Engrosmodel Markedshåndtering. V/ Line Lykke Hansen & Rikke Schmidt Jensen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Engrosmodel Markedshåndtering. V/ Line Lykke Hansen & Rikke Schmidt Jensen"

Transkript

1 Engrosmodel Markedshåndtering V/ Line Lykke Hansen & Rikke Schmidt Jensen

2 Agenda 1. Afskaffelse af forsyningspligt 2. Gennemgang af et målepunkts livscyklus: Oprettelse Tilflytning af elleverandør/(kunde) Tilslutning Leverandørskift Afbrydelse og genåbning Fraflytning (kunde) Leveranceophør (fraflytning elleverandør/(kunde)) Leverandørskift med kort varsel Nedlæggelse 3. Spørgsmål?

3 Afskaffelse af forsyningspligten Forsyningspligten udgår med undtagelse af få områder hvor den stadig er gældende indtil 2016 Forsyningspligten erstattes af en leverancepligt Med leverancepligten indføres hæftelse En leverandør kan med leverancepligten komme til at hæfte for forbrug + gebyrer + tariffer på et målepunkter hvor der IKKE er en kunde der kan gennemfaktureres. Der kan altså være tale om 2 hæftelser; en kundens hæftelse, og en elleverandøres hæftelse på et målepunkt. Det er elleverandørens eget ansvar at sørge for at der er en kunde at gennemfakturerer til. Hvis ikke de finder en, hæfter de selv!

4 Afskaffelse af forsyningspligten Påvirker forskrift H1 og C1. Påvirker dermed følgende BRS er:

5

6 Afskaffelse af forsyningspligt Hvornår kan ændringerne endeligt vedtages? 4. kvartal 2013 Forskrifterne opdateres 1. og 2. kvartal 2014 Høringsfrist Metode anmeldelse sommeren 2014 Lovforslag + imødekommelse af ændringsønsker Metodegodkendelse Slut 2014 BRS er baselines 1/4 RSM er baselines 1/5 Forskrifter ang. afskaffelse af forsyningspligt vedtages først i 3. eller 4. kvartal af Baselines 1/6.

7 Målepunktets livs cyklus Oprettelse af nyoprettet MP Tilflytning (kunde) Tilslutning af nyoprettet MP Leverandørskift Afbrydelse og genåbning Fraflytning (kunde) Leveranceophør Leverandørskift med kort varsel Nedlæggelse Baggrund: Nyeste forskrift H1 revideret udgave fra uge 12 Nyeste BRS (version 3.5) + konklusioner fra arbejdsgruppemøde 25. og 26. marts 2014

8 Oprettelse af nyoprettet MP Tilflytning (kunde) Tilslutning af nyoprettet MP Leverandørskift Afbrydelse og genåbning Fraflytning (kunde) Leveranceophør Leverandørskift med kort varsel Nedlæggelse

9 Oprettelse af målepunkt (Net) BRS: BRS-004 Oprettelse af målepunkt Starttilstand: Netselskabet opretter et målepunkt i sit system (underforstået: status nyoprettet) Sluttilstand: DataHub en godkender eller afviser oprettelsen Principielle ændringer: Målepunkter kan ikke længere oprettes som status tilsluttet. KUN nyoprettet. Netselskabet opretter målepunktet uden en kunde dvs. kunde ukendt sættes automatisk på i DataHub en. Der kan ikke tilsluttes før der er en elleverandør der har vundet målepunktet. Indtil der er en elleverandør i DataHub en har elleverandørstatus i DataHub en status inaktiv. Målepunkter tilknyttes automatisk relevante afgifter og energinet.dk s tariffer ved oprettelse. Det er efterfølgende elleverandørens ansvar at kontrollere og vedligeholde disse indtil hæftelsens ophører

10 Oprettelse af målepunkt (Net) Forudsætninger for målepunkter ved oprettelsen: Alle målepunkter i Parent / Child-forholdet skal oprettes. Rækkefølgen er vigtig! Hver parent og child skal oprettes med en målepunktstype (E17, E18, E20, D01, D04, D08 osv.) Det er muligt at ændre målepunktstypen efter oprettelse, men kun så længe der ikke er en elleverandør på målepunktet (dvs. indtil der er lavet en tilflytning i områder uden forsyningspligt) Til ethvert afregningsrelevant målepunkt skal der tilknyttes en målepunktsart (fysisk, virtuelt eller beregnet) som viser hvordan forbruget på målepunktet er fremkommet.

11 SonWin håndtering Mulighed for at oprette målepunkter i det nye skærmbillede Fremsende oprettelse af målepunkt inden man har data til at oprette i SonWin Billing. Angivelse af parent / child Mulighed for oprettelse af virtuelle og beregnede målepunkter (foruden fysiske målepunkter som man kan i dag) Når målepunkterne er klar til oprettelse i SonWin Billing kan der trækkes oplysningerne fra det nye skærmbillede via aopret, aedisaml og ainst/amal/atlv.

12 OBS! Der en STOR datavask/datamigrerings-opgave for især netselskaberne forbundet med parent/child modellen. Modellen er ikke endeligt vedtaget (især grundet usikkerhed på migreringsopgaven) Oprettelsen af de forskellige childs, f.eks. i forbindelse med solceller behandles pt. i expertforum og det forventes endeligt godkendt/forkastet medio april

13 Oprettelse af nyoprettet MP Tilflytning (kunde) Tilslutning af nyoprettet MP Leverandørskift Afbrydelse og genåbning Fraflytning (kunde) Leveranceophør Leverandørskift med kort varsel Nedlæggelse

14 BRS: BRS-009 Tilflytning Tilflytning (Leverandør) Starttilstand: Elleverandøren anmelder en tilflytning på et nyoprettet målepunkt. Kunden i DataHub en er Ukendt. Der skal meldes tilflytning på nyoprettet målepunkter for at få ændret kunde og ændret elleverandør-status fra inaktiv til aktiv i DataHub Obs! Elleverandøren får ikke besked om at der er oprettet et nyt målepunkt. Det skal elleverandøren selv opdage når kunden melder tilflytning herpå. Obs! Elleverandøren må ikke påbegynde leverancen før netselskabet har tilsluttet målepunktet Tidsfrister: Timekunde: Senest 5 arbejdsdage efter skæringdatoen og tidligst 60 kalenderdage før skæringdatoen Skabelon- og flexafregnet kunde: Senest 15 arbejdsdage efter skæringdatoen og tidligst 60 kalenderdage før skæringdatoen Sluttilstand: DataHub godkender eller afviser tilflytningen. Ved godkendelse orienteres netselskab om skift af elleverandør status til aktiv hvilket medfølger at netselskabet kan tilslutte målepunktet. DataHub en udsender også stamdata til relevante aktører. Netselskabet bliver IKKE bedt om at afleverer aflæsning da (når) målepunktet stadig er nyoprettet.

15 Tilflytning (Leverandør) Principielle ændringer: Intet at gøre med fysisk indflytning af kunden. Tilflytning bruges til at få en elleverandør på målepunktet da det er en forudsætning for tilslutning Der er nu 3 forskellige årsagskoder der kan meldes flytning med: Tilflytning, Tilflytning af anden årsag og Tilflytning sekundær CPR/CVR skal angives på alle flytninger. Der laves CPR/CVR-tjek: For forretningsårsag tilflytning: CPR/CVR må ikke være det samme som eksisterende kundes CPR/CVR For forretningsårsag tilflytning af anden årsag: CPR/CVR skal være det samme som eksisterende kundes CPR/CVR På forretningsårsagerne tilflytning og tilflytning sekundær laver DataHub en på 6. arbejdsdag efter skæringsdatoen opslag på MP-adressen mod CPR-registret. Formål: at minimere antallet af fejlagtige flytninger. Hvis der er uoverensstemmelse sendes besked til elleverandøren og elleverandøren skal sikre at flytningen er korrekt trods uoverenstemmelser med CPR-registret. Obs! Dvs. ingen afvisning blot orientering! Der er indført annulleringsfrit på flytninger (med fremtidig skæringdato)

16 Tilflytning (Leverandør) De forskellige forretningsårsager på tilflytning: Tilflytning : Bruges ved almindelige tilflytninger på et målepunkt Tilflytning af anden årsag : Anvendes ved skilsmisse, dødsfald, konkurs mv. Tilflytning sekundær : Udlejere, bolig administratorer og lignende vil gerne sikre, at der er strøm, men kun såfremt lejer ikke (som forventet) tilflytter, derfor har udlejere typisk en aftale med én elleverandør, som anmelder sekundær flytning når udlejer kender til fraflytningsdato Lejer kan lave tilflytning til samme dag og hvilket medfører at sekundær flytning annulleres

17 Annullering af tilflytning (Leverandør) Formål: Fejlagtige flytninger kan nedbringes i et vist omfang Leveringspligten ventes at give flere fremadrettede tilflytninger Starttilstand: Elleverandøren anmoder om annullering af egen igangsat tilflytning Tidsfrist: Tilflytning kan af elleverandøren annulleres indtil 3 arbejdsdage før skæringdatoen på tilflytninger man selv har igangsat. Obs! Hvis tidsfrist for annullering overskrides, og forudsætninger angivet i Forskrift H1 er opfyld, skal processen gennemføres via BRS-011 (fejlagtig flytning) Sluttilstand: DataHub en godkender eller afviser annulleringen. Hvis annulleringen godkendes sendes IKKE orientering om stamdata, målerhjemhentning, stop til hidtidig elleverandør mv.

