CLASS 1 LASER PRODUCT LASER KLASSE 1 PRODUKT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CLASS 1 LASER PRODUCT LASER KLASSE 1 PRODUKT"

Transkript

1 Brugsanvisning Læs denne vejledning omhyggeligt før du tager produktet i brug og opbevar den et praktisk sted for fremtidig brug. Sørg for at læse de vigtige oplysninger i denne manual før du tager maskinen i brug, for at opnå sikker og korrekt brug.

2 Introduktion Denne manual beskriver detaljeret instruktioner til driften samt indeholder noter om brug af maskinen. For at få maksimal alsidighed fra denne maskine, anmodes alle brugere om at læse denne manual omhyggeligt samt følge instruktionerne. Opbevar denne manual på et praktisk sted i nærheden af maskinen. Strømkilde V, 50/60 Hz, 6 A eller mere Sørg for at tilslutte netledningen til en strømkilde som herover. Brugersikkerhed: Denne printer betragtes som en klasse 1 (3B) laserenhed, sikker til kontor/ EDB-brug. Printeren indeholder 5 milliwat, nanometer bælgelængde, AlGaAs Laserdiode. Direkte (eller indirekte reflekteret) øjenkontakt med laserstrålen kan medføre alvorlig øjenskade. Der er udviklet sikkerhedsforanstaltninger og sammenføjningsmekanismer for at forebygge, at brugeren udsættes for lasterstrålen Følgende mærke er tilsluttet på højre side af printeren. CLASS 1 LASER PRODUCT LASER KLASSE 1 PRODUKT Lasersikkerhed: Den optiske kabinetenhed kan kun repareres på fabrikken eller et sted med det nødvendige udstyr. Laserundersystemet kan udskiftes ude i marken af en kvalificeret servicetekniker. Laserchassiset kan ikke repareres i marken. Serviceteknikkere anmodes derfor om at sende alle chassiser og laserundersystemer til fabrikken eller servicedepotet, når det er nødvendigt at udskifte det optiske undersystem. Vigtigt Indholdet i denne manual kan ændres uden forudgående varsel. Under ingen omstændigheder vil firmaet være ansvarlig for direkte, indirekte, speciel, tilfældig eller følgeagtige skader som resultat af håndtering eller betjening af maskinen. Forsigtighed: Udførelse af andre kontrol- og justeringsprocedurer end dem, der er angivet i denne brugsanvisning, kan resultere i eksponering med farlig stråling. Lav ingen kopier af tekster, som det ved love r forbudt at kopiere. Kopiering af følgende tekster er normalt forbudt ved lov: Pengesedler, stempelmærker/bandaroler, kontrkater, aktiebeviser, bankudtog, checks, pas, kørekort. Forsøg ikke at udføre vedligeholdelse eller fejludbedring udover det, der er nævnt i denne manual. Denne printer indeholder en laserstrålegenerator og direkte udsættelse for laserstråler kan medføre permanente øjenskader. To slags størrelsesangivelser er anvendt i denne manual. Hvor denne maskine anvender den metriske version. For at få en god kopikvalitet, anbefaler leverandøren, at du burger originale tonere, vedligeholdelseskit og dele fra leverandøren. Leverandøren er ikke ansvarlig for eventuel skade eller udgifter, der kan være en følge af brug af andre forbrugsstoffer (toner, vedligeholdelseskit og dele) end originale forbrugsstoffer fra leverandøren til dine kontorprodukter.

3 Hurtig referencevejledning Afsendelse af faxmeddelelser Automatisk transmission med ADF'en 1 Hvis den ikke lyser blåt, skal du trykke på (Fax). 2 Ilæg dokumentet. 3 Indtast faxnummeret ved hjælp af enkelt tryk, Hurtigopkaldsnummer, Search eller tastgruppen. 4 Tryk på Mono Start. Gemme numre Gemme enkelttryk-opkaldsnumre 1 Tryk på Menu/Set, 2, 3, 1. 2 Enkelttryk tast, hvor du vil gemme nummeret. Hvis du vil ringe til et enkelttryk nummer 9 til 16, skal du holde Shift nede, mens du trykker på enkelttryk tasten. 3 Vælge F/T. 4 Indtast nummeret (op til 20 cifre). 5 Indtast et navn på op til 15 tegn (eller lad feltet stå tomt). 6 Tryk på Stop/Exit. Gemme Hurtigopkaldsnumre 1 Tryk på Menu/Set, 2, 3, 2. 2 Brug tastgruppen til at indtaste et trecifret hurtigopkaldsnummer ( ). 3 Vælge F/T. 4 Indtast nummeret (op til 20 cifre). 5 Indtast et navn på op til 15 tegn (eller lad feltet stå tomt). 6 Tryk på Stop/Exit. Opkaldsfunktioner Enkelttryk-opkald/Hurtigopkald 1 Hvis den ikke lyser blåt, skal du trykke på (Fax). 2 Ilæg dokumentet. 3 Tryk på den enkelttryk-tast til det nummer, du vil kalde op til. Hvis du vil ringe op til enkelttryk-nummer 9 til 16, skal du holde Shift nede, mens du trykker på enkelttryk-tasten. ELLER Tryk på Search/Speed Dial, tryk på #. Tryk det trecifrede hurtigopkaldsnummer. 4 Tryk på Mono Start. i

4 Bruge Søg 1 Hvis den ikke lyser blåt, skal du trykke på (Fax). 2 Ilæg dokumentet. 3 Tryk på Search/Speed Dial, og indtast derefter det første bogstav i det navn, du søger. 4 Tryk på eller for at søge i hukommelsen. 5 Tryk på Mono Start. Tage kopier Enkelt kopi 1 Tryk på (Copy) for at få den til at lyse blåt. 2 Ilæg dokumentet. 3 Tryk på Mono Start eller Colour Start. Sortere kopier ved hjælp af ADF'en 1 Tryk på (Copy) for at få den til at lyse blåt. 2 Ilæg dokumentet. 3 Brug tastgruppen til at indtaste det ønskede antal kopier (op til 99). 4 Tryk på Options og eller for at vælge Stak/Sortér. 5 Tryk på eller for at vælge Sorter. 6 Tryk på Mono Start eller Colour Start. ii

5 Indholdsfortegnelse Sektion I - Generelt 1 Generel Information Anvendelse af denne brugsanvisning Sådan finder du oplysninger Symboler anvendt i denne brugsanvisning Sådan tages der adgang til den komplette Brugsanvisning Sådan får du vist dokumentation Kontrolpaneloversigt Om faxmaskiner Faxtoner og handshake ECM (Error Correction Mode) Ilægge dokumenter og papir 3 Opsætning Tilfredsstillende papir og andre medier Anbefalet papir Papirtype og størrelse Håndtere og bruge specialpapir Printbart område Ilægning af papir og konvolutter Ilægning af dokumenter Brug af ADF en (automatisk dokumentfremfører) Bruge scannerglaspladen Sådan ændres LCD-sproget Dato og klokkeslæt Automatisk sommertid Afsender-ID LCD-kontrast Telefonlinjeindstillinger Telefonlinjetype Multi-linjetilslutninger (PBX) Forbindelse til en ekstern eller ekstratelefon Tilslutte en ekstern telefonsvarer (TAD) Miljø-funktioner Toner spar Sleep Time Mode Timer Papirindstillinger Papirtype Papirstørrelse iii

