Miljøansvarsforsikring Guide for Mæglere. Hvad enhver mægler bør vide for at beskytte sine kunder og sig selv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøansvarsforsikring Guide for Mæglere. Hvad enhver mægler bør vide for at beskytte sine kunder og sig selv"

Transkript

1 Miljøansvarsforsikring Guide for Mæglere Hvad enhver mægler bør vide for at beskytte sine kunder og sig selv

2 Hvorfor en miljøansvarsforsikring er vigtig EU-regulering øger interessen for miljørisici I de sidste årtier, delvist på grund af øget mediebevågenhed, har global opvarmning og miljøproblemer løbende fået større fokus i hele verden. Med vedtagelsen af Miljøansvarsdirektivet 1, har EU hurtigt tilpasset sig øvrige regioner, for at sikre at forureneren f.eks. virksomheden betaler. Øget regulering kan således føre til betaling af millioner af EUR til f.eks. afhjælpning, genopretning, driftstab og tredjemandsskader, hvilket udgør en potentiel ødelæggende risiko for mange virksomheder. Risiko for huller i dækningen På trods af at den finansielle eksponering for virksomheder er voksende, er der alene dækning for pludselig forurening på tredjemands grund under den traditionelle erhvervsansvarsforsikring. Imidlertid kan virksomhederne i dag blive holdt ansvarlige for genoprettelses- og afhjælpningsomkostninger for skader på habitatområder og beskyttede plante- og dyrearter, såvel som for gradvise forureningsudslip, herunder ukendte miljøskader i forbindelse med fusioner og virksomhedsovertagelser. Som det fremgår af den meget omtalte engelske sag mellem Bartoline og deres forsikringsselskab 2, kan man ikke være sikker på, at erhvervsansvarsforsikringen dækker oprydningsomkostninger i forbindelse med forureningsudslip for ikke at nævne biodiversitetsskader og gradvis forurening. Med en officiel implementeringsdato den 30. april 2007, kommer europæiske virksomheder, der ikke har en miljøansvarsforsikring, fra dette tidspunkt i farezonen. Uanset hvorvidt et medlemsland ikke fuldt ud har implementeret reglerne til denne dato, kan en virksomhed gøres ansvarlig efter den 30. april Dette betyder, at en virksomhed, der pt. ikke har nogen miljøansvarsforsikring kan risikere selv at skulle betale millioner af EUR i tilfælde af en forureningsskade. Hvordan den nye lovgivning og retspraksis påvirker dig Huller i dækningen kan true fortjenesten for såvel virksomheden som for mægleren, hvilket endvidere fremgår af ovennævnte sag fra England. Producenten, Bartoline, som var lokaliseret i UK, anlagde også et krav mod mægleren, for påstået brud af kontrakten og/eller uagtsomhed. Selvom dommen udelukkende forholdt sig til kravet mod forsikringsselskabet, gør den det klart, at manglende information kan udsætte mægleren for en professionel ansvarsrisiko, som i høj grad kan true deres forretning. 1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/35/EF af 21. april 2004 om miljøansvar for så vidt angår forebyggelse og afhjælpning af miljøskader 2 Bartoline Ltd v. Royal & Sun Alliance Insurance Plc dated 29 November 2006 (High Court of Justice, Queen s Bench Division, Manchester District Registry Mercantile Court). 1

3 5 nemme trin til at klarlægge miljørisikoen sammen med din kunde Som følge af den øgede risko, er der ingen af de implicerede parter (uanset hvorvidt det er mægleren, forsikringsselskabet eller forsikringstageren), der kan tillade sig ikke at overveje miljørisikoen. Selvom miljøvidenskab kan være kompleks, vil det være nemt at snakke med dine kunder om deres miljørisiko. Mægleren kan nemt bedømme en kundes risiko, hvis de stiller fem simple spørgsmål: 1 Hvordan håndteres miljøskadelige materialer? For det første skal mægleren afgøre om deres kunder håndterer eller anvender miljøskadelige materialer, såsom rengøringsmidler, affedtningsmidler, kemikalier eller brændstof i produktionen, processer eller affaldsbehandling. Uanset hvorvidt slutproduktet indeholder farlige stoffer eller ej, kan brugen af sådanne i virksomhedens drift udgøre en risiko for miljøskadeomkostninger samt oprydning på egen- og tredjemands grund samt person- og tingskader. Brug af eller kontakt med miljøskadelige materialer og stoffer er udbredt. Producenter af næsten alt; køkkenmaskiner, landbrugsindustrien, bilforhandlere, medicinal virksomheder, plastikindustrien, entreprenører, miljøkonsulenter, engrossalg, minedrift, lossepladser og driftsherrer anvender alle miljøskadelige materialer i deres virksomhed, og er bekendt med at købe forsikring for deres miljøeksponering. 2 Er affaldstransport fortaget af tredjemand i overensstemmelse med EU-lovgivningen? For det andet skal mægleren spørge hvilke tiltag kunden tager for at sikre sig, at tredjemandshåndtering af miljøfarligt affald er i overensstemmelse med de europæiske miljøregler. Virksomhederne er i sidste instans ansvarlige for forkert bortskaffelse af miljøfarligt affald, selvom de anvender fremmede fragtfører. En miljøansvarsforsikring kan dække det tilfældige forureningsudslip under affaldsbortskaffelsesprocessen, og således beskytte forsikringstageren mod de økonomiske konsekvenser, og ikke mindst de imagemæssige omkostninger, en forureningsskade kan medføre. 3 Hvordan har virksomheden tænkt sig at finansiere forureningsrelaterede oprydningsomkostninger? For det tredje, hvis virksomheden håndterer miljøskadelige materialer, hvordan har de planlagt, at de vil betale for oprydningsomkostninger, krav fra tredjemand eller offentlige påbud i forbindelse med forureningsskader? Finansielle omkostninger samt omdømme-omkostninger kan være chokerende. For eksempel havde en kemikalietransportvirksomhed en færdelsulykke, under en rutinetransport af benzol (en brændbar væske, der anvendes som opløsningsmiddel, og i produktion af plastik, rensemiddel, insektmidler og maling). Chaufføren kom ud af kurs, mens han kørte over en bro, og spildte benzol ud i det omkringliggende område. Dette resulterede i, at flere tusinde mennesker måtte se sig nødsaget til at forlade deres huse og virksomheder. Der blev ikke anmeldt nogle seriøse skader, men mange af de implicerede parter klagede over svimmelhed, hovedpine og sviende øjne. Herudover blev tusindvis af fisk og planteliv langs med flodbredden ødelagt som følge af ulykken. Transportvirksomheden blev fundet ansvarlig, og skulle dermed betale forligsomkostningerne såvel som godtgørelsesomkostninger til indbyggere, som påstod at forureningsudslippet øgede deres risiko for at udvikle kræft og andre sygdomme. Et effektivt miljøforsikringsprogram kan hjælpe med at beskytte virksomhederne mod tab, påbud og tredjemands krav, som skyldes ligende tilfældige udslip af forurening. 2

4 4 Har virksomheden undersøgt, om der skulle være overtaget en forureningsskade i forbindelse med en virksomhedsovertagelse eller fusion? Mægleren skal også forhøre sig, om kunden har undersøgt et potentielt miljøansvar i forbindelse med en virksomhedsovertagelse eller fusion. Den slags medfølgende risici kan have en negativ påvirkning på balancen i virksomhedens regnskab. I stigende grad erkender parterne, der deltager i virksomhedshandler, behovet for forsikring, når der i virksomhedens regnskab er påtegninger, der kan henføres til miljøansvar. En miljøansvarsforsikring kan hjælpe virksomhederne med at reducere denne usikkerhed ved at opdage og juridisk håndtere en given miljørisiko, og begrænse påvirkningen i den daglige drift. 5 Ejer eller vedligeholder kunden underjordiske tanke? Endelig skal mægleren klarlægge, om kunden ejer eller vedligeholder underjordiske tanke. Dette kunne f.eks. være benzinstationer, virksomheder med brændstofoplag, autoværksteder, transportvirksomheder og dagligvarekæder, hvor der ofte findes opbevaringstanke. De vil således være ansvarlige for forurening fra disse tanke, hvilket kan medføre oprensningsomkostninger og udgifter til afhjælpende foranstaltninger, såvel som tredjemands person- og tingsskader. Eksempler på virksomheder/industrier der behøver en miljøforsikring Landbrug Batteriproducenter Bioteknologi Autoforhandlere Kemikalie distrubutører Producenter af rengøringsmidler o.lign. Erhvervsejendomme Dagligvarekæder Landbrugsaktiviteter Gødningsproducenter Hospitals- og sundhedssektoren Tømmer og træ Medicinalvirksomheder og laboratorier Papir- og papproducenter Plastik Havne og skibsværfter El-industrien Trykkerier Jernbanedrift Entreprenører Skoler/læreanstalter/universiteter Lossepladser for fast affald Tekstilproducenter Transportvirksomhed Spildevandsbehandling Metalproduktion 3

5 EnviroPro-løsningen AIG er stolt over, at kunne tilbyde EnviroPro; en miljøansvarsforsikring med bred dækning. Med erfaring fra lande i vores AIG-netværk - hvor man for over 25 år siden som markedsleder var de første til at tilbyde miljøansvarsforsikringer - tilbyder EnviroPro en specialiseret viden, som er nødvendig for at kunne håndtere nutidens forandringer i miljørisikoen. Dækning Oprensningsomkostninger (egen grund og tredjemands grund); inklusive reparations- og genopbygningsomkostninger på egen grund under oprensningen Tredjemands person- og tingskade, som skyldes forureningsudslip Genopretning og afhjælpning ifbm. biodiversitetsskader Forsvarsomkostninger og vurdering af biodiversitetsskader, herunder dækning for komplementære og kompenserende foranstaltninger Afværgelsesomkostninger til at begrænse forværring af en forureningsskade så tidligt som muligt Dækning for tab som skyldes gradvis såvel som pludselig og uforudset forurening Tilvalg Driftstab som skyldes forurening Miljøansvar som skyldes transportaktiviteter Forurening som skyldes entreprenøraktiviteter, herunder tillige arbejde udført fra underentreprenører For komplekse og internationale risici Flerårige policer (op til 10 år) Lokalpolicer på lokalt sprog, der imødekommer lokale krav Traditionel forsikring eller særlig tilpasset forsikring Genforsikring samt Captive- og Risk Management løsninger Fordele Bred fleksibel dækning Kundevenlige betingelser for en kompleks risiko Underwriting ekspertise og professionel skadebehandling Finansiel sikkerhed Nem administration og tilgængelig service Risikovurdering Ved dækning for driftsmæssig eller ny forurening har vi tilstræbt os at gøre processen så simpel og ligefrem som muligt. Dette giver flere kunder en nemmere adgang til EnviroPro, og således en bredere dækning, der imødekommer det øgede miljøansvar. For at kunne vurdere risikoen og præmien, skal vi kende følgende oplysninger: 1. Hvad laver virksomheden og hvad er aktiviteten på lokationen(erne)? 2. Hvor effektivt er virksomhedens miljøberedskab? 3. Hvor udføres disse aktiviteter (hvad er det omkringliggende miljø)? EnviroPro er blevet udviklet for at give vores kunder en bred dækning, der modsvarer det skærpede ansvar på miljøområdet, og samtidig gøre tilbudsgivning lettere tilgængelig. 4

6 For risici af en mere kompleks natur og/eller internationale virksomheder, har vi mulighed for at skræddersy dækningen, så den imødekommer specifikke og unikke behov hos kunden. Dette inkluderer udvikling af løsninger, som indeholder følgende: Dækning for tab som skyldes ukendt forurening opstået før ikrafttrædelse, med flerårige policer (op til 10 år) Lokalpolicer på lokalt sprog, der imødekommer lokale krav Traditionel forsikring eller særlig tilpasset forsikring Genforsikring samt Captive- og Risk Management løsninger FOR MERE INFORMATION Kontakt det lokale AIG kontor: Anne Jerris Specialty Lines Tlf.: AIG Osvald Helmuths Vej Frederiksberg American International Group, Inc. (AIG) er et af verdens førende forsikringsselskaber med kunder i mere end 130 lande og jurisdiktioner. På verdensplan har AIG et af de bedst dækkende skadeforsikringsnetværk til betjening af erhvervsvirksomheder, institutionelle kunder og privatpersoner. American International Group, Inc s globale skadeforsikrings- og anden forsikringsvirksomhed markedsføres under navnet AIG. For yderligere information henvises til vores hjemmeside på Forsikringsprodukter og -ydelser tegnes og tilbydes af datterselskaber og affilierede selskaber i American International Group, Inc. I Europa er den vigtigste forsikringsgiver AIG Europe Limited. Disse oplysninger er kun at betragte som generel information. Ikke alle forsikringsprodukter og -ydelser er tilgængelige i alle lande, og forsikringsdækningen vil være afhængig af de faktiske forsikringsbetingelser, der er angivet i forsikringsaftalen. Visse forsikringsprodukter og -ydelser kan blive leveret af uafhængige samarbejdspartnere. Forsikringsprodukter distribueres i nogle tilfælde af affilierede selskaber eller uafhængig samarbejdspartnere. 5

Playbook for miljøansvarsforsikring

Playbook for miljøansvarsforsikring Forsikringsmæglerguide til salg af miljøansvarsforsikring Playbook Start Miljøansvarsforsikring dækker virksomheder mod en række miljøforpligtelser og risici. Miljøansvarsforsikringen er udviklet til at

Læs mere

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 INDLEDNING 1.1-1.5 2 REGULERING AF LOVPLIGTIG REVISION PÅ EU-PLAN 2-2.10 OG BEHOVET FOR

Læs mere

ARBEJDSGIVERNES FORSIKRINGSPROGRAM

ARBEJDSGIVERNES FORSIKRINGSPROGRAM ARBEJDSGIVERNES FORSIKRINGSPROGRAM WILLIS MEGET MERE END FORSIKRINGER MANGLEDE EN KLAUSUL Willis fik en henvendelse fra et medlem, som ikke var forsikret gennem Arbejdsgivernes forsikringsaftale. Virksomheden

Læs mere

Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning om særlige krav til revision af virksomheder af offentlig interesse

Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning om særlige krav til revision af virksomheder af offentlig interesse Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 116 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning

Læs mere

Er din boliggrund forurenet?

Er din boliggrund forurenet? Er din boliggrund forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Miljø. Et sundt og bæredygtigt miljø for de nuværende og kommende generationer INDBLIK I EU POLITIK

Miljø. Et sundt og bæredygtigt miljø for de nuværende og kommende generationer INDBLIK I EU POLITIK INDBLIK I EU POLITIK Miljø Et sundt og bæredygtigt miljø for de nuværende og kommende generationer At beskytte miljøet og fastholde vores konkurrencedygtighed går hånd i hånd 2 I N D B L I K I E U P O

Læs mere

Undgå ubehagelige overraskelser

Undgå ubehagelige overraskelser Undgå ubehagelige overraskelser Det er en naturlig del af forretningslivet at tage risici. Men visse risici er ikke værd at tage. En konkurs blandt en af de største kunder vil have meget alvorlige konsekvenser

Læs mere

Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance

Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance 2015 SIDE 2 KAPITEL 1 INDLEDNING Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning

Læs mere

Undgå ubehagelige overraskelser

Undgå ubehagelige overraskelser Undgå ubehagelige overraskelser Det er en naturlig del af forretningslivet at tage risici. Men visse risici er ikke værd at tage. En konkurs blandt en af de største kunder vil have meget alvorlige konsekvenser

Læs mere

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE ? OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE Hvorfor skal jeg overholde konkurrencereglerne? Det kan have alvorlige konsekvenser at overtræde konkurrencereglerne. Hvis du ikke ved, hvad reglerne går

Læs mere

INDBLIK I EU-POLITIK. Miljø. Et sundt og bæredygtigt miljø til de kommende generationer. Nytænkning er en nødvendighed

INDBLIK I EU-POLITIK. Miljø. Et sundt og bæredygtigt miljø til de kommende generationer. Nytænkning er en nødvendighed INDBLIK I EU-POLITIK Miljø Et sundt og bæredygtigt miljø til de kommende generationer Nytænkning er en nødvendighed INDHOLD Hvorfor har vi brug for en miljøpolitik?... 3 INDBLIK I EU-POLITIK Denne publikation

Læs mere

standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04

standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 2011 Indholdsfortegnelse 1. Resumé og konklusioner 4 2. Standardkontrakter 7 2.1. Hvad er en standardkontrakt? 7 2.2. Fordele og ulemper ved standardkontrakter

Læs mere

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114, L 173/190 Den Europæiske Unions Tidende 12.6.2014 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/59/EU af 15. maj 2014 om et regelsæt for genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

vi arbejder for miljøet miljøstyrelsen stiller skarpt

vi arbejder for miljøet miljøstyrelsen stiller skarpt vi arbejder for miljøet miljøstyrelsen stiller skarpt indhold forord 3 miljøstyrelsens opgaver 4 en organisation i udvikling 6 pejlemærker for fremtiden 8 erhvervsudvikling 10 miljøteknologi 12 kemikalier

Læs mere

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Notat Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Definition af cloud computing og eksempler herpå...3 3. Sikkerhed i cloud

Læs mere

Forbrugernes skift af mobil- og forsikringsudbyder. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08

Forbrugernes skift af mobil- og forsikringsudbyder. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08 - - 2012 Forbrugernes skift af mobil- og forsikringsudbyder Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf. 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.5.2015 COM(2015) 190 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG Rapport om anvendelsen af Rådets direktiv

Læs mere

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv www.pwc.dk Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv Medarbejderne er virksomhedens største aktiv og udgør samtidig dens største, potentielle risiko. En virksomheds kultur er defineret

Læs mere

Danskernes holdning til klimaforandringer og forsikring

Danskernes holdning til klimaforandringer og forsikring MARKEDSUDVIKLING SKADESFORSIKRING FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE JANUAR 28 SIDE 1 Danskernes holdning til klimaforandringer og Astrid K. Rasmussen Amaliegade 1 1256 København K Telefon 33 43 55 www. ogpension.dk

Læs mere

Indledende vejledning til CLP-forordningen

Indledende vejledning til CLP-forordningen Indledende vejledning til CLP-forordningen CLP er forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering (CLP Classification, Labeling and Packaging) af stoffer og blandinger JURIDISK

Læs mere

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF Europa-Kommissionen - Generaldirektoratet for Miljø Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF April 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...7 1.1. ARTIKLEN SET I RELATION

Læs mere

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder BEK nr 729 af 12/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juni 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 122-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

ALT OM FIRMABILEN. Firmakortet tilpasset dit behov

ALT OM FIRMABILEN. Firmakortet tilpasset dit behov ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE ALT OM FIRMABILEN April 2007 Stadig flere firmabiler Flere og flere af de personbiler, der sælges i Danmark, bliver solgt som firmabil,

Læs mere

(Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN 28.6.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 200/1 II (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN Retningslinjer

Læs mere

G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T

G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0131 Bilag 1 Offentligt G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T April 2012 Forslag til Europa-parlamentets og Rådets direktiv om håndhævelse af direktiv 96/71/EF om udstationering

Læs mere

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Hvidbog fra Dansk Ejendomsmæglerforening Marts 2012 Dansk Ejendomsmæglerforening har med stigende bekymring set på andelsboligmarkedet

Læs mere

Kan man få funktionærer og ledere til at forpligte sig til fagforeningsværdier Kan man forsvare funktionærers og lederes specifikke interesser

Kan man få funktionærer og ledere til at forpligte sig til fagforeningsværdier Kan man forsvare funktionærers og lederes specifikke interesser Kan man få funktionærer og ledere til at forpligte sig til fagforeningsværdier Kan man forsvare funktionærers og lederes specifikke interesser?? TRAN-MAPS Transportfagforeninger, der organiserer funktionærer

Læs mere

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema 1. Introduktion Dette spørgeskema kan hjælpe dig til at tænke over din virksomheds indsats hen mod ansvarlig iværksætterkultur ved at spørge til mulige måder hvorpå

Læs mere

og hvordan du undgår dem De skjulte omkostninger ved kontanthåndtering KUNDEMAGASIN MED FOKUS PÅ SIKKERHED

og hvordan du undgår dem De skjulte omkostninger ved kontanthåndtering KUNDEMAGASIN MED FOKUS PÅ SIKKERHED #1 KUNDEMAGASIN MED FOKUS PÅ SIKKERHED De skjulte omkostninger ved kontanthåndtering og hvordan du undgår dem SIKKERHED I DETAILHANDLEN Minimering af din risikoeksponering OFFENTLIG TRANSPORT Fremtidens

Læs mere