18 SonWin håndtering På tilflytter hvor fraflytterkunde kendes afregnes via aflyt På tilflytter hvor fraflytter kunde ikke kendes, sker der ingen afregning kun forbrugeroprettelse

19 Oprettelse af nyoprettet MP Tilflytning (kunde) Tilslutning af nyoprettet MP Leverandørskift Afbrydelse og genåbning Fraflytning (kunde) Leveranceophør Leverandørskift med kort varsel Nedlæggelse

20 Tilslutning af målepunkt med status nyoprettet (Net) BRS: BRS-008 Tilslutning af målepunkt med status nyoprettet Starttilstand: Netselskabet ønsker at tilslutte det nyoprettet målepunkt og sender besked herom til DataHub en. Tidsfrister: Der differentieres på oprettelse indenfor og udenfor forsyningspligtområde: I områder med FP kan netselskabet lave en tilslutning når de vil (i princippet straks efter oprettelsen af målepunktet som nyoprettet!). I områder uden forsyningspligt kan netselskabet ikke tilslutte før der er modtaget besked fra DataHub en om at elleverandørstatus i stamdata er skiftet fra inaktiv til aktiv. Netselskabet modtager en pr. datoen for tilflytningen som er den TIDLIGSTE mulige dato for tilslutningen.

21 Tilslutning af målepunkt med status nyoprettet (Net) Sluttilstand: DataHub en sender en godkendelse eller afvisning af tilslutningen. Hvis tilslutningen accepteres sker følgende: I områder med FP vil der efter tilslutningen ske en automatisk overførsel af leverance til forsyningspligt med Kunde Ukendt via en tvungen tilflytning med forsyningspligtig elleverandør, hvis der ikke inden er tilknyttet en anden elleverandør Obs! dvs. at FP hæfter indtil tilflytning af kunde til reel kunde! Obs! FP en får ingen foregående besked om nyoprettelsen og kan derfor ikke forberede en tilflytter! I områder uden FP vil alle fremtidige elleverandører få besked om ændrede tilslutningsstatus. På skæringdatoen for tilslutningen opstarter elleverandøren leverancen (kan være senere end tilflytningen). Netselskabet skal sørge for at sende start-tællerstand på målepunktet jf. BRS-019.

22 Tilslutning af målepunkt med status nyoprettet (Net) Principielle ændringer (opsummering): Netselskabet må først sende tilslutning når der er en elleverandør for målepunkter udenfor et netområde med forsyningspligt. Netselskabet får besked om hvornår det er via en stamdatabesked. Netselskabet må ikke begynde at fakturere elleverandøren for målepunktet FØR datoen for tilslutningen. Der skal fremsendes tællerstand ved tilslutningen

23 SonWin håndtering Reel tilslutning via amal ved opsætning af fysisk måler Forslag til håndtering i SonWin der mangler godkendelse i forandringsteamet: Hvis måleren opsættes før der er sket tilflytning håndteres/venter tilslutningen via edimp Mulighed for automatiseret proces hvor besked om tilflytning på målepunkt automatisk medfører besked om tilslutning på flyttedatoen hvis måleren er opsat (og evt. tilsluttet) allerede. Mulighed for automatisk tilslutning på fjernaflæste målere. Mulighed for opfølgning på målepunkter med målere, men med manglende tilslutning i marked + ledelsesrapportering på afsendte tilslutninger + opfølgning på modtagne besked om tilflytning på målere ude målere (da der er uudnyttet forretningsmulighed!)

24 Oprettelse af nyoprettet MP Tilflytning (kunde) Tilslutning af nyoprettet MP Leverandørskift Afbrydelse og genåbning Fraflytning (kunde) Leveranceophør Leverandørskift med kort varsel Nedlæggelse

25 Leverandørskift (Lev) BRS: BRS-001 Leverandørskift Starttilstand: Efter kontrakt er indgået, sender den fremtidige elleverandøren et leverandørskift på målepunkt (kunden forbliver den eksisterende ellers tilflytning!). Obs! stadig elleverandørens ansvar at sikre korrekt kunde er registreret på målepunktet ift. kontrakten. Tidsfrister: Min. 10 arbejdsdage. Kunden har 14 kalenderdage fortrydelsesret. Kan anmeldes op til 10 år frem i tiden.

26 Leverandørskift (Lev) Sluttilstand: DataHub en godkender eller afviser leverandørskift. Ved godkendelse SKAL elleverandøren sende opdateret kundestamdata inden udløb af annulleringsfristen hvis ikke afvises leverandørskiftet efter annulleringsfristens udløb. Netselskabet får besked om anmod om aflæsning FØR annulleringsfristen hvis leverandørskift senere bliver afvist annulleres anmodning af aflæsningen. Den fremtidige elleverandør starter leverancen på skæringsdatoen. Den hidtidige elleverandør stopper leverancen på skæringdatoen.

27 Leverandørskift (Lev) Principielle ændringer: Leverandørskift-beskeden SKAL indeholde et CPR / CVR-nr. Hvis der er 2 kundenavne skal der også være 2 CPR. Der sker validering på CPR / CVR. Skal være ens med eksisterende CPR / CVR på kunden i DataHub en (kan ikke slås op) Ved godkendelse skal elleverandøren kontrollere de kundestamdata elleverandøren er ansvarlig for, f.eks. kontraktinfo og DE brachkode. Elleverandøren SKAL sende opdateret kundestamdata inden udløb af annulleringsfristen hvis ikke afvises leverandørskiftet efter annulleringsfristens udløb. Der kan IKKE lave leverandørskifte på et målepunkt med status nyoprettet og kunde lig Ukendt i så fald bruges tilflytning. Annulleringsfrist nedsættes til 3 arbejdsdage

28 Leverandørskift (Lev) CPR og CVR valideres efter følgende regelsæt: CPR: Såfremt mindst en af de registrerede kunder på målepunktet har et blankt CPR-nr i DataHub en accepteres leverandørskiftet. Såfremt der ikke er kunder med blankt CPR-nr på målepunktet, accepteres leverandørskiftet kun, hvis der er match med et ad de på målepunktet registrerede CPR-nr. CVR: Såfremt CVR-feltet i DataHub er blankt accepteres leverandørskiftet Såfremt CVR-feltet i DataHub ikke er blankt, accepteres leverandørskiftet, hvis der er match med det på målepunktet registrerede CVR-nr.

29 Annullering af leverandørskift (Lev) Starttilstand: Igangsat af DataHub: Elleverandøren har ikke overholdt sin forpligtigelse og indsendt opdateret kundestamdata inden annulleringsfristen så derfor sender DataHub annullering via information om misligholdt proces. Igangsat af Elleverandør: Elleverandøren ønsker at annullere leverandørskiftet og sender besked herom. Igangsat af Kunde: Kunden har via kundens log-in (iframe) på elleverandørens hjjemmeside anvendt sin mulighed for at anmelde et fejlagtigt leverandørskift Tidsfrist: Igangsat af DataHub: Efter annulleringsfristens udløb Igangsat af Elleverandør: Ny elleverandør kan annullere et leverandørskift frem til 4 arbejdsdage før skæringsdato. Igangsat af Kunde: Kunden kan melde annullering af leverandørskifte til hvilken somhelst tidspunkt. Der er 3 situationer: 1) før annulleringsfrists udløb, 2) efter annulleringsfrists udløb, men før leverancestart, 3) efter leverancestart

30 Annullering af leverandørskift (Lev) Sluttilstand: Igangsat af DataHub: På skabelon og flex-afregnede målepunkter sendes annullering af anmodning af aflæsningen til netselskabet. Igangsat af Elleverandør: DataHub en godkender eller afviser annulleringen. Hvis annulleringen godkendes, medfører det at netselskabet på skabelon og flex-afregnede målepunkter modtager annullering af anmodning af aflæsningen. Igangsat af kunde: Elleverandør afviser eller godkender kundens ønske om at annullere leverandørskift (grundet fejlagtigt skifte).

31 SonWin håndtering Nyt skærmbillede/rapport til opfølgning på Alle leverandørskift og ophør. Anmodninger om aflæsninger, a la alevedikval, for at have overblikket over forbrugsopgørelser i forbindelse med leverandørskifte og ophør Afsendelse af alarm-mails ved modtagelse af fejlagtige leverandørskift grundet den korte behandlingsfrist Håndtering af fejlagtigt leverandørskift, Anmeldelse af leveranceophør og Modtagelse af overfør leverance Status på de afsendte "Anmod opdater kunderelaterede stamdata de afviste kræver øjeblikkelig behandling! Kunden kan selv annullere leverandørskiftet i DataHub'en. Ny funktionalitet der giver et overblik over annulleringer som kunden selv har foretaget + Mulighed for at indtaste en bemærkning til senere behandling. Ændringer til eksisterende skærmbilleder alevskift deles op så det passer til rollerne for de enkelte aktører. Leverandørskiftet skal tilknyttes et CPR- eller CVR-nummer Anmeldelse af leverandørskift: Mulighed for samlet opfølgning på leverandørskift og ophør, samt hvis afsendelsen af kunderelaterede stamdata fejler Annullering af anmeldelse af leverandørskift: Det skal være muligt på edilevskift at se status på forsendelsen Modtagelse af stop af leverance: Det skal være muligt på edilevskift at se status på forsendelsen Orientering om leverandørskift: Rafr200 skal udvides til at håndtere de nye regler Anmeldelse af leveranceophør: Det skal være muligt at angive en kommentar til intern rapportering Annullering af anmeldelse af leveranceophør: Det skal være muligt på edilevskift at se status på forsendelsen Håndtering af fejlagtigt leverandørskift: Mulighed for samlet opfølgning på leverandørskift og ophør Håndtering af fejlagtigt leverandørskift: Indførsel af historik til håndtering af eventuelle økonomiske mellemværender Håndtering af fejlagtigt leverandørskift: Bilateral fakturering af kunden Håndtering af fejlagtigt leverandørskift: Håndtering af de manuelle DataHub-processer Automatisering af, at der inden annulleringsfristen for skift, skal fremsendes "Anmod opdater kunderelaterede stamdata"

32 Oprettelse af nyoprettet MP Tilflytning (kunde) Tilslutning af nyoprettet MP Leverandørskift Afbrydelse og genåbning Fraflytning (kunde) Leveranceophør Leverandørskift med kort varsel Nedlæggelse

33 Afbrydelse af målepunkt (Net) BRS: BRS-013 Afbrydelse og genåbning af målepunkt Starttilstand: En elleverandør har henvendt sig til netselskabet via en webform eller BRS-039 anmodning om serviceydelser fra netvirksomhed, og har ønsket der skal ske en snarlig afbrydelse eller genåbning. Netselskabet kan også selv starte processen, hvis der er tekniske afbrydelser hvor forventet varighed er mere end 24 timer. Netselskabet afbryder målepunktet fra elnettet og kan foretage måleraflæsning. Tidsfrister: Meddelelse om afbrydelse og genåbning må først sendes efter at afbrydelse / genåbning er gennemført, dog seneste næste arbejdsdag. Sluttilstand: DataHub en godkender eller afviser afbrydelse / genåbning.