6 Lydstyrkeindstilling Ringelydstyrke Bipperlydstyrke Højttaler lydstyrke Sikkerhedsfunktioner Indstille lås Opsætte adgangskoden Ændre adgangskode for Indstille lås Aktivere Indstille lås Deaktivere Indstille lås Hukommelsessikkerhed Opsætte adgangskoden Ændre adgangskode for Hukommelsessikkerhed Slå Hukommelsessikkerhed Til Deaktivere Hukommelsessikkerhed Sektion II - Fax og Telefon 5 Sende en fax Sådan faxes Gå til faxfunktionen Sende en fax automatisk fra ADF Sende en fax automatisk fra scannerglaspladen Annullering af en fax, der er igang Dobbelt adgang Sende en fax manuelt Manuel transmission (kun med en ekstern telefon) Meddelelsen Hukommelse fuld Rundsendelse Yderligere afsendelse Sende faxmeddelelser ved hjælp af flere indstillinger Kontrast Ændre faxopløsning Realtidstransmission Oversøisk Forsinket Fax Forsinket batchtransmission Kontrollere jobstatus og annullere et ventende job Oprette den elektroniske forside Modtage en fax Modtagetilstand Faxmodtagelse indstilling Forsinket opkald F/T Ringetid (kun Fax/Tlf.-tilstand) Brug af bakke i Faxfunktionen Udskrive en reduceret indgående faxmeddelelse (Auto reduktion) iv

7 Modtagelse i hukommelsen (Kun sort/hvid) Ændre fjernkoderne Faxregistrering Flere modtagefunktioner Udskrive en faxmeddelelse fra hukommelsen Indstille printtætheden Anvendelse fra ekstratelefoner Bruge en trådløs ekstern telefon Kun i Fax/Tlf-tilstand Bruge fjernkoderne Opkalds- og telefonfunktioner Sådan kaldes op Manuelt opkald Enkelttryk-opkald Hurtigopkald Søg Faxgenopkald Gemme numre Gemme en Pause Gemme enkelttryk-opkaldsnumre Gemme Hurtigopkaldsnumre Ændre enkelttryk- og hurtigopkaldsnumre Indstille grupper til rundsendelse Adgangskoder og kreditkortnumre Telefontjenester Indstille Funktionen Nummerbestemt Ringning Eksterne faxfunktioner Faxvideresendelse Faxlager PC Fax-modtager (også når PC'en er slukket) Ændre eksterne faxfunktioner Slå eksterne faxfunktioner fra Fjernmodtagelse Indstille fjernadgangskoden Bruge din fjernadgangskode Fjernkommandoer Modtage faxmeddelelser Ændre faxvideresendelsesnummeret Udskrive rapporter Faxrapporter Transmissionsbekræftelses-rapport Faxjournal (aktivitetsrapporter) Yderligere rapporter v

8 10 Polling Polling Funktion Pollingmodtagelse Opsætning til at modtage Polling Indstille til pollingmodtagelse med sikkerhedskode Opsætning til at modtage forsinket Polling Sekventiel polling Polled transmission Indstille pollingtransmission (standard) Indstille pollingtransmission med sikkerhedskode Sektion III - Kopi 11 Tage kopier Hvordan man kopierer Gå til kopifunktionen Printbart område Tage en enkelt kopi Tage flere kopier Brug af bakke i Kopifunktionen Annuller kopiering Kopifunktioner Forbedre kopikvalitet Forstørre eller reducere det kopierede billede Lave N i 1 kopi eller en plakat (Sidelayout) Sortere kopier ved hjælp af ADF'en Justere lysstyrke, kontrast og farveforbedring Meddelelsen Hukommelse fuld Lovmæssige begrænsninger Sektion IV - Software- og netværksfunktioner Sektion V - Appendix A Vigtige oplysninger Af hensyn til din sikkerhed... A-1 Frakobling af enhed... A-1 LAN-tilslutning... A-1 Radiointerferens (kun V modellen)... A-1 Brugeroplysninger på Elektrisk & Elektronisk udstyr... A-2 Vigtige sikkerhedsinstruktioner... A-2 Valg af placering... A-4 Sådan bruges maskinen sikkert... A-5 Varemærker... A-8 vi

9 B C D E Menu og Funktioner Programmering på skærmen... B-1 Menutabel... B-1 Lagre i hukommelse... B-1 Navigationstaster... B-2 Menutabel... B-3 Kopifunktions-tast... B-14 Indtaste tekst... B-15 Fejlfinding og regelmæssig vedligeholdelse Fejlfinding... C-1 Fejlmeddelelser... C-1 Dokumentstop... C-5 Papirstop... C-6 Papirstop A1 / Papirstop A2 (papirstop i papirmagasinet)... C-7 Papirstop B (papirstop indeni maskinen)... C-8 Papirstop C (papirstop, hvor papiret kommer ud af maskinen)... C-9 Hvis du har problemer med maskinen... C-10 Forbedre udskriftskvaliteten... C-15 Indstille klartone-registrering... C-19 Kompatibilitet... C-19 Regelmæssig vedligeholdelse... C-20 Rense maskinens overflade... C-20 Rengøre scannerglaspladen... C-21 Rengøring for at forebygge papirstop... C-22 Rens laserglasset... C-24 Udskifte forbrugsstofferne... C-26 Tonerpatroner... C-28 Spildtoner-pakke... C-31 OPC-tromle... C-33 Maskinoplysninger... C-35 Kontrollere serienumre... C-35 Kontrollere sidetællere... C-35 Checker delenes resterende levetid... C-36 Ekstraudstyr Ekstraudstyr og tilbehør... D-1 Nederste papirmagasin (Paper Feed Unit Type 1000)... D-1 Hukommelsesenhedstype C (64/128/256 MB)... D-3 Installere ekstra hukommelse... D-3 Specifikationer Produktbeskrivelse... E-1 Generelt... E-1 Udskriftmedier... E-2 Fax... E-3 Kopiere... E-4 Scanner... E-5 vii

10 F G H Printer... E-6 Interfaces... E-6 Computerkrav... E-7 Forbrugsstoffer... E-8 Netværk (LAN)... E-9 Ordliste Indeks Fjernmodtagelseskort viii

11 Sektion I Generelt 1. Generel Information 2. Ilægge dokumenter og papir 3. Opsætning 4. Sikkerhedsfunktioner SEKTION I GENERELT

