som lidt af en klassiker på konsekvensen af udledning af hormonforstyrrende stoffer til miljøet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "som lidt af en klassiker på konsekvensen af udledning af hormonforstyrrende stoffer til miljøet."

Transkript

1 Kønsforvirring Hver dag udsættes vi for en lang række stoffer, som kan forstyrre den naturlige hormonbalance. Hormonforstyrrende stoffer i miljøet anses i dag som et af de største miljøproblemer, og mange forskere arbejder med at klarlægge effekterne på mennesker og dyr. Forfatter Katrine Bilberg Hansen, biolog, ph.d. gymnasielærer 1980 erne observerede man en kraftig nedgang i I bestanden af alligatorer i Apopka-søen i Florida. Nyklækkede alligatorer viste sig overvejende at være hunner, hvis niveau af det kvindelige kønshormon østrogen var næsten fordoblet. De få han-alligatorer, der blev udklækket, havde mindre penis end normalt, og deres niveau af det mandlige kønshormon testosteron var fi re gange lavere end normalt. Årsagen til misæren var et udslip af stoffet DDT (Dichlorodiphenyltrichloroethane). Eksemplet står i dag som lidt af en klassiker på konsekvensen af udledning af hormonforstyrrende stoffer til miljøet. Hormoner er kroppens kemiske signalstoffer, og er et af kroppens to interne kommunikationssystemer (det andet er nervesystemet). Kønsudvikling, forplantning, stofskifte, væskebalance og adfærd kontrolleres bl.a. af hormoner. Hos alle hvirveldyr medvirker kønshormoner til at regulere kønsudviklingen og forplantningsevnen. Kemisk set er kønshormonerne næsten ens opbygget, og både kvinder og mænd producerer østrogen og testosteron. Forskellen i mængden af de to hormoner spiller derfor en afgørende rolle i kønsforskellen mellem de to køn. Og da hormonsystemet er meget følsomt, skal der i princippet ikke så meget til for at forskyde den normale hormonbalance og dermed lave rod i fx kønsudviklingen og forplantningen. Hormonforstyrrelse hos mennesker Et klassisk eksempel på effekten af hormonforstyrrende kemikalier hos mennesker er det kunstige hor- Foto: Per Guldhammer Henriksen mon DES (diethylstilbestrol). I perioden indtog millioner af gravide kvinder mirakelmidlet DES for at undgå komplikationer under graviditeten. Midlet havde desværre en grim effekt på det ufødte foster, idet det i 1971 blev vist, at døtre af disse kvinder fx kunne udvikle en sjælden kræfttype i kønsorganerne, mens der blandt sønnerne blev observeret flere tilfælde af ufuldstændig dannelse af kønsorganerne og lavere sædcelletal end normalt. Sagen var for alvor med til at afsløre problemet med, at visse naturlige og menneskeskabte stoffer kan efterligne effekten af hormoner og derved forstyrre hormonbalancen hos dyr og mennesker. I takt med, at eksemplerne har hobet sig op, er bekymringen steget, og siden 1990 erne har der været international fokus på hormonforstyrrende stoffer. På trods af megen forskning er det dog i dag stadig begrænset, hvad vi ved om hormonforstyrrende effekter af de mange kemikalier, vi udsættes for i dagligdagen. Vi ser i øjeblikket en stigning i forekomsten af forskellige former for sygdomme relateret til hormonsystemet. Fx er der flere og flere tilfælde af medfødte misdannelser af kønsorganer hos drenge, flere tilfælde af nedsat sædkvalitet og øget forekomst af testikelkræft. Samtidig kan man i dyreforsøg observere, hvordan visse kemikalier i høje doser kan give de samme forandringer, som ses klinisk. På DTU Fødevareinstituttet forsker professor Anne Marie Vinggaard og professor Ulla Hass i hormon-

2 MILJØ 39 forstyrrende effekter på pattedyrceller og i rotter. Det er specielt kemikalier, der er i stand til at blokere for testosterons effekt eller nedsætte produktionen af testosteron, som er i søgelyset. Disse såkaldt antiandrogene kemikalier kan forårsage misdannede kønsorganer og dårlig sædkvalitet i rotter nøjagtig de symptomer, der ses en stigning i hos nyfødte drenge og unge mænd. Derfor er de hormonforstyrrende stoffer under kraftig mistanke for at være skyld i danske mænds dårlige sædkvalitet. Siden 1940 er sædkvaliteten således faldet med 50 % herhjemme. En undersøgelse udgivet i 2013 af en forskergruppe på Dansk Ramazzini Center, Arbejdsmedicinsk Klinik ved Aarhus Universitetshospital, har vist, at voksne mænd hvis mødre under graviditeten var udsat for høje niveauer af stoffet perfluoroctancarboxylat (PFOA), har lavere sædkoncentration og total sædcelleantal end normalt. Forskerne bag undersøgelsen mener, at der potentielt kan være en sammenhæng mellem sædkvalitet og udsættelse for perfluorerede forbindelser i fostertilstanden. Det perfluorerede stof PFOA bruges i produktionen af fluorotelomerer, der anvendes i fødevareemballage samt tekstilimprægneringsmidler, fordi de er fedt- og vandafvisende. Man er endnu ikke helt klar over kilderne til eksponeringen for PFOA, men man regner blandt andet kosten for at være en betydelig kilde. Tidlig pubertet Ved Afdelingen for Vækst og Reproduktion, Rigshospitalet, forsker professor Anders Juul og kolleger blandet andet i tidlig pubertet. I perioden 1991 til 2007 er danske piger kommet et år tidligere i puberteten, mens drengenes pubertet er begyndt fi re måneder tidligere. Puberteten reguleres af kønshormoner, men hvorfor pubertet er blevet forskubbet er stadig en gåde for forskerne. Hormonforstyrrende stoffer og fedme kan være forklaringen. Dette undersøger forskerne i en unik langtidsundersøgelse af ca. 200 københavnske børn, som undersøges hver 6. måned mht. deres brystudviklingsstadium (piger) og testikelstørrelse (drenge), ligesom der tages blodprøver hver 6. måned til bestemmelse af kønshormonniveauer. Undersøgelsen har foreløbig været i gang i 5 år. Endnu ved man ikke, om det fx er helt ufarligt, at kvinder får bryster tidligere, eller om det hænger sammen med det stigende antal tilfælde af brystkræft blandt danske kvinder. Endestation: Vandmiljøet Vandmiljøet er sidste stoppested for både hormonforstyrrende stoffer og naturlige hormoner, der udledes fra industrien, afløb fra landbruget og vores spildevand. Derfor er det også i vandmiljøet, man kan finde flest eksempler på, at organismer er påvirket af hormonforstyrrende stoffer. Et kendt eksempel er Tributyltin (TBT), der tidligere blev brugt som bestanddel i bundmaling på skibe. Det viste sig, at TBT løbende blev frigivet fra bundmalingen, og hunner af havsnegle, der blev udsat for stoffet, udviklede maskuline træk som penis og sædleder. Siden 2008 har det været forbudt at anvende TBT i bundmaling. Som følge heraf har man heldigvis observeret et fald i antallet af tvekønnede snegle. I slutningen af 1980 erne opdagede britiske forskere, at i svært forurenede vandløb var op til 5 % af bestanden af skaller tvekønnede (dvs. der var både æg og sædceller i samme fisk). Årsagen var østrogener fra spildevandet. Herhjemme undersøgte professor Poul Bjerregaard og medarbejdere fra Biologisk Institut, Syddansk Universitet i 2001, hvordan det stod til med fiskebestanden i vandløb og søer i Aarhus Amt. De fandt bækørred-hanner med beskadigede sædceller og han-skaller, der producerede blommeprotein. Blommeprotein findes normalt kun i hunfisk, da det bruges til at opbygge æg. I forhold til det engelske studie fandt de dog kun få kønsforstyrrede fi sk, sandsynligvis fordi danske rensningsanlæg renser vandet bedre. Ålekvabber som miljøindikator I danske farvande blev der i 2009 fundet misdannelser hos ålekvabber, men her er forskere fra Aarhus Universitet (daværende Danmarks Miljøundersøgelser) i tvivl om, hvorvidt forureningen med hormonforstyrrende stoffer er synderen. Postdoc Jane Ebsen Morthorst fra Biologisk Institut ved Syddansk Universitet har i 2011 igangsat et forsøg, hvor hun har udsat drægtige ålekvabber for det naturlige østro- Cocktaileffekter Forsøg på DTU Fødevareinstituttet med drægtige rotter viste i 2007, at rotteunger kan fødes med alvorlige misdannelser, hvis drægtige hunrotter udsættes for en kombination af hormonforstyrrende stoffer. Også selvom det sker i koncentrationer, hvor stofferne hver for sig ikke fører til effekter. Konkret undersøgte forskerne fire antiandrogener med forskellig virkningsmekanisme, nemlig vinclozolin (pesticid), prochloraz (pesticid), finasterid (lægemiddel) og DEHP (plastblødgører). Hos rotteungerne observerede forskerne en reduceret anogenital afstand (dvs. afstanden fra anus til er pungen), der var brystvorter på hanungerne og vægten af reproduktionsorganerne var nedsat. Alt sammen tydelige tegn på feminisering af de 16 dage gamle unger. Disse effekter blev observeret ved en dosis, hvor de enkelte kemikalier ingen eller kun få effekter havde hver for sig. Forsøget er et af flere, der peger på, at vi undervurderer risikoen ved kemikalier, hvis vi ikke tager højde for cocktaileffekter. Urethral meatus Drenge født med unormalt udviklet penis (hypospadi) ses hyppigere i dag end for 10 år siden.

