Høringsspørgsmål og -svar til støjhandlingsplanen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høringsspørgsmål og -svar til støjhandlingsplanen 2008-2013"

Transkript

1 Høringsspørgsmål og -svar til støjhandlingsplanen DELTA - Venlighedsvej Hørsholm - Tlf Fax CVR nr

2 Bilag 1 Ballerup Kommune Forslag til Støjhandlingsplan Oversigt over indkomne høringssvar Sag rev Dokument nr. Afsender Bemærkninger Miljø &Teknik s vurdering af de indkomne høringssvar Konsekvens i forhold til udkast til Støjhandlingsplan lb. nr. 1 Kjel Pedersen Vieholmen 1. B 2740 Skovlunde Høringsvaret drejer sig primært om Skovlunde Byvej Væsentligste årsag til trafikstøjen er hastigheden. Der er stor forskel på om hastigheden er 60 eller 70 km/t. Forslag til løsning: Hastighedsbegrænsning til 60 km/t Stærekasser Kommunen vil i planperioden på relevante vejstrækninger (som ikke fremgår af idekataloget), undersøge muligheder for støjdæmpning ved hastighedsnedsættelse og omlægning af trafikken. Udførelse af de konkrete forslag vil nødvendiggøre en omfattende koordinering med bla. Politiet, Herlev Kommune og Staten. Høringssvaret giver p.t. ikke anledning til ændring af støjhandlingsplanen foranstaltninger. Gør Skovlunde Byvej enkeltsporet. I idekataloget er der undersøgt effekten af støjdæmpning ved ny støjreducerende asfalt jf. tabel 3. Side 2 af 20

3 lb. nr. 2 Anette & Henning Broman Toftebjerghaven 8 Høringssvar drejer sig primært om Vestbuen Støjen rammer også Grantoftebebyggelsen. Alle haverne ligger ud til Vestbuen. Eneste støjafskærmning er løvfældende træer. Foreslår at en servitut om uændret beplantning i et bælte langs vejen revideres, så det bliver muligt for bebyggelsen at opsætte en støjskærm selv. Tabel 3 i idekataloget er der undersøgt den støjreducerende effekt af etablering af en støjskærm og støjreducerende asfalt. Undersøgelsen viser at etablering af en støjskærm på østsiden mod boligerne giver størst effekt og at denne løsning er dyrest. På grundlag af et konkret projekt om etablering af støjskærm vil kommunen tage stilling til om hvorvidt og på hvilke vilkår kommunen kan meddele dispensation fra eventuelle servitutter, som hindrer etablering af en støjskærm. Høringssvaret giver ikke anledning til ændring af støjhandlingsplan-en foranstaltninger. En mulighed for etablering af en støjskærm kan være at boligejere i området indgår støjpartnerskab med kommunen om etablering af en skærm. Det bemærkes at kommunen pt. Ikke har bestemt, hvilke regler der skal være gældende ved indgåelse af partnerskab. Side 3 af 20

4 lb. nr. 4 Ester og Jan Coln Pæremosevej 17 Egebjerg Høringssvar drejer sig primært om Ring 4 nord for Klausdalsbrovej Støjen er vokset gennem årene på grund af øget trafik men også den grove belægning Der er ingen støjskærm langs Ring 4 på denne strækning Anmoder om at høringssvaret hurtigt videresendes til Vejdirektoratet, som har oplyst, at de allerede i år vil undersøge støjforholdene langs den pågældende strækning. Kommunen har videresendt høringsvaret til Vejdirektoratet. I den forbindelse har kommunen anbefalet, at der snarest udføres støjreducerende tiltag langs Ring 4. Vejdirektoratet har følgende kommentar: Der er pt. ikke planer om udskiftning af asfaltbelægningen på strækningen. Ring 4 forløber i bynært område, og der findes støjbelastede boliger (over 58 db) langs strækningen. På den baggrund vil Vejdirektoratet anvende en mindre støjende asfaltbelægning, i forbindelse med den fremtidige vejvedligeholdelse af strækningen. Det må forventes, at der går 3-4 år inden der kommer ny belægning på strækningen. Høringssvaret giver ikke anledning til ændring af støjhandlingsplanen foranstaltninger. Idet strækningen mellem Klausdalsbrovej og kommunegrænsen har et støjniveau under 68 db, har Vejdirektoratet umiddelbart ingen planer om etablering af støjskærme. Side 4 af 20

5 lb. Nr. 5 Herlev Kommune Ingen bemærkninger. Høringssvaret giver ikke anledning til ændring af støjhandlingsplanen foranstaltninger lb. nr. 6 Frank Nielsen Moselodden Ballerup Høringssvar drejer sig primært om Skovvej meget kraftig trafikvækst støjgener fra busstoppested, høj hastighed og tæt og tung trafik For hvert år vil kommunen udvælge strækninger som skal støjreduceres. Udvælgelsen vil ske efter principperne beskrevet i udkast til støjhandlingsplanen. Høringssvaret giver ikke anledning til ændring af støjhandlingsplanen foranstaltninger huset er begyndt at slå revner ser frem til at Kommunen løser dette problem med støjhandlingsplanen. Tabel 3 i Idekataloget viser effekten af etablering af støjreducerende asfalt på Skovvej. Etablering af støjskærm mod bebyggelsen i Moselodden vil sandsynligvis give en bedre støjdæmpning. En støjskærm mod Moselodden vil være relevant, idet der ikke forekommer udkørsler til Skovvej fra området. En mu- Side 5 af 20

6 lighed for etablering af en sådan støjskærm kan være at boligområdet indgår støjpartnerskab med kommunen om etablering af en skærm. Det bemærkes at kommunen pt. Ikke har bestemt hvilke regler der skal være gældende ved indgåelse af partnerskab lb. nr. 7 Ingrid og Finn Madsen Snogholmvej Ballerup Høringssvar drejer sig primært om Ring 4 nord for Klausdalsbrovej Støjen er vokset gennem årene pga. øget trafik men også den grove belægning En øget belægningshøjde har øget støjen Kommunen har videresendt høringsvaret til Vejdirektoratet. I den forbindelse har kommunen anbefalet, at der snarest udføres støjreducerende tiltag langs Ring 4. Høringssvaret giver ikke anledning til ændring af støjhandlingsplanen foranstaltninger Lyskryds ved Netto har øget støjen Fartbegrænsning på 70 km/t har ingen virkning, fordi vejen indbyder til højere fart Vejdirektoratet har følgende kommentar: (se høringssvar på lb. nr. 4) Afslag på grund af, at der ikke var ret mange, som blev generet, er urimeligt, Side 6 af 20

7 fordi det er lige generende, uanset om man er mange eller få Det havde været billigere at lave støjskærm på denne strækning sammen med støjskærmen langs digterparken. Side 7 af 20

8 lb. nr. 8 Lilian og Knud Nutzhorn Pæremosevej 15 Høringssvar drejer sig primært om Ring 4 nord for Klausdalsbrovej Støjen er vokset gennem årene p.g.af øget trafik, navnlig tung trafik Belægningen er næppe en normal belægning Kommunen har videresendt høringsvaret til Vejdirektoratet. I den forbindelse har kommunen anbefalet, at der snarest udføres støjreducerende tiltag langs Ring 4. Høringssvaret giver ikke anledning til ændring af støjhandlingsplanen foranstaltninger Målinger ville vise højere trafikstøj end beregningerne Vejdirektoratet har følgende kommentar: (se høringssvar på lb. nr. 4) Anmoder om at høringssvaret videresendes til Vejdirektoratet, med anbefaling om at, at støjniveauet måles, eller at arbejdet med opsætning af støjskærme fortsættes. Side 8 af 20