12 1 Generel Information Anvendelse af denne brugsanvisning Sådan finder du oplysninger Alle kapiteloverskrifter og underoverskrifter findes i indholdsfortegnelsen. Du vil kunne finde oplysninger om et bestemt emne eller en bestemt funktion ved at slå op i indekset bag i denne brugsanvisning. Symboler anvendt i denne brugsanvisning Igennem hele denne brugsanvisning kan du finde symboler, der henleder din opmærksomhed på vigtige advarsler, bemærkninger og handlinger. Specielle skrifttyper identificerer taster, du skal trykke på, meddelelser der vises i LCD'et og vigtige punkter eller relaterede emner. Fed Kursiv Courier Fed skrift identificerer bestemte taster på maskinens kontrolpanel. Kursiv skrift fremhæver et vigtigt punkt eller henviser til et relateret emne. Skrifttypen Courier identificerer meddelelser på maskinens LCD. Advarsler og sikkerhedsforanstaltninger giver dig besked om, hvordan du undgår personskade. Ikoner for elektrisk fare giver dig besked om, hvordan du undgår elektrisk stød. Ikoner for varme overflader advarer dig om ikke at komme i berøring med varme maskindele. Angiver punkter, som man skal være opmærksom på, når man anvender maskinen og forklarer sandsynlige årsager til papirfremføringsfejl, skade på originaldokumenter eller tab af data Sørg for at læse disse forklaringer. Ikoner for forkert opsætning gør opmærksom på enheder og funktioner, der ikke er kompatible med maskinen. Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en situation, der kan opstå, eller giver tip om, hvordan funktionen virker sammen med andre faciliteter. 1-1

13 Generel Information Sådan tages der adgang til den komplette Brugsanvisning Denne Brugsanvisning indeholder ikke alle oplysningerne om hvordan maskinens egenskaber, som for eksempel avanceret brug af fax-, printer, scanner, pc-fax og netværk, benyttes. Læs den komplette Brugsanvisning i afsnittet Dokumentation på cd-rommen, hvis du er klar til at lære mere om disse handlinger. Sådan får du vist dokumentation 1 Tænd pc'en. Sæt cd-rom'en i cd-rom-drevet. 2 Hvis du får vist skærmbilledet med modelnavnet, skal du klikke på dit modelnavn. 3 Hvis du får vist sprogskærmbilledet, skal du klikke på dit sprog. Cd-rom-hovedmenuen vises. 4 Klik på Dokumentation. 5 Klik på den dokumentation, du vil læse. Hurtig installationsanvisning: Opsætning og Softwareinstallationsanvisning Brugsanvisning (3 manualer): Brugsanvisning til stand-alone-handlinger, Softwarebrugsanvisning og Netværksbrugsanvisning PaperPort Brugsanvisning: Dokumenthåndteringssoftware Sådan finder du scanningsinstruktioner Der er adskillige måder du kan scanne dokumenter på. Du kan finde instruktionerne på følgende måde: Softwarebrugsanvisning: Scanne i Kapitel 2 (Til Windows 98/98SE/Me/2000 Professional/XP/Windows NT Workstation Version 4.0) ControlCenter2 i Kapitel 3 (Til Windows 98/98SE/Me/2000 Professional/XP/Windows NT Workstation Version 4.0) Netværksscanning i Kapitel 4 PaperPort Brugsanvisning: Instruktioner til scanning direkte fra ScanSoft PaperPort 1 Hvis dette vindue ikke vises, skal du bruge Windows Explorer til at køre programmet setup.exe fra rodmappen på cd-rom'en. 1-2

14 Kapitel 1 Kontrolpaneloversigt 1 Enkelttast-taster Disse 8 taster giver omgående adgang til 16 tidligere gemte numre. 2 Shift Hvis du vil ringe til et enkelttryk nummer 9 til 16, skal du holde Shift nede, mens du trykker på enkelttryk tasten. 3 Kopitaster (midlertidige indstillinger): Enlarge/Reduce Gør det muligt at reducere eller forstørre kopier afhængig af det størrelsesforhold, du vælger. Options Du kan hurtigt og nemt vælge midlertidige indstillinger til kopiering. 4 Funktionstaster: Fax Giver adgang til faxfunktionen. Scan Giver adgang til scannefunktionen. Copy Giver adgang til kopifunktionen. 5 Navigationstaster: Menu/Set Den samme tast bruges til Menu og Set. Giver dig adgang til Menu for at programmere og gemme dine indstillinger i maskinen. Lydstyrketast Du kan trykke på disse taster i standby-tilstand for at justere lydstyrken for ringetonen. Search/Speed Dial Gør det muligt at søge efter numre, der er gemt i opkaldshukommelsen. Den giver også mulighed for at gemme numre ved at trykke på # og et trecifret nummer. Tryk for at rulle fremad eller tilbage til et menuvalg. eller Tryk for at rulle gennem menuerne og indstillingerne. 1-3

15 Generel Information 1 6 Opkaldstastatur Brug disse taster til opkald til telefon- eller faxnumre samt som tastatur til indtastning af information i maskinen. 7 Mono Start Giver dig mulighed for at sende faxmeddelelser eller lave sort-hvide kopier. Colour Start Giver dig mulighed for at lave farve-kopier. 8 Stop/Exit Stopper en funktion eller afslutter menuen. 9 Secure Print Lader dig udskrive sikrede data, gemt i maskinens hukommelse, hvis du indtaster din firecifrede adgangskode. (For oplysninger om brugen af denne funktion, jfr. Kapitel 1 i Softwarebrugsanvisningen på LCD (Liquid Crystal Display) Viser meddelelser på skærmen som hjælp til opsætning og brug af maskinen. A B Fax- og telefontaster: Redial/Pause Kalder op igen til det sidst kaldte nummer. Den indsætter også en pause i hurtigopkaldsnumrene. Tel/R Denne tast benyttes til at gå ind i en telefonsamtale efter at have løftet røret på en eksterne telefon i F/T pseudo-ringning. Med denne tast kan du også viderestille et opkald til et andet lokalnummer, hvis det er forbundet med en PBX. Resolution Indstiller opløsningen, når du sender en faxmeddelelse. Print-tast: Job Cancel Du kan annullere et udskriftsjob og rydde maskinens hukommelse. 1-4

16 Kapitel 1 Om faxmaskiner Faxtoner og handshake Når nogen sender en faxmeddelelse, sender faxmaskinen faxkaldetoner (CNG-toner). Dette er stille bip hvert fjerde sekund. Du vil høre dem, efter du har kaldt op og trykket på Mono Start, og de fortsætter i ca. 60 sekunder efter opkald. Inden for dette tidsrum skal den opkaldende maskine påbegynde "handshake", eller oprette forbindelse, med den modtagende maskine. Hver gang du bruger automatiske procedurer til at sende en faxmeddelelse, sender du CNG-toner via telefonlinjen. Du lærer snart at lytte til de stille bip, hver gang du tager en telefon på faxlinjen, så du ved, hvornår du modtager en faxmeddelelse. Den modtagende fax svarer med faxmodtagetoner, der er høje hyletoner. En modtagende faxmaskine sender hyletoner over telefonlinjen i ca. 40 sekunder, og LCD en viser Modtager. Hvis din maskine er indstillet til Kun Fax-tilstand, besvarer den automatisk hvert opkald med faxmodtagetoner. Hvis modparten lægger på, fortsætter din maskine med at sende hyletoner i ca. 40 sekunder, og LCD'en viser fortsat Modtager. Tryk på Stop/Exit for at annullere. Faxens handshake er det tidsrum, hvor den sendende maskines CNG-toner og den modtagende maskines hyletoner overlapper. Dette tidsrum skal være mindst 2-4 sekunder, så begge maskiner kan forstå, hvordan hver af dem sender og modtager faxmeddelelsen. Handshake kan ikke begynde, før opkaldet er besvaret, og CNG-tonerne varer kun i ca. 60 sekunder efter opkald til nummeret. Så det er vigtigt, at den modtagende maskine besvarer opkaldet inden for så få ringninger som muligt. ECM (Error Correction Mode) ECM (Error Correction Mode) er en måde, hvorpå maskinen kan checke en faxtransmission, mens den er i gang. Hvis maskinen registrerer fejl under en faxtransmission, sender den de sider i dokumentet igen, hvor der opstod en fejl. ECM-transmissioner er kun mulige mellem faxmaskiner, der begge har denne funktion. Hvis de har det, kan du sende og modtage faxmeddelelser, der konstant checkes af maskinen. 1-5

17 2 Ilægge dokumenter og papir Tilfredsstillende papir og andre medier Anbefalet papir For at opnå den bedste udskriftskvalitet og for at undgå beskadigelse, brug glat, hvidt papir. Før du køber en stor mængde papir, bør du sikre, at papiret er egnet. Brug neutralt papir. Brug ikke syreholdigt eller basisk papir. Printkvaliteten vil variere afhænging af, hvilket papir der bruges. VIGTIGT Læg ikke konvolutter, transparenter, labels eller kraftigt papir (mere end 105 g/m 2 ) i det ekstra nederste magasin. Det kan forårsage papirstop. Papirtype og størrelse Maskinen henter papir fra det installerede standard papirmagasin, eller det ekstra nederste magasin. Standard papirmagasin Da standard papirmagasinet er en universel type, kan du bruge enhver papirtype og -størrelse (en papirtype og -størrelse ad gangen) som findes i fortegnelsen Papirkapacitet i papirmagasinerne på side 2-2. Magasinet kan indeholde op til 250 ark papir 80 g/m 2 ) eller op til 15 konvolutter (papir kan ilægges op til maksimumpapirmærket på papirstyrene for papirbredde). Ekstra nederste papirmagasin (Paper Feed Unit Type 1000) Det ekstra nederste papirmagasin kan indeholde op til 530 ark Letter/A4 papir (80 g/m 2 ). Den maksimale kapacitet er 44 mm papirhøjde. 2 Navnene på papirmagasinerne i maskinens driver og i denne brugsanvisning er som følgende: Ekstra magasin Navn Standard papirmagasin Magasin 1 Ekstra nederste magasin Magasin 2 2-1

18 Kapitel 2 Papirkapacitet i papirmagasinerne Standard Papirmagasin (Magasin 1) Papirstørrelse A4, Letter, B5 (JIS/ISO), Executive, A5, COM10, DL, 104,8 x 210 mm til 215,9 x 297 mm Antal ark Almindeligt papir Op til 250 sider (80 g/m 2 ) Tykt/Tykkere papir Op til 40 sider (165 g/m 2 ) Transparenter Op til 50 sider i/r Etiketter Op til 80 sider i/r Konvolutter Op til 15 sider eller siders for H/H* tilstand. i/r * H/H = Høj temperatur/høj luftfugtighed Ekstra nederste papirmagasin (Magasin 2) A4, Letter, B5 (JIS/ISO), Executive Op til 530 sider (80 g/m 2 ) Op til 44 mm ilægningshøjde Anbefalede specifikationer for papir De følgende specifikationer for papir er egnede til denne maskine. Basisvægt (g/m 2 ) Tykkelse (µm) Grovhed (sec.) Højere end 20 Stivhed (cm 3 /100) Fiberretning Lange fibre Volumenmodstand (ohm) 10e 9-10e 11 Overflademodstand (ohm-cm) 10e 10-10e 12 Fyldstof CaCO 3 (Neutral) Askeindhold (wt%) Under 23 Lysstyrke (%) Højere end 80 Uigennemsigtighed (%) Højere end

19 Ilægge dokumenter og papir Håndtere og bruge specialpapir Maskinen er designet til at virke godt med de fleste typer xerografi- og kontraktpapir. Nogle papirvariabler kan dog have en effekt på printkvaliteten eller håndteringens pålidelighed. Test altid med papirprøver inden indkøb for at den sikre ønskede ydelse. Nogle vigtige retningslinier ved valg af papir er: Leverandøren bør være informeret om, at papiret eller konvolutterne skal bruges i en farvelasermaskine. Fortrykt papir skal være trykt med trykfarve, som kan modstå maskinens fikseringsproces' temperatur (200 grader Celsius eller 392 grader Fahrenheit i en periode på 0,1 sekund). Hvis du har valgt en bomuldspapir, papir med en ru overflade, såsom cockle- eller laidafsluttet papir, eller papir, der er rynket eller foldet, kan papiret ændre udseende. Papirtyper, der bør undgås VIGTIGT Nogle papirtyper vil ikke opføre sig hensigtsmæssigt eller kan muligvis skade din maskine. Brug ikke papir: som har en kraftig struktur som er meget glat eller skinnende som er krøllet eller har læg som har en belægning eller en kemisk finish som er skadet, krøllet eller foldet som overstiger den anbefalede vægtspecifikation i denne brugsanvisning med faner eller clips med brevhoved trykt med farve, som kun tåler lave temperaturer som er flersidede eller til gennemslag som er beregnet til inkjet printning Hvis du bruger nogle af de ovenstående papirtyper, kan de skade din maskine. Denne skade er ikke omfattet af din garanti eller serviceaftale

20 Kapitel 2 Konvolutter De fleste konvolutter vil passe til din maskine. Nogle konvolultter vil dog have indførings- og printkvalitetsproblemer, på grund af den måde de er lavet. En egnet konvolut skal have hjørner med lige, vel-foldede kanter og overkanten skal ikke være tykkere en to stykker papir. Konvolutten skal ligge flad og ikke være en poset eller skrøbelig konstruktion. Du bør købe kvalitetskonvolutter hos en leverandør, som er klar over, at du skal bruge konvolutterne i en lasermaskine. Konvolutter kan kun fremføres fra Magasin 1. Vi vil ikke anbefale en bestemt konvolut, fordi producenter af konvolutter kan ændre konvolutternes specifikationer. Du er ansvarlig for kvalitet og udførsel af de konvolutter, du bruger. Før du printer konvolutter, skal du 'lufte' stakken for at undgå papirstop og fremføringsfejl. Før du printer store mængder konvolutter, test en for at sikre, at printresultatet er som du ønsker det. Konvolutsammenføjninger, som er forseglet af producenten, skal være sikre. Put ikke forskellige papirtyper i magasinet på samme tid, da det kan forårsage papirstop og fremføringsfejl. For god printning, skal du vælge den samme papirstørrelse fra dit program, som papiret i magasinet. Vi anbefaler, at du ikke printer på de yderste 15 mm af konvolutternes kant. Se Tilfredsstillende papir og andre medier på side 2-1. Før du lægger konvolutterne i magasinet, check følgende: Konvolutter skal have en langsgående lukkeklap. Lukkeklapperne skal være folded skarpt og korrekt (uregulært skårne eller foldede konvolutter kan give papirstop). Konvolutter skal bestå af to lag papir i området i cirklen på Figur 1. Indføringsretning Figur 1 2-4

21 Ilægge dokumenter og papir Konvoluttyper, der bør undgås VIGTIGT Brug ikke konvolutter: der er beskadigede, krøllede, rynkede eller har en uregelmæssig form der er meget skinnende eller har en kraftig struktur med hægter, låse eller bindesnore med selvklæbende lukninger der har en poset udformning der ikke er foldet skarpt der er præget (er forsynet med hævet skrift) der tidligere er udskrevet på en lasermaskine som er fortrykte på indersiden. som ikke kan arrangeres ordentligt ved stakning som er lavet af papir, som vejer mere en maskinens papirvægtspecifikationer med kanter, som ikke er lige og ensartet firkantede med ruder, huller, udskæringer eller perforeringer med lukkeklap, som ikke er foldet ved købet med lukkeklap som vist i Figur 2 med hver side foldet som vist i Figur 3 2 Hvis du bruger nogle af de ovenstående konvoluttyper, kan de skade din maskine. Denne skade er ikke omfattet af din garanti eller serviceaftale. Figur 2 Figur 3 2-5

22 Kapitel 2 Etiketter og transparenter Maskinen vil printe på de fleste typer etiketter og transparenter designet til brug for lasermaskiner. Etiketter skal have et klæbestof, som er akryl-baseret, da sådant materiale er mere stabilt ved høje temperaturer i fikseringsenheden. Klæbestoffer må ikke komme i kontakt med nogen del af maskinen, fordi etiketterne kan klæbe til OPC-tromlen eller rullen og forårsage stop og printkvalitetsproblemer. Intet klæbestof må være synligt mellem etiketterne. Etiketter skal være lagt ud, så de dækker hele længden og bredden af arket. Brug af etiketter med mellemrum kan resultere i, at etiketterne går af og forårsager alvorlige stop og printerproblemer. Alle etiketter og transparenter brugt i denne maskine skal kunne holde til en temperatur på 200 grader Celsius i en periode på 0,1 sekund. Ark til etiketter og transparens bør ikke veje mere end hvad angives i denne Brugsanvisning. Etiketter og transparenter, som overstiger disse specifikationer, vil muligvis ikke indføre eller printe ordentligt og kan skade din maskine. Transparenter og etiketter kan kun fremføres fra Magasin 1. Etiket- og transparenttyper, som bør undgås Brug ikke etiketter eller transparenter, der er skadede, krøllede, foldede eller har en usædvanlig form. VIGTIGT Undgå at indføre etiketter med indføringsarket åbent, da det vil skade din maskine. Ved indføring af transparenter, brug den anbefalede type for laserprintere. For detaljeret information om specifikationer om, hvilke transparenter du bør købe, ring til din forhandler eller Kundeservice. 2-6

23 Ilægge dokumenter og papir Printbart område Kanterne af papiret, som ikke kan printes, er vist nedenfor. Stående 1 Liggende For alle tilgængelige papirstørrelser 1 4,2 mm 2 4,2 mm 3 4,2 mm 4 4,2 mm For alle tilgængelige papirstørrelser 1 4,2 mm 2 4,2 mm 3 4,2 mm 4 4,2 mm Vi anbefaler, at du ikke printer på de yderste 15 mm af konvolutternes kant. 2-7

24 Kapitel 2 Ilægning af papir og konvolutter Maskinen henter papir fra standard papirmagasinet, eller det ekstra nederste magasin. Når du lægger papir i magasinet, skal du huske følgende: Hvis du lægger Letter, A4 eller Executive papirstørrelse i, vil maskinen automatisk registrere papirstørrelsen. Hvis du ønsker at lægge B5 papir eller konvolutter i, skal du manuelt sætte papirstørrelsen. (Se Papirstørrelse på side 3-8.) Hvis dit program understøtter valg af papirstørrelse på printermenuen, kan du vælge det i programmet. Hvis dit program ikke understøtter det, kan du sætte papirstørrelsen i printerdriveren eller ved at bruge knapperne i kontrolpanelet. Før du bruger papir, der har huller i som for eksempel kalenderark, skal du 'lufte' stakken for at undgå papirstop og fremføringsfejl. Sådan ilægges papir eller andre medier i papirmagasinet 1 Tag papirmagasinet helt ud af maskinen. 2 Tryk på udløserhåndtaget til papirstyret, og lad det glide på plads, så det passer til papirbredden. Check, at styrene sidder fast i åbningerne. 2-8

25 Ilægge dokumenter og papir 3 Luft papirstakken godt for at undgå papirstop og fremføringsfejl. 4 Læg papir i papirmagasinet. PAPER LABEL ENVELOPE TRANSPARENCY CARDSTOCK Når du lægger papir i papirmagasinet, skal du huske følgende: Check, at papiret ligger fladt i magasinet under maksimumpapirmærket, og at papirstyrene ligger mod papirstakkens sider. Den side, der skal udskrives på, skal vende opad. Udskrivning på konvolutter Juster papirstyrene for længde og bredde, så de passer til de konvolutter, som skal bruges. Du kan kun indføre konvolutter i standard papirmagasinet. 2 ABC 5 Sæt papirmagasinet helt tilbage i maskinen og fold papirstøtten ud, før du bruger maskinen. Papirstøtten 2-9

26 Kapitel 2 Ilægning af dokumenter Du kan sende en fax, kopiere og scanne fra ADF'en (automatisk dokumentfremfører) og fra scannerglaspladen. Brug af ADF en (automatisk dokumentfremfører) 1 Luft siderne godt. Sørg for at anbringe dokumenterne med forsiden opad,øverste kant forrest i ADF'en, indtil du kan føle, at de berører fremføringsrullen. 2 Indstil papirstyrene, indtil de passer til dokumenternes bredde. ADF'en kan indeholde op til 35 sider og fremfører hvert ark enkeltvis. Brug standard 80 g/m 2 papir, og luft altid siderne, før du lægger dem i ADF'en. VIGTIGT LAD IKKE tykke dokumenter ligge på scannerglasset. Hvis du gør det, kan ADF stoppe. BRUG IKKE papir, der er krøllet, rynket, foldet, revnet, clipset, klistret eller tapet. BRUG IKKE karton, avispapir eller stof. 3 Fold ADF-outputstøtteklappen ud. Sørg for, at dokumenter, der er skrevet med blæk, er helt tørre. Dokumenter, der skal faxes, skal være fra 147,3 til 215,9 mm brede og 147,3 til 356 mm lange. VIGTIGT Træk IKKE i dokumentet, mens det fremføres. 2-10

BRUGSANVISNING FAX-1355 FAX-1360 FAX-1460

BRUGSANVISNING FAX-1355 FAX-1360 FAX-1460 BRUGSANVISNING FAX-1355 FAX-1360 FAX-1460 Hvis du har brug for at kontakte kundeservice skal du udfylde følgende oplysninger til fremtidig brug: Modelnummer: FAX-1355, FAX-1360 og FAX-1460 (Sæt en ring