3 40 MILJØ Et følsomt system Hormoner produceres af forskellige kirtler i kroppen, og de transporteres herefter via blodbanen til de specifikke væv eller organer, hvor de skal udøve deres virkning. Fx styrer kroppens naturlige kønshormoner, østrogener og androgener, henholdsvis kvindens menstruationscyklus eller dannelsen af sædceller ved at binde sig til hormonreceptorer, som signal om at sætte produktionen i gang. Hormonsystemet hos mennesker og dyr er ekstremt følsomt, hvorfor balancen mellem østrogener og androgener er vigtig. Hormonforstyrrende stoffer er ikke lige potente, så der er forskel på, hvor stor en dosis, der skal til for at påvirke organismer. Fælles for de naturlige kønshormoner er, at ekstremt små doser kan give hormonforstyrrelser. Naturlige østrogener er dog stort set altid mange gange mere potente end miljøkemikalier. Undtaget er lægemidler, som netop er fremstillet med henblik på effektiv virkning fx p-pillehormonet. Der findes forskellige måder hvorpå hormonforstyrrende stoffer kan påvirke hormonbalancen. Nogle hormonforstyrrende stoffer efterligner de naturlige hormoner og kan binde sig til kroppens hormonreceptorer og derved fx påvirke dannelsen af sædceller. Andre hormonforstyrrende stoffer binder sig til hormonreceptoren uden at sætte en produktion i gang og blokerer dermed for de naturlige hormoner. Et hormonforstyrrende stof kan også forstyrre selve dannelsen af de naturlige hormoner eller påvirke transporten af hormoner i kroppen. Hormonforstyrrende stoffer har meget forskellig omsætningstid i levende organismer. Ftalater nedbrydes hurtigt i kroppen, hvorefter nedbrydningsproduktet udskilles i urinen. Polyklorerede bifenyler (PCB) er omvendt svært nedbrydelig og ophobes i dyrs fedtvæv og igennem fødekæden. I dag regnes PCB for at være en af de farligste miljøgifte og har blandt andet vist sig at have hormonforstyrrende effekter. Man har tidligere anvendt PCB ere i byggematerialer, som brandhæmmere eller isolering. Selvom PCB i Danmark blev forbudt til langt de fleste anvendelser allerede i 1976, støder vi stadig på det i dag. Fødevarestyrelsen anbefaler at voksne ikke indtager mere end g fed fisk om ugen pga. fiskenes indhold af miljøgifte fx PCB (anbefalingen er lavere for kvinder, der planlægger graviditet, er gravide eller ammer). I 2002 blev kvinder i den fødedygtige alder således advaret mod at spise fisk fra Østersøen, fordi fiskene indeholdt mere PCB end grænseværdien tillod. Fordi hormonsystemet er relativt ens hos alle hvirveldyr, er det muligt i grove træk at sammenligne fx en fisk, en mus og et menneske. Derfor anvendes fisk og mus ofte til at klarlægge, hvilke stoffer der kan forårsage hormonforstyrrelser samt at undersøge effekter af hormonforstyrrende stoffer. CH 3 Østrogeneffekt Østrogen Stoffer med østrogenlignende effekt Bisphenol A, nonylphenol ftalater, DDT, etc HO Kolesterol Pregnenolon O Cellekerne Transskription ER DNA RNA Utilsigtet aktivering af gener O Progesteron 17-Hydroxyprogesteron Celle Proteinsyntese ER = Østrogenreceptor Androstenedion CH OH 3 OH C CH Anti-androgeneffekt Androgen Stoffer som hæmmer mandlige hormoner (DDE, vinclozolin, etc) O HO Testosteron CH OH 3 Østrogen (østradiol) HO 17a-ethinyløstradiol (syntetisk p-pillehormon) (ligner østrogen i opbygning) Cellekerne Transskriptionen hæmmes AR Proteinsyntesen ophører DNA RNA De fremmede stoffer optager receptorerne og generne bliver ikke aktiveret AR = Androgenreceptor Det mandlige kønshormon testosteron og det kvindelige kønshormon østrogen produceres i kroppen ved omdannelse af kolesterol i en række trin. Celle

4 VÆLG NATURVIDENSKAB FORDI DU BRÆNDER FOR DET Du får en moderne naturvidenskabelig uddannelse, hvor du kommer dybt ned i dit fag. Du vil opleve de andre naturvidenskabelige fagområders bidrag til netop dit fag Du vil få mulighed for at indgå i forskningsteams i løbet af uddannelsen Du vil allerede i løbet af førsteåret selv prøve kræfter med forskningsprojekter Du vil opleve et tæt og sammenhængende studie- og forskningsmiljø Lidenskab for videnskab gen 17 -østradiol. Effekterne på ynglen er ved at bliver undersøgt, og det lader til, at høje koncentrationer kan forårsage misdannelser som fx krum rygsøjle og fire øjne. Ålekvabben anses for at være en særlig velegnet moniteringsorganisme. Det skyldes, at ålekvabben lever i samme område hele livet og føder levende unger, så man kan observere effekterne af moderens udsættelse for kemikalier på afkommet. Forskerne arbejder for tiden på at udvikle testmetoder, som kan afsløre kemikalier med hormonforstyrrende effekter, så brugen af dem kan reguleres og dermed mindske forureningen i miljøet. Mange kemikalier udledes i pulser, så for at få et nøjagtigt billede af vandets renhed, skal man tage vandprøver ofte. En anden mulighed er at bruge indirekte metoder, hvor man kan se effekterne af længere tids forurening, selvom kemikalierne ikke længere er i vandet. Fx er det velkendt, at tilstedeværelsen af blommeprotein hos hanfisk er en indikator for, at fisken har været udsat for hormonforstyrrende stoffer, idet blommeprotein normalt kun findes hos hunfisk. Jane Ebsen Morthorst undersøger nu, om man på samme måde kan screene for hormonforstyrrelser i ferskvandsmuslinger ved hjælp af blommeprotein, og dermed have endnu en miljøindikator til rådighed. Kemiske stoffer i hverdagen I vores hverdag er vi i kontakt med tusindvis af menneskeskabte kemiske stoffer. Størstedelen af disse stoffer er aldrig blevet testet for hormonforstyrrende effekter. Et eksempel på et hormonforstyrrende stof er bisphenol A, som er et syntetisk østrogenlignende stof, der i industrien ofte benyttes til indvendig beklædning af konservesdåser og drikkekartoner. Uheldigvis frigives stoffet til indholdet i dåserne og kartonerne. For at sætte fokus på problematikken spiste fire svenske journalister i 2012 udelukkende dåsemad i tre dage. Niveauet af bisphenol A i journalisternes blod steg så voldsomt (mellem 2800 og 4600 procent), at grænseværdien for anbefalet indtag blev overskredet. På DTU Fødevareinstituttet er Anne Marie Vinggaards gruppe i gang med at undersøge fem kemikalier, der i dag anvendes som alternativer til bisphenol A. Disse kemikalier har en kemisk struktur, som i høj grad minder om bisphenol A. Undersøgelsen tyder på, at alternativerne ikke er meget bedre, og at de kvalitativt synes at have samme effekter som bisphenol A. Derfor er der i høj grad brug for nye, uproblematiske alternativer til bisphenol A. Et andet eksempel er ftalater, der anvendes til at blødgøre plastik. Ftalaterne fordamper langsomt fra plastikken, og derved kan de fx overføres fra plastindpakningen til fødevarer eller små børn kan indtage dem direkte ved at sutte på plastikken. En række ftalater har vist sig at have anti-androgen virkning, hvilket i dette tilfælde betyder, at de hæmmer dannelsen af testosteron i hanfostre, så de ikke udvikler sig normalt.