9 lb. nr. 9 Kærkrogens Vejlaug v. Henrik Tolmark Kærkrogen Skovlunde Høringssvar drejer sig primært om Ballerup Boulevard mellem Harrestrupvej og Ejbyvej Støjdæmpende asfalt vil hjælpe på støjen, men det er ikke tilstrækkeligt. Støjskærm på de manglende 170 m bør opprioriteres. Støjen fra skærmen på nordsiden reflekteres til den sydlige side af vejen Stopsignalet Harrestrupvej/ Ballerup Boulevard giver øget støj, og det er ikke med i beregningerne Hastighedsbegrænsningerne bliver ikke overholdt Hvis der er ledningsanlæg i jorden, som er til hinder for den normale placering af en støjskærm, kan en skærm placeres tættere på skel. Tabel 3 i Idekataloget viser effekten af etablering af støjreducerende asfalt på Ballerup Boulevard. På pågældende strækning vil støjreducerende asfalt give en stor effekt pr. investeret krone. Etablering af støjskærm mod bebyggelsen i Kærkrogen vil også være relevant, men være en dyr løsning. En mulighed for etablering af en sådan støjskærm kan være, at boligområdet indgår støjpartnerskab med kommunen om etablering af en skærm. Det bemærkes at kommunen pt. ikke har bestemt hvilke regler der skal være gældende ved indgåelse af partnerskab. Der er ikke ledningsanlæg i jorden som vil kunne hindre etablering af en støjskærm. Høringssvaret giver p.t. ikke anledning til ændring af støjhandlingsplanen foranstaltninger Side 9 af 20

10 lb. nr. 10 Måløv Bylaug v. Steen Andersen Kratvej Måløv Arkitektonisk er det ikke hensigtsmæssigt med støjskærme. Støjvolde og beplantning bør vælges, hvor det er muligt. Andre støjkilder end trafikken spiller også en rolle, f.eks. affaldsafhentning: det bør ikke forekomme før kl. 8 om morgenen. Det vil også afhjælpe andre forhold i morgenmyldretiden Forbud mod natparkering af biler tungere end 3500 kg i boligområderne bør ændres til 3000 kg. Selv om støjskærme og -volde ikke altid er arkitektonisk vellykkede, er de uden tvivl bedre løsninger ved lave bebyggelser end beplantning Kommunen entrerer kun med renovationsfirmaer, som overholder kommunens krav om, at affaldsafhentninger først må forekomme efter kl. 6.00, dvs. før myldretrafikken Efter 2012, hvor kontrakten med renovationsfirmaet udløber, kan kommunen undersøge, hvorvidt dette tidspunkt kan og bør ændres. Høringssvaret giver p.t. ikke anledning til ændring af støjhandlingsplanen foranstaltninger Side 10 af 20

11 lb. nr. 11 Jette Westh Pæremosevej 19 Høringssvar drejer sig primært om Ring 4 nord for Klausdalsbrovej Støjen er stærkere, end handleplanen viser, fordi trafiktallene er 4 år gamle Belægningen er meget støjende Hastigheden er meget højere end 70 km/t SBT for Egebjergområdet ønskes oplyst Omkostningerne til at dæmpe støjen for de 3 områder langs R4 ønskes oplyst Kommunen har videresendt høringsvaret til Vejdirektoratet. I den forbindelse har kommunen anbefalet, at der snarest udføres støjreducerende tiltag langs Ring 4. Vejdirektoratet har følgende kommentar: (se høringssvar på lb. nr. 4) (Kommunen har pt. ikke taget stilling til hvorvidt den vil supplere Statens eventuelle støjtiltag i Egebjergområdet.) Høringssvaret giver p.t. ikke anledning til ændring af støjhandlingsplanen foranstaltninger. Området burde komme med på den kommunale prioriteringsliste, såfremt Vejdirektoratet ikke gør noget. Borgerne her er jo også borgere i kommunen. Borgermødet gav indtryk af, at kommunen evt. ville supplere statens tiltag langs statsvejene. Er det også tilfældet for Egebjerg-området? Side 11 af 20

12 lb. nr. 12 Johanna og Erik Hansen Pæremosevej 13 Larmen fra R4 er vokset betydelig og er efterhånden uudholdelig. Kommunen har videresendt høringsvaret til Vejdirektoratet. I den forbindelse har kommunen anbefalet, at der snarest udføres støjreducerende tiltag langs Ring 4. Høringssvaret giver ikke anledning til ændring af støjhandlingsplanen foranstaltninger. Vejdirektoratet har følgende kommentar: (se høringssvar lb. nr. 4) lb. nr. 13 Kirsten og Thomas Seeberg Pæremosevej 9 Høringssvar drejer sig primært om Ring 4 nord for Klausdalsbrovej Støjen er vokset gennem årene Der skete et opadgående støjspring, da der kom ny belægning på i slutningen af 80 erne Ejendommens værdi er faldet Kommunen har videresendt høringsvaret til Vejdirektoratet. I den forbindelse har kommunen anbefalet, at der snarest udføres støjreducerende tiltag langs Ring 4. Vejdirektoratet har følgende kommentar: (se høringssvar lb. nr. 4) Høringssvaret giver ikke anledning til ændring af støjhandlingsplanen foranstaltninger. Det anbefales, at kommunen indgår en partnerskabsaftale med Vejdirektoratet. (Kommunen har pt. ikke taget stilling til hvorvidt den vil supplere Statens eventuelle støjtiltag). Side 12 af 20

13 lb. nr. 14 Grundejerforeningen Syd ved Thomas Seeberg, Pæremosevej 9 Høringssvar drejer sig primært om Ring 4 nord for Klausdalsbrovej Høringssvaret er fra grundejerforeningens formand og bilagt en række debatindlæg på grundejerforeningens blog vedr. vejstøjen. Formanden sammenfatter debatindlæggene således: o De støjplagede er endda særdeles støjplagede. Mange har opgivet at sidde i haven i myldretiden. o Støjen rækker længere ind i kvarteret en støjkortene viser. Se fx indlæg fra Torsagervej 2 og fra Snogholmvej 6 (3. husrække fra Ring IV). Kommunen har videresendt høringsvaret til Vejdirektoratet. I den forbindelse har kommunen anbefalet, at der snarest udføres støjreducerende tiltag langs Ring 4. Vejdirektoratet har følgende kommentar: (se høringssvar svar lb. nr. 4). (Kommunen har pt. ikke taget stilling til hvorvidt den vil supplere Statens eventuelle støjtiltag.) Høringssvaret giver ikke anledning til ændring af støjhandlingsplanen foranstaltninger. o Støjen er blevet værre og værre gennem årene, og det teoretisk baserede støjkort er overhovedet ikke dækkende for problemets omfang og udbredelse. Side 13 af 20

14 o Støjen medfører, at ejendommene er vanskelige at sælge og må sælges med et væsentligt afslag i prisen. Det påpeges, at dette er det eneste kvarter langs en hovedfærdselsåre uden en støjskærm Støjen er vokset gennem årene på grund af øget trafik, høj fart og en støjende belægning, som tillige er meget slidt. Anmoder om at høringssvaret videresendes til Vejdirektoratet, med anbefaling af, at støjmålingerne revideres, at der opsættes en støjskærm og udlægges støjdæmpende belægning Det anbefales, at kommunen tilbyder at indgå i et partnerskab med Vejdirektoratet for at dække en del af udgiften. Side 14 af 20

15 lb.nr. 18. Jan N. Henriksen, Tina Vesthede Pæremosevej 23. Høringssvar drejer sig om Ring 4 nord for Klausdalsbrovej. Amtet og Vejdirektoratet har lovet en udskiftning i 2008 af den særdeles larmende asfalt på Ring 4. Kommunen har videresendt høringsvaret til Vejdirektoratet. I den forbindelse har kommunen anbefalet, at der snarest udføres støjreducerende tiltag langs Ring 4. Høringssvaret giver ikke anledning til ændring af støjhandlingsplanen foranstaltninger. Vejdirektoratet har følgende kommentar: (se høringssvar svar lb. nr. 4). Side 15 af 20

16 lb. nr. 30 Borgermøde Lillian Olsen, Skovlunde lokalråd og Henrik Poulsen, Spørgsmål: Borgerne i Skovlunde mangler ca. 170 m støjskærm mellem Harrestrupvej og Torvevej ved Lilletoften. Amtet nåede ikke længere med støjskærmen, og siden er støjen blevet værre. Glasset på den modsatte side kaster støjen over på den side, hvor der mangler støjskærm. Kan vi få støjreducerende asfalt eller værn? Svar: Vi vil se nærmere på de strækninger, hvor der er grund til særlige vurderinger om specielle forhold lb. nr. 30 Borgermøde Karsten Jacobsen, Boligområdet omkring Falckstationen: Spørgsmål: Tomskrydset er ikke støjisoleret tilstrækkeligt. Kommunen skal bearbejde staten til at støjsikre hele krydset. Støjen breder sig over hele det gamle Ballerup. Støjskærmen fra syd slutter ved Falck-stationen. Støjen fra krydset udbredes bl.a. via Gl. Rådhusvej. Der er målt 90 db i en have. Der mangler støjskærm fra Falck stationen til krydset. Kommentar fra Helle Tiedemann, formand for TMU: Det er jo typisk et område, hvor der ikke er særlig mange, som er berørt. Derfor vil partnerskab måske være aktuelt her. Side 16 af 20

17 lb. nr. 30 Borgermøde Helmer Sørensen, Kærkrogen Ballerup Boulevard, Harrestrupvej Spørgsmål: Der er kommet mere støj på Boulevarden. Der bliver kørt hurtigere. Derfor er der et stort behov for fartdæmpning, støjdæmpende asfalt og stærekasser. Politiet bør sætte fartkontrol op. Og der er meget stor forskel på støjen, på støjdæmpende asfalt og alm. asfalt. Svar: Stærekasser må vi ikke opsætte og vi kan ikke alene bestemme fartgrænser, politiet skal godkende dem, da de administrerer Færdselsloven. I sin tid fik amtet nedsat hastighedsgrænsen fra 80 til 70 km/t. Men denne foranstaltning blev ikke evalueret. Politiet accepterer normalt ikke reduktion af hastighedsgrænser alene ved udskiftning af hastighedstavler, der skal også suppleres med geometriske ændringer af vejen, så der er overensstemmelse mellem vejens udtryk og hastighedsgrænsen. Efterfølgende bemærkning til svar: Kommunen vil på relevante vejstrækninger (som ikke fremgår af idekataloget), undersøge muligheder for støjdæmpning ved hastighedsnedsættelse og omlægning af trafikken.. Side 17 af 20

18 lb. nr. 30 Borgermøde Egebjerglund Syd: Spørgsmål: På R4 fra kommunegrænsen mod syd til Klausdalsbrovej er asfalten 18 år gammel og meget grovkornet. Det betyder megen rullestøj. Høringen giver anledning til at Vejdirektoratet udsætter udlægning af ny asfalt. Der skulle have været ny belægning i år. Når der laves støjdæmpning skal støjen ikke vandre hen til nogen, som ikke havde støj før. Der er meget fine vilkår ved AB s baner med støjskærme og ny belægning. Svar: Høringen forsinker ikke Vejdirektoratets asfaltindsats. Kortlægningen synliggør problemer lb. nr. 30 Borgermøde Jan Christensen, Digterparken Spørgsmål: Hvad med R4 fra Klausdalsbrovej mod syd. De nyere skærme langs R4 er meget bedre end de gamle, der er i vores ende. Svar: Vi noterer synspunktet, men ved ikke, om der er noget om det. Vi vil se på skærmene, hvad de er lavet af og om der er huller i dem. Vi kan tjekke dem, måske skal den vægtes anderledes. Vejstøj kan man høre mange steder i en by, men lave niveauer må man leve med. Side 18 af 20

19 lb. nr. 30 Borgermøde Henning Broman, Vestbuen Spørgsmål: Hvorfor måler I ikke støjen, således at beregningerne kan kontrolleres? Svar: Det gør man ikke, fordi der anvendes gennemsnitsværdier. Det er rigtigt, at spidsværdier, f.eks. kl. 16 om eftermiddagen, sagtens kan være meget højere end de beregnede værdier. Og spidsværdierne er ikke med i beregningen. Ikke alle mennesker føler sig lige meget generet af støj. Erfaringer som bygger på målinger, indgår i beregningsmodellen lb. nr. 30 Borgermøde Spørgsmål: Nyt lyskryds ved Sortemosevej/ R4 Hvorfor er støjskærmen stoppet lidt før krydset? Svar: Det er ikke kommunens område. Vi sender spørgsmålet videre til Vejdirektoratet. Strækningen er prioriteret af Vejdirektoratet lb. nr. 30 Borgermøde Spørgsmål: Gl. Rådhusvej har høje hastigheder og støjende asfalt. Den bør være en stillevej. Så vil både støj og trafiksikkerhed være på plads. Svar: Gl. Rådhusvej er ikke registreret som et problem, hverken i relation til trafiksikkerhed eller støj. Side 19 af 20

20 lb. nr. 30 Borgermøde Ingrid Madsen, Snogholmvej ved R4/ kommunegrænsen Spørgsmål: Støjmur vil nok ikke hjælpe. Derfor peges på støjdæmpende asfalt. Det støjniveau, som kortlægningen viser svarer ikke til det, som opleves på stedet. Svar: Det beregnede støjniveau stemmer, fordi vi bruger en metode, som bruges overalt i DK og EU. Højdeforskelle i terræn er indkalkuleret lb. nr. 30 Borgermøde Spørgsmål: Hvorfor mangler der en støjskærm på Ballerup Boulevard det sidste stykke, hvor der mangler 170 m? Svar: Vi vil se nærmere på de strækninger, hvor der er grund til særlige vurderinger om specielle forhold. Side 20 af 20

Støjhandlingsplan for Ballerup 2008-2013 Udkast til offentlig høring

Støjhandlingsplan for Ballerup 2008-2013 Udkast til offentlig høring Støjhandlingsplan for Ballerup 2008-2013 Udkast til offentlig høring Forord Ballerup Kommune har udarbejdet et udkast til en støjhandlingsplan for trafikstøjen i kommunen. Planen skal gælde i 5 år. Støjhandlingsplanen

Læs mere

Page 1 of 1. Ulla Merete Riel

Page 1 of 1. Ulla Merete Riel Page 1 of 1 Ulla Merete Riel Fra: Henrik Lynghus (LYN) [LYN@NIRAS.DK] Sendt: 20. april 2009 08:38 Til: Cc: Emne: Teknisk Postkasse Alan Willumsen; Jesper Andersen; Mads Ventzel; Ole Kyhl, Nørreskovpark;

Læs mere

Støjkortlægning efter tiltag

Støjkortlægning efter tiltag Støjkortlægning efter tiltag Støjskærme ved Birkedalshusene Støjvold øst for Hillerødmotorvejen Hastighedsreduktion Borgmester Jespersens Vej Kollekollevej (ét kørespor) Støjreducerende asfalt på Dele

Læs mere

Teknisk Notat. Ballerup Kommune, Idékatalog til støjhandlingsplan. Rekvirent: Ballerup Kommune. AV 1277/09. Revision 2 Sagsnr.: A Side 1 af 22

Teknisk Notat. Ballerup Kommune, Idékatalog til støjhandlingsplan. Rekvirent: Ballerup Kommune. AV 1277/09. Revision 2 Sagsnr.: A Side 1 af 22 Teknisk Notat Ballerup Kommune, Idékatalog til støjhandlingsplan Rekvirent: Ballerup Kommune AV 1277/09. Revision 2 Sagsnr.: A581030 Side 1 af 22 15. maj 2009 DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Venlighedsvej

Læs mere

Ballerup Kommune støjhandlingsplan 2008-2013

Ballerup Kommune støjhandlingsplan 2008-2013 Ballerup Kommune støjhandlingsplan 2008-2013 Rekvirent: Ballerup Kommune AV 1300/09. Revision 4 Sagsnr.: A581030 Side 1 af 27 12. februar 2009. Revideret 29. maj 2009 DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm

Læs mere

Kommentarer til Vejdirektoratets VVM rapport 348, Udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Isterød og Øverødvej

Kommentarer til Vejdirektoratets VVM rapport 348, Udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Isterød og Øverødvej Notat Udført af: Anne Lin Enggaard Notat 6 sider Bilag: 0 sider Uden forudgående aftale med Nordsjællands Akustik må denne rapport kun gengives i sin helhed Kommentarer til Vejdirektoratets VVM rapport

Læs mere

Støjbekæmpelse i Gladsaxe Kommune

Støjbekæmpelse i Gladsaxe Kommune Støjbekæmpelse i Gladsaxe Kommune Indlæg af Martin Kisby Willerup, Moe & Brødsgaard A/S, for Gladsaxe Kommune. E-mail: mkw@moe.dk Gladsaxe Kommune kortlagde i 2004 trafikstøjen langs alle veje i kommunen

Læs mere

file:///c:/adlib%20express/work/ t / t /f37dfe80-371c-4...

