Hurtig installationsvejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hurtig installationsvejledning"

Transkript

1 FAX-355 FAX-360 FAX-460 Hurtig installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du stille hardwaren op. Læs denne Hurtig installationsanvisning vedrørende opsætning og installation. Opsætning af maskinen Installation udført! Gem denne Hurtig installationsanvisning og Brugsanvisningen på et sted, hvor du altid har dem ved hånden.

2 Anvendte symboler i denne brugsanvisning Advarsel Forsigtig Forkert opsætning Advarsler fortæller dig, hvordan du undgår personskade. Forsigtighedsforanstaltninger angiver procedurer, du skal følge eller undgå, for at forhindre eventuel beskadigelse af maskinen eller andre anordninger. Ikoner for forkert opsætning gør opmærksom på enheder og funktioner, der ikke er kompatible med maskinen. Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i situationer, der kan opstå, eller giver tip om, hvilken indvirkning den aktuelle funktion har på andre faciliteter. Brugsanvisning Angiver en reference til den medfølgende brugsanvisning.

3 Kom godt i gang Komponenterne i kassen Komponenterne kan variere fra land til land. Al pakkemateriale og emballage gemmes til en eventuel senere situation, hvor maskinen skal transporteres. Hurtig installationsanvisning Brugsanvisning Netledning For Danmark For andre Telefonrørets spiralledning (kun FAX-360 og FAX-460) Telefonrør (kun FAX-360 og FAX-460) Telefonledning Enkelttryk-labels Sort (LC000BK) Blækpatron Danske brugere: Strømkablet leveret med denne maskine er forsynet med et jordforbundet trebenet stik. Tilslut kun enheden til en jordforbundet stikkontakt. Denne maskine skal være jordforbundet, hvis du er i tvivl, kontakt da en autoriseret elektriker. Svenske, norske og finske brugere: Strømkablet leveret med denne maskine er forsynet med sidemonteret jord. Tilslut kun enheden til en stikkontakt med jordforbindelse på siderne. Denne maskine skal være jordforbundet, hvis du er i tvivl, kontakt da en autoriseret elektriker.

4 Kom godt i gang 2 Kontrolpanel (For FAX-360) Shift 8 OK-tast 2 Enkelttryk-taster 9 Starttast 3 Fax- og telefontaster 0 Stop/Exit-tast 4 Copy Options (tast) Strømsparetast 5 Ink Management-tast 2 Menutaster 6 Opkaldstastatur 3 Tilstandstaster 7 Slet/tilbage-tast 4 LCD (Liquid Crystal Display) 2 3 Dato 2 Klokkeslæt 3 Modtagetilstand Når maskinen ikke arbejder (ikke bruges), vender den tilbage til standarddisplayet som vist herover. I standarddisplayet vises dato, klokkeslæt og aktuel modtagetilstand. Der findes oplysninger om kontrolpanelet i Kontrolpaneloversigt i kapitel i Brugsanvisningen. Illustrationerne i denne hurtiginstallationsanvisning er baseret på FAX

5 Fjernelse af de beskyttende elementer Træk papirmagasinet helt ud af maskinen. Luk papirholderklappen (), hvis den er åben. Åbn udgangspapirbakken (2). Fjern beskyttelsestapen. 2 Installation af telefonrør (kun FAX-360 og FAX-460) Slut spiralledningen til FAX'en og den anden ende til telefonrøret. 2 3 Åbning af dokumentstøtten og dokumentbakken 2 Hold udløserknappen () til alle styr nede, mens du trækker den forreste del af papirmagasinet ud, så det passer til det format, du bruger. Åbn dokumentstøtten ( ) og dokumentbakken ( ). og træk forlængelsen ( ) ud Tryk og skub papirstyrene () og papirlængdestyret (2), så de passer til papirstørrelsen. 4 Ilægning af papir Du kan lægge op til 00 ark papir med vægten 80 g/m 2 i. Yderligere oplysninger findes i Ved hjælp af ADF i kapitel 2 i Brugsanvisningen. 2 3

6 4 Luft papirstakken godt for at undgå papirstop og fremføringsfejl. 9 Hold papirmagasinet på plads, træk papirholderen ( ) ud, til der høres en kliklyd, og klap papirholderklappen ( ) ud. 2 5 Sæt forsigtigt papiret i papirmagasinet med udskriftssiden nedad og overkanten først. Kontroller, at papiret ligger fladt i magasinet. Brug ikke papirholderklappen til papir i Legalformat. 5 Tilslutning af telefonlinjen 6 Juster forsigtigt papirets sidestyr med begge hænder og derefter papirlængdestyret, så de passer til papiret. Kontroller, at papirstyrene rører papirets sider. Tilslut telefonkablet. Slut den ene ende af telefonkablet til soklen på maskinen, der er mærket LINE, og den anden ende til et standardtelefonudtag. Pas på ikke at skubbe papiret for langt ind. Det kan løfte sig bag i magasinet og medføre papirfremføringsproblemer. 7 Luk udgangspapirbakken (), og skub den fremad. Hvis du deler en telefonlinje med en ekstern telefon, skal du tilslutte den som vist nedenfor. 8 Skub langsom papirmagasinet helt ind i maskinen. 2 Ekstratelefon 2 Ekstern telefon 4

7 Hvis du deler en telefonlinje med en ekstern telefonsvarer, skal du tilslutte den som vist nedenfor. Indstil modtagetilstanden til "Ekstern TAD" for FAX-355 og FAX-360 eller til "Manuel" for FAX-460, hvis du har en ekstern telefonsvarer. Flere oplysninger finder du i Tilslutning af en ekstern TAD (telephone answering device) i kapitel 7 i Brugsanvisningen. 6 Tilslutning af netledningen Tilslut netledningen. 7 Indstil dit land (ikke sprog) Du skal indstille dit land, således at maskinen fungerer korrekt sammen med de lokale telekommunikationslinjer i hvert enkelt land. Kontrollér, at der er tændt for strømmen ved at sætte netledningen i stikkontakten. Tryk på OK. Set Country Press OK Key q 2 Tryk på a eller b for at vælge dit land (Norway, Sweden, Finland eller Denmark). (Sørg for, at du indstiller dit land, ikke dit sprog.) Denmark q Select a b & OK 3 Tryk på OK, når LCD et viser dit land. 4 LCD et beder dig om at kontrollere landet igen. Denmark? e q.yes 2.No Advarsel Maskinen skal være forsynet med et jordforbundet stik. Da maskinen er jordforbundet via stikkontakten, kan du beskytte dig selv mod potentielt farlige elektriske situationer på telefonnettet ved at lade netledningen være tilsluttet maskinen, når du forbinder maskinen til en telefonlinje. På samme måde kan du beskytte dig selv, når du vil flytte maskinen, ved først at afbryde telefonlinjen og derefter netledningen. 5 Hvis LCD'et viser det rigtig land, skal du trykke på (Yes) på opkaldstastaturet og fortsætte til trin 6. Eller tryk på 2 (No) på opkaldstastaturet og gå tilbage til trin 2 for at vælge land igen. 6 Når LCD et har vist Accepted i to sekunder, genstarter maskinen automatisk. Når maskinen har genstartet, viser LCD et Vent. Hvis du vælger Denmark i trin 4, viser LCD et meddelelserne på dansk. Såfremt du ønsker at ændre sproget, skal du gå til Vælg sprogpåside8. 5

8 8 Isætning af blækpatron Advarsel Hvis du får blæk i øjnene, skal du straks skylle dem med vand og søge læge, hvis der opstår irritation. Kontrollér, at der er tændt for strømmen. LCD'et viser: Ingen blækpatron Den gule beskyttelsesdel må ikke kasseres. Du får brug for den, hvis du skal transportere maskinen. 4 Tag blækpatronen ud. 2 Åbn blækpatronlåget (). 5 Fjern forsigtigt den gule beskyttelseshætte (). 3 Tryk låseudløsningen ned, og fjern den gule beskyttelsesdel (). Forkert opsætning Rør IKKE ved området vist på illustrationen herunder. Hvis den gule beskyttelseshætte ryger af, når du åbner posen, vil patronen ikke blive beskadiget. 6

9 6 Installer blækpatronen i retning af pilen på etiketten. BK brother XXXX 7 Løft låseudløseren, og tryk forsigtigt på den, til der høres en kliklyd, og luk derefter blækpatronlåget. Forsigtig Fjern IKKE blækpatronen, hvis du ikke behøver at udskifte den. Hvis du gør dette, kan blækmængden blive reduceret, og maskinen ved da ikke, hvor meget blæk der er tilbage i patronen. Ryst IKKE blækpatronen. Hvis du får blæk på kroppen eller på tøjet, skal du straks vaske med sæbe eller vaskemiddel. Isæt og fjern IKKE patronen gentagne gange. Hvis du gør dette, kan der sive blæk ud af patronen. Når du åbner en blækpatron, skal du installere den i maskinen og bruge den op inden for seks måneder efter installationen. Brug uåbnede blækpatroner i henhold til udløbsdatoen på patronpakningen. Demonter og pil IKKE ved blækpatronen. Det kan medføre blæklækage fra patronen. Brother-multifunktionsmaskiner er designet til at arbejde med blæk med specielle specifikationer og giver en optimal ydelse med ægte Brotherblækpatroner. Brother kan ikke garantere denne optimale ydelse, hvis der anvendes blæk eller blækpatroner med andre specifikationer. Brother anbefaler derfor, at man ikke bruger andet end ægte Brother-patroner til denne maskine, og at man ikke fylder tomme patroner med blæk fra andre kilder. Hvis der opstår skader på printhovedet eller andre dele af maskinen som følge af anvendelse af inkompatible produkter, vil ingen reparationer som følge heraf være dækket af garantien. Hvis LCD'et viser Installer Sort, når du har installeret blækpatronen, skal du kontrollere, at blækpatronen er sat korrekt i. Maskinen vil rense blækrørsystemet til brug for første gang. Denne proces forekommer kun én gang, nemlig første gang blækpatronen installeres. Rensningen varer ca. to minutter. LCD'et viser: Forbered. System q Ca. 2 Min. 9 Udskriftskvalitetskontrol Når rensningscyklussen er afsluttet, viser LCD'et: Isæt papir og q Tryk Start 2 Kontrollér, at der er lagt papir i papirmagasinet. Tryk på Start. Maskinen begynder at udskrive kontrolarket for udskriftskvalitet (kun under den første installation af blækpatron). Rensning Vent q 7

10 3 Kontroller kvaliteten af blokken på arket. 0 Vælg sprog Du kan ændre sprog på LCD'et til Norsk, Svensk, Dansk, Finsk og Engelsk. Tryk på Menu, 0, 0. 2 Tryk på a eller b for at vælge sprog. Tryk på OK. 3 Tryk på Stop/Exit. Forkert opsætning Undgå at berøre den udskrevne overflade af papiret lige efter udskrivning. Overfladen kan stadig være fugtig, og du kan få blæk på fingrene. 4 LCD'et viser: Kvalitet OK? q.ja 2.Nej 5 Gør et af følgende: Hvis alle linjer er klare og tydelige, skal du trykke på (Ja) på opkaldstastaturet for at afslutte kvalitetskontrollen. Hvis du kan se, at der mangler korte linjer, skal du trykke på 2 (Nej) på opkaldstastaturet og gå videre til trin 6. OK Dårlig Indstilling af LCD-kontrast Du kan justere LCD-kontrasten, så du får et skarpere og mere levende display. Hvis du har problemer med at se LCD'et derfra, hvor du sidder, anbefaler vi, at du ændrer kontrastindstillingen, så LCD'et bliver lettere at se. Tryk på Menu,, 6. 2 Tryk på a eller b for at vælge Mørk eller Lys. 3 Tryk på OK. 4 Tryk på Stop/Exit. Kontrast:Lys 6 LCD'et viser: Start rensning? Kontrast:Mørk q.ja 2.Nej 7 Tryk på (Ja), hvorefter maskinen starter rensningen. 8 Tryk på Start, når rensningen er afsluttet. Maskinen begynder at udskrive kontrolarket for udskriftskvalitet igen og går tilbage til trin 3. 8

11 2 Indstilling af datoen og klokkeslættet Maskinen viser datoen og klokkeslættet, og hvis du indstiller afsender-id'en, tilføjes dette til de faxmeddelelser, du sender. Tryk på Menu, 0, 2. 2 Indtast årets to sidste cifre på opkaldstastaturet, og tryk derefter på OK. Årstal:2007 (Indtast f.eks. 0 7 for 2007). 3 Indtast månedens to cifre på opkaldstastaturet, og tryk derefter på OK. Måned:03 (Indtast f.eks. 0 3 for marts). 4 Indtast dagens to cifre på opkaldstastaturet, og tryk derefter på OK. Dag:0 (Indtast f.eks. 0 for den første i måneden). 5 Indtast klokkeslættet i 24-timers format på opkaldstastaturet, og tryk derefter på OK. Klokkeslæt:5:25 (Indtast f.eks. 5, 2 5 for kl. 5.25) 6 Tryk på Stop/Exit. For at bekræfte den aktuelle dato og det aktuelle klokkeslæt udskrives brugerindstillingsrapporten. Se Udskrive rapporter i kapitel i Brugsanvisningen. 3 Indstilling af afsender-id Du bør gemme dit navn og faxnummer, så det udskrives på alle de faxsider, du sender. Tryk på Menu, 0, 3. 2 Indtast dit faxnummer (op til 20 cifre) på opkaldstastaturet, og tryk derefter på OK. Tryk på l for at indtaste + for internationale koder. Indtast f.eks. opkaldskoden for Storbritannien +44 ved at trykke på l, 4, 4 og derefter resten af nummeret. Fax:+44XXXXXXXX 3 Indtast dit navn (op til 20 tegn) på opkaldstastaturet, og tryk derefter på OK. Navn:_ Se det følgende skema angående indtastning af dit navn. Hvis det er nødvendigt at indtaste et tegn på den samme tast som det sidst indtastede tegn, skal du trykke på for at flytte markøren til højre. Hvis du har indtastet et forkert tegn og vil ændre det, skal du trykke på eller for at flytte markøren hen under det forkerte tegn, og trykke på Clear/Back. Tryk på tasten En gang To gange Tre gange Fire gange 2 A B C 2 3 D E F 3 4 G H I 4 5 J K L 5 6 M N O 6 7 P Q R S 8 T U V 8 9 W X Y Z Tryk på 0 indtaste Ä Ë Ö Ü Æ Ø Å Ñ 0. 4 Tryk på Stop/Exit. Hvis du har trykket forkert og vil starte forfra, skal du trykke på Stop/Exit og gå tilbage til trin. Yderligere oplysninger findes i Indtastning af tekst i Appendiks C i Brugsanvisningen. 9

12 4 Indstilling af telefonlinjetypen Hvis du slutter maskinen til en linje, der anvender et PBX eller ISDN til at sende og modtage faxer, er det også nødvendigt at ændre telefonlinjetypen, så den passer til, ved at udføre følgende trin. Tryk på Menu, 0, 6. 2 Tryk på a eller b for at vælge PBX, ISDN (eller Normal). Tryk på OK. 3 Tryk på Stop/Exit. PBX og viderestilling I første omgang indstilles maskinen til Normal, så den kan tilsluttes en PSTN-standardlinje (Public Switched Telephone Network). Mange kontorer anvender imidlertid en telefoncentral eller PBX (Private Automatic Branch Exchange). Maskinen kan tilsluttes de fleste typer PABX. Maskinens genopkaldsfunktion understøtter kun timed break recall (TBR). TBR fungerer sammen med de fleste PABX-systemer, hvilket giver adgang til en linje ud af huset eller til at sende opkald til et andet lokalnummer. Funktionen virker, når der trykkes på tasten Tel/R (FAX-360) eller R (FAX-355 og FAX-460). Du kan programmere et Tel/R- (FAX-360) eller R-tastetryk (FAX-355 og FAX-460) som en del af et nummer, der er gemt med hurtig-opkaldsfunktionen. Når du programmer hurtig-opkaldsnummeret, skal du først trykke på Tel/R eller R (LCD'et viser! ) og derefter indtaste telefonnummeret. Hvis du gør det, behøver du ikke at trykke på Tel/R eller R hver gang, før du ringer op med hurtig-opkaldsfunktionen. (Se Gemme numre i kapitel 8 i Brugsanvisningen.) 5 Valg af modtagetilstand (For FAX-355 og FAX-360) Der findes fire forskellige modtagetilstande: Kun fax, Fax/Tlf, Manuel og Ekstratlf/Tad. Vi du bruge telefonfunktionerne på din maskine (hvis de findes) eller en ekstern telefon eller en ekstern telefonsvarer, der er tilsluttet på samme linje som maskinen? Ja Bruger du en talemeddelelsesfunktion i en eksterne telefonsvarer? Nej Ønsker du, at maskinen skal besvare fax- og telefonopkald automatisk? Ja Nej Ja Kun fax Maskinen besvarer auto matisk alle opkald som en faxmaskine. Fax/Tlf Maskinen styrer linjen og besvarer automatisk alle opkald. Hvis opkaldet ikke er en faxmeddelelse, ringer telefonen, så du kan besvare opkaldet. Manuel Nej Du styrer telefonlinjen og skal besvare alle opkald selv. Ekstratlf/Tad. Din eksterne telefonsvarer (TAD) besvarer automatisk alle opkald. Telemeddelelser gemmes i den eksterne TAD. Faxmeddelelser udskrives. Tryk på Menu, 0,. 2 Tryk på a eller b for at vælge tilstanden. Tryk på OK. 3 Tryk på Stop/Exit. Yderligere oplysninger findes i Brug af modtagetilstande i kapitel 6 i Brugsanvisningen. 0

13 6 Valg af modtagetilstand (For FAX-460) Der findes tre forskellige modtagetilstande: Kun fax, Fax/Tlf og Manuel. Bruger du indbygget TAD? Nej Vi du bruge telefonfunktionerne på din maskine (hvis de findes) eller en ekstern telefon eller en ekstern telefonsvarer, der er tilsluttet på samme linje som maskinen? Ja Ja Bruger du en talemeddelelsesfunktion i en eksterne telefonsvarer? Nej Ønsker du, at maskinen skal besvare fax- og telefonopkald automatisk? Se Digital TAD i Kapitel 9 i Brugsanvisningen. Nej 7 Opsætning af TAD (For FAX-460) Du skal indspille en udgående meddelelse for at kunne bruge TAD-tilstand. Indspil den udgående TAD-meddelelse (Tad Besked). Se OGM (Outgoing message) i kapitel 9 i Brugsanvisningen. 2 Aktiv TAD-tilstand. Tryk på. Knappen lyser, når tilstanden er aktiv. Nej Ja Ja Kun fax Maskinen besvarer auto matisk alle opkald som en faxmaskine. Manuel Du styrer telefonlinjen og skal besvare alle opkald selv. Fax/Tlf Maskinen styrer linjen og besvarer automatisk alle opkald. Hvis opkaldet ikke er en faxmeddelelse, ringer telefonen, så du kan besvare opkaldet. Manuel Din eksterne telefonsvarer (TAD) besvarer automatisk alle opkald. Telemeddelelser gemmes i den eksterne TAD. Hvis du indstiller Fax detekt på Til udskrives faxmeddelelserne. Hvis TAD-tilstanden er aktiveret, tilsidesætter den modtagetilstandsindstillingen. Den indbyggede, digitale TAD besvarer stemmeopkald. Hvis opkaldet er en faxmeddelelse, kan du modtage den automatisk. Yderligere oplysninger findes i Digital TAD (FAX-460) i kapitel 9 i Brugsanvisningen. Tryk på Menu, 0,. 2 Tryk på a eller b for at vælge tilstanden. Tryk på OK. 3 Tryk på Stop/Exit. Yderligere oplysninger findes i Brug af modtagetilstande i kapitel 6 i Brugsanvisningen.

14 Forbrugsstoffer Forbrugsstoffer til udskiftning Når tiden er kommet til at udskifte blækpatronen, vil der blive vist en meddelelse på LCD'et. Hvis du vil have yderligere oplysninger om blækpatronen til maskinen, skal du gå ind på adressen eller kontakte din lokale Brother-forhandler. Blækpatron Sort LC000BK 2

15 Varemærker Brother-logoet er et registreret varemærke tilhørende Brother Industries, Ltd. Brother er et registreret varemærke tilhørende Brother Industries, Ltd. Alle andre varemærker og produktnavne nævnt i denne brugsanvisning er varemærker eller registrerede varemærker, der ejes af deres respektive selskaber. Kompilering og publikation Denne brugsanvisning er kompileret og udgivet under tilsyn af Brother Industries Ltd., og den indeholder de nyeste produktbeskrivelser og specifikationer. Indholdet af denne brugsanvisning og produktets specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i specifikationerne og materialet i denne brugsanvisning og kan ikke holdes ansvarlig for skader (herunder følgeskader) som følge af anvendelse af nærværende materiale, herunder, men ikke begrænset til, typografiske fejl og andre fejl i forbindelse med publikationen. Dette produkt er udviklet til brug i et professionelt miljø. Copyright og licens 2006 Brother Industries, Ltd.

16 DAN

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning FAX-1840C Før du kan bruge maskinen, skal du opsætte hardwaren. Husk at læse denne Hurtig installationsanvisning, som indeholder de relevante instruktioner i opsætning. Opsætning af maskinen Opsætning

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning FAX-2820 FAX-2920 Før du kan bruge maskinen, skal du opsætte hardwaren. Sørg for at læse denne hurtige installationsanvisning, om proceduren for korrekt opsætning og installation. Hurtig installationsvejledning

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning Hurtig installationsvejledning Start her FAX-2840 / FAX-2845 FAX-2940 Læs Produktsikkerhedsguide igennem først, og læs derefter Hurtig installationsvejledning for oplysninger om korrekt opsætning og installation.

Læs mere

Vejledning til opsætning af hardware

Vejledning til opsætning af hardware Udpakning Fjern alt beskyttelsesmateriale. Illustrationerne i denne manual er af en lignende model. De afviger muligvis fra den egentlige model, men funktionsmåden er den samme. Tilslutning af enheden

Læs mere

Hurtig installationsanvisning DCP-4020C

Hurtig installationsanvisning DCP-4020C Hurtig installationsanvisning DCP-4020C Før du kan bruge DCP en, skal du opsætte hardwaren og installere driveren. Læs Installationsanvisningen, og følg de enkle instruktioner for at få hjælp til at starte

Læs mere

Vejledning til opsætning af hardware

Vejledning til opsætning af hardware Udpakning Fjern alt beskyttelsesmateriale. Illustrationerne i denne manual er af en lignende model. De afviger muligvis fra den egentlige model, men funktionsmåden er den samme. Fjern alt beskyttelsesmateriale.

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning DCP-130C Hurtig installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du stille hardwaren op og installere softwaren. Sørg for at læse Hurtig installationsvejledning, der indeholder de relevante instruktioner

Læs mere

Hurtig installationsvejledning FAX-1820C

Hurtig installationsvejledning FAX-1820C Hurtig installationsvejledning FAX-1820C Før du kan bruge maskinen, skal du opsætte hardwaren. Læs Installationsvejledning, og følg de enkle instruktioner for at få hjælp til at starte opsætningen af maskinen.

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning SP 1200S Hurtig installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du konfigurere hardwaren og installere driveren. Læs denne "Hurtig installationsvejledning" for at få anvisninger for korrekt konfiguration

Læs mere

Ilægning i standardskuffen til 250 ark

Ilægning i standardskuffen til 250 ark Oversigtsvejledning Ilægning af papir og specialmedier Denne sektion forklarer hvorledes man ilægger skufferne til 250 og 550 ark, og den manuelle arkføder. Det indeholder også oplysninger om indstilling

Læs mere

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Dansk MSEUL0475

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Dansk MSEUL0475 Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada R Dansk MSEUL0475 L Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada Kontrol af pakkens indhold papirstøtte cd-rom med printersoftwaren og referenceguide daglig brug opstilling pakke

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

Læs dette inden du starter!

Læs dette inden du starter! Læs dette inden du starter! DM50 Serie Hurtig installations vejledning Din nye maskine er designet således at du selv kan installere den, samt begynde at frankere post på kort tid. For at opnå en vellykket

Læs mere

Udvidet brugsanvisning

Udvidet brugsanvisning Udvidet brugsanvisning DCP-J140W Version 0 DAN Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde dem? Hvilken vejledning? Hvad står der i den? Hvor er den? Produktsikkerhedsguide Læs først denne brugsanvisning. Læs

Læs mere

FAX 1195L Grundlæggende brugsanvisning

FAX 1195L Grundlæggende brugsanvisning FAX 1195L Grundlæggende brugsanvisning Læs denne vejledning omhyggeligt før du tager produktet i brug og opbevar den et praktisk sted for fremtidig brug. For sikker og korrekt anvendelse, skal du sørge

Læs mere

Xerox WorkCentre M15/M15i Hurtig startvejledning

Xerox WorkCentre M15/M15i Hurtig startvejledning Xerox WorkCentre M15/M15i Hurtig startvejledning 604P13328 Dokumentlåg Scannermodul, tilslutning Automatisk dokumentfremfører Indfaldsbakke Specialmagasin Dokumentstyr Sorteringsbakke Glasplade Sidelåg

Læs mere

BRUGSANVISNING FAX-1355 FAX-1360 FAX-1460

BRUGSANVISNING FAX-1355 FAX-1360 FAX-1460 BRUGSANVISNING FAX-1355 FAX-1360 FAX-1460 Hvis du har brug for at kontakte kundeservice skal du udfylde følgende oplysninger til fremtidig brug: Modelnummer: FAX-1355, FAX-1360 og FAX-1460 (Sæt en ring

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning Laserprinterserier Windows Vista / 7 Installationsvejledning Inden printeren tages i brug, skal hardwaret opsættes og driveren installeres. Læs venligst Hurtig installationsvejledning og denne Windows

Læs mere

Digital kabelløs telefon Digital kabelløs telefon med telefonsvarer. Velkommen. Kort betjeningsvejledning. Forbind. Installér.

Digital kabelløs telefon Digital kabelløs telefon med telefonsvarer. Velkommen. Kort betjeningsvejledning. Forbind. Installér. Digital kabelløs telefon Digital kabelløs telefon med telefonsvarer SE140 SE145 Velkommen Kort betjeningsvejledning 1 2 3 Forbind Installér Brug Hvad finder du i æsken? SE140/SE145 håndsæt SE140 eller

Læs mere

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning Udgave 1.0 Februar 2013 2012 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Xerox og Xerox og figurmærket er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande. BR4008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udvidet brugsanvisning

Udvidet brugsanvisning Udvidet brugsanvisning FAX-2840 FAX-2845 FAX-2940 Ikke alle modeller er tilgængelige i alle lande. Version 0 DAN Brugsanvisninger, og hvor finder jeg dem? Hvilken vejledning? Hvad står der i den? Hvor

Læs mere

Udskrivningsvejledning

Udskrivningsvejledning Side 1 af 19 Ilægning af papir i bakken til 250 ark eller 550 ark FORSIGTIG! RISIKO FOR SKADE: Isæt hver enkelt bakke separat for at reducere risikoen for, at udstyret bliver ustabilt. Sørg for, at alle

Læs mere

Din brugermanual BROTHER MFC-3420C

Din brugermanual BROTHER MFC-3420C Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Leica IP C og IP S - Printer til histologikassetter og objektglas

Leica IP C og IP S - Printer til histologikassetter og objektglas Supplement til brugsanvisning Leica IP C og IP S - Printer til histologikassetter og objektglas Supplement til brugsanvisning Leica IP C og Leica IP S, V 1.9 RevD, dansk 05/2013 2013-01 Supplement IP C

Læs mere

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning HSU-4 CUW-3 9232831 2. udgave 2004-2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller

Læs mere

Udskiftning af fuserenheden

Udskiftning af fuserenheden Printeren overvåger fuserenhedens levetid. Når fuserenheden er opbrugt, viser printeren 80 Fuser opbrugt. Denne meddelelse angiver, at det er på tide at udskifte fuserenheden. Hvis du vil opnå den bedste

Læs mere

Modem og lokale netværk Brugervejledning

Modem og lokale netværk Brugervejledning Modem og lokale netværk Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

Modem og lokale netværk Brugervejledning

Modem og lokale netværk Brugervejledning Modem og lokale netværk Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 360 telefonen.

Læs mere

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter Brugsanvisning Labelprinter QL-700 Sørg for at læse og forstå denne vejledning, inden du bruger maskinen. Vi anbefaler, at du gemmer denne vejledning, så du har den til fremtidig reference. www.brother.com

Læs mere

Modem og lokale netværk

Modem og lokale netværk Modem og lokale netværk Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

NETVÆRKSBRUGSANVISNING

NETVÆRKSBRUGSANVISNING NETVÆRKSBRUGSANVISNING Lagring af udskriftslog på netværket Version 0 DAN Definition af noter Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller dig, hvordan du skal reagere i

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 4 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 6 Foretag et opkald... 6 Besvar et opkald... 6 Omstilling af opkald... 7 Træk

Læs mere

HP DeskJet 720C Series Printer. Syv enkelte trin til opstilling af din printer

HP DeskJet 720C Series Printer. Syv enkelte trin til opstilling af din printer HP DeskJet 720C Series Printer Syv enkelte trin til opstilling af din printer Tillykke med købet af HP DeskJet 720C Series printeren! Her har du indholdet af kassen. Hvis der mangler noget, bør du tage

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl220g

Installationsvejledning Mobile iwl220g Installationsvejledning Mobile iwl220g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0121 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

CAP (Central Answering Position) Brugervejledning

CAP (Central Answering Position) Brugervejledning CAP (Central Answering Position) Brugervejledning Artikelnr. N0068928 November 2005 CAP-enheden (Central Answering Position) CAP-enheden (Central Answering Position) består af en T7316E-telefon og fra

Læs mere

AirPrint vejledning. Version 0 DAN

AirPrint vejledning. Version 0 DAN irprint vejledning Version 0 DN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon i hele brugsanvisningen: Bemærk! Bemærkninger fortæller dig, hvordan du skal reagere i en given situation, eller giver

Læs mere

Før du kan bruge maskinen, skal du opsætte hardwaren og installere driveren.

Før du kan bruge maskinen, skal du opsætte hardwaren og installere driveren. Hurtig installationsvejledning DCP-110C DCP-310CN Før du kan bruge maskinen, skal du opsætte hardwaren og installere driveren. Læs Hurtig installationsvejledning, og følg de enkle instruktioner for at

Læs mere

BRUGSANVISNING MFC-7420 MFC-7820N. Version C

BRUGSANVISNING MFC-7420 MFC-7820N. Version C BRUGSANVISNING MFC-7420 MFC-7820N Version C Hvis du har brug for at kontakte kundeservice, skal du udfylde følgende oplysninger til fremtidig brug: Modelnummer: MFC-7420 og MFC-7820N (Sæt en ring om dit

Læs mere

Hukommelsesmoduler. Brugervejledning

Hukommelsesmoduler. Brugervejledning Hukommelsesmoduler Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

Registrer dit produkt og få hjælp på CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation.

Registrer dit produkt og få hjælp på  CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation. Registrer dit produkt og få hjælp på www.philips.com/welcome CD250 CD255 SE250 SE255 Kort betjeningsvejledning 1 Tilslutning 2 Installation 3 Betjening Medfølgende dele Basestation ELLER Håndsæt Låg til

Læs mere

BRUGSANVISNING MFC-240C. Version A

BRUGSANVISNING MFC-240C. Version A BRUGSANVISNING MFC-240C Version A Hvis du har brug at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger for for senerene brug: Modelnummer: MFC-240C Serienummer: 1 Købsdato: Købssted: 1 Serienummeret sidder

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning SP 1200SF Hurtig installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du konfigurere hardwaren og installere driveren. Læs denne "Hurtig installationsvejledning" for at få anvisninger for korrekt konfiguration

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændringer af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Sådan afbrydes forbindelsen Når du vil afslutte CallPilot-sessionen, skal du trykke 83 for at afbryde forbindelsen eller lægge røret på.

Sådan afbrydes forbindelsen Når du vil afslutte CallPilot-sessionen, skal du trykke 83 for at afbryde forbindelsen eller lægge røret på. POSTKASSE-LOGON Du skal bruge et adgangsnummer (ring op til lokal 7600) til CallPilot Multimedia Messaging, et postkassenummer (7 + værelsesnummer) og en adgangskode for at logge på postkassen. 137 + værelsesnummer

Læs mere

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370 telefonen.

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Brugervejledning 1. Display 2. Højttaler 3. Forøg lydstyrken 4. Forrige besked 5. Justér hastigheden 6. Optag 7. Tænd/sluk, stop afspilning 8. Reducér

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370

Læs mere

Xi4Kort funktionsoversigt

Xi4Kort funktionsoversigt Xi4Kort funktionsoversigt I denne vejledning beskrives den daglige betjening af printeren. Nærmere oplysninger findes i brugervejledningen. Printerkomponenter Figur viser komponenterne i printerens etiketrum.