Læs mere

BRUGSANVISNING MFC-465CN

BRUGSANVISNING MFC-465CN BRUGSANVISNING MFC-465CN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: MFC-465CN Serienummer: 1 Købsdato: Købsdato: 1 Serienummeret findes bag

Læs mere

BRUGSANVISNING MFC-8220. Version C

BRUGSANVISNING MFC-8220. Version C BRUGSANVISNING MFC-8220 Version C DETTE UDSTYR ER DESIGNET TIL AT FUNGERE MED EN TOTRÅDET ANALOG TELEFONLEDNING MONTERET I ET PASSENDE STIK. GODKENDELSESOPLYSNINGER Brother meddeler, at dette produkt muligvis

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING MFC-7360N MFC-7460DN MFC-7860DW Ikke alle modeller er tilgængelige i alle lande. Version B DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til

Læs mere

BRUGSANVISNING MFC-440CN MFC-660CN MFC-845CW. EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500

BRUGSANVISNING MFC-440CN MFC-660CN MFC-845CW. EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500 BRUGSANVISNING MFC-440CN MFC-660CN MFC-845CW Hvis du har brug at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger for senerene brug: Modelnummer: MFC-440CN, MFC-660CN og MFC-845CW (sæt en ring om dit

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING MFC-9460CDN MFC-9465CDN Ikke alle modeller er tilgængelige i alle lande. Version A DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere

Læs mere

BRUGSANVISNING FAX-T94 FAX-T96

BRUGSANVISNING FAX-T94 FAX-T96 BRUGSANVISNING FAX-T94 FAX-T96 DETTE UDSTYR ER DESIGNET TIL AT FUNGERE MED EN TOTRÅDET ANALOG TELEFONLEDNING MONTERET I ET PASSENDE STIK. GODKENDELSESOPLYSNINGER Brother meddeler, at dette produkt muligvis

Læs mere

BRUGSANVISNING MFC-8440 MFC-8840D. Version B

BRUGSANVISNING MFC-8440 MFC-8840D. Version B BRUGSANVISNING MFC-8440 MFC-8840D Version B DETTE UDSTYR ER DESIGNET TIL AT FUNGERE MED EN TOTRÅDET ANALOG TELEFONLEDNING MONTERET I ET PASSENDE STIK. GODKENDELSESOPLYSNINGER Brother meddeler, at dette

Læs mere

Udvidet brugsanvisning

Udvidet brugsanvisning Udvidet brugsanvisning MFC-J6520DW MFC-J6720DW Version 0 DAN Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde dem? Hvilken brugsanvisning? Hvad står der i den? Hvor er den? Produktsikkerhedsguide Læs først denne

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING MFC-J625DW Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte Brother Support Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: MFC-J625DW Serienummer: 1 Købsdato: Købssted:

Læs mere

Grundlæggende brugsanvisning

Grundlæggende brugsanvisning Grundlæggende brugsanvisning MFC-J470DW Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte Brother Support Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: MFC-J470DW Serienummer: 1 Købsdato: Købssted:

Læs mere

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING MFC-J6510DW MFC-J6710DW Version B DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: MFC-J6510DW og MFC-J6710DW (sæt

Læs mere

BRUGSANVISNING. FAX-T104 Serie FAX-T106 Serie

BRUGSANVISNING. FAX-T104 Serie FAX-T106 Serie BRUGSANVISNING FAX-T104 Serie FAX-T106 Serie Hvis du har brug for at kontakte kundeservice skal du udfylde følgende oplysninger til fremtidig brug: Modelnummer: FAX-T104, FAX-T106 Serienummer:* Købsdato:

Læs mere

MFC-580 BRUGSVEJLEDNING. EDNord - Istedgade 37A- 9000 Aalborg - telefon 96333500

MFC-580 BRUGSVEJLEDNING. EDNord - Istedgade 37A- 9000 Aalborg - telefon 96333500 MFC-580 BRUGSVEJLEDNING DETTE UDSTYR ER KONSTRUERET TIL AT FUNGERE MED EN TOTRÅDS ANALOG LINJE FRA ET OFFENTLIGT TELEFONNET MONTERET MED DET RELEVANTE STIK. GODKENDELSESINFORMATION Brother meddeler hermed,

Læs mere

Brugsanvisning DCP-1510 DCP-1512 MFC-1810 MFC-1815. Version 0 DAN

Brugsanvisning DCP-1510 DCP-1512 MFC-1810 MFC-1815. Version 0 DAN Brugsanvisning DCP-1510 DCP-1512 MFC-1810 MFC-1815 Version 0 DAN Brother-numre VIGTIGT! Hvis du ønsker teknisk support og driftssupport, skal du ringe til det land, hvor du købte maskinen. Opkaldet skal

Læs mere

Udvidet brugsanvisning

Udvidet brugsanvisning Udvidet brugsanvisning MFC-L8650CDW MFC-L8850CDW MFC-L9550CDW DCP-L8400CDN DCP-L8450CDW Ikke alle modeller er tilgængelige i alle lande. Version 0 DAN Brugsanvisninger, og hvor finder jeg dem? Hvilken

Læs mere

UDVIDET BRUGSANVISNING

UDVIDET BRUGSANVISNING UDVIDET BRUGSANVISNING DCP-J125 DCP-J315W Version 0 DAN Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde det? Hvilken manual? Hvad står der i den? Hvor er den? Sikkerhed og juridiske information Hurtig installationsvejledning

Læs mere

BRUGSANVISNING DCP-8085DN. Version B DAN

BRUGSANVISNING DCP-8085DN. Version B DAN BRUGSANVISNING DCP-8085DN Version B DAN Hvis du får brug for at kontakte vores kundeservice Udfyld følgende oplysninger til fremtidig brug: Modelnummer: DCP-8085DN Serienummer: 1 Købsdato: Købssted: 1

Læs mere

Grundlæggende brugsanvisning

Grundlæggende brugsanvisning Grundlæggende brugsanvisning MFC-J5920DW Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte Brother Support Indsæt oplysningerne herunder til fremtidig brug: Modelnummer: MFC-J5920DW Serienummer: Købsdato:

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK X5075 http://da.yourpdfguides.com/dref/1259967

Din brugermanual LEXMARK X5075 http://da.yourpdfguides.com/dref/1259967 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning SP 1200S Hurtig installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du konfigurere hardwaren og installere driveren. Læs denne "Hurtig installationsvejledning" for at få anvisninger for korrekt konfiguration

Læs mere

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug.

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. LBP-800 Laserprinter Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. Copyright Copyright 1999 Canon Inc. Alle rettigheder forbeholdes Alle oplysninger i denne vejledning

Læs mere

Grundlæggende brugsanvisning

Grundlæggende brugsanvisning Grundlæggende brugsanvisning MFC-J5320DW Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte Brother Support Indsæt oplysningerne herunder til fremtidig brug: Modelnummer: MFC-J5320DW Serienummer: Købsdato:

Læs mere

Lær WorkCentre Pro/CopyCentre at kende

Lær WorkCentre Pro/CopyCentre at kende Lær WorkCentre Pro/CopyCentre at kende Denne pakke er designet til at hjælpe leveringspersonalet med at forklare de tilgængelige funktioner på WorkCentre Pro/CopyCentre med en efterbehandler (ekstraudstyr).

