CLASS 1 LASER PRODUCT LASER KLASSE 1 PRODUKT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CLASS 1 LASER PRODUCT LASER KLASSE 1 PRODUKT"

Transkript

1 Brugsanvisning Læs denne vejledning omhyggeligt før du tager produktet i brug og opbevar den et praktisk sted for fremtidig brug. Sørg for at læse de vigtige oplysninger i denne manual før du tager maskinen i brug, for at opnå sikker og korrekt brug.

2 Introduktion Denne manual beskriver detaljeret instruktioner til driften samt indeholder noter om brug af maskinen. For at få maksimal alsidighed fra denne maskine, anmodes alle brugere om at læse denne manual omhyggeligt samt følge instruktionerne. Opbevar denne manual på et praktisk sted i nærheden af maskinen. Strømkilde V, 50/60 Hz, 6 A eller mere Sørg for at tilslutte netledningen til en strømkilde som herover. Brugersikkerhed: Denne printer betragtes som en klasse 1 (3B) laserenhed, sikker til kontor/ EDB-brug. Printeren indeholder 5 milliwat, nanometer bælgelængde, AlGaAs Laserdiode. Direkte (eller indirekte reflekteret) øjenkontakt med laserstrålen kan medføre alvorlig øjenskade. Der er udviklet sikkerhedsforanstaltninger og sammenføjningsmekanismer for at forebygge, at brugeren udsættes for lasterstrålen Følgende mærke er tilsluttet på højre side af printeren. CLASS 1 LASER PRODUCT LASER KLASSE 1 PRODUKT Lasersikkerhed: Den optiske kabinetenhed kan kun repareres på fabrikken eller et sted med det nødvendige udstyr. Laserundersystemet kan udskiftes ude i marken af en kvalificeret servicetekniker. Laserchassiset kan ikke repareres i marken. Serviceteknikkere anmodes derfor om at sende alle chassiser og laserundersystemer til fabrikken eller servicedepotet, når det er nødvendigt at udskifte det optiske undersystem. Vigtigt Indholdet i denne manual kan ændres uden forudgående varsel. Under ingen omstændigheder vil firmaet være ansvarlig for direkte, indirekte, speciel, tilfældig eller følgeagtige skader som resultat af håndtering eller betjening af maskinen. Forsigtighed: Udførelse af andre kontrol- og justeringsprocedurer end dem, der er angivet i denne brugsanvisning, kan resultere i eksponering med farlig stråling. Lav ingen kopier af tekster, som det ved love r forbudt at kopiere. Kopiering af følgende tekster er normalt forbudt ved lov: Pengesedler, stempelmærker/bandaroler, kontrkater, aktiebeviser, bankudtog, checks, pas, kørekort. Forsøg ikke at udføre vedligeholdelse eller fejludbedring udover det, der er nævnt i denne manual. Denne printer indeholder en laserstrålegenerator og direkte udsættelse for laserstråler kan medføre permanente øjenskader. To slags størrelsesangivelser er anvendt i denne manual. Hvor denne maskine anvender den metriske version. For at få en god kopikvalitet, anbefaler leverandøren, at du burger originale tonere, vedligeholdelseskit og dele fra leverandøren. Leverandøren er ikke ansvarlig for eventuel skade eller udgifter, der kan være en følge af brug af andre forbrugsstoffer (toner, vedligeholdelseskit og dele) end originale forbrugsstoffer fra leverandøren til dine kontorprodukter.

3 Hurtig referencevejledning Afsendelse af faxmeddelelser Automatisk transmission med ADF'en 1 Hvis den ikke lyser blåt, skal du trykke på (Fax). 2 Ilæg dokumentet. 3 Indtast faxnummeret ved hjælp af enkelt tryk, Hurtigopkaldsnummer, Search eller tastgruppen. 4 Tryk på Mono Start. Gemme numre Gemme enkelttryk-opkaldsnumre 1 Tryk på Menu/Set, 2, 3, 1. 2 Enkelttryk tast, hvor du vil gemme nummeret. Hvis du vil ringe til et enkelttryk nummer 9 til 16, skal du holde Shift nede, mens du trykker på enkelttryk tasten. 3 Vælge F/T. 4 Indtast nummeret (op til 20 cifre). 5 Indtast et navn på op til 15 tegn (eller lad feltet stå tomt). 6 Tryk på Stop/Exit. Gemme Hurtigopkaldsnumre 1 Tryk på Menu/Set, 2, 3, 2. 2 Brug tastgruppen til at indtaste et trecifret hurtigopkaldsnummer ( ). 3 Vælge F/T. 4 Indtast nummeret (op til 20 cifre). 5 Indtast et navn på op til 15 tegn (eller lad feltet stå tomt). 6 Tryk på Stop/Exit. Opkaldsfunktioner Enkelttryk-opkald/Hurtigopkald 1 Hvis den ikke lyser blåt, skal du trykke på (Fax). 2 Ilæg dokumentet. 3 Tryk på den enkelttryk-tast til det nummer, du vil kalde op til. Hvis du vil ringe op til enkelttryk-nummer 9 til 16, skal du holde Shift nede, mens du trykker på enkelttryk-tasten. ELLER Tryk på Search/Speed Dial, tryk på #. Tryk det trecifrede hurtigopkaldsnummer. 4 Tryk på Mono Start. i

4 Bruge Søg 1 Hvis den ikke lyser blåt, skal du trykke på (Fax). 2 Ilæg dokumentet. 3 Tryk på Search/Speed Dial, og indtast derefter det første bogstav i det navn, du søger. 4 Tryk på eller for at søge i hukommelsen. 5 Tryk på Mono Start. Tage kopier Enkelt kopi 1 Tryk på (Copy) for at få den til at lyse blåt. 2 Ilæg dokumentet. 3 Tryk på Mono Start eller Colour Start. Sortere kopier ved hjælp af ADF'en 1 Tryk på (Copy) for at få den til at lyse blåt. 2 Ilæg dokumentet. 3 Brug tastgruppen til at indtaste det ønskede antal kopier (op til 99). 4 Tryk på Options og eller for at vælge Stak/Sortér. 5 Tryk på eller for at vælge Sorter. 6 Tryk på Mono Start eller Colour Start. ii

5 Indholdsfortegnelse Sektion I - Generelt 1 Generel Information Anvendelse af denne brugsanvisning Sådan finder du oplysninger Symboler anvendt i denne brugsanvisning Sådan tages der adgang til den komplette Brugsanvisning Sådan får du vist dokumentation Kontrolpaneloversigt Om faxmaskiner Faxtoner og handshake ECM (Error Correction Mode) Ilægge dokumenter og papir 3 Opsætning Tilfredsstillende papir og andre medier Anbefalet papir Papirtype og størrelse Håndtere og bruge specialpapir Printbart område Ilægning af papir og konvolutter Ilægning af dokumenter Brug af ADF en (automatisk dokumentfremfører) Bruge scannerglaspladen Sådan ændres LCD-sproget Dato og klokkeslæt Automatisk sommertid Afsender-ID LCD-kontrast Telefonlinjeindstillinger Telefonlinjetype Multi-linjetilslutninger (PBX) Forbindelse til en ekstern eller ekstratelefon Tilslutte en ekstern telefonsvarer (TAD) Miljø-funktioner Toner spar Sleep Time Mode Timer Papirindstillinger Papirtype Papirstørrelse iii

6 Lydstyrkeindstilling Ringelydstyrke Bipperlydstyrke Højttaler lydstyrke Sikkerhedsfunktioner Indstille lås Opsætte adgangskoden Ændre adgangskode for Indstille lås Aktivere Indstille lås Deaktivere Indstille lås Hukommelsessikkerhed Opsætte adgangskoden Ændre adgangskode for Hukommelsessikkerhed Slå Hukommelsessikkerhed Til Deaktivere Hukommelsessikkerhed Sektion II - Fax og Telefon 5 Sende en fax Sådan faxes Gå til faxfunktionen Sende en fax automatisk fra ADF Sende en fax automatisk fra scannerglaspladen Annullering af en fax, der er igang Dobbelt adgang Sende en fax manuelt Manuel transmission (kun med en ekstern telefon) Meddelelsen Hukommelse fuld Rundsendelse Yderligere afsendelse Sende faxmeddelelser ved hjælp af flere indstillinger Kontrast Ændre faxopløsning Realtidstransmission Oversøisk Forsinket Fax Forsinket batchtransmission Kontrollere jobstatus og annullere et ventende job Oprette den elektroniske forside Modtage en fax Modtagetilstand Faxmodtagelse indstilling Forsinket opkald F/T Ringetid (kun Fax/Tlf.-tilstand) Brug af bakke i Faxfunktionen Udskrive en reduceret indgående faxmeddelelse (Auto reduktion) iv

7 Modtagelse i hukommelsen (Kun sort/hvid) Ændre fjernkoderne Faxregistrering Flere modtagefunktioner Udskrive en faxmeddelelse fra hukommelsen Indstille printtætheden Anvendelse fra ekstratelefoner Bruge en trådløs ekstern telefon Kun i Fax/Tlf-tilstand Bruge fjernkoderne Opkalds- og telefonfunktioner Sådan kaldes op Manuelt opkald Enkelttryk-opkald Hurtigopkald Søg Faxgenopkald Gemme numre Gemme en Pause Gemme enkelttryk-opkaldsnumre Gemme Hurtigopkaldsnumre Ændre enkelttryk- og hurtigopkaldsnumre Indstille grupper til rundsendelse Adgangskoder og kreditkortnumre Telefontjenester Indstille Funktionen Nummerbestemt Ringning Eksterne faxfunktioner Faxvideresendelse Faxlager PC Fax-modtager (også når PC'en er slukket) Ændre eksterne faxfunktioner Slå eksterne faxfunktioner fra Fjernmodtagelse Indstille fjernadgangskoden Bruge din fjernadgangskode Fjernkommandoer Modtage faxmeddelelser Ændre faxvideresendelsesnummeret Udskrive rapporter Faxrapporter Transmissionsbekræftelses-rapport Faxjournal (aktivitetsrapporter) Yderligere rapporter v

8 10 Polling Polling Funktion Pollingmodtagelse Opsætning til at modtage Polling Indstille til pollingmodtagelse med sikkerhedskode Opsætning til at modtage forsinket Polling Sekventiel polling Polled transmission Indstille pollingtransmission (standard) Indstille pollingtransmission med sikkerhedskode Sektion III - Kopi 11 Tage kopier Hvordan man kopierer Gå til kopifunktionen Printbart område Tage en enkelt kopi Tage flere kopier Brug af bakke i Kopifunktionen Annuller kopiering Kopifunktioner Forbedre kopikvalitet Forstørre eller reducere det kopierede billede Lave N i 1 kopi eller en plakat (Sidelayout) Sortere kopier ved hjælp af ADF'en Justere lysstyrke, kontrast og farveforbedring Meddelelsen Hukommelse fuld Lovmæssige begrænsninger Sektion IV - Software- og netværksfunktioner Sektion V - Appendix A Vigtige oplysninger Af hensyn til din sikkerhed... A-1 Frakobling af enhed... A-1 LAN-tilslutning... A-1 Radiointerferens (kun V modellen)... A-1 Brugeroplysninger på Elektrisk & Elektronisk udstyr... A-2 Vigtige sikkerhedsinstruktioner... A-2 Valg af placering... A-4 Sådan bruges maskinen sikkert... A-5 Varemærker... A-8 vi

9 B C D E Menu og Funktioner Programmering på skærmen... B-1 Menutabel... B-1 Lagre i hukommelse... B-1 Navigationstaster... B-2 Menutabel... B-3 Kopifunktions-tast... B-14 Indtaste tekst... B-15 Fejlfinding og regelmæssig vedligeholdelse Fejlfinding... C-1 Fejlmeddelelser... C-1 Dokumentstop... C-5 Papirstop... C-6 Papirstop A1 / Papirstop A2 (papirstop i papirmagasinet)... C-7 Papirstop B (papirstop indeni maskinen)... C-8 Papirstop C (papirstop, hvor papiret kommer ud af maskinen)... C-9 Hvis du har problemer med maskinen... C-10 Forbedre udskriftskvaliteten... C-15 Indstille klartone-registrering... C-19 Kompatibilitet... C-19 Regelmæssig vedligeholdelse... C-20 Rense maskinens overflade... C-20 Rengøre scannerglaspladen... C-21 Rengøring for at forebygge papirstop... C-22 Rens laserglasset... C-24 Udskifte forbrugsstofferne... C-26 Tonerpatroner... C-28 Spildtoner-pakke... C-31 OPC-tromle... C-33 Maskinoplysninger... C-35 Kontrollere serienumre... C-35 Kontrollere sidetællere... C-35 Checker delenes resterende levetid... C-36 Ekstraudstyr Ekstraudstyr og tilbehør... D-1 Nederste papirmagasin (Paper Feed Unit Type 1000)... D-1 Hukommelsesenhedstype C (64/128/256 MB)... D-3 Installere ekstra hukommelse... D-3 Specifikationer Produktbeskrivelse... E-1 Generelt... E-1 Udskriftmedier... E-2 Fax... E-3 Kopiere... E-4 Scanner... E-5 vii

10 F G H Printer... E-6 Interfaces... E-6 Computerkrav... E-7 Forbrugsstoffer... E-8 Netværk (LAN)... E-9 Ordliste Indeks Fjernmodtagelseskort viii

11 Sektion I Generelt 1. Generel Information 2. Ilægge dokumenter og papir 3. Opsætning 4. Sikkerhedsfunktioner SEKTION I GENERELT

12 1 Generel Information Anvendelse af denne brugsanvisning Sådan finder du oplysninger Alle kapiteloverskrifter og underoverskrifter findes i indholdsfortegnelsen. Du vil kunne finde oplysninger om et bestemt emne eller en bestemt funktion ved at slå op i indekset bag i denne brugsanvisning. Symboler anvendt i denne brugsanvisning Igennem hele denne brugsanvisning kan du finde symboler, der henleder din opmærksomhed på vigtige advarsler, bemærkninger og handlinger. Specielle skrifttyper identificerer taster, du skal trykke på, meddelelser der vises i LCD'et og vigtige punkter eller relaterede emner. Fed Kursiv Courier Fed skrift identificerer bestemte taster på maskinens kontrolpanel. Kursiv skrift fremhæver et vigtigt punkt eller henviser til et relateret emne. Skrifttypen Courier identificerer meddelelser på maskinens LCD. Advarsler og sikkerhedsforanstaltninger giver dig besked om, hvordan du undgår personskade. Ikoner for elektrisk fare giver dig besked om, hvordan du undgår elektrisk stød. Ikoner for varme overflader advarer dig om ikke at komme i berøring med varme maskindele. Angiver punkter, som man skal være opmærksom på, når man anvender maskinen og forklarer sandsynlige årsager til papirfremføringsfejl, skade på originaldokumenter eller tab af data Sørg for at læse disse forklaringer. Ikoner for forkert opsætning gør opmærksom på enheder og funktioner, der ikke er kompatible med maskinen. Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en situation, der kan opstå, eller giver tip om, hvordan funktionen virker sammen med andre faciliteter. 1-1

13 Generel Information Sådan tages der adgang til den komplette Brugsanvisning Denne Brugsanvisning indeholder ikke alle oplysningerne om hvordan maskinens egenskaber, som for eksempel avanceret brug af fax-, printer, scanner, pc-fax og netværk, benyttes. Læs den komplette Brugsanvisning i afsnittet Dokumentation på cd-rommen, hvis du er klar til at lære mere om disse handlinger. Sådan får du vist dokumentation 1 Tænd pc'en. Sæt cd-rom'en i cd-rom-drevet. 2 Hvis du får vist skærmbilledet med modelnavnet, skal du klikke på dit modelnavn. 3 Hvis du får vist sprogskærmbilledet, skal du klikke på dit sprog. Cd-rom-hovedmenuen vises. 4 Klik på Dokumentation. 5 Klik på den dokumentation, du vil læse. Hurtig installationsanvisning: Opsætning og Softwareinstallationsanvisning Brugsanvisning (3 manualer): Brugsanvisning til stand-alone-handlinger, Softwarebrugsanvisning og Netværksbrugsanvisning PaperPort Brugsanvisning: Dokumenthåndteringssoftware Sådan finder du scanningsinstruktioner Der er adskillige måder du kan scanne dokumenter på. Du kan finde instruktionerne på følgende måde: Softwarebrugsanvisning: Scanne i Kapitel 2 (Til Windows 98/98SE/Me/2000 Professional/XP/Windows NT Workstation Version 4.0) ControlCenter2 i Kapitel 3 (Til Windows 98/98SE/Me/2000 Professional/XP/Windows NT Workstation Version 4.0) Netværksscanning i Kapitel 4 PaperPort Brugsanvisning: Instruktioner til scanning direkte fra ScanSoft PaperPort 1 Hvis dette vindue ikke vises, skal du bruge Windows Explorer til at køre programmet setup.exe fra rodmappen på cd-rom'en. 1-2