file:///c:/adlib%20express/work/ t / t /f37dfe80-371c-4... Page 1 of 1 From: Allan Jensen Sent: 11-05-2016 09:26:39 To: Morten Suhr Subject: Ringvejsstrækningen. Prioritering af indsatsen Follow Up Flag: Flag Status: Attachments: Opfølgning Red 1100014800-09-001-1-Prioritering

Læs mere

Teknisk Notat Trafikstøj på Vestegnen Udført for Vestegnssamarbejdet DELTA

Teknisk Notat Trafikstøj på Vestegnen Udført for Vestegnssamarbejdet DELTA Teknisk Notat Trafikstøj på Vestegnen Udført for Vestegnssamarbejdet TC-100046 Rev.1 Sagsnr.: T201775 Side 1 af 14 + kortbilag 1-4 17. februar 2012 DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Danmark Tlf. +45

Læs mere

NOTAT. Støjskærm langs Nordhavnsvejen ved Strandvænget. Supplerende undersøgelser. 1. Indledning. 2. Beregningsmetode. 3. Grundlag

NOTAT. Støjskærm langs Nordhavnsvejen ved Strandvænget. Supplerende undersøgelser. 1. Indledning. 2. Beregningsmetode. 3. Grundlag NOTAT Projekt Kunde Nordhavnsvejen Københavns Kommune Dato 5. november 2013 Til Jacob Ingvartsen, Nordhavnsvejen Fra Allan Jensen, Rambøll Støjskærm langs Nordhavnsvejen ved Strandvænget Dato 05-11-2013

Læs mere

Støjhandlingsplan for vejtrafik 2010

Støjhandlingsplan for vejtrafik 2010 Støjhandlingsplan for vejtrafik 2010 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 3. Beskrivelse af byområdet... 4 4. Retsligt grundlag og ansvarlige myndigheder... 4 5. Grænseværdier... 4 6. Resume af støjkortlægningen...

Læs mere

Støjforureningen på Nørrebro

Støjforureningen på Nørrebro Støjforureningen på Nørrebro Kåre Press-Kristensen Civilingeniør, Ph.D. Det Økologiske Råd Baggrund Ca. 700.000 danske boliger er belastet med vejstøj over grænseværdien (58 db). Heraf er ca. 150.000 boliger

Læs mere

REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3

REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3 Artikel til Trafik og Veje hbe/lykk/lmi/26-10-2011 REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3 Lykke Møller Iversen, Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, lykk@vd.dk Hans Bendtsen, Vejdirektoratet,

Læs mere

Høringsbemærkninger til Forslag til Støjhandlingsplan 2013-2018

Høringsbemærkninger til Forslag til Støjhandlingsplan 2013-2018 Høringsbemærkninger til Forslag til Støjhandlingsplan 2013-2018 Journalnr. : 20130410050 Dato... : 21. maj 2013 Nr. Indsigelse fra Resume af indsigelse Forvaltningens bemærkninger. Forvaltningens forslag

Læs mere

Ny vejledning fra Miljøstyrelsen: Støj fra veje Støjkortlægning og støjhandlingsplaner

Ny vejledning fra Miljøstyrelsen: Støj fra veje Støjkortlægning og støjhandlingsplaner Ny vejledning fra Miljøstyrelsen: Støj fra veje Støjkortlægning og støjhandlingsplaner Specialkonsulent Jørgen Jakobsen, Miljøstyrelsen (jojak@mst.dk) Abstract Miljøstyrelsen udsendte i juli 2007 den ny

Læs mere

MØLLERENS HUS, RØNDE - TRAFIKSTØJBEREGNINGER

MØLLERENS HUS, RØNDE - TRAFIKSTØJBEREGNINGER ON Arkitekter 29. april 2015 MØLLERENS HUS, RØNDE - TRAFIKSTØJBEREGNINGER Beregning af vejstøj PROJEKT Møllerens Hus, Rønde - Vejtrafikstøjberegninger ON Arkitekter Projekt nr. 220944 Version 1 Udarbejdet

Læs mere

STØJHANDLINGSPLAN KOLDING KOMMUNE. Juni 2009. Endeligt godkendt af Teknik- og Boligudvalget d. 16. juni 2009 :

STØJHANDLINGSPLAN KOLDING KOMMUNE. Juni 2009. Endeligt godkendt af Teknik- og Boligudvalget d. 16. juni 2009 : STØJHANDLINGSPLAN KOLDING KOMMUNE Juni 2009 Endeligt godkendt af Teknik- og Boligudvalget d. 16. juni 2009 : Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING 3 1 EN OVERSIGT OVER DE VÆSENTLIGSTE PUNKTER I STØJHANDLINGSPLANEN

Læs mere

Dette brev indeholder betragtninger vedrørende tre områder, som vi mener skal og bør behandles indenfor en rimelig horisont:

Dette brev indeholder betragtninger vedrørende tre områder, som vi mener skal og bør behandles indenfor en rimelig horisont: Værløse 8.7.2014 Til Center for drift og Teknik, Furesø kommune. Ang. Høring om kommunens støjhandlingsplan 2014. Grundejerforeningen Kollekolleparken er kendetegnet ved at være en af de mest støjbelastede

Læs mere

Ny vejledning fra Miljøstyrelsen: Støj fra veje. Støjkortlægning og støjhandlingsplaner. Jørgen Jakobsen. Miljøstyrelsen

Ny vejledning fra Miljøstyrelsen: Støj fra veje. Støjkortlægning og støjhandlingsplaner. Jørgen Jakobsen. Miljøstyrelsen Ny vejledning fra Miljøstyrelsen: Støj fra veje Støjkortlægning og støjhandlingsplaner Jørgen Jakobsen Miljøstyrelsen Støjen dræber! 200 500 mennesker dør tidligere end ellers på grund af støj fra vejene.

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af Støjhandlingsplan Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten og Miljø. Den 4. september 2013.

Indstilling. Endelig vedtagelse af Støjhandlingsplan Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten og Miljø. Den 4. september 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten og Miljø Den 4. september 2013 Endelig vedtagelse af Støjhandlingsplan 2013 Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø 1. Resume Forslag til Støjhandlingsplan

Læs mere

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har nen gennemskæres af Holbækmotorvejen, Køge Bugt Motorvejen samt af S-banen. De to hovedfordelingsveje i kommunen er Vallensbæk Torvevej

Læs mere

Kortlægning af vejtrafikstøj Sammenfatningsnotat

Kortlægning af vejtrafikstøj Sammenfatningsnotat Kortlægning af vejtrafikstøj Sammenfatningsnotat Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning... 3 2 Trafikstøjbelastning... 3 3 Støjgrænser... 4 4 Kilder til trafikstøj... 4 5 Støjbelastningstal (SBT)...

Læs mere

STØJHANDLINGSPLAN GULDBORGSUND KOMMUNE. Maj 2009. 1955797-09_v1_Støjhandlingsplan for Guldborgsund kommune Maj 2009.DOC

STØJHANDLINGSPLAN GULDBORGSUND KOMMUNE. Maj 2009. 1955797-09_v1_Støjhandlingsplan for Guldborgsund kommune Maj 2009.DOC STØJHANDLINGSPLAN GULDBORGSUND KOMMUNE Maj 2009 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING 3 1 EN OVERSIGT OVER DE VÆSENTLIGSTE PUNKTER I STØJHANDLINGSPLANEN 3 2 EN BESKRIVELSE AF DEN STØRRE VEJ, DER ER

Læs mere

Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften.

Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften. Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften. Det gælder både, når en gulspurv synger og sender blid lyd mod

Læs mere

Teknisk notat N (revideret 29/1/2016)

Teknisk notat N (revideret 29/1/2016) Teknisk notat N2.138.15 (revideret 29/1/2016) Sweco Danmark A/S Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4343 6007 www.swecodanmark.dk CVR-nr. 48233511 Frederiksberg Kommune 30. december

Læs mere

CaseNo06-16666_#126250-10_v1_Støjhandlingsplan med forside(1).doc

CaseNo06-16666_#126250-10_v1_Støjhandlingsplan med forside(1).doc CaseNo6-16666_#12625-1_v1_Støjhandlingsplan med forside(1).doc STØJHANDLINGSPLAN SILKEBORG KOMMUNE 21 CaseNo6-16666_#12625-1_v1_Støjhandlingsplan med forside(1).doc Side 3 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING

Læs mere

Støjhandlingsplan. En handlingsplan for større kommunale veje. Randers Kommune

Støjhandlingsplan. En handlingsplan for større kommunale veje. Randers Kommune Støjhandlingsplan En handlingsplan for større kommunale veje Randers Kommune 1 Indholdsfortegnelse Side Indledning... 3 1. Væsentlige punkter i planen... 4 2. Beskrivelse af de større veje der er taget

Læs mere

Støjudfordringen i kommunen. Jakob Fryd Miljøkontrollen Københavns Kommune

Støjudfordringen i kommunen. Jakob Fryd Miljøkontrollen Københavns Kommune Støjudfordringen i kommunen Jakob Fryd Miljøkontrollen Københavns Kommune Støjproblemet i Københavns Kommune Støjniveau Boliger Andel > 70 db 5.000 2 % 65-70 db 31.000 11 % 60-65 db 49.000 17 % 55-60 db

Læs mere

MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde

MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde Afdelingsleder BIRGITTE HENRIKSEN PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst og Introduktion Afdelingsleder Birgitte Henriksen, Vejdirektoratet VVM-redegørelse

Læs mere

Forslag til Lokalplan L01 Skydebaneanlæg ved Ansager

Forslag til Lokalplan L01 Skydebaneanlæg ved Ansager Forslag til Lokalplan 03.10.L01 Skydebaneanlæg ved Ansager Resume af indsigelser indkommet i forbindelse med offentlig høring af ovennævnte lokalplanforslag, suppleret med forvaltningens oplæg til byrådets

Læs mere

Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse

Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse Civilingeniør Henrik Nejst Jensen, Vejdirektoratet, Vej- og trafikområdet, hne@vd.dk Civilingeniør Carsten Bredahl Nielsen, Vejdirektoratet,

Læs mere

Notat Vedrørende offentlig fremlæggelse forslag til lokalplan 157

Notat Vedrørende offentlig fremlæggelse forslag til lokalplan 157 Vedrørende offentlig fremlæggelse forslag til lokalplan 157 Dato: 12.10.2016 Center for Teknik Team Plan horsholm.dk Høringsnotat Kontakt Susanne Koch Arkitekt SKC@horsholm.dk Direkte tlf. 4849 2467 Lokalplanen

Læs mere

Notat. Indsigelser og tilkendegivelser vedr. eventuel nedlæggelse af den private fællesvej, Jedsted Møllevej. Teknik & Miljø Vej & Park

Notat. Indsigelser og tilkendegivelser vedr. eventuel nedlæggelse af den private fællesvej, Jedsted Møllevej. Teknik & Miljø Vej & Park Teknik & Miljø Vej & Park Notat Dato 9. november 2016 Indsigelser og tilkendegivelser vedr. eventuel nedlæggelse af den private fællesvej, Jedsted Møllevej Indsigelser til høringen - Indsigelse 1 fra Margit

Læs mere

planlægningen og gennem egentlige støjprojekter mulighed for at gøre noget ved støjproblemer.

planlægningen og gennem egentlige støjprojekter mulighed for at gøre noget ved støjproblemer. Civilingeniør Lone Reiff, Afdelingen for trafiksikkerhed og miljø, Vejdirektoratet, Niels Juels Gade 13, Postbox 1569, 1020 København K, Tlf.: 33 93 33 38, Fax 33 93 07 12, E-mail: LRE@VD.DK Dette paper

Læs mere

Trafikstøjhandlingsplan 2009. Høje-Taastrup Kommune. Sag 2253594 dok. 2933937

Trafikstøjhandlingsplan 2009. Høje-Taastrup Kommune. Sag 2253594 dok. 2933937 Trafikstøjhandlingsplan 2009 Høje-Taastrup Kommune Sag 2253594 dok. 2933937 Indhold 1. Indledning 1.1 Resumé af trafikstøjhandlingsplanen 1.2 Offentlig høring 1.3 Hvad sker der fremadrettet 2. Vejtrafikstøj

Læs mere

Seacon A/S. Indledning. Indhold. Vejstøj Miljømåling Trafikstøj Projektnr.: 13.2089 05. juni 2013 Rev. 16. september 2013 RAR/MF

Seacon A/S. Indledning. Indhold. Vejstøj Miljømåling Trafikstøj Projektnr.: 13.2089 05. juni 2013 Rev. 16. september 2013 RAR/MF Vejstøj Miljømåling Trafikstøj Projektnr.: 13.2089 05. juni 2013 Rev. 16. september 2013 RAR/MF Indledning Seacon A/S ved Stine Gro Jensen har bedt Viatrafik om at foretage støjberegninger ved etablering

Læs mere

Rudersdal Kommune. Støjkortlægning og støjhandlingsplan

Rudersdal Kommune. Støjkortlægning og støjhandlingsplan Rudersdal Kommune Støjkortlægning og støjhandlingsplan December 010 Rudersdal Kommune Støjkortlægning og støjhandlingsplan for Kongevejen og Birkerød Kongevej December 010 Denne støjhandlingsplan er udarbejdet

Læs mere

Støjberegningernes resultater viser støjbelastningen på facaderne, samt støjudbredelsen i 1,5 meters højde over terræn.

Støjberegningernes resultater viser støjbelastningen på facaderne, samt støjudbredelsen i 1,5 meters højde over terræn. STØJNOTAT Projekt Støjberegning C.F. Richs Vej 103 Kunde TRESOR Property A/S Notat nr. 1100025914-1 Dato 2016-12-16 Til Andreas Grønbæk, TRESOR Property Fra Jacob Storm Jørgensen, Rambøll 1. Indledning

Læs mere

Endvidere er der i sidste afsnit en anbefaling om rammer for tilskud til støjisolering af boliger.

Endvidere er der i sidste afsnit en anbefaling om rammer for tilskud til støjisolering af boliger. STØJNOTAT Projekt Vejtrafikstøjberegning Skyttemarksvej, Næstved Kunde Næstved Kommune Notat nr. 1 Dato 2015-06-24 Fra Jacob Storm Jørgensen og Allan Jensen, Rambøll 1. Indledning Næstved Kommune har bedt

Læs mere

Støjhandlingsplan Storebælt, vejstrækningen. November 2009. 20. oktober 2009. PEA/ta4989.lmp Jnr 153.20.30

Støjhandlingsplan Storebælt, vejstrækningen. November 2009. 20. oktober 2009. PEA/ta4989.lmp Jnr 153.20.30 N O T A T Støjhandlingsplan Storebælt, vejstrækningen November 2009 I henhold til bekendtgørelse nr. 717 af 13. juni 2006: Bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner

Læs mere

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013.

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 15. marts 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan 1. Resume Støjhandlingsplanen er en opfølgning på Bekendtgørelse

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Støjhandlingsplan 2013-2018

TÅRNBY KOMMUNE Støjhandlingsplan 2013-2018 TÅRNBY KOMMUNE Støjhandlingsplan 2013-2018 Juli 2013 Indholdsfortegnelse 1. Resumé af støjhandlingsplanen 3 2. Det samlede byområde 3 3. De ansvarlige myndigheder og det retlige grundlag 3 4. Gældende

Læs mere

KØGE BUGT MOTORVEJEN. Borgermøde

KØGE BUGT MOTORVEJEN. Borgermøde KØGE BUGT MOTORVEJEN Borgermøde PLANLÆGNINGSCHEF OLE KIRK PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst Borgmester Niels Hörup, Solrød Kommune Introduktion Planlægningschef Ole Kirk, Vejdirektoratet VVM-redegørelse Projektleder

Læs mere

Støjmæssig langtidseffekt af SRS-belægninger og noget om mindre støjende overfladebehandling. Hans Bendtsen Seniorforsker Vejdirektoratet

Støjmæssig langtidseffekt af SRS-belægninger og noget om mindre støjende overfladebehandling. Hans Bendtsen Seniorforsker Vejdirektoratet Støjmæssig langtidseffekt af SRS-belægninger og noget om mindre støjende overfladebehandling Hans Bendtsen Seniorforsker Vejdirektoratet Konklusioner Første generations støjreducerende SRS belægninger

Læs mere

Trafikstøjsberegninger. Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG

Trafikstøjsberegninger. Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG PROJEKT Erhvervskorridor Silkeborg 24. oktober 2014 Projekt nr. 218536 Udarbejdet af JEK Kontrolleret af MABO NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks

Læs mere

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010 BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING 24. og 25. AUGUST 2010 DAGSORDEN FOR MØDET 19.00 Velkomst og baggrund Ole Kirk, Planlægningschef, Vejdirektoratet 19.10 Præsentation af undersøgelserne,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ændringer i støjbelastningerne er herefter beregnet.

Indholdsfortegnelse. Ændringer i støjbelastningerne er herefter beregnet. Hørsholm Kommune Forlægning af Lågegyde Beregning af trafikstøj Miljømåling - ekstern støj Rapport Rådgivende Ingeniører AS Parallelvej 15 2800 Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk

Læs mere

Revisionen er udført i overensstemmelse med procedurerne i Vejdirektoratets håndbog i Trafiksikkerhedsrevision og inspektion, 2008.

Revisionen er udført i overensstemmelse med procedurerne i Vejdirektoratets håndbog i Trafiksikkerhedsrevision og inspektion, 2008. Notat NIRAS A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Ishøj Kommune MODULVOGNTOG Telefon 4810 4200 Fax 4810 4300 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 37295728 Tilsluttet F.R.I Trafiksikkerhedsrevision 29. maj 2009 1.

Læs mere

Der var på byrådsmødet en generel opfordring til, at alle der havde bemærkninger til projektet, skulle anmode om foretræde for Teknisk Udvalg.

Der var på byrådsmødet en generel opfordring til, at alle der havde bemærkninger til projektet, skulle anmode om foretræde for Teknisk Udvalg. Notat Side 1 af 8 Til Til Kopi til Bering - Beder vejen Teknisk Udvalg Drøftelse På byrådsmødet onsdag d. 25. maj 2016 blev sag nr. 9 Kommuneplantillæg og VVM, Bering-Beder vejen, Endelig behandlet. Der

Læs mere

BilagTMU_130812_pkt_12.01. Hvidovre Kommune. Vej- og Parkafdelingen. Støj. Støjskærme langs Avedøre Havnevej og Gl. Køge Landevej

BilagTMU_130812_pkt_12.01. Hvidovre Kommune. Vej- og Parkafdelingen. Støj. Støjskærme langs Avedøre Havnevej og Gl. Køge Landevej Hvidovre Kommune Vej- og Parkafdelingen Støj Støjskærme langs Avedøre Havnevej og Gl. Køge Landevej 4990not001, Rev. D, 10.06.2013 Udført: Sigurd Thomsen Kontrolleret: Kurt Christensen Side 1 1. Indledning

Læs mere

Effektiv planlægning af skærme mod trafikstøj Støjskærmes indvirkning på årsmiddelværdier

Effektiv planlægning af skærme mod trafikstøj Støjskærmes indvirkning på årsmiddelværdier Støjskærmes indvirkning på årsmiddelværdier Jørgen Kragh a, Gilles Pigasse a, Jakob Fryd b a) Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, kragh@vd.dk, gip@vd.dk b) Vejdirektoratet, Vejplan- og miljøafdelingen,

Læs mere

Efter opfordring fra borgmesteren fremsendes bemærkninger til forslaget.

Efter opfordring fra borgmesteren fremsendes bemærkninger til forslaget. Maj 2014 Ishøj Kommune Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj plan-byg-miljo@ishoj.dk Høringssvar til Forslag til Kommuneplan 2014, Ishøj Kommune Efter opfordring fra borgmesteren fremsendes bemærkninger til forslaget.

Læs mere

Køge Bugt Motorvejen. Udvidelse mellem Motorring 3 og Vallensbæk Torvevej

Køge Bugt Motorvejen. Udvidelse mellem Motorring 3 og Vallensbæk Torvevej Køge Bugt Motorvejen Udvidelse mellem Motorring 3 og Vallensbæk Torvevej 25. september 2003 Udvidelse mellem Motorring 3 og Vallensbæk Torvevej Baggrund Køge Bugt Motorvejen har i de seneste år været præget

Læs mere

Samrådsspørgsmål BG og BH

Samrådsspørgsmål BG og BH Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 503 Offentligt TALEMANUSKRIPT Samrådsspørgsmål BG og BH Side 1 af 11 Spørgsmål BG & BH Spørgsmål BG: Hvad er årsagen til, at

Læs mere

Miljøteknisk redegørelse for dæmpning af støjbidrag fra Danish Crowns afdeling i Rønne

Miljøteknisk redegørelse for dæmpning af støjbidrag fra Danish Crowns afdeling i Rønne Miljøcenter Roskilde Att: Hans Erling Jensen Randers, den 25. juni 2010 J. Nr ROS-432-00025 Miljøteknisk redegørelse for dæmpning af støjbidrag fra Danish Crowns afdeling i Rønne Ansøgning om lempelse

Læs mere

Støjdæmpningstiltag langs Hillerødmotorvejen

Støjdæmpningstiltag langs Hillerødmotorvejen NOTAT Projekt Furesø Kommune Støjdæmpning Kunde Furesø Kommune Dato 2011-05-16 Støjdæmpningstiltag langs Hillerødmotorvejen Dato 2011-05-08 Dette notat indeholder et idékatalog for mulige støjdæmpningstiltag

Læs mere

26.01.2011. Sagsnr. 2011-12947. Hvidbog for høring af forslag til støjhandlingsplan 2013. Februar 2011. Dokumentnr. 2010-866555

26.01.2011. Sagsnr. 2011-12947. Hvidbog for høring af forslag til støjhandlingsplan 2013. Februar 2011. Dokumentnr. 2010-866555 26.01.2011 Hvidbog for høring af forslag til støjhandlingsplan 2013 Februar 2011 Sagsnr. 2011-12947 Dokumentnr. 2010-866555 Sagsbehandler Karen Forsting! ""#$ %& '#!(&)) Indledning... 3 Den videre proces...

Læs mere

Teknisk Notat. Casa Vita, virkning af støjskærm. Udført for Roskilde Kommune. TC Sagsnr.: I Side 1 af 9. 9.

Teknisk Notat. Casa Vita, virkning af støjskærm. Udført for Roskilde Kommune. TC Sagsnr.: I Side 1 af 9. 9. Teknisk Notat Casa Vita, virkning af støjskærm Udført for Roskilde Kommune TC-101003 Sagsnr.: I100897-01 Side 1 af 9 9. september 2016 DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Danmark Tlf. +45 72 19 40 00 Fax

Læs mere

DANSKE GRÆNSEVÆRDIER FOR VEJSTØJ

DANSKE GRÆNSEVÆRDIER FOR VEJSTØJ DANSKE GRÆNSEVÆRDIER FOR VEJSTØJ MÅLESTOK FOR VEJSTØJ Vejstøjniveauer angives i decibel db), og angives som L den, der er en fælles europæisk enhed for støj, som beskriver det gennemsnitlige støjniveau

Læs mere

2009/1 BSF 37 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar 2017

2009/1 BSF 37 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar 2017 2009/1 BSF 37 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 30. oktober 2009 af Per Clausen (EL), Line Barfod (EL), Johanne Schmidt Nielsen (EL) og Frank

Læs mere

Vedr.: Statens indsats mod motorvejsstøj Foretræde 29.01.2015

Vedr.: Statens indsats mod motorvejsstøj Foretræde 29.01.2015 Borgergruppe i Køge Bugt kommunerne: Hvidovre, Brøndby, Vallensbæk, Ishøj, Greve og Solrød Folketingets Transportudvalg www.trafikstoej.dk post@trafikstoej.dk Dato 25.januar 2015 Vedr.: Statens indsats

Læs mere

STØJSKÆRM VED. visualisering/foto

STØJSKÆRM VED. visualisering/foto STØJSKÆRM VED SKOVDIGEBROEN i bagsværd visualisering/foto Visualisering af støjskærmen ved Skovdigebroen UDGIVET AF Vejdirektoratet, april 2013 VISUALISERINGER Bjarrum Arkitekter Tryk & LAYOUT Vejdirektoratet,

Læs mere

KØGE KOMMUNE RINGVEJSSTRÆKNINGEN PRIORITERING AF SKÆRMSTRÆKNINGER

KØGE KOMMUNE RINGVEJSSTRÆKNINGEN PRIORITERING AF SKÆRMSTRÆKNINGER Til Køge Kommune Dokumenttype Rapport Dato November 2016 Forslag til prioritering af de strækninger, der skal tildeles en støjskærm KØGE KOMMUNE RINGVEJSSTRÆKNINGEN PRIORITERING AF SKÆRMSTRÆKNINGER RINGVEJSSTRÆKNINGEN

Læs mere

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1022, Ungdomsboliger og erhverv på Børglumvej i Vejlby samt tillæg nr. 68 til Kommuneplan 2013.

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1022, Ungdomsboliger og erhverv på Børglumvej i Vejlby samt tillæg nr. 68 til Kommuneplan 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 19. oktober 2015 Lokalplan 1022, Boliger og erhverv på Børglumvej - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1022,

Læs mere

STØJEN STYR PÅ. en inspirationspjece til kommuner om støjhandlingsplaner og stilleområder

STØJEN STYR PÅ. en inspirationspjece til kommuner om støjhandlingsplaner og stilleområder Design: ESSENSEN.COM Foto: Scanpix, Ole Malling, Lene Magner, Ole Andersen, Lisbeth Øhrgaard, Jægersborg Skovdistrikt Tryk: Fihl Jesen Oplag: 500 stk 1. oplag. 2008 ISBN: 9788791823220 PJECEN SKAL GIVE

Læs mere

Støjgener fra motorvejen

Støjgener fra motorvejen Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 6 Offentligt Støjgener fra motorvejen E20/E45 mellem afkørsel 62 til 64 Hvorfor er jeg her i dag? En dejlig sommerdag, hvor det skal gøre godt med lidt koldt

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget TRU Alm.del Bilag 99 Offentligt

Transport- og Bygningsudvalget TRU Alm.del Bilag 99 Offentligt Transport- og Bygningsudvalget 2016-17 TRU Alm.del Bilag 99 Offentligt Til medlemmerne af Transport- og Bygningsudvalget Notat om manglende støjskærm ved Motorring 3 Rødovre Kommune Materiale forud for

Læs mere

Brøndby Kommune. Støjhandlingsplan

Brøndby Kommune. Støjhandlingsplan Brøndby Kommune Støjhandlingsplan August 2010 Brøndby Kommune Støjhandlingsplan August 2010 Denne støjhandlingsplan er udarbejdet af Rambøll for Brøndby Kommune Ref Version 2 9415016 Støjhandlingsplan

Læs mere

Ved høringsfristens udløb var der indkommet 6 høringssvar til de reviderede forslag. Indsigelserne kan i helhed ses i sagens bilag samlet indsigelser

Ved høringsfristens udløb var der indkommet 6 høringssvar til de reviderede forslag. Indsigelserne kan i helhed ses i sagens bilag samlet indsigelser Bemærkninger i forbindelse med revideret forslag kommuneplantillæg nr. 11 og revideret forslag til lokalplan GL18.1 for Glostrup Hospital De reviderede forslagene har været i høring fra den 29. oktober

Læs mere

NYT OM STØJREDUCERENDE VEJBELÆGNINGER

NYT OM STØJREDUCERENDE VEJBELÆGNINGER NYT OM STØJREDUCERENDE VEJBELÆGNINGER Seniorforsker Hans Bendtsen Afdelingen for Trafiksikkerhed og Miljø Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 1020 København K Tel: 33 93 33 38, Fax: 33 93 07 12 E-mail:

Læs mere

Notat N5.027.14. Trafikstøj ved Sdr. Ringvej Støjberegninger 1 INDLEDNING

Notat N5.027.14. Trafikstøj ved Sdr. Ringvej Støjberegninger 1 INDLEDNING Notat N5.027.14 Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Trafikstøj ved Sdr. Ringvej Støjberegninger 06. oktober 2014 Vores reference: 35.5676.01

Læs mere

LOKAL STØJHANDLINGSPLAN FOR FOLEHAVEN. - et pilotprojekt om begrænsning af støj i et boligområde

LOKAL STØJHANDLINGSPLAN FOR FOLEHAVEN. - et pilotprojekt om begrænsning af støj i et boligområde LOKAL STØJHANDLINGSPLAN FOR FOLEHAVEN - et pilotprojekt om begrænsning af støj i et boligområde APRIL 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 PLANENS INDHOLD OG TILBLIVELSE 4 TRAFIK OG STØJ I FOLEHAVEN 6 STØJKORTLÆGNING

Læs mere

Screening af Handlingsplan for Trafikstøj 2013-2016

Screening af Handlingsplan for Trafikstøj 2013-2016 Screening af Handlingsplan for Trafikstøj 2013-2016 NOTAT Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø Handlingsplan for Trafikstøj 2013-2016 er omfattet af 3, stk. 1 i lov om miljøvurdering af planer og programmer

Læs mere

Byrådscentret 24-07-2013

Byrådscentret 24-07-2013 NOTAT Byrådscentret 24-07-2013 Baggrundsnotat. Støj. Kommuneplan 2014 Emnet støj indgår i Kommuneplan 2010. Kommuneplan 2014 er en fuld revision, og det er derfor screenet om der er behov for nye retningslinjer

Læs mere

Støjhandlings- plan 2010-2012

Støjhandlings- plan 2010-2012 Støjhandlingsplan 2010-2012 Herlev Kommunes Støjhandlingsplan 2010-2012 er udarbejdet i løbet af 2009-2010 af: Herlev Kommune, Teknisk Forvaltning, Park og Vej. Støjkortlægning 2007-2009, udvalgte beregninger,

Læs mere

Høringsnotat med forslag til ændringer vedr. Forslag til Støjhandlingsplan 2013-2018

Høringsnotat med forslag til ændringer vedr. Forslag til Støjhandlingsplan 2013-2018 1 Høringsnotat med forslag til ændringer vedr. Forslag til Støjhandlingsplan 2013-2018 Høringspart Høringssvar By, Kultur, Miljø og Beskæftigelses (BKMB) vurdering NR Navn og adresse på indsiger Opsummering

Læs mere

Beregning af vejtrafikstøjniveau på 1. etape af Eriksborg nye udstykning i Silkeborg kommune. matrikel del 1c Gødvad By, Gødvad, 8600 Silkeborg

Beregning af vejtrafikstøjniveau på 1. etape af Eriksborg nye udstykning i Silkeborg kommune. matrikel del 1c Gødvad By, Gødvad, 8600 Silkeborg Trafikstøj veje Rapport nr. antal sider BE-01-260315. Sider inkl. denne: 10 Rapport titel Beregningssted Beregning af vejtrafikstøjniveau på 1. etape af Eriksborg nye udstykning i Silkeborg kommune. matrikel

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR VEJTRAFIKSTØJ - 09

HANDLINGSPLAN FOR VEJTRAFIKSTØJ - 09 SKANDERBORG KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR VEJTRAFIKSTØJ - 09 0. Forord Den stigende trafik og omdannelsen af bynære arealer udgør en særlig udfordring for kommunens ønske om at begrænse de trafikskabte støjgener.

Læs mere

Juni 2009. Støjhandlingsplan 2008-2013

Juni 2009. Støjhandlingsplan 2008-2013 Juni 2009 Støjhandlingsplan 2008-2013 Støjhandlingsplan 2008-2013 INDHOLDSFORTEGNELSE (JF. BEKENDTGØRELSE NR. 717 AF 13.6.2006) SIDE FORORD 3 INDLEDNING 4 1 STØJHANDLINGSPLANENS VÆSENTLIGSTE ELEMENTER

Læs mere

2. etape af Kalundborgmotorvejen

2. etape af Kalundborgmotorvejen 2. etape af Kalundborgmotorvejen - Referat af 1. møde i Naboforum 6. april 2016 Dato 12. april 2016 Sagsbehandler AEL Mail ael@vd.dk Telefon 7244 3621 Dokument 16/04813-1 Side 1/5 Emne Naboforum 1. møde,

Læs mere

Hillerødmotorvejens forlængelse

Hillerødmotorvejens forlængelse VVM-undersøgelse af Hillerødmotorvejens forlængelse Høringsnotat Indledende høring November 2017 Indhold Indledning 3 Emner i høringssvarene 4 Støj på projektstrækningen i Allerød 4 Støj på projektstrækningen

Læs mere

TM12 Støjpartnerskaber

TM12 Støjpartnerskaber Teknik- og Miljøforvaltningen BUDGETNOTAT TM12 Støjpartnerskaber 25-03-2014 Sagsbehandler Karen Forsting Eksekveringsparat? Udvalgsbehandlet Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling JA / NEJ Nej

Læs mere

for større veje i Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune

for større veje i Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune Støjhandlingsplan for større veje i Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune Indholdsfortegnelse Forord 3 Baggrund 4 Resumé af støjhandlingsplan 5 Kortlagte større kommunale veje 6

Læs mere

Regstrup-Kalundborg VVM-Undersøgelse. Borgermøde 21. august 2012

Regstrup-Kalundborg VVM-Undersøgelse. Borgermøde 21. august 2012 Regstrup-Kalundborg VVM-Undersøgelse Borgermøde 21. august 2012 PROGRAM 19.00 Velkomst Kommunalbestyrelsesmedlem i Kalundborg Kommune Allan Oris 19.10 Introduktion Planlægningschef Birgitte Henriksen,

Læs mere

Støjberegningerne er udført for et scenarie: med ny jordvold i forlængelse af eksisterende vold, langs S-togs strækningen.

Støjberegningerne er udført for et scenarie: med ny jordvold i forlængelse af eksisterende vold, langs S-togs strækningen. NOTAT Projekt Støjnotat Lokalplanforslag for plejeboliger i Køge Nord Kunde Køge Kommune Notat nr. 1 Dato 2015-07-14 (rev. 1 2015.08.21) Til Martin Peter Schmidt, Køge Arkitekterne a/s Henrik Paaske Kjer

Læs mere

Luft- og støjforureningen på Østerbro. Kåre Press-Kristensen Seniorrådgiver, luftkvalitet Det Økologiske Råd

Luft- og støjforureningen på Østerbro. Kåre Press-Kristensen Seniorrådgiver, luftkvalitet Det Økologiske Råd Luft- og støjforureningen på Østerbro Kåre Press-Kristensen Seniorrådgiver, luftkvalitet Det Økologiske Råd karp@env.dtu.dk www.ecocouncil.dk Luftforurening Trafikal luftforureningen øger risikoen for:

Læs mere

Støjhandlingsplan. En handlingsplan for større kommunale veje. Randers Kommune

Støjhandlingsplan. En handlingsplan for større kommunale veje. Randers Kommune Støjhandlingsplan En handlingsplan for større kommunale veje Randers Kommune 1 Indholdsfortegnelse Side Indledning... 3 1. Væsentlige punkter i planen... 4 2. Beskrivelse af de større veje der er taget

Læs mere

CLAUSHOLMVEJ, RANDERS VEJTRAFIKSTØJBEREGNINGER

CLAUSHOLMVEJ, RANDERS VEJTRAFIKSTØJBEREGNINGER Til Randers Kommune Dokumenttype Miljømåling-trafikstøj Dato Marts 2016 CLAUSHOLMVEJ, RANDERS VEJTRAFIKSTØJBEREGNINGER VEJTRAFIKSTØJBEREGNINGER Revision 1 Dato 10-03-2015 Udarbejdet af Jacob Storm Jørgensen

Læs mere

TRAFIKSTØJBEREGNINGER LANGAGERGÅRD OG TJØRNELYSKOLEN

TRAFIKSTØJBEREGNINGER LANGAGERGÅRD OG TJØRNELYSKOLEN Til Greve Kommune Dokumenttype Miljømåling-trafikstøj Dato Maj 2016 TRAFIKSTØJBEREGNINGER LANGAGERGÅRD OG TJØRNELYSKOLEN TJØRNELYSKOLEN Revision 1 Dato 23-05-2016 Udarbejdet af Jacob Storm Jørgensen Kontrolleret

Læs mere

Tilskud til forsøgsprojekter, der mindsker støjbelastning fra trafikken, og som har medfinansiering fra kommune og borgerne.

Tilskud til forsøgsprojekter, der mindsker støjbelastning fra trafikken, og som har medfinansiering fra kommune og borgerne. Bilag 1 Hvordan søger man Tilskud til forsøgsprojekter, der mindsker støjbelastning fra trafikken, og som har medfinansiering fra kommune og borgerne. Ansøgningsfrist: 1. december 2005 (senere forlænget

Læs mere

Støjreducerende vejbelægningers akustiske holdbarhed

Støjreducerende vejbelægningers akustiske holdbarhed Støjreducerende vejbelægningers akustiske holdbarhed Civilingeniør Jacob Storm Jørgensen jasj@ramboll.dk En støjreducerende vejbelægning har ikke den samme støjreducerende effekt i hele belægningens levetid.

Læs mere

VERSION UDGIVELSESDATO UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT august 2016 TMLE/OWJ KSC OWJ

VERSION UDGIVELSESDATO UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT august 2016 TMLE/OWJ KSC OWJ AARHUS KOMMUNE BERING-BEDER VEJEN AFKLARENDE SPØRGSMÅL VEDRØRENDE TRAFIKSTØJ (FORSLAG A) ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund

Læs mere

Trafik og Veje Aarhus Kommune Grøndalsvej 1 8260 Viby J. Indsigelse vedrørende Århus Kommunes Støjhandlingsplan

Trafik og Veje Aarhus Kommune Grøndalsvej 1 8260 Viby J. Indsigelse vedrørende Århus Kommunes Støjhandlingsplan Trafik og Veje Aarhus Kommune Grøndalsvej 1 8260 Viby J Indsigelse vedrørende Århus Kommunes Støjhandlingsplan Brabrand Fællesråd har stor sympati for Kommunens planlagte indsats for at mindske generne

Læs mere

Støjhandlingsplan 2010 - for udvalgte veje i Odense Kommune

Støjhandlingsplan 2010 - for udvalgte veje i Odense Kommune Støjhandlingsplan 2010 - for udvalgte veje i Odense Kommune 1 Indhold: Side Forord 3 Resumé 4 Veje der er omfattet af handlingsplanen 5 Lovgivning 6 Fakta om vejtrafikstøj 7 Støjgrænser 9 Sammenfatning

Læs mere

Støjens pris i planlægningen! Hans Bendtsen, Vejdirektoratet/Vejteknisk Institut Jakob Fryd, Vejdirektoratet/Vejplan- og miljøafdelingen

Støjens pris i planlægningen! Hans Bendtsen, Vejdirektoratet/Vejteknisk Institut Jakob Fryd, Vejdirektoratet/Vejplan- og miljøafdelingen Støjens pris i planlægningen! Hans Bendtsen, Vejdirektoratet/Vejteknisk Institut Jakob Fryd, Vejdirektoratet/Vejplan- og miljøafdelingen Trafikdage 23-24 august 2010 AALBORG Universitet Anbefaling fra

Læs mere

Screening af Handlingsplan for Trafikstøj 2013-2016

Screening af Handlingsplan for Trafikstøj 2013-2016 Screening af Handlingsplan for Trafikstøj 2013-2016 NOTAT Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø Handlingsplan for Trafikstøj 2013-2016 er omfattet af 3, stk. 1 i lov om miljøvurdering af planer og programmer

Læs mere

SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE. Borgermøde 16. august 2011

SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE. Borgermøde 16. august 2011 SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde 16. august 2011 PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst og Introduktion Områdechef Ole Kirk, Vejdirektoratet VVM-redegørelse Projektleder John H. Kristiansen, Vejdirektoratet

Læs mere

Støjhandlingsplan

Støjhandlingsplan Vejle Kommune Støjhandlingsplan 2010-2013 Teknisk notat Maj 2010 Vejle Kommune Støjhandlingsplan for de større vejstrækninger Teknisk notat Maj 2010 1 Indholdsfortegnelse 1 Administrative bestemmelser

Læs mere

Bemærkninger til: Forslag til Vej- og Trafikplan, dateret 30. oktober J.nr. 14/7590

Bemærkninger til: Forslag til Vej- og Trafikplan, dateret 30. oktober J.nr. 14/7590 Bemærkninger til: Forslag til Vej- og Trafikplan, dateret 30. oktober 2014 J.nr. 14/7590 Forslaget har været i offentlig høring fra den 12. november 2014 til den 7. januar 2015 Den 8. januar 2015 var der

Læs mere

Beregning af udendørs vejtrafikstøj på Ærøvej 1 i Silkeborg kommune.

Beregning af udendørs vejtrafikstøj på Ærøvej 1 i Silkeborg kommune. Trafikstøj veje Rapport nr. antal sider BE-02-140616. Sider inkl. denne: 10 Rapport titel Beregningssted Rekvirent Beregning af udendørs vejtrafikstøj på Ærøvej 1 i Silkeborg kommune. Ærøvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere