Compliance og international forsikring til erhvervslivet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Compliance og international forsikring til erhvervslivet"

Transkript

1 Europæiske ERV sætter fokus på : Compliance og international forsikring til erhvervslivet Hvad betyder det for din virksomhed?

2

3 Compliance i et forsikringsperspektiv ved forretningsrejse og udstationering Hvad handler compliance om og hvorfor er det vigtigt? Compliance handler, i forbindelse med en virksomheds forretningsaktiviteter på tværs af landegrænser, om blandt andet handelspolitik og den stigende offentlige efterspørgsel efter virksomhedsmæssig og social ansvarlighed. I forsikringsmæssig sammenhæng henviser begrebet compliance til det faktum, at vi og vores kunder er nødt til at handle i overensstemmelse med internationale aftaler og lokal lovgivning ved udstedelse af forsikring. Compliance er derfor en stor og vigtig udfordring, ikke kun for forsikringsbranchen, men for alle industrier og virksomheder, der driver forretning udenfor landets grænser. Verden over er myndighedernes regulering og fortolkning af forsikringsområdet blevet strengere i løbet af de seneste år. Ikke kun finanskrisen, men også øget fokus på udveksling af viden mellem lokale og nationale myndigheder, har skubbet til denne udvikling. Resultatet er, at vi i dag oplever et øget fokus på compliance verden over. Fakta om begrebet compliance Det engelske låneord compliance betyder at føje, eller være i overensstemmelse med. I forsikringssammenhæng henviser compliance til det faktum, at vi er nødt til at handle i overensstemmelse med lovgivninger om forsikring i det enkelte land, hvor der f. eks. er en udstationeret. Hos Europæiske ERV stræber vi altid efter at være omstillingsparate, og tilpasse os verden omkring os også når det omhandler compliance. Vi vil derfor udvise rettidig omhu sådan, at vi også i fremtiden er det bedste og sikreste valg, når det gælder forsikring af rejsende og udstationerede medarbejdere i jeres virksomhed. Derfor tager vi konsekvensen, og forbereder os på de stigende krav om compliance, ved at introducere vores nye retningslinjer. På de næste sider kan du læse nærmere om compliance, hvilke konsekvenser det kan have for jeres virksomhed, og om hvordan vi fortsat kan hjælpe jeres virksomhed i langt de fleste tilfælde. God læselyst! Dan Landt Salgsdirektør Oplysningerne i nærværende brochure er udelukkende beregnet til at give læseren en generel information. Europæiske Rejseforsikring A/S tilstræber at informationerne er korrekte, men er ikke ansvarlig for eventuelle fejl, udeladelser, unøjagtigheder eller fejlfortolkninger. Europæiske Rejseforsikring A/S kan derfor ikke gøres ansvarlig for hverken direkte eller indirekte tab samt andre forbundne skader, der opstår som følge af brug af indholdet i nærværende brochure. 3