34 Afbrydelse af målepunkt (Net) Principielle ændringer: Afbrydelse er blevet en central proces i Engrosmarkedet F.eks: Afbrydelse er blevet eneste mulighed for en elleverandør at ophøre elleverancen med en kunde / målepunkt uden kunde, såfremt leverandøren har forsøgt at afklare anden aftager af kunden uden held. Årsager til afbrydelse afventer afklaring, bl.a. fra Datatilsyn. I forbindelse med elleverandørens anmodning om afbrydelse / genåbning udveksles oplysninger på netvirksomhed og elleverandør for at sikre bedre kommunikation omkring afbrydelse Netvirksomhed skal efterkomme anmodning om afbrydelse fra elleverandøren. Der vil komme retningslinjer omkring afbrydelser i standardaftalen ( brache lov ikke rigtig lov )

35 SonWin håndtering Afbrydelse: Netselskabet skifter tilslutningsstatus fra nuværende tilslutningsstatus (f.eks. aktiv) til afbrudt på edimp. Der laves opfølgning på status via edimplst ( afventer afsendelse, afsendt, afvist, godkendt ) Efter gem dannes der automatisk kuvert i alevflow og ændringerne gemmes i EDIMP og edimplst. Afbrydelse af installation og måler sker i SonWin som det gør i dag, dvs. der indtastes en lukkekode i ainst. Netselskabet benytter ikke audeb og abemk, hvorfor det ikke vil være her dette registreres. Bemærk at der undenfor vedligehold er angivet at afbrydelse / genåning ønskes registeret på måleren, hvorfor registreringen flyttes fra ainst til måleren. Genåbning: Netselskabet skifter tilslutningsstatus fra nuværende tilslutningsstatus (f.eks. afbrudt) til aktiv på edimp. Der laves opfølgning på status via edimplst ( afventer afsendelse, afsendt, afvist, godkendt ) Når ændringen gemmes i edimp skrives ændringen i EDIMP-tabellen, og edimplst opdateres med den ændrede tilslutningsstatus og pr datoen for ændringen. Der oprettes alevflow kuvert til fremsendelse, såfremt at den tidligere afbrydelse har været sendt til DataHub en. RAPPORTERING OG OPFØLGNING ER VIGTIG!!!

36 Oprettelse af nyoprettet MP Tilflytning (kunde) Tilslutning af nyoprettet MP Leverandørskift Afbrydelse og genåbning Fraflytning (kunde) Leveranceophør Leverandørskift med kort varsel Nedlæggelse

37 Fraflytning (lev) BRS: BRS-010 Fraflytning Starttilstand: En kunde har kontaktet sin elleverandør angående fraflytning fra bopæl Tidsfrister: Fraflytning skal meldes af elleverandøren senest 3 arbejdsdage før skæringdato. Fraflytning kan meldes tidligst 60 kalenderdage før skæringsdato af elleverandør. Sluttilstand: DataHub en godkender eller afviser afbrydelse / genåbning. Ved godkendelse sker følgende ændringer på målepunktet: CPR/CVR fjernes Betalingsvilkår fjernes Kundenavn sættes til ukendt Alle afgifter bliver på målepunktet (obs! på f.eks. PSO-afgift)

38 Fraflytning (lev) Principielle ændringer: I områder med forsyningspligt: Ved fraflytning overgår leverancen til den forsyningspligtige på skæringdatoen. Kunden er ukendt, dvs. den forsyningspligtige hæfter indtil der er fundet en tilflytter eller målepunktet bliver nedlagt. I områder med leverancepligt: Elleverandørens hæftelse for målepunktet fortsætter, indtil der sker en tilflytning, et leveranceophør eller en nedlæggelse af målepunktet, dvs. kundens fysiske fraflytning er ikke sammenfaldende med leverandørens skæring for hæftelse.

39 Annullering af fraflytning (lev) Starttilstand: Elleverandøren der oprindelig har initieret fraflytning, sender annullering af fraflytning Tidsfrister: Annullering af fraflytning skal meldes af elleverandøren senest 3 arbejdsdage før skæringsdatoen. Sluttilstand: DataHub en godkender eller afviser annullering af fraflytning.

40 SonWin håndtering Fraflyttere afregnes altid via aopg OBS! De nye markedsregler på fraflytninger i områder med leverancepligt mangler behandling i forandringsteamet. Hvordan skal man f.eks. skelne mellem elleverandørens hæftelse og kundens hæftelse?

41 Oprettelse af nyoprettet MP Tilflytning (kunde) Tilslutning af nyoprettet MP Leverandørskift Afbrydelse og genåbning Fraflytning (kunde) Leveranceophør Leverandørskift med kort varsel Nedlæggelse

42 Leveranceophør (Lev) BRS: BRS-002 Leveranceophør Starttilstand: Elleverandøren ønsker at ophøre aftalen med målepunktet og sender anmeldelse af ophør af leverance på målepunktet, f.eks: Den nuværende kontrakt med kunden ophører (f.eks. grundet kontraktudløb), og den nuværende elleverandør elleverandør har ikke modtaget STOP på grund af flytning eller leverandørskift Kunden misligholder sin aftale og elleverandøren ønsker at ophøre aftalen Tidsfrister: Kunden skal orienteres senest 15 dage før leveranceophøret. EDI-besked kan afsendes med senest 3 arbejdsdags og tidligst 60 kalenderdage før ønsket skæringsdato. Sluttilstand: I områder med Leverancepligt: Ved udløb af 3 dags anmeldelsesfristen, sender DataHub besked til netselskab med anmod om afbrydelse. Netselskabet skal lave afbrydelsen uden ugrundet ophold (bracheregel!). Der sendes endelig besked til elleverandøren om faktisk ophørsdato tidligst svarende til afbrydelsesdagen. På den faktiske ophørsdato slettes kunden (kunde = Ukendt ) og fremtidige leverandørskifter og flytninger annulleres. Hvis netselskabet ikke kan afbryde, skal processen håndteres via webform. Elleverandør må herefter køre processen videre jf. egne interne processer, f.eks. rekvirering af Foged. Der sker IKKE et ophør! Status i DataHub en vil afspejle Tilsluttet indtil der modtages en afbrydelse. I områder med forsyningspligt: På skæringdatoen overføres leverancen til forsyningspligten. Kundestamdata sendes til den forsyningspligte (dog med undtagelse af CPR/CVR)

43 Leveranceophør (Lev) Principielle ændringer: Såfremt det er område uden forsyningspligt skal leverance fortsættes hvis der ikke findes alternativ leverandør, der ønsker at overtage målepunktet indtil afbrydelse. Dvs. at elleverandøren fortsætter hæftelse EFTER ophørsdatoen. Der er en kortere anmeldelsesfrist på ophør Man kan annullere ophøret. Hvis det annulleres får netselskabet besked om at de ikke skal afbryde. Netselskabet SKAL afbryde hvis muligt (jf. gældende regler) og det skal ske uden ugrundet ophold. Afbrydelse og genåbning hos netselskabet skal håndteres som en BRS-013 Afbrydelse og genåbning. Kunde, elleverandør og balanceansvarlig aktør fjernes fra målepunktet ved afbrydelse fra afbrydelsesdagen indgår målepunktet derfor ikke længere i Engrosafregningen.

44 Annulleres af leveranceophør (Lev) Starttilstand: Elleverandøren som har indmeldt ophøret, ønsker at annullere leveranceophøret, f.eks. fordi kunden har betalt sine regninger, og elleverandøren sender dermed annullering af leveranceophør til DataHub en. Obs! Et leveranceophør kan også annulleres ved modtagelse af Leverandørskifte, Leverandørskifte med kort varsel og tilflytning. Tidsfrister: Så længe der ikke er modtaget en afbrydelse i DataHub en kan processen for leveranceophør annulleres. Sluttilstand: DataHub en godkender eller afviser annulleringen. Der sendes besked til netselskabet om at ophøret er annulleret afbrydelse skal dermed ikke gennemføres.

45 SonWin håndtering Ophøret afsendes via alevskift som i dag OBS! De nye markedsregler på ophør i områder med leverancepligt mangler behandling i forandringsteamet. Automatisk ophør på afbrydelsesdato Håndtering og opfølgning i perioden mellem ønsket ophørsdato og reel ophørsdato (afbrydelse).