5 42 MILJØ Procent Hunner Hanner Tvekønnede Ubestemt ,2 15,5 26,2 Trenbolon-eksponering (ng/l) Zebrafisk på anabolske steroider og p-piller Danske forsøg med zebrafisk og det anabolske steroid trenbolon, understreger problemet med hormonforstyrrende stoffer i miljøet. Trenbolon er en efterligning af testosteron, og det bruges i Australien og USA som væksthormon til kødkvæg. I 2010 viste Jane Ebsen Morthorst fra Biologisk Institut ved Syddansk Universitet og Mia Gruwier Broch-Lips fra Bioscience, Aarhus Universitet sammen med deres kolleger, at hvis man i laboratorieforsøg udsatte zebrafisk for koncentrationer af trenbolon svarende til, hvad man kan måle i nærheden af amerikanske kvægfarme, så var næsten ingen zebrafisk i stand til at udvikle sig til hunner. Undersøgelsen viste også, at de kønsskiftede fisk reelt var funktionelle hanner, idet de både var i stand til at få zebrafisk-hunner til at lægge æg (hunfisk gyder kun, når de kurtiseres af hanfisk) og til at befrugte æggene. I 2007 blev det vist, at udsættes zebrafisk fra larve til kønsmodenhed for 5 nanogram per liter af det kunstige p-pille hormon 17α-ethinyløstradiol (EE2) udvikler næsten alle zebrafiskene ovarier. Udsættes zebrafiske hanner derimod for lavere koncentrationer af EE2 (så de ikke skifter køn), har det også konsekvenser. Erik Baatrup og Per Guldhammer Henriksen fra Bioscience, Aarhus Universitet, har for nylig fundet, at selvom der ikke er målbare ændringer i de eksponerede hanners parringsadfærd, så er hunnernes adfærd i forbindelse med parring forskellig i forhold til hunner, som udfører adfærden sammen med ikke udsatte hanner. Det kan tænkes, at feromonudskillelsen eller hannernes sekundære kønskarakterer påvirkes af p-pille hormonet. Feromoner og kønskarakter spiller ligesom parringsadfærd spiler en vigtig rolle i parringsakten. Figuren viser andelen af hunner og hanner af zebrafiskeunger, efter at de er blevet udsat for trenbolon i forskellige koncentrationer i 60 dage efter klækning af æggene. I alle tre grupper udsat for trenbolon var kønsfordelingen statistisk signifikant forskellig fra kontrolgruppen. Tvekønnede fisk er fisk, hvor der både er sædceller og ovarier til stede. Tallet i bunden af søjlerne angiver antallet af fisk i hver gruppe. Figuren viser undersøgelser af sædtal hos mennesker, hvor hver cirkel angiver en undersøgelse og størrelsen af cirklen indikerer antallet af personer i undersøgelsen. Der kan være store individuelle forskelle i de enkelte undersøgelser, og også geografiske forskelle som det fremgår af de seneste undersøgelser i figuren fra omkring årtusindskiftet, hvor tallene var noget lavere hos danske værnepligtige end man så i hhv. Finland og Estland. Har man et tal på under 20 mio. sædceller pr. ml er sandsynligheden for at blive far lav, mens fertiliteten betegnes som suboptimal i området mellem mio. celler pr. ml. Antal sædceller (mio. /ml) Finland Estland Danske værnepligtige År Figur efter Poul Bjerregaard: Økotoksikologi. Gyldendal, 2010 Udsættes drægtige ålekvabber for høje koncentrationer af det naturlige østrogen 17β-østradiol kan det forårsage misdannelser som fx 4 øjne, krum ryg og spiralryg hos ynglen. Foto: Jane Ebsen Morthorst og Nanna Brande-Lavridsen. Sådan undgår du hormonforstyrrende stoffer Det er nærmest umuligt at undgå hormonforstyrrende stoffer helt i vores hverdag. Men man kan nedsætte eksponeringen ved at følge forbrugerrådets og forskernes anbefalinger. Vælg miljømærkede produkter. Hormonforstyrrende stoffer, er ikke tilladt i svanemærkede produkter. Vælg kosmetik og plejeprodukter uden hormonkemi. Se navnene på 17 af de hormonforstyrrende stoffer på Astma og Allergiforbundet har lanceret appen Kemilex så man kan teste produkter for kemikalier mens man handler ind. Vælg økologiske fødevarer. De indeholder ikke pesticidrester, antibiotika mv. og skåner miljøet. Undgå antioxidanten BHA (E320) i fødevarer, idet den mistænkes for at være hormonforstyrrende. Tør støv af ugentligt og luft ud to gange om dagen. Produkter som elektroniske apparater afgiver potentielt hormonforstyrrende stoffer til luften, som kan sætte sig i støvet. Undgå plastprodukter med polycarbonat og blødgjort PVC, da de kan indeholde bisphenol A. Vask nye produkter og tøj før brug for at fjerne rester af kemikalier fra produktionen.

6 ANNONCE Klogere på valg af uddannelse unge greb chancen for at blive studerende for en dag, da Ingeniørud- 50 dannelserne på SDU inviterede indenfor den 31. maj De unge mennesker, der kom fra hele lan- - Er det noget for mig? Jeg er her i dag for at undersøge, om Robotteknologi er noget for mig. Jeg synes, at uddannelsen lyder spændende, og jeg regner med, at jeg prioriteringsliste, Samtidig synes jeg, at det er rart at se stedet og møde de studerende, - 50 unge greb chancen for at blive studerende for en dag. 43 Et tredje eksempel er pesticidet vinclozolin, der anvendes for at beskytte frugt mod svampeangreb. Vinclozolin har ligeledes anti-androgen virkning, og der er fundet rester af dette pesticid på overfl a- den af frugt og grønt. Det er ikke kun gennem fødevarer, at vi dagligt udsættes for hormonforstyrrende stoffer vi optager dem også gennem huden. Indholdet af konserveringsmidlet paraben, der skal hindre svampe og bakterievækst i cremer og kosmetik, har haft megen bevågenhed de seneste år. Parabener anses for at være hormonforstyrrende (dog er alle parabener ikke lige skadelige). Ifølge Miljøstyrelsen har 17 stoffer, der fi ndes i kosmetik og plejeprodukter vist sig at have hormonforstyrrende effekt i dyreforsøg. I et vist omfang er disse stoffer da også blevet fj ernet fra produkterne. Men desværre dukker der hele tiden nye op, såsom stoffet triclosan, der kan fi ndes i tandpasta, og som anses for at være hormonforstyrrende. En af de største trusler mod vort helbred Udover de mange stoffer, som har utilsigtet hormonforstyrrende effekt, fi ndes der også en række stoffer, der netop er designet til at efterligne køns hormoner. Det gælder lægemidler som p-piller, der indeholder syntetiske østrogener, og anabolske steroider. Når mennesker indtager disse stoffer udskilles de syntetiske hormoner med urinen, og derfra kan de havne i miljøet (det samme gælder i øvrigt de naturlige hormoner). Desuden indeholder nogle planter, eksempelvis soja og kløver, naturligt forekommende planteøstrogener. Alt i alt kan mennesker og dyr derfor komme i kontakt med en lang række forskellige hormonforstyrrende stoffer i et langt liv. Og problemet med hormonforstyrrende stoffer i miljøet knytter sig ikke kun til effekten af det enkelte stof. De seneste år er forskere blevet mere opmærksomme på cocktaileffekter, hvor eksponering for flere forskellige stoffer på en gang kan give en skadelig effekt, selvom de enkelte stoffer hver især optræder i uskadelige koncentrationer. I den seneste rapport fra verdenssundhedsorganisationen WHO kan man læse, at efter globalopvarmning betragtes hormonforstyrrende stoffer som en af de største trusler mod vores helbred. Derfor er der al mulig grund til at holde godt øje med de hormonforstyrrende stoffer i fremtiden. Læs mere Jensen CB og Paludan- Müller P. Økotoksikologi pesticider og østrogenlignende stoffer, 1997 Larsen M og Baatrup E Functional behavior and reproduction in androgenic sex reversed zebrafi sh (Danio Rerio). Environmental Toxicology and Chemistry. 29: Metzdorff, SB et al Dysgenesis and histological changes of genitals and perturbations of gene expression in male rats after in utero exposure to antiandrogen mixtures. Toxicological Sciences 98: Morthorst J, Holbech H, Bjerregaard P Trenbolone causes irreversible masculinization of zebrafi sh at environmentally relevant concentrations. Aquatic Toxicology. 98: Theo Colborn. Our stolen future, 1996

som lidt af en klassiker på konsekvensen af udledning af hormonforstyrrende stoffer til miljøet.

