Det perfekte menneske? Udtalelse om bioteknologisk forandring af mennesker

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det perfekte menneske? Udtalelse om bioteknologisk forandring af mennesker"

Transkript

1 Det perfekte menneske? Udtalelse om bioteknologisk forandring af mennesker

2 Skønhedens magt om kosmetisk kirurgi Etisk Forum for Unge 2003 et undervisnings- og demokratiprojekt tilrettelagt af Det Etiske Råd Etisk Forum for Unge 2003 er 17 drenge og piger fra 9. og 10. klasser i Danmark. De mødtes i Nyborg den 10. og 11. marts 2003 for at diskutere og tage stilling til bioteknologisk forandring af mennesker. Det Etiske Råd udvalgte dem på baggrund af indstilling fra deres klasser, som har beskæftiget sig med Det Etiske Råds undervisningshæfte Det perfekte menneske? om bioteknologisk forandring af mennesker. Hæftet såvel som denne udtalelse fokuserer på tre emner, der alle har med bioteknologisk forandring af menneskelige egenskaber at gøre: Kyborg-teknologi (sammensmeltning mellem biologi og elektronik), genetiske forandringer og skønhedskirurgi. Udtalelsen om bioteknologisk forandring af mennesker sendes til folkeskolerne og til politikere. Den kan også læses online på De udvalgte var: Anton fra Store Merløse, Cathrine fra Odense, Christian fra Rødding, Christina fra Kolind, Helene fra Frederiksberg, Jeppe fra Svendborg, Jonas fra Glostrup, Katja fra Holmegaard, Lars fra Nordborg, Marie fra Frederikshavn, Mathias fra Århus, Mette fra Bramming, Morten fra Herning, Nina fra Ringe, Rasmus fra Kalundborg, Sandra fra Helsingør og Sulahue fra Broager. Af referaterne fra gruppernes diskussioner om skønhedskirurgi fremgår følgende: Skønhedskirurgi kan være positivt, fordi det er værdifuldt at bestemme over sin egen krop og fordi, det er værdifuldt at hjælpe mennesker med at få bedre muligheder eller et bedre selvværd. Skønhedskirurgi kan til gengæld være negativt, fordi den kan bidrage til ensretning og til manglende accept af sig selv, som man er. Som afsæt for den afsluttende debat om skønhedskirurgi anvendte ordstyreren det eksempel, at nogle nydanskere ifølge plastikkirurger får lavet deres næser mindre for at komme til at se mere europæiske ud 1. Er det etisk set godt eller skidt at hjælpe et menneske i en sådan eller en lignende situation? Fra dette spørgsmål tog diskussionen fart! Er ønsket om skønhedskirurgi ægte? I debatten lagde medlemmerne af Etisk Forum for Unge 2003 vægt på, at det i det konkrete eksempel er tvivlsomt, om personen ønsker sig en mindre næse. Det er jo andre ønsker, såsom ønsket om at få et job eller at undgå ubehagelige kommentarer, der i det nævnte eksempel ligger bag beslutningen om at gå til en skønhedskirurg. Der var blandt medlemmerne udbredt enighed om, at det burde være tolerance i samfundet og ikke skønhedskirurgi der løser problemet. Men der var ikke enighed om, hvilke regler der skal gælde for adgangen til skønhedskirurgi. Flere medlemmer gjorde opmærksom på sammenhængen mellem eksemplet og skønhedskirurgi som sådan: Hvis man nægter at give nydanskeren en mindre næse, så må man også nægte brystforstørrende operationer. Begrundelse: at også opfattelsen af det ideale brystmål er noget, der har at gøre med tolerance! Måske har han egentlig ikke lyst til at have en mindre næse, men håber bare, han kan få et job og få et bedre liv i Danmark. Hvis man siger nej til det her, så skal man også sige nej til større bryster, fordi også det handler om at komme til at se ens ud. + skønhedskirurgi Fascination ved skønhedskirurgi: Man får bedre selvtillid. Man kan slippe for mobning ved at ligne gruppen. Nogle mener, det er acceptabelt at gøre meget store bryster mindre og at gøre meget små bryster større. Det er bedst, at hvert enkelt menneske selv bestemmer Nogle af forumets medlemmer mener, at det i vid udstrækning bør være op til den enkelte, om vedkommende vil have foretaget kosmetisk kirurgi. Synspunktet blev især underbygget med to begrundelser. Den ene begrundelse er, at vi ikke skal gøre os til dommere : Den enkelte står med sit ansvar selv inde for sin beslutning, og den bør tillades, sålænge den ikke skader andre. Den anden begrundelse peger på det gode i at hjælpe en person til bedre selvværd og 1 For en uddybning heraf, se Det Etiske Råds undervisningshæfte Det perfekte menneske?, s. 6.

3 bedre muligheder. Synspunktet er her, at når personen har bestemt sig, så bør man tage hans/hendes problem alvorligt og hjælpe med at løse det også selvom man måske er betænkelig ved personens ønske (hvadenten det er ønsket om at ligne en europæer eller ønsket om at leve op til visse kønsidealer). Jeg synes, det er langt vigtigere at tænke på de menneskelige behov. Hvis de i deres liv føler, de har brug for at gøre det, så er det da sådan set fuldstændig lige meget, hvad samfundet siger, er rigtigt det er deres egen beslutning. Det er underligt, at vi skal gøre os til dommere. Han har jo gjort sine overvejelser. Han går jo ikke bare rundt i en eller anden tåge og siger: jeg vil for resten gerne have en ny næse. Det er noget, han har tænkt over. Hvorfor skal vi være fælles om den éne mands beslutning? Kort om skønhedskirurgi Skønhedskirurgi er kirurgiske indgreb, der har til formål at gøre kroppen pænere. Det vil ofte være en gråzone, om begrundelsen er forfængelighed eller noget, der har at gøre med helbred. Almindelig skønhedskirurgi i dag er operationer af bryster, læber, fedtsugning, fjernelse af rynker og meget andet. Læs mere i Det perfekte menneske?, som du finder på Det er nødvendigt at sætte grænser for skønhedskirurgi Andre medlemmer af Etisk Forum for Unge 2003 er meget skeptiske over for skønhedskirurgi, og mener egentlig, at plastikkirurgi kun bør anvendes ved sygdomme og skader. De mener, at skønhedskirurgi bidrager til en øget ensretning af mennesker, fordi bestemte idealer om kroppen bliver de eneste acceptable. Disse medlemmer af Etisk Forum for Unge 2003 ønsker, at kun helbredsbetinget plastikkirurgi bør tilbydes af det offentlige system. Herudover ønsker de ikke direkte at forbyde skønhedskirurgi, som tilbydes af private klinikker. Men de mener, at plastikkirurger og læger bør være etisk forpligtede til at informere og spørge til patienternes ønsker og motiver for at begrænse beslutninger om unødvendig skønhedskirurgi. Hvordan er udtalelsen blevet til? De 17 medlemmer af Etisk Forum for Unge 2003 blev på forumets første dag delt op i tre grupper. Alle grupper diskuterede i løbet af dagen de tre emner (skønhedskirurgi, genetiske forandringer og kyborg-teknologi), som undervisningshæftet Det perfekte menneske? handler om. Før hvert emne holdt et medlem af Det Etiske Råd et oplæg. Herefter diskuterede grupperne argumenter for og imod på det enkelte område og opsummerede til sidst deres konklusioner. Grupperne fik hjælp fra medlemmer af Det Etiske Råd til at guide diskussionen på vej og til at skrive referat af samtalerne. På forumets anden dag var alle 17 medlemmer samlet for en sidste gang at vende argumenter og skærpe deres forskellige holdninger til de tre emner. Hertil blev de hjulpet af mødelederen Nikolaj Henningsen. For hvert emne tog debatterne afsæt i et konkret dilemma eller en konkret problemstilling, og de 17 medlemmer blev udfordret til at indtage en holdning og begrunde den. Den foreliggende udtalelse er en sammenskrivning af de afsluttende debatter på forumets anden dag. I faktabokse under hvert emne kan man desuden læse indtryk fra de mere løsslupne diskussioner på forumets første dag. Det er stadigvæk ikke nydanskerens næse, der er problemet. Det er stadigvæk det samfund der kigger på den næse, der er problemet. Man vælger jo ligesom at springe over, hvor gærdet er lavest, ved at give ham lov til operationen. En lovgivning er utilstrækkelig, og en etisk grænse er for meget. Derfor mener jeg, man skal stille dilemmaerne op og give oplysning, eksempelvis til iraneren der vil have en mindre næse, og derefter overlade beslutningen til den enkelte. skønhedskirurg Forbehold over for skønhedskirurgi: Det er en glidebane et diktatur styret af moden og medierne. Det bidrager til ensretning. Det udvikler en overfladisk personlighed. Man bør hvile i sig selv og ikke for enhver pris leve op til andres krav.

4 Når dit barns egenskaber kan vælges om genetisk forandring Af referaterne fra gruppernes diskussioner om genetiske forandringer fremgår følgende: Det er en fremtrædende opfattelse blandt forumets medlemmer, at genteknologi må bruges til at fravælge genetisk betingede sygdomme, mens genteknologi ikke må bruges til at udvælge eller forbedre normale egenskaber hos mennesker. Værterne Etisk Forum for Unge 2003 blev vartet op af en stab bestående af medlemmer af Det Etiske Råd og medarbejdere fra Det Etiske Råds sekretariat. De var dem, der spidsede ører, tog referat, ordnede alt det praktiske og, forhåbentligt, fik alle 17 til at føle sig godt tilpas. De var, fra venstre: Thomas Laursen, Nikolaj Henningsen (mødeleder), Ole Hartling, Ragnhild Riis, John Steen Johansen, Berit Faber, Anette Roepstorff Nissen, Katrine Sidenius, og Anne Skyggebjerg (ikke tilstede på billedet). Fascination som afsæt for debatten På Etisk Forum for Unge 2003 blev medlemmerne opfordret til at tage udgangspunkt i og indleve sig i det fascinerende ved fremtidens eventuelle muligheder: Hvorfor er det dragende, og på hvilke måder er det dragende, at kunne vælge sit eget udseende eller sine børns intelligens? Tanken har været, at unge er særligt gode til at bruge fantasien, for derefter at forholde sig kritisk vurderende til det, som dragende fremtidsmuligheder indeholder. + genetiske forandringer Fascination ved genetiske forandringer: Det kan være godt at frasortere genetisk betingede sygdomme. Fosteranlæg ved ikke, de bliver valgt fra. Nogle mener, det i visse tilfælde er acceptabelt at tilvælge køn for eksempel for indere, for hvem det kan være en meget stor belastning at få en pige i familien 2. 2 Baggrund: I Indien, såvel som i nogle andre samfund, er der tradition for, at det er manden, der forsørger forældrene, når de bliver gamle. Derfor kan der opstå en kultur, hvor det foretrækkes at få drenge frem for piger. Som afsæt for den afsluttende debat om genetiske forandringer lagde ordstyreren op til at diskutere grænsedragningen mellem forhindring af sygdomme og forbedring af egenskaber. Spørgsmålene, som sparkede diskussionen i gang, var følgende: Hvorfor synes flere af forumets deltagere, det er godt at fravælge sygdomme med genetiske indgreb, mens det er etisk problematisk at forbedre egenskaber? Vi vælger jo på andre måder de bedste betingelser for børns liv (bedste skole, gode fritidsinteresser, sundhed og så videre) hvad er forskellen? Genetiske forandringer for at undgå sygdomme er et gode Alle i Etisk Forum for Unge 2003 forholdt sig meget skeptisk til tanken om at forbedre egenskaber som for eksempel intelligens, humør og lignende ved hjælp af genetiske forandringer. Men nogle af forumets medlemmer mener, det er etisk acceptabelt og ønskværdigt, hvis man ved hjælp af genetiske forandringer af fosteranlæg kunne forhindre udvikling af såvel alvorlige som mindre alvorlige sygdomme (eksempelvis astma, farveblindhed, læbegane spalte, flyveører, ordblindhed). Hvorfor forbedringer af almindelige egenskaber ikke bør tillades, begrundes af nogle af disse medlemmer især med, at der formentlig er et endeligt antal genetisk betingede sygdomme, mens antallet af ønskværdige egenskaber (intelligens, humør, motorik, etc.) i princippet er uendeligt stort. Andre medlemmer af forumet mener, at ændring af generne er så alvorlig en sag, at genteknologi kun bør anvendes til at undgå meget alvorlige og/eller dødelige sygdomme. Fravalg af fostre kan være acceptabelt, men ikke ændring af gener. Nogle af forumets medlemmer mener, at ændring af et fosters gener under alle omstændigheder vil være uacceptabelt, men at frasortering af fostre med alvorlige arvelige sygdomme er etisk acceptabelt. Som en betænkelighed ved både frasortering og genmanipulation nævner nogle af disse medlemmer dog, at der er fare for en glidebane-effekt. Det vil sige, at det kan blive svært at trække grænsen mellem alvorlige og mindre alvorlige sygdomme. En anden ting er: så begynder man at vælge ordblindhed fra og alderdom. Hvis du begynder at fjerne farveblindhed, fjerner dårligt syn, fjerner rynker, så tror jeg ikke det stopper Skal mennesker forblive, som de er fra naturens hånd? Nogle af forumets medlemmer mener, ud fra et religiøst ståsted, at

5 det er forkert at ændre i den menneskelige natur. Disse medlemmer tager afstand fra genetiske ændringer af fostre uanset formålet. For andre af forumets medlemmer spiller argumentet om, at genteknologi griber ind i den menneskelige natur, ingen særlig rolle. Disse medlemmer lægger vægt på, at mennesker må tage ansvaret for at anvende viden og ressourcer på en måde, der fremmer menneskers livskvalitet. Kort om genetiske forandringer I dag kan man undersøge fosteranlæg i reagensglas uden for livmoderen og fravælge dem, hvis de har genet for en arvelig sygdom. Når genteknologien udvikler sig i fremtiden, kan man måske tilvælge børn med ønskede egenskaber (køn, højde, intelligens etc.) og måske ligefrem skabe disse egenskaber ved at manipulere med fostrets gener? Læs mere i Det perfekte menneske?, som du finder på Der må være en mening med, vi er skabt som vi er. Hvis man ikke tør overlade det til tilfældighederne, om man får et mongolbarn eller et barn, der er ordblind, så synes jeg slet ikke, man skal få børn. Begrundelser for at tage afstand fra genetiske forbedringer af normale egenskaber Etisk Forum for Unge 2003 tager generelt afstand fra at designe mennesker genetisk med henblik på bestemte ønskværdige egenskaber. Udover de allerede nævnte grunde, lægger medlemmerne hver især mere eller mindre vægt på følgende begrundelser: 1) Der vil opstå en tendens til ensretning af mennesker, mener mange af medlemmerne. De medgiver, at en sådan ensretning ikke vil ske fra den ene dag til den anden, da rigtig mange mennesker først skal ønske de samme egenskaber og desuden have mulighed for at bruge teknologien på deres kommende børn. Ikke desto mindre tager de principielt afstand fra tendensen, der vil gøre sig gældende, fordi det er nogle typiske egenskaber (såsom intelligens og skønhed), der er i høj kurs i samfundet. 2) Genetiske forbedringer af egenskaber er ikke det samme som valg af gode skoler og lignende. For genetiske ændringer er uafvendelige og kan ikke ændres igen. Det er forkert, at forældre får magt til at bestemme så radikalt over børns fremtidige muligheder og egenskaber. 3) Genetiske forbedringer af ønskværdige egenskaber vil føre til en uddybning af forskellen på riges og fattiges muligheder i samfundet eftersom genteknologien kun vil være en mulighed blandt rige i den rige del af verden. Hvad er det normale? Alle emnerne, som Etisk Forum for Unge 2003 har taget stilling til, fokuserer på spørgsmålet om, hvad der kan betegnes som det normale menneske. For det er en toneangivende holdning, at det er positivt at hjælpe mennesker til et normalt niveau (hvis de er handicappede eller syge), mens mange bliver mere i tvivl om, hvorvidt det er godt at forbedre det normale (eksempelvis forbedre normal intelligens eller normal hørelse). Mødelederen brugte en volumenknap som eksempel: Hvis det normale er 0, synes de fleste, det er positivt at hjælpe mennesker fra -10 til 0 (f.eks. at helbrede døvhed), mens der er større uenighed om, hvorvidt det er positivt at skrue op fra 0 til +10 (f.eks. at skabe superhørelse). Men hvad er egentlig det normale? Og hvilke grunde er der til, at det er forkert at skabe supermennesker? Det var det gennemgående spørgsmål på Etisk Forum for Unge Når du vælger barnets skole og fritidsklubber og sådan noget, så kan barnet lige så snart det bliver myndigt lave om på forældrenes valg, hvis barnet er utilfreds. Det kan du ikke med din genetik. Den er valgt dén vil du have hele dit liv. Man kan jo gøre oprør mod sine forældre, man kan ikke gøre oprør mod sine gener! Det spændende ved at være forældre er, at man skal lære sit barn en masse. Det virker alt for unaturligt, hvis man bare fra starten kan det hele genetiske forandringer Forbehold over for genetiske forandringer: Det er ikke acceptabelt at tilvælge handicaps, som for eksempel døvhed, til sit barn 3. Mennesket skal ikke lege Gud. Der er en fare for ensretning af mennesker. Der er en fare for, at jorden bliver overbefolket. 3 Baggrund: I 2002 valgte et amerikansk lesbisk par begge døve en døv sæddonor, for at sikre sig, at de ville få et døvt barn. De opfatter døvhed som en identitet snarere end som et handicap.

6 Kyborg om sammensmeltning mellem biologi og elektronik Af referaterne fra gruppernes diskussioner om kyborg-teknologi fremgår følgende: Mange medlemmer af Etisk Forum for Unge 2003 ønsker at begrænse kyborg-teknologi på omtrent samme måde som begrænsningen af genetisk manipulation med mennesker. Det er i orden at afhjælpe handicaps og behandle sygdomme, men der er skepsis over for at skabe supermennesker. Endvidere er mange betænkelige ved, at glæden ved at lære noget mistes, hvis det i vid udstrækning bliver muligt at benytte sig af kyborg-teknologi. Vil du vide mere: Her kan du læse mere om Det Etiske Råd og om Etisk Forum for Unge. Du kan bl.a. læse undervisningshæftet Det Perfekte menneske? online, ligesom du kan se, hvad Etisk Forum for Unge 2001 udtalte om kloning af mennesker. Kort om kyborg-teknologi Betegnelsen stammer fra det engelske ord cyborg et menneske, der er smeltet sammen med teknologiske apparater, elektronik, computere og lignende. I dag arbejder forskere med at udvikle kunstig følesans i proteser men i fremtiden er det måske supersanser og kunstig intelligens? Læs mere i Det perfekte menneske?, som du finder på + kyborg-teknologi Fascination ved kyborg-teknologi: Denne teknologi kan anvendes til udbedring af fysiske sygdomme og handicaps. Kunstig intelligens er fantastisk. Pacemakere, elektrisk stimulation af stammen, proteser og lignende er gode ting. Alt i hjemmet kan styres fra hjernen, hvis man gør den til en computer. Medfødt døvhed og blindhed kan måske afhjælpes. Forbehold over for kyborg-teknologi: Er et menneske med en computerhjerne et menneske? Er en mekanisme med en menneskehjerne et menneske? Vi bliver dybt afhængige af computere. Glæden ved at lære noget mistes, hvis man bare kan sætte en chip ind. Som afsæt for den afsluttende debat om kyborg-teknologi lagde ordstyreren op til at diskutere forumets tanke om, at man ved at få indopereret bedre indlæringsevner, bedre sanser eller lignende, så at sige springer over, hvor gærdet er lavest. Vi bruger jo masser af hjælpemidler eksempelvis computere med stavekontrol er der så noget uetisk ved at putte hjælpemidlerne ind i hovedet/kroppen? Herfra udfoldede debatten sig. Forbedringer af egenskaber ved hjælp af kyborg-teknologi kan tillades Nogle medlemmer af Etisk Forum for Unge 2003 er mere positive over for skabelse af forbedrede egenskaber (røntgensyn, superhørelse, intelligens, hukommelse etc.), hvis det kan ske ved hjælp af kyborg-teknologi, end hvis det blev muligt via genetisk manipulation. Disse medlemmer lægger vægt på, at kyborg-teknologi bedre kan kontrolleres. Det enkelte menneske kan her både tilvælge og fravælge de forstærkede egenskaber igen, hvilket ikke er tilfældet med genetiske forandringer. Disse medlemmer mener, at en kunstigt skabt forbedring af menneskelige egenskaber kan bidrage til øget glæde og selvtillid for den enkelte og de mener ikke, at de kunstige midler hertil i sig selv er problematiske. Men det bør fortsat kun være en opgave for samfundet at behandle sygdomme og handicaps. Her synes jeg bedre, det kan tillades med forskellige tillagte fordele. Fordi det er noget, man selv har kontrol over og selv kan vælge. Du kan vente med at få det lagt ind til du er voksen og selv kan træffe dine beslutninger Vi, der sidder her, frygter det og det gør mennesker i almenhed fordi man er bange for det ukendte. Vi ved ikke noget konkret om, hvad der kommer til at ske præcist. Og det er jo det ukendte, og det har folk altid været bange for siden tidernes morgen Skepsis over for et samfund af kyborg-mennesker De fleste af forumets medlemmer udtaler på en række punkter bekymring ved et samfund, hvor det er normalt, at elektronik og computerteknologi bliver en del af menneskers kroppe. Nogle af disse betænkeligheder deles af dem, der generelt er positivt indstillede over for forbedring af mennesker via kyborg-teknologi. Andre af

7 dem, der har betænkeligheder, mener, at forbedringer via kyborgteknologi udover reparation af sygdomme og skader bør være forbudt. Nogle medlemmer udtrykker frygt for, at den sociale værdi og glæden ved læreprocesser forsvinder. Ligeledes peger de på, at kyborg-teknologien kan bidrage til, at menneskelige valg i livet bliver mindre alvorlige, fordi man bare kan vælge hvad som helst. Andre fremhæver faren for, at mennesker kan blive overvåget konstant, hvis det bliver normalt, at vi har indopereret computerteknologi. Da teknologien blandt andet kan være redskaber til kommunikation, ligesom mobiltelefoner og Internettet, vil det også give mulighed for overvågning. Endvidere mener nogle, at skabelse af forbedrede sanser og øget hukommelse vil føre til, at mennesker aldrig kan få fred for indtryk og informationer. Det vil simpelthen skabe mere ulykke end velvære. Prøv at tænke på, hvor mange lyde man skulle kunne holde inde i sit hoved. Vi bliver pumpet med oplysninger. Vi må have fri en gang imellem til at være os selv! Jeg er enig i, at det er godt at hjælpe mennesker til det normale og jeg synes også, det er svært at finde ud af, hvad det normale er. Men jeg synes ikke, man skal lave forbedringer og man selv skal kunne bestemme; altså, at det skal stå for egen regning om du vil komme op på +10 i forhold til det normale. Man skal ikke gå ind og forbedre jeg synes, man skal forbyde det! Staveprogrammet i computeren over for at indoperere kunstig intelligens kan man sammenligne med en cykelrytter. Staveprogrammet vil jeg betragte som lig med, at cykelrytteren forbedrer sin cykel. Det med at få indopereret særlige evner, er det samme som at tage EPO det er doping! Etisk Forum for Unge 2003 Det perfekte menneske? Udtalelse om bioteknologisk forandring af mennesker ISBN: Udgivet af: Det Etiske Råd Grafisk design og illustrationer: Smidstrup, Fotografier: Ole Hein Pedersen Tryk: Schultz Grafisk Publikationen er gratis Publikationen kan bestilles hos: IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade København Ø Tlf Eller via bestillingssiden på Det Etiske Råds hjemmeside:

8 Medlemmer af Etisk Forum for Unge var: Anton Sass Cathrine Bech Jørgensen Christian Bennetzen Christina Vennehaug Helene Oldgaard Hansen Jeppe Hundahl Ritz Jonas Collin Katja Madsen Lars Andresen Marie Fruensgaard Mathias Arendt Mette Johannesen Morten Kirkegaard Madsen Nina Rasmussen Rasmus Kastoft-Christensen Sandra Wulffeld Sulahue Sloth Armengal Fra Det Etiske Råd deltog følgende: Anette Roepstorff Nissen John Steen Johansen Katrine Sidenius Nikolaj Henningsen Ole Hartling Ragnhild Riis Fra Det Etiske Råds sekretariat deltog følgende: Anna Skyggebjerg Berit Faber Thomas Laursen

Fremtidens menneske det perfekte menneske? (da-bio)

Fremtidens menneske det perfekte menneske? (da-bio) Fremtidens menneske det perfekte menneske? (da-bio) Jeg har valgt at beskæftige mig med fremtidens menneske. For at belyse dette emne bedst muligt har jeg valgt fagene biologi og dansk. Ud fra dette emne,

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Det Etiske Råds udtalelse om kloning.

Det Etiske Råds udtalelse om kloning. Til forside Det Etiske Råds udtalelse om kloning. Resumé. * Det Etiske Råd er imod kloning af mennesker. * Det Etiske Råd mener, at man i Danmark bør opretholde et forbud mod kloning af mennesker og arbejde

Læs mere

Den simple ide om naturlighed Det måske simpleste bud på, hvad det vil sige, at en teknologi er unaturlig, er følgende:

Den simple ide om naturlighed Det måske simpleste bud på, hvad det vil sige, at en teknologi er unaturlig, er følgende: Naturlighed og humanisme - To etiske syn på manipulation af menneskelige fostre Nils Holtug, filosof og adjunkt ved Institut for Filosofi, Pædagogik og Retorik ved Københavns Universitet Den simple ide

Læs mere

Teknologi og Demens - Etiske Problemstillinger. Kasper Mosekjær

Teknologi og Demens - Etiske Problemstillinger. Kasper Mosekjær Teknologi og Demens - Etiske Problemstillinger Kasper Mosekjær Moralfilosofi. Hvad er rigtigt og forkert? Hvad er etisk problematisk? Hvorfor? Meninger og argumenter. TEKNOLOGI Teknologi er ikke i sig

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Sådan takles frygt og bekymringer

Sådan takles frygt og bekymringer Sådan takles frygt og bekymringer Frygt og bekymringer for reelle farer er med til at sikre vores overlevelse. Men ofte kommer det, vi frygter slet ikke til at ske, og så har bekymringerne været helt unødig

Læs mere

Faglig konsulent: Mickey Gjerris, lektor i bioetik og medlem af Det Etiske Råd.

Faglig konsulent: Mickey Gjerris, lektor i bioetik og medlem af Det Etiske Råd. PLANLÆGNINGSGRUPPE Arne Ørtved, Grundtvigsk Forums Folkeoplysningsudvalg. Henrik Christensen, Dansk Friskoleforening. Ole Borgå, Efterskoleforeningen. Christian Schultz, Husholdnings- og Håndarbejdsskolerne.

Læs mere

ETISKE SPØRGSMÅL VED ANVENDELSE AF DIAGNOSER

ETISKE SPØRGSMÅL VED ANVENDELSE AF DIAGNOSER ETISKE SPØRGSMÅL VED ANVENDELSE AF DIAGNOSER SIDE 1 INDHOLD ETISKE SPØRGSMÅL VED ANVENDELSE AF DIAGNOSER 3 Kort om baggrunden for Rådets arbejde 4 Fokus på adhd, depression og funktionelle lidelser 4 Diagnosen

Læs mere

Et undervisningsog demokratiprojekt for 9. og 10. klasse. Tilrettelagt af Det Etiske Råd.

Et undervisningsog demokratiprojekt for 9. og 10. klasse. Tilrettelagt af Det Etiske Råd. Et undervisningsog demokratiprojekt for 9. og 10. klasse. Tilrettelagt af Det Etiske Råd. Det perfekte menneske? Med dette undervisningshæfte søsætter Det Etiske Råd et Etisk Forum for Unge med temaet

Læs mere

Omskæring af drenge? af Klemens Kappel, Afdeling for filosofi, Københavns Universitet

Omskæring af drenge? af Klemens Kappel, Afdeling for filosofi, Københavns Universitet Omskæring af drenge? af Klemens Kappel, Afdeling for filosofi, Københavns Universitet Omskæring af drenge hvad med rettighederne?, Folketingets Tværpolitiske Netværk for Seksuel og Reproduktiv Sundhed

Læs mere

Påstand: Et foster er ikke et menneske

Påstand: Et foster er ikke et menneske Påstand: Et foster er ikke et menneske Hvad svarer vi, når vi møder denne påstand? Af Agnete Maltha Winther, studerende på The Animation Workshop, Viborg Som abortmodstandere hører vi ofte dette udsagn.

Læs mere

DER ER BRUG FOR ALLE

DER ER BRUG FOR ALLE Undervisningsmateriale til Forumteater forestillingen: DER ER BRUG FOR ALLE Forberedelsesmateriale til lærere og sprogkursister Konsulentgruppen FORUMTEATRET Dette projekt er et samarbejde mellem: 1 DER

Læs mere

Psykologi på staldgangen

Psykologi på staldgangen 25. oktober 2017 Herning Psykologi på staldgangen Vibeke Fladkjær Nielsen, SEGES Lidt teori om hvordan, vores hjernen fungerer Hvorfor det er svært at skabe forandringer i hverdagen Hvad skal der til for

Læs mere

Børn skriver til børn - om mobning Ide og redaktion: Birgit Madsen

Børn skriver til børn - om mobning Ide og redaktion: Birgit Madsen Børn skriver til børn - om mobning Ide og redaktion: Birgit Madsen Kroghs Forlag Indhold 7 Forord Birgit Madsen 11 Frosset ude Lotte, 13 år 17 Totalt ydmyget Nikolaj, 15 år 21 Jeg flippede ud Jeanne, 12

Læs mere

Et undervisningsog demokratiprojekt for 9. og 10. klasse. Tilrettelagt af Det Etiske Råd.