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning MFC-8220 Windows Vista / 7 Installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du sætte hardwaren op og installere driveren. Læs Hurtiginstallationsvejledningen og denne Windows Vista / 7 Installationsvejledning

Læs mere

Kvik Setup Guide. af pap Scannerlågsudløser. C. Luk scannerlåget. Indstil landet (ikke sproget)

Kvik Setup Guide. af pap Scannerlågsudløser. C. Luk scannerlåget. Indstil landet (ikke sproget) MFC-590 Kvik Setup Guide Version B MANGE TAK! FORDI DU KØBTE EN BROTHER MASKINE. VI ER SIKRE PÅ, AT DU VIL BLIVE IMPONERET OVER DEN BEKVEMME MÅDE DIN NYE MASKINE UDFØRER SÅ MANGE OPGAVER PÅ OG OVER DE

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

Vejledning til udskrivning

Vejledning til udskrivning Side 1 af 10 Vejledning til udskrivning Denne sektion forklarer hvorledes man ilægger papir i skufferne til 250 og 550 ark, og i den manuelle arkføder. Det indeholder også oplysninger om papirretning,

Læs mere

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen.

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen. Oversigtsvejledning Kopiering Kopiering 1 Læg et originaldokument i den automatiske dokumentføder Bemærkninger: For at undgå et beskåret billede, skal du kontrollere, at størrelsen af originaldokumentet

Læs mere

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer Start her Justering af printerkassetterne uden brug af computer Sørg for at benytte fremgangsmåden på Setup-arket for at udføre hardwareinstallationen. Fortsæt med følgende trin for at optimere udskriftens

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version B DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Ink Jet Fax. Fax-Lab 100/120 Fax-Lab M100 Fax-Lab S100/S120 BRUGERVEJLEDNING

Ink Jet Fax. Fax-Lab 100/120 Fax-Lab M100 Fax-Lab S100/S120 BRUGERVEJLEDNING Ink Jet Fax Fax-Lab 100120 Fax-Lab M100 Fax-Lab S100S120 BRUGERVEJLEDNING UDGIVET AF: Olivetti I- Jet S.p.A. Località Le Vieux 11020 ARNAD (Italy) Redaktionel realisering: Olivetti Tecnost, S.p.A. Via

Læs mere

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer.

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer. Mobil FlexConnect Din mobiltelefon har en webside, hvor du kan lave forskellige indstillinger for dine kald til og fra din mobiltelefon. Websiden hedder Mobil FlexConnect: www.mobilflex-connect.dk Denne

Læs mere

Brugerkort til Business Communications Manager CAPN

Brugerkort til Business Communications Manager CAPN Brugerkort til Business Communications Manager CAPN 2001 Nortel Networks P0911606 version 01 CAPN (Central Answering Position) Hvad bruges CAPN til? Hvad er et CAPN-modul? Business Communications Manager

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict220e

Installationsvejledning Countertop ict220e Installationsvejledning Countertop ict220e Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-08). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0118 1. Indledning Før

Læs mere

Modem og lokale netværk

Modem og lokale netværk Modem og lokale netværk Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

BRUGSANVISNING FAX-1840C MFC-3240C. Version A

BRUGSANVISNING FAX-1840C MFC-3240C. Version A BRUGSANVISNING FAX-1840C MFC-3240C Version A Hvis du har brug for at kontakte kundeservice skal du udfylde følgende oplysninger til fremtidig brug: Modelnummer: FAX-1840C og MFC-3240C (Sæt en ring om dit

Læs mere

BRUGSANVISNING MFC-9420CN. Version A

BRUGSANVISNING MFC-9420CN. Version A BRUGSANVISNING MFC-9420CN Version A Hvis du har brug for at kontakte kundeservice skal du udfylde følgende oplysninger til fremtidig brug: Modelnummer: MFC-9420CN Serienummer:* Købsdato: Købssted: * Du

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

Udskiftning af overførselsbæltet

Udskiftning af overførselsbæltet Printeren overvåger overførselsbæltets levetid. Når overførselsbæltet er opbrugt, viser printeren 80 Bælte opbrugt. Denne meddelelse angiver, at det er på tide at udskifte overførselsbæltet. Hvis du vil

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning Windows Vista / 7 Installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du sætte hardwaren op og installere driveren. Læs Hurtiginstallationsvejledningen og denne Windows Vista / 7 Installationsvejledning

Læs mere

BRUGSANVISNING MFC-465CN

BRUGSANVISNING MFC-465CN BRUGSANVISNING MFC-465CN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: MFC-465CN Serienummer: 1 Købsdato: Købsdato: 1 Serienummeret findes bag

Læs mere

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN Kort funktionsoversigt Udskrivning på specialpapir, etiketter eller transparenter med Windows 1. Klik på menuen Filer i softwareprogrammet, og klik derefter

Læs mere

Hvad følger med? Bemærk * I multi-håndsætpakker er der ekstra håndsæt, opladere og strømadaptere. **

Hvad følger med? Bemærk * I multi-håndsætpakker er der ekstra håndsæt, opladere og strømadaptere. ** Lynhåndbog SE888 Hvad følger med? Basestation Bemærk * I multi-håndsætpakker er der ekstra håndsæt, opladere og strømadaptere. ** I nogle lande skal du tilslutte ledningsadapteren til ledningen og derefter

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installere printersoftwaren Kontrollere indholdet af pakken Tilslutte printeren Pakke printeren ud Installere blækpatroner Tilslutte printerens dele Tilslutte printeren Installationsvejledning DK10010-00

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Ved skift af farvepatron er det vigtigt, at man bruger følgende fremgangsmåde:

Ved skift af farvepatron er det vigtigt, at man bruger følgende fremgangsmåde: Manual til IJ-25 1. Skift af farvepatron Ved skift af farvepatron er det vigtigt, at man bruger følgende fremgangsmåde: HUSK! Fjern beskyttelsestapen fra printhovedet! 1.1. Maskinen skriver Klar. 1.2.

Læs mere

CLASS 1 LASER PRODUCT LASER KLASSE 1 PRODUKT

CLASS 1 LASER PRODUCT LASER KLASSE 1 PRODUKT Brugsanvisning Læs denne vejledning omhyggeligt før du tager produktet i brug og opbevar den et praktisk sted for fremtidig brug. Sørg for at læse de vigtige oplysninger i denne manual før du tager maskinen

Læs mere

BRUGSANVISNING. DECT Håndsæt BCL-D70. Version 0 DAN

BRUGSANVISNING. DECT Håndsæt BCL-D70. Version 0 DAN BRUGSANVISNING DECT Håndsæt BCL-D70 Version 0 DAN 2008 Brother Industries, Ltd. Bemærkning om godkendelsesoplysninger og kompilering og publikation DETTE UDSTYR ER DESIGNET TIL AT FUNGERE MED EN TOTRÅDET

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

BRUGSANVISNING MFC-250C MFC-290C MFC-297C. Version 0 DAN

BRUGSANVISNING MFC-250C MFC-290C MFC-297C. Version 0 DAN BRUGSANVISNING MFC-250C MFC-290C MFC-297C Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: MFC-250C, MFC-290C og MFC-297C (Sæt ring

Læs mere

Der må kun anvendes et afskærmet parallelt interface-kabel, der opfylder IEEE 1284 og/eller et USB-kabel, der ikke er længere end 1,8 m.

Der må kun anvendes et afskærmet parallelt interface-kabel, der opfylder IEEE 1284 og/eller et USB-kabel, der ikke er længere end 1,8 m. Sådan opstilles maskinen og pc en til at arbejde sammen Før du begynder Windows XP brugere Du bedes købe det relevante interface-kabel, du ønsker at anvende med denne maskine (parallelkabel eller USB-kabel).

Læs mere

Xi4 /RXi4 Kort funktionsoversigt

Xi4 /RXi4 Kort funktionsoversigt Xi4 /RXi4 Kort funktionsoversigt I denne vejledning beskrives den daglige betjening af printeren. Nærmere oplysninger findes i brugervejledningen. Printerkomponenter Figur viser komponenterne i printerens

Læs mere

Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller:

Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: AirPrint vejledning Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Version A DAN Definitioner af bemærkninger

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict250e

Installationsvejledning Countertop ict250e Installationsvejledning Countertop ict250e Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 2.0 (2016-01-13). Software version 20.20 Vare nr.: R336-0120 1. Indledning Før

Læs mere

UDVIDET BRUGSANVISNING

UDVIDET BRUGSANVISNING UDVIDET BRUGSANVISNING MFC-J625DW DCP-J525W DCP-J725DW Version 0 DAN Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde det? Hvilken manual? Hvad står der i den? Hvor er den? Produktsikkerhedsguide Læs først denne

Læs mere

Manual til Neopost IJ-40 og IJ-50

Manual til Neopost IJ-40 og IJ-50 Manual til Neopost IJ-40 og IJ-50 1. Skift af farvepatron Ved skift af farvepatron er det vigtigt, at man bruger følgende fremgangsmåde: HUSK! Fjern beskyttelsestapen fra printhovederne! 1.1. Log på som

Læs mere

Brugerguide Tillægspakke Telefoni

Brugerguide Tillægspakke Telefoni Brugerguide Tillægspakke Telefoni Tillægspakke Telefoni indeholder: Vis nummer side 1 Viderestilling side 1 Telefonsvarer side 3 Bemærk: Du kan også redigere indstillinger for viderestilling og telefonsvarer

Læs mere

Installationsvejledning til Countertop ict220e

Installationsvejledning til Countertop ict220e Installationsvejledning til Countertop ict220e Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0124 1. Indledning

Læs mere

AirPrint vejledning. Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN

AirPrint vejledning. Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN AirPrint vejledning Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller. MFC-J450DW Definitioner af bemærkninger Vi bruger

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl250g

Installationsvejledning til Mobile iwl250g Installationsvejledning til Mobile iwl250g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0128 1. Indledning Før

Læs mere

BRUGSANVISNING FAX-T94 FAX-T96

BRUGSANVISNING FAX-T94 FAX-T96 BRUGSANVISNING FAX-T94 FAX-T96 DETTE UDSTYR ER DESIGNET TIL AT FUNGERE MED EN TOTRÅDET ANALOG TELEFONLEDNING MONTERET I ET PASSENDE STIK. GODKENDELSESOPLYSNINGER Brother meddeler, at dette produkt muligvis

Læs mere

Modem og lokalnetværk Brugervejledning

Modem og lokalnetværk Brugervejledning Modem og lokalnetværk Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

BRUGSANVISNING MFC-210C MFC-410CN. Version A

BRUGSANVISNING MFC-210C MFC-410CN. Version A BRUGSANVISNING MFC-210C MFC-410CN Version A Hvis du har brug for at kontakte kundeservice, skal du udfylde følgende oplysninger til fremtidig brug: Modelnummer: MFC-210C og MFC-410CN (sæt en ring omkring

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller.

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller. AirPrint vejledning Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller. DCP-J3W/J5W/J7W/J55DW/J75DW, MFC-J85DW/ J450DW/J470DW/J475DW/J650DW/J870DW/J875DW Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger

Læs mere

Brother Image Viewerbrugsanvisning

Brother Image Viewerbrugsanvisning Brother Image Viewerbrugsanvisning til Android Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikoner i hele brugsanvisningen: BEMÆRK Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en

Læs mere

UDVIDET BRUGSANVISNING

UDVIDET BRUGSANVISNING UDVIDET BRUGSANVISNING MFC-J430W Version 0 DAN Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde det? Hvilken manual? Hvad står der i den? Hvor er den? Produktsikkerhedsguide Læs først denne brugsanvisning. Læs Trykt

Læs mere

Brug af kontrolpanelet

Brug af kontrolpanelet Dette afsnit indeholder oplysninger om kontrolpanelet, ændring af printerindstillinger og forklaring på kontrolpanelets menuer. De fleste printerindstillinger kan ændres fra programmet eller printerdriveren.

Læs mere