussen Jesper Nielsen NETS XML V/ Søren Rasmussen Jesper Nielsen Agenda Præsentation af Nets XML- projektet. Projektets formål, grundlag og plan Status Opgaven hos selskaberne (test og idriftsættelse) Løsning Teknik BS layout

Læs mere

WinDCCD Brugervejledning. Indhold. Adgangskontrol...2

WinDCCD Brugervejledning. Indhold. Adgangskontrol...2 Indhold Adgangskontrol...2 WinDCCD Hovedmenu...3 Information på tværs...3 Opret generel information...3 Slet generel information...3 Patienter...4 Patienter...4 Sådan filtrerer du data...4 Sådan redigerer

Læs mere

METODEANMELDELSE FOR ÆNDRINGERNE TIL MARKEDSFORSKRIFT D1, F1, H1, H2, H3 OG I

METODEANMELDELSE FOR ÆNDRINGERNE TIL MARKEDSFORSKRIFT D1, F1, H1, H2, H3 OG I Metodeanmeldelse for ændringerne til markedsforskrift D1, F1, H1, H2, H3 og I 1/14 Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia NOTAT METODEANMELDELSE FOR ÆNDRINGERNE TIL MARKEDSFORSKRIFT D1, F1,

Læs mere

Radio menuen I dag er stort set alle nye vandmålere, der opsættes, radiomålere.

Radio menuen I dag er stort set alle nye vandmålere, der opsættes, radiomålere. Radio menuen 11.1 11. RADIO MENUEN Generelt I dag er stort set alle nye vandmålere, der opsættes, radiomålere. Det betyder, at målervisninger fra disse radiomålere bliver hentet ind i et IT-system via

Læs mere

Forretningsprocesser for det danske elmarked. (EDI guide - BRS)

Forretningsprocesser for det danske elmarked. (EDI guide - BRS) * Forretningsprocesser for det danske elmarked (EDI guide - BRS) Engrosmodellen baseline version Version 3.6.2 11. november 2015 3.6.0 Baseline version 3.6.1 Revideret version primært flexafregning 3.6.2

Læs mere

Herudover skal der benyttes DSM opgaveplanlægger.

Herudover skal der benyttes DSM opgaveplanlægger. Salgskanal Integration til Maskintorvet Nedenstående vejledning beskriver, hvorledes maskiner kan sættes til salg på Maskintorvet.dk, og det beskrives også, hvorledes data indmeldt på maskiner via Maskinbladets

Læs mere

Delfi Connect / Delfi Com

Delfi Connect / Delfi Com Scanning med Delfi scanner Ved hjælp af Delfi scanner (ex memor, Delfi Nova eller Lynx) er det muligt at scanne reservedele til: Serviceordrer Salgsordrer Indkøbskladde Lageroptælling/status Tidsregistrering

Læs mere

Radio menuen I dag er stort set alle nye vandmålere, der opsættes, radiomålere.

Radio menuen I dag er stort set alle nye vandmålere, der opsættes, radiomålere. Radio menuen 11.1 11. RADIO MENUEN Generelt I dag er stort set alle nye vandmålere, der opsættes, radiomålere. Det betyder, at målervisninger fra disse radiomålere bliver hentet ind i et IT-system via

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL SYSTEMET LBF STAMDATA

BRUGERVEJLEDNING TIL SYSTEMET LBF STAMDATA BRUGERVEJLEDNING TIL SYSTEMET LBF STAMDATA FOR ALMENE BOLIGER Indledning... 1 Overblik... 1 Brug af søgefunktionaliteten... 3 A - Gruppering af data... 3 B - Søgning... 4 C - Begrænsning på organisationstyper...

Læs mere

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Administration og brugen af hjemmesidens funktioner

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Administration og brugen af hjemmesidens funktioner Vejledning til LetRegnskab.dk Årsrapport Administration og brugen af hjemmesidens funktioner Version 2010.02 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Log in 4 Vedligeholdelse af stamoplysninger

Læs mere

Håndtering af prisfiler fra Mekonomen

Håndtering af prisfiler fra Mekonomen Håndtering af prisfiler fra Mekonomen Når der er prisopdateringer fra Mekonomen, vil du modtage en mail med prisfilerne vedhæftet. I denne modtagne mail fra Mekonem vil der være en kort beskrivelse af,

Læs mere