Et undervisningsog demokratiprojekt for 9. og 10. klasse. Tilrettelagt af Det Etiske Råd. Et undervisningsog demokratiprojekt for 9. og 10. klasse. Tilrettelagt af Det Etiske Råd. Det perfekte menneske? Med dette undervisningshæfte søsætter Det Etiske Råd et Etisk Forum for Unge med temaet

Læs mere

Etik drejer sig om at sikre det gode liv

Etik drejer sig om at sikre det gode liv Etik drejer sig om at sikre det gode liv Interview i Frelsens Hærs blad "mennesker & tro" Af Bent Dahl Jensen Formanden for Det Etiske Råd, tidl. amtsborgmester Erling Tiedemann ser fremtiden på det etiske

Læs mere

Børn og internet brug! Forældre guide til sikker brug at internettet

Børn og internet brug! Forældre guide til sikker brug at internettet Børn og internet brug! Forældre guide til sikker brug at internettet Som forældre er det vigtigt at du: Accepterer at medierne er kommet for at blive og er en del af børn og unges virkelighed. Så vis dem

Læs mere

GODE PENGE. Et kontant svar på gældskrisen OLE BJERG. Informations Forlag

GODE PENGE. Et kontant svar på gældskrisen OLE BJERG. Informations Forlag GODE PENGE Et kontant svar på gældskrisen OLE BJERG Informations Forlag Indhold Indledning 9 Så sikkert som penge i banken 11 Penge og den økonomiske videnskab 19 Gæld, Geld, Guilt 25 Fra guldstandard

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1 4 Fokusgruppeinterview Gruppe 1 1 2 3 4 Hvorfor? Formålet med et fokusgruppeinterview er at belyse et bestemt emne eller problemfelt på en grundig og nuanceret måde. Man vælger derfor denne metode hvis

Læs mere

Gratis e pixibog. Få mere glæde og. 5 steps til et positivt. Programmér din hjerne til at fokusere på det. coaching.dk

Gratis e pixibog. Få mere glæde og. 5 steps til et positivt. Programmér din hjerne til at fokusere på det.  coaching.dk Gratis e pixibog Få mere glæde og overskud i hverdagen 5 steps til et positivt mindset Programmér din hjerne til at fokusere på det positive Find glæden i hverdagen Hvad er det første, du tænker, når du

Læs mere

Etiske problemer i forbindelse med præimplantationsdiagnostik (PID) Peter Øhrstrøm Institut for Kommunikation Aalborg Universitet

Etiske problemer i forbindelse med præimplantationsdiagnostik (PID) Peter Øhrstrøm Institut for Kommunikation Aalborg Universitet Etiske problemer i forbindelse med præimplantationsdiagnostik (PID) Peter Øhrstrøm Institut for Kommunikation Aalborg Universitet 29/8 2000 Det Etiske Råd behandlede i 1996 spørgsmålet om præimplantationsdiagnostik

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

Fokus på det der virker

Fokus på det der virker Fokus på det der virker ICDP i praksis Online version på www.thisted.dk/dagpleje Forord: Gode relationer er altafgørende for et barns trivsel. Det er i det gode samvær barnet udvikler sig det er her vi

Læs mere

Plastikkirurgi og kosmetisk behandling Overblik, fakta og gode råd

Plastikkirurgi og kosmetisk behandling Overblik, fakta og gode råd Klik for at redigere i master Plastikkirurgi og kosmetisk behandling Overblik, fakta og gode råd april 2015 Æstetik eller behandling? Offentlig plastikkirurgi Offentlig betalt plastikkirurgi skyldes altid

Læs mere

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere og fastholde venskaber. Tiltag

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere og fastholde venskaber. Tiltag Sociale kompetencer Barnets sociale kompetencer udvikles, når barnet oplever sig selv som betydningsfuldt for fællesskabet, kan samarbejde og indgå i fællesskaber. Oplevelse af tryghed og tillid i relation

Læs mere

Christian Helms Jørgensen (red.)

Christian Helms Jørgensen (red.) Det har givet anledning til, at drenges problemer i uddannelsessystemet er kommet stærkt i fokus de seneste år, ofte med ret forenklede budskaber. ISBN 978-87-7867-397-8 Drenge og maskuliniteter i ungdomsuddannelserne

Læs mere

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Ingen af os har lyst til, at vores partner er os utro. Det får os til at føle os fravalgt, nedprioriteret og svigtet og gør rigtig ondt. Alligevel er utroskab udbredt

Læs mere

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og Plads til Rosa Slåskampe, raserianfald og dårlig samvittighed. Luften var tung mellem Rosa og hendes mor, indtil Rosa fortalte, at hun tog hårde stoffer. Nu har både mor og datter fået hjælp og tung luft

Læs mere

Høring over bekendtgørelser og vejledninger om væv og celler samt assisteret

Høring over bekendtgørelser og vejledninger om væv og celler samt assisteret NOTAT 24. oktober 2014 J.nr.: 1406108 Dok. nr.: 1559218 HKJ.DKETIK Høring over bekendtgørelser og vejledninger om væv og celler samt assisteret reproduktion har modtaget bekendtgørelser og vejledninger

Læs mere

Hvorfor og hvilke konsekvenser har det? Hvorfor og hvilke konsekvenser har det? Hvad kan der gøres ved de forgående problemer?

Hvorfor og hvilke konsekvenser har det? Hvorfor og hvilke konsekvenser har det? Hvad kan der gøres ved de forgående problemer? Indledning Rapport vil gå ind på forskellige emner omkring overvægt og motion blandt unge. Rapporten vil besvare følgende: Hvilke forskelle er der på dyrkning af motion i forskellige grupper unge? Hvorfor

Læs mere

Hvordan er dit selvværd?

Hvordan er dit selvværd? 1. kapitel Hvordan er dit selvværd? Hvad handler kapitlet om? Dette kapitel handler om, hvad selvværd er. Det handler om forskellen på selvværd og selvtillid og om, at dét at være god til tennis eller

Læs mere

Nina Ekman og Stine Reintoft. Mindfulness. for dig som mor med det lille barn

Nina Ekman og Stine Reintoft. Mindfulness. for dig som mor med det lille barn Nina Ekman og Stine Reintoft Mindfulness for dig som mor med det lille barn Mindfulness for dig som mor med det lille barn Nina Ekman og Stine Reintoft Mindfulness for dig som mor med det lille barn Mindfulness

Læs mere

Organdonation livet og døden. Op mod

Organdonation livet og døden. Op mod Organdonation livet og døden Udtalelse om organdonation Et undervisnings- og demokratiprojekt tilrettelagt af Det Etiske Råd 17 unge var samlet i Middelfart d. 26. og 27. januar 2011 for at diskutere etiske

Læs mere

Plastikkirurgi og kosmetisk behandling Overblik, fakta og gode råd

Plastikkirurgi og kosmetisk behandling Overblik, fakta og gode råd Klik for at redigere i master Plastikkirurgi og kosmetisk behandling Overblik, fakta og gode råd Maj 2014 Æstetik eller behandling? Offentlig plastikkirurgi Offentlig betalt plastikkirurgi skyldes altid

Læs mere

INDIREKTE GENTESTS PÅ FOSTRE MEDFØRER ETISKE PROBLEMER - BØR MAN KENDE SANDHEDEN?

INDIREKTE GENTESTS PÅ FOSTRE MEDFØRER ETISKE PROBLEMER - BØR MAN KENDE SANDHEDEN? INDIREKTE GENTESTS PÅ FOSTRE MEDFØRER ETISKE PROBLEMER - BØR MAN KENDE SANDHEDEN? I Danmark kan man på 6 af landets offentlige sygehuse få foretaget indirekte prænatale gentests. Dette er eksempelvis muligt,

Læs mere

En pjece til almen praksis. At tale om. overvægt. med din mandlige patient. Rigshospitalet

En pjece til almen praksis. At tale om. overvægt. med din mandlige patient. Rigshospitalet En pjece til almen praksis At tale om overvægt med din mandlige patient Rigshospitalet Indledning Den praktiserende læge er vigtig i indsatsen mod svær overvægt. Både i det forebyggende arbejde og i behandling

Læs mere

Imod ikke-terapeutisk genetisk manipulation - fravalg eller valg

Imod ikke-terapeutisk genetisk manipulation - fravalg eller valg Imod ikke-terapeutisk genetisk vil være en krænkelse af menneskets værdighed, vil have negative konsekvenser for et menneske at vide, at det er blevet til som konsekvens af genetiske valg og fravalg (ret

Læs mere

certifiedkid.dk Hej, jeg hedder Lotte og er 12 år. Skal vi skrive sammen? 50.000 gange om året oplever børn og unge en skjult voksen på internettet.

certifiedkid.dk Hej, jeg hedder Lotte og er 12 år. Skal vi skrive sammen? 50.000 gange om året oplever børn og unge en skjult voksen på internettet. Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 UVT alm. del Bilag 287 Offentligt TIL ELEVER OG FORÆLDRE certifiedkid.dk ONLINE SECURITY FOR KIDS 9 16 POWERED BY TELENOR Hej, jeg hedder Lotte og er 12 år.

Læs mere

IdÉer til sundheds- og seksualundervisning

IdÉer til sundheds- og seksualundervisning IdÉer til sundheds- og seksualundervisning Du kan både som ny og erfaren underviser få viden og inspiration i denne idébank. Du kan frit benytte og kopiere idéerne. Har du selv gode erfaringer eller idéer,

Læs mere

TANKE-EKSPERIMENTER:

TANKE-EKSPERIMENTER: TANKE-EKSPERIMENTER: Samfundsfilosofisk og etisk tema Til læreren Som vejledende tidsforbrug er dette tema sat til at fylde 2 moduler á to lektioner det kan dog afhænge af fordybelsesgraden ved de forskellige

Læs mere

Sexchikane trives i byrådene Kommunen. Sexchikane trives i byrådene

Sexchikane trives i byrådene Kommunen. Sexchikane trives i byrådene Side 1 af 12 Abonnement / Kontakt Chikane Sexchikane trives i byrådene 5. maj 2017 En rundspørge blandt nyvalgte byrådsmedlemmer ved KV13 viser, at otte procent af kvinderne har været udsat for sexchikane.

Læs mere

BØRNEHAVEBARNET OG DE SPÆNDENDE DELE AF KROPPEN

BØRNEHAVEBARNET OG DE SPÆNDENDE DELE AF KROPPEN BØRNEHAVEBARNET OG DE SPÆNDENDE DELE AF KROPPEN De fleste børn i tre til seks års alderen synes, at kroppen er spændende især de kropsdele, der normalt er gemt under tøjet. Barnet interesserer sig også

Læs mere

DU KAN HVAD DU VIL ELLER HVAD?

DU KAN HVAD DU VIL ELLER HVAD? DU KAN HVAD DU VIL ELLER HVAD? ET INTERAKTIVT TEATER HVOR DU ER MED TIL AT STYRE HANDLINGEN! Forberedelsesmateriale til lærere og erhvervsskoleelever på Handelsskoler Denne forestilling er et samarbejde

Læs mere

Afstemning #DCHår CH smød år e2015

Afstemning #DCHår CH smød år e2015 Afstemning Så længe afstemningen er åben, kan du skifte mening. blinker ved afstemning bruges ikke Hvem er vi? Vælg køn 58,4% 1) Mand 2) Kvinde 41,6% Mand 1 2 Kvinde Hvem er vi? Hvor kommer du fra i landet?

Læs mere

3. Vinkling af nyheder

3. Vinkling af nyheder 3. Vinkling af nyheder Forleden aften så jeg i nyhederne, hvordan IS hærger rundt omkring i verden. Jeg så hvordan antallet af ekstremistiske islamister stiger i fx London og hvordan de prædiker om sharia,

Læs mere

Donation fra levende donorer. Hvad er problemet etisk set?

Donation fra levende donorer. Hvad er problemet etisk set? Donation fra levende donorer Hvad er problemet etisk set? 2 Disclaimer 3 Hvorfor anonym donation? Levende donation mellem venner og familie er allerede en praksis Enhver kan skabe en relation, hvis man

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

TEENAGERE. deres private og offentlige liv på sociale medier Online-survey februar 2013

TEENAGERE. deres private og offentlige liv på sociale medier Online-survey februar 2013 TEENAGERE deres private og offentlige liv på sociale medier Online-survey februar 2013 De sociale medier medfører store forandringer i vores sociale liv - og dermed også vores fællesskab, kultur og omgangsformer.

Læs mere

Du dømmer, du ser ned på og du spreder rygter, Husker du den om en lille fjer der blev til fem høns.

Du dømmer, du ser ned på og du spreder rygter, Husker du den om en lille fjer der blev til fem høns. Kapitel 1, Sådan ødelægger man et menneske: 9 Du dømmer, du ser ned på og du spreder rygter, Husker du den om en lille fjer der blev til fem høns. Lyt først til rygterne. Tilsæt lidt fantasi og en portion

Læs mere

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek Etisk Regnskab for Silkeborg Bibliotek Tillæg: Børnenes udsagn i grafisk fremstilling Ved en beklagelig fejl er dette materiale faldet ud af hovedudgaven af det etiske regnskab. Tillægget kan som det øvrige

Læs mere

Den hemmelige identitet

Den hemmelige identitet 1 Den hemmelige identitet Materellel Tid Alder A6 2x40 min 10-12 Nøgleord: Mobning, normer, skolemiljø, LGBT Indhold En øvelse, der undersøger identitet og identitetsudtryk, og hvordan det er ikke at være

Læs mere

Prædiken søndag d. 6. november Metodistkirken i Odense. Thomas Risager, D.Min. Tekster: Luk 6, & Åb 21,3-5.

Prædiken søndag d. 6. november Metodistkirken i Odense. Thomas Risager, D.Min. Tekster: Luk 6, & Åb 21,3-5. 1 af 6 Prædiken søndag d. 6. november 2016. Metodistkirken i Odense. Thomas Risager, D.Min. Tekster: Luk 6, 20-31 & Åb 21,3-5. Alle Helgen Salige er I som græder, Salige er I som er fattige, Salige er

Læs mere

Tema 1: Hvad skal sundhedsvæsenet tilbyde?

Tema 1: Hvad skal sundhedsvæsenet tilbyde? Indledende afstemninger: Hvem er vi i salen? A. Hvad er dit køn 1. Kvinde 2. Mand 3. Kan / vil ikke svare B. Hvad er din alder 1. 6. Kan / vil ikke svare Tema 1:

Læs mere

Undersøg job ARBEJDSKORT 1. Job i dagligdagen. Opgaven. Sådan kommer du i gang. Resultat. Tid

Undersøg job ARBEJDSKORT 1. Job i dagligdagen. Opgaven. Sådan kommer du i gang. Resultat. Tid ARBEJDSKORT 1 Undersøg job Job i dagligdagen Hver dag møder du, overalt hvor du kommer, mennesker på job. Hos bageren, i indkøbscentret, i sportshallen, i biografen, på gaden. På skolen er der dine lærere,

Læs mere

2. interview. Bilag 2. Interview med Bente, ca. 50, pædagog. Så kunstværket Helena på Trapholt ved udstillingen i 2000.