46 Oprettelse af nyoprettet MP Tilflytning (kunde) Tilslutning af nyoprettet MP Leverandørskift Afbrydelse og genåbning Fraflytning (kunde) Leveranceophør Leverandørskift med kort varsel Nedlæggelse

47 Leverandørskift med kort varsel (Lev) BRS: BRS-043 Leverandørskift med kort varsel. Må kun bruges under følgende forudsætninger: Der er indmeldt leveranceophør (BRS-002 Leveranceophør ) Der er maksimalt 9 arbejdsdage til skæringsdatoen for det kommende leveranceophør (dvs. faktisk afbrydelsesdato) Der er endnu ikke sket afbrydelse fra netselskabet (i så fald skal laves tilflytning) Starttilstand: Anden elleverandør ønsker at overtage leverancen på et målepunkt hvor der er igangværende leveranceophør. Leverandørskift med forkortet varsel anmeldes skæringsdato sættes til anmeldelsesdato for leveranceophør (muligvis automatisk) i DataHub. Hvis anmeldt på eller senere end anmeldelsesdato bliver skæringsdato den følgende dag. Obs! Regler omkring foregående kontrakt, CPR/CVR-validering osv. er stadig gældende. Tidsfrister: Før ønsket leveranceophørsdato: Minimum 1 arbejdsdags varsel. Tidligst 9 arbejdsdages før ønsket skæringsdato (dvs. senest på leveranceophørsdatoen) ellers almindeligt leverandørskift. Efter ønsket leveranceophørsdato, men før afbrydelse: 1 arbejdsdags varsel frem til netselskabets faktiske afbrydelse. Herefter skal der anmeldes tilflytning for at få leverancen på målepunktet. Sluttilstand: DataHub en godkender eller afviser leverandørskift med kort varsel. Ved godkendelse fortsætter processen som ved almindeligt leverandørskift + at der sendes annullering af anmod om afbrydelse til netselskabet.

48 SonWin håndtering BRS en findes kun i dag på nyoprettet målepunkter (dog ikke som selvstændig BRS med egen årsagskode som i Engrosmodellen). BRS en er helt ny - De nye markedsregler på leverandørskift med kort varsel i områder med leverancepligt mangler behandling i forandringsteamet.

49 Oprettelse af nyoprettet MP Tilflytning (kunde) Tilslutning af nyoprettet MP Leverandørskift Afbrydelse og genåbning Fraflytning (kunde) Leveranceophør Leverandørskift med kort varsel Nedlæggelse

50 Nedlæggelse af målepunkt (Net) BRS: BRS-007 Nedlæggelse af målepunkt. Starttilstand:Såfremt netselskabet vurderer at målepunktet ikke skal genanvendes skal der igangsættes proces for nedlæggelse ved at sende besked til DataHub en. Netselskabet kan initiere nedlæggelsen uden forudgående fraflytning fra elleverandøren. Nedlagte aftagenumre kan ikke genbruges eller genoplives! Obs! Husk nedlæggelser på alle Childs målepunkter også. Rækkefølge er vigtig! Der er i nyeste H1 krav om at elleverandøren skal være fjernet fra Målepunktet inden nedlæggelse. Kræver: 1) Net: Nedtag af måler, BRS-014, 2) Net: Afbrydelse, BRS-013, 3) El: Leveranceophør, BRS-002, 4) Net: Nedlæggelse, BRS-007. BRS-gruppen har sendt dette tilbage til H1-gruppen til yderligere behandling Tidsfrister: Anmodning om nedlæggelse kan tidligst meldes 30 kalenderdage før skæringdato og skal senest meldes 1 arbejdsdag efter skæringsdato til DataHub. Sluttilstand: DataHub godkender eller afviser nedlæggelse. Evt. nuværende (afhængig af H1) og fremtidige elleverandører orienteres om STOP.

51 SonWin håndtering Nedlæggelse laves via edimp og edimplst opdateres med den ændrede tilslutningsstatus, pr datoen for ændringen, samt med status afventer afsendelse. Der etables en stamdatabesked i alevflow, med planlagtdato lig første mulige dato dvs.tidligst 30 dage før nedlæggelsensdatoen. Besked om den ændrede tilslutningsstatus sendes til DataHub en automatisk hurtigst muligt, men tidligst 30 dage før skæringdatoen. Når beskeden er sendt skal Status på ændring af tilslutningsstatus på edimplst skrifte til Afsendt. DataHub en svarer altid tilbage med enten en bekræftelse eller afvisning af nedlæggelsen. Hvis nedlæggelsen afvises skal det fremgå af edimplst i feltet Status på ændring af tilslutningsstatus med status afvist. Hvis den godkendes skal status ændres til Godkendt. Det skal være muligt at gensende nedlæggelsen i tilfælde af afvisning. OBS! BRS en kan ikke behandles før H1-gruppen er klar med deres endelige udgave De nye markedsregler på nedlæggelser (HVIS det godkendes at der ikke må være en elleverandør på målepunktet) mangler behandling i forandringsteamet.

52 Konklusioner Oprettelse af nyoprettet MP Tilflytning (kunde) Tilslutning af nyoprettet MP Leverandørskift Afbrydelse og genåbning Fraflytning (kunde) Leveranceophør Leverandørskift med kort varsel Nedlæggelse Ha styr på om din kunde er i et forsyningspligt område eller ej! Under en alm. afbrydelse hæfter kunden fortsat for abb., afgifter og evt. forbrug i perioden. Hvis ikke der er en kunde på et afbrudt målepunkt hæfter elleverandøren. Kunden kan slippe for hæftelse for målepunkt ved fraflytning elleverandøren overtager herefter hæftelsen indtil der laves et ophør, tilflytning (af anden leverandør) eller en nedlæggelse. Elleverandøren kan kun slippe for hæftelse for målepunkt ved leveranceophør (sker dog først på dato for afbrydelse) Dvs. en elleverandør fortsætter med at være ansvarlig for et målepunkt, indtil en anden elleverandør overtager målepunkt, målepunktet nedlægges eller elleverandøren giver besked om ophør (og netselskabet afbryder målepunktet).

53 Spørgsmål? HUSK EVALUERING!

Engrosmodellen Væsentlige ændringer i BRS

Engrosmodellen Væsentlige ændringer i BRS Engrosmodellen Væsentlige ændringer i BRS Dialogforum 2. april 2014 Dato - Dok.nr. 1 BRS arbejdet hidtil Største delen af de BRS, som blev lavet i forbindelse med Engrosmodel projektets fase 1, er stort

Læs mere

Engrosmodellen: Forskrifter Generelle markedsprocesser

Engrosmodellen: Forskrifter Generelle markedsprocesser Engrosmodellen: Forskrifter Generelle markedsprocesser Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. 1 Generelt om Engrosmodellen Froside generelt og forskrifter 2 Detailmarkedet for el under stor

Læs mere

Forretningsprocesser for det danske elmarked. (EDI guide - BRS)

Forretningsprocesser for det danske elmarked. (EDI guide - BRS) * Forretningsprocesser for det danske elmarked (EDI guide - BRS) Engrosmodel version Version 3.7.0 1. juni 2016 3.6.0 Baseline version 3.6.1 Revideret version primært flexafregning 3.6.2 Revideret version

Læs mere

Forretningsprocesser for det danske elmarked. (EDI guide - BRS'ere)

Forretningsprocesser for det danske elmarked. (EDI guide - BRS'ere) Forretningsprocesser for det danske elmarked (EDI guide - BRS'ere) Marts 2011 2012 Version 2.0 2.1 1.0 4-6-2010 24-6-2010 30-6-2010 DATE BOO MBN JHH NAME 2.0 2.1 02-2012 03-2 02-2011 02-2011 03-2011 DATE

Læs mere

Forretningsprocesser for det danske elmarked. (EDI guide - BRS'ere)

Forretningsprocesser for det danske elmarked. (EDI guide - BRS'ere) Forretningsprocesser for det danske elmarked (EDI guide - BRS'ere) 02. September 2013 Final Draft Version 3.0 DATE NAME DATE NAME DATE NAME DATE REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED XXXXX-XX

Læs mere

Engrosmodellen: Cut-over

Engrosmodellen: Cut-over Engrosmodellen: Cut-over Hvad er cut-over? Forberedelse Gennemførelse - Opfølgning Cut-over Engrosmodellen Hvad er cut-over? 1. Cut-over dækker overgangen fra nuværende markedsmodel til Engrosmodellen

Læs mere

Forretningsprocesser for det danske elmarked. (EDI guide - BRS)

Forretningsprocesser for det danske elmarked. (EDI guide - BRS) Forretningsprocesser for det danske elmarked (EDI guide - BRS) Engrosmodellen baseline version Version 3.6.0 1. februar 2015 3.6.0 Baseline version 30-1-2015 31-5-2015 DATE COO XVJE NAME DATE NAME DATE

Læs mere

Forretningsprocesser for det danske elmarked. (EDI guide - BRS)

Forretningsprocesser for det danske elmarked. (EDI guide - BRS) * Forretningsprocesser for det danske elmarked (EDI guide - BRS) Engrosmodellen baseline version Version 3.6.2 11. november 2015 3.6.0 Baseline version 3.6.1 Revideret version primært flexafregning 3.6.2

Læs mere

Ændring i vilkår for skift af elleverandør for elproduktionsanlæg

Ændring i vilkår for skift af elleverandør for elproduktionsanlæg Ændring i vilkår for skift af elleverandør for elproduktionsanlæg FebruarJuni 20110 Version 21.0 1.0 2.0 6-6-2010 7-6-2010 30-6-2010 DATE LRO/MAA MBN JHH NAME 1-3-2011 1-3-2011 1-3-2011 DATE LRO ADA LRP

Læs mere

Forretningsprocesser for det danske elmarked. (EDI guide - BRS'ere)

Forretningsprocesser for det danske elmarked. (EDI guide - BRS'ere) Forretningsprocesser for det danske elmarked (EDI guide - BRS'ere) December 2013 Version 2.2 1.0 4-6-2010 24-6-2010 30-6-2010 DATE BOO MBN JHH NAME 2.0 2.1 02-2012 02-2011 02-2011 03-2011 DATE CCO JSQ

Læs mere

Metodeanmeldelse af Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv.