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Lexmark 5000 Series All-In-One (Alti-en) Brugervejledning

Lexmark 5000 Series All-In-One (Alti-en) Brugervejledning Lexmark 5000 Series All-In-One (Alti-en) Brugervejledning Maj 2007 www.lexmark.com Indhold Sikkerhedsoplysninger...7 Sådan klargøres printeren til faxning...8 Valg af faxforbindelse...8 Brug af en RJ11-adapter...9

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Få mere at vide om All-In-One på side 9. Sådan bruger du All-In-One (Alt-i-en) i et netværksmiljø. Vedligeholdelse af All-In-One på side 76

Få mere at vide om All-In-One på side 9. Sådan bruger du All-In-One (Alt-i-en) i et netværksmiljø. Vedligeholdelse af All-In-One på side 76 X6100 Series Brugervejledning til Windows Få mere at vide om All-In-One på side 9 Oplysninger om printerdele og software. Netværk på side 75 Sådan bruger du All-In-One (Alt-i-en) i et netværksmiljø. Vedligeholdelse

Læs mere

Vejledning til udskriftskvalitet

Vejledning til udskriftskvalitet Side 1 af 10 Vejledning til udskriftskvalitet Mange problemer med udskriftskvaliteten kan løses ved at udskifte et forbrugsstof eller vedligeholdelseselement, der snart skal udskiftes. Kontroller, om der

Læs mere

BRUGSANVISNING DCP-4020C

BRUGSANVISNING DCP-4020C BRUGSANVISNING DCP-4020C Bemærkning om kompilering og publikation Under overvågning af Brother Industries Ltd. er denne brugsanvisning blevet kompileret og publiceret til at dække de seneste produktbeskrivelser

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING DCP-7055 DCP-7055W DCP-7057 DCP-7057W DCP-7060D DCP-7065DN DCP-7070DW Ikke alle modeller er tilgængelige i alle lande. Version D DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Papirmenu 1. Udskrivning. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. Fejlfinding. Administration. Stikordsregister

Papirmenu 1. Udskrivning. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. Fejlfinding. Administration. Stikordsregister 1 Brug til at definere det papir, der er lagt i hver papirskuffe og standardpapirkilden. Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger: Konfigurer MP Papirstruktur Specialtyper Papirtype Kuvertforbedring

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 -

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 - Kvikreference 2013. 5-1 - Indhold 1 Lær om printeren... 3 Brug af printerkontrolpanelet... 3 Forståelse af rækkefølgen af lys på printerkontrolpanelet... 4 2 Påfyldning af papir og specielt medie... 9

Læs mere

1 Generel Information. 2 Installation af drivere. 3 Udskrivning. 4 Afsendelse af en fax. Indholdsfortegnelse

1 Generel Information. 2 Installation af drivere. 3 Udskrivning. 4 Afsendelse af en fax. Indholdsfortegnelse Macintosh Tillæg Læs denne vejledning omhyggeligt før du tager produktet i brug og opbevar den et praktisk sted for fremtidig brug. Sørg for at læse de vigtige oplysninger i Brugsanvisningen før du tager

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Hurtig. User Guide. betjeningsvejledning XT3008DA0-2 ME3612E4-1. Copyright 2008 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt.

Hurtig. User Guide. betjeningsvejledning XT3008DA0-2 ME3612E4-1. Copyright 2008 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Hurtig User Guide betjeningsvejledning XT3008DA0-2 ME3612E4-1 Copyright 2008 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Oversat af: Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City

Læs mere

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks.

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Sådan tilføjes en printer Ved de fleste USB-printere

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installere printersoftwaren Kontrollere indholdet af pakken Tilslutte printeren Pakke printeren ud Installere blækpatroner Tilslutte printerens dele Tilslutte printeren Installationsvejledning DK10010-00

Læs mere

Grundlæggende brugsanvisning

Grundlæggende brugsanvisning Grundlæggende brugsanvisning DCP-9015CDW DCP-9020CDW Version A DAN Hvis du har brug for at kontakte Kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: DCP-9015CDW og DCP-9020CDW (Sæt

Læs mere

Grundlæggende brugsanvisning

Grundlæggende brugsanvisning Grundlæggende brugsanvisning DCP-J140W Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte Brother Support Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: DCP-J140W Serienummer: 1 Købsdato: Købssted:

Læs mere

Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Sådan kommer du i gang... 37

Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Sådan kommer du i gang... 37 34 Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Produktregistrering...37 Sådan kommer du i gang... 37 Strømforsyning...37 Isætning af tapekassetter...38 Sådan bruges etiketmaskinen første gang...

Læs mere

Quick Guide til IP-telefoner

Quick Guide til IP-telefoner Quick Guide til IP-telefoner Marts 2011 Indholdsfortegnelse Quick Guide til... 1 IP-telefoner... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Generelt om IP-telefonen... 4 Grundlæggende opkaldsfunktioner... 5 Forskellige

Læs mere

Quick Guide for Hosted Omstillingsanlæg! (Publiseret af ipvision februar 2014)!

Quick Guide for Hosted Omstillingsanlæg! (Publiseret af ipvision februar 2014)! Quick Guide for Hosted Omstillingsanlæg (Publiseret af ipvision februar 2014) Introduktion til ipvisions Hostede Omstillingsanlæg Vi har bygget hosted omstillingsanlæg i snart 10 år og vi er stolte af

Læs mere

Brug Opsætningsmenu til at konfigurere forskellige printerfunktioner. Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger:

Brug Opsætningsmenu til at konfigurere forskellige printerfunktioner. Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger: Brug til at konfigurere forskellige printerfunktioner. Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger: Alarmkontrol Strømbesparer Fortsæt autom. Print timeout Displaysprog Printersprog Indlæs til Spar ressourcer

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE MASKINE INFO. Automatisk dupleks dokumentfremføring 250 originaler. Blandet standardstørrelser. Enkelt side output Flere side output Betjeningspanel

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Business Communications Manager Telefonens funktioner

Business Communications Manager Telefonens funktioner Business Communications Manager Telefonens funktioner 2002 Nortel Networks P0341611 Version 02 Taster Funktionstasten i Business Series Terminal (T-series) er et lille globusikon. På funktionstasten i

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

BRUGSANVISNING DCP-135C DCP-150C DCP-153C DCP-157C

BRUGSANVISNING DCP-135C DCP-150C DCP-153C DCP-157C BRUGSANVISNING DCP-135C DCP-150C DCP-153C DCP-157C Hvis du har brug at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: DCP-135C, DCP-150C, DCP-153C og DCP-157C (Tegn en

Læs mere

VEJLEDNING I IP TELEFONI

VEJLEDNING I IP TELEFONI VEJLEDNING I IP TELEFONI Indholdsfortegnelse IP telefoni hvad er nyt?... 3 1. Telefonens udseende og funktioner... 5 2. Funktioner på din IP telefon... 6 3. Log ind/log ud af telefonen og afdelingstelefonnummer...