14 Kapitel 1 Kontrolpaneloversigt 1 Enkelttast-taster Disse 8 taster giver omgående adgang til 16 tidligere gemte numre. 2 Shift Hvis du vil ringe til et enkelttryk nummer 9 til 16, skal du holde Shift nede, mens du trykker på enkelttryk tasten. 3 Kopitaster (midlertidige indstillinger): Enlarge/Reduce Gør det muligt at reducere eller forstørre kopier afhængig af det størrelsesforhold, du vælger. Options Du kan hurtigt og nemt vælge midlertidige indstillinger til kopiering. 4 Funktionstaster: Fax Giver adgang til faxfunktionen. Scan Giver adgang til scannefunktionen. Copy Giver adgang til kopifunktionen. 5 Navigationstaster: Menu/Set Den samme tast bruges til Menu og Set. Giver dig adgang til Menu for at programmere og gemme dine indstillinger i maskinen. Lydstyrketast Du kan trykke på disse taster i standby-tilstand for at justere lydstyrken for ringetonen. Search/Speed Dial Gør det muligt at søge efter numre, der er gemt i opkaldshukommelsen. Den giver også mulighed for at gemme numre ved at trykke på # og et trecifret nummer. Tryk for at rulle fremad eller tilbage til et menuvalg. eller Tryk for at rulle gennem menuerne og indstillingerne. 1-3

15 Generel Information 1 6 Opkaldstastatur Brug disse taster til opkald til telefon- eller faxnumre samt som tastatur til indtastning af information i maskinen. 7 Mono Start Giver dig mulighed for at sende faxmeddelelser eller lave sort-hvide kopier. Colour Start Giver dig mulighed for at lave farve-kopier. 8 Stop/Exit Stopper en funktion eller afslutter menuen. 9 Secure Print Lader dig udskrive sikrede data, gemt i maskinens hukommelse, hvis du indtaster din firecifrede adgangskode. (For oplysninger om brugen af denne funktion, jfr. Kapitel 1 i Softwarebrugsanvisningen på LCD (Liquid Crystal Display) Viser meddelelser på skærmen som hjælp til opsætning og brug af maskinen. A B Fax- og telefontaster: Redial/Pause Kalder op igen til det sidst kaldte nummer. Den indsætter også en pause i hurtigopkaldsnumrene. Tel/R Denne tast benyttes til at gå ind i en telefonsamtale efter at have løftet røret på en eksterne telefon i F/T pseudo-ringning. Med denne tast kan du også viderestille et opkald til et andet lokalnummer, hvis det er forbundet med en PBX. Resolution Indstiller opløsningen, når du sender en faxmeddelelse. Print-tast: Job Cancel Du kan annullere et udskriftsjob og rydde maskinens hukommelse. 1-4

16 Kapitel 1 Om faxmaskiner Faxtoner og handshake Når nogen sender en faxmeddelelse, sender faxmaskinen faxkaldetoner (CNG-toner). Dette er stille bip hvert fjerde sekund. Du vil høre dem, efter du har kaldt op og trykket på Mono Start, og de fortsætter i ca. 60 sekunder efter opkald. Inden for dette tidsrum skal den opkaldende maskine påbegynde "handshake", eller oprette forbindelse, med den modtagende maskine. Hver gang du bruger automatiske procedurer til at sende en faxmeddelelse, sender du CNG-toner via telefonlinjen. Du lærer snart at lytte til de stille bip, hver gang du tager en telefon på faxlinjen, så du ved, hvornår du modtager en faxmeddelelse. Den modtagende fax svarer med faxmodtagetoner, der er høje hyletoner. En modtagende faxmaskine sender hyletoner over telefonlinjen i ca. 40 sekunder, og LCD en viser Modtager. Hvis din maskine er indstillet til Kun Fax-tilstand, besvarer den automatisk hvert opkald med faxmodtagetoner. Hvis modparten lægger på, fortsætter din maskine med at sende hyletoner i ca. 40 sekunder, og LCD'en viser fortsat Modtager. Tryk på Stop/Exit for at annullere. Faxens handshake er det tidsrum, hvor den sendende maskines CNG-toner og den modtagende maskines hyletoner overlapper. Dette tidsrum skal være mindst 2-4 sekunder, så begge maskiner kan forstå, hvordan hver af dem sender og modtager faxmeddelelsen. Handshake kan ikke begynde, før opkaldet er besvaret, og CNG-tonerne varer kun i ca. 60 sekunder efter opkald til nummeret. Så det er vigtigt, at den modtagende maskine besvarer opkaldet inden for så få ringninger som muligt. ECM (Error Correction Mode) ECM (Error Correction Mode) er en måde, hvorpå maskinen kan checke en faxtransmission, mens den er i gang. Hvis maskinen registrerer fejl under en faxtransmission, sender den de sider i dokumentet igen, hvor der opstod en fejl. ECM-transmissioner er kun mulige mellem faxmaskiner, der begge har denne funktion. Hvis de har det, kan du sende og modtage faxmeddelelser, der konstant checkes af maskinen. 1-5

17 2 Ilægge dokumenter og papir Tilfredsstillende papir og andre medier Anbefalet papir For at opnå den bedste udskriftskvalitet og for at undgå beskadigelse, brug glat, hvidt papir. Før du køber en stor mængde papir, bør du sikre, at papiret er egnet. Brug neutralt papir. Brug ikke syreholdigt eller basisk papir. Printkvaliteten vil variere afhænging af, hvilket papir der bruges. VIGTIGT Læg ikke konvolutter, transparenter, labels eller kraftigt papir (mere end 105 g/m 2 ) i det ekstra nederste magasin. Det kan forårsage papirstop. Papirtype og størrelse Maskinen henter papir fra det installerede standard papirmagasin, eller det ekstra nederste magasin. Standard papirmagasin Da standard papirmagasinet er en universel type, kan du bruge enhver papirtype og -størrelse (en papirtype og -størrelse ad gangen) som findes i fortegnelsen Papirkapacitet i papirmagasinerne på side 2-2. Magasinet kan indeholde op til 250 ark papir 80 g/m 2 ) eller op til 15 konvolutter (papir kan ilægges op til maksimumpapirmærket på papirstyrene for papirbredde). Ekstra nederste papirmagasin (Paper Feed Unit Type 1000) Det ekstra nederste papirmagasin kan indeholde op til 530 ark Letter/A4 papir (80 g/m 2 ). Den maksimale kapacitet er 44 mm papirhøjde. 2 Navnene på papirmagasinerne i maskinens driver og i denne brugsanvisning er som følgende: Ekstra magasin Navn Standard papirmagasin Magasin 1 Ekstra nederste magasin Magasin 2 2-1

18 Kapitel 2 Papirkapacitet i papirmagasinerne Standard Papirmagasin (Magasin 1) Papirstørrelse A4, Letter, B5 (JIS/ISO), Executive, A5, COM10, DL, 104,8 x 210 mm til 215,9 x 297 mm Antal ark Almindeligt papir Op til 250 sider (80 g/m 2 ) Tykt/Tykkere papir Op til 40 sider (165 g/m 2 ) Transparenter Op til 50 sider i/r Etiketter Op til 80 sider i/r Konvolutter Op til 15 sider eller siders for H/H* tilstand. i/r * H/H = Høj temperatur/høj luftfugtighed Ekstra nederste papirmagasin (Magasin 2) A4, Letter, B5 (JIS/ISO), Executive Op til 530 sider (80 g/m 2 ) Op til 44 mm ilægningshøjde Anbefalede specifikationer for papir De følgende specifikationer for papir er egnede til denne maskine. Basisvægt (g/m 2 ) Tykkelse (µm) Grovhed (sec.) Højere end 20 Stivhed (cm 3 /100) Fiberretning Lange fibre Volumenmodstand (ohm) 10e 9-10e 11 Overflademodstand (ohm-cm) 10e 10-10e 12 Fyldstof CaCO 3 (Neutral) Askeindhold (wt%) Under 23 Lysstyrke (%) Højere end 80 Uigennemsigtighed (%) Højere end

19 Ilægge dokumenter og papir Håndtere og bruge specialpapir Maskinen er designet til at virke godt med de fleste typer xerografi- og kontraktpapir. Nogle papirvariabler kan dog have en effekt på printkvaliteten eller håndteringens pålidelighed. Test altid med papirprøver inden indkøb for at den sikre ønskede ydelse. Nogle vigtige retningslinier ved valg af papir er: Leverandøren bør være informeret om, at papiret eller konvolutterne skal bruges i en farvelasermaskine. Fortrykt papir skal være trykt med trykfarve, som kan modstå maskinens fikseringsproces' temperatur (200 grader Celsius eller 392 grader Fahrenheit i en periode på 0,1 sekund). Hvis du har valgt en bomuldspapir, papir med en ru overflade, såsom cockle- eller laidafsluttet papir, eller papir, der er rynket eller foldet, kan papiret ændre udseende. Papirtyper, der bør undgås VIGTIGT Nogle papirtyper vil ikke opføre sig hensigtsmæssigt eller kan muligvis skade din maskine. Brug ikke papir: som har en kraftig struktur som er meget glat eller skinnende som er krøllet eller har læg som har en belægning eller en kemisk finish som er skadet, krøllet eller foldet som overstiger den anbefalede vægtspecifikation i denne brugsanvisning med faner eller clips med brevhoved trykt med farve, som kun tåler lave temperaturer som er flersidede eller til gennemslag som er beregnet til inkjet printning Hvis du bruger nogle af de ovenstående papirtyper, kan de skade din maskine. Denne skade er ikke omfattet af din garanti eller serviceaftale

20 Kapitel 2 Konvolutter De fleste konvolutter vil passe til din maskine. Nogle konvolultter vil dog have indførings- og printkvalitetsproblemer, på grund af den måde de er lavet. En egnet konvolut skal have hjørner med lige, vel-foldede kanter og overkanten skal ikke være tykkere en to stykker papir. Konvolutten skal ligge flad og ikke være en poset eller skrøbelig konstruktion. Du bør købe kvalitetskonvolutter hos en leverandør, som er klar over, at du skal bruge konvolutterne i en lasermaskine. Konvolutter kan kun fremføres fra Magasin 1. Vi vil ikke anbefale en bestemt konvolut, fordi producenter af konvolutter kan ændre konvolutternes specifikationer. Du er ansvarlig for kvalitet og udførsel af de konvolutter, du bruger. Før du printer konvolutter, skal du 'lufte' stakken for at undgå papirstop og fremføringsfejl. Før du printer store mængder konvolutter, test en for at sikre, at printresultatet er som du ønsker det. Konvolutsammenføjninger, som er forseglet af producenten, skal være sikre. Put ikke forskellige papirtyper i magasinet på samme tid, da det kan forårsage papirstop og fremføringsfejl. For god printning, skal du vælge den samme papirstørrelse fra dit program, som papiret i magasinet. Vi anbefaler, at du ikke printer på de yderste 15 mm af konvolutternes kant. Se Tilfredsstillende papir og andre medier på side 2-1. Før du lægger konvolutterne i magasinet, check følgende: Konvolutter skal have en langsgående lukkeklap. Lukkeklapperne skal være folded skarpt og korrekt (uregulært skårne eller foldede konvolutter kan give papirstop). Konvolutter skal bestå af to lag papir i området i cirklen på Figur 1. Indføringsretning Figur 1 2-4

21 Ilægge dokumenter og papir Konvoluttyper, der bør undgås VIGTIGT Brug ikke konvolutter: der er beskadigede, krøllede, rynkede eller har en uregelmæssig form der er meget skinnende eller har en kraftig struktur med hægter, låse eller bindesnore med selvklæbende lukninger der har en poset udformning der ikke er foldet skarpt der er præget (er forsynet med hævet skrift) der tidligere er udskrevet på en lasermaskine som er fortrykte på indersiden. som ikke kan arrangeres ordentligt ved stakning som er lavet af papir, som vejer mere en maskinens papirvægtspecifikationer med kanter, som ikke er lige og ensartet firkantede med ruder, huller, udskæringer eller perforeringer med lukkeklap, som ikke er foldet ved købet med lukkeklap som vist i Figur 2 med hver side foldet som vist i Figur 3 2 Hvis du bruger nogle af de ovenstående konvoluttyper, kan de skade din maskine. Denne skade er ikke omfattet af din garanti eller serviceaftale. Figur 2 Figur 3 2-5

22 Kapitel 2 Etiketter og transparenter Maskinen vil printe på de fleste typer etiketter og transparenter designet til brug for lasermaskiner. Etiketter skal have et klæbestof, som er akryl-baseret, da sådant materiale er mere stabilt ved høje temperaturer i fikseringsenheden. Klæbestoffer må ikke komme i kontakt med nogen del af maskinen, fordi etiketterne kan klæbe til OPC-tromlen eller rullen og forårsage stop og printkvalitetsproblemer. Intet klæbestof må være synligt mellem etiketterne. Etiketter skal være lagt ud, så de dækker hele længden og bredden af arket. Brug af etiketter med mellemrum kan resultere i, at etiketterne går af og forårsager alvorlige stop og printerproblemer. Alle etiketter og transparenter brugt i denne maskine skal kunne holde til en temperatur på 200 grader Celsius i en periode på 0,1 sekund. Ark til etiketter og transparens bør ikke veje mere end hvad angives i denne Brugsanvisning. Etiketter og transparenter, som overstiger disse specifikationer, vil muligvis ikke indføre eller printe ordentligt og kan skade din maskine. Transparenter og etiketter kan kun fremføres fra Magasin 1. Etiket- og transparenttyper, som bør undgås Brug ikke etiketter eller transparenter, der er skadede, krøllede, foldede eller har en usædvanlig form. VIGTIGT Undgå at indføre etiketter med indføringsarket åbent, da det vil skade din maskine. Ved indføring af transparenter, brug den anbefalede type for laserprintere. For detaljeret information om specifikationer om, hvilke transparenter du bør købe, ring til din forhandler eller Kundeservice. 2-6

23 Ilægge dokumenter og papir Printbart område Kanterne af papiret, som ikke kan printes, er vist nedenfor. Stående 1 Liggende For alle tilgængelige papirstørrelser 1 4,2 mm 2 4,2 mm 3 4,2 mm 4 4,2 mm For alle tilgængelige papirstørrelser 1 4,2 mm 2 4,2 mm 3 4,2 mm 4 4,2 mm Vi anbefaler, at du ikke printer på de yderste 15 mm af konvolutternes kant. 2-7

24 Kapitel 2 Ilægning af papir og konvolutter Maskinen henter papir fra standard papirmagasinet, eller det ekstra nederste magasin. Når du lægger papir i magasinet, skal du huske følgende: Hvis du lægger Letter, A4 eller Executive papirstørrelse i, vil maskinen automatisk registrere papirstørrelsen. Hvis du ønsker at lægge B5 papir eller konvolutter i, skal du manuelt sætte papirstørrelsen. (Se Papirstørrelse på side 3-8.) Hvis dit program understøtter valg af papirstørrelse på printermenuen, kan du vælge det i programmet. Hvis dit program ikke understøtter det, kan du sætte papirstørrelsen i printerdriveren eller ved at bruge knapperne i kontrolpanelet. Før du bruger papir, der har huller i som for eksempel kalenderark, skal du 'lufte' stakken for at undgå papirstop og fremføringsfejl. Sådan ilægges papir eller andre medier i papirmagasinet 1 Tag papirmagasinet helt ud af maskinen. 2 Tryk på udløserhåndtaget til papirstyret, og lad det glide på plads, så det passer til papirbredden. Check, at styrene sidder fast i åbningerne. 2-8

25 Ilægge dokumenter og papir 3 Luft papirstakken godt for at undgå papirstop og fremføringsfejl. 4 Læg papir i papirmagasinet. PAPER LABEL ENVELOPE TRANSPARENCY CARDSTOCK Når du lægger papir i papirmagasinet, skal du huske følgende: Check, at papiret ligger fladt i magasinet under maksimumpapirmærket, og at papirstyrene ligger mod papirstakkens sider. Den side, der skal udskrives på, skal vende opad. Udskrivning på konvolutter Juster papirstyrene for længde og bredde, så de passer til de konvolutter, som skal bruges. Du kan kun indføre konvolutter i standard papirmagasinet. 2 ABC 5 Sæt papirmagasinet helt tilbage i maskinen og fold papirstøtten ud, før du bruger maskinen. Papirstøtten 2-9

26 Kapitel 2 Ilægning af dokumenter Du kan sende en fax, kopiere og scanne fra ADF'en (automatisk dokumentfremfører) og fra scannerglaspladen. Brug af ADF en (automatisk dokumentfremfører) 1 Luft siderne godt. Sørg for at anbringe dokumenterne med forsiden opad,øverste kant forrest i ADF'en, indtil du kan føle, at de berører fremføringsrullen. 2 Indstil papirstyrene, indtil de passer til dokumenternes bredde. ADF'en kan indeholde op til 35 sider og fremfører hvert ark enkeltvis. Brug standard 80 g/m 2 papir, og luft altid siderne, før du lægger dem i ADF'en. VIGTIGT LAD IKKE tykke dokumenter ligge på scannerglasset. Hvis du gør det, kan ADF stoppe. BRUG IKKE papir, der er krøllet, rynket, foldet, revnet, clipset, klistret eller tapet. BRUG IKKE karton, avispapir eller stof. 3 Fold ADF-outputstøtteklappen ud. Sørg for, at dokumenter, der er skrevet med blæk, er helt tørre. Dokumenter, der skal faxes, skal være fra 147,3 til 215,9 mm brede og 147,3 til 356 mm lange. VIGTIGT Træk IKKE i dokumentet, mens det fremføres. 2-10

BRUGSANVISNING MFC-9420CN. Version A

BRUGSANVISNING MFC-9420CN. Version A BRUGSANVISNING MFC-9420CN Version A Hvis du har brug for at kontakte kundeservice skal du udfylde følgende oplysninger til fremtidig brug: Modelnummer: MFC-9420CN Serienummer:* Købsdato: Købssted: * Du

Læs mere

Udvidet brugsanvisning

Udvidet brugsanvisning Udvidet brugsanvisning FAX-2840 FAX-2845 FAX-2940 Ikke alle modeller er tilgængelige i alle lande. Version 0 DAN Brugsanvisninger, og hvor finder jeg dem? Hvilken vejledning? Hvad står der i den? Hvor

Læs mere

BRUGSANVISNING MFC-7420 MFC-7820N. Version C

BRUGSANVISNING MFC-7420 MFC-7820N. Version C BRUGSANVISNING MFC-7420 MFC-7820N Version C Hvis du har brug for at kontakte kundeservice, skal du udfylde følgende oplysninger til fremtidig brug: Modelnummer: MFC-7420 og MFC-7820N (Sæt en ring om dit

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning FAX-2820 FAX-2920 Før du kan bruge maskinen, skal du opsætte hardwaren. Sørg for at læse denne hurtige installationsanvisning, om proceduren for korrekt opsætning og installation. Hurtig installationsvejledning

Læs mere

UDVIDET BRUGSANVISNING

UDVIDET BRUGSANVISNING UDVIDET BRUGSANVISNING MFC-J625DW DCP-J525W DCP-J725DW Version 0 DAN Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde det? Hvilken manual? Hvad står der i den? Hvor er den? Produktsikkerhedsguide Læs først denne

Læs mere

FAX 1195L Grundlæggende brugsanvisning

FAX 1195L Grundlæggende brugsanvisning FAX 1195L Grundlæggende brugsanvisning Læs denne vejledning omhyggeligt før du tager produktet i brug og opbevar den et praktisk sted for fremtidig brug. For sikker og korrekt anvendelse, skal du sørge

Læs mere

BRUGSANVISNING MFC-210C MFC-410CN. Version A

BRUGSANVISNING MFC-210C MFC-410CN. Version A BRUGSANVISNING MFC-210C MFC-410CN Version A Hvis du har brug for at kontakte kundeservice, skal du udfylde følgende oplysninger til fremtidig brug: Modelnummer: MFC-210C og MFC-410CN (sæt en ring omkring

Læs mere

BRUGSANVISNING MFC-215C MFC-425CN

BRUGSANVISNING MFC-215C MFC-425CN BRUGSANVISNING MFC-215C MFC-425CN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice skal du udfylde følgende oplysninger til fremtidig brug: Modelnummer: MFC-215C og MFC-425CN (sæt en ring omkring dit modelnummer)

Læs mere

BRUGSANVISNING FAX-1355 FAX-1360 FAX-1460

BRUGSANVISNING FAX-1355 FAX-1360 FAX-1460 BRUGSANVISNING FAX-1355 FAX-1360 FAX-1460 Hvis du har brug for at kontakte kundeservice skal du udfylde følgende oplysninger til fremtidig brug: Modelnummer: FAX-1355, FAX-1360 og FAX-1460 (Sæt en ring

Læs mere

BRUGSANVISNING FAX-1840C MFC-3240C. Version A

BRUGSANVISNING FAX-1840C MFC-3240C. Version A BRUGSANVISNING FAX-1840C MFC-3240C Version A Hvis du har brug for at kontakte kundeservice skal du udfylde følgende oplysninger til fremtidig brug: Modelnummer: FAX-1840C og MFC-3240C (Sæt en ring om dit

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning FAX-355 FAX-360 FAX-460 Hurtig installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du stille hardwaren op. Læs denne Hurtig installationsanvisning vedrørende opsætning og installation. Opsætning af

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning FAX-1840C Før du kan bruge maskinen, skal du opsætte hardwaren. Husk at læse denne Hurtig installationsanvisning, som indeholder de relevante instruktioner i opsætning. Opsætning af maskinen Opsætning

Læs mere

UDVIDET BRUGSANVISNING

UDVIDET BRUGSANVISNING UDVIDET BRUGSANVISNING MFC-J430W Version 0 DAN Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde det? Hvilken manual? Hvad står der i den? Hvor er den? Produktsikkerhedsguide Læs først denne brugsanvisning. Læs Trykt

Læs mere

BRUGSANVISNING MFC-240C. Version A

BRUGSANVISNING MFC-240C. Version A BRUGSANVISNING MFC-240C Version A Hvis du har brug at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger for for senerene brug: Modelnummer: MFC-240C Serienummer: 1 Købsdato: Købssted: 1 Serienummeret sidder

Læs mere

BRUGSANVISNING MFC-465CN

BRUGSANVISNING MFC-465CN BRUGSANVISNING MFC-465CN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: MFC-465CN Serienummer: 1 Købsdato: Købsdato: 1 Serienummeret findes bag

Læs mere

BRUGSANVISNING MFC-8220. Version C

BRUGSANVISNING MFC-8220. Version C BRUGSANVISNING MFC-8220 Version C DETTE UDSTYR ER DESIGNET TIL AT FUNGERE MED EN TOTRÅDET ANALOG TELEFONLEDNING MONTERET I ET PASSENDE STIK. GODKENDELSESOPLYSNINGER Brother meddeler, at dette produkt muligvis

Læs mere

BRUGSANVISNING MFC-250C MFC-290C MFC-297C. Version 0 DAN

BRUGSANVISNING MFC-250C MFC-290C MFC-297C. Version 0 DAN BRUGSANVISNING MFC-250C MFC-290C MFC-297C Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: MFC-250C, MFC-290C og MFC-297C (Sæt ring

Læs mere

BRUGSANVISNING MFC-7320 MFC-7440N MFC-7840W. Version A DAN

BRUGSANVISNING MFC-7320 MFC-7440N MFC-7840W. Version A DAN BRUGSANVISNING MFC-7320 MFC-7440N MFC-7840W Version A DAN Hvis du har brug for at få adgang til brugsanvisningerne Udfyld følgende oplysninger til fremtidig brug: Modelnummer: MFC-7320, MFC-7440N og MFC-7840W

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING MFC-7360N MFC-7460DN MFC-7860DW Ikke alle modeller er tilgængelige i alle lande. Version B DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til

Læs mere

Ilægning i standardskuffen til 250 ark

Ilægning i standardskuffen til 250 ark Oversigtsvejledning Ilægning af papir og specialmedier Denne sektion forklarer hvorledes man ilægger skufferne til 250 og 550 ark, og den manuelle arkføder. Det indeholder også oplysninger om indstilling

Læs mere

Udvidet brugsanvisning

Udvidet brugsanvisning Udvidet brugsanvisning MFC-J4410DW MFC-J4610DW DCP-J4110DW Version 0 DAN Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde dem? Hvilken brugsanvisning? Hvad står der i den? Hvor er den? Produktsikkerhedsguide Læs

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING MFC-9460CDN MFC-9465CDN Ikke alle modeller er tilgængelige i alle lande. Version A DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere

Læs mere

BRUGSANVISNING MFC-490CW. Version 0 DAN

BRUGSANVISNING MFC-490CW. Version 0 DAN BRUGSANVISNING MFC-490CW Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: MFC-490CW Serienummer: 1 Købsdato: Købssted: 1 Serienummeret

Læs mere

Udvidet brugsanvisning

Udvidet brugsanvisning Udvidet brugsanvisning MFC-J6920DW MFC-J6925DW Version A DAN Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde dem? Hvilken brugsanvisning? Hvad står der i den? Hvor er den? Produktsikkerhedsguide Læs først denne

Læs mere

Udvidet brugsanvisning

Udvidet brugsanvisning Udvidet brugsanvisning MFC-J6520DW MFC-J6720DW Version 0 DAN Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde dem? Hvilken brugsanvisning? Hvad står der i den? Hvor er den? Produktsikkerhedsguide Læs først denne

Læs mere

BRUGSANVISNING FAX-T94 FAX-T96

BRUGSANVISNING FAX-T94 FAX-T96 BRUGSANVISNING FAX-T94 FAX-T96 DETTE UDSTYR ER DESIGNET TIL AT FUNGERE MED EN TOTRÅDET ANALOG TELEFONLEDNING MONTERET I ET PASSENDE STIK. GODKENDELSESOPLYSNINGER Brother meddeler, at dette produkt muligvis

Læs mere

BRUGSANVISNING MFC-440CN MFC-660CN MFC-845CW. EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500

BRUGSANVISNING MFC-440CN MFC-660CN MFC-845CW. EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500 BRUGSANVISNING MFC-440CN MFC-660CN MFC-845CW Hvis du har brug at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger for senerene brug: Modelnummer: MFC-440CN, MFC-660CN og MFC-845CW (sæt en ring om dit

Læs mere

Udvidet brugsanvisning

Udvidet brugsanvisning Udvidet brugsanvisning DCP-J140W Version 0 DAN Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde dem? Hvilken vejledning? Hvad står der i den? Hvor er den? Produktsikkerhedsguide Læs først denne brugsanvisning. Læs

Læs mere

BRUGSANVISNING MFC-680CN MFC-885CW

BRUGSANVISNING MFC-680CN MFC-885CW BRUGSANVISNING MFC-680CN MFC-885CW Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: MFC-680CN og MFC-885CW (Sæt ring omkring dit modelnummer) Serienummer:

Læs mere

BRUGSANVISNING MFC-8440 MFC-8840D. Version B

BRUGSANVISNING MFC-8440 MFC-8840D. Version B BRUGSANVISNING MFC-8440 MFC-8840D Version B DETTE UDSTYR ER DESIGNET TIL AT FUNGERE MED EN TOTRÅDET ANALOG TELEFONLEDNING MONTERET I ET PASSENDE STIK. GODKENDELSESOPLYSNINGER Brother meddeler, at dette

Læs mere

BRUGSANVISNING MFC-8370DN MFC-8380DN. Version A DAN

BRUGSANVISNING MFC-8370DN MFC-8380DN. Version A DAN BRUGSANVISNING MFC-8370DN MFC-8380DN Version A DAN Hvis du får brug for at kontakte vores kundeservice Udfyld følgende oplysninger til fremtidig brug: Modelnummer: MFC-8370DN og MFC-8380DN (sæt en ring

Læs mere

BRUGSANVISNING MFC-5890CN MFC-5895CW MFC-6490CW. Version 0 DAN

BRUGSANVISNING MFC-5890CN MFC-5895CW MFC-6490CW. Version 0 DAN BRUGSANVISNING MFC-5890CN MFC-5895CW MFC-6490CW Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: MFC-5890CN, MFC-5895CW og MFC-6490CW

Læs mere

Udskrivningsvejledning

Udskrivningsvejledning Side 1 af 19 Ilægning af papir i bakken til 250 ark eller 550 ark FORSIGTIG! RISIKO FOR SKADE: Isæt hver enkelt bakke separat for at reducere risikoen for, at udstyret bliver ustabilt. Sørg for, at alle

Læs mere

BRUGSARVISNING MFC-4820C

BRUGSARVISNING MFC-4820C BRUGSARVISNING MFC-4820C DETTE UDSTYR ER DESIGNET TIL AT FUNGERE MED EN TOTRÅDET ANALOG TELEFONLEDNING MONTERET I ET PASSENDE STIK. GODKENDELSESOPLYSNINGER Brother meddeler, at dette produkt muligvis ikke

Læs mere

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen.

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen. Oversigtsvejledning Kopiering Kopiering 1 Læg et originaldokument i den automatiske dokumentføder Bemærkninger: For at undgå et beskåret billede, skal du kontrollere, at størrelsen af originaldokumentet

Læs mere

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

Læs mere

Grundlæggende brugsanvisning

Grundlæggende brugsanvisning Grundlæggende brugsanvisning MFC-J470DW Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte Brother Support Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: MFC-J470DW Serienummer: 1 Købsdato: Købssted:

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING MFC-J625DW Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte Brother Support Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: MFC-J625DW Serienummer: 1 Købsdato: Købssted:

Læs mere

MFC-580 BRUGSVEJLEDNING

MFC-580 BRUGSVEJLEDNING MFC-580 BRUGSVEJLEDNING DETTE UDSTYR ER KONSTRUERET TIL AT FUNGERE MED EN TOTRÅDS ANALOG LINJE FRA ET OFFENTLIGT TELEFONNET MONTERET MED DET RELEVANTE STIK. GODKENDELSESINFORMATION Brother meddeler hermed,

Læs mere

Valg af fortrykte formularer og brevpapir. Valg af for-hullet papir

Valg af fortrykte formularer og brevpapir. Valg af for-hullet papir Printerens og dens optioners udskriftskvalitet og indføringsstabilitet afhænger af den type og størrelse udskriftsmateriale, du bruger. Dette afsnit indeholder en vejledning i valg af udskriftsmateriale.

Læs mere

UDVIDET BRUGSANVISNING

UDVIDET BRUGSANVISNING UDVIDET BRUGSANVISNING MFC-9970CDW Version 0 DAN Brugsanvisninger, og hvor finder jeg dem? Hvilken vejledning? Hvad står der i den? Hvor er den? Sikkerhed og juridisk information Hurtig installationsvejledning

Læs mere

Grundlæggende brugsanvisning

Grundlæggende brugsanvisning Grundlæggende brugsanvisning MFC-8950DW MFC-8950DWT Ikke alle modeller er tilgængelige i alle lande. Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug:

Læs mere

MFC-580 BRUGSVEJLEDNING. EDNord - Istedgade 37A- 9000 Aalborg - telefon 96333500

MFC-580 BRUGSVEJLEDNING. EDNord - Istedgade 37A- 9000 Aalborg - telefon 96333500 MFC-580 BRUGSVEJLEDNING DETTE UDSTYR ER KONSTRUERET TIL AT FUNGERE MED EN TOTRÅDS ANALOG LINJE FRA ET OFFENTLIGT TELEFONNET MONTERET MED DET RELEVANTE STIK. GODKENDELSESINFORMATION Brother meddeler hermed,

Læs mere

UDVIDET BRUGSANVISNING

UDVIDET BRUGSANVISNING UDVIDET BRUGSANVISNING MFC-7360N MFC-7460DN MFC-7860DW Ikke alle modeller er tilgængelige i alle lande Version 0 DAN Brugsanvisninger, og hvor finder jeg den? Hvilken vejledning? Hvad står der i den? Hvor

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING MFC-J5910DW Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte Brother Support Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: MFC-J5910DW Serienummer: 1 Købsdato: Købssted:

Læs mere

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Betjeningspanel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 5 Udløserhåndtag til lågen til påfyldning

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Kopiere ved hjælp af scannerens glasplade. 1 Placer et originaldokument med forsiden nedad på scannerens glasplade i det øverste venstre hjørne.

Kopiere ved hjælp af scannerens glasplade. 1 Placer et originaldokument med forsiden nedad på scannerens glasplade i det øverste venstre hjørne. Laser MFP Hurtig reference Kopiering Lave en hurtig kopi 3 Tryk på på printerens kontrolpanel. 4 Hvis du har anbragt dokumentet på scannerens glasplade, skal du trykke på Finish the Job (Afslut job), for

Læs mere

Vejledning til udskrivning

Vejledning til udskrivning Side 1 af 10 Vejledning til udskrivning Denne sektion forklarer hvorledes man ilægger papir i skufferne til 250 og 550 ark, og i den manuelle arkføder. Det indeholder også oplysninger om papirretning,

Læs mere

Udvidet brugsanvisning

Udvidet brugsanvisning Udvidet brugsanvisning MFC-850DN MFC-8520DN Ikke alle modeller er tilgængelige i alle lande. Version 0 DAN Brugsanvisninger, og hvor finder jeg dem? Hvilken brugsanvisning? Hvad står der i den? Hvor er

Læs mere

Brugsanvisning DCP-1510 DCP-1512 MFC-1810 MFC-1815. Version 0 DAN

Brugsanvisning DCP-1510 DCP-1512 MFC-1810 MFC-1815. Version 0 DAN Brugsanvisning DCP-1510 DCP-1512 MFC-1810 MFC-1815 Version 0 DAN Brother-numre VIGTIGT! Hvis du ønsker teknisk support og driftssupport, skal du ringe til det land, hvor du købte maskinen. Opkaldet skal

Læs mere

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN Kort funktionsoversigt Udskrivning på specialpapir, etiketter eller transparenter med Windows 1. Klik på menuen Filer i softwareprogrammet, og klik derefter

Læs mere

BRUGSANVISNING. FAX-T104 Serie FAX-T106 Serie

BRUGSANVISNING. FAX-T104 Serie FAX-T106 Serie BRUGSANVISNING FAX-T104 Serie FAX-T106 Serie Hvis du har brug for at kontakte kundeservice skal du udfylde følgende oplysninger til fremtidig brug: Modelnummer: FAX-T104, FAX-T106 Serienummer:* Købsdato:

Læs mere

Vejledning til udskriftskvalitet

Vejledning til udskriftskvalitet Side 1 af 7 Vejledning til udskriftskvalitet Mange problemer med udskriftskvaliteten kan løses ved at udskifte et forbrugsstof eller vedligeholdelseselement, der snart skal udskiftes. Kontroller, om der

Læs mere

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter Brugsanvisning Labelprinter QL-700 Sørg for at læse og forstå denne vejledning, inden du bruger maskinen. Vi anbefaler, at du gemmer denne vejledning, så du har den til fremtidig reference. www.brother.com

Læs mere

Udvidet brugsanvisning

Udvidet brugsanvisning Udvidet brugsanvisning MFC-L8650CDW MFC-L8850CDW MFC-L9550CDW DCP-L8400CDN DCP-L8450CDW Ikke alle modeller er tilgængelige i alle lande. Version 0 DAN Brugsanvisninger, og hvor finder jeg dem? Hvilken

Læs mere

Grundlæggende brugsanvisning

Grundlæggende brugsanvisning Grundlæggende brugsanvisning FAX-2840 FAX-2845 FAX-2940 Ikke alle modeller er tilgængelige i alle lande. Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere

Læs mere

HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er,

Læs mere

HP Color LaserJet CP1210 Series-printer

HP Color LaserJet CP1210 Series-printer HP Color LaserJet CP1210 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

Læs mere

BRUGSANVISNING DCP-8085DN. Version B DAN

BRUGSANVISNING DCP-8085DN. Version B DAN BRUGSANVISNING DCP-8085DN Version B DAN Hvis du får brug for at kontakte vores kundeservice Udfyld følgende oplysninger til fremtidig brug: Modelnummer: DCP-8085DN Serienummer: 1 Købsdato: Købssted: 1

Læs mere

BRUGSANVISNING DCP-9045CDN. Version A DAN

BRUGSANVISNING DCP-9045CDN. Version A DAN BRUGSANVISNING DCP-9045CDN Version A DAN hvis du ønsker at ringe til kundeservice Udfyld følgende oplysninger til fremtidig brug: Modelnummer: DCP-9045CDN Serienummer: 1 Købsdato: Købssted: 1 Serienummeret

Læs mere

UDVIDET BRUGSANVISNING

UDVIDET BRUGSANVISNING UDVIDET BRUGSANVISNING MFC-9460CDN MFC-9465CDN Ikke alle modeller er tilgængelige i alle lande. Version 0 DAN Brugsanvisninger, og hvor finder jeg den? Hvilken vejledning? Hvad står der i den? Hvor er

Læs mere

Xerox WorkCentre M15/M15i Hurtig startvejledning

Xerox WorkCentre M15/M15i Hurtig startvejledning Xerox WorkCentre M15/M15i Hurtig startvejledning 604P13328 Dokumentlåg Scannermodul, tilslutning Automatisk dokumentfremfører Indfaldsbakke Specialmagasin Dokumentstyr Sorteringsbakke Glasplade Sidelåg

Læs mere

UDVIDET BRUGSANVISNING

UDVIDET BRUGSANVISNING UDVIDET BRUGSANVISNING DCP-J125 DCP-J315W Version 0 DAN Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde det? Hvilken manual? Hvad står der i den? Hvor er den? Sikkerhed og juridiske information Hurtig installationsvejledning

Læs mere

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 4 5 Berøringsskærm Menuer 6 6 Alfanumerisk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Produktets dele Set forfra... 3 Set bagfra... 3 Inde i produktet... 4 Scannerens dele... 4 Betjeningspanel...

Indholdsfortegnelse. Produktets dele Set forfra... 3 Set bagfra... 3 Inde i produktet... 4 Scannerens dele... 4 Betjeningspanel... Indholdsfortegnelse Produktets dele Set forfra................................................................... 3 Set bagfra.................................................................. 3 Inde i

Læs mere

BRUGSANVISNING DCP-7010L DCP-7025

BRUGSANVISNING DCP-7010L DCP-7025 BRUGSANVISNING DCP-7010L DCP-7025 Hvis du skal i kontakt med Kunderservice Nedskriv følgende oplysninger til fremtidig reference: Modelnummer: DCP-7010L og DCP-7025 (lav en cirkel om din model) Serienummer:*

Læs mere

MFC-9880 BRUGSVEJLEDNING

MFC-9880 BRUGSVEJLEDNING MFC-9880 BRUGSVEJLEDNING DETTE UDSTYR ER KONSTRUERET TIL AT FUNGERE MED EN TOTRÅDS ANALOG LINJE FRA ET OFFENTLIGT TELEFONNET MONTERET MED DET RELEVANTE STIK. i ii EC overensstemmelseserklæring under R

Læs mere

Valg af fortrykte formularer og brevpapir

Valg af fortrykte formularer og brevpapir Printerens og dens optioners udskriftskvalitet og indføringsstabilitet afhænger af den type og størrelse udskriftsmedie, du anvender. Dette afsnit indeholder en vejledning i valg af udskriftsmedie. Oplysninger

Læs mere

SP 1200S Brugsanvisning

SP 1200S Brugsanvisning SP 1200S Brugsanvisning Læs denne vejledning omhyggeligt før du tager produktet i brug og opbevar den et praktisk sted for fremtidig brug. Sørg for at læse de vigtige oplysninger i denne manual før du

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning SP 1200S Hurtig installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du konfigurere hardwaren og installere driveren. Læs denne "Hurtig installationsvejledning" for at få anvisninger for korrekt konfiguration

Læs mere

Betjeningspanel. Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 Multifunktionel farveprinter

Betjeningspanel. Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel Tilgængelige apps kan variere afhængig af printerens konfiguration. Se betjeningsvejledningen for udførlige oplysninger om apps og funktioner. 5 9 8 7 6 0 5 6 7 8 9 0 Hjem går tilbage til

Læs mere

Xerox WorkCentre 7800-modeller Betjeningspanel

Xerox WorkCentre 7800-modeller Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. ABC DEF Menuer GHI PQRS 7 JKL TUV 8 MNO 6

Læs mere

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning Udgave 1.0 Februar 2013 2012 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Xerox og Xerox og figurmærket er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande. BR4008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Onlinemanual. Start Klik på knappen "Start".

Onlinemanual. Start Klik på knappen Start. Onlinemanual Start Klik på knappen "Start". Introduktion I denne manual beskrives printerfunktionerne i de multifunktionelle digitale e-studio6-systemer. Se betjeningsmanualen til det digitale multifunktionelle

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING MFC-J6510DW MFC-J6710DW Version B DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: MFC-J6510DW og MFC-J6710DW (sæt

Læs mere

Grundlæggende brugsanvisning

Grundlæggende brugsanvisning Grundlæggende brugsanvisning DCP-L560DW MFC-L70DW MFC-L740DW Online brugsanvisning Denne Grundlæggende brugsanvisning indeholder ikke alle oplysninger om maskinen. Se For at få detaljerede informationer,

Læs mere

Om 9608/9611 IP Telefon

Om 9608/9611 IP Telefon IP Office 9608/9611 Telefon betjeningsguide Meddelelse / ringe indikation Mistede opkald Linietast Funktionstast etiket Funktionstast Om 9608/9611 IP Telefon Telefonen understøtter 24 programmerbare linie

Læs mere

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Introduktionsvejledning Juni 2002 www.lexmark.com Erklæring om overensstemmelse med FCC (Federal Communications Commission) Dette produkt overholder bestemmelserne for digitalt

Læs mere

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Kort funktionsoversigt M575

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Kort funktionsoversigt M575 LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP Kort funktionsoversigt M575 Udskrivning af et lagret job Brug følgende fremgangsmåde til at udskrive et job, der er lagret i produkthukommelsen. 1. På startskærmbilledet

Læs mere

BRUGSANVISNING FAX-2820 FAX-2920 MFC-7225N. Version D

BRUGSANVISNING FAX-2820 FAX-2920 MFC-7225N. Version D BRUGSANVISNING FAX-2820 FAX-2920 MFC-7225N Version D Hvis du har brug for at kontakte kundeservice skal du udfylde følgende oplysninger til fremtidig brug: Modelnummer: FAX-2820, FAX-2920 og MFC-7225N

Læs mere

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Kort funktionsoversigt M570 Brug direkte USB-udskrivning 1. Sæt USB-flashdrevet i USB-porten på produktets forside. 2. Menuen USB-flashdrev åbner. Brug piletasterne til at rulle

Læs mere

Ilægning af papir. Udskrivning I skuffe 1. 1 Træk den bageste papirstøtte ud, indtil du hører et klik. Papirhåndtering. Vedligeholdelse.

Ilægning af papir. Udskrivning I skuffe 1. 1 Træk den bageste papirstøtte ud, indtil du hører et klik. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. I skuffe 1 1 1 Træk den bageste papirstøtte ud, indtil du hører et klik. 2 Bøj arkene frem og tilbage for at løsne dem, og luft dem. 3 Hvis du ilægger brevpapir, skal du indføre brevpapiret, så toppen

Læs mere

Grundlæggende brugsanvisning

Grundlæggende brugsanvisning Grundlæggende brugsanvisning MFC-J5920DW Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte Brother Support Indsæt oplysningerne herunder til fremtidig brug: Modelnummer: MFC-J5920DW Serienummer: Købsdato:

Læs mere

HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden

Læs mere

Oversigtsvejledning. Printeroversigt. Oversigtsvejledning

Oversigtsvejledning. Printeroversigt. Oversigtsvejledning Oversigtsvejledning Printeroversigt 7 6 5 4 1 1 Udskriftsbakke til 150 ark 2 Skuffe til 250 ark (til påsætning) 3 Skuffeoption til 250 ark eller skuffeoption til 550 ark (ekstraudstyr) 4 Manuel arkføder

Læs mere

BRUGSANVISNING DCP-8020 DCP-8025D

BRUGSANVISNING DCP-8020 DCP-8025D BRUGSANVISNING DCP-8020 DCP-8025D i EC overensstemmelseserklæring under R & TTE Direktivet Producent Brother Industries, Ltd. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan Produktionsanlæg Brother

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning via hjemmeside Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

BRUGSANVISNING MFC-820CW

BRUGSANVISNING MFC-820CW BRUGSANVISNING MFC-820CW Hvis du har brug for at kontakte kundeservice, skal du udfylde følgende oplysninger til fremtidig brug: Modelnummer: MFC-820CW Serienummer: 1 Købsdato: Købssted: 1 Serienummeret

Læs mere

MFC-9660 BRUGSVEJLEDNING

MFC-9660 BRUGSVEJLEDNING MFC-9660 BRUGSVEJLEDNING DETTE UDSTYR ER KONSTRUERET TIL AT FUNGERE MED EN TOTRÅDS ANALOG LINJE FRA ET OFFENTLIGT TELEFONNET MONTERET MED DET RELEVANTE STIK. i ii EC overensstemmelseserklæring under R

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK X5075 http://da.yourpdfguides.com/dref/1259967

Din brugermanual LEXMARK X5075 http://da.yourpdfguides.com/dref/1259967 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

FAX-8070P MFC-9070 BRUGSVEJLEDNING

FAX-8070P MFC-9070 BRUGSVEJLEDNING FAX-8070P MFC-9070 BRUGSVEJLEDNING DETTE UDSTYR ER KONSTRUERET TIL AT FUNGERE MED EN TOTRÅDS ANALOG LINJE FRA ET OFFENTLIGT TELEFONNET MONTERET MED DET RELEVANTE STIK. GODKENDELSESINFORMATION Brother meddeler

Læs mere

Lynvejledning DX-C200. Navne og lokaliteter. Brug af kopifunktion. Brug af scanner funktion. Brug af faxfunktion. Fejlsøgning. Fjern fastklemt papir

Lynvejledning DX-C200. Navne og lokaliteter. Brug af kopifunktion. Brug af scanner funktion. Brug af faxfunktion. Fejlsøgning. Fjern fastklemt papir DX-C200 Lynvejledning Navne og lokaliteter Brug af kopifunktion Brug af scanner funktion Brug af faxfunktion Fejlsøgning Fjern fastklemt papir Tonerpatroner Læs denne vejledning grundigt, inden maskinen

Læs mere

Quick Guide NPD4499-00 DA

Quick Guide NPD4499-00 DA NPD4499-00 DA Kapitel 1 Introduktion Tak fordi du har købt denne maskine. Denne indeholder en introduktion og en række illustrationer til grundlæggende betjening af maskinen og ofte anvendte funktioner.

Læs mere

HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er,

Læs mere

Lær WorkCentre Pro/CopyCentre at kende

Lær WorkCentre Pro/CopyCentre at kende Lær WorkCentre Pro/CopyCentre at kende Denne pakke er designet til at hjælpe leveringspersonalet med at forklare de tilgængelige funktioner på WorkCentre Pro/CopyCentre med en efterbehandler (ekstraudstyr).

Læs mere

Udvidet brugsanvisning

Udvidet brugsanvisning Udvidet brugsanvisning DCP-80DN Version 0 DAN Brugsanvisninger, og hvor finder jeg dem? Hvilken anvisning? Hvad står der i den? Hvor er den? Produktsikkerhedsguide Hurtig installationsvejledning Grundlæggende

Læs mere

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug.

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. LBP-800 Laserprinter Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. Copyright Copyright 1999 Canon Inc. Alle rettigheder forbeholdes Alle oplysninger i denne vejledning

Læs mere

Brug af kontrolpanelet

Brug af kontrolpanelet Dette afsnit indeholder oplysninger om kontrolpanelet, ændring af printerindstillinger og forklaring på kontrolpanelets menuer. De fleste printerindstillinger kan ændres fra programmet eller printerdriveren.

Læs mere