Metodeanmeldelse af Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. Til Sekretariatet for Energitilsynet Metodeanmeldelse af Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. HBK/SHR September 2015 September 2015 Dok. 15-08076-5 1/8 Indholdsfortegnelse Kapitel 3. Generelle

Læs mere

Vejledning Netselskabernes E2E

Vejledning Netselskabernes E2E Vejledning Netselskabernes E2E - Testdata og forudsætninger Reference er Energinet.dk testdrejebog 2.1 af 2. juni 2015 Version: 0.9 Forfatter/Oprettet dato: Rikke Schmidt Jensen;Line Lyke Hansen/2015-04-20

Læs mere

- for it-leverandører i det danske elmarked

- for it-leverandører i det danske elmarked Testcases til Systemtest - for it-leverandører i det danske elmarked 24. februar 2015 Version 2.01a Baselines pr. 1/7-2014 fra baseline er dokumentet underlagt versionskontrol REV. DESCRIPTION PREPARED

Læs mere

Introduktion til Engrosmodellen

Introduktion til Engrosmodellen Introduktion til Engrosmodellen Juni 2015 1 Formålet med Engrosmodellen - Fremme konkurrencen på elmarkedet - Elleverandører vil få den primære kontakt til kunderne - Kunder vil kun modtage elregning fra

Læs mere

Notat BILAG 4. Kommunikationsflow via datahub i restancesager. Netselskab skal kende

Notat BILAG 4. Kommunikationsflow via datahub i restancesager. Netselskab skal kende Notat BILAG 4 Dok. ansvarlig: TMP Sekretær: Sagsnr.: s2013-683 Doknr: d2014-3752-3.0 21-03-2014 Kommunikationsflow via datahub i restancesager Netselskab skal kende årsag til, at leverandør beder om at

Læs mere

Forskrift H1 (PSEUDO-FORSKRIFT): Skift af elleverandør, flytning mv. 14/ Træder i kraft den

Forskrift H1 (PSEUDO-FORSKRIFT): Skift af elleverandør, flytning mv. 14/ Træder i kraft den Forskrift H1 (PSEUDO-FORSKRIFT): Skift af elleverandør, flytning mv. April 2014 definitionsafsnittet samt kapitel 4-11 + bilag 1 og 2 offentliggøres hermed i en pseudoudgave. Det er forventningen, at forskriften

Læs mere

Notat med høringssvar i forbindelse med høring af afsnit 5 i forskrift H1.

Notat med høringssvar i forbindelse med høring af afsnit 5 i forskrift H1. Til Netvirksomheder, elleverandører, balanceansvarlige og øvrige parter 1 Notat med høringssvar i forbindelse med høring af afsnit 5 i forskrift H1. 04. januar 2013 JOG/JOG Energinet.dk gennemførte en

Læs mere

Teknik- & implementeringsmøde 4

Teknik- & implementeringsmøde 4 Teknik- & implementeringsmøde 4 23. februar 2017 23. februar 2017 Teknik- og implementeringsgruppemøde 4 1 Agenda 1 2 3 4 5 6 7 Actionlisten Releaseplan og kendte fejl Igangværende projekter Opdatering

Læs mere

Engrosmodellen. 26 nov Henrik Hornum

Engrosmodellen. 26 nov Henrik Hornum Engrosmodellen 26 nov. 2013 ENGROSMODELLEN Informations- og betalingsstrømme Betaling Måledata og tarifoplysninger Data hub Net Energinet.dk Elhandel Forbruger SKAT Energistyrelsen 26 nov. 2013 Engrosmodellens

Læs mere

Engrosmodellen. Dialogforum 17-12-2014 14/15485-20 17-12-2014 1

Engrosmodellen. Dialogforum 17-12-2014 14/15485-20 17-12-2014 1 Engrosmodellen Dialogforum 17-12-2014 17-12-2014 1 Agenda 1. Referat fra sidste møde 2. Kort status på projektet 3. Status på love og bekendtgørelser 4. Tilbagemelding fra teknik- og implementeringsgruppens

Læs mere

DATAHUB ENGROSMODEL E2E TEST - VEJLEDNING TIL OPRETTELSE AF PARENT-CHILD RELATIONER

DATAHUB ENGROSMODEL E2E TEST - VEJLEDNING TIL OPRETTELSE AF PARENT-CHILD RELATIONER DATAHUB ENGROSMODEL E2E TEST - VEJLEDNING TIL OPRETTELSE AF PARENT-CHILD RELATIONER 3. marts 2015 Version 1.00 Dok. 13/81170-31 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Dokumentinformation... 3 1.1 Versionsoversigt...

Læs mere

Notat vedr. principper for cut-over

Notat vedr. principper for cut-over BILG 7 Til Direktørgruppen Notat vedr. principper for cut-over 14. oktober 2014 XVJE/SHR Til Direktørgruppens orientering fremsendes notat, der beskriver principperne for overgangsprocessen (cut-over)

Læs mere

Informationsmateriale til boligudlejningsforeninger

Informationsmateriale til boligudlejningsforeninger Informationsmateriale til boligudlejningsforeninger Dette informationsmateriale henvender sig til dig, der har kontakt med boligudlejere. Materialet gennemgår de konkrete konsekvenser, de kommende ændringer

Læs mere

Indhold. Håndtering af produktionsmålepunkter i DataHub en. 1. Generelt vedr. notatet... 2

Indhold. Håndtering af produktionsmålepunkter i DataHub en. 1. Generelt vedr. notatet... 2 Håndtering af produktionsmålepunkter i DataHub en Indhold 1. Generelt vedr. notatet... 2 2. Oprettelse af produktions... 3 2.1 Produktions (ingen nettoafregning)... 3 2.2 Nettoafregnet produktions (ekskl.

Læs mere

Et år efter implementeringen af. engrosmodellen. Hindsgavl Slot, 14. juni 2017

Et år efter implementeringen af. engrosmodellen. Hindsgavl Slot, 14. juni 2017 Et år efter implementeringen af engrosmodellen Hindsgavl Slot, 14. juni 2017 Agenda Hvad er engrosmodellen? Eller rettere; hvad er leveringspligten? Hvilke fokuspunkter har myndighederne haft det seneste

Læs mere

TEKNIK- OG IMPLEMENTERINGSMØDE 8. Oktober 2017

TEKNIK- OG IMPLEMENTERINGSMØDE 8. Oktober 2017 TEKNIK- OG IMPLEMENTERINGSMØDE 8 Oktober 2017 Teknik- og implementeringsgruppemøde 8 26. Oktober 2017 1 1 Velkomst 2 Actionlisten 3 15-månederskorrektionsafregning 4 Tidsdifferentierede priser 5 Flexafregning

Læs mere

Dialogforum Engrosmodellen

Dialogforum Engrosmodellen Dialogforum Engrosmodellen Møde 11 2. oktober 2014 Dato - Dok.nr. 1 Agenda 1. Referat fra sidste møde 2. Status på projektet (1) Tids- og aktivitetsplan Forskrifter og BRS nyeste udgaver Leveranceplan

Læs mere

Dialogforum, referat. Tid 2. april 2014 kl. 10.00 16.00. Påfuglen, Erritsø. Deltagere Navn Aktør. Martin Christensen. 8. april 2014 MMH/XVJE

Dialogforum, referat. Tid 2. april 2014 kl. 10.00 16.00. Påfuglen, Erritsø. Deltagere Navn Aktør. Martin Christensen. 8. april 2014 MMH/XVJE Dialogforum, referat Tid 2. april 2014 kl. 10.00 16.00 Sted Påfuglen, Erritsø Deltagere Navn Aktør Torben Møller Pedersen Yvonne Kaysen Kristoffer Mitens Tina Lykke Skafsgaard Hentze Ane Rask Annemette

Læs mere

TEKNIK- OG IMPLEMENTERINGSMØDE 7

TEKNIK- OG IMPLEMENTERINGSMØDE 7 TEKNIK- OG IMPLEMENTERINGSMØDE 7 August 2017 VELKOMMEN V. Per Bergstedt Opdatering af BRS- og RSM-guide Møde i arbejdsgruppen 30. august 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Actionlisten Dialogforum Flexafregning

Læs mere

METODEANMELDELSE AF FLEXAFREGNING D. 4. SEPTEMBER 2015 (BILAG 2)

METODEANMELDELSE AF FLEXAFREGNING D. 4. SEPTEMBER 2015 (BILAG 2) Bilag 2 - Metodeanmeldelse af flexafregning d. 4. september 2015 1/9 Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia NOTAT METODEANMELDELSE AF FLEXAFREGNING D. 4. SEPTEMBER 2015 (BILAG 2) +45 70 10 22

Læs mere

E2E DATAHUB ENGROSMODEL, TESTDREJEBOG

E2E DATAHUB ENGROSMODEL, TESTDREJEBOG E2E DATAHUB ENGROSMODEL, TESTDREJEBOG - MÅLEOPERATØR 19. oktober 2015 Version 2.2 Dok. 13/81170-19 1/67 Indholdsfortegnelse 1. Dokumentinformation... 6 1.1 Versionsoversigt... 6 1.2 Reference til baggrundsdokumenter...