2. interview. Bilag 2. Interview med Bente, ca. 50, pædagog. Så kunstværket Helena på Trapholt ved udstillingen i 2000. 2. interview Interview med Bente, ca. 50, pædagog. Så kunstværket Helena på Trapholt ved udstillingen i 2000. Briefing: Der er ikke nogen forkerte svar. Er du kunstinteresseret? Ja, meget. Jeg arbejder

Læs mere

DIALOG # 4 FORÆLDRENE TALER NEGATIVT OM EN ELEV SKAL MAN GRIBE IND?

DIALOG # 4 FORÆLDRENE TALER NEGATIVT OM EN ELEV SKAL MAN GRIBE IND? DIALOG # 4 FORÆLDRENE TALER NEGATIVT OM EN ELEV SKAL MAN GRIBE IND? OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab vil forholde jer til en potentielt

Læs mere

Motivation og unges lyst til læring

Motivation og unges lyst til læring Motivation og unges lyst til læring Noemi Katznelson, Center for Ungdomsforskning. AAU Et fokus på motivation Selvom meget går godt i uddannelsessyste met, og mange unge er glade for at gå i skole, giver

Læs mere

Selvevaluering 2009 10

Selvevaluering 2009 10 Selvevaluering 2009 10 Selvevalueringen er foretaget i 2 klasser i foråret 2010. Lever skolen generelt op til værdigrundlaget? I høj grad 52.6% I nogen grad 47.4% I ringe grad 0% Bliver du under dit ophold

Læs mere

Nr. 3 September 2013 25. årgang

Nr. 3 September 2013 25. årgang KØBENHAVNS KOMMUNEKREDS Nr. 3 September 2013 25. årgang I dette nummer bl.a.: Portræt af en frivillig samtale med Sven Aage Knudsen Formidling af følelser uden ord Videnskabelig skabt legeplads til børn

Læs mere

TÆNK FOR 2 FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL

TÆNK FOR 2 FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL TÆNK FOR 2 FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL MINDRE DRUK. MERE FEST En stor oplevelse venter forude Det er en stor oplevelse for din teenager at tage på festival. Det er musik og fest i flere dage

Læs mere

Hvordan udfordres vi som fagpersoner når samarbejdet omhandler både liv og død?

Hvordan udfordres vi som fagpersoner når samarbejdet omhandler både liv og død? Hvordan udfordres vi som fagpersoner når samarbejdet omhandler både liv og død? Hospitalspræst Christian Juul Busch, Rigshospitalet. christian.busch@rh.regionh.dk ALS-teamseminar 2015 Musholm den 4. oktober

Læs mere

Forslag til revision af De Sygeplejeetiske Retningslinjer. Udarbejdet af Sygeplejeetisk Råd 2013

Forslag til revision af De Sygeplejeetiske Retningslinjer. Udarbejdet af Sygeplejeetisk Råd 2013 Forslag til revision af De Sygeplejeetiske Retningslinjer Udarbejdet af Sygeplejeetisk Råd 2013 INDHOLD Baggrund... 4 Grundlag... 4 Formål... 5 Sygeplejeetiske grundværdier... 6 Grundlæggende Sygeplejeetiske

Læs mere

Dialogkort vedrørende forebyggelse, opsporing og håndtering af vold og seksuelle overgreb mod børn med handicap

Dialogkort vedrørende forebyggelse, opsporing og håndtering af vold og seksuelle overgreb mod børn med handicap 1 Seksuelle overgreb Dialogkort vedrørende forebyggelse, opsporing og håndtering af vold og seksuelle overgreb mod børn med handicap Brug kortene til at skabe dialog i medarbejdergruppen Du bliver ringet

Læs mere

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen . Indledning. Baggrund for undersøgelsen TNS Gallup har for UNICEF Danmark og Institut for Menneskerettigheder gennemført

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Kasperskolens mobbepolitik og strategi.

Kasperskolens mobbepolitik og strategi. Kasperskolens mobbepolitik og strategi. Hvornår mobbes der? Der mobbes, når en elev udsættes for gentagen negativ eller ondsindet adfærd fra et eller flere individer og har vanskeligt ved at forsvare sig

Læs mere

SK B H LE O LEV L SER FAKTA OM TEENAGERE OG ALKOHOL

SK B H LE O LEV L SER FAKTA OM TEENAGERE OG ALKOHOL SK B H LE O LEV L SER FAKTA OM TEENAGERE OG ALKOHOL EN STOR OPLEVELSE VENTER FORUDE Det er en stor oplevelse for din teenager at tage på festival. Det er musik og fest i flere dage sammen med de bedste

Læs mere

Hvem? Mig! Livsvigtigt Hvilken af de følgende ting ville du have sværest ved at undvære?

Hvem? Mig! Livsvigtigt Hvilken af de følgende ting ville du have sværest ved at undvære? Hvem? Mig! Hvilket dyr ville du vælge til at symbolisere dig selv og hvorfor?......... Hvis du er dreng hvad synes du ville være sværest ved at være pige? Hvis du er pige hvad synes du ville være sværest

Læs mere

Bilag 2 - Observation af fokusgruppe på Gallup 04.11.2014

Bilag 2 - Observation af fokusgruppe på Gallup 04.11.2014 Bilag 2 - Observation af fokusgruppe på Gallup 04.11.2014 M = Moderator Gruppemedlemmerne er nævnt som respondenter. Vores egne kommentarer, til det vi observerer, er markeret med parenteser. Moderator

Læs mere

DET BARE MAD - EN VEJ TIL STØRRE FRIHED OG INDRE MADRO MINI-WORKBOOK 2016 SOFIA MANNING & MAJA DAUSGAARD

DET BARE MAD - EN VEJ TIL STØRRE FRIHED OG INDRE MADRO MINI-WORKBOOK 2016 SOFIA MANNING & MAJA DAUSGAARD DET BARE MAD - EN VEJ TIL STØRRE FRIHED OG INDRE MADRO MINI-WORKBOOK KÆRE SKØNNE DU! Tak for din interesse til mig og kurset 'Det bare mad' vejen til større frihed og indre madro. En ting er at læse Sofias,

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Læs mere på www.sst.dk/60minutter FAKTA - BØRN OG BEVÆGELSE

Læs mere på www.sst.dk/60minutter FAKTA - BØRN OG BEVÆGELSE Læs mere på www.sst.dk/60minutter FAKTA - BØRN OG BEVÆGELSE Sundhedsstyrelsen, 2005, oplag 100.000. Design La Familia. Foto: Anne Li Engström, Mikael Rieck. Flere eksemplarer kan bestilles, så længe lager

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Det betyder at du skal formidle den viden som du er kommet i besiddelse

Læs mere

Formand for CO-industri og forbundsformand for Dansk Metal Claus Jensen Tale ved præsentationen af tænketanken EUROPA Mandag den 2.

Formand for CO-industri og forbundsformand for Dansk Metal Claus Jensen Tale ved præsentationen af tænketanken EUROPA Mandag den 2. 1 Formand for CO-industri og forbundsformand for Dansk Metal Claus Jensen Tale ved præsentationen af tænketanken EUROPA Mandag den 2. december 2013 Godmorgen, og også et velkommen til dette møde fra mig.

Læs mere

DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES

DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES FORTÆLLINGER KONFERENCE SCANDIC ODENSE 29.01.2015 KURSER & KONFERENCER KURSEROGKONFERENCER.DK DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES FORTÆLLINGER Ungdomslivet

Læs mere

6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år. Læringsmål og indikatorer. Personalets arbejdshæfte - Børn.på.vej.mod.skole.

6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år. Læringsmål og indikatorer. Personalets arbejdshæfte - Børn.på.vej.mod.skole. Personalets arbejdshæfte - Børn.på.vej.mod.skole. Århus Kommune Børn og Unge Læringsmål og indikatorer 6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år 1. Sociale kompetencer Barnet øver sig i sociale kompetencer,

Læs mere

Nordvangskolens. Mobbepolitik. Skoleåret 06/07

Nordvangskolens. Mobbepolitik. Skoleåret 06/07 Nordvangskolens Mobbepolitik Skoleåret 06/07 Skolebestyrelsen Det er Nordvangskolens politik og målsætning, at ingen på skolen må udsættes for mobning, og at alt tilløb til krænkelse aktivt bekæmpes. Vi

Læs mere

Et afgørende valg året 2007

Et afgørende valg året 2007 Et afgørende valg året 2007 Det er gået fint. Du havde otte flotte æg. Vi har befrugtet dem med din mands sæd, og de har alle delt sig. Tre af dem har delt sig i fire. Du kan få sat to af de æg op i dag.

Læs mere

Indeni mig... og i de andre

Indeni mig... og i de andre KAREN GLISTRUP er forfatter, socialrådgiver, familie, par- og psyko t erapeut MPF. PIA OLSEN er freelance illustrator og tegner til bøger, web, magasiner, apps og reklame. Når børn får mulighed for at

Læs mere

Information om inderlårsplastik

Information om inderlårsplastik Information om inderlårsplastik Hvem? Den hyppigste årsag til løs hud på inderlårene er et stort vægttab. Problemet med løs hud på inderlårene ses hyppigst hos kvinder, der normalt har større fedtfylde

Læs mere

Guide om ligestilling og ansættelse. Praktiske råd om hvad du kan gøre

Guide om ligestilling og ansættelse. Praktiske råd om hvad du kan gøre Guide om ligestilling og ansættelse Praktiske råd om hvad du kan gøre Drejebog til brug for rekruttering og ansættelsesinterview Kære ansætter! Din arbejdsplads står overfor at skulle ansætte en ny medarbejder.

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 76 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 58% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Alt ok De

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

Billeder. psykiatri. på fremtidens. Verdens Mentale Sundhedsdag 10.10.2013. Rønnebæksholm

Billeder. psykiatri. på fremtidens. Verdens Mentale Sundhedsdag 10.10.2013. Rønnebæksholm Billeder på fremtidens psykiatri Verdens Mentale Sundhedsdag 10.10.2013 Rønnebæksholm Du står med et kunstkatalog i hånden! Kataloget er udgivet i forbindelse med kunstudstillingen på Verdens Mentale Sundhedsdag

Læs mere

Genetisk rådgivning for arvelig bryst- og æggestokkræft,hboc

Genetisk rådgivning for arvelig bryst- og æggestokkræft,hboc Patientinformation Genetisk rådgivning for arvelig bryst- og æggestokkræft,hboc Klinisk Genetisk Afdeling (KGA) Introduktion: Denne informationspjece omhandler genetisk udredning og rådgivning samt testning

Læs mere

Til underviseren. Formålet med Sex er Guds idé

Til underviseren. Formålet med Sex er Guds idé Formålet med Sex er Guds idé Sex er Guds idé er blevet til for at imødekomme ønsket om et grundigt og nutidigt redskab til lærere, forkyndere, klubledere og ungdomskonsulenter, der skal vejlede kristne

Læs mere

Inde eller ude? Om etik og psykisk sygdom

Inde eller ude? Om etik og psykisk sygdom Inde eller ude? Om etik og psykisk sygdom Indhold 3 Om Etisk Forum for Unge 2013 6 Kapitel 1 Etik og psykisk sygdom 11 Kapitel 2 Unge fortæller 17 Kapitel 3 Mødet med sundhedsvæsenet 22 Kapitel 4 Etik

Læs mere

Passion For Unge! Første kapitel!

Passion For Unge! Første kapitel! Passion For Unge Første kapitel Kasper Schram & Tobias Rank www.passionforunge.dk - passionforunge@gmail.com Hej og tak fordi at du tog imod første kapitel af vores bog, vi ville blive meget glade hvis

Læs mere

Patientinformation vedrørende Brystforstørrende operation

Patientinformation vedrørende Brystforstørrende operation Patientinformation vedrørende Brystforstørrende operation Velkommen til Kysthospitalet Du har henvendt dig til Kysthospitalet med henblik på en brystforstørrende operation. Med denne pjece vil vi gerne

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, München, 29. september 1950

Foredrag af Bruno Gröning, München, 29. september 1950 Henvisning: Dette er en afskrift af det stenografisk optagne foredrag af Bruno Gröning, som han har holdt den 29. september 1950 hos heilpraktiker Eugen Enderlin i München. Foredrag af Bruno Gröning, München,

Læs mere

Kristen eller hvad? Linea

Kristen eller hvad? Linea Forord Du er ret heldig Du sidder lige nu med en andagtsbog, der er den første af sin slags i Danmark. En andagtsbog som denne er ikke set før. Den udfordrer måden, vi tænker andagter på, og rykker grænserne

Læs mere

22.s.e.trin.B Matt 18,1-14 Salmer: Hvem er den største i himmeriget? Sådan spørger disciplene Jesus. Man undrer sig.

22.s.e.trin.B Matt 18,1-14 Salmer: Hvem er den største i himmeriget? Sådan spørger disciplene Jesus. Man undrer sig. 22.s.e.trin.B. 2016 Matt 18,1-14 Salmer: 750-289-593 52-423-31 Hvem er den største i himmeriget? Sådan spørger disciplene Jesus. Man undrer sig. Havde de ikke forstået noget som helst. Men det er jo såre

Læs mere

Bestyrelsesmøde 18. september 2006

Bestyrelsesmøde 18. september 2006 Bestyrelsesmøde 18. september 2006 Bestyrelsesmøde i Dansk Klatreforbund Mandag den 18. september 2006 kl. 17 på Dansk Klatreforbunds kontor. Tilstede: Peter Harremoës Niels Staun Mads Winsløv Kristensen

Læs mere

Forældre Undervisning

Forældre Undervisning Forældre Undervisning På en skole nær dig Bliv bedre til at hjælpe dit barn med lektierne Efterår 2010 Bliv bedre til at hjælpe dit barn med lektierne Hvorfor Forældreundervisning? Oplever du også at det

Læs mere

De Sygeplejeetiske Retningslinjer Vedtaget på Dansk Sygeplejeråds kongres 20. maj 2014

De Sygeplejeetiske Retningslinjer Vedtaget på Dansk Sygeplejeråds kongres 20. maj 2014 De Sygeplejeetiske Retningslinjer Vedtaget på Dansk Sygeplejeråds kongres 20. maj 2014 INDHOLD Baggrund... 3 Grundlag... 3 Formål... 4 Sygeplejeetiske grundværdier... 5 Grundlæggende sygeplejeetiske principper...

Læs mere

12. søndag efter Trinitatis

12. søndag efter Trinitatis 12. søndag efter Trinitatis Salmevalg 743: Nu rinder solen op af østerlide 417: Herre Jesus, vi er her 414: Den Mægtige finder vi ikke 160: Jeg tror det, min genløser 418: Herre Jesus, kom at røre Dette

Læs mere

Information om armplastik

Information om armplastik Information om armplastik Med alderen mister huden sin elasticitet. Yderligere vil vægttab og tab af muskelfylde med alderen bidrage yderligere til slaphed af huden, specielt på overarmene. Meget stort

Læs mere