som lidt af en klassiker på konsekvensen af udledning af hormonforstyrrende stoffer til miljøet. Kønsforvirring Hver dag udsættes vi for en lang række stoffer, som kan forstyrre den naturlige hormonbalance. Hormonforstyrrende stoffer i miljøet anses i dag som et af de største miljøproblemer, og mange

Læs mere

UNDGÅ UNØDVENDIGE KEMIKALIER I DIN HVERDAG STOF TIL EFTERTANKE FAKTA OM HORMONFORSTYRRENDE STOFFER

UNDGÅ UNØDVENDIGE KEMIKALIER I DIN HVERDAG STOF TIL EFTERTANKE FAKTA OM HORMONFORSTYRRENDE STOFFER UNDGÅ UNØDVENDIGE KEMIKALIER I DIN HVERDAG STOF TIL EFTERTANKE FAKTA OM HORMONFORSTYRRENDE STOFFER Vi ved stadig kun lidt om, i hvilket omfang de hormonforstyrrende stoffer i vores omgivelser kan påvirke

Læs mere

Verdens dårligste sædkvalitet? eller Kemikalier og kønsudvikling. Poul Bjerregaard Biologisk Institut Syddansk Universitet Odense

Verdens dårligste sædkvalitet? eller Kemikalier og kønsudvikling. Poul Bjerregaard Biologisk Institut Syddansk Universitet Odense Verdens dårligste sædkvalitet? eller Kemikalier og kønsudvikling Poul Bjerregaard Biologisk Institut Syddansk Universitet Odense Forskellige tegn på problemer med hanlig kønsudvikling observeret i løbet

Læs mere

National workshop om hormonforstyrrende stoffer. Introduktion

National workshop om hormonforstyrrende stoffer. Introduktion National workshop om hormonforstyrrende stoffer Introduktion Pia Juul Nielsen, funktionsleder Miljøstyrelsen, Kemikalier Workshop om hormonforstyrrende stoffer 7/12 2006 1 Oversigt Hormonforstyrrende stoffer

Læs mere

Hvad ved vi fra dyreforsøg med hormonforstyrrende stoffer

Hvad ved vi fra dyreforsøg med hormonforstyrrende stoffer Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, Miljøudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 170, MIU Alm.del Bilag 103 Offentligt Hvad ved vi fra dyreforsøg med hormonforstyrrende stoffer Professor Ulla Hass, Afdeling

Læs mere

Starter kræft i fosterlivet?

Starter kræft i fosterlivet? Starter kræft i fosterlivet? Hormonforstyrrende stoffer ændrer udviklingen af brystvæv og prostata hos rotter. Julie Boberg, Louise Krag Isling, Karen Mandrup, Ulla Hass. Afdeling for Toksikologi og Risikovurdering.

Læs mere

Hormonforstyrrende stoffer: status og fremtid Professor Ulla Hass, Afdeling for Toksikologi og Risikovurdering DTU Fødevareinstituttet

Hormonforstyrrende stoffer: status og fremtid Professor Ulla Hass, Afdeling for Toksikologi og Risikovurdering DTU Fødevareinstituttet Hormonforstyrrende stoffer: status og fremtid Professor Ulla Hass, Afdeling for Toksikologi og Risikovurdering DTU Fødevareinstituttet Center for Hormonforstyrrende Stoffer: HORMONFORSTYRRENDE STOFFER

Læs mere

guide HORMONFORSTYRRENDE STOFFER December 2014 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

guide HORMONFORSTYRRENDE STOFFER December 2014 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus guide December 2014 PAS PÅ DE HORMONFORSTYRRENDE STOFFER Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 2 HORMONFORSTYRRENDE STOFFER INDHOLD SIDE 3 Den nyeste forskning viser for første gang en direkte sammenhæng

Læs mere

Kombieffekter af hormonforstyrrende pesticider: Alvorlige og forudsigelige

Kombieffekter af hormonforstyrrende pesticider: Alvorlige og forudsigelige Kombieffekter af hormonforstyrrende pesticider: Alvorlige og forudsigelige Sofie Christiansen, Ulla Hass, Julie Boberg, Pernille R Jacobsen, Anne Marie Vinggaard, Camilla Taxvig, Mette E Poulsen, Susan

Læs mere

Hovedpinepiller har aldrig været testet ordentligt på dyr 8. november 2010 kl. 11:24

Hovedpinepiller har aldrig været testet ordentligt på dyr 8. november 2010 kl. 11:24 Hovedpinepiller har aldrig været testet ordentligt på dyr 8. november 2010 kl. 11:24 Smertestillende håndkøbsmedicin er blevet brugt af millioner af mennesker. Først nu er hovedpinepillerne blevet testet

Læs mere

Hovedpinepiller har aldrig været testet ordentligt på dyr

Hovedpinepiller har aldrig været testet ordentligt på dyr Hovedpinepiller har aldrig været testet ordentligt på dyr Af: Sybille Hildebrandt, Journalist 8. november 2010 kl. 12:24 Smertestillende håndkøbsmedicin er blevet brugt af millioner af mennesker. Først

Læs mere

Kemiske stoffer i min hverdag

Kemiske stoffer i min hverdag VIDENSARK: Kemiske stoffer i min hverdag Vi omgiver os med mange kemiske stoffer i hverdagen. Nogle af stofferne mistænkes for at være skadelige for det menneskelige hormonsystem og dermed vores fertilitet.

Læs mere

Hovedpinepiller er lige så hormonforstyrrende som ftalater 8. november 2010 kl. 11:12

Hovedpinepiller er lige så hormonforstyrrende som ftalater 8. november 2010 kl. 11:12 Hovedpinepiller er lige så hormonforstyrrende som ftalater 8. november 2010 kl. 11:12 Smertestillende håndkøbsmedicin har samme hormonforstyrrende effekt som de frygtede ftalater i vores miljø. Det kan

Læs mere

Hormonforstyrrende stoffers effekt på brystudviklingen

Hormonforstyrrende stoffers effekt på brystudviklingen Hormonforstyrrende stoffers effekt på brystudviklingen Karen Riiber Mandrup, Julie Boberg, Hanna Johansson, Sofie Christiansen, Marta Axelstad, Anne Marie Vinggaard og Ulla Hass DTU Fødevareinstituttet

Læs mere

Hormonforstyrrende stoffer Lovgivningen og Miljøstyrelsens indsats

Hormonforstyrrende stoffer Lovgivningen og Miljøstyrelsens indsats Hormonforstyrrende stoffer Lovgivningen og Miljøstyrelsens indsats Marie Louise Holmer Miljøstyrelsen Kemikalier Temadag om kemi og graviditet - 8. april 2011 1 Oversigt Hvorfor taler vi om hormonforstyrrende

Læs mere

Evidensen for hormonforstyrrende stoffers indvirkning på menneskers forplantning. Gunnar Toft Arbejdsmedicinsk Klinik Århus Universitetshospital

Evidensen for hormonforstyrrende stoffers indvirkning på menneskers forplantning. Gunnar Toft Arbejdsmedicinsk Klinik Århus Universitetshospital Evidensen for hormonforstyrrende stoffers indvirkning på menneskers forplantning Gunnar Toft Arbejdsmedicinsk Klinik Århus Universitetshospital Målinger af forplantningsevne Mænd: Sædkvalitet Kvinder:

Læs mere

BABY PÅ VEJ? GODE RÅD OM KEMI OG GRAVIDITET GRAVID MED GOD KEMI GRAVID MED GOD KEMI

BABY PÅ VEJ? GODE RÅD OM KEMI OG GRAVIDITET GRAVID MED GOD KEMI GRAVID MED GOD KEMI BABY PÅ VEJ? GODE RÅD OM KEMI OG GRAVIDITET GRAVID MED GOD KEMI GRAVID MED GOD KEMI Kemikalier findes i alt, hvad vi omgiver os med. De hjælper os i hverdagen for eksempel når vi bruger kosmetik og rengøringsmidler