Læs mere

Engrosmodellen Miniguide Håndtering af nettoafregningsgruppe 4 installationer

Engrosmodellen Miniguide Håndtering af nettoafregningsgruppe 4 installationer Til Netvirksomheder Engrosmodellen Miniguide Håndtering af nettoafregningsgruppe 4 installationer 1. december 2015 xvje/phq Dok. 13/81118-98 1/9 1. Baggrund Denne miniguide indeholder en vejledning i,

Læs mere

DataHub. Kraft i Vest. 27. September 2013. John Griem, Energinet.dk

DataHub. Kraft i Vest. 27. September 2013. John Griem, Energinet.dk DataHub Kraft i Vest 27. September 2013 John Griem, Energinet.dk Overblik Om Energinet.dk Baggrund for at lave en DataHub DataHub ens funktionalitet Engrosmodellen Fakta om Energinet.dk Selvstændig, offentlig

Læs mere

Skift af elleverandør

Skift af elleverandør Version 2.1 Dato: 26. februar 2003 Dok.nr.: 122412 v9 Reference: SM-HR/AFJ Skift af elleverandør Forord Denne rapport indgår som en del af det samlede arbejde i "Marked 2003-projektet". Projektet har sin

Læs mere

Engrosmodellen. Dialogforum 29-04-2015 14/15485-30 28-04-2015 1

Engrosmodellen. Dialogforum 29-04-2015 14/15485-30 28-04-2015 1 Engrosmodellen Dialogforum 29-04-2015 14/15485-30 28-04-2015 1 Agenda 1. Referat fra sidste møde 2. Generel status på projektet a. Ny koordinerende styregruppe b. Datamigrering c. E2E-test d. Datakonsistens

Læs mere

Migrering og Datakonsistens. V/ Alexander Broholm og Rikke Schmidt Jensen

Migrering og Datakonsistens. V/ Alexander Broholm og Rikke Schmidt Jensen Migrering og Datakonsistens V/ Alexander Broholm og Rikke Schmidt Jensen Agenda Energinet.dk Plan for migrering Stamdata filer til migrering Teknisk setup Succeskriterier og kritiske forhold i forhold

Læs mere

Dette dokument erstatter indtil videre afsnit 5.4 og afsnit 6 i BRS-dokumentet vers (indarbejdes i næste version)

Dette dokument erstatter indtil videre afsnit 5.4 og afsnit 6 i BRS-dokumentet vers (indarbejdes i næste version) Dette dokument erstatter indtil videre afsnit 5.4 og afsnit 6 i BRS-dokumentet vers. 3.6.2 (indarbejdes i næste version) 1.1 ITX Dette kapitel er en overordnet gennemgang af procesmotoren i DataHub, som

Læs mere

Engrosmodellen Miniguide Håndtering af nettoafregningsgruppe 6 installationer

Engrosmodellen Miniguide Håndtering af nettoafregningsgruppe 6 installationer Til Netvirksomheder Engrosmodellen Miniguide Håndtering af nettoafregningsgruppe 6 installationer 20. juni 2015 xvje/phq/uss Dok. 13/81118-71 1/7 Håndtering af installationer i nettoafregningsgruppe 6

Læs mere

Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. 14/22729-6. Træder i kraft 1. oktober 2015. September 2014. Version 6.7

Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. 14/22729-6. Træder i kraft 1. oktober 2015. September 2014. Version 6.7 Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. September 2014 Version 6.7 Træder i kraft 1. oktober 2015 Sep. 2014 Sep. 2014 Sep. 2014 DATE HBK HLJ SHR NAME REV. DESCRIPTION PREPARED REVIEWED APPROVED

Læs mere

FORSKRIFT H1 SKIFT AF ELLEVERANDØR, FLYTNING MV

FORSKRIFT H1 SKIFT AF ELLEVERANDØR, FLYTNING MV METODEANMELDT_Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv 1/69 FORSKRIFT H1 SKIFT AF ELLEVERANDØR, FLYTNING MV Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia +45 70 10 22 44 info@energinet.dk CVR-nr.

Læs mere

Pseudo-forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning m.v Februar Version 2

Pseudo-forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning m.v Februar Version 2 Pseudo-forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning m.v. Februar 2011 Version 2 1 2 6-6-2010 7-6-2010 17-6-2010 DATE LRO/MAA MBN JHH NAME 22-2-2011 24-2-2011 DATE LRO JHH NAME REV. DESCRIPTION PREPARED

Læs mere

Pseudo-forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning m.v JuniFebruar Version 21.10

Pseudo-forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning m.v JuniFebruar Version 21.10 Pseudo-forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning m.v. JuniFebruar 20110 Version 21.10 1 2 6-6-2010 7-6-2010 17-6-2010 DATE LRO/MAA MBN JHH NAME 22-2-2011 24-2-2011 DATE LRO JHH NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

Forskrift H1: Skift af elleverandør 38472-08. Oktober 2008. Version 4.1. Feb. 2008 Aug. 2008 Aug. 2008 Okt. 2008 MRP LRO LRO MRP NAME. Energinet.

Forskrift H1: Skift af elleverandør 38472-08. Oktober 2008. Version 4.1. Feb. 2008 Aug. 2008 Aug. 2008 Okt. 2008 MRP LRO LRO MRP NAME. Energinet. Forskrift H1: Skift af elleverandør Oktober 2008 Version 4.1 Feb. 2008 Aug. 2008 Aug. 2008 Okt. 2008 DATE MRP LRO LRO MRP NAME REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED 38472-08 DOC. NO. DATE

Læs mere

Introduktion til Engrosmodellen

Introduktion til Engrosmodellen Introduktion til Engrosmodellen Juni 2013 Dato - Dok.nr. 1 Intentioner med Engrosmodellen (Uddrag fra bemærkninger til lovforslaget fremsat 25. april 2012, gennemført ved LOV nr 575 af 18/06/2012) forbrugerne

Læs mere

Engrosmodellen. Teknik- og implementeringsgruppen. Møde 32 16. Marts 2016 14-15488-76 1

Engrosmodellen. Teknik- og implementeringsgruppen. Møde 32 16. Marts 2016 14-15488-76 1 Engrosmodellen Teknik- og implementeringsgruppen Møde 32 16. Marts 2016 14-15488-76 1 Agenda 1. Referat fra sidste møde 2. Action-listen 3. Elvarmemotor 4. HTX 5. Status E2E-test 6. Status fejl på DataHub

Læs mere

Engrosmodellen: Stamdata, måledata og afregning

Engrosmodellen: Stamdata, måledata og afregning Engrosmodellen: Stamdata, måledata og afregning Forskrift I: Stamdata Forskrift D1: Afregningsmåling Forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold 1 Formålet med uddannelsesdagen 1 2 Indsigt

Læs mere

Metodeanmeldelse af forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold

Metodeanmeldelse af forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold Til Sekretariatet for Energitilsynet Metodeanmeldelse af forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold MAC/USS September 2015 September 2015 Dok. 15-08076-4 1/15 Indholdsfortegnelse Kapitel

Læs mere

Legitime interessenters adgang til data

Legitime interessenters adgang til data Til Aktører i Elmarkedet April 2012 LRO/HSF Legitime interessenters adgang til DataHub'en vil indeholde en række informationer, som vil være interessante for en række forskellige aktører at få adgang til.

Læs mere

Engrosmodellen Miniguide Håndtering af nettoafregningsgruppe 5 installationer

Engrosmodellen Miniguide Håndtering af nettoafregningsgruppe 5 installationer Til Netvirksomheder/elleverandører Engrosmodellen Miniguide Håndtering af nettoafregningsgruppe 5 installationer 24. februar 2016 ACH/XVJE/PHQ Dok. 13/81118-128 1/10 1. Baggrund Denne miniguide indeholder

Læs mere

Engrosmodellen. Dialogforum 4. Juni Dato - Dok.nr. 1

Engrosmodellen. Dialogforum 4. Juni Dato - Dok.nr. 1 Engrosmodellen Dialogforum 4. Juni 2014 Dato - Dok.nr. 1 Agenda 1. Referat fra sidste møde 2. Status på projektet a) Forskrifter, BRS og RSM b) Standardaftalen (Dansk Energi) c) Datakonsistensprojektet

Læs mere

Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. Marts 2013

Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. Marts 2013 Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. Marts 2013 2010 Jun. 2010 Okt. 2011 Okt. 2011 DATE LRO JHH HBK LRO NAME Jan. 2012 Jan. 2012 Jan. 2012 Jan 20.12 DATE LRO LRO HBK HBK NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

DataHub Engrosmodel E2E-test på regional møder juni 2015 Mogens Juul og Helene Schmidt

DataHub Engrosmodel E2E-test på regional møder juni 2015 Mogens Juul og Helene Schmidt Fraflytning START slide med billede og overkskrift DataHub Engrosmodel E2E-test på regional møder juni 2015 Mogens Juul og Helene Schmidt 14/24949-6 1 Dagsorden - E2E Aktørtest Formål med E2E test Sådan

Læs mere

Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. 13/ v januar 2014

Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. 13/ v januar 2014 Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. 27. januar 2014 2010 Jun. 2010 Okt. 2011 Okt. 2011 DATE LRO JHH HBK LRO NAME Jan. 2012 Jan. 2012 Jan. 2012 Jan 20.12 DATE LRO LRO HBK HBK NAME Sep. 2013

Læs mere

Engrosmodellen. Teknik- og implementeringsgruppen. Møde maj

Engrosmodellen. Teknik- og implementeringsgruppen. Møde maj Engrosmodellen Teknik- og implementeringsgruppen Møde 34 18. maj 2016 14-15488-83 1 Agenda 1. Referat fra sidste møde 2. Action-listen 3. Status på projektet 4. Evt. udfordringer i relation til engrosafregning

Læs mere

Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang

Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang 29.04.2015 USS/XSTJ Version 1.3 1. Indledning... 2 2. Proces for kundestyret dataadgang... 2 2.1 Fuldmagtsgivning

Læs mere

Træder i kraft 1. april 2016

Træder i kraft 1. april 2016 Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. Marts 2016 Version 6.10 Træder i kraft 1. april 2016 Sept. 2015 Sept. 2015 Marts 2016 DATE MAC HBK SHR NAME REV. DESCRIPTION PREPARED REVIEWED APPROVED

Læs mere

BILAG 5. DataHub- og markedsrapportering. 1. Markedsperformance. 1.1 Leverandørskift. Direktørgruppen. 10. juni 2014

BILAG 5. DataHub- og markedsrapportering. 1. Markedsperformance. 1.1 Leverandørskift. Direktørgruppen. 10. juni 2014 BILAG 5 Til Direktørgruppen DataHub- og markedsrapportering 10. juni 2014 Der fremsendes forud for hvert møde i Direktørgruppen en statusrapport, der rapporterer på net- og elhandelsvirksomhedernes performance,

Læs mere

NETSELSKABETS OG LEVERANDØRENS HÅNDTERING AF UDVIDELSER TIL NETTOAFREGNEDE ANLÆG PR. 1. APRIL 2017

NETSELSKABETS OG LEVERANDØRENS HÅNDTERING AF UDVIDELSER TIL NETTOAFREGNEDE ANLÆG PR. 1. APRIL 2017 VEJLEDNING NETSELSKABETS OG LEVERANDØRENS HÅNDTERING AF UDVIDELSER TIL NETTOAFREGNEDE ANLÆG PR. 1. APRIL 2017 1/17 VERSIONSHISTORIK Dato Version Forfatter Handling 2017-03-20 0.1 RSF Vejledning etableret

Læs mere

Cut-over. Teknisk Cut-over. 30. April 2014. Dato - Dok.nr. 1

Cut-over. Teknisk Cut-over. 30. April 2014. Dato - Dok.nr. 1 Cut-over Teknisk Cut-over 30. April 2014 Dato - Dok.nr. 1 Agenda Gennemgang af Teknisk Cut-over Koordinering mellem Teknisk Cut-over og Migrering Opsummering af Pre- og Post Cut-over Processen fremadrettet

Læs mere

RESTANCEVEJLEDNING 2016 EWII ENERGI A/S RESTANCEPROCEDURE & LEVERINGSPLIGT. (Gældende fra 1. april 2016)

RESTANCEVEJLEDNING 2016 EWII ENERGI A/S RESTANCEPROCEDURE & LEVERINGSPLIGT. (Gældende fra 1. april 2016) RESTANCEVEJLEDNING 2016 RESTANCEPROCEDURE & LEVERINGSPLIGT EWII ENERGI A/S (Gældende fra 1. april 2016) Side 2 INDHOLD 1. FORBRUGERAFTALER OM LEVERING AF ELEKTRICITET 2. NÆRMERE REGLER OM SIKKERHEDSSTILLELSE,

Læs mere

DataHub Ændringer i forskrifter m.m.

DataHub Ændringer i forskrifter m.m. DataHub Ændringer i forskrifter m.m. Preben Høj Larsen Detailmarked & Markedsdrift DataHub Ændringer i forskrifter m.m. Ændringer: Forskrifter Måleansvar Stamdataansvar Lidt Teknik ID er for målepunkter

Læs mere

Restancevejledning 2016

Restancevejledning 2016 Restancevejledning 2016 Restanceprocedure & Leveringspligt [1] Indhold I. Forbrugeraftaler om levering af elektricitet II. III. IV. Nærmere regler om sikkerhedsstillelse, forrentning og tilbagebetaling

Læs mere

METODEANMELDELSE FOR ÆNDRINGERNE TIL MARKEDSFORSKRIFT D1, F1, H1, H2, H3 OG I

METODEANMELDELSE FOR ÆNDRINGERNE TIL MARKEDSFORSKRIFT D1, F1, H1, H2, H3 OG I Metodeanmeldelse for ændringerne til markedsforskrift D1, F1, H1, H2, H3 og I 1/14 Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia NOTAT METODEANMELDELSE FOR ÆNDRINGERNE TIL MARKEDSFORSKRIFT D1, F1,

Læs mere

Notat. Forskrift D1 Begrebet omfiksering indgår nu i markedsforskrifterne. Dette har været efterspurgt da begrebet allerede er blevet brugt.

Notat. Forskrift D1 Begrebet omfiksering indgår nu i markedsforskrifterne. Dette har været efterspurgt da begrebet allerede er blevet brugt. Notat Dok. ansvarlig: HHO Sekretær: Sagsnr.: 2007-143 Doknr: d2017-6035-12.0 18-04-2017 Høringssvar vedr. forskrifterne D1, F1, H1, H2, H3 og I sendt i høring i marts 2017 Dansk Energi takker for muligheden

Læs mere

s Sagsbehandling i engrosmodellen via DataHub en

s Sagsbehandling i engrosmodellen via DataHub en 18-09-2015 s2013-221 Sagsbehandling i engrosmodellen via DataHub en Vejledning: Sagsbehandling i engrosmodellen side 2 VEJLEDNING OM SAGSBEHANDLING VED REKONSTRUKTION, KONKURS OG DØDSBOER I ENGROSMODELLEN

Læs mere

Datamigreringsstrategi Engrosmodellen

Datamigreringsstrategi Engrosmodellen Datamigreringsstrategi Engrosmodellen Et overblik over metode og proces Ver. 2.0 Maj 2014 DOK NR 13/100808-1 1 Migreringsstrategi Sikre at nuværende funktionalitet i Datahub forbliver uændret frem til

Læs mere

Metodeanmeldelse af forskrift H1: Skift af elleverandør,

Metodeanmeldelse af forskrift H1: Skift af elleverandør, Til Sekretariatet for Energitilsynet Metodeanmeldelse af forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. HBK/SHR 4. september 2014 Energinet.dk skal ifølge Bekendtgørelse om netvirksomheders, regionale

Læs mere

Vejledning til oprettelse af priselementer på DataHub Markedsportal

Vejledning til oprettelse af priselementer på DataHub Markedsportal Vejledning til oprettelse af priselementer på DataHub Markedsportal 9. marts 2015 USS/MAA Dok. 13/96684-6 1/5 Indledning Denne vejledning handler om netvirksomhedens oprettelse af egne priselementer på

Læs mere

Høringssvar fra Dansk Energi, Dong Energy og Ankenævnet på Energiområdet angående udkast til tilsynsnotat

Høringssvar fra Dansk Energi, Dong Energy og Ankenævnet på Energiområdet angående udkast til tilsynsnotat BILAGSOVERSIGT ENERGITILSYNETS MØDE DEN 28. APRIL 2015 BILAG TIL PUNKT 4 14. april 2015 Detail & Distribution 14/10476, 14/10478, 15/00115 LAA & LRN BILAGS NR. SIDE CONTENTS 1. 2-38 De anmeldte metoder

Læs mere

Forretningsprocesser for det danske elmarked. (EDI guide - BRS'ere)

Forretningsprocesser for det danske elmarked. (EDI guide - BRS'ere) Forretningsprocesser for det danske elmarked (EDI guide - BRS'ere) Juni 2010 Marts 2011 Version 12.0 1.0 4-6-2010 24-6-2010 30-6-2010 DATE BOO MBN JHH NAME 2.0 02-2011 02-2011 03-2011 DATE CCO JSQ JHH

Læs mere

TEKNIK- OG IMPLEMENTERINGSMØDE 5. Maj 2017

TEKNIK- OG IMPLEMENTERINGSMØDE 5. Maj 2017 TEKNIK- OG IMPLEMENTERINGSMØDE 5 Maj 2017 Teknik- og implementeringsgruppemøde 5 4. maj 2017 1 VELKOMMEN Teknik- og implementeringsgruppemøde 5 4. maj 2017 2 1 Teknik- og implementeringsgruppemøde 5 Actionlisten

Læs mere

Bekendtgørelse om elhandelsvirksomhedernes opgaver og forpligtelser i forbindelse med levering af elektricitet til elkunder 1)

Bekendtgørelse om elhandelsvirksomhedernes opgaver og forpligtelser i forbindelse med levering af elektricitet til elkunder 1) BEK nr 1233 af 06/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-1458

Læs mere

Pseudo-forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. Træder i kraft den 1.10.2014. MajJuli 2013

Pseudo-forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. Træder i kraft den 1.10.2014. MajJuli 2013 Pseudo-forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. MajJuli 2013 Træder i kraft den 1.10.2014 DATE NAME Dec. 2012 Dec. 2012 Dec. 2012 Dec. 2012 DATE HSF m.fl. HSF m.fl. HSF m.fl. HSF NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

Pseudo-forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. Træder i kraft den September Dec Dec Dec Dec.

Pseudo-forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. Træder i kraft den September Dec Dec Dec Dec. Pseudo-forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. September 2013 Træder i kraft den 1.10.2014 DATE NAME Dec. 2012 Dec. 2012 Dec. 2012 Dec. 2012 DATE HSF m.fl. HSF m.fl. HSF m.fl. HSF NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold. Træder i kraft den 1.10.2014. Maj 2013. Rev. 1.0 2013 DATE. Energinet.

Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold. Træder i kraft den 1.10.2014. Maj 2013. Rev. 1.0 2013 DATE. Energinet. Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold Maj 2013 Rev. 1.0 Træder i kraft den 1.10.2014 2013 DATE NAME DATE NAME REV. DESCRIPTION PREPARED Energinet.dk 16954/11. Dok. 129089-13,

Læs mere

Engrosmodellen. Teknik- og implementeringsgruppen. Møde April

Engrosmodellen. Teknik- og implementeringsgruppen. Møde April Engrosmodellen Teknik- og implementeringsgruppen Møde 33 19. April 2016 14-15488-80 1 Agenda 1. Referat fra sidste møde 2. Status engrosmodellen 3. Elvarmemotor forslag til håndtering af skæve aflæsninger

Læs mere

Energinet.dks kommentarer til sekretariatets tjeklistegennemgang. Indhold. Til. Sekretariatet for Energitilsynet

Energinet.dks kommentarer til sekretariatets tjeklistegennemgang. Indhold. Til. Sekretariatet for Energitilsynet Til Sekretariatet for Energitilsynet Energinet.dks kommentarer til sekretariatets tjeklistegennemgang Indhold Baggrund... 2 Anmeldelse af forskrifterne... 2 Sekretariatets tjeklistegennemgang... 2 1. Baggrunden

Læs mere

Teknik & Implementeringsmøde

Teknik & Implementeringsmøde Teknik & Implementeringsmøde 1 23. august 2016 Klassificering: 1 Dagsorden 1. Referat fra sidste møde 2. Actionlisten 3. Afrunding af idriftsættelsen af Engrosmodellen - herunder releaseplan for udeståender

Læs mere

Metodeanmeldelse af Forskrift H2: Skabelonafregning mv.

Metodeanmeldelse af Forskrift H2: Skabelonafregning mv. Til Sekretariatet for Energitilsynet Metodeanmeldelse af Forskrift H2: Skabelonafregning mv. September 2015 USS/PHQ September 2015 Dok. 15/08076-3 1/5 Indholdsfortegnelse Kapitel 3. Obligatorisk grænse

Læs mere

Cut-over. Opstart 15-01-2014 13/81118-40 1

Cut-over. Opstart 15-01-2014 13/81118-40 1 Cut-over Opstart 15-01-2014 13/81118-40 1 Agenda Overordnet rammesætning for Cut-over Tidsplan Interessenter Kommunikationsplan Projektfasekriterier Cut-over dokumentet De 11 hovedpunkter fra kommissoriet

Læs mere

Engrosmodellen. Udkast til overordnet tidsplan Dialogforum 8-1-2014 2014-01-08 13/81118-36 1

Engrosmodellen. Udkast til overordnet tidsplan Dialogforum 8-1-2014 2014-01-08 13/81118-36 1 Engrosmodellen Udkast til overordnet tidsplan Dialogforum 8-1-2014 2014-01-08 13/81118-36 1 Hvad skal vi opnå med udsættelsen af projektet! At implementere de nye regler omkring forsyningspligt og evt.

Læs mere

Til. Tillæg til BRS-Guide for teknisk fusion af netvirksomheder og sammenlægning af netområder

Til. Tillæg til BRS-Guide for teknisk fusion af netvirksomheder og sammenlægning af netområder Til Tillæg til BRS-Guide for teknisk fusion af netvirksomheder og sammenlægning af netområder Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 1.2 Begrebsdefinitioner... 3 2. Generelt om fusioner/sammenlægninger...

Læs mere

Metodegodkendelse af en ændring af Energinet.dks forskrift om leverandørskift

Metodegodkendelse af en ændring af Energinet.dks forskrift om leverandørskift ENERGITILSYNET 21.01.2014 D&D 13/11820 Laa/lch Metodegodkendelse af en ændring af Energinet.dks forskrift om leverandørskift Resumé 1. Energinet.dk har anmeldt en revideret udgave af sin forskrift H1 til

Læs mere

BILAG 8. DataHub- og markedsrapportering. 1. Markedsperformance. Antal. 1.1 Leverandørskift. Direktørgruppen. 2. april 2014

BILAG 8. DataHub- og markedsrapportering. 1. Markedsperformance. Antal. 1.1 Leverandørskift. Direktørgruppen. 2. april 2014 Antal BILAG 8 Til Direktørgruppen DataHub- og markedsrapportering 2. april 214 Der fremsendes forud for hvert møde i direktørgruppen en statusrapport, der rapporterer på net- og elhandelsvirksomhedernes

Læs mere

Energinet.dk's svar på anbefalinger fra kvalitetsgruppen (Bilag 3)

Energinet.dk's svar på anbefalinger fra kvalitetsgruppen (Bilag 3) Til Energinet.dk's svar på anbefalinger fra kvalitetsgruppen (Bilag 3) 1. september 2014 XVJE/MAC Indledning Helt overordnet kommer datakvalitetsgruppen med en række anbefalinger, der alt andet lige bør

Læs mere

E2E DATAHUB ENGROSMODEL, TESTDREJEBOG

E2E DATAHUB ENGROSMODEL, TESTDREJEBOG E2E DATAHUB ENGROSMODEL, TESTDREJEBOG - BALANCEANSVARLIG 07. januar 2014 Version 0.2 Dok. xxxxx/yy, Sag yy/zzz 1/22 Indholdsfortegnelse 1. Dokumentinformation... 4 1.1 Versionsoversigt... 4 1.2 Reference

Læs mere

Engrosmodellen. Dialogforum 21. marts Møde

Engrosmodellen. Dialogforum 21. marts Møde Engrosmodellen Dialogforum 21. marts 2016 Møde 28 14-15485-68 1 Agenda 1. Referat fra sidste møde 2. Status parathedsparametre 3. Risikovurdering 4. Indstilling til KSED 5. Eventuelt 14-15485-68 2 Opfølgning

Læs mere

Cut-over. 18. august Dato - Dok.nr. 1

Cut-over. 18. august Dato - Dok.nr. 1 Cut-over 18. august 2014 Dato - Dok.nr. 1 Agenda Kort status på sidste runde kommentarer Status inaktiv Rådighedsbetaling Nettoafregningsgruppe 6 Dato - Dok.nr. 2 Status på Cut-over guide Kommentarerne

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af elektricitet 1)

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af elektricitet 1) BEK nr 1353 af 12/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2008/2015-0020

Læs mere

Resultatet af høringen. Høringsparterne. USS/SHR September 2015

Resultatet af høringen. Høringsparterne. USS/SHR September 2015 Til Høringsparterne Høringsnotat vedr. udkast til opdaterede markedsforskrifter for Engrosmodellen som følge af seneste lovændringer af Elforsyningsloven, Lov om afgift af elektricitet og momsloven (Lov

Læs mere

Engrosmodellen Miniguide Håndtering af nettoafregningsgruppe 4 installationer

Engrosmodellen Miniguide Håndtering af nettoafregningsgruppe 4 installationer Til Netvirksomheder/elleverandører Engrosmodellen Miniguide Håndtering af nettoafregningsgruppe 4 installationer 24. februar 2016 ACH/XVJE/PHQ Dok. 13/81118-131 1/11 1. Baggrund Denne miniguide indeholder

Læs mere

Engrosmodellen Dialogforum

Engrosmodellen Dialogforum Engrosmodellen Dialogforum Møde 10 27. august 2014 25.08.2014 DOK: 14-15485-8 1 Agenda 1. Referat fra sidste møde 2. Status på projektet a. Tids- og aktivitetsplan b. Forskrifter, BRS og RSM c. Indsendelse

Læs mere

Informationsmateriale til boligadvokater

Informationsmateriale til boligadvokater Informationsmateriale til boligadvokater Dette informationsmateriale henvender sig til dig, der har kontakt med boligkøbere og udlejere. Materialet gennemgår de konkrete konsekvenser, som de kommende ændringer

Læs mere

VELKOMMEN INSTALLATØRMØDER FEBRUAR 2013 DATAHUB, ENGROSMODEL, VE JESPER KEINCKE OG BIRGIT KLØVE TEAMLEDER

VELKOMMEN INSTALLATØRMØDER FEBRUAR 2013 DATAHUB, ENGROSMODEL, VE JESPER KEINCKE OG BIRGIT KLØVE TEAMLEDER VELKOMMEN INSTALLATØRMØDER FEBRUAR 2013 DATAHUB, ENGROSMODEL, VE JESPER KEINCKE OG BIRGIT KLØVE TEAMLEDER DAGSORDEN Velkomst og præsentation DataHub o Introduktion o Levering af målere o Aflevering af

Læs mere

Dialogforum. Møde September 2016

Dialogforum. Møde September 2016 Dialogforum Møde 1 1. September 2016 1 Dagsorden 10:00 10:15 10:30 10:35 10:50 11:20 11:30 12:00 12:15 0. Velkomst og konstituering 1. Rapportering: Drift & marked a) Datahub Driftsrapport b) Datahub Markedsrapport

Læs mere

Teknik- og implementeringsgruppen

Teknik- og implementeringsgruppen Teknik- og implementeringsgruppen Møde 15 19. november 2014 Dato - Dok.nr. 1 Agenda 1. Referat fra sidste møde 2. Status E2E-test 3. Status datamigrering 4. Status datakonsistens 5. Nyt lovforslag konsekvens

Læs mere

Notat. Anbefalinger fra kvalitetsgruppen juni 2014 BILAG 3. Sagsfremstilling til Punkt 2.a Datakvalitet

Notat. Anbefalinger fra kvalitetsgruppen juni 2014 BILAG 3. Sagsfremstilling til Punkt 2.a Datakvalitet Notat BILAG 3 Dok. ansvarlig: HHO Sekretær: Sagsnr.: 2007-143 Doknr: d2014-7796-5.0 12-06-2014 Anbefalinger fra kvalitetsgruppen juni 2014 Sagsfremstilling til Punkt 2.a Datakvalitet Sagsfremstilling Direktørgruppen

Læs mere

Engrosmodellen. Dialogforum 25-03-2015 14/15485-26 24-2-2015 1

Engrosmodellen. Dialogforum 25-03-2015 14/15485-26 24-2-2015 1 Engrosmodellen Dialogforum 25-03-2015 14/15485-26 24-2-2015 1 Agenda 1. Referat fra sidste møde 2. Generel status 3. Tids- og aktivitetsplan 4. Ændringsstyring og E2E-godkendelse 5. Retningslinjer for

Læs mere

E2E DATAHUB ENGROSMODEL, TESTDREJEBOG

E2E DATAHUB ENGROSMODEL, TESTDREJEBOG E2E DATAHUB ENGROSMODEL, TESTDREJEBOG - BALANCEANSVARLIG 19. oktober 2015 Version 2.2 Dok. 13/81170-18 Indholdsfortegnelse 1. Dokumentinformation... 4 1.1 Versionsoversigt... 4 1.2 Reference til baggrundsdokumenter...

Læs mere

Engrosmodellen. Teknik- og implementeringsgruppen. Møde 21 16. april 2015. 16-04-2015 Dok.nr.: 14/15488-40 1

Engrosmodellen. Teknik- og implementeringsgruppen. Møde 21 16. april 2015. 16-04-2015 Dok.nr.: 14/15488-40 1 Engrosmodellen Teknik- og implementeringsgruppen Møde 21 16. april 2015 1 Agenda 1. Referat fra sidste møde 2. Status projektet i almindelighed 3. Status E2E-test 4. Status datamigrering 5. Håndtering

Læs mere