4 Compliance og forsikring hvad er op og ned? Internationale aftaler og lokal lovgivning en gråzone International forsikring på tværs af landegrænser er i sig selv endnu ikke underlagt særlig mange regler eller nogen fælles kon- kortere eller længere tid. Vi ønsker at bevæge os ud af gråzonen Hos Europæiske ERV har vi besluttet at gøre op med den gråzone, der hidtil har været omkring forsikring af forretningsrejser kravene skal ikke kun opfyldes dér, hvor man som virksomhed har sit hovedkontor (f. eks. i Danmark), men også dér, hvor man har interesser og medarbejdere placeret i udlandet i kortere eller længere tid." trol. Men særligt de vestlige lande arbejder tættere og tættere sammen om at regulere alle parter i transaktionen mellem de forsikrede og den arbejdsgiver, der forsikrer dem. Når det drejer sig om forsikring lokalt, er billedet et ganske andet. Her griber et ofte uoverskueligt væld af nationale love, regler og praksis ind, der kan gøre det meget vanskeligt for virksomheden at navigere korrekt. Problemstillingen er tosidig : Kravene skal ikke kun opfyldes dér, hvor man som virksomhed har sit hovedkontor (f. eks. i Danmark), men også dér, hvor man har interesser og medarbejdere placeret i udlandet i og udstationeringer. Vi har besluttet, at vi ønsker at have en konservativ holdning til compliance, for at minimere den forventede fremtidige risiko for vores kunder og os selv. Her kan svaret variere efter f. eks. hvilken nationalitet den udsendte har, eller hvor længe opholdet varer. Det handler også om, hvor vidt det er tilladt at etablere forsikring non-admitted (uden lokal forsikringslicens) eller om forsikringsselskabet skal være admitted (have lokal forsikringslicens). Læs mere om non-admitted og admitted i faktaboksen. Den lokale lovgivning kan give svaret i visse tilfælde, men det kan også være i internationale aftaler, f. eks. under OECD eller WTO, at svarene skal findes. Vi har samling på den relevante viden om landene og produkterne, og ønsker I mere konkret viden om disse, er I altid velkomne til at kontakte os. Med vores compliance retningslinjer, som er baseret på analyser af de juridiske krav internationalt og lokalt, sikrer vi således, at jeres fremtidige forsikringsløsning i videst muligt omfang er i balance med vores seneste fortolkninger af internationale og lokale love og regler. Hvad er så tilladt? Svaret kræver forståelse af, hvad man må og kan tillade sig i hvert enkelt land. Admitted/non-admitted hvad vil det sige? Admitted betyder at forsikringsselskabet er lokalt repræsenteret, og har licens i det enkelte land, til at tilbyde forsikringer. De enkelte forsikringsprodukter skal i visse tilfælde (f. eks. Abu Dhabi) være godkendt for, at de kan udbydes. Præmiebetaling, og i visse tilfælde også skadebehandling, skal foregå gennem lokale kanaler og praksis på den måde som de lokale myndigheder foreskriver. Non-admitted betyder omvendt, at forsikringsselskabet ikke har en licens til at drive lokal forsikringsvirksomhed. Det gør ikke nødvendigvis forsikringsselskabet til lovbryder, da det i visse lande og/eller under visse omstændigheder er lovligt at udbyde forsikringer på non-admitted basis. Omvendt kan der også være lande og/ eller omstændigheder, hvor det er ulovligt at udbyde forsikringer. 4

5 En udfordring for alle kunder, konkurrenter og os selv Hvilken risiko løber virksomheden og medarbejderen? For virksomheden er risikoen flersidig, f. eks. : v irksomhedens drift i det enkelte land kan være afhængig af gode relationer til myndigheder v irksomheden kan blive draget til ansvar for manglende overholdelse af compliance omkring forsikring, og kan f. eks. risikere bøde- eller fængselsstraf v irksomheden kan risikere dårlig omtale i pressen Der findes os bekendt ingen sager eller fremstillinger hvor den forsikrede medarbejder er blevet inddraget. Men den forsikrede medarbejder kan eventuelt risikere, at skadeudbetalinger beskattes som indkomst. En voksende problemstilling der involverer os alle Kravet om compliance er i høj grad en problemstilling, der involverer os alle : Virksomheder, forsikrede, forsikringsmæglere, og forsikringsselskaber. Der er eksempel på sagsanlæg mod forsikringsselskabet, der er eksempel på doms- Med den viden vi har i dag, kan intet forsikringsselskab i Danmark tilbyde en compliant løsning til alle lande i verden. Hos Europæiske ERV har vi valgt at tage compliance-udfordringen op, inden den bliver til et problem. Men vi har dog også erkendt, at det ikke er muligt at være compliant i alle verdens 193 lande. Derfor vil der det er en voksende problemstilling, som både kunder, forsikringsmæglere og andre forsikringsselskaber også er nødt til at forholde sig til, og finde deres egen løsning på, for at sikre alle parter." fældelse mod kunden (virksomheden), og der er eksempel på lovgivning, der straffer forsikringsmægleren. Ønsket om at imødekomme compliance-kravet skal derfor ikke opfattes som en unik proces for Europæiske ERV det er en voksende problemstilling, som både kunder, forsikringsmæglere og andre forsikringsselskaber, også er nødt til at forholde sig til, og finde deres egen løsning på, for at sikre alle parter. være lande, hvor vi f. eks. ikke kan tilbyde udstationeringsforsikring til en dansk medarbejder der udsendes, eller hvor vi ikke kan tilbyde forretningsrejseforsikring til lokalt ansatte i udlandet. lovgivning. Men fælles for dem alle er, at hvor compliance er at følge loven, så er ikke-compliance altså ganske simpelt : At bryde den. Konsekvensen af manglende compliance kan f. eks. være bøde- eller fængselsstraf. Afhængigt af omstændighederne kan både arbejdsgiveren, den ansatte, forsikringsmægleren og forsikringsselskabet pålægges straf. F. eks. har EU-Domstolen anlagt en meget nær fortolkning af forholdet mellem selve forsikringen, dem der udbyder den og så dem, der har skaffet forsikringen til de sikrede, nemlig arbejdsgiveren. Endelig er risikoen for negativ omtale i f. eks. presse, blandt medarbejdere eller myndigheder, en risiko, alle involverede må forholde sig til. Konsekvensen af manglende compliance kan f. eks. være fængsel Konsekvenserne af manglende compliance kan være lige så talrige, som der er lande i verden da hvert enkelt land har sin egen 5

6 Europæiske ERV som globalt netværk vi kan hjælpe i de fleste tilfælde Indenfor ERV International ønsker vi ikke blot at efterkomme retslige og lovgivningsmæssige krav, vi føler os også forpligtet til høje etiske standarder og principper. Indenfor disse rammer kan vi i de fleste tilfælde tilbyde jeres virksomhed en høj grad af compliance-sikkerhed. Globalt netværk Vores globale netværk gør det muligt for os, at tilbyde løsninger i mange af verdens lande. Det er en af grundene til, at Europæiske ERV, som internationalt erfarent nicheforsikringsselskab, fortsat er en attraktiv partner for jeres forsikringsprogram. Vores dedikerede medarbejdere jeres sparringspartner om compliance Hos ERV International har vi valgt at have et team af dedikerede medarbejdere, der løbende arbejder med at analysere de internationale aftaler og lokale lovgivninger. Den viden vi opsamler, omsættes både til aktiv kontrol og styring af vores kunders policer, samt til at sikre forsikringsløsninger, der i videst mulig omfang er i overensstemmelse med udviklingen i regler og love. Forsikringsløsningerne vil i visse tilfælde blive etableret af Europæiske ERV, mens de i andre tilfælde vil blive tilbudt via lokale samarbejdspartnere. Ønsker I at vide mere om, hvilke løsninger vi konkret kan tilbyde jer, er I altid velkomne til at kontakte os på Overblik over Europæiske ERVs løsninger til erhvervslivet Åben løsning Via lokale samarbejdspartnere Direkte hos Europæiske ERV 6