Læs mere

Sammenhæng mellem pesticideksponering i graviditet og børns vækst og udvikling

Sammenhæng mellem pesticideksponering i graviditet og børns vækst og udvikling Sammenhæng mellem pesticideksponering i graviditet og børns vækst og udvikling I projektet Langtidseffekter af prænatal pesticideksponering har vi undersøgt, om kvinders erhvervsmæssige udsættelse for

Læs mere

Guide. Guide: Sådan undgår du de farlige stoffer. Pas på hormonforstyrrende stoffer i dine produkter

Guide. Guide: Sådan undgår du de farlige stoffer. Pas på hormonforstyrrende stoffer i dine produkter Foto: Iris Guide April 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Pas på hormonforstyrrende stoffer i dine produkter Guide: Sådan undgår du de farlige stoffer Stoffer der ødelægger dig Det risikerer

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod bromerede flammehæmmere og ftalater i elektronikprodukter

Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod bromerede flammehæmmere og ftalater i elektronikprodukter 2010/1 BSF 39 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 14. december 2010 af Per Clausen (EL), Line Barfod (EL), Johanne Schmidt-Nielsen (EL) og Frank

Læs mere

Kombinationseffekter af hormonforstyrrende stoffer

Kombinationseffekter af hormonforstyrrende stoffer Kombinationseffekter af hormonforstyrrende stoffer Seniorforsker Ulla Hass, Afdeling for Toksikologi og Risikovurdering, Fødevareinstituttet, DTU National workshop om Hormonforstyrrende stoffer - ny dansk

Læs mere

Hormonforstyrrende effekter i miljøet. Poul Bjerregaard Biologisk Institut Syddansk Universitet Odense

Hormonforstyrrende effekter i miljøet. Poul Bjerregaard Biologisk Institut Syddansk Universitet Odense Hormonforstyrrende effekter i miljøet Poul Bjerregaard Biologisk Institut Syddansk Universitet Odense Miljøstyrelsens workshop, Den sorte Diamant, 7. december 2006 Påvisning af hormonforstyrrende effekter?

Læs mere

Hormonforstyrrende stoffer: Udvikling af testmetoder effekter i mennesker

Hormonforstyrrende stoffer: Udvikling af testmetoder effekter i mennesker Hormonforstyrrende stoffer: Udvikling af testmetoder effekter i mennesker Ulla Hass, Afd. for Toksikologi og Risikovurdering, Danmarks Fødevareforskning National workshop, 7. December 2006, Den Sorte Diamant

Læs mere

Mellemkødet kalder vi MELLEMKØDET SLADRER OM SKADELIGE KEMIKALIER

Mellemkødet kalder vi MELLEMKØDET SLADRER OM SKADELIGE KEMIKALIER MELLEMKØDET SLADRER OM SKADELIGE KEMIKALIER Forfatterne Anne Marie Vinggaard er professor ved DTU Fødevareinstituttet annv@food.dtu.dk Terje Svingen er seniorforsker ved DTU Fødevareinstituttet tesv@food.dtu.dk

Læs mere

Der er hormoner i luften

Der er hormoner i luften Hormonforstyrrende stoffer - Der er hormoner i luften Prof. ph.d. Bent Halling-Sørensen Inst. for Farmaci og Analytisk kemi, FARMA KU 1 To måder at styre kroppens funktioner Nervesystemet Signaler sendes

Læs mere

Vejen mod en hverdag fri for skadelige kemikalier

Vejen mod en hverdag fri for skadelige kemikalier Vejen mod en hverdag fri for skadelige kemikalier EU er alt for langsom til at forbyde hormonforstyrrende stoffer og andre kemikalier, selv om talrige undersøgelser viser, at de efter al sandsynlighed

Læs mere

Perfluorerede stoffer og sædkvalitet

Perfluorerede stoffer og sædkvalitet Perfluorerede stoffer og sædkvalitet Læge Ulla Nordström Joensen Afdeling for Vækst og Reproduktion Rigshospitalet Dårlig sædkvalitet kan have flere årsager Manglende testikelvæv Medfødte/genetiske årsager

Læs mere

Hvad ved vi fra dyreforsøg med fokus på cocktaileffekter og risikovurdering (og hormonforstyrrende stoffer)

Hvad ved vi fra dyreforsøg med fokus på cocktaileffekter og risikovurdering (og hormonforstyrrende stoffer) Hvad ved vi fra dyreforsøg med fokus på cocktaileffekter og risikovurdering (og hormonforstyrrende stoffer) Professor Ulla Hass, DTU Fødevareinstituttet Konference: Status for de uløste problemer med kemikalier,

Læs mere

Fisk som forsøgsdyr (Hormonforstyrrende stoffer) Henrik Holbech Biologisk Institut, SDU Odense

Fisk som forsøgsdyr (Hormonforstyrrende stoffer) Henrik Holbech Biologisk Institut, SDU Odense Fisk som forsøgsdyr (Hormonforstyrrende stoffer) Henrik Holbech Biologisk Institut, SDU Odense Fisk som forsøgsdyr (Hormonforstyrrende stoffer) Både miljø og sundhed Miljø Kemikalier/Forurening risikovurdering

Læs mere

Er pesticid-cocktail Farlig for mennesker? Otto Meyer, rådgiver, toksikologi og risikovurdering

Er pesticid-cocktail Farlig for mennesker? Otto Meyer, rådgiver, toksikologi og risikovurdering Er pesticid-cocktail Farlig for mennesker? Otto Meyer, rådgiver, toksikologi og risikovurdering Farligt? Ja, hvis eksponeringen er tilstrækkelig stor Toksikologiske undersøgelser Mutagene effekter Akut

Læs mere

Vækstspurt. Væksthormon (begge køn) Østrogen (pige (dreng)) Binyre androgen (pige) Testosteron (dreng) Proteinsyntese. Ce ledeling.

Vækstspurt. Væksthormon (begge køn) Østrogen (pige (dreng)) Binyre androgen (pige) Testosteron (dreng) Proteinsyntese. Ce ledeling. Vækstspurt Væksthormon (begge køn) Østrogen (pige (dreng)) Binyre androgen (pige) Testosteron (dreng) Lav konc. Høj konc. Proteinsyntese Hjæ lpehormon (Somatomedin) Ce ledeling - Forbening VÆKST VÆKSTSTANDSNING

Læs mere

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål K og L stillet af Folketingets miljø- og planlægningsudvalg

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål K og L stillet af Folketingets miljø- og planlægningsudvalg Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 213 Offentligt Notat J.nr. MST-600-00008 Ref. Miljøministerens besvarelse af spørgsmål K og L stillet af Folketingets miljø- og planlægningsudvalg Spørgsmål

Læs mere

Overgangsalderen og hvordan den kan påvirke lipo-behandlinger

Overgangsalderen og hvordan den kan påvirke lipo-behandlinger Overgangsalderen og hvordan den kan påvirke lipo-behandlinger Introduktion Overgangsalderen, også kaldet menopausen eller klimakteriet, er kroppens naturlige overgang fra de fødedygtige år. For kvinder

Læs mere

Derfor er det en god idé at begrænse din udsættelse for kemikalier og dermed give dig selv ekstra tryghed.

Derfor er det en god idé at begrænse din udsættelse for kemikalier og dermed give dig selv ekstra tryghed. FAKTA Kemiske stoffer som gravide bør være opmærksomme på Som kvinde bør du være ekstra opmærksom på kemikalierne, hvis du har planer om at blive gravid eller allerede er gravid. Om kemikalierne kan påvirke

Læs mere

Undersøgelser af azolfungiciders hormonforstyrrende effekter

Undersøgelser af azolfungiciders hormonforstyrrende effekter Undersøgelser af azolfungiciders hormonforstyrrende effekter Christine ellemann Fødevareinstituttet ational workshop om Hormonforstyrrende stoffer D. 11. december 28 Hvad er azolfungicider? - Sprøjtemidler

Læs mere

Dagligdagens kemikalier

Dagligdagens kemikalier Dagligdagens kemikalier er vores sundhed sikret via EU-lovgivningen? Lone Mikkelsen, seniorrådgiver i kemikalier Barselscafe onsdag den 16. marts 2016 Det Økologiske Råd Miljøorganisation der arbejder

Læs mere

Påvirker lysten og evnen til sex. Det kan også godt være, du mener, at du får større selvtillid i takt med at musklerne vokser.

Påvirker lysten og evnen til sex. Det kan også godt være, du mener, at du får større selvtillid i takt med at musklerne vokser. Anabolske steroider Af Fitnews.dk - fredag 02. november, 2012 http://www.fitnews.dk/artikler/anabolske-steroider/ Påvirker lysten og evnen til sex Det kan godt være, du synes, at din krop bliver større

Læs mere

Arbejdsmiljø og sunde børn

Arbejdsmiljø og sunde børn 100-året for Kvinders Valgret, NFA 30. september 2015 Arbejdsmiljø og sunde børn Karin Sørig Hougaard Seniorforsker (ksh@nrcwe.dk) Reproduktionsskader Omfatter ændringer, der nedsætter evnen til at få

Læs mere

International Research and Research Training Centre in Endocrine Disruption of Male Reproduction and Child Health

International Research and Research Training Centre in Endocrine Disruption of Male Reproduction and Child Health Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 65 Offentligt International Research and Research Training Centre in Endocrine Disruption of Male Reproduction and Child Health Introduktion

Læs mere

RODOS Registre Om Drikkevand og Sundhed

RODOS Registre Om Drikkevand og Sundhed En registerundersøgelse af den danske befolkning Hyppigheden af medfødte misdannelser i mandlige kønsorganer og forekomst af bryst-, blærehalskirtel og æggestokkræft blandt befolkningen med enkeltvandsforsyning

Læs mere

VONWILLEBRANDSSYGDOM,

VONWILLEBRANDSSYGDOM, VONWILLEBRANDSSYGDOM, VON WILLEBRAND-FAKTOR OG P-PILLER Julie Brogaard Larsen, lægestuderende Center for Hæmofili og Trombose Aarhus Universitetshospital DAGENS PROGRAM Lidt von Willebrand-historie von

Læs mere

Brystets anatomi Ammekursus 2012/13 Ingrid Nilsson

Brystets anatomi Ammekursus 2012/13 Ingrid Nilsson Brystets anatomi Ammekursus 2012/13 Ingrid Nilsson Alveole Diameter: 0,12 mm Lactocyt Kilde: Lawrence R. Breastfeeding a guide for the medical profession Mælkegange 9-10 mælkegange udmunder på papillen

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om beskyttelse af befolkningen mod bisfenol-a

Forslag til folketingsbeslutning om beskyttelse af befolkningen mod bisfenol-a 2014/1 BSF 68 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 4. februar 2015 af Per Clausen (EL), Stine Brix (EL) og Finn Sørensen (EL) Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

Hormonforstyrrende effekter af anvendte pesticider fra forskellige pesticidgrupper

Hormonforstyrrende effekter af anvendte pesticider fra forskellige pesticidgrupper Hormonforstyrrende effekter af anvendte pesticider fra forskellige pesticidgrupper Udarbejdet af: Eva C. Bonefeld Jørgensen 1, Lisbeth S. Kjeldsen 1, Mandana Ghisari 1, Manhai Long 1, Rossana Bossi 2,

Læs mere

Mitokondrier og oxidativt stress

Mitokondrier og oxidativt stress Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab At gå målrettet mod oxidativ stress i Huntingtons Sygdom Skade på celler skabt af oxidativt stress

Læs mere

Multipel Endokrin Neoplasi 1 (MEN1) Patientinformation

Multipel Endokrin Neoplasi 1 (MEN1) Patientinformation Multipel Endokrin Neoplasi 1 (MEN1) Patientinformation MEN1 er en arvelig sygdom, hvor der påvises en eller flere knuder (tumorer) i hormonproducerende kirtler. MEN1 er en sjælden lidelse, som rammer mænd

Læs mere

Biologi A. Studentereksamen. Af opgaverne 1, 2, 3 og 4 skal tre og kun tre af opgaverne besvares

Biologi A. Studentereksamen. Af opgaverne 1, 2, 3 og 4 skal tre og kun tre af opgaverne besvares Biologi A Studentereksamen Af opgaverne 1, 2, 3 og 4 skal tre og kun tre af opgaverne besvares 2stx101-BIO/A-28052010 Fredag den 28. maj 2010 kl. 9.00-14.00 Side 1 af 9 sider Opgave 1. Hormonforstyrrende

Læs mere

Hormonforstyrrende stoffer myndighedernes indsats

Hormonforstyrrende stoffer myndighedernes indsats Hormonforstyrrende stoffer myndighedernes indsats Pia Juul Nielsen & Rikke Holmgaard Miljøstyrelsen Kemikalier Temadag, Sundhedsplejersken, 16. juni 2010 1 Oversigt Hvorfor taler vi om hormonforstyrrende

Læs mere

Azolfungicider fra forskning til regulering

Azolfungicider fra forskning til regulering Azolfungicider fra forskning til regulering Anne Marie Vinggaard DTU Fødevareinstituttet Center for Hormonforstyrrende stoffer Dec 2010 Azolfungicider Anvendes på korn (hvede, byg), grøntsager (champignon),

Læs mere

NOTAT. Strategi for risikohåndtering i Danmark af bisphenol A (BPA)

NOTAT. Strategi for risikohåndtering i Danmark af bisphenol A (BPA) NOTAT Kemikalier J.nr. MST-620-00155 Ref. SDO Den 31. maj 2013 Strategi for risikohåndtering i Danmark af bisphenol A (BPA) 1. Resume Bisphenol A (BPA) er optaget på LOUS, da stoffet i EU er klassificeret

Læs mere

FORKOMST OG EFFEKTER AF HORMONFORSTYRRENDE KEMIKALIER I DANSKE VANDLØB

FORKOMST OG EFFEKTER AF HORMONFORSTYRRENDE KEMIKALIER I DANSKE VANDLØB AARHUS UNIVERSITET Den 8. December 2010 FORKOMST OG EFFEKTER AF HORMONFORSTYRRENDE KEMIKALIER I DANSKE VANDLØB Pia Lassen, Seniorforsker Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet FORMÅL Formålet

Læs mere

Miljøgifte i fisk og skaldyr

Miljøgifte i fisk og skaldyr Kapitel 14 side 109 Miljøgifte i fisk og skaldyr En del mennesker vil ikke spise fisk af frygt for, at den kan være forurenet. Årsagen er, at der er blevet udledt mange giftstoffer i havet. Giftstofferne

Læs mere

Aktiviteter - kurser, møder og konferencer

Aktiviteter - kurser, møder og konferencer Jane Ebsen Morthorst Adjunkt Biologisk Institut Postaddresse: Campusvej 55 5230 Odense M Danmark E-mail: Jamor@biology.sdu.dk Fax: 65930457 Mobil: 28513755 Telefon: 65507492 Aktiviteter - kurser, møder

Læs mere

Med udgangspunkt i vedlagt materiale skal du holde et oplæg om celler og deres evolutionære udvikling.

Med udgangspunkt i vedlagt materiale skal du holde et oplæg om celler og deres evolutionære udvikling. Eksamensspørgsmål maj-juni 2014 Biologi B 4cbibmf1, Lisbet Heerfordt NB! Der kan ske ændringer af eksamensspørgsmålene, hvis censor beder om det. Eventuelle ændringer vil blive offentliggjort i holdets

Læs mere

Hormonforstyrrelser hvad koster de samfundet? Professor Ulla Hass, Afdeling for Kost, Sygdomsforebyggelse og Toksikologi DTU Fødevareinstituttet

Hormonforstyrrelser hvad koster de samfundet? Professor Ulla Hass, Afdeling for Kost, Sygdomsforebyggelse og Toksikologi DTU Fødevareinstituttet Hormonforstyrrelser hvad koster de samfundet? Professor Ulla Hass, Afdeling for Kost, Sygdomsforebyggelse og Toksikologi DTU Fødevareinstituttet Center for Hormonforstyrrende Stoffer: HORMONFORSTYRRENDE

Læs mere

DANSKE MÆNDS SÆDKVALITET - SER DET GODT ELLER SKIDT UD?

DANSKE MÆNDS SÆDKVALITET - SER DET GODT ELLER SKIDT UD? DANSKE MÆNDS SÆDKVALITET - SER DET GODT ELLER SKIDT UD? Niels Jørgensen, Ulla Joensen, Tina K. Jensen, Martin Jensen, Inge Olesen, Elisabeth Carlsen, Jørgen Holm Petersen, Niels E. Skakkebæk Afdeling for

Læs mere

VI ER EKSPONEREDE ER DET FARLIGT?

VI ER EKSPONEREDE ER DET FARLIGT? VI ER EKSPONEREDE ER DET FARLIGT? Tue Søeborg, Afd. for Vækst og Reproduktion, Rigshospitalet CEHOS informationsdag 3. oktober 2013 Fra biomonitorering til risikovurdering Eksempel: bisphenol A (BPA) BPA

Læs mere

Adrenogenitalt syndrom AGS

Adrenogenitalt syndrom AGS Adrenogenitalt syndrom AGS Information til børn/voksne med adrenogenitalt syndrom og deres pårørende August 2014 Vækst og Reproduktion Afsnit 5064 Opgang 5, 6. sal Rigshospitalet Juliane Marie Centret

Læs mere

Patientinformation. Undersøgelse af børn. med for tidlig pubertetsudvikling. Børneambulatoriet 643

Patientinformation. Undersøgelse af børn. med for tidlig pubertetsudvikling. Børneambulatoriet 643 Patientinformation Undersøgelse af børn med for tidlig pubertetsudvikling Børneambulatoriet 643 Hvad er pubertet? Puberteten er den periode, hvor piger udvikler sig til kvinder og drenge til mænd. Den

Læs mere

Kan (nano)partikler påvirke fertilitet og foster?

Kan (nano)partikler påvirke fertilitet og foster? Kan (nano)partikler påvirke fertilitet og foster? Karin Sørig Hougaard, seniorforsker http://www.gravidmedjob.dk/ Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (Dansk Center for Nanosikkerhed) Definition

Læs mere

Information vedrørende graviditetsbetinget sukkersyge

Information vedrørende graviditetsbetinget sukkersyge Information vedrørende graviditetsbetinget sukkersyge Regionshospitalet Randers Gynækologisk/Obstetrisk afdeling 2 Definition Graviditetsbetinget sukkersyge er en form for sukkersyge, der opstår under

Læs mere

Cocktail: Danmarks største forskningsprojekt om cocktaileffekter i fødevarer. DTU Fødevareinstituttet

Cocktail: Danmarks største forskningsprojekt om cocktaileffekter i fødevarer. DTU Fødevareinstituttet Cocktail: Danmarks største forskningsprojekt om cocktaileffekter i fødevarer DTU Fødevareinstituttet 1 Danmarks hidtil største forskningsprojekt om kemikaliers cocktaileffekter, Cocktail, har tilvejebragt

Læs mere

Gravid? Kend kemien - En kvantitativ undersøgelse blandt danske kvinder (efteråret 2014)

Gravid? Kend kemien - En kvantitativ undersøgelse blandt danske kvinder (efteråret 2014) Gravid? Kend kemien - En kvantitativ undersøgelse blandt danske kvinder (efteråret 2014) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 4 Respondenter... 5 er... 6 Analyse... 8 1. Hvor vigtigt

Læs mere

Studiespørgsmål til kønsorganer

Studiespørgsmål til kønsorganer Studiespørgsmål til kønsorganer Genitalia feminina 1. Beskriv de kvindelige kønsorganers hovedfunktioner 2. Giv en oversigt over kvindens indre og ydre kønsorganer, gerne med en figur af genitalia interna

Læs mere

En undersøgelse af spildevands hormonale påvirkning hos skalle og bækørred

En undersøgelse af spildevands hormonale påvirkning hos skalle og bækørred En undersøgelse af spildevands hormonale påvirkning hos skalle og bækørred Blod + Sted for hormonproduktion Mulighed for forstyrrelser Syntese af hormoner Binding og transport i blodet Vekselvirkning med

Læs mere

Kromosomforandringer. Information til patienter og familier

Kromosomforandringer. Information til patienter og familier Kromosomforandringer Information til patienter og familier 2 Kromosomforandringer Den følgende information er en beskrivelse af kromosomforandringer, hvorledes de nedarves og hvornår dette kan medføre

Læs mere

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Fosfodiesterase-hæmmere: nyt HSlægemiddel

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Fosfodiesterase-hæmmere: nyt HSlægemiddel Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Fosfodiesterase-hæmmere: nyt HSlægemiddel testes snart CHDI og Pfizer annoncerer spændende dyreforskning

Læs mere

Helle Raun Andersen Miljømedicin, Institut for Sundhedstjenesteforskning

Helle Raun Andersen Miljømedicin, Institut for Sundhedstjenesteforskning Moderne sprøjtemidler og hjernens udvikling Helle Raun Andersen Miljømedicin, Institut for Sundhedstjenesteforskning CeHos - Oktober 2015 Gartnerbørn-undersøgelsen Undersøgelse af danske børn, hvis mødre

Læs mere

Udvikling af økotoksikologiske testmetoder. Gitte Petersen, Biolog, Ph.D DHI Institut for Vand og Miljø Afd. for Miljørisikovurdering

Udvikling af økotoksikologiske testmetoder. Gitte Petersen, Biolog, Ph.D DHI Institut for Vand og Miljø Afd. for Miljørisikovurdering Udvikling af økotoksikologiske testmetoder Gitte Petersen, Biolog, Ph.D DHI Institut for Vand og Miljø Afd. for Miljørisikovurdering 1 Økotoksikologiske testforslag til bestemmelse af hormonforstyrrende

Læs mere

Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter. 2-åriges udsættelse for kemiske stoffer. nr. xxx 2009. Teknologisk Institut

Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter. 2-åriges udsættelse for kemiske stoffer. nr. xxx 2009. Teknologisk Institut Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter nr. xxx 2009 2-åriges udsættelse for kemiske stoffer Teknologisk Institut Kathe Tønning Eva Jacobsen Eva Pedersen Force Technology Marianne Strange Pia

Læs mere

Kromosomforandringer. Information til patienter og familier

Kromosomforandringer. Information til patienter og familier 12 Odense: Odense Universitetshospital Sdr.Boulevard 29 5000 Odense C Tlf: 65 41 17 25 Kromosomforandringer Vejle: Sygehus Lillebælt, Vejle Klinisk Genetik Kabbeltoft 25 7100 Vejle Tlf: 79 40 65 55 Århus:

Læs mere

National strategi 2002

National strategi 2002 Initiativer omkring vurdering og regulering af hormonforstyrrende stoffer Pia Juul Nielsen funktionsleder, Kemikalier Miljøstyrelsen Informationsmøde 8. dec. 2010 INDHOLD Baggrund national strategi Vejen

Læs mere

Type 2 Diabetes symptomer og komplikationer Charlotte Brøns MSc. PhD. Dept. of endocrinology (Diabetes and Metabolism)

Type 2 Diabetes symptomer og komplikationer Charlotte Brøns MSc. PhD. Dept. of endocrinology (Diabetes and Metabolism) Type 2 Diabetes symptomer og komplikationer Charlotte Brøns MSc. PhD. Dept. of endocrinology (Diabetes and Metabolism) PREVIEW fællesmøde 12 maj 2015 Diabetes er et voksende globalt problem 2014 2035 WORLD

Læs mere

Bumser Filipenser Uren hud Akne

Bumser Filipenser Uren hud Akne Hudlægen informerer om Bumser Filipenser Uren hud Akne Dansk dermatologisk Selskab http://www.danderm-pdv.is.kkh.dk/dds/infofolders/acne/acne.htm (1 of 7)03-01-2006 14:20:29 Bumser - filipenser - uren

Læs mere

Er der gift i vandet?

Er der gift i vandet? Er der gift i vandet? Hvordan måler man giftighed? Og hvordan fastsætter man grænseværdier? Introduktion I pressen ser man ofte overskrifter som Gift fundet i grundvandet eller Udslip af farlige miljøgifte

Læs mere

Alkohol og rygning i ammeperioden

Alkohol og rygning i ammeperioden Alkohol og rygning i ammeperioden Mette Aaskov Ammekursus 2012-13 Komiteen for Sundhedsoplysning www.kompetencecenterforamning.dk Alkohol og amning Den nedre grænse for påvirkning af det nyfødte barn kendes

Læs mere

Sundheds CVU Nordjylland INTERN PRØVE ANATOMI, FYSIOLOGI OG BIOKEMI S06V D. 15. JUNI 2006 KL. 09.00 13.00

Sundheds CVU Nordjylland INTERN PRØVE ANATOMI, FYSIOLOGI OG BIOKEMI S06V D. 15. JUNI 2006 KL. 09.00 13.00 INTERN PRØVE ANATOMI, FYSIOLOGI OG BIOKEMI S06V D. 15. JUNI 2006 KL. 09.00 13.00 ANATOMI OG FYSIOLOGI Opgave 1 Den menneskelige organisme er opbygget af celler. a. Beskriv cellens opbygning, heri skal

Læs mere

PCB eksponering og helbred

PCB eksponering og helbred PCB eksponering og helbred Harald Meyer Afdelingslæge, ph.d. Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling Bispebjerg Hospital hmey0004@bbh.regionh.dk Eksponering Fødevarer (hovedkilde mere end 90%) fede fisk, kød,

Læs mere

Hvad er så vigtigt ved målinger?

Hvad er så vigtigt ved målinger? Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Spændende opdagelse i blodceller fra patienter med Huntingtons Sygdom Mængden af huntingtinprotein

Læs mere

Du er, hvad du spiser

Du er, hvad du spiser Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Accelererer mejeriprodukter Huntingtons Sygdom? Er der et link mellem indtaget af mælkeprodukter

Læs mere

USYNLIGE TRUSLER JETTE RANK. Roskilde Universitetsforlag

USYNLIGE TRUSLER JETTE RANK. Roskilde Universitetsforlag Samtlige kemikalier har en fælles historie, idet de alle er blevet udviklet med henblik på at løse vigtige teknologiske formål, men efterfølgende har det vist sig, at de havde effekter, som ikke var kortlagt

Læs mere

Blåmuslingen. Muslingelarver I modsætning til mennesker og andre pattedyr starter muslingen ikke sit liv som et foster inde i moderens krop.

Blåmuslingen. Muslingelarver I modsætning til mennesker og andre pattedyr starter muslingen ikke sit liv som et foster inde i moderens krop. Blåmuslingen Under jeres besøg på Bølgemarken vil I stifte bekendtskab med én af havnens mest talrige indbyggere: blåmuslingen som der findes millioner af alene i Københavns Havn. I vil lære den at kende

Læs mere

Sundhedsstyrelsens indsats omkring PCB i indeklima

Sundhedsstyrelsens indsats omkring PCB i indeklima Sundhedsstyrelsens indsats omkring PCB i indeklima De kommunale udfordringer med PCB Kommunernes Landsforening den 21. juni 2011 Henrik L. Hansen, ledende embedslæge, kontorchef Indeklima og sundhed Indeklima

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2010 Biologi - Facitliste

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2010 Biologi - Facitliste Folkeskolens afgangsprøve Maj 2010 1/23 B3 Indledning Mennesket Menneskets krop består af forskellige organer, som er opbygget af levende celler. Organerne er afhængige af hinanden og påvirker hinanden

Læs mere

Afsmitning fra fødevarekontaktmaterialer lovgivning og fokusområder

Afsmitning fra fødevarekontaktmaterialer lovgivning og fokusområder Afsmitning fra fødevarekontaktmaterialer lovgivning og fokusområder IDA Levnesmiddelselskabet 21. marts 2017 Mette Holm, Fødevarestyrelsen Indhold Hvad er FKM? Hvordan håndteres det? Hvorfor forbyder man

Læs mere

Malin Tygesen & Hans Ranvig Det Biovidenskabelige Fakultet for Fødevarer, Veterinærmedicin og Naturressourcer (LIFE)

Malin Tygesen & Hans Ranvig Det Biovidenskabelige Fakultet for Fødevarer, Veterinærmedicin og Naturressourcer (LIFE) Fede lam - Hvorfor? -Konsekvenser af over- og underfodring på forskellige tidspunkter i drægtigheden for afkommets produktivitet med fokus på fedtaflejring Malin Tygesen & Hans Ranvig Det Biovidenskabelige

Læs mere

Tidlig Pubertet hos børn. Adoption og Samfund d. 15/ Afdelingslæge Ann-Margrethe Rønholt

Tidlig Pubertet hos børn. Adoption og Samfund d. 15/ Afdelingslæge Ann-Margrethe Rønholt Tidlig Pubertet hos børn Adoption og Samfund d. 15/3-2017 Afdelingslæge Ann-Margrethe Rønholt Program Introduktion Den almindelig pubertet Den for tidlige pubertet Undersøgelser Behandling Hvad gør man

Læs mere

Polycystiske æggestokke PCOS. Rechnitzer.dk UDK-04-307

Polycystiske æggestokke PCOS. Rechnitzer.dk UDK-04-307 Polycystiske æggestokke PCOS Rechnitzer.dk UDK-04-307 6314_01_PCO folder_2#b8f2f.indd 2 27/01/05 11:04:02 Hvad er PCOS? Forfattet af Overlæge Ditte Trolle, Skejby Sygehus PCOS betyder PolyCystisk OvarieSyndrom.

Læs mere

Kromosomtranslokationer

Kromosomtranslokationer 12 Kromosomtranslokationer December 2009 Oversat af Anja Lisbeth Frederiksen, reservelæge, ph.d. Klinisk Genetisk Afdeling, Aalborg Sygehus, Århus Universitetshospital, Danmark Tilrettet brochure udformet

Læs mere

Vitaminer og mineraler

Vitaminer og mineraler Vitaminer og mineraler VITAMINER OG MINERALER Vitaminer og mineraler er nødvendige for at holde alle kroppens funktioner i gang. Mangel på blot et enkelt vitamin eller mineral kan bringe kroppen ud af

Læs mere

Information om Testosteronbrist

Information om Testosteronbrist Information om Testosteronbrist Information om testosteronmangel Indledning Hvis du er over 40 år, har du måske oplevet forandringer i din krop og i din almene sundhedstilstand, som for eksempel vægtforøgelse,

Læs mere

Undersøgelser af. ferskvandsmiljø. Poul Bjerregaard Biologisk Institut Syddansk Universitet Odense

Undersøgelser af. ferskvandsmiljø. Poul Bjerregaard Biologisk Institut Syddansk Universitet Odense Undersøgelser af hormonforstyrrelser i det danske ferskvandsmiljø Poul Bjerregaard Biologisk Institut Syddansk Universitet Odense Center for hormonforstyrrende stoffer, Rigshospitalet, 8. december 2010

Læs mere

Gravide forbrugeres udsættelse for mistænkte hormonforstyrrende stoffer. Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter nr.

Gravide forbrugeres udsættelse for mistænkte hormonforstyrrende stoffer. Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter nr. Gravide forbrugeres udsættelse for mistænkte hormonforstyrrende stoffer Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter nr. 117, 2012 Titel: Gravide forbrugeres udsættelse for mistænkte hormonforstyrrende

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget (2. samling) MOF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 136 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget (2. samling) MOF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 136 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2014-15 (2. samling) MOF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 136 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Christiansborg 1240 København K J.nr. MST-001-13459 Den 9. oktober

Læs mere

Mere energi med dette nye produkt fra Lifewave.

Mere energi med dette nye produkt fra Lifewave. Mere energi med dette nye produkt fra Lifewave. Mere energi, genopretter energi flowet i kroppen. Nem at placere, se brochure Resultater med det samme. Giver op til 20 % mere energi. Øger kroppens forbrænding.

Læs mere

X bundet arvegang. Information til patienter og familier

X bundet arvegang. Information til patienter og familier X bundet arvegang Information til patienter og familier 2 X bundet arvegang Følgende er en beskrivelse af, hvad X bundet arvegang betyder og hvorledes X bundne sygdomme nedarves. For at forstå den X bundne

Læs mere

Hold styr på dit stamtræ også når det gælder prostatakræft Arv og øvrige dispositioner for prostatakræft

Hold styr på dit stamtræ også når det gælder prostatakræft Arv og øvrige dispositioner for prostatakræft Hold styr på dit stamtræ også når det gælder prostatakræft Arv og øvrige dispositioner for prostatakræft www.propa.dk Fejl i DNA molekylet er årsag til alle former for kræft også prostatakræft. Arvelighed

Læs mere

INTRO TIL EPIDEMIOLOGI FERTILITET

INTRO TIL EPIDEMIOLOGI FERTILITET INTRO TIL EPIDEMIOLOGI FERTILITET JULIE LYNGSØ, LÆGE, PH.D.-STUDERENDE ONSDAG D. 01.02.2017 NETE RAML-HANSEN FERTILITETSUDREDNING OG ETISKE DILEMMAER Velkommen til en super aften! NETE RAML-HANSEN 3 DISPOSITION

Læs mere