Læs mere

Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail

Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail Side 2 Indhold 1. Priser/ Produktnummer... 3 2. Faktablad... 3 3. Produktbeskrivelse... 3 3.1. Beskrivelse af produktet... 3 3.1.1. A-abonnentens brugergrænseflade... 3 3.1.2.

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere

i740/m740e Quick guide

i740/m740e Quick guide i740/m740e Quick guide Din i740/m740e Du har lige fået en ny telefon. Din i740/m740e systemtelefon giver dig adgang til tjenester og faciliteter som er tilgængelige i NeXspan porteføljen. Din i740/m740e

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internet Services

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internet Services Version 1.0 09/10 Xerox 2010 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Upublicerede rettigheder forbeholdes under copyright-lovgivningen i USA. Indholdet i denne publikation må ikke gengives på nogen

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

FAX Option Type 3030. Faxreference Betjeningsvejledning

FAX Option Type 3030. Faxreference <Grundlæggende funktioner> Betjeningsvejledning FAX Option Type 3030 Betjeningsvejledning Faxreference 1 2 3 4 5 Kom i gang Afsendelse og modtagelse af fax Brug af Internet-fax-funktioner Programmering Fejlfinding Læs denne

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON Beskrivelse af ST30 system telefonen. Fire liniers display Højttaler under håndsæt. 10 funktionstaster med lys diode Label Mikrofon atur telefon numre og input data.

Læs mere

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne vejledning Microsoft Word 2010 ser meget anderledes ud end Word 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard IT i dagtilbud Begynder manual Af Elin B. Odgaard VIFIN Indholdsfortegnelse IPad'en og dens dele Sådan ser ipad'en ud - Forsiden Sådan ser ipad'en ud - Bagsiden For at komme igang Hjemmeskærm som funktion

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING DCP-J55W DCP-J75W Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: DCP-J55W, DCP-J75W (Sæt en ring omkring

Læs mere

World Wide Web URL - Oplysninger specielt om HP LaserJet 3150: http://www.hp.com/support/lj3150/

World Wide Web URL - Oplysninger specielt om HP LaserJet 3150: http://www.hp.com/support/lj3150/ Se her, hvad HP Customer Care kan tilbyde. Tak fordi du har handlet hos os. Sammen med produktet modtager du mange forskellige supportydelser fra Hewlett-Packard og vores supportpartnere, så du nemt, hurtigt

Læs mere

hp LaserJet 1010 1012 1015 series-printer brug

hp LaserJet 1010 1012 1015 series-printer brug hp LaserJet 1010 1012 1015 series-printer brug hp LaserJet 1010 hp LaserJet 1012 hp LaserJet 1015 series-printer brugervejledning Oplysninger om copyright Copyright Hewlett-Packard Company 2003 Alle rettigheder

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

PBX Online Brugervejledning www.pbxonline.dk

PBX Online Brugervejledning www.pbxonline.dk PBX Online Brugervejledning www.pbxonline.dk Indledning PBX Online er dit personlige omstillingsanlæg som ikke kræver noget fysisk udstyr installeret i dit firma. Du styrer det hele via din web browser.

Læs mere

Ink Jet Fax. Fax-Lab 100/120 Fax-Lab M100 Fax-Lab S100/S120 BRUGERVEJLEDNING

Ink Jet Fax. Fax-Lab 100/120 Fax-Lab M100 Fax-Lab S100/S120 BRUGERVEJLEDNING Ink Jet Fax Fax-Lab 100120 Fax-Lab M100 Fax-Lab S100S120 BRUGERVEJLEDNING UDGIVET AF: Olivetti I- Jet S.p.A. Località Le Vieux 11020 ARNAD (Italy) Redaktionel realisering: Olivetti Tecnost, S.p.A. Via

Læs mere

NETVÆRKSBRUGSANVISNING

NETVÆRKSBRUGSANVISNING NETVÆRKSBRUGSANVISNING Lagring af udskriftslog på netværket Version 0 DAN Definition af noter Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller dig, hvordan du skal reagere i

Læs mere

BRUGSANVISNING HL-2130 HL-2132 HL-2135W HL-2220 HL-2230 HL-2240 HL-2240D HL-2242D HL-2250DN HL-2270DW. Brother-laserprinter. Svagtseende brugere

BRUGSANVISNING HL-2130 HL-2132 HL-2135W HL-2220 HL-2230 HL-2240 HL-2240D HL-2242D HL-2250DN HL-2270DW. Brother-laserprinter. Svagtseende brugere Brother-laserprinter BRUGSANVISNING Svagtseende brugere Du kan læse denne brugsanvisning med Skærmlæser tekst-til-tale - software. HL-2130 HL-2132 HL-2135W HL-2220 HL-2230 HL-2240 HL-2240D HL-2242D HL-2250DN

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

DM300c/DM400c Serier Digitale frankeringssystemer Quick guide Danish

DM300c/DM400c Serier Digitale frankeringssystemer Quick guide Danish DM300c DM400c SDC85A (0-08) Pitney Bowes Limited, 2008 Printet i England *SDC85A* DM300c/DM400c Serier Digitale frankeringssystemer Quick guide Danish DM300c DM400c Oversigt, vælge en værdi Lær din DM300c/DM400c

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING DCP-J125 DCP-J315W Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: DCP-J125 og DCP-J315W (Sæt en ring

Læs mere

Edb-tekstbehandling, præsentation mm

Edb-tekstbehandling, præsentation mm Edb-tekstbehandling, præsentation mm I denne lektion skal du: - hente kopier et skærmbillede og sætte det ind i et dokument - beskære billedet, så det passer til dit dokument Der findes specielle programmer

Læs mere

Part No.: 18934 Version 1.0

Part No.: 18934 Version 1.0 Offentlig Information Samsung Telecoms kan uden forudgående varsel revidere denne brugervejledning uanset grunden til dette. Samsung Telecoms kan endvidere uden forudgående varsel ændre design, komponenter

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Android

Brugermanual til MOBI:DO Make på Android Brugermanual til MOBI:DO Make på Android Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en guide der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

hp LaserJet 1000 Brug

hp LaserJet 1000 Brug hp LaserJet 1000 Brug HP LaserJet 1000 Series Printer Brugerhåndbog Copyright Hewlett-Packard Company 2001 Alle rettigheder forbeholdes. Reproduktion, ændring eller oversættelse er ikke tilladt uden forudgående

Læs mere

Et fuldautomatisk system

Et fuldautomatisk system Et fuldautomatisk system Optimerer fleksibilitet og effektivitet Manuelle indstillinger er fortid med SI 92, dette gælder også falseindstillinger. Det brugervenlige design gør det muligt at indstille kuverteringssystemet

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Denne telefon har indbygget telespole, der opfylder M4/T4 standarden. Telespolen kan anvendes,

Læs mere

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning TDC Scale LG IP 8815 Brugervejledning Februar 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Besvarelse af opkald... 5 Afvis opkald... 5 Foretag opkald... 6 Afslut opkald... 6 Genkald... 6 Skjul nummer per kald...

Læs mere