7 Om Europæiske ERV en stærk international partner Med en forsikring hos Europæiske ERV, er I sikret hos Danmarks største og ældste rejseforsikringsselskab. Vi har over 90 års erfaring med at skabe tryghed og sikkerhed på rejsen. Det betyder, at I og jeres medarbejdere er i trygge og erfarne hænder 24/7, 365 dage om året. Vi arbejder hver dag på at sikre, at vi er og forbliver specialister i vores kerneområde : Sikkerhed, tryghed og hjælp, hvad enten det er i forbindelse med rejse eller længere ophold i udlandet. Vi er en del af det tyske rejseforsikringsselskab ERV, som er 100 % ejet af ERGO. Med en årlig præmieindtægt på mere end 150 milliarder kroner og mere end 40 millioner kunder, er ERGO et af de største forsikringsselskaber i Europa. ERGO er repræsenteret i mere end 30 lande. Munich Re et af verdens største genforsikringsselskaber ejer 94,7 % af ERGO. Ud over en række europæiske lande, har ERV International blandt andet kontorer i Rusland, Ukraine og Kina. Den service vi tilbyder, som del af jeres forsikringsløsning, indeholder bl.a. : VIP Vi tilbyder alle vores erhvervskunder ubegrænset adgang til Voyager Information Portal (VIP). VIP giver informationer om sikkerhed på de forskellige destinationer, så medarbejderne og virksomheden kan være godt forberedte inden afgang Egen AlarmCentral 24/7/365 Måske er det vigtigste ved en rejseforsikring at vide, at medarbejderne altid kan ringe til AlarmCentralen og få hjælp. På vores AlarmCentral arbejder specialiseret personale, der har stor erfaring med at håndtere nødsituationer. Vi håndterer årligt mere end opkald, og AlarmCentralen er åben 24/7, 365 dage om året. Servicekontorer i hele verden Europæiske ERV har flere lokale servicekontorer (EuroCentre). Til sammen dækker de hele verden. Uanset hvor medarbejderne skal hen, er der et lokalt ServiceKontor (Euro-Center), der kender til det lokale hospitals- og retsvæsen. De lokale kontores vigtigste opgave er at hjælpe medarbejderne på stedet, hvis de bliver syge eller har spørgsmål. Personalet kender til alle de problemer rejsende ofte oplever. Lægeligt netværk i hele verden Vi arbejder sammen med mere end hospitaler og læger i hele verden. Derfor kan vi altid henvise dig til et hospital eller en læge, som vi allerede har godkendt og som lever op til vores krav. 7

8 Europæiske Rejseforsikring A/S Frederiksberg Allé 3 DK-1790 København V / erhverv Udarbejdet af Europæiske ERV Dette dokument er copyrightbeskyttet under national og international lov. Kopiering uden skriftligt samtykke fra Europæiske ERV er ikke tilladt. E22 2_ Europæiske ERV

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE ? OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE Hvorfor skal jeg overholde konkurrencereglerne? Det kan have alvorlige konsekvenser at overtræde konkurrencereglerne. Hvis du ikke ved, hvad reglerne går

Læs mere

White Paper. Application Management Outsourcing blandt danske top-500 virksomheder - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig

White Paper. Application Management Outsourcing blandt danske top-500 virksomheder - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig White Paper - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig Udarbejdet for af Anne-Lise Wang, Phacit, HENRY Fellow I samarbejde med HENRY Corporation 2010 HENRY Corporation Denmark Sammenfatning

Læs mere

ARBEJDSGIVERNES FORSIKRINGSPROGRAM

ARBEJDSGIVERNES FORSIKRINGSPROGRAM ARBEJDSGIVERNES FORSIKRINGSPROGRAM WILLIS MEGET MERE END FORSIKRINGER MANGLEDE EN KLAUSUL Willis fik en henvendelse fra et medlem, som ikke var forsikret gennem Arbejdsgivernes forsikringsaftale. Virksomheden

Læs mere

ARBEJDSGIVERNES FORSIKRINGSPROGRAM

ARBEJDSGIVERNES FORSIKRINGSPROGRAM ARBEJDSGIVERNES FORSIKRINGSPROGRAM WILLIS MEGET MERE END FORSIKRINGER MANGLEDE EN KLAUSUL Willis fik en henvendelse fra et medlem, som ikke var forsikret gennem Arbejdsgivernes forsikringsaftale. Virksomheden

Læs mere

Juridisk rådgivning. Der er masser af hjælp at hente TEMA FINANSKRISEN SENDER VIRKSOMHEDER TIL TÆLLING S10 UDNYT AKTIVERNE STIL KRAV TIL DIN RÅDGIVER

Juridisk rådgivning. Der er masser af hjælp at hente TEMA FINANSKRISEN SENDER VIRKSOMHEDER TIL TÆLLING S10 UDNYT AKTIVERNE STIL KRAV TIL DIN RÅDGIVER STIL KRAV TIL DIN RÅDGIVER S02 UDNYT AKTIVERNE OPTIMALT S06 FINANSKRISEN SENDER VIRKSOMHEDER TIL TÆLLING S10 ANNONCETILLÆG DECEMBER 2011 TEMA PRODUCERET AF PARTNER PUBLISHING OG DISTRIBUERET MED BERLINGSKE

Læs mere

Undgå ubehagelige overraskelser

Undgå ubehagelige overraskelser Undgå ubehagelige overraskelser Det er en naturlig del af forretningslivet at tage risici. Men visse risici er ikke værd at tage. En konkurs blandt en af de største kunder vil have meget alvorlige konsekvenser

Læs mere

POLITIK FOR GOD FORRETNINGSADFÆRD SÅDAN SIKRER VI GOD FORRETNINGSADFÆRD

POLITIK FOR GOD FORRETNINGSADFÆRD SÅDAN SIKRER VI GOD FORRETNINGSADFÆRD POLITIK FOR GOD FORRETNINGSADFÆRD SÅDAN SIKRER VI GOD FORRETNINGSADFÆRD DONG Energy politik Godkendt af bestyrelsen den 31. januar 2012 Layout og tegninger: DONG Energy - Visuel Identitet Tryk: Scanprint

Læs mere

- Er din virksomhed klar?

- Er din virksomhed klar? Ansvarlig virksomhedsadfærd i en globaliseret verden - Er din virksomhed klar? OECD s retningslinjer om ansvarlig virksomhedsadfærd Hvor begynder og slutter den enkelte virksomheds ansvar i en global virkelighed?

Læs mere

SAMFUNDS- RELEVANT FORSKNING PÅ CBS

SAMFUNDS- RELEVANT FORSKNING PÅ CBS SAMFUNDS- RELEVANT FORSKNING PÅ CBS 14 UDVALGTE CASES AMFU DSRELE ANTFOR KNING ÅCBS SAMFUNDSRELEVANT FORSKNING PÅ CBS 14 udvalgte cases DENNE PUBLIKATION BYGGER PÅ EN RAPPORT UDARBEJDET AF OPERATE A/S

Læs mere

3TIPS TIL EN MERE EFFEKTIV BESTYRELSE

3TIPS TIL EN MERE EFFEKTIV BESTYRELSE Ny dagsorden Spørgsmål om likviditet skal højt på listen DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET Rollefordeling Få styr på roller og lav et strategisk beredskab Ny dagsorden Spørgsmål om likviditet

Læs mere

God selskabsskik»følg eller forklar«

God selskabsskik»følg eller forklar« God selskabsskik»følg eller forklar«en vejledning til arbejdet med god selskabsskik i bestyrelsesarbejdet Din boligorganisation = din virksomhed« Vi kridter banen op Arbejdet i en boligorganisation er

Læs mere

M&A Forsikringer: Et værktøj til hurtigere, smidigere og mere omkostningseffektive transaktioner.

M&A Forsikringer: Et værktøj til hurtigere, smidigere og mere omkostningseffektive transaktioner. M&A Forsikringer: Et værktøj til hurtigere, smidigere og mere omkostningseffektive transaktioner. Takket være lavere forsikringspræmier, forsikringsprodukter med bredere dækninger og en mere smidig indtegningsproces,

Læs mere

www.pwc.dk Spil i Danmark December 2014 Få overblik over reglerne for udbydning af spil i Danmark

www.pwc.dk Spil i Danmark December 2014 Få overblik over reglerne for udbydning af spil i Danmark www.pwc.dk December 2014 Spil i Danmark Få overblik over reglerne for udbydning af spil i Danmark Spil i Danmark Den 1. januar 2012 blev det danske spillemarked liberaliseret. Det danske spillemarked

Læs mere

willis insurance pool

willis insurance pool WIP willis insurance pool willis insurance pool vi skaber overblik En af de væsentligste værdier i Willis er vigtig heden af at være proaktive for herigennem at skabe overblik og merværdi for vores kunder.

Læs mere

Redegørelse for samfundsansvar

Redegørelse for samfundsansvar Redegørelse for samfundsansvar praktisk vejledning & inspiration Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Hvordan kan vejledningen bruges...8 Del 1 : Del 2 : Hvordan opfylder virksomheden

Læs mere

Undgå ubehagelige overraskelser

Undgå ubehagelige overraskelser Undgå ubehagelige overraskelser Det er en naturlig del af forretningslivet at tage risici. Men visse risici er ikke værd at tage. En konkurs blandt en af de største kunder vil have meget alvorlige konsekvenser

Læs mere

Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance

Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance 2015 SIDE 2 KAPITEL 1 INDLEDNING Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning

Læs mere

Outsourcing. ydelser. Erklæring. type 1 - type 2. Hostingløsning. Database. Bogføringsloven. Årsregnskab. Sikkerhedsforanstaltninger.

Outsourcing. ydelser. Erklæring. type 1 - type 2. Hostingløsning. Database. Bogføringsloven. Årsregnskab. Sikkerhedsforanstaltninger. It-sikkerhed International standard Datasikkerhed Outsourcing Årsregnskab Sikkerhedsforanstaltninger It Regnskabsdata Data Hosting type 1 - type 2 Persondataloven Revision Hostingløsning Hostingcenter

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

OverskudmedOmtanke. Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement

OverskudmedOmtanke. Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement OverskudmedOmtanke Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement Overskud med Omtanke Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement Udgivet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 2006 ISBN: 87-89227-42-5

Læs mere

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2014. 3.

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2014. 3. Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo Mundtlig beretning Realkreditforeningens årsmøde 2014 3. april 2014 Det talte ord gælder! Indledning Velkommen til Realkreditforeningens

Læs mere

Ydelseskatalog. Tak fordi du downloadede dette dokument vores ydelseskatalog. Vi hjælper dig helt i mål! Ydelseskatalog. Indhold

Ydelseskatalog. Tak fordi du downloadede dette dokument vores ydelseskatalog. Vi hjælper dig helt i mål! Ydelseskatalog. Indhold Indhold 2 Business intelligence workshops 3 Customer Intelligence workshops 4 at få flere kunder 5 at kunne vækste sine kunder 6 at kunne fastholde sine kunder 7 Generelt om segmentering 8 Behovsbasere

Læs mere

Professionel rådgivning og sparring. Skaber værdi for din virksomhed

Professionel rådgivning og sparring. Skaber værdi for din virksomhed Professionel rådgivning og sparring Skaber værdi for din virksomhed Vi ser gerne, at du har høje forventninger til os Siden 1996 har Dansø rådgivet og sparret med virksomheder for at af Hos Dansø finder

Læs mere

Informationssikkerhed i Balance

Informationssikkerhed i Balance Informationssikkerhed i Balance Koncept version 1.0 Oktober 2014 IT-Branchens It-sikkerhedsudvalg Resumé Der har de sidste år været et intenst fokus på informationssikkerhed i Danmark, primært grundet

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

VEJLEDNING Sikkerhedsmæssige overvejelser ved cloud computing og outsourcing

VEJLEDNING Sikkerhedsmæssige overvejelser ved cloud computing og outsourcing VEJLEDNING Sikkerhedsmæssige overvejelser ved cloud computing og outsourcing DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden

Læs mere

BRANCHEANALYSE. it-branchen

BRANCHEANALYSE. it-branchen BRANCHEANALYSE it-branchen Brancheanalyse - It-branchen 3 indhold Kapitel 1 - Indledning... 5 Kapitel 2 - Det generelle billede af it-branchen... 9 Kapitel 3 - It-virksomheder, der udelukkende sælger

Læs mere

FORSIKRINGSMÆGLERE. Contea21x21-4b.indd 1 10-03-2014 15:37:00

FORSIKRINGSMÆGLERE. Contea21x21-4b.indd 1 10-03-2014 15:37:00 FORSIKRINGSMÆGLERE Contea21x21-4b.indd 1 10-03-2014 15:37:00 Contea-måden. Vi tror på tillid og samarbejde Contea er en sammentrækning af ordene confidence og teamwork. Tillid og samarbejde. Hos os er

Læs mere

Etikhåndbog Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss

Etikhåndbog Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss One Company Acting Responsibly Kun til internt brug Vores adfærd Vi vil bygge vores forretning på tillid Det